Výkaz výměr. Sadov, průtah silnice III/ opatření ke. zvýšení bezpečnosti. Klasifikace: Zadavatel rozpočtu: Komentář zakázky:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výkaz výměr. Sadov, průtah silnice III/22129 - opatření ke. zvýšení bezpečnosti. Klasifikace: Zadavatel rozpočtu: Komentář zakázky:"

Transkript

1 Zakázka: Inplan CZ s.r.o. Sadov, průah silnice III/ - opaření ke zvýšení bezpečnosi Výkaz výěr Inplan CZ s.r.o. zvýšení bezpečnosi Sadov, průah silnice III/ - opaření ke Klasifikace: Fáze zakázky: Zadavael rozpoču: Koenář zakázky: Založená nabídka Srana ze Tisk..0

2 Zakázka: Inplan CZ s.r.o. Sadov, průah silnice III/ - opaření ke zvýšení bezpečnosi Výkaz výěr Poř. Iden. Kód Popis MJ E: Eapa 00: Zení práce 00 Osivo sěs ravní krajinná - rovinná kg,0 *0,0,0 00 Sejuí ornice s přeísění na vzdálenos do 0,00 *0,,00 00 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objeu do 000 v hornině ř. 0, kanalizace ; (+)*0,*, oplocení ; 0*0,*0, kanalizace ; (+)**, ornice ;, ,0+,0 ornice ;, Příplaek k odkopávká a prokopávká pro silnice v hornině ř. za lepivos loubení rýh š do 00 v hornině ř. objeu do 00 Příplaek za lepivos k hloubení rýh š do 00 v hornině ř. Zřízení příložného pažení a rozepření sěn rýh hl do Odsranění příložného pažení a rozepření sěn rýh hl do Svislé přeísění výkopku z horniny ř. až hl výkopu do, Vodorovné přeísění do 00 výkopku z horniny ř. až Vodorovné přeísění do 000 výkopku z horniny ř. až (bez poplaku) Nakládání výkopku z hornin ř. až přes 00 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuněných do % PS Uložení sypaniny do násypů nezhuněných Zásyp ja, šache rýh nebo kole objeků sypaninou se zhunění kanalizace ; 0,-,0-,0 oplocení ;, 00 Obsypání porubí bez prohození sypaniny z hornin ř. až uložený do od kraje výkopu kanalizace ; (+)*0,*0, Založení lučního rávníku výseve v rovině a ve svahu do : Úprava pláně v zářezech v hornině ř. až se zhunění ,0*, Rozprosření ornice l vrsvy do 00 pl do 00 v rovině nebo ve svahu do : Kaenivo ěžené zásypový aeriál 00: Základy 0,000,00 0,00,00,00,000,000,000 0,00,00,00,00,0,00,00,000,00,0,0,00,00,00,000 0,000 0,000,000,0,0 Srana ze Tisk..0

3 Zakázka: Inplan CZ s.r.o. Sadov, průah silnice III/ - opaření ke zvýšení bezpečnosi oplocení ; 0*0,*0, 0*0, pr. ; *0,000*,0 pro sloupky ; *0, Základové pásy z beonu ř. C /0 Základová zeď l do 00 z várnic zraceného bednění včeně výplně z beonu ř. C /0 Výzuž základových zdí nosných beonářskou ocelí : Svislé konsrukce Osazování sloupků a vzpěr ploových ocelových do v., se zalií MC Plo z beonových bloků doporučený výrobce Bes Maesa l 00 přírodní Sloupek ploový průběžný v=00 Jádrové vry diaanovýi korunkai do D 00 do savebních aeriálů 00: Kounikace,00,00,000,000 0,0 0,0,000 0,000,000,00,00 Podklad ze šěrkodrě ŠD l 0 (použií vybouraného aeriálu),000 +0,000 Podklad ze šěrkodrě ŠD l 00 (použií vybouraného aeriálu),000 +,000 Podklad ze šěrkodrě ŠD l 0 (použií vybouraného aeriálu),000 ++,000 Podklad z asfalového recykláu l 0,000 +,000 Podklad z echanicky zpevněného kaeniva MZK l 0 (použií vybouraného aeriálu),000 +0,000 Asfalový beon vrsva podkladní ACP (obalované kaenivo OKS) l 0 š do 0,000 Asfalový beon vrsva podkladní ACP (obalované kaenivo OKS) l 0 š do,000 +,000 Podklad z kaeniva zpevněného ceene KSC I l 0 0,000 Posřik živičný spojovací z asfalu v nožsví do 0,0 kg/,000 0 Asfalový koberec asixový SMA (AKMS) l 0 š do 0,000 Asfalový beon vrsva obrusná ACO (ABS) ř. I l 0 š do z neodifikovaného asfalu,000 +,000 Asfalový beon vrsva obrusná ACO (AB) l 0 š do z neodifikovaného asfalu,000 Asfalový beon vrsva ložní ACL (AB) l 0 š do z neodifikovaného asfalu 0, Koska dlažební drobná, žula, I.jakos, velikos 0 c,0 Srana ze Tisk..0

4 Zakázka: Inplan CZ s.r.o. Sadov, průah silnice III/ - opaření ke zvýšení bezpečnosi *0,*,,0 Kladení dlažby z kosek drobných z kaene do lože z kaeniva ěženého l 0,000 Dlažba beonová záková dop.výrobce Liapor Proenáda l.c barevná (viz.tz),0 Dlažba beonová záková dop.výrobce Liapor Proenáda pro nevidoé l.c barevná,0 Dlažba beonová záková dop.výrobce Liapor Proenáda l.c barevná (viz.tz), dodávka sávající ; Dlažba beonová záková dop.výrobce Liapor Proenáda l.c přírodní Dlažba beonová záková dop.výrobce Liapor Proenáda pro nevidoé l.c barevná Dlažba beonová záková dop.výrobce Liapor Proenáda l.c přírodní Kladení zákové dlažby kounikací pro pěší l 0 skupiny A pl do 0 Kladení zákové dlažby kounikací pro pěší l 0 skupiny A pl do 00,000,0,0,0,000,000,000 +0,000 0 Kladení zákové dlažby kounikací pro pěší l 0 skupiny A pl do 0,000 +0,000 00: Trubní vedení 0 0 (+)*0,*0, Trubka kanalizační ULTRA RIB UR- DIN 0 / SN 0 Trubka kanalizační ULTRA RIB UR- DIN 0 / SN Poklop liinový např.tegra 00 D00 Lože pod porubí oevřený výkop ze šěrkopísku Skruž beonová s ocelová se supadly +PE povlake TBS-Q 000/0/0 00xx c Skruž beonová s ocelová se supadly +PE povlake TB TBS-Q 000/00/0 00x0x c Skruž beonová přechodová TBR-Q /00/0,/00x0x c Prsenec beonový vyrovnávací TBW-Q /0/0,xx c Dno beonové šachové kulaé TZZ-Q 00/ D0x c Dod+z uliční vpusť prefa pr.0, říž 00x00 Kanalizační porubí z vrdého PVC-sysé KG uhos řídy SN DN0 Monáž porubí z kanalizačních rub z PVC oevřený výkop sklon do 0 % DN 0,000 0,000,000,00,00,000,000,000,000,000,000,000,000 Tlaková zkouška porubí DN 0 nebo 00,000 Tlaková zkouška porubí DN 0, DN 00 nebo 0, Příplaek ZKD 0,0 výšky vsupu na porubí,000 Zřízení šache kanalizačních z beonových dílců na porubí DN nad 00 do 00 dno beon ř. C /0,000 0 Osazení poklopů liinových nebo ocelových včeně ráů honosi nad 0 do 00 kg,000 00: Osaní konsrukce a práce 0 Sloupek Zn 0-0,000 0 Koska dlažební velká, žula velikos / řída I,0 Srana ze Tisk..0

5 Zakázka: Inplan CZ s.r.o. Sadov, průah silnice III/ - opaření ke zvýšení bezpečnosi *0,*,,0 0 Obrubník kaenný žula, x0 (vč.oblouků),000 0 Obrubník kaenný žula 0x - se zkosenou hranou (vč.oblouků),000 0 Obrubník kaenný žula, OP x (vč.oblouků),000 0 Obrubník beonový přírodní 00xx c (vč.oblouků),000 0 Obrubník beonový 0xx c přírodní (vč.oblouků) 0,000 0* 0, Nový auobusový dřevěný přísřešek x vč.založení, bourání pro základy,ukovení kce,, Nová dřev.lavička, Dod+z plasový aják velký, Přesunuí sáv.značení, Odsranění sáv.značení,000 Monáž svislé dopravní značky do velikosi objíkai na sloupek nebo konzolu,000 Monáž sloupku dopravních značek délky do, s beonový základe a pakou,000 Vodorovné dopravní značení bílý plase dělící čáry souvislé šířky +++0 Vodorovné dopravní značení bílý plase dělící čáry přerušované šířky,000,000,000 Vodorovné dopravní značení bílý plase vodící čáry šířky 0,000 ++,000 Vodorovné dopravní značení bílý plase přechody pro chodce, šipky, syboly,000 +,000 Předznačení vodorovného liniového značení 0, ,000 0 Předznačení vodorovného plošného značení,000 Osazení obruby z velkých kosek s boční opěrou do lože z beonu prosého 0,000 Osazení chodníkového obrubníku beonového sojaého s boční opěrou do lože z beonu prosého,000 Osazení chodníkového obrubníku kaenného sojaého s boční opěrou do lože z beonu prosého,000 ++,000 Osazení zahradního obrubníku beonového do lože z beonu s boční opěrou 0,000 Řezání sávajícího živičného kryu hl do 00,000 spc Dodávka svis.dopravních značek (IJa, IPa, IPb, P),000 0: Přesun ho SV Přesun ho pro pození kounikace s krye z kaene, onoliický beonový nebo živičný, : Konsrukce záečnické 0 Monáž ráového oplocení výšky do ve sklonu svahu do 0,000 0 Přesun ho procenní pro záečnické konsrukce v objekech v do %,0 spc Dodávka ploové díly v=,, ocel.kce + dřevěná výplň, povrch.úprava,000 Srana ze Tisk..0

6 Zakázka: Inplan CZ s.r.o. Sadov, průah silnice III/ - opaření ke zvýšení bezpečnosi 0*,,000 : Bourání 0 Rozebrání dlažeb nebo dílců kounikací pro pěší ze zákových dlaždic (ke zpěnéu položení),000 0 Odsranění podkladu pl do 0 z kaeniva drceného l 00 (ke zpěnéu použií),000 0 Odsranění podkladu pl přes 0 do 00 z kaeniva drceného l 00 (ke zpěnéu použií),000 0 Odsranění podkladu pl přes 0 do 00 z beonu prosého l 00 (ke zpěnéu použií),000 0 Odsranění podkladu pl přes 00 z kaeniva drceného l 00 (ke zpěnéu použií) 0,000 0 Odsranění podkladu pl přes 00 živičných l 0 (ke zpěnéu použií),000 0 Bourání základů z beonu prosého oplocení ; 0*0,*0, 0 Vybourání kovových oplocení a zábradlí 0+ 0 Vodorovná doprava sui po suchu do k 0 0 Nakládání na dopravní prosředky pro vodorovnou dopravu sui 0 Drcení savebního odpadu z deolic z beonu prosého a živice s naložení,+,0+0, Deolice sáv.auobusového přísřešku vč.likvidace VRN: Vedlejší rozpočové náklady,00,00,000,000,,,,,000 VRN-0 Geodeické práce před výsavbou,000 VRN-0 Geodeické práce při provádění savby,000 VRN-0 Geodeické práce po realizaci savby,000 0 VRN-0 Dokuenace - RDS,000 VRN-0 Dokuenace - DS,000 VRN-0 Zařízení savenišě -vybavení,zabezpečení,zrušení,000 VRN-0 Přechodné dopravní značení ( ěsíce),000 VRN-0 Provozní vlivy - ochranná pása,000 Srana ze Tisk..0

7 Zakázka: Inplan CZ s.r.o. Sadov, průah silnice III/ - opaření ke zvýšení bezpečnosi E: Eapa 00: Zení práce 00 Osivo sěs ravní krajinná - rovinná kg,0 *0,0,0 0 Kácení sroů lisnaých s odsranění věví a kene D do 00 v rovině nebo ve svahu do :,000 0 Odsranění pařezů s odklizení do 0 se zasypání jáy D do 0, v rovině a svahu :, Sejuí ornice s přeísění na vzdálenos do 0 0,000 00*0, 0, Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objeu do 000 v hornině ř. 0, kanalizace ; (+)*0,*, oplocení ; *0,*0, kanalizace ; (+)**, ornice ;, ,+, ornice ; *0, Příplaek k odkopávká a prokopávká pro silnice v hornině ř. za lepivos loubení rýh š do 00 v hornině ř. objeu do 00 Příplaek za lepivos k hloubení rýh š do 00 v hornině ř. Zřízení příložného pažení a rozepření sěn rýh hl do Odsranění příložného pažení a rozepření sěn rýh hl do Svislé přeísění výkopku z horniny ř. až hl výkopu do, Vodorovné přeísění do 00 výkopku z horniny ř. až Vodorovné přeísění do 000 výkopku z horniny ř. až (bez poplaku) Nakládání výkopku z hornin ř. až přes 00 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuněných do % PS Uložení sypaniny do násypů nezhuněných Zásyp ja, šache rýh nebo kole objeků sypaninou se zhunění kanalizace ; 0,-,-, oplocení ;, 00 (+)*0,*0, Obsypání porubí bez prohození sypaniny z hornin ř. až uložený do od kraje výkopu ,*, Založení lučního rávníku výseve v rovině a ve svahu do : Úprava pláně v zářezech v hornině ř. až se zhunění Rozprosření ornice l vrsvy do 00 pl do 00 v rovině nebo ve svahu do : Kaenivo ěžené zásypový aeriál 0,000,0 0,00,0,0,000,000,000 0,00,00,00 0,0,0 0,0,00,000 0,0 00,0,0,0,0,0,000 00,000 00,000,000,, Srana ze Tisk..0

8 Zakázka: Inplan CZ s.r.o. Sadov, průah silnice III/ - opaření ke zvýšení bezpečnosi 00: Základy oplocení ; *0,*0, *0, pr. ; *0,000*,0 * pro sloupky ; *0, Základové pásy z beonu ř. C /0 Základová zeď l do 00 z várnic zraceného bednění včeně výplně z beonu ř. C /0 Výzuž základových zdí nosných beonářskou ocelí : Svislé konsrukce Osazování sloupků a vzpěr ploových ocelových do v., se zalií MC Plo z beonových bloků doporučený výrobce Bes Maesa l 00 přírodní Sloupek ploový průběžný v=00 Jádrové vry diaanovýi korunkai do D 00 do savebních aeriálů 00: Kounikace,0,0 0,00 0,00 0, 0,,000,000,000,000,00,00 Podklad ze šěrkodrě ŠD l 00,000 Podklad ze šěrkodrě ŠD l 0 (použií vybouraného aeriálu) 0, ,000 Podklad ze šěrkodrě ŠD l 00 (použií vybouraného aeriálu) 0, ,000 Podklad ze šěrkodrě ŠD l 0 (použií vybouraného aeriálu),000 Podklad z echanicky zpevněného kaeniva MZK l 0 (použií vybouraného aeriálu),000 0+,000 Asfalový beon vrsva podkladní ACP (obalované kaenivo OKS) l 0 š do,000 +0,000 Podklad z kaeniva zpevněného ceene KSC I l 0,000 Zpevnění krajnic šěrkodrí l 00,000 Posřik živičný spojovací z asfalu v nožsví do 0,0 kg/,000 0 Asfalový beon vrsva obrusná ACO (ABS) ř. I l 0 š do z neodifikovaného asfalu,000 +0, Koska dlažební drobná, žula, I.jakos, velikos 0 c 0,0 *0,*, 0,0 Kladení dlažby z kosek drobných z kaene do lože z kaeniva ěženého l 0,000 Dlažba beonová záková dop.výrobce Liapor Proenáda l.c barevná (viz.tz),0 Srana ze Tisk..0

9 Zakázka: Inplan CZ s.r.o. Sadov, průah silnice III/ - opaření ke zvýšení bezpečnosi Dlažba beonová záková dop.výrobce Liapor Proenáda pro nevidoé l.c barevná,0 Dlažba beonová záková dop.výrobce Liapor Proenáda l.c barevná (viz.tz),0,000 0 Dlažba beonová záková dop.výrobce Liapor Proenáda l.c přírodní,0 Dlažba beonová záková dop.výrobce Liapor Proenáda l.c přírodní,0 0 Kladení zákové dlažby kounikací pro pěší l 0 skupiny A pl do 0,000 Kladení zákové dlažby kounikací pro pěší l 0 skupiny A pl do 00 0, , Kladení zákové dlažby kounikací pro pěší l 0 skupiny A pl do 0,000 00: Trubní vedení 0 (+)*0,*0, Trubka kanalizační ULTRA RIB UR- DIN 0 / SN 0 Poklop liinový např.tegra 00 D00 Lože pod porubí oevřený výkop ze šěrkopísku Skruž beonová s ocelová se supadly +PE povlake TB TBS-Q 000/00/0 00x0x c Skruž beonová přechodová TBR-Q /00/0,/00x0x c Prsenec beonový vyrovnávací TBW-Q /0/0,xx c Dno beonové šachové kulaé TZZ-Q 00/ D0x c Lapač sřešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapací koše DN 0,000,000,0,0,000,000,000,000, Dod+z uliční vpusť prefa pr.0, říž 00x00,000 0 Kanalizační porubí z vrdého PVC-sysé KG uhos řídy SN DN0,000 Monáž porubí z kanalizačních rub z PVC oevřený výkop sklon do 0 % DN 0,000 Tlaková zkouška porubí DN 0 nebo 00,000 Tlaková zkouška porubí DN 0, DN 00 nebo 0, Příplaek ZKD 0,0 výšky vsupu na porubí,000 Zřízení šache kanalizačních z beonových dílců na porubí DN nad 00 do 00 dno beon ř. C /0,000 0 Osazení poklopů liinových nebo ocelových včeně ráů honosi nad 0 do 00 kg,000 00: Osaní konsrukce a práce 0 Sloupek Zn 0-0,000 0 Koska dlažební velká, žula velikos / řída I,0 *0,*,,0 0 Obrubník kaenný žula 0x - se zkosenou hranou (vč.oblouků),000 0 Obrubník kaenný žula, OP x (vč.oblouků),000 0 Obrubník beonový 0xx c přírodní (vč.oblouků) 0,000 * 0, Dod+z plasový aják velký, Přesunuí sáv.značení, Odsranění sáv.značení, Dod+z plasový aják velký -prosvělený,000 Srana ze Tisk..0

10 Zakázka: Inplan CZ s.r.o. Sadov, průah silnice III/ - opaření ke zvýšení bezpečnosi 0 Monáž svislé dopravní značky do velikosi objíkai na sloupek nebo konzolu,000 Monáž sloupku dopravních značek délky do, s beonový základe a pakou,000 Vodorovné dopravní značení bílý plase dělící čáry souvislé šířky, ,000 Vodorovné dopravní značení bílý plase dělící čáry přerušované šířky,000 Vodorovné dopravní značení bílý plase vodící čáry šířky 0,000 Vodorovné dopravní značení bílý plase přechody pro chodce, šipky, syboly, spc Předznačení vodorovného liniového značení Předznačení vodorovného plošného značení Osazení obruby z velkých kosek s boční opěrou do lože z beonu prosého Osazení chodníkového obrubníku kaenného sojaého s boční opěrou do lože z beonu prosého Osazení zahradního obrubníku beonového do lože z beonu s boční opěrou Řezání sávajícího živičného kryu hl do 00 Svislá dopravní značka (ISa) 0: Silnoproud,000,000,000 0,000,000,000,000,000, Veřejné osvělení - přenos (přiloženo),000 0: Přesun ho SV Přesun ho pro pození kounikace s krye z kaene, onoliický beonový nebo živičný, : Konsrukce záečnické 0 Monáž ráového oplocení výšky do ve sklonu svahu do,000 0 Přesun ho procenní pro záečnické konsrukce v objekech v do %,0 spc Dodávka ploové díly v=,, ocel.kce + dřevěná výplň, povrch.úprava 0,00 *, 0,00 : Bourání 0 Rozebrání dlažeb nebo dílců kounikací pro pěší ze zákových dlaždic (ke zpěnéu položení),000 0 Odsranění podkladu pl přes 0 do 00 z kaeniva drceného l 00 (ke zpěnéu použií),000 0 Odsranění podkladu pl přes 0 do 00 živičných l 00 (ke zpěnéu použií) 0,000 0 Odsranění podkladu pl přes 00 z kaeniva drceného l 00 (ke zpěnéu použií),000 0 Odsranění podkladu pl přes 00 živičných l 0 (ke zpěnéu použií) 0,000 0 Bourání základů z beonu prosého čelo propusku ; *0,*, oplocení ; *0,*0, 00 Bourání rubního propusku do DN 00 0 Vybourání kovových oplocení a zábradlí 0 Vodorovná doprava sui po suchu do k,0,00,00,000,000,0 Srana 0 ze Tisk..0

11 Zakázka: Inplan CZ s.r.o. Sadov, průah silnice III/ - opaření ke zvýšení bezpečnosi 0 0 Nakládání na dopravní prosředky pro vodorovnou dopravu sui 0 Drcení savebního odpadu z deolic z beonu prosého a živice s naložení 0,+,+,+, VRN: Vedlejší rozpočové náklady,0,0,0 VRN-0 Geodeické práce před výsavbou,000 VRN-0 Geodeické práce při provádění savby,000 VRN-0 Geodeické práce po realizaci savby,000 VRN-0 Dokuenace - RDS,000 VRN-0 Dokuenace - DS,000 VRN-0 Zařízení savenišě -vybavení,zabezpečení,zrušení,000 VRN-0 Přechodné dopravní značení ( ěsíce),000 VRN-0 Provozní vlivy - ochranná pása,000 Srana ze Tisk..0

LESNÍ STAVBY s.r.o. Zakázka: 1310/LH/182 Brnířov - Chodník při I/22 - SoD Rozpoče Zakázka Popis: Číslo zakázky: Rozpoče číslo: Dodavael Koenář: Brnířov - Chodník při I/22 - SoD 1310/LH/182 LESNÍ STAVBY

Více

PROJEKTANT: REVIZE: ODP.PROJEKTANT: tel. 602 76 78 77, 724 272 382 DSP+DPS OBJEDNATEL: G.2

PROJEKTANT: REVIZE: ODP.PROJEKTANT: tel. 602 76 78 77, 724 272 382 DSP+DPS OBJEDNATEL: G.2 K.ú. Svatá OBJEDNATEL: lesnická a zemědělská projekční kancelář tel. 602 76 78 77, 724 272 382 OKRES: MZe-ČR, Pozemkový úřad Beroun Projektová dokumentace na ZP1 a VPC6 v k. ú. Svatá Výkaz výměr Beroun

Více

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67. SOUPIS PRACÍ Stavba: Objekt: Soupis: Místo: Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace

Více

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015 Kód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 150609 JKSO: KS: Objednávateľ: MH INVEST, s.r.o. Zhotoviteľ: 43989268 AVA-stav s.r.o. SK2022539596 Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko RYCÍ LIST ROZPOČTU JSO: CC-CZ: Objednatel: Statutární město Brno, MČ Tuřany Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená

Více

Výkaz výměr. Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním - do 50 m. pro zatravnění, zpevněné plochy; (4000+520+41+16+390)*0,1

Výkaz výměr. Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním - do 50 m. pro zatravnění, zpevněné plochy; (4000+520+41+16+390)*0,1 Poř.Kód Alernaivní... Cc00 00 Popis Výkaz výěr Zakázka: DD Police Venkovní úpravy zahrady 0 MJ Výěra Honos SO_0: Venkovní úpravy zahrady 97,6,6 00: Zení práce Sejuí ornice nebo lesní půdy s vodorovný přeísění

Více

INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ

INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ -3-2 - 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 22 23 24 25 26 27 28 29 3 3 32 33 34 35 36 37 38 39 4 4 42 43 INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ SO - DEMOLICE A PŘÍPRAVA ÚZEMÍ SO 2 - KANALIZACE SO 3 - VODOVOD SO 4 - PLYNOVOD

Více

REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21%

REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21% REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21% P.č. Typ Kód objektu Název objektu JKSO Cena celkem DPH nízká DPH vysoká Cena celkem s DPH 1 S 716030 Rekonstrukce vybraných

Více

Výkaz výměr. 2.MŠ K.Vary, o.p., Truhlářská 11/690 - Zateplení. obvodového pláště. Klasifikace: Zadavatel rozpočtu: Komentář zakázky:

Výkaz výměr. 2.MŠ K.Vary, o.p., Truhlářská 11/690 - Zateplení. obvodového pláště. Klasifikace: Zadavatel rozpočtu: Komentář zakázky: Zakázka: KV-SVISS, s.r.o..mš K.Vary, o.p., Truhlářská /0 - Zaeplení obvodového plášě Výkaz výěr KV-SVISS, s.r.o. obvodového plášě.mš K.Vary, o.p., Truhlářská /0 - Zaeplení Klasifikace: Fáze zakázky: Zadavael

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Sedlčany parkoviště na Severním sídlišti JKSO Název objektu Název části EČO Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Zhotovitel Rozpočet číslo Zpracoval Dne 24.04.2014 Měrné

Více

DODATEKČ.l CHODNÍM PODMÍNKÁM " CHOD ÍK ZÁMĚL PODÉL SILNICE III/3167 " ZE DNE 1.10.2012. RČ projektu 12/015/41200/00180

DODATEKČ.l CHODNÍM PODMÍNKÁM  CHOD ÍK ZÁMĚL PODÉL SILNICE III/3167  ZE DNE 1.10.2012. RČ projektu 12/015/41200/00180 DODATEKČ.l CHODNÍM PODMÍNKÁM " CHOD ÍK ZÁMĚL PODÉL SLNCE /3167 " ZE DNE 1.10.2012 RČ projektu 12/015/41200/00180 1. Smluvní strany Objednatel Název: Obec Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn zastoupený:

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: 4_2016 Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 Komunikace III - 1. část JKSO: Místo: Datum: 8. 4. 2016 CC-CZ: Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: Projektant: IČ: DIČ: IČ:

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11. Kód: 2013-AV-016 REKAPITULACE STAVBY KSO: CC-CZ: Zadavatel: Obec Dobrá Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 60779594 A-VITAL Ing.Zdenka Makohuzová, spol. s r.o. CZ 60779594 Poznámka: Cena bez DPH

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 7.11.2013

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 7.11.2013 Vodárenská správa Písek s.r.o. V Písku dne: 29.10.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 7.11.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Odsouhlasení provedených víceprací a méněprací na stavbě Písek, Žižkova

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M15/29 Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice KSO: Místo: Helvíkovice Datum: 20.10.2015 CC-CZ: Zadavatel: Státní pozemkový úřad IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91.

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: POSP050-2012 - Silnice II-447-Tři Dvory 2 - SO 102- Chodníky a vjezdy 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací KSO: 822 29 Místo: Datum: 22.02.2013 Zadavatel:

Více

SMLOUVA O DÍLO Zakázka č. 794/13 uzavřená podle obchodního zákoníku (dále jen smlouva, SD)

SMLOUVA O DÍLO Zakázka č. 794/13 uzavřená podle obchodního zákoníku (dále jen smlouva, SD) SMLOUVA O DÍLO Zakázka č. 794/13 uzavřená podle obchodního zákoníku (dále jen slouva, SD) čj.objednaele I. SMLUVNÍ STRANY 1. Objednael: Obec Hodějice Sídlo: Hodějice 41, 684 01 Slavkov u Brna IČ: 00291773

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Stavba : Název stavby : SKP : Projektant : ing. Karel Kuchař Počet měrných jednotek : Objednatel : Obec Grymov Náklady na MJ : Počet listů : Zakázkové

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 4/103/1ND1 Kanalizační přípojka pro objekt čp.1 JKSO Hrochův Týnec Objekt Název objektu SO 01 Kanalizační přípojka pro objekt čp.1 Stavba Název stavby 2014/103 HROCHŮV TÝNEC

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR celkem HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1 Zemní práce 0,00 1 001 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 23,500 0,00 0,00 2 001 122202209 3 001 162201102

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 24 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 24 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M012/006a Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice KSO: 82229 CC-CZ: 21121 Místo: k.ú. Helvíkovice Datum: 5.8.2015 Zadavatel: Obec Helvíkovice IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

Šachtový kónus zákrytová deska

Šachtový kónus zákrytová deska TABULKA ŠACHET Šachtové dílce Prefa Brno a. s. Poř. Označení terénu Umístění vrcholu dna vývodu Výška [m] Vyrovnávací prstenec pro poklop Šachtový kónus zákrytová deska Šachtová skruž Stupadla Šachtové

Více

S l e p ý r o z p o č e t

S l e p ý r o z p o č e t S l e p ý r o z p o č e Frys 19/04 Divadelní parčík, úprava zaravněné plochy na děské hřišě - čás B, na parc.č.178, k.ú. Šuperk Klasifikace: Fáze zakázky: Verze rozpoču : Projekan: Invesor: Zpracovael:

Více

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Celková cena 001 HSV 001 Zemní práce 1 00572474 Osivo směs travní krajinná - svahová kg 39,174 0,035*1119,26 39,174 2 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 335,778 3 001 129203101

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY. 0 Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY. 0 Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 0 0 JKSO Objekt Název objektu SKP 05 Domov s pečovatelskou sl. Oldřichovice Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek D052 Bezpečnostní prvky v Třinci - přechody pro chodcenáklady

Více

POLOŽKOVÝ VÝKAZ JEDNOTKOVÝCH CEN - VELKOPLOŠNÉ OPRAVY KOMUNIKACÍ

POLOŽKOVÝ VÝKAZ JEDNOTKOVÝCH CEN - VELKOPLOŠNÉ OPRAVY KOMUNIKACÍ POLOŽKOVÝ VÝKAZ JEDNOTKOVÝCH CEN - VELKOPLOŠNÉ OPRAVY KOMUNIKACÍ MJ Množství Jednotková cena Maximální přípustná horní cenová hranice Snížení položek v elektronické aukci o Součet celkem položek 0,00 1

Více

Strana: 1. Cena jednotková v Kč KC N. Kód položky. Množství celkem P.Č. Cena celkem Kč

Strana: 1. Cena jednotková v Kč KC N. Kód položky. Množství celkem P.Č. Cena celkem Kč REKAPITULACE Rozpočet : ávrh revitalizace bytového domu z cihelného zdiva Kalkulant : Ing. Václav PASTIRIK Strana: 1 Kód položky Popis MJ jednotková v Kč 001 Rekonstrukce fasády a zateplení obvodového

Více

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV ZADÁNÍ Stavba: Rozšíření parkoviště Na Drážce a v ul. Bezdíčkova v Pardubicích Objekt: SO 01 - Zpevněné plochy - 1. část Datum: Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková

Více

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30.

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30. REKAPITULACE STAVBY Stavba: POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory Místo: Datum: 06.03.2013 Zadavatel: IČ: 00299138 Město Litovel DIČ: CZ 00299138 Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ:

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 2014-PS-001 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Objednavatel: Město Frýdek Místek Zhotovitel: 03921921 Společnost VYKRUT a BESTON - Arboretum Frýdek-Místek CZ03921921 Projektant: 28605543 Zpracovatel:

Více

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Preambule Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje

Více

REKAPITULACE. "Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici" Zadavatel:

REKAPITULACE. Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici Zadavatel: REKAPITULACE Zakázka : "Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici" Zadavatel: Město Dobruška, náměstí F.L.Věka 11, 518 01 Dobruška Cena bez DPH (Kč) DPH 21 %

Více

č. pol. kod položky popis položky m.j. počet m.j. cena za m.j. cena celkem

č. pol. kod položky popis položky m.j. počet m.j. cena za m.j. cena celkem A. Akce na dopravní infrastruktuře zaměřená na zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupnění osobám s omezenou schopností pohybu a orientace Uznatelné položky v rámci financování SFDI č. pol. kod položky

Více

Nabídkový rozpočet. Rekonstrukce mateřské školky - pro účely dotace 03Rd/2008. Číslo. Zakázka. Rekapitulace DPH. Region Klasifikace Komentář k zakázce

Nabídkový rozpočet. Rekonstrukce mateřské školky - pro účely dotace 03Rd/2008. Číslo. Zakázka. Rekapitulace DPH. Region Klasifikace Komentář k zakázce Zakázka: Rd/ Rekonsrukce aeřské školky - pro účely doace Nabídkový rozpoče Zakázka Číslo Rok Fáze zakázky Region Klasifikace Koenář k zakázce Rekonsrukce aeřské školky - pro účely doace Rd/ Založená zakázka

Více

ROZPOČET. Stavba: Samostatný projekt č.1-peo I. v lokalitě u zástavby, SO 3 - Protierozní příkop č.4. Zhotovitel: JKSO: 831 13 Datum: 15.5.

ROZPOČET. Stavba: Samostatný projekt č.1-peo I. v lokalitě u zástavby, SO 3 - Protierozní příkop č.4. Zhotovitel: JKSO: 831 13 Datum: 15.5. ROZPOČET Stavba: Samostatný projekt č.1-peo I. v lokalitě u zástavby, SO 3 - Protierozní příkop č.4 Objekt: SO3-3, úsek km 0,136-0,2933 Objednatel: ČR-SPÚ Kolín Zhotovitel: JKSO: 831 13 Datum: 15.5.2015

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: Projektová kancelář VANER s.r.o. Strana: 1. Stavba: 10-07-060. DC DZS IČ Varnsdorf Moravská most přes Mandavu

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: Projektová kancelář VANER s.r.o. Strana: 1. Stavba: 10-07-060. DC DZS IČ Varnsdorf Moravská most přes Mandavu ASPE 9 Firma: Projektová kancelář VANER s.r.o. Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: ěsto Varnsdorf Projektová kancelář VANER s.r.o. Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní:

Více

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: a) Označení stavby Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii.239 a II/240 b) Stavebník Obec Černuc, Černuc 17 273 23 Černuc IČ 00234257 c) Projektant Ing.Pavel

Více

Kačice - ul. Masarykova - jižní část

Kačice - ul. Masarykova - jižní část Soupis stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb., pro veřejnou zakázku na stavební

Více

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. "dlažba"33*2,0+20,5*2,0 107,000

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. dlažba33*2,0+20,5*2,0 107,000 Strana 1 z 5 P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Cena celkem HSV Práce a dodávky HSV 1 Zemní práce Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo 1 221 113106121 kamenných dlaždic m2 107,000 "dlažba"33*2,0+20,5*2,0

Více

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Stavba: PZ Kolín-Ovčáry, splašková kanalizace pro sektor F Místo: Kolín Datum: Objednavatel: Město Kolín Zhotovitel: Projektant: IKP Consulting Engineers, s r.o. Zpracovatel:

Více

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: CC-CZ: Místo: Černošice Datum: 16.3.2016 Zadavatel: IČ: 00241121 Město Černošice, Riegerova 1209, 25228 Černošice Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Více

Rozpočet s výkazem výměr

Rozpočet s výkazem výměr S.I.P.Inves s.r.o www.sipinves.cz Zpracování kompleních rozpočů Václav Kučera 089. Zakázka: Rodinný dům ARIE Číslo zakázky: Rozpoče s výkazem výměr Název zakázky: Rodinný dům ARIE Klasifikace: Fáze zakázky:

Více

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Objekt: Chodník,uznatelné náklady Místo: Čerčany Datum: 13.12.2013 Celková cena HSV Práce a dodávky HSV 1 221 113106121 2 221 113106161 1 Zemní práce Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových

Více

BŘEZINY I. ETAPA ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE

BŘEZINY I. ETAPA ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE Část 1B - komunikace Rozšíření počtu parkovacích stání před MŠ (změna z podélného na kolmé stání) a výměna stávajícího betonového lapáku tuků před MŠ. Odpočet podezdívky

Více

Dodatek č. 1 ke smlonive

Dodatek č. 1 ke smlonive odaek č. ke slonive ŽJ/VW ^> uzavřené dne 2.3.204 dle 286 a násl. zákona č. 89/202 Sb., občanský zákoník na akci s názve Břeclav - ulice ánesova, chodníky"' SLUVNÍ STRANY Objednael: za nějž jedná: ve věcech

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov JKSO: CC-CZ: Místo: Ostrava - Martinov Datum: 18.09.2015 Objednavatel: Statutární město Ostrava Zhotovitel: SWIETELSKY

Více

DIPRO, spol. s r.o. R

DIPRO, spol. s r.o. R DIPRO, spol. s r.o. R Dopravní a inženýrské projekty, projektová, inženýrská a konzultační kancelá Mod anská 11 / 13Ř7, 143 00 Praha 12 IČO 4Ř5ř2722 Stavebník: Místo stavby: Městská část Praha - Kunratice

Více

Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka

Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka ING. JIŘÍ LEBEDA, spol. s r.o. Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah Obsah... 1 1 Identifikační údaje... 2 2 Základní

Více

,SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod - Sanace suterénu"

,SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod - Sanace suterénu "KUJi" P00ZIE03 IS ~ J 3 DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 19. 3. 2012 uzavřené na akci: :z~:i,szš a VOŠZ Havlíčkův Brod - Sanace suerénu" 1. Smluvní srany Objednael: se sídlem: zasoupený: k podpisu

Více

KRYCI LIST ROZPOCTU. o 0,00 o 0,00 o. Merne a ucelove jednotky. Rozpoctove naklady v CZK. Naklady na umisteni stavby. Zakladni rozp.

KRYCI LIST ROZPOCTU. o 0,00 o 0,00 o. Merne a ucelove jednotky. Rozpoctove naklady v CZK. Naklady na umisteni stavby. Zakladni rozp. RYCI LIST ROZPOCTU Nazev savby Nazev objeku Rekonsrukce chodniku Chabarovice Chodnik v ul.. rsfiakove podel obj. c.p. 405-45, p.c. 69, 49 3 \U JSO ECO Nazev casi iso C Cha>afovice IG Objednael Projekan

Více

Slepý rozpočet stavby Datum: 25.8.2011

Slepý rozpočet stavby Datum: 25.8.2011 Slepý rozpočet stavby Datum: 25.8.2011 Stavba : 2011-11 Rekonstrukce mostu č.51 přes Sadový potok Objednatel : Město Frenštát pod Radhoštěm IČO : nám. Míru 1 DIČ : 74401 Frenštát pod Radhoštěm Zhotovitel

Více

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem Srana 1 z 17 REKAPITULACE NABÍDKY Savba: Objek: MŠ Gagarinova, Praha 6 - Suchdol Násavba echnického pavilonu I. eapa - hrubá savba Daum: 1.3.2011 Kód Popis Dodávka Monáž celkem Hmonos celkem Suť celkem

Více

předpoklad celkem 53 kalendářních dní stavby část SO102a ulice Lesní, celá stavba zimní přestáva nutná pro kvalitu provedení

předpoklad celkem 53 kalendářních dní stavby část SO102a ulice Lesní, celá stavba zimní přestáva nutná pro kvalitu provedení srpen 2017 HMG rekonstrukce ulic v Kunraticích 121 COLAS CZ a.s. dokončovací práce, příprava na předání, předání do 30.5.2018 předání staveniště po platném stavebním povolení, vytyčení části stavby, Dl0,zahájení

Více

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Hrádek nad Nisou Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Pozemní komunikace 0 0 3. Trubní vedení 0 0 4. Dokončující konstrukce a práce 0 0 822-1 Součet 0 0

Více

Položkový rozpočet. Přípojka dešťové kanalizace - Altern. napojení přepadu rybník

Položkový rozpočet. Přípojka dešťové kanalizace - Altern. napojení přepadu rybník S: Novostavba O: IO04 B R: IO04a Položkový rozpočet Domu sociálních služeb v Pacově Přípojka dešťové kanalizace - Altern. napojení přepadu rybník Altern. napojení přepadu rybníka P.č. Číslo položky Název

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7 8

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 Název objektu : Oprava komunikace v ul. 5. května v České Lípě Název stavby : ZŘ - Základní řešení POLOŽKOVÝ ROZPOČET Poř. Cenová Kód Měrná Počet CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek

Více

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem SO 111 Rekonstrukce ul. Bílovecké

Více

Nabídkový rozpočet - soupis prací Název projektu: 841-CAKS - Teplice, ul. Opavská - I.etapa

Nabídkový rozpočet - soupis prací Název projektu: 841-CAKS - Teplice, ul. Opavská - I.etapa SP: 1 méněpráce..6. 113107221 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm..9. 113107231 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm m2-4 131,000 0,00..18. 122302202

Více

Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně "

Harmonogram postupu prací stavby:  Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně " Objekt Rok,měsíc, týden 08/2012 09/2012 10/2012 11/2012 12/2012 01/2013 02/2013 03/2013 Název 31 32 33 34 35 36 37 38

Více

Položkový rozpočet. 112011 HPC 3 a VPC 1 v kú Kozly U Lipové SO 102 Komunikace VPC 1. P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

Položkový rozpočet. 112011 HPC 3 a VPC 1 v kú Kozly U Lipové SO 102 Komunikace VPC 1. P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Položkový rozpočet Stavba : Objekt : 112011 HPC 3 a VPC 1 v kú Kozly U Lipové SO 102 Komunikace VPC 1 P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Díl: 1 Zemní práce 1 112 10-0001.RAA Kácení

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Stavba : 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Objednatel : HZS MSK IČO : DIČ : Zhotovitel : Ateliér IDEA spol. s r.o. IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: JKSO: CC-CZ: Místo: Jíloviště Datum: 12. 2. 2018 Objednatel: 00241334 Obec Jíloviště, Pražská 81, 252 02 Jíloviště Zhotovitel: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 47307218 5/13, 140 00 Praha

Více

PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Aktualizace 2015

PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Aktualizace 2015 Projekt Rozpočet Realizace PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Aktualizace 2015 Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Aktualizace 2015 Úkol

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž HSV Práce a dodávky HSV 54 389.29 2 498 235.16 2 552 624.45 703.989 1 Zemní práce 2 619.17 1 630 389.60 1 633 008.77 0.045 3 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok

Více

Soupis vedlejších a ostatních nákladů S: 61 Habrovany - Rekonstrukce kanalizace na p.č. 2366/1 O: 00 Vedlejší a ostatní náklady R: 00 Vedlejší a ostat

Soupis vedlejších a ostatních nákladů S: 61 Habrovany - Rekonstrukce kanalizace na p.č. 2366/1 O: 00 Vedlejší a ostatní náklady R: 00 Vedlejší a ostat Soupis vedlejších a osaních nákladů O: 00 Vedlejší a osaní náklady R: 00 Vedlejší a osaní náklady Díl: 0 Nepřiřazený díl 75 000,00 1 1000T Dokuenace ke kolaudaci Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlasní

Více

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka:

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka: Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR Obsah: Stavební výkaz prací a materiálů Poznámka: Uvedené požky daného výkazu výměr je nutné ocenit včetně dodávky a montáže

Více

specifikace 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Všeobecné konstrukce a práce 1 02911

specifikace 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Všeobecné konstrukce a práce 1 02911 ASPE 9 Příloha k formuláři pro ocenění nabídky: výkaz výměr Stavba : 13-037 Parkoviště na poz. č. p. 2767 TUL číslo a název SO: SO 101 Parkoviště číslo a název rozpočtu: SO 101 Parkoviště Poř. Kód Varianta

Více

Slepý rozpočet. ekocentrum Trkmanka - stavební část. 801 Budovy občanské výstavby. Zadavatel rozpočtu: rekonstrukce zámečku - stavební část

Slepý rozpočet. ekocentrum Trkmanka - stavební část. 801 Budovy občanské výstavby. Zadavatel rozpočtu: rekonstrukce zámečku - stavební část Zakázka: ekocenru Trkanka - savební čás Slepý rozpoče ekocenru Trkanka - savební čás Klasifikace: Fáze zakázky: Zadavael rozpoču: Koenář zakázky: 801 Budovy občanské výsavby Založená nabídka rekonsrukce

Více

komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč ZRN

komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč ZRN Stavba: Psáry - lokalita Stráže a Ve svahu - komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH ZRN Celkem ZRN Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč Objekt: Pod Straží 1 843 047,80 Kč

Více

SOUPIS PRACÍ Měna: Kč Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH 1 KPL 0,00 0,00 21% 0,00

SOUPIS PRACÍ Měna: Kč Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH 1 KPL 0,00 0,00 21% 0,00 SOUPIS PRACÍ Měna: Kč Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH Stavba: 114513R - Smíšená stezka pro pěší a cyklisty - Brniště Objekt: SO 101 - Smíšená stezka pro pěší a cyklisty

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: Objednavatel: 00300241 Obec Kobeřice SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2016-5-4RRRVCP 2016 Chodníky, zpevněná plocha u DPS a přechody pro chodce - Více a méněpráce Zhotovitel: 60775530

Více

Výkaz výměr Stavba : Stavební úpravy Kina Kaplice - 2. etapa Objednatel : Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice

Výkaz výměr Stavba : Stavební úpravy Kina Kaplice - 2. etapa Objednatel : Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice Výkaz výměr Stavba : Stavební úpravy Kina Kaplice - 2. etapa Objednatel : Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena SO 01: Kino 1 335

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : Polní cesta PC8 Vilémovice Zadavatel : Uchazeč: Státní pozemkový úřad - pobočka Kutná Hora Benešova 97 284 01 Kutná Hora Konstrukce a dopravní stavby

Více

2.DOKLADY 3.HG POSUDEK

2.DOKLADY 3.HG POSUDEK DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY:.STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY: SO 0 KOMUNIKACE Č. SO 02 KOMUNIKACE Č.2 SO 03 PARKOVIŠTĚ SO 302 PŘELOŽKA KANALIZACE SO 303 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE SO 304 DEŠŤOVÁ

Více

o provedených pracích 1.11.2009 do 30.11.2009 Zjišťovací protokol č. za sledované období od 001 Ukázková stavba Stavba:

o provedených pracích 1.11.2009 do 30.11.2009 Zjišťovací protokol č. za sledované období od 001 Ukázková stavba Stavba: Zjišťovací prookol č. za sledované období od 3 o provedených pracích 1.11.2009 do 30.11.2009 Savba: Ukázková savba Zhooviel: IČ: DIČ: Objednael: IČ: DIČ: Měna: V rozpoču Od počáku bez Provedeno ve Zbývá

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž HSV Práce a dodávky HSV 3 253,625 1 Zemní práce 1 561,311 1 221 113107170R Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm - vybourání krajníků m2 160,000 0,000 2 221 113107243

Více

VÝKAZ VÝMĚR. 0 Ostatní náklady celkem 0 Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum :

VÝKAZ VÝMĚR. 0 Ostatní náklady celkem 0 Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : JKSO Objek Název objeku SKP savební Měrná jednoka Savba Název savby Poče jednoek 0 TS Chrudim Náklady na m.j. 0 Projekan Typ rozpoču Zpracovael projeku Objednael Dodavael Zakázkové číslo Rozpočoval Ing.arch.

Více

Zakázka: 03/2008 Rodinná vila. Výkaz výměr. Zakázka. Rodinná vila 03/2008. Číslo. Region Klasifikace Komentář k zakázce

Zakázka: 03/2008 Rodinná vila. Výkaz výměr. Zakázka. Rodinná vila 03/2008. Číslo. Region Klasifikace Komentář k zakázce Zakázka: / Rodinná vila Výkaz výěr Zakázka Popis Číslo Dau vyvoření Rok Fáze zakázky Region Klasifikace Koenář k zakázce Rodinná vila /.. :: Založená zakázka www.eurocalc.cz Srana ze Tisk.. Zakázka: /

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 66804268 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: 822 55 7 CC-CZ: 21122 Místo: parc.č.2941/540, k.ú. Český Těšín Datum: 05.05.2017 Objednatel: 00297437 Město Český Těšín D CZ00297437 Zhotovitel: 27762157 MŽT Stavitelství,

Více

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka Díl: 00 Poznámka 1 poznámka 01 Výměry budou upřesněny dle skutečnosti na stavbě Celkem za 00 Poznámka Díl: 1 Zemní práce 2 1000042 -PO Hutnění stávající zeminy a zásypů m3 45,40 D1:140,80*0,20 D2:3,35*0,20

Více

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka Díl: 00 Poznámka 1 poznámka 01 Výměry budou upřesněny dle skutečnosti na stavbě 00 Poznámka Díl: 1 Zemní práce 2 1000042 -PO Hutnění stávající zeminy a zásypů m3 45,40 28,16 K2:1,10*0,20 0,22 3 133201101R00

Více

ZTV KAPLICE JIH- II.ETAPA Město Kaplice TS Kaplice s.r.o. Akce: Zadavatel: Zhotovitel: POLOŽKOVÝ ROZPOČET

ZTV KAPLICE JIH- II.ETAPA Město Kaplice TS Kaplice s.r.o. Akce: Zadavatel: Zhotovitel: POLOŽKOVÝ ROZPOČET Akce: Zadavatel: Zhotovitel: ZTV KAPLICE JIH- II.ETAPA Město Kaplice TS Kaplice s.r.o Název akce: Zadavatel: POLOŽKOVÝ ROZPOČET 01 Komunikace - II. etapa č. č.pol. Popis položky mn. m.j. jedn.cena celk.cena

Více

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00%

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00% REKAPITULACE STAVBY Kód: 13-2014 KSO: 822 29 CC-CZ: Zadavatel: Město Dubí Projektant: 74996410 Ing. Michal Urbanský Poznámka: Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické

Více

REKONSTRUKCE UL. ČS. ARMÁDY V ÚSTÍ NAD ORLICÍ

REKONSTRUKCE UL. ČS. ARMÁDY V ÚSTÍ NAD ORLICÍ REKONSTRUKCE UL. ČS. ARMÁDY V ÚSTÍ NAD ORLICÍ ČÁST 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR Zadavatel, investor: Město Ústí nad Orlicí sídlo: Sychrova 16, 562 24

Více

Rekapitulace. Děčín Březiny část I.a - vícepráce a méněpráce. Vícepráce celkem ,57. Méněpráce I.a celkem ,34

Rekapitulace. Děčín Březiny část I.a - vícepráce a méněpráce. Vícepráce celkem ,57. Méněpráce I.a celkem ,34 Rekapitulace Děčín Březiny část I.a - vícepráce a méněpráce Vícepráce celkem 2 885 821,57 Méněpráce I.a celkem 1 244 642,34 Méněpráce III. celkem 226 996,56 Rozdíl 1 414 182,67 Vícepráce Děčín Březiny

Více

Parkoviště na ulici K Svaté vodě

Parkoviště na ulici K Svaté vodě Parkoviště na ulici K Svaté vodě Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby C 101 Parkoviště Technická zpráva Číslo zakázky : JG-15-14 / D-101-1 Zhotovitel : Ing. Jan Görner

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově. IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově. IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území RYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území Místo: Olomouc Datum: 01.03.2013 Objednavatel: Město

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 0162018 Stavba: Místo pro přecházení 1/30 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Místo: Lovosice Datum: 29.1.2019 Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: IČ: 25042751 SaM silnice a mosty Děčín a.s. DIČ: CZ25042751

Více

Krycí list rozpočtu. Dopravní propojení lokality U Unika" určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č Komentář

Krycí list rozpočtu. Dopravní propojení lokality U Unika určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č Komentář Číslo zakázky 00149 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu Dopravní propojení lokality U Unika" určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č. Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na stavební práce PŘÍLOHA Č.8 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Více

Slepý rozpočet. Číslo zakázky: 0079. Zakázka: 0079 REKONSTRUKCE CVIČNÉ KUCHYNĚ - PD348/2013/ŘŠ

Slepý rozpočet. Číslo zakázky: 0079. Zakázka: 0079 REKONSTRUKCE CVIČNÉ KUCHYNĚ - PD348/2013/ŘŠ Zakázka: 00 REKONSTRUKCE CVIČNÉ KUCYNĚ - PD/0/ŘŠ Slepý rozpoče Číslo zakázky: 00 Název zakázky: REKONSTRUKCE CVIČNÉ KUCYNĚ - PD/0/ŘŠ Klasifikace: Budovy pro výrobu a služby Fáze zakázky: Založená nabídka

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : Zadavatel: Pojektant: Město Český Krumlov Náměstí Svornosti 1 381 18 Český Krumlov AP2projekt s.r.o. Zátkovo nábřeží 448/7 370 01 České Budějovice Rekapitulace

Více

MODERNIZACE MOSTU EV.Č. 193-004 BOREK

MODERNIZACE MOSTU EV.Č. 193-004 BOREK ASPE 9 Firma: VALBEK, SPOL. S R.O. Strana: 1 SOUPIS PRACÍ SO001 DEMOLICE MOSTU EV.Č. 193-004 012001 Demolice mostu ev.č. 193-004 Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: KSÚS KARLOVARSKÉHO KRAJE Valbek s.r.o.,

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž 26 221 113106121 HSV Práce a dodávky HSV 3 600.86 403 734.37 407 335.23 17.318 1 Zemní práce 3 600.86 93 072.85 96 673.71 15.106 Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo

Více

REKAPITULACE STAVBY - STAVEBNÍ OBJEKTY

REKAPITULACE STAVBY - STAVEBNÍ OBJEKTY REKAPITULACE STAVBY - STAVEBNÍ OBJEKTY Zadavatel: Uchazeč: Projektant: Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 21,00% ze 15,00% ze Cena s DPH v CZK Strana 2 z 114 REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ

Více

ŠACHTA MAINCOR DN 400

ŠACHTA MAINCOR DN 400 ŠACHTA MAINCOR DN 400 Teleskopický díl s litinovým poklopem tř. A, B a D. Teleskopická roura s volností 350 mm k jemnému výškovému nastavení velice jednoduché přizpůsobení k povrchu Prodloužení šachty

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 3.2.2010

Položkový rozpočet stavby Datum: 3.2.2010 Položkový rozpoče savby Daum: 3.2.2010 Savba : ZŠ Soliňská 823, Horní Počernice Objednael : Měsská čás Praha 20 IČO : Jívanská 647 DIČ : Praha - Horní Počernice Zhooviel : IČO : DIČ : Základ pro DPH 10

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0, (1) Náchod - kanalizace V Úvozu, Pod Vyhlídkou - I. etapa. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0, (1) Náchod - kanalizace V Úvozu, Pod Vyhlídkou - I. etapa. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 178-2014(1) Náchod - kanalizace V Úvozu, Pod Vyhlídkou - I. etapa KSO: CC-CZ: Místo: k.ú. Náchod Datum: 22. 5. 2019 Zadavatel: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj

Více

Položkový rozpočet. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846.

Položkový rozpočet. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846 1 112 10-1101.R00Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm kus 50,00 2 112 10-1102.R00Kácení stromů

Více

Souhrnná rekapitulace stavby

Souhrnná rekapitulace stavby Souhrnná rekapitulace Strana 1 z 9 Souhrnná rekapitulace stavby Stavba: Objednatel: Parkoviště ul. Lipová, Jablunkov Celkem Kč DPH Celkem Kč včetně DPH JKSO Vedlejší a ostatní náklady - Kč 21% - Kč - Kč

Více