Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o telekomunikačních zařízeních TZ (ČTÚ) 1-02

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o telekomunikačních zařízeních TZ (ČTÚ) 1-02"

Transkript

1 Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o telekomunikačních zařízeních TZ (ČTÚ) 1-02 Oddíl I: Místní a uzlové veřejné telefonní ústředny analogové V tomto oddílu se uvádějí počty místních a uzlových veřejných telefonních ústředen a počty přípojek či přípojných bodů (kapacita i využití) podle druhů analogových ústředen. Uzlová telefonní ústředna = telefonní ústředna, která uskutečňuje dálková spojení pro místní ústředny vlastního UTO a zajišťuje pro ně i odchozí a příchozí mezinárodní provoz. Ř. 01: Počet místních ústředen Vykazují se veřejné místní telefonní ústředny analogové, na které jsou připojeny HTS, a to jak elektromechanické synchronní a kvazisynchronní, tak i elektromechanické asynchronní a ostatní ústředny v místní síti. Ř. 02: Kapacita ústředen celkem v počtu přípojek Vykazuje se celkový počet přípojek místních ústředen analogových bez ohledu na jejich využití. Ř. 03: Kapacita ústředen elektromechanických synchronních a kvazisynchronních Vykazuje se celkový počet přípojek krokových systémů přímo řízených, krokových ústředen s direktory a ústředen ATZ. Ř. 04: Kapacita ústředen elektromechanických asynchronních Vykazuje se celkový počet přípojek systémů PK. Ř. 05: Kapacita ostatních ústředen Vykazuje se celkový počet přípojek ostatních ústředen analogových. Ř. 06: Počet obsazených přípojek v ústřednách celkem Vykazuje se celkový počet obsazených přípojek v místních ústřednách analogové sítě. Počet obsazených přípojek = počet přípojek využívaných účastnickými stanicemi nebo jiným technickým zařízením. Ř. 07: Uzlové ústředny typu PK a MK - počet Vykazují se uzlové ústředny s křížovými spínači PK (dvoudrátové) a ústředny s křížovými spínači MK (čtyřdrátové). Ř. 08: Uzlové ústředny typu PK a MK - kapacita v počtu přípojných bodů Vykazuje se celková kapacita uzlových ústředen typu PK a MK pro připojení dálkových okruhů bez ohledu na jejich využití. Ř. 09: Uzlové ústředny typu PK a MK - počet obsazených přípojných bodů Vykazuje se skutečný počet obsazených přípojných bodů v uzlových ústřednách typu PK a MK. Oddíl II: Místní veřejné telefonní ústředny digitální V tomto oddílu se uvádějí počty místních veřejných telefonních ústředen a počty přípojek (kapacita i využití) všech druhů digitálních ústředen, včetně ústředen typu E 10 a jim technologicky podobných ústředen. Ř. 01: Řídicí ústředny - počet Vykazuje se celkový počet místních řídicích digitálních ústředen. Řídicí digitální veřejná telefonní ústředna = ústředna, která řídí spojování ve vlastní ústředně i ve vzdálených jí podřízených řízených ústřednách. Označuje se někdy jako ústředna HOST. Ř. 02: Řídicí ústředny - kapacita v počtu přípojek Vykazuje se celkový počet možných analogových i digitálních přípojek místních řídicích digitálních ústředen bez ohledu na jejich využití. 1/8

2 Ř. 03: Řídicí ústředny - počet obsazených přípojek Vykazuje se celkový počet obsazených přípojek místních řídicích digitálních ústředen účastnickými stanicemi nebo jiným technickým zařízením. Ř. 04: Řídicí ústředny - kapacita přípojek BA ISDN Vykazuje se celkový počet možných přípojek BA ISDN. Ř. 05: Řídicí ústředny - počet obsazených přípojek BA ISDN Ř. 06: Řídicí ústředny - kapacita přípojek PRA ISDN Vykazuje se celkový počet možných přípojek PRA ISDN (2 Mbit/s). Ř. 07: Řídicí ústředny - počet obsazených PRA přípojek ISDN Vykazuje se počet obsazených přípojek PRA ISDN (2 Mbit/s). Ř. 08: Řízené ústředny celkem - počet Vykazují se řízené digitální veřejné telefonní ústředny všech typů. Řízená digitální veřejná telefonní ústředna = ústředna, která je umístěna v odděleném objektu a jejíž spojovací procesy jsou převážně řízeny na dálku řídicí ústřednou. Označuje se někdy jako ústředna REMOTE. Ř. 09: Řízené ústředny celkem - kapacita v počtu přípojek Vykazuje se celkový počet možných analogových i digitálních přípojek místních řízených digitálních ústředen bez ohledu na jejich využití. Ř. 10: Řízené ústředny celkem - počet obsazených přípojek Vykazuje se celkový počet obsazených přípojek místních řízených digitálních ústředen účastnickými stanicemi nebo jiným technickým zařízením. Ř. 11: Řízené ústředny - kapacita BA přípojek ISDN Vykazuje se celkový počet možných BA přípojek ISDN. Ř. 12: Řízené ústředny - počet obsazených BA přípojek ISDN Vykazuje se počet obsazených BA přípojek ISDN. Oddíl III: Dálkové a mezinárodní telefonní ústředny Dálková telefonní ústředna = telefonní ústředna zajišťující přístup k dálkové síti. Tranzitní telefonní ústředna = dálková telefonní ústředna sítě a.s. ČESKÝ TELECOM, spojující vzájemně uzlové telefonní obvody nebo obvody místní sítě (OMS) téhož tranzitního telefonního obvodu, nebo ve spolupráci s jinou tranzitní ústřednou UTO nebo OMS různých TTO. Mezinárodní telefonní ústředna = telefonní ústředna pro spojování mezinárodních telefonních okruhů s okruhy národní telefonní sítě a mezinárodních okruhů navzájem. Ř. 01: Počet manuálních pracovišť automatických dálkových a mezinár. ústředen Vykazuje se počet všech spojovatelských manuálních pracovišť na automatických ústřednách sloužících pro poloautomatický telefonní styk. Ř. 02: Dálkové / tranzitní ústředny digitální - počet Vykazuje se počet digitálních dálkových / tranzitních ústředen. Ř. 03: Dálkové / tranzitní ústředny digitální - kapacita v počtu přípojných bodů Vykazuje se kapacita v počtu přípojných bodů (portů 2 Mbit/s) v digitálních dálkových / tranzitních ústřednách. Ř. 04: Dálkové / tranzitní ústředny digitální - počet obsazených přípojných bodů Vykazuje se skutečný počet obsazených přípojných bodů (portů 2 Mbit/s) v digitálních dálkových / tranzitních ústřednách. Ř. 05: Mezinárodní ústředny digitální - počet Vykazuje se počet mezinárodních ústředen (digitálních). 2/8

3 Ř. 06: Mezinárodní ústředny digitální - kapacita v počtu přípojných bodů Vykazuje se celkový počet přípojných bodů (portů 2 Mbit/s) mezinárodních ústředen (digitálních) pro připojení mezinárodních okruhů bez ohledu na jejich využití. Ř. 07: Mezinárodní ústředny digitální - počet obsazených přípojných bodů Vykazuje se skutečný počet obsazených přípojných bodů (portů 2 Mbit/s) v mezinárodních ústřednách (digitálních). Oddíl IV: Pobočkové telefonní ústředny Ř. 01: Počet pobočkových telefonních ústředen Vykazuje se celkový počet pobočkových ústředen všech typů, připojených na veřejnou telefonní síť, v majetku jednotlivých provozovatelů. Pobočková ústředna = spojovací zařízení, umožňující propojování vedlejších stanic mezi sebou navzájem a s veřejnou telefonní sítí. Ř. 02: Počet pobočkových ústředen s provolením Vykazují se pobočkové telefonní ústředny, které umožňují provolení. Ř. 03: Počet pobočkových ústředen se službami ISDN Vykazují se digitální pobočkové telefonní ústředny, které umožňují zřídit stanice ISDN. Ř. 04: Kapacita pobočkových telefonních ústředen celkem v počtu přípojek Vykazuje se celkový počet možných přípojek pobočkových telefonních ústředen bez ohledu na jejich využití. Oddíl V: Podvojná zařízení Ř. 01: Počet podvojných zařízení Vykazuje se počet podvojných zařízení připojených na veřejnou telefonní ústřednu. Rozumí se podvojná zařízení, která neumožňují současně více než jeden hovor. Ř. 02: Počet HTS připojených na podvojná zařízení Vykazuje se počet HTS připojených na podvojná zařízení jedním vedením. (Má vazbu na výkaz TS.) Oddíl VI: Stáří místních veřejných telefonních ústředen V oddílu se vykazují údaje o kapacitě veřejných telefonních ústředen podle jejich věkové struktury. Sl. 1 až 5 - vykazují se počty k poslednímu dni sledovaného období (tj. k 30.6., resp ) v členění podle stáří přípojek, a to do 5 let, 5 až 10 let, 10 až 15 let, 15 až 20 let a nad 20 let od uvedení do provozu. Ř. 01: Kapacita veřejných ústředen v přípojkách v členění podle stáří Vykazuje se počet všech přípojek veřejných telefonních ústředen v členění podle stáří ústředen od uvedení ústředny do provozu. Oddíl VII: Přenosová síť místních telefonních obvodů V tomto oddílu jsou shrnuty informace o skladbě přenosové sítě místních telefonních obvodů. U úložných kabelů se vykazují jak kabely uložené do země, tak i kabely závlačné zatažené do kabelovodů. Ř. 01: Úložné kabely - délka tratí v km Uvede se délka tratí přenosové sítě v místních telefonních obvodech bez ohledu na to, kolika a jakými kabely je trať tvořena. Ř. 02: Úložné kabely s metalickými jádry - délka kabelů v km Kabel s metalickými (kovovými) jádry = kabel obsahující jádro (soustavu jader) z kovových 3/8

4 vodičů s izolací, případně i s ochrannými obaly, určených pro přenos elektrické energie nebo elektrického signálu. Zpravidla obsahuje i další konstrukční prvky. Ř. 03: Úložné kabely s metalickými jádry - počet km párů Ř. 04: Úložné kabely s optickými vlákny - délka kabelů v km Kabel s optickými vlákny = kabel s optickým vláknem nebo jejich soustavou, popř. v kombinaci s kovovými vodiči, izolací, ochrannými obaly případně i dalšími konstrukčními prvky. Uvede se celková délka kabelů v přenosové síti v místních tf obvodech bez ohledu na to, v kolika tratích jsou kabely uloženy. Ř. 05: Úložné kabely s optickými vlákny - počet km vláken Uvede se celkový počet km vláken bez ohledu na konstrukci kabelů. Ř. 06: Nadzemní přenosová síť - délka tratí v km Uvede se délka tratí přenosové sítě v místních tf obvodech bez ohledu na to, kolika dráty nebo kabely je trať tvořena. Ř. 07: Nadzemní přenosová síť drátová - počet km párů Nadzemní drátová síť = drátové vodiče vedené nad zemí na vhodných podpěrách. Vykazuje se počet km párů nadzemních drátových vedení. Počet kilometr párů se vypočítá tak, že se počet vodičů násobí délkou vedení v kilometrech a výsledek dělí dvěma. Ř. 08: Nadzemní přenosová síť kabelová - počet km párů Nadzemní kabelová síť = samonosné a závěsné kabely. Vykazuje se počet km párů nadzemních kabelů. Oddíl VIII: Dálková přenosová síť Oddíl soustřeďuje údaje o skladbě dálkové přenosové sítě, tj. sítě, sloužící pro spojení od dálkové ústředny výše a pro vzájemné spojení dálkových ústředen. Ř. 01: Kabely v dálkové přenosové síti - délka tratí v km Kabely v dálkové přenosové síti = kabely určené k výstavbě dálkové telekomunikační sítě, která zabezpečuje dálkový (meziměstský a mezinárodní ) přenos informací. Uvede se délka tratí v dálkové přenosové síti bez ohledu na to, kolika a jakými kabely je trať tvořena. Ř. 02: Kabely v dálkové přenosové síti - délka kabelů v km Ř. 03: Kabely nf (DM) v dálkové přenosové síti - délka kabelů v km Kabel nf (DM) v dálkové přenosové síti = kabel konstrukce DM. Ř. 04: Kabely nf (DM) v dálkové přenosové síti - počet km párů Ř. 05: Kabely vf ( XV) v dálkové přenosové síti - délka kabelů v km Kabel vf (XV) v dálkové síti = kabel konstrukce XV. Ř. 06: Kabely vf (XV) v dálkové přenosové síti - počet km párů 4/8

5 Ř. 07: Koaxiální kabely v dálkové přenosové síti - délka kabelů v km Koaxiální kabel = sdělovací kabel, jehož hlavním konstrukčním prvkem jsou souosé vodiče ( koaxiální trubka ). Ř. 08: Koaxiální kabely v dálkové přenosové síti - počet km párů Uvede se počet kilometr párů. Ř. 09: Optické kabely v dálkové přenosové síti - délka kabelů v km Optický kabel = kabel s optickým vláknem nebo jejich soustavou, popř. v kombinaci s metalickými vodiči, s izolací, ochrannými obaly případně i dalšími konstrukčními prvky. Uvede se délka kabelů v km. Ř. 10: Optické kabely v dálkové přenosové síti - počet km vláken Uvede se počet km vláken, vypočtený jako součin délky kabelů v km a počtu vláken. Ř. 11: Nadzemní dálková přenosová síť - délka tratí Uvede se délka tratí nadzemní dálkové přenosové sítě bez ohledu na to, kolika dráty nebo kabely jsou tratě tvořeny. Ř. 12: Nadzemní dálková přenosová síť drátová - počet km párů Počet kilometr párů se vypočítá tak, že se počet vodičů (žil) násobí délkou vedení Ř. 13: Nadzemní dálková přenosová síť kabelová - počet km párů Oddíl IX: Přenosová zařízení v místních telefonních obvodech Ř. 01: Počet udržovaných kanálkonců ukončených na MX 1 Telefonní kanálkonec = část koncového zařízení, zahrnující kodek a další pomocné jednotky, které tvoří část telefonního kanálu. MX 1 (muldex 1. řádu) = digitální zařízení pro vytvoření skupinového digitálního signálu s použitím pulsně kódové modulace (PCM). PCM = pulsně kódová modulace = druh modulace, při které se analogový signál vzorkuje, velikost každého vzorku se kvantuje a kódováním převádí na digitální signál. Ř. 02: Počet systémkonců PDH technologie s přenosovou rychlostí 2 Mbit/s Ř. 03: Počet systémkonců PDH technologie s přenosovou rychlostí 8 Mbit/s Ř. 04: Počet systémkonců PDH technologie s přenosovou rychlostí 34 Mbit/s Ř. 05: Počet systémkonců PDH technologie s přenosovou rychlostí 140 Mbit/s Vykazuje se počet digitálních systémkonců PDH technologie s přenosovou rychlostí 2 Mbit/s, 8 Mbit/s, 34 Mbit/s a 140 Mbit/s. PDH = plesiochronní digitální hierarchie. Systémkonec PDH = jedno ze dvou koncových zakončení digitálního přenosového zařízení, zajišťujícího přenos digitálního signálu s určitou přenosovou rychlostí způsobem PDH. Ř. 06: Počet účastnických málokanálových systémů PCM Málokanálový PCM systém = PCM systém s počtem kanálů rovným nebo menším než 32. Ř. 07: Počet základnových stanic pevného rádiového účastnického přístupu Základnová stanice pevného rádiového účastnického přístupu = zařízení umožňující připojení několika HTS s použitím pevných rádiových účastnických smyček (např. FWA - Fixed Wireless Access). Ř. 08: Počet systémkonců SDH technologie STM 1 Ř. 09: Počet systémkonců SDH technologie STM 4 Ř. 10: Počet systémkonců SDH technologie STM 16 Vykazuje se počet digitálních systémkonců SDH technologie s přenosovou rychlostí 5/8

6 155 Mbit/s, 622 Mbit/s a 2,5 Gbit/s. SDH = synchronní digitální hierarchie. Systémkonec SDH = jedno ze dvou koncových zakončení digitálního přenosového zařízení, zajišťujícího přenos digitálního signálu s určitou přenosovou rychlostí způsobem SDH. Oddíl X: Přenosová zařízení v dálkových sítích Ř. 01: Počet udržovaných kanálkonců ukončených na MX 1 Vykazují se všechny kanálkonce, bez ohledu na jejich využití. Ř. 02: Počet udržovaných telefonních kanálkonců Vykazují se všechny udržované telefonní kanálkonce bez ohledu na jejich využití. Ř. 03: Počet končících 60 kanálových skupin Vykazuje se počet ukončení všech traktů sekundárních skupin (šedesátikanálových). Trakt sekundární skupiny = soubor přenosových prostředků včetně přenosového prostředí končící na rozvaděčích sekundárních skupin (nebo jejich ekvivalentech). Ř. 04: Počet končících 900 kanálových skupin Vykazuje se počet ukončení všech traktů kvartárních skupin (devítisetkanálových). Ř. 05: Počet udržovaných kanálkonců systémů tónové telegrafie Vykazují se všechny kanálkonce TT systémů bez ohledu na jejich využití. TT systémy = systémy tónové telegrafie umožňují převést definovaný počet telegrafních kanálů (v závislosti na modulační rychlosti: 24 při 50 Bd, 12 při 100 Bd nebo 6 při 200 Bd) z jejich základního kmitočtového pásma do pásma telefonního kanálu vhodnou modulací (zpravidla kmitočtovou). Telegrafní kanálkonec = část koncového zařízení, zahrnující vždy jednu vysílací a jednu přijímací kanálovou jednotku, popřípadě další pomocné jednotky, které v souhrnu vytvářejí vysílací část jednoho telegrafního kanálu a přijímací část jiného telegrafního kanálu. Oba kanály, jejichž vzájemné přiřazení je přesně definováno, náleží do téhož kanálového souboru a vytvářejí spolu jeden telegrafní okruh. Ř. 06: Počet systémkonců PDH technologie s přenosovou rychlostí 2 Mbit/s Ř. 07: Počet systémkonců PDH technologie s přenosovou rychlostí 8 Mbit/s Ř. 08: Počet systémkonců PDH technologie s přenosovou rychlostí 34 Mbit/s Ř. 09: Počet systémkonců PDH technologie s přenosovou rychlostí 140 Mbit/s Vykazuje se počet digitálních systémkonců PDH technologie s přenosovou rychlostí 2 Mbit/s, 8 Mbit/s, 34 Mbit/s a 140 Mbit/s. PDH = plesiochronní digitální hierarchie. Systémkonec PDH = jedno ze dvou koncových zakončení digitálního přenosového zařízení, zajišťujícího přenos digitálního signálu s určitou přenosovou rychlostí způsobem PDH. Ř. 10: Počet systémkonců SDH technologie STM 1 Ř. 11: Počet systémkonců SDH technologie STM 4 Ř. 12: Počet systémkonců SDH technologie STM 16 Vykazuje se počet digitálních systémkonců SDH technologie s přenosovou rychlostí 155 Mbit/s, 622 Mbit/s a 2,5 Gbit/s. SDH = synchronní digitální hierarchie. Systémkonec SDH = jedno ze dvou koncových zakončení digitálního přenosového zařízení, zajišťujícího přenos digitálního signálu s určitou přenosovou rychlostí způsobem SDH. Oddíl XI: Okruhy ve veřejné telefonní síti Ř. 01: Počet místních zprostředkovacích okruhů veřejné analogové sítě Uvede se počet zprostředkovacích telefonních okruhů, tj. okruhů mezi místní řídicí ústřednou a dálkovou / tranzitní ústřednou. 6/8

7 Ř. 02: Počet místních spojovacích okruhů veřejné analogové sítě Uvede se počet spojovacích telefonních okruhů, tj. okruhů mezi jednotlivými místními ústřednami. Ř. 03: Počet dálkových telefonních okruhů veřejné analogové sítě Uvede se počet okruhů veřejné analogové sítě provozovaných na tranzitní úrovni. Ř. 04: Počet dálkových okruhů veřejné digitální sítě (2 Mbit/s) Uvedou se údaje o počtu toků 2 Mbit/s provozovaných na úrovni dálkové veřejné digitální sítě. Ř. 05: Počet mezinárodních okruhů veřejné digitální sítě (2 Mbit/s) Uvedou se údaje o počtu toků 2 Mbit/s provozovaných na úrovni mezinárodní veřejné digitální sítě. Oddíl XII: Zařízení veřejných datových sítí Ř. 01: Počet ústředen datových sítí Uvede se počet komutačních uzlů datových sítí. Ř. 02: Počet koncentrátorů datových sítí Uvede se počet koncentrátorů datových sítí. Ř. 03: Kapacita v počtu přípojek Vykazuje se celková přípojná kapacita datových ústředen včetně multiplexorů (tj. celkový počet uživatelských rozhraní systému datové sítě, jež má přidělen DNIC (Data Network Identification Code)), dostupná v ČR. Ř. 04: Počet multiplexorů pro přenos dat Vykazuje se počet multiplexorů určených pro vytváření digitální sítě pronajatých okruhů pro přenos dat n x 64 kbit/s s digitálními uživatelskými rozhraními. Zahrnuje multiplexory v sítích vybudovaných z kabelů i z radioreléových tras. Ř. 05: Kapacita multiplexorů v počtu přípojek Vykazuje se celková přípojná kapacita (tj. úhrnný počet digitálních rozhraní multiplexových) digitální sítě pronajatých okruhů bez ohledu na obsazení. Ř. 06: Počet modemů pro vstup do veřejných paketových datových sítí Vykazuje se počet telefonních modemů určených pro přístup datových účastníků prostřednictvím veřejné komutované telefonní sítě. Oddíl XIII: Zařízení mobilních telefonních služeb a pagingu Uvádějí se informace o veřejných mobilních telefonních sítích, dále o hromadných radiotelefonních sítích (HRS), o mobilních rádiových sítích standardu TETRA, pokud umožňují přístup do veřejné telefonní sítě, a o vysílačích pagingového signálu. Ř. 01: Základnové stanice mobilních telefonních sítí celkem Vykazuje se celkový počet základnových stanic celulárních (buňkových) mobilních sítí. Ř. 02: z ř. 01 základnové stanice analogové mobilní sítě NMT 450 MHz Vykazuje se celkový počet základnových stanic analogové mobilní sítě NMT. Ř. 03: volný řádek pro ostatní základnové stanice analogové mobilní sítě z ř. 01 Slouží pro případné doplnění základnových stanic dalších služeb analogové mobilní sítě včetně jejich označení. Ř. 04: z ř. 01 základnové stanice digitálních mobilních sítí GSM 900/1800 MHz Vykazuje se celkový počet základnových stanic digitálních mobilních sítí GSM. Ř. 05: z ř. 01 základnové stanice digitální mobilní sítě UMTS 24 GHz Vykazuje se celkový počet základnových stanic digitální mobilní sítě UMTS. 7/8

8 Ř. 06: Počet ústředen veřejných mobilních telefonních sítí Vykazuje se počet radiotelefonních ústředen všech veřejných celulárních (buňkových) mobilních sítí. Ř. 07: Základnové stanice HRS Vykazují se počty základnových stanic v hromadných radiotelefonních sítích. Ř. 08: Základnové stanice TETRA Vykazují se počty základnových stanic v sítích standardu TETRA. Ř. 09: Počet sítí HRS Uvede se počet hromadných radiotelefonních sítí. Ř. 10: Počet sítí standardu TETRA Uvede se počet mobilních rádiových sítí standardu TETRA. Ř. 11: Vysílače pagingového signálu RDS Ř. 12: Vysílače pagingového signálu ERMES Uvede se počet vysílačů vybavených zařízením pro přenos pagingového signálu v systémech RDS a ERMES. Oddíl XIV: Televizní kabelové rozvody (TKR) Ř. 01: Počet TKR Vykazuje se celkový počet provozovaných kabelových rozvodů, kterými se šíří rozhlasové a televizní vysílání na základě registrace, kterou provádí Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání. Ř. 02: Počet účastníků (zásuvek) TKR Vykazuje se počet účastníků kabelové televize a rozhlasu, evidovaných u příslušného provozovatele TKR. Ř. 03: Počet domácností s TKR Vykazuje se počet domácností z celkového počtu účastníků TKR. 8/8

Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o telekomunikačních zařízeních TZ (ČTÚ) 1-02

Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o telekomunikačních zařízeních TZ (ČTÚ) 1-02 Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o telekomunikačních zařízeních TZ (ČTÚ) 1-02 V oddílech I, II a III se vykazují ústředny a jejich kapacita podle jejich funkce. Plní-li ústředna více funkcí,

Více

Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o telekomunikačních zařízeních TZ (ČTÚ) 1-02

Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o telekomunikačních zařízeních TZ (ČTÚ) 1-02 Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o telekomunikačních zařízeních TZ (ČTÚ) 1-02 V oddílech I a II se vykazují ústředny a jejich kapacita podle jejich funkce. Plní-li ústředna více funkcí, je započítána

Více

Státnicová otázka 31 PRAXE: Pojem telekomunikační síť:

Státnicová otázka 31 PRAXE: Pojem telekomunikační síť: Státnicová otázka 31 PRAXE: Pojem telekomunikační síť, Telekomunikační sítě analogová, IDN, ISDN. Techniky v telekomunikačních sítích. (CREATED BY SUNSHINE, ICQ: 280766356) Pojem telekomunikační síť: Pro

Více

Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o službách elektronických komunikací TS (ČTÚ) 1-02

Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o službách elektronických komunikací TS (ČTÚ) 1-02 Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o službách elektronických komunikací TS (ČTÚ) 1-02 Oddíl I: Hlavní telefonní stanice (HTS) ve veřejné pevné síti celkem Hlavní telefonní stanice = účastnická

Více

Systémy pozemní pohyblivé služby

Systémy pozemní pohyblivé služby Lekce 1 Systémy pozemní pohyblivé služby umožňují komunikaci pohyblivých objektů během pohybu (mobilní) nebo při zastávkách (přenosné) veřejné neveřejné veřejné radiotelefonní sítě (GSM) dispečerské sítě

Více

Úvod do počítačových sítí. Teoretický základ datových komunikací. Signály limitované šířkou pásma. Fyzická úroveň

Úvod do počítačových sítí. Teoretický základ datových komunikací. Signály limitované šířkou pásma. Fyzická úroveň Úvod do počítačových sítí Fyzická úroveň Teoretický základ datových komunikací Fourierova analýza Signály limitované šířkou pásma Maximální přenosová rychlost kanálem 25.10.2006 Úvod do počítačových sítí

Více

Otázka č. 3 Rozdělení spektra elektromagnetických vln. Frekvenční pásma v rádiovém přenosu

Otázka č. 3 Rozdělení spektra elektromagnetických vln. Frekvenční pásma v rádiovém přenosu Otázka č. 3 Rozdělení spektra elektromagnetických vln. Frekvenční pásma v rádiovém přenosu Radiokomunikace je forma telekomunikace využívající k přenosu informací rádiové vlny. Nezanedbatelnou oblast rádiové

Více

Zdroje elektrosmogu a signály modulace

Zdroje elektrosmogu a signály modulace Zdroje elektrosmogu a signály modulace Ukázka více různých zdrojů elektromagnetického záření, s kterými se člověk každodenně setkává. Tabulka obsahuje výhradně zdroje s digitální pulzní modulací, které

Více

Připojení k rozlehlých sítím

Připojení k rozlehlých sítím Připojení k rozlehlých sítím Základy počítačových sítí Lekce 12 Ing. Jiří ledvina, CSc Úvod Telefonní linky ISDN DSL Kabelové sítě 11.10.2006 Základy počítačových sítí - lekce 12 2 Telefonní linky Analogové

Více

Signalizace v telekomunikačních sítích. Multiplexní principy a hierarchie

Signalizace v telekomunikačních sítích. Multiplexní principy a hierarchie Signalizace v telekomunikačních sítích. Multiplexní principy a hierarchie Signalizace: Signalizace slouží k sestavení spojení napříč celou telefonní sítí, dohledem nad tímto spojením po celou dobu jeho

Více

PŘÍLOHA 3 RÁMCOVÉ SMLOUVY O KOLOKACI. Definice a seznam zkratkových slov

PŘÍLOHA 3 RÁMCOVÉ SMLOUVY O KOLOKACI. Definice a seznam zkratkových slov PŘÍLOHA 3 RÁMCOVÉ SMLOUVY O KOLOKACI Definice a seznam zkratkových slov OBSAH 1. DEFINICE... 3 2. ZKRATKOVÁ SLOVA... 7 2 1 Definice Následující tabulka obsahuje seznam termínů objevujících se v textu Rámcové

Více

Analogové mobilní systémy AMPS 463 467,5 453 457,5 25 180 NMT 450 869 894 824 849 30 832 TACS 935 950 890 905 25 1000

Analogové mobilní systémy AMPS 463 467,5 453 457,5 25 180 NMT 450 869 894 824 849 30 832 TACS 935 950 890 905 25 1000 37MK - Semestrální práce NMT 450 síť první generace v ČR Vypracoval: Vojtěch Šprongl Analogové systémy 1.generace První generací mobilních systémů jsou analogové radiotelefonní mobilní systémy, které využívají

Více

Razítko ČTÚ. 1. Toto oznámení je pro účely (označte) 1 Zahájení nové činnosti

Razítko ČTÚ. 1. Toto oznámení je pro účely (označte) 1 Zahájení nové činnosti OZNÁMENÍ komunikační činnosti podle 13 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů

Více

Technický popis systému

Technický popis systému Technický popis systému Vysílací zařízení : Jde o speciální vysílací zařízení, které pracuje ve frekvenčním přenosovém analogovém/digitálním pásmu 80 Mhz (kmitočty generální licence ČTÚ) nebo 170 Mhz (placený

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ. POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ. POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s. TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s. 1 Datum vydání: 1. Července 2016 Obsah Úvod -3- Předmět specifikace -3- Koncový bod sítě -4- Rozhraní G.703-4- Rozhraní

Více

Druhy sdělovacích kabelů: kroucené metalické páry, koaxiální, světlovodné

Druhy sdělovacích kabelů: kroucené metalické páry, koaxiální, světlovodné 7. Přenos informací Druhy sdělovacích kabelů: kroucené metalické páry, koaxiální, světlovodné A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark MODULACE proces, při kterém se, v závislosti

Více

Elektromagnetická vlna a její využití v telekomunikacích

Elektromagnetická vlna a její využití v telekomunikacích EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Elektromagnetická vlna a její využití v telekomunikacích PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s. Datum vydání: 17. prosince 2012 Verze: 3.0-1 - Obsah Úvod... - 3 - Předmět specifikace... - 3 - Koncový bod sítě... - 3

Více

Č.j.: S 127/04-3210/05-OHS V Brně dne 20. dubna 2005

Č.j.: S 127/04-3210/05-OHS V Brně dne 20. dubna 2005 Č.j.: S 127/04-3210/05-OHS V Brně dne 20. dubna 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 127/04 zahájeném dne 12. srpna 2004 z vlastního podnětu podle 18 odst. 1 zákona č. 71/1967

Více

Fyzická úroveň. Teoretický základ datových komunikací. Fourierova analýza

Fyzická úroveň. Teoretický základ datových komunikací. Fourierova analýza Fyzická úroveň Úvod do počítačových sítí Lekce 03 Ing. Jiří ledvina, CSc. Teoretický základ datových komunikací Fourierova analýza Signály limitované šířkou pásma Maximální přenosová rychlost kanálem 3.10.2008

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Tematická oblast ELEKTRONIKA

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Tematická oblast ELEKTRONIKA Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_17_Číslicový obvod Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická oblast

Více

ŽÁDOST O DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY ČÁST A. Městský úřad Kynšperk nad Ohří, OVÚPD Jana A. Komenského 221, 357 51 Kynšperk nad Ohří

ŽÁDOST O DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY ČÁST A. Městský úřad Kynšperk nad Ohří, OVÚPD Jana A. Komenského 221, 357 51 Kynšperk nad Ohří Městský úřad Kynšperk nad Ohří, OVÚPD Jana A. Komenského 221, 357 51 Kynšperk nad Ohří Věc: ŽÁDOST O DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY podle ustanovení 129 odst. 2 a 3, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb v průmyslovém areálu Jasenice (PAJ)

Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb v průmyslovém areálu Jasenice (PAJ) Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb v průmyslovém areálu Jasenice (PAJ) 1. Všeobecné zásady 1.1. Telekomunikační služby jsou poskytovány v průmyslovém areálu Jasenice (dále jen

Více

Optické sítě. Počítačové sítě a systémy. _ 3. a 4. ročník SŠ technické. Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0

Optické sítě. Počítačové sítě a systémy. _ 3. a 4. ročník SŠ technické. Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Optické sítě sítě 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Optické sítě _ 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr. 1 Síťové prvky

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace ZD_122_2_.TZ_0_8xA4_LJ9.pdf Datum: únor 2013 Projekt Paré ČÁST OBJEKT HROZNOVA LHOTA, KNĚŽDUB, KOZOJÍDKY, TASOV, ŽERAVINY KANALIZACE A ČOV Dílčí část A Kanalizace HROZNOVA LHOTA PS

Více

Digitální telefonní signály

Digitální telefonní signály EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Digitální telefonní signály PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 Digitální telefonní

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 1

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 1 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 29. ledna 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 1 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní èást 1. Cenové rozhodnutí ÈTÚ è. 01/PROP/2000

Více

Základní principy přeměny analogového signálu na digitální

Základní principy přeměny analogového signálu na digitální Základní y přeměny analogového signálu na digitální Pro přenos analogového signálu digitálním systémem, je potřeba analogový signál digitalizovat. Digitalizace je uskutečňována pomocí A/D převodníků. V

Více

21. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

21. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 21. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Pojem informační a komunikační technologie (dále jen ICT) obecně zahrnuje technologie, jako jsou mobilní telefony, počítače, internet a s nimi spojené systémy,

Více

Synchronizace v telekomunikačních sítích. Ivan Pravda

Synchronizace v telekomunikačních sítích. Ivan Pravda Synchronizace v telekomunikačních sítích Ivan Pravda Autor: Ivan Pravda Název díla: Synchronizace v telekomunikačních sítích Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická

Více

SUDOP BRNO, s.r.o., Kounicova 26, 611 36 Brno

SUDOP BRNO, s.r.o., Kounicova 26, 611 36 Brno ČÍSLO SOUPRAVY: Ředitel společnosti: Ing.Jiří Molák Tel./fax: 541 211 310 e-mail: sudop@sudop-brno.cz http://www.sudop-brno.cz INVESTOR: SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 V ZASTOUPENÍ: SŽDC,

Více

A Telekomunikační a internetová infrastruktura

A Telekomunikační a internetová infrastruktura Statistické údaje o dostupné telekomunikační a internetové infrastruktuře (počtu pevných telefonních linek, aktivních SIM karet, počtu provolaných minut z pevné a mobilní sítě a počtu vysokorychlostních

Více

Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o provozu v sítích elektronických komunikací TP (ČTÚ) 1-02

Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o provozu v sítích elektronických komunikací TP (ČTÚ) 1-02 Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o provozu v sítích elektronických komunikací TP (ČTÚ) 1-02 Oddíl I: Provoz veřejné pevné telefonní sítě Ve sloupcích 1 a 2 se uvede celkový objem provozu v tisících

Více

VDSL (Very hight speed Digital Subscriber Line)

VDSL (Very hight speed Digital Subscriber Line) Kvalita služeb 2 15.3.2013 Radek Kocian Technický specialista prodeje radek.kocian@profiber.cz www.profiber.eu Přípojka stejná filozofie jako ADSL Provoz na linkách POTS, ISDN-BRI Datový přenos oddělen

Více

Vysílací zařízení musí umožňovat přímé vysílání mluveného hlášení pro obyvatele.

Vysílací zařízení musí umožňovat přímé vysílání mluveného hlášení pro obyvatele. Technické podmínky Následující technické podmínky jsou souhrnem požadavků zadavatele na charakteristiku a hodnoty technických parametrů dodávaného místního informačního systému, řídícího pracoviště, bezdrátových

Více

Semestrální práce-mobilní komunikace 2004/2005

Semestrální práce-mobilní komunikace 2004/2005 Václav Pecháček Semestrální práce-mobilní komunikace 2004/2005 Provozní parametry celulárních sítí Celulární systém -struktura založená na určitém obrazci, ve kterém je definované rozložení dostupného

Více

Metody multiplexování, přenosové systémy PDH a SDH

Metody multiplexování, přenosové systémy PDH a SDH Metody multiplexování, přenosové systémy PDH a SDH KIV/PD Přenos dat Martin Šimek O čem přednáška je? 2 Vzorkování lidského hlasu Multiplexace kanálů PDH SDH Digitalizace lidského hlasu 3 Při telefonním

Více

37MK - Mobilní komunikace. Antény v systému GSM. Petr Bláha

37MK - Mobilní komunikace. Antény v systému GSM. Petr Bláha 37MK - Mobilní komunikace Semestrální práce Antény v systému GSM Petr Bláha 10. duben 2006 Antény v systému GSM Základní vlastnosti systému GSM Mobilní systém používá frekvenční pásmo 890 960 MHz. Tato

Více

Základy spojovací techniky

Základy spojovací techniky EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Základy spojovací techniky PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 Telefonní sítě

Více

Počítačové sítě internet

Počítačové sítě internet 1 Počítačové sítě internet Historie počítačových sítí 1969 ARPANET 1973 Vinton Cerf protokoly TCP, základ LAN 1977 ověření TCP a jeho využití 1983 rozdělení ARPANETU na vojenskou a civilní část - akademie,

Více

Topologie počítačových sítí Topologie = popisuje způsob zapojení sítí, jejich architekturu adt 1) Sběrnicová topologie (BUS)

Topologie počítačových sítí Topologie = popisuje způsob zapojení sítí, jejich architekturu adt 1) Sběrnicová topologie (BUS) Počítačové sítě Je to spojení dvou a více uzlů (uzel = počítač nebo další síť), za pomoci pasivních a aktivních prvků při čemž toto spojení nám umožňuje = sdílení technických prostředků, sdílení dat, vzdálenou

Více

120 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 100 80 60 40 20 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Technické sluzby TS zlín DERATEX spol. s r. o. Zlín DERC, S.R.O. STAVEBNÍ

Více

Techniky sériové komunikace > Synchronní přenos

Techniky sériové komunikace > Synchronní přenos Fyzická vrstva (PL) Techniky sériové komunikace (syn/asyn, sym/asym ) Analogový okruh (serial line) Přenos v přeneseném pásmu (modem) Digitální okruh (ISDN) Techniky sériové komunikace > Synchronní přenos

Více

R 13-01 Výkaz o ředitelství škol podle stavu k 30. 9. 2015 Pokyny a vysvětlivky k vyplnění

R 13-01 Výkaz o ředitelství škol podle stavu k 30. 9. 2015 Pokyny a vysvětlivky k vyplnění Liší-li se text či vysvětlivky uvedené na formuláři výkazu od těchto Pokynů a vysvětlivek k vyplnění, platí verze uvedená v Pokynech a vysvětlivkách. Kdo výkaz vyplňuje Výkaz vyplňují všechny mateřské

Více

Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů Sídlo Trvalý pobyt, Jednu možnost označit křížkem Jednu možnost označit křížkem ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 Žádost o udělení individuálního

Více

DUM 11 téma: Bezdrátové sítě

DUM 11 téma: Bezdrátové sítě DUM 11 téma: Bezdrátové sítě ze sady: 3 tematický okruh sady: III. Ostatní služby internetu ze šablony: 8 - Internet určeno pro: 4. ročník vzdělávací obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika - Elektronické počítačové

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 6

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 6 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 18. èervna 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 6 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY B. Informativní èást 113. Oznámení o zmìnì plánu pøidìlení

Více

TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad

TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad Èástka 4 Roèník 2013 Praha 29. bøezna 2013 OBSAH: Oddíl státní správy A. Normativní èást 8. Opatøení obecné povahy è. OOP/6/03.2013-1, kterým se zrušuje

Více

ednáška a metody digitalizace telefonního signálu Ing. Bc. Ivan Pravda

ednáška a metody digitalizace telefonního signálu Ing. Bc. Ivan Pravda 2.předn ednáška Telefonní kanál a metody digitalizace telefonního signálu Ing. Bc. Ivan Pravda Telekomunikační signály a kanály - Při přenosu všech druhů telekomunikačních signálů je nutné řešit vztah

Více

ednáška a telefonní modemy Ing. Bc. Ivan Pravda

ednáška a telefonní modemy Ing. Bc. Ivan Pravda 11.předn ednáška Telefonní přístroje, modulační metody a telefonní modemy Ing. Bc. Ivan Pravda Telefonní přístroj princip funkce - klasická analogová telefonní přípojka (POTS Plain Old Telephone Service)

Více

Název Kapitoly: Přístupové sítě

Název Kapitoly: Přístupové sítě Cvičení: UZST, ČVUT Fakulta DOPRAVNÍ Název Kapitoly: Přístupové sítě Cíle kapitoly: Definice základních pojmů přístupová síť, transportní síť. Klasifikace přístupových sítí, Druhy přístupových sítí Metalické

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 51 Rozeslána dne 15. května 2008 Cena Kč 80, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 51 Rozeslána dne 15. května 2008 Cena Kč 80, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 51 Rozeslána dne 15. května 2008 Cena Kč 80, O B S A H : 161. Nařízení vlády o technickém plánu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské

Více

Kroucená dvojlinka. potah. 4 kroucené páry. STP navíc stínění

Kroucená dvojlinka. potah. 4 kroucené páry. STP navíc stínění Fyzická vrstva Kroucená dvojlinka původně telefonní kabel, kroucením sníženo rušení pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) nestíněná (Unshielded Twisted Pair, UTP) stíněná (Shielded Twisted Pair, STP)

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-50

Identifikátor materiálu: ICT-3-50 Identifikátor materiálu: ICT-3-50 Předmět Téma sady Téma materiálu Informační a komunikační technologie Počítačové sítě, Internet Mobilní sítě - standardy Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si

Více

Pozn.: Tučně vyznačené části textu ještě nejsou účinné a nabudou účinnosti udělením příslušného oprávnění k výkonu kolektivní správy.

Pozn.: Tučně vyznačené části textu ještě nejsou účinné a nabudou účinnosti udělením příslušného oprávnění k výkonu kolektivní správy. divadelní a literární agentura občanské sdružení ROZÚČTOVACÍ ŘÁD ze dne 9.4.2003 ve znění usnesení a jiných změn přijatých valnou hromadou DILIA konanou dne 6.4.2004 a 27. 4. 2005 a 26. 4. 2006 a 25. 4.

Více

Krajské sdružení. Vzor organizačního řádu k ust. 22 Stanov. Ustavení krajského sdružení

Krajské sdružení. Vzor organizačního řádu k ust. 22 Stanov. Ustavení krajského sdružení Valná hromada ČSCH v roce 2006 schválila Výklad Stanov ČSCH (zveřejněn v č. 9/2006. Valná hromada 26.4.2008 svým usnesením schválila dodatek k Výkladu Stanov ČSCH, a to k ust. 22 a 30 Stanov, který zveřejňujeme.

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ELEKTROENERGETIKA Ing. ALENA SCHANDLOVÁ

Více

EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL7 Vojtěch Filip, 2013

EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL7 Vojtěch Filip, 2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Technické vybavení počítačových sítí Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL7

Více

PŘÍLOHA 5 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO VEDENÍ. Definice a seznam zkratkových slov

PŘÍLOHA 5 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO VEDENÍ. Definice a seznam zkratkových slov PŘÍLOHA 5 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO VEDENÍ Definice a seznam zkratkových slov OBSAH 1 DEFINICE... 3 2 ZKRATKOVÁ SLOVA... 4 2 1 Definice Následující tabulka obsahuje seznam termínů, objevujících

Více

Přístupové sítě nové generace - NGA. Jiří Vodrážka

Přístupové sítě nové generace - NGA. Jiří Vodrážka Přístupové sítě nové generace - NGA Jiří Vodrážka Definice NGA Co jsou přístupové sítě nové generace? Doporučení Komise 2010/572/EU: kabelové přístupové sítě, které sestávají zcela nebo zčásti z optických

Více

21. DIGITÁLNÍ SÍŤ GSM

21. DIGITÁLNÍ SÍŤ GSM 21. DIGITÁLNÍ SÍŤ GSM Digitální síť GSM (globální systém pro mobilní komunikaci) je to celulární digitální radiotelefonní systém a byl uveden do provozu v roce 1991. V České republice byl systém spuštěn

Více

Radiové rozhraní GSM prakticky. Karel Mikuláštík

Radiové rozhraní GSM prakticky. Karel Mikuláštík Radiové rozhraní GSM prakticky Karel Mikuláštík Kmitočty pro GSM a DCS Uplink Pásmo 900 MHz: 890.2 MHz po 200 khz až 914.8 MHz (kanály 1 až 124) Pásmo 1800 MHz: 1710.2 MHz po 200 khz až 1784.8 MHz (k 512

Více

FWA (Fixed Wireless Access) Pevná rádiová přípojka

FWA (Fixed Wireless Access) Pevná rádiová přípojka FWA (Fixed Wireless Access) Pevná rádiová přípojka Technologie FWA (Fixed Wireless Access, FWA) je obecné označení pro skupinu technologií, které umožňují zřízení pevné rádiové přípojky prostřednictvím

Více

DUS - digitální účastnické sady ISDN 2B+D

DUS - digitální účastnické sady ISDN 2B+D DUS - digitální účastnické sady ISDN 2B+D Deska DUS (tzv. digitální účastnické sady) slouží ke sběrnicovému připojení ISDN telefonů nebo jiných druhů koncových zařízení (modemů, faxů apod.) s rozhraním

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond, a. s. Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305

Více

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění)

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění) Fyzická vrstva Kroucená dvojlinka původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení potah (STP navíc stínění) 4 kroucené páry Kroucená dvojlinka dva typy: nestíněná

Více

Práce v dohledovém centru společnosti Eurotel Praha, s. s r.o. 37MK

Práce v dohledovém centru společnosti Eurotel Praha, s. s r.o. 37MK společnosti Eurotel Praha, s. s r.o. 37MK Tomáš Bartoň 12. dubna 2006 V dohledovém centru společnosti Eurotel pracuji od ledna 2005. Za tuto dobu jsem již měl možnost poznat fungování dohledového centra.

Více

i4wifi a.s. produktové novinky Prosinec 2013

i4wifi a.s. produktové novinky Prosinec 2013 i4wifi a.s. produktové novinky Prosinec 2013 Mikrotik: RB2011iLS-IN 5x Gbit LAN, 5x 100 Mbit LAN, SFP, case, PoE, L4 RouterBoard řady RB2011 je osazen 5x Gbit ethernetovými porty, 5x 100 Mbit porty a 1x

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Zpracovatel: PROVOZOVATEL LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY MESIT reality spol. s r.o. Uherské Hradiště Říjen 2014 Schválil: ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD dne

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E3 Integrované povolení čj. MSK 106739/2006 ze dne 2.1.2007

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E3 Integrované povolení čj. MSK 106739/2006 ze dne 2.1.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

N Á V R H. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne. 2005, kterým se stanoví výše a způsob výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel

N Á V R H. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne. 2005, kterým se stanoví výše a způsob výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel N Á V R H NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne. 2005, kterým se stanoví výše a způsob výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel Vláda nařizuje podle 150 odst. 1 zákona č..../2005 Sb., o elektronických

Více

Číslo 12 Rozesláno dne: 11. prosince 2001 Cenová skupina 99

Číslo 12 Rozesláno dne: 11. prosince 2001 Cenová skupina 99 Ročník 2001 Číslo 12 Rozesláno dne: 11. prosince 2001 Cenová skupina 99 DÍL 1 Samostatně neprodejné OBSAH: ČÁST A OZNÁMENÍ Strana: Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy ÚNMZ č. 66/01 o harmonizovaných

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Tábora

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Tábora Město Tábor Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Tábora PLATNOST OD: ROZSAH PŮSOBNOSTI: Schválilo: Zastupitelstvo města Tábora Článek I. Úvodní ustanovení Na základě zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

EXPOZICE ELEKTROMAGNETICKÝM POLÍM V OKOLÍ VYSÍLAČŮ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ. Pavel Buchar elmag@szu

EXPOZICE ELEKTROMAGNETICKÝM POLÍM V OKOLÍ VYSÍLAČŮ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ. Pavel Buchar elmag@szu EXPOZICE ELEKTROMAGNETICKÝM POLÍM V OKOLÍ VYSÍLAČŮ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ Pavel Buchar elmag@szu szu.cz Analogové x digitální modulace Definice EIRP WI-FI WIMAX BLUETOOTH RFID UWB ANALOGOVÉ x DIGITÁLNÍ MODULACE

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Antény Antény jsou potřebné k bezdrátovému přenosu informací. Vysílací anténa vyzařuje elektromagnetickou energii

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_I.2.14 Autor Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Anotace (metodický pokyn, časová náročnost, další pomůcky

Více

PŘÍLOHA 4 SMLOUVY O PŘÍSTUPU KE KONCOVÝM ÚSEKŮM. Ceny

PŘÍLOHA 4 SMLOUVY O PŘÍSTUPU KE KONCOVÝM ÚSEKŮM. Ceny PŘÍLOHA 4 SMLOUVY O PŘÍSTUPU KE KONCOVÝM ÚSEKŮM Ceny Obsah 1. Ceny za poskytování služeb Carrier TDM Access (CTA)... 3 2. Ceny za poskytování služeb Carrier Ethernet Access (CEA)... 5 3. Ostatní jednorázové

Více

Internet Historie a Typy připojení

Internet Historie a Typy připojení Internet Historie a Typy připojení a) Historie internetu b) Připojení telefonní linkou c) Bezdrátové připojení d) Mobilní připojení e) Ostatní typy připojení Historie Internetu Již začátkem 60. let v době

Více

VÝVOJ ÚROVNĚ CEN. univerzální služby v letech 2004 až 2006. maloobchodních a velkoobchodních služeb v letech 2005 až 2006

VÝVOJ ÚROVNĚ CEN. univerzální služby v letech 2004 až 2006. maloobchodních a velkoobchodních služeb v letech 2005 až 2006 VÝVOJ ÚROVNĚ CEN univerzální služby v letech až 6 maloobchodních a velkoobchodních služeb v letech až 6 OBSAH: I. Vývoj úrovně vybraných cen univerzální služby II. Vývoj úrovně maloobchodních cen vybraných

Více

JÍZDNÍ ŘÁD 2015 2016 platí od 13. prosince 2015

JÍZDNÍ ŘÁD 2015 2016 platí od 13. prosince 2015 292 Šumperk - Krnov 15 (Jeseník -) Jindřichov ve Slezsku - Krnov km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 3571 Sp 1661 3 3 Ze stanice IDSOK Šumperk - Mikulovice, ODIS Jindřichov ve Slezsku - Krnov 3573

Více

17. Spojovací systém SEL ALCATEL 100 S12

17. Spojovací systém SEL ALCATEL 100 S12 Spojovací soustavy přednáška č.12. Studijní podklady k předmětu Spojovací soustavy pro studenty katedry elektroniky a telekomunikační techniky Spojovací soustavy, verze 1.2 Strana 1 miroslav.voznak@vsb.cz

Více

Podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2016

Podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2016 Podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2016 I. Název dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2016. II. Vyhlašovatel

Více

Počítačové sítě I. 4. Fyzická vrstva sítí. Miroslav Spousta, 2004

Počítačové sítě I. 4. Fyzická vrstva sítí. Miroslav Spousta, 2004 Počítačové sítě I 4. Fyzická vrstva sítí Miroslav Spousta, 2004 1 Fyzická vrstva Připomenutí: nejnižší vrstva modelu ISO/OSI kabeláž, kódování přístupové metody Aplikační Prezentační Relační Transportní

Více

Obchodní podmínky migrace na pevné internetové služby

Obchodní podmínky migrace na pevné internetové služby Obchodní podmínky migrace na pevné internetové služby společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ 649 49 681, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským

Více

Ethernet Historie Ethernetu Princip

Ethernet Historie Ethernetu Princip 11 Ethernet Ethernet je technologie, která je používaná v budování lokálních sítích (LAN). V referenčním modelu ISO/OSI realizuje fyzickou a spojovou vrstvu, v modelu TCP/IP pak vrstvu síťového rozhraní.

Více

Alcatel OmniPCX 4400 Základní vlastnosti

Alcatel OmniPCX 4400 Základní vlastnosti Alcatel OmniPCX 4400 Základní vlastnosti Popis Multimediální telekomunikační systém Alcatel OmniPCX 4400 umožňuje digitální přenosy hlasu, dat a obrazů do kapacity 50 000 přípojek a připojení do běžných

Více

Osnova kurzu. Rozvod elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Osnova kurzu. Rozvod elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3 Osnova kurzu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 1 Základy teorie elektrických obvodů 2 Základy teorie elektrických

Více

Perspektivy fixních telekomunikačních sítí. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. Katedra telekomunikační techniky FEL ČVUT v Praze

Perspektivy fixních telekomunikačních sítí. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. Katedra telekomunikační techniky FEL ČVUT v Praze Perspektivy fixních telekomunikačních sítí Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. Katedra telekomunikační techniky FEL ČVUT v Praze vodrazka@fel.cvut.cz 1 Trendy v páteřních sítích Nárůst přenosové kapacity n x 1 10

Více

Příloha č. 1 ke smlouvě o propojení č. Popis propojovacího bodu, technické vlastnosti, testování a poskytování propojovací kapacity

Příloha č. 1 ke smlouvě o propojení č. Popis propojovacího bodu, technické vlastnosti, testování a poskytování propojovací kapacity Příloha č. 1 ke smlouvě o propojení č. Popis propojovacího bodu, technické vlastnosti, testování a poskytování propojovací kapacity OBSAH: 1 Propojení sítí a charakteristika propojovacího bodu 2 2 Vytvoření

Více

HW DECT Family Funkční souprava DECT/FHSS RS232 "Unbuilt Kit" HW DECT Family Advanced Radio Telemetry

HW DECT Family Funkční souprava DECT/FHSS RS232 Unbuilt Kit HW DECT Family Advanced Radio Telemetry HW DECT Family Funkční souprava DECT/FHSS RS232 "Unbuilt Kit" Advanced Radio Telemetry Modulární funkční souprava pro zákaznické sestavení vícekanálového datového radiomodemu standardu DECT, pro obousměrný

Více

Rádiové spojení IZS v tunelech, podzemních garážích a obdobných prostorech

Rádiové spojení IZS v tunelech, podzemních garážích a obdobných prostorech VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ Rádiové spojení IZS v tunelech, podzemních garážích a obdobných prostorech Jan Čapek Ostrava 2014 Čapek J., 2014 ISBN

Více

B. INFORMAČNÍ SPOLEČNOST

B. INFORMAČNÍ SPOLEČNOST B. INFORMAČNÍ SPOLEČNOST Informační společnost je termín používaný v souvislosti se zaváděním a rozvojem nových, především informačních a komunikačních technologií a systémů (internet, mobilní telefony,

Více

Technická zpráva k prováděcímu projektu

Technická zpráva k prováděcímu projektu Ing. Jaromír Mazal-ELMA, projekční kancelář slaboproudu, Křiby 4706, 760 05 ZLÍN Zakázkové číslo : 18/2009 Technická zpráva k prováděcímu projektu Název stavby: REKONSTRUKCE A PŘESTAVBA SOKOLOVNY V LÍPĚ

Více

Pomocný analytický přehledp. Ministerstvo financí,, Praha, 24. záříz. Tomáš Sluka MFČR, odbor 54

Pomocný analytický přehledp. Ministerstvo financí,, Praha, 24. záříz. Tomáš Sluka MFČR, odbor 54 Pomocný analytický přehledp Seminář k PAP Ministerstvo financí,, Praha, 24. záříz 2014 Tomáš Sluka MFČR, odbor 54 POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLEDP aktuální vzor Přílohy č. 2a vyhl. 383/2009 Sb. vyhláška č.

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. 122800250 I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA č. 122800250 I. Smluvní strany Kupní smlouva č. 122800250, Strana 1 (celkem 9) KUPNÍ SMLOUVA č. 122800250 I. Smluvní strany Česká republika Ministerstvo obrany Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 IČO: 60162694 DIČ: CZ60162694 Bankovní

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware

Více

Síťový plán synchronizace sítí elektronických komunikací založených na propojování okruhů

Síťový plán synchronizace sítí elektronických komunikací založených na propojování okruhů xxx. Návrh Síťového plánu synchronizace sítí elektronických komunikací Český telekomunikační úřad předkládá k veřejné diskuzi návrh Síťového plánu synchronizace sítí elektronických komunikací. Původní

Více

Technická specifikace k veřejné zakázce

Technická specifikace k veřejné zakázce Revitalizace VO / Příloha č.1 1/9 Příloha č. 1 - Technické podmínky - požadavky na zařízení VO při výběrovém řízení Rekonstrukce veřejného osvětlení města ZUBŘÍ Technická specifikace k veřejné zakázce

Více

Kapitola 8 VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kapitola 8 VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY PRO DOKUMENTACI STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 8 VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD OPK, č.j.

Více