ROZPISY MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JEDNOTLIVCŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZPISY MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JEDNOTLIVCŮ"

Transkript

1 ROZPISY MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JEDNOTLIVCŮ Základní ustanovení SPOLEČNÁ USTANOVENÍ a) Závodí se podle Pravidel atletiky a ustanovení této brožurky. b) Pořadatelem všech mistrovství České republiky (dále jen mistrovství ) a vlastníkem všech marketingových práv k těmto mistrovstvím je Český atletický svaz (dále jen ČAS ), který tato práva přenesl na Českou atletiku, s.r.o. ČAS pověřuje technickým zajištěním jednotlivých mistrovství atletické oddíly a kluby, příp. obchodní korporace, resp. zájmová sdružení právnických osob (dále jen pořadatelé ), s kterými Česká atletika, s.r.o., za tímto účelem uzavírá písemné smlouvy. Věkové kategorie Muži a ženy Nar a dříve Junioři a juniorky Dorostenci a dorostenky Starší žáci a starší žákyně Mladší žáci a mladší žákyně Přihlášky a) Přihlášky podávají atletické oddíly a kluby (dále jen oddíly ), a to: u mistrovství na dráze, ve vícebojích, v běhu do vrchu, v přespolním běhu a v silničním běhu na webové stránce ČAS ( u mistrovství v maratonu na webové stránce Prague International Marathon, spol. s r. o. ( b) Přehled mistrovství s uvedením termínů podání přihlášek: Mistrovství Termín podání Muži a ženy v maratonu Do 19. dubna 2017 Muži, ženy, junioři a juniorky v běhu do vrchu Do 16. května 2017 Junioři, juniorky, dorostenci, dorostenky, starší žáci, starší žákyně, Do 22. května 2017 mladší žáci a mladší žákyně ve vícebojích Muži a ženy na dráze Do 5. června 2017 Muži a ženy ve vícebojích Do 12. června 2017 Junioři, juniorky, dorostenci a dorostenky na dráze Do 19. června 2017 Muži a ženy do 22 let na dráze Do 28. srpna 2017 Žáci a žákyně na dráze Do 18. září 2017 Muži, ženy, junioři a juniorky v silničním běhu Do 19. září 2017 Muži, ženy, junioři, juniorky, dorostenci, dorostenky, starší žáci, Do 21. listopadu 2017 starší žákyně, mladší žáci a mladší žákyně v přespolním běhu c) Přihláška musí obsahovat seznam závodníků a závodnic s uvedením příjmení, jména, celého data narození, názvu přihlašované individuální soutěže a u mistrovství: na dráze i nejlepšího výkonu docíleného v přihlašované soutěži (u chůze na m juniorů a juniorek lze uvést i nejlepší výkon docílený v chůzi na 10 km, příp. v chůzi na 5000 m, resp. v chůzi na 5 km, u chůze na 5000 m dorostenců a dorostenek lze uvést i nejlepší výkon docílený v chůzi na 5 km, příp. v chůzi na 3000 m nebo m, resp. v chůzi na 3 km nebo 10 km, a u chůze na 3000 m žáků a žákyň lze uvést i nejlepší výkon docílený 44

2 v chůzi na 3 km, příp. v chůzi na 5000 m, resp. v chůzi na 5 km) v období od 1. ledna 2017 do dne uzávěrky přihlášky, včetně data a místa jeho dosažení, ve vícebojích i nejlepšího výkonu docíleného ve víceboji v období od 1. dubna 2016 do dne uzávěrky přihlášky, včetně data a místa jeho dosažení. U mistrovství na dráze mohou být: závodníci, resp. závodnice, nar přihlášeni pouze k jednomu závodu na tratích 1500 m a delších konaných v jeden den, závodníci, resp. závodnice, nar přihlášeni pouze ke dvěma individuálním soutěžím, závodníci, resp. závodnice, nar přihlášeni pouze k jednomu závodu na tratích 800 m a delších konaných v jeden den. Štafety se u mistrovství na dráze přihlašují až v místě konání závodů. d) K účasti na mistrovstvích na dráze budou technickými delegáty zařazeni, resp. zařazeny, závodníci, resp. závodnice: obhajující titul Mistr, resp. Mistryně, České republiky (dále jen ČR ) z roku 2016, podle průběžných tabulek zveřejněných na webové stránce ČAS ( resp. u chůze na m juniorů a juniorek, u chůze na 5000 m dorostenců a dorostenek, a u chůze na 3000 m žáků a žákyň, na základě posouzení jejich výkonnosti v chůzi technickými delegáty, a to nejvýše do níže uvedeného počtu startujících. Počet startujících Disciplína Muži Muži do 22 let Junioři Dorostenci Žáci Ženy Ženy do 22 let Juniorky Dorostenky Žákyně 60 m m m m m m m m /3000 m /- 110/100 m př /300/200 m př /2000/1500 m př / /5000/3000 m chůze - - Není stanoven Není stanoven Není stanoven Výška Tyč Dálka Trojskok Koule Disk Oštěp Kladivo Techničtí delegáti zároveň mohou určit závodníky, resp. závodnice, kteří, resp. které, případně nahradí zařazené závodníky, resp. závodnice, neprezentované v časech uvedených u rozpisů příslušných mistrovství na webové stránce ČAS ( 45

3 e) K účasti na mistrovství ve vícebojích budou závodníci, resp. závodnice, zařazeni, resp. zařazeny, na základě posouzení jejich výkonnosti ve víceboji technickým delegátem. f) K účasti na mistrovství v maratonu budou technickým delegátem zařazeni, resp. zařazeny, závodníci, resp. závodnice, kteří, resp. které, splnili, resp. splnily, stanovený účastnický limit. g) V případech hodných zvláštního zřetele může technický delegát na návrh šéftrenéra ČAS zařadit k účasti na mistrovstvích na dráze a ve vícebojích i závodníky, resp. závodnice, nad rámec kritérií uvedených v písm. c), d) a e). Startují a) Startují závodníci a závodnice příslušné věkové kategorie, příp. mladší uvedení v rozpisech jednotlivých mistrovství v rozsahu závodění své věkové kategorie, kteří byli k účasti na mistrovstvích přihlášeni a u mistrovství na dráze, ve vícebojích a v maratonu i zařazeni technickými delegáty a prezentovali se v časech uvedených u rozpisů příslušných mistrovství, a to: u mistrovství na dráze na webové stránce ČAS ( u mistrovství ve vícebojích, v běhu do vrchu, v maratonu, v přespolním běhu a v silničním běhu v závodní kanceláři. Rozsahem závodění se rozumí mistrovské a doplňkové disciplíny. b) Startující závodníci a závodnice musí mít potvrzení o lékařské prohlídce podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v den soutěže ne starší jednoho roku, za dodržení tohoto ustanovení zodpovídají atletické oddíly. c) U mistrovství na dráze budou ze všech dalších startů v soutěži, včetně štafet, vyloučeni, resp. vyloučeny, závodníci, resp. závodnice, kteří, resp. které, vůbec nenastoupili, resp. nenastoupily, k soutěži, k níž byli, resp. byly, prezentováni, resp. prezentovány, nebo kteří, resp. které, nenastoupili, resp. nenastoupily, k dalšímu kolu soutěže, do něhož postoupili, resp. postoupily, z rozběhu, pokud tato absence nebyla omluvena lékařským potvrzením od úředního lékaře závodů, za nenastoupení k soutěži se považuje i skutečnost, že závodník, resp. závodnice, podle rozhodnutí příslušného vrchního rozhodčího, nesplnil, resp. nesplnila, podmínku soutěžit čestně, s vynaložením dostatečného úsilí, což musí být uvedeno v úředních výsledcích soutěže. Omezení startu a) Závodníci, resp. závodnice, nar mohou na mistrovstvích na dráze v jednom dni startovat pouze v jednom závodě na tratích 1500 m a delších. b) Závodníci, resp. závodnice, nar mohou na mistrovstvích na dráze v jednom dni startovat pouze v jednom závodě na tratích 800 m a delších. c) Závodníci, resp. závodnice, nar a mladší nemohou na mistrovstvích startovat. Technická ustanovení a) Závodníci, resp. závodnice, mohou startovat buď v oddílovém dresu (tílko a trenýrky, resp. elastické kalhoty) nebo v oddílové kombinéze. Start v jiném dresu nebo v jiné kombinéze není přípustný, za jiný dres, resp. jinou kombinézu, se považuje i reprezentační dres, resp. reprezentační kombinéza. b) Odpadnou-li plánované rozběhy, uskuteční se finále vždy v čase finále. c) V bězích bude přidělení drah, resp. stanovení pořadí na startu, prováděno v závodní kanceláři, a to podle ustanovení pravidla 166 odst. 4 a 5 Pravidel atletiky. d) Základní výšky a zvyšování ve výšce a v tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti pro každé mistrovství zvlášť, s přihlédnutím k výkonnostním limitům a nominačním kritériím ČAS zaručujícím účast na mistrovství světa, mistrovství Evropy do 22 let, mistrovství Evropy juniorů a mistrovství světa do 17 let. 46

4 e) V trojskoku je vzdálenost odrazového břevna od bližšího okraje doskočiště stanovena na: 13 m pro soutěže mužů a mužů do 22 let, 11 m pro soutěže žen, juniorů a dorostenců, 9 m pro soutěže žen do 22 let, juniorek a dorostenek. Protesty a odvolání a) Protesty týkající se výsledků nebo průběhu závodu musí být podány do 30 minut po úředním vyhlášení výsledků tohoto závodu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 Pravidel atletiky). b) Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává písemně podle pravidla 146 odst. 3 a 7 Pravidel atletiky doložené vkladem ve výši 500 Kč, a to jury, která se skládá z technického delegáta, ředitele závodů a hlavního rozhodčího. c) Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele. Tituly a odměny a) Vítěz, resp. vítězka, každé soutěže získává titul Mistr, resp. Mistryně, ČR na rok 2017 v... v kategorii... a obdrží medaili, diplom a v kategoriích juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků, starších žákyň, mladších žáků a mladších žákyň ještě mistrovské tričko. b) Závodníci, resp. závodnice, kteří, resp. které, se umístí na 2. a 3. místě, obdrží medaili a diplom. c) Tituly a odměny se udělují pouze v případě, že se na start závodu dostavili, resp. dostavily, a závod zahájili, resp. zahájily, alespoň 3 závodníci, resp. závodnice, z 2 atletických oddílů. Závěrečná ustanovení a) Případné změny a doplňky těchto společných ustanovení může provádět jen soutěžní komise ČAS, a to formou závazné úřední zprávy zveřejněné na webové stránce ČAS ( b) Upřesnění těchto společných ustanovení je uvedeno v rozpisech jednotlivých mistrovství. c) Ubytování a stravování si zajišťují atletické oddíly samy. d) Pořadatelé jednotlivých mistrovství jsou povinni vydat pokyny obsahující nabídku ubytování a stravování a upřesňující některá ustanovení příslušných rozpisů a zveřejnit je nejpozději 4 týdny před zahájením příslušného mistrovství na webové stránce ČAS ( e) Techničtí delegáti mají právo upravit časový pořad mistrovství na dráze podle počtu prezentovaných závodníků a závodnic tak, aby byl zajištěn hladký průběh závodů. f) Pořadatelé mistrovství v běhu do vrchu, v maratonu a v silničním běhu, která se uskuteční v rámci veřejných závodů, jsou povinni vyhlásit samostatně výsledky mistrovství a samostatně výsledky veřejného závodu a zpracovat výsledkové listiny zvlášť pro mistrovství a zvlášť pro veřejný závod. g) V termínech konání všech mistrovství mužů a žen nebudou závodníkům a závodnicím udělovány sportovně technické souhlasy ke startům v zahraničí. 47

5 Pořadatel MISTROVSTVÍ ČR V MARATONU MUŽŮ A ŽEN Z pověření ČAS technicky zajišťuje Prague International Marathon, spol. s r. o. Datum Neděle 7. května Místo Praha. (start závodu je na Staroměstském náměstí) Vedoucí činovníci Delegát ČAS a technický delegát Ředitel závodů Hlavní rozhodčí Mgr. František Fojt Václav Skřivánek Ing. Petr Utěkal, CSc. Přihlášky Podávají atletické oddíly na webové stránce Prague International Marathon, spol. s r. o. ( a to od středy 20. července 2016 do středy 19. dubna 2017, uzávěrka přihlášek je ve středu 19. dubna 2017 ve hodin. Přihlásit lze pouze závodníky a závodnice, kteří v období od 1. ledna 2016 do dne uzávěrky přihlášky splnili účastnický limit stanovený pro kategorii mužů v maratonu na 2:55:00, resp. v půlmaratonu na 1:21:00, a pro kategorii žen v maratonu na 3:45:00, resp. v půlmaratonu na 1:35:00. Startují Muži a ženy, příp. junioři a juniorky (v den závodu starší 18 let), kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly a zařazeni technickým delegátem, o čemž budou vyrozuměni elektronickou poštou. Závodní kancelář Bude otevřena ve čtvrtek 4. května 2017 od do hodin, v pátek 5. a v sobotu 6. května 2017 od do hodin ve Sport Expu v Průmyslovém paláci na Výstavišti v Holešovicích, prezentace závodníků a závodnic bude ukončena v sobotu 6. května 2017 ve hodin. Časový pořad Start závodu Vyhlášení výsledků Pořadatel * * * * * MISTROVSTVÍ ČR V BĚHU DO VRCHU MUŽŮ, ŽEN, JUNIORŮ A JUNIOREK Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický oddíl TJ Šumperk, z.s. Datum Sobota 20. května Místo Bělá pod Pradědem, část obce Domašov - Šerák. (start závodu je v Bělé pod Pradědem, v části obce Domašov, cíl závodu je na Šeráku, u chaty Jiřího na Šeráku, tratě vedou částečně po asfaltové cestě a po lesních a horských cestách) 48

6 Vedoucí činovníci Technický delegát Ředitel závodů Hlavní rozhodčí Jindřich Linhart Petra Ivanová Mgr. Tomáš Vykydal Přihlášky Podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS ( a to od středy 10. do úterý 16. května 2017, uzávěrka přihlášek je v úterý 16. května 2017 ve hodin. Startují Muži a ženy, junioři a juniorky (v kategorii juniorů, resp. juniorek, mohou startovat i dorostenci, resp. dorostenky), kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly. Závodní kancelář Bude otevřena v sobotu 20. května 2017 od do hodin (ukončení prezentace) v Bělé pod Pradědem, v zázemí Penzionu u Julka v části obce Domašov. Časový pořad Start závodu mužů, žen a juniorů 9.5 km, převýšení 813 m Start závodu juniorek 6.0 km, převýšení 461 m Vyhlášení výsledků * * * * * MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ, JUNIOREK, DOROSTENCŮ, DOROSTENEK, STARŠÍCH ŽÁKŮ, STARŠÍCH ŽÁKYŇ, MLADŠÍCH ŽÁKŮ A MLADŠÍCH ŽÁKYŇ VE VÍCEBOJÍCH Pořadatel Z pověření ČAS technicky zajišťuje Atletický klub Olomouc z.s. Datum Pátek 26. května 2017 Sobota 27. května 2017 Neděle 28. května Dorostenci, dorostenky, starší žáci, starší žákyně. - Junioři, juniorky, dorostenci, dorostenky, starší žáci, starší žákyně. - Junioři, juniorky, mladší žáci, mladší žákyně. Místo Olomouc - sportovní areál TJ Lokomotiva na třídě 17. listopadu. Vedoucí činovníci Technický delegát Ředitel závodů Hlavní rozhodčí Josef Šoba Mgr. Miroslav Hrabal Dr. Ludmila Pudilová Přihlášky Podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS ( a to od středy 17. do pondělí 22. května 2017, uzávěrka přihlášek je v pondělí 22. května 2017 ve hodin. Startují Junioři a juniorky, dorostenci a dorostenky, starší žáci a starší žákyně, mladší žáci a mladší žákyně, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly a zařazeni technickým delegátem. 49

7 Soutěže Junioři Juniorky Dorostenci Dorostenky Starší žáci - desetiboj. - sedmiboj. - desetiboj. - sedmiboj. - devítiboj. Starší žákyně - sedmiboj. Mladší žáci - pětiboj. Mladší žákyně - pětiboj. Závodní kancelář Bude otevřena v pátek 26. května 2017 od hodin, v sobotu 27. května 2017 od hodin a v neděli 28. května 2017 od hodin v klubovně v 1. patře atletické haly ve sportovním areálu TJ Lokomotiva na třídě 17. listopadu. Začátek závodů V pátek 26. května 2017 v hodin, v sobotu 27. května 2017 v hodin, v neděli 28. května 2017 v hodin. Pořadatel * * * * * MISTROVSTVÍ ČR MUŽŮ A ŽEN NA DRÁZE Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický oddíl TJ TŽ Třinec. Datum Pátek 9., sobota 10. a neděle 11. června Místo Třinec - městský stadion na Lesní ulici. (soutěž ve skoku o tyči mužů se uskuteční na náměstí T. G. Masaryka v Třinci) Vedoucí činovníci Delegát ČAS Technický delegát Předseda organizačního výboru Ředitel závodů Hlavní rozhodčí Mgr. David Bor Dr. Ladislav Kňákal Mgr. Zdeněk Walach Dr. Emilie Szmeková Jaroslav Chalupa Přihlášky Podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS ( a to od středy 31. května do pondělí 5. června 2017, uzávěrka přihlášek je v pondělí 5. června 2017 ve hodin. 50

8 Prezentace Provádějí atletické oddíly na webové stránce ČAS ( a to: u zařazených závodníků, resp. závodnic, od středy 7. do čtvrtka 8. června 2017, ukončení prezentace je ve čtvrtek 8. června 2017 v hodin, u případných náhradníků, resp. náhradnic, v pátek 9. června 2017, a to pro soutěž ve skoku o tyči mužů do hodin a pro ostatní soutěže do hodin. Startují Muži a ženy, příp. junioři, juniorky, dorostenci a dorostenky, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly a zařazeni technickým delegátem. Soutěže Muži Ženy m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule, disk, oštěp, kladivo m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 100 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule, disk, oštěp, kladivo. Výdej startovních čísel Bude probíhat pro soutěž ve skoku o tyči mužů v pátek 9. června 2017 od do hodin na sekretariátu TJ TŽ a pro ostatní soutěže v sobotu 10. a v neděli 11. června 2017 od hodin ve svolavatelně v podchodu městského stadionu na Lesní ulici. Časový pořad Pátek 9. června Tyč M Sobota 10. června Kladivo Ž m př. Ž F m př. M F m př. Ž R m př. M R m Ž R m M R Slavnostní zahájení m př. Ž R Trojskok Ž Disk Ž m M R Výška M m Ž R m Ž R m M R m př. Ž F m M F Dálka M m Ž F Koule Ž Disk M m Ž F x100 m Ž F x100 m M F m M F m Ž F 51

9 Neděle 11. června Kladivo M Oštěp Ž Trojskok M m př. M R Tyč Ž m Ž R m M R Výška Ž m př. Ž F m př. M F Oštěp M m Ž F Dálka Ž m M F Koule M m Ž F m M F m př. M F m Ž F m M F m M F x400 m Ž F x400 m M F Pořadatel * * * * * MISTROVSTVÍ ČR MUŽŮ A ŽEN VE VÍCEBOJÍCH Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub A. C. TEPO Kladno. Datum Sobota 17. a neděle 18. června Místo Kladno - městský stadion na Sletišti. Vedoucí činovníci Delegát ČAS a technický delegát Ředitel závodů Hlavní rozhodčí Dr. Jitka Vindušková, CSc. Zdeněk Lubenský Ing. Jakub Kubálek Přihlášky Podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS ( a to od středy 7. do pondělí 12. června 2017, uzávěrka přihlášek je v pondělí 12. června 2017 ve hodin. Startují Muži a ženy, příp. junioři a juniorky, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly a zařazeni technickým delegátem. Soutěže Muži Ženy - desetiboj. - sedmiboj. 52

10 Závodní kancelář Bude otevřena v sobotu 17. a v neděli 18. června 2017 od hodin na městském stadionu na Sletišti, prezentace závodníků a závodnic bude ukončena vždy jednu hodinu před začátkem příslušné kategorie. Začátek závodů V sobotu 17. června 2017 v hodin, v neděli 18. června 2017 v hodin. Pořadatel * * * * * MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ, JUNIOREK, DOROSTENCŮ A DOROSTENEK NA DRÁZE Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický oddíl TJ LIAZ Jablonec nad Nisou, z.s. Datum Sobota 24. a neděle 25. června Místo Jablonec nad Nisou - městský atletický stadion na Střelnici. Vedoucí činovníci Delegát ČAS Technický delegát Předseda organizačního výboru Ředitel závodů Hlavní rozhodčí Oldřich Zvolánek Jaroslav Kubica Ing. Ondřej Veverka Dušan Molitoris Ing.Pavel Procházka Ing. Zbyněk Budínský Přihlášky Podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS ( a to od středy 14. do pondělí 19. června 2017, uzávěrka přihlášek je v pondělí 19. června 2017 ve hodin. Prezentace Provádějí atletické oddíly na webové stránce ČAS ( a to: u zařazených závodníků, resp. závodnic, od středy 21. do čtvrtka 22. června 2017, ukončení prezentace je ve čtvrtek 22. června 2017 v hodin, u případných náhradníků, resp. náhradnic, v pátek 23. června 2017 do hodin. Startují Junioři a juniorky, dorostenci a dorostenky, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly a zařazeni technickými delegáty. (v individuálních soutěžích je přípustný start jen ve své věkové kategorii, ve štafetách pak mohou startovat v kategoriích juniorů a juniorek i dorostenci a dorostenky a v kategoriích dorostenců a dorostenek i starší žáci a starší žákyně, ve všech případech však nejvýše 2 v jedné štafetě) 53

11 Soutěže Junioři Juniorky Dorostenci Dorostenky m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, m chůze, výška, tyč, dálka, trojskok, koule, disk, oštěp, kladivo m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 400 m př., 2000 m př., 4x100 m, 4x400 m, m chůze, výška, tyč, dálka, trojskok, koule, disk, oštěp, kladivo m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př., 300 m př., 2000 m př., 4x100 m, 4x400 m, 5000 m chůze, výška, tyč, dálka, trojskok, koule, disk, oštěp, kladivo m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 300 m př., 1500 m př., 4x100 m, 4x400 m, 5000 m chůze, výška, tyč, dálka, trojskok, koule, disk, oštěp, kladivo. Výdej startovních čísel Bude probíhat v sobotu 24. a v neděli 25. června 2017 od hodin v přístavbě atletické haly na Střelnici. Časový pořad Sobota 24. června m chůze Dky F 5000 m chůze Dci F m chůzejky F m chůzejři F Slavnostní zahájení Kladivo Jky Dálka Dky Koule Dky m Dky F Oštěp Dky m Jky F m Dci F m Jři F Koule Dci Kladivo Dky Dálka Jky m Dky R m Jky R m Dci R m Jři R Tyč Dci m Dky R Oštěp Jky m Jky R m Dci R m Jři R m př. Dky R Výška Dky Koule Jři Kladivo Dci m př. Jky R Dálka Dci m př. Dci R m př. Jři R m Dky F m Jky F m Dci F m Jři F Oštěp Dci m př. Dky F m př. Jky F m př m př. Dci Jři F F 54

12 m Dky R Kladivo Jři Koule Jky m Jky R Tyč Jři m Dci R Dálka Jři m Jři R m př. Dky R Výška Jky m př. Dci R m př. Jky R Oštěp Jři m př. Jři R m př. Dky F m př. Jky F m př. Dci F m př. Jři F x100 m Dky F x100 m Jky F x100 m Dci F x100 m Jři F Neděle 25. června Tyč Jky Disk Dky Trojskok Dky m Dky F Výška Jři m Jky F m Dci F m Jři F m Dky R Trojskok Jky Disk Jky m Jky R m Dci R m Jři R m př. Dky F Výška Dci m př. Dci F m př. Jky F Trojskok Jři Tyč Dky Disk Dci m př. Jři F m Dky F m Jky F m Dci F m Jři F m Dky F m Jky F m Dci F m Jři F Trojskok Dci Disk Jři m Dky F m Jky F m Dci F m Jři F x400 m Dky F x400 m Jky F x400 m Dci F x400 m Jři F 55

13 MISTROVSTVÍ ČR MUŽŮ A ŽEN DO 22 LET NA DRÁZE Pořadatel Z pověření ČAS technicky zajišťuje Atletický sportovní klub Slavia Praha, z.s. Datum Sobota 2. a neděle 3. září Místo Praha - atletický stadion SK Slavia ve Vršovicích. Vedoucí činovníci Delegát ČAS Technický delegát Ředitel závodů Hlavní rozhodčí Mgr. David Bor Dr. Ladislav Kňákal Ing. Josef Šrámek Adriana Dvořáková Přihlášky Podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS ( a to od středy 23. do pondělí 28. srpna 2017, uzávěrka přihlášek je v pondělí 28. srpna 2017 ve hodin. Prezentace Provádějí atletické oddíly na webové stránce ČAS ( a to: u zařazených závodníků, resp. závodnic, od středy 30. do čtvrtka 31. srpna 2017, ukončení prezentace je ve čtvrtek 31. srpna 2017 v hodin, u případných náhradníků, resp. náhradnic, v pátek 1. září 2017 do hodin. Startují Muži a ženy, nar , případně junioři, juniorky, dorostenci a dorostenky, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly a zařazeni technickým delegátem. Soutěže Muži Ženy m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule, disk, oštěp, kladivo m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 100 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule, disk, oštěp, kladivo. Výdej startovních čísel Bude probíhat v sobotu 2. a v neděli 3. září 2017 od hodin v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia ve Vršovicích. Časový pořad Sobota 2. září Kladivo Ž Kladivo M Tyč M Slavnostní zahájení m př. Ž R Výška M Trojskok Ž Disk Ž m př. M R m m Ž M R R 56

14 m Ž R m M R m Ž R m M R m př. Ž F Tyč Ž m př. M F Trojskok M Výška Ž Disk M m Ž F m M F m př. Ž R m př. M R m Ž F m M F x100 m Ž F x100 m M F Neděle 3. září Dálka Ž Koule M Oštěp Ž m Ž R m M R m Ž F m M F m Ž F m M F m Ž F m M F Dálka M Oštěp M Koule Ž m př. Ž F m př. M F m Ž F m M F m př. Ž F m př. M F x400 m Ž F x400 m M F Pořadatel * * * * * MISTROVSTVÍ ČR ŽÁKŮ A ŽÁKYŇ NA DRÁZE Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický oddíl TJ Lokomotiva Břeclav. Datum Sobota 23. a neděle 24. září Místo Břeclav - stadion TJ Lokomotiva ve Veslařské ulici. Vedoucí činovníci Delegát ČAS Technický delegát Ředitel závodů Hlavní rozhodčí Oldřich Zvolánek Josef Šoba Zbyněk Chlumecký Josef Ošmera Přihlášky Podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS ( a to od středy 13. do pondělí 18. září 2017, uzávěrka přihlášek je v pondělí 18. září 2017 ve hodin. 57

15 Prezentace Provádějí atletické oddíly na webové stránce ČAS ( a to: u zařazených závodníků, resp. závodnic, od středy 20. do čtvrtka 21. září 2017, ukončení prezentace je ve čtvrtek 21. září 2017 v hodin, u případných náhradníků, resp. náhradnic, v pátek 22. září 2017 do hodin. Startují Starší žáci a starší žákyně, příp. mladší žáci a mladší žákyně, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly a zařazeni technickým delegátem. Soutěže Žáci - 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 200 m př., 1500 m př., 4x60 m, 4x300 m, 3000 m chůze, výška, tyč, dálka, koule, disk, oštěp, kladivo. Žákyně - 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 200 m př., 4x60 m, 4x300 m, 3000 m chůze, výška, tyč, dálka, koule, disk, oštěp, kladivo. Výdej startovních čísel Bude probíhat v sobotu 23. září 2017 od hodin a v neděli 24. září 2017 od hodin ve stanu pro prezentaci na stadionu TJ Lokomotiva ve Veslařské ulici. Časový pořad Sobota 23. září Kladivo H Slavnostní zahájení m př. D R Tyč D m př. H R Výška H m D R m H R m D R m H R Disk H x100 závod ZŠ a přípravek m př. D F m př. H F m D F m H F m D F Tyč H m H F Výška D m př. H F m D R Disk D m H R m chůze D F m chůze H F x60 m D F x60 m H F Neděle 24. září Kladivo D m př D R Dálka H m př. H R Koule D m D R Oštěp H m H R m m D H F F 58

16 m D F m H F m př. D F Dálka D m př. H F Koule H m D F Oštěp D m H F m H F x300 m D F x300 m H F Pořadatel * * * * * MISTROVSTVÍ ČR V SILNIČNÍM BĚHU MUŽŮ, ŽEN, JUNIORŮ A JUNIOREK Z pověření ČAS technicky zajišťuje zájmové sdružení právnických osob Sdružení závodů Běchovice. Datum Neděle 24. září Místo Běchovice - Praha. (start závodu je v Praze - Běchovicích, na 13. km Českobrodské ulice, cíl závodu je v Praze 3, na křižovatce ulic Koněvovy a Za Žižkovskou vozovnou) Vedoucí činovníci Delegát ČAS Technický delegát Ředitel závodů Hlavní rozhodčí Ing. Tomáš Janků Jindřich Linhart Dr. Josef Šaman Ing. Petr Utěkal, CSc. Přihlášky Podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS ( a to od středy 13. do úterý 19. září 2017, uzávěrka přihlášek je v úterý 19. září 2017 ve hodin. Startují Muži a ženy, junioři a juniorky (v kategorii juniorů, resp. juniorek, mohou startovat i dorostenci, resp. dorostenky), kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly. Závodní kancelář Bude otevřena v neděli 24. září 2017 od do hodin (ukončení prezentace) v Praze - Běchovicích, v budově Základní školy. Časový pořad Start závodu 59

17 MISTROVSTVÍ ČR V PŘESPOLNÍM BĚHU MUŽŮ, ŽEN, JUNIORŮ, JUNIOREK, DOROSTENCŮ, DOROSTENEK, STARŠÍCH ŽÁKŮ, STARŠÍCH ŽÁKYŇ, MLADŠÍCH ŽÁKŮ A MLADŠÍCH ŽÁKYŇ Pořadatel Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub TJ Dlouhoňovice, z.s., ve spolupráci s atletickým oddílem TJ Jablonné nad Orlicí. Datum Sobota 25. listopadu Místo Dlouhoňovice - sportovní areál. Vedoucí činovníci Delegát ČAS Technický delegát Předseda organizačního výboru Ředitel závodu Hlavní rozhodčí Mgr. David Bor Jindřich Linhart Česlav Vančura Jan Pešava Adriana Dvořáková Přihlášky Podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS ( a to od středy 15. do úterý 21. listopadu 2017, uzávěrka přihlášek je v úterý 21. listopadu 2017 ve hodin. Každý závodník, resp. každá závodnice, může být přihlášen, resp. přihlášena, pouze k jednomu závodu. Startují Muži a ženy, junioři a juniorky, dorostenci a dorostenky, starší žáci a starší žákyně, mladší žáci a mladší žákyně, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly. Muži mohou startovat buď v závodě mužů - vytrvalců nebo v závodě mužů - mílařů. Junioři mohou startovat buď v závodě mužů - mílařů nebo v závodě juniorů. Závodní kancelář Bude otevřena v pátek 24. listopadu 2017 od do hodin a v sobotu 25. listopadu 2017 od hodin v budově Obecního úřadu, prezentace závodníků a závodnic bude ukončena v sobotu 25. listopadu 2017, a to vždy jednu hodinu před startem příslušné kategorie. Časový pořad Mladší žákyně 2 km Mladší žáci 2 km Starší žákyně 3 km Starší žáci 3 km Vložený závod - veřejný běh 2 km Muži - mílaři 4 km Ženy 8 km Muži - vytrvalci 10 km Dorostenky 3 km Dorostenci 4 km Juniorky 4 km Junioři 6 km Popis tratí Tratě jsou vedeny mírně zvlněným travnatým terénem. 60

18 ROZSAH ZÁVODĚNÍ Mistrovské disciplíny jsou označeny písmenem M. Doplňkovými disciplínami jsou všechny mistrovské disciplíny nižších věkových kategorií, mistrovské disciplíny nejbližší vyšší věkové kategorie a disciplíny označené písmenem D. Mužské kategorie: Ženské kategorie: Muži Jři Dci St. Ml. Ženy Jky Dky St. Ml. žci žci žně žně 60 m M M M M 100 m M M M M M M 150 m M M M M 200 m M M M M M M 300 m M M 400 m M M M M M M 800 m M M M M M M M M M M 1500 m M M M M M M M M M M 3000 m M M M M 5000 m M M M D m M M M M 60 m př. M M 100 m př. M M M M M 110 m př. M M M 200 m př. M M 300 m př. M M 400 m př. M M M M 1500 m př. M M 2000 m př. M M 3000 m př. M M M D Výška M M M M M M M M M M Tyč M M M M M M M M Dálka M M M M M M M M M M Trojskok M M M M M M Koule 2 kg M 3 kg M M M 4 kg M M M 5 kg M 6 kg M 7.26 kg M D Disk 0.75 kg M 1 kg M M M M 1.5 kg M 1.75 kg M 2 kg M D Oštěp 400 g M 500 g M M M 600 g M M M D 700 g M 800 g M M Kladivo 3 kg M M 4 kg M M M 5 kg M 6 kg M 7.26 kg M D Míček 150 g M M 61

19 Mužské kategorie: Ženské kategorie: Muži Jři Dci St. Ml. Ženy Jky Dky St. Ml. žci žci žně žně Pětiboj M M Sedmiboj M M M M Devítiboj M Desetiboj M M M D D D 4x60 m M M M M 4x100 m M M M M M M 4x300 m M M 4x400 m M M M M M M Běh do vrchu M M M M Silniční běh M M M M Půlmaraton M M Maraton M M Chůze na dráze 2000 m M M 3000 m M M 5000 m M M m M M Chůze na silnici 10 km D D D D D D 20 km M M 50 km M Složení vícebojů Muži Desetiboj 100 m, dálka, koule, výška, 400 m, 110 m př., disk, tyč, oštěp, 1500 m Junioři Desetiboj 100 m, dálka, koule, výška, 400 m, 110 m př., disk, tyč, oštěp, 1500 m Dorostenci Desetiboj 100 m, dálka, koule, výška, 400 m, 110 m př., disk, tyč, oštěp, 1500 m Starší žáci Devítiboj 100 m př., disk, tyč, oštěp, 60 m, dálka, koule, výška, 1000 m Mladší žáci Pětiboj 60 m př., míček, 60 m, dálka, 800 m Ženy Sedmiboj 100 m př., výška, koule, 200 m, dálka, oštěp, 800 m Desetiboj 100 m, disk, tyč, oštěp, 400 m, 100 m př., dálka, koule, výška, 1500 m Juniorky Sedmiboj 100 m př., výška, koule, 200 m, dálka, oštěp, 800 m Desetiboj 100 m, disk, tyč, oštěp, 400 m, 100 m př., dálka, koule, výška, 1500 m Dorostenky Sedmiboj 100 m př., výška, koule, 200 m, dálka, oštěp, 800 m Desetiboj 100 m, disk, tyč, oštěp, 400 m, 100 m př., dálka, koule, výška, 1500 m 62

20 Starší žákyně Sedmiboj 100 m př., výška, koule, 150 m, dálka, oštěp, 800 m Mladší žákyně Pětiboj 60 m př., míček, 60 m, dálka, 800 m 63

21 PŘEDEPSANÉ VZDÁLENOSTI A VÝŠKY PŘEKÁŽEK U PŘEKÁŽKOVÝCH BĚHŮ Kategorie, Počet Výška Náběh Mezera Doběh disciplína překážek překážek Muži 110 m př m m 9.14 m m w) 400 m př m m m m 3000 m př m Junioři 110 m př m m 9.14 m m 400 m př m m m m 3000 m př m Dorostenci 110 m př m m 9.14 m m 300 m př m př m m m m m Starší žáci 100 m př m m 8.50 m m 200 m př m m m m 1500 m př m Mladší žáci 60 m př m m 7.70 m 9.80 m Ženy 100 m př m m 8.50 m m 400 m př m m m m 3000 m př m Juniorky 100 m př m m 8.50 m m 400 m př m m m m 2000 m př m Dorostenky 100 m př m m 8.50 m m 300 m př m m m m 1500 m př m Starší žákyně 100 m př m m 8.20 m m 200 m př m m m m Mladší žákyně 60 m př m m 7.70 m 9.80 m w) Doplňková disciplína pro kategorii dorostenců 64

22 REKORDY ČESKÉ REPUBLIKY K 31. PROSINCI 2016 Disciplína Muži Junioři Dorostenci Starší žáci 60 m m m m m m m 1: : : : m 2: : m 3: :42.7 3: : míle 3: : m 5: m 7: :59.6 8:19.2 8: m 13: : m 27: : m 59: Hodinovka m 1:16: m 1:34: m př m př m př m př m př m př : m př : m př. 8:23.8 8: Výška Tyč Dálka Trojskok Koule 4 kg kg kg kg Disk 1 kg kg kg kg Oštěp 600 g g g Kladivo 4 kg kg kg kg Devítiboj Desetiboj

23 4x60 m oddíl x100 m oddíl x200 m 1: x300 m :30.48 oddíl : x400 m 3: : : oddíl 3: : : x800 m 7: oddíl 7: x1500 m 15: Chůze na dráze 3000 m : m : m - 42: m 1:22: m 2:12: m 3:58: Silniční běh Půlmaraton 1:01: Maraton 2:11: Chůze na silnici 20 km 1:19: km 3:49: * * * * * Disciplína Ženy Juniorky Dorostenky Starší žákyně 60 m m m m m m m 1: : : : m 2: : m 4: : : : míle 4: : m 5: m 8: : : m 15: : m 32: : Hodinovka m 1:15: m Neustaven m Neustaven m př m př m př m př m př m př : : m př. 9: :

24 Výška Tyč Dálka Trojskok Koule 3 kg kg Disk 0.75 kg kg Oštěp 500 g g Kladivo 3 kg kg Sedmiboj Desetiboj x60 m oddíl x100 m oddíl x200 m 1: x300 m :46.39 oddíl : x400 m 3: : : oddíl 3: : : x800 m 9: Chůze na dráze 3000 m : m 21: : : m 42: : m Neustaven Silniční běh Půlmaraton 1:11: Maraton 2:27: Chůze na silnici 10 km 43: km 1:26:

25 Projekt Atletické soutěže 2017 je realizován za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. ATLETICKÉ SOUTĚŽE 2017 (II. díl) Vydala soutěžní komise Českého atletického svazu pro potřeby funkcionářů atletických oddílů a klubů, krajských atletických svazů, Pražského atletického svazu a komisí Českého atletického svazu. K tisku připravil Dr. Ladislav Kňákal. Vytištění zajistila Česká atletika, s.r.o., 5. května 9, Praha 4 v Seventy4 s.r.o., Murmanská 4, Praha 10 Náklad 850 výtisků. Jazyková a redakční úprava textu nebyla tiskárnou provedena. 68

ROZPISY MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JEDNOTLIVCŮ

ROZPISY MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JEDNOTLIVCŮ ROZPISY MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JEDNOTLIVCŮ Základní ustanovení SPOLEČNÁ USTANOVENÍ a) Závodí se podle Pravidel atletiky a ustanovení této brožurky. b) Pořadatelem všech mistrovství České republiky

Více

ROZPISY MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JEDNOTLIVCŮ

ROZPISY MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JEDNOTLIVCŮ ROZPISY MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JEDNOTLIVCŮ Základní ustanovení SPOLEČNÁ USTANOVENÍ a) Závodí se podle Pravidel atletiky a ustanovení této brožurky. b) Pořadatelem všech mistrovství České republiky

Více

ROZPISY MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JEDNOTLIVCŮ

ROZPISY MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JEDNOTLIVCŮ ROZPISY MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JEDNOTLIVCŮ Základní ustanovení SPOLEČNÁ USTANOVENÍ a) Závodí se podle Pravidel atletiky a ustanovení této brožurky. b) Pořadatelem všech mistrovství České republiky

Více

Mistrovství ČR mužů a žen na dráze

Mistrovství ČR mužů a žen na dráze Mistrovství ČR mužů a žen na dráze Pořadatel Z pověření ČAS technicky zajišťuje AC Moravská Slavia Brno spolek Datum 26.7.2019-27.7.2019 Místo Brno (stadion Pod Palackého vrchem, Technická 3013/, 612 00

Více

KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ OLOMOUC ATLETICKÉ SOUTĚŽE 2013 JEDNOTLIVCI

KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ OLOMOUC ATLETICKÉ SOUTĚŽE 2013 JEDNOTLIVCI KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ OLOMOUC ATLETICKÉ SOUTĚŽE 2013 JEDNOTLIVCI Stav k 9.1.2013 ROZPISY KRAJSKÝCH PŘEBORÛ Základní ustanovení SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Závodí se podle Pravidel atletiky a ustanovení této brožurky.

Více

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JUNIORŮ, JUNIOREK, DOROSTENCŮ, DOROSTENEK, STARŠÍCH ŽÁKŮ, STARŠÍCH ŽÁKYŇ, MLADŠÍCH ŽÁKŮ A MLADŠÍCH ŽÁKYŇ VE VÍCEBOJÍCH

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JUNIORŮ, JUNIOREK, DOROSTENCŮ, DOROSTENEK, STARŠÍCH ŽÁKŮ, STARŠÍCH ŽÁKYŇ, MLADŠÍCH ŽÁKŮ A MLADŠÍCH ŽÁKYŇ VE VÍCEBOJÍCH MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JUNIORŮ, JUNIOREK, DOROSTENCŮ, DOROSTENEK, STARŠÍCH ŽÁKŮ, STARŠÍCH ŽÁKYŇ, MLADŠÍCH ŽÁKŮ A MLADŠÍCH ŽÁKYŇ VE VÍCEBOJÍCH Atletický klub Olomouc z.s. pořádá z pověření Českého

Více

Ústecký krajský atletický svaz. Halové soutěže

Ústecký krajský atletický svaz. Halové soutěže Ústecký krajský atletický svaz Halové soutěže 2018 ROZPISY HALOVÝCH PŘEBORŮ ÚSTECKÉHO KRAJE SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Základní ustanovení a) závodí se podle Pravidel atletiky a ustanovení této brožury, b) pořadatelem

Více

Přebor Prahy juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek na dráze

Přebor Prahy juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek na dráze Přebor Prahy juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek na dráze Pořadatel Z pověření ČAS technicky zajišťuje ASK Slavia Praha Datum 25.5.2018-26.5.2018 Místo Praha - Eden Vedoucí činovníci Technický delegát

Více

Mistrovství České republiky mužů a žen na dráze pro rok 2017

Mistrovství České republiky mužů a žen na dráze pro rok 2017 Mistrovství České republiky mužů a žen na dráze pro rok 2017 Pořadatel Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický oddíl TJ TŽ Třinec Datum Pátek 9., sobota 10. a neděle 11. června 2017 Místo Třinec-městský

Více

Mistrovství České republiky žáků a žákyň na dráze

Mistrovství České republiky žáků a žákyň na dráze ASK Slavia Praha pořádá z pověření Českého atletického svazu, s podporou Hlavního města Prahy a pod záštitou Městské části Praha 10 Mistrovství České republiky žáků a žákyň na dráze Praha, atletický stadion

Více

Ústecký krajský atletický svaz. Halové soutěže. Vydala STK ÚKAS

Ústecký krajský atletický svaz. Halové soutěže. Vydala STK ÚKAS Ústecký krajský atletický svaz Halové soutěže 2015 Vydala STK ÚKAS ROZPISY HALOVÝCH PŘEBORŮ ÚSTECKÉHO KRAJE SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Základní ustanovení a) závodí se podle Pravidel atletiky a ustanovení této

Více

Mistrovství České republiky mužů, žen, juniorů a juniorek ve vícebojích

Mistrovství České republiky mužů, žen, juniorů a juniorek ve vícebojích ASK Slavia Praha pořádá z pověření Českého atletického svazu, s podporou Hlavního města Prahy a pod záštitou Městské části Praha 10 Mistrovství České republiky mužů, žen, juniorů a juniorek ve vícebojích

Více

Mistrovství České republiky mužů a žen do 22 let na dráze

Mistrovství České republiky mužů a žen do 22 let na dráze ASK Slavia Praha pořádá z pověření Českého atletického svazu a s podporou Hlavního města Prahy a Městské části Praha 10 Mistrovství České republiky mužů a žen do 22 let na dráze Praha, atletický stadion

Více

Ústecký krajský atletický svaz Halové soutěţe 2011

Ústecký krajský atletický svaz Halové soutěţe 2011 Ústecký krajský atletický svaz Halové soutěţe 2011 Vydala STK ÚKAS Halová termínová listina ÚKAS 2011 Základní ustanovení ROZPISY HALOVÝCH PŘEBORŮ ÚSTECKÉHO KRAJE SPOLEČNÁ USTANOVENÍ a) závodí se podle

Více

Mistrovství České republiky mužů a žen do 22 let na dráze

Mistrovství České republiky mužů a žen do 22 let na dráze ASK Slavia Praha pořádá z pověření Českého atletického svazu a s podporou Hlavního města Prahy a Městské části Praha 10 Mistrovství České republiky mužů a žen do 22 let na dráze Praha, atletický stadion

Více

PROPOZICE HALOVÉ MISTROVSTVÍ ČR MUŽŮ A ŽEN V ATLETICE. ATLETICKÁ HALA OSTRAVA

PROPOZICE HALOVÉ MISTROVSTVÍ ČR MUŽŮ A ŽEN V ATLETICE.  ATLETICKÁ HALA OSTRAVA 60 m 400 m 800 m 1500m 3000 m 60 m překážky štafety výška dálka koule trojskok tyč www.atletika.cz HALOVÉ MISTROVSTVÍ ČR MUŽŮ A ŽEN V ATLETICE 27. 28. 2. 2016 ATLETICKÁ HALA OSTRAVA HALOVÉ MISTROVSTVÍ

Více

Liberecký krajský atletický svaz. Halové soutěže 2018

Liberecký krajský atletický svaz. Halové soutěže 2018 Liberecký krajský atletický svaz Halové soutěže 2018 Obsah Termínová listina pro krajské přebory Rozpisy krajských přeborů Rozpisy veřejných halových závodů Pro potřeby oddílů, klubů a funkcionářů Libereckého

Více

Mistrovství České republiky mužů a žen do 22 let na dráze

Mistrovství České republiky mužů a žen do 22 let na dráze ASK Slavia Praha pořádá z pověření Českého atletického svazu a s podporou Hlavního města Prahy a Městské části Praha 10 Mistrovství České republiky mužů a žen do 22 let na dráze Praha, atletický stadion

Více

Liberecký krajský atletický svaz. Halové soutěže 2019

Liberecký krajský atletický svaz. Halové soutěže 2019 Liberecký krajský atletický svaz Halové soutěže 2019 Obsah Termínová listina pro krajské přebory Rozpisy krajských přeborů Rozpisy veřejných halových závodů Pro potřeby oddílů, klubů a funkcionářů Libereckého

Více

Mistrovství ČR družstev juniorů a juniorek

Mistrovství ČR družstev juniorů a juniorek Mistrovství ČR družstev juniorů a juniorek Pořadatel Z pověření ČAS technicky zajišťuje ASK Slavia Praha Datum 28.9.2018 Místo Praha - Eden (Atletický stadion SK Slavia Praha, Vladivostocká 1460/10, Praha

Více

ASK SLAVIA PRAHA. pořádá PRAŽSKÉ MEMORIÁLY. Praha, atletický stadion SK Slavia Praha ve Vršovicích

ASK SLAVIA PRAHA. pořádá PRAŽSKÉ MEMORIÁLY. Praha, atletický stadion SK Slavia Praha ve Vršovicích ASK SLAVIA PRAHA pořádá PRAŽSKÉ MEMORIÁLY Praha, atletický stadion SK Slavia Praha ve Vršovicích Pátek 3. července 2015 Vedoucí činovníci Ředitel závodů Hlavní rozhodčí Technický ředitel Vedoucí závodní

Více

Ústecký krajský atletický svaz. Halové soutěže Vydala STK ÚKAS

Ústecký krajský atletický svaz. Halové soutěže Vydala STK ÚKAS Ústecký krajský atletický svaz Halové soutěže 2009 Vydala STK ÚKAS Halová termínová listina ÚKAS 2009 Základní ustanovení 2 ROZPISY HALOVÝCH PŘEBORŮ ÚSTECKÉHO KRAJE SPOLEČNÁ USTANOVENÍ a) závodí se podle

Více

Ústecký krajský atletický svaz. Halové soutěže Vydala STK ÚKAS

Ústecký krajský atletický svaz. Halové soutěže Vydala STK ÚKAS Ústecký krajský atletický svaz Halové soutěže 2005 Vydala STK ÚKAS Halová termínová listina ÚKAS 2005 Leden 5. Veřejné závody žactva Praha-Stromovka 11. Veřejné závody dospělých, jun. a dorostu Praha-Stromovka

Více

A T L E T I C K É S O U T Ě Ž E 2 0 1 5

A T L E T I C K É S O U T Ě Ž E 2 0 1 5 Č E S K Ý A T L E T I C K Ý S V A Z A T L E T I C K É S O U T Ě Ž E 2 0 1 5 (I. díl) DR. LIBOR VARHANÍK předseda ČAS DUŠAN MOLITORIS předseda soutěžní komise ČAS Obsah Strana Termínová listina 3 Rozpisy

Více

Halové soutěže Libereckého KAS 2015

Halové soutěže Libereckého KAS 2015 Halové soutěže Libereckého KAS 2015 Obsah Termínová listina Soutěžní řád KP jednotlivců Rozpisy krajských přeborů jednotlivců Rozpisy veřejných halových závodů Pro potřeby oddílů, klubů a funkcionářů Libereckého

Více

PRAŽSKÉ MEMORIÁLY 3. MÍTINK PRO 3. KOLO ČESKÁ SPOŘITELNA ATLETICKÉ EXTRALIGY MUŽŮ A ŽEN

PRAŽSKÉ MEMORIÁLY 3. MÍTINK PRO 3. KOLO ČESKÁ SPOŘITELNA ATLETICKÉ EXTRALIGY MUŽŮ A ŽEN ASK SLAVIA PRAHA pořádá PRAŽSKÉ MEMORIÁLY 3. MÍTINK PRO 3. KOLO ČESKÁ SPOŘITELNA ATLETICKÉ EXTRALIGY MUŽŮ A ŽEN Praha, atletický stadion SK Slavia ve Vršovicích Čtvrtek 21. června 2012 Vedoucí činovníci

Více

ASK Slavia Praha. pořádá PRAŽSKÉ MEMORIÁLY. Praha, atletický stadion SK Slavia Praha ve Vršovicích

ASK Slavia Praha. pořádá PRAŽSKÉ MEMORIÁLY. Praha, atletický stadion SK Slavia Praha ve Vršovicích ASK Slavia Praha pořádá PRAŽSKÉ MEMORIÁLY Praha, atletický stadion SK Slavia Praha ve Vršovicích Neděle 26. června 2016 Vedoucí činovníci Ředitel závodů Technický ředitel Hlavní rozhodčí Ing. Josef Šrámek

Více

A T L E T I C K É S O U T Ě Ž E

A T L E T I C K É S O U T Ě Ž E Č E S K Ý A T L E T I C K Ý S V A Z A T L E T I C K É S O U T Ě Ž E 2 0 1 8 (I. díl) DR. LIBOR VARHANÍK předseda ČAS ING. ONDŘEJ VEVERKA předseda soutěžní komise ČAS Obsah Strana Termínová listina 3 Rozpisy

Více

Ústecký krajský atletický svaz HALOVÉ SOUTĚŽE

Ústecký krajský atletický svaz HALOVÉ SOUTĚŽE Ústecký krajský atletický svaz HALOVÉ SOUTĚŽE 2003 TERMÍNOVÁ LISTINA ÚKAS 2003 Leden 4. Novoroční skoky Brno 8. 1.jablonecká středa Jablonec 10. Beskydská laťka Třinec 11.-12. KP LKAS ve vícebojích dospělých,

Více

Pořadatel Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický oddíl Policejního sportovního klubu Olymp Praha, z.s.

Pořadatel Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický oddíl Policejního sportovního klubu Olymp Praha, z.s. MISTROVSTVÍ ČR MUŽŮ A ŽEN V HALOVÉ ATLETICE 2017 Pořadatel Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický oddíl Policejního sportovního klubu Olymp Praha, z.s. Datum Sobota 25. a neděle 26. února 2017. Místo

Více

A T L E T I C K É S O U T Ě Ž E

A T L E T I C K É S O U T Ě Ž E Č E S K Ý A T L E T I C K Ý S V A Z A T L E T I C K É S O U T Ě Ž E 2 0 1 6 (I. díl) DR. LIBOR VARHANÍK předseda ČAS DUŠAN MOLITORIS předseda soutěžní komise ČAS Obsah Strana Termínová listina 3 Rozpisy

Více

P R O P O Z I C E MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JUNIORŮ, JUNIOREK, DOROSTENCŮ A DOROSTENEK V HALE

P R O P O Z I C E MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JUNIORŮ, JUNIOREK, DOROSTENCŮ A DOROSTENEK V HALE P R O P O Z I C E MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JUNIORŮ, JUNIOREK, DOROSTENCŮ A DOROSTENEK V HALE Pořadatel Z pověření ČAS technicky zajišťuje Atletický klub SSK Vítkovice, z.s. Datum Sobota 24. února od

Více

A T L E T I C K É S O U T Ě Ž E 2 0 1 4

A T L E T I C K É S O U T Ě Ž E 2 0 1 4 Č E S K Ý A T L E T I C K Ý S V A Z A T L E T I C K É S O U T Ě Ž E 2 0 1 4 (I. díl) DR. LIBOR VARHANÍK předseda ČAS DUŠAN MOLITORIS předseda soutěžní komise ČAS Obsah Strana Termínová listina 3 Rozpisy

Více

A T L E T I C K É S O U T Ě Ž E

A T L E T I C K É S O U T Ě Ž E Č E S K Ý A T L E T I C K Ý S V A Z A T L E T I C K É S O U T Ě Ž E 2 0 1 7 (I. díl) DR. LIBOR VARHANÍK předseda ČAS DUŠAN MOLITORIS předseda soutěžní komise ČAS Obsah Strana Termínová listina 3 Rozpisy

Více

Propozice - MČR mužů a žen na dráze 2015

Propozice - MČR mužů a žen na dráze 2015 Propozice - MČR mužů a žen na dráze 2015 Pořadatel Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub AK ŠKODA Plzeň. Datum Sobota 27. června a neděle 28. června 2015. Místo Plzeň - atletický stadion města

Více

Přebor Prahy mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek

Přebor Prahy mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek Přebor Prahy mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek Pořadatel Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl PSK Olymp Praha z.s. Datum 2.2.2019-3.2.2019 Místo Praha - Stromovka

Více

A T L E T I C K É S O U T Ě Ž E 2 0 1 3

A T L E T I C K É S O U T Ě Ž E 2 0 1 3 Č E S K Ý A T L E T I C K Ý S V A Z A T L E T I C K É S O U T Ě Ž E 2 0 1 3 (I. díl) DR. LIBOR VARHANÍK předseda ČAS DUŠAN MOLITORIS předseda soutěžní komise ČAS Obsah Strana Termínová listina 3 Rozpisy

Více

Mistrovství ČR mužů a žen do 22 let na dráze

Mistrovství ČR mužů a žen do 22 let na dráze Mistrovství ČR mužů a žen do 22 let na dráze Pořadatel Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SSK Vítkovice z.s. Datum 1.9.2018-2.9.2018 Místo Ostrava Vedoucí činovníci Vedoucí projektu

Více

P R O P O Z I C E MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JUNIORŮ,JUNIOREK, DOROSTENCŮ A DOROSTENEK V HALE

P R O P O Z I C E MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JUNIORŮ,JUNIOREK, DOROSTENCŮ A DOROSTENEK V HALE P R O P O Z I C E MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JUNIORŮ,JUNIOREK, DOROSTENCŮ A DOROSTENEK V HALE Pořadatel: Z pověření ČAS technicky zajišťuje Atletický klub SSK Vítkovice. Datum: Sobota 18. a neděle 19.

Více

srpna 2016, Kladno - Městský stadion Sletiště

srpna 2016, Kladno - Městský stadion Sletiště OFICIÁLNÍ PROPOZICE PRO MISTROVSTVÍ ČR V ATLETICE MUŽŮ A ŽEN DO 22 LET 27. 28. srpna 2016, Kladno - Městský stadion Sletiště MISTROVSTVÍ ČR MUŽŮ A ŽEN DO 22 LET NA DRÁZE Pořadatel Z pověření ČAS technicky

Více

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY DRUŽSTEV DOROSTENCŮ A DOROSTENEK

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY DRUŽSTEV DOROSTENCŮ A DOROSTENEK ASK SLAVIA PRAHA pořádá z pověření soutěžní komise Českého atletického svazu MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY DRUŽSTEV DOROSTENCŮ A DOROSTENEK Praha, atletický stadion SK Slavia Praha ve Vršovicích Sobota 27.

Více

Mistrovství ČR veteránů v atletice - 47. ročník

Mistrovství ČR veteránů v atletice - 47. ročník Mistrovství ČR veteránů v atletice - 47. ročník Pořadatel: z pověření SV ČAS zajišťuje Atletický klub Olomouc Místo: Sportovní areál TJ Lokomotiva, 17. listopadu 3 Olomouc Datum: sobota 15. června 2013

Více

Propozice - Mistrovství České republiky družstev mužů a žen v atletice

Propozice - Mistrovství České republiky družstev mužů a žen v atletice Propozice - Mistrovství České republiky družstev mužů a žen v atletice Pořadatel Z pověření ČAS zajišťuje oddíl atletiky T.J. Sokol Kolín-atletika Datum Neděle 7. září 2014 Místo Atletický stadion Mirka

Více

A T L E T I C K É S O U T Ě Ž E

A T L E T I C K É S O U T Ě Ž E Č E S K Ý A T L E T I C K Ý S V A Z A T L E T I C K É S O U T Ě Ž E 2 0 1 9 (I. díl) LIBOR VARHANÍK předseda ČAS ONDŘEJ VEVERKA předseda soutěžní komise ČAS Obsah Strana Termínová listina 3 Rozpisy mistrovství

Více

A T L E T I C K É S O U T Ě Ž E

A T L E T I C K É S O U T Ě Ž E Č E S K Ý A T L E T I C K Ý S V A Z A T L E T I C K É S O U T Ě Ž E 2 0 0 9 (I. díl) ING. KAREL PILNÝ předseda ČAS DR. LADISLAV KŇÁKAL předseda soutěžní komise ČAS Obsah Strana Termínová listina 3 Rozpisy

Více

MEZIKRAJOVÉ UTKÁNÍ DRUŽSTEV STARŠÍCH ŽÁKŮ A STARŠÍCH ŽÁKYŇ

MEZIKRAJOVÉ UTKÁNÍ DRUŽSTEV STARŠÍCH ŽÁKŮ A STARŠÍCH ŽÁKYŇ MEZIKRAJOVÉ UTKÁNÍ DRUŽSTEV STARŠÍCH ŽÁKŮ A STARŠÍCH ŽÁKYŇ V HALE O. JANDERY V PRAZE STROMOVCE 9. PROSINCE 2017 Rozpis závodu Pořadatel: Místo: z pověření ČAS pořádá atletický oddíl PSK Olymp Praha areál

Více

A T L E T I C K É S O U T Ě Ž E

A T L E T I C K É S O U T Ě Ž E Č E S K Ý A T L E T I C K Ý S V A Z A T L E T I C K É S O U T Ě Ž E 2 0 1 2 (I. díl) DR. LIBOR VARHANÍK předseda ČAS DUŠAN MOLITORIS předseda soutěžní komise ČAS Obsah Strana Termínová listina 3 Rozpisy

Více

MISTROVSTVÍ ČR DRUŽSTEV MUŽŮ A ŽEN UHERSKÉ HRADIŠTĚ SRPNA. 25. srpna - Kladivo M a Ž od 17:30 hod. 26. srpna - Celodenní program od 10:30 hod.

MISTROVSTVÍ ČR DRUŽSTEV MUŽŮ A ŽEN UHERSKÉ HRADIŠTĚ SRPNA. 25. srpna - Kladivo M a Ž od 17:30 hod. 26. srpna - Celodenní program od 10:30 hod. MISTROVSTVÍ ČR DRUŽSTEV MUŽŮ A ŽEN 25. 26. SRPNA 2018 25. srpna - Kladivo M a Ž od 17:30 hod. 26. srpna - Celodenní program od 10:30 hod. Generální partner Oficiální partneři Oficiální dodavatelé Místní

Více

Ústecký krajský atletický svaz. Halové soutěže Vydala STK ÚKAS

Ústecký krajský atletický svaz. Halové soutěže Vydala STK ÚKAS Ústecký krajský atletický svaz Halové soutěže 2004 Vydala STK ÚKAS HALOVÁ TERMÍNOVÁ LISTINA ÚKAS 2004 Verze ze 4. 12. 2003 Leden 7. st Veřejné závody žactva Stromovka 13. út Veřejné závody Stromovka 17.

Více

KONTINENTÁLNÍ POHÁR NANEČISTO

KONTINENTÁLNÍ POHÁR NANEČISTO KONTINENTÁLNÍ POHÁR NANEČISTO Pořadatel Český atletický svaz ve spolupráci s SSK Vítkovice Termín 6. června 2018 Místo Městský stadion Ostrava Vítkovice Ředitel závodu Technický ředitel Hlavní rozhodčí

Více

Pražský atletický svaz PRAŽSKÉ ATLETICKÉ SOUTĚŽE 2012

Pražský atletický svaz PRAŽSKÉ ATLETICKÉ SOUTĚŽE 2012 Pražský atletický svaz 140 00 Praha 4, Pod Děkankou 82 PRAŽSKÉ ATLETICKÉ SOUTĚŽE 2012 I. ČÁST Obsah strana Pražská termínová listina 2 Všeobecná ustanovení pražských soutěží 3 Přebor Prahy mužů, žen, juniorů,

Více

Ústecký krajský atletický svaz. Halové soutěže Vydala STK ÚKAS

Ústecký krajský atletický svaz. Halové soutěže Vydala STK ÚKAS Ústecký krajský atletický svaz Halové soutěže 2006 Vydala STK ÚKAS Leden 2 Halová termínová listina ÚKAS 2006 4. Veřejné závody žactva Praha-Stromovka 10. Veřejné závody PAS Praha-Stromovka 14.-15. Pražské

Více

Pražský atletický svaz Zátopkova 100/2, Praha 6 PRAŽSKÉ ATLETICKÉ SOUTĚŽE 2019 I. ČÁST

Pražský atletický svaz Zátopkova 100/2, Praha 6 PRAŽSKÉ ATLETICKÉ SOUTĚŽE 2019 I. ČÁST Pražský atletický svaz Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 PRAŽSKÉ ATLETICKÉ SOUTĚŽE 2019 I. ČÁST 1 Obsah Pražská halová termínová listina 3 Všeobecná ustanovení pro pražské halové soutěže 4 Halový přebor

Více

CZECH INDOOR GALA 2018

CZECH INDOOR GALA 2018 CZECH INDOOR GALA 2018 XIV. ROČNÍK OSTRAVSKÉ LAŤKY Pořadatel Z pověření ČAS technicky zajišťuje Atletický klub SSK Vítkovice. Datum Čtvrtek 25. ledna 2018 od 14,30 hod. Místo Atletická hala Ostrava (vedle

Více

Propozice - 48. Mistrovství České republiky veteránů pro rok 2014 konané pod záštitou primátora města Děčín Františka Pelanta

Propozice - 48. Mistrovství České republiky veteránů pro rok 2014 konané pod záštitou primátora města Děčín Františka Pelanta Propozice - 48. Mistrovství České republiky veteránů pro rok 2014 konané pod záštitou primátora města Děčín Františka Pelanta Pořadatel: Místo: Z pověření Sdružení veteránů ČAS zajišťuje ASK Děčín Atletický

Více

Ústecký krajský atletický svaz. Halové soutěže. Vydala STK ÚKAS

Ústecký krajský atletický svaz. Halové soutěže. Vydala STK ÚKAS Ústecký krajský atletický svaz Halové soutěže 2016 Vydala STK ÚKAS ROZPISY HALOVÝCH PŘEBORŮ ÚSTECKÉHO KRAJE SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Základní ustanovení a) závodí se podle Pravidel atletiky 2014 a ustanovení

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ. Číslo předpisu 5/2014 Účinnost od 1. ledna 2015

SBÍRKA PŘEDPISŮ. Číslo předpisu 5/2014 Účinnost od 1. ledna 2015 SBÍRKA PŘEDPISŮ Č E S K Ý A T L E T I C K Ý S V A Z Číslo předpisu 5/2014 Účinnost od 1. ledna 2015 Předseda organizační komise ČAS vyhlašuje úplné znění směrnice ČAS č. 8/2009, o registrovaných sportovcích,

Více

MEZISTÁTNÍ UTKÁNÍ DOROSTU A DOROSTENEK V ATLETICE CZK SVK HUN SLO TEAM MANUAL MEZISTÁTNÍ UTKÁNÍ DOROSTENCŮ A DOROSTENEK V ATLETICE CZE SVK HUN SLO

MEZISTÁTNÍ UTKÁNÍ DOROSTU A DOROSTENEK V ATLETICE CZK SVK HUN SLO TEAM MANUAL MEZISTÁTNÍ UTKÁNÍ DOROSTENCŮ A DOROSTENEK V ATLETICE CZE SVK HUN SLO TEAM MANUAL MEZISTÁTNÍ UTKÁNÍ DOROSTENCŮ A DOROSTENEK V ATLETICE CZE SVK HUN SLO 11.6.2016 Stadion VUT Pod Palackého vrchem Brno Česká republika Mezistátní utkání dorostenců a dorostenek: Česká republika

Více

ASK Slavia Praha pořádá z pověření Českého atletického svazu, s podporou Hlavního města Prahy a Městské části Praha 10

ASK Slavia Praha pořádá z pověření Českého atletického svazu, s podporou Hlavního města Prahy a Městské části Praha 10 ASK Slavia Praha pořádá z pověření Českého atletického svazu, s podporou Hlavního města Prahy a Městské části Praha 10 Mistrovství České republiky mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek,

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

Všeobecná ustanovení. 1. Pořadatel Atletický klub A.C. TEPO Kladno

Všeobecná ustanovení. 1. Pořadatel Atletický klub A.C. TEPO Kladno Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel Atletický klub A.C. TEPO Kladno 2. Adresa pořadatele Sportovců 456 Kladno Rozdělov, 272 04 Ředitel soutěže: Jiří Klesnil Tel.: 603 815 534 e-mail: jiri.klesnil@volny.cz

Více

SLETOVÁ SOUTĚŽ 2018 v SG

SLETOVÁ SOUTĚŽ 2018 v SG Tělocvičná jednota SOKOL P R A H A V R Š O V I C E 101 00 Praha 10, Vršovické náměstí 2/111 oddíl sportovní gymnastiky z pověření České obce sokolské a České gymnastické federace SLETOVÁ SOUTĚŽ 2018 v

Více

TJ START BĚLÁ n.r. ve spolupráci s městem BĚLÁ nad Radbuzou. pořádají. XVII. ročník veřejného běžeckého závodu BĚLSKÁ PĚTKA

TJ START BĚLÁ n.r. ve spolupráci s městem BĚLÁ nad Radbuzou. pořádají. XVII. ročník veřejného běžeckého závodu BĚLSKÁ PĚTKA TJ START BĚLÁ n.r. ve spolupráci s městem BĚLÁ nad Radbuzou pořádají XVII. ročník veřejného běžeckého závodu BĚLSKÁ PĚTKA Bělá nad Radbuzou - fotbalové hřiště sobota 11. dubna 2015 od 14 00 hod. Název

Více

Pražský atletický svaz Zátopkova 2/100, Praha 6 PRAŽSKÉ ATLETICKÉ SOUTĚŽE 2013

Pražský atletický svaz Zátopkova 2/100, Praha 6 PRAŽSKÉ ATLETICKÉ SOUTĚŽE 2013 Pražský atletický svaz Zátopkova 2/100, 160 17 Praha 6 PRAŽSKÉ ATLETICKÉ SOUTĚŽE 2013 I. ČÁST Obsah strana Pražská termínová listina 2 Všeobecná ustanovení pražských soutěží 3 Přebor Prahy mužů, žen, juniorů,

Více

TERMÍNOVKA 2017 Atletického klubu AHA Vyškov, z. s.

TERMÍNOVKA 2017 Atletického klubu AHA Vyškov, z. s. Ú N O R LEDEN Měsíc Datum Pořádáme Akce mimo Vyškov 2.1.2017 Župní přebor ve skoku o tyči - Opava 14. až Mistrovství MaS ve vícebojích a v chůzi (Ostrava Vítkovice) 15.1.2017 17.1.2017 Athletics Indoor

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ JIHOMORAVSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ OLOMOUCKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ JIHOMORAVSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ OLOMOUCKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ JIHOMORAVSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ OLOMOUCKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ HALOVÉ SOUTĚŽE 2008 TERMÍNOVÁ LISTINA 2008 Prosinec 2007 12. Závody

Více

Mistrovství České republiky staršího žactva v běhu na lyžích s mezinárodní účastí pro rok Vysoké nad Jizerou února 2018.

Mistrovství České republiky staršího žactva v běhu na lyžích s mezinárodní účastí pro rok Vysoké nad Jizerou února 2018. Mistrovství České republiky staršího žactva v běhu na lyžích s mezinárodní účastí pro rok 2018 Vysoké nad Jizerou 15. 18. února 2018 Propozice 1 PROPOZICE Mistrovství České republiky staršího žactva v

Více

MASTERS EUROPA LOVOSICE 2018

MASTERS EUROPA LOVOSICE 2018 MASTERS EUROPA LOVOSICE 2018 27. - 29. 7. 2018 Lovosice Pořadatel Technicky zajišťuje atletický klub ASK Lovosice a Město Lovosice. Místo Lovosice - atletický stadion ěsta Lovosice, U stadionu 1022, 410

Více

Pražský atletický svaz Zátopkova 100/2, Praha 6 PRAŽSKÉ ATLETICKÉ SOUTĚŽE 2016

Pražský atletický svaz Zátopkova 100/2, Praha 6 PRAŽSKÉ ATLETICKÉ SOUTĚŽE 2016 Pražský atletický svaz Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 PRAŽSKÉ ATLETICKÉ SOUTĚŽE 2016 I. ČÁST Obsah strana Pražská termínová listina 2 Všeobecná ustanovení pražských soutěží 3 Přebor Prahy mužů, žen, juniorů,

Více

DRUŽSTVA DOSPĚLÝCH Muži A I. liga skupina B řídící pracovník Karel Šebelka. Ženy A I. liga skupina B řídící pracovník Petr Šindelář

DRUŽSTVA DOSPĚLÝCH Muži A I. liga skupina B řídící pracovník Karel Šebelka. Ženy A I. liga skupina B řídící pracovník Petr Šindelář DRUŽSTVA DOSPĚLÝCH Muži A I. liga skupina B řídící pracovník Karel Šebelka vedoucí družstva: Jan Cikán 1. kolo 16. května Liberec Sokol Hradec Králové 2. kolo 30. května Nové Město nad Metují 3. kolo 13.

Více

TJ Jiskra Otrokovice oddíl atletiky. MEZINÁRODNÍ ATLETICKÝ MÍTINK MLÁDEŽE A DOSPěLÝCH OTROKOVICE 2012

TJ Jiskra Otrokovice oddíl atletiky. MEZINÁRODNÍ ATLETICKÝ MÍTINK MLÁDEŽE A DOSPěLÝCH OTROKOVICE 2012 TJ Jiskra Otrokovice oddíl atletiky MEZINÁRODNÍ ATLETICKÝ MÍTINK MLÁDEŽE A DOSPěLÝCH OTROKOVICE 2012 výška - sprint - překážky - dálka trojskok koule trojboj propozice čtvrtek 1. března 2012 Městská sportovní

Více

Sportovní klub Přerov 1908, z.s. - oddíl atletiky. pořádá P Ř E R O V S K É H O P Ě T I B O J E

Sportovní klub Přerov 1908, z.s. - oddíl atletiky. pořádá P Ř E R O V S K É H O P Ě T I B O J E Sportovní klub Přerov 1908, z.s. - oddíl atletiky pořádá 30.ročník P Ř E R O V S K É H O P Ě T I B O J E P Ř E R O V - 1. května 2019 Datum a místo: Hlavní soutěž: Přihlášky: Startovné: Závodní kancelář:

Více

Pražský atletický svaz PRAŽSKÉ SOUTĚŽE ZIMA-JARO

Pražský atletický svaz PRAŽSKÉ SOUTĚŽE ZIMA-JARO Pražský atletický svaz PRAŽSKÉ SOUTĚŽE ZIMA-JARO 2009/2010 Obsah strana Termínová listina 3 Základní informační přehled 4 A. Přebory Prahy jednotlivců 5 B. Přebor Prahy žactva 7 C. Veřejné závody žactva

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ JIHOMORAVSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ OLOMOUCKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ JIHOMORAVSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ OLOMOUCKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ JIHOMORAVSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ OLOMOUCKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ HALOVÉ SOUTĚŽE 2016 Leden NÁVRH HLAVNÍCH TERMÍNŮ ROKU 2016 HALA

Více

TJ Jiskra Otrokovice oddíl atletiky OBALY MORAVA MEZINÁRODNÍ ATLETICKÝ MÍTINK MLÁDEŽE A DOSPĚLÝCH OTROKOVICE 2013

TJ Jiskra Otrokovice oddíl atletiky OBALY MORAVA MEZINÁRODNÍ ATLETICKÝ MÍTINK MLÁDEŽE A DOSPĚLÝCH OTROKOVICE 2013 TJ Jiskra Otrokovice oddíl atletiky OBALY MORAVA MEZINÁRODNÍ ATLETICKÝ MÍTINK MLÁDEŽE A DOSPĚLÝCH OTROKOVICE 2013 výška - sprint - překážky - dálka trojskok koule trojboj propozice čtvrtek 7. března 2013

Více

JIHOČESKÉ SPRINTY VÁNOČNÍ ROŽUMBERSKÁ PLOUTEV PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI

JIHOČESKÉ SPRINTY VÁNOČNÍ ROŽUMBERSKÁ PLOUTEV PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI JIHOČESKÉ SPRINTY VÁNOČNÍ ROŽUMBERSKÁ PLOUTEV PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI 2015 kategorie B, C, D, E Místo konání: Plavecký stadion Datum konání: Pořadatel: klub sportovních potápěčů Sponzoři: Organizační výbor:

Více

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Atletická 100/2 p. o. box 40 tel./fax 257 210 811, e-mail: cgf@cstv.

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Atletická 100/2 p. o. box 40 tel./fax 257 210 811, e-mail: cgf@cstv. Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Atletická 100/2 p. o. box 40 tel./fax 257 210 811, e-mail: cgf@cstv.cz vedoucí sekretář: Marie Kalašová R O Z P I S M i s t r o v s t v í

Více

SVČ ATLAS A BIOS PŘEROV

SVČ ATLAS A BIOS PŘEROV SVČ ATLAS A BIOS PŘEROV Asociace školních sportovních klubů České republiky GYMNÁZIUM JANA BLAHOSLAVA a STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA PŘEROV SK PŘEROV ODDÍL ATLETIKY PROPOZICE Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou

Více

Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, tel.: 242 429 260, e-mail: cgf@gymfed.cz R O Z P I S. ve sportovní gymnastice. kadetů a kadetek

Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, tel.: 242 429 260, e-mail: cgf@gymfed.cz R O Z P I S. ve sportovní gymnastice. kadetů a kadetek Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, tel.: 242 429 260, e-mail: cgf@gymfed.cz R O Z P I S MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY juniorů, juniorek, mužů a žen ve sportovní

Více

JIHOČESKÉ SPRINTY VÁNOČNÍ ROŢMBERSKÁ PLOUTEV PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI kategorie B, C, D, E. Plavecký stadion Český Krumlov

JIHOČESKÉ SPRINTY VÁNOČNÍ ROŢMBERSKÁ PLOUTEV PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI kategorie B, C, D, E. Plavecký stadion Český Krumlov JIHOČESKÉ SPRINTY VÁNOČNÍ ROŢMBERSKÁ PLOUTEV PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI 2011 kategorie B, C, D, E Místo konání: Plavecký stadion Český Krumlov Datum konání: 17. 12. 2011 Pořadatel: klub sportovních potápěčů NEPTUN

Více

TERMÍNOVKA 2018 Atletického klubu AHA Vyškov, z. s.

TERMÍNOVKA 2018 Atletického klubu AHA Vyškov, z. s. ZEN Ú N O R L E D E N Měsíc Datum Pořádáme Akce mimo Vyškov neděle 7. 1. Zahajovací závody J, D, M, Ž (Ostrava) 13. až 14.1. Mistrovství MaS ve vícebojích a v chůzi (Ostrava Vítkovice) 20., 21. 1. Krajské

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

CZECH ATHLETIC FESTIVAL. MEZINÁRODNÍ ATLETICKÝ MÍTINK BRNO 2008 Velká cena Brna v trojskoku 2. ročník

CZECH ATHLETIC FESTIVAL. MEZINÁRODNÍ ATLETICKÝ MÍTINK BRNO 2008 Velká cena Brna v trojskoku 2. ročník CZECH ATHLETIC FESTIVAL MEZINÁRODNÍ ATLETICKÝ MÍTINK BRNO 2008 Velká cena Brna v trojskoku 2. ročník 2. ročník mezinárodního atletického mítinku pro 300 sportovců do 15 let, 17 let, 19 let, 22 let a dospělé

Více

TJ START BĚLÁ n. R. ve spolupráci s městem BĚLÁ nad Radbuzou za podpory ČESKÉ UNIE SPORTU. pořádají. XX. ročník veřejného běžeckého závodu

TJ START BĚLÁ n. R. ve spolupráci s městem BĚLÁ nad Radbuzou za podpory ČESKÉ UNIE SPORTU. pořádají. XX. ročník veřejného běžeckého závodu TJ START BĚLÁ n. R. ve spolupráci s městem BĚLÁ nad Radbuzou za podpory ČESKÉ UNIE SPORTU pořádají XX. ročník veřejného běžeckého závodu BĚLSKÁ PĚTKA Bělá nad Radbuzou - fotbalové hřiště sobota 14. dubna

Více

PROPOZICE. Český pohár v běhu na lyžích dospělých a dorostu s mezinárodní účastí ledna Horní Mísečky

PROPOZICE. Český pohár v běhu na lyžích dospělých a dorostu s mezinárodní účastí ledna Horní Mísečky PROPOZICE Český pohár v běhu na lyžích dospělých a dorostu s mezinárodní účastí 4. 6. ledna Horní Mísečky 1 2 Český pohár v běhu na lyžích dospělých a dorostu s mezinárodní účastí. Propozice upravené dne

Více

Přihlášky : ON-LINE na www.zlaty-tyden.cz a www.marathonplzen.cz E-mailem na sroubek@marathonplzen.cz

Přihlášky : ON-LINE na www.zlaty-tyden.cz a www.marathonplzen.cz E-mailem na sroubek@marathonplzen.cz ZÁTOPKŮV ZLATÝ TÝDEN Pořadatel : SC MARATHON PLZEŇ ROZPIS závodu Datum a místo : pondělí 27.července 2015, Praha - Stromovka Činovníci závodu : Ředitel a manažer Hlavní rozhodčí Ing.Vlastimil Šroubek Karel

Více

MEMORIÁL MUDR. JOSEFA PODMOLÍKA V ½ MARATONU MARATON A PŮL

MEMORIÁL MUDR. JOSEFA PODMOLÍKA V ½ MARATONU MARATON A PŮL ODDÍL ATLETIKY TJ JISKRA OTROKOVICE pořádá POD ZÁŠTITOU STAROSTY MĚSTA OTROKOVICE MGR. JAROSLAVA BUDKA MEMORIÁL MUDR. JOSEFA PODMOLÍKA V ½ MARATONU ŠTAFETOVÝ ½ MARATON INSTITUCÍ, FIREM, RODIN, PŘÁTEL ½

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE ATLETICKÝ ČTYŘBOJ ZÁKLADNÍCH ŠKOL Kolín, 11. října 2017

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE ATLETICKÝ ČTYŘBOJ ZÁKLADNÍCH ŠKOL Kolín, 11. října 2017 PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE ATLETICKÝ ČTYŘBOJ ZÁKLADNÍCH ŠKOL Kolín, 11. října 2017 A. Všeobecná ustanovení 1. Adresa sportovní kanceláře: OR AŠSK Kolín, Kojice 21, 53312 Chvaletice Antonín Morávek

Více

Propozice. Mistrovství České republiky AVZO TSČ ČR 16. srpna 2014

Propozice. Mistrovství České republiky AVZO TSČ ČR 16. srpna 2014 Propozice Mistrovství České republiky AVZO TSČ ČR 16. srpna 2014 LIBOVOLNÁ PISTOLE LP 60 SPORTOVNÍ PISTOLE SP 30+30 Pořadatel: Rada střelectví AVZO TSČ ČR z.s. Pořádající organizace: PS AVZO Semily Místo

Více

160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2 p.o. box 40, tel./fax 242 429 260 e-mail: cgf@gymfed.cz R O Z P I S

160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2 p.o. box 40, tel./fax 242 429 260 e-mail: cgf@gymfed.cz R O Z P I S Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2 p.o. box 40, tel./fax 242 429 260 e-mail: cgf@gymfed.cz R O Z P I S M i s t r o v s t v í Č e s k é r e p u b l i k y jednotlivců

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ JIHOMORAVSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ OLOMOUCKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ JIHOMORAVSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ OLOMOUCKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ JIHOMORAVSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ OLOMOUCKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ HALOVÉ SOUTĚŽE 2015 Leden HALA 3. Župní přebor ve skoku o tyči

Více

SK JISKRA DOMAŽLICE ODDÍL PLAVÁNÍ

SK JISKRA DOMAŽLICE ODDÍL PLAVÁNÍ SK JISKRA DOMAŽLICE ODDÍL PLAVÁNÍ pořádá dne 30. září 2017 XXIX. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE VELKÁ CENA CHODSKA v plavání žactva, dorostu a seniorů pod záštitou starosty města Domažlice Hlavní závod: 100

Více

ROZPIS GRAND PRIX MĚSTA BRUNTÁLU V PLAVECKÉM PĚTIBOJI 2018

ROZPIS GRAND PRIX MĚSTA BRUNTÁLU V PLAVECKÉM PĚTIBOJI 2018 I. Všeobecná ustanovení ROZPIS GRAND PRIX MĚSTA BRUNTÁLU V PLAVECKÉM PĚTIBOJI 2018 1. Pořadatel: Plavecký klub Slavoj Bruntál, z.s. 2. Místo konání: Wellness centrum Bruntál (Dukelská 4), 25 m, 6 oddělených

Více

CELOSTÁTNÍ VYPSÁNÍ ERGOREGAT

CELOSTÁTNÍ VYPSÁNÍ ERGOREGAT CELOSTÁTNÍ VYPSÁNÍ ERGOREGAT 2006 07 Praha, březen 2006 Přehled akcí Listopad 2006 25. I. kolo Poháru ČR 2006-07 - Brno Tech.pořadatel: LS Brno Přihlášky do 13.11.06 na sekretariát ČVS, veslo@telecom.cz

Více

ROZPIS PRO ROK 2011. a v rámci vzpomínkových oslav 72. výročí 17. listopadu 1939 a 22. výročí 17. listopadu 1989. pořádá

ROZPIS PRO ROK 2011. a v rámci vzpomínkových oslav 72. výročí 17. listopadu 1939 a 22. výročí 17. listopadu 1989. pořádá ROZPIS 58. ROČNÍKU BĚHU 17. LISTOPADU a 48. ROČNÍKU AKADEMICKÉHO MISTROVSTVÍ ČR V PŘESPOLNÍM BĚHU PRO ROK 2011 a v rámci vzpomínkových oslav 72. výročí 17. listopadu 1939 a 22. výročí 17. listopadu 1989

Více

Sportovně technické dokumenty Krajských svazů ČSPS Plzeňský a Karlovarský kraj

Sportovně technické dokumenty Krajských svazů ČSPS Plzeňský a Karlovarský kraj Sportovně technické dokumenty Krajských svazů ČSPS Plzeňský a Karlovarský kraj 2019 Obsah: 1) termínová listina 2) Mistrovství ČR družstev 1. kolo 3) Západočeský pohár 4) krajské přebory žactva a dorostu

Více

Vlastimil Šroubek ml. Jiří Koleš Přihlášky : ON-LINE na a em na

Vlastimil Šroubek ml. Jiří Koleš Přihlášky : ON-LINE na   a    em na ZÁTOPKŮV ZLATÝ TÝDEN Pořadatel : SC MARATHON PLZEŇ ROZPIS závodu Datum a místo : neděle 27.července 2014, Praha - Stromovka Činovníci závodu : Ředitel a manažer Sekretář Hlavní rozhodčí Ing.Vlastimil Šroubek

Více

ROZPIS ZÁVODU ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH STARŠÍHO ŽACTVA 31. 1. - 1. 2. 2014 RÝMAŘOV

ROZPIS ZÁVODU ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH STARŠÍHO ŽACTVA 31. 1. - 1. 2. 2014 RÝMAŘOV ROZPIS ZÁVODU ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH STARŠÍHO ŽACTVA 31. 1. - 1. 2. 2014 RÝMAŘOV Mě sto Rý mařov Š OPÍK reklama & propagace ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH STARŠÍHO ŽACTVA Datum: 31. 1. 1. 2. 2015

Více

PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY STARŠÍHO ŽACTVA V BĚHU NA LYŽÍCH S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY STARŠÍHO ŽACTVA V BĚHU NA LYŽÍCH S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY STARŠÍHO ŽACTVA V BĚHU NA LYŽÍCH S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ 2013 15. - 17. února Běžecký areál PUSTEVNY 1 2 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY STARŠÍHO ŽACTVA V BĚHU NA LYŽÍCH

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ JIHOMORAVSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ OLOMOUCKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ JIHOMORAVSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ OLOMOUCKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ JIHOMORAVSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ OLOMOUCKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ HALOVÉ SOUTĚŽE 2013 HALOVÁ TERMÍNOVÁ LISTINA 2013 14.12. Vánoční

Více