REKAPITULACE STAVBY CZK ,07. Cena s DPH ,32. Cena bez DPH Semily - oprava břehové stabilizace Jizery.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REKAPITULACE STAVBY CZK 1 572 163,07. Cena s DPH 1 299 308,32. Cena bez DPH. 20140049 Semily - oprava břehové stabilizace Jizery."

Transkript

1 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: Semily - oprava břehové stabilizace Jizery KSO: CC-CZ: Místo: Semily Datum: Zadavatel: Město Semily, Husova 82, PSČ IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Evosa spol. s r.o. Frýdštejn DIČ: CZ Projektant: Šindlar s.r.o., Na Brně 372/2a, HK PSČ IČ: DIČ: Poznámka: Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které jsou uvedeny v soupisu prací ( tzn. úvodní části katalogů ) jsou neomezeně dálkově k dispozici na Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové Cena bez DPH ,32 DPH základní snížená Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00% , ,75 15,00% 0,00 0,00 Cena s DPH v CZK ,07 Strana 1 z 48

2 REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Kód: Stavba: Semily - oprava břehové stabilizace Jizery Místo: Semily Datum: Zadavatel: Město Semily, Husova 82, PSČ Projektant: Uchazeč: Evosa spol. s r.o. Frýdštejn Šindlar s.r.o., Na Brně 372/2a, HK PSČ Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH Cena s DPH Typ Náklady stavby celkem , ,07 1 SO 1 (výkres D.1) , ,41 STA 2 SO 2 (výkres D.2) , ,35 STA 3 SO (výkres D.3) , ,82 STA 4 SO 4 (výkres D.4) , ,37 STA 5 SO 5 (výkres D.5) , ,04 STA 6 SO 6 (výkres D.6) , ,86 STA 7 VON Vedlejší a ostatní náklady , ,21 STA Strana 2 z 48

3 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Semily - oprava břehové stabilizace Jizery Objekt: 1 - SO 1 (výkres D.1) KSO: CC-CZ: Místo: Semily Datum: Zadavatel: Město Semily, Husova 82, PSČ IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Evosa spol. s r.o. Frýdštejn DIČ: CZ Projektant: Šindlar s.r.o., Na Brně 372/2a, HK PSČ IČ: DIČ: Poznámka: Strana 3 z 48

4 Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které jsou uvedeny v soupisu prací ( tzn. úvodní části katalogů ) jsou neomezeně dálkově k dispozici na Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Cena bez DPH ,17 Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní ,17 21,00% ,24 snížená 0,00 15,00% 0,00 Cena s DPH v CZK ,41 Strana 4 z 48

5 REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Objekt: Semily - oprava břehové stabilizace Jizery 1 - SO 1 (výkres D.1) Místo: Semily Datum: Zadavatel: Město Semily, Husova 82, PSČ Projektant: Šindlar s.r.o., Na Brně 372/2a, HK PSČ Uchazeč: Evosa spol. s r.o. Frýdštejn Kód dílu - Popis Cena celkem Náklady soupisu celkem ,17 HSV - Práce a dodávky HSV , Zemní práce , Zemní práce - povrchové úpravy terénu 4 778, Zakládání 0, Vodorovné konstrukce , Přesun hmot 7 125,92 Strana 5 z 48

6 SOUPIS PRACÍ Stavba: Objekt: Semily - oprava břehové stabilizace Jizery 1 - SO 1 (výkres D.1) Místo: Semily Datum: Zadavatel: Město Semily, Husova 82, PSČ Projektant: Šindlar s.r.o., Na Brně 372/2a, HK PSČ Uchazeč: Evosa spol. s r.o. Frýdštejn PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena Cena celkem Náklady soupisu celkem ,17 Cenová soustava D HSV Práce a dodávky HSV ,17 D 1 Zemní práce ,25 1 K Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min hod 8, ,00 800,00 CS ÚRS Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do l/min 2 K Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 m3 62,220 80, ,60 CS ÚRS Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3 31,0*0,72 "na bermě 22,320 39,90 "plošně (pro vysvahování) 39,900 Součet 62,220 3 K Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 18, , ,00 CS ÚRS Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3 26,0*0,7 "rýha pro patku z lom. kamene 18,200 4 K Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 5,460 20,00 109,20 CS ÚRS Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 18,2*0,3 "30% 5,460 5 K Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 0, ,00 15,75 CS ÚRS Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 do 100 m3 0,3*0,3*0,5 "čerpací šachta 0,045 6 K R Jímka z pytlů m3 4, , ,80 P Poznámka k položce: 30% obratovost 2*(4,2+2,2)/2*2,1*1,0*0,3 4,032 Strana 6 z 48

7 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena Cena celkem 7 K R Tabulová beraněná jímka s jílovým těsněním m 16, , ,00 P Poznámka k položce: 50% obratovost Cenová soustava 32,5*0,5 16,250 8 K Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 18,200 70, ,00 CS ÚRS Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m 18,2 "z rýhy 18,200 9 K Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 80, , ,00 CS ÚRS Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes do m 18,2+62,22 "odvoz na skládku (bez poplatku za uložení) 80, K Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 0, ,00 5,40 CS ÚRS Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 0,045 "zasypání čerp. šachty 0, K Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 152,000 20, ,00 CS ÚRS Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 152,0 152,000 D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 4 778,50 12 K Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 m2 190,000 20, ,00 CS ÚRS Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 13 M osivo směs travní parková okrasná kg 3, ,00 978,50 CS ÚRS osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková (3 kg) 190,0*1,03*0,02 3,914 D 2 Zakládání 0,00 D 4 Vodorovné konstrukce ,00 14 K Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost nad 200 do 500 kg m3 38, , ,00 CS ÚRS Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg 26,0*1,47 "pata opevnění 38, K Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním a vyplněním spár tl 300 mm m2 12, , ,00 CS ÚRS Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těženým kamenivem, drnem nebo ornicí s osetím, tl. kamene 300 mm 26,0*2,4*0,2 "doplnění chybějící stabilizace břehu (20% plochy) 12,480 D 998 Přesun hmot 7 125,92 16 K Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 89,074 80, ,92 CS ÚRS Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m Strana 7 z 48

8 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Semily - oprava břehové stabilizace Jizery Objekt: 2 - SO 2 (výkres D.2) KSO: CC-CZ: Místo: Semily Datum: Zadavatel: Město Semily, Husova 82, PSČ IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Evosa spol. s r.o. Frýdštejn DIČ: CZ Projektant: Šindlar s.r.o., Na Brně 372/2a, HK PSČ IČ: DIČ: Poznámka: Strana 8 z 48

9 Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které jsou uvedeny v soupisu prací ( tzn. úvodní části katalogů ) jsou neomezeně dálkově k dispozici na Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Cena bez DPH ,69 Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní ,69 21,00% ,66 snížená 0,00 15,00% 0,00 Cena s DPH v CZK ,35 Strana 9 z 48

10 REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Objekt: Semily - oprava břehové stabilizace Jizery 2 - SO 2 (výkres D.2) Místo: Semily Datum: Zadavatel: Město Semily, Husova 82, PSČ Projektant: Šindlar s.r.o., Na Brně 372/2a, HK PSČ Uchazeč: Evosa spol. s r.o. Frýdštejn Kód dílu - Popis Cena celkem Náklady soupisu celkem ,69 HSV - Práce a dodávky HSV , Zemní práce , Zemní práce - povrchové úpravy terénu 528, Svislé a kompletní konstrukce , Různé kompletní konstrukce 3 328, Vodorovné konstrukce , Přesun hmot 4 785,44 Strana 10 z 48

11 SOUPIS PRACÍ Stavba: Objekt: Semily - oprava břehové stabilizace Jizery 2 - SO 2 (výkres D.2) Místo: Semily Datum: Zadavatel: Město Semily, Husova 82, PSČ Projektant: Šindlar s.r.o., Na Brně 372/2a, HK PSČ Uchazeč: Evosa spol. s r.o. Frýdštejn PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena Cena celkem Náklady soupisu celkem ,69 D HSV Práce a dodávky HSV ,69 D 1 Zemní práce ,86 1 K Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min hod 16, , ,00 CS ÚRS Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do l/min 2*8 16,000 2 K Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min den 2,000 80,00 160,00 CS ÚRS Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do l/min 3 K Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 m3 27, , ,60 CS ÚRS Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3 8,94 "nánosy 8,940 18,30 "plošně (pro vysvahování) 18,300 Součet 27,240 4 K Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 38, , ,31 CS ÚRS Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 pro schody 3,3*6,53 21,549 6,0*2,9 17,400 Součet 38,949 5 K Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 6,465 50,00 323,25 CS ÚRS Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 21,549*0,3 6,465 6 K Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 9, , ,00 CS ÚRS Cenová soustava Strana 11 z 48

12 PČ Typ Kód Popis MJ Množství Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3 9,5*1,0"rýha pro opěrnou patu schodů 9,500 J.cena Cena celkem 7 K Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 2,850 20,00 57,00 CS ÚRS Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 9,5*0,3 "30% 2,850 8 K Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 0, ,00 15,75 CS ÚRS Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 do 100 m3 0,3*0,3*0,5 "čerpací šachta 0,045 9 K R Jímka z pytlů m3 5, , ,00 P Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z terénu, štětovnic na skládce nebo zaberaněných příčné Poznámka k položce: 30 % obratovost 2*9,5*1,0*0,3 5, K R Tabulová beraněná jímka s jílovým těsněním m 20, , ,00 P Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z terénu, štětovnic na skládce nebo zaberaněných příčné Poznámka k položce: 50 % obratovost 40,0*0,5 20, K Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 9,500 70,00 665,00 CS ÚRS Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m 9,5 "z rýhy 9, K Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 58, , ,90 CS ÚRS Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes do m 27,24+38,949+9,5-17,57"odvoz přebyt. zeminy na skládku (bez poplatku za uložení) 58, K Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 17, , ,80 CS ÚRS Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách zpětný zásyp (kolem prahů) 17,57 17,570 0,045 "zasypání čerp. šachty 0,045 Součet 17, K Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 61,000 20, ,00 CS ÚRS Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 61,0 61,000 D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 528,25 Cenová soustava Strana 12 z 48

13 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena Cena celkem 15 K Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 m2 21,000 20,00 420,00 CS ÚRS Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 16 M osivo směs travní parková okrasná kg 0, ,00 108,25 CS ÚRS osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková (3 kg) 21,0*1,03*0,02 0,433 D 3 Svislé a kompletní konstrukce ,04 17 K Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3 m3 4, , ,00 CS ÚRS Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 XF3 schody C 25/30 XF3 (vč. obrub a zajišť. prahů) 3,98+0,54 4, K Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 22, , ,00 CS ÚRS Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných 22,04 22,040 D 38 Různé kompletní konstrukce 3 328,04 19 K Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných zřízení m2 22,040 1,00 22,04 CS ÚRS Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení 22,04 22, K Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných odstranění m2 22, , ,00 CS ÚRS Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění D 4 Vodorovné konstrukce ,35 21 K Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavebného V4 tř. B 20 vrstva tl nad 150 do 200 mm m2 21, , ,75 CS ÚRS Podklad z prostého betonu vodostavebného pod dlažbu V4 B 20, ve vrstvě tl. přes 150 do 200 mm 3,25*5,06+2*3,25*0,4 "pod kamenné schody s obrubníky 19,045 3,0*0,69 2,070 Součet 21, K Vyrovnávací nebo spádový beton C 16/20 včetně úpravy povrchu m3 3, , ,00 CS ÚRS Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 16/20 pod želbet. schody vč. obrub 2,36+0,72 3, K Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost nad 200 do 500 kg m3 13, , ,50 CS ÚRS Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg 9,5*1,47 "pata opevnění 13,965 Cenová soustava Strana 13 z 48

14 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena Cena celkem 24 K Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene m3 2, , ,50 CS ÚRS Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene 5,5*0,45 " předpolí u schodů 2, K Příplatek za vypracováni líce rovnaniny m2 5, ,00 550,00 CS ÚRS Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce 5,5*1,0 5, K Schody z lomového kamene na maltu cementovou s vyspárováním tl 300 mm m2 19, , ,00 CS ÚRS Schody z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm schody řezané se zdrsněným povrchem, minimální délka 1,0 m 3,25*5,06+2*3,25*0,4 19, K Zřízení schodů z kopáků na maltu cementovou s vyspárováním m3 0, , ,60 CS ÚRS Zřízení schodů z kopáků na cementovou maltu s vyspárováním cementovou maltou podesta 2*(2,5*0,23*0,17)+1*3,0*0,23*0,17 0, M kopák hrubý 30x30x25-60 cm m2 1, , ,00 CS ÚRS kámen přírodní pro zdivo (kámen lomový, kopáky, haklíky, kvádry) kámen lomový upravený ČSN , ON žula (materiálová skupina I/2) kopáky hrubé 30x30x25-60 cm podesta 2*(2,5*0,23)+1*3,0*0,23 1, K Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním a vyplněním spár tl 300 mm m2 6, , ,00 CS ÚRS Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těženým kamenivem, drnem nebo ornicí s osetím, tl. kamene 300 mm 6,0 "doplnění chybějící stabilizace břehu 6,000 D 998 Přesun hmot 4 785,44 30 K Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 59,818 80, ,44 CS ÚRS Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m Cenová soustava Strana 14 z 48

15 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Semily - oprava břehové stabilizace Jizery Objekt: 3 - SO (výkres D.3) KSO: CC-CZ: Místo: Semily Datum: Zadavatel: Město Semily, Husova 82, PSČ IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Evosa spol. s r.o. Frýdštejn DIČ: CZ Projektant: Šindlar s.r.o., Na Brně 372/2a, HK PSČ IČ: DIČ: Poznámka: Strana 15 z 48

16 Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které jsou uvedeny v soupisu prací ( tzn. úvodní části katalogů ) jsou neomezeně dálkově k dispozici na Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Cena bez DPH ,26 Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní ,26 21,00% ,56 snížená 0,00 15,00% 0,00 Cena s DPH v CZK ,82 Strana 16 z 48

17 REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Objekt: Semily - oprava břehové stabilizace Jizery 3 - SO (výkres D.3) Místo: Semily Datum: Zadavatel: Město Semily, Husova 82, PSČ Projektant: Šindlar s.r.o., Na Brně 372/2a, HK PSČ Uchazeč: Evosa spol. s r.o. Frýdštejn Kód dílu - Popis Cena celkem Náklady soupisu celkem ,26 HSV - Práce a dodávky HSV , Zemní práce , Zemní práce - povrchové úpravy terénu 447, Svislé a kompletní konstrukce 1 513, Různé kompletní konstrukce 630, Vodorovné konstrukce , Ostatní konstrukce a práce-bourání 4 224, Přesun sutě 3, Přesun hmot 1 262,56 Strana 17 z 48

18 SOUPIS PRACÍ Stavba: Objekt: Semily - oprava břehové stabilizace Jizery 3 - SO (výkres D.3) Místo: Semily Datum: Zadavatel: Město Semily, Husova 82, PSČ Projektant: Šindlar s.r.o., Na Brně 372/2a, HK PSČ Uchazeč: Evosa spol. s r.o. Frýdštejn PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena Cena celkem Náklady soupisu celkem ,26 D HSV Práce a dodávky HSV ,26 Cenová soustava D 1 Zemní práce ,55 1 K Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min hod 8, ,00 800,00 CS ÚRS Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do l/min 8 8,000 2 K Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 m3 3,370 80,00 269,60 CS ÚRS Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3 1,59 "na bermě 1,590 1,78 "plošně (pro vysvahování) 1,780 Součet 3,370 3 K Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 9, , ,90 CS ÚRS Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 0,28+9,63 " pro schody 9,910 4 K Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 2,973 50,00 148,65 CS ÚRS Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 9,91*0,3 2,973 5 K Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně m3 1, , ,00 CS ÚRS Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách - ručně z betonu prostého neprokládaného 1,5 "bourání nefunkční výusti 1,500 6 K Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 0, ,00 15,75 CS ÚRS Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 do 100 m3 0,3*0,3*0,5 "čerpací šachta 0,045 Strana 18 z 48

19 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena Cena celkem 7 K R Jímka z pytlů m3 2, , ,00 P Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z terénu, štětovnic na skládce nebo zaberaněných příčné Poznámka k položce: 30% obratovost Cenová soustava 6,8*0,3 2,040 8 K R Tabulová beraněná jímka s jílovým těsněním m 8, , ,50 P Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z terénu, štětovnic na skládce nebo zaberaněných příčné Poznámka k položce: 50% obratovost 16,75*0,5 8,375 9 K Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m m3 1,500 70,00 105,00 CS ÚRS Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m 10 K Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 13, , ,00 CS ÚRS Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes do m 3,37+9,91 "odvoz na skládku (bez poplatku za uložení) 13, K Vodorovné přemístění do m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 m3 1, ,00 330,00 CS ÚRS Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes do m 12 K Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 0, ,00 5,40 CS ÚRS Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 0,045 "zasypání čerp. šachty 0, K Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 17,800 10,00 178,00 CS ÚRS Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 17,8 17,800 D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 447,75 14 K Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 m2 17,800 20,00 356,00 CS ÚRS Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 15 M osivo směs travní parková okrasná kg 0, ,00 91,75 CS ÚRS osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková (3 kg) 17,8*1,03*0,02 0,367 D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 513,20 16 K Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3 m3 0, ,00 883,20 CS ÚRS Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 XF3 1,5*0,46*0,4 "poslední bet. schod 0,276 Strana 19 z 48

20 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena Cena celkem D 38 Různé kompletní konstrukce 630,00 17 K Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných zřízení m2 0, ,00 495,00 CS ÚRS Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení 1,5*0,4+1,5*0,2 0, K Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných odstranění m2 0, ,00 135,00 CS ÚRS Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění D 4 Vodorovné konstrukce ,00 19 K Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm m2 0, ,00 69,00 CS ÚRS Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm 1,5*0,46 " pod poslední bet. schod 0, K Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost nad 200 do 500 kg m3 3, , ,00 CS ÚRS Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg 3,4 "pata opevnění 3, K Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene m3 1, , ,00 CS ÚRS Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene 3,5*1,0*0,4 1, K Příplatek za vypracováni líce rovnaniny m2 3, ,00 350,00 CS ÚRS Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce 3,5*1,0 3, K R Schody z lomového kamene na sucho tl 300 mm m2 6, , ,00 Schody z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu na sucho, tl. kamene do 300 mm 1,8*3,5 "prodloužení stávajících schodu 6, K Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním a vyplněním spár tl 300 mm m2 0, ,00 364,00 CS ÚRS Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těženým kamenivem, drnem nebo ornicí s osetím, tl. kamene 300 mm 0,52 "doplnění chybějící stabilizace břehu (20% plochy) 0,520 D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 4 224,00 25 K Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou m2 12,800 60,00 768,00 CS ÚRS Čištění nádrží, ploch dřevěných nebo betonových konstrukcí, potrubí ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou "očištění stávajících bet. schodů 12,8 12, K Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm m2 7, , ,00 CS ÚRS Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm sanace stávajících bet. schodů 12,8*0,6 7,680 D 997 Přesun sutě 3,95 Cenová soustava Strana 20 z 48

21 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena Cena celkem 27 K Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 3,950 1,00 3,95 CS ÚRS Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového 0,65+1,5*2,2 3,950 D 998 Přesun hmot 1 262,56 28 K Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 15,782 80, ,56 CS ÚRS Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m Cenová soustava Strana 21 z 48

22 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Semily - oprava břehové stabilizace Jizery Objekt: 4 - SO 4 (výkres D.4) KSO: CC-CZ: Místo: Semily Datum: Zadavatel: Město Semily, Husova 82, PSČ IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Evosa spol. s r.o. Frýdštejn DIČ: CZ Projektant: Šindlar s.r.o., Na Brně 372/2a, HK PSČ IČ: DIČ: Poznámka: Strana 22 z 48

23 Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které jsou uvedeny v soupisu prací ( tzn. úvodní části katalogů ) jsou neomezeně dálkově k dispozici na Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Cena bez DPH ,90 Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní ,90 21,00% ,47 snížená 0,00 15,00% 0,00 Cena s DPH v CZK ,37 Strana 23 z 48

24 REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Objekt: Semily - oprava břehové stabilizace Jizery 4 - SO 4 (výkres D.4) Místo: Semily Datum: Zadavatel: Město Semily, Husova 82, PSČ Projektant: Šindlar s.r.o., Na Brně 372/2a, HK PSČ Uchazeč: Evosa spol. s r.o. Frýdštejn Kód dílu - Popis Cena celkem Náklady soupisu celkem ,90 HSV - Práce a dodávky HSV , Zemní práce , Zemní práce - povrchové úpravy terénu 2 892, Zakládání , Vodorovné konstrukce , Ostatní konstrukce a práce-bourání , Bourání konstrukcí , Přesun sutě 882, Přesun hmot ,00 Strana 24 z 48

25 SOUPIS PRACÍ Stavba: Objekt: Semily - oprava břehové stabilizace Jizery 4 - SO 4 (výkres D.4) Místo: Semily Datum: Zadavatel: Město Semily, Husova 82, PSČ Projektant: Šindlar s.r.o., Na Brně 372/2a, HK PSČ Uchazeč: Evosa spol. s r.o. Frýdštejn PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena Cena celkem Náklady soupisu celkem ,90 D HSV Práce a dodávky HSV ,00 Cenová soustava D 1 Zemní práce ,75 1 K Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min hod 16, , ,00 CS ÚRS Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do l/min 2*8 16,000 2 K Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min den 2,000 80,00 160,00 CS ÚRS Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do l/min 3 K Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 m3 63, , ,00 CS ÚRS Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3 19,5 "nánosy 19,500 21,20 "plošně (pro vysvahování) 21,200 7,0*3,2 "pro schody 22,400 Součet 63,100 4 K Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 56, , ,00 CS ÚRS Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3 45,0*1,25 "rýha pro opěrnou patu schodů 56,250 5 K Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 16,875 20,00 337,50 CS ÚRS Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 56,25*0,3 "30% 16,875 6 K Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 0, ,00 15,75 CS ÚRS Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 do 100 m3 0,3*0,3*0,5 "čerpací šachta 0,045 Strana 25 z 48

26 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena Cena celkem 7 K R Jímka z pytlů m3 9, , ,60 P Poznámka k položce: 30 % obratovost Cenová soustava 2*(9,0+5,8)/2*2,1*1,0*0,3 9,324 8 K R Tabulová beraněná jímka s jílovým těsněním m 57, , ,00 P Poznámka k položce: 50% obratovost 115,0*0,5 57,500 9 K Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 56,250 50, ,50 CS ÚRS Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m 56,25 "z rýhy 56, K Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 119, , ,00 CS ÚRS Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes do m 63,1+56,25"odvoz na skládku (bez poplatku za uložení) 119, K Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 0, ,00 5,40 CS ÚRS Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 0,045 "zasypání čerp. šachty 0, K Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 106,000 10, ,00 CS ÚRS Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 106,0 106,000 D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 2 892,25 13 K Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 m2 115,000 20, ,00 CS ÚRS Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 14 M osivo směs travní parková okrasná kg 2, ,00 592,25 CS ÚRS osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková (3 kg) 115,0*1,03*0,02 2,369 D 2 Zakládání ,00 15 K Základové klenby z betonu prostého C 20/25 m3 3, , ,00 CS ÚRS Základové konstrukce z betonu prostého klenby ve výkopu nebo na hlavách pilot C 20/25 základy mola 3*1,0 3,000 D 4 Vodorovné konstrukce ,00 16 K Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavebného V4 tř. B 20 vrstva tl nad 150 do 200 mm m2 18, , ,00 CS ÚRS Podklad z prostého betonu vodostavebného pod dlažbu V4 B 20, ve vrstvě tl. přes 150 do 200 mm 18,5 "pod schody 18,500 Strana 26 z 48

27 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena Cena celkem 17 K Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost nad 200 do 500 kg m3 65, , ,00 CS ÚRS Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg 45,0*1,46 "pata opevnění 65, K Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene m3 2, , ,00 CS ÚRS Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene 6,0*0,47 " předpolí u schodů 2, K Příplatek za vypracováni líce rovnaniny m2 6, ,00 600,00 CS ÚRS Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce 6,0*1,0 6, K Schody z lomového kamene na maltu cementovou s vyspárováním tl 300 mm m2 17, , ,00 CS ÚRS Schody z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm materiál dodá investor 17,30 17, K Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním a vyplněním spár tl 300 mm m2 21, , ,00 CS ÚRS Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těženým kamenivem, drnem nebo ornicí s osetím, tl. kamene 300 mm 21,28 "doplnění chybějící stabilizace břehu 21,280 D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání ,90 D 96 Bourání konstrukcí ,45 22 K Bourání konstrukcí zděných, z betonu nebo asfaltobetonu m3 3, , ,45 CS ÚRS Bourání konstrukcí vodních staveb s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m zděných z kamene nebo z cihel odstranění základů mola 3*1,0 3,000 D 997 Přesun sutě 882,45 23 K Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 7,950 20,00 159,00 CS ÚRS Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km 24 K Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 71,550 10,00 715,50 CS ÚRS Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 9 příplatků 7,950*9 71, K Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 7,950 1,00 7,95 CS ÚRS Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového D 998 Přesun hmot ,00 26 K Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 176,375 80, ,00 CS ÚRS Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m Cenová soustava Strana 27 z 48

28 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Semily - oprava břehové stabilizace Jizery Objekt: 5 - SO 5 (výkres D.5) KSO: CC-CZ: Místo: Semily Datum: Zadavatel: Město Semily, Husova 82, PSČ IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Evosa spol. s r.o. Frýdštejn DIČ: CZ Projektant: Šindlar s.r.o., Na Brně 372/2a, HK PSČ IČ: DIČ: Poznámka: Strana 28 z 48

29 Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které jsou uvedeny v soupisu prací ( tzn. úvodní části katalogů ) jsou neomezeně dálkově k dispozici na Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Cena bez DPH ,67 Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní ,67 21,00% ,37 snížená 0,00 15,00% 0,00 Cena s DPH v CZK ,04 Strana 29 z 48

30 REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Objekt: Semily - oprava břehové stabilizace Jizery 5 - SO 5 (výkres D.5) Místo: Semily Datum: Zadavatel: Město Semily, Husova 82, PSČ Projektant: Šindlar s.r.o., Na Brně 372/2a, HK PSČ Uchazeč: Evosa spol. s r.o. Frýdštejn Kód dílu - Popis Cena celkem Náklady soupisu celkem ,67 HSV - Práce a dodávky HSV , Zemní práce , Zemní práce - povrchové úpravy terénu 503, Svislé a kompletní konstrukce , Různé kompletní konstrukce , Vodorovné konstrukce , Trubní vedení 624, Přesun hmot 9 234,80 Strana 30 z 48

31 SOUPIS PRACÍ Stavba: Objekt: Semily - oprava břehové stabilizace Jizery 5 - SO 5 (výkres D.5) Místo: Semily Datum: Zadavatel: Město Semily, Husova 82, PSČ Projektant: Šindlar s.r.o., Na Brně 372/2a, HK PSČ Uchazeč: Evosa spol. s r.o. Frýdštejn PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena Cena celkem Náklady soupisu celkem ,67 D HSV Práce a dodávky HSV ,67 D 1 Zemní práce ,47 1 K Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min hod 16, , ,00 CS ÚRS Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do l/min 2*8 16,000 2 K Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min den 2,000 80,00 160,00 CS ÚRS Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do l/min 3 K Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 m3 43, , ,20 CS ÚRS Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3 12,75 "nánosy 12,750 30,83"plošně (pro vysvahování) 30,830 Součet 43,580 4 K Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 42, , ,74 CS ÚRS Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 pro schody 3,3*5,12 16,896 7,0*3,65 25,550 Součet 42,446 5 K Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 12,734 50,00 636,70 CS ÚRS Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 42,446*0,3 12,734 6 K Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 30, , ,56 CS ÚRS Cenová soustava Strana 31 z 48

32 PČ Typ Kód Popis MJ Množství Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3 29,2*1,06"rýha pro opěrnou patu 30,952 J.cena Cena celkem 7 K Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 9,286 20,00 185,72 CS ÚRS Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 30,952*0,3 "30% 9,286 8 K Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 0, ,00 15,75 CS ÚRS Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 do 100 m3 0,3*0,3*0,5 "čerpací šachta 0,045 9 K R Jímka z pytlů m3 3, , ,00 P Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z terénu, štětovnic na skládce nebo zaberaněných příčné Poznámka k položce: 30 % obratovost 2*6,0*1,0*0,3 3, K R Tabulová beraněná jímka s jílovým těsněním m 31, , ,00 P Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z terénu, štětovnic na skládce nebo zaberaněných příčné Poznámka k položce: 50% obratovost 62,0*0,5 31, K Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 30,952 50, ,60 CS ÚRS Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m 30,952 "z rýhy 30, K Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 102, , ,80 CS ÚRS Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes do m 43,58+42,446+30,952-14,10"odvoz přebyt. zeminy na skládku (bez poplatku za uložení) 102, K Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 14, , ,40 CS ÚRS Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách zpětný zásyp (kolem prahů) 14,10 14,100 0,045 "zasypání čerp. šachty 0,045 Součet 14, K Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 68,500 10,00 685,00 CS ÚRS Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 68,50 68,500 D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 503,00 Cenová soustava Strana 32 z 48

33 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena Cena celkem 15 K Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 m2 20,000 20,00 400,00 CS ÚRS Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 16 M osivo směs travní parková okrasná kg 0, ,00 103,00 CS ÚRS osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková (3 kg) 20,0*1,03*0,02 0,412 D 3 Svislé a kompletní konstrukce ,00 17 K Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3 m3 2, , ,00 CS ÚRS Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 XF3 schody C 25/30 XF2 (vč. obrub a zajišť. prahů) 2,8+0,15 2, K Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí t 0, , ,00 CS ÚRS Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí 21,5*0, ,145 D 38 Různé kompletní konstrukce ,00 19 K Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných zřízení m2 17, , ,00 CS ÚRS Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení 17,24 17, K Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných odstranění m2 17, , ,00 CS ÚRS Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění D 4 Vodorovné konstrukce ,40 21 K Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavebného V4 tř. B 20 vrstva tl nad 150 do 200 mm m2 27, , ,00 CS ÚRS Podklad z prostého betonu vodostavebného pod dlažbu V4 B 20, ve vrstvě tl. přes 150 do 200 mm 3,9*5,5+2*3,9*0,4 "pod kamenné schody s obrubníky 24,570 3,11 3,110 Součet 27, K Vyrovnávací nebo spádový beton C 16/20 včetně úpravy povrchu m3 1, , ,00 CS ÚRS Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 16/20 pod želbet. schody vč. obrub 1,36+0,2 1, K Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost nad 200 do 500 kg m3 33, , ,60 CS ÚRS Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg (29,2-6,0)*1,46 "pata opevnění 33, K Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene m3 2, , ,00 CS ÚRS Cenová soustava Strana 33 z 48

34 PČ Typ Kód Popis MJ Množství Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene 6,0*0,45 " předpolí u schodů 2,700 J.cena Cena celkem 25 K Příplatek za vypracováni líce rovnaniny m2 6, ,00 600,00 CS ÚRS Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce 6,0*1,0 6, K Schody z lomového kamene na maltu cementovou s vyspárováním tl 300 mm m2 24, , ,00 CS ÚRS Schody z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm schody řezané se zdrsněným povrchem, minimální délka 1,0 m 3,9*5,5+2*3,9*0,4 24, K Zřízení schodů z kopáků na maltu cementovou s vyspárováním m3 3, , ,00 CS ÚRS Zřízení schodů z kopáků na cementovou maltu s vyspárováním cementovou maltou podesta 3,11 3, M kopák hrubý 30x30x25-60 cm m2 3, , ,80 CS ÚRS kámen přírodní pro zdivo (kámen lomový, kopáky, haklíky, kvádry) kámen lomový upravený ČSN , ON žula (materiálová skupina I/2) kopáky hrubé 30x30x25-60 cm podesta 3,11*1,05 3, K Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním a vyplněním spár tl 300 mm m2 12, , ,00 CS ÚRS Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těženým kamenivem, drnem nebo ornicí s osetím, tl. kamene 300 mm 12,0 "doplnění chybějící stabilizace břehu 12,000 D 8 Trubní vedení 624,00 30 K Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu m3 0, ,00 624,00 CS ÚRS Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25 obetonování plynovodního potrubí (PI*0,225*0,225*1,7) 0,270 -(PI*0,075*0,075*1,7) -0,030 Součet 0,240 D 998 Přesun hmot 9 234,80 31 K Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 115,435 80, ,80 CS ÚRS Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m Cenová soustava Strana 34 z 48

35 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Semily - oprava břehové stabilizace Jizery Objekt: 6 - SO 6 (výkres D.6) KSO: CC-CZ: Místo: Semily Datum: Zadavatel: Město Semily, Husova 82, PSČ IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Evosa spol. s r.o. Frýdštejn DIČ: CZ Projektant: Šindlar s.r.o., Na Brně 372/2a, HK PSČ IČ: DIČ: Poznámka: Strana 35 z 48

KRYCÍ LIST SOUPISU. SO-02 - Oprava tělesa hráze. Objekt: Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. REKONSTRUKCE RYBNÍKA č. parc. 345/1, k.ú.

KRYCÍ LIST SOUPISU. SO-02 - Oprava tělesa hráze. Objekt: Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. REKONSTRUKCE RYBNÍKA č. parc. 345/1, k.ú. KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: CC-CZ: Zadavatel: Projektant: Ing. Václav Ureš, Mariánské údolí 126, Příbram II Poznámka: 408 97 656 Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH v CZK Strana

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. SO-03 - Sdružený objekt. Objekt: Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. REKONSTRUKCE RYBNÍKA č. parc. 345/1, k.ú. Chraštice.

KRYCÍ LIST SOUPISU. SO-03 - Sdružený objekt. Objekt: Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. REKONSTRUKCE RYBNÍKA č. parc. 345/1, k.ú. Chraštice. KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: CC-CZ: Zadavatel: Projektant: Ing. Václav Ureš, Mariánské údolí 126, Příbram II Poznámka: D D D 408 97 656 Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH v CZK

Více

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00%

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00% REKAPITULACE STAVBY Kód: 13-2014 KSO: 822 29 CC-CZ: Zadavatel: Město Dubí Projektant: 74996410 Ing. Michal Urbanský Poznámka: Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické

Více

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Stavba: PZ Kolín-Ovčáry, splašková kanalizace pro sektor F Místo: Kolín Datum: Objednavatel: Město Kolín Zhotovitel: Projektant: IKP Consulting Engineers, s r.o. Zpracovatel:

Více

AKCE: Vodohospodářská opatření Bořislav ČÁST: REKAPITULACE Dodatek č. 2 - VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE

AKCE: Vodohospodářská opatření Bořislav ČÁST: REKAPITULACE Dodatek č. 2 - VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE AKCE: Vodohospodářská opatření Bořislav ČÁST: REKAPITULACE Dodatek č. 2 - VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE Název objektu Polní cesta VPC 7 Pěší stezka C23 A Pěší stezka C23 B Polní cesta VPC 15 Polní cesta VPC 16

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Roudnice nad Labem - polozapuštěné kontejnery na par 1018 v Krábčické ulici. Cena s DPH v CZK ,04. Cena bez DPH ,57

KRYCÍ LIST SOUPISU. Roudnice nad Labem - polozapuštěné kontejnery na par 1018 v Krábčické ulici. Cena s DPH v CZK ,04. Cena bez DPH ,57 KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 14.06.2016 Zadavatel: Uchazeč: 640 134 30 CZ6204241142 Projektant: Poznámka: Cena bez DPH 317 635,57 Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 317 635,57

Více

Kód položky Popis MJ

Kód položky Popis MJ Stavba : Letovice - rekonstrukce propustku v k.ú. Babolky Objekt : SO 01 - Propustek P.Č. Kód položky Popis MJ Množství Cena jednotková 1 Zemní práce 1 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. D Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU. D Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: CEMEX PRACHATICE - snížení energetické náročnosti provozu okruhu průmyslových vod Objekt: D.1.2 - Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 31.01.2017

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,12. Cena s DPH ,13. Cena bez DPH. Hornicka Oprava komunikace na ulici Hornické - příjezd Teplo Těšín

REKAPITULACE STAVBY CZK ,12. Cena s DPH ,13. Cena bez DPH. Hornicka Oprava komunikace na ulici Hornické - příjezd Teplo Těšín REKAPITULACE STAVBY Kód: Hornicka KSO: CC-CZ: Místo: Český Těšín Datum: 9.9.2016 Zadavatel: D Uchazeč: 26949890 D CZ26949890 Projektant: D Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 312 276,13 Sazba daně

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH PD Protierozní mez Kuřimany. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH PD Protierozní mez Kuřimany. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: 16-64 KSO: 823 26 CC-CZ: 2420 CZ-CPA: 42.99.29 Zadavatel: IČ: 01312774 Česká republika - Státní pozemkový úřad DIČ: CZ01312774 IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj Projektant:

Více

Rekapitulace. Děčín Březiny část I.a - vícepráce a méněpráce. Vícepráce celkem ,57. Méněpráce I.a celkem ,34

Rekapitulace. Děčín Březiny část I.a - vícepráce a méněpráce. Vícepráce celkem ,57. Méněpráce I.a celkem ,34 Rekapitulace Děčín Březiny část I.a - vícepráce a méněpráce Vícepráce celkem 2 885 821,57 Méněpráce I.a celkem 1 244 642,34 Méněpráce III. celkem 226 996,56 Rozdíl 1 414 182,67 Vícepráce Děčín Březiny

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba: 1 Objekt: 1 Rozpočet: 1 Zadavatel IČO: DIČ: Zhotovitel: Martina Bednářová IČO: 67166695 DIČ: Rozpis ceny HSV PSV MON Vedlejší náklady Ostatní náklady Celkem

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Milkov Objekt: Oprava vodovodu 570m KSO: CC-CZ: Místo: Datum: Zadavatel: Uchazeč: KLP Stavo Invest s.r.o. IČ: DIČ: Projektant: Poznámka: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Cena bez DPH 1 074

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,26. Cena s DPH ,18. Cena bez DPH. Kopernikova Oprava chodníku Kopernikova 1-13 za domy.

REKAPITULACE STAVBY CZK ,26. Cena s DPH ,18. Cena bez DPH. Kopernikova Oprava chodníku Kopernikova 1-13 za domy. REKAPITULACE STAVBY Kód: Kopernikova KSO: CC-CZ: Místo: Český těšín Datum: 9.9.2016 Zadavatel: D Uchazeč: 26949890 D CZ26949890 Projektant: D Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 311 424,18 Sazba

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK , ,98. Cena bez DPH. 017 Opravy a odvodnění zpevněných ploch MŠ Na Pěšině.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK , ,98. Cena bez DPH. 017 Opravy a odvodnění zpevněných ploch MŠ Na Pěšině. REKAITULACE STAVBY Kód: KSO: CC-CZ: Zadavatel: IČ: 261238 Statutární město Děčín Uchazeč: IČ: 28701101 BAJGER s.r.o. DIČ: CZ28701101 rojektant: IČ: 69288992 Vladimír Vidai DIČ: CZ5705170625 oznámka: 017

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2017 Skalice, most přes Skaličku u zvoničky JKSO: CC-CZ: Místo: Skalice Datum: 26.6.2017 Objednatel: 00293474 Obec Skalice Zhotovitel: Projektant: 60744456 Zpracovatel:

Více

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. "dlažba"33*2,0+20,5*2,0 107,000

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. dlažba33*2,0+20,5*2,0 107,000 Strana 1 z 5 P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Cena celkem HSV Práce a dodávky HSV 1 Zemní práce Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo 1 221 113106121 kamenných dlaždic m2 107,000 "dlažba"33*2,0+20,5*2,0

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi Příloha č. 1 smlouvy o dílo k čj. PPR-12639-12/ČJ-2012-990656 Brno, Hrázní 170/1 Oprava opěrné zdi Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 190 814 0 2. Štětové stěny 208 188 0 3. Konstrukce svislé 337

Více

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Celková cena 001 HSV 001 Zemní práce 1 00572474 Osivo směs travní krajinná - svahová kg 39,174 0,035*1119,26 39,174 2 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 335,778 3 001 129203101

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M15/29 Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice KSO: Místo: Helvíkovice Datum: 20.10.2015 CC-CZ: Zadavatel: Státní pozemkový úřad IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,91. Cena s DPH ,17. Cena bez DPH. 2016_09 Oprava chodníků v MŠ Sokolská. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY CZK ,91. Cena s DPH ,17. Cena bez DPH. 2016_09 Oprava chodníků v MŠ Sokolská. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 2016_09 Oprava chodníků v MŠ Sokolská KSO: CC-CZ: Místo: Bystřice pod Hostýnem Datum: 2.6.2016 Zadavatel: IČ: 00287113 Město Bystřice pod Hostýnem DIČ: CZ00287113 Uchazeč:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : SO 102 - Polní cesta HC3 Stavba : Název stavby : SKP : Projektová dokumentace polních cest v k.ú. Kuničky Projektant : Objednatel : Ing. Tomáš Racek

Více

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem SO 111 Rekonstrukce ul. Bílovecké

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář Číslo zakázky 00151 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení Rok 2015 Datum dokončení Typ Firmy Název Kontaktní osoba Telefon Význam (funkce) Jméno REKAPITULACE

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2016-8-8 JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 05.08.2016 Objednavatel: 00300241 Obec Kobeřice Zhotovitel: 60775530 Sates Morava spol. s r.o. Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z

Více

Soupis prací včetně výkazu výměr

Soupis prací včetně výkazu výměr Objekt: SO 101 Polní cesta HC2 Díl 5: Komunikace pozemní 50 K 564 76-1111 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 200 mm (zemní pláň) 5 466,35 m2 91,00 497 437,85 Podklad z kameniva drceného rozprostřením

Více

REKAPITULACE STAVBY Kód:

REKAPITULACE STAVBY Kód: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: Opravy chodníků Česká Lípa - ul. Pod Hůrkou, Pod Holým vrchem, Okružní, Šluknovská Místo: Datum: 21.8.2017 CC-CZ: Zadavatel: Město Česká Lípa IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

BŘEZINY I. ETAPA ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE

BŘEZINY I. ETAPA ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE Část 1B - komunikace Rozšíření počtu parkovacích stání před MŠ (změna z podélného na kolmé stání) a výměna stávajícího betonového lapáku tuků před MŠ. Odpočet podezdívky

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH UKOTVENÍ PODIA. Kód: Stavba: Místo: TP Datum:

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH UKOTVENÍ PODIA. Kód: Stavba: Místo: TP Datum: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: CC-CZ: Místo: TP Datum: 8.8.2017 Zadavatel: IČ: 00266621 STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE Uchazeč: IČ: Vyplň údaj PORR a.s. DIČ: Vyplň údaj Projektant: IČ: 25045393 RAPID

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU 0,00 0,00. Cena s DPH v CZK. Cena bez DPH Oprava MK Hor.Bludovice - ABS, ABH, Příkop č.05 - úsek.

KRYCÍ LIST SOUPISU 0,00 0,00. Cena s DPH v CZK. Cena bez DPH Oprava MK Hor.Bludovice - ABS, ABH, Příkop č.05 - úsek. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: 3024 - Oprava MK HorBludovice - ABS, ABH, Příkop č05 - úsek KSO: 822 29 Poznámka: D D D 0502204 Jednotlivé položky odkazují na technickou zprávu, situaci a vzorové příčné řezy

Více

Položkový rozpočet Zakázka: 1 - oprava OK + lapol - nátok - plot u silnice Objednatel: Městys Strážný IČ: 00250694 Strážný 23 Strážný 384 43 DIČ: CZ00250694 Zhotovitel: STAVBY - BOKR s.r.o. IČ: 28154487

Více

VÝKAZ VÝMĚR. Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec. V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o.

VÝKAZ VÝMĚR. Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec. V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Havlíčkovo nábřeží 38 702 00 Ostrava 1 Tel.: 597 578 405 E-mail: vav@vav-ova.cz Zak. číslo: DE-5116

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb. C3F/ Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - Humanizace pobytových služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb. C3F/ Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - Humanizace pobytových služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : C3F/160514 Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - Humanizace pobytových služeb Zadavatel : IČO : DIČ : Projektant : CENTROPROJEKT GROUP a.s. IČO : 01643541

Více

Vltava, zdrž Miřejovice - Kralupy, ř.km 21,5-22,0, koncentrační hráz - rekonstrukce opevnění

Vltava, zdrž Miřejovice - Kralupy, ř.km 21,5-22,0, koncentrační hráz - rekonstrukce opevnění REKAPITULACE STAVBY Kód: 9 KSO: CC-CZ: Místo: Kralupy nad Vltavou Datum: 12.06.2015 Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik D Uchazeč: Vyplň údaj Vyplň údaj D Vyplň údaj Projektant: Vodní cesty a.s. D

Více

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář Číslo zakázky 00151 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení Rok 2015 Datum

Více

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV) Č.j. objednatele: 14/2018 Č.j. zhotovitele: DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV) (dále jen dodatek ) uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11. Kód: 2013-AV-016 REKAPITULACE STAVBY KSO: CC-CZ: Zadavatel: Obec Dobrá Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 60779594 A-VITAL Ing.Zdenka Makohuzová, spol. s r.o. CZ 60779594 Poznámka: Cena bez DPH

Více

Položkový soupis prací a dodávek Realizace KPÜ v k. ú. Letonice - SO-01 Protierozní opatření IP 20 Let-1

Položkový soupis prací a dodávek Realizace KPÜ v k. ú. Letonice - SO-01 Protierozní opatření IP 20 Let-1 S: 2495a O: SO-01 R: 2495 Položkový soupis prací a dodávek Realizace KPÜ v k. ú. Letonice - SO-01 Protierozní opatření IP 20 Let-1 P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Ceník,

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov JKSO: CC-CZ: Místo: Ostrava - Martinov Datum: 18.09.2015 Objednavatel: Statutární město Ostrava Zhotovitel: SWIETELSKY

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH. 001219 Přípojka elektřiny a úprava přilehlé komunikace, Stromovka Praha 7.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH. 001219 Přípojka elektřiny a úprava přilehlé komunikace, Stromovka Praha 7. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 001219 Přípojka elektřiny a úprava přilehlé komunikace, Stromovka Praha 7 KSO: 822 59 CC-CZ: Místo: Praha 7 - Bubeneč Datum: 30.09.2014 Zadavatel: Hlavní město Praha, Praha

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 538 ze dne 21.08.2019 Smlouva o dílo s firmou OSIL s.r.o., Za cukrovarem 980, 196 00 Praha Čakovice, IČ: 04290496 o provedení stavby "Oprava chodníku

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: R17-002 Demolice obytných domů v ulici Na Nivách JKSO: 803 51 CC-CZ: 11221 Místo: Ústí nad Labem Datum: 23.01.2017 CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 43.11 Objednatel: Statutární

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 24 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 24 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M012/006a Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice KSO: 82229 CC-CZ: 21121 Místo: k.ú. Helvíkovice Datum: 5.8.2015 Zadavatel: Obec Helvíkovice IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Vodovod Sasina- Svitávka CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 172 0,00. Cena bez DPH. Kód: VH001

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Vodovod Sasina- Svitávka CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 172 0,00. Cena bez DPH. Kód: VH001 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: VH001 Vodovod Sasina- Svitávka KSO: Místo: Sasina, Svitávka Datum: 1. 5. 2016 CC-CZ: Zadavatel: IČ: 00281042 Městys Svitávka DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ:

Více

PŠ Vltava, ř.km 0,0-11,3 Vraňany - soutok Mělník, nánosy a oprava opevnění. Místo: Mělník - Vraňany Datum:

PŠ Vltava, ř.km 0,0-11,3 Vraňany - soutok Mělník, nánosy a oprava opevnění. Místo: Mělník - Vraňany Datum: REKAPITULACE STAVBY Kód: KSO: CC-CZ: Místo: Mělník - Vraňany Datum: 30.8.2014 Zadavatel: Povodí Vltavy, st. p. Projektant: HG partner s.r.o. D D D Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 0,00 Sazba

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Malé Dvorce - rekonstrukce rybníka VD 02 Stavba : Název stavby : SKP : Malé Dvorce - rekonstrukce rybníka VD 02 Projektant : Počet měrných jednotek :

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž HSV Práce a dodávky HSV 3 253,625 1 Zemní práce 1 561,311 1 221 113107170R Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm - vybourání krajníků m2 160,000 0,000 2 221 113107243

Více

Krycí list rozpočtu. Dopravní propojení lokality U Unika" určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č Komentář

Krycí list rozpočtu. Dopravní propojení lokality U Unika určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č Komentář Číslo zakázky 00149 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu Dopravní propojení lokality U Unika" určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č. Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení

Více

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV ZADÁNÍ Stavba: Rozšíření parkoviště Na Drážce a v ul. Bezdíčkova v Pardubicích Objekt: SO 01 - Zpevněné plochy - 1. část Datum: Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková

Více

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 23 Součet 7, 12, 19-22. 24 DPH 10,00 % z. 26 Cena s DPH (ř.

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 23 Součet 7, 12, 19-22. 24 DPH 10,00 % z. 26 Cena s DPH (ř. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Kontejnerové přístřešky, ulice Chemiků JKSO Název objektu EČO Místo IČO Pardubice DIČ Objednatel Projektant Městský obvod Pardubice II. Marcel Vondra, Nábřeží Závodu míru

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

Položkový soupis prací a dodávek

Položkový soupis prací a dodávek S: O: SO 102 R: SO 102 Položkový soupis prací a dodávek Polní cesta C-6 v K.ú. Bohdalice Polní cesta - II. část Polní cesta - II. část P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník

Více

BŘEZINY I. ETAPA REKAPITULACE. Část 1B - komunikace vícepráce ,11 méněpráce ,55

BŘEZINY I. ETAPA REKAPITULACE. Část 1B - komunikace vícepráce ,11 méněpráce ,55 BŘEZINY I. ETAPA REKAPITULACE Část 1B - komunikace vícepráce 2 195 913,11 méněpráce 1 725 230,55 Část 2 - komunikace vícepráce 158 381,52 méněpráce 116 150,43 Celkem vícepráce 2 354 294,63 méněpráce 1

Více

Množství celkem Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m ,000 44,90 0, , ,70 4 Vodorovné konstrukce

Množství celkem Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m ,000 44,90 0, , ,70 4 Vodorovné konstrukce Strana 1 z 5 ROZPOČET Stavba: Bečva pro Přerov Varianta: 2.1+2.2+3.3 Objednatel: Zhotovitel: JKSO: Datum: 10.10.2011 Cena jednotková Dodávka Montáž Cena Hmotnost HSV HSV 157 055 857,50 371 998 771,63 542

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Stavba: 15/0 Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: IČO: DIČ: Vypracoval: Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK Snížená DPH 15 % 0,00 CZK Základ pro základní DPH: 21 % 248 144,61

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR celkem HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1 Zemní práce 0,00 1 001 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 23,500 0,00 0,00 2 001 122202209 3 001 162201102

Více

Povrchová oprava komunikace II/193 Pernarec - hr.okr.tc

Povrchová oprava komunikace II/193 Pernarec - hr.okr.tc List obsahuje: 1) Krycí list soupisu KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: KSO: Místo: Povrchová oprava komunikace II/193 Pernarec - hr.okr.tc Zadavatel: SUS Plzeňského kraje, příspěvková organizace Uchazeč: ROADFIN

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objednatel VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou 00000205 CZ00000205

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objednatel VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou 00000205 CZ00000205 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby LC Pod Kubešovou chatou JKSO Název objektu EČO Název části Místo IČ VÚj Libavá, k.ú. Rudoltovice DIČ Objednatel VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou 00000205 CZ00000205

Více

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o.

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o. KRYCÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu Objekt: JKSO: CC-CZ: Místo: Sedloňov - Polom Datum: Objednavatel: Obec Sedloňov Zhotovitel: dle výběru investora Projektant: Proxion

Více

VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK Stavba : Objekt : KARLŠTEJN - REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ pozemek parc.č.398/1 v k.ú. Budňany, obec Karlštejn P.č. Číslo položky Název položky množství cena / Díl:

Více

Výkaz výměr - soupis prací k ocenění

Výkaz výměr - soupis prací k ocenění Rekapitulace Datum zpracování 04/2017 P. Číslo položky Název položky Cena DPH Cena vdph 1 Všeobecné položky 0,00 4 SO 01 Železniční spodek 0,00 5 SO 02 Železniční svršek 0,00 Náklady stavby celkem 0,00

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ Stavba: II/195 Klenčí pod Čerchovem -Poběžovice ( 1.etapa) Objekt: 2 - Vlkanov-Nový Kramolín úsek 2 KSO: 822 24 CC-CZ: Místo: SIL.II/195,Klenčí,Postřekov Datum: 20.05.2019 Zadavatel:

Více

REKAPITULACE STAVBY ,29. Cena s DPH v CZK ,16. Cena bez DPH. 17_2017 Sportovní hala Svojsíkova, SO 04.1 Vodovodní řad.

REKAPITULACE STAVBY ,29. Cena s DPH v CZK ,16. Cena bez DPH. 17_2017 Sportovní hala Svojsíkova, SO 04.1 Vodovodní řad. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 17_2017 Sportovní hala Svojsíkova, SO 04.1 Vodovodní řad KSO: CC-CZ: Místo: Český Těšín Datum: 10.11.2017 Zadavatel: Město Český Těšín IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Více

NABÍDKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

NABÍDKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NABÍDKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 101 JKSO 8.59 Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 15074 Božejov - Střeziměřice Náklady na m.j. 0 Projektant Ing.František Stráský - Atelier

Více

Množství Cena P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

Množství Cena P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Strana 1 z 5 ROZPOČET Stavba: Bečva pro Přerov Varianta: 2.1+2.2+4+5 Objednatel: Zhotovitel: JKSO: Datum: 4.10.2011 HSV HSV 10 058 814,30 512 249 258,17 539 465 072,47 53 002,938 01 Rozšíření koryta Bečvy

Více

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 470714 Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 KSO: CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum: 30.6.2015 Zadavatel: Městská část Paraha 20, Jívanská 647/10, 193

Více

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV) Č.j. objednatele: 576-2018-521101 Č.j. zhotovitele: S19-036-0015 Smluvní strany: Objednatel: Sídlo: DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV) Polní cesty, VHO a výsadba zeleně v k.ú. Skřípov

Více

REKAPITULACE STAVBY. Mosty v ondřejovicích podél silnice III/ ,97. Cena s DPH v CZK. Cena bez DPH ,72.

REKAPITULACE STAVBY. Mosty v ondřejovicích podél silnice III/ ,97. Cena s DPH v CZK. Cena bez DPH ,72. Strana 1 z 167 REKAPITULACE STAVBY Kód: 12345 Stavba: Mosty v ondřejovicích podél silnice III/45711 KSO: Místo: Ondřejovice Datum: 21.5.2015 CC-CZ: Zadavatel: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj

Více

Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha ha , ,640.00

Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha ha , ,640.00 Položkový rozpočet Název stavby: Rekultivace staré skládky města Fryšták - Žabárna Číslo stavby: Fryšták Název SO: Číslo SO: Rekultivace skládky Fryšták - Žabárna Datum zpracování : 8/26/21 Datum aktualizace

Více

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Hrádek nad Nisou Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Pozemní komunikace 0 0 3. Trubní vedení 0 0 4. Dokončující konstrukce a práce 0 0 822-1 Součet 0 0

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH. VZ-P Uničov - rekonstrukce stok DIV, DIVa, Dch, Di a části vodovodu.

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH. VZ-P Uničov - rekonstrukce stok DIV, DIVa, Dch, Di a části vodovodu. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: VZ-P-2018004 Uničov - rekonstrukce stok DIV, DIVa, Dch, Di a části vodovodu KSO: 827 CC-CZ: Místo: Uničov Datum: 15. 6. 2018 Zadavatel: IČ: 47675772 Vodohospodářská společnost

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: JKSO: CC-CZ: Místo: Jíloviště Datum: 12. 2. 2018 Objednatel: 00241334 Obec Jíloviště, Pražská 81, 252 02 Jíloviště Zhotovitel: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 47307218 5/13, 140 00 Praha

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 66804268 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: 822 55 7 CC-CZ: 21122 Místo: parc.č.2941/540, k.ú. Český Těšín Datum: 05.05.2017 Objednatel: 00297437 Město Český Těšín D CZ00297437 Zhotovitel: 27762157 MŽT Stavitelství,

Více

Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Stavba: Objekt: Část: Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Datum: JKSO: P.Č. předpokládané KC N Kód položky Zkrácený popis MJ množství

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Park, vozovka, odvodnění, osvětlení,chodník Stavba : Název stavby : SKP : REVITALIZACE NÁVSI v Dolních Chvatlinách Projektant : Počet měrných jednotek

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž 26 221 113106121 HSV Práce a dodávky HSV 3 600.86 403 734.37 407 335.23 17.318 1 Zemní práce 3 600.86 93 072.85 96 673.71 15.106 Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo

Více

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - SO dle 222 zák. 136/2016 odst. 5 MÉNĚPRÁCE

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - SO dle 222 zák. 136/2016 odst. 5 MÉNĚPRÁCE Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - SO 201 - dle 222 zák. 136/2016 odst. 5 MÉNĚPRÁCE nol--------- celk. ceny objekt SO 201 Most ev.č. 11725-3 49 421361236 Výztuž ŽB spřahující desky z betonářské oceli 10

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr Příloha č. 2 smlouvy o dílo Stavba: Rekonstrukce vnitřní kanalizace skladu C1, SSHR-pobočka GODULA JKSO: CC-CZ: Místo: závod SSHR, Hnojník u Českého Těšína Datum: 31.03.2016

Více

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Kód: 21815/3 Stavba: Dokončení kanalizace Olšany u Prostějova Místo: Olšany u Prostějova Datum: Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova Projektant: Uchaze : STRABAG

Více

Dětenice, Osenice, Brodek ČOV a splašková kanalizace. Doplněk výkazu výměr

Dětenice, Osenice, Brodek ČOV a splašková kanalizace. Doplněk výkazu výměr Dětenice, Osenice, Brodek ČOV a splašková kanalizace Doplněk výkazu výměr 1 I. ETAPA SLEPÝ ROZPOČET Stavba: DĚTENICE-ČOV A KANALIZACE-2008-I.ETAPA-DODATEK Objekt: ČERPACÍ STANICE-I.ETAPA-DODATEK JKSO:

Více

REKAPITULACE STAVBY - STAVEBNÍ OBJEKTY

REKAPITULACE STAVBY - STAVEBNÍ OBJEKTY REKAPITULACE STAVBY - STAVEBNÍ OBJEKTY Zadavatel: Uchazeč: Projektant: Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 21,00% ze 15,00% ze Cena s DPH v CZK Strana 2 z 114 REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ

Více

D O D A T E K č. 1. ke smlouvě o dílo uzavřené dne

D O D A T E K č. 1. ke smlouvě o dílo uzavřené dne Č.sml. objednatele: 633-2018-521101 Č.sml. zhotovitele: K18054 D O D A T E K č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 29. 5. 2018 Smluvní strany: Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský

Více

REKAPITULACE STAVBY. Chodník Slezská ,16. Cena s DPH v CZK ,08. Cena bez DPH. chodnikslezska1. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Chodník Slezská ,16. Cena s DPH v CZK ,08. Cena bez DPH. chodnikslezska1. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: chodnikslezska1 Chodník Slezská KSO: CC-CZ: Místo: Český Těšín Datum: 26. 5. 2017 Zadavatel: Město Český Těšín IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 26949890 POLANSKÝ s.r.o. DIČ: CZ26949890

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ REKAPITULACE STAVBY Zadavatel: Česká republika- Generální ředitelství cel Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: ateliér-r, spol.s.r.o. Poznámka: Cena bez DPH 0,00 DPH základní 21,00% ze 0,00 0,00

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: ulice Teplého, Pardubice Datum: ÚMO Pardubice V, Češkova 22, Pardubice

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: ulice Teplého, Pardubice Datum: ÚMO Pardubice V, Češkova 22, Pardubice KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objednavatel: ÚMO Pardubice V, Češkova 22, 530 02 Pardubice Zhotovitel: Projektová a inženýrská kancelář, Projektant: Zpracovatel: D D D D Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez

Více

Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH. SO 01 - Tlaková kanalizace , , , , ,05

Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH. SO 01 - Tlaková kanalizace , , , , ,05 Psáry - kanalizace a vodovod v ul. Nad Cihelnou Sestavení nákladů Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH SO 01 - Tlaková kanalizace 371 407,98 40 854,88 412 262,85 86 575,20 498 838,05

Více

r:~~~ ,55 Stavba: Parkovací plochy při ul. Rumunská - I. etapa ,80 LCena s DPH v CZK VNM OPLO(ENI NOVE IČ: DIČ: IČ: DIČ:

r:~~~ ,55 Stavba: Parkovací plochy při ul. Rumunská - I. etapa ,80 LCena s DPH v CZK VNM OPLO(ENI NOVE IČ: DIČ: IČ: DIČ: REKAPITULACE STAVBY Kód: VNM OPLO(ENI NOVE Parkovací plochy při ul. Rumunská I. etapa KSO: (( CI: D Stavební společnost Kněždub, spol, s r.o, D Cena Poznámka: bez DPH D Sazba daně DPH základní 21,00% snížená

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,36. Cena s DPH ,73. Cena bez DPH Polní cesty Drahov. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY CZK ,36. Cena s DPH ,73. Cena bez DPH Polní cesty Drahov. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 2015-31 Polní cesty Drahov KSO: 822 29 CC-CZ: Místo: Drahov Datum: 1.6.2017 Zadavatel: IČ: 01312774 KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor DIČ: CZ01312774 Uchazeč: IČ: 60838744

Více

ZMĚNOVÝ LIST č. 1. na akci. Rekonstrukce ulice Boženy Němcové v Třeboni. Navrhovatel změny: Lesostavby Třeboň a.s. Popis změn:

ZMĚNOVÝ LIST č. 1. na akci. Rekonstrukce ulice Boženy Němcové v Třeboni. Navrhovatel změny: Lesostavby Třeboň a.s. Popis změn: na akci Navrhovatel změny: Lesostavby Třeboň a.s. Popis změn: Dle jednotlivých protokolů o změnách. Seznam projektové dokumentace týkající se změny : PD skutečného provedení, fotodokumentace Odůvodnění

Více

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30.

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30. REKAPITULACE STAVBY Stavba: POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory Místo: Datum: 06.03.2013 Zadavatel: IČ: 00299138 Město Litovel DIČ: CZ 00299138 Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ:

Více

REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ČÁSTI OKOLÍ ULICE DRUŽSTEVNÍ

REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ČÁSTI OKOLÍ ULICE DRUŽSTEVNÍ RotaGroup, s.r.o. Radyňská 488/8, 326 00 Plzeň IČ: 27967344 www.rotagroup.cz REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ČÁSTI OKOLÍ ULICE DRUŽSTEVNÍ Slepý rozpočet Vypracoval: Autorizoval: Investor: RotaGroup,

Více

SO_01: nádraží

SO_01: nádraží SO_01: nádraží 8 889 942 001: Zemní práce 1 908 948 51. H 00572420 Osivo směs travní parková okrasná kg 1,632 115,00 188 55. H 10371500 Substrát zahradnický B VL m3 8,16 950,00 7 752 109. SP 113106511

Více