Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Škola se specializací na estetiku a tvořivost"

Transkript

1 Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, ; Tel.: , Škola se specializací na estetiku a tvořivost Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracoval a předkládá: Mgr. Jaroslav Vykoukal V Liberci Razítko a podpis ředitele školy Schváleno školskou radou: V Liberci Podpis předsedy školské rady 1

2 Obsah I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 5 II. ORGANIZACE STUDIA ZÁKLADNÍ ÚDAJE - OBOR VZDĚLÁVÁNÍ... 6 Poslední revize ŠVP... 6 Zabezpečení provozu... 6 Volitelné předměty... 6 Nepovinné předměty... 6 Zájmové kroužky VYBAVENÍ ŠKOLY... 7 Kmenové učebny... 7 Odborné učebny:... 7 Technické zabezpečení... 8 Počet tříd a jejich naplněnost ve školním roce PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLY... 8 Pedagogičtí pracovníci učitelé ZŠ... 8 Pedagogičtí pracovníci vychovatelé ŠD, ŠK... 8 Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost... 8 Specializované činnosti... 8 Poradenské služby... 9 Aprobovanost výuky... 9 Další vzdělávání vlastních pedagogických pracovníků ÚDAJE O ŽÁCÍCH Základní údaje Zápis žáků k přijetí do prvního ročníku pro budoucí školní rok Zápis žáků k přijetí do přípravné třídy pro budoucí školní rok Přehled prospěchu žáků Údaje o výchovných opatřeních Počty zameškaných hodin Počty přijatých žáků po ukončení základní školy Počty žáků s výukou cizích jazyků PORADENSKÉ SLUŽBY Školní poradenské pracoviště Prevence rizikového chování ÚDAJE O ŘÍZENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Ekonomická část mimorozpočtové zdroje Z výroční zprávy o hospodaření za uplynulý kalendářní rok VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI A VÝSLEDKY KONTROL III. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI ZAPOJENÍ ŠKOLY DO PROJEKTŮ Přehled projektů Základní informace o jednotlivých projektech VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ A PŘEHLÍDEK CELOŠKOLNÍ AKCE ZÁŘÍ Přemyslovci na českém trůně I

3 Zájezd do Anglie Harmonizační pobyt na Slovance 1. B a 1. C ŘÍJEN Reliéfy z přírodnin Škola hravě Učebnice a DVD A-písmenko pro tebe Den stromů IQ Park - What you can try, you will remember Zábavné odpoledne s Lojzíkem Soustředění v Benecku se zaměřením na přírodovědu a enviromentální výchovu CD Výšinka zpívá díla českých skladatelů 20. století Halloween LISTOPAD Soustředění přípravného pěveckého sboru Lojzík na Slovance Návštěva rádia Sever Pohárová soutěž,,tš DUHA Česká Lípa Východ a západ Z pohádky do pohádky Slavnostní předávání Slabikářů Podzimní strom Výtvarná soutěž Toč se, větrníku PROSINEC Kouzelník a zlobivé míčky Koncert v kině Varšava Výroba adventních věnců Vánoční besídka Vánoční aktivity LEDEN Tříkrálový koncert v Městském divadle Jablonec nad Nisou Vystoupení pro mateřské školy Iuventus in Praga Cantat Maškarní karneval ÚNOR Puzzliáda Školní kolo recitační soutěže BŘEZEN Vystoupení v mateřských školách Oblastní kolo soutěže dramatických souborů Dětská scéna Liberec Okresní kolo recitační soutěže Českolipský zvoneček DUBEN Festival tanečního mládí Krajská soutěž pěveckých sborů Vítání jara Krajské kolo soutěže dramatických souborů Dětská scéna Jablonec Tančíme pro radost Celostátní soutěž Zahrada písní Praha Koncert DPS Výšinka v Kladně Honba za velikonočním zajíčkem Velikonoční soustředění Výšinky Z pohádky do pohádky

4 Den Země KVĚTEN Soustředění přípravných pěveckých sborů Praha - exkurze Besídka ke Dni Matek Dlouhomostecké hrátky Cykloturistický kurs v Bedřichově Celostátní soutěž pěveckých sborů Vítání jara Být cool znamená být sám sebou projekt Česko-německého fondu budoucnosti Dopravní soutěž ČERVEN Koncert Na svatého Medarda Soustředění estetických tříd v Radostíně Soutěž v poznávání rostlin Než zazvoní zvonec festival tvořivé dramatiky DALŠÍ AKTIVITY, ZPRÁVY TŘÍD A PŘEDMĚTŮ Výtvarná výchova, pracovní a technické činnosti Fyzika fyzikální olympiáda Fyzika IQ park Fyzika IQ ladia Fyzika TechUp projektové dny z fyziky Flétnové soubory na naší škole ve školním roce 2013/ Předškoláček aktivita pro budoucí prvňáky Návštěva Muzea betlémů, historie obce a podstávkového domu Svíčkárna Rodas Cesta do Afriky Ekologický výukový program pro žáky 1. A, 1. B a 1. C Čteme rádi Aprílová velikonoční dílna - 1. B a 1. C Svíčkárna Rodas Celorepubliková soutěž o nejlepší výrobek s velikonočním motivem Den dětí v kasárnách Den dětí Exkurze do hlavního města ČR Prahy Exkurze v prostorách Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou Návštěva u hasičského sboru Školní výlet do Českého ráje Nocování VI. A ve škole SPOLUPRÁCI SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY DALŠÍ ZÁMĚRY ŠKOLY, ZHODNOCENÍ, ZÁVĚR PŘÍLOHY

5 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace Identifikační číslo: Identifikátor školy: Adresa: Aloisina výšina 642, Liberec 15, Kraj: Liberecký Zřizovatel školy: Statutární město Liberec, nám. Dr. Edvarda Beneše 1, Liberec 1, Identifikační číslo: Datum zařazení do sítě škol: Ředitel: Zástupce ředitele: Vedoucí školní jídelny: Mgr. Jaroslav Vykoukal Mgr. Vladimír Blažek Ladislava Fialová Celková kapacita školy: Kapacita školní družiny: Kapacita školní jídelny: 600 dětí 200 dětí 600 dětí Mimoškolní sdružení: Volený orgán zřizovatele: Rada rodičů Školská rada Vzdělávací program: Zaměření školy: ŠVP pro ZV - Škola pro život, škola pro všechny ŠVP pro ZV - Škola pro život, škola tvořivě Třídy se zaměřením a estetiku a tvořivost 5

6 II. ORGANIZACE STUDIA 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE - OBOR VZDĚLÁVÁNÍ základní (povinná školní docházka) Školní vzdělávací program je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (verze platná od ) Poslední revize ŠVP Poslední kontrola proběhla 16. prosince 2013 (viz příloha č. 1 výroční zprávy) Zabezpečení provozu Naše škola se nachází v klidném přírodním prostředí okrajové části města Liberce. Spádovým obvodem školy jsou sídliště Kunratická a Králův Háj. Část žáků dochází z lokality Nová Ruda nebo dojíždí z celého města. Škola je velmi dobře dostupná autobusovou linkou 22 z centra za cca 10 minut, autobusovou linkou 29 přes Starý Harcov cca za 17 minut. Do školy docházejí děti od první do deváté třídy, tedy ve věku od šesti do šestnácti let. Ve škole funguje 20 běžných tříd. Součástí školy je školní družina a školní jídelna. Volitelné předměty Informatika Technické činnosti (2 skupiny) Konverzace v Aj Sborový zpěv Praktická matematika Nepovinné předměty Dramatická výchova Anglický jazyk pro 1. a 2 ročník Pěvecký sbor Zájmové kroužky Tvořivá dramatika Flétny Keramika Včelařský kroužek Hrátky s řečí (logopedie) Vybíjená Hra na kytaru Miniházená Výtvarný ateliér Jablíčko Vaření Fotbal pro mladší žáky Florbal Komorní sbor Výšinky Disko tance Divadelní soubor 6

7 2. VYBAVENÍ ŠKOLY Základní škola byla otevřena v roce 1987, tvoří ji 6 navzájem propojených pavilonů (pavilon I. stupně, II. stupně, pavilon se 3 hernami školní družiny, učebnou výpočetní techniky, školním klubem, dílnami, učebnou jazyků, samostatný pavilon školní jídelny s kuchyní a 2 tělocvičny). V budově školy se nachází 20 tříd a 14 odborných učeben. Kmenové třídy na I. stupni jsou standardně vybaveny a doplněny hracím koutem a počítačem. Pro výuku, zvláště na II. stupni, slouží i samostatné pracovny, a to učebna fyziky a chemie, učebna přírodopisu, jazyků, hudební výchovy, výtvarné výchovy, 2 učebny dílen, cvičný byt vybavený funkční kuchyní, keramická dílna a učebna výpočetní techniky. V současné době je vybaveno 18 učeben interaktivními tabulemi. Pro intenzivní výuku jazyků je určena jazyková laboratoř. V době volna a přestávek mohou žáci využívat hrací kouty na chodbách i pingpongové stoly rozmístěné uvnitř budovy. Všichni vyučující mají své kabinety vybavené PC s neomezeným přístupem na internet. V učitelské klubovně je umístěna odborná pedagogická knihovna. Materiální vybavení školy se neustále doplňuje a modernizuje. Ke škole patří oplocené hřiště s atletickým oválem, které prošlo v tomto školním roce revitalizací v rámci podpory programu IPRM (řízeném SM Libercem). Oddělené přestávkové plochy pro I. a II. stupeň jsou vybavené basketbalovými koši, stoly na stolní tenis. Součástí pozemku školy je také školní zahrada, kde děti mohou trávit za pěkného počasí hlavní přestávky a v odpoledních hodinách volný čas děti školní družiny. Škola slouží jako místo setkávání pro děti, učitele a jejich rodiče. Snahou vedení školy bylo zapojit školu do několika projektů a získat tak pro další rozvoj školy finanční prostředky z fondů poskytovaných v rámci EU. Kmenové učebny počet: 20 Odborné učebny: Druh odborné učebny Maximální kapacita Z kapacitních důvodů využívána jako kmenová učebna (ano/ne) Učebna ICT 27 žáků ne Učebna Fy Ch 40 žáků ne Učebna Př 30 žáků ne Učebna Hv 30 žáků ne Učebna Cj 24 žáků ne Učebna šk. dílna 2x 2 x 24 žáků ne Výtvarný ateliér 30 žáků ne Keramická dílna 20 žáků ne Herny ŠD 5 x 30 žáků ne Školní klub 30 žáků ne Poznámka 7

8 kapacita tříd. 1. stupeň počet ž. 1. stupeň průměr na třídu tříd 2. stupeň počet ž. 2. stupeň průměr na třídu 26 a méně Technické zabezpečení Viz kap. 2. Vybavení školy Počet tříd a jejich naplněnost ve školním roce , PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLY Pedagogičtí pracovníci učitelé ZŠ Kvalifikační 51 až důchodový do 30 let 31až 40 let 41 až 50 let důchodový věk předpoklady věk Celkem celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen splňuje 2/2 4/4 7/5 12/9 1/1 26/21 nesplňuje 0 1/ /10 Pedagogičtí pracovníci vychovatelé ŠD, ŠK Kvalifikační 51 až důchodový do 30 let 31až 40 let 41 až 50 let důchodový věk předpoklady věk Celkem celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen splňuje 0 2/2 2/2 2/2 0 6/6 nesplňuje Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost Počet (přepočtení na plně zaměstnané) 25,58 0,18 Z toho bez odborné kvalifikace Specializované činnosti Specializované činnosti Počet (přepočtení na plně zaměstnané) z toho bez kvalifikace výchovný poradce 1 0 školní metodik prevence 1 1 koordinátor školního vzdělávacího programu 2 2 koordinátor informačních a komunikačních technologií 1 1 koordinátor environmentální výchovy 1 1 8

9 Poradenské služby Školní Speciální pedagog Výchovný poradce Metodik Asistent Logoped psycholog prevence pedagoga ne ano ano ano ne ne Aprobovanost výuky 1. stupeň Ročník Celkem hodin Ú % P % O % N % , Nepov. předm Celkem 1. stupeň ,4 2 0, ,5 2. stupeň Vyučované předměty Celkem hodin Ú % P % O % N % Český jazyk a lit Anglický jazyk Informatika Matematika Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská vých Hudební vých Výtvarná vých Pracovní činnosti Tělesná výchova Ruský jazyk Německý jazyk VP Pěvecký sbor Vp Techn. prakt VP Konv. Aj VP Ma a aplikac VP Informatika NP Dramat. vý Celkem 2. stupeň Vysvětlivky: N nevyhovující; Ú úplná kvalifikace (učitel splňuje kvalifikaci pro daný typ i stupeň školy i pro daný vyučovací předmět); O - pouze odborná (učitel splňuje kvalifikaci pro daný předmět, ale nemá kvalifikaci pro daný typ školy); P pedagogická kvalifikace (učitel splňuje kvalifikaci pro daný typ a stupeň školy, ale nemá aprobaci na příslušný předmět) 9

10 Další vzdělávání vlastních pedagogických pracovníků Krátkodobé kurzy Jméno a příjmení Název kurzu Dne Počet hodin Lenka Kyselová Teaching English Upper Primary - III Jiřina Hodboďová Třídní učitel jako tvůrce tříd. kolektivu Lenka Němcová Třídní učitel jako tvůrce tříd. kolektivu Milosl Čechlovská Dramatická výchova ve škole Jarmila Šírlová Dramatická výchova ve škole Jana Šteflová Dramatická výchova ve škole Lenka Černá Jak na moderní výuku na 2.stupni ZŠ Lenka Černá Konference Oxford University Press Praha Lenka Kyselová Konference Oxford University Press Praha Lenka Kyselová Jazyková laboratoř Robotel Praha Libuše Davidová Jazyková laboratoř Robotel Praha Lenka Němcová Naši nebo cizí? Jiřina Hodboďová Strategie vyšetřování šikany Eva Jóžová Metodické setkání chemiků Eva Jóžová Metodické setkání chemiků Lucie Poláková Matematika pro všechny Jiřina Nováková Matematika pro všechny Vladimír Blažek Festival pedagogické inspirace Vladimír Blažek Další rozvoj pedag. pracujících ve výuce s IT Vladimír Blažek Příprava projektů na ZŠ a využití ICT ve výuce Dana Šourková Metody a techniky kritického myšlení Dana Šourková Vzdělávání v rámci objektu VIP III Jaroslav Vykoukal Nová školská legislativa Jaroslav Vykoukal Školení o požární ochraně pro vedoucí zaměstnance Jaroslav Vykoukal Systém řádů a směrnic školy a školských zařízení Dlouhodobé kurzy Jméno a příjmení Název kurzu Dne Počet hodin Jarmila Šírlová Třísemestrální kurz dramatické výchovy Lucie Poláková Výchovné a kariérové poradenství E kariéra Miloslava Čechlovská Divadlo z různých úhlů pohledu tříleté cyklické Září 2013 vzdělávání (září-leden improvizace, únor-červen červen 2014 dramaturgie a tvůrčí psaní) 24 dní Jarmila Šírlová Divadlo z různých úhlů pohledu improvizace Září dní Dana Šourková Třísemestrální studium R1ST - doplnění aprobace učitelství pro 1. stupeň leden 2014 Školní rok 2013/2014 Vzdělávání pořádané ředitelstvím ZŠ Jméno a příjmení Název kurzu Dne Počet hodin Pedagogický sbor Konflikty a krizové situace ve škole Pedagogický sbor Školení o první pomoci na pracovišti

11 4. ÚDAJE O ŽÁCÍCH Základní údaje ZŠ Aloisina Celkový počet Z toho Celkový Z toho ve speciálních Individuálně výšina tříd speciálních počet žáků třídách integrovaných Celkem Zápis žáků k přijetí do prvního ročníku pro budoucí školní rok Počet zapsaných Počet rozhodnutí o přijetí Počet odkladů Zápis žáků k přijetí do přípravné třídy pro budoucí školní rok Počet žádostí Skutečný počet přijatých žáků 0 0 Přehled prospěchu žáků 1. pololetí 2. pololetí prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl 10 2 nehodnocen 0 0 z toho počet žáků, u kterých bylo použito slovní hodnocení dle 15 odst. 2 vyhl. č. 48/2005 Sb. 3 2 Údaje o výchovných opatřeních Pololetí Počet žáků PTU NTU DTU DŘŠ Vysvětlivky: PTU pochvala třídního učitele NTU napomenutí třídního učitele DTU důtka třídního učitele DŘŠ důtka ředitele školy Počty zameškaných hodin Omluvené hodiny ( I. a II. pololetí) Neomluvené hodiny( I. a II. pololetí) Počty přijatých žáků po ukončení základní školy 4leté SOŠ obory SOU obory 8leté gym. 6leté gym. SOU OU Neumístěn Celkem gym. s mat. s mat

12 Počty žáků s výukou cizích jazyků ročník Aj Nj Rj PORADENSKÉ SLUŽBY Školní poradenské pracoviště Ve školním roce 2013/2014 fungovalo poradenské pracoviště s výchovným poradcem a metodikem prevence sociálně patologických jevů a v rámci projektu VIP kariéra II i speciálním pedagogem. Vzhledem k tomu, že pracovníci Školního poradenského pracoviště měli nastaveny své kompetence, byla jejich práce efektivní, což pozitivně ohodnotila i ČŠI. V rámci zlepšování klimatu ve třídách škola navázala úzkou spolupráci s SVP Čáp programu se zúčastnily 4 třídy a dle potřeby absolvovaly několik setkání 4.A 3setkání, 3.B 3 setkání, 5.B 4 setkání a 6.B 1 setkání. Poradenskou pomoc pro rodiče i žáky zajišťoval výchovný poradce v omezené míře dle možností a zaměřil se na tuto oblast speciální pedagog. Výchovný poradce v úzké spolupráci s třídními učiteli (zejména na 1. stupni) vyhledával žáky s výukovými obtížemi a následně koordinoval další diagnostiku v pedagogicko-psychologické poradně. Výchovný poradce a metodik prevence vedli schůzky s rodiči, aby eliminovali náznaky nepřiměřených jednání některých žáků vůči ostatním. Výchovný poradce se dále zaměřil na oblast volby povolání. V průběhu roku se pro žáky 9. ročníků zajistila návštěva Úřadu práce, Veletrhu vzdělávání EDUCA. Byly svolány mimořádné třídní schůzky v 9. ročníku, kde byli rodiče seznámeni s průběhem a systémem přijímacího řízení. Žákům 8. ročníků byly v průběhu dubna zprostředkovány Profitesty s následujícími konzultacemi (p. Bradáčová). Výchovný poradce byl garantem schránky důvěry. Schránka byla zřízena v říjnu Stejně jako v předešlém školním roce se ve schránce objevily zprávy, které byly konkrétní a byly řešeny s danými žáky a nemuselo být odpovídáno anonymně. Díky schránce důvěry jsme měli možnost včas odhalit problémy týkající se vzájemných vztahů mezi spolužáky a již v prvních fázích pracovat na nápravě a zlepšování klimatu ve třídách i v celé škole. Zapsala Lucie Poláková, výchovný poradce 12

13 Prevence rizikového chování Činnosti v oblasti prevence rizikového chování vycházejí ze školního vzdělávacího programu a z preventivního programu školy. V oblasti specifické prevence proběhly programy, se kterými má škola zkušenosti a které se setkávají s příznivým ohlasem u žáků i pedagogů. V listopadu 2013 prošly všechny třídy preventivním programem Cesta proti násilí IV, jenž je zaměřen na zlepšení vzájemné komunikace a celkového klimatu ve třídě. Třídy 3. B, 4. A, 5. B, 6. B absolvovaly navíc další program na zlepšení vztahů ve třídě, tentokrát ve spolupráci s SVP Čáp. Pokračovala spolupráce s o. p. s. Maják, jejíž lektoři uskutečnili na škole řadu besed na různá témata (2. třídy Zdravé tělo I, 4. třídy Nejsem sám, 5. třídy Zdravé tělo II, 6. třídy Kybersvět, Šikana, 7. třídy Dospívání a vlastní hodnota, 8. třídy Sexualita, 9. třídy Hrozby extremismu). Bohužel se ani v tomto školním roce nepodařilo zajistit exkurzi spojenou s besedou na oddělení Policie ČR pro 8. ročníky a návštěvu žáků 9. ročníků na soudním jednání, přestože jsme se o to snažili již od září I v tomto školním roce proběhly programy prevence za finanční pomoci Rady rodičů při ZŠ Aloisina výšina, za což velice děkujeme. 6. ÚDAJE O ŘÍZENÍ ŠKOLY Zapsala J. Hodboďová, školní metodik prevence Základní škola plní stanovené úkoly a cíle vycházející z ročního plánu školy. Ten je doplňován průběžně o možné příležitosti, které vedení školy a pedagogický sbor cíleně vyhledává. Příkladem jsou možné prezentace školy na veřejnosti, např. vystoupení dramatických souborů, pěveckých sborů, výstavy pořádané výtvarným ateliérem Ohryzek a zapojení školy do různých projektů. Cíleně se zabýváme hodnocením kvality vzdělávání a řízení školy. V oblasti zjišťování úrovně vzdělávání dlouhodobě využíváme nabídky celoplošného testování a vnitřního hodnocení prováděného naším pedagogickým sborem. Ukazatelem je účast školy v rámci soutěží krajského a celostátního charakteru. Vedení školy má zpracovaný plán kontrolní činnosti a vytváří prostor pro vlastní hodnocení činnosti školy. K autoevaluaci využíváme různých metod, např. SWOT analýzy, dotazníky, přímé pozorování, práce metodických orgánů. Ve škole je podporována týmová spolupráce učitelů a jejich další vzdělávání. 13

14 7. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Ekonomická část mimorozpočtové zdroje Kdo poskytuje Částka Účel Liberecký kraj Kč Soustředění v Benecku Liberecký kraj Kč Výšinka zpívá Liberecký kraj Kč Lojzík Statutární město Liberec Kč Medardova kápě Statutární město Liberec Kč Výšinka zpívá Statutární město Liberec Kč Lojzík Statutární město Liberec Kč Školní jarmark Statutární město Liberec Kč Východ a západ Statutární město Liberec Kč Divadlo nás baví Z výroční zprávy o hospodaření za uplynulý kalendářní rok příjmová část včetně ŠJ Státní dotace Dotace obce Poplatky žáků Hosp. Ostatní Celkem činnost Kč Kč Kč Kč Kč Kč investiční výdaje Mzdy Odvody Učebnice DVPP Stipendia 0,- Kč Kč Kč Kč Kč 0,-Kč V Liberci dne , zpracovala: Sehnoutková Michaela 8. VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI A VÝSLEDKY KONTROL Inspekční zprávy viz Přílohy 14

15 III. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 9. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO PROJEKTŮ Přehled projektů Název projektu: Instituce: Částka: Lojzík 2013 Liberecký kraj (4.2 Komunitní funkce škol) ,-Kč Výšinka zpívá díla českých autorů 20.století Liberecký kraj (4.1 Podpora voln. aktivit) ,-Kč Liberecký kraj (4.4 Soutěže a podpora Soustředění v Benecku se zaměřením na přírodov. tal.) ,-Kč Východ a západ Česko-německý fond budoucnosti ,-Kč Medardova kápě Statutární město Liberec - kulturní fond ,-Kč Lojzík 2013 Statutární město Liberec - Fond vzdělávání ,-Kč Výšinka zpívá díla českých autorů 20.století Statutární město Liberec - Fond vzdělávání ,-Kč Východ a západ Statutární město Liberec - Fond vzdělávání ,-Kč Výšinka zpívá díla českých autorů 20.století koncert Liberecký kraj (záštita s finanční podporou) 5 000,-Kč Výšinka zpívá díla českých autorů 20.století koncert Statutární město Liberec - Fond vzdělávání ,-Kč Být cool znamená být sám sebou I Česko-německý fond budoucnosti ,-Kč Než zazvoní zvonec Statutární město Liberec - kulturní fond ,-Kč Jsme partneři a přátelé Česko-německý fond budoucnosti ,- Kč Peníze EU školám MŠMT ČR ,- Kč Základní informace o jednotlivých projektech Projekt Lojzík 2013 V pátek 18.října 2013 se na naší škole konala akce Zábavné odpoledne s Lojzíkem, aneb učíme se abecedu. Záměrem akce bylo otevřít školu široké veřejnosti, představit se jako škola přátelská k dětem i rodičům. Bonusem projektu bylo vytištění 500 ks zpěvníčků A-písmenko pro tebe včetně DVD nahraného pěveckým sborem Výšinka. Akci podpořil Liberecký kraj ,-Kč a Statutární město Liberec ,-Kč. Škola přispěla ,-Kč. Výšinka zpívá díla českých autorů 20.století Poslední týden v říjnu děti z Výšinky pod vedením Miloslavy Čechlovské nahrávaly CD Výšinka zpívá díla českých skladatelů 20.století. Na CD jsou díla Leoše Janáčka, Petra Ebena, Jana Hanuše, Otmara Máchy a Jana Duška. Zvláště cyklus Jana Duška Medardova kápě je náročnou ukázkou současné umělecké tvorby. Projekt podpořil Liberecký kraj ,-Kč a Statutární město Liberec ,-Kč. Škola přispěla 7 000,-Kč, Výšinka ,-Kč. 15

16 Soustředění v Benecku se zaměřením na přírodovědu a enviromentální výchovu Poslední týden v říjnu děti z pěveckých sborů naší školy trávily na soustředění v Benecku. Cílem soustředění bylo kromě zpěvu i zážitkové učení - poznávání Krkonošského národního parku a ekologického farmaření. Děti navštívily Farmu Hucul ve Vítkovicích, fotili faunu a flóru Krkonoš, zabývali se Land Artem, tiskli listy na textil, vyráběli loutky z přírodnin, zavedli si botanické herbáře. Projekt podpořil Liberecký kraj ,-Kč a škola ,-Kč ,-Kč přispěli rodiče dětí. Východ a západ V třídenním semináři konaném v Krkonoších se žáci naší školy společně s dětmi z Žitavy pomocí metod zážitkové pedagogiky seznámili s tématem antisemitismu. Celý projekt se zároveň stal materiálem pro krátký film s hudbou Jana Duška Východ a západ. Projekt podpořil Česko-německý fond budoucnosti ,-Kč, Statutární město Liberec ,-Kč, škola ,-Kč, rodiče dětí ,-Kč. Medardova kápě V pondělí 9. prosince 2013 se v sále kina Varšava konal koncert pěveckého sboru Výšinka a jeho přípravných sborů Medardova kápě. Vystoupily i flétnové a kytarové soubory. Projekt podpořil Kulturní fond Statutárního města Liberec ,-Kč a škola 8 000,-Kč (z čehož se 5 000,-Kč vybralo na vstupném). Výšinka zpívá díla českých autorů 20.století koncert Na svatého Medarda V rámci projektu Výšinka zpívá díla českých autorů 20.století proběhl v neděli 8.června koncert pěveckých sborů naší školy Na svatého Medarda. Koncert se konal pod záštitou náměstka primátorky Kamila Jana Svobody a byl podpořen Fondem pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec částkou ,-Kč. Zároveň nad koncertem převzala záštitu s finanční podporou 5 000,-Kč Alena Losová, dipl.um., členka rady Libereckého kraje. Na koncertě vystoupily všechny sbory naší školy a také hosté, sbory Karolka a Carola ze ZŠ Jabloňová. Vrcholem koncertu byla náročná díla současného českého skladatele Jana Duška cyklus Medardova kápě a oratorium Apollon. Škola projekt podpořila ,-Kč, které se vybraly na vstupném. Být cool znamená být sám sebou Cílem třídenního semináře v Jizerských horách byla spolupráce s partnerskou školou Mittelschule am Burgteich Zittau v oblasti drogové prevence. Pomocí metod zážitkové pedagogiky a dalších alternativních metod jsme usilovali o zvyšování sebevědomí účastníků semináře, zlepšování komunikačních dovedností, asertivní chování v situacích ohrožujících postavení dítěte ve skupině a o nácvik technik odmítnutí. Projektu se zúčastnilo 25 16

17 německých a 75 českých dětí, dotace ČNFB byla ,-Kč. Škola přispěla ,-Kč a rodiče dětí ,-Kč. Pokračování projektu chystáme v říjnu Než zazvoní zvonec V úterý 24. června 2014 se v Naivním divadle Liberec konal druhý ročník festivalu dramatických souborů naší školy Než zazvoní zvonec. Žáci zde představili rodičům a veřejnosti výsledky práce dramatických souborů naší školy doplněné o vystoupení pěveckého sboru. Koncertu se zúčastnilo 120 žáků školy a cca 200 diváků. Kulturní fond Statutárního města Liberec akci podpořil částkou ,-Kč, škola 8 000,- Kč (z čehož se 5 000,-Kč vybralo na vstupném). 10. VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ A PŘEHLÍDEK Předmět Tříd Jméno a Šk., okr., Umístění Název soutěže a příjmení žáka kr. kolo Vyučující Sborový zpěv DPS Výšinka 2.+ cena Mezináro Iuventus in Praga Cantat poroty dní Čechlovská angličtina 7. A. Jarešová Olympiáda v Aj okresní Davidová angličtina 9. F. Zulian Olympiáda v Aj okresní Kyselová český jazyk 9. Cejnarová, , 36. Blaschke 42. Olympiáda v Čj okresní Hodboďová vybíjená dívky turnaj kvalifikac e Hudecová recitační soutěž 6.A A. Jachanová účast recitační soutěž okresní Němcová recitační soutěž 9.B T. Šrytrová účast recitační soutěž okresní Němcová zeměpis. 6.B A. Košvancová 17. místo olympiáda okresní Roudnická zeměpis. 7.B A. Kleprlík 5. místo. Olympiáda okresní Roudnická zeměpis. 8.B O.Tesař 7. místo olympiáda okresní Roudnická Sborový zpěv DPS Sluníčka 2. Vítání jara krajské Čechlovská Sborový zpěv DPS Výšinka 1. Vítání jara krajské Čechlovská Sborový zpěv DPS Výšinka 2. Zahrada písní Praha celostátní Čechlovská Sborový zpěv DPS Výšinka cena poroty Vítání jara celostátní Čechlovská Dramat. vých. 3B Soubor 3B čestné uznání Dětská scéna Liberec okresní Čechlovská Dramat. vých Soubor postup do Bezejména kraje Dětská scéna Liberec okresní Čechlovská Dramat. vých. 3B Soubor 3B účast Dětská scéna Jablonec krajské Čechlovská Dramat. vých. Soubor Bezejména cena poroty Dětská scéna Jablonec krajské Čechlovská Zdravot. vých výběr ze členů Soutěž mladých oblastní místo 9. kroužku zdravotníků soutěž Jóžová Tělesná vých Družstva dívky 2. Vybíjená okresní Hudecová Tělesná vých. Hájková, Košvancová 2. Stolní tenis okresní Blažek Tělesná vých. Pařízek, Vig, Nevery 1. Stolní tenis okresní Blažek 17

18 Tělesná vých. 7. Kleprlík Adam 1. OM - atletika, 60 m okresní uč.tv Tělesná vých. 7. Kleprlík Adam 2. OM - atletika, míček okresní uč.tv Tělesná vých. OM - atletika, skok 9. Blaschke Marek 1. daleký okresní Polák Tělesná vých. 9. Blaschke Marek 2. OM - atletika, 60 m okresní Polák Tělesná vých. 9. Hrubá Tereza 3. OM - atletika, vrh koulí okresní Polák Tělesná vých Družstva 1. Šachy 2. stupeň okresní Blažek Tělesná vých Družstva 7. Šachy 2. stupeň krajské Blažek Tělesná vých Družstva 3. Šachy 1. stupeň okresní Blažek Tělesná vých Družstva 9. Šachy 1. stupeň krajské Blažek Tělesná vých Družstva chlapci 5. Vybíjená okresní Hudecová Tělesná vých. Družstva smíšená Miniházená okresní Hudecová Tělesná vých Družstva dívky 7. Pohár Rozhlasu, atletika okresní Polák Tělesná vých Družstva chlapci 3. Pohár Rozhlasu, atletika okresní Polák Matematika 9. Štolbová Jana Olympiáda krajské Poláková Matematika 9. Milerová úspěšný Markéta řešitel Olympiáda krajské Poláková Matematika 9. Štolbová Jana Olympiáda okresní Poláková Matematika 9. Milerová úspěšný Markéta řešitel Olympiáda okresní Poláková Matematika 7. Hašek Ondřej Olympiáda okresní Nováková Matematika 7. Vacková Zuzana účast Olympiáda okresní Nováková Matematika 6. Niesig Marek účast Olympiáda okresní Nováková Matematika 5. Kučera Tomáš Olympiáda okresní Hubková Matematika 5. Nosková Veronika Olympiáda okresní Dotřelová 18

19 11. CELOŠKOLNÍ AKCE ZÁŘÍ Přemyslovci na českém trůně I zavítala do naší školy skupina historického šermu Pernštejni s pořadem, který se tentokrát zabýval obdobím vlády prvních přemyslovských knížat. V tělocvičně školy se žáci nejdříve dozvěděli údaje o tomto období a formou scének, ve kterých často učinkovali spolu s herci, si přiblížili dobu, kdy se na trůně vystřídalo velké množství panovníků. A tak se chlapci stali aspoň na chvíli Boleslavem III., Jaromírem či Oldřichem, děvčata zase přítelkyněmi unesené Jitky a někteří se spolupodíleli na odstranění samotného Václava. Žáci se zblízka seznámili se středověkými zbraněmi, výstrojí do boje i s dalším oblečením. Samozřejmě nechyběla ukázka boje s dobovými zbraněmi. I tento pořad byl zakončen příslibem, že se touto dobou inspirovat nebudeme, že žádné boje zkoušet nechceme, protože problémy umíme řešit jinou cestou. Zájezd do Anglie , Lenka Němcová 26 žáků a žákyň z ročníku absolvovalo ve dnech září poznávací zájezd do Anglie. Putovali jsme po jihozápadním pobřeží až na konec země - čili mys Lands End. Viděli jsme mnoho nádherných přírodních krás, navštívili místa spjatá s nejstarší historií - Stonehenge, Tintagel - hrad, kde se podle pověsti narodil král Artuš, na útesu nad Atlantickým oceánem jsme zažili i divadelní představení v přírodním divadle Minack Theatre. Prožili jsme dva večery v anglických rodinách a na závěr jsme okusili velkoměstský ruch v ulicích Londýna. Rády bychom pochválily všechny, kteří tento týden prožili s námi na cestách. Skvěle reprezentovali naši školu , Lenka Černá a Lenka Kyselová

20 Harmonizační pobyt na Slovance 1. B a 1. C Žáci 1. B a 1. C odjeli ve dnech na chatu Slovanka v Jizerských horách. Cílem pobytu bylo především vzájemné poznání nových spolužáků, navázání nových přátelství, stmelení kolektivu a získání chuti, radosti a nových nápadů pro společnou práci ve školním roce Za vydařeného slunečného (i když již trochu chladného) počasí i za obětavé péče provozovatelů chaty Slovanka, manželů Trojanových, jsme s dětmi poznávali krásu a zákonitosti lesa, soutěžili v poznávání přírodnin, společně hledali strom přátelství i poklad. Prošli si cestu lesem s Jeníčkem a Mařenkou za Perníkovou chaloupkou". Dva dny strávené v malebné přírodě Jizerských hor utekly jako voda a my všichni, bohatší o nové poznatky a hlavně nová kamarádství, jsme se spokojeně vrátili domů. 20

21 ŘÍJEN Reliéfy z přírodnin Na začátku října jsme pro děti uspořádaly výtvarnou akci reliéfy z přírodnin. Děti se rozdělily do skupinek, po dvou až čtyřech a s chutí se pustily do tvorby z nasbíraného materiálu. Během chvíle jsme mohly spatřit krásná díla, různá zvířata, sluníčka z listů, domečky atd. Děti měly velikou fantazii. Nejkrásnější výtvory jsme ocenily sladkou odměnou. Akce se zúčastnilo 90 dětí. Škola hravě , zapsala Šárka Malinová V sobotu 5. října 2013 se naše základní škola již podruhé otevřela budoucím školákům a jejich rodičům s akcí ŠKOLA HRAVĚ. Žáci z I. B a z I.C připravili společně se svými učiteli pro rodiče a své budoucí spolužáky krátký program, ve kterém ukázali, co se za pouhých pět týdnů, co chodí do školy, naučili. Rodiče tak měli možnost seznámit se s ukázkou práce ve třídách s rozšířenou výukou estetických a tvořivých činností, mohli si prohlédnout školu, posedět v improvizované kavárně. Předškoláci si během dopoledne hráli v hudebním, výtvarném a pohybově dramatickém centru s pohádkou Jak koťátko zapomnělo mňoukat. Výstupem společné práce a vyvrcholením celého dopoledne bylo dramatické ztvárnění této pohádky za pomoci žáků z estetických tříd. Celé dopoledne se neslo v tvořivé atmosféře. Akce se zúčastnilo celkem 21 předškoláků ve věku 5 6 let. 11 předškoláků z MŠ Korálek, 8 předškoláků z MŠ Pramínek, 2 předškoláci z MŠ Sluníčko. V Liberci , Jarmila Šírlová 21

22 Učebnice a DVD A-písmenko pro tebe V říjnu 2013 dostali žáci prvních tříd od školy dárek učebnici hudební výchovy pro prvňáčky A-písmenko pro tebe. Knížku s texty písniček cyklu Jaroslava Koutského, s ilustracemi Kristýny Čechlovské, pexesem a s omalovánkami sestavila a vydala Miloslava Čechlovská, která děti hudební výchovu učí. DVD, které je součástí učebnice, nahrál pěvecký sbor Výšinka. Tisk učebnic a lisování DVD podpořil Liberecký kraj a Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec v rámci projektu Lojzík. Den stromů V Liberci , Miloslava Čechlovská Od 19. století se po celém světě slaví svátek stromů, proto jsme si pro děti připravily vědomostní soutěž. Soutěž měla dvě části, nejprve děti venku poznávaly stromy, které máme v okolí naší školy. Pro starší děti byl přichystán testík kde doplňovali názvy stromů podle tvaru listu, poznávaly semena atd. Děti si odnesly nejen sladkou odměnu, ale i nové informace. Akce se zúčastnilo 95 dětí IQ Park - What you can try, you will remember Co si můžeš vyzkoušet, zapamatuješ si , zapsala Šárka Malinová Setkání německých, polských a českých žáků se tentokrát uskutečnilo 10. října v libereckém IQ parku. V IQ parku jsme byli srdečně přivítáni anglicky mluvícím průvodcem, který nás informoval o všech pravidlech chování, ale i o zajímavostech tohoto vědeckého centra. České děti IQ park znají, a proto se ujaly rolí průvodců svých zahraničních přátel. Pak už si všichni mohli společně hrát, experimentovat, řešit hádanky a užívat vše, co toto zajímavé centrum poskytuje. Veškerá konverzace probíhala v angličtině. Pro děti, které žijí na vesnici nebo v malém městě to byla opravdu atrakce. Úkol byl zadán tentokrát domácí - vypracovat esej o tomto zážitku. Jednotlivé školy si pak nejlepší práce vymění. Už teď se těšíme na setkání v Polsku, kde máme přislíbenou návštěvu elektrárny Turów. 22

23 Zábavné odpoledne s Lojzíkem V Liberci , Libuše Davidová V pátek 18. října 2013 se na naší škole konala akce Zábavné odpoledne s Lojzíkem, aneb učíme se abecedu. Byla určena nejmenším školákům, ale také dětem předškolním, kterým jsme chtěli ukázat, že škola může být zajímavá a zábavná. Akce se zúčastnilo 54 dětí, které spolu se svými rodiči postupně prošly všemi úkoly, které na ně čekaly v prostorách školy. Velmi oblíbenými aktivitami byly výtvarná dílna, fyzika hrou nebo interaktivní hry s písmeny. Za splnění všech aktivit děti čekala milá odměna v podobě interaktivního DVD, omalovánek a dalších dárečků. Záměrem akce bylo otevřít školu široké veřejnosti, představit se jako škola přátelská k dětem i rodičům. Akci podpořil Liberecký kraj a Statutární město Liberec. 23 V Liberci , Jana Dotřelová Soustředění v Benecku se zaměřením na přírodovědu a enviromentální výchovu Poslední týden v říjnu děti z pěveckých sborů naší školy trávily na soustředění v Benecku. Cílem soustředění bylo kromě zpěvu i zážitkové učení - poznávání Krkonošského národního parku a ekologického farmaření. Děti navštívily Farmu Hucul ve Vítkovicích, kde se seznámily s ekologickým chovem ohrožených koní. Malí přírodovědci fotili faunu a flóru Krkonoš, zabývali se Land Artem, tiskli listy na textil, vyráběli loutky z přírodnin, zavedli si botanické herbáře. Děti již z minulých soustředění vědí, jak důležité je pro budoucnost KRNAPu ekologické farmaření a ekoturistika, která mnohé místní obyvatele živí. Tyto zážitky jsou pro děti z městského sídliště unikátní. Děti trávící běžně čas u počítače a v lepším případě v krytých tělocvičnách si bez podobné zkušenosti jen těžko mohou smysl ekologického farmaření uvědomit. Soustředění se uskutečnilo díky finanční podpoře Libereckého kraje (50 000,-Kč).

24 CD Výšinka zpívá díla českých skladatelů 20. století V Liberci , Miloslava Čechlovská Poslední týden v říjnu děti z Výšinky nahrávaly CD Výšinka zpívá díla českých skladatelů 20. století. Na CD budou již vloni nahraná díla Leoše Janáčka a Petra Ebena, ke kterým nyní přibyly dva cykly. Cyklus Toč se větrníku Jana Hanuše sestává z dvanácti půvabných jedno až tříhlasých skladeb vhodných pro mladší i starší děti. Cyklus našeho klavíristy, hudebního skladatele a kamaráda Jana Duška Medardova kápě je náročnou ukázkou současné umělecké tvorby. Sám autor cyklu hrál na klavír, o zvuk se starala profesionální zvukařka Eliška Bejčková, o pěveckou techniku hlasový poradce a operní zpěvák Josef Zedník. Sbor řídila Miloslava Čechlovská s pomocí druhé sbormistryně Jany Dotřelové. Projekt je podpořen Libereckým krajem (30 000,-Kč) a Statutárním městem Liberec (38 000,-Kč). Halloween V Liberci , Miloslava Čechlovská 31. října se naší školou prohnal zástup strašidel, malých čarodějnic a dalších tajemných bytostí. Opět jsme slavili Halloween. Malá strašidla prošmejdila celou školu, splnila úkoly a nakonec prošla tajemnou, temnou chodbou, kde na ně čekaly symboly Halloweenu. V Liberci, 31. října 2013, Lenka Černá 24

25 LISTOPAD Soustředění přípravného pěveckého sboru Lojzík na Slovance listopadu 2013 se uskutečnilo soustředění přípravného pěveckého sboru na Slovance. Hlavní náplní byla hlasová a sluchová výchova a příprava vánočního repertoáru na koncert. Děti čekala i řada doplňujících aktivit. Ve výtvarných dílnách se děti zabývaly tiskem na textil, venku je čekala řada her, jízda na koních, návštěva minizoo a stanice s tažnými psy. Malí prvňáčci si své první hudební soustředění opravdu užili. Návštěva rádia Sever V Liberci , Jana Dotřelová Divadelní soubor Čertíci navštívil rádio Sever, aby se seznámil s prací komentátorů. Děti viděly rozhlasové vysílání zpráv, zázemí a nahrávací studio. Sami si mohly vyzkoušet práci komentátorů. Do mikrofonu děti hlásily zprávy ze sportu, počasí, společenskou rubriku. Děti rádio velice nadchlo,někteří se rozhodly pro životní dráhu komentátorů. Akce se zúčastnilo 40 dětí. Pohárová soutěž,,tš DUHA Česká Lípa , zapsala Monika Veselá V sobotu se taneční kroužek zúčastnil pohárové soutěže taneční školy Duha v Česká Lípa. V kategorii juniorů společenské tance s předtančením latinsko-amerických tanců s názvem Mezi námi děvčaty se dívky umístily na krásném 2.místě a v kategorii junioři disko dance tance zvítězily. Soutěže se zúčastnilo 11.dívek. 25

26 Východ a západ , zapsala Jana Kuklová Projekt Česko-německého fondu budoucnosti, garant: Miloslava Čechlovská Od neznalosti ke xenofobii je pouze malý krok... to měli na paměti účastníci třídenního semináře Východ a západ v Krkonoších, žáci partnerských škol z Liberce a Žitavy. V semináři se hráči pomocí metod zážitkové pedagogiky seznámili s židovským ghettem renesanční Prahy a s pověstí o Golemovi, ochránci slabých a utlačovaných. Nejprve si však sami hráči vyzkoušeli pozici těch utlačovaných, ve hře, kde je utlačovali sami lektoři v roli černých rytířů. Teprve poté děti poznávaly život židovských rodin renesance. Žáci stvořili Golema, oživili ho po vzoru rabiho Löwa s pomocí čtyř živlů a nakonec mu vymysleli příkazy, které z Golema vytvořily nástroj lepšího života. Přání dětí vepsaná na Zeď nářků jsou důkazem pochopení a prožití tématu. Celý projekt se zároveň stal materiálem pro krátký film. Projektem děti provázela hudba mladého českého skladatele Jana Duška Východ a západ. Z pohádky do pohádky V Liberci , Miloslava Čechlovská Poslední listopadový týden prožívali žáci 1. B a 1. C ve znamení pohádek. Nejednalo se ale jen o pohádky klasické, ale společně jsme poznávali i kouzlo pohádek současných autorů. Zpočátku týdne žáci plnili úkoly spolu se Zlatovláskou, Jiříkem, Popelkou a jinými pohádkovými bytostmi. Ke konci týdne si sami upekli a ozdobili perníčky z Perníkové chaloupky. V pátek se proměnili v pohádkové bytosti a soutěžili ve stavbě pohádkových věží, hledali princezny, draky... Na závěr předvedla třída 1. B třídě 1. C pohádku Boudo, budko 26

27 a naopak třída 1. C zahrála pohádku O Malíčkovi. Dětem se představení vydařila a již se těší na další akce. Slavnostní předávání Slabikářů V pátek 22. listopadu 2013 proběhlo slavnostní předání Slabikářů našim prvňáčkům. Děti si společně zasoutěžily, zatancovaly a pak od svých třídních učitelek obdržely toužebně očekávaný Slabikář a zároveň pochvalu za svou čtvrtletní školní práci. Nakonec na všechny čekala i sladká odměna. Podzimní strom Na konci listopadu jsme využili krásného počasí a s dětmi jsme uspořádali výtvarnou soutěž podzimní strom. Děti buď samostatně nebo ve skupinkách malovaly barevnými křídami na asfalt podzimní strom. Do malování se děti pustily s velkou radostí a některé vytvořily krásné obrázky. Všichni byly odměněni sladkou odměnou. Bylo to příjemné rozloučení s podzimem. Akce se zúčastnilo 110 dětí. Výtvarná soutěž Toč se, větrníku , zapsala Šárka Malinová Na konci listopadu proběhlo vyhlášení výsledků výtvarné soutěže Toč se, větrníku, kterou pro děti 3.-6.tříd vyhlásil v září 2013 pěvecký sbor Výšinka. Byly předány odměny v podobě výtvarných pomůcek. Soutěž byla vyhlášena u příležitosti nahrávání CD sboru, na němž je i 27

28 stejnojmenný cyklus Jana Hanuše. Ilustrace malých výtvarníků vyzdobí CD a zároveň budou promítány 9. prosince na koncertě sboru. V Liberci , Miloslava Čechlovská 28

29 PROSINEC Kouzelník a zlobivé míčky Jako dárek dětem k Mikuláši jsme pozvaly do naší školní družiny kouzelníka. Tentokrát s představením Kouzelník a zlobivé míčky. Z představení byly děti velice nadšené, do svých kouzelnických akcí zapojil i diváky. Neméně se dětem líbilo i vystoupaní kouzelníkovy asistentky, která předváděla vystoupení s obručemi. Akce se zúčastnilo 150 dětí. Koncert v kině Varšava , zapsala Šárka Malinová V pondělí 9. prosince 2013 se v sále kina Varšava konal koncert pěveckého sboru Výšinka a jeho přípravných sborů Lojzík, Mráček a Sluníčka. Koncert se konal v rámci projektu Medardova kápě, podpořeného Kulturním fondem Statutárního města Liberec částkou ,-Kč. Naše škola projekt podpořila částkou 8 000,-Kč (z čehož se 5 000,-Kč vybralo na vstupném). Koncert měl dvě části. V první části sbory Výšinka a Sluníčka uvedly cyklus Jana Hanuše Toč se, větrníku, který letos sbor nahrál na CD. Sbory dirigovala Miloslava Čechlovská a na klavír doprovázel Jan Dušek. Ve druhé části přípravné sbory Lojzík a Mráček zazpívaly pásmo vánočních koled Půjdem spolu do Betléma za instrumentálního doprovodu flétnového souboru Melody Faces a kytarového souboru naší školy. Dirigovala Jana Dotřelová. Ředitel školy Jaroslav Vykoukal poděkoval Statutárnímu městu Liberec, sbormistrům i přítomným rodičům za podporu celé akce. Přítomní diváci nadšeně ocenili nejen výkony dětí, ale také videoprojekci, na které diváci viděli výtvarná díla žáků školy na téma zpívaného repertoáru, nebo fotodokumentaci práce dramatických souborů školy na téma vánočních koled. V Liberci , Miloslava Čechlovská, Jana Dotřelová 29

30 Výroba adventních věnců V rámci zájmového kroužku Šikovné ruce, jsme s dětmi vyráběly adventní věnce. Jako již každoročně nám matriál na výrobu a odbornou pomoc zajistila floristka Radka Laitnerová. Vyrábění se s dětmi zúčastnily i některé maminky. V příjemné předvánoční atmosféře vznikly krásné adventní věnce. Akce se zúčastnilo 32 dětí. Vánoční besídka , zapsala Šárka Malinová Dne jsme pozvaly všechny rodiče, příbuzné a známé na naší Vánoční besídku, která jako již tradičně probíhala ve školní jídelně. Na začátku vystoupily mladší děti z divadelního souboru čertíci a pohádkovým příběhem Oživlý betlém. Děti z prvních a druhých tříd předvedly pásma sestavené z vánočních tanečků, básniček, scénky proč patří kapr k Vánocům a vánočních koled. Nejstarší děti nás pobavily vtipy na téma Vánoce. Na závěr nás čekala pohádka Vánoční mořeplavba. Poté děti předaly rodičům vánoční přání a andělíčka, kterého si vyrobily. Akce se zúčastnilo 150 dětí. Vánoční aktivity , zapsala Šárka Malinová Vánoce jsou nejkrásnější svátky v roce a i my se na ně pečlivě připravili. Krásně jsme si vyzdobili třídy, vyrobili malé dárečky pro naše blízké. Aby nám čekání na Ježíška lépe utíkalo, často jsme při výuce řešili zajímavé úkoly s vánoční tematikou. 12. prosince jsme v našem městě navštívili svíčkárnu RODAS, odkud jsme si přinesli vlastnoručně vyrobené malé dárečky.

31 Maminky nám připravily těsta na perníčky a my je sami upekli a ozdobili. Moc se nám povedly. 19. prosince jsme vyjeli do Kryštofova Údolí, kde jsme navštívili výstavu betlémů, Jírův betlém a vánoční dílničku, kde jsme zdobili keramické vánoční ozdoby. Poslední den před vánočními prázdninami jsme se rozloučili u vánočního stromečku, rozdali si malé dárečky, popřáli si bohatého Ježíška a hodně zdraví a úspěchů v novém roce. 31

32 LEDEN Tříkrálový koncert v Městském divadle Jablonec nad Nisou V neděli 12. ledna 2014 jsme byli pozváni na Tříkrálový koncert v Městském divadle Jablonec nad Nisou. Koncert organizoval pěvecký sbor Vrabčáci. Z naší školy vystoupilo celkem 70 dětí z přípravných pěveckých sborů Lojzík, Mráček a Sluníčka a z kytarových a flétnových souborů. Děti zazpívaly a zahrály cyklus vánočních koled Půjdem spolu do Betléma. Sbory a soubory dirigovala Jana Dotřelová, doprovázely je vedoucí souborů Miloslava Čechlovská a Marcela Knoblochová. Děti si kromě hezkého hudebního zážitku odnesly odměny v podobě sladkostí a plyšových hraček. Vystoupení pro mateřské školy V Liberci , Jana Dotřelová Každý rok před zápisem do prvních tříd zveme do školy kamarády z mateřských škol. Děti ze školní družiny si pro budoucí prvňáčky připravily pestrý program. Nejprve jsme děti provedly po naší škole, podívaly jsme se do tříd, kde si mohly vyzkoušet jaké to bude sedět v lavicích, viděly tělocvičnu, jídelnu i ředitelnu.. A potom už následovalo vystoupení složené z pohádek, písniček i tanečků. Dětem se vystoupení moc líbilo. Akce se zúčastnilo 90 dětí. Iuventus in Praga Cantat , zapsala Šárka Malinová V sobotu 25. ledna 2014 se koncertní sbor Výšinky zúčastnil prestižní mezinárodní soutěže Iuventus in Praga Cantat. Soutěž je zaměřena na tvorbu současných českých skladatelů a Výšinka zde chtěla předvést zcela nový cyklus Jana Duška Medardova kápě. Cyklus napsal náš kamarád, klavírista a nadějný český hudební skladatel přímo pro Výšinku. Obtížný, ale nádherný cyklus se stal vlajkovou lodí sboru na nově vydaném CD Výšinka zpívá díla českých skladatelů 20.století, jeho přijetí odbornou porotou bylo očekáváno s napětím. Po vlastním soutěžním vystoupení děti nejprve sledovaly vystoupení ostatních sborů (naprosto úžasné výkony odrážely kvalitu soutěže) a poté si užily odpočinkový program na Žižkovské věži. Večer jsme všichni sledovali výsledky. Pět pohárů vystavených na jevišti jsme si prohlédli s trochou závisti šťastni ti, kteří si je odvezou. Opravdu jsme v nejmenším nečekali, že dva z nich poputují s Výšinkou do Liberce. Kromě druhého místa (nejlepší umístění ve stříbrném pásmu) Výšinka získala hlavní cenu poroty za interpretaci skladby 20.století (tedy cyklu Medardova kápě) a Honza navíc získal cenu za nejlepší klavírní 32

33 doprovod. Výšinka opět potvrdila svoji kvalitu a navíc ukázala světu nový cyklus sborových skladeb. Maškarní karneval V Liberci , Miloslava Čechlovská Jednou z nejoblíbenějších akcí školní družiny je maškarní karneval. Jako každoročně jsme ho uspořádaly v den pololetního vysvědčení. Po tradičním průvodu školou za hudebního doprovodu pozounu, jsme se sešli v tělocvičně, kde se děti s chutí pustily do plnění úkolů. Vyzkoušely si přechod přes lavičku s míčkem, stavění věže na rychlost nebo malování poslepu. Za každý splněný úkol dostaly sladkou odměnu. Akce se zúčastnilo 150 dětí , zapsala Šárka Malinová 33

34 ÚNOR Puzzliáda Během měsíce února jsme ve všech odděleních naší školní družiny závodili ve stavění puzzle. Děti stavěly podle věku puzzle, které mělo šedesát a sto dílků. Některé se s puzzlíky báječně popraly a jejich čas byl velmi krátký, některé skládaly i hodinu. Nejlepší skládači byli odměněni. Akce se zúčastnilo 130 dětí. Školní kolo recitační soutěže , zapsala Šárka Malinová Dne se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Bylo rozděleno na dvě části. První část pro děti z druhých a třetích tříd a druhé kolo pro děti ze čtvrtých a pátých tříd. Texty pro recitaci dětem pomáhali vybírat třídní učitelé. Z každé části vybrala porota tři děti, které budou školu reprezentovat v okresním kole v DDM Větrník. Postoupily Sára Šlachtovská, Barbora Vítová, Monika Pařízková a Veronika Nosková, Pavla Vaňátková, Hana Semerádová. Na závěr byla vyhlášená divácká soutěž, kterou vyhrál Ondřej Havlíček a Veronika Nosková. Akce se zúčastnilo 160 dětí , zapsala Monika Veselá 34

35 BŘEZEN Vystoupení v mateřských školách Dne mladší děti z divadelního souboru Čertíci navštívily mateřské školky Korálek a Delfínek. Pro své kamarády si připravily maňáskovou pohádku O neposlušných kůzlátkách a napraveném vlkovi. Pro malé divadelníky byla hra s maňásky úplnou premiérou a zhostili se jí na výbornou. V obou školkách měly děti veliký úspěch. Akce se zúčastnilo 15 dětí , zapsala Monika Veselá Oblastní kolo soutěže dramatických souborů Dětská scéna Liberec V sobotu 22. března se konalo oblastní kolo soutěže dramatických souborů Dětská scéna Liberec. Z naší školy se soutěže zúčastnily dva soubory soubor 2.stupně Bezejména a soubor tvořivé dramatiky 3B, oba pod vedením Miloslavy Čechlovské. Soubor 3B vystoupil s pohádkou Jana Wericha Jak na Šumavě obři vyhynuli a získal čestné uznání a nesoutěžní postup do krajského kola. Porotě se nejvíce líbila práce s předmětem, konkrétně s loutkami ze surového dřeva. Soubor Bezejména vystoupil s africkou bajkou v překladu Hany Doskočilové Vzdálené bubny lépe zní a získal ocenění poroty a postup do krajského kola. Oba soubory byly oceněny za výběr aktuálních témat a dramaturgii. Okresní kolo recitační soutěže 35 V Liberci , Miloslava Čechlovská Vzhledem k velkému počtu přihlášených dětí, se letošní kolo recitační soutěže konalo a v DDM Větrník. První den recitovaly mladší děti. Naší školu reprezentovala Sára

36 Šlachtovská, Monika Pařízková a Barbora Vítová. Sára Šlachtovská se z velkého počtu, 70 dětí, umístila na krásném 4. místě, jako náhradník do krajského kola proběhlo recitační kolo pro děti ze 4.-5.tříd, kde naší školu zastupovaly Pavla Vaňátková, Hana Semerádová a Veronika Nosková, žádná z děvčat bohužel do krajského kola nepostoupila. Akce se zúčastnilo 6 dětí. Českolipský zvoneček , zapsala Monika Veselá jsme se zúčastnily tradiční soutěže Českolipský zvoneček, na kterou jezdí náš taneční soubor již několik let. Soutěže se zúčastnilo jedenáct dívek v kategorii junioři disco tance, kde se umístily na krásném třetím místě , zapsala Jana Kuklová 36

37 DUBEN Festival tanečního mládí V letošním roce tato soutěž proběhla v Litoměřicích. Jako každý rok byla velice dobře obsazena a zúčastnilo se jí velké množství tanečních souborů. V kategorii junioři disco tance dívky obsadily 4. místo. V kategorii parketové taneční kompozice, kde se zúčastnilo třináct kolektivů, postoupily do finále a skončily na 5. místě. Této soutěže se zúčastnilo 11 dívek. Krajská soutěž pěveckých sborů Vítání jara , zapsala Jana Kuklová Krajské kolo soutěže Vítání jara se konalo 9. dubna 2014 v Městském divadle Jablonec nad Nisou. Z naší školy se soutěže zúčastnil přípravný sbor Sluníčka (ve kterém zpívaly i šikovné děti z Mráčku) a koncertní sbor Výšinka. Sbor Sluníčka získal stříbrné pásmo v kategorii mladších školních sborů. Sbor Výšinka získal zlaté pásmo a stal se vítězem kategorie starších školních sborů. V Jablonci soutěžily ve dvou kategoriích i sbory výběrové, mezi kterými porotu zaujal například sbor Carola. Vítězem celé soutěže a jediným sborem postupujícím do celostátního kola se k naší velké radosti stal sbor Výšinka. Sbory vedla Miloslava Čechlovská, která si navíc ze soutěže odvezla cenu poroty za dirigentský výkon. V Liberci , Miloslava Čechlovská, Jana Dotřelová Krajské kolo soutěže dramatických souborů Dětská scéna Jablonec V pátek 11. dubna se konalo krajské kolo soutěže dramatických souborů Dětská scéna Jablonec nad Nisou. Z naší školy do soutěže postoupily dva soubory soubor 2.stupně Bezejména a nesoutěžně soubor tvořivé dramatiky 3B, oba pod vedením Miloslavy Čechlovské. Soubor Bezejména získal v konkurenci nejlepších souborů kraje ocenění poroty 37

38 za scénický pohyb. Porota taktéž ocenila skvělou hudební a pěveckou vybavenost dětí. Doporučila souboru pokusit se o cestu hudebně-pohybového divadla. Čechlovská V Liberci , Miloslava Tančíme pro radost Také letos jsme se zúčastnily taneční soutěže Tančíme pro radost, která se uskutečnila v Českém Dubu. V kategorii junioři disco tance dívky dotančily na třetí místo a v kategorii junioři parketové kompozice zvítězily. Akce se zúčastnilo 11 dívek. Celostátní soutěž Zahrada písní Praha , zapsala Jana Kuklová V neděli 13. dubna se sbor Výšinka zúčastnil celostátní soutěže pěveckých sborů Zahrada písní Praha. Na této renomované soutěži sbor získal stříbrné pásmo. Sbor vedla Miloslava Čechlovská, na klavír doprovázel Jan Dušek, o hlasovou výchovu se starala Jana Dotřelová. Porota ocenila především vysokou uměleckou kvalitu a náročnost sborového repertoáru. Čechlovská V Liberci , Miloslava 38

39 Koncert DPS Výšinka v Kladně V neděli 13. dubna, po absolvování soutěže Zahrada písní Praha, se sbor výšinka vydal reprezentovat naši školu do Kladna. Jako hosty nás pozval mužský sbor Smetana-Slovanka. Zazpívali jsme cyklus Jana Duška Medardova kápě a v plném sále auly místního gymnázia jsme sklidili poklonu mužského sboru i potlesk obecenstva. Výlet jsme si zpříjemnili návštěvou medvědária a zábavního parku. Honba za velikonočním zajíčkem V Liberci , Miloslava Čechlovská, Jana Dotřelová Poslední den před velikonočními prázdninami jsme pro děti připravily velikonoční soutěž, tentokrát jsme hledali ukryté velikonoční vajíčka. Každé oddělení si vybralo svou barvu kraslic a děti se pustily do hledání. Vajíčka byla skrytá na nejrůznějších místech školního hřiště. Za každé nalezené vajíčko dostal nálezce sladkou odměnu, nakonec dostali sladkost všichni, aby jim to nebylo líto. Děti hra velmi bavila. Akce se zúčastnilo 140 dětí. Velikonoční soustředění Výšinky , zapsala Šárka Malinová Velikonoční soustředění Výšinky se konalo dubna 2014 na chatě Slovanka. Hlavní náplní soustředění bylo studium oratoria pro dva sbory, sólisty a orchestr Apollon od Jana Duška. Oratorium bude uvedeno na červnovém koncertě Výšinky a Caroly v Divadle F.X.Šaldy. Jelikož sbor letos postoupil do celostátního kola soutěže Vítání jara, dalším cílem soustředění byla práce na soutěžním repertoáru. Děti navíc čekala i řada zábavných aktivit, jako slaňování z rozhledny, výlety, noční hra, výtvarné aktivity atd. Soustředění vedli sbormistři Miloslava Čechlovská, Jana Dotřelová, Jan Dušek, Alena Sobotková a hlasový poradce Josef Zedník.

40 Z pohádky do pohádky V Liberci , Miloslava Čechlovská Mezi další velmi oblíbené akce naší družiny, patří vědomostně literární soutěž Z pohádky do pohádky. Děti formou kvízu odpovídají ne různé otázky ze známých pohádek. Znalosti dětí jsou velmi odlišné, je vidět, že některým rodiče klasické pohádky moc nečtou ani nevypráví. Vítězové dostali knižní odměnu. Akce se zúčastnilo 90 dětí. Den Země , zapsala Šárka Malinová Dne jsme pro děti připravily soutěž ke Dni Země. Děti se zábavnou formou učily třídit plasty, sklo, papír a další odpad z domácností. Velmi mile nás překvapilo, že až na drobné výjimky, neměly děti s tříděním žádný problém. Na závěr si vybarvily omalovánku a dostaly malou sladkost. Akce se zúčastnilo 100 dětí 40

41 , zapsala Šárka Malinová

42 KVĚTEN Soustředění přípravných pěveckých sborů Hlavním cílem soustředění přípravných sborů na chatě Slovanka v Jizerských horách byl nácvik hudebního cyklu Vladislava Matouška Osudy dobrého kocoura Mikeše. A tak se soustředění konalo ve jménu kocourů a koček. Vyráběli jsme kocoury z vlny a kočky z korálků, zpívali jsme o kocourovi, malovali kocoury, tancovali v maskách kocourů a světe div se, v hlubokých lesích okolo Slovanky se to jen hemžilo kocoury a kočkami z klacíků a šišek. Bylo krásně a zhruba 50 dětí si soustředění opravdu užilo. Soustředění vedli Jana Dotřelová, Miloslava Čechlovská, Jaroslava Chlubnová a dva instruktoři. Praha - exkurze V Liberci , Jana Dotřelová V úterý 13. května 2014 jsme v Praze v Národním muzeu navštívili výstavu Peníze aneb Já na to mám. Dozvěděli jsme se, čím se platilo v dávných dobách, naučili jsme se rozpoznat padělané peníze a doklady, ověřili jsme, že zlatá cihla je docela těžká (12,5 kg). V sejfu jsme si prohlédli poklady muzea (diamanty, zlatý stodukát Ferdinanda III., aj.). Pomocí pracovních listů jsme si ověřili, že na to opravdu máme! Naše další cesta vedla na Staroměstskou radnici, kde jsme se s příjemnou průvodkyní podívali do reprezentačních místností. Nejvíce nás zaujaly sklepy ze 14. století, dříve měšťanské domy, které se nacházejí zhruba 5 metrů pod úrovní nynějších ulic. Celou exkurzi jsme zakončili procházkou Starým Městem , Lenka Němcová 42

43 Besídka ke Dni Matek Dne jsme k nám do školní družiny pozvaly všechny maminky, babičky, tetičky, ale i tatínky a ostatní příbuzné, aby se přišli podívat na naší tradiční besídku ke Dni Matek. Náš program odstartovala pohádka Mrazík, se kterou se představil divadelní soubor Čertíci. Děti ze druhých tříd předvedl své pásmo písniček a zajímavostí o kočkách. Následovalo vystoupení začátečníků z kroužku disco tance. Mladší děti z Čertíků vystoupily s maňáskovou pohádkou O neposlušných kůzlátkách. A závěr patřil našim prvňáčkům se směsicí písní, básní a tanečků. Besídka se velmi líbila. Maminky od svých dětí dostali přáníčko a kytičku. Akce se zúčastnilo 160 dětí. Dlouhomostecké hrátky , zapsala Šárka Malinová Jako již každý rok, se divadelní soubor Čertíci zúčastnil přehlídky divadelních souborů Dlouhomostecké hrátky, která se konala Tentokrát to bylo s klasickou pohádkou Mrazík. Porota složená ze známých osobností neměla lehké rozhodování. Nakonec si Čertíci odnesli Čestnou cenu poroty. Děti si hraní i sledování konkurence velmi užily, i když byly smutné, že nedosáhly lepšího výsledku, který si určitě zasloužily. Malou náplastí byl koš plný sladkostí, který za odměnu dostaly. Akce se zúčastnilo 45 dětí Cykloturistický kurs v Bedřichově , zapsala Šárka Malinová Ve dnech 20. až 23. května 2014 absolvovali žáci 9. ročníku cyklo-turistický kurz společně se žáky německé školy z Ebersbachu a polského Porajówa. Bydleli jsme na Šámalce a

44 podnikali společné cyklistické a turistické výlety za krásami Jizerských hor, žáci se zdokonalovali v anglickém a německém jazyce, v orientaci na mapě i v terénu, plánovali a připravovali výlet, uplatňovali znalosti z kursu první pomoci. Navštívili jsme také vodní nádrž Josefův Důl, kde jsme si prohlédli podzemí. Zlepšovali jsme se v cyklistických dovednostechzručnostech, údržbě a drobných opravách jízdního kola. Ve volném čase probíhala sportovní klání v beach volejbalu, badmintonu nebo petangu. Kurz se vydařil, počasí nám přálo po celou dobu. Plní nových zážitků jsme se všichni ve zdraví vrátili domů. Žáci to viděli takto: Žáci 9.B: To bude peklo! To byl první dojem cyklistů, když stoupali v úmorném vedru do nekonečného kopce z Oldřichova. Také turistům, kteří šlapali od školy pěšky, se hlavou honily myšlenky, že lépe udělali ti, kteří zůstali ve škole. Bylo úterý a právě začínal cykloturistický kurz v Jizerských horách. Cílem byla Šámalova chata na Nové louce. Dorazili jsme všichni a další dny už jsme hodnotili jako skvělý nápad, jak strávit poslední dny na základní škole se svými spolužáky, seznámit se s novými lidmi z Polska a Německa, kteří se společně s námi kurzu účastnili, zasportovat si a něco nového poznat. Ubytování na chatě bylo pěkné, dobře vařili, počasí nám také přálo. Během dalších dnů jsme projeli nebo prošli některá místa Jizerských hor. Turistům se podařilo pokořit Jizeru, všichni jsme viděli, jak vypadá vnitřek hráze josefodolské přehrady, zjistili jsme, kdo to byl ten pan Šámal a proč se protrhla Protržená přehrada. Někteří se na sluníčku trochu připekli, někteří si sáhli na dno a už fakt nemohli. Ale nohy bolet přestaly, únava zmizela, spáleniny vyblednou, avšak vzpomínky na vydařenou akci zůstanou. Celostátní soutěž pěveckých sborů Vítání jara Zapsal Vladimír Blažek Uničov Sbor Výšinka pod vedením Miloslavy Čechlovské se v tomto roce stal vítězem krajského kola soutěže Vítání jara a jediným sborem postupujícím do celostátního kola v Uničově. Celostátní kolo bylo třídenní, soutěžilo zde 16 nejlepších sborů republiky. Zde už sbory nesoutěží o pásma nebo medaile, ale mohou si vybojovat zvláštní cenu poroty. Výšinka získala cenu poroty za výbornou interpretaci náročného repertoáru. Naši žáci tak skvěle reprezentovali školu i Liberecký kraj a potvrdili výbornou úroveň našich pěveckých sborů. V Liberci , Miloslava Čechlovská 44

45 Být cool znamená být sám sebou projekt Česko-německého fondu budoucnosti Cílem projektu byla spolupráce s partnerskou školou Mittelschule am Burgteich Zittau v oblasti drogové prevence. Pomocí metod zážitkové pedagogiky a dalších alternativních metod jsme usilovali o zvyšování sebevědomí účastníků semináře, zlepšování komunikačních dovedností, asertivní chování v situacích ohrožujících postavení dítěte ve skupině a o nácvik technik odmítnutí. Projektu se zúčastnilo 25 německých a 75 českých dětí, dotace ČNFB byla ,-Kč. Pokračování projektu chystáme v říjnu Dopravní soutěž V Liberci , Miloslava Čechlovská V rámci školní družiny se snažíme dětem vštěpovat i základy dopravní výchovy a opakovat již naučené. V květnu jsem si pro děti připravily dopravní soutěž v poznávání dopravních značek. Děti měly po hřišti rozmístěné deset značek, které musely nejdříve objevit a pak správně určit. Děti soutěž bavila, ale bohužel nás počasí nepříjemně překvapilo deštěm, takže ti pomalejší soutěž nedokončili. I tak každý dostal malou odměnu. Akce se zúčastnilo 90 dětí , zapsala Šárka Malinová 45

46 Obrázek 1: Sbor Výšinka pod vedením Miloslavy Čechlovské se v tomto roce stal vítězem krajského kola soutěže Vítání jara v Uničově a jediným sborem postupujícím do celostátního kola. 46

47 ČERVEN Koncert Na svatého Medarda 8. června 2014, Divadlo F. X. Šaldy Liberec. V rámci projektu Výšinka zpívá díla českých autorů 20.století proběhl v neděli 8.června koncert pěveckých sborů naší školy Na svatého Medarda. Koncert se konal pod záštitou náměstka primátorky Kamila Jana Svobody a byl podpořen Fondem pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec částkou ,-Kč. Nad koncertem převzala záštitu s finanční podporou 5 000,-Kč Alena Losová, dipl.um., členka rady Libereckého kraje. Na koncertě vystoupily všechny sbory naší školy a také hosté, sbory Karolka a Carola ze ZŠ Jabloňová. Vrcholem koncertu byla náročná díla současného českého skladatele Jana Duška cyklus Medardova kápě a oratorium Apollon. Děti v těchto skladbách předvedly vysokou úroveň Výšinky a zároveň, vzhledem k tropickým teplotám, úžasnou kázeň a soustředěnost. Koncertu se zúčastnili ředitelé obou škol. Soustředění estetických tříd v Radostíně V Liberci , Miloslava Čechlovská Soustředění čtyř estetických tříd se letos konalo v Radostíně června Tématem soustředění se stal příběh Karafiátových Broučků. V lekcích dramatické výchovy se děti seznámily se životem rodiny Broučků a prožily si příběh malého Broučka, který za svoji dobrotu k úrazu přišel. Děti v lekcích tvůrčího psaní napsaly dopis Pavlíkovi i prosbu o odpuštění Broučkovi. Ve výtvarných aktivitách malí žáčci vytvořili chaloupku Broučků, broučky z kamene a jako kolektivní práci strom přátelství. Po večerech jsme ještě zvládli zpívat Broučkovskou ukolébavku a tančit co jiného než Broučkovskou mazurku. Soustředění se tak stalo ukázkovým seminářem celostní estetické výchovy. V Liberci , učitelský kolektiv estetických tříd 47

48 Soutěž v poznávání rostlin Jedna z posledních společných akcí naší školní družiny byla soutěž v poznávání rostlin. Děti nejprve dostaly omalovánku s rostlinami, kterou měly správně vybarvit. A potom se vrhly do přiřazování správných názvů k rostlinám. V této oblasti mají děti ještě co dohánět. Z deseti rostlin měli někteří problém poznat i polovinu. Za správné odpovědi dostaly sladkou odměnu. Akce se zúčastnilo 85 dětí. Než zazvoní zvonec festival tvořivé dramatiky , zapsala Šárka Malinová V úterý 24. června 2014 se v Naivním divadle Liberec konal druhý ročník festivalu dramatických souborů naší školy Než zazvoní zvonec. Žáci zde představili rodičům a veřejnosti výsledky práce dramatických souborů naší školy doplněné o vystoupení pěveckého sboru. Přehlídku uvedl pěvecký sbor Výšinka třemi písničkami Jaroslava Ježka. Výšinku kromě klavíristy doprovodil i flétnový soubor Notičky. Následovala vystoupení čtyř souborů tvořivé dramatiky. Třída 1B uvedla inscenaci Slepičí úlet. Děti z 1C se pochlubily recitací poezie Michala Černíka z knihy Jak žijí oblázky. Soubor 2B uvedl inscenaci O malém tygrovi na motivy knihy Libuše Palečkové. Soubor 3B se pochlubil inscenací pohádky Jana Wericha Jak na Šumavě obři vyhynuli, se kterou letos uspěl v oblastním kole Dětské scény. Přehlídku zakončil soubor starších žáků Bezejména s inscenací Vzdálené bubny lépe zní na motivy bajky Hany Doskočilové. Tato inscenace uspěla v oblastním i krajském kole Dětské scény. Kulturní fond SML akci podpořil částkou ,-Kč. Přítomní diváci nadšeně ocenili výkony dětí. Koncertu se zúčastnilo 120 žáků školy a cca 200 diváků. V Liberci , Miloslava Čechlovská 48

49 DALŠÍ AKTIVITY, ZPRÁVY TŘÍD A PŘEDMĚTŮ Výtvarná výchova, pracovní a technické činnosti Ve školním roce 2013/14 se žáci v uvedených oblastech výrazně zapojili do života školy. Podařilo se uskutečnit dvě výstavy výtvarných prací v listopadu a v prosinci 2013 v prostorách OC Forum (pod záštitou náměstka primátorky pro oblast školství a kultury), od června do září 2014 ve věži v Lidových sadech. V rámci vyučování navštívily děti řadu výstav, např. nově otevřenou Oblastní galerii, tematické výstavy v muzeu, výstavu Merkur není jen planeta, Design a nábytek, výstavu moderního umění v OC Forum. I v tomto školním roce se děti podílely na úpravách interiéru školy a jednotlivých tříd, které si vyzdobily nástěnnými malbami, a zapojily se i do celoškolních akcí jako byla školní akademie, Den s Lojzíkem a Alenkou, zápis dětí do prvních tříd. Již tradičně se v oblasti výtvarné výchovy škola účastní řady nejrůznějších výtvarných soutěží a získává řadu ocenění, např. Karolína Jandová speciální cenu v soutěži k Mezinárodnímu dni zvířat, soutěžní tým F. Nevery, A. Kleprlík, T. Velek, L. Svárovský, F. Vig, J. Kubíček cenu za technicky nejpropracovanější model v soutěži se stavebnicí Merkur. Fyzika fyzikální olympiáda Zapsal R. Hodboď, učitel VV Podmínky pro účast v okresním kole FO v kategorii F splnila Daniela Opočenská z 8.A, Ondřej Tesař z 8.B a Markéta Milerová z 9.A. V okresním kole, které se konalo pak byly všichni tři úspěšnými řešiteli a umístili se: Daniela Opočenská na místě z 24 účastníků, Ondřej Tesař na 14. místě z 24 účastníků, Markéta Milerová na místě z 23 účastníků. Markéta Milerová pak postoupila ještě do krajského kola FO, které se konalo a obsadila pěkné 11. místo z 31 účastníků. Fyzika IQ park Zapsala , Marta Kultová Dne navštívili IQ park žáci 6. ročníku a v rámci projektu Zručná věda získávali představu o práci v textilním průmyslu a mimo jiné si vyzkoušeli i textilii utkat. Dne a navštívili žáci 7. ročníku IQ park a v rámci projektu Science Gate objevovali, jak fungují běžné i méně známé hračky. Dne navštívili IQ park žáci 8. ročníku a v rámci projektu Science Gate měřili vlastnosti lidského těla a pomocí různých aktivit zjišťovali, jak funguje. Dne navštívili žáci 9. ročníku IQ park a v rámci projektu Science Gate prováděli pokusy objasňující vzájemnou přeměnu a využití různých druhů energie. Zapsala , Marta Kultová 49

50 Fyzika IQ ladia Dne navštívili žáci 6. ročníku IQ landii a v rámci projektu Science Gate za pomoci mikroskopů objevovali a zkoumali detaily z rostlinné a živočišné říše. Rovněž se seznámili s výrobou a použitím polymerních nanovláken. Dne 13. a navštívili žáci 7. ročníku IQ landii a v rámci projektu Science Gate získávali prostřednictvím pokusů představu o vodě z mnoha pohledů. Dne navštívili žáci 8. ročníku IQ landii a v rámci projektu Science Gate zkoumali vlastnosti světla a jeho šíření. Dne navštívili žáci 9. ročníku IQ landii a v rámci projektu Science Gate prováděli pokusy objasňující procesy probíhající v kuchyni z pohledu vědy. Fyzika TechUp projektové dny z fyziky Zapsala , Marta Kultová Dne navštívili žáci 8. ročníku Gymnázium a SOŠPg Jeronýmova a v rámci projektu TechUp prostřednictvím laboratorních prací si ověřili jevy a zákony v oblasti termiky a skupenských přeměn. Dne navštívili žáci 6. ročníku Gymnázium a SOŠPg Jeronýmova a v rámci projektu TechUp prostřednictvím laboratorních prací si prakticky zopakovali znalosti o veličinách, jejich jednotkách a o způsobu jejich měření. Dne navštívili žáci 9. ročníku Gymnázium a SOŠPg Jeronýmova a v rámci projektu TechUp prostřednictvím laboratorních prací si ověřili zákony v oblasti jaderné fyziky. Flétnové soubory na naší škole ve školním roce 2013/2014 Zapsala , Marta Kultová V letošním roce se do flétnového kroužku přihlásilo celkem 54 žáků, kteří byli rozděleni do 4 skupin: Písklata 1 (pro žáky 1. tříd), Písklata 2 (pro žáky 2. tříd), Písklata 3 (pro žáky 3. a 4. tříd) a koncertní soubor Melody Faces (pro pokročilé hráče). Kromě běžných zkoušek absolvovaly soubory i řadu vystoupení: vánoční koncerty, koncert v mateřské školce, vystoupení na školní akademii. V závěru školního roku se nejstarší soubor zúčastnil hudebního festivalu na hradě Houska Houscus musicus cameralis. Flétnové soubory byly i letos podpořeny Radou rodičů a obdržely finanční příspěvek v celkové hodnotě Kč. Tyto peníze byly použity na došití krojů a jako příspěvek na dopravu na hrad Houska. Zapsala Marcela Knoblochová, vedoucí kroužku 50

51 Předškoláček aktivita pro budoucí prvňáky Od ledna do května 2014 se na naší škole setkávali budoucí prvňáčci na kurzu Předškoláček. Proběhlo celkem devět třičtvrtěhodinových setkání, kde si děti formou her a soutěží vyzkoušely svou šikovnost, obratnost a připravenost pro práci ve školním prostředí. Cílem bylo procvičovat a rozvíjet slovní zásobu, komunikační schopnosti, sluchové a zrakové vnímání, motoriku, grafomotoriku, logické myšlení a početní představy, paměť, koncentraci pozornosti a v neposlední řadě sociální dovednosti. S rodiči byly konzultovány silné a slabé stránky dětí, byla jim doporučena různá cvičení, která mohou využít pro kvalitní přípravu dětí před vstupem do první třídy a s dětmi také plnili zadané úkoly doma. Přínosem pro děti byl i fakt, že poznaly nové kamarády a seznámily se s prostředím své budoucí školy. Návštěva Muzea betlémů, historie obce a podstávkového domu Kryštofovovo Údolí. Exkurze v muzeu betlémů nebyla jen pasivní prohlídkou mnoha ukázek díl zručných mistrů i obyčejných lidí, kteří betlémy tvořili, nýbrž i zajímavým místem pro načerpání mnoha informací o historii a původu betlémů. Děti si dále v muzeu obce prohlédly staré hračky, vánoční ozdoby a staré školní vybavení (lavice, sešity, učebnice, atd). Následovala prohlídka exteriéru i dobových interiérů typického stavení libereckého venkova podstávkového domu z 19. stolení doplněná o odborný výklad o jeho historii. Jelikož je v domě zbudována keramické dílna, děti si zde navíc vyrobily i vánoční ozdoby a v krámku nakoupily různé dárkové předměty pro své nejbližší. Akce se zúčastnilo 27 dětí. Svíčkárna Rodas Zapsala Dagmar Hubková Svíčkárna Rodas nabídla komplexní program pro děti. Nejprve byl promítnut film o technologii výroby svíček, poté se děti vrhly do samostatné tvořivé činnosti. Každý si ozdobil svíčku voskem a vyrobil plovoucí vánoční lodičku. Jako bonus si každý naplnil sáček barevnými koupelnovými solemi. Akce se zúčastnilo 27 dětí. Cesta do Afriky Zapsala Dagmar Hubková 10. března si čtyři kamarádi z 1.C a 1.B zajeli do Afriky pro spoustu zvířátek, aby je poté přivezli ukázat do Čech svým přátelům. To je pouze stručný obsah vystoupení žáčků 1.C a 1.B, které si připravili pro své rodiče. Všechny děti se svých rolí ujaly opravdu zodpovědně a maminky, tatínkové i ostatní příbuzní byli výkonem svých potomků nadšeni. Dětem se vystoupení moc povedlo! 51

52 Ekologický výukový program pro žáky 1. A, 1. B a 1. C V průběhu měsíce března byli žáci prvních tříd pozváni na zahradu paní učitelky Evy Jóžové, kde měli možnost prohlédnout si včelí úl z blízka. Paní učitelka zajímavou formou přiblížila dětem život včel, zdůraznila jejich význam pro člověka a upozornila je, že pokud se řídí stanovenými pravidly, nemusí se jich vůbec bát. Čteme rádi U příležitosti Měsíce knihy děti 1.A a 1.C navštívily pobočku naší místní knihovny, kde je paní knihovnice provedla po jednotlivých oddělením a seznámila je, jak se orientovat při výběru knih. Na závěr jim přečetla ukázku z knihy Adélka a zlobidýlko od autorky, která děti zaujala tak, že jsme si knihu ve třídě společně dočetli. Aprílová velikonoční dílna - 1. B a 1. C Netradičním způsobem se připravovali žáci 1. B a 1. C na jarní svátky Velikonoce. 1. dubna dopoledne si navlékli zástěrky a dali se do práce: děti z 1.B vytvořily z dětských piškotů a bonbónů velikonoční kuřátka a děti z 1. C zvládly připravit slané chuťovky. V odpoledních hodinách spolu s rodiči a svými sourozenci navštívili své třídy, které se na čas proměnily v pracovní dílny. Pro všechny byly připraveny ukázky velikonočních výrobků, které si mohli vyrobit a odnést domů na velikonoční výzdobu. Aby se dětem lépe dílo dařilo, připravily pro ně maminky malé překvapení v podobě občerstvení. 52

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/16

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/16 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Adresa školy: Základní škola a Mateřská škola Služovice, okres Opava Služovice 134, 747 28 Štěpánkovice IČ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola Delfínek, Liberec, Nezvalova 661/20 příspěvková organizace 460 15 Liberec 15 Telefon: +420 482 751 750 +420 702 048 01 E-mail: ms.20.lbc@volny.cz Web: www.delfinek-liberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2006/2007 ÚVOD 1. Základní údaje o organizaci 1.1. Organizace 1.2. Zřizovatel 1.3. Součástí školy 1.4. Školská rada 2. Přehled pracovníků školy 2.1. Údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace. vydává školní časopis

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace. vydává školní časopis MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace vydává školní časopis č.25/2018 Vážení rodiče a milé děti, čas letí jako voda a my se znovu setkáváme na konci 1. pololetí školního roku.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

vytvoření základních předpokladů pro pokračování dítěte ve vzdělávání.

vytvoření základních předpokladů pro pokračování dítěte ve vzdělávání. Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole zřizovatel školy: Brandýs nad Labem Stará Boleslav název školy: Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Mateřská škola v Mouchnicích, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2017/2018

Mateřská škola v Mouchnicích, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2017/2018 Mateřská škola v Mouchnicích, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2017/2018 číslo jednací: 42/2018 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy 2. Školní vzdělávací

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2013/2014. Sídliště U Vodojemu 1261, Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2013/2014. Sídliště U Vodojemu 1261, Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2013/2014 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Hned první listopadový den nás čekala oslava, Zuzka slavila narozeniny. Oslava se jako vždy povedla, dort byl výborný a děti si to náramně užili.

Hned první listopadový den nás čekala oslava, Zuzka slavila narozeniny. Oslava se jako vždy povedla, dort byl výborný a děti si to náramně užili. Čas běží jako voda a vy držíte v ruce další dvojčíslo našich Kostkovaných novin! Listopad a prosinec patří tradičně mezi nejhezčí měsíce nejen ve školce :o) Hned první listopadový den nás čekala oslava,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Etická výchova ve školním roce 2014/2015

Etická výchova ve školním roce 2014/2015 Etická výchova ve školním roce 2014/2015 Už řadu let probíhá na ZŠ Curieových volnočasový předmět Etická výchova. Tento předmět do značné míry zaplňuje mezeru ve výchově a vzdělávání žáků, o které hovoří

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Organizace vyučování ve školním roce 2016/2017 Ve školním roce 2016/2017 dochází z důvodu nízkého počtu žáků ve třídách

Více

Plán práce školy na školní rok 2017/2018

Plán práce školy na školní rok 2017/2018 Plán práce školy na školní rok 2017/2018 1. Me sı c nı pla ny Září 6.9. 15,30 hod. schůzka s rodiči (seznámení s plány, organizací školního roku, informace k platbám) 14.9. Štafetový běh Emila Zátopka

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Základní a Mateřská škola Kladno, Pod Kuklíkem Odloučené pracoviště. Mateřská škola Kladno Motyčín ROČNÍ PLÁN. Pro školní rok 2018/2019

Základní a Mateřská škola Kladno, Pod Kuklíkem Odloučené pracoviště. Mateřská škola Kladno Motyčín ROČNÍ PLÁN. Pro školní rok 2018/2019 Základní a Mateřská škola Kladno, Pod Kuklíkem 1711 Odloučené pracoviště Mateřská škola Kladno Motyčín ROČNÍ PLÁN Pro školní rok 2018/2019 Příloha školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva školní rok 2015/ 2016

Výroční zpráva školní rok 2015/ 2016 Výroční zpráva školní rok 2015/ 2016 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

jsou rozděleni do 16 tříd prvního stupně a 11 tříd druhého stupně průměrný počet žáků ve třídě je 22

jsou rozděleni do 16 tříd prvního stupně a 11 tříd druhého stupně průměrný počet žáků ve třídě je 22 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Školu navštěvuje 596 žáků jsou rozděleni do 16 tříd prvního stupně a 11 tříd druhého stupně průměrný počet žáků ve třídě je 22 Ve škole pracuje 40 učitelů 1 rodilý mluvčí ve 13 třídách asistent

Více

2 Charakteristika školy

2 Charakteristika školy 2 Charakteristika školy 2.1 Velikost školy Škola Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola vznikla 1. 1. 2012 sloučením Klvaňova gymnázia se Střední odbornou školou zdravotnickou a sociální, Kyjov

Více

Chceme poskytnout našim dětem a žákům bez rozdílu kvalitní vzdělávání, atmosféru důvěry a porozumění, motivující prostředí.

Chceme poskytnout našim dětem a žákům bez rozdílu kvalitní vzdělávání, atmosféru důvěry a porozumění, motivující prostředí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ŽIVOT č.j.291/07 Chceme poskytnout našim dětem a žákům bez rozdílu kvalitní vzdělávání, atmosféru důvěry a porozumění, motivující prostředí.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA POD JEŠTĚDEM, LIBEREC, U ŠKOLKY 67, příspěvková organizace 460 08 Liberec 19, U Školky 67, tel.č.482 771 067, e-mail: ms32.lbc@volny.cz, www.mspodjestedem.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Výroční zpráva 2010/2011

Výroční zpráva 2010/2011 Výroční zpráva 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Prováděcí plán pro rok 2017/2018

Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Září: Spolupráce pedagogů jednotlivých vzdělávacích oborů školy - plánování akcí školního roku, projednávání prováděcího plánu, projektů atd. (všichni Společné zahájení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Roční plán. Září. Říjen. Listopad

Roční plán. Září. Říjen. Listopad Září Říjen Listopad Roční plán 3. 9. Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019 3. 9. Zahájení provozu 4. 9. Seznamovací a kontaktní hry 4. 9. v 15 hod Schůzka s rodiči 6. 9. v 15.30 Schůzka s rodiči

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015) Základní škola a Mateřská škola Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Bílý Potok 220, 43 2 Hejnice Tel.: 482 322 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/201) Zprávu předkládá: Mgr.

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Plán SPoSŠ na školní rok 2018 / 2019

Plán SPoSŠ na školní rok 2018 / 2019 Karta procesu Název procesu R10 - Řízení školy R10-FO-01 Vypracoval: Platnost od: Schválil: 1.4.2008 Mgr.Eva Matoušková R10-1 Plán SPoSŠ na školní rok 2018 / 2019 1. Stav na škole k zahájení školního roku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce 2016/17

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce 2016/17 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2016/17 (podle zákona č. 561/2004 Sb., 10 a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát V měsíci červnu jsme měli možnost hned 3x oslavit Den dětí. Poprvé se tomu tak stalo 1. 6. ve venkovních prostorách ZŠ Daneta.

Více

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy Výroční zpráva za školní rok 2014/15 Vypracovaly ke dni 18.8.2015: MUDr. Darina Gurutidu, ředitelka projektu Mgr. Martina Schejbalová, ředitelka ZŠ a MŠ Perlička Č.j. 034/2015 a) Základní údaje o škole:

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Učíme se, kreslíme: Celoroční projekt MRAVENCI Pozorujeme: Celoroční projekt MRAVENCI Stavíme, stříháme,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Základní škola a mateřská škola Dvorce, okres Bruntál, příspěvková organizace Olomoucká 336, Dvorce, tel

Základní škola a mateřská škola Dvorce, okres Bruntál, příspěvková organizace Olomoucká 336, Dvorce, tel Základní škola a mateřská škola Dvorce, okres Bruntál, příspěvková organizace Olomoucká 336, 793 68 Dvorce, tel. 554745491 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní rok 2017/2018 1. Základní charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

o činnosti školy za školní rok 1999/2000

o činnosti školy za školní rok 1999/2000 o činnosti školy za školní rok 1999/2000 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 1999/2000 dle 3, odst.1 zákona č.139/95 Sb. 1. Charakteristika školy Základní škola G. A. Lindnera Rožďalovice, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ Základní škola Náměšť nad Oslavou, Husova 579, 675 71 Náměšť nad Oslavou PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1. Školní poradenské pracoviště 2. Hlavní úkoly pro jednotlivé oblasti činnosti ŠPP

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více