Tělocvičná jednota Sokol v Jihlavě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tělocvičná jednota Sokol v Jihlavě"

Transkript

1 Tělocvičná jednota Sokol v Jihlavě

2 Pamětní deska u sochy plk. Švece, která byla odhalena dne v Třebíči. 2

3 Sestry a bratři, vzhledem k tomu, že od roku 1990, kdy byla obnovena naše jednota, se valná hromada jednoty nesešla nikdy s nadpoloviční většinou dospělých členů, zvolili jsme typ valné hromady formou delegátů, kteří byli zvoleni v jednotlivých složkách. Umožňují nám to sokolské stanovy. V uplynulém roce se nám podařilo s pomocí dotací zateplit zhruba polovinu střešní krytiny sokolovny a vyměnit okna ve velké tělocvičně směrem na východ. K dofinancování těchto investic jsme použili část peněz, které jsme získali prodejem pozemků pod zimním stadionem. Koupili jsme nový byt pro paní Kočkovou, čímž se nám uvolnily prostory pro kancelář a pro další činnosti našich složek. Zrenovovali jsme koupelnu za malými šatnami, kde jsme instalovali plynový bojler na teplou vodu, a zřídili topení na schodiště a do nové kanceláře. Bývalou kancelář nyní upravujeme na zasedací místnost, která by se dala využívat jednak pro naše akce a jednak k případnému pronájmu. Nechali jsme odstranit sprejerské nápisy z fasády, ale jak je vidět vandalové řádí dál. Uvnitř sokolovny jsme zřídili automatické vypínače, které nám uspoří elektrický proud. Na hlavní schodiště jsme instalovali úsporné žárovky, které se při setmění samy rozsvítí. Vynikne tak sokolský znak na prosklené stěně a pohled na sokolovnu z Tolstého ulice se tak stává atraktivnější. Úspora energie zůstává naším úkolem i do budoucna. Budeme snažit dokončit zateplení střechy nad velkou tělocvičnou a zavedení programově řízeného vytápění v jednotlivých místnostech sokolovny dle skutečné potřeby. Chtěl bych připomenout, že peníze získané prodejem pozemků pod zimním stadionem můžeme použít pouze na investice sloužící k rozvoji naší jednoty a nikoliv k provozu sokolovny nebo k činnosti našich složek. V tomto smyslu jsme podepsali čestné prohlášení, které bylo podmínkou souhlasu předsednictva ČOS k uskutečnění prodeje. V loňském roce jsme se dostali do deficitu v provozu kina. Předpokládali jsme, že když naše kino poběží jako jediné v Jihlavě, tak bude vydělávat. Stal se však pravý opak, takže jsme na podzim museli omezit provoz kina a propustit zaměstnance, kteří u nás měli trvalý pracovní poměr. Těmto zaměstnancům jsme museli vyplatit odstupné, čímž se propad kina ještě zvýšil na zhruba čtvrt milionu korun. Žádali jsme magistrát města o pokrytí části ztráty, ten však naši žádost zamítl. Do konce února poběží kino v omezeném provozu a od 1. března ho zavíráme. Otázka budoucího využití kinosálu se stává čím dál aktuálnější. Již před dvěma lety jsme zaplatili projekt na přeměnu kinosálu ve víceúčelový sál, který by mohl být využíván našimi složkami jednak ke cvičení a jednak ke kulturním aktivitám i příležitostným pronájmům. Získali bychom tím další prostor ke cvičení, neboť požadavky na hodiny v obou tělocvičnách jsou větší, než možnosti. Projekt spočíval ve zvětšení jeviště, kde by vznikla plocha o něco větší než naše malá tělocvična a výměně sedaček za nové. V téže době jsme dostali návrh z magistrátu, který sháněl prostor pro činnost ochotnických divadelních spolků, na přeměnu sálu v alternativní divadlo s využitím peněz z evropských fondů. Původní projekt jsme proto založili do šuplíku a začali jednat o 3

4 alternativním divadle. Nechali jsme zpracovat studii, podle které by divadlo stálo cca 37 mil. Kč. Výbor jednoty odsouhlasil, že maximální částka, kterou by se podílela naše jednota na celkových nákladech by byla 5 mil. Kč. Studie předpokládá využití prostoru současné kavárny jako vstupního vestibulu, přičemž kavárna by se přesunula do současného vstupního prostoru kina. Nájemce kavárny pan Vítů nám v minulém roce sdělil, že by s přesunem kavárny nesouhlasil a dal nám návrh, že by nám kavárnu odprodal za 1 milion Kč se současným zrušením nájemní smlouvy. Tuto nabídku jsme odmítli pro příliš vysokou cenu. V případě rušení kavárny, do které jsme v minulosti investovali cca 450 tis. Kč, bychom museli počítat se ztrátou nájemného ve výši více jak 100 tis. Kč ročně a vyplacením odstupného za nedodržení nájemní smlouvy. Dále jsme nechali zpracovat studii proveditelnosti, podle které by provozní náklady alternativního divadla činily zhruba 2,5 mil Kč ročně. Důležitým bodem dnešní valné hromady proto bude diskuse na toto téma. Výbor jednoty doporučuje valné hromadě odsouhlasit zadání projektu na rekonstrukci kinosálu na alternativní divadlo v hodnotě cca 2 mil. Kč. Nemáme však zaručeno, že dotaci z evropských fondů skutečně dostaneme, ani to, kdo bude krýt provozní náklady. Sestry a bratři, dovolte mi, abych poděkoval všem činovníkům, cvičitelům a trenérům za jejich celoroční práci ve prospěch naší jednoty a popřál jim hodně síly do další sokolské činnosti. Svoji zprávu končím sokolským heslem : Ni zisk, ni slávu!. Pavel Brada - starosta Sokola Jihlava Zpráva o hospodaření za rok Výbor jednoty se scházel pravidelně jednou měsíčně a pracoval v tomto složení: Ing. Pavel Brada starosta Josef Novák místostarosta Norbert Ruschka jednatel Martin Zuzaňák náčelník Eva Zuzaňáková náčelnice Jana Domkařová místonáčelnice Jaroslav Wasserbauer odbor sportu Ludmila Mutlová pokladní, kino Věra Matoušková PS Foerster Členské příspěvky byly v roce 2008 vybírány v této výši : výdělečně činní 600 Kč, žactvo, studující, ženy MD - 400,- Kč, důchodci - 200, děti do 5 let 100 Kč. Slevu do kina využilo v roce 2008 celkem 92 členů. Pro letošní rok 2009 dojde ke zvýšení příspěvku: výdělečně činní 1000 Kč, žactvo 600 Kč, důchodci aktivní 400 Kč, přispívající 200 Kč, pár rodič a dítě do 5 let 600 Kč. Počet členů naší jednoty k je 450 : MUŽI ŽENY DOROSTENCI DOROSTENKY ŽÁCI ŽÁKYNĚ

5 Přehled dotací 2008 ÚČEL POUŽITÍ OD ČÁSTKA KČ Provoz TJ Župa plk. Švece ,- Okna velká tělocv. Kraj Vysočina pam.péče ,- Okna velká tělocv. Město Jihlava pam.péče ,- Okna velká tělocv. Župa plk. Švece ,- Střecha nad přísálím a malou těl. ČOS ,- Reko obložení malát, šatny, sprcha MŠMT ,- Reko obložení malát, šatny, sprcha Kraj Vysočina ,- Reko kinosálu předběžná studie provedit. Město Jihlava ,- Odstranění sprejer. nápisů MěstoJilava ,- Oddíly všestrannosti Župa plk. Švece ,- Na mládež Župa plk Švece ,- Celoroční činnost organizace Město Jihlava ,- Judo sportovní oddíly Župa plk. Švece ,- Judo vybrané oddíly mládeže ČOS ,- Judo - výkonnostní, velikonč. turnaj Město Jihlava ,- Judo - Purmerend Město Jihlava ,- Judo vánočí turnaj Kraj Vysočina 6 400,- Judo MČR + vánoční turnaj Župa plk Švece 3 000,- Běh naděje Fond Vysočiny ,- Běh naděje Město Jihlava 9 000,- PS Foerster činnost, koncerty Město Jihlava 9 500,- PS Foerster - činnost ČOS ,- CELKEM ,- Ostatní příjmy: Pronájmy (školy, pozemek,trafika, JAO, byt, příležitostné) ,- Členské příspěvky ,- Oddílové příspěvky judo ,- Oddílové příspěvky aikido ,- Sponzorské dary ,- Výtěžky různé vstupné, startovné, podíly členů, župy na slet, dopravu ,- Reklama judo 8 000,- Příjmy z chaty 7 215,- Úroky z termín. vkladu ,- CELKEM ,- + prodej 1/6 pozemku ,- Výdaje: Energie ,- Mzdy, dohody o PP, pojištění, daně zam ,- Telefon, internet ,- Vedení účetnictví ,- Provozní výdaje (poštovné, SMJ,revize,materiál, propag., BN, údržba,opravy ) ,- Okna velká těl ,- Reko obložení malá tělocv., šatny, umývárna ,- Reko střecha přísálí,malá tělocv ,- Rozšíření vytápění kancelář (dříve byt) ,- 5

6 Vytápění schodiště ,- Předběžná studie proveditelnosti alternativní kulturní sál ,- Byt Na Dolech dovybavení (kuchyň) ,- Různé- nový bojler, zásuvky MT, elektrorozvody kancel, ,- Židle 120 ks ,- Odstranění sprejer. nápisů z fasády ,- Daň z převodu nemovitosti - pozemek ,- Daň z příjmu - zálohy ,- Výdaje Judo ,- Výdaje PS Foerster ,- Výdaje oddíly všestrannosti ,- Výdaje aikido ,- Výdaje chaty 4 057,- CELKEM ,- Z tabulky je možno získat přehled nejen o získaných dotacích a rozsahu provozních nákladů, ale také o nemalém množství akcí zhodnocujících majetek naší jednoty. Z investičních akcí je třeba zdůraznit především ty rozsáhlejší, tj. opravu střechy nad přísálím, malou tělocvičnou a schodištěm, kde byl pořízen nový střešní plášť včetně polystyrenové izolace. Další významnou rekonstrukcí bylo obložení malé tělocvičny palubkami, včetně bezpečnostního zakrytí radiátorů a opravy zrcadlové stěny, součástí bylo i obložení malých šaten s dovybavením odkládacími lavicemi a policemi a rekonstrukce umývárny zahrnující rozšíření kapacity na tři sprchy včetně nových rozvodů a obkladů + pořízení plynového bojleru s vybudováním kotelny. Za zmínku stojí i výměna oken ve velké tělocvičně. Tyto akce by měly přispět především k úsporám energií a k vylepšení prostředí sokolovny jak z estetického, tak hygienického hlediska. Dále proběhlo mnoho dalších drobných oprav a údržby. Tímto děkujeme všem členům, kteří se na údržbě sokolovny podíleli. Ve spolupráci s místní Charitou, které patří také poděkování, byla opravena a nabílena čelní strana fasády z ulice Tolstého, kterou zajistili učni v rámci praxi. Bohužel tato stěna + další (opravené) části fasády na budově jsou již opět poničeny sprejerskými nápisy. Pro letošní rok jsme opět požádali MŠMT o dotaci na rekonstrukci zbývající části střechy nad velkou tělocvičnou. K opravě dojde pouze v případě, že dotaci získáme (předpokládané náklady ,-, požadovaná dotace ,-). Ostatní investice a opravy budou jinak směřovat především do rekonstrukce kinosálu. V současnosti se jedná o realizaci multifunkčního kulturního sálu; existuje přitom možnost získat dotaci ze strukturálních fondů EU ve výši 92 % uznatelných nákladů. V přehledu není zahrnuto kino, jehož příjmy činily celkem cca ,- a výdaje ,-. Účetní výsledek bude znám po účetní uzávěrce do konce března. Od listopadu byl provoz kina omezen jen na tři dny promítání čtvrtek, pátek a sobotu; na konci letošního února bude promítání filmů ukončeno. Sál bude zatím možno využívat k pronájmům pro příležitostné akce. Pokladna v roce 2008 zahrnuje 286 vystavených výdajových a 134 příjmových dokladů. Hotovost v pokladně činila ke konci roku Kč. Naše jednota vystavila celkem 70 faktur, přijala (a uhradila) 295 faktur. Stav na běžném účtu k byl Kč. Zbývající část finančních prostředků je uložena na terminovaném vkladu a na Českém akciovém fondu. Eva Zuzaňáková - hospodářka 6

7 Zpráva revizní komise za rok 2008 V měsících leden a únor 2009 byla provedena kontrola evidence a hospodaření za rok 2008 revizní komisí ve složení Pavlína Smrčková Jaroslava Vaňková. Byly zkontrolovány všechny pokladní doklady za rok 2008 a shledány drobné nedostatky, kdy na dokladech chybí identifikace společnosti, důvod nákupu a způsob použití, v jednom případě chyběl podpis odpovědné osoby. V častých případech chybí na dokladech za poštovné adresát a obsah zásilky. Zároveň revizní komise konstatuje, že tyto nedostatky se nevyskytují již tak často, jako v minulých letech. Každý pokladní doklad, který je přijat do účetnictví je nutné zkontrolovat a zajistit, aby obsahoval všechny náležitosti, které vyžaduje zákon o účetnictví. Dále byly zkontrolovány faktury přijaté a vydané, kde nebyly shledány žádné vážné nedostatky, které by měly vliv na hospodaření. Podrobnosti z těchto kontrol všech dokladů budou uvedeny v dílčí zprávě revizní komise. Stejně jako v minulých letech komise zkontrolovala a odsouhlasila odvody tržeb z kina na účet TJ Sokol a do pokladny. Všechny odvody byly řádně zapsány do výkazů a odvedeny na účet nebo do pokladny TJ Sokol. V tomto roce dostala komise k dispozici údaje o investicích TJ Sokol, které probíhaly v letech Jednota obdržela za tyto roky od města Jihlavy za prodej pozemku ,00 Kč, které jsou využívány na investice a opravy. Po zaplacení daně z převodu nemovitosti a daně z příjmu (celkem ,00 Kč) měla jednota k dispozici ,00 Kč. Za období bylo vloženo do investic a oprav ,00 Kč ,00 Kč jsou dotace a ,00 Kč jsou vlastní prostředky jednoty. Ke konci roku 2008 tedy zbývá z peněz na investice ,00 Kč. Revizní komise doporučuje, aby peníze určené na investice, byly vedeny na samostatném účtu. Dle bankovních výpisů a pokladní knihy měla jednota ke konci roku 2008 k dispozici ,00 Kč a z toho vyplývá, že na běžný provoz jednoty je k dispozici ,00 Kč a zbývající část je určena na investice. Komise konstatuje, že jí byly poskytnuty všechny údaje a dokumenty potřebné k provedení revizní kontroly a neshledává žádné vážné nedostatky v hospodaření a vedení účetní evidence. Pavlína Smrčková, Jaroslava Vaňková - revizní komise Zpráva náčelnictva. V roce 2008 proběhly všechny akce, kterých se pravidelně účastníme a které se již staly tradicí (závody všestrannosti, šibřinky, BN, vycházky, akademie, tábor žáků, ). K novým akcím, které bychom rádi zařadili mezi pravidelné, patří např. stáž Aikida, na jaře výlet do Poličky (Přibyslavi, Havl. Borové, na Zelenou Horu), na podzim výlet pro nejmenší děti do Zooparku ve Vyškově. V prosinci jsme se již podruhé zapojili do zdobení vánočního stromku na náměstí a s žákyněmi nocovaly v tělocvičně. Samozřejmě jsme se ve dnech zúčastnili sletu pod Ještědem v Liberci, a to v počtu 20 cvičenců (žákyně, muži, ženy). Dva naši muži také cvičili ve vystoupení Chlapáků na akademii ČOS v Praze. 7

8 Rok 2008 byl především rokem oslav 90. výročí vzniku republiky a 90. výročí úmrtí plk. Švece. Při této příležitosti se konalo mimo jiné odhalení sochy plk Švece v Třebíči ( ), které jak organizačně, tak finančně zajišťovala župa plk. Švece ve spolupráci s krajem Vysočina, Ministerstvem kultury, ČOS a dalšími organizacemi. Odhalení sochy se zúčastnila i naše čestná stráž (8 členů) v historických sokolských krojích. V Třebíči zároveň proběhla slavnostní akademie (účast cca 25 našich cvičenců oddíl žákyň, aikida, capoeiry). Zapojili jsme se rovněž do příprav výstavy k výročí republiky pořádané v Muzeu Vysočiny, kde byl Sokolu vyčleněn nemalý prostor. Doškolovacích srazů, školení a seminářů se zúčastnilo celkem 15 cvičitelů. Cvičitelé na konci cvičebního roku Putovali za Cipískem a v září - také v počtu 15 - nocovali v sokolovně. Tehdy proběhla zároveň příprava tělocvičen na cvičení, noční hra Dobývání hradů a návštěva restaurace U Hranaté koule. V závěru roku se uskutečnila společná večeře 18 cvičitelů. Poděkování za celoroční práci patří nejen všem cvičitelům, ale i dalším členům jednoty, kteří se podíleli na pořádání sokolských akcí. Putování za Cipískem. 8

9 Měsíční průměrná docházka: SLOŽKA VEDOUCÍ CVIČITEL zaps áno Rodiče a děti V. Nováková, H.Vlčková Předškolní děti Starší žákyně + Mladší žákyně Ženy seniorky Ženy+doroste nky Mladší žáci J. Domkařová, M.Trávníková M.Šanderová, J. Vaňková E. Zuzaňáková, M Zuzaňák M. Lecianová V.Kořínková, J. Rezková, M. Jandejsková J.Vaňková P.Brada, J. Koday, J.Vaňková, P. Smrčková, J. Domkařová, Starší žáci M. Zuzaňák, T. Nosek Muži, dorost P. Brada, M. Zuzaňák, T Nosek Aerobik P.Procházková členové nečlenové Zdrav. tělocv. V. Mlsová, J.Domkařová Aikido V. Horský, J. Tesař,V Krčma Capoeira T. Marek, P. Majtan Lat.amer.tan. Gabriela Solařová Basketbal Petr Sedlák Florbal Jindřich Kavina Orientální V. Nováková tance Akrobacie D. Brtnická, J. Škrdla x oddíl nefungoval - není k dispozici docházka Eva Zuzaňáková, Martin Zuzaňák náčelnice, náčelník Ženy seniorky. V roce 2008 se schůzky žen opět konaly v kanceláři sokolovny každou středu odpoledne. Průměrná účast na jedné schůzce byla 8 žen. Za příznivého počasí jsme podnikaly krátké vycházky do okolí. Prohlédly jsme si krásný betlém v kostele Matky Boží, navštívily ZOO. Zhlédly jsme též výstavu 90 výročí vzniku republiky , kterou pořádalo Muzeum Vysočiny Jihlava za partnerství naší jednoty. Navštívily jsme rovněž sestru J. Rambouskovou v Brtnici a podnikly výlet do Telče. Některé sestry se zúčastnily výletu do Poličky, který pořádala naše jednota. V případě nepříznivého počasí jsme se bavily četbou. Oslavily jsme krásné jubileum našich 4 sester. Jako každý rok jsme pomáhaly při Běhu naděje (dříve Běh Terryho Foxe), dětských i dospělých šibřinkách, a zúčastnily jsme se všech vystoupení našeho pěveckého sboru. S rokem jsme se rozloučily malou oslavou. Jarmila Rezková 9

10 PS Foerster. K měl sbor celkem 35 členů, z toho 24 žen a 11 mužů. V průběhu roku 2 členky ukončily činnost ze zdravotních důvodů, a nově se přihlásily 4 ženy a 2 bývalé členky opět se začaly zúčastňovat zkoušek. Sbor měl v roce 2008 celkem 45 zkoušek v kanceláři sokolovny, průměrná účast na jedné zkoušce byla 25 zpěváků. V průběhu roku byli někteří členové dlouhodobě nemocní. Zkoušky se konaly každý čtvrtek od do hod., před vystoupením byly přidávány mimořádné zkoušky. Při nacvičování skladeb byly zkoušky dělené, muži nacvičovali ve cvičitelské šatně. Sbormistrem byl br. Ing. Pavel Brada, na klavír doprovázela MgA Hana Paštyková, která vedla i nácvik ženských hlasů. Na jaře H. Paštyková odešla na mateřskou dovolenou, takže nácvik byl společný a většinou jsme zpívali skladby bez doprovodu klavíru. Od září nastoupila nová klavíristka - paní Jaroslava Honová, která vedla nácvik žen. Na některých vystoupeních nás na klavír doprovázela Hana Paštyková. Dle potřeby zasedal před zkouškou výbor sboru, který řešil organizační záležitosti. Nejvýznamnější akcí byla 5. celostátní přehlídka sokolských pěveckých sborů v Jihlavě, které se celkem zúčastnilo 14 sborů. Organizace této přehlídky si vyžádala hodně práce, při které nám pomáhali i další členové Sokola. Po skončení koncertu následovalo společné občerstvení a zábava v kině Sokol, kde hrála cimbálová muzika z Vlčnova, a zpívali všichni členové sborů. Všem organizátorům této náročné akce je třeba poděkovat. Sbor se účastnil celkem 14 vystoupení, a sice: valná hromada jednoty v tělocvičně setkání pěveckých sborů v Krahulčí tělocvičná akademie jednoty v sokolovně 7.5. vystoupení na ukončení 2. svět. války na Ústř. hřbitově celostátní přehlídka sokolských pěveckých sborů Kraj Vysočina vzpomínka na legionáře Muzeum Vysočiny výstava k výročí vzniku republiky koncert v sále kina Sokol za účasti sboru Čech a Lech z Humpolce setkání pěveckých sborů v Humpolci Čenkov oslavy narození plk. Švece Třebíč odhalení sochy plk. Švece a župní akademie vzpomínková akce k výročí republiky u pomníku T-. G. Masaryka před gymnáziem v Jihlavě Den válečných veteránů na Ústř. hřbitově Vánoční zpívání v kině Sokol Přípravu a úklid jeviště jsme prováděli vlastními silami, po obou koncertech následoval společenský večer pro členy sboru v kanceláři Sokola. Výdaje sboru za rok 2008 činily (z toho zásadní položky jsou především za propagaci koncertů ,-, za klavírní doprovod 5 620,- a za dopravu 5 953,-). Na vstupném se na koncertech vybralo Kč. Na dotacích jsme obdrželi celkem Kč. Veškeré náklady 5. celostátní přehlídky hradila ČOS z dotace Ministerstva kultury. Věra Matoušková jednatelka sboru 10

11 Zpráva chata Maršov za rok V uplynulém roce jsme provoz chaty zahájili na začátku června celkovým úklidem, instalací venkovní umývárny a WC. Práce byly spojeny s prvním přenocováním. Využívání chaty o letních prázdninách bylo tentokrát slabší. Z celkového počtu osmi týdnů byla chata obsazena pouze čtyři týdny včetně tábora mladších žáků. Jedna rodina odřekla nástup těsně před termínem a náhradníka se již nepodařilo zajistit. Je tedy zřejmé, že zájem o chatu byl menší. Nebyly zahájeny žádné práce na zajištění rozvodů elektřiny. Je potřebné znovu zvážit, zda je práce možné realizovat svépomocí, nebo zda bude nutné využít služeb dodavatelské firmy. Zatím se také nenašel nový správce chaty, který by potřebné činnosti na údržbě chaty a zavedení elektřiny ve spolupráci s kanceláří jednoty koordinoval. Autor této zprávy oznámil již před rokem, že funkci správce chaty nebude dále vykonávat. Zazimování chaty provedli cvičitelé po společném výletu v listopadu. Norbert Ruschka Dětské šibřinky. 11

12 Informace: Tel , Tyršova 12, Jihlava SLOŽKA DEN HODINA Rodiče a děti Předškolní děti (3-5 let + rodič) středa středa (5-6 let) pondělí čtvrtek Starší+mladší žákyně (7-15 let) pondělí, čtvrtek Ženy seniorky pondělí, čtvrtek Ženy + dorostenky čtvrtek Mladší žactvo (7-11 let) úterý, pátek Starší žáci (12-15 let) úterý, pátek Muži + dorostenci úterý, pátek Aerobik pondělí, středa Zdravotní tělocvik úterý Aikido (muži, ženy od 14 let) pondělí, středa úterý, čtvrtek Aikido děti (10-13 let) středa Aikido děti (6 9 let) pátek Latinsko-amer.tance (od 15 let) středa pátek Florbal (chlapci do 14 let) pátek Capoeira pondělí,středa pátek Orientální tance (od 15 let mírně pokročilí.) pátek Akrobacie (pro dospělé - pokročilé) sobota neděle Basketbal (dorostenky- pokročilé) úterý Judo (od 6 let ) pon.,út.,stř.,čtv Pěvecký sbor Foerster čtvrtek Nábor členů probíhá po celý rok. 12

Zápis z Valné hromady 2012

Zápis z Valné hromady 2012 Zápis z Valné hromady 2012 SOKOL / 2012 / Valná hromada HISTORIE Datum Verze Popis Autor 12. 2. 2013 1 Vytvoření dokumentu David Hlaváč OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2012... 2 1.1 Zpráva

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Záznam z valné hromady TJZ konané 3. května 2011

Záznam z valné hromady TJZ konané 3. května 2011 Záznam z valné hromady TJZ konané 3. května 2011 1) Zahájení Valnou hromadu (VH) zahájil předseda Ing. Petr Zajíček v 18:10 hod. V úvodu seznámil přítomné s deníčkem předsedy přehledně ukazující na činnost

Více

Jednota Orel Ostrava-Třebovice

Jednota Orel Ostrava-Třebovice Jednota Orel Ostrava-Třebovice Zápis z jednání členské schůze Orla jednoty Ostrava-Třebovice dne 25. března 2012 1) Schůzi zahájil starosta jednoty br. Lukáš Volný a seznámil přítomné s tím, že počet přítomných

Více

V ý r o č n í z p r á v a r. 2010

V ý r o č n í z p r á v a r. 2010 Tělocvičná jednota Sokol Náchod IČO 48621986, 547 01 Náchod, Tyršova 207 V ý r o č n í z p r á v a r. 2010 Předkládá: Výbor T.J. Sokol Náchod V Náchodě dne 23.3.2011 Výroční zpráva o činnosti tělocvičné

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Občanské sdružení Bezva prázdniny

Občanské sdružení Bezva prázdniny Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2007 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

ZPRAVODAJ č. 2. 5. - 7. června 2015. Toto číslo obsahuje: 1. Přehled skladeb nové skladby RaD, ženy. 2. Pozvánky na nácvičné srazy

ZPRAVODAJ č. 2. 5. - 7. června 2015. Toto číslo obsahuje: 1. Přehled skladeb nové skladby RaD, ženy. 2. Pozvánky na nácvičné srazy 5. - 7. června 2015 ZPRAVODAJ č. 2 Toto číslo obsahuje: 1. Přehled skladeb nové skladby RaD, ženy 2. Pozvánky na nácvičné srazy 3. Přihláška a objednávka úboru skladba Pro radost Nové skladby Rodiče a

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2015 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

Závěrečný účet Obce Bohdíkov za rok 2010

Závěrečný účet Obce Bohdíkov za rok 2010 Závěrečný účet Obce Bohdíkov za rok 2010 Název : Obec Bohdíkov IČO : 00302376 DIČ : CZ00302376 Adresa : Bohdíkov č. 163, 789 64 Bohdíkov Telefon : 583 246 123 podatelna, 583 246 051 starosta e-mail : podatelna@bohdikov.cz,

Více

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace:

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: 1.Jaké celkové náklady jsou spojeny se stavbou Sportovní haly Lužice - náklady na stavbu samotnou, projektová

Více

ZÁPIS a USNESENÍ č. II./2014 z jednání Výboru T.J. SOKOL TEREZÍN 10. února 2014, 18:45 hod. restaurace Autokemp 322, Terezín

ZÁPIS a USNESENÍ č. II./2014 z jednání Výboru T.J. SOKOL TEREZÍN 10. února 2014, 18:45 hod. restaurace Autokemp 322, Terezín PSČ 411 55 Kréta 322 tel. +420 416 / 577 528 mob. +420 724 / 313 905 IČ 62769995 účet číslo 154 609 492 / 0300 e-mail sokolterezin@seznam.cz web www.tjsokolterezin.banda.cz www.fotbalterezin.banda.cz ZÁPIS

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Obsah: 1) Úvod. 2) Předané materiály. 3) Vyhodnocení. a) obecné poznatky. b) rozdělení příjmů a výdajů. c) rozdíl příjmů a výdajů. 4) Závěr.

Obsah: 1) Úvod. 2) Předané materiály. 3) Vyhodnocení. a) obecné poznatky. b) rozdělení příjmů a výdajů. c) rozdíl příjmů a výdajů. 4) Závěr. Obsah: 1) Úvod 2) Předané materiály 3) Vyhodnocení a) obecné poznatky b) rozdělení příjmů a výdajů c) rozdíl příjmů a výdajů 4) Závěr 1) Úvod Stanovy MFK Havířov v písmeně D bodu 19 ukládají revizní komisi

Více

Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň...

Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň... Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň... Stránka č. 1 z 22 Publikováno: 28.11.2011 Typ: výklady Zdroj: Účetnictví v praxi 2011/12 Ing. Jiří Strouhal, Ph. D., VŠE Praha,

Více

SOKOL - 1946 OPIS. 5. ledna Propůjčena Sokolovna hasičskému sboru v Bohutíně k pořádání taneční zábavy.

SOKOL - 1946 OPIS. 5. ledna Propůjčena Sokolovna hasičskému sboru v Bohutíně k pořádání taneční zábavy. OPIS SOKOL - 1946 5. ledna Propůjčena Sokolovna hasičskému sboru v Bohutíně k pořádání taneční zábavy. 20. ledna Konána II. výroční valná hromada naší jednoty za přítomnosti zástupce župy br. Josefa Žita,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

Název sportoviště Popis oprav Částka Majitel sportoviště. Zimní stadion rekonstrukce techn.zařízení Město Děčín

Název sportoviště Popis oprav Částka Majitel sportoviště. Zimní stadion rekonstrukce techn.zařízení Město Děčín Program obnovy sportovních zařízení a sportovišť v Děčíně Zpracoval: Městský úřad Děčín, odbor rozvoje a odbor školství, mládeže a tělovýchovy Březen 2003 Schválení: - usnesení Rady města Děčín č. RM 0308

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků domu č.p.472 v Milovicích, IČ 264 28750, konaného dne 31.5.2005 vchod A vchod B vchod C vchod D vchod E

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků domu č.p.472 v Milovicích, IČ 264 28750, konaného dne 31.5.2005 vchod A vchod B vchod C vchod D vchod E Přítomni: dle prezenční listiny Ve 20:10 po provedení prezence zahájil předsedající Radek Wenzl shromáždění Společenství vlastníků domu č.p. 472 v Milovicích. Oznámil, že shromáždění bylo shledáno usnášeníschopným,

Více

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Dne 10.10.2011 se uskutečnila v tělocvičně školy první schůzka rodičů ve školním roce 2011/2012. Schůzi vedla p. Eva Válková, která jménem výboru přivítala

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Zpráva o činnosti. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., vykázaly za rok 2008 hospodářský výsledek - ztrátu ve výši 579 829,55 Kč.

Zpráva o činnosti. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., vykázaly za rok 2008 hospodářský výsledek - ztrátu ve výši 579 829,55 Kč. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o. Rudé armády 1458, 517 41 Kostelec nad Orlicí IČO: 26011247, DIČ: CZ26011247 zápis v OR KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 19957 Zpráva o činnosti hospodářský

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

U s n e s e n í z členské schůze ZO ČZS a valné hromady obč. sdružení osada Třešňovka, Velká Chuchle konané dne 6.3.2014 v Domě odbor.

U s n e s e n í z členské schůze ZO ČZS a valné hromady obč. sdružení osada Třešňovka, Velká Chuchle konané dne 6.3.2014 v Domě odbor. U s n e s e n í z členské schůze ZO ČZS a valné hromady obč. sdružení osada Třešňovka, Velká Chuchle konané dne 6.3.2014 v Domě odbor.svazů 1. Členská schůze bere na vědomí a/ zprávu o činnosti výboru

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 196, 197 Holoubkov

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 196, 197 Holoubkov Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 196, 197 Holoubkov Holoubkov 196 Mobil: 724 221 907 338 01 HOLOUBKOV E-mail: m.balda@seznam.cz Zápis ze 2. schůze shromáždění SVJ domu č.p. 196, 197 Holoubkov

Více

PODKLADY K ČLENSKÉ SCHŮZI TJ KOŠÍK PRAHA 10

PODKLADY K ČLENSKÉ SCHŮZI TJ KOŠÍK PRAHA 10 PODKLADY K ČLENSKÉ SCHŮZI TJ KOŠÍK PRAHA 10 Datum konání schůze: 26. 11. 2014 Restaurace Červená cibule, Jihlavská 502, 140 00 Praha 4 Podklady k členské schůzi TJ Košík Praha 10 konané dne 26. 11. 2014

Více

Hrací řád. 1. Dvorce jsou otevřeny denně od 8:00 do setmění. Požadavky na hru před 8:00 je třeba dohodnout se správcem areálu.

Hrací řád. 1. Dvorce jsou otevřeny denně od 8:00 do setmění. Požadavky na hru před 8:00 je třeba dohodnout se správcem areálu. Hrací řád 1. Dvorce jsou otevřeny denně od 8:00 do setmění. Požadavky na hru před 8:00 je třeba dohodnout se správcem areálu. 2. Oprávnění ke hře mají členové oddílu po zaplacení příspěvků a splnění brigádnické

Více

DUM - Digitální Učební Materiál

DUM - Digitální Učební Materiál DUM - Digitální Učební Materiál Název školy : Střední odborná škola obchodní s.r.o. Broumovská 839 460 01 Liberec 6 IČO: 25018507 REDIZO: 600010520 Vzdělávací oblast : Účetnictví Název a číslo DUMu : Časové

Více

Svazek obcí Východní Krkonoše, Národní 199, 541 01 Trutnov mobil: 731 183 920, e-mail: info@vychodnikrkonose.cz http:// www.vychodnikrkonose.

Svazek obcí Východní Krkonoše, Národní 199, 541 01 Trutnov mobil: 731 183 920, e-mail: info@vychodnikrkonose.cz http:// www.vychodnikrkonose. Svazek obcí Východní Krkonoše, Národní 199, 541 01 Trutnov mobil: 731 183 920, e-mail: info@vychodnikrkonose.cz http:// www.vychodnikrkonose.cz Zpráva k závěrečnému účtu Svazku obcí Východní Krkonoše (dále

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013 Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou Rozbory hospodaření za rok 2013 V Lipníku nad Bečvou 11. února 2014 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Zápis z konání Valné hromady

Zápis z konání Valné hromady Zapisovatel: Jana Holmanová Ověřovatel 1: Jiří Rainiš Ověřovatel 2: Petr Bárta Zápis z konání Valné hromady Volební komise: Petr Zadina, Petr Bárta, Petra Rajterová Body jednání: Zahájení zasedání Valné

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014 Obec Tvarožná Tvarožná 40 664 05 Tvarožná IČ 00282731 Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014 zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obsah závěrečného

Více

Zpráva o činnosti společnosti Služby města Oseka, s.r.o za rok 2014

Zpráva o činnosti společnosti Služby města Oseka, s.r.o za rok 2014 Zpráva o činnosti společnosti Služby města Oseka, s.r.o za rok 2014 Iveco Daily 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážená rado města, vážení obchodní partneři, dovoluji si předložit Vám zprávu o činnosti společnosti Služby

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 ELPIDA, nadační fond Bartolomějská 11 PRAHA 1 IČ 26705753 zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle N, vložka 454 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 2 I.

Více

Vážený pane Vašku, Objasnění problému

Vážený pane Vašku, Objasnění problému Radovan Vašek Odbor obecního majetku Antala Staška 2059/80b 140 46 Praha 4 - Krč Vážený pane Vašku, radovan.vasek@praha4.cz na základě naší listopadové schůzky, na níž jsme společně probírali otázku rozdělení

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti za rok 2014

Výroční zpráva Nadačního fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti za rok 2014 Výroční zpráva Nadačního fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti za rok 2014 Obsah: Poslání nadačního fondu Základní informace Organizace nadačního fondu Činnost a aktivity nadačního fondu Přehled

Více

9. otázka Je možné v rámci projektu pořízení solárních panelů na střechu objektu Ne, solární panely není možné podpořit.

9. otázka Je možné v rámci projektu pořízení solárních panelů na střechu objektu Ne, solární panely není možné podpořit. Časté dotazy drobné příspěvky 1. otázka Kdy je potřeba doložit stavební povolení? Stavební povolení se dokládá pouze v případě, že je vyžadováno dle Stavebního zákona. V takovém případě se dokládá před

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 2015 2018

PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 2015 2018 PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 215 218 TJ SOKOL BOHUŇOVICE pro ZO Bohuňovice Zasedání zastupitelstva 21.5.215 Ing. Václav Fryčák 1 I. Současný stav / Shrnutí TJ Sokol Bohuňovice jako vlastník Sokolovny

Více

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006 Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006 Základní identifikační údaje Obchodní jméno SBF Kladno s.r.o. Sídlo Kladno,Nám.starosty Pavla 44 Identifikační číslo 25 68 33 81 Daňové identifikační

Více

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření 3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Pochopením a procvičením úloh z této kapitoly by se měl student seznámit s: podstatou výsledku hospodaření a transakcemi, které vedou k jeho

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

Účetní senior Účetnictví pro pokročilé

Účetní senior Účetnictví pro pokročilé Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Školící centrum akreditované MŠMT ČR Účetní senior Účetnictví pro pokročilé Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2012 Příklad č.22: Opravné položky k pohledávkám Společnost

Více

Pokyn rady města č. 1/2008

Pokyn rady města č. 1/2008 M ě s t o T ý n e c n a d S á z a v o u Pokyn rady města č. 1/2008 Fond oprav a modernizace bytového fondu Rada města Týnec nad Sázavou na svém zasedání dne 15.12.2008 schválila Pokyn č. 1/2008, týkající

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE HOSTINEC U STŘÍBRNÉHO KRUHU

PŘÍPADOVÁ STUDIE HOSTINEC U STŘÍBRNÉHO KRUHU PŘÍPADOVÁ STUDIE HOSTINEC U STŘÍBRNÉHO KRUHU KROK ZA KROKEM NA CESTĚ OD NÁPADU K JEHO REALIZACI Příprava plánu realizace nápadu / plánu změny 1. Osobní cíle versus cíle zaměstnanecké / podnikatelské 2.

Více

Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2014

Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2014 Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2014 Základní škola Provozní dotace celkem 1 417 500 Kč 2014 0 plnění Knihy, učební pomůcky, tisk 30 000 24 817 82,72 nástěnné obrazy,

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění

Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění Opatření Programu rozvoje kraje 2.4.1: Podpora rozvoje aktivit volného času s důrazem na vytváření a

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2012 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

centrum kultury a vzdělávání

centrum kultury a vzdělávání Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 Stručné zhodnocení výsledků vnitřního kontrolního systému Hlavním cílem finanční kontroly v příspěvkové organizaci Centrum kultury a vzdělávání

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Policka, IČ: 75017270 za rok 2011 Přezkoumání

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

ZÁPIS z valné hromady, konané dne 24.1.2008

ZÁPIS z valné hromady, konané dne 24.1.2008 Sportovní klub orientačního běhu Baník Havířov, občanské sdružení SKOB Baník Havířov Dlouhá tř.33 736 01 Havířov Město ZÁPIS z valné hromady, konané dne 24.1.2008 Místo konání: Havířov, restaurace Lifestyle,

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Obec Ostopovice, U Kaple 5, Ostopovice 664 49 IČO 00282294 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Rozpočet a jeho plnění v Kč PŘÍJMY Schválený Rozpočet Skutečnost rozpočet po úpravách Daňové příjmy 11 111 000

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2014 jsou

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějěích předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu (v celých tlslcích Kč) ke dni 31.12.2014 Obchodní firma nebo jiný název _9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C?

Více

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Vybavení nového objektu školy k akci DDŠ a ZŠ Kostelec nad Orlicí Přístavba školy dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Policka, IČ: 75017270 za rok 2014 Přezkoumání

Více

Činnost KORM za rok 2014

Činnost KORM za rok 2014 Činnost KORM za rok 2014 Vážené hasičky, hasiči, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s činností KORM PK za rok 2014. Zasedání KORM se doposud uskutečnilo celkem třikrát, čtvrtá rada

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Výroční zpráva 2007. Spolek přátel Bezdružic, o.s.

Výroční zpráva 2007. Spolek přátel Bezdružic, o.s. Výroční zpráva 2007 Spolek přátel Bezdružic, o.s. Obsah: SLOVO ÚVODEM 3 PŘEDSTAVENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 4 ČINNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 5 PROJEKTY SDRUŽENÍ 6 PROPAGACE A PUBLIC RELATIONS 7 PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Nízkonákladové SPORTOVNÍ HALY Návrh na celoroční využití víceúčelového hřiště pro míčové hry v Plané u atletického stadionu

Nízkonákladové SPORTOVNÍ HALY Návrh na celoroční využití víceúčelového hřiště pro míčové hry v Plané u atletického stadionu SPORTOVNÍ HALY Návrh na celoroční využití víceúčelového hřiště pro míčové hry v Plané u atletického stadionu Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva města Planá konaného dne 30.1.2013 od 17 hodin na MU v Plané

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb. č.j.: MMJ/KT/4553/2013 JID: 168191/2013/MMJ Zpracoval: Ing. Rostislav Kříž Schváleno usnesením Rady města Jihlavy č. 13/14-RM dne 9.1.2014 ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 156 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - 1.Úvod...2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace...3...3 3. Hlavní finanční ukazatele...3 4. Investiční výdaje...4 5.1. Přesčasová práce měsíční přehled...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 2 ÚVODEM V Bwindi, kde jsme začínali, se počet podporovaných dětí na základní škole ustálil na šedesátipěti. K tomu musíme přidat studenty na středních školách, v roce 2008 jich bylo

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

Obec Rokytno. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2010. o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu

Obec Rokytno. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2010. o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu Obec Rokytno Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu Zastupitelstvo obce vydává dne 17.2.2010 v souladu s 84, odst. 2 písm.

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006 Výroční zpráva ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova za rok 2006 1 Obsah : 1. Základní údaje 2. Členská základna 3. Důležitá jednání o. s. 4. Projekty o. s. ISIS 5. Hospodaření o. s. 6. Poskytovatelé

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Gymnazijní společnost o.s.

Gymnazijní společnost o.s. Zápis z Valné hromady Gymnazijní společnosti o.s. Valná hromada se konala 24. 9. 2013 a byla svolána na 16.30. Valná hromada byla svolána na základě rozhodnutí Rady GS ze dne 10. 9. 2013 prostřednictvím

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více