UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Albertov 6, Praha 2. Zápis z 3. zasedání VRF dne 7. prosince 2017 Zasedání VRF bylo zahájeno ve hod.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Albertov 6, Praha 2. Zápis z 3. zasedání VRF dne 7. prosince 2017 Zasedání VRF bylo zahájeno ve hod."

Transkript

1 UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Albertov 6, Praha 2 Zápis z 3. zasedání VRF dne 7. prosince 2017 Zasedání VRF bylo zahájeno ve hod. Přítomni: (bez titulů): Zima, Drbohlav, Dzúrová, Fatka, Fischer, Gaš, Herben, Horák, Illnerová, Janský, Kostelecký, Langhammer, Martínková, Mihaljevič, Motyka, Němec, Ouředníček, Pácha, Pergl, Petr, Petrusek, Procházka, Šafanda, Vaněk Omluveni: (bez titulů): Bilej, Cajthaml, Čepička, Faryad, Fojta, Kočí, Kotora, Rieder, Hosté: Prof. RNDr. Zlatko Kvaček, CSc. (zástupce předsedy komise v řízení ke jmenování profesorem), Prof. Ing. Zdeněk Vašíček, DrSc. (člen komise v řízení ke jmenování profesorem) Ze 32 členů vědecké rady Přírodovědecké fakulty bylo přítomno 24 členů. Vědecká rada byla schopna usnášet se ve všech projednávaných otázkách. Program: 1) Schválení zápisu z 2. zasedání VRF ze dne 9. listopadu ) Slavnostní předání dekretu Emeritního profesora Univerzity Karlovy prof. RNDr. Vladimíru Karpenkovi, CSc. 3) Řízení ke jmenování profesorem: Řízení ke jmenování profesorem doc. RNDr. Oldřicha Fatky, CSc. v oboru Geologie. 4) Sdělení proděkanů návrh na složení hodnotící komise pro jmenování doc. RNDr. Ing. Petra Tůmy, Ph.D. profesorem v oboru Analytická chemie (chemická sekce). návrh na složení habilitační komise pro jmenování RNDr. Radana Hutha, DrSc. docentem v oboru Fyzická geografie (geografická sekce). návrh na změnu garanta doktorského studijního programu Fyzická geografie a geoekologie (geografická sekce) návrh na uvolnění členky z Oborové rady doktorského studijního programu Obecné otázky geografie (geografická sekce) návrh na doplnění členů Oborové rady doktorského studijního programu Obecné otázky geografie (geografická sekce) návrh na doplnění komise pro státní magisterské a rigorózní zkoušky ve studijním programu Geografie, oboru Učitelství geografie pro střední školy (geografická sekce) z programu staženo návrh na rozšíření komise pro státní magisterské a rigorózní zkoušky a obhajoby ve studijním programu Geologie (geologická sekce) 1

2 návrh na rozšíření komise pro státní bakalářské zkoušky a obhajoby ve studijním programu Geologie (geologická sekce) návrh na změnu složení komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací pro doktorský studijní program Geologie (geologická sekce) návrh na změnu garanta doktorského studijního programu Environmentální vědy (ÚŽP). 5) Různé Program zasedání: 1) Schválení zápisu Usnesení: VRF schválila zápis z 2. zasedání VRF ze dne 9. listopadu ) Pan děkan předal dekret Emeritního profesora Univerzity Karlovy prof. RNDr. Vladimíru Karpenkovi, CSc. 3) Řízení ke jmenování profesorem v návaznosti na předchozí jednání příslušné sekční vědecké rady: skrutátoři: Ing. Jan Pergl, Ph.D. doc. RNDr. Ivan Němec, Ph.D. Vědecká rada PřF projednala ve smyslu zákona č. 111/98 Sb. o vysokých školách návrh na: Jmenování doc. RNDr. Oldřicha Fatky, CSc. profesorem v oboru Geologie Proděkan geologické sekce prof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc. krátce představil uchazeče a seznámil VRF se složením komise v řízení ke jmenování profesorem a s autory doporučujících dopisů. Uchazeč přednesl přednášku s názvem Výjimečné zachování v paleontologii. Zástupce předsedy komise v řízení ke jmenování profesorem prof. RNDr. Zlatko Kvaček, CSc. seznámil VRF s pedagogickou a publikační činností uchazeče a přednesl doporučující stanovisko komise v řízení ke jmenování profesorem. Prof. Mihaljevič informoval o průběhu předchozího jednání vědecké rady geologické sekce, která návrh jednohlasně doporučila (11-0-0). V diskusi vystoupili: prof. Illnerová, prof. Gaš, prof. Petrusek, dr. Šafanda Dotazy uchazeč uspokojivě zodpověděl. Stav hlasování: Počet členů VR fakulty celkem 32 Počet přítomných členů VR fakulty 24 Počet hlasujících (doc. Fatka jako 23 člen VRF nehlasoval) 2

3 Počet kladných hlasů 23 Počet záporných hlasů 0 Počet neplatných hlasů 0 Usnesení: VRF v tajném hlasování rozhodla, aby návrh na jmenování doc. RNDr. Oldřicha Fatky, CSc. profesorem pro obor Geologie byl postoupen rektorovi UK. 4) Sdělení proděkanů Usnesení: VRF jednohlasně schválila návrh chemické sekce na složení hodnotící komise pro jmenování doc. RNDr. Ing. Petra Tůmy, Ph.D. profesorem v oboru Analytická chemie (návrh byl schválen SVR chemie ): Předseda: prof. RNDr. Jiří Barek, CSc. Členové: Prof. RNDr. Ladislav Feltl, CSc. Prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc. Prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D RNDr. Václav Kašička, CSc. Katedra analytické chemie, PřF UK Katedra analytické chemie, PřF UK Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. Usnesení: VRF jednohlasně schválila návrh geografické sekce na složení habilitační komise pro jmenování RNDr. Radana Hutha, DrSc. docentem v oboru Fyzická geografie (návrh byl schválen SVR geografie ): Předseda: prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. Členové: prof. RNDr. Milan Lapin, CSc. doc. Mgr. Kamil Láska, Ph.D. doc. RNDr. Jaroslava Kalvová, CSc. RNDr. Radim Tolasz, PhD. Katedra fyzické geografie a geoekologie, PřF UK Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita Katedra fyziky atmosféry, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova Český hydrometeorologický ústav Usnesení: VRF jednohlasně schválila návrh geografické sekce na jmenování prof. RNDr. Víta Vilímka, CSc. garantem doktorského studijního programu Fyzická geografie a geoekologie (návrh byl schválen SVR geografie ). Usnesení: VRF jednohlasně schválila návrh geografické sekce na uvolnění doc. PhDr. Lenky Hříbkové, CSc. (Pedagogická fakulta UK) z Oborové rady doktorského studijního programu Obecné otázky geografie (návrh byl schválen SVR geografie ). 3

4 Usnesení: VRF jednohlasně schválila návrh geografické sekce na doplnění Oborové rady doktorského studijního programu Obecné otázky geografie (návrh byl schválen SVR geografie ): Nově navrženi do komise: člen doc. Mgr. Pavel Raška, Ph.D. PřF UJEP člen doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D. PedF MU Usnesení: VRF jednohlasně schválila návrh geologické sekce na rozšíření komise pro státní magisterské a rigorózní zkoušky a obhajoby ve studijním programu Geologie (návrh byl schválen SVR geologie ): člen Mgr. Václav Špillar, Ph.D. Ústav petrologie a strukturní člen Mgr. Radim Jedlička, Ph.D. Ústav petrologie a strukturní člen Dr. Alessandro Fabbrizio, Ph.D. Ústav petrologie a strukturní Usnesení: VRF jednohlasně schválila návrh geologické sekce na rozšíření komise pro státní bakalářské zkoušky a obhajoby ve studijním programu Geologie (návrh byl schválen SVR geologie ): člen Mgr. Václav Špillar, Ph.D. Ústav petrologie a strukturní člen Mgr. Radim Jedlička, Ph.D. Ústav petrologie a strukturní člen Dr. Alessandro Fabbrizio, Ph.D. Ústav petrologie a strukturní Usnesení: VRF jednohlasně schválila návrh geologické sekce na změnu složení komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací pro doktorský studijní program Geologie (návrh byl schválen SVR geologie ): Jméno, tituly: Dr. Alessandro Fabbrizio, Ph.D. Mgr. Martina Vítková, Ph.D. Pracoviště: Ústav petrologie a strukturní Katedra geoenviromentálních věd, Fakulta životního prostředí, ČZU v Praze 4

5 Usnesení: VRF jednohlasně schválila návrh ÚŽP na změnu garanta doktorského studijního programu Environmentální vědy (návrh byl schválen VR ÚŽP ): Původní garant: Prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, Ph.D. Nový garant: Prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D. 5) Různé Pan děkan členům VRF oznámil, že v létě příštího roku paní prof. Mgr. Jana Roithová, Ph.D. opustí Přírodovědeckou fakultu UK a se svým ERC Consolidator grantem odejde do Nizozemska. Zároveň pan děkan VRF informoval o tom, že stejný grant pro Přírodovědeckou fakultu UK získal pan doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D. s projektem Amitochondriates: Life without mitochondrion. Zasedání VRF dne bylo ukončeno v hodin. Příští zasedání VRF se uskuteční ve čtvrtek 11. ledna 2018 ve hod. v posluchárně Pravá rýsovna, ve 3. patře budovy Albertov 6, Praha 2. Zapsala: Mgr. Ivana Bartošová Schválil: prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. 5

UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Albertov 6, Praha 2. Zápis ze 4. zasedání VRF dne 11. ledna 2018 Zasedání VRF bylo zahájeno ve hod.

UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Albertov 6, Praha 2. Zápis ze 4. zasedání VRF dne 11. ledna 2018 Zasedání VRF bylo zahájeno ve hod. UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Albertov 6, Praha 2 Zápis ze 4. zasedání VRF dne 11. ledna 2018 Zasedání VRF bylo zahájeno ve 14.00 hod. Přítomni: (bez titulů): Zima, Bilej, Drbohlav, Dzúrová,

Více

UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Albertov 6, Praha 2. Zápis z 5. zasedání VRF dne 8. února 2018 Zasedání VRF bylo zahájeno ve hod.

UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Albertov 6, Praha 2. Zápis z 5. zasedání VRF dne 8. února 2018 Zasedání VRF bylo zahájeno ve hod. UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Albertov 6, Praha 2 Zápis z 5. zasedání VRF dne 8. února 2018 Zasedání VRF bylo zahájeno ve 14.00 hod. Přítomni: (bez titulů): Zima, Bilej, Čepička, Drbohlav,

Více

UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Albertov 6, Praha 2. Zápis z 2. zasedání VRF dne 9. listopadu 2017 Zasedání VRF bylo zahájeno ve hod.

UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Albertov 6, Praha 2. Zápis z 2. zasedání VRF dne 9. listopadu 2017 Zasedání VRF bylo zahájeno ve hod. UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Albertov 6, Praha 2 Zápis z 2. zasedání VRF dne 9. listopadu 2017 Zasedání VRF bylo zahájeno ve 14.00 hod. Přítomni: (bez titulů): Zima, Cajthaml, Čepička, Drbohlav,

Více

UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Albertov 6, Praha 2. Zápis z 6. zasedání VRF dne 13. dubna 2017 Zasedání VRF bylo zahájeno ve hod.

UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Albertov 6, Praha 2. Zápis z 6. zasedání VRF dne 13. dubna 2017 Zasedání VRF bylo zahájeno ve hod. UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Albertov 6, Praha 2 Zápis z 6. zasedání VRF dne 13. dubna 2017 Zasedání VRF bylo zahájeno ve 14.00 hod. Přítomni: (bez titulů): Zima, Bilej, Cajthaml, Čepička,

Více

Zápis ze 7. zasedání VRF dne 15. května 2014 Zasedání VRF bylo zahájeno ve hod.

Zápis ze 7. zasedání VRF dne 15. května 2014 Zasedání VRF bylo zahájeno ve hod. UNIVERZITA KARLOVA v Praze Přírodovědecká fakulta Albertov 6, Praha 2 Zápis ze 7. zasedání VRF dne 15. května 2014 Zasedání VRF bylo zahájeno ve 14.00 hod. Přítomni: (bez titulů): Gaš, Bilej, Drbohlav,

Více

UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Albertov 6, Praha 2. Zápis z 1. zasedání VRF dne 12. října 2017 Zasedání VRF bylo zahájeno ve hod.

UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Albertov 6, Praha 2. Zápis z 1. zasedání VRF dne 12. října 2017 Zasedání VRF bylo zahájeno ve hod. UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Albertov 6, Praha 2 Zápis z 1. zasedání VRF dne 12. října 2017 Zasedání VRF bylo zahájeno ve 14.00 hod. Přítomni: (bez titulů): Zima, Cajthaml, Čepička, Drbohlav,

Více

Projednání návrhu na jmenování doc. RNDr. Tomáše Obšila, Ph.D. profesorem pro obor Fyzikální chemie

Projednání návrhu na jmenování doc. RNDr. Tomáše Obšila, Ph.D. profesorem pro obor Fyzikální chemie Zápis ze zasedání VR chemické sekce a rady programu PRVOUK P42 Chemie dne 17. 10. 2013 Zápis ze zasedání VR chemické sekce Přítomni: Omluveni: Hosté: doc. Obšil, prof. Hudeček, doc. Coufal, dr. Kotvalt,

Více

Zápis z 8. zasedání VRF dne

Zápis z 8. zasedání VRF dne UNIVERZITA KARLOVA v Praze Přírodovědecká fakulta Albertov 6, Praha 2 Přítomni: členové VRF podle presenční listiny Zápis z 8. zasedání VRF dne 23. 5. 2002 Z 30. členů vědecké rady UK v Praze, Přírodovědecké

Více

Zápis z 9. zasedání VRF dne

Zápis z 9. zasedání VRF dne UNIVERZITA KARLOVA v Praze Přírodovědecká fakulta Albertov 6, Praha 2 Přítomni: členové VRF podle presenční listiny Zápis z 9. zasedání VRF dne 5. 5. 2005 Ze 30 členů vědecké rady Přírodovědecké fakulty

Více

Zápis z 5. zasedání VRF dne Zasedání VRF bylo zahájeno ve hod.

Zápis z 5. zasedání VRF dne Zasedání VRF bylo zahájeno ve hod. UNIVERZITA KARLOVA v Praze Přírodovědecká fakulta Albertov 6, Praha 2 Zápis z 5. zasedání VRF dne 15. 2. 2007 Zasedání VRF bylo zahájeno ve 14.00 hod. Přítomni (bez titulů): Kovář, Bičík, Borůvka, Braniš,

Více

Zápis z 2. zasedání VRF dne

Zápis z 2. zasedání VRF dne UNIVERZITA KARLOVA v Praze Přírodovědecká fakulta Albertov 6, Praha 2 Přítomni: členové VRF podle presenční listiny Zápis z 2. zasedání VRF dne 14. 11. 2002 Z členů vědecké rady Přírodovědecké fakulty

Více

Zápis ze zasedání VR chemické sekce a rady programu PRVOUK P42 Chemie dne

Zápis ze zasedání VR chemické sekce a rady programu PRVOUK P42 Chemie dne Zápis ze zasedání VR chemické sekce a rady programu PRVOUK P42 Chemie dne 13. 6. 2013 Zápis ze zasedání VR chemické sekce Přítomni: Omluveni: Hosté: doc. Obšil, prof. Hudeček, prof. Zima, doc. Coufal,

Více

Zápis z 1. zasedání VRF dne

Zápis z 1. zasedání VRF dne UNIVERZITA KARLOVA v Praze Přírodovědecká fakulta Albertov 6, Praha 2 Přítomni: členové VRF podle presenční listiny Zápis z 1. zasedání VRF dne 23. 9. 2004 Z 29 členů vědecké rady Přírodovědecké fakulty

Více

Zápis z 9. zasedání VRF dne Zasedání VRF bylo zahájeno ve hod.

Zápis z 9. zasedání VRF dne Zasedání VRF bylo zahájeno ve hod. UNIVERZITA KARLOVA v Praze Přírodovědecká fakulta Albertov 6, Praha 2 Zápis z 9. zasedání VRF dne 11. 5. 2006 Zasedání VRF bylo zahájeno ve 14.00 hod. Přítomni (bez titulů): Kovář, Bičík, Borůvka, Braniš,

Více

Zápis ze zasedání VRGS dne

Zápis ze zasedání VRGS dne Zápis ze zasedání VRGS dne 18. 2. 2010 Přítomni:, doc. Dzúrová, doc. Drbohlav, doc. Janský, doc. Langhammer, doc. Matolín, prof. Pavlínek, Ing. Potůčková, prof. Rychtaříková, doc. Sýkora, doc. Vilímek

Více

Zápis z 1. zasedání VRF dne 9. října 2014 Zasedání VRF bylo zahájeno ve hod.

Zápis z 1. zasedání VRF dne 9. října 2014 Zasedání VRF bylo zahájeno ve hod. UNIVERZITA KARLOVA v Praze Přírodovědecká fakulta Albertov 6, Praha 2 Zápis z 1. zasedání VRF dne 9. října 2014 Zasedání VRF bylo zahájeno ve 14.00 hod. Přítomni: (bez titulů): Gaš, Bilej, Borůvka, Drbohlav,

Více

Zápis ze. 6. zasedání VRF dne

Zápis ze. 6. zasedání VRF dne UNIVERZITA KARLOVA v Praze Přírodovědecká fakulta Albertov 6, Praha 2 Přítomni: členové VRF podle presenční listiny Zápis ze. 6. zasedání VRF dne 10. 2. 2005 Ze 30 členů vědecké rady Přírodovědecké fakulty

Více

Zápis z 5. zasedání VRF dne

Zápis z 5. zasedání VRF dne UNIVERZITA KARLOVA v Praze Přírodovědecká fakulta Albertov 6, Praha 2 Přítomni: členové VRF podle presenční listiny Zápis z 5. zasedání VRF dne 13. 2. 2003 Z 30 členů vědecké rady Přírodovědecké fakulty

Více

Závěr: Členové VRS poděkovali pedagogům ÚAMVT za jejich vstřícný přístup.

Závěr: Členové VRS poděkovali pedagogům ÚAMVT za jejich vstřícný přístup. Zápis ze zasedání VR chemické sekce a rady programu PRVOUK P42 Chemie dne 13. 3. 2014 Zápis ze zasedání VR chemické sekce Přítomni: Omluveni: Hosté: doc. Obšil, doc. Coufal, prof. Zima, doc. Kotek, dr.

Více

Zápis z 10. zasedání VRF dne Zasedání VRF bylo zahájeno ve hod.

Zápis z 10. zasedání VRF dne Zasedání VRF bylo zahájeno ve hod. UNIVERZITA KARLOVA v Praze Přírodovědecká fakulta Albertov 6, Praha 2 Zápis z 10. zasedání VRF dne 8. 6. 2006 Zasedání VRF bylo zahájeno ve 14.00 hod. Přítomni (bez titulů): Kovář, Bičík, Červený, Drbohlav,

Více

Zápis ze 4. zasedání VRF dne

Zápis ze 4. zasedání VRF dne UNIVERZITA KARLOVA v Praze Přírodovědecká fakulta Albertov 6, Praha 2 Přítomni: členové VRF podle presenční listiny Zápis ze 4. zasedání VRF dne 24. 1. 2002 Z 30 členů vědecké rady Přírodovědecké fakulty

Více

Zápis ze zasedání VR chemické sekce a rady programu PRVOUK P42 Chemie dne Zápis ze zasedání VR chemické sekce

Zápis ze zasedání VR chemické sekce a rady programu PRVOUK P42 Chemie dne Zápis ze zasedání VR chemické sekce Zápis ze zasedání VR chemické sekce a rady programu PRVOUK P42 Chemie dne 11. 4. 2013 Zápis ze zasedání VR chemické sekce Přítomni: Omluveni: Hosté: doc. Obšil, prof. Hudeček, prof. Zima, doc. Coufal,

Více

Zápis z 1. zasedání VRF dne

Zápis z 1. zasedání VRF dne UNIVERZITA KARLOVA v Praze Přírodovědecká fakulta Albertov 6, Praha 2 Přítomni: členové VRF podle presenční listiny Zápis z 1. zasedání VRF dne 18. 10. 2001 Z 30 členů vědecké rady Přírodovědecké fakulty

Více

Zápis ze 6. zasedání VRF dne Zasedání VRF bylo zahájeno ve hod.

Zápis ze 6. zasedání VRF dne Zasedání VRF bylo zahájeno ve hod. UNIVERZITA KARLOVA v Praze Přírodovědecká fakulta Albertov 6, Praha 2 Zápis ze 6. zasedání VRF dne 12. 4. 2007 Zasedání VRF bylo zahájeno ve 14.00 hod. Přítomni (bez titulů): Bičík, Borůvka, Braniš, Červený,

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Geografické sekce PřF UK dne

Zápis ze zasedání Vědecké rady Geografické sekce PřF UK dne Zápis ze zasedání Vědecké rady Geografické sekce PřF UK dne 17.10. 2013 Přítomni: doc. Blažek, doc. Drbohlav, Mgr. Feitová,, prof. Janský, doc. Langhammer, prof. Sýkora, dr. Štych, doc. Vilímek Omluveni:

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Geografické sekce PřF UK dne

Zápis ze zasedání Vědecké rady Geografické sekce PřF UK dne Zápis ze zasedání Vědecké rady Geografické sekce PřF UK dne 13.3. 2014 Přítomni: doc. Blažek, doc. Drbohlav, Mgr. Feitová, prof. Janský, dr. Kocourková, doc. Langhammer, dr. Novotný, prof. Sýkora, dr.

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Geografické sekce PřF UK dne

Zápis ze zasedání Vědecké rady Geografické sekce PřF UK dne Zápis ze zasedání Vědecké rady Geografické sekce PřF UK dne 13.2. 2014 Přítomni: doc. Drbohlav, doc. Dzúrová, Mgr. Feitová, prof. Janský, doc. Langhammer, dr. Novotný, prof. Sýkora, doc. Vilímek Omluveni:

Více

2) Projednání habilitačního řízení a dvou řízení ke jmenování profesorem v návaznosti na předchozí jednání příslušných sekčních vědeckých rad

2) Projednání habilitačního řízení a dvou řízení ke jmenování profesorem v návaznosti na předchozí jednání příslušných sekčních vědeckých rad UNIVERZITA KARLOVA v Praze Přírodovědecká fakulta Albertov 6, Praha 2 Přítomni: členové VRF podle presenční listiny Zápis z 11. zasedání VRF dne 24. 6. 2004 Ze 30 členů vědecké rady Přírodovědecké fakulty

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Geografické sekce PřF UK

Zápis ze zasedání Vědecké rady Geografické sekce PřF UK Zápis ze zasedání Vědecké rady Geografické sekce PřF UK 13. 1. 2017 Přítomni: doc. Bičík, doc. Blažek, doc. Čermák, prof. Drbohlav, prof. Dzúrová, mgr. Frantál, doc. Chromý, prof. Janský, prof. Kalvoda,

Více

Zápis ze zasedání VRGS dne

Zápis ze zasedání VRGS dne Zápis ze zasedání VRGS dne 13. 1. 2010 Přítomni: doc. Blažek, doc. Dzúrová, doc. Drbohlav, doc. Janský, prof. Pavlínek, prof. Rychtaříková, doc. Sýkora, doc. Vilímek Omluveni: doc. Matolín Hosté: Mgr.

Více

Zápis ze 7. zasedání VRF dne

Zápis ze 7. zasedání VRF dne UNIVERZITA KARLOVA v Praze Přírodovědecká fakulta Albertov 6, Praha 2 Přítomni: členové VRF podle presenční listiny Zápis ze 7. zasedání VRF dne 4. 3. 2004 Ze 30 členů vědecké rady Přírodovědecké fakulty

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Geografické sekce PřF UK

Zápis ze zasedání Vědecké rady Geografické sekce PřF UK Zápis ze zasedání Vědecké rady Geografické sekce PřF UK 10.11.2016 Přítomni: doc. Blažek, doc. Dzúrová, Mgr. Frantál, doc. Langhammer, doc. Kocourková, doc. Novotný, prof. Sýkora, Dr. Štych, doc. Vilímek

Více

Zasedání Vědecké rady FTK UP Olomouc 30. listopadu Zápis č. 2/2015

Zasedání Vědecké rady FTK UP Olomouc 30. listopadu Zápis č. 2/2015 Zasedání Vědecké rady FTK UP Olomouc 30. listopadu 2015 Zápis č. 2/2015 ze zasedání Vědecké rady FTK UP konané dne 30. listopadu 2015 v 10:00 hodin v zasedací místnosti FTK UP. Celkový počet členů Vědecké

Více

Zápis z 8. zasedání VRF dne

Zápis z 8. zasedání VRF dne UNIVERZITA KARLOVA v Praze Přírodovědecká fakulta Albertov 6, Praha 2 Přítomni: členové VRF podle presenční listiny Zápis z 8. zasedání VRF dne 7. 4. 2005 Ze 30 členů vědecké rady Přírodovědecké fakulty

Více

Zápis ze. 7. zasedání VRF dne

Zápis ze. 7. zasedání VRF dne UNIVERZITA KARLOVA v Praze Přírodovědecká fakulta Albertov 6, Praha 2 Přítomni: členové VRF podle presenční listiny Zápis ze. 7. zasedání VRF dne 10. 3. 2005 Ze 30 členů vědecké rady Přírodovědecké fakulty

Více

Zápis z jednání Vědecké rady Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice konaného dne

Zápis z jednání Vědecké rady Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice konaného dne Zápis z jednání Vědecké rady Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice konaného dne 5. 12. 2018 Přítomno: 26 členů z 31 (viz prezenční listina, k jednání se připojili: 13:04 doc. Soušek a doc.

Více

Zápis č. 2/2018 ze zasedání Vědecké rady FTK UP konaného dne 24. září 2018 v 10:00 hodin v zasedací místnosti číslo 309 na FTK UP

Zápis č. 2/2018 ze zasedání Vědecké rady FTK UP konaného dne 24. září 2018 v 10:00 hodin v zasedací místnosti číslo 309 na FTK UP Zápis č. 2/2018 ze zasedání Vědecké rady FTK UP konaného dne 24. září 2018 v 10:00 hodin v zasedací místnosti číslo 309 na FTK UP Celkový počet členů Vědecké rady FTK UP: 24, z toho přítomných: 21. Přítomni:

Více

Zápis č. 3/2018 ze zasedání Vědecké rady FTK UP konaného dne 19. listopadu 2018 v 10:00 hodin v zasedací místnosti č.

Zápis č. 3/2018 ze zasedání Vědecké rady FTK UP konaného dne 19. listopadu 2018 v 10:00 hodin v zasedací místnosti č. Zápis č. 3/2018 ze zasedání Vědecké rady FTK UP konaného dne 19. listopadu 2018 v 10:00 hodin v zasedací místnosti č. 309 na FTK UP Celkový počet členů Vědecké rady FTK UP: 24, z toho přítomných: 20. Přítomni:

Více

Zápis ze zasedání vědecké rady chemické sekce dne

Zápis ze zasedání vědecké rady chemické sekce dne Zápis ze zasedání vědecké rady chemické sekce dne 3. 12. 2009 Přítomni: Omluven: Hosté: doc. Obšil, prof. Lukeš, prof. Barek, prof. Bezouška, prof. Kotora, doc. Jelínek, doc. Klímová, prof. Štulík, doc.

Více

Program: 1. Zahájení a projednání programu zasedání prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc.

Program: 1. Zahájení a projednání programu zasedání prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc. Fakulta potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Z á p i s z 10. řádného zasedání vědecké rady fakulty ze dne 28. května 2015 ve velké zasedací síni rektorátu,

Více

Zápis ze 4. zasedání VRF dne Zasedání VRF bylo zahájeno ve hod.

Zápis ze 4. zasedání VRF dne Zasedání VRF bylo zahájeno ve hod. UNIVERZITA KARLOVA v Praze Přírodovědecká fakulta Albertov 6, Praha 2 Zápis ze 4. zasedání VRF dne 7. 12. 2006 Zasedání VRF bylo zahájeno ve 14.00 hod. Přítomni (bez titulů): Kovář, Bičík, Borůvka, Braniš,

Více

Zápis z 9. zasedání VRF dne

Zápis z 9. zasedání VRF dne UNIVERZITA KARLOVA v Praze Přírodovědecká fakulta Albertov 6, Praha 2 Přítomni: členové VRF podle presenční listiny Zápis z 9. zasedání VRF dne 17. 5. 2001 Z 30 členů vědecké rady Přírodovědecké fakulty

Více

Zápis ze zasedání VR chemické sekce dne

Zápis ze zasedání VR chemické sekce dne Zápis ze zasedání VR chemické sekce dne 13. 10. 2011 Přítomni: Omluven: Hosté: doc. Obšil, prof. Hudeček, doc. Klímová, prof. Zima, prof. Procházka, prof. Barek, prof. Štulík, doc. Roithová, prof. Bezouška

Více

Zápis z 5. zasedání VRF dne

Zápis z 5. zasedání VRF dne UNIVERZITA KARLOVA v Praze Přírodovědecká fakulta Albertov 6, Praha 2 Přítomni: členové VRF podle presenční listiny Zápis z 5. zasedání VRF dne 8. 1. 2004 Ze 30 členů vědecké rady Přírodovědecké fakulty

Více

Matematický ústav v Opavě, Bezručovo nám. 13, Opava

Matematický ústav v Opavě, Bezručovo nám. 13, Opava Matematický ústav v Opavě, Bezručovo nám. 13, 746 01 Opava Zápis z 9. zasedání Vědecké rady Matematického ústavu v Opavě dne 19. června 2002 Přítomni: Ger, Klapka, Lenc, Marvan, Mikeš, Smítal, Smítalová,

Více

Zápis z 10. zasedání VRF dne

Zápis z 10. zasedání VRF dne UNIVERZITA KARLOVA v Praze Přírodovědecká fakulta Albertov 6, Praha 2 Přítomni: členové VRF podle presenční listiny Zápis z 10. zasedání VRF dne 14. 6. 2001 Z 30 členů vědecké rady Přírodovědecké fakulty

Více

prof. Barek, prof. Kanický, prof. Tesařová, prof. Kolář, prof. Bílek, doc. Kruczala, doc. Rychtera

prof. Barek, prof. Kanický, prof. Tesařová, prof. Kolář, prof. Bílek, doc. Kruczala, doc. Rychtera Zápis ze zasedání VR chemické sekce a rady programu PRVOUK P42 Chemie dne 16. 5. 2013 Zápis ze zasedání VR chemické sekce Přítomni: Hosté: doc. Obšil, prof. Hudeček, prof. Zima, doc. Coufal, doc. Roithová,

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Fakulta tropického zemědělství. Zápis z jednání Vědecké rady

Česká zemědělská univerzita v Praze. Fakulta tropického zemědělství. Zápis z jednání Vědecké rady Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta tropického zemědělství Zápis z jednání Vědecké rady 8. 4. 2016 Dne 8. dubna 2016 proběhlo zasedání Vědecké rady FTZ. Přítomni byli níže uvedení členové. Přítomní

Více

Zápis z 9. zasedání VRF dne

Zápis z 9. zasedání VRF dne UNIVERZITA KARLOVA v Praze Přírodovědecká fakulta Albertov 6, Praha 2 Přítomni: členové VRF podle presenční listiny Zápis z 9. zasedání VRF dne 19. 6. 2003 Z 30 členů vědecké rady Přírodovědecké fakulty

Více

Zápis ze zasedání VR chemické sekce a rady programu PROGRES Q46 Chemie dne

Zápis ze zasedání VR chemické sekce a rady programu PROGRES Q46 Chemie dne Zápis ze zasedání VR chemické sekce a rady programu PROGRES Q46 Chemie dne 20. 1. 2017 Přítomni: Omluveni: Doc. Němec, prof. Coufal, prof. Čtrnáctová, doc. Jelínek, doc. Kubíček, prof. Nachtigall, prof.

Více

62. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity dne 11. června 2018

62. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity dne 11. června 2018 62. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity dne 11. června 2018 Číslo jednací: MU-IS/76457/2018/717426/FSS-1 Přítomni: dle prezenční listiny Program: Habilitační

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Geografické sekce PřF UK dne

Zápis ze zasedání Vědecké rady Geografické sekce PřF UK dne Zápis ze zasedání Vědecké rady Geografické sekce PřF UK dne 4.10.2012 Přítomni: doc. Blažek, doc. Drbohlav, doc. Dzúrová, prof. Janský, dr. Kocourková, doc. Langhammer, doc. Sýkora, doc. Vilímek (8) Omluveni:

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty MU. konaného dne 6. prosince 2016

Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty MU. konaného dne 6. prosince 2016 Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty MU konaného dne 6. prosince 2016 Čas konání: 14:00 17:00 hod. Místo konání: zasedací místnost děkanátu Právnické fakulty MU Přítomni: 35 členů (dle prezenční

Více

ZÁPIS ze zasedání Vědecké rady LF UK v Plzni

ZÁPIS ze zasedání Vědecké rady LF UK v Plzni Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Plzni ZÁPIS ze zasedání Vědecké rady LF UK v Plzni 12. 6. 2014 Celkový počet členů VR: Přítomni: Omluveni: 33 členů (Prezenční listina je nedílnou přílohou

Více

Zápis z jednání Vědecké rady PřF OU dne

Zápis z jednání Vědecké rady PřF OU dne Zápis z jednání Vědecké rady PřF OU dne 28. 04. 2014 Přítomni: Omluveni: dle prezenční listiny (24 členů) prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.; prof. ing. V. Dirner, CSc.; prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.; doc.

Více

Zápis ze 4. zasedání VRF dne

Zápis ze 4. zasedání VRF dne UNIVERZITA KARLOVA v Praze Přírodovědecká fakulta Albertov 6, Praha 2 Přítomni: členové VRF podle presenční listiny Zápis ze 4. zasedání VRF dne 16. 1. 2003 Z členů vědecké rady Přírodovědecké fakulty

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady FHS UK ze dne 11. června 2015

Zápis ze zasedání Vědecké rady FHS UK ze dne 11. června 2015 Zápis ze zasedání Vědecké rady FHS UK ze dne 11. června 2015 PROJEDNANÉ BODY PROGRAMU: 1. Schválení programu zasedání Vědecké rady FHS UK dne 11. června 2015 - program zasedání byl Vědeckou radou FHS UK

Více

Děkan fakulty seznámil vědeckou radu s programem zasedání: VR FM návrh programu schválila.

Děkan fakulty seznámil vědeckou radu s programem zasedání: VR FM návrh programu schválila. Z á p i s ze 4. zasedání vědecké rady Fakulty mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci 1. funkční období děkana, konané ve středu 3. října 2018 Celkový počet členů

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, která se konalo ve středu 9. dubna 2014

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, která se konalo ve středu 9. dubna 2014 Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, která se konalo ve středu 9. dubna 2014 Příští zasedání vědecké rady FSV UK se bude konat ve středu 14. května 2014 od

Více

Doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. Prof. MUDr. RNDr. Vilím Šimánek, DrSc. Prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.

Doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. Prof. MUDr. RNDr. Vilím Šimánek, DrSc. Prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc. Z Á P I S ze zasedání Vědecké rady UK v Praze Farmaceutické fakulty v Hradci Králové dne 28. března 2006 Přítomni: Omluveni: Hosté: Doc. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc. Doc. RNDr. Pavel Doleţal, CSc.

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady FHS UK ze dne 6. února 2014

Zápis ze zasedání Vědecké rady FHS UK ze dne 6. února 2014 Zápis ze zasedání Vědecké rady FHS UK ze dne 6. února 2014 PROJEDNANÉ BODY PROGRAMU: 1. Schválení programu zasedání Vědecké rady FHS UK dne 6. února 2014 - program zasedání byl Vědeckou radou FHS UK schválen

Více

Zápis ze 4. zasedání vědecké rady 2. LF UK dne

Zápis ze 4. zasedání vědecké rady 2. LF UK dne Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (https://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Zápis ze 4. zasedání vědecké rady 2. LF UK dne 19. 4. 218 Zápis ze 4. zasedání vědecké rady 2. LF UK dne 19. 4. 218

Více

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 22.5.2013 1. Úvod Děkan fakulty prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. zahájil zasedání VR, přivítal přítomné. Předal jmenovací dekret nově jmenované člence VR FBI,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY FHS UK ZE DNE 14. ČERVNA 2018

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY FHS UK ZE DNE 14. ČERVNA 2018 Praha, 18. 6. 2018 č.j.: UKFHS/57666/2018-2 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY FHS UK ZE DNE 14. ČERVNA 2018 Projednané body programu: 1. Schválení programu zasedání Vědecké rady FHS UK dne 14. června 2018

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Odborný asistent se zaměřením na hydrogeologii a modelování v Ústavu hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky, UK v Praze, Přírodovědecké fakultě v tomto složení: Doc. RNDr. Jan Vilhelm, CSc.

Více

Zápis ze zasedání vědecké rady FCHI konané 21. ledna 2011

Zápis ze zasedání vědecké rady FCHI konané 21. ledna 2011 Zápis ze zasedání vědecké rady FCHI konané 21. ledna 2011 Přítomno: 24 členů VR dle presenční listiny. Program zasedání VR 1. Zahájení 2. Volba skrutátorů pro tajné hlasování 3. Habilitační řízení Ing.

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty MU. konaného dne 7. června 2016

Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty MU. konaného dne 7. června 2016 Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty MU konaného dne 7. června 2016 Čas konání: 14:00 14:30 hod. Místo konání: zasedací místnost děkanátu Právnické fakulty MU Přítomni: 34 členů (dle prezenční

Více

Zápis z 1. zasedání VRF dne Zasedání VRF bylo zahájeno ve hod.

Zápis z 1. zasedání VRF dne Zasedání VRF bylo zahájeno ve hod. UNIVERZITA KARLOVA v Praze Přírodovědecká fakulta Albertov 6, Praha 2 Zápis z 1. zasedání VRF dne 14. 9. 2006 Zasedání VRF bylo zahájeno ve 14.00 hod. Přítomni (bez titulů): Kovář, Borůvka, Braniš, Císlerová,

Více

Zápis č. 31 z jednání Vědecké rady Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně dne

Zápis č. 31 z jednání Vědecké rady Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně dne Zápis č. 31 z jednání Vědecké rady Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně dne 13. 2. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Ing. Milan Dostalík, doc. Dr. Ing. Pavel Král, doc.

Více

Zápis č. 1/2018 ze zasedání Vědecké rady FTK UP konaného dne 23. dubna 2018 v 10:00 hodin v zasedací místnosti číslo 309 na FTK UP

Zápis č. 1/2018 ze zasedání Vědecké rady FTK UP konaného dne 23. dubna 2018 v 10:00 hodin v zasedací místnosti číslo 309 na FTK UP Zápis č. 1/2018 ze zasedání Vědecké rady FTK UP konaného dne 23. dubna 2018 v 10:00 hodin v zasedací místnosti číslo 309 na FTK UP Celkový počet členů Vědecké rady FTK UP: 24, z toho přítomných: 23. Přítomni:

Více

Zápis ze 3. zasedání VR ze dne

Zápis ze 3. zasedání VR ze dne Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (https://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Zápis ze 3. zasedání VR ze dne 16. 4. 2009 Zápis ze 3. zasedání VR ze dne 16. 4. 2009 Vědecká rada Zápis ze 3. zasedání

Více

Zápis z jednání V ědecké rady PřF OU dne 19. února 2007 z 24 přítomných členů VR: hlasů ANO 24, hlasů NE 0, zdrželi se hlasování 0.

Zápis z jednání V ědecké rady PřF OU dne 19. února 2007 z 24 přítomných členů VR: hlasů ANO 24, hlasů NE 0, zdrželi se hlasování 0. Zápis z jednání Vědecké rady PřF OU dne 19. února 2007 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: prof. Marek, prof. Mesiar, doc. Sklenák, prof. Taraba, doc. Trizna. Program: 1. Zahájení 2. Schválení akreditačních

Více

ZÁPIS ze zasedání Vědecké rady UK FTVS dne

ZÁPIS ze zasedání Vědecké rady UK FTVS dne ZÁPIS ze zasedání Vědecké rady UK FTVS dne 21. 10. 2015 Přítomni: doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc. prof. Ing. Václav Bunc, CSc. doc. PaedDr. Jiří Drnek, CSc. (pozdější příchod až po třetím bodu programu)

Více

Zápis ze zasedání VR chemické sekce dne

Zápis ze zasedání VR chemické sekce dne Zápis ze zasedání VR chemické sekce dne 10. 5. 2012 Přítomni: Omluven: Hosté: doc. Obšil. prof. Hudeček, doc. Klímová, prof. Bezouška, doc. Němec prof. Štulík, prof. Procházka, doc. Coufal, doc. Roithová,

Více

Zápis ze zasedání VR chemické sekce a rady programu PRVOUK P42 Chemie dne

Zápis ze zasedání VR chemické sekce a rady programu PRVOUK P42 Chemie dne Zápis ze zasedání VR chemické sekce a rady programu PRVOUK P42 Chemie dne 2. 10. 2014 Přítomni: Omluveni: doc. Obšil, doc. Coufal, doc. Kotek, prof. Čtrnáctová, doc. Šulc, prof. Hudeček, prof. Roithová,

Více

Zápis č. 56 z Vědecké rady FSS dne č.j. MU-IS/138799/2016/460242/FSS-1

Zápis č. 56 z Vědecké rady FSS dne č.j. MU-IS/138799/2016/460242/FSS-1 Zápis č. 56 z Vědecké rady FSS dne 2.12.2016 č.j. MU-IS/138799/2016/460242/FSS-1 Přítomni: dle prezenční listiny, 22 členů, 2 hosté Omluveni: 8 1. Zahájení Děkan přivítal členy Vědecké rady a hosty na

Více

Zápis z 3. zasedání Vědecké rady FEK dne 23. dubna 2015

Zápis z 3. zasedání Vědecké rady FEK dne 23. dubna 2015 FAKULTA EKONOMICKÁ děkan Zápis z 3. zasedání Vědecké rady FEK dne 23. dubna 2015 Přítomni: Omluveni: doc. Ing. Petr Cimler, CSc. (FEK ZČU) doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D. (ZČU) prof. Ing. Lilia Dvořáková,

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady PřF UP ze dne 13. prosince 2006

Zápis ze zasedání Vědecké rady PřF UP ze dne 13. prosince 2006 Zápis ze zasedání Vědecké rady PřF UP ze dne 13. prosince 2006 Přítomni: dle presenční listiny (seznam přítomných přiložen) Program: l) Schválení nových členů VPRO Schválení akreditačních materiálů 2)

Více

Z á p i s ze zasedání Vědecké rady Pedagogické fakulty UK v Praze dne

Z á p i s ze zasedání Vědecké rady Pedagogické fakulty UK v Praze dne Z á p i s ze zasedání Vědecké rady Pedagogické fakulty UK v Praze dne 16. 6. 2016 Přítomní členové: PhDr. P. Baran, CSc., prof. RNDr. P. Beneš, CSc., prof. PhDr. M. Bořek-Dohalská, DrSc., doc. RNDr. M.

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty MU. konaného dne 10. dubna 2018

Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty MU. konaného dne 10. dubna 2018 Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty MU konaného dne 10. dubna 2018 Čas konání: 14:00 16:00 hod. Místo konání: zasedací místnost děkanátu Právnické fakulty MU Přítomni: 28 členů (dle prezenční

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady UK FHS ze dne 20. září 2012

Zápis ze zasedání Vědecké rady UK FHS ze dne 20. září 2012 Zápis ze zasedání Vědecké rady UK FHS ze dne 20. září 2012 PROJEDNANÉ BODY PROGRAMU: 1. Schválení zápisu ze zasedání Vědecké rady UK FHS, které se uskutečnilo 21. června 2012 - zápis byl Vědeckou radou

Více

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 1. Úvod Děkan fakulty prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. zahájil zasedání VR, přivítal přítomné. Předal jmenovací dekrety nově jmenovaným členům VR FBI,

Více

Zápis z 9. zasedání VRF dne

Zápis z 9. zasedání VRF dne UNIVERZITA KARLOVA v Praze Přírodovědecká fakulta Albertov 6, Praha 2 Přítomni: členové VRF podle presenční listiny Zápis z 9. zasedání VRF dne 29. 4. 2004 Ze 30 členů vědecké rady Přírodovědecké fakulty

Více

Hosté: prof. Vladimír Bencko, prof. Miroslav Strnad, RNDr. Anton Krištín, DrSc., prof. Zdeněk Laštůvka, prof. Lubomír Špaňhel

Hosté: prof. Vladimír Bencko, prof. Miroslav Strnad, RNDr. Anton Krištín, DrSc., prof. Zdeněk Laštůvka, prof. Lubomír Špaňhel Přítomno: 35 členů VR dle prezenční listiny Přítomni: prof. Jan Andres, prof. Ondřej Bábek, prof. Radim Bělohlávek, prof. Ladislav Bocák, prof. Stanislav Bureš, doc. Miroslav Čech, prof. Jaroslav Doležel,

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, které se konalo ve středu 9. března 2016.

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, které se konalo ve středu 9. března 2016. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, které se konalo ve středu 9. března 2016. Příští zasedání Vědecké rady FSV UK se bude konat ve středu 13. dubna 2016 od

Více

Zápis z 8. zasedání VRF dne

Zápis z 8. zasedání VRF dne UNIVERZITA KARLOVA v Praze Přírodovědecká fakulta Albertov 6, Praha 2 Přítomni: členové VRF podle presenční listiny Zápis z 8. zasedání VRF dne 15. 5. 2003 Z členů vědecké rady Přírodovědecké fakulty bylo

Více

ZÁPIS ze zasedání Vědecké rady LF UK v Plzni

ZÁPIS ze zasedání Vědecké rady LF UK v Plzni Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Plzni ZÁPIS ze zasedání Vědecké rady LF UK v Plzni 12. 12. 2013 Celkový počet členů VR: Přítomni: Omluveni: 33 členů (Prezenční listina je nedílnou přílohou

Více

Zápis z Vědecké rady Ekonomické fakulty konané dne 26. ledna 2017

Zápis z Vědecké rady Ekonomické fakulty konané dne 26. ledna 2017 Zápis z Vědecké rady Ekonomické fakulty konané dne 26. ledna 2017 Přítomni: doc. Beránek, doc. Beran, doc. Cudlínová, doc. Holečková, prof. Hron, doc. Faltová Leitmanová, doc. Kapounek, RNDr. Klufová,

Více

Zasedání Vědecké rady FTK UP Olomouc 30. března Zápis č. 1/2015

Zasedání Vědecké rady FTK UP Olomouc 30. března Zápis č. 1/2015 Zasedání Vědecké rady FTK UP Olomouc 30. března 2015 Zápis č. 1/2015 ze zasedání Vědecké rady FTK UP konané dne 30. května 2015 v 10:00 hodin v zasedací místnosti FTK UP. Celkový počet členů Vědecké rady

Více

ZÁPIS ze zasedání Vědecké rady LF UK v Plzni

ZÁPIS ze zasedání Vědecké rady LF UK v Plzni Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Plzni ZÁPIS ze zasedání Vědecké rady LF UK v Plzni 17. 4. 2014 Celkový počet členů VR: Přítomni: Omluveni: 33 členů (Prezenční listina je nedílnou přílohou

Více

ZÁPIS ze zasedání Vědecké rady UK FTVS dne (dále jen VR )

ZÁPIS ze zasedání Vědecké rady UK FTVS dne (dále jen VR ) ZÁPIS ze zasedání Vědecké rady UK FTVS dne 16. 11. 2016 (dále jen VR ) Přítomni: doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc. prof. Ing. Václav Bunc, CSc. doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc. PhDr. Martin Doktor doc. PaedDr.

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 13. 4. 2015

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 13. 4. 2015 Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 13. 4. 2015 Místo konání: Děkanát FZV UP v Olomouci, Tř. Svobody 8 pracovna děkana Datum: 13. 4. 2015 Čas:

Více

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY FEL ZČU V PLZNI konané dne 30. ledna 2019

ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY FEL ZČU V PLZNI konané dne 30. ledna 2019 ZÁPIS Z VĚDECKÉ RADY FEL ZČU V PLZNI konané dne 30. ledna 2019 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Ing. Drábová, prof. Kůs, prof. Maryška, prof. Psutka, Dr. Sobotka, Ing. Votruba Program Veřejná

Více

Zasedání Vědecké rady FTK UP Olomouc Zápis č. 2/2014

Zasedání Vědecké rady FTK UP Olomouc Zápis č. 2/2014 Zasedání Vědecké rady FTK UP Olomouc 1. 12. 2014 Zápis č. 2/2014 ze zasedání Vědecké rady FTK UP konané dne 1. prosince 2014 v 10:00 hodin v zasedací místnosti FTK UP. Celkový počet členů Vědecké rady

Více

Zápis č. 17. České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, Praha 6, Thákurova 7

Zápis č. 17. České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, Praha 6, Thákurova 7 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7 Zápis č. 17 ze 17. zasedání Vědecké rady Fakulty stavební, které se konalo dne 10. listopadu 2016 od 9 hodin ve velké

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady FHS UK ze dne 21. června 2016

Zápis ze zasedání Vědecké rady FHS UK ze dne 21. června 2016 Zápis ze zasedání Vědecké rady FHS UK ze dne 21. června 2016 PROJEDNANÉ BODY PROGRAMU: 1. Schválení programu zasedání Vědecké rady FHS UK dne 21. června 2016 - program zasedání byl Vědeckou radou FHS UK

Více

2. Jmenovacího řízení doc. Ing. Kataríny Monkové, Ph.D.

2. Jmenovacího řízení doc. Ing. Kataríny Monkové, Ph.D. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ Pracoviště Y VR FST V ZS Vědecká rada Fakulty strojní ZČU v Plzni Zaznamenal Ing. Milan Pinte, Ph.D. Funkce Tajemník FST Spojení Telefon: 377638003 E-mail: pinte@fst.zcu.cz Místo jednání

Více

ZÁPIS ze zasedání Vědecké rady UK FTVS dne (dále jen VR )

ZÁPIS ze zasedání Vědecké rady UK FTVS dne (dále jen VR ) ZÁPIS ze zasedání Vědecké rady UK FTVS dne 22. 02. 2017 (dále jen VR ) Přítomni: doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc. prof. Ing. Václav Bunc, CSc. doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc. PhDr. Martin Doktor prof. PaedDr.

Více

Zápis z 8. zasedání Vědecké rady FMV konaného dne 13. března 2019

Zápis z 8. zasedání Vědecké rady FMV konaného dne 13. března 2019 Zápis z 8. zasedání Vědecké rady FMV konaného dne 13. března 2019 Přítomni: dle prezenční listiny 1. Zahájení 2. Jmenování nového člena VR FMV Ing. Peter Drábik, Ph.D., děkan Obchodní fakulty Ekonomické

Více

UNIVERZITA KARLOVA. Zápis

UNIVERZITA KARLOVA. Zápis UNIVERZITA KARLOVA Zápis ze zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy konaného dne 30. května 2019 ve Vlasteneckém sále Karolina Č.j. 126 816/2019/-IV Přítomni: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. Doc. RNDr.

Více