MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65"

Transkript

1 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: 88959/ENV/l4 Vyřizuje: Mgr. lndráková/l.2559 PRAHA: Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Národní plán povodí Dunaje" Jako příslušný úřad Vám v souladu s IOc odst. 2 zákona Č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, zasíláme oznámení koncepce "Národní plán povodí Dunaje" (dále též jen "oznámení koncepce") zpracované podle přílohy č.7 cit. zákona a sdělujeme Vám, že tato koncepce bude podrobena zjišťovacímu řízení podle 10d zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu 16 odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí neprodleně o zveřejnění informace o oznámení koncepce a o tom, kdy a kde je možné do oznámení koncepce nahlížet na úředních deskách a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (v místním tisku, rozhlase, zpráva ČTK apod.) současně s upozorněním, že každý může Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce na úřední desce posledního kraje. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů, ale doporučujeme prodloužit lhůtu pro zveřejnění o dalších 15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s 16 odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí o zaslání vyrozumění o dni vyvěšení informace na úřední desce. Toto vyrozumění může být zasláno elektronicky na Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady ve smyslu 10c odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí o zaslání písemného vyjádření k oznámení koncepce Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, a to nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění oznámení koncepce podle 16 odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, tedy ode dne, kdy bude koncepce zveřejněna na úřední desce po ledního kraje. Současně žádáme, aby vyjádření obsahovalo i doporučení: 1. Na které a pekty zpracovávané a posuzované koncepce, složky životního prostředí a jejich parametry, vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví by se mělo vyhodnocení zejména zaměřit. tel III ČNB Praha 1 č.ú.7628-oo1l0710 IČ: IDDS: 9gsaax4

2 2. Zda přicházejí v úvahu varianty (alternativy) dosažení cílů koncepce, lišící se svými vlivy na životní prostředí, které by měly být předmětem vyhodnocení a posouzení. Orgány ochrany přírody, které k uvedené koncepci vydaly stanoviska podle 45i zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, podle nichž nelze vyloučit významné vlivy této koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, žádáme, aby v případě, že jsou si vědomy konkrétních vlivů na předměty ochrany konkrétních evropsky významných lokalit a ptačích oblastí nebo je předpokládají, tyto vlivy specifikovaly. Pokud nadále nelze vyloučit významné negativní vlivy, mělo by být ve vyjádření uvedeno zejména následující: 1. Návrh na případné zpracování variant (např. jejich negativní či pozitivní vymezení, tj. navrhnout, jaké limity nebo území by neměla realizace koncepce překročit nebo naopak, jak by měla realizace lokalitě prospět). 2. Další požadavky na proces z hlediska vyhodnocení vlivů na evropsky významné lokality nebo ptačí obla ti (bližší požadavky na obsah a rozsah posouzení, resp. upozornění, co by nemělo být opomenuto vzhledem ke konkrétní lokalitě). Do oznámení koncepce lze také nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách pod kódem koncepce MZPI96K. Pozn.:, Tento dopis v písemné podobě obdrží dotčené kraje, dotčené obce s rozstrenou působností a dotčené správní úřady. Ostatní dotčené obce obdrží tento dopis prostřednictvím u. Oznámení koncepce na CD obdrží dotčené kraje, dotčené obce s rozšířenou působností a dotčené správní úřady. Ostatní dotčené obce se mohou s oznámením koncepce seznámit prostřednictvím internetu nebo v prostorách obce s rozšířenou působností. Pro dotčené odbory MŽP je omámení koncepce k dispozici na MŽP, odboru posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence, kancelář č. 730A, Vršovická 65, Praha 10. Příloha: Oznámení koncepce na CD Ing. Petr SLEZÁK v. r. pověřen dočasným zastupováním při výkonu činností ředitele odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence 2

3 Rozdělovník k č. j.: 88959/E V/14 Předkladatel koncepce: Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, Vršovická 1442/65, I()() 10 Praha 10 (obdrží VS pod č. j /ENV/14) Minister tvo zemědělství, odbor vodohospodář ké politiky, Tě nov 65/17,11705 Praha I Dotčené územní samosprávné celky: (odesláno s přílohou CD pod č. j /ENV/14) Jihoče ký kraj, hejtman, U Zimního stadionu 1952/2,37076 České Budějovice Jihomoravský kraj, hejtman, Žerotínovo náměstí 3/5,60 I 82 Brno Kraj Vysočina, hejtman, Žižkova 57,58733 Jihlava Moravskoslezský kraj, hejtman, ul. 28. října 117, Otrava Olomoucký kraj, hejtman, Jeremenkova 40a, Olomouc Pardubický kraj, hejtman, Komen kého náměstí 125,532 II Pardubice Plzeňský kraj, hejtman Škroupova 18, Plzeň Zlínský kraj, hejtman, tř. Tomáše Bati 21, Zlín Statutární mě to Brno, Dominikán ké nám. I, 60 I 67 Brno Statutární mě to Frýdek-Místek, ul. Radnični 1148, Frýdek-Místek Statutární mě to Jihlava, Masarykovo nám. I, , Jihlava Statutární mě to Olomouc, Horni nám. 583, 779 II Olomouc Statutární mě to Prostějov, nám. T. G. Masaryka 130/14,79601 Prostějov Statutárni mě to Přerov, Bratr ká 709/34, Přerov Statutární město Zlín, námě tí Miru 12, Zlín Město Blansko, nám. Svobody 3,67824 Blansko Mě to Bo kovice, Masarykovo nám. 112, Boskovice Město Bruntál, ádražni 994/20,79201 Bruntál I Město Břeclav, ám. T. G. Masaryka 3, Břeclav Mě to Bučovice, Jiráskova 502, Bučovice Město Bystřice nad Pern tejnem, Masarykovo náměstí 57,593 15, Bystřice nad Pernštejnem Město Bystřice pod Hostýnem, Ma arykovo nám. 137,76861 By třice pod Ho týnem Město Če ká Třebová, Staré náměstí 78, Česká Třebová Město Český Krumlov, námě tí Svornosti 1,381 OI Český Krumlov Město Dačice, Krajířova 27, Dačice Město Domažlicc, náměstí Míru 1, Domažlice Město Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, Frenštát pod Radhoštěm Město Frýdlant nad Ostravicí, ámě tí č. 3, 739 II Frýdlant nad Ostravicí Mě to Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57,58061 Havlíčkův Brod 2 Město Hlinsko, Poděbradovo námě ti 1, Hlinsko Město Hodonin, Ma arykovo náměstí I, Hodonín Mě to Hole ov, Masarykova 628, Hole ov Město Hranice, Pernštejn ké nám. I, Hranice Město Hustopeče, Dukel kě nám. 2/2, Hu topeče Město Chrudim, Res elovo námě tí 77, Chrudim Město Ivančice, Palackého nám. 6, Ivančice Město Jablunkov, ul. Dukelská 144,73991 Jablunkov Město Jeseník, Masarykovo nám ,79027 Je eník Město Jindřichův Hradec, Klášterská I 351II, Jindřichův Hradec Město Kaplice, Nárně tí 70,38241 Kaplice Mě to Klatovy, náměstí Míru 62, 339 OI Klatovy Mě to Konice, Ma arykovo nám. 27, Konice Mě to Kráh1cy,Velké náměstí 5, Králíky Mě to Kroměříž, Velké náměstí 115,767 Ol Kroměříž Město Kuřim, Jungmanova 968, Kuřím Město Kyjov, Ma arykovo nám Kyjov Město Lanškroun, nám. J.M.Marků 5, Lanškroun Město Lipník nad Bečvou, náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou Mě to Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 570 OI Litomyšl Město Litovel, nám. Přemysla Otakara 778,78401 Litovel 3

4 Město Luhačovice, nám. 28. října 543, Luhačovice Město Mikulov, áměstí 1, Mikulov Město Mohelnice, U brány 91612, Mohelnice Město Moravská Třebová, nám. T. G. Ma aryka 29, Moravská Třebová Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31,67602, Moravské Budějovice Město Morav ký Krumlov, Klášterní nám. 125, Moravský Krumlov Město áměšť nad O lavou, Ma arykovo nám. 104, , áměšť nad Oslavou Město ové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103,59231, ové Město na Moravě Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, Nový Jičín Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 DI Pelhřímov Město Pohořelice, Brněnská 2, Pohořelice Město Polička, Palackého nám. 160, Polička Město Prachatice, Velké náměstí 3,38301 Prachatice Město Rosice, Palackého nám. 13, 665 O I Rosice Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm Město Rýmařov, nám. Míru 1,79501 Rýmařov Město Slavkov u Brna, Palackého náměstí 65,68401 Slavkov u Brna Město Sušice, Námě tí Svobody 138, Sušice Město Svitavy, T. G. Masaryka 25, Svitavy Město Šlapanice, Ma arykovo nám. 7, Šlapanice Město Šternberk, Horní nám. 16,78501 Šternberk Město Šumperk, nám. Míru 364/1, Šumperk I Město Tachov, Hornická 1695, 347 O I Tachov Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, Telč Město Tišnov, ámě tí Míru 111, Tišnov Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 O I, Třebíč Město Uherské Hradiště, Ma arykovo námě tí 19,68601 Uherské Hradiště I Město Uherský Brod, Masarykovo náměstí 100, 688 Dl Uherský Brod Město Uničov, Masarykovo nám. 1,78391 Uničov I Město.Ústí nad Orlicí, Sychrova ulice 16,56224 Ústí nad Orlicí Město Valašské Klobouky, Masarykovo náměstí 189, Valašské Klobouky Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5,757 DI Valašské Meziříčí Město Velké Meziříčí, Radnická 2911,594 13, Velké Meziříčí Město Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, Veselí nad Moravou Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007,76312 Vizovice Město V etín, Svárov 1080,75501 Vsetín Město Vyškov, Masarykovo náměstí 1,68201 Vyškov Město Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6,78901 Zábřeh Mě to Znojmo, Obroková 10/12, Znojmo Město Žamberk, Masarykovo náměstí 166, Žamberk Město Žd'ár nad Sázavou, náměstí Republiky 2, , Žd'ár nad Sázavou Město Židlochovice, Ma arykova 100, Židlochovice Dotčené správní úřady: (odesláno s přílohou CD pod č. j /ENV/14) Správa CHKO Beskydy, Nádražní 36, Rožnov pod Radhoštěm Správa CHKO Če ký le, nám. Republiky 110, Přímda Správa CHKO Jeseníky, Šumperská 93, 790 DI Je eník Správa CHKO Litovelské Pomoraví, Hu ova 906/5,78401 Litovel Správa CHKO Moravský kras, Svitavská 29,67801 Blansko Správa CHKO Pálava, ámě tní 32,69201 Mikulov Správa CHKO Poodří, ul. 2. května, Studénka Správa f:hko Žd'árské vrchy, Brněn ká 39,59102 Žd'ár nad Sázavou Správa Národního parku Podyjí, Na Vyhlídce Znojmo Správa NP a CHKO Šumava, I. Máje 260,38501 Vimperk Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu , České Budějovice Krajský úřad Jibomoravského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno 4

5 ; Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí, Žižkova 57, Jihlava Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října 117, Ostrava Kraj ký úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 40a, 779 II Olomouc Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Komen kého náměstí 125, 535 II Pardubice Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního pro tředí a zemědělství, Škroupova 18, Plzeň Kraj ký úřad Zlínského kraje, odbor životního pro tředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, Zlín Krajský úřad Jihoče kého kraje, odbor kultury a památkové péče, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice Kraj ký úřad Jihomorav kého kraje, odbor regionálního rozvoje, Žcrotínovo náměstí 3/5, Brno Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Žižkova 57, Jihlava Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury, 28. října 117, Ostrava Krajský úřad Olornouckého kraje, odbor kultury a památkové péče, Jeremenkova 40a, Olomouc Krajský úřad Pardubického kraje, odbor školství a kultury, Komenského náměstí 125,535 II Pardubice Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Škroupova 18, Plzeň Krajský úřad Zlínského kraje, odbor kultury a památkové péče, tř. Tomáše Bati 21, Zlín Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, a Sadech 1858/25,37071 České Budějovice Kraj ká hygienická tanice Jihomoravského kraje e ídlem v Brně, Jeřábkova 1847/4,60200 Brno Krajská hygienická tanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Vrchlického 2497/57,58725 Jihlava Krajská hygienická tanice Moravskoslez kého kraje, a Bělidle 7, Ostrava Krajská hygienická tanice Olomouckého kraje, Wolkerova 6, Olomouc Krajská hygienická tanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, Klášterní 54, Pardubice Krajská hygienická stanice Plzeň kého kraje e ídlem v Plzni, Škrétova 1188/15, Plzeň - Jižní Předměstí Kraj ká hygienická stanice Zlín kého kraje e ídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 O I Zlfn Česká inspekce životního prostředí, 01 Brno - pobočka Zlín, třída Tomáše Bati 3792,760 OI Zlín Česká inspekce životního prostředí, 01 Brno, Lieberzeitova 14,61400 Brno Česká inspekce životního prostředí, 01 České Budějovice, Dr. Stej kala 6, P.O. BOX 32, České Budějovice Česká inspekce životního pro tředí, 01 Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304,58001 Havlíčkův Brod Česká inspekce životního prostředí, 01 Hradec Králové, Resslova 1229/2,50002 Hradec Králové Česká inspekce životního prostředí, 01 Olomouc, Tovární 41, Olomouc Česká inspekce životního prostředí, 01 Ostrava, Valchař ká 15,70200 Ostrava Česká inspekce životního prostředí, 01 Plzeň, Klatovská třída 591/48, Plzeň Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlín kého, Cejl 13,60142 Brno Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, Wonkova 1142, Hradec Králové Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vy očina, Třída 1. Máje 858/26, P.O. BOX 16,46001 Liberec Obvodní báň ký úřad pro území krajů Morav ko lezského a Olomouckého, Vele lavínova 18, P.O. BOX 103, Ostrava Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeň kého a Jihoče kého, Hřímalého II, 30 I 00 Plzeň Újezdní úřad vojenského újezdu Březina, Víta ejedlého, Vyškov Újezdní úřad vojen kého újezdu Libavá, árněstí č. 2, Město Libavá Odbory MŽP: (obdrží VS pod č. j /ENV/14) odbor výkonu státní právy II odbor výkonu tátni správy III odbor výkonu tátní právy VI odbor výkonu tátní správy VII odbor výkonu státní správy VIII odbor výkonu státní právy IX odbor odpadů odbor ochrany ovzduší odbor obecné ochrany přírody a krajiny 5

6 odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny odbor druhové ochrany a implementace evropských předpisů odbor geologie odbor energetiky a ochrany klimatu odbor environmentálních rizik a ekologických škod odbor kabinetu ministra Na vědomí: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/l, Praha II - Chodov Česká inspekce životního prostředí, Na břehu 267/1, Praha 9 - Vysočany Český báňský úřad, Kozí 748/4, P.O. BOX 140, Praha 1 - Staré Město Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí Praha 1 Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí 9, IlO 00 Praha 1 Zelený kruh, Lublaňská 18, Praha 2 -J\) HuAT~NOVfC'.. \IVV~$ENO: Jt/11..2 ~~ATO: M'/1 6

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne: Naše značka: Vyřizuje : PRAHA: 101466/ENV/12 Ing. Pekárková /l. 2921 17.1.20131. 2. 2006 Věc:

Více

INSTRUKCE. ČÁST PRVNÍ Změna vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy. Čl. I

INSTRUKCE. ČÁST PRVNÍ Změna vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy. Čl. I INSTRUKCE Ministerstva spravedlnosti ze dne 23. dubna 2010, č. j. 81/2010 OD ST, kterou se mění instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 3. prosince 2001, č. j. 505/2001 Org, kterou se vydává vnitřní

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA. Ministerstvo práce a sociálních věcí

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA. Ministerstvo práce a sociálních věcí SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA w MAPY ROZLOŽENÍ OHROŽENÍ DĚTÍ A RODIN V ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí SocioFactor s.r.o. 2013 Podklad k návrhu optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené

Více

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY Č. j. SVS/2015/050968-M 11111111111111111111111111 svspes5c6447c2 NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj, (dále také.kvs Olomouc"), jako

Více

393/2010 Sb. VYHLÁŠKA

393/2010 Sb. VYHLÁŠKA Systém ASPI - stav k 8.1.2012 do částky 1/2012 Sb. a 2/2012 Sb.m.s. Obsah a text 393/2010 Sb. - poslední stav textu 393/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2010 o oblastech povodí Ministerstvo zemědělství

Více

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova České republiky

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova České republiky ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova České republiky Opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby Podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení

Více

Politika územního rozvoje České republiky

Politika územního rozvoje České republiky Politika územního rozvoje České republiky p ř í l o h a č a s o p i s u U & Ú R 3 / 2 0 0 6 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ústav územního rozvoje Vláda České republiky USNESENÍ VládY České republiky

Více

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE České republiky, ve znění Aktualizace č. 1

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE České republiky, ve znění Aktualizace č. 1 POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE České republiky, ve znění Aktualizace č. 1 Ministerstvo pro místní rozvoj OBSAH 1 ÚVOD... 7 1.1 Účel Politiky územního rozvoje České republiky... 7 1.2 Vazby Politiky územního

Více

Příloha č. 3 - Vyhodnocení projednání návrhu změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Odry správní území Heřmánky

Příloha č. 3 - Vyhodnocení projednání návrhu změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Odry správní území Heřmánky I. POŽADAVKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ A KRAJSKÉHO ÚŘADU v rámci společného jednání o návrhu Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava ze dne 8.9.2010,

Více

TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA (řazeno abecedně)

TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA (řazeno abecedně) Kam pro KAM? Turistický magazín KAM po Česku Kubelíkova 30, 130 00 Praha 3. Tel.: +420 222 944 816; Fax: +420 226 015 033 E-mail: info@kampocesku.cz www.kampocesku.cz TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA (řazeno

Více

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008 POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008 Brno, Ústav územního rozvoje 2009 ISBN 978-80-87318-04-1

Více

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE České republiky 2008

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE České republiky 2008 III. POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE České republiky 2008 Ministerstvo pro místní rozvoj III. OBSAH 1 ÚVOD... 7 1.1 Účel Politiky územního rozvoje České republiky... 7 1.2 Vazby Politiky územního rozvoje České

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

174/1968 Sb. ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 174/1968 Sb. ZÁKON o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 1 Státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení vykonávají organizace státního odborného dozoru zřízené výhradně

Více

1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ Veřejná zakázka Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR 1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1 Projekt a jeho cíle Popis

Více

III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2013

III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2013 III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2013 Úřad vlády České republiky Sekce pro lidská práva Odd. kanceláře Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády

Více

III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2010

III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2010 III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2010 Září 2011 OBSAH 1. ÚVOD... 4 2. INSTITUCIONÁLNÍ A POLITICKÝ RÁMEC ROMSKÉ INTEGRACE... 5 2.1 NÁRODNÍ ÚROVEŇ ZABEZPEČENÍ ROMSKÉ INTEGRACE...

Více

Škola Ulice Obec Kraj

Škola Ulice Obec Kraj Malostranské gymnázium Josefská 626/7 Praha 1 11800 Hlavní město Praha Gymnázium Botičská 1 Praha 2 12801 Hlavní město Praha Gymnázium Na Pražačce Nad Ohradou 2825/23 Praha 3 13000 Hlavní město Praha Gymnázium

Více

Výsledky maturit 2014 tabulky a kdo se bojí informací?

Výsledky maturit 2014 tabulky a kdo se bojí informací? Výsledky maturit 2014 tabulky a kdo se bojí informací? Centrum pro zjišťování výsledků MŠMT (dále jen CERMAT, http://www.cermat.cz/) zveřejnilo výsledky jarních maturit 2014. Je to jeho zákonná povinnost.

Více

GYMNÁZIA A VÝSLEDKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITY - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - ZÁKLADNÍ OBTÍŽNOST (ZKUŠEBNÍ TERMÍN: JARO

GYMNÁZIA A VÝSLEDKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITY - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - ZÁKLADNÍ OBTÍŽNOST (ZKUŠEBNÍ TERMÍN: JARO A VÝSLEDKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITY - - OBTÍŽNOST (ZKUŠEBNÍ TERMÍN: JARO 2012) OBTÍŽNOST Gymnázium Palackého 191 Mladá Boleslav Středočeský STŘEDNÍ 0,00% 0,0% 1 58,1% 89,5 Vyšší odborná škola sklářská a

Více

Počet obyvatel Intergram Kč

Počet obyvatel Intergram Kč Počet obyvatel Intergram Kč Jihočeský kraj (10) 1 DDM Blatná, Palackého 652, 388 01 6 162 400 2 DDM České Budějovice, U zimního stadiónu 1, 370 01 95 000 1200 3 DDM Český Krumlov, Linecká 67, 381 01 15

Více

PŘEHLED GYMNÁZIÍ A SOUHRNNÝCH INFORMACÍ O ÚSPĚŠNOSTI A NEÚSPĚŠNOSTI JEJICH STUDENTŮ U MATURITY 2012 - JARNÍ ZKUŠEBNÍ TERMÍN region: ČESKÁ REPUBLIKA

PŘEHLED GYMNÁZIÍ A SOUHRNNÝCH INFORMACÍ O ÚSPĚŠNOSTI A NEÚSPĚŠNOSTI JEJICH STUDENTŮ U MATURITY 2012 - JARNÍ ZKUŠEBNÍ TERMÍN region: ČESKÁ REPUBLIKA 95-100 % Arcibiskupské gymnázium Korunní 2 Praha 2 Hlavní město Praha 59 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% PORG - gymnázium a ZŠ Lindnerova 3 Praha 8 - Libeň Hlavní město Praha 24 0,0% 0,0% 100,0%

Více

VYHODNOCENÍ KONCEPCE. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

VYHODNOCENÍ KONCEPCE. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání VYHODNOCENÍ KONCEPCE DLE ZÁKONA Č. 100/2001 Sb., O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání PRAHA Květen 2014 OBSAH Strana ÚVOD...9

Více

Adresář SVČ - Jihočeský kraj stav: k 12.1.2009 zdroj: rejstřík škol název ulice město PSČ telefon fax email1 email2 www

Adresář SVČ - Jihočeský kraj stav: k 12.1.2009 zdroj: rejstřík škol název ulice město PSČ telefon fax email1 email2 www Adresář SVČ - Jihočeský kraj Palackého 652 Blatná 38801 383 422 134 není ddmblatna@iol.cz ddm.blatna@tiscali.cz U Zimního stadionu 1 MŠ, ZŠ a Praktická škola při DC ARPIDA U Hvízdala 9 Sales. střed. mládeže-ddm

Více

Pobřežní 194, 28401 Kutná Hora Klášterní 647, 27601 Mělník

Pobřežní 194, 28401 Kutná Hora Klášterní 647, 27601 Mělník ZIMNÍ STADIONY S UMĚLOU LEDOVOU PLOCHOU Nejsou zde uvedeny tři zimní stadiony pro krasobruslení nebo bruslení (HASA a ZŠ Bronzová v Praze a TJ Stadion v Brně). (II) - počet ledových ploch; (A) - nezastřešená

Více

@4,4. Ozn{menf o dobi a misti kondni voleb prezidenta republilqy. v p{tek dne LI". ledna 2013 od 14000 hod,

@4,4. Ozn{menf o dobi a misti kondni voleb prezidenta republilqy. v p{tek dne LI. ledna 2013 od 14000 hod, Ozn{menf o dobi a misti kondni voleb prezidenta republilqy Starosta obce Stihlice, Tom65 Rycht4 podle $ 34 zhkana d.275/2012 Sb, o volbd prezidenta republiky zdkonfi oznamuje: I. \ilclby prezidenta republiky

Více

NÁVŠTĚVNOST MUZEÍ A GALERIÍ V KRAJÍCH ČR V ROCE 2007

NÁVŠTĚVNOST MUZEÍ A GALERIÍ V KRAJÍCH ČR V ROCE 2007 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 120 21 Praha 2, Blanická 4, POB 12 tel.: 221 507 900 fax: 221 507 929 e-mail: nipos@nipos-mk.cz http: // www.nipos-mk.cz NÁVŠTĚVNOST MUZEÍ A GALERIÍ

Více

Přehled zpráv 5.12.2012-6.12.2012

Přehled zpráv 5.12.2012-6.12.2012 Přehled zpráv 5.12.2012-6.12.2012 MÚ Česká Lípa Českolipský deník Lípa ušetří za elektřinu... 3 6.12.2012 Českolipský deník str. 1 Titulní strana MÚ Česká Lípa RADMILA POKORNÁ Předškoláci se do Pastelky

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: 72615/ENV /12 Vyřizuje: Ing. Muzikářll. 2802 PRAHA: 30.8.2012 Věc: Posuzování vlivů

Více

Seznam budov ústředních vládních institucí v působnosti čl. 5 směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti

Seznam budov ústředních vládních institucí v působnosti čl. 5 směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti 1 Česká národní banka Na Příkopě 864 Praha 1 ústředí 74 943 5 546 2 Česká národní banka Husova 2727 Plzeň pobočka ČNB 13 239 913 3 Česká národní banka Rooseveltova 18 a 20 Brno pobočka ČNB 10 492 1 060

Více