Druhové třídění Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění 12/2017

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Druhové třídění Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění 12/2017"

Transkript

1 Příloha č. 5 Výdaje jednotlivých ORJ a příjmy v členění dle rozpočtové sklady SOUHRNNÉ UKAZATELE Druhové třídění Schválený rozpočet Upravený rozpočet Daňové příjmy , , ,86 Nedaňové příjmy , , ,16 Kapitálové příjmy , , ,00 Přijaté transfery , , ,80 Příjmy celkem: , , ,82 Běžné výdaje , , ,61 Investiční výdaje , , ,26 Výdaje celkem: , , ,87 Příjmy - Výdaje ,00 Kč ,03 Kč ,95 Kč Zůstatek účtu k , , ,02 Splátky jistin , , ,00 Přijaté půjčené prostředky 0, , ,00 Rozpočtová rezerva , , ,97 Financování celkem , , ,95 Stránka 1 z 25

2 Výdaje dle jednotlivých ORJ ORJ Odbor Schválený rozpočet Upravený rozpočet Odbor správní a vnitřních věcí , , ,15 2 Místostarosta , , ,71 3 Odbor finanční , , ,61 4 Odbor správy majetku a investic (technické služby) , , ,98 5 Starosta , , ,30 6 Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství (finanční příspěvky) , , ,00 7 Tajemnice (sociální fond) , , ,00 8 Městská policie , , ,62 9 Odbor kancelář úřadu , , ,63 11 Osadní výbory , , ,95 18 Odbor správy majetku a investic , , ,46 40 Odbor výstavby a územního plánování , , ,00 41 Odbor dopravy a silničního hospodářství , ,00 0,00 42 Odbor životního prostředí , , ,81 43 Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství , , ,65 Výdaje celkem: ,00 Kč ,83 Kč ,87 Kč Provozní výdaje , , ,61 Investiční výdaje , , ,26 Výdaje celkem , , ,87 Stránka 2 z 25

3 ORJ 1 - Odbor správní a vnitřních věcí Věcný obsah Schválený rozpočet Upravený rozpočet 5021 Ostatní osobní výdaje 0, , , Povinné pojistní na sociální zabezpečení 0, , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0,00 414,00 414, Nákup materiálu 0, , , Pohonné hmoty a maziva 0, , , Nákup ostatních služeb 0, , , Pohoštění 0, ,00 0,00 Celkem Volby do Parlamentu ČR (paragraf 6114) 0, , , Platy zaměstananců v pracovním poměru , , , Ostatní osobní výdaje , , , Povinné pojistní na sociální zabezpečení , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění , , , Prádlo, oděv a obuv , , , Knihy, učební pomůcky a tisk , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Studená voda , , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Poštovní služby , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Služby peněžních ústavů (včetně pojištění) , , , Nájemné , , , Konzultační, poradenské a právní služby , , , Služby školení a vzdělávání , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování, (úprava velké zasedací místnosti) , , , Programové vybavení , , , Cestovné , , , Pohoštění , , ,75 Stránka 3 z 25

4 5178 Nájemné s právem koupě 0, , , Poskytnuté náhrady , , , Věcné dary , , , Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat ZP , , , Nákup kolků , , , Úhrady sankcím jiným rozpočtům 0, , , Náhrady mezd v době nemoci , , , Ostatní neinvestiční výdaje 0,00 0,00 3,19 Celkem činnost místní správy ( 6171) - provozní výdaje , , , Programové vybavení 0,00 0,00 0, Budovy , , , Stroje, přístroje a zařízení 0, , , Dopravní prostředky 0,00 0,00 0,00 Celkem činnost místní správy ( 6171) - investiční výdaje výdaje , , ,27 VÝDAJE ORJ 1 CELKEM , , ,15 Provozní výdaje , , ,88 Investiční výdaje , , ,27 Výdaje celkem , , ,15 Stránka 4 z 25

5 ORJ 2 - Místostarosta Věcný obsah Schválený rozpočet Upravený rozpočet 5139 Nákup materiálu 0, , , Nákup ostatních služeb , , , Pohoštění 0,00 730,00 721, Věcné dary 0, , ,00 Celkem cestovní ruch ( 2143) , , , Nákup ostatních služeb , , ,00 Celkem ostatní záležitosti kultury ( 3319) , , , Nákup materiálu 0,00 500,00 435, Nákup ostatních služeb 0, , , Pohoštění , , , Věcné dary 0, , ,00 Celkem Ostatní záležitosti kultury a sděl. prostředky ( 3399) , , , Nákup ostatních služeb 0, ,00 750, Ostatní neinv.transfery veřejným rozpočtům , , ,00 Celkem činnost místní správy ( 6171) - provozní výdaje , , , Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům 0, , ,00 Celkem činnost místní správy ( 6171) - investiční výdaje 0, , ,00 VÝDAJE ORJ 2 CELKEM , , ,71 Provozní výdaje , , ,71 Investiční výdaje 0, , ,00 Výdaje celkem , , ,71 Stránka 5 z 25

6 ORJ 3 - Odbor finanční Položk a Věcný obsah Schválený rozpočet Upravený rozpočet 5021 Ostatní osobní výdaje , , , Povinné pojistní na sociální zabezpečení , ,00 0, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 4 000, ,00 0, Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 000, ,00 0, Městský ples 0, , ,00 Celkem vnitřní obchod ( 2141) , , , Neinv.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0, , ,00 Celkem cestovní ruch ( 2143) 0, , , Neinv.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím , , , Neinv.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0, , , Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím , , ,00 Celkem mateřské školy ( 3111) , , , Neinv.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím , , , Neinv.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0, , , Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým org. 0, , ,72 Celkem základní školy ( 3113) , , , Neinv.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím , , , Neinv.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0, , , Stipendia žákům a studentům , , , Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím , , ,00 Celkem střední školy s výučním listem ( 3123) , , , Neinv.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím , , ,00 Celkem činnosti knihovnické ( 3314) , , , Neinv.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím , , , Neinv.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0, , ,00 Celkem činnosti muzeí a galerií ( 3315) , , , Neinv.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0, , ,00 Celkem ostatní záležitosti kultury ( 3319) 0, , , Neinv.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím , , ,00 Celkem zájmová činnost v kultuře ( 3392) , , , Neinv.nedotační transfery podnikatelským subjetkům 0, , ,00 Celkem ostatní záležitosti kultury a sdělovacích prostředků ( 3399) 0, , ,00 Stránka 6 z 25

7 5336 Neinv.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0, , ,00 Celkem sportovní zařízení v majetku obce ( 3412) 0, , , Neinv.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0, , ,00 Celkem ekologická výchova a osvěta ( 3792) 0, , , Neinv.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0, , ,00 Celkem osobní asistence a pečovatelská služba ( 4351) 0, , , Neinv.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím , , , Neinv.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0, , ,00 Celkem domovy pro osoby se zdr.postižením a zvl.režimem ( 4357) , , , Neinv.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0, , ,00 Celkem ostatní služby v oblasti sociální péče ( 4359) 0, , , Ostatní osobní výdaje , , , Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , , Povinné pojistní na sociální zabezpečení , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 0,00 500,00 274,34 Celkem zastupitelstva obcí ( 6112) , , , Úroky vlastní , , , Služby peněžních ústavů - poplatky , , ,47 Celkem obecné příjmy a výdaje z finančních operací ( 6310) , , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , , Platby daní a poplatků krajům, obcím 0, , ,00 Celkem Ostatní finanční operace ( 6399) , , , Vratky VRÚÚ transferů poskytnutých v min.letech 0, , , Výdaje fin.vypořádání mezi krajem a obcemi , ,00 0, , , ,00 VÝDAJE ORJ 3 CELKEM , , ,61 Provozní výdaje , , ,61 Investiční výdaje , , ,00 Výdaje celkem , , ,61 Stránka 7 z 25

8 ORJ 4 - Odbor správy majetku města a investic (technické služby) Věcný obsah Schválený rozpočet Upravený rozpočet 5169 Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování 0, , ,47 Celkem silnice ( 2212) , , , Nákup ostatních služeb , , ,00 Celkem ostatní záležitostí pozemních komunikací ( 2219) , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování 0, , ,64 Celkem využití volného času dětí a mládeže , , , Opravy a udržování , , ,75 Celkem veřejné osvětlení ( 3631) , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování 0, , ,81 Celkem pohřebnictví ( 3632) , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování 0, , ,77 Celkem komunální služby a územní rozvoj ( 3639) , , , Nákup ostatních služeb , , ,31 Celkem Sběr a svoz komunálních odpadů ( 3722) , , , Nákup ostatních služeb , , ,32 Celkem péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ( 3745) , , ,32 VÝDAJE ORJ 4 CELKEM , , ,98 Provozní výdaje , , ,98 Investiční výdaje 0,00 0,00 0,00 Výdaje celkem , , ,98 Stránka 8 z 25

9 ORJ 5 - Starosta Věcný obsah Schválený rozpočet Upravený rozpočet 5194 Věcné dary , , ,00 Celkem ostatní záležitosti kultury a sdšěl.prostředků ( 3399) , , , Členské příspěvky do svazů , , ,30 Celkem činnost místní správy ( 6171) , , ,30 VÝDAJE ORJ 5 CELKEM , , ,30 Provozní výdaje , , ,30 Investiční výdaje 0,00 0,00 0,00 Výdaje celkem , , ,30 Stránka 9 z 25

10 ORJ 6 - Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství (finanční příspěvky) Věcný obsah Schválený rozpočet Upravený rozpočet 5512 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům - FO 0, , , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům - PO 0, , , Neinvestiční transfery spolkům , , , Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem 0, , , Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 0, , ,00 Celkem ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků ( 3399) , , , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům - FO 0, , , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům - PO 0, , , Neinvestiční transfery spolkům , , , Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 0, , ,00 Celkem ostatní tělovýchovná činnost ( 3419) , , , Ostatní neinv.transfery nezisk.a podobným organizacím , , ,00 Celkem ostatní zájmová činnost a rekreace ( 3429) , , ,00 VÝDAJE ORJ 6 CELKEM , , ,00 Provozní výdaje , , ,00 Investiční výdaje 0,00 0,00 0,00 Výdaje celkem , , ,00 Stránka 10 z 25

11 ORJ 7 - Tajemnice (sociální fond) Věcný obsah Rozpočet ve znění posledních změn Upravený rozpočet 5499 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu , , , Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu ,00 0,00 0,00 Celkem činnost místní správy ( 6171) , , ,00 VÝDAJE ORJ 7 CELKEM , , ,00 Provozní výdaje , , ,00 Investiční výdaje 0,00 0,00 0,00 Výdaje celkem , , ,00 Stránka 11 z 25

12 ORJ 8 - Městská policie Položk a Věcný obsah Schválený rozpočet Upravený rozpočet 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Ostatní osobní výdaje , , , Povinné pojistní na sociální zabezpečení , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 8 200, , , Prádlo, oděv a obuv , , , Knihy, učetní pomůcky a tisk 3 000, ,00 980, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Služby pošt 1 000, ,00 237, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Služby peněžních ústavů, včetně komerčního pojištění , , , Služby školení a vzdělávání , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Programové vybavení 5 000, , , Cestovné 4 000,00 0,00 0, Nákup kolků 3 000, ,00 0, Platby daní a poplatků 1 000, ,00 0, , , ,62 VÝDAJE ORJ 8 CELKEM , , ,62 Provozní výdaje , , ,62 Investiční výdaje 0,00 0,00 0,00 Výdaje celkem , , ,62 Stránka 12 z 25

13 ORJ 9 - Odbor kancelář úřadu Věcný obsah Schválený rozpočet Upravený rozpočet 5019 Ostatní platy , ,00 0, Ochranné pomůcky , ,00 0, Nákup materiálu , ,00 0, Pohonné hmoty a maziva , ,00 0, Nákup ostatních služeb , ,00 143, Opravy a udržování , ,00 0, Pohoštění , , ,00 Celkem činnost orgánů krizového řízení ( 5272) , , , Nákup materiálu , ,00 0, Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 000, ,00 0, Služby školení a vzdělávání 5 000, ,00 0, Nákup ostatních služeb , , , Pohoštění 3 000, ,00 0,00 Celkem ostatní správa v oblasti krizového řízení ( 5273) , , , Ostatní platy , , , Ochranné pomůcky , , , Prádlo, oděv a obuv , , , Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000, ,00 600, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu , , , Studená voda , , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací 5 000, , , Služby peněžních ústavů , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Cestovné 1 000, ,00 0, Pohoštění 7 000, , , Stroje, přístroje a zařízení ,00 0,00 0, Dopravní prostředky ,00 0,00 0,00 Stránka 13 z 25

14 Celkem požární ochrana - dobrovolná část ( 5512) , , ,63 CELKEM VÝDAJE ORJ , , ,63 Provozní výdaje , , ,63 Investiční výdaje ,00 0,00 0,00 Výdaje celkem , , ,63 Stránka 14 z 25

15 ORJ 11 - Osadní výbory Věcný obsah Schválený rozpočet Upravený rozpočet 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , , Nákup materiálu 0, , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování 0, ,00 597, Pohoštění 0, , ,00 Celkem ostatní činnosti souvis.se službami pro obyvatelstvo ( 3900) , , ,95 CELKEM VÝDAJE ORJ , , ,95 Provozní výdaje , , ,95 Investiční výdaje 0,00 0,00 0,00 Výdaje celkem , , ,95 Stránka 15 z 25

16 ORJ 18 - Odbor správy majetku a investic Věcný obsah Schválený rozpočet Upravený rozpočet 6121 Budovy, haly a stavby 0, , ,23 Celkem celospolečenské funkce lesů ( 1037) 0, , , Opravy a udržování , , , Budovy, haly a stavby , , ,31 Celkem silnice ( 2212) , , , Opravy a udržování , , , Budovy, haly a stavby 0, , ,95 Celkem ostatní záležitosti pozmeních komunikací ( 2219) , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Budovy, haly a stavby , , ,08 Celkem odvádění a čištění odpadních vod ( 2321) , , , Budovy, haly a stavby 0, , ,52 Celkem úpravy drobných vodních toků ( 2333) 0, , , Nákup materiálu 0, , , Opravy a udržování 0, , , Budovy, haly a stavby 0, , ,61 Celkem mateřské školy ( 3111) 0, , , Opravy a udržování 0, , , Budovy, haly a stavby , , ,36 Celkem základní školy ( 3113) , , , Budovy, haly a stavby 0, , ,54 Celkem střední školy s výučním listem ( 3123) 0, , , Opravy a udržování , , , Budovy, haly a stavby , , ,50 Celkem zachování a obnova hodnot hist.povědomí ( 3326) , , , Opravy a udržování 0, , , Budovy, haly a stavby , , ,12 Celkem sportovní zařízení v majetku obce ( 3412) , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup ostatních služeb ,00 0,00 0,00 Stránka 16 z 25

17 5171 Opravy a udržování ,00 0, , Budovy, haly a stavby , , ,30 Celkem využití volného času dětí a mládeže ( 3421) , , , Budovy, haly a stavby 0, , ,54 Celkem ostatní zájmová činnost a rekreace ( 3429) 0, , , Elektrická energie , , , Opravy a udržování 0, , , Budovy, haly a stavby , , ,63 Celkem veřejné osvětlení ( 3631) , , , Podlimitní věcná břemena 0, , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Studená voda , , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Nájemné , , , Konzultační, poradenské a právní služby , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Poskytnuté náhrady 0, , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , , Budovy, haly a stavby , , , Stroje, přístrojea zařízení 0, , , Pozemky , , ,00 Celkem komunální služby a územní rozvoj ( 3639) , , , Nákup ostatních služeb , , ,01 Celkem sběr a svoz komunálních odpadů ( 3722) , , , Nákup ostatních služeb 0, , ,00 Celkem péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (3745) 0, , , Stroje, přístrojea zařízení 0, , , Dopravní prostředky 0, ,00 0,00 Celkem domovy pro osoby se zdr.post. a zvl.režimem ( 4357) 0, , ,00 VÝDAJE ORJ 18 CELKEM , , ,46 Provozní výdaje , , ,47 Stránka 17 z 25

18 Investiční výdaje , , ,99 Výdaje celkem , , ,46 Stránka 18 z 25

19 ORJ 40 - Odbor výstavby a územního plánování Věcný obsah Schválený rozpočet Upravený rozpočet 6121 Budovy, haly a stavby 0, , ,00 Celkem ostatní zájmová činnost a rekreace (3429) 0, , , Nákup ostatních služeb , , , Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku , , , Budovy, haly a stavby , ,00 0,00 Celkem územní plánování ( 3635) , , ,00 VÝDAJE ORJ 40 CELKEM , , ,00 Věcný obsah Schválený rozpočet Upravený rozpočet Provozní výdaje , , ,00 Investiční výdaje , , ,00 Výdaje celkem , , ,00 Stránka 19 z 25

20 ORJ 41 - Odbor dopravy a silničního hospodářství Položk a Věcný obsah Schválený rozpočet Upravený rozpočet 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 Celkem činnost místní srpávy ( 6171) , ,00 0,00 VÝDAJE ORJ 41 CELKEM , ,00 0,00 Provozní výdaje , ,00 0,00 Investiční výdaje 0,00 0,00 0,00 Výdaje celkem , ,00 0,00 Stránka 20 z 25

21 ORJ 42 - Odbor životního prostředí Věcný obsah Schválený rozpočet Upravený rozpočet 5169 Nákup ostatních služeb , , , Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 0, , ,00 Celkem správa v lesním hospodářství ( 1036) , , , Nákup ostatních služeb , , ,81 Celkem péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ( 3745) , , , Prádlo, oděv a obuv , , , Konzultační, poradenské a právní služby ,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,00 Celkem činnost místní správy ( 6171) , , ,00 VÝDAJE ORJ 42 CELKEM , , ,81 Provozní výdaje , , ,81 Investiční výdaje 0, , ,00 Výdaje celkem , , ,81 Stránka 21 z 25

22 ORJ 43 - Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství Věcný obsah Schválený rozpočet Upravený rozpočet 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům - PO 0, , , Neinv.transfery obceně prospěšným společnostem , , , Neinvestiční transfery spolkům 0, , , Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem 0, , ,00 Celkem ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži ( 4329) , , , Nákup materiálu 0, , , Nákup ostatních služeb , , , Pohoštění 0, , , Věcné dary 0, , ,00 Celkem ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče ( 4359) , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0, , , Povinné pojištění na soc.zabezpečení 0, , , Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 0, , , Služby školení a vzdělávání 0, , , Nákup ostatních služeb 0, , ,00 Celkem ostatní záležitosti sociálních věcí ( 4399) 0, , ,00 VÝDAJE ORJ 43 CELKEM , , ,65 Provozní výdaje , , ,65 Investiční výdaje 0,00 0,00 0,00 Výdaje celkem , , ,65 Stránka 22 z 25

23 PŘÍJMY Věcný obsah Schválený rozpočet Upravený rozpočet 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti , , , Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti , , , Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů , , , Daň z příjmu PO , , , Daň z příjmu PO za obce , , , Daň z přidané hodnoty , , , Daň z nemovitosti , , , Poplatky za uložení odpadů , , , Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu , , , Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa , ,00 0, Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , , , Poplatek ze psů , , , Poplatek za užívání veřejného prostranství , , , Daň z hazardních her , , , Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění , , , Zrušený odvod z loterií apod. her kromě výh.hr.př , , , Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů , , , Správní poplatky , , , Splátky půjčených prostředků od PO 0,00 0, , Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva , , , Neinv.přijaté trnasfery z všeobecné pokl.správy SR 0, , , Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu , , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze státního rozpočtu , , , Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0, , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze státního rozpočtu 0, , ,00 Celkem příjmy bez ODPA ( ) , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí , , ,21 Celkem vnitřní obchod ( 2141) , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 Celkem ostatní záležitosti pozemních komunikací ( 2219) , , , Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí , , ,72 Stránka 23 z 25

24 Celkem odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly ( 2321) , , , Odvody příspěvkových organizací 0, , ,00 Celkem mateřské školy ( 3111) 0, , , Odvody příspěvkových organizací 0, , , Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 0, , ,00 Celkem základní školy ( 3113) 0, , , Odvody příspěvkových organizací 0, , ,00 Celkem zájmová činnost v kultuře ( 3392) 0, , , Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí , , ,66 Celkem nebytové hospodářství ( 3613) , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 Celkem pohřebnictví ( 3632) , , , Ostatní příjmy z vlastní činnosti , , , Příjmy z pronájmu pozemků , , , Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí , , , Přijaté pojistné náhrady 0,00 0, , Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 Celkem komunální služby a územní rozvoj ( 3639) , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Příjmy z podílů na zisku a dividend , , ,87 Celkem sběr a svoz komunálních odpadů ( 3722) , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 Celkem využívání a zneškodňování komunálních odpadů ( 3725) , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,50 Celkem využívání a zneškodňování ostatních odpadů ( 3726) , , , Příjmy z podílů na zisku a dividend , , ,00 Celkem prevence vzniku odpadů ( 3727) , , , Přijaté neinvestiční dary 0, , ,00 Celkem péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ( 3745) 0, , , Odvody příspěvkových organizací 0, , ,00 Celkem domovy pro osoy se zdr.post.a domovy se zvl.rež. ( 4357) 0, , , Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , ,00 Celkem bezpečnost a veřejný pořádek ( 5311) , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 Celkem požární ochrana - dobrovolná část , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 Stránka 24 z 25

25 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0,00 0, , Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí , , , Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , , Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodobého majetku 5 000, , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,65 Celkem činnost místní správy ( 6171) , , , Příjmy z úroků , , ,94 Celkem obecní příjmy a výdaje z finančních operací ( 6310) , , , Převody z vlast.fondů hospodářské činnosti , , ,00 Celkem převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně ( 6330) , , , , , ,82 Daňové příjmy , , ,86 Nedaňové příjmy , , ,16 Kapitálové příjmy , , ,00 Přijaté transfery , , ,80 Výdaje celkem , , ,82 Stránka 25 z 25

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2018

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2018 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2018 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob placená plátci 13 530 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky

Více

Příjmy Daňové příjmy Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

Příjmy Daňové příjmy Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Datum vytvoření: 15. 12. 2016 MĚSTO SOBĚSLAV Souhrnný Období: 30. 9. 2016 Částky v tisících Kč Příjmy 134 424 154 894 116 344 Daňové příjmy 90 290 93 933 75 657 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

Více

Rozbor hospodaření za rok 2017 v plném rozsahu Příloha č. 2

Rozbor hospodaření za rok 2017 v plném rozsahu Příloha č. 2 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Název Schválený rozpočet a b text 1 Rozpočet po změnách 2 Výsledek od poč. roku 3 1111 Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 18 630 000,00 18 630 000,00 19 713 332,66

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00 Org: ,00

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00 Org: ,00 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních po 3 020 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Město Bechyně Rozpočet města Bechyně na rok 2017

Město Bechyně Rozpočet města Bechyně na rok 2017 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 13 790 000,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 380 000,00 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 1 390 000,00 1121 Daň

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

Organizace Název položky Kč

Organizace Název položky Kč Město Bechyně Rozpočet na rok 2015 Paragraf PŘÍJMY Položk a Organizace Název položky Kč 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 12 510 000,00 1112 Daň z příjmů fyzických

Více

ROZPOČET NA ROK 2014

ROZPOČET NA ROK 2014 Obec Šelešovice ROZPOČET NA ROK 2014 A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Druh příjmu Objem příjmů TŘÍDA 1 - Daňové příjmy 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 520 000,00 1112 Daň z příjmů

Více

Návrh rozpočtu na rok 2017 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2017 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2017 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.700.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Rozpočet obec Dubenec pro rok 2016

Rozpočet obec Dubenec pro rok 2016 ODPA POL Text a b c Obec Dubenec IČ: 0027780 Návrh rozpočtu pro rok 206 v tis. Kč, záv.ukazatel paragraf Příjmy bez ODPA Rozpočet 206 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 730 0000 2

Více

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00. Org: ,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00. Org: ,00 roku 2012 strana: 1 / 11 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 2 450 000,00 0000 0000 1112 00000000 Daň

Více

Rozpočet příjmů na rok 2012

Rozpočet příjmů na rok 2012 Rozpočet příjmů na rok 2012, pol. Text Rozpočet 2012 v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 4200 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 100 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 350 1121 Daň z příjmů

Více

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet po rozpočet změnách a b 1 2 1 Daňové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 93 0000 1112

Více

ROZPOČET OBCE DOBRČICE NA ROK 2016

ROZPOČET OBCE DOBRČICE NA ROK 2016 I. Rozpočtové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 360 000,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 20 000,00 1113 Daň z příjmů

Více

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2012 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis schválený upravený Čerpání 2011 Návrh 2012 0000 1332 Poplatek za znečištění 0 0 600 0 0000 1341 Poplatek ze psů 300 000 300

Více

Org: , Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Org: ,00. Org: ,00

Org: , Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Org: ,00. Org: ,00 roku 2016 strana: 1 / 11 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 600 000,00 0000 0000 1112 000000000

Více

7) , , ,00 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,p

7) , , ,00 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,p strana: 1 PŘÍJMY N+Z+Uz Org Par Pol ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis 1) 000000000 0000 0000 1111 000 882 000,00 151 933,67 1 033 933,67 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2) 000000000 0000

Více

Rozpis rozpočtového opatření Obce Horní Maršov pro rok 2017 č.: 5

Rozpis rozpočtového opatření Obce Horní Maršov pro rok 2017 č.: 5 Rozpis rozpočtového opatření Obce Horní Maršov pro rok 2017 č.: 5 OdPa Pol. Popis Rozpočet pův. opatření Rozpočet upravený R o z p o č t o v é p ř í j m y 27 395 790 1 171 270 28 567 060 0000 1111 Daň

Více

Příjmy z pronájmu pozemků ,00 Org: ,00

Příjmy z pronájmu pozemků ,00 Org: ,00 roku 2018 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních pož 704 000,00 0000 0000 1112 000000000 000

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD. a b c 1 2 3

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD. a b c 1 2 3 Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 6/2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo

Více

Daň z příjmů právnických osob ,00

Daň z příjmů právnických osob ,00 roku 2018 strana: 1 / 11 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1122 000000000 000 Daň z příjmů právnických osob za obce 1 470 000,00 0000 0000 1340 000000000 000 Poplatek za

Více

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014 Příjmy ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014 schválený na zasedání zastupitelstva obce dne 31.3.2014 231 10 0000 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funk. požitků 43 231 10 0000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 21

Více

ROZPOČET 2018 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00

ROZPOČET 2018 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 ROZPOČET 2018 OdPa Pol Text ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 5 200 000,00 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 100 000,00 0000 1113 Daň z příjmů fyzických

Více

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00. Org: 0000 Obec ,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00. Org: 0000 Obec ,00 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 500 000,00 0000 0000 1112 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 110 000,00

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK Schválený rozpočet , Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK Schválený rozpočet , Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 IČO: 00484776 Městys Velký Vřešťov I. Rozpočtové příjmy ODPA Bez ODPA POL SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2018 Text Schválený rozpočet 2017 Rozpočet po změnách 2017 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená

Více

CELKEM po zahrnutí financování : Zveřejněno : Příjmy Kč Sejmuto :

CELKEM po zahrnutí financování : Zveřejněno : Příjmy Kč Sejmuto : Návrh rozpočtu obce Horní Maršov pro rok 2019. Informace dle 5, odst.3), zák. 23/2017 / Očekávané plnění 2018 Popis Popis Rozpočet uprav. Položka R o z p o č t o v é p ř í j m y 23 015 520 Položka R o

Více

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 PŘÍJMY Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 Daňové příjmy : 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 900 000,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ 27 000,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Město Vrbno pod Pradědem Rozpis rozpočtu na rok 2016 OdPa PoložkaDruhové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje

Město Vrbno pod Pradědem Rozpis rozpočtu na rok 2016 OdPa PoložkaDruhové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Město Vrbno pod Pradědem Rozpis rozpočtu na rok 2016 Po 1.RO Po 2.RO OdPa PoložkaDruhové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Daně 1111 Daň z příjmu FO ze záv. činnosti 12 000 000 12 000 000

Více

Návrh rozpočtu roku 2018

Návrh rozpočtu roku 2018 roku 2018 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 100 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 01 Období: Do 1. měsíce : 1..133;135..53;536..9999 I. Rozpočtové příjmy 1111 111 1113 111 11 111 133 1337 131 133 13 135 1351 1361 11 111 11 113 116 11 1 11

Více

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2013

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2013 Příjmy ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2013 Schválený na zasedání zastupitelstva obce 27.3.2013 231 10 0000 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funk. požitků 150 000,00 231 10 0000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ

Více

II. Rozpočtové výdaje-návrh ROZPOČTU NA ROK 2017

II. Rozpočtové výdaje-návrh ROZPOČTU NA ROK 2017 II. Rozpočtové výdaje-návrh ROZPOČTU NA ROK 2017 Paragraf Položka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Návrh rozpočtu a b 2016 2016 2017 1031 Pěstební činnost 5021 Ostatní osobní výdaje 25 000,00 25

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2019

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2019 Název a sídlo vykazující jednotky : Obec Čakov Čakov 19, 37384 Dubné IČ 00581216 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2019 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY PŘÍJMY PŘÍJMY PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti

Více

Daň z příjmů fyz.osob z kapitá , Daň z příjmů právnických osob ,00

Daň z příjmů fyz.osob z kapitá , Daň z příjmů právnických osob ,00 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 3 800 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

Návrh rozpočtu byl sestaven jako schodkový.

Návrh rozpočtu byl sestaven jako schodkový. byl sestaven jako schodkový. roku 2016 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 970 000,00 0000 0000 1112 000000000

Více

Základní běžný účet územ.samospr.celků ,00

Základní běžný účet územ.samospr.celků ,00 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Základní běžný účet územ.samospr.celků 850 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Základní běžný účet územ.samospr.celků

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 4 200 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Návrh rozpočtu roku 2017

Návrh rozpočtu roku 2017 roku 2017 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1122 000000000 000 Daň z příjmů právnických osob za obce 920 000,00 0000 0000 1340 000000000 000 Poplatek za provoz

Více

Rozpočet obce Herink pro rok 2019

Rozpočet obce Herink pro rok 2019 Rozpočet obce Herink pro rok 2019 Rozpočtové příjmy: Rozpočtové výdaje : Výsledek: 16 073 500,00 Kč 37 513 000,00 Kč -21 439 500,00 Kč Rozpočtové výdaje nepokryté příjmy budou hrazeny z přebytků minulých

Více

ROZPOČET 2015. OBEC HRABOVÁ, Hrabová 113, 789 01 Hrabová

ROZPOČET 2015. OBEC HRABOVÁ, Hrabová 113, 789 01 Hrabová ROZPOČET 2015 Název a sídlo účetní jednotky OBEC HRABOVÁ, Hrabová 113, 789 01 Hrabová I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 roku 2018 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 021 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Schválený rozpočet roku 2014

Schválený rozpočet roku 2014 strana: 1 /10 pří J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 1111 0 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé čin. A funkčních požitků 230,00 1112 0 Daň z příjmů fyz.osob ze samo Výděl.činnosti 3,00 1113 0 Daň

Více

Návrh rozpočtu roku 2018

Návrh rozpočtu roku 2018 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Návrh rozpočtu roku 2017

Návrh rozpočtu roku 2017 roku 2017 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 690 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

1 z 6. ORJ Sekretariát starosty. ODPA POL Částka v Kč POPIS

1 z 6. ORJ Sekretariát starosty. ODPA POL Částka v Kč POPIS ORJ Sekretariát starosty Finanční ODPA POL Částka v Kč POPIS 002143 5331 1 135 000,00 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 002143 1 135 000,00 Cestovní ruch 003119 5493 7 000,00 Účelové

Více

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00 Návrh ROZPOČTOVĚ PŘÍJMY - rok 2015 paragraf položka OdPa položka popis 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. 800 000,00 0 1112 Daň z příjmu OSVČ 10 000,00 0 1113 Daň z příjmu FO za kap. Výnosy

Více

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2016 Období: Do 12. měsíce

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2016 Období: Do 12. měsíce I. Rozpočtové příjmy Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2016 Období: Do 12. měsíce Bez ODPA 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 640 000,00 910 000,00 911 043,91 100,11 % 0000

Více

Návrh rozpočtu roku 2017

Návrh rozpočtu roku 2017 roku 2017 strana: 1 / 11 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 860 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Příjmy. celkem 11542,9

Příjmy. celkem 11542,9 Příjmy ODPA POL text částka/tis.kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin.a fun.pož. 1400 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 90 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. Výnosů 130 1121 Daň z

Více

Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu ,00. Org: 1953 VPP Pecháček ,00

Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu ,00. Org: 1953 VPP Pecháček ,00 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 2 697 000,00 0000 0000 1112 000000000

Více

15 000, , , , Příjmy z poskytováno služeb ,00

15 000, , , , Příjmy z poskytováno služeb ,00 Schválené ROZPOČTOVĚ PŘÍJMY - rok 2015 paragraf položka OdPa položka popis 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. 800 00 0 1112 Daň z příjmu OSVČ 0 1113 Daň z příjmu FO za kap. Výnosy 80 00 0

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2 000 000,00 0000 000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu movitých věcí ,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu movitých věcí ,00 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 4 810 860,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 5 000,00 Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 5 000,00 Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. roku 2014 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 710 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

Schválený rozpočet. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno:

Schválený rozpočet. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: strana: 1 / 17 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů fyzických

Více

1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti , , Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ , ,21

1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti , , Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ , ,21 Návrh rozpočtu r. 2019 - příjmy Skutečnost za rok 2018 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 3 432 000,00 3 206 203,49 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 80 000,00 74 062,21 1113 Daň z příjmu

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 180 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Rozpočtové opatření č.3

Rozpočtové opatření č.3 Rozpočtové opatření č.3 Příjmy Paragraf Položka Upravený rozpočet Daň z příjmů fyzických osob ze ZČ 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 Daň z příjmů fyzických osob z kap. 1113 Daň z příjmů právnických

Více

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: Období: Do 7. měsíce :..4;4..44;4..9999 I. Rozpočtové příjmy 4 7 4 4 44 4 4 4 4 4 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. Daň z příjmů fyzických

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 60 000 0000

Více

Správní poplatky 4 000,00

Správní poplatky 4 000,00 roku 2016 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních pož 1 770 000,00 0000 0000 1112 000000000

Více

Návrh rozpočtu příjmy z pronájmu pozemků nákup služeb příjmy z poskytování služeb a výrobků 1400

Návrh rozpočtu příjmy z pronájmu pozemků nákup služeb příjmy z poskytování služeb a výrobků 1400 Návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY VÝDAJE 1 ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1012 Podnikání v zemědělství a potravinářství 2131 příjmy z pronájmu pozemků 57 1014 Ozdravování hosp.zvířat... 5169 nákup

Více

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za rok 2018

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za rok 2018 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 20,000 20,000 5,808 29,04% 5169 Nákup ostatních služeb 20,000 20,000 5,808 29,04% 2141 Vnitřní obchod 145,000 145,000 72,716 50,15% 5021 Ostatní

Více

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek 100 1361 Správní poplatky 50,00 100 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 22,00 100 3419 2131

Více

Příjmy z promájmu ostatních ne 2 000,00. Org: ,00

Příjmy z promájmu ostatních ne 2 000,00. Org: ,00 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 4 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 150 000,00

Více

Rozpočet obce pro rok 2018

Rozpočet obce pro rok 2018 Obec Zlatá Olešnice IČ 00278483 Rozpočet obce pro rok 2018 P Ř Í J M Y Položka Rozpočet 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti 530 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 100 000 1113 Daň z

Více

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 12. měsíce POL: ; ; ; ;8902..

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 12. měsíce POL: ; ; ; ;8902.. I. Rozpočtové příjmy Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 12. měsíce POL: 1..4133;4135..5344;5346..8114;8116..8900;8902..9999 Bez ODPA 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin.

Více

Návrh rozpočtu roku 2017

Návrh rozpočtu roku 2017 roku 2017 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2 300 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH ROZPOČET OBCE SVĚTLÍK NA ROK 2010 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 610 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti výdělečné činnosti 40 000

Více

Schválený rozpočet výdaje

Schválený rozpočet výdaje ORJ Sekretariát starosty Finanční ODPA POL Částka v Kč POPIS 002143 5331 977 000,00 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 002143 977 000,00 Cestovní ruch 003113 5339 20 000,00 Neinvestiční

Více

Návrh rozpočtu výdaje

Návrh rozpočtu výdaje ORJ ODPA POL Částka v Kč POPIS 0000000001 Sekretariát starosty 0000000001 002143 5331 988 000,00 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 0000000001 002143 988 000,00 Cestovní ruch 0000000001

Více

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2019

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2019 Příjmy Výpis dle Pol, Par 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 3 450 000,00 Pol: 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 3 450 000,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky

Více

Pěstební činnost ( lesy ) Příjmy z poskytování služeb a výrobků 25. Pitná voda Příjmy z poskytování služeb a výrobků 35

Pěstební činnost ( lesy ) Příjmy z poskytování služeb a výrobků 25. Pitná voda Příjmy z poskytování služeb a výrobků 35 Návrh rozpočtu obce Dolní Přím na rok 2019 Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 2100 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti

Více

Daň z příjmů fyz.osob z kapitá , Daň z příjmů právnických osob ,00

Daň z příjmů fyz.osob z kapitá , Daň z příjmů právnických osob ,00 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 3 800 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

Schválený rozpočet roku 2019 zpracováno strana: 1 / 14

Schválený rozpočet roku 2019 zpracováno strana: 1 / 14 strana: 1 / 14 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 600 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2012 2013 Návrh 2014 1341 Poplatek ze psů 44 44 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

Návrh rozpočtu roku 2017

Návrh rozpočtu roku 2017 roku 2017 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 070 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 8. měsíce POL: ; ;

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 8. měsíce POL: ; ; I. Rozpočtové příjmy Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 8. měsíce POL: 1..4133;4135..5344;5346..9999 Bez ODPA 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 2 600

Více

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 6. měsíce POL: ; ; ;8116..

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 6. měsíce POL: ; ; ;8116.. I. Rozpočtové příjmy Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 6. měsíce POL: 1111..4133;4135..5344;5346..8114;8116..9999 Bez ODPA 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a

Více

I. Rozpočtové příjmy VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU. Městys Čachrov (IČ: ) Období: Od 1 do 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa)

I. Rozpočtové příjmy VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU. Městys Čachrov (IČ: ) Období: Od 1 do 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO a regionálních rad Období: Od 1 do 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Podmínka: -- není -- ; -- není -- ; -- není -- I. Rozpočtové

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 PLÁNOVANÉ PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2014 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 650000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických

Více

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Rozpočet -závazné ukazatele byly vypracovány v souladu se zněním 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona

Více

Rozpočet výdajů na rok 2019

Rozpočet výdajů na rok 2019 Rozpočet výdajů na rok 2019 položka text rozpočet v tisících Kč 1012 Podnikání a restrukturalizace v zeměd. a potrav. 5122 Podlimitní věcná břemena 2 5165 Nájemné za půdu 6 5169 Nákup ostatních služeb

Více

Návrh rozpočtu roku 2014

Návrh rozpočtu roku 2014 roku 2014 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 950 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet upr. R o z p o č t o v é p ř í j m y 43 805 910-1 884 740 41 921 170 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

Schválený rozpočet roku 2017 zpracováno strana: 1 / 10

Schválený rozpočet roku 2017 zpracováno strana: 1 / 10 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 300 000,00 0000 000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Rozpočet na rok celkem Celospolečenské funkce lesů SU-AU Org. Par. Položka UZ Popis Kč

Rozpočet na rok celkem Celospolečenské funkce lesů SU-AU Org. Par. Položka UZ Popis Kč Rozpočet na rok 2015 I.Příjmy 681 1111 daň z příjmů fyz. osob ze zav. činnosti 770 000,00 681 1112 daň z příjmů fyz. osob ze sam. činnosti 140 000,00 681 1113 daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00. Org: 1032 těžba -produkční činnosti ,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00. Org: 1032 těžba -produkční činnosti ,00 Město Vyšší Brod Schválený rozpočet roku 2019 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis ZJ Schválený rozpočet Poz 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Plán rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2017 Období: Do 2. měsíce

Plán rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2017 Období: Do 2. měsíce Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2017 Období: Do 2. měsíce I. Rozpočtové příjmy 0000 - Bez ODPA 231 0020 0 1111 0 0 0 0 0 0 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 600 000,00 1 600 000,00

Více

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 391 26 Tučapy u Soběslavi č.p.19 Tel.: 381 594 716, 381 594 736 e-mail: outucapy@volny.cz www.tucapy.cz NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně

Více