Bohoslužba bude i na náměstí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bohoslužba bude i na náměstí"

Transkript

1 Na Štědrý den proběhnou postupně čtyři mše 5plus2 Datum vydání: Číslo: 48 Strana: 4 ppd Mutace: 5plus2 - Mostecko Časopisy - společnost a životní styl MOST / Hned na několik míst se mohou Mostečané během Štědrého dne vypravit na vánoční mše. V 16 hodin začíná v kostele svatého Václava. Ve 22 hodin je ekumenická bohoslužba v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Ve Vtelně vkostele Povýšení sv. Kříže začíná půlnoční mše ve 24 hodin. Ve stejnou dobu pořádá půlnoční mši také Církev československá husitská. Mutace - 5plus2 - Mostecko "Děti se na ranní roráty těší" 5plus2 Datum vydání: Číslo: 48 Strana: 7 MARTINA MALÁ Kroměřížsko Mutace: 5plus2 - Kroměřížsko Časopisy - společnost a životní styl ZLÍN Blikající světýlka v rukou dětí, které se shromaždují u kostela, znamenají jediné: opět přišel čas rorátů. Zvyk, který sahá až do doby vlády Karla IV., se hodně udržuje na vesnicích, ale výjimkou nejsou ani větší města. Ve Zlíně se roráty každoročně konají v kostele svatého Filipa a Jakuba. "Na vesnicích je tento zvyk hezčí ještě v tom, že děti s lucerničkami, v nichž mají svíčky, už jdou z domu. Ve Zlíně by to nešlo, většina jich přijede trolejbusem," říká zlínskýfarář Ivan Fišar, který v krajském městě působí už osm let. - Jak si tedy děti lucerničky dopraví do kostela? Mají je uloženy v kostele v zákristii. Už před adventem si je vyrábějí, někteří mají i koupené. Je vidět, že se na roráty těší. Hezky si je vyzdobují, lepí si na ně různé obrázky a samolepky. - V čem je rorátní mše jiná než běžná bohoslužba? Její specifičnost spočívá v tom, že v kostele je přítmí. To se děje na znamení toho, že ještě nepřišel Ježíš. Roráty se totiž konají jenom v adventu, který je dobou radostného očekávání narození Krista. Doprovází je krásné liturgické zpěvy. Mají svou nezaměnitelnou atmosféru. - Odkud pochází název roráty? Název je odvozen od vstupního zpěvu čtvrté neděle adventní, který začíná slovy: Rorate coeli desuper, což se překládá jako: Rosu dejte, nebesa, shůry. - Jaké je jejich poslání?

2 Tak jako v celém adventu by se člověk měl trochu zklidnit, ztišit, zamyslet se nad sebou a svým životem. Je to čas připravit především svá srdce na příchod Ježíše, očistit je od zlého, od zbytečností, také něco obětovat, překonat se, uvědomit si, co je pro mne v životě skutečně důležité. Ale víte, jak to je lidé spěchají do práce. (úsměv) - Míváte nějaké speciální kázání? Ne, žádné speciální si nechystám. Spíš se je snažím přizpůsobit dětem, aby z toho něco měly a abych je zaujal. A také je nemůžu mít nijak dlouhé. Nemůžu děti zdržovat, spěchají do školy. Nejčastěji chodí děti z církevní školy nebo ze škol v centru města. - Jaká bývá účast? Přece jen mše začíná už v 6.30 hodin. V kostele bývá kolem 300 lidí. Je právě zajímavé, že na roráty přijde daleko více lidí než na běžnou ranní mši. Všiml jsem si, že chodí hodně vysokoškoláků. - Ani děti si nestěžují, že musí brzy ráno vstávat? Nespí pak na mši? Nic negativního jsem nezaznamenal, říkají, že se těší. Tím, že je kostel potemnělý, tak ani nevidím, jestli třeba někdo dříme. (úsměv) Ale třeba v neděli na dětské mši, která bývá v 8.30 hodin, občas vidím, že některé z dětí pospává. Ale to je přece přirozené. - Na děti po rorátech čeká snídaně na faře. Kdo ji připravuje? Sejde se několik dobrovolnic, které pro ně připraví rohlík s marmeládou a čaj. To mají děti nejraději. Někdy některé z babiček přinesou bábovku, buchty nebo koláče. Na poslední pohoštění chystáme koblihy. - Jak je to dlouho, co se tradice rorátů ve Zlíně obnovila? Jsem tady osm let, a když jsem přišel, roráty se už dělaly. Myslím, že je to pěkná tradice, a rádi bychom ji zachovali i do příštích let, nehodláme na ní nic měnit. Foto: Zlínský farář Ivan Fišar. FOTO MAFRA Mutace - 5plus2 - Kroměřížsko Bohoslužba bude i na náměstí 5plus2 Datum vydání: Číslo: 48 Strana: 7 VLADIMÍR ONDERKA Mutace: 5plus2 - Olomoucko Časopisy - společnost a životní styl Bohoslužbu pro rodiny s dětmi bude na Štědrý den v kostele svatého Michala sloužit arcibiskup Jan Graubner.

3 OLOMOUC / Bohoslužba přesně o půlnoci? V Olomouci ji nabídnou hned čtyři chrámy. Mše se ale budou v průběhu odpoledne, večera a noci 24. prosince konat i v dalších místních kostelech. Bohoslužbu zažije také centrum města. Uskuteční se na Horním náměstí pod širým nebem. Na mše ve 24 hodin se lidé mohou vypravit do chrámu svatého Mořice, svatého Michala a do dominikánského kostela Neposkvrněné početí Panny Marie ve Slovenské ulici. Pravá půlnoční se také tradičně uskuteční v bazilice NavštíveníPanny Marie na Svatém Kopečku. Sváteční bohoslužby se večer na Štědrý den budou konat v mnoha dalších olomouckých kostelech. Třeba v Holici lidé mohou do místního kostela zamířit ve 20 hodin, na Nové Ulici a ve Chválkovicích v 21 hodin, v Hejčíně ve 22:30 a ve Slavoníně ve 23 hodin. Už odpoledne se budou konat mše pro děti. V 15:30 bude na Nových Sadech. O půl hodiny dřív začnou bohoslužba pro rodiny s dětmi v dominikánském kostele, v katedrále svatého Václava a v kostele svatého Michala, kterou bude sloužit olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Ten bude večer ve 21 hodin sloužit mši také v katedrále svatého Václava. Na štědrovečerní bohoslužbu, a to pod širým nebem, lidé mohou zajít i na Horní náměstí. Konat se bude ve 22 hodin Bohoslužby na Štědrý den v Olomouci Kostel sv. Václava 15:00 a 21:00 Sv. Mořice 22:00 a 24:00 Sv. Michala 15:00 a 24:00 Zvěstování Páně kapucín. 17:00 Neposkvrněné početí Panny Marie dominik. 16:00 a 24:00 Panny Marie Sněžné 19:00 Hejčín 22:30 Hodolany 15:00 a 22:00 Holice 20:00 Nová Ulice 21:00 Nové Sady 15:30 Slavonín 23:00 Klášterní Hradisko 19:00 Svatý Kopeček 16:00 a 24:00 Chválkovice 21:00 Husův sbor v centru 22:00 Mutace - 5plus2 - Olomoucko Mše v záři svící a lamp se vrátila 5plus2 Datum vydání: Číslo: 48 Strana: 3 ALEŠ MASTNÍK Jičínsko Mutace: 5plus2 - Jičínsko Časopisy - společnost a životní styl Staročeské roráty se v kostele sv. Vavřince slouží v Jilemnici poslední čtyři roky. Za zvuku rorátních zpěvů a světel ze svíček. JILEMNICE / Tradice ze 16. století je takřka světovým unikátem, přesto v Čechách před lety prakticky vymizela. Dříve nebylo světlo ani elektřina. Z kopců kolem Jilemnice se v časném ránu a za tmy v adventním čase začala snášet světélka. A jak lidí přibývalo, pospojovala se v záři větší, až před vchodem do svatostánku tvořila světélkující řeku. To společenství spěchalo vzdát hold Panně Marii. Takzvané roráty byly jedinou mší po půlnoční a velikonoční na Bílou sobotu, která se nesloužila za denního světla. Její název odvodili od vstupního mešního zpěvu Rorate coeli, (Rosu dejte nebesa) a od běžných bohoslužeb se lišila zvláštní atmosférou a zpěvností. Účastnit se jich zpravidla znamená nevšední zážitek i dnes. Od kdy se roráty v Pojizeří přesně drží, nikdo neví. Však minimálně 300 let, co stojí kostel sv. Vavřince uprostřed Jilemnice, ale možná ještě déle. A celá tři století tu znějí rorátní zpěvy. Jen v 60. letech minulého století násilně zmizely a zpět se probudily až před čtyřmi lety. "Po revoluci zažívají roráty, tak úzce spjaté s adventem, renezanci," říká jilemnický děkan František Mráz. Na jeho čtvrteční ranní bohoslužbu, se začátkem už v sedm ráno, dorazilo více lidí než obvykle. Dokonce přespolní. Někteří s lucerničkou symbolicky svítili na cestu, jiní zažehli svíci až ve svatostánku. To bylo ale jediné světlo, kteréchrám osvětlovalo. A bude tomu tak každý čtvrtek, až do Štědrého dne. "Svíčky v rukou lidí mají jasnou symboliku: Kristus, coby symbol světla pro lidstvo. Lucernička také znamenala světlo pro druhého člověka. Být mu oporou," vysvětluje Jan Luštinec z Krkonošského muzea v Jilemnici. Také svíčky, které lidé na rorátní mše nosili, se významně odlišovaly od běžných. Jejich výrobci nejprve dlouhý knot opakovaně smáčeli do vosku, aby z voskové šňůry nakonec složili jakýsi bloček. Jak postupně knot takzvaného sloupku odhoříval, jeho majitel z honosně zdobeného bloku odvíjel další část.

4 Zřejmě nejznámější písní, která adventní mše doprovázela, je skladba Adama Michny z Otradovic Z nebe posel vychází. "Dříve lidé nezpívali koledy před Štědrým dnem, jak tomu jsme dnes svědky. Zpívali adventní písně a Štědrý den pro ně začínal až západem slunce, východem první hvězdy," popisuje František Mráz. Podle Luštěnce se probouzí hodně dávná tradice. "Předkové tak trochu podávají ruku, kdy se člověk v předvánočním čase zklidní," popisuje jilemnické roráty Luštinec. Kromě Jilemnice se mše, kterým se také říkalo andělské, slouží i v nedalekém Vrchlabí nebo třeba v Jablonci nad Nisou. Jsou upomínkou, kdy podle Bible archanděl Gabriel navštívil Pannu Marii a předal jí Boží poselství. Tehdy se musela rozhodnout, zda přivede na svět Božího syna. Mohlo by se říci, že měla spásu světa ve svých rukou. I proto jsou roráty už po staletí v předvánočním čase připomínkou ženy, kterou církev uctívá jako Prostřednici všech milostí. Foto: Roráty slouží děkan František Mráz. FOTO / 2x ALEŠ MASTNÍK Mutace - 5plus2 - Jičínsko Kostely ozdobí betlémy 5plus2 Datum vydání: Číslo: 48 Strana: 3 lds Mutace: 5plus2 - Olomoucko Časopisy - společnost a životní styl OLOMOUC / I letos ozdobí o vánočních svátcích olomoucké chrámy tradiční betlémy. Lidé si je budou moci prohlédnout v období od Štědrého dne do začátku února. Vůbec největší betlém v Olomouci nabídne kapucínský kostel na Dolním náměstí. Postavičky v něm měří 80 centimetrů, přičemž stavba betléma zabere celý den. V katedrále svatého Václava si lidé budou moci prohlédnout zčásti mechanický betlém. Pohybují se v něm některé postavy, kachny na jezírku nebo větrný mlýn. Za podívaní určitě stojí i betlém v kostele svatého Mořice, který je vyrobený z olivového dřeva dovezeného přímo z Betléma. Kromě samotného výjevu narození Krista zobrazuje i další události biblických dějin. Zajímavostí betléma v kostele svatého Michala je zase to, že do něj vložil Jezulátko arcibiskup Jan Graubner během odpolední bohoslužby na Štědrý den. Betlémy budou k vidění i v dalších chrámech. Třeba v kostelech v Hodolanech a Hejčíně. Mutace - 5plus2 - Olomoucko Betlém u Milosrdných je z lípy 5plus2 Datum vydání: Číslo: 48 Strana: 7 MICHAL ŠVERDÍK Mutace: 5plus2 - Prostějovsko Časopisy - společnost a životní styl PROSTĚJOV / Nejkrásnější betlém je v Prostějově tradičně vystaven v kostele Milosrdných bratří. Ve městě ho lidé mohou vidět již od první poloviny čtyřicátých let minulého století.

5 Prohlédnout si Ježíška s Marií, Josefem a zvířaty v betlému zájemci většinou v Prostějově chodí do hlavního kostelapovýšení svatého Kříže. "Nejhezčí betlém v Prostějově je však u Milosrdných bratří. Je to opravdu krásná dřevořezba," řekl zdejší farář Dan Žůrek. Betlém byl u Milosrdných poprvé vystavený o Vánocích v roce Je z lipového dřeva a vyřezal ho akademický sochař Rada. "Jesličky vyřezali v chrámovém družstvu v Pelhřimově a na jejich zaplacení se složili věřící. Jesličky stály 67 tisíc korun. Vydatně tehdy pomohla také rodina Wichterlova. Dochovalo se i potvrzení o vysvěcení tohoto nového betléma. Provedl ho 19. prosince Stanislav Zela, světící biskup olomoucký," popsal kostelník od Milosrdných bratřítomáš Strouhal. K vidění bude betlém například na vánoční mši svaté, která bude u Milosrdných bratří na Štědrý den přesně o půlnoci. Bez darů by se neobešel například ani historicky první betlém samostatné obce Držovice, který bývá vystavený vkapli. Betlém vytvořil místní umělec před dvěma roky. Obec na jeho výrobu věnovala padesát tisíc korun, stejnou částku tvořila sbírka mezi věřícími. Na betlémy se lidé mohou podívat i v Kostelci na Hané. Na Boží hod, na Štěpána a v sobotu poté bude v sokolovně výstava osmdesátky betlémů sběratele Josefa Novotného. K vidění zde budou papírové, sádrové, dřevěné nebo porcelánové betlémy od roku Foto: Betlém z lipového dřeva v kostele Milosrdných bratří vysvětil 19. prosince 1943 Stanislav Zela, světící biskupolomoucký. FOTO / ARCHIV T. STROUHALA Mutace - 5plus2 - Prostějovsko Slavný betlém u Milosrdných je z lípy 5plus2 Datum vydání: Číslo: 48 Strana: 6 MICHAL ŠVERDÍK Mutace: 5plus2 - Šumpersko a Jesenicko Časopisy - společnost a životní styl PROSTĚJOV / Nejkrásnější betlém je v Prostějově tradičně vystaven v kostele Milosrdných bratří. Ve městě ho lidé mohou vidět již od první poloviny čtyřicátých let minulého století. Prohlédnout si Ježíška s Marií, Josefem a zvířaty v betlému zájemci většinou v Prostějově chodí do hlavního kostelapovýšení svatého Kříže. "Nejhezčí betlém v Prostějově je však u Milosrdných bratří. Je to opravdu krásná dřevořezba," řekl zdejší farář Dan Žůrek. Betlém byl u Milosrdných poprvé vystavený o Vánocích v roce Je z lipového dřeva a vyřezal ho akademický sochař Rada. "Jesličky vyřezali v chrámovém družstvu v Pelhřimově a na jejich zaplacení se složili věřící. Jesličky stály 67 tisíc korun. Vydatně tehdy pomohla také rodina Wichterlova. Dochovalo se i potvrzení o vysvěcení tohoto nového betléma. Provedl ho 19. prosince Stanislav Zela, světící biskup olomoucký," popsal kostelník od Milosrdných bratřítomáš Strouhal. K vidění bude betlém například na vánoční mši svaté, která bude u Milosrdných bratří na Štědrý den přesně o půlnoci. Bez darů by se neobešel například ani historicky první betlém samostatné obce Držovice, který bývá vystavený vkapli. Betlém vytvořil místní umělec před dvěma roky. Obec na jeho výrobu věnovala padesát tisíc korun, stejnou částku tvořila sbírka mezi věřícími. Na betlémy se lidé mohou podívat i v Kostelci na Hané. Na Boží hod, na Štěpána a v sobotu poté bude v sokolovně výstava osmdesátky betlémů sběratele Josefa Novotného. K vidění zde budou papírové, sádrové, dřevěné nebo porcelánové betlémy od roku Foto: Betlém z lipového dřeva v kostele Milosrdných bratří vysvětil 19. prosince 1943 Stanislav Zela, světící biskupolomoucký. FOTO / ARCHIV T. STROUHALA

6 Mutace - 5plus2 - Šumpersko a Jesenicko «zpět na obsah 15. Co letos hýbalo Hradišťskem? 5plus2 Datum vydání: Číslo: 48 Strana: 3 Uherskohradišťsko Mutace: 5plus2 - Uherskohradišťsko Časopisy - společnost a životní styl Z množství významných událostí vybral týdeník 5plus2 čtyři, které podstatně ovlivnily život v regionu Stavba terminálu v Brodě se konečně rozběhla Po dvou letech nekonečných odkladů začala letos 4. června II. etapa stavby dopravního terminálu v Uherském Brodě. Stát bude 140 milionů, 85 procent zafinancují švýcarští partneři. Zbylých patnáct půjde z městské kasy. Nový dopravní terminál na místě vlakového nádraží a v jeho blízkém okolí propojí autobusovou, železniční, městskou hromadnou, osobní i pěší dopravu do jednoho uzlu. Město staví novou nákladovou rampu a zastřešené autobusové nástupiště, které bude mít dvanáct stání. Nástupiště k vlaku i k autobusům budou bezbariérová. Vedle terminálu vzniknou i nová parkovací místa a prostor kolem nich se upraví a osází zelení. Chybět nebude ani malá kašna. Město počítá rovněž s modernizací nádražní budovy, která nabídne cestujícím nové služby včetně dopravních informací. Dopravní terminál se připravuje od roku V letech 2009 až 2010 tady za 45 milionů postavili most a moderní přístupovou lávku pro pěší, která za svůj design obdržela už několik ocenění. Na dostavbu terminálu má město v rozpočtu na příští rok vyhrazeno 54,4 milionu. Lopenická tragédie. Soud, který ještě nerozhodl Až šestileté vězení hrozí traťovému komisaři Petru Pláškovi (na snímku), který je kvůli předloňské smrti čtyř mladých divaček na rallye v Lopeníku souzen za usmrcení z nedbalosti a těžkou újmu na zdraví také z nedbalosti. Tragédie se stala 10. listopadu 2012 přímo před domem třiadvacetiletého Pláška, ten podle obžaloby dívky ve věku 7, 18, 18 a 20 let z místa nevykázal. U soudu se přehrávaly záběry ze soutěžních vozů, podle obhájce je podle nich zřejmé, že u trati nebyly žádné zákazové značky a že ostatní závodníci neměli s tímto místem žádný problém a že muselo dojít k fatální chybě jezdce. I podle policie se na nehodě kromě větru podepsala i jezdecká chyba, ale pilot obviněn nebyl. Pořadatel podle policie nepochybil a jediným stíhaným je tedy mladý traťový komisař. Rodiče, kterým tragická nehoda vzala dcery, žádají u soudního řízení uznání nároku na odškodné. Dvě rodiny se přitom opírají o novou právní úpravu a odškodné jejich právní zástupkyně vyčíslila na 20 milionů korun. Okresní soud v Uherském Hradišti vynese rozsudek až v příštím roce. Nejnavštěvovanější poutní místo celé v novém Desítky milionů se investovaly do oprav Velehradu, jednoho z nejnavštěvovanějších poutních míst u nás. Rozsáhlou rekonstrukcí prošla bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje, ohradní zeď, kaple Cyrilka, sýpka a konírna nebo třeba historické lapidárium, které připomíná základy kláštera ze 13. století. Na nové podobě dějiště každoročních Dnů lidí dobré vůle a Národní pouti, která láká desetitisíce lidí, pracovali restaurátoři dlouhých pět let. Práce, které letos skončily, vyšly na skoro 350 milionů korun. "Nejvýznamnější je určitě rekonstrukce budov a zprovoznění historické sýpky a konírny, kde vzniklo i zázemí pro muzeum připomínající muzeum Velehradu," řekl Petr Přádka, zástupce velehradských jezuitů. Letoškem opravy na Velehradě neskončí. Na realizaci totiž čeká další projekt, nazvaný Barokní Velehrad, jenž se bude věnovat věcem, na které se dosud nedostalo. Na opravu tak čekají například chórové lavice či svítidla v bazilice, schodiště ve Stojanově gymnáziu a restaurátoři by se měli pustit i do malé kaple svatého Vendelína.

7 Končí jedna éra slavného divadla, začíná nová Pro Slovácké divadlo to byla jedinečná etapa s jedinečným ředitelem. Když loni ohlásil Igor Stránský, že v čele známého divadla v Uherském Hradišti skončí, mnohým divákům i hercům to bylo líto. Stránský vedl instituci čtvrt století a soubor si za tu dobu připsal mnoho úspěchů. Letos městští radní na základě doporučení odborné komise vybrali jeho nástupce Michala Zetela. Zetel (na snímku) je pedagogem JAMU a někdejším spoluzakladatelem olomouckého Divadla Tramtarie či brněnského Buranteatru. I když neměl přímé vazby na region, odborníkům se jevil jako dobrá volba. Za kvalitního nástupce jej považuje i samotný Stránský. Zvolení nového šéfa divadla provázelo několik komplikací. Mnoho lidí se pozastavovalo nad tím, že Igora Stránského nepřizvali do odborné komise pro výběr. Zvolení Michala Zetela pak napadla místní ČSSD, které se nelíbil způsob výběru a Zetelova koncepce. Radní však nového ředitele potvrdili. Stránský mu řízení divadla předává postupně, definitivně skončí k prvnímu září příštího roku. Foto: Mutace - 5plus2 - Uherskohradišťsko Kam za zážitky? Do kina na mši 5plus2 Datum vydání: Číslo: 48 Strana: 2 JIŘÍ BÁRTA Žďársko Mutace: 5plus2 - Žďársko Časopisy - společnost a životní styl Na konci adventu a o Vánocích nikdy není nuda. Vybrali jsme pro vás 5 plus 2 vánoční tipy na zajímavé akce, které si nenechte ujít. ŽĎÁRSKO / Poslední adventní víkend a vánoční svátky nabízí pestrý program. Ve žďárském divadle mohou rodiny s dětmi zakotvit na Ostrově pohody, kino bude přenášet Rybovu Českou mši vánoční. Zatímco na Zelenou horu doputuje slon, do Měřína zase velbloudi. Jako obvykle nezaháleli ani v Městském muzeu ve Svratce. 1. Na Ostrov pohody zavítají šermíři Kdo se chce vymanit z předvánočního shonu a srážkám s nákupními košíky, měl by o víkendu zakotvit na Ostrově pohody. Tradiční akci hostí od dnešního večera Městské divadlo ve Žďáře nad Sázavou. Nabídne například promítání o Aljašce, pohádky pro děti, folklorní vystoupení i poslechový večer plný dobré hudby. "Rodiny mnohou strávit v divadle dvě celá odpoledne. Na úplný závěr předvedou souboje rytíři z Flambergu," láká organizátorka Pavla Müllerová. Páteční program začíná v 18.00, v sobotu i v neděli se brány divadla otevřou v půl druhé. Prostor dostanou spolky a soubory z Jihlavy či Brna, ale většinu programu obstarají místní. "Ve foyeru divadla navíc mohou děti soutěžit, dělat perníčky nebo zpívat koledy," dodává Müllerová. 2. Tak trochu jiný zážitek: na "Rybovku" do kina Provozovatel žďárského kina má pro milovníky vážné hudby speciální dárek. Česká filharmonie připravila unikátní přímý přenos Rybovy České mše vánoční. Kdo v sobotu 20. prosince ve zavítá do kina Vysočina, přenese se zvukem i

8 obrazem do pražského Rudolfina. "Vstupenky na koncert stojí 250 korun. Za tuto cenu zažijete autentický zážitek s dokonalým zvukem bez zdlouhavé jízdy do Prahy a ušetříte i za výrazně dražší vstupenky, které zaplatí návštěvníci Rudolfina," láká programový vedoucí kina Aleš Hrbek. 3. Měřín ožije biblickým příběhem. I s velbloudy Velbloudi na Vysočině? Proč ne! V Živém betlému, který připravují Rybnikáři a přátelé vždy na Štědrý den, je můžete vidět hned dvakrát, a to v a hodin na prostranství nedaleko kostela v Měříně. "Představení bude mít opět zcela nový kabát, ale víc zatím neprozradíme," říká za organizátory Tereza Motyčková.Biblický příběh sehraje sedm desítek herců. "Ze zvířecích aktérů můžeme slíbit velbloudy, koně a psíka, který jakožto roční štěně bude s pastýři hlídat stádo oveček rovněž poprvé," uvedla Motyčková. Organizátoři připravují další mobilní tribuny, pojmou až dva tisíce diváků. Ať už bude mrznout, nebo bude mokro, v Měříně bude vonět také svařené víno. 4. Zelenohorský betlém dostane třetí patro i slona Už druhý advent po sobě vyřezávají žďárští farníci a jejich přátelé betlém pro poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Loni stihli z lipového dřeva vytvořit 62 figurek a také salaš, jesličky, palmy, dva vozy a další doplňky. Letos dokončují třetí patro i s okolní krajinou. "Budou tam i hlavní dominanty našeho města, také bychom rádi doplnili figurky řemeslníků, hrající si děti, kapličku se zvonkem, slona a podobně," popsal farář Vladimír Vojtěch Záleský z farnosti Nanebevzetí Panny Marie. Kompletní betlém slavnostně požehná 25. prosince ve na Zelené hoře. Na Boží hod budou klášterní bazilika ipoutní kostel otevřené pro veřejnost. Betlém bude k vidění až do konce vánoční doby. 5. Svratka se vrátí v čase o sto let zpátky Vánoční výstavy jsou ve Svratce fenoménem. Dvě poslední Vánoce v socialismu a Svět čokolády byly velmi úspěšné. Letos se návštěvníci vrátí do časů monarchie. "Výstavu jsme nazvali Vánoce za císaře pána, je to i připomínka stého výročí začátku 1. světové války. Vzpomeneme i to, jak vojáci slavili svátky v zákopech," říká správce muzea Martin Mudroch. Lidé nahlédnou do měšťanského salonu, chalupy nebo na císařský dvůr Františka Josefa I. A jak už je ve Svratce dobrým zvykem, lidé ochutnají nejrůznější dobové speciality. "Letos třeba škvarkové cukroví, zázvorky nebo švestkový salám," láká Mudroch. Výstava začíná na Štěpána ve a potrvá do 30. prosince, otevřeno je denně od 10 do 12 a od 13 do 16 hodin. Otevřena bude i stálá expozice, retro Jednota a prvorepubliková expozice. 6. Není sníh? Recesisté vezmou lyže na ramena Mnohem delší tradicí než oblíbený Hod kolejnicí je v Polničce Silvestrovský běh na historických lyžích. Fantazii se meze nekladou. Když nenapadne sníh, vezmou účastníci lyže na ramena a poběží uličkami obce. Loni se parta recesistů při výběru kostýmů inspirovala třeba Mrazíkem. Start je naplánován na u Šimáka. 7. Hned na Nový rok šlápnou do pedálů Protáhnout tělo, vyvětrat hlavu a popovídat s kamarády. Dlouhou tradici Novoročních vyjížděk neporuší žďárští cyklisté ani letos. "Sejdeme se jako obvykle na Nový rok v pravé poledne před Městským úřadem ve Žďáře nad Sázavou. Trasu upřesníme až podle počasí, obvykle šlapeme na Račín," říká předseda cyklistického oddílu TJ Žďár Jiří Štěpánek. Foto: Recesisté v Polničce si tradičně nenechají ujít Silvestrovský běh na historických lyžích. Loni se na start postavil Ivánek a s ním hned několik Marfuší z populárního Mrazíka.

9 FOTO / JIŘÍ BÁRTA Mutace - 5plus2 - Žďársko Vánoce lákají na betlém i brusle 5plus2 Datum vydání: Číslo: 48 Strana: 3 Jihlavsko Mutace: 5plus2 - Jihlavsko Časopisy - společnost a životní styl Na Jihlavsku lze strávit vánoční svátky hned několika způsoby. Volné dny nabízejí jak kulturní, tak i sportovní vyžití. Například přímo na Štědrý den si můžete jít zabruslit. JIHLAVSKO / Pořádně dlouhé volno letos nabízejí vánoční svátky. Pracujícím stačí vybrat si jen šest dní dovolené, aby doma mohli strávit celé dva týdny. Také proto je letošní nabídka nejrůznějších akcí daleko pestřejší než kdy jindy. Před rozbalováním dárků na zimní stadion Kdy: středa 24. prosince, 9.30 Kde: Horácký zimní stadion Jihlava Vánoce jsou svátky klidu, pohody a velkého množství jídla. S ohledem na poslední položku by ale měly být také příležitostí si společně zasportovat. Pro ty, kteří nechtějí jen lenošit a všechny přípravy už budou mít hotové, připravila Dukla Jihlava bruslení veřejnosti přímo na Štědrý den. Bude to jediné bruslení 24. prosince, jinak bude Horácký zimní stadion uzavřen. Bruslaři si ovšem užijí i v další sváteční dny. Na Boží hod jsou pro ně rezervovány hned čtyři hodiny a stejnou porci mohou absolvovat i o den později (oba dny jsou začátky v 9.00, 13.00, a 19.00). Vánoce bez betlémů? V Třešti nemyslitelné Kdy: od 26. prosince do 2. února Kde: Schumpeterův dům v Třešti a vybrané třešťské domácnosti Nejtradičnějším bodem ve vánočním kalendáři na Jihlavsku jsou jednoznačně betlémy v Třešti. Každý rok o Vánocích vybrané domácnosti ve městě postaví rodinný betlém a otevřou dveře návštěvníkům. Tato tradice trvá už 200 let. V současnosti je každoročně v období od 26. prosince do 2. února zpřístupněných více než patnáct domácích betlémů. Ty jsou komponovány jako dioráma, v němž se krajina vytvářená z pařezů, mechů a jiných přírodnin stupňovitě zvedá a přechází v krajinu malovanou. Konec roku na nejvyšším vrcholu Vysočiny Kdy: 31. prosince Kde: Javořice Letos uběhlo 35 let od úmrtí české spisovatelky Vlasty Javořické (vlastním jménem Marie Zezulková). A právě památce rodačky ze Studené na pomezí Vysočiny a Jihočeského kraje bude věnován letošní silvestrovský výstup na nejvyšší vrchol Vysočiny, 837 metrů vysokou Javořici. Hlavní trasa, na níž se vyráží v 10 hodin z náměstí svatého Jana Nepomuckého ve Studené, měří 15 kilometrů. Do cíle však lze dorazit i po jiných cestách, nástupní body jsou například v Řásné, Mrákotíně, Telči, Jihlávce nebo Studené. Slavnostní novoroční přípitek je naplánován na Měřín ožije biblickým příběhem. I s velbloudy

10 Kdy: 24. prosince, a Kde: prostranství u kostela, Měřín Velbloudi na Vysočině? Proč ne! Když vyrazíte jen kousek za hranice okresu, můžete je potkat. V Živém betlému, který připravují Rybnikáři a přátelé vždy na Štědrý den, je můžete vidět hned dvakrát, a to v a na prostranství nedaleko kostela v Měříně. "Představení bude mít opět zcela nový kabát, ale víc zatím neprozradíme," říká za organizátory Tereza Motyčková. Biblický příběh sehraje sedm desítek herců. "Ze zvířecích aktérů můžeme slíbit velbloudy, koně a psíka, který jakožto roční štěně bude s pastýři hlídat stádo oveček rovněž poprvé," uvedla Motyčková. Organizátoři připravují další mobilní tribuny, pojmou až dva tisíce diváků. Ať už bude mrznout, nebo bude mokro, v Měříně bude vonět také svařené víno. Zelenohorský betlém dostane třetí patro i slona Kdy: 25. prosince, Kde: poutní kostel sv. Jana Nepomuckého, Žďár nad Sázavou Už druhý advent po sobě vyřezávají žďárští farníci a jejich přátelé betlém pro poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Loni stihli z lipového dřeva vytvořit 62 figurek a také salaš, jesličky, palmy, dva vozy a další doplňky. Letos dokončují třetí patro i s okolní krajinou. "Budou tam i hlavní dominanty našeho města, také bychom rádi doplnili figurky řemeslníků, hrající si děti, kapličku se zvonkem, slona a podobně," popsal farář Vladimír Vojtěch Záleský z farnosti Nanebevzetí Panny Marie. Kompletní betlém slavnostně požehná 25. prosince ve na Zelené hoře. Foto: Zhruba šedesát účinkujících a k tomu i řada zvířat. To je každoroční největší živý betlém v Měříně, který je největší na Vysočině. FOTO / ARCHIV Foto: Třešťské betlémy jsou pojmem, který zná celá Česká republika. Kromě stálé expozice se 26. prosince otevřou i dveře třešťských domácností, které ukážou své domácí jesličky. FOTO / PETR LEMBERK Mutace - 5plus2 - Jihlavsko Šumavský Annín má svůj první vánoční strom. Korejskou jedli 5plus2 Datum vydání: Číslo: 48 Strana: 4 lm, ych Mutace: 5plus2 - Klatovsko Časopisy - společnost a životní styl Jehličnan zasadila před sedmnácti lety Marie Schozsmaierová. Dostala jej od brusiče při svěcení kapličky. ANNÍN / Šumavská vesnička Annín na Sušicku zažila historický okamžik. Vůbec poprvé září ve vsi na veřejném prostranství vedle místní kapličky ozdobený vánoční strom. Slavnostní rozsvícení ve středu večer přilákalo asi šedesát lidí, dokonce více než má samotný Annín obyvatel. Historickou chvíli si totiž nenechali ujít ani lidé z okolních osad nebo měst. "S myšlenkou ozdobit ve vsi stromek jsem si pohrával už léta, ale teprve letos jsem nápad zhmotnil. Oslovil jsem novou starostku Dlouhé Vsi Ivanu Vítovcovou. Myšlenka se jí líbila a všechno spolu s dalšími pracovníky obecního úřadu zařídila a vyjednala. Dík patří také místní pstruhové líhni, která poskytla elektrickou přípojku pro zapojení barevných světelných řetězů," vypráví annínský rodák Lukáš Milota. Annínu chybí klasický vesnický ruch

11 "Je škoda, že Annín nemá klasickou hospodu ani obchod, nejsou tu hasiči ani jiné spolky. Ve vsi je hotel, pár penzionů, kempy, v létě přijíždí hodně turistů, vodáků nebo houbařů. Obdivují místní přírodu, navštěvují kostel na Mouřenci, obnovenou prodejnu skla nebo nedalekou sklářskou manufakturu v Rajsku. Místní lidé se ale spolu moc nepotkávají a chybí tu ten klasický vesnický ruch a jinde zcela běžné "sousedské" akce. Snad se to změní. Možná tomu napomůže právě setkání u stromečku," dodává Milota. Podobné aktivity starostka Dlouhé Vsi Ivana Vítovcová vítá: "Byla bych ráda, kdyby se nám podařilo Annín trochu oživit. Budeme takové akce podporovat, vesnice to potřebuje," říká starostka. V Anníně vedle kaple svaté Anny září ozdobená korejská jedle. "Zasadila jsem ji před sedmnácti lety. Strom jsem dostala od jednoho brusiče, když se tu světila kaple. Místo jsem tehdy vybrala tak, aby vzrostlá jedle nepřekážela a zároveň byla dominantní," prozrazuje jedna z účastnic setkání u annínského vánočního stromu Marie Schozsmaierová. To, že strom teď potěšil všechny lidi ve vsi, vítá: "Je to paráda, jsem z toho šťastná," pochvaluje si. Slavnostní rozsvícení stromu spojili v Anníně s celorepublikovou akcí Česko zpívá koledy, kdy si lidé na různých místech v republice v jednu chvíli zazpívali šest vánočních písní. Známé koledy jako Nesem vám noviny nebo Narodil se Kristus Pán v Anníně zazpívaly desítky lidí. "Jsem překvapený. Žiji tady v Anníně už čtyřiašedesát let a něco takového se tu ještě nedělo," svěřil se pětaosmdesátiletý František Bucifal. "Jsem ráda, že je tu konečně nějaká společná akce, kde se sejde většina místních," radovala se třiadvacetiletá Lucie Hájková. "Je to výborné. Že se aspoň lidi dají trochu dohromady," dodal další místní občan a varhaník Josef Bárta. Premiérové rozsvícení vánočního stromu v Anníně si nenechala ujít ani Helena Pekárková z Kašperských Hor. "Přivedla mne sem láska k Annínu, láska k nedalekému Mouřenci, byla jsem zvědavá na krásný stromeček a chtěla jsem si zazpívat koledy," řekla. Strom bude vedle kaple zářit až do Tří králů V úvodu annínské slavnosti promluvil také místní kněz P. Tomas van Zavrel, který upozornil, že v kostele se koledy zatím nezpívají: "Obvykle zpíváme "živijo", když má někdo narozeniny a Pán Ježíš se narodil až v noci na 25. prosince a pak se vkostele zpívají koledy několik týdnů. Takže pro mě je trochu divné slyšet už nyní píseň, že se narodil Kristus Pán. Ale nejdůležitější je, že se tady lidé poprvé sešli u vánočního stromu a že je to akce, která spolčuje lidi. Vždyť i o tom jsou Vánoce. A pokud tomu setkání napomohou koledy, tak ať je lidé zpívají," řekl páter Zavrel. Společné zpívání u stromku zakončili lidé potleskem. "Bylo to pěkné, jsem ráda, že se něco takového tady v Anníně podniklo. Byla bych ráda, kdyby z toho byla tradice," zhodnotila setkání místní obyvatelka Marta Čechová. Vánočně ozdobený strom bude vedle annínské kapličky svítit každý den večer a před rozedněním, a to až do Tří králů. Foto: Annín má svůj první vánoční strom. U ozdobené a zářící sedmnáctileté korejské jedle si lidé společně zazpívali koledy. FOTO / LUKÁŠ MILOTA Mutace - 5plus2 - Klatovsko Na Cvilíně slouží půlnoční i silvestrovskou mši 5plus2 Datum vydání: Číslo: 48 Strana: 2 jas Bruntálsko Mutace: 5plus2 - Bruntálsko Časopisy - společnost a životní styl KRNOV Příjemné chvíle mohou po mnoha letech strávit lidé z Krnovska ve slavnostně vyzdobeném kostele napoutním vrchu Cvilín. Od Štědrého dne až do Nového roku se tam budou konat dvakrát denně

12 bohoslužby. Navštívitchrám Panny Marie Sedmibolestné bude možné od 9 do 17 hodin kromě dvouhodinové odpolední přestávky od do Oblíbená půlnoční začne 24. prosince od 21.30, 25. a 26. prosince tam slouží mši vždy od 10 hodin. Na Silvestra plánují mši s přivítáním nového roku ve "O Vánocích chodí na Cvilínský vrch hodně návštěvníků, proto jsme se rozhodli nechat otevřený kostel po většinu svátečních dnů. Letos v něm budeme vystavovat úplně nový, originální betlém," informoval otec Sebastián z řádu minoritů. Foto: Mutace - 5plus2 Bruntálsko Vánoční zvyky si lidé předávají mezi sebou po generacích 5plus2 Datum vydání: Číslo: 48 Strana: 10 MONIKA FILIPOVÁ Jižní Čechy Mutace: 5plus2 - Jihočeský kraj Časopisy - společnost a životní styl Vánoce jsou dnes komerční záležitostí. Dříve tomu bylo jinak. Dárky dostávaly jen děti. Pro dospělé bylo důležité, že se sešli. PÍSEK / Napéct cukroví, ozdobit stromeček, připravit štědrovečerní večeři a za zvuku koled napjatě čekat, co asi přinese Ježíšek pod stromeček. Většina lidí slaví nejhezčí svátky v roce podobně. Model této tradice se v rodinách přenáší z generace na generaci. Její historii zná ředitel Prácheňského muzea v Písku Jiří Prášek. "Vánoce v podobě, v jaké je slavíme dnes my, jsou výsledkem dlouhého vývoje," říká Jiří Prášek. - Vánoční svátky jsou oslavou narození Ježíše Krista. Předtím lidé nic podobného nedrželi? Vánoce slavili v podstatě už pohané před mnoha staletími. Nebyly to ale Vánoce v dnešním slova smyslu, které jsou spojené s oslavou narození Ježíše Krista. Pohané je slavili jako slavnost návratu nepřemožitelného slunce. Církevnavázala na oslavy slunovratu a zhruba od čtvrtého století se v tomto období slaví svátek narození Krista. - Jak to bylo s obdobím adventu? Adventní doba byla jako čtyřtýdenní ustanovená zhruba v jedenáctém století. Je to čas, kdy by se lidé měli duševně na tento svátek připravit. Svátek narození Páně připadá na 25. prosince. Protože dřív končil den večerem, nikoliv půlnocí, a večer už začínal pro lidi další den, svátky se slavily v předvečer. Takže 24. prosince, když zapadlo slunce, už pro naše předky začínal 25. prosinec. Proto například i svatý Mikuláš chodí v předvečer svátku, 5. prosince. - V čem vidíte největší rozdíl mezi dnešními Vánocemi a těmi v dřívějších dobách? Dnes je to převážně komerční záležitost. V minulosti měli duchovní podstatu. Naši předci Vánoce slavili mnohem skromněji než my dnes. Od konce 18. století si lidé stavěli doma betlémy, ke kterým dávali dárky pro děti. Jesličky stávaly v domácnostech až do Hromnic, tedy do 2. února. Drobné dárky se potom v dřívějších dobách dávaly jen dětem, stejně jako je malému Ježíškovi přinesli tři králové, dospělí si je nenadělovali. S dobou se to změnilo v obdarování všech. Prvotní ale dříve bylo, že se lidé sešli a oslavili spolu Štědrý den večeří. Během roku chodili po večeři spát, v tento den tomu tak nebylo, čekali na půlnoční. Aby si ukrátili čas, provozovali různé zvyky. Jsou jich desítky a dochovaly se dodnes, patří mezi ně například rozkrajování jablek.

13 - Kdy začali lidé zdobit vánoční stromek? Stromeček se v domácnostech postupně objevoval od poloviny 19. století. Nejprve ve městech. V Písku o něm máme zprávu už před rokem 1860, jako o novince. Na venkov přišel zhruba o čtvrtstoletí později. Naši předkové ho věsili ke stropu, což by v dnešní době uvítali asi hlavně rodiče. Uchránili by tak před dětmi sladkosti. Lidé na venkově stromky upevňovali tak, že použili řepu, kterou rozkrojili a do otvoru postavili stromek. Ten tehdy zdobili ozdobami z papíru, perníku, slámy, sušeného ovoce. Prostě tím, co měli k dispozici a zadarmo. Neměli peníze nazmar. - Nedílnou součástí výzdoby je v dnešní době také adventní věnec. Adventní věnce jsou typickým příkladem věcí, které ke stromku časem přibývaly. V Čechách byly naprosto neznámé. Stejně jako stromeček přišly i věnce z Německa. Když se nad tím zamyslíme, ani dnešní starší generace takovou věc neznala. O Vánocích děláme všichni spoustu věcí stejně, kupujeme dárky, zdobíme stromek, zpíváme koledy, pečeme cukroví. Člověk si říká, proč to všechno dělá. Není v tom nic realistického. Děláme to proto, že v nás přežívá kus tradice, dělali to naši rodiče a jejich. Z generace na generaci si předáváme tyto zvyky a každá k nim přidává něco nového. Podobně je tomu s vánoční hvězdou. - Proč na věnci zapalujeme každou adventní neděli jednu svíci? Svíčka dává světlo, které představuje Krista, který osvítil. Představuje nové světlo, které se dostalo naven, symbolizuje Kristovo narození a osobnost. - Je něco, co byste na dnešních Vánocích změnil? Mrzí mě, že se nám do vánočního času derou zvyky, které se nám nelíbí. Za minulého režimu komunisté přivedli dědu Mráze, který nám byl naprosto cizí. Neusídlil se tu. Po revoluci nastoupil ještě agresivněji Santa Claus, toho ale Češi, myslím, rychle vypískali. Ale řekl bych, že naprostá většina národa si nenechá Ježíška vzít a to je důležité, toho se musíme držet. Za minulého režimu komunisté přivedli dědu Mráze, který nám byl naprosto cizí. Po revoluci nastoupil ještě agresivněji Santa Claus. Foto: Betlémy jsou k vidění v těchto dnech v Prácheňském muzeu. O vánočních svátcích vypráví ředitel muzea Jiří Prášek. FOTO / MONIKA FILIPOVÁ, MAFRA Foto: U vánočního stromu na píseckém Velkém náměstí stojí letos originální slaměný betlém výtvarníka Jiřího Jedličky. FOTO / M. FILIPOVÁ, MAFRA Mutace - 5plus2 - Jihočeský kraj Ze zvonohry se budou linout tóny koled 5plus2 Datum vydání: Číslo: 48 Strana: 2 pš Blanensko, Boskovicko Mutace: 5plus2 - Blanensko a Boskovicko Časopisy - společnost a životní styl

14 KŘTINY / Z křtinské zvonohry v tamním barokním poutním chrámu Jména Panny Marie bude od 25. prosince až do Nového roku znít každý den pásmo koled. "Po poledním klekání ve a odpoledne od Odpolední čas se každý den posouvá o třicet vteřin až minutu, na Nový rok tedy zazní koledy až v Na Silvestra a Nový rok bude zvonohra hrát kromě výše zmíněných časů ještě ve 14.14," řekl duchovní správce křtinské farnosti Jan Peňáz. Pásmo trvá 17 minut a zazní při něm čtrnáct nejznámějších koled. Nechybí Narodil se Kristus Pán, Nesem vám noviny, Veselé vánoční hody, Tichá noc, Jak jsi krásné, neviňátko a další. Výrobu křtinské zvonohry inicioval koncem devadesátých let minulého století tamní děkan Tomáš Prnka. První zvony vznikaly ve zvonárně Petra Manouška v Praze-Zbraslavi. "Tento rod pochází z naší farnosti. Jeho otec měl dílnu v České u Brna. Při povodni v roce 2002, kdy voda Vltavy dosahovala v jeho dílně přes čtyři metry, vzaly za své již připravené modely. Proto se prvních patnáct zvonů nakonec odlévalo v Holandsku," vysvětlil kněz. Zvonohra má v současné době celkem 33 zvonů, celkové náklady na jejich pořízení přesáhly tři miliony korun. Hmotnost všech zvonů činí téměř dvě a půl tuny. "Radek Rejšek, varhaník z pražské Lorety, měl dokonce na zvonohru i koncert. Umožňují to elektromotory a připojená klávesnice, na níž lze naprogramovat až tisíc písní," dodal Peňáz. Mutace - 5plus2 - Blanensko a Boskovicko Největší dar? "Tím je Ježíš," říká páter 5plus2 Datum vydání: Číslo: 48 Strana: 1 Titulní strana Mutace: 5plus2 - Českolipsko Časopisy - společnost a životní styl I zatvrzelí ateisté na Vánoce zapálí svíčku na adventním věnci, zajdou na půlnoční mši nebo si zazpívají koledu. PáterPavel Maria Mayer, který se stará o baziliku sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí, má pro takové lidi pochopení. "Je jedno, co je do kostela přivede, pokud to byla dobrá vůle," říká ve vánočním rozhovoru, který našemu týdeníku poskytl. Rozpovídal se v něm například o tom, jací jsou věřící lidé v Sudetech. Více na stranách 2-3. FOTO / OTA BARTOVSKÝ Mutace - 5plus2 - Českolipsko Na Štěpána zaplní kostel i náměstí živý betlém 5plus2 Datum vydání: Číslo: 48 Strana: 3 lík Orlicko a Rychnovsko Mutace: 5plus2 - Orlicko a Rychnovsko Časopisy - společnost a životní styl ÚSTÍ NAD ORLICÍ / Okresní město Ústí nad Orlicí se stane o Vánocích a Silvestru dějištěm řady akcí. Dnes a zítra bude například patřit centrální Mírové náměstí od 9 do 18 hodin vánočním trhům. Pro betlémské světlo si mohou obyvatelé města zajít od 14 do hodin do kostela Nanebevzetí Panny Marie a přitom si také tento kostel prohlédnout. O půlnoci zde začne půlnoční mše.

15 Velkým zážitkem bývá na Štěpána v Ústí nad Orlicí živý betlém. Ten začne v 15 hodin na Mírovém náměstí vystoupením dětí z tanečního oboru orlickoústecké ZUŠ a pak Tři králové pozvou návštěvníky akce do kostela, kde bude čekat Josef, Marie a Ježíšek. "Na programu bude zvěstování pastýřům, koledy, průvod ke kostelu, svatá rodina, živá zvířata. Těšíme se, že lidé jako vždy přijdou v převlečení za pastýře a darovníky z Betléma. Můžou si přinést i lucerničky pro betlémské světlo," zvou zástupci fary. Na Silvestra se obyvatelé Ústí nad Orlicí sejdou na centrálním náměstí v 17 hodin. Vesele naladit by je měl živý koncert proslulé hradecké Lokálky. V 18 hodin dá starosta města Petr Hájek pokyn k odpálení ohňostroje. Foto: Někteří obyvatelé chodí k Ježíškovi převlečeni za pastýře. FOTO / P. BROULÍK Mutace - 5plus2 - Orlicko a Rychnovsko Dárek? Píšťala varhan 5plus2 Datum vydání: Číslo: 48 Strana: 1 TEREZA PAĎOUROVÁ Břeclavsko Mutace: 5plus2 - Břeclavsko Časopisy - společnost a životní styl Ve Valticích usilují o záchranu vzácného nástroje. Třeba i výstavou betlémů VALTICE / Bohoslužby se tu konají jen v zimě. Jinak sem lidé příliš nechodí. A tak ani netuší, že v kostele svatéhoaugustina ve Valticích jsou vzácné varhany. A právě ty se rozhodl zachránit Spergerův spolek. Aby nalákal lidi a ti se přišli na varhany alespoň podívat, připravil v předvánoční době v chodbách kláštera milosrdných bratří, ke kterémukostel patří, výstavu betlémů. Valtickým varhanům je už více než sto let. V roce 1911 je vyrobila dílna Františka Čápka a Maximiliána Zachystala v Kremži nad Dyjí a umístili je do historické skříně, která je bohatě zdobená a pravděpodobně pochází z roku Tomáš Kollár ze Spergerova spolku na ně před třemi lety měl hrát koncert. POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 3 Vánoční dárek: píšťala varhan Ve Valticích usilují o záchranu vzácného nástroje. Lidé si ho mohou prohlédnout při výstavě betlémů POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY 1 "Přišel jsem k nim, zapnul motor a ony začaly vydávat nepopsatelné zvuky. Koncert na ně nebyl možný. Varhany potřebují generální opravu," řekl si tehdy. Lidé mohou pomoci varhanům opět vrátit jejich lesk. Stačí, když si adoptují jednotlivé píšťaly. Je jich necelých šest stovek, čtyřicet z nich už má svého nového "majitele". Některé z nich jsou skutečně unikátní. "Našli jsme píšťalu, ve které jsou vyrytá jména a letopočet I díky tomuto nálezu nás napadla adopce. Ta jména tam byla napsaná asi za odměnu nebo nějaký velký počin. A proto se i jméno těch, kteří píšťalu adoptují, objeví v opravených varhanách," slíbil Kollár. Mohou tak lidem něco nabídnout za jejich dobrou vůli. "Dostanou také certifikát a příslušné finanční doklady. Někteří lidé dokonce adopci využívají jako netradiční dárek blízkým," uvedl Kollár. Adopce píšťaly stojí od dvou set korun výše. Nejenom na zvuku je poznat, že varhany potřebují ruku restaurátora jako sůl. Kromě stáří a dlouhé doby bez údržby na varhanech nechal stopu také červotoč a cínový mor. "Některé píšťaly pouze syčí, jiné jsou rozladěné tak, že se ani nedají naladit. Varhany mají plno složitých mechanismů a většina z nich už bohužel nefunguje," zmínil Kollár. Nejdříve chce spolek nechat opravit vzduchové hospodářství nástroje, tedy měch, motor a rozvody vzduchu. Kollárovým snem je pak rekonstrukce

16 skříně, která je z historického pohledu nejhodnotnější. "Je překrásná. Trochu jí ale na kráse ubírají moderní nevhodné nátěry. Ty se začínají odlupovat. Bortí se také zlacené ozdoby," popsal Kollár. Nápad na opravu podporují i místní lidé. "Velice se mi zamlouvá, že se někdo zhostil opravy varhan, které jsou podle mě jednou z největších historických památek v kraji," řekl Michal Šefara. Do varhan ale neinvestují pouze lidé, kteří se rozhodnou adoptovat si píšťalu. Veškeré výnosy z koncertů, vstupného a dalších akcí jdou také na opravu hudebního nástroje. "Peníze, které jsme zatím vybrali, jsme použili především na zaplacení různých posudků, návrhů oprav a podobně. K mému překvapení to byly nemalé částky," dodal Kollár. Právě nyní je možné v kostele svatého Augustina navštívit výstavu betlémů, která také není jen tak ledajaká. "Nejvíce si cením nejmenšího betlému. Je opravdu vzácný, jeho základna je z brazilského achátu. Skvělá byla také spolupráce s mateřskou školou, děti a paní učitelky nám udělaly krásný, nápaditý betlém ze dřeva. Celé výstavě vévodí domácí betlém milosrdných bratří, který je shodou okolností zhruba stejně starý jako varhany," prozrazuje Kollár. Foto: Chrámová kruchta nese vzácné varhany. Jejich historická skříň vznikla pravděpodobně v roce FOTO / ONDŘEJ GALBAVÝ Mutace - 5plus2 - Břeclavsko Betlémské světlo je v Praze, převzal ho kardinál Duka aktualne.cz Datum vydání: Číslo: 353 Domácí Internet - Zpravodajství Světlo zažehnuté v Betlémě se pak šíří po celém světě jako symbol Vánoc Praha - Betlémské světlo, novodobý symbol Vánoc, přivezli v pátek skauti do katedrály Praha - Betlémské světlo, novodobý symbol Vánoc, přivezli v pátek skauti do katedrály sv. Víta v Praze. Převzal ho tam kardinál Dominik Duka. Z vídeňského evangelického kostela už minulý týden přivezli světlo brněnští skauti. Nyní se přes ně a další lidi šíří po českých a moravských chrámech i domácnostech. V hlavním městě ho bude možné získat na více než dvou desítkách míst, bude třeba u budovy Českého rozhlasu a na magistrátu. Jako první zapálil betlémským světlem svíčku kardinál Duka, poté ho následovali další. V kapli bude světlo z Betléma hořet po celou dobu vánočních svátků. Kardinál popřál všem radostné Vánoce a požehnaný nový rok. Podotkl, že nejdůležitější by neměl být naklizený byt, ale světlo v srdcích. "Tradice roznášení betlémského světla mezi světadíly je novodobá záležitost, je jistou reakcí na 20. století a jeho války. Světlo totiž proráží tmu, dává směr a zahřívá," řekl Duka." Tradice betlémského světla přišla z Rakouska, poprvé přicestovalo do Lince v roce Do Betléma, místa narozeníježíše Krista, pro plamínek vždy cestují chlapec nebo děvče, kteří vykonali něco dobrého. Světlo zažehnuté v Betlémě se pak šíří po celém světě jako symbol Vánoc. Do Česka se Betlémské světlo poprvé dostalo po pádu komunismu a v rukou exilových skautů a skautek putovalo v prosinci 1989 až pod sochu svatého Václava v Praze. URL

17 Betlémské světlo je v Praze: Ve sv. Vítu ho převzal kardinál Duka Blesk.cz Datum vydání: Číslo: 353 Události Internet - Bulvární zpravodajství, společenské magazíny Betlémské světlo, novodobý symbol Vánoc, dnes přivezli skauti do katedrály sv. Víta v Praze. Převzal ho tam kardináldominik Duka. Z vídeňského evangelického kostela už minulý týden přivezli světlo brněnští skauti. Nyní se přes ně a další lidi šíří po českých a moravských chrámech i domácnostech. V hlavním městě ho bude možné získat na více než dvou desítkách míst, bude třeba u budovy Českého rozhlasu a na magistrátu. Jako první zapálil betlémským světlem svíčku kardinál Duka, poté ho následovali další. V kapli bude světlo z Betléma hořet po celou dobu vánočních svátků. Kardinál popřál všem radostné Vánoce a požehnaný nový rok. Podotkl, že nejdůležitější by neměl být naklizený byt, ale světlo v srdcích. "Tradice roznášení betlémského světla mezi světadíly je novodobá záležitost, je jistou reakcí na 20. století a jeho války. Světlo totiž proráží tmu, dává směr a zahřívá," řekl Duka." Tradice betlémského světla přišla z Rakouska, poprvé přicestovalo do Lince v roce Do Betléma, místa narozeníježíše Krista, pro plamínek vždy cestují chlapec nebo děvče, kteří vykonali něco dobrého. Světlo zažehnuté v Betlémě se pak šíří po celém světě jako symbol Vánoc. Do Česka se Betlémské světlo poprvé dostalo po pádu komunismu a v rukou exilových skautů a skautek putovalo v prosinci 1989 až pod sochu svatého Václava v Praze. URL Na Tři krále chodím koledovat jako Kašpar Brněnský deník Datum vydání: Číslo: 297 Strana: 7 HANA FLORIANOVÁ Rozhovor na konci týdne Regionální deníky - Jihomoravský kraj Na jižní Moravě pracuje v katolické charitě kolem třinácti set lidí. Potřebným se snaží pomáhat i o Vánocích. Jejich jedenapadesátiletý ředitel Oldřich Haičman říká: Brno Z projektanta ropných zařízení se stal vedoucím největší charitativní organizace na jižní Moravě. Oldřich Haičman vede Diecézní charitu Brno už víc než dvě desetiletí. "Občas se sice cítím beznadějně, ale rád vidím, že moje práce skutečně pomáhá," říká v předvánočním rozhovoru na konci týdne Deníku Rovnost. - Blíží se svátky. Mnoho vašich klientů je přitom nemůže prožít se svými nejbližšími. Jak se jim snažíte Vánoce zpříjemnit? V našich zařízeních jsou často lidé, kteří kouzlo Vánoc a rodinnou atmosféru nikdy nezažili. A charita se jim to snaží přiblížit. V domovech pro seniory děláme třeba vánoční besídky. Pro lidi bez domova zase podáváme večeři. Snažíme se tradici Vánoc nějakým způsobem oživit. - Jak na to lidé reagují?

18 Pamatuji si na jeden příběh, který se stal asi před deseti lety. V denním centru pro lidi bez domova jsme pořádali právě vánoční večeři. Po ní za mnou přišel asi šedesátiletý muž, který svůj život prožil ve špatných podmínkách a v osamění. Nikdy neměl rodinu. Se slzami v očích mi řekl, že díky nám poprvé ochutnal pomeranč. - Jednou z akcí, které letos na podporu lidí v nouzi pořádáte, je Strom splněných přání. Deník Rovnost se také rozhodl udělat radost několika dětem, které žijí v Domově svaté Markéty. Jak tam Vánoce vypadají? Těsně před svátky je na programu vánoční besídka. Děti si připraví různé scénky nebo taneční vystoupení. V azylových domech se často vyskytují děti, které jsou psychicky deprivované. Často patří k ženám, které z domu odcházejí kvůli násilí, a to samozřejmě má dopad i na dítě. Součástí péče jsou také služby, které jim pomáhají dostat se do normálního života. A právě zapojení dětí do příprav besídky je důležité. Pak nastává rozdávání dárků a přiblížení odkazu a smyslu Vánoc. - A co na Štědrý den chystáte pro lidi bez domova? Už o den dříve pro ně pořádáme štědrovečerní večeři. Většinou tam nepodáváme rybu. Někteří lidé ji nemusí. Obvykle se tedy dává řízek s bramborovým salátem. - Jak mohou lidé přispět charitě? Způsobů je hodně. Ideální jsou peníze, protože charita žije z příspěvků nebo dotací. Stále si ale musíme necelou polovinu nákladů pokrýt vlastní činností. Proto je ideální, když lidé darují trochu peněz. Pomůže nám ale i třeba staré oblečení nebo vybavení do domácnosti. - Mohou se lidé zapojit i přímo do chodu charitních zařízení? Určitě, především formou dobrovolnictví, kdy lidé pracují přímo s klienty. V současnosti jich na jižní Moravě máme asi dvanáct tisíc. Jsou to lidé, kteří působí přímo v našich zařízeních, ale i dobrovolníci, kteří chodí při Tříkrálové sbírce. - Co je pro lidi v nouzi o Vánocích nejdůležitější? Často se setkáváme s tím, že materiální nouze je mnohdy zástěrka pro to, že člověk si potřebuje popovídat s někým, kdo by s ním sdílel jeho trápení. A proto také slouží naše centra, protože jsou tam sociální pracovníci, kteří jsou schopní a ochotní takovému člověku naslouchat. - Stačí, aby lidé v nouzi jen přišli, nebo se i od nich očekává nějaká další aktivita? Člověk samozřejmě musí sám chtít. Jen jeden až tři lidi ze sta jsou schopní se z problémů dostat sami. Protože lidé, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní, ztrácejí motivaci. Proto potřebují doprovod a pomoc sociálního pracovníka. Okolí se na ně mnohdy dívá, že si za to mohou sami, ale není to úplně pravda. Člověk, který je už rok na úřadu práce, ztrácí návyky ráno vstát, obléct se nebo se umýt. Je třeba je motivovat a oni se na oplátku musí také snažit. - Co se dá dělat, aby o nich ostatní lidé tak nesmýšleli? Pořádáme často různé zážitkové akce. Nedávno jsme dělali Noc venku, aby si lidé na vlastní kůži vyzkoušeli, jaké to je. Ukazovali jsme tam také různé příběhy lidí, promítali tematický film. Je třeba zdůraznit, že tito lidé si pomoc opravdu zaslouží. - Jak se lidé do složitých situací, kdy musejí vyhledat charitu, nejčastěji dostanou?

19 Těch příčin je víc. Většinou za tím stojí rozpad rodiny. Nedá se říct, že by šlo jen o lidi s nízkým vzděláním. Často jsou to středoškoláci, vysokoškoláci, bývalí podnikatelé. Mohou to být lidé, kterým se vše rozpadlo kvůli tomu, že byli pořád v práci. Dá se říct, že skončit na ulici může úplně každý. My jsme nedávno udělali výstavu fotografií s herci městského divadla, kterou jsme nazvali Tenká hranice. Ta ukazovala, jak snadno se může člověk ocitnout bez prostředků. - Žije na jižní Moravě hodně lidí na hranici chudoby, kterým hrozí, že by služby charity mohli potřebovat? Podle oficiálních statistik se to pohybuje asi kolem desetiny populace jižní Moravy. A není to jen viditelná chudoba, kterou potkáme třeba na ulicích. Ale v mnohem větší míře jde o tu skrytou. Například chudé rodiny. Monitorujeme, jak na tom některé z nich jsou, a podle toho jim pomáháme. Důležitá je také pomoc psychická. Děti, které bydlí v azylových domech, se za to často stydí. Přestože třeba bydlí hned poblíž školy, domů chodí oklikou, aby nikdo nevěděl, kde skutečně žijí. - Vaši lidé pomáhají i v zahraničí. Letos na podzim byli například na západní Ukrajině. Co přesně tam dělali? Pomáháme tam přes Charitu Znojmo. Třeba v Zoločivu, kde je nemocnice, v níž leželo mnoho zraněných. I tam byly demonstrace. Už dříve jsme tam byli a viděli zaostalé vybavení. Sehnali jsme některé nové. V listopadu jsme to vše jeli předat. - Byla poznat i v Zoločivu situace na východě země? V době, kdy jsme tam byli, už panoval klid. Ale někteří lidé z tamní charity, kterou jsme pomohli založit, odjeli na východ, aby pomáhali. - Dostávají se vaši lidé v zahraničí i do nebezpečných situací? Ano, jsme označení jako humanitární pracovníci. Žádná další speciální opatření nemáme. Ovšem když jsme třeba v roce 1992 pomáhali v Jugoslávii, museli jsme používat i neprůstřelné vesty, protože jsme jezdili na nebezpečná území. - Kam jinam do zahraničí se zástupci charity vydávají? V současné době česká charita působí asi ve dvaadvaceti zemích na čtyřech kontinentech. Destinací je hodně. Často to bývá po přírodních katastrofách. - Příští rok to bude třiadvacet let od doby, kdy jste se stal ředitelem. Co se vám za tu dobu povedlo a co by se naopak mělo ještě zlepšit? Určitě se povedlo, a není to jenom moje zásluha, vybudovat velkou organizaci. Dnes má charita brněnské diecézetřináct set zaměstnanců. Když jsme se bavili s našimi rakouskými kolegy, říkali, že to, co my jsme tady vybudovali za dvaadvacet let, u nich trvalo celé století. Co mi naopak stále víc dělá starosti, je získávání podpory od veřejné správy. Politici se každé čtyři roky vymění a člověk si znovu musí vydobýt svou pozici. - Původně jste vystudoval něco úplně jiného. Co vás motivovalo k práci v charitě? Moje pohnutky byly tehdy docela nízké. Firma, ve které jsem pracoval, krachovala a já hledal novou práci. Známý nabiskupství mi řekl, že se zakládá charita v Brně, jestli to nechci zkusit. Tak jsem to udělal a do výběrového řízení jsem se přihlásil jen já. O rok později už jsem měl i nějaké další pracovníky a začali jsme jezdit do zahraničí. - Mnozí lidé mají představu, že ředitel jen sedí v kanceláři. Chodíte i přímo mezi klienty?

20 Administrativa je hodně ubíjející a občas potřebuji z kanceláře prostě vypadnout. Hodně mi dává i to, že vyjíždím někam do zahraničí. Když se člověk pak vrátí, tak si říká: Zlatá Česká republika. Je pro mě důležité získávat náboj a vidět, proč musím dělat tu sisyfovskou práci s politiky a úřady. - Zapojujete se i do nějakých veřejných akcí? Jsem člen jedné tříkrálové skupinky společně s dalšími lidmi z vedení charity. Já jsem Kašpar a moji dva kolegové pak Melichar a Baltazar. Koledujeme ve všech veřejných institucích tady v Brně. Chodíme na radnice, na krajský úřad, k ombudsmance, na magistrát a snažíme se přesvědčovat odpovědné osoby, aby do sbírky přispěly. - Jak vlastně trávíte volný čas a jakým způsobem si snažíte odpočinout od práce? Sem tam sportuji, běhám nebo jezdím na rotopedu. Občas vyrážíme s dětmi na výlety. Relaxace samozřejmě musí být. Ale moje práce je hodně časově náročná, takže tomu člověk musí věnovat víc než osm hodin denně. Proto se těším, že si aspoň teď o Vánocích trochu odpočinu. - Práce v charitě bude asi vždy nekonečná a nikdy nedokáže uspokojit všechny. Vždy bude někdo potřebovat pomoc. Necítíte z toho beznaděj? Někdy ano. Lidí, kteří potřebují pomoc, stále přibývá. Specializujeme se mimo jiné i na poradenství pro lidi v dluhové pasti. A za poslední dva roky se zvýšil počet zadlužených lidí asi o třetinu. Člověk se cítí bezmocný, protože to nemůže zastavit. - Zanedlouho začne další ročník Tříkrálové sbírky. Kolik se vybralo v roce 2014? Loni jsme na jihu Moravy vybrali skoro dvacet milionů korun. Zapojilo se do toho dvanáct tisíc koledníků. Cílem sbírky však není jen vybrat peníze. Jde taky o to vnést požehnání do domácností. To přinášejí právě koledníci. Druhý cíl je, abychom naučili děti, že je potřeba se rozdělit se sociálně potřebnými. Také se tím snažíme vychovávat veřejnost, aby byli sociálně sdílní. A třetí cíl je výtěžek. Peníze pak pomůžou potřebným. - Kolik dobrovolníků se do sbírky zapojí na jihu Moravy letos? Poslední součet děláme až kolem druhého ledna, kdy sbírka začíná. V současnosti máme už kolem čtyř a půl tisíce skupinek koledníků. Kdo by se chtěl zapojit, má ještě možnost. Foto: BEZ JEŽÍŠKA Brněnský deník Datum vydání: Číslo: 297 Strana: 3 Brno Regionální deníky - Jihomoravský kraj V JESKYNI. Přes šedesát let starý betlém z lipového dřeva postavili dělníci v brněnské katedrále svatého Petra a Pavla. "Heřman Kotrba ho vyřezával tři roky. Zvláštnost je, že se skládá z bloků dřeva s několika sochami," řekla mluvčí brněnského biskupství Martina Jandlová. Postavu Ježíška však budou návštěvníci v jesličkách zatím hledat marně. "Uložíme ho do jeskyně ke svatému Josefovi a Panně Marii až na Štědrý den," vysvětlila Jandlová. O svátcích si betlém lidé prohlédnou od sedmi hodin ráno do půl sedmé večer. Na Štědrý večer pak pouze od čtyř hodin odpoledne.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 9. 11. - 15. 11. 2013 Opravené Šimkovy sady v Hradci Králové jsou již otevřené veřejnosti. Ač ještě zbývají dvě kolaudace, lidé se již mohou parkem bezpečně procházet. Sady

Více

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích.

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. ZNALEC ADVENTU Kvízová hra Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. Obsahuje: Tři sady otázek pro postupné rozšíření hry Tři sady hvězd

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Kam na výlet: Hrady a zámky ožívají vánočním ruchem

Kam na výlet: Hrady a zámky ožívají vánočním ruchem Publikováno na Prima Nápady (http://napady.iprima.cz) Domů > Kam na výlet: Hrady a zámky ožívají vánočním ruchem Kam na výlet: Hrady a zámky ožívají vánočním ruchem Hrady i zámky se obvykle v zimním čase

Více

pro školní rok 2015/16

pro školní rok 2015/16 Občasník DM č.2 pro školní rok 2015/16 Kde se vzalo stavění betlémů? Jesličky patří k tradičním symbolům Vánoc. V Česku se staví zhruba od roku 1562. Tento zvyk je spojován s příchodem jezuitského řádu

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

V Á N E K. Závěr liturgického roku v duchu parusie aneb Co nás čeká po smrti

V Á N E K. Závěr liturgického roku v duchu parusie aneb Co nás čeká po smrti Ročník 08, číslo 11, 25.11.2012 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Závěr liturgického roku v duchu parusie aneb Co nás čeká po smrti Dnes v církvi slavíme Krista Krále, poslední neděli v liturgickém

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK PROSINEC 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Foto Josef Gerhát RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU NABÍDKOU V OBCÍCH

Více

Vánoční besídka IV. A

Vánoční besídka IV. A Vánoční besídka IV. A Svazek 1, Vydání 1 Prosinec 2015 Základní škola a Gymnázium Vodňany Časopis dětí ze Základní školy Bavorovská ve Vodňanech Uvnitř tohoto vydání: Nejdůležitější body: Hedvábná stezka

Více

Titulek: Datum: Charakteristika, popis akce: Místo konání: Web organizátora : Titulek Datum: Charakteristika, popis akce: Místo konání:

Titulek: Datum: Charakteristika, popis akce: Místo konání: Web organizátora : Titulek Datum: Charakteristika, popis akce: Místo konání: Advent v Jilemnici Titulek: Adventní podvečery v Tržnici řemesel - tvořivé dílničky. Datum: 27.11.2015, 16:00-19:00 Charakteristika, popis akce: Co budeme tvořit? Adventní a vánoční dekorace, korálkování,

Více

Infolisty. Azylového domu Písečná

Infolisty. Azylového domu Písečná Infolisty Azylového domu Písečná Listopad Prosinec 2016 Svátky 17. 11. Den boje za svobodu a demokracii 17. listopad, po světě známý jako Mezinárodní den studenstva, se v Česku vztahuje ke dvěma historickým

Více

Infolisty. Azylového domu Písečná

Infolisty. Azylového domu Písečná Infolisty Azylového domu Písečná Leden Únor 2017 Významné dny 6. 1. Tři králové 12. 1. Světový den manželství 27. 1. Mezinárodní den památky obětí Holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti 28.

Více

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA (Vánoce) Zjisti jak a kdy se slaví Vánoce nebo konec roku u vás, v Brazílii. Vyrob pozvánku k vám pro děti z Česka. Napiš na ni, co je pro vaši zemi zajímavé a typické. Vánoce ve Francii Vánoce v Austrálii

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sborový dopis - září 2009 Co se tu stalo o prázdninách?...byly dokončeny opravy věže horního kostela! Věž je opravdu

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov V roce 2006 bylo u nás registrováno ve třech oddílech celkem 68 členů, z toho oddíl děvčat Slunečnice měly 5 světlušek, 8 skautek, 2 rangers a 4 vedoucí. Oddíl

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

číslo 10 prosinec 2013

číslo 10 prosinec 2013 číslo 10 prosinec 2013 Krásné Vánoce 2013 Opět se nám přiblížil nejhezčí čas roku. Ano, opět jsou Vánoce. Vánoce, čas radosti, veselosti a vzájemného porozumění. Tento krásný čas milují nejen naši nejmenší,

Více

ADVENTNÍ PROGRAM 2016: OBZVLÁŠTĚ VYPEČENÉ VÁNOCE s císařem pekařem a jeho dvorem

ADVENTNÍ PROGRAM 2016: OBZVLÁŠTĚ VYPEČENÉ VÁNOCE s císařem pekařem a jeho dvorem ADVENTNÍ PROGRAM 2016: OBZVLÁŠTĚ VYPEČENÉ VÁNOCE s em pekařem a jeho dvorem Sobota 26. 11. 2016 - řemeslné dílny a Velký sál bývalého konventu klarisek k expozici Živá hudba českokrumlovská folková kapela

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Příprava na Vánoce. Mikuláš

Příprava na Vánoce. Mikuláš Příprava na Vánoce Advent Advent je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a

Více

MEDIA MONITORING. Vyhotoveno: Téma: Armáda spásy. NEWTON Media, a.s

MEDIA MONITORING. Vyhotoveno: Téma: Armáda spásy. NEWTON Media, a.s MEDIA MONITORING Vyhotoveno: 23.12.2016 Téma: Armáda spásy NEWTON Media, a.s. 2016 obchodni@newtonmedia.cz www.newtonmedia.cz Přehled zpráv 12.12.2016-23.12.2016 Armáda spásy 5plus2 Chtěla jsem pomoci

Více

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni Bulletin obecně prospěšné společnosti Zajíček na koni Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni www.zajiceknakoni.cz Obsah: Úvodní slovo... 3 Podzim v Bleu de Ciel... 4 KPZ nezná zimní spánek... 5 Kavárna

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 VÁNOCE V EVROPĚ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_19 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Hana Londová Datum:

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

Světlo z Betléma v 14 h U kapličky v Sibřině

Světlo z Betléma v 14 h U kapličky v Sibřině Světlo z Betléma 24. 12. 2016 v 14 h U kapličky v Sibřině Již tradičně pro vás přivezeme do Sibřiny ke kapličce na Štědrý den světlo, jež bylo zažehnuto v místech narození Ježíška. Přijďte se společně

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 30. 11. - 6. 12. 2013 Zveme Vás na bohatou nadílku kulturních akcí na Hradecku. Druhý adventní víkend: Královéhradecké informační centrum spolu s Hradeckou kulturní a vzdělávací

Více

Investice. Co letos plánují skiareály. Metro rubrika: Finance - strana: 10 - autor: ČTK

Investice. Co letos plánují skiareály. Metro rubrika: Finance - strana: 10 - autor: ČTK Investice. Co letos plánují skiareály Metro - 11.4.2017 rubrika: Finance - strana: 10 - autor: ČTK 5 Na české hory dorazilo v zimě o pětinu víc lyžařů než v předchozí sezoně ČRo Radiožurnál - 10.4.2017

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

KRONIKA PROSINEC 2016

KRONIKA PROSINEC 2016 KRONIKA PROSINEC 2016 ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU U KAPLIČKY V neděli 4.12. děti ze ZŠ a MŠ zpívaly u kapličky. Místní se sešli na hezké akci, do které se pod záštitou obecního úřadu kromě školy zapojily

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Vánoce u nás a ve světě

Vánoce u nás a ve světě Rozdělení dílen na projektový den 1. Vánoční ní zvyky Vánoce u nás a ve světě 4. 9. ročník Popis: Vánoční zvyky u nás doma, odlévání plovoucích svíček, ochutnávka cukroví z jiných rodin. psací potřeby,

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitňování výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: 14. Rozvoj

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Velká města Kraje Vysočina

Velká města Kraje Vysočina Velká města Kraje Vysočina Vypracování: o Krátké informace k velkým městům Kraje Vysočina Třebíči, Havlíčkovu Brodu, Žďáru nad Sázavou o Kontrolní úkoly: 1) Multiple Choice 2) Informační prospekt pro turisty

Více

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy Mise: Dlouhodobě zachovat a podpořit atmosféru tradičních Vánoc s naším Ježíškem. Proměnit roztříštěnou podobu veřejné vánoční atmosféry, skrze jednoznačný symbol Našeho Ježíška a znovu vytvořit kouzlo

Více

Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 portfolio I. stupně zpracovala: Mgr. Alena Štemberová

Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 portfolio I. stupně zpracovala: Mgr. Alena Štemberová Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz portfolio I. stupně zpracovala: Mgr. Alena Štemberová Na pondělí 21. prosince si paní učitelky pro děti I.

Více

Fotoročenka 2013 Strana 1 (celkem 10) Příloha výroční zprávy 2013

Fotoročenka 2013 Strana 1 (celkem 10) Příloha výroční zprávy 2013 Fotoročenka 2013 Strana 1 (celkem 10) Příloha výroční zprávy 2013 1. Hudební a estetické vzdělávání mládeže 2013 Na plese Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice vystoupil VUS s krátkým

Více

Filharmonie zahraje na pardubické univerzitě 14.11.2013 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Pardubický

Filharmonie zahraje na pardubické univerzitě 14.11.2013 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Pardubický Mladá fronta DNES Filharmonie zahraje na pardubické univerzitě 14.11.2013 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Pardubický (gg) Univerzita Pardubice PARDUBICE Výročí událostí spjatých se studenty, které se uskutečnily

Více

Téma: MINULOST A SOUČASNOST VÁNOC

Téma: MINULOST A SOUČASNOST VÁNOC Multikulturní a multireligiózní výchova projekt Téma: MINULOST A SOUČASNOST VÁNOC Vypracovaly: Andrea Petrová Pavlína Brabcová Dagmar Mysíková 1. Identifikace tématu Tématem jsou Vánoce v minulosti a současnosti,

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitňování výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: 19. Rozvoj

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA LISTOPAD 2016 ŽÁCI ZŠ V měsíci říjnu jsme často chodili do přírody a užívali si podzimního počasí. Zúčastnili jsme se slavnostního

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Nabídka lokalit Akce památky

Nabídka lokalit Akce památky Nabídka lokalit Akce památky Pokud se budete chtít na cokoliv zeptat, pište na pamatky@brontosaurus.cz. PLUMLOV Paní místostarostka se nám ozvala s nabídkou pořádat zde pracovní víkendovky. Rekonstrukce

Více

číslo 60 červen 2014

číslo 60 červen 2014 číslo 60 červen 2014 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou mimořádné vydání Ústeckého zpravodaje, který vydává obec Ústí u příležitosti 625. výročí od první písemné zmínky o obci Ústí. Víte, že v

Více

Zámecké listy. Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Číslo 44. prosinec 2013. Prosinec

Zámecké listy. Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Číslo 44. prosinec 2013. Prosinec Domov Pod Lipami Smečno poskytovatel sociálních služeb Číslo 44. prosinec 2013 Zámecké listy Prosinec je podle gregoriánského kalendáře dvanáctý a poslední měsíc v roce. Má 31 dní. Prosinec začíná stejným

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Jihlavské listy. Třebíčský deník

Jihlavské listy. Třebíčský deník Jihlavské listy 18.08.2015 - (jv) - Kultura - str. 09 Vernisáž a dvě nové knihy o historii Brtnice BRTNICE - Dvě knihy o historii Brtnice budou představeny v nadcházejících dnech. Výstava obrazů Aloise

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION Název: Náš region Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda /4.-5. ročník Datum vytvoření

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008 ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU SHM Újezd u Brna 2008 V Újezdě u Brna 15. března 2008 členská základna Na konci školního roku 2006/07 měl náš Klub 204 členů. V současné době, tedy v březnu 2008 se pohybujeme na

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 Obec: IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Kino: Ne 1.12.2007 v 18.00 hod. KDYŽ si

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště)

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 3/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz RODINNÉ CENTRUM OSLAVILO

Více