NA POKRAJI KOLAPSU? FINANČNÍ KRIZE: PŘÍČINY, DŮSLEDKY A MOŽNOSTI JEDNÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NA POKRAJI KOLAPSU? FINANČNÍ KRIZE: PŘÍČINY, DŮSLEDKY A MOŽNOSTI JEDNÁNÍ"

Transkript

1 NA POKRAJI KOLAPSU? FINANČNÍ KRIZE: PŘÍČINY, DŮSLEDKY A MOŽNOSTI JEDNÁNÍ Pražský institut pro globální politiku Glopolis Prosinec 2012

2

3 OBSAH A. PŘEDMLUVA 5 B. KOMPETENČNÍ RASTR 7 C. INFORMACE PRO VYUČUJÍCÍ 9 1. Finanční a hospodářská krize 9 2. Sociální dopady finanční krize Možnosti jednání 11 D. CVIČENÍ PRO STUDENTY Modul A (45 minut) Finanční krize co je to? Modul B (90 minut) Banky a krize Modul C (45 minut) Krize a co teď? 30 E. DOPORUČENÁ LITERATURA Internetové odkazy Knihy 34 F. PŘEDLOHY 35 * Předloha A4 Příběhy z každodenního života 36 * Předloha B3 Hlavní funkce a problémy finančního sektoru 40 * Předloha B4 Události a příklady k aktuální krizi 41 * Předloha B5 Pět znaků finanční krize 43 * Předloha C3 Texty k alternativám 44 Finanční krize: příčiny, důsledky a možnosti jednání 3

4

5 A PŘEDMLUVA Vážení učitelé, Krize let zasáhla ekonomiku všech světadílů a znamenala nejtěžší ekonomický kolaps od světové hospodářské krize roku Miliardy lidí denně pociťovaly její dopady. I u nás se krize nejenom stala nejčastěji mediálně diskutovaným tématem, v milionech případů vnesla do každodenního života občanů zkrácení pracovní doby. Stabilitu hospodářského a finančního systému se pomocí rozsáhlých regulatorních zásahů jednotlivých zemí sice podařilo celosvětově obnovit, příčiny krize však vyřešeny nejsou. Jen pro připomenutí, např. v Německu se spolková kancléřka Merkelová osobně zaručila za spořicí vklady obyvatelstva, vznikly miliardové balíčky konjunkturních opatření, do finančního sektoru se načerpala obrovská množství peněz a co hlavně, došlo k zestátnění Hypo Real Estate a částí Commerzbank. Od roku 2010 se finanční a hospodářský systém na celém světě znovu stabilizoval a konjunktura začala mít sílící tendenci. Přesto celá řada symptomů naznačuje, že nás finanční a ekonomická krize ještě i v budoucnu zaměstná. Stačí pomyslet na krizi z předlužení v některých zemích, např. v Japonsku, Itálii, Islandu a Řecku, anebo na spory o kurz měny mezi USA a Čínou. Také míra nezaměstnanosti v USA dále stoupá a její trend může ovlivnit konjunkturu v Evropské unii. Zabývat se ve výuce finanční krizí je opravdová výzva. Téma je velmi komplexní a najít k němu klíč není snadné. Důsledky krize však mohou být natolik zhoubné, že se této otázce musí ve výkladu věnovat čas. Vzpomeňme jen na historické události v důsledku světové hospodářské krize V návaznosti na tehdejší krizi se po celém světě dostaly k moci fašistické režimy a druhá světová válka stála životy 50 milionů lidí. V předkládaných materiálech se nejedná o krize všeobecně, ale o krize finanční a zejména o tu dnešní. Téma samo je natolik obsáhlé, že se zde nebudeme zabývat ani hospodářskými krizemi v obecné rovině, ani krizemi finančními do hloubky. Podklady by vám měly být pomůckou k výuce tématu finanční krize. Cvičení můžete využívat jednotlivě, nebo v souvislostech. K tomu by vám měly materiály poskytnout dostatek možností. Finanční krize: příčiny, důsledky a možnosti jednání 5

6 6 Na pokraji kolapsu?

7 B KOMPETENČNÍ RASTR Cílová skupina třídy Téma finanční krize je svou komplexností vhodné, aby se stalo jádrem výuky na vyšším stupni gymnázia v předmětu občanská nauka. Námětově výukový materiál k finanční krizi zasáhne do několika témat: politický systém Spolkové republiky Německo, právo, společnost a mezinárodní politika, hospodářství. Také v ohledu k osvojovaným kompetencím nabízí výukový materiál celou řadu styčných bodů k věcné a analytické kompetenci, úsudku, metodické kompetenci a kompetenci jednací. Základní kompetence Specifické kompetence Č. Poznávat a jednat Věcná a analytická kompetence (odhalovat vybrané aspekty v informacích; reprodukovat informace týkající se předmětu výuky) Metodická kompetence (používat různé techniky prezentace a vizualizace) Jednací kompetence (provádět rešerše a prezentovat) Studenti si osvojí pojmy k tématu finanční krize, využívané v médiích. ( Co vás napadá a dotazník). A2/3 Rozpoznat, vyhodnotit a jednat Věcná a analytická kompetence (odhalovat politické souvislosti ve společensky a hospodářsky problematických situacích; při rozebírání aktuálních politických otázek odkrývat návaznosti na dlouhodobější problémy) Kompetence úsudku (pozorovat a vyhodnocovat situace z hlediska různých účastníků a z různých perspektiv) Metodická kompetence (používat různé techniky prezentace a vizualizace) Jednací kompetence (navrhnout vizualizaci, provést rešerše, prezentovat) Studenti znají různé skutečné a potenciální důsledky finanční krize a vnímají jejich vazby na svůj vlastní každodenní život. (Příběhy z každodenního života). A4 Rozpoznat a vyhodnotit Věcná a analytická kompetence (odhalovat politické souvislosti ve společensky a hospodářsky problematických situacích) Kompetence úsudku (rozkrývat souvislosti mezi společenskými a hospodářskými situacemi a politickými rozhodnutími v jejich komplexnosti a provázanosti; dokázat odhadnout jejich váhu) Studenti znají základní funkci finančního sektoru, hlavní rysy globální finanční krize a vědí, co jsou to krize. Je jim známo, že výskyt krizí je ve stávajícím finančním systému častý a že mají typický průběh. B Rozpoznat, vyhodnotit a jednat Věcná a analytická kompetence (odhalovat politické souvislosti ve společensky a hospodářsky problematických situacích; při rozebírání aktuálních politických otázek odkrývat návaznosti na dlouhodobější problémy) Kompetence úsudku (zvažovat možnosti jednání podle potenciálních důsledků a vedlejších následků; činit rozhodnutí a přijatá rozhodnutí pak podrobně přezkoumat z hlediska uspokojených, případně neuspokojených zájmů, a podle toho je vyhodnotit) Metodická kompetence (používat různé techniky prezentace a vizualizace) Jednací kompetence (navrhnout/vytvořit vizualizaci, provést rešerše, prezentovat) Studenti znají konkrétní alternativní návrhy, podmínky a možnosti jejich realizace. C Finanční krize: příčiny, důsledky a možnosti jednání 7

8 8 Na pokraji kolapsu?

9 C INFORMACE PRO VYUČUJÍCÍ 1. Finanční a hospodářská krize Nejnovější finanční krize z let přivedla světový hospodářský a finanční systém na pokraj kolapsu a její následky budou ještě dlouhou dobu citelné. Zatímco předchozí krize zasahovaly pouze konkrétní regiony (např. asijská krize ), státy (např. argentinská krize ) nebo hospodářské oblasti (např. krize segmentu Nový trh na Deutsche Börse AG v roce 2000), postihla poslední krize světové hospodářství v jeho celku. Reálná ekonomika nezažila srovnatelný kolaps od velké hospodářské krize Krátký pohled na čísla a data pomůže uvědomit si rozsah poslední krize. Podle odhadů Mezinárodního měnového fondu (MMF) způsobila krize na finančních trzích v celosvětovém úhrnu ztráty ve výši přibližně 3,4 bilionu eur. Průmyslová výroba a světový obchod zaznamenaly nebezpečný propad a v jeho důsledku poklesl např. hrubý domácí produkt (HDP, celková vytvořená peněžní hodnota statků a služeb) v SRN za rok 2009 o celých pět procent. V dějinách Spolkové republiky se jedná o ojedinělý propad. Příčiny krize jsou různorodé a komplexní. Je známo, že finanční krizi vyvolala krize na trhu nemovití v USA. Ceny realit ve Spojených státech dlouhodobě silně narůstaly. V důsledku nadhodnocených nemovitostí udílely banky bez ohledu na platební schopnost žadatelů špatně jištěné, rizikové úvěry (tzv. subprime loans). Hypotéky se ve formě zaknihovaných cenných papírů slučovaly do balíků a ty se prodávaly na celém světě a přesouvaly do účelově zřizovaných společností. Banky si tím uvolnily možnost poskytovat ještě více úvěrů, až nakonec pokračující cenový nárůst způsobil úplné odtržení cen od reálných hospodářských poměrů. Takový systém se někdy zákonitě musel zhroutit jako domeček z karet. K tomu také došlo v okamžiku, kdy ceny nemovitostí stagnovaly a držitelé hypoték přestali splácet své závazky. K pochopení souvislostí se musíme ohlédnout ještě hlouběji do minulosti. Stejně jako po poslední světové hospodářské krizi, tak i po druhé světové válce byl nejprve nastaven silně regulovaný systém tržního hospodářství. Došlo proto k zavedení systému pevných měnových kurzů a americký dolar byl zajištěn zlatem (brettonwoodský měnový systém). Pravidlem se stala kontrola kapitálových toků. Banky podléhaly přísné regulaci a role fondů byla zásadně oslabena. Od počátku sedmdesátých let 20. století zažíval brettonwoodský systém postupnou liberalizaci. Nový trend byl v souladu s neoklasickou vědeckou ekonomickou teorií a příslušným společenskopolitickým ideálem, neoliberalismem. Zastánci neoklasické ekonomie vycházejí z teorie, že trhy mají samoregulační schopnost. Ve smyslu této logiky došlo ke spuštění procesů deregulace a privatizace státního majetku. Směnné kurzy určoval do značné míry trh. V průběhu sedmdesátých let se prosadily finanční deriváty. Došlo k liberalizaci kapitálových transakcí. Na trhu vznikali noví aktéři (např. hedgingové fondy, investiční banky) a nové finanční produkty (zaknihované cenné papíry, strukturované produkty), jejichž prostřednictvím dostal finanční sektor novou podobu. Také další fondy, jako např. penzijní anebo realitní fondy trvale získávaly Finanční krize: příčiny, důsledky a možnosti jednání 9

10 na významu. Příjmy z majetku nezaložené na bezprostředním plnění (např. úroky) stoupaly stejně jako mzdy ve finančním sektoru, příjmy z práce naproti tomu klesaly (např. platy a důchody). V důsledku rostoucí nerovnosti se domácnosti, aby mohly spotřebovávat, musely stále víc zadlužovat. Chybějící regulace, šířící se privatizační procesy a rostoucí nerovnost ke stabilitě světového hospodářského a finančního systému nepřispěly. Naopak, počet krizových situací výrazně stoupal, až se celý systém ocitl v současné krizi a na samém pokraji kolapsu. Zabránit mu dokázaly jen miliardové regulační zásahy státu. Jednou z příčin náchylnosti finančního sektoru ke krizím je trvale oslabující vazba mezi reálným a finančním sektorem. Aby zabránily kolapsu finančního sektoru, musely vlády jednotlivých zemí jednat. Kolaps mohl mít nepředstavitelné následky. Stačí vzpomenout na argentinskou krizi ( ). Po dobu jejího trvání banky i na několik dní zavíraly své provozovny, výroba zkolabovala a situace přerostla v sociální nepořádek a politické nepokoje. To byl důvod, proč při poslední krizi získaly všechny významné oblasti hospodářského cyklu na celém světě miliardové finanční injekce. Většinou se tak stalo formou balíčků konjunkturních opatření. Banky byly zachráněny a zčásti zestátněny. Centrální banky zajistily nadbytek likvidity a snížily procentní úrokovou míru na nulu, nebo téměř až na nulu. Neoliberální ideologie se ukázala jako neplatná. Trh se sám regulovat nedokázal. Země musely stabilizovat svoji reálnou ekonomiku a tím i finanční hospodářství. Banky, jež jakoukoli regulaci doposud odmítaly, se teď podařilo zachránit pouze a jenom pomocí regulačních zásahů. Majetky, jejichž vznik umožnila právě jen deregulace a ustoupení státu do pozadí, se nyní podařilo zachovat jen díky zásahu státu. Stabilizaci systému nezaplatili ti majetní, ale naprosto všichni občané. Ztráty byly přeneseny na celou společnost, bohatství vlastníků kapitálu zůstalo z velké části zachováno a do financování záchranných balíčků se nezapojilo. Už v roce 2009 znovu vzrostl počet milionářů a banky vyplácely rekordní prémie. Není divu, že manažeři mnohdy obdrželi milionové prémie, ačkoli banka, pro niž pracovali, zaznamenala vysoké ztráty a její záchrana se zdařila jen díky penězům daňových poplatníků. 2. Sociální dopady finanční krize Také otázka sociálních dopadů finanční krize představuje komplexní téma. V následující části se zaměříme pouze na některé jejich aspekty. Finanční krize měla za dobu svého trvání řadu negativních dopadů na reálnou ekonomiku. Došlo k přetržení konjunktury a téměř všechny země zaznamenaly hospodářský propad. Výroba zůstala bez odbytu, světový obchod se zhroutil. Pro trh práce to znamenalo, že část zaměstnanců byla náhle nepotřebná, a s tím souvisela řada ekonomických a sociálních důsledků. Nezaměstnanost dosáhla nového globálního maxima, a přestože jí Německo nebylo tak silně zasaženo, častým řešením se stala zkrácená pracovní doba. V důsledku nezaměstnanosti a podzaměstnanosti (nedobrovolné práce na zkrácený úvazek) dosahovali postižení občané nižších příjmů a o to se snížila jejich spotřeba; pokles spotřeby znamenal snížení výroby a v jeho důsledku zase nižší příjmy z daní. Aby se podobným řetězovým reakcím zabránilo, vznikly konjunkturní balíčky, na které se státy musely znovu zadlužit. 10 Na pokraji kolapsu?

11 Příjmy státu z daní v krizových časech klesají, stát je ale současně nucen přijímat záchranná opatření, na něž si musí půjčovat peníze. Tento stav vedl k dodatečnému vysokému zadlužení zemí. Míra jejich zadlužení dosáhla v některých případech takové výše, že se ocitly na pokraji státního bankrotu, nebo se mu nebezpečně přiblížily (Island, Itálie, Španělsko, Irsko, Maďarsko apod.). Zadlužení některých zemí přesáhlo výši jejich ročního hrubého domácího produktu. Za takové situace nastává stejně jako u soukromých dlužníků otázka, jak dlouho bude stát schopen hradit úroky. O to těžší je také pro předlužený stát opatřit si peníze na kapitálových trzích (a pokud, pak s velmi vysokou úrokovou mírou), čímž jeho předlužení znovu roste. Řešením odbourávání dluhů mohou být sociální škrty anebo zvyšování příjmů z daní. Vše je věcí politické prosaditelnosti. Předlužení státu může jinak dosáhnout takové výše, že stát nebude schopen vlastními silami dál svoje dluhy splácet. Předlužením je dnes zasaženo také několik rozvojových zemí. Třicet šest nejvíce předlužených se v současnosti zapojilo do programu oddlužení. Finanční krize má závažné dopady právě i na ty nejchudší, žijící převážně v nově vznikajících ekonomikách a v rozvojových zemích. Podle odhadů Světové banky lze v období 2009 až 2015 v důsledku finanční krize očekávat 200 až 400 tisíc úmrtí ročně. V úhrnu 1,4 až 2,8 milionu lidských životů. Souvislost je zjevná, když si uvědomíme, že rozvojové země se sice nepodílely na sázkách globálního kasina, zato však pocítily propad poptávky ze strany průmyslově vyspělých zemí a také platby zasílané na účet příbuznými (kteří v průmyslových zemích pracovali) drasticky klesly. Hospodářský propad tím nastal i v těchto zemích a i ony byly nuceny přistoupit ke škrtům ve výdajích. Také spekulace s potravinami trvají dál. Původně očekávané drastické následky však rozvojové země nakonec nemusely zažít právě proto, že samy spekulace neprováděly. To je důvod, proč je třeba připomenout světovou hospodářskou krizi z roku 1929: masy lidí se tehdy ocitly v podmínkách chudoby a ta se stala živnou půdou k nastolení člověku nepřátelského systému - fašismu. Výsledkem byla druhá světová válka, miliony obětí na životech a miliony raněných. 3. Možnosti jednání Otázka, která se po tom všem nabízí, zní: Co tedy dělat? A znovu stojíme před komplexním problémem, na který není snadné odpovědět. Diskutovat se bude o nejrůznějších požadavcích. V jednom se ale všichni shodují: finanční sektor potřebuje silnější regulaci, a to i přes značné rozdíly v rovině detailu. Držitel Nobelovy ceny za ekonomii Josepf Stiglitz například soudí, že z finanční krize je třeba vyvodit následující ponaučení: a) Trhy nemají samoregulační schopnost. Musí být proto přiměřeně regulovány. b) Pobídkový systém bank je perverzní a vede k závažným vývojovým deformacím. c) Keynesiánská politika, která v okamžiku ochabující konjunktury nasazuje státní pobídky, je funkční. d) Peněžní politika (centrálních bank) nesmí být zaměřena pouze na odvrácení případných inflačních rizik, ale musí kontrolovat a regulovat finanční trhy. Finanční krize: příčiny, důsledky a možnosti jednání 11

12 e) Mnohé z nových finančních produktů jsou vysoce rizikové a nepřinášejí zcela žádný společenský anebo národohospodářský prospěch. Proto je nutné je regulovat. Regulaci finančních trhů si bezprostředně po krizi přály i vlády skupiny G20. Žádný účastník a žádný produkt finančního sektoru neměl zůstat bez státního dozoru. Leccos bylo v tomto směru podniknuto, ale ke skutečně zásadním reformám prozatím nedošlo. Vzhledem k obnovenému hospodářskému růstu je namístě obava, že vlády stejně jako v době po asijské krizi ani tentokrát neučiní žádná dostačující opatření. To by mohlo do několika let vést k další finanční krizi obdobného rozsahu. Proto je třeba důsledně přemýšlet a diskutovat o tom, jak by mohl nový, stabilnější hospodářský řád vypadat. Také proto, že na fungujícím hospodářském systému závisí bezprostředně život nás všech a kvalita našeho života. 12 Na pokraji kolapsu?

13 D. CVIČENÍ PRO STUDENTY 1. MODUL A (45 MINUT) FINANČNÍ KRIZE CO JE TO? Úvod k tématu finanční krize A1 Přivítání (2) Žádný materiál, žádné předlohy Cíl: Studenti vědí, že začíná výuková jednotka, a znají její téma. 1. Upozornění: Studenty je dobré k tématu motivovat už v předchozích vyučovacích jednotkách, takže vědí, co je očekává. 2. Upozornění: Pro práci s následujícími metodami je vhodné uspořádat židle do půlkruhu (bez stolů). A2 Co vás napadá (5) Materiál: Špendlíková nástěnka, fix na psaní. Žádné předlohy. Cíl: Studenti definují návaznosti k tématu. Průběh: Nejprve pojmenovat téma (finanční krize), následně formulovat otázku a úlohu. Úloha zní: Jmenujte všechno, co vás k tématu finanční krize napadne!. Úkol je třeba vizualizovat a studenti jsou požádáni, aby vyjmenovávali pojmy, slova a asociace. Všechny jmenované výrazy se pro ostatní vizualizují. Po vyjmenování všech pojmů (nebo když je nástěnka pěkně zaplněna), je možno jednotlivé pojmy ještě jednou souhrnně uvést. Upozornění: O pojmech se v tuto chvíli nediskutuje, pouze se vyjasní dotazy při nepochopení pojmu. Finanční krize: příčiny, důsledky a možnosti jednání 13

14 A3 Dotazník (15) Materiál: Vyjasnění pojmů (tabulka viz níže) Předlohy: Předloha A4 Kartičky s pojmy v PŘÍLOZE. Cíl: Studenti aktivují své znalosti o typických pojmech z oblasti finanční krize a finančních systémů. Jednotlivé pojmy se vysvětlí. Průběh: 1. Představení scénáře (2 minuty): V krátkosti se představí scénář: Studenti jsou na mezinárodním kongresu a v právě doznělé přednášce o finanční krizi zaslechli výraz, kterému nerozumí. Obrátí se proto na ostatní účastníky kongresu a snaží se zjistit, jaký je jeho význam. 2. Rozdání kartiček s pojmy, záchytné body (5 minut): Podle počtu studentů se rozdají kartičky s pojmy. Následně jsou studenti požádáni, aby pomocí dotazů směřovaných na ostatní spolužáky získali ke svému pojmu maximum informací a výsledky heslovitě zaznamenali na svoji kartu. 3. Vysvětlení pojmů (8 minut): Nyní studenti popořadě přednesou svůj pojem a jeho význam. Prozatím postačí i zjednodušené vysvětlení. Z odborného hlediska však musí být správné, a tak může nastat potřeba vznést dojasňující otázky anebo provést věcné doplnění. 1. Upozornění: Detailnější diskuse k tématu nejsou v tuto chvíli vhodné. Jednak všichni, kdo se tématem chtějí zabývat hlouběji, mají možnost použít odkazy a linky, jednak na studenty čekají další cvičení, při nichž se některým pojmům a jejich souvislostem budou věnovat podrobněji. 2. Upozornění: Vyučující může obecně poukázat, že ke všem pojmům lze význam dojasnit, i když některé jsou snadnější než jiné. 3. Upozornění: Cvičení může u řady studentů trvat podstatně déle než 15 minut. K dodržení času v případě větších skupin existuje možnost rozdělit třídu do skupin po dvou a každé skupině přidělit pouze jednu kartičku s pojmem. 14 Na pokraji kolapsu?

15 Tabulka pojmů a významů: Pojem Akcie Dluhopis Banka Prémie Burza Deregulace Deriváty Devizy Dividenda ECB Finanční hospodářství Fondy Význam Akcie je cenný papír potvrzující podíl na určité společnosti a právo účastnit se na jejím řízení. Akcionář se podílí na zisku společnosti formou dividendy. Dluhopis je cenný papír zaručující určité výnosy, avšak bez práva podílet se na řízení. Existují korporátní (podnikové), státní dluhopisy a další typy. Banka je úvěrová instituce, poskytující za úplatu služby v oblasti platebního styku, úvěrů a pohybu kapitálů. Podle svého typu se banka může zabývat poskytováním úvěrů, přijímáním vkladů, obchodováním a úschovou cenných papírů. Univerzální banky jsou oprávněny poskytovat kompletní škálu služeb. Prémie jsou příplatky ke mzdě, závislé na výkonech pracovníka anebo podnikové bilanci. Ve finančním sektoru se prémie staly pravidelnou složkou mzdy, jež často významně přesahuje samotnou pevnou mzdu. V uměle vytvářených mzdových pobídkách je spatřován jeden z důvodu finanční krize. Burza je organizovaný, centralizovaný a veřejný trh určený pro některé shodné typy zboží (např. suroviny), akcie, dluhopisy, devizy. Deregulace znamená odstranění anebo zjednodušení tržní regulace prováděné formou státních norem a předpisů. Většinou dochází k částečnému nebo úplnému odbourání kontrolních pravidel (např. výše vlastního kapitálu anebo dozor) a sociálních či ekologických regulací. Deriváty (z latinského derivare, odvozovat) jsou finanční instrumenty, jejichž hodnota je závislá na cenách komodit (produktů), cenných papírů a dalších parametrech (např. úrocích). Některé deriváty (např. nástroj zajištění proti riziku úvěrového selhání, tzv. credit default swaps ) jsou považovány za jednu z příčin finanční krize. Devizy jsou měny. Obchodování devizami zažívá v posledních desetiletích explozi a vedle deviz také obchodování s devizovými deriváty. Akciová společnost vyplácí část svého zisku formou dividend svým akcionářům. Evropská centrální banka (ECB) je instituce EU, vykonávající dohled nad bankovním systémem a odpovědná za regulaci množství peněz v eurozóně. Hlavním cílem ECB je ekonomická stabilita a v tom smyslu usiluje především o udržení nízké inflace. Finanční hospodářství je část hospodářského obchodního procesu, zabývající se zejména úlohami podnikového a investičního financování, poskytováním úvěrů, řízením rizika, platebního styku a tvorbou úspor. Fondy jsou sdružený kapitál, který zůstává ve vlastnictví svého poskytovatele. Zisky anebo ztráty z investičních operací fondu se poskytovatele kapitálu přímo dotýkají. Existuje mnoho typů fondů: otevřené, zavřené, penzijní, investiční, private equity, hedgingové, státní fondy a jiné. Finanční krize: příčiny, důsledky a možnosti jednání 15

16 Peníze Hypoteční úvěr Kapitál Konkurz Úvěr Trh Privatizace Reálný sektor Regulace Výnosnost, rentabilita Recese Spekulace Hospodářská krize Peníze jsou hodnotový ekvivalent sloužící ke směně zboží. Mohou mít různou formu. Jednak jsou to peníze hmatatelné (bankovky a mince, tvořící dnes přibližně 5 %), jednak peníze bezhotovostní (finanční prostředky na kontě, dnes 95 %). Peníze vydává a kontroluje obvykle stát. Slovo hypotéka pochází z řečtiny a znamená (pod)zástavu. Vezme-li si např. vlastník pozemku úvěr, může bance jako jistotu nabídnout zřízení zástavního práva ke svému pozemku. Nebude-li schopen úvěr splatit, je banka oprávněna pozemek prodat a ze získaných prostředků uspokojit svoji pohledávku. V národohospodářském smyslu mohou být kapitálem výrobní prostředky a zařízení, pozemky a peníze. V užším slova smyslu jsou ale kapitálem míněny často pouze finanční prostředky, jimiž lze financovat určitou investici. Konkurzem (z latinského concursus, znamenajícího sběh) nebo insolvenci je označována situace, kdy dlužník není dál schopen plnit své platby věřiteli (věřitelům). Poskytovatel úvěru (zpravidla banka) půjčuje žadateli o úvěr (zpravidla podnik) peněžní prostředky. Dlužník splácí peníze a úroky. Stane-li se insolventním, nemůže úvěr splatit. Proto se banky snaží získat k úvěrům zajištění. Pojem trh označuje v hospodářství obecně reálné anebo virtuální místo, v němž se setkává nabídka s poptávkou soukromých účastníků, týkající se určitého zboží. Privatizace (z latinského privare, připravit o něco) označuje v první řadě převod veřejného majetku do soukromého vlastnictví. V dalším slova smyslu se privatizací chápe přenesení určitých dosud státních činností do soukromého sektoru hospodářství. Reálným sektorem (reálnou ekonomikou) se především míní výroba a dodávka zboží a poskytování služeb včetně zemědělství. Regulace v hospodářském sektoru označuje přímé zásahy státu do hospodářských procesů s cílem prosadit politické cíle, nebo náprava selhání trhu. Regulace se provádí cestou nařízení a zákonných předpisů. Výnosnost peněžitého vkladu nebo kapitálové investice vyjadřuje poměr prostředků dosažených k prostředkům vloženým. Obvykle se udává v procentech ročně. Recesí se označuje situace, kdy ve dvou po sobě jdoucích čtvrtletích došlo k poklesu hrubého domácího produktu. Spekulace jako pojem nemá jasnou definici. Zpravidla se jí rozumí nákup finančních titulů v očekávání, že jejich hodnota poroste a vlastník dosáhne kurzového zisku. Hospodářskou nebo ekonomickou krizí se v nauce o národním hospodářství označuje fáze citelně záporného rozvoje hospodářství. Obvykle se měří na základě změn HDP anebo hospodářského růstu. 16 Na pokraji kolapsu?

17 A4 Příběhy z každodenního života (20) Materiál: Papír a psací pomůcky. Předlohy: Předloha A4 Příběhy z každodenního života v PŘÍLOZE. Cíl: Studenti znají různé skutečné a potenciální následky finanční krize. Jsou schopni najít návaznosti mezi následky finanční krize a svými zážitky všedního dne. Průběh: 1. Vytvoření malých skupinek (2 minuty): Rozdělení do malých skupinek. Vytvořit 4 skupiny. Rozdat příběhy, u nichž se bude hledat souvislost s: a) propadem konjunktury, b) poklesem příjmů z daní, c) ohrožením soukromého majetku, d) propadem konjunktury v rozvojových zemích (viz předlohu A4 v PŘÍLOZE); Zadání úkolu. 2. Pracovní fáze (8 minut) Zadání úkolů malým skupinkám: Přečíst si příběhy a v rámci skupinky o nich diskutovat (O čem se tu píše? Jak to na vás působí? Co si o tom myslíte? Jak se na to díváte? Co znamená krize pro jednotlivé lidi? Znáte nějaké příběhy ze svého každodenního života?). Napište, jaké následky má např. nezaměstnanost pro A! Zapište několik příkladů ze svého všedního života (např. 3 příklady za každou skupinku)! 3. Prezentace (8 minut): Představení výsledků všech 4 malých skupinek v rámci celé skupiny (2 minuty pro každou skupinu). Vyučující: Vyprávějte ostatním, co jste četli a jaké následky vidíte. Uveďte vaše příklady. Umožnit doplňující dotazy! 4. Shrnutí (2 minuty): U: Jak vidíme, světová hospodářská a finanční krize znamená pro spoustu lidí závažné a konkrétní negativní dopady. 1. Upozornění: Na kartičkách s příběhy stojí i úkoly pro malé skupinky. 2. Upozornění: U větších skupin nebo při intenzivnější výměně informací nebude 20 minut stačit! Finanční krize: příčiny, důsledky a možnosti jednání 17

18 A5 Shrnutí a uzavření tématu (3) Žádný materiál, žádné předlohy Cíl: Studenti získali přehled o tématu a vědí, že výuková jednotka je ukončena. Upozornění: Aby se studenti nefixovali jen na poslední díl výukové jednotky, je užitečné provést shrnutí celého průběhu výukové jednotky, tedy vyjmenovat jednotlivá témata, události a výsledky. 18 Na pokraji kolapsu?

19 2. MODUL B (90 MINUT) BANKY A KRIZE Několik analýz k finančnímu sektoru a aktuální finanční krizi. B1 Přivítání a pojmenování tématu (2) Žádný materiál, žádné předlohy Cíl: Studenti vědí, že začíná nová výuková jednotka, a znají její téma. 1. Upozornění: Studenty je dobré je k tématu motivovat už v předchozích vyučovacích jednotkách, takže vědí, co je očekává. 2. Upozornění: Pro práci s následujícími metodami je vhodné uspořádat židle do půlkruhu (bez stolů). B2 Banky (15) Materiál: Papír a fix na psaní. Předlohy: Žádné. Cíl: Studenti nashromáždí odborné výrazy k tématu banky. Průběh: 1. Úvod (2 minuty): U: Prasknutím realitní bubliny v USA (krize způsobená subprime hypotečními úvěry) vypukla v roce 2007 finanční krize. Ta se do roku 2008 rozšířila na celé hospodářství. V Německu například došlo v roce 2009 k poklesu HDP o pět procent a znamenalo nejsilnější propad v celé historii Spolkové republiky Německo. 2. Význam bank (10 minut) Otázka pro studenty: Když se zamyslíte nad hospodářstvím, jaký význam mají podle vás banky. K čemu jsou banky potřebné? Čím se banky zabývají? Do středu prostoru se umístí špendlíková nástěnka. Studenti dostanou fixy a mohou se k položené otázce vyjádřit. Vyučující jim k tomu poskytne 5 minut času. Finanční krize: příčiny, důsledky a možnosti jednání 19

20 Jakmile jsou studenti hotovi, přečte vyučující nahlas všechny zapsané výrazy a jejich popisy. Umožnit dodatečné otázky. 3. Shrnutí a přechod k dalšímu bodu (3 minuty): Učitel: K významu finančního sektoru jste teď nashromáždili spoustu informací. V dalším kroku se budeme zabývat hlavními funkcemi a hlavními problémy bank a finančního sektoru obecně. B3 Hlavní funkce a problémy finančního sektoru (10) Materiál: Žádný. Předlohy: Předloha B3 Hlavní funkce a problémy finančního sektoru v PŘÍLOZE Cíl: Studenti znají hlavní funkce a problémy finančního sektoru. Průběh: 1. Stručná přednáška: Učitel stručně představí hlavní funkce finančního sektoru. Pro objasnění je možno jeho stručný referát vizualizovat: každému studentovi poskytnout jednu kopii předlohy B3. 2. Hlavní funkce a problémy finančního sektoru (viz předlohu B3 v PŘÍLOZE) 3. Umožnit dodatečné otázky Upozornění pro vyučujícího: Je normální, že studenti kladou dotazy, na které nelze v rámci vyučovací hodiny odpovědět. Ostatně sama krize ukázala, že ani většina národohospodářských odborníků finanční systém nepochopila. V takovém případě je užitečné odkázat studenty na literaturu a vhodné linky. Téma je natolik komplexní, že se jím v krátkém výukovém čase lze zabývat jen elementárně. 20 Na pokraji kolapsu?

21 B4 Průběh krize (30) Předlohy: Předloha B4 Události a příklady v PŘÍLOZE Cíl: Studenti znají průběh krize a umí zařadit jednotlivé události. Průběh: 1. Vytvoření skupin (2 minuty): Rozdělení třídy do 7 skupin. 2. Pracovní fáze (13 minut): Každá skupina obdrží po 7 proužcích papíru, na každém jednu událost, a jeden proužek s příkladem (viz předloha B4 v PŘÍLOZE). Pak dojde k zadání úkolu: A. Uspořádejte události do logického pořadí (1., 2. atd.); B. Přečtěte si příklad a společně prodiskutujte, ke které ze sedmi událostí se asi vztahuje. Přiřaďte příklad k jedné ze sedmi událostí a své rozhodnutí zdůvodněte. 3. Prezentace výsledků (15 minut): Třída se nyní znovu sloučí. Jedna skupina představí modelový případ. Následně všechny skupiny provedou podle modelu přiřazení (nahlas přečíst, přiřadit a zdůvodnit). Kdykoli se objeví dodatečné dotazy, doplňující informace nebo poznámky, je dobré je povolit. 1. Upozornění: Příklad rodiny K patří k první události. V roce 2002 k druhé události, atd. 2. Upozornění: Události je nutné nakopírovat a rozstříhat do proužků, tak aby každá skupina obdržela svých sedm událostí a mohla je uspořádat do logické řady. Důležité je proužky nejprve promíchat, protože v předloze figurují ve správném pořadí. Stejný postup platí o příkladech. Finanční krize: příčiny, důsledky a možnosti jednání 21

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu,

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu, Investování ve světle finanční krize RNDr. Vítězslav V Babický, M.A. Ředitel odboru analýz finančního trhu, Česká národní banka 30. června 2009 Hlavní projevy globáln lní krize 2 Nedostatek důvěry na finančních

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 BANKY A PENÍZE Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 Peníze počátky vzniku Historie vzniku Barterová směna: výměna zboží za zboží Značně komplikovaná Vysoké transakční náklady Komoditní peníze Vznikají

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Pracovní list 1 Peněžní trh:

Pracovní list 1 Peněžní trh: Pracovní list 1 Peněžní trh: 1. Vysvětlete funkce peněz: a) prostředek směny.... b) zúčtovací jednotka... c) uchovatel hodnoty.... 2. K čemu slouží směnka:.. 3. Jaké druhy směnek rozlišujeme:.. 4. Které

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti IMPERIUM FINANCE

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Bankovní sektor základní funkcí finančních trhů je zprostředkování přesunu prostředků od těch,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Evropské stres testy bankovního sektoru

Evropské stres testy bankovního sektoru Evropské stres testy bankovního sektoru Evropský bankovní sektor, podobně jako americký na přelomu 2008 a 2009, se dostal v 2Q letošního roku do centra pozornosti investorů v souvislosti s narůstajícími

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

Ekonomika IV. ročník. 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost

Ekonomika IV. ročník. 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost Ekonomika IV. ročník 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost Akciová společnost (a. s.) Akciová společnost je obchodní společnost, jejíž kapitál je rozdělen na stejné podíly = obchodovatelné

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Karel Engliš a současná měnová politika

Karel Engliš a současná měnová politika prof. JUDr. Karel Engliš státník, vědec, pedagog Karel Engliš a současná měnová politika Vladimír Tomšík viceguvernér Česká národní banka Konference k 5. výročí úmrtí prof. Karla Engliše - guvernéra Národní

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Stabilita bankovního sektoru,

Stabilita bankovního sektoru, Stabilita bankovního sektoru, nové regulatorní požadavky a trendy v úvěrování doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc. hlavní ekonom 23.2.2012 Aktuální hospodářský růst ČR Česká ekonomika byla podle předběžných údajů

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY

MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY 5.1 Podstata a obsah řízení rizika likvidity Riziko likvidity ohrožuje do jisté míry každou banku. Znamená, že banka není schopna na požádání vyplácet vklady svým klientům.

Více

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 2.2.2013

Více

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA Ing. Luděk Tesař Ing. Luděk Tesař 1998 2006 2002 2006 2006 2007 2007 dosud Ministerstvo financí poradce ministra, analytik RUD - posílení daňových příjmů samospráv

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC

Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC Vydáno: AUDITOR spol. s r. o., 30. 3. 2012 Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC - Dvojnásobný nárůst v zemích BRIC - V mnoha evropských zemích stále

Více

cností Miroslav Singer

cností Miroslav Singer Zadluženost domácnost cností v ČR R podle poznatků ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Česká národní banka Euro setkání Život na dluh Corinthia Towers hotel, 25. května 27 Hlavní témata Spotřeba domácností:

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005 Oproti uplynulému roku jsme přistoupili k novému uspořádání této zprávy. Namísto komentáře za poslední kalendářní měsíci zde budete nacházet informace o vývoji ekonomiky a kapitálových trhů za uplynulých

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Ostatní produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 Popis rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

kol reorganizací více z pohledu

kol reorganizací více z pohledu Pár r poznámek k dnešní situaci kol reorganizací více z pohledu bankéře, než bývalého poradce a manažera Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Money Club Praha, 15. října 2009 Osnova Dnešní

Více

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Obchody s investičními nástroji jsou spojeny s řadou rizikových faktorů, které mohou mít vliv na výnosnost nebo

Více

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Analýza nemovitostí 1. února 2010 Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1 Obsah OBSAH... 2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 2 1. NAŠE DOPORUČENÍ - ZÁVĚR... 3 2. NAŠE DOPORUČENÍ

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Finanční krize, její dopady na českou ekonomiku a na chování vlád

Finanční krize, její dopady na českou ekonomiku a na chování vlád Finanční fórum Zlaté koruny 2008 Finanční krize, její dopady na českou ekonomiku a na chování vlád Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady České národní banky Dopady úvěrové krize na českou ekonomiku

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů.

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů. Alternativní způsoby financování infrastrukturálních projektů Martin Hanzlík 21.9.2011 Ing. Martin Hanzlík, LL.M. Působí na kapitálovém trhu od roku 1994. V letech 2002 2009 výkonný ředitel Unie investičních

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Pomůžeme vám stanovit investiční profil Vážená paní, vážený pane, před samotným investováním se Vám dostává do rukou investiční dotazník ČSOB, který nám pomůže nalézt pro Vás vhodné

Více

Řecké problémy a dopady na Česko. Praha, 29. dubna 2010

Řecké problémy a dopady na Česko. Praha, 29. dubna 2010 Řecké problémy a dopady na Česko Praha, 29. dubna 2010 Proč se zabývat Řeckem Obviňují nás, že strašíme Řeckem Odborníci i novináři upozorňují, že situace může být horší, než se zdálo V EU se vážně uvažuje,

Více

Rychlý průvodce finančním trhem

Rychlý průvodce finančním trhem Rychlý průvodce finančním trhem www.highsky.cz Trh Forex Z hlediska objemu transakcí je forexový trh největší na světě (decentralizovaný trh s denním objemem 4 biliony USD) Denní objem trhu je zhruba 16x

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O www.zlinskedumy.cz Finanční matematika = soubor obecných matematických metod uplatněných v oblasti financí např. poskytování krátkodobých a dlouhodobých úvěrů,

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká národní banka (ČNB) podle očekávání potvrdila nastavení měnové politiky i na druhém měnovém jednání v

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Bankovní sektor na vzestupu Každá krize je svým způsobem přínosem, stejně jako dravci čistí stádo od nemocných a starých kusů tak krize čistí trh od nemocných firem. Výsledkem je,

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem.

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem. 3. Zajištěný fond Odvaz s minimálním rizikem. 1 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do 3. Zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 106 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem svého investování

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2012O0018 CS 09.11.2012 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 2. srpna

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková BANKOVNICTVÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Co přinese rok 2013?

Co přinese rok 2013? Co přinese rok 213? Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů v ČR a na Slovensku Brno 5. Prosince 212 Proč centrální banky zajímá realitní trh?

Více

Nositelem MP je centrální banka (v ČR Česká národní banka - ČNB), zprostředkovaně pak i komerční banky.

Nositelem MP je centrální banka (v ČR Česká národní banka - ČNB), zprostředkovaně pak i komerční banky. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 9. Monetární politika Monetární politika (MP) = peněžní politika. Je zaměřena na: kontrolu množství

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství Investiční dotazník 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství IDENTIFIKACE ZÁKAZNÍKA Jméno a příjmení / Společnost: Rodné číslo /

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

Interakce mezi státy EU, finančními trhy, ratingovými agenturami a mezinárodními institucemi v průběhu dluhové krize

Interakce mezi státy EU, finančními trhy, ratingovými agenturami a mezinárodními institucemi v průběhu dluhové krize Interakce mezi státy EU, finančními trhy, ratingovými agenturami a mezinárodními institucemi v průběhu dluhové krize PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační

Více

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ Kořená Kateřina ABSTRAKT Článek je zaměřen na oblast finančního poradenství, a to na finanční plánování domácností. Cílem článku je obecně charakterizovat základní principy

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Hlavní poslání centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Postavení centrální banky (CB) CB je vrcholnou bankou v zemi, která: určuje měnovou politiku vydává bankovky a mince řídí

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku

Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku Příloha č. 20 Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku A. Vypořádací riziko Konverzní faktory pro

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Konzultační materiál. Limity poplatků ve 2. pilíři penzijního systému

Konzultační materiál. Limity poplatků ve 2. pilíři penzijního systému Konzultační materiál Úvod Tento dokument slouží jako podklad k veřejné konzultaci problematiky poplatků, které budou účtovány účastníkům v připravovaném 2. pilíři penzijního systému České republiky. Záměrem

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2015 DUBEN 2015 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více