MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65"

Transkript

1 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 Mě(~ Hustopeče dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 90972JENV/14 Mgr. Indrákováll Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona Č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů zahájení zjišt ovacího řízení ke koncepci Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje Jako příslušný úřad Vám v souladu s ~ loc odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, zasíláme oznámení koncepce Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje (dále též jen oznámení koncepce ~) zpracované podle přílohy č. 7 cit. zákona a sdělujeme Vám, že tato koncepce bude podrobena zjišt ovacímu řízení podle ~ lod zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu ~ 16 odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí neprodleně o zveřejnění informace o oznámení koncepce a o tom, kdy a kde je možné do oznámení koncepce nahlížet na úředních deskách a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (v místním tisku, rozhlase, zpráva CTK apod.) současně s upozorněním, že každý může Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce na úřední desce posledního kraje. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů, ale doporučujeme prodloužit lhůtu pro zveřejnění o dalších 15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s ~ 16 odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí o zaslání vyrozumění o dni vyvěšení informace na úřední desce. Toto vyrozumění může být zasláno elektronicky na ovou adresu: Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady ve smyslu ~ loc odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí o zaslání písemného vyjádření k oznámení koncepce Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence. a to nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění oznámení koncepce podle ~ 16 odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. tedy ode dne, kdy bude koncepce zveřejněna na úřední desce posledního kraje. Současně žádáme, aby vyjádření obsahovalo i doporučení: 1. Na které aspekty zpracovávané a posuzované koncepce, složky životního prostředí a jejich parametry, vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví by se mělo vyhodnocení zejména zaměřit. tel. ČNB Praha I ič: IDDS: ] III č.ú / gsaax4 ~ ~ P 1~.0 ~ ~

2 2. Zda přicházejí v úvahu varianty (alternativy) dosažení cílů koncepce, lišící se svými vlivy na životní prostředí, které by měly být předmětem vyhodnocení a posouzení. Orgány ochrany přírody, které k uvedené koncepci vydaly stanoviska podle ~ 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, podle nichž nelze vyloučit význanmé vlivy této koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, žádáme, aby v případě, že jsou si vědomy konkrétních vlivů na předměty ochrany konkrétních evropsky významných lokalit a ptačích oblastí nebo je předpokládají, tyto vlivy specifikovaly. Pokud nadále nelze vyloučit významné negativní vlivy, mělo by být ve vyjádření uvedeno zejména následující: 1. Návrh na případné zpracování variant (např. jejich negativní či pozitivní vymezení, tj. navrhnout, jaké limity nebo území by neměla realizace koncepce překročit nebo naopak, jak by měla realizace lokalitě prospět). 2. Další požadavky na proces z hlediska vyhodnocení vlivů na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (bližší požadavky na obsah a rozsah posouzení, resp. upozornění, co by nemělo být opomenuto vzhledem ke konkrétní lokalitě). Do oznámení koncepce lze také nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách http :1/portal.cenia.cz/eiasealview/SEA 1 OO_koncepce pod kódem koncepce MZP199K. Pozn.: Tento dopis v písemné podobě obdrží dotčené kraje, dotčené obce s rozšířenou působností a dotčené správní úřady. Ostatní dotčené obce obdrží tento dopis prostřednictvím u. Oznámení koncepce na CD obdrží dotčené kraje, dotčené obce s rozšířenou působností a dotčené správní úřady. Ostatní dotčené obce se mohou s oznámením koncepce seznámit prostřednictvím internetu nebo v prostorách obce s rozšířenou působností. Pro dotčené odbory MŽP je oznámení koncepce k dispozici na MŽP, odboru posuzování vlivů na ZP a integrované prevence, kancelář č. 730A, Vršovická 65, Praha 10. Příloha: Oznámení koncepce na CD Ing. Petr SL~ZAI~ v. r. pověřen dočasným za.~ťupovánírn při výkonu činností ře4itele odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence 2

3 Rozdělovník k Č. j.: 90972fENV/14 Předkladatel koncedce: Ministerstvo životního prostředí. odbor ochrany vod. Vršovická 1442/ Praha 10 (obdr:~í VS pod č. J /ENV/]4) Ministerstvo zemědělství, odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření. Těšnov 65/ Praha I Dotčené územní samosprávné celky: (odesláno sph7ohou CD pod č. j /ENV/J 4) Jihočeský kraj, hejtman, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice Jihomoravský kraj, hejtman, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno Kraj Vysočina, hejtman, Zižkova 57, Jihlava Moravskoslezský kraj, hejtman, ul. 28. října 117, Ostrava Olomoucký kraj, hejtman, Jeremenkova 40a, Olomouc Pardubický kraj, hejtman, Komenského náměstí 125, Pardubice Plzeňský kraj, hejtman, Skroupova 18, Plzeň Zlínský kraj. hejtman, tř. Tomáše Bati 21, Zlín Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, Brno Statutární město Frýdek-Místek, ul. Radniční 1148, Frýdek-Místek Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, , Jihlava Statutární město Olomouc, Horní nám. 583, Olomouc Statutární město Prostějov, nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov Statutární město Přerov, Bratrská 709/34, Přerov Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, Zlín Město Blansko, nám. Svobody 3, Blansko Město Boskovice, Masarykovo nám. 1/2, Boskovice Město Bruntál, Nádražní 994/20, Bruntál I Město Břeclav. Nám. T. G. Masaryka 3, Břeclav Město Bučovice. Jiráskova 502, Bučovice Město Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí 57, , Bystřice nad Pernštejnem Město Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, Bystřice pod Hostýnem Město Ceská Třebová, Staré náměstí 78, Ceská Třebová Město Ceský Krumlov, náměstí Svornosti 1, Ceský Krumlov Město Dačice. Krajířova 27, Dačice Město Domažlice. náměstí Míru Domažlice Město Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1,74401 Frenštát pod Radhoštěm Město Frýdlant nad Ostravicí. Náměstí č. 3, Frýdlant nad Ostravicí Město Havlíčkův Brod. Havlíčkovo náměstí 57, Havlíčkův Brod 2 Město Hlinsko. Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko Město Hodonín, Masarykovo náměstí 1, Hodonín Město Holešov. Masarykova 628, Holešov Město Hranice, Pernštejnské nám Hranice Město Hustopeče. Dukelské nám. 2/ Hustopeče Město Chrudim. Resselovo náměstí Chrudim Město Ivančice. Palackého nám Ivančice Město Jablunkov. ul. Dukelská Jablunkov Město Jeseník. Masarykovo nám. 167/ Jeseník Město Jindřichův Hradec. Klášterská 135/II Jindřichův Hradec Město Kaplice. Náměstí Kaplice Město Klatovy. náměstí Míru Klatovy Město Konice. Masarykovo nám Konice Město Králíky. Velké náměstí Králíky Město Kroměříž. Velké náměstí Kroměříž Město Kuřim. Jungmanova Kuřim Měso Kyjov. Masarykovo nám Kyjov Město Lanškroun. nám. J.MMarků Lanškroun Město Lipník nad Bečvou. náměstí T. G. Masaryka I 3 I Lipník nad Bečvou Město Litomyšl. Bří Sťastných Oj Litomyšl

4 Město Litovel, nám. Přemysla Otakara 778, Litovel Město Luhačovice. nám. 28. října 543, Luhačovice Město Mikulov. Náměstí Mikulov Město Mohelnice, Ubrány 916/ Mohelnice Město Moravská Třebová. nám. T. G. Masaryka Moravská Třebová Město Moravské Budějovice. nám. Míru 31, Moravské Budějovice Město Moravský Krumlov, Klášterní nám. 125, Moravský Krumlov Město Náměšť nad Oslavou. Masarykovo nám. 104, Náměšť nad Oslavou Město Nové Město na Moravě. Vratislavovo náměstí , Nové Město na Moravě Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, Nový Jičín Město Otrokovice. nám. 3. května Otrokovice Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov Město Pohořelice, Brněnská 2, Pohořelice Město Polička, Palackého nám. 160, Polička Město Prachatice, Velké náměstí 3, Prachatice Město Rosice, Palackého nám. 13, Rosice Město Rožnov pod Radhoštěm. Masarykovo náměstí Rožnov pod Radhoštěm Město Rýmařov, nám. Míru 1, Rýmařov Město Slavkov u Brna, Palackého náměstí 65, Slavkov u Brna Město Sušice, Náměstí Svobody 138, Sušice Město Svitavy, T. G. Masaryka 25, Svitavy Město Šlapanice, Masarykovo nám. 7, Slapanice Město Sternberk, Horní nám. 16, Sternberk Město Sumperk, nám. Míru 364/1,78701 Šumperk 1 Město Tachov, Hornická 1695, Tachov Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, Telč Město Tišnov, Náměstí Míru 111, Tišnov Město Třebíč, Karlovo nám. 104/ , Třebíč Město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, Uherské Hradiště I Město Uherský Brod. Masarykovo náměstí 100, Uherský Brod Město Uničov. Masarykovo nám. 1, Uničov 1 Město Ustí nad Orlicí, Sychrova ulice 16, Ustí nad Orlicí Město Valašské Klobouky, Masarykovo náměstí 189, Valašské Klobouky Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, Valašské Meziříčí Město Velké Meziříčí, Radnická 29/l, , Velké Meziříčí Město Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, Veselí nad Moravou Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Město Vizovice. Masarykovo nám. 1007, Vizovice Město Vsetín, Svárov 1080, Vsetín Město Vyškov. Masarykovo náměstí 1, Vyškov Město Zábřeh. Masarykovo nám. 510/ Zábřeh Město Znojmo, Obroková 10/12, Znojmo Město Zamberk, Masarykovo náměstí 166,56401 Zamberk Město Zd ár nad Sázavou, náměstí Republiky 2,591 31, Žd ár nad Sázavou Město Zidlochovice, Masarykova 100, Zidlochovice Dotčené správní úřady: (odesláno s přílohou CD pod č. J /ENV/J 4) Správa CHKO Beskydy. Nádražní Rožnov pod Radhoštěm Správa CHKO Český les, nám. Republiky Přimda Správa CHKO Jeseníky. Šumperská Jeseník Správa CHKO Litovelské Pomoraví. Husova 906/ Litovel Správa CHKO Moravský kras. Svitavská Blansko Správa CHKO Pálava. Náměstní Mikulov Správa CHKO Poodří. ul. 2. května Studénka Správa CHKO Žd árské vrchy. Brněnská Zd ár nad Sázavou Správa Národního parku Podyjí. Na Vyhlídce Znojmo Správa NP a CHKO Sumava. I. Máje Vimperk Krajský úřad Jihočeského kraje. odbor životního prostředí. zemědělství a lesnictví. U Zimního stadionu 1952/ České Budějovice 4

5 Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí. Zižkova 57, Jihlava Krajský úřad Moravskoslezského kraje. odbor životního prostředí a zemědělství. 28. října I 8 Ostrava Krajský úřad Olomouckého kraje. odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 40a, Olomouc Krajský úřad Pardubického kraje. odbor životního prostředí a zemědělství, Komenského náměstí Pardubice Krajský úřad Plzeňského kraje. odbor životního prostředí a zemědělství, Skroupova 18, Plzeň Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, Zlín Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor kultury a památkové péče, U Zimního stadionu 1952/ České Budějovice Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor regionálního rozvoje, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor kultury. památkové péče a cestovního ruchu, Zižkova 57, Jihlava Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury, 28. října 117, Ostrava Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor kultury a památkové péče, Jeremenkova 40a Olomouc Krajský úřad Pardubického kraje, odbor školství a kultury, Komenského náměstí 125, Pardubice Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Skroupova 18, Plzeň Krajský úřad Zlínského kraje, odbor kultury a památkové péče, tř. Tomáše Bati Zlín Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, Na Sadech 1858/25, České Budějovice Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 1847/4, Brno Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě. Vrchlického 2497/57, Jihlava Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, Na Bělidle 7, Ostrava Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, Wolkerova Olomouc Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, Klášterní 54, Pardubice Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Skrétova 1188/lS Plzeň Jižní Předměstí Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží Zlín Česká inspekce životního prostředí, 01 Brno pobočka Zlín. třída Tomáše Bati Zlín Ceská inspekce životního prostředí, OJ Brno, Lieberzeitova 14, Brno Česká inspekce životního prostředí, 01 Ceské Budějovice, Dr. Stejskala 6, P.O. BOX 32, Ceské Budějovice Česká inspekce životního prostředí, 01 Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, Havlíčkův Brod Česká inspekce životního prostředí, 01 Hradec Králové, Resslova 1229/2, Hradec Králové Česká inspekce životního prostředí, OJ Olomouc. Tovární Olomouc Česká inspekce životního prostředí, 01 Ostrava. Valchařská 15, Ostrava Česká inspekce životního prostředí, 01 Plzeň. Klatovská třída 59 1/48, Plzeň Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Cejl Brno Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, Wonkova 1142, Hradec Králové Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, Třída L Máje 858/26, PO. BOX 16, Liberec Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého. Veleslavínova 18, PO. BOX 103, Ostrava Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského. Hřímalého II Plzeň Újezdní úřad vojenského újezdu Březina. Víta Nejedlého Vyškov Újezdní úřad vojenského újezdu Libavá. Náměstí č Město Libavá Odbory MŽP: (obdrží VS pod č. J /ENV/J 4) odbor výkonu státní správy II odbor výkonu státní správy III odhor výkonu státní správy VI odbor výkonu státní správy VII odbor výkonu státní správy VIII odbor výkonu státní správy IX odbor odpadů 5

6 odbor ochrany ovzduší odbor obecné ochrany přírody a krajiny odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny odbor druhové ochrany a implementace evropských předpisů odbor geologie odbor energetiky a ochrany klimatu odbor environmentálních rizik a ekologických škod odbor kabinetu ministra Na vědomí: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 193 l/l, Praha 11 Chodov Ceská inspekce životního prostředí, Na břehu 267/1, Praha 9 Vysočany Český báňský úřad, Kozí 748/4, P.O. BOX 140, Praha 1 Staré Město Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 3, Praha 1 Státní úřad projadernou bezpečnost, Senovážné náměstí 9, Praha I Zelený kruh, Lublaňská 18, Praha 2 ~~eno dne... - ~ ~1ň,~tŮ dne ú~ed~i desce Měú Hustopeče ~dpis 6

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne: Naše značka: Vyřizuje : PRAHA: 101466/ENV/12 Ing. Pekárková /l. 2921 17.1.20131. 2. 2006 Věc:

Více

INSTRUKCE. ČÁST PRVNÍ Změna vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy. Čl. I

INSTRUKCE. ČÁST PRVNÍ Změna vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy. Čl. I INSTRUKCE Ministerstva spravedlnosti ze dne 23. dubna 2010, č. j. 81/2010 OD ST, kterou se mění instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 3. prosince 2001, č. j. 505/2001 Org, kterou se vydává vnitřní

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA. Ministerstvo práce a sociálních věcí

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA. Ministerstvo práce a sociálních věcí SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA w MAPY ROZLOŽENÍ OHROŽENÍ DĚTÍ A RODIN V ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí SocioFactor s.r.o. 2013 Podklad k návrhu optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené

Více

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY Č. j. SVS/2015/050968-M 11111111111111111111111111 svspes5c6447c2 NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj, (dále také.kvs Olomouc"), jako

Více

Politika územního rozvoje České republiky

Politika územního rozvoje České republiky Politika územního rozvoje České republiky p ř í l o h a č a s o p i s u U & Ú R 3 / 2 0 0 6 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ústav územního rozvoje Vláda České republiky USNESENÍ VládY České republiky

Více

393/2010 Sb. VYHLÁŠKA

393/2010 Sb. VYHLÁŠKA Systém ASPI - stav k 8.1.2012 do částky 1/2012 Sb. a 2/2012 Sb.m.s. Obsah a text 393/2010 Sb. - poslední stav textu 393/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2010 o oblastech povodí Ministerstvo zemědělství

Více

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova České republiky

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova České republiky ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova České republiky Opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby Podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení

Více

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE České republiky, ve znění Aktualizace č. 1

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE České republiky, ve znění Aktualizace č. 1 POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE České republiky, ve znění Aktualizace č. 1 Ministerstvo pro místní rozvoj OBSAH 1 ÚVOD... 7 1.1 Účel Politiky územního rozvoje České republiky... 7 1.2 Vazby Politiky územního

Více

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008 POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008 Brno, Ústav územního rozvoje 2009 ISBN 978-80-87318-04-1

Více

TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA (řazeno abecedně)

TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA (řazeno abecedně) Kam pro KAM? Turistický magazín KAM po Česku Kubelíkova 30, 130 00 Praha 3. Tel.: +420 222 944 816; Fax: +420 226 015 033 E-mail: info@kampocesku.cz www.kampocesku.cz TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA (řazeno

Více

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE České republiky 2008

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE České republiky 2008 III. POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE České republiky 2008 Ministerstvo pro místní rozvoj III. OBSAH 1 ÚVOD... 7 1.1 Účel Politiky územního rozvoje České republiky... 7 1.2 Vazby Politiky územního rozvoje České

Více

Příloha č. 3 - Vyhodnocení projednání návrhu změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Odry správní území Heřmánky

Příloha č. 3 - Vyhodnocení projednání návrhu změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Odry správní území Heřmánky I. POŽADAVKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ A KRAJSKÉHO ÚŘADU v rámci společného jednání o návrhu Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava ze dne 8.9.2010,

Více

1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ Veřejná zakázka Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR 1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1 Projekt a jeho cíle Popis

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

174/1968 Sb. ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 174/1968 Sb. ZÁKON o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 1 Státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení vykonávají organizace státního odborného dozoru zřízené výhradně

Více

III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2013

III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2013 III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2013 Úřad vlády České republiky Sekce pro lidská práva Odd. kanceláře Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády

Více

Škola Ulice Obec Kraj

Škola Ulice Obec Kraj Malostranské gymnázium Josefská 626/7 Praha 1 11800 Hlavní město Praha Gymnázium Botičská 1 Praha 2 12801 Hlavní město Praha Gymnázium Na Pražačce Nad Ohradou 2825/23 Praha 3 13000 Hlavní město Praha Gymnázium

Více

III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2010

III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2010 III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2010 Září 2011 OBSAH 1. ÚVOD... 4 2. INSTITUCIONÁLNÍ A POLITICKÝ RÁMEC ROMSKÉ INTEGRACE... 5 2.1 NÁRODNÍ ÚROVEŇ ZABEZPEČENÍ ROMSKÉ INTEGRACE...

Více

GYMNÁZIA A VÝSLEDKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITY - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - ZÁKLADNÍ OBTÍŽNOST (ZKUŠEBNÍ TERMÍN: JARO

GYMNÁZIA A VÝSLEDKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITY - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - ZÁKLADNÍ OBTÍŽNOST (ZKUŠEBNÍ TERMÍN: JARO A VÝSLEDKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITY - - OBTÍŽNOST (ZKUŠEBNÍ TERMÍN: JARO 2012) OBTÍŽNOST Gymnázium Palackého 191 Mladá Boleslav Středočeský STŘEDNÍ 0,00% 0,0% 1 58,1% 89,5 Vyšší odborná škola sklářská a

Více

Počet obyvatel Intergram Kč

Počet obyvatel Intergram Kč Počet obyvatel Intergram Kč Jihočeský kraj (10) 1 DDM Blatná, Palackého 652, 388 01 6 162 400 2 DDM České Budějovice, U zimního stadiónu 1, 370 01 95 000 1200 3 DDM Český Krumlov, Linecká 67, 381 01 15

Více

Výsledky maturit 2014 tabulky a kdo se bojí informací?

Výsledky maturit 2014 tabulky a kdo se bojí informací? Výsledky maturit 2014 tabulky a kdo se bojí informací? Centrum pro zjišťování výsledků MŠMT (dále jen CERMAT, http://www.cermat.cz/) zveřejnilo výsledky jarních maturit 2014. Je to jeho zákonná povinnost.

Více

VYHODNOCENÍ KONCEPCE. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

VYHODNOCENÍ KONCEPCE. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání VYHODNOCENÍ KONCEPCE DLE ZÁKONA Č. 100/2001 Sb., O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání PRAHA Květen 2014 OBSAH Strana ÚVOD...9

Více

PŘEHLED GYMNÁZIÍ A SOUHRNNÝCH INFORMACÍ O ÚSPĚŠNOSTI A NEÚSPĚŠNOSTI JEJICH STUDENTŮ U MATURITY 2012 - JARNÍ ZKUŠEBNÍ TERMÍN region: ČESKÁ REPUBLIKA

PŘEHLED GYMNÁZIÍ A SOUHRNNÝCH INFORMACÍ O ÚSPĚŠNOSTI A NEÚSPĚŠNOSTI JEJICH STUDENTŮ U MATURITY 2012 - JARNÍ ZKUŠEBNÍ TERMÍN region: ČESKÁ REPUBLIKA 95-100 % Arcibiskupské gymnázium Korunní 2 Praha 2 Hlavní město Praha 59 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% PORG - gymnázium a ZŠ Lindnerova 3 Praha 8 - Libeň Hlavní město Praha 24 0,0% 0,0% 100,0%

Více

Adresář SVČ - Jihočeský kraj stav: k 12.1.2009 zdroj: rejstřík škol název ulice město PSČ telefon fax email1 email2 www

Adresář SVČ - Jihočeský kraj stav: k 12.1.2009 zdroj: rejstřík škol název ulice město PSČ telefon fax email1 email2 www Adresář SVČ - Jihočeský kraj Palackého 652 Blatná 38801 383 422 134 není ddmblatna@iol.cz ddm.blatna@tiscali.cz U Zimního stadionu 1 MŠ, ZŠ a Praktická škola při DC ARPIDA U Hvízdala 9 Sales. střed. mládeže-ddm

Více

@4,4. Ozn{menf o dobi a misti kondni voleb prezidenta republilqy. v p{tek dne LI". ledna 2013 od 14000 hod,

@4,4. Ozn{menf o dobi a misti kondni voleb prezidenta republilqy. v p{tek dne LI. ledna 2013 od 14000 hod, Ozn{menf o dobi a misti kondni voleb prezidenta republilqy Starosta obce Stihlice, Tom65 Rycht4 podle $ 34 zhkana d.275/2012 Sb, o volbd prezidenta republiky zdkonfi oznamuje: I. \ilclby prezidenta republiky

Více

SPÁDOVÉ ŠKOLY, KTERÉ ZAJIŠŤUJÍ KONÁNÍ PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V PODZIMNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ ROKU 2011

SPÁDOVÉ ŠKOLY, KTERÉ ZAJIŠŤUJÍ KONÁNÍ PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V PODZIMNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ ROKU 2011 SPÁDOVÉ ŠKOLY, KTERÉ ZAJIŠŤUJÍ KONÁNÍ PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V PODZIMNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ ROKU 2011 REDIZO KRAJ ŠKOLA NÁZEV ŠKOLY (zkrácený) ULICE PSČ OBEC 600005151 Hlavní

Více

Pobřežní 194, 28401 Kutná Hora Klášterní 647, 27601 Mělník

Pobřežní 194, 28401 Kutná Hora Klášterní 647, 27601 Mělník ZIMNÍ STADIONY S UMĚLOU LEDOVOU PLOCHOU Nejsou zde uvedeny tři zimní stadiony pro krasobruslení nebo bruslení (HASA a ZŠ Bronzová v Praze a TJ Stadion v Brně). (II) - počet ledových ploch; (A) - nezastřešená

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: 72615/ENV /12 Vyřizuje: Ing. Muzikářll. 2802 PRAHA: 30.8.2012 Věc: Posuzování vlivů

Více

O Z N Á M E N Í. Návrhy národních plánů povodí Labe/Dunaje jsou dostupné k nahlédnutí: v listinné podobě na adrese:

O Z N Á M E N Í. Návrhy národních plánů povodí Labe/Dunaje jsou dostupné k nahlédnutí: v listinné podobě na adrese: O Z N Á M E N Í Podle 25 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zveřejňují uživatelům vody a veřejnosti k připomínkám: návrh Národního

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 7. 7. 2014 Č.j.: 48872/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více