Zpráva o výsledku přijímacího řízení do bakalářského a magisterského studia na FAPPZ pro akademický rok 2018/2019

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o výsledku přijímacího řízení do bakalářského a magisterského studia na FAPPZ pro akademický rok 2018/2019"

Transkript

1 Česká zemědělská univerzita v Praze V Praze dne Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Zpráva o výsledku přijímacího řízení do bakalářského a magisterského na FAPPZ pro akademický rok 2018/2019 Předkládá: prof. Ing. Iva Langrová, CSc. děkanka

2 Zpráva o průběhu a výsledcích přijímacího řízení do bakalářského a navazujícího magisterského na FAPPZ ČZU v Praze pro akademický rok 2018/2019 V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a v souladu s dalšími navazujícími studijními předpisy, ve znění účinném od , se přijímací řízení do bakalářského a navazujícího magisterského pro akademický rok 2018/2019 řídilo na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze (dále jen FAPPZ) podmínkami vyhlášenými dne a zveřejněnými na internetových stránkách fakulty (odkaz Uchazeči o studium) na adrese Harmonogram přijímacího řízení Vyhlášení podmínek přijímacího řízení Přihlášky uchazečů o studium elektronicky na adrese Pozvánka uchazečům k přijímacímu řízení elektronicky na adrese od Přijímací řízení do navazujících magisterských oborů a a náhradní termín Přijímací řízení do bakalářských oborů a náhradní termín Zasedání hlavní přijímací komise Oznámení výsledku přijímacího řízení (přijetí/nepřijetí), v případě přijetí pozvánka k zápisu (elektronicky na adrese bezprostředně po zasedání hlavní přijímací komise Zápis do 1. ročníků navazujících magisterských oborů Zápis do 1. ročníků bakalářských oborů a Poslední termín k podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí v rámci odvolacího řízení Zasedání hlavní přijímací komise k odvolacímu řízení Náhradní zápisy do 1. ročníků bakalářského a navazujícího magisterského po odvolacím řízení Termín ukončení přijímacího řízení

3 Přijímací řízení do bakalářského Přijímací řízení be proběhlo u následujících studijních oborů a forem (P prezenční forma, K kombinovaná forma): Rostlinná produkce (P, K), Zahradnictví (P, K), Zahradní a krajinářské úpravy (P), Trávníkářství (P), Živočišná produkce (P, K), Chov koní (P), Rybářství a akvaristika (P), Ekologické zemědělství (P, K), Veřejná správa v zemědělství a krajině (P, K), Chovatelství (P, K), Pěstování rostlin (P, K), Produkční a okrasné zahradnictví (P), Rozvoj venkova (P, K), Rostlinolékařství (P), Ochrana krajiny a využívání přírodních zdrojů (P, K), Sustainable Use of Natural Resources (P) a Agriculture and Food (P). Úspěšné složení přijímací zkoušky bylo nezbytné u přijímacího řízení do následujících oborů a forem (P prezenční forma, K kombinovaná forma): Zahradní a krajinářská architektura (P), Speciální chovy (P, K), Kynologie (P, K), Zoorehabilitace a asistenční aktivity se zvířaty (P), Kvalita produkce (P) a Výživa a potraviny (P). Od přijímací zkoušky bylo upuštěno u těch uchazečů, kteří splnili některou z podmínek uvedených v bodě 5 dokumentu Vyhlášení přijímacího řízení.. Forma a obsah přijímací zkoušky: Obory Speciální chovy (P, K), Kynologie (P, K) a Zoorehabilitace a asistenční aktivity se zvířaty (P) písemný test z biologie. Obory Kvalita produkce (P) a Výživa a potraviny (P) písemný test z biologie a písemný test z chemie. Obor Zahradní a krajinářská architektura (P) písemný test z biologie a talentová zkouška. Podmínky prominutí přijímací zkoušky: na základě výsledku maturity U absolventů středních škol v ČR a SR, kteří maturovali v roce 2011 a později, bylo upuštěno od přijímací zkoušky, pokud výsledek maturity vyjádřený jako prostý aritmetický průměr ze všech povinných předmětů byl stejný nebo nižší než je uvedeno v tab. 1. Tab. 1. Podmínky prominutí přijímací zkoušky na základě výsledku maturity Název programu Zootechnika Zemědělství, zahradnictví a rozvoj venkova Zahradní a krajinářská architektura* 2) Prostý aritmetický průměr Název oboru ze všech povinných maturitních předmětů Kynologie (ABPC) 2,0 Speciální chovy (ABPS) 2,0 Zoorehabilitace a asistenční aktivity se zvířaty (ABPZ) 1,5 Výživa a potraviny (ATZD) 1,5 Kvalita produkce (ATZK) 2,0 Zahradní a krajinářská architektura (ABAR)* 1) 1,5 *1) U oboru Zahradní a krajinářská architektura bylo upuštěno pouze od písemného testu z biologie, talentovou zkoušku museli absolvovat všichni uchazeči na základě umístění v předmětových soutěžích MŠMT ČR Nárok na upuštění od přijímací zkoušky měli uchazeči, kteří se umístili do 10. místa v krajském nebo celostátním kole níže uvedených předmětových soutěží vyhlášených MŠMT ČR jako jediným vyhlašovatelem (typ A): 1. Chemická olympiáda kategorie SŠ A, B, C a SŠ s odborným zaměřením E, 2. Biologická olympiáda kategorie SŠ A, B. 2

4 Kritéria hodnocení přijímací zkoušky a stanovení pořadí uchazečů: Obor Speciální chovy, prezenční forma : Maximálně možný počet bodů získaných při přijímací zkoušce byl 100 (písemný test z biologie). Přijati ke studiu byli uchazeči, kteří získali minimálně 40 bodů a zároveň se umístili do 200. místa v pořadí všech přijatých uchazečů, včetně těch, kterým byla přijímací zkouška děkanem fakulty prominuta. Obor Speciální chovy, kombinovaná forma : Maximálně možný počet bodů získaných při přijímací zkoušce byl 100 (písemný test z biologie). Přijati ke studiu byli uchazeči, kteří získali minimálně 40 bodů a zároveň se umístili do 120. místa v pořadí všech přijatých uchazečů, včetně těch, kterým byla přijímací zkouška děkanem fakulty prominuta. Obor Kynologie, prezenční forma : Maximálně možný počet bodů získaných při přijímací zkoušce byl 100 (písemný test z biologie). Přijati ke studiu byli uchazeči, kteří získali minimálně 40 bodů a zároveň se umístili do 180. místa v pořadí všech přijatých uchazečů, včetně těch, kterým byla přijímací zkouška děkanem fakulty prominuta. Obor Kynologie, kombinovaná forma : Maximálně možný počet bodů získaných při přijímací zkoušce byl 100 (písemný test z biologie). Přijati ke studiu byli uchazeči, kteří získali minimálně 40 bodů a zároveň se umístili do 120. místa v pořadí všech přijatých uchazečů, včetně těch, kterým bude přijímací zkouška děkanem fakulty prominuta. Obor Zoorehabilitace a asistenční aktivity se zvířaty, prezenční forma : Maximálně možný počet bodů získaných při přijímací zkoušce byl 100 (písemný test z biologie). Přijati ke studiu byli uchazeči, kteří získali minimálně 50 bodů a zároveň se umístili do 120. místa v pořadí všech přijatých uchazečů, včetně těch, kterým byla přijímací zkouška děkanem fakulty prominuta. Obor Kvalita produkce, prezenční forma : Maximálně možný počet bodů získaný při přijímací zkoušce je 200 (100 bodů písemný test z biologie bodů písemný test z chemie). Přijati ke studiu budou uchazeči, kteří získají minimálně 90 bodů a zároveň se umístí do 120. místa v pořadí všech přijatých uchazečů daného oboru, včetně těch, kterým bude přijímací zkouška děkanem fakulty prominuta. Obor Výživa a potraviny, prezenční forma : Maximálně možný počet bodů získaných při přijímací zkoušce byl 200 (100 bodů písemný test z biologie bodů písemný test z chemie). Přijati ke studiu byli uchazeči, kteří získali minimálně 90 bodů a zároveň se umístili do 160. místa v pořadí všech přijatých uchazečů, včetně těch, kterým byla přijímací zkouška děkanem fakulty prominuta. Obor Zahradní a krajinářská architektura, prezenční forma : Maximálně možný počet bodů získaných při přijímací zkoušce byl 200 (100 bodů písemný test z biologie bodů talentová zkouška). Pokud bylo u uchazeče upuštěno od písemného testu z biologie na základě některého z důvodů uvedených v bodě 5 dokumentu Vyhlášení přijímacího řízení.., bylo uchazeči za tuto část přijímací zkoušky započteno 100 bodů. Přijati ke studiu byli uchazeči, kteří získali minimálně 90 bodů (z toho minimálně 40 bodů 3

5 z talentové zkoušky) a zároveň se umístili do 50. místa v pořadí všech přijatých uchazečů, včetně těch, u kterých bylo upuštěno od písemného testu z biologie. Výsledky přijímacího řízení, počty přijatých a zapsaných studentů do 1. ročníku bakalářského na FAPPZ jsou přehledně uvedeny v tab. 2. 4

6 Tab. 2. Výsledky přijímacího řízení do bakalářského pro akademický rok 2018/19 Obor Celkový počet uchazečů Počet uchazečů, přijatých bez přijímací zkoušky Počet uchazečů pozvaných Počet uchazečů, kteří se dostavili Počet uchazečů, kterým byla prominuta přijímací zkouška Maximální možný počet bodů Bakalářský prezenční forma Zahradní a krajinářská Maximální dosažený počet bodů Bodová hranice pro přijetí Minimální dosažený počet bodů ,05 34, architektura Ekologické zemědělství Kynologie ,53 13, Chov koní Živočišná produkce Rybářství a akvaristika Speciální chovy ,25 12, Zoorehabilitace a asistenční aktivity se zvířaty ,02 12, Rostlinná produkce Veřejná správa v zemědělství a krajině Zahradnictví Trávníkářství Zahradní a krajinářské úpravy Agriculture and Food Sustainable Use of Natural Resources Průměrný dosažený počet bodů Směrodatná odchylka Počet uchazečů, kteří splnili Počet uchazečů, kteří nesplnili Počet uchazečů přijatých v 1. kole Počet uchazečů přijatých celkem Počet uchazečů zapsaných do 5

7 Obor Celkový počet uchazečů Počet uchazečů, přijatých bez přijímací zkoušky Počet uchazečů pozvaných Počet uchazečů, kteří se dostavili Počet uchazečů, kterým byla prominuta přijímací zkouška Maximální možný počet bodů Ochrana krajiny a využívání přírodních zdrojů Výživa a potraviny ,25 25, Kvalita produkce ,02 27, Rostlinolékařství Chovatelství Pěstování rostlin Rozvoj venkova Produkční a okrasné Maximální dosažený počet bodů Bodová hranice pro přijetí Minimální dosažený počet bodů zahradnictví kombinovaná forma Ekologické zemědělství Kynologie ,59 15, Živočišná produkce Speciální chovy ,21 13, Rostlinná produkce Veřejná správa v zemědělství a krajině Zahradnictví Trávníkářství Ochrana krajiny a využívání přírodních zdrojů Průměrný dosažený počet bodů Směrodatná odchylka Počet uchazečů, kteří splnili Počet uchazečů, kteří nesplnili Počet uchazečů přijatých v 1. kole Počet uchazečů přijatých celkem Počet uchazečů zapsaných do 6

8 Obor Celkový počet uchazečů Počet uchazečů, přijatých bez přijímací zkoušky Počet uchazečů pozvaných Počet uchazečů, kteří se dostavili Počet uchazečů, kterým byla prominuta přijímací zkouška Maximální možný počet bodů Chovatelství Pěstování rostlin Rozvoj venkova Maximální dosažený počet bodů Bodová hranice pro přijetí Minimální dosažený počet bodů Průměrný dosažený počet bodů Směrodatná odchylka Počet uchazečů, kteří splnili Počet uchazečů, kteří nesplnili Počet uchazečů přijatých v 1. kole Počet uchazečů přijatých celkem Počet uchazečů zapsaných do 7

9 Přijímací řízení do navazujícího magisterského Úspěšné složení přijímací zkoušky bylo nezbytné u přijímacího řízení do následujících oborů a forem (P prezenční forma, K kombinovaná forma): Zahradní a krajinářská architektura (P), Zahradní tvorba (P), Zájmové chovy zvířat (P, K), Reprodukční biotechnologie (P) a Výživa a potraviny (P). Termín přijímací zkoušky: , 11. června 2018 a náhradní termín 18. června 2018 Forma a obsah přijímací zkoušky: Obory Zájmové chovy zvířat (P, K), Reprodukční biotechnologie (P) a Výživa a potraviny (P) písemný test z předpokladů ke studiu daného oboru. Obory Zahradní a krajinářská architektura (P) a Zahradní tvorba (P) talentová zkouška. Kritéria hodnocení přijímací zkoušky a stanovení pořadí uchazečů: Obor Zájmové chovy zvířat, prezenční forma : Maximální počet bodů, který bylo možné získat při přijímací zkoušce, byl 120. Přijati ke studiu byli uchazeči, kteří získali minimálně 50 bodů a zároveň se umístili do 60. místa v pořadí podle počtu bodů získaných při přijímací zkoušce. Obor Zájmové chovy zvířat, kombinovaná forma : Maximální počet bodů, který bylo možné získat při přijímací zkoušce, byl 120. Přijati ke studiu byli uchazeči, kteří získali minimálně 50 bodů a zároveň se umístili do 50. místa v pořadí podle počtu bodů získaných při přijímací zkoušce. Obor Reprodukční biotechnologie, prezenční forma : Maximální počet bodů, který bylo možné získat při přijímací zkoušce, byl 120. Přijati ke studiu byli uchazeči, kteří získali minimálně 60 bodů a zároveň se umístili do 26. místa v pořadí podle počtu bodů získaných při přijímací zkoušce. Obor Výživa a potraviny, prezenční forma : Maximální počet bodů, který bylo možné získat při přijímací zkoušce, byl 120. Přijati ke studiu byli uchazeči, kteří získali minimálně 50 bodů a zároveň se umístili do 80. místa v pořadí podle počtu bodů získaných při přijímací zkoušce. Obor Zahradní a krajinářská architektura, prezenční forma : Maximální počet bodů, který bylo možné získat při přijímací zkoušce, byl 120. Přijati ke studiu byli uchazeči, kteří získali minimálně 50 bodů (z toho minimálně 40 bodů z talentové zkoušky) a zároveň se umístili do 45. místa v pořadí podle počtu bodů získaných při přijímací zkoušce. Obor Zahradní tvorba, prezenční forma : Maximální počet bodů, který bylo možné získat při přijímací zkoušce, byl 120. Přijati ke studiu byli uchazeči, kteří získali minimálně 50 bodů (z toho minimálně 40 bodů z talentové zkoušky) a zároveň se umístili do 25. místa v pořadí podle počtu bodů získaných při přijímací zkoušce. 8

10 Výsledky přijímacího řízení, počty přijatých a zapsaných studentů do 1. ročníku navazujícího magisterského na FAPPZ jsou přehledně uvedeny v tab. 3. Tab. 3. Výsledky přijímacího řízení do magisterského navazujícího pro akademický rok 2018/19 Obor Celkový počet uchazečů Počet uchazečů, přijatých bez přijímací zkoušky Počet uchazečů pozvaných Počet uchazečů, kteří se dostavili Počet uchazečů, kterým byla prominuta přijímací zkouška Maximální možný počet bodů Maximální dosažený počet bodů Magisterský navazující prezenční forma Sustainable Agriculture and Food Security Zahradní a krajinářská architektura ,03 13, Technologie zpracování a využití odpadů Ochrana a využívání přírodních zdrojů Výživa a potraviny ,29 14, Ekologické zemědělství Reprodukční biotechnologie Biotechnologie a šlechtění zvířat Biotechnologie a šlechtění rostlin Hodnocení a ochrana půdy Bodová hranice pro přijetí ,01 6, Minimální dosažený počet bodů Průměrný dosažený počet bodů Směrodatná odchylka Počet uchazečů, kteří splnili Počet uchazečů, kteří nesplnili Počet uchazečů přijatých v 1. kole Počet uchazečů přijatých celkem Počet uchazečů zapsaných do 9

11 Obor Celkový počet uchazečů Počet uchazečů, přijatých bez přijímací zkoušky Počet uchazečů pozvaných Počet uchazečů, kteří se dostavili Počet uchazečů, kterým byla prominuta přijímací zkouška Maximální možný počet bodů Maximální dosažený počet bodů Kvalita a zpracování zemědělských produktů Rostlinolékařství Natural Resources Management and Ecological Engineering Natural Resources and Environment Živočišná produkce Rybářství a akvaristika Zájmové chovy zvířat ,67 10, Výživa zvířat a dietetika Rostlinná produkce Výživa a ochrana rostlin Rozvoj venkovského Bodová hranice pro přijetí prostoru Zemědělství Zahradní tvorba ,71 14, Produkční zahradnictví kombinovaná forma Ochrana a využívání přírodních zdrojů Minimální dosažený počet bodů Průměrný dosažený počet bodů Směrodatná odchylka Počet uchazečů, kteří splnili Počet uchazečů, kteří nesplnili Počet uchazečů přijatých v 1. kole Počet uchazečů přijatých celkem Počet uchazečů zapsaných do 10

12 Obor Celkový počet uchazečů Počet uchazečů, přijatých bez přijímací zkoušky Počet uchazečů pozvaných Počet uchazečů, kteří se dostavili Počet uchazečů, kterým byla prominuta přijímací zkouška Maximální možný počet bodů Maximální dosažený počet bodů Ekologické zemědělství Živočišná produkce Zájmové chovy zvířat ,22 13, Rostlinná produkce Rozvoj venkovského prostoru Bodová hranice pro přijetí Minimální dosažený počet bodů Průměrný dosažený počet bodů Směrodatná odchylka Počet uchazečů, kteří splnili Počet uchazečů, kteří nesplnili Počet uchazečů přijatých v 1. kole Počet uchazečů přijatých celkem Počet uchazečů zapsaných do 11

13 Celkové shrnutí výsledků přijímacího řízení: Do 1. ročníku v bakalářských studijních oborech bylo k zapsáno studentů, z toho do prezenční a 358 do kombinované formy. Do 1. ročníku v navazujících magisterských studijních oborech bylo k zapsáno 567 studentů, z toho 388 do prezenční a 179 do kombinované formy. 12

Věc: Zápis ze zasedání Akademického senátu FAPPZ dne 24.10.2012

Věc: Zápis ze zasedání Akademického senátu FAPPZ dne 24.10.2012 Č.j.: 6/2012 V Praze, dne 24.10.2012 Věc: Zápis ze zasedání Akademického senátu FAPPZ dne 24.10.2012 Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: J. Tůma, doc. Sus, Dr. Drábek, doc. Rajmon Zasedání vedl:

Více

2. Zveřejnění informací o přijímacím řízení a bakalářských studijních programech a oborech

2. Zveřejnění informací o přijímacím řízení a bakalářských studijních programech a oborech Vyhlášení přijímacího řízení do bakalářského studia pro akademický rok 2019/2020 na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

1. Podání přihlášky ke studiu bakalářských oborů

1. Podání přihlášky ke studiu bakalářských oborů Vyhlášení přijímacího řízení do bakalářského studia pro akademický rok 2018/2019 na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

Věc: Zápis ze zasedání Akademického senátu FAPPZ dne

Věc: Zápis ze zasedání Akademického senátu FAPPZ dne Akademický senát FAPPZ Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 00 Praha-Suchdol Tel.: +420 224 382 755 e-mail: vlkova@af.czu.cz, www.af.czu.cz Č.j.: 6/2018 V Praze, dne 14. 11. 2018 Věc:

Více

2. Zveřejnění informací o přijímacím řízení a bakalářských studijních programech

2. Zveřejnění informací o přijímacím řízení a bakalářských studijních programech Vyhlášení přijímacího řízení do bakalářského studia pro akademický rok 2017/2018 na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

FAPPZ přijímá přihlášky ke studiu v období od 15. prosince 2015 do 31. března 2016.

FAPPZ přijímá přihlášky ke studiu v období od 15. prosince 2015 do 31. března 2016. Podmínky přijímacího řízení a stanovení maximálních počtů přijímaných studentů v akademickém roce 2016/2017 na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze V souladu s 48 až 51 zákona

Více

Role fakulty při generační obměně pracovníků v zemědělství

Role fakulty při generační obměně pracovníků v zemědělství Základní role fakulty Vzdělávací Bc. obory - technik NMgr. (Ing.)obory - specialista, manažer PhD. obory - specialista, manažer Inovační zavádění nových technologií kvalita a ekonomika produkce udržitelnost

Více

Věc: Zápis ze zasedání Akademického senátu FAPPZ dne 19.11.2014

Věc: Zápis ze zasedání Akademického senátu FAPPZ dne 19.11.2014 Č.j.: 10/2014 V Praze, dne 19.11.2014 Věc: Zápis ze zasedání Akademického senátu FAPPZ dne 19.11.2014 Přítomni: sen. Borůvka, Bouček, Česká, Drešlová, Frnka, Hakl, Hnilička, Koudela, Pisarčík, Rajmon,

Více

Podání kompletně vyplněné přihlášky a uhrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením do 31. března 2017.

Podání kompletně vyplněné přihlášky a uhrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením do 31. března 2017. Vyhlášení přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2017/2018 na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb.,

Více

Věc: Zápis ze zasedání Akademického senátu FAPPZ dne 27.11.2013

Věc: Zápis ze zasedání Akademického senátu FAPPZ dne 27.11.2013 Č.j.: 13/2013 V Praze, dne 27.11.2013 Věc: Zápis ze zasedání Akademického senátu FAPPZ dne 27.11.2013 Přítomni: senátoři Borůvka, Česká, Drábek, Hamouz, Hnilička, Koudela, Kožnarová, Králíčková, Křivohlávková,

Více

prospěch předchozího studia na VOŠ za posledních 2,5 roku, maximum 100 bodů. Uchazeči z VOŠ o prezenční formu studia

prospěch předchozího studia na VOŠ za posledních 2,5 roku, maximum 100 bodů. Uchazeči z VOŠ o prezenční formu studia Základní informace o přijímacím řízení do bakalářského a navazujícího magisterského studia na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně v akademickém roce 2014/2015 1. Přihlášku ke studiu uchazeč

Více

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO ZS 2008/2009

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO ZS 2008/2009 Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2008/2009 Provozně ekonomická fakulta MZLU v Brně Informace o konání přijímacího řízení a přijímacích zkoušek Podmínky přijímacího řízení do zimního semestru akademického

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení do LS 2017/2018

Zpráva o průběhu přijímacího řízení do LS 2017/2018 Zpráva o průběhu přijímacího řízení do LS 2017/2018 Informace o podmínkách přijetí ke studiu Podmínky přijetí ke studiu byly stanoveny dokumentem Podmínky přijetí ke studiu v studijních programech akreditovaných

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2017/2018

Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2017/2018 Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2017/2018 Informace o podmínkách přijetí ke studiu Podmínky přijetí ke studiu byly stanoveny dokumenty Podmínky přijetí ke studiu v studijních programech akreditovaných

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2016/2017

Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2016/2017 Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2016/2017 Informace o podmínkách přijetí ke studiu Podmínky přijetí ke studiu byly stanoveny dokumenty Podmínky přijetí ke studiu v studijních programech akreditovaných

Více

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Česká zemědělská univerzita v Praze

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Česká zemědělská univerzita v Praze Výroční zpráva 2018 Než můžeme přírodě poroučet, musíme ji poslouchat. Francis Bacon 1561 1626 Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Česká zemědělská univerzita v Praze Telefon +420 224

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze V Praze dne Fakulta tropického zemědělství

Česká zemědělská univerzita v Praze V Praze dne Fakulta tropického zemědělství Česká zemědělská univerzita v Praze V Praze dne 24. 10. 2017 Fakulta tropického zemědělství Statistika výsledků přijímacích zkoušek do akademického roku 2017/2018 Na základě Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb.,

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2018/2019

Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2018/2019 Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Zemědělská 1 / 613 00 Brno telefon +420 545 132 727 petra.krupalova@mendelu.cz www.pef.mendelu.cz Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2018/2019

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení do LS 2012/2013

Zpráva o průběhu přijímacího řízení do LS 2012/2013 Zpráva o průběhu přijímacího řízení do LS 2012/2013 Informace o přijímacích zkouškách Podmínky přijímacího řízení byly stanoveny dokumentem Podmínky přijetí ke studiu v studijních programech akreditovaných

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení do LS 2014/2015

Zpráva o průběhu přijímacího řízení do LS 2014/2015 Zpráva o průběhu přijímacího řízení do LS 2014/2015 Informace o přijímacích zkouškách Podmínky přijímacího řízení byly stanoveny dokumentem Podmínky přijetí ke studiu v studijních programech akreditovaných

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení

Zpráva o průběhu přijímacího řízení České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Zpráva o průběhu přijímacího řízení Přijímací řízení na Fakultě elektrotechnické ČVUT pro akademický rok 2002//2003 proběhlo ve dnech 10.6.

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FLD ČZU v Praze pro akademický rok 2018/2019

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FLD ČZU v Praze pro akademický rok 2018/2019 Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FLD ČZU v Praze pro akademický rok 2018/2019 A. Bakalářské a magisterské studijní programy a obory Postup a podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019

Více

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 3. prosince 2015 ZCU 036656/2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 22VD/2014

Více

Nařízení ředitele IVP č. 1/2016. Vyhlášení podmínek přijímacího řízení na IVP pro studium v akademickém roce 2017/2018

Nařízení ředitele IVP č. 1/2016. Vyhlášení podmínek přijímacího řízení na IVP pro studium v akademickém roce 2017/2018 Nařízení ředitele IVP č. 1/2016 Vyhlášení podmínek přijímacího řízení na IVP pro studium v akademickém roce 2017/2018 Ředitel Institutu vzdělávání a poradenství vyhlašuje podmínky přijímacího řízení pro

Více

Vyhláška děkana č. 24VD/2016 o podmínkách přijímání ke studiu v akademickém roce 2017/2018

Vyhláška děkana č. 24VD/2016 o podmínkách přijímání ke studiu v akademickém roce 2017/2018 Děkan Fakulty pedagogické Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 e-mail: randam@kmt.zcu.cz V Plzni 19. října 2016 ZCU 028363/2016/DFPE/For Vyhláška děkana č. 24VD/2016 o podmínkách přijímání

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení do LS 2013/2014

Zpráva o průběhu přijímacího řízení do LS 2013/2014 Zpráva o průběhu přijímacího řízení do LS 2013/2014 Informace o přijímacích zkouškách Podmínky přijímacího řízení byly stanoveny dokumentem Podmínky přijetí ke studiu v studijních programech akreditovaných

Více

Zpráva o průběhu magisterského přijímacího řízení pro akademický rok 2016/17 na Fakultě stavební ČVUT v Praze

Zpráva o průběhu magisterského přijímacího řízení pro akademický rok 2016/17 na Fakultě stavební ČVUT v Praze 1. Informace o přijímacích zkouškách pro studijní programy Stavební inženýrství N3607 Architektura a stavitelství N3502 Budovy a prostředí N3649 Civil Engineering N 3648 Geodézie a kartografie N 3646 Inteligentní

Více

Vyhláška děkana č. 15VD/2017 o podmínkách přijímání ke studiu pro akademický rok 2018/2019

Vyhláška děkana č. 15VD/2017 o podmínkách přijímání ke studiu pro akademický rok 2018/2019 Děkan Fakulty pedagogické Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 e-mail: randam@kmt.zcu.cz V Plzni 1. listopadu 2017 ZCU 030692/2017/DFPE/For Vyhláška děkana č. 15VD/2017 o podmínkách přijímání

Více

Vyhláška děkana č. 19VD/2015 o přijímání ke studiu v akademickém roce 2016/2017

Vyhláška děkana č. 19VD/2015 o přijímání ke studiu v akademickém roce 2016/2017 Děkan Fakulty pedagogické Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: randam@kmt.zcu.cz V Plzni 7. října 2015 ZCU 029200/2015/DFPE/For Vyhláška děkana č. 19VD/2015

Více

Zpráva o průběhu magisterského přijímacího řízení pro akademický rok 2015/16 na Fakultě stavební ČVUT v Praze

Zpráva o průběhu magisterského přijímacího řízení pro akademický rok 2015/16 na Fakultě stavební ČVUT v Praze 1. Informace o přijímacích zkouškách pro studijní programy Stavební inženýrství N3607 Architektura a stavitelství N3502 Budovy a prostředí N3649 Civil Engineering N 3648 Geodézie a kartografie N 3646 Inteligentní

Více

Vyhlášení podmínek přijímacího řízení na IVP pro studium v akademickém roce 2019/2020. Důležité informace pro všechny bakalářské obory

Vyhlášení podmínek přijímacího řízení na IVP pro studium v akademickém roce 2019/2020. Důležité informace pro všechny bakalářské obory Vyhlášení podmínek přijímacího řízení na IVP pro studium v akademickém roce 2019/2020 Ředitel Institutu vzdělávání a poradenství vyhlašuje podmínky přijímacího řízení pro studium v akademickém roce 2019/2020,

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2010/2011 na Provozně ekonomické fakultě MENDELU v Brně

Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2010/2011 na Provozně ekonomické fakultě MENDELU v Brně Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2010/2011 na Provozně ekonomické fakultě MENDELU v Brně Informace o konání přijímacího řízení a přijímacích zkoušek Podmínky přijímacího řízení do zimního semestru

Více

INFORMACE O BAKALÁŘSKÉM STUDIU atmosféra energie voda

INFORMACE O BAKALÁŘSKÉM STUDIU atmosféra energie voda INFORMACE O BAKALÁŘSKÉM STUDIU 2019-2020 atmosféra energie voda 95% Najdu si práci? Po studiu na fakulkě si najde práci více, než 95 % všech absolventů. 150 Studium v zahraničí? Ročně posíláme do světa

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 Prezenční studium Zápis do vyššího ročníku AB, AT, AM 7. 9. 11. 9. 2015 AB, AT, AM 29. 9. 18. 12.2015 AB, AT, AM 30. 11-4. 12. 2015 Zimní semestr AB, AT, AM 4. 1.

Více

NAŘÍZENÍ DĚKANA č. 7/2016

NAŘÍZENÍ DĚKANA č. 7/2016 Stanovení maximálních počtů přijímaných studentů a stanovení podmínek přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských oborů FLD pro akademický rok 2017/2018. 1) Maximální počty přijímaných

Více

Informace o výsledcích přijímacího řízení uchazečů o studium na LDF Mendelovy univerzity v Brně pro akademický rok 2014/2015

Informace o výsledcích přijímacího řízení uchazečů o studium na LDF Mendelovy univerzity v Brně pro akademický rok 2014/2015 Dle vyhlášky MŠMT č. 343 ze dne 11. července 2002 Sb., o postupu a podmínkách při zveřejnění průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a vyhlášky č. 276 ze dne 26.dubna 2004, kterou se mění vyhláška

Více

INFORMACE O STUDIU. Česká zemědělská univerzita v Praze

INFORMACE O STUDIU. Česká zemědělská univerzita v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol www.af.czu.cz INFORMACE O STUDIU 2012/2013 Česká zemědělská univerzita

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2012 2013 dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její změně č. 276/2004 Sb. 1. Informace

Více

Zpráva o průběhu bakalářského přijímacího řízení pro akademický rok 2017/18 na Fakultě stavební ČVUT v Praze

Zpráva o průběhu bakalářského přijímacího řízení pro akademický rok 2017/18 na Fakultě stavební ČVUT v Praze 1. Informace o přijímacích zkouškách pro studijní programy Stavební inženýrství - B3651 Architektura a stavitelství - B3502 Geodézie a kartografie - B3645 Civil Engineering - B3648 Stavitelství B3609 1.1.

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2016/2017

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2016/2017 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2016/2017 Prezenční studium Zápis do vyššího ročníku AB, AT, AM 13. 16. 9. 2016 AB, AT, AM 3. 10. 16. 12. 2016 2. 1. 6. 1. 2017 AB, AT, AM 28. 11. - 2. 12. 2016 Zimní semestr

Více

Zpráva o průběhu bakalářského přijímacího řízení pro akademický rok 2015/16 na Fakultě stavební ČVUT v Praze

Zpráva o průběhu bakalářského přijímacího řízení pro akademický rok 2015/16 na Fakultě stavební ČVUT v Praze 1. Informace o přijímacích zkouškách pro studijní programy Stavební inženýrství - B3651 Architektura a stavitelství - B3502 Geodézie a kartografie - B3645 Civil Engineering - B3648 Stavitelství B3609 Metrologie

Více

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty vojenského zdravotnictví v roce 2008

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty vojenského zdravotnictví v roce 2008 Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty vojenského zdravotnictví v roce 2008 Informace o přijímacích zkouškách ( 1 vyhlášky č. 276/2004 Sb. ze dne 26.4. 2004, kterou se mění vyhláška č. 343/2002Sb.

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně pro akademický rok 2015/2016

Zpráva o průběhu přijímacího řízení Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně pro akademický rok 2015/2016 Zpráva o průběhu přijímacího řízení Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně pro akademický rok 2015/2016 Informace o přijímacích zkouškách Podmínky přijímacího řízení

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení do bakalářských studijních programů pro akademický rok 2013/2014 na ČVUT v Praze Fakultě stavební

Zpráva o průběhu přijímacího řízení do bakalářských studijních programů pro akademický rok 2013/2014 na ČVUT v Praze Fakultě stavební Zpráva o průběhu přijímacího řízení do bakalářských studijních programů pro akademický rok 2013/2014 na ČVUT v Praze Fakultě stavební dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb.o průběhu přijímacího řízení na vysokých

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 Prezenční studium Zimní semestr Letní semestr Zápis do vyššího ročníku AB, AT, AM 7. 9. 11. 9. 2015 AB, AT, AM 29. 9. 18. 12.2015 AB, AT, AM 30. 11-4. 12. 2015 AB,

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2017/2018

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2017/2018 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2017/2018 Prezenční studium AB, AT, AM 12. 9. 15. 9. 2017 Zimní semestr Letní semestr 1podrobné informace o praxích jednotlivých oborů 2 podrobné informace na webu jednotlivých

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2004/05

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2004/05 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2004/05 Zpracováno dne 29. 10. 2004 Informace o přijímacích zkouškách

Více

Informace k přijímacímu řízení

Informace k přijímacímu řízení Informace k přijímacímu řízení Pravidla pro přijímací řízení a podmínky přijetí ke studiu na FBI pro akademický rok 2010/2011 Vědecká rada 22.9.2010 Studijní programy na FBI Požární ochrana a průmyslová

Více

Zpráva o přijímacím řízení na MFF v roce 2004

Zpráva o přijímacím řízení na MFF v roce 2004 Zpráva o přijímacím řízení na MFF v roce 2004 Přijímací řízení do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů Přijímací řízení na MFF v r. 2004 probíhalo podle následujících pravidel.

Více

Naše dlouhodobá strategie

Naše dlouhodobá strategie Kdo jsme Jsme moderně vybavenou, dobře prosperující a materiálně i personálně se rozvíjející fakultou České zemědělské univerzity v Praze (ČZU), s více než 110letou tradicí ve vzdělávání a výzkumu v oblasti

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2015 2016 dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její změně č. 276/2004 Sb. 1. Informace

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2010 2011 na ČVUT v Praze Fakultě dopravní dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její novely č. 276/2004

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FChT Univerzity Pardubice na akademický rok 2017/2018

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FChT Univerzity Pardubice na akademický rok 2017/2018 Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FChT Univerzity Pardubice na akademický rok 2017/2018 Průběh přijímacího řízení proběhl v souladu se Směrnicí č. 3/2016 Přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018.

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FChT Univerzity Pardubice na akademický rok 2018/2019

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FChT Univerzity Pardubice na akademický rok 2018/2019 Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FChT Univerzity Pardubice na akademický rok 2018/2019 Průběh přijímacího řízení proběhl v souladu se Směrnicí č. 8/2017 Přijímací řízení pro akademický rok 2018/2019.

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FChT Univerzity Pardubice na akademický rok 2016/2017

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FChT Univerzity Pardubice na akademický rok 2016/2017 Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FChT Univerzity Pardubice na akademický rok 2016/2017 Průběh přijímacího řízení proběhl v souladu se Směrnicí č. 3/2015 Přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017.

Více

Zpráva o přijímacím řízení na MFF v roce 2007

Zpráva o přijímacím řízení na MFF v roce 2007 Zpráva o přijímacím řízení na MFF v roce 2007 Přijímací řízení do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů Přijímací řízení na MFF v r. 2006 probíhalo podle následujících pravidel.

Více

Úvodní ustanovení. Podávání přihlášek

Úvodní ustanovení. Podávání přihlášek 1/6 Podmínky přijetí ke studiu v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech akreditovaných na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně pro akademický rok 2017/2018 1 Úvodní

Více

Zpráva o přijímacím řízení na MFF v roce 2005

Zpráva o přijímacím řízení na MFF v roce 2005 Zpráva o přijímacím řízení na MFF v roce 2005 Přijímací řízení do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů Přijímací řízení na MFF v r. 2005 probíhalo podle následujících pravidel.

Více

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2014/2015 Civilní studium

Více

Základní statistické charakteristiky písemných testů

Základní statistické charakteristiky písemných testů Základní statistické charakteristiky písemných testů Přijímací řízení na Ekonomicko-správní fakultu MU do navazujících magisterských oborů. Studenti byli přijímání na tyto obory: Prezenční magisterské

Více

informace o studiu Česká zemědělská univerzita v Praze

informace o studiu Česká zemědělská univerzita v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 Suchdol www.af.czu.cz informace o studiu 2017/2018 Česká zemědělská univerzita v

Více

2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2018/

2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2018/ OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 141/2018 Dodatek č. 1 k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů a oborů uskutečňovaných v

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2016 2017 dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její změně č. 276/2004 Sb. 1. Informace

Více

Zpráva o přijímacím řízení na MFF v roce 2010

Zpráva o přijímacím řízení na MFF v roce 2010 Zpráva o přijímacím řízení na MFF v roce 2010 Přijímací řízení do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů Přijímací řízení na MFF v r. 2010 probíhalo podle následujících pravidel.

Více

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2013

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2013 Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2013 a) Informace o konání přijímacího řízení: Data konání přijímacích zkoušek, včetně přijímacích zkoušek v náhradním

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultě elektrotechniky a informatiky pro akademický rok 2016/2017

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultě elektrotechniky a informatiky pro akademický rok 2016/2017 Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultě elektrotechniky a informatiky pro akademický rok 2016/2017 Přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 proběhlo v souladu se směrnicí č. 6/2015 Pravidla

Více

Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/ Klíčová aktivita č.

Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/ Klíčová aktivita č. Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.005 Klíčová aktivita č. 02 Interdisciplinární vzdělávání pracovníků Na realizaci se podílí:

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultě elektrotechniky a informatiky pro akademický rok 2015/2016

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultě elektrotechniky a informatiky pro akademický rok 2015/2016 Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultě elektrotechniky a informatiky pro akademický rok 2015/2016 Přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 proběhlo v souladu se směrnicí č. 5/2014 Pravidla

Více

Opatření děkana ZSF č. 17/2006

Opatření děkana ZSF č. 17/2006 Opatření děkana ZSF č. 17/2006 Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2007/2008 do bakalářských a magisterských navazujících studijních programů Na základě znění 48 51 a 58 odst. 1 zákona č. 111/1998

Více

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2012

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2012 Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2012 a) Informace o konání přijímacího řízení: Data konání přijímacích zkoušek, včetně přijímacích zkoušek v náhradním

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011 Prezenční studium Zápis do vyššího ročníku AB, AT, AM 13. 17.9.2010 AB, AT, AM 29.9. 17.12.2010 AB, AT, AM 3.1. 7.1.2011 AB, AT, AM do 19.12.2010 období AB, AT,

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2018 2019 dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její změně č. 276/2004 Sb. 1. Informace

Více

fvhe Fakulta veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

fvhe Fakulta veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno fvhe Fakulta veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno www.vfu.cz fvhe Den otevřených dveří 1. února 2019 posluchárna pavilonu prof. Lenfelda FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14 Zpracováno dne 1. 11. 2013 Informace o přijímacím řízení na

Více

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2011

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2011 Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2011 a) Informace o konání přijímacího řízení: Data konání přijímacích zkoušek, včetně přijímacích zkoušek v náhradním

Více

Směrnice děkana č. 6/2013

Směrnice děkana č. 6/2013 Technická univerzita v Liberci Ekonomická fakulta Směrnice děkana č. 6/2013 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských studijních a doktorských

Více

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2014

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2014 Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2014 a) Informace o konání přijímacího řízení: Data konání přijímacích zkoušek, včetně přijímacích zkoušek v náhradním

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2012/13

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2012/13 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2012/13 Zpracováno dne 1. 11. 2012 Informace o přijímacím řízení na

Více

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2010

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2010 Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2010 a) Informace o konání přijímacího řízení: Data konání přijímacích zkoušek, včetně přijímacích zkoušek v náhradním

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2015/16

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2015/16 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2015/16 Zpracováno dne 2. 11. 2015 Informace o přijímacím řízení na

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA UNIVERZITĚ VČETNĚ JEJICH TYPU A STANDARDNÍ DOBY STUDIA. Agronomická fakulta

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA UNIVERZITĚ VČETNĚ JEJICH TYPU A STANDARDNÍ DOBY STUDIA. Agronomická fakulta SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA UNIVERZITĚ VČETNĚ JEJICH TYPU A STANDARDNÍ DOBY STUDIA Agronomická fakulta Standardní ba Forma B 2826 Technologie odpadů 1604R004 Odpavé hospodářství

Více

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty vojenského zdravotnictví v roce 2007

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty vojenského zdravotnictví v roce 2007 Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty vojenského zdravotnictví v roce 2007 Informace o přijímacích zkouškách ( 1 vyhlášky č. 276/2004 Sb. ze dne 26.4. 2004, kterou se mění vyhláška č. 343/2002Sb.

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2014/15

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2014/15 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2014/15 Zpracováno dne 31. 10. 2014 Informace o přijímacím řízení na

Více

Bakalářské studijní programy

Bakalářské studijní programy Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Pedagogické fakultě OU v roce 2018 a) Informace o konání přijímacího řízení: Data konání přijímacích zkoušek, včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu:

Více

Směrnice děkana č. 5/2017

Směrnice děkana č. 5/2017 Směrnice děkana č. 5/2017 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech v akademickém roce 2018/2019 Článek I.

Více

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium V přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 jsou uchazeči přijímáni ke studiu v bakalářských studijních programech bez

Více

STUDIJNÍ PLÁNY. Studijní programy BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

STUDIJNÍ PLÁNY. Studijní programy BAKALÁŘSKÉ STUDIUM STUDIJNÍ PLÁNY Studijní programy BAKALÁŘSKÉ STUDIUM 2015 2016 STUDIJNÍ PLÁNY http://www.af.czu.cz http:// www. fappz.czu.cz http://www.agrobiologie.cz 2015 kolektiv autorů České zemědělské univerzity v

Více

Směrnice děkana č. 6/2016

Směrnice děkana č. 6/2016 Směrnice děkana č. 6/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech v akademickém roce 2017/2018 Článek I.

Více

Přijímací řízení na FTZ pro akademický rok 2016/17

Přijímací řízení na FTZ pro akademický rok 2016/17 Česká zemědělská univerzita v Praze V Praze dne 20. 10. 2015 Fakulta tropického zemědělství Materiál pro jednání senátu FTZ Přijímací řízení na FTZ pro akademický rok 2016/17 Předkládá: doc. Ing. Jan Banout,

Více

STUDIJNÍ PLÁNY. Studijní programy BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

STUDIJNÍ PLÁNY. Studijní programy BAKALÁŘSKÉ STUDIUM STUDIJNÍ PLÁNY Studijní programy BAKALÁŘSKÉ STUDIUM 2014 2015 STUDIJNÍ PLÁNY http://www.af.czu.cz http:// www. fappz.czu.cz http://www.agrobiologie.cz 2014 kolektiv autorů České zemědělské univerzity v

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015 Prezenční studium Zápis do vyššího ročníku AB, AT, AM 8. 9. 12. 9. 2014 AB, AT, AM 29. 9. 19. 12. 2014 AB, AT, AM 1.- 5. 12. 2014 Zimní semestr AB, AT, AM 5. 1.

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2016/2017

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2016/2017 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2016/2017 Prezenční studium Zápis do vyššího ročníku AB, AT, AM 13. 16. 9. 2016 Období výuky AB, AT, AM 3. 10. 16. 12. 2016 2. 1. 6. 1. 2017 Vypsání termínů zkoušek AB, AT,

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultě elektrotechniky a informatiky pro akademický rok 2014/2015

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultě elektrotechniky a informatiky pro akademický rok 2014/2015 Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultě elektrotechniky a informatiky pro akademický rok 214/215 Přijímací řízení pro akademický rok 214/215 proběhlo v souladu se směrnicí č. 5/213 Pravidla pro

Více

Zpráva o přijímacím řízení na MFF v roce 2012

Zpráva o přijímacím řízení na MFF v roce 2012 Zpráva o přijímacím řízení na MFF v roce 2012 Přijímací řízení do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů Přijímací řízení na MFF v r. 2012 probíhalo podle následujících pravidel.

Více

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2014/2015 Civilní studium

Více

Informace o výsledcích přijímacího řízení uchazečů o studium na FVP SU v Opavě pro akademický rok 2016/2017

Informace o výsledcích přijímacího řízení uchazečů o studium na FVP SU v Opavě pro akademický rok 2016/2017 Informace o výsledcích přijímacího řízení uchazečů o studium na FVP SU v Opavě pro akademický rok 2016/2017 Bakalářské studium Všeobecná sestra prezenční a kombinovaná forma Písemný test ze znalostí uchazeče

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Kamýcká 129, Praha 6 Suchdol

Česká zemědělská univerzita v Praze. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Kamýcká 129, Praha 6 Suchdol Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 Suchdol www.af.czu.cz INFORMACE O STUDIU 2018/2019 Česká zemědělská univerzita v

Více

Zpráva o přijímacím řízení na MFF v roce 2011

Zpráva o přijímacím řízení na MFF v roce 2011 Zpráva o přijímacím řízení na MFF v roce 2011 Přijímací řízení do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů Přijímací řízení na MFF v r. 2011 probíhalo podle následujících pravidel.

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava platné v akademickém roce 2004/2005 pro: I. Bakalářský studijní program

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická SMĚRNICE Č. 3/2016

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická SMĚRNICE Č. 3/2016 UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická SMĚRNICE Č. 3/2016 Věc: Přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018 Působnost pro: Účinnost od: 1. prosince 2016 Číslo jednací: sfcht/242/16 Vypracoval

Více