NAŘÍZENÍ města Kamenice nad Lipou č. 1/2009, kterým se stanovuje Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků města Kamenici nad Lipou

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NAŘÍZENÍ města Kamenice nad Lipou č. 1/2009, kterým se stanovuje Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků města Kamenici nad Lipou"

Transkript

1 Město Kamenice nad Lipou NAŘÍZENÍ města Kamenice nad Lipou č. 1/2009, kterým se stanovuje Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků města Kamenici nad Lipou Rada města v Kamenici nad Lipou se na svém zasedání dne 4. listopadu 2009 usnesla vydat na základě 27 odst. 5 a 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon ) a v souladu 11 odst. 1 a 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v přenesené působnosti toto nařízení města, kterým se stanovuje Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků v Kamenici nad Lipou (dále jen plán zimní údržby ). Čl. 1 Předmět úpravy 1. Toto nařízení vymezuje v souladu s ustanovením 27 odst. 6 zákona rozsah, způsob a lhůty pro odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikacích a průjezdních úseků silnic, které byly způsobeny povětrnostními situacemi a jejich důsledky. 2. Toto nařízení vymezuje v souladu s ustanovením 27 odst. 5 zákona úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí. Čl. 2 Vymezení některých pojmů 1. Místní komunikace je sjízdná, jestliže umožňuje bezpečný pohyb silničních a jiných vozidel přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikace a povětrnostním situacím a jejich důsledkům. 2. Závadou ve sjízdnosti místní komunikace pro účely tohoto nařízení se rozumí taková změna ve sjízdnosti, kterou nemůže řidič předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikace a povětrnostním situacím a jejich důsledkům. 3. V zastavěném území města jsou místní komunikace a chodníky schůdné, jestliže umožňují bezpečný pohyb chodců, přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikace, povětrnostním situacím a jejich důsledkům. 4. Závadou ve schůdnosti se rozumí taková změna ve schůdnosti, kterou nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu a povětrnostním situacím a jejich důsledkům. Čl. 3 Rozsah, způsob a lhůty pro zmirňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na dopravně důležitých místních komunikacích a chodnících 1. Rozsah a pořadí zmírnění závad je uveden v příloze č. 1 čl. I a čl. II plánu zimní údržby. 2. Zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na dopravně důležitých místních komunikacích a chodnících se provádí v celé jejich délce a šířce. Seznam dopravně důležitých místních komunikací a chodníků je uveden v příloze č. 1 čl. I.1. písm. A), B) a čl. I.2. písm. A) odst. 1, 2 plánu zimní údržby.

2 3. Závady ve sjízdnosti a schůdnosti na dopravně důležitých místních komunikacích a chodnících se zmírňují, pokud vznikly znečištěním náledím nebo sněhem, odhrnutím sněhu, oškrabáním zmrazků a posypem zdrsňovacím materiálem. Jako zdrsňovací materiál se smí používat pouze kamenná drť o velikosti maximálně 4-8 mm. Není dovoleno používat zeminu, škváru, popel, sůl. 4. Sníh se shrnuje na okraj chodníku, komunikací, přičemž nesmí být ztížena jeho eventuální nakládka a odvoz. 5. Sněhem nesmí být zahrnuty přístupy k přechodům pro chodce na komunikacích, vjezdy a vchody do bytových domů a provozoven. Čl. 4 Rozsah, způsob a lhůty pro zmírňování závad ve schůdnosti na ostatních chodnících 1. Rozsah, způsob a lhůty pro zmírňování závad ve schůdnosti na ostatních chodnících jsou uvedeny v příloze č.1 čl I.2. písm. A) odst. 3, 4, čl. II.2. odst. 3, 4 a čl. III. odst. 3, Závady ve schůdnosti se na těchto chodnících zmírňují odhrnutím sněhu minimálně v šíři 80 cm chodníku. Posyp zdrsňovacím materiálem bude prováděn pouze při kalamitních situacích na základě rozhodnutí starosty města. 3. Zimní údržbu na těchto chodnících zajišťuje město Kamenice nad Lipou prostřednictvím odboru zařízení městského úřadu, případně za pomoci soukromé firmy na základě smluvního vztahu. Čl. 5 Úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí 1. Výčet místních komunikací, na kterých se nezajišťuje zimní údržba, je uveden v příloze č. 1 čl. I.1. písm.c) Výčet chodníků, na kterých se nezajišťuje zimní údržba, je uveden v příloze č. 1 čl. I.2. písm. A) odst. 5 a čl. I.2. písm. B) odst Úseky místních komunikací a chodníků uvedených v bodě 1 se označí tabulkou s nápisem: V zimě se neudržuje. Čl. 6 Zimní období 1. Zimním obdobím se rozumí období od 15. listopadu do 31. března. 2

3 Čl. 7 Závěrečné ustanovení 1. Tímto nařízením města se ruší nařízení obce č. 2/2003 O zajišťování sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací v Kamenici nad Lipou v zimním období ze dne 13. listopadu Toto nařízení města nabývá účinnosti dne 14. listopadu 2009, z důvodů naléhavého obecního zájmu. V Kamenici nad Lipou 4. listopadu Ing. Ivan Pfaur Karel Beránek starosta města místostarosta města Přílohy č. 1 - Plán zimní údržby č. 2 - Plán chodníků města č. 3 - Plán místních komunikací města Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: 3

4 Příloha č. 1 k nařízení města č. 1/2009, kterým se stanovuje Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků města Kamenici nad Lipou Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků města Kamenice nad Lipou Město Kamenice nad Lipou prostřednictvím Městského úřadu Kamenice nad Lipou, odboru zařízení městského úřadu a soukromé firmy, provádí zimní údržbu místních komunikací a chodníků takto : Čl. I Rozsah zimní údržby I.1. Místní komunikace m A) město 1. Od křižovatky Modrá hvězda ul. Pelhřimovská až k přeložce sil. I/34 + napojení, od bytového domu čp. 847 k ul. Pelhřimovská 2. Autobusové nádraží, ulice V. Nováka (část) 3. U Kulturního domu (včetně úseku okolo Topthermu ke sběrnému dvoru a podél garáží u Topthermu), Za Kulturním domem + celé sídliště + propojovací cesta okolo kulturního domu na sídliště, od ul. Táborská k obchodnímu domu Penny, ul. Jarmily Hanzálkové 4. Pod Vodojemem, horní úsek Družstevní ulice od křižovatky s ul. Pod Vodojemem až po protihlukovou stěnu a úsek z druhé strany, od čp 695 k bytovkám a zpět, Hviezdoslavova, Sadová, Na Sušírně 5. Na Tržišti + Základní škola, Ke Stadionu, Zámecká 6. Náměstí Čsl. armády, Masarykova (Hotel U Lípy), Havlíčkova, ústí Dobšovy ul.- dolní konec ul. Palackého, Dobšova, Příčná, Na Rybníčku, od křižovatky u pošty ul. Na Rybníčku, Husovo nám. 7. Tyršova, V. Nováka, 28. října, 9. května, Topolová, U Nádraží + stanice JHMD, Ke Gabrielce 8. U Nádraží (ke sběrně) okolo garáží, Na Kariánce, Záhradní, Krátká, Jakuba Jelínka, 28. října, Tyršova 9. Na Předměstí - V Oboře, Pod Melíškem, Na Výsluní 10. Od sběrných surovin k Bradlu pod Bradlo ke střelnici, hřbitov Bradlo, Ke Gabrielce (průmyslová zóna Gabrielka) provádí SÚS (dohoda) 11. Na Předměstí - garáže u autoklubu, garáže na Slabáku 12. Na Předměstí - ul. Úzká, jen v případě průjezdnosti B) místní části 1. Pravíkov - od I/34 - směr vpravo až k Macurům - směr vlevo až k Provázkům - směr k Drahným 2. Heřmaň - od autobusové zastávky až k lipové aleji a zpět, od komunikace I/34 až k Fučíkům a zpět 3. Antonka - od rozcestí celou spodní Antonku + napojení na silnici do Vlasenice 4. Vodná - okolo prodejny - okolo pily zemědělského družstva 5. Kutlov - od křižovatky přes vesnici okolo Němců až ke komunikaci z Vodné na Kutlov 6. Rachačky, Vlčkov - od kravína na Rachačky k poslednímu stavení - od hlavní silnice na Vlčkov 7. Gabrielka - cesta k Velíškům Březí silnice III. tř. od křižovatky II/409 - provádí město (dohoda) Nová Ves - provádí SÚS (silnice III. tř.) C) neudržované komunikace Od ul. Pelhřimovská k hotýlku na koupališti 4

5 I.2. Chodníky m A) město 1. Chodníky udržované multikárou (prohrnování a posyp): Sídliště Za Kulturním domem, hlavní chodník od ul. Pod Vodojemem ke spodním a horním bytovým domům a rodinným domům v ul. Jarmily Hanzálkové (v plánu chodníků města značeno červeně). 2. Chodníky udržované multikárou (prohrnování a posyp): Masarykova ulice, průmyslová zóna Ke Gabrielce, ul. U Kulturního domu od Žabáku k Topthermu, ul. Družstevní, ul. Komenského (pravá strana ke křižovatce s ul. Sadová, část ul. Pelhřimovská a Vackova (okolo ZŠ), nám. Čsl. armády (od radnice k prodejně textilu, před Hospůdkou V Podzámčí), propojovací ulice mezi náměstím a ul. Palackého, propojovací ulice mezi ul. Masarykova a Na Rybníčku, propojovací ulice mezi ul. Dobšova a ul. Na Rybníčku a Palackého, autobusové nádraží (od kiosku SD Jednota po ul. Masarykova), ul Na Kariánce (před byt. domem čp. 370), ul. U Nádraží (před byt. domem čp. 332, 333), ul. V. Nováka (od ul Topolová k ul. Masarykova), ul. Jungmannova (podél parku a před vývařovnou Eva), od sběrného dvora přes lávku nad komunikací I/34, chodník okolo Zámeckého rybníka (v plánu chodníků města značeno červeně) m. 3. Chodníky udržované strojní frézou: ul. Sadová, Na Sušírně, Hviezdoslavova, Pod Vodojemem, J. Hanzálkové (před domy) (v plánu chodníků města značeno černě) m. 4. Chodníky udržované službou: ul. Vít. Nováka po ul. Topolová, ul. Topolová, ul. 9. května, ul.tyršova po ul. Vít. Nováka, ul. U Kulturního domu, ul Táborská, ul. Jungmannova, ul. Komenského, ul. Vackova od ZŠ, ul. Palackého, ul. Dobšova, ul. Na Rybníčku, ul. Havlíčkova, ul. Masarykova (od náměstí po ul. Štítného) (v plánu chodníků města značeno hnědě) m. 5. Chodníky, které se v zimě neudržují: Pelhřimovská, Na Tržišti (celé), Štítného, Tyršova (Rafanda), Zahradní, Jakuba Jelínka, Krátká, Na Kariánce, U Nádraží, Na Výsluní, Lhotecká, V Oboře, před byt. domem čp v ul. V. Nováka (v plánu chodníků města značeno modře) m. B) místní části 1. Chodníky, které se v zimě neudržují: Vodná, Gabrielka 511 m. II.1. Místní komunikace Čl. II Pořadí provádění zimní údržby 1. Podle čl. I.1. odst. A) položky č Místní části - pořadí na jednotlivé místní části určí vedoucí odboru zařízení městského úřadu podle aktuálního meteorologického stavu. 3. Zbývající místa - podle čl. I.1. odst. A) položky č II.2. Chodníky 1. Sídliště Za Kulturním domem, ul. Jarmily Hanzálkové čl. I.2. písm.a) odst Masarykova ulice a ostatní uvedené ulice v čl. I.2. písm. A) odst Chodníky uvedené v čl. I.2. písm. A) odst. 3 se udržují strojní frézou v šířce 80 cm pouze během pracovní doby odborem zařízení městského úřadu. 4. Chodníky uvedené v čl. I.2. písm. A) odst. 4 se udržují najatou firmou na základě smluvního vztahu. Čl. III Lhůty pro započetí zásahu zimní údržby 1. Do 3 hodin od vzniku závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti: místní komunikace uvedené v čl. I.1. písm. A) odst. 1, 2 a chodníky uvedené v čl. I.2. písm. A) odst. 1. 5

6 2. Do 5 hodin od vzniku závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti: místní komunikace uvedené v čl. I.1. písm. A) odst. 3-8 a chodníky uvedené v čl. I.2. písm A) odst Do 8 hodin od vzniku závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti: místní komunikace uvedené v čl. I.1. písm. A) odst Chodníky uvedené v čl. I.2. písm. A) odst. 3 budou udržovány pouze v pracovních dnech v době od 7:00 do 15:30 hodin. 4. U chodníků uvedených v čl. I.2. písm. A) odst. 4 bude zajištěno prohrnutí sněhu do 5 hodin od vzniku závady. 5. Posyp - průběžně, určí vedoucí odboru zařízení městského úřadu podle aktuálního meteorologického stavu (neplatí pro chodníky uvedené v čl. I.2. písm. A) odst. 3, 4). Čl. IV Způsob provádění zimní údržby Zimní údržba se provádí: a) na místních komunikacích a chodnících uvedených v čl. I.1. písm. A), B) a čl. I.2. písm. A) odst. 1., 2., 3. za použití mechanismů v majetku města, SPZ traktoru Z 6945 PE Z 7745 PE SPZ Multicar M-26 3J SPZ Multicar M-26 P 1J čelní nakladač LOCUST 750 b) na chodnících uvedených v čl. I.2. písm. A) odst. 4 provádí smluvní firma vlastními mechanismy. V případě potřeby (např. zajištění schůdnosti v místech přechodů pro chodce) rozhodne vedoucí odboru zařízení městského úřadu o ručním odstraňování sněhu. Odklízení sněhu jeho odvozem se řeší zpravidla dodavatelsky se současným využitím vlastní mechanizace. Posyp místních komunikací a chodníků je prováděn kamennou drtí 4-8 mm. Říční písek je možno použit v mimořádných situacích (např. náledí). Při kalamitních situacích 1) je možno na místních komunikacích použít chemický posyp 2) za dodržení následující podmínky: O použití chemického posypu rozhodne na návrh vedoucího odboru zařízení městského úřadu starosta města. V naléhavém případě může vedoucí odboru zařízení městského úřadu rozhodnout sám a o svém rozhodnutí bez odkladu informovat starostu města. Čl.V Za zimní údržbu odpovídají Vedoucí ZMÚ: Kubiska Jaroslav tel. č Služba zimní údržby: Řidiči traktoru Chlupáč Lubomír a obsluha UNC - Kostka Jan Klapp Miroslav Karger Pavel Řidiči Multicar - Chvála Petr Michalíček Fr

7 1) 2) Kalamitní situací je závada ve sjízdnosti nebo schůdnosti místní komunikace a chodníků vzniklá v důsledku mrznoucího deště nebo mrznoucího mrholení a kdy je nutno ve smyslu 27 odst. 2 a 3 zák. č. 13/1997 Sb.. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, tuto závadu ve sjízdnosti nebo schůdnosti zmírnit. Chemický posyp sůl NaCl hrubozrnná suchá, dávkování maximálně 20 g/m 2 vozovky. 7

8 Legenda: chodníky udržované odborem zařízení městského úřadu multikárou chodníky udržované odborem zařízení městského úřadu frézou chodníky udržované smluvní firmou - frézou chodníky, které se neudržují 8

9 Po úpravě schválené RMě č. 48 dne Příloha č. 1 k nařízení města č. 1/2009, kterým se stanovuje Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků města Kamenici nad Lipou Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků města Kamenice nad Lipou Město Kamenice nad Lipou prostřednictvím Městského úřadu Kamenice nad Lipou, odboru zařízení městského úřadu a soukromé firmy, provádí zimní údržbu místních komunikací a chodníků takto : Čl. I Rozsah zimní údržby I.1. Místní komunikace m A) město 1. Od křižovatky Modrá hvězda ul. Pelhřimovská až k přeložce sil. I/34 + napojení, od bytového domu čp. 847 k ul. Pelhřimovská 2. Autobusové nádraží, ulice V. Nováka (část) 3. U Kulturního domu (včetně úseku okolo Topthermu ke sběrnému dvoru a podél garáží u Topthermu), Za Kulturním domem + celé sídliště + propojovací cesta okolo kulturního domu na sídliště, od ul. Táborská k obchodnímu domu Penny, ul. Jarmily Hanzálkové 4. Pod Vodojemem, horní úsek Družstevní ulice od křižovatky s ul. Pod Vodojemem až po protihlukovou stěnu a úsek z druhé strany, od čp 695 k bytovkám a zpět, Hviezdoslavova, Sadová, Na Sušírně 5. Na Tržišti + Základní škola, Ke Stadionu, Zámecká 6. Náměstí Čsl. armády, Masarykova (Hotel U Lípy), Havlíčkova, ústí Dobšovy ul.- dolní konec ul. Palackého, Dobšova, Příčná, Na Rybníčku, od křižovatky u pošty ul. Na Rybníčku, Husovo nám. 7. Tyršova, V. Nováka, 28. října, 9. května, Topolová, U Nádraží + stanice JHMD, Ke Gabrielce 8. U Nádraží (ke sběrně) okolo garáží, Na Kariánce, Záhradní, Krátká, Jakuba Jelínka, 28. října, Tyršova 9. Na Předměstí - V Oboře, Pod Melíškem, Na Výsluní 10. Od sběrných surovin k Bradlu pod Bradlo ke střelnici, hřbitov Bradlo, Ke Gabrielce (průmyslová zóna Gabrielka) provádí SÚS (dohoda) 11. Na Předměstí - garáže u autoklubu, garáže na Slabáku 12. Na Předměstí - ul. Úzká, jen v případě průjezdnosti D) místní části 1. Pravíkov - od I/34 - směr vpravo až k Macurům - směr vlevo až k Provázkům - směr k Drahným 2. Heřmaň - od autobusové zastávky až k lipové aleji a zpět, od komunikace I/34 až k Fučíkům a zpět 3. Antonka - od rozcestí celou spodní Antonku + napojení na silnici do Vlasenice 4. Vodná - okolo prodejny - okolo pily zemědělského družstva 5. Kutlov - od křižovatky přes vesnici okolo Němců až ke komunikaci z Vodné na Kutlov 6. Rachačky, Vlčkov - od kravína na Rachačky k poslednímu stavení - od hlavní silnice na Vlčkov 7. Gabrielka - cesta k Velíškům Březí silnice III. tř. od křižovatky II/409 - provádí město (dohoda) Nová Ves - provádí SÚS (silnice III. tř.) E) neudržované komunikace Od ul. Pelhřimovská k hotýlku na koupališti 9

10 I.2. Chodníky m A) město 1. Chodníky udržované multikárou: Sídliště Za Kulturním domem, hlavní chodník od ul. Pod Vodojemem ke spodním a horním bytovým domům a rodinným domům v ul. Jarmily Hanzálkové (v plánu chodníků města značeno červeně). 2. Chodníky udržované multikárou: Masarykova ulice, průmyslová zóna Ke Gabrielce, ul. U Kulturního domu od Žabáku k Topthermu, ul. Družstevní, ul. Komenského (pravá strana ke křižovatce s ul. Sadová, část ul. Pelhřimovská a Vackova (okolo ZŠ), nám. Čsl. armády (od radnice k prodejně textilu, před Hospůdkou V Podzámčí), propojovací ulice mezi náměstím a ul. Palackého, propojovací ulice mezi ul. Masarykova a Na Rybníčku, propojovací ulice mezi ul. Dobšova a ul. Na Rybníčku a Palackého, autobusové nádraží (od kiosku SD Jednota po ul. Masarykova), ul Na Kariánce (před byt. domem čp. 370), ul. U Nádraží (před byt. domem čp. 332, 333), ul. V. Nováka (od ul Topolová k ul. Masarykova), ul. Jungmannova (podél parku a před vývařovnou Eva), od sběrného dvora přes lávku nad komunikací I/34, chodník okolo Zámeckého rybníka (v plánu chodníků města značeno červeně) m. 3. Chodníky udržované strojní frézou: ul. Sadová, Na Sušírně, Hviezdoslavova, Pod Vodojemem, J. Hanzálkové (před domy) (v plánu chodníků města značeno černě) m. 4. Chodníky udržované službou: ul. Vít. Nováka po ul. Topolová, 9. května, ul.tyršova po ul. Vít. Nováka, U Kulturního domu, ul Táborská včetně prodloužení pravé strany ve směru na Včelničku, Jungmannova, ul. Komenského, ul. Vackova od ZŠ, ul. Palackého, ul. Dobšova, ul. Na Rybníčku, Ul. Havlíčkova, ul. Masarykova (od náměstí po ul. Štítného), ul. Pelhřimovská, ul. Jakuba Jelínka (obě obousměrně), Rafanda (vnitřní chodník), ul. Vít. Nováka (za domy čp ), ul. U Nádraží (v plánu chodníků města značeno hnědě) m. 5. Chodníky, které se v zimě neudržují: Na Tržišti (celé), Štítného, Zahradní, Krátká, Na Kariánce, Na Výsluní, Lhotecká, V Oboře, (v plánu chodníků města značeno modře) m. B) místní části 1. Chodníky, které se v zimě neudržují: Vodná, Gabrielka 511 m. II.1. Místní komunikace Čl. II Pořadí provádění zimní údržby 1. Podle čl. I.1. odst. A) položky č Místní části - pořadí na jednotlivé místní části určí vedoucí odboru zařízení městského úřadu podle aktuálního meteorologického stavu. 3. Zbývající místa - podle čl. I.1. odst. A) položky č II.2. Chodníky 1. Sídliště Za Kulturním domem, ul. Jarmily Hanzálkové čl. I.2. písm.a) odst Masarykova ulice a ostatní uvedené ulice v čl. I.2. písm. A) odst Chodníky uvedené v čl. I.2. písm. A) odst. 3 se udržují strojní frézou v šířce 80 cm pouze během pracovní doby odborem zařízení městského úřadu. 4. Chodníky uvedené v čl. I.2. písm. A) odst. 4 se udržují najatou firmou na základě smluvního vztahu. Čl. III Lhůty pro započetí zásahu zimní údržby 1. Do 3 hodin od vzniku závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti: místní komunikace uvedené v čl. I.1. písm. A) odst. 1, 2 a chodníky uvedené v čl. I.2. písm. A) odst

11 2. Do 5 hodin od vzniku závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti: místní komunikace uvedené v čl. I.1. písm. A) odst. 3-8 a chodníky uvedené v čl. I.2. písm A) odst Do 8 hodin od vzniku závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti: místní komunikace uvedené v čl. I.1. písm. A) odst Chodníky uvedené v čl. I.2. písm. A) odst. 3 budou udržovány pouze v pracovních dnech v době od 7:00 do 15:30 hodin. 4. U chodníků uvedených v čl. I.2. písm. A) odst. 4 bude zajištěno prohrnutí sněhu do 5 hodin od vzniku závady. 5. Posyp - průběžně, určí vedoucí odboru zařízení městského úřadu podle aktuálního meteorologického stavu (neplatí pro chodníky uvedené v čl. I.2. písm. A) odst. 3, 4). Čl. IV Způsob provádění zimní údržby Zimní údržba se provádí: c) na místních komunikacích a chodnících uvedených v čl. I.1. písm. A), B) a čl. I.2. písm. A) odst. 1., 2., 3. za použití mechanismů v majetku města, SPZ traktoru Z 6945 PE Z 7745 PE SPZ Multicar M-26 3J SPZ Multicar M-26 P 1J čelní nakladač LOCUST 750 d) na chodnících uvedených v čl. I.2. písm. A) odst. 4 provádí smluvní firma vlastními mechanismy. V případě potřeby (např. zajištění schůdnosti v místech přechodů pro chodce) rozhodne vedoucí odboru zařízení městského úřadu o ručním odstraňování sněhu. Odklízení sněhu jeho odvozem se řeší zpravidla dodavatelsky se současným využitím vlastní mechanizace. Posyp místních komunikací a chodníků je prováděn kamennou drtí 4-8 mm. Říční písek je možno použit v mimořádných situacích (např. náledí). Při kalamitních situacích 1) je možno na místních komunikacích použít chemický posyp 2) za dodržení následující podmínky: O použití chemického posypu rozhodne na návrh vedoucího odboru zařízení městského úřadu starosta města. V naléhavém případě může vedoucí odboru zařízení městského úřadu rozhodnout sám a o svém rozhodnutí bez odkladu informovat starostu města. Čl.V Za zimní údržbu odpovídají Vedoucí ZMÚ: Kubiska Jaroslav tel. č , Služba zimní údržby: Řidiči traktoru Chlupáč Lubomír a obsluha UNC - Kostka Jan Klapp Miroslav Karger Pavel Řidiči Multicar - Chvála Petr Michalíček Fr ) Kalamitní situací je závada ve sjízdnosti nebo schůdnosti místní komunikace a chodníků vzniklá v důsledku mrznoucího deště nebo mrznoucího mrholení a kdy je nutno ve smyslu 27 odst. 2 a 3 11

12 2) zák. č. 13/1997 Sb.. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, tuto závadu ve sjízdnosti nebo schůdnosti zmírnit. Chemický posyp sůl NaCl hrubozrnná suchá, dávkování maximálně 20 g/m 2 vozovky. 12

13 Po úpravě schválené RMě č. 16 dne Příloha č. 3 Příloha č. 1 k nařízení města č. 1/2009, kterým se stanovuje Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků města Kamenici nad Lipou Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků města Kamenice nad Lipou Město Kamenice nad Lipou prostřednictvím Městského úřadu Kamenice nad Lipou, odboru zařízení městského úřadu a soukromé firmy, provádí zimní údržbu místních komunikací a chodníků takto : Čl. I Rozsah zimní údržby I.1. Místní komunikace m A) město 1. Od křižovatky Modrá hvězda ul. Pelhřimovská až k přeložce sil. I/34 + napojení, od bytového domu čp. 847 k ul. Pelhřimovská 2. Autobusové nádraží, ulice V. Nováka (část) 3. U Kulturního domu (včetně úseku okolo Topthermu ke sběrnému dvoru a podél garáží u Topthermu), Za Kulturním domem + celé sídliště + propojovací cesta okolo kulturního domu na sídliště, od ul. Táborská k obchodnímu domu Penny, ul. Jarmily Hanzálkové 4. Pod Vodojemem, horní úsek Družstevní ulice od křižovatky s ul. Pod Vodojemem až po protihlukovou stěnu a úsek z druhé strany, od čp 695 k bytovkám a zpět, Hviezdoslavova, Sadová, Na Sušírně 5. Na Tržišti + Základní škola, Ke Stadionu, Zámecká 6. Náměstí Čsl. armády, Masarykova (Hotel U Lípy), Havlíčkova, ústí Dobšovy ul.- dolní konec ul. Palackého, Dobšova, Příčná, Na Rybníčku, od křižovatky u pošty ul. Na Rybníčku, Husovo nám. 7. Tyršova, V. Nováka, 28. října, 9. května, Topolová, U Nádraží + stanice JHMD, Ke Gabrielce 8. U Nádraží (ke sběrně) okolo garáží, Na Kariánce, Záhradní, Krátká, Jakuba Jelínka, 28. října, Tyršova 9. Na Předměstí - V Oboře, Pod Melíškem, Na Výsluní 10. Od sběrných surovin k Bradlu pod Bradlo ke střelnici, hřbitov Bradlo, Ke Gabrielce (průmyslová zóna Gabrielka) provádí SÚS (dohoda) 11. Na Předměstí - garáže u autoklubu, garáže na Slabáku 12. Na Předměstí - ul. Úzká, jen v případě průjezdnosti F) místní části 1. Pravíkov - od I/34 - směr vpravo až k Macurům - směr vlevo až k Provázkům - směr k Drahným 2. Heřmaň - od autobusové zastávky až k lipové aleji a zpět, od komunikace I/34 až k Fučíkům a zpět 3. Antonka - od rozcestí celou spodní Antonku + napojení na silnici do Vlasenice 4. Vodná - okolo prodejny - okolo pily zemědělského družstva 5. Kutlov - od křižovatky přes vesnici okolo Němců až ke komunikaci z Vodné na Kutlov 6. Rachačky, Vlčkov - od kravína na Rachačky k poslednímu stavení - od hlavní silnice na Vlčkov 7. Gabrielka - cesta k Velíškům Březí silnice III. tř. od křižovatky II/409 - provádí město (dohoda) Nová Ves - provádí SÚS (silnice III. tř.) G) neudržované komunikace Od ul. Pelhřimovská k hotýlku na koupališti 13

14 I.2. Chodníky m A) město 1. Chodníky udržované multikárou: Sídliště Za Kulturním domem, hlavní chodník od ul. Pod Vodojemem ke spodním a horním bytovým domům a rodinným domům v ul. Jarmily Hanzálkové (v plánu chodníků města značeno červeně). 2. Chodníky udržované multikárou: Masarykova ulice, průmyslová zóna Ke Gabrielce, ul. U Kulturního domu od Žabáku k Topthermu, ul. Družstevní, ul. Komenského (pravá strana ke křižovatce s ul. Sadová, část ul. Pelhřimovská a Vackova (okolo ZŠ), nám. Čsl. armády (od radnice k vinotéce, před Hospůdkou V Podzámčí), propojovací ulice mezi náměstím a ul. Palackého, propojovací ulice mezi ul. Masarykova a Na Rybníčku, propojovací ulice mezi ul. Dobšova a ul. Na Rybníčku a Palackého, autobusové nádraží (od kiosku SD Jednota po ul. Masarykova), ul Na Kariánce (před byt. domem čp. 370), ul. U Nádraží (před byt. domem čp. 332, 333), ul. V. Nováka (od ul Topolová k ul. Masarykova), ul. Jungmannova (podél parku a před vývařovnou Eva), od sběrného dvora přes lávku nad komunikací I/34, chodník okolo Zámeckého rybníka (v plánu chodníků města značeno červeně) m. 3. Chodníky udržované strojní frézou: ul. Sadová, ul. Na Sušírně, ul. Hviezdoslavova, ul. Pod Vodojemem, ul. J. Hanzálkové (před domy), ul. Vít. Nováka po ul. Topolovou (pravá strana ve směru od Jungmannovy), ul. U Kultur. domu po ul. 9. května, ul. 28. října (obě strany), ul. Táborská (levá strana ve směru na Včelničku), ul. Komenského (kolem Policie ČR a České pošty, ul. Vackova od ZŠ (obě strany) (v plánu chodníků města značeno černě) m. 4. Chodníky, které se v zimě neudržují: ul. Pelhřimovská (obě strany), Na Tržišti (celé), Štítného, Tyršova (Rafanda), Zahradní, Krátká, Na Kariánce, Na Výsluní, Lhotecká, V Oboře, před a za byt. domem čp v ul. V. Nováka, 9. května, ul.tyršova po ul. Vít. Nováka, ul. Vít. Nováka po ul. Topolová (levá strana), ul. Táborská pravá strana včetně prodloužení pravé strany ve směru na Včelničku, ul. Jungmannova, ul. Palackého, ul. Dobšova, ul. Na Rybníčku, ul. Havlíčkova, ul. Masarykova (od náměstí po ul. Štítného), ul. Jakuba Jelínka (obě strany), Rafanda (vnitřní chodník), ul. U Nádraží (v plánu chodníků města značeno modře) m. B) místní části 1. Chodníky, které se v zimě neudržují: Vodná, Gabrielka 511 m. II.1. Místní komunikace Čl. II Pořadí provádění zimní údržby 1. Podle čl. I.1. odst. A) položky č Místní části - pořadí na jednotlivé místní části určí vedoucí odboru zařízení městského úřadu podle aktuálního meteorologického stavu. 3. Zbývající místa - podle čl. I.1. odst. A) položky č II.2. Chodníky 1. Sídliště Za Kulturním domem, ul. Jarmily Hanzálkové čl. I.2. písm.a) odst Masarykova ulice a ostatní uvedené ulice v čl. I.2. písm. A) odst Chodníky uvedené v čl. I.2. písm. A) odst. 3 se udržují strojní frézou v šířce 80 cm pouze během pracovní doby odborem zařízení městského úřadu. Čl. III Lhůty pro započetí zásahu zimní údržby 1. Do 3 hodin od vzniku závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti: místní komunikace uvedené v čl. I.1. písm. A) odst. 1, 2 a chodníky uvedené v čl. I.2. písm. A) odst Do 5 hodin od vzniku závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti: místní komunikace uvedené v čl. I.1. písm. A) odst. 3-8 a chodníky uvedené v čl. I.2. písm A) odst

15 3. Do 8 hodin od vzniku závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti: místní komunikace uvedené v čl. I.1. písm. A) odst Chodníky uvedené v čl. I.2. písm. A) odst. 3 budou udržovány pouze v pracovních dnech v době od 7:00 do 15:30 hodin. 4. Posyp - průběžně, určí vedoucí odboru zařízení městského úřadu podle aktuálního meteorologického stavu (neplatí pro chodníky uvedené v čl. I.2. písm. A) odst. 3, 4). Čl. IV Způsob provádění zimní údržby Zimní údržba se provádí: e) na místních komunikacích a chodnících uvedených v čl. I.1. písm. A), B) a čl. I.2. písm. A) odst. 1., 2., 3. za použití mechanismů v majetku města, SPZ traktoru Lamborghini J Z 7745 PE SPZ Multicar M-26 3J SPZ Multicar M-26 P 1J čelní nakladač LOCUST 750 V případě potřeby (např. zajištění schůdnosti v místech přechodů pro chodce) rozhodne vedoucí odboru zařízení městského úřadu o ručním odstraňování sněhu. Odklízení sněhu jeho odvozem se řeší zpravidla dodavatelsky se současným využitím vlastní mechanizace. Posyp místních komunikací a chodníků je prováděn kamennou drtí 4-8 mm. Říční písek je možno použit v mimořádných situacích (např. náledí). Při kalamitních situacích 1) je možno na místních komunikacích použít chemický posyp 2) za dodržení následující podmínky: O použití chemického posypu rozhodne na návrh vedoucího odboru zařízení městského úřadu starosta města. V naléhavém případě může vedoucí odboru zařízení městského úřadu rozhodnout sám a o svém rozhodnutí bez odkladu informovat starostu města. Čl.V Za zimní údržbu odpovídají Vedoucí ZMÚ: Kubiska Jaroslav tel. č Služba zimní údržby: Řidiči traktoru Chlupáč Lubomír a obsluha UNC - Kostka Jan Klapp Miroslav Karger Pavel Řidiči Multicar - Chvála Petr Lipl Karel ) 2) Kalamitní situací je závada ve sjízdnosti nebo schůdnosti místní komunikace a chodníků vzniklá v důsledku mrznoucího deště nebo mrznoucího mrholení a kdy je nutno ve smyslu 27 odst. 2 a 3 zák. č. 13/1997 Sb.. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, tuto závadu ve sjízdnosti nebo schůdnosti zmírnit. Chemický posyp sůl NaCl hrubozrnná suchá, dávkování maximálně 20 g/m 2 vozovky. 15

Čl. 1 Předmět nařízení

Čl. 1 Předmět nařízení MĚSTO OSTROV Nařízení města č. 2/2016, o zabezpečení zmírňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací a průjezdných úseků silnic v zimním období a o vymezení úseků místních komunikací, na

Více

Plán zimní údržby místních komunikací města Smiřice

Plán zimní údržby místních komunikací města Smiřice NAŘÍZENÍ RADY MĚSTA SMIŘICE č. 1/2009 Plán zimní údržby místních komunikací města Smiřice Rada města Smiřice podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Operační plán údržby místních komunikací 2013/2014

Operační plán údržby místních komunikací 2013/2014 Město Olešnice, IČ: 00280755 nám. Míru 20, 67974 Olešnice tel. 516463108, fax 516463296 e-mail: olesnice@olesnice.cz; www.olesnice.cz Operační plán údržby místních komunikací 2013/2014 Obsah a členění:

Více

Nařízení města Česká Skalice č. 4/2010. nařízení města Česká Skalice

Nařízení města Česká Skalice č. 4/2010. nařízení města Česká Skalice MĚSTO ČESKÁ SKALICE tř. T.G.Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice Nařízení města Česká Skalice č. 4/2010 Rada města Česká Skalice vydává v souladu s ustanovením 27 odst. 5 a 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních

Více

Nařízení města č. 3/2016

Nařízení města č. 3/2016 Město Třebíč Nařízení města č. 3/2016 o rozsahu, způsobu a lhůtách odstranění závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic ve městě Třebíči a o vymezení úseků místních komunikací

Více

Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě

Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě 1. Úvod Tento plán zimní údržby místních komunikací je základním dokumentem pro provádění prací spojených se zimní údržbou těchto komunikací a jedním

Více

Nařízení obce. č. 1/2003 o zimní údržbě komunikací

Nařízení obce. č. 1/2003 o zimní údržbě komunikací Nařízení obce č. 1/2003 o zimní údržbě komunikací Rada obce Stachy schválila dne 23. prosince 2003 podle ustanovení 102 odst. 2. písm. d) zákona č. 38/200 Sb., o obcích (obecní zřízení) a na základě ustanovení

Více

OBEC TĚŠETICE. Nařízení obce č. 1/2010 o udržování schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací obce Těšetice

OBEC TĚŠETICE. Nařízení obce č. 1/2010 o udržování schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací obce Těšetice OBEC TĚŠETICE Nařízení obce č. 1/2010 o udržování schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací obce Těšetice Zastupitelstvo obce Těšetice na svém zasedání dne 22.11.2010 usnesením č. 19e/15/2010 usneslo

Více

Nařízení č. 7/2017 o zajištění schůdnosti a o neudržovaných úsecích místních komunikací a chodníků

Nařízení č. 7/2017 o zajištění schůdnosti a o neudržovaných úsecích místních komunikací a chodníků Město Uherské Hradiště Rada města Nařízení Vydáno dne: 10. října 2017 Účinnost dne: 1. listopadu 2017 Nařízení č. 7/2017 o zajištění schůdnosti a o neudržovaných úsecích místních komunikací a chodníků

Více

Město Chodov. Nařízení města Chodova č. 5/2009

Město Chodov. Nařízení města Chodova č. 5/2009 Město Chodov Nařízení města Chodova č. 5/009 kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic Rada města Chodova se na

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ MĚSTO JEVÍČKO

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ MĚSTO JEVÍČKO PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ MĚSTO JEVÍČKO Stránka 1/7 OBSAH Plán zimní údržby místních komunikací 1. Úvod 2. Plán zimní údržby MK 3. Odpovědnost za zimní údržbu MK 4. Pořadí, technologie údržby,

Více

Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Vymezení úseků

Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Vymezení úseků NAŘÍZENÍ MĚSTA KOPŘIVNICE č. /014 kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic. Rada města Kopřivnice, se na své 91.

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Městské části Praha - Běchovice pro zimní období od 1.11.2017 do 31.3. 2018 schváleno usnesením rady městské části číslo 5/090/17 dne 15.11.2017 OBSAH A Základní ustanovení

Více

Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ

Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ 1 1. ÚVOD Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky

Více

Plán zimní údržby místních komunikací

Plán zimní údržby místních komunikací Obec Třebotov Klidná 69, 252 26 Třebotov, okres Praha-západ telefon: 257930001 www.obectrebotov.cz e-mail: obec@obectrebotov.cz Plán zimní údržby místních komunikací 1. Úvod Úkolem zimní údržby je zmírňování

Více

M Ě S T O B O J K O V I C E Sušilova 952, Bojkovice, okres Uherské Hradiště Rada města

M Ě S T O B O J K O V I C E Sušilova 952, Bojkovice, okres Uherské Hradiště Rada města M Ě S T O B O J K O V I C E Sušilova 952, 687 71 Bojkovice, okres Uherské Hradiště Rada města Nařízení města Bojkovice č. 1 / 2015 o zimní údržbě komunikací ( chodníků ) na území města Bojkovice Rada města

Více

Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ

Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ 2016/2017 1 1. Úvod Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich

Více

Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ

Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ 1 1. Úvod Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky

Více

N Á V R H OBEC MOLDAVA, MOLDAVA 113, MOLDAVA PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ

N Á V R H OBEC MOLDAVA, MOLDAVA 113, MOLDAVA PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ OBEC MOLDAVA, MOLDAVA 113, 417 81 MOLDAVA PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ I. Úvod Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních a účelových komunikacích, ve vlastnictví obce

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - OBEC BRANKA U OPAVY platí pro: Branka u Opavy

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - OBEC BRANKA U OPAVY platí pro: Branka u Opavy Obecní úřad Branka u Opavy Bezručovo nábř. 54, 747 41 Branka u Opavy, IČO:478 123 03 tel.: 553787011, e-mail: starosta@branka.eu PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - OBEC BRANKA U OPAVY platí pro: Branka

Více

Plán zimní údržby místních komunikací pro obec Líbeznice. 1. Úvod.

Plán zimní údržby místních komunikací pro obec Líbeznice. 1. Úvod. Plán zimní údržby místních komunikací pro obec Líbeznice 1. Úvod. Úkolem zimní údržby místních komunikací je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními

Více

Nařízení města Český Brod č. 2/2013 o zimní údržbě místních komunikací

Nařízení města Český Brod č. 2/2013 o zimní údržbě místních komunikací Odbor Město Český Brod náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod Nařízení města Český Brod č. 2/2013 o zimní údržbě místních komunikací Nařízením města se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých

Více

Plán zimní údržby místních komunikací

Plán zimní údržby místních komunikací Plán zimní údržby místních komunikací Úkolem zimní údržby je zmírňování závad a jejich důsledků, vznikajících v souvislosti se zimními povětrnostními podmínkami, které mají vliv na sjízdnost a schůdnost

Více

NAŘÍZENÍ MĚSTA KOPŘIVNICE

NAŘÍZENÍ MĚSTA KOPŘIVNICE NAŘÍZENÍ MĚSTA KOPŘIVNICE č. /018, kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic Rada města Kopřivnice se na své 79.

Více

Městys Kunvald Kunvald 40, Kunvald. Operační plán zimní údržby chodníků a místních komunikací na zimní období

Městys Kunvald Kunvald 40, Kunvald. Operační plán zimní údržby chodníků a místních komunikací na zimní období 1 Městys Kunvald Kunvald 40, 561 81 Kunvald Operační plán zimní údržby chodníků a místních komunikací na zimní období 2016 2017 Obsah 1 Úvod 2 Vysvětlení pojmů 3 Základní povinnosti správce a uživatelů

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ OBCE LIBHOŠŤ

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ OBCE LIBHOŠŤ předpis č. 5/2011/VP PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ OBCE LIBHOŠŤ Zpracoval: Ověřil: Schválil: Orgán obce: místostarosta starostka rada obce Jméno : Ing. Milan Honeš Ing. Helena Šimíčková Ing. Helena

Více

Operační plán zimní údržby

Operační plán zimní údržby O B E C J I N D Ř I C H O V 7 8 8 2 3 J i n d ř i c h o v č. p. 7 8 Operační plán zimní údržby místních komunikací a chodníků v obci Jindřichov pro zimní období od roku 2008 Platnost od: 1.11.2008 Počet

Více

Městský úřad ve Žďáře nad Sázavou odbor komunálních služeb. Plán zimní údržby pro zimní období Čl. I

Městský úřad ve Žďáře nad Sázavou odbor komunálních služeb. Plán zimní údržby pro zimní období Čl. I Městský úřad ve Žďáře nad Sázavou odbor komunálních služeb Plán zimní údržby pro zimní období 2015 2016 Čl I Úkolem zimní údržby místních komunikací dále jen MK) je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti

Více

Město Hostinné. Nařízení města č. 5/2016,

Město Hostinné. Nařízení města č. 5/2016, Město Hostinné Nařízení města č. 5/2016, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a chodníků v zimním období a vymezení úseků chodníků, na kterých

Více

N a ř í z e n í. p.č číslo komunikace bližší specifikace místní komunikace, chodníku k. ú. 28d-Na Hradbách (úsek od MK 27d-schody za č. p.

N a ř í z e n í. p.č číslo komunikace bližší specifikace místní komunikace, chodníku k. ú. 28d-Na Hradbách (úsek od MK 27d-schody za č. p. N a ř í z e n í Města Nová Bystřice č. 1 /2018 O VYMEZENÍ ÚSEKŮ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ, NA KTERÝCH SE PRO JEJICH MALÝ DOPRAVNÍ VÝZNAM NEZAJIŠŤUJE SJÍZDNOST A SCHŮDNOST ODSTRAŇOVÁNÍM SNĚHU A NÁLEDÍ

Více

OBEC KLOBUKY PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY. I. Základní pojmy

OBEC KLOBUKY PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY. I. Základní pojmy PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY I. Základní pojmy 1. Obecně závaznými předpisy pro zimní údržbu jsou zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ze dne 23. ledna 1997 (dále jen zákon) v platném znění a vyhláška č.

Více

Město Nové Město pod Smrkem Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem

Město Nové Město pod Smrkem Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem Město Nové Město pod Smrkem Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem Operační plán zimní údržby komunikací pro město Nové Město pod Smrkem na zimní období 2015/2016 1) Úvod Operační plán zimní údržby

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 1. ÚVOD Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a chodníků vzniklých zimními povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních

Více

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. N a ř í z e n í č. 3/2009. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Vymezení základních pojmů. Čl. 3 Rozsah odstraňování závad

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. N a ř í z e n í č. 3/2009. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Vymezení základních pojmů. Čl. 3 Rozsah odstraňování závad MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ N a ř í z e n í č. 3/2009 o zajišťování schůdnosti místních komunikací Rada města Sezimovo Ústí vydává dle ustanovení 27 odst. 6 a 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

Obec Javornice. Plán zimní údržby komunikací

Obec Javornice. Plán zimní údržby komunikací Obec Javornice Plán zimní údržby komunikací 1 I. Základní pojmy. 1. Obecně závaznými předpisy pro zimní údržbu jsou zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ze dne 23. ledna 1997 (dále jen zákon)

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA RYCHVALDU

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA RYCHVALDU PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA RYCHVALDU 1. ÚVOD Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací, chodníků a průjezdních úseků vzniklých povětrnostními

Více

Vyhláška města Pece pod Sněžkou ze dne

Vyhláška města Pece pod Sněžkou ze dne Vyhláška města Pece pod Sněžkou ze dne 4.12. 1997 V souladu s 45 odst. 1 a na základě ustanovení 44 odst. 1 a odst. 2 písm. d) zákona č. 367/90 Sb o obcích, a ve znění pozdějších předpisů, vydává starosta

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MĚSTA NAPAJEDEL pro období od do

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MĚSTA NAPAJEDEL pro období od do PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MĚSTA NAPAJEDEL pro období od 14.11.2017 do 15.03.2018 I. Zimní údržba Na základě 42 odstavce 2 Vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních

Více

Plán zimní údržby místních komunikací

Plán zimní údržby místních komunikací Plán zimní údržby místních komunikací 1. Úvod Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky tak, aby

Více

Obecně závazná vyhláška obce Osvětimany ze dne o zajištění schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací

Obecně závazná vyhláška obce Osvětimany ze dne o zajištění schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací Obecně závazná vyhláška obce Osvětimany ze dne 27.11.1997 o zajištění schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací Starosta obce Osvětimany vydává na základě ustanovení $ 16 odst. 1 zákona ČNR č. 367/1990

Více

č. 3/2009, Čl. 1 Předmět úpravy

č. 3/2009, Čl. 1 Předmět úpravy Nařízení města Semily č. 3/2009, kterým se vymezují místní a chodníky, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, a kterým se stanoví

Více

Město Vroutek plán zimní údržby a pracovní řád posypu komunikací ve správním území města Vroutek - zimní období

Město Vroutek plán zimní údržby a pracovní řád posypu komunikací ve správním území města Vroutek - zimní období Město Vroutek plán zimní údržby a pracovní řád posypu komunikací ve správním území města Vroutek - zimní období 2017-2018 Úvod Zimní údržba místních komunikací se provádí v rozsahu, který přihlíží ke společenským

Více

Plán zimní údržby městyse Nový Hrozenkov

Plán zimní údržby městyse Nový Hrozenkov Plán zimní údržby městyse Nový Hrozenkov Obsah a členění: I. Úvod II. Plán zimní údržby III. Kontakty IV. Opatření V. Schvalovací doložka I. Úvod Plán byl zpracován v souladu se: - zákonem č. 13/1997 Sb.

Více

ZIMNÍ ÚDRŽBA V OBCI SENOHRABY

ZIMNÍ ÚDRŽBA V OBCI SENOHRABY ZIMNÍ ÚDRŽBA V OBCI SENOHRABY I. Úvod II. Plán zimní údržby 2010/2011 Obsah a členění: 1. odpovědnost za zimní údrţbu MK 2. pořadí, technologie údrţby, doba zajištění sjízdnosti 3. seznam MK dle pořadí

Více

Příloha č. 1 Nařízení města č. 2/2011. Plán zimní údržby komunikací. v Mnichově Hradišti a místních částech č. 1/2011

Příloha č. 1 Nařízení města č. 2/2011. Plán zimní údržby komunikací. v Mnichově Hradišti a místních částech č. 1/2011 Příloha č. 1 Nařízení města č. 2/2011 Plán zimní údržby komunikací v Mnichově Hradišti a místních částech č. 1/2011 1 Specifikace činností zimní údržby plán zimní údržby Úkolem zimní údržby místních komunikací

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MĚSTA VELKÉ OPATOVICE

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MĚSTA VELKÉ OPATOVICE PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MĚSTA VELKÉ OPATOVICE Mapa údržby Zimní údržbu města Velké Opatovice zajišťují: Zaměstnanci Města Velké Opatovice VOS zemědělců a. s., Velké Opatovice Josef Havránek, Svárov Plán byl

Více

OBEC PETRŮVKA PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ OBCE PETRŮVKA Článek I. Úvod

OBEC PETRŮVKA PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ OBCE PETRŮVKA Článek I. Úvod Článek I. Úvod Úkolem zimní údržby na místních komunikacích je zmírňování závad ve sjízdnosti a ve schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky a to tak,

Více

Operační plán zimní údržby chodníků a místních komunikací na zimní období pro obec Těchonín

Operační plán zimní údržby chodníků a místních komunikací na zimní období pro obec Těchonín Obec Těchonín Těchonín 80, 561 66 Těchonín Obsah: Operační plán zimní údržby chodníků a místních komunikací na zimní období 2019-2020 pro obec Těchonín 1 ÚVOD... 2 2 VYSVĚTLENÍ POJMŮ... 2 3 ZÁKLADNÍ POVINNOSTI

Více

Plán zimní údržby místních komunikací a vybraných účelových komunikací veřejně přístupných. Úvod. 1. Základní pojmy plánu

Plán zimní údržby místních komunikací a vybraných účelových komunikací veřejně přístupných. Úvod. 1. Základní pojmy plánu Plán zimní údržby místních komunikací a vybraných účelových komunikací veřejně přístupných. Úvod Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikacích, vzniklých zimními

Více

Operační plán zimní údržby komunikací pro území obce Dvorce

Operační plán zimní údržby komunikací pro území obce Dvorce Č. j. OÚ-482/2012-Bj Strana 1 (celkem 8) Operační plán zimní údržby komunikací pro území obce Dvorce Zastupitelstvo obce Dvorce se na svém 11. zasedání dne 16. 2. 2012 usnesením č. 186/2012 usneslo vydat

Více

Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty)

Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty) Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty) textová část Plán zimní údržby je vypracován pro místní komunikace, jejichž vlastníkem

Více

Plán zimní údržby místních komunikací MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD

Plán zimní údržby místních komunikací MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD Plán zimní údržby místních komunikací MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD 1 Obsah: 1. Úvod 2. Vysvětlení základních pojmů použitých v tomto plánu 3. Základní povinnosti vlastníka a uživatelů místních komunikací v zimním

Více

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. N a ř í z e n í č. 2/2015. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Vymezení základních pojmů

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. N a ř í z e n í č. 2/2015. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Vymezení základních pojmů MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ N a ř í z e n í č. 2/2015 o zajišťování schůdnosti místních komunikací Rada města Sezimovo Ústí vydává dne 14.12.2015 dle ustanovení 27 odst. 5 a 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 28

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 28 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č 28 DNE: 02112015 JEDNACÍ ČÍSLO: 4082015KS NÁZEV: Plán zimní údržby ANOTACE: Tento plán vymezuje pojmy užívané při zimní údržbě Stanoví časové intervaly

Více

OBEC HRABĚŠICE Hraběšice 50, Hraběšice IČO: Plán zimní údržby. místních komunikací pro období

OBEC HRABĚŠICE Hraběšice 50, Hraběšice IČO: Plán zimní údržby. místních komunikací pro období Plán zimní údržby místních komunikací pro období 2016-2017 1. ÚVOD Úkolem zimní údržby místních komunikací (dále jen komunikace nebo MK) je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích

Více

Plán zimní údržby na rok 2015

Plán zimní údržby na rok 2015 Plán zimní údržby na rok 2015 Úvod MČ Praha 5 -Velká Chuchle odpovídá na základě zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikací, v platném znění Vyhlášky hl. m. Prahy č. 8/2008 Sb., o udržování čistoty na

Více

OPERAČNÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V BUCHLOVICÍCH

OPERAČNÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V BUCHLOVICÍCH OPERAČNÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V BUCHLOVICÍCH zimní období 2018 2019 Operační plán zimní údržby je vydán v souladu se Zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších

Více

MĚSTYS VYSOKÝ CHLUMEC

MĚSTYS VYSOKÝ CHLUMEC HPN projekt s.r.o. MĚSTYS VYSOKÝ CHLUMEC PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ katastrální území: Hrabří, Pořešice, Vápenice,V. Chlumec Vypracoval: Neckář Pavel Datum: Říjen 2015 Operační plán zimní údržby

Více

Plán zimní údržby chodníků a komunikací Obce Dolní Břežany

Plán zimní údržby chodníků a komunikací Obce Dolní Břežany Plán zimní údržby chodníků a komunikací Obce Dolní Břežany Plán zimní údržby je dokument, podle něhož se provádí zimní údržba určených místních komunikací, chodníků a ostatních veřejných ploch. Úvod Plán

Více

P L Á N. Pro oblast Hlásná Třebaň a Rovina. Zimní období

P L Á N. Pro oblast Hlásná Třebaň a Rovina. Zimní období P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y Pro oblast Hlásná Třebaň a Rovina Zimní období 2012 2013 Plán zimní údržby je dokument, podle něhož se provádí zimní údržba určených místních komunikací, chodníků a ostatních

Více

Plán zimní údržby místních a účelových komunikací v katastru obce Zdíkov

Plán zimní údržby místních a účelových komunikací v katastru obce Zdíkov Plán zimní údržby místních a účelových komunikací v katastru obce Zdíkov Obsah: I. Úvod II. Vysvětlení základních pojmů použitých v tomto plánu III. Základní povinnosti vlastníka, dodavatele prací IV.

Více

Plán zininí údržby obce Vidče

Plán zininí údržby obce Vidče Obec Vidče Vidče 96, 756 53 Vidče IČO 00304433, DIČ CZ00304433, tel.: 571 655 011, e-mail: obec@vidce.cz Plán zininí údržby obce Vidče 2016-2017 Plán zimní údržby je zpracován v souladu se zákonem č. 13/

Více

VYHLÁŠKA. obce Havlíčkova Borová, O UŽÍVÁNÍ, SJÍZDNOSTI A SCHŮDNOSTI MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ OBCE HAVLÍČKOVA BOROVÁ.

VYHLÁŠKA. obce Havlíčkova Borová, O UŽÍVÁNÍ, SJÍZDNOSTI A SCHŮDNOSTI MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ OBCE HAVLÍČKOVA BOROVÁ. 1 VYHLÁŠKA obce Havlíčkova Borová, O UŽÍVÁNÍ, SJÍZDNOSTI A SCHŮDNOSTI MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ OBCE HAVLÍČKOVA BOROVÁ. Obecní zastupitelstvo v Havlíčkově Borové, v souladu se zákonem o obcích č. 367/90

Více

OBEC PETRŮVKA PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ OBCE PETRŮVKA Článek I. Úvod

OBEC PETRŮVKA PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ OBCE PETRŮVKA Článek I. Úvod Článek I. Úvod Úkolem zimní údržby na místních komunikacích je zmírňování závad ve sjízdnosti a ve schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky a to tak,

Více

Plán zimní údržby místních a účelových komunikací v katastru obce Zdíkov

Plán zimní údržby místních a účelových komunikací v katastru obce Zdíkov Plán zimní údržby místních a účelových komunikací v katastru obce Zdíkov I. Úvod Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklým zimními povětrnostními

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MĚSTA VELKÉ OPATOVICE. 9VÍapa úďrž6y. 1. Úvodní ustanovení, pojmy:

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MĚSTA VELKÉ OPATOVICE. 9VÍapa úďrž6y. 1. Úvodní ustanovení, pojmy: PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MĚSTA VELKÉ OPATOVICE ~JVELKÉ OPATOVICE ĺĺ. - ~ 1! 4.,.. I 9VÍapa úďrž6y Zimní údržbu města Velké Opatovice zajišťují: Zaměstnanci Města Velké Opatovice VOS zemědělců a. s., Velké Opatovice

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 4/2009 RMS PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, CHODNÍKŮ A PRŮJEZDNÍCH ÚSEKŮ SILNIC NA ÚZEMÍ MĚSTA SLATIŇANY

VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 4/2009 RMS PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, CHODNÍKŮ A PRŮJEZDNÍCH ÚSEKŮ SILNIC NA ÚZEMÍ MĚSTA SLATIŇANY VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 4/2009 RMS PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, CHODNÍKŮ A PRŮJEZDNÍCH ÚSEKŮ SILNIC NA ÚZEMÍ MĚSTA SLATIŇANY Rada města Slatiňany na své 81. schůzi dne 21. září 2009 projednala a

Více

Plán zimní údržby místních komunikací v katastru mesta Smecna.

Plán zimní údržby místních komunikací v katastru mesta Smecna. Plán zimní údržby místních komunikací v katastru mesta Smecna. I. Úvod Úkolem zimní údržby je zmírnování závad ve sjízdnosti a schudnosti na místních komunikacích vzniklým zimními povetrnostními vlivy

Více

Plán zimní údržby místních komunikací na území města Sezemice pro zimní období

Plán zimní údržby místních komunikací na území města Sezemice pro zimní období Plán zimní údržby místních komunikací na území města Sezemice pro zimní období 01.11.2016 31.03.2017 Úvod Plán zimní údržby je základním podkladem pro zabezpečení výkonu zimní údržby místních komunikací

Více

M ě s t o P o l i c e n a d M e t u j í

M ě s t o P o l i c e n a d M e t u j í M ě s t o P o l i c e n a d M e t u j í ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE RADY MĚSTA č. 02/ 2015 OPERAČNÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ města Police nad Metují Platnost od : 1. 11. 2015 Vypracoval: Michal Mucha

Více

Plán zimní údržby místních komunikací

Plán zimní údržby místních komunikací Obec TROUBELICE 783 83 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: starosta@troubelice.cz www.troubelice.cz Rok vydání: 2016 Platnost: zimní období 2016/2017 Typ: platná Příloha k nařízení obce č.: 1/2000 místních

Více

Město Dobruška PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Město Dobruška PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Město Dobruška PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ pro rok 2016-2017 ÚVOD Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích a chodnících vzniklých zimními povětrnostními

Více

Nařízení č. 1/2009 města Hlinsko

Nařízení č. 1/2009 města Hlinsko Nařízení č. 1/2009 města Hlinsko o provádění zimní údržby na místních komunikacích Rada města Hlinska dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen zákona) a ustanovení 102 odst. 2, písm.

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 5/2015 RMS PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, CHODNÍKŮ A PRŮJEZDNÍCH ÚSEKŮ SILNIC NA ÚZEMÍ MĚSTA SLATIŇANY

VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 5/2015 RMS PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, CHODNÍKŮ A PRŮJEZDNÍCH ÚSEKŮ SILNIC NA ÚZEMÍ MĚSTA SLATIŇANY VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 5/2015 RMS PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, CHODNÍKŮ A PRŮJEZDNÍCH ÚSEKŮ SILNIC NA ÚZEMÍ MĚSTA SLATIŇANY Rada města Slatiňany na své 27. schůzi dne 5. října 2015 projednala a

Více

Operační plán zimní údržby místních komunikací pro město Dačice 2015/2016

Operační plán zimní údržby místních komunikací pro město Dačice 2015/2016 Operační plán zimní údržby místních komunikací pro město Dačice 2015/2016 Článek l Základní ustanovení Úkolem zimní údržby místních komunikací (dále jen zimní údržba ) je zmírňování závad ve sjízdnosti

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE MĚSTA JABLONNÉ NAD ORLICÍ

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE MĚSTA JABLONNÉ NAD ORLICÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE MĚSTA JABLONNÉ NAD ORLICÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MĚSTA JABLONNÉ NAD ORLICÍ 2016-2017 Obsah: 1. Úvod 2. Vysvětlení základních pojmů použitých v tomto plánu 3. Základní povinnosti vlastníka,

Více

O P E R A Č N Í P L Á N

O P E R A Č N Í P L Á N Město Petřvald náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald O P E R A Č N Í P L Á N zimní údržby místních komunikací na katastrálním území Petřvald (dále také jen OP ), zpracovaný v souladu se zákonem č.

Více

Plán zimní údržby. část A - místní komunikace pro zimní období v Novém Městě nad Metují.

Plán zimní údržby. část A - místní komunikace pro zimní období v Novém Městě nad Metují. Plán zimní údržby část A - místní komunikace pro zimní období 2014 2015 v Novém Městě nad Metují. Plán zimní údržby je základním podkladem pro zajišťování zimní údržby místních komunikací, jejímž úkolem

Více

N A Ř Í Z E N Í Rady města Borohrádek. č. 1/2009

N A Ř Í Z E N Í Rady města Borohrádek. č. 1/2009 Nařízení 12009 N A Ř Í Z E N Í Rady města Borohrádek. č. 12009 Plán zimní údržby místních komunikací města Borohrádek a místní části Šachov Rada města Borohrádek podle zákona č. 131997 Sb., o pozemních

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ M Ě S T O I V A N Č I C E PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ 2013/2014 1. ÚVOD Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy

Více

M ě s t o P o l i c e n a d M e t u j í

M ě s t o P o l i c e n a d M e t u j í M ě s t o P o l i c e n a d M e t u j í ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE RADY MĚSTA č. 04/ 2017 OPERAČNÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ města Police nad Metují Platnost od : 1. 12. 2017 Vypracoval: Ing. Pavel Kalibán

Více

OBEC MALÁ ÚPA Horní Malá Úpa 100, Malá Úpa

OBEC MALÁ ÚPA Horní Malá Úpa 100, Malá Úpa OBEC MALÁ ÚPA Horní Malá Úpa 100, 542 27 Malá Úpa Plán zimní údržby pozemních komunikací a vybraných ploch v obci Malá Úpa zima 2017/2018 (dále jen Plán zimní údržby ) 1 1. Úvod Úkolem zimní údržby je

Více

Plán zimní údržby (dále jen PZÚ)

Plán zimní údržby (dále jen PZÚ) Rok 2018-2019 Plán zimní údržby (dále jen PZÚ) pro podchody a schodiště města Klášterce nad Ohří 1 OBSAH: Úvod Výklad základních pojmů (deník zimní údržby DZÚ) 1 Seznam podchodů a schodišť pro zimní údržbu

Více

Plán zimní údržby místních komunikací na území městského obvodu Nová Ves (pro období od 1. listopadu 2018 do 31. března 2019)

Plán zimní údržby místních komunikací na území městského obvodu Nová Ves (pro období od 1. listopadu 2018 do 31. března 2019) Statutární město Ostrava Městský obvod Nová Ves Plán zimní údržby místních komunikací na území městského obvodu Nová Ves (pro období od 1. listopadu 2018 do 31. března 2019) Plán zimní údržby místních

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY. města Kraslice 2014 / 2015

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY. města Kraslice 2014 / 2015 PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY města Kraslice 2014 / 2015 V Kraslicích dne 18. 9. 2014 Předkládá: Ředitel Technických služeb města Kraslic, p.o. Celkový počet stran: 6 Schváleno usnesením RM Kraslice č. 2673/10/2014-RM/95

Více

Město Moravský Beroun

Město Moravský Beroun Město Moravský Beroun Rada města Nařízení města Moravský Beroun č. 2/2016, kterým se vydává operační plán zimní údržby místních komunikací na území města Moravský Beroun Rada města Moravský Beroun se na

Více

MĚSTO FRÝDLANT OPERAČNÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ PRO MĚSTO FRÝDLANT NA OBDOBÍ I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

MĚSTO FRÝDLANT OPERAČNÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ PRO MĚSTO FRÝDLANT NA OBDOBÍ I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO FRÝDLANT OPERAČNÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ PRO MĚSTO FRÝDLANT NA OBDOBÍ 2009-2010 I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Operační plán zimní údržby místních komunikací města Frýdlantu je zpracován ve smyslu

Více

NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 1/2005

NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 1/2005 Město Příbram NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 1/2005 ze dne 3.10. 2005 kterým se vyhlašuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování a zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY PRO ROK

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY PRO ROK 1 Technické služby města Varnsdorf s.r.o. Svatopluka Čecha 1277, Varnsdorf 407 47 PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY PRO ROK 2015 2016 v katastru města Varnsdorf a obce Studánka 1. Úvod Plán zimní údržby je základním podkladem

Více

Plán zimní údržby místních komunikací a veřejných ploch

Plán zimní údržby místních komunikací a veřejných ploch Město Sázava Školská 194 285 06 Sázava Plán zimní údržby místních komunikací a veřejných ploch Zimní údržba je rozdělena na údržbu komunikací (silnic) a ostatních veřejných ploch a na údržbu chodníků.

Více

Technické služby Nové Strašecí, s.r.o.

Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. 1 Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. ( dále jen TSNS ) Lipová 1172, 271 01 Nové Strašecí, IČ 27236846 OPERAČNÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ ZIMNÍ ÚDRŽBA 2 Úkolem zimní údržby je zmírňování

Více

Obec Lipová-lázně OPERAČNÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, CHODNÍKŮ A VEŘEJNÝCH PLOCH PRO OBEC LIPOVÁ-LÁZNĚ NA ZIMNÍ OBDOBÍ 2012/2013

Obec Lipová-lázně OPERAČNÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, CHODNÍKŮ A VEŘEJNÝCH PLOCH PRO OBEC LIPOVÁ-LÁZNĚ NA ZIMNÍ OBDOBÍ 2012/2013 Obec Lipová-lázně Lipová-lázně 396, 790 61 Lipová-lázně, IČO: 00302929 OPERAČNÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, CHODNÍKŮ A VEŘEJNÝCH PLOCH PRO OBEC LIPOVÁ-LÁZNĚ NA ZIMNÍ OBDOBÍ 2012/2013 Vypracoval:

Více

Plán zimní údržby komunikací na území městského obvodu Nová Ves (pro období od 1.listopadu 2013 do 31.března 2014)

Plán zimní údržby komunikací na území městského obvodu Nová Ves (pro období od 1.listopadu 2013 do 31.března 2014) Statutární město Ostrava Městský obvod Nová Ves Plán zimní údržby komunikací na území městského obvodu Nová Ves (pro období od 1.listopadu 2013 do 31.března 2014) Plán zimní údržby komunikací je závaznou

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD s.r.o. PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ ve správě technických služeb města Železného Brodu na zimní období 2013 2014 - 1 - Plán zimní údržby místních komunikací

Více

v Luhačovicích a integrovaných obcích na období let 2009-2010

v Luhačovicích a integrovaných obcích na období let 2009-2010 TECHNICKÉ SLUŽBY příspěvková organizace Uherskobrodská 188 763 26 Luhačovice PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ v Luhačovicích a integrovaných obcích na období let 2009-2010 Zpracoval : Ing. Josef Pučalík

Více

P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y P R O R O K 2017 / 2018

P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y P R O R O K 2017 / 2018 P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y P R O R O K 2017 / 2018 SCHVÁLENO USNESENÍM RADY MĚSTA VIMPERK č. 1144 DNE 06.11.2017 1 1. Část všeobecná Územím města Vimperka prochází státní průtah I/4. Dále pak prochází

Více

Rok Plán zimní údržby

Rok Plán zimní údržby Rok 2018-2019 Plán zimní údržby pro město Klášterec nad Ohří zimní období 2018-2019 1 O b s a h : Úvod Výklad základních pojmů 1. Osoby zodpovědné za zimní údržbu 2. Seznam ulic zařazených do zimní údržby

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 2009/2010

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 2009/2010 Technické služby Města Slavkova u Brna, Špitálská 733, Slavkov u Brna PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 2009/2010 I... 1 1. Úvod.... 1 2. Vysvětlení základních pojmů použitých v tomto plánu.... 2 3.

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA KONICE

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA KONICE MĚSTO KONICE Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA KONICE 1/12 Obsah I. Úvod... 3 II. Základní pojmy... 3 III. Základní povinnosti vlastníka,

Více

Plán zimní údržby města Moravské Budějovice platný od

Plán zimní údržby města Moravské Budějovice platný od Příloha č. 1 k Nařízení města Moravské Budějovice č. 2/2009 o provádění zimní údržby místních komunikací a chodníků na území města Moravské Budějovice Plán zimní údržby města Moravské Budějovice platný

Více