PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY"

Transkript

1 Průkaz energetické náročnosti budovy str. 16 / 17 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Stochovská 688/72, Praha 6-Ruzyně PSČ, místo: Typ budovy: Bytový dům stavajici stav / stav po rekonstrukci Plocha obálky budovy: 2 362,4 m 2 Objemový faktor tvaru A/V: 0,39 m 2 /m 3 Energeticky vztažná plocha: 2 135,5 m 2 ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY Celková dodaná (Energie na vstupu do budovy) Měrné hodnoty kwh/(m² rok) Neobnovitelná primární (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Dop. 225 A B C D E F G Dop. 343 Hodnoty pro celou budovu MWh/rok 480, ,670

2 Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Průkaz energetické náročnosti budovy str. 17 / 17 DOPORUČENÁ OPATŘENÍ PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII Opatření pro Vnější stěny: Okna a dveře: Střechu: Podlahu: Vytápění: Chlazení/klimatizaci: Větrání: Stanovena Hodnoty pro celou budovu MWh/rok Přípravu teplé vody: Elektřina ze sítě: 107,5 --- Osvětlení: Jiné: Zemní plyn: 368,0 --- Uhlí: 4, UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Obálka budovy Vytápění Chlazení Větrání Úprava vlhkosti Teplá voda U em W/(m² K) Dílčí dodané Měrné hodnoty kwh/(m² rok) Osvětlení 9 / Dop. 25 / Dop. Dop. Dop. 1, Hodnoty pro celou budovu MWh/rok 408,87 52,98 18,47 Zpracovatel: Ing. Renata Straková Osvědčení č.: 271 Kontakt: Vyhotoveno dne: Podpis:

3 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní informace o hodnocené budově Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Stochovská 688/72, Praha 6-Ruzyně Katastrální území: Ruzyně Parcelní číslo: Datum uvedení budovy do provozu (nebo předpokládané datum uvedení do provozu): Vlastník nebo stavebník: Společenství domů Stochovská Adresa: Stochovská 688/72, Praha 6-Ruzyně IČ: Tel./ Typ budovy Rodinný dům Bytový dům Budova pro ubytování a stravování Administrativní budova Budova pro zdravotnictví Budova pro vzdělávání Budova pro sport Budova pro obchodní účely Budova pro kulturu Jiné druhy budovy:

4 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 2 / 17 Geometrické charakteristiky budovy Parametr jednotky hodnota Objem budovy V (objem částí budovy s upravovaným vnitřním prostředím vymezený vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy) Celková plocha obálky budovy A (součet vnějších ploch konstrukcí ohraničujících objem budovy V) [m 3 ] 6 018,0 [m 2 ] 2 362,4 Objemový faktor tvaru budovy A/V [m 2 /m 3 ] 0,39 Celková energeticky vztažná plocha budovy A c [m 2 ] 2 135,5 Druhy (energonositele) užívané v budově Hnědé uhlí Topný olej Kusové dřevo, dřevní štěpka Zemní plyn Černé uhlí Propan-butan/LPG Dřevěné peletky Elektřina Soustava zásobování tepelnou energií (dálkové teplo): podíl OZE: do 50 % včetně, nad 50 do 80 %, nad 80 % Energie okolního prostředí (např. sluneční ): účel: na vytápění, pro přípravu teplé vody, na výrobu elektrické Jiná paliva nebo jiný typ zásobování: Druhy dodávané mimo budovu Elektřina Teplo Žádné

5 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 3 / 17 Informace o stavebních prvcích a konstrukcích a technických systémech A) stavební prvky a konstrukce a.1) požadavky na součinitel prostupu tepla Konstrukce obálky budovy Plocha A j Vypočtená hodnota U j Součinitel prostupu tepla Referenční hodnota U N,rc,j Splněno Činitel tepl. redukce b j Měrná ztráta prostupem tepla [m 2 ] [W/(m2.K)] [W/(m2.K)] [ano/ne] [-] [W/K] Podlaha 556,6 1,89 0,60 ne 0,47 494,4 Otvorová výplň 205,8 1,32 1,50 ano 1,00 271,7 Obvodová stěna OS1 944,0 1,33 0,30 ne 1, ,5 Obvodová stěna OS2 72,8 0,57 0,30 ne 1,00 41,5 Obvodová stěna OS3 3,7 1,00 0,30 ne 1,00 3,7 Střecha Sch1 579,3 0,32 0,24 ne 1,00 185,4 Tepelné vazby 0,10 0,02 ne 118,1 H T,j Celkem 2 362,2 x x x x 2 370,3 Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c).

6 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 4 / 17 a.2) požadavky na průměrný součinitel prostupu tepla Zóna Převažující návrhová vnitřní teplota im,j Objem zóny V j Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla zóny U em,r,j Součin V j U em,r,j [ C] [m 3 ] [W/(m 2.K)] [W.m/K] Bytový dům 20, ,0 0, ,10 Celkem x 6 018,0 x 2 708,10 Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Budova Vypočtená hodnota U em (U em = H T /A) Referenční hodnota U em,r (U em,r = Σ(V j U em,r,j )/V) Splněno [W/(m 2 K)] [W/(m 2 K)] [ano/ne] Budova jako celek 1,00 0,45 ne Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy, budovy s téměř nulovou spotřebou a u větší změny dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. a) a písm.b).

7 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 5 / 17 B) technické systémy b.1.a) vytápění Hodnocená budova/zóna Referenční budova Hodnocená budova/zóna: Bytový dům Bytový dům Bytový dům Typ zdroje Energonositel Pokrytí dílčí potřeby na vytápění Jmenovitý tepelný výkon Účinnost výroby zdrojem tepla 2) η H,gen COP Účinnost distribuce na vytápění η H,dis Účinnost sdílení na vytápění [-] [-] [%] [kw] [%] [-] [%] [%] x 1) x x x obecný zdroj tepla (např. kotel) obecný zdroj tepla (např. kotel) obecný zdroj tepla (např. kotel) zemní plyn 80, elektřina ze sítě η H,em 19, hnědé uhlí 1, Poznámka: 1) symbol x znamená, že není nastaven požadavek na referenční hodnotu, 2) v případě soustavy zásobování tepelnou energií se nevyplňuje b.1.b) požadavky na účinnost technického systému k vytápění Hodnocená budova/zóna Typ zdroje Účinnost výroby zdrojem tepla η H,gen nebo COP H,gen Účinnost výroby referenčního zdroje tepla η H,gen,rq nebo COP H,gen Požadavek splněn [-] [%] [%] [ano/ne] Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c).

8 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 6 / 17 b.2.a) chlazení Hodnocená budova/zóna Typ systému chlazení Energonositel Pokrytí dílčí potřeby na chlazení Jmenovitý chladicí výkon Chladicí faktor zdroje chladu EER C,gen Účinnost distribuce na chlazení η C,dis Účinnost sdílení na chlazení η C,em Referenční budova Hodnocená budova/zóna: [-] [-] [%] [kw] [-] [%] [%] x x x x b.2.b) požadavky na účinnost technického systému k chlazení Hodnocená budova/zóna Typ systému chlazení Chladicí faktor zdroje chladu EER C,gen Chladicí faktor referenčního zdroje chladu EER C,gen Požadavek splněn [-] [-] [-] [ano/ne] Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c). b.3.) větrání Hodnocená budova/zóna Typ větracího systému Energonositel Tepelný výkon Chladící výkon Pokrytí dílčí potřeby na větrání Jmen. elektr. příkon systému větrání Jmen. objem. průtok větracího vzduchu Měrný příkon ventilátoru nuceného větrání SFP ahu Referenční budova Hodnocená budova/zóna: přirozené Bytový dům větrání [-] [-] [kw] [kw] [%] [kw] [m 3 /hod] [W.s/m 3 ] x x x x x x x

9 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 7 / 17 b.4.) úprava vlhkosti vzduchu Hodnocená budova/zóna Typ systému vlhčení Energonositel Jmenovitý elektrický příkon Jmenovitý tepelný výkon Pokrytí dílčí dodané na úpravu vlhkosti Účinnost zdroje úpravy vlhkosti systému vlhčení η RH+,gen Referenční budova Hodnocená budova/zóna: [-] [-] [kw] [kw] [%] [%] x x x x x Hodnocená budova/zóna Typ systému odvlhčení Energonositel Jmen. elektr. příkon Jmen. tepelný výkon Pokrytí dílčí potřeby na úpravu odvlhčení Jmen. chladící výkon Účinnost zdroje úpravy vlhkosti systému odvlhčení η RH-,gen Referenční budova Hodnocená budova/zóna: [-] [-] [kw] [kw] [%] [kw] [%] x x x x x x b.5.a) příprava teplé vody (TV) Hodnocená budova/zóna Systém přípravy TV v budově Energonositel Pokrytí dílčí potřeby na přípravu teplé vody Jmen. příkon pro ohřev TV Objem zásob níku TV Účinnost zdroje tepla pro přípravu teplé vody 1) η W,gen COP Měrná tepelná ztráta zásobní ku teplé vody Q W,st Měrná tepelná ztráta rozvodů teplé vody Q W,dis Referenční budova Hodnocená budova/zóna: obecný zdroj Bytový dům tepla (např. kotel) obecný zdroj Bytový dům tepla (např. kotel) [-] [-] [%] [kw] [litry] [%] [-] [Wh/l.d] [Wh/m.d] x x x x x zemní plyn elektřina ze sítě 90, ,

10 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 8 / 17 Poznámka: 1) v případě soustavy zásobování tepelnou energií se nevyplňuje b.5.b) požadavky na účinnost technického systému k přípravě teplé vody Hodnocená budova/zóna Typ systému k přípravě teplé vody Účinnost zdroje tepla pro přípravu teplé vody η W,gen Účinnost referenčního zdroje tepla pro přípravu teplé vody η W,gen, rq Požadavek splněn nebo COP W,gen nebo COP W,gen [-] [%] [%] [ano/ne] Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c). b.6.) osvětlení Hodnocená budova/zóna Typ osvětlovací soustavy Pokrytí dílčí potřeby na osvětlení Celkový elektrický příkon osvětlení budovy Průměrný měrný příkon pro osvětlení vztažený k osvětlenosti zóny p L,lx [-] [%] [kw] [W/(m 2.lx)] Referenční budova x x x 0,05 Hodnocená budova/zóna: Bytový dům 100,0 3,0 0,02

11 Bez úpravy vlhčení S úpravou vlhčením Pro budovu Pro budovu i dodávku mimo budovu Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 9 / 17 Energetická náročnost hodnocené budovy a) seznam uvažovaných zón a dílčí dodané v budově Hodnocená budova/zóna Vytápění EP H Chlazení EP C Nucené větrání EP F Příprava teplé vody EP W Osvětlení EP L Výroba z OZE nebo kombinované výroby elektřiny a tepla Bytový dům

12 [kwh/(m 2.rok)] [MWh/rok] 182, ,872 56,335 52,989 36,826 18,471 [MWh/rok] 2,129 4,957 [MWh/rok] 180, ,915 56,335 52,989 36,826 18,471 [MWh/rok] 98, ,703 x x 47,373 47,373 x x Ref. budova Hod. budova Ref. budova Hod. budova Ref. budova Hod. budova Ref. budova Hod. budova Ref. budova Hod. budova Ref. budova Hod. budova Vytápění Chlazení Větrání Úprava vlhkosti vzduchu Příprava teplé vody Osvětlení Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 10 / 17 b) dílčí dodané ř. (1) Potřeba (2) Vypočtená spotřeba (3) Pomocná (4) Dílčí dodaná (ř.4)=(ř.2)+(ř.3) (5) Měrná dílčí dodaná na celkovou energeticky vztažnou plochu (ř.4) / m 2

13 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 11 / 17 c) výrobna umístěná v budově, na budově nebo na pomocných objektech Typ výroby Využitelnost vyrobené Vyrobená Faktor celkové primární Faktor neobnov. primární Celková primární Neobnov. primární jednotky [MWh/rok] [-] [-] [MWh/rok] [MWh/rok] Kogenerační jednotka EP CHP - teplo Kogenerační jednotka EP CHP elektřina Fotovoltaické panely EP PV elektřina Solární termické systémy Q H,sc,sys teplo Jiné Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu d) rozdělení dílčích dodaných energií, celkové primární a neobnovitelné primární podle energonositelů Energonositel Dílčí vypočtená spotřeba / Pomocná Faktor celkové primární Faktor neobnovitelné primární Celková primární Neobnovitelná primární [MWh/rok] [-] [-] [MWh/rok] [MWh/rok] zemní plyn 368,002 1,1 1,1 404, ,802 elektřina ze sítě 107,529 3,2 3,0 344, ,587 hnědé uhlí 4,801 1,1 1,1 5,281 5,281 Celkem 480,332 x x 754, ,670

14 Horní hranici třídy C odpovídají hodnoty: Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 12 / 17 e) požadavek na celkovou dodanou energii (6) Referenční budova 275,562 [MWh/rok] (7) Hodnocená budova 480,332 (8) Referenční budova 129 [kwh/m 2.rok] (9) Hodnocená budova 225 Splněno (ano/ne) ne f) požadavek na neobnovitelnou primární energii (10) Referenční budova 377,132 [MWh/rok] (11) Hodnocená budova 732,670 (12) Referenční budova (ř.10 / m 2 ) 177 [kwh/m 2.rok] (13) Hodnocená budova (ř.11 / m 2 ) 343 Splněno (ano/ne) ne g) primární hodnocené budovy (14) Celková primární [MWh/rok] 754,176 (15) Obnovitelná primární (ř.14 - ř.11) [MWh/rok] 21,506 (16) Využití obnovitelných zdrojů z hlediska primární (ř.15 / ř.14 x 100) [%] 2,9 h) hodnoty pro vytvoření hranic klasifikačních tříd Celková dodaná [MWh/rok] 238,953 Neobnovitelná primární [MWh/rok] 336,688 Průměrný součinitel prostupu tepla budovy [W/(m 2.K)] 0,36 Dílčí dodané : vytápění [MWh/rok] 145,792 chlazení větrání úprava vlhkosti vzduchu [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok] příprava teplé vody [MWh/rok] 56,335 osvětlení [MWh/rok] 36,826 Tabulka h) obsahuje hodnoty, které se použijí pro vytvoření hranic klasifikačních tříd podle přílohy č. 2.

15 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 13 / 17 Analýza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek u nových budov a u větší změny dokončených budov Posouzení proveditelnosti Alternativní systémy Místní systémy dodávky využívající energii z OZE Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Soustava zásobování tepelnou energií Tepelné čerpadlo Technická proveditelnost Ekonomická proveditelnost Ekologická proveditelnost Doporučení k realizaci a zdůvodnění Datum vypracování analýzy Zpracovatel analýzy Energetický posudek Ano Ne Ano Ne Ne Ne Ano Ne Ano Bytové jednotky mají vlastní lokální zdroje nebo etážové vytápění, druh je od lokálních topidel typu WAW, kotle na tuhá paliva cca 3 bj, el.akumulační kamna a vlastní plynové kotle. Z tohoto pohledu je uplatnění jakého-koli centrálního zdroje podmíněno vybudováním otopné soustavy, která je investičně velmi nákladná. Nebyla provedena Povinnost vypracovat energetický posudek Energetický posudek je součástí analýzy Datum vypracování energetického posudku Zpracovatel energetického posudku Ne

16 Předpokládaný průměrný součinitel prostupu tepla Předpokládaná dodaná Předpokládaná neobnovitelná primární Předpokládaná úspora celkové dodané Předpokládaná úspora neobnovitelné primární Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 14 / 17 Doporučená technicky a ekonomicky vhodná opatření pro snížení energetické náročnosti budovy Popis opatření Stavební prvky a konstrukce budovy: Technické systémy budovy: [W/(m 2.K)] [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok] 0,41 x x vytápění: x 169,250 x 239,622 chlazení: x x větrání: x x úprava vlhkosti vzduchu: příprava teplé vody: x x 52,989 x 0,000 osvětlení: x 18,471 x 0,000 Obsluha a provoz systémů budovy: Ostatní uveďte jaké: x x x x x x Celkem x 240, , ,622 x Posouzení vhodnosti opatření Opatření Stavební prvky a konstrukce budovy Technické systémy budovy Obsluha a provoz systémů budovy Ostatní - uvést jaké: Technická vhodnost Funkční vhodnost Ekonomická vhodnost Doporučení k realizaci a zdůvodnění Datum vypracování doporučených opatření Zpracovatel analýzy Energetický posudek ano ano ano Prodloužení doby živostnosti budovy, snížení provozních nákladů na vytápění, zlepšení vnitřního prostředí. Předpoklad splnění podmínek dotačního titulu Ing. Renata Straková Energetický posudek je součástí analýzy Datum vypracování energetického posudku Zpracovatel energetického posudku ne

17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 15 / 17 Závěrečné hodnocení energetického specialisty Nová budova nebo budova s téměř nulovou spotřebou Splňuje požadavek podle 6 odst. 1 Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Větší změna dokončené budovy nebo jiná změna dokončené budovy Splňuje požadavek podle 6 odst. 2 písm. a) Ne Splňuje požadavek podle 6 odst. 2 písm. b) Ne Splňuje požadavek podle 6 odst. 2 písm. c) Plnění požadavků na energetickou náročnost budovy se nevyžaduje Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii F Budova užívaná orgánem veřejné moci Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Prodej nebo pronájem budovy nebo její části Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Jiný účel zpracování průkazu Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Identifikační údaje energetického specialisty, který zpracoval průkaz Jméno a příjmení Ing. Renata Straková Číslo oprávnění MPO 271 Podpis energetického specialisty Datum vypracování průkazu Datum vypracování průkazu Aktualizovat protokol a PENB Před tiskem se toto tlačítko vždy skryje. Obnovit jej lze vstupem na políčko či opuštěním políčka Datum vypracování průkazu výše.

18 VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. a ČSN a podle ČSN EN ISO a ČSN EN 832 Energie 2013 BD Stochovská 688_stavajici stav Název úlohy: Zpracovatel: Entech-Group s.r.o. Zakázka: Datum: ZADANÉ OKRAJOVÉ PODMÍNKY: Počet zón v budově: 1 Typ výpočtu potřeby : měsíční (pro jednotlivé měsíce v roce) Okrajové podmínky výpočtu: Název Počet Teplota Celková globálního slunečního záření [MJ/m2] období dnů exteriéru Sever Jih Východ Západ Horizont leden 31-2,4 C 47,0 104,0 58,0 58,0 76,0 únor 28-0,9 C 72,0 162,0 97,0 97,0 133,0 březen 31 3,0 C 115,0 234,0 162,0 162,0 259,0 duben 30 7,7 C 158,0 292,0 238,0 238,0 410,0 květen 31 12,7 C 209,0 313,0 299,0 299,0 536,0 červen 30 15,9 C 216,0 284,0 292,0 292,0 526,0 červenec 31 17,5 C 212,0 292,0 288,0 288,0 518,0 srpen 31 17,0 C 184,0 320,0 277,0 277,0 490,0 září 30 13,3 C 126,0 256,0 187,0 187,0 313,0 říjen 31 8,3 C 86,0 220,0 126,0 126,0 205,0 listopad 30 2,9 C 47,0 112,0 61,0 61,0 90,0 prosinec 31-0,6 C 32,0 72,0 40,0 40,0 54,0 Název Počet Teplota Celková globálního slunečního záření [MJ/m2] období dnů exteriéru SV SZ JV JZ leden 31-2,4 C 47,0 47,0 86,0 86,0 únor 28-0,9 C 76,0 76,0 137,0 137,0 březen 31 3,0 C 122,0 122,0 209,0 209,0 duben 30 7,7 C 184,0 184,0 277,0 277,0 květen 31 12,7 C 245,0 245,0 320,0 320,0 červen 30 15,9 C 248,0 248,0 299,0 299,0 červenec 31 17,5 C 245,0 245,0 302,0 302,0 srpen 31 17,0 C 216,0 216,0 313,0 313,0 září 30 13,3 C 140,0 140,0 234,0 234,0 říjen 31 8,3 C 90,0 90,0 184,0 184,0 listopad 30 2,9 C 47,0 47,0 94,0 94,0 prosinec 31-0,6 C 32,0 32,0 61,0 61,0 PARAMETRY JEDNOTLIVÝCH ZÓN V BUDOVĚ : PARAMETRY ZÓNY Č. 1 : Základní popis zóny Název zóny: Typ zóny pro určení Uem,N: Typ zóny pro refer. budovu: Typ hodnocení: Geometrie (objem/podlah.pl.): Celk. energet. vztažná plocha: Účinná vnitřní tepelná kapacita: Vnitřní teplota (zima/léto): Bytový dům jiná než nová obytná budova bytový dům změna stávající budovy 6018,0 m3 / 1913,79 m2 2135,48 m2 260,0 kj/(m2.k) 20,0 C / 20,0 C

19 Zóna je vytápěna/chlazena: Typ vytápění: Regulace otopné soustavy: ano / ne nepřerušované ano Průměrné vnitřní zisky: 4310 W... odvozeny pro produkci tepla: 2,0+3,0 W/m2 (osoby+spotřebiče) časový podíl produkce: % (osoby+spotřebiče) zohlednění spotřebičů: zisky i spotřeba minimální přípustnou osvětlenost: 100,0 lx dodanou energii na osvětlení: 4,4 kwh/(m2.a) prům. účinnost osvětlení: 10 % další tepelné zisky: 0,0 W Teplo na přípravu TV: ,0 MJ/rok... odvozeno pro roční potřebu teplé vody: 1020,0 m3 teplotní rozdíl pro ohřev: (50,0-10,0) C Zpětně získané teplo mimo VZT: 0,0 MJ/rok Zdroje tepla na vytápění v zóně Vytápění je zajištěno VZT: ne Účinnost sdílení/distribuce: 99,0 % / 75,0 % Název zdroje tepla: Plynové kotle (podíl 80,0 %) Typ zdroje tepla: obecný zdroj tepla (např. kotel) Účinnost výroby tepla: 78,0 % Název zdroje tepla: Plynová topidla WAW (podíl 19,0 %) Typ zdroje tepla: obecný zdroj tepla (např. kotel) Účinnost výroby tepla: 75,0 % Název zdroje tepla: lokální kotle na tuhá paliva (podíl 1,0 %) Typ zdroje tepla: obecný zdroj tepla (např. kotel) Účinnost výroby tepla: 65,0 % Příkon čerpadel vytápění: 350,0 W Příkon regulace/emise tepla: 0,0 / 0,0 W Zdroje tepla na přípravu TV v zóně Název zdroje tepla: Kombinovaná příprava v kotli na ZP nebo průtokové ohřívače - karmy (podíl 90,0 %) Typ zdroje přípravy TV: obecný zdroj tepla (např. kotel) Účinnost zdroje přípravy TV: 90,0 % Název zdroje tepla: EE akumulační zásobníky (podíl 10,0 %) Typ zdroje přípravy TV: obecný zdroj tepla (např. kotel) Účinnost zdroje přípravy TV: 95,0 % Objem zásobníku TV: 200,0 l Měrná tep. ztráta zásobníku TV: 7,8 Wh/(l.d) Délka rozvodů TV: 0,0 m Měrná tep. ztráta rozvodů TV: 0,0 Wh/(m.d) Příkon čerpadel distribuce TV: 0,0 W Příkon regulace: 0,0 W Měrný tepelný tok větráním zóny č. 1 : Objem vzduchu v zóně: 4814,4 m3 Podíl vzduchu z objemu zóny: 80,0 % Typ větrání zóny: přirozené Minimální násobnost výměny: 0,35 1/h Návrhová násobnost výměny: 0,35 1/h Měrný tepelný tok větráním Hv: 572,914 W/K Měrný tepelný tok prostupem mezi zónou č. 1 a exteriérem : Název konstrukce Plocha [m2] U [W/m2K] b [-] U,N [W/m2K] Obvododvá stěna cihla tl.500mm 944,0 1,330 1,00 0,300 stěna nástavba 72,88 0,570 1,00 0,300 Luxfery 3,73 1,000 1,00 1,500 Střecha 579,31 0,320 1,00 0,240 Průsvitné konstrukce 64,8 (1,0x64,8 x 1) 1,300 1,00 1,500 Vstup 11,63 (1,48x2,62 x 3) 1,700 1,00 1,700 Průsvitné konstrukce 85,52 (1,0x85,52 x 1) 1,300 1,00 1,500 Průsvitné konstrukce 11,73 (1,0x11,73 x 1) 1,300 1,00 1,500 Průsvitné konstrukce 32,2 (1,0x32,2 x 1) 1,300 1,00 1,500 Vliv tepelných vazeb je ve výpočtu zahrnut přibližně součinem (A * DeltaU,tbm). Průměrný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm: 0,05 W/m2K

20 Měrný tok prostupem do exteriéru plošnými konstrukcemi Hd,c: 1758,467 W/K... a příslušnými tepelnými vazbami Hd,tb: 90,290 W/K Měrný tepelný tok prostupem zeminou u zóny č. 1 : 1. konstrukce ve styku se zeminou Název konstrukce: Podlaha nad nevyt. suterenem Tepelná vodivost zeminy: 2,0 W/mK Plocha podlahy: 556,647 m2 Exponovaný obvod podlahy: 132,58 m Součinitel vlivu spodní vody Gw: 1,0 Typ podlahové konstrukce: nevytápěný nebo částečně vytápěný suterén Tloušťka suterénní stěny: 0,5 m Tepelný odpor podlahy nad suterénem: 0,19 m2k/w Tepelný odpor podlahy suterénu: 0,19 m2k/w Tepelný odpor suterénních stěn: 0,0 m2k/w Tepelný odpor stěn nad terénem: 0,48 m2k/w Hloubka podlahy suterénu pod terénem: 1,27 m Výška horní hrany podlahy nad terénem: 1,38 m Násobnost výměny vzduchu v suterénu: 0,3 1/h Objem vzduchu v suterénu: 1475,1 m3 Plocha vytápěné části suterénu: 0,0 m2 Souč.prostupu mezi interiérem a exteriérem U: 0,885 W/m2K Ustálený měrný tok zeminou Hg: 492,89 W/K Kolísání ekv. měsíčních měrných toků Hg,m: od 413,359 do 1161,526 W/K... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe: 480,42 / 319,368 W/K Celkový ustálený měrný tok zeminou Hg: 492,890 W/K... a příslušnými tep. vazbami Hg,tb: 27,832 W/K Kolísání celk. ekv. měsíčních měrných toků Hg,m: od 413,359 do 1161,526 W/K Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny č. 1 : Název konstrukce Plocha [m2] g/alfa [-] Fgl [-] Fc,vyt/Fc,chlaz [-] Fs [-] Orientace Průsvitné konstrukce 64,8 0,67 0,7 1,0/1,0 1,0 Východ Vstup 11,63 0,5 0,7 1,0/1,0 1,0 Východ Průsvitné konstrukce 85,52 0,67 0,7 1,0/1,0 1,0 Západ Průsvitné konstrukce 11,73 0,67 0,7 1,0/1,0 1,0 Sever Průsvitné konstrukce 32,2 0,67 0,7 1,0/1,0 1,0 Jih Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ): Měsíc: Zisk (vytápění): 5538,8 9068, , , , ,5 Měsíc: Zisk (vytápění): 24347, , , ,2 5848,9 3821,6 PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO JEDNOTLIVÉ ZÓNY : VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 1 : Název zóny: Vnitřní teplota (zima/léto): Zóna je vytápěna/chlazena: Regulace otopné soustavy: Bytový dům 20,0 C / 20,0 C ano / ne ano Měrný tepelný tok větráním Hv: Měrný tok prostupem do exteriéru Hd a celkový měrný tok prostupem tep. vazbami H,tb: Ustálený měrný tok zeminou Hg: Měrný tok prostupem nevytáp. prostory Hu: --- Měrný tok Trombeho stěnami H,tw: --- Měrný tok větranými stěnami H,vw: --- Měrný tok prvky s transparentní izolací H,ti: ,914 W/K 1876,590 W/K 492,890 W/K Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dht: --- Výsledný měrný tok H: 2942,393 W/K Potřeba tepla na vytápění po měsících: Měsíc Q,H,ht[GJ] Q,int[GJ] Q,sol[GJ] Q,gn [GJ] Eta,H [-] fh [%] Q,H,nd[GJ] 1 171,761 12,749 5,539 18,288 1, ,0 153,475

21 2 145,091 10,950 9,068 20,018 1, ,0 125, ,714 11,637 14,622 26,259 0, ,0 105, ,733 10,835 20,724 31,559 0, ,0 62, ,777 10,849 25,356 36,204 0, ,0 25, ,883 10,387 24,527 34,913 0, ,0 7, ,179 10,733 24,347 35,080 0,619 2,5 2, ,888 10,849 23,851 34,699 0,693 49,0 3, ,543 10,880 16,653 27,533 0, ,0 26, ,408 11,613 11,872 23,486 0, ,0 68, ,182 11,710 5,849 17,559 1, ,0 110, ,412 12,702 3,822 16,524 1, ,0 141,889 Vysvětlivky: Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnitřní tepelné zisky; Q,sol jsou solární tepelné zisky; Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků; fh je část měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd: 834,131 GJ (s vlivem přeruš. vytápění) Energie dodaná do zóny po měsících: Měsíc Q,f,H[GJ] Q,f,C[GJ] Q,f,RH[GJ] Q,f,F[GJ] Q,f,W[GJ] Q,f,L[GJ] Q,f,A[GJ] Q,fuel[GJ] 1 267, ,900 6,989 1, , , ,882 5,685 1, , , ,900 5,753 1, , , ,894 5,094 1, , , ,900 4,878 1,734 67, , ,894 4,596 1,678 34, , ,900 4,749 0,043 24, , ,900 4,878 0,850 28, , ,894 5,144 1,678 69, , ,900 5,727 1, , , ,894 6,066 1, , , ,900 6,938 1, ,919 Vysvětlivky: Q,f,H je vypočtená spotřeba na vytápění; Q,f,C je vypočtená spotřeba na chlazení; Q,f,RH je vypočtená spotřeba na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypočtená spotřeba na nucené větrání; Q,f,W je vypočtená spotřeba na přípravu teplé vody; Q,f,L je vypočtená spotřeba na osvětlení (popř. i na spotřebiče); Q,f,A je pomocná (čerpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. Celková roční dodaná Q,fuel: 1729,196 GJ Průměrný součinitel prostupu tepla zóny Měrný tepelný tok prostupem obálkou zóny Ht: Plocha obalových konstrukcí zóny: Výchozí hodnota požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla podle čl v ČSN (2011)... Uem,N,20: Průměrný součinitel prostupu tepla zóny U,em: 2369,5 W/K 2362,4 m2 0,45 W/m2K 1,00 W/m2K PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO CELOU BUDOVU : Faktor tvaru budovy A/V: 0,39 m2/m3 Rozložení měrných tepelných toků Zóna Položka Plocha [m2] Měrný tok [W/K] Procento [%] 1 Celkový měrný tok H: , ,00 % z toho: Měrný tok výměnou vzduchu Hv: ,914 19,47 % Měrný (ustálený) tok zeminou Hg: ,890 16,75 % Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu: ,00 % Měrný tok tepelnými vazbami H,tb: ,122 4,01 % Měrný tok do ext. plošnými kcemi Hd,c: ,467 59,76 % rozložení měrných toků po konstrukcích: Obvodová stěna: ,00 % Střecha: ,00 % Podlaha: 556,6 492,890 16,75 % Otvorová výplň: 205,9 272,297 9,25 % Obvodová stěna OS1: 944,0 1255,520 42,67 % Obvodová stěna OS2: 72,9 41,542 1,41 % Obvodová stěna OS3: 3,7 3,730 0,13 % Střecha Sch1: 579,3 185,379 6,30 % Měrný tok budovou a parametry podle starších předpisů

22 Součet celkových měrných tepelných toků jednotlivými zónami Hc: Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů: Tepelná charakteristika budovy podle ČSN (1994): Spotřeba tepla na vytápění podle STN , Zmena 5 (1997): Poznámka: 2942,393 W/K 6018,0 m3 0,49 W/m3K 35,9 kwh/(m3.a) Orientační tepelnou ztrátu budovy lze získat vynásobením součtu měrných toků jednotlivých zón Hc působícím teplotním rozdílem mezi interiérem a exteriérem. Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Měrný tepelný tok prostupem obálkou budovy Ht: Plocha obalových konstrukcí budovy: Výchozí hodnota požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla podle čl v ČSN (2011)... Uem,N,20: Průměrný součinitel prostupu tepla budovy U,em: 2369,5 W/K 2362,4 m2 0,45 W/m2K 1,00 W/m2K Celková a měrná potřeba tepla na vytápění Celková roční potřeba tepla na vytápění budovy: 834,131 GJ 231,703 MWh Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů: 6018,0 m3 Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy: 2135,5 m2 Měrná potřeba tepla na vytápění budovy (na 1 m3): 38,5 kwh/(m3.a) Měrná potřeba tepla na vytápění budovy: 109 kwh/(m2.a) Hodnota byla stanovena pro počet denostupňů D = Měrná potřeba tepla na vytápění pro 3422 denostupňů při daném způsobu větrání a vnitřních ziscích: 91 kwh/(m2.a) Poznámka: Měrná potřeba tepla je stanovena bez vlivu účinností systémů výroby, distribuce a emise tepla. Celková dodaná do budovy Měsíc Q,f,H[GJ] Q,f,C[GJ] Q,f,RH[GJ] Q,f,F[GJ] Q,f,W[GJ] Q,f,L[GJ] Q,f,A[GJ] Q,fuel[GJ] 1 267, ,900 6,989 1, , , ,882 5,685 1, , , ,900 5,753 1, , , ,894 5,094 1, , , ,900 4,878 1,734 67, , ,894 4,596 1,678 34, , ,900 4,749 0,043 24, , ,900 4,878 0,850 28, , ,894 5,144 1,678 69, , ,900 5,727 1, , , ,894 6,066 1, , , ,900 6,938 1, ,919 Vysvětlivky: Q,f,H je vypočtená spotřeba na vytápění; Q,f,C je vypočtená spotřeba na chlazení; Q,f,RH je vypočtená spotřeba na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypočtená spotřeba na nucené větrání; Q,f,W je vypočtená spotřeba na přípravu teplé vody; Q,f,L je vypočtená spotřeba na osvětlení (popř. i na spotřebiče); Q,f,A je pomocná (čerpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. Dodané : Vyp.spotřeba na vytápění za rok Q,fuel,H: 1454,094 GJ 403,915 MWh 189 kwh/m2 Pomocná na vytápění Q,aux,H: 17,844 GJ 4,957 MWh 2 kwh/m2 Dodaná na vytápění za rok EP,H: 1471,938 GJ 408,872 MWh 191 kwh/m2 Vyp.spotřeba na chlazení za rok Q,fuel,C: Pomocná na chlazení Q,aux,C: Dodaná na chlazení za rok EP,C: Vyp.spotřeba na úpravu vlhkosti Q,fuel,RH: Pomocná na úpravu vlhkosti Q,aux,RH: Dodaná na úpravu vlhkosti EP,RH: Vyp.spotřeba na nucené větrání Q,fuel,F: Pomocná na nucené větrání Q,aux,F: Dodaná na nuc.větrání za rok EP,F: Vyp.spotřeba na přípravu TV Q,fuel,W: 190,762 GJ 52,989 MWh 25 kwh/m2 Pomocná na přípravu teplé vody Q,aux,W: Dodaná na přípravu TV za rok EP,W: 190,762 GJ 52,989 MWh 25 kwh/m2 Vyp.spotřeba na osvětlení a spotř. Q,fuel,L: 66,497 GJ 18,471 MWh 9 kwh/m2 Dodaná na osvětlení za rok EP,L: 66,497 GJ 18,471 MWh 9 kwh/m2 Celková roční dodaná Q,fuel=EP: 1729,196 GJ 480,332 MWh 225 kwh/m2

23 Měrná dodaná budovy Celková roční dodaná : 480,332 MWh Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů: 6018,0 m3 Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy: 2135,5 m2 Měrná dodaná EP,V: 79,8 kwh/(m3.a) Měrná dodaná budovy EP,A: 225 kwh/(m2.a) Poznámka: Měrná dodaná zahrnuje veškerou dodanou energii včetně vlivů účinností tech. systémů. Rozdělení dodané podle energonositelů, primární a emise CO2 Energo- Faktory Vytápění Teplá voda nositel transformace MWh/a t/a MWh/a t/a f,pn f,pc f,co2 Q,f Q,pN Q,pC CO2 Q,f Q,pN Q,pC CO2 zemní plyn 1,1 1,1 0, ,1 352,1 352,1 88,7 47,9 52,7 52,7 13,3 elektřina ze sítě 3,0 3,2 0, ,1 237,2 253,0 23,2 5,0 15,1 16,1 1,5 hnědé uhlí 1,1 1,1 0,4330 4,8 5,3 5,3 2, SOUČET 403,9 594,5 610,3 113,9 53,0 67,9 68,9 14,8 Energo- Faktory Osvětlení Pom. nositel transformace MWh/a t/a MWh/a t/a f,pn f,pc f,co2 Q,f Q,pN Q,pC CO2 Q,f Q,pN Q,pC CO2 zemní plyn 1,1 1,1 0, elektřina ze sítě 3,0 3,2 0, ,5 55,4 59,1 5,4 5,0 14,9 15,9 1,5 hnědé uhlí 1,1 1,1 0, SOUČET 18,5 55,4 59,1 5,4 5,0 14,9 15,9 1,5 Energo- Faktory Nuc.větrání Chlazení nositel transformace MWh/a t/a MWh/a t/a f,pn f,pc f,co2 Q,f Q,pN Q,pC CO2 Q,f Q,pN Q,pC CO2 zemní plyn 1,1 1,1 0, elektřina ze sítě 3,0 3,2 0, hnědé uhlí 1,1 1,1 0, SOUČET Energo- Faktory Úprava RH Export elektřiny nositel transformace MWh/a t/a MWh/a f,pn f,pc f,co2 Q,f Q,pN Q,pC CO2 Q,el Q,pN Q,pC zemní plyn 1,1 1,1 0, elektřina ze sítě 3,0 3,2 0, hnědé uhlí 1,1 1,1 0, SOUČET Vysvětlivky: f,pn je faktor neobnovitelné primární v kwh/kwh; f,pc je faktor celkové primární v kwh/kwh; f,co2 je součinitel emisí CO2 v kg/kwh; Q,f je vypočtená spotřeba dodávaná na daný účel příslušným energonositelem v MWh/rok; Q,el je produkce elektřiny v MWh/rok; Q,pN je neobnovitelná primární a Q,pC je celková primární použitá na daný účel příslušným energonositelem v MWh/rok a CO2 jsou s tím spojené emise CO2 v t/rok. Součty pro jednotlivé energonositele: Q,f [MWh/a] Q,pN [MWh/a] Q,pC [MWh/a] CO2 [t/a] zemní plyn 368, , , ,937 elektřina ze sítě 107, , ,094 31,506 hnědé uhlí 4,801 5,281 5,281 2,079 SOUČET 480, , , ,521 Vysvětlivky: Q,f je dodaná do budovy příslušným energonositelem v MWh/rok; Q,pN je neobnovitelná primární a Q,pC je celková primární použitá příslušným energonositelem v MWh/rok a CO2 jsou s tím spojené emise CO2 v t/rok. Měrná primární a emise CO2 budovy Emise CO2 za rok: 135,521 t Celková primární za rok: 754,177 MWh 2 715,037 GJ Neobnovitelná primární za rok: 732,671 MWh 2 637,616 GJ Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů: 6 018,0 m3 Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy: 2 135,5 m2 Měrné emise CO2 za rok (na 1 m3): 22,5 kg/(m3.a) Měrná celková primární E,pC,V: 125,3 kwh/(m3.a) Měrná neobnovitelná primární E,pN,V: 121,7 kwh/(m3.a) Měrné emise CO2 za rok (na 1 m2): 63 kg/(m2.a) Měrná celková primární E,pC,A: 353 kwh/(m2.a) Měrná neobnovitelná primární E,pN,A: 343 kwh/(m2.a)

24 VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI REFERENČNÍ BUDOVY podle vyhlášky MPO ČR č. 78/2013 Sb. Energie 2013 Název úlohy: BD Stochovská 688_v5_zateplení 180 mm TI + zateplení stropu suterenu 100 mm TI REFERENČNÍ BUDOVA Zpracovatel: Entech-Group s.r.o. Zakázka: Ing. Klíma Datum: ZADANÉ OKRAJOVÉ PODMÍNKY: Počet zón v budově: 1 Typ výpočtu potřeby : měsíční (pro jednotlivé měsíce v roce) Okrajové podmínky výpočtu: Název Počet Teplota Celková globálního slunečního záření [MJ/m2] období dnů exteriéru Sever Jih Východ Západ Horizont leden 31-2,4 C 47,0 104,0 58,0 58,0 76,0 únor 28-0,9 C 72,0 162,0 97,0 97,0 133,0 březen 31 3,0 C 115,0 234,0 162,0 162,0 259,0 duben 30 7,7 C 158,0 292,0 238,0 238,0 410,0 květen 31 12,7 C 209,0 313,0 299,0 299,0 536,0 červen 30 15,9 C 216,0 284,0 292,0 292,0 526,0 červenec 31 17,5 C 212,0 292,0 288,0 288,0 518,0 srpen 31 17,0 C 184,0 320,0 277,0 277,0 490,0 září 30 13,3 C 126,0 256,0 187,0 187,0 313,0 říjen 31 8,3 C 86,0 220,0 126,0 126,0 205,0 listopad 30 2,9 C 47,0 112,0 61,0 61,0 90,0 prosinec 31-0,6 C 32,0 72,0 40,0 40,0 54,0 Název Počet Teplota Celková globálního slunečního záření [MJ/m2] období dnů exteriéru SV SZ JV JZ leden 31-2,4 C 47,0 47,0 86,0 86,0 únor 28-0,9 C 76,0 76,0 137,0 137,0 březen 31 3,0 C 122,0 122,0 209,0 209,0 duben 30 7,7 C 184,0 184,0 277,0 277,0 květen 31 12,7 C 245,0 245,0 320,0 320,0 červen 30 15,9 C 248,0 248,0 299,0 299,0 červenec 31 17,5 C 245,0 245,0 302,0 302,0 srpen 31 17,0 C 216,0 216,0 313,0 313,0 září 30 13,3 C 140,0 140,0 234,0 234,0 říjen 31 8,3 C 90,0 90,0 184,0 184,0 listopad 30 2,9 C 47,0 47,0 94,0 94,0 prosinec 31-0,6 C 32,0 32,0 61,0 61,0 PARAMETRY JEDNOTLIVÝCH ZÓN V BUDOVĚ : PARAMETRY ZÓNY Č. 1 : Základní popis zóny Název zóny: Typ zóny pro určení Uem,N: Typ zóny pro refer. budovu: Typ hodnocení: Geometrie (objem/podlah.pl.): Celk. energet. vztažná plocha: Účinná vnitřní tepelná kapacita: Vnitřní teplota (zima/léto): Zóna je vytápěna/chlazena: Bytový dům jiná než nová obytná budova bytový dům změna stávající budovy 6018,0 m3 / 1913,79 m2 2135,48 m2 165,0 kj/(m2.k) 20,0 C / 20,0 C ano / ne

25 Typ vytápění: Regulace otopné soustavy: nepřerušované ano Průměrné vnitřní zisky: 6198 W... odvozeny pro produkci tepla: 2,0+3,0 W/m2 (osoby+spotřebiče) časový podíl produkce: % (osoby+spotřebiče) zohlednění spotřebičů: zisky i spotřeba minimální přípustnou osvětlenost: 100,0 lx měrný příkon osvětlení: 0,05 W/(m2.lx) prům. účinnost osvětlení: 10 % další tepelné zisky: 0,0 W Teplo na přípravu TV: ,0 MJ/rok... odvozeno pro roční potřebu teplé vody: 1020,0 m3 teplotní rozdíl pro ohřev: (50,0-10,0) C Zpětně získané teplo mimo VZT: 0,0 MJ/rok Zdroje tepla na vytápění v zóně Vytápění je zajištěno VZT: ne Účinnost sdílení/distribuce: 80,0 % / 85,0 % Název zdroje tepla: Referenční zdroj tepla (podíl 80,0 %) Typ zdroje tepla: obecný zdroj tepla (např. kotel) Účinnost výroby tepla: 80,0 % Název zdroje tepla: Referenční zdroj tepla (podíl 19,0 %) Typ zdroje tepla: obecný zdroj tepla (např. kotel) Účinnost výroby tepla: 80,0 % Název zdroje tepla: Referenční zdroj tepla (podíl 1,0 %) Typ zdroje tepla: obecný zdroj tepla (např. kotel) Účinnost výroby tepla: 80,0 % Příkon čerpadel vytápění: 350,0 W Příkon regulace/emise tepla: 0,0 / 0,0 W Zdroje tepla na přípravu TV v zóně Název zdroje tepla: Referenční zdroj tepla (podíl 90,0 %) Typ zdroje přípravy TV: obecný zdroj tepla (např. kotel) Účinnost zdroje přípravy TV: 85,0 % Název zdroje tepla: Referenční zdroj tepla (podíl 10,0 %) Typ zdroje přípravy TV: obecný zdroj tepla (např. kotel) Účinnost zdroje přípravy TV: 85,0 % Objem zásobníku TV: 200,0 l Měrná tep. ztráta zásobníku TV: 7,0 Wh/(l.d) Délka rozvodů TV: 0,0 m Měrná tep. ztráta rozvodů TV: 150,0 Wh/(m.d) Příkon čerpadel distribuce TV: 0,0 W Příkon regulace: 0,0 W Měrný tepelný tok větráním zóny č. 1 : Objem vzduchu v zóně: 4814,4 m3 Podíl vzduchu z objemu zóny: 80,0 % Typ větrání zóny: přirozené Minimální násobnost výměny: 0,35 1/h Návrhová násobnost výměny: 0,35 1/h Měrný tepelný tok větráním Hv: 572,914 W/K Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla zóny č. 1 Typ konstrukce Plocha [m2] U,N [W/(m2K)] b [-] A*U,N*b [W/K] Podlaha 556,6 0,60 0,74 245,65 Otvorová výplň 205,9 1,51 1,00 311,15 Obvodová stěna OS1 944,0 0,30 1,00 283,20 Obvodová stěna OS2 72,9 0,30 1,00 21,86 Obvodová stěna OS3 3,7 1,50 1,00 5,60 Střecha Sch1 579,3 0,24 1,00 139,03 Tepelné vazby ,25 Součet: 2 362, ,74 Hodnoty podle ČSN : Výchozí požadovaný prům. souč. prostupu tepla Uem,N,20: Požadovaný prům. součinitel prostupu tepla Uem,N: Hodnoty podle vyhlášky MPO ČR č. 78/2013 Sb.: 0,45 W/(m2K) 0,45 W/(m2K)

26 Základní požad. prům. souč. prostupu tepla Uem,N,20,R: Referenční hodnota prům. součinitele prostupu tepla Uem,R: 1,0 * 0,45 = 0,45 W/(m2K) 0,45 W/(m2K) Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny č. 1 : Název konstrukce Plocha [m2] g/alfa [-] Fgl [-] Fc,vyt/Fc,chlaz [-] Fs [-] Orientace Průsvitné konstrukce 64,8 0,5 0,7 1,0/0,2 1,0 Východ Vstup 11,63 0,5 0,7 1,0/0,2 1,0 Východ Průsvitné konstrukce 85,52 0,5 0,7 1,0/0,2 1,0 Západ Průsvitné konstrukce 11,73 0,5 0,7 1,0/0,2 1,0 Sever Průsvitné konstrukce 32,2 0,5 0,7 1,0/0,2 1,0 Jih Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ): Měsíc: Zisk (vytápění): 4187,4 6857, , , , ,9 Měsíc: Zisk (vytápění): 18437, , ,8 8977,0 4421,5 2889,1 PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO JEDNOTLIVÉ ZÓNY : VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 1 : Název zóny: Bytový dům Vnitřní teplota (zima/léto): 20,0 C / 20,0 C Zóna je vytápěna/chlazena: ano / ne Regulace otopné soustavy: ano Měrný tepelný tok větráním Hv: Měrný tepelný tok prostupem Ht: Výsledný měrný tok H: 572,914 W/K 1053,738 W/K 1626,651 W/K Potřeba tepla na vytápění po měsících: Měsíc Q,H,ht[GJ] Q,int[GJ] Q,sol[GJ] Q,gn [GJ] Eta,H [-] fh [%] Q,H,nd[GJ] 1 97,593 20,433 4,187 24,621 0, ,0 73, ,246 16,658 6,858 23,516 0, ,0 58, ,066 16,894 11,063 27,957 0, ,0 46, ,860 14,994 15,687 30,681 0, ,0 22, ,805 14,388 19,200 33,588 0,798 70,1 4, ,287 13,567 18,575 32,142 0,538 0, ,892 14,019 18,437 32,456 0,336 0, ,070 14,388 18,057 32,444 0,403 0, ,249 15,136 12,602 27,738 0,829 65,7 5, ,975 16,821 8,977 25,798 0, ,0 25, ,098 17,776 4,422 22,198 0, ,0 49, ,751 20,286 2,889 23,175 0, ,0 66,610 Vysvětlivky: Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnitřní tepelné zisky; Q,sol jsou solární tepelné zisky; Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků; fh je část měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd: 353,047 GJ (s vlivem přeruš. vytápění) Energie dodaná do zóny po měsících: Měsíc Q,f,H[GJ] Q,f,C[GJ] Q,f,RH[GJ] Q,f,F[GJ] Q,f,W[GJ] Q,f,L[GJ] Q,f,A[GJ] Q,fuel[GJ] 1 134, ,904 15,528 0, , , ,886 12,027 0, , , ,904 11,595 0, , , ,898 9,715 0,907 68, , ,904 8,810 0,657 35, ,898 8, , ,904 8, , ,904 8, , , ,898 9,874 0,596 37, , ,904 11,513 0,937 76, , ,898 12,807 0, , , ,904 15,364 0, ,649 Vysvětlivky: Q,f,H je vypočtená spotřeba na vytápění; Q,f,C je vypočtená spotřeba na chlazení; Q,f,RH je vypočtená spotřeba na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypočtená spotřeba na nucené větrání; Q,f,W je vypočtená spotřeba na přípravu teplé vody; Q,f,L je vypočtená spotřeba na osvětlení (popř. i na spotřebiče); Q,f,A je pomocná (čerpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. Celková roční dodaná Q,fuel: 992,023 GJ

27 Průměrný součinitel prostupu tepla zóny Měrný tepelný tok prostupem obálkou zóny Ht: Plocha obalových konstrukcí zóny: Průměrný součinitel prostupu tepla zóny U,em: 1053,7 W/K 2362,4 m2 0,45 W/m2K PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO CELOU BUDOVU : Faktor tvaru budovy A/V: 0,39 m2/m3 Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla budovy Zóna č. Název zóny Objem zóny [m3] Uem,R zóny [W/(m2K)] 1 Bytový dům 6018,00 0,45 Referenční hodnota prům. součinitele prostupu tepla Uem,R: Pro zařazení budovy do klasifik. třídy bude použita hodnota Uem,R,klas: 0,45 W/m2K 0,36 W/m2K Poznámka: Uem,R,klas je referenční hodnota pro novou budovu v souladu s 9 vyhlášky MPO ČR č. 78/2013 Sb. Celková a měrná potřeba tepla na vytápění Celková roční potřeba tepla na vytápění budovy: 353,047 GJ 98,068 MWh Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů: 6018,0 m3 Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy: 2135,5 m2 Měrná potřeba tepla na vytápění budovy (na 1 m3): 16,3 kwh/(m3.a) Měrná potřeba tepla na vytápění budovy: 46 kwh/(m2.a) Poznámka: Měrná potřeba tepla je stanovena bez vlivu účinností systémů výroby, distribuce a emise tepla. Celková dodaná do budovy Měsíc Q,f,H[GJ] Q,f,C[GJ] Q,f,RH[GJ] Q,f,F[GJ] Q,f,W[GJ] Q,f,L[GJ] Q,f,A[GJ] Q,fuel[GJ] 1 134, ,904 15,528 0, , , ,886 12,027 0, , , ,904 11,595 0, , , ,898 9,715 0,907 68, , ,904 8,810 0,657 35, ,898 8, , ,904 8, , ,904 8, , , ,898 9,874 0,596 37, , ,904 11,513 0,937 76, , ,898 12,807 0, , , ,904 15,364 0, ,649 Vysvětlivky: Q,f,H je vypočtená spotřeba na vytápění; Q,f,C je vypočtená spotřeba na chlazení; Q,f,RH je vypočtená spotřeba na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypočtená spotřeba na nucené větrání; Q,f,W je vypočtená spotřeba na přípravu teplé vody; Q,f,L je vypočtená spotřeba na osvětlení (popř. i na spotřebiče); Q,f,A je pomocná (čerpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. Referenční dodané Vyp.spotřeba na vytápění za rok Q,fuel,H: 648,983 GJ 180,273 MWh 84 kwh/m2 Pomocná na vytápění Q,aux,H: 7,664 GJ 2,129 MWh 1 kwh/m2 Dodaná na vytápění za rok EP,H,R: 656,647 GJ 182,402 MWh 85 kwh/m2 Hodnota pro zařazení do klasifik. třídy EP,H,R,klas: 524,853 GJ 145,793 MWh 68 kwh/m2 Poznámka: EP,H,R,klas je referenční hodnota pro novou budovu v souladu s 9 vyhlášky MPO ČR č. 78/2013 Sb. Vyp.spotřeba na chlazení za rok Q,fuel,C: Pomocná na chlazení Q,aux,C: Dodaná na chlazení za rok EP,C,R: Vyp.spotřeba na úpravu vlhkosti Q,fuel,RH: Pomocná na úpravu vlhkosti Q,aux,RH: Dodaná na úpravu vlhkosti EP,RH,R: Vyp.spotřeba na nucené větrání Q,fuel,F: Pomocná na nucené větrání Q,aux,F: Dodaná na nuc.větrání za rok EP,F,R: Vyp.spotřeba na přípravu TV Q,fuel,W: 202,804 GJ 56,335 MWh 26 kwh/m2 Pomocná na přípravu teplé vody Q,aux,W: Dodaná na přípravu TV za rok EP,W,R: 202,804 GJ 56,335 MWh 26 kwh/m2 Vyp.spotřeba na osvětlení a spotř. Q,fuel,L: 132,572 GJ 36,826 MWh 17 kwh/m2 Dodaná na osvětlení za rok EP,L,R: 132,572 GJ 36,826 MWh 17 kwh/m2 Celková roční dodaná Q,fuel=EP,R: 992,023 GJ 275,562 MWh 129 kwh/m2

28 Referenční hodnota dodané budovy Referenční hodnota celkové roční dodané EP,R: Pro zařazení budovy do klasifik. třídy bude použita hodnota EP,R,klas: Poznámka: EP,R,klas je referenční hodnota pro novou budovu v souladu s 9 vyhlášky MPO ČR č. 78/2013 Sb. Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů: 6018,0 m3 Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy: 2135,5 m2 Měrná dodaná EP,V: 45,8 kwh/(m3.a) Referenční hodnota měrné dodané budovy EP,A,R: 275,562 MWh 238,953 MWh Poznámka: Měrná dodaná zahrnuje veškerou dodanou energii včetně vlivů účinností tech. systémů. Pro zařazení budovy do klasifik. třídy bude použita hodnota EP,A,R,klas: Poznámka: EP,A,R,klas je referenční hodnota pro novou budovu v souladu s 9 vyhlášky MPO ČR č. 78/2013 Sb. 129 kwh/(m2.a) 112 kwh/(m2.a) Rozdělení dodané podle energonositelů, primární a emise CO2 Energo- Faktory Vytápění Teplá voda nositel transformace MWh/a t/a MWh/a t/a f,pn f,pc f,co2 Q,f Q,pN Q,pC CO2 Q,f Q,pN Q,pC CO2 Ref. energonositel 1 (f=1,1) 1,1 1,1 0, ,3 198,3 198, ,3 62,0 62,0 --- Ref. energonositel 2 (f=3,0) 3,0 3,2 0, SOUČET 180,3 198,3 198, ,3 62,0 62,0 --- Energo- Faktory Osvětlení Pom. nositel transformace MWh/a t/a MWh/a t/a f,pn f,pc f,co2 Q,f Q,pN Q,pC CO2 Q,f Q,pN Q,pC CO2 Ref. energonositel 1 (f=1,1) 1,1 1,1 0, Ref. energonositel 2 (f=3,0) 3,0 3,2 0, ,8 110,5 117, ,1 6,4 6,8 --- SOUČET 36,8 110,5 117, ,1 6,4 6,8 --- Energo- Faktory Nuc.větrání Chlazení nositel transformace MWh/a t/a MWh/a t/a f,pn f,pc f,co2 Q,f Q,pN Q,pC CO2 Q,f Q,pN Q,pC CO2 Ref. energonositel 1 (f=1,1) 1,1 1,1 0, Ref. energonositel 2 (f=3,0) 3,0 3,2 0, SOUČET Energo- Faktory Úprava RH nositel transformace MWh/a t/a f,pn f,pc f,co2 Q,f Q,pN Q,pC CO2 Ref. energonositel 1 (f=1,1) 1,1 1,1 0, Ref. energonositel 2 (f=3,0) 3,0 3,2 0, SOUČET Vysvětlivky: f,pn je faktor neobnovitelné primární v kwh/kwh; f,pc je faktor celkové primární v kwh/kwh; f,co2 je součinitel emisí CO2 v kg/kwh; Q,f je vypočtená spotřeba dodávaná na daný účel příslušným energonositelem v MWh/rok; Q,el je produkce elektřiny v MWh/rok; Q,pN je neobnovitelná primární a Q,pC je celková primární použitá na daný účel příslušným energonositelem v MWh/rok a CO2 jsou s tím spojené emise CO2 v t/rok. Součty pro jednotlivé energonositele: Q,f [MWh/a] Q,pN [MWh/a] Q,pC [MWh/a] CO2 [t/a] Ref. energonositel 1 (f=1,1) 236, , , Ref. energonositel 2 (f=3,0) 38, , , SOUČET 275, , , Vysvětlivky: Q,f je dodaná do budovy příslušným energonositelem v MWh/rok; Q,pN je neobnovitelná primární a Q,pC je celková primární použitá příslušným energonositelem v MWh/rok a CO2 jsou s tím spojené emise CO2 v t/rok. Referenční hodnota primární budovy Emise CO2 za rok: 0,000 t Celková primární za rok: 384,923 MWh 1 385,722 GJ Referenční hodnota neobnov. primární : 377,132 MWh 1 357,675 GJ Hodnota pro zařazení budovy do klasifik. třídy E,pN,R,klas: 336,688 MWh 1 212,078 GJ Poznámka: E,pN,R,klas je referenční hodnota pro novou budovu v souladu s 9 vyhlášky MPO ČR č. 78/2013 Sb. Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů: Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy: Měrné emise CO2 za rok (na 1 m3): Měrná celková primární E,pC,V: Měrná neobnovitelná primární E,pN,V: 6 018,0 m ,5 m2 0,0 kg/(m3.a) 64,0 kwh/(m3.a) 62,7 kwh/(m3.a)

29 Měrné emise CO2 za rok (na 1 m2): --- Měrná celková primární E,pC,A: 180 kwh/(m2.a) Referenční hodnota měrné neobnov. primární E,pN,A,R: Pro zařazení do klasifikační třídy bude použita ref. hodnota E,pN,A,R,klas: Poznámka: E,pN,A,R,klas je referenční hodnota pro novou budovu v souladu s 9 vyhlášky MPO ČR č. 78/2013 Sb. 177 kwh/(m2.a) 158 kwh/(m2.a) STOP, Energie 2013

30 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní informace o hodnocené budově Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Stochovská 688/72, Praha 6-Ruzyně Katastrální území: Ruzyně Parcelní číslo: Datum uvedení budovy do provozu (nebo předpokládané datum uvedení do provozu): Vlastník nebo stavebník: Společenství domů Stochovská Adresa: Stochovská 688/72, Praha 6-Ruzyně IČ: Tel./ Typ budovy Rodinný dům Bytový dům Budova pro ubytování a stravování Administrativní budova Budova pro zdravotnictví Budova pro vzdělávání Budova pro sport Budova pro obchodní účely Budova pro kulturu Jiné druhy budovy:

31 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 2 / 17 Geometrické charakteristiky budovy Parametr jednotky hodnota Objem budovy V (objem částí budovy s upravovaným vnitřním prostředím vymezený vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy) Celková plocha obálky budovy A (součet vnějších ploch konstrukcí ohraničujících objem budovy V) [m 3 ] 6 018,0 [m 2 ] 2 362,4 Objemový faktor tvaru budovy A/V [m 2 /m 3 ] 0,39 Celková energeticky vztažná plocha budovy A c [m 2 ] 2 135,5 Druhy (energonositele) užívané v budově Hnědé uhlí Topný olej Kusové dřevo, dřevní štěpka Zemní plyn Černé uhlí Propan-butan/LPG Dřevěné peletky Elektřina Soustava zásobování tepelnou energií (dálkové teplo): podíl OZE: do 50 % včetně, nad 50 do 80 %, nad 80 % Energie okolního prostředí (např. sluneční ): účel: na vytápění, pro přípravu teplé vody, na výrobu elektrické Jiná paliva nebo jiný typ zásobování: Druhy dodávané mimo budovu Elektřina Teplo Žádné

32 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 3 / 17 Informace o stavebních prvcích a konstrukcích a technických systémech A) stavební prvky a konstrukce a.1) požadavky na součinitel prostupu tepla Konstrukce obálky budovy Plocha A j Vypočtená hodnota U j Součinitel prostupu tepla Referenční hodnota U N,rc,j Splněno Činitel tepl. redukce b j Měrná ztráta prostupem tepla [m 2 ] [W/(m2.K)] [W/(m2.K)] [ano/ne] [-] [W/K] Podlaha 556,6 0,34 0,60 ano 0,83 157,1 Otvorová výplň 205,8 1,32 1,50 ano 1,00 271,7 Obvodová stěna OS1 944,0 0,21 0,30 ano 1,00 198,2 Obvodová stěna OS2 72,8 0,57 0,30 ne 1,00 41,5 Obvodová stěna OS3 3,7 1,00 0,30 ne 1,00 3,7 Střecha Sch1 579,3 0,32 0,24 ne 1,00 185,4 Tepelné vazby 0,05 0,02 ne 118,1 H T,j Celkem 2 362,2 x x x x 975,7 Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c).

33 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 4 / 17 a.2) požadavky na průměrný součinitel prostupu tepla Zóna Převažující návrhová vnitřní teplota im,j Objem zóny V j Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla zóny U em,r,j Součin V j U em,r,j [ C] [m 3 ] [W/(m 2.K)] [W.m/K] Bytový dům 20, ,0 0, ,10 Celkem x 6 018,0 x 2 708,10 Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Budova Vypočtená hodnota U em (U em = H T /A) Referenční hodnota U em,r (U em,r = Σ(V j U em,r,j )/V) Splněno [W/(m 2 K)] [W/(m 2 K)] [ano/ne] Budova jako celek 0,41 0,45 ano Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy, budovy s téměř nulovou spotřebou a u větší změny dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. a) a písm.b).

34 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 5 / 17 B) technické systémy b.1.a) vytápění Hodnocená budova/zóna Referenční budova Hodnocená budova/zóna: Bytový dům Bytový dům Bytový dům Typ zdroje Energonositel Pokrytí dílčí potřeby na vytápění Jmenovitý tepelný výkon Účinnost výroby zdrojem tepla 2) η H,gen COP Účinnost distribuce na vytápění η H,dis Účinnost sdílení na vytápění [-] [-] [%] [kw] [%] [-] [%] [%] x 1) x x x obecný zdroj tepla (např. kotel) obecný zdroj tepla (např. kotel) obecný zdroj tepla (např. kotel) zemní plyn 80, elektřina ze sítě η H,em 19, hnědé uhlí 1, Poznámka: 1) symbol x znamená, že není nastaven požadavek na referenční hodnotu, 2) v případě soustavy zásobování tepelnou energií se nevyplňuje b.1.b) požadavky na účinnost technického systému k vytápění Hodnocená budova/zóna Typ zdroje Účinnost výroby zdrojem tepla η H,gen nebo COP H,gen Účinnost výroby referenčního zdroje tepla η H,gen,rq nebo COP H,gen Požadavek splněn [-] [%] [%] [ano/ne] Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c).

35 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 6 / 17 b.2.a) chlazení Hodnocená budova/zóna Typ systému chlazení Energonositel Pokrytí dílčí potřeby na chlazení Jmenovitý chladicí výkon Chladicí faktor zdroje chladu EER C,gen Účinnost distribuce na chlazení η C,dis Účinnost sdílení na chlazení η C,em Referenční budova Hodnocená budova/zóna: [-] [-] [%] [kw] [-] [%] [%] x x x x b.2.b) požadavky na účinnost technického systému k chlazení Hodnocená budova/zóna Typ systému chlazení Chladicí faktor zdroje chladu EER C,gen Chladicí faktor referenčního zdroje chladu EER C,gen Požadavek splněn [-] [-] [-] [ano/ne] Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c). b.3.) větrání Hodnocená budova/zóna Typ větracího systému Energonositel Tepelný výkon Chladící výkon Pokrytí dílčí potřeby na větrání Jmen. elektr. příkon systému větrání Jmen. objem. průtok větracího vzduchu Měrný příkon ventilátoru nuceného větrání SFP ahu Referenční budova Hodnocená budova/zóna: přirozené Bytový dům větrání [-] [-] [kw] [kw] [%] [kw] [m 3 /hod] [W.s/m 3 ] x x x x x x x

36 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 7 / 17 b.4.) úprava vlhkosti vzduchu Hodnocená budova/zóna Typ systému vlhčení Energonositel Jmenovitý elektrický příkon Jmenovitý tepelný výkon Pokrytí dílčí dodané na úpravu vlhkosti Účinnost zdroje úpravy vlhkosti systému vlhčení η RH+,gen Referenční budova Hodnocená budova/zóna: [-] [-] [kw] [kw] [%] [%] x x x x x Hodnocená budova/zóna Typ systému odvlhčení Energonositel Jmen. elektr. příkon Jmen. tepelný výkon Pokrytí dílčí potřeby na úpravu odvlhčení Jmen. chladící výkon Účinnost zdroje úpravy vlhkosti systému odvlhčení η RH-,gen Referenční budova Hodnocená budova/zóna: [-] [-] [kw] [kw] [%] [kw] [%] x x x x x x b.5.a) příprava teplé vody (TV) Hodnocená budova/zóna Systém přípravy TV v budově Energonositel Pokrytí dílčí potřeby na přípravu teplé vody Jmen. příkon pro ohřev TV Objem zásob níku TV Účinnost zdroje tepla pro přípravu teplé vody 1) η W,gen COP Měrná tepelná ztráta zásobní ku teplé vody Q W,st Měrná tepelná ztráta rozvodů teplé vody Q W,dis Referenční budova Hodnocená budova/zóna: [-] [-] [%] [kw] [litry] [%] [-] [Wh/l.d] [Wh/m.d] x x x x x Bytový dům obecný zemní 90,

37 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 8 / 17 Bytový dům zdroj tepla (např. kotel) obecný zdroj tepla (např. kotel) plyn elektřina ze sítě 10, Poznámka: 1) v případě soustavy zásobování tepelnou energií se nevyplňuje b.5.b) požadavky na účinnost technického systému k přípravě teplé vody Hodnocená budova/zóna Typ systému k přípravě teplé vody Účinnost zdroje tepla pro přípravu teplé vody η W,gen Účinnost referenčního zdroje tepla pro přípravu teplé vody η W,gen, rq Požadavek splněn nebo COP W,gen nebo COP W,gen [-] [%] [%] [ano/ne] Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c). b.6.) osvětlení Hodnocená budova/zóna Typ osvětlovací soustavy Pokrytí dílčí potřeby na osvětlení Celkový elektrický příkon osvětlení budovy Průměrný měrný příkon pro osvětlení vztažený k osvětlenosti zóny p L,lx [-] [%] [kw] [W/(m 2.lx)] Referenční budova x x x 0,05 Hodnocená budova/zóna: Bytový dům 100,0 3,0 0,02

38 Bez úpravy vlhčení S úpravou vlhčením Pro budovu Pro budovu i dodávku mimo budovu Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 9 / 17 Energetická náročnost hodnocené budovy a) seznam uvažovaných zón a dílčí dodané v budově Hodnocená budova/zóna Vytápění EP H Chlazení EP C Nucené větrání EP F Příprava teplé vody EP W Osvětlení EP L Výroba z OZE nebo kombinované výroby elektřiny a tepla Bytový dům

39 [kwh/(m 2.rok)] [MWh/rok] 182, ,250 56,335 52,989 36,826 18,471 [MWh/rok] 2,129 3,790 [MWh/rok] 180, ,460 56,335 52,989 36,826 18,471 [MWh/rok] 98,068 94,915 x x 47,373 47,373 x x Ref. budova Hod. budova Ref. budova Hod. budova Ref. budova Hod. budova Ref. budova Hod. budova Ref. budova Hod. budova Ref. budova Hod. budova Vytápění Chlazení Větrání Úprava vlhkosti vzduchu Příprava teplé vody Osvětlení Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 10 / 17 b) dílčí dodané ř. (1) Potřeba (2) Vypočtená spotřeba (3) Pomocná (4) Dílčí dodaná (ř.4)=(ř.2)+(ř.3) (5) Měrná dílčí dodaná na celkovou energeticky vztažnou plochu (ř.4) / m 2

40 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 11 / 17 c) výrobna umístěná v budově, na budově nebo na pomocných objektech Typ výroby Využitelnost vyrobené Vyrobená Faktor celkové primární Faktor neobnov. primární Celková primární Neobnov. primární jednotky [MWh/rok] [-] [-] [MWh/rok] [MWh/rok] Kogenerační jednotka EP CHP - teplo Kogenerační jednotka EP CHP elektřina Fotovoltaické panely EP PV elektřina Solární termické systémy Q H,sc,sys teplo Jiné Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu d) rozdělení dílčích dodaných energií, celkové primární a neobnovitelné primární podle energonositelů Energonositel Dílčí vypočtená spotřeba / Pomocná Faktor celkové primární Faktor neobnovitelné primární Celková primární Neobnovitelná primární [MWh/rok] [-] [-] [MWh/rok] [MWh/rok] zemní plyn 179,052 1,1 1,1 196, ,957 elektřina ze sítě 59,692 3,2 3,0 191, ,076 hnědé uhlí 1,967 1,1 1,1 2,164 2,164 Celkem 240,711 x x 390, ,197

41 Horní hranici třídy C odpovídají hodnoty: Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 12 / 17 e) požadavek na celkovou dodanou energii (6) Referenční budova 275,562 [MWh/rok] (7) Hodnocená budova 240,711 (8) Referenční budova 129 [kwh/m 2.rok] (9) Hodnocená budova 113 Splněno (ano/ne) ano f) požadavek na neobnovitelnou primární energii (10) Referenční budova 377,132 [MWh/rok] (11) Hodnocená budova 378,197 (12) Referenční budova (ř.10 / m 2 ) 177 [kwh/m 2.rok] (13) Hodnocená budova (ř.11 / m 2 ) 177 Splněno (ano/ne) ne g) primární hodnocené budovy (14) Celková primární [MWh/rok] 390,135 (15) Obnovitelná primární (ř.14 - ř.11) [MWh/rok] 11,938 (16) Využití obnovitelných zdrojů z hlediska primární (ř.15 / ř.14 x 100) [%] 3,1 h) hodnoty pro vytvoření hranic klasifikačních tříd Celková dodaná [MWh/rok] 238,953 Neobnovitelná primární [MWh/rok] 336,688 Průměrný součinitel prostupu tepla budovy [W/(m 2.K)] 0,36 Dílčí dodané : vytápění [MWh/rok] 145,792 chlazení větrání úprava vlhkosti vzduchu [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok] příprava teplé vody [MWh/rok] 56,335 osvětlení [MWh/rok] 36,826 Tabulka h) obsahuje hodnoty, které se použijí pro vytvoření hranic klasifikačních tříd podle přílohy č. 2.

42 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 13 / 17 Analýza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek u nových budov a u větší změny dokončených budov Posouzení proveditelnosti Alternativní systémy Místní systémy dodávky využívající energii z OZE Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Soustava zásobování tepelnou energií Tepelné čerpadlo Technická proveditelnost Ekonomická proveditelnost Ekologická proveditelnost Doporučení k realizaci a zdůvodnění Datum vypracování analýzy Zpracovatel analýzy Energetický posudek Ano Ne Ano Povinnost vypracovat energetický posudek Energetický posudek je součástí analýzy Datum vypracování energetického posudku Zpracovatel energetického posudku Ano Ne Ano

43 Předpokládaný průměrný součinitel prostupu tepla Předpokládaná dodaná Předpokládaná neobnovitelná primární Předpokládaná úspora celkové dodané Předpokládaná úspora neobnovitelné primární Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 14 / 17 Doporučená technicky a ekonomicky vhodná opatření pro snížení energetické náročnosti budovy Popis opatření Stavební prvky a konstrukce budovy: Technické systémy budovy: [W/(m 2.K)] [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok] 0,41 x x vytápění: x x chlazení: x x větrání: x x úprava vlhkosti vzduchu: příprava teplé vody: osvětlení: x x Obsluha a provoz systémů budovy: Ostatní uveďte jaké: Celkem x x x x x x x x x x x Posouzení vhodnosti opatření Opatření Stavební prvky a konstrukce budovy Technické systémy budovy Obsluha a provoz systémů budovy Ostatní - uvést jaké: Technická vhodnost Funkční vhodnost Ekonomická vhodnost Doporučení k realizaci a zdůvodnění Datum vypracování doporučených opatření Zpracovatel analýzy Energetický posudek ano ano ano Prodloužení doby životnosti budovy, snížení provozních nákladů na vytápění, zlepšení vnitřního prostředí. Předpoklad splnění podmínek dotačního titulu variantní vyhodnocení dle metodiky prováděcí vyhlášky 78/2013 Sb. Ing. Renata Straková Energetický posudek je součástí analýzy Datum vypracování energetického posudku Zpracovatel energetického posudku ne

44 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 15 / 17 Závěrečné hodnocení energetického specialisty Nová budova nebo budova s téměř nulovou spotřebou Splňuje požadavek podle 6 odst. 1 Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Větší změna dokončené budovy nebo jiná změna dokončené budovy Splňuje požadavek podle 6 odst. 2 písm. a) Ne Splňuje požadavek podle 6 odst. 2 písm. b) Ano Splňuje požadavek podle 6 odst. 2 písm. c) Ano Plnění požadavků na energetickou náročnost budovy se nevyžaduje Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii D Budova užívaná orgánem veřejné moci Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Prodej nebo pronájem budovy nebo její části Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Jiný účel zpracování průkazu Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Identifikační údaje energetického specialisty, který zpracoval průkaz Jméno a příjmení Ing. Renata Straková Číslo oprávnění MPO 271 Podpis energetického specialisty Datum vypracování průkazu Datum vypracování průkazu Aktualizovat protokol a PENB Před tiskem se toto tlačítko vždy skryje. Obnovit jej lze vstupem na políčko či opuštěním políčka Datum vypracování průkazu výše.

45 Průkaz energetické náročnosti budovy str. 16 / 17 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Stochovská 688/72, Praha 6-Ruzyně PSČ, místo: Typ budovy: Bytový dům - stav po realizaci vybrané varianty Plocha obálky budovy: 2 362,4 m 2 Objemový faktor tvaru A/V: 0,39 m 2 /m 3 Energeticky vztažná plocha: 2 135,5 m 2 ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY Celková dodaná (Energie na vstupu do budovy) Měrné hodnoty kwh/(m² rok) Neobnovitelná primární (Vliv provozu budovy na životní prostředí) A B C D E F G Hodnoty pro celou budovu MWh/rok 240, ,197

46 Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Průkaz energetické náročnosti budovy str. 17 / 17 DOPORUČENÁ OPATŘENÍ PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII Opatření pro Vnější stěny: Okna a dveře: Střechu: Podlahu: Vytápění: Chlazení/klimatizaci: Větrání: Stanovena Hodnoty pro celou budovu MWh/rok Přípravu teplé vody: Elektřina ze sítě: 59,7 --- Osvětlení: Jiné: Zemní plyn: 179,1 --- Uhlí: 2, UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Obálka budovy Vytápění Chlazení Větrání Úprava vlhkosti Teplá voda U em W/(m² K) Dílčí dodané Měrné hodnoty kwh/(m² rok) Osvětlení ,41 79 Hodnoty pro celou budovu MWh/rok 169,25 52,98 18,47 Zpracovatel: Ing. Renata Straková Osvědčení č.: 271 Kontakt: Vyhotoveno dne: Podpis:

47 VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. a ČSN a podle ČSN EN ISO a ČSN EN 832 Energie 2013 BD Stochovská 688_v5_zateplení 180 mm TI + zateplení stropu suterenu 100 mm TI Název úlohy: Zpracovatel: Entech-Group s.r.o. Zakázka: Ing. Klíma Datum: ZADANÉ OKRAJOVÉ PODMÍNKY: Počet zón v budově: 1 Typ výpočtu potřeby : měsíční (pro jednotlivé měsíce v roce) Okrajové podmínky výpočtu: Název Počet Teplota Celková globálního slunečního záření [MJ/m2] období dnů exteriéru Sever Jih Východ Západ Horizont leden 31-2,4 C 47,0 104,0 58,0 58,0 76,0 únor 28-0,9 C 72,0 162,0 97,0 97,0 133,0 březen 31 3,0 C 115,0 234,0 162,0 162,0 259,0 duben 30 7,7 C 158,0 292,0 238,0 238,0 410,0 květen 31 12,7 C 209,0 313,0 299,0 299,0 536,0 červen 30 15,9 C 216,0 284,0 292,0 292,0 526,0 červenec 31 17,5 C 212,0 292,0 288,0 288,0 518,0 srpen 31 17,0 C 184,0 320,0 277,0 277,0 490,0 září 30 13,3 C 126,0 256,0 187,0 187,0 313,0 říjen 31 8,3 C 86,0 220,0 126,0 126,0 205,0 listopad 30 2,9 C 47,0 112,0 61,0 61,0 90,0 prosinec 31-0,6 C 32,0 72,0 40,0 40,0 54,0 Název Počet Teplota Celková globálního slunečního záření [MJ/m2] období dnů exteriéru SV SZ JV JZ leden 31-2,4 C 47,0 47,0 86,0 86,0 únor 28-0,9 C 76,0 76,0 137,0 137,0 březen 31 3,0 C 122,0 122,0 209,0 209,0 duben 30 7,7 C 184,0 184,0 277,0 277,0 květen 31 12,7 C 245,0 245,0 320,0 320,0 červen 30 15,9 C 248,0 248,0 299,0 299,0 červenec 31 17,5 C 245,0 245,0 302,0 302,0 srpen 31 17,0 C 216,0 216,0 313,0 313,0 září 30 13,3 C 140,0 140,0 234,0 234,0 říjen 31 8,3 C 90,0 90,0 184,0 184,0 listopad 30 2,9 C 47,0 47,0 94,0 94,0 prosinec 31-0,6 C 32,0 32,0 61,0 61,0 PARAMETRY JEDNOTLIVÝCH ZÓN V BUDOVĚ : PARAMETRY ZÓNY Č. 1 : Základní popis zóny Název zóny: Typ zóny pro určení Uem,N: Typ zóny pro refer. budovu: Typ hodnocení: Geometrie (objem/podlah.pl.): Celk. energet. vztažná plocha: Účinná vnitřní tepelná kapacita: Vnitřní teplota (zima/léto): Bytový dům jiná než nová obytná budova bytový dům změna stávající budovy 6018,0 m3 / 1913,79 m2 2135,48 m2 260,0 kj/(m2.k) 20,0 C / 20,0 C

48 Zóna je vytápěna/chlazena: Typ vytápění: Regulace otopné soustavy: ano / ne nepřerušované ano Průměrné vnitřní zisky: 4310 W... odvozeny pro produkci tepla: 2,0+3,0 W/m2 (osoby+spotřebiče) časový podíl produkce: % (osoby+spotřebiče) zohlednění spotřebičů: zisky i spotřeba minimální přípustnou osvětlenost: 100,0 lx dodanou energii na osvětlení: 4,4 kwh/(m2.a) prům. účinnost osvětlení: 10 % další tepelné zisky: 0,0 W Teplo na přípravu TV: ,0 MJ/rok... odvozeno pro roční potřebu teplé vody: 1020,0 m3 teplotní rozdíl pro ohřev: (50,0-10,0) C Zpětně získané teplo mimo VZT: 0,0 MJ/rok Zdroje tepla na vytápění v zóně Vytápění je zajištěno VZT: ne Účinnost sdílení/distribuce: 99,0 % / 75,0 % Název zdroje tepla: Plynové kotle (podíl 80,0 %) Typ zdroje tepla: obecný zdroj tepla (např. kotel) Účinnost výroby tepla: 78,0 % Název zdroje tepla: Plynová topidla WAW (podíl 19,0 %) Typ zdroje tepla: obecný zdroj tepla (např. kotel) Účinnost výroby tepla: 75,0 % Název zdroje tepla: lokální kotle na tuhá paliva (podíl 1,0 %) Typ zdroje tepla: obecný zdroj tepla (např. kotel) Účinnost výroby tepla: 65,0 % Příkon čerpadel vytápění: 350,0 W Příkon regulace/emise tepla: 0,0 / 0,0 W Zdroje tepla na přípravu TV v zóně Název zdroje tepla: Kombinovaná příprava v kotli na ZP nebo průtokové ohřívače - karmy (podíl 90,0 %) Typ zdroje přípravy TV: obecný zdroj tepla (např. kotel) Účinnost zdroje přípravy TV: 90,0 % Název zdroje tepla: EE akumulační zásobníky (podíl 10,0 %) Typ zdroje přípravy TV: obecný zdroj tepla (např. kotel) Účinnost zdroje přípravy TV: 95,0 % Objem zásobníku TV: 200,0 l Měrná tep. ztráta zásobníku TV: 7,8 Wh/(l.d) Délka rozvodů TV: 0,0 m Měrná tep. ztráta rozvodů TV: 0,0 Wh/(m.d) Příkon čerpadel distribuce TV: 0,0 W Příkon regulace: 0,0 W Měrný tepelný tok větráním zóny č. 1 : Objem vzduchu v zóně: 4814,4 m3 Podíl vzduchu z objemu zóny: 80,0 % Typ větrání zóny: přirozené Minimální násobnost výměny: 0,35 1/h Návrhová násobnost výměny: 0,35 1/h Měrný tepelný tok větráním Hv: 572,914 W/K Měrný tepelný tok prostupem mezi zónou č. 1 a exteriérem : Název konstrukce Plocha [m2] U [W/m2K] b [-] U,N [W/m2K] Obvododvá stěna cihla tl.500mm 944,0 0,210 1,00 0,300 stěna nástavba 72,88 0,570 1,00 0,300 Luxfery 3,73 1,000 1,00 1,500 Střecha 579,31 0,320 1,00 0,240 Průsvitné konstrukce 64,8 (1,0x64,8 x 1) 1,300 1,00 1,500 Vstup 11,63 (1,48x2,62 x 3) 1,700 1,00 1,700 Průsvitné konstrukce 85,52 (1,0x85,52 x 1) 1,300 1,00 1,500 Průsvitné konstrukce 11,73 (1,0x11,73 x 1) 1,300 1,00 1,500 Průsvitné konstrukce 32,2 (1,0x32,2 x 1) 1,300 1,00 1,500 Vliv tepelných vazeb je ve výpočtu zahrnut přibližně součinem (A * DeltaU,tbm). Průměrný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm: 0,05 W/m2K

49 Měrný tok prostupem do exteriéru plošnými konstrukcemi Hd,c: 701,187 W/K... a příslušnými tepelnými vazbami Hd,tb: 90,290 W/K Měrný tepelný tok prostupem zeminou u zóny č. 1 : 1. konstrukce ve styku se zeminou Název konstrukce: Podlaha nad nevyt. suterenem Tepelná vodivost zeminy: 2,0 W/mK Plocha podlahy: 556,647 m2 Exponovaný obvod podlahy: 132,58 m Součinitel vlivu spodní vody Gw: 1,0 Typ podlahové konstrukce: nevytápěný nebo částečně vytápěný suterén Tloušťka suterénní stěny: 0,5 m Tepelný odpor podlahy nad suterénem: 2,59 m2k/w Tepelný odpor podlahy suterénu: 0,19 m2k/w Tepelný odpor suterénních stěn: 0,0 m2k/w Tepelný odpor stěn nad terénem: 0,48 m2k/w Hloubka podlahy suterénu pod terénem: 1,27 m Výška horní hrany podlahy nad terénem: 1,38 m Násobnost výměny vzduchu v suterénu: 0,3 1/h Objem vzduchu v suterénu: 1475,1 m3 Plocha vytápěné části suterénu: 0,0 m2 Souč.prostupu mezi interiérem a exteriérem U: 0,283 W/m2K Ustálený měrný tok zeminou Hg: 157,719 W/K Kolísání ekv. měsíčních měrných toků Hg,m: od 133,09 do 364,782 W/K... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe: 156,42 / 103,983 W/K Celkový ustálený měrný tok zeminou Hg: 157,719 W/K... a příslušnými tep. vazbami Hg,tb: 27,832 W/K Kolísání celk. ekv. měsíčních měrných toků Hg,m: od 133,09 do 364,782 W/K Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny č. 1 : Název konstrukce Plocha [m2] g/alfa [-] Fgl [-] Fc,vyt/Fc,chlaz [-] Fs [-] Orientace Průsvitné konstrukce 64,8 0,67 0,7 1,0/1,0 1,0 Východ Vstup 11,63 0,5 0,7 1,0/1,0 1,0 Východ Průsvitné konstrukce 85,52 0,67 0,7 1,0/1,0 1,0 Západ Průsvitné konstrukce 11,73 0,67 0,7 1,0/1,0 1,0 Sever Průsvitné konstrukce 32,2 0,67 0,7 1,0/1,0 1,0 Jih Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ): Měsíc: Zisk (vytápění): 5538,8 9068, , , , ,5 Měsíc: Zisk (vytápění): 24347, , , ,2 5848,9 3821,6 PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO JEDNOTLIVÉ ZÓNY : VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 1 : Název zóny: Vnitřní teplota (zima/léto): Zóna je vytápěna/chlazena: Regulace otopné soustavy: Bytový dům 20,0 C / 20,0 C ano / ne ano Měrný tepelný tok větráním Hv: Měrný tok prostupem do exteriéru Hd a celkový měrný tok prostupem tep. vazbami H,tb: Ustálený měrný tok zeminou Hg: Měrný tok prostupem nevytáp. prostory Hu: --- Měrný tok Trombeho stěnami H,tw: --- Měrný tok větranými stěnami H,vw: --- Měrný tok prvky s transparentní izolací H,ti: ,914 W/K 819,310 W/K 157,719 W/K Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dht: --- Výsledný měrný tok H: 1549,943 W/K Potřeba tepla na vytápění po měsících: Měsíc Q,H,ht[GJ] Q,int[GJ] Q,sol[GJ] Q,gn [GJ] Eta,H [-] fh [%] Q,H,nd[GJ] 1 91,513 12,749 5,539 18,288 1, ,0 73,226

50 2 77,227 10,950 9,068 20,018 1, ,0 57, ,873 11,637 14,622 26,259 0, ,0 43, ,391 10,835 20,724 31,559 0, ,0 18, ,001 10,849 25,356 36,204 0,795 45,1 2, ,590 10,387 24,527 34,913 0,504 0, ,765 10,733 24,347 35,080 0,335 0, ,769 10,849 23,851 34,699 0,397 0, ,674 10,880 16,653 27,533 0,874 59,6 3, ,633 11,613 11,872 23,486 0, ,0 25, ,007 11,710 5,849 17,559 1, ,0 50, ,300 12,702 3,822 16,524 1, ,0 67,776 Vysvětlivky: Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnitřní tepelné zisky; Q,sol jsou solární tepelné zisky; Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků; fh je část měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd: 341,694 GJ (s vlivem přeruš. vytápění) Energie dodaná do zóny po měsících: Měsíc Q,f,H[GJ] Q,f,C[GJ] Q,f,RH[GJ] Q,f,F[GJ] Q,f,W[GJ] Q,f,L[GJ] Q,f,A[GJ] Q,fuel[GJ] 1 127, ,900 6,989 1, , , ,882 5,685 1, , , ,900 5,753 1,734 99, , ,894 5,094 1,678 54, , ,900 4,878 0,782 25, ,894 4, , ,900 4, , ,900 4, , , ,894 5,144 1,001 28, , ,900 5,727 1,734 67, , ,894 6,066 1, , , ,900 6,938 1, ,722 Vysvětlivky: Q,f,H je vypočtená spotřeba na vytápění; Q,f,C je vypočtená spotřeba na chlazení; Q,f,RH je vypočtená spotřeba na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypočtená spotřeba na nucené větrání; Q,f,W je vypočtená spotřeba na přípravu teplé vody; Q,f,L je vypočtená spotřeba na osvětlení (popř. i na spotřebiče); Q,f,A je pomocná (čerpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. Celková roční dodaná Q,fuel: 866,558 GJ Průměrný součinitel prostupu tepla zóny Měrný tepelný tok prostupem obálkou zóny Ht: Plocha obalových konstrukcí zóny: Výchozí hodnota požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla podle čl v ČSN (2011)... Uem,N,20: Průměrný součinitel prostupu tepla zóny U,em: 977,0 W/K 2362,4 m2 0,45 W/m2K 0,41 W/m2K PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO CELOU BUDOVU : Faktor tvaru budovy A/V: 0,39 m2/m3 Rozložení měrných tepelných toků Zóna Položka Plocha [m2] Měrný tok [W/K] Procento [%] 1 Celkový měrný tok H: , ,00 % z toho: Měrný tok výměnou vzduchu Hv: ,914 36,96 % Měrný (ustálený) tok zeminou Hg: ,719 10,18 % Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu: ,00 % Měrný tok tepelnými vazbami H,tb: ,122 7,62 % Měrný tok do ext. plošnými kcemi Hd,c: ,187 45,24 % rozložení měrných toků po konstrukcích: Obvodová stěna: ,00 % Střecha: ,00 % Podlaha: 556,6 157,719 10,18 % Otvorová výplň: 205,9 272,297 17,57 % Obvodová stěna OS1: 944,0 198,240 12,79 % Obvodová stěna OS2: 72,9 41,542 2,68 % Obvodová stěna OS3: 3,7 3,730 0,24 % Střecha Sch1: 579,3 185,379 11,96 % Měrný tok budovou a parametry podle starších předpisů

51 Součet celkových měrných tepelných toků jednotlivými zónami Hc: Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů: Tepelná charakteristika budovy podle ČSN (1994): Spotřeba tepla na vytápění podle STN , Zmena 5 (1997): Poznámka: 1549,943 W/K 6018,0 m3 0,26 W/m3K 18,9 kwh/(m3.a) Orientační tepelnou ztrátu budovy lze získat vynásobením součtu měrných toků jednotlivých zón Hc působícím teplotním rozdílem mezi interiérem a exteriérem. Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Měrný tepelný tok prostupem obálkou budovy Ht: Plocha obalových konstrukcí budovy: Výchozí hodnota požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla podle čl v ČSN (2011)... Uem,N,20: Průměrný součinitel prostupu tepla budovy U,em: 977,0 W/K 2362,4 m2 0,45 W/m2K 0,41 W/m2K Celková a měrná potřeba tepla na vytápění Celková roční potřeba tepla na vytápění budovy: 341,694 GJ 94,915 MWh Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů: 6018,0 m3 Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy: 2135,5 m2 Měrná potřeba tepla na vytápění budovy (na 1 m3): 15,8 kwh/(m3.a) Měrná potřeba tepla na vytápění budovy: 44 kwh/(m2.a) Hodnota byla stanovena pro počet denostupňů D = Měrná potřeba tepla na vytápění pro 3422 denostupňů při daném způsobu větrání a vnitřních ziscích: 39 kwh/(m2.a) Poznámka: Měrná potřeba tepla je stanovena bez vlivu účinností systémů výroby, distribuce a emise tepla. Celková dodaná do budovy Měsíc Q,f,H[GJ] Q,f,C[GJ] Q,f,RH[GJ] Q,f,F[GJ] Q,f,W[GJ] Q,f,L[GJ] Q,f,A[GJ] Q,fuel[GJ] 1 127, ,900 6,989 1, , , ,882 5,685 1, , , ,900 5,753 1,734 99, , ,894 5,094 1,678 54, , ,900 4,878 0,782 25, ,894 4, , ,900 4, , ,900 4, , , ,894 5,144 1,001 28, , ,900 5,727 1,734 67, , ,894 6,066 1, , , ,900 6,938 1, ,722 Vysvětlivky: Q,f,H je vypočtená spotřeba na vytápění; Q,f,C je vypočtená spotřeba na chlazení; Q,f,RH je vypočtená spotřeba na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypočtená spotřeba na nucené větrání; Q,f,W je vypočtená spotřeba na přípravu teplé vody; Q,f,L je vypočtená spotřeba na osvětlení (popř. i na spotřebiče); Q,f,A je pomocná (čerpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. Dodané : Vyp.spotřeba na vytápění za rok Q,fuel,H: 595,656 GJ 165,460 MWh 77 kwh/m2 Pomocná na vytápění Q,aux,H: 13,644 GJ 3,790 MWh 2 kwh/m2 Dodaná na vytápění za rok EP,H: 609,300 GJ 169,250 MWh 79 kwh/m2 Vyp.spotřeba na chlazení za rok Q,fuel,C: Pomocná na chlazení Q,aux,C: Dodaná na chlazení za rok EP,C: Vyp.spotřeba na úpravu vlhkosti Q,fuel,RH: Pomocná na úpravu vlhkosti Q,aux,RH: Dodaná na úpravu vlhkosti EP,RH: Vyp.spotřeba na nucené větrání Q,fuel,F: Pomocná na nucené větrání Q,aux,F: Dodaná na nuc.větrání za rok EP,F: Vyp.spotřeba na přípravu TV Q,fuel,W: 190,762 GJ 52,989 MWh 25 kwh/m2 Pomocná na přípravu teplé vody Q,aux,W: Dodaná na přípravu TV za rok EP,W: 190,762 GJ 52,989 MWh 25 kwh/m2 Vyp.spotřeba na osvětlení a spotř. Q,fuel,L: 66,497 GJ 18,471 MWh 9 kwh/m2 Dodaná na osvětlení za rok EP,L: 66,497 GJ 18,471 MWh 9 kwh/m2 Celková roční dodaná Q,fuel=EP: 866,558 GJ 240,711 MWh 113 kwh/m2

52 Měrná dodaná budovy Celková roční dodaná : 240,711 MWh Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů: 6018,0 m3 Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy: 2135,5 m2 Měrná dodaná EP,V: 40,0 kwh/(m3.a) Měrná dodaná budovy EP,A: 113 kwh/(m2.a) Poznámka: Měrná dodaná zahrnuje veškerou dodanou energii včetně vlivů účinností tech. systémů. Rozdělení dodané podle energonositelů, primární a emise CO2 Energo- Faktory Vytápění Teplá voda nositel transformace MWh/a t/a MWh/a t/a f,pn f,pc f,co2 Q,f Q,pN Q,pC CO2 Q,f Q,pN Q,pC CO2 zemní plyn 1,1 1,1 0, ,1 144,2 144,2 36,3 47,9 52,7 52,7 13,3 elektřina ze sítě 3,0 3,2 0, ,4 97,2 103,6 9,5 5,0 15,1 16,1 1,5 hnědé uhlí 1,1 1,1 0,4330 2,0 2,2 2,2 0, SOUČET 165,5 243,5 250,0 46,7 53,0 67,9 68,9 14,8 Energo- Faktory Osvětlení Pom. nositel transformace MWh/a t/a MWh/a t/a f,pn f,pc f,co2 Q,f Q,pN Q,pC CO2 Q,f Q,pN Q,pC CO2 zemní plyn 1,1 1,1 0, elektřina ze sítě 3,0 3,2 0, ,5 55,4 59,1 5,4 3,8 11,4 12,1 1,1 hnědé uhlí 1,1 1,1 0, SOUČET 18,5 55,4 59,1 5,4 3,8 11,4 12,1 1,1 Energo- Faktory Nuc.větrání Chlazení nositel transformace MWh/a t/a MWh/a t/a f,pn f,pc f,co2 Q,f Q,pN Q,pC CO2 Q,f Q,pN Q,pC CO2 zemní plyn 1,1 1,1 0, elektřina ze sítě 3,0 3,2 0, hnědé uhlí 1,1 1,1 0, SOUČET Energo- Faktory Úprava RH Export elektřiny nositel transformace MWh/a t/a MWh/a f,pn f,pc f,co2 Q,f Q,pN Q,pC CO2 Q,el Q,pN Q,pC zemní plyn 1,1 1,1 0, elektřina ze sítě 3,0 3,2 0, hnědé uhlí 1,1 1,1 0, SOUČET Vysvětlivky: f,pn je faktor neobnovitelné primární v kwh/kwh; f,pc je faktor celkové primární v kwh/kwh; f,co2 je součinitel emisí CO2 v kg/kwh; Q,f je vypočtená spotřeba dodávaná na daný účel příslušným energonositelem v MWh/rok; Q,el je produkce elektřiny v MWh/rok; Q,pN je neobnovitelná primární a Q,pC je celková primární použitá na daný účel příslušným energonositelem v MWh/rok a CO2 jsou s tím spojené emise CO2 v t/rok. Součty pro jednotlivé energonositele: Q,f [MWh/a] Q,pN [MWh/a] Q,pC [MWh/a] CO2 [t/a] zemní plyn 179, , ,957 49,597 elektřina ze sítě 59, , ,014 17,490 hnědé uhlí 1,967 2,163 2,163 0,852 SOUČET 240, , ,134 67,939 Vysvětlivky: Q,f je dodaná do budovy příslušným energonositelem v MWh/rok; Q,pN je neobnovitelná primární a Q,pC je celková primární použitá příslušným energonositelem v MWh/rok a CO2 jsou s tím spojené emise CO2 v t/rok. Měrná primární a emise CO2 budovy Emise CO2 za rok: 67,939 t Celková primární za rok: 390,134 MWh 1 404,484 GJ Neobnovitelná primární za rok: 378,196 MWh 1 361,506 GJ Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů: 6 018,0 m3 Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy: 2 135,5 m2 Měrné emise CO2 za rok (na 1 m3): 11,3 kg/(m3.a) Měrná celková primární E,pC,V: 64,8 kwh/(m3.a) Měrná neobnovitelná primární E,pN,V: 62,8 kwh/(m3.a) Měrné emise CO2 za rok (na 1 m2): 32 kg/(m2.a) Měrná celková primární E,pC,A: 183 kwh/(m2.a) Měrná neobnovitelná primární E,pN,A: 177 kwh/(m2.a)

53

54

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 21 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 22 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 21 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ATEG TEPELNÁ TECHNIKA, s. r. o., V Hájích 384, Praha 4 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy Bytový dům Místo budovy Dunovského 825 Praha, 149 00 Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 21 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Budova

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 21 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům Třebusice 140, Třebusice parc.č.:st.216 dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista:

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům Třebusice 140, Třebusice parc.č.:st.216 dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům Třebusice 140, 27341 Třebusice parc.č.:st.216 dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D. energetický specialista MPO, číslo

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Ing. Tomáš Marek, Sokolovská 226/262, Praha 9, tel: 739435042, ing.tomas.marek@centrum.cz ČKAIT 10868, MPO PENB č.o. 1003 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy Bytový dům Místo budovy Křejpského

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 15 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Budova

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 22 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Ing. Tomáš Marek, Sokolovská 226/262, Praha 9, tel: 739435042, ing.tomas.marek@centrum.cz ČKAIT 10868, MPO PENB č.o. 1003 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy Bytový dům Místo budovy Mikulova

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Ing. Tomáš Marek, Sokolovská 226/262, Praha 9, tel: 739435042, ing.tomas.marek@centrum.cz ČKAIT 10868, MPO PENB č.o. 1003 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy Bytový dům Místo budovy Křejpského

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: 9.května 739 PSČ, místo: 390 02

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Ďáblická 70/22, Praha Ďáblice

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Ďáblická 70/22, Praha Ďáblice PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Ďáblická 70/22, 182 00 Praha Ďáblice dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: Ing. Petr Suchánek, Ph.D. energetický specialista MPO, číslo 629 ze dne

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov evid. č.: 9719.0 Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY tel.: +420 608 824 718 e-mail: info@jiristerba.cz web:www.jiristerba.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY dle zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. vč. pozdějších změn a prováděcí vyhlášky 78/2013

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Krhanická 718 PSČ, místo: 142 00 Praha

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 15 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Budova

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 15 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ŠKOLNÍ PĚŠINA 5248, CHOMUTOV

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ŠKOLNÍ PĚŠINA 5248, CHOMUTOV PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ŠKOLNÍ PĚŠINA 5248, 43004 CHOMUTOV dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: Ing. Petr Suchánek, Ph.D. energetický specialista MPO, číslo 629 ze dne 24.07. 2009

Více

TOP REZIDENCE ŠÁRECKÉ ÚDOLÍ

TOP REZIDENCE ŠÁRECKÉ ÚDOLÍ PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY EV.Č. 2014-009 TOP REZIDENCE ŠÁRECKÉ ÚDOLÍ Rodinný dům B2 V Šáreckém údolí, 164 00 Praha 6 ENERGETICKÝ SPECIALISTA Ing. Jiří Mazáček číslo oprávnění: 1395 listopad

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Řehořov 72, 588 24 Jihlava

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Řehořov 72, 588 24 Jihlava PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Řehořov 72, 588 24 Jihlava dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: Ing. Petr Suchánek, Ph.D. energetický specialista MPO, číslo 629 ze dne 24.07.

Více

BYTOVÝ DŮM TALICHOVA 3273/ KROMĚŘÍŽ

BYTOVÝ DŮM TALICHOVA 3273/ KROMĚŘÍŽ PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BYTOVÝ DŮM TALICHOVA 3273/35 767 01 KROMĚŘÍŽ PARC. Č. ST. 7759 Průkaz energetické náročnosti budovy zpracovaný na základě 7a zákona č. 318/2012 Sb. v pozdějším znění

Více

Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Česká pošta, s.p.

Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Česká pošta, s.p. str. 1 / 18 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 21 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Havlíčkova 2209 PSČ, místo: 39002

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy str. 1 / 3 Průkaz energetické náročnosti budovy Novostavba rodinného domu Na Vyhlídce 262 23 Jince Průkaz energetické náročnosti budovy str. 2 / 3 Zpracovatel Enelo

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Bytový dům Tř. Budovatelů č.p Most (blok 91)

Bytový dům Tř. Budovatelů č.p Most (blok 91) Vít KLEIN, Ph.D. energetický specialista zapsaný v Seznamu energetických specialistů MPO pod číslem 0023 Resslova 1754/3, 400 01 Ústí nad Labem E-mail: vit.klein@volny.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Kytlická 780, Praha Prosek

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Kytlická 780, Praha Prosek PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Kytlická 780, 190 00 Praha Prosek dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: Ing. Petr Suchánek, Ph.D. energetický specialista MPO, číslo 629 ze dne

Více

POSOUZENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. Č. 78/2013 SB.

POSOUZENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. Č. 78/2013 SB. POSOUZENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. Č. 78/2013 SB. BYTOVÝ DŮM JANSKÉHO 2257 PRAHA 5 STODŮLKY INVESTOR: CENTRAL GROUP 15. INVESTIČNÍ A.S. NA STRŽI 65/1702, 140 00 PRAHA 4 VYPRACOVALA: ING.

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 21 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 21 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 21 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 21 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům U Jam 1410/22; 1411/ Plzeň Bolevec

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům U Jam 1410/22; 1411/ Plzeň Bolevec PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům U Jam 1410/22; 1411/24 323 00 Plzeň Bolevec dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: Ing. Petr Suchánek, Ph.D. energetický specialista MPO, číslo 629

Více

POSOUZENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. Č. 78/2013 SB.

POSOUZENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. Č. 78/2013 SB. POSOUZENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. Č. 78/2013 SB. EVID. Č. 9477.1 POLUFUNKČNÍ BYTOVÝ DŮM BASSOVA ULICE PRAHA 9 VYSOČANY INVESTOR: CENTRAL GROUP PRAŽSKÁ ČTVRŤ A.S. NA STRŽI 65/1702, 140 00

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Dukelských bojovníků 2082 / 2083

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Pionýrů 242 PSČ, místo: 390 02 Tábor

Více

Bytový dům U Věžových domů č.p Most (blok 377)

Bytový dům U Věžových domů č.p Most (blok 377) Vít KLEIN, Ph.D. energetický specialista zapsaný v Seznamu energetických specialistů MPO pod číslem 0023 Resslova 1754/3, 400 01 Ústí nad Labem E-mail: vit.klein@volny.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) Bytový dům Trnková 428-430, 686 05 Uherské Hradiště Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu MPO

Více

POSOUZENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. Č. 78/2013 SB.

POSOUZENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. Č. 78/2013 SB. POSOUZENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. Č. 78/2013 SB. BYTOVÝ DŮM AB KAMÝK NAD MODŘANSKOU ROKLÍ INVESTOR: CENTRAL GROUP NAD MODŘANSKOU ROKLÍ A.S. VYPRACOVALA: ING. MILUŠE DRMLOVÁ, PHD. Č. OPRÁVNĚNÍ

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. Na Vyhaslém , Kladno

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. Na Vyhaslém , Kladno PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Na Vyhaslém 3262+3263, 27201 Kladno dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D. energetický specialista MPO, číslo 629 ze dne 24.07. 2009

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy RD Miami str. 1 / 13 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Lužnická 1586 PSČ, místo: 390 01

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy RD Tosca str. 1 / 13 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změ dokončené

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN )

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN ) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM TRYTOVA 1119/4 198 00 PRAHA 14 ČERNÝ MOST Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy BD Táborská 412, Benešov str. 1 / 13 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části

Více