ČKA / ČKAIT Standard profesních výkonů a souvisejících činností

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČKA / ČKAIT Standard profesních výkonů a souvisejících činností"

Transkript

1 VF5 DPS VF 6 SPD VF 7 AD SPS Pasport DOS Příprava zakázky Dokumentace návrhu /studie Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění zařízení Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení pro ohlášení Projektová dokumentace pro provádění Soupis prací a dodávek Autorský dozor při realizaci Skutečné provedení Zjednodušená dokumentace Dokumentace pro odstranění účel / funkce projektové fáze / dokumentace účel / funkce projektové fáze / dokumentace účel / funkce projektové fáze / dokumentace účel / funkce projektové fáze / dokumentace účel / funkce projektové fáze / dokumentace účel / funkce projektové fáze / dokumentace účel / funkce projektové fáze / dokumentace účel / funkce projektové fáze / dokumentace Příprava zpracovatele PD, provádí se vždy při změně zpracovatele příslušné fáze PD Architektonický a urbanistický návrh, specifikace parametrů, zadání pro další stupeň PD Dokumentace pro územní řízení, zadání pro další stupeň PD Dokumentace pro stavební řízení, zadání pro další stupeň PD Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a zadání (může sloužit také pro provedení Spolupráce autora projektové dokumentace při výběru zhotovitele Spolupráce autora projektové dokumentace při realizaci Dokumentace skutečného provedení, v části A - D povinná dokumentace v rozsahu podle zákona ) - v části E - H je dokumentace nad rámec standardního honoráře ZAJIŠŤUJE ZPRACOVATEL PD ZAJIŠŤUJE ZPRACOVATEL PD STANDARDNÍ VÝKON STANDARDNÍ VÝKON STANDARDNÍ VÝKON STANDARDNÍ VÝKON STANDARDNÍ VÝKON STANDARDNÍ VÝKON STANDARDNÍ VÝKON STANDARDNÍ VÝKON PRO ČÁST A-D Nevyžaduje se autorizace Nevyžaduje se autorizace Vyžaduje se autorizace ČKA ČKAIT Vyžaduje se autorizace ČKA ČKAIT Vyžaduje se autorizace ČKA ČKAIT Nevyžaduje se autorizace ČKA ČKAIT Vyžaduje se autorizace ČKA ČKAIT Vyžaduje se autorizace ČKA ČKAIT částí A-D dokumentace Rozsah a obsah dokumentace přípravy zakázky Rozsah a obsah dokumentace návrhu /studie Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění zařízení Rozsah a obsah projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení pro ohlášení Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění Rozsah a obsah dokumentace soupisu prací a dodávek Popis náplně činnosti autorského dozoru Rozsah a obsah dokumentace Rozsah a obsah dokumentace Rozsah a obsah dokumentace A A Průvodní zpráva A Průvodní zpráva A Průvodní zpráva A Průvodní zpráva A Průvodní zpráva A Průvodní zpráva A Průvodní zpráva A Průvodní zpráva A.1 A.1 Identifikační údaje A.1 Identifikační údaje A.1 Identifikační údaje A.1 Identifikační údaje A.1 Identifikační údaje A.1 Identifikační údaje A.1 Identifikační údaje A.1 Identifikační údaje A.1.1 A.1.1 Údaje o stavbě A.1.1 Údaje o stavbě A.1.1 Údaje o stavbě A.1.1 Údaje o stavbě A.1.1 Údaje o stavbě A.1.1 Údaje o stavbě A.1.1 Údaje o stavbě A.1 1 Údaje o stavbě a) název, a) název, a) název, a) název ; a) název a) název a) název, a) název, b) místo (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), b) místo (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), b) místo (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), b) místo (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků); b) místo (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků). b) místo (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků). b) místo (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků). b) místo (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků). c) předmět dokumentace c) předmět dokumentace c) předmět dokumentace. c) předmět projektové dokumentace. A.1.2 A.1.2 Údaje o žadateli A.1.2 Údaje o žadateli A.1.2 Údaje o stavebníkovi A.1.2 Údaje o stavebníkovi A.1.2 Údaje o stavebníkovi A.1.2 Údaje o vlastníkovi A.1.2 Údaje o vlastníkovi A.1.2 Údaje o vlastníkovi místo místo místo místo podnikání (fyzická osoba podnikající) podnikání (fyzická osoba podnikající) místo podnikání (fyzická osoba podnikající) místo podnikání (fyzická osoba podnikající) místo podnikání (fyzická osoba podnikající) místo podnikání (fyzická osoba podnikající) podnikání (fyzická osoba podnikající) podnikání (fyzická osoba podnikající) sídla (právnická osoba). sídla (právnická osoba). sídla (právnická osoba). A.1.3 A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) obchodní firma název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba); ČKAIT s vyznačeným oborem, popřípadě specializací c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené ČKA ČKAIT s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace. podnikání (fyzická osoba podnikající) obchodní firma název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba); ČKAIT s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace; c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené ČKA ČKAIT s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace. podnikání (fyzická osoba podnikající) obchodní firma název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba); ČKAIT s vyznačeným oborem, popřípadě specializací c) jména a příjmení zodpovědných projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené ČKA ČKAIT, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace. a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) obchodní firma název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba); ČKAIT s vyznačeným oborem, popřípadě specializací c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené ČKA ČKAIT s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace. a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) obchodní firma název (právnická osoba), IČ bylo-li přiděleno, adresa sídla; ČKAIT s vyznačeným oborem, popřípadě specializací c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené ČKA ČKAIT s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace. podnikání (fyzická osoba podnikající) obchodní firma název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba); podnikání (fyzická osoba podnikající) obchodní firma název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba); b) jméno a příjmení (fyzická osoba). b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) podnikání (fyzická osoba podnikající) obchodní firma název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba); b) jméno a příjmení (fyzická osoba). A.2 A.2 Seznam vstupních podkladůh A.2 Seznam vstupních podkladů A.2 Seznam vstupních podkladů A.2 Seznam vstupních podkladů A.2 Seznam vstupních podkladů A.2 Seznam vstupních podkladů A.2 Seznam vstupních podkladů A.2 Seznam vstupních podkladů a) základní informace o rozhodnutích opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena (označení stavebního úřadu/jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí opatření); a) základní informace o všech rozhodnutích opatřeních souvisejících se stavbou (označení stavebního úřadu/jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí opatření), pokud se tyto doklady nedochovaly, uvést pravděpodobný rok dokončení ; a) základní informace o všech rozhodnutích opatřeních souvisejících se stavbou (označení stavebního úřadu/jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí opatření), pokud se tyto doklady nedochovaly, uvést pravděpodobný rok dokončení ; b) základní informace o dokumentaci projektové dokumentaci, na jejímž základě byla zpracována projektová b) základní informace o dokumentaci, projektové dokumentaci jiné technické dokumentaci (identifikace, b) základní informace o dokumentaci, projektové dokumentaci jiné technické dokumentaci (identifikace, datum vydání, identifikační dokumentace pro provádění ; datum vydání, identifikační údaje o zhotoviteli dokumentace), údaje o zhotoviteli dokumentace), pokud se dochovala; pokud se dochovala; c) další podklady. c) další podklady. c) další podklady. A.3 A.3 Údaje o území A.3 Údaje o území A.3 Údaje o území A.3 Údaje o území A.3 Údaje o území A.3 Údaje o území A.3 Údaje o území A.3 Údaje o území Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.), environmentální údaje. Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.), environmentální údaje. a) rozsah řešeného území; a) rozsah řešeného území; a) rozsah řešeného území; a) rozsah řešeného území; a) rozsah řešeného území; a) údaje o území, ve kterém se odstraňovaná stavba nachází; b) dosavadní využití a zastavěnost území, (zastavěné/nezastavěné území); b) dosavadní využití a zastavěnost území, (zastavěné/nezastavěné území); b) dosavadní využití a zastavěnost území (zastavěné/nezastavěné území); b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.); b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (např. památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.); b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.), environmentální údaje; c) údaje o zvláštní ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.); c) údaje o zvláštní ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.); c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.); c) údaje o odtokových poměrech; c) údaje o odtokových poměrech; c) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů; d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, regulačními podmínkami, cíli a úkoly územního plánování; d) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním (podle katastru nemovitostí). e) dodržení podmínek obecných požadavků na výstavbu; e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování; d) údaje o odtokových poměrech; d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas; e) údaje o souladu s územním rozhodnutím veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující a územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací; d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas; e) údaje o souladu s územním rozhodnutím veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující a územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací; d) seznam sousedních pozemků nezbytných k provedení bouracích prací (podle katastru nemovitostí). f) seznam výjimek a úlevových řešení; f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území; f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území; f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území; g) seznam souvisejících a podmiňujících investic; g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů; g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů; g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů; h) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním h) seznam výjimek a úlevových řešení; h) seznam výjimek a úlevových řešení; h) seznam výjimek a úlevových řešení; i) meteorologické, klimatické a environmentální data a údaje. i) seznam souvisejících a podmiňujících investic; i) seznam souvisejících a podmiňujících investic; i) seznam souvisejících a podmiňujících investic; j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním k) meteorologické, klimatické a environmentální data a údaje. j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním A.4 A.4 Předběžná analýza území A.4 Údaje o stavbě A.4 Údaje o stavbě A.4 Údaje o stavbě A.4 Údaje o stavbě A.4 Údaje o stavbě A.4 Údaje o stavbě A.4 Údaje o stavbě a) zjištění regulačních podmínek v území a) nová stavba, změna dokončené ; a) nová stavba, změna dokončené ; a) nová stavba změna dokončené ; a) nová stavba změna dokončené ; a) účel užívání ; a) účel užívání ; a) druh a účel užívání odstraňované ; b) účel užívání ; b) účel užívání ; b) účel užívání ; b) účel užívání ; b) trvalá dočasná stavba; b) trvalá dočasná stavba; b) údaje o ochraně odstraňované podle jiných právních předpisů (např. informace o zrušení prohlášení věci za kulturní památku apod.); c) trvalá dočasná stavba; c) trvalá dočasná stavba; c) trvalá dočasná stavba; c) trvalá dočasná stavba; c) údaje o ochraně podle jiných právních předpisů c) údaje o ochraně podle jiných právních předpisů (kulturní c) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů; (např. kulturní památka apod.); památka apod.); d) údaje o zvláštní ochraně podle jiných právních d) údaje o ochraně podle jiných právních předpisů d) údaje o ochraně podle jiných právních předpisů d) údaje o ochraně podle jiných právních předpisů d) kapacity (např. zastavěná plocha, obestavěný d) kapacity (např. zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná d) stávající kapacity odstraňované (např. zastavěná plocha, předpisů (např. kulturní památka apod.); (např. kulturní památka apod.); (např. kulturní památka apod.); (např. kulturní památka apod.); prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků apod.); plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků apod.); obestavěný prostor, počet funkčních jednotek; u obsahující byty celková podlahová plocha budovy, počet a velikost zanikajících bytů, obytná a užitková plocha zanikajících bytů); e) údaje o dodržení technických požadavků na a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb; e) údaje o dodržení technických požadavků na a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb; e) údaje o dodržení technických požadavků na a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb; e) údaje o dodržení technických požadavků na a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb; e) základní bilance (např. potřeby a spotřeby médií a množství a druhy odpadů a emisí apod.). e) základní bilance (např. potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.). e) základní předpoklady pro odstranění (např. časové údaje o průběhu prací, členění na etapy, orientační náklady, předpokládaný způsob odstranění ). f) seznam výjimek a úlevových řešení; f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů; f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů; f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů; g) navrhované kapacity (např. zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků apod.); g) seznam výjimek a úlevových řešení; g) seznam výjimek a úlevových řešení; g) seznam výjimek a úlevových řešení; h) základní bilance (např. potřeby a spotřeby médií a množství a druhy odpadů a emisí apod.); h) navrhované kapacity (např. zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků apod.); h) navrhované kapacity (např. zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků apod.); h) navrhované kapacity (např. zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků apod.); A.5 i) základní předpoklady vý (např. časové údaje o realizaci, členění na etapy); i) základní bilance (např. potřeby a spotřeby médií a i) základní bilance (např. potřeby a spotřeby médií a i) základní bilance (např. potřeby a spotřeby médií a množství a druhy odpadů a emisí apod.); množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.); množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.); j) orientační náklady. j) základní předpoklady vý (např. časové údaje o realizaci, členění na etapy); j) základní předpoklady vý (např. časové údaje o realizaci, členění na etapy); j) základní předpoklady vý (např. časové údaje o realizaci, členění na etapy); k) orientační náklady. k) orientační náklady. k) orientační náklady. A.5 Předběžná analýza záměru A.5 Členění na objekty a technická a A.5 Členění na objekty a technická a A.5 Členění na objekty a technická a A.5 Členění na objekty a technická a a) účel, funkce A.5 Členění odstraňované

2 VF5 DPS VF 6 SPD VF 7 AD SPS Pasport DOS A.6 A.6 Specifikace údajů o záměru a) nová stavba, změna dokončené ; b) účel užívání ; c) trvalá dočasná stavba; d) údaje o zvláštní ochraně podle jiných právních předpisů (např. kulturní památka apod.); e) navrhované kapacity y( (např. zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků apod.); f) základní bilance (např. potřeby a spotřeby médií a množství a druhy odpadů a emisí apod.); g) základní předpoklady vý (např. časové údaje o realizaci, členění na etapy); h) orientační náklady. B B Souhrnná technická zpráva -neobsazeno B Souhrnná technická zpráva B Souhrnná technická zpráva B Souhrnná technická zpráva B Souhrnná technická zpráva B Souhrnná technická zpráva B Souhrnná technická zpráva B Souhrnná technická zpráva Příslušné body budou převzaty z projektové dokumentace pro ohlášení pro vydání stavebního povolení s provedením případných revizí a doplnění tak, aby z nich vyplývaly: a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace ; b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi; c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných bezpečnostních pásmech jiných staveb; d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště požadavků stavebníka ne provádění apod.; a) celkový popis (technický popis a jejího technického zařízení), a) celkový popis (technický popis a jejího technického zařízení), b) zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu, b) zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu, c) napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, c) napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, d) ochranná a bezpečnostní pásma, d) ochranná a bezpečnostní pásma, e) ochrana životního prostředí při výstavbě. e) vliv na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů. e) vliv na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů. B.1 B.1 Popis území B.1 Popis území B.1 Popis území B.1 Popis území a) charakteristika stavebního pozemku a) charakteristika stavebního pozemku a) charakteristika stavebního pozemku a) charakteristika zastavěného stavebního pozemku; b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (např. b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (např. b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (např. b) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, regulační podmínky území; stavebně technický průzkum, geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.); stavebně technický průzkum, geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.); stavebně technický průzkum, geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.); c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, regulační c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, regulační c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, regulační c)poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.; podmínky území; podmínky území; podmínky území; d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.; d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.; d) vliv odstranění na okolní a pozemky, ochrana okolí, vliv odstranění na odtokové poměry; e) vliv na okolní a pozemky, ochrana okolí, vliv e) vliv na okolní a pozemky, ochrana okolí, vliv e) vliv na okolní a pozemky, ochrana okolí, vliv e) zhodnocení kontaminace prostoru látkami škodlivými pro na odtokové poměry v území na odtokové poměry v území; na odtokové poměry v území; životní prostředí v případě jejich výskytu; f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin; f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin; f) požadavky na kácení dřevin; g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/ trvalé); h) územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu); i) věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice, g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé); h) územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu); i) věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice; g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé); h) územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu); i) věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice; j) meteorologické, klimatické a environmentální údaje. j) meteorologické, klimatické a environmentální údaje. j) meteorologické, klimatické a environmentální údaje. g) věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice. B.2 B.2 Celkový popis B.2 Celkový popis B.2 Celkový popis B.2 Celkový popis a) stručný popis stavebních inženýrských objektů a jejich konstrukcí, b) stručný popis technických technologických zařízení, c) výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě. B.2.1 B.2.1 Účel užívání B.2.1 Účel a užívání B.2.1 Účel a užívání a) funkční náplň, a) funkční náplň, a) funkční náplň, b) základní kapacity funkčních jednotek, b) základní kapacity funkčních jednotek, b) základní kapacity funkčních jednotek, c) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí a způsob nakládání s nimi. c) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí a způsob nakládání s nimi. c) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí a způsob nakládání s nimi. B.2.2 B.2.2 Celkové, urbanistické a architektonické řešení B.2.2 Celkové, urbanistické a architektonické řešení B.2.2 Celkové, urbanistické a architektonické řešení a) urbanismus územní regulace, kompozice prostorového a) urbanismus územní regulace, kompozice prostorového a) urbanismus územní regulace, kompozice prostorového řešení; řešení; řešení; b) architektonické řešení kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. b) architektonické řešení kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. b) architektonické řešení kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. B.2.3 B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby B.2.4 B.2.4 Bezbariérové užívání B.2.4 Bezbariérové užívání B.2.4 Bezbariérové užívání B.2.5 B.2.5 Bezpečnost při užívání B.2.5 Bezpečnost při užívání B.2.5 Bezpečnost při užívání Základní řešení staveb, popis stavebního a konstrukčního řešení Základní řešení staveb, popis stavebního a konstrukčního řešení Základní charakteristiky objektů a) stavební řešení, b) konstrukční a materiálové řešení, c) mechanická odolnost a stabilita. B.2.7 B.2.7 Technická a B.2.7 Technická a B.2.7 Technická a Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií. Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií. a) technické řešení, b) výčet technických a technologických zařízení. B.2.8 B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení a) výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných prostorů; a) výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných prostorů; a) rozdělení a objektů do požárních úseků; b) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva; c) předpokládané vybavení vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními včetně stanovení požadavků na obsah dokumentace pro provedení ; b) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva; c) předpokládané vybavení vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními včetně stanovení požadavků na obsah dokumentace pro provedení ; b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti; c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí; d) zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro d) zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových požární techniku včetně možnosti provedení zásahu jednotek požární ochrany. pro požární techniku včetně možnosti provedení zásahu jednotek požární ochrany. cest; e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru; f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst; g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty); h) zhodnocení technických a technologických zařízení (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení); i) posouzení požadavků na zabezpečení požárně bezpečnostními zařízeními; j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek. B.2.9 B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi B.2.10 B.2.11 B.2.10 B.2.11 Kritéria tepelně technického hodnocení. Kritéria tepelně technického hodnocení. a) kritéria tepelně technického hodnocení Hygienické požadavky na, požadavky na pracovní a komunální prostředí Zásady řešení parametrů (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). Zásady ochrany před negativními účinky vnějšího prostředí Pronikání plynů z podloží, bludné proudy, seizmicita, zemní vlhkost, hluk, protipovodňová opatření apod. B.2.10 Hygienické požadavky na, požadavky na pracovní a komunální prostředí Zásady řešení parametrů (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). B.2.11 Zásady ochrany před negativními účinky vnějšího prostředí Pronikání plynů z podloží, bludné proudy, seizmicita, zemní vlhkost, hluk, protipovodňová opatření apod. B.2.10 B.2.11 b) energetická náročnost c) posouzení využití alternativních zdrojů energií Hygienické požadavky na, požadavky na pracovní a komunální prostředí Zásady řešení parametrů (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). Zásady ochrany před negativními účinky vnějšího prostředí a) ochrana před pronikáním plynů z podloží, b) ochrana před bludnými proudy c) ochrana před technickou seizmicita d) ochrana před hlukem e) protipovodňová opatření f) ochrana proti podzemní vodě a zemní vlhkosti; g) ostatní účinky (vliv poddolování, apod.). B.3 B.3 Připojení na technickou infrastrukturu B.3 Připojení na technickou infrastrukturu B.3 Připojení na technickou infrastrukturu B.3 Připojení na technickou infrastrukturu a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky; a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky; a) napojovací místa technické infrastruktury, b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky, c) způsob odpojení.

3 VF5 DPS VF 6 SPD VF 7 AD SPS Pasport DOS B.4 B.4 Dopravní řešení B.4 Dopravní řešení B.4 Dopravní řešení B.4 Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění a) popis dopravního řešení, a) popis dopravního řešení, a) popis dopravního řešení, a) terénní úpravy po odstranění, b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, b) použité vegetační prvky,biotechnická opatření. c) doprava v klidu. c) doprava v klidu. c) doprava v klidu, d) pěší a cyklistické stezky. B.5 B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav B.5 Zásady organizace bouracích prací a) terénní úpravy, a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění; b) použité vegetační prvky, b) odvodnění staveniště; c) biotechnická opatření. c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu; B.6 B.6 Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana, environmentální údaje B.6 Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana, environmentální údaje a) vliv na životní prostředí ovzduší, hluk, voda, odpady a půda; b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině; B.6 Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana, environmentální údaje d) vliv odstraňování na okolní a pozemky; e) ochrana okolí staveniště; f) maximální zábory; g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování, nakládání s odpady, zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich uložení dalšího využití a likvidace; h) ochrana životního prostředí při odstraňování ; i) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů; j) úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním ; k) zásady pro dopravně inženýrská opatření. a) vliv na životní prostředí ovzduší, hluk, voda, odpady a půda; b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině; c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000; c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000; d) návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení d) návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení stanoviska EIA; stanoviska EIA; e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních omezení a podmínky ochrany podle jiných právních B.7 B.7 Ochrana obyvatelstva B.7 Ochrana obyvatelstva B.7 Ochrana obyvatelstva Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. B.8 B.8 Zásady organizace vý B.8 Zásady organizace vý a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu; b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin; c) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé); d) bilance zemních prací, požadavky na přísun deponie zemin. a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění; b) odvodnění staveniště; c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu; d) vliv provádění na okolní a pozemky; e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin; f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé); g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace; h) bilance zemních prací, požadavky na přísun deponie zemin; i) ochrana životního prostředí při výstavbě; j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb; l) zásady pro dopravně inženýrské opatření; m) stanovení speciálních podmínek pro provádění (provádění za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.); n) postup vý, rozhodující dílčí termíny. C C Situační výkresy C Situační výkresy C Situační výkresy C Situační výkresy C Situační výkresy C Situační výkresy C Zjednodušený situační náčrt C Situační výkresy a) orientační zákres do katastrální mapy. Příslušné body budou převzaty z projektové dokumentace pro ohlášení pro vydání stavebního povolení s provedením případných revizí a doplnění tak, aby z nich Zjednodušený situační nákres v měřítku podle použité katastrální mapy s vyznačením. vyplývaly: C.1 C.1 Situační výkres širších vztahů C.1 Situační výkres širších vztahů C.1 Situační výkres širších vztahů C.1 Situace širších vztahů C.1 Koordinační situační výkres C.1 Situační výkres širších vztahů a) měřítko 1 : : , a) měřítko 1 : až 1 : , a) měřítko 1 : : , a) měřítko 1 : : , až 1 : 5 000, u změny, která je kulturní památkou, u v památkové rezervaci v památkové zóně v měřítku 1 : 200 a) měřítko 1 : 500 až 1 : , u odstranění, jejíž prohlášení za kulturní památku bylo zrušeno, a u odstranění v památkové rezervaci v památkové zóně v měřítku 1 : 200; b) napojení na technickou infrastrukturu, b) napojení na technickou infrastrukturu, b) napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, b) napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, b) hranice pozemků, parcelní čísla; b) napojení na dopravní a technickou infrastrukturu; c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, c) stávající objekty a zákres povrchových znaků technické c) ochranná a bezpečnostní pásma; infrastruktury; d) vyznačení hranic dotčeného území. d) vyznačení hranic dotčeného území. d) vyznačení hranic dotčeného území. d) vyznačení hranic dotčeného území. d) stávající výškopis a polohopis; d) vyznačení hranic dotčeného území. e) stanovení nadmořské výšky, výška objektů; f) okótované odstupy staveb; g) stávající komunikace a zpevněné plochy, napojení na h) stávající vzrostlá vegetace; i) ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod.; j) požární odstupové vzdálenosti a vymezení požárně nebezpečných prostorů, ů přístupové komunikace a nástupní k) severka s ověřenou meridiánovou odchylkou, větrná růžice, C.2 C.2 Celkový situační výkres - neobsazeno C.2 Celkový situační výkres C.2 Celkový situační výkres C.2 Celkový situační výkres C.2 Celkový situační výkres C.2 Katastrální situační výkres C.2 Katastrální situační výkres a) měřítko podle použité katastrální mapy; a) měřítko podle použité katastrální mapy, b) stávající, dopravní a technická infrastruktura; b) stávající, dopravní a technická infrastruktura; b) stávající, dopravní a technická infrastruktura; b) stávající, dopravní a technická infrastruktura; b) zákres stavebního pozemku, zákres požadovaného umístění hlavní ; b) vyznačení odstraňovaných stavebních a inženýrských objektů, c) hranice pozemků, c) hranice pozemků; c) hranice pozemků; c) hranice pozemků; c) vyznačení vazeb a vlivů na okolí. c) vyznačení vlivů bouracích prací na okolí. d) hranice řešeného území, d) hranice řešeného území d) hranice řešeného území; d) hranice řešeného území; e) základní výškopis a polohopis; e) základní výškopis a polohopis e) základní výškopis a polohopis; e) základní výškopis a polohopis; f) navržené ; f) navržené ; f) navržené ; f) navržené ; upraveného terénu, maximální výška staveb; g) stanovení nadmořské výšky 1. NP u budov (± 0,00) a výšky h) komunikace a zpevněné plochy; h) komunikace a zpevněné plochy, h) komunikace a zpevněné plochy; h) komunikace a zpevněné plochy; i) plochy vegetace. i) plochy vegetace i) plochy vegetace; i) plochy vegetace; intenzita srážek, tabulky teplot C.3 C.3 Koordinační situační výkres - neobsazeno C.3 Koordinační situační výkres - neobsazeno C.3 Koordinační situační výkres C.3 Koordinační situační výkres C.3 Koordinační situační výkres až 1 : 5 000, u změny, která je kulturní památkou, u v památkové rezervaci v památkové zóně v měřítku 1 : 200; až 1 : 5 000, u změny, která je kulturní památkou, u v památkové rezervaci v památkové zóně v měřítku 1 : 200; až 1 : 5 000, u změny, která je kulturní památkou, u v památkové rezervaci v památkové zóně v měřítku 1 : 200; b) stávající, dopravní a technická infrastruktura; b) stávající, dopravní a technická infrastruktura; b) stávající, dopravní a technická infrastruktura; c) hranice pozemků,parcelníčísla parcelní c) hranice pozemků,parcelníčísla; parcelní c) hranice pozemků,parcelníčísla; parcelní d) hranice řešeného území, hranice ; d) hranice řešeného území; d) hranice řešeného území; e) stávající výškopis a polohopis e) stávající výškopis a polohopis; e) stávající výškopis a polohopis; f) vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných stveb a technické infrastruktury f) vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a inženýrských sítí; f) vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury; g) stanovení nadmořské výšky 1. NP u budov (± 0,00) a výšky upraveného terénu, maximální výška staveb; h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na i) řešení vegetace i) řešení vegetace; i) řešení vegetace; j) okótované odstupy staveb od hranic pozemků, od sousedních staveb; j) okótované odstupy staveb od hranic pozemků, od sousedních staveb; j) okótované odstupy staveb od hranic pozemků, od sousedních staveb; k) zákres nové technické infrastruktury, napojení na technickou infrastrukturu; k) zákres nové technické infrastruktury, napojení na technickou infrastrukturu; k) zákres nové technické infrastruktury, napojení na technickou infrastrukturu; l) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod.; l) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod.; l) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod.; m) maximální zábory (dočasné/trvalé); m) maximální zábory (dočasné/trvalé); m) maximální zábory (dočasné/trvalé); n) geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě; n) vyznačení geotechnických sond; n) vyznačení geotechnických sond; o) požární odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a nástupní o) geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě; o) geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě; p) severka s ověřenou meridiánovou odchylkou, větrná růžice, p) požární odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a nástupní p) požární odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a nástupní q) severka s ověřenou meridiánovou odchylkou, větrná q) severka s ověřenou meridiánovou odchylkou, větrná růžice, růžice, intenzita srážek, tabulky teplot apod

4 VF5 DPS VF 6 SPD VF 7 AD SPS Pasport DOS C.4 C.4 Katastrální situační výkres - neobsazeno C.4 Katastrální situační výkres C.4 Katastrální situační výkres C.4 Katastrální situační výkres a) měřítko podle použité katastrální mapy, a) měřítko podle použité katastrální mapy; a) měřítko podle použité katastrální mapy; b) zákres stavebního pozemku, zákres požadovaného umístění hlavní. b) zákres stavebního pozemku, zákres požadovaného umístění hlavní ; b) zákres stavebního pozemku, zákres požadovaného umístění hlavní ; c) vyznačení vazeb a vlivů na okolí. c) vyznačení vazeb a vlivů na okolí. C.5 Speciální situační výkres (podle konkrétní C.5 Speciální situační výkres (podle konkrétní potřeby) C.5 Speciální situační výkres (podle konkrétní C.5 Speciální situační výkres (podle konkrétní C.5 potřeby) - neobsazeno potřeby) potřeby) Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku zobrazující speciální požadavky objektů, technologických zařízení, technických sítí, infrastruktury souvisejících inženýrských opatření. Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku zobrazující speciální požadavky objektů, technologických zařízení, technických sítí, infrastruktury souvisejících inženýrských opatření: a) situace dopravy včetně úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, b) situace vegetace. D Výkresová dokumentace - neobsazeno D Výkresová dokumentace D Výkresová dokumentace D Dokumentace objektů a technických a D Dokumentace objektů a technických a D Výkresová dokumentace D Zjednodušená výkresová dokumentace D Dokumentace D technologických zařízení technologických zařízení Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických technologických zařízení se zpracovaná po objektech a souborech technických a technologických zařízení v následujícím členění v přiměřeném rozsahu. Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických technologických zařízení se zpracovaná po objektech a souborech technických a technologických zařízení v následujícím členění v přiměřeném rozsahu. D.1 Charakteristické půdorysy D.1 Charakteristické půdorysy D.1 Dokumentace stavebního inženýrského D.1 Dokumentace stavebního inženýrského D.1 objektu objektu D.1.1 D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 Architektonicko - stavební řešení a) Technická zpráva (účel objektu, architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání ; konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti ; stavební fyzika tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace popis řešení, š í výpis použitých norem). a) Technická zpráva (účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje; architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání ; celkové provozní řešení, technologie výroby; konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti ; bezpečnost při užívání, ochrana zdraví a pracovní prostředí; ř stavební fyzika tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace popis řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana před negativními účinky vnějšího prostředí; požadavky na požární ochranu konstrukcí; údaje o požadované kvalitě navržených materiálů a o požadované kvalitě provedení; popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a kvalitu navržených konstrukcí; požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele; stanovení požadovaných hkontrol zakrývaných ý hkonstrukcí k a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami; výpis použitých norem). Stavební výkresy vypracované podle skutečného provedení s charakteristickými řezy a pohledy, s popisem všech prostorů a místností podle současného způsobu užívání a s vyznačením jejich rozměrů a plošných výměr. Zjednodušené výkresy skutečného provedení v rozsahu a podrobnostech odpovídajících druhu a účelu s popisem způsobu užívání všech prostorů a místností. Dokumentace odstraňovaných stavebních inženýrských objektů se zpracovává po objektech v následujícím členění v přiměřeném rozsahu: a) Technická zpráva (popis technologického postupu bouracích prací a odstranění technických technologických zařízení; upozornění na zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily, technologické postupy apod.), způsob likvidace konstrukcí, materiálů, prvků amédií ohrožujících životní prostředí. b) Výkresová část (dokumentace stávajícího stavu s vyznačením vazeb na sousední, schematické výkresy postupu bouracích prací, pokud nepostačí údaje v technické zprávě). c) Statické posouzení (statický, popř. dynamický výpočet k posouzení stability konstrukce v jednotlivých etapách bouracích prací, případně pro navržení dočasných podpěrných konstrukcí). b) Výkresová část (výkresy stavební jámy; půdorysy základů, půdorysy jednotlivých podlaží a střech s rozměrovými kótami hlavních dělících konstrukcí, otvorů v obvodových konstrukcích a celkových rozměrů hmoty ; s popisem účelu využití místností s plošnou výměrou včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení základních konstrukcí; charakteristické řezy se základním konstrukčním řešením včetně řezů dokumentujících návaznost na stávající zástavbu zejména s ohledem na hloubku založení navrhované a staveb stávajících, s výškovými kótami vztaženými ke stávajícímu terénu včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení základních konstrukcí; pohledy s vyznačením základního výškového řešení, barevností a charakteristikou materiálů povrchů; pohledy dokumentující začlenění do stávající zá krajiny). b) Výkresová část (výkresy stavební jámy, půdorysy výkopů a základů nejsou-li obsaženy v části D.1.2, půdorysy jednotlivých podlaží s rozměrovými kótami všech konstrukcí, otvorů v konstrukcích, s popisem účelu využití místností s plošnou výměrou včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení konstrukcí, s popisem označením výrobků a s odkazy na podrobnosti; charakteristické řezy se základním konstrukčním řešením, s výškovými kótami vztaženými ke stávajícímu terénu včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení konstrukcí; dílčí řezy v potřebném rozsahu a měřítku; výkresy střech případně krovu; pohledy na všechny plochy fasády s výškovými kótami základního výškového řešení vztaženými ke stávajícímu terénu, s vyznačením barevnosti a charakteristiky materiálů povrchů). c) Dokumenty podrobností (skladby konstrukcí, seznamy částí, výrobků a prací, rozhodující detaily konstrukcí a atypických výrobků). D.1.2 D.1.2 Stavebně konstrukční řešení D.1.2 Stavebně konstrukční řešení a) Technická zpráva (popis navrženého konstrukčního systému, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému při návrhu její změny; navržené materiály a hlavní konstrukční prvky; hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce; návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí technologických postupů; zajištění stavební jámy; technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední ; zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů; požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí; seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů, odborné literatury, výpočetních programů apod.; specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem). b) Výkresová část (výkresy základů, pokud tyto konstrukce nejsou zobrazeny ve stavebních výkresech základů; tvar monolitických betonových konstrukcí; výkresy sestav dílců montované ébetonové ékonstrukce; k výkresy sestav kovových a dřevěných konstrukcí apod.). a) Technická zpráva (podrobný popis navrženého nosného systému s rozlišením jednotlivých konstrukcí podle druhu, technologie a navržených materiálů; definitivní průřezové rozměry jednotlivých konstrukčních prvků případně odkaz na výkresovou dokumentaci; údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu stálá, užitná, klimatická, od anténních soustav, mimořádná, apod.; údaje o požadované kvalitě navržených materiálů;popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a kvalitu navržených konstrukcí; zajištění stavební jámy; stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami; v případě změn stávající popis konstrukce, jejího současného stavu, technologický postup s upozorněním na nutná opatření k zachování stability a únosnosti vlastní konstrukce, případně bezprostředně sousedících objektů; požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem obsah a rozsah, upozornění na hodnoty minimální únosnosti, které musí konstrukce splňovat; požadavky na požární ochranu konstrukcí; seznam použitých podkladů předpisů, norem, literatury, výpočetních programů apod.; požadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí odkaz na b) Podrobný statický výpočet Statický výpočet musí být kontrolovatelný, tzn. musí být přehledný, aby bylo možno sledovat postup výpočtu, návrhová ázatížení, í uvažované statické ti schéma a výpočetní č model. Statický výpočet v dokumentaci pro provedení vychází ze statického výpočtu vypracovaného v předchozím stupni projektové dokumentace. Je úplným podkladem pro vypracování technické specifikace konstrukční části a výkresové dokumentace pro provedení. Obsahuje dimenzování veškerých konstrukcí, které jsou součástí dokumentace zajišťované zhotovitelem (výkresy betonových monolitických a prefabrikovaných konstrukcí, dodavatelská d kádokumentace kovových a dřevěných ě ýh konstrukcí). Podrobný statický výpočet obsahuje zejména průvodní zprávu ke statickému (dynamickému) výpočtu, stručně rekapitulující základní koncept řešení konstrukce a rozdíly oproti předběžnému výpočtu, který byl vypracován v rámci předchozího stupně projektové dokumentace; použité podklady normy, předpisy, literaturu, výpočetní programy apod.; statické schéma konstrukce; údaje o materiálech a technologiích; rekapitulaci zatížení, zatěžovacích stavů včetně součinitelů it zatížení í a součinitelů it kombinace; výpočetní č modely, výpočetní schémata; návrh a posouzení všech

5 VF5 DPS VF 6 SPD VF 7 AD SPS Pasport DOS c) Statické posouzení (ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce; posouzení stability konstrukce; stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení; dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí dynamické namáhání) d) Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí (stanovení kontrol spolehlivosti konstrukcí z hlediska jejich budoucího využití např. u ocelových a mostních konstrukcí). c) Výkresová část (výkresy půdorysů nosných konstrukcí v měřítku 1 : 50, výjimečně 1 : 100, včetně sklopených řezů; odpovídající řezy, pohledy a podrobnosti s potřebnou přesností zobrazení; z výkresů musí být jasně identifikovatelný tvar konstrukce, všech konstrukčních prvků a podrobností; výkresy monolitických, resp. prefabrikovaných plošných základů, pilotových základů a základového roštu, pokud tyto konstrukce nejsou dostatečně výstižným způsobem zobrazeny ve stavebních výkresech základů; detaily styků, kotvení apod. v měřítku 1 : 20 1 : 10 1 : 5; výkresy sestavy, podrobností a kotvení prefabrikovaných stavebních dílců, dílců kovových, kompozitních dřevěných konstrukcí; výkresy umístění konstrukcí obsahující půdorysy a modulovou síť, řezy a pohledy jednoznačně určující nosné konstrukce s označením průřezů všech konstrukčních prvků a podrobností konstrukce a jejího kotvení; rozměrový/obrysový výkres prefabrikovaných stavebních dílců;výkresuspořádání vyztužení monolitických betonových konstrukcí obsahující pohledy a dostatečné množství příčných řezů jednoznačně určujících kvalitu betonu a oceli, polohu a průřezovou plochu, případně počet vložek příslušného profilu; výkres uspořádání vyztužení slouží na základě podrobného statického výpočtu jako podklad pro D13 D.1.3 D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení a) Technická zpráva (výpis použitých podkladů, popis a umístění a jejich objektů, rozdělení a objektů do Změny a doplnění dokumentace pro vydání stavebního povolení. požárních úseků, posouzení velikosti požárních úseků, výpočet požárního rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti, zhodnocení navržených stavebních konstrukcí z hlediska požární odolnosti včetně požadavků na zvýšení jejich požární odolnosti, zhodnocení stavebních výrobků z hlediska třídy reakce na oheň, odkapávání v podmínkách požáru, rychlosti šíření plamene po povrchu, zhodnocení evakuace a stanovení druhu a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení, stanovení odstupových vzdáleností, popř. bezpečnostních vzdáleností a jejich zhodnocení ve vztahu k okolní zástavbě, vymezení požárně nebezpečného prostoru a jeho zhodnocení ve vztahu k okolní zástavbě a sousedním pozemkům, zhodnocení provedení požárního zásahu včetně vymezení zásahových cest, zhodnocení příjezdových komunikací, nástupních ploch pro požární techniku, způsob zabezpečení požární vodou a jinými hasebními prostředky včetně rozmístění vnějších a vnitřních odběrných míst, stanovení počtu, druhu a způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě dalších věcných prostředků požární ochrany požární techniky, zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení, b) Výkresová část (situační výkres požární ochrany v měřítku 1 : : 1 000, půdorysy jednotlivých podlaží s označením a popisem požárních úseků, v souladu s požadavky jiného právního předpisu, který upravuje technické podmínky požární ochrany). Poznámka: Doporučení z praxe: situační výkres požární ochrany by měl být v měřítku 1 : 200 až 1 : 1 000, i když vyhláška uvádí 1 : : D.1.4 D.1.4 Technika prostředí staveb D.1.4 Technika prostředí staveb Dokumentace jednotlivých profesí určí zařízení a systémy v technických podrobnostech dokládajících dodržení normových hodnot a právních Vymezí základní materiálové, technické a technologické, dispoziční a provozní vlastnosti zařízení a systémů. Uvede základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy. Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivé části (profese) podle konkrétní a člení se např.: zdravotně technické instalace; vzduchotechnika a vytápění, chlazení; měření a regulace; silnoproudá elektrotechnika; elektronické komunikace a další. Obsah a rozsah dokumentace se zpracovává podle společných zásad. Bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané a zařízení. Organizační uspořádání dokumentace jednotlivých částí (profesí) je účelné uspořádat podle postupu realizace. Dokumentace jednotlivých profesí určí zařízení a systémy v technických podrobnostech dokládajících dodržení normových hodnot a právních Vymezí základní materiálové, technické a technologické, dispoziční a provozní vlastnosti zařízení a systémů. Uvede základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy. Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivé části (profese) podle konkrétní a člení se např.: zdravotně technické instalace; vzduchotechnika a vytápění, chlazení; měření a regulace; silnoproudá elektrotechnika; elektronické komunikace a další. Obsah a rozsah dokumentace se zpracovává podle společných zásad. Bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané a zařízení. Organizační uspořádání dokumentace jednotlivých částí (profesí) je účelné uspořádat podle postupu realizace. Dokumentace zejména obsahuje: Dokumentace zejména obsahuje: a) Technickou zprávu (výpis použitých norem normových a) Technickou zprávu (výpis použitých norem normových hodnot a předpisů; výchozí podklady a stavební program; hodnot a předpisů; výchozí podklady a stavební program; požadavky na profesi zadání, klimatické podmínky místa požadavky na profesi zadání, klimatické podmínky místa výpočtové parametry venkovního vzduchu výpočtové parametry venkovního vzduchu zima/léto; požadované mikroklimatické podmínky zima/léto; požadované mikroklimatické podmínky zimní/letní, minimální hygienické dávky čerstvého vzduchu, zimní/letní, minimální hygienické dávky čerstvého vzduchu, podíl vzduchu oběhového; údaje o škodlivinách se podíl vzduchu oběhového; údaje o škodlivinách se stanovením emisí a jejich koncentrace; provozní podmínky stanovením emisí a jejich koncentrace; provozní podmínky počet osob, tepelné ztráty, tepelné zátěže apod., provozní počet osob, tepelné ztráty, tepelné zátěže apod., provozní režim trvalý, občasný, nepřerušovaný; popis navrženého režim trvalý, občasný, nepřerušovaný; popis navrženého řešení a dimenzování, popis funkce a uspřádání instalace a řešení a dimenzování, popis funkce a uspřádání instalace a systému; bilance energií, médií a potřebných hmot; zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce při provozu zařízení; ochrana životního prostředí, ochrana proti hluku a vibracím, požární opatření; požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do provozu a provozování během životnosti ). systému; bilance energií, médií a potřebných hmot; zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce při provozu zařízení; ochrana životního prostředí, ochrana proti hluku a vibracím, požární opatření; požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do provozu a provozování během životnosti ). b) Výkresovou část (umístění a uspořádání rozhodujících b) Výkresovou část (umístění a uspořádání rozhodujících zařízení, strojů, základních mechanických komponentů, zdrojů zařízení, strojů, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; základní vymezení prostoru na jejich umístění energie apod.; základní vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě; základní přehledová schémata rozvodů a zařízení, ve stavbě; základní přehledová schémata rozvodů a zařízení, základní technologická schémata; půdorysy základních základní technologická schémata; půdorysy základních trubních a kabelových rozvodů v jednočárovém zobrazení, trubních a kabelových rozvodů v jednočárovém zobrazení, případné řezy koordinačních uzlů; umístění zařizovacích případné řezy koordinačních uzlů; umístění zařizovacích předmětů; požadavky na stavební úpravy a řešení speciálních předmětů; požadavky na stavební úpravy a řešení speciálních prostorů techniky prostředí staveb). prostorů techniky prostředí staveb). rozhodujících strojů a zařízení, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis základních technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků). rozhodujících strojů a zařízení, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis základních technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků).

6 VF5 DPS VF 6 SPD VF 7 AD SPS Pasport DOS D.2 D.2 Charakteristické řezy D.2 Charakteristické řezy D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení Stavbu lze, podle charakteru, členit na provozní celky, které se dále dělí (podle způsobu odpisování hmotného a nehmotného majetku) na provozní soubory a dílčí provozní soubory funkční soubory. Technologická zařízení jsou výrobní a nevýrobní. Nevýrobní jsou např.: přívodní vedení a rozvody veškeré technické infrastruktury (elektrická energie, elektronické komunikace, plynárenství, teplárenství, rozvody médií atd.) včetně souvisejících zařízení; přeložky vedení technické infrastruktury; zařízení vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízení pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace, evakuační požární zařízení; vyhrazená technická zařízení; vyhrazená požárně ě bezpečnostní č zařízení í a další. D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení Stavbu lze, podle charakteru, členit na provozní celky, které se dále dělí (podle způsobu odpisování hmotného a nehmotného majetku) na provozní soubory a dílčí provozní soubory funkční soubory. Technologická zařízení jsou výrobní a nevýrobní. Technologické zařízení staveb a veřejná technická infrastruktura: nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, jejich antény a stožáry, včetně opěrných bodů nadzemního, vytyčovacích bodů podzemního komunikačního vedení, telefonní budky a přípojná komunikační vedení sítě elektronických komunikací a související komunikační zařízení včetně jejich elektrických přípojek; podzemní a nadzemní vedení přenosové ř distribuční ib č soustavy elektřiny včetně podpěrných bodů a systémů měřící, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky; vedení přepravní distribuční soustavy plynu (případně hořlavých kapalin) a související technologické objekty, včetně systémů řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky; rozvody tepelné energie a související technologické objekty včetně systémů řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky; vedení sítí veřejného osvětlení včetně stožárů a systémů řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky; pro výrobu a transformaci energie s výjimkou vodního díla; vodovodní, kanalizační a energetické přípojky včetně připojení a odběrných zařízení; zásobníky pro zkapalněné uhlovodíkové plyny hořlavé kapaliny; zásobníky na vodu jiné nehořlavé kapaliny; zásobníky na uskladnění zemědělských produktů, krmiv a hnojiv; nádrže na vodu, pokud nejde o vodní díla; vodovodní sítě, vodárny, stokové a kanalizační sítě, čistírny odpadních vod, včetně systémů řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky. Nevýrobní jsou například: zařízení vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízení pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace, evakuační požární zařízení; vyhrazená technická zařízení; vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další. Dokumentace se zpracovává po jednotlivých provozních, funkčních souborech a zařízeních. Následující obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximální a v konkrétním případě bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané. Člení se na: a) Technickou zprávu (popis výrobního programu; u nevýrobních staveb popis účelu, seznam použitých podkladů; popis technologického procesu výroby, potřeba materiálů, surovin a množství výrobků, základní skladba technologického zařízení účel, popis a základní parametry, popis skladového hospodářství a manipulace s materiálem při výrobě, požadavky na dopravu vnitřní i vnější, vliv technologického zařízení na stavební řešení, údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných médií, včetně požadavků a míst napojení). Dokumentace se zpracovává po jednotlivých provozních, funkčních souborech a zařízeních. Následující obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximální a v konkrétním případě bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané. Člení se na: a) Technickou zprávu (popis výrobního programu; u nevýrobních staveb popis účelu, seznam použitých podkladů; popis technologického procesu výroby, potřeba materiálů, surovin a množství výrobků, základní skladba technologického zařízení účel, popis a základní parametry, popis skladového hospodářství a manipulace s materiálem při výrobě, požadavky na dopravu vnitřní i vnější, vliv technologického zařízení na stavební řešení, údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných médií, včetně požadavků a míst napojení; seznam požadovaných dokladů nutných pro uvedení do užívání; výpis použitých norem včetně data vydání). b) Výkresovou část (obsahuje pouze umístění a uspořádání rozhodujících zařízení, strojů, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; základní vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě, základní přehledová schémata rozvodů a zařízení, půdorysy základních potrubních a kabelových rozvodů v jednočárovém zobrazení, případné řezy koordinačních uzlů, požadavky na stavební úpravy a řešení speciálních prostorů technologických zařízení, jejichž dispoziční řešení bývá obvykle součástí výkresů stavební části; základní technologická schémata dokladující účel a úroveň navrhovaného výrobního procesu, dispozice a umístění hlavních strojů a zařízení a způsob jejich j zabudování půdorysy, řezy, zpravidla v měřítku 1 : 100). b) Výkresovou část (obsahuje umístění a uspořádání zařízení, strojů, mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě, přehledová schémata rozvodů a zařízení, půdorysy potrubních a kabelových rozvodů a jejich případné řezy, umístění přístrojů, spotřebičů a zařizovacích předmětů; požadavky na stavební úpravy a řešení speciálních prostorů technologických zařízení, jejichž dispoziční řešení bývá obvykle součástí výkresů stavební části; technologická schémata dokladující účel a úroveň navrhovaného výrobního procesu, dispozice a umístění strojů a zařízení a způsob jejich zabudování půdorysy yya řezy y ve vhodném měřítku). rozhodujících strojů a zařízení, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis základních technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků). strojů a zařízení, mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků; seznamy materiálu pro konstrukce, rozvody, potrubí, nátěry, izolace). D.3 D.3 Základní pohledy D.3 Základní pohledy Včetně pohledů dokumentujících začlenění do stávající zá krajiny. E E Dokladová část E Dokladová část E Dokladová část E Dokladová část E Dokladová část E Geodetická část E Dokladová část a) zadání investora Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními E.1 E.2 E.2.1 E.2.2 E.3 E.4 E.5 E.6 E.1 Předběžná stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů E.2 Předběžná stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými ě podle jiných právních ř ů E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů E.2 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury E.2.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese. E.2.2 Stanovisko, vyjádření, resp. souhlas vlastníka provozovatele či příslušného správního úřadu k podmínkám zřízení, provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních E.3 Doklad podle zvláštního právního předpisu prokazující shodu vlastností výrobku, který plní funkci, s požadavky na podle 156 stavebního zákona technická dokumentace výrobce dovozce, popřípadě další doklad, z něhož je možné ověřit dodržení požadavků na. E.4 Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný E.5 Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace orgány příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými ě podle jiných právních E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů E.2 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury E.2.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese. E.2.2 Stanovisko, vyjádření, resp. souhlas vlastníka provozovatele či příslušného správního úřadu k podmínkám zřízení, provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních E.3 Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů E.4 Projekt zpracovaný báňským projektantem E.5 Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií E.6 Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace orgány příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými ě podle jiných právních E.1 Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních předpisů Číselné a grafické vyjádření výsledků zaměření, polohopis s výškopisnými údaji, měřické náčrty s číselnými údaji, seznamem souřadnic a výšek a technická zpráva podle jiného právního předpisu. Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány příslušnými osobami. E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů E.2 Projekt zpracovaný báňským projektantem E.2 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury F F Nadstandardní výkony (zejména) F Nadstandardní výkony (zejména) F Nadstandardní výkony (zejména) F Nadstandardní výkony (zejména) F Nadstandardní výkony (zejména) F Nadstandardní výkony (zejména) F.1 F.1 Stanovení orientačních nákladů F.1 Stanovení orientačních nákladů F.1 Stanovení orientačních nákladů F.1 Stanovení orientačních nákladů F.2 F.2 Výkaz výměr, soupis prací a dodávek F.3 F.3 Návrh řešení organizace vý F.3 Návrh řešení organizace vý F.4 F.4 Dopravně inženýrské opatření (DIO) F.4 Dopravně inženýrské opatření (DIO) F.5 F.5 Protokol vnějších vlivů (po objektech) F.6 F.6 Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) F.7 F.7 Interiér a výtvarné řešení F.7 Interiér a výtvarné řešení F.8 F.8 Vizualizace, animace hmotového řešení F.8 Vizualizace, animace F.8 Vizualizace, animace F.9 F.9 Prostorová a funkční koordinace F.9 Prostorová a funkční koordinace F.10 E.2.1 E.2.2 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu odpojení. Stanovisko, vyjádření, resp. souhlas vlastníka provozovatele či příslušného správního úřadu k podmínkám provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních E.3 Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace

7 VF5 DPS VF 6 SPD VF 7 AD SPS Pasport DOS F.11 variantní řešení zpracování dodatečných požadavků zadavatele. zajištění potřebných podkladů, spolupráce při sestavení záměru. F. 11 Ostatní účelová dokumentace (odborné studie, F.12 F.12 Kniha místností F13 F.13 F.14 F.15 F.15 Sestavení kontrolního rozpočtu F.16 F.16 Použití metody BIM F.16 Použití metody BIM F.16 Použití metody BIM doplnění dokumentace podle zvláštních požadavků dotčených orgánů, zapracování dodatečných požadavků zadavatele. zajištění potřebných podkladů, zapracování dodatečných požadavků zadavatele, zapracování speciální dokumentace, doplnění dokumentace o speciální požadavky. F.17 Příprava údajů pro certifikaci, certifikace F.17 Příprava údajů pro certifikaci F. 17 Příprava údajů pro certifikaci, certifikace F.17 Příprava údajů pro certifikaci, certifikace F.17 Příprava údajů pro certifikaci, certifikace F.17 F.18 F.18 Speciální klientská, obchodní dokumentace F.17 Příprava údajů pro certifikaci, certifikace

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části:

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A B C D E Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Více

Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006,. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006,. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby Dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy D

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 60. B - souhrnná technická zpráva Souhrnná

Více

Revitalizace vodního toku. Legislativa, výkresová dokumentace

Revitalizace vodního toku. Legislativa, výkresová dokumentace Revitalizace vodního toku Legislativa, výkresová dokumentace Vyhláška 499/2006 Sb o dokumentaci staveb Dokumentace pro vydání rozhodnutí o UMÍSTĚNÍ STAVBY (příloha č. 1) Dokumentace pro vydání rozhodnutí

Více

Vodní hospodářství krajiny 8. cvičení

Vodní hospodářství krajiny 8. cvičení Vodní hospodářství krajiny 8. cvičení Václav David K143 e-mail: vaclav.david@fsv.cvut.cz Konzultační hodiny: viz web Vodní hospodářství krajiny 2 Obsah cvičení Dokumentace stavby Obsah cvičení 2 Dokumentace

Více

499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006. g) dokumentace skutečného provedení stavby.

499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006. g) dokumentace skutečného provedení stavby. 499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 g) dokumentace skutečného provedení stavby. o dokumentaci staveb Změna: 62/2013 Sb. (2) Tato vyhláška dále stanoví

Více

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení Příloha č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení Projektová dokumentace

Více

Projektová dokumentace obsahuje části:

Projektová dokumentace obsahuje části: Příloha č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona, pro vydání stavebního povolení, k uzavření veřejnoprávní

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Společná dokumentace obsahuje části: A B C D E Průvodní zpráva Souhrnná

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Změna: 62/2013 Sb. Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

NEDOSTATKY V OBSAHU DOKUMENTACÍ ZPRACOVANÉ AUTORIZOVANÝMI OSOBAMI PRO POTŘEBY ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

NEDOSTATKY V OBSAHU DOKUMENTACÍ ZPRACOVANÉ AUTORIZOVANÝMI OSOBAMI PRO POTŘEBY ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ NEDOSTATKY V OBSAHU DOKUMENTACÍ ZPRACOVANÉ AUTORIZOVANÝMI OSOBAMI PRO POTŘEBY ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 158 SZ Vybrané činnosti ve výstavbě Vybrané činnosti ve výstavbě (1) Vybrané činnosti, jejichž výsledek ovlivňuje

Více

c) dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území,

c) dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území, 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Změna: 62/2013 Sb. Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Změna: 62/2013 Sb. Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

PLATNÁ ZNĚNÍ DOTČENÝCH USTANOVENÍ JEDNOTLIVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN ČÁST PRVNÍ

PLATNÁ ZNĚNÍ DOTČENÝCH USTANOVENÍ JEDNOTLIVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN ČÁST PRVNÍ IV PLATNÁ ZNĚNÍ DOTČENÝCH USTANOVENÍ JEDNOTLIVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN ČÁST PRVNÍ Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., s vyznačením

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA citováno 1.7.2013 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Změna: 62/2013 Sb. Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

Příloha č. 4 Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

Příloha č. 4 Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Příloha č. 4 Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační

Více

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. MěÚ Horní Slavkov, odbor výstavby a ŽP Dlouhá 634/ Horní Slavkov. V... dne... Věc:

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. MěÚ Horní Slavkov, odbor výstavby a ŽP Dlouhá 634/ Horní Slavkov. V... dne... Věc: Příloha č. 15 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. MěÚ Horní Slavkov, odbor výstavby a ŽP Dlouhá 634/12 357 31 Horní Slavkov V... dne...... Věc: OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ podle ustanovení 128 zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 28. února 2013, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

VYHLÁŠKA. ze dne 28. února 2013, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb VYHLÁŠKA ze dne 28. února 2013, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná

Více

499/2006 Sb. 12 písm. a) až ed) stavebního zákona nebo, projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, VYHLÁŠKA. ze dne 10.

499/2006 Sb. 12 písm. a) až ed) stavebního zákona nebo, projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, VYHLÁŠKA. ze dne 10. 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 12 písm. a) až ed) stavebního zákona nebo, projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, f)stavební řízení, dokumentace pro provádění stavby a o

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2013, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2013, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb II. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona

Více

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního Příloha č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona, pro vydání stavebního povolení, k uzavření veřejnoprávní

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje ROZSAH A OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY UVEDENÉ V 104 ODST. 1 PÍSM. A) AŽ E) STAVEBNÍHO ZÁKONA NEBO PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ Projektová dokumentace obsahuje části: A B C D E Průvodní

Více

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb III. PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: 499 VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle

Více

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků).

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků). Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby Dokumentace obsahuje části: C Situační výkresy D Výkresová dokumentace E Geodetická část Příloha č. 7 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Dokumentace musí

Více

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva

Více

A.1 Identifikační údaje. A.4 Údaje o stavbě

A.1 Identifikační údaje. A.4 Údaje o stavbě Příloha č. 5 Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení Projektová dokumentace obsahuje části:

Více

Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Společná dokumentace obsahuje části:

Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Společná dokumentace obsahuje části: Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná dokumentace obsahuje části: A B C D E Průvodní zpráva

Více

Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná

Více

Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Příloha č. 4 Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační

Více

Příloha č. 7. 1. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby

Příloha č. 7. 1. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby Příloha č. 7 1. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby Dokumentace obsahuje části: C Situační výkresy D Výkresová dokumentace E Geodetická část Dokumentace musí vždy obsahovat části A až

Více

ŽÁDOST O OVĚŘENÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY NEBO PASPORT STAVBY

ŽÁDOST O OVĚŘENÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY NEBO PASPORT STAVBY Příloha č. 7 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Úřad: Obecní úřad Vrdy, stavební úřad Ulice: Smetanovo nám. 28 PSČ, obec: 285 71 Vrdy V... dne...... Věc: ŽÁDOST O OVĚŘENÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

Více

OHLÁŠENÍ STAVBY. MěÚ Horní Slavkov, odbor výstavby a ŽP Dlouhá 634/ Horní Slavkov. V... dne... Věc:

OHLÁŠENÍ STAVBY. MěÚ Horní Slavkov, odbor výstavby a ŽP Dlouhá 634/ Horní Slavkov. V... dne... Věc: Příloha č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. MěÚ Horní Slavkov, odbor výstavby a ŽP Dlouhá 634/12 357 31 Horní Slavkov V... dne...... Věc: OHLÁŠENÍ STAVBY podle ustanovení 104 odst. 1 písm. a) až e) zákona

Více

499/2006 Sb. VYHLÁKA

499/2006 Sb. VYHLÁKA 499/2006 Sb. VYHLÁKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Změna: 62/2013 Sb. Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území Příloha č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území okumentace obsahuje části: okumentace musí vždy obsahovat části až s tím, že rozsah jednotlivých

Více

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, Horšovský Týn

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, Horšovský Týn Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn Věc: ŽÁDOST O OVĚŘENÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY NEBO PASPORTU STAVBY podle ustanovení

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Jaromír Benka Krnovská 27, 746 01 Opava B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Název Investor : Vnitřní stavební úpravy 2.NP pavilonu E - hematologické ambulance : Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace

Více

1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a

1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a Obsah: Strana: 1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení... 4 2.2.1 Urbanismus...

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Název akce: ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA zřízení nových učeben rozdělením stávající učebny č.104 Habrmanova čp.130, HRADEC KRÁLOVÉ 2 Investor : Základní umělecká škola, Habrmanova 130, Hradec Králové Zak. číslo:

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY a) Charakteristika stavebního pozemku Stavba se nachází v nezastavěné části obce Kupařovice. b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů Stavba

Více

S T A V E B N Í Ú P R A V Y

S T A V E B N Í Ú P R A V Y 1 Příloha č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa, Barvířská 738, Česká Lípa. S T A V E B N Í Ú P R A V Y DOMU Č.P. 2868 2869, UL. BRATŘÍ ČAPKŮ, ČESKÁ LÍPA VÝMĚNA VCHODOVÝCH

Více

S T A V E B N Í Ú P R A V Y

S T A V E B N Í Ú P R A V Y 1 Příloha č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa, Barvířská 738, Česká Lípa. S T A V E B N Í Ú P R A V Y DOMU Č. P. 2871, CVIKOVSKÁ UL., ČESKÁ LÍPA VÝMĚNA PŘEDLOŽENÝCH

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva PROJEKTOVÝ ATELIÉR, KOPÍROVACÍ SLUŽBY HAVLÍČKŮV BROD TEL. 569 430 547 FAX 569 430 547 B. Souhrnná technická zpráva Zakázka č. : 13 028 Název akce : Oplocení u školy Wolkerova, Havlíčkův Brod Místo akce

Více

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část A, B

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část A, B VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část A, B DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Dle vyhlášky 405/2017 Sb. Objednatel: Se sídlem: Zhotovitel: Místo podnikání (provozovna):

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.: , A. Průvodní zpráva

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.: , A. Průvodní zpráva Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ VSTUPU U OBJEKTU DPS

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby

Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby Částka 28 Sbírka zákonů č. 62 / 2013 Strana 501 Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. A B C D E Průvodní zpráva

Více

NOVELA VYHLÁŠKY č. 499/2006 Sb. PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM ZMĚN

NOVELA VYHLÁŠKY č. 499/2006 Sb. PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM ZMĚN NOVELA VYHLÁŠKY č. 499/2006 Sb. PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM ZMĚN 1 ČÁST PRVNÍ Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., s vyznačením navrhovaných změn 1 (1) Tato vyhláška

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb ve znění vyhlášek č. 62/2013 Sb. a č. 405/2017 Sb.

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb ve znění vyhlášek č. 62/2013 Sb. a č. 405/2017 Sb. 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb ve znění vyhlášek č. 62/2013 Sb. a č. 405/2017 Sb. Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby, ŠPEJCHAR Ražice čp. 60 Sanace nesaturované zóny objektů a venkovních ploch b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II.

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II. Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II. Autor

Více

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy

Více

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc:

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc: Příloha č. 7 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:. Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad Ulice: náměstí T.G.Masaryka 89 (sídlo Bratrská 358-zámek) PSČ, obec: 751 31 Lipník nad

Více

Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Lázně Bohdaneč odbor stavební Ulice: Masarykovo nám. 1 PSČ, obec: 533 41 Lázně Bohdaneč. V... dne...

Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Lázně Bohdaneč odbor stavební Ulice: Masarykovo nám. 1 PSČ, obec: 533 41 Lázně Bohdaneč. V... dne... Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Lázně Bohdaneč odbor stavební Ulice: Masarykovo nám. 1 PSČ, obec: 533 41 Lázně Bohdaneč V... dne...... Věc: ŽÁDOST O OVĚŘENÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA Systém ASPI - stav k 8.1.2018 do částky 1/2018 Sb. a 40/2017 Sb.m.s. - RA1156 Stránka 1 ze 107 Změna: 62/2013 Sb. Změna: 405/2017 Sb. 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Změna: 62/2013 Sb. Změna: 405/2017 Sb. Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov A. průvodní zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově Dokumentace pro provádění stavby Město Jablunkov Dukelská 144, Vypracoval:

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Změna: 62/2013 Sb. Změna: 405/2017 Sb. Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Platné znění dotčených částí vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením v návaznosti na návrh novely stavebního zákona navrhovaných změn 1 Úvodní ustanovení (1) Tato vyhláška stanoví

Více

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení Částka 28 Sbírka zákonů č. 62 / 2013 Strana 491 10. Za přílohu č. 4 se vkládají nové přílohy č. 5 až 8, které včetně poznámky pod čarou č. 8 znějí: Příloha č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah

Více

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o.,

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Františka 2.01 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 z 8 OBSAH: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace...

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA ZUŠ KOLLÁROVA 17/551 K. VARY, ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ PORUCH

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA ZUŠ KOLLÁROVA 17/551 K. VARY, ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ PORUCH ZUŠ KOLLÁROVA 17/551, K. VARY Ateliér pro zpracování komplexní projektové dokumentace a designu staveb Loketská 344/12, 360 06 Karlovy Vary, tel./fax: 353 116 277, atelier@porticus.cz, www.porticus.cz

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ING. MILADA VLČKOVÁ KANCELÁŘ: DOLNÍ BRÁNA 47, 741 01 NOVÝ JIČÍN LUČNÍ 5, 741 01 NOVÝ JIČÍN IČ 06351409 MOBIL: 775 711 416 / E-MAIL: MILADAVLCKOVA@GMAIL.COM B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : Dětské hřiště

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU POŽÁRNÍ ZBROJNICE NA ST.P.Č. 40, K.Ú. STUDÁNKA U TACHOVA A.B

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU POŽÁRNÍ ZBROJNICE NA ST.P.Č. 40, K.Ú. STUDÁNKA U TACHOVA A.B A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby, STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU POŽÁRNÍ ZBROJNICE NA ST.P.Č. 40, K.Ú. STUDÁNKA U TACHOVA b) místo stavby (adresa, čísla popisná,

Více

PRO OHLÁŠENÍ STAVBY NEBO STAVEBNÍ POVOLENÍ

PRO OHLÁŠENÍ STAVBY NEBO STAVEBNÍ POVOLENÍ Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Křižany DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY NEBO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Investor / stavebník, Adresa : Obec Křižany Adresa

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Změna: 62/2013 Sb. Změna: 405/2017 Sb. Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Adresa příslušného úřadu

Adresa příslušného úřadu Příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... V... dne...... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ podle ustanovení 86 ve spojení s 80

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy. Tento výukový materiál slouží jako předloha průvodní zprávy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy. Tento výukový materiál slouží jako předloha průvodní zprávy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 59. A - průvodní zpráva Souhrnná a technická

Více

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), p.p.č. 657/53 kú Rybáře

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), p.p.č. 657/53 kú Rybáře A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby, Volnočasový areál Rolava, street workout park b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

Více

Stavba : Protierozní vodní nádrž v obci Rybníček. Dokumentace pro provedení stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Stavba : Protierozní vodní nádrž v obci Rybníček. Dokumentace pro provedení stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stavba : Dokumentace pro provedení stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: strana A. 1 Identifikační údaje 2 A. 1.1 Údaje o stavbě 2 A. 1.2 Údaje o stavebníkovi 2 A. 1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Více

VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ V AREÁLU SOŠ A SOU VYŠKOV

VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ V AREÁLU SOŠ A SOU VYŠKOV Víceúčelové sportovní hřiště v areálu SOŠ a SOU Vyškov Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov, Sochorova 15 VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ V AREÁLU SOŠ A SOU VYŠKOV Investor : Střední odborná

Více

(FORMULÁŘ NENÍ STANOVEN PRÁVNÍM PŘEDPISEM)

(FORMULÁŘ NENÍ STANOVEN PRÁVNÍM PŘEDPISEM) (FORMULÁŘ NENÍ STANOVEN PRÁVNÍM PŘEDPISEM) Městský úřad Týn nad Vltavou Odbor regionálního rozvoje Úřad územního plánování náměstí Míru 2 375 01 TÝN NAD VLTAVOU ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA ORGÁNU

Více

Sklad služeb Města Veselí nad Moravou

Sklad služeb Města Veselí nad Moravou Stavebník: Služby Města Veselí nad Moravou IČ 46936777 Stavba: Sklad služeb Města Veselí nad Moravou Místo: Veselí nad Moravou Kraj : Jihomoravský Okres: Hodonín K.ú.: Veselí - Předměstí Parc.č.: 1916/2,

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ MěÚ Horní Slavkov, odbor výstavby a ŽP Dlouhá 634/12 357 31 Horní Slavkov V... dne...... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ podle ustanovení 94a zákona č. 183/2006

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace ke stavebnímu řízení PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY ZÁKLADNÍ ŠKOLY SUDOMĚŘICE. č. p. 322, Sudoměřice.

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace ke stavebnímu řízení PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY ZÁKLADNÍ ŠKOLY SUDOMĚŘICE. č. p. 322, Sudoměřice. Akce : PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY ZÁKLADNÍ ŠKOLY SUDOMĚŘICE Investor : Obec Sudoměřice, č. p. 322, 69666 Sudoměřice A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dokumentace ke stavebnímu řízení Zodpovědný projektant : Vypracoval : Ing.

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : PROVOZNÍ BUDOVA SPÚ ( č.p.245) Stavební úpravy osazení požárních dveří Stupeň dokumentace : Dokumentace pro ohlášení stavby (DSP) Investor : Česká

Více

KDD PRO DĚTI DO TŘÍ LET V K. VARECH, SANACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI

KDD PRO DĚTI DO TŘÍ LET V K. VARECH, SANACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI KV Engineering spol. s r.o. Závodu míru 584 360 17 Karlovy Vary 17 telefon 353 447 911 fax 353 447 929 KDD PRO DĚTI DO TŘÍ LET V K. VARECH, SANACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

S T A V E B N Í Ú P R A V Y

S T A V E B N Í Ú P R A V Y 1 Příloha č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa, Barvířská 738, Česká Lípa. S T A V E B N Í Ú P R A V Y DOMU Č.P. 2620 2623, ŠTURSOVA UL., ČESKÁ LÍPA. Rozsah a obsah

Více

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace PRŮVODNÍ ZPRÁVA

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace PRŮVODNÍ ZPRÁVA ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace Název zakázky: Zateplení sportovní haly, Petřivalského 3 v Přerově Název dokumentace PRŮVODNÍ ZPRÁVA Tým Objekt - prov. soubor - -

Více

Vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 503/2006 Sb.

Vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 503/2006 Sb. Vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 503/2006 Sb. Vyhláška ČÁST PRVNÍ - PŘEDMĚT ÚPRAVY 1 ČÁST DRUHÁ - ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ HLAVA I - ŽÁDOST O ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ

Více

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stavba : PANELOVÝ DŮM V BROUMOVĚ, ČSA 377, 378, 379 STAVEBNÍ ÚPRAVY Investor : Společenství

Více

datum: 07/2017 strana 1 z 7

datum: 07/2017 strana 1 z 7 datum: 07/2017 strana 1 z 7 AKCE Úprava objektu č.p. 311 na sociální byty INVESTOR ZPRACOVATEL Obec Určice Určice 81 798 04 Určice IČ: 002 88 870 Uherskobrodská 984 763 26 Luhačovice IČ: 022 86 424 DATUM

Více

Nový chodník v obci Zašová u nádraží

Nový chodník v obci Zašová u nádraží A - Průvodní zpráva Akce : Nový chodník v obci Zašová u nádraží Datum : 11/2014 Stupeň : DUR Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa A - Průvodní zpráva - DUR Strana 1 Obsah : A.1 Identifikační údaje 3 A.1.1 Údaje

Více

A.1 Identifikační údaje

A.1 Identifikační údaje A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby, Oprava sítě CZT větev západ. b) místo stavby (adresa, číslo popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) Město Bystřice, k.ú. Bystřice

Více

ČÁST A DSP -A-001 : PRŮVODNÍ ZPRÁVA

ČÁST A DSP -A-001 : PRŮVODNÍ ZPRÁVA DSP -A-001 : PRŮVODNÍ ZPRÁVA Název akce : Stavební úpravy MS,,,Eliška,, Fáze : Dokumentace pro ohlášení stavby (DSP) Vypracoval : Ing. Libor Macháček Kontroloval (schválil) : Ing. Lubomír Hradil Datum

Více

Přístřešek v odpočinkové zóně

Přístřešek v odpočinkové zóně Přístřešek v odpočinkové zóně DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Objednatel: Obec Slatina, Slatina č.p. 50, 410 02 Lovosice 2 Datum: leden 2017 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1.1 Údaje o stavbě

Více

akvo pros.r.o. KALOJEM ANENSKÁ STUDÁNKA, DOMOV U STUDÁNKY BPV JTSK DOMOV U STUDÁNKY, ČP. 41, ANENSKÁ STUDÁNKA ANENSKÁ STUDÁNKA (600377)

akvo pros.r.o. KALOJEM ANENSKÁ STUDÁNKA, DOMOV U STUDÁNKY BPV JTSK DOMOV U STUDÁNKY, ČP. 41, ANENSKÁ STUDÁNKA ANENSKÁ STUDÁNKA (600377) 3 2 1 REVIZE DATUM SCHVÁLIL VÝŠKOVÝ SYSTÉM POLOHOVÝ SYSTÉM VYPRACOVAL INVEST OR KATAS TR AKCE MIROSLAV ŠPATENKA BPV JTSK KONTROLOVAL MIROSLAV ŠPATENKA. ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT MGR. JAN HORKEL DOMOV U STUDÁNKY,

Více

Osazení poštovních schránek Husova , Nový Bor

Osazení poštovních schránek Husova , Nový Bor A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA D 1.1. a) TECHNICKÁ ZPRÁVA Osazení poštovních schránek Husova 91315, Nový Bor Nový Bor, duben 2019 Kamila Vojtová projektování pozemních staveb U Vodárny

Více

NÁHRADA KOPILIT čp POD HOLÝM VRCHEM ČESKÁ LÍPA na pozemku st.č.1392/4 v k.ú. a obci Česká Lípa

NÁHRADA KOPILIT čp POD HOLÝM VRCHEM ČESKÁ LÍPA na pozemku st.č.1392/4 v k.ú. a obci Česká Lípa PROJEKTY STAVEB A INŽENÝRSKÁ ČINNOST Ing. Kateřina Iwanejko Kunratice u Cvikova 34 471 55 Kunratice u Cvikova www.athelierkiwi.cz katerina.vlckova@centrum.cz tel: 604383012 IČO: 86958615 NÁHRADA KOPILIT

Více

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ Příloha č. 3 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... V... dne...... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ o umístění stavby nebo zařízení o změně stavby a o změně

Více

Technická zpráva. b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

Technická zpráva. b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 1. Identifikační údaje 1.1. Údaje o stavbě a) název stavby b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) parc.č. 694/2, 130, 252 Vše k.ú.č. 693316 Městečko u Křivoklátu,

Více

Stavba: Rekonstrukce ulice Zámecké, Zlín - Štípa. : Rekonstrukce ulice Zámecké, Zlín - Štípa A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Stavba: Rekonstrukce ulice Zámecké, Zlín - Štípa. : Rekonstrukce ulice Zámecké, Zlín - Štípa A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost Akce : Rekonstrukce ulice Zámecké, Zlín - Štípa Stupeň : Dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby Stavebník

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Datum: Březen 2014

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Datum: Březen 2014 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Vypracoval: Ing. Zdeněk Janýr Datum: Březen 2014 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA - strana 1/7 Obsah: A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby, b) místo stavby (adresa, čísla popisná,

Více

A Průvodní zpráva. A. 1 Identifikační údaje. A. 1.1 Údaje o stavbě

A Průvodní zpráva. A. 1 Identifikační údaje. A. 1.1 Údaje o stavbě A Průvodní zpráva A. 1 Identifikační údaje A. 1.1 Údaje o stavbě a) název stavby, Objekt: Veřejné osvětlení b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), Místo : k.ú.

Více

ČÁST A DSP-A-001 : PRŮVODNÍ ZPRÁVA

ČÁST A DSP-A-001 : PRŮVODNÍ ZPRÁVA DSP-A-001 : PRŮVODNÍ ZPRÁVA Název akce : Stavební úpravy objektu bazénu výměna oken Fáze : Dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozpracovanosti dokumentace pro provádění stavby Vypracoval : Václav

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A- PRŮVODNÍ ZPRÁVA

TECHNICKÁ ZPRÁVA A- PRŮVODNÍ ZPRÁVA A TECHNICKÁ ZPRÁVA A- PRŮVODNÍ ZPRÁVA Investor : Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu Vítkovice Mírové náměstí 1 703 79, Ostrava- Vítkovice Akce : Oprava bytu č.1 na ulici Rudná 52 v Ostravě

Více

STAVITELSTVÍ Semtín s.r.o. Jahnova Pardubice. Obsah

STAVITELSTVÍ Semtín s.r.o. Jahnova Pardubice. Obsah REKONSTRUKCE A ZMENA NARADí V OBJEKTU C.P. MINIMLÉKÁRNU UŽíVÁNí 21 NA SKLADU FAREMNí PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNí RíZENí A - PRUVODNí ZPRÁVA PORIZOVATEL: PAVLA BOSÁKOVÁ AUTOR PROJEKTU: ING. KAREL

Více