Informace o přijatých

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace o přijatých"

Transkript

1 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Informace o přijatých USNESENÍCH z 56. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA konané dne 07. listopadu 2016 od 15,00 hodin v kanceláři starosty města Usnesení č. 855/2016 RM projednala a bere na vědomí Zápis ze 14. zasedání Komise výstavby a životního prostředí konaného dne Usnesení č. 856/ RM projednala záměry pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a tyto záměry pronájmu bere na vědomí. 2. RM schvaluje záměry pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to: a) části p.p.č. 5688/1 (zahrada) o výměře 1885 m 2 v k.ú. Jiříkov jako louku za cenu b) části p.p.č. 1233/1 (trvalý travní porost) o výměře 540 m 2 v k.ú. Jiříkov jako louku za cenu c) části p.p.č. 506/3 (zahrada) o výměře 280 m 2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,- Kč/m 2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, d) p.p.č. 326 (trvalý travní porost) o výměře 2256 m 2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,- Kč/m 2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního e) p.p.č. 209 (ostatní plocha) o výměře 180 m 2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,- Kč/m 2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, f) p.p.č. 609/2 (trvalý travní porost) o výměře 609 m 2 v k.ú. Jiříkov jako louku za cenu g) p.p.č. 1227/1 (trvalý travní porost) o výměře 1284 m 2 a p.p.č. 1230/1 (trvalý travní porost) o výměře 1226 m 2 vše v k.ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m 2 a rok. Části p.p.č. 1296/1 (trvalý travní porost) o výměře 400 m 2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,- Kč/m 2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, h) části p.p.č (trvalý travní porost) o výměře 950 m 2 a p.p.č (trvalý travní porost) o výměře 30 m 2 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova jako louku za cenu 0,20 Kč/m 2 a rok. Části p.p.č (trvalý travní porost) o výměře 50 m 2 v k.ú. Filipov u Jiříkova jako zahradu za cenu 1,- Kč/m 2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního i) p.p.č (trvalý travní porost) o výměře 931 m 2 a části p.p.č. 1059/1 (trvalý travní porost) o výměře 233 m 2 vše v k.ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m 2 a rok. Části p.p.č. 1059/1 (trvalý travní porost) o výměře 11 m 2 a p.p.č. 1059/2 (trvalý travní porost) o výměře 14 m 2 vše v k.ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou kůlny za cenu 5,- Kč/m 2 a rok,

2 Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, j) st.p.č. 435/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 92 m 2 a p.p.č. 3909/5 (trvalý travní porost) o výměře 1444 m 2 vše v k.ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m 2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, k) části p.p.č. 353 (trvalý travní porost) o výměře 1800 m 2 v k.ú. Jiříkov jako louku za cenu l) p.p.č. 5144/1 (trvalý travní porost) o výměře 591 m 2 a p.p.č. 5144/4 (trvalý travní porost) o výměře 140 m 2 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova jako zahradu za cenu 1,- Kč/m 2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, m) části p.p.č. 834/3 (trvalý travní porost) o výměře 1030 m 2 v k.ú. Jiříkov jako louku za cenu n) p.p.č. 2312/10 (trvalý travní porost) o výměře 1040 m 2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,- Kč/m 2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního o) p.p.č (trvalý travní porost) o výměře 1913 m 2 v k.ú. Filipov u Jiříkova jako louku za cenu 0,20 Kč/m 2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk. 3. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí - zveřejnit záměry pronájmu pozemků na úřední desce MěÚ Jiříkov. Usnesení č. 857/ RM projednala obnovení pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a toto obnovení pronájmu bere na vědomí. 2. RM schvaluje obnovení pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to: a) p.p.č (trvalý travní porost) o výměře 1259 m 2 v k.ú. Filipov u Jiříkova jako louku za cenu 0,20 Kč/m 2 a rok, ročně celkem 260,- Kč panu J. P., Jiříkov od do Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního b) části p.p.č. 713/1 (zahrada) o výměře 268 m 2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,- Kč/m 2 a rok a části p.p.č. 713/1 (zahrada) o výměře 18 m 2 v k.ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou kůlny za cenu 5,- Kč/m 2 a rok, ročně celkem 360,- Kč panu J. B., Jiříkov od do Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního c) části p.p.č. 713/1 (zahrada) o výměře 260 m 2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,- Kč/m 2 a rok a části p.p.č. 713/1 (zahrada) o výměře 30 m 2 v k.ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou kůlny za cenu 5,- Kč/m 2 a rok, ročně celkem 410,- Kč panu V. L., Jiříkov od do Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního d) p.p.č. 5841/1 (trvalý travní porost) o výměře 1096 m 2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,- Kč/m 2 a rok, ročně celkem 1.100,- Kč panu V. K., Jiříkov od do Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního e) p.p.č. 218/1 (zahrada) o výměře 306 m 2 v k.ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m 2 a rok, ročně celkem 70,- Kč paní M. K., Jiříkov od do

3 Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, f) části p.p.č. 5144/1 (trvalý travní porost) o výměře 600 m 2 v k.ú. Filipov u Jiříkova jako zahradu za cenu 1,- Kč/m 2 a rok, ročně celkem 600,- Kč paní M. P., Jiříkov od do Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního g) části p.p.č. 5036/1 (trvalý travní porost) o výměře 412 m 2, p.p.č. 5037/4 (trvalý travní porost) o výměře 180 m 2 a p.p.č. 5038/1 (trvalý travní porost) o výměře 113 m 2 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova jako zahradu za cenu 1,- Kč/m 2 a rok, ročně celkem 710,- Kč panu M. K., Jiříkov od do Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, h) části p.p.č (trvalý travní porost) o výměře 440 m 2 v k.ú. Filipov u Jiříkova jako louku za cenu 0,20 Kč/m 2 a rok. Části p.p.č. 5045/1 (trvalý travní porost) o výměře 460 m 2 a části p.p.č (ostatní plocha) o výměře 210 m 2 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova jako zahradu za cenu 1,- Kč/m 2 a rok, ročně celkem 760,- Kč panu A. K., Jiříkov od do Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního i) části p.p.č. 347/2 (orná půda) o výměře 370 m 2 v k.ú. Jiříkov jako louku přístup na pozemek za cenu 0,20 Kč/m 2 a rok, ročně celkem 80,- Kč panu M. P., Nizozemsko od do Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního j) části p.p.č. 5272/2 (trvalý travní porost) o výměře 280 m 2 v k.ú. Filipov u Jiříkova jako zahradu za cenu 1,- Kč/m 2 a rok, ročně celkem 280,- Kč panu O. P., Jiříkov od do Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního k) p.p.č (trvalý travní porost) o výměře 180 m 2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,- Kč/m 2 a rok, ročně celkem 180,- Kč paní H. B., Jiříkov od do Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního l) části p.p.č. 1894/1 (trvalý travní porost) o výměře 135 m 2 a části p.p.č. 1896/1 (ostatní plocha) o výměře 585 m 2 vše v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,- Kč/m 2 a rok, ročně celkem 720,- Kč paní J. M., Jiříkov od do Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, m) p.p.č. 600/3 (trvalý travní porost) o výměře 1838 m 2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,- Kč/m 2 a rok, ročně celkem 1.840,- Kč panu M. R., Jiříkov od do Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního n) části p.p.č. 924/2 (trvalý travní porost) o výměře 1100 m 2 v k.ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m 2 a rok. Části p.p.č. 924/2 (trvalý travní porost) o výměře 100 m 2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,- Kč/m 2 a rok, ročně celkem 320,- Kč panu J. B., Jiříkov od do Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk. 3. RM ukládá: a) odboru výstavby a životního prostředí - vypracovat nájemní smlouvy na pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, b) starostovi města nájemní smlouvy na pronájem pozemků podepsat. 3

4 Usnesení č. 858/ RM projednala záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 1836/1 (zahrada) o výměře 1223 m 2 v k.ú. Jiříkov. 2. RM doporučuje ZM zveřejnit záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 1836/1 (zahrada) o výměře 1223 m 2 v k.ú. Jiříkov za cenu dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m 2 + náklady. Usnesení č. 859/ RM projednala záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 5211/4 (trvalý travní porost) o výměře 135 m 2, p.p.č (trvalý travní porost) o výměře 32 m 2, p.p.č (ostatní plocha) o výměře 317 m 2 a p.p.č. 5214/1 (ostatní plocha) o výměře 153 m 2 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova za cenu dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m 2 + náklady. 2. RM doporučuje ZM zveřejnit záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 5211/4 (trvalý travní porost) o výměře 135 m 2, p.p.č (trvalý travní porost) o výměře 32 m 2, p.p.č (ostatní plocha) o výměře 317 m 2 a p.p.č. 5214/1 (ostatní plocha) o výměře 153 m 2 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova za cenu dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m 2 + náklady. Usnesení č. 860/ RM projednala předložený návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IE /VB/088 Jiříkov Filipov, úprava DTS, knn, vnn, vvn na zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy na p.p.č. 6515, 6499/2, 6510, 6511, 6532, 6512, 6514, 5676, 5677, 6495, 6497, 6498, 6500, 6502, 6503, 6504, 6505/1, 6507, 6508, 6509, 5065/3, 5142/17, 5097, 5142/22, 5329/1, 5368, 4934, 4951, 4982, 4973/1, 5014, st.p.č.1084, 5017/2, 5013/2, 5037/1, 5144/1, 5142/4, 5002/1, 5062/2, 5051/2, 5039/1, 4963, 4960, 4957, 4940/5, 5082/2, 5083/1 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova a p.p.č. 6516/1, 6451, 4865/9, 4877/9, 4877/3 v k.ú. Jiříkov uzavíranou mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, Děčín IV- Podmokly, zastoupenou firmou OMEXOM GA Energo, s.r.o. se sídlem Na Střílně 1929/8, Bolevec, PSČ Plzeň, a tento návrh smlouvy bere na vědomí. 2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti č. IE /VB/088 Jiříkov Filipov, úprava DTS, knn, vnn, vvn na zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy na p.p.č. 6515, 6499/2, 6510, 6511, 6532, 6512, 6514, 5676, 5677, 6495, 6497, 6498, 6500, 6502, 6503, 6504, 6505/1, 6507, 6508, 6509, 5065/3, 5142/17, 5097, 5142/22, 5329/1, 5368, 4934, 4951, 4982, 4973/1, 5014, st.p.č. 1084, 5017/2, 5013/2, 5037/1, 5144/1, 5142/4, 5002/1, 5062/2, 5051/2, 5039/1, 4963, 4960, 4957, 4940/5, 5082/2, 5083/1 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova a p.p.č. 6516/1, 6451, 4865/9, 4877/9, 4877/3 vše v k.ú. Jiříkov mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, Děčín IV- Podmokly, zastoupenou firmou OMEXOM GA Energo, s.r.o. se sídlem Na Střílně 1929/8, Bolevec, PSČ Plzeň, a to bezúplatně. 3. RM ukládá: starostovi města podepsat předloženou smlouvu Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti č. IE /VB/088 Jiříkov Filipov, úprava DTS, knn, vnn, vvn na zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy na p.p.č. 6515, 6499/2, 6510, 6511, 6532, 6512, 6514, 5676, 5677, 6495, 6497, 6498, 6500, 6502, 6503, 6504, 6505/1, 6507, 6508, 6509, 5065/3, 5142/17, 5097, 5142/22, 5329/1, 5368, 4934, 4951, 4982, 4973/1, 5014, st.p.č. 1084, 5017/2, 5013/2, 5037/1, 5144/1, 5142/4, 5002/1, 5062/2, 5051/2, 5039/1, 4963, 4960, 4957, 4940/5, 5082/2, 5083/1 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova a p.p.č. 6516/1, 6451, 4865/9, 4877/9, 4877/3 vše v k.ú. Jiříkov mezi Městem 4

5 Jiříkov, Náměstí 464, Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, Děčín IV- Podmokly, zastoupenou firmou OMEXOM GA Energo, s.r.o. se sídlem Na Střílně 1929/8, Bolevec, PSČ Plzeň. Usnesení č. 861/2016 RM projednala a bere na vědomí Zápis z 18. zasedání Komise místního a bytového hospodářství konaného dne Usnesení č. 862/ RM rozhodla přidělit byt č. 5, 1+2 (62,33 m 2 ), Moskevská 524, Jiříkov za předpokladu složení tříměsíčního nájemného, jako kauci na dobu určitou od do panu Z. R., Jiříkov. Náhradníkem RM určila paní S. S., Jiříkov. 2. RM rozhodla nepřidělit byt č. 2, 1+3 (78,22 m 2 ), Tylova 7, Jiříkov a ukládá odboru místního a bytového hospodářství opětovně vyhlásit výběrové řízení na základě doporučení Komise místního a bytového hospodářství. 3. RM rozhodla nepřidělit byt č. 4, 1+2 (85,10 m 2 ), Tylova 7, Jiříkov a ukládá odboru místního a bytového hospodářství opětovně vyhlásit výběrové řízení na základě doporučení Komise místního a bytového hospodářství. Usnesení č. 863/ RM projednala a bere na vědomí nabídku na dodávky elektřiny od společnosti ČEZ Prodej, s.r.o., Duhová 1/425, Praha RM rozhodla přijmout nabídku na dodávku elektřiny na období od do od společnosti ČEZ Prodej, s.r.o., Duhová 1/425, Praha RM ukládá: odboru místního a bytového hospodářství - připravit dodatek ke smlouvě na dodávku silové elektřiny uzavřené mezi Městem Jiříkov a společností ČEZ Prodej, s.r.o., Duhová 1/425, Praha 4. Usnesení č. 864/ RM projednala a bere na vědomí návrhy provozních rozpočtů příspěvkových organizací Města Jiříkova na rok 2017, a to: a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace - výnosy i náklady ve výši ,- Kč s požadavkem na příspěvek od zřizovatele ve výši ,- Kč, b) Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace - výnosy i náklady ve výši ,- Kč, s požadavkem na příspěvek od zřizovatele ve výši ,- Kč, c) Domov Srdce v dlaních - sociální služby Jiříkov - výnosy i náklady ve výši ,- Kč, s požadavkem na příspěvek od zřizovatele ve výši ,- Kč. 2. RM doporučuje ZM schválit návrhy provozních rozpočtů níže uvedených příspěvkových organizací na rok 2017: a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, b) Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, c) Domov Srdce v dlaních - sociální služby Jiříkov. 3. RM projednala a bere na vědomí návrhy plánů účetních odpisů na rok 2017 níže uvedeným příspěvkovým organizacím: a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace ve výši ,- Kč, b) Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace ve výši ,- Kč, c) Domov Srdce v dlaních - sociální služby Jiříkov ve výši ,98 Kč. 5

6 4. RM doporučuje ZM schválit plány účetních odpisů na rok 2017 níže uvedeným příspěvkovým organizacím: a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace ve výši ,- Kč, b) Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace ve výši ,- Kč, c) Domov Srdce v dlaních - sociální služby Jiříkov ve výši ,98 Kč. Usnesení č. 865/2016 RM projednala rozpočtové opatření č. 18/2016 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření č. 18/2016 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje. Usnesení č. 866/ RM projednala předložený návrh Licenční smlouvy o veřejném provozování VP_2016_ s přílohou č. 1 k užití hudebních děl k poslechu populární hudba v rámci akce Jiříkovská kovadlina, konané dne , na náměstí v Jiříkově a užití hudebních děl k tanci živá hudba v Kulturním domě Střelnice, SNP 484/29, Rumburk dne , v rámci akce Den Seniorů, uzavíranou mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, Jiříkov a OSA-Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. se sídlem Čs. armády 786/20, Praha 6 a tuto smlouvu s přílohou č. 1 bere na vědomí. 2. RM rozhodla uzavřít Licenční smlouvu o veřejném provozování VP_2016_ s přílohou č. 1 k užití hudebních děl k poslechu populární hudba v rámci akce Jiříkovská kovadlina, konané dne , na náměstí v Jiříkově a užití hudebních děl k tanci živá hudba v Kulturním domě Střelnice, SNP 484/29, Rumburk dne , v rámci akce Den Seniorů mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, Jiříkov a OSA-Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. se sídlem Čs. armády 786/20, Praha 6 za cenu ve výši 1.549,- Kč včetně DPH. 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Licenční smlouvu o veřejném provozování VP_2016_ s přílohou č. 1 k užití hudebních děl k poslechu populární hudba v rámci akce Jiříkovská kovadlina, konané dne , na náměstí v Jiříkově a užití hudebních děl k tanci živá hudba v Kulturním domě Střelnice, SNP 484/29, Rumburk dne , v rámci akce Den Seniorů mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, Jiříkov a OSA-Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. se sídlem Čs. armády 786/20, Praha 6. Usnesení č. 867/2016 RM projednala informace o jednotlivých projektech Města Jiříkov a možnostech financování jejich případné realizace z dotačních programů vyhlášených pro Českou republiku a tyto informace bere na vědomí. Usnesení č. 868/ RM projednala rozpočtové opatření č. 2/2016 příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace a zároveň rozpočtové opatření č. 2/2016 příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, dle předloženého návrhu schvaluje. 2. RM projednala rozpočtové opatření č. 2/2016 příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace a zároveň rozpočtové opatření č. 2/2016 příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská příspěvková organizace, dle předloženého návrhu schvaluje. 3. RM projednala rozpočtové opatření č. 2/2016 příspěvkové organizace Domov Srdce v dlaních sociální služby Jiříkov a zároveň rozpočtové opatření č. 2/2016 příspěvkové 6

7 organizace Domov Srdce v dlaních sociální služby Jiříkov, dle předloženého návrhu schvaluje. Usnesení č. 869/ RM bere na vědomí informaci ředitele příspěvkové organizace Domov Srdce v dlaních - sociální služby Jiříkov Ing. Bc. Jana Sembdnera ve věci úhrady nájemného za rok 2016 v rámci nájemní smlouvy s Pražskou provincií kongregace Nejsvětějšího Vykupitele (Redemptoristé). 2. RM ukládá: řediteli příspěvkové organizace Domov Srdce v dlaních - sociální služby Jiříkov Ing. Bc. Janu Sembdnerovi, na základě jeho žádosti uhradit Pražské provincii kongregace Nejsvětějšího Vykupitele (Redemptoristé), církevní právnická osoba, Svatá Hora 591, Příbram, IČ: , na nájemné za rok 2016 další částku ve výši ,- Kč z rozpočtu organizace k termínu do RM ukládá: řediteli příspěvkové organizace Domov Srdce v dlaních - sociální služby Jiříkov Ing. Bc. Janu Sembdnerovi předložit RM do návrh nájemní smlouvy s Pražskou provincií kongregace Nejsvětějšího Vykupitele (Redemptoristé). Usnesení č. 870/ RM projednala žádost pana P. Mgr. Jozefa Kujana SDB, faráře Římskokatolické farnosti Jiříkov a rektora baziliky minor ve Filipově o poskytnutí historických stavebních plánů bývalé redemptoristické koleje ve Filipově (v současnosti budova Domova Srdce v dlaních sociální služby Jiříkov). 2. RM ukládá: starostovi města projednat s Ing. Bc. Janem Sembdnerem, ředitelem příspěvkové organizace Domova Srdce v dlaních sociální služby Jiříkov, poskytnutí historických stavebních plánů bývalé redemptoristické koleje ve Filipově (v současnosti budova Domova Srdce v dlaních sociální služby Jiříkov) panu P. Mgr. Jozefu Kujanovi SDB, faráři Římskokatolické farnosti Jiříkov a rektorovi baziliky minor ve Filipově. Usnesení č. 871/ RM projednala opakovanou výzvu k součinnosti Městského úřadu Rumburk, odbor stavební úřad, při zajišťování náhradního bydlení vyklizovaným osobám z objektu rodinného domu v katastrálním území Jiříkov. 2. RM rozhodla uvedenou opakovanou žádost předložit na jednání ZM s doporučením ZM dodržovat směrnici č. 1/2014 Pravidla pro přidělování bytů Města Jiříkova v rámci samostatné působnosti. Usnesení č. 872/2016 RM ukládá: starostovi města pozvat zástupce Povodí Ohře, s.p. na jednání zastupitelstva města v jarních měsících roku Usnesení č. 873/ RM projednala a bere na vědomí nabídku fa A-TENDER s.r.o., nám. Dr. V. Holého 1057/16, Praha 8 pro Město Jiříkov, a to Administrace veřejné zakázky malého rozsahu na výběr dodavatele elektřiny a plynu pomocí elektronické aukce. 2. RM rozhodla nepřijmout nabídku fa A-TENDER s.r.o., nám. Dr. V. Holého 1057/16, Praha 8 pro Město Jiříkov, a to Administrace veřejné zakázky malého rozsahu na výběr dodavatele elektřiny a plynu pomocí elektronické aukce. 3. RM ukládá: starostovi města vyrozumět fa A-TENDER s.r.o., nám. Dr. V. Holého 1057/16, Praha 8 v souladu s výše přijatým usnesením. 7

8 Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov. Ing. Jozef Hompora Tajemník MěÚ Jiříkov 8

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů. Informace o přijatých USNESENÍCH z 24. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA konané dne 17. června 2019

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů. Informace o přijatých USNESENÍCH z 28. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA konané dne 2. září 2019 od

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů. Informace o přijatých USNESENÍCH z 29. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA konané dne 16. září 2019 od

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 54. schůze Rady města Šluknov konané dne 22. srpna 2016 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 54. schůze Rady města Šluknov konané dne 22. srpna 2016 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

XXX,

XXX, Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 16. dubna 2014

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 16. dubna 2014 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 16. dubna 2014 č. 105 u p r a v e n á v e r z e vyřazení zmařené investice Multifunkční centrum XXX. č. 106 změnu přílohy č. 1 - přehled investičních

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 25. září 2018

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 25. září 2018 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 25. září 2018 u p r a v e n á v e r z e č. RM 228/2018 rozpočtové opatření č. 5/2018/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 643/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 38. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Informace o přijatých usneseních z 35. schůze Rady města Šluknov konané dne 19. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 35. schůze Rady města Šluknov konané dne 19. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. června 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. června 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. června 2017 č. RM 154/2017 u p r a v e n á v e r z e 1. uděluje Městskému kulturnímu středisku v Kynšperku nad Ohří, příspěvkové organizaci

Více

Informace o přijatých usneseních z 15. zasedání Zastupitelstva města Šluknov, konaného 27. dubna 2017 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních z 15. zasedání Zastupitelstva města Šluknov, konaného 27. dubna 2017 ve velkém sále Šluknovského zámku Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína (tisk R/24)

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína (tisk R/24) U S N E S E N Í z 2. schůze Rady města Kojetína, konané dne 3. prosince 2014, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 09. srpna 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 09. srpna 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 09. srpna 2017 č. RM 194/2017 u p r a v e n á v e r z e navýšení rozpočtu pro rok 2017 na zvýšení platů na základě nařízení vlády č. 168/2017

Více

Usnesení č. 1/09R/2019: Rada města Šluknov schvaluje program 9. schůze rady města dne dle předloženého návrhu. 1

Usnesení č. 1/09R/2019: Rada města Šluknov schvaluje program 9. schůze rady města dne dle předloženého návrhu. 1 Uveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ město Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III R19/86 Program jednání PŘIJATÁ USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 5. 2. 2019 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne 46. schůze rady městského obvodu konané dne 14.08.2017 čís. 0823/RMOb-SB/1418/46-0836/RMOb-SB/1418/46 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Stanislav Kokeš člen rady Strana 1/9 Přehled usnesení rady městského

Více

Informace o přijatých usneseních z 62. schůze Rady města Šluknov konané dne 28. listopadu 2016 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 62. schůze Rady města Šluknov konané dne 28. listopadu 2016 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 66. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 66. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 66. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 18. 4. 2018 od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, Ing. Mgr. Michal Šidák, Jaromír Dvořák, Karel Turek,

Více

Usnesení nepřijato 2. Odbor ekonomický (OE)

Usnesení nepřijato 2. Odbor ekonomický (OE) Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o usneseních z 18. schůze Rady města Šluknov

Informace o usneseních z 18. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

143/2918/2013/RM Kontrola plnění usnesení mat. č. 2 Rada města Moravský Beroun po projednání:

143/2918/2013/RM Kontrola plnění usnesení mat. č. 2 Rada města Moravský Beroun po projednání: USNESENÍ ze 143. schůze Rady města Moravský Beroun, dne 30.09.2013 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

Usnesení č. 13/15Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí návrh

Usnesení č. 13/15Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí návrh Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 8. února 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 8. února 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 8. února 2017 u p r a v e n á v e r z e č. RM 21/2017 při výkonu funkce jediného společníka společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří, spol.

Více

Usnesení č. 3/20R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Šluknov

Usnesení č. 3/20R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Šluknov Uveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 06. února 2019

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 06. února 2019 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 06. února 2019 u p r a v e n á v e r z e č. RM 30/2019 při výkonu funkce jediného společníka společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří, spol.

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. dubna 2019

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. dubna 2019 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. dubna 2019 u p r a v e n á v e r z e č. RM 86/2019 1. projednala Závěrečný účet města Kynšperk nad Ohří včetně zprávy o přezkoumání hospodaření

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20.03.2018 u p r a v e n á v e r z e č. RM 54/2018 1. doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří stanovit v souladu s ust. 67 a 68 zákona

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. května 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. května 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. května 2017 č. RM 111/2017 u p r a v e n á v e r z e Smlouvu o poskytnutí nově pořízeného motorového vozidla k užívání starostovi města, která

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 16. července 2014

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 16. července 2014 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 16. července 2014 č. 208 u p r a v e n á v e r z e uzavření dohody o provedení práce s účinností od 25.07.2014 do 29.08.2014 s K. Urbanovou, XXX,

Více

Informace o přijatých usneseních ze 117. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. října 2018 v kanceláři tajemnice Program jednání: Odbor ekonomický

Informace o přijatých usneseních ze 117. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. října 2018 v kanceláři tajemnice Program jednání: Odbor ekonomický Uveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 u p r a v e n á v e r z e č. 351 úhradu nákladů za ušití nových sak z poskytnutého příspěvku Spolku Městské hudby Kynšperk nad

Více

Informace o přijatých usneseních z 60. schůze Rady města Šluknov konané dne 22. října 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 60. schůze Rady města Šluknov konané dne 22. října 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 29.03.2017 22/1/17. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 1. zasedání ZMě. 23/2/17. ZMě schvaluje program 2. zasedání ZMě takto: Program:

Více

- 0029/RMOb-Mich/1418/2

- 0029/RMOb-Mich/1418/2 2. schůze rady městského obvodu konané dne 01.12.2014 čís. 0010/RMOb-Mich/1418/2-0029/RMOb-Mich/1418/2 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení

Více

Vilémov č.p. 172

Vilémov č.p. 172 OBEC VILÉMOV 407 80 Vilémov č.p. 172 Uveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

Více

Usnesení. z 17. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného

Usnesení. z 17. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného 9.12.2011 Po projednání jednotlivých bodů byla přijata tato usnesení ZM Velký Šenov: č. 471/11 ZM VOLÍ za ověřovatele zápisu pan Vladimíra

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města:

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města: Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 03 rady města konané 18.01.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 24. února 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 24. února 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 24. února 2016 č. 45/2016 u p r a v e n á v e r z e účetní závěrku za rok 2015 sestavenou k rozvahovému dni (k 31.12.2015) dle zákona č. 563/1991

Více

1. Zahájení zasedání Usnesení č. 01/22Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého 21. zasedání s tím, že k němu nebyly

1. Zahájení zasedání Usnesení č. 01/22Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého 21. zasedání s tím, že k němu nebyly Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. prosince 2018

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. prosince 2018 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. prosince 2018 u p r a v e n á v e r z e č. RM 304/2018 převod peněžitých prostředků ve výši XXX z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové

Více

Z Á P I S. z 26. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova konaného dne 25. září 2018 v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov od 16:00 hodin

Z Á P I S. z 26. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova konaného dne 25. září 2018 v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov od 16:00 hodin Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

2. Odbor kultury (OK) 2.1 Zámecký ples podání informací

2. Odbor kultury (OK) 2.1 Zámecký ples podání informací Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 56. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 56. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 56. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 11. 10. 2017 od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, Ing. Mgr. Michal Šidák, PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 17. května 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 17. května 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 17. května 2017 u p r a v e n á v e r z e č. RM 128/2017 převod peněžitých prostředků ve výši 154.687,00 Kč z rezervního fondu do fondu investic

Více

Informace o přijatých usneseních ze 4. schůze Rady města Šluknov konané dne 9. ledna 2019 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 4. schůze Rady města Šluknov konané dne 9. ledna 2019 v kanceláři starostky Program jednání: Uveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Č. j.: MUCH 76336/2015

Č. j.: MUCH 76336/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH Č. j.: MUCH 76336/2015 ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 13. schůze Rady města Chebu

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 26. října 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 26. října 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 26. října 2016 č. 305/2016 u p r a v e n á v e r z e rozpočtové opatření č. 6/2016/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2.

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2. Příloha č. 1 usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 4. března 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: 3. 4. stav.p.č. 387 o výměře 15m 2 kat.území Butov kupní cena 200,-Kč/m 2 s

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 20. listopadu 2017

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 20. listopadu 2017 č. 1088 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu vývěsní skřínky č. 3/II, umístěné na vnější zdi krytu, stavby občanské vybavenosti na pozemku stpč. 2910 v Pražského ulici v České Třebové, mezi

Více

RADA MĚSTA ŠLUKNOV Informace o přijatých usneseních z 91. schůze konané dne 4. října 2010

RADA MĚSTA ŠLUKNOV Informace o přijatých usneseních z 91. schůze konané dne 4. října 2010 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 70. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 18. 6. 2018 od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, Ing. Mgr. Michal Šidák, PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé.

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé. ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 86. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Šoustalová, p. Schwarzová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, p. Kaššák, Hosté: 0 Pozn.: Zveřejněna

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 8. listopadu 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 8. listopadu 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 8. listopadu 2017 u p r a v e n á v e r z e č. RM 271/2017 uzavření Smlouvy o dílo s panem Petrem Troníčkem, Do Zátiší 24, 350 02 Cheb, IČ 46827765,

Více