SOŠ a SOU dopravní a mechanizační Ivančice PODVOZEK A KAROSÉRIE. Petr Janda a kolektiv 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOŠ a SOU dopravní a mechanizační Ivančice PODVOZEK A KAROSÉRIE. Petr Janda a kolektiv 2007"

Transkript

1 69 PODVOZEK A KAROSÉRIE

2 70 Podvozek a karoserie automobilu. Nápravy Náprava spojuje kola s nosnou částí automobilu a slouží k přenosu: vlastní hmotnosti hnací síly na kola brzdných sil při brždění odstředivých sil při jízdě zatáčkou Druhy náprav Tuhé nápravy: Její základní částí je pevná nápravnice nebo most nápravy. Na koncích této nápravnice je uloženo kolo (pevně, nebo otočně na čepech). Výkyvné nápravy: Mají každé kolo nezávisle zavěšené pomocí závěsů spojených s nosnou konstrukcí automobilu. Umožňují nezávislé propérování kol. U nezávislého zavěšení kol se používají různé druhy pružicích prvků např. vinuté pružiny, torzní tyče, hydroelastické pérování a pneumatické pružnice. Zavěšení kola vyžaduje konstrukci jednoho nebo více závěsných ramen pro přesné vedení kol. Jejich uložení na nápravnici je téměř vždy v pružných kloubech. Při konstrukci těchto ramen a jejich uchycení je brán zřetel na geometrii nápravy a řízení.

3 Přední řídící náprava s nezávislým zavěšením kol 71 Hlavní části nápravnice závěsná ramena zavěšení kola na rejdovém čepu Rovnoběžníková náprava Tato náprava má ramena stejné délky. Na dvou ramenech je uchycen rejdový čep. Nevýhodou této nápravy je, že při propérování se výrazně mění velikost rozchodu kol. Lichoběžníková náprava K nápravnici připojená ramena jsou nestejné délky, horní rameno je kratší, spodní delší. Touto úpravou se částečně odstraní nevýhoda těchto náprav změna rozchodu, která má vliv na boční posun kol a zvýšené opotřebení pneumatik a zhoršené jízdní vlastnosti při jízdě v zatáčce. Nezávislé zavěšení kol McPherson Je spolu s teleskopickou vzpěrou nejpoužívanější konstrukcí přední nápravy u součastných typů vozidel. Otočný čep je nahrazen hydraulickým tlumičem. Dolní závěsné rameno je spojeno s teleskopickou vzpěrou pomocí kulového čepu. Osa otáčení prochází středem otočného uložení horního konce pístnice, která je uchycena v karosérii a kulovým čepem dolního závěsného ramena.tento typ uložení příznivě ovlivňuje stabilitu vozidla v zatáčkách, zlepšuje vedení kola a zachycení brzdných reakcí. Typ zavěšení Mc Pherson

4 Kontrola a opravy náprav Nejčastější opravou nápravy je kontrola ramen a uložení kol na otočném čepu. Ramena, která jsou ohnutá, prasklá nebo vykazují jiný druh poškození, vyměníme za nová včetně uložení a uchycení. U uložení kola kontrolujeme vůli ložisek a jejich opotřebení. V případě potřeby měníme za nová. Přední náprava Přední náprava je většinou nápravou rejdovou-řídicí. Mimo hlavní funkce (odpružení, vedení kol) vrací kola do přímého směru jízdy, udržuje stabilitu jízdy, staví kola do takové polohy, aby se za všech podmínek plně odvalovala po vozovce.tyto vlastnosti jsou zajištěny různým náklonem rejdového a otočného čepu kola. Úhly a postavení kol jsou dány geometrií nápravy, která je závislá na konstrukci a typu vozidla. Změny v geometrii mohou nastat opotřebením částí nápravy, uchycení ramen, deformaci nápravnice, korozí karosérie. Před jejich kontrolou vždy provádíme seřízení a kontrolu: tlaku vzduchu v pneumatikách osovou vůli ložisek uložení kola správnou funkci tlumiče pérování vyváženost pneumatik a jejich axiální a radiální házivost vůli v čepech nápravy a ramen nápravy volný, mrtvý chod volantu vůli v převodovce řízení upevnění nápravy na pera nebo karosérii Pro správnou kontrolu je nutné veškeré závady odstranit, jinak je měření prvků geometrie zkreslené a bezúčelné. Základní pojmy pro hodnocení jízdních vlastností vozidel. Směrová stabilita je schopnost udržet daný směr jízdy i při působení menších vnějších sil a momentů. Směrová citlivost je posuzována jako schopnost změny dráhy jízdy v určitém časovém okamžiku, kdy začne působit vnější síla bez působení na řízení. Nedotáčivost vozidla pokud je odchylka předních kol větší než zadních, to vyžaduje při projíždění zatáčky větší úhel natočení kol do rejdu. Přetáčivost vozidla když je větší výchylka zadních kol, než je úhel natočení kol do rejdu.(vozidla s pohonem zadních kol a ještě více vozidla, která mají motor vzadu) Geometrie řízení Na dokonalé ovládání vozidla má vliv správné nastavení geometrie řízení vozidla. Jde o soubor konstrukčních prvků přední řídící rejdové nápravy. Základním požadavkem je, aby se kola odvalovala a nikoliv smýkala při jízdě v zatáčce a přímém směru. O dobrých jízdních vlastnostech rozhoduje správně nastavená hodnota odchylek. vůle volantu, převodovka řízení, spojovací čepy řízení (mrtvý chod volantu) geometrie stopy kol sbíhavost kol, rozbíhavost kol, souběh příklon a záklon rejdového čepu úhel rejdu a diferenční úhel Základní podmínkou geometrie je společný průsečík os všech kol, tzv.vnitřní systém. Jde o průmět os všech kol natočených do rejdu, který je situován na prodloužené ose zadní nápravy. 72

5 73 Geometrie společného průsečíku os předních a zadních kol a diferenční úhel. Při všech kontrolách a měření platí že je potřeba dodržet správné a vlastnosti jednotlivých prvků: nahuštění pneumatik na provozní tlak překontrolované uložení a uchycení ramen a nápravy dobrý stav tlumičů mechanické vůle v uložení kol a ramen vyvážení kol a jejich házivost Všechny zjištěné závady musí být odstraněny před měřením!!! Odklon kola Je odklonění kola od svislé osy může být pozitivní nebo negativní. Působí ve smyslu vymezení axiální vůle v ložiscích uložení kola. Vyvolává sílu, která tlačí kolo do uložení. Snižuje tak namáhání ložisek a šroubů upevnění kola. Spolu s úhlem příklonu rejdového čepu zlepšuje stabilitu jízdy. Měří se ve stupních při nastavení sbíhavosti 0 a to přímo. Jeho velikost je v Správné odvalování kol vyžaduje, aby se osy všech kol při natočení do rejdu protínaly v jednom bodě, který leží na prodloužené ose zadní nápravy. Tím jsou dány i poloměry otáčení jednotlivých kol. U řídící nápravy je při natočení kol do plného rejdu, vlivem nestejných drah odvalování kol i rozdílný úhel natočení těchto kol. V provozu se kola odvalují po kruhových drahách s 1 až s 2. Úhel natočení vnitřního rejdového kola β musí být větší než úhel natočení vnějšího rejdového kola α. Tento diferenční úhel musí být při natočení kol do rejdu stejný v obou polohách natočení vpravo a vlevo. Příklad: Škoda Favorit vnitřní úhel 20, vnější úhel rozmezí 0 30 až 3.

6 74

7 75 Příklon rejdového čepu Je úhel, o který je rejdový čep přikloněn k podélné ose vozidla ve svislé rovině. Jeho velikost je 4 až 8. Spolu s odklonem kola přispívá ke stabilitě jízdy vozidla v přímém směru.rovina rejdového čepu a odklonu kola se musí vždy protínat pod vozovkou, v krajním případě ve stopníku kola(stopník místo styku kola s vozovkou). Tím je dáno rameno, které příznivě ovlivňuje potřebné síly na řízení a poloměr otáčení.měří se v uhlových mírách při natočení kol o20 vpravo a vlevo. Příklon rejdového čepu s odklonem kola a záklonem rejdovvého čepu jsou dány pevnou konstrukcí nápravy. Záklon rejdového čepu Je úhel, o který je rejdový čep zakloněn ve směru jízdy. Toto zaklonění čepu kola vyvolává sílu, která působí na kolo po projetí zatáčkou. Kolo se tak snaží zachovat přímý směr jízdy. Záklon se měří ve stupních, měření se neprovádí přímo, ale po natočení kola o 20 Jeho velikost je v rozmezí 0 až 5 u nových vozidel je 3

8 76 Postup při měření kontrola a nastavení předepsané výšky vozidla měření diferenčního úhlu při stanoveném kontrolním úhlu natočení jednoho z řízených kol měření úhlu odklonu kola měření úhlu nebo rozměru sbíhavosti, rozbíhavosti, souběhu kol měření příklonu rejdového čepu měření záklonu rejdového čepu měření souběhu náprav dle geometrie vozidla měření mechanické vůle řízení Při kontrole vždy ihned upravujeme zjištěné hodnoty na stanovené parametry Převodovka řízení hřebenová

9 77 Maticová převodovka řízení

10 78 Sbíhavost Sbíhavost řiditelných kol je rozdíl vzdáleností l 2 l 1 mezi vnitřními okraji ráfků kol při postavení kol do přímého směru. Měření se provádí ve vodorovné rovině procházející středy kol, určuje se pro obě kola společně v mm ( nebo úhlových stupních a minutách). Rozlišujeme sbíhavost l 2 l 1 > 0, nulovou sbíhavost l 2 l 1 = 0, a rozbíhavost l 2 l 1 < 0 Přední kola vozidel s pohonem zadní nápravy při pozitivním poloměru rejdu mají snahu se natáčet svou přední částí ven (do rozbíhavosti). Nastavením sbíhavosti zabráníme kmitání kol a zlepšíme směrovou stabilitu v přímé jízdě (vymezením existujících vůlí v řídícím ústrojí). Většina předních hnacích náprav má negativní poloměr rejdu, i v tomto případě se kola nastavují do sbíhavosti.

11 Seřizování sbíhavosti se zpravidla provádí na principu změny délky spojovacích tyčí řízení. Při tom je zapotřebí postupovat tak, aby byla zachována symetrie na mechanismu řízení i poloze volantu. Potup při seřizování geometrie automobilů 1. Zadání seřizovacích dat. 2. Provést pokyny podle instrukcí na obrazovce. 3. Montáž snímačů na kola vozidla podle označení, které je vyznačeno na rukojeti snímače(snímače zajistit proti pádu pomocí lanka). 4. Vozidlo usadit na otáčecí plošiny a zajistit proti otočení. 5. Propojit snímače mezi sebou a propojit snímače s počítačem. 6. Zvedneme vozidlo (přední nápravu a potom zadní) pomocí přízvedového zvedáku a provedeme kompenzaci házivosti tento krok aktivujeme pomocí tlačítka na středu snímače nebo pomocí šipek na monitoru. Na monitoru se objeví symbol kola. 7. Otočíme kolem ve směru vyznačené šipkou na snímači o 90 a sledujeme barevnou diodu na snímači, až změní barvu z červené na zelenou nebo sledujeme symbol kola na monitoru, kde se na měřené čtvrtině změní barva z červené na zelenou. Tuto operaci provádíme celkem čtyřikrát na každém kole. Odjistíme plošiny a spustíme vozidlo na plošiny. 8. Pomocí páky zmáčkneme brzdový pedál a páku zajistíme tak, aby vozidlo zůstalo zabržděné. 9. Provedeme aretaci celého zvedáku spuštěním na západky, které jsou na všech sloupech a zajistí nám vodorovné postavení zvedáku, které potřebujeme pro bezchybné měření. 10. Ustálíme volant do přímého směru pomocí ukazatele na monitoru a počkáme až počítač načte hodnoty přímého směru. 11. Zmáčkneme symbol Natočíme volant 20 vlevo a počkáme až se načtou hodnoty této polohy. 13. Natočíme volant 20 vpravo a počkáme až se načtou hodnoty této polohy. 14. Natočíme kola do přímého směru kontrolujeme pomocí šipek na monitoru. 15. Vlevo na monitoru se nám znázorní naměřené hodnoty a to tak, že správné hodnoty jsou zelené barvy, špatné hodnoty jsou červené. 16. Při špatné geometrii provedeme seřízení seřízení je ukončeno až všechny hodnoty, které jdou seřizovat mají zelenou barvu. 17. Po ukončení seřízení vytiskneme protokol o měření protokol je vytištěn černou barvou, špatné nebo neseřízené hodnoty jsou podtržené. Stabilizátory zabraňují bočním náklonům vozidel při projíždění zatáčkami. Pérování vozidel Vlastnosti a požadavky: Pérování jako soubor prvků vytváří pružné spojení mezi nápravou a rámem, karosérií vozidla a nebo jeho nástavbou. Funkce: - zajišťuje pohodlí jízdy - plynulé ovládání vozidla - bezpečná přeprava nákladu 79

12 Pérování má mít podobný kmitočet jako lidská chůze tj kmitů za minutu. Pérování musí mít dostatečnou tuhost, ale také přeměnit tvrdé a krátké rázy na měkké a dlouhé a tím chránit posádku a náklad před škodlivými otřesy.dále musí zajistit přenos suvných sil od pohonu na kola a brzdných sil na karosérii Požadavky: - snížit vliv druhotných kmitavých pohybů - pérování musí být dostatečně tuhé, aby zajistilo dostatečnou nosnost - nesmí být příliš měkké, aby nedošlo k velkému rozkmitání U pérování rozlišujeme dva druhy hmot. Neodpérované hmoty jsou to části, které jsou ve styku s vozovkou a jsou umístěny pod pružícím prvkem(nápravy kola brzdy). Odpérované hmoty jsou všechny části nad pružícím prvkem a jejich kmitání je sníženo na přijatelnou mez. Tlumiče pérování Pro tlumiče rozkmitu nápravy se používají na vozidlech tlumiče pérování. Jejich úkolem je ztlumit rozkmitání zavěšeného kola a nápravy a zajistit tak stálý styk kola s vozovkou, přenosu sil z kol na vozovku a při brždění na karosérii vozidla. Tlumiče pérování dělíme: 1)podle tlumícího média: kapalinové plynokapalinové plynové 2) podle konstrukce pákové teleskopické jednoplášťové teleskopické dvouplášťové 3) podle působení jednočinné tlumí v jednom směru pohybu pístu dvojčinné - tlumí v obou směrech pohybu Teleskopické tlumiče V pracovním válci tlumiče je kapalina přetlačována pohybem pístu přes ventily. Jednoplášťový teleskopický tlumič Výhody: větší pracovní průměr pístu větší pracovní průměr pístu lepší chlazení tlumiče Plynokapalinové tlumiče Při vysokých rychlostech může proudění kapaliny v tlumiči způsobit pěnění tlumičového oleje.pro omezení tohoto negativního jevu jsou do tlumičů plněny místo stlačeného vzduchu náplně dusíku pod určitým tlakem. V tomto konstrukčním provedení jsou dva druhy tlumičů. - jednoplášťové tlumiče s vysokým tlakem plynu - dvouplášťové tlumiče s nízkým tlakem plynu 80

13 Jednoplášťový tlumič pracuje jako klasický tlumič. Na jednom konci je náplň dusíku pod tlakem 2,5 Mpa, na druhém konci je olejová náplň. Obě média jsou od sebe rozdělena plovoucím pístem. Při pohybu pístu tlumiče tento působí přes olejovou náplň na plovoucí píst, který působí na plynovou náplň.plynová náplň tak působí jako vyrovnávací trubice.trvalý tlak plynu působící na olejovou náplň přes píst zaručuje okamžitou reakci tlumiče. Dvouplášťový tlumič je nízkotlaký (0,25 0,5Mpa), v horní části naplněn plynem, v dolní části kapalina. Tyto dvě média jsou od sebe odděleny speciálním těsnícím kroužkem. Tyto tlumiče se používají nejčastěji pro nezávislé zavěšení kola Mc Pherson. Plynové tlumiče tyto tlumiče jsou plněny jen plynem, používají se nejčastěji u vozidel, která se používají pro dálniční provoz. Konstrukce: - pákové tyto tlumiče se používají u nákladních vozidel ve spojení s listovými péry, ale také u osobních vozidel. Jejich použití u nových vozidel není tak časté. - teleskopické se používají u všech kategorií vozidel. Jednočinné tlumiče se používají tam, kde jedno tlumení nám umožní konstrukce péra. Dvojčinné tlumiče používáme tam, kde tlumící účinek je pro jednočinné tlumiče nedostatečný a mohlo by dojít k rozkmitání kola nebo celé nápravy. 81 Tlumič pérování Systém odpružení automobilu Pneumatiky pohlcují kmity od drobných nerovností vozovky, a tím zmenšují výkmit náprav. Vozidlové pružiny pohlcují rozkmity náprav a pružná sedadla zachycují kmity a chvění existující až za vozidlovými pružinami.

14 82

15 83

16 84 Karoserie vozidel Samonosné karosérie Tvoří dostatečně tuhý, pružný prostorový celek, který nevyžaduje rám podvozku vozidla jako nosný prvek. Nápravy jsou upevněny na její spodek a motor s převodovkou je zavěšen přímo v karosérii. Samonosná karosérie plně přejímá funkci nosného rámu. Výroba Samonosné karosérie jsou bodově svařované. Prahy pod dveřmi, sloupky dveří karosérie a rámy oken spolu tvoří homogenní celek, dostatečně tuhý a pružný. Opravy Při opravě karosérie po havárii vozidla se vychází z jednotlivých bodů základních částí vozidla např. náprav, motoru, dveřních závěsů apod. Jednotlivé proměřovací roviny jsou dány

17 výrobcem a v dílenských příručkách jsou stanoveny postupy opravy. K opravě používáme mobilních rovnacích stolic. Polosamonosné karosérie Jejím znakem je tzv. třetinový rám, na němž je umístěn motor a podvěsy náprav.(trabant) Kontrola a opravy rámů a karosérií Po dopravních nehodách kontrolujeme: - prohnutí hlavních nosníků rámu a karosérie - praskliny - zkřížení a zkřivení podélníků a příček - rovinnost celého rámu - spojení příček s podélníky, nýtové spoje, svary apod. - celkový stupeň koroze rámu a karosérie Z důležitých úkonů je celkové proměření rámu a karosérie na rovnacích stolicích, kde proměřujeme základní hodnoty pomocí měřidel a přístrojů. Rovnání je prováděno za tepla i za studena, podle síly materiálu a jeho deformace. Vyvážení kol Je důležitým prvkem, který ovlivňuje bezpečné ovládání vozidla, zvyšuje bezpečnost provozu vozidla a má vliv na opotřebení všech součástí uložení kola a prvků řízení vozidla a brzd. Nevyváženost způsobuje kmitání kol,které se může změnit ve vibrace. Vibrace snižují přilnavost kol na vozovku a zvyšuje se valivý odpor, čímž není bezpečná ovladatelnost vozidla a nadměrná a nepravidelná opotřebitelnost pneumatik. Metody vyvážení jsou dvě: Bezdemontážní vyvážení kol je účelnější, že mimo pláště a disku odstraníme nevyváženost všech rotujících součástek uložení kola např. brzdové bubny, kotouče, náboje kola. 85 Vyvažování kol na mikroprocesorové vyvažovačce FC 310!! Každé kolo, které budeme vyvažovat musí být čisté a tlak v pneumatice musí mít předepsanou hodnotu!! 1. Zapněte přístroj a upněte kolo na vhodný upínací kužel, 2. Stiskněte symbol ráfku č. 1 a pomocí vysouvací měřidlo vysuňte na vnitřní hranu ráfku. Hodnota se automaticky načte do vyvažovačky. 3. Stiskněte symbol č,2 a zadejte šířku ráfku (měření šířky ráfku provedeme příslušným měřidlem obkročákem). Zadávání hodnot se provádí pomocí znamének +; -; 4. Stisknout symbol č. 3 a zadat kola pomocí znamének +; -; 5. Sklopte kryt kola stroj se rozběhne a po zastavení se zobrazí nevývažek levé a pravé strany displeje. 6. Manuálně otáčejte kolem, dokud se nerozsvítí celý poziční LED na boku displeje levé strany. V tomto místě zastavíme a v nejvyšším bodě disku připevníme závaží dané hodnoty. Závaží musí být umístěno v horní části ráfku na pozici 12té hodině. 7. Manuálně otáčejte kolem, dokud se nerozsvítí celý poziční LED na boku displeje pravé strany. V tomto místě zastavíme a v nejvyšším bodě disku připevníme závaží dané hodnoty. Závaží musí být umístěno v horní části ráfku na pozici 12té hodině. 8. Opět sklopte kryt kola. Stroj se opět rozběhne a zobrazí se zbytkový nevývažek. 9. Jestli se zobrazí nevyvažek 5-10g, posuňte tělísko o 2-3cm směrem nahoru.

18 86 Maximální tolerance nevyváženosti je 5 gr, ale kolo je možné vyvážit do 0 gr. Značení radiálních pneumatik 1. Výrobce a značka firmy 2. Rozměr pneumatiky (195/60 R 15) 195 šířka pneu. v mm, 60 profilové číslo poměr výšky k šířce v procentech (195:100=1,95x60=117, výška 117mm), 15 průměr ráfků v palcích. 3. Tubeless bezdušová pneumatika Tube Type pneumatika s duší 4. Obchodní označení 5. Země, v níž byla pneumatika vyrobena 6. Index zatížitelnosti pneumatiky LI (Load Index 87 V = 545kg při max. rychlosti240km/hod.) maximální hmotnost jíž lze pneumatiku zatížit při maximální rychlosti pro danou pneumatiku. Rychlostní kategorie: V 240 km/hod, H 210 km/hod, T 190 km/hod, S 180 km/hod, Zimní pneumatiky Q 160 km/hod. 7. Tread (běhoun), pod běhounem je šest vložek (dvě vložky raylon umělé hedvábí, dvě vložky ocelový kord, dvě vložky nylonový kord. 8. Sidewall (bočnice) má dvě vložky z raylonu

19 9. Maximální tlak huštění 10. Treadwear (opotřebení běhounu) předpoklad životnosti 11. Traction (trakční a záběrové vlastnosti) A, B, C schopnost brždění a přenášení sil na mokrém povrchu vozovky. 12. Temperature (teplota) A, B, C odolnost proti teplotám vznikající při vyšších rychlostech. 13. E4 parametry předepsané evropskou normou ECE R30, číslo značí stát ve kterém bylo uděleno povolení (8 ČR) 14. Číslo osvědčení podle evropské normy ECE R 15. DOT (Department Of Transportation min. dopravy USA) pneumatika plní parametry americkou normou FMVSS 109, 16. Kódy výrobce: CU - pneumatikárna VF velikost pneumatiky A1CY provedení pneumatiky 169 datum výroby (16 týden, 9 rok) 17. Speciální pokyny: ALL STEEL nárazník i kostra z ocelového kordu M+S (Mud and Snow bláto a sníh) pneumatika určená pro zimní provoz s velmi dobrými záběrovými vlastnostmi za nižších teplot, REGROOVABLE možnost prořezání dezénu, STEEL nárazník z ocelového kordu, TWI (indikátor opotřebení) je trojúhelník umístěný na rameni pláště a pod tímto trojúhelníkem jsou písmena TWI. Tyto značky jsou rozmístěny po obvodu podle velikosti pláště od 4 6 i více. 87

20 88 Kontrolní otázky a úkoly: 1) Vyjmenujte typy předních řídících náprav. 2) Co všechno se musí kontrolovat před měřením geometrie? 3) Jaké základní hodnoty se kontrolují a seřizují při měření geometrie? 4) Co je to diferenční úhel? 5) Vyjmenujte tři základní druhy řízení. 6) K čemu jsou na vozidle tlumiče pérování? 7) Vyjmenujte druhy pérování, které se montují na vozidla? 8) Proč se provádí vyvažování kol?

2. Použití páteřového nástavného rámu je nejvýhodnější pro: a) terénní nákladní automobily b) autobusy c) motocykly

2. Použití páteřového nástavného rámu je nejvýhodnější pro: a) terénní nákladní automobily b) autobusy c) motocykly Kontrolní test 1. Samonosná karoserie má: a) žebřinový rám b) nemá rám c) plošinový rám 2. Použití páteřového nástavného rámu je nejvýhodnější pro: a) terénní nákladní automobily b) autobusy c) motocykly

Více

Kola a pneumatiky. Druhy kol : - dle konstrukce : a) disková - plná - odlehčená - s otvory ve stěně disku - větraná - s otvory mezi diskem a ráfkem

Kola a pneumatiky. Druhy kol : - dle konstrukce : a) disková - plná - odlehčená - s otvory ve stěně disku - větraná - s otvory mezi diskem a ráfkem Kola a pneumatiky Úkolem kol je přenášet tlak nápravy na vozovku, spolehlivě vést vozidlo po zvolené dráze a přenášet na vozovku brzdné a vodící popř. hnací síly. Zároveň se podílejí na tlumení rázů způsobených

Více

SEZNAM TECHNICKÝCH ZÁVAD

SEZNAM TECHNICKÝCH ZÁVAD , Praha 4 - Chodovec, Türkova 1001, PSČ 149 00 Středisko Služby pro STK vedoucí střediska: Ing. Norbert Grosser SEZNAM TECHNICKÝCH ZÁVAD (čtyřmístné kódy) Zpracováno na základě přílohy č. 6 k č.j.: 3/2008-150-ORG3/10

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Oprava bezdušových pneumatik

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Oprava bezdušových pneumatik Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: 2.8. Oprava bezdušových pneumatik Obor: Autokarosář Ročník: 3. Zpracoval(a): Bc. Petr Ondrůšek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 Obsah 1. Oprava

Více

2. Škoda 105, 120, 130, 135, 136, Garde, Rapid... 14. 3. Škoda Favorit, Forman, Pick-up... 29. 4. Škoda Felicia, Felicia Combi, Pickup...

2. Škoda 105, 120, 130, 135, 136, Garde, Rapid... 14. 3. Škoda Favorit, Forman, Pick-up... 29. 4. Škoda Felicia, Felicia Combi, Pickup... Úvod... 6 1. Škoda 100, 110, 110 R... 7 2. Škoda 105, 120, 130, 135, 136, Garde, Rapid... 14 3. Škoda Favorit, Forman, Pick-up... 29 4. Škoda Felicia, Felicia Combi, Pickup... 43 5. Škoda Octavia, Octavia

Více

Konstrukce a údržba skupina B

Konstrukce a údržba skupina B 1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou - množství oleje v motoru měrkou > mezi ryskami minimum - maximum (doplnit stejný motorový olej ) - množství chladící kapaliny v expanzní nádobce > mezi ryskami

Více

Článek 286-2016 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO VYLEPŠENÉ TERÉNNÍ VOZY (SKUPINA T3)

Článek 286-2016 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO VYLEPŠENÉ TERÉNNÍ VOZY (SKUPINA T3) Článek 286-2016 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO VYLEPŠENÉ TERÉNNÍ VOZY (SKUPINA T3) Pozemní vozidla s jedním motorem s mechanickým pohonem na zemi, se 4 až 8 koly (pokud má vůz více než 4 kola, je třeba schválení

Více

Hřídelové spojky. Spojky přenáší krouticí moment mezi hnacím a hnaným strojem nebo mezi jednotlivými částmi stroje či mechanismu.

Hřídelové spojky. Spojky přenáší krouticí moment mezi hnacím a hnaným strojem nebo mezi jednotlivými částmi stroje či mechanismu. Hřídelové spojky Spojky přenáší krouticí moment mezi hnacím a hnaným strojem nebo mezi jednotlivými částmi stroje či mechanismu. Další funkce spojek přerušení nebo omezení přenosu M k jako ochrana před

Více

Autoškola. Jiří Melč, tel. 737536547 jiri.melc@gmail.com info@autoskola-melc.cz

Autoškola. Jiří Melč, tel. 737536547 jiri.melc@gmail.com info@autoskola-melc.cz Autoškola Jiří Melč, tel. 737536547 jiri.melc@gmail.com info@autoskola-melc.cz Křižovatky křižovatky: nerozlišené dopravními značkami rozlišené dopravními značkami s řízeným provozem řízení provozu světelnými

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459.

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslav Zikmund Datum vytvoření: 12. 11. 2012 Ročník: II. Předmět: Motorová

Více

1 ŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu stejně důležité jako brzdy.

1 ŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu stejně důležité jako brzdy. 1 ŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ Z hlediska bezpečnosti silničního provozu stejně důležité jako brzdy. ÚČEL ŘÍZENÍ natočením kol do rejdu udržovat nebo měnit směr jízdy, umožnit rozdílný úhel rejdu rejdových kol při

Více

STROJOVÝ SPODEK AUTOMOBILU

STROJOVÝ SPODEK AUTOMOBILU OBSH 1 ÚVODEM............................................ 7 1.1 Stručná historie vývoje automobilů......................... 7 1.2 Identifikace silničních vozidel............................. 9 1.2.1 Individuální

Více

4 Spojovací a kloubové hřídele

4 Spojovací a kloubové hřídele 4 Spojovací a kloubové hřídele Spojovací a kloubové hřídele jsou určeny ke stálému přenosu točivého momentu mezi jednotlivými částmi převodného ústrojí. 4.1 Spojovací hřídele Spojovací hřídele zajišťují

Více

Příloha č. 1 TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY

Příloha č. 1 TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY Příloha č. 1 TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY Dílčí část 1 Analyzátor výfukových plynů zážehových motorů a přístroje pro měření kouřivosti vznětových motorů 1 ks Kombinovaný přístroj určen pro kontrolu emisí

Více

Projekt: Autodiagnostika pro žáky SŠ - COPT Kroměříž, Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/01.0006. Převodná ústrojí

Projekt: Autodiagnostika pro žáky SŠ - COPT Kroměříž, Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/01.0006. Převodná ústrojí Převodná ústrojí Problematika převodných ústrojí je značně rozsáhlá, domnívám se, že několikanásobně překračuje možnosti a rámec tohoto projektu. Ve své práci zdůrazním jen vybrané pasáže, které považuji

Více

Obsah Orientace v knize Zapalovací svíčky Popis vozidla Vložka vzduchového fi ltru Kontrola opotřebení zadních brzdových čelistí a bubnů

Obsah Orientace v knize Zapalovací svíčky Popis vozidla Vložka vzduchového fi ltru Kontrola opotřebení zadních brzdových čelistí a bubnů Prelims Obsah 5 Obsah Orientace v knize... 10 Popis vozidla... 11 Bezpečnostní pokyny... 12 Opravy během jízdy... 13 Nouzové startování... 14 Výměna kola... 15 Hledání netěsností... 16 Odtahování vozidla...

Více

AUTOŠKOLA Technická příprava. (skupina B)

AUTOŠKOLA Technická příprava. (skupina B) AUTOŠKOLA Technická příprava (skupina B) Obsah 1 Popište úkony kontroly vozidla před jízdou... 3 2 Popište kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách a hloubku drážek dezénu pneu.... 3 3 Popište obsah kontroly

Více

Název zpracovaného celku: Kola a pneumatiky

Název zpracovaného celku: Kola a pneumatiky Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla druhý NĚMEC V. 25.10.2012 Název zpracovaného celku: Kola a pneumatiky Jsou nedílnou součástí automobilu pro jeho pohyb, přenos sil a momentů. Účel kola

Více

Mercedes-Benz S500 w140

Mercedes-Benz S500 w140 Protokol kontroly technického stavu vozu Mercedes-Benz S500 w140 Datum kontroly Kód technika UZ0001 Základní informace Rok výroby 1995 Hodnocení 68% Dokumenty 83 % Počet km 365 000 km 66 % Sedan, 4 dveře,

Více

OBSAH. Úvod... 9 Popis a ovládání vozidla... 10. Technický popis... 10

OBSAH. Úvod... 9 Popis a ovládání vozidla... 10. Technický popis... 10 OBSAH Úvod................................................................ 9 Popis a ovládání vozidla.......................................... 10 Technický popis.....................................................

Více

Obsah. Kapitola 1B Běžná údržba a opravy naftové modely... 41. Kapitola 1A Běžná údržba a opravy benzínové modely... 25

Obsah. Kapitola 1B Běžná údržba a opravy naftové modely... 41. Kapitola 1A Běžná údržba a opravy benzínové modely... 25 Obsah Orientace v knize... 10 Popis vozidla... 11 Bezpečnostní pokyny... 12 Opravy během jízdy... 13 Nouzové startování... 14 Výměna kola... 15 Demontáž a výměna kola... 15 Hledání netěsností... 16 Odtahování

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO 2013 ONDŘEJ KOŠŤÁL Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Podvozky motorových vozidel

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí je Miroslav Sikora.

Autorem materiálu a všech jeho částí je Miroslav Sikora. DEMONTÁŽ, MONTÁŽ A VYVÁŽENÍ PNEU Dílenský postup Předmět činnosti Tento dílenský postup popisuje zásady provádění pneuservisní služby v osobních a nákladních pneuservisech v rámci servisních středisek.

Více

Údržba vozidla a jeho ovládání sk. B - otázky a odpovědi

Údržba vozidla a jeho ovládání sk. B - otázky a odpovědi Údržba vozidla a jeho ovládání sk. B - otázky a odpovědi 1. popište úkony kontroly vozidla před jízdou Při příchodu k vozidlu : závady na kolech a pneumatikách (poškození disku, podhuštění pneumatik),

Více

Pomůcka pro technika STK Část II

Pomůcka pro technika STK Část II DEKR utomobil a.s verze 1.0 Pomůcka pro technika STK Část II Převáděcí tabulka - listy závad Řazení podle původních ů závad S-02/2012-03/233 DEKR 2210 DEKR utomobil a.s. Část II Pomůcka pro technika STK

Více

Přední ochranné konstrukce chránící při převrácení úzkorozchodných kolových zemědělských a lesnických traktorů (kodifikované znění) ***I

Přední ochranné konstrukce chránící při převrácení úzkorozchodných kolových zemědělských a lesnických traktorů (kodifikované znění) ***I P7_TA-PROV(2011)0211 Přední ochranné konstrukce chránící při převrácení úzkorozchodných kolových zemědělských a lesnických traktorů (kodifikované znění) ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu

Více

NOVINKA šestistupňová mechanická převodovka 02M ve vozech

NOVINKA šestistupňová mechanická převodovka 02M ve vozech NOVINKA šestistupňová mechanická převodovka 02M ve vozech SP41_50 Na moderní automobily se kladou stále rostoucí požadavky na funkčnost, jízdní komfort, bezpečnost, šetrnost k životnímu prostředí a také

Více

PLOŠINA MODEL SPEEDER

PLOŠINA MODEL SPEEDER PLOŠINA MODEL SPEEDER Ing. Štefan Töltési mobil +420 777 820 666 Pod Křížkem 1466 tel + fax 353 821 678 363 01 OSTROV e-mail: info@odtahova-technika.cz OBSAH 1. DATA FIRMY... 1 2. DATA PLOŠINY... 1 3.

Více

2. Škoda 105, 120, 130, 135, 136, Garde, Rapid... 14. 3. Škoda Favorit, Forman, Pick-up... 29. 4. Škoda Felicia, Felicia Combi, Pickup...

2. Škoda 105, 120, 130, 135, 136, Garde, Rapid... 14. 3. Škoda Favorit, Forman, Pick-up... 29. 4. Škoda Felicia, Felicia Combi, Pickup... Úvod... 6 1. Škoda 100, 110, 110 R... 7 2. Škoda 105, 120, 130, 135, 136, Garde, Rapid... 14 3. Škoda Favorit, Forman, Pick-up... 29 4. Škoda Felicia, Felicia Combi, Pickup... 43 5. Škoda Octavia, Octavia

Více

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem Uspořádání převodového ústrojí se řídí podle základní konstrukční koncepce automobilu. Ve většině

Více

X76, a FÁZE TVORBY TECHNICKÉ DOKUMENTACE 2

X76, a FÁZE TVORBY TECHNICKÉ DOKUMENTACE 2 3 Dolní část vozidla 30A OBECNÉ ÚDAJE 31A PŘEDNÍ NOSNÉ PRVKY 33A ZADNÍ NOSNÉ PRVKY 35A KOLA A PNEUMATIKY 36A SESTAVA ŘÍZENÍ 36B POSILOVAČ ŘÍZENÍ 37A OVLÁDÁNÍ MECHANICKÝCH PRVKŮ 38C PROTIBLOKOVACÍ SYSTÉM

Více

Obsah 13 Manžety hnacích poloos 14 Matky kol 15 Jízdní zkouška Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí...

Obsah 13 Manžety hnacích poloos 14 Matky kol 15 Jízdní zkouška Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí... Obsah Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí... 13 Opravy na silnici... 15 Nelze nastartovat motor, startér se neotáčí... 15 Nelze nastartovat motor, i když startér normálně

Více

Poznámka : U bezdušových pneumatik duše a ochranná vložka odpadají, ventilek je umístěn přímo v ráfku.

Poznámka : U bezdušových pneumatik duše a ochranná vložka odpadají, ventilek je umístěn přímo v ráfku. 1 PNEUMATIKY Pneumatika (běžného provedení) se skládá z : pláště, duše, ochranné vložky. Vzduch je vháněn do pneumatiky ventilkem spojeným s duší. Ventilek může být přímý nebo zahnutý a ústí na vnitřním

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE RADY. ze dne 6. února 1970

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE RADY. ze dne 6. února 1970 SMĚRNICE RADY ze dne 6. února 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (70/156/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více

Otázky z údržby pro sk. A

Otázky z údržby pro sk. A Otázky z údržby pro sk. A 1. Popište úkony kontroly motocyklu před jízdou. Kontrola provozních kapalin -motorový olej ( u čtyřdobého motoru) -převodový olej -brzdová kapalina (u hydraulických brzd) -chladicí

Více

Podvozky (pojezdy) železničních vozidel. Volné materiály k předmětu MZV

Podvozky (pojezdy) železničních vozidel. Volné materiály k předmětu MZV Podvozky (pojezdy) železničních vozidel Volné materiály k předmětu MZV Ing. Marcel Mityska, CSc. 2012 1 Podvozky (pojezdy) železničních vozidel Základní rozdělení pojezdů je na: RÁMOVÉ a PODVOZKOVÉ. Chování

Více

Návod na obsluhu Záruční list

Návod na obsluhu Záruční list Návod na obsluhu Záruční list Výrobce: VEZEKO s.r.o. Jihlavská 229 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566 503 411-4 fax: 566 503 426 E-MAIL: prodej@vezeko.cz http://www.vezeko.cz verze: 100.5 Obsah: 1. Návod

Více

Škoda Octavia. Hodnocení 61% Základní informace. Protokol kontroly technického stavu vozu. Kompletní servis při prodeji a nákupu ojetého vozu.

Škoda Octavia. Hodnocení 61% Základní informace. Protokol kontroly technického stavu vozu. Kompletní servis při prodeji a nákupu ojetého vozu. Protokol kontroly technického stavu vozu Škoda Octavia Datum kontroly 26.04.2016 Kód technika UZ0006 Základní informace Rok výroby 2003 Hodnocení 61% Dokumenty 71 % Počet km 304 360 km 50 % Fastback, 5

Více

Technické podmínky pro požární kontejnerový nosič

Technické podmínky pro požární kontejnerový nosič Příloha č. 1 ZD čj.: MV-17960-5/PO-PSM-2014 k části 3 Počet listů: 5 Technické podmínky pro požární kontejnerový nosič 1. Tyto technické podmínky vymezují požadavky pro pořízení čtyř (4) požárních kontejnerových

Více

HONDA CB500X, modelový rok 2016

HONDA CB500X, modelový rok 2016 HONDA CB500X, modelový rok 2016 Datum vydání: Inovovaný model: Cestovní enduro CB500X o výkonu 35 kw, jež je určeno pro držitele řidičského oprávnění kategorie A2, získalo velkou porci stylu, vylepšenou

Více

PŘÍLOHA J ČLÁNEK 263-2016 ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO UPRAVENÉ PRODUKČNÍ VOZY NA OKRUZÍCH (VARIANTA KIT SUPER 2000)

PŘÍLOHA J ČLÁNEK 263-2016 ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO UPRAVENÉ PRODUKČNÍ VOZY NA OKRUZÍCH (VARIANTA KIT SUPER 2000) PŘÍLOHA J ČLÁNEK 263-2016 ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO UPRAVENÉ PRODUKČNÍ VOZY NA OKRUZÍCH (VARIANTA KIT SUPER 2000) 235 0. DEFINICE A VŠEOBECNÉ PŘEDPISY Čl. POPIS 000 Čtení Tyto předpisy jsou vytvořeny tak,

Více

Nakladače Avant 2015. Technika Avant. Avant - multifunkce

Nakladače Avant 2015. Technika Avant. Avant - multifunkce Technika Avant Avant - multifunkce Multifunkce velký hydraulický výkon na přídavné hydraulice = možnost využití různých nářadí ať již aktivních nebo pasivních. Vysoký hydraulický výkon umožňuje bez problémové

Více

Technická prohlídka vozidla

Technická prohlídka vozidla 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kontrola a měření strojních zařízení

Více

Nakladače Avant 2015. Technika Avant. Avant - multifunkce

Nakladače Avant 2015. Technika Avant. Avant - multifunkce Technika Avant Avant - multifunkce Multifunkce velký hydraulický výkon na přídavné hydraulice = možnost využití různých nářadí ať již aktivních nebo pasivních. Vysoký hydraulický výkon umožňuje bez problémové

Více

Geometrie řízení VY_32_INOVACE_AUT2_11

Geometrie řízení VY_32_INOVACE_AUT2_11 Geometrie řízení VY_32_INOVACE_AUT2_11 Geometrická poloha kol má zásadní vliv na bezpečnost provozu vozidel. Za jedoucím vozidlem zanechávají odvalující se kola stopy. Aby se kola vozidla odvalovala při

Více

1. Kontrola před výjezdem (soupravy):

1. Kontrola před výjezdem (soupravy): 1 1. Kontrola před výjezdem (soupravy): Kola a pneumatiky dotažení matic kol, neporušenost ráfků kol, tlak v pneumatikách (i náhradní kolo) a stav dezénu; Motor, převodovka, hnací nápravy, servořízení,

Více

Nápravy: - nesou tíhu vozidla a přenáší ji na kola - přenáší hnací, brzdné a suvné síly mezi rámem a koly

Nápravy: - nesou tíhu vozidla a přenáší ji na kola - přenáší hnací, brzdné a suvné síly mezi rámem a koly Nápravy: Účel: - nesou tíhu vozidla a přenáší ji na kola - přenáší hnací, brzdné a suvné síly mezi rámem a koly Umístění: - jsou umístěny pod rámem úplně (tuhé nápravy), nebo částečně (ostatní druhy náprav)

Více

Technické podmínky terénních nákladních automobilů 6x6

Technické podmínky terénních nákladních automobilů 6x6 Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci (část 2) čj.: MV-18029-5/PO-PSM-2014 Počet listů:8 Technické podmínky terénních nákladních automobilů 6x6 1. Technické podmínky stanovují požadavky na pořízení dvou

Více

PROVEDENÍ A VYBAVENÍ

PROVEDENÍ A VYBAVENÍ PROVEDENÍ A VYBAVENÍ ŘADY VISION DESIGN COUPÉ N 1 PRO ŘIDIČE OD 15 LET SESTAVTE SI SVÉ COUPÉ DOKONČETE MODEL PREMIUM A GTI PODLE SVÝCH PŘEDSTAV STŘECHA Bez sportovních pruhů Sportovní pruhy v barvě : černá,

Více

Průvodce převzetím vozidla po ukončení leasingové smlouvy.

Průvodce převzetím vozidla po ukončení leasingové smlouvy. Průvodce převzetím vozidla po ukončení leasingové smlouvy. Společnost Credium, a.s. využívá při stanovení poškození nad rámec běžného opotřebení v plném rozsahu metodiku zpracovanou společností Dekra Automobil,

Více

Protokol kontroly motorového vozidla. Lexus RX350

Protokol kontroly motorového vozidla. Lexus RX350 Protokol kontroly motorového vozidla Lexus RX50 Datum kontroly 0.12.2015 Cena 570 000 Kč Kód technika UZ0001 Základní informace Rok výroby 2012 Počet 5 200 Motor.5i Výkon 20 kw Převodovka Automatická VIN

Více

Článek 254 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY (SK. N)

Článek 254 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY (SK. N) Článek 254-2016 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO PRODUKČNÍ VOZY (SKUPINA N) 1. DEFINICE Cestovní vozy vyráběné ve velkých sériích. 2. HOMOLOGACE Tato vozidla musí být vyrobena nejméně v 2 500 identických kusech

Více

TECHNICKÉ PARAMETRY CITROËN JUMPER. Září 2015

TECHNICKÉ PARAMETRY CITROËN JUMPER. Září 2015 TECHNICKÉ PARAMETRY CITROËN JUMPER Září 2015 PŘEHLED MOTORŮ CITROËN JUMPER ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY Turbo Diesel přímé vysokotlaké vstřikování 2.2 HDi 110 MAN6 Turbo Diesel přímé vysokotlaké

Více

Pokyny k hledání a odstraňování závad v řízení traktorů ZETOR UŘ II. Výpis z technických údajů výrobce servořízení

Pokyny k hledání a odstraňování závad v řízení traktorů ZETOR UŘ II. Výpis z technických údajů výrobce servořízení Pokyny k hledání a odstraňování závad v řízení traktorů ZETOR UŘ II Při hledání příčiny závad v servořízení 8011 8045 traktorů ZETOR UŘ II se doporučuje prověřit ještě před demontáží všechny části řízení.

Více

94% Protokol kontroly motorového vozidla. Ford Kuga. Základní informace. Hodnocení. Kompletní servis při prodeji a nákupu ojetého vozu.

94% Protokol kontroly motorového vozidla. Ford Kuga. Základní informace. Hodnocení. Kompletní servis při prodeji a nákupu ojetého vozu. auta bez starostí Protokol kontroly motorového vozidla Ford Kuga Datum kontroly 1.1.01 Kód technika UZ0001 Cena Základní informace Rok výroby 010 Počet 9 000 Motor 389 000 Kč 94% Hodnocení automatické

Více

Příloha č. 3 - TECHNICKÝ POPIS Mikrobus komerční Karoserie: Mikrobus komerční; Vozidlo - parametry: - Celková délka maximálně 5300 mm (bez tažného

Příloha č. 3 - TECHNICKÝ POPIS Mikrobus komerční Karoserie: Mikrobus komerční; Vozidlo - parametry: - Celková délka maximálně 5300 mm (bez tažného Příloha č. 3 - TECHNICKÝ POPIS Mikrobus komerční Karoserie: Mikrobus komerční; Vozidlo - parametry: - Celková délka maximálně 5300 mm (bez tažného zařízení); - Celková šířka (bez sklopných vnějších zpětných

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Technické specifikace

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Technické specifikace Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Technické specifikace Vozidlo č. 1 Dopravní prostředek s jednoramenným kloubovým nosičem kontejnerů pohon vozidla 6x4 denní kabina rozvor 3 900 4 200 mm motor Euro 6 min

Více

Axiální zajištění ložisek... 199 Způsoby zajištění... 199 Připojovací rozměry... 202. Konstrukce souvisejících dílů... 204

Axiální zajištění ložisek... 199 Způsoby zajištění... 199 Připojovací rozměry... 202. Konstrukce souvisejících dílů... 204 Použití ložisek Uspořádání ložisek... 160 Uspořádání s axiálně vodícím a axiálně volným ložiskem... 160 Souměrné uspořádání ložisek... 162 Plovoucí uspořádání ložisek... 162 Radiální zajištění ložisek...

Více

Oprava kotoučových brzd 1

Oprava kotoučových brzd 1 Oprava kotoučových brzd 1 Zahájení opravy brzd Brzdové kotouče a/nebo brzdové obložení dosáhly hranice opotřebení. Před zahájením opravy brzd je nutné překontrolovat veškeré relevantní díly v oblasti nápravy

Více

SMĚRNICE KOMISE 2010/48/EU

SMĚRNICE KOMISE 2010/48/EU 8.7.2010 Úřední věstník Evropské unie L 173/47 SMĚRNICE KOMISE 2010/48/EU ze dne 5. července 2010, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/40/ES o technických

Více

Spouštěcí obvod. Spouštěč. Základní parametry spouštěče

Spouštěcí obvod. Spouštěč. Základní parametry spouštěče Spouštěcí obvod Pod tímto pojmem se rozumí nejen vlastní elektrické spouštěcí zařízení k přímému mechanickému uvedení motoru do pohybu, ale také pomocná zařízení, která jsou pro spouštění motoru vhodná

Více

Pístové spalovací motory 2 pohyblivé části motoru

Pístové spalovací motory 2 pohyblivé části motoru Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 28.8.2013 Název zpracovaného celku: Pístové spalovací motory 2 pohyblivé části motoru Pohyblivé části motoru rozdělíme na dvě skupiny:

Více

Pásový dozer D61EX / PX 12

Pásový dozer D61EX / PX 12 Pásový dozer D61EX / PX 12 Fotografie mohou obsahovat nadstandardní výbavu. Nové dozery střední třídy s revolučními joysticky. Manévrovací schopnost se značně zlepšila použitím jedné páky pro ovládání

Více

PŘÍLOHA č.1 UKÁZKA DIDAKTICKÉHO TESTU PRO STUDENTY 1. ROČNÍKŮ VYBRANÝCH Z VÝUKOVÉHO CD - ROM

PŘÍLOHA č.1 UKÁZKA DIDAKTICKÉHO TESTU PRO STUDENTY 1. ROČNÍKŮ VYBRANÝCH Z VÝUKOVÉHO CD - ROM PŘÍLOHA č.1 UKÁZKA DIDAKTICKÉHO TESTU PRO STUDENTY 1. ROČNÍKŮ VYBRANÝCH Z VÝUKOVÉHO CD - ROM DIDAKTICKÝ TEST PRO STUDENTY 1. ROČ. 1. Kolo se skládá z těchto částí: a) hlava kola, disk kola, ráfek kola,

Více

HŘÍDELOVÉ SPOJKY A BRZDY

HŘÍDELOVÉ SPOJKY A BRZDY HŘÍDELOVÉ SPOJKY A BRZDY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

INTEGROVANÁ VERZE DOKUMENTU. SMĚRNICE RADY ze dne 17. prosince 1992

INTEGROVANÁ VERZE DOKUMENTU. SMĚRNICE RADY ze dne 17. prosince 1992 INTEGROVANÁ VERZE DOKUMENTU SMĚRNICE RADY ze dne 17. prosince 1992 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vnějších výčnělků před zadní stěnou kabiny motorových vozidel kategorie N

Více

Všeobecný technický popis... 13 Rozměry vozidla... 15 Hmotnostní a váhové parametry... 17. Vlastní jízda se Škodou Octavia... 32 Technika jízdy...

Všeobecný technický popis... 13 Rozměry vozidla... 15 Hmotnostní a váhové parametry... 17. Vlastní jízda se Škodou Octavia... 32 Technika jízdy... Obsah Úvod...................................................... 9 Seznámení s vozidlem................................... 11 Všeobecný technický popis................................ 13 Rozměry vozidla............................................

Více

Geometrie náprav osobních automobilů

Geometrie náprav osobních automobilů Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Geometrie náprav osobních automobilů Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Ing. Miroslav Havlíček, CSc. Vypracoval: Bc.

Více

TECHNICKÝ PŘEDPIS RSK KART

TECHNICKÝ PŘEDPIS RSK KART TECHNICKÝ PŘEDPIS RSK KART MASCOM CUP 2016 Nedílnou součástí tohoto Technického předpisu je technopis dílů RSK TRADE s.r.o. V poháru MASCOM CUP mohou startovat pouze vozidla RSK Kart, vyrobená firmou RSK

Více

Technické podmínky pro technický automobil chemický

Technické podmínky pro technický automobil chemický Technické podmínky pro technický automobil chemický 1. Předmětem technických podmínek je pořízení jednoho technického automobilu chemického pro detekci chemických látek. Automobil umožňuje odběr, zpracování,

Více

Kia Sorento třetí generace dovršila evropské premiéry

Kia Sorento třetí generace dovršila evropské premiéry Tisková informace Pařížský Autosalon 2014 Kia Sorento třetí generace dovršila evropské premiéry - Třetí generace SUV modelu Kia Sorento dostala sofistikovaný nový design - Zcela nový skelet karoserie vylepšuje

Více

Standardní výbava pro modely Cayman. Cayman GTS. Cayman S. Cayman

Standardní výbava pro modely Cayman. Cayman GTS. Cayman S. Cayman Motor 6válcový celohliníkový motor boxer, zdvihový objem 2,7 l, maximální výkon 202 kw (275 k), maximální točivý moment 290 Nm 6válcový celohliníkový motor boxer, zdvihový objem 3,4 l, maximální výkon

Více

Radiální - pásové, čelisťové - špalíkové, bubnové. Axiální - čelisťové kotoučové

Radiální - pásové, čelisťové - špalíkové, bubnové. Axiální - čelisťové kotoučové zapis_casti_stroju_brzdy 08/2012 STR Bd 1 z 5 14. Brzdy Funkce: slouží ke #1 pohybu, příp. jeho (u vozidel) #2 k zajištění #3 polohy (např. břemene u jeřábů, výtahů) Rozdělení: a) #4 brzdy b) #6 brzdy

Více

Horizontální obráběcí centra

Horizontální obráběcí centra Horizontální obráběcí centra MDH 65 MDH 80 MDH 65 MDH 80 MDH 100 Jde o přesná horizontální obráběcí centra ze společné dílny našeho čínského partnera společnosti DMTG a předního světového výrobce obráběcích

Více

Gramofonový přístroj NC 440

Gramofonový přístroj NC 440 1 Gramofonový přístroj NC 440 Obr. 1. Gramofonový přístroj NC 440 Gramofonový přístroj NC 440 je určen pro.kvalitní reprodukci desek. Je proveden jako dvourychlostní (45 a 33 1/3 ot./min.) pro reprodukci

Více

Pohon na Točnu Návod k Použití (software v. 8)

Pohon na Točnu Návod k Použití (software v. 8) I Pohon na Točnu Návod k Použití (software v. 8) Model Railway Accessories IM Minitrains Berliner Straße 236 D-63067 Offenbach Tel: +49 (0) 160 5829 645 info@railmodels.eu http://www.railmodels.eu 1. Obsah

Více

12. Hydraulické pohony

12. Hydraulické pohony ydraulika 07 1 z 9 12. Hydraulické pohony Rozdělení: Převádí tlakovou energii hydraulické kapaliny na pohyb Při přeměně energie dochází ke ztrátám ztrátová energie se mění na teplo a) válce výsledkem je

Více

Motor a jeho parametry... 23 Než se rozjedete... 26 Vlastní jízda se Škodou Octavia... 34

Motor a jeho parametry... 23 Než se rozjedete... 26 Vlastní jízda se Škodou Octavia... 34 Obsah Úvodem............................................................ 9 Seznámení s vozidlem............................................. 11 Všeobecný technický popis..........................................

Více

České dráhy, a.s. ČD V 99/1. Oprava dvojkolí. železničních kolejových vozidel. Úroveň přístupu B

České dráhy, a.s. ČD V 99/1. Oprava dvojkolí. železničních kolejových vozidel. Úroveň přístupu B České dráhy, a.s. ČD V 99/1 Oprava dvojkolí železničních kolejových vozidel Úroveň přístupu B ČD V99/1 Účinnost od 1.12.2010 České dráhy, a.s. ČD V 99/1 Oprava dvojkolí železničních kolejových vozidel

Více

TECHNICKÝ MANUÁL. Škoda Octavia Cup spec. 2016 verze 01.14/03

TECHNICKÝ MANUÁL. Škoda Octavia Cup spec. 2016 verze 01.14/03 TECHNICKÝ MANUÁL Škoda Octavia Cup spec. 2016 verze 01.14/03 Obsah 1. Základní informace 1.1. Rozměry a hmotnosti 1.2. Identi kace vozu a dílů 1.3. Provozní kapaliny 2. Rozměry a hmotnosti Provozní kapaliny

Více

1.ÚVOD. 1.2 Účel vyžádání znaleckého posudku Posudek je zpracován pro účely stanovení obvyklé ceny

1.ÚVOD. 1.2 Účel vyžádání znaleckého posudku Posudek je zpracován pro účely stanovení obvyklé ceny Milan Koloničný, Ing.Pavel Honěk, Znalci v oboru ekonomika Ceny a odhady motorových vozidel, strojů a zařízení, zemědělské a manipulační techniky spotřební elektroniky a kancelářské techniky, nábytku,

Více

HONDA CB500F, modelový rok 2013

HONDA CB500F, modelový rok 2013 HONDA CB500F, modelový rok 2013 Datum vydání: 12. listopadu 2012 Nový model: Dvouválcový motocykl střední váhy ve stylu naked, jeden z trojice zcela nových modelů. Zábavný, agilní, lehký, s nízkou spotřebou,

Více

VÝKON NA SETRVAČNÍKU 231 kw 310 HP @ 1900 ot/min. PROVOZNÍ HMOTNOST 37 800 kg. Fotografie může obsahovat nadstandardní výbavu PÁSOVÝ DOZER

VÝKON NA SETRVAČNÍKU 231 kw 310 HP @ 1900 ot/min. PROVOZNÍ HMOTNOST 37 800 kg. Fotografie může obsahovat nadstandardní výbavu PÁSOVÝ DOZER VÝKON NA SETRVAČNÍKU 231 kw 310 HP @ 1900 ot/min. PROVOZNÍ HMOTNOST 37 800 kg Fotografie může obsahovat nadstandardní výbavu PÁSOVÝ DOZER D 155 AX-5 Pásový dozer Úplně nový stroj Komatsu D155 AX 5 navazuje

Více

Seznam nepotřebného majetku. DN Barva výr. km závada

Seznam nepotřebného majetku. DN Barva výr. km závada Seznam nepotřebného majetku Č. "B" Typ rok celkem DN Barva výr. km závada RZ přepravník koní 1 5975 PK-221 1991 - šedá technický stav 7A2 34 16 Karosérie - rám a korba přepravníku původní. Rám zkorodovaný,

Více

Seznam vozidel určených k vyřazení 2014 I. Várka

Seznam vozidel určených k vyřazení 2014 I. Várka Příloha č.1 k KRPA-149830-2/ČJ-2014-0000VZ-V Počet listů: 6 Seznam vozidel určených k vyřazení 2014 I. Várka Č. "B" Typ rok celkem DN Barva výr. km závada 1 30 865 Karosa C 734.1340 1991 160 792 modrá

Více

Kvalita pro budoucnost

Kvalita pro budoucnost Kvalita pro budoucnost Stroje označené čtyřlístkem jsou spojeny s výkonností, spolehlivostí a kvalitním servisem. Obraceče a shrnovače EUROHIT / EUROTOP elastický otěruvzdorný s dlouhou životností Moderní

Více

KOLOVÉ VEDENÍ ODPRUŽENÉ KVO 40 SE P1, P2

KOLOVÉ VEDENÍ ODPRUŽENÉ KVO 40 SE P1, P2 KOLOVÉ VEDENÍ ODPRUŽENÉ KVO 40 SE P1, P2 Použití : Kolové vedení odpružené KVO 40 SE slouží k valivému vedení dopravních nádob - skipů - po ocelových průvodnicích. Je inovací používaných kolových vedení

Více

HŘÍDELOVÉ SPOJKY A BRZDY

HŘÍDELOVÉ SPOJKY A BRZDY HŘÍDELOVÉ SPOJKY A BRZDY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Petr Macher Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

Petr Macher Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika KONSTRUKČNÍ NÁVRH PŘEVODOVKY PRO POHON DVOJKOLÍ REGIONÁLNÍHO VOZIDLA S ELEKTRICKÝM MOTOREM SVOČ FST 2014 Petr Macher Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT

Více

Dvouhmotový setrvačník Technika Diagnóza závad Speciální nářadí

Dvouhmotový setrvačník Technika Diagnóza závad Speciální nářadí Dvouhmotový Technika Diagnóza závad Speciální nářadí 1 Obsah 1. Historie 4 2. Dvouhmotový ZMS 6 2.1 Proč dvouhmotový? 6 2.2 Konstrukce 6 2.3 Funkce 7 3. Komponenty dvouhmotového u 8 3.1 Primární 8 3.2

Více

PROČ JET JEN Z MÍSTA A DO B

PROČ JET JEN Z MÍSTA A DO B PROČ JET JEN Z MÍSTA A DO B KDYŽ VÁS PŘEDSTAVIVOST PŘENESE KAMKOLIV. Silnice. Skutečně jen obyčejná cesta. A přece znamená mnohem více. Možná skutečným důvodem, proč jsou silnice něčím zvláštní, je, že

Více

TECHNICKÉ ÚDAJE - PODVOZEK 88

TECHNICKÉ ÚDAJE - PODVOZEK 88 TECHNICKÉ ÚDAJE - PODVOZEK 88 Rám Vidlice Zdvih pružiny Osazení vidlice Pružná vzpěra Brzda Brzdové kotouče - průměr Hranice opotřebení brzdových kotoučů Tlak vzduchu v pneumatikách pro jízdu v terénu

Více

Pracovní plošiny PAUS Ceník platný od 1.2.2012

Pracovní plošiny PAUS Ceník platný od 1.2.2012 Pracovní plošiny PAUS Ceník platný od 1.2.2012 Přívěsné pracovní plošiny Pracovní plošiny jako nástavba na podvozku lehkého nákladního automobilu Pracovní plošiny vyráběné německou firmou Herman PAUS Maschienenfabrik

Více

OBSAH. Důležité: Pro zapojení motorů SASSI typu AC1 VVVF a AC2 postupujte podle schématu umístěném ve svorkovnici - 1 -

OBSAH. Důležité: Pro zapojení motorů SASSI typu AC1 VVVF a AC2 postupujte podle schématu umístěném ve svorkovnici - 1 - OBSAH UPOZORNĚNÍ....str. 31 Všeobecné technické informace....str. 32 Převodovka TORO - řez rychloběžnou částí... str. 33 Identifikační štítky pro převodovky a motory....str. 34 Otevírání překližkových

Více

H-1 Van: praktická dodávka

H-1 Van: praktická dodávka H-1 H-1 Van: praktická dodávka Nejnovější H-1 Van je praktický a pracovitý pomocník, který společnost Hyundai vyvinula proto, aby splnila vaše požadavky na dopravu nákladu. Ústředním motivem je velkorysý

Více

Modul č. 1 Technologie montáže a metrologie

Modul č. 1 Technologie montáže a metrologie Modul č. 1 Technologie montáže a metrologie Úloha technologii montáže podvozku obsahující montáž přední, zadní nápravy, řízení, brzdového systému, zprovoznění podvozku Úloha na montáž hnacího agregátu

Více

Název zpracovaného celku: Nápravy automobilů

Název zpracovaného celku: Nápravy automobilů Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla druhý NĚMEC V. 25.9.2012 Název zpracovaného celku: Nápravy automobilů Náprava vozidla je část automobilu, jehož prostřednictvím jsou dvě protější vozidlová

Více

Návod k montáži a k obsluze. Nosič jízdních kol na tažné zařízení

Návod k montáži a k obsluze. Nosič jízdních kol na tažné zařízení Basisträger_hoch.fm Seite 0 Dienstag,. März 0 10:19 10 Návod k montáži a k obsluze Nosič jízdních kol na tažné zařízení - Uebler X1 nano, pro jízdní kola, obj. č. 15650 - Uebler X31 nano, pro 3 jízdní

Více

Využití modelů v předmětu Základy konstruování a části strojů. Pavel Urban

Využití modelů v předmětu Základy konstruování a části strojů. Pavel Urban Využití modelů v předmětu Základy konstruování a části strojů Pavel Urban Bakalářská práce 2006 Zadání bakalářské práce ABSTRAKT Cílem této práce bylo vypracování literární studie na téma součásti otáčivého

Více

Snímače průtoku kapalin - objemové

Snímače průtoku kapalin - objemové Snímače průtoku kapalin - objemové Objemové snímače průtoku rotační plynoměry Dávkovací průtokoměry pracuje na principu plnění a vyprazdňování komor definovaného objemu tak, aby průtok tekutiny snímačem

Více