USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne (č. usnesení 376/ /2015)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015)"

Transkript

1 MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne (č. usnesení 376/ /2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), k nahlédnutí na sekretariátu MěÚ. Č. usnesení 376/2015 Jmenování Mgr. Jitky Dočkalové do funkce ředitelky Sociálních služeb města České Lípy, příspěvkové organizace, a související personální záležitosti A// jmenuje v souladu s ust. 33 odst. 3 písm. e) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, Mgr. Jitku Dočkalovou, do funkce ředitelky Sociálních služeb města České Lípy, příspěvkové organizace, se sídlem Školní 2213, Česká Lípa, IČ , s účinností od na dobu neurčitou, B// ukládá starostce města sjednat nejpozději do s Mgr. Jitkou Dočkalovou zkušební dobu šest měsíců a místo výkonu práce v sídle příspěvkové organizace, a určuje, že podmínkou účinnosti jmenování dle bodu A/ tohoto usnesení je včasné sjednání zkušební doby na šest měsíců, C// ukládá starostce města informovat Mgr. Jitku Dočkalovou o obsahu pracovního poměru ve smyslu ust. 37 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, D// určuje plat ředitelky Sociálních služeb města České Lípy, příspěvkové organizace, se sídlem Školní 2213, Česká Lípa, IČ v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějším předpisů, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a s nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, s přihlédnutím k vykonávané činnosti, kvalifikaci a započitatelné praxi. 1

2 Č. usnesení 377/2015 Plnění usnesení rady města A// bere na vědomí kontrolu plnění usnesení rady města zpracovanou pracovní skupinou kontrolního výboru, B// bere na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města k datu 5. listopadu Č. usnesení 378/2015 Studie zajišťování komunálních služeb společností města A/ bere na vědomí v souladu s ustanovením 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích v platném znění, předloženou Studii zajišťování komunálních služeb společností města B/ ukládá místostarostovi Mgr. Juraji Ranincovi předložit radě města do další informace k dané problematice. Č. usnesení 379/2015 Majetek nepatrné hodnoty nabytý z pozůstalostí souhlasí dle ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů s naložením majetku nepatrné hodnoty získaného v dědických řízeních zůstavitelů, jejichž vypravovatelem pohřbu bylo město Česká Lípa následovně: a) oblečení, boty, vařič, holicí strojek, kalkulačka, fén, pájka, holicí strojek, hodinky, mobilní telefon, náušnice z bílého kovu, prstýnek ze žlutého kovu - likvidace b) dva zlaté řetízky, dva zlaté prstýnky, zlatý přívěšek - prodej Č. usnesení 380/2015 Nahlédnutí do dokumentace k výběrovému řízení na manažera příspěvkové organizace Sport Česká Lípa A/ souhlasí s nahlédnutím Mgr. et Mgr. Pavly Procházkové do podkladových materiálů k výběrovému řízení na manažera příspěvkové organizace Sport Česká Lípa v anonymizované 2

3 podobě. B/ souhlasí s nahlédnutím Mgr. Tomáše Vlčka do podkladových materiálů k výběrovému řízení na manažera příspěvkové organizace Sport Česká Lípa v anonymizované podobě. Č. usnesení 381/2015 Vyjádření obce pro nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi A/ souhlasí v souladu s ustanovením 8 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů s tím, aby Úřad práce ČR, krajská pobočka v Liberci, kontaktní pracoviště Česká Lípa určil za osobu užívající byt: 1. pana Marka Telváka, který užívá za účelem bydlení ubytovací 2. paní Sylvii Šveňhovou, která užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení 3. pana Jaroslava Sládka, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení 4. pana Josefa Černého, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení 5. pana Františka Polhoše, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení 6. paní Husarovou Markovou, která užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení 7. pana Duška Františka, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení B/ ukládá Mgr. Romaně Žatecké, starostce města, podepsat souhlasy s termínem platnosti do Č. usnesení 382/2015 Zrušení usnesení RM č. 341/A/2015 ze dne nový pronájem - prostor sloužících k podnikání Jindřicha z Lipé 113 A/ ruší v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích v pl. znění, usnesení RM č. 341/A/2015 ze dne , tj. nájem prostor sloužících k podnikání v objektu Jindřicha z Lipé 113, Česká Lípa o celkové výměře 94,51 m 2 s panem Vojtěchem Brožem se sídlem 28. října 2733, Česká Lípa, IČ: s účinností od na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou za účelem kanceláří za roční cenu nájemného ve výši ,-Kč bez DPH + valorizace a služby. B/ schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích v pl. znění, nájem prostor sloužících k podnikání v objektu Jindřicha z Lipé 113, Česká Lípa o celkové výměře 94,51 m 2 s panem Vojtěchem Brožem se sídlem 28. října 2733, Česká Lípa, IČ: s účinností od na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou za účelem kanceláří za roční cenu nájemného ve výši ,-Kč bez DPH + valorizace a služby. 3

4 Č. usnesení 383/2015 Schválení zadávacích podmínek pro opakované zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Regenerace pláště budovy Mš Východní a MŠ Na Výsluní, Česká Lípa - PD" bere na vědomí zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Regenerace pláště budovy MŠ Východní a MŠ Na Výsluní, Česká Lípa - PD"dle důvodové zprávy. schvaluje zadávací podmínky pro opakované zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Regenerace pláště budovy MŠ Východní a MŠ Na Výsluní, Česká Lípa - PD dle důvodové zprávy. pověřuje starostku města jmenováním komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek. Č. usnesení 384/A/2015 Přidělení veřejné zakázky " Nákup kancelářských potřeb pro město Česká Lípa a jeho příspěvkové organizace" A/ souhlasí v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích s přidělením 1. části veřejné zakázky na dodávky "Nákup kancelářských potřeb pro město Česká Lípa a jeho příspěvkové organizace dodavateli Z+M Partner, spol. s r.o., se sídlem Valchařská 3261/17, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ: , za nabídkovou cenu ,- Kč bez DPH tj ,49 Kč včetně DPH a s uzavřením rámcových kupních smluv za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce. B/ souhlasí v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích s přidělením 2. části veřejné zakázky na dodávky " Nákup kancelářských potřeb pro město Česká Lípa a jeho příspěvkové organizace dodavateli BÜROPROFI s.r.o., Hlinská 456/2, , České Budějovice, IČ: , za nabídkovou cenu ,10 Kč bez DPH tj ,35 Kč včetně DPHa s uzavřením rámcových kupních smluv za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce. Č. usnesení 384/B/2015 Přidělení veřejné zakázky Zajištění provozuschopnosti silniční světelné signalizace v majetku města Česká Lípa souhlasí v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích s přidělením veřejné zakázky malého rozsahu na služby "Zajištění provozuschopnosti silniční světelné signalizace na území města Česká Lípa dodavateli ELTODO, a.s., se sídlem 4

5 Novodvorská 1010/14, Praha 4, IČ: , a s uzavřením smlouvy o poskytnutí služeb s vybraným uchazečem za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce, za cenu ,60 Kč bez DPH, tj ,06 Kč včetně DPH za 4 roky plnění a s termínem plnění od do Č. usnesení 384/C/2015 Přidělení veřejné zakázky Modernizace 1 ks výtah v objektu Dům s pečovatelskou službou, Ústecká 2855, Česká Lípa doporučuje zastupující ředitelce příspěvkové organizace Sociální služby města České Lípy, příspěvkové organizace přidělit veřejnou zakázku malého rozsahu "Modernizace 1 ks výtah v objektu Dům s pečovatelskou službou, Ústecká 2855, Česká Lípa" dodavateli Miroslav Havránek, Malá Veleň 12, Děčín, IČ a uzavřít smlouvu o dílo za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce, za cenu ,- Kč včetně DPH s délkou realizace max. 90 kalendářních dní a délkou záruky 36 měsíců. Č. usnesení 385/2015 Smlouva o spolupráci při pořádání akce Rozsvícení vánočního stromu v České Lípě a oslavy Adventu schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při pořádání akce Rozsvícení vánočního stromu v České Lípě a oslavy Adventu s Kulturou Česká Lípa, příspěvkovou organizací, sídlem Boženy Němcové 2942, Česká Lípa, IČ: , viz příloha. Č. usnesení 386/A/2015 Dohody o úhradě nákladů spojených s pořízením změny č. 4 Územního plánu města Česká Lípa schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření níže uvedených dohod o úhradě nákladů spojených s pořízením změny č. 4 Územního plánu města Česká Lípa v navrhovaném znění: 1. Dohoda o úhradě nákladů spojených s pořízením změny č. 4 Územního plánu města Česká Lípa s firmou Festool s.r.o., se sídlem Chelčického 1932, Česká Lípa; IČ: , s výší úhrady ,- Kč, dle Pravidel pro rozhodování o úhradě nákladů na pořízení změn územního plánu města Česká Lípa vyvolaných výhradní potřebou navrhovatele schválených Zastupitelstvem města Česká Lípa usnesením č. 187/2015 ze dne , a s termínem úhrady stanoveným do Dohoda o úhradě nákladů spojených s pořízením změny č. 4 Územního plánu města Česká 5

6 Lípa s firmou Fehrer Bohemia s.r.o., se sídlem Litoměřická 86, Dubice, Česká Lípa, IČ , s výší úhrady ,- Kč, dle Pravidel pro rozhodování o úhradě nákladů na pořízení změn územního plánu města Česká Lípa vyvolaných výhradní potřebou navrhovatele schválených Zastupitelstvem města Česká Lípa usnesením č. 187/2015 ze dne , a s termínem úhrady stanoveným do Č. usnesení 386/B/2015 Dohoda o vzájemné spolupráci se Střední lesnickou školou a Střední odbornou školou Šluknov, p. o. souhlasí v souladu s ustanovením 102, odst. 3 zákona č. 128/200 Sb., o obcích v pl. znění, s uzavřením Dohody o vzájemné spolupráci se Střední lesnickou školou a Střední odbornou školou Šluknov, příspěvková organizace, IČ , se sídlem T. G. Masaryka 580, Šluknov. Č. usnesení 387/A/2015 Dodatek č. 9 ke Smlouvě na správu pohledávek a závazků č. B /2008 ze dne schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích v pl. znění, uzavření dodatku č. 9 ke Smlouvě na správu pohledávek a závazků č. B /2008, uzavřené dne mezi městem Česká Lípa a Stavebním bytovým družstvem SEVER, se sídlem Lipová 596/7, Liberec, IČ specifikující prodloužení doby účinnosti do Č. usnesení 387/B/2015 Dodatek č. 1 k Smlouvě o výpůjčce - projekt "Speciální výslechová místnost" schvaluje v souladu s 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi městem Česká Lípa a Policií ČR - Krajským ředitelstvím policie Libereckého kraje, sídlem Dr. E. Beneše 584/24, Liberec v předloženém znění. 6

7 Č. usnesení 387/C/2015 Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě A /2015 Městské Lesy Česká Lípa spol. s r.o. schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích v pl. znění, uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. A /2015 ze dne na lesní a nelesní pozemky o celkové výměře m 2 se společností Městské lesy Česká Lípa, spol. s r. o., se sídlem nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa, IČ: Účelem pachtu je provozování lesní hospodářské činnosti a dosahování produkce dřeva spočívající zejména v pěstování stávajících stromů, kácení, v řádné péči o lesní porosty a jejich průběžném obnovování. Č. usnesení 387/D/2015 Modernizace ŽST Česká Lípa - Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolufinancování projektové dokumentace schvaluje v souladu s ustanovením 102, odst. 2, písm. a) zákona o obcích uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o spolufinancování projektové dokumentace č. S1541/2015 uzavřené dne se společností Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ: , se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1. Dodatkem č. 1 dojde ke snížení výše spoluúčasti města Česká Lípa o ,- Kč bez DPH, tj. celková výše spoluúčasti bude ,- Kč bez DPH. Č. usnesení 387/E/2015 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace "Dostavba a rekonstrukce pavilonu D a F ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa" souhlasí v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v pl. znění, s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace "Dostavba a rekonstrukce pavilonu D a F ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa" ze dne s firmou DESIGN 4 - projekty staveb s.r.o., Sokolská 1183, Liberec, IČ: , kterým dochází k navýšení ceny díla o ,- Kč bez DPH, t.j ,- Kč včetně DPH. Celková cena díla nově činí ,- Kč bez DPH. t.j ,- Kč včetně DPH. 7

8 Č. usnesení 388/2015 Úprava nájemní smlouvy - vyčlenění pozemku p. č. 129 a části pozemku p. č. 130/1 v k. ú. Lada ze smlouvy schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, vyčlenění pozemku p. č. 129 o výměře 716 m 2 a části pozemku p. č. 130/1 o výměře 469 m 2 vše v k. ú. Lada z nájemní smlouvy č. A /2014 uzavřené dne se Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Česká Lípa, IČ: , s účinností ode dne podpisu dodatku a úpravu ročního nájemného na ,00 Kč bez DPH + valorizace. Č. usnesení 389/2015 Pozemek p. č. 3969/265 a p. č. 3875/1 v k. ú. Česká Lípa - záměr pronajmout schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, záměr pronajmout části pozemků p. č. 3969/265 a p. č. 3875/1 o celkové výměře 35 m 2 v k. ú. Česká Lípa. Č. usnesení 390/2015 Pronájem uvolněných bytů v České Lípě schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích v pl. znění, pronájem obecních bytů v lokalitě Dubická, Mánesova na dobu určitou 6 měsíců s možností dalšího prodloužení, bude-li řádně hrazeno nájemné a nebude-li prokázáno porušování dalších souvisejících ustanovení Občanského zákoníku za cenu nájemného ve výši 46,23 Kč/m 2 následujícím žadatelům: - byt č. 9, vel. 3+1, č. p. 934, ul. Dubická, Česká Lípa Jana Kyselová - byt č. 10, vel. 1+1, č. p. 935, ul. Dubická, Česká Lípa Kristýna Procházková - byt č. 12, vel. 2+1, č. p. 936, ul. Dubická, Česká Lípa Josef Demeter - byt č. 5, vel. 1+1, č. p. 937, ul. Mánesova, Česká Lípa Jozef Bendig - byt č. 6, vel. 1+1, č. p. 937, ul. Mánesova, Česká Lípa Miroslav Sivák - byt č. 1, vel. 1+1, č. p. 1354, ul. Dubická, Česká Lípa Marie Váňová - byt č. 4, vel. 2+1, č. p. 1355, ul. Dubická, Česká Lípa Petr Jílek 8

9 Č. usnesení 391/2015 Přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou - nájem bytu zvláštního určení, rok 2015 A// schvaluje na základě "Pravidel pro podávání a vyřizování žádostí o pronájem bytů v domech s pečovatelskou službou - nájem bytu zvláštního určení" přidělení bytu v Penzionu s pečovatelskou službou, Na Blatech 3211, Česká Lípa Ing. Janě Alberové, B// neschvaluje na základě "Pravidel pro podávání a vyřizování žádostí o pronájem bytů v domech s pečovatelskou službou - nájem bytu zvláštního určení" přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou, Ústecká 2855, Česká Lípa, paní Ludmile Barvínkové, Č. usnesení 392/A/2015 Žádost o finanční podporu - Petra Chocová A)/ schvaluje v souladu s 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, poskytnutí finančního daru z Fondu rady města Česká Lípa ve výši 20 tis. Kč slečně Petře Chocové, na výdaje spojené s účastí na sportovní akci "V. ARENA Open Swim Cup" konané ve dnech v Maďarsku. B)/ schvaluje uzavření darovací smlouvy Č. usnesení 392/B/2015 Žádost o finanční podporu - Občanské sdružení Česká Lípa neschvaluje v souladu s 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a s 10 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, poskytnutí individuální dotace z Fondu rady města Česká Lípa Občanskému sdružení Česká Lípa, sídlem Jiráskova 636/31, Česká Lípa, IČ , na výdaje spojené s hudební činností v roce 2015 (nákup hudební aparatury). 9

10 Č. usnesení 392/C/2015 Žádost o finanční podporu - Československá obec legionářská A)/ schvaluje v souladu s 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, poskytnutí finančního daru z Fondu rady města Česká Lípa ve výši 20 tis. Kč Československé obci legionářské, sídlem Sokolská 486/33, Praha 2, IČ , zastoupené Jednotou Česká Lípa, sídlem Žižkova 231, Česká Lípa, na výdaje spojené s činností v roce 2015 (pietní akce, osobní životní jubilea členů jednoty, dopravné, pronájmy, materiální výdaje). B)/ schvaluje uzavření darovací smlouvy Č. usnesení 392/D/2015 Žádost o finanční podporu - Milan Ecler A// schvaluje v souladu s 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a s 10 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, poskytnutí individuální dotace z Fondu rady města Česká Lípa ve výši 30 tis. Kč panu Milanu Eclerovi, na výdaje spojené s účastí na Mistrovství světa juniorů a masters v kulturistice v San Salvadoru B// schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace Č. usnesení 392/E/2015 Žádost o finanční podporu - Diecézní charita Litoměřice schvaluje v souladu s 102 odst. 3 zák. č. 128 Sb., o obcích, v platném znění, poskytnutí finančního daru ve výši 12 tis. Kč pro Diecézní charitu Litoměřice, Předměstí, Kosmonautů 2022, IČ: na podporu Domova svaté Máří Magdalény v Jiřetíně pod Jedlovou. schvaluje uzavření darovací smlouvy 10

11 Č. usnesení 392/F/2015 Žádost o finanční podporu - HRDLIČKA spol. s r.o. A// schvaluje v souladu s 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, poskytnutí finančního daru z Fondu rady města Česká Lípa ve výši 20 tis. Kč společnosti HRDLIČKA spol. s r.o., sídlem nám. 9. května 45, Tetín, IČ , na výdaje spojené s realizací akce "4. Setkání ve Ville Hrdlička" B// schvaluje uzavření darovací smlouvy Č. usnesení 393/A/2015 Mimořádné odměny ředitelů/ředitelek příspěvkových organizací v oblastech kultura, sport a sociální za 2. pololetí 2015 A// schvaluje doplnění a zařazení nového kritéria - aktivní spolupráce se zřizovatelem B// ukládá přepracování mimořádných odměn C// neschvaluje v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů ředitelům/ředitelkám příspěvkových organizací v oblastech kultura, sport a sociální mimořádné odměny za 2. pololetí 2015 dle návrhu v příloze. Č. usnesení 393/B/2015 Mimořádné odměny ředitelů/ředitelek školských příspěvkových organizací za 2. pololetí 2015 Předkládá: Šafránková Alena, I. místostarostka města A// schvaluje doplnění a zařazení nového kritéria - aktivní spolupráce se zřizovatelem B// ukládá přepracování mimořádných odměn C// neschvaluje v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů ředitelům/ředitelkám školských příspěvkových organizací mimořádné odměny za 2. pololetí 2015 dle návrhu v příloze. 11

12 Č. usnesení 394/2015 Stanovení platových náležitostí ředitelům příspěvkových organizací v oblastech sociální, kultura a sport A// bere na vědomí změny platových náležitostí zastupující ředitelky příspěvkové organizace Sociální služby města České Lípy Mgr. Heleny Holanové, ředitele příspěvkové organizace Kultura Česká Lípa Bc. Petra Nováka, ředitelky příspěvkové organizace Lipý Česká Lípa Mgr. Jiřiny Kučerové, ředitelky příspěvkové organizace Městská knihovna Česká Lípa PhDr. Dany Kroulíkové a ředitele příspěvkové organizace Sport Česká Lípa Mgr. Pavla Císaře s platností od , v souvislosti s nařízením vlády č. 278/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. B// stanovuje v souladu s nařízením vlády č. 278/2015 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a v souladu se zák. č. 262/2010 Sb., Zákoníkem práce, plat zastupující ředitelce příspěvkové organizace Sociální služby města České Lípy Mgr. Heleně Holanové, řediteli příspěvkové organizace Kultura Česká Lípa Bc. Petru Novákovi, ředitelce příspěvkové organizace Lipý Česká Lípa Mgr. Jiřině Kučerové, ředitelce příspěvkové organizace Městská knihovna Česká Lípa PhDr. Daně Kroulíkové a řediteli příspěvkové organizace Sport Česká Lípa Mgr. Pavlu Císaři, s platností od dle návrhu uvedeného v příloze. Č. usnesení 395/2015 Stanovení prodejní ceny publikace Českolipské skoky časem Předkládá: Šafránková Alena, I. místostarostka města A// schvaluje v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona o obcích prodejní cenu publikace Českolipské skoky časem ve výši 422,- Kč včetně 10% DPH. B// schvaluje v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona o obcích prodejní cenu publikace Českolipské skoky časem pro knihkupce ve výši 324,50 Kč včetně 10% DPH. Č. usnesení 396/2015 Aktualizace příloh ke smlouvám o výpůjčce uzavřeným se školskými příspěvkovými organizacemi města Předkládá: Šafránková Alena, I. místostarostka města schvaluje v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů aktuální znění příloh ke smlouvě o výpůjčce uzavřené s Mateřskou školou Špičák, Česká Lípa, Zhořelecká 2607, příspěvková organizace, sídlo Zhořelecká 2607,

13 Česká Lípa, IČ , se Základní školou, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace, sídlo Školní 2520, Česká Lípa, IČ , se Základní uměleckou školou, Česká Lípa, Arbesova 2077, příspěvková organizace, sídlo Arbesova 2077, Česká Lípa a se Základní školou, Praktickou školou a Mateřskou školou, Česká Lípa, Moskevská 679, příspěvková organizace, sídlo Moskevská 679, Česká Lípa, IČ Č. usnesení 397/2015 Odpisové plány školských příspěvkových organizací na rok 2015 Předkládá: Šafránková Alena, I. místostarostka města schvaluje v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů odpisové plány školských příspěvkových organizací pro rok 2015 dle skutečného stavu Č. usnesení 398/A/2015 Schválení přijetí věcného daru PO Lipý od OD Andy s.r.o. schvaluje v souladu s 27 odst. 5b) a 39 písm. b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci Lipý Česká Lípa, sídlem U Vodního hradu 63, Česká Lípa, IČ , přijetí věcného daru v celkové hodnotě 2.500,- Kč od OD Andy s.r.o., sídlem Erbenova 2906, Česká Lípa, IČ Věcný dar je účelově vázaný jako odměna pro účastníky soutěže v rámci akce pořádané PO Lipý Pečeme vánoční cukroví (dárkový balíček s potravinářským zbožím). Č. usnesení 398/B/2015 Schválení přijetí finančního a věcného daru pro DDM Libertin Předkládá: Šafránková Alena, I. místostarostka města A// schvaluje v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů Domu dětí a mládeže Libertin, Česká Lípa, Škroupovo nám. 138, příspěvková organizace, se sídlem Škroupovo nám. 138, Česká Lípa, IČ přijetí finančního daru ve výši ,-- Kč na náklady spojené s účastí taneční skupiny TUTTI-FRUTTI na Mistrovství světa Hip Hop Unite Martinique 2015 od firmy MemBrain s.r.o., Pod Vinicí 87, Stráž pod Ralskem, IČ B// schvaluje v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů Domu dětí a mládeže Libertin, Česká Lípa, Škroupovo nám. 138, příspěvková organizace, se sídlem Škroupovo nám. 138, Česká Lípa, IČ

14 přijetí věcného daru - terarijní potřeby (terarijní kůra, substrát, rašeliník apod.) v celkové hodnotě cca ,-- Kč od firmy Robimaus - sdružení Magdaléna a Robert Javorských, Masarykova 103/45, Rudná u Prahy, IČ Č. usnesení 398/C/2015 Přijetí darů příspěvkovou organizací Sociální služby města České Lípy schvaluje v souladu s 27odst. 5b) a 39 odst. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci Sociální služby města České Lípy, Školní 2213, Česká Lípa, IČ: , přijetí finančních a věcných darů: 1) od firmy Sauer Žandov, a.s. Nádražní 10, Žandov ve výši 5.000,- Kč na pořádání Plesu seniorů v roce ) od OD ANDY, s.r.o., Erbenova 2906, Česká Lípa věcný dar v hodnotě 2.500,- Kč pořádání Plesu seniorů v roce ) od firmy Roman Moravčík, Božíkov 90, Zákupy ve výši 2.000,- Kč na pořádání Plesu seniorů v roce ) od firmy Fehrer Bohemia, s.r.o., Litoměřická 86, Česká Lípa ve výši 3.000,- Kč na pořádání Plesu seniorů v roce 2015 Č. usnesení 399/A/2015 Dohoda o ukončení členství v JSDHO kategorie JPOII/1 - Vrba schvaluje v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích v pl. znění, dohodu o ukončení dohody o členství ve výjezdové jednotce sboru dobrovolných hasičů obce Česká Lípa uzavřenou s panem Filipem Vrbou, a to ke dni podpisu dohody o ukončení členství Č. usnesení 399/B/2015 Dohoda o ukončení členství v JSDHO kategorie JPOII/1 - Starý schvaluje v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích v pl. znění, dohodu o ukončení dohody o členství ve výjezdové jednotce sboru dobrovolných hasičů obce Česká Lípa uzavřenou s panem Lukášem Starým, a dohoda o ukončení členství k datu

15 Č. usnesení 399/C/2015 Dohoda o členství v JSDHO Česká Lípa - kategorie JPO II/1 - Tinák schvaluje v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích v pl. znění, uzavření dohody o členství ve výjezdové jednotce sboru dobrovolných hasičů (JSDHO) Česká Lípa - kategorie JPO II/1 s panem Romanem Tinákem, na pozici hasič, na dobu neurčitou od podpisu dohody. Č. usnesení 400/2015 Petice č. 1/2015 za vytvoření a údržbu dětských hřišť a dalšího zázemí ve městě Česká Lípa Předkládá: Šafránková Alena, I. místostarostka města a)/ bere na vědomí petici č. 1/ za vytvoření a údržbu dětských hřišť a dalšího zázemí ve městě Česká Lípa b)/ pověřuje Alenu Šafránkovou vyřízením této petice. Č. usnesení 401/2015 Návrhy na 14. jednání zastupitelstva města bere na vědomí dle ustanovení 102, ods. 1, zákona číslo 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů návrhy pro 14. jednání zastupitelstva města konané dne : - Plnění usnesení zastupitelstva města - Zpráva o činnosti rady - Rozpočtové opatření č. 8/ Venkovní bazén u Sportareálu - ověřovací studie - Českolipsko - bezúročná půjčka - Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 676/1 v k. ú. Dobranov - Odvody odpisů školských příspěvkových organizací v roce 2015 do rozpočtu zřizovatele - Prodej objektu čp. 252 v k. ú. Česká Lípa - Prodej pozemku p. č. 130/18 v k. ú. Žizníkov - Prodej pozemku p. č. 180/8 v k. ú. Písečná u Dobranova - Prodej pozemku p. č. 5464/86 v k. ú. Česká Lípa - Program DČOV Častolovice - Směna pozemku p. č. 26 za pozemek p. č. 577/7 v k. ú. Dobranov - Smlouva o zřízení služebnosti s panem Duvnjakem - Souhlas s kupní cenou za výkup pozemků p. č. 5825/83 a 5825/84 v k. ú. Česká Lípa - Záměr bezúplatného nabytí částí pozemků p. č. 289 v k. ú. Dolní Libchava a p. č. 1428/1 v - Záměr prodeje části pozemku p. č. 113/1 v k. ú. Písečná u Dobranova 15

16 - Záměr prodeje částí pozemků p. č. 261/1 a 261/4 v k. ú. Dolní Libchava - Záměr prodeje části pozemku p. č. 373/1 v k. ú. Stará Lípa - Záměr prodeje části pozemku p. č. 4068/50 v k. ú. Česká Lípa - Záměr prodeje části pozemku p. č. 518 v k. ú. Česká Lípa - Záměr prodeje pozemku p. č. 341/38 v k. ú. Žizníkov - Záměr směny pozemků p. č. 198/6, p. č. 485/44, p. č. 549/3 a p. č. 925 za pozemek p. č. - Záměr výkupu pozemku p. č. 5475/1 a částí pozemků p. č. 5472/22 a p. č. 5476/3 vše v k. ú. - Zprávy o činnosti neškolských příspěvkových organizací za I. - III. čtvrtletí Věcná břemena - Zápisy z výborů - Interpelace - Informační materiály Č. usnesení 402/2015 Jmenování vedoucího odboru finančního Předkládá: Ing. Zachrla Josef, tajemník MěÚ A// jmenuje na návrh Ing. Josefa Zachrly, tajemníka MěÚ, v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Ing. Miroslavu Peterkovou, do funkce vedoucí odboru finančního s účinností od na dobu neurčitou, B// ukládá tajemníkovi MěÚ provést jmenování v souladu s ust. 2 odst. 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, a sjednat nejpozději do s Ing. Miroslavou Peterkovou dohodu o sjednaných pracovních podmínkách ke jmenování vedoucího zaměstnance, a určuje, že podmínkou účinnosti jmenování dle bodu A/ tohoto usnesení je sjednání této dohody. C// ukládá tajemníkovi MěÚ informovat Ing. Miroslavu Peterkovou o obsahu pracovního poměru ve smyslu ust. 37 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Rada města přerušila jednání v těchto bodech: 17A Žádost o finanční podporu - Světlana Wernerová 17F Žádosti o individuální dotaci z Fondu rady města Smlouva o dílo "Nákup nového elektronického systému spisové služby pro město Česká Lípa" a Servisní smlouva "o poskytování a podpoře produktivního provozu elektronického systému spisové služby" 16

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015)

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ z 21. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 9. 2015 (č. usnesení 313/2015-333/2015)

USNESENÍ z 21. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 9. 2015 (č. usnesení 313/2015-333/2015) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 21. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 9. 2015 (č. usnesení 313/2015-333/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 20. 3. 2013 (č. usnesení 701/2013-724/B/2013)

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 20. 3. 2013 (č. usnesení 701/2013-724/B/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 20. 3. 2013 (č. usnesení 701/2013-724/B/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011)

USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 4. 5. 2015 (č. usnesení 165/2015-177/2015)

USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 4. 5. 2015 (č. usnesení 165/2015-177/2015) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 4. 5. 2015 (č. usnesení 165/2015-177/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ ze 14. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 25. 1. 2012 (č. usnesení 368/2012-392/2012)

USNESENÍ ze 14. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 25. 1. 2012 (č. usnesení 368/2012-392/2012) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 14. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 25. 1. 2012 (č. usnesení 368/2012-392/2012) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 29. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 24. června 2009 (č. usnesení 559/09 č. usnesení 586/09 ) Č. usnesení 559/09 Plnění usnesení Předkládá: Ing.

Více

XXX. z 9. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 27. června 2007 (č. usnesení 143/07-165/07) č. usnesení 143/07 Plnění usnesení

XXX. z 9. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 27. června 2007 (č. usnesení 143/07-165/07) č. usnesení 143/07 Plnění usnesení MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 9. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 27. června 2007 (č. usnesení 143/07-165/07) č. usnesení 143/07 Plnění usnesení Předkládá : Ing. Jan Hladonik, tajemník

Více

Sestava vytvořena dne 9.1.2015. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č.

Sestava vytvořena dne 9.1.2015. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Poř. č. Datum Č. usn. Zodpovídá Znění usnesení Stanovený termín splnění Poznámka 1 27.4.2011 120/2011 Moudrá Hana, starostka Zastupitelstvo města ukládá starostce

Více

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Město Horažďovice Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 29.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Přítomni: p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, p. Wiesner, Mgr. Mrzílková, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Svobodová

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 R 26/16 R 27/16 R 28/16 R 29/16 Navýšení rozpočtů školských zařízení o prostředky na platy ze státního rozpočtu za IV. čtvrtletí 2015 a) souhlasí

Více

Mimořádná přidělení bytů 3. RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu sl. Vladimíře Misalové, pí Daně Jurčové.

Mimořádná přidělení bytů 3. RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu sl. Vladimíře Misalové, pí Daně Jurčové. Město Ostrov Usnesení z 6. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 17. března 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Ing. Jan Bureš, Milan

Více

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček.

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček. USNESENÍ 17. schůze Rady města Vítkova konané dne 1. září 2015 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 571/17 do č. 621/17) Rada města: 571/17 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

Usnesení RM č. 5/2015-RADA ze dne 22.01.2015

Usnesení RM č. 5/2015-RADA ze dne 22.01.2015 05/2015-RADA/243-5. Rada města ověřovatelem zápisu MUDr. Jiřinu Jirešovou 05/2015-RADA/244-5. Rada města předložený program jednání RM 05/2015-RADA/245-5. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o splněných

Více

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 59 AP PRK GP Produkty a služby v cestovním ruchu Nové cyklotrasy Třeboňska 499/2014-117 3. Rozpočtové

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 03.03.2014

Více

USNESENÍ XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA. ze 20. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 17. 9. 2008 (č. usnesení 363/08 386/08)

USNESENÍ XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA. ze 20. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 17. 9. 2008 (č. usnesení 363/08 386/08) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 20. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 17. 9. 2008 (č. usnesení 363/08 386/08) Č. usnesení 363/08 Plnění usnesení Předkládá: ing. Jan Hladonik, tajemník

Více

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/030/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/030/991/01/00

Více

USNESENÍ z 58. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne (č. usnesení 767/ /2016)

USNESENÍ z 58. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne (č. usnesení 767/ /2016) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 58. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 31. 10. 2016 (č. usnesení 767/2016-785/2016) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

U S N E S E N Í. 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 49. schůze rady města Mohelnice, která se ko nala dne 18.01.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 795/49/RM/2016 Schválení programu 49. zasedání

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 v Uničově UR01/37/2016 Schválení programu 37. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ z 55. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne (č. usnesení 732/ /B/2016)

USNESENÍ z 55. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne (č. usnesení 732/ /B/2016) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 55. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 19. 9. 2016 (č. usnesení 732/2016-743/B/2016) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ. z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013

USNESENÍ. z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013 Usnesení 1434/2013 - RM 46 ze dne 5. 2. 2013 Výše nájmů kotelen hlasováním per rollam k datu 28.1.2013 změnu nájmů z nebytových prostor

Více

USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016

USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016 USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016 1/4/RM/2016 Zahájení a schválení programu 4. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 4. schůze Rady města Třebíče v roce 2016.

Více

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č.

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 280 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: 29.10.2013 kancelář starosty

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 280 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: 29.10.2013 kancelář starosty Pro schválení zápisu řádné zasedání rady města RM 280 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: 29.10.2013 kancelář starosty od 13:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porady : 11853 až 11893 STIS Stránka

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení ze 73. schůze Rady města Chlumec volební období 2010 2014 konané dne 30.09.2013 od 15:00 do 18:15 hodin v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 1046/61/RM/2016 Schválení programu 61. zasedání

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi dne 30. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem

Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 18. června 2014 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015 Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 428/2015 - RM 12

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 31 rady města konané 15.08.2012

Město Králíky. Zápis z jednání č. 31 rady města konané 15.08.2012 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 31 rady města konané 15.08.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil Kubíček, Jan Mlynář, Ing. Ladislav Tóth Ing.

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014 R 179/14 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města ke dni 31. 03. 2014, b) souhlasí s prodloužením

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí Zápis č. 1/2012 z jednání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne 17. 1. 2012 viz.

U S N E S E N Í. bere na vědomí Zápis č. 1/2012 z jednání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne 17. 1. 2012 viz. U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 4. 4. 2012 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Sestava vytvořena dne 10.1.2014. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č.

Sestava vytvořena dne 10.1.2014. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva Poř. č. Datum Č. usn. Zodpovídá Znění usnesení Stanovený termín splnění Poznámka 1 16.2.2011 9/2011/A Mgr. Vlček Tomáš, místostarosta Zastupitelstvo ukládá Mgr.

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 7. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 7. 2. 2011

Město Horažďovice. Usnesení ze 7. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 7. 2. 2011 Město Horažďovice Usnesení ze 7. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 7. 2. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

U S N E S E N Í. 44. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 18.02.2013 od 15:30 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 44. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 18.02.2013 od 15:30 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 44. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 18.02.2013 od 15:30 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi dne 5. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ 6. schůze Rady města Třebíče konané dne 15.03.2016

USNESENÍ 6. schůze Rady města Třebíče konané dne 15.03.2016 USNESENÍ 6. schůze Rady města Třebíče konané dne 15.03.2016 1/6/RM/2016 Zahájení a schválení programu 6. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 6. schůze Rady města Třebíče v roce 2016.

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Město Horažďovice Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. října 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

Usnesení 92. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014

Usnesení 92. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014 Usnesení 92. schůze Rady města Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014 2170/92 - Rada města schvaluje program 92. schůze RM, konané 2. 10. 2014. 2171/92 - Rada města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 90.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 Usnesení 704/2016 - RM 20 ze dne 19. 1. 2016 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 705/2016 - RM 20

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín

30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín 1 z 9 29.5.2013 16:02 PŘEHLED USNESENÍ 46. zasedání Rady města Bučovice ze dne 15.5.2013 30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 4/2015 konané dne 23. února 2015

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 4/2015 konané dne 23. února 2015 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 4/2015 konané dne 23. února 2015 Přítomni: Ing. Miloš Choura, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Josef Pátek, Ing. Miloš Sekyra, Mgr. Marek Skalický Omluveni: Ing. Petr

Více

U S N E S E N Í. 3. Poskytnutí investiční dotace na pořízení služebního vozu pro DDM p.o. (R/324)

U S N E S E N Í. 3. Poskytnutí investiční dotace na pořízení služebního vozu pro DDM p.o. (R/324) U S N E S E N Í z 36. schůze Rady města Kojetína, konané dne 20. dubna 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti společnosti TECHNIS Kojetín spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín 3. Poskytnutí investiční

Více

USNESENÍ z 42. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne (č. usnesení 562/ /2016)

USNESENÍ z 42. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne (č. usnesení 562/ /2016) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 42. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 4. 2016 (č. usnesení 562/2016-578/2016) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 13. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 19. prosince 2007 (č. usnesení 233/07 247/07) Č. usnesení 233/07 Plnění usnesení Předkládá: ing. Jan Hladonik,

Více

U S N E S E N Í. 29. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 11.01.2016 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 29. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 11.01.2016 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 29. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 11.01.2016 od 14:10 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 01. Žádost paní Xxxx o prominutí části nájmu za využívání nebytových

Více

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc;

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc; Usnesení 37. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 7. 6. 2012 825/37 Rada města bere na vědomí plnění usnesení 36. schůze rady města ze 17. 5. 2012. 826/37 Rada města schvaluje uzavření

Více

Zápis z 22. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 22. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 10 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová (od bodu 6), Libuše Horáková, Jiří Šubrt, Jaroslav Ulbrich, Michal Vencovský, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová,

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 Usnesení č. 507 /15-563 /15 507/15 Volba návrhové komise 508/15 Schválení programu 509/15 Schválení programu 510/15

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 11. prosince 2001 v 15:00 hodin v obřadní síni MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 Zastupitelstvo

Více

Přehled usnesení [43/RM/9.12.2013]

Přehled usnesení [43/RM/9.12.2013] Page 1 of 7 Usnesení z 43. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 9.12. 2013 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/43/RM/2013 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011

Město Králíky. Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček, Jan Mlynář Ing.

Více

46. VÝPIS Z USNESENÍ

46. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 46. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 24.01.2012 R/40/2012-46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. průběžné plnění úkolů uložených radou

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 27. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 18.01.2016

Město Horažďovice. Usnesení z 27. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 18.01.2016 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 18.01.2016 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Zápis z 8. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 8. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 19 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, JUDr. Jana Zejdová, Jaroslav Ulbrich, Otomar Němeček, Lucie Trnečková (do bodu 26), Jana

Více

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013.

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013. Strana č. 1 / 11 Přítomni: Zuzana Šídlová, Ing. Anna Kobosilová, Miloslav Václav, Jaroslav Ulbrich, Roman Málek, Eva Poláková, JUDr. Jana Zejdová, Pavel Chochola, Monika Rejnartová, Lucie Trnečková, František

Více

11. VÝPIS Z USNESENÍ

11. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 11. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 10.02.2015 R/63/2015-11. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. doporučení hodnotící komise ve věci veřejné

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Usnesení z 23. schůze Rady města Hustopeče konané dne 22.09.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Usnesení z 23. schůze Rady města Hustopeče konané dne 22.09.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 23. schůze Rady města Hustopeče konané dne 22.09.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/23/15: RM schválila program jednání dnešní RM.

Více

Usnesení. Usnesení. 20. schůze rady městského obvodu konané dne 10.09.2015 čís. 1097/RMOb1418/20/15 1123/RMOb1418/20/15

Usnesení. Usnesení. 20. schůze rady městského obvodu konané dne 10.09.2015 čís. 1097/RMOb1418/20/15 1123/RMOb1418/20/15 20. schůze rady městského obvodu konané dne 10.09.2015 čís. 1097/RMOb1418/20/15 1123/RMOb1418/20/15 Ing. Petra Bernfeldová, v. r. starostka Dalibor Mouka, v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná.

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.6/2012 konaného dne 26.3. 2012 od 15:30 hodin v jednací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Jaroslav Verner, starosta Jitka Tošovská, místostarostka Ondrej

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 45. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.08.2012

Město Horažďovice. Usnesení z 45. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.08.2012 Město Horažďovice Usnesení z 45. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.08.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

U S N E S E N Í. 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 37. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.4.2008 U S N E S E N Í 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 37/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 39. schůze Rady města Hostinné, konané dne 02.12.2015 527/39/RM/2015 Schválení programu 39. schůze rady města program 39. schůze: 1. Schválení programu

Více

U snesení. z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 60/1.1 Změna členů povodňové komise rady města Frýdlant

Více

130. VÝPIS Z USNESENÍ

130. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 130. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 20.9.2010 R/896/2010-130. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. změnu podmínek pronájmu a užívání

Více

USNESENÍ Z 12. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 5. 9. 2006

USNESENÍ Z 12. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 5. 9. 2006 USNESENÍ Z 12. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 5. 9. 2006 USNESENÍ Č. 453/06 Návrh na přijetí záměru snížení základního jmění společnosti LVT a. s. jako jediný akcionář při výkonu působnosti

Více

Účast: Usn. RM č. 895/14 Usn. RM č. 896/14 Usn. RM č. 897/14

Účast: Usn. RM č. 895/14 Usn. RM č. 896/14 Usn. RM č. 897/14 Město Ostrov Usnesení z 29. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 13. října 2014 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Bc. Pavel

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Stránka 1 z 11 číslo jednání: 53/2015/RM Den konání: 09 12 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 28/2010-2014 a č. 29/2010-2014 Tisk 631/2010-2014/RM

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 28/2010-2014 a č. 29/2010-2014 Tisk 631/2010-2014/RM U S N E S E N Í z 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 16. 1. 2013 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 23. jednání Rady města Žatce konané dne 24.7.2012

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 23. jednání Rady města Žatce konané dne 24.7.2012 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 23. jednání Rady města Žatce konané dne 24.7.2012 Usnení č. 611 /12 658 /12 611/12 Schválení programu 612/12 Kontrola usnení 613/12 Informace o investičních akcích 614/12 Nájem bytů

Více

Ing. Pavel místostarosta

Ing. Pavel místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 50. jednání Rady města

Více

620/16 Schvaluje textovou opravu ve směrnici č. 4/2011 a 8/2011 dle důvodové zprávy.

620/16 Schvaluje textovou opravu ve směrnici č. 4/2011 a 8/2011 dle důvodové zprávy. U S N E S E N Í 16. schůze Rady města Vítkova konané dne 30. srpna 2011 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 619/16 do č. 685/16 ) Rada města: 619/16 Schvaluje zprávu o

Více

USNESENÍ XXX. XXX Č. usnesení 698/10 Valná hromada Českolipské teplárenské a.s. MĚSTO ČESKÁ LÍPA

USNESENÍ XXX. XXX Č. usnesení 698/10 Valná hromada Českolipské teplárenské a.s. MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 35. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 24. února 21 (č. usnesení 697/1 č. usnesení 711/1) Č. usnesení 697/1 Plnění usnesení Předkládá: Ing. Jan Hladonik,

Více

USNESENÍ z 43. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne (č. usnesení 579/A/ /2016)

USNESENÍ z 43. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne (č. usnesení 579/A/ /2016) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 43. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 2. 5. 2016 (č. usnesení 579/A/2016-592/2016) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ ze sedmého veřejného zasedání zastupitelstva obce Potštejn ze dne 9. prosince

USNESENÍ ze sedmého veřejného zasedání zastupitelstva obce Potštejn ze dne 9. prosince USNESENÍ ze sedmého veřejného zasedání zastupitelstva obce Potštejn ze dne 9. prosince 2015. Zastupitelstvo obce: SCHVALUJE: 7/220/2015 program jednání zastupitelstva obce Potštejn. 7/221/2015 rozpočtová

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 39. schůze Rady města Mo helnice, která se ko nala dne 21.09.2015 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 614/39/RM/2015 Schválení programu 39. zasedání

Více

Omluveni: Ing. Pavel, MUDr. Chod. Program:

Omluveni: Ing. Pavel, MUDr. Chod. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 18. jednání Rady města

Více

Z: VOSČ,S T: 1/2011 Z: VOVS,S T: 1/2011

Z: VOSČ,S T: 1/2011 Z: VOVS,S T: 1/2011 U S N E S E N Í 4. schůze Rady města Vítkova konané dne 11. ledna 2011 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 151/4 do č. 197/4) Rada města: 151/4 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

1. Žádost o prominutí poplatku z prodlení Sevastopolská č.o.5 neschvaluje Ukládá

1. Žádost o prominutí poplatku z prodlení Sevastopolská č.o.5 neschvaluje Ukládá Informace z usnesení 94. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 11.11.2009 1. Žádost o prominutí poplatku z prodlení Sevastopolská č.o.5 Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje prominutí poplatku z prodlení

Více

Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov Usn. RM č. 621/07 - Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2005 pod č. 671/05,

Více

Název ulice v území Ostrov západ RM doporučuje ZM schválit název ulice v lokalitě Ostrov západ OBCHODNÍ.

Název ulice v území Ostrov západ RM doporučuje ZM schválit název ulice v lokalitě Ostrov západ OBCHODNÍ. Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 16. září 2008 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 669/08 Kontrola plnění usnesení RM 1.

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 13. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 11.05.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 13. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 11.05.2015 Město Horažďovice Usnesení z 13. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 11.05.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 5180/2013 spisová značka 5178/2013/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 89. zasedání dne 20. listopadu 2013 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně RM 1/89/13 program

Více

45. VÝPIS Z USNESENÍ

45. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 45. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.01.2012 R/1/2012-45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. ruší 1.1. ve smyslu 102 odst. 2 písm.

Více

U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011

U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 20. schůze U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 11. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 8.10.2015

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 11. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 8.10.2015 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 11. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 8.10.2015 Usnesení č. 347 /15-413 /15 347/15 Volba návrhové komise 348/15 Schválení programu 349/15 Kontrola usnesení zastupitelstva

Více