p.. 666/561; k. ú. Veselí - P edm stí Veselí nad Moravou Rodinný d m

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "p.. 666/561; k. ú. Veselí - P edm stí Veselí nad Moravou Rodinný d m"

Transkript

1 p.. 666/561; k. ú. Veselí - Pedmstí Veselí nad Moravou Rodinný dm

2 Ing. Vojtch Bílek / / Polešovice 526

3 p.. 666/561; k. ú. Veselí - Pedmstí, Veselí nad Moravou Veselí - Pedmstí 666/ ARCHIKA s. r. o. Boršice 9, Boršice

4 Obvodová stna Stecha Podlaha Otvorová výpl Dvee tepelné erpadlo 98,0 9 elektroohev 2,0 6 Budova jako celek

5 rovnotlaký s VZT jednotkami 100,0 123,83 solární kolektory 54,4 tepelné erpadlo 44,7 9 elektro ohev 0,9 6

6 LED 100 0,7

7

8 A N N A A N N A A N N A V projektu je vytápní a píprava TV ešena tepelným erpadlem, TV také solárním systémem. 7/2015 Ing. Bílek ne

9 Ano Ing. Vojtch Bílek

10 Protokol výpočtů součinitele prostupu tepla konstrukcí U - stávající a nový stav - PŘÍLOHA B Výčet norem a metodik: Zpracovatel: Datum zpracování: Zakázka: PROTOKOL VÝPOČTU SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA Okrajové podmínky výpočtu (teplota / vlhkost) PASIVNÍ RD (15 kwh/m2/rok) ARCHIKA - VESELÍ k. ú. Veselí-Předměstí, p. č. 666/561 střední třída vlhkosti - bytové domy s malým počtem osob Tai = 21,0 C, vlhkost int = 50 % Te = -13,0 C, vlhkost ext. = 84 % NA JV STRANĚ JE NAVRŽEN RD, KTERÝ BUDE REALIZOVANÝ VE STEJNOU DOBU. TATO STĚNA NEBUDE TEPLOSMĚNNÁ S01 podlaha 1. NP na terénu č. název tloušťka [m] λ N [W/(m.K)] λ ekv. [W/(m.K)] R [m 2 K/W] 1 nášlapná vrstva 0,012 0,950 0,950 0,013 2 anhydrit 0,064 1,300 1,300 0,049 3 podlahový polystyrén EPS 100 Z - grafitový 0,170 0,038 0,038 4,474 4 hydroizolace 0,004 0,280 0,280 0,014 5 železobetonová deska 6 štěrkopísek / hutněný násyp, terén tloušťka konstrukce 0,250 CELKEM R T 4,720 celkový součinitel prostupu tepla U = 0,212 přirážka součinitele prostupu tepla ΔU = 0,00 W/(m 2. K) celkový součinitel prostupu tepla U + ΔU U = 0,212 tepelný odpor pro výpočet dle ČSN EN ISO R = 4,550 (m 2. K)/W S01 exponovaný obvod / plocha k-ce 35,66 m 104,48 m 2 zateplení záklodových pásů: ČSN ,3,4; ČSN EN ISO 6946:2008 Ing. Vojtěch Bílek odpor při přestupu tepla na vnitřní straně (tab. J.1 ČSN ) odpor při přestupu tepla na vnější straně (tab. J.1 ČSN ) XPS 200 mm do hl. 0,9 m 0,17 0,00 S02 podlaha 2. NP mezi jednotlivými vytápěnými podlažími S03 střecha č. název tloušťka [m] λ N [W/(m.K)] λ ekv. [W/(m.K)] R [m 2 K/W] 1 přitěžovací vrstva - kačírek 0,000 0,000 2 PVC fólie 0,0015 0,280 0,280 0,005 3 polystyrén EPS 100 S 0,500 0,038 0,038 13,158 4 hydroizolace 0,004 0,280 0,280 0,014 5 stropní konstrukce -betonová zálivka 0,060 1,230 1,230 0,049 6 stropní konstrukce - vložky Porotherm 0,190 0,800 0,800 0,238 tloušťka konstrukce 0,756 odpor při přestupu tepla na vnitřní straně (tab. J.1 ČSN ) 0,10 odpor při přestupu tepla na vnější straně (tab. J.1 ČSN ) 0,04 CELKEM R T 13,604 celkový součinitel prostupu tepla U = 0,074 přirážka součinitele prostupu tepla ΔU = 0,00 W/(m 2. K) celkový součinitel prostupu tepla U + ΔU U = 0,074 S03 plocha k-ce 104,48 m 2 SS02 Obvodová stěna.. nad 1. NP i nad 2. NP.. včetně SS01 - soklová část č. název tloušťka [m] λ N [W/(m.K)] λ ekv. [W/(m.K)] R [m 2 K/W] 1 tenkovrstvá omítka 0,005 0,700 0,700 0,007 2 Ytong P ,300 0,101 0,101 2,970 3 KZS - EPS 70 F bílý / sokl XPS 0,200 0,040 0,040 5,000 4 vnější omítka 0,005 0,700 0,700 0,007 tloušťka konstrukce 0,510 odpor při přestupu tepla na vnitřní straně (tab. J.1 ČSN ) odpor při přestupu tepla na vnější straně (tab. J.1 ČSN ) 0,13 0,04 CELKEM R T 8,155 celkový součinitel prostupu tepla U = 0,123 Zpracoval: Ing. Vojtěch Bílek str. 1

11 Protokol výpočtů součinitele prostupu tepla konstrukcí U - stávající a nový stav - PŘÍLOHA B přirážka součinitele prostupu tepla ΔU = 0,00 W/(m 2. K) celkový součinitel prostupu tepla U + ΔU U = 0,123 SS02 Obvodová stěna 174,45 m 2 byt: přízemí 35,66 3,63 129,46 m 2 patro 26,48 3,00 79,44 plocha oken a dveří 34,46 m 2 souč. prost. přehled konstrukcí tepla U požadavek ČSN plocha m 2 (W/m 2.K) požad. Upas,20 S01 podlaha 1. NP na terénu 104,48 0,212 0,45 0,22 S03 střecha 104,48 0,074 0,24 0,15 SS02 Obvodová stěna 174,45 0,123 0,30 0,18 Ok okna 31,08 0,74 1,50 0,85 Dv dveře 3,38 0,88 1,70 0,95 podoblast podpory VYHODNOCENÍ PARAMETRŮ NZÚ B.1 B.2 Měrná roční potřeba tepla na vytápění EA (kwh/m 2 /rok) potřeba tepla na vytápění (MWh/rok) 2,307 celková energeticky vztažná plocha (m 2 ) 189,6 E A (kwh/m 2 /rok) ano Měrná neobnovitelná primární energie E pn,a (kwh/m 2 /rok) E pn,a (kwh/m 2 /rok) ano Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici U (W/m 2.K) U (W/m 2 /rok) U pas.20 Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy (dle ČSN ) NÁVRH U em (W/(m 2. K)) 0,22 0,17 ano Průvzdušnost obálky budovy po dokončení stavby n 50 (1/h) 0,6 0,6 ano Nejvyšší teplota vzduchu v pobytové místnosti Povinná instalace systému nuceného větrání s rekuperací Účinnost zpětného získávání tepla z odváděného vzduchu θ ai.max ( C) 27 23,45 ano ano η (%) ano Výše podpory Kč ano splněno ano ano Zpracoval: Ing. Vojtěch Bílek str. 2

12 otvor rozměry (m) počet plocha (m2) rozměry rámu (m2) plochy, délky (m2, m) zasklení sol.f. součinitel prostupu tepla (W/m2/K) ozn. prvek šířka výška prvků Aw,i Σ Aw,i parapet nadpraží ostění L ostění P Af Ag L rám. Fgl g Uf Ug Psí Uw okna - ref. okna-ref. SOLAR dveře - ref 1,23 1,48 0 1,820 0,000 0,119 0,119 0,119 0,119 0,588 1,232 4,468 68% 50% 1,00 0,5 0,032 0,74 1,23 1,48 0 1,820 0,000 0,079 0,079 0,079 0,079 0,403 1,417 4,788 78% 63% 1,00 0,6 0,032 0,77 1,10 2,20 0 2,420 0,000 0,132 0,162 0,162 0,162 0,941 1,479 5,364 61% 50% 1,30 0,5 0,032 0,88 O1/1/SV otv. 0,750 0, ,563 0,563 0,119 0,119 0,119 0,119 0,300 0,262 2,048 47% 50% 1,00 0,5 0,032 0,88 O2/1-2/SV O3/1/SV O4/2/SV O5/2/JZ fix 1,100 1, ,155 2,310 0,079 0,079 0,079 0,079 0,315 0,840 3,668 73% 50% 1,00 0,5 0,032 0,74 otv. 1,100 0, ,770 1,540 0,119 0,119 0,119 0,119 0,372 0,398 2,648 52% 50% 1,00 0,5 0,032 0,85 fix 1,625 1, ,031 2,031 0,079 0,079 0,079 0,079 0,429 1,602 5,118 79% 50% 1,00 0,5 0,032 0,69 otv 0,625 1, ,781 0,781 0,119 0,119 0,119 0,119 0,390 0,392 2,798 50% 50% 1,00 0,5 0,032 0,86 otv 1,625 1, ,356 2,356 0,119 0,119 0,119 0,119 0,675 1,681 5,198 71% 50% 1,00 0,5 0,032 0,71 otv 0,625 1, ,906 0,906 0,119 0,119 0,119 0,119 0,437 0,469 3,198 52% 50% 1,00 0,5 0,032 0,85 otv. 0,700 1, ,015 1,015 0,119 0,119 0,119 0,119 0,455 0,560 3,348 55% 63% 1,00 0,6 0,032 0,88 otv. 1,550 1, ,248 2,248 0,119 0,119 0,119 0,119 0,657 1,590 5,048 71% 63% 1,00 0,6 0,032 0,79 O6/2/JZ otv 1,250 1, ,813 1,813 0,119 0,119 0,119 0,119 0,586 1,227 4,448 68% 63% 1,00 0,6 0,032 0,81 O7/2/JZ otv 0,900 1, ,305 1,305 0,119 0,119 0,119 0,119 0,503 0,802 3,748 61% 63% 1,00 0,6 0,032 0,85 O8/1/JZ O9/1/JZ fix. 2,000 2, ,500 4,500 0,079 0,079 0,079 0,079 0,647 3,853 7,868 86% 63% 1,00 0,6 0,032 0,71 otv. 1,000 2, ,250 2,250 0,119 0,119 0,119 0,119 0,717 1,533 5,548 68% 63% 1,00 0,6 0,032 0,81 fix. 1,250 1, ,563 1,563 0,079 0,079 0,079 0,079 0,370 1,192 4,368 76% 63% 1,00 0,6 0,032 0,78 otv. 0,600 1, ,750 0,750 0,119 0,119 0,119 0,119 0,384 0,366 2,748 49% 63% 1,00 0,6 0,032 0,92 O10/1/JZ otv 1,200 0, ,900 0,900 0,119 0,119 0,119 0,119 0,407 0,493 2,948 55% 63% 1,00 0,6 0,032 0,89 O11/2/SZ otv 0,750 0, ,563 0,563 0,119 0,119 0,119 0,119 0,300 0,262 2,048 47% 50% 1,00 0,5 0,032 0,88 O12/2/SZ otv. 0,800 1, ,440 1,440 0,119 0,119 0,119 0,119 0,562 0,878 4,248 61% 50% 1,00 0,5 0,032 0,79 O13/1/SZ Dv/SZ VÝPIS A VÝPOČET PARAMETRŮ JEDNOTLIVÝCH OTVOROVÝCH VÝPLNÍ - Aluplast Ideal 8000, SVT 1639, dveře Ideal 4000, SVT 1632 fix. 1,500 1, ,500 1,500 0,079 0,079 0,079 0,079 0,370 1,130 4,368 75% 50% 1,00 0,5 0,032 0,72 otv 0,750 1, ,750 0,750 0,119 0,119 0,119 0,119 0,360 0,390 2,548 52% 50% 1,00 0,5 0,032 0,85 otv 1,100 2, ,475 2,475 0,132 0,162 0,162 0,162 0,957 1,518 5,464 61% 50% 1,30 0,5 0,032 0,88 fix 0,400 2, ,900 0,900 0,079 0,079 0,079 0,079 0,394 0,506 4,668 56% 50% 1,30 0,5 0,032 1,02 CELKEM 23,20 30, ,46 délka přip. Spáry (m): 107,40 10,59 21,95 88,09 64% 0,80

13 dotace TČ vytápění tepelné solární systém čerpadlo příprava teplé vody tepelné solární systém čerpadlo spotřeba energie kwh/rok podíl na potřebě 0,0% 100,0% 54,4% 45,6% účinnost / COP COP (tepelné čerpadlo) 3,2 2,1 E z prostředí potřeba energie kwh/rok E dodaná do budovy kwh/rok - Kč 3,20 Kč - Kč 3,20 Kč Kč/kWh průměrné náklady na Kč Kč/rok vytápění a přípravu TV 517 Kč Kč/měsíc spotřeby elektrické energie - pomocná (vyp.) / osvětlení (vyp.) / domácnost (odhad) UT + TV ventilace osvětlení domácnost spotřeba energie kwh/rok jednotkové náklady 169 Kč Kč Kč Kč Kč/rok celkové náklady Kč Kč průměrné spočtené náklady na provoz budovy Kč 2 % podíl elektrokotle je zanedbán kwh/rok Kč/rok Kč/rok Kč/měsíc ELEKTŘINA - rozbor nákladů na nákup energie - z databáze celková spotřeba elektrické energie sazba D56d / jistič 3x25A vysoký tarif - 25 % ostatní spotřeby nízký tarif - TV a ÚT + 75 % ostatní spotřeby kwh/rok nejnižší Kč 2,81 nejvyšší Kč 3,59 skutečné nabídky průměr Kč Kč/rok 3,20 Kč/kWh

14 Novostavba RD firmy ARCHIKA - Veselí nad Moravou - protokol výpočtu U em, E a, E p,na VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. a ČSN a podle EN ISO 13790, EN ISO a EN ISO Energie 2015 Novostavba RD p.č. 666/561 Veselí-Předměstí Název úlohy: Zpracovatel: Ing. Vojtěch Bílek Zakázka: 56/2015 Datum: 10/7/2015 ZADANÉ OKRAJOVÉ PODMÍNKY: Počet zón v budově: 1 Typ výpočtu potřeby energie: měsíční (pro jednotlivé měsíce v roce) Okrajové podmínky výpočtu: Název Počet Teplota Celková energie globálního slunečního záření [MJ/m2] období dnů exteriéru Sever Jih Východ Západ Horizont leden 31-1,3 C 29,5 123,1 50,8 50,8 74,9 únor 28-0,1 C 48,2 184,0 91,8 91,8 133,2 březen 31 3,7 C 91,1 267,8 168,8 168,8 259,9 duben 30 8,1 C 129,6 308,5 267,1 267,1 409,7 květen 31 13,3 C 176,8 313,2 313,2 313,2 535,7 červen 30 16,1 C 186,5 272,2 324,0 324,0 526,3 červenec 31 18,0 C 184,7 281,2 302,8 302,8 519,5 srpen 31 17,9 C 152,6 345,6 289,4 289,4 490,3 září 30 13,5 C 103,7 280,1 191,9 191,9 313,6 říjen 31 8,3 C 67,0 267,8 139,3 139,3 203,4 listopad 30 3,2 C 33,8 163,4 64,8 64,8 90,7 prosinec 31 0,5 C 21,6 104,4 40,3 40,3 53,6 Název Počet Teplota Celková energie globálního slunečního záření [MJ/m2] období dnů exteriéru SV SZ JV JZ leden 31-1,3 C 29,5 29,5 96,5 96,5 únor 28-0,1 C 53,3 53,3 147,6 147,6 březen 31 3,7 C 107,3 107,3 232,9 232,9 duben 30 8,1 C 181,4 181,4 311,0 311,0 květen 31 13,3 C 235,8 235,8 332,3 332,3 červen 30 16,1 C 254,2 254,2 316,1 316,1 červenec 31 18,0 C 238,3 238,3 308,2 308,2 srpen 31 17,9 C 203,4 203,4 340,2 340,2 září 30 13,5 C 127,1 127,1 248,8 248,8 říjen 31 8,3 C 77,8 77,8 217,1 217,1 listopad 30 3,2 C 33,8 33,8 121,7 121,7 prosinec 31 0,5 C 21,6 21,6 83,2 83,2 PARAMETRY JEDNOTLIVÝCH ZÓN V BUDOVĚ : PARAMETRY ZÓNY Č. 1 : Základní popis zóny Název zóny: Typ zóny pro určení Uem,N: Typ zóny pro refer. budovu: Typ hodnocení: Obsazenost zóny: byt nová obytná budova rodinný dům nová budova 40,0 m2/osobu Zpracoval: Ing. Vojtěch Bílek 1

15 Novostavba RD firmy ARCHIKA - Veselí nad Moravou - protokol výpočtu U em, E a, E p,na Uvažovaný počet osob v zóně: Objem z vnějších rozměrů: Podlah. plocha (celková vnitřní): Celk. energet. vztažná plocha: Účinná vnitřní tepelná kapacita: Vnitřní teplota (zima/léto): Zóna je vytápěna/chlazena: Typ vytápění: Regulace otopné soustavy: 3,9 (použije se pro stanovení roční potřeby teplé vody) 635,0 m3 157,8 m2 189,6 m2 165,0 kj/(m2.k) 20,0 C / 20,0 C ano / ne nepřerušované ano Průměrné vnitřní zisky: 364 W... odvozeny pro produkci tepla: 1,5+3,0 W/m2 (osoby+spotřebiče) časový podíl produkce: % (osoby+spotřebiče) zohlednění spotřebičů: jen zisky minimální přípustnou osvětlenost: 90,0 lx měrný příkon osvětlení: 0,05 W/(m2.lx) činitel obsazenosti 1,0 a závislosti na denním světle 1,0 roční dobu využití osvětlení ve dne/v noci: 900 / 600 h prům. účinnost osvětlení: 15 % další tepelné zisky: 0,0 W Potřeba tepla na přípravu TV: 10710,41 MJ/rok... odvozeno pro denní potřebu teplé vody: 40,0 l/(osobu.den) roční potřebu teplé vody: 56,9 m3 teplotní rozdíl pro ohřev: (55,0-10,0) C Zpětně získané teplo mimo VZT: Zdroje tepla na vytápění v zóně 0,0 MJ/rok Teplovzdušné vytápění: ne Zdroj tepla č. 1 a na něj napojená otopná soustava: Název zdroje tepla: tepelné čerpadlo (podíl 98,0 %) Typ zdroje tepla: tepelné čerpadlo Parametr COP: 3,2 Účinnost sdílení/distribuce: 88,0 % / 89,0 % Příkon čerpadel vytápění: 13,6 W (prům. roční příkon) Příkon regulace/emise tepla: 0,0 / 0,0 W Zdroj tepla č. 2 a na něj napojená otopná soustava: Název zdroje tepla: elektroohřev (podíl 2,0 %) Typ zdroje tepla: obecný zdroj tepla (např. kotel) Účinnost výroby tepla: 90,0 % Účinnost sdílení/distribuce: 88,0 % / 89,0 % Čerpadla: zdroj zapojen do soustavy s čerpadly u zdroje č. 1 Regulace a emise: zdroj zapojen do soustavy s příkony u zdroje č. 1 Ventilátory systémů nuceného větrání, vytápění a chlazení vzduchem Prům. měrný příkon VZT jednotky: 2750,0 Ws/m3 (platí pro 2 ventilátory: přívodní a odvodní) Váhový činitel regulace: 0,7 Zdroje tepla na přípravu TV v zóně Název zdroje tepla: tepelné čerpadlo (podíl 98,0 %) Typ zdroje přípravy TV: tepelné čerpadlo (1. zdroj tepla) Topný faktor pro přípravu TV: 2,1 Název zdroje tepla: elektro ohřev (podíl 2,0 %) Typ zdroje přípravy TV: obecný zdroj tepla (např. kotel) Účinnost zdroje přípravy TV: 94,0 % Objem zásobníku TV: 380,0 l Měrná tep. ztráta zásobníku TV: 5,8 Wh/(l.d) Délka rozvodů TV: 54,9 m Měrná tep. ztráta rozvodů TV: 44,7 Wh/(m.d) Příkon čerpadel distribuce TV: 0,0 W Příkon regulace: 0,0 W Solární systémy v zóně Typ prvku Plocha [m2] Typ Účinnost [%] Orientace/sklon Činitel stínění kolektor / Typ výpočtu produkce energie kolektory: přímé zadání produkce Zpracoval: Ing. Vojtěch Bílek 2

16 Novostavba RD firmy ARCHIKA - Veselí nad Moravou - protokol výpočtu U em, E a, E p,na Objem solárního zásobníku: Měrná tepelná ztráta solárního zásobníku: Délka rozvodů solární soustavy: Měrná tep. ztráta rozvodů solární soustavy: 0,0 l 0,0 Wh/(l.d) 0,0 m 0,0 Wh/(m.d) Měrný tepelný tok větráním zóny č. 1 : Objem vzduchu v zóně: 412,75 m3 Podíl vzduchu z objemu zóny: 65,0 % Typ větrání zóny: nucené (mechanický větrací systém) Objem.tok přiváděného vzduchu: 123,83 m3/h Objem.tok odváděného vzduchu: 123,83 m3/h Násobnost výměny při dp=50pa: 0,6 1/h Součinitel větrné expozice e: 0,01 Součinitel větrné expozice f: 20,0 Účinnost zpětného získávání tepla: 77,0 % Podíl času s nuceným větráním: 70,8 % Výměna bez nuceného větrání: 0,0 1/h Měrný tepelný tok větráním Hv: 7,472 W/K Měrný tepelný tok prostupem mezi zónou č. 1 a exteriérem : Název konstrukce Plocha [m2] U [W/m2K] b [-] H,T [W/K] U,N,20 [W/m2K] S03 104,48 0,074 1,00 7,732 0,240 SS02 174,45 0,123 1,00 21,457 0,300 O1/1/SV - O 0,56 (0,75x0,75 x 1) 0,880 1,00 0,495 1,500 O2/1-2/SV - F 2,31 (1,1x1,05 x 2) 0,740 1,00 1,709 1,500 O2/1-2/SV - O 1,54 (1,1x0,7 x 2) 0,850 1,00 1,309 1,500 O3/1/SV - F 2,03 (1,63x1,25 x 1) 0,690 1,00 1,402 1,500 O3/1/SV - O 0,78 (0,63x1,25 x 1) 0,860 1,00 0,672 1,500 O4/2/SV - O 2,36 (1,63x1,45 x 1) 0,710 1,00 1,673 1,500 O4/2/SV - O 0,91 (0,63x1,45 x 1) 0,850 1,00 0,770 1,500 O5/2/JZ - O 1,02 (0,7x1,45 x 1) 0,880 1,00 0,893 1,500 O5/2/JZ - O 2,25 (1,55x1,45 x 1) 0,790 1,00 1,776 1,500 O6/2/JZ - O 1,81 (1,25x1,45 x 1) 0,810 1,00 1,468 1,500 O7/2/JZ - O 1,31 (0,9x1,45 x 1) 0,850 1,00 1,109 1,500 O8/1/JZ - F 4,5 (2,0x2,25 x 1) 0,710 1,00 3,195 1,500 O8/1/JZ - O 2,25 (1,0x2,25 x 1) 0,810 1,00 1,823 1,500 O9/1/JZ - F 1,56 (1,25x1,25 x 1) 0,780 1,00 1,219 1,500 O9/1/JZ - O 0,75 (0,6x1,25 x 1) 0,920 1,00 0,690 1,500 O10/1/JZ - O 0,9 (1,2x0,75 x 1) 0,890 1,00 0,801 1,500 O11/2/SZ - O 0,56 (0,75x0,75 x 1) 0,880 1,00 0,495 1,500 O12/2/SZ - O 1,36 (0,8x1,7 x 1) 0,790 1,00 1,074 1,500 O13/1/SZ - F 1,5 (1,5x1,0 x 1) 0,720 1,00 1,080 1,500 O13/1/SZ - O 0,75 (0,75x1,0 x 1) 0,850 1,00 0,638 1,500 Dv/SZ - O 2,48 (1,1x2,25 x 1) 0,880 1,00 2,178 1,700 Dv/SZ - F 0,9 (0,4x2,25 x 1) 1,020 1,00 0,918 1,700 Vysvětlivky: U je součinitel prostupu tepla konstrukce; b je činitel teplotní redukce; H,T je měrný tok prostupem tepla a U,N,20 je požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla podle ČSN pro Tim=20 C. Vliv 2D tepelných vazeb nebyl do výpočtu zadán. Vliv 3D tepelných vazeb nebyl do výpočtu zadán. Měrný tok prostupem do exteriéru plošnými konstrukcemi Hd,c: 56,575 W/K... a příslušnými tepelnými vazbami Hd,tb: 0,000 W/K Měrný tepelný tok prostupem zeminou u zóny č. 1 : 1. konstrukce ve styku se zeminou Název konstrukce: S01 Tepelná vodivost zeminy: 2,0 W/mK Plocha podlahy: 104,48 m2 Exponovaný obvod podlahy: 35,66 m Lin. činitel v napojení stěny: 0,0 W/mK Součinitel vlivu spodní vody Gw: 1,0 Typ podlahové konstrukce: podlaha na terénu Tloušťka obvodové stěny: 0,5 m Tepelný odpor podlahy: 4,55 m2k/w Přídavná okrajová izolace: svislá Zpracoval: Ing. Vojtěch Bílek 3

17 Novostavba RD firmy ARCHIKA - Veselí nad Moravou - protokol výpočtu U em, E a, E p,na Tloušťka okrajové izolace: 0,2 m Tepelná vodivost okrajové izolace: 0,04 W/mK Hloubka okrajové izolace: 0,9 m Vypočtený přídavný lin. činitel prostupu: -0,05 W/mK Součinitel prostupu tepla bez vlivu zeminy Uf: 0,212 W/m2K Požadovaná hodnota souč. prostupu U,N,20: 0,45 W/m2K Činitel teplotní redukce b: 0,66 Souč.prostupu mezi interiérem a exteriérem U: 0,14 W/m2K Ustálený měrný tok zeminou Hg: 14,679 W/K Kolísání ekv. měsíčních měrných toků Hg,m: od 10,622 do 57,148 W/K... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe: 17,843 / 5,8 W/K Celkový ustálený měrný tok zeminou Hg: 14,679 W/K... a příslušnými tep. vazbami Hg,tb: 0,000 W/K Kolísání celk. ekv. měsíčních měrných toků Hg,m: od 10,622 do 57,148 W/K Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny č. 1 : Zeměpisná šířka lokality: 49,0 st. sev. šířky Markýza Levá stěna Pravá stěna Celk. Název výplně otvoru Orientace Úhel F,ov Úhel F,finL Úhel F,finR F,fin O1/1/SV - O SV 0,0 1,000 0,0 1,000 0,0 1,000 1,000 O2/1-2/SV - F SV 0,0 1,000 0,0 1,000 21,8 0,968 0,968 O2/1-2/SV - O SV 0,0 1,000 0,0 1,000 21,8 0,968 0,968 O3/1/SV - F SV 0,0 1,000 0,0 1,000 12,3 0,982 0,982 O3/1/SV - O SV 0,0 1,000 0,0 1,000 12,3 0,982 0,982 O4/2/SV - O SV 0,0 1,000 0,0 1,000 0,0 1,000 1,000 O4/2/SV - O SV 0,0 1,000 0,0 1,000 0,0 1,000 1,000 O5/2/JZ - O JZ 0,0 1,000 0,0 1,000 0,0 1,000 1,000 O5/2/JZ - O JZ 0,0 1,000 0,0 1,000 0,0 1,000 1,000 O6/2/JZ - O JZ 0,0 1,000 0,0 1,000 0,0 1,000 1,000 O7/2/JZ - O JZ 0,0 1,000 0,0 1,000 0,0 1,000 1,000 O8/1/JZ - F JZ 0,0 1,000 0,0 1,000 0,0 1,000 1,000 O8/1/JZ - O JZ 0,0 1,000 0,0 1,000 0,0 1,000 1,000 O9/1/JZ - F JZ 0,0 1,000 0,0 1,000 0,0 1,000 1,000 O9/1/JZ - O JZ 0,0 1,000 0,0 1,000 0,0 1,000 1,000 O10/1/JZ - O JZ 0,0 1,000 60,0 0,739 0,0 1,000 0,739 O11/2/SZ - O SZ 0,0 1,000 0,0 1,000 0,0 1,000 1,000 O12/2/SZ - O SZ 0,0 1,000 0,0 1,000 0,0 1,000 1,000 O13/1/SZ - F SZ 0,0 1,000 0,0 1,000 60,0 1,000 1,000 O13/1/SZ - O SZ 0,0 1,000 0,0 1,000 60,0 1,000 1,000 Dv/SZ - O SZ 29,1 0,907 21,0 0,969 0,0 1,000 0,969 Dv/SZ - F SZ 29,1 0,907 21,0 0,969 0,0 1,000 0,969 Okolí / Horiz. Celkový Způsob stanovení Název výplně otvoru Orientace Úhel F,hor činitel Fsh celk. činitele stínění O1/1/SV - O SV 17,5 0,901 0,901 příloha G v EN ISO O2/1-2/SV - F SV 11,3 0,956 0,925 příloha G v EN ISO O2/1-2/SV - O SV 11,3 0,956 0,925 příloha G v EN ISO O3/1/SV - F SV 16,7 0,909 0,893 příloha G v EN ISO O3/1/SV - O SV 16,7 0,909 0,893 příloha G v EN ISO O4/2/SV - O SV 8,5 0,972 0,972 příloha G v EN ISO O4/2/SV - O SV 8,5 0,972 0,972 příloha G v EN ISO O5/2/JZ - O JZ 3,5 0,982 0,982 příloha G v EN ISO O5/2/JZ - O JZ 3,5 0,982 0,982 příloha G v EN ISO O6/2/JZ - O JZ 3,5 0,982 0,982 příloha G v EN ISO O7/2/JZ - O JZ 3,5 0,982 0,982 příloha G v EN ISO O8/1/JZ - F JZ 8,6 0,955 0,955 příloha G v EN ISO O8/1/JZ - O JZ 8,6 0,955 0,955 příloha G v EN ISO O9/1/JZ - F JZ 8,6 0,955 0,955 příloha G v EN ISO O9/1/JZ - O JZ 8,6 0,955 0,955 příloha G v EN ISO O10/1/JZ - O JZ 8,6 0,955 0,706 příloha G v EN ISO O11/2/SZ - O SZ 5,7 0,981 0,981 příloha G v EN ISO O12/2/SZ - O SZ 5,7 0,981 0,981 příloha G v EN ISO O13/1/SZ - F SZ 14,0 0,932 0,932 příloha G v EN ISO O13/1/SZ - O SZ 14,0 0,932 0,932 příloha G v EN ISO Dv/SZ - O SZ 14,0 0,932 0,819 příloha G v EN ISO Dv/SZ - F SZ 14,0 0,932 0,819 příloha G v EN ISO Vysvětlivky: F,ov je korekční činitel stínění markýzou, F,finL je korekční činitel stínění levou boční stěnou/žebrem (při pohledu zevnitř), F,finR je korekční činitel stínění pravou boční stěnou, F,fin je souhrnný korekční činitel stínění bočními Zpracoval: Ing. Vojtěch Bílek 4

18 Novostavba RD firmy ARCHIKA - Veselí nad Moravou - protokol výpočtu U em, E a, E p,na stěnami, F,hor je korekční činitel stínění horizontem (okolím budovy) a úhel je příslušný stínící úhel. Název konstrukce Plocha [m2] g/alfa [-] Fgl/Ff [-] Fc,h/Fc,c [-] Fsh [-] Orientace O1/1/SV - O 0,56 0,5 0,47/0,53 1,00/1,00 0,901 SV (90 ) O2/1-2/SV - F 2,31 0,5 0,73/0,27 1,00/1,00 0,925 SV (90 ) O2/1-2/SV - O 1,54 0,5 0,52/0,48 1,00/1,00 0,925 SV (90 ) O3/1/SV - F 2,03 0,5 0,79/0,21 1,00/1,00 0,893 SV (90 ) O3/1/SV - O 0,78 0,5 0,5/0,5 1,00/1,00 0,893 SV (90 ) O4/2/SV - O 2,36 0,5 0,71/0,29 1,00/1,00 0,972 SV (90 ) O4/2/SV - O 0,91 0,5 0,52/0,48 1,00/1,00 0,972 SV (90 ) O5/2/JZ - O 1,02 0,63 0,55/0,45 1,00/1,00 0,982 JZ (90 ) O5/2/JZ - O 2,25 0,63 0,71/0,29 1,00/1,00 0,982 JZ (90 ) O6/2/JZ - O 1,81 0,63 0,68/0,32 1,00/1,00 0,982 JZ (90 ) O7/2/JZ - O 1,31 0,63 0,61/0,39 1,00/1,00 0,982 JZ (90 ) O8/1/JZ - F 4,5 0,63 0,86/0,14 1,00/1,00 0,955 JZ (90 ) O8/1/JZ - O 2,25 0,63 0,68/0,32 1,00/1,00 0,955 JZ (90 ) O9/1/JZ - F 1,56 0,63 0,76/0,24 1,00/1,00 0,955 JZ (90 ) O9/1/JZ - O 0,75 0,63 0,49/0,51 1,00/1,00 0,955 JZ (90 ) O10/1/JZ - O 0,9 0,63 0,55/0,45 1,00/1,00 0,706 JZ (90 ) O11/2/SZ - O 0,56 0,5 0,47/0,53 1,00/1,00 0,981 SZ (90 ) O12/2/SZ - O 1,36 0,5 0,61/0,39 1,00/1,00 0,981 SZ (90 ) O13/1/SZ - F 1,5 0,5 0,75/0,25 1,00/1,00 0,932 SZ (90 ) O13/1/SZ - O 0,75 0,5 0,52/0,48 1,00/1,00 0,932 SZ (90 ) Dv/SZ - O 2,48 0,5 0,61/0,39 1,00/1,00 0,819 SZ (90 ) Dv/SZ - F 0,9 0,5 0,56/0,44 1,00/1,00 0,819 SZ (90 ) Vysvětlivky: g je propustnost slunečního záření zasklení v průsvitných konstrukcích; alfa je pohltivost slunečního záření vnějšího povrchu neprůsvitných konstrukcí; Fgl je korekční činitel zasklení (podíl plochy zasklení k celkové ploše okna); Ff je korekční činitel rámu (podíl plochy rámu k celk. ploše okna); Fc,h je korekční činitel clonění pohyblivými clonami pro režim vytápění; Fc,c je korekční činitel clonění pro režim chlazení a Fsh je korekční činitel stínění nepohyblivými částmi budovy a okolní zástavbou. Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ): Měsíc: Zisk (vytápění): 747,2 1181,6 1974,5 2817,5 3209,5 3194,8 Měsíc: Zisk (vytápění): 3069,7 3105,5 2168,5 1735,2 926,2 626,0 PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO JEDNOTLIVÉ ZÓNY : VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 1 : Název zóny: Vnitřní teplota (zima/léto): Zóna je vytápěna/chlazena: Regulace otopné soustavy: byt 20,0 C / 20,0 C ano / ne ano Měrný tepelný tok větráním Hv: Měrný tok prostupem do exteriéru Hd: Ustálený měrný tok zeminou Hg: Měrný tok prostupem nevytápěnými prostory Hu,t: --- Měrný tok větráním nevytápěnými prostory Hu,v: --- Měrný tok Trombeho stěnami H,tw: --- Měrný tok větranými stěnami H,vw: --- Měrný tok prvky s transparentní izolací H,ti: --- 7,472 W/K 56,575 W/K 14,679 W/K Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dht: --- Výsledný měrný tok H: 78,726 W/K Potřeba tepla na vytápění po měsících: Měsíc Q,H,ht[GJ] Q,int[GJ] Q,sol[GJ] Q,gn [GJ] Eta,H [-] fh [%] Q,H,nd[GJ] 1 4,260 1,118 0,747 1,865 0, ,0 2, ,645 0,942 1,182 2,124 0, ,0 1, ,324 0,985 1,975 2,960 0,925 87,7 0, ,421 0,903 2,817 3,720 0,651 0, ,528 0,891 3,210 4,101 0,373 0, ,972 0,849 3,195 4,044 0,240 0, ,649 0,877 3,070 3,947 0,164 0, ,668 0,891 3,106 3,997 0,167 0, ,443 0,908 2,168 3,076 0,469 0,0 --- Zpracoval: Ing. Vojtěch Bílek 5

19 Novostavba RD firmy ARCHIKA - Veselí nad Moravou - protokol výpočtu U em, E a, E p,na 10 2,464 0,983 1,735 2,718 0,830 53,0 0, ,308 1,007 0,926 1,933 0, ,0 1, ,923 1,113 0,626 1,739 0, ,0 2,187 Vysvětlivky: Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnitřní tepelné zisky; Q,sol jsou solární tepelné zisky; Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků; fh je část měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd: 8,307 GJ Roční energetická bilance výplní otvorů: Název výplně otvoru Orientace Ql [GJ] Qs,ini [GJ] Qs [GJ] Qs/Ql U,eq,min U,eq,max O1/1/SV - O SV 0,180 0,168 0,075 0,42-0,5 0,8 O2/1-2/SV - F SV 0,621 1,098 0,492 0,79-1,5 0,6 O2/1-2/SV - O SV 0,475 0,521 0,234 0,49-0,7 0,8 O3/1/SV - F SV 0,509 1,008 0,452 0,89-1,6 0,6 O3/1/SV - O SV 0,244 0,245 0,110 0,45-0,6 0,8 O4/2/SV - O SV 0,608 1,144 0,513 0,84-1,6 0,6 O4/2/SV - O SV 0,280 0,322 0,145 0,52-0,8 0,8 O5/2/JZ - O JZ 0,324 0,857 0,457 1,41-2,2 0,4 O5/2/JZ - O JZ 0,645 2,448 1,305 2,02-3,2 0,2 O6/2/JZ - O JZ 0,533 1,891 1,008 1,89-3,0 0,2 O7/2/JZ - O JZ 0,403 1,221 0,651 1,62-2,6 0,3 O8/1/JZ - F JZ 1,160 5,774 3,078 2,65-4,0 0,0 O8/1/JZ - O JZ 0,662 2,283 1,217 1,84-2,9 0,2 O9/1/JZ - F JZ 0,443 1,772 0,944 2,13-3,4 0,1 O9/1/JZ - O JZ 0,251 0,548 0,292 1,17-1,8 0,5 O10/1/JZ - O JZ 0,291 0,546 0,291 1,00-1,3 0,5 O11/2/SZ - O SZ 0,180 0,182 0,082 0,46-0,6 0,8 O12/2/SZ - O SZ 0,390 0,573 0,257 0,66-1,2 0,7 O13/1/SZ - F SZ 0,392 0,738 0,331 0,84-1,6 0,6 O13/1/SZ - O SZ 0,232 0,256 0,115 0,50-0,7 0,8 Dv/SZ - O SZ 0,791 0,870 0,390 0,49-0,8 0,8 Dv/SZ - F SZ 0,333 0,290 0,130 0,39-0,5 0,9 Vysvětlivky: Ql je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty prostupem za rok; Qs,ini jsou celkové solární zisky za rok; Qs jsou využitelné solární zisky za rok; Qs/Ql je poměr ukazující, kolikrát jsou využitelné solární zisky vyšší než ztráty prostupem, U,eq,min je nejnižší ekvivalentní součinitel prostupu tepla okna (rozdíl Ql-Qs vydělený plochou okna a počtem denostupňů) během roku a U,eq,max je nejvyšší ekvivalentní součinitel prostupu tepla okna během roku. Produkce energie sol. systémy a kogenerací po měsících: Měsíc Q,SC,ini[GJ] Q,SC,W[GJ] Q,SC,ht[GJ] Q,PV,el[GJ] Q,CHP,el[GJ] Q,r [GJ] 1 0,266 0, ,461 0, ,803 0, ,040 1, ,076 1, ,040 1, ,076 1, ,076 1, ,986 0, ,756 0, ,367 0, ,212 0, Vysvětlivky: Q,SC,ini je celková výchozí produkce energie solárními kolektory před odečtením ztrát energie, ke kterým dochází v rozvodech solární sosutavy a v solárním akumulačním zásobníku; Q,SC,W je produkce energie solárními kolektory použitá pro přípravu TV; Q,SC,ht je produkce energie solárními kolektory použitá pro vytápění; Q,PV,el je produkce elektřiny fotovoltaickým systémem; Q,CHP,el je produkce elektřiny kogeneračními jednotkami a Q,r je zpětně získané teplo např. z odpadů. Energie dodaná do zóny po měsících: Měsíc Q,f,H[GJ] Q,f,C[GJ] Q,f,RH[GJ] Q,f,F[GJ] Q,f,W[GJ] Q,f,L[GJ] Q,f,A[GJ] Q,fuel[GJ] 1 3, ,126 1,414 0,495 0,036 5, , ,113 1,363 0,368 0,033 3, , ,126 1,413 0,339 0,032 2, ,122 1,396 0, , ,126 1,413 0, , ,122 1,396 0, , ,126 1,413 0, , ,126 1,413 0, , ,122 1,396 0, , , ,126 1,413 0,335 0,019 2, , ,122 1,397 0,391 0,035 3, , ,126 1,414 0,489 0,036 4,863 Vysvětlivky: Q,f,H je vypočtená spotřeba energie na vytápění; Q,f,C je vypočtená spotřeba energie na chlazení; Q,f,RH je vypočtená spotřeba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypočtená spotřeba energie na nucené větrání; Zpracoval: Ing. Vojtěch Bílek 6

20 Novostavba RD firmy ARCHIKA - Veselí nad Moravou - protokol výpočtu U em, E a, E p,na Q,f,W je vypočtená spotřeba energie na přípravu teplé vody; Q,f,L je vypočtená spotřeba energie na osvětlení (popř. i na spotřebiče); Q,f,A je pomocná energie (čerpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. Celková roční dodaná energie Q,fuel: 32,972 GJ Průměrný součinitel prostupu tepla zóny Měrný tepelný tok prostupem obálkou zóny Ht: Plocha obalových konstrukcí zóny: Výchozí hodnota požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla podle čl v ČSN (2011)... Uem,N,20: Průměrný součinitel prostupu tepla zóny U,em: 71,3 W/K 417,8 m2 0,40 W/m2K 0,17 W/m2K PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO CELOU BUDOVU : Faktor tvaru budovy A/V: 0,66 m2/m3 Rozložení měrných tepelných toků Zóna Položka Plocha [m2] Měrný tok [W/K] Procento [%] 1 Celkový měrný tok H: , ,00 % z toho: Měrný tok větráním Hv: --- 7,472 9,49 % Měrný (ustálený) tok zeminou Hg: ,679 18,65 % Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu: ,00 % Měrný tok tepelnými vazbami H,tb: ,00 % Měrný tok do ext. plošnými kcemi Hd,c: ,575 71,86 % rozložení měrných toků po konstrukcích: Obvodová stěna: 174,5 21,457 27,26 % Střecha: 104,5 7,732 9,82 % Podlaha: 104,5 14,679 18,65 % Otvorová výplň: 31,0 24,290 30,85 % Dveře: 3,4 3,096 3,93 % Měrný tok budovou a parametry podle starších předpisů Součet celkových měrných tepelných toků jednotlivými zónami Hc: Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů: Tepelná charakteristika budovy podle ČSN (1994): Spotřeba tepla na vytápění podle STN , Zmena 5 (1997): Poznámka: 78,726 W/K 635,0 m3 0,12 W/m3K 9,1 kwh/(m3.a) Orientační tepelnou ztrátu budovy lze získat vynásobením součtu měrných toků jednotlivých zón Hc působícím teplotním rozdílem mezi interiérem a exteriérem. Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Měrný tepelný tok prostupem obálkou budovy Ht: Plocha obalových konstrukcí budovy: Výchozí hodnota požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla podle čl v ČSN (2011)... Uem,N,20: Průměrný součinitel prostupu tepla budovy U,em: 71,3 W/K 417,8 m2 0,40 W/m2K 0,17 W/m2K Celková a měrná potřeba tepla na vytápění Celková roční potřeba tepla na vytápění budovy: 8,307 GJ 2,307 MWh Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů: 635,0 m3 Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy: 189,6 m2 Měrná potřeba tepla na vytápění budovy (na 1 m3): 3,6 kwh/(m3.a) Měrná potřeba tepla na vytápění budovy: 12 kwh/(m2.a) Hodnota byla stanovena pro počet denostupňů D = Poznámka: Měrná potřeba tepla je stanovena bez vlivu účinností systémů výroby, distribuce a emise tepla. Produkce energie sol. systémy a kogenerací v budově a její využití v energ. bilanci Měsíc Q,SC,W[GJ] Q,SC,ht[GJ] Q,MAX,el[GJ] Q,PV,el[GJ] Q,CHP,el[GJ] Q,r [GJ] k dispozici využito k dispozici využito Zpracoval: Ing. Vojtěch Bílek 7

21 Novostavba RD firmy ARCHIKA - Veselí nad Moravou - protokol výpočtu U em, E a, E p,na 1 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Vysvětlivky: Q,SC,W je produkce energie solárními kolektory použitá pro přípravu teplé vody; Q,SC,ht je produkce energie solárními kolektory použitá pro vytápění; Q,MAX,el je maximální započitatelná produkce exportované elektřiny (omezení v rámci výpočtu primární energie); Q,PV,el je produkce elektřiny fotovoltaickým systémem (celková i využitá při výpočtu primární energie); Q,CHP,el je produkce elektřiny kogeneračními jednotkami (celková i využitá při výpočtu primární energie) a Q,r je zpětně získané teplo např. z odpadů. Celková energie dodaná do budovy Měsíc Q,f,H[GJ] Q,f,C[GJ] Q,f,RH[GJ] Q,f,F[GJ] Q,f,W[GJ] Q,f,L[GJ] Q,f,A[GJ] Q,fuel[GJ] 1 3, ,126 1,414 0,495 0,036 5, , ,113 1,363 0,368 0,033 3, , ,126 1,413 0,339 0,032 2, ,122 1,396 0, , ,126 1,413 0, , ,122 1,396 0, , ,126 1,413 0, , ,126 1,413 0, , ,122 1,396 0, , , ,126 1,413 0,335 0,019 2, , ,122 1,397 0,391 0,035 3, , ,126 1,414 0,489 0,036 4,863 Vysvětlivky: Q,f,H je vypočtená spotřeba energie na vytápění; Q,f,C je vypočtená spotřeba energie na chlazení; Q,f,RH je vypočtená spotřeba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypočtená spotřeba energie na nucené větrání; Q,f,W je vypočtená spotřeba energie na přípravu teplé vody; Q,f,L je vypočtená spotřeba energie na osvětlení (popř. i na spotřebiče); Q,f,A je pomocná energie (čerpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. Dodané energie: Vyp.spotřeba energie na vytápění za rok Q,fuel,H: 10,630 GJ 2,953 MWh 16 kwh/m2 Pomocná energie na vytápění Q,aux,H: 0,192 GJ 0,053 MWh 0 kwh/m2 Dodaná energie na vytápění za rok EP,H: 10,822 GJ 3,006 MWh 16 kwh/m2 Vyp.spotřeba energie na chlazení za rok Q,fuel,C: Pomocná energie na chlazení Q,aux,C: Dodaná energie na chlazení za rok EP,C: Vyp.spotřeba energie na úpravu vlhkosti Q,fuel,RH: Pomocná energie na úpravu vlhkosti Q,aux,RH: Dodaná energie na úpravu vlhkosti EP,RH: Vyp.spotřeba energie na nucené větrání Q,fuel,F: 1,478 GJ 0,411 MWh 2 kwh/m2 Pomocná energie na nucené větrání Q,aux,F: Dodaná energie na nuc.větrání za rok EP,F: 1,478 GJ 0,411 MWh 2 kwh/m2 Vyp.spotřeba energie na přípravu TV Q,fuel,W: 16,841 GJ 4,678 MWh 25 kwh/m2 Pomocná energie na přípravu teplé vody Q,aux,W: Dodaná energie na přípravu TV za rok EP,W: 16,841 GJ 4,678 MWh 25 kwh/m2 Vyp.spotřeba energie na osvětlení a spotř. Q,fuel,L: 3,831 GJ 1,064 MWh 6 kwh/m2 Dodaná energie na osvětlení za rok EP,L: 3,831 GJ 1,064 MWh 6 kwh/m2 Celková roční dodaná energie Q,fuel=EP: 32,972 GJ 9,159 MWh 48 kwh/m2 Produkce energie: Energie ze solárních kolektorů za rok Q,SC,e: 9,162 GJ 2,545 MWh 13 kwh/m2 z toho se v budově využije: 9,162 GJ 2,545 MWh 13 kwh/m2 (již zahrnuto v dodané energii na přípravu teplé vody a případně i na vytápění - zde uvedeno jen informativně) Měrná dodaná energie budovy Celková roční dodaná energie: Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů: Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy: Měrná dodaná energie EP,V: Měrná dodaná energie budovy EP,A: 9,159 MWh 635,0 m3 189,6 m2 14,4 kwh/(m3.a) 48 kwh/(m2.a) Zpracoval: Ing. Vojtěch Bílek 8

22 Novostavba RD firmy ARCHIKA - Veselí nad Moravou - protokol výpočtu U em, E a, E p,na Poznámka: Měrná dodaná energie zahrnuje veškerou dodanou energii včetně vlivů účinností tech. systémů. Rozdělení dodané energie podle energonositelů, primární energie a emise CO2 Energo- Faktory Vytápění Teplá voda nositel transformace MWh/a t/a MWh/a t/a f,pn f,pc f,co2 Q,f Q,pN Q,pC CO2 Q,f Q,pN Q,pC CO2 elektřina ze sítě 3,0 3,2 1,1700 1,0 2,9 3,1 1,1 1,0 3,1 3,3 1,2 Slunce a jiná energie prostř 0,0 1,0 0,0000 2, , , ,6 --- SOUČET 3,0 2,9 5,1 1,1 4,7 3,1 7,0 1,2 Energo- Faktory Osvětlení Pom.energie nositel transformace MWh/a t/a MWh/a t/a f,pn f,pc f,co2 Q,f Q,pN Q,pC CO2 Q,f Q,pN Q,pC CO2 elektřina ze sítě 3,0 3,2 1,1700 1,1 3,2 3,4 1,2 0,1 0,2 0,2 0,1 Slunce a jiná energie prostř 0,0 1,0 0, SOUČET 1,1 3,2 3,4 1,2 0,1 0,2 0,2 0,1 Energo- Faktory Nuc.větrání Chlazení nositel transformace MWh/a t/a MWh/a t/a f,pn f,pc f,co2 Q,f Q,pN Q,pC CO2 Q,f Q,pN Q,pC CO2 elektřina ze sítě 3,0 3,2 1,1700 0,4 1,2 1,3 0, Slunce a jiná energie prostř 0,0 1,0 0, SOUČET 0,4 1,2 1,3 0, Energo- Faktory Úprava RH Export elektřiny nositel transformace MWh/a t/a MWh/a f,pn f,pc f,co2 Q,f Q,pN Q,pC CO2 Q,el Q,pN Q,pC elektřina ze sítě 3,0 3,2 1, Slunce a jiná energie prostř 0,0 1,0 0, SOUČET Vysvětlivky: f,pn je faktor neobnovitelné primární energie v kwh/kwh; f,pc je faktor celkové primární energie v kwh/kwh; f,co2 je součinitel emisí CO2 v kg/kwh; Q,f je vypočtená spotřeba energie dodávaná na daný účel příslušným energonositelem v MWh/rok; Q,el je produkce elektřiny v MWh/rok; Q,pN je neobnovitelná primární energie a Q,pC je celková primární energie použitá na daný účel příslušným energonositelem v MWh/rok a CO2 jsou s tím spojené emise CO2 v t/rok. Součty pro jednotlivé energonositele: Q,f [MWh/a] Q,pN [MWh/a] Q,pC [MWh/a] CO2 [t/a] elektřina ze sítě 3,535 10,606 11,313 4,136 Slunce a jiná energie prostředí 5, , SOUČET 9,159 10,606 16,937 4,136 Vysvětlivky: Q,f je energie dodaná do budovy příslušným energonositelem v MWh/rok; Q,pN je neobnovitelná primární energie a Q,pC je celková primární energie použitá příslušným energonositelem v MWh/rok a CO2 jsou s tím spojené emise CO2 v t/rok. Měrná primární energie a emise CO2 budovy Emise CO2 za rok: 4,136 t Celková primární energie za rok: 16,937 MWh 60,972 GJ Neobnovitelná primární energie za rok: 10,606 MWh 38,182 GJ Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů: 635,0 m3 Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy: 189,6 m2 Měrné emise CO2 za rok (na 1 m3): 6,5 kg/(m3.a) Měrná celková primární energie E,pC,V: 26,7 kwh/(m3.a) Měrná neobnovitelná primární energie E,pN,V: 16,7 kwh/(m3.a) Měrné emise CO2 za rok (na 1 m2): 22 kg/(m2.a) Měrná celková primární energie E,pC,A: 89 kwh/(m2.a) Měrná neobnovitelná primární energie E,pN,A: 56 kwh/(m2.a) STOP, Energie 2015 Zpracoval: Ing. Vojtěch Bílek 9

23 Novostavba RD firmy ARCHIKA - Veselí nad Moravou - protokol výpočtu U em, E a, E p,na VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ POSOUZENÍ PODLE KRITÉRIÍ VYHLÁŠKY MPO ČR č. 78/2013 Sb. Název úlohy: Novostavba RD p.č. 666/561 Veselí-Předměstí Rekapitulace vstupních dat: Celková roční dodaná energie: 9,159 MWh Neobnovitelná primární energie: 10,606 MWh Celková energeticky vztažná plocha: 189,6 m2 Druh budovy: rodinný dům Typ hodnocení: nová budova Podrobný výpis vstupních dat popisujících okrajové podmínky a obalové konstrukce je uveden v protokolu o výpočtu programu Energie. Požadavek na průměrný součinitel prostupu tepla ( 6) Požadavek: ref. prům. souč. prostupu tepla U,em,R = pro zatřídění do klasif. třídy se použije Výsledky výpočtu: průměrný součinitel prostupu tepla U,em: U,em < U,em,R... POŽADAVEK JE SPLNĚN. Klasifikační třída: Požadavek na celkovou dodanou energii ( 6) Požadavek: ref. měrná dodaná energie EP,A,R: pro zatřídění do klasif. třídy se použije Výsledky výpočtu: měrná dodaná energie EP,A: EP,A < EP,A,R... POŽADAVEK JE SPLNĚN. Klasifikační třída: 0,32 W/m2K 0,32 W/m2K 0,17 W/m2K A (mimořádně úsporná) 133 kwh/(m2.a) 133 kwh/(m2.a) 48 kwh/(m2.a) Požadavek na neobnovitelnou primární energii ( 6) Požadavek: ref. měrná neob. prim. energie E,pN,A,R: pro zatřídění do klasif. třídy se použije Výsledky výpočtu: měrná neob. prim. energie E,pN,A: E,pN,A < E,pN,A,R... POŽADAVEK JE SPLNĚN. Klasifikační třída: A (mimořádně úsporná) 146 kwh/(m2.a) 163 kwh/(m2.a) 56 kwh/(m2.a) A (mimořádně úsporná) Informativní přehled klasifikačních tříd pro dílčí dodané energie: Vytápění: A (mimořádně úsporná) Nucené větrání: C (úsporná) Příprava teplé vody: B (velmi úsporná) Osvětlení: C (úsporná) Energie 2015, (c) 2015 Svoboda Software TEPELNÁ ZTRÁTA OBJEKTU 78,7 W/K... tj. 2,8 kw Zpracoval: Ing. Vojtěch Bílek 10

24

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) Bytový dům Trnková 428-430, 686 05 Uherské Hradiště Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu MPO

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN )

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN ) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM ÚTULNÁ 504-507 108 00 PRAHA MALEŠICE Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu MPO pod

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. a ČSN

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. a ČSN VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. a ČSN 730540-2 a podle EN ISO 13790, EN ISO 13789 a EN ISO 13370 Energie 2015 Název úlohy: BD

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN )

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN ) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM TRYTOVA 1119/4 198 00 PRAHA 14 ČERNÝ MOST Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM VELTRUSKÁ 533/13 199 00 PRAHA - PROSEK Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu MPO

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM MARTY KRÁSOVÉ 920/6 196 00 PRAHA - ČAKOVICE Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM VYSOČANSKÁ 231-243 190 00 PRAHA 9 STŘÍŽKOV Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN )

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN ) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM VYBÍRALOVA 930-938 198 00 PRAHA 9 ČERNÝ MOST Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM HAKENOVA 920/1 a 920/3 MARIE PODVALOVÉ 929/3 MARTY KRÁSOVÉ 920/2 a 920/4 196 00 PRAHA - ČAKOVICE Zpracoval: Ing.

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN )

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN ) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM KUTTELWASCHEROVA 921-920 198 00 PRAHA 9 ČERNÝ MOST Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM STÁVAJÍCÍ STAV AMFOROVÁ 1922-1928 155 00 PRAHA 5 STODŮLKY Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM FEDEROVA 1602, 198 00 PRAHA - KYJE Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu MPO pod

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM - NÁVRH AMFOROVÁ 1922-1928 155 00 PRAHA 5 STODŮLKY Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ podle TNI 730329 Energie 2009 RD 722/38 EPD Název úlohy: Zpracovatel: Ing.Kučera Zakázka: RD 722/38

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ podle TNI 730329 Energie 2009 Název úlohy: RD_podle TNI 730329 Zpracovatel: Petr Kapička Zakázka:

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN )

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN ) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM BÍLINSKÁ 493-499 A 501-504 190 00 PRAHA 9 PROSEK Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu

Více

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY Budova: Integrovaný dům QUO II. etapa Tyršova 182, 256 01 Benešov ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY PRO PRODEJ NEBO PRONÁJEM BUDOVY NEBO JEJÍ ČÁSTI Datum zpracování: Benešov 08/2016 Zpracovatel: NKPROJEKT Ing.

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 a podle ČSN EN ISO 13790 a ČSN EN 832 Energie 2009 RD Kovář - penb dle 148 2 zony

Více

RODINNÝ DM DALOVICE VŠEBOROVICE p..221

RODINNÝ DM DALOVICE VŠEBOROVICE p..221 RODINNÝ DM DALOVICE VŠEBOROVICE p..221!"#$%&'()!"#$%"!!$ &%$#$&'(%)*+$', *+,-./ Proslunná 75, 36263 Dalovice - Všeborovice Všeborovice 624594 221 Lafková Alena Proslunná 75, 36263 Dalovice - Všeborovice

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN )

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN ) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM ÚJEZD 415/15, 150 00 PRAHA 5 MALÁ STRANA Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu MPO

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 a podle ČSN EN ISO 13790 a ČSN EN 832 Energie 2009 FM1 Název úlohy: Zpracovatel:

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ podle TNI 730329 Energie 2009 Název úlohy: RD SPRUCE Zpracovatel: Zakázka: Datum: 15.9.2009 KONTROLNÍ

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ podle TNI 730329 Energie 2009 Název úlohy: RD MAPLE Zpracovatel: Zakázka: Datum: 15.9.2009 KONTROLNÍ

Více

VÝPOČET PRODUKCE ELEKTŘINY FOTOVOLTAICKÝM SYSTÉMEM A JEJÍ VYUŽITELNOSTI V BUDOVĚ s použitím hodinového kroku výpočtu

VÝPOČET PRODUKCE ELEKTŘINY FOTOVOLTAICKÝM SYSTÉMEM A JEJÍ VYUŽITELNOSTI V BUDOVĚ s použitím hodinového kroku výpočtu VÝPOČET PRODUKCE ELEKTŘINY FOTOVOLTAICKÝM SYSTÉMEM A JEJÍ VYUŽITELNOSTI V BUDOVĚ s použitím hodinového kroku výpočtu podle knihy K. Staňka Fotovoltaika pro budovy, Grada 2012 Energie 2016 ČOD Název úlohy:

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PASIVNÍ DŮM BEROUN Č.P. 459/129, K.Ú. BEROUN 602868 Zpracoval: Ing. Ondřej Malý, energetický specialista zapsaný v seznamu MPO

Více

5549/ Bánov. Rodinný d m

5549/ Bánov. Rodinný d m 5549/13 687 54 Bánov Rodinný d m Ing. Vojt ch Bílek 1400 Polešovice 526 vojtech.bilek@seznam.cz 776021958 8.7.2017 68737 Polešovice 5549/13, 687 54 Bánov Bánov 5549/13 Martin Sv tinský Nad Hájkem 878,

Více

!"#$%&'('!)'*+,#-&(.!/0(/1*+&234/56 789:;9?@&ABC>;:&DE&FGHIJGGG&1KEL&>&M>N=>9:O@;P&@;@QRSPL&:&78M?BTC8&DE&UVIJGWX&1KEL&>&@;@QR@YSZC[&;BQ>D;>NYS&K\9>7 3?SZ@L&DPN?>] 10L&^PNY>] *8=&K\9>78] PrĤbČ ná 1823-1826

Více

Obsah. Průkaz energetické náročnosti budovy PŘÍLOHOVÁ ČÁST

Obsah. Průkaz energetické náročnosti budovy PŘÍLOHOVÁ ČÁST Obsah 1 Příloha - Výpočet energetické náročnosti budovy a průměrného součinitele prostupu tepla podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. a ČSN 730540 a podle ČSN EN ISO 13790 a ČSN EN 832... 1 2 Příloha - Posouzení

Více

Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6 +420 224 351 111 www.cvut.cz. doc. Ing. arch. Michal Kohout. raz23, s.r.o. info@raz23.cz. Fakulta architektury

Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6 +420 224 351 111 www.cvut.cz. doc. Ing. arch. Michal Kohout. raz23, s.r.o. info@raz23.cz. Fakulta architektury generální projektant architect garant guarantee koordinátor coordinator akce job místo stavby site investor client České vysoké učení technické v Praze Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6 +420 224 351 111 www.cvut.cz

Více

PRACOVNÍ PŘEDFINÁLNÍ VERZE

PRACOVNÍ PŘEDFINÁLNÍ VERZE Odborný posudek PRACOVNÍ PŘEDFINÁLNÍ VERZE Posouzení snížení energetické náročnosti a povrchové teploty střešní konstrukce haly při použití materiálu RIZOLIN Objednatel posudku: BONEGO, s.r.o. Gočárova

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Průkaz energetické náročnosti budovy str. 17 / 18 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Více

.p Otnice. Rodinný d m

.p Otnice. Rodinný d m .p. 263 68354 Otnice Rodinný d m Ing. Vojt ch Bílek 1400 776 021 958 / vojtech.bilek@seznam.cz / www.ea-bilek.cz 15. 8. 2017 687 37 Polešovice 526 .p. 263, 68354 Otnice Otnice 242 DV Alegria s.r.o. Za

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY Budova: Multifunkční objekt Benešovská č.p. 537 257 41 Týnec nad Sázavou ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY PRO PRODEJ NEBO PRONÁJEM BUDOVY Datum zpracování: Benešov 04/2017 Zpracovatel: NKPROJEKT Ing. Eduard

Více

PŘEDSTAVENÍ PROGRAMŮ PRO HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

PŘEDSTAVENÍ PROGRAMŮ PRO HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV Přednáška na SPŠ Stavební v Havlíčkově PŘEDSTAVENÍ PROGRAMŮ PRO HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV Ing. Petr Kapička 1 Aplikační programy tepelné techniky Všechny programy obsahují pomůcky: Katalog

Více

Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6 +420 224 351 111 www.cvut.cz

Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6 +420 224 351 111 www.cvut.cz generální projektant architect garant guarantee koordinátor coordinator akce job místo stavby site investor client České vysoké učení technické v Praze Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6 +420 224 351 111 www.cvut.cz

Více

UKÁZKA VÝPOČTU MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ PODLE TNI (RD)

UKÁZKA VÝPOČTU MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ PODLE TNI (RD) Jednopatrový RD s podkrovím a nevytápěným prostorem-garáží UKÁZKA VÝPOČTU MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ PODLE TNI 730329 (RD) Ing. Petr Kapička 1 Pohled východní 2 Pohled jižní 3 Pohled západní 4 Pohled

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Vydaný podle zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření ener gií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Název stavby : NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU - ZA

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Vydaný podle zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Název stavby : NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Místo

Více

p.. 548; k. ú. Prace Prace Rodinný d m

p.. 548; k. ú. Prace Prace Rodinný d m p.. 548; k. ú. Prace 664 58 Prace Rodinný dm Ing. Vojtch Bílek 1400 776 021 958 / vojtech.bilek@seznam.cz / www.ea-bilek.cz 26. 4. 2017 687 37 Polešovice 526 p.. 548; k. ú. Prace, 664 58 Prace Prace 548

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Průkaz energetické náročnosti budovy str. 16 / 17 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Vydaný podle zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Název stavby : NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Místo

Více

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY Budova: Integrovaný dům QUO Karla Nového Karla Nového, parc. č. 304/3 256 01 Benešov ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ, PRODEJ NEBO PRONÁJEM BUDOVY A JEJÍ ČÁSTI Datum zpracování: Benešov

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií Účel zpracování: Povinnost zpracování průkazu dle 7a zákona Objednatel: Client: Bytové družstvo Keřová 9,

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Vydaný podle zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Název stavby : NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Místo

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií Účel zpracování: Povinnost zpracování průkazu dle 7a zákona Objednatel: Client: Nemocnice Hustopeče, příspěvková

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Průkaz energetické náročnosti budovy str. 17 / 18 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Ing. Milan Hlaváček Chomutovská 1262, Kadaň, PSČ 432 01 Tel: +420 776 666 452, E-mail: info@zelenadotace.net www.zelenadotace.net PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Akce: Rodinný dům, Třešňová č.p. 1694,

Více

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY Budova: NOVOSTAVBA RD na parcele č. 227/15 Horní Podhájí, 256 01 Struhařov ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Datum zpracování: Praha 03/2014 Zpracovatel: Ing. Eduard Novák V Loučkách 062,

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Ing. Milan Hlaváček Chomutovská 1262, Kadaň, PSČ 432 01 Tel: +420 776 666 452, E-mail: info@zelenadotace.net www.zelenadotace.net PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Akce: Bytový dům, Zlonická 703, Praha

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Vydaný podle zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření ener gií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Název stavby : NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU - ZA

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY podle vyhlášky č. 78/2013 Sb.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. Projektování, poradenství, inženýrská činnost ve stavebnictví Energetické hodnocení budov, technická zařízení a instalace Stavby s nízkou energetickou náročností a úsporná opatření PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Více

SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY TEPLA U PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ

SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY TEPLA U PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY TEPLA U PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ Inovativní produkt v rámci projektu OPPA Praha Adaptabilita: Adaptabilita Vzděláváním k rozvoji environmentálně vyspělých staveb Modul 3 Nízkoenergetické

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Ing. Milan Hlaváček Chomutovská 1262, Kadaň, PSČ 432 01 Tel: +420 776 666 452, E-mail: info@zelenadotace.net www.zelenadotace.net PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Akce: Bytový dům, Na Louži 867/14,

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií Účel zpracování: Povinnost zpracování průkazu dle 7a zákona Objednatel: Client: Grůza Dalibor Mírová 4, Hustopeče

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií Účel zpracování: Povinnost zpracování průkazu dle 7a zákona Objednatel: Client: Společenství vlastníků jednotek

Více

!"#$%&'('!)'*+,#-&(.!/0(/1*+&234/56

!#$%&'('!)'*+,#-&(.!/0(/1*+&234/56 !"#$%&'('!)'*+,#-&(.!/0(/1*+&234/56 789:;9?@&ABC>;:&DE&FGHIJGGG&1KEL&>&M>N=>9:O@;P&@;@QRSPL&:&78M?BTC8&DE&UVIJGWX&1KEL&>&@;@QR@YSZC[&;BQ>D;>NYS&K\9>7 3?SZ@L&DPN?>] 10L&^PNY>] *8=&K\9>78] Národních

Více

Výpočet potřeby tepla na vytápění

Výpočet potřeby tepla na vytápění Výpočet potřeby tepla na vytápění Výpočty a posouzení byly provedeny při respektování zásad CSN 73 05 40-2:2011, CSN EN ISO 13789, CSN EN ISO 13790 a okrajových podmínek dle TNI 73 029, TNI 73 030. Vytvořeno

Více

!"#$%&'('!)'*+,#-&(.!/0(/1*+&234/56

!#$%&'('!)'*+,#-&(.!/0(/1*+&234/56 !"#$%&'('!)'*+,#-&(.!/0(/1*+&234/56 789:;9?@&ABC>;:&DE&FGHIJGGG&1KEL&>&M>N=>9:O@;P&@;@QRSPL&:&78M?BTC8&DE&UVIJGWX&1KEL&>&@;@QR@YSZC[&;BQ>D;>NYS&K\9>7 3?SZ@L&DPN?>] 10L&^PNY>] *8=&K\9>78] Chaloupky

Více

J PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. Bytový dům Na Kopci 4185/4-4189/8, Jihlava

J PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. Bytový dům Na Kopci 4185/4-4189/8, Jihlava Autorizovaný Inženýr pozemních staveb s Oprávněním zpracovat PENB, projekce pasivních staveb a inženýring staveb Ing. Zdeněk Janýr, tel: 777 338 714, e-mall: zdenek.janyr@tiscall.cz Datum: Březen 2016

Více

!"#$%&'('!)'*+,#-&(.!/0(/1*+&234/56

!#$%&'('!)'*+,#-&(.!/0(/1*+&234/56 !"#$%&'('!)'*+,#-&(.!/0(/1*+&234/56 789:;9?@&ABC>;:&DE&FGHIJGGG&1KEL&>&M>N=>9:O@;P&@;@QRSPL&:&78M?BTC8&DE&UVIJGWX&1KEL&>&@;@QR@YSZC[&;BQ>D;>NYS&K\9>7 3?SZ@L&DPN?>] 10L&^PNY>] *8=&K\9>78] Lány 1359-1361

Více

Seznam příloh: Příloha č. 1 Výpočet součinitelů prostupu tepla původních konstrukcí 133.

Seznam příloh: Příloha č. 1 Výpočet součinitelů prostupu tepla původních konstrukcí 133. Seznam příloh: Příloha č. 1 Výpočet součinitelů prostupu tepla původních konstrukcí 133. Příloha č. 2 Výpočet součinitelů prostupu tepla obvodových stěn po zateplení 140 Příloha č. 3 Výpočet energetické

Více

Klíčové faktory Průkazu energetické náročnosti budov

Klíčové faktory Průkazu energetické náročnosti budov Klíčové faktory Průkazu energetické náročnosti budov 1 Vzor a obsah PENB Průkaz tvoří protokol a grafické znázornění průkazu Protokol tvoří: a) účel zpracování průkazu b) základní informace o hodnocené

Více

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 Teplo 2005 Název úlohy : Obvodova konstrukce Zpracovatel : Pokorny Zakázka

Více

POSOUZENí MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA. NA VYTÁPĚNí BD NA CHMELNICI 15, 17 OLOMOUC, NOVÁ ULICE ING. HYNEK, TOMÁŠ KINTR. Alfaprojekt Olomouc a.s.

POSOUZENí MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA. NA VYTÁPĚNí BD NA CHMELNICI 15, 17 OLOMOUC, NOVÁ ULICE ING. HYNEK, TOMÁŠ KINTR. Alfaprojekt Olomouc a.s. "'! POSOUZENí MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNí BD NA CHMELNICI 15, 17 OLOMOUC, NOVÁ ULICE ING. HYNEK, TOMÁŠ KINTR Alfaprojekt Olomouc a.s. Tylova 4, Olomouc, 77200 ZČ:_ ČS: POS 0014_80 NA CHMELNICI Obsah

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BUILDING ENERGY PERFORMANCE CERTIFICATE Dle vyhlášky č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov According to EPBD (Directive on the Energy Performance of Buildings)

Více

PROTOKOL MĚRNÉ ROČNÍ POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ

PROTOKOL MĚRNÉ ROČNÍ POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ PROTOKOL MĚRNÉ ROČNÍ POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ Návrhový stav Způsob výpočtu SFŽP ČR NZÚ Nová zelená úsporám Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Prakšice, Prakšice,

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Bytový dům KYTLICKÁ parcelní číslo 1121/2 Celková podlahová plocha: 18 832,2 m 2 A B Hodnocení budovy stávající stav po realizaci doporučení C C D E F Měrná vypočtená

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 15 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Krhanická 718 PSČ, místo: 142 00 Praha

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov evid. č.: 9719.0 Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 15 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Budova

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií Účel zpracování: Povinnost zpracování průkazu dle 7a zákona Objednatel: Client: Jiří Václavík Konradova

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 15 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Budova

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

BYTOVÝ DŮM TALICHOVA 3273/ KROMĚŘÍŽ

BYTOVÝ DŮM TALICHOVA 3273/ KROMĚŘÍŽ PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BYTOVÝ DŮM TALICHOVA 3273/35 767 01 KROMĚŘÍŽ PARC. Č. ST. 7759 Průkaz energetické náročnosti budovy zpracovaný na základě 7a zákona č. 318/2012 Sb. v pozdějším znění

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

ÚSPORA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ

ÚSPORA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ Ing. Zdeněk Pešek Sadová 310 Družec IČO : 40914518 DIČ : CZ6103191512 ÚSPORA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Dánská 1991-1995, Kladno - Kročehlavy, 272 01 1. Technická zpráva 2. Odborný posudek

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více