MasterCard česká centra rozvoje 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MasterCard česká centra rozvoje 2010"

Transkript

1 MasterCard česká centra rozvoje 2010 Projekty, které města nominovala na cenu MasterCard Award of Excellence 1

2 1 DEJTE NÁM ŠANCI POZNAT SVĚT (ORLOVÁ) LETNÍ REKREAČNÍ VÝCHOVNÝ TÁBOR INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE SÍDLIŠTĚ JANOV (LITVÍNOV) VÝSTAVBA BAZÉNU V AREÁLU ZŠ PŘÍMĚTICE (ZNOJMO) REVITALPARK 2010 (ČESKÝ TĚŠÍN) MĚSTSKÝ OKRUH (PRAHA) NÁRODNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA (PRAHA) PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ (PRAHA) BUSSINES GAMES - PODNIKATELSKÉ KOMPETENCE DO ŠKOL (MOST) INNOSTART A INET - INNOSTART COBRA-MAN INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA MOSTU DEPRIVOVANÉ MOSTECKÉ ZÓNY A OBČANSKÉ SOUŽITÍ (IPRM - DEMOS) MĚSTO A VODA (ČESKÉ BUDĚJOVICE) CENTRUM EKOLOGICKÉ VÝCHOVY KLADNO UNIVERZITNÍ KAMPUS BRNO- BOHUNICE (TŘETÍ ZELENÁ ETAPA ) MEZINÁRODNÍ CENTRUM KLINICKÉHO VÝZKUMU BRNO (ICRC BRNO) INOVATIVNÍ PROJEKTKULTURNÍ A UNIVERZITNÍ CENTRUM ZLÍN REKONSTRUKCE MUZEA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM S CÍLEM ZŘÍZENÍ CENTRA ČESKO-NĚMECKÝCH STUDIÍ COLLEGIUM BOHEMICUM MĚSTSKÉ SADY AKTIVNÍ PARK (ÚSTÍ NAD LABEM) DOMOV PRO SENIORY BUKOV (ÚSTÍ NAD LABEM) REKONSTRUKCE A DOSTAVBA SPORTAREÁLU (ČESKÁ LÍPA) DOMOV SENIORŮ HÉLIOS V HAVÍŘOVĚ REGENERACE NÁMĚSTÍ U SEVERKY (HAVÍŘOV) REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ HAVÍŘOV-ŠUMBARK, 7. ETAPA, BLOK PŘESTAVBA ČÁSTI OBJEKTU CITADELA PRO POTŘEBY ZUŠ (LITVÍNOV) KOMUNITNÍ KNIHOVNA LITVÍNOV REGENERACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA ZNOJMA POSILOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍ DOSTUPNOSTI CIESZYNA A ČESKÉHO TĚŠÍNA INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ČESKÝ TĚŠÍN REVITALIZACE VÝZNAMNĚ POSTIŽENÉ MĚSTSKÉ ČÁSTI SVIBICE REVITALIZACE STŘEDU MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD REVITALIZAČNÍ A PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ NA CIHLÁŘSKÉM POTOCE (HAVLÍČKŮV BROD) REKONSTRUKCE A OBNOVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V AREÁLU BÝVALÝCH KASÁREN LETIŠTĚ HAVLÍČKŮV BROD REKONSTRUKCE OBJEKTU ČVUT V CHOMUTOVĚ BEZRUČOVO ÚDOLÍ CYKLISTICKÁ STEZKA MLÝN (CHOMUTOV) CENTRUM SPORTU A VOLNÉHO ČASU ZIMNÍ STADION A TRÉNINKOVÁ HALA A ŠATNOVACÍ BLOK (CHOMUTOV) FREETIME PARK STROMOVKA (ČESKÉ BUDĚJOVICE) LETIŠTĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE PRŮMYSLOVÁ ZÓNA OSTRAVA-HRABOVÁ STRATEGICKÁ PRŮMYSLOVÁ ZÓNA OSTRAVA-MOŠNOV KANCELÁŘSKÝ A HOTELOVÝ KOMPLEX THE ORCHARD (OSTRAVA) FLOREON+ (WWW.FLOREON.CZ), OSTRAVA

3 42 TECHNOLOGICKÝ PARK OLOMOUC HNĚVOTÍN (TPO) OLOMOUC REKONSTRUKCE A DOBUDOVÁNÍ STOKOVÉ SÍTĚ II. ČÁST REVITALIZACE PRŮMYSLOVÉ ZÓNY POLDI KLADNO VÝSTAVBA TĚLOCVIČEN V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH JIRÁSKOVA A DOBERSKÁ V LETECH , ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH NA ÚZEMÍ MĚSTA KLADNA V ROCE PRŮMYSLOVÁ ZÓNA SEVER (LIBEREC) SYSTÉM INKUBÁTORŮ JIC (BRNO) CYKLOSTEZKY MĚSTEM KRNOV (PROJEKT REALIZOVÁN) REGENERACE BROWNFIELD: VÝSTAVBA LOKÁLNÍ INFRASTRUKTURY KRNOV- KASÁRNA (PROJEKT REALIZOVÁN) ČESKOPOLSKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL KRNOVSKÉ HUDEBNÍ SLAVNOSTI - PRUDNICKÝ HUDEBNÍ PODZIM (PROJEKT ZREALIZOVÁN) KONVERZE KASÁREN (HODONÍN) REKONSTRUKCE AREÁLU LETNÍHO KOUPALIŠTĚ V HODONÍNĚ OBNOVA VOZOVÉHO PARKU DOPRAVNÍHO PODNIKU (MLADÁ BOLESLAV) REVITALIZACE STAROMĚSTSKÉHO NÁMĚSTÍ MLADÁ BOLESLAV ZÁMEK OPRAVA KONÍRNY (DĚČÍN) CYKLISTICKÁ STEZKA VÍDEŇ HAMBURK ÚSEK PROSTŘEDNÍ ŽLEB, NÁDRAŽÍ PROSTŘEDNÍ ŹLEB, ČERTOVA VODA MĚSTSKÝ REZERVAČNÍ SYSTÉM VSTUPENKADECIN.CZ REKONSTRUKCE OBJEKTU A ČP V ORLOVÉ-LUTYNI (ORLOVÁ) V KOPAČKÁCH SI PLNÍM SNY (ORLOVÁ) KONVERZE AREÁLU BÝVALÝCH KASÁREN NA CIVILNÍ VYUŽITÍ (UHERSKÉ HRADIŠTĚ) VÝSTAVNÍ, SPORTOVNĚ KULTURNÍ A KONGRESOVÉ CENTRUM (KV ARENA), KARLOVY VARY REKONSTRUKCE SOKOLOVSKÉ ULICE (KARLOVY VARY) REKONSTRUKCE CHEBSKÉ ULICE (KARLOVY VARY) INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ-NOVÉ MĚSTO (PRO IOP) INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÉ (PRO ROP) KARVINÁ - ROZŠÍŘENÍ KANALIZACE INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA TŘEBÍČ, ZÓNA HORKA-DOMKY REKONSTRUKCE PAMÁTKY DŮM BLAHOSLAVOVA 77 V TŘEBÍČI A ZŘÍZENÍ ŽIDOVSKÉHO MUZEA OBNOVA A REKONSTRUKCE HISTORICKÉHO VSTUPU DO BAZILIKY SV. PROKOPA V TŘEBÍČI KOUPALIŠTĚ FLOŠNA (HRADEC KRÁLOVÉ) SPORTOVNÍ HALA TŘEBEŠ (HRADEC KRÁLOVÉ) REKONSTRUKCE RIEGROVA NÁMĚSTÍ V HRADCI KRÁLOVÉ (HRADEC KRÁLOVÉ) SPOLEČENSKÉ CENTRUM TRUTNOVSKA PRO KULTURU A VOLNÝ ČAS VÝSTAVBA SPORTOVNÍ HALY (TEPLICE) MĚSTO BEZ BARIÉR - DOSTUPNOST A MOBILITA (TEPLICE) REKONSTRUKCE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V PŘEROVĚ REGENERACE A REVITALIZACE ZÁMKU V PŘEROVĚ DOMOV DŮCHODCŮ PŘEROV PĚŠÍ ZÓNA ULICE SVOBODY - CHEB PRŮMYSLOVÝ PARK II. ETAPA

4 81 TECHNOPARK PARDUBICE ROZŠÍŘENÍ SÍTĚ CYKLISTCKÝCH STEZEK PRODLOUŽENÍ KOMUNIKACE UL. VRCHLICKÉHO II. ETEPA (JIHLAVA) FOTBALOVÝ STADION (JIHLAVA)

5 1 DEJTE NÁM ŠANCI POZNAT SVĚT (ORLOVÁ) Celkový rozpočet projektu tis. Kč Stručný popis (text do 1000 znaků): Cílem projektu bylo zvýšit kvalitu vzdělávacího procesu na vybraných základních školách ve městě Orlová a umožnit zavedení nových výukových metod s využitím moderní výpočetní a prezentační techniky. Jednalo se o pořízení informační technologie (počítače, dataprojektory, plátna) s napojením na internet (strukturovaná kabeláž) do každé třídy a elektronických učebnic. Projekt byl realizován ve čtyřech základních školách v Orlové a byl spolufinancován z prostředků EU prostřednictvím ROP Moravskoslezsko ve výši tis. Kč. Přínosy projektu pro rozvoj podnikání ve městě (text do 1000 znaků) Projekt přispívá k rozvoji města. 5

6 2 LETNÍ REKREAČNÍ VÝCHOVNÝ TÁBOR Celkový rozpočet projektu: 765 Kč Stručný popis: Cílovou skupinu tvoří děti ve věku 8 14 let ze sociálně znevýhodněného prostředí a děti s výchovnými problémy, které má v evidenci MM Děčín, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany dětí. S dětmi je pracováno zejména formou her, které jsou prokládány sportovní činností a vzdělávacími aktivitami. Použité metody směřují k zabavení dětí, jejich uvolnění. Vedlejším efektem je rozvoj sociálních dovedností, jako např. kooperace, komunikace, vzájemná tolerance apod. Nenásilnou formou jsou děti vedeny k tomu, aby si postupně osvojovaly potřebné společenské a hygienické návyky a je na ně působeno směrem k potlačování a odstraňování poruch chování. Pro volnočasové a sportovní aktivity je využíváno sportovní vybavení, stolní hry apod. z majetku nakoupeného v rámci předchozích akcí, které je na odboru sociálních věcí a zdravotnictví evidováno. Přínosy projektu pro rozvoj podnikání ve městě: Výsledkem projektu je snížení kriminality. Toto pozitivně ovlivní podnikatelské prostředí ve městě i samotný život obyvatel města. Děti z dysfunkčních rodin a děti s výchovnými problémy jsou vedeny ke kamarádství, sebeúctě, potřebě si vzájemně pomáhat a respektovat jeden druhého. Formou hry jsou děti vedeny k udržení pořádku a dodržování hygienických návyků. Pomocí dětí je navázaná vzájemná spolupráce mezi rodiči a sociálními pracovníky založena na důvěře, což ve výsledku vede ke kvalitnějšímu poradenství a pomoci rodinám. Realizace projektu je plně v souladu se strategickým materiálem města Koncepce prevence kriminality na léta inovativní projekt tel

7 3 INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE SÍDLIŠTĚ JANOV (LITVÍNOV) Celkový rozpočet projektu: EUR Stručný popis (text do 1000 znaků): Prostřednictvím investic do obyvatel a technické infrastruktury v sídlišti zlepšit kvalitu života na sídlišti včetně pocitu bezpečnosti, a tím snížit deprivaci tohoto území a z ní vyplývající napětí mezi jednotlivými skupinami obyvatel sídliště. Přínosy projektu pro rozvoj podnikání ve městě (text do 1000 znaků): tento projekt má pozitivní vliv na rozvoj podnikání ve městě a jedná se o projekt, který zasahuje do obou kategorií. 7

8 4 VÝSTAVBA BAZÉNU V AREÁLU ZŠ PŘÍMĚTICE (ZNOJMO) Celkový rozpočet projektu: ,- Kč Stručný popis: Předmětem projektu je výstavba dětského plaveckého bazénu se slanou vodou. Rozměry bazénu jsou 6 x 12,5 m s proměnnou hloubkou od 0,8 do 1,3 m, kapacita bazénu je osob. V návaznosti na bazén je umístěna vířivá relaxační lázeň s kapacitou 8-10 osob. Po ukončení realizace akce bude nově vybudovaný objekt provozovat ZŠ Prokopa Diviše a MŠ, Přímětice. Bazén bude sloužit členům různých klubů a širší veřejnosti zejména obyvatelům městské části Přímětice. Cílem projektu je zajistit odpovídající úroveň plavání vyhovující potřebám dětí všech kategorií zvláště z hlediska hygienických podmínek vymezených vyhláškou Ministerstva Zdravotnictví ČR. Potřeba realizovat projekt vyplynula z častého kontaktu zástupců základních a mateřských škol se zástupci cílových skupin zejména rodičů batolat a malých dětí, kteří postrádají zařízení podobného typu. Město Znojmo v současné době nemá dostatečné podmínky pro předškolní a školní plavání. Žádný bazén ve městě ani v jeho okolí nesplňuje hygienické normy pro organizované plavání malých dětí do tří let. Problémem je zejména nevhodná hloubka a teplota vody a stále častější výskyt kožních nemocí. Přínosy projektu pro rozvoj podnikání ve městě: inovativní projekt 8

9 5 REVITALPARK 2010 (ČESKÝ TĚŠÍN) Rozpočet projektu: ,92 Popis projektu: Projekt Revitalpark 2010 je důkazem pokračování pilotního projektu (Zahrada dvou břehů) a snahy o odstranění dosud bohužel existujících bariér a o pochopení rozdíl. jednání dvou etnik. Obsahem projektu je celková revitalizace dvou sousedících parků-masarykových sadů (CZ) a Zámeckého vrchu (PL) s hist.významnými objekty, která jsou oddechovými zónami v centru obou měst,avšak jejich současný stav není na vyhovující úrovni. Cílem je jejich zatraktivnění pro občany i návštěvníky města prostřednictvím kácení a výsadby dřevin,křovin a květeny, úpravy pěších cest,zavedení jednotného informačního systému (označníky,tabule), malé doprovodné architektury (městský mobiliář). Součástí CZ části projektu je rovněž úprava Nábřeží Avion-zřízení opěrné zdi na levém břehu řeky Olše nutné pro vybudování atraktivní cyklotrasy podél řeky a obnova kulturního dědictví obou měst-multifunkční budovy Avion, která bude sloužit široké škále CZ-PL aktivit,jenž bude vybudována v místě kavárny Avion, zničené Němci v r PL část projektu zahrnuje dále revitalizaci "Podzámčí" a modernizaci chodníků a výstavbu osvětlení na ul.zámecké. Významným prvkem projektu je modernizace chodníků a zábradlí hraničního Mostu Družby, který rovněž pomocí moderniz. osvětlení bude atraktivnějším a důstojným pojítkem mezi oběmi parky a částmi města. k rozvoji města Projekt probíhá 9

10 6 MĚSTSKÝ OKRUH (PRAHA) Celkový rozpočet projektu: Městský okruh - severozápadní část - sestává ze čtyř staveb: č Strahovský tunel 2. stavba č Myslbekova - Prašný most č Prašný most - Špejchar č Špejchar - Pelc/Tyrolka Celkem 31,48 mld. Kč Stručný popis: Severozápadní část Městského okruhu je pokračováním již hotové jižní a jihozápadní části, a to od severního portálu Strahovského tunelu až po most Barikádníků v Troji (Pelc/Tyrolce). Úsek je 6 km dlouhý a je převážně veden v tunelech. Území dopravně napojuje, kromě koncových bodů, na třech místech (u Prašného mostu, na Letné a v Troji). Kapacitně je navržen jako dvoupruhový v každém směru. Tunely budou svým technickým řešením zajišťovat maximální bezpečnost a pro řízení ve všech aspektech bude instalována nejmodernější technika. Výstavba probíhá u stavby 0065 od roku 2004, u ostatních staveb od roku Uvažovaným termínem uvedení do provozu celého souboru staveb je konec roku Celá síť hlavních komunikací (tzv. nadřazený dopravní skelet) obsahuje vnější okruh (buduje stát) a vnitřní okruh a spojující radiály (buduje ze svých prostředků město). Přínosy projektu pro rozvoj podnikání ve městě: Vyřešená dopravní infrastruktura je pro rozvoj města zásadní. Je stejně významná jak pro dobré životní prostředí obyvatel města, tak pro podnikatele ve všech sférách. Doprava významně ovlivňuje prostředí obyvatel, ale bez dopravy by životní úroveň obyvatel v současných požadavcích byla nedosažitelná. Budování infrastruktury je také velkou pomocí podnikatelům, protože se na ní podílí mnoho subjektů z mnoha oborů. Doprava je významnou položkou každé činnosti, tedy i podnikání, a v zásadě dobrá dopravní dostupnost samozřejmě přispívá ke snižování cen, další veškeré výstavbě a tedy dalšímu rozvoji. Projekt dobudování sítě hlavních komunikací tedy právem patří do kategorie "projekt přispívající k rozvoji města". k rozvoji města 10

11 7 NÁRODNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA (PRAHA) Celkový rozpočet projektu: celkové investiční náklady 2,25 mld. Kč Realizátorem celého projektu byla skupina Sekyra Group. Výstavba NTK je výsledkem spolupráce soukromého a veřejného sektoru v České republice (MŠMT ČR). Stručný popis NTK byla budována v areálu VŠ v Praze 6 - Dejvicích. Stavební práce byly zahájeny na podzim 2006, hrubá stavba byla dokončena v prosinci 2007 a od dodavatele byla převzata v prosinci Pro veřejnost byla knihovna plně zpřístupněna v září NTK (bývalá Státní technická knihovna) je veřejně přístupná vědeckotechnická knihovna s unikátní nabídkou kolem 250 tisíc publikací ve volném výběru. Její fond je největší českou sbírkou domácích a zahraničních dokumentů z oblasti techniky a aplikovaných přírodních a společenských věd s ní souvisejících. Obsahuje přes 1,2 milionu svazků a tvoří jej knihy, časopisy, vědecké práce, normy, informace o firmách, noviny, a to jak v tištěné, tak v elektronické podobě. V NTK lze kromě vlastního fondu nalézt i část fondů Ústřední knihovny ČVUT a Ústřední knihovny VŠCHT. Přínosy pro rozvoj podnikání ve městě Nezpochybnitelným přínosem je centralizace a urychlení dostupnosti, např. unikátní služba EOD (ebooks on Demand = elektronické knihy na objednávku ) umožňuje uživatelům objednávat online prostřednictvím katalogů knihoven elektronickou verzi (digitalizaci) jakékoliv knihy, která není chráněna autorským právem. V České republice se jedná o knihy vydané v letech 1500 až 1909 s tím, že každý další rok se hranice volné digitalizace posune. Národní technická knihovna (NTK) proto poskytuje službu EOD pro své historické fondy, tedy pro více než 2000 titulů vydaných před rokem 1801 a dalších svazků vydaných mezi lety 1801 a Takto zhotovenou e-knihu si můžete číst ve svém počítači nebo v stále populárnějších čtečkách elektronických knih či některých typech mobilních telefonů. Jednou z výhod je zpracování textu s tzv. OCR. To umožní převedení textu knihy do latinky, i když je kniha psána např. novogotickým písmem (švabachem). k rozvoji města 11

12 8 PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ (PRAHA) Celkový rozpočet projektu: Celkové investiční náklady 3,75 mld. Kč Realizátorem celého projektu je hlavní město Praha - OMI MHMP. Projekčně se na díle podílely firmy Hydroprojekt CZ a.s., Pöyry Environment a.s., Dipro a.s. a další. Rozhodujícími zhotoviteli jednotlivých etap byly Metrostav a.s, Skanska CZ a.s., Subterra a.s., SMP CZ a.s, Eurovia CZ a.s., OHL ŽS a.s, Zakládání staveb a.s. a další subdodavatelé. Stručný popis: V 90. letech rozhodla Rada hl.m. Prahy o zahájení přípravy a realizaci systému protipovodňové ochrany na ochranu životů občanů, jejich majetku a kulturních památek hl.m. Prahy. Tento systém bez citelných zásahů do stávajícího vzhledu města, zejména v jeho historických částech, kde je využíváno převážně mobilních protipovodňových zábran, umožní zabránit vzniku škod na majetku a kulturních památkách. Součástí protipovodňových opatření jsou i protiprůsakové drény, vyvolané přeložky inženýrských sítí a čerpací hradidlové komory pro odčerpávání vod z chráněných území. Jako návrhová velká voda je určen průtok dosažený při katastrofální povodni v srpnu Celý protipovodňový systém byl rozdělen do deseti etap. V současné době je chráněn střed celého území hl. m. Prahy. Zbývající, realizované etapy Zbraslav, Radotín, Troja a zahajovaná návazná etapa Chuchle, budou dokončeny v roce Funkční délka linie protipovodňových opatření činí aktuálně 21,5 km, celkový plán je 23 km. Přínosy pro rozvoj podnikání ve městě: Systém protipovodňové ochrany v první řadě chrání životy občanů, jejich majetek a kulturní památky hl.m. Prahy. Významnou měrou se však podílí v rozsahu všech chráněných území i na ochraně provozoven, prodejen a kanceláří jednotlivých rozhodujících i malých podnikatelů a živnostníků. V závěru lze konstatovat, že tyto subjekty, a to i za předpokladu, že hodnota jejich majetku vzrostla minimálně o cenu protipovodňové ochrany, nebyly vyzývány k podílu na vložených investicích města. Dodejme, že hl. m. Praha se svou koncepcí protipovodňových opatření, které město aplikovalo po tragických zkušenostech z léta 2002, uspělo při tom, když organizátoři Expo 2010 v čínské Šanghaji vybírali zájemce o samostatnou presentaci měst na této prestižní výstavě. Kritériem pro výběr byly přitom inovační přístupy k řešení problémů obyvatel měst. 12

13 9 BUSSINES GAMES - PODNIKATELSKÉ KOMPETENCE DO ŠKOL (MOST) Celkový rozpočet projektu: ,- Kč Stručný popis (text do 1000 znaků): Projekt je realizován za mezinárodní spolupráce. Hlavním cílem projektu, je zvýšit podvědomí žáků a studentů v oblasti podnikatelských kompetencí a připravit je na start pro podnikání. V tomto směru případně přispět k podpoře změn školních vzdělávacích plánů v dané oblasti. Do projektu jsou zapojeny mimo jiné partnerské základní a střední školy Ústeckého kraje. Projekt, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. V rámci projektu se pedagogové účastnili speciálního výcvikového programu a vyzkoušeli nové výukové metody. Studenti se zúčastnili mezinárodní soutěže Business Weeks (podnikatelský týden). Statutární město Most je partnerem projektu. Město se finanční podílelo při vytvoření školící místnosti určené pro trénink a pilotní ověřování projektu. Určení pracovníci úřadu byli zapojeni v pracovních skupinách projektu. Projekt probíhá od srpna 2008 do července Přínosy projektu pro rozvoj podnikání ve městě (text do 1000 znaků): Záměrem projektu je zvýšit informovanost a studentů v oblasti podnikání a připravit je na start pro podnikání. Podpořit jejich aktivní zapojení na český i evropský trh práce. Absolventi škol by měli získat nejen odborný profil, ale měli by se úspěšně prosadit nejen na trhu práce, ale i v životě. inovativní projekt 13

14 10 INNOSTART A INET - INNOSTART INNOSTART - Komplexní program pro podporu podnikání osob ze znevýhodněných skupin v Ústeckém kraji INET - INNOSTART - projekt si klade za cíl dále rozšiřovat a maistreamovat nejlepší výstupy a výsledky projektu INNOSTART komplexní program pro podporu podnikání osob ze znevýhodněných skupin v Ústeckém kraji. Celkový rozpočet projektu: INNOSTART ,66 Kč INET - INNOSTART ,00 Kč Stručný popis: Hlavním cílem projektu bylo vytvořit a ověřit fungující regionální strukturu pro podporu znevýhodněných osob (dlouhodobě nezaměstnaní, nízkokvalifikovaní nezaměstnaní, mladí lidé), při zahájení jejich samostatné výdělečné činnosti, a tak podpořit počet pracovních míst pro OSVČ v Ústeckém kraji. Hlavní aktivity Projektu byly zaměřeny na vytváření nových inovativních produktů pro podporu zakládání malých podniků, na vývoj udržitelných podpůrných struktur v rámci místních, regionálních i evropských společenství a identifikování místních a regionálních inovativních příležitostí k zahájení podnikání a zvýšení zaměstnanosti. V projektu byly zapojeny školy, vzdělávací a poradenské instituce, laická i odborná veřejnost. Město Most bylo partnerem projektu. Určení pracovníci úřadu byli zapojeni v pracovních skupinách projektu. Doba realizace projektu INNOSTART - červenec 2005 až duben 2008; doba realizace projektu INET- červen 2007 až červen Přínosy projektu pro rozvoj podnikání ve městě (text do 1000 znaků): Ověřil se mainstreaming přes úřady práce a participující města (prostřednictvím živnostenských úřadů), které disponovaly přímým vlivem na cílovou skupinu uchazečů o zaměstnání s motivací zahájit samostatnou výdělečnou činnost. Byl realizován cyklus pracovních seminářů, workshopů a konferencí za účasti cílových skupin, kterými byli zejména zástupci regionálních úřadů práce, měst a institucí státní správy. Metodika programu Podnikání krok za krokem je zahrnuta do školních vzdělávacích plánů participujících škol. Úřadem práce Most byla využívána metodika programu HELP DESK v rámci poradenství Business club v souladu se strategií aktivní politiky zaměstnanosti. V rámci poradenství Business club poskytovali poradenství pro nezaměstnané související se zahájením podnikatelské činnosti i pracovníci odboru živnostenského úřadu Magistrátu města Mostu. Dle celkového hodnocení projektu - všechny aktivity v konečném důsledku podpořily zaměstnatelnost cílových skupin. inovativní projekt 14

15 11 COBRA-MAN Celkový rozpočet projektu: 3 624,93 tis. (cca ,66 tis. Kč) Celkové náklady projektu - město Most: 324,0 tis. (cca tis. Kč) - dotace EU: 275,4 tis. (cca tis. Kč) - spoluúčast města: 48,6 tis. (cca tis. Kč) Stručný popis: COBRA-MAN je mezinárodní projekt, jehož hlavním cílem je řešení potřeb profesionálního řízení revitalizačního procesu. Vytvořením funkce manažera brownfieldů v organizačním schématu města včetně metodických postupů pro řešení a řízení brownfieldů chce tento projekt přispět k regeneraci nevyužitých ploch v lokalitách vytipovaných jednotlivými partnery projektu. Město Most jako svoji pilotní lokalitu vybralo okolí budoucího jezera Most. Prostřednictvím zpracované studie, která bude jedním z výstupů projektu, se pak ukáže, jak pracovat i s ostatními brownfieldy ve městě. Dalším úkolem projektu je vytvoření "Evropské školy znovuvyužití brownfieldů" (akreditovaný VŠ obor - Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava s detašovaným pracovištěm v Mostě). Projekt je spolufinancován z Operačního Programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa. Cílem OPNS Střední Evropa je výměna a přenos zkušeností zejména v oblastech inovací, dopravní dostupnosti, životního prostředí a zvyšování atraktivity měst a regionů. Přínosy projektu pro rozvoj podnikání ve městě (text do 1000 znaků): Přínos projektu pro rozvoj podnikání ve městě je jednoznačný. Projekt je zaměřen na regeneraci nevyužitých ploch v oblasti kolem vznikajícího jezera Most. Předpokladem je, že po napuštění jezera Most vznikne v této oblasti mnoho podnikatelských příležitostí. D projekt přispívající k rozvoji města 15

16 12 INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA MOSTU DEPRIVOVANÉ MOSTECKÉ ZÓNY A OBČANSKÉ SOUŽITÍ (IPRM - DEMOS) Celkový rozpočet projektu: Podíl města: 326,0 mil. Kč 131,4 mil. Kč Stručný popis: IPRM DEMOS má za svůj hlavní cíl nejen zlepšení prostředí a kvality života v problémových okrajových sídlištích města Mostu (lokality Chanov a Stovky ), které představují dlouhodobě řešený a stále nedořešený problém, ale také zlepšení společenských vztahů a soužití občanů města Mostu. Nejedná se tedy jen o pasivní investování do bytového fondu a veřejných prostranství, ale také o soustavnou a promyšlenou práci s obyvateli těchto sídlišť, spojenou s prevencí a ochranou majetku pořízeného z veřejných prostředků. K dosažení hlavního cíle IPRM se postup člení na 3 strategické cíle, které jsou zaměřeny na tři pilíře řešení rozvoje dané zóny: občany, bydlení a prevenci. Naplnění těchto cílů je založeno na realizaci celkem šesti opatření. Tři z nich jsou zaměřena na občany a sociální aspekty života v problémových sídlištích (sociální služby, vzdělání a zaměstnání), dvě opatření pokrývají oblast bydlení a společných veřejných prostranství a jedno opatření je zaměřeno na bezpečnost života v daných sídlištích, dodržování práva a zákonů a ochranu veřejného majetku. V rámci realizace IPRM by mělo být regenerováno 292 bytů, revitalizováno m2 plochy území a v neposlední řadě by mělo dojít k 50 % úspoře spotřeby energie. Přínosy projektu pro rozvoj podnikání ve městě (text do 1000 znaků): V rámci rozvoje vybrané zóny je počítáno s pilotním projektem - Zóna sociálního podnikání, který by měl přinést rovné pracovní podmínky pro nízkokvalifikované občany nejen z deprivované zóny, ale i z celého města. Projektem dojde k nastavení podmínek pro rozvoj podnikání v oblasti poskytování služeb. k rozvoji města 16

17 13 MĚSTO A VODA (ČESKÉ BUDĚJOVICE) Celkový rozpočet projektu: ,- Kč Stručný popis (text do 1000 znaků): Cílem projektu je využití prozatím skrytého potenciálu, jakým je přímo samotná poloha města ležícího na soutoku řek Vltavy a Malše. Nejdelší řeka České republiky Vltava je historickou vodní cestou, v minulosti hojně využívanou k přepravě nákladů a osob. Tento tradiční způsob dopravy byl přerušen před padesáti lety výstavbou vodních děl na řece. Také město České Budějovice změnilo svou tvář a řeka přestala být v takové míře součástí městského života. Obrovskou příležitost pro znovuobjevení řeky Vltavy městem České Budějovice dává státem připravovaný projekt, který po mnoha letech opět umožní průběžné plavby po řece Vltavě z Prahy až těsně k Českým Budějovicím. Záměrem města České Budějovice je navázat na státní projekt Dokončení vltavské vodní cesty dle zákona č. 114/1995 Sb. a posunout splavnost řeky až do centra k městským hradbám. Více informací o projektu Město a voda naleznete na stránkách: Přínosy projektu pro rozvoj podnikání ve městě (text do 1000 znaků) Znovuobjevení řeky městem České Budějovice bude znamenat nejen zvýšení atraktivity města a jeho okolí pro tuzemské i zahraniční návštěvníky, ale také zpestření života města a jeho občanů. V současné době je rekreační a sportovní plavba velmi vyhledávaným způsobem trávení volného času a dovolené pro všechny skupiny tuzemských i zahraničních návštěvníků. Rozvoj rekreační a sportovní plavby může být významným impulsem pro rozvoj celého odvětví turistického ruchu ve městě a jeho okolí. Spolu s nabídkou dalších atrakcí a služeb, které může město a jeho okolí již nyní poskytnout a rozvojem služeb nových, spojených s vodní dopravou, vzroste atraktivita města mezi tuzemskými i zahraničními návštěvníky. Realizace projektu přinese také pozitiva zejména v oblasti tvorby nových pracovních příležitostí, iniciaci nových podnikatelských aktivit, prodloužení pobytu turistů ve městě či zviditelnění města v Evropě. Velmi atraktivní bude spojení Českých Budějovic s tradičním výletním cílem Hlubokou nad Vltavou pomocí lodní dopravy. k rozvoji města 17

18 14 CENTRUM EKOLOGICKÉ VÝCHOVY KLADNO Celkový rozpočet projektu: ,- Kč Stručný popis: jedná se o stavbu nízkoenergetického objektu, ve kterém budou probíhat semináře, kurzy, školení s ekologickou tématikou pro děti, mládež i veřejnost a vícedenní pobyty pro děti z MŠ, žáky ZŠ a studenty SŠ. Výstavba byla dokončena v prosinci 2009 Přínosy projektu pro rozvoj podnikán ve městě: Projekt přispěje ke zvýšení ekogramotnosti dětí, mládeže a široké veřejnosti v oblasti ekologického vzdělávání v rámci ochrany životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje. inovativní projekt 18

19 15 UNIVERZITNÍ KAMPUS BRNO- BOHUNICE (TŘETÍ ZELENÁ ETAPA ) Rozpočet projektu: milionů korun (prostředky státního rozpočtu milionů korun, vlastní zdroje Masarykovy univerzity miliony korun včetně návratné finanční výpomoci státu a prostředky města Brna 297 milionů korun. Nový kampus Masarykovy univerzity je jedním z nejvýznamnějších projektů vysokého školství v České republice po roce Celkové zaměření je sice na oblast biotechnologií a live science, nicméně projekt zahrnuje výstavbu nových výukových a výzkumné prostor několika fakult, včetně sportovišť a ubytováním studentů. Univerzitní kampus bude po svém dokončení tvořený m2 celkových užitných ploch pro výuku a výzkum na zastavěné ploše 20 ha, bude novou moderní vzdělávací a výzkumně-vývojovou základnou Masarykovy univerzity. Poskytne zázemí Lékařské fakultě, Fakultě sportovních studii a části Přírodovědecké fakulty. Kapacita nového areálu je navržena pro studentů a vysokoškolských pedagogů a vědeckých pracovníků. Výstavba je rozdělena na jednotlivé etapy, podle funkčního využití. Budovaný kampus je bezprostředně propojen s Fakultní nemocnicí Brno a s Inkubátorem biomedicícnských technologií. Po dokončení projektu se počítá s dalším rozvojem oblasti a její dostavbou na funkční městskou čtvrť. Město Brno se chce profilovat jako město vědy, výzkumu a vzdělávání a proto se musí opírat o vysoce kvalifikovanou pracovní sílu, kterou,,produkují univerzity. Kampus je krokem k modernizaci a zkvalitnění vzdělání. Spojením kampusu, FN nemocnice, nákupního centra a sportovní haly vzniká nová moderní čtvrť města. 19

20 16 MEZINÁRODNÍ CENTRUM KLINICKÉHO VÝZKUMU BRNO (ICRC BRNO) Rozpočet projektu: Předpokládaná cena stavby a technologického vybavení: 2,8 miliardy korun (70% státní rozpočet, 30% vlastní zdroje FN USA) částkou 50 mil. Kč přispívá JMK Projekt ICRC Brno reprezentuje jeden z produktu dlouhodobé vědecké spolupráce brněnských odborníku s jejich kolegy z Mayo Clinic. V roce 2000 získal tým specialistů z Fakultní nemocnice u svaté Anny a Ústavu přístrojové techniky Akademie věd Brno mezinárodní vědecké ocenění Severoamerické společnosti pro kardiostimulaci a elektrofyziologii za popis mozkové poruchy řízení krevního oběhu. Členové týmu dostali možnost odborných stáží na Mayo.Výsledkem vědecké spolupráce v období bylo patnáct dokončených výzkumných projektů, ze kterých vzešlo čtrnáct mezinárodních vysokým tzv. impact faktorem, celkem šest společných patentových aplikací. Na základě předchozích oboustranně pozitivních zkušeností vzniknul projekt ICRC Brno, jehož cílem bylo vytvořit podmínky umožňující významné rozšíření bilaterální spolupráce a současně vybudování mezinárodního lékařského výzkumného centrem. Komplex tří budov projektu ICRC Brno Nová svatá Anna vyroste v areálu Fakultní nemocnice u svaté Anny. Architektonické řešení se plně přizpůsobilo specifickým požadavkům areálu nemocnice i historické části Brna. Vznikne jediné centrum klinického výzkumu ve středoevropském prostoru. Jako jediné v Evropě bude spolupracovat s prestižní Mayo Clinic. Možnost široké spolupráce s dalšími firmami podnikajících v medicínských oborech a biotechnologiích. 20

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

Specifikace poskytnutí finančního příspěvku. Poradenství pro malé a střední podnikatele

Specifikace poskytnutí finančního příspěvku. Poradenství pro malé a střední podnikatele Příloha č. 1 k usnesení: Specifikace poskytnutí finančního příspěvku Poradenství pro malé a střední podnikatele Název/sídlo podnikatelského subjektu, IČ 1. LIFT SERVIS s.r.o. IČ: 25382357 Rudé armády 486/18,

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 20. června 2007 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 ÚVOD... 9 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU...

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

Hejtmanka Jana Vaňhová: Evropské dotace hrají nepostradatelnou roli při rozvoji Ústeckého kraje.

Hejtmanka Jana Vaňhová: Evropské dotace hrají nepostradatelnou roli při rozvoji Ústeckého kraje. Speciální vydání magazínu Ústeckého kraje k eurodotacím a zahájení turistické sezóny ZDARMA duben 2012 FONDY EVROPSKÉ UNIE: 26,7 miliard pro Českou republiku REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD: 746

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Centrum evropského projektování Regionální rozvojová agentura 2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení partneři. Předkládám Vám výroční zprávu

Více

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Ústav územního rozvoje Brno září 2010 Úkol B.2/CR Cestovní ruch a kulturní dědictví PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Garant MMR: Bc. Jitka Fatková,

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA Dokument neprošel jazykovou korekturou a stylistickou úpravou 1/49 OBSAH 1 VIZE MĚSTA MILEVSKA... 3 1.1 Infrastruktura a životní prostředí... 3 1.2 Podnikání

Více

JESSICA SUPPLEMENTARY STUDY

JESSICA SUPPLEMENTARY STUDY JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS Implementation of the JESSICA financial instrument in Moravia-Silesia SUPPLEMENTARY STUDY Czech version June 2010 This document has

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 listopad 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 10 4. Cestovní

Více

Strategický plán města Kroměříže Aktualizace na léta 2010 2020

Strategický plán města Kroměříže Aktualizace na léta 2010 2020 číslo dokumentu 012010 Strategický plán města Kroměříže Aktualizace na léta 2010 2020 společnost Město Kroměříž Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž tel. +420 573 321 111 fax +420 573 331 481 www.mesto-kromeriz.cz

Více

HEJ ROP. Výroční DOSTUPNOST CENTER INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOZÁPAD

HEJ ROP. Výroční DOSTUPNOST CENTER INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOZÁPAD Výroční HEJ ROP INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOZÁPAD 2009 Vážení čtenáři, držíte v ruce výroční vydání bulletinu Regionálního operačního programu Jihozápad. ROP Jihozápad působí

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

a k t u a l i z a c e 2013

a k t u a l i z a c e 2013 Program rozvoje města Hlinska a k t u a l i z a c e 2013 www.hlinsko.cz Strana 1 (celkem 57) Zadavatel: Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1 539 23 Hlinsko IČ 00270059 Zastoupené : PhDr.Magdou Křivanovou

Více

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa STRATEGICKÁ ČÁST únor 2006 Obsah Úvod... 2 Priority a opatření Strategického plánu rozvoje regionu... 4 PRIORITA 1: ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY... 5 PRIORITA 2: ŘEŠENÍ

Více

I P R M N o v ý J ičín S t r a n a 1. Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín zóna sídliště Dlouhá. pro Integrovaný operační program

I P R M N o v ý J ičín S t r a n a 1. Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín zóna sídliště Dlouhá. pro Integrovaný operační program S t r a n a 1 Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín zóna sídliště Dlouhá pro Integrovaný operační program Listopad 2008 S t r a n a 2 OBSAH 1. SOULAD S NADŘAZENÝMI STRATEGICKÝMI DOKUMENTY 5 2. ANALÝZA

Více

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategie Vypracoval: AQE advisors, a. s. Foto: Miroslav Hájek OBSAH I. Část: Strategie 1 ÚVOD...7 2 METODIKA...8 2.1 Metodický postup a pojmosloví... 8

Více

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Statutární město Opava Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 září 2007 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA... 5 2.1 Historie města a přírodní

Více

Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD)

Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD) Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD) Strategy Community-Led Local Development of Local Action Group Šipka Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční

Více

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH:

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Úvod... 3 Hlavní strategické cíle v rozvojových oblastech Strategického plánu rozvoje města Desná... 8 Tabulka č. 9: Hlavní strategické cíle v rozvojových

Více

Projekt MISTRAL Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích Činnost 8: Zpracování Inovované strategie marketingu a cestovního ruchu

Projekt MISTRAL Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích Činnost 8: Zpracování Inovované strategie marketingu a cestovního ruchu Projekt MISTRAL Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích Činnost 8: Zpracování Inovované strategie marketingu a cestovního ruchu Inovovaná strategie marketingu a cestovního ruchu Obsah I.

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015 Příloha č. 1 Karty rozvojových aktivit upravená verze březen 2010 A01-1 Organizace a financování podnikatelského poradenství PÚ01 Cíl 1: Rozvoj

Více

IČ: 28576217 DIČ: CZ 28576217 Telefon: 595 136 023 Web: http://rozvoj-obce.cz/ E-mail: info@rozvoj-obce.cz

IČ: 28576217 DIČ: CZ 28576217 Telefon: 595 136 023 Web: http://rozvoj-obce.cz/ E-mail: info@rozvoj-obce.cz 1 Integrovaný plán rozvoje území byl vytvořen prostřednictvím prostředků Operačního programu Technická pomoc v rámci projektu Příprava integrované strategie pro Integrovaný plán rozvoje území, reg. č.

Více

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI Integrovaný plán rozvoje města

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI Integrovaný plán rozvoje města FORMULÁŘ ŽÁDOSTI Integrovaný plán rozvoje města Integrovaný plán rozvoje města Atraktivní a konkurenceschopná IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Partner

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II schváleno Zastupitelstvem Města Děčín usnesením č. ZM 04 20 05 06 ze dne 21. 10. 2004 Aktualizace k 30. 6. 2012 schváleno Zastupitelstvem Statutárního města Děčín

Více

Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy AKČNÍ PLÁN

Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy AKČNÍ PLÁN Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy AKČNÍ PLÁN Ostrava, prosinec 2008 až březen 2009 Obsah 1. Akční plán. Popisy projektů... 3 1.1. Klíčová oblast 1. Komunikace... 3 1.2. Klíčová oblast

Více