LiaporNews speciál: sportovní stavby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LiaporNews speciál: sportovní stavby"

Transkript

1 liapornews 2_2008 Časopis pro architekty projektanty a stavebníky LiaporNews speciál: sportovní stavby Toto číslo Liapornewsu je zaměřeno především na realizaci sportovních staveb. Fotbalový stadion Slavie Praha, multifunkční aréna v Karlových Varech, fotbalový stadion pro EURO to jsou tři z mnoha sportovních staveb, které se realizují ze stavebních prvků z Liaporu. Jedná se o dodávky dílů z lehkého betonu, zdícího systému i transportbetonu. Letošní rok je opravdu sportu nakloněn. Karlovarští hokejisté to dotáhli do finále extraligy (multifunkční hala v K. Varech), slávisté oslavili titul ve fotbale na novém stadionu, hraje se fotbalové EURO a čeká nás olympiáda v Pekingu. Dobrý důvod k tomu, abychom představili možnosti využití Liaporu právě na konkrétních realizacích. (více na str. 2 5) Z obsahu Téma 8 Energetický štítek obálky budovy Novinky 5 Využití lehkého Liaporbetonu v konstrukcích stadionů Co vás zajímá? 6 Developerský projekt lokalita U Kovárny

2 Rok rekordů pro Lias Vintířov a pohled do budoucna na východ Obrat ve výši 750 milionů korun a hrubý zisk 95 miliónů před zdaněním, to jsou základní čísla za loňský rok, která schválila valná hromada výrobce stavebního materiálu Lias Vintířov. Multifunkční fotbalový areál SK Slavia Praha - fotbal a.s. Výstavba stadionu započala v říjnu 2006 a 8. května 2008 byl slavnostně otevřen. Veškeré informace lze najít na zdívek na takové stavby, jako například stadion Slavie Praha v Edenu, multifunkční hala nebo obchodní dům Globus v Karlových Varech, bytové objekty Nová Harfa v Praze nebo průtah městem Karlovy Vary. V letošním a příštím roce chystáme masivní investice v celkové výši takřka 250 milionů korun. Například do odsíření a dospalování investujeme 75 milionů, 130 milionů do modernizace prefa výroby a 30 milionů jde do výroby vibrolisů. Kromě toho firma vstoupila také do developerských projektů a prvním z nich je vý- Ředitel Rudolf Borýsek k tomu řekl: Rok 2007 byl pro Lias velmi úspěšný, mohu říci, že to byl doslova rok rekordů. Získali jsme ocenění Firma roku Karlovarského kraje, obrat narostl o 20%, vyrobili jsme nejvíce kubíků Liaporu v historii a úspěšně jsme vstoupili na polský trh. Výrobce stavebních hmot a materiálu Lias Vintířov zaměstnává více než 200 lidí s průměrnými platy přes 25 tisíc korun. Je dodavatelem prefabrikací, lehkého betonu a vy- stavba rodinných domů v Otovicích. Firma Lias Vintířov má tři dceřiné společnosti: Liadur, což je v současné době největší evropské sdružení výrobců protihlukových stěn, Kago, výrobce kachlových kamen a krbů a Ages, což je polská obchodní společnost, ve které získal Lias důležitý blokační podíl. Budoucnost vidí ředitel Borýsek v orientaci na export. Už vloni šlo 40% naší produkce za hranice. Velký potenciál vidím v zemích bývalého Sovětského svazu, řekl Borýsek. (pga) Project manager: ARCADIS Project Management s.r.o. Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., divize Čechy o.z. Projektant: Architektonický ateliér OMICRON-K - Ing.Arch. Martin Kotík, Ing.Arch. Daniel Dvořák, Ing. Arch. Leoš Zeman Výrobci prefa dílců z LC: Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s. Prefa Praha a.s. Použitím lehkého betonu v tribunových lavicích došlo oproti použití běžného betonu k výraznému snížení stálého zatížení, což pro tribunový nosník znamenalo zmenšení stálého zatížení. Došlo tak k úspoře konstrukčního materiálu tribunových nosníků. Značný objem tribunových dílců vyrobených z lehkého betonu má příznivý vliv i na snížení zatížení sloupů a základů. Osvědčené detaily vzájemného propojení lavic a jejich uložení na tribunové nosníky byly převzaty z liberecké haly. Tiráž LiaporNews Šéfredaktor: Petr Gardner, Redakční rada: Ing. Rudolf Borýsek, Ing. Pavel Bursík, Jan Štefánik, Ing. Kateřina Viktorová, Ing. Michala Hubertová, Ph.D. Adresa redakce: LiaporNews, Lias Vintířov, LSM, k.s., Vintířov, tel , fax , elektronická adresa: Adresa šéfredaktora: Petr Gardner, Zahradní 311, Loket, tel elektronická adresa: (texty), (foto) Grafická úprava, předtisková příprava: Pro Lias Vintířov, LSM, k.s. vydává Mgr. Petr Zahradníček, Gardner production Registrace: MK ČR E LiaporNews vychází čtvrtletně. Prefabrikované dílce z lehkého betonu Stavba stadionu je založena na železobetonových pilotách a nese střechu z oceli, která kryje prostory pro diváky. Nosnou konstrukci vlastního stadionu tvoří železobetonový montovaný skelet s příčnými rámy. Vlastní hlediště tvoří prefabrikované lavice průřezu L, doplněné vstupy, parapety a schodišťovými stupni vyrobené z lehkého betonu. Fasády jsou zateplené. Příčkové stěny jsou vyzděny akustickým zdícím systémem Liapor. Na obrázcích je znázorněna vizualizace dokončené stavby. Projektant navrhnul na tribunové lavice lehký beton LC 35/38 D 1,8 XF4, XC4 V5 s požadavkem na pohledovost betonu s celkovou plochou vadných míst pohledového betonu 1%. Výrobce použil lehký samozhutnitelný beton v konzistenci Slump Flow 650 mm (rozlití obráceným Abramsovým kuželem), který měl ve vysušeném stavu průměrnou objemovou hmotnost 1730 kg/m 3, pevnost v tlaku 47 MPa a statický modul pružnosti 25 GPa. V první etapě byly dodávány prefabrikované tribunové lavice a schodišťové stupně z lehkého betonu v hodnotě téměř 20 mil. Kč. 2 Liapornews 2_2008

3 Zdivo Liapor V druhé etapě se společnost podílela na dodávkách tvarovek Liapor v celkovém objemu cca ks. Jednalo se o tvarovky Liapor SL, Liapor M 300, Liapor M 175 a překlady. Tvarovka Liapor SL je i při požadavku na zvýšený tepelný odpor obvodových stěn vhodná pro jednovrstvé zdivo (R=4,7 m 2 KW -1 při omítnutém zdivu tloušťky 430 mm) a pro objekty s nízkou spotřebou energie. Tvarovka vyrobená jen z přírodních materiálů je snadno recyklovatelná a vyznačuje se garantovanou požární odolností. Základní výrobní komponent -lehké kamenivo Liapor - je stabilní až do teploty 1000 C a je klasifikován jako nehořlavý materiál (stupeň A). Z hlediska vlhkostních poměrů se zdivo z Liaporu vyznačuje téměř nulovou vzlínavostí a pomalým transportem vlhkosti při dlouhodobé životnosti (podobné jako u tradičního cihelného zdiva). Tvárnice řady Liapor M jsou naopak konstruovány tak, aby dosáhly velmi vysokého indexu vzduchové neprůzvučnosti při co nejmenší tloušťce zdiva. Akustické vlastnosti vnitřních příček mají pro zdraví a pohodu člověka zásadní význam. Hodnotou stanovující schopnost zdiva pohltit zvuk je tzv. akustický útlum (vzduchová neprůzvučnost), který mezi místnostmi v budovách musí vyhovovat ČSN Vzduchová neprůzvučnost závisí do značné míry na plošné hmotnosti stěny, vliv na ni má však i struktura použitého materiálu. Komůrkový efekt, ke kterému dochází díky mezerovitosti tvárnic z Liaporu způsobuje, že tvárnicové zdivo má vyšší akustický útlum než dělicí stěny (nosné i nenosné či příčky) z jiných klasických zdicích materiálů při stejné plošné hmotnosti. Tvarovky Liapor jsou standardně určeny pod omítku, avšak díky své zajímavé struktuře bylo umožněno použít zdivo jako režné, bez omítek. Společnost Lias Vintířov reagovala na poptávku trhu a od loňského roku nabízí specielní tvarovky pro pohledové zdivo pod obchodním názvem Liapor R. Pohledové zdivo Liapor vhodně doplňuje stávající nabídku stavebního materiálu Liapor a je vyhledáváno stále více, jedním z důvodů je návrat k přírodním stavebním materiálům, u nichž je možno docílit ve spojení se stavebně fyzikálními vlastnostmi natolik atraktivní vzhled, že další úprava je nadbytečná. Tomuto trendu nahrává i úspora nákladů při použití pohledového zdiva během výstavby. S pohledovým zdivem Liapor lze vytvořit velmi esteticky zajímavé interiéry při zachování všech výhod zdiva z lehkého keramického betonu. Mezi tyto výhody patří především mrazuvzdornost, vysoká životnost, požární odolnost a dobré akustické vlastnosti. Pohledové zdivo nachází uplatnění zejména pro stěny výrobních a sportovních hal, kancelářských a technických prostor a pro ostatní neomítané nosné i nenosné příčky v chodbách, suterénech, sklepích a koridorech. Pohledového zdivo má díky přírodnímu materiálu s pravidelnou strukturou a stálou barevností nevšední, příjemně působící povrch. fotografie: Liapornews 2_2008 3

4 Výstavní, sportovně kulturní a kongresové centrum v Karlových Varech Tuhnicích Koncepce návrhu Výstavního a sportovně kulturního centra v Karlových Varech Tuhnicích vychází z funkčních návazností dvou hlavních objektů, víceúčelové haly s kapacitou diváků a tréninkové hokejové haly se zázemím hokejového oddílu, včetně menší galerie pro asi 100 diváků, propojených spojovacím objektem obsahujícím společné technologické zázemí. Tato skladba a situování vytváří v území základní architektonický tvar v návaznosti na stávající stadion připomínající hmotu podkovy, která svými rozměry připouští umístění velkých objemů obou staveb. Po dokončení bude karlovarská multifunkční hala jedním z nejmodernějších komplexů svého druhu ve střední Evropě. V aréně bude spodní část tribun zasouvací (teleskopická), což umožní přizpůsobit dispozici interiéru podle typu a velikosti akce. Prostor arény bude možno po spuštění projekčního plátna a protihlukových závěsů změnit na velkokapacitní multifunkční kino a doslova za několik hodin po filmovém přestavení se zde po instalaci pódia, nazvučení a nasvícení může konat například koncert populární kapely, divadelní představení nebo televizní show. Největší část hlediště bude přístupná pohodlně po galerii na 3. nadzemním podlaží (v úrovni hlavního vchodu bez nutnosti překonávání výškových bariér). Rozměry ledových ploch, resp. vnějšího hrazení jak arény, tak i tréninkové haly komplexu bude možno nastavit až na 8 modifikací velikosti. Schválení velmi očekávané stavby se karlovarský region dočkal 23. listopadu Výstavba multifunkční arény začala v lednu 2007 a v červnu 2007 se zahájila výstavba skeletu. Investorem stavby je město Karlovy Vary, autorem návrhu Ing. Arch. Antonín Buchta a projektantem prefabrikované konstrukce PBK Čížek, a.s., Chrudim. Žádoucí snížení hmotnosti konstrukčních dílců hlediště bylo zajištěnou výrobou z lehkého betonu. Tribunové lavice a stěny vstupních koridorů v hledišti multifunkční haly byly vyrobeny z lehkého betonu s využitím kameniva Liapor ve výrobně LIAS Vintířov, Lehký stavební materiál k.s. Lehký beton použitý pro výrobu se vyznačuje nízkou objemovou hmotností, relativně vysokou pevností a výbornou zpracovatelností. Pro tribunové lavice se dvěma druhy průřezů (tvar L a dvojité L ) a maximální délkou dílců 8,6 m byl použitý samozhutnitelný beton LC25/28- D1,6 XF4 XC4 se statickým modulem pružnosti 21,6 GPa. V porovnání s prakticky identickými lavicemi vyrobenými z běžného betonu pro Tipsport arénu v Liberci došlo ke snížení stálého zatížení o 1,75 knm -2, což pro tribunový nosník znamenalo zmenšení stálého zatížení o 15 knm -1. Došlo tak k úspoře konstrukčního materiálu tribunových nosníků. Lehký beton byl použit také na stěnové dílce vstupních koridorů uložených na stropní konstrukci s dutinovými panely Partek. Osvědčené detaily vzájemného propojení lavic a jejich uložení na tribunové nosníky byly v nezměněné podobě převzaty z liberecké haly a byly také použity pro výstavbu fotbalového stadionu Slavie. Značný objem tribunových dílců vyrobených z lehkého betonu má příznivý vliv i na snížení zatížení sloupů a základů. Příspěvek vznikl s laskavým souhlasem Ing. Pavla Čížka, PBK Čížek a.s. LITERATURA: Čížek, P., Burkoň, Z., Vašina, M., Výstavní, sportovně kulturní a kongresové centrum Karlovy Vary, BETON TKS 1/2008. ISSN: Ing. Michala Hubertová, Ph.D. 4 Liapornews 2_2008

5 Stadion Wörthersee Klagenfurt 3:0 pro systém Kneißl Stadion Wörthersee v Klagenfurtu je nejmodernější fotbalový stadion v Rakousku a při mistrovství Evropy 2008 se na něm mimo jiné odehrají skupinové hry německého mužstva. Výšky zde byly vyrovnány za použití systému Kneißl, cementem vázaného násypu Liapor, který svými přednostmi lehký, nosný a hospodárný trefil branku hned třikrát. Horský hřeben Karawank v pozadí a jen pár stovek metrů od východního pobřeží jezera Wörthersees nejmodernější fotbalový stadion v Rakousku má také obzvláště krásnou polohu. Hypo Group Arena v Klagenfurtu je novým domovem SK Austria Korutany, byla dokončena v létě 2007 a celkové náklady na ni se pohybovaly kolem 66,5 milionů Euro. Fotbalový chrám nazývaný také stadion Wörthersee je jedním ze čtyř míst v Rakousku, kde se odehrává mistrovství Evropy V Klagenfurtu se konají tři utkání skupin. V jistě vyprodaném stadionu v červnu 2008 bude utkání sledovat kolem návštěvníků. Tým architektů perfektně dosáhl svého cíle, vyvinout stadion, který je kompaktní a perfektně zasazený do krajiny. Příkladem signifikantního uspořádání stadionu Wörthersee v Klagenfurtu je dynamické převýšení střechy na východní tribuně. Také krytina tribun v přední části sestávající z částečně průhledných dvouvložkových desek dosahuje zvláštního efektu. Do oka padne lehce stoupající rampa ze západu směrem ke stadionu. Tribuny jsou posazeny co nejblíže k herní ploše a činí tak každou hru obzvláště krásným a živým zážitkem. Velkoryse pojaté, pozvednuté boxy nad západní budovou skrývají lounge a zařízení pro VIP návštěvníky. Okenní plochy ve výšce místností zde člení fasádu a zajišťují optimální pohled do stadionu a směrem k Wörthersee. Před touto oblastí je posazen další box. Ten zahrnuje tribunu pro VIP návštěvy pro tzv. Golden Members se zhruba 350 místy, prostory pro ostrahu stadionu, videokontrolní místnost, pořádkové vedení, režii stadionu a panoramatická studia pro média. Lehký, nosný, hospodárný: systém Kneißl pro vázaný násyp Liapor. Rychlý systém také lehké, aby bylo dosaženo úspory nákladů v oblasti statiky. Aby bylo možné na severní straně Byl použit násyp Liapor, u něhož v oblasti tribun zakrýt všechny činí zrnitost keramzitu čtyři až instalace, bylo nutné provést výškové vyrovnání za pomoci váza- v cementové kaši třídy protipo- osm milimetrů. Násyp vázaný ného cementu, jak jej předepisuje žární ochrany A1 má hrubou hustotu 550 kg/m 3 a pevnost v tlaku rakouská norma Ö-Norm B 2232 pod mazaninu. Výškové vyrovnání vyšší než 2 N/mm 2. přitom muselo mít dobrou nosnost, současně však muselo být ného násypu Liapor byla použita Při zapracování cementem váza- inovativní technika Kneißl využívající mísící hlavy. Pomocí patentované mísící hlavy Kneißl X-1000 se lehký a v tlaku pevný keramzit Liapor smísí s cementem teprve krátce před vylitím. To, že jsou oba materiály takto odděleny, znamená nižší náklady v oblasti logistiky. Cementem vázaný násyp lze současně za pomoci systému Kneißl zakomponovat rychle, což bylo při stavbě stadionu mnoha odborníkům z oblasti stavebnictví předvedeno v praxi. Zapůsobila pak na ně také výkonnost celého systému, který v Rakousku jistě nabude na významu. K rychlému pokročení stavby přispívá pak také to, že cementem vázaný násyp Liapor díky velmi nízkému podílu vody zvláště rychle vysychá. Obrazová dokumentace: Městský tisk Klagenfurt/Horst, Fotolia, Liapor Moderní fotbalový chrám: Stadion Wörthersee v Klagenfurtu. Liapornews 2_2008 5

6 29 rodinných domů na prodej! Projekt Otovice, lokalita U Kovárny Projekt montovaných domů z Liaporbetonu - Dům jedním tahem vznikl již před šesti lety. Jedním z hlavních cílů tohoto projektu bylo vytvoření produktu, kterým bychom mohli oslovit napřímo koncového zákazníka. Tím produktem je dům k nastěhování výroba, stavba a zajištění kompletního servisu (poradenství, financování, atd.) Dnes můžeme říct, že projekt je velmi úspěšný a i na základě toho připravujeme větší investici do výroby (automatizované oběžné linky) za účelem zvýšení výrobní kapacity. Mimo desítek spokojených soliterních zákazníků začaly být naše domy zajímavé i pro zákazníky, kteří se zabývají hromadnou výstavbou domů developery. Výstavba hrubé stavby ve velmi krátké době, vysoké kvalitě z kvalitního materiálu, úspora vlastní výrobní kapacity a kvalifikované pracovní síly, to jsou argumenty, které je zajímají. Zároveň jsme schopni nabídnout spolupráci v marketingové a reklamní činnosti a podpořit tak prodej domů. LIAPOR a MOYO holding přichází s atraktivním projektem První větší developerský projekt v Karlovarském kraji jsme zahájili v Otovicích u Karlových Varů. Naším partnerem je společnost Moyo Holding, a.s., která do projektu vložila pozemky k výstavbě rodinných domů, prodejcem domů s pozemky je společnost KAGO a Lias Vintířov je dodavatel domů. Otovice, lokalita U Kovárny Nabízíme 29 rodinných domů s pozemky v klidné přírodní lokalitě s výbornou dostupností centra Karlových Varů MHD. Otovice jsou samostatná obec tvořící předměstí Karlových Varů. Školka, škola, pošta, obchod, lékař, knihovna, dětské hřiště - vše je dostupné v obci. Vyhlášené přírodní koupání je vzdálené jen pár minut chůze, nyní i s nově vybudovanou dětskou pláží a nejčistší vodou v těsné blízkosti Karlových Varů. Uprostřed lokality, mezi řadami domů bude ponechán pruh pozemku se vzrostlými stromy, které umocní kontakt s přírodou a odstíní ostatní sousední domy. Z pozemků je výhled na Krušné hory na straně jedné a na dominantu Sedlecký kostel sv. Anny na straně druhé. Pozemky mají rovinatý charakter a přístupu slunce po celý den nic nebrání. Kromě atraktivních pozemků nabízíme kompletní služby od vyřízení stavebního řízení, poradenství při výběru domu, technického poradenství až po zajištění financování. Zákazník při uzavření smlouvy získá velmi zajímavou kartu klientských výhod. Na základě této karty může zákazník výhodně nakoupit či získat nadstandardní služby u partnerů KESSL (stavebniny celý sortiment), P.V.POOL (bazény na míru), Firma Jirkovský (kuchyně na míru), Koberce K+K a Dřevoobchod (dveře, podlahy). Myslím, že spojení naší společnosti a společnosti Moyo holding poskytne zákazníkovi pocit jistoty a důvěry a nabídne pořízení kvalitního domu na atraktivním pozemku za rozumnou cenu. Věříme, že zákazníkům tímto projektem nabídneme něco co jinde nezíská, přesně podle motta projektu Dáme Vám víc Ing. Pavel Bursík Vedoucí oddělení Obchod/Marketig Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s. Historie firmy Moyo holding, a.s. Firma pod původním názvem Stavomontáže Karlovy Vary, a.s. se v minulosti zabývala stavební činností - realizací staveb. Dominovaly stavební řemesla výroba a montáž ocelových konstrukcí, sanitární a topenářské práce a střechy. Nejznámějším realizovaným stavbám patří obchodní areál firmy Andreas ve Staré Roli, autoservis Ford v Bohaticích, nástavby panelových domů v Dalovicích, rekonstrukce pravoslavného chrámu Petra a Pavla v Karlových Varech. V posledních letech se podnikatelský záměr zcela změnil a zaměřil se na developerskou činnost v oblasti výstavby obchodních center v okolí Karlových Var (Baumax, Lidl, Plus) a výstavbu areálů rodinných domů. V roce 2007 se realizovala lokalita 43 RD U Vysílače ve Staré Roli. V lokalitě Otovice 29 RD U Kovárny Moyo holding, a.s. spolupracuje s AMISTOU investiční společností a.s. AMISTA investiční společnost a.s. poskytuje odborné služby kvalifikovaným investorům, vytváří efektivní administrativní a daňové podmínky pro jejich podnikání, je držitelem povolení České národní banky a ve svém oboru patří k vedoucím společnostem v České republice. Do její rodiny obhospodařovaných fondů patří i BUENAVISTA POZEMKOVÝ FOND, do kterého současně vložila firma Moyo holding, a.s. pozemek v Otovicích určený k zastavění rodinnými domky. 6 Liapornews 2_2008

7 Dvojdům jedním tahem Před nedávnem jsme navštívili novostavbu postavenou v technologii s označením Dům jedním tahem, která používá stavebnicový systém z velkoplošných dílců (prefabrikovanou stavební konstrukci) z lehkého keramického LiaporBetonu. Na tom by nebylo nic tak zvláštního, kdyby nešlo o premiéru rodinného dvojdomku, jehož dispoziční řešení vychází z katalogového typového projektu domu Apollón. Dva manželské páry - sousedé z jednoho karlovarského domu ve staré zástavbě - se domluvily na tom, že jejich nové bydlení bude ve dvojdomku, jen nevěděly v jakém. Jeden preferoval dřevostavbu, druhý dával přednost zděnému domu. Nakonec se všichni dohodli, že budou hledat montovaný stavebnicový systém, ale ne ze dřeva. Šlo o čas i peníze. Na internetu sice našli konstrukční systém suché a rychlé výstavby, ale neobstál při konkrétním dotazování na to, kolik bude dům stát, či jaké dodavatel poskytuje záruky apod. Navíc dispoziční řešení nabízených sólo domků nebylo pro plánovaný záměr použitelné. Dali na doporučení od stavařů a na reference známých a prostudovali si nabídkový katalog typových projektů vzorových rodinných domů Liasu Vintířov - Dům jedním tahem (DJT). Nechte starosti na nás Tak zní titulek jedné kapitoly z firemního katalogu výrobce a dodavatele DJT, kde se uvádí, že během krátké doby postaví dům díky osvědčeným certifikovaným materiálům a špičkovým technologiím ruku v ruce s individuálním přístupem k požadavkům klientainvestora a kompletním poradenským servisem. A jak to bylo s dvojdomkem manželů Blanky a Petra B. a Jiřiny a Rostislava K. na parcele v Karlových Varech Všeborovicích. Už koncem roku 2006 bylo jasné, že ani jeden ze dvou typových projektů dvojdomků z katalogu DJT neodpovídá jejich představám o bydlení pro dvě rodiny s dětmi, ale oslovila je dispozice rodinného domu číslo 5 s názvem Apollón, která byla pro plánované úpravy vhodná. V té době už také věděli, která parcela bude jejich (o velikosti 970 m 2 ) i jak vypadá její okolí a mohli začít jednání se zástupcem dodavatele. Vedle dispozičních úprav se řešily přístupy ke staveništi, rozsah dodávek (kompletní hrubá stavba) a postup výstavby. Dozvěděli se, kolik budou stát úpravy typového projektu. Jednalo se o spojení dvou domů v zrcadlovém provedení, úpravu místnosti ve 2. NP a francouzské okno z obývacího pokoje na terasu. Půdorysné řešení se prakticky neměnilo, jen rozmístění a velikosti některých okenních otvorů. Orientace štítů se vstupy je sever-jih, průčelí pak východ-západ. Smlouva se podepsala na pevnou cenu po odsouhlasení nabídky zahrnující všechny požadované změny. Žádné dodatky nebyly, ani se s nimi nepočítalo. Montáž byla zahájena v září 2007 na základovou desku, kterou si investor zajistil sám a probíhala podle plánu, tak jak je v katalogu postup výstavby deklarován. Byla to v Karlových Varech první povolovaná stavba po platnosti nového stavebního zákona - tedy jen na ohlášení a první kolaudovaný dvojdomek. Jednání na úřadech ale proběhla bez potíží. Naši stavebníci kolaudovali a tím potvrzují, že za šest měsíců od zahájení montáže se dá dům opravdu dokončit a že je to doba dostatečná na kvalitní provedení stavby. Napomohl tomu dobrý stavební dozor a provádění dokončovacích prací se spolehlivými subdodavatelskými firmami a jejich zkušenými řemeslníky. Opět se ukázalo, jak velký vliv na plynulý postup montáže a realizaci stavby vůbec má kompletní skladba konstrukčních prvků pro hrubou stavbu. Jde především o betonové schodiště (ne tak úplně samozřejmé u stavebních systémů), které se osazuje hned první den montáže při provádění přízemí a slouží jako přístup do patra. V obou interiérech jsou schody obložené dřevem a působí velmi dobře, právě tak, jako téměř dokonale hladké stěnové panely finálně povrchově upravené jen malbou nebo tapetami. Hrubá stavba pokračovala montáží krovu s krytinou. Dále byla kompletována okna a pochopitelně izolace v předem stanovených tloušťkách, vše vybrané a projednané před podpisem smlouvy s dodavatelem. Podle standardního typového projektu s 120 mm polystyrenovou tepelnou izolací dosahuje součinitel prostupu tepla obvodové zdi hodnoty 0,26 W.m -2 K -1. Při tloušťce izolace 200 mm (která není o tolik dražší), je jeho hodnota 0,17 W.m -2 K -1. Výsledný efekt závisí pochopitelně na výběru oken, jejich profilech i zasklení. Typový projekt předpokládá pětikomorové plastové profily s parametry garantovanými jejich výrobcem. I na zateplení krovu ( mm) dimenzovaného pro betonovou krytinu, hraje důležitou roli pro kvalitu vnitřního prostředí vedle konstrukce, také zvolený způsob vytápění provedený podle požadavku stavebníků. Zde šlo o plynové kotle a kombinaci radiátorů s podlahovým topením v přízemí s řízeným režimem. A pocity obyvatelů novostavby, která se může prokázat tzv. energetickým štítkem domu s informacemi o tepelných ztrátách objektu? Očekávání bylo splněno, říkají unisono oba manželské páry po roce bydlení v montovaném dvojdomku postaveném v systému DJT z Liaporu. Všichni sousedé se k nim prý chodí dívat na to, jak pomalu se otáčí plynoměr a jak málo protopí. A ještě zajímavá perlička. Po dokončení stavby se provádělo měření vlhkosti a naměřené hodnoty tady byly nižší než ve zděných stavbách rok po dokončení. I s tím souvisejí nižší náklady na vytápění objektu. Venkovní úpravy nejsou ještě dokončeny, ale i tady se počítá s využitím dalších produktů z výroby společnosti Lias Vintířov, LSM, k.s. Jedná se hlavně o prvky zahradní architektury, jako jsou květníky, plotovky, betonová dlažba Lepší reference si Liapor nemůže přát. (red) Liapornews 2_2008 7

8 Energetický štítek obálky budovy Lias Vintířov, lehký stavební materiál, k.s nabízí 14 typových rodinných domů v montovaném systému Dům jedním tahem, na kterých byly zpracovány energetické štítky obálky budovy. Tabulka 1 Klasifikační třída Slovní vyjádření klasifikace Klasifikační ukazatel CI A Velmi úsporná 0,3 B Úsporná 0,6 C Vyhovující 1,0 D Nevyhovující 1,5 E Nehospodárná 2,0 F Velmi nehospodárná 2,5 G Mimořádně nehospodárná > 2,5 Tabulka 2 - Konstrukce tvořící obálku budovy rodinných domů. Energetický štítek budovy slouží pro jednoduché a jasné zhodnocení budovy z hlediska její energetické náročnosti. Umožňují jednoduché srovnání budov z hlediska kvality obalových konstrukcí a nároků na energii potřebnou pro vytápění, a tedy i nákladů na provoz. Mohou sloužit jak stávajícím majitelům a uživatelům objektu, tak i realitním kancelářím a zájemcům o koupi či pronájem domu, jako jeden z nástrojů pro stanovení výše kupní ceny nebo nájmu. Energetický průkaz a energetický štítek se zpracovává pro rodinné i bytové domy i pro budovy v sektoru služeb a výroby. Energetický štítek obálky budovy je grafickým vyjádřením stavebněenergetických vlastností konstrukcí domu a je obdobou energetického štítku používaného u elektrických spotřebičů. Energetický štítek obálky budovy podle revidované technické normy ČSN :2007, platné od května 2007, nahrazuje původní Energetický štítek budovy. Oproti původní normě se hodnocení stavebněenergetických vlastností budovy zjednodušuje na hodnocení prostupu tepla obálkou budovy pomocí průměrného součinitele prostupu tepla U em. Energetický štítek klasifikuje budovy do sedmi kategorií A G od velmi úsporných (A) až po mimořádně nehospodárné (G). Rozhodující jsou normové hodnoty prů- Součinitel Označení Popis Skladba Tl. vrstvy prostupu konstrukce konstrukce konstrukce tepla U [W/(m 2.K)] A obvodová stěna prefabrikované dílce z lehkého LiaporBetonu 180 mm 0,29 fasádní polystyren 120 mm keramická dlažba do tmelu 15 mm 0,45 betonová mazanina 55 mm separace-pe fólie B podlaha nad terénem podlahový polystyren 80 mm hydroizolace deska B25 se sítí zhutněný štěrkopísek 250 mm 150 mm krytina Bramac 0,18 laťování 40/60 kontralatě 30/50 kontaktní difuzně otevřená folie C střecha krokve minerální izolace mezi krokve minerální izolace+pomocný rošt 180 mm 40 mm parozábrana sádrokartonové desky na kovovou konstrukci 15 mm 32mm 0,18 kleštiny D konstrukce mezi bednění minerální izolace mezi kleštiny 180 mm kleštinami minerální izolace+pomocný rošt 40 mm parozábrana sádrokartonové desky na kovovou konstrukci 15 mm E okno plastové okno 1,10 8 Liapornews 2_2008

9 měrného součinitele prostupu tepla U em,rq a hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla stavebního fondu U em,s. Za vyhovující jsou považovány budovy v kategoriích A C. Klasifikační třída A odpovídá pasivním domům, třída B nízkoenergetickým domům. Třída C se podrobněji dělí na C1 (budova vyhovuje doporučené hodnotě součinitele prostupu tepla), a C2 (budova vyhovuje požadované úrovni součinitele prostupu tepla) viz. tabulka č.1. Zatím poslední novela ČSN z roku 2007 nahradila hodnotící kritérium energetické náročnosti budov STN takzvaným klasifikačním ukazatelem CI, který pracuje rovněž s průměrným součinitelem prostupu tepla jako v předchozím případě, ale hodnotící kritérium CI je počítáno v závislosti na tom, zda je vypočtený průměrný součinitel prostupu tepla větší nebo menší než normový součinitel prostupu tepla, případně větší nebo menší než průměrný součinitel prostupu tepla stavebního fondu. Vstupní hodnoty výpočtu a vlastní výpočet Jednotlivé rodinné domy byly při výpočtu osazeny do terénu tak, aby plocha stěn s nejmenším počtem oken byla na sever a plocha stěn s velkým počtem oken byla na jih a byla tak využita sluneční energie. Za těchto podmínek byl vstup do objektu ze severní strany. Lokalita byla vybrána Karlovy Vary s venkovní návrhovou teplotou v zimním období θe=-17 C, což je extrémní hodnota pro Českou republiku. Pokud tedy budou splněny podmínky pro tuto hodnotu, budou splněny i pro oblasti s teplotu vyšší (zvýší se klasifikační třída). Objekty rodinných domů byly uvažovány s počtem osob 4-5. Do výpočtu byla také zahrnuta potřeba tepla na ohřev TUV. Celý rodinný dům byl řešen jako jedna zóna. Údaje o intenzitě záření byly počítány z tab. H10 normy ČSN Minimální násobnost výměny vzduchu v zóně 0,3 l/h. Při technologii Dům jedním tahem je kon- strukce stěny tvořena prefabrikovaným dílcem z lehkého Liapor- Betonu s přidanou tepelnou izolací z fasádního polystyrenu tl. 120 mm, tudíž jsou minimalizovány tepelné mosty. Extrudovaným polystyrenem tl. 120 mm jsou izolovány také základy a to tak, že fasádní polystyren přechází v extrudovaný polystyren, který kryje základové pasy až do hloubky 300 mm v zemi. Konstrukce podlahy nad terénem je také tepelně izolována podlahovým polystyrenem tl. 80mm. Střešní konstrukce je Energetický štítek rodinného domu v systému Liapor Dům jedním tahem RD Apollon tepelně izolována minerální izolací v celkové tl. 220 mm. Obálka budovy je tedy výborně izolována. V tabulce 2 jsou jednotlivé skladby konstrukcí, které tvoří danou obálku budovy. Tyto konstrukce ve všech typových domech jsou shodné. Na obr. 1 je ukázka jednoho energetického štítku rodinného domu v systému Dům jedním tahem. Ing. Renáta Jirková Ing Michala Hubertová, Ph.D. Lias Vintířov, LSM k.s. LITERATURA: Tabulka 3-Výsledky protokolů k energetickým štítkům čtyř vybraných typových domů v systému Dům jedním tahem. DŮM JEDNÍM TAHEM 2 HELENA 5 APOLLON 7 ZEUS 10 ORFEUS Charakteristika budovy Objem budovy V - vnější objem vytápěné zóny m 3 459,1 385,4 480,4 384,1 Celková plocha A - součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí ohraničujících objem budovy m ,8 361,1 453,6 Objemový faktor tvaru budovy A/V - 0,75 0,79 0,75 1,18 Převažující vnitřní teplota v otopném období θ im C 20 Venkovní návrhová teplota v zimním období θ e C -17 Stanovení prostupu tepla obálkou budovy Měrná ztráta prostupem tepla celkem HT W/K ,1 114,7 142 Průměrný součinitel prostupu tepla U em =HT/A W/(m 2.K) 0,32 0,32 0,32 0,31 Doporučený součinitel prostupu tepla U em,rc W/(m 2.K) 0,38 0,37 0,37 0,34 Požadovaný součinitel prostupu tepla U em,rq W/(m 2.K) 0,50 0,49 0,50 0,45 Průměrný součinitel prostupu tepla stavebního fondu U em,s W/(m 2.K) 1,10 1,09 1,10 1,05 Klasifikační třídy prostupu tepla obálky hodnocené budovy Klasifikační třída C1 C1 C1 C1 Slovní popis vyhovující doporučené úrovni Klasifikační ukazatel CI 0,6 0,6 0,6 0,7 Měrná potřeba tepla na vytápění podle ČSN EN 832 a ČSN EN ISO Celk. potřeba tepla na vytápění budovy: kwh Měrná potřeba tepla na vytápění budovy Ev: kwh/m 3, rok 29,7 28,2 27,7 36,4 Poznámka: Uvedená hodnota zahrnuje vliv ohřevu TUV. Přibližné roční náklady na vytápění a na ohřev teplé vody, palivo-zemní plyn, dodavatel E.ON, Kč Liapornews 2_2008 9

10 MPU Heavy Lifter: Zvedací loď pro ropné těžební plošiny Plovoucí obr z odlehčeného betonu Kvůli vyproštění vysloužilých ropných plošin nebo usazení nových vyvinula norská firma MPU Offshore Lift ASA inovativní zvedací loď. Její trup je z vysoce výkonného odlehčeného betonu s keramzitem Liapor použitým jako granulát. V roce 2009 má být dokončen Heavy Lifter od MPU, který nyní vzniká v doku Keppel Verolmen v Botlek/Rotterdam. Staré plošiny na moři se dodnes rozkládají na malé díly, což stojí hodně času a nemalé náklady; ty se pak na lodi dopravují na pevninu, kde jsou likvidovány. Heavy Lifter od MPU je založen na inovativní koncepci pro nový trh: Zvedací lodi, které razantní rychlostí vyzvednou ze dna celé plošiny, které pak znovu ukotví na jiném místě nebo je mohou odvézt k likvidaci. S délkou 110 metrů a šířkou 87 bude Heavy Lifter největší zvedací loď své třídy. Nástavba ve tvaru písmene U je 15 metrů vysoká, na rozích vyčnívají do vzduchu čtyři 25 metrů vysoké věže. Ocelová hydraulická zvedací konstrukce slouží ke spojení ropných těžebních plošin s Heavy Lifterem akjejich následnému vyzvednutí, k čemuž jsou využívány zákony gravitace. Poněvadž jsou vyvažovací vodní nádrže zabudovány vysoko ve věžích, po otevření výpustných ventilů vytéká vyvažovací voda vysokou rychlostí. Např tun těžký dok tak lze zcela vyzvednout za pouhých 15 vteřin. U podstavce plošiny činí zdvihací výkon dokonce tun. Vysoká rychlost, s níž Heavy Lifter provádí vynořování, zabraňuje vysokým investicím do složitých systémů na kompenzaci vln. Lepší alternativa k drahé oceli Suchý dok firmy Keppel Verolme v Botlek/Rotterdam je jedním ze dvou možných míst v Evropě, kde je možné plovoucího obra zrealizovat. Poněvadž MPU již má při výstavbě mimo pevninu dobré zkušenosti s holandskými firmami Van Hattum en Blankenvoort (VHB) a BAM Civiel, vyrábějí tyto firmy trup z betonu, neboť životnost drahé oceli je vzhledem k agresivní mořské vodě pouze omezená. Čtyřmi motory poháněný samočinný Heavy Lifter musí vždy zůstat pohyblivý, pročež by měl navržen tak, aby byl co nejlehčí kg/m 3 tvoří limit, pročež také byl normální beton se svými kg/m 3 vyloučen. Kromě nízké hmotnosti by měl beton navíc vykazovat pevnost LC 35/38. Další požadavky byly: odolnost vůči mořské vodě a odolnost vůči mrazu. V úzké spolupráci mezi MPU Enterprise AS/N, Liapor a Mebin Rotterdam vznikla ta správná betonová směs. Do vývoje byly začleněny také expertízy ENCI a VHB. Bylo rychle jasné, že tento vysoce výkonný odlehčený beton se bude pohybovat na hranici fyzikálních možností. Přísná kvalitativní kontrola proto nezohledňuje pouze obvyklé as- pekty, nýbrž také obsah vložených vzdušných pórů a teplotu odlehčeného betonu při dodání. Přes kritické hodnoty se již po mnoha tisících kubických metrech dodaného odlehčeného betonu ukazuje velmi homogenní, robustní a stabilní kvality betonu. Keramzitový beton Liapor přitom hraje podstatnou roli. Liapor 6,5, skupina zrnitosti 2/10, nahrazuje jinak obvyklý křemen, odlehčený písek Liapor 0/2 pak normální písek, což vede k další úspoře hmotnosti. Vypilovaná logistická koncepce Aby bylo možné dodat odlehčený beton včas na místo stavby, byla nutná také vypilovaná logistická koncepce pro více než metrů kubických lehkého kameniva Liapor. Ten začínal již ve výrobě Liaporu v Pautzfeldu na jihu Německa a zahrnoval 600 kilometrů dlouhý transport do Holandska. V místě výroby v Pautzfeldu vznikla další hala, aby bylo možné dopředu v dostatečném množství skladovat granule a písek Liapor, a takto bezpečně dodržet potřebnou míru vlhkosti. Vnitrozemskými loděmi jsou keramzitové kuličky Liapor zakryté dodávány do Moerdijku, jsou v suchu uskladněny v pronajaté hale a potom nákladními vozy se zásobníky odváženy do betonárky Mebin v Rotterdamu. Odlehčený písek Liapor odchází nákladními vozy se zásobníky přímo do Holandska. Aby byla k dispozici vždy dostatečná zásoba suchého Liaporu, stojí u Mebinu další zásobníky. Samotvrdnoucí odlehčený beton Ve dně Heavy Lifteru je zabudováno až kilogramů oceli na jeden metr kubický betonu a také ve stěnách se nalézá ještě přinejmenším přibližně 500 kilogramů oceli na jeden metr kubický betonu. Výztužné oceli o průměru až 32 milimetrů jsou tak těsně na sobě, že vibrační hlavy už téměř nelze použít. Odlehčený beton má proto konzistenci samotvrdnoucího odlehčeného betonu, což podmiňuje velmi rychlé tvrdnutí při práci mezi ocelovými výztužemi, jak by bylo zajištěno pomocí vibračních hlav. Další zvláštnost kladoucí vysoké požadavky na pevné spojení odlehčeného betonu s ocelovou výztuží: Věže Heavy Lifteru vznikají za použití posuvného bednění, přičemž musí být zaručen přechod z tvaru kvadratického (20 x 20 metrů) do tvaru kulatého (průměr 20 metrů). Vložení výztužné rohože je tak velmi náročné. Malá skupina specialistů na výztuže postaví vedle vlastní stavby simulační prototypy vyztužení, přezkouší je a přizpůsobí daným podmínkám. Jednotlivé stavební oceli mají barevný a čárový kód, kterými je výrobci MVM opatřili již v závodu. Už před zahájením stavby posuvného bednění musí být přesně sladěno vkládání výztužných ocelí a rohoží vyráběných na stavbě. Nesmí dojít k záměně, neboť jakmile je jednou vozík posuvného bednění v pohybu, nemůže a neměl by být zastavován. Betonuje se ve dne v noci rychlostí 5 centimetrů za hodinu. Koncem září 2008 by pak měly být betonářské práce ukončeny. Poté, než začne Heavy Lifter v roce 2009 pracovat, Keppel Verolme začlení do konstrukce práce z oblasti ocelářství a vyskružení započaté v květnu Tento text se opírá o článek Ad Tissink uveřejněný v Bron Cobouw Techniek, holandském odborném časopisu pro oblast stavebnictví. Obrazová dokumentace: MPU Offshore Lift ASA, Liapor Harry Voss, Odbyt Lias Benelux B.V. NL-7504 JL Enschede Tel / Liapornews 2_2008

11 Soutěž o nejlepší ročníkovou práci ze systému Liapor Záměr uspořádat soutěž mezi stavebními školami vznikl už na 11. Pardubické stavební výstavě v roce Společnost Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s. ve spolupráci s distribučním a poradenským centrem RUTO s.r.o., Heřmanův Městec a za podpory pardubického krajského úřadu a města Pardubic rozhodli uspořádat již 2. ročník soutěže o Nejlepší ročníkovou práci ze sytému Liapor určenou pro studenty střeních odborných stavebních škol. Do druhého ročníku se přihlásily celkem 4 školy: SPŠ Stavební ak.st. Bechyně v Havlíčkově Brodě SPŠ Stavební Hradec Králové SOŠ Stavební, SOU stavební a učiliště Rybitví Střední škola stavební Jihlava Celkem bylo hodnoceno 24. projektů, ze kterých byly vybrány 3 nejlepší a projekt za zajímavé architektonické řešení. Vyhlášení nejlepších projektů proběhlo na slavnostním večeru 13. Pardubické stavební výstavě. Tyto projekty prošly podrobným hodnocením odborné komise, která byla složena ze specialistů na architekturu, odborníka na stavební konstrukce, odborníka na ekonomiku a proveditelnost a odborné veřejnosti. Jednotliví členové komise hodnotili projekty samostatně, odděleně a nezávisle (za Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s. Ing. Pavel Bursík, za Ruto s.r.o., Heřmanův Městec Ing. Rudolf Kmoch, za architektonický ateliér Macas Ing. arch. Soběslav Macas, za architektonický ateliér ARCHIKO Ing. arch. Milan Košař, za člena rady města Pardubice Ing. Jiří Lejhanec a za vedoucího odboru školství, mládeže a sportu pardubického kraje pan Mgr. Karel Peška). Hodnotící komise byla opět příjemně překvapena úrovní většiny odevzdaných projektů zúčastněných škol. První místo získal Lukáš Chyba /SPŠ stavební Hradec Králové/ za projekt rodinného domu, druhé místo získala Monika Martínková /SPŠ stavební Jihlava/ za projekt rodinného domu, třetí cenu získala Zuzana Šmejdířová /SOŠ stavební Rybitví/ za projekt hotelu a zvláštní vedlejší cenu za architektonické řešení získal Aleš Čapek /SPŠ stavební Havlíčkův Brod/ za projekt nízkoenergetického rodinného domu. Jan Štefánik Oddělení Obchod/Marketig Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s. Pohárek 2008 Liapor podpořil handicapované plavce Neuvěřitelná energie sálala ze stovky tělesně postižených plavců, kteří se v sobotu 5. dubna zúčastnili závodu Českého poháru v sokolovském bazénu. Soutěž nazvanou POHÁREK 2008 už posedmé pořádalo občanské sdružení KONTAKT bb a SK KONTAKT Karlovy Vary. V drahách pětadvacetimetrového bazénu vedle sebe už tradičně na čas plavali reprezentanti, ale také děti a dospělí, kteří trénují hlavně kvůli rehabilitaci. Pro mladé je tato symbióza silným motivačním prvkem a každým rokem si díky tomu posouvají hranice svých osobních rekordů. Bodový přepočet výkonů umožňuje porovnat výkony závodníků různých typů postižení a muže i ženy, uvedla vedoucí střediska KONTAKTU bb v Karlových Varech Štěpánka Řehořková. Plavce z celé republiky (Karlovy Vary, Praha, Brno, Děčín, České Budějovice, Jihlava, Zlín, Bohumín a Velké Meziříčí) přijela povzbudit i paralympijská vítězka, světová rekordmanka Jana Hoffmanová, která byla potleskem vřele přivítána. Velkou motivací pro závodníky byla účast bronzové medailistky z posledního mistrovství světa Kateřiny Liškové. Ta má splněna všechna nominační kriteria na paralympijské hry. Zda bude nominována, není kvůli neshodám s Českým paralympijským výborem stále nejasné. Časy všech závodníků byly změřeny na oficiální elektronické časomíře. Plavaly se discipliny z programu paralympijských her, doplněné o trať 25m, která byla určena začínajícím plavcům. Letos poprvé součástí Pohárku i českého Poháru byly štafety na 4x50m plavané volně (členové štafety plavou svým nejrychlejším plaveckým způsobem, což bývá kraul) a polohově (členové štafety musí dodržovat přesně dané pořadí plaveckých způsobů- znak, prsa, delfín, kraul). Závody měly vynikající atmosféru a skvělé výkony předvedly jak naši nejmladší plavci, tak reprezentanti. Zvláště výkon Kateřiny Liškové na 50 m znak 48,56 je časem na medailové světové úrovni a ziskem 990 bodů se stal nejhodnotnějším výkonem závodu, uvedl předseda KONTAKTU bb Jan Nevrkla. Z rukou primátorky Karlových Varů JUDr. Veroniky Vlkové, zástupce Karlovarského kraje, města Sokolov a dalších partnerů převzali ocenění vítězové všech věkových kategoriích v Spa hotelu Thermal. Úspěchy samozřejmě nepadají samy od sebe Nemohli bychom snad vůbec existovat bez pomoci všech našich partnerů, dobrovolných pomocníků a dárců a nadací. Jim všem patří naše poděkování, uzavřela svoje ohlédnutí za vydařenou akcí Štěpánka Řehořková. Liapornews 2_

12 Nohejbalisté Liaporu letos nemohou popadnout dech Konečně ožil karlovarský nohejbalový areál v Doubí. Po nepříjemném jaru, kdy pršelo a řada utkání se musela odehrát v halách, se poprvé objevili hráči v červených dresech s nápisem Liapor na kurtu a hned to bylo znát. Je vedoucím družstva Děčína, které se chce opět po roce dostat do extraligy a Tirpák společně s dvěma bratry usilují o návrat. Náhradu se zatím nepovedlo najít. Odešel i Makara do Břvé a tak šanci dostávají mladí. V družstvu už stabilně nastupují Vanke, Bíbr, Kubát a v poslední době i Vopálenský. Přes ne právě zdařilý začátek soutěže, by se parta kolem trenéra Dvořáka a kapitána Kokšteina (po zranění se vrátil Bláha) určitě ráda probojovala mezi čtyři nejlepší družstva a odehrála tradičně play off. Ale nebude to letos rozhodně lehké. Uskuteční se letos oblíbená akce Chcete porazit mistry světa? Máme ji v plánu 28 června. Pod názvem Liapor open 2008 dojde v našem areálu od 9 hodin k turnaji dvojic. Turnaj je otevřený pro širokou veřejnost a startovat na něm mohou všichni nadšenci tohoto sportu. Svou účast potvrdily týmy extraligy a také česká reprezentace. Připraveny jsou ceny v hodnotě korun. Pro návštěvníky, jak už to na stadiónku při mistrovských zápasech bývá tradicí, je připravena bohatá tombola. Po skončení celé akce je připraveno večerní posezení u táboráku. Luboš Zahradníček Liapor podpořil první Babybox v kraji Odnesli to hráči pražského Šacungu, kteří v Karlových Varech prohráli 6:3. Zdálo se, že vše bude jako vloni, kdy Liapor skončil na 2. místě extraligy. Liapor skutečně začal ve velkém stylu a porazil velkého favorita nohejbalové extraligy. Potom se však přestalo dařit - karlovarští hráči prohráli v Čakovicích, v Modřicích, remizovali s nováčkem z Břve a klesli v extralize až na 5. místo. V restauraci jsme přepažili prostor vznikla klubovna, je tu i nová televize. Na stadionu jsme vybudovali umělé osvětlení obou kurtů, ale i tenisových kurtů v zádní části. Také příchod ke kurtům chceme ještě vydláždit. V lesíku za hřištěm jsme vytvořili sportovní zázemí pro amatérské cvičence, je tu i dětský koutek ale i malá zoologická část, kterou obdivují převážně děti. Náklady na úpravy nepřesáhly půl milionů. Šéf Liasu Ruda Borýsek nám fandí, ale i pomáhá, v našem sportovním snažení nás podporuje. Moc se mu líbila loňská akce, kde se v areálu slavil sportovní den, vzhledem ke kulatému výročí vzniku podniku. První Babybox v Karlovarském kraji byl nainstalován v sokolovské nemocnici. Zařízení slouží k záchraně nechtěných dětí a v republice se již několikrát osvědčilo. Sokolovský Babybox byl zprovozněn 1. června Představujeme Ing. Antonín Lapáček letošního roku a financován byl čistě ze soukromých prostředků. Firma Lias Vintířov nezůstala stranou a přispěla na zřízení tohoto zařízení částkou 50 tisíc korun. (red) Ještě před zápasem nás seznámil prezident klubu Vladimír Hlavatý s novinkami, které opět vylepšily stadiónek v příjemném prostředí doubských zahrádek. Každý rok areál vylepšujeme. Tentokrát jsme vydláždili přístup, prostory pod restauračními stoly. Jak hodnotíte zahájení soutěže? Zahájili jsme 31. sezonu od doby, kdy jsme vstoupili do soutěže v okresním přeboru. Ligu hrajeme 17 let. Titulů mámě habaděj, mezi hráči jsou i několikanásobní mistři světa. Není problém družstva doplňovat, máme kvalitní žáky, dorost a potřebujeme-li doplnit sáhneme do mladých kolektivů a hráči se uplatňují. Liaporu se nepodařilo sehnat singlistu Josefa Tirpáka, který už v Karlových Varech hrál. Vystudoval ČVUT obor konstrukce a dopravní stavby. Dosavadní profesní kariéru absolvoval u společností se zaměřením na inženýrské stavitelství: Vojenské stavby Praha, SSŽ Karlovy Vary, Faber a Schnepp Giessen, Kanov Karlovy Vary. Je autorizovaným inženýrem ČKAIT. Do společnosti LIAS Vintířov nastoupil 1. dubna 2008 jako vedoucí střediska Výroba prefa a transportbeton Kontakt: tel / fax GSM Liapornews 2_2008

Výstava FOR ARCH Praha 2007

Výstava FOR ARCH Praha 2007 liapornews 3_2007 Časopis pro architekty projektanty a stavebníky Lias Vintířov slaví 15 let své existence! Výstava FOR ARCH Praha 2007 Přijměte naše pozvání na 18. mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH

Více

03/ 2008 JOURNAL. PLAZA LIBEREC VE FINÁLE str. 12 13. BETON NA VLNÁCH str. 24 27

03/ 2008 JOURNAL. PLAZA LIBEREC VE FINÁLE str. 12 13. BETON NA VLNÁCH str. 24 27 03/ 2008 JOURNAL L A F A R G E C E M E N T PLAZA LIBEREC VE FINÁLE str. 12 13 BETON NA VLNÁCH str. 24 27 obsah aktuality Lafarge aktuálně 1 3 téma Snižování hlukové zátěže pokračuje 4 6 technologie Pohledový

Více

POROTHERM DŮM...hotová věc. Postavíme vám. dům DŮM ROKU 2012. www.porothermdum.cz

POROTHERM DŮM...hotová věc. Postavíme vám. dům DŮM ROKU 2012. www.porothermdum.cz POROTHERM DŮM...hotová věc Postavíme vám dům DŮM ROKU 2012 Vítězné realizace a studie soutěže POROTHERM DŮM BRICK AWARD www.porothermdum.cz Nejlepší dům je ten, který splňuje vaše sny Tak jako cihlový

Více

JOURNAL 3/2010 LAFARGE CEMENT

JOURNAL 3/2010 LAFARGE CEMENT JOURNAL 3/2010 LAFARGE CEMENT obsah str. 6-9 str. 12 13 str. 14-15 str. 16 17 str. 18-19 LAFARGE CEMENT JOURNAL číslo 3/2010, ročník 7 vychází 4x ročně, toto číslo vychází 30. 09. 2010 vydavatel: Lafarge

Více

Lidé & stavby. Rezidenční. další stavba v BB Centru. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2

Lidé & stavby. Rezidenční. další stavba v BB Centru. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2 Lidé & stavby Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ Rezidenční park BAAROVA další stavba v BB Centru Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2 Milí kolegové, přátelé, nedávno jsem se na

Více

PSMCZ 1 2010. stavební infozpravodaj. www.psmcz.cz

PSMCZ 1 2010. stavební infozpravodaj. www.psmcz.cz www.psmcz.cz PSMCZ 1 2010 ISSN 1802-6907 stavební infozpravodaj Maloformátová krytina do extrémních podmínek Svitkové plechy pro falcované krytiny Okapové systémy Záruka 40 let www.prefa.com Prefa Aluminiumprodukte

Více

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností 4 2014 AKTUÁLNĚ: Pražské stavební předpisy pozastaveny, šetří je Policie ČR Být tak pasivní jako Brusel! LEED Platinum

Více

technická zařízení budov časopis interview: Václav Matyáš funkce přehrad při srpnových povodních 11 12/10 cena 68 Kč www.casopisstavebnictvi.

technická zařízení budov časopis interview: Václav Matyáš funkce přehrad při srpnových povodních 11 12/10 cena 68 Kč www.casopisstavebnictvi. 2010 11 12/10 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis MK ČR E 17014 Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

magazín KM BETA Jak se staví strop Hnízdění Illony Csákové 100letá historie Chytrá stavba výroby vápenopískového zdiva Setkání s Drtiči

magazín KM BETA Jak se staví strop Hnízdění Illony Csákové 100letá historie Chytrá stavba výroby vápenopískového zdiva Setkání s Drtiči 1/2012 firemní časopis KM BETA magazín Chytrá stavba Jak se staví strop Hnízdění Illony Csákové 100letá historie výroby vápenopískového zdiva Relax Setkání s Drtiči Sendwix: Zbavte se tepelných mostů!

Více

polyfunkční a sportovní stavby

polyfunkční a sportovní stavby 2009 MK ČR E 17014 08/09 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

Realitní magazín. příloha deníku E15. listopad 2014 samostatně neprodejné

Realitní magazín. příloha deníku E15. listopad 2014 samostatně neprodejné Realitní magazín. příloha deníku E15 listopad 2014 samostatně neprodejné 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Nejlepší ceny www.trigema.cz / informace na byty.trigema.cz nebo na bezplatné lince 800 340 350 1 EKOCITY

Více

PANELOVÝ DŮM A BYT. PANELOVÁ SÍDLIŠTĚ vize realita inovace 28/2009. Pozvánky na výstavy: Výstaviště Praha Holešovice 26. 28. února

PANELOVÝ DŮM A BYT. PANELOVÁ SÍDLIŠTĚ vize realita inovace 28/2009. Pozvánky na výstavy: Výstaviště Praha Holešovice 26. 28. února 28/2009 ročník 12 Pozvánky na výstavy: PANELOVÝ DŮM A BYT Výstaviště Praha Holešovice 26. 28. února PANELOVÁ SÍDLIŠTĚ vize realita inovace Ostrava, Brno, Praha Program PANEL by mohl pomoci proti krizi

Více

Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA. Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2

Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA. Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2 LIDÉ & STAVBY Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2 PSJ ZMĚNILO BRNĚNSKOU KANCELÁŘ A PŘESTĚHOVALO SE DO BUDOVY

Více

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol.

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. ENERGETICKÁ náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. BUDOV Energetická náročnost budov základní pojmy a platná legislativa Autoři: Lenka Hudcová, Monika Kašparová, Gabriela Krajcarová, David Lukavec,

Více

36/2011 ročník 14. Koupelna s luxferami vypadá nádherně. Přitom tento efekt je snadno realizovatelný.

36/2011 ročník 14. Koupelna s luxferami vypadá nádherně. Přitom tento efekt je snadno realizovatelný. 36/2011 ročník 14 Hledáte rady a tipy na bydlení? Zveme Vás na FOR ARCH PVA EXPO Praha 21. 25. 9. v Letňanech Evropské dotace pomáhají zlepšit prostředí českých sídlišť www.panelovydum.cz Koupelna s luxferami

Více

životní cyklus staveb časopis diskuze: pozice stavebních inženýrů a architektů v České republice stavba roku: Rekonstrukce Malostranské besedy 03/11

životní cyklus staveb časopis diskuze: pozice stavebních inženýrů a architektů v České republice stavba roku: Rekonstrukce Malostranské besedy 03/11 2011 MK ČR E 17014 03/11 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

Bulletin 1/2014 ASOCIACE DODAVATELŮ montovaných DOMŮ

Bulletin 1/2014 ASOCIACE DODAVATELŮ montovaných DOMŮ www.admd.cz Bulletin 1/2014 ASOCIACE DODAVATELŮ montovaných DOMŮ Vážení a milí čtenáři, nemusel jsem dlouho přemýšlet, jakému tématu bych se rád v těchto řádcích věnoval. Chci mluvit o hodnotách a rád

Více

P R E F A B R I K A C E

P R E F A B R I K A C E 1 / 2 0 0 5 P R E F A B R I K A C E S P O L E Č N O S T I A S V A Z Y P O D P O R U J Í C Í Č A S O P I S SVAZ VÝROBCŮ CEMENTU ČR K Cementárně 1261, 153 00 Praha 5 tel.: 257 811 797, fax: 257 811 798 email:

Více

Vytápění. Rady, tipy, informace

Vytápění. Rady, tipy, informace Rady, tipy, informace Měřiče spotřeby Díky PRE jsem ušetřila 1 500 Kč na ročním provozu kombinované chladničky. Půjčte si i vy zdarma měřič spotřeby. www.energetickyporadce.cz/merici-zarizeni 2 Centrum

Více

Byty, Domy, Zahrady POHODLÍ ZAČÍNÁ OD PODLAHY str. 28

Byty, Domy, Zahrady POHODLÍ ZAČÍNÁ OD PODLAHY str. 28 květen 2007 Byty, Domy, Zahrady POHODLÍ ZAČÍNÁ OD PODLAHY str. 28 ZDARMA pro obchodní partnery SOLÁRNÍ KOLEKTORY SCHODY JAKO DO NEBE PRAČKA, VAŠE NEJLEPŠÍ POMOCNICE PŘÍLOHA BUSINESS OFFICE Editorial Vybrali

Více

Byty, Domy, Zahrady NOVÉ TRENDY PRO VAŠI KOUPELNU CHYTRÁ VODA ZE ZÁSUVKY Z KANCELÁŘÍ ZASE BYTY PŘÍLOHA BUSINESS OFFICE. duben 2007

Byty, Domy, Zahrady NOVÉ TRENDY PRO VAŠI KOUPELNU CHYTRÁ VODA ZE ZÁSUVKY Z KANCELÁŘÍ ZASE BYTY PŘÍLOHA BUSINESS OFFICE. duben 2007 duben 2007 Byty, Domy, Zahrady ZDARMA pro obchodní partnery NOVÉ TRENDY PRO VAŠI KOUPELNU CHYTRÁ VODA ZE ZÁSUVKY Z KANCELÁŘÍ ZASE BYTY PŘÍLOHA BUSINESS OFFICE Editorial Vybrali jsme z obsahu Trh s byty

Více

Headline. Baumit. Baumit Life Challenge 66 Nejkrásnější evropské fasády. Cool odstíny 888 barev na zateplené fasády

Headline. Baumit. Baumit Life Challenge 66 Nejkrásnější evropské fasády. Cool odstíny 888 barev na zateplené fasády 2014 ČASOPIS pro OBCHODní partnery a PŘátele Baumit Baumit Life Challenge 66 Nejkrásnější evropské fasády Headline Cool odstíny 888 barev na zateplené fasády Nanopor Photokat Novinka, která rozzáří dům

Více

PENÍZE NA VAŠÍ STRANĚ

PENÍZE NA VAŠÍ STRANĚ Bydlete s RCB Bydlete s RCB 1 Časopis nejen pro revitalizaci bytových domů 1 / 2009 VÍCE FINANCÍ Z PROGRAMU PANEL MOHOU DOMY DÝCHAT? PENÍZE NA VAŠÍ STRANĚ 2 Bydlete s RCB EDITORIAL Bydlete s RCB 3 Na začátku

Více

Exkluzivní rozhovor Pavla Tykače pro Důlní noviny

Exkluzivní rozhovor Pavla Tykače pro Důlní noviny DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 1 31. ledna 2014 ZDARMA Nové stroje v Czech Coal Power Humeco má za sebou úspěšný rok Exkluzivní rozhovor Pavla Tykače pro Důlní noviny Vršanská uhelná: Ohlédnutí

Více

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 z pohledu udržitelného rozvoje

BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 z pohledu udržitelného rozvoje z pohledu udržitelného rozvoje Inovativní produkt v rámci projektu OPPA Praha Adaptabilita: Vzděláváním k rozvoji environmentálně vyspělých staveb Modul 4- Environmentální přínos staveb Ing. arch. Tereza

Více

VŠB má novou aulu a Centrum informačních technologií

VŠB má novou aulu a Centrum informačních technologií Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Říjen 2006 Ročník XII Ředitelství silnic a dálnic otevřelo nový sklad mostních provizorií strana 4 OHL ŽS opět prokázala kvalitu strana 5 V Řeži u Prahy vyrůstá nová

Více

KNAUFSTYL 2/2011. Každá deska má své místo Letitá tradice betony Knauf Produkty Knauf na zahradách

KNAUFSTYL 2/2011. Každá deska má své místo Letitá tradice betony Knauf Produkty Knauf na zahradách KNAUFSTYL 2/2011 Každá deska má své místo Letitá tradice betony Knauf Produkty Knauf na zahradách ÚVODEM Vážení a milí čtenáři, již nás hřeje krásné letní počasí, které je pro mnohé zdrojem potřebné energie.

Více

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Ivan Chichmanov REHAU s.r.o., Obchodní 117, 251 70 Čestlice, Ivan.Chichmanov@prag.rehau.com Úspora energie je pojem, který

Více

Olympia Millennium The New Standart Stroje na úpravu ledových ploch zimních stadionů Olympia IRM

Olympia Millennium The New Standart Stroje na úpravu ledových ploch zimních stadionů Olympia IRM The Olympia Millennium Ice Resurfacing Machines (IRM) The Olympia Millennium - Stroje na úpravu ledových ploch zimních stadionů a kluzišť O l y m p i a Olympia Millennium The New Standart Stroje na úpravu

Více