Magistrát města České Budějovice U S N E S E N Í O P Ř E R U Š E N Í Ř Í Z E N Í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Magistrát města České Budějovice U S N E S E N Í O P Ř E R U Š E N Í Ř Í Z E N Í"

Transkript

1 Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II. č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor dopravy a silničního hospodářství Kněžská České Budějovice Internet: PRAGOPROJEKT, a. s. se sídlem K Ryšánce1668/16, Praha 4 Sdružení PGP/INFRAM/SGS-D 0309/I- TDI Třeboňská Ševětín Značka: Vyřizuje: Tel.: Datum: ODaSH/ /2017/St Jiří Stach U S N E S E N Í O P Ř E R U Š E N Í Ř Í Z E N Í Dne podala společnost PRAGOPROJEKT a. s. se sídlem K Ryšánce 1668/16, Praha 4 zastupující Ředitelství silnic a dálnic ČR s. p. o. se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, (dále jen,,stavebník ) žádost o prodloužení lhůty k doplnění podkladů pro vydání stavebního povolení na stavbu:,,dálnice D3 0310/I Úsilné - Hodějovice v kat. území Hůry, Vráto, Hlinsko u Vráta, Dobrá Voda u Českých Budějovic, České Budějovice 5, Srubec, České Budějovice 6, Staré Hodějovice, stavební objekty: Stavební objekt SO Úprava silnice II/634 (Rudolfovská) v km 133,168 Stavební objekt SO Úprava silnice III/14611 (Dobrovodská) v km 135,115 Stavební objekt SO MK Suché Vrbné - Pohůrka v km 135,732 Stavební objekt SO Úprava MK Ledenická v km 136,088 Stavební objekt SO Úprava MK U Křížku Stavební objekt SO Úprava MK v km 136,5 Stavební objekt SO Přeložka ÚK odkaliště v km 136,9 Stavební objekt SO Přeložka MK Ke studánce v km 137,400 Stavební objekt SO Zastávka MHD u MÚK Hodějovice Stavební objekt SO Chodník u silnice III/14611 (Dobrovodská) Stavební objekt SO Přeložka cesty v km 131,528 Stavební objekt SO Provizorní komunikace v km 133,2 Stavební objekt SO Provizorní komunikace v km 136,1 Stavební objekt SO Provizorní obratiště MHD v km 138,1 Stavební objekt SO Přeložka polní cesty v km 131,960 Stavební objekt SO Přeložka cesty v km 135,220 Stavební objekt SO Příjezd k retenční nádrži v km 131,9 Stavební objekt SO Příjezd k retenční nádrži v km 133,5 Stavební objekt SO Příjezd k ORL v km 133,840 Stavební objekt SO Příjezd k retenční nádrži v km 135,2 Stavební objekt SO Příjezd k ORL v km 137,0 Stavební objekt SO Příjezd k retenční nádrži v km 138,5 Stavební objekt SO Nadjezd na silnici II/634 (Rudolfovská) v km 133,169 Stavební objekt SO Nadjezd na MK (ulice Ke Studánce) v km 137,400 Stavební objekt SO Rekultivace opuštěných úseků komunikací

2 2. strana usnesení zn. ODaSH/ /2017/St na pozemcích v k. ú. Hůry 526/1, 527/1, 527/13, 527/18, 527/23, 527/28, 527/29, 536/10, 536/11, 536/15, 536/16, 537/14, 537/15, 537/5, 609/26, 609/27, 611/9, 617/1, 617/2, 618/1, 619/2, 619/3, 619/5, 621/30, 621/31, 623/1, 623/29, 623/3, 623/37, 623/40, 623/41, 623/42, 623/8, V k. ú. Hůry se nachází tyto stavební objekty: SO 138, SO 151, SO 161, SO 821 k. ú. Vráto 250/11, 250/29, 250/5, 250/61, 250/62, 250/63, 250/64, 250/65, 250/66, 250/69, 250/7, 250/73, 251/1, 251/18, 252/1, 252/2, 255/14, 255/18, 255/20, 255/22, 255/23, 255/24, 255/3, 255/5, 255/7, 255/9, 256/42, 256/47, 256/48, 484/1, 484/14, 484/31, 484/32, 484/33, 484/34, 484/36, 484/38, 484/39, 484/40, V k. ú. Vráto se nachází tyto stavební objekty: SO 111, SO 141, SO 162, SO 204 k. ú. Hlinsko u Vráta 406/11, 483/4, V k. ú. Hlinsko u Vráta se nachází stavební objekt SO 163 k. ú. Dobrá Voda u Českých Budějovic 2511/2, 2512/1, 3683/17, 3683/5, V k. ú. Dobrá Voda u Českých Budějovic se nachází tyto stavební objekty: SO 117, SO k. ú. České Budějovice /100, 2490/101, 2490/103, 2490/104, 2490/98, 2510/9, 2520/1, 2520/112, 2520/274, 2520/275, 2520/280, 2520/281, 2520/290, 2520/74, 2520/75, 2520/88, 2520/89, 2520/90, 2520/91, 2522/13, 2522/15, 2524/3, 2527/10, 2527/12, 2527/13, 2527/15, 2527/5, 2527/7, 2527/8, 2533/131, 2533/133, 2533/134, 2533/135, 2533/136, 2533/137, 2533/63, 2543/1, 2543/2, 2745/3, 2746/1, 2746/3, 2748/1, 2748/2, 2749/5, 2750/1, 2750/2, 2751/1, 2751/3, 2762/15, 2762/17, 2762/20, 2762/21, 2762/22, 2762/5, 3683/1, 3683/13, 3683/19, 3683/20, 3683/21, 3684/1, 3684/39, 3684/73, 3684/74, 3684/75, 3684/76, 3684/8, 3684/9, V k. ú. České Budějovice 5 se nachází tyto stavební objekty: SO 117, SO 118, SO 119, SO 120.1, SO 120.2, SO 133, SO 142, SO 153, SO 166 k. ú. Srubec 679/1, 680/11, 680/12, 680/3, 699/13, 699/35, 706/1, 706/12, 706/14, 706/15, 706/18, 706/19, 706/20, 706/6, 719/10, 719/31, 719/33, 719/9, 720/1, V k. ú. Srubec se nachází tyto stavební objekty: SO 121, SO 142, SO 821 k. ú. České Budějovice , 2658/1, 2713/19, 2717/11, 2717/12, 2717/13, 2717/15, 2717/16, 2717/8, 2717/9, 2747/4, 2747/5, 2748/1, 2748/5, 2748/6, 2748/7, 2748/8, 2774/2, 2774/3, 2775/1, 2775/2, 2775/3, 2776/1, 2776/152, 2776/153, 2776/161, 2776/163, 2776/164, 2776/166, 2776/168, 2776/173, 2776/19, 2776/7, 2779/1, 2779/3, 2779/4, 2779/5, 2779/6, 2779/7, 2779/8, 2782/2, 2782/3, 2783/2, 2783/4, 2786/2, 2787/3, 2787/4, 2790/1, 2790/2, 2795/6, 3101/3, 3102/3, 3154/3, 3203/2, 3203/4, 3203/5, 3203/6, 3203/7, 3359/1, 3359/18, 3359/19, 3359/35, 3360/3, 3360/4, 3360/5, V k. ú. České Budějovice 6 se nachází tyto stavební objekty: SO 122, SO 123, SO 131, SO 144, SO 167, SO 211, SO 821 k. ú. Staré Hodějovice 624/15, 624/3, 624/30, 624/31, 624/4, 624/48, 624/49, 624/81, 624/82, 624/83, 624/85, 624/88, 624/89, 624/9, 624/92, 624/93, 624/94, 634/1, 634/11, 634/16, 634/17, 634/19, 634/20, 659/5,

3 3. strana usnesení zn. ODaSH/ /2017/St V k. ú. Staré Hodějovice se nachází tyto stavební objekty: SO 168, SO 821 (dále jen,,stavba ). Odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice, věcně a místně příslušný dle 15 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a 16 odst. 1 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, dle 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, dále v souladu s 64 odst. 1 písm. a) a 39 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tímto p ř e r u š u j e do doby úplného odstranění nedostatků žádosti, nejpozději však do , řízení o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu. Pokud stavebník ve stanovené lhůtě výše uvedené podklady nedoplní, odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice v souladu s 66 odst. 1) písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, stavební řízení zastaví. Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu ( 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu) Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 5456/56, Praha 4, IČ: zastoupené společností PRAGOPROJEKT, a. s. se sídlem K Ryšánce1668/16, Praha 4, IČ: O d ů v o d n ě n í: Magistrát města České Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství obdržel dne od společnosti PRAGOPROJEKT a. s. se sídlem K Ryšánce 1668/16, Praha 4, IČ: zastupující Ředitelství silnic a dálnic ČR s. p. o. se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, IČ: , DIČ: CZ , žádost o vydání stavebního povolení na stavbu,,dálnice D3 0310/I Úsilné - Hodějovice v kat. území Hůry, Vráto, Hlinsko u Vráta, Dobrá Voda u Českých Budějovic, České Budějovice 5, Srubec, České Budějovice 6, Staré Hodějovice, stavební objekty na výše uvedených pozemcích. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení o povolení výše uvedené stavby. Magistrát města České Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství, při přezkumu žádosti ve smyslu 111 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) zjistil, že předložená žádost spolu s přílohami neposkytuje dostatečný podklad pro vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu. Přesto však s ohledem na 2 odst. 4 zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 209/2011 Sb. a č. 405/2012 Sb., oznámil zahájení stavebního řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy na výše uvedené stavební objekty stavby,,dálnice D3 0310/I Úsilné - Hodějovice. Na základě výše popsaných skutečností, dále v souladu s 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice vyzval pod čj. ODaSH/2068-5/2017/St ze dne stavebníka, aby nejpozději do doplnil předloženou žádost o doklady prokazující vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k výše uvedeným pozemkům dotčených stavbou dálnice,,dálnice D3 0310/I Úsilné -

4 4. strana usnesení zn. ODaSH/ /2017/St Hodějovice a rozhodnutím zn. ODaSH/2068-5/2017/St ze dne stavební řízení přerušil a to do doby úplného odstranění nedostatků žádosti, nejpozději však do Dne Magistrát města České Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství obdržel od společností PRAGOPROJEKT, a. s. se sídlem K Ryšánce1668/16, Praha 4, IČ: zastupující Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 5456/56, Praha 4, IČ: žádost o prodloužení lhůty k doplnění podkladů pro vydání stavebního povolení na stavbu,,dálnice D3 0310/I Úsilné - Hodějovice v kat. území Hůry, Vráto, Hlinsko u Vráta, Dobrá Voda u Českých Budějovic, České Budějovice 5, Srubec, České Budějovice 6, Staré Hodějovice, stavební objekty na výše uvedených pozemcích z důvodu, že dosud nebylo dokončeno majetkoprávní vypořádání stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o vydání rozhodnutí o prodloužení lhůty přerušeného řízení k doplnění podkladů pro vydání stavebního povolení výše uvedené stavby. Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice neshledal důvody žádosti nevyhovět a lhůtu neprodloužit. Prodloužená lhůta přerušeného řízení je v daném případě přiměřená, neohrožuje účel řízení ani jím nebude porušena rovnost účastníků, po doplnění podání bude v souladu se správním řádem umožněno všem účastníkům řízení se s doplněnými doklady seznámit. Proto žadateli vyhověl a stanovenou lhůtu přerušeného řízení přiměřeně prodloužil do , tj. o dobu, o kterou žadatel požádal. Z uvedených důvodů odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice rozhodnul, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Účastníci stavebního řízení podle 109 písm. a) - d) stavebního zákona: Ředitelství silnic a dálnic ČR s. p. o. se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, zastoupené společností PRAGOPROJEKT a. s. se sídlem K Ryšánce 1668/16, Praha 4, Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, zastoupený Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, Nemanická 10, České Budějovice, Statutární město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II., č. 1/1, České Budějovice, E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, Teplárna České Budějovice, a. s., Novohradská 32, České Budějovice, Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, Praha 3, Správa železniční dopravní cesty, s. o., Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, Plzeň, ČEVAK, a. s., Severní 8/2264, České Budějovice, Jihočeský Vodárenský svaz, S. K. Neumanna 19, České Budějovice, ČD Telematika a. s., Pernerova 2819/2a, Praha 3, Dopravní podnik města České Budějovice, a. s., Novohradská 738/40, České Budějovice, SWARCO TRAFFIC CZ s. r. o., Dolní 1, České Budějovice, LuckyNet, s. r. o., Žižkova tř. 1321/1, České Budějovice, T-Mobile CR, a. s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4, Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 3178/8, Praha 5 - Smíchov Účastníci stavebního řízení dle 109 písm. e) - f) stavebního zákona: Vlastníci uvedených sousedních pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru (včetně oprávnění z věcných břemen) v k. ú. Hůry 479/1, 523/18, 523/20, 523/25, 523/27, 527/10, 527/11, 527/12, 527/16, 527/17, 527/19, 527/20, 527/24, 527/25, 527/26, 527/3, 527/30, 527/31, 527/5, 527/9, 535/1, 536/18, 536/2, 536/9, 537/1, 537/11, 537/12, 537/13, 537/6, 537/7, 537/8, 543/11, 543/12, 543/14, 543/15, 543/16, 543/19, 543/20, 543/21, 543/22, 543/23, 543/24, 543/25, 543/26, 543/27, 543/4, 543/9, 609/15, 609/22, 609/24, 609/5, 609/8, 611/3, 611/5, 611/8, 613/1, 613/10, 613/11, 613/12, 616/1, 617/3, 618/3, 619/1, 619/6, 619/7, 621/11, 621/13, 621/14, 621/17, 621/2, 621/25, 621/26, 621/27, 621/28, 621/32, 621/33, 621/34, 621/35, 623/11, 623/36, 623/38, 623/39, 623/43, 623/6, 627/2, 638/1, 638/3,

5 5. strana usnesení zn. ODaSH/ /2017/St k. ú. Vráto 45, 46, 47, 48, 51, 56, 58, 250/10, 250/12, 250/13, 250/19, 250/20, 250/21, 250/22, 250/28, 250/31, 250/35, 250/36, 250/37, 250/39, 250/40, 250/43, 250/44, 250/45, 250/46, 250/50, 250/55, 250/56, 250/6, 250/67, 250/68, 250/70, 250/71, 250/72, 250/74, 250/75, 250/8, 250/9, 251/2, 251/3, 251/4, 255/1, 255/10, 255/11, 255/16, 255/17, 255/19, 255/21, 255/8, 256/16, 256/2, 256/25, 256/4, 256/43, 256/5, 256/9, 257/1, 257/4, 257/5, 257/6, 257/7, 257/8, 349/5, 349/7, 349/8, 349/9, 381/1, 381/2, 381/3, 381/5, 381/6, 382/1, 382/11, 382/2, 382/3, 382/4, 382/6, 382/7, 382/8, 383/6, 41/1, 42/1, 43/1, 43/2, 43/3, 44/1, 44/2, 484/12, 484/13, 484/16, 484/30, 484/35, 484/37, 49/1, 50/1, 50/2, k. ú. Hlinsko u Vráta 228/1, 229/1, 250/3, 397/1, 397/4, 397/9, 405/1, 406/1, 406/10, 406/12, 406/13, 414/1, 414/2, 414/3, 414/4, 483/1, 483/3, 483/5, k. ú. Dobrá Voda u Českých Budějovic 2511/1, 2512/2, 2519/3, 2917/18, 2997/3, 2999/1, 2999/2, 2999/6, 3002/1, 3002/2, 3003/1, 3003/2, 3007/1, 3007/2, 3008/1, 3008/2, 3008/3, 3008/4, 3009, 3010/1, 3010/2, 3010/3, 3010/4, 3011/10, 3011/11, 3011/12, 3011/13, 3011/14, 3011/15, 3011/16, 3011/17, 3011/18, 3011/19, 3011/2, 3011/20, 3011/21, 3011/22, 3011/23, 3011/24, 3011/26, 3011/27, 3011/28, 3011/29, 3011/3, 3011/30, 3011/31, 3011/4, 3011/5, 3011/6, 3011/7, 3011/8, 3011/9, 3049/1, 3049/21, 3681/15, 3681/9, 3683/6, 3683/7, k. ú. České Budějovice , 2498, 2499, 2501, 2506, 2507, 2530, 2728, 2730, 2731, 2733, 2737, 2743, 2744, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2769, 2489/1, 2489/2, 2489/3, 2490/102, 2490/53, 2490/63, 2490/71, 2490/95, 2490/97, 2490/99, 2495/1, 2500/1, 2500/2, 2502/1, 2502/2, 2502/3, 2502/4, 2502/5, 2503/1, 2503/19, 2503/2, 2503/22, 2503/23, 2503/24, 2503/4, 2505/1, 2505/2, 2508/1, 2508/2, 2508/3, 2508/4, 2508/5, 2508/6, 2509/1, 2509/2, 2510/1, 2510/2, 2510/3, 2510/8, 2513/1, 2513/10, 2513/11, 2513/12, 2513/13, 2513/14, 2513/15, 2513/2, 2513/3, 2513/37, 2513/38, 2513/39, 2513/4, 2513/40, 2513/41, 2513/42, 2513/43, 2513/44, 2513/45, 2513/46, 2513/47, 2513/48, 2513/49, 2513/5, 2513/50, 2513/51, 2513/6, 2514/1, 2514/10, 2514/12, 2514/7, 2514/9, 2519/1, 2519/10, 2519/7, 2519/8, 2519/9, 2520/10, 2520/2, 2520/273, 2520/276, 2520/277, 2520/278, 2520/279, 2520/282, 2520/285, 2520/286, 2520/287, 2520/288, 2520/289, 2520/291, 2520/292, 2520/293, 2520/3, 2520/4, 2520/5, 2520/70, 2520/71, 2520/72, 2520/73, 2520/76, 2520/77, 2520/78, 2520/79, 2520/80, 2520/83, 2520/84, 2520/9, 2522/1, 2522/14, 2524/1, 2524/2, 2524/4, 2524/5, 2525/1, 2525/2, 2527/1, 2527/11, 2527/14, 2527/2, 2527/3, 2527/4, 2527/6, 2527/9, 2533/130, 2533/132, 2533/65, 2533/66, 2533/67, 2533/68, 2533/69, 2543/3, 2735/1, 2735/2, 2742/2, 2742/3, 2745/1, 2745/2, 2746/2, 2747/1, 2747/2, 2749/1, 2749/2, 2749/3, 2749/4, 2751/2, 2761/3, 2761/4, 2762/1, 2762/18, 2762/19, 2762/2, 2762/23, 2762/3, 2762/4, 2762/6, 2762/7, 2762/8, 2762/9, 2767/2, 2768/1, 2768/2, 2770/1, 2770/2, 2772/2, 3683/15, 3683/18, 3684/3, 3684/72, k. ú. Srubec 712, 713, 714, 715, 716, 717, 678/1, 678/2, 680/1, 680/13, 680/14, 680/15, 680/16, 680/17, 680/18, 680/19, 680/4, 680/5, 680/6, 690/8, 697/8, 699/1, 699/10, 699/21, 699/22, 699/23, 699/29, 699/30, 699/31, 699/32, 699/33, 699/34, 699/36, 700/1, 700/2, 700/5, 700/6, 703/2, 704/1, 704/2, 705/1, 705/2, 705/3, 706/10, 706/13, 706/16, 706/17, 706/2, 706/3, 706/4, 706/5, 706/8, 706/9, 707/1, 707/2, 707/4, 707/5, 707/6, 707/7, 707/8, 709/2, 719/1, 719/11, 719/12, 719/27, 719/28, 719/29, 719/30, 719/32, 719/34, 719/4, 719/5, 720/2, 720/3, k. ú. České Budějovice , 2770, 2780, 2789, 2791, 2797, 2798, 2799, 2800, 3097, 3098, 3100, 3162, 3164, 3166, 3172, 3174, 3179, 3180, 3185, 3186, 3188, 3189, 2713/20, 2713/21, 2713/3, 2717/1, 2717/10, 2717/14, 2717/17, 2717/18, 2717/2, 2717/21, 2717/22, 2717/23, 2717/24, 2717/26, 2717/27, 2717/28, 2717/29, 2717/4, 2746/1, 2746/2, 2746/3, 2746/5, 2747/1, 2747/2, 2747/3, 2747/6, 2747/7, 2748/3, 2748/9, 2765/1, 2765/2, 2765/3, 2768/1, 2768/2, 2776/117, 2776/118, 2776/119, 2776/120, 2776/13, 2776/134, 2776/143, 2776/144, 2776/145, 2776/146, 2776/147, 2776/154, 2776/157, 2776/158,

6 6. strana usnesení zn. ODaSH/ /2017/St 2776/159, 2776/160, 2776/162, 2776/165, 2776/167, 2776/169, 2776/170, 2776/171, 2776/18, 2776/22, 2776/5, 2776/6, 2776/9, 2776/98, 2779/2, 2781/1, 2781/2, 2782/1, 2782/4, 2783/1, 2783/3, 2783/5, 2784/1, 2784/2, 2786/1, 2786/3, 2787/1, 2787/2, 2795/1, 3099/1, 3099/2, 3101/1, 3101/2, 3102/1, 3102/2, 3103/2, 3103/3, 3103/4, 3103/6, 3104/1, 3104/10, 3104/2, 3104/3, 3104/7, 3104/8, 3104/9, 3154/15, 3154/16, 3154/18, 3154/19, 3154/20, 3154/21, 3154/24, 3154/25, 3154/26, 3154/30, 3154/31, 3154/32, 3154/4, 3154/5, 3154/6, 3154/8, 3156/1, 3156/2, 3157/1, 3157/2, 3157/3, 3157/4, 3157/5, 3157/6, 3157/7, 3158/1, 3158/4, 3159/2, 3159/3, 3159/4, 3160/1, 3160/2, 3160/3, 3161/1, 3161/11, 3161/2, 3161/3, 3161/4, 3161/5, 3161/6, 3161/7, 3161/8, 3161/9, 3163/1, 3163/2, 3165/1, 3165/2, 3167/1, 3167/2, 3167/3, 3169/2, 3173/1, 3173/2, 3175/1, 3175/2, 3181/1, 3181/2, 3190/1, 3190/2, 3203/1, 3203/8, 3359/12, 3359/13, 3359/14, 3359/15, 3359/16, 3359/17, 3359/20, 3359/8, 3360/6, 3360/7, k. ú. Staré Hodějovice 625, 621/10, 621/11, 621/12, 621/13, 621/14, 621/9, 622/2, 623/1, 623/2, 623/3, 624/1, 624/10, 624/12, 624/13, 624/14, 624/16, 624/17, 624/2, 624/23, 624/29, 624/32, 624/46, 624/47, 624/5, 624/50, 624/51, 624/52, 624/56, 624/57, 624/58, 624/59, 624/6, 624/60, 624/61, 624/62, 624/63, 624/7, 624/79, 624/8, 624/80, 624/84, 624/86, 624/87, 624/90, 624/91, 634/10, 634/12, 634/18, 659/10, 659/11, 659/4, 659/6, 659/7, 659/8, 659/9, 663/2, 663/3, 663/4, 663/5, 667/24, 667/25, 667/26, 667/27, 667/42, 667/75, 667/76, 667/77, 667/78, 667/79, 667/80, 667/81, 667/82, 667/96, 667/97, 673/6. Přihlášení účastníci v navazujícím řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí: Jihočeské matky, z. s., Kubatova 1240/6, České Budějovice, Ing. Jan Janouch, Větrná 18, České Budějovice Účastníkům stavebního řízení podle 109 stavebního zákona se usnesení o přerušení řízení doručuje veřejnou vyhláškou, neboť se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení dle ustanovení 144 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. Pouze stavebníkovi a vlastníkovi stavby se podle 113 odst. 3 stavebního zákona doručuje do vlastních rukou. Účastníkem stavebního řízení je pouze a) stavebník, b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem, c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno, d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena, e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno, f) ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno, g) osoba, o které tak stanoví zvláštní právní předpis, pokud mohou být stavebním povolením dotčeny veřejné zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů a o těchto věcech nebylo rozhodnuto v územním rozhodnutí.

7 7. strana usnesení zn. ODaSH/ /2017/St P o u č e n í: Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství v Českých Budějovicích, podáním u zdejšího odboru dopravy a silničního hospodářství. Podle 76 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, nemá odvolání proti usnesení odkladný účinek. Ing. Jaroslav Mráz vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice Toto usnesení musí být vyvěšeno po dobu 15 dní na úřední desce Magistrátu města České Budějovice, Obecního úřadu Hůry, Obecního úřadu Vráto, Městského úřadu Rudolfov, Obecního úřadu Dobrá Voda u Českých Budějovic, Obecního úřadu Srubec a Obecního úřadu Staré Hodějovice v souladu s ustanovením 25 odst. 2 a 144 odst. 1 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Poslední den této lhůty je dnem doručení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (15.) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena odboru dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice. Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí usnesení Ing. Jaroslav M r á z Vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice Obdrží Navrhovatelé Ředitelství silnic a dálnic ČR s. p. o. se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, zastoupené společností PRAGOPROJEKT a. s. se sídlem K Ryšánce 1668/16, Praha 4 Ostatní účastníci stavebního řízení, kterým je usnesení doručováno dle 144 odst. 2 správního řádu,,veřejnou vyhláškou -okruh účastníků je uveden na jiném místě tohoto usnesení

8 8. strana usnesení zn. ODaSH/ /2017/St Dotčené orgány státní správy Ministerstvo vnitra České republiky, odbor bezpečnostní politiky, a prevence kriminality, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství, Nad Štolou 3, Praha 7 Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10 Drážní úřad, sekce stavební, oblast Plzeň, Škroupova 11, Plzeň Magistrát města České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II. č. 1/1, České Budějovice -odbor ochrany životního prostředí Jihočeský kraj Krajský úřad, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice -odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví Ministerstvo obrany ČR, sekce ekonomická a majetková odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, Teplého 1899, Pardubice Obecní úřad Hůry, Na Sadech 155, Hůry, Rudolfov se žádostí o vyvěšení veřejnou vyhláškou na úřední desce po dobu 15 dnů Obecní úřad Vráto, Vráto 20, České Budějovice se žádostí o vyvěšení veřejnou vyhláškou na úřední desce po dobu 15 dnů Městský úřad Rudolfov, Hornická 11/1, Rudolfov se žádostí o vyvěšení veřejnou vyhláškou na úřední desce po dobu 15 dnů Obecní úřad Dobrá Voda u Českých Budějovic, U Domova důchodců 1356/33, Dobrá Voda u Českých Budějovic se žádostí o vyvěšení veřejnou vyhláškou na úřední desce po dobu 15 dnů Obecní úřad Srubec, Ledenická - Škarda 92, Srubec, České Budějovice se žádostí o vyvěšení veřejnou vyhláškou na úřední desce po dobu 15 dnů Obecní úřad Staré Hodějovice, Obecní 5, České Budějovice se žádostí o vyvěšení veřejnou vyhláškou na úřední desce po dobu 15 dnů Policie České republiky, krajské ředitelství policie Jihočeského kraje - dopravní inspektorát, poštovní přihrádka 125, České Budějovice Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 25, České Budějovice Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Nádražní ul., P. O. BOX 161, České Budějovice Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu, Vodní 21, České Budějovice ČR-STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE, územní inspektorát pro Jihočeský kraj, Lipenská 17, České Budějovice Úřad pro civilní letectví, Letiště Ruzyně, Praha 6 Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, Hřímalého 11, Plzeň Na vědomí Ředitelství silnic a dálnic ČR s. p. o., Na Pankráci 546/56, Praha 4 Ostatní Magistrát města České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II. č. 1/1, České Budějovice -kancelář tajemníka se žádostí o vyvěšení veřejnou vyhláškou na úřední desce po dobu 15 dnů

Magistrát města České Budějovice

Magistrát města České Budějovice Magistrát města České Budějovic e O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II. č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor

Více

Magistrát města České Budějovice

Magistrát města České Budějovice Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a I I. č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor

Více

Magistrát města České Budějovice

Magistrát města České Budějovice Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II. č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor

Více

Magistrát města České Budějovice

Magistrát města České Budějovice Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II. č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor

Více

Magistrát města České Budějovice

Magistrát města České Budějovice Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II. č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor

Více

Magistrát města České Budějovice

Magistrát města České Budějovice Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II. č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor

Více

Magistrát města České Budějovice O Z N Á M E N Í O P O K R A Č O V Á N Í Ř Í Z E N Í

Magistrát města České Budějovice O Z N Á M E N Í O P O K R A Č O V Á N Í Ř Í Z E N Í Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Př e mysla Ot a ka r a II., č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor

Více

Magistrát města České Budějovice

Magistrát města České Budějovice Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přem y s l a Ot a ka r a II. č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor

Více

Magistrát města České Budějovice

Magistrát města České Budějovice Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II. č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor

Více

Magistrát města České Budějovice

Magistrát města České Budějovice Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II. č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor

Více

Odbor ochrany životního prostředí. n á m. P ř e m y s l a O t a k a r a I I, č. 1, 2. viz rozdělovník

Odbor ochrany životního prostředí. n á m. P ř e m y s l a O t a k a r a I I, č. 1, 2. viz rozdělovník Magistr át města České Budějovice O d b o r o c h r a n y ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í n á m. P ř e m y s l a O t a k a r a I I, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor

Více

Magistrát města České Budějovice

Magistrát města České Budějovice Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II. č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor

Více

Magistrát města České Budějovice

Magistrát města České Budějovice Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II. č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor

Více

Magistrát města České Budějovice

Magistrát města České Budějovice Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II. č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ ZMĚNA TERMÍNU ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ ZMĚNA TERMÍNU ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ Ministerstvo dopravy Odbor infrastruktury a územního plánu nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 Č. j.: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ ZMĚNA TERMÍNU ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ

Více

Magistrát města České Budějovice

Magistrát města České Budějovice Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II. č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor

Více

Magistrát města České Budějovice

Magistrát města České Budějovice Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II. č. 1 /1 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor dopravy

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍHO POVOLENÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍHO POVOLENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Magistrát města České Budějovice O d b o r o c h r a n y ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í n á m. P ř e m y s l a O t a k a r a I I. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostředí

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice o d b o r o c h r a n y ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í n á m. P ř e m y s l a O t a k a r a I I, č. 1, 1 Magistrát města České Budějovice odbor ochrany životního prostředí

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Ministerstvo dopravy Odbor infrastruktury a územního plánu nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 Č. j.: 269/2018-910-IPK/3 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Stavebník,

Více

Magistrát města České Budějovice USNESENÍ

Magistrát města České Budějovice USNESENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Č.j. : DSH/16251/11 V Plzni dne VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Č.j. : DSH/16251/11 V Plzni dne VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Č.j. : DSH/16251/11 V Plzni dne 3.2. 2012 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor

Více

Magistrát města České Budějovice USNESENÍ

Magistrát města České Budějovice USNESENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O Z N Á M E N Í o zahájení stavebního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O Z N Á M E N Í o zahájení stavebního řízení Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Datum: 21. 07. 2017 JID: 120271/2017/KUUK Číslo jednací: 2945/DS/2016 Vyřizuje/linka: Ing. Lenka Chalupová/495 E-mail:

Více

Magistrát města České Budějovice

Magistrát města České Budějovice Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor dopravy

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č. j.: JMK 89787/2015 Sp. zn.: S - JMK 57263/2015/OD/Re Brno 10.07.2015 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A O P R A V

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Magistrát města České Budějovice

Magistrát města České Budějovice Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor dopravy

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 21624/12-SEB-3409/12-326.1-8 Vyřizuje:

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

PROJEDNÁVÁNÍ. návrhu zadání Změny č. 4 územního plánu Třeboň.

PROJEDNÁVÁNÍ. návrhu zadání Změny č. 4 územního plánu Třeboň. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel.: +420 384 342 156, fax.: +420 384 723 505 e-mail: jiri.zahradnik@mesto-trebon.cz doručí se dle rozdělovníku Spis. zn.: METR_S 4144/2016 OÚPaSŘ Naše č.j.:

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Magistrát města České Budějovice VÝZVA

Magistrát města České Budějovice VÝZVA Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy, oddělení silničního hospodářství Č.j.: MUPt/34967/2014/04/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon:

Více

Veřejná vyhláška. Usnesení

Veřejná vyhláška. Usnesení KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01IHGRM* Čj: MSK 78801/2015 Sp. zn.: DSH/8567/2015/Jan 330 V10 Vyřizuje: Ing. Patrik Janota Odbor: Odbor dopravy Telefon:

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA INFORMACE. podle 9b odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA INFORMACE. podle 9b odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM STAVEBNÍ ÚŘAD A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Tyršova 108, 261 19 Příbram I, tel.: 318 402 211, fax: 318 628 016, e-mail: e-podatelna@pribram.eu ID datové schránky města Příbram: 2ebbrqu, IČ: 00243132

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 14886 /12-SEB-1098/12-326.1-11 Vyřizuje:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 16020/13-SEB-2597/13-326.1-16 Vyřizuje:

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Magistrát města České Budějovice USNESENÍ

Magistrát města České Budějovice USNESENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Magistrát města České Budějovice

Magistrát města České Budějovice Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Ministerstvo dopravy Odbor infrastruktury a územního plánu nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 Č. j.: 852/2017-910-IPK/2 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Stavebník,

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ O NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PONĚDRAŽ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ O NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PONĚDRAŽ ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ tel.: +420 384 342 169, fax.: +420 384 723 505 e-mail: veronika.brchanova@mesto-trebon.cz doručí se dle rozdělovníku Spis. zn.: METR_S

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/111879/Py/2015 ČÍSLO JEDNACÍ: MMH/111879/2015-12 POČET

Více

Magistrát města České Budějovice

Magistrát města České Budějovice Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM Číslo jednací: KUJCK/103753/2016/ODSH Spisová značka: ODSH 19326/2015/mace O D B O R D O P R A V Y A S I L N I Č N Í H O H O S P O D Á Ř S T V Í O D D Ě L E N Í S I L N I Č N Í H O H O S P O D Á Ř S T

Více

Veřejná vyhláška. Usnesení

Veřejná vyhláška. Usnesení KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01ORQON* Čj: MSK 117265/2016 Sp. zn.: DSH/30295/2014/Jan 330 V10 Vyřizuje: Ing. Patrik Janota Odbor: Odbor dopravy Telefon:

Více

BLANSKO ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD, oddělení silničního hospodářství nám. Svobody 32/3, Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, Blansko

BLANSKO ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD, oddělení silničního hospodářství nám. Svobody 32/3, Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, Blansko MĚSTSKÝ ÚŘAD BLANSKO ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD, oddělení silničního hospodářství nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko Město Blansko Spis. zn.: SMBK-23101/2017-SÚ/Bí

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 21806/12-SEB-1797/12-326.1-13 Vyřizuje:

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

OBECNÍ ÚŘAD ŠUMNÁ, STAVEBNÍ ÚŘAD, Šumná 149

OBECNÍ ÚŘAD ŠUMNÁ, STAVEBNÍ ÚŘAD, Šumná 149 OBECNÍ ÚŘAD ŠUMNÁ, STAVEBNÍ ÚŘAD, 671 02 Šumná 149 SPIS. ZN.: 1728/2012/JC Č.J.: 0067/2013 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 14.1.2013 515 291 288 podatelna.ousumna@seznam.cz VÝZVA Obec Vranovská Ves, IČO

Více

Městský úřad Holešov Odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí Oddělení investic

Městský úřad Holešov Odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí Oddělení investic Městský úřad Holešov Odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí Oddělení investic Ředitelství silnic a dálnic ČR Číslo jednací: HOL-13847/2016/ISÚ/rs Na Pankráci 546/56 Spisová zn.: 1674/2016 145 05

Více

Veřejná vyhláška. Usnesení

Veřejná vyhláška. Usnesení KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01OG9PS* Čj: MSK 106457/2016 Sp. zn.: DSH/1724/2016/Soc 280.1 A10 Vyřizuje: Ing. Jitka Sochorcová Odbor: Odbor dopravy

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Č. j. SMOL/293812/2017/OS/PK/Vra V Olomouci Spisová značka: S-SMOL/245929/2017/OS Uvádějte vždy v korespondenci

Č. j. SMOL/293812/2017/OS/PK/Vra V Olomouci Spisová značka: S-SMOL/245929/2017/OS Uvádějte vždy v korespondenci OS OPK SSU - 01-03-04 - SP+ZS - 2013 - Oznámení o zahájení řízení - termín dokončení a prodloužení platnosti MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 326.1-12/19/09 ŠE-95 Vyřizuje: Ing.

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ KRUMLOV Odbor dopravy a silničního hospodářství Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov, tel.: 380 766 500 Spis.zn.: S-MUCK/17844/2017/ODSH/Trn Č.j.: MUCK 24319/2017/ODSH/Trn Vyřizuje: Ing.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 5820/13-SEB-1165/12-326.1-44 Vyřizuje:

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, 385 17, Vimperk Pracoviště: Nad Stadionem 199, Vimperk Odbor výstavby a územního plánování VÁŠ DOPIS ZN: E DNE: NAŠE ZN: VÚP 11651/14-SEB-4584/12-326.1-99 VYŘIZUJE:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Ministerstvo dopravy Odbor infrastruktury a územního plánu nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 Č. j.: 80/2017-910-IPK/5 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Stavebník,

Více

TEL./ Oznámení o ukončení dokazování a seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

TEL./ Oznámení o ukončení dokazování a seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Magistrát města Brna Odbor dopravy SP. ZN.: 5400/OD/MMB/0403690/2018 VYŘIZUJE: Bc. Jan Kušnír Brno 14. 5. 2019 Č. J.: MMB/0403690/2018 ZN.: 11/25-UD/Kuš TEL./E-MAIL: 542 174 171/kusnir.jan@brno.cz Oznámení

Více

Městský úřad Holešov Odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí Oddělení investic

Městský úřad Holešov Odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí Oddělení investic Městský úřad Holešov Odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí Oddělení investic Ředitelství silnic a dálnic ČR Číslo jednací: HOL-11346/2017/ISÚ/rs Na Pankráci 546/56 Spisová zn.: 1674/2016 145 05

Více

Steinbrenerova 6, VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, Vimperk. odbor výstavby a územního plánování

Steinbrenerova 6, VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, Vimperk. odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, Vimperk odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 058 Ve Vimperku dne: 5. ledna 2010

Více

Magistrát města České Budějovice USNESENÍ

Magistrát města České Budějovice USNESENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 15424/12-SEB-1010/11-326.1-51 Vyřizuje:

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U

V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U Krajský úřad Libereckého kraje odbor dopravy Adresáti: dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC OD 1080/2018-5/280.13/Hk Mgr. Karel Holina / 279 karel.holina@kraj-lbc.cz

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 28040/11-100/10-SEB-326.1-83 Vyřizuje:

Více

Veřejná vyhláška. I. Oznámení o veřejném projednání konceptu Územního plánu Lomnice nad Lužnicí včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

Veřejná vyhláška. I. Oznámení o veřejném projednání konceptu Územního plánu Lomnice nad Lužnicí včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE tel.: +420 384 342 169, fax.: +420 384 723 505 e-mail: simona.toupalikova@mesto-trebon.cz doporučeně, dle rozdělovníku

Více

Úřad městské části města Brna, Brno Starý Lískovec Oderská 4, Brno Stavební úřad

Úřad městské části města Brna, Brno Starý Lískovec Oderská 4, Brno Stavební úřad Úřad městské části města Brna, Starý Lískovec Oderská 4, 625 00 Stavební úřad spis. zn: č.j. MCBSLI/06688/18/SÚ/Sto/198 MCBSLI/00263/19/SÚ/Sto oprávněná úřední osoba: Ing. Libuše Stožická tel. / mobil:

Více

Karlovo nám. 104/55, Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, Třebíč

Karlovo nám. 104/55, Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, Třebíč MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor dopravy a komunálních služeb Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Č.j.: ODKS 82544/18 - SPIS 6425/2016/PJ V

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ 0Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Městský úřad Holešov Odbor dopravní a správní

Městský úřad Holešov Odbor dopravní a správní Městský úřad Holešov Odbor dopravní a správní Číslo jednací: HOL-11033/2015/DS/58/AR Doporučeně Spisová zn.: HOL-55/2015/DS/AR Počet listů: 4 Počet příloh: 0 Ředitelství silnic a dálnic ČR Vyřizuje: Aleš

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou

Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou Vaše čj.: KPO-2012-001131 Ze dne: 2012-06-18 Naše sp. zn.: MU/12028/2012/3963/2/ŽP-VH Naše č.j.: MU/12028/2012/ŽP-VH Vyřizuje: Ing. Jana Doušková Tel.: 581 722 224 E-mail douskova@město-lipnik.cz Počet

Více

R O Z H O D N U T Í. na základě výsledku provedeného řízení o povolení odstranění stavby podle 128 odst. 4 stavebního zákona

R O Z H O D N U T Í. na základě výsledku provedeného řízení o povolení odstranění stavby podle 128 odst. 4 stavebního zákona *CRDUX00CUPNR* CRDUX00CUPNR DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ Sekce stavební, územní odbor Plzeň Sp. zn.: ML-SDL0079/17-9/Ks V Plzni dne 28. května 2018 Č. j.: DUCR-23619/18/Ks Telefon: +420 972

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

S T A V E B N Í P O V O L E N Í MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1 794 01 KRNOV Váš dopis zn.: Ze dne: Naše čj.: Naše sp. zn.: KRNODO-35733/2018 vagr DO-41452018-vagr 330.1 V/5 Vágner Radomír

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: Datum: SU/2729/2012 Ni Nikodemová Anna

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.:   Datum: SU/2729/2012 Ni Nikodemová Anna Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OS OPK SSU - 01-03-04 - SP+ ZS - 2018 - Oznámení o zahájení řízení - termín dokončení a prodloužení platnosti MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 31799/11-1150/10-SEB-74 Vyřizuje: Ing.

Více

Stavební úřad Městského úřadu Český Krumlov Č.j.: SÚ-4306/07-Be Český Krumlov, dne Vyřizuje: Petra Benčová ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Stavební úřad Městského úřadu Český Krumlov Č.j.: SÚ-4306/07-Be Český Krumlov, dne Vyřizuje: Petra Benčová ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Stavební úřad Městského úřadu Český Krumlov Č.j.: SÚ-4306/07-Be Český Krumlov, dne 22.2.2008 Vyřizuje: Petra Benčová Výroková část: ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Stavební úřad Městského úřadu Český Krumlov,

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Městský úřad Vimperk OZNÁMENÍ SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ O NÁVRHU. "Změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru Borová Lada"

Městský úřad Vimperk OZNÁMENÍ SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ O NÁVRHU. Změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru Borová Lada Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, Vimperk odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: VÚP 326.1-12/19/09 ŠE-54 Ing. Marcela Šebelíková

Více

ROZHODNUTÍ. ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM č. 59/2017 (doručováno veřejnou vyhláškou)

ROZHODNUTÍ. ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM č. 59/2017 (doručováno veřejnou vyhláškou) Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2017/119862/STAV/SU/Bo Přerov, dne 13.11.2017 Č.j.: Oprávněná úřední osoba:

Více

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení Veřejná vyhláška

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení Veřejná vyhláška ODBOR VODNÍHO A LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO ODDĚLENÍ STÁTNÍ SPRÁVY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ VODOPRÁVNÍ ÚŘAD VÁŠ DOPIS ZN.: 712/018156/2018/ZVy ZE DNE: 2018-08-30 NAŠE ČJ.:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OS OPK SSU - 01-03-02 - ZS - 2013 - Povolení změny stavby před dokončením MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/26936/Sř/2015 ČÍSLO JEDNACÍ: MMH/26936/2015-16 POČET LISTŮ

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: ZB/3191/22400 Ředitelství silnic a dálnic České republiky Ze dne: 02.03.2012 se sídlem Praha, Na Pankráci

Více

Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostředí nám. Přemysla Otakara II. 1/1 ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostředí nám. Přemysla Otakara II. 1/1 ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice O d b o r o c h r a n y ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í n á m. P ř e m y s l a O t a k a r a I I. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostředí

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, Vimperk Odbor výstavby a územního plánování pracoviště: Nad Stadiónem 199, Vimperk

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, Vimperk Odbor výstavby a územního plánování pracoviště: Nad Stadiónem 199, Vimperk Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk Odbor výstavby a územního plánování pracoviště: Nad Stadiónem 199, 385 17 Vimperk Váš dopis zn: Ze dne: Číslo jednací: MUVPK-VÚP 9881/19-SEB Spisová

Více

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

S T A V E B N Í P O V O L E N Í MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1 794 01 KRNOV Váš dopis zn.: Ze dne: Naše čj.: Naše sp. zn.: KRNODO-40841/2018 vagr DO-56692018-vagr 330.1 V/5 Vágner Radomír

Více