PrÛmyslové vpusti. ACO katalog. ACO Produktový katalog 2008 PrÛmyslové vpusti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PrÛmyslové vpusti. ACO katalog. ACO Produktový katalog 2008 PrÛmyslové vpusti"

Transkript

1 PrÛmyslové vpusti ACO katalog ACO Produktový katalog 2008 PrÛmyslové vpusti

2 PrÛmyslové vpusti Pfiehled systému Odolnost spojû proti korozi je zaji tûna pasivováním v mofiící lázni. Zesílené okraje vpusti zaruãují mimofiádnou pevnost a odolnost. Hluboké tûleso vpusti s kruhov m profilem zabraàuje usazování neãistot v rozích. Tvar tûlesa vpusti umoïàuje snadné ãi tûní. Vpusti jsou osazeny odnímateln m ro tem ãi víkem. Volitelnû je moïno dodat sítko nebo kalov ko. Hloubkou min. 60 mm pfievy ují vodní zápachové uzávûry poïadovanou hodnotu dle âsn EN Vpusti pro napojení vinylové podlahoviny jsou konstruovány tak, aby bylo zaji tûno vodotûsné spojení mezi podlahou a vpustí. Pfiehled systému - schéma a funkce zápachov ch uzávûrû 2

3 H, EG Charakteristika Průmyslové podlahové vpusti jsou navrženy pro široké komerční využití. Je možné je sestavovat a používat v různých kombinacích, které se liší průtokovou rychlostí, velikostí roštu, průměrem tělesa vpusti nebo dimenzí odtoku pro napojení odpadního potrubí. Materiál DIN âsn SS AISI AISI AISI 316Ti Jednodílné vpusti jsou samostatně stojící jednotky, vhodné pro různé podlahové úpravy - tj. jak pro cementovou či pryskiřičnou mazaninu, tak pro keramickou dlažbu. Dvoudílné vpusti je možné použít jako samostatně umístěné vpusti v různých podlahových úpravach nebo jako žlabové odtoky. Pro výrobu podlahových průmyslových vpustí se používají korozivzdorné oceli (na nosné části tloušťky 2 a 3 mm, na ZU tloušťky 1 mm) jakostní třídy AISI 304 nebo AISI 316 (resp. AISI 316Ti). Rošty Sítko Kalové koše nástavba (výškově stavitelná, otočná) Zápachové uzávěry (ZU) 3 Tělesa vpustí Spodní díl dvoudílné vpusti Jednodílná vpust čtvercového půdorysu Jednodílná vpust kruhového půdorysu Jednodílná vpust pro vinylové podlahoviny

4 H Dvoudílné vpusti (v kovû stavitelné) se svisl m odtokem + pfiíslu enství NOVINKA DN 70 kompletní vpust s roštovou nástavbou včetně ZU DN 70 s 30 mm přírubou x Kalový koš 1) - nízký vysoký (pro vpusti bez ZU) Kalový koš 2) - nízký vysoký (pro vpusti bez ZU) Zápachový uzávěr Kalový koš 1) Sítko včetně ZU DN 70 s tavnou přírubou Zápachový uzávěr E10568 E10581 O kroužek 37 Drenážní kroužek Tûleso vpusti 178 včetně ZU DN 70 s tlakovou přírubou se šrouby včetně ZU kompletní vpust s roštovou nástavbou včetně ZU s 30 mm přírubou x Mezidíl s tavnou přírubou Mezidíl s tlak. přírubou se šrouby Kalový koš 1) - nízký vysoký (pro vpusti bez ZU) Kalový koš 2) - nízký vysoký (pro vpusti bez ZU) Zápachový uzávěr Kalový koš 1) Sítko včetně ZU s tavnou přírubou 178 Zápachový uzávěr E10589 E10591 O kroužek 37 Drenážní kroužek 3604 včetně ZU s tlakovou přírubou se šrouby Mezidíl s tavnou přírubou včetně ZU Mezidíl s tlak. přírubou se šrouby ) Kalový koš s otvory ve dně. 2) Kalový koš s plným dnem (lapač písku).

5 H Ro tové nástavby a ro ty pro dvoudílné vpusti se svisl m odtokem NOVINKA Vpusti ro tové nástavby ãtvercové ro tu nástavba čtvercová ro tu nástavba kruhová nástavba kruhová, pro vinylové podlahoviny Výška roštu 25 mm 200x x171 Vpusti ro tové nástavby kruhové x x Vpusti ro ty 168 x 168 pro ãtvercové nástavby zatíïení Mřížkový protiskluz. L rošt protiskluz. M hladký L hladký M protiskluz. 1) L štěrb. otvory protiskluz. 1) L Příčkový rošt protiskluz. M protiskluz. M hladký M hladký M Štěrbinový kryt hladký M hladký M Plný kryt protiskluz. 1) L protiskluz. 1) L kruh.otvory 5 protiskluz. 1) L kruh. otvory 6(speciální) protiskluz. 2) L Vpusti ro ty Ø 170 mm pro kruhové nástavby zatíïení Příčkový rošt hladký M hladký M kruh. otvory 6 hladký L Štěrbinový kryt hladký M hladký M Vpusti ro tové nástavby fiady I Vpusti ro ty 182 x 182 pro nástavby fiady I ro tu 200x x184 zatíïení Mřížkový rošt protiskluz. L 30 I00011 protiskluz. M 30 I kruh. otvory nástavba čtvercová 30 I00116 I ,5 300x x200 6(speciální) protiskluz. 2) L 30 I00023 Příčkový rošt protiskluz. M 30 I00005 hladký M 30 I00008 Štěrbinový kryt protiskluz. 3) M 30 I00017 hladký M 30 I00020 nástavba čtvercová s přírubou 30 I00118 nástavba čtvercová pro kruhový rošt 30 I ,5 30,5 230x Vpusti ro ty Ø 187 pro nástavby fiady I zatíïení Mřížkový rošt protiskluz. L 30 I00036 protiskluz. M 30 I kruh. otvory 6(speciální) protiskluz. 2) L 30 I00033 Příčkový rošt protiskluz. M 30 I00042 hladký M 30 I00045 Štěrbinový kryt protiskluz. 3) M 30 I00051 hladký M 30 I00048 nástavba kruhová s přírubou 30 I , ) 5x výstupek 7 x cca 1,5 (v rozích a uprostřed). 2) 4x výstupek 7 x cca 1,5 (v rozích nebo po obvodu). 3) Slzičkový.

6 H Dvoudílné vpusti (v kovû stavitelné) s vodorovn m odtokem + pfiíslu enství NOVINKA DN 70 kompletní vpust s roštovou nástavbou 200X200 Kalový koš 1) - nízký vysoký (pro vpusti bez ZU) Kalový koš 2) - nízký vysoký (pro vpusti bez ZU) včetně ZU Zápachový uzávěr DN 70 s 30 mm přírubou 238 Kalový koš 1) Sítko včetně ZU O kroužek 37 DN 70 s tavnou přírubou Drenážní kroužek včetně ZU Mezidíl s tavnou přírubou DN 70 s tlakovou přírubou se šrouby Tûleso vpusti 178 včetně ZU kompletní vpust s roštovou nástavbou X Mezidíl s tlak. přírubou se šrouby Kalový koš 1) - nízký vysoký (pro vpusti bez ZU) Kalový koš 2) - nízký včetně ZU vysoký (pro vpusti bez ZU) Zápachový uzávěr s 30 mm přírubou Kalový koš 1) Sítko včetně ZU O kroužek 37 s tavnou přírubou Drenážní kroužek včetně ZU Mezidíl s tavnou přírubou s tlakovou přírubou se šrouby 1 Mezidíl s tlak. přírubou se šrouby včetně ZU ) Kalový koš s otvory ve dně. 2) Kalový koš s plným dnem (lapač písku).

7 H Ro tové nástavby a ro ty pro dvoudílné vpusti s vodorovn m odtokem NOVINKA Vpusti ro tové nástavby ãtvercové ro tu nástavba čtvercová ro tu nástavba kruhová nástavba kruhová, pro vinylové podlahoviny Výška roštu 25 mm 200x x171 Vpusti ro tové nástavby kruhové x x Vpusti ro ty 168 x 168 pro ãtvercové nástavby zatíïení Mřížkový protiskluz. L rošt protiskluz. M hladký L hladký M protiskluz. 1) L štěrb. otvory protiskluz. 1) L Příčkový rošt protiskluz. M protiskluz. M hladký M hladký M Štěrbinový kryt hladký M hladký M Plný kryt protiskluz. 1) L protiskluz. 1) L kruh.otvory 5 protiskluz. 1) L kruh. otvory 6(speciální) protiskluz. 2) L Vpusti ro ty Ø 170 mm pro kruhové nástavby zatíïení Příčkový rošt hladký M hladký M kruh. otvory 6 hladký L Štěrbinový kryt hladký M hladký M Vpusti ro tové nástavby fiady I Vpusti ro ty 182 x 182 pro nástavby fiady I ro tu 200x x184 zatíïení Mřížkový rošt protiskluz. L 30 I00011 protiskluz. M 30 I kruh. otvory nástavba čtvercová 30 I00116 I ,5 300x x200 6(speciální) protiskluz. 2) L 30 I00023 Příčkový rošt protiskluz. M 30 I00005 hladký M 30 I00008 Štěrbinový kryt protiskluz. 3) M 30 I00017 hladký M 30 I00020 nástavba čtvercová s přírubou 30 I00118 nástavba čtvercová pro kruhový rošt 30 I ,5 30,5 230x Vpusti ro ty Ø 187 pro nástavby fiady I zatíïení Mřížkový rošt protiskluz. L 30 I00036 protiskluz. M 30 I kruh. otvory 6(speciální) protiskluz. 2) L 30 I00033 Příčkový rošt protiskluz. M 30 I00042 hladký M 30 I00045 Štěrbinový kryt protiskluz. 3) M 30 I00051 hladký M 30 I00048 nástavba kruhová s přírubou 30 I , ) 5x výstupek 7 x cca 1,5 (v rozích a uprostřed). 2) 4x výstupek 7 x cca 1,5 (v rozích nebo po obvodu). 3) Slzičkový.

8 H Jednodílné vpusti ãtvercového pûdorysu se svisl m odtokem + pfiíslu enství NOVINKA 8 Tûleso vpusti 178 Tûleso vpusti 178 DN 70 ro tu včetně ZU včetně ZU včetně ZU včetně ZU DN 70 ro tu včetně ZU včetně ZU včetně ZU včetně ZU DN x x x x x Kalový koš Sítko Zápach. uzávěr DN 70 E10568 E10581 Zápach. uzávěr E10589 Jednodílné vpusti ãtvercového pûdorysu s vodorovn m odtokem + pfiíslu entví x x x E10591 Kalový koš Sítko x x222 včetně ZU včetně ZU

9 H Ro ty pro jednodílné vpusti ãtvercového pûdorysu NOVINKA Vpusti ro ty 218 x 218 pro ãtverc. jednodílné vpusti zatíïení Mřížkový rošt protiskluz. L protiskluz. M hladký L hladký M protiskluz. 1) L štěrb. otvory protiskluz. 1) L Příčkový rošt hladký M hladký M Štěrbinový kryt hladký M hladký M Plný kryt protiskluz. 1) L protiskluz. 1) L kruh.otvory 5 protiskluz. 1) L kruh. otvory 6(speciální) protiskluz. 2) L ) 5x výstupek 7 x cca 1,5 (v rozích a uprostřed). 2) 4x výstupek 7 x cca 1,5 (v rozích nebo po obvodu). 9

10 H Dvoudílné vpusti (v kovû stavitelné) se svisl m odtokem + pfiíslu enství NOVINKA kompletní vpust s roštovou nástavbou Kalový koš 1) - nízký vysoký (pro vpusti bez ZU) Kalový koš 2) - nízký včetně ZU vysoký (pro vpusti bez ZU) Zápachový uzávěr s 30 mm přírubou 280 Kalový koš O kroužek 2612 včetně ZU Drenážní kroužek 2613 s tavnou přírubou Zápachový uzávěr E6566 E Tûleso vpusti včetně ZU Mezidíl s tavnou přírubou s tlakovou přírubou se šrouby včetně ZU DN 150 kompletní vpust s roštovou nástavbou Mezidíl s tlak. přírubou se šrouby Kalový koš 1) - nízký vysoký (pro vpusti bez ZU) Kalový koš 2) - nízký včetně ZU vysoký (pro vpusti bez ZU) Zápachový uzávěr DN 150 s 30 mm přírubou Kalový koš O kroužek 2612 včetně ZU Drenážní kroužek 2613 DN 150 s tavnou přírubou Zápachový uzávěr E včetně ZU DN 150 Mezidíl s tavnou přírubou s tlakovou přírubou se šrouby včetně ZU Mezidíl s tlak. přírubou se šrouby ) Kalový koš s otvory ve dně. 2) Kalový koš s plným dnem (lapač písku).

11 H Ro tové nástavby a ro ty pro dvoudílné vpusti se svisl m odtokem NOVINKA Vpusti 220 ro tové nástavby ãtvercové ro tu nástavba čtvercová ro tu nástavba kruhová nástavba kruhová, pro vinylové podlahoviny x222 Vpusti 220 ro tové nástavby kruhové x222 Výškaroštumm Výškaroštumm 200 Vpusti ro ty 218 x 218 pro ãtvercové nástavby zatíïení Mřížkový rošt protiskluz. L protiskluz. M hladký L hladký M protiskluz. 1) L štěrb. otvory protiskluz. 1) L Příčkový rošt hladký M hladký M Štěrbinový kryt hladký M hladký M Plný kryt protiskluz. 1) L protiskluz. 1) L kruh.otvory 5 protiskluz. 1) L kruh. otvory 6(speciální) protiskluz. 2) L Vpusti ro ty Ø 222 pro kruhové nástavby zatíïení Příčkový rošt hladký M hladký M kruh. otvory 6 hladký L Štěrbinový kryt hladký M hladký M Vpusti ro tové nástavby fiady I Vpusti ro ty 212 x 212 pro nástavby fiady I ro tu 230x x214 zatíïení Mřížkový rošt protiskluz. L 30 I00012 protiskluz. M 30 I kruh. otvory 11 6(speciální) protiskluz. 2) L 30 I00024 nástavba čtvercová 30 I00123 I ,5 Příčkový rošt protiskluz. M 30 I00006 hladký M 30 I x x230 Štěrbinový kryt protiskluz. 3) M 30 I00018 hladký M 30 I00021 nástavba čtvercová s přírubou 30 I00119 nástavba čtvercová pro kruhový rošt 30 I ,5 30,5 270x Vpusti ro ty Ø 227 pro nástavby fiady I zatíïení Mřížkový rošt protiskluz. L 30 I00037 protiskluz. M 30 I000 - kruh. otvory 6(speciální) protiskluz. 2) L 30 I00034 Příčkový rošt protiskluz. M 30 I00043 hladký M 30 I00046 Štěrbinový kryt protiskluz. 3) M 30 I00052 hladký M 30 I00049 nástavba kruhová s přírubou 30 I , ) 5x výstupek 7 x cca 1,5 (v rozích a uprostřed). 2) 4x výstupek 7 x cca 1,5 (v rozích nebo po obvodu). 3) Slzičkový.

12 H Dvoudílné vpusti (v kovû stavitelné) s vodorovn m odtokem + pfiíslu enství NOVINKA kompletní vpust s roštovou nástavbou Kalový koš 1) - nízký vysoký (pro vpusti bez ZU) Kalový koš 2) - nízký včetně ZU vysoký (pro vpusti bez ZU) Zápachový uzávěr s 30 mm přírubou 280 Sítko Kalový koš Tûleso vpusti 220 včetně ZU s tavnou přírubou včetně ZU O kroužek 2613 Drenážní kroužek 2612 Mezidíl s tavnou přírubou s tlakovou přírubou se šrouby včetně ZU Mezidíl s tlak. přírubou se šrouby Ø110 s tlakovou přírubou se šrouby Spojka s redukcí excentrická 110/ Ø bez ZU Zápachový uzávěr ) Kalový koš s otvory ve dně. 2) Kalový koš s plným dnem (lapač písku).

13 H Ro tové nástavby a ro ty pro dvoudílné vpusti s vodorovn m odtokem NOVINKA Vpusti 220 ro tové nástavby ãtvercové ro tu nástavba čtvercová ro tu nástavba kruhová nástavba kruhová, pro vinylové podlahoviny x220 Vpusti 220 ro tové nástavby kruhové x220 Výškaroštumm Výškaroštumm 200 Vpusti ro ty 218 x 218 pro ãtvercové nástavby zatíïení Mřížkový rošt protiskluz. L protiskluz. M hladký L hladký M protiskluz. 1) L štěrb. otvory protiskluz. 1) L Příčkový rošt hladký M hladký M Štěrbinový kryt hladký M hladký M Plný kryt protiskluz. 1) L protiskluz. 1) L kruh.otvory 5 protiskluz. 1) L kruh. otvory 6(speciální) protiskluz. 2) L Vpusti ro ty Ø 222 pro kruhové nástavby V robek Povrch Tfiida V ka Obj. ã. Obj. ã. zatíïení Příčkový rošt hladký M hladký M kruh. otvory 6 hladký L Štěrbinový kryt hladký M hladký M Vpusti ro tové nástavby fiady I ro tu nástavba čtvercová 30 I00123 I00176 nástavba čtvercová s přírubou 30 I00119 nástavba čtvercová pro kruhový rošt 30 I , ,5 30,5 230x x x x x Vpusti ro ty 212 x 212 pro nástavby fiady I zatíïení Mřížkový rošt protiskluz. L 30 I00012 protiskluz. M 30 I kruh. otvory 6(speciální) protiskluz. 2) L 30 I00024 Příčkový rošt protiskluz. M 30 I00006 hladký M 30 I00009 Štěrbinový kryt protiskluz. 3) M 30 I00018 hladký M 30 I00021 Vpusti ro ty Ø 227 pro nástavby fiady I zatíïení Mřížkový rošt protiskluz. L 30 I00037 protiskluz. M 30 I000 - kruh. otvory 6(speciální) protiskluz. 2) L 30 I00034 Příčkový rošt protiskluz. M 30 I00043 hladký M 30 I00046 Štěrbinový kryt protiskluz. 3) M 30 I00052 hladký M 30 I nástavba kruhová s přírubou 30 I , ) 5x výstupek 7 x cca 1,5 (v rozích a uprostřed). 2) 4x výstupek 7 x cca 1,5 (v rozích nebo po obvodu). 3) Slzičkový.

14 H Jednodílné vpusti ãtvercového pûdorysu se svisl m odtokem + pfiíslu enství NOVINKA Tûleso vpusti 220 Tûleso vpusti 220 ro tu včetně ZU včetně ZU DN 150 včetně ZU včetně ZU ro tu včetně ZU včetně ZU DN x x x x x x x x x x x x x x x x271 Jednodílné vpusti ãtvercového pûdorysu s vodorovn m odtokem + pfiíslu enství Kalový koš Sítko Zápach. uzávěr E6566 E6573 Zápach. uzávěr DN 150 E11759 Kalový koš Sítko včetně ZU včetně ZU

15 H Ro ty pro jednodílné vpusti ãtvercového pûdorysu NOVINKA Vpusti ro ty 268 x 268 pro ãtverc. jednodílné vpusti zatíïení Mřížkový rošt protiskluz. L protiskluz. M hladký L hladký M protiskluz. 1) L štěrb. otvory protiskluz. 1) L Příčkový rošt protiskluz. M protiskluz. M hladký M hladký M Štěrbinový kryt hladký M hladký M Plný kryt protiskluz. 1) L protiskluz. 1) L kruh.otvory 5 protiskluz. 1) L kruh. otvory 6(speciální) protiskluz. 2) L ) 5x výstupek 7 x cca 1,5 (v rozích a uprostřed). 2) 4x výstupek 7 x cca 1,5 (v rozích nebo po obvodu). 15

16 H Hltnost vpustí NOVINKA H H Vpust s odtokem DN 70 svisl m, vãetnû ZU Vpust s odtokem DN 70 vodorovn m, vãetnû ZU 2,0 Tûleso vpusti 178 Hltnost Flow vpusti rate (l/s) 1,5 1,0 0,5 Tûleso vpusti 178 Hltnost Flow vpusti rate (l/s) 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0, Výška Head vodního of water sloupce (mm) (mm) VýškaHead vodního of water sloupce (mm) (mm) Vpust s odtokem svisl m, vãetnû ZU Vpust s odtokem vodorovn m, vãetnû ZU 3,0 Tûleso vpusti 178 Hltnost Flow vpusti rate (l/s) 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Tûleso vpusti 178 Hltnost Flow vpusti rate (l/s) 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0, Výška Head vodního of water sloupce (mm) (mm) VýškaHead vodního of water sloupce (mm) (mm)

17 H Hltnost vpustí NOVINKA Kompletní vpust s ro tovou nástavbou, vãetnû ZU Kompletní vpust s ro t. nást., vã. ZU + lapaã písku 3230 Tûleso vpusti 178 Tûleso vpusti 220 Flow rate Flow rate Hltnost vpusti (l/s) Hltnost vpusti (l/s) 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0, VýškaHead vodního of water sloupce (mm) (mm) Vpust s odtokem svisl m, vãetnû ZU 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0, VýškaHead vodního of water sloupce (mm) (mm) Tûleso vpusti 178 Vpust s odtokem vodorovn m, vãetnû ZU Tûleso vpusti 220 Hltnost Flow vpusti rate (l/s) 2,0 1,5 1,0 0, VýškaHead vodního of water sloupce (mm) (mm) Hltnost Flow vpust rate (l/s) 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0, Výška Head vodního of water sloupce (mm) (mm) 17

18 Jednodílné vpusti ãtvercového pûdorysu se svisl m odtokem + pfiíslu enství ro tu DN 70 Výška roštu 25 mm 200x x171 Výška roštu mm 200x x171 Kalový koš Tûleso vpusti 357 Tûleso vpusti 257 Tûleso vpusti 201 Tûleso vpusti 157 bez ZU bez ZU včetně ZU včetně ZU bez ZU bez ZU včetně ZU včetně ZU ro tu bez ZU bez ZU včetně ZU včetně ZU ro tu bez ZU bez ZU včetně ZU včetně ZU DN 150 bez ZU bez ZU včetně ZU včetně ZU ro tu DN 150 bez ZU včetně ZU DN Výška roštu 25 mm Výška roštu 30 mm x x x x x x x Výška roštu mm Výška roštu mm x x x x x x x x0 371x x0 371x371 Sítko Zápach. uzávěr DN 70 E Zápach. uzávěr E Kalový koš svislý Sítko Zápachový uzávěr E Kalový koš Sítko Zápach. uzávěr E Zápach. uzávěr DN 150 E Kalový koš Zápach. uzávěr DN 150 E Zápach. uzávěr DN 200 E bez ZU včetně ZU

19 Ro ty pro jednodílné vpusti ãtvercového pûdorysu se svisl m odtokem Vpusti ro ty 168 x 168 pro ãtverc. jednodílné vpusti zatíïení Mřížkový rošt protiskluz. L protiskluz. M hladký L hladký M protiskluz. 1) L štěrb.otvory protiskluz. 1) L Příčkový rošt protiskluz. M protiskluz. M hladký M hladký M Štěrbinový kryt hladký M hladký M Plný kryt protiskluz. 1) L protiskluz. 1) L kruh.otvory 5 protiskluz. 1) L kruh. otvory 6(speciální) protiskluz. 2) L Vpusti ro ty 218 x 218 pro ãtverc. jednodílné vpusti zatíïení Mřížkový rošt protiskluz. L protiskluz. M hladký L hladký M protiskluz. 1) L štěrb. otvory protiskluz. 1) L Příčkový rošt hladký M hladký M Štěrbinový kryt hladký M hladký M Plný kryt protiskluz. 1) L protiskluz. 1) L kruh.otvory 5 protiskluz. 1) L kruh. otvory 6(speciální) protiskluz. 2) L Vpusti ro ty 268 x 268 pro ãtverc. jednodílné vpusti zatíïení Mřížkový rošt protiskluz. L protiskluz. M hladký L hladký M protiskluz. 1) L štěrb. otvory protiskluz. 1) L Příčkový rošt protiskluz. M protiskluz. M hladký M hladký M Štěrbinový kryt hladký M hladký M Plný kryt protiskluz. 1) L protiskluz. 1) L kruh.otvory 5 protiskluz. 1) L kruh. otvory 6(speciální) protiskluz. 2) L Vpusti 357 ro ty 368 x 368 pro ãtverc. jednodílné vpusti zatíïení Mřížkový rošt protiskluz. L hladký L Příčkový rošt protiskluz. M hladký M Štěrbinový kryt hladký M ) 5x výstupek 7 x cca 1,5 (v rozích a uprostřed). 2) 4x výstupek 7 x cca 1,5 (v rozích nebo po obvodu). 19

20 Jednodílné vpusti ãtvercového pûdorysu s vodorovn m odtokem + pfiíslu enství ro tu DN 70 Výškaroštu25mm Tûleso vpusti 201 Tûleso vpusti 157 včetně ZU včetně ZU včetně ZU včetně ZU ro tu včetně ZU včetně ZU x x171 Výškaroštu25mm Výškaroštu30mm 200x x x x x171 Výškaroštumm 200x x x Kalový koš Sítko Kalový koš Sítko Tûleso vpusti 257 ro tu včetně ZU včetně ZU DN x x x x x x x x271 Kalový koš Sítko včetně ZU včetně ZU Tûleso vpusti 357 ro tu DN 150 včetně ZU DN x0 371x x0 371x371 Kalový koš včetně ZU

21 Ro ty pro jednodílné vpusti ãtvercového pûdorysu s vodorovn m odtokem Vpusti ro ty 168 x 168 pro ãtverc. jednodílné vpusti zatíïení Mřížkový rošt protiskluz. L protiskluz. M hladký L hladký M protiskluz. 1) L štěrb.otvory protiskluz. 1) L Příčkový rošt protiskluz. M protiskluz. M hladký M hladký M Štěrbinový kryt hladký M hladký M Plný kryt protiskluz. 1) L protiskluz. 1) L kruh.otvory 5 protiskluz. 1) L kruh. otvory 6(speciální) protiskluz. 2) L Vpusti ro ty 218 x 218 pro ãtverc. jednodílné vpusti zatíïení Mřížkový rošt protiskluz. L protiskluz. M hladký L hladký M protiskluz. 1) L štěrb. otvory protiskluz. 1) L Příčkový rošt hladký M hladký M Štěrbinový kryt hladký M hladký M Plný kryt protiskluz. 1) L protiskluz. 1) L kruh.otvory 5 protiskluz. 1) L kruh. otvory 6(speciální) protiskluz. 2) L Vpusti ro ty 268 x 268 pro ãtverc. jednodílné vpusti zatíïení Mřížkový rošt protiskluz. L protiskluz. M hladký L hladký M protiskluz. 1) L štěrb. otvory protiskluz. 1) L Příčkový rošt protiskluz. M protiskluz. M hladký M hladký M Štěrbinový kryt hladký M hladký M Plný kryt protiskluz. 1) L protiskluz. 1) L kruh.otvory 5 protiskluz. 1) L kruh. otvory 6(speciální) protiskluz. 2) L Vpusti 357 ro ty 368 x 368 pro ãtverc. jednodílné vpusti zatíïení Mřížkový rošt protiskluz. L hladký L Příčkový rošt protiskluz. M hladký M Štěrbinový kryt hladký M ) 5x výstupek 7 x cca 1,5 (v rozích a uprostřed). 2) 4x výstupek 7 x cca 1,5 (v rozích nebo po obvodu). 21

22 Jednodílné vpusti kruhového pûdorysu se svisl m odtokem + pfiíslu enství ro tu DN Kalový koš Sítko Tûleso vpusti 157 bez ZU bez ZU včetně ZU včetně ZU Zápach. uzávěr DN 70 E Zápach. uzávěr E bez ZU bez ZU včetně ZU včetně ZU Tûleso vpusti 201 ro tu bez ZU bez ZU včetně ZU včetně ZU Kalový koš Sítko Zápachový uzávěr E ro tu Výškaroštu30mm 297 Výškaroštumm 297 Kalový koš Sítko Tûleso vpusti 257 bez ZU bez ZU včetně ZU včetně ZU DN 150 Výškaroštu30mm 297 Výškaroštumm 297 Zápach. uzávěr E Zápach. uzávěr DN 150 E bez ZU bez ZU včetně ZU včetně ZU

23 Ro ty pro jednodílné vpusti kruhového pûdorysu se svisl m odtokem Vpusti ro ty Ø 170 pro kruhové jednodílné vpusti zatíïení Příčkový rošt hladký M hladký M kruh. otvory 6 hladký L Štěrbinový kryt hladký M hladký M Vpusti ro ty Ø 222 pro kruhové jednodílné vpusti zatíïení Příčkový rošt hladký M hladký M kruh. otvory 6 hladký L Štěrbinový kryt hladký M hladký M Vpusti ro ty Ø 288 pro kruhové jednodílné vpusti zatíïení Příčkový rošt hladký M hladký M kruh. otvory 6 hladký L Štěrbinový kryt hladký M hladký M

24 Jednodílné vpusti kruhového pûdorysu s vodorovn m odtokem + pfiíslu enství DN 70 ro tu Kalový koš Tûleso vpusti 157 bez ZU bez ZU Sítko bez ZU bez ZU Tûleso vpusti 257 Tûleso vpusti 201 ro tu bez ZU bez ZU ro tu bez ZU bez ZU DN Kalový koš Sítko Kalový koš Sítko bez ZU bez ZU

25 Ro ty pro jednodílné vpusti kruhového pûdorysu s vodorovn m odtokem Vpusti ro ty Ø 170 pro kruhové jednodílné vpusti zatíïení Příčkový rošt hladký M hladký M kruh. otvory 6 hladký L Štěrbinový kryt hladký M hladký M Vpusti ro ty Ø 222 pro kruhové jednodílné vpusti zatíïení Příčkový rošt hladký M hladký M kruh. otvory 6 hladký L Štěrbinový kryt hladký M hladký M Vpusti ro ty Ø 288 pro kruhové jednodílné vpusti zatíïení Příčkový rošt hladký M hladký M kruh. otvory 6 hladký L Štěrbinový kryt hladký M hladký M

26 Jednodílné vpusti kruh. pûdorysu se svisl m odtokem, pro vinylové podlahoviny + pfiíslu enství ro tu DN Kalový koš Tûleso vpusti 157 bez ZU bez ZU včetně ZU včetně ZU Sítko Zápach. uzávěr DN 70 E Zápach. uzávěr E bez ZU bez ZU včetně ZU včetně ZU Tûleso vpusti 201 ro tu bez ZU bez ZU včetně ZU včetně ZU Kalový koš Sítko Zápachový uzávěr E ro tu Výškaroštu30mm 386 Výškaroštumm 386 Kalový koš Tûleso vpusti 257 bez ZU bez ZU včetně ZU včetně ZU DN Výškaroštu30mm Výškaroštumm 386 Sítko Zápach. uzávěr E Zápach. uzávěr DN 150 E bez ZU bez ZU včetně ZU včetně ZU

27 Ro ty pro jednodílné vpusti kruh. pûdorysu se svisl m odtokem, pro vinylové podlahoviny Vpusti ro ty Ø 170 pro kruhové jednodílné vpusti zatíïení Příčkový rošt hladký M hladký M kruh. otvory 6 hladký L Štěrbinový kryt hladký M hladký M Vpusti ro ty Ø 222 pro kruhové jednodílné vpusti zatíïení Příčkový rošt hladký M hladký M kruh. otvory 6 hladký L Štěrbinový kryt hladký M hladký M Vpusti ro ty Ø 288 pro kruhové jednodílné vpusti zatíïení Příčkový rošt hladký M hladký M kruh. otvory 6 hladký L Štěrbinový kryt hladký M hladký M

28 Jednodílné vpusti kruh. pûdorysu s vodorovn m odtokem, pro vinyl. podlahoviny + pfiíslu enství ro tu DN Tûleso vpusti 157 včetně ZU včetně ZU Kalový koš Sítko včetně ZU včetně ZU Tûleso vpusti 201 ro tu včetně ZU včetně ZU Kalový koš Sítko ro tu Kalový koš Tûleso vpusti 257 včetně ZU včetně ZU DN Výškaroštu30mm Sítko včetně ZU včetně ZU

29 Ro ty pro jednodílné vpusti kruh. pûdorysu s vodorovn m odtokem, pro vinylové podlahoviny Vpusti ro ty Ø 170 pro kruhové jednodílné vpusti zatíïení Příčkový rošt hladký M hladký M kruh. otvory 6 hladký L Štěrbinový kryt hladký M hladký M Vpusti ro ty Ø 222 pro kruhové jednodílné vpusti zatíïení Příčkový rošt hladký M hladký M kruh. otvory 6 hladký L Štěrbinový kryt hladký M hladký M Vpusti ro ty Ø 288 pro kruhové jednodílné vpusti zatíïení Příčkový rošt hladký M hladký M kruh. otvory 6 hladký L Štěrbinový kryt hladký M hladký M

30 Dvoudílné vpusti (v kovû stavitelné) se svisl m odtokem + pfiíslu enství DN 70 s 50 mm přírubou 258 Kalový koš Sítko bez ZU včetně ZU DN 70 s tavnou přírubou Zápach. uzávěr DN 70 E Zápach. uzávěr E O kroužek Drenážní kroužek bez ZU včetně ZU DN 70 s tlakovou přírubou se šrouby Mezidíl s tavnou přírubou Tûleso vpusti 157 bez ZU včetně ZU s 50 mm přírubou Mezidíl s tlak. přírubou se šrouby bez ZU včetně ZU s tavnou přírubou bez ZU včetně ZU s tlakovou přírubou se šrouby 260 bez ZU včetně ZU

31 Ro tové nástavby a ro ty pro dvoudílné vpusti se svisl m odtokem Vpusti ro tové nástavby ãtvercové ro tu nástavba čtvercová ro tu Výška roštu 25 mm 200x x171 Vpusti ro tové nástavby kruhové x x Vpusti ro ty 168 x 168 pro ãtvercové nástavby zatíïení Mřížkový protiskluz. L rošt protiskluz. M hladký L hladký M protiskluz. 1) L štěrb. otvory protiskluz. 1) L Příčkový rošt protiskluz. M protiskluz. M hladký M hladký M Štěrbinový kryt hladký M hladký M Plný kryt protiskluz. 1) L protiskluz. 1) L kruh.otvory 5 protiskluz. 1) L kruh. otvory 6(speciální) protiskluz. 2) L nástavba kruhová nástavba kruhová, pro vinylové podlahoviny Vpusti ro ty Ø 170 pro kruhové nástavby zatíïení Příčkový rošt hladký M hladký M kruh. otvory 6 hladký L Štěrbinový kryt hladký M hladký M ) 5x výstupek 7 x cca 1,5 (v rozích a uprostřed). 2) 4x výstupek 7 x cca 1,5 (v rozích nebo po obvodu). 31

32 Dvoudílné vpusti (v kovû stavitelné) se svisl m odtokem + pfiíslu enství s 50 mm přírubou 301 Kalový koš Sítko Tûleso vpusti 201 bez ZU včetně ZU s tavnou přírubou bez ZU včetně ZU s tlakovou přírubou se šrouby 200 Zápachový uzávěr E O kroužek Drenážní kroužek Mezidíl s tavnou přírubou bez ZU včetně ZU Raising piece s tlak. přírubou se šrouby

33 Ro tové nástavby a ro ty pro dvoudílné vpusti se svisl m odtokem Vpusti 201 ro tové nástavby ãtvercové ro tu nástavba čtvercová ro tu Výškaroštu30mm 222x222 Vpusti 201 ro tové nástavby kruhové x Vpusti ro ty 218 x 218 pro ãtvercové nástavby zatíïení Mřížkový rošt protiskluz. L protiskluz. M hladký L hladký M protiskluz. 1) L štěrb. otvory protiskluz. 1) L Příčkový rošt hladký M hladký M Štěrbinový kryt hladký M hladký M Plný kryt protiskluz. 1) L protiskluz. 1) L kruh.otvory 5 protiskluz. 1) L kruh. otvory 6(speciální) protiskluz. 2) L nástavba kruhová Vpusti ro ty Ø 222 pro kruhové nástavby zatíïení Příčkový rošt hladký M hladký M nástavba kruhová - kruh. otvory 6 hladký L pro vinylové podlahoviny Štěrbinový kryt hladký M hladký M Vpusti 201 ro tové nást. ãtverc. se zaloïen m 3) okrajem ro tu nástavba čtvercová se založeným 3) okrajem x x x x195 Vpusti 201 ro ty 192x192 pro nástavby se zaloï. 3) okrajem zatíïení Mřížkový rošt protiskluz. L protiskluz. M hladký L hladký M štěrb. otvory protiskluz. 1) L kruh. otvory 6(speciální) protiskluz. 2) L Příčkový rošt hladký M Štěrbinový kryt hladký M Plný kryt protiskluz. 1) L ) 5x výstupek 7 x cca 1,5 (v rozích a uprostřed). 2) 4x výstupek 7 x cca 1,5 (v rozích nebo po obvodu). 3) Falcovaný okraj.

34 Dvoudílné vpusti (v kovû stavitelné) se svisl m odtokem + pfiíslu enství s 50 mm přírubou Kalový koš Sítko bez ZU včetně ZU s tavnou přírubou 458 Zápach. uzávěr E Zápach. uzávěr DN 150 E O kroužek Drenážní kroužek Tûleso vpusti 257 bez ZU včetně ZU s tlakovou přírubou se šrouby bez ZU včetně ZU DN 150 s 50 mm přírubou Mezidíl s tavnou přírubou Mezidíl s tlak. přírubou se šrouby bez ZU včetně ZU DN 150 s tavnou přírubou bez ZU včetně ZU DN 150 s tlakovou přírubou se šrouby bez ZU včetně ZU

35 Ro tové nástavby a ro ty pro dvoudílné vpusti se svisl m odtokem Vpusti 257 ro tové nástavby ãtvercové ro tu Roštové nástavby čtvercové x x x x Vpusti ro ty 268 x 268 pro ãtvercové nástavby zatíïení Mřížkový rošt protiskluz. L protiskluz. M hladký L hladký M protiskluz. 1) L štěrb. otvory protiskluz. 1) L Příčkový rošt protiskluz. M protiskluz. M hladký M hladký M Štěrbinový kryt hladký M hladký M Plný kryt protiskluz. 1) L protiskluz. 1) L kruh.otvory 5 protiskluz. 1) L kruh. otvory 6(speciální) protiskluz. 2) L Vpusti 257 ro tové nástavby kruhové ro tu Vpusti 257 ro ty Ø 288 pro kruhové nástavby zatíïení Příčkový rošt hladký M hladký M Roštové 30 nástavby kruhové kruh. otvory 6 hladký L Roštové Štěrbinový kryt hladký M hladký M ) 5x výstupek 7 x cca 1,5 (v rozích a uprostřed). nástavby ) 4x výstupek 7 x cca 1,5 (v rozích nebo po obvodu). kruhové pro vinylové podlahoviny

36 Dvoudílné vpusti (v kovû stavitelné) s vodorovn m odtokem + pfiíslu enství DN 70 s 50 mm přírubou 258 Kalový koš včetně ZU DN 70 s tavnou přírubou 1 Sítko O kroužek Drenážní kroužek včetně ZU DN 70 s tlakovou přírubou se šrouby 1 Mezidíl s tavnou přírubou Tûleso vpusti 157 včetně ZU s 50 mm přírubou Mezidíl s tlak. přírubou se šrouby včetně ZU s tavnou přírubou včetně ZU s tlakovou přírubou se šrouby 158 včetně ZU

37 Ro tové nástavby a ro ty pro dvoudílné vpusti s vodorovn m odtokem Vpusti ro tové nástavby ãtvercové ro tu nástavba čtvercová Výška roštu 25 mm 200x x171 Vpusti ro tové nástavby kruhové ro tu x x Vpusti ro ty 168 x 168 pro ãtvercové nástavby zatíïení Mřížkový protiskluz. L rošt protiskluz. M hladký L hladký M protiskluz. 1) L štěrb. otvory protiskluz. 1) L Příčkový rošt protiskluz. M protiskluz. M hladký M hladký M Štěrbinový kryt hladký M hladký M Plný kryt protiskluz. 1) L protiskluz. 1) L kruh.otvory 5 protiskluz. 1) L kruh. otvory 6(speciální) protiskluz. 2) L nástavba kruhová Vpusti ro ty Ø 170 pro kruhové nástavby zatíïení nástavba kruhová, pro vinylové podlahoviny Příčkový rošt hladký M hladký M kruh. otvory 6 hladký L Štěrbinový kryt hladký M hladký M ) 5x výstupek 7 x cca 1,5 (v rozích a uprostřed). 2) 4x výstupek 7 x cca 1,5 (v rozích nebo po obvodu). 37

38 Dvoudílné vpusti (v kovû stavitelné) s vodorovn m odtokem + pfiíslu enství s 50 mm přírubou Kalový koš Tûleso vpusti 201 včetně ZU s tavnou přírubou včetně ZU s tlakovou přírubou se šrouby Sítko O kroužek Drenážní kroužek Mezidíl s tavnou přírubou Mezidíl s tlak. přírubou se šrouby včetně ZU

39 Ro tové nástavby a ro ty pro dvoudílné vpusti s vodorovn m odtokem Vpusti 201 ro tové nástavby ãtvercové ro tu nástavba čtvercová ro tu x222 Vpusti 201 ro tové nástavby kruhové x Vpusti ro ty 218 x 218 pro ãtvercové nástavby zatíïení Mřížkový rošt protiskluz. L protiskluz. M hladký L hladký M protiskluz. 1) L štěrb. otvory protiskluz. 1) L Příčkový rošt hladký M hladký M Štěrbinový kryt hladký M hladký M Plný kryt protiskluz. 1) L protiskluz. 1) L kruh.otvory 5 protiskluz. 1) L kruh. otvory 6(speciální) protiskluz. 2) L nástavba kruhová Vpusti ro ty Ø 222 pro kruhové nástavby zatíïení Příčkový rošt hladký M hladký M nástavba kruhová - kruh. otvory 6 hladký L pro vinylové podlahoviny Štěrbinový kryt hladký M hladký M Vpusti 201 ro tové nást. ãtverc. se zaloïen m 3) okrajem ro tu nástavba čtvercová se založeným 3) okrajem x x x x195 Vpusti 201 ro ty 192x192 pro nástavby se zaloï. 3) okrajem zatíïení Mřížkový rošt protiskluz. L protiskluz. M hladký L hladký M štěrb. otvory protiskluz. 1) L kruh. otvory 6(speciální) protiskluz. 2) L Příčkový rošt hladký M Štěrbinový kryt hladký M Plný kryt protiskluz. 1) L ) 5x výstupek 7 x cca 1,5 (v rozích a uprostřed). 2) 4x výstupek 7 x cca 1,5 (v rozích nebo po obvodu). 3) Falcovaný okraj.

40 Dvoudílné vpusti (v kovû stavitelné) s vodorovn m odtokem + pfiíslu enství s 50 mm přírubou 230 Kalový koš včetně ZU s tavnou přírubou Sítko O kroužek Drenážní kroužek včetně ZU s tlakovou přírubou se šrouby Mezidíl s tavnou přírubou Tûleso vpusti 257 včetně ZU DN 150 s 50 mm přírubou Mezidíl s tlak. přírubou se šrouby včetně ZU DN 150 s tavnou přírubou včetně ZU DN 150 s tlakovou přírubou se šrouby včetně ZU

41 Ro tové nástavby a ro ty pro dvoudílné vpusti s vodorovn m odtokem Vpusti 257 ro tové nástavby ãtvercové ro tu Roštové nástavby čtvercové x x x x Vpusti ro ty 268 x 268 pro ãtvercové nástavby zatíïení Mřížkový rošt protiskluz. L protiskluz. M hladký L hladký M protiskluz. 1) L štěrb. otvory protiskluz. 1) L Příčkový rošt protiskluz. M protiskluz. M hladký M hladký M Štěrbinový kryt hladký M hladký M Plný kryt protiskluz. 1) L protiskluz. 1) L kruh.otvory 5 protiskluz. 1) L kruh. otvory 6(speciální) protiskluz. 2) L Vpusti 257 ro tové nástavby kruhové ro tu Vpusti 257 ro ty Ø 288 pro kruhové nástavby zatíïení Příčkový rošt hladký M hladký M Roštové 30 nástavby kruhové kruh. otvory 6 hladký L Roštové Štěrbinový kryt hladký M hladký M ) 5x výstupek 7 x cca 1,5 (v rozích a uprostřed). nástavby ) 4x výstupek 7 x cca 1,5 (v rozích nebo po obvodu). kruhové pro vinylové podlahoviny

42 PrÛmyslové vpusti FG Pfiehled systému Odolnost spojû proti korozi je zaji tûna pasivováním v mofiící lázni. Hluboké tûleso vpusti s kruhov m profilem zabraàuje usazování neãistot v rozích. Tvar tûlesa vpusti umoïàuje snadné ãi tûní. Hloubkou min. 50 mm pfievy ují vodní zápachové uzávûry poïadovanou hodnotu dle âsn EN Material Materiál DIN DIN SS âsn SS AISI AISI AISI 316Ti

43 PrÛmyslové vpusti FG s pevn mi zápachov mi uzávûry Pfiehled systému Odolnost spojû proti korozi je zaji tûna pasivováním v mofiící lázni. Zesílené okraje vpusti zaruãují mimofiádnou pevnost a odolnost. Hluboké tûleso vpusti s kruhov m profilem zabraàuje usazování neãistot v rozích. Tvar tûlesa vpusti umoïàuje snadné ãi tûní. Vpusti jsou osazeny odnímateln m ro tem ãi víkem. Volitelnû je moïno dodat sítko. Hloubkou min. 60 mm pfievy ují vodní zápachové uzávûry poïadovanou hodnotu dle âsn EN Vpusti pro napojení vinylové podlahoviny jsou konstruovány tak, aby bylo zaji tûno vodotûsné spojení mezi podlahou a vpustí. Charakteristika Průmyslové podlahové vpusti jsou navrženy pro široké komerční využití. Je možné je sestavovat a používat v různých kombinacích, které se liší průtokovou rychlostí, velikostí roštu, průměrem tělesa vpusti nebo dimenzí odtoku pro napojení odpadního potrubí. Jednodílné vpusti jsou samostatně stojící jednotky, vhodné pro různé podlahové úpravy - tj. jak pro cementovou či pryskiřičnou mazaninu, tak pro keramickou dlažbu. Dvoudílné vpusti je možné použít jako samostatně umístěné vpusti v různých podlahových úpravach nebo jako žlabové odtoky. Pro výrobu podlahových průmyslových vpustí se používají korozivzdorné oceli (na nosné části tloušťky 2 a 3 mm, na ZU tloušťky 1 mm) jakostní třídy AISI 304 nebo AISI 316 (resp. AISI 316Ti). Materiál DIN âsn SS AISI AISI AISI 316Ti

44 PrÛmyslové vpusti FG Jednodílné vpusti ãtvercového pûdorysu se svisl m odtokem + pfiíslu enství V robek Obj. ã. Obj.ã. DN 70 Výška roštu 25 mm 200x x171 Sítko Tûleso vpusti 157 Tûleso vpusti 157 včetně pevného ZU 2946 včetně pevného ZU 2947 DN 70 s tavnou přírubou včetně pevného ZU 2943 DN 70 s tlakovou přírubou se šrouby včetně pevného ZU 2855 s tavnou přírubou Výška roštu 25 mm Sítko O kroužek Drenážní kroužek Mezidíl s tavnou přírubou Mezidíl s tlak. přírubou se šrouby včetně pevného ZU 2945 s tlakovou přírubou se šrouby x x171 Dvoudílné vpusti (v kovû stavitelné) se svisl m odtokem + pfiíslu enství včetně pevného ZU 2944

45 PrÛmyslové vpusti FG Ro tové nástavby a ro ty pro vpusti se svisl m odtokem, s pevn m ZU Vpusti ro tové nástavby ãtvercové ro tu nástavba čtvercová Výška roštu 25 mm 200x x x x171 Vpusti ro ty 168 x 168 pro ãtverc. nástavby a vpusti zatíïení Mřížkový protiskluz. L rošt protiskluz. M hladký L hladký M protiskluz. 1) L štěrb. otvory protiskluz. 1) L Příčkový rošt protiskluz. M protiskluz. M hladký M hladký M Štěrbinový kryt hladký M hladký M Plný kryt protiskluz. 1) L protiskluz. 1) L kruh.otvory 5 protiskluz. 1) L kruh. otvory 6(speciální) protiskluz. 2) L Vpusti ro tové nástavby kruhové ro tu Vpusti ro ty Ø 170 pro kruhové nástavby zatíïení Příčkový rošt hladký M hladký M nástavba kruhová nástavba kruhová, pro vinylové podlahoviny kruh. otvory 6 hladký L Štěrbinový kryt hladký M hladký M ) 5x výstupek 7 x cca 1,5 (v rozích a uprostřed). 2) 4x výstupek 7 x cca 1,5 (v rozích nebo po obvodu). 45

3 92 59235 89 5 60,00024,000 84,000 2028476 6

3 92 59235 89 5 60,00024,000 84,000 2028476 6 山 中 傳 奇 與 水 的 牽 絆 二 峰 圳 4 4 0 00 922 92 92002 60 2028476 3 92 59235 89 5 60,00024,000 84,000 2028476 6 86.6 679 58,800 4 220.4 970 23,800 69 58,800 69,733 4 23,800 252,478 69 76 6 925 4 7 5 970 38 50 25

Více

社 会 单 位 消 防 安 全 四 个 能 力 建 设 灭 火 和 应 急 疏 散 预 案 消 防 演 练 方 案 和 消 防 技 能 训 练 规 程 指 导 手 册 北 京 市 海 淀 区 公 安 消 防 支 队 制 二 一 年 九 月 目 录 三 北 京 市 海 淀 区 公 安 消 防 支 队 防 火 监 督 处 指 导 制 定 的 类 型 预 案 方 案 模 版 (1) 北 京 宜 禾 钱

Více

書本介紹

書本介紹 班 級 經 營 期 末 報 告 組 員 : 幼 三 甲 4A0I0030 蔡 依 璇 4A0I0048 蘇 家 儀 4A0I0096 張 容 嫣 4A0I0098 袁 少 潔 書 本 介 紹 閱 讀 對 象 : 小 學 低 年 級 的 老 師 新 生 家 長 有 意 從 事 小 學 者 及 關 心 教 育 品 質 的 社 會 人 士 內 容 : 1. 教 師 如 何 成 功 有 效 地 經 營 低

Více

礼仪玉和葬玉

礼仪玉和葬玉 http://shop33322103.taobao.com 1 http://shop33322103.taobao.com 2 http://shop33322103.taobao.com 3 http://shop33322103.taobao.com 4 http://shop33322103.taobao.com 5 http://shop33322103.taobao.com 6 http://shop33322103.taobao.com

Více

为保障城市建设发展和建立城市消防安全体系,增强城市抗御火灾和处理各种灾害事故的综合能力,特编制本规划。本规划是资阳市中心城区范围内的消防建设指导性文件。

为保障城市建设发展和建立城市消防安全体系,增强城市抗御火灾和处理各种灾害事故的综合能力,特编制本规划。本规划是资阳市中心城区范围内的消防建设指导性文件。 目 录 第 一 章 总 则... 1 第 二 章 城 市 消 防 规 划... 1 第 三 章 消 防 站 规 划... 3 第 四 章 消 防 通 信 规 划... 3 第 五 章 消 防 供 水 规 划... 4 第 六 章 消 防 供 电 规 划... 4 第 七 章 消 防 车 通 道 规 划... 4 第 八 章 消 防 与 抗 震 人 防... 5 第 九 章 消 防 管 理... 6

Více

2.??,,,,, ;,,,,,,,, 3.?,,?,?,

2.??,,,,, ;,,,,,,,, 3.?,,?,?, 1.?? :,,,, : ( 1),, ( ), 5 : ( 2),,,, : ( ),,, ( 3) 2.??,,,,, ;,,,,,,,, 3.?,,?,?, ,,,, 250 :, 4.?,,,,,,,,? ( 1),,,, ( 2),,,, ,,, ( 3),, ( 4) : ;,,,,, ( 5),,,, 5.? ,,,,,,,,,,,,, 6.?, :,,, ;,,,,, ;, : 7.?,?,,,,

Více

宜蘭縣風景區管理所五峰旗風景特定風景區開放行動咖啡車作業投標須知

宜蘭縣風景區管理所五峰旗風景特定風景區開放行動咖啡車作業投標須知 宜 蘭 縣 礁 溪 鄉 湯 圍 溝 公 園 委 託 經 營 管 理 契 約 書 立 契 約 書 人 宜 蘭 縣 政 府 ( 以 下 簡 稱 甲 方 ) 為 充 分 利 用 湯 圍 溝 公 園 空 間 效 益, 並 提 昇 遊 憩 服 務 品 質, 特 委 託 ( 以 下 簡 稱 乙 方 ) 經 營 管 理, 特 訂 定 本 契 約, 契 約 內 容 如 后 : 第 一 條 : 一 契 約 文 件 及

Více

第 二 十 七 章 一 夜 苦 熬 第 二 十 八 章 租 房 同 居 第 二 十 九 章 二 人 世 界 第 三 十 章 取 消 面 试 第 三 十 一 章 中 暑 卧 床 第 三 十 二 章 找 到 工 作 第

第 二 十 七 章 一 夜 苦 熬 第 二 十 八 章 租 房 同 居 第 二 十 九 章 二 人 世 界 第 三 十 章 取 消 面 试 第 三 十 一 章 中 暑 卧 床 第 三 十 二 章 找 到 工 作 第 商 场 风 月 之 新 欢 旧 爱 七 寸 明 月 / 著 第 一 章 凌 晨 惊 梦... 4 第 二 章 前 台 MM... 7 第 三 章 陪 赌 陪 嫖... 11 第 四 章 淫 声 荡 语... 15 第 五 章 孤 儿 报 恩... 19 第 六 章 一 招 断 腕... 21 第 七 章 惹 毛 警 察... 26 第 八 章 痛 扁 犯 人... 29 第 九 章 薄 惩 邢 科...

Více

12 12 1 30 40 20 30 10 20 6 10 10 2 34.8 56.1 18.0 20.9 3.8 0.4 17.9 18.3 11.7 9.1 9.1 8.3 9.2 6.3 10.8 8.0 3 1949 1952 1957 1965 1975 1980 1985 100 100 100 100 100 100 100 11.0 19.4 26.1 26.2

Více

报 告 简 要 丽 江 古 城 位 于 云 南 省 西 北 部, 始 建 于 宋 末 元 初 古 城 西 北 方 30 公 里 处 是 海 拔 5596 米 的 玉 龙 雪 山 及 第 四 世 冰 川 遗 迹 丽 江 古 城 在 南 宋 时 期 就 初 具 规 模, 已 有 八 九 百 年 的 历

报 告 简 要 丽 江 古 城 位 于 云 南 省 西 北 部, 始 建 于 宋 末 元 初 古 城 西 北 方 30 公 里 处 是 海 拔 5596 米 的 玉 龙 雪 山 及 第 四 世 冰 川 遗 迹 丽 江 古 城 在 南 宋 时 期 就 初 具 规 模, 已 有 八 九 百 年 的 历 丽 江 古 城 托 管 挂 牌 可 行 性 分 析 报 告 上 海 文 化 产 权 交 易 所 申 江 文 化 商 品 运 营 服 务 平 台 二 零 一 六 年 七 月 报 告 简 要 丽 江 古 城 位 于 云 南 省 西 北 部, 始 建 于 宋 末 元 初 古 城 西 北 方 30 公 里 处 是 海 拔 5596 米 的 玉 龙 雪 山 及 第 四 世 冰 川 遗 迹 丽 江 古 城 在

Více

有 不 良 企 图 时, 就 要 立 即 躲 开 他 当 你 实 在 难 以 分 辨 对 方 是 真 心 实 意 还 是 虚 情 假 意 时, 可 向 父 母 老 师 或 周 围 较 成 熟 和 亲 近 的 朋 友 请 教, 请 他 们 帮 你 分 析 情 况, 做 出 判 断 此 时, 拒 绝 帮

有 不 良 企 图 时, 就 要 立 即 躲 开 他 当 你 实 在 难 以 分 辨 对 方 是 真 心 实 意 还 是 虚 情 假 意 时, 可 向 父 母 老 师 或 周 围 较 成 熟 和 亲 近 的 朋 友 请 教, 请 他 们 帮 你 分 析 情 况, 做 出 判 断 此 时, 拒 绝 帮 第 一 章 女 生 安 全 2009 年 11 月 2 日 深 夜,51 岁 的 农 民 李 某 翻 墙 进 入 某 中 学 行 窃, 他 悄 悄 来 到 一 小 屋 前, 并 无 所 获 见 屋 内 3 名 少 女 都 已 熟 睡, 便 生 邪 念, 欲 行 不 轨 3 少 女 慷 醒 后, 遭 李 某 的 殴 打 和 猥 亵, 其 中 一 名 16 岁 女 生 乘 机 溜 出 房 外, 将 房

Více

《垓下歌》 項羽

《垓下歌》 項羽 1. 2. 3. 4. MM1 1 5. 6. 7. 8. MM1 2 9. ( ) 爲 10. 11. MM1 3 12. 13. 14. 15. 縧 16. MM1 4 17. 18. 19. MM1 5 20. 21. 22. 23. 24. 25. MM1 6 26. 27. 28. 29. 30. 31. MM1 7 32. 爲 33. 34. 35. 36. MM1 8 37. 38.

Více

內 容 及 試 題 範 例 術 科 評 量 規 範 評 分 標 準 一 (, 工 具 與 材 料 由 本 校 提 供, 考 生 無 須 自 備 ) ( 一 ) 基 本 焊 接 工 具 操 作 及 辨 識 基 本 手 工 具 設 備 ( 二 ) 測 驗 時 間 50 分 鐘 ( 三 ) 工 具 與 材

內 容 及 試 題 範 例 術 科 評 量 規 範 評 分 標 準 一 (, 工 具 與 材 料 由 本 校 提 供, 考 生 無 須 自 備 ) ( 一 ) 基 本 焊 接 工 具 操 作 及 辨 識 基 本 手 工 具 設 備 ( 二 ) 測 驗 時 間 50 分 鐘 ( 三 ) 工 具 與 材 104 學 年 度 高 級 中 等 學 校 特 色 招 生 職 業 類 科 甄 選 入 學 內 容 審 查 表 學 校 名 稱 ( 全 銜 ) 私 立 治 平 高 中 日 期 104 年 4 月 25 日 ( 六 ) 科 班 名 資 訊 科 特 色 班 項 目 基 本 焊 接 工 具 操 作 辨 識 基 本 手 工 具 設 備 一 可 聯 接 性 : 術 科 命 題 規 範 命 題 內 容 基 本

Více

交 通 部 公 路 總 局 新 竹 區 監 理 所 104 年 第 2 次 契 約 服 務 員 甄 試 試 場 序 號 試 場 序 號 姓 名 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 張 齡 文 王 美 蕙 吳

交 通 部 公 路 總 局 新 竹 區 監 理 所 104 年 第 2 次 契 約 服 務 員 甄 試 試 場 序 號 試 場 序 號 姓 名 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 張 齡 文 王 美 蕙 吳 交 通 部 公 路 總 局 新 竹 區 監 理 所 104 年 第 2 次 契 約 服 務 員 甄 試 試 場 規 則 一 考 生 應 於 考 試 當 日 攜 帶 國 民 身 分 證 正 本 或 其 他 足 資 證 明 身 分 之 證 件 於 上 午 8 時 50 分 前 至 本 所 行 政 大 樓 2 樓 道 安 教 室 入 場 考 試, 未 攜 帶 者 一 律 不 得 參 加 考 試 ; 冒 名

Více

美 国 研 究

美 国 研 究 1991 2 1991 3 1991 4 1991 5 1991 6 1991 7 1991 8 1991 9 1991 10 1991 11 1991 12 1991 13 1991 14 1991 15 1991 16 1991 17 1991 18 1991 19 1991 20 1991 21 1991 22 1991 23 1991 24 1991 25 1991 26 1991 27 1991

Více

untitled

untitled 38 39 40 41 43 44 45 0.025 m 3 0.0053 m 3 0.197 m 3 0.45m 3 0.22 m 3 0.23 m 3 0.31 m 2 0.066 m 2 0.24 m 2 64-74kg 44-54kg 20 kg m 2 H 210 2 1.5 3 5 575 3 21.7 2 3 31.3 3-12 6 1 1.3 5

Více

untitled

untitled ,, : ; ; ; ; ; ;,, : ( ) : : : ( ) : : : 6 1 6 1 1 : ,,,,,,,,, :,,,,,,, ,,,,,,,,,, ;, ;,,,,,,,,, : 1. 2.,,, 3.,,,,,,,, ;,,,,, : 1.,, 2.,, ;,,,, 3.,,,,,, 4.,,, ;,,, ;,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,, : 1. :,,,

Více

C09101777.doc

C09101777.doc ... 8... 10... 12... 16... 18... 25... 26... 28... 32... 36... 42... 46... 50... 56... 60... 70 KA 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2

Více

上海浦~1

上海浦~1 上 海 浦 发 银 行 参 与 高 等 职 业 教 育 人 才 培 养 年 度 报 告 ( ) 一 校 企 合 作 概 况 ( 一 ) 企 业 简 介 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 : 浦 发 银 行 ) 是 1992 年 8 月 28 日 经 中 国 人 民 银 行 批 准 设 立 1993 年 1 月 9 日 开 业 1999 年 在 上 海 证 券

Více

2003 年 浦 江 教 育 大 事 记 1 月 2 日, 金 文 体 训 2003 10 号 通 知, 市 文 体 局 市 教 育 局 联 合 公 布 金 华 市 第 四 届 体 育 科 学 论 文 评 比 结 果 其 中 我 县 获 奖, 二 等 奖 : 傅 光 辉 ( 县 少 体 校 ) 江

2003 年 浦 江 教 育 大 事 记 1 月 2 日, 金 文 体 训 2003 10 号 通 知, 市 文 体 局 市 教 育 局 联 合 公 布 金 华 市 第 四 届 体 育 科 学 论 文 评 比 结 果 其 中 我 县 获 奖, 二 等 奖 : 傅 光 辉 ( 县 少 体 校 ) 江 浦 江 县 教 育 局 大 事 记 起 止 年 度 :2003 年 1 月 2014 年 12 月 全 宗 号 :J028 编 制 单 位 : 浦 江 县 教 育 局 编 制 时 间 :2015 年 6 月 1 2003 年 浦 江 教 育 大 事 记 1 月 2 日, 金 文 体 训 2003 10 号 通 知, 市 文 体 局 市 教 育 局 联 合 公 布 金 华 市 第 四 届 体 育 科

Více

兽医临床诊断学实验指导

兽医临床诊断学实验指导 兽 医 临 床 诊 断 学 实 验 指 导 河 北 科 技 师 范 学 院 动 物 科 学 系 临 床 兽 医 学 实 验 室 2009 年 2 月 目 录 学 生 实 验 守 则... 3 实 习 一 动 物 的 接 近 保 定 和 基 本 检 查 法...4 实 习 二 临 床 基 本 检 查 法 及 一 般 检 查...10 实 习 三 循 环 系 统 的 临 床 检 查...15 实 习 四

Více

填 报 说 明 重 庆 市 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 由 建 设 单 位 委 托 持 有 环 境 影 响 评 价 证 书 的 单 位 编 制 一 项 目 名 称 指 项 目 立 项 批 复 时 的 名 称 二 建 设 地 点 指 项 目 所 在 地 详 细 地 址, 公 路 铁 路 管 渠 等 应 填 写 起 止 地 点 三 行 业 类 别 按 国 标 填 写 四 总 投 资 指

Více

(Microsoft Word - \267s\246P\255\265\246r\252\355-20110408-2.doc)

(Microsoft Word - \267s\246P\255\265\246r\252\355-20110408-2.doc) 彙 音 妙 悟 同 音 字 表 凡 例 : 本 表 所 列 例 字 是 按 彙 音 妙 悟 五 十 字 母 之 韻 次 順 序 排 列, 並 依 作 者 黃 謙 所 述, 標 註 白 讀 韻 部, 同 音 字 表 頁 碼, 如 下 : 1. 春 394 2. 朝 396 3. 飛 398 4. 花 400 5. 香 402 6. 歡 404 7. 高 406 8. 卿 410 9. 杯 413 1

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A1B4A6D1AC75BE69A5CDA5F0B6A2B941B3F5B0AAA67EAFC5A455BEC7B4C12E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A1B4A6D1AC75BE69A5CDA5F0B6A2B941B3F5B0AAA67EAFC5A455BEC7B4C12E646F63> 設 計 者 台 北 市 興 德 國 小 洪 瑾 瑜 校 長 節 分 各 節 重 點 適 用 年 級 教 學 日 期 上 學 期 下 學 期 教 學 單 元 / 主 題 教 材 來 源 統 整 領 域 ( 請 勾 選 ) 低 年 級 中 年 級 高 年 級 教 7 二 一 參 觀 老 泉 休 閒 農 園 學 八 二 欣 賞 農 園 中 每 一 個 庭 園 造 景 老 泉 休 閒 的 最 高 境 界 時

Více

Ps22Pdf

Ps22Pdf : : : 850 1168mm 1/ 32 :4400 :139 2006 1 1 2 :2000 ISBN 7-5385 - 0467-2/ I 402 : 348.00 ( 12 ) , 1948, 20 :,, 1859, :B B, 1805, : 1948 :,, 1951 ( ) ( ), 32,, UV,,,, ; 8, ( ) A:, B:, C:,, D:,,, E :, ( )

Více

生产工艺难突破制约草铵膦行业发展

生产工艺难突破制约草铵膦行业发展 利 尔 化 学 - 1. 草 铵 膦 简 介 草 铵 膦 由 赫 斯 特 公 司 于 80 年 代 开 发 成 功, 属 广 谱 触 杀 型 除 草 剂, 内 吸 作 用 不 强, 与 草 甘 膦 杀 根 不 同, 草 铵 膦 先 杀 叶, 通 过 植 物 蒸 腾 作 用 可 以 在 植 物 木 质 部 进 行 传 导, 其 速 效 性 间 于 百 草 枯 和 草 甘 膦 之 间 主 要 用 于 果

Více

《哈佛考考你·智力》

《哈佛考考你·智力》 !! " " # $ $ "!%!% % #" #"! ! " #! #!! #$ #$ # %" %" % %& %& $ $! $!! ! " #$ #$ $ #% #%! && && (! (! ) %! %!! ! " "#! " $ "#! ""! $ "$% " $ "$% "& & "!$ " $ "!$ " # " " % " %! ! "#$ "#$ % "#& "#& "&# "&#

Více

0 前 言 7 月 委 托 我 院 负 责 该 项 目 环 境 影 响 评 价 工 作 接 受 委 托 后, 我 院 立 即 组 织 相 关 技 术 人 员 对 本 项 目 周 边 环 境 进 行 了 实 地 踏 勘, 调 查 项 目 实 际 建 设 情 况 主 要 环 境 保 护 目 标 环 境

0 前 言 7 月 委 托 我 院 负 责 该 项 目 环 境 影 响 评 价 工 作 接 受 委 托 后, 我 院 立 即 组 织 相 关 技 术 人 员 对 本 项 目 周 边 环 境 进 行 了 实 地 踏 勘, 调 查 项 目 实 际 建 设 情 况 主 要 环 境 保 护 目 标 环 境 0 前 言 0 前 言 0.1 项 目 由 来 宁 德 港 霞 浦 德 孚 油 品 专 用 码 头 工 程 ( 以 下 简 称 德 孚 油 品 码 头 工 程 或 本 项 目 ) 作 为 福 建 德 孚 燃 油 发 展 有 限 公 司 年 产 20 万 吨 M50- 甲 醇 汽 油 工 程 和 年 销 售 量 5 万 吨 燃 料 油 项 目 的 配 套 工 程, 主 要 用 于 原 料 甲 醇 车

Více

) ) ) )-. ) ) / )-. )-. )-. -. : -/ -0 0/.. ; -.0 : 0 ).- ; 0 ).=? 2 2 ) / / ) - ; ) ; )/ :.0/10)/ / 34 ; )/ 10. ; / 0 )

) ) ) )-. ) ) / )-. )-. )-. -. : -/ -0 0/.. ; -.0 : 0 ).- ; 0 ).=? 2 2 ) / / ) - ; ) ; )/ :.0/10)/ / 34 ; )/ 10. ; / 0 ) ) ) ) - - / -. - 0 - - - - / -. / 0 3/ 0 / / - - / 123 / 123 - / -. / -. 4 ) / / -. / 9 A := - 0-3 4 4 123 4 567 / ) - 3 783 9-783 9 567 9-783 - 4 123 4 0 0 0 / / / B / -. / / B B / 0 5 -. :.. / ;< / ;

Více

目 录 每 月 聚 焦... 2 长 航 物 流 平 台 与 国 家 物 流 平 台 对 接 工 作 交 流 会 召 开... 2 浙 江 智 慧 港 航 将 为 世 界 互 联 网 大 会 保 驾 护 航... 3 杭 州 跨 贸 综 合 试 验 区 单 一 窗 口 平 台 上 线... 3 地

目 录 每 月 聚 焦... 2 长 航 物 流 平 台 与 国 家 物 流 平 台 对 接 工 作 交 流 会 召 开... 2 浙 江 智 慧 港 航 将 为 世 界 互 联 网 大 会 保 驾 护 航... 3 杭 州 跨 贸 综 合 试 验 区 单 一 窗 口 平 台 上 线... 3 地 内 部 刊 物 注 意 保 存 浙 江 交 通 信 息 化 简 报 2015 年 第 6 期 ( 总 第 62 期 ) 浙 江 省 交 通 信 息 中 心 2015 年 6 月 30 日 编 者 按 长 江 航 运 物 流 公 共 信 息 平 台 与 国 家 交 通 物 流 公 共 信 息 平 台 对 接 工 作 交 流 会 在 武 汉 召 开, 双 方 签 署 了 国 家 交 通 运 输 物 流

Více

TPR產品型錄60Hz

TPR產品型錄60Hz TPR Series z TPR 1 13 3 TPR 1 (S)(N) 15 5 TPR 3 17 TPR 3 (S)(N) 19 TPR TPR 5 1 TPR(S)(N) 7 TPR 5 (S)(N) 3 TPR1 5 9 TPR1 (S)(N) 7 1 TPR15 9 11 TPR15 (S) 31 TPR 33 1 TPR (S) 35 TPR3 37 TPR3 (S) 39 TPR5 1

Více

腰部酸痛保健法

腰部酸痛保健法 識 臨 都 老 年 勞 不 不 理 不 便 了 療 離 狀 力 力 易 拉 狀 勞 裂 類 老 年 刺 滑 不 良 六 尿 列 類 說 裂 神 神 見 勞 滑 不 烈 兩 來 暴 力 勞 裂 刺 神 神 狀 見 勞 見 臨 度 降 年 連 都 類 淋 刺 刺 不 勞 易 老 不 不 若 神 神 行 力 不 良 了 不 良 立 年 女 老 年 度 度 度 勞 見 老

Více

(CIP) /. :, 2004 ISBN T S CIP (2004) ( 1 : ) : * : : :

(CIP) /. :, 2004 ISBN T S CIP (2004) ( 1 : ) : * : : : (CIP) /. :, 2004 ISBN 7 5045 4591 0....T S974. 2 CIP (2004) 059489 ( 1 : 100029) : * 787 1092 16 6. 75 2 165 2004 8 1 2004 8 1 : : 13. 00 : 010 64929211 : 010 64911190 : http : / / www.class.com.cn : 010

Více

摇 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 摇 中 华 人 民 共 和 国 道 路 交 通 安 全 法 释 义 / 张 世 诚 主 编. - 北 京 : 中 国 长 安 出 版 社,2003. 10 摇 ISBN 7-80175-117-5 摇 玉. 中... 域. 张... 芋. 公 路 运

摇 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 摇 中 华 人 民 共 和 国 道 路 交 通 安 全 法 释 义 / 张 世 诚 主 编. - 北 京 : 中 国 长 安 出 版 社,2003. 10 摇 ISBN 7-80175-117-5 摇 玉. 中... 域. 张... 芋. 公 路 运 中 华 人 民 共 和 国 道 路 交 通 安 全 法 释 义 主 摇 编 摇 张 世 诚 撰 稿 人 摇 张 世 诚 李 摇 敏 张 摇 岩 摇 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 摇 中 华 人 民 共 和 国 道 路 交 通 安 全 法 释 义 / 张 世 诚 主 编. - 北 京 : 中 国 长 安 出 版 社,2003. 10 摇 ISBN 7-80175-117-5 摇 玉. 中...

Více

i n i ho n n n n n ng

i n i ho n n n n n ng A i i i i i i i i n i ho n n n n n ng o o o o o o o b B b b p b b b b b b b p b b b b b b i b i b b i b b i b i b i b bn bn bn bn bn bn bn b bn bn bn bn bn bn bng bng bng b pn bng bng bng pn bng bo bo

Více

SITRANS F C MASSFLO MASS MC2 (EHEDG ) plato /brix CO 2 CIP LPG MASS 2100 MC2 DN 50 ~ DN 150 (2 ~ 6 ) MC2 DN 20 ~ DN 80 ( ¾ ~ 3 ) (EHEDG ) 0.15%

SITRANS F C MASSFLO MASS MC2 (EHEDG ) plato /brix CO 2 CIP LPG MASS 2100 MC2 DN 50 ~ DN 150 (2 ~ 6 ) MC2 DN 20 ~ DN 80 ( ¾ ~ 3 ) (EHEDG ) 0.15% (EHEDG ) plato /brix CO 2 CIP LPG MSS 2100 MC2 DN 50 ~ DN 150 (2 ~ 6 ) MC2 DN 20 ~ DN 80 ( ¾ ~ 3 ) (EHEDG ) 0.15% 0.001 g/cm 3 S Pt 100 4 SENSORPROM 10 EEx em [ib] IIC ISI 316L 1.4571 C 4 2.4610 MC2 ISI

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BDADCBD5C8FDB7BFCFEFC2EBCDB7D0DEB1E0BBB7C6C0BCF2B1BE313231382E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BDADCBD5C8FDB7BFCFEFC2EBCDB7D0DEB1E0BBB7C6C0BCF2B1BE313231382E646F63> 江 苏 三 房 巷 化 工 码 头 工 程 修 编 环 境 影 响 报 告 ( 简 本 ) 建 设 单 位 : 江 苏 三 房 巷 国 际 贸 易 有 限 公 司 评 价 单 位 : 江 苏 省 环 境 科 学 研 究 院 资 质 证 书 编 号 : 国 环 评 证 甲 字 第 1902 号 二 Ο 一 二 年 十 二 月 本 简 本 内 容 由 江 苏 省 环 境 科 学 研 究 院 编 制, 并

Více

596.doc

596.doc 2005596 4 3 2794 2796 51 2800 51 238 238 1. 238 238 1 2. 3 2 2 6 3. 238 238 4. 238 2 238 1. 4 3 2. 3. 1. 2005107 2. 238 1. 238 2. 3. 1 238 2 238 238 238 1. 0.8mm 1.6mm 10 55 Hz 1Hz /min 95±5 min 24 ±4

Více

民 國 1 年 4 月 刊 目 部 與 雲 股 份 有 限 公 司 經 商 談 達 成 了 聯 合 開 發 卷 連 續 退 火 生 產 線 的 意 向, 在 雙 方 聯 合 開 發 卷 退 火 工 藝 的 基 礎 上, 中 冶 南 方 以 設 備 成 套 方 式 參 與 項 目 的 建 設 該 意

民 國 1 年 4 月 刊 目 部 與 雲 股 份 有 限 公 司 經 商 談 達 成 了 聯 合 開 發 卷 連 續 退 火 生 產 線 的 意 向, 在 雙 方 聯 合 開 發 卷 退 火 工 藝 的 基 礎 上, 中 冶 南 方 以 設 備 成 套 方 式 參 與 項 目 的 建 設 該 意 民 國 1 年 4 月 刊 1 年 4 月 刊 出 版 單 位 : 金 屬 中 心 產 業 研 究 組 產 業 分 析 師 曾 婉 如 全 球 市 場 中 國 海 綿 價 格 近 來 繼 續 上 漲, 多 家 海 綿 生 產 商 手 頭 已 沒 有 庫 存, 生 產 商 對 後 市 看 漲 情 緒 濃 厚 因 原 料 供 應 不 足, 海 綿 市 場 當 前 處 於 有 價 無 市 的 情 況 目

Více

Microsoft Word - mei.doc

Microsoft Word - mei.doc 看上去很美 王朔 编者的话 时隔七年 王朔又拿出了他的新作 一个过去写过很多东西 又曾声言放弃写作的 人 此番重新拿起笔 令我们感兴趣的倒也不是他的食言自肥 而是他是否确有一些新 意要表达 这才构成一部文学作品产生的必要成因 关于王朔 我们听到较多的是他的 调侃和所谓玩世不恭的写作态度 作为出版过他的全部作品的编者 我们知道那类作品 只是他全部作品的一小部分 在某一时刻被刻意演染夸张开来的一种风格

Více

6 8 12 16 18 42 74 100 128 164 220 241 242 7 10 14 16 18 42 74 100 128 164 220 241 242 22 23 1873 1908~1909 1904 1900 1915 1905 1908 1904-1905 1907 1898-1899 1910 1915~1926 1923 / 1924 1949

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C3B7C9BD36237E313023BCAFD7B0CFE4C2EBCDB7BBB7C6C0B1A8B8E6CAE9BCF2B1BEA3A8D0C2A3A92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C3B7C9BD36237E313023BCAFD7B0CFE4C2EBCDB7BBB7C6C0B1A8B8E6CAE9BCF2B1BEA3A8D0C2A3A92E646F63> 宁 波 - 舟 山 港 梅 山 ( 保 税 ) 港 区 6#~10# 集 装 箱 码 头 工 程 环 境 影 响 报 告 书 简 本 宁 波 港 股 份 有 限 公 司 二 〇 一 三 年 十 月 目 录 ( 一 ) 建 设 项 目 概 况...1 1. 建 设 项 目 的 地 点 及 相 关 背 景 ;...1 2. 建 设 项 目 主 要 建 设 内 容 生 产 工 艺 生 产 规 模 建 设

Více

( ) 001 ( CIP ) /. :, 2005 ISBN G25-53 CIP (2005) ( 147 : ) 890 mm 1240 mm ISBN

( ) 001 ( CIP ) /. :, 2005 ISBN G25-53 CIP (2005) ( 147 : ) 890 mm 1240 mm ISBN ( ) 001 ( CIP ) /. :, 2005 ISBN7-224-07251-6..........G25-53 CIP (2005) 115145 ( 147 : 710003 ) 890 mm 1240 mm 32 9 2 216 2005 12 1 2005 12 1 1 - ISBN 7-224 -.00 ( 1) ( 6) (6 ) ( 18 ) (39 ) ( 56 ) ( 60

Více

日期

日期 2013 公 共 基 础 精 讲 班 - 全 真 绝 密 模 拟 试 卷 一 单 选 题 : 1 自 1984 年 1 月 1 日 起, 中 国 人 民 银 行 所 承 担 的 工 商 信 贷 和 储 蓄 业 务 职 能 移 交 至 新 设 立 的 ( ) A. 中 国 银 行 B. 中 国 建 设 银 行 C. 中 国 工 商 银 行 D. 中 国 农 业 银 行 你 的 答 案 : 2 2003

Více

目 錄 1. 蒸 豬 肉 丸 2. 蜜 汁 腰 果 3. 鳳 梨 蝦 球 4. 金 菇 扒 芥 菜 5. 松 鼠 黃 魚 6. 椒 鹽 魷 魚 7. 時 蔬 燴 蝦 丸 8. 粉 蒸 小 排 骨 9. 酥 炸 黃 魚 條 10. 彩 椒 炒 魷 魚

目 錄 1. 蒸 豬 肉 丸 2. 蜜 汁 腰 果 3. 鳳 梨 蝦 球 4. 金 菇 扒 芥 菜 5. 松 鼠 黃 魚 6. 椒 鹽 魷 魚 7. 時 蔬 燴 蝦 丸 8. 粉 蒸 小 排 骨 9. 酥 炸 黃 魚 條 10. 彩 椒 炒 魷 魚 中 餐 烹 調 期 中 考 報 告 指 導 老 師 : 胡 永 輝 組 別 : 第 三 組 學 號 :9A4M0247 姓 名 : 葉 采 姍 目 錄 1. 蒸 豬 肉 丸 2. 蜜 汁 腰 果 3. 鳳 梨 蝦 球 4. 金 菇 扒 芥 菜 5. 松 鼠 黃 魚 6. 椒 鹽 魷 魚 7. 時 蔬 燴 蝦 丸 8. 粉 蒸 小 排 骨 9. 酥 炸 黃 魚 條 10. 彩 椒 炒 魷 魚 蒸 豬

Více

附 件 : 川 维 厂 突 发 环 境 事 件 应 急 预 案 (2015 版 ) 中 国 石 化 集 团 四 川 维 尼 纶 厂 2015 年 9 月 6 日 抄 送 : 厂 级 领 导, 副 总 师 ; 改 制 企 业, 合 资 企 业 中 国 石 化 集 团 四 川 维 尼 纶 厂 办 公 室

附 件 : 川 维 厂 突 发 环 境 事 件 应 急 预 案 (2015 版 ) 中 国 石 化 集 团 四 川 维 尼 纶 厂 2015 年 9 月 6 日 抄 送 : 厂 级 领 导, 副 总 师 ; 改 制 企 业, 合 资 企 业 中 国 石 化 集 团 四 川 维 尼 纶 厂 办 公 室 中 国 石 化 集 团 四 川 维 尼 纶 厂 文 件 川 维 厂 2015 172 号 关 于 印 发 中 国 石 化 集 团 四 川 维 尼 纶 厂 突 发 环 境 事 件 应 急 预 案 (2015 版 ) 的 通 知 各 部 门 各 单 位 : 为 全 面 贯 彻 落 实 中 华 人 民 共 和 国 环 境 保 护 法 企 业 事 业 单 位 突 发 环 境 事 件 应 急 预 案 管 理

Více

2

2 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 项 目 名 称 : 詹 庄 子 地 块 8 组 团 大 配 套 排 水 工 程 建 设 单 位 ( 盖 章 ): 天 津 市 海 河 建 设 发 展 投 资 有 限 公 司 编 制 日 期 :2016 年 4 月 国 家 环 境 保 护 总 局 制 1 2 1 建 设 项 目 基 本 情 况 项 目 名 称 建 设 单 位 詹 庄 子 地 块 8 组 团

Více

工业和信息化部 水利部 全国节约用水办公室

工业和信息化部 水利部 全国节约用水办公室 附 件 : 国 家 节 水 标 杆 企 业 和 标 杆 指 标 ( 第 一 批 ) 序 号 企 业 名 称 产 品 名 称 1 太 原 钢 铁 ( 集 团 ) 有 限 公 司 不 锈 钢 标 杆 指 标 ( 单 位 产 品 取 水 量 ) 1.45 m 3 /t ( 再 生 水 用 量 占 总 用 水 量 的 50%) 2 莱 芜 钢 铁 集 团 有 限 公 司 H 型 钢 齿 轮 钢 3.43m

Více

Microsoft Word - 戴尔乐专用汽车、新能源汽车及底盘项目报批稿发送打印

Microsoft Word - 戴尔乐专用汽车、新能源汽车及底盘项目报批稿发送打印 国 环 评 证 乙 字 第 1959 号 厦 门 市 戴 尔 乐 新 能 源 汽 车 有 限 公 司 戴 尔 乐 专 用 汽 车 新 能 源 汽 车 及 底 盘 项 目 环 境 影 响 报 告 书 ( 报 批 稿 ) 建 设 单 位 : 厦 门 市 戴 尔 乐 新 能 源 汽 车 有 限 公 司 编 制 单 位 : 江 苏 久 力 环 境 工 程 有 限 公 司 编 制 时 间 : 二 0 一 六

Více

Microsoft Word - 广济医院2 - pdf.doc

Microsoft Word - 广济医院2 - pdf.doc 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 项 目 名 称 : 建 设 单 位 ( 盖 章 ): 广 济 医 院 住 院 楼 项 目 芜 湖 广 济 医 院 编 制 单 位 : 安 徽 师 范 大 学 国 环 评 证 乙 字 第 2106 号 编 制 日 期 :2015 年 7 月 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 编 制 说 明 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 由 具 有 从

Více

福 建 省 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 ( 适 用 于 生 态 型 建 设 项 目 ) 项 目 名 称 宁 宝 公 园 配 套 工 程 建 设 单 位 厦 门 市 集 美 区 建 设 局 ( 盖 章 ) 法 人 代 表 邹 荣 生 ( 盖 章 或 签 字 ) 联 系 人 邓 工 联 系 电 话 0592-6106390 邮 政 编 码 361021 环 保 部 门 填 写 收 到 报

Více

GBJ210 GBJ209,, TJ mm %,

GBJ210 GBJ209,, TJ mm %, 1 - JGJ7190 JGJ7190 1991 7 1 90 694 1987 3 JGJ7190 1 2-1.0.1 1.0.2 1.0.3 1.0.4 1.0.5 1.0.6 1.0.7 2.1.1 2.1.2 2.1.3 GBJ210 GBJ209,, TJ212 2.1.4 10 2.2.1 2.2.2 425 615mm 2.2.3 2.2.4 16%, 2.3.1 2 3-2.3.2

Více

35 007 373 9 092 44.472 1 175 248 731 773 1 907 021 10 162 706 19 1808 1847 3 1830 325 X (1) (2) (3) 406 453 8. Y X 2. 3. 4 5 6 7 8 9 10....... 11.

Více

FZ1.s92

FZ1.s92 第 一 章 服 装 制 作 工 艺 基 础 知 识 第 一 节 服 装 术 语 服 装 术 语 是 服 装 技 术 专 用 语, 如 服 装 的 每 一 个 品 种 服 装 上 的 每 一 块 裁 片 服 装 制 作 过 程 中 每 一 种 操 作, 以 及 所 使 用 的 工 具 服 装 制 作 过 程 中 出 现 的 各 种 弊 病 和 要 达 到 的 某 些 质 量 要 求 等, 都 有 其

Více

(Microsoft Word - \265\332\276\305\306\332)

(Microsoft Word - \265\332\276\305\306\332) 考 研 数 学 三 必 知 的 题 型 们 经 常 听 前 讲 要 书 能 死 书, 仅 可 以 用 到 文 类 的 学 科, 对 于 数 学 的 复 是 如 那 对 于 考 研 复 的 学, 如 何 做 到 数 学 的 书 死 书 呢 华 既 然 是 以 考 试 向, 那 在 复 时 就 要 先 确 考 试 的 常 题 型 以 及 对 的 考 察 点 以 数 例 硕 士 研 生 入 学 考 试 数

Více

80 A( Switchgear for Circuit-breakers up to 80 A Load Feeders (Motor protection circuit-breakers) 1 Contactors, Contactor combinations 2 Overload relays 3 Solid-state time relays 4 Contactor relays 5 SIKOSTART

Více

God's Masterpiece- the Cross

God's Masterpiece- the Cross 神 的 杰 作 基 督 的 十 字 架 介 绍 内 住 在 里 面 的 罪 / 肉 体 / 自 我, 不 亚 于 一 个 肮 脏 的 暴 君 给 我 们 命 令 去 遵 行 对 于 许 多 信 徒 来 说, 这 所 有 的 事 实 已 经 成 为 了 多 年 来 一 个 继 续 不 停 的 问 题 我 们 为 此 而 挣 扎 而 斗 争 我 们 曾 在 无 价 值 的 努 力 去 摆 脱 我 们 自

Více

8.2. 废 水 污 染 防 治 措 施... 224 8.3. 噪 声 污 染 防 治 措 施 评 述... 230 8.4. 固 体 废 物 污 染 防 治 措 施 评 述... 231 8.5. 地 下 水 土 壤 污 染 防 治 措 施... 234 8.6. 生 态 环 境 影 响 防 治

8.2. 废 水 污 染 防 治 措 施... 224 8.3. 噪 声 污 染 防 治 措 施 评 述... 230 8.4. 固 体 废 物 污 染 防 治 措 施 评 述... 231 8.5. 地 下 水 土 壤 污 染 防 治 措 施... 234 8.6. 生 态 环 境 影 响 防 治 目 录 1. 前 言... 1 1.1. 项 目 由 来 及 特 点... 1 1.2. 环 境 影 响 评 价 工 作 程 序... 1 1.3. 项 目 关 注 的 主 要 环 境 问 题... 2 1.4. 主 要 结 论... 3 2. 总 则... 4 2.1. 编 制 依 据... 4 2.2. 评 价 因 子 与 评 价 标 准... 6 2.3. 评 价 工 作 等 级 和 评 价

Více

Engineering technical lode of Rainwater Utilization in Building and Sub-District GB

Engineering technical lode of Rainwater Utilization in Building and Sub-District GB UDC GB P GB - Engineering technical lode of Rainwater Utilization in Building and Sub-District Engineering technical lode of Rainwater Utilization in Building and Sub-District GB 1... 1 2... 2 2.1... 2

Více

(A) (B) (C) (D) (E) (A) (B) (C) (D) (E) (A) (B) (C) (D) (E). (A) (B) (C) (D) (E). (A) (B) (C) (D) (E) (A) (B) (C) (D) (E) ( )vik ( )Oxford

(A) (B) (C) (D) (E) (A) (B) (C) (D) (E) (A) (B) (C) (D) (E). (A) (B) (C) (D) (E). (A) (B) (C) (D) (E) (A) (B) (C) (D) (E) ( )vik ( )Oxford . (A) (B) (C) (D). (A) (B) (C) (D) 1/4 (E). (A) (B) (C) (D) (E). ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (A) (B) (C) (D) (E). (A) (B) (C) (D) (E). (A) (B) (C) (D) (E) (A) (B) (C) (D) (E) (A) (B) (C) (D) (E). (A) (B) (C) (D)

Více

教 师 资 格 考 试 之 面 试 备 考 指 导 中 公 教 育 教 师 考 试 研 究 院

教 师 资 格 考 试 之 面 试 备 考 指 导 中 公 教 育 教 师 考 试 研 究 院 课 程 咨 询 电 话 :0531-86554188 教 师 资 格 考 试 之 面 试 备 考 指 导 中 公 教 育 教 师 考 试 研 究 院 面 试 基 础 知 识 -- 面 试 的 概 念 -- 面 试 的 本 质 -- 面 试 的 形 式 -- 考 试 的 现 状 -- 考 核 的 依 据 过 渡 页 请 思 考 面 试 是 什 么? 面 试 的 概 念 面 试 是 指 特 定 的

Více

untitled

untitled NB, NBG, NK, NKG 1. 3. 6 7 9 11 1 13 1 1 3. 16 16 17 17 1 1. 19 19. 3 36 6. NB, NBG, NK, NKG 1 3 NB, NBG, NK, NKG 1 NB -pole, z Cast Iron 9 7 6-31 -31 6-31 -31-31 3- - - 6- - - 1-1-31 1-31.1 3-.1 3- -

Více

4.进度控制(网络计划)0.ppt

4.进度控制(网络计划)0.ppt 全 国 建 筑 类 执 业 资 格 考 试 共 性 案 例 进 度 控 制 网 络 计 划 1 网 络 计 划 常 用 的 工 程 网 络 计 划 类 型 双 代 号 网 络 计 划 双 代 号 时 标 网 络 计 划 单 代 号 网 络 计 划 A 4 B 单 代 号 搭 接 网 络 计 划 1 D 2 4 C 2 E 5 双 代 号 5 F 2 G 4 2 6 1 工 作 A 4 D 2 4 B

Více

Ps22Pdf

Ps22Pdf 1 1 1.?? 1 2.?? 1 3.? 1 4.? 1 5.? 1 6.? 2 7.? 2 8.? 2 9.? 2 10.? 3 11.? 3 12.? 3 13.? 3 14.? 4 15.? 4 16.? 4 1 17.? 4 18.,? 4 19.? 4 20.? 5 21.? 5 22.? 5 23.? 6 24.,? 6 25.,? 6 26. ( ),? 6 27.,? 6 28.?

Více

净, 保 持 面 部 整 洁 这 里 要 说 一 下 的 是, 很 多 男 生 注 意 了 胡 子, 却 忘 了 鼻 毛, 而 旁 人 或 者 同 学 往 往 也 不 好 意 思 提 醒 建 议 面 试 前 一 定 要 仔 细 照 一 照 镜 子, 好 好 检 查 一 下 有 些 人 讲 话 多 了

净, 保 持 面 部 整 洁 这 里 要 说 一 下 的 是, 很 多 男 生 注 意 了 胡 子, 却 忘 了 鼻 毛, 而 旁 人 或 者 同 学 往 往 也 不 好 意 思 提 醒 建 议 面 试 前 一 定 要 仔 细 照 一 照 镜 子, 好 好 检 查 一 下 有 些 人 讲 话 多 了 北 大 院 长 谈 面 试 礼 仪 2016 保 研 / 推 免 即 将 开 始, 我 们 现 在 应 该 做 的, 是 全 力 以 赴 准 备 复 试 面 试 针 对 同 学 们 比 较 关 注 的 复 试 中 面 试 环 节 的 相 关, 本 次 向 大 家 介 绍 的 是 面 试 过 程 中 外 表 和 礼 仪 的 问 题 下 面 是 关 于 面 试 礼 仪 : 很 多 同 学 不 注 重 面

Více

Microsoft Word - 095_2015.09.26 什麼最快樂 (白話與經文加註)-ok .doc

Microsoft Word - 095_2015.09.26  什麼最快樂 (白話與經文加註)-ok .doc 釋 厚 觀 ( 福 嚴 推 廣 教 育 班,2015.9.26) 各 位 法 師 各 位 居 士, 大 家 好! 今 天 跟 大 家 分 享 一 則 佛 典 故 事, 這 故 事 出 自 法 句 譬 喻 經, 在 大 正 藏 第 4 冊 595 頁 中 欄 到 596 頁 上 欄 過 去, 佛 在 舍 衛 國 祇 園 精 舍 時, 有 四 位 新 學 比 丘 一 起 來 到 㮈 樹 下 坐 禪 修

Více

Ps22Pdf

Ps22Pdf : : ( 124 ) 7871092 16 : 3900 2003 3 1 2003 3 1 :3000 ISBN7806066187/ K29 (4 ) : 396.00 , ( ) 1959,,,,,, (1711),, ( ),,,,,,, 12, 222,,,,,,,, (, ),,,,,,,,,,,,, ,,,, 80,,,,,,,,,, 2002 11 : : : : ( 1 ) (

Více

gf

gf Code for construction and acceptance of city indoor gas engineering CJJ 94 2003 J 264 2003 2003 1 Code for construction and acceptance of city indoor gas engineering CJJ 94 2003 2003 8 1 2003 2 143 CJJ

Více

陕 西 地 区 普 通 高 校 本 科 学 位 论 文 检 测 研 讨 会 在 我 校 举 行 我 校 完 成 中 央 财 政 支 持 地 方 高 校 发 展 专 项 资 金 项 目 申 报 工 作 学 校 召 开 贯 彻 落 实 教 育 部 提 高 高 等 教 育 质 量 三 十 条 会 议 校

陕 西 地 区 普 通 高 校 本 科 学 位 论 文 检 测 研 讨 会 在 我 校 举 行 我 校 完 成 中 央 财 政 支 持 地 方 高 校 发 展 专 项 资 金 项 目 申 报 工 作 学 校 召 开 贯 彻 落 实 教 育 部 提 高 高 等 教 育 质 量 三 十 条 会 议 校 西 安 邮 电 大 学 本 科 教 学 工 作 简 报 (2013 年 第 一 期 ) 西 安 邮 电 大 学 教 务 处 教 学 新 闻 本 期 要 目 2013 年 6 月 半 月 谈 西 安 邮 电 大 学 樊 相 宇 教 授 分 析 快 递 行 业 走 势 教 务 处 长 樊 相 宇 教 授 当 选 全 国 高 校 教 学 研 究 会 常 务 理 事 我 校 本 科 质 量 工 程 二 期

Více

10KV kV

10KV kV 10KV GB50053-94 10kV GB50053 94 1994 11 1...1...2...3...3...3...4...5...5...5...5...6...8...8...8...9...9...9...10...10... 11... 11 1.0.1 1.0.2 10kV 1.0.3 1.0.4 10KV 1.0.5 1.0.6 10kV 2.0.1 2.0.2 2.0.3

Více

TEL & FAX

TEL & FAX 2606 338 430072 TEL & FAX 027-87873445 E-mail whlsb@hbepb.gov.cn / A26060091000 A26060043 A26060056 A26060010500 * 1...1 1.1...1 1.2...2 1.3...2 1.4...4 1.5...6 1.6...7 1.7...7 1.8...7 2...9 2.1...9 2.2...9

Více

第1单元 同伴教育介绍

第1单元  同伴教育介绍 第 1 单 元 同 伴 教 育 介 绍 1.1 什 么 是 同 伴 教 育? 类 似 的 人 群 非 正 式 地 在 一 起 学 习 同 伴 是 指 其 身 份 和 阶 层 与 另 外 的 人 相 同 的 人 同 伴 教 育 者 是 指 一 组 具 有 相 同 背 景 经 验 和 价 值 观 的 人 中 的 一 个 成 员 同 伴 教 育 者 是 经 过 培 训 来 开 展 有 关 艾 滋 病 危

Více

伊 人 當 自 強 增 強 締 女 能 力 懂 民 措 施 彙 緝 婦 女 求 助 熱 線 香 港 婦 女 中 心 協 會 一 一 麗 閻 婦 女 中 心 計 劃 的 內 容 婦 女 求 助 熱 線 源 自 於 1978 年 的 反 強 姦 運 動, 為 全 港 第 一 { I 菜 為 女 性 所

伊 人 當 自 強 增 強 締 女 能 力 懂 民 措 施 彙 緝 婦 女 求 助 熱 線 香 港 婦 女 中 心 協 會 一 一 麗 閻 婦 女 中 心 計 劃 的 內 容 婦 女 求 助 熱 線 源 自 於 1978 年 的 反 強 姦 運 動, 為 全 港 第 一 { I 菜 為 女 性 所 參 與 會 伊 人 當 自 強 增 強 締 女 能 力 懂 民 措 施 彙 緝 婦 女 求 助 熱 線 香 港 婦 女 中 心 協 會 一 一 麗 閻 婦 女 中 心 計 劃 的 內 容 婦 女 求 助 熱 線 源 自 於 1978 年 的 反 強 姦 運 動, 為 全 港 第 一 { I 菜 為 女 性 所 設 立 的 熱 線, 由 群 熱 心 的 婦 女 義 工 發 起, 義 擔 任 熱 線 輔

Více

並 責 成 各 里 幹 事 下 里 服 勤 宣 導 病 媒 防 治 知 識, 協 助 各 家 戶 清 除 病 媒 孳 生 源 ( 積 水 容 器 ), 降 低 棲 群 密 度, 預 防 傳 染 病 之 發 生, 以 確 保 民 眾 身 體 健 康 及 居 家 生 活 品 質 訂 定 每 月 最 後

並 責 成 各 里 幹 事 下 里 服 勤 宣 導 病 媒 防 治 知 識, 協 助 各 家 戶 清 除 病 媒 孳 生 源 ( 積 水 容 器 ), 降 低 棲 群 密 度, 預 防 傳 染 病 之 發 生, 以 確 保 民 眾 身 體 健 康 及 居 家 生 活 品 質 訂 定 每 月 最 後 541 94.4.6 臺 北 市 文 山 區 都 市 計 畫 案 通 盤 檢 討 主 要 計 畫 暨 細 部 計 畫 案 542 94.5.5 都 市 計 畫 道 路 用 地 變 更 為 可 發 展 用 地 免 予 回 饋 原 則 附 件 三 溫 泉 產 業 特 定 專 用 區 都 市 計 畫 案 召 集 人 本 案 案 情 複 雜, 且 為 求 審 議 效 益, 委 請 陳 委 員 武 正 擔 任

Více

HE-10551L †yD,K-S,K,G†z‹ó“üŁ¨‡Ì.PDF

HE-10551L †yD,K-S,K,G†z‹ó“üŁ¨‡Ì.PDF HE-10551L(1/29)... (D). (K-S). (K). (G)... HE-10551L(2/29) 0 HE-10551L(3/29) HE-10551L(4/29) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) HE-10551L(5/29) (D) (20) (19) (22) (21) (20) (19) (01) (02)

Více

建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 ( 试 行 ) 项 目 名 称 : 北 京 新 机 场 南 航 基 地 建 设 项 目 建 设 单 位 ( 盖 章 ): 中 国 南 方 航 空 股 份 有 限 公 司 编 制 日 期 2016 年 04 月 22 日 国 家 环 境 保 护 总 局 制 北 京 新 机 场 南 航 基 地 环 境 影 响 报 告 表 编 制 人 员 名 单 表 编

Více

关于快速直达轨道轿车公交体系的研究及可行性

关于快速直达轨道轿车公交体系的研究及可行性 关 于 快 速 直 达 轨 道 轿 车 公 交 体 系 的 研 究 及 可 行 性 应 用 领 域 : 机 械 电 子 技 术 方 案 概 要 信 息 编 号 :T2016010012 交 付 形 式 : 其 他 技 术 成 熟 度 : 初 试 合 作 方 式 : 技 术 入 股 技 术 转 让 技 术 许 可 委 托 开 发 其 他 方 案 详 述 为 了 彻 底 解 决 大 城 市 日 益 严

Více

文 選 五 十

文 選 五 十 1. 2. 3. MM1 1 4. 5. 6. 7. ( ) MM1 2 8. 9. 10. 11. MM1 3 12. 13. 14. MM1 4 15. ( ) 16. 17. 18. MM1 5 19. 20. 21. 22. MM1 6 23. 24. ( ) 25. 26. MM1 7 27. 28. 29. 30. MM1 8 31. 32. 33. MM1 9 34. ( ) 35.

Více

不淨觀之探究----以《大度智論》為主

不淨觀之探究----以《大度智論》為主 不 淨 觀 之 探 究 ---- 以 大 度 智 論 為 主 釋 從 照 福 嚴 佛 學 院 研 究 所 一 年 級 大 綱 一 前 言... 2 二 不 淨 觀 之 意 義... 2 三 貪 欲 之 過 患 與 修 不 淨 觀 之 功 德 利 益... 4 ( 一 ) 貪 欲 之 過 患... 4 ( 二 ) 修 不 淨 觀 之 功 德 利 益... 6 四 不 淨 觀 之 修 學 方 法...

Více

DIY 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 3 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 4 5 DIY 1. 2. 13 1 6 2 DIY 3 7 1.

Více

?C?{????

?C?{???? 臺 北 市 政 府 教 育 局 102 年 度 臺 北 市 高 級 中 等 以 下 學 校 國 際 教 育 深 耕 方 案 臺 北 市 國 中 領 域 跨 國 參 訪 報 告 出 國 期 間 :102 年 11 月 17 日 至 21 日 派 赴 國 家 : 中 國 大 陸 杭 州 市 報 告 日 期 :102 年 12 月 公 務 赴 大 陸 地 區 出 國 報 告 ( 赴 大 陸 出 國 類 別

Více

建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 编 制 说 明 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 由 具 有 从 事 环 境 影 响 评 价 工 作 资 质 的 单 位 编 制 1. 项 目 名 称 指 项 目 立 项 批 复 时 的 名 称, 应 不 超 过 30 个 字 ( 两 个 英 文

建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 编 制 说 明 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 由 具 有 从 事 环 境 影 响 评 价 工 作 资 质 的 单 位 编 制 1. 项 目 名 称 指 项 目 立 项 批 复 时 的 名 称, 应 不 超 过 30 个 字 ( 两 个 英 文 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 项 目 名 称 : 马 钢 股 份 公 司 冷 轧 总 厂 新 增 电 解 脱 脂 机 组 工 程 项 目 建 设 单 位 ( 盖 章 ): 马 鞍 山 钢 铁 股 份 有 限 公 司 编 制 日 期 : 二 0 一 五 年 八 月 国 家 环 境 保 护 总 局 制 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 编 制 说 明 建 设 项 目 环 境 影

Více

目 1 总 论...1 1.1 言...1 1.2 评 价 目 的...2 1.3 评 价 原 则...2 1.4 编 制 依 据...3 1.4.1 国 家 法 律 法 规 文 件...3 1.4.2 技 术 标 准 规 范...5 1.4.3 其 他 有 关 依 据...5 1.5 评 价 内

目 1 总 论...1 1.1 言...1 1.2 评 价 目 的...2 1.3 评 价 原 则...2 1.4 编 制 依 据...3 1.4.1 国 家 法 律 法 规 文 件...3 1.4.2 技 术 标 准 规 范...5 1.4.3 其 他 有 关 依 据...5 1.5 评 价 内 六 安 市 城 市 燃 气 专 项 规 划 (2012-2030 年 ) 环 境 影 响 报 告 书 国 环 评 证 乙 字 第 2102 号 二 〇 一 六 年 一 月 1 目 1 总 论...1 1.1 言...1 1.2 评 价 目 的...2 1.3 评 价 原 则...2 1.4 编 制 依 据...3 1.4.1 国 家 法 律 法 规 文 件...3 1.4.2 技 术 标 准 规 范...5

Více

() 001 ( 147 : ) 787 mm1092 mm

() 001 ( 147 : ) 787 mm1092 mm () 001 ( 147 : 710003) 787 mm1092 mm 16 2005 10 1 2005 10 1 2002,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2003,,,, 2005 3, 11 65, 60 :,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,, 2005 3 15 ,,, 1921 6,, 1945 6

Více

一 项 目 基 本 情 况 项 目 名 称 厦 航 总 部 大 厦 建 设 单 位 厦 门 航 空 有 限 公 司 建 设 地 点 厦 门 市 湖 里 区 06-11 两 岸 金 融 中 心 片 区 仙 岳 路 与 环 岛 干 道 交 叉 口 西 南 侧 排 水 去 向 前 浦 污 水 处 理 厂

一 项 目 基 本 情 况 项 目 名 称 厦 航 总 部 大 厦 建 设 单 位 厦 门 航 空 有 限 公 司 建 设 地 点 厦 门 市 湖 里 区 06-11 两 岸 金 融 中 心 片 区 仙 岳 路 与 环 岛 干 道 交 叉 口 西 南 侧 排 水 去 向 前 浦 污 水 处 理 厂 福 建 省 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 ( 适 用 于 第 三 产 业 建 设 项 目 ) 项 目 名 称 建 设 单 位 ( 盖 章 ) 法 人 代 表 ( 盖 章 或 签 字 ) 厦 航 总 部 大 厦 项 目 厦 门 航 空 有 限 公 司 车 尚 轮 联 系 人 柯 云 静 联 系 电 话 2176008 邮 政 编 码 361006 环 保 部 门 填 写 收 到 报 告

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BACDC6BDC0EFB1B1BDD6B9DCCFDFBBB7C6C0B1ED342E31>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BACDC6BDC0EFB1B1BDD6B9DCCFDFBBB7C6C0B1ED342E31> 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 ( 试 行 ) 项 目 名 称 : 建 设 单 位 ( 盖 章 ): 和 平 里 北 街 热 力 管 线 工 程 北 京 市 热 力 集 团 有 限 责 任 公 司 编 制 日 期 2016 年 4 月 国 家 环 境 保 护 总 局 制 1 环 境 影 响 评 价 资 格 证 书 ( 按 正 本 原 样 边 长 三 分 之 一 缩 印 的 彩 色 缩 印

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C0EDB0BAC9FACEEFD6CAB4F3B8C4BAF3C8ABB1BEB9ABCABE2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C0EDB0BAC9FACEEFD6CAB4F3B8C4BAF3C8ABB1BEB9ABCABE2E646F63> 江 苏 海 迅 理 昂 新 能 源 电 力 有 限 公 司 海 安 理 昂 生 物 质 发 电 2 75t/h 次 高 温 次 高 压 循 环 流 化 床 锅 炉 配 套 2 15MW 抽 凝 式 汽 轮 发 电 机 组 项 目 环 境 影 响 报 告 书 ( 重 新 报 批 全 本 公 示 本 ) 建 设 单 位 : 江 苏 海 迅 理 昂 新 能 源 电 力 有 限 公 司 持 证 编 制 单

Více