Tělocvičná jednota Sokol v Jihlavě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tělocvičná jednota Sokol v Jihlavě"

Transkript

1 Tělocvičná jednota Sokol v Jihlavě

2 Pamětní deska u sochy plk. Švece, která byla odhalena dne v Třebíči. 2

3 Sestry a bratři, vzhledem k tomu, že od roku 1990, kdy byla obnovena naše jednota, se valná hromada jednoty nesešla nikdy s nadpoloviční většinou dospělých členů, zvolili jsme typ valné hromady formou delegátů, kteří byli zvoleni v jednotlivých složkách. Umožňují nám to sokolské stanovy. V uplynulém roce se nám podařilo s pomocí dotací zateplit zhruba polovinu střešní krytiny sokolovny a vyměnit okna ve velké tělocvičně směrem na východ. K dofinancování těchto investic jsme použili část peněz, které jsme získali prodejem pozemků pod zimním stadionem. Koupili jsme nový byt pro paní Kočkovou, čímž se nám uvolnily prostory pro kancelář a pro další činnosti našich složek. Zrenovovali jsme koupelnu za malými šatnami, kde jsme instalovali plynový bojler na teplou vodu, a zřídili topení na schodiště a do nové kanceláře. Bývalou kancelář nyní upravujeme na zasedací místnost, která by se dala využívat jednak pro naše akce a jednak k případnému pronájmu. Nechali jsme odstranit sprejerské nápisy z fasády, ale jak je vidět vandalové řádí dál. Uvnitř sokolovny jsme zřídili automatické vypínače, které nám uspoří elektrický proud. Na hlavní schodiště jsme instalovali úsporné žárovky, které se při setmění samy rozsvítí. Vynikne tak sokolský znak na prosklené stěně a pohled na sokolovnu z Tolstého ulice se tak stává atraktivnější. Úspora energie zůstává naším úkolem i do budoucna. Budeme snažit dokončit zateplení střechy nad velkou tělocvičnou a zavedení programově řízeného vytápění v jednotlivých místnostech sokolovny dle skutečné potřeby. Chtěl bych připomenout, že peníze získané prodejem pozemků pod zimním stadionem můžeme použít pouze na investice sloužící k rozvoji naší jednoty a nikoliv k provozu sokolovny nebo k činnosti našich složek. V tomto smyslu jsme podepsali čestné prohlášení, které bylo podmínkou souhlasu předsednictva ČOS k uskutečnění prodeje. V loňském roce jsme se dostali do deficitu v provozu kina. Předpokládali jsme, že když naše kino poběží jako jediné v Jihlavě, tak bude vydělávat. Stal se však pravý opak, takže jsme na podzim museli omezit provoz kina a propustit zaměstnance, kteří u nás měli trvalý pracovní poměr. Těmto zaměstnancům jsme museli vyplatit odstupné, čímž se propad kina ještě zvýšil na zhruba čtvrt milionu korun. Žádali jsme magistrát města o pokrytí části ztráty, ten však naši žádost zamítl. Do konce února poběží kino v omezeném provozu a od 1. března ho zavíráme. Otázka budoucího využití kinosálu se stává čím dál aktuálnější. Již před dvěma lety jsme zaplatili projekt na přeměnu kinosálu ve víceúčelový sál, který by mohl být využíván našimi složkami jednak ke cvičení a jednak ke kulturním aktivitám i příležitostným pronájmům. Získali bychom tím další prostor ke cvičení, neboť požadavky na hodiny v obou tělocvičnách jsou větší, než možnosti. Projekt spočíval ve zvětšení jeviště, kde by vznikla plocha o něco větší než naše malá tělocvična a výměně sedaček za nové. V téže době jsme dostali návrh z magistrátu, který sháněl prostor pro činnost ochotnických divadelních spolků, na přeměnu sálu v alternativní divadlo s využitím peněz z evropských fondů. Původní projekt jsme proto založili do šuplíku a začali jednat o 3

4 alternativním divadle. Nechali jsme zpracovat studii, podle které by divadlo stálo cca 37 mil. Kč. Výbor jednoty odsouhlasil, že maximální částka, kterou by se podílela naše jednota na celkových nákladech by byla 5 mil. Kč. Studie předpokládá využití prostoru současné kavárny jako vstupního vestibulu, přičemž kavárna by se přesunula do současného vstupního prostoru kina. Nájemce kavárny pan Vítů nám v minulém roce sdělil, že by s přesunem kavárny nesouhlasil a dal nám návrh, že by nám kavárnu odprodal za 1 milion Kč se současným zrušením nájemní smlouvy. Tuto nabídku jsme odmítli pro příliš vysokou cenu. V případě rušení kavárny, do které jsme v minulosti investovali cca 450 tis. Kč, bychom museli počítat se ztrátou nájemného ve výši více jak 100 tis. Kč ročně a vyplacením odstupného za nedodržení nájemní smlouvy. Dále jsme nechali zpracovat studii proveditelnosti, podle které by provozní náklady alternativního divadla činily zhruba 2,5 mil Kč ročně. Důležitým bodem dnešní valné hromady proto bude diskuse na toto téma. Výbor jednoty doporučuje valné hromadě odsouhlasit zadání projektu na rekonstrukci kinosálu na alternativní divadlo v hodnotě cca 2 mil. Kč. Nemáme však zaručeno, že dotaci z evropských fondů skutečně dostaneme, ani to, kdo bude krýt provozní náklady. Sestry a bratři, dovolte mi, abych poděkoval všem činovníkům, cvičitelům a trenérům za jejich celoroční práci ve prospěch naší jednoty a popřál jim hodně síly do další sokolské činnosti. Svoji zprávu končím sokolským heslem : Ni zisk, ni slávu!. Pavel Brada - starosta Sokola Jihlava Zpráva o hospodaření za rok Výbor jednoty se scházel pravidelně jednou měsíčně a pracoval v tomto složení: Ing. Pavel Brada starosta Josef Novák místostarosta Norbert Ruschka jednatel Martin Zuzaňák náčelník Eva Zuzaňáková náčelnice Jana Domkařová místonáčelnice Jaroslav Wasserbauer odbor sportu Ludmila Mutlová pokladní, kino Věra Matoušková PS Foerster Členské příspěvky byly v roce 2008 vybírány v této výši : výdělečně činní 600 Kč, žactvo, studující, ženy MD - 400,- Kč, důchodci - 200, děti do 5 let 100 Kč. Slevu do kina využilo v roce 2008 celkem 92 členů. Pro letošní rok 2009 dojde ke zvýšení příspěvku: výdělečně činní 1000 Kč, žactvo 600 Kč, důchodci aktivní 400 Kč, přispívající 200 Kč, pár rodič a dítě do 5 let 600 Kč. Počet členů naší jednoty k je 450 : MUŽI ŽENY DOROSTENCI DOROSTENKY ŽÁCI ŽÁKYNĚ

5 Přehled dotací 2008 ÚČEL POUŽITÍ OD ČÁSTKA KČ Provoz TJ Župa plk. Švece ,- Okna velká tělocv. Kraj Vysočina pam.péče ,- Okna velká tělocv. Město Jihlava pam.péče ,- Okna velká tělocv. Župa plk. Švece ,- Střecha nad přísálím a malou těl. ČOS ,- Reko obložení malát, šatny, sprcha MŠMT ,- Reko obložení malát, šatny, sprcha Kraj Vysočina ,- Reko kinosálu předběžná studie provedit. Město Jihlava ,- Odstranění sprejer. nápisů MěstoJilava ,- Oddíly všestrannosti Župa plk. Švece ,- Na mládež Župa plk Švece ,- Celoroční činnost organizace Město Jihlava ,- Judo sportovní oddíly Župa plk. Švece ,- Judo vybrané oddíly mládeže ČOS ,- Judo - výkonnostní, velikonč. turnaj Město Jihlava ,- Judo - Purmerend Město Jihlava ,- Judo vánočí turnaj Kraj Vysočina 6 400,- Judo MČR + vánoční turnaj Župa plk Švece 3 000,- Běh naděje Fond Vysočiny ,- Běh naděje Město Jihlava 9 000,- PS Foerster činnost, koncerty Město Jihlava 9 500,- PS Foerster - činnost ČOS ,- CELKEM ,- Ostatní příjmy: Pronájmy (školy, pozemek,trafika, JAO, byt, příležitostné) ,- Členské příspěvky ,- Oddílové příspěvky judo ,- Oddílové příspěvky aikido ,- Sponzorské dary ,- Výtěžky různé vstupné, startovné, podíly členů, župy na slet, dopravu ,- Reklama judo 8 000,- Příjmy z chaty 7 215,- Úroky z termín. vkladu ,- CELKEM ,- + prodej 1/6 pozemku ,- Výdaje: Energie ,- Mzdy, dohody o PP, pojištění, daně zam ,- Telefon, internet ,- Vedení účetnictví ,- Provozní výdaje (poštovné, SMJ,revize,materiál, propag., BN, údržba,opravy ) ,- Okna velká těl ,- Reko obložení malá tělocv., šatny, umývárna ,- Reko střecha přísálí,malá tělocv ,- Rozšíření vytápění kancelář (dříve byt) ,- 5

6 Vytápění schodiště ,- Předběžná studie proveditelnosti alternativní kulturní sál ,- Byt Na Dolech dovybavení (kuchyň) ,- Různé- nový bojler, zásuvky MT, elektrorozvody kancel, ,- Židle 120 ks ,- Odstranění sprejer. nápisů z fasády ,- Daň z převodu nemovitosti - pozemek ,- Daň z příjmu - zálohy ,- Výdaje Judo ,- Výdaje PS Foerster ,- Výdaje oddíly všestrannosti ,- Výdaje aikido ,- Výdaje chaty 4 057,- CELKEM ,- Z tabulky je možno získat přehled nejen o získaných dotacích a rozsahu provozních nákladů, ale také o nemalém množství akcí zhodnocujících majetek naší jednoty. Z investičních akcí je třeba zdůraznit především ty rozsáhlejší, tj. opravu střechy nad přísálím, malou tělocvičnou a schodištěm, kde byl pořízen nový střešní plášť včetně polystyrenové izolace. Další významnou rekonstrukcí bylo obložení malé tělocvičny palubkami, včetně bezpečnostního zakrytí radiátorů a opravy zrcadlové stěny, součástí bylo i obložení malých šaten s dovybavením odkládacími lavicemi a policemi a rekonstrukce umývárny zahrnující rozšíření kapacity na tři sprchy včetně nových rozvodů a obkladů + pořízení plynového bojleru s vybudováním kotelny. Za zmínku stojí i výměna oken ve velké tělocvičně. Tyto akce by měly přispět především k úsporám energií a k vylepšení prostředí sokolovny jak z estetického, tak hygienického hlediska. Dále proběhlo mnoho dalších drobných oprav a údržby. Tímto děkujeme všem členům, kteří se na údržbě sokolovny podíleli. Ve spolupráci s místní Charitou, které patří také poděkování, byla opravena a nabílena čelní strana fasády z ulice Tolstého, kterou zajistili učni v rámci praxi. Bohužel tato stěna + další (opravené) části fasády na budově jsou již opět poničeny sprejerskými nápisy. Pro letošní rok jsme opět požádali MŠMT o dotaci na rekonstrukci zbývající části střechy nad velkou tělocvičnou. K opravě dojde pouze v případě, že dotaci získáme (předpokládané náklady ,-, požadovaná dotace ,-). Ostatní investice a opravy budou jinak směřovat především do rekonstrukce kinosálu. V současnosti se jedná o realizaci multifunkčního kulturního sálu; existuje přitom možnost získat dotaci ze strukturálních fondů EU ve výši 92 % uznatelných nákladů. V přehledu není zahrnuto kino, jehož příjmy činily celkem cca ,- a výdaje ,-. Účetní výsledek bude znám po účetní uzávěrce do konce března. Od listopadu byl provoz kina omezen jen na tři dny promítání čtvrtek, pátek a sobotu; na konci letošního února bude promítání filmů ukončeno. Sál bude zatím možno využívat k pronájmům pro příležitostné akce. Pokladna v roce 2008 zahrnuje 286 vystavených výdajových a 134 příjmových dokladů. Hotovost v pokladně činila ke konci roku Kč. Naše jednota vystavila celkem 70 faktur, přijala (a uhradila) 295 faktur. Stav na běžném účtu k byl Kč. Zbývající část finančních prostředků je uložena na terminovaném vkladu a na Českém akciovém fondu. Eva Zuzaňáková - hospodářka 6

7 Zpráva revizní komise za rok 2008 V měsících leden a únor 2009 byla provedena kontrola evidence a hospodaření za rok 2008 revizní komisí ve složení Pavlína Smrčková Jaroslava Vaňková. Byly zkontrolovány všechny pokladní doklady za rok 2008 a shledány drobné nedostatky, kdy na dokladech chybí identifikace společnosti, důvod nákupu a způsob použití, v jednom případě chyběl podpis odpovědné osoby. V častých případech chybí na dokladech za poštovné adresát a obsah zásilky. Zároveň revizní komise konstatuje, že tyto nedostatky se nevyskytují již tak často, jako v minulých letech. Každý pokladní doklad, který je přijat do účetnictví je nutné zkontrolovat a zajistit, aby obsahoval všechny náležitosti, které vyžaduje zákon o účetnictví. Dále byly zkontrolovány faktury přijaté a vydané, kde nebyly shledány žádné vážné nedostatky, které by měly vliv na hospodaření. Podrobnosti z těchto kontrol všech dokladů budou uvedeny v dílčí zprávě revizní komise. Stejně jako v minulých letech komise zkontrolovala a odsouhlasila odvody tržeb z kina na účet TJ Sokol a do pokladny. Všechny odvody byly řádně zapsány do výkazů a odvedeny na účet nebo do pokladny TJ Sokol. V tomto roce dostala komise k dispozici údaje o investicích TJ Sokol, které probíhaly v letech Jednota obdržela za tyto roky od města Jihlavy za prodej pozemku ,00 Kč, které jsou využívány na investice a opravy. Po zaplacení daně z převodu nemovitosti a daně z příjmu (celkem ,00 Kč) měla jednota k dispozici ,00 Kč. Za období bylo vloženo do investic a oprav ,00 Kč ,00 Kč jsou dotace a ,00 Kč jsou vlastní prostředky jednoty. Ke konci roku 2008 tedy zbývá z peněz na investice ,00 Kč. Revizní komise doporučuje, aby peníze určené na investice, byly vedeny na samostatném účtu. Dle bankovních výpisů a pokladní knihy měla jednota ke konci roku 2008 k dispozici ,00 Kč a z toho vyplývá, že na běžný provoz jednoty je k dispozici ,00 Kč a zbývající část je určena na investice. Komise konstatuje, že jí byly poskytnuty všechny údaje a dokumenty potřebné k provedení revizní kontroly a neshledává žádné vážné nedostatky v hospodaření a vedení účetní evidence. Pavlína Smrčková, Jaroslava Vaňková - revizní komise Zpráva náčelnictva. V roce 2008 proběhly všechny akce, kterých se pravidelně účastníme a které se již staly tradicí (závody všestrannosti, šibřinky, BN, vycházky, akademie, tábor žáků, ). K novým akcím, které bychom rádi zařadili mezi pravidelné, patří např. stáž Aikida, na jaře výlet do Poličky (Přibyslavi, Havl. Borové, na Zelenou Horu), na podzim výlet pro nejmenší děti do Zooparku ve Vyškově. V prosinci jsme se již podruhé zapojili do zdobení vánočního stromku na náměstí a s žákyněmi nocovaly v tělocvičně. Samozřejmě jsme se ve dnech zúčastnili sletu pod Ještědem v Liberci, a to v počtu 20 cvičenců (žákyně, muži, ženy). Dva naši muži také cvičili ve vystoupení Chlapáků na akademii ČOS v Praze. 7

8 Rok 2008 byl především rokem oslav 90. výročí vzniku republiky a 90. výročí úmrtí plk. Švece. Při této příležitosti se konalo mimo jiné odhalení sochy plk Švece v Třebíči ( ), které jak organizačně, tak finančně zajišťovala župa plk. Švece ve spolupráci s krajem Vysočina, Ministerstvem kultury, ČOS a dalšími organizacemi. Odhalení sochy se zúčastnila i naše čestná stráž (8 členů) v historických sokolských krojích. V Třebíči zároveň proběhla slavnostní akademie (účast cca 25 našich cvičenců oddíl žákyň, aikida, capoeiry). Zapojili jsme se rovněž do příprav výstavy k výročí republiky pořádané v Muzeu Vysočiny, kde byl Sokolu vyčleněn nemalý prostor. Doškolovacích srazů, školení a seminářů se zúčastnilo celkem 15 cvičitelů. Cvičitelé na konci cvičebního roku Putovali za Cipískem a v září - také v počtu 15 - nocovali v sokolovně. Tehdy proběhla zároveň příprava tělocvičen na cvičení, noční hra Dobývání hradů a návštěva restaurace U Hranaté koule. V závěru roku se uskutečnila společná večeře 18 cvičitelů. Poděkování za celoroční práci patří nejen všem cvičitelům, ale i dalším členům jednoty, kteří se podíleli na pořádání sokolských akcí. Putování za Cipískem. 8

9 Měsíční průměrná docházka: SLOŽKA VEDOUCÍ CVIČITEL zaps áno Rodiče a děti V. Nováková, H.Vlčková Předškolní děti Starší žákyně + Mladší žákyně Ženy seniorky Ženy+doroste nky Mladší žáci J. Domkařová, M.Trávníková M.Šanderová, J. Vaňková E. Zuzaňáková, M Zuzaňák M. Lecianová V.Kořínková, J. Rezková, M. Jandejsková J.Vaňková P.Brada, J. Koday, J.Vaňková, P. Smrčková, J. Domkařová, Starší žáci M. Zuzaňák, T. Nosek Muži, dorost P. Brada, M. Zuzaňák, T Nosek Aerobik P.Procházková členové nečlenové Zdrav. tělocv. V. Mlsová, J.Domkařová Aikido V. Horský, J. Tesař,V Krčma Capoeira T. Marek, P. Majtan Lat.amer.tan. Gabriela Solařová Basketbal Petr Sedlák Florbal Jindřich Kavina Orientální V. Nováková tance Akrobacie D. Brtnická, J. Škrdla x oddíl nefungoval - není k dispozici docházka Eva Zuzaňáková, Martin Zuzaňák náčelnice, náčelník Ženy seniorky. V roce 2008 se schůzky žen opět konaly v kanceláři sokolovny každou středu odpoledne. Průměrná účast na jedné schůzce byla 8 žen. Za příznivého počasí jsme podnikaly krátké vycházky do okolí. Prohlédly jsme si krásný betlém v kostele Matky Boží, navštívily ZOO. Zhlédly jsme též výstavu 90 výročí vzniku republiky , kterou pořádalo Muzeum Vysočiny Jihlava za partnerství naší jednoty. Navštívily jsme rovněž sestru J. Rambouskovou v Brtnici a podnikly výlet do Telče. Některé sestry se zúčastnily výletu do Poličky, který pořádala naše jednota. V případě nepříznivého počasí jsme se bavily četbou. Oslavily jsme krásné jubileum našich 4 sester. Jako každý rok jsme pomáhaly při Běhu naděje (dříve Běh Terryho Foxe), dětských i dospělých šibřinkách, a zúčastnily jsme se všech vystoupení našeho pěveckého sboru. S rokem jsme se rozloučily malou oslavou. Jarmila Rezková 9

10 PS Foerster. K měl sbor celkem 35 členů, z toho 24 žen a 11 mužů. V průběhu roku 2 členky ukončily činnost ze zdravotních důvodů, a nově se přihlásily 4 ženy a 2 bývalé členky opět se začaly zúčastňovat zkoušek. Sbor měl v roce 2008 celkem 45 zkoušek v kanceláři sokolovny, průměrná účast na jedné zkoušce byla 25 zpěváků. V průběhu roku byli někteří členové dlouhodobě nemocní. Zkoušky se konaly každý čtvrtek od do hod., před vystoupením byly přidávány mimořádné zkoušky. Při nacvičování skladeb byly zkoušky dělené, muži nacvičovali ve cvičitelské šatně. Sbormistrem byl br. Ing. Pavel Brada, na klavír doprovázela MgA Hana Paštyková, která vedla i nácvik ženských hlasů. Na jaře H. Paštyková odešla na mateřskou dovolenou, takže nácvik byl společný a většinou jsme zpívali skladby bez doprovodu klavíru. Od září nastoupila nová klavíristka - paní Jaroslava Honová, která vedla nácvik žen. Na některých vystoupeních nás na klavír doprovázela Hana Paštyková. Dle potřeby zasedal před zkouškou výbor sboru, který řešil organizační záležitosti. Nejvýznamnější akcí byla 5. celostátní přehlídka sokolských pěveckých sborů v Jihlavě, které se celkem zúčastnilo 14 sborů. Organizace této přehlídky si vyžádala hodně práce, při které nám pomáhali i další členové Sokola. Po skončení koncertu následovalo společné občerstvení a zábava v kině Sokol, kde hrála cimbálová muzika z Vlčnova, a zpívali všichni členové sborů. Všem organizátorům této náročné akce je třeba poděkovat. Sbor se účastnil celkem 14 vystoupení, a sice: valná hromada jednoty v tělocvičně setkání pěveckých sborů v Krahulčí tělocvičná akademie jednoty v sokolovně 7.5. vystoupení na ukončení 2. svět. války na Ústř. hřbitově celostátní přehlídka sokolských pěveckých sborů Kraj Vysočina vzpomínka na legionáře Muzeum Vysočiny výstava k výročí vzniku republiky koncert v sále kina Sokol za účasti sboru Čech a Lech z Humpolce setkání pěveckých sborů v Humpolci Čenkov oslavy narození plk. Švece Třebíč odhalení sochy plk. Švece a župní akademie vzpomínková akce k výročí republiky u pomníku T-. G. Masaryka před gymnáziem v Jihlavě Den válečných veteránů na Ústř. hřbitově Vánoční zpívání v kině Sokol Přípravu a úklid jeviště jsme prováděli vlastními silami, po obou koncertech následoval společenský večer pro členy sboru v kanceláři Sokola. Výdaje sboru za rok 2008 činily (z toho zásadní položky jsou především za propagaci koncertů ,-, za klavírní doprovod 5 620,- a za dopravu 5 953,-). Na vstupném se na koncertech vybralo Kč. Na dotacích jsme obdrželi celkem Kč. Veškeré náklady 5. celostátní přehlídky hradila ČOS z dotace Ministerstva kultury. Věra Matoušková jednatelka sboru 10

11 Zpráva chata Maršov za rok V uplynulém roce jsme provoz chaty zahájili na začátku června celkovým úklidem, instalací venkovní umývárny a WC. Práce byly spojeny s prvním přenocováním. Využívání chaty o letních prázdninách bylo tentokrát slabší. Z celkového počtu osmi týdnů byla chata obsazena pouze čtyři týdny včetně tábora mladších žáků. Jedna rodina odřekla nástup těsně před termínem a náhradníka se již nepodařilo zajistit. Je tedy zřejmé, že zájem o chatu byl menší. Nebyly zahájeny žádné práce na zajištění rozvodů elektřiny. Je potřebné znovu zvážit, zda je práce možné realizovat svépomocí, nebo zda bude nutné využít služeb dodavatelské firmy. Zatím se také nenašel nový správce chaty, který by potřebné činnosti na údržbě chaty a zavedení elektřiny ve spolupráci s kanceláří jednoty koordinoval. Autor této zprávy oznámil již před rokem, že funkci správce chaty nebude dále vykonávat. Zazimování chaty provedli cvičitelé po společném výletu v listopadu. Norbert Ruschka Dětské šibřinky. 11

12 Informace: Tel , Tyršova 12, Jihlava SLOŽKA DEN HODINA Rodiče a děti Předškolní děti (3-5 let + rodič) středa středa (5-6 let) pondělí čtvrtek Starší+mladší žákyně (7-15 let) pondělí, čtvrtek Ženy seniorky pondělí, čtvrtek Ženy + dorostenky čtvrtek Mladší žactvo (7-11 let) úterý, pátek Starší žáci (12-15 let) úterý, pátek Muži + dorostenci úterý, pátek Aerobik pondělí, středa Zdravotní tělocvik úterý Aikido (muži, ženy od 14 let) pondělí, středa úterý, čtvrtek Aikido děti (10-13 let) středa Aikido děti (6 9 let) pátek Latinsko-amer.tance (od 15 let) středa pátek Florbal (chlapci do 14 let) pátek Capoeira pondělí,středa pátek Orientální tance (od 15 let mírně pokročilí.) pátek Akrobacie (pro dospělé - pokročilé) sobota neděle Basketbal (dorostenky- pokročilé) úterý Judo (od 6 let ) pon.,út.,stř.,čtv Pěvecký sbor Foerster čtvrtek Nábor členů probíhá po celý rok. 12

AKCE TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL OSTROMĚŘ termín akce místo konání pořadatel /účastník

AKCE TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL OSTROMĚŘ termín akce místo konání pořadatel /účastník AKCE TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL OSTROMĚŘ - 2017 termín akce místo konání pořadatel /účastník 7.1. DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ - Charleyva teta sokolovna Ostroměř Dobrovodští kohouti 21.1. Myslivecký ples sokolovna

Více

AKCE TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL OSTROMĚŘ termín akce místo konání pořadatel /účastník

AKCE TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL OSTROMĚŘ termín akce místo konání pořadatel /účastník AKCE TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL OSTROMĚŘ - 2017 termín akce místo konání pořadatel /účastník 7.1. DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ - Charleyva teta sokolovna Ostroměř Dobrovodští kohouti 21.1. Myslivecký ples sokolovna

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

Oběžník 2014. Člen výboru: MUDr. Ivana Hlaváčová Gembalová

Oběžník 2014. Člen výboru: MUDr. Ivana Hlaváčová Gembalová Oběžník 2014 Rok 2014 byl druhým rokem funkčního období nového výboru, řada věcí se podařila, řada ne. Na pár následujících řádcích bychom se s vámi rádi o událostech roku 2014 v TJ Sokol Mohelno podělili.

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Sokolská župa Dr. Jindry Vaníčka, Gajdošova 18-22, Brno Zápis č. 11/2015 z jednání předsednictva župy dne

Sokolská župa Dr. Jindry Vaníčka, Gajdošova 18-22, Brno Zápis č. 11/2015 z jednání předsednictva župy dne Sokolská župa Dr. Jindry Vaníčka, Gajdošova 18-22, Brno Zápis č. 11/2015 z jednání předsednictva župy dne 9.12.2015 Přítomni: br. Růžička, Rafaj, Němec, Hlobil, Rychlovský, Mandát, Mojžíš, ses. Švestková,

Více

Zápis z členské schůze Spolku přátel České Břízy 1/2015

Zápis z členské schůze Spolku přátel České Břízy 1/2015 Zápis z členské schůze Spolku přátel České Břízy 1/2015 ze dne: 23. října 2015 počet přítomných členů: 22 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2015 3. Zpráva

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Návrh akcí sletového týdne 2018 OV, OS a VO ČOS (verze ) Příjezd cvičenců do Prahy

Návrh akcí sletového týdne 2018 OV, OS a VO ČOS (verze ) Příjezd cvičenců do Prahy Návrh akcí sletového týdne 2018 OV, OS a (verze 9. 11. 2016) 29. 30. června 2018 Příjezd cvičenců do Prahy Hlavní dny všesokolského sletu 2018 1. 6. července 2018 10:00 Umělci Sokolu výstava nejvýznamnějších

Více

Zápis z Valné hromady 2012

Zápis z Valné hromady 2012 Zápis z Valné hromady 2012 SOKOL / 2012 / Valná hromada HISTORIE Datum Verze Popis Autor 12. 2. 2013 1 Vytvoření dokumentu David Hlaváč OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2012... 2 1.1 Zpráva

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 které se konalo dne 24. června 2014 od 18 hodin v kinosále ZŠ Bronzová č.p. 2027, 155 00 Praha 5. Bod 1) programu Prezence členů a kontrola

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 ze dne: 10. prosince 2011 počet přítomných členů: 40 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2011 3. Zpráva

Více

V A L N Á H R O M A D A

V A L N Á H R O M A D A V A L N Á H R O M A D A T ě l o c v i č n é j e d n o t y S O K O L N o v é V e s e l í 5. března 2015 1. Program valné hromady TJ Sokol 2. Zpráva o činnosti TJ za rok 2015 3. Zpráva o hospodaření 4. Plán

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOBYLNICE ZA ROK 2008. 1. Plnění příjmů a výdajů v roce 2008 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOBYLNICE ZA ROK 2008. 1. Plnění příjmů a výdajů v roce 2008 (v Kč) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOBYLNICE ZA ROK 2008 1. Plnění příjmů a výdajů v roce 2008 (v Kč) Schválený Rozpočtová Upravený Plnění rozpočet opatření rozpočet k 31.12.2008 Třida 1 - daňové příjmy 6 000 000 1 303

Více

Heinrichova 24, Brno, 602 00

Heinrichova 24, Brno, 602 00 Heinrichova 24, Brno, 602 00 Vysokoškolský sportovní klub Univerzita Brno IČO:41 60 56 08 Bankovní spojení:13 41 89 03 09/0800 DIČ: CZ41605608 www.vskuniverzitabrno.cz Zápis konference dne 24.5.2012 Řádná

Více

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol Výroční zpráva 2011 Tělocvičná jednota SOKOL Písty Předkládá výbor TJ.Sokol Obsah I. Úvod II. Údaje o organizaci III. Činnost v roce 2011 IV. Finanční zpráva V. Revizní zpráva VI. Plán činnosti na rok

Více

ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE ZKO STRAKONICE Datum konání: dne 7. ledna 2017 od 10:00 hodin v klubovně ZKO

ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE ZKO STRAKONICE Datum konání: dne 7. ledna 2017 od 10:00 hodin v klubovně ZKO ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE ZKO STRAKONICE -186 Datum konání: dne 7. ledna 2017 od 10:00 hodin v klubovně ZKO 1. Zahájení a schválení programu členské schůze Jednání zahájila Jindřiška Koštová, přednesla

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Prvního spolku paní a dívek v Liberci za rok 2014 Obsah: I. Úvodní slovo předsedkyně II. Základní údaje o spolku 2.1. Poslání a cíle 2.2. Organizační struktura 2.3. Tým spolku

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

Program a organizace ČOS

Program a organizace ČOS Program a organizace ČOS Školení cvičitelů III. třídy, jóga 16. 1. 2015, Tyršův dům Mgr. Martin Chlumský Cíle Vysvětlit strukturu ČOS a zařazení cvičitele v ČOS Orientovat se v obsahu cvičebních programů

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Plnění rozpočtu: 1. NÁKLADY-VÝDAJE 2013

Plnění rozpočtu: 1. NÁKLADY-VÝDAJE 2013 Plnění : 1. NÁKLADY-VÝDAJE 2013 Číslo položky Název položky NÁVRH ROZPOČTU Plnění Plnění v 501 SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY 80 500,00 Kč 84 881,83 Kč 105% 501-100 SPOTŘEBA SPORTOVNÍHO MATERIÁLU 3 000,00 Kč 2 168,00

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

Obsah: 1) Úvod. 2) Předané materiály. 3) Vyhodnocení. a) obecné poznatky. b) rozdělení příjmů a výdajů. c) rozdíl příjmů a výdajů. 4) Závěr.

Obsah: 1) Úvod. 2) Předané materiály. 3) Vyhodnocení. a) obecné poznatky. b) rozdělení příjmů a výdajů. c) rozdíl příjmů a výdajů. 4) Závěr. Obsah: 1) Úvod 2) Předané materiály 3) Vyhodnocení a) obecné poznatky b) rozdělení příjmů a výdajů c) rozdíl příjmů a výdajů 4) Závěr 1) Úvod Stanovy MFK Havířov v písmeně D bodu 19 ukládají revizní komisi

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Badys o.s. za rok 2013

Výroční zpráva občanského sdružení Badys o.s. za rok 2013 Výroční zpráva občanského sdružení Badys o.s. za rok 2013 Občanské sdružení Badys o.s. Komenského 1182, 252 19 Rudná IČ: 01372581, DIČ: CZ01372581 Registrace u MV ČR: VS/1-1/91813/13-R ze dne 29. 1. 2013

Více

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se U S N E S E N Í ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 18. 12. 2013 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Vzdělavatelský odbor ČOS soutěž pro mládež Naše sokolovna Rok sokolské architektury Sokolský hrad Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Tovačovského sady 80, 676 02 Moravské Budějovice Sokolská

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2015

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2015 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2015 Účetní uzávěrka výsledek hospodaření obce za rok 2015 Rozpočet obce na r. 2015 Rozpočet na rok 2015 byl schválen dne 18.12.2014 příjmy : 9.742.000,- Kč

Více

Záznam z valné hromady TJZ konané 3. května 2011

Záznam z valné hromady TJZ konané 3. května 2011 Záznam z valné hromady TJZ konané 3. května 2011 1) Zahájení Valnou hromadu (VH) zahájil předseda Ing. Petr Zajíček v 18:10 hod. V úvodu seznámil přítomné s deníčkem předsedy přehledně ukazující na činnost

Více

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016 strana 3 I. ÚVOD II. ČLENSTVO Pionýr, z. s. - 87. pionýrská skupina Javor je pobočným spolkem zapsaného spolku Pionýr s právní subjektivitou. Jejím sídlem je Bělocerkevská 3, Praha

Více

T.J. SOKOL KOLÍN Kmochova 14, Kolín II.

T.J. SOKOL KOLÍN Kmochova 14, Kolín II. T.J. SOKOL KOLÍN Kmochova 14, 280 02 Kolín II. PROPOZICE oblastního závodu v MALÉM TEAMGYMU OPEN malá oblast ČOS Kolín 25. 11. 2017 (kraj Královehradecký, Liberecký, Pardubický, Ústecký a východ Středočeského

Více

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky konané dne 10.6.2015 od 18.00 hod. v kinosálu budovy SOŠ, SOU, OU a U, Neklanova 1806, Roudnice nad Labem. 1. PREZENCE Schůzi bytového družstva

Více

ředitelka Městské knihovny Rumburk

ředitelka Městské knihovny Rumburk Rozbor hospodaření a činnosti Městské knihovny Rumburk za rok 1. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti 2. Plnění úkolů v personální oblasti 3. Plnění úkolů v oblasti hospodaření a) Výnosy b) Náklady c)

Více

Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň...

Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň... Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň... Stránka č. 1 z 22 Publikováno: 28.11.2011 Typ: výklady Zdroj: Účetnictví v praxi 2011/12 Ing. Jiří Strouhal, Ph. D., VŠE Praha,

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

M ě s t o D u c h c o v

M ě s t o D u c h c o v M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 9. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 3.3.2015 od 8.00 hodin v zasedací síni Městského úřadu Duchcov Přítomno: 7 Nepřítomno: 0 Z toho omluveno:

Více

Obec Kuželov Kuželov Hrubá Vrbka IČO

Obec Kuželov Kuželov Hrubá Vrbka IČO Obec Kuželov Kuželov 125 696 73 Hrubá Vrbka IČO 00544701 +420 518 329 824 +420 776 843 620 N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE KUŹELOV ZA ROK 2011 ( 17 zákona čs. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2015/2016. Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec

ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2015/2016. Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2015/2016 Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec Sezona 2015/2016 HC Střelci Jindřichův Hradec - hokejový klub pro všechny Sezóna 2015/2016 byla již druhou sezonou nově vzniklého hokejového

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

Závěrečný účet Obce Bohdíkov za rok 2010

Závěrečný účet Obce Bohdíkov za rok 2010 Závěrečný účet Obce Bohdíkov za rok 2010 Název : Obec Bohdíkov IČO : 00302376 DIČ : CZ00302376 Adresa : Bohdíkov č. 163, 789 64 Bohdíkov Telefon : 583 246 123 podatelna, 583 246 051 starosta e-mail : podatelna@bohdikov.cz,

Více

Valná hromada KBČ Trutnov. Dne se přísálí Národního domu konala další valná hromada našeho spolku. Přítomno bylo 48 členů.

Valná hromada KBČ Trutnov. Dne se přísálí Národního domu konala další valná hromada našeho spolku. Přítomno bylo 48 členů. Valná hromada KBČ Trutnov Dne 9.2.2016 se přísálí Národního domu konala další valná hromada našeho spolku. Přítomno bylo 48 členů. Program VH: 1. Zahájení 2. Činnost spolku v roce 2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

Závěrečný účet obce za rok 2008

Závěrečný účet obce za rok 2008 Závěrečný účet obce za rok 2008 Dne 11.4.2008 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet Městyse Březno na rok 2008 ve výši 13.009.000,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný. V průběhu roku nastaly

Více

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 strana 3 I. ÚVOD II. ČLENSTVO Pionýr, z. s. - 87. pionýrská skupina Javor je pobočným spolkem zapsaného spolku Pionýr s právní subjektivitou. Jejím sídlem je Bělocerkevská 3, Praha

Více

ZPRÁVA. o hospodaření SVJ za období ROKU 2011

ZPRÁVA. o hospodaření SVJ za období ROKU 2011 ZPRÁVA o hospodaření SVJ za období ROKU 2011 V tomto roce bylo hospodaření SVJ, tak jako v roce minulém orientováno především na minimalizaci výdajů z běžného účtu SVJ a tvorbu rezervy finančních prostředků

Více

Výroční zpráva o činnosti Orla jednoty/ župy JEDNOTY ÚPICE za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti Orla jednoty/ župy JEDNOTY ÚPICE za rok 2009 Výroční zpráva o činnosti Orla jednoty/ župy JEDNOTY ÚPICE za rok 2009 Obsah: 1. Základní údaje 2. Kontaktní údaje 3. Členská základna 4. Rada jednoty/župy 5. Odborné rady 6. Činnost 7. Přílohy a. Rozvaha

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Výroční zpráva o činnosti Orla jednoty BLAŽOVICE za rok 2015

Výroční zpráva o činnosti Orla jednoty BLAŽOVICE za rok 2015 Výroční zpráva o činnosti Orla jednoty BLAŽOVICE za rok 2015 Obsah: 1. Základní údaje 2. Kontaktní údaje 3. Členská základna 4. Rada jednoty/župy 5. Odborné rady 6. Činnost 7. Přílohy a. Výkaz o majetku

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Zpráva o činnosti TJ SOKOL Líšeň v roce 2015

Zpráva o činnosti TJ SOKOL Líšeň v roce 2015 Zpráva o činnosti TJ SOKOL Líšeň v roce 2015 Sestry a bratři, Výbor jednoty Vám předkládá zprávu o životě jednoty v roce 2015. Zpráva tradičně představuje souhrn informací o životě jednotlivých oddílů

Více

Občanské sdružení Bezva prázdniny

Občanské sdružení Bezva prázdniny Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2007 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

Výroční zpráva Spolku Oříšek

Výroční zpráva Spolku Oříšek 2012 Výroční zpráva Spolku Oříšek Výroční zprávu zpracovali: Jiří Zamouřil, Lenka Hájková 21.1.2013 Kdo jsme: Spolek Oříšek je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení, sdružující rodiče a zákonné zástupce

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc. INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce

Oblastní unie neslyšících Olomouc. INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce organizace Dobré místo pro život pořádala již 3. ročník Olomoucké koloběžkiády, která se konala na podporu Oblastní Unie neslyšících v Olomouci.

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

'/tel. Výroční zpráva o činnosti Orla župy Šrámkovy za rok 2014. Obsah:

'/tel. Výroční zpráva o činnosti Orla župy Šrámkovy za rok 2014. Obsah: '/tel Výroční zpráva o činnosti Orla župy Šrámkovy za rok 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Kontaktní údaje 3. Členská základna 4. Rada jednoty/župy 5. Odborné rady 6. Činnost 7. Přílohy a. Rozvaha b. Výkaz

Více

Zpráva revizní komise za rok 2014 Česká myelomová skupina

Zpráva revizní komise za rok 2014 Česká myelomová skupina Zpráva revizní komise za rok 2014 Česká myelomová skupina Marta Krejčí Mikulov, 11.4. 2015 Revizní zpráva základní informace - I Účetnictví Občanského sdružení (spolku) je řádně vedeno v účetním programu

Více

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov V roce 2006 bylo u nás registrováno ve třech oddílech celkem 68 členů, z toho oddíl děvčat Slunečnice měly 5 světlušek, 8 skautek, 2 rangers a 4 vedoucí. Oddíl

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA POD JEŠTĚDEM, LIBEREC, U ŠKOLKY 67, příspěvková organizace 460 08 Liberec 19, U Školky 67, tel.č.482 771 067, e-mail: ms32.lbc@volny.cz, www.mspodjestedem.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Pokladní zpráva České archivní společnosti za období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015

Pokladní zpráva České archivní společnosti za období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 Pokladní zpráva České archivní společnosti za období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 Česká archivní společnost v uplynulém roce hospodařila podle rozpočtu schváleného valnou hromadou, která proběhla

Více

Pravidla pro poskytování finančních dotací a příspěvků na sportovní činnost z rozpočtu Města Jindřichův Hradec

Pravidla pro poskytování finančních dotací a příspěvků na sportovní činnost z rozpočtu Města Jindřichův Hradec Pravidla pro poskytování finančních dotací a příspěvků na sportovní činnost z rozpočtu Města Jindřichův Hradec Poskytování finančních dotací a příspěvků se řídí obecně závaznými předpisy. Jedná se o Zákon

Více

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA. Přehled stavebního vývoje. Zpracoval: Jiří Kučera

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA. Přehled stavebního vývoje. Zpracoval: Jiří Kučera HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA Přehled stavebního vývoje Zpracoval: Jiří Kučera Hostivice, leden 2011 Přehled stavebního vývoje 2 Původní podoba Sokolovny Hostivickou Sokolovnu postavila Tělocvičná jednota Sokol

Více

Rozvoj Krnovska o.p.s., Na náměstí 106, Osoblaha IČO Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2014.

Rozvoj Krnovska o.p.s., Na náměstí 106, Osoblaha IČO Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2014. Rozvoj Krnovska o.p.s., Na náměstí 106, Osoblaha IČO 26838401 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2014. Přehled činností vykonávaných v kalendářním roce s uvedením vztahu k účelu založení

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Zakladatelé Sokola dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner

Zakladatelé Sokola dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner Zakladatelé Sokola dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner Žádost o povolení založit TJ Sokol 1912 Žádost vyřízena kladně povoluje je 24.11. 1912 je na Valné hromadě založena Těl. jednota Sokol Metylovice

Více

Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Orlicí za rok 2013

Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Orlicí za rok 2013 Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Orlicí za rok 2013 Účetní závěrka města Ústí nad Orlicí k 31.12.2013 je zveřejněna na: http://monitor.statnipokladna.cz/2013/obce/detail/00279676 A - Rozpočtové hospodaření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

Dle pravidel rozpočtové skladby příjmy + financování = výdaje

Dle pravidel rozpočtové skladby příjmy + financování = výdaje Závěrečný účet obce za rok 2011 Dne 16. 12. 2010 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet pro rok 2011 ve výši příjmů 24.927.556,00 Kč a výdajů 24.927.556,00 Kč. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný.

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 33. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční v pondělí 7.12.2015 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Podstata Peněžního deníku

Podstata Peněžního deníku Peněžní deník Obsah Podstata Peněžního deníku Doklady důležité pro zápis do Deníku Ukázka Peněžního deníku Obsah sloupců v Peněžním deníku Rozdělení příjmů Příjmy zahrnované do ZDP Příjmy nezahrnované

Více

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty Výroční zpráva 2015 5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty 5.1. Dlouhodobý majetek a) Dlouhodobý nehmotný majetek: Pořizovací hodnota Zřizovací výdaje Software Software do 60 TCZK Audiovizuální

Více

Příklad č. 4 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA

Příklad č. 4 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA Příklad č. 4 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA Počet bodů 26 b. Dosaženo Úkol č. 1: Inventarizace majetku a závazků (5,5 bodů) Na základě výsledků inventarizace vybraných účtů má účetní jednotka k dispozici níže uvedené

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Příjmy svazku za rok 2014:

Příjmy svazku za rok 2014: 1/5 Příjmy svazku za rok 2014: Příspěvky svazku za rok 2014: Na Valné hromadě dne 10.12.2013 byly odsouhlaseny členské příspěvky na rok 2014. Výše členského příspěvku byla stanovena na 11,- Kč na obyvatele

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014 Obec Tvarožná Tvarožná 40 664 05 Tvarožná IČ 00282731 Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014 zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obsah závěrečného

Více

Zápis z valné hromady členů Občanského sdružení 02/10

Zápis z valné hromady členů Občanského sdružení 02/10 Zápis z valné hromady členů Občanského sdružení 02/10 ze dne: 11. prosince 2010 počet přítomných členů: 39 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2010 3. Zpráva

Více

Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000

Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000 Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000 Obsah 1. Obecné údaje o společnosti 2. Zpráva o činnosti 2.1 Hlavní činnost 2.2 Doplňková činnost 3. Finanční zpráva 3.1 Účetní výkazy

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

DUM - Digitální Učební Materiál

DUM - Digitální Učební Materiál DUM - Digitální Učební Materiál Název školy : Střední odborná škola obchodní s.r.o. Broumovská 839 460 01 Liberec 6 IČO: 25018507 REDIZO: 600010520 Vzdělávací oblast : Účetnictví Název a číslo DUMu : Časové

Více

Zpráva o činnosti. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., vykázaly za rok 2008 hospodářský výsledek - ztrátu ve výši 579 829,55 Kč.

Zpráva o činnosti. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., vykázaly za rok 2008 hospodářský výsledek - ztrátu ve výši 579 829,55 Kč. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o. Rudé armády 1458, 517 41 Kostelec nad Orlicí IČO: 26011247, DIČ: CZ26011247 zápis v OR KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 19957 Zpráva o činnosti hospodářský

Více

Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť

Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť Strana č. 1/5 Z á p i s č. 1 / 2015 z jednání zastupitelstva obce Jezdovice konaného 14. 1. 2015 v 19.00 hodin na Obecním úřadu v Jezdovicích Přítomni členové

Více

Svazek obcí Východní Krkonoše, Národní 199, 541 01 Trutnov mobil: 731 183 920, e-mail: info@vychodnikrkonose.cz http:// www.vychodnikrkonose.

Svazek obcí Východní Krkonoše, Národní 199, 541 01 Trutnov mobil: 731 183 920, e-mail: info@vychodnikrkonose.cz http:// www.vychodnikrkonose. Svazek obcí Východní Krkonoše, Národní 199, 541 01 Trutnov mobil: 731 183 920, e-mail: info@vychodnikrkonose.cz http:// www.vychodnikrkonose.cz Zpráva k závěrečnému účtu Svazku obcí Východní Krkonoše (dále

Více

Výnosy, náklady a hospodářský výsledek.

Výnosy, náklady a hospodářský výsledek. Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Výnosy, náklady a hospodářský výsledek. Eva Štichhauerová Technická univerzita v

Více

Hospodaření SPJF. hospodaření 2006 návrh rozpočtu 2007 hospodaření 2007 návrh rozpočtu 2008 Marek Polák Sharp

Hospodaření SPJF. hospodaření 2006 návrh rozpočtu 2007 hospodaření 2007 návrh rozpočtu 2008 Marek Polák Sharp Hospodaření SPJF hospodaření 2006 návrh rozpočtu 2007 hospodaření 2007 návrh rozpočtu 2008 Marek Polák Sharp Hospodaření SPJF v roce 2006 Příjmy v roce 2006 v Kč: členské příspěvky 132 595,00 účastnické

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

Jednota Orel Ostrava-Třebovice

Jednota Orel Ostrava-Třebovice Jednota Orel Ostrava-Třebovice Zápis z jednání členské schůze Orla jednoty Ostrava-Třebovice dne 25. března 2012 1) Schůzi zahájil starosta jednoty br. Lukáš Volný a seznámil přítomné s tím, že počet přítomných

Více

Dotační program obce Bludov na rok 2017

Dotační program obce Bludov na rok 2017 Dotační program obce Bludov na rok 2017 Úvod Zastupitelstvo obce Bludov rozhodlo vyčlenit část rozpočtových příjmů obce na rozvoj občanské společnosti v obci Bludov. Zastupitelstvo si je vědomo důležitosti

Více