REKAPITULACE STAVBY CZK ,19. Cena s DPH ,43. Cena bez DPH KHKDDMSJPARKPL PARKOVACÍ PLOCHY PRO DDMŠJ BROUMOV P.P.Č. 560/1, K.Ú.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REKAPITULACE STAVBY CZK 786 533,19. Cena s DPH 650 027,43. Cena bez DPH KHKDDMSJPARKPL PARKOVACÍ PLOCHY PRO DDMŠJ BROUMOV P.P.Č. 560/1, K.Ú."

Transkript

1 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: CC-CZ: Místo: Broumov Datum: Zadavatel: IČ: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2 Uchazeč: IČ: Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní brány 29, Broumov DIČ: CZ Projektant: IČ: Broumovské stavební sdružení s.r.o. DIČ: CZ Poznámka: KHKDDMSJPARKPL PARKOVACÍ PLOCHY PRO DDMŠJ BROUMOV P.P.Č. 560/1, K.Ú. BROUMOV DIČ: Cena bez DPH ,43 DPH základní snížená Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00% , ,76 15,00% 0,00 0,00 Cena s DPH v CZK ,19 Strana 1 z 24

2 REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Kód: Stavba: KHKDDMSJPARKPL PARKOVACÍ PLOCHY PRO DDMŠJ BROUMOV P.P.Č. 560/1, K.Ú. BROUMOV Místo: Broumov Datum: Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2 Projektant: Uchazeč: Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní brány 29, Broumov Broumovské stavební sdružení s.r.o. Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH Cena s DPH Typ Náklady stavby celkem , ,19 1 Parkovací plochy , ,19 STA 0 Vedlejší rozpočtové náklady , ,00 STA Strana 2 z 24

3 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: PARKOVACÍ PLOCHY PRO DDMŠJ BROUMOV P.P.Č. 560/1, K.Ú. BROUMOV Objekt: 1 - Parkovací plochy KSO: CC-CZ: Místo: Broumov Datum: Zadavatel: IČ: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2 DIČ: Uchazeč: IČ: Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní brány 29, Broumov DIČ: CZ Projektant: IČ: Broumovské stavební sdružení s.r.o. DIČ: CZ Poznámka: Cena bez DPH ,43 Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní ,43 21,00% ,76 snížená 0,00 15,00% 0,00 Cena s DPH v CZK ,19 Strana 3 z 24

4 REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Objekt: PARKOVACÍ PLOCHY PRO DDMŠJ BROUMOV P.P.Č. 560/1, K.Ú. BROUMOV 1 - Parkovací plochy Místo: Broumov Datum: Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2 Projektant: Broumovské stavební sdružení s.r.o. Uchazeč: Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní brány 29, Broumov Kód dílu - Popis Náklady soupisu celkem ,43 HSV - Práce a dodávky HSV , Zemní práce , Zakládání , Svislé a kompletní konstrukce , Vodorovné konstrukce , Komunikace , Trubní vedení , Ostatní konstrukce a práce-bourání , Přesun sutě , Přesun hmot ,28 PSV - Práce a dodávky PSV 1 173, Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 173,99 Strana 4 z 24

5 SOUPIS PRACÍ Stavba: Objekt: PARKOVACÍ PLOCHY PRO DDMŠJ BROUMOV P.P.Č. 560/1, K.Ú. BROUMOV 1 - Parkovací plochy Místo: Broumov Datum: Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2 Projektant: Broumovské stavební sdružení s.r.o. Uchazeč: Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní brány 29, Broumov PČ Typ Kód Popis MJ Množství Náklady soupisu celkem ,43 D HSV Práce a dodávky HSV ,44 D 1 Zemní práce ,20 1 K Kácení stromů jehličnatých D kmene do 900 mm kus 8, , ,00 CS ÚRS Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, kmene průměru přes 700 do 900 mm "dle TZ" "modřín opadavý" 4 4,000 "smrk ztepilý" 4 4,000 Součet 8,000 2 K Odstranění pařezů D do 900 mm kus 8, , ,00 CS ÚRS Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 700 do 900 mm 3 K Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 20, , ,03 CS ÚRS Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm 4 K Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných do tl 150 mm m2 20, , ,62 CS ÚRS Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm "úprava stávající asfaltové komunikace" 7,72*0,8 6,176 "překop komunikace" 9,5*0,8 7,600 "u žlabu, pro kanalizaci" 6*1,1 6,600 Součet 20,376 5 K Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců m2 9,684 35,80 346,69 CS ÚRS Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů "dle výkresu D.1 - Situace stavby" "zrušení stávající panelové plochy" ((3,9+2,45)/2)*3,05 9,684 Strana 5 z 24

6 PČ Typ Kód Popis MJ Množství Součet 9,684 6 K Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 12, , ,00 CS ÚRS Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do K Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 4, , ,00 CS ÚRS Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy 13*0,6*0,6 4,680 Součet 4,680 8 K Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 10,826 44,30 479,59 CS ÚRS Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m dle výkresu č. D.1 - Situace stavby (7,5*6,6)*0,1 4,950 (7,5*1,6)*0,1 1,200 (7,5*6,235)*0,1 4,676 Součet 10,826 9 K Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3 m3 12, , ,90 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3 "úprava stávající asfaltové komunikace" 7,72*0,8*0,315 1,945 "překop komunikace" 9,5*0,8*0,75 5,700 "u žlabu, pro kanalizaci" 6*1,1*0,8 5,280 Součet 12, K Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 m3 12,925 28,30 365,78 Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř K Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 46, , ,84 CS ÚRS Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 dle výkresu č. C.1 - Situace stavby (7,5*6,6)*0,6 29,700 (7,5*1,6)*0,6 7,200 (7,5*6,235)*0,21 9,820 Součet 46, K Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 46,720 17,80 831,62 CS ÚRS Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 dle výkresu č. C.1 - Situace stavby (7,5*6,6)*0,6 29,700 (7,5*1,6)*0,6 7,200 (7,5*6,235)*0,21 9,820 Součet 46,720 Strana 6 z 24

7 PČ Typ Kód Popis MJ Množství 13 K Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 30, , ,68 CS ÚRS Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných výkop pro liniový žlab 3*0,8*0,7+3*0,8*0,7 3,360 výkop pro kanalizaci 0,6*0,75*37,0 16,650 výkop pro obrubníky 0,4*0,4*(5,125+7,5+4,985+3,045+5,525+7,72+7,5) 6,624 výkop pro palisády 0,6*0,9*6,9 3,726 Součet 30, K Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 m3 30, , ,40 CS ÚRS Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř K Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 900 mm kus 8, , ,00 CS ÚRS Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm 16 K Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 900 mm kus 8, , ,00 CS ÚRS Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 700 do 900 mm 17 K Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 900 mm kus 8, , ,00 CS ÚRS Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm 18 K Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 12,266 46,20 566,69 CS ÚRS Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m 10,826+1,44 12,266 Součet 12, K Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 82, , ,57 CS ÚRS Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes do m 12,925+46,72+30,36-7,32 82,685 Součet 82, K Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 82, , ,83 CS ÚRS Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 21 K Uložení sypaniny na skládky m3 82,685 16, ,23 CS ÚRS Uložení sypaniny na skládky 22 K Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 132,296 99, ,30 CS ÚRS Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) 82,685*1,6 132,296 Strana 7 z 24

8 PČ Typ Kód Popis MJ Množství Součet 132, K Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 7,320 75,70 554,12 CS ÚRS Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 2*(3*0,8*(1,1-(0,4+0,1))) 2,880 37,0*0,6*0,2 4,440 Součet 7, K Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 11, , ,88 CS ÚRS Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny "dle výkresu č. C.1 - Situace" (7+4,5+3,5+3+3,5+15,5)*0,8*0,4 11,840 Součet 11, M štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 23, , ,55 CS ÚRS kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo mimo normu štěrkopísek netříděný 11,84*2 'Přepočtené koeficientem množství 23, K Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 34,994 36, ,78 CS ÚRS Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm (3,23-1,05)*3,8 8,284 7,5*1,5+5,0*2,8/2+5,1*1,4+1,1*1,2 26,710 Součet 34, K Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 34,994 16,80 587,90 CS ÚRS Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 (3,23-1,05)*3,8 8,284 7,5*1,5+5,0*2,8/2+5,1*1,4+1,1*1,2 26,710 Součet 34, M osivo směs travní parková kg 0, ,10 100,33 CS ÚRS osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková 34,994*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 0, K Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 104,387 10, ,87 CS ÚRS Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním dle výkresu č. C.1 - Situace stavby (7,5*6,6)-((2,6*1,6)/2) 47,420 (7,5*1,6)/2 6,000 (7,5*6,235)-((1,3*0,955)/2) 46,142 7,72*0,625 4,825 Součet 104,387 Strana 8 z 24

9 PČ Typ Kód Popis MJ Množství D 2 Zakládání ,91 30 K Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem drobným těženým m3 2, , ,55 CS ÚRS Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem drobným těženým "dle výkresu č. C.1 - situace" 6,8*0,5*0,75 2,550 Součet 2, K Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 200 mm bez lože m 6, , ,20 CS ÚRS Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 200 mm "dle výkresu č. C.1 - situace" 6,8 6, K Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 104,387 6,48 676,43 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 dle výkresu č. C.1 - Situace stavby (7,5*6,6)-((2,6*1,6)/2) 47,420 (7,5*1,6)/2 6,000 (7,5*6,235)-((1,3*0,955)/2) 46,142 7,72*0,625 4,825 Součet 104, K Základové pasy ze ŽB tř. C 16/20 m3 10, , ,60 CS ÚRS Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) tř. C 16/20 2*0,58*0,4+2,575*0,66*0,4 1,144 5,5*0,66*0,4+5,625*0,58*0,4 2,757 3*0,58*0,4+2,5*0,66*0,4 1,356 6,235*0,6*0,8+5,25*0,6*0,8 5,513 Součet 10, K Zřízení bednění stěn základových pasů m2 23, , ,82 CS ÚRS Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení 2*0,6+2,575*0,7 3,003 5,5*0,7+5,625*0,6 7,225 3*0,6+2,5*0,7 3,550 6,235*0,85+5,25*0,85 9,762 Součet 23, K Odstranění bednění stěn základových pasů m2 23,540 68, ,20 CS ÚRS Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění 36 K Výztuž základových pásů betonářskou ocelí (R) t 0, , ,00 CS ÚRS Výztuž základů pasů z betonářské oceli (R) nebo BSt 500 Strana 9 z 24

10 PČ Typ Kód Popis MJ Množství 37 K Základová zeď ze ŽB tř. C 16/20 bez výztuže m3 1, , ,00 CS ÚRS Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) tř. C 16/20 6,235*0,9*0,2 1,122 Součet 1, K Zřízení bednění základových zdí oboustranné m2 5, , ,10 CS ÚRS Bednění základových zdí svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, oboustranné za každou stranu zřízení 6,235*0,9 5, K Odstranění bednění základových zdí oboustranné m2 5, ,00 847,41 CS ÚRS Bednění základových zdí svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, oboustranné za každou stranu odstranění 40 K Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí t 0, , ,60 CS ÚRS Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli (R) nebo BSt 500 D 3 Svislé a kompletní konstrukce ,41 41 K Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m m 6, , ,52 CS ÚRS Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 1000 do 1500 mm 6,235 6,235 Součet 6, M BEST-PALISÁDA MASIV betonová přírodní 17,5X20X120 cm kus 31, , ,69 CS ÚRS prefabrikáty pro komunální stavby a pro terénní úpravu ostatní betonové a železobetonové palisády BEST provedení: přírodní /dl x š (D) x v/ MASIV 17,5 x 20 x 120 (6,235/0,2)*1,02 31,799 Součet 31, K x Montáž betonových žlabů (chránička) kus 30, , ,00 Montáž betonových žlabů (chránička) (3,2+5,3+6,5)*2 30, M x žlab betonový krycí (chránička) 50 x 33/20 x 22 cm kus 30, , ,20 žlab betonový krycí (chránička) 50 x 33/20 x 22 cm D 4 Vodorovné konstrukce ,04 45 K Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 2, , ,12 CS ÚRS Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm "dle výkresu č. C.1 - Situace" (7+4,5+3,5+3+3,5+15,5)*0,8*0,1 2,960 Součet 2, K a Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z drti 4-8 mm tl do 100 mm m2 104,387 71, ,92 Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého dle výkresu č. C.1 - Situace stavby Strana 10 z 24

11 PČ Typ Kód Popis MJ Množství (7,5*6,6)-((2,6*1,6)/2) 47,420 (7,5*1,6)/2 6,000 (7,5*6,235)-((1,3*0,955)/2) 46,142 7,72*0,625 4,825 Součet 104, K Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár těženým kamenivem m3 6, , ,00 CS ÚRS Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyplněním spár a dutin těženým kamenivem 48 K Pohoz z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu m3 6, , ,00 CS ÚRS Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu 49 K Zpevnění dna nebo svahů drceným kamenivem prolévaným MC se zhutněním tl 200 mm m2 4, , ,00 CS ÚRS Zpevnění dna nebo svahů drceným kamenivem zrna mm, prolévaným cementovou maltou s uzavírací vrstvou tl. do 50 mm z betonu V4 B 20 na povrchu uhlazenou se zhutněním, tl. 200 mm D 5 Komunikace ,40 50 K Podklad z kameniva hrubého drceného vel mm tl 150 mm m2 104, , ,60 CS ÚRS Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm dle výkresu č. C.1 - Situace stavby (7,5*6,6)-((2,6*1,6)/2) 47,420 (7,5*1,6)/2 6,000 (7,5*6,235)-((1,3*0,955)/2) 46,142 7,72*0,625 4,825 Součet 104, K x Podklad z kameniva vel mm tl 150 mm m2 104, , ,47 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 180 mm dle výkresu č. C.1 - Situace stavby (7,5*6,6)-((2,6*1,6)/2) 47,420 (7,5*1,6)/2 6,000 (7,5*6,235)-((1,3*0,955)/2) 46,142 7,72*0,625 4,825 Součet 104, K Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 104,387 71, ,55 CS ÚRS Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm dle výkresu č. C.1 - Situace stavby (7,5*6,6)-((2,6*1,6)/2) 47,420 (7,5*1,6)/2 6,000 (7,5*6,235)-((1,3*0,955)/2) 46,142 7,72*0,625 4,825 Součet 104, K Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 100 mm š do 3 m m2 20, , ,44 CS ÚRS Strana 11 z 24

12 PČ Typ Kód Popis MJ Množství Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 100 mm 54 K Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm m2 20, , ,77 CS ÚRS Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm "úprava stávající asfaltové komunikace" 7,72*0,8 6,176 "překop komunikace" 9,5*0,8 7,600 "u žlabu, pro kanalizaci" 6*1,1 6,600 Součet 20, K Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 m2 20,376 14,60 297,49 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2 56 K Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 20, , ,77 CS ÚRS Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm 57 K Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 100 mm skupiny C pl do 300 m2 m2 104, , ,59 CS ÚRS Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 100 mm skupiny C, pro plochy do 300 m2 dle výkresu č. C.1 - Situace stavby (7,5*6,6)-((2,6*1,6)/2) 47,420 (7,5*1,6)/2 6,000 (7,5*6,235)-((1,3*0,955)/2) 46,142 7,72*0,625 4,825 Součet 104, M dlažba s dvojitým zámkem BEST-BASE 22,5 x 11,2 x 8 cm přírodní m2 101, , ,98 CS ÚRS dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná BEST standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: přírodní s dvojitým zámkem BASE 22,5 x 11,2 x 8 (104,387-4,618)*1,02 101,764 Součet 101, M dlažba s dvojitým zámkem BEST-BASE 22,5 x 11,2 x 8 cm červená m2 4, , ,86 CS ÚRS dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná BEST standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: červená,hnědá,okrová,antracit s dvojitým zámkem, červená BASE 22,5 x 11,2 x 8 "parkovací místa - členění" (2*5+7,5+5*2,5+5+6,235)*0,112*1,02 4, K Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A m2 104,387 17, ,53 CS ÚRS Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev dle výkresu č. C.1 - Situace stavby (7,5*6,6)-((2,6*1,6)/2) 47,420 (7,5*1,6)/2 6,000 (7,5*6,235)-((1,3*0,955)/2) 46,142 Strana 12 z 24

13 PČ Typ Kód Popis MJ Množství 7,72*0,625 4,825 Součet 104, K x Příplatek za kladení dlažby ve sklonu u betonových dlažeb pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A m2 104,387 34, ,35 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev 62 K x Řezání bet. dlažby * m 35, , ,00 Řezání bet. dlažby * "odhad" 35 35,000 Součet 35,000 D 8 Trubní vedení ,72 63 K Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 300 m 37, , ,00 CS ÚRS Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu korugovaného SN 10 DN 300 "dle výkresu č. C.1 - Situace" 7+4,5+3,5+3+3,5+15,5 37,000 Součet 37, M trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN () vnitřní průměr 300mm, dl. 5m kus 7, , ,75 CS ÚRS trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační žebrované trubky kanalizační žebrované ULTRA RIB 2 DIN () DIN 16961, včetně těsnícího kroužku vnější/vnitřní průměr 335/300 mm, dl. 5 m 7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 7, M trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN () vnitřní průměr 300mm, dl. 2m kus 1, , ,45 CS ÚRS trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační žebrované trubky kanalizační žebrované ULTRA RIB 2 DIN () DIN 16961, včetně těsnícího kroužku vnější/vnitřní průměr 335/300 mm, dl. 2 m 1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1, K Montáž kolen na potrubí z trub korugovaných DN 300 kus 2, ,00 776,00 CS ÚRS Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu korugovaného kolen DN M koleno DN 300, 45 kus 2, , ,80 trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační podzemní systém kanalizační PRAGMA+ID 10 kolena 45 DN K Montáž odboček na potrubí z trub korugovaných DN 300 kus 5, , ,00 CS ÚRS Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu korugovaného odboček DN M odbočka 10, DN 300/160, pro Ultrarib 45 kus 5, , ,00 trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační podzemní systém kanalizační 10 odbočky 45 pro KG DN 300/ K x Zřízení vpusti kanalizační uliční z polypropylenových dílců pro zatížení D400 kus 3, , ,00 Zřízení vpusti kanalizační uliční z polypropylenových dílců pro zatížení D M x vpusť uliční polypropylen zatížení D400 - spodní díl s odtokem DN 150 kus 3, , ,44 vpusť uliční polypropylen zatížení D400 - spodní díl s odtokem DN M x vpusť uliční polypropylen zatížení D400 - vrchní díl kus 3, , ,45 vpusť uliční polypropylen zatížení D400 - vrchní díl 73 K Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 50 do 100 kg kus 1, ,00 534,00 Strana 13 z 24

14 PČ Typ Kód Popis MJ Množství Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg "stávající vodoměrná šachta" 1 1, M x poklop pojízdný, B zatížení 12,5 t rozměry dle stávajícího poklopu kus 1, , ,40 poklop pojízdný, litina - rozměry dle stávajícího poklopu 75 K x Osazení mříží litinových včetně rámů hmotnosti nad 50 do 100 kg kus 3, , ,00 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg 76 M x Mříž vtoková D400 žlabová z tvárné litiny rozměr 500x500 kus 2, , ,00 Mříž vtoková D400 žlabová z tvárné litiny rozměr 500x M x Mříž vtoková C250 žlabová z tvárné litiny rozměr 500x500 kus 1, , ,51 Mříž vtoková C250 žlabová z tvárné litiny rozměr 500x K Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 1, , ,00 CS ÚRS Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu "stávající vodoměrná šachta" 1 1, K Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop m3 1, , ,52 CS ÚRS Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 16/20 80 K Bednění pro obetonování plastových šachet kruhových otevřený výkop m2 6, , ,40 CS ÚRS Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu kruhových D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání ,41 81 K Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg kus 1, ,00 348,00 CS ÚRS Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg "stávající vodoměrná šachta" 1 1, K Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu m 5, , ,00 CS ÚRS Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu "mezi parkovišti, kotveno do palisády" 5 5, M X madlo zábradlí D4,8/V 50/DL 95cm žárově zinkovaný tl. min. 80 kus 5, , ,50 madlo zábradlí D4,8/V 50/DL 95cm žárově zinkovaný tl. min K Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 2, ,00 344,00 CS ÚRS M Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis, 700 x 330 mm - "vyhrazené parkoviště pro DDMŠJ Broumov" značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis, 700 x 330 mm - "vyhrazené parkoviště pro DDMŠJ Broumov" kus 2, ,60 881,20 CS ÚRS K Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem kus 2, ,00 430,00 CS ÚRS Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu 87 M sloupek Zn kus 2, , ,40 CS ÚRS výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé sloupky Zn K Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 15, , ,22 CS ÚRS Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky "dle výkresu č. C.1 - situace" Strana 14 z 24

15 PČ Typ Kód Popis MJ Množství 7,72+6+1,5+0,6 15,820 Součet 15, M obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm kus 16, , ,35 CS ÚRS obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční nájezdový Standard 100 x 15 x 15 "dle výkresu č. C.1 - situace" (7,72+6+1,5+0,6)/1*1,02 16,136 Součet 16, K Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 26, , ,65 CS ÚRS Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky "dle výkresu č. C.1 - Situace" 5,280+7,5+4,91+3,135+5,625 26,450 Součet 26, M obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm kus 26,979 84, ,55 CS ÚRS obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční Standard 100 x 15 x 25 26,45*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 26, K Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 2, , ,72 CS ÚRS Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 12/15 "dle výkresu č. C.1 - situace" (15,22+26,45)*0,2*0,25 2,084 Součet 2, K x Výpustný objekt kanalizace z betonu prostého z trub DN 300 až 500 kus 1, , ,00 Výpustný objekt kanalizace z betonu prostého z trub DN 300 až K Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 37,120 98, ,46 CS ÚRS Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm 7,72+(5,6+9,1)*2 37, K Osazení odvodňovacího plastového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm m 6, , ,00 CS ÚRS M M Osazení odvodňovacího žlabu plastového s krycím roštem šířky přes 200 mm žlaby z PE vyztužené skelnými vlákny Mearin Expert 300.0, 1000 x 397 mm, světlá šířka 300 mm, celková šířka 332 mm stavební části z polyetylénu a polypropylénu (PE,) odvodňovací systém MEARIN MEARIN Expert 300 žlaby z polyesteru vyztužené skelnými vlákny světlá šířka 300 mm, celková šířka 332 mm popis délka, stavební výška Expert x 397 příslušenství MEARIN Plus/Expert 300 spodní díl vpusti dlouhý s předformovaným odtokem DN 160/200, 524 x 485 mm stavební části z polyetylénu a polypropylénu (PE,) odvodňovací systém MEARIN příslušenství MEARIN Plus/Expert 300 spodní díl vpusti s předformovaným odtokem dlouhý DN 160/ x 485 kus 6, , ,95 CS ÚRS kus 2, , ,30 CS ÚRS M příslušenství MEARIN Plus/Expert 300, čelní stěna plná, začátek/konec žlabu, s nátrubkem DN200, kus 2, , ,40 CS ÚRS stavební části z polyetylénu a polypropylénu (PE,) odvodňovací systém MEARIN příslušenství MEARIN Plus/Expert 300 čelní stěna - plná,začátek/konec žlabu, s nátrubkem DN200 Strana 15 z 24

16 PČ Typ Kód Popis MJ Množství 99 M rošty MEARIN Plus/Expert 300, s bezšroubovým uchycením STARFIX, Mřížkový C250, oka 20/30, dl mm- pozink stavební části z polyetylénu a polypropylénu (PE,) odvodňovací systém MEARIN rošty MEARIN Plus/Expert 300 pro zatížení C250 s bezšroubovým uchycením STARFIX Mřížkový C250, oka 20/30, dl mm- pozink kus 6, , ,71 CS ÚRS D 997 Přesun sutě , K Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 18, , ,09 CS ÚRS Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km 101 K Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 108,762 13, ,41 CS ÚRS Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 6*18, , K Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 18, , ,49 CS ÚRS Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti 103 K Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 6, , ,72 CS ÚRS Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů 104 K Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 8,150 88,00 717,20 CS ÚRS Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva 105 K Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) t 3, , ,16 CS ÚRS Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového D 998 Přesun hmot , K Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 38, , ,03 CS ÚRS Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m 107 K Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 48, , ,34 CS ÚRS Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu 108 K Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 183,870 51, ,85 CS ÚRS Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu 109 K Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 6, , ,06 CS ÚRS Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m D PSV Práce a dodávky PSV 1 173,99 D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 173, K Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro těžké podmínky tl. 1,0 mm šířky 2,0 m m2 5, , ,24 CS ÚRS Izolace proti zemní vlhkosti nopovými foliemi FONDALINE základů nebo stěn pro těžké podmínky tloušťky 1,0 mm, šířky 2,0 m 6,235*0,9 5,612 Součet 5,612 Strana 16 z 24

17 PČ Typ Kód Popis MJ Množství 111 K Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m % 11,392 3,05 34,75 CS ÚRS Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Strana 17 z 24

18 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: PARKOVACÍ PLOCHY PRO DDMŠJ BROUMOV P.P.Č. 560/1, K.Ú. BROUMOV Objekt: 0 - Vedlejší rozpočtové náklady KSO: CC-CZ: Místo: Broumov Datum: Zadavatel: IČ: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2 DIČ: Uchazeč: IČ: Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní brány 29, Broumov DIČ: CZ Projektant: IČ: Broumovské stavební sdružení s.r.o. DIČ: CZ Poznámka: Cena bez DPH ,00 Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní ,00 21,00% 5 901,00 snížená 0,00 15,00% 0,00 Cena s DPH v CZK ,00 Strana 18 z 24

19 REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Objekt: PARKOVACÍ PLOCHY PRO DDMŠJ BROUMOV P.P.Č. 560/1, K.Ú. BROUMOV 0 - Vedlejší rozpočtové náklady Místo: Broumov Datum: Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2 Projektant: Broumovské stavební sdružení s.r.o. Uchazeč: Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní brány 29, Broumov Kód dílu - Popis Náklady soupisu celkem ,00 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady ,00 VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce ,00 VRN3 - Zařízení staveniště ,00 VRN9 - Ostatní náklady 1 250,00 Strana 19 z 24

20 SOUPIS PRACÍ Stavba: Objekt: PARKOVACÍ PLOCHY PRO DDMŠJ BROUMOV P.P.Č. 560/1, K.Ú. BROUMOV 0 - Vedlejší rozpočtové náklady Místo: Broumov Datum: Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2 Projektant: Broumovské stavební sdružení s.r.o. Uchazeč: Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní brány 29, Broumov PČ Typ Kód Popis MJ Množství Náklady soupisu celkem ,00 D VRN Vedlejší rozpočtové náklady ,00 D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce ,00 1 K Geodetické práce po provedení stavby 1, , ,00 CS ÚRS Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce 2 K Geodetické práce po výstavbě 1, , ,00 CS ÚRS Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě 3 K Dokumentace skutečného provedení stavby 1, , ,00 CS ÚRS Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby D VRN3 Zařízení staveniště ,00 4 K Zařízení staveniště 1, , ,00 CS ÚRS Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště 5 K Dopravní značení na staveništi 1, , ,00 CS ÚRS Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi D VRN9 Ostatní náklady 1 250,00 6 K Vytyčení stávajících sítí vč. sond 1, , ,00 Vytyčení stávajících sítí vč. sond Strana 20 z 24

21 Struktura V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt: STA Stavební objekt pozemní ING Stavební objekt inženýrský PRO Provozní soubor VON Vedlejší a ostatní náklady OST Ostatní Soupis Soupis prací pro daný typ objektu TYP Kód Popis MJ Množství Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy. Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací. V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče. Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku. Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací. Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny. Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů. Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace: PČ Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, - výkaz výměr Kód položky Zkrácený popis položky Měrná jednotka položky Množství v měrné jednotce Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky. Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny Příslušnost položky do cenové soustavy Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat: Plný popis položky Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele Výkaz výměr Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky. Metodika pro zpracování Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány. Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli - pokud sestavy soupisů prací obsahují pole, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole, potom ve všech soupisech prací obsahují pole: - J.materiál - jednotková cena materiálu - J.montáž - jednotková cena montáže Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

22 Rekapitulace stavby Název Povinný Popis Typ Max. počet atributu (A/N) znaků Kód A Kód stavby String 20 Stavba A Název stavby String 120 Místo N Místo stavby String 50 Datum A Datum vykonaného exportu Date KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15 CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15 CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20 CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20 Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50 IČ N IČ zadavatele zadaní String 20 DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20 Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50 Projektant N Projektant String 50 Poznámka N Poznámka k zadání String 255 Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů egsazbadph Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double Hodnota DPH A Hodnota DPH Double Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací Název Povinný Popis Typ Max. počet atributu (A/N) znaků Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20 Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120 Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 Kód A Kód objektu String 20 Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120 Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double Typ A Typ zakázky egtypzakazky

23 Krycí list soupisu Název Povinný Popis Typ Max. počet atributu (A/N) znaků Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120 Objekt A Kód a název objektu String Soupis A Kód a název soupisu String KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15 CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15 CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20 CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20 Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255 Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu egsazbadph Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double Hodnota DPH A Hodnota DPH Double Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double Rekapitulace členění soupisu prací Název Povinný Popis Typ Max. počet atributu (A/N) znaků Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120 Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String A za díl ze soupisu Double Soupis prací Název Povinný Popis Typ Max. počet atributu (A/N) znaků Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120 Objekt A Kód a název objektu String Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50 Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50 Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50 Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50 PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long Typ A Typ položky soupisu egtyppolozky 1 Kód A Kód položky ze soupisu String 20 Popis A Popis položky ze soupisu String 255 MJ A Měrná jednotka položky String 10 Množství A Množství položky soupisu Double J.Cena A Jednotková cena položky Double A vyčíslena jako J.Cena * Množství Double N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

24 Typ věty egsazbadph Hodnota základní snížená nulová zákl. přenesená sníž. přenesená Význam Základní sazba DPH Snížená sazba DPH Nulová sazba DPH Základní sazba DPH přenesená Snížená sazba DPH přenesená Datová věta egtypzakazky STA PRO ING VON OST Stavební objekt Provozní soubor Inženýrský objekt Vedlejší a ostatní náklady Ostatní náklady egtyppolozky Položka typu HSV Položka typu PSV Položka typu M Položka typu OST

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Název objektu PARKOVACÍ PLOCHY PRO DDMŠJ BROUMOV P.P.Č. 560/1, K.Ú. BROUMOV Přepočet dle skutečnosti JKSO EČO Místo Broumov IČ DIČ Objednatel Královéhradecký kraj, Pivovarské

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH UKOTVENÍ PODIA. Kód: Stavba: Místo: TP Datum:

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH UKOTVENÍ PODIA. Kód: Stavba: Místo: TP Datum: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: CC-CZ: Místo: TP Datum: 8.8.2017 Zadavatel: IČ: 00266621 STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE Uchazeč: IČ: Vyplň údaj PORR a.s. DIČ: Vyplň údaj Projektant: IČ: 25045393 RAPID

Více

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00%

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00% REKAPITULACE STAVBY Kód: 13-2014 KSO: 822 29 CC-CZ: Zadavatel: Město Dubí Projektant: 74996410 Ing. Michal Urbanský Poznámka: Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické

Více

REKAPITULACE STAVBY. Oprava komunikace Záplotí ,81. Cena s DPH v CZK ,61. Cena bez DPH. KomunikaceZaploti.

REKAPITULACE STAVBY. Oprava komunikace Záplotí ,81. Cena s DPH v CZK ,61. Cena bez DPH. KomunikaceZaploti. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KomunikaceZaploti KSO: CC-CZ: Místo: Český Těšín Datum: 24.5.2017 Zadavatel: Město Český Těšín IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 26949890 POLANSKÝ s.r.o. DIČ: CZ26949890 Projektant:

Více

REKAPITULACE STAVBY. Chodník Slezská ,16. Cena s DPH v CZK ,08. Cena bez DPH. chodnikslezska1. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Chodník Slezská ,16. Cena s DPH v CZK ,08. Cena bez DPH. chodnikslezska1. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: chodnikslezska1 Chodník Slezská KSO: CC-CZ: Místo: Český Těšín Datum: 26. 5. 2017 Zadavatel: Město Český Těšín IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 26949890 POLANSKÝ s.r.o. DIČ: CZ26949890

Více

REKAPITULACE STAVBY Kód:

REKAPITULACE STAVBY Kód: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: Opravy chodníků Česká Lípa - ul. Pod Hůrkou, Pod Holým vrchem, Okružní, Šluknovská Místo: Datum: 21.8.2017 CC-CZ: Zadavatel: Město Česká Lípa IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,12. Cena s DPH ,13. Cena bez DPH. Hornicka Oprava komunikace na ulici Hornické - příjezd Teplo Těšín

REKAPITULACE STAVBY CZK ,12. Cena s DPH ,13. Cena bez DPH. Hornicka Oprava komunikace na ulici Hornické - příjezd Teplo Těšín REKAPITULACE STAVBY Kód: Hornicka KSO: CC-CZ: Místo: Český Těšín Datum: 9.9.2016 Zadavatel: D Uchazeč: 26949890 D CZ26949890 Projektant: D Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 312 276,13 Sazba daně

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,26. Cena s DPH ,18. Cena bez DPH. Kopernikova Oprava chodníku Kopernikova 1-13 za domy.

REKAPITULACE STAVBY CZK ,26. Cena s DPH ,18. Cena bez DPH. Kopernikova Oprava chodníku Kopernikova 1-13 za domy. REKAPITULACE STAVBY Kód: Kopernikova KSO: CC-CZ: Místo: Český těšín Datum: 9.9.2016 Zadavatel: D Uchazeč: 26949890 D CZ26949890 Projektant: D Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 311 424,18 Sazba

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,91. Cena s DPH ,17. Cena bez DPH. 2016_09 Oprava chodníků v MŠ Sokolská. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY CZK ,91. Cena s DPH ,17. Cena bez DPH. 2016_09 Oprava chodníků v MŠ Sokolská. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 2016_09 Oprava chodníků v MŠ Sokolská KSO: CC-CZ: Místo: Bystřice pod Hostýnem Datum: 2.6.2016 Zadavatel: IČ: 00287113 Město Bystřice pod Hostýnem DIČ: CZ00287113 Uchazeč:

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Roudnice nad Labem - polozapuštěné kontejnery na par 1018 v Krábčické ulici. Cena s DPH v CZK ,04. Cena bez DPH ,57

KRYCÍ LIST SOUPISU. Roudnice nad Labem - polozapuštěné kontejnery na par 1018 v Krábčické ulici. Cena s DPH v CZK ,04. Cena bez DPH ,57 KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 14.06.2016 Zadavatel: Uchazeč: 640 134 30 CZ6204241142 Projektant: Poznámka: Cena bez DPH 317 635,57 Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 317 635,57

Více

REKAPITULACE STAVBY ,29. Cena s DPH v CZK ,16. Cena bez DPH. 17_2017 Sportovní hala Svojsíkova, SO 04.1 Vodovodní řad.

REKAPITULACE STAVBY ,29. Cena s DPH v CZK ,16. Cena bez DPH. 17_2017 Sportovní hala Svojsíkova, SO 04.1 Vodovodní řad. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 17_2017 Sportovní hala Svojsíkova, SO 04.1 Vodovodní řad KSO: CC-CZ: Místo: Český Těšín Datum: 10.11.2017 Zadavatel: Město Český Těšín IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Více

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Stavba: PZ Kolín-Ovčáry, splašková kanalizace pro sektor F Místo: Kolín Datum: Objednavatel: Město Kolín Zhotovitel: Projektant: IKP Consulting Engineers, s r.o. Zpracovatel:

Více

Rekapitulace. Děčín Březiny část I.a - vícepráce a méněpráce. Vícepráce celkem ,57. Méněpráce I.a celkem ,34

Rekapitulace. Děčín Březiny část I.a - vícepráce a méněpráce. Vícepráce celkem ,57. Méněpráce I.a celkem ,34 Rekapitulace Děčín Březiny část I.a - vícepráce a méněpráce Vícepráce celkem 2 885 821,57 Méněpráce I.a celkem 1 244 642,34 Méněpráce III. celkem 226 996,56 Rozdíl 1 414 182,67 Vícepráce Děčín Březiny

Více

PŠ Vltava, ř.km 0,0-11,3 Vraňany - soutok Mělník, nánosy a oprava opevnění. Místo: Mělník - Vraňany Datum:

PŠ Vltava, ř.km 0,0-11,3 Vraňany - soutok Mělník, nánosy a oprava opevnění. Místo: Mělník - Vraňany Datum: REKAPITULACE STAVBY Kód: KSO: CC-CZ: Místo: Mělník - Vraňany Datum: 30.8.2014 Zadavatel: Povodí Vltavy, st. p. Projektant: HG partner s.r.o. D D D Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 0,00 Sazba

Více

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. "dlažba"33*2,0+20,5*2,0 107,000

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. dlažba33*2,0+20,5*2,0 107,000 Strana 1 z 5 P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Cena celkem HSV Práce a dodávky HSV 1 Zemní práce Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo 1 221 113106121 kamenných dlaždic m2 107,000 "dlažba"33*2,0+20,5*2,0

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 24 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 24 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M012/006a Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice KSO: 82229 CC-CZ: 21121 Místo: k.ú. Helvíkovice Datum: 5.8.2015 Zadavatel: Obec Helvíkovice IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH. M Oprava havarijního krytu TT ul. Masarykova, Olomouc.

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH. M Oprava havarijního krytu TT ul. Masarykova, Olomouc. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M2017-10 Oprava havarijního krytu TT ul. Masarykova, Olomouc KSO: CC-CZ: Místo: Olomouc Datum: 11. 10. 2017 Zadavatel: Dopravní podnik města Olomouce, a.s. IČ: DIČ: Uchazeč:

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M15/29 Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice KSO: Místo: Helvíkovice Datum: 20.10.2015 CC-CZ: Zadavatel: Státní pozemkový úřad IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH. M2017-9op1 Oprava tramvajové trati ul. 8. května, Olomouc.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH. M2017-9op1 Oprava tramvajové trati ul. 8. května, Olomouc. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M2017-9op1 Oprava tramvajové trati ul. 8. května, Olomouc KSO: CC-CZ: Místo: Olomouc Datum: 10. 10. 2017 Zadavatel: Dopravní podnik města Olomouce IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Milkov Objekt: Oprava vodovodu 570m KSO: CC-CZ: Místo: Datum: Zadavatel: Uchazeč: KLP Stavo Invest s.r.o. IČ: DIČ: Projektant: Poznámka: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Cena bez DPH 1 074

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11. Kód: 2013-AV-016 REKAPITULACE STAVBY KSO: CC-CZ: Zadavatel: Obec Dobrá Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 60779594 A-VITAL Ing.Zdenka Makohuzová, spol. s r.o. CZ 60779594 Poznámka: Cena bez DPH

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov JKSO: CC-CZ: Místo: Ostrava - Martinov Datum: 18.09.2015 Objednavatel: Statutární město Ostrava Zhotovitel: SWIETELSKY

Více

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV ZADÁNÍ Stavba: Rozšíření parkoviště Na Drážce a v ul. Bezdíčkova v Pardubicích Objekt: SO 01 - Zpevněné plochy - 1. část Datum: Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Odstranění křoví -zimní období. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH. Kód: 27/2014

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Odstranění křoví -zimní období. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH. Kód: 27/2014 REKAPITULACE STAVBY Kód: 27/2014 KSO: Místo: Obvod ST Zlín Datum: 25.11.2014 CC-CZ: Zadavatel: Projektant: D D D Poznámka: Cena bez DPH 0,00 DPH základní snížená Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00%

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR celkem HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1 Zemní práce 0,00 1 001 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 23,500 0,00 0,00 2 001 122202209 3 001 162201102

Více

BŘEZINY I. ETAPA ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE

BŘEZINY I. ETAPA ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE Část 1B - komunikace Rozšíření počtu parkovacích stání před MŠ (změna z podélného na kolmé stání) a výměna stávajícího betonového lapáku tuků před MŠ. Odpočet podezdívky

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba: 1 Objekt: 1 Rozpočet: 1 Zadavatel IČO: DIČ: Zhotovitel: Martina Bednářová IČO: 67166695 DIČ: Rozpis ceny HSV PSV MON Vedlejší náklady Ostatní náklady Celkem

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK , ,98. Cena bez DPH. 017 Opravy a odvodnění zpevněných ploch MŠ Na Pěšině.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK , ,98. Cena bez DPH. 017 Opravy a odvodnění zpevněných ploch MŠ Na Pěšině. REKAITULACE STAVBY Kód: KSO: CC-CZ: Zadavatel: IČ: 261238 Statutární město Děčín Uchazeč: IČ: 28701101 BAJGER s.r.o. DIČ: CZ28701101 rojektant: IČ: 69288992 Vladimír Vidai DIČ: CZ5705170625 oznámka: 017

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. D Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU. D Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: CEMEX PRACHATICE - snížení energetické náročnosti provozu okruhu průmyslových vod Objekt: D.1.2 - Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 31.01.2017

Více

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Hrádek nad Nisou Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Pozemní komunikace 0 0 3. Trubní vedení 0 0 4. Dokončující konstrukce a práce 0 0 822-1 Součet 0 0

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH. 001219 Přípojka elektřiny a úprava přilehlé komunikace, Stromovka Praha 7.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH. 001219 Přípojka elektřiny a úprava přilehlé komunikace, Stromovka Praha 7. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 001219 Přípojka elektřiny a úprava přilehlé komunikace, Stromovka Praha 7 KSO: 822 59 CC-CZ: Místo: Praha 7 - Bubeneč Datum: 30.09.2014 Zadavatel: Hlavní město Praha, Praha

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH. 04-03/14 SEN - centrum sociálních služeb v Třanovicích. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH. 04-03/14 SEN - centrum sociálních služeb v Třanovicích. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 04-03/14 SEN - centrum sociálních služeb v Třanovicích KSO: 801 99 CC-CZ: 126 Místo: Třanovice Datum: 30.06.2014 Zadavatel: IČ: 00576921 Obec Třanovice DIČ: CZ00576921

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : SO 102 - Polní cesta HC3 Stavba : Název stavby : SKP : Projektová dokumentace polních cest v k.ú. Kuničky Projektant : Objednatel : Ing. Tomáš Racek

Více

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Celková cena 001 HSV 001 Zemní práce 1 00572474 Osivo směs travní krajinná - svahová kg 39,174 0,035*1119,26 39,174 2 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 335,778 3 001 129203101

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,73. Cena s DPH ,20. Cena bez DPH PŘÍPRAVA PRO VÝSTAVBU III.ETAPA. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY CZK ,73. Cena s DPH ,20. Cena bez DPH PŘÍPRAVA PRO VÝSTAVBU III.ETAPA. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 16-03-15 PŘÍPRAVA PRO VÝSTAVBU III.ETAPA KSO: CC-CZ: Místo: DĚČÍN Datum: 16.3.2016 Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 06659969 HANTYCH s.r.o. DIČ:

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. SO-02 - Oprava tělesa hráze. Objekt: Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. REKONSTRUKCE RYBNÍKA č. parc. 345/1, k.ú.

KRYCÍ LIST SOUPISU. SO-02 - Oprava tělesa hráze. Objekt: Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. REKONSTRUKCE RYBNÍKA č. parc. 345/1, k.ú. KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: CC-CZ: Zadavatel: Projektant: Ing. Václav Ureš, Mariánské údolí 126, Příbram II Poznámka: 408 97 656 Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH v CZK Strana

Více

Krycí list rozpočtu. Dopravní propojení lokality U Unika" určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č Komentář

Krycí list rozpočtu. Dopravní propojení lokality U Unika určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č Komentář Číslo zakázky 00149 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu Dopravní propojení lokality U Unika" určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č. Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení

Více

VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK Stavba : Objekt : KARLŠTEJN - REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ pozemek parc.č.398/1 v k.ú. Budňany, obec Karlštejn P.č. Číslo položky Název položky množství cena / Díl:

Více

SO_01: nádraží

SO_01: nádraží SO_01: nádraží 8 889 942 001: Zemní práce 1 908 948 51. H 00572420 Osivo směs travní parková okrasná kg 1,632 115,00 188 55. H 10371500 Substrát zahradnický B VL m3 8,16 950,00 7 752 109. SP 113106511

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK , ,33. Cena bez DPH Parkoviště na ul. Slezská, Český Těšín.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK , ,33. Cena bez DPH Parkoviště na ul. Slezská, Český Těšín. Kód: Stavba: 1705030 Parkoviště na ul. Slezská, Český Těšín REKAPITULACE STAVBY KSO: CC-CZ: Místo: ul. Slezská, Český Těšín Datum: 10.05.2017 Zadavatel: Město Český Těšín IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: DIČ: Projektant:

Více

Kód položky Popis MJ

Kód položky Popis MJ Stavba : Letovice - rekonstrukce propustku v k.ú. Babolky Objekt : SO 01 - Propustek P.Č. Kód položky Popis MJ Množství Cena jednotková 1 Zemní práce 1 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 66804268 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: 822 55 7 CC-CZ: 21122 Místo: parc.č.2941/540, k.ú. Český Těšín Datum: 05.05.2017 Objednatel: 00297437 Město Český Těšín D CZ00297437 Zhotovitel: 27762157 MŽT Stavitelství,

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH PD Protierozní mez Kuřimany. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH PD Protierozní mez Kuřimany. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: 16-64 KSO: 823 26 CC-CZ: 2420 CZ-CPA: 42.99.29 Zadavatel: IČ: 01312774 Česká republika - Státní pozemkový úřad DIČ: CZ01312774 IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj Projektant:

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž HSV Práce a dodávky HSV 3 253,625 1 Zemní práce 1 561,311 1 221 113107170R Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm - vybourání krajníků m2 160,000 0,000 2 221 113107243

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 538 ze dne 21.08.2019 Smlouva o dílo s firmou OSIL s.r.o., Za cukrovarem 980, 196 00 Praha Čakovice, IČ: 04290496 o provedení stavby "Oprava chodníku

Více

Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Stavba: Objekt: Část: Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Datum: JKSO: P.Č. předpokládané KC N Kód položky Zkrácený popis MJ množství

Více

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář Číslo zakázky 00151 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení Rok 2015 Datum

Více

2015_120_T_DODATEK Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p na Ortenově nám etapa TŘÍDY

2015_120_T_DODATEK Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p na Ortenově nám etapa TŘÍDY REKAPITULACE STAVBY Kód: 2015_120_T_DODATEK KSO: CC-CZ: Místo: Ortenovo nám. 1505/37, 170 00 Praha 7 Datum: 24.2.2016 Zadavatel: Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000,17000 IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Park, vozovka, odvodnění, osvětlení,chodník Stavba : Název stavby : SKP : REVITALIZACE NÁVSI v Dolních Chvatlinách Projektant : Počet měrných jednotek

Více

REKAPITULACE. "Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici" Zadavatel:

REKAPITULACE. Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici Zadavatel: REKAPITULACE Zakázka : "Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici" Zadavatel: Město Dobruška, náměstí F.L.Věka 11, 518 01 Dobruška Cena bez DPH (Kč) DPH 21 %

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr Příloha č. 2 smlouvy o dílo Stavba: Rekonstrukce vnitřní kanalizace skladu C1, SSHR-pobočka GODULA JKSO: CC-CZ: Místo: závod SSHR, Hnojník u Českého Těšína Datum: 31.03.2016

Více

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR Stavba: REKONSTRUKCE VENKOVNÍCH ROZVODŮ VODY V AREÁLU SŠTE BRNO, OLOMOUCKÁ JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 16. 8. 2017 Objednatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: D D D D Poznámka:

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: JKSO: CC-CZ: Místo: Jíloviště Datum: 12. 2. 2018 Objednatel: 00241334 Obec Jíloviště, Pražská 81, 252 02 Jíloviště Zhotovitel: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 47307218 5/13, 140 00 Praha

Více

BŘEZINY I. ETAPA REKAPITULACE. Část 1B - komunikace vícepráce ,11 méněpráce ,55

BŘEZINY I. ETAPA REKAPITULACE. Část 1B - komunikace vícepráce ,11 méněpráce ,55 BŘEZINY I. ETAPA REKAPITULACE Část 1B - komunikace vícepráce 2 195 913,11 méněpráce 1 725 230,55 Část 2 - komunikace vícepráce 158 381,52 méněpráce 116 150,43 Celkem vícepráce 2 354 294,63 méněpráce 1

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK 1 572 163,07. Cena s DPH 1 299 308,32. Cena bez DPH. 20140049 Semily - oprava břehové stabilizace Jizery.

REKAPITULACE STAVBY CZK 1 572 163,07. Cena s DPH 1 299 308,32. Cena bez DPH. 20140049 Semily - oprava břehové stabilizace Jizery. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 20140049 Semily - oprava břehové stabilizace Jizery KSO: 833 21 CC-CZ: 24208 Místo: Semily Datum: 7.7.2014 Zadavatel: Město Semily, Husova 82, PSČ 51 301 IČ: DIČ: Uchazeč:

Více

Položkový soupis prací a dodávek

Položkový soupis prací a dodávek S: O: SO 102 R: SO 102 Položkový soupis prací a dodávek Polní cesta C-6 v K.ú. Bohdalice Polní cesta - II. část Polní cesta - II. část P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník

Více

Vltava, zdrž Miřejovice - Kralupy, ř.km 21,5-22,0, koncentrační hráz - rekonstrukce opevnění

Vltava, zdrž Miřejovice - Kralupy, ř.km 21,5-22,0, koncentrační hráz - rekonstrukce opevnění REKAPITULACE STAVBY Kód: 9 KSO: CC-CZ: Místo: Kralupy nad Vltavou Datum: 12.06.2015 Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik D Uchazeč: Vyplň údaj Vyplň údaj D Vyplň údaj Projektant: Vodní cesty a.s. D

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž 26 221 113106121 HSV Práce a dodávky HSV 3 600.86 403 734.37 407 335.23 17.318 1 Zemní práce 3 600.86 93 072.85 96 673.71 15.106 Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo

Více

komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč ZRN

komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč ZRN Stavba: Psáry - lokalita Stráže a Ve svahu - komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH ZRN Celkem ZRN Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč Objekt: Pod Straží 1 843 047,80 Kč

Více

SO 00: Ostatní náklady

SO 00: Ostatní náklady Soupis prací a dodávek Stavba : Obnova vodovodu a kanalizace v obci Borek, ulice Dlouhá a Jabloňová Objednatel : Obec Borek u Českých Budějovic SoD změnový list č.1 Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH. VZ-P Uničov - rekonstrukce stok DIV, DIVa, Dch, Di a části vodovodu.

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH. VZ-P Uničov - rekonstrukce stok DIV, DIVa, Dch, Di a části vodovodu. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: VZ-P-2018004 Uničov - rekonstrukce stok DIV, DIVa, Dch, Di a části vodovodu KSO: 827 CC-CZ: Místo: Uničov Datum: 15. 6. 2018 Zadavatel: IČ: 47675772 Vodohospodářská společnost

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 00 VRN, ON JKSO Objekt Název objektu SKP 00 Vedlejší a ostatní náklady Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 1200012 Zpracová ní PD polních cest Synkov, Slemeno

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. SO-03 - Sdružený objekt. Objekt: Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. REKONSTRUKCE RYBNÍKA č. parc. 345/1, k.ú. Chraštice.

KRYCÍ LIST SOUPISU. SO-03 - Sdružený objekt. Objekt: Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. REKONSTRUKCE RYBNÍKA č. parc. 345/1, k.ú. Chraštice. KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: CC-CZ: Zadavatel: Projektant: Ing. Václav Ureš, Mariánské údolí 126, Příbram II Poznámka: D D D 408 97 656 Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH v CZK

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Vodovod Sasina- Svitávka CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 172 0,00. Cena bez DPH. Kód: VH001

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Vodovod Sasina- Svitávka CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 172 0,00. Cena bez DPH. Kód: VH001 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: VH001 Vodovod Sasina- Svitávka KSO: Místo: Sasina, Svitávka Datum: 1. 5. 2016 CC-CZ: Zadavatel: IČ: 00281042 Městys Svitávka DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ:

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2016-8-8 JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 05.08.2016 Objednavatel: 00300241 Obec Kobeřice Zhotovitel: 60775530 Sates Morava spol. s r.o. Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU 0,00 0,00. Cena s DPH v CZK. Cena bez DPH Oprava MK Hor.Bludovice - ABS, ABH, Příkop č.05 - úsek.

KRYCÍ LIST SOUPISU 0,00 0,00. Cena s DPH v CZK. Cena bez DPH Oprava MK Hor.Bludovice - ABS, ABH, Příkop č.05 - úsek. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: 3024 - Oprava MK HorBludovice - ABS, ABH, Příkop č05 - úsek KSO: 822 29 Poznámka: D D D 0502204 Jednotlivé položky odkazují na technickou zprávu, situaci a vzorové příčné řezy

Více

Zodp. projektant. Vypracoval. DiK 013/11-O. Kraj. Datum TRUTNOV. Investor RDS REKONSTRUKCE KOMUNIKACE SO.101 VOZOVKA C.1.

Zodp. projektant. Vypracoval. DiK 013/11-O. Kraj. Datum TRUTNOV. Investor RDS REKONSTRUKCE KOMUNIKACE SO.101 VOZOVKA C.1. Zodp. projektant Místo Investor Ing. S. Janák Hostinné Vypracoval Kraj Bc. P. Syrovátka Královéhradecký Město Hostinné Datum VÝKAZ VÝMĚR Č. zakázky 013/11-O 05.2013 Hostinné - Ulice Okály a Ke Splavu REKONSTRUKCE

Více

AKCE: Vodohospodářská opatření Bořislav ČÁST: REKAPITULACE Dodatek č. 2 - VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE

AKCE: Vodohospodářská opatření Bořislav ČÁST: REKAPITULACE Dodatek č. 2 - VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE AKCE: Vodohospodářská opatření Bořislav ČÁST: REKAPITULACE Dodatek č. 2 - VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE Název objektu Polní cesta VPC 7 Pěší stezka C23 A Pěší stezka C23 B Polní cesta VPC 15 Polní cesta VPC 16

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,36. Cena s DPH ,73. Cena bez DPH Polní cesty Drahov. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY CZK ,36. Cena s DPH ,73. Cena bez DPH Polní cesty Drahov. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 2015-31 Polní cesty Drahov KSO: 822 29 CC-CZ: Místo: Drahov Datum: 1.6.2017 Zadavatel: IČ: 01312774 KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor DIČ: CZ01312774 Uchazeč: IČ: 60838744

Více

Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH. SO 01 - Tlaková kanalizace , , , , ,05

Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH. SO 01 - Tlaková kanalizace , , , , ,05 Psáry - kanalizace a vodovod v ul. Nad Cihelnou Sestavení nákladů Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH SO 01 - Tlaková kanalizace 371 407,98 40 854,88 412 262,85 86 575,20 498 838,05

Více

REKONSTRUKCE UL. ČS. ARMÁDY V ÚSTÍ NAD ORLICÍ

REKONSTRUKCE UL. ČS. ARMÁDY V ÚSTÍ NAD ORLICÍ REKONSTRUKCE UL. ČS. ARMÁDY V ÚSTÍ NAD ORLICÍ ČÁST 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR Zadavatel, investor: Město Ústí nad Orlicí sídlo: Sychrova 16, 562 24

Více

POLOŽKOVÝ VÝKAZ JEDNOTKOVÝCH CEN - VELKOPLOŠNÉ OPRAVY KOMUNIKACÍ

POLOŽKOVÝ VÝKAZ JEDNOTKOVÝCH CEN - VELKOPLOŠNÉ OPRAVY KOMUNIKACÍ POLOŽKOVÝ VÝKAZ JEDNOTKOVÝCH CEN - VELKOPLOŠNÉ OPRAVY KOMUNIKACÍ MJ Množství Jednotková cena Maximální přípustná horní cenová hranice Snížení položek v elektronické aukci o Součet celkem položek 0,00 1

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Stavba : 035/15 Soběslavská Pahorkatina z.s. Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ pro DPH 15 % DPH 15 %

Více

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář Číslo zakázky 00151 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení Rok 2015 Datum dokončení Typ Firmy Název Kontaktní osoba Telefon Význam (funkce) Jméno REKAPITULACE

Více

Položkový rozpočet Zakázka: 1 - oprava OK + lapol - nátok - plot u silnice Objednatel: Městys Strážný IČ: 00250694 Strážný 23 Strážný 384 43 DIČ: CZ00250694 Zhotovitel: STAVBY - BOKR s.r.o. IČ: 28154487

Více

REKAPITULACE STAVBY - STAVEBNÍ OBJEKTY

REKAPITULACE STAVBY - STAVEBNÍ OBJEKTY REKAPITULACE STAVBY - STAVEBNÍ OBJEKTY Zadavatel: Uchazeč: Projektant: Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 21,00% ze 15,00% ze Cena s DPH v CZK Strana 2 z 114 REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ

Více

REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY

REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY Název akce: Parkovací dům pro kola REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY Zadavatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec STAVEBNÍ OBJEKTY SO 01 Parkovací dům pro kola Architektonicko-stavební část Vsakovací

Více

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem SO 111 Rekonstrukce ul. Bílovecké

Více

REKAPITULACE STAVBY. 7s-13002FD - ZŠ Dany a Emila Zátopkových - tělocvična - dodatek VV. Stavba: CZK 0,00. Cena s DPH 0,00.

REKAPITULACE STAVBY. 7s-13002FD - ZŠ Dany a Emila Zátopkových - tělocvična - dodatek VV. Stavba: CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. á Č í ř á á ř ř é á Š á ý ř ř ří áž í á ř ý á á é í á í č é á í í á á ř é á á ý ř č é í á ř é č ř á í Ž čí á í í í čí á ížá á ů á ří ú í Ž Ž Í ý ů Ý á é ž ž ž ž á í Žá á á í á í ří ž á žá á š í ž č íří

Více

Položkový rozpočet. Přípojka dešťové kanalizace - Altern. napojení přepadu rybník

Položkový rozpočet. Přípojka dešťové kanalizace - Altern. napojení přepadu rybník S: Novostavba O: IO04 B R: IO04a Položkový rozpočet Domu sociálních služeb v Pacově Přípojka dešťové kanalizace - Altern. napojení přepadu rybník Altern. napojení přepadu rybníka P.č. Číslo položky Název

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Stavba: 15/0 Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: IČO: DIČ: Vypracoval: Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK Snížená DPH 15 % 0,00 CZK Základ pro základní DPH: 21 % 248 144,61

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objednatel VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou 00000205 CZ00000205

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objednatel VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou 00000205 CZ00000205 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby LC Pod Kubešovou chatou JKSO Název objektu EČO Název části Místo IČ VÚj Libavá, k.ú. Rudoltovice DIČ Objednatel VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou 00000205 CZ00000205

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 32/7 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 4.06.208 Objednatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: D D D D Poznámka: Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného listu Cena bez DPH

Více

KSO: CC-CZ: Místo: Datum: Cena bez DPH 0,00. Sazba daně Základ daně Výše daně DPH základní 21,00% 0,00 0,00 snížená 15,00% 0,00 0,00

KSO: CC-CZ: Místo: Datum: Cena bez DPH 0,00. Sazba daně Základ daně Výše daně DPH základní 21,00% 0,00 0,00 snížená 15,00% 0,00 0,00 Strana 1 z 17 REKAPITULACE STAVBY Kód: 438-14 Stavba: Parkoviště na pozemcích p.č. dle k.n.1620, 1619, st.144/1,1487 k.ú.strakonice KSO: 82229 CC-CZ: Místo: Datum: 26.07.2014 Zadavatel: Město STRAKONICE

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU CTNA ÚPRAVA NÁVSI V OBCI CTINĚVES. Místo: Datum: Obec Ctiněves. Ing. Jan Hovorka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU CTNA ÚPRAVA NÁVSI V OBCI CTINĚVES. Místo: Datum: Obec Ctiněves. Ing. Jan Hovorka KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: CTNA2714 - ÚPRAVA NÁVSI V OBCI CTINĚVES Místo: Datum: 05.06.2014 Objednavatel: Obec Ctiněves Zhotovitel: Projektant: ing. Jan Hovorka Zpracovatel: Ing. Jan Hovorka IČ: DIČ:

Více

Venkovní úpravy - RD

Venkovní úpravy - RD Poř Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr Ztratné Výměra Jedn cena Cena CELKEM Venkovní úpravy - RD 001: Zemní práce 1 SP 122101101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř 1 a 2 objem do 100 m3 m3 51,815

Více

REKAPITULACE STAVBY. Chodníky ve Valašské Bystřici - část 2 Centrum - Leskovec. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Chodníky ve Valašské Bystřici - část 2 Centrum - Leskovec. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: Chodníky ve Valašské Bystřici - část 2 Centrum - Leskovec KSO: CC-CZ: Místo: Valašská Bystřice Datum: 7.8.2017 Zadavatel: Obec Valašská Bystřice IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň

Více

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 23 Součet 7, 12, 19-22. 24 DPH 10,00 % z. 26 Cena s DPH (ř.

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 23 Součet 7, 12, 19-22. 24 DPH 10,00 % z. 26 Cena s DPH (ř. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Kontejnerové přístřešky, ulice Chemiků JKSO Název objektu EČO Místo IČO Pardubice DIČ Objednatel Projektant Městský obvod Pardubice II. Marcel Vondra, Nábřeží Závodu míru

Více

REKAPITULACE STAVBY. Mosty v ondřejovicích podél silnice III/ ,97. Cena s DPH v CZK. Cena bez DPH ,72.

REKAPITULACE STAVBY. Mosty v ondřejovicích podél silnice III/ ,97. Cena s DPH v CZK. Cena bez DPH ,72. Strana 1 z 167 REKAPITULACE STAVBY Kód: 12345 Stavba: Mosty v ondřejovicích podél silnice III/45711 KSO: Místo: Ondřejovice Datum: 21.5.2015 CC-CZ: Zadavatel: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj

Více

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o.

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o. KRYCÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu Objekt: JKSO: CC-CZ: Místo: Sedloňov - Polom Datum: Objednavatel: Obec Sedloňov Zhotovitel: dle výběru investora Projektant: Proxion

Více

č. pol. kod položky popis položky m.j. počet m.j. cena za m.j. cena celkem

č. pol. kod položky popis položky m.j. počet m.j. cena za m.j. cena celkem A. Akce na dopravní infrastruktuře zaměřená na zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupnění osobám s omezenou schopností pohybu a orientace Uznatelné položky v rámci financování SFDI č. pol. kod položky

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: Objednavatel: 00300241 Obec Kobeřice SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2016-5-4RRRVCP 2016 Chodníky, zpevněná plocha u DPS a přechody pro chodce - Více a méněpráce Zhotovitel: 60775530

Více

DIPRO, spol. s r.o. R

DIPRO, spol. s r.o. R DIPRO, spol. s r.o. R Dopravní a inženýrské projekty, projektová, inženýrská a konzultační kancelá Mod anská 11 / 13Ř7, 143 00 Praha 12 IČO 4Ř5ř2722 Stavebník: Místo stavby: Městská část Praha - Kunratice

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 0162018 Stavba: Místo pro přecházení 1/30 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Místo: Lovosice Datum: 29.1.2019 Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: IČ: 25042751 SaM silnice a mosty Děčín a.s. DIČ: CZ25042751

Více

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Objekt: Chodník,uznatelné náklady Místo: Čerčany Datum: 13.12.2013 Celková cena HSV Práce a dodávky HSV 1 221 113106121 2 221 113106161 1 Zemní práce Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY sku17a Rozšíření MK ul Pod Zvonek - zřízení výhyben JKSO: CC-CZ: Místo: Český Těšín Datum: 18. 7. 2017 Objednatel: Město Český Těšín,nám.ČSA 1/1,Český Těšín Zhotovitel: Projektant:

Více