Tělocvičná jednota Sokol v Jihlavě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tělocvičná jednota Sokol v Jihlavě"

Transkript

1 Tělocvičná jednota Sokol v Jihlavě

2 Pamětní deska u sochy plk. Švece, která byla odhalena dne v Třebíči. 2

3 Sestry a bratři, vzhledem k tomu, že od roku 1990, kdy byla obnovena naše jednota, se valná hromada jednoty nesešla nikdy s nadpoloviční většinou dospělých členů, zvolili jsme typ valné hromady formou delegátů, kteří byli zvoleni v jednotlivých složkách. Umožňují nám to sokolské stanovy. V uplynulém roce se nám podařilo s pomocí dotací zateplit zhruba polovinu střešní krytiny sokolovny a vyměnit okna ve velké tělocvičně směrem na východ. K dofinancování těchto investic jsme použili část peněz, které jsme získali prodejem pozemků pod zimním stadionem. Koupili jsme nový byt pro paní Kočkovou, čímž se nám uvolnily prostory pro kancelář a pro další činnosti našich složek. Zrenovovali jsme koupelnu za malými šatnami, kde jsme instalovali plynový bojler na teplou vodu, a zřídili topení na schodiště a do nové kanceláře. Bývalou kancelář nyní upravujeme na zasedací místnost, která by se dala využívat jednak pro naše akce a jednak k případnému pronájmu. Nechali jsme odstranit sprejerské nápisy z fasády, ale jak je vidět vandalové řádí dál. Uvnitř sokolovny jsme zřídili automatické vypínače, které nám uspoří elektrický proud. Na hlavní schodiště jsme instalovali úsporné žárovky, které se při setmění samy rozsvítí. Vynikne tak sokolský znak na prosklené stěně a pohled na sokolovnu z Tolstého ulice se tak stává atraktivnější. Úspora energie zůstává naším úkolem i do budoucna. Budeme snažit dokončit zateplení střechy nad velkou tělocvičnou a zavedení programově řízeného vytápění v jednotlivých místnostech sokolovny dle skutečné potřeby. Chtěl bych připomenout, že peníze získané prodejem pozemků pod zimním stadionem můžeme použít pouze na investice sloužící k rozvoji naší jednoty a nikoliv k provozu sokolovny nebo k činnosti našich složek. V tomto smyslu jsme podepsali čestné prohlášení, které bylo podmínkou souhlasu předsednictva ČOS k uskutečnění prodeje. V loňském roce jsme se dostali do deficitu v provozu kina. Předpokládali jsme, že když naše kino poběží jako jediné v Jihlavě, tak bude vydělávat. Stal se však pravý opak, takže jsme na podzim museli omezit provoz kina a propustit zaměstnance, kteří u nás měli trvalý pracovní poměr. Těmto zaměstnancům jsme museli vyplatit odstupné, čímž se propad kina ještě zvýšil na zhruba čtvrt milionu korun. Žádali jsme magistrát města o pokrytí části ztráty, ten však naši žádost zamítl. Do konce února poběží kino v omezeném provozu a od 1. března ho zavíráme. Otázka budoucího využití kinosálu se stává čím dál aktuálnější. Již před dvěma lety jsme zaplatili projekt na přeměnu kinosálu ve víceúčelový sál, který by mohl být využíván našimi složkami jednak ke cvičení a jednak ke kulturním aktivitám i příležitostným pronájmům. Získali bychom tím další prostor ke cvičení, neboť požadavky na hodiny v obou tělocvičnách jsou větší, než možnosti. Projekt spočíval ve zvětšení jeviště, kde by vznikla plocha o něco větší než naše malá tělocvična a výměně sedaček za nové. V téže době jsme dostali návrh z magistrátu, který sháněl prostor pro činnost ochotnických divadelních spolků, na přeměnu sálu v alternativní divadlo s využitím peněz z evropských fondů. Původní projekt jsme proto založili do šuplíku a začali jednat o 3

4 alternativním divadle. Nechali jsme zpracovat studii, podle které by divadlo stálo cca 37 mil. Kč. Výbor jednoty odsouhlasil, že maximální částka, kterou by se podílela naše jednota na celkových nákladech by byla 5 mil. Kč. Studie předpokládá využití prostoru současné kavárny jako vstupního vestibulu, přičemž kavárna by se přesunula do současného vstupního prostoru kina. Nájemce kavárny pan Vítů nám v minulém roce sdělil, že by s přesunem kavárny nesouhlasil a dal nám návrh, že by nám kavárnu odprodal za 1 milion Kč se současným zrušením nájemní smlouvy. Tuto nabídku jsme odmítli pro příliš vysokou cenu. V případě rušení kavárny, do které jsme v minulosti investovali cca 450 tis. Kč, bychom museli počítat se ztrátou nájemného ve výši více jak 100 tis. Kč ročně a vyplacením odstupného za nedodržení nájemní smlouvy. Dále jsme nechali zpracovat studii proveditelnosti, podle které by provozní náklady alternativního divadla činily zhruba 2,5 mil Kč ročně. Důležitým bodem dnešní valné hromady proto bude diskuse na toto téma. Výbor jednoty doporučuje valné hromadě odsouhlasit zadání projektu na rekonstrukci kinosálu na alternativní divadlo v hodnotě cca 2 mil. Kč. Nemáme však zaručeno, že dotaci z evropských fondů skutečně dostaneme, ani to, kdo bude krýt provozní náklady. Sestry a bratři, dovolte mi, abych poděkoval všem činovníkům, cvičitelům a trenérům za jejich celoroční práci ve prospěch naší jednoty a popřál jim hodně síly do další sokolské činnosti. Svoji zprávu končím sokolským heslem : Ni zisk, ni slávu!. Pavel Brada - starosta Sokola Jihlava Zpráva o hospodaření za rok Výbor jednoty se scházel pravidelně jednou měsíčně a pracoval v tomto složení: Ing. Pavel Brada starosta Josef Novák místostarosta Norbert Ruschka jednatel Martin Zuzaňák náčelník Eva Zuzaňáková náčelnice Jana Domkařová místonáčelnice Jaroslav Wasserbauer odbor sportu Ludmila Mutlová pokladní, kino Věra Matoušková PS Foerster Členské příspěvky byly v roce 2008 vybírány v této výši : výdělečně činní 600 Kč, žactvo, studující, ženy MD - 400,- Kč, důchodci - 200, děti do 5 let 100 Kč. Slevu do kina využilo v roce 2008 celkem 92 členů. Pro letošní rok 2009 dojde ke zvýšení příspěvku: výdělečně činní 1000 Kč, žactvo 600 Kč, důchodci aktivní 400 Kč, přispívající 200 Kč, pár rodič a dítě do 5 let 600 Kč. Počet členů naší jednoty k je 450 : MUŽI ŽENY DOROSTENCI DOROSTENKY ŽÁCI ŽÁKYNĚ

5 Přehled dotací 2008 ÚČEL POUŽITÍ OD ČÁSTKA KČ Provoz TJ Župa plk. Švece ,- Okna velká tělocv. Kraj Vysočina pam.péče ,- Okna velká tělocv. Město Jihlava pam.péče ,- Okna velká tělocv. Župa plk. Švece ,- Střecha nad přísálím a malou těl. ČOS ,- Reko obložení malát, šatny, sprcha MŠMT ,- Reko obložení malát, šatny, sprcha Kraj Vysočina ,- Reko kinosálu předběžná studie provedit. Město Jihlava ,- Odstranění sprejer. nápisů MěstoJilava ,- Oddíly všestrannosti Župa plk. Švece ,- Na mládež Župa plk Švece ,- Celoroční činnost organizace Město Jihlava ,- Judo sportovní oddíly Župa plk. Švece ,- Judo vybrané oddíly mládeže ČOS ,- Judo - výkonnostní, velikonč. turnaj Město Jihlava ,- Judo - Purmerend Město Jihlava ,- Judo vánočí turnaj Kraj Vysočina 6 400,- Judo MČR + vánoční turnaj Župa plk Švece 3 000,- Běh naděje Fond Vysočiny ,- Běh naděje Město Jihlava 9 000,- PS Foerster činnost, koncerty Město Jihlava 9 500,- PS Foerster - činnost ČOS ,- CELKEM ,- Ostatní příjmy: Pronájmy (školy, pozemek,trafika, JAO, byt, příležitostné) ,- Členské příspěvky ,- Oddílové příspěvky judo ,- Oddílové příspěvky aikido ,- Sponzorské dary ,- Výtěžky různé vstupné, startovné, podíly členů, župy na slet, dopravu ,- Reklama judo 8 000,- Příjmy z chaty 7 215,- Úroky z termín. vkladu ,- CELKEM ,- + prodej 1/6 pozemku ,- Výdaje: Energie ,- Mzdy, dohody o PP, pojištění, daně zam ,- Telefon, internet ,- Vedení účetnictví ,- Provozní výdaje (poštovné, SMJ,revize,materiál, propag., BN, údržba,opravy ) ,- Okna velká těl ,- Reko obložení malá tělocv., šatny, umývárna ,- Reko střecha přísálí,malá tělocv ,- Rozšíření vytápění kancelář (dříve byt) ,- 5

6 Vytápění schodiště ,- Předběžná studie proveditelnosti alternativní kulturní sál ,- Byt Na Dolech dovybavení (kuchyň) ,- Různé- nový bojler, zásuvky MT, elektrorozvody kancel, ,- Židle 120 ks ,- Odstranění sprejer. nápisů z fasády ,- Daň z převodu nemovitosti - pozemek ,- Daň z příjmu - zálohy ,- Výdaje Judo ,- Výdaje PS Foerster ,- Výdaje oddíly všestrannosti ,- Výdaje aikido ,- Výdaje chaty 4 057,- CELKEM ,- Z tabulky je možno získat přehled nejen o získaných dotacích a rozsahu provozních nákladů, ale také o nemalém množství akcí zhodnocujících majetek naší jednoty. Z investičních akcí je třeba zdůraznit především ty rozsáhlejší, tj. opravu střechy nad přísálím, malou tělocvičnou a schodištěm, kde byl pořízen nový střešní plášť včetně polystyrenové izolace. Další významnou rekonstrukcí bylo obložení malé tělocvičny palubkami, včetně bezpečnostního zakrytí radiátorů a opravy zrcadlové stěny, součástí bylo i obložení malých šaten s dovybavením odkládacími lavicemi a policemi a rekonstrukce umývárny zahrnující rozšíření kapacity na tři sprchy včetně nových rozvodů a obkladů + pořízení plynového bojleru s vybudováním kotelny. Za zmínku stojí i výměna oken ve velké tělocvičně. Tyto akce by měly přispět především k úsporám energií a k vylepšení prostředí sokolovny jak z estetického, tak hygienického hlediska. Dále proběhlo mnoho dalších drobných oprav a údržby. Tímto děkujeme všem členům, kteří se na údržbě sokolovny podíleli. Ve spolupráci s místní Charitou, které patří také poděkování, byla opravena a nabílena čelní strana fasády z ulice Tolstého, kterou zajistili učni v rámci praxi. Bohužel tato stěna + další (opravené) části fasády na budově jsou již opět poničeny sprejerskými nápisy. Pro letošní rok jsme opět požádali MŠMT o dotaci na rekonstrukci zbývající části střechy nad velkou tělocvičnou. K opravě dojde pouze v případě, že dotaci získáme (předpokládané náklady ,-, požadovaná dotace ,-). Ostatní investice a opravy budou jinak směřovat především do rekonstrukce kinosálu. V současnosti se jedná o realizaci multifunkčního kulturního sálu; existuje přitom možnost získat dotaci ze strukturálních fondů EU ve výši 92 % uznatelných nákladů. V přehledu není zahrnuto kino, jehož příjmy činily celkem cca ,- a výdaje ,-. Účetní výsledek bude znám po účetní uzávěrce do konce března. Od listopadu byl provoz kina omezen jen na tři dny promítání čtvrtek, pátek a sobotu; na konci letošního února bude promítání filmů ukončeno. Sál bude zatím možno využívat k pronájmům pro příležitostné akce. Pokladna v roce 2008 zahrnuje 286 vystavených výdajových a 134 příjmových dokladů. Hotovost v pokladně činila ke konci roku Kč. Naše jednota vystavila celkem 70 faktur, přijala (a uhradila) 295 faktur. Stav na běžném účtu k byl Kč. Zbývající část finančních prostředků je uložena na terminovaném vkladu a na Českém akciovém fondu. Eva Zuzaňáková - hospodářka 6

7 Zpráva revizní komise za rok 2008 V měsících leden a únor 2009 byla provedena kontrola evidence a hospodaření za rok 2008 revizní komisí ve složení Pavlína Smrčková Jaroslava Vaňková. Byly zkontrolovány všechny pokladní doklady za rok 2008 a shledány drobné nedostatky, kdy na dokladech chybí identifikace společnosti, důvod nákupu a způsob použití, v jednom případě chyběl podpis odpovědné osoby. V častých případech chybí na dokladech za poštovné adresát a obsah zásilky. Zároveň revizní komise konstatuje, že tyto nedostatky se nevyskytují již tak často, jako v minulých letech. Každý pokladní doklad, který je přijat do účetnictví je nutné zkontrolovat a zajistit, aby obsahoval všechny náležitosti, které vyžaduje zákon o účetnictví. Dále byly zkontrolovány faktury přijaté a vydané, kde nebyly shledány žádné vážné nedostatky, které by měly vliv na hospodaření. Podrobnosti z těchto kontrol všech dokladů budou uvedeny v dílčí zprávě revizní komise. Stejně jako v minulých letech komise zkontrolovala a odsouhlasila odvody tržeb z kina na účet TJ Sokol a do pokladny. Všechny odvody byly řádně zapsány do výkazů a odvedeny na účet nebo do pokladny TJ Sokol. V tomto roce dostala komise k dispozici údaje o investicích TJ Sokol, které probíhaly v letech Jednota obdržela za tyto roky od města Jihlavy za prodej pozemku ,00 Kč, které jsou využívány na investice a opravy. Po zaplacení daně z převodu nemovitosti a daně z příjmu (celkem ,00 Kč) měla jednota k dispozici ,00 Kč. Za období bylo vloženo do investic a oprav ,00 Kč ,00 Kč jsou dotace a ,00 Kč jsou vlastní prostředky jednoty. Ke konci roku 2008 tedy zbývá z peněz na investice ,00 Kč. Revizní komise doporučuje, aby peníze určené na investice, byly vedeny na samostatném účtu. Dle bankovních výpisů a pokladní knihy měla jednota ke konci roku 2008 k dispozici ,00 Kč a z toho vyplývá, že na běžný provoz jednoty je k dispozici ,00 Kč a zbývající část je určena na investice. Komise konstatuje, že jí byly poskytnuty všechny údaje a dokumenty potřebné k provedení revizní kontroly a neshledává žádné vážné nedostatky v hospodaření a vedení účetní evidence. Pavlína Smrčková, Jaroslava Vaňková - revizní komise Zpráva náčelnictva. V roce 2008 proběhly všechny akce, kterých se pravidelně účastníme a které se již staly tradicí (závody všestrannosti, šibřinky, BN, vycházky, akademie, tábor žáků, ). K novým akcím, které bychom rádi zařadili mezi pravidelné, patří např. stáž Aikida, na jaře výlet do Poličky (Přibyslavi, Havl. Borové, na Zelenou Horu), na podzim výlet pro nejmenší děti do Zooparku ve Vyškově. V prosinci jsme se již podruhé zapojili do zdobení vánočního stromku na náměstí a s žákyněmi nocovaly v tělocvičně. Samozřejmě jsme se ve dnech zúčastnili sletu pod Ještědem v Liberci, a to v počtu 20 cvičenců (žákyně, muži, ženy). Dva naši muži také cvičili ve vystoupení Chlapáků na akademii ČOS v Praze. 7

8 Rok 2008 byl především rokem oslav 90. výročí vzniku republiky a 90. výročí úmrtí plk. Švece. Při této příležitosti se konalo mimo jiné odhalení sochy plk Švece v Třebíči ( ), které jak organizačně, tak finančně zajišťovala župa plk. Švece ve spolupráci s krajem Vysočina, Ministerstvem kultury, ČOS a dalšími organizacemi. Odhalení sochy se zúčastnila i naše čestná stráž (8 členů) v historických sokolských krojích. V Třebíči zároveň proběhla slavnostní akademie (účast cca 25 našich cvičenců oddíl žákyň, aikida, capoeiry). Zapojili jsme se rovněž do příprav výstavy k výročí republiky pořádané v Muzeu Vysočiny, kde byl Sokolu vyčleněn nemalý prostor. Doškolovacích srazů, školení a seminářů se zúčastnilo celkem 15 cvičitelů. Cvičitelé na konci cvičebního roku Putovali za Cipískem a v září - také v počtu 15 - nocovali v sokolovně. Tehdy proběhla zároveň příprava tělocvičen na cvičení, noční hra Dobývání hradů a návštěva restaurace U Hranaté koule. V závěru roku se uskutečnila společná večeře 18 cvičitelů. Poděkování za celoroční práci patří nejen všem cvičitelům, ale i dalším členům jednoty, kteří se podíleli na pořádání sokolských akcí. Putování za Cipískem. 8

9 Měsíční průměrná docházka: SLOŽKA VEDOUCÍ CVIČITEL zaps áno Rodiče a děti V. Nováková, H.Vlčková Předškolní děti Starší žákyně + Mladší žákyně Ženy seniorky Ženy+doroste nky Mladší žáci J. Domkařová, M.Trávníková M.Šanderová, J. Vaňková E. Zuzaňáková, M Zuzaňák M. Lecianová V.Kořínková, J. Rezková, M. Jandejsková J.Vaňková P.Brada, J. Koday, J.Vaňková, P. Smrčková, J. Domkařová, Starší žáci M. Zuzaňák, T. Nosek Muži, dorost P. Brada, M. Zuzaňák, T Nosek Aerobik P.Procházková členové nečlenové Zdrav. tělocv. V. Mlsová, J.Domkařová Aikido V. Horský, J. Tesař,V Krčma Capoeira T. Marek, P. Majtan Lat.amer.tan. Gabriela Solařová Basketbal Petr Sedlák Florbal Jindřich Kavina Orientální V. Nováková tance Akrobacie D. Brtnická, J. Škrdla x oddíl nefungoval - není k dispozici docházka Eva Zuzaňáková, Martin Zuzaňák náčelnice, náčelník Ženy seniorky. V roce 2008 se schůzky žen opět konaly v kanceláři sokolovny každou středu odpoledne. Průměrná účast na jedné schůzce byla 8 žen. Za příznivého počasí jsme podnikaly krátké vycházky do okolí. Prohlédly jsme si krásný betlém v kostele Matky Boží, navštívily ZOO. Zhlédly jsme též výstavu 90 výročí vzniku republiky , kterou pořádalo Muzeum Vysočiny Jihlava za partnerství naší jednoty. Navštívily jsme rovněž sestru J. Rambouskovou v Brtnici a podnikly výlet do Telče. Některé sestry se zúčastnily výletu do Poličky, který pořádala naše jednota. V případě nepříznivého počasí jsme se bavily četbou. Oslavily jsme krásné jubileum našich 4 sester. Jako každý rok jsme pomáhaly při Běhu naděje (dříve Běh Terryho Foxe), dětských i dospělých šibřinkách, a zúčastnily jsme se všech vystoupení našeho pěveckého sboru. S rokem jsme se rozloučily malou oslavou. Jarmila Rezková 9

10 PS Foerster. K měl sbor celkem 35 členů, z toho 24 žen a 11 mužů. V průběhu roku 2 členky ukončily činnost ze zdravotních důvodů, a nově se přihlásily 4 ženy a 2 bývalé členky opět se začaly zúčastňovat zkoušek. Sbor měl v roce 2008 celkem 45 zkoušek v kanceláři sokolovny, průměrná účast na jedné zkoušce byla 25 zpěváků. V průběhu roku byli někteří členové dlouhodobě nemocní. Zkoušky se konaly každý čtvrtek od do hod., před vystoupením byly přidávány mimořádné zkoušky. Při nacvičování skladeb byly zkoušky dělené, muži nacvičovali ve cvičitelské šatně. Sbormistrem byl br. Ing. Pavel Brada, na klavír doprovázela MgA Hana Paštyková, která vedla i nácvik ženských hlasů. Na jaře H. Paštyková odešla na mateřskou dovolenou, takže nácvik byl společný a většinou jsme zpívali skladby bez doprovodu klavíru. Od září nastoupila nová klavíristka - paní Jaroslava Honová, která vedla nácvik žen. Na některých vystoupeních nás na klavír doprovázela Hana Paštyková. Dle potřeby zasedal před zkouškou výbor sboru, který řešil organizační záležitosti. Nejvýznamnější akcí byla 5. celostátní přehlídka sokolských pěveckých sborů v Jihlavě, které se celkem zúčastnilo 14 sborů. Organizace této přehlídky si vyžádala hodně práce, při které nám pomáhali i další členové Sokola. Po skončení koncertu následovalo společné občerstvení a zábava v kině Sokol, kde hrála cimbálová muzika z Vlčnova, a zpívali všichni členové sborů. Všem organizátorům této náročné akce je třeba poděkovat. Sbor se účastnil celkem 14 vystoupení, a sice: valná hromada jednoty v tělocvičně setkání pěveckých sborů v Krahulčí tělocvičná akademie jednoty v sokolovně 7.5. vystoupení na ukončení 2. svět. války na Ústř. hřbitově celostátní přehlídka sokolských pěveckých sborů Kraj Vysočina vzpomínka na legionáře Muzeum Vysočiny výstava k výročí vzniku republiky koncert v sále kina Sokol za účasti sboru Čech a Lech z Humpolce setkání pěveckých sborů v Humpolci Čenkov oslavy narození plk. Švece Třebíč odhalení sochy plk. Švece a župní akademie vzpomínková akce k výročí republiky u pomníku T-. G. Masaryka před gymnáziem v Jihlavě Den válečných veteránů na Ústř. hřbitově Vánoční zpívání v kině Sokol Přípravu a úklid jeviště jsme prováděli vlastními silami, po obou koncertech následoval společenský večer pro členy sboru v kanceláři Sokola. Výdaje sboru za rok 2008 činily (z toho zásadní položky jsou především za propagaci koncertů ,-, za klavírní doprovod 5 620,- a za dopravu 5 953,-). Na vstupném se na koncertech vybralo Kč. Na dotacích jsme obdrželi celkem Kč. Veškeré náklady 5. celostátní přehlídky hradila ČOS z dotace Ministerstva kultury. Věra Matoušková jednatelka sboru 10

11 Zpráva chata Maršov za rok V uplynulém roce jsme provoz chaty zahájili na začátku června celkovým úklidem, instalací venkovní umývárny a WC. Práce byly spojeny s prvním přenocováním. Využívání chaty o letních prázdninách bylo tentokrát slabší. Z celkového počtu osmi týdnů byla chata obsazena pouze čtyři týdny včetně tábora mladších žáků. Jedna rodina odřekla nástup těsně před termínem a náhradníka se již nepodařilo zajistit. Je tedy zřejmé, že zájem o chatu byl menší. Nebyly zahájeny žádné práce na zajištění rozvodů elektřiny. Je potřebné znovu zvážit, zda je práce možné realizovat svépomocí, nebo zda bude nutné využít služeb dodavatelské firmy. Zatím se také nenašel nový správce chaty, který by potřebné činnosti na údržbě chaty a zavedení elektřiny ve spolupráci s kanceláří jednoty koordinoval. Autor této zprávy oznámil již před rokem, že funkci správce chaty nebude dále vykonávat. Zazimování chaty provedli cvičitelé po společném výletu v listopadu. Norbert Ruschka Dětské šibřinky. 11

12 Informace: Tel , Tyršova 12, Jihlava SLOŽKA DEN HODINA Rodiče a děti Předškolní děti (3-5 let + rodič) středa středa (5-6 let) pondělí čtvrtek Starší+mladší žákyně (7-15 let) pondělí, čtvrtek Ženy seniorky pondělí, čtvrtek Ženy + dorostenky čtvrtek Mladší žactvo (7-11 let) úterý, pátek Starší žáci (12-15 let) úterý, pátek Muži + dorostenci úterý, pátek Aerobik pondělí, středa Zdravotní tělocvik úterý Aikido (muži, ženy od 14 let) pondělí, středa úterý, čtvrtek Aikido děti (10-13 let) středa Aikido děti (6 9 let) pátek Latinsko-amer.tance (od 15 let) středa pátek Florbal (chlapci do 14 let) pátek Capoeira pondělí,středa pátek Orientální tance (od 15 let mírně pokročilí.) pátek Akrobacie (pro dospělé - pokročilé) sobota neděle Basketbal (dorostenky- pokročilé) úterý Judo (od 6 let ) pon.,út.,stř.,čtv Pěvecký sbor Foerster čtvrtek Nábor členů probíhá po celý rok. 12

V březnu 2011 se konala Valná hromada Sokola Pražského

V březnu 2011 se konala Valná hromada Sokola Pražského Duben 2011 ČÍSLO 1 / ROČNÍK 2011 V březnu 2011 se konala Valná hromada Sokola Pražského Usnesení Valné hromady Tělocvičné jednoty Sokol Pražský, konané dne 22.3.2011 ve Fügnerově sále sokolovny Valná hromada

Více

Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013. Sokolské župy. Jihočeské - 1 -

Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013. Sokolské župy. Jihočeské - 1 - ROČENKA Sokolské župy Jihočeské 2013-1 - Obsah Úvod... 3 Historie Sokola... 4 Historie Sokolské župy Jihočeské... 5 Předsednictvo Sokolské župy Jihočeské... 6 Členská základna Sokolské župy Jihočeské...

Více

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl DEF-1.QXD 10.3.2004 09:42 StrÆnka 1 Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl Vážení a milí spoluobčané, dříve než jsme se nadáli, je tu opět nový rok. Nedávno jsme přivítali

Více

Pozdrav. Čtvrtletní zpravodaj obce Nový Hrádek. 1 / 2004 březen 4,- Kč. Sluníčko, usměj se maličko, dýchni na ty tvářičky, jsou promrzlé celičky.

Pozdrav. Čtvrtletní zpravodaj obce Nový Hrádek. 1 / 2004 březen 4,- Kč. Sluníčko, usměj se maličko, dýchni na ty tvářičky, jsou promrzlé celičky. 1 / 2004 březen 4,- Kč Pozdrav Sluníčko, usměj se maličko, dýchni na ty tvářičky, jsou promrzlé celičky. Holčičko, pozdrav sluníčko! Sluníčko tě zahřeje a ještě obejme Frymburské ozvěny Čtvrtletní zpravodaj

Více

Vážení spoluobčané, Z OBSAHU:

Vážení spoluobčané, Z OBSAHU: Z OBSAHU: MĚSTSKÉHO ÚŘADU V RAJHRADĚ DUBEN 2008 Slovo starosty Informujeme občany ZŠ TGM Rajhrad Zprávičky MŠ Plesová sezona v Rajhradě Oblastní charita informuje Starý rajhradský mlýn Valná hromada Sokola

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

Obnova zeleně v centru města

Obnova zeleně v centru města Z obsahu: Rozpočet na rok 2015 je schválený Oznámení o změně ceny vodného Odpověď na petici občanům 1. únor 2015 / číslo 2 zdarma POLICIE ČR Vratimov str. 2 str. 3 str. 4 604 127 288 Obnova zeleně v centru

Více

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj Zpravodaj myně Obsah: Co nás potěšilo, Co nás zděsilo, Vernisáž Představuje se Vám Sdružení nájemníků ČR (SON) Kde budou odměny za jízdu na kole s přilbou? Co připravuje Klub dárců krve Kroměřížska v letošním

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014. Sportovní zařízení města Náchoda příspěvková organizace

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014. Sportovní zařízení města Náchoda příspěvková organizace 1 Sportovní zařízení města Náchoda příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 V Náchodě dne 25. února 2015 Zpracovala: Ing. Jaroslava Justová, ředitelka 2 OBSAH 1. Základní údaje

Více

Kronika. obce Radotín. Kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotín. Kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotín 1999 Kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obsah : Změna kronikářky 3 Počasí 4 Události v České republice 5 Správa věcí veřejných 6 Matrika 8 Finance 9 Technické služby 10 Věci sociální

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/08 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s tím, co se za uplynulé období

Více

ZPRAVODAJ http://sokolvsetin.org

ZPRAVODAJ http://sokolvsetin.org Číslo 28 ZPRAVODAJ http://sokolvsetin.org TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL VSETÍN Březen 2012 POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU * Středa 21. března 2012 * 16.00 hodin * restaurace Bečva * Úvodní slovo starosty T.J. Sokol

Více

KŘIŽANOVICKÝ ZPRAVODAJ I/2007

KŘIŽANOVICKÝ ZPRAVODAJ I/2007 Akce na rok 2007 10. 2. Tradiční ostatky 9. 4. Velikonoční pomlázka 19. 5 Babské hody hrají Žadovjáci 25. 5. Nočník 2007 23. 6. Oslavy 80. výročí založení oddílu kopané a 110. výročí TJ Sokol v naší obci

Více

Festival køesťanské hudby. Farnost Napajedla Vás zve na Festival křesťanské hudby na schodech, 22. srpna 2009.

Festival køesťanské hudby. Farnost Napajedla Vás zve na Festival křesťanské hudby na schodech, 22. srpna 2009. Èervenec-srpen 07 08 / 2009 Ročník XIII. Napajedla vrací pomoc Koncert skupiny Aventis na nádvoří radnice 15. 8. 2009 od 19:30 hod. Výtěžek ze vstupného bude věnován na pomoc obcím postižených letošní

Více

Leden 2013 ãíslo 1 ãtvrtletník ZDARMA

Leden 2013 ãíslo 1 ãtvrtletník ZDARMA Leden 2013 ãíslo 1 ãtvrtletník ZDARMA Info pro občany ZASTUPITELSTVO OBCE METYLOVICE NA SVÉM ZASEDÁNÍ ZE DNE 23. 9. 2013 SCHVÁLILO: ZO Metylovice schvaluje změnu funkčního využití obecního pozemku parc.

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2008 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obsah : Počasí 4 Události v České republice a ve světě 5 Úřad městské části Radotín Správa věcí veřejných 8 Veřejná zasedání MZ 10 Kancelář

Více

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Louňovický zpravodaj Říjen - prosinec 2012 Číslo 4-2012 Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Vážení

Více

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing.

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. OBSAH PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. Zdeněk Mikel 3 5 7 9 11 13 15 Organizační struktura 17 Odbor ekonomický Odbor

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2014 ČÍSLO 281. Přibyslavský kaleidoskop. str. 2

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2014 ČÍSLO 281. Přibyslavský kaleidoskop. str. 2 Přibyslavský O B Č A S N Í K KVĚTEN 2014 ROČNÍK XXIV ČÍSLO 281 ZDARMA Přibyslavský kaleidoskop str. 2 Vyplatily se soutěže na výběr dodavatele elektrických energií? str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy

Více

Radniční listy. Majetkový odbor informuje UFFO JE KRAJSKOU STAVBOU DESETILETÍ. Setkání ve Staré radnici ve znamení 40 let Klubu železničních modelářů

Radniční listy. Majetkový odbor informuje UFFO JE KRAJSKOU STAVBOU DESETILETÍ. Setkání ve Staré radnici ve znamení 40 let Klubu železničních modelářů Majetkový odbor informuje Radniční listy M Ě S T S K É N O V I N Y T R U T N O V A ročník 19 ÚNOR 23.2.2011 UFFO JE KRAJSKOU STAVBOU DESETILETÍ Nejkrásnější stavbu desetiletí v Královéhradeckém kraji vybírali

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006 Sportovní gymnázium, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace PSČ: 793 26 Tel./fax: 554 751 086 E-mail: sgvrbno@razdva.cz IČ: 70 64 55 66 htttp://www.sgvrbno.cz Zpráva o činnosti

Více

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Emil Katschner Podobizna na obálce únorového Polického měsíčníku nám připomíná v pořadí druhého reprezentanta generace Katschnerů, která v Polici zapustila své kořeny na dlouhou

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

Ohlédnutí za uplynulým školním rokem v kozojedské mateřské škole

Ohlédnutí za uplynulým školním rokem v kozojedské mateřské škole Závěr uplynulého školního roku byl hektický. Připravovali jsme se na rekonstrukci druhé poloviny střechy na budově 2. stupně. Vystěhovat třídy, nábytek, pomůcky a k tomu dva kabinety plné fyzikálních pomůcek,

Více

Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18

Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18 Zastupitel Urban: Oprava nádraží možná začne už letos. Str. 5 Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18 Závěr seriálu Pověsti a legendy Holešova. Str. 22-23 1/2009 15. ledna

Více

Občasník č. 1 Duben 2006

Občasník č. 1 Duben 2006 Občasník č. 1 Duben 2006 POMLÁZKA Přicházím si pro pomlázku: Co mi dáte? Co vy pro mě, hospodyňko, uchystáte? Vejce čtyři na talíři od cukráře. Bílou housku na ubrousku od pekaře. RADOSTNÉ VELIKONOCE Radostné

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více