MANUÁL PLATNOST K

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANUÁL PLATNOST K"

Transkript

1 2019 MANUÁL MORAVSKÉHO POHÁRU 2019 PLATNOST K

2 MANUÁL k Moravskému poháru 2019 slouží k upřesnění a vyjasnění všech záležitostí MP Cílem manuálu je maximální informovanost všech účastníků MP o záležitostech, které platí pro celý seriál MP a proto již nemusí být uvedeny v každém rozpisu. Dále upřesňuje dotazy z minulých ročníků MP. Podle pravidel si mohou některé záležitosti k závodům jednotliví pořadatelé přizpůsobit svým podmínkám. Manuál na takové odlišnosti od pravidel ČSGS také poukazuje. Poznámky, příklady nebo podrobnější vysvětlení jsou psány kurzívou. 2

3 TERMÍNY ZÁVODŮ MP FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM - MEMORIÁL VOJTĚCHA BRAŽINY kategorie - 1 nářadí - lavička, prostná kategorie- 2 nářadí - přeskok, lavička, prostná kategorie - 3 nářadí - přeskok, kladina, prostná kategorie - 4, 5, 6, 7, 8, 9 nářadí - přeskok, bradla, kladina BYSTŘICE POD HOSTÝNEM kategorie - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 nářadí - lavička/kladina a prostná VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - MEMORIÁL M. BORTLA kategorie - 1 nářadí - lavička, prostná kategorie - 2 nářadí - přeskok, lavička / kladina, prostná kategorie 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nářadí - přeskok, bradla, kladina, prostná HULÍN - VELIKONOČNÍ ZÁVOD kategorie - 1, 2 nářadí - lavička, prostná kategorie - 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 nářadí - bradla, kladina VSETÍN - VSETÍNSKÁ KLADINA kategorie - 5, 6, 7, 8 a 9 nářadí - přeskok, bradla, kladina, prostná KARVINÁ - KARVINSKÝ MÁJOVÝ ZÁVOD kategorie - 1 nářadí - lavička, prostná kategorie - 2 nářadí - přeskok, lavička, prostná kategorie - 3, 4 nářadí - přeskok, bradla, kladina, prostná HULÍN - HULÍN CUP kategorie - 1 nářadí - lavička, prostná kategorie - 2 nářadí - přeskok, lavička, prostná kategorie 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nářadí - přeskok, bradla, kladina, prostná 3

4 1. PODMÍNKY STARTU Moravský pohár 2019 je určený jen pro aktuální členy svazu k datu daného závodu. Každý pořadatel si ale může pozvat nebo umožnit v případě zájmu start i dalším spolkům a závodnicím. Nebudou jim ale počítány žádné body do Moravského poháru. 1.1 Podmínky účasti Včas zaslaná přihláška (doporučeno nahlásit pořadateli počty předem pro přípravu závodu) Platná lékařská prohlídka - dle vyhlášky MZ 391/2013 Sb. ne starší jednoho roku, potvrzení musí být platné v den závodu. POTVRZENÍ BUDE KONTROLOVÁNO, BEZ PLATNÉ PROHLÍDKY NEBUDE UMOŽNĚN START ZÁVODNICE Výjimkou jsou - pouze plnoleté závodnice v kategorii ŽEN (jsou ve většině případů současně trenérkami). Ty místo potvrzení musí vyplnit pro každý závod prohlášení, že jsou zdravé a chtějí startovat na vlastní nebezpečí a tento doklad odevzdat při prezentaci na každém závodu MP. Musí se ale prokázat dokladem příslušného spolku (průkazkou). 1.2 Přihláška Přihláška : se podává prostřednictvím SIS ČSGS /svazový informační systém/, za předpokladu jeho dokončení před MP nebo v jeho průběhu. Než bude SIS zcela zprovozněn a odladěn, zasílá se přihláška i na / y uvedené v rozpisu pro každý závod Závodnice : uveďte vysílající spolek, příjmení, jméno, rok narození, kategorii, příjmení trenéra nebo trenérky, a zda je nebo není registrovaná v ČSGS. (u kategorií, kde je volba přeskoku napsat skok, který bude předveden) Rozhodčí : uveďte vysílající spolek, příjmení, jméno, zda je nebo není rozhodčí registrovaná v ČSGS, kvalifikaci a nominaci na nářadí - při nedostatku rozhodčích na jiném nářadí může pořadatel rozhodčí z nominovaného nářadí přesunout na jiné nářadí Hudba : všechny hudby za celý spolek na jedné flešce. Hudba ve formátu muziky MP3. Každá hudba /soubor/ musí být daném formátu zápisu viz vzor. Rok narození závodnice mezera příjmení závodnice mezera jméno závodnice mezera vysílající spolek / možné uvést i známou zkratku / mezera příjmení trenéra / vše psáno velkými písmeny / Příklad : 2006 FIALOVÁ JANA VALMEZ GROŠ Za funkčnost své hudby a za uložení ve formátu MP3 odpovídá trenér závodnice / vedoucí spolku, který se závodu účastní a závodnice při závodu prezentuje/ 1.3 Startovné ,00 Kč - ZÁVODNICE AKTUÁLNĚ REGISTROVANÉ V ČSGS. (Registrace je možná kdykoliv i v průběhu roku - i těsně před závody MP) ,00 Kč - ZÁVODNICE AKTUÁLNĚ NEREGISTROVANÉ V ČSGS nebo závodnice ze spolků neregistrovaných v ČSGS. Pokud jim pořadatel umožní start. Pořadatel může v rozpisu stanovit pro nečlenské spolky v ČSGS i vyšší startovné. 1.4 V kategoriích 1 až 8 startují závodnice výkonnostní úrovně (případně rekreační úrovně). 1.5 V kategorii 9 startují závodnice 18 let a starší (je určena pro všechny starší gymnastky, trenérky a bývalé gymnastky které si ještě rády zazávodí). 1.6 Losování - kategorie 1 a 2 bez losování. Pokud to počty a rozdělení do sledů dovolí, budou závodnice z jednoho oddílu na jednom nářadí. Není to ale povinnost pořadatele dát jeden spolek na jedno nářadí. 1.7 Prezentace - způsob prezentace je v kompetenci pořadatele. Ten může podle počtu startujících stanovit prezentaci na vícekrát - tj. starší kategorie mohou mít prezentaci později. 4

5 1.8 Každý spolek nebo každá závodnice se může zúčastnit libovolného počtu závodů. Do celkového pořadí MP se počítají body za všechny závody, kterých se závodnice zúčastní. 1.9 Organizace závodu. Po ukončení každého sledu bude vyhlášení ukončených kategorií /při velkém počtu závodnic může být kategorie rozdělena do více sledů/. Než se spočítají výsledky bude organizované rozcvičení následujícího sledu. 2. KATEGORIE 2.1 Pro rok 2019 je MP rozdělen do 9 kategorií. Kategorie a mladší - mladší přípravka Kategorie starší přípravka Kategorie nejmladší žákyně A Kategorie nejmladší žákyně B Kategorie mladší žákyně A Kategorie mladší žákyně B Kategorie starší žákyně Kategorie juniorky Kategorie a starší - ženy 2.2 Na každém závodu nejsou všechny čtyři nářadí. Záleží na možnostech daného pořadatele. Přehled nářadí je na třetí stránce tohoto manuálu a budu upřesněn i v rozpise na každý závod. Stejně jako případné odlišnosti - především výška přeskoku (dle typu přeskokového stolu). 2.3 Závodnice mohou startovat jen v dané kategorii podle roku narození - tak jak jsou jednotlivé kategorie vypsány v MP. 2.4 Závodnice nemůže závodit v jiné kategorii než kam patří podle svého roku narození. 3. PŘESKOK 3.1 Kategorie 1 - nemá přeskok. Ostatní kategorie přeskok dle tabulky. 3.2 Výška přeskoku u starších kategorií je v předepsané výšce uvedena vždy v rozpise pro daný závod z důvodu různých typů přeskokových stolů a jejich nastavitelné výšky nebo pro použití bedny. 3.3 Pokud je možnost volit skok (tj., že není předepsán jen jeden předepsaný skok, který je nutné skočit bez možnosti záměny skoku za jiný), je nutné v přihlášce nahlásit skok každé závodnice a to z důvodu rozdělení závodnic ve sledu dle předváděného skoku / 3 a 5 kat. /. /kotoul letmo nebo přemet do lehu u kat.3 nebo přemet do lehu a celý přemet u kategorie 5/ 3.4 Při skoku kotoulem letmo / kategorie 2 a 3/ Závodnice skáče kotul letmo na vyvýšenou žíněnku ve výšce 40 cm. Bez překážky. Závodnice skákají z můstku. Musí být viditelná letová fáze Konec skoku : stoj snožmo, ruce v upažení nebo ve vzpažení. 5

6 4. BRADLA 4.1 Kategorie 1 a 2 cvičí bez bradel. 4.2 Kategorie 3 - cvičí se jen silová sestava bez možnosti jiného výběru Silová sestava se 3 prvky. Minimálně jeden prvek musí být s výdrží - např. vznos. Možnosti silové sestavy - např. vznos snožmo, vznos roznožmo, přednos snožmo, vykročením stoj na žíněnky. 4.3 Kategorie 4 a U varianty 1 - silová sestava se 3 prvky. Minimálně jeden prvek musí být s výdrží, např. vznos. Možnosti silové sestavy - např. vznos snožmo, vznos roznožmo, přednos snožmo, vykročením stoj na žíněnky U silové sestavy se počítá HO předvedených prvků U varianty 2 (min 3 prvky) je známka D za každý splněný požadavek 0,50 = celkem 1,50 bodu + hodnota obtížnosti. HO se počítá u 3 nejobtížnějších prvků v sestavě. 4.4 Kategorie 6, 7 a Podle tabulky požadavků - bez silové sestavy. Známka D za každý splněný požadavek 0,50 = celkem 2.00 bodu + hodnota obtížnosti. HO se počítá u 8 nejobtížnějších prvků v sestavě. 4.5 Kategorie Podle tabulky požadavků - bez silové sestavy, bez počítání hodnoty prvků. Známka D za každý splněný prvek 0,50 = celkem 2.00 bodu. U žen se hodnotí jen provedení. 4.6 V žádné kategorii se nesráží za prázdný kmih nutný pro předvedení dalšího prvku. Např. před točem vzad, před výskokem do dřepu apod.. 5. KLADINA 5.1 U kategorií 1 až 2 není povoleno rozcvičení 30 sekund před každým zahájením sestav na nářadí. Na rozcvičení je určeno pouze volné rozcvičení před závodem. 5.2 U kategorií 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 organizované volné rozcvičení před závodem cca 15 minut, podle počtu závodnic. Pří závodu už 30 sekundové rozcvičení nebude. 5.3 Mladší a starší přípravka cvičí místo kladiny na lavičce. 5.4 U kategorií 1 a 2 se nepočítá obtížnost prvků. Hodnotí se jen provedení. (tj. především zvládnuté základy předvedeného pohybu). 5.5 Na lavičce u kategorie 1 a 2 se do počtu prvků nepočítá náskok na lavičku ani seskok z lavičky. Musí mít minimálně 1 akrobatický prvek. 5.6 Počítají se pouze prvky na lavičce - tj. 4 jakékoliv prvky na předvedené pouze lavičce. 5.7 U všech kategorií je uvedena výška kladiny od země - bez žíněnek. Žíněnky jsou zpravidla ve výšce 20 cm. 5.8 U kategoriích 3 až 9 se počítá i obtížnost prvků - 8 nejobtížnějších prvků. 5.9 U kategorií 3 až 8 se počítají 3 akrobatické prvky, 3 gymnastické prvky a 2 prvky mohou být jakékoliv U kategorie 9 se nepočítá počet akrobatických a gymnastických prvků. Počítá se ale hodnota 8 nejobtížnějších prvků. 6

7 6. PROSTNÁ 6.1 U kategorií 1 až 6 není povolení rozcvičení 30 sekund před každým zahájením sestav na nářadí. Na rozcvičení je určeno pouze volné rozcvičení před závodem. (až po kategorii 6 nemusí mít na prostných salto). 6.2 U kategorií 1 a 2 se nepočítá obtížnost prvků. Hodnotí se jen provedení. (tj. především zvládnuté základy předvedeného pohybu). 6.3 U kategoriích 3-9 se počítá i obtížnost prvků. 5.4 Kategorie 3, 4, 5 a 6 - pro uznání čtvrtého povinnému požadavku za 0,50 bodu tj. závěr akrobatickým prvkem A - nemusí být splněn saltem, ale stačí akrobatický prvek A z pravidel ČSGS a obdrží 0,50 bodu. Počítá se poslední akrobatický prvek v sestavě. 5.5 Kategorie 7 - pro uznání čtvrtého povinného požadavku za 0,50 bodu tj. závěr saltem - NEMUSÍ BÝT v sestavě dvě salta. Stačí jedno salto na závěr a obdrží 0,50 bodu. 6.6 Kategorie 8 - pro uznání - závěr saltem MUSÍ být v sestavě jiné salto. Tedy v sestavě minimálně dvě salta. V případě jednoho salta v sestavě skočeného na závěr sestavy obdrží závodnice jen 0,30 bodu. 6.7 Kategorie 9 bez povinných požadavků. 6.8 U kategorií 3 až 9 se počítají 3 akrobatické prvky, 3 gymnastické prvky a 2 prvky mohou být jakékoliv. 6.9 V sestavě musí být zacvičené 2 akrobatické prvky aby byl uznán akrobatický prvek jako závěr. 7. ROZHODČÍ 7.1 Rozhodčí jsou povinni znát pravidla ČSGS platná k a dodatkem platným od a řídit se jimi. Jsou povinni znát požadavky pro kategorie, které rozhodují a znát upřesnění v tomto manuálu. Znalost pravidel platí pro hlavní rozhodčí na nářadí ale i pro srážkové rozhodčí. 7.2 Odpovědnost za známku má hlavní rozhodčí na nářadí. 7.3 Nelze rozhodovat podle pravidel ČGF! Pravidla jsou podobná ale ne stejná. 7.4 Rozhodčí - přihlášené rozhodčí musí rozhodovat celý závod! 7.5 Rozhodčí má povinnost rozhodovat celý závod v předepsaném úboru. V bílém tričku s nápisem ROZHODČÍ (podle vzoru ČSGS). Při nesplněné této podmínky bude zaplacena pokuta ve výši 400,00 Kč. Při nezaplacení pokuty nebude umožněno rozhodování. Tím může dojít k nedostatku požadovaného počtu rozhodčích. V krajním případě (bez jediné rozhodčí) nebude umožněn start žádné závodnice. 7.6 Před každým závodem bude možnost koupit tričko. Ideálně nahlásit svou velikost předem. 7.7 Každý spolek, který JE členem ČSGS zajistí 1 rozhodčí na každých 8 závodnic - pro celý závod. Příklad : pro 1-8 dětí 1 rozhodčí, pro 9-16 dětí je nutno mít 2 rozhodčí, pro dětí 3 rozhodčí. 7.8 Do počtu rozhodčích se započítávají i členové VV ČSGS - i když nebudou při závodech rozhodovat. Budou plnit funkce plynoucí z jejich funkcí - ředitel celého seriálu MP, hlavní rozhodčí MP atd. BEZ NUTNÉHO POČTU ROZHODČÍCH NEBUDE UMOŽNĚN START Chování trenérů (rozhodčích) - je ZAKÁZÁNO jakékoliv nahlížení do protokolů bez podání protestu (jen proto, že chtějí nějaké informace o sestavě). ZÁKAZ - platí i pro nahlížení trenérů a rozhodčích do průběžně zpracovávaných výsledků Trenéři nemohou diskutovat s rozhodčími ani s obsluhou PC při zpracování výsledků. Pokud budou mít trenéři pochybnosti o známce, mohou řešit problém podáním oficiálního protestů spolu se zaplacením poplatku dle pravidel k rukám hlavní rozhodčí závodu. 7

8 7.12 O protestu rozhodne komise ve složení: hlavní rozhodčí závodu, ředitel závodu a člen VV ČSGS. Jejich rozhodnutí je konečné a nejde se proti rozhodnutí komise odvolat. 8. PLATNOST ZNÁMEK / POČÍTÁNÍ VÝSLEDKŮ / 8.1 PRAVIDLA - závodí se podle pravidel ČSGS platných k a dodatkem platným od Pravidla jsou zveřejněna na webu ČSGS : Pořadatelé doporučují všem účastníkům MP důkladně nastudovat. Prvky neuvedené v pravidlech ČSGS může sice závodnice zacvičit a prvek bude mít hodnotu uvedenou v pravidlech FIG nebo ČGF. Moc se to ale nedoporučuje s ohledem na pravidla ČSGS, která jsou určena především pro výkonnostní gymnastiku (všechny vhodné prvky jsou v pravidlech uvedeny) a není cílem maximální obtížnost závodnic. Závodnice dosahující výrazně větší výkonnosti než je výkonnostní úroveň pro kterou je MP pořádán mají jistě možnost účastnit se těžších závodů v rámci ČR a Evropy. 8.2 Hodnocení - známka D: podle aktuálních národních pravidel ČSGS sportovní gymnastiky žen od , jejich dodatkem a s úpravami známky D v tomto manuálu nebo tabulce požadavků MP Hodnocení - známka E: podle aktuálních národních pravidel ČSGS - sportovní gymnastiky žen od , jejich dodatkem a s úpravami známky E v tomto manuálu nebo tabulce požadavků MP Výchozí známka : kategorie 1 a 2 mají na kladině a prostných výchozí známku 10,00 bodů pro kategorie 3 až 9 platí pravidla ČSGS. 7 a více prvků - bez srážky (hodnocení známky E z 10,00 bodů) 6 prvků - srážka 2,00 body (hodnocení známky E z 8,00 bodů) 5 prvků - srážka 4,00 body (hodnocení známky E z 6,00 bodů) 4 prvky - srážka 6,00 bodů (hodnocení známky E z 4,00 bodů) 3 prvky - srážka 8,00 bodů (hodnocení známky E z 2,00 bodů) 2 a 1 prvek - srážka 9,00 bodů (hodnocení známky E z 1,00 bodu) 0 prvků - srážka 10,00 bodů (hodnocení známky E z 0,00 bodu) 8.5 Při požadovaném nižším počtu prvků než je 8 prvků se sráží 2,00 body za každý chybějící prvek. Příklad : kategorie 4 - bradla. Požadavek na 3 prvky = známka E z 10,00 bodů. Za každý chybějící prvek je srážka 2,00 body - tj. při zacvičení jen dvou prvků je výchozí známka 8,00 bodů. 8.6 Hodnocení - obtížnosti prvků - malé a ( ČSGS ) - 0,10 bodu - prvky A ( ČSGS ) - 0,20 bodu - prvky B ( ČSGS ) - 0,30 bodu - prvky C ( ČSGS ) - 0,40 bodu - prvky D ( ČSGS ) - a obtížnější 0,50 bodu 8.7 Body za hodnotu prvků a do počtu prvků v sestavě budou uznány jen v případě, že bude daný prvek provedený v rozsahu dle pravidel ČSGS /stejné s FIG/. Provedení prvku musí splnit vše dle pravidel a byl rozhodčími uznán. 8.8 Může nastat situace, že závodnice z důvodu neuznání prvku bude mít málo prvků (tj. půjde třeba jen z 8,00 bodů). Zvažte zařazení takových prvků u svých závodnic, které neumí zacvičit s dostatečným rozsahem nebo v předepsaném provedeni. Předejdete následným nedorozuměním. 8.9 Povinné požadavky - jsou požadavky, které by měla závodnice splnit, pokud chce obdržet 0,50 bodu za splnění každého požadavku. Závodnice může splnit libovolný počet požadavků nebo také žádný. 8

9 8.10 Povinné požadavky - pro jednotlivé kategorie jsou uvedeny v tabulce požadavků pro MP Tabulka s požadavky je součástí tohoto MANUÁLU jako příloha 1. Je zveřejněna i na webu ČSGS Pořadatelé Moravského poháru - ČSGS a jednotlivé pořádající spolky se vyhrazují právo kdykoliv dle aktuálních nezbytných potřeb pořadatelů měnit nebo upravovat požadavky, jednotlivé rozpisy a vše k MP. O případných nezbytných změnách budou všichni obratem informování Úprava výchozí známky - pro bradla - platí úprava výchozí známky - je uvedena v tabulce požadavků MP V Kategorii ženy se bude všem počítat koeficient za věk. Vzoreček : rok 2019 mínus rok narození děleno 10. Příklad : závodnice 18 let : ( ) : 10 = 1,8 závodnice 22 let : ( ) : 10 = 2, Bude-li to technicky na daném závodu možné - rozhodčí zveřejní známku po dokončení sestavy buď vyhlášením známky ústně nebo na ukazatelích Hodnocení sestavy bude vycházet pouze z protokolu o známce, který vyplňuje hlavní rozhodčí na nářadí a který rozhodčí odevzdává ke zpracování v PC. Známka při zpracování protokolu o známce má přednost před vyhlášenou známkou po dokončení sestavy. (důvod - např. : při zpracování v PC se zjistí, že známka byla špatně spočítaná, rozhodčí mohou kdykoliv po vyhlášení známky zjistit chyby ve výpočtu známky a známku mohou správně opravit, může být uznám protest po kterém se známky změní apod.) Při hodnocení sestav je zakázáno používat video a foto Protest - podle aktuálního znění pravidel ČSGS - písemný protest může k hlavní rozhodčí závodu podávat pouze trenér závodnice nebo vedoucí spolku, a to neprodleně a s vkladem 500,00 Kč. Formulář pro vypsání protestu bude k dispozici u prezentace. Komise projednávající protest může (ale nemusí) ve výjimečným případě použít i video. Při neuznaném protestu se 500,00 Kč nevrací. 9. VYHLAŠOVÁNÍ VÝSLEDKŮ 9.1 Výsledky - po ukončení závodu, nejpozději do 5 dnů od konání závodu je pořadatel zašle em na adresy zúčastněných spolků, budou zveřejněny na webu svazu nebo na webech a facebooku pořádajících oddílů. 9.2 Pořadí - při shodě výsledných známek rozhoduje o pořadí : 1. vyšší celková známka na kladině, 2. vyšší známka D na kladině, 3. vyšší celková známka D 4. závodnice budou na stejném místě. 9.3 Vyhlašování výsledků : Letošním cílem je zrychlit kritizované dlouhé vyhlašování. Proto vyhlašování proběhne takto: Jednotlivé závody MP : závodnice na 1., 2. a 3. místě obdrží medaile a cenu závodnice na 4., 5. a 6. místě drobnou cenu ostatní závodnice obdrží jen drobnou cenu při vyhlašování /všechny stejnou/ dle možností pořadatele. 9

10 9.3.2 MORAVSKÉHO POHÁRU - celkové výsledky MP : závodnice na 1., 2. a 3. místě obdrží poháry a cenu závodnice na 4., 5. a 6. místě drobnou cenu ostatní závodnice obdrží jen drobnou cenu při vyhlašování /všechny stejnou/ dle možností pořadatele Při vyhlašování se přečte jen pořadí prvních 6 oceněných závodnic. V době (čase) než se oceněné závodnice vyfotí a zpět zařadí, může pořadatel vyhlásit i některé další pořadí. Závodnice ale již nevystupují k vyhlašování ke stupňům vítězů mohou pouze se představit na nástupu. 9.5 Za neúčast na vyhlašování daného závodu bude závodnice diskvalifikována - tj. bez bodů za závod, ve kterém bude diskvalifikována. Dle pravidel ČSGS a FIG (Bod z pravidel ČSGS). 9.6 Za neúčast závodnice na vyhlašování celkového pořadí MP (závodnice startující na posledním závodu MP - Hulín Cupu), bude závodnice diskvalifikována z celého MP. 9.7 Za neúčast závodnice na vyhlašování celkového pořadí MP (u závodnice NESTARTUJÍCÍ na posledním závodu MP - Hulín Cupu), diskvalifikována nebude. Zůstane v celkových výsledcích uvedena. 10. OSTATNÍ 10.1 Pojištění - závodnice a jejich doprovod, rozhodčí, funkcionáři závodu a diváci se zúčastňují každého závodu MP na vlastní nebezpečí. Je doporučeno všem účastníkům závodu uzavření vlastní pojistky - nejen pro závody MP Zdravotní dozor - pořadatel zajistí zdravotní dohled Organizace závodu (počet sledů, počet vyhlašování výsledků, aj.) záleží na daném pořadatelem podle počtu přihlášených závodnic Cestovní náklady - účastníci závodů nebo spolky účastníků startují na vlastní náklady Ubytování - účastníci závodů nebo spolky účastníků na vlastní náklady Občerstvení - v místě závodů bude zajištěno občerstvení - formou bufetu Nářadí - požadavky na nářadí jsou uvedeny v tabulce pro MP Web ČSGS Kontakt - předseda ČSGS Příloha 1 - tabulka požadavků Příloha 2 - přidělování bodů za pořadí na jednotlivém závodu MP Příloha 3 - příklady počítání známek nebo odpovědi na dotazy trenérů a rozhodčích v průběhu MP. V průběhu MP může být doplňována dle dotazů. 10

11 PŘÍLOHA 1 BODY ZA UMÍSTĚNÍ MÍSTO BODY MÍSTO BODY MÍSTO BODY

12 PŘÍLOHA 2 1. Jaká je srážka za nedodržení 3 akrobatických prvků + 3 gymnastických prvků + 2 různých prvků, když závodnice zacvičí jen 2 akrobatické prvky nebo jen jeden? ODPOVĚĎ : a) zacvičí-li jen 7 prvků / 2 akr, + 3 gym + 2 různé - gym. / Závodnice bude mít v hodnocení známky D počítané hodnotu obtížnosti 2 akr, prvků + 5 gym. prvků a známka E bude jako výchozí 10,00 bodů. b) zacvičí-li jen 6 prvků / 1 akr, + 3 gym + 2 různé - gym. / Závodnice bude mít v hodnocení známky D počítané hodnotu obtížnosti 1 akr, prvků + 5 gym. prvků a známka E bude jako výchozí 8,00 bodů srážka 2,00 body za malý počet prvků. c) zacvičí-li 10 prvků ale jen / 1 akr, + 9 gym /. Závodnice bude mít v hodnocení známky D počítané hodnotu obtížnosti 1 akr, prvek + 5 gym. prvků a známka E bude jako výchozí 10,00 bodů / závodnice má více jak 7 prvků v sestavě /. 2. U kategorie 8 na prostných zacvičeno jen jedno salto na závěr sestavy. Jaká je srážka? Srážka není žádná v případě, že má ještě v sestavě druhý akrobatický prvek, jinak se jedná o sestavu bez závěru - není uznán požadavek na závěr. 3. Od jaké kategorie se hodnotí umělecký dojem? Umělecký projev by se měl hodnotit u všech děvčat, ale úměrně k dané kategorii. Je to srážka 0,1 bodu a většinou se dává jen za cvičení jako robot bez vlnek a výrazu. /u těch malinkých je to jen výjimečně/. 12

MANUÁL PLATNOST K

MANUÁL PLATNOST K 2018 MANUÁL MORAVSKÉHO POHÁRU 2018 PLATNOST K 1.1.2018 0 MANUÁL k Moravskému poháru 2018 slouží k upřesnění a vyjasnění všech záležitostí MP 2018. Cílem manuálu je maximální informovanost všech účastníků

Více

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - MEMORIÁL M. BORTLA kategorie - 1 nářadí - lavička, prostná kategorie - 2, 3 nářadí - přeskok, lavička / kladina,

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - MEMORIÁL M. BORTLA kategorie - 1 nářadí - lavička, prostná kategorie - 2, 3 nářadí - přeskok, lavička / kladina, 2017 18.3.2017 - VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - MEMORIÁL M. BORTLA kategorie - 1 nářadí - lavička, prostná kategorie - 2, 3 nářadí - přeskok, lavička / kladina, prostná kategorie - 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nářadí - přeskok,

Více

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - MEMORIÁL M. BORTLA kategorie - 1 nářadí - lavička, prostná kategorie - 2, 3 nářadí - přeskok, lavička / kladina,

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - MEMORIÁL M. BORTLA kategorie - 1 nářadí - lavička, prostná kategorie - 2, 3 nářadí - přeskok, lavička / kladina, !! 2016 19.3.2016 - VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - MEMORIÁL M. BORTLA kategorie - 1 nářadí - lavička, prostná kategorie - 2, 3 nářadí - přeskok, lavička / kladina, prostná kategorie - 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nářadí

Více

ZÁVODY VE SPORTOVNÍ GYMNASTICE MIKULAŠSKÝ ZÁVOD VIII. ROČNÍK HULÍN - SOBOTA P A R T N E Ř I :

ZÁVODY VE SPORTOVNÍ GYMNASTICE MIKULAŠSKÝ ZÁVOD VIII. ROČNÍK HULÍN - SOBOTA P A R T N E Ř I : ZÁVODY VE SPORTOVNÍ GYMNASTICE MIKULAŠSKÝ ZÁVOD VIII. ROČNÍK HULÍN - SOBOTA - 6.12.2014 P A R T N E Ř I : ČSGS, ČSRS, ČUS, MĚSTO HULÍN, ZŠ HULÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ, VAK, P A R T N E Ř I Z Á V O D U : BIKE CENTRUM

Více

VELIKONOČNÍ ZÁVOD VIII. ROČNÍK HULÍN - NEDĚLE P A R T N E Ř I :

VELIKONOČNÍ ZÁVOD VIII. ROČNÍK HULÍN - NEDĚLE P A R T N E Ř I : VELIKONOČNÍ ZÁVOD VIII. ROČNÍK HULÍN - NEDĚLE 13.4.2014 P A R T N E Ř I : ČSGS, ČSRS, ČUS, MĚSTO HULÍN, ZŠ HULÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ, STUDIO BIPE, BEPOSITIVE, VAK, GRAFIK - Pavlína Crhová P A R T N E Ř I Z Á

Více

Memoriál Miloše Bortela 24. ročník. gymnastický trojboj jednotlivkyň

Memoriál Miloše Bortela 24. ročník. gymnastický trojboj jednotlivkyň CSGS ČESKÝ SVAZ GYMNASTICKÝCH SPORTU o Memoriál Miloše Bortela 24. ročník Pořadatel: gymnastický trojboj jednotlivkyň dle Národních pravidel sportovní gymnastiky žen vydaných Českým svazem gymnastických

Více

KIK CUP - O CENU CHODSKA

KIK CUP - O CENU CHODSKA TJ Sokol Domažlice - oddíl sportovní gymnastiky pořádá 27. ročník závodu ve sportovní gymnastice žen KIK CUP - O CENU CHODSKA Tělocvična TJ Sokol Domažlice, Benešova 281, 344 01 http://sgdomazlice.webnode.cz/

Více

Memoriál Miloše Bortela 24. ročník. gymnastický trojboj jednotlivkyň

Memoriál Miloše Bortela 24. ročník. gymnastický trojboj jednotlivkyň CSGS o ČESKÝ SVAZ GYMNASTICKÝCH SPORTU Memoriál Miloše Bortela 24. ročník gymnastický trojboj jednotlivkyň dle Národních pravidel sportovní gymnastiky žen vydaných Českým svazem gymnastických sportů 1.2.2014

Více

gymnastická dvojčata aneb ve dvou se to lépe cvičí

gymnastická dvojčata aneb ve dvou se to lépe cvičí gymnastická dvojčata aneb ve dvou se to lépe cvičí DATUM: NEDĚLE 20.1.2019 POŘADATEL: GT ŠESTAJOVICE, z.s MÍSTO: Sportovní hala Šestajovice, U Váhy 1000, 25092 Šestajovice I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ a) Přihlášky:

Více

KLUB SPORTOVNÍ GYMNASTIKY PŘEROV. si Vás dovoluje pozvat na: PŘEROVSKÉHO PRVOMÁJOVÉHO ZÁVODU P A R T N E Ř I : STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV

KLUB SPORTOVNÍ GYMNASTIKY PŘEROV. si Vás dovoluje pozvat na: PŘEROVSKÉHO PRVOMÁJOVÉHO ZÁVODU P A R T N E Ř I : STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV KLUB SPORTOVNÍ GYMNASTIKY PŘEROV si Vás dovoluje pozvat na: IV. ročník PŘEROVSKÉHO PRVOMÁJOVÉHO ZÁVODU 4. 5. 2014 P A R T N E Ř I : STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV OLOMOUCKÝ KRAJ ZŠ U TENISU PŘEROV STARTOVNÍ PODMÍNKY

Více

gymnastická dvojčata aneb ve dvou se to lépe cvičí

gymnastická dvojčata aneb ve dvou se to lépe cvičí gymnastická dvojčata aneb ve dvou se to lépe cvičí DATUM: NEDĚLE 22.1.2017 POŘADATEL: GT ŠESTAJOVICE, z.s MÍSTO: Sportovní hala Šestajovice, U Váhy 1000, 250 92 Šestajovice I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ a) Přihlášky:

Více

O CENU CHODSKA. TJ Sokol Domažlice - oddíl sportovní gymnastiky. pořádá 26. ročník závodu ve sportovní gymnastice žen

O CENU CHODSKA. TJ Sokol Domažlice - oddíl sportovní gymnastiky. pořádá 26. ročník závodu ve sportovní gymnastice žen TJ Sokol Domažlice - oddíl sportovní gymnastiky pořádá 26. ročník závodu ve sportovní gymnastice žen O CENU CHODSKA Tělocvična TJ Sokol Domažlice, Benešova 281, 344 01 http://sgdomazlice.webnode.cz/ A)

Více

Pražský gymnastický svaz. ve spolupráci s Andreou Kudličkovou a Karolínou Mrázovu. pořádá 11. ročník závodu v gymnastickém dvojboji DRÁČEK

Pražský gymnastický svaz. ve spolupráci s Andreou Kudličkovou a Karolínou Mrázovu. pořádá 11. ročník závodu v gymnastickém dvojboji DRÁČEK Pražský gymnastický svaz ve spolupráci s Andreou Kudličkovou a Karolínou Mrázovu pořádá 11. ročník závodu v gymnastickém dvojboji DRÁČEK Místo konání: Hala Věry Čáslavské Černošice Datum: sobota 6.10.2018

Více

Oddíl sportovní gymnastiky Tělocvičné jednoty Sokol Plzeň I. pořádá v neděli ročník. Jarního poháru Sokola Plzeň I ROZPIS

Oddíl sportovní gymnastiky Tělocvičné jednoty Sokol Plzeň I. pořádá v neděli ročník. Jarního poháru Sokola Plzeň I ROZPIS Oddíl sportovní gymnastiky Tělocvičné jednoty Sokol Plzeň I pořádá v neděli 24.4.2016 25. ročník Jarního poháru Sokola Plzeň I ROZPIS A/ Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel: oddíl SG T.J. Sokol Plzeň I 2.

Více

14. ročník Závodu ve sportovní gymnastice

14. ročník Závodu ve sportovní gymnastice STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU ROSICE A KLUB SPORTOVNÍ GYMNASTIKY ROSICE POŘÁDAJÍ ZA PODPORY MĚSTA ROSICE 14. ročník Závodu ve sportovní gymnastice ROSICKÁ ŠTIKA 2016 Volný dvojboj (2010 a ml., nejmladší žákyně

Více

s e z a h r a n i č n í ú č a s t í

s e z a h r a n i č n í ú č a s t í Tělocvičná jednota Sokol Plzeň I Štruncovy sady 1 Plzeň všechny srdečně zve na otevřený závod P ř e d v á n o č n í p o h á r s e z a h r a n i č n í ú č a s t í 1. Datum: sobota 21.11.2015 2. Místo :

Více

Oddíl sportovní gymnastiky TJ Sokol Bedřichov pořádá XX. ROČNÍK

Oddíl sportovní gymnastiky TJ Sokol Bedřichov pořádá XX. ROČNÍK Oddíl sportovní gymnastiky TJ Sokol Bedřichov pořádá XX. ROČNÍK závodu ve sportovní gymnastice mimi žákyň a žáků, nejmladších, mladších a starších žákyň, juniorek a žen BEDŘICHOVSKÝ JEŽEK 7. 5. 2016 v

Více

TJ Sokol Hradec Králové

TJ Sokol Hradec Králové TJ Sokol Hradec Králové oddíl sportovní gymnastiky 51. ročník VELKÉ CENY MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ ve volném gymnastickém dvojboji 24. března 2018 Hradec Králové Závod je pořádán za finanční podpory Magistrátu

Více

Oddíl sportovní gymnastiky TJ Sokol Bedřichov pořádá XXII. ROČNÍK

Oddíl sportovní gymnastiky TJ Sokol Bedřichov pořádá XXII. ROČNÍK Oddíl sportovní gymnastiky TJ Sokol Bedřichov pořádá XXII. ROČNÍK závodu ve sportovní gymnastice mimi, nejmladších, mladších a starších žákyň, juniorek a žen BEDŘICHOVSKÝ JEŽEK 5. 5. 2018 v 10 hod. Sportovní

Více

40.ročník závodu o ZLATÝ ŠTÍT

40.ročník závodu o ZLATÝ ŠTÍT ODDÍL SPORTOVNÍ GYMNASTIKY TJ VOKD OSTRAVA - PORUBA pořádá 40.ročník závodu o ZLATÝ ŠTÍT V.ročník MEMORIÁL MIROSLAVA BERNATÍKA v Hale MITTAL, Gajdošova 16, Ostrava 1 28. února 2015 Všeobecná ustanovení

Více

gymnastická dvojčata aneb ve dvou se to lépe cvičí

gymnastická dvojčata aneb ve dvou se to lépe cvičí gymnastická dvojčata aneb ve dvou se to lépe cvičí DATUM: NEDĚLE 22.1.2017 POŘADATEL: GT ŠESTAJOVICE, z.s MÍSTO: Sportovní hala Šestajovice, U Váhy 1000, 250 92 Šestajovice I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ a) Přihlášky:

Více

DUO GYM CUP GYMNASTICKÁ DVOJČATA

DUO GYM CUP GYMNASTICKÁ DVOJČATA DATUM: NEDĚLE 24.1.2016 POŘADATEL: TJ SOKOL ŠESTAJOVICE, ODDÍL SPORTOVNÍ GYMNASTIKY MÍSTO: Sportovní hala Šestajovice, ul. U Váhy, 250 92 Šestajovice, vedle Mateřské školy, ul. Pohádková 1 I. VŠEOBECNÁ

Více

Oddíl sportovní gymnastiky TJ Sokol Bedřichov pořádá XXIII. ROČNÍK

Oddíl sportovní gymnastiky TJ Sokol Bedřichov pořádá XXIII. ROČNÍK Oddíl sportovní gymnastiky TJ Sokol Bedřichov pořádá XXIII. ROČNÍK závodu ve sportovní gymnastice mimi, nejmladších, mladších a starších žákyň, juniorek a žen BEDŘICHOVSKÝ JEŽEK 27. 4. 2019 v 10 hod. Sportovní

Více

pořádá dne ročník závodu

pořádá dne ročník závodu S O K O L HORNÍ POČERNICE - ODDÍL SPORTOVNÍ GYMNASTIKY pořádá dne 26.6.2016 38. ročník závodu o PUTOVNÍ VÁZU Horních Počernic - závod družstev ( juniorka / žena + starší žákyně + mladší žákyně) a závod

Více

Oddíl sportovní gymnastiky T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 OSTRAVSKÝ ČERTÍK. dvojboj žákyň ve sportovní gymnastice

Oddíl sportovní gymnastiky T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 OSTRAVSKÝ ČERTÍK. dvojboj žákyň ve sportovní gymnastice Oddíl sportovní gymnastiky T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 OSTRAVSKÝ ČERTÍK dvojboj žákyň ve sportovní gymnastice sobota, 4. března 2017 Pořadatel: oddíl sportovní gymnastiky T.J. Sokol Moravská Ostrava

Více

s e z a h r a n i č n í ú č a s t í

s e z a h r a n i č n í ú č a s t í Tělocvičná jednota Sokol Plzeň 1 Štruncovy sady 1 Plzeň všechny srdečně zve na otevřený závod P ř e d v á n o č n í p o h á r s e z a h r a n i č n í ú č a s t í 1. Datum: sobota 25.11.2017 2. Místo :

Více

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PÍSEK

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PÍSEK TJ SOKOL PÍSEK DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PÍSEK POŘÁDAJÍ XI. ROČNÍK VELKÉ CENY MĚSTA PÍSEK VE SPORTOVNÍ GYMNASTICE PROSTNÁ / PŘESKOK SPORTOVNÍ HALA SOKOL PÍSEK DNE 28.1.2012 od 09.00 hod. 1 XI. ROČNÍK VELKÉ CENY

Více

s e z a h r a n i č n í ú č a s t í

s e z a h r a n i č n í ú č a s t í Tělocvičná jednota Sokol Plzeň 1 Štruncovy sady 1 Plzeň všechny srdečně zve na otevřený závod P ř e d v á n o č n í p o h á r s e z a h r a n i č n í ú č a s t í 1. Datum: sobota 1.12.2018 2. Místo : Sokolovna

Více

s e z a h r a n i č n í ú č a s t í

s e z a h r a n i č n í ú č a s t í Tělocvičná jednota Sokol Plzeň I Štruncovy sady 1 Plzeň všechny srdečně zve na otevřený závod P ř e d v á n o č n í p o h á r s e z a h r a n i č n í ú č a s t í 1. Datum: sobota 10.12.2016 2. Místo :

Více

pořádá dne ročník závodu

pořádá dne ročník závodu S O K O L HORNÍ POČERNICE - ODDÍL SPORTOVNÍ GYMNASTIKY pořádá dne 22.6.2014 36. ročník závodu o PUTOVNÍ VÁZU Horních Počernic - závod družstev ( juniorka / žena + starší žákyně + mladší žákyně) a závod

Více

ZÁVOD KRAJSKÝCH DRUŽSTEV ( družstva složená z různých oddílů v kraji )

ZÁVOD KRAJSKÝCH DRUŽSTEV ( družstva složená z různých oddílů v kraji ) ZÁVOD KRAJSKÝCH DRUŽSTEV ( družstva složená z různých oddílů v kraji ) VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 14. 6. 2014 PARTNEŘI ZÁVODU KRAJSKÝCH DRUŽSTEV - 2014 : ZLÍNSKÝ KRAJ VAK KROMĚŘÍŽ TJ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GRAFIK -

Více

ROZPIS OBLASTNÍHO PŘEBORU ČOS ČECHY. T.J. Sokol Kolín

ROZPIS OBLASTNÍHO PŘEBORU ČOS ČECHY. T.J. Sokol Kolín ČESKÁ OBEC SOKOLSKÁ ODBOR SPORTU KOMISE SG Tyršův dům, Újezd 450, 118 01 Praha 1 Tel.: 257 007 384 Fax: 257 007 384 E-mail: psyrovy@sokol.eu ROZPIS OBLASTNÍHO PŘEBORU ČOS VE SPORTOVNÍ GYMNASTICE ŽÁKYŇ

Více

Týnecké tandemy. 8:00 8:45 prezence tandemů- po této době nebudou tandemy připuštěny k závodům 9:00 zahájení závodu

Týnecké tandemy. 8:00 8:45 prezence tandemů- po této době nebudou tandemy připuštěny k závodům 9:00 zahájení závodu Týnecké tandemy 14. ročník netradičních závodů ve sportovní gymnastice pořádaný odborem ASPV SG TJ o. s. Týnec n. S. ve spolupráci se Středočeskou ASPV za finanční podpory MěÚ Týnec nad Sázavou rozpis

Více

MEMORIÁLU VĚRY MEDOVÉ

MEMORIÁLU VĚRY MEDOVÉ TJ SOKOL KAMPA A SOKOLSKÁ ŽUPA PODBĚLOHORSKÁ Tyršův dům, Újezd 450, 118 01 Praha 1 Tel.: 606 313 515 E-mail: sokol.kampa@centrum.cz 30. ROČNÍK MEMORIÁLU VĚRY MEDOVÉ 10. 11. 2018 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.

Více

43.ročník závodu o ZLATÝ ŠTÍT TJ VOKD

43.ročník závodu o ZLATÝ ŠTÍT TJ VOKD ODDÍL SPORTOVNÍ GYMNASTIKY TJ VOKD OSTRAVA PORUBA,z.s. pořádá 43.ročník závodu o ZLATÝ ŠTÍT TJ VOKD VIII.ročník MEMORIÁL MIROSLAVA BERNATÍKA 29.DUBNA 33, Ostrava Výškovice (tělocvična GK Vítkovice) 24.

Více

Tělocvičná jednota Sokol Praha Vršovice. oddíl sportovní gymnastiky R O ZPIS. XXI. ročníku Memoriálu Víta Somolíka. ve sportovní gymnastice žáků

Tělocvičná jednota Sokol Praha Vršovice. oddíl sportovní gymnastiky R O ZPIS. XXI. ročníku Memoriálu Víta Somolíka. ve sportovní gymnastice žáků Tělocvičná jednota Sokol Praha Vršovice oddíl sportovní gymnastiky R O ZPIS XXI. ročníku Memoriálu Víta Somolíka ve sportovní gymnastice žáků sobota 17. 10. 2015 A/ Všeobecná ustanovení: 1. Pořadatel:

Více

ČESKÁ OBEC SOKOLSKÁ ODBOR SPORTU KOMISE SG. Tyršův dům, Újezd 450, Praha 1. Tel.: Fax:

ČESKÁ OBEC SOKOLSKÁ ODBOR SPORTU KOMISE SG. Tyršův dům, Újezd 450, Praha 1. Tel.: Fax: ČESKÁ OBEC SOKOLSKÁ ODBOR SPORTU KOMISE SG Tyršův dům, Újezd 450, 118 01 Praha 1 Tel.: 257 007 384 Fax: 257 007 384 E-mail: psyrovy@sokol.eu ROZPIS PŘEBORU ČOS VE SPORTOVNÍ GYMNASTICE ŽENSKÝCH SLOŽEK 2018

Více

ČESKÁ OBEC SOKOLSKÁ ODBOR SPORTU KOMISE SG. Tyršův dům, Újezd 450, Praha 1. Tel.: Fax:

ČESKÁ OBEC SOKOLSKÁ ODBOR SPORTU KOMISE SG. Tyršův dům, Újezd 450, Praha 1. Tel.: Fax: ČESKÁ OBEC SOKOLSKÁ ODBOR SPORTU KOMISE SG Tyršův dům, Újezd 450, 118 01 Praha 1 Tel.: 257 007 384 Fax: 257 007 384 E-mail: psyrovy@sokol.eu ROZPIS PŘEBORU ČOS VE SPORTOVNÍ GYMNASTICE ŽENSKÝCH SLOŽEK 2017

Více

3. ČESKÉ AKADEMICKÉ HRY PRAHA 2004 Sportovní gymnastika Pořadatel: UK FTVS katedra gymnastiky Datum: sobota 8. května 2004 Místo: SK Hradčany Praha specializovaná tělocvična Ředitel soutěže: Předseda komise

Více

VE SPORTOVNÍ GYMNASTICE ŽENSKÝCH SLOŽEK

VE SPORTOVNÍ GYMNASTICE ŽENSKÝCH SLOŽEK ČESKÁ OBEC SOKOLSKÁ ODBOR SPORTU KOMISE SG Tyršův dům, Újezd 450, 118 01 Praha 1 Tel.: 257 007 384 Fax: 2577 007 384 E-mail: psyrovy@ @sokol.eu ROZPIS PŘEBORU ČOS VE SPORTOVNÍ GYM MNASTICE ŽENSKÝCH SLOŽE

Více

0. ročník ZÁVODU PODĚBRADSKÁ CVIČKA

0. ročník ZÁVODU PODĚBRADSKÁ CVIČKA TJ Sokol Poděbrady a Oddíl sportovní gymnastiky Poděbrady pořádají 0. ročník ZÁVODU PODĚBRADSKÁ CVIČKA Poděbrady, 20. ÚNORA 2016 (sobota) Tělocvičná Jednota Sokol Poděbrady a oddíl sportovní gymnastiky

Více

MEMORIÁL JARKY LANDOVÉ

MEMORIÁL JARKY LANDOVÉ MEMORIÁL JARKY LANDOVÉ VII. ročník gymnastického trojboje Pořadatel : Silvie Chalupná a Iveta Milerová Místo konání : Tělocvična II.ZŠ Vimperk Ředitelka závodu : Silvie Chalupná Datum : 23. listopadu 2013

Více

ODDÍL MODERNÍ GYMNASTIKY PŘI SK MOTORLET PRAHA POZVÁNKA. Vážení sportovní přátelé a příznivci moderní gymnastiky,

ODDÍL MODERNÍ GYMNASTIKY PŘI SK MOTORLET PRAHA POZVÁNKA. Vážení sportovní přátelé a příznivci moderní gymnastiky, ODDÍL MODERNÍ GYMNASTIKY PŘI SK MOTORLET PRAHA 5/12/2016 POZVÁNKA Vážení sportovní přátelé a příznivci moderní gymnastiky, jménem oddílu moderní gymnastiky při SK Motorlet Praha si Vás dovolujeme co nejsrdečněji

Více

ČLÁNEK 5 - Hodnocení cvičení

ČLÁNEK 5 - Hodnocení cvičení ČLÁNEK 5 - Hodnocení cvičení 5.1 Všeobecné zásady V kvalifikaci (závodě I), finále družstev (závodě IV), finále jednotlivkyň (závodě II) a finále na jednotlivých nářadích (závodě III) je možno předvést

Více

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, tel.: 242 429 260, e-mail: cgf@gymfed.cz MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ve sportovní gymnastice jednotlivkyň VS 1 A, VS 2 A,

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice platný od

SOUTĚŽNÍ ŘÁD pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice platný od Směrnice KT ČGF platné k 31.12.2010 - pro VH KT ČGF 2011 SOUTĚŽNÍ ŘÁD pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice platný od 1.1.2003 Soutěžní řád pro soutěže ve skocích na trampolíně v České

Více

Prezence pátek od 16:00 h v tzv. cukrárně naproti dětského hřiště.

Prezence pátek od 16:00 h v tzv. cukrárně naproti dětského hřiště. Č e s k á a s o c i a c e S P O R T P R O V Š E C H N Y P R O P O Z I C E republikové soutěže ČASPV ve sportovní gymnastice 2019 pod záštitou několikanásobné mistryně ČR ve sportovní gymnastice Jany Komrskové

Více

Plzeňská krajská asociace Sport pro všechny, z.s. Úslavská 75, Plzeň tel.: ,

Plzeňská krajská asociace Sport pro všechny, z.s. Úslavská 75, Plzeň tel.: , Plzeňská krajská asociace Sport pro všechny, z.s. Úslavská 75, 326 00 Plzeň tel.: 734 488 440, e-mail: plzensky@caspv.cz a FLIK FLAK Plzeň, z.s. Tachovská 47, 323 00 Plzeň tel.: 603 716 628, e-mail: libor.pecenka@seznam.cz

Více

Změny Pravidel FIG sportovní gymnastiky žen platné od r PRVKY OBTÍŽNOSTI doplňuje se prvek obtížnosti I = 0,90 b.

Změny Pravidel FIG sportovní gymnastiky žen platné od r PRVKY OBTÍŽNOSTI doplňuje se prvek obtížnosti I = 0,90 b. Změny Pravidel FIG sportovní gymnastiky žen platné od r. 2014 Tento materiál představuje přehled všech změn pravidel FIG vydaných v různých materiálech platných pro rok 2014. Pro výkonnostní soutěže v

Více

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA SPORTOVNÍ GYMNASTIKA Pořadatel: Organizátor: Místo konání: Kategorie: Ceny: Sestavy: TJ TŽ Třinec oddíl sportovní gymnastiky Radomír Sliž Tel.: 731 376 703 E-mail: slizr@seznam.cz gymnastická hala STaRS

Více

HODNOCENÍ VOLNÝCH SESTAV SG

HODNOCENÍ VOLNÝCH SESTAV SG HODNOCENÍ VOLNÝCH SESTAV SG Hodnotí se, v případě, že sestava obsahuje předepsaný počet prvků a skladební požadavky uvedené u jednotlivých nářadí (pokud uvedeny jsou). Nezáleží na obtížnosti prvků, hodnotí

Více

Závodní program pro soutěže v gymnastických sportech. Komise gymnastiky

Závodní program pro soutěže v gymnastických sportech. Komise gymnastiky Závodní program pro soutěže v gymnastických sportech Komise gymnastiky Obsah 1 Úvod... 3 2 Sportovní gymnastika... 4 2.1. Sportovní přebory vysokých škol... 4 2.1.2 Muži... 4 2.1.3 Ženy... 7 3 Moderní

Více

R O Z P I S. soutěže TeamGym Junior pro cvičební rok 2018/2019

R O Z P I S. soutěže TeamGym Junior pro cvičební rok 2018/2019 R O Z P I S soutěže TeamGym Junior pro cvičební rok 2018/2019 ZÁKLADNÍ PŘEDPIS Soutěž TeamGym Junior vychází z mezinárodních pravidel soutěže TeamGym, kterou pořádá Evropská gymnastická unie (UEG). Z těchto

Více

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2 p.o. box 40, tel./fax 242 429 260 e-mail: cgf@cstv.

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2 p.o. box 40, tel./fax 242 429 260 e-mail: cgf@cstv. Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2 p.o. box 40, tel./fax 242 429 260 e-mail: cgf@cstv.cz R O Z P I S P ř e b o r u Č e s k é r e p u b l i k y jednotlivců VS

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice platný od

SOUTĚŽNÍ ŘÁD pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice platný od SOUTĚŽNÍ ŘÁD pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice platný od 1.1.2014 Soutěžní řád pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice je specializovanou částí Soutěžního řádu České

Více

Závodní program pro soutěže v gymnastických sportech

Závodní program pro soutěže v gymnastických sportech Závodní program pro soutěže v gymnastických sportech Komise gymnastiky Obsah 1 Úvod... 3 2 Sportovní gymnastika... 4 2.1. Sportovní přebory vysokých škol... 4 2.1.2 Muži... 4 2.1.3 Ženy... 7 3 Moderní

Více

T.J. SOKOL KOLÍN Kmochova 14, Kolín II.

T.J. SOKOL KOLÍN Kmochova 14, Kolín II. T.J. SOKOL KOLÍN Kmochova 14, 280 02 Kolín II. PROPOZICE oblastního závodu v MALÉM TEAMGYMU OPEN malá oblast ČOS Kolín 25. 11. 2017 (kraj Královehradecký, Liberecký, Pardubický, Ústecký a východ Středočeského

Více

Trutnov, sobota

Trutnov, sobota Republiková soutěž ČASPV TeamGym 2018 6. závod Českého poháru OPEN Technické a organizační pokyny závodu pro všechny zájemce bez ohledu na členství v organizaci TEAMGYM JUNIOR a SENIOR TRIA Trutnov, sobota

Více

SLETOVÁ SOUTĚŽ 2018 v SG

SLETOVÁ SOUTĚŽ 2018 v SG Tělocvičná jednota SOKOL P R A H A V R Š O V I C E 101 00 Praha 10, Vršovické náměstí 2/111 oddíl sportovní gymnastiky z pověření České obce sokolské a České gymnastické federace SLETOVÁ SOUTĚŽ 2018 v

Více

PROSTĚJOVSKÁ GYMNASTASTICKÁ MIMINA

PROSTĚJOVSKÁ GYMNASTASTICKÁ MIMINA Tělovýchovná jednota Prostějov oddíl sportovní gymnastiky Vypisuje závod žákyň a žáků ve sportovní gymnastice XXIX. ročník PROSTĚJOVSKÁ GYMNSTSTIKÁ MIMIN 21. dubna 2013 Prostějov Rozpis GYMNSTIKÁ MIMIN

Více

160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2 p.o. box 40, tel./fax 242 429 260 e-mail: cgf@gymfed.cz R O Z P I S

160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2 p.o. box 40, tel./fax 242 429 260 e-mail: cgf@gymfed.cz R O Z P I S Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2 p.o. box 40, tel./fax 242 429 260 e-mail: cgf@gymfed.cz R O Z P I S M i s t r o v s t v í Č e s k é r e p u b l i k y jednotlivců

Více

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Praha 6, Zátopkova 100/2, tel R O Z P I S LIGY DRUŽSTEV ŽEN

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Praha 6, Zátopkova 100/2, tel R O Z P I S LIGY DRUŽSTEV ŽEN Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2, tel. 242 429 260 e-mail: cgf@gymfed.cz R O Z P I S LIGY DRUŽSTEV ŽEN VE SPORTOVNÍ GYMNASTICE pro rok 2 0 1 8 Č E R N O Š

Více

8. ČESKÉ AKADEMICKÉ HRY

8. ČESKÉ AKADEMICKÉ HRY 8. ČESKÉ AKADEMICKÉ HRY Plzeň 15. 20.6. 2009 GYMNASTICKÉ SPORTY 17. 18. 6. 2009 Pořadatel: ZČU v Plzni Technické provedení: KTV FPE ZČU v Plzni Místo soutěže: Sportovní gymnastika - Tělocvičná jednota

Více

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Atletická 100/2 p. o. box 40 tel./fax 257 210 811, e-mail: cgf@cstv.

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Atletická 100/2 p. o. box 40 tel./fax 257 210 811, e-mail: cgf@cstv. Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Atletická 100/2 p. o. box 40 tel./fax 257 210 811, e-mail: cgf@cstv.cz vedoucí sekretář: Marie Kalašová R O Z P I S M i s t r o v s t v í

Více

Memoriál Jana Gajdoše 2015

Memoriál Jana Gajdoše 2015 TJ Sokol Brno I, Kounicova 20/22, Brno Milí přátelé, oddíl SG Vás zve na mezinárodní závod Závod se koná ve sportovní hale: TJ Sokol Brno I,Kounicova 22, Brno, v sobotu 2 listopadu 2015 Memoriál J. Gajdoše

Více

OPEN. ROZPIS OTEVŘENÉ REPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE pro všechny zájemce, bez ohledu na členství v organizaci

OPEN. ROZPIS OTEVŘENÉ REPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE pro všechny zájemce, bez ohledu na členství v organizaci POHÁR ČASPV 2015 OPEN ROZPIS OTEVŘENÉ REPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE pro všechny zájemce, bez ohledu na členství v organizaci T E A M G Y M a T E A M G Y M J U N I O R Trutnov, sobota 14. 11. 2015 A/ Všeobecná ustanovení

Více

Závodní sestavy sportovní gymnastiky - ženské složky

Závodní sestavy sportovní gymnastiky - ženské složky Závodní sestavy sportovní gymnastiky - ženské složky Červené písmo označuje změny a doplňky k 7.3.2018, platné pro republikovou soutěž SG pro rok 2018 Tyto sestavy jsou určeny pro všechny členky České

Více

Asociace školních sportovních klubů České republiky P R O P O Z I C E Republikové finále soutěže TeamGym ZŠ, SŠ 2017/2018

Asociace školních sportovních klubů České republiky P R O P O Z I C E Republikové finále soutěže TeamGym ZŠ, SŠ 2017/2018 Asociace školních sportovních klubů České republiky P R O P O Z I C E Republikové finále soutěže TeamGym ZŠ, SŠ 2017/2018 Třebíč 1. - 2. 12. 2017 A. Všeobecná ustanovení: 1. Adresa kanceláře: ZŠ a MŠ Třebíč,

Více

Regionální centrum SPV Brno-město, o. s. SESTAVY SG Dorostenky V. a ženy VI.

Regionální centrum SPV Brno-město, o. s. SESTAVY SG Dorostenky V. a ženy VI. Regionální centrum SPV Brno-město, o. s. Merhautova 46, Brno, tel. 545 578 572 sekretar@rcbrnomesto.cz, www.rcbrnomesto.cz Registrace občanské sdružení u MV ČR č.j. VSC/1-16623/92-R SESTAVY SG Dorostenky

Více

Článek 7 - Pravidla určení známky D

Článek 7 - Pravidla určení známky D Článek 7 - Pravidla určení známky D 7.1 Známka D (obsah sestavy) a) Známka D na přeskoku vyjadřuje hodnotu obtížnosti skoku. b) Známka D na bradlech, kladině a prostných vyjadřuje hodnotu obtížnosti 8

Více

SOUTĚŽNÍ PŘEDPISY / ZÁVODNÍ PROGRAM. pro soutěže ve skocích na trampolíně. platné od

SOUTĚŽNÍ PŘEDPISY / ZÁVODNÍ PROGRAM. pro soutěže ve skocích na trampolíně. platné od Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E komise skoků na trampolíně Zátopkova 100/2, P.O.Box 40, 160 17 Praha 6, Česká republika tel./fax: 257 210 811 e-mail: trampoliny@cstv.cz web: http://trampoliny.cstv.cz

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE ATLETICKÝ ČTYŘBOJ ZÁKLADNÍCH ŠKOL Kolín, 11. října 2017

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE ATLETICKÝ ČTYŘBOJ ZÁKLADNÍCH ŠKOL Kolín, 11. října 2017 PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE ATLETICKÝ ČTYŘBOJ ZÁKLADNÍCH ŠKOL Kolín, 11. října 2017 A. Všeobecná ustanovení 1. Adresa sportovní kanceláře: OR AŠSK Kolín, Kojice 21, 53312 Chvaletice Antonín Morávek

Více

Asociace školních sportovních klubů České republiky P R O P O Z I C E Republikové finále soutěže Teamgym ZŠ, SŠ 2015/2016

Asociace školních sportovních klubů České republiky P R O P O Z I C E Republikové finále soutěže Teamgym ZŠ, SŠ 2015/2016 Asociace školních sportovních klubů České republiky P R O P O Z I C E Republikové finále soutěže Teamgym ZŠ, SŠ 2015/2016 Třebíč 27. 28. 11. 2015 A. Všeobecná ustanovení: 1. Adresa kanceláře: Školní sportovní

Více

Memoriál Jana Gajdoše 2018

Memoriál Jana Gajdoše 2018 TJ Sokol Brno I, Kounicova 20/22, Brno Milí přátelé, oddíl SG Vás zve na mezinárodní závod Memoriál Jana Gajdoše 2018 Závod se koná ve sportovní hale: TJ Sokol Brno I,Kounicova 22, Brno, v sobotu 17. listopadu

Více

Regionální centrum SPV Brno-město, z. s. SESTAVY SG Žákyně III. a IV. Dorostenky Ženy

Regionální centrum SPV Brno-město, z. s. SESTAVY SG Žákyně III. a IV. Dorostenky Ženy Regionální centrum SPV Brno-město, z. s. Merhautova 46, Brno, tel. 545 578 572 sekretar@rcbrnomesto.cz, www.rcbrnomesto.cz Registrace občanské sdružení u MV ČR č.j. VSC/1-16623/92-R SESTAVY SG Žákyně III.

Více

13. ročník Závodu ve sportovní gymnastice

13. ročník Závodu ve sportovní gymnastice STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU ROSICE A KLUB SPORTOVNÍ GYMNASTIKY ROSICE POŘÁDAJÍ ZA PODPORY MĚSTA ROSICE 13. ročník Závodu ve sportovní gymnastice ROSICKÁ ŠTIKA 2015 Volný dvojboj (2009 a ml., nejmladší žákyně

Více

Memoriál Ády Hochmanna

Memoriál Ády Hochmanna Memoriál Ády Hochmanna 9. ročník sobota 1.12.2012 Sokol Pražský, Žitná 42, 120 00 Praha 2 dvojboj: hrazda, akrobacie Kategorie jsou rozděleny na ženy a muže kategorie 0 rok narození 2005 a mladší kategorie

Více

OPEN. ROZPIS OTEVŘENÉ REPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE pro všechny zájemce, bez ohledu na členství v organizaci. 8. závod ČP Prospect cup

OPEN. ROZPIS OTEVŘENÉ REPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE pro všechny zájemce, bez ohledu na členství v organizaci. 8. závod ČP Prospect cup POHÁR ČASPV 2016 OPEN ROZPIS OTEVŘENÉ REPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE pro všechny zájemce, bez ohledu na členství v organizaci 8. závod ČP Prospect cup T E A M G Y M, T E A M G Y M J U N I O R a T R I A Trutnov, sobota

Více

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Praha 6, Zátopkova 100/2, tel R O Z P I S LIGY DRUŽSTEV ŽEN

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Praha 6, Zátopkova 100/2, tel R O Z P I S LIGY DRUŽSTEV ŽEN Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2, tel. 242 429 260 e-mail: cgf@gymfed.cz R O Z P I S LIGY DRUŽSTEV ŽEN VE SPORTOVNÍ GYMNASTICE pro rok 2 0 1 7 B R N O 2.

Více

Doplněk k mezinárodním pravidlům TG

Doplněk k mezinárodním pravidlům TG Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2, tel./ fax 242 429 260, e-mail: cgf@cstv.cz Doplněk k mezinárodním pravidlům TG pro MČR a soutěže ČP kategorie Junior I III

Více

M A L Ý T E A M G Y M

M A L Ý T E A M G Y M TECHNICKÁ USTANOVENÍ A PRAVIDLA PRO SOUTĚŽ DRUŽSTEV M A L Ý T E A M G Y M OBECNÁ USTANOVENÍ Podmínky účasti Složení družstev Družstvo je složeno ze 6 až 12 závodníků. (Družstvo může být složeno ze členů

Více

Sportovní gymnastika. Esteticko koordinační sport

Sportovní gymnastika. Esteticko koordinační sport Sportovní gymnastika Esteticko koordinační sport Předpoklady Somatotyp sportovce silný, pružný, výškově menší postava = menší pákové poměry, rychlejší rotace Psychické vlastnosti spíše extrovert; odolnost

Více

KRAJSKÁ RADA ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE A OR AŠSK OSTRAVA P R O P O Z I C E

KRAJSKÁ RADA ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE A OR AŠSK OSTRAVA P R O P O Z I C E KRAJSKÁ RADA ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE A OR AŠSK OSTRAVA P R O P O Z I C E Krajského finále ve sportovní gymnastice základních a středních škol chlapci, dívky SOUTĚŽ TYPU

Více

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Praha 6, Zátopkova 100/2, tel

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Praha 6, Zátopkova 100/2, tel Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2, tel. 242 429 260 e-mail: cgf@gymfed.cz generální sekretář: Zuzana Vojáčková R O Z P I S LIGY DRUŽSTEV ŽEN VE SPORTOVNÍ GYMNASTICE

Více

I. kolo ČESKÉHO POHÁRU 2014 společných skladeb linie B

I. kolo ČESKÉHO POHÁRU 2014 společných skladeb linie B ROZPIS I. kolo ČESKÉHO POHÁRU 2014 společných skladeb linie B konané pod záštitou Karlovarského kraje a města Mariánské Lázně A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Pořadatel: GSK ZŠ Mariánské Lázně Datum: neděle 26.října

Více

Oddíl moderní a estetické skupinové gymnastiky TJ SOKOL ŽIŽKOV I. Praha 3, Koněvova 19 www.mgzizkov.cz

Oddíl moderní a estetické skupinové gymnastiky TJ SOKOL ŽIŽKOV I. Praha 3, Koněvova 19 www.mgzizkov.cz Oddíl moderní a estetické skupinové gymnastiky TJ SOKOL ŽIŽKOV I. Praha 3, Koněvova 19 www.mgzizkov.cz Vás srdečně zve na 2. ročník závodu ve společných skladbách v moderní gymnastice Vážení příznivci

Více

Oddíl moderní a estetické skupinové gymnastiky TJ SOKOL ŽIŽKOV I. Praha 3, Koněvova 19

Oddíl moderní a estetické skupinové gymnastiky TJ SOKOL ŽIŽKOV I. Praha 3, Koněvova 19 Oddíl moderní a estetické skupinové gymnastiky TJ SOKOL ŽIŽKOV I. Praha 3, Koněvova 19 www.mgzizkov.cz Vás srdečně zve na 1. ročník závodu jednotlivkyň v moderní gymnastice GOLDEN PRAGUE SPRING CUP 2016

Více

Starší žákyně III, IV Kladina, výška 110 cm, můstek. Závodnice musí projít nejméně 2 x délku kladiny. Časový limit s.

Starší žákyně III, IV Kladina, výška 110 cm, můstek. Závodnice musí projít nejméně 2 x délku kladiny. Časový limit s. HODNOCENÍ VOLNÝCH SESTAV Hodnocení volných sestav ženských složek vychází ze závodních sestav sportovní gymnastiky ženských složek České obce sokolské platných od 1. 9. 2010, aktualizace 19. 9. 2013 a

Více

ROZPIS ZIMNÍHO POHÁRU ŽEN

ROZPIS ZIMNÍHO POHÁRU ŽEN ROZPIS ZIMNÍHO POHÁRU ŽEN 206-207 Vydal: Komise žen Schválil: Komise žen Platnost:.. 206 Rozpis Zimního Poháru žen 206-207 Obsah: SPOLEČNÁ USTANOVENÍ... 3. PŮSOBNOST ROZPISU... 3.2 NÁZEV SOUTĚŽE... 3.3

Více

MEZIKRAJOVÉ UTKÁNÍ DRUŽSTEV STARŠÍCH ŽÁKŮ A STARŠÍCH ŽÁKYŇ

MEZIKRAJOVÉ UTKÁNÍ DRUŽSTEV STARŠÍCH ŽÁKŮ A STARŠÍCH ŽÁKYŇ MEZIKRAJOVÉ UTKÁNÍ DRUŽSTEV STARŠÍCH ŽÁKŮ A STARŠÍCH ŽÁKYŇ V HALE O. JANDERY V PRAZE STROMOVCE 9. PROSINCE 2017 Rozpis závodu Pořadatel: Místo: z pověření ČAS pořádá atletický oddíl PSK Olymp Praha areál

Více

Soutěžní řád 2012 2013 pro závody kategorie B a C

Soutěžní řád 2012 2013 pro závody kategorie B a C Soutěžní řád 2012 2013 pro závody kategorie B a C vypsané KOSÚ AD KSL Zlínského kraje 1. Úvodní ustanovení : Seznam závodů vypsaných KOSÚ AD KSL Zlínského kraje a závodů FIS + ktg. A pořádaných na území

Více

TJ START BĚLÁ n.r. ve spolupráci s městem BĚLÁ nad Radbuzou. pořádají. XVII. ročník veřejného běžeckého závodu BĚLSKÁ PĚTKA

TJ START BĚLÁ n.r. ve spolupráci s městem BĚLÁ nad Radbuzou. pořádají. XVII. ročník veřejného běžeckého závodu BĚLSKÁ PĚTKA TJ START BĚLÁ n.r. ve spolupráci s městem BĚLÁ nad Radbuzou pořádají XVII. ročník veřejného běžeckého závodu BĚLSKÁ PĚTKA Bělá nad Radbuzou - fotbalové hřiště sobota 11. dubna 2015 od 14 00 hod. Název

Více

Obtížnost (bonifikace) maximálně z 8 různých prvků s nejvyšší obtížností a z různých vazeb

Obtížnost (bonifikace) maximálně z 8 různých prvků s nejvyšší obtížností a z různých vazeb HODNOCENÍ SESTAV ČERNOŠICKÝ DVOJBOJ ŽENSKÝCH SLOŽEK Volné sestavy ženských složek musí obsahovat povinné prvky závodních sestav sportovní gymnastiky ženských složek ČOS platných od 1. 9. 2010, aktualizace

Více

Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, tel.: 242 429 260, e-mail: cgf@gymfed.cz R O Z P I S. ve sportovní gymnastice. kadetů a kadetek

Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, tel.: 242 429 260, e-mail: cgf@gymfed.cz R O Z P I S. ve sportovní gymnastice. kadetů a kadetek Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, tel.: 242 429 260, e-mail: cgf@gymfed.cz R O Z P I S MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY juniorů, juniorek, mužů a žen ve sportovní

Více

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Praha 6, Zátopkova 100/2, Tel ,

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Praha 6, Zátopkova 100/2, Tel , Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2, Tel. 242 249 260, e-mail: cgf@gymfed.cz R O Z P I S M i s t r o v s t v í Č e s k é r e p u b l i k y jednotlivkyň žákyně

Více

Soutěžní program TeamGym. pro kategorie Junior I - III

Soutěžní program TeamGym. pro kategorie Junior I - III Soutěžní program TeamGym pro kategorie Junior I - III Tento dokument obsahuje pouze odchylky od Pravidel TeamGym Senior a Junior IV, určené pro nižší národní kategorie Junior I - III. Články, které zde

Více

PROPOZICE Závod TeamGym Junior oblast západ - rok 2017/2018 Místo konání - T. J. Sokol Praha Královské Vinohrady ROK 2017

PROPOZICE Závod TeamGym Junior oblast západ - rok 2017/2018 Místo konání - T. J. Sokol Praha Královské Vinohrady ROK 2017 POŘADATEL: T.J. SOKOL PRAHA KRÁLOVSKÉ VINOHRADY, ODDÍL SOKOLSKÉ VŠESTRANNOSTI Z POVĚŘENÍ ČOS POLSKÁ 1, PRAHA 2 PROPOZICE Závod TeamGym Junior oblast západ - rok 2017/2018 Místo konání - T. J. Sokol Praha

Více

Regionální centrum SPV Brno-město, z. s. SESTAVY SG Žákyně I.

Regionální centrum SPV Brno-město, z. s. SESTAVY SG Žákyně I. Regionální centrum SPV Brno-město, z. s. Merhautova 46, Brno, tel. 545 578 572 sekretar@rcbrnomesto.cz, www.rcbrnomesto.cz Registrace občanské sdružení u MV ČR č.j. VSC/1-16623/92-R SESTAVY SG Žákyně I.

Více

GYMNASTICKÉ SESTAVY PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI

GYMNASTICKÉ SESTAVY PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI Časopis pro všechny příznivce aktivního způsobu života 13. ročník prosinec 2009 METODICKÁ PŘÍLOHA 49. GYMNASTICKÉ SESTAVY PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI (4-5 a 6-7 let) DOPORUČENÉ PRO ODDÍLY VŠEOBECNÉ GYMNASTIKY

Více

Bruslařský klub Variace Liberec Vás srdečně zve na. XL. ročník JEŠTĚDSKÉ BRUSLE

Bruslařský klub Variace Liberec Vás srdečně zve na. XL. ročník JEŠTĚDSKÉ BRUSLE Bruslařský klub Variace Liberec Vás srdečně zve na XL. ročník JEŠTĚDSKÉ BRUSLE Pohár ČKS: Pohár ČKS A: Pohár ČKS B: Pohár ČKS C: nováčci mladší dívky, nováčci starší - dívky žačky, žačky mladší, žačky

Více