Využití korelace v rezervování povinného ručení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Využití korelace v rezervování povinného ručení"

Transkript

1 INSURANCE Využití korelace v rezervování povinného ručení Ondřej Bušta, Actuarial services 7. prosince 2007 ADVISORY 1

2 Agenda Nástin problému Majetkové škody Zdravotní škody Korelační analýza a riziko pojistného Nejlepší odhad rezerv 2

3 Nástin problému Různý charakter majetkových a zdravotních škod Zpoždění v likvidaci Výše a volatility škod Řešení: Využití korelace mezi majetkovými a zdravotními škodami Předpoklady k využití korelace: Majetkové škody Kratší likvidace než u zdravotních škod Riziko chyby v odhadu rezervy malé ve srovnání s rizikem pojistného Korelace mezi majetkovými a zdravotními škodami 3

4 Nástin problému Nástroje: Volba teoretického rozdělení Měření korelace Agregační funkce (teorie kopul) Monte Carlo simulace 4

5 Některá zjednodušení (zdravotní škody) Zpoždění v likvidaci zdravotních škod nezávisí na riziku Nulový run-off od momentu hlášení prvního příznaku zdravotní škody Stejná distribuční funkce pro všechny zdravotní škody Žádné změny v likvidačním procesu Data jsou očištěna o vliv změn: Pojistných sazeb Škodní inflace Škodní frekvence 5

6 Příklad zadání Statutární výkazy Rok Pojistné RBNS majetek (stav 2006) RBNS zdraví (stav 2006) Nákladové procento 25% 6

7 Majetkové škody 7

8 Klasický odhad rezerv (I) Kumulativní trojúhelník výplat: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 8

9 Klasický odhad rezerv (II) Analýza reziduí: Rezidua po vývojových letech 0,040 0,030 0,020 Reziduum 0,010 0,000-0, ,020-0,030-0,040 Vývojový rok 9

10 Rezervy: Analýza rozdělení Kumulativní trojúhelník výplat metoda chain ladder Analýza rozdělení zpoždění Porovnání rozdělení empirického zpoždění výplaty s teoretickým rozdělením Porovnání distribučních funkcí Q/Q diagram Kumulativní pnost 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, Zpoždění (dny) Empirické rozdělení 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 Empirické rozdělení Teoretické rozdělení Teoretické rozdělení 10

11 Rezervy: Stochastická simulace Předpoklad stejného rozdělení vývojových faktorů jako vlastního zpoždění Za předpokladu logaritmicko-normálního rozdělení: 14,0% 12,0% IBNR - majetkové škody Kvantil E(X) IBNR 41,2 Pravděpodobnost 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% IBNR 50% 75% 90% 95% 99,50% 40,5 82,3 119,5 145,0 211,9 11

12 Rezervy: Stochastická simulace Škodné procento pro rok poslední vývojový rok (2006) 35,0% 30,0% Expozice v riziku Kvantil E(X) Škodné procento 60,1% Pravděpodobnost 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 40% 50% 60% 70% Škodní procento 50% 75% 90% 95% 60,1% 60,9% 61,6% 62,0% Rezervy 99,50% 63,2% 12

13 Pojistné: Analýza střední hodnoty Analýza škodných procent po letech vzniku: Rok Pojistné Škody Škodné procento 50,84% 56,85% 54,68% 63,05% 57,86% 53,41% 60,12% Výsledné hodnoty EX= 56,12% VarX=0,

14 Pojistné: Stochastická simulace Stochastická simulace škodného procenta Při předpokladu logaritmicko-normálního rozdělení škodného procenta (LN(-0,5806 ; 0,0056)): 35,0% 30,0% Expozice v riziku - pojstné a rezervy Kvantil E(X) Škodné procento 56,1% Pravděpodobnost 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 40% 50% 60% 70% Škodní procento 50% 75% 90% 95% 56,0% 58,9% 61,6% 63,3% Rezervy Pojistné 99,50% 67,9% 14

15 Zdravotní škody 15

16 Klasický odhad rezerv (I) Kumulativní trojúhelník podle zaúčtování: ,3 516,3 525,5 526,8 531,2 531,2 531, ,2 457,6 484,9 484,9 486,5 486, ,7 342,7 362,3 367,7 369, ,8 726,2 756,3 759, ,9 435,1 461, ,7 250, ,7 16

17 Klasický odhad rezerv (II) Analýza reziduí: Rezidua po vývojových letech Reziduum 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0,000-2,000-4,000-6, Vývojový rok 17

18 Zdravotní škody Kolektivní model rizika S = N i = 1 X i S úhrn škodných nároků N počet pojistných událostí X škodní nárok 18

19 Rezervy: Počty škod Trojúhelník počtu škod: ,0 42,0 45,0 46,0 47,0 47,0 47, ,0 50,0 55,0 55,0 56,0 56, ,0 38,0 41,0 43,0 43, ,0 55,0 58,0 60, ,0 51,0 56, ,0 40, ,0 19

20 Rezervy: Počty škod Analýza reziduí: Rezidua po vývojových letech Reziduum 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 0,500 0,000-0,500-1,000-1, Vývojový rok 20

21 21 Pojistné: Počty škod Doplněný trojúhelník: 51,5 50,5 50,5 50,5 49,8 48,5 44,9 7, ,8 44,9 44,9 44,9 44,3 43,2 40,0 7, ,4 58,2 58,2 58,2 57,4 56,0 51,0 7, ,1 60,8 60,8 60,8 60,0 58,0 55,0 10, ,9 43,0 43,0 43,0 43,0 41,0 38,0 4, ,1 56,0 56,0 56,0 55,0 55,0 50,0 10, ,9 47,0 47,0 47,0 46,0 45,0 42,0 5, Tail

22 Pojistné: Počty škod Analýza počtu škod po letech vzniku: Rok Dlouhodobý průměr: EN=52,7 VarN=59,91 Kmen (počet) Škody 47,9 57,1 43,9 62,1 59,4 45,8 51,5 22

23 Pojistné: Počty škod analýza rozdělení Ze vztahu E(N) a Var(N) zvoleno negativně binomické rozdělení : N NBi(301,96;0,85) 23

24 Pojistné: Výše škod Porovnání empirického rozdělení a teoretického rozdělení: Distribuční funkce Q-Q diagram 1 1 Pravděpodobnost 0,8 0,6 0,4 0,2 Teoretické 0,8 0,6 0,4 0, ,2 0,4 0,6 0,8 1 Škoda Empirické Teretické rozdělení Empirické rozdělení Teoretické rozdělení Empirické rozdělení Zvoleno zobecněné rozdělení: X Pareto(1;0,66; 200) 24

25 Pojistné: Stochastická simulace Stochastická simulace počtu škod a výše škod Nezávislost počtu na výši škody 14,0% 12,0% Expozice pojistného rizika Kvantil E(X) Škodné procento 10,3% Pravděpodobnost 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% Škodné procento 50% 75% 90% 95% 99,50% 9,9% 12,4% 15,1% 16,7% 21,2% 25

26 Korelace pojistné riziko 26

27 Korelační analýza Analyzujeme korelaci: Škodné procento majetkové škody Počet škod zdravotní škody 27

28 Korelační koeficienty Kendalovo tau: τ = 1 2 2P n( n 1) 1 Kde: n počet pozorování P = i< j sign [( X X )( Y Y )] i j i j Spearmanovo rho: ρ = 6 n i= n( n d 2 i 1) Kde: d rozdíl mezi pořadími n počet pozorování 28

29 Korelační koeficienty - výsledky Data po letech vzniku: Korelační koeficienty: Rok 2000 Majetkové škody 50,8% Zdravotní škody 47,9 τ = 60% ,9% 57, ,7% 63,1% 43,9 62,1 ρ = 77,1% ,9% 59, ,4% 45, ,1% 51,5 29

30 Agregace rizik Archimedovské kopuly: Název C α ( u, v) ϕ (t) α Clayton Frank Gumbel max 1 ( e ln 1+ α exp 1 1 α α α [ u + v 1] α,0 ( 1) αu 1)( e α e 1 αv 1) 1 α α [( lnu ) + ( ln v) ] α α α t [ 1, ) \ {} 0 ln e α e t (, ) \ {} 0 α ( lnt) α 1 1 [ 1, ) 30

31 Závislosti v koncích Různé kopuly pro 50% korelaci: Gaussian copula (linear dependence) Clayton (lower tail dependence) 1,1 1,1 1 1 MTPL (CR) 0,9 0,8 0,7 MTPL (CR) 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,7 0,9 1,1 0,5 0,5 0,7 0,9 1,1 CASCO (CR) CASCO (CR) Frank copula (central dependence) Gumbell copula (upper tail dependence) 1,1 1,1 1 1 MTPL (CR) 0,9 0,8 0,7 MTPL (CR) 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,7 0,9 1,1 CASCO (CR) 0,6 0,5 0,5 0,7 0,9 1,1 CASCO (CR) 31

32 Měření závislostí v koncích Neparametrický odhad distribuční funkce na datech: Kde: Z i = K( z) = Pr( Z z) pocet i [( X, Y ) kde X < X ay < Y ] i j n 1 Parametrický odhad pro jednotlivé kopuly: j i j i Kde: ϕ(z) ϕ' ( z) K ( z) = z ϕ( z) ϕ'( z) - generátor - derivace generátoru 32

33 Parametrické odhady K(z) pro jednotlivé kopuly: Clayton: z(1 + α K( z) = α z α ) Frank: K( z) αz 1 e 1 e ln α 1 e α = z αz Gumbel: K( z) = z( α ln z) α 33

34 Hodnocení závislostí v koncích Genest Rivest (1993): Genest-Rivest (1993) 1 0,9 0,8 0,7 0,6 K(Zi) 0,5 0,4 0,3 0,2 0, ,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 Zi Kz(Empirical) Kz(Clayton) Kz(Frank) Kz(Gumbel) 100% závislost 34

35 Pojistné: Celková simulace RAROC: Celková expozice v riziku - pojistné 7,00% 6,00% Pravděpodobnost 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% výplaty Celkové výplaty Očekávaná hodnota Pojistné 99,5% interval spolehlivosti 35

36 Odhad rezervy 36

37 Rezervy: Majetkové škody - rekapitulace Standardní chain ladder Výsledky: 14,0% 12,0% IBNR - majetkové škody Kvantil E(X) IBNR 41,2 Pravděpodobnost 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% IBNR 50% 75% 90% 95% 99,50% 40,5 82,3 119,5 145,0 211,9 37

38 Rezervy: Zdravotní škody Trojúhelník na počty škod chain ladder x průměrná škoda Rok Neznámé škody Průměrná škoda IBNR rezerva ,9 10 9, , , ,9 10 8, , , , , , ,4 38

39 Rezervy: Zdravotní škody 2006 Majetkové škody: Zdravotní škody: Expozice v riziku - pojstné a rezervy Expozice pojistného rizika 35,0% 30,0% 14,0% 12,0% Pravděpodobnost 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% Pravděpodobnost 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 0,0% 2,0% 40% 50% 60% 70% Škodní procento 0,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% Rezervy Pojistné Škodné procento Korelace majetkové vs. zdravotní škody: 39

40 Rezervy: Zdravotní škody 2006 Využití korelace zdravotních a majetkových škod: Výsledky simulace v okolí očekávaného procenta: Celkové škody Známe Neznáme Průměrná škoda IBNR rezerva 55,9 7 48, Stochastický přistup: Simulace počtu a výše škod využití vztahu střední hodnoty a rozptylu u počtu škod 40

41 Závěr 41

42 Závěr Co jsme odhadli? Předpověděli jsme objem zdravotních škod na základě vývoje majetkových škod Důvody proč? Korelace mezi zdravotními a majetkovými škodami Rozdílná doba likvidace mezi majetkovými a zdravotními škodami Matematický aparát Analýza zpoždění Volba teoretického rozdělení Korelační analýza Volba agregační funkce Monte Carlo simulace 42

43 Aplikace v praxi Data Matematický aparát Testování a kalibrace 43

44 Další využití Strategická analýza Náklady na kapitál a kapitálové požadavky 50,0% 45,0% RAROC 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% Capital Current Strategy 1 Strategy 2 Strategy 3 Strategy 4 44

45 Další využití Hodnocení zajistného programu Rozdělení zisku Porovnání zajistného a úhrad od zajistitelů Zisk 0 0 0,2 0,4 0,6 0, Mio ,2 0,4 0,6 0,8 Kumulativní pnost Kumulativní pnost Brutto zisk Netto zisk Platby zajistitele Cedované pojistné Tarifování produktů 45

46 Ondřej Bušta KPMG Česká republika The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation. Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby poskytované informace byly přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Bez důkladného prošetření konkrétní situace a řádné odborné konzultace by neměla na základě těchto informací být činěna žádná opatření KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 46

OBCHOD A NEKALÉ PRAKTIKY Ztratné v maloobchodě

OBCHOD A NEKALÉ PRAKTIKY Ztratné v maloobchodě Retail Summit 2010 OBCHOD A NEKALÉ PRAKTIKY Ztratné v maloobchodě 3. února 2010 Marie Konečná KPMG V ČESKÉ REPUBLICE 1 Ztratné v Evropě 2009 top ten Ztratné (v % z tržeb) Změna v % Země 2009 2008 2008

Více

Základní legislativní rámec

Základní legislativní rámec Konverze výsledku hospodaření dle IFRS na daňový základ Ladislav Malůšek, Manager 27. října 2010 DAŇOVÉ PORADENSTVÍ Základní legislativní rámec 2 Základní legislativní rámec I 19 odst. 9 zákona o účetnictví

Více

Jak se vyhnout sporům s finančním úřadem

Jak se vyhnout sporům s finančním úřadem Jak se vyhnout sporům s finančním úřadem Petr Toman, Senior Tax Manager 29. dubna 2009 TAX Spory s finančním úřadem v oblasti vozového parku Daň z přidané hodnoty uplatnění odpočtu DPH použití automobilu

Více

Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh

Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh KPMG ČR 21. února 2008 DAŇOVÉ PORADENSTVÍ Daňová reforma Pozitiva daňové reformy snížení daňových sazeb u právnických osob 19 %, u fyzických

Více

Daňové novinky Jana Morávková. 28. února 2017

Daňové novinky Jana Morávková. 28. února 2017 Daňové novinky 2017 Jana Morávková 28. února 2017 Daň z příjmů Novinky platné k 1. lednu 2017 Zvýšení minimální mzdy na 11 000 Kč Penzijní a životní pojištění Zvýšení limitu pro uplatnění nezdanitelné

Více

Řetězové transakce. 12. listopadu 2013. Erika Gorčíková

Řetězové transakce. 12. listopadu 2013. Erika Gorčíková Řetězové transakce 12. listopadu 2013 Erika Gorčíková Řetězové obchody znázornění a ZDPH transakce, kdy je zboží přeprodáváno několika subjekty mezi sebou, přičemž toto zboží je odesláno výrobcem, resp.

Více

Trendy v interním auditu v České republice

Trendy v interním auditu v České republice Trendy v interním auditu v České republice Informace o výsledcích průzkumu KPMG Česká republika Michal Čup 28. února 2017 Obsah Strana O průzkumu 3 A. Postavení a činnost interního auditu 4 B. Nástroje

Více

Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu

Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu 8. ročník mezinárodní vědecké konference HOTELNICTVÍ, TURISMUS A VZDĚLÁVÁNÍ Vysoká škola hotelová v Praze Zdeněk Tůma Ondřej Špaček KPMG Česká republika 19. října

Více

Strategie rozvoje města Ústí nad Labem

Strategie rozvoje města Ústí nad Labem Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2021 2030 Pracovní skupina: Udržitelná mobilita Téma: Dopravní situace ve městě, MHD, doprava v klidu Projekt Příprava a zpracování Strategie rozvoje města Ústí nad

Více

Strategie rozvoje města Ústí nad Labem

Strategie rozvoje města Ústí nad Labem Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2021 2030 Pracovní skupina: Prosperita města Téma: Podmínky pro podnikání a ekonomickou činnost pro-investorská politika města Projekt Příprava a zpracování Strategie

Více

Strategie rozvoje města Ústí nad Labem

Strategie rozvoje města Ústí nad Labem Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2021 2030 Pracovní skupina: Image města jako metropole regionu Téma: Cestovní ruch Projekt Příprava a zpracování Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období

Více

Analýza podpory sportu v hl. m. Praze, pozitivní efekty sportu

Analýza podpory sportu v hl. m. Praze, pozitivní efekty sportu zdroj obrázku: dream-wallpaper.com Analýza podpory sportu v hl. m. Praze, pozitivní efekty sportu Ondřej Špaček 3. 9. 2014 SPORT!!! Reprezentace, prestiž a propagace Stimul regionálního rozvoje Sport pro

Více

Zkušenosti z auditu projektů financovaných z FP7

Zkušenosti z auditu projektů financovaných z FP7 Zkušenosti z auditu projektů financovaných z FP7 Martin Kavka Červen 2010 ADVISORY Rozpočet EU Framework Programmes for Research Rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace je hlavním

Více

Úskalí implementace IFRS 9 a jeho dopad interní audit

Úskalí implementace IFRS 9 a jeho dopad interní audit Úskalí implementace IFRS 9 a jeho dopad interní audit Šimon Kolář 10.října 2017 OBSAH 1) IFRS 9 - téma pro všechny? 2) Klasifikace a ocenění 3) Snížení hodnoty (impairment) 4) Ostatní související dopady

Více

Ověřovací koncept IFRS pro pojistné smlouvy Příklady aplikace

Ověřovací koncept IFRS pro pojistné smlouvy Příklady aplikace FINANCIAL SERVICES Ověřovací koncept IFRS pro pojistné smlouvy Příklady aplikace Imrich Lozsi SAV, 29. října 2010 AUDIT / TAX / ADVISORY Agenda Co přinesla IFRS 4? Model ocenění závazků Model pro krátké

Více

Financial Services Group. Audit bank. Michal Kubeš 8. dubna 2008 AUDIT

Financial Services Group. Audit bank. Michal Kubeš 8. dubna 2008 AUDIT Financial Services Group Audit bank Michal Kubeš 8. dubna 2008 AUDIT Program I. Specifika auditu bank II. Bankovní legislativa III. Bankovní sektor v České republice IV. Co je předmětem auditu v bance

Více

Kam směřuje model ocenění pojistných závazků pod IFRS?

Kam směřuje model ocenění pojistných závazků pod IFRS? Kam směřuje model ocenění pojistných závazků pod IFRS? Nina Klečková Seminář z aktuárských věd 17. dubna 2009 1 Program Úvod Projekt IASB pro pojistné smlouvy (International Accounting Standards Board)

Více

Účetní zachycení termínových kontraktů s elektrickou energií podle současné účetní praxe

Účetní zachycení termínových kontraktů s elektrickou energií podle současné účetní praxe FINANCIAL RISK MANAGEMENT Účetní zachycení termínových kontraktů s elektrickou energií podle současné účetní praxe 21. prosince 2010 ADVISORY Agenda 1. Aplikace pravidel pro rozdělení termínových kontraktů

Více

Jak zlepšit řízení rizik podvodného jednání ve střední a východní Evropě. Zjištění vycházející z posouzení německých a rakouských společností regionu

Jak zlepšit řízení rizik podvodného jednání ve střední a východní Evropě. Zjištění vycházející z posouzení německých a rakouských společností regionu FORENZNÍ SLUŽBY Jak zlepšit řízení rizik ve střední a východní Evropě Zjištění vycházející z posouzení německých a rakouských společností regionu kpmg.com/cee KPMG in Central and Eastern Europe V uplynulých

Více

Analýza počtu a struktury domácích a zahraničních návštěvníků v Jihočeském kraji. prezentace

Analýza počtu a struktury domácích a zahraničních návštěvníků v Jihočeském kraji. prezentace Analýza počtu a struktury domácích a zahraničních návštěvníků v Jihočeském kraji prezentace únor 2017 Průmysl cestovního ruchu v ČR odhad dopadů 2015 Cestovní ruch Přínosy do rozpočtů Spotřeba Celková

Více

Využití modelů peněžních toků pro ocenění zajištění. 13. května 2011 Zdeněk Roubal

Využití modelů peněžních toků pro ocenění zajištění. 13. května 2011 Zdeněk Roubal Využití modelů peněžních toků pro ocenění zajištění 13. května 2011 Zdeněk Roubal Agenda Motivace Vliv zdravotních škod na cenu zajištění Standardní přístup k modelování zajištění Zdravotní škody v ČR

Více

Potřebuje česká fiskální politika pevná pravidla?

Potřebuje česká fiskální politika pevná pravidla? Potřebuje česká fiskální politika pevná pravidla? Zdeněk Tůma Připraveno ve spolupráci s OGResearch 10. října, 2014 Ačkoliv se celková externí pozice EZ od krize výrazně zlepšila, zadluženost veřejného

Více

Trendy a východiska Příležitosti v roce 2013 v oblasti projektů volnočasových aktivit, cestovního ruchu a sportu 13. 12. 2012

Trendy a východiska Příležitosti v roce 2013 v oblasti projektů volnočasových aktivit, cestovního ruchu a sportu 13. 12. 2012 Trendy a východiska Příležitosti v roce 2013 v oblasti projektů volnočasových aktivit, cestovního ruchu a sportu 13. 12. 2012 Trendy a východiska Vývoj hlavních charakteristiky nár. hospodářství ČR a stavebnictví

Více

Budoucnost exportního financování. Stavební fórum 26. září 2012

Budoucnost exportního financování. Stavební fórum 26. září 2012 Budoucnost exportního financování Stavební fórum 26. září 2012 AGENDA, CÍLE AGENDA Úvod Budoucnost EF z pohledu bankovního sektoru a EGAP Právní aspekty EF Vazba EF a stavebnictví Zkušenosti exportérů

Více

Nákupní zvyklosti v ČR Výsledná zpráva 5. ročníku průzkumu KPMG Česká republika. Duben 2017

Nákupní zvyklosti v ČR Výsledná zpráva 5. ročníku průzkumu KPMG Česká republika. Duben 2017 Nákupní zvyklosti v ČR Výsledná zpráva 5. ročníku průzkumu KPMG Česká republika Duben 2017 O průzkumu Název a téma průzkumu: Nákupní zvyklosti v České republice 2017 Typ průzkumu: kvantitativní; on-line

Více

Mgr. Ing. Hana Skalická, PhD., BA Brno, 19. února 2009

Mgr. Ing. Hana Skalická, PhD., BA Brno, 19. února 2009 EKONOMICKO SPRÁVNÍ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY Daňové spory Mgr. Ing. Hana Skalická, PhD., BA Brno, 19. února 2009 TAX Úvod Cíl přednášky Legislativní zázemí při daňových sporech Zákon č. 337/1992 Sb.,

Více

Dostaneš půl království nebo raději 60 % Výsledky Evropského barometru rodinných firem za rok 2016

Dostaneš půl království nebo raději 60 % Výsledky Evropského barometru rodinných firem za rok 2016 Dostaneš půl království nebo raději 60 % Výsledky Evropského barometru rodinných firem za rok 2016 Rodinným firmám se daří v Česku i v Evropě. Loudavý ekonomický růst a nejistota způsobená rozhodnutím

Více

Personální řízení: aktuální výzvy pro interní audit

Personální řízení: aktuální výzvy pro interní audit Personální řízení: aktuální výzvy pro interní audit 24. května 2011 Michal Hašek Director Agenda Požadavky statutárních a dozorčích orgánů Strategie rozvoje interního auditu Požadavky na podporu ze strany

Více

KPMG Graduate Recruitment

KPMG Graduate Recruitment KPMG Graduate Recruitment Hana Velíšková People Performance Culture Director KPMG Czech Republic Americas EMA Asia Pacific USA Europe Canada Caribbean Africa LARO Russia CIS Middle East Partners: 7,000

Více

ehealth a bezpečnost dat

ehealth a bezpečnost dat ehealth Day 2015 22. ŘÍJNA 2015 Brno Aleš Špidla Manažer řízení rizik - PwC Prezident Českého institutu manažerů informační bezpečnosti Agenda: Zákon o kybernetické bezpečnosti, ale nejen on Elektronizace

Více

12. Setkání IA z oblasti průmyslu, obchodu a služeb Dva pohledy na audit nákupu

12. Setkání IA z oblasti průmyslu, obchodu a služeb Dva pohledy na audit nákupu 12. Setkání IA z oblasti průmyslu, obchodu a služeb Dva pohledy na audit nákupu 2. října 2015 Proces nákupu Platby Požadavek na nákup Dodavatel (výběr,řízení) Faktura (zpracování) Schéma procesu nákup

Více

Zásilkové služby Říjen 2017 KPMG Česká republika

Zásilkové služby Říjen 2017 KPMG Česká republika Zásilkové služby 2017 Říjen 2017 KPMG Česká republika O průzkumu Název a téma průzkumu: Češi a zásilkové služby 2017 Typ průzkumu: Realizace: Respondenti: kvantitativní; online panel KPMG Česká republika

Více

Novela zákona o účetnictví a prováděcích právních

Novela zákona o účetnictví a prováděcích právních Novela zákona o účetnictví a prováděcích právních předpisů 30. března 2011 Peter Čakan Obsah Obsah Strana Změny v zákoně o účetnictví 2 Správní delikty a sankce 3 Změny ve vyhlášce č. 500/2002 Sb. 4 1

Více

Svět kolem nás se mění. Změní se i pojišťovnictví?

Svět kolem nás se mění. Změní se i pojišťovnictví? Svět kolem nás se mění. Změní se i pojišťovnictví? Petr Kunzmann 28. března 2017 1 Klíčové faktory (trendy) ovlivňující pojišťovnictví Regulace Regulátoři a dozor Stávající a nová legislativa ESMA ČNB

Více

Analýza cash flow a její praktické využití

Analýza cash flow a její praktické využití Analýza cash flow a její praktické využití Pavel Kliment 20. dubna 2010 AUDIT / ADVISORY Obsah CASH FLOW el Struktura Metody sestavení Obsah vybraných položek Použití cash flow pro finan ní analýzu Výhody

Více

Solvency II: Pilíř 2. Aby se nic špatného nestalo. kpmg.cz

Solvency II: Pilíř 2. Aby se nic špatného nestalo. kpmg.cz Solvency II: Pilíř 2 Aby se nic špatného nestalo kpmg.cz Správně nastavené řízení rizik tvoří jeden ze základních požadavků na fungování pojišťovny v rámci nového regulatorního režimu Solvency II. Co všechno

Více

Plánované nástupnictví

Plánované nástupnictví RODINNÉ FIRMY Plánované nástupnictví Řízení firmy řízení rizik prodej firmy správa a uchování rodinného majetku společenská odpovědnost a dobročinnost expanze a růst Předpoklady úspěchu vaší rodinné firmy

Více

EY Procurement Survey 2014. Procurement Forum 2014

EY Procurement Survey 2014. Procurement Forum 2014 Procurement Forum 2014 Začlenění útvaru nákupu ve společnosti Téměř 80 % společností vnímá organizační uspořádání nákupu jako centralizované Umístění nákupu u téměř 70 % společností vypovídá o silném zaměření

Více

Vedení účetnictví a mzdové agendy kpmg.cz

Vedení účetnictví a mzdové agendy kpmg.cz Vedení účetnictví kpmg.cz KPMG v České republice Oddělení Vedení účetnictví společnosti KPMG Česká republika poskytuje služby finančního, manažerského a mzdového účetnictví včetně souvisejících poradenských

Více

Výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah Červen 2012

Výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah Červen 2012 www.pwc.com Výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah Co je švarcsystém pracovněprávní úprava Mezi zaměstnavatelem a fyzickou osobou existuje obchodněprávní vztah, na jehož základě je vykonávána závislá

Více

Jak se stát přívětivým úřadem aneb práce s open daty ve státní správě. Open Data Expo

Jak se stát přívětivým úřadem aneb práce s open daty ve státní správě. Open Data Expo Jak se stát přívětivým úřadem aneb práce s open daty ve státní správě Open Data Expo 7. 3. 2016 Agenda Hlavní rysy současné prezentace otevřených dat u měst Citizen Dashboard a otevřená data Postup vytvoření

Více

STATISTIKA A INFORMATIKA - bc studium OZW, 1.roč. (zkušební otázky)

STATISTIKA A INFORMATIKA - bc studium OZW, 1.roč. (zkušební otázky) STATISTIKA A INFORMATIKA - bc studium OZW, 1.roč. (zkušební otázky) 1) Význam a využití statistiky v biologických vědách a veterinárním lékařství ) Rozdělení znaků (veličin) ve statistice 3) Základní a

Více

Banking Executive Survey 2014 Výsledky za Českou republiku

Banking Executive Survey 2014 Výsledky za Českou republiku Výsledky za Českou republiku Zdeněk Tůma, Partner odpovědný za služby pro finanční sektor, KPMG Česká republika Praha 2014 1 Ačkoli se ekonomická situace zlepšila, jsou čeští bankéři konzervativnější než

Více

Zkušenosti se zaváděním a řízením EA ve veřejné správě Slovenska. září 2015

Zkušenosti se zaváděním a řízením EA ve veřejné správě Slovenska. září 2015 Zkušenosti se zaváděním a řízením EA ve veřejné správě Slovenska září 2015 Agenda o Historie budování Architektonické kanceláře při Ministerstvu financí SR o Aktuální stav EA veřejné správy na Slovensku

Více

ERM Enterprise Risk Management

ERM Enterprise Risk Management ERM Enterprise Risk Management Podklady k diskusi setkání interních auditorů 30. března 2011 Jak řídit rizika Má společnost stanovené cíle? Jsou realistické? Jak je provázáno strategické plánování s řízením

Více

Cestovní ruch v České republice

Cestovní ruch v České republice Cestovní ruch v České republice Aktuální situace a trendy v hotelnictví a kongresovém turismu 30. června 2011 Multiplikační model Souhrn přínosů a pozitivních vlivů cestovního ruchu v ČR 550 Tržby z cestovního

Více

Právní nástroje exportního financování zahraničních zakázek

Právní nástroje exportního financování zahraničních zakázek www.pwclegal.cz Právní nástroje exportního financování zahraničních zakázek Typické právní nástroje exportního financování Agenda Finanční záruka Neplatební záruky Dokumentární akreditiv Dokumentární inkaso

Více

Benchmark městě v České republice. srpen 2012

Benchmark městě v České republice. srpen 2012 Benchmark městě v České republice srpen 2012 KPMG Česká republika, s.r.o. Tel +420 222 123 101 Fax +420 222 123 100 Pobřežní 1a 186 00 Praha 8 Czech Republic 17. srpna 2012 Předkládáme Vám studii Benchmark

Více

Analýza systémů řízení kvality služeb v oblasti gastronomie a cateringu

Analýza systémů řízení kvality služeb v oblasti gastronomie a cateringu v oblasti gastronomie a cateringu Červen 2010 ADVISORY Ministerstvo pro místní rozvoj Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 KPMG Česká republika s.r.o. Pobřežní 1a 186 00 Praha 8 Česká republika V Praze,

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická

Více

IFRS - Fáze II Chování pojistníků, zákaznický vztah a pořizovací náklady

IFRS - Fáze II Chování pojistníků, zákaznický vztah a pořizovací náklady GLOBAL SERVICE - I N S U R A N C E IFRS - Fáze II Chování pojistníků, zákaznický vztah a pořizovací náklady Imrich Lozsi Nina Klečková Seminář z aktuárských věd 19. října 2007 FINANCIAL SERVICES - ACTUARIAL

Více

Trestní odpovědnost právnických osob

Trestní odpovědnost právnických osob Trestní odpovědnost právnických osob Setkání interních auditorů z oblasti průmyslu Praha, 28. února 2017 1 Trestní odpovědnost právnických osob zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických

Více

Služby pro sektor dopravy

Služby pro sektor dopravy Služby pro sektor dopravy Kudy vede cesta? kpmg.cz Celý svět je v pohybu a firmy, které působí v dopravním sektoru, s ním. Odvětví dopravy tvrdě zasáhla hospodářská recese čelí nejen legislativním a daňovým

Více

2. setkání interních auditorů ze zdravotních pojišťoven

2. setkání interních auditorů ze zdravotních pojišťoven 2. setkání interních auditorů ze zdravotních pojišťoven Současné výzvy IT interního auditu 20. června 2014 Obsah Kontakt: Strana KPMG průzkum stavu interního auditu IT 2 Klíčové výzvy interního auditu

Více

veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe

veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe Prvky protikorupčních strategií ve veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe Forenzní služby KPMG 5. září 2013 Cíle přednášky Představit vám sebe a KPMG Představit téma protikorupčních strategií Přiblížit

Více

Zimní stadiony a multifunkční haly s ledovou plochou v ČR. Srovnávací analýza. Květen 2012

Zimní stadiony a multifunkční haly s ledovou plochou v ČR. Srovnávací analýza. Květen 2012 Zimní stadiony a multifunkční haly s ledovou plochou v ČR Srovnávací analýza Květen 2012 KPMG Česká republika, s.r.o. Pobřežní 1a 186 00 Praha 8 Czech Republic Tel +420 222 123 101 Fax +420 222 123 100

Více

Využití sociálních sítí v náboru zaměstnanců

Využití sociálních sítí v náboru zaměstnanců Využití sociálních sítí v náboru zaměstnanců 500 HR MINUTES KONFERENCE O MODERNÍCH TRENDECH V HR 13. března 2013 Hana Velíšková, KPMG KPMG Česká republika Od roku 1990 760 zaměstnanců 27 partnerů Druhý

Více

Aplikace teoretických postupů pro ocenění rizika při upisování pojistných smluv v oblasti velkých rizik

Aplikace teoretických postupů pro ocenění rizika při upisování pojistných smluv v oblasti velkých rizik Aplikace teoretických postupů pro ocenění rizika při upisování pojistných smluv v oblasti velkých rizik Ondřej Pavlačka Praha, 18. ledna 2011 Cíle projektu Vytvořit matematický model pro oceňování přijímaného

Více

Rezervování v neživotním pojištění

Rezervování v neživotním pojištění Rezervování v neživotním pojištění z cyklu Pojistný matematik v praxi Zdeněk Roubal, Česká společnost aktuárů Seminář z aktuárských věd 10. října 2014 Pojistný matematik v praxi Rezerva na pojistná plnění

Více

Rezervování v neživotním pojištění z cyklu Pojistný matematik v praxi

Rezervování v neživotním pojištění z cyklu Pojistný matematik v praxi Rezervování v neživotním pojištění z cyklu Pojistný matematik v praxi Zdeněk Roubal, Česká pojišťovna, a.s. Agenda Pojistný matematik v praxi Rezerva na pojistná plnění příklady využití pojistné matematiky

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc.

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická statistika 010 1.týden (0.09.-4.09. ) Data, typy dat, variabilita, frekvenční analýza

Více

10. setkání interních auditorů v oblasti průmyslu

10. setkání interních auditorů v oblasti průmyslu 10. setkání interních auditorů v oblasti průmyslu Současné výzvy IT interního auditu 7. Března 2014 Obsah Kontakt: Strana KPMG průzkum stavu interního auditu IT 2 Klíčové výzvy interního auditu IT 3 KPMG

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc.

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická statistika 2010 1.týden (20.09.-24.09. ) Data, typy dat, variabilita, frekvenční analýza

Více

VELKÁ DATA A JEJICH PRAKTICKÉ VYUŽITÍ

VELKÁ DATA A JEJICH PRAKTICKÉ VYUŽITÍ VELKÁ DATA A JEJICH PRAKTICKÉ VYUŽITÍ Lukáš Kovárník, manažer partnerského prodeje, T-Mobile Zdeněk Tůma, Partner, KPMG Česká republika Jan Dvořák, tiskový mluvčí, Národní park Šumava Uvidíte, Uslyšíte

Více

Služby pro potravinářství a nápojářství kpmg.cz

Služby pro potravinářství a nápojářství kpmg.cz Služby pro potravinářství a nápojářství kpmg.cz 1 Služby pro potravinářství a nápojářství Služby pro potravinářství a nápojářství Jak přežít v dynamicky se měnícím prostředí? Potravinářský průmysl můžeme

Více

Daňové souvislosti švarcsystému

Daňové souvislosti švarcsystému www.pwc.cz Daňové souvislosti švarcsystému Zdeněk Drozd 5. dubna 2012 1 Švarcsystém proč? Výhody: - zaměstnavatel neodvádí sociální zabezpečení (SZ) a zdravotní pojištění (ZP), zálohy na daň; - odpadá

Více

Pojistná matematika 2 KMA/POM2E

Pojistná matematika 2 KMA/POM2E Pojistná matematika 2 KMA/POM2E RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz web: http://aix-slx.upol.cz/~pavlacka (informace + podkladové materiály) Konzultační

Více

Výrobní firmy po krizi

Výrobní firmy po krizi Výrobní firmy po krizi Zvolili jste správnou cestu? Průzkum implementace štíhlé výroby v České republice kpmg.cz KPMG v České republice Obsah 1 Úvod 03 2 Náš přístup a metodika průzkumu 04 3 Hlavní zjištění

Více

Metodika analýzy návštěvnosti horských středisek v České republice. Ondřej Špaček 11. listopadu 2015

Metodika analýzy návštěvnosti horských středisek v České republice. Ondřej Špaček 11. listopadu 2015 Metodika analýzy návštěvnosti horských středisek v České republice Ondřej Špaček 11. listopadu 2015 Přístup k řešení projektu Etapy projektu Výstupy z jednotlivých etap Postup v jednotlivých etapách Část

Více

Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika kpmg.cz

Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika kpmg.cz Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika kpmg.cz KPMG v České republice 2 Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika Staráme se o dění kolem nás. Společenská odpovědnost je součástí naší firemní

Více

Cenování neživotního pojištění. SAV, Jakub Mertl

Cenování neživotního pojištění. SAV, Jakub Mertl Cenování neživotního pojištění SAV, 16.11.2018 Jakub Mertl Role aktuára Aktuár Cenování (pricing) Stanovení rezerv Řízení rizik Zajištění 2 Představení Jakub Mertl zaměstnání Ředitel oddělení pojistné

Více

Nové Top Level Domény

Nové Top Level Domény Nové Top Level Domény Rizika a příležitosti pro ČR Praha, 14.6.2011 0 Národní domény a obecné domény nejvyšší úrovně Dva typy domén: Národní domény: cctld (.cz,.de,.ru) Obecné domény: gtld (.com,.biz,.org)

Více

Katalog služeb start-upům

Katalog služeb start-upům IMAGE TBC Katalog služeb start-upům Říjen 2018 1 KATALOG SLUŽEB START-UPŮM MEZINÁRODNÍ SÍŤ BDO Společnost BDO Advisory s.r.o. je součástí mezinárodní poradenské sítě BDO. Jsme zavázáni být dlouhodobě Vaším

Více

Databáze MMR. Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011 ADVISORY

Databáze MMR. Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011 ADVISORY Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu Únor 2011 ADVISORY KPMG Česká republika s.r.o. Pobřežní 1a 186 00 Praha 8 Česká republika Důležité upozornění Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Společenská odpovědnost Klíč k podnikatelskému úspěchu

Společenská odpovědnost Klíč k podnikatelskému úspěchu RISK ADVISORY SERVICES Společenská odpovědnost Klíč k podnikatelskému úspěchu Martin Hanek, 19. 11. 2008 ADVISORY Společenská odpovědnost Když jsme se naučili létat ve vzduchu jako ptáci a potápět se do

Více

Chyba predikce při rezervování metodou Chain Ladder u korelovaných vývojových trojúhelníků

Chyba predikce při rezervování metodou Chain Ladder u korelovaných vývojových trojúhelníků Chyba predikce při rezervování metodou Chain Ladder u korelovaných vývojových trojúhelníků Mgr. Marcela Martinů 13. května 2016 5/13/2016 0 Obsah 1. Úvod a. Motivace a cíle b. Základní metody 2. Rozšířená

Více

Nové soukromé právo a jeho dopad na procesy a řízení společností

Nové soukromé právo a jeho dopad na procesy a řízení společností Nové soukromé právo a jeho dopad na procesy a řízení společností 10. setkání interních auditorů z oblasti průmyslu, obchodu a služeb Aleš Hasník 7. března 2014 Agenda 1 Hlavní změny a jejich dopady 2 Přístup

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc.

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická statistika 2010 1.týden (20.09.-24.09. ) Data, typy dat, variabilita, frekvenční analýza

Více

STÁTNÍ SPRÁVA A ČESKÉ LYŽAŘSKÉ AREÁLY. Celostátní konference horských středisek ČR Špindlerův Mlýn,

STÁTNÍ SPRÁVA A ČESKÉ LYŽAŘSKÉ AREÁLY. Celostátní konference horských středisek ČR Špindlerův Mlýn, STÁTNÍ SPRÁVA A ČESKÉ LYŽAŘSKÉ AREÁLY Celostátní konference horských středisek ČR Špindlerův Mlýn, 7. 6. 2016 STÁTNÍ SPRÁVA A ČESKÉ LYŽAŘSKÉ AREÁLY Proč spolupracovat? Stát má regulovat vytvářet podmínky,

Více

STANOVENÍ SPOLEHLIVOSTI GEOTECHNICKÝCH KONSTRUKCÍ. J. Pruška, T. Parák

STANOVENÍ SPOLEHLIVOSTI GEOTECHNICKÝCH KONSTRUKCÍ. J. Pruška, T. Parák STANOVENÍ SPOLEHLIVOSTI GEOTECHNICKÝCH KONSTRUKCÍ J. Pruška, T. Parák OBSAH: 1. Co je to spolehlivost, pravděpodobnost poruchy, riziko. 2. Deterministický a pravděpodobnostní přístup k řešení problémů.

Více

1. Přednáška. Ing. Miroslav Šulai, MBA

1. Přednáška. Ing. Miroslav Šulai, MBA N_OFI_2 1. Přednáška Počet pravděpodobnosti Statistický aparát používaný ve financích Ing. Miroslav Šulai, MBA 1 Počet pravděpodobnosti -náhodné veličiny 2 Počet pravděpodobnosti -náhodné veličiny 3 Jevy

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc.

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická statistika 2010 1.týden (20.09.-24.09. ) Data, typy dat, variabilita, frekvenční analýza

Více

4. Na obrázku je rozdělovací funkce (hustota pravděpodobnosti) náhodné veličiny X. Jakou hodnotu musí mít parametr k?

4. Na obrázku je rozdělovací funkce (hustota pravděpodobnosti) náhodné veličiny X. Jakou hodnotu musí mít parametr k? A 1. Stanovte pravděpodobnost, že náhodná veličina X nabyde hodnoty menší než 6: P( X 6). Veličina X má rozdělení se střední hodnotou 6 a směrodatnou odchylkou 5: N(6,5). a) 0 b) 1/3 c) ½ 2. Je možné,

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc.

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická statistika 2010 1.týden (20.09.-24.09. ) Data, typy dat, variabilita, frekvenční analýza

Více

Zvýhodněné úvěry v OPPK Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha

Zvýhodněné úvěry v OPPK Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ www.pwc.com Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha Seminář pro příjemce z OPPK 24. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Program 13.30 13.45 Registrace účastníků

Více

Analýza změny vlastních zdrojů podle Solventnosti II

Analýza změny vlastních zdrojů podle Solventnosti II Analýza změny vlastních zdrojů podle Solventnosti II Imrich Lozsi Seminář z aktuárských věd 12. května 2017 1 O čem to dnes bude Motivace: proč se o tom bavit Základní princip analýzy změny Rozdíly mezi

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

Horská střediska v ČR

Horská střediska v ČR Horská střediska v ČR identifikace přínosů pro regionální rozvoj a veřejné rozpočty Zdeněk Tůma 28. 5. 2014 Definice horského střediska Horské středisko Ski areál Horským střediskem se rozumí geografický

Více

Daňové souvislosti švarcsystému

Daňové souvislosti švarcsystému www.pwc.cz Daňové souvislosti švarcsystému Zdeněk Drozd 13. června 2012 1 Švarcsystém proč? Výhody: - zaměstnavatel neodvádí sociální zabezpečení (SZ) a zdravotní pojištění (ZP), zálohy na daň; - odpadá

Více

Posouzení činností zajišťovaných externě

Posouzení činností zajišťovaných externě Posouzení činností zajišťovaných externě 008 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG twork of independent member firms affiliated with KPMG International,

Více

Toolboxy analýzy a modelování stochastických systémů

Toolboxy analýzy a modelování stochastických systémů Toolboxy analýzy a modelování stochastických systémů Ústav teorie informace a automatizace, AVČR Oddělen lení stochastické informatiky Petr Salaba Toolboxy analýzy a modelování stochastických systémů Projekt:

Více

aktuality, novinky Ing. Martin Řehořek

aktuality, novinky Ing. Martin Řehořek CzechPOINT@office aktuality, novinky Ing. Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Aktuality z provozu KzMU statistiky Mám zájem o konverzi Kde

Více

Průzkum zaměřený na krádeže dat v regionu střední a východní Evropy 2012

Průzkum zaměřený na krádeže dat v regionu střední a východní Evropy 2012 Forenzní služby Průzkum zaměřený na krádeže dat v regionu střední a východní Evropy 01 kpmg.cz KPMG v České republice Už se vám někdy zdálo, že vaše konkurence ví až příliš mnoho o vašich strategických

Více

Sportovní infrastruktura v České republice

Sportovní infrastruktura v České republice Sportovní infrastruktura v České republice Stavební fórum 27. listopadu 2014 zdroj obrázku: dream-wallpaper.com SPORT!!! Stimul regionálního rozvoje Reprezentace, prestiž a propagace Prevence patologických

Více

Pojistná matematika 2 KMA/POM2E

Pojistná matematika 2 KMA/POM2E Pojistná matematika 2 KMA/POM2E RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz web: http://aix-slx.upol.cz/~pavlacka (informace + podkladové materiály) Konzultační

Více

Simulace. Simulace dat. Parametry

Simulace. Simulace dat. Parametry Simulace Simulace dat Menu: QCExpert Simulace Simulace dat Tento modul je určen pro generování pseudonáhodných dat s danými statistickými vlastnostmi. Nabízí čtyři typy rozdělení: normální, logaritmicko-normální,

Více

Poradenství ve finančním řízení. KPMG v české republice

Poradenství ve finančním řízení. KPMG v české republice Poradenství ve finančním řízení KPMG v české republice 2 Poradenství ve finančním řízení Předmluva Prostředí dnešní globální ekonomiky se neustále mění, a pokud v něm společnost chce obstát, potřebuje

Více

Testování předpokladů pro metodu chain-ladder. Seminář z aktuárských věd Petra Španihelová

Testování předpokladů pro metodu chain-ladder. Seminář z aktuárských věd Petra Španihelová Testování předpokladů pro metodu chain-ladder Seminář z aktuárských věd 4. 11. 2016 Petra Španihelová Obsah Datová struktura Posouzení dat Předpoklady metody chain-ladder dle T. Macka Běžná lineární regrese

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc.

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická statistika 2010 1.týden (20.09.-24.09. ) Data, typy dat, variabilita, frekvenční analýza

Více