UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM"

Transkript

1 UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Ústí nad Labem, Hoření 13 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ČTVRTEK 20. LEDNA 2011 Během Dne otevřených dveří budou uchazečům o studium na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) poskytnuty veškeré informace týkající se přijímacího řízení pro akademický rok 2011/2012. Další informace lze najít také na univerzitních stránkách (sekce Pro uchazeče). Na UJEP lze studovat na sedmi fakultách a jednom ústavu formou prezenční nebo kombinovanou; vždy záleží na zvoleném studijním programu a oboru. Každá součást UJEP organizuje Den otevřených dveří samostatně ve svých prostorách (viz příslušná adresa).

2 FAKULTA SOCIÁLNĚ EKONOMICKÁ UJEP (FSE UJEP) Moskevská 54, Ústí nad Labem, Doprava: Na zastávku Kampus dojedete autobusem č. 7, 11 a 23 nebo trolejbusem č. 52, 58 a 59. Poté půjdete rovně dolů, zelená budova po levé straně je FSE. Další možnost je autobusem č. 7, 11, 23 nebo trolejbusem č. 52, 54, 56, 58, 59 a 60 na zastávku Poliklinika. Čtvrtek :00 11:00 h; 13:00 15:00 h, místo konání (učebna) bude upřesněno na místě tříletý bakalářský studijní program Ekonomika a management, obor Podniková ekonomika a management v prezenční a kombinované formě, obor Finanční management v prezenční a kombinované formě, obor Obchod a marketing v prezenční formě a kombinované formě, tříletý bakalářský studijní program Sociální politika a sociální práce, obor Sociální práce v prezenční a kombinované formě, tříletý bakalářský studijní program Hospodářská politika a správa, obor Regionální rozvoj v prezenční a kombinované formě, dvouletý navazující magisterský studijní program Ekonomika a management, obor Podniková ekonomika a management v prezenční formě, obor Finanční management v prezenční formě, dvouletý navazující magisterský studijní program Hospodářská politika a správa, obor Regionální rozvoj v prezenční formě, programy a kurzy celoživotního vzdělávání. Po skončení podávání souhrnných informací mohou zájemci o studium kontaktovat zástupce kateder fakulty. Zájemci si mohou zakoupit informační brožury o FSE a o přijímacím řízení pro akademický rok 2011/2012. FAKULTA UMĚNÍ A DESIGNU UJEP (FUD UJEP) Pasteurova 9, Ústí nad Labem, Doprava Do areálu kampusu se dostanete ze zastávky MHD Kampus (autobusy číslo 7, 11 a 23, trolejbusy č. 52, 58 a 59). Po vystoupení z MHD přejdete ulici a pokračujete do kopce ulicí Resslova, na první křižovatce se dáte doleva, po pravé straně se nachází areál kampusu. Čtvrtek :00 14:00 h dvouletý navazující magisterský studijní program Výtvarná umění, obory Fotografie, Užité umění, Kurátorská studia v prezenční formě, tříletý doktorský studijní program Výtvarná umění, obor Vizuální komunikace v prezenční a kombinované formě. Informace poskytne: Mgr. Michaela Thelenová, proděkanka pro studium (pro obory Fotografie, Užité umění a doktorské studium) místnost č. 522 PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D., vedoucí Katedry dějin a teorie umění (pro obor Kurátorská studia) místnost č

3 Den otevřených dveří k bakalářským studijním programům na FUD proběhl již vzhledem k tomu, že termín pro odevzdání přihlášek do bakalářského studia byl FAKULTA VÝROBNÍCH TECHNOLOGIÍ A MANAGEMENTU UJEP (FVTM UJEP) Na Okraji 1001, Ústí nad Labem, Doprava: Z centra města se k FVTM dostanete trolejbusem č. 52, 58, 59 nebo autobusem č. 7, 17, 18 ve směru Klíše, zastávka Klíše lázně. Od zastávky MHD Klíše Lázně půjdete Klíšskou ulicí (budovy kolejí máte po levé straně) a zahnete doleva do ulice Na Okraji. Čtvrtek :00 13:00 h v učebně A7 v budově Na Okraji tříletý bakalářský studijní program Strojírenská technologie, obor Řízení výroby v prezenční a kombinované formě, tříletý bakalářský studijní program Strojírenství, obor Zabezpečení výroby v prezenční formě, obor Materiály a technologie v dopravě v prezenční a kombinované formě, tříletý bakalářský studijní program Energetika, obor Energetika - teplárenství v prezenční a kombinované formě, tříletý bakalářský studijní program Specializace pedagogice, obor Technická výchova se zaměřením na vzdělávání v prezenční formě (otevírá se v kombinacích s vybranými obory PřF UJEP a PF UJEP) *), dvouletý navazující magisterský studijní program Strojírenská technologie, obor Příprava a řízení výroby v prezenční formě, dvouletý navazující magisterský studijní program Strojírenství, obor Materiály a technologie v dopravě v prezenční a kombinované formě, tříletý doktorský studijní program Strojírenská technologie v prezenční a kombinované formě. *) Podrobný rozpis těchto kombinací naleznete na a Souhrnné informace budou podávány každou celou hodinu. FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UJEP (FŽP UJEP) Králova Výšina 3132/7, Ústí nad Labem, Doprava: Z centra města se dostanete k budově FŽP trolejbusem č. 52, 58, 59 nebo autobusem č. 7, 11 a 23 ve směru Klíše, stanice Poliklinika". Vrátíte se od výstupní stanice na křižovatku s kruhovým objezdem a půjdete dále vlevo nahoru ulicí Králova Výšina k budově FŽP. Čtvrtek v 9:00 h, 11:00 h a 13:00 h v aule č. 213, 1. poschodí tříletý bakalářský studijní program Ekologie a ochrana prostředí, obor Ochrana životního prostředí v prezenční a kombinované formě, 3

4 tříletý bakalářský studijní program Inženýrská ekologie, obor Ochrana životního prostředí v průmyslu v prezenční a kombinované formě, obor Vodní hospodářství v prezenční a kombinované formě, dvouletý navazující magisterský studijní program Ekologie a ochrana prostředí, obor Odpadové hospodářství v prezenční formě, obor Revitalizace krajiny v prezenční formě, čtyřletý doktorský studijní program Ekologie a ochrana prostředí, obor Environmentální analytická chemie v prezenční a kombinované formě. Detašované pracoviště FŽP UJEP v Mostě Dělnická 21, Most Doprava: Na detašované pracoviště v Mostě se dostanete z hlavního vlakového nádraží linkou č. 2, konečná zastávka Velebudice Interspar, detašované pracoviště je v objektu ISŠT Centra odborné přípravy, v 9. patře. Čtvrtek :00 13:00 h v Mostě - Velebudicích tříletý bakalářský studijní program Ekologie a ochrana prostředí, obor Ochrana životního prostředí v prezenční a kombinované formě. Výuka studijního oboru Ochrana životního prostředí bude probíhat paralelně v Ústí nad Labem a v Mostě - Velebudicích. Výuka studijních oborů Vodní hospodářství, Ochrana životního prostředí v průmyslu a Odpadové hospodářství bude probíhat jen v Ústí nad Labem. Zájemcům o studium bude umožněna prohlídka některých učeben, odborných pracoven a knihovny. Zájemci budou seznámeni s jednotlivými programy a obory studia a s podmínkami přijímacího řízení pro akademický rok 2011/2012. FILOZOFICKÁ FAKULTA UJEP (FF UJEP) České mládeže 8, Ústí nad Labem, Doprava: Z centra města dojedete na zastávku Kampus autobusem č. 7, 11, 15 nebo trolejbusem č. 52, 58, 59. Po vystoupení půjdete ulicí Resslova směrem nahoru k SPŠ strojní. Na křižovatce odbočíte vlevo do ulice České mládeže. Asi po 50 m jste u hlavního vchodu do budovy. Čtvrtek od 8:30 h Souhrnná prezentace FF UJEP v 10:00 h v aule v ulici České mládeže 8 podány budou základní informace týkající se studia na FF UJEP a otevíraných studijních oborů Prezentace kateder FF UJEP v 11:00 h a v 12:00 h v učebnách kateder katedra historie uč. 122, katedra germanistiky uč. 617, katedra politologie a filozofie uč. 318 tříleté bakalářské studijní programy v prezenční formě - obory: Interkulturní germanistika, Německý jazyk a literatura, Dokumentace památek, Historie, Historie se zaměřením na vzdělávání, Kulturně historická regionalistika, Základy humanitní vzdělanosti - estetika, Základy humanitní vzdělanosti - politologie tříletý bakalářský studijní program v kombinované formě - obor: Německý jazyk pro školskou praxi 4

5 tříleté bakalářské studijní programy v prezenční formě - obory otevírané v kombinacích *) : Filozofie, Historie, Historie se zaměřením na vzdělávání, Německý jazyk a literatura, Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání, Politologie, Společenské vědy, Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání, dvouleté navazující magisterské studijní programy v prezenční formě - obory: Historie, Kulturně historická regionalistika, Učitelství historie pro SŠ, Politická filozofie dvouletý navazující magisterský studijní program v prezenční a kombinované formě - obor: Učitelství cizích jazyků pro ZŠ německý jazyk dvouleté navazující magisterské studijní programy v prezenční formě - obory otevírané v kombinacích *) : Historie, Společenské vědy, Učitelství historie pro SŠ, Učitelství společenských věd pro SŠ, Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ, Dějepis pro 2. st. ZŠ, Německý jazyk a literatura pro 2. st. ZŠ, Občanská výchova pro 2. st. ZŠ, tříletý doktorský studijní program Historické vědy obor České dějiny a studijní program Historische Wissenschaft obor Tschechische Geschichte (studium uskutečňováno v německém jazyce) v prezenční i kombinované formě. *) Podrobný rozpis těchto kombinací naleznete na (v sekci Přijímací řízení) FF UJEP zajišťuje i další oborové kombinace v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech na PF UJEP a PřF UJEP. Podrobný rozpis těchto kombinací naleznete na a PEDAGOGICKÁ FAKULTA UJEP (PF UJEP) České mládeže 8, Ústí nad Labem, Doprava: Z centra města dojedete na zastávku Kampus autobusem č. 7, 11, 15 nebo trolejbusem č. 52, 58, 59. Po vystoupení půjdete ulicí Resslova směrem nahoru k SPŠ strojní. Na křižovatce odbočíte vlevo do ulice České mládeže. Asi po 50 m jste u hlavního vchodu do budovy. Čtvrtek od 9:00 14:00 h Souhrnná prezentace PF UJEP v 11:00 h v aule v ulici České mládeže 8 podány budou základní informace týkající se studia na PF UJEP a otevíraných studijních oborů Prezentace kateder PF UJEP 9:00 14:00 h na jednotlivých katedrách tříleté bakalářské studijní programy v prezenční formě - obory: Obchodní ruština, Čeština pro cizince, Český jazyk a literatura, Hudební výchova, Popularizace hudby a organizace hudebního života, Piano Playing, Výtvarná výchova, Anglický jazyk a literatura, Aktivity v přírodě, Sociální pedagogika tříleté bakalářské studijní programy v prezenční formě - obory otevírané v kombinacích *) : Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání, Tělesná výchova a sport, Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání, Český jazyk a literatura, Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání, Hudební výchova, Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání, Sbormistrovství, Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání tříleté bakalářské studijní programy v prezenční a kombinované formě - obory: Tělesná výchova a sport, Učitelství pro mateřské školy, Sociálně pedagogická asistence, Pedagogika volného času 5

6 tříletý bakalářský studijní program v kombinované formě obor: Školský management, Pedagogicko-psychologická způsobilost dvouleté navazující magisterské studijní programy v prezenční formě - obory: Učitelství cizích jazyků pro ZŠ anglický jazyk, Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. st. ZŠ a SŠ, Učitelství hudební výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ, Výtvarně edukativní studia, Vychovatelství pro speciálně pedagogické instituce dvouletý navazující magisterský studijní program v prezenční formě Učitelství pro základní školy v 17 oborových kombinacích *) dvouletý navazující magisterský studijní program v prezenční formě Učitelství pro střední školy ve 13 oborových kombinacích *) pětiletý magisterský studijní program v prezenční a kombinované formě obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol pětiletý magisterský studijní program v prezenční formě obory: Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika, Učitelství pro 1. stupeň základních škol a anglický jazyk tříletý doktorský studijní program Specializace v pedagogice obory: Hudební teorie a pedagogika, Teorie výtvarné výchovy, Teorie vzdělávání v bohemistice v prezenční a kombinované formě programy a kurzy celoživotního vzdělávání. *) Podrobný rozpis těchto kombinací naleznete na PF UJEP zajišťuje i další oborové kombinace v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech na PřF UJEP. Podrobný rozpis těchto kombinací naleznete na Program na katedrách je pro všechny uchazeče o studium a další návštěvníky připraven v čase od 9:00 do 14:00 hodin. Kde jednotlivé katedry najdete: Katedra anglistiky, bohemistiky, hudební výchovy, tělesné výchovy a Centrum jazykové přípravy sídlí v budově PF UJEP v ulici České mládeže 8, Ústí nad Labem (tzv. budova kateder, panelová zástavba). Katedry matematiky a ICT, pedagogiky, preprimárního a primárního vzdělávání, psychologie, výchov uměním, primární jazykové výchovy a Centra pedagogické praxe, interkulturního vzdělávání a celoživotního vzdělávání sídlí v budově UJEP v ulici Hoření 13, Ústí nad Labem. Z centra města se k budově UJEP v ulici Hoření 13 dostanete trolejbusem č. 53, 55 ve směru Severní Terasa, zastávka Krušnohorská nebo trolejbusem č. 52, 53, 54 ve směru Dobětice (č. 52 směr Severní Terasa), zastávka Malátova. Program katedry výtvarné kultury a výtvarného oddělení katedry výchov uměním bude zajištěn v budově Pedagogické fakulty, v ul. Stará 2550/92 (bývalá budova mateřské školy). Z centra města je k budově spojení trolejbusem č. 53, 55 ve směru Severní Terasa, zastávka Střední školy. Po budově PF UJEP i jednotlivých katedrách Vás ochotně provedou určení studenti a pracovníci PF UJEP. 6

7 PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UJEP (PřF UJEP) České mládeže 8, Ústí nad Labem, Doprava: Z centra města dojedete na zastávku Kampus autobusem č. 7, 11, 15 nebo trolejbusem č. 52, 58, 59. Po vystoupení půjdete ulicí Resslova směrem nahoru k SPŠ strojní. Na křižovatce odbočíte vlevo do ulice České mládeže. Asi po 50 m jste u hlavního vchodu do budovy. Čtvrtek :00-15:00 h Souhrnná prezentace PřF UJEP v 9:00 h v aule v ulici České mládeže 8 podány budou základní informace týkající se studia na PřF UJEP a otevíraných studijních oborů Prezentace kateder PřF UJEP 9:00 15:00 h na jednotlivých katedrách tříleté bakalářské studijní programy v prezenční formě - obory: Informační systémy, Biologie, Počítačové modelování ve fyzice a technice, Aplikované nanotechnologie, Geografie, Geografie střední Evropy, Toxikologie a analýza škodlivin, Přírodovědné vzdělávání, Matematická informatika, Matematika a její použití v přírodních vědách tříleté bakalářské studijní programy v prezenční formě - obory otevírané v kombinacích *) : Biologie, Fyzika, Fyzika se zaměřením na vzdělávání, Geografie, Chemie, Chemie se zaměřením na vzdělávání, Matematika, Matematika se zaměřením na vzdělávání, Informatika, Informatika se zaměřením na vzdělávání, tříleté bakalářské studijní programy v kombinované formě - obory: Biologie, Počítačové modelování ve fyzice a technice, Počítačové modelování ve fyzice, technice a výrobě tříletý bakalářský studijní program v kombinované formě - kombinace oborů: Fyzika + Matematika, dvouleté navazující magisterské studijní programy v prezenční formě - obory: Geografie, Počítačové modelování ve vědě a technice, dvouleté navazující magisterské studijní programy v prezenční formě - obory otevírané v kombinacích *) : Učitelství biologie pro SŠ, Učitelství fyziky pro SŠ, Učitelství geografie pro SŠ, Učitelství matematiky pro SŠ, Učitelství chemie pro SŠ, Učitelství biologie pro 2. stupeň ZŠ, Učitelství fyziky pro 2. stupeň ZŠ, Učitelství geografie pro 2. stupeň ZŠ, Učitelství chemie pro 2. stupeň ZŠ, Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ, čtyřletý doktorský studijní program Fyzika, obor Počítačové metody ve vědě a technice a studijní program Physics, obor Computer Methods in Science and Technology (studium je uskutečňováno v anglickém jazyce) v prezenční a kombinované formě, čtyřletý doktorský studijní program Matematika, obor Obecné otázky matematiky v prezenční a kombinované formě. *) Podrobný rozpis těchto kombinací naleznete na PřF UJEP zajišťuje i další oborové kombinace v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech na FF UJEP, PF UJEP a FVTM UJEP. 7

8 Program na katedrách je pro všechny uchazeče o studium na PřF UJEP a další návštěvníky připraven v čase od 9:00 do 15:00 hodin. Program katedry biologie bude zajištěn v budově Za Válcovnou 1000/8. Doprava je možná autobusem č. 9 a 17, zastávka Sigma nebo autobusem č. 27, zastávka Za Válcovnou. Program katedry matematiky bude zajištěn v budově Klíšská 30. Doprava z centra je možná autobusem č. 3, 9, 17 a 27 ve směru Předlice, zastávka Solvayova. ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UJEP (ÚZS UJEP) Velká Hradební 13, Ústí nad Labem, telefon: , Doprava pěší: Od hlavního vlakového nádraží pěšky rovně ulicí V Jirchářích, na konci ulice doleva přes Mírové náměstí k Paláci Zdar, za Palácem Zdar po schodech ke Krajskému úřadu, za Krajským úřadem doleva, po 50 metrech na rohu třípatrová zelená budova Ústavu zdravotnických studií. Vchod do ÚZS je proti Pivovarské šenkovně. Od hlavního autobusového nádraží přejít silnici směrem k prodejně pečiva Inpeko poté rovně na Lidické náměstí (po pravé straně Magistrát města ÚL), stále rovně, opět přejít silnici směrem k lékárně Pařížská, doprava (již nepřecházíte silnici), po 30 metrech třípatrová zelená budova ÚZS. Vchod do ÚZS je proti Pivovarské šenkovně. Doprava MHD: Od zastávky MHD Divadlo přejít silnici směrem k prodejně pečiva Inpeko poté rovně na Lidické náměstí (po pravé straně Magistrát města ÚL), stále rovně, opět přejít silnici směrem k lékárně Pařížská, doprava (již nepřecházíte silnici), po 30 metrech třípatrová zelená budova ÚZS. Vchod do ÚZS je proti Pivovarské šenkovně. Čtvrtek :00 16:00 h Katedra fyzioterapie a ergoterapie tříletý bakalářský studijní program Specializace ve zdravotnictví, obory Fyzioterapie, Ergoterapie, prezenční forma studia, Katedra ošetřovatelství a porodní asistence tříletý bakalářský studijní program Ošetřovatelství, obory Porodní asistentka, Všeobecná sestra, prezenční forma studia. 8

1971 7 6 1993 3 8 1993 2 17 1992 2 5 1991 2 3 1 2 1972 2 217 1972 1 270 1987 113 1988 296 1989 132 1990 12 30 1990 8 2 1992 2 7 1986 3 1 1960 28 1960 31 1945 1950 1987 17 1972 1 1 1972 1 39 1972 2 301

Více

中餐烹調丙級95.6.27.doc

中餐烹調丙級95.6.27.doc 076029103013 92 12 2 93 3 9 93 9 7 93 10 22 94 11 2 95 6 29 ...1...2...3...26...32...34 3 6 6 6 () 6 () () () () () 1 () () () () 2 () 1 () 2 3 07602-910301 ( ) 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Více

中餐烹調乙級940930.doc

中餐烹調乙級940930.doc 076029102013 93 3 9 93 9 7 94 3 14 94 11 2 95 6 29 ...1...2...3...6...9...11...17 4 7 7 7 () 6 () () () () () 1 2 1 2 3 07602-910201 1. 2. 3. 4. 5. 6. 4 07602-910202 1. 2. 3. 5 07602-910203 1. 2. 3. 4.

Více

欢迎辞

欢迎辞 欢 迎 辞 尊 敬 的 各 参 会 代 表 : 欢 迎 您 参 加 由 中 国 上 市 公 司 协 会 中 国 证 监 会 上 市 公 司 监 管 部 主 办 的 2014 年 第 1 期 上 市 公 司 董 事 长 总 经 理 研 修 班! 本 次 培 训 得 到 了 广 大 上 市 公 司 的 高 度 关 注 与 积 极 反 馈, 报 名 人 数 远 超 预 期, 参 加 本 期 研 讨 班 的

Více

40 601007 金 陵 饭 店 2015-06-30 中 兴 华 已 报 备 按 照 国 资 委 要 求 定 期 轮 换 天 衡 已 报 备 按 照 国 资 委 要 求 定 期 轮 换 41 000659 *ST 中 富 2015-06-30 中 喜 已 报 备 业 务 约 定 书 到 期 普

40 601007 金 陵 饭 店 2015-06-30 中 兴 华 已 报 备 按 照 国 资 委 要 求 定 期 轮 换 天 衡 已 报 备 按 照 国 资 委 要 求 定 期 轮 换 41 000659 *ST 中 富 2015-06-30 中 喜 已 报 备 业 务 约 定 书 到 期 普 附 表 6-1: 上 市 公 司 2015 年 度 财 务 报 表 审 计 机 构 变 更 信 息 明 细 表 ( 截 至 2016 年 3 月 21 日 ) 序 号 股 票 代 码 股 票 简 称 变 更 日 期 1 300326 凯 利 泰 2014-07-21 大 华 已 报 备 聘 期 已 满 立 信 已 报 备 客 户 业 务 发 展 需 要 2 300129 泰 胜 风 能 2014-12-30

Více

日 涨 幅 偏 离 值 达 到 7% 的 前 五 只 证 券 : 温 氏 股 份 ( 代 码 300498) 涨 幅 偏 离 值 :11.68% 成 交 量 :1752 万 股 成 交 金 额 : 81104 万 元 机 构 专 用 104430598.43 0.00 机 构 专 用 7049617

日 涨 幅 偏 离 值 达 到 7% 的 前 五 只 证 券 : 温 氏 股 份 ( 代 码 300498) 涨 幅 偏 离 值 :11.68% 成 交 量 :1752 万 股 成 交 金 额 : 81104 万 元 机 构 专 用 104430598.43 0.00 机 构 专 用 7049617 深 圳 证 券 市 场 创 业 板 2016 年 02 月 29 日 公 开 信 息 证 券 列 表 证 券 代 码 证 券 简 称 披 露 原 因 300023 宝 德 股 份 日 价 格 涨 幅 偏 离 值 达 到 10.31% 300100 双 林 股 份 日 价 格 涨 幅 偏 离 值 达 到 10.23% 300120 经 纬 电 材 日 价 格 振 幅 达 到 18.12% 300139

Více

34 002221 东 华 能 源 2014-10-29 江 苏 苏 亚 金 诚 已 报 备 因 地 域 及 审 计 时 间 安 排 等 原 因 中 兴 华 已 报 备 客 户 重 新 选 聘 会 计 师 事 务 所 35 002019 亿 帆 鑫 富 2014-09-30 立 信 已 报 备 客

34 002221 东 华 能 源 2014-10-29 江 苏 苏 亚 金 诚 已 报 备 因 地 域 及 审 计 时 间 安 排 等 原 因 中 兴 华 已 报 备 客 户 重 新 选 聘 会 计 师 事 务 所 35 002019 亿 帆 鑫 富 2014-09-30 立 信 已 报 备 客 附 表 6-1: 上 市 公 司 2014 年 度 财 务 报 表 审 计 机 构 变 更 信 息 明 细 表 ( 截 至 2015 年 3 月 2 日 ) 序 号 股 票 代 码 股 票 简 称 变 更 日 期 1 601169 北 京 银 行 2014-05-20 安 永 华 明 已 报 备 事 务 所 轮 换 普 华 永 道 中 天 已 报 备 前 任 服 务 合 同 到 期, 客 户 重 新

Více

39 600806 昆 明 机 床 2015-08-10 瑞 华 已 报 备 前 任 服 务 年 限 较 长 毕 马 威 华 振 已 报 备 未 与 客 户 未 就 2015 年 审 计 收 费 达 成 一 致 意 见 40 601985 中 国 核 电 2015-08-13 天 健 已 报 备 定

39 600806 昆 明 机 床 2015-08-10 瑞 华 已 报 备 前 任 服 务 年 限 较 长 毕 马 威 华 振 已 报 备 未 与 客 户 未 就 2015 年 审 计 收 费 达 成 一 致 意 见 40 601985 中 国 核 电 2015-08-13 天 健 已 报 备 定 附 表 6-1: 上 市 公 司 2015 年 度 财 务 报 表 审 计 机 构 变 更 信 息 明 细 表 ( 截 至 2016 年 2 月 29 日 ) 序 号 股 票 代 码 股 票 简 称 变 更 日 期 1 300326 凯 利 泰 2014-07-21 大 华 已 报 备 聘 期 已 满 立 信 已 报 备 客 户 业 务 发 展 需 要 2 300129 泰 胜 风 能 2014-12-30

Více

002464 金 利 科 技 临 时 停 牌 600071 凤 凰 光 学 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 600397 安 源 煤 业 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 000534 万 泽 股 份 临 时 停 牌 002610 爱 康 科 技 重 大 事 项, 特 停

002464 金 利 科 技 临 时 停 牌 600071 凤 凰 光 学 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 600397 安 源 煤 业 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 000534 万 泽 股 份 临 时 停 牌 002610 爱 康 科 技 重 大 事 项, 特 停 停 牌 002575 群 兴 玩 具 重 大 事 项, 特 停 002656 摩 登 大 道 重 大 事 项, 特 停 002725 跃 岭 股 份 重 大 事 项, 特 停 300084 海 默 科 技 重 大 事 项, 特 停 600250 南 纺 股 份 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 002526 山 东 矿 机 重 大 事 项, 特 停 002571 德 力 股 份 重 大

Více

300356 光 一 科 技 重 大 事 项, 特 停 600828 茂 业 商 业 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 002266 浙 富 控 股 重 大 事 项, 特 停 002316 键 桥 通 讯 重 大 事 项, 特 停 002387 黑 牛 食 品 重 大 事 项, 特 停

300356 光 一 科 技 重 大 事 项, 特 停 600828 茂 业 商 业 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 002266 浙 富 控 股 重 大 事 项, 特 停 002316 键 桥 通 讯 重 大 事 项, 特 停 002387 黑 牛 食 品 重 大 事 项, 特 停 停 牌 000034 神 州 数 码 临 时 停 牌 000960 锡 业 股 份 重 大 事 项, 特 停 002658 雪 迪 龙 重 大 事 项, 特 停 300168 万 达 信 息 重 大 事 项, 特 停 600241 时 代 万 恒 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 600538 国 发 股 份 重 要 事 项 未 公 告, 停 牌 1 天 600540 新 赛 股 份 重

Více

856 600306 商 业 城 2016-04-26 大 华 标 准 70 万 70 万 857 600497 驰 宏 锌 锗 2016-04-26 瑞 华 标 准 140 万 150 万 858 601890 亚 星 锚 链 2016-04-26 江 苏 公 证 天 业 标 准 80 万 80

856 600306 商 业 城 2016-04-26 大 华 标 准 70 万 70 万 857 600497 驰 宏 锌 锗 2016-04-26 瑞 华 标 准 140 万 150 万 858 601890 亚 星 锚 链 2016-04-26 江 苏 公 证 天 业 标 准 80 万 80 附 表 1: 上 市 公 司 财 务 报 表 审 计 报 告 简 要 情 况 明 细 表 表 1-1 沪 市 主 板 序 号 833 603025 大 豪 科 技 2016-04-25 北 京 兴 华 标 准 39 万 1 834 603398 邦 宝 益 智 2016-04-25 大 华 标 准 50 万 2 835 603988 中 电 电 机 2016-04-25 天 健 标 准 35 万 35

Více

002496 辉 丰 股 份 重 大 事 项, 特 停 002553 南 方 轴 承 临 时 停 牌 002571 德 力 股 份 临 时 停 牌 300241 瑞 丰 光 电 临 时 停 牌 300269 联 建 光 电 临 时 停 牌 002656 卡 奴 迪 路 临 时 停 牌 300367

002496 辉 丰 股 份 重 大 事 项, 特 停 002553 南 方 轴 承 临 时 停 牌 002571 德 力 股 份 临 时 停 牌 300241 瑞 丰 光 电 临 时 停 牌 300269 联 建 光 电 临 时 停 牌 002656 卡 奴 迪 路 临 时 停 牌 300367 停 牌 600234 山 水 文 化 重 要 事 项 未 公 告, 下 午 002249 大 洋 电 机 重 大 事 项, 特 停 600337 美 克 家 居 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 002192 路 翔 股 份 实 施 退 市 风 险 警 示 公 告, 停 牌 1 天 002137 实 益 达 重 大 事 项, 特 停 000766 通 化 金 马 重 大 事 项, 特 停

Více

上市公司股东大会投票信息公告(20110916)

上市公司股东大会投票信息公告(20110916) 上 市 公 司 股 东 大 会 投 票 信 息 公 告 (20160510) 证 券 代 码 证 券 简 称 投 票 登 记 日 会 员 投 票 日 投 票 代 码 客 户 投 票 意 见 征 集 渠 道 投 票 意 愿 征 集 截 止 日 300324 旋 极 信 息 2016-05-04 2016-05-10 365324 融 资 融 券 交 易 系 统 营 业 部 2016-05-09 002209

Více

股票代码:600732 股票简称:*ST新梅 编号:临2015-052

股票代码:600732       股票简称:*ST新梅       编号:临2015-052 股 票 代 码 :600732 股 票 简 称 :*ST 新 梅 编 号 : 临 2016-028 上 海 新 梅 置 业 股 份 有 限 公 司 关 于 回 复 上 海 证 券 交 易 所 问 询 函 的 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性

Více

600121 郑 州 煤 电 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 000546 金 圆 股 份 重 大 事 项, 特 停 600105 永 鼎 股 份 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 002071 长 城 影 视 临 时 停 牌 000710 天 兴 仪 表 临 时 停 牌

600121 郑 州 煤 电 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 000546 金 圆 股 份 重 大 事 项, 特 停 600105 永 鼎 股 份 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 002071 长 城 影 视 临 时 停 牌 000710 天 兴 仪 表 临 时 停 牌 停 牌 000025 特 力 A 股 价 异 动, 特 停 002631 德 尔 未 来 重 大 事 项, 特 停 002713 东 易 日 盛 重 大 事 项, 特 停 300351 永 贵 电 器 重 大 事 项, 特 停 000948 南 天 信 息 重 大 事 项, 特 停 300008 天 海 防 务 重 大 事 项, 特 停 300032 金 龙 机 电 重 大 事 项, 特 停 600853

Více

600173 卧 龙 地 产 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 002547 春 兴 精 工 临 时 停 牌 600230 *ST 沧 大 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 600665 天 地 源 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 300282 汇 冠 股 份

600173 卧 龙 地 产 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 002547 春 兴 精 工 临 时 停 牌 600230 *ST 沧 大 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 600665 天 地 源 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 300282 汇 冠 股 份 停 牌 000557 *ST 广 夏 撤 销 退 市 风 险 警 示, 停 牌 1 天 002131 利 欧 股 份 临 时 停 牌 002707 众 信 旅 游 临 时 停 牌 300005 探 路 者 重 大 事 项, 特 停 300061 康 耐 特 临 时 停 牌 300062 中 能 电 气 重 大 事 项, 特 停 600455 博 通 股 份 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停

Více

000546 金 圆 股 份 重 大 事 项, 特 停 002071 长 城 影 视 临 时 停 牌 000710 天 兴 仪 表 临 时 停 牌 600146 商 赢 环 球 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 000517 荣 安 地 产 临 时 停 牌 002445 中 南 文 化

000546 金 圆 股 份 重 大 事 项, 特 停 002071 长 城 影 视 临 时 停 牌 000710 天 兴 仪 表 临 时 停 牌 600146 商 赢 环 球 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 000517 荣 安 地 产 临 时 停 牌 002445 中 南 文 化 停 牌 300104 乐 视 网 临 时 停 牌 600272 开 开 实 业 重 要 事 项 未 公 告, 停 牌 1 天 600315 上 海 家 化 重 要 事 项 未 公 告, 停 牌 1 天 600745 中 茵 股 份 重 要 事 项 未 公 告, 停 牌 1 天 002624 完 美 环 球 重 大 事 项, 特 停 600338 西 藏 珠 峰 重 要 事 项 未 公 告, 连 续

Více

证券代码:000776  股票简称:延边公路  编号:2003-00

证券代码:000776  股票简称:延边公路  编号:2003-00 2005 1 23 1 77 -------------------------------------------------------------------------------3 ----------------------------------------------------------------4 ----------------------------------------------------------------------6

Více

Microsoft Word - V1_2010513_王翔会计习题课二.docx

Microsoft Word - V1_2010513_王翔会计习题课二.docx 2015 注 册 会 计 师 会 计 习 题 班 二 王 翔 肆 大 会 计 高 级 培 训 师 第 二 章 金 融 资 产 1.A 公 司 于 2013 年 1 月 2 日 从 证 券 市 场 上 购 入 B 公 司 于 2013 年 1 月 1 日 发 行 的 债 券, 该 债 券 3 年 期, 票 面 年 利 率 为 4.5%, 到 期 日 为 2016 年 1 月 1 日, 到 期 日 一

Více

政 策 摘 编 国 务 院 办 公 厅 印 发 关 于 深 化 高 等 学 校 创 新 创 业 教 育 改 革 的 实 施 意 见 意 见 要 求 重 点 抓 好 9 个 方 面 的 任 务 : 一 是 完 善 人 才 培 养 质 量 标 准 制 修 订 本 科 专 业 类 教 学 质 量 国 家

政 策 摘 编 国 务 院 办 公 厅 印 发 关 于 深 化 高 等 学 校 创 新 创 业 教 育 改 革 的 实 施 意 见 意 见 要 求 重 点 抓 好 9 个 方 面 的 任 务 : 一 是 完 善 人 才 培 养 质 量 标 准 制 修 订 本 科 专 业 类 教 学 质 量 国 家 教 学 研 究 与 改 革 资 讯 2016 年 第 1 期 ( 总 第 1 期 ) 山 东 政 法 学 院 教 务 处 编 印 政 策 摘 编 国 务 院 办 公 厅 印 发 关 于 深 化 高 等 学 校 创 新 创 业 教 育 改 革 的 实 施 意 见...1 论 点 摘 编 为 创 新 创 业 教 育 提 供 持 久 动 力...2 高 校 动 态 打 造 创 新 创 业 教 育 升 级

Více

寿险分支机构营业场所统计表(0706) .xls

寿险分支机构营业场所统计表(0706) .xls 分 支 机 构 名 称 分 支 机 构 地 址 邮 编 第 一 联 系 电 话 第 二 联 系 电 话 ( 统 一 总 机 ) 中 国 平 安 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 北 京 分 公 司 北 京 市 西 城 区 金 融 街 23 号 平 安 大 厦 100033 010-59730012 4008866338 中 国 平 安 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 北 京 分 公 司

Více

证券期货市场之主要诚信规范

证券期货市场之主要诚信规范 证 券 期 货 市 场 严 重 违 法 失 信 行 为 之 典 型 案 例 汇 编 二 〇 一 一 年 十 二 月 目 录 背 景 介 绍... 3 一 内 幕 交 易 泄 露 内 幕 信 息... 4 ( 一 ) 定 义... 4 ( 二 ) 法 律 责 任... 4 ( 三 ) 典 型 案 例... 4 1. 李 际 滨 黄 文 峰 内 幕 交 易 案... 4 2. 况 勇 张 蜀 渝 徐 琴

Více

<4D F736F F D20A874A643B14DC344B3F8BEC FB3D0B773C0B3A5CEBEE3A658AED7A8D25FB4BCBC7AA4C6A97EA6EDAAC5B6A1B7D3C540AA41B0C82E646F63>

<4D F736F F D20A874A643B14DC344B3F8BEC FB3D0B773C0B3A5CEBEE3A658AED7A8D25FB4BCBC7AA4C6A97EA6EDAAC5B6A1B7D3C540AA41B0C82E646F63> 智 慧 化 居 住 空 間 創 新 應 用 整 合 案 例 - 銀 髮 族 的 隱 形 守 護 神 智 慧 化 居 住 空 間 照 護 服 務 因 應 高 齡 化 社 會 到 來, 針 對 銀 髮 族 開 發 的 相 關 產 品 及 各 種 服 務 產 業 正 快 速 崛 起 ; 其 中, 銀 髮 族 的 健 康 照 護, 更 因 具 有 全 球 性 市 場 的 開 發 價 值 而 備 受 矚 目

Více

2015-12-23 Teamsun (Company News_jrj.com.cn)

2015-12-23 Teamsun (Company News_jrj.com.cn) 2015-12-23 (07:38) jrj.com.cn 財 經 Web site (URL link) 最 新 公 告 速 覽 http://finance.jrj.com.cn/2015/12/23073020283357.shtml 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 东 风 汽 车 (600006) 公 布 第 四 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 决 议 公 中 国 国 贸

Více

603100 川 仪 股 份 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 002061 *ST 江 化 临 时 停 牌 000659 珠 海 中 富 盘 中 停 牌 000576 广 东 甘 化 重 大 事 项, 特 停 603025 大 豪 科 技 拟 筹 划 重 大 资 产 重 组, 连 续

603100 川 仪 股 份 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 002061 *ST 江 化 临 时 停 牌 000659 珠 海 中 富 盘 中 停 牌 000576 广 东 甘 化 重 大 事 项, 特 停 603025 大 豪 科 技 拟 筹 划 重 大 资 产 重 组, 连 续 停 牌 000560 昆 百 大 A 临 时 停 牌 000930 中 粮 生 化 临 时 停 牌 002505 大 康 农 业 临 时 停 牌 300264 佳 创 视 讯 重 大 事 项, 特 停 600301 *ST 南 化 拟 筹 划 重 大 资 产 重 组, 连 续 停 牌 600485 信 威 集 团 重 要 事 项 未 公 告, 停 牌 1 天 600499 科 达 洁 能 重 要 事

Více

002558 世 纪 游 轮 重 大 事 项, 特 停 300447 全 信 股 份 临 时 停 牌 002464 金 利 科 技 临 时 停 牌 600071 凤 凰 光 学 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 600397 安 源 煤 业 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌

002558 世 纪 游 轮 重 大 事 项, 特 停 300447 全 信 股 份 临 时 停 牌 002464 金 利 科 技 临 时 停 牌 600071 凤 凰 光 学 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 600397 安 源 煤 业 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 停 牌 002063 远 光 软 件 重 大 事 项, 特 停 000638 万 方 发 展 临 时 停 牌 002608 *ST 舜 船 重 大 事 项, 特 停 300215 电 科 院 重 大 事 项, 特 停 300293 蓝 英 装 备 临 时 停 牌 600255 鑫 科 材 料 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 000611 *ST 天 首 重 大 事 项, 特 停 002627

Více

002558 世 纪 游 轮 重 大 事 项, 特 停 300447 全 信 股 份 临 时 停 牌 002464 金 利 科 技 临 时 停 牌 600071 凤 凰 光 学 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 600397 安 源 煤 业 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌

002558 世 纪 游 轮 重 大 事 项, 特 停 300447 全 信 股 份 临 时 停 牌 002464 金 利 科 技 临 时 停 牌 600071 凤 凰 光 学 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 600397 安 源 煤 业 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 停 牌 002156 通 富 微 电 重 大 事 项, 特 停 000812 陕 西 金 叶 重 大 事 项, 特 停 300366 创 意 信 息 临 时 停 牌 300495 美 尚 生 态 临 时 停 牌 600072 钢 构 工 程 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 600967 北 方 创 业 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 300296 利 亚 德 重 大 事

Více

002055 得 润 电 子 重 大 事 项, 特 停 002621 三 垒 股 份 重 大 事 项, 特 停 300047 天 源 迪 科 重 大 事 项, 特 停 300359 全 通 教 育 临 时 停 牌 600671 天 目 药 业 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 00215

002055 得 润 电 子 重 大 事 项, 特 停 002621 三 垒 股 份 重 大 事 项, 特 停 300047 天 源 迪 科 重 大 事 项, 特 停 300359 全 通 教 育 临 时 停 牌 600671 天 目 药 业 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 00215 停 牌 000028 国 药 一 致 重 大 事 项, 特 停 000035 中 国 天 楹 重 大 事 项, 特 停 000786 北 新 建 材 重 大 事 项, 特 停 300306 远 方 光 电 临 时 停 牌 600420 现 代 制 药 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 601877 正 泰 电 器 重 要 事 项 未 公 告, 停 牌 1 天 300262 巴 安 水 务

Více

着 力 推 进 提 高 项 目 总 包 能 力 ; 加 快 优 势 产 品 进 入 海 外 市 场 ; 努 力 盘 活 资 产, 提 高 经 营 收 现 能 力 ; 开 源 节 流, 做 好 资 金 收 支 平 衡, 确 保 资 金 链 安 全 但 由 于 当 前 重 机 行 业 形 势 仍 未 明

着 力 推 进 提 高 项 目 总 包 能 力 ; 加 快 优 势 产 品 进 入 海 外 市 场 ; 努 力 盘 活 资 产, 提 高 经 营 收 现 能 力 ; 开 源 节 流, 做 好 资 金 收 支 平 衡, 确 保 资 金 链 安 全 但 由 于 当 前 重 机 行 业 形 势 仍 未 明 证 券 代 码 :601268 证 券 简 称 : *ST 二 重 公 告 编 号 : 临 2014-053 二 重 集 团 ( 德 阳 ) 重 型 装 备 股 份 有 限 公 司 2013 年 年 报 事 后 审 核 意 见 函 回 复 的 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏,

Více

宁 波 联 合 天 健 标 准 无 诺 德 股 份 立 信 标 准 无 振 华 重 工 普 华 永 道 中 天 标 准 无 百 隆 东 方 201

宁 波 联 合 天 健 标 准 无 诺 德 股 份 立 信 标 准 无 振 华 重 工 普 华 永 道 中 天 标 准 无 百 隆 东 方 201 附 表 3: 上 市 公 司 2015 年 度 内 部 控 制 审 计 报 告 简 要 情 况 明 细 表 表 3-1 沪 市 主 板 序 号 股 票 代 码 股 票 简 称 披 露 日 期 会 计 师 事 务 所 审 计 意 见 类 型 277 600285 羚 锐 制 药 2016-03-29 大 华 标 准 无 278 600676 交 运 股 份 2016-03-29 上 会 标 准 无 279

Více

計畫編號:K-P-E-0982-001

計畫編號:K-P-E-0982-001 99 年 度 地 方 產 業 發 展 基 金 - 屏 東 縣 莫 拉 克 風 災 六 堆 區 域 地 方 產 業 重 建 計 畫 整 合 型 補 助 計 畫 提 案 計 畫 書 全 程 計 畫 期 間 :99 年 7 月 15 日 至 101 年 7 月 15 日 申 請 單 位 : 屏 東 縣 政 府 中 華 民 國 99 年 4 月 7 日 99 年 度 地 方 產 業 發 展 基 金 計 畫

Více

2012年新闻出版产业分析报告

2012年新闻出版产业分析报告 2013 年 新 闻 出 版 产 业 分 析 报 告 ( 正 文 摘 要 ) 中 国 新 闻 出 版 研 究 院 2014 年 7 月 说 明 本 报 告 基 于 2013 年 新 闻 出 版 统 计 年 报 数 据 报 告 的 基 础 数 据 采 集 的 时 段 为 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 12 月 31 日, 信 息 采 集 年 度 为 2013 年 本 报 告 所 涉

Více

Microsoft Word - ch01.doc

Microsoft Word - ch01.doc 第 1 章 資 產 管 理 的 概 念 一 選 擇 題 D1. 下 列 有 關 資 產 管 理 的 敘 述 何 者 有 誤? (A) 投 資 人 將 資 金 委 由 資 產 管 理 機 構 管 理 (B) 投 資 人 須 承 擔 所 有 的 投 資 風 險 (C) 資 產 管 理 機 構 會 向 投 資 人 收 取 管 理 費 (D) 資 產 管 理 的 契 約 愈 標 準 化, 投 資 門 檻 愈

Více

2012年报.xls

2012年报.xls 合 计 平 均 0.3560 0.4140-14.02 245091.50 227618.11 7.68 19544.36 19536.49 0.04 50289 51020 51317 51393 51436 600000 浦 发 银 行 2013-05-09 1.8330 1.4630 25.29 8295200 6791800 22.14 3418600 2728600 25.29 411643

Více

untitled

untitled 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 1,116,123,085.17 1,097,085,658.34 1.74% 603,343, 939.33 596,078,630.48 1.22% 358,413,026.00 358,413,026.00 / 1.68 1.66 1.20% 33,990,241.03 82,514,720.80-58.81% 14,865,390.54 11,683,942.72

Více

壹 預 算 總 說 明

壹 預 算 總 說 明 行 政 院 農 業 委 員 會 目 次 中 華 民 國 105 年 度 壹 預 算 總 說 明 一 現 行 法 定 職 掌 二 105 年 度 施 政 目 標 與 重 點 三 以 前 年 度 實 施 狀 況 及 成 果 概 述 貳 主 要 表 一 歲 入 來 源 別 預 算 表 二 歲 出 機 關 別 預 算 表 參 附 屬 表 一 歲 入 項 目 說 明 提 要 表 二 歲 出 計 畫 提 要 及

Více

江 苏 省 高 水 平 现 代 化 职 业 学 校 建 设 经 费 收 支 概 况 表 项 目 实 施 阶 段 经 费 来 源 情 况 经 费 支 出 情 况 省 级 专 项 资 金 县 级 专 项 资 金 学 校 自 筹 资 金 实 际 支 出 数 计 划 支 出 数 网 评 前 1080.25

江 苏 省 高 水 平 现 代 化 职 业 学 校 建 设 经 费 收 支 概 况 表 项 目 实 施 阶 段 经 费 来 源 情 况 经 费 支 出 情 况 省 级 专 项 资 金 县 级 专 项 资 金 学 校 自 筹 资 金 实 际 支 出 数 计 划 支 出 数 网 评 前 1080.25 江 苏 省 高 水 平 现 代 化 职 业 学 校 建 设 经 费 支 出 目 录 01. 江 苏 省 高 水 平 现 代 化 职 业 学 校 建 设 经 费 收 支 概 况 表 02. 江 苏 省 高 水 平 现 代 化 职 业 学 校 建 设 资 金 来 源 及 使 用 情 况 一 览 表 ( 网 评 前 ) 03. 江 苏 省 高 水 平 现 代 化 职 业 学 校 建 设 资 金 使 用 情

Více

市 安 吉 县 孝 源 街 道 中 德 路 1 号 学 校 法 定 住 所 为 浙 江 省 杭 州 市 西 湖 区 留 和 路 318 号 学 校 网 址 为 第 三 条 学 校 是 由 浙 江 省 人 民 政 府 举 办 的 全 日 制 普 通 高 等

市 安 吉 县 孝 源 街 道 中 德 路 1 号 学 校 法 定 住 所 为 浙 江 省 杭 州 市 西 湖 区 留 和 路 318 号 学 校 网 址 为 第 三 条 学 校 是 由 浙 江 省 人 民 政 府 举 办 的 全 日 制 普 通 高 等 浙 江 科 技 学 院 章 程 序 言 浙 江 科 技 学 院 是 浙 江 省 属 全 日 制 普 通 本 科 高 等 学 校 其 前 身 为 成 立 于 1980 年 的 浙 江 大 学 附 属 杭 州 工 业 专 科 学 校, 先 后 更 名 为 杭 州 工 业 专 科 学 校 浙 江 大 学 附 属 杭 州 高 等 专 科 学 校 杭 州 高 等 专 科 学 校 和 杭 州 应 用 工 程 技

Více

校园之星

校园之星 UFO l l T E UFO UFO E T UFO UFO UFO UFO UFO UFO UFO U FO UFO UFO U FO USO U FO UFO UFO UFO U FO UFO UFO UFO UFO UFO U FO UFO L UFO L C UFO UFO W W UFO

Více

上市公司股东大会投票信息公告(20110916)

上市公司股东大会投票信息公告(20110916) 上 市 公 司 股 东 大 会 投 票 信 息 公 告 (20160503) 证 券 代 码 证 券 简 称 投 票 登 记 日 会 员 投 票 日 投 票 代 码 客 户 投 票 意 见 征 集 渠 道 投 票 意 愿 征 集 截 止 日 002024 苏 宁 云 商 2016-04-25 2016-05-03 362024 融 资 融 券 交 易 系 统 营 业 部 2016-04-29 300057

Více

Microsoft Word - 095_2015.09.26 什麼最快樂 (白話與經文加註)-ok .doc

Microsoft Word - 095_2015.09.26 什麼最快樂 (白話與經文加註)-ok .doc 釋 厚 觀 ( 福 嚴 推 廣 教 育 班,2015.9.26) 各 位 法 師 各 位 居 士, 大 家 好! 今 天 跟 大 家 分 享 一 則 佛 典 故 事, 這 故 事 出 自 法 句 譬 喻 經, 在 大 正 藏 第 4 冊 595 頁 中 欄 到 596 頁 上 欄 過 去, 佛 在 舍 衛 國 祇 園 精 舍 時, 有 四 位 新 學 比 丘 一 起 來 到 㮈 樹 下 坐 禪 修

Více

廖 运 凤 北 京 工 商 大 学 经 济 学 院 北 京 运 用 数 据 包 络 分 析 的 绩 效 评 价 方 法 对 中 国 年 间 发 生 并 购 的 家 零 售 业 上 市 公 司 的 绩 效 进 行 了 实 证 分 析 结 论 如 下 第 一 总 体 绩 效 呈 现 先 缓 慢 改 善 然 后 下 降 再 显 著 提 升 的 趋 势 第 二 股 权 收 购 样 本 的 绩 效 要 优 于

Více

Microsoft Word - 農業發展局

Microsoft Word - 農業發展局 桃 園 縣 議 會 第 17 屆 第 7 次 定 期 會 桃 園 縣 政 府 農 業 發 展 局 工 作 報 告 報 告 人 : 曾 榮 鑑 局 長 中 華 民 國 102 年 4 月 目 錄 前 言 P3 壹 現 階 段 重 要 工 作 執 行 情 形 P4 一 農 務 工 作 二 植 物 保 護 工 作 三 漁 牧 工 作 四 輔 導 工 作 五 農 地 管 理 工 作 六 動 物 防 疫 工

Více

北京市隆安律师事务所

北京市隆安律师事务所 北 京 市 隆 安 律 师 事 务 所 关 于 山 东 创 通 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 申 请 股 票 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 并 公 开 转 让 的 补 充 法 律 意 见 书 ( 一 ) 二 〇 一 四 年 十 一 月 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 建 国 门 外 大 街 21 号 北 京 国 际 俱 乐 部 188 室 电 话 :(8610)65325588

Více

1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 招 商

1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 招 商 天 弘 中 证 大 宗 商 品 股 票 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 2 季 度 报 告 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 7 月 19 日 第 1 页 共 14 页 1 重 要 提 示 基 金 管

Více

《礼仪全书 餐饮礼仪》

《礼仪全书 餐饮礼仪》 ! ################### ################### " " ################## "" ################# "$ ############### "% ################ "& ############### ( ############! ################## $ ################## $

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B8BDBCFE34A3BACCECBAEBD6DCC6DA32303130C4EAB5DA34BCBEB6C8B1A8B8E62E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B8BDBCFE34A3BACCECBAEBD6DCC6DA32303130C4EAB5DA34BCBEB6C8B1A8B8E62E646F63> 天 弘 周 期 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2010 年 第 4 季 度 报 告 2010 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 一 年 一 月 二 十 日 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事

Více

15 16 17 17 18 19 20 21 21 22 23 24 25 25 27 27 28 28 29 29 30 30 31 32 32 33 33

15 16 17 17 18 19 20 21 21 22 23 24 25 25 27 27 28 28 29 29 30 30 31 32 32 33 33 1 1 2 2 3 4 5 5 6 7 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 17 18 19 20 21 21 22 23 24 25 25 27 27 28 28 29 29 30 30 31 32 32 33 33 34 34 35 36 37 38 39 39 39 40 40 41 42 42 42 43 43 45 45 46 47 48 49 50 51 52

Více

211 C206, C208, C209, C230 C155, C166, C168, C176, C268, C276, C320, C340NA

211 C206, C208, C209, C230 C155, C166, C168, C176, C268, C276, C320, C340NA 210 211 C206, C208, C209, C230 C155, C166, C168, C176, C268, C276, C320, C340NA 212 C550 a. b. c. C235, C600NA, C612NA, C613NA, C617NA, C619NA, C628NA, C639, C650NA, C662, C693NA 1. 2. 3. 213 3 a. b. c.

Více

2 600890 *ST 17815.80 2006-12-30 746.25 1076.36 17439.82 3.30 + 372.68 3 000150 12,326.00 2006-12-31 12,326.00 4 600523 3041.84 2006-9-30 ( ) 901.32 +

2 600890 *ST 17815.80 2006-12-30 746.25 1076.36 17439.82 3.30 + 372.68 3 000150 12,326.00 2006-12-31 12,326.00 4 600523 3041.84 2006-9-30 ( ) 901.32 + 2006 1 600313 ST 8104.83 2006-12-31 174.03 331.84 219.90 391.00 143.78 ( ) 3659.04 1280.94 81.69 1 2 600890 *ST 17815.80 2006-12-30 746.25 1076.36 17439.82 3.30 + 372.68 3 000150 12,326.00 2006-12-31 12,326.00

Více

第一类

第一类 第 一 类 用 于 工 业 科 学 摄 影 农 业 园 艺 森 林 的 化 学 品, 未 加 工 人 造 合 成 树 脂. 未 加 工 塑 料 物 质, 肥 料. 灭 火 用 合 成 物, 淬 火 和 金 属 焊 接 用 制 荆. 保 存 食 品 用 化 学 品, 鞣 料, 工 业 用 粘 合 剂 注 释 本 类 主 要 包 括 用 于 工 业 科 学 和 农 业 的 化 学 制 品, 包 括 制

Více

2017ÅàÑø·½°¸

2017ÅàÑø·½°¸ 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4, Ph.D. 170 44 115 11 155 290 1 44 (1) 14 10610183 3 10610193 3 10610204 4 10610224 4 (2) 4 1-4 (1)-(4) 1 5-8 5-6 7-8 1-4 2017 (3) 8+2 6 8 2 1 2 8 2 3 4 8 2 4 4 6 4 13

Více

Link to the Pioneer Spirit 1

Link to the Pioneer Spirit 1 Academic Programs Link to the Pioneer Spirit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A Art & Design B Business & Management 10 11 CComputer Science DDigital Game & Amusement 12 13 E Engineering for Embedded Systems For International

Více

<4D F736F F D20B2C4A4BBB3B920ADB9AB7EBDC3A5CDA4CEB0EAA5C1C0E7BE692E646F63>

<4D F736F F D20B2C4A4BBB3B920ADB9AB7EBDC3A5CDA4CEB0EAA5C1C0E7BE692E646F63> 食 衛 生 及 國 民 營 養 169 第 六 章 食 衛 生 及 國 民 營 養 第 一 節 餐 飲 衛 生 管 理 近 年 來 工 商 發 達 國 民 經 濟 條 件 生 活 質 日 益 提 昇, 工 業 化 的 社 會 環 境, 飲 食 習 慣 的 改 變 造 成 外 食 人 口 與 日 俱 增, 隨 著 消 費 層 次 的 提 高, 吃 由 充 飢 而 成 為 一 種 享 受, 要 求 可

Více

Microsoft Word - 13_105香港_二技_系組招生規定.doc

Microsoft Word - 13_105香港_二技_系組招生規定.doc 則 及 招 生 名 額 一 覽 表, 按 志 願 校 系 之 及 招 生 校 系 規 定 應 繳 備 妥 志 願 校 系 審 查 前 開 審 查 除 志 願 校 系 另 有 規 定 外, 一 律 以 網 路 上 傳 方 式 繳 交 申 請 人 須 於 申 請 時 間 截 止 日 前 完 成 審 查 上 傳 作 業 如 志 願 校 系 另 行 規 定 加 考 術 科 或 來 臺 面 試, 國 立 澎

Více

Ps22Pdf

Ps22Pdf DI LI PIAN?,,?,,, 1519 1522,,? 1956,,,?,, 1 ,, 6378.140, 6356.755,,,,,,,,,,??,,, 2?,,, 30 DI LI PIAN,,,,,,,,,?, :,, ; ;,,,,,,,,,,,,, ;,,, ;,,,?,,, 3 ?,,,? 1492,,,, 300 1789,,,? :,,,?,,,, 4,, DI LI PIAN,,,,,?,,,

Více

2015-11-19 Teamsun (Company News_stockstar.com)

2015-11-19 Teamsun (Company News_stockstar.com) 2015-11-19 (04:22) stockstar.com 熱 點 Web site (URL link) 11 月 19 日 滬 深 兩 市 上 市 公 司 早 間 公 告 http://stock.stockstar.com/jc2015111900000144.shtml 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 (1) 白 云 机 场 ( 咨 询 买 卖 )(600004, 买 入

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BCD2D4B0A3A8B5DA3330C6DAA3A92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BCD2D4B0A3A8B5DA3330C6DAA3A92E646F63> 第 30 期 中 远 集 运 工 会 编 2012 年 6 月 6 日 卷 首 语 5 月 31 日, 当 计 算 机 中 心 掘 金 行 动 的 第 一 铲 悄 然 落 下, 激 动 兴 奋 的 我 们 仿 佛 听 到 了 铿 锵 掷 地 的 金 石 之 响 之 际,6 月 4 日, 公 司 第 23 周 大 调 度 会 上 更 是 传 出 了 我 们 全 系 统 员 工 期 盼 已 久 的 喜

Více

user manual-cn 0722

user manual-cn 0722 供 用 户 / 安 装 人 员 使 用 安 装 和 使 用 说 明 书 JLG25-VUW CN 232-H UHW 壁 挂 式 锅 炉 提 供 采 暖 / 热 水 功 率 8.5-23kW 目 录 重 要 提 醒...2 生 命 和 财 产 安 全...3 用 户 指 南 控 制 和 信 号...4 正 常 运 行 期 间 壁 挂 炉 的 显 示 ( 显 示 模 式 )...5 水 温 设 定...5

Více

園 整 體 安 全 二 記 錄 校 園 內 曾 經 發 生 性 侵 害 性 騷 擾 及 性 霸 凌 事 件 之 空 間, 並 依 實 際 需 要 繪 製 校 園 危 險 地 圖 前 項 第 1 款 檢 討 校 園 空 間 與 設 施 之 規 劃, 應 考 量 學 生 之 身 心 功 能 或 語 言

園 整 體 安 全 二 記 錄 校 園 內 曾 經 發 生 性 侵 害 性 騷 擾 及 性 霸 凌 事 件 之 空 間, 並 依 實 際 需 要 繪 製 校 園 危 險 地 圖 前 項 第 1 款 檢 討 校 園 空 間 與 設 施 之 規 劃, 應 考 量 學 生 之 身 心 功 能 或 語 言 101-1 校 務 提 案 一 附 件 國 立 高 雄 師 範 大 學 校 園 性 侵 害 性 騷 擾 或 性 霸 凌 防 治 辦 法 96 年 1 月 12 日 95 學 年 度 第 1 學 期 校 務 會 議 通 過 100 年 6 月 17 日 99 學 年 度 第 2 學 期 校 務 會 議 修 正 通 過 101 年 6 月 15 日 100 學 年 第 2 學 期 校 務 會 議 修 正

Více

Group: SCIENCE Muminunnisa Govt. Women's College, Mymensingh XI Class Quarterly Examination-2018 SUBJECTWISE MARKS ROLL BANGLA ENGLISH ICT PHYSICS CHE

Group: SCIENCE Muminunnisa Govt. Women's College, Mymensingh XI Class Quarterly Examination-2018 SUBJECTWISE MARKS ROLL BANGLA ENGLISH ICT PHYSICS CHE 1 30 4 34 42 34 8 42 18 8 26 24 8 32 23 8 21 3 0 6 20 0 2 28 6 34 33 27 7 34 7 8 0 19 9 28 13 8 0 5 14 0 3 33 4 37 38 30 8 38 10 9 0 12 8 0 16 8 13 4 21 4 10 0 4 26 6 32 41 32 8 40 15 5 20 8 8 0 15 9 1

Více

上市公司股东大会投票信息公告(20110916)

上市公司股东大会投票信息公告(20110916) 上 市 公 司 股 东 大 会 投 票 信 息 公 告 (20160608) 证 券 代 码 证 券 简 称 投 票 登 记 日 会 员 投 票 日 投 票 代 码 客 户 投 票 意 见 征 集 渠 道 投 票 意 愿 征 集 截 止 日 300089 文 化 长 城 2016-06-01 2016-06-08 365089 融 资 融 券 交 易 系 统 营 业 部 2016-06-07 300147

Více

上市公司股东大会投票信息公告(20110916)

上市公司股东大会投票信息公告(20110916) 上 市 公 司 股 东 大 会 投 票 信 息 公 告 (20160526) 证 券 代 码 证 券 简 称 投 票 登 记 日 会 员 投 票 日 投 票 代 码 客 户 投 票 意 见 征 集 渠 道 投 票 意 愿 征 集 截 止 日 000835 长 城 动 漫 2016-05-19 2016-05-26 360835 融 资 融 券 交 易 系 统 营 业 部 2016-05-25 000973

Více

国盛证券投资报告

国盛证券投资报告 主 题 策 略 研 究 地 方 国 企 改 革 : 改 革 春 风 吹 投 资 正 当 时 ( 下 ) 2016 年 4 月 8 日 第 6 期 核 心 观 点 : 我 们 在 上 期 的 报 告 中 为 投 资 者 阐 述 了 地 方 国 企 改 革 的 投 资 逻 辑 以 及 五 大 区 域 板 块 中 泛 长 三 角 地 区 和 泛 珠 三 角 地 区 重 点 关 注 的 相 关 上 市 公

Více

( 二 ) 毕 业 生 的 就 业 质 量 特 点 1 收 入 分 析 (1) 毕 业 后 月 收 入 学 院 2014 届 毕 业 后 的 月 收 入 为 3210 元, 比 全 国 高 职 院 校 毕 业 半 年 后 高 (2) 各 专 业 的 月 收 入 学 院 2014 届 毕 业 后 月

( 二 ) 毕 业 生 的 就 业 质 量 特 点 1 收 入 分 析 (1) 毕 业 后 月 收 入 学 院 2014 届 毕 业 后 的 月 收 入 为 3210 元, 比 全 国 高 职 院 校 毕 业 半 年 后 高 (2) 各 专 业 的 月 收 入 学 院 2014 届 毕 业 后 月 武 汉 警 官 职 业 学 院 高 等 职 业 教 育 质 量 年 度 报 告 (2015) 一 学 生 发 展 ( 一 ) 就 业 基 本 情 况 1 毕 业 生 规 模 和 就 业 率 : 武 汉 警 官 职 业 学 院 是 全 国 政 法 干 警 招 录 培 养 体 制 改 革 试 点 院 校 之 一, 是 我 省 唯 一 一 所 培 养 高 素 质 技 术 技 能 型 警 务 人 才 的 重

Více

行 业 公 司 观 点 石 油 和 化 工 行 业 2015 年 报 及 2016 年 一 季 报 总 结 : 供 需 格 局 改 善, 盈 利 能 力 底 部 回 升 ( 推 荐 ) 分 析 师 : 代 鹏 举 S0350512040001 联 系 人 : 张 翠 翠 S0350115090020

行 业 公 司 观 点 石 油 和 化 工 行 业 2015 年 报 及 2016 年 一 季 报 总 结 : 供 需 格 局 改 善, 盈 利 能 力 底 部 回 升 ( 推 荐 ) 分 析 师 : 代 鹏 举 S0350512040001 联 系 人 : 张 翠 翠 S0350115090020 2016 年 5 月 16 日 晨 会 纪 要 国 海 研 究 所 编 辑 : 刘 莉 莉 0755-83716972 liull@ghzq.com.cn 晨 会 纪 要 2016 年 第 86 期 投 资 要 点 : 行 业 公 司 观 点 石 油 和 化 工 行 业 2015 年 报 及 2016 年 一 季 报 总 结 : 供 需 格 局 改 善, 盈 利 能 力 底 部 回 升 ( 推 荐

Více

上 市 公 司 2014 年 度 内 部 控 制 审 计 报 告 结 果 统 计 与 分 析 二 〇 一 五 年 八 月 序 言 经 过 安 然 世 通 等 一 系 列 的 公 司 财 务 报 表 舞 弊 事 件, 人 们 逐 渐 意 识 到 健 全 有 效 的 内 部 控 制 机 制 的 至 关 重 要 性, 世 界 各 国 政 府 监 管 机 构 企 业 会 计 业 界 等 也 都 增 强 了

Více

7月份中心组,执政能力建设

7月份中心组,执政能力建设 编 者 按 最 美 人 间 四 月 天, 这 话 一 点 都 不 假 没 有 三 月 的 微 寒, 没 有 五 月 的 燥 热, 柔 柔 的 春 风, 漾 起 翠 绿 的 涟 漪, 春 雨 似 花 瓣 悄 然 飘 落, 如 轻 语 在 明 镜 的 水 中, 时 光 像 水 一 样 波 澜 不 惊 地 流 淌, 微 漾 着 淡 淡 的 浅 影 4 月 份, 收 到 机 关 及 船 舶 通 讯 稿 共

Více

zt

zt " ""# ""# $%%# & ( ###)* +,- ##. /0##112# 345##. /01*#)6 345 7. 849- :,;84? @+7. ;A B C 8 D==E FF::: @+7. ;A B C 8 )##* 60# G /6 F)# 20## #*1)# HI@J1. 6"""6. 01/. 0FK 2) # L 6 )06# ## "# $# %# $ ""#

Více

《中文核心期刊要目总览》2008年印刷版(即第五版)于2008年1月1日正式发行

《中文核心期刊要目总览》2008年印刷版(即第五版)于2008年1月1日正式发行 附 件 2: 第 一 编 哲 学 社 会 学 政 治 法 律 类 1. 中 国 社 会 科 学 2. 北 京 大 学 学 报. 哲 学 社 会 科 学 版 3. 学 术 月 刊 4. 中 国 人 民 大 学 学 报 5. 北 京 师 范 大 学 学 报. 社 会 科 学 版 6. 清 华 大 学 学 报. 哲 学 社 会 科 学 版 7. 浙 江 大 学 学 报. 人 文 社 会 科 学 版 8.

Více

第 三 章 商 標 權 壹 商 標 法 簡 介 貳 商 標 權 之 成 立 參 商 標 註 冊 審 查 肆 商 標 權 與 時 效 伍 商 標 權 之 異 議 與 評 定 陸 其 他 種 類 之 商 標 柒 合 法 使 用 他 人 商 標 捌 侵 害 商 標 權 之 責 任 第 三 章 專 利 權

第 三 章 商 標 權 壹 商 標 法 簡 介 貳 商 標 權 之 成 立 參 商 標 註 冊 審 查 肆 商 標 權 與 時 效 伍 商 標 權 之 異 議 與 評 定 陸 其 他 種 類 之 商 標 柒 合 法 使 用 他 人 商 標 捌 侵 害 商 標 權 之 責 任 第 三 章 專 利 權 智 慧 財 產 權 概 論 與 法 律 基 礎 目 錄 概 說 壹 法 律 與 權 利 貳 財 產 權 與 人 格 權 參 智 慧 財 產 權 之 定 義 第 一 章 智 慧 財 產 權 與 法 律 壹 法 律 類 型 與 權 利 保 護 貳 智 慧 財 產 權 與 權 利 保 護 類 型 第 二 章 著 作 權 壹 著 作 權 簡 介 貳 著 作 權 之 成 立 參 著 作 權 與 著 作 權 人

Více

150 15 1 1. 15-20 2. 3 3. 4.5 6 3 1ml A1A2A3 2 3 2ml 100ul B1B2B3 30 3ml 20ul 20ul 2.5 100ul 3 20ul 1 A1A2A3 A B1B2B3 B (%) = 100% 3 8 4.5 2 A 1ml B 2ml 0.1ml 30 3 B A 20 3ml 20ul 20ul 2.5 100ul 0.5 20ul

Více

002438.SZ 江 苏 神 通 2015-9-8 2015-9-23 2015-9-17 2015-9-23 可 以 网 络 投 票 362438 300074.SZ 华 平 股 份 2015-9-8 2015-9-23 2015-9-17 2015-9-23 可 以 网 络 投 票 36507

002438.SZ 江 苏 神 通 2015-9-8 2015-9-23 2015-9-17 2015-9-23 可 以 网 络 投 票 362438 300074.SZ 华 平 股 份 2015-9-8 2015-9-23 2015-9-17 2015-9-23 可 以 网 络 投 票 36507 股 东 大 会 投 票 信 息 20150921 证 券 代 码 证 券 简 称 公 告 日 期 会 议 日 期 股 权 登 记 日 投 票 日 是 否 可 网 络 投 票 网 络 投 票 代 码 002460.SZ 赣 锋 锂 业 2015-9-2 2015-9-21 2015-9-16 2015-9-21 可 以 网 络 投 票 362460 600730.SH 中 国 高 科 2015-8-29

Více

需 求 拉 动 显 著 利 润 分 配 或 向 上 游 倾 斜 二 季 度 伊 始, 从 小 盘 题 材 向 大 盘 蓝 筹 的 风 格 转 换, 似 乎 刚 刚 开 始 就 又 戛 然 而 止 我 们 认 为, 虽 然 没 有 充 分 证 据 表 明 整 体 经 济 持 续 过 热, 但 局 部

需 求 拉 动 显 著 利 润 分 配 或 向 上 游 倾 斜 二 季 度 伊 始, 从 小 盘 题 材 向 大 盘 蓝 筹 的 风 格 转 换, 似 乎 刚 刚 开 始 就 又 戛 然 而 止 我 们 认 为, 虽 然 没 有 充 分 证 据 表 明 整 体 经 济 持 续 过 热, 但 局 部 需 求 拉 动 显 著 利 润 分 配 或 向 上 游 倾 斜 二 季 度 伊 始, 从 小 盘 题 材 向 大 盘 蓝 筹 的 风 格 转 换, 似 乎 刚 刚 开 始 就 又 戛 然 而 止 我 们 认 为, 虽 然 没 有 充 分 证 据 表 明 整 体 经 济 持 续 过 热, 但 局 部 结 构 的 泡 沫 使 得 投 资 者 担 忧 将 有 针 对 性 更 强 的 调 控 政 策 出 台,

Více

E AE

E AE e E AE e culture colere cultive kultur bildu ng bildung a b OK

Více

采 矿 业 (B) 06 煤 炭 开 采 和 洗 选 业 600121 郑 州 煤 电 600123 兰 花 科 创 600157 永 泰 能 源 600188 兖 州 煤 业 600348 阳 泉 煤 业 600395 盘 江 股 份 600397 安 源 煤 业 600403 大 有 能 源 6

采 矿 业 (B) 06 煤 炭 开 采 和 洗 选 业 600121 郑 州 煤 电 600123 兰 花 科 创 600157 永 泰 能 源 600188 兖 州 煤 业 600348 阳 泉 煤 业 600395 盘 江 股 份 600397 安 源 煤 业 600403 大 有 能 源 6 2015 年 4 季 度 上 市 公 司 行 业 分 类 结 果 门 类 名 称 及 代 码 行 业 大 类 代 码 行 业 大 类 名 称 上 市 公 司 股 票 代 码 上 市 公 司 简 称 农 林 牧 渔 业 01 农 业 000998 隆 平 高 科 (A) 002041 登 海 种 业 300087 荃 银 高 科 300143 星 河 生 物 300189 神 农 大 丰 600108

Více

untitled

untitled Ameco Beijing Ameco Beijing - MRO MRO / & Ameco Beijing Ameco Beijing - Ameco Beijing 1989 : 1008 : 59,328 : 461 (2012 : 301 : 116,957 : 627 (2012 1.8753 60% 1.8753 40% Ameco Beijing Ameco Beijing - 5,900

Více

Untitled

Untitled 339_1 339_2 339_3 cd 1 2 339_4 339_5 339_6 339_7 339_8 3 339_9 339_10 4 5 339_11 fh fi ze fu 339_21 339_22 339_23 339_24 6 339_25 339_26 7 339_27 339_28 8 339_29 9 339_30 339_31 10 339_32 339_33 11 339_34

Více

2015-11-26 Teamsun (Company News_stockstar.com)

2015-11-26 Teamsun (Company News_stockstar.com) 2015-11-26 (08:22) stockstar.com 股 票 Web site (URL link) 11 月 26 日 滬 深 兩 市 上 市 公 司 早 間 公 告 http://stock.stockstar.com/jc2015112600000124.shtml 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 (1) 首 创 股 份 (600008, 买 入 ) 公 布 关 于 签 订

Více

1 旅 游 安 全 与 应 急 任 课 教 师 : 李 峰 开 课 学 院 : 资 源 学 院 课 程 简 介 : 课 程 主 要 讲 授 内 容 : 旅 游 安 全 现 象 和 旅 游 安 全 认 知 ; 旅 游 者 与 旅 游 活 动 的 安 全 管 理 ; 旅 游 安 全 保 障 ; 旅 游

1 旅 游 安 全 与 应 急 任 课 教 师 : 李 峰 开 课 学 院 : 资 源 学 院 课 程 简 介 : 课 程 主 要 讲 授 内 容 : 旅 游 安 全 现 象 和 旅 游 安 全 认 知 ; 旅 游 者 与 旅 游 活 动 的 安 全 管 理 ; 旅 游 安 全 保 障 ; 旅 游 附 件 2 中 国 矿 业 大 学 ( 北 京 ) 2015-2016 学 年 第 二 学 期 校 内 通 识 教 育 选 修 课 课 程 简 介 目 录 1 旅 游 安 全 与 应 急... 1 2 安 全 事 故 案 例 分 析 与 启 示... 1 3 安 全 评 价 与 安 全 生 产 标 准 化... 1 4 安 全 科 学 基 础... 2 5 常 见 灾 害 事 故 的 预 防 与 救

Více

02所有分支机构的营业场所和电话.xls

02所有分支机构的营业场所和电话.xls 分 支 机 构 名 称 分 支 机 构 地 址 邮 编 第 一 联 系 电 话 第 二 联 系 电 话 ( 统 一 总 机 ) 中 国 平 安 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 湖 南 分 公 司 湖 南 省 长 沙 市 劳 动 中 路 58 号 京 电 大 厦 3 至 6 楼 410007 0731-85601560 中 国 平 安 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 广 西 分 公 司

Více

余姚城投集团有限公司

余姚城投集团有限公司 余 姚 城 投 集 团 有 限 公 司 工 作 简 报 第 十 二 期 ( 总 第 24 期 ) 余 姚 城 投 集 团 有 限 公 司 综 合 办 公 室 编 2015 年 12 月 20 日 目 录 党 员 组 织 生 活 日 专 栏 坚 定 理 想 信 念 筑 牢 思 想 防 线 集 团 公 司 召 开 新 党 规 党 纪 学 习 会 活 动 快 讯 集 团 简 讯 集 团 公 司 率 先 尝

Více

<31362DBDC3A5CDA7BDB9EAAC49AD70B5652E786C7378>

<31362DBDC3A5CDA7BDB9EAAC49AD70B5652E786C7378> 衛 -1 類 診 所 計 畫 衛 -1.1.0 1. 策 略 聯 盟 : 與 醫 學 中 心 合 作, 以 策 略 聯 盟 方 式 精 進 本 縣 優 質 醫 療 服 務 2. 遠 距 醫 療 暨 教 學 診 : 結 合 遠 距 醫 療 建 置 個 案 教 學, 開 放 本 縣 醫 院 及 各 衛 生 所 室 連 線, 辦 理 遠 距 繼 續 教 育 暨 專 業 特 殊 病 例 討 論 會 3. 假

Více

5 550A 5 550A 6 38A 5 m 3.39 m 4 800A 5 45A c v n n c / v n c / v sina / sin β = v / v, v Ia 4 λ m m v / c m v 0 n sin( u) S r S - n sin u sin u OA( S) sin( u ) = OA/ S ( ) n n n n S S

Více

L A DERNIERE CL ASS C e C e e a 1992 10 10 2000 11 18 10 10 5 13

Více

5 550A 5 550A 6 38A 5 m 3.39 m 4 800A 5 45A c v n n c / v n c / v sina / sin β = v / v, v Ia 4 λ m m v / c m v 0 n sin( u) S r S - n sin u sin u OA( S) sin( u ) = OA/ S ( ) n n n n S S

Více

校 园 招 聘 安 排 校 园 招 聘 时 间 大 学 生 就 业 指 导 服 务 中 心 常 年 接 待 用 人 单 位, 鉴 于 学 校 有 寒 暑 假 期 及 学 生 复 习 考 试 时 间, 建 议 贵 单 位 安 排 进 校 招 聘 时 间 尽 量 避 开 寒 暑 假 和 学 生 复 习

校 园 招 聘 安 排 校 园 招 聘 时 间 大 学 生 就 业 指 导 服 务 中 心 常 年 接 待 用 人 单 位, 鉴 于 学 校 有 寒 暑 假 期 及 学 生 复 习 考 试 时 间, 建 议 贵 单 位 安 排 进 校 招 聘 时 间 尽 量 避 开 寒 暑 假 和 学 生 复 习 网 络 版 月 刊 2013 年 8 月 第 1 期 目 录 传 递 学 校 资 讯 服 务 单 位 招 聘 校 园 招 聘 安 排... 1 校 园 招 聘 时 间... 1 招 聘 会 形 式... 1 学 子 风 采 展 示... 2 我 校 学 子 获 全 国 大 学 生 沙 盘 模 拟 经 营 大 赛 二 等 奖... 2 我 校 武 术 队 在 江 西 省 青 少 年 武 术 套 路 比

Více

收 购 人 声 明 一 本 报 告 书 摘 要 依 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 第 16 号 上 市 公 司 收 购 报 告 书 等 相 关 法 律 法 规 编 写

收 购 人 声 明 一 本 报 告 书 摘 要 依 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 第 16 号 上 市 公 司 收 购 报 告 书 等 相 关 法 律 法 规 编 写 国 投 新 集 能 源 股 份 有 限 公 司 收 购 报 告 书 摘 要 上 市 公 司 名 称 : 国 投 新 集 能 源 股 份 有 限 公 司 股 票 上 市 地 点 : 上 海 证 券 交 易 所 股 票 简 称 :*ST 新 集 股 票 代 码 :601918 收 购 人 名 称 : 中 国 中 煤 能 源 集 团 有 限 公 司 公 司 住 所 : 北 京 市 朝 阳 区 黄 寺 大

Více

石油大学(北京)

石油大学(北京) 大 學 生 安 全 教 育 參 考 資 料 1 對 大 學 生 進 行 安 全 教 育 的 必 要 性 第 一 篇 遵 紀 守 法 篇 第 1 章 安 全 教 育 大 學 生 活 對 於 每 一 位 莘 莘 學 子 來 說 都 是 一 段 美 好 而 又 難 忘 的 時 光 而 這 一 切 從 頭 開 始 的 時 候, 不 大 容 易 被 同 學 們 重 視 的 往 往 是 安 全 問 題 安 全

Více

第 二 部 分 国 家 建 设 高 水 平 大 学 公 派 研 究 生 项 目 介 绍 第 一 节 2013 年 国 家 建 设 高 水 平 大 学 公 派 研 究 生 项 目 攻 读 博 士 学 位 研 究 生 选 派 办 法 第 一 章 总 则 第 一 条 为 贯 彻 落 实 人 才 规 划 纲

第 二 部 分 国 家 建 设 高 水 平 大 学 公 派 研 究 生 项 目 介 绍 第 一 节 2013 年 国 家 建 设 高 水 平 大 学 公 派 研 究 生 项 目 攻 读 博 士 学 位 研 究 生 选 派 办 法 第 一 章 总 则 第 一 条 为 贯 彻 落 实 人 才 规 划 纲 第 一 部 分 国 家 留 学 基 金 委 2013 年 选 派 计 划 总 体 框 架 为 深 入 贯 彻 落 实 国 家 中 长 期 人 才 发 展 规 划 纲 要 (2010-2020 年 ) 国 家 中 长 期 教 育 改 革 和 发 展 规 划 纲 要 (2010-2020 年 ) 及 国 家 中 长 期 科 学 和 技 术 发 展 规 划 纲 要 (2006-2020 年 ), 满 足

Více

Fundamentals of Physics David Halliday http://www.ls.eso.org/lasilla/sciops/2p2/e2p2m/feros/projects/adc/references/refraction/index.html http://www.phy.cuhk.edu.hk/phyworld/iq/mirage/mirage.html

Více

2003半年度报告全文.PDF

2003半年度报告全文.PDF 2003 1 2003 3 4 6 7 9 12 15 46 2 2003 3 2003 4 1 2003 2,959,672,466.66 2,890,379,020.81 2.40 2,209,666,885.03 2,135,093,603.63 3.49 4,391,935,262.63 4,299,107,623.81 2.16 1,680,843,710.36 1,651,656,857.34

Více

华 西 二 医 院 " 诊 间 缴 费 " 运 行 1 年 缓 解 " 三 长 一 短 " 来 源 : 人 民 网 2013 年 03 月 15 日 人 民 网 成 都 3 月 15 日 电 ( 记 者 冯 亚 涛 ) 患 者 只 需 办 理 华 西 医 疗 一 卡 通, 即 可 在 诊 断 室 完

华 西 二 医 院 诊 间 缴 费 运 行 1 年 缓 解 三 长 一 短 来 源 : 人 民 网 2013 年 03 月 15 日 人 民 网 成 都 3 月 15 日 电 ( 记 者 冯 亚 涛 ) 患 者 只 需 办 理 华 西 医 疗 一 卡 通, 即 可 在 诊 断 室 完 媒体看川大 2013 第 4 期 四川大学党委宣传部 新闻中心 二 O 一三年三月十八日 本 期 要 目 人民网 华西二医院"诊间缴费"运行 1 年 缓解"三长一短" 本周六 三大联盟 自招 健康报 专家传授护耳知识 呵护老年人听力健康 中国日报 中国新闻网 美国肯特州大代表团访四川大学 双方冀加强交流 四川大学与美国匹兹堡大学签署共建合作办学协议 中国网 四川在线 川大首批在校实习生走进成都中院

Více

gongGaoMingCheng

gongGaoMingCheng 汇 添 富 逆 向 投 资 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 3 季 度 报 告 2015 年 9 月 30 日 基 金 管 理 人 : 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2015 年 10 月 27 日 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及

Více

gongGaoMingCheng

gongGaoMingCheng 2015 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2015 年 7 月 20 日 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 中 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏,

Více

Microsoft Word - march FM letter.doc

Microsoft Word - march FM letter.doc 2007 年 3 月 齊 家 家 書 作 為 齊 家 運 動 的 通 訊 工 具 之 一, 必 將 齊 家 運 動 的 最 新 情 況, 活 動 詳 情 向 各 組 員 報 導 請 留 意 本 期 核 心 小 組 通 告 及 齊 家 活 動 簡 介 若 組 員 想 知 道 恩 神 父 最 近 的 動 向 和 感 受, 及 想 聽 聽 他 的 教 訓, 請 看 今 期 神 父 的 話 他 將 向 大

Více

17 腹 膜 透 析 患 者 退 出 原 因 分 析 及 护 理 对 策 南 京 医 科 大 学 第 一 附 属 医 院 黄 抱 娣 吴 晶 晶 任 海 滨 茅 春 霞 吕 小 林 张 莉 邢 昌 赢 (34) 18 自 制 临 床 路 径 表 在 血 液 透 析 诱 导 期 治 疗 中 的 应 用

17 腹 膜 透 析 患 者 退 出 原 因 分 析 及 护 理 对 策 南 京 医 科 大 学 第 一 附 属 医 院 黄 抱 娣 吴 晶 晶 任 海 滨 茅 春 霞 吕 小 林 张 莉 邢 昌 赢 (34) 18 自 制 临 床 路 径 表 在 血 液 透 析 诱 导 期 治 疗 中 的 应 用 四 血 液 净 化 1 不 同 时 期 血 液 透 析 患 者 心 理 状 态 的 质 性 研 究 常 州 市 第 一 人 民 医 院 牛 洪 艳 刘 金 凤 (1) 2 酸 性 氧 化 电 位 水 应 用 于 血 透 中 心 物 表 消 毒 的 效 果 观 察 江 南 大 学 附 属 医 院 无 锡 市 第 四 人 民 医 院 包 晓 燕 宣 文 霞 严 文 静 (5) 3 血 液 透 析 患 者

Více