firemní časopis září 2012 / číslo 60

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "firemní časopis září 2012 / číslo 60"

Transkript

1 firemní časopis září 2012 / číslo 60 Městské slavnosti v Polné 770 let Slavnosti proběhly ve třech dnech měsíce srpna. Několikaměsíční náročná a důkladná příprava této akce se opravdu vyplatila. Měli jsme možnost se částečně podílet na plánech a přípravách této mimořádné události. Mezi váženými hosty byli představitelé nejen města Polné, ale i města Jihlavy a Kraje Vysočina. Mimořádným hostem byl i kardinál Dominik Duka, který celebroval bohoslužbu v nově zpřístupněném chrámu Nanebevzetí Panny Marie, který je kulturní národní památkou. Ten odborníci považují za jednu z nejnádherněji vyzdobených církevních staveb v České republice. Rekonstrukci tohoto chrámu prováděla naše firma po dobu 21 měsíců. Cituji z Jihlavských listů: Pro nás byla velká čest opravovat to, co naši předci vytvořili. Práce, kterou předvedli v exteriéru a především v interiéru je krásná, a věřím, že jsme ji nepokazili, ale pomohli ji nově vzkřísit a dát jí nový život uvedl Martin Podzimek, ředitel třešťské firmy Podzimek a synové, která stavbu prováděla. Přejeme městu Polná, jeho obyvatelům a zvláště starostovi Jindřichu Skočdopole, aby jim jejich město vzkvétalo a budeme se těšit na další spolupráci při výstavbě či rekonstrukci nějaké zajímavého objektu.

2 Chrám Nanebevzetí Panny Marie v Polné během rekonstrukce... a po rekonstrukci Slavnostní přestřižení pásky. Zleva Martin Podzimek, hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek, zástupkyně ředitele ROP Erika Šteflová, senátor Miloš Vystrčil a Kardinál Dominik Duka Slavnostní příjezd Kardinál Dominik Duka... a Josef Podzimek Starosta Polné Jindřich Skočdopole a ředitel Martin Podzimek s manželkami

3 Rozhovor z Jihlavských listů ze Rekonstrukci Národní kulturní památky neděláte každý rok Už za týden se chrám Nanebevzetí Panny Marie v Polné ukáže veřejnosti v plné kráse. Rekonstrukci za téměř 40 milionů korun řídil stavby vedoucí Pavel Kozina z firmy Podzimek a synové. O průběhu 21 měsíců trvajícího stavební úsilí se rozpovídal pro JL. Jak probíhala rekonstrukce chrámu? Opravili jsme venkovní plášť, vybudovali prohlídkové trasy v jeho vnitřních prostorech a opravili i přilehlé okolí této polenské dominanty. Novotou září hlavně venkovní část objektu. Co všechno bylo součástí rekonstrukce? Kompletně jsme vyměnili starou pozinkovanou střešní krytinu za měděnou a provedli jsme opravy poškozených částí krovu. Zcela jsme také opravili omítky na fasádě. Ta dostala nový nátěr, zrestaurovali jsme její kamenné prvky, okenní vitrážové výplně či vnější vrata a dveře. Co nového na návštěvníky čeká uvnitř chrámu? Po opravách ochozu kostela a schodiště vedoucího na věž, jsme pracovali na budování prohlídkové trasy. Provedli jsme opravy omítek, rozvody elektřiny a slaboproud. Přeložili jsme ale také stávající cihelnou dlažbu, kterou bylo nutné na některých místech doplnit. VYSOČINA Terasy Havlíčkova Jihlava Terasy Havlíčkova- Jihlava Udělali jsme novou výmalbu, osadily se kované mříže a zábradlí a zrestaurovaly se vnitřní dveře. Změnilo se ale i bezprostřední okolí chrámu. Ano, změnilo. Opravili jsme kamenný taras včetně cihelného oplocení, zrestaurovali jsme kamenné schodiště včetně tří soch a položili jsme nové kamenné zadláždění cest. V neposlední řadě jsme provedli zpevnění mlatové cesty. Před chrámem jsou umístěny nové lavičky, stojany na kola a odpadkové koše. Chrám jsme zvenku nově a efektně osvětlili zemními a nástřešními světly. Kdybyste měl zmínit nejsložitější etapu oprav, která by to byla? Uvedl bych opravu střech. V minulých letech byly prováděny práce uvnitř chrámu. To byl stěžejní důvod, proč bylo nutné při výměně střešní krytiny a opravách krovu důkladně zabezpečit interiér objektu před zatečením. Štuková výzdoba v chrámu má nevyčíslitelnou hodnotu. U takto rozsáhlých rekonstrukcí bývá běžná i účast archeologů. Ti na průběh prací nedohlíželi? Pod dohledem archeologů probíhaly pouze zemní práce na venkovní přilehlé zpevněné ploše u chrámu. Ta se totiž nachází v místech původního hřbitova. Kdybyste měl průběh stavebních prací za téměř dva roky shrnout, co vám přinesla? Musím říci, že rekonstrukce rozhodně nebyla jednoduchá. Oprava chrámu totiž probíhala za jeho plného provozu. Normálně se v něm konaly bohoslužby, svatby, křtiny. Na druhé straně rekonstrukce Národní kulturní památky se nerealizuje každý rok. Je skvělé, že jsem mohl být součástí tohoto projektu, který mne obohatil mnoha novými zkušenostmi. David Kratochvíl Bytový dům SO 01 v areálu Jihlavských teras prošel od minulého vydání našeho časopisu nepřeberným množstvím změn, které se týkaly jak jeho možného využití, tak stavebních úprav a požadavku na způsob dokončení jednotlivých bytových jednotek. Dílo jsme předali dle smlouvy k a kolaudační řízení objektu proběhlo s tím, že objekt je z exteriéru dokončen vyjma podlahové krytiny teras a interiér je ponechán bez finálních povrchů podlah, obkladů a vybavení. Věříme, že tento bytový dům bude v budoucnu sloužit ke komfortnímu bydlení budoucích majitelů. Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se na této stavbě podíleli. Lukáš Teplý, vedoucí projektu Zimní stadion Jihlava V současné době je stavba časově zhruba ve své poslední třetině. Na hlavním objektu SO 01 (nová sportovní hala) jsou dokončeny všechny nosné konstrukce, skladba střešního pláště a ke konci se také chýlí montáž provětrávaných fasád. Uvnitř objektu jsou provedeny akustické podhledy, z větší části malby, galerie pro diváky, hlavni rozvody VZT, včetně osazení odvlhčovací jednotky pod střechou haly, rozvod

4 Na konci prázdnin se na stavbě ZUŠ dokončují dřevěné podpodlahy, v plném proudu jsou omítky, sádrokartony, sanační omítky, finišují rozvody technického zabezpečení budov, montáž oken a fasády. Jelikož se jedná o rekonstrukci objektu, vznikají v průběhu prací poměrně zásadní změny projektu. V současné chvíli řešíme např. plošnou vitráž pod světlíkem včetně ocelové konstrukce, snesení trámového stropu nad rockovou sekcí a nahrazení plechobetonem nebo pokles hlavního nosného pilíře v přízemí, jehož složitý statický zásah právě dokončujeme. Přestože všechny tyto práce znamenají dopad do harmonogramu stavby, jsme rozhodnuti dílo předat investorovi s minimálně měsíčním předstihem oproti smlouvě o dílo. Stanislav Man, vedoucí projektu Zimní stadion - Jihlava požární a studené vody, podvěsy a svody dešťové kanalizace a trasové žlaby elektroinstalací. Začátkem měsíce byl na stavbu dodán také dieselagregát (záložní zdroj), na střechu jednotka vzduchotechniky zajišťující vytápění, větrání a částečně odvlhčování, jednotka chlazení a sestava strojovny chlazení ledové plochy umístěná v garážích. Následujících zhruba 6 týdnů bude hala pro všechny mimo technologů samotné ledové plochy uzavřena. V objektu SO 02 (rekonstrukce fitness centra) jsou kompletně dokončeny bourací práce, vyzděny nové konstrukce a předány do předčasného užívání kobky nových trafostanic včetně přeložky VN zajišťující v současnosti provoz stávajícího hlavního zimního stadionu. Hala i objekt rekonstrukce jsou zabezpečeny novými vstupními dveřmi a pásovými okny. Na ocelové konstrukci atria (mezi objekty), sjezdové a výjezdové rampy podzemních garáží je namontováno prosklené zastřešení. V druhé polovině srpna byly zahájeny práce na zpevněných plochách. Vzhledem k blížícímu se začátku hokejové sezóny jsme vyšli vstříc provozovateli HZS a přednostně provádíme zadláždění ploch mezi stávající a novou halou. Sem směřuje část únikových východů, které musely být pro veřejnost dočasně uzavřeny a kapacita HZS se tak naší výstavbou nuceně omezila. Na závěr už jen hodně zdaru pro dokončení zakázky a našim sousedům z Dukly mnoho štěstí pro nové boje o dlouho očekávaný návrat do extraligy. Pavel Podolský, vedoucí projektu a Jan Polák, stavbyvedoucí Rekonstrukce a rozvoj Základní umělecké školy v Jihlavě Čelní fasáda ZUŠ Jihlava Polyfunkční objekt Betoňák Jihlavské terasy Havlíčkova Betoňák - Jihlava V průběhu dokončování objektu SO 01 v areálu Jihlavských teras se nám podařilo získat zakázku na realizaci přístaveb a venkovních objektů v budoucnu rekonstruovaného polyfunkčního objektu SO 07 Betoňáku v témže areálu. V současné době realizujeme založení přístaveb a s kolegy ze střediska monolitických konstrukcí zvedáme ze země jednotlivé objekty, které jsou tvořeny kombinací monolitu a ocelových konstrukcí. Dále připravujeme napojení objektu na jednotlivé inženýrské sítě. Doufáme, že v co nekratší době bude rozhodnuto o intériéru a vlastním využití rozsáhlého stávajícího objektu a my budeme moci navázat na již zasmluvněné práce v podobě vlastní rekonstrukce objektu. Lukáš Teplý, vedoucí projektu Rekonstrukce synagogy a rabínského domu v Polné Je konec srpna a práce na opravě obou objektů pokračují, avšak jsou brzděny nerozhodností investora, projektovými změnami a zápornými závaznými stanovisky pracovníků památkové péče. V současné době se dokončují práce na odvlhčení základového zdiva u obou objektů za pomocí tzv. vzdušníků, kde je základové zdivo pod úrovní terénu vysoušeno přirozeným prouděním vzduchu odvětrávacím kanálkem. Současně se provádí nové vyzdívky uvnitř objektu, statické zajištění zdí a kleneb, restaurátorský a archeologický průzkum, hrubé rozvody kanalizace a montáž a betonáž provětrávaných podlah. Na jižní straně rabínského domu bylo postaveno lešení a započali jsme s opravou střešních atik, nadstřešních částí komínů a opravou fasády. Pavel Kozina, vedoucí projektu

5 PRAHA Havlova knihovna (dům U Drahomířina sloupu) Rabínský dům - Polná Revitalizace Spolkového domu ve Slavonicích Se začátkem letošních prázdnin je spojen také skutečný start dalšího projektu naší firmy Revitalizace Spolkového domu ve Slavonicích. Jedná se o projekt přestavby památkově cenné budovy v blízkosti centra města Slavonice, který byl zařazen mezi projekty Zelené památky. Cílem stavby je podstatné snížení energetické náročnosti daného objektu. Objekt bude po dokončení přestavby využíván pro společenské účely. Termín dokončení stavby je určen na podzim roku Současný stav prací je následující: Během měsíce července byly provedeny bourací práce na okolních přístavbách včetně interiéru (bylo vybouráno a odklizeno přes 2000 m3 suti). Začátkem srpna byly zahájeny stavební práce na ztužení objektu. Při těchto prací byly odkryty středověké hradby z 12. století. V těchto dnech probíhá příprava inženýrských sítí a objekt je připraven na podchycení stávajících základů a nástup železobetonářů. Realizační tým tvoří Michal Rys, Stáňa Malá a Vlastimil Krejčí. Michal Rys, vedoucí projektu Spolkový dům - Slavonice Zámek Třešť - modernizace 35 koupelen Rekonstrukci koupelen na zámku v Třešti jsme zahájili počátkem června, v současné chvíli jsou hotovy čtyři koupelny a pokračování prací předpokládáme v polovině září. Vše záleží na obsazenosti hotelu, jelikož všechny práce probíhají za provozu. Stanislav Man, vedoucí projektu V dubnu 2012 jsme převzali staveniště a začali pracovat v objektu č. p. 108 na Loretánském náměstí v Praze na Hradčanech. Jedná se o objekt, který se místně nazývá U Drahomířina sloupu a ve kterém poslední léta bydlela paní Hana Benešová, manželka bývalého československého prezidenta Edvarda Beneše. V tomto objektu má vzniknout knihovna Václava Havla a soukromá rezidence. Jedná se o projekt, který je odbornou, ale i laickou veřejností přijímán Havlova knihovna - Praha velmi rozpačitě, někteří jsou jím nadšeni, jiní proti němu bojují a zatracují ho. To s sebou přináší nemalé problémy při získávání povolení na realizaci jednotlivých částí projektu. V současné době probíhají záchranné a zabezpečovací práce nařízené stavebním úřadem, které mají za cíl zajistit konstrukce v objektu tak, aby nedocházelo k jejich dalšímu chátrání. Jedná se o odstrojení historicky cenných truhlářských prvků, odstrojení objektu od novodobých vestaveb, sanace stropních trámů a jejich posílení a konzervace. Dále v objektu probíhá archeologický průzkum násypů stropů a kleneb a archeologický průzkum dvora, kde archeologové postupně odhalují geologické vrstvy, cenné střepy a části pohřebiště, restaurátorské práce na malovaných stropech a tesařská oprava barokního krovu. V srpnu jsme od investora získali další povolení na opravu fasády a výměnu střešní krytiny a věříme, že v relativně krátkém čase získá investor stavební povolení, a práce se rozjedou naplno. Vzhledem k prestiži tohoto projektu, mediálnímu zájmu a složitému a náročnému týmu investora, jsem byl Martinem Podzimkem pověřen jeho přímým řízením. V týmu se mnou pracují stavbyvedoucí František Molzer, Ondřej Březina a Jakub Veselý. Přípravu zajišťuje Zdeňka Drbalová (dříve Pálková) ve spolupráci se Šárkou Milatovou, která ještě zajišťuje administrativní stránku projektu. Milan Veselý, výrobní ředitel

6 Matematický ústav V červenci jsme podepsali smlouvu na výměnu výtahu a výtahové šachty a opravu schodiště v objektu Matematického ústavu AVČR v Praze 2, Žitné ulici 25. Stavební práce začaly v srpnu rekonstrukcí silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace ve schodišťovém prostoru, odstrojováním a přípravou na demontáž staré výtahové šachty a výtahu. Řízením projektu byl pověřen Jiří Jozsa, přípravu zajišťuje Šárka Milatová. Milan Veselý, výrobní ředitel Rodinný dům Nad Trojou Bytový dům Veleslavín před a po rekonstrukci - Praha Pohled na rodinný dům Nad Trojou - Praha Dodávka stavebních konstrukcí je ukončena v požadovaném rozsahu a kvalitě, navíc jsme investorům vyšli vstříc se zpracováním značného objemu změn a víceprací. Investoři po celou dobu výstavby akceptovali stavební peripetie a na řešení problémů se aktivně podíleli. Spokojené jsou obě strany. O to víc mě mrzí, že nám koncovku pobořil dodavatel podlahových krytin, který nedodržel smluvní termín a odvedl řemeslně nekvalitní práci. Antonín Novák, vedoucí projektu Rekonstrukce a nástavba bytového domu Veleslavín, Praha 6 Prázdniny pomalu končí, kolaudace je za dveřmi a náš vlastní developerský projekt viditelně vylepšil vzhled jedné veleslavínské ulice. Z neudržovaného činžáku se stal pohledný bytový dům v zelené okrajové čtvrti, blízko od obory Hvězda, Šáreckého údolí, koupaliště Džbán i budoucího metra. Postupně jsme (Jiří Jozsa stavbyvedoucí, Martin Veselý příprava, Pavel Šárka zástupce investora) od loňského léta zpevnili základy tryskovou injektáží, provedli sanace proti vlhkosti, novou kanalizaci, zateplili objekt v programu Zelená úsporám včetně nové fasády, přistavěli výtahy a vstupní haly, vyměnili okna a rozvody, opravili stávající byty, zušlechtili interiéry včetně sklepů, vybudovali parkovací plochy s chodníčky i s úpravou terénu pozemku. Ale hlavně nad 3. NP namísto havarijních prádelen a sušáren vzniklo ve dvoupodlažní nástavbě 8 nových bytů, z nichž polovina má terasu. Nyní v objektu a jeho okolí probíhají dokončovací stavební a montážní práce, úklid, revize a zkoušky technologií, demontáže a likvidace zařízení staveniště. Stavba probíhala za účasti současných nájemníků; postihly nás silné mrazy, vichřice i tropická vedra, vytopila nás voda z nebe i z prasklých rozvodů, překvapily nás požadavky některých nájemníků a představy vedení bytového družstva odlišné od uzavřené smlouvy o dílo. Podle dohody vedení se stavebním úřadem a realitní kanceláří proběhne kolaudace přístaveb v tzv. kolaudačním minimu, tj. v takové podobě dokončenosti interiérů bytů, aby je jejich budoucí majitelé mohli pružně a levně přizpůsobit svým představám. Václav Kopáček, vedoucí projektu. Vily Bubeneč V srpnu byla zahájena výstavba dvou reprezentačních vil v pražské Bubenči. Vila V1 je umístěna v místě původní vily, která byla odstraněna před naším nástupem na stavbu. Druhá vila je umístěna v původní zahradě. V jejím půdorysu byl před zahájením výstavby proveden archeologický výzkum a byly zde nalezeny pozůstatky osídlení z doby 3000 let před naším letopočtem. Obě vily jsou osazeny do svažitého terénu suterénem, ke kterému přiléhá venkovní bazén a prvky zahradní architektury. Obě vily mají jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží a střešní altán umožňující výstup na zelenou střechu, kde je umístěn whirpool. Na veškeré prvky oken vč. žaluzií a dveří obou vil budou použity prvky systému JOSKO. Obě vily se vyznačují vysokým standardem vnitřního vybavení a množstvím různých architektonických detailů a prvků. Autorem je architektonický ateliér SHA jmenovitě lng. arch. Hájek. Stavba má být dokončena do konce srpna Stavbu provádí tým pod vedením Ing. Petra Zacha, stavbyvedoucí Martin Tůma a Ing. Jaroslav Velíšek a přípravu má na starosti Božena Slížková spolu s Ing. Martinem Veselým.

7 Rodinný dům Maštěřovského štukové omítky a podlaha z keramické dlažby. V současné době jsou práce opět přerušeny, neboť objekt je památkově chráněn a objednateli se do dnešního dne nepodařilo zajistit souhlas PPÚ s výměnou výkladce a vstupních dveří spojenou s rekonstrukcí uliční fasády tohoto domu. Stavbu provádí tým pod vedením Ing. Petra Zacha, stavbyvedoucí Martin Tůma a přípravu má na starosti Božena Slížková. Petr Zach, vedoucí projektu Po deseti letech na místě činu - palác Žofín Základy rodinného domu v ul. Maštěřovského - Praha V červnu byla zahájena stavba rodinné vily v ulici Maštěřovského na pražské Ladronce. Na pozemku stál starý rodinný dům, který byl v rámci naší zakázky odstraněn a na jeho místě má být do konce srpna příštího roku vybudována nová vila ve stylu vilové zástavby třicátých let. Na stavbě jsou ke konci srpna dokončeny demolice a výkopové práce. Jsou zahájeny železobetonové konstrukce suterénu, které provádí naše stř Stavbu realizuje tým pod vedením Ing. Petra Zacha, stavbyvedoucí Ing. Antonín Novák a přípravu má na starosti Božena Slížková. Oprava dvorní fasády VŠ, Vltavská 12 Zadáním této naší akce je kompletní rekonstrukce dvorní fasády objektu VŠ finanční a správní, Vltavská v Praze 5. Při předání staveniště koncem června letošního roku bylo převzato lešení, které pro nás zajistil objednatel. Součástí dodávky bylo osekání všech stávajících omítek, jejich znovu provedení včetně špalet oken opatřených šambránami a kompletní rekonstrukce střech v dvorní části objektu vysoké školy a to vše přes prázdniny do zahájení školního roku. Stavba je velmi náročná neboť se nalézá v uzavřeném vnitrobloku a veškerý materiál se musí dopravovat ručně přes hlavní vchod a po dvou schodištích do dvora. V současné době se dokončují fasády a je demontováno lešení. Ještě nás čeká rekonstrukce ležaté kanalizace s opravou podlah a sanační omítky v suterénních prostorách školy. Stavba směřuje pod vedením stavbyvedoucího Martina Tůmy k úspěšnému konci. Oprava nebytových prostor v Praze, Štefánikova 40 Stavba byla zahájena v září 2011 a okamžitě přerušena z důvodu nevydání stavebního povolení vzhledem k zásahům do nosných stěn. Po jeho vydání v červnu letošního roku byla rekonstrukce nebytových prostor zahájena statickými podchytávkami nosného rohového pilíře ve kterém měl být vybourán otvor pro vstup do sociálního zařízení a vyklízením prostoru vč. vybourání podlah a osekání omítek. Po provedení statických podchycení byl vybourán otvor a zrekonstruováno sociální zázemí obchodu, které bylo doposud umístěno na chodbě činžovního domu. Dále byly provedeny kompletní Terasa Paláce Žofín - Praha V roce 2002 zasáhla Prahu povodeň s více než pětisetletou silou. Při zkáze, kterou za sebou zanechala, poškodila historicky a umělecky cenné objekty, včetně paláce Žofín. Tyto povodňové škody odstraňovala firma Podzimek a synové za provozu tohoto reprezentačního centra. Palác Žofín tak jako první budova v Praze obnovil po katastrofální povodni společenský život v plném rozsahu. Součástí prací byla kompletní rekonstrukce po povodni: vysušení objektu, otlučení a nové sádrové omítky, oprava izolací objektu, repase elektroinstalace atd. Při rekonstrukci budovy byly provedeny také restaurátorské práce, obnova malířské a štukové výzdoby stropů, včetně zhotovení repliky původní kazetové podlahy. Druhou částí realizace byla ochrana před rizikem opětovných povodní historicky cenného objektu paláce Žofín. Myšlenka se zrodila v hlavě ing. Jana Podzimka a následně došlo okolo stavby k vybudování mobilního protipovodňového hrazení membránového typu. A my jsme se na místo činu vrátili! Firma Podzimek a synové se podílela na dodávce a zprovoznění dieselagregátu, který slouží jako náhradní zdroj pro výrobu elektřiny při čerpání dešťových a průsakových vod. Součástí zakázky bylo zhotovení elektrorozvodů se čtyřmi kusy ponorných čerpadel a příslušenstvím. Agregát se uvádí do provozu až při ohrožení Žofína, kdy dojde k vypnutí trvalého přívodu od PRE. Spolu s těmito pracemi byla kompletně vyčištěna dešťová kanalizace, včetně oprav stávajících zařízení. Jaroslav Velíšek, stavbyvedoucí Lucie Podsedníková, marketing

8 Rodinný dům, Ústí nad Labem Celkový pohled na rodinný dům v Ústí nad Labem Na začátku srpna 2011 jsme zahájili stavbu rodinného domu v Ústí nad Labem v lokalitě Svádov-Olšinky. O tomto projektu jsme vás již informovali na vánoční besídce v roce Původní termín dokončení stavby byl stanoven na září Od dokončení stavby v tomto termínu jsme byli nuceni upustit a zcela pozastavit veškerou stavební činnost z rozhodnutí investora ke dni Dům jsme investorovi předali zakonzervovaný s dokončenými rozvody inženýrských sítí a prosklenými fasádami. Na střeše je provedena izolace, vyjma ochranné vrstvy kačírku a oplechování atiky. Stavbu prováděl realizační tým střediska 220 pod vedením výrobního ředitele Milana Veselého a hlavního stavbyvedoucího Jaroslava Velíška. Cena díla je dle SOD bez přímých dodávek investora přes 28 milionů korun. Stavba je dvoupodlažní objekt (35x8 m), jehož součástí jsou garáže pro 3 auta, vinárna, sauna a bazén na střeše 1. NP (8x4 m), který je přístupný z terasy ve 2. NP, kde je také navržena venkovní kuchyně. Základní nosnou konstrukcí je železobetonový systém, střechy jsou ploché, jednoplášťové. Větrání objektu umožňuje atypický hliníkový fasádní systém s trojitým zasklením. Součástí prací při realizaci stavby, byla zajímavá a náročná úprava terénu, kde byl výškový rozdíl 21 m (tedy úhel sklonu terénu mezi 25 30%). Naše činnost na projektu zahrnovala také stálou údržbu jediné úzké a strmé příjezdové komunikace. Ta má ovšem parametry umožňující pohyb pouze osobních aut. Dalším náročným úkolem bylo sehnat mezideponii do vzdálenosti 2 km, kde by bylo možné dočasně ukládat část výkopu, štěrků a obkladového kamene v objemu cca 200 m3. Tým střediska 220: vedoucí projektu Jaroslav Velíšek, výrobní příprava Pavel Pecen, středisko monolitů Robert Bubník. Rodinný dům v Ústí nad Labem Jaroslav Velíšek, vedoucí projektu Lucie Podsedníková, marketing Hala CORTEX V dubnu 2012 jsme získali zakázku na dokončení rozestavěné stavby Hala CORTEX. Stavbu jsme přebírali ve fázi, kdy byl dokončen monolitický skelet. Jedná se o administrativní budovu a skladovou budovu v Praze-Vysočanech, v ulici U Elektry. Obvodový plášť je vyzdívaný s obkladem pásky Klinker se zasklením hliníkovým systémem Shücko. Stavba je vybavena nejmodernější technikou úsporného vytápění (tepelná čerpadla), větrání a chlazení. V současné době stavba finišuje k závěru. Stavbu za naší firmu realizuje tým pod vedením Ing. Petra Turka vedoucího projektu, Michala Bárty mistr a Ing. Pavla Pecna příprava. Milan Veselý, výrobní ředitel Hala Cortex - Praha

9 OBCHODNÍ ODDĚLENÍ TŘEŠŤ Napřed několik informací k zakázkám zmíněných v minulém článku. Práce na stavbě Revitalizace Spolkového domu ve Slavonicích jsou už v plném proudu a nyní se podchytávají základové konstrukce. Terasy Havlíčkova SO.07b, SO.07c Polyfunkční objekt Betoňák podávali jsme nabídku na celý objekt, prozatím ale realizujeme pouze venkovní stavební úpravy. Bohužel u ostatních nabídek jsme již úspěšní nebyli. Výstavba logistického centra pro firmu GLS CZ s.r.o. zakázku jsme nezískali. Výstavba výrobní haly firmy EVVA Guard Tišnov výběrové řízení bylo zrušeno. Z nově podaných nabídek pro soukromé investory: IS a komunikace REZIDENCE KASKÁDA Jihlava- - Horní Kosov zakázku jsme nezískali. Swoboda CZ Jihlava skladová a výrobní hala VH C / I. etapa v závěrečném jednání zůstaly 2 firmy, bohužel nám patřilo to 2. místo. KOLEJE BOTIČ, ul. K Botiči 1439/5, Praha 10 za více než 80 mil. Kč skončili jsme na 3. místě. Hala Doucha přístavba haly Střítež, ČOV Kostelec Dolní Cerekev, MBNS-International, spol. s r.o. stavební práce v Brně, Swoboda Stamping rekonstrukce kotelny i tyto zakázky skončily nezdarem. RIVER GARDENS Z4 tříkolová nabídka, konečná cena přes 300 mil. Kč zatím v jednání, investor rozhodne na podzim. Několik veřejných zakázek, které byly rovněž neúspěšné: Energeticky úsporná opatření Základní škola Otokara Březiny, Demlova 34, Jihlava. ZZS Kraje Vysočina výjezdové stanoviště Moravské Budějovice. Gymnázium O.B. a SOŠ Telč stavební opravy krčku. Markvartice zateplení a výměna zdroje tepla v obecním úřadě s kulturním sálem. V současné době není vůbec snadné získat jakoukoliv zakázku. Veřejných výběrových řízení znatelně ubylo a tak není výjimkou i 20 zájemců na jednu zakázku. U soukromých investorů bývá šance větší, ale výběrová řízení mají i několik kol, kdy po všech peripetiích skončíme na 2. nebo na 3. místě. Nezřídka se také stává, že investor zakázku zruší či odloží. Zatím situace není příliš optimistická, a tak musíme bojovat, aby vstup do roku 2013 byl co nejúspěšnější. Zdeňka Jeřábková, obchodní oddělení Třešť Výjezdní zasedání 2012 Zaječí Letošní výjezdní zasedání se konalo 7. září v kouzelném prostředí Pálavských vrchů v penzionu U Kapličky. Na zasedání, kterého se zúčastnilo 66 techniků z firmy Podzimek a synové, seznámilo vedení společnosti všechny přítomné s aktuální situací ve firmě, s plánovanými změnami a opatřeními, které firmu čekají. Po pracovním programu jsme navštívili nedaleké vinařství Sonberk. Po jeho prohlídce jsme si již užívali pohostinnosti penzionu U Kapličky a mohli se kochat fantastickým panoramatem vinic. PRAHA Od začátku letošního roku jsme se v obchodním oddělení v Praze věnovali více jak 120 obchodním případům a v několika soutěžích se nám podařilo uspět. Jednalo se jak o zakázky pro soukromé investory, tak pro veřejné zadavatele. Vzhledem k situaci ve stavebnictví jsme se zaměřili i na zakázky menšího rozsahu a v současné době realizujeme několik menších zakázek v Praze 5 a v Praze 1. Dále jsme před několika dny podepsali smlouvu na výměnu oken a menší stavební úpravy několika bytových domů v Praze 3. Ze soukromých zakázek bych jmenoval zahájení výstavby většího rodinného domu v ulici Maštěřovského, nedaleko parku a usedlosti Ladronka. Dále jsme získali zakázku na výstavbu dvou luxusních vil v Praze 6, kde jsme v posledních dnech zahájili výstavbu. Také jsme uspěli v první části výběrového řízení (došlo k podpisu rámcové smlouvy) s MČ Praha 10 a příštích letech budeme oslovováni do jednotlivých výběrových řízení na dodavatele stavebních prací při opravách objektů ve vlastnictví této městské části. Sice máme za sebou jen první krok, ale věříme, že i v jednotlivých výběrových řízeních budeme úspěšní. Ze zakázek ve výhledu bych jmenoval například výstavbu luxusní vily v Praze na Hanspaulce, kde jsme se dostali mezi poslední dva uchazeče. Na závěr bych chtěl poděkovat všem kolegům v obchodním oddělení v Praze, že i v této době se nám přes velkou konkurenci daří získávat zakázky a výrobní středisko v Praze má v současnosti dostatek práce. Martin Sojka, vedoucí obchodního oddělení Výjezdní zasedání - vinařství Sonberk

10 Rozhovor s ředitelem Strojíren Podzimek, s.r.o. Ing. Jiřím Kotrbou Za dlouhou, dobu po kterou vedete společnost, jste jistě získal mnoho zkušeností a musel řešit řadu nelehkých situací. Zvláště v době, kterou výrazně postihla a stále ovlivňuje celosvětová krize. Při své účasti na veletrhu v kamenolomu Mokrá u Brna, který se konal června 2012, jste se zajisté setkal i s řediteli dalších společností z oboru. Jak vnímáte dopad současné situace? Tohoto veletrhu se účastníme pravidelně, letos již po deváté. S řediteli různých společností jsem se samozřejmě potkal. Tato setkání jsou velmi důležitá k získání nových zakázek. Stejně tak jsou ale důležitá setkání s dalšími vystavovateli, s našimi dodavateli, ale i s konkurencí. K nejdůležitějším setkáním řadím rozhovory s uživateli našich linek s mistry, vedoucími údržby a údržbáři v lomech. Návštěvnost veletrhu byla vysoká, odhaduji, že přišlo na 8500 osob. Přinesl veletrh nějaké změny? Na veletrhu bylo o něco méně vystavovatelů, ale návštěvnost samotná byla nad očekávání. Tradičně se úvodní večer konalo společné setkání vystavovatelů na brněnské hvězdárně, kde byl veletrh oficiálně zahájen. Servis a služby pořadatele, což je Těžební unie, byly jako vždy na vysoké úrovni a pořadatelé svoji roli zvládli dobře. Zajímavým zpestřením veletrhu byla ukázka rozpojování kameniva clonovým odstřelem. Pro nové lidi v oboru je zážitkem, když se v několika málo sekundách zvedne tisíce tun kameniva. Na co jste letos lákali návštěvníky? V našem stánku jsme představili násypku s podavačkou. Návštěvníci měli možnost si vyzkoušet její zapnutí i vypnutí a regulovat rychlost podávání materiálu. Jaké jsou podle vás hlavní formy prezentace firem v současné době a jak by měly do své propagace investovat? Firmy je dnes určitě nutné prezentovat na internetu. Spustili jsme nový web, který propojujeme s odkazy na firemní facebook a tiskové zprávy. To jsou velmi silné prostředky v komunikaci, které možná do jisté míry tradiční formy, jako například veletrhy, nahrazují. Veletrhy jsou totiž finančně nákladné. Nejdůležitější formou prezentace ale bylo, je a podle mne nadále zůstává, dobře fungující dílo, které slouží bez poruchy určenému účelu. Vznikne tím skvělá reference a vy máte šanci s touto informací naložit a získat další dobrou zakázku. Firma Strojírny Podzimek působí i v zahraničí. Jaké zakázky tam v současné době realizujete? Do zahraničí můžeme vyvážet ten druh výrobku, který umíme. Specializujeme se na výrobu pásových dopravníků, proto dva zásadní projekty, které v současné době realizujeme, jsou dodávky těchto zařízení do Ruska a do Turecka. Pásové dopravníky pro Rusko Můžete upřesnit základní informace o realizaci v Rusku? Naše firma tam získala zakázku o objemu přesahujícím 20 milionů korun. Ta je velmi atypická a je určena pro linku na zpracování vápence do ruské oblasti, nacházející se přibližně 200 km jižně od Moskvy. Můžete přiblížit jednotlivé části projektu? Tým konstruktérů zpracoval návrhy na 18 atypických pásových dopravníků a na 7 ocelových konstrukcí pod stroje. Hmotnost dílů činí bezmála 300 tun. Ocelové konstrukce jsou určeny pod drtiče, třídiče, podavače, odhliňovač a velín. Firma Strojírny Podzimek zajišťuje nejen výrobu, předmontáž konstrukcí, ale i expedici k zákazníkovi, kde budou ocelové konstrukce a skluzy uskladněny do doby montáže. Se kterou firmou spolupracujete? Na realizaci projektu se podílí nejen naši zaměstnanci, ti hlavně, ale spolupracujeme s množstvím firem v jihlavském regionu. Pásové dopravníky pro přepravu izolačních materiálů pro Turecko Mluvil jste také o druhé zahraniční zakázce. Naši zaměstnanci teď intenzivně pracují na zakázce do Turecka. Směřují tam speciální pásové dopravníky. Navazujeme na podobně realizovaný projekt se stejným dodavatelem. Projekt je zatím ve fázi přípravy v technickém oddělení. Probíhá odsouhlasení návrhu s dodavatelem, ladění detailů. Začali jsme objednávat komponenty s delší dobou dodání, zajišťujeme hutní materiál. Do infosystému zadáváme technologické postupy celé výroby. K čemu budou dopravníky sloužit? Jedná se o speciální dopravníky, které jsou určeny k navážení vstupní suroviny do výrobní linky na výrobu izolačních materiálů. Máte zkušenosti s výrobou takto specifických technologií? Podobná zařízení naše firma již realizovala v minulých letech v Portugalsku, Finsku a Rusku. Tato realizace je již šestou zakázkou pro stálého partnera z Německa, který je nositelem know-how pro výrobu kamenné minerální foukané izolace. Export této zakázky bude dokončen do konce října roku Lucie Podsedníková, marketing 10

11 Byli u nás IZOUNI Na jaře tohoto roku se tradičně ve Strojírnách Podzimek konal dozorčí audit integrovaného systému řízení. Tři zkušení pracovníci nadnárodní certifikační organizace Bureau Veritas velice pečlivě prověřili zavedený systém. Poděkování patří všem našim zaměstnancům, kteří se na dobu dvou dnů stali průvodci auditorů a odpovídali na zvídavé otázky. S výsledkem můžeme být spokojeni nebyla nalezena žádná neshoda oproti popsanému systému. Neznamená to však, že bychom byli bezchybní. Právě ti pracovníci, kteří odpovídali na otázky a měli možnost diskutovat s auditory potvrdí, že v průběhu nás auditoři upozorňovali na slabá místa. Berme tyto jejich poznatky jako doporučení ke zlepšení. Systém jakosti, tak jak je ve strojírnách vystavěný odpovídá době jeho vzniku certifikováni jsme od roku 1996! Na vypracování a úpravách se v průběhu let podílelo mnoho dnes již bývalých zaměstnanců a je nezbytně nutné, aby se s ním seznámili i nově příchozí. Měl by to být také jejich systém, ve kterém se dokonale orientují. Seznámení je nutnou podmínkou fungování, ale samo o sobě to nestačí. Je úkolem manažerů na všech stupních řízení zapojit všechny (takže i nové) zaměstnance do tvorby systému. Jen tak všichni pochopíme, co vlastně je integrovaný systém řízení. Že to není pouze o kvalitě výrobku, ale hlavně o výstavbě a neustálém zlepšování systému a jednotlivých procesů. Takového systému, který v konečném důsledku vede k jednoznačné a nekompromisní kvalitě, která je produktem všech navazujících procesů. Výsledkem jednoho procesu může být kvalitní nátěr, výsledkem dalšího správně vyplněný dodací list, výsledkem dalšího správně dodaný materiál či převodovka. A tak se lze dívat na každý jednotlivý dílčí proces. Úklidem kantýny počínaje a předáním funkční technologie nekonče. Smyslem všeho snažení by pak mělo být, že získáme spokojeného zákazníka, který u nás bude dál a dál objednávat výrobky pro potřebu jeho provozovny nebo zlepšení jeho vlastního procesu. Pokud vám ve výše uvedeném textu něco chybí, máte pravdu. Žádný systém, ať už dobrý nebo přímo vynikající, nikdy nic sám nevyprodukuje, nikdy nemůže existovat bez člověka. Za vším hledejte lidi. Za vším hledejte sebe. Jiří Kotrba, ředitel společnosti Zimní stadion Jihlava subdodávka Jihlavský zimní stadion Od listopadu roku 2011 probíhá v Tyršově ulici v Jihlavě rekonstrukce vedlejší haly zimního stadionu pro účely projektu Veřejné sportoviště pro lední sporty. Projekt za 180 milionů, z čehož 150 dala Evropská unie, odstartoval demolicí parkoviště vedle Horáckého zimního stadionu. Při stavbě nové haly padla k zemi i vrátnice s pokladnou stojící v rohu na křižovatce Tolstého a Tyršovy ulice. Místo ní byl navržen a realizován vjezd do podzemního parkoviště pod novou halou pro 70 vozů. Stavbu dodává spolu s firmou Podzimek a synové, s.r.o. firma Metrostav, a.s. Naše firma Strojírny Podzimek se na této rekonstrukci výrazně podílela. Vedoucí projektu této akce byl Zdeněk Pittner, dílenskou dokumentaci pro nás zpracoval ing. František Veselý, náš bývalý kolega, který s námi stále spolupracuje. Od dubna do června 2012 se v areálu firmy výráběla ocelová konstrukce zaštřešení této haly, ocelová konstrukce zastřešení atria a ocelová konstrukce zaštřešení vjezdu již zmiňovaných garáží. Otevření zrekonstruovaného zimního stadionu se předpokládá v květnu 2013, na což se obyvatelé celého regionu jistě velice těší. Vodní dílo Mšeno subdodávka Přehrada Mšeno - realizace protipovodňových úprav V prosinci roku 2011 byla v Jablonci nad Nisou zahájena výstavba systému protipovodňových opatření. Přehrada Mšeno je umístěna nad zástavbou města a nelze připustit zhoršení současné úrovně bezpečnosti během povodní. Podstatou projektu je proto úprava historického protipovodňového systému odklánějící zvýšené průtoky do nádrže vodního díla Mšeno. Jedná se o systém založený na převodu povodňových průtoků štolovými přivaděči, jenž je v podmínkách České republiky do značné míry unikátní. Zadavatelem této akce je sdružení firem Metrostav, a.s. a SYNER, s.r.o. Projekt je spolufinancován z programu Ministerstva zemědělství České republiky Podpora prevence před povodněmi II. Naše firma Strojírny Podzimek se podílí na této úpravě výrobou a montáží technologických strojních zařízení: rozdělovacího stavidla Lužická Nisa stavidla Pasecké štoly rozdělovacího stavidla Bílá Nisa stavidla Loučenské štoly segmentových uzávěrů vtokového objektu Výroba uvedených zařízení začala v červenci v areálu firmy. Montáže stavidel budou probíhat v září a říjnu tohoto roku. V březnu 2013 budou namontovány segmentové uzávěry. Vedoucí projektu v naší firmě je Zdeněk Pittner. Ukončení celé stavby se plánuje na červen Po letech koncepční a projektové přípravy tak dojde k podstatnému zvýšení ochrany Jablonce nad Nisou před škodlivými účinky povodní. Markéta Kalábová, sekretářka ředitele 11

12 Rozhovor s ředitelem Dřevovýroby Podzimek s.r.o. Ing. Václavem Sobotkou Výroba tradiční třešťské firmy předvedla své schopnosti na veletrhu Bydlení a interiér, který se každoročně koná ve Vídni. Veletrhu se za firmu zúčastnili noví zaměstnanci obchodního oddělení, aby zdokonalili svoje obchodní dovednosti, ale také technici výroby, aby se seznámili se zahraničními trendy. Ředitel Ing. Václav Sobotka účast na veletrhu komentoval slovy: Hlavním cílem, který měla účast na veletrhu přinést, bylo zjistit, zda jsme schopni obstát na zahraničním trhu v porovnání s konkurencí a zároveň představit novinky v naší výrobě. O jaké produkty jste rozšířili výrobu? Jsou to především kvalitní dřevěná dvojitá špaletová a jednoduchá okna z masivu a repliky historických interiérových dveří. Co tvořilo váš dosavadní výrobní program? Dosud jsme se specializovali především na pokládku podlah z masivního dřeva z domácích i exotických dřevin u developerských projektů a na rekonstrukce a repasování podlah v historicky cenných objektech tedy původních parket či historických čtverců. Proč se tedy pouštíte do nové, pro vás neznámé oblasti výroby? Kdybych odpověděl, že je to pro nás výzva, znělo by to jako klišé, a možná jako riskantní a neuvážený krok v dnešní nejisté době. Na druhou stranu, každá moderní společnost se musí posouvat a zdokonalovat. V práci se dřevem jsme byli vždy výborní. Máme kvalitní zázemí ve výrobním areálu v Třešti, máme zkušenosti. Proč u stavebních projektů neposkytnout co nejkomplexnější rozsah prací ze dřeva? Nově se v unikátním certifikovaném středisku pro střední Evropu zabýváme zpracováním moderního materiálu nové generace HI-MACS umělého kamene ale to je na další vyprávění. Dobře, vraťme se ke dřevu. V čem se podle vás lišíte od konkurence? Řekl bych, že především zkušenostmi. Práce se dřevem je součástí rodinné řemeslné tradice Podzimků od nepaměti a předává se z generace na generaci. Díky kvalitnímu CNC stroji jsme z masivu schopni vyrobit ty nejsložitější tvary. Dokážeme splnit specifické požadavky zákazníka. Například nyní dílna vyrábí pro rakouského klienta nábytek z masivu na zakázku. Troufám si říci, že při rekonstrukcích a opravách historicky cenných objektů s nejpřísnějším režimem ochrany, naše výroba splní i velmi náročné požadavky památkářů. Velkou školou pro výrobu bylo zpracování zakázkové výroby s použitím CNC stroje pro prodejnu Louis Vuitton v Paříži. Je to již několik let, kdy tato spolupráce s francouzským obchodním partnerem proběhla. Dodnes na ni lidé ve firmě vzpomínají jako na mimořádně náročnou, zato velmi přínosnou. Kdo je tedy pro vás po rozšíření programu ve zpracování dřeva cílovou skupinou? Především jsou to vlastníci a správci historických objektů. Lidé, kteří mají vztah ke krásné architektuře, památkově chráněným objektům a potřebují repasovat či vyměnit stará špaletová okna, dveře, nebo podlahy. Jsme schopni atypické výroby dle zadaných požadavků, ale také zhmotnit jejich vlastní ideje. Vraťme se k veletrhu ve Vídni. Považujete vaší účast na něm za úspěšnou? Otázkou je, co pro vás znamená, zda byla úspěšná. Z mého pohledu určitě. Podařilo se nám získat zakázky v Rakousku. Nyní například realizujeme zakázku na krásném středověkém hradě movitého investora. Je to jakýsi pilotní projekt, který když dobře dopadne, odstartuje naši spolupráci na dalších nemovitostech. Je to úžasný úspěch, ale vždy také zkušenost. Plánujete se za rok zúčastnit veletrhu znovu? Vážně uvažujeme o tom, že účast zopakujeme. Lucie Podsedníková, marketing Žofín Dřevovýroba Podzimek v tomto roce provádí výměnu podlahové krytiny v tanečním sále krásného paláce Žofín. Přesně po deseti letech se tak vrátila na místo, kde pomáhala s rekonstrukcí a revitalizací po katastrofálních povodních, které prošly Prahou v roce Podle vyjádření současného ředitele společnosti Ing. Václava Sobotky jde o nutné opravy, které souvisejí s užíváním prostor: Tento proces obnovy je logický. Byť se nám časový horizont může jevit jako krátký, není to způsobeno použitím nekvalitního materiálu, ani neprofesionálně odvedenou prací. Musíme si uvědomit, že podlaha je vystavována obrovskému tlaku. Ženy zde tančí na vysokých podpatcích, často jehlových, a těžiště jejich váhy je soustředěno i na méně než 1 cm 2 plochy. Po deseti letech intenzivního využívání prostor pro společenské tance a události, je oprava podlah nutností. Pracujeme kvalitně a intenzivně a doufáme, že tanečníkům půjde tanec od podlahy. Lucie Podsedníková, marketing 12

13 Zaměstnanci autorizovaných společností musí před udělením certifikátu absolvovat speciální školení. Jsou na ně kladeny vysoké nároky na znalosti technických parametrů, specifik materiálu a především na jeho precizní zpracování při samotných realizacích. Členové autorizovaného zpracovatelského HI-MACS centra a jeho zaměstnanci zaručují nejvyšší kvalitu dodaného a zpracovaného materiálu, včetně odborného servisu. Vysoce profesionální přístup ve všech oblastech prodlužuje standardní záruční dobu na materiál HI-MACS z 10 let na záruku v trvání 15 let. Libor Vítek zdůraznil: Výsledky se dostavují dnes a denně. Vyřizujeme mnoho poptávek od nových i stálých odběratelů a výroba aktivně pracuje na zakázkách. Obracejí se na nás lidé s velmi specifickými zakázkami. Přírodní umělý kámen HI-MACS se totiž skvěle hodí pro individuální design. Můžete tak dát tvar kreativním myšlenkám. Žofín- Praha Víme, jak ohýbat kámen Dřevovýroba Podzimek s.r.o. je známým kvalitním zpracovatelem dřeva. Víte ale, že umíme ohýbat i kámen? A jsme v tomto směru uznávanými specialisty! Tradiční výrobu a zpracování dřeva, včetně exotických dřevin, jsme přizpůsobili nejnovějším trendům a poptávce na trhu. Libor Vítek, vedoucí výroby a obchodu HI-MACS, říká: V areálu v Třešti vzniklo školicí středisko s certifikací autorizovaného zpracovatele materiálu HI-MACS pro střední Evropu. V rámci České republiky, Slovenska a Maďarska, jsme jediné autorizované specializované středisko pro zpracování materiálu s vysokou odborností. Dílna je vybavena kvalitním vakuovým lisem a speciálním nástroji pro zpracování HI-MACS. Tento přírodní umělý kámen umožňuje 2D a 3D tváření při zpracování má vlastnosti mezi tvrdým dřevem a hliníkem. V červnu 2012 byl společnosti Dřevovýroba Podzimek s.r.o. oficiálně udělen Certifikát autorizovaného zpracovatele umělého kamene HI-MACS společností LG HAUSYS. Certifikáty jsou udělovány na základě splnění náročných kritérií, která se řídí a jsou podmiňována, jednotným systémem podmínek. Ukázka realizací z HI-MACS - výčepní pult - Brno Realizací z HI-MACS umyvadlové pulty - Košice V rozhovoru jsme přešli ke konkrétním zakázkám: V nedávné minulosti jsme předali několik zajímavých realizací. Z našeho hlediska byla hodně zajímavá dodávka a montáž umyvadlových pultů pro společnost Betpres s.r.o. v obchodním centru Optima v Košicích. Umyvadlové pulty jsme upevňovali na místě. Autorem projektu je lng. arch. Ján Ruňanin z ateliéru proarp s.r.o., kde hodnota této zakázky přesahuje čtvrt milionu korun. Vedoucí výroby a obchodu Libor Vítek pokračuje: V červenci byla předána zakázka, které se mezi zaměstnanci říká Plznička Brno. Hádejte, proč tento název? Realizaci totiž můžete vidět v Plzeňské pivnici v ulici Česká 29 v Brně. Autorem projektu je Ing. arch. Jan Špaček pro KS Real spol. s.r.o. Jedná se o dodávku a montáž barového pultu. Technická specifikace: zhotovení pracovních desek u výčepu s vyfrézovanými drážkami a předními okapovými hranami (2 ks spodní a horní patro), součástí je dodávka a montáž polic z HI-MACS pro odkládání sklenic a půllitrů. Dodávka zahrnuje montáž 2 kusů ohnutých krytů (lemů) výčepních hlavic se vsazenými logy Pilsner Urquell. Hodnota zakázky je 220 tisíc korun. Libor Vítek dodává: Během srpna jsme zrealizovali, dokonči-li a předali mnoho dalších zajímavých realizací, včetně zakázek pro soukromé investory. Spokojenost a splnění přání zákazníků jsou pro nás vždy na prvním místě. Libor Vítek, vedoucí výroby a obchodu HI-MACS Lucie Podsedníková, marketing 13

14 P&S Náš největší čistící stroj P&S v Bavorsku O víkendu 7. až 9. září se vydala naše společnost P&S na zájezd do Bavorska, konkrétně na průplav Rýn-Mohan-Dunaj a do Regensburgu (Řezna) na Dunaji. V pátek jsme se ještě zastavili v Domažlicích a na hřebenech Českého lesa a přespali v Chodské chalupě u pomníku J. S. Koziny. Díky tomu, že nám celý zájezd přálo počasí, jsme úspěšně zvládli sobotní maraton po nej místech v jednom z nejkrásnějších údolí Německa, údolí řeky Altmühl nejvyšší plavební komora Hilpoltstein, historická města Berching, Riedenburg, Essing a Kelheim, hrad Radneck a monument Befreiungshalle nad soutokem Altmühlu s Dunajem. Sobotní večer a nedělní dopoledne nás čekala prohlídka velkolepého Regensburgu, kde jsme mohli navštívit pivní festival Dult (obdoba mnichovského Oktoberfestu) a na závěr cesty jsme se ocitli v monumentální Valhalle tyčící se nad údolím Dunaje. Všichni jsme byli nadšeni ze všeho, co jsme během naší cesty viděli a těšíme se, co nám přinese příští zájezd. Tomáš Kolařík Čistící stroj pro vodní elektrárnu v Litoměřicích V měsíci červenci 2012 jsme dokončili a předali firmě ENERGO-PRO čistící stroj jemných česlí pro nově budovanou elektrárnu na Labi v Litoměřicích. Stroj pojíždí po kolejové dráze v délce cca 30m a čistí česle do hloubky cca 20 m. Je vybaven mostovým jeřábem nosnosti 15 t pro manipulaci s uzávěry vtoků turbín. Celková hmotnost čistícího stroje je 32t a je naším největším vyrobeným čistícím strojem. Návrh i kompletní projekční a výrobní dokumentaci stroje vypracoval Ing. Peter Ferenc. Milan Bryscejn, ředitel společnosti nahoře: P&S u sochy psa Chody u Chodské chalupy dole: Výhled z hradu Radneck na údolí Altmühl Nominace na titul Stavbu roku 2012 Jako horkou aktualitu můžeme s radostí oznámit, že jsme z 53 přihlášených získali nominaci na titul Stavba roku 2012 se stavbou Fabrika hotel v Humpolci. Jsme tedy mezi patnácti nominovanými stavbami z celé České republiky. Diplom převzal investor MHA, s.r.o. Petr Hendrych, autor projektu OK PLAN ARCHITECTS, s.r.o. Luděk Rýzner a za dodavatele Podzimek a synové s.r.o. Josef Podzimek. Dana Koubová 14

15 Rožnění selete ve strojírnách FIREMNÍ SPORTOVNÍ VÍKEND Ukončení léta ve Strojírnách Podzimek Poslední srpnový den v areálu naší firmy proběhla firemní akce Ukončení léta. Jelikož nám počasí moc nepřálo, museli jsme si svépomocí postavit pergolu k opékání selátka a postavit stan k posezení. Selátko se peklo již od rána, aby k začátku bylo hotové. Celý pracovní den nás provázela libá vůně opékaného masa. Zaměstnanci se mohli celý den těšit, až bude akce zahájena. Kolem patnácté hodiny jsme se všichni sešli pod pergolou a pod stanem a pustili se do jídla a pití. Josef Podzimek s paní Hanou přišli také mezi nás, stejně tak i Martin Podzimek a velice si vše pochvalovali. I přes nepřízeň počasí se nám Ukončení léta vydařilo, selátko se snědlo, pivo vypilo a bylo nám veselo. Všichni se už těšíme, že si toto neformální setkání příští rok zopakujeme. Jedna z odvážných účastnic vodního lyžování - Žaneta Vodní lyžování Letos bylo jubilejní desáté. Za těch deset let se na hladině Kosteleckého rybníka vystřídala celá řada odvážlivců, kteří se snažili pokořit jeho hladinu. Tentokrát nám předpověď neslibovala slunečné počasí, ale i přesto přišli noví i staronoví lyžaři. Členové klubu vodního lyžování všem dali základní informaci, aby úspěšně zdolali vodní hladinu a hlavně se nad ní dostali. Paradoxně si všichni libovali, že ve vodě je lépe než venku. Zázemí, včetně výborného občerstvení, nám připravili členky vodního klubu, bez kterých by to prostě nebylo ono. Těšíme se, že příští rok si užijeme nových prostor nad novou loděnicí, kde bude příjemné posezení i kouzelná vyhlídka. K tomu si budeme přát hezké počasí a hodně příznivců vodního sportu. XIX. tenisový turnaj Účastníci charitativního cyklovýletu Strojírny Podzimek na kole Vysočinou V sobotu 8. září odstartoval z Telče 2. ročník charitativního cyklovýletu na podporu pediatrického oddělení Nemocnice Jihlava. Této vyjížďky jsme se také zúčastnili. Trať dlouhá něco přes 72 km vedla přes Třešť do Jihlavy, pak do Batelova, Řásné a zpět do Telče. Zde byl připraven doprovodný program: losování tomboly, přednáška Josefa Zimovčáka, koncert kapel Indienami a ROSES. Počasí nám přálo a všichni se těšíme na další ročník. Markéta Kalábová, sekretářka ředitele BLAHOPŘÁNÍ Srdečně blahopřejeme dvěma novomanželským párům Ing. Zdeňce Pálkové, která 26. května přijala nové příjmení Drbalová a Ing. Lucii Kopicové, která od 14. července užívá nové příjmení Benešová. Oběma manželským párům přejeme mnoho štěstí, zdraví, lásky a spokojenosti po dlouhá léta. Účastníci tenisového turnaje Ten se odehrál na kurtech Šiškova mlýna ve Vanově. Účastnilo se ho pět dvojic. Tahle tenisová partička si turnaj jaksepatří užila a pochvalovala si příjemné počasí a dobře připravené zázemí. První místo v turnaji si zaslouženě vybojovala dvojice Lukáš Teplý a Pavel Podolský, druhá příčka patřila dvojici Josef Kadlec a Rudolf Kašparovský, třetí místo patří nováčkům Karlu Hlaváčovi a Vlastovi Krejčímu. Ostatní Pavel Lindner, Martin Urbánek, Radek Kříž a Dana Koubová si pořádně protáhli tělo a měli radost z příjemně stráveného dne. Příští rok náš čeká jubilejní XX. ročník. Takže jste srdečně zváni! Děkujeme za podporu obou sportovních akcí. Dana Koubová 15

16 Vzpomínka na našeho ředitele Dne 30. srpna 2012 by se dožil padesáti let náš ředitel Jan Podzimek. Byl spolumajitelem rodinných stavebních, strojírenských a developerských firem. 9. prosince 2007 ho zasáhl krutý osud, kdy tragicky zahynul v rakouských Alpách. Mnozí jsme s ním pracovali více než desítku let. Díky jeho nezměrné pracovitosti, mimořádnému osobnímu nasazení a vizionářství dokázal stavební firmu vyvést z nelehké situace a stát se jednou z významných stavebních rodinných firem v České republice. Měli jsme tu čest po jeho boku pracovat a podílet se na úspěších naší firmy od roku Byl to nejen skvělý manažer a ředitel, ale především člověk s velkým srdcem. Máme na paměti jeho neustálý úsměv a pozitivní a optimistický přístup k životu. Vzpomínáme s úctou. Kolektiv zaměstnanců Třešňovka 2012 Letošní posezení v třešňovém sadu proběhlo ve slavnostním duchu, neboť jsme se šéfem a jeho ženou Hankou oslavili jejich společné 150. narozeninové výročí. Nechyběl tradiční dort, který opět upekla paní Fousová. Jako překvapení jsme předali dárkový set v námořním stylu, ve kterém byla ukryta koštovací sada s třešňovicí. Ta se nechala vypálit z loňských třešní, které natrhali naši pracovníci právě v tomto třešňovém sadu. Šéf nejen z dárků, ale také z toho, že se sad nechal dosázet novými mladými třešněmi, měl velkou radost. Poctivě se svojí dárkovou sadou obcházel hosty a připíjel na zdraví až do pozdních večerních hodin. Oproti loňskému roku nám počasí přálo. K poslechu a tanci hrála kapela pana Marečka. Řezníci za pomoci Františka Sedláčka se postarali o výborné pohoštění. Všechno ostatní mělo opět na starosti středisko zásobování, dopravy a správy budov. Všem za to moc děkujeme. Příští rok bude naše Třešňovka slavit plnoletost (18 let), tak se budeme těšit na viděnou. Dana Koubová PERSONÁLNÍ KOUTEK K firmě Podzimek a synové s.r.o. nastoupili: Dušek Milan, Janák Josef, Šťastný Jaroslav, Kalný Patrik stř. 210 Kaňa Ondrej, Veselý Jakub, Matal Filip stř. 220 Fárka Rostislav, Neklapil Roman stř. 230 Erberová Lenka, Bc., Holíková Pavlína, Ing. stř. 501 Z firmy Podzimek a synové s.r.o. odešel: Bulíř Pavel stř. 220 K firmě Dřevovýroba Podzimek s.r.o. nastoupili: Bíbrle Jiří, Brychta Miroslav, Marešová Jana, Nosková Věra, Ondráček Pavel, Petrů Rostislav, Stiborová Lucie Bc., Svoboda Jaroslav, Štok Jan, Uhlíř Pavel, Uhlířova Pavla, Pivoňka Martin Z firmy Dřevovýroba Podzimek s.r.o. odešli: Máčel Jiří, Hurka Miloslav, Kašparovský Rudolf, Ing., Tůma Václav K firmě Strojírny Podzimek s.r.o. nastoupili: Doležal Čestmír, Ing., Pavlásek Robert, Říšský Miroslav Z firmy Strojírny Podzimek s.r.o. odešli: Marek Jiří, Brychta Radek Bc. K firmě PPP podlahy a.s. nastoupil: Kraus David Z firmy PPP podlahy a.s. odešel: Yeuheniy Kalchen K firmě Polytrade CE s.r.o. nastoupili: Kotálová Renata, Havlišta Miloš Z firmy Polytrade CE s.r.o. odešli: Kotalová Zdeňka, Kašparovský Rudolf, Ing. Životní jubilea v Seskupení firem Podzimek oslaví: Ve firmě Podzimek a synové s.r.o.: 25 let Fárka Rostislav stř let Kaňa Ondrej stř Machynková Eva, Ing. stř Tůmová Kateřina, Ing. stř let Hlaváč Karel stř let Kodysová Helena stř Podolský Pavel stř Tvrz Ladislav stř let Němcová Lenka stř let Veselý Karel stř Ševčík Jan stř Tetour Miloslav stř. 210 Ve firmě Dřevovýroba Podzimek s.r.o.: 35 let Kremlička Lubomír Ve firmě Strojírny Podzimek s.r.o.: 35 let Adam Miroslav Redakce: Dana Koubová Jazyková korektura: Dr. Jan Mazáč 16

ČESKÝ BETLÉM I. POSTUP PRACÍ NA BUDOVĚ Č.P. 30 Listopad květen 2011

ČESKÝ BETLÉM I. POSTUP PRACÍ NA BUDOVĚ Č.P. 30 Listopad květen 2011 ČESKÝ BETLÉM I. POSTUP PRACÍ NA BUDOVĚ Č.P. 30 Listopad 2010 - květen 2011 Slavnostní otevření novoměstské knihovny proběhlo 1. listopadu 2010 za účasti řady hostů. V odpoledních hodinách proběhla vernisáž

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek Piaristická

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

Kvalitativní požadavky objednatele

Kvalitativní požadavky objednatele Kvalitativní požadavky objednatele Průzkum radonový průzkum Izolace proti vodě spodní stavby dle výsledků radonového průzkumu Konstrukce Zdi zděné dozdívky z plných cihel pálených nové zdivo zdící bloky

Více

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921.

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. 2 STUDIE STAVBY VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ CENTRUM společnosti WRT.cz Plzeň Letkov WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. zdroj:

Více

Luxusní byt 8+2, 371 m2 v Praze - Hradčanech

Luxusní byt 8+2, 371 m2 v Praze - Hradčanech Luxusní byt 8+2, 371 m2 v Praze - Hradčanech Ev. č. Cena Poznámka k ceně 092-101-300283 15 000 000 CZK nejnižší podání Fotografie Popis Ukazatel energetické náročnosti budovy Energetická náročnost budovy

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně www.skanska.cz Základní informace Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária 23/8/2010 14/7/2011 Zastavěná plocha : 1725 m2 Obestavěný prostor celkem: 17322 m3 Kubatura -

Více

adresa Třebešovská 566/56, Praha 9, Horní Počernice objekt Rodinný dům

adresa Třebešovská 566/56, Praha 9, Horní Počernice objekt Rodinný dům akce: Výstavba podkroví, stavba na klíč adresa: Třebešovská 566/56, Praha 9, Horní Počernice objekt: Rodinný dům popis: Střecha, krovy, statika stropy, podlahy schodiště konstrukce ze sádrokartonů akce

Více

Informační memorandum. Lidická 1697 Vlašim okr. Benešov

Informační memorandum. Lidická 1697 Vlašim okr. Benešov Informační memorandum Lidická 1697 Vlašim okr. Benešov Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: OSTATNÍ: VYBAVENÍ: FORMA PRODEJE: TERMÍN

Více

Valašské Klobouky - ul. Luční 8/2016

Valašské Klobouky - ul. Luční 8/2016 Valašské Klobouky - ul. Luční 8/2016 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: H&B stavreal, s.r.o. IČ:277 51 309 Újezd 390, 763 25 Újezd Radek Hlavička, 777 092 415 info@hbstavreal.cz www.hbstavreal.cz PARTNEŘI PROJEKTU:

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR

TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR Budovy L, M, N, O Konstrukce budovy KONSTRUKCE základy a základová deska - železobeton nosné zdi železobeton nebo zdivo nenosné zdi a příčky

Více

identifikační údaje kapacitní údaje

identifikační údaje kapacitní údaje pozemky chrustenice rd1 identifikační údaje název pozemky chrustenice, lokalita dolejší alej, rodinný dům typ 1 místo chrustenice, okres beroun pozemky č.1-10 investor GEISON REAL, a.s. Na výsluní 201/13

Více

Informační memorandum. Masarykovo náměstí 30 Pelhřimov

Informační memorandum. Masarykovo náměstí 30 Pelhřimov Informační memorandum Masarykovo náměstí 30 Pelhřimov Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: VYBAVENÍ: OSTATNÍ: FORMA PRODEJE: TERMÍN

Více

Luxusní byt 3+kk, 112,7 m2 v Rezidenci Kavčí Hory

Luxusní byt 3+kk, 112,7 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Luxusní byt 3+kk, 112,7 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Ev. č. Cena Poznámka k ceně 092-101-295877 11 530 000 CZK nejnižší podání Fotografie Popis Ukazatel energetické náročnosti budovy Energetická náročnost

Více

Luxusní byt 3+kk, 113,8 m2 v Rezidenci Kavčí Hory

Luxusní byt 3+kk, 113,8 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Luxusní byt 3+kk, 113,8 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Ev. č. Cena Poznámka k ceně 092-101-295852 7 110 000 CZK nejnižší podání Fotografie Popis Ukazatel energetické náročnosti budovy Energetická náročnost

Více

Informační memorandum. Náměstí Přemyslovců 14/11 Nymburk

Informační memorandum. Náměstí Přemyslovců 14/11 Nymburk Informační memorandum Náměstí Přemyslovců 14/11 Nymburk Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: OSTATNÍ: VYBAVENÍ: FORMA PRODEJE: TERMÍN

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Obsah 1) Stručný popis:... 3 2) Důležité informace:... 3 3) Poloha... 4 4) Vzdálenosti:... 4 5) Výměry:...

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY MÍSTO STAVBY INVESTOR PROJEKTANT CHARAKTER STAVBY ZAK.ČÍSLO : 3385 : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček : 28. října

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Rok 2013 - ve znamení proměny

Rok 2013 - ve znamení proměny Rok 2013 - ve znamení proměny Souběžně pořádané akce: Veletrhy URBIS INVEST, URBIS TECHNOLOGIE a ENVIBRNO propojení novinek a trendů v oborech komunálních a enviromentálních technologií a služeb s regionálními

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Efektivní financování úspor energie. Obsah:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Efektivní financování úspor energie. Obsah: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: 1. Identifikace stavby 2. Stavební pozemek 3. Provedené průzkumy 4. Požadavky dotčených orgánů 5. Splnění obecných požadavků na výstavbu 6. Splnění podmínek územního plánování

Více

Popis objektů v Pardubicích, Průmyslová 387. Složení objektu:

Popis objektů v Pardubicích, Průmyslová 387. Složení objektu: Popis objektů v Pardubicích, Průmyslová 387 Průmyslová zóna Pardubice se skládá z několika desítek objektů. Jejichž možnosti využití jsou různorodé. Provozovateli jsou LOGISTIKA PARK a.s. a Průmyslový

Více

Luxusní byt 3+kk, 111,1 m2 v Rezidenci Kavčí Hory

Luxusní byt 3+kk, 111,1 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Luxusní byt 3+kk, 111,1 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Ev. č. Cena Poznámka k ceně 092-101-295780 6 880 000 CZK nejnižší podání Fotografie Popis Ukazatel energetické náročnosti budovy Energetická náročnost

Více

1. Provozní areál s pozemky v obci Nové Dvory (k.ú. Chvalín)

1. Provozní areál s pozemky v obci Nové Dvory (k.ú. Chvalín) Ing. Aleš Klaudy, insolvenční správce dlužníka VLK cont s.r.o., identifikační číslo: 250 16 571, se sídlem Chvalín 25, 413 01 Nové Dvory nabízí k prodeji níže specifikované provozní areály: 1. Provozní

Více

Informační memorandum. Husova 579 / Palackého nám. 653 Kralupy nad Vltavou okr. Mělník

Informační memorandum. Husova 579 / Palackého nám. 653 Kralupy nad Vltavou okr. Mělník Informační memorandum Husova 579 / Palackého nám. 653 Kralupy nad Vltavou okr. Mělník Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: VYBAVENÍ:

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

Luxusní byt 3+kk, 79,8m2 v Rezidenci Kavčí Hory

Luxusní byt 3+kk, 79,8m2 v Rezidenci Kavčí Hory Luxusní byt 3+kk, 79,8m2 v Rezidenci Kavčí Hory Ev. č. Cena Poznámka k ceně 092-101-295776 7 050 000 CZK nejnižší podání Fotografie Popis Ukazatel energetické náročnosti budovy Energetická náročnost budovy

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA JEŽ

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA JEŽ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA JEŽ REALIZACE LODĚNICE U BEROUNA JAN ŠABART, IVO CHVOJKA / ŠAB ART Dvojpodlažní administrativní budova byla jako novostavba doplněna do prostoru původního výrobního areálu kamenické

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BYTOVÝ DŮM ANTONÍNSKÁ 2, BRNO - MĚSTO

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BYTOVÝ DŮM ANTONÍNSKÁ 2, BRNO - MĚSTO BYTOVÝ DŮM ANTONÍNSKÁ 2, BRNO - MĚSTO INFORMAČNÍ MEMORANDUM PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Nemovitost Antonínská 2, Brno je bytový dům v městské zástavbě nacházející se v lukrativní

Více

strana 1 Popis č. 3924/2013

strana 1 Popis č. 3924/2013 strana 1 Popis č. 3924/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 119 na pozemku parc.č. st. 208 a pozemky parc.č. st. 208, 124/18 a 134/4 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky k datu 12.8.2013

Více

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY' ' REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP

Více

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 Rozvojové území D1 D3 plocha 3932 m² D1 D2 D3 garáž celkem obchody a služby (prodejní plocha + plocha zázemí)* m2 81 373 167 621 s travování (plocha pro hosty + plocha zázemí)

Více

PRAKTICKÉ PŘÍKLADY ENERGETICKY ÚSPORNÝCH STAVEB

PRAKTICKÉ PŘÍKLADY ENERGETICKY ÚSPORNÝCH STAVEB VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ARCHITEKTURY PRAKTICKÉ PŘÍKLADY ENERGETICKY ÚSPORNÝCH STAVEB MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ZLÍNTHERM 2014 SPORTOVNÍ HALA EURONICS U STADIONU 4286 ZLÍN 28. BŘEZNA 2014 JOSEF

Více

Luxusní byt 1+0, 43 m2 v Rezidenci Kavčí Hory

Luxusní byt 1+0, 43 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Luxusní byt 1+0, 43 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Ev. č. Cena Poznámka k ceně 092-101-295856 2 440 000 CZK Nejnižší podání Fotografie Popis Ukazatel energetické náročnosti budovy Energetická náročnost budovy

Více

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory Autorská zprava Úvod Zadání diplomové práce je návrh souboru staveb sloužících pro ubytování seniorů, včetně denního stacionáře na parcele v prostoru křižovatky ulic U Krčské vodárny a U Habrovky na Praze

Více

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Břeclav - Národních hrdinů 3127/7 Reprezentativní administrativní budova v centru Břeclavi Celková výměra podlahových ploch cca 6 200 m² Garážové stání až pro 3 osobní automobily

Více

PŘÍLOHA Č. 3 VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DROBNÝ PŘÍSPĚVEK. Popis investičního záměru drobného příspěvku

PŘÍLOHA Č. 3 VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DROBNÝ PŘÍSPĚVEK. Popis investičního záměru drobného příspěvku PŘÍLOHA Č. 3 VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DROBNÝ PŘÍSPĚVEK investičního záměru V 36 1.0 Stránka 1 z 7 Jedná se o popis investičního záměru, který slouží jako podklad pro zajištění hospodárnosti. Název

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Revitalizace bytového objektu. Růženínská 909-910, Praha 4

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Revitalizace bytového objektu. Růženínská 909-910, Praha 4 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Revitalizace bytového objektu Růženínská 909-910, Praha 4 Vypracoval: David Reichel Datum: 10/2011 Zodp. projektant: Ing. Aleš Zahradnický Strana 1 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. IDENTIFIKAČNÍ

Více

PRAHA 6 BŘEVNOV REZIDENCE BŘEVNOVSKÉ CENTRUM

PRAHA 6 BŘEVNOV REZIDENCE BŘEVNOVSKÉ CENTRUM PRAHA 6 BŘEVNOV REZIDENCE BŘEVNOVSKÉ CENTRUM NEBYTOVÉ PROSTORY K PRODEJI A K PRONÁJMU V PRAZE Lokalita Široké možnosti financování Bytový areál Rezidence Břevnovské centrum se nachází v ulici Patočkova

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

F I R M A U N I W I N

F I R M A U N I W I N FIRMA UNIWIN Představení firmy Od roku 1997 nabízíme zákazníkům kvalitní výrobky a služby. Okna, dveře a fasády vyrábíme a montujeme z plastu, plast-hliníku, dřeva, hliníku a dřevohliníku. Naleznete u

Více

Informační memorandum. Nám. T. G. Masaryka 3 Dvůr Králové nad Labem okr. Trutnov

Informační memorandum. Nám. T. G. Masaryka 3 Dvůr Králové nad Labem okr. Trutnov Informační memorandum Nám. T. G. Masaryka 3 Dvůr Králové nad Labem okr. Trutnov Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: OSTATNÍ: VYBAVENÍ:

Více

Nabídka kancelářských prostor v areálu Letiště Václava Havla Praha Prosinec 2016

Nabídka kancelářských prostor v areálu Letiště Václava Havla Praha Prosinec 2016 Nabídka kancelářských prostor v areálu Letiště Václava Havla Praha Prosinec 2016 Str. 1 PŘEHLED BUDOV Vybrané budovy jsou umístěny ve dvou lokalitách, budova APC v blízkosti Terminálu 1 a 2 (areál Sever),

Více

SPECIFIKACE STANDARDU A ROZSAHU STAVBY

SPECIFIKACE STANDARDU A ROZSAHU STAVBY Zákl SPECIFIKACE STANDARDU A ROZSAHU STAVBY Základní varianty dodávky: Hrubá stavba Dům k dokončení se základovou deskou (nejžádanější varianta) Dům na klíč (pouze ve vybraných regionech) Základy Dům zakládáme

Více

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA Rekonstrukce a dostavba na kulturně sportovní centrum Varianta 2 Technická zpráva ke studii Zpracovali: Alena Kučerová a Jiří Kučera Hostivice, leden 2011 Technická zpráva ke studii

Více

Odborné vyjádření č. 281186

Odborné vyjádření č. 281186 Odborné vyjádření č. 281186 Předmětem odborného vyjádření je hrubý odhad tržní hodnoty nemovitosti Pohraničních Stráží 1586 Varnsdorf, zapsané v KN na LV č. 5705 pro obec Varnsdorf a katastrální území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3930-53/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3930-53/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3930-53/2014 O ceně pozemku p.č.st.1074/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 370m 2 včetně součástí pozemku tj. stavby zem.stav. čp.1226, pozemku p.č.549/34 ostatní plocha manipulační

Více

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA 2003 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha

Více

NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR

NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR +420 461 568 148 Budovy a provozy na ul. Dimitrovova 6, NETEX 1) Kuchyně s jídelnou na st. p.č. 92/34 NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR Budova tvoří přední levou část objektu

Více

Luxusní byt 2+kk, 62,9 m2 v Rezidenci Kavčí Hory

Luxusní byt 2+kk, 62,9 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Luxusní byt 2+kk, 62,9 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Ev. č. Cena Poznámka k ceně 092-101-295883 4 480 000 CZK nejnižší podání Fotografie Popis Ukazatel energetické náročnosti budovy Energetická náročnost budovy

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Pozemní stavitelství Adresa.: Střední průmyslová

Více

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ A1-A4

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ A1-A4 Druhá část BILANCE ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ A1-A4 Rozvojové území A1 A4 plocha 2522 m² obchody a služby (prodejní plocha + plocha zázemí) kanceláře (kancelářská plocha + plocha zázemí) byty plocha bytů celkem (bez

Více

PRAHA 6 BŘEVNOV REZIDENCE BŘEVNOVSKÉ CENTRUM

PRAHA 6 BŘEVNOV REZIDENCE BŘEVNOVSKÉ CENTRUM PRAHA 6 BŘEVNOV REZIDENCE BŘEVNOVSKÉ CENTRUM KOMERČNÍ PROSTORY K PRODEJI A K PRONÁJMU V PRAZE Lokalita Široké možnosti financování Bytový areál Rezidence Břevnovské centrum se nachází v ulici Patočkova

Více

Příloha č. 4. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) SLZN-Na Baních 1304, Zbraslav - opravy interiéru objektu 01,2

Příloha č. 4. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) SLZN-Na Baních 1304, Zbraslav - opravy interiéru objektu 01,2 Příloha č. 4 Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) SLZN-Na Baních 1304, Zbraslav - opravy interiéru objektu 01,2 Zadavatel touto dokumentací upřesňuje podmínky, které musí splňovat

Více

Únor 2008 V měsíci únoru probíhala výroba kotle na pracovišti firmy Vlček tepelná a spalovací technika s.r.o, výroba turbíny u jejího dodavatele. V areálu CTZ s.r.o.. v prostorách kotelny, byly zahájeny

Více

RODINNÉ DOMY 47 MODERNÍCH RODINNÝCH DOMŮ

RODINNÉ DOMY 47 MODERNÍCH RODINNÝCH DOMŮ RODINNÉ DOMY 47 MODERNÍCH RODINNÝCH DOMŮ TYPOVÉ DOMY DEKHOME VÝBĚR DOMU Volba vhodného a plně vyhovujícího domu je s jistotou jednou ze starostí z kategorie těch příjemných. Na druhou stranu se však

Více

Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu:

Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu: Zadávací dokumentace "Adaptace prostor na zaměstnaneckou mateřskou školu" pro zhotovení projektové dokumentace ÚVN Praha 2014 Investor: Ústřední vojenská nemocnice Vojenské nemocnice 1200 Praha 6 169 02

Více

MASIVNÍ ZATEPLENÍ, DŘEVĚNÁ EURO OKNA - TROJSKLA, LAMINÁTOVÉ PODLAHY, KUCHYŇSKÉ LINKY, VYSOKÝ STANDARD KOUPELEN A WC

MASIVNÍ ZATEPLENÍ, DŘEVĚNÁ EURO OKNA - TROJSKLA, LAMINÁTOVÉ PODLAHY, KUCHYŇSKÉ LINKY, VYSOKÝ STANDARD KOUPELEN A WC - BYDLENÍ V KLIDNÉ ČÁSTI MĚSTA V BLÍZKOSTI CENTRA - JEDNOTNÁ KONCEPCE BYTOVÉHO CELKU - 100 BYTŮ S TERASAMI /OD 28 M 2 DO 117 M 2 / - 97 KRYTÝCH A VENKOVNÍCH PARKOVACÍCH STÁNÍ - ZDĚNÁ STAVBA TŘÍDY B MASIVNÍ

Více

1. nabídka a koncepční popis realizace záměru střešní nástavby na panelové bytovém domě Vondroušova 1199-1201, Praha 6 - Řepy

1. nabídka a koncepční popis realizace záměru střešní nástavby na panelové bytovém domě Vondroušova 1199-1201, Praha 6 - Řepy Společenství vlastníků jednotek Vondroušova 1199-1201 Vondroušova 1200 163 00 Praha 6 - Řepy 1. nabídka a koncepční popis realizace záměru střešní nástavby na panelové bytovém domě Vondroušova 1199-1201,

Více

Luxusní byt 1+kk, 42,4 m2 v Rezidenci Kavčí Hory

Luxusní byt 1+kk, 42,4 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Luxusní byt 1+kk, 42,4 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Ev. č. Cena Poznámka k ceně 092-101-295874 2 840 000 CZK nejnižší podání Fotografie Popis Ukazatel energetické náročnosti budovy Energetická náročnost budovy

Více

s.r.o. +420 474688056 E mail ssgstavby@ssgstavby.cz 430 01 CHOMUTOV web www.ssgstavby.cz

s.r.o. +420 474688056 E mail ssgstavby@ssgstavby.cz 430 01 CHOMUTOV web www.ssgstavby.cz CHOMUTOV Společnost SSG s.r.o. je profesionální, spolehlivý adůvěryhodný partner pro realizaci vašich záměrů ve stavebnictví. SSG s.r.o. je stavební společnost, která se dynamicky rozrůstá ahledá nové

Více

koncept Natura Space realizujte výjimečný produkt s minimálním úsilím

koncept Natura Space realizujte výjimečný produkt s minimálním úsilím koncept Natura Space realizujte výjimečný produkt s minimálním úsilím Co se dnes dozvíte... Představení konceptu Natura Space Jak se dům staví Jaké jsou jeho parametry Kolik dům stojí Jaké jsou možnosti

Více

Bytový dům TÁBORITSKÁ

Bytový dům TÁBORITSKÁ Bytový dům TÁBORITSKÁ ihned k nastěhování O PROJEKTU Bytový dům Táboritská se nachází na Praze 3, v ulici Táboritská. Dům prošel kompletní rekonstrukcí a nástavbou dvou podlaží. V domě se nachází 19 bytových

Více

Luxusní byt 1+kk, 42,9 m2 v Rezidenci Kavčí Hory

Luxusní byt 1+kk, 42,9 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Luxusní byt 1+kk, 42,9 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Ev. č. Cena Poznámka k ceně 092-101-295868 2 590 000 CZK nejnižší podání Fotografie Popis Ukazatel energetické náročnosti budovy Energetická náročnost budovy

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1/URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ Zhodnocení staveniště: Budova centra postižených byla postavena v roce 1928. Postupně došlo k několika změnám, byly

Více

PRAHA 7 HOLEŠOVICE REZIDENCE NAD VLTAVOU NEBYTOVÉ PROSTORY K PRODEJI A K PRONÁJMU V PRAZE

PRAHA 7 HOLEŠOVICE REZIDENCE NAD VLTAVOU NEBYTOVÉ PROSTORY K PRODEJI A K PRONÁJMU V PRAZE PRAHA 7 HOLEŠOVICE REZIDENCE NAD VLTAVOU NEBYTOVÉ PROSTORY K PRODEJI A K PRONÁJMU V PRAZE Lokalita Bytový projekt Jankovcova se nachází na křižovatce ulic Jateční a V Háji v Praze 7 Holešovicích. Dnem

Více

O nás. Čím se zabýváme

O nás. Čím se zabýváme www.isco.cz O nás Hlavní činností společnosti ISCO s.r.o. je stavební a konzultační činností v oblastech pozemního a inženýrského stavitelství. Působnost je především v regionu Středočeského kraje a Prahy,

Více

OSM 10. Název materiálu: Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov - aktuální informace

OSM 10. Název materiálu: Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov - aktuální informace Podklady na zasedání ZM dne: 24.09.2015 OSM 10. Název materiálu: Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov - aktuální informace Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Ludmila Těhníková Jiří Vocásek

Více

Luxusní byt 2+kk, 65 m2 v Rezidenci Kavčí Hory

Luxusní byt 2+kk, 65 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Luxusní byt 2+kk, 65 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Ev. č. Cena Poznámka k ceně 092-101-295882 4 710 000 CZK nejnižší podání Fotografie Popis Ukazatel energetické náročnosti budovy Energetická náročnost budovy

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

B.Souhrnná technická zpráva

B.Souhrnná technická zpráva B.Souhrnná technická zpráva B.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení B.1.1. Zhodnocení staveniště Jedná se o stávající objekt zámku obklopeného parkem, který se nachází v severní

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

PASPORTIZACE STATIKY

PASPORTIZACE STATIKY STATIKON Solutions sro Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky PASPORTIZACE STATIKY RODINNÝ DŮM Název referenční dokument Adresa ZKRÁCENÁ VERZE Počet stran: 35 x A4 Vypracovali: Ing, V Praze, červenec

Více

NOVINKY 2012 EUROLINE 21 NOVÝCH DOMŮ NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V BYDLENÍ VYSOKÁ ÚSPORNOST

NOVINKY 2012 EUROLINE 21 NOVÝCH DOMŮ NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V BYDLENÍ VYSOKÁ ÚSPORNOST NOVINKY 2012 EUROLINE 21 NOVÝCH DOMŮ NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V BYDLENÍ VYSOKÁ ÚSPORNOST EUROLINE SLOVAKIA 2012 6 250 000 Kč 3 750 000 Kč AKTIV BASE 3 500 000 Kč 2 250 000 Kč AKTIV BASE -128 000 Kč -78 000 Kč

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

Bytový dům Janáčkova - Masná

Bytový dům Janáčkova - Masná Bytový dům Janáčkova - Masná Seznam příloh Průvodní zpráva Širší vztahy územní plán M :2000 Situace M 1:500 Půdorys 1.NP M 1:200 Půdorys 2.- 4. NP M 1:200 Půdorys 5.NP M 1:200 Půdorys 6.NP M 1:200 Řez

Více

Luxusní byt 1+kk, 43,2 m2 v Rezidenci Kavčí Hory

Luxusní byt 1+kk, 43,2 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Luxusní byt 1+kk, 43,2 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Ev. č. Cena Poznámka k ceně 092-101-295865 2 900 000 CZK nejnižší podání Fotografie Popis Ukazatel energetické náročnosti budovy Energetická náročnost budovy

Více

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója RODINNÝ DŮM K PRODEJI Dům je na výjimečném místě pod zahradami Fata Morgany s jedinečným výhledem do Pražské Zoo a na Vinice Sv. Kláry. Kupující si může zvolit dle svého vkusu povrchy podlah malby stěn

Více

Novostavba BD v Rajhradě

Novostavba BD v Rajhradě PASIVNÍ BYTOVÝ DŮM V RAJHRADĚ SOUČÁST BYTOVÉHO KOMPLEXU KLÁŠTERNÍ DVŮR Bytový dům tvořený dvěma bloky B1 a B2 s 52 resp. 51 byty. Investor: Fine Line, s. r. o. Autor projektu: Architektonická a stavební

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

Stavební úpravy ubytovacího bloku A na kolejích JAK

Stavební úpravy ubytovacího bloku A na kolejích JAK INVESTIČNÍ ZÁMĚR Stavební úpravy ubytovacího bloku A na kolejích JAK Datum zpracování: říjen / 2014 Zpracovatel: Zadavatel: Ing. Jiřina Dvořáková Mendelova univerzita v Brně Správa kolejí a menz Ing. Jana

Více

Znalecký posudek č. 3808-185/2011

Znalecký posudek č. 3808-185/2011 Znalecký posudek č. 3808-185/2011 o ceně nemovitosti čp. ll v obci a kat. území Dráchov, okr. Tábor. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Písek Prokopova 339/14 397 Ol Písek Účel posudku: Stanovení ceny

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE Ing. Zdeněk Kobza Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31

Více

Zastřešení panelového domu plechovou střechou

Zastřešení panelového domu plechovou střechou Zastřešení panelového domu plechovou střechou Litoměřice Topolčianská 419 POPIS Revitalizace střešního pláště panelového domu v ul. Topolčianská v Litoměřicích řeší přeměnu jednoplášťové ploché střechy

Více

PRAHA 6 BŘEVNOV KOMERČNÍ PROSTORY K PRODEJI A K PRONÁJMU V PRAZE REZIDENCE BŘEVNOVSKÉ CENTRUM IDEÁLNÍ PROSTORY PRO REPREZENTATIVNÍ SLUŽBY

PRAHA 6 BŘEVNOV KOMERČNÍ PROSTORY K PRODEJI A K PRONÁJMU V PRAZE REZIDENCE BŘEVNOVSKÉ CENTRUM IDEÁLNÍ PROSTORY PRO REPREZENTATIVNÍ SLUŽBY PRAHA 6 BŘEVNOV REZIDENCE BŘEVNOVSKÉ CENTRUM KOMERČNÍ PROSTORY K PRODEJI A K PRONÁJMU V PRAZE IDEÁLNÍ PROSTORY PRO REPREZENTATIVNÍ SLUŽBY Lokalita Bytový areál Rezidence Břevnovské centrum se nachází v

Více

stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY

stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY technická zpráva - stavební část DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY stavební úpravy MŠ Ostašovská stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY OSTAŠOVSKÁ Č.P. 100, LIBEREC XX - OSTAŠOV Vypracoval ing. Petr Trávníček počet

Více

Předmět, způsob a rozsah provedení díla

Předmět, způsob a rozsah provedení díla Zateplení jižní strany domu č.p. 2685, 2686 a 2687 v ulici Pod Holým vrchem v České Lípě Předmět, způsob a rozsah provedení díla Předmět provedení díla: Provedení zateplení jižní strany obvodového pláště

Více

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Jirkov, Jindřiššká - Šerchov POPIS Projekt Rekonstrukce úpravny vody Jirkov řeší novostavbu budovy vápenného hospodářství a objekt vápenné jímky. Společnost HIPOS

Více

AUKČNÍ KARTA. OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58. Označení vyhlašovatele a poskytovatele

AUKČNÍ KARTA. OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58. Označení vyhlašovatele a poskytovatele AUKČNÍ KARTA OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58 Označení vyhlašovatele a poskytovatele Vyhlašovatel: Poskytovatel: AMÁDEUS REAL, a.s. se sídlem Praha 1, Dlouhá 13, PSČ 116 78 IČ: 272 41 131

Více

Informační tabule

Informační tabule Informační tabule V roce 2010 byla ve Velké Lhotě u rybníka v rámci projektu Naučná stezka Mezi Orlicemi umístěna nová informační tabule. Část roku byla na tabuli umístěna provizorní cedule s popisem pamětí

Více

Nabídka komerčního objektu v areálu DOB Centrum v Dobřichovicích. k prodeji. www.dob-invest.cz

Nabídka komerčního objektu v areálu DOB Centrum v Dobřichovicích. k prodeji. www.dob-invest.cz Aktuálně k prodeji Nabídka komerčního objektu v areálu DOB Centrum v Dobřichovicích připraveno pro wellness, fitcentrum, zdravotní služby (rehabilitace/ordinace) právě stavěno jako součást areálu s bydlením

Více

SILO OD TRUHLÁRNY TAKÉ ZMIZÍ

SILO OD TRUHLÁRNY TAKÉ ZMIZÍ 1. DÍL SILO OD TRUHLÁRNY TAKÉ ZMIZÍ ZDE POVEDOU NOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ TO BYL TESKO OBJEKT ROZEBÍRÁME HALU TAK TO BY NÁM ZATÍM ŠLO PŘÍPRAVA NOVÉ KANALIZAČNÍ ŠACHTY DRCENÍ ZBYTKŮ HALY ZDE BÝVALO SILO A TOTO

Více

Zpráva o postupu prací č. 2013/03

Zpráva o postupu prací č. 2013/03 Zpráva o postupu prací č. 2013/03 Název stavby: Rekreační areál města Blatná Revitalizace zanedbaného areálu na občanskou vybavenost Objednatel: Město Blatná Třída T. G. Masaryka 322 388 01 Blatná Zhotovitel:

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

SZ UHERČICE OBNOVA ZÁMECKÉHO AREÁLU

SZ UHERČICE OBNOVA ZÁMECKÉHO AREÁLU INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÝ CÍL 3.1: ZEFEKTIVNĚNÍ PREZENTACE, POSÍLENÍ OCHRANY A ROZVOJE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ KOLOVÁ VÝZVA Č. 52: REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK II. SZ UHERČICE OBNOVA

Více

Akce: Rekonstrukce plynové kotelny objektu Husovo náměstí Objekt B Investor: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, Kroměříž, IČ:

Akce: Rekonstrukce plynové kotelny objektu Husovo náměstí Objekt B Investor: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, Kroměříž, IČ: Akce: Rekonstrukce plynové kotelny objektu Husovo náměstí Objekt B Investor: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž, IČ: 00287351 D 1.2 Stavebně konstrukční řešení SEZNAM PŘÍLOH Textová část:

Více

DODATEČNÉ INFORMACE k zadávacím podmínkám a úprava zadávacích podmínek č. 1

DODATEČNÉ INFORMACE k zadávacím podmínkám a úprava zadávacích podmínek č. 1 Určeno zájemcům o veřejnou zakázku DODATEČNÉ INFORMACE k zadávacím podmínkám a úprava zadávacích podmínek č. 1 Název veřejné zakázky: Zadavatel: Druh veřejné zakázky: Forma zadávacího řízení: Modernizace

Více