MasterCard česká centra rozvoje 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MasterCard česká centra rozvoje 2010"

Transkript

1 MasterCard česká centra rozvoje 2010 Projekty, které města nominovala na cenu MasterCard Award of Excellence 1

2 1 DEJTE NÁM ŠANCI POZNAT SVĚT (ORLOVÁ) LETNÍ REKREAČNÍ VÝCHOVNÝ TÁBOR INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE SÍDLIŠTĚ JANOV (LITVÍNOV) VÝSTAVBA BAZÉNU V AREÁLU ZŠ PŘÍMĚTICE (ZNOJMO) REVITALPARK 2010 (ČESKÝ TĚŠÍN) MĚSTSKÝ OKRUH (PRAHA) NÁRODNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA (PRAHA) PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ (PRAHA) BUSSINES GAMES - PODNIKATELSKÉ KOMPETENCE DO ŠKOL (MOST) INNOSTART A INET - INNOSTART COBRA-MAN INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA MOSTU DEPRIVOVANÉ MOSTECKÉ ZÓNY A OBČANSKÉ SOUŽITÍ (IPRM - DEMOS) MĚSTO A VODA (ČESKÉ BUDĚJOVICE) CENTRUM EKOLOGICKÉ VÝCHOVY KLADNO UNIVERZITNÍ KAMPUS BRNO- BOHUNICE (TŘETÍ ZELENÁ ETAPA ) MEZINÁRODNÍ CENTRUM KLINICKÉHO VÝZKUMU BRNO (ICRC BRNO) INOVATIVNÍ PROJEKTKULTURNÍ A UNIVERZITNÍ CENTRUM ZLÍN REKONSTRUKCE MUZEA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM S CÍLEM ZŘÍZENÍ CENTRA ČESKO-NĚMECKÝCH STUDIÍ COLLEGIUM BOHEMICUM MĚSTSKÉ SADY AKTIVNÍ PARK (ÚSTÍ NAD LABEM) DOMOV PRO SENIORY BUKOV (ÚSTÍ NAD LABEM) REKONSTRUKCE A DOSTAVBA SPORTAREÁLU (ČESKÁ LÍPA) DOMOV SENIORŮ HÉLIOS V HAVÍŘOVĚ REGENERACE NÁMĚSTÍ U SEVERKY (HAVÍŘOV) REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ HAVÍŘOV-ŠUMBARK, 7. ETAPA, BLOK PŘESTAVBA ČÁSTI OBJEKTU CITADELA PRO POTŘEBY ZUŠ (LITVÍNOV) KOMUNITNÍ KNIHOVNA LITVÍNOV REGENERACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA ZNOJMA POSILOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍ DOSTUPNOSTI CIESZYNA A ČESKÉHO TĚŠÍNA INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ČESKÝ TĚŠÍN REVITALIZACE VÝZNAMNĚ POSTIŽENÉ MĚSTSKÉ ČÁSTI SVIBICE REVITALIZACE STŘEDU MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD REVITALIZAČNÍ A PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ NA CIHLÁŘSKÉM POTOCE (HAVLÍČKŮV BROD) REKONSTRUKCE A OBNOVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V AREÁLU BÝVALÝCH KASÁREN LETIŠTĚ HAVLÍČKŮV BROD REKONSTRUKCE OBJEKTU ČVUT V CHOMUTOVĚ BEZRUČOVO ÚDOLÍ CYKLISTICKÁ STEZKA MLÝN (CHOMUTOV) CENTRUM SPORTU A VOLNÉHO ČASU ZIMNÍ STADION A TRÉNINKOVÁ HALA A ŠATNOVACÍ BLOK (CHOMUTOV) FREETIME PARK STROMOVKA (ČESKÉ BUDĚJOVICE) LETIŠTĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE PRŮMYSLOVÁ ZÓNA OSTRAVA-HRABOVÁ STRATEGICKÁ PRŮMYSLOVÁ ZÓNA OSTRAVA-MOŠNOV KANCELÁŘSKÝ A HOTELOVÝ KOMPLEX THE ORCHARD (OSTRAVA) FLOREON+ (WWW.FLOREON.CZ), OSTRAVA

3 42 TECHNOLOGICKÝ PARK OLOMOUC HNĚVOTÍN (TPO) OLOMOUC REKONSTRUKCE A DOBUDOVÁNÍ STOKOVÉ SÍTĚ II. ČÁST REVITALIZACE PRŮMYSLOVÉ ZÓNY POLDI KLADNO VÝSTAVBA TĚLOCVIČEN V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH JIRÁSKOVA A DOBERSKÁ V LETECH , ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH NA ÚZEMÍ MĚSTA KLADNA V ROCE PRŮMYSLOVÁ ZÓNA SEVER (LIBEREC) SYSTÉM INKUBÁTORŮ JIC (BRNO) CYKLOSTEZKY MĚSTEM KRNOV (PROJEKT REALIZOVÁN) REGENERACE BROWNFIELD: VÝSTAVBA LOKÁLNÍ INFRASTRUKTURY KRNOV- KASÁRNA (PROJEKT REALIZOVÁN) ČESKOPOLSKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL KRNOVSKÉ HUDEBNÍ SLAVNOSTI - PRUDNICKÝ HUDEBNÍ PODZIM (PROJEKT ZREALIZOVÁN) KONVERZE KASÁREN (HODONÍN) REKONSTRUKCE AREÁLU LETNÍHO KOUPALIŠTĚ V HODONÍNĚ OBNOVA VOZOVÉHO PARKU DOPRAVNÍHO PODNIKU (MLADÁ BOLESLAV) REVITALIZACE STAROMĚSTSKÉHO NÁMĚSTÍ MLADÁ BOLESLAV ZÁMEK OPRAVA KONÍRNY (DĚČÍN) CYKLISTICKÁ STEZKA VÍDEŇ HAMBURK ÚSEK PROSTŘEDNÍ ŽLEB, NÁDRAŽÍ PROSTŘEDNÍ ŹLEB, ČERTOVA VODA MĚSTSKÝ REZERVAČNÍ SYSTÉM VSTUPENKADECIN.CZ REKONSTRUKCE OBJEKTU A ČP V ORLOVÉ-LUTYNI (ORLOVÁ) V KOPAČKÁCH SI PLNÍM SNY (ORLOVÁ) KONVERZE AREÁLU BÝVALÝCH KASÁREN NA CIVILNÍ VYUŽITÍ (UHERSKÉ HRADIŠTĚ) VÝSTAVNÍ, SPORTOVNĚ KULTURNÍ A KONGRESOVÉ CENTRUM (KV ARENA), KARLOVY VARY REKONSTRUKCE SOKOLOVSKÉ ULICE (KARLOVY VARY) REKONSTRUKCE CHEBSKÉ ULICE (KARLOVY VARY) INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ-NOVÉ MĚSTO (PRO IOP) INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÉ (PRO ROP) KARVINÁ - ROZŠÍŘENÍ KANALIZACE INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA TŘEBÍČ, ZÓNA HORKA-DOMKY REKONSTRUKCE PAMÁTKY DŮM BLAHOSLAVOVA 77 V TŘEBÍČI A ZŘÍZENÍ ŽIDOVSKÉHO MUZEA OBNOVA A REKONSTRUKCE HISTORICKÉHO VSTUPU DO BAZILIKY SV. PROKOPA V TŘEBÍČI KOUPALIŠTĚ FLOŠNA (HRADEC KRÁLOVÉ) SPORTOVNÍ HALA TŘEBEŠ (HRADEC KRÁLOVÉ) REKONSTRUKCE RIEGROVA NÁMĚSTÍ V HRADCI KRÁLOVÉ (HRADEC KRÁLOVÉ) SPOLEČENSKÉ CENTRUM TRUTNOVSKA PRO KULTURU A VOLNÝ ČAS VÝSTAVBA SPORTOVNÍ HALY (TEPLICE) MĚSTO BEZ BARIÉR - DOSTUPNOST A MOBILITA (TEPLICE) REKONSTRUKCE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V PŘEROVĚ REGENERACE A REVITALIZACE ZÁMKU V PŘEROVĚ DOMOV DŮCHODCŮ PŘEROV PĚŠÍ ZÓNA ULICE SVOBODY - CHEB PRŮMYSLOVÝ PARK II. ETAPA

4 81 TECHNOPARK PARDUBICE ROZŠÍŘENÍ SÍTĚ CYKLISTCKÝCH STEZEK PRODLOUŽENÍ KOMUNIKACE UL. VRCHLICKÉHO II. ETEPA (JIHLAVA) FOTBALOVÝ STADION (JIHLAVA)

5 1 DEJTE NÁM ŠANCI POZNAT SVĚT (ORLOVÁ) Celkový rozpočet projektu tis. Kč Stručný popis (text do 1000 znaků): Cílem projektu bylo zvýšit kvalitu vzdělávacího procesu na vybraných základních školách ve městě Orlová a umožnit zavedení nových výukových metod s využitím moderní výpočetní a prezentační techniky. Jednalo se o pořízení informační technologie (počítače, dataprojektory, plátna) s napojením na internet (strukturovaná kabeláž) do každé třídy a elektronických učebnic. Projekt byl realizován ve čtyřech základních školách v Orlové a byl spolufinancován z prostředků EU prostřednictvím ROP Moravskoslezsko ve výši tis. Kč. Přínosy projektu pro rozvoj podnikání ve městě (text do 1000 znaků) Projekt přispívá k rozvoji města. 5

6 2 LETNÍ REKREAČNÍ VÝCHOVNÝ TÁBOR Celkový rozpočet projektu: 765 Kč Stručný popis: Cílovou skupinu tvoří děti ve věku 8 14 let ze sociálně znevýhodněného prostředí a děti s výchovnými problémy, které má v evidenci MM Děčín, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany dětí. S dětmi je pracováno zejména formou her, které jsou prokládány sportovní činností a vzdělávacími aktivitami. Použité metody směřují k zabavení dětí, jejich uvolnění. Vedlejším efektem je rozvoj sociálních dovedností, jako např. kooperace, komunikace, vzájemná tolerance apod. Nenásilnou formou jsou děti vedeny k tomu, aby si postupně osvojovaly potřebné společenské a hygienické návyky a je na ně působeno směrem k potlačování a odstraňování poruch chování. Pro volnočasové a sportovní aktivity je využíváno sportovní vybavení, stolní hry apod. z majetku nakoupeného v rámci předchozích akcí, které je na odboru sociálních věcí a zdravotnictví evidováno. Přínosy projektu pro rozvoj podnikání ve městě: Výsledkem projektu je snížení kriminality. Toto pozitivně ovlivní podnikatelské prostředí ve městě i samotný život obyvatel města. Děti z dysfunkčních rodin a děti s výchovnými problémy jsou vedeny ke kamarádství, sebeúctě, potřebě si vzájemně pomáhat a respektovat jeden druhého. Formou hry jsou děti vedeny k udržení pořádku a dodržování hygienických návyků. Pomocí dětí je navázaná vzájemná spolupráce mezi rodiči a sociálními pracovníky založena na důvěře, což ve výsledku vede ke kvalitnějšímu poradenství a pomoci rodinám. Realizace projektu je plně v souladu se strategickým materiálem města Koncepce prevence kriminality na léta inovativní projekt tel

7 3 INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE SÍDLIŠTĚ JANOV (LITVÍNOV) Celkový rozpočet projektu: EUR Stručný popis (text do 1000 znaků): Prostřednictvím investic do obyvatel a technické infrastruktury v sídlišti zlepšit kvalitu života na sídlišti včetně pocitu bezpečnosti, a tím snížit deprivaci tohoto území a z ní vyplývající napětí mezi jednotlivými skupinami obyvatel sídliště. Přínosy projektu pro rozvoj podnikání ve městě (text do 1000 znaků): tento projekt má pozitivní vliv na rozvoj podnikání ve městě a jedná se o projekt, který zasahuje do obou kategorií. 7

8 4 VÝSTAVBA BAZÉNU V AREÁLU ZŠ PŘÍMĚTICE (ZNOJMO) Celkový rozpočet projektu: ,- Kč Stručný popis: Předmětem projektu je výstavba dětského plaveckého bazénu se slanou vodou. Rozměry bazénu jsou 6 x 12,5 m s proměnnou hloubkou od 0,8 do 1,3 m, kapacita bazénu je osob. V návaznosti na bazén je umístěna vířivá relaxační lázeň s kapacitou 8-10 osob. Po ukončení realizace akce bude nově vybudovaný objekt provozovat ZŠ Prokopa Diviše a MŠ, Přímětice. Bazén bude sloužit členům různých klubů a širší veřejnosti zejména obyvatelům městské části Přímětice. Cílem projektu je zajistit odpovídající úroveň plavání vyhovující potřebám dětí všech kategorií zvláště z hlediska hygienických podmínek vymezených vyhláškou Ministerstva Zdravotnictví ČR. Potřeba realizovat projekt vyplynula z častého kontaktu zástupců základních a mateřských škol se zástupci cílových skupin zejména rodičů batolat a malých dětí, kteří postrádají zařízení podobného typu. Město Znojmo v současné době nemá dostatečné podmínky pro předškolní a školní plavání. Žádný bazén ve městě ani v jeho okolí nesplňuje hygienické normy pro organizované plavání malých dětí do tří let. Problémem je zejména nevhodná hloubka a teplota vody a stále častější výskyt kožních nemocí. Přínosy projektu pro rozvoj podnikání ve městě: inovativní projekt 8

9 5 REVITALPARK 2010 (ČESKÝ TĚŠÍN) Rozpočet projektu: ,92 Popis projektu: Projekt Revitalpark 2010 je důkazem pokračování pilotního projektu (Zahrada dvou břehů) a snahy o odstranění dosud bohužel existujících bariér a o pochopení rozdíl. jednání dvou etnik. Obsahem projektu je celková revitalizace dvou sousedících parků-masarykových sadů (CZ) a Zámeckého vrchu (PL) s hist.významnými objekty, která jsou oddechovými zónami v centru obou měst,avšak jejich současný stav není na vyhovující úrovni. Cílem je jejich zatraktivnění pro občany i návštěvníky města prostřednictvím kácení a výsadby dřevin,křovin a květeny, úpravy pěších cest,zavedení jednotného informačního systému (označníky,tabule), malé doprovodné architektury (městský mobiliář). Součástí CZ části projektu je rovněž úprava Nábřeží Avion-zřízení opěrné zdi na levém břehu řeky Olše nutné pro vybudování atraktivní cyklotrasy podél řeky a obnova kulturního dědictví obou měst-multifunkční budovy Avion, která bude sloužit široké škále CZ-PL aktivit,jenž bude vybudována v místě kavárny Avion, zničené Němci v r PL část projektu zahrnuje dále revitalizaci "Podzámčí" a modernizaci chodníků a výstavbu osvětlení na ul.zámecké. Významným prvkem projektu je modernizace chodníků a zábradlí hraničního Mostu Družby, který rovněž pomocí moderniz. osvětlení bude atraktivnějším a důstojným pojítkem mezi oběmi parky a částmi města. k rozvoji města Projekt probíhá 9

10 6 MĚSTSKÝ OKRUH (PRAHA) Celkový rozpočet projektu: Městský okruh - severozápadní část - sestává ze čtyř staveb: č Strahovský tunel 2. stavba č Myslbekova - Prašný most č Prašný most - Špejchar č Špejchar - Pelc/Tyrolka Celkem 31,48 mld. Kč Stručný popis: Severozápadní část Městského okruhu je pokračováním již hotové jižní a jihozápadní části, a to od severního portálu Strahovského tunelu až po most Barikádníků v Troji (Pelc/Tyrolce). Úsek je 6 km dlouhý a je převážně veden v tunelech. Území dopravně napojuje, kromě koncových bodů, na třech místech (u Prašného mostu, na Letné a v Troji). Kapacitně je navržen jako dvoupruhový v každém směru. Tunely budou svým technickým řešením zajišťovat maximální bezpečnost a pro řízení ve všech aspektech bude instalována nejmodernější technika. Výstavba probíhá u stavby 0065 od roku 2004, u ostatních staveb od roku Uvažovaným termínem uvedení do provozu celého souboru staveb je konec roku Celá síť hlavních komunikací (tzv. nadřazený dopravní skelet) obsahuje vnější okruh (buduje stát) a vnitřní okruh a spojující radiály (buduje ze svých prostředků město). Přínosy projektu pro rozvoj podnikání ve městě: Vyřešená dopravní infrastruktura je pro rozvoj města zásadní. Je stejně významná jak pro dobré životní prostředí obyvatel města, tak pro podnikatele ve všech sférách. Doprava významně ovlivňuje prostředí obyvatel, ale bez dopravy by životní úroveň obyvatel v současných požadavcích byla nedosažitelná. Budování infrastruktury je také velkou pomocí podnikatelům, protože se na ní podílí mnoho subjektů z mnoha oborů. Doprava je významnou položkou každé činnosti, tedy i podnikání, a v zásadě dobrá dopravní dostupnost samozřejmě přispívá ke snižování cen, další veškeré výstavbě a tedy dalšímu rozvoji. Projekt dobudování sítě hlavních komunikací tedy právem patří do kategorie "projekt přispívající k rozvoji města". k rozvoji města 10

11 7 NÁRODNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA (PRAHA) Celkový rozpočet projektu: celkové investiční náklady 2,25 mld. Kč Realizátorem celého projektu byla skupina Sekyra Group. Výstavba NTK je výsledkem spolupráce soukromého a veřejného sektoru v České republice (MŠMT ČR). Stručný popis NTK byla budována v areálu VŠ v Praze 6 - Dejvicích. Stavební práce byly zahájeny na podzim 2006, hrubá stavba byla dokončena v prosinci 2007 a od dodavatele byla převzata v prosinci Pro veřejnost byla knihovna plně zpřístupněna v září NTK (bývalá Státní technická knihovna) je veřejně přístupná vědeckotechnická knihovna s unikátní nabídkou kolem 250 tisíc publikací ve volném výběru. Její fond je největší českou sbírkou domácích a zahraničních dokumentů z oblasti techniky a aplikovaných přírodních a společenských věd s ní souvisejících. Obsahuje přes 1,2 milionu svazků a tvoří jej knihy, časopisy, vědecké práce, normy, informace o firmách, noviny, a to jak v tištěné, tak v elektronické podobě. V NTK lze kromě vlastního fondu nalézt i část fondů Ústřední knihovny ČVUT a Ústřední knihovny VŠCHT. Přínosy pro rozvoj podnikání ve městě Nezpochybnitelným přínosem je centralizace a urychlení dostupnosti, např. unikátní služba EOD (ebooks on Demand = elektronické knihy na objednávku ) umožňuje uživatelům objednávat online prostřednictvím katalogů knihoven elektronickou verzi (digitalizaci) jakékoliv knihy, která není chráněna autorským právem. V České republice se jedná o knihy vydané v letech 1500 až 1909 s tím, že každý další rok se hranice volné digitalizace posune. Národní technická knihovna (NTK) proto poskytuje službu EOD pro své historické fondy, tedy pro více než 2000 titulů vydaných před rokem 1801 a dalších svazků vydaných mezi lety 1801 a Takto zhotovenou e-knihu si můžete číst ve svém počítači nebo v stále populárnějších čtečkách elektronických knih či některých typech mobilních telefonů. Jednou z výhod je zpracování textu s tzv. OCR. To umožní převedení textu knihy do latinky, i když je kniha psána např. novogotickým písmem (švabachem). k rozvoji města 11

12 8 PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ (PRAHA) Celkový rozpočet projektu: Celkové investiční náklady 3,75 mld. Kč Realizátorem celého projektu je hlavní město Praha - OMI MHMP. Projekčně se na díle podílely firmy Hydroprojekt CZ a.s., Pöyry Environment a.s., Dipro a.s. a další. Rozhodujícími zhotoviteli jednotlivých etap byly Metrostav a.s, Skanska CZ a.s., Subterra a.s., SMP CZ a.s, Eurovia CZ a.s., OHL ŽS a.s, Zakládání staveb a.s. a další subdodavatelé. Stručný popis: V 90. letech rozhodla Rada hl.m. Prahy o zahájení přípravy a realizaci systému protipovodňové ochrany na ochranu životů občanů, jejich majetku a kulturních památek hl.m. Prahy. Tento systém bez citelných zásahů do stávajícího vzhledu města, zejména v jeho historických částech, kde je využíváno převážně mobilních protipovodňových zábran, umožní zabránit vzniku škod na majetku a kulturních památkách. Součástí protipovodňových opatření jsou i protiprůsakové drény, vyvolané přeložky inženýrských sítí a čerpací hradidlové komory pro odčerpávání vod z chráněných území. Jako návrhová velká voda je určen průtok dosažený při katastrofální povodni v srpnu Celý protipovodňový systém byl rozdělen do deseti etap. V současné době je chráněn střed celého území hl. m. Prahy. Zbývající, realizované etapy Zbraslav, Radotín, Troja a zahajovaná návazná etapa Chuchle, budou dokončeny v roce Funkční délka linie protipovodňových opatření činí aktuálně 21,5 km, celkový plán je 23 km. Přínosy pro rozvoj podnikání ve městě: Systém protipovodňové ochrany v první řadě chrání životy občanů, jejich majetek a kulturní památky hl.m. Prahy. Významnou měrou se však podílí v rozsahu všech chráněných území i na ochraně provozoven, prodejen a kanceláří jednotlivých rozhodujících i malých podnikatelů a živnostníků. V závěru lze konstatovat, že tyto subjekty, a to i za předpokladu, že hodnota jejich majetku vzrostla minimálně o cenu protipovodňové ochrany, nebyly vyzývány k podílu na vložených investicích města. Dodejme, že hl. m. Praha se svou koncepcí protipovodňových opatření, které město aplikovalo po tragických zkušenostech z léta 2002, uspělo při tom, když organizátoři Expo 2010 v čínské Šanghaji vybírali zájemce o samostatnou presentaci měst na této prestižní výstavě. Kritériem pro výběr byly přitom inovační přístupy k řešení problémů obyvatel měst. 12

13 9 BUSSINES GAMES - PODNIKATELSKÉ KOMPETENCE DO ŠKOL (MOST) Celkový rozpočet projektu: ,- Kč Stručný popis (text do 1000 znaků): Projekt je realizován za mezinárodní spolupráce. Hlavním cílem projektu, je zvýšit podvědomí žáků a studentů v oblasti podnikatelských kompetencí a připravit je na start pro podnikání. V tomto směru případně přispět k podpoře změn školních vzdělávacích plánů v dané oblasti. Do projektu jsou zapojeny mimo jiné partnerské základní a střední školy Ústeckého kraje. Projekt, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. V rámci projektu se pedagogové účastnili speciálního výcvikového programu a vyzkoušeli nové výukové metody. Studenti se zúčastnili mezinárodní soutěže Business Weeks (podnikatelský týden). Statutární město Most je partnerem projektu. Město se finanční podílelo při vytvoření školící místnosti určené pro trénink a pilotní ověřování projektu. Určení pracovníci úřadu byli zapojeni v pracovních skupinách projektu. Projekt probíhá od srpna 2008 do července Přínosy projektu pro rozvoj podnikání ve městě (text do 1000 znaků): Záměrem projektu je zvýšit informovanost a studentů v oblasti podnikání a připravit je na start pro podnikání. Podpořit jejich aktivní zapojení na český i evropský trh práce. Absolventi škol by měli získat nejen odborný profil, ale měli by se úspěšně prosadit nejen na trhu práce, ale i v životě. inovativní projekt 13

14 10 INNOSTART A INET - INNOSTART INNOSTART - Komplexní program pro podporu podnikání osob ze znevýhodněných skupin v Ústeckém kraji INET - INNOSTART - projekt si klade za cíl dále rozšiřovat a maistreamovat nejlepší výstupy a výsledky projektu INNOSTART komplexní program pro podporu podnikání osob ze znevýhodněných skupin v Ústeckém kraji. Celkový rozpočet projektu: INNOSTART ,66 Kč INET - INNOSTART ,00 Kč Stručný popis: Hlavním cílem projektu bylo vytvořit a ověřit fungující regionální strukturu pro podporu znevýhodněných osob (dlouhodobě nezaměstnaní, nízkokvalifikovaní nezaměstnaní, mladí lidé), při zahájení jejich samostatné výdělečné činnosti, a tak podpořit počet pracovních míst pro OSVČ v Ústeckém kraji. Hlavní aktivity Projektu byly zaměřeny na vytváření nových inovativních produktů pro podporu zakládání malých podniků, na vývoj udržitelných podpůrných struktur v rámci místních, regionálních i evropských společenství a identifikování místních a regionálních inovativních příležitostí k zahájení podnikání a zvýšení zaměstnanosti. V projektu byly zapojeny školy, vzdělávací a poradenské instituce, laická i odborná veřejnost. Město Most bylo partnerem projektu. Určení pracovníci úřadu byli zapojeni v pracovních skupinách projektu. Doba realizace projektu INNOSTART - červenec 2005 až duben 2008; doba realizace projektu INET- červen 2007 až červen Přínosy projektu pro rozvoj podnikání ve městě (text do 1000 znaků): Ověřil se mainstreaming přes úřady práce a participující města (prostřednictvím živnostenských úřadů), které disponovaly přímým vlivem na cílovou skupinu uchazečů o zaměstnání s motivací zahájit samostatnou výdělečnou činnost. Byl realizován cyklus pracovních seminářů, workshopů a konferencí za účasti cílových skupin, kterými byli zejména zástupci regionálních úřadů práce, měst a institucí státní správy. Metodika programu Podnikání krok za krokem je zahrnuta do školních vzdělávacích plánů participujících škol. Úřadem práce Most byla využívána metodika programu HELP DESK v rámci poradenství Business club v souladu se strategií aktivní politiky zaměstnanosti. V rámci poradenství Business club poskytovali poradenství pro nezaměstnané související se zahájením podnikatelské činnosti i pracovníci odboru živnostenského úřadu Magistrátu města Mostu. Dle celkového hodnocení projektu - všechny aktivity v konečném důsledku podpořily zaměstnatelnost cílových skupin. inovativní projekt 14

15 11 COBRA-MAN Celkový rozpočet projektu: 3 624,93 tis. (cca ,66 tis. Kč) Celkové náklady projektu - město Most: 324,0 tis. (cca tis. Kč) - dotace EU: 275,4 tis. (cca tis. Kč) - spoluúčast města: 48,6 tis. (cca tis. Kč) Stručný popis: COBRA-MAN je mezinárodní projekt, jehož hlavním cílem je řešení potřeb profesionálního řízení revitalizačního procesu. Vytvořením funkce manažera brownfieldů v organizačním schématu města včetně metodických postupů pro řešení a řízení brownfieldů chce tento projekt přispět k regeneraci nevyužitých ploch v lokalitách vytipovaných jednotlivými partnery projektu. Město Most jako svoji pilotní lokalitu vybralo okolí budoucího jezera Most. Prostřednictvím zpracované studie, která bude jedním z výstupů projektu, se pak ukáže, jak pracovat i s ostatními brownfieldy ve městě. Dalším úkolem projektu je vytvoření "Evropské školy znovuvyužití brownfieldů" (akreditovaný VŠ obor - Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava s detašovaným pracovištěm v Mostě). Projekt je spolufinancován z Operačního Programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa. Cílem OPNS Střední Evropa je výměna a přenos zkušeností zejména v oblastech inovací, dopravní dostupnosti, životního prostředí a zvyšování atraktivity měst a regionů. Přínosy projektu pro rozvoj podnikání ve městě (text do 1000 znaků): Přínos projektu pro rozvoj podnikání ve městě je jednoznačný. Projekt je zaměřen na regeneraci nevyužitých ploch v oblasti kolem vznikajícího jezera Most. Předpokladem je, že po napuštění jezera Most vznikne v této oblasti mnoho podnikatelských příležitostí. D projekt přispívající k rozvoji města 15

16 12 INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA MOSTU DEPRIVOVANÉ MOSTECKÉ ZÓNY A OBČANSKÉ SOUŽITÍ (IPRM - DEMOS) Celkový rozpočet projektu: Podíl města: 326,0 mil. Kč 131,4 mil. Kč Stručný popis: IPRM DEMOS má za svůj hlavní cíl nejen zlepšení prostředí a kvality života v problémových okrajových sídlištích města Mostu (lokality Chanov a Stovky ), které představují dlouhodobě řešený a stále nedořešený problém, ale také zlepšení společenských vztahů a soužití občanů města Mostu. Nejedná se tedy jen o pasivní investování do bytového fondu a veřejných prostranství, ale také o soustavnou a promyšlenou práci s obyvateli těchto sídlišť, spojenou s prevencí a ochranou majetku pořízeného z veřejných prostředků. K dosažení hlavního cíle IPRM se postup člení na 3 strategické cíle, které jsou zaměřeny na tři pilíře řešení rozvoje dané zóny: občany, bydlení a prevenci. Naplnění těchto cílů je založeno na realizaci celkem šesti opatření. Tři z nich jsou zaměřena na občany a sociální aspekty života v problémových sídlištích (sociální služby, vzdělání a zaměstnání), dvě opatření pokrývají oblast bydlení a společných veřejných prostranství a jedno opatření je zaměřeno na bezpečnost života v daných sídlištích, dodržování práva a zákonů a ochranu veřejného majetku. V rámci realizace IPRM by mělo být regenerováno 292 bytů, revitalizováno m2 plochy území a v neposlední řadě by mělo dojít k 50 % úspoře spotřeby energie. Přínosy projektu pro rozvoj podnikání ve městě (text do 1000 znaků): V rámci rozvoje vybrané zóny je počítáno s pilotním projektem - Zóna sociálního podnikání, který by měl přinést rovné pracovní podmínky pro nízkokvalifikované občany nejen z deprivované zóny, ale i z celého města. Projektem dojde k nastavení podmínek pro rozvoj podnikání v oblasti poskytování služeb. k rozvoji města 16

17 13 MĚSTO A VODA (ČESKÉ BUDĚJOVICE) Celkový rozpočet projektu: ,- Kč Stručný popis (text do 1000 znaků): Cílem projektu je využití prozatím skrytého potenciálu, jakým je přímo samotná poloha města ležícího na soutoku řek Vltavy a Malše. Nejdelší řeka České republiky Vltava je historickou vodní cestou, v minulosti hojně využívanou k přepravě nákladů a osob. Tento tradiční způsob dopravy byl přerušen před padesáti lety výstavbou vodních děl na řece. Také město České Budějovice změnilo svou tvář a řeka přestala být v takové míře součástí městského života. Obrovskou příležitost pro znovuobjevení řeky Vltavy městem České Budějovice dává státem připravovaný projekt, který po mnoha letech opět umožní průběžné plavby po řece Vltavě z Prahy až těsně k Českým Budějovicím. Záměrem města České Budějovice je navázat na státní projekt Dokončení vltavské vodní cesty dle zákona č. 114/1995 Sb. a posunout splavnost řeky až do centra k městským hradbám. Více informací o projektu Město a voda naleznete na stránkách: Přínosy projektu pro rozvoj podnikání ve městě (text do 1000 znaků) Znovuobjevení řeky městem České Budějovice bude znamenat nejen zvýšení atraktivity města a jeho okolí pro tuzemské i zahraniční návštěvníky, ale také zpestření života města a jeho občanů. V současné době je rekreační a sportovní plavba velmi vyhledávaným způsobem trávení volného času a dovolené pro všechny skupiny tuzemských i zahraničních návštěvníků. Rozvoj rekreační a sportovní plavby může být významným impulsem pro rozvoj celého odvětví turistického ruchu ve městě a jeho okolí. Spolu s nabídkou dalších atrakcí a služeb, které může město a jeho okolí již nyní poskytnout a rozvojem služeb nových, spojených s vodní dopravou, vzroste atraktivita města mezi tuzemskými i zahraničními návštěvníky. Realizace projektu přinese také pozitiva zejména v oblasti tvorby nových pracovních příležitostí, iniciaci nových podnikatelských aktivit, prodloužení pobytu turistů ve městě či zviditelnění města v Evropě. Velmi atraktivní bude spojení Českých Budějovic s tradičním výletním cílem Hlubokou nad Vltavou pomocí lodní dopravy. k rozvoji města 17

18 14 CENTRUM EKOLOGICKÉ VÝCHOVY KLADNO Celkový rozpočet projektu: ,- Kč Stručný popis: jedná se o stavbu nízkoenergetického objektu, ve kterém budou probíhat semináře, kurzy, školení s ekologickou tématikou pro děti, mládež i veřejnost a vícedenní pobyty pro děti z MŠ, žáky ZŠ a studenty SŠ. Výstavba byla dokončena v prosinci 2009 Přínosy projektu pro rozvoj podnikán ve městě: Projekt přispěje ke zvýšení ekogramotnosti dětí, mládeže a široké veřejnosti v oblasti ekologického vzdělávání v rámci ochrany životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje. inovativní projekt 18

19 15 UNIVERZITNÍ KAMPUS BRNO- BOHUNICE (TŘETÍ ZELENÁ ETAPA ) Rozpočet projektu: milionů korun (prostředky státního rozpočtu milionů korun, vlastní zdroje Masarykovy univerzity miliony korun včetně návratné finanční výpomoci státu a prostředky města Brna 297 milionů korun. Nový kampus Masarykovy univerzity je jedním z nejvýznamnějších projektů vysokého školství v České republice po roce Celkové zaměření je sice na oblast biotechnologií a live science, nicméně projekt zahrnuje výstavbu nových výukových a výzkumné prostor několika fakult, včetně sportovišť a ubytováním studentů. Univerzitní kampus bude po svém dokončení tvořený m2 celkových užitných ploch pro výuku a výzkum na zastavěné ploše 20 ha, bude novou moderní vzdělávací a výzkumně-vývojovou základnou Masarykovy univerzity. Poskytne zázemí Lékařské fakultě, Fakultě sportovních studii a části Přírodovědecké fakulty. Kapacita nového areálu je navržena pro studentů a vysokoškolských pedagogů a vědeckých pracovníků. Výstavba je rozdělena na jednotlivé etapy, podle funkčního využití. Budovaný kampus je bezprostředně propojen s Fakultní nemocnicí Brno a s Inkubátorem biomedicícnských technologií. Po dokončení projektu se počítá s dalším rozvojem oblasti a její dostavbou na funkční městskou čtvrť. Město Brno se chce profilovat jako město vědy, výzkumu a vzdělávání a proto se musí opírat o vysoce kvalifikovanou pracovní sílu, kterou,,produkují univerzity. Kampus je krokem k modernizaci a zkvalitnění vzdělání. Spojením kampusu, FN nemocnice, nákupního centra a sportovní haly vzniká nová moderní čtvrť města. 19

20 16 MEZINÁRODNÍ CENTRUM KLINICKÉHO VÝZKUMU BRNO (ICRC BRNO) Rozpočet projektu: Předpokládaná cena stavby a technologického vybavení: 2,8 miliardy korun (70% státní rozpočet, 30% vlastní zdroje FN USA) částkou 50 mil. Kč přispívá JMK Projekt ICRC Brno reprezentuje jeden z produktu dlouhodobé vědecké spolupráce brněnských odborníku s jejich kolegy z Mayo Clinic. V roce 2000 získal tým specialistů z Fakultní nemocnice u svaté Anny a Ústavu přístrojové techniky Akademie věd Brno mezinárodní vědecké ocenění Severoamerické společnosti pro kardiostimulaci a elektrofyziologii za popis mozkové poruchy řízení krevního oběhu. Členové týmu dostali možnost odborných stáží na Mayo.Výsledkem vědecké spolupráce v období bylo patnáct dokončených výzkumných projektů, ze kterých vzešlo čtrnáct mezinárodních vysokým tzv. impact faktorem, celkem šest společných patentových aplikací. Na základě předchozích oboustranně pozitivních zkušeností vzniknul projekt ICRC Brno, jehož cílem bylo vytvořit podmínky umožňující významné rozšíření bilaterální spolupráce a současně vybudování mezinárodního lékařského výzkumného centrem. Komplex tří budov projektu ICRC Brno Nová svatá Anna vyroste v areálu Fakultní nemocnice u svaté Anny. Architektonické řešení se plně přizpůsobilo specifickým požadavkům areálu nemocnice i historické části Brna. Vznikne jediné centrum klinického výzkumu ve středoevropském prostoru. Jako jediné v Evropě bude spolupracovat s prestižní Mayo Clinic. Možnost široké spolupráce s dalšími firmami podnikajících v medicínských oborech a biotechnologiích. 20

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Projektové záměry podané Statutárním městem Liberec. do II. výzvy v rámci IPRM Liberec Atraktivní a kvalitní život v Liberci

Projektové záměry podané Statutárním městem Liberec. do II. výzvy v rámci IPRM Liberec Atraktivní a kvalitní život v Liberci Projektové záměry podané Statutárním městem Liberec do II. výzvy v rámci IPRM Liberec Atraktivní a kvalitní život v Liberci Zařazení projektů ROP NUTS II Severovýchod Prioritní osa 2 Oblast podpory 2.1

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Výroční konference ROP SZ

Výroční konference ROP SZ Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize přestane být snem Výroční konference ROP SZ Příklad dobré praxe z Ústí nad Labem Karlovy Vary, 12.11.2009 Obsah projektu: rekonstrukce budovy Muzea

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ Region soudržnosti NUTS II Střední Morava Model IPRM a IPRÚ IPRM-integrovaný plán rozvoje města Východiska na úrovni EU a ČR - Legislativa pro období 2007-2013 důraz na integrovaný přístup a tlak velkých

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast rtd PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu Ing. David Koppitz Zásadní problémy

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY (IPRM)

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY (IPRM) INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY (IPRM) Název: Regenerace městského prostředí, rozvoj infrastruktury v oblastech sociálních služeb a vzdělávání a všestranný rozvoj občanské vybavenosti

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Integrovaný regionální operační program 2014-2020 (IROP) Územní plány Obce s rozšířenou působností Pořízení územních plánů a změn územních plánů Max. 90 % ze

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

REKREAČNÍ OBLAST OLEŠNÁ. Fórum cestovního ruchu turistické oblasti BESKYDY-VALAŠSKO 2014

REKREAČNÍ OBLAST OLEŠNÁ. Fórum cestovního ruchu turistické oblasti BESKYDY-VALAŠSKO 2014 REKREAČNÍ OBLAST OLEŠNÁ Fórum cestovního ruchu turistické oblasti BESKYDY-VALAŠSKO 2014 Hukvaldy, 28. března 2014 OLEŠNÁ HISTORIE Vodní nádrž Olešná vybudována na řece Olešná 1960-1964 celkový objem nádrže

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

Podnikatelský inkubátor Vsetín

Podnikatelský inkubátor Vsetín Podnikatelský inkubátor Vsetín Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. (založena usnesením zastupitelstva města Vsetína dne 29.3.2005) Společnost byla založena za účelem: řešení nezaměstnanosti,

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2010-2013

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2010-2013 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2010-2013 Podprogram pro rok 2012 Cestování dostupné všem Prezentaci připravily firmy REDEA Žamberk s.r.o. a OHGS s.r.o. s využitím materiálů Ministerstva pro místní

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Prezentace pro OKD a.s.

Prezentace pro OKD a.s. HORNICKÝ LANDEK Prezentace pro OKD a.s. OBSAH PREZENTACE 1. VÝCHODISKA 2. KONTEXT PROJEKTU 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 4. ÚSKALÍ A RIZIKA 5. PŘÍLEŽITOSTI 1 VÝCHODISKA I. Analýza současného stavu + KLADY Unikátnost

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

Akční plán na léta 2008-2010 DODATEK Č.1 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LITOMYŠL PRO OBDOBÍ 2008 2015

Akční plán na léta 2008-2010 DODATEK Č.1 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LITOMYŠL PRO OBDOBÍ 2008 2015 Akční plán na léta 2008-2010 DODATEK Č.1 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LITOMYŠL PRO OBDOBÍ 2008 2015 OBSAH 2 DOPLNĚNÍ PŘEHLEDU PROJEKTŮ AKČNÍHO PLÁNU NA LÉTA 2008 2010...5..2. 1.1 Doplnění projektu 5...2

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Specifický cíl 2.4 PODPORA INFRASTRUKTURY PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI DO 3 LET, DĚTSKÝCH SKUPIN

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje od 22. května 2009 7. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v Integrovaném operačním programu prioritní osa 5 NÁRODNÍ PODPORA ÚZEMNÍHO ROZVOJE oblast

Více

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast PS 1 Atraktivní, environmentálně příznivá doprava Ing. David Koppitz Problémy aglomerace Nadměrná dopravní zátěž ve městech zhoršující kvalitu

Více

Celkový počet odpovědí respondentů: 506

Celkový počet odpovědí respondentů: 506 MIKROREGION LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ: DOTAZNÍK ISÚ Celkový počet odpovědí respondentů: 56 Slopné 4,35% Velký Ořechov,59% Název obce respondenta Želechovice nad Dřevnicí 7,31% Biskupice 1,98% Březnice 2,9 Bohuslavice

Více

Anotace území, Urbanisticko architektonické odůvodnění

Anotace území, Urbanisticko architektonické odůvodnění Anotace Návrh se věnuje zátopové oblasti, proto ho z větší části tvoří stavby dočasného charakteru seskládané z nákladních kontejnerů. Odkazujeme tím k Labi jako důležité dopravní cestě. Návrh se zabývá

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst 28. dubna 2012, České Budějovice Vývoj HDP v KV kraji V polovině 90 let patřil KV kraj k bohatším krajům V dalších letech ale

Více

HRADEC KRÁLOVÉ ROZVOJOVÉ PRIORITY

HRADEC KRÁLOVÉ ROZVOJOVÉ PRIORITY HRADEC KRÁLOVÉ ROZVOJOVÉ PRIORITY Územní plán města Hradec Králové základní dokument pro územní rozvoj zpracován v roce 2000 stanovuje možnosti využití území plochy stávající, přestavbové, návrhové, výhledové

Více

Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014)

Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014) Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014) 1 4.2. Návrh konkrétních opatření Fungující systém sociálních, doprovodných a navazujících služeb v území 1.1. Zvýšit kapacitu a efektivitu

Více

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace 4/ NÁVRHOVÁ ČÁST - TEXTOVÁ 4.1 CHARAKTERISTIKA ÚPRAV ZÁKLADNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI Sídliště Dlouhá vzniklo jako důsledek extenzivního rozvoje města zejména v druhé polovině 20. století. Tehdejší urbanistické

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Dne: 15. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní

Více

Dotační zpravodaj. č. 3/2015

Dotační zpravodaj. č. 3/2015 Dotační zpravodaj č. 3/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354 426 140 IČO: 48

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

Specifika programu, příklady projektů

Specifika programu, příklady projektů Specifika programu, příklady projektů Seminář k Programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Olomouc, 19. listopadu Seminář je spolufinancován EU OPPS programem spolupráce

Více

O výstavišti. Zhistorie

O výstavišti. Zhistorie O výstavišti Výstaviště Praha Holešovice je atraktivním prostorem s dlouhou tradicí. Rozkládá se na ploše 36 hektarů a jeho dominantou je secesní Průmyslový palác. Pro své značné interiérové i exteriérové

Více

Innovation and Business Park. ICEC Šlapanice, a.s.

Innovation and Business Park. ICEC Šlapanice, a.s. Záměr. revitalizace areálu realizace projektu výstavby kombinované high-tech a podnikatelské zóny, zaměřené na vyšší přidanou hodnotu Současný stav Východiska. špatné komunikační napojení areálu bezprostřední

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

MĚSTO INVESTORŮM. Vážení investoři,

MĚSTO INVESTORŮM. Vážení investoři, Město investorům MĚSTO INVESTORŮM Vážení investoři, dostává se Vám do rukou prezentace investičních příležitostí města Jeseníku, nacházejícího se v severní části Olomouckého kraje v blízkosti hranic s

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Úloha města Brna v rozvoji regionu

Úloha města Brna v rozvoji regionu Úloha města Brna v rozvoji regionu Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně 1. 11. 2010 Marie ZEZŮLKOVÁ Kancelář strategie města VÝHODY MĚSTA BRNA Univerzitní a veletržní město Příznivá

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

Ing. Jiří Svátek. The development of the city of Hradec Kralove in the context of principles of the sustainable development

Ing. Jiří Svátek. The development of the city of Hradec Kralove in the context of principles of the sustainable development Rozvoj města Hradce Králové v kontextu principů (trvale) udržitelného rozvoje Ing. Jiří Svátek Statutární město Hradec Králové, odbor rozvoje města, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, Česká

Více

Název stavby: Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice. Místo stavby: ul. Míru 366, 382 41 Kaplice, p.č. 1986/1 v k.ú.

Název stavby: Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice. Místo stavby: ul. Míru 366, 382 41 Kaplice, p.č. 1986/1 v k.ú. 1977 Název stavby: Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice 1980/3 Místo stavby: ul. Míru 366, 382 41 Kaplice, p.č. 1986/1 v k.ú. Kaplice Okres: Kaplice 1982 1992/2 Datum: Květen

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Obsah: 1)Kde můžete sledovat aktuálnídotačnípříležitosti 2)Tematickéoperačníprogramy na období2007-2013

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn

17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn 17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn Vedení cyklotrasy bylo podrobně zpracováno firmou SURPMO, Ateliér Hradec Králové v roce 2004. Jako

Více

Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum. Město Svitavy, T.G. Masaryka 35, 568 02 Svitavy, http://www.svitavy.cz

Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum. Město Svitavy, T.G. Masaryka 35, 568 02 Svitavy, http://www.svitavy.cz Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum Město Svitavy, T.G. Masaryka 35, 568 02 Svitavy, http://www.svitavy.cz Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum fabrika projekt, který

Více

INVESTIČNÍ AKCE 2014. Město Varnsdorf

INVESTIČNÍ AKCE 2014. Město Varnsdorf INVESTIČNÍ AKCE 2014 Město Varnsdorf Snížení energetické náročnosti MŠ Pražská Varnsdorf Kompletní zateplení obvodového pláště a střechy budovy včetně výměny oken a dveří Zhotovitel: S-BAU BOHEMIA, spol.

Více

Strategie rozvoje mikroregionu Bystřička

Strategie rozvoje mikroregionu Bystřička STRATEGIIE ROZVOJE MIIKROREGIIONU BYSTŘIIČKA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 6 3. PODNIKÁNÍ... 10 4. CESTOVNÍ

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Olga Ondráčková MAS Hlinecko

Olga Ondráčková MAS Hlinecko Olga Ondráčková MAS Hlinecko PO 01 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 02 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků PO 03 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury

Více

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice Obec Příšovice Místní program obnovy vesnice Strana 1 z 1 Místní plán obnovy vesnice v Příšovicích se skládá z následujících akcí v průběhu let 2013 až 2017 a dále Akce osvětové, kulturní a společenské

Více

III. národní workshop - 21.9.2010

III. národní workshop - 21.9.2010 III. národní workshop - 21.9.2010 Mgr. Jiří Lahoda Vedoucí bytového odboru Magistrátu města Brna Základní údaje o bytovém fondu a problematice bydlení města Brna Analytické a koncepční materiály bydlení

Více

Technologické Inovační Centrum

Technologické Inovační Centrum Technologické Inovační Centrum Profil společnosti Technologické inovační centrum bylo založeno v roce 2005 Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně Zlínským krajem. Tyto dva subjekty hrají významnou roli při rozvoji

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Minulé a nové dotační programy pro oblast brownfields v ČR Původní program (2004-2006) Program na podporu rozvoje průmyslových zón OP Průmysl a

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více