A1 - Automatický programovatelný metalografický lis

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A1 - Automatický programovatelný metalografický lis"

Transkript

1 Zařízení umožňuje a splňuje následující požadované parametry 1 : A1 - Automatický programovatelný metalografický lis A. Součástí dodávky jsou cylindry pro výrobu vzorků průměru 30 mm a 40 mm. B. Zařízení umožňuje výměnu cylindrů uživatelem. C. Uživatelské rozhraní pro ovládání zařízení. D. Samostatné nastavení tlaku (v rozsahu min bar), teploty (v rozsahu 90 C 200 C), doby lisování, doby ohřevu a doby chlazení. E. Zařízení signalizuje dokončení zalévacího procesu. F. Zařízení umožňuje změnu zalévacích parametrů, zvolené parametry jsou zobrazené na přístroji. G. Dávkovač zalévací hmoty. H. Čištění a údržba zařízení je proveditelná bez speciálního vybavení. I. Zařízení umožňuje ruční nebo poloautomatické uzavírání pracovního prostoru lisu bez použití dalších nástrojů. J. Umožňuje zalisování křehkých a pórovitých materiálů. K. Součástí dodávky je zařízení na vakuovou impregnaci vzorků dodané s kompatibilní vakuovou pumpou a kompresorem, které splňuje následující požadavky: o Umožňuje snadné plnění zalévacích formiček. Pokud jsou součástí licího zařízení nutné další speciální přípravky, budou součástí dodávky. o Při plnění formiček je možno tyto postupně nastavit k ústí přepouštěcí trubičky. Pokud je k této operaci potřeba speciální držák na formičky, bude součástí dodávky Zařízení. o Vakuová komora pro min. 8 vzorků průměru 30 mm. o Vzorky lze min. 3 hodiny před zaléváním v zařízení nechat čerpat. o Pokud jsou používány jednorázové přepouštěcí trubičky nebo kelímky apod., je dodáno min. 100 ks. o Veškeré příslušenství nezbytné pro okamžité použití přístroje. L. Součástí dodávky je balení zalévacích hmot (včetně vytvrzovadla): o Základní hmota pro běžné kovové vzorky zalévané za tepla, min. 5 kg. o Základní zalévací hmota pro běžné kovové vzorky zalévané za studena, min. 3 kg. o Vodivá hmota vhodná pro práci na SEM, min. 4 kg. o Vodivá hmota vhodná pro elektrolytické leštění vzorků, min. 1 kg. o Hmota zaručující zachování hran a rovinnost (vzorky s tenkou povrchovou vrstvou, nátěrem apod.), min. 1 kg. o Epoxidová pryskyřice pro vakuovou impregnaci, min. 1 kg. o Pokud je jakákoliv z výše uvedených zalévacích hmot dvousložková, bude součástí dodávky odpovídající množství vytvrzovadla. o Sada formiček (min. 10 ks) na ruční zalévání a vakuovou impregnaci vzorků, vhodné pro opakované použití, průměru 30 mm. o Sada formiček (min. 10 ks) na ruční zalévání a vakuovou impregnaci vzorků, vhodné pro opakované použití, průměru 40 mm. o Sada formiček (min. 3 ks), na ruční zalévání a vakuovou impregnaci vzorků, vhodné pro opakované použití, rozměry min.: 68 x 37 x 35 mm. Pokud je pro práci se zařízením nutný tlakový vzduch, musí být součástí dodávky rovněž

2 kompresor s tichým chodem (max. 50 db), vhodný pro dané zařízení a umístění v laboratoři. B1 - Automatická metalografická bruska/leštička pro preparaci vzorků A. Umožňuje vkládání a vyjímání vzorků možnost otočit držák se vzorky bez použití speciálních nebo jiných nástrojů. B. Uživatelské rozhraní pro ovládání zařízení. C. Umožňuje čištění a údržbu zařízení, včetně čištění nádoby. D. Databáze metod s možností uložení min. 10 metod definovaných uživatelem. E. Chlazení disku je realizováno tak, aby probíhalo dle potřeby a bylo regulovatelné. F. Přívod chladícího média ke kotouči včetně ručního napuštění/vypnutí chladícího média a možnost naprogramování jeho automatického spuštění nebo vypnutí v souvislosti s daným krokem přípravy vzorků. G. Velikost kotouče průměr 300 mm. H. Příprava jednotlivých vzorků i sad vzorků v držácích, individuální i centrální přítlak. I. Volitelná rychlost otáček kotouče min rpm. J. Volitelná rychlost otáček držáku se vzorky min rpm. K. Držák na vzorky s průměrem 30 mm a držák na vzorky s průměrem 40 mm pro individuální přítlak. Držák pro individuální přítlak musí být možné použít rovněž pro vzorky zalité automatickým programovatelným lisem. Pokud lis není schopen vyrobit vzorky průměru přesně 30 mm (např. rozměry jsou dané v palcích), musí být dodán držák vhodný pro vzorky zalité na lisu a rovněž držák pro vzorky průměru přesně 30 mm. L. Držák pro centrální přítlak pro tvarové vzorky ( kapky ), průměrů cca mm. M. Držák pro centrální přítlak vhodný pro větší vzorky nepravidelného tvaru. N. Zařízení pro nivelaci vzorků s příslušenstvím nutným pro upevnění a dotažení vzorků. O. Soft start/stop postupné zvyšování/snižování působící síly a rychlosti otáček. P. Držák se vzorky umožňuje otáčení ve směru rotace kotouče nebo proti směru rotace. Q. Přítlačná síla (individuální přítlak) v rozsahu min. 5 N 50 N. R. Přístroj je schopen nepřetržité práce po dobu 8mi hodinové pracovní směny s krátkými přestávkami mezi broušením (kdy přístroj zůstává zapnutý, ale netočí se hlava se vzorky ani disk). V těchto přestávkách přístroj nevyžaduje vypnutí hlavním vypínačem. S. Řídicí jednotka s ovládacím displejem. T. Pro každý krok přípravy je možno nastavit: přítlačnou sílu (individuální nebo centrální), velikost přítlačné síly, rychlost a směr rotace disku i unášeče, použití chladicího média, dávkování suspenzí. U. Automatické programovatelné dávkování brousících a leštících suspenzí. V. Dávkovací moduly pro čtyři (4) diamantové suspenze a smáčedla a pro jednu (1) oxidickou suspenzi. W. Možnost spustit program čištění hadiček dávkovacích modulů. X. Magnetický disk průměr 300 mm. Y. Pokud má zařízení vyměnitelnou vložku do brousící vany pod disk, bude dodáno min 5 ks (pokud je údržba této části zařízení řešena pomocí jiných výměnných součástí, bude součástí dodávky Zboží odpovídající počet výměnných součástí). Z. Umožňuje přechod na ruční broušení a leštění s využitím plné velikosti brusného/leštícího kotouče (tj. hlavu lze rychle vysunout/vytočit zcela mimo pracovní prostor brusky). AA. Ochrana bránící rozstřiku vody při ručním broušení.

3 BB. Součástí dodávky jsou rovněž všechny další části zařízení a příslušenství nezbytné pro řádný provoz zařízení a využití všech výše uvedených funkcí. CC. Ukládací stojan/stojany s min. 10 pozicemi pro uložení 10 disků o průměru 300 mm. DD. Kompletní spotřební materiál pro přípravu ks vzorků ocelí i neželezných kovů, který musí obsahovat minimálně: EE. Diamantový magnetický brusný disk. Na broušení materiálů HV Adekvátní k SiC-brusnému papíru zrnitosti cca 80, o průměru 300 mm, min. 3 ks. FF. Diamantový magnetický brusný disk. Na broušení materiálů HV Adekvátní k SiC-brusnému papíru zrnitosti cca 500, o průměru 300 mm, min. 3ks. GG. Diamantový magnetický brusný disk. Na broušení materiálů HV Adekvátní k SiC-brusnému papíru zrnitosti cca 1200, o průměru 300 mm, min. 3 ks. HH. Diamantový brusný disk s pryskyřičnou matricí pro hrubé broušení hliníku a jeho slitin. Zrnitost odpovídá SiC papíru 220, o průměru 300 mm, min. 3 ks. II. Lepicí SiC papíry zrnitosti 80, 240, 500, 1200, 2000 průměr 300 mm, od každé zrnitosti min. 200 ks. JJ. Magnetický disk pro jemné broušení v kombinaci s diamantem, pro materiály s >HV 150, průměr 300 mm, min. 10 ks. KK. Magnetický disk pro jemné broušení v kombinaci s diamantem, pro materiály s HV , průměr 300 mm, min. 5 ks. LL. Tvrdé leštící plátno z tkaného přírodního hedvábí pro magnetické upevnění na jemné broušení a leštění všech materiálů s použitím diamantu, průměr 300 mm, min. 15 ks. MM. Leštící plátno syntetické pro magnetické upevnění, pro leštění ocelí a slinutých karbidů, průměr 300 mm, min. 15 ks. NN. Měkká leštící plátna pro magnetické upevnění vhodná pro diamantové a oxidické leštění, 300 mm, min. 15 ks OO. Neoprénové leštící plátno vhodné pro oxidické leštění, 300 mm, min. 10 ks PP. Diamantová suspenze určená pro automatické dávkovací stroje, abrazivo polykrystalický diamant, 9 µm, min. 2,5 l. QQ. Diamantová suspenze určená pro automatické dávkovací stroje, abrazivo polykrystalický diamant, 3 µm, min. 2,5 l. RR. Diamantová suspenze určená pro automatické dávkovací stroje, abrazivo polykrystalický diamant, 1 µm, min. 2,5 l. SS. Lubrikant vhodný pro diamantové brusné a leštící suspenze, min. 10 l. TT. Koloidní oxid křemičitý 0.04 µm na závěrečné leštění, možno smíchat s chemickými činidly, min. 3 l. UU. Neutrální Al 2 O 3 suspenze 0.02 µm na závěrečné leštění všech typů materiálů, min. 2,25 l. VV. Čtyři (4) střičky lešticích suspenzí, pro ruční dávkování suspenzí. WW. Magnetické unášecí disky podložky pro samolepící brusné papíry a plátna průměru 300 mm, min. 6 ks (nebo stejný počet ekvivalentních prvků pro opakované použití zastávajících tuto funkci). XX. Další spotřební materiál bezpodmínečně nutný pro přípravu vzorků z ocelí i měkkých materiálů. YY. Ofukovací pistole na stlačený vzduch vhodná pro laboratorní čištění povrchu vzorků. ZZ. Kompresor, vhodný pro dané zařízení a umístění v laboratoři, na který lze zároveň připojit i dodanou ofukovací pistoli. AAA. Nerezová ultrazvuková čistička s min. manuálním časovým spínačem,

4 s vnitřními rozměry min. 150 x 140 x 100 mm, ultrazvukem min. 60 W, víkem a nerez košem, vhodná pro čištění metalografických výbrusů. BBB. Pokud má nabízené zařízení průměr kotouče jiný, než přesně 300 mm (např. pokud je vyráběn v palcích a přepočet odpovídá přibližně 300 mm), jsou veškeré brusné a leštící kotouče dodány ve stejném rozměru, jaký je průměr kotouče brusky/leštičky. C1 - Precizní automatická rozbrušovací pila pro dělení vzorků A. Uživatelské rozhraní pro ovládání zařízení, možnost programování procesu dělení i práce bez programu (tj. plně automatické řízení řezu i ruční řezání). B. Umožňuje výměnu řezných kotoučů. C. Umožňuje manuální nastavení polohy vzorku (stolu). D. Velký pohyblivý stůl (min. 250 x 180 mm) s T-drážkami, který umožňuje řezání velkých a hlubokých vzorků. E. Osvětlení pracovního prostoru pily. F. Čištění a údržba zařízení je proveditelná bez speciálního vybavení. G. Vnitřní uzavřený prostor chlazení, použití řezné kapaliny. H. Vestavěná recirkulační jednotka s obsahem min. 4 l. I. Sada příslušenství nezbytného pro připojení vestavěné recirkulační jednotky na externí recirkulační nádobu. Pokud nelze takové řešení uplatnit, musí být dodán i samostatný systém externí recirkulace, s obsahem min. 40 l. J. Sítko/lapač pro zachycení větších nečistot nebo drobných částí vzorku. K. Prostorná pracovní komora s pohodlným přístupem. L. Umožňuje řezání vzorků s průměrem min. 70 mm a velikosti min. 165 x 50 mm. M. Umožňuje automaticky řezat tenké paralelní plátky stejné nebo různé tloušťky. N. Režim pro řezání extrémně tvrdých materiálů. O. Nastavení rychlosti řezu v rozsahu min. 0,05 3 mm/s. Program pro okamžitou regulaci řezné rychlosti a dosažení optimální řezné rychlosti. P. Rychlost rotace řezného kotouče je možno měnit min. v rozsahu rpm. Q. Délku řezu je možno přednastavit v min. rozsahu mm. R. Bezpečností transparentní kryt chránící pracovní prostor. S. Zajištění bezpečnosti procesu automatickým přerušením procesu dělení při otevření krytu nebo blokováním otevírání krytu během procesu dělení. T. Přístroj je schopen nepřetržité práce po dobu 8mi hodinové pracovní směny s přestávkami mezi řezáním. V těchto přestávkách přístroj nevyžaduje vypnutí hlavním vypínačem. U. Je možno použít kotouče optimalizované pro dělení kovových i nekovových materiálů v rozsahu velikostí min mm a od tloušťky 0,15 mm. V. Součástí dodávky jsou také upínací přípravky na vzorky použitelné na dodaný pracovní stůl: Zařízení pro upínání vzorků pro přesné sériové řezání (přesnost min. 50 mikrometrů, délka řezu min. 30 mm). Pokud nelze tento požadavek splnit v rámci standardní výbavy pily, ani pomocí speciálního upínacího přípravku, musí být součástí dodávky druhá, velmi přesná pila, která takto přesné dělení plátků umožňuje. Univerzální držák vzorků, rozvor min. 60 mm. Rychloupínací univerzální svěrák, s min. rozvorem 70 mm. Zařízení pro upínání nepravidelných tvarových vzorků výšky min. 55 mm. Přítlačná síla min. 6,5 kn.

5 Zařízení pro podélné dělení dlouhých úzkých rotačních předmětů (např. šroubů) v ose, průměr uchycených předmětů min mm. Zařízení pro vystředění a upnutí rotačních vzorků do průměru min. 65 mm. W. Součástí dodávky je rovněž základní vybavení řeznými kotouči: Diamantový kotouč, pro materiály s HV vyššími než 800, průměr min. 200 mm, min. 2 ks. Kotouče (min. 20 ks) pro ocel a ostatní tvrdé materiály (HV nad 500), průměru min. 200 mm. Kotouče (min. 10 ks) pro ocel a ostatní tvrdé materiály vhodné pro přesné paralelní řezy plátků tloušťky 1 mm a podélný rozřez dlouhých úzkých rotačních předmětů v ose. Kotouče (min. 20 ks) pro neželezné kovy a slitiny a oceli s tvrdostí do cca 500 HV, průměru min. 200 mm. Diamantový kotouč na dělení zalitých vzorků nebo vzorků obsahujících plasty, průměru min. 200 mm, min. 1ks. Přísada do chladicí řezné kapaliny, min. 10 l. D1 - Elektrolytická přenosná leštička vzorků Přenosné zařízení pro elektrolytické leštění a leptání malých metalografických vzorků vč. nabíjecí baterie na min. 1,5 hod. nepřetržitého provozu a základní sady spotřebního materiálu na leštění a broušení a spotřebního materiálu na přípravu 300 ks replik. Možnost pracovat na baterie nebo ze sítě ( V / Hz), min. 3 m napájecí kabel. A. Nabíjecí baterie, s veškerým příslušenstvím na jejich dobití. B. Vybavení pro externí leptání. C. Upevnění anody na nekovových materiálech. D. Možnost nastavit min. napětí, proud a dobu leštění / leptání. E. Min. 4 nádoby na elektrolyt. F. Možnost leštění rovných i tvarových ploch - min. 10 leštících komůrek pokrývajících širokou škálu tvarů povrchu. G. Seznam elektrolytů vč. přesného chemického složení doporučené pro různé technické materiály a různé typy ocelí. H. Min. 1 l elektrolytu pro ocel, slitiny hliníku. I. Min. 1 l elektrolytu pro slitiny mědi. J. Min. 1 l elektrolytu pro Mo, Ti, Zr. K. Veškeré příslušenství nezbytné pro okamžitý plný provoz zařízení. L. Kompletní spotřební materiál a veškeré příslušenství nutné na přípravu min. 300 ks replik (metalografické obtiskové fólie, min. 20 x 30 mm). M. Zařízení je možno dodat jako univerzální přenosné zařízení společně se zařízením E1. E1 - Přenosná metalografická bruska - leštička Přenosná bruska a leštička pro nedestruktivní preparaci mechanicky broušených a leštěných vzorků s příslušenstvím vč. nabíjecí baterie na min. 1,5 hod. nepřetržitého provozu a základní sady spotřebního materiálu na broušení a leštění. A. Možnost pracovat na baterie (min. 1,5 hod) nebo ze sítě ( V / Hz). Součástí dodávky jsou i nabíjecí baterie a min. 3 m napájecí kabel. B. Min. 8 nosných kotoučů pro broušení/leštění. C. Min. 100 ks kotoučů samolepicího brusného papíru průměru min. 30 mm od každé z následujících zrnitostí: 120, 220, 500. D. Min. 5 ks vějířovitého kotouče (80) na hrubé zbroušení povrchu, průměru min. 30 mm.

6 E. Min. 100 ks lešticích samolepících pláten pro diamantové leštění ocelí a neželezných kovů, vhodné pro použití v kombinaci diamantovými pastami s velikostmi zrn 9, 3, 1 µm, průměru min. 30 mm. Lze dodat kombinaci různých typů leštících pláten tak, aby celkově pokryly uvedené požadavky. F. Min. 25 ks leštících samolepících pláten vhodných pro oxidické leštění. G. 50 g diamantových koncentrovaných produktů (tyčinek) s velikostí zrna 9 µm, nebo odpovídající množství diamantové pasty. H. 50 g diamantových koncentrovaných produktů (tyčinek) s velikostí zrna 3 µm, odpovídající množství diamantové pasty. I. 50 g diamantových koncentrovaných produktů (tyčinek) s velikostí zrna 1 µm, odpovídající množství diamantové pasty. J. Smáčedlo, min. 5 l. K. Veškeré příslušenství nezbytné pro okamžitý plný provoz zařízení. L. Zařízení je možno dodat jako univerzální přenosné zařízení společně se zařízením D1. Dodávka souboru Zařízení splňuje následující podmínky: Po dobu 24 měsíců od přechodu vlastnického práva na Zadavatele (tj. po dobu záruky za jakost) je poskytování bezplatné služby záručního servisu, a to v následujícím rozsahu a za následujících podmínek: - poskytování veškerých servisních úkonů tak, aby po celou výše uvedenou dobu záruky Zařízení splňovalo požadavky Zadavatele specifikované výše; - výměna/oprava vadných (nefunkčních) dílů a příslušenství, odstraňování vad Zařízení či vad způsobených provozem Zařízení; - odstraňování reklamovaných vad, popřípadě uspokojování jiného nároku Kupujícího z vadného plnění, a to tak, že Prodávající nastoupí k odstranění vady ve lhůtě nejpozději do 72 hodin od nahlášení vady Kupujícím Prodávajícímu telefonicky nebo písemně, nebude-li písemně dohodnuto jinak, přičemž v této souvislosti bere Prodávající na vědomí, že k odstranění vad může nastoupit v pracovní den v době od 9:00 hodin do 16:00 hodin. Nástupem k odstranění vady se rozumí dostavení se zástupce Prodávajícího do sídla Kupujícího za účelem odstranění oznámené vady dodaného Zařízení. V případě, že konec lhůty k nástupu na odstranění závad připadne na dobu mimo rozmezí uvedené výše a nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, je Prodávající povinen nastoupit k odstranění nahlášené vady v nejbližším možném termínu. V případě výskytu vady po dobu běhu záruční doby se záruční doba prodlužuje o dobu od oznámení vady Kupujícím Prodávajícímu po její odstranění Prodávajícím; - bezodkladné odstraňování vad, přičemž nejdéle do dvaceti (20) kalendářních dnů, není-li s Kupujícím dohodnuta písemně (prostřednictvím u na kontaktní osobu uvedenou ve smlouvě) jiná lhůta. Poskytování technické podpory po uvedení do provozu Zařízení a následné telefonické podpory: - telefonická podpora sestávající se z odborných konzultací po dobu trvání záruky bude poskytována v pracovní dny (mezi 9:00 a 16:00 hod.) v českém jazyce.

7 - poskytování písemné ( ové) konzultace v českém jazyce. Společně se Zařízením je dodána následující dokumentace: - průvodní technická dokumentace v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě - uživatelské příručky v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě - všechny doklady prokazující zejména splnění všech zákonných a technických norem a souvisejících požadavků na dodané Zařízení Součástí průvodní technické dokumentace je položkový seznam náhradních dílů s jednotkovými cenami a předpokládanými intervaly kontroly a výměny, přičemž Zadavatel předpokládá, že po dobu 24 měsíců od okamžiku převzetí Zařízení Zadavatelem bude Zařízení v provozu celkem 2000 hodin. Součástí položkového seznamu je hodinová sazba technika a případné další nutné náklady spojené se servisní činností Prodávajícího (doprava do místa plnění, ubytování apod.). Součástí dodávky je veškeré příslušenství a nářadí nutné pro zajištění běžného provozu dodávaného zařízení, běžnou údržbu, upnutí a výměnu vzorků a hrotů. Součástí dodávky je základní zaškolení obsluhy pro 3 osoby v celkovém rozsahu 8 hodin pro všechny osoby v místě instalace. Prodávající zajistí dopravu do místa plnění, instalaci, montáž, prvotní nastavení a uvedení stroje do provozu včetně jeho připojení ke zdrojům energií na zadavatelem určeném místě. Pokud je kompresor potřebný pro více než jedno z výše uvedených zařízení, bude dodán jeden kompresor společný pro více přístrojů pouze v případě, že na něj lze všechny potřebné přístroje bez problémů připojit a provozovat je najednou, bez vzájemného omezování. Zadavatel požaduje, aby dodaná zařízení umožnila práci a zobrazování ve stejných standardních měrných jednotkách. Bude tak možno efektivně a rychle produkovat vzorky, bude lépe využit spotřební materiál a práce v laboratoři bude pro obsluhu jednodušší. 1 Dodavatel zaručuje, že všechny níže uvedené parametry budou splněny v době předání Zařízení.

勤 學 * 卓 越 * 快 樂 成 長 本 校 在 老 師 群 策 群 力 共 同 討 論 下, 型 塑 了 學 校 願 景 : 勤 學 卓 越 快 樂 成 長 ( 一 ) 勤 學 運 用 真 的 力 量 培 養 勤 學, 以 語 文 教 為 基 礎 紮 根 ( 二 ) 卓 越 利 用 美 的 感

勤 學 * 卓 越 * 快 樂 成 長 本 校 在 老 師 群 策 群 力 共 同 討 論 下, 型 塑 了 學 校 願 景 : 勤 學 卓 越 快 樂 成 長 ( 一 ) 勤 學 運 用 真 的 力 量 培 養 勤 學, 以 語 文 教 為 基 礎 紮 根 ( 二 ) 卓 越 利 用 美 的 感 桃 園 市 復 旦 國 民 小 學 104 學 年 度 學 校 課 程 計 畫 壹 依 據 貳 目 的 一 教 基 本 法 第 13 條, 國 民 教 法 第 4 條 二 教 部 92 公 佈 之 國 民 中 小 學 九 年 一 貫 課 程 綱 要 三 桃 園 市 政 府 推 動 國 民 中 小 學 九 年 一 貫 課 程 實 施 計 畫 四 桃 園 市 政 府 97.5.29 府 教 數 字 第

Více

桃園縣南美國民小學102學年度學校課程計畫

桃園縣南美國民小學102學年度學校課程計畫 桃 園 縣 南 美 國 民 小 學 02 學 年 度 學 校 課 程 計 畫 壹 依 據 一 教 部 國 民 中 小 學 九 年 一 貫 課 程 綱 要 (92.0.5 台 國 字 第 092006026 號 函 ) 二 95.05.24 台 國 ( 二 ) 字 第 0950075748B 號 令 修 正 第 伍 點 ( 學 習 領 域 ) 第 陸 點 ( 實 施 要 點 ) 三 教 部 97 年

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20313034A67EB14DAD78B14DA468A6D2BFEFC2B2B3B95FAFF3AED75F2DA965ADFBB77CABE1ADD7A5BFAAA92DA64CBB73AAA9322E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20313034A67EB14DAD78B14DA468A6D2BFEFC2B2B3B95FAFF3AED75F2DA965ADFBB77CABE1ADD7A5BFAAA92DA64CBB73AAA9322E646F63> 民 國 104 年 國 軍 志 願 役 專 業 預 備 軍 官 預 備 士 官 班 考 選 簡 章 目 錄 壹 考 選 對 象 及 資 格 :... 1 貳 考 選 員 額 :... 3 參 報 名 程 序 :... 4 肆 考 試 日 期 及 地 點 :... 7 伍 考 試 科 目 配 分 及 命 題 範 圍 :... 7 陸 測 驗 一 般 規 定 :... 8 柒 成 績 評 定 與 錄 取

Více

i

i GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP LIMITED 3308 18 30 89 2 1206 111 24 183 17 1712 1716 ... 1... 18... 31... 33... 65... 86... 111 i C E 1 2 D F 1 14,556 1 5 1 5 1 GEICO 16 1-8 52,976.24 99 GEICO 2 1 1 2,755 B

Více

桃園縣北勢國民小學103學年度學校課程計畫

桃園縣北勢國民小學103學年度學校課程計畫 桃 園 市 北 勢 國 民 小 104 度 校 課 程 計 畫 1-1 校 課 程 計 畫 壹 依 據 目 的 一 依 據 1. 教 育 部 92.01.15 台 國 字 第 092006026 號 公 佈 之 國 民 中 小 九 一 貫 課 程 綱 要 2. 教 育 部 97 國 民 中 小 九 一 貫 課 程 綱 要. 本 校 校 務 發 展 計 畫 二 目 的 1. 透 過 課 程 發 展 委

Více

Microsoft Word - V c.doc

Microsoft Word - V c.doc 2006 UNITED NATIONS PUBLICATION Sales No. C.05.V.10 ISBN 92-1-730044-6 1999 1999 12-1 2000 12 2001 7 2004 3 36 2004 6 14 21 2004 6 25 2004 12 2 59/40 () 1 17 (A/55/17) 400-409 iii ........ 1 A.... 1 B....

Více

关 注 本 期 证 券 未 办 理 抵 押 权 转 让 变 更 登 记 本 期 证 券 发 起 机 构 转 让 信 托 财 产 时, 按 惯 例 并 未 办 理 抵 押 权 转 让 变 更 登 记, 而 由 委 托 人 在 有 管 辖 权 的 政 府 机 构 登 记 部 门 继 续 登 记 为 名

关 注 本 期 证 券 未 办 理 抵 押 权 转 让 变 更 登 记 本 期 证 券 发 起 机 构 转 让 信 托 财 产 时, 按 惯 例 并 未 办 理 抵 押 权 转 让 变 更 登 记, 而 由 委 托 人 在 有 管 辖 权 的 政 府 机 构 登 记 部 门 继 续 登 记 为 名 优 势 基 础 资 产 信 用 质 量 很 好 入 池 贷 款 借 款 人 加 权 平 均 年 龄 37.04 岁, 借 款 人 年 龄 在 30~40( 含 ) 岁 的 贷 款 未 偿 本 金 余 额 占 入 池 贷 款 总 额 的 40.10%, 该 年 龄 段 借 款 人 一 般 收 入 较 为 稳 定, 多 处 于 职 业 及 收 入 的 上 升 期, 家 庭 状 况 较 为 稳 定, 还

Více

《中文核心期刊要目总览》2008年印刷版(即第五版)于2008年1月1日正式发行

《中文核心期刊要目总览》2008年印刷版(即第五版)于2008年1月1日正式发行 附 件 2: 第 一 编 哲 学 社 会 学 政 治 法 律 类 1. 中 国 社 会 科 学 2. 北 京 大 学 学 报. 哲 学 社 会 科 学 版 3. 学 术 月 刊 4. 中 国 人 民 大 学 学 报 5. 北 京 师 范 大 学 学 报. 社 会 科 学 版 6. 清 华 大 学 学 报. 哲 学 社 会 科 学 版 7. 浙 江 大 学 学 报. 人 文 社 会 科 学 版 8.

Více

Ctpu

Ctpu 二 委 任 出 席 安 全 理 事 会 的 代 表 副 代 表 候 补 代 表 和 代 理 代 表 2010 年 8 月 1 日 至 2011 年 7 月 31 日 期 间 委 任 出 席 安 全 理 事 会 的 代 表 副 代 表 候 补 代 表 和 代 理 代 表 如 下 : * 奥 地 利 海 因 茨 菲 舍 尔 先 生 ( 奥 地 利 联 邦 总 统 ) 米 夏 埃 尔 施 平 德 埃 格

Více

Microsoft Word - 烘焙食品乙級第二部份 doc

Microsoft Word - 烘焙食品乙級第二部份 doc 烘 焙 食 品 乙 級 技 術 士 技 能 檢 定 術 科 參 考 資 料 試 題 編 號 :077-900201-3 審 定 日 期 : 年 月 日 修 訂 日 期 :96 年 7 月 1 日 97 年 1 月 30 日 97 年 10 月 27 日 98 年 6 月 20 日 98 年 12 月 17 日 99 年 08 月 20 日 烘 焙 食 品 乙 級 技 術 士 技 能 檢 定 術 科

Více

ii & iii

ii & iii 342C 993 20 1.5 ...................................................... ii & iii............................................................ 1-4................................................... 5-6......................................................

Více

(Microsoft Word - \275\327\244\345\265o\252\355\241G\277\275\254L\247g960527.doc)

(Microsoft Word - \275\327\244\345\265o\252\355\241G\277\275\254L\247g960527.doc) 論 文 發 表 七 處 理 國 中 小 懷 孕 學 生 的 性 別 教 育 觀 想 蕭 昭 君 ( 國 立 花 蓮 教 育 大 學 教 育 學 系 副 教 授 ) 中 華 民 國 96 年 5 月 27 日 B-121 壹 前 言 : 如 果 阿 英 晚 生 三 十 年 處 理 國 中 懷 孕 學 生 的 性 別 教 育 觀 想 蕭 昭 君 國 立 花 蓮 教 育 大 學 教 育 系 副 教 授 2007/5/21

Více

c36022001.pdf

c36022001.pdf 1 i i i E 0 1 Eden email equality evening /'id%/ /'imel/ /i'kwal3t0/ /'ivn0h/ A sailor went to sea, sea, sea, To see what he could see, see, see. But all that he could see, see, see, Was the bottom of

Více

98825 (Project Sunshine) Chi_TC_.indb

98825 (Project Sunshine) Chi_TC_.indb 2116 20132015 2016 6 3010 353103 2016 6 305 30 37 2016 6 30 44.8% 2016 6 3045.4% 36.0% 37 21 16 2013 12 3155,170.5 4,679.8 2015 12 31141,953.3 11,857.2 60.4% 59.2%20.7% 24.7% 2013542.52015 1,402.260.8%

Více

( CIP ) /,,. - :, ISBN H193.2 CIP (2004) JIAOSHI KOUYU YISHU (0898 ) B /

( CIP ) /,,. - :, ISBN H193.2 CIP (2004) JIAOSHI KOUYU YISHU (0898 ) B / 2004 ( CIP ) /,,. - :, 2004.2 ISBN 7-5442-2673-5...- - -.H193.2 CIP (2004) 003902 JIAOSHI KOUYU YISHU (0898 )65350227 B 3 570203 nhcbgs@0898.net 8901240 1/ 32 14 374 2004 2 1 2004 2 1 ISBN 7-5442-2673-5

Více

untitled

untitled 38 39 40 41 43 44 45 0.025 m 3 0.0053 m 3 0.197 m 3 0.45m 3 0.22 m 3 0.23 m 3 0.31 m 2 0.066 m 2 0.24 m 2 64-74kg 44-54kg 20 kg m 2 H 210 2 1.5 3 5 575 3 21.7 2 3 31.3 3-12 6 1 1.3 5

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C6C0BCB6B1A8B8E6B7E2C3E6A3A8C8F0B0B2B9FACDB6B8FAD7D9A3A9>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C6C0BCB6B1A8B8E6B7E2C3E6A3A8C8F0B0B2B9FACDB6B8FAD7D9A3A9> 2016 年 公 司 债 券 2016 年 跟 踪 信 用 评 级 报 告 温 州 交 投 经 营 状 况 平 稳, 其 提 供 的 全 额 无 条 件 不 可 撤 销 的 连 带 责 任 保 证 担 保 仍 可 提 升 本 期 债 券 的 安 全 性 关 注 : 公 司 主 要 在 建 项 目 资 金 需 求 量 较 大, 面 临 较 大 的 资 金 压 力 截 至 2015 年 末, 公 司

Více

36 2013 6 29 2012 10 24 2012 12 1 93 1998 10 25 94 95 2001 12 12 96 2007 4 15 97 (1) 200.0 50.0 100.0 500.0 98 49% 5% 20% 25% 25% 25% 25% H 598,100,000 H 59,810,000 657,910,000 H 25.0% 10 2010 9 19 5%

Více

新 竹 市 都 市 計 畫 委 員 會 第 233 次 會 議 紀 錄 壹 時 間 :102 年 8 月 28 日 ( 星 期 三 ) 上 午 9 時 30 分 貳 地 點 : 本 府 第 一 會 議 室 參 主 持 人 : 許 主 任 委 員 明 財 肆 出 席 委 員 : 詳 簽 到 簿 伍 列

新 竹 市 都 市 計 畫 委 員 會 第 233 次 會 議 紀 錄 壹 時 間 :102 年 8 月 28 日 ( 星 期 三 ) 上 午 9 時 30 分 貳 地 點 : 本 府 第 一 會 議 室 參 主 持 人 : 許 主 任 委 員 明 財 肆 出 席 委 員 : 詳 簽 到 簿 伍 列 新 竹 市 都 市 計 畫 委 員 會 第 233 次 會 議 紀 錄 壹 時 間 :102 年 8 月 28 日 ( 星 期 三 ) 上 午 9 時 30 分 貳 地 點 : 本 府 第 一 會 議 室 參 主 持 人 : 許 主 任 委 員 明 財 肆 出 席 委 員 : 詳 簽 到 簿 伍 列 席 單 位 : 詳 簽 到 簿 陸 確 認 前 次 ( 第 232 次 ) 會 議 紀 錄 : 同

Více

(A)3 4 (B)5 6 (C)7 9 (D)10 2 (E) (A) (B) (C) (D) (E) ( ) ( ) ( ) (A) (B) (C) (D) (E) (A) (B) (C) (D) (E). (A) (B) (C) (D) (E). (A) (B) (C) (D) (

(A)3 4 (B)5 6 (C)7 9 (D)10 2 (E) (A) (B) (C) (D) (E) ( ) ( ) ( ) (A) (B) (C) (D) (E) (A) (B) (C) (D) (E). (A) (B) (C) (D) (E). (A) (B) (C) (D) ( . (A) (B) (C) (D) (E). (A) (B) (C) (D) (E) (A) (B) (C) (D) (E) (A) (B) (C) (D) (E).. (E) (A) (B) (C) (D). (A) (B) (C) (D) (E). (A) (B) (C) (D) (E). (A) (B) (C) (D) (E) (A) (C) (D) (E) (A) (B) (C) (D) (E)

Více

i

i China Smartpay Group Holdings Limited 8325 67% 29 16 EGM-1 EGM-3 33 A18 48 i .............................................................. 1........................................................ 12..........................................................

Více

全民健康保險重大傷病範圍

全民健康保險重大傷病範圍 ICD-10-CM/PCS 碼 C73 C00.0-C06.9 C09.0- C10.9 C12-C14.8 C50.011-C50.929 C53.0-C53.9 C55 C00.0-C96.9 ( 不 含 C73 C94.4 C94.6) 全 民 健 康 保 險 重 大 傷 病 各 項 疾 病 檢 附 資 料 項 目 參 考 表 105/1/1 適 用 中 文 疾 病 名 稱 一 需 積 極 或

Více

2015 年 水 利 建 设 市 场 主 体 信 用 评 价 结 果 一 勘 察 单 位 ( 共 92 家 ) AAA 级 (48 家 ) 1 中 国 电 建 集 团 北 京 勘 测 设 计 研 究 院 有 限 公 司 2 北 京 市 水 利 规 划 设 计 研 究 院 3 中 水 北 方 勘 测

2015 年 水 利 建 设 市 场 主 体 信 用 评 价 结 果 一 勘 察 单 位 ( 共 92 家 ) AAA 级 (48 家 ) 1 中 国 电 建 集 团 北 京 勘 测 设 计 研 究 院 有 限 公 司 2 北 京 市 水 利 规 划 设 计 研 究 院 3 中 水 北 方 勘 测 2015 年 水 利 建 设 市 场 主 体 信 用 评 价 结 果 一 勘 察 单 位 ( 共 92 家 ) AAA 级 (48 家 ) 1 中 国 电 建 集 团 北 京 勘 测 设 计 研 究 院 有 限 公 司 2 北 京 市 水 利 规 划 设 计 研 究 院 3 中 水 北 方 勘 测 设 计 研 究 有 限 责 任 公 司 4 天 津 市 水 利 勘 测 设 计 院 5 河 北 省 水

Více

托管协议

托管协议 华 夏 薪 金 宝 货 币 市 场 基 金 托 管 协 议 基 金 管 理 人 : 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 目 录 第 一 条 基 金 托 管 协 议 当 事 人... 1 第 二 条 基 金 托 管 协 议 的 依 据 目 的 和 原 则... 2 第 三 条 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 的 业 务 监

Více

untitled

untitled BENGANG STEEL PLATES CO.,LTD. 2004 OO 3 4 7 9 12 13 14 23 24 33 33 1 1 1 943,710,717.66 732,062,544.19 732,987,883.74 1,210,297,951.24 80,370.32 945,091,821.47-1,381,103.81 1,960,843,724.47 401,018,034.87-2,199,938.82

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A1BE3230313630373237A1BF32303136C4EABDADCBD5D7CFBDF0C5A9B4E5C9CCD2B5D2F8D0D0B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB8FAD7D9C6C0BCB6B1A8B8E6A3A8B8FAD7D93230313630373237A3A9>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A1BE3230313630373237A1BF32303136C4EABDADCBD5D7CFBDF0C5A9B4E5C9CCD2B5D2F8D0D0B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB8FAD7D9C6C0BCB6B1A8B8E6A3A8B8FAD7D93230313630373237A3A9> 优 化 组 织 架 构, 提 升 管 控 效 率 ; 总 行 参 与 贷 款 调 查, 控 制 信 贷 风 险 2015 年 底, 紫 金 农 商 银 行 为 适 应 经 营 发 展 需 要, 对 组 织 架 构 和 内 设 机 构 进 行 了 部 分 调 整, 新 设 立 了 金 融 同 业 部 和 七 个 部 门 内 设 中 心, 分 别 为 : 个 人 存 款 管 理 中 心 和 零 售 业

Více

粤社保函〔2013〕80号

粤社保函〔2013〕80号 맣 뚫 쪡 짧 믡 놣 쿕 믹 뷰 맜 샭 뻖 粤 社 保 函 2016 120 号 맘폚뾪햹2016쓪뛈쪡횱웳튵횰릤믹놾퇸샏뷰 쇬좡룱죏횤폐맘쫂쿮뗄춨횪 参 加 省 直 企 业 职 工 社 会 保 险 各 单 位 和 离 退 休 人 员, 社 会 申 办 退 休 人 员 : 根 据 国 家 和 省 的 有 关 规 定, 省 社 保 局 从 2016 年 4 月 1 日 起, 开 展 2016 年

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B1A6D0C5D7E2C1DED2BBC6DAD7CAB2FAD6A7B3D6D7A8CFEEBCC6BBAED3C5CFC8BCB6D7CAB2FAD6A7B3D6D6A4C8AFB8FAD7D9C6C0BCB6B1A8B8E6>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B1A6D0C5D7E2C1DED2BBC6DAD7CAB2FAD6A7B3D6D7A8CFEEBCC6BBAED3C5CFC8BCB6D7CAB2FAD6A7B3D6D6A4C8AFB8FAD7D9C6C0BCB6B1A8B8E6> 宝 信 租 赁 一 期 资 产 支 持 专 项 计 划 优 先 级 资 产 支 持 证 券 跟 踪 评 级 报 告 结 构 摘 要 优 先 级 资 产 支 持 证 券 种 类 优 先 A-1 级 优 先 A-2 级 优 先 B 级 跟 踪 评 级 级 别 AAA AAA AA 上 次 信 用 级 别 AAA AAA AA 上 次 评 级 时 间 2014 年 11 月 24 日 初 始 ( 亿 元

Více

广东省社会保险基金管理局办公室文件

广东省社会保险基金管理局办公室文件 广 东 省 社 会 保 险 基 金 管 理 局 办 公 室 文 件 粤 社 保 办 2014 171 号 关 于 更 新 2014 年 度 全 省 基 本 养 老 金 资 格 协 助 认 证 网 点 名 址 的 通 知 各 地 级 以 上 社 会 保 险 基 金 管 理 局, 顺 德 社 会 保 险 基 金 管 理 局 : 根 据 关 于 核 对 2014 年 度 基 本 养 老 金 领 取 资 格

Více

68003 (Project Unity TC)_.indb

68003 (Project Unity TC)_.indb 2014 8 31 2016 2 6 104 2015 4 24 105 2008 6 1 2014 7 29 2 5,000 1 106 5 2008 3 5% 5% 2012 10 11 5% 5% 20% 25% H 17.51% A 107 A0.07% A 0.06% A H 25% H 25% 30 10 2015 8 27 5% 108 5% 2008 12 1 5% 2012 9 23

Více

校园之星

校园之星 C C C C YY AA D

Více

安徽电子工程学校

安徽电子工程学校 学 校 德 育 全 程 路 线 图 重 点 项 目 实 施 细 则 执 行 文 件 安 徽 电 子 工 程 学 校 第 一 部 分 学 校 德 育 教 育 全 程 路 线 图 重 点 项 目 实 施 进 度 表 一 年 级 德 育 课 项 目 名 入 学 -- 期 中 -- 寒 假 -- 期 中 -- 选 修 课 备 注 称 期 中 期 末 期 中 期 末 新 生 档 案 管 理 首 次 见 面 会

Více

Microsoft Word - TPI-TJB-S-CR4-13-0181-PCC-VC

Microsoft Word - TPI-TJB-S-CR4-13-0181-PCC-VC 澳 門 特 別 行 政 區 初 級 法 院 第 四 刑 事 法 庭 合 議 庭 普 通 刑 事 案 第 CR4-13-0181-PCC 號 * 判 決 書 卷 宗 編 號 :CR4-13-0181-PCC 一. 案 件 概 述 ( 一 ) 檢 察 院 控 訴 書 內 容 澳 門 特 別 行 政 區 初 級 法 院 檢 察 院 對 嫌 犯 甲 提 出 控 訴, 嫌 犯 身 份 資 料 如 下 : -

Více

UNIVACCO TECHNOLOGY INC. btlee@univacco.com.tw YHHsiao@univacco.com.tw 17 3 www.sinopac.com www.ey.com.tw () 1,515,358 1,466,953 3.30% 69,009 159,347 56.70% 1.01 3,258,852 3,016,500 242,352 8.03% ()

Více

全 省 事 业 单 位 绩 效 考 核 工 作 会 议 在 我 市 召 开 省 编 办 主 任 刘 星 泰 出 席 会 议 并 讲 话 市 委 常 委 副 市 长 赵 豪 志 出 席 会 议 并 致 辞 市 编 办 主 任 盖 九 志 作 典 型 发 言 参 会 人 员 分 组 讨 论

全 省 事 业 单 位 绩 效 考 核 工 作 会 议 在 我 市 召 开 省 编 办 主 任 刘 星 泰 出 席 会 议 并 讲 话 市 委 常 委 副 市 长 赵 豪 志 出 席 会 议 并 致 辞 市 编 办 主 任 盖 九 志 作 典 型 发 言 参 会 人 员 分 组 讨 论 2013 年 第 2 期 J 全 省 事 业 单 位 绩 效 考 核 工 作 会 议 在 我 市 召 开 省 编 办 主 任 刘 星 泰 出 席 会 议 并 讲 话 市 委 常 委 副 市 长 赵 豪 志 出 席 会 议 并 致 辞 市 编 办 主 任 盖 九 志 作 典 型 发 言 参 会 人 员 分 组 讨 论 言 论 J 领 导 讲 话 2013 年 第 2 期 加 强 四 型 机 关 建 设

Více

!# $#!#!%%& $# &% %!# (# )#! "

!# $#!#!%%& $# &% %!# (# )#! ! " "!! " "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #$$%! # & % ( #$$%! #$$% ) #$$% # #!!# %!!!! ( ) #!!& # &#$$%!* #$$ $+ %%$+ ( # # # # #!+ !# $#!#!%%& $# &% %!# (# )#! " ! " " S1.+(/8.-1.,3(413 516*+/,

Více

状 态, 使 人 类 社 会 难 以 正 确 认 识 评 级 这 一 信 用 经 济 的 内 在 规 律, 难 以 真 正 总 结 西 方 错 误 评 级 的 教 训, 难 以 让 评 级 有 效 服 务 于 人 类 信 用 经 济 实 践 如 果 我 们 还 不 能 在 信 用 评 级 思 想 领

状 态, 使 人 类 社 会 难 以 正 确 认 识 评 级 这 一 信 用 经 济 的 内 在 规 律, 难 以 真 正 总 结 西 方 错 误 评 级 的 教 训, 难 以 让 评 级 有 效 服 务 于 人 类 信 用 经 济 实 践 如 果 我 们 还 不 能 在 信 用 评 级 思 想 领 世 界 需 要 评 级 新 思 想 关 建 中 2015 年 5 月 26 日 2008 年 爆 发 于 美 国 的 全 球 信 用 危 机 证 明 : 信 用 评 级 关 系 人 类 社 会 安 全 发 展, 西 方 错 误 评 级 是 危 机 的 制 造 者, 它 不 能 承 担 世 界 评 级 责 任 于 是, 改 革 国 际 评 级 体 系 成 为 时 代 的 主 流 思 潮 和 向 人 类

Více

设 生 态 环 境 有 着 重 要 作 用 本 着 实 事 求 是 服 务 基 层 的 原 则, 经 审 定, 同 意 各 市 推 荐 上 报 的 名 单 现 授 予 南 京 理 工 大 学 图 书 馆 土 建 水 电 安 装 工 程 等 951 个 为 江 苏 省 2013 年 第 三 批 建 筑

设 生 态 环 境 有 着 重 要 作 用 本 着 实 事 求 是 服 务 基 层 的 原 则, 经 审 定, 同 意 各 市 推 荐 上 报 的 名 单 现 授 予 南 京 理 工 大 学 图 书 馆 土 建 水 电 安 装 工 程 等 951 个 为 江 苏 省 2013 年 第 三 批 建 筑 江 苏 省 住 房 和 城 乡 建 设 厅 江 苏 省 建 设 工 会 工 作 委 员 会 苏 建 质 安 2014 301 号 省 住 房 城 乡 建 设 厅 关 于 公 布 江 苏 省 2013 年 第 三 批 建 筑 施 工 省 级 文 明 工 地 名 单 的 通 知 各 省 辖 市 建 设 局 ( 委 ) 建 设 ( 筑 ) 工 会, 泰 州 市 建 工 局, 苏 州 工 业 园 区 规 划

Více

农银人寿发[2013]102号-4 农银寰宇至尊高端医疗保险条款

农银人寿发[2013]102号-4 农银寰宇至尊高端医疗保险条款 农 银 人 寿 [2013] 医 疗 保 险 004 号 请 扫 描 以 查 询 验 证 条 款 农 银 寰 宇 至 尊 高 端 医 疗 保 险 条 款 阅 读 指 引 本 阅 读 指 引 有 助 于 您 理 解 条 款, 对... 本 主 险 合 同... 内 容 的 解 释 以 条 款 为 准... C 您 拥 有 的 重 要 权 益 v 本 主 险 合 同 提 供 的 保 障 第 二 章 v

Více

一对一视频聊天交友:微商可以代理香蕉计划避孕套?赚钱吗?是骗人的吗?

一对一视频聊天交友:微商可以代理香蕉计划避孕套?赚钱吗?是骗人的吗? 一 对 一 视 频 聊 天 交 友 : 微 商 可 以 代 理 香 蕉 计 划 避 孕 套? 赚 钱 吗? 是 骗 人 的 吗? www.ycdce.net http://www.ycdce.net 一 对 一 视 频 聊 天 交 友 : 微 商 可 以 代 理 香 蕉 计 划 避 孕 套? 赚 钱 吗? 是 骗 人 的 吗? 这 个 片 区 就 是 你 的 市 场! 跟 快 递 搞 好 关 系 这

Více

Microsoft Word - 厦门.doc

Microsoft Word - 厦门.doc 厦 门 市 轨 道 交 通 1 号 线 一 期 工 程 环 境 影 响 报 告 书 简 本 建 设 单 位 : 厦 门 轨 道 交 通 集 团 有 限 公 司 2012 年 9 月 1 目 录 1 建 设 项 目 概 况 1 2 建 设 项 目 周 围 环 境 现 状 12 3 建 设 项 目 环 境 影 响 预 测 及 拟 采 取 的 主 要 措 施 与 效 果 15 4 公 众 参 与 52 5

Více

养鸭实用技术(三)

养鸭实用技术(三) I...1...3...4...5...7...8...13...15...16...17...21...24...27...30 8...32...34...36...38...40 SM3...41...47...49...55 ...59...61...65...66...68...70...71...72...75...77...82...85...88...90...92...94 II

Více

第 一 部 分 前 言 研 究 前 言 : 楊 逵 是 臺 灣 文 學 史 上 一 位 不 可 或 缺 的 重 要 作 家 他 的 文 學 作 品, 不 論 是 小 說 詩 歌 或 是 戲 劇 等, 都 有 著 相 當 的 社 會 影 響 力 為 深 入 瞭 解 這 位 文 學 巨 人 的 作 品,

第 一 部 分 前 言 研 究 前 言 : 楊 逵 是 臺 灣 文 學 史 上 一 位 不 可 或 缺 的 重 要 作 家 他 的 文 學 作 品, 不 論 是 小 說 詩 歌 或 是 戲 劇 等, 都 有 著 相 當 的 社 會 影 響 力 為 深 入 瞭 解 這 位 文 學 巨 人 的 作 品, 第 四 屆 全 國 高 中 台 灣 人 文 獎 語 文 組 佳 作 壓 不 扁 的 玫 瑰 楊 逵 的 小 說 研 究 私 立 曉 明 女 中 林 岡 儒 陳 璽 安 楊 筠 圃 指 導 老 師 : 施 淑 慧 第 一 部 分 前 言 研 究 前 言 : 楊 逵 是 臺 灣 文 學 史 上 一 位 不 可 或 缺 的 重 要 作 家 他 的 文 學 作 品, 不 論 是 小 說 詩 歌 或 是 戲

Více

: DIN / VDE / EN IEC DIN EN IEC IEC pr EN IEC DIN EN IEC DIN VDE 0530 IEC DIN EN 60 0

: DIN / VDE / EN IEC DIN EN IEC IEC pr EN IEC DIN EN IEC DIN VDE 0530 IEC DIN EN 60 0 : M17/50Hz, 2002 s : DIN / VDE / EN IEC DIN EN 60 0341 IEC 60 0341 IEC 60 085 pr EN 50 347 IEC 60 072 DIN EN 60 03412 IEC 60 03412 DIN VDE 0530 IEC 60 0348 8 DIN EN 60 0347 IEC 60 0347 DIN 42 925 IEC 60

Více

目 录 一 学 院 概 况... 1 二 总 体 情 况 与 基 本 结 论... 3 ( 一 ) 毕 业 生 规 模 与 结 构... 3 ( 二 ) 毕 业 生 就 业 率... 4 ( 三 ) 基 本 结 论... 6 三 主 要 内 容... 7 ( 一 ) 毕 业 生 就 业 情 况 及

目 录 一 学 院 概 况... 1 二 总 体 情 况 与 基 本 结 论... 3 ( 一 ) 毕 业 生 规 模 与 结 构... 3 ( 二 ) 毕 业 生 就 业 率... 4 ( 三 ) 基 本 结 论... 6 三 主 要 内 容... 7 ( 一 ) 毕 业 生 就 业 情 况 及 2015 届 毕 业 生 就 业 质 量 报 告 2015 年 12 月 目 录 一 学 院 概 况... 1 二 总 体 情 况 与 基 本 结 论... 3 ( 一 ) 毕 业 生 规 模 与 结 构... 3 ( 二 ) 毕 业 生 就 业 率... 4 ( 三 ) 基 本 结 论... 6 三 主 要 内 容... 7 ( 一 ) 毕 业 生 就 业 情 况 及 分 析... 7 1. 就

Více

第一次段考 二年級社會領域試題 郭玉華 (A)(B) (C)(D)

第一次段考   二年級社會領域試題 郭玉華   (A)(B) (C)(D) 五 福 二 社 p1 高 雄 市 立 五 福 國 民 中 學 97 學 年 度 第 1 學 期 第 1 次 段 考 二 年 級 社 會 學 習 領 域 試 題 卷 代 號 :30 答 案 卡 塗 寫 注 意 事 項 1. 答 案 卡 劃 記 時, 必 須 用 黑 色 2B 鉛 筆 塗 黑 塗 滿, 但 不 可 超 出 圈 外 2. 年 班 級 座 號 科 目 請 劃 記 正 確 若 劃 記 錯 誤,

Více

(E). (A) (B) (C) (D) (E). (A) (B) (C) (D) (E) (A) (B) (C) (D) (E) (A) (B) (C) (D). ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (A) (B) (C) (D) (E). (A) (B) (C) (D) (E). (

(E). (A) (B) (C) (D) (E). (A) (B) (C) (D) (E) (A) (B) (C) (D) (E) (A) (B) (C) (D). ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (A) (B) (C) (D) (E). (A) (B) (C) (D) (E). ( . (A) (B) (C) (D) (E). ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (A) (B) (C) (D) (E) (A) (B) (C) (D) (E). (A) (B) (C) (D) (E). (A) (B) (C) (D) (E). 1950 (A) (B) (C) (D) (E). 60 70 (A) (B) (C) (D) (E). ( ) ( ) ( ) ( ) (

Více

重 要 声 明 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 编 制 本 报 告 的 内 容 及 信 息 来 源 于 陕 西 东 岭 工 贸 集 团 股 份 有 限 公 司 提 供 的 证 明 文 件 以 及 第 三 方 中 介 机 构 出 具 的 专 业 意 见 长 城 证 券 对 报 告 中 所 包

重 要 声 明 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 编 制 本 报 告 的 内 容 及 信 息 来 源 于 陕 西 东 岭 工 贸 集 团 股 份 有 限 公 司 提 供 的 证 明 文 件 以 及 第 三 方 中 介 机 构 出 具 的 专 业 意 见 长 城 证 券 对 报 告 中 所 包 2015 年 陕 西 东 岭 工 贸 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 宝 鸡 市 马 营 路 东 段 ) 公 司 债 券 受 托 管 理 事 务 报 告 (2015 年 度 ) 债 券 代 理 人 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 6008 号 特 区 报 业 大 厦 16-17 层 ) 2016 年 4 月 12 日 1 重 要 声 明 长 城

Více

02所有分支机构的营业场所和电话.xls

02所有分支机构的营业场所和电话.xls 分 支 机 构 名 称 分 支 机 构 地 址 邮 编 第 一 联 系 电 话 第 二 联 系 电 话 ( 统 一 总 机 ) 中 国 平 安 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 湖 南 分 公 司 湖 南 省 长 沙 市 劳 动 中 路 58 号 京 电 大 厦 3 至 6 楼 410007 0731-85601560 中 国 平 安 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 广 西 分 公 司

Více

國家圖書館典藏電子全文

國家圖書館典藏電子全文 - 143-1. 2. 1 60 30 1959 8 1998 pp.544~48 - 144-3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ( ) 10. 11. 12. 13. - 145 - -i 2. 13. -i -ii 2 1993 6 pp.46~51 3 1993 pp.69~76 p.552 4 1985 5 pp.257~58 - 146-1. 3. 5. 7. 9. ( ) 11.

Více

第 1 部 分 目 錄 第 1 部 分 計 畫 執 行 成 果 摘 要 Ⅰ 頁 次

第 1 部 分 目 錄 第 1 部 分 計 畫 執 行 成 果 摘 要 Ⅰ 頁 次 經 濟 部 經 濟 部 工 業 局 102 年 度 專 案 計 畫 期 末 執 行 成 果 報 告 計 畫 名 稱 : 推 動 半 導 體 製 程 設 備 暨 零 組 件 躍 升 計 畫 契 約 編 號 :10231101004 執 行 期 間 : 全 程 : 自 99 年 01 月 25 日 至 102 年 12 月 20 日 止 本 年 度 : 自 102 年 01 月 01 日 至 102 年

Více

Ps22Pdf

Ps22Pdf 1 9 9 9 ( ) 063, ;,, ;,, ( CIP) / - :, 1998 10 ISBN 7 113 03130 7 T U 476 CIP ( 1998) 28879 : : : ( 100054, 8 ) : : : : 787 1092 1/ 16 : 15 : 383 : 1999 2 1 1999 2 1 : 1 : ISBN 7 113 03130 7/ T U 588 :

Více

BBS mm $^%*^&_$^$&%*

BBS mm $^%*^&_$^$&%* 2004 mm 80 1/2 80 T_T 1999 CS CS BBS mm $^%*^&_$^$&%* 2004 4 5 QQ MM (1) (2) (1) (2) (1) (2) (3) (1) (2) (1) (2) B (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (3) (1) (2) (1) (2) (1)

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C6C0BCB6B1A8B8E6B7E2C3E6A3A8E4AFD1F4CFD6B4FAA3A9>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C6C0BCB6B1A8B8E6B7E2C3E6A3A8E4AFD1F4CFD6B4FAA3A9> 2016 年 双 创 孵 化 专 项 债 券 信 用 评 级 报 告 地 方 政 府 支 持 力 度 较 大 公 司 为 浏 阳 市 重 要 的 投 融 资 主 体, 得 到 了 当 地 政 府 的 大 力 支 持 2012-2014 年, 浏 阳 市 政 府 累 计 向 公 司 注 入 60.64 万 平 方 米 土 地, 累 计 增 加 公 司 资 本 公 积 6.31 亿 元, 合 计 向

Více

72075(BOC A Share)_入cover同back cover.indb

72075(BOC A Share)_入cover同back cover.indb 2015 32 3 20142014 2015630 201516 2014 1 2015630 20141231 73,858 85,123 (1) 1,651,951 1,727,805 (2) 126,744 158,224 (3) 396,199 420,059 2,248,752 2,391,211 (1) 2015630 18.5%2014123120.0%5.0%2014 12315.0%

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C4CFCDA8B9FAD3D0D7CAB2FAB9ABCBBEB6A8B8E55F75706461746564A3A8B5A3B1A3B7BDA3A93132303532332E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C4CFCDA8B9FAD3D0D7CAB2FAB9ABCBBEB6A8B8E55F75706461746564A3A8B5A3B1A3B7BDA3A93132303532332E646F63> 南 通 国 有 资 产 投 资 控 股 有 限 公 司 主 体 长 期 信 用 评 级 报 告 评 级 结 果 : 主 体 长 期 信 用 等 级 :AA + 评 级 展 望 : 稳 定 评 级 时 间 :2012 年 9 月 19 日 财 务 数 据 : 项 目 2009 年 2010 年 2011 年 资 产 总 额 ( 亿 元 ) 183.15 191.34 251.82 所 有 者 权 益

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C6C0BCB6B1A8B8E6B7E2C3E6A3A8B8B7C4FEB3C7CDB6B8FAD7D9A3A9>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C6C0BCB6B1A8B8E6B7E2C3E6A3A8B8B7C4FEB3C7CDB6B8FAD7D9A3A9> 2014 年 公 司 债 券 2016 年 跟 踪 信 用 评 级 报 告 充 了 公 司 的 盈 利 能 力 公 司 以 房 屋 建 筑 物 及 土 地 使 用 权 为 本 期 债 券 提 供 抵 押 担 保 本 期 债 券 抵 押 房 屋 建 筑 物 及 土 地 使 用 权 评 估 价 值 合 计 152,849.30 万 元, 为 本 期 债 券 本 金 的 1.27 倍 关 注 : 阜

Více

鹏元:已经到帐

鹏元:已经到帐 2009 年 15 亿 元 企 业 债 券 2013 年 跟 踪 信 用 评 级 报 告 正 面 : 吉 安 市 经 济 保 持 快 速 发 展, 经 济 和 财 政 实 力 不 断 增 强 ; 公 司 土 地 资 产 充 足, 一 定 程 度 增 强 了 公 司 的 财 务 弹 性 ; 吉 安 市 人 民 政 府 在 资 产 注 入 政 府 补 助 和 BT 项 目 回 购 等 方 面 给 予

Více

Ps22Pdf

Ps22Pdf ,, (CIP) /.:, 2006 ISBN 7-5629-2480-5... -. U415.6 CIP (2006) 160794 : ( 122 :430070 ) http: ww w.t ech book.com.cn E-mail: w u tpyyk@163.com : : :7871092 1/ 16 :12.25 :302 :2006 12 1 :2006 12 1 :12000

Více

长沙市2004年初中毕业会考

长沙市2004年初中毕业会考 长 沙 市 2004 年 初 中 毕 业 会 考 试 卷 物 理 ( 满 分 100 分, 时 间 90 分 钟 ) 一 单 选 题 ( 本 题 共 32 分. 每 小 题 给 出 的 答 案 中, 只 有 一 个 是 正 确 的, 把 正 确 答 案 的 序 号 填 在 题 后 的 括 号 内. 每 小 题 选 对 的 得 2 分, 错 选 或 未 选 的 得 0 分 ) 1. 宇 航 员 从 月

Více

****************

**************** 山 东 三 星 集 团 有 限 公 司 2015 年 公 司 债 券 信 用 评 级 报 告 公 司 债 券 信 用 评 级 报 告 大 公 报 D 2015 0653 号 公 司 债 券 信 用 等 级 :AA 主 体 信 用 等 级 :AA 评 级 展 望 : 稳 定 发 债 主 体 : 山 东 三 星 集 团 有 限 公 司 发 行 规 模 : 本 次 债 券 发 行 总 额 不 超 过 21

Více

"" # # %& %& % ( ( " ) ) )&

 # # %& %& % ( (  ) ) )& "" # # %& %& % ( ( " ) ) )& *) *) ( # # & "& # * &# )* * * " " # "# " ## " #%# " # " # &# " # ( ")" % & % % " " # " ")" " # # % # " # & " ")" # # # " " # # " " "# " " " # # " " # " ( " " ")" % & " " %

Více

编号:

编号: 南 宁 糖 业 股 份 有 限 公 司 主 体 与 12 南 糖 债 2016 年 度 跟 踪 评 级 报 告 跟 踪 评 级 报 告 报 告 编 号 : 东 方 金 诚 债 跟 踪 评 字 2016 026 号 本 次 跟 踪 评 级 主 体 信 用 等 级 :AA 评 级 展 望 : 负 面 债 项 信 用 等 级 :AA 评 级 时 间 :2016 年 5 月 31 日 上 次 信 用 等 级

Více

Microsoft Word - P doc

Microsoft Word - P doc 1 編 號 P089020 名 修 訂 信 細 ( 第 次 盤 檢 討 ) 暨 配 修 訂 主 要 告 文 號 89.08.25 府 字 第 8907829000 號 告 文 政 府 告 中 華 民 國 八 九 年 八 月 五 日 89 府 字 第 8907829000 號 主 旨 告 布 實 修 訂 信 細 ( 第 次 盤 檢 討 ) 暨 配 修 訂 主 要 圖 說 並 自 民 國 八 九 年 八

Více

招 标 文 件

招  标  文  件 招 标 文 件 ( 征 求 意 见 稿 ) 项 目 名 称 : 宁 波 大 学 梅 山 校 区 电 梯 采 购 人 : 宁 波 大 学 宁 波 梅 山 保 税 港 区 市 场 开 发 有 限 公 司 采 购 机 构 : 宁 波 市 北 仑 区 招 投 标 中 心 二 〇 一 六 年 六 月 目 录 1 采 购 公 告 2 前 附 表 3 第 一 部 分 投 标 人 须 知 4 第 二 部 分 招 标

Více

Microsoft Word - 戴尔乐专用汽车、新能源汽车及底盘项目报批稿发送打印

Microsoft Word - 戴尔乐专用汽车、新能源汽车及底盘项目报批稿发送打印 国 环 评 证 乙 字 第 1959 号 厦 门 市 戴 尔 乐 新 能 源 汽 车 有 限 公 司 戴 尔 乐 专 用 汽 车 新 能 源 汽 车 及 底 盘 项 目 环 境 影 响 报 告 书 ( 报 批 稿 ) 建 设 单 位 : 厦 门 市 戴 尔 乐 新 能 源 汽 车 有 限 公 司 编 制 单 位 : 江 苏 久 力 环 境 工 程 有 限 公 司 编 制 时 间 : 二 0 一 六

Více

一 行 业 信 用 质 量 分 析 信 息 技 术 行 业 细 分 子 行 业 较 多, 部 分 子 行 业 受 到 宏 观 经 济 的 影 响 呈 现 较 明 显 的 周 期 性, 如 电 脑 与 外 围 设 备 办 公 电 子 设 备 等 传 统 智 能 硬 件 行 业, 但 以 技 术 进 步

一 行 业 信 用 质 量 分 析 信 息 技 术 行 业 细 分 子 行 业 较 多, 部 分 子 行 业 受 到 宏 观 经 济 的 影 响 呈 现 较 明 显 的 周 期 性, 如 电 脑 与 外 围 设 备 办 公 电 子 设 备 等 传 统 智 能 硬 件 行 业, 但 以 技 术 进 步 信 息 技 术 行 业 2016 年 上 半 年 信 用 质 量 及 市 场 表 现 分 析 报 告 工 商 企 业 评 级 部 陈 思 阳 王 科 柯 信 息 技 术 行 业 细 分 子 行 业 较 多, 部 分 子 行 业 受 到 宏 观 经 济 的 影 响 呈 现 较 明 显 的 周 期 性, 如 电 脑 与 外 围 设 备 办 公 电 子 设 备 等 传 统 智 能 硬 件 行 业, 但 以

Více

评 价 单 位 : 潍 坊 市 环 境 科 学 研 究 设 计 院 有 限 公 司 法 人 代 表 : 徐 立 民 项 目 名 称 : 山 东 金 星 水 环 境 科 技 有 限 公 司 年 产 5000 吨 净 水 剂 系 列 产 品 项 目 文 件 类 型 : 环 境 影 响 报 告 书 地 址

评 价 单 位 : 潍 坊 市 环 境 科 学 研 究 设 计 院 有 限 公 司 法 人 代 表 : 徐 立 民 项 目 名 称 : 山 东 金 星 水 环 境 科 技 有 限 公 司 年 产 5000 吨 净 水 剂 系 列 产 品 项 目 文 件 类 型 : 环 境 影 响 报 告 书 地 址 环 评 证 书 号 : 国 环 评 证 乙 字 第 2421 号 山 东 金 星 水 环 境 科 技 有 限 公 司 年 产 5000 吨 净 水 剂 系 列 产 品 项 目 环 境 影 响 报 告 书 ( 信 息 公 示 版 ) 潍 坊 市 环 境 科 学 研 究 设 计 院 有 限 公 司 二 一 六 年 一 月 评 价 单 位 : 潍 坊 市 环 境 科 学 研 究 设 计 院 有 限 公 司

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C6C0BCB6B1A8B8E6B7E2C3E6A3A83135C4EAB6C8B4CEBCB6D5AEC8AFB6ABDDB8D6A4C8AFB8FAD7D9A3A9>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C6C0BCB6B1A8B8E6B7E2C3E6A3A83135C4EAB6C8B4CEBCB6D5AEC8AFB6ABDDB8D6A4C8AFB8FAD7D9A3A9> 2015 年 度 次 级 债 券 2016 年 跟 踪 信 用 评 级 报 告 关 注 : 公 司 业 务 相 对 易 受 市 场 行 情 波 动 影 响 近 年 公 司 证 券 经 纪 业 务 自 营 业 务 投 资 银 行 业 务 均 受 证 券 市 场 行 情 等 因 素 影 响 较 大,2015 年 下 半 年 以 来, 股 市 成 交 量 大 幅 下 滑, 同 时 债 券 市 场 收

Více

1 2 / 3 1 A (2-1) (2-2) A4 6 A4 7 A4 8 A4 9 A ( () 4 A4, A4 7 ) 1 (2-1) (2-2) ()

1 2 / 3 1 A (2-1) (2-2) A4 6 A4 7 A4 8 A4 9 A ( () 4 A4, A4 7 ) 1 (2-1) (2-2) () (39mm E-Mail ( )( ), : : 1 1 ( ) 2 2 ( ) 29mm) WSK ( 1 2 / 3 1 A4 2 1 3 (2-1) 2-1 4 (2-2) 2-2 5 A4 6 A4 7 A4 8 A4 9 A4 10 11 ( () 4 A4, 5 6 7 8 A4 7 ) 1 (2-1) (2-2) () 1 2 (2-1) 3 (2-2) 4 5 6 7 (8 ) 9

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C6C0BCB6B1A8B8E6B7E2C3E6A3A8BAFEB1B1B9A9CFFAB8FAD7D9A3A9>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C6C0BCB6B1A8B8E6B7E2C3E6A3A8BAFEB1B1B9A9CFFAB8FAD7D9A3A9> 2013 年 企 业 债 券 2015 年 跟 踪 信 用 评 级 报 告 关 注 : 我 国 农 资 流 通 行 业 利 润 空 间 较 为 有 限, 行 业 竞 争 的 压 力 加 大 目 前 农 资 流 通 领 域 企 业 众 多, 在 农 资 产 能 过 剩 的 情 况 下, 产 品 同 质 化 严 重, 农 资 流 通 领 域 的 竞 争 也 日 趋 激 烈 随 着 政 府 取 消 棉

Více

MS125

MS125 MS125 8 10 000 [609,9] 5 000 [305,0] 15 900 [8 086] 0 12 500 [762,4] 6 250 [381,2] 19 875 [10 107] 240 [322] 160 [215] 2 15 000 [914,9] 7 500 [457,4] 23 850 [12 128] 130 105 85 90 70 60 105 85 70 450 [6

Více

Microsoft Word - 2014制度汇编-正文.doc

Microsoft Word - 2014制度汇编-正文.doc 目 录 第 一 部 分 学 校 印 发 的 规 章 制 度 一 学 校 党 委 印 发 的 规 章 制 度 ( 校 党 字 ) ( 一 ) 议 事 规 则 中 国 共 产 党 中 央 财 经 大 学 委 员 会 议 事 规 则 (23 号 ) (5) 中 国 共 产 党 中 央 财 经 大 学 委 员 会 常 务 委 员 会 议 事 规 则 (24 号 ) (8) ( 二 ) 其 他 中 央 财 经

Více

Zmf575.mps

Zmf575.mps 第 三 章 债 券 的 发 行 与 承 销 本 章 以 债 券 市 场 为 主 线, 核 心 内 容 包 括 : 债 券 市 场 的 分 类 及 主 要 功 能 ; 国 债 的 品 种 及 国 债 发 行 的 有 关 方 面, 包 括 发 行 条 件 发 行 方 式 认 购 主 体 等 ; 金 融 债 券 的 发 行 资 格 发 行 审 核 发 行 承 销 等 ; 企 业 债 券 发 行 的 条 件

Více

20141231 1211 20151000 1452015AAA 201212312014123130.4%2015930 10,043.152014123149.9% 2012123120141231 201412312015930 2012201428.9% 33.1%2012 201412.6% 201593056.372014 26.8% 201593018.66% 70 2015930

Více

目 录 总 览... 1 一 现 场 测 试 工 作 流 程 图... 1 二 现 场 测 试 工 作 人 员 及 主 要 职 责... 2 第 一 部 分 测 试 程 序 与 要 求... 3 一 领 取 试 卷... 3 二 学 生 检 录... 4 三 学 生 数 学 测 试... 6 ( 一

目 录 总 览... 1 一 现 场 测 试 工 作 流 程 图... 1 二 现 场 测 试 工 作 人 员 及 主 要 职 责... 2 第 一 部 分 测 试 程 序 与 要 求... 3 一 领 取 试 卷... 3 二 学 生 检 录... 4 三 学 生 数 学 测 试... 6 ( 一 2015 年 国 家 义 务 教 育 质 量 监 测 现 场 操 作 手 册 ( 供 现 场 工 作 人 员 使 用 ) 国 务 院 教 育 督 导 委 员 会 办 公 室 教 育 部 基 础 教 育 质 量 监 测 中 心 2015 年 4 月 目 录 总 览... 1 一 现 场 测 试 工 作 流 程 图... 1 二 现 场 测 试 工 作 人 员 及 主 要 职 责... 2 第 一 部

Více

Microsoft Word - 10201生物02.doc

Microsoft Word - 10201生物02.doc 五 福 一 自 p1 高 雄 市 立 五 福 國 中 97 學 年 度 第 2 學 期 第 1 次 段 考 一 年 級 自 然 與 生 活 科 技 學 習 領 域 試 題 卷 一 選 擇 題 : 每 題 2 分,35 題 共 70 分 ㄧ 年 班 號 姓 名 : ( )1. 下 列 關 於 有 性 生 殖 的 特 色, 哪 一 項 敘 述 是 正 確 的? (A) 高 等 植 物 利 用 營 養 器

Více

通州区、密云县、大兴区(一)

通州区、密云县、大兴区(一) ...1...1... 32... 34... 37... 41... 46... 47... 49... 52... 54... 55... 60... 62... 63... 66... 72... 72... 74 I ... 78... 80... 85... 86... 87... 88... 91... 96... 99... 99... 106...113...115...115...119...

Více

58 四 川 成 都 成 飞 餐 厅 四 川 省 成 都 市 青 羊 区 成 飞 大 道 优 玛 特 超 市 1 楼 59 四 川 成 都 骡 马 市 四 川 省 成 都 市 青 羊 区 人 民 中 路 二 段 28 号 附 3 号 60 四 川 成 都 通 惠 门 餐 厅 成 都 市 青 羊 区

58 四 川 成 都 成 飞 餐 厅 四 川 省 成 都 市 青 羊 区 成 飞 大 道 优 玛 特 超 市 1 楼 59 四 川 成 都 骡 马 市 四 川 省 成 都 市 青 羊 区 人 民 中 路 二 段 28 号 附 3 号 60 四 川 成 都 通 惠 门 餐 厅 成 都 市 青 羊 区 1 四 川 成 都 春 熙 路 四 川 省 成 都 市 锦 江 区 正 科 甲 巷 1-67 号 2F 2 四 川 成 都 新 会 展 餐 厅 四 川 省 成 都 市 高 新 区 世 纪 城 路 198 号 附 6 号 3 四 川 成 都 城 市 之 心 餐 厅 四 川 省 成 都 市 人 民 南 路 一 段 86 号 城 市 之 心 大 厦 1 楼 4 四 川 成 都 温 哥 华 广 场 餐 厅

Více

发 债 主 体 大 唐 集 团 成 立 于 2002 年 12 月 29 日, 是 根 据 国 务 院 关 于 印 发 电 力 体 制 改 革 方 案 的 通 知 ( 国 发 2002 5 号 文 件 ) 文 件 在 原 国 家 电 力 公 司 分 企 事 业 单 位 基 础 上 组 建 的 大 型

发 债 主 体 大 唐 集 团 成 立 于 2002 年 12 月 29 日, 是 根 据 国 务 院 关 于 印 发 电 力 体 制 改 革 方 案 的 通 知 ( 国 发 2002 5 号 文 件 ) 文 件 在 原 国 家 电 力 公 司 分 企 事 业 单 位 基 础 上 组 建 的 大 型 大 公 信 用 评 级 报 告 声 明 为 便 于 报 告 使 用 人 正 确 理 解 和 使 用 大 公 国 际 资 信 评 估 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 大 公 ) 出 具 的 本 信 用 评 级 报 告 ( 以 下 简 称 本 报 告 ), 兹 声 明 如 下 : 一 大 公 及 其 评 级 分 析 师 评 审 人 员 与 发 债 主 体 之 间, 除 因 本 次 评 级 事 项 构

Více

一 建 设 项 目 概 况 1. 建 设 项 目 的 地 点 及 相 关 背 景 线 路 起 自 福 田 区 福 田 口 岸 站, 终 至 龙 岗 区 平 湖 中 心 站, 途 经 深 圳 市 福 田 龙 华 新 区 龙 岗 3 区, 线 路 全 长 km 深 圳 轨 道 交 通 10

一 建 设 项 目 概 况 1. 建 设 项 目 的 地 点 及 相 关 背 景 线 路 起 自 福 田 区 福 田 口 岸 站, 终 至 龙 岗 区 平 湖 中 心 站, 途 经 深 圳 市 福 田 龙 华 新 区 龙 岗 3 区, 线 路 全 长 km 深 圳 轨 道 交 通 10 深 圳 市 城 市 轨 道 交 通 10 号 线 工 程 环 境 影 响 报 告 书 简 本 建 设 单 位 : 深 圳 市 地 铁 集 团 有 限 公 司 环 评 单 位 : 铁 道 第 三 勘 察 设 计 院 集 团 有 限 公 司 2015 年 10 月 一 建 设 项 目 概 况 1. 建 设 项 目 的 地 点 及 相 关 背 景 线 路 起 自 福 田 区 福 田 口 岸 站, 终 至

Více

Microsoft Word - ~3263066.doc

Microsoft Word - ~3263066.doc 嘉 实 安 心 货 币 市 场 基 金 托 管 协 议 基 金 管 理 人 : 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 二 一 一 年 十 二 月 鉴 于 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 是 一 家 依 照 中 国 法 律 合 法 成 立 并 有 效 存 续 的 有 限 责 任 公 司, 按 照 相 关 法 律 法 规 的 规

Více

% % %

% % % H H H 203% 38,600,000 36,100,000 65% 163 180 21894 21 80.31% 95.57% 92.74% 1 % % % 26.50 39.53 38.79 2.46 2.06 4.19 4.86 2.66 3.69 8.63 1.15 2.80 4.49 3.45 3.63 2 % % % 0.27 1.01 1.52 0.86 0.76 1.06 0.70

Více

关 注 造 纸 行 业 属 于 强 周 期 行 业 造 纸 行 业 与 宏 观 经 济 环 境 具 有 较 强 的 正 相 关 性, 对 行 业 的 周 期 性 波 动 对 公 司 经 营 的 影 响 应 保 持 关 注 为 追 求 新 的 利 润 增 长 点, 公 司 实 行 多 元 化 产 业 投 资, 行 业 领 域 涉 及 能 源 金 融 房 地 产 等, 均 为 资 金 密 集 型 行 业,

Více

****************

**************** 中 国 东 方 航 空 集 团 公 司 主 体 与 相 关 债 项 2016 年 度 跟 踪 评 级 报 告 跟 踪 评 级 报 告 大 公 报 SD 2016 632 号 主 体 信 用 跟 踪 评 级 结 果 :AAA 评 级 展 望 : 稳 定 上 次 评 级 结 果 :AAA 评 级 展 望 : 稳 定 债 项 信 用 债 券 简 称 16 东 航 集 MTN001 额 度 年 限 ( 亿

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C6C0BCB6B1A8B8E6B7E2C3E6A3A8BDDCC8FCBFC6BCBCB8FAD7D9A3A9>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C6C0BCB6B1A8B8E6B7E2C3E6A3A8BDDCC8FCBFC6BCBCB8FAD7D9A3A9> 2014 年 公 司 债 券 2016 年 跟 踪 信 用 评 级 报 告 中 心 项 目 等 项 目 建 设, 若 本 次 非 公 开 发 行 股 票 事 项 能 顺 利 实 施, 有 望 进 一 步 提 升 公 司 资 本 实 力, 增 强 公 司 抗 风 险 能 力 关 注 : 网 络 覆 盖 及 网 络 接 入 设 备 毛 利 率 有 所 下 滑 受 市 场 竞 争 加 剧 的 影 响,2015

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C8F0B0B2CAD0B7C9D4C6BDADCEE5C7C5BCB0BDD3CFDFB9A4B3CCBDBBCDA8B0B2C8ABC9E8CAA9A3A8D6D8D0C2D5D0B1EAA3A9D5D0B1EACEC4BCFE2DB9ABCABEB8E5>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C8F0B0B2CAD0B7C9D4C6BDADCEE5C7C5BCB0BDD3CFDFB9A4B3CCBDBBCDA8B0B2C8ABC9E8CAA9A3A8D6D8D0C2D5D0B1EAA3A9D5D0B1EACEC4BCFE2DB9ABCABEB8E5> 瑞 安 市 飞 云 江 五 桥 及 接 线 工 程 交 通 安 全 设 施 施 工 ( 重 新 招 标 ) 招 标 文 件 ( 公 示 稿 ) 招 标 人 : 招 标 代 理 : 瑞 安 市 飞 云 江 五 桥 工 程 建 设 指 挥 部 浙 江 同 欣 工 程 管 理 有 限 公 司 二 一 五 年 十 一 月 目 录 第 一 卷... 2 第 一 章 招 标 公 告... 3 第 二 章 投 标

Více

全国水库移民后期扶持管理信息系统

全国水库移民后期扶持管理信息系统 2016 年 城 市 河 湖 水 华 防 治 项 目 第 四 标 段 : 南 护 ( 太 平 街 橡 胶 坝 东 便 门 橡 胶 坝 ) 生 物 措 施 治 理 招 标 文 件 招 标 / 合 同 编 号 :CSHH-SHFZ-201604 招 标 人 : 北 京 市 城 市 河 湖 管 理 处 招 标 代 理 人 : 北 京 江 河 润 泽 工 程 管 理 咨 询 有 限 公 司 日 期 : 二

Více

齐鲁股权每日金融

齐鲁股权每日金融 齐 鲁 股 权 每 日 金 融 2016 年 6 月 14 日 导 航 政 策 导 向 国 务 院 : 大 幅 提 高 失 信 成 本 央 行 副 行 长 张 涛 : 金 融 机 构 准 入 门 槛 应 当 放 宽 中 国 金 融 高 层 把 脉 互 联 网 金 融 : 纳 入 全 方 位 的 监 管 框 架 鲁 政 委 : 打 破 国 内 评 级 行 业 发 展 困 境 需 厘 清 问 题 根 源

Více

大公借款企业资信评级报告框架

大公借款企业资信评级报告框架 天 津 市 西 青 经 济 开 发 总 公 司 主 体 与 相 关 债 项 2016 年 度 跟 踪 评 级 报 告 大 公 报 SD 2016 031 号 主 体 信 用 跟 踪 评 级 结 果 :AA 评 级 展 望 : 稳 定 上 次 评 级 结 果 :AA 评 级 展 望 : 稳 定 债 项 信 用 债 券 简 称 15 西 青 经 开 CP001 额 度 ( 亿 元 ) 年 限 ( 天 )

Více

NANJING DAHE OUTDOOR MEDIA CO., LTD. * H 250,000,000 H 225,000,000 H 25,000,000 H H 0.68 H C *

NANJING DAHE OUTDOOR MEDIA CO., LTD. * H 250,000,000 H 225,000,000 H 25,000,000 H H 0.68 H C * NANJING DAHE OUTDOOR MEDIA CO., LTD. * H 250,000,000 H 225,000,000 H 25,000,000 H H 0.68 H 0.46 0.10 8243 32342C 200311 612 2003112812 6 * 20031031 2003 1 2... 1151145... 11512 2... 11512 3... 11612 www.hkgem.com

Více

!!!"#"!! " $# $ "%&&!"()*+",%,"&--.",!!$ %!"$# %!$ %!%$ / /!&$(00!!"# &%&& &.&-+1! & %&! & %&!! &22!4!4.!40!%0 &&&!%&& + 4!%&& + 4!4 4&&&!0&5&&

!!!#!!  $# $ %&&!()*+,%,&--.,!!$ %!$# %!$ %!%$ / /!&$(00!!# &%&& &.&-+1! & %&! & %&!! &22!4!4.!40!%0 &&&!%&& + 4!%&& + 4!4 4&&&!0&5&& !"#$%& ()!!! !!!"#"!! " $# $ "%&&!"()*+",%,"&--.",!!$ %!"$# %!$ %!%$ / /!&$(00!!"# &%&& &.&-+1! & %&! & %&!!+1+223-.&22!4!4.!40!%0 &&&!%&& + 4!%&& + 4!4 4&&&!0&5&& !"#$%& (!"#$%& ()! "! #! #!!!!!! #!!

Více

《世说新语》

《世说新语》 ! " $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$!"# $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$!"# $$$$$$$$$$$$$$$$$$$!"%# $$$$$$$$$$$$$$$$$$$!& # $$$$$$$$$$$$$$$$$$$!( # $$$$$$$$$$$$$$$$$$$!))# $$$$$$$$$$$$$$$$$$$!"* # $$$$$$$$$$$$$$$$$$$!" +# $$$$$$$$$$$$$$$$$$$!"&"#

Více

4z.doc

4z.doc G1 G1.1 G-1 (JB/T 791999) 1 1. 1.. 1.1 1. 1...............7..7. 1 1 1 7 (1) 1 1 7 9 1. 1. 1.7..... 1 (1.) 1 1. (1.) 1. 1. 1. (1.) 1. (1) (es) (EI) (D min G H G-1(D max d 1min ) ( efg h G- G- G- () d 1max

Více

武 汉 市 城 市 建 设 投 资 开 发 集 团 有 限 公 司 中 期 票 据 跟 踪 评 级 报 告 主 体 长 期 信 用 跟 踪 评 级 结 果 :AAA 上 次 评 级 结 果 :AAA 债 项 信 用 名 称 额 度 存 续 期 12 汉 城 投 MTN1 20 亿 元 12 汉 城

武 汉 市 城 市 建 设 投 资 开 发 集 团 有 限 公 司 中 期 票 据 跟 踪 评 级 报 告 主 体 长 期 信 用 跟 踪 评 级 结 果 :AAA 上 次 评 级 结 果 :AAA 债 项 信 用 名 称 额 度 存 续 期 12 汉 城 投 MTN1 20 亿 元 12 汉 城 武 汉 市 城 市 建 设 投 资 开 发 集 团 有 限 公 司 中 期 票 据 跟 踪 评 级 报 告 主 体 长 期 信 用 跟 踪 评 级 结 果 :AAA 上 次 评 级 结 果 :AAA 债 项 信 用 名 称 额 度 存 续 期 12 汉 城 投 MTN1 20 亿 元 12 汉 城 投 MTN2 20 亿 元 14 汉 城 投 MTN001 20 亿 元 评 级 展 望 : 稳 定

Více

债券评级报告

债券评级报告 1908 1987 4 2005 6 23 2006 1000 65 2005 21.78%19.90%12.13% 2005 92 27 7 58 2,607 137 92 45 900 6 2005 14,016.52 7,631.94 13,233.16 12,036.49 783.36 11.20% 8.78% 2.37% 250 15 10 10 5 15 10 10 10 11 2 5

Více

目 录 目 录 前 言... 1 第 一 章 总 则... 7 1.1 评 价 目 的... 7 1.2 编 制 依 据... 7 1.2.1 国 家 法 律 法 规... 7 1.2.2 地 方 法 规 规 章 及 相 关 规 划... 9 1.2.3 技 术 性 依 据... 9 1.2.4 与 项 目 有 关 的 其 它 依 据... 10 1.3 环 境 功 能 区 划 及 评 价 标 准...

Více

Ps22Pdf

Ps22Pdf , 90, 6000 t, 1333 ha,, 500 600 t,, 131.3 ha,,,,,,,,,, ,, 9 10, 11 12, 3 4,,,,, 0.067ha 500 1000kg,, 0.067ha 2000 3000kg, 4000 5000kg,,,,,,,,,,,,,,,, ,, ( ),,,,, : 1.,,,,,,,,,,,,, 2., 11, 23 31 , 7, 37,,,

Více

:

: 00 1 2 2 2 3 6 4 7 5 8 6 9 7 9 8 10 9.12 10 12 1 14 2: 15 3 17 4.. 45 5 46 6 47 7...48 1 1.1 [1984]54 19 [2002]344 1.2 1.3 GB12268 1.4 1 1.5 IIIIII I IIIIII II IIIII III 2 2.1 2.2 38 510110 020-8330483583304831

Více