KRONIKA MĚSTA KUTNÁ HORA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRONIKA MĚSTA KUTNÁ HORA"

Transkript

1 Kronika města

2 2 KRONIKA MĚSTA KUTNÁ HORA 2009

3 3 OBSAH Obsah 3 Úvod 5 Obyvatelstvo 5 - Statistika populace 5 - Události 6 Vedení města 8 - Představitelé města 8 - Rada města Kutná Hora 9 - Zastupitelstvo města Kutná Hora 10 - Osadní výbory 10 - Události 10 Volby do europarlamentu 12 Významné návštěvy 13 Finance a rozpočet města 15 - Příspěvkové organizace města 15 - Peněžní ústavy 16 - Rozpočet města 16 - Události 17 Průmysl a podnikání 19 - Největší podniky 19 - Podniky zřizované městem 19 - Jiné větší, významné podniky 20 - Statistika nezaměstnanosti 20 - Události 21 Výstavba a rekonstrukce 24 - Výstavba a komunikace 24 - Rekonstrukce památek 27 Bezpečnostní složky a soud 30 - Bezpečnostní složky 30 - Události 31 Zdravotnictví 32

4 4 - Zdravotnická zařízení a společnosti 32 - Události Nemocnice 33 - Jiné 36 Sociální sféra 37 - Sociální organizace, kluby a sdružení 37 - Události 38 Církve 41 - Církve a církevní řády 41 - Církevní statistiky 41 - Události 42 Školství a vzdělávání 47 - Školy 47 - Jiné výchovně-vzdělávací instituce 48 - Události 48 Kultura a věda 53 - Muzea, galerie, divadla, kluby a vědecké ústavy 53 - Hudební skupiny a sbory 54 - Kulturní občanská sdružení a nadace 55 - Média 55 - Události - Výstavy a trvalé expozice 56 - Koncerty a hudební festivaly 59 - Divadlo a divadelní festivaly, film a televize 63 - Besedy, disputace a odborné přednášky 64 - Jiné 65 Sport 72 - Tělovýchovné jednoty a sportovní kluby 72 - Sportoviště a sportovní zařízení 73 - Události 73 Příroda a životní prostředí 79 - Organizace a spolky 79 - Statistika odpadového hospodářství 80 - Počasí 80 - Události 81 Ostatní 83 Poznámka ke kronice 86

5 5 ÚVOD Město Kutná Hora leží ve Středočeském kraji, v okrese Kutná Hora. Je obcí s rozšířenou působností. V Kutné Hoře je 12 částí obce (abecedně): Hlouška, Kaňk, Karlov, Kutná Hora Vnitřní Město, Malín, Neškaredice, Perštejnec, Poličany, Sedlec, Šipší, Vrchlice a Žižkov. Výměra města činila k 31. prosinci 2008, tj. ke konci předchozího roku, podle údajů Českého statistického úřadu ha. O populaci ve městě informuje kap. Obyvatelstvo. Příslušnost města k úřadům je následující: stavební, matriční, finanční, katastrální, pozemkový, celní a také okresní soud Kutná Hora, vojenská správa Kolín. Partnerskými městy Kutné Hory jsou města (chronologicky podle roku navázání spolupráce): Ringsted (Dánsko, od 1988), Kremnica (Slovensko, od 1998), Bamenda (Kamerun, od 1999, ale nebyly vyvíjeny žádné partnerské aktivity), Eger (Maďarsko, od 2001), Stamford (Spojené království Velké Británie a Severního Irska, od 2002; v tomto jediném případě není partnerem Kutné Hory tamní radnice, ale Asociace), Tarnovské Hory (polsky Tarnowskie Góry; Polsko, od 2003), Fidenza (Itálie, od 2004), Remeš (francouzsky Reims; Francie, od 2008) a Kamenec Podolský (ukrajinsky Kam'janec- Podilsky, rusky Kameněc-Podolskij; Ukrajina, od 2008). OBYVATELSTVO Statistika populace: K 31. prosince 2009 bylo v Kutné Hoře trvale hlášeno obyvatel, z toho se státním občanstvím ČR. Oproti loňsku tak počet obyvatel klesl o Kutná Hora počet obyvatel z toho muži z toho ženy - část obce k Hlouška Kaňk Karlov

6 6 Kutná Hora - Vnitřní Město Malín Neškaredice Perštejnec Poličany Sedlec Šipší Vrchlice Žižkov celkem Kutná Hora Narození, zemřelí, oddaní, nově přihlášení a odhlášení v Kutné Hoře v r. 2009: počet Kutná Hora celkem narozených v Kutné Hoře 0 zemřelých v Kutné Hoře 304 sňatků v Kutné Hoře celkem 221 z toho sňatků církevních 19 nově přihlášených osob do Kutné Hory 279 odhlášených osob z Kutné Hory 455 Ze všech 221 sňatků bylo 11 uzavřeno s cizím státním příslušníkem, nejčastěji (3krát) s občanem Slovenské republiky a taktéž s občanem Ruské federace. Události: Dne 14. února v nemocnici v Praze zemřel pan prof. Mgr. ILJA BOJANOVSKÝ, kameraman, bývalý rektor AMU, kutnohorský rodák a čestný občan města Kutná Hora. Prof. Mgr. Ilja Bojanovský se narodil 20. ledna 1923 v Kutné Hoře, kde také absolvoval gymnázium. Následně se pak v letech vyučil obchodním příručím v drogerii v Čáslavi. Během dvouleté vojenské prezenční služby se dozvěděl o otevření filmové a televizní fakulty AMU v Praze, kde v letech studoval obor filmová a televizní kamera. Od roku 1951 již působil jako pedagog AMU, kde se stal r proděkanem, poté děkanem a kde nakonec v letech působil jako rektor. Současně pracoval jako hlavní kameraman hudebních pořadů Československé televize,

7 7 a podílel se tak na vzniku cca pořadů, především operních, operetních a baletních inscenací a komorních koncertů. K nejznámějším patří inscenace Rusalka, Prodaná nevěsta, Libuše či Evžen Oněgin. Prof. Bojanovský byl členem Filmového a televizního svazu a Asociace českých kameramanů a rovněž členem Výboru Klubu rodáků a přátel Kutné Hory a Festivalového výboru Ortenovy Kutné Hory. Zároveň se stal nositelem řady vyznamenání, např. vojenské medaile Za zásluhy II. stupně - za domácí odboj či Ceny města Kutná Hora v oblasti kultury (1999). Před pěti lety mu na návrh prezidia Asociace českých kameramanů udělila tato profesní asociace Cenu DILIA a AČK za celoživotní dílo. Loni se kutnohorské zastupitelstvo rozhodlo jmenovat prof. Bojanovského při příležitosti jeho 85. narozenin Čestným občanem města Kutná Hora. Dne 7. března v Kutné Hoře zemřela paní JAROSLAVA HATÁKOVÁ, roz. Boučková, původem z obce Církvice, která by se 17. března, tedy za pouhých 10 dní, dožila 105 let a která byla nejstarší obyvatelkou města! Poslední rozloučení proběhlo 13. března v Obřadní síni hřbitova Všech svatých. Dne 12. března přišla Kutná Hora o další významnou osobnost, když ve věku 82 let po delší nemoci zemřel pan akad. sochař MILOSLAV SMRKOVSKÝ, malíř, sochař a restaurátor, kutnohorský rodák. Narodil se 29. srpna 1926 v Kutné Hoře. Poté, co se v rodném městě vyučil řezbářem, studoval v letech obor řezbářství na Státní ústřední škole bytového průmyslu v Praze. Dále pak v letech studoval sochařství, figurální kresbu a kamenosochařství na pražské Vysoké škole umělecko-průmyslové. Současně ( ) absolvoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor výtvarná výchova. Žil a pracoval v rodném městě, kde se podílel na opravách řady památek. Restauroval např. štukovou výzdobu Jezuitské koleje, sochy před ní či gotický oltář ve Vlašském dvoře a významně se podílel na obnově pomníku T. G. Masaryka před Vlašským dvorem v roce Jeho vlastní tvorbu v Kutné Hoře představuje pomník obětem II. světové války, socha Mateřství nebo památník u kostela Nejsvětější Trojice. Rozloučení s M. Smrkovským proběhlo 20. března v Obřadní síni hřbitova Všech svatých. Hned dvě kulatá výročí svatby byla slavnostně připomenuta 18. dubna ve Vlašském dvoře: Nejprve zde svatební slib po 60 letech obnovili František a Zdena Matouškovi z Kutné Hory, následně pak po 50 letech Václav a Jaroslava Dáňovi, kteří sice měli svatbu roku 1959 v Havlíčkově Brodě, ale od téhož roku žili v K. Hoře. Krásné 90. narozeniny oslavila 18. května v Kutné Hoře paní Emilie Krepperová, nejstarší žijící pedagožka dnešního Gymnázia Jiřího Ortena. Profesorka matematiky, která ještě i v tomto vysokém věku dávala hodiny doučování, pocházela z Velkého

8 8 Poříčí nad Metují. Na gymnáziu (tehdejší jedenáctileté střední škole a střední všeobecně vzdělávací škole) působila v letech Následně 4. srpna oslavila v Domově Barbora již 102. narozeniny paní Ludmila Demutová, bývalá pedagožka. Oslavenkyně se narodila 4. srpna 1905 v Kutné Hoře, kde v letech vystudovala učitelský ústav a roku 1930 se zde provdala. V říjnu městská rada na návrh své kulturní komise nesouhlasila s udělením čestného občanství pro paní PhDr. Dagmar Lieblovou, předsedkyni Terezínské iniciativy, sdružující někdejší terezínské vězně. Dr. Lieblová, roz. Fantlová (*1929), pochází z Kutné Hory z židovské rodiny. V roce 1942 byla spolu s rodinou odvezena do terezínského ghetta a následně transportována do koncentračních táborů Osvětim- Birkenau, Hamburk a Bergen-Belsen. R se jako jediná přeživší z rodiny vrátila do rodného města, kde absolvovala gymnázium. Po vystudování Filozofické fakulty Univerzity Karlovy učila a překládala. Populární český spisovatel pan MILOSLAV ŠVANDRLÍK zemřel dne 26. října v pražské Thomayerově nemocnici. Narodil se 10. srpna 1932 v Praze, kde také později pracoval jako divadelní režisér. Následně narukoval k PTP a po propuštění se stal spisovatelem z povolání. Patřil k předním českým humoristům a satirikům a proslavil se především románem Černí baroni aneb Válčili jsme za Čepičky, v němž s nadhledem líčil příhody příslušníků tzv. pomocných technických praporů (PTP). Zároveň si získal popularitu svými kreslenými anekdotami, především v časopise Dikobraz, na nichž spolupracoval s výtvarníkem Jiřím Winterem Nepraktou. Pan Švandrlík měl rád Kutnou Horu, často do ní zajížděl (zvlášť do Těšitelova mlýna - Dänemark) k příteli Jiřímu Bauerovi a na místním hřbitově U Trojice byla pohřbena i jeho manželka Eva ( ). Poslední rozloučení s M. Švandrlíkem proběhlo 3. listopadu nejprve ve strašnickém krematoriu. Smuteční řeč pronesl Mgr. Dalibor Mlejnský, starosta Prahy 11, kde pan Švandrlík žil a jejímž čestným občanem se stal. Následně byla v Kutné Hoře v kostele Nejsvětější Trojice sloužena P. Janem Uhlířem zádušní mše a zemřelý byl pohřben do rodinného hrobu. VEDENÍ MĚSTA Městský úřad Kutná Hora sídlil na Havlíčkově nám. 552 v budově Vlašského dvora. Oficiální internetové stránky: V čele města Kutná Hora stáli:

9 9 starosta města: IVO ŠALÁTEK (Občanská demokratická strana; zvolen 15. listopadu 2002 a znovu 1. listopadu 2006) 1. místostarosta: MVDr. VÁCLAV VANČURA (Volba pro město; zvolen 15. listopadu 2002 a znovu 1. listopadu 2006) 2. místostarosta: Ing. TOMÁŠ BENADA (Občanská demokratická strana; zvolen 1. listopadu 2006, odvolán 27. ledna 2009) VÁCLAV ZIMMERMANN (Občanská demokratická strana; zvolen 27. ledna 2009) tajemník: TOMÁŠ HOBL Rada města Kutná Hora: Složení Rady města Kutná Hora (abecedně podle politických stran): za Křesťanskou a demokratickou unii Československou stranu lidovou Ing. Marie Štorková, za Občanskou demokratickou stranu Ing. Tomáš Benada (do ledna), Vladimír Košárek (od ledna), Mgr. Karel Ptáček, RNDr. Vladislav Slavíček, Ivo Šalátek a Václav Zimmermann, za Stranu zelených PhDr. Vladimír Zubov a za Volbu pro město MUDr. Petr Mayer a MVDr. Václav Vančura Rada města se v roce 2009 sešla 6.1., 20.1., 10.2., 17.2., 24.2., 10.3., 24.3., 7.4., 21.4., 5.5., 19.5., 2.6., 9.6., 16.6., 23.6., 30.6., 14.7., 28.7., 11.8., 1.9., 9.9., 22.9., , , , , 8.12., a Přehled jednotlivých komisí RM a jejich předsedů: Pro tělovýchovu a sport (Karel Ptáček), pro školství (Mgr. Vladislav Tuček), pro kulturu (Miroslav Štrobl), pro rozvoj turistického ruchu (Mark Dzirasa), pro sociální záležitosti (Ing. Marie Štorková), pro dopravu a dopravní systémy (Ing. František Záleský), bytová (Bc. Miroslava Žáková), majetková (Ing. Miroslav Jurek), pro životní prostředí (Milan Krčík), pro rozvoj a investiční aktivity města (Karel Svoboda), pro regeneraci sídliště Šipší (Ing. Zdeněk Jirásek), státní památkové péče (Jaroslav Rezler), pro mezinárodní spolupráci a vnější vztahy (Mgr. Jindřich Bartoň) a komise architektů (zřízena v lednu; Ing. arch. Pavel Železný).

10 10 Zastupitelstvo města Kutná Hora: Složení Zastupitelstva města Kutná Hora (abecedně podle politických stran): za Českou stranu sociálně demokratickou Mgr. Jan Janoušek, Mgr. Jiří Klečák, Michal Králik, Miroslav Lhoťan a Marie Matyášová, za Křesťanskou a demokratickou unii Československou stranu lidovou Jaroslav Rezler (od června), Ing. Marie Štorková a Mgr. Jiří Vojáček (do června), za Komunistickou stranu Čech a Moravy Zdeněk Dvořák, Lenka Frankovicová, Martin Hlavatý a Milan Krčík, za Občanskou demokratickou stranu Mgr. Jindřich Bartoň, Ing. Tomáš Benada, Ing. Michal Beneš, Vladimír Košárek, Mgr. Karel Ptáček, RNDr. Vladislav Slavíček, Ivo Šalátek, Václav Zimmermann a Ing. Venuše Železná, za Sdružení nezávislých kandidátů Evropské demokraty Ing. arch. Pavel Železný, za Stranu pro otevřenou společnost MUDr. Jan Havlovic a MUDr. Magdalena Havlovicová, za Stranu zelených PhDr. Vladimír Zubov a za Volbu pro město Dagmar Fundová, MUDr. Petr Mayer a MVDr. Václav Vančura. Zastupitelstvo města se v roce 2009 sešlo: 27.1., 17.3., 12.5., 23.6., 15.9., , a Přehled jednotlivých výborů ZM a jejich předsedů: Kontrolní (Zdeněk Dvořák), finanční (Václav Zimmermann, od března Ing. Venuše Železná), pro zdravotnictví (MUDr. Jan Havlovic), pro regeneraci památek (Dagmar Fundová), pro investiční aktivity a rozvoj města (Ing. Tomáš Benada; výbor zrušen v březnu) a na dostavbu zimního stadionu (Ivo Šalátek). Osadní výbory: Složení osadních výborů Kutné Hory a jejich předsedů: OV Malín (předseda neustanoven), OV Kaňk (Jana Lengerová), OV pro městské části Žižkov a Vrchlice (Ivan Sova) a OV Poličany (Václav Slavík). Události: Svým rozhodnutím z 20. ledna zrušila Rada města Kutná Hora poradní orgán pro rozvojové aktivity. Tímtéž rozhodnutím ale vznikla komise architektů RM, a to ve stejném složení jako měl dosavadní poradní orgán. Předsedou se stal Ing. arch. Pavel Železný. Na svém prvním zasedání v novém roce, dne 27. ledna, Zastupitelstvo města Kutná Hora odvolalo místostarostu Ing. TOMÁŠE BENADU z funkce a týž zároveň přestal být členem rady města. Z přítomných 27 zastupitelů se pro jeho odvolání vyslovilo 17. Již koncem roku 2008 podepsali někteří zastupitelé výzvu starostovi města, aby svolal

11 11 mimořádné zasedání ZM, kde by se o Ing. Benadovi jednalo; nakonec k tomu tedy došlo až nyní v lednu Ještě téhož dne byl 14 hlasy novým místostarostou zvolen pan VÁCLAV ZIMMERMANN, člen Rady města Kutná Hora za Občanskou demokratickou stranu. Novým členem rady se stal pan Vladimír Košárek (ODS), dosavadní zastupitel. Dne 10. března, v den 50. výročí krvavého potlačení protičínského povstání v hlavním městě Tibetu Lhase, kdy zemřelo na 80 tisíc Tibeťanů, se Město Kutná Hora připojilo k akci Vlajka pro Tibet. Tato akce vznikla v polovině 90. let 20. století v západní Evropě jako symbolické gesto na podporu lidských práv v Čínou okupovaném Tibetu. Kutnohorský městský úřad vyvěsil tibetskou vlajku na svém sídle Vlašském dvoře. Přestože se Kutná Hora k této akci přidala, navštívila město již 25. března velvyslankyně Čínské lidové republiky v ČR (blíže viz kap. Významné návštěvy). Městské zastupitelstvo zrušilo na svém zasedání 17. března výbor pro investiční aktivity a rozvoj města. Zároveň pak odvolalo Ing. Tomáše Benadu z funkce člena rady dobrovolného svazku obcí Mikroregion Kutnohorsko a na jeho místo jmenovalo nového místostarostu Václava Zimmermanna. Toho naopak na jeho vlastní žádost odvolalo z čela finančního výboru, kde jej nahradila Ing. Venuše Železná. Poté co Město Kutná Hora převzalo k 1. červenci bezúplatně do svého vlastnictví budovu bývalého Okresního úřadu Kutná Hora v Radnické ulici čp. 178, zahájila se na jaře jednání na úpravu celého objektu tak, aby se do něj mohla nastěhovat pracoviště městského úřadu sídlící prozatím v budově bývalé čokoládovny Lidka v Benešově ulici čp. 257 a také na Václavském náměstí čp Náklady na vnitřní úpravy sídla bývalého okresního úřadu dosáhly výše 788 tis. Kč. Cílem města bylo, aby si občané mohli co nejvíce úředních záležitostí vyřídit na jednom místě. Stěhování z Lidky začalo koncem července a trvalo do začátku roku Do uvolněných prostor budovy bývalé čokoládovny se nastěhoval Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Kutná Hora; budova však i nadále patřila České republice, zastupované Státním oblastním archivem v Praze - Státním okresním archivem Kutná Hora, který zde rovněž sídlil. Poté co k 30. dubnu skončil Mgr. Jiří Vojáček ve funkci ředitele Církevního gymnázia sv. Voršily (blíže viz kap. Školství a vzdělávání), rezignoval k 5. červnu také na své členství v zastupitelstvu města. Městská rada proto svým usnesením č. 518/09 prohlásila k 23. červnu novým zastupitelem pana Jaroslava Rezlera, předsedu komise státní památkové péče Rady města Kutná Hora. Pan Rezler t. d. složil předepsaný slib.

12 12 V polovině června přijela na čtyřdenní pobyt do Kutné Hory návštěva z dánského partnerského města Ringsted (blíže viz kap. Významné návštěvy). Ve dnech 6. až 15. září se starosta města za doprovodu místostarosty dr. Vančury zúčastnil X. celosvětového kongresu OWHC (=Organization of World Heritage Cities), tedy měst sdružených v UNESCO. Kongres se konal v Quitu, hlavním městě Ekvádoru, a přijelo na 260 představitelů a pracovníků měst UNESCO. V říjnu se v Kolíně sešel ustavující sněm nové politické strany TOP 09 ve Středočeském kraji, jejímž lídrem byl na celostátní úrovni senátor a bývalý ministr zahraničí Karel kníže Schwarzenberg. Na kolínském sněmu byl pro regionální organizace Kolín a Kutná Hora zvolen výbor, jehož místopředsedou se stal pan Ing. Jaroslav Benada, zastávající v letech funkci starosty města Kutná Hora. Další z bývalých kutnohorských starostů, pan RNDr. Ivo Šanc, CSc., zahájil v druhé polovině roku 2009 kroky k založení občanského sdružení Šance pro Kutnou Horu, aby se pak jeho členové mohli jako nezávislí kandidáti účastnit komunálních voleb v roce VOLBY DO EUROPARLAMENTU Ve dnech 5. a 6. června proběhly v České republice historicky podruhé volby do Evropského parlamentu. Protože současně probíhaly volby ve všech ostatních 27 členských státech Evropské unie, jednalo se o největší volby v dějinách Evropy. Výsledky voleb v Kutné Hoře podle údajů Českého statistického úřadu následující tabulka, v níž je zaznamenáno pět nejúspěšnějších politických stran. Pro zisk poslaneckého mandátu bylo nutné překročit v celostátním měřítku 5% hranici hlasů. Název politické strany či hnutí Občanská demokratická strana Česká strana sociálně demokratická Komunistická strana Čech a Moravy počet hlasů v Kutné Hoře zisk v % v Kutné Hoře , , ,58

13 13 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová Starostové a nezávislí - Vaše alternativa 278 5, ,27 V Kutné Hoře bylo registrováno voličů, volby se ale obecně setkaly s malým ohlasem, a tak dosáhla volební účast ve městě jen 29,72 % (celostátně pak 28,22). VÝZNAMNÉ NÁVŠTĚVY V roce 2009 do Kutné Hory zavítalo několik významných a zajímavých osobností. Přehled těchto návštěv přinášíme níže v chronologickém sledu. (Pozn.: O dalších návštěvách informují kapitoly jiné, zvl. kap. Kultura a věda a kap. Školství a vzdělávání). Dne 25. března Její Excelence HUO YUZHEN, mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně Čínské lidové republiky v ČR Na oficiální návštěvu Kutné Hory zavítala 25. března J. E. Huo Yuzhen, velvyslankyně ČLR v ČR. Nejprve přijela na Gymnázium Jiřího Ortena, kde odpovídala před přítomnými studenty na připravené dotazy moderátora. Témata byla záměrně volena nekonfliktní a nekontroverzní, zcela se např. vyhnula otázce lidských práv či situaci v Tibetu, ačkoliv se Kutná Hora před 15 dny připojila k akci Vlajka pro Tibet (srov. kap. Vedení města). Následně ze školy odjela Její Excelence do Vlašského dvora, kde byla přijata starostou města Ivo Šalátkem a několika členy městské rady. Poté si prohlédla jak sídlo radnice, tak také chrám sv. Barbory. Návštěvu paní velvyslankyně zprostředkovala poslankyně PhDr. Olga Zubová. Dne 24. dubna, 24. října a 4. prosince - Mons. ThLic. DOMINIK JAROSLAV DUKA OP, biskup královéhradecký Přivítat účastníky diecézního setkání ministrantů a ministrantek v Kutné Hoře přijel do prostor Voršilského kláštera dne 24. dubna královéhradecký biskup Mons. Dominik Duka OP. Znovu zavítal do města 24. října, aby slavnostně vysvětil zrekonstruovanou sedleckou katedrálu Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele, a potřetí pak navštívil naše město při příležitosti prosincového svátku sv. Barbory (viz kap. Církve).

14 14 Dne 30. dubna Ing. JAN MÜHLFEIT, Chairman Europe společnosti Microsoft Corporation Po téměř dvou letech se 30. dubna 2009 opět vrátil na návštěvu Gymnázia Jiřího Ortena pan Ing. Jan Mühlfeit, který působil ve firmě Microsoft Corporation ve funkci Chairman Europe. (viz kap. Školství a vzdělávání) Dne 8. května Její Excelence MVDr. MILENA VICENOVÁ, velvyslankyně České republiky při Evropské unii, spolu s devíti desítkami velvyslanců států EU v ČR V rámci českého předsednictví Evropské unie zavítalo 8. května odpoledne do Kutné Hory více než 90 velvyslanců států EU. Delegaci vedla česká velvyslankyně při EU MVDr. Milena Vicanová, bývalá česká ministryně zemědělství. Program měli hosté pouze odpočinkový, a tak po procházce městem zavítali do kaple Božího těla, kde je oficiálně přivítal starosta města Ivo Šalátek a kde si také připili kutnohorským sektem Stanislav. Následně navštívili chrám sv. Barbory a program ukončili večeří v restauraci Dačický v Rakově ulici. Návštěva Kutné Hory byla oddechem během čtyřdenního jednání velvyslanců o lidských právech, organizovaném Ministerstvem zahraničních věcí ČR, a vedle našeho města si prohlédli také hřebčín v Kladrubech nad Labem, zámek Loučeň či hrad Kost. Dne 10. až 13. června - Ing. LIVIA KLAUSOVÁ, CSc., manželka prezidenta České republiky V červnu se v Kutné Hoře konal již II. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora 2009, nad nímž opět převzala záštitu manželka prezidenta České republiky paní Ing. Livia Klausová, CSc. Stejně jako v loňském roce navštívila paní Klausová Kutnou Horu, kde se zaposlouchala do tří koncertů ve dnech června: Cesty romantismu v katedrále Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci, do koncertu v kostele sv. Jana Nepomuckého a následně v chrámu sv. Barbory (blíže viz kap. Kultura a věda). Paní Klausovou doprovázel ředitel protokolu Kanceláře prezidenta republiky Jindřich Forejt a první dáma byla ubytována v hotelu Opat v Husově ulici. Regionální tisk citoval výrok první dámy: Tento festival je pro mě vždy obrovskou inspirací. Hudba je krásná a tady je navíc výrazně cítit jiskření mezi těmi, kdo hrají, a těmi, kdo poslouchají. A Kutná Hora? V té je vždy na co se dívat a co obdivovat. Dne 17. až 21. června NIELS ULRICH HERMANSEN, starosta dánského partnerského města Ringsted V polovině června přijela na čtyřdenní pobyt do Kutné Hory návštěva z dánského partnerského města Ringsted v čele se starostou Nielsem Ulrichem Hermansenem.

15 15 Doprovázeli jej další tři představitelé tamní radnice. Pracovní návštěva měla na programu například prohlídku sportovního areálu Klimeška, ale hosté se také zajímali o investiční akce, zvláště probíhající zádlažbu historického centra města. Část delegace zůstala v Kutné Hoře na Královské stříbření. Dne 22. srpna Akad. mal. BLANKA MATRAGI, módní návrhářka Z čistě soukromých důvodů přiletěla 22. srpna z Bejrútu do kutnohorského Vlašského dvora paní Blanka Matragi, světoznámá módní návrhářka českého původu žijící v Libanonu a mj. také držitelka titulu Významná česká žena ve světě. Do našeho města přijela, aby se stala svědkem na svatbě své neteři Kateřině Koldové, jež se provdala za pana Michaela Jelínka a jež na sobě měla svatební šaty právě ze salonu paní Matragi. Návštěva paní Matragi neušla pozornosti regionálního tisku. Dne 2. října Dr. LIBOR ROUČEK, místopředseda Evropského parlamentu V rámci šestidenního Setkání mládeže ze čtyř evropských regionů, které se letos uskutečnilo v prostorách Gymnázia Jiřího Ortena, navštívil tuto školu místopředseda Evropského parlamentu a sociálně-demokratický politik Dr. Libor Rouček (viz kap. Školství a vzdělávání). Dne 21. října - Mons. Mgr. JAN BAXANT, biskup litoměřický Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant zavítal do Kutné Hory 21. října, aby sloužil mši v klášterním kostele Nejsvětějšího srdce Páně při příležitosti svátku sv. Voršily (viz kap. Církve). FINANCE A ROZPOČET MĚSTA Příspěvkové organizace města: - Galerie Felixe Jeneweina Města Kutné Hory, Havlíčkovo nám. 552, ředitel Mgr. Aleš Rezler - Mateřská škola Pohádka, U Školky 340, ředitelka Zdeňka Slavíčková - Mateřské školy, Benešova 149, ředitelka Mgr. Jana Procházková - Městská knihovna Kutná Hora, Husova 145, ředitelka Mgr. Gabriela Jarkulišová - Městské Tylovo divadlo v Kutné Hoře, Masarykova 128, ředitelka Jana Kozáková - Pečovatelská služba Kutná Hora, Pirknerovo nám. 202, ředitelka Ing. Marie Štorková - Školní jídelny, Jana Palacha 166, ředitelka Irena Kloudová

16 16 - Základní škola Jana Palacha, Jana Palacha 166, ředitel Mgr. Miroslav Roudný - Základní škola Kamenná stezka, Kamenná stezka 40, ředitel Mgr. Radek Pařez - Základní škola T. G. Masaryka, Jiráskovy sady 387, ředitel Mgr. Karel Ptáček - Základní škola Žižkov, Kremnická 98, ředitelka PaedDr. Alena Kotrbová - Základní umělecká škola Kutná Hora, Vladislavova 376, ředitelka Mgr. Marie Ptáčková Peněžní ústavy: - Česká spořitelna, a.s., Masarykova Československá obchodní banka, a.s., Husova 108, - GE Money Bank, a.s., Husova 102, od června Šultysova Komerční banka, a.s., Tylova 390 Rozpočet města: Hospodaření města Kutná Hora za r se dle závěrečného účtu vyvíjelo takto: Rok 2008 Úhrn v Kč Plnění v % příjmy schválené ,- 121,54 příjmy upravené ,- 98,98 příjmy skutečné ,72 - výdaje schválené ,- 117,89 výdaje upravené ,- 92,51 výdaje skutečné ,07 - financování (splátky úvěrů) schválené ,- 196,89 financování (splátky úvěrů) upravené ,- 727,78 financování (splátky úvěrů) skutečné ,65 - Zastupitelstvo s tímto celoročním hospodařením města za r souhlasilo svým usnesením č. 133/09 z 23. června 2009, ovšem s výhradou závěru. Proto byla vzápětí přijata opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků, kdy zastupitelé uložili příslušným správcům rozpočtových prostředků a ekonomickému odboru provést po

17 17 ukončení roku úpravu rozpočtu u dotací dle pokynů kontrolního odboru Krajského úřadu Středočeského kraje. Rada města proto také souhlasila se zadáním přezkoumání hospodaření města za rok 2009 auditorské společnosti HB Auditing, s.r.o. Rozpočet na rok 2009 byl schválen Zastupitelstvem města Kutná Hora usnesením č. 247/08 z 9. prosince Rozpočet byl koncipován jako přebytkový. Členění schváleného rozpočtu: Rok 2009 Úhrn v Kč příjmy schválené ,- výdaje schválené ,- financování (splátky úvěrů) schválené ,- Následně však téhož dne usnesením č. 288/08 zvýšilo zastupitelstvo navýšení příjmů i výdajů - oboje o částku ,- Kč. Z výdajů města bylo nejvíce čerpáno na zádlažbu historického jádra (6,7 mil. Kč jako podíl k dotaci + 17,2 mil. Kč předfinancování projektu) a rekonstrukci ledové plochy (13,5 mil.). Události: Od 1. ledna 2009 došlo v Kutné Hoře ke zvýšení nájemného v bytech, které byly ve vlastnictví města. V bytech I. kategorie došlo ke zvýšení z 28,29 Kč za m 2 na 41,33 Kč (při maximální ceně 60,35 Kč), v bytech II. kategorie z 24,50 na 38,44 Kč za m 2 (s týmž maximem). V bytech III. kategorie stouplo nájemné z 20,49 na 33,36 a u IV. kategorie ze 17,31 na 30,66 Kč. I tak ale bylo nájemné v kutnohorských městských bytech o 200 až 300 % nižší než nájemné tržní. Dne 27. ledna schválilo Zastupitelstvo města Kutná Hora rozpočtové opatření EO č. 2 - navýšení výdajů v celkové výši 31 mil. Kč. Z toho činilo finanční vypořádání nevyčerpané dotace na sociální dávky za rok 2008 ve výši ,- Kč a navýšení rezervy ZM o ,- Kč. V březnu byly Radou města Kutná Hora rozděleny granty na první polovinu roku V jednotlivých oblastech dosahovaly těchto výší: v oblasti kultury 135 tis. Kč, v oblasti sportu 154 tis. Kč a v oblasti sociální 175 tis. Kč. V červnu se poté přidělovaly granty na druhé pololetí: Sociální oblast obdržela 145 tis. Kč, sport 345 tis. Kč a na školství se vyčlenilo 118,5 tis. Kč.

18 18 Dne 10. března vzala Rada města Kutná Hora na vědomí vznik Kutnohorského nadačního fondu, reprezentovaného ředitelkou Ing. Janou Kudělovou. V květnu zastupitelé odsouhlasili obnovení kontokorentního úvěru na běžném účtu města, vedeném u České spořitelny, a.s., a to ve výši 15 mil. Kč na překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních zdrojů pro financování výdajů rozpočtu města. Finanční dar 200 tis. Kč získala Kutná Hora v květnu od České pojišťovny za rapidní snížení dopravní nehodovosti: Za rok se město ve statistice dostalo ze 40. na 7. místo. V souvislosti s březnovým opětovným převzetím Nemocnice Kutná Hora, s.r.o., městem vyvstala nutnost financování tohoto místního zdravotnického zařízení. Zastupitelstvo také např. v červnu přijalo návrh rozpočtového opatření, vedoucího ke snížení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši ,- Kč. K tomuto poklesu došlo v důsledku ukončení nájemního vztahu Města Kutná Hora se společností Medistyl- Pharma, která do března provozovala kutnohorskou nemocnici. Zastupitelé také odsouhlasili přijetí bankovního úvěru v limitní výši 30 mil. Kč, určeného na financování provozních potřeb společnosti Nemocnice Kutná Hora, s.r.o. Úvěr byl splatný do října Dne 15. září pak souhlasili s přesunem 7,12 mil. Kč z rezervy svého rozpočtu na splácení bankovního úvěru, určeného na financování provozních potřeb nemocnice. V červenci schválila městská rada zvýšení nájemného v městských bytech s platností od 1. ledna Usnesení č. 650/09 tak představovalo další krok k plné deregulaci nájemného ve městě. K navýšení došlo o maximální možný měsíční přírůstek, a tak se od Nového roku platilo v bytě I. kategorie za m 2 celkem 48,89 Kč (namísto dosavadních 41,33), bytě II. kategorie 46,59 (38,44), III. kategorie 40,93 (33,36) a IV. kategorie (38,69 (30,66). Regionální týdeník uvedl pro ilustraci, že v konkrétním bytě v centru města bez regulovaného nájemného se platí okolo 110 Kč/m 2. Zastupitelstvo města na svém mimořádném zasedání 10. listopadu změnilo text obecně závazné vyhlášky Města Kutná Hora č. 1/08 o úpravě koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí v souladu se zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí. Toto nové usnesení č. 238/09 na celém území města rušilo místní koeficient 2, jímž se dosud násobila daňová povinnost poplatníka, a ponechalo pouze koeficient 1,5 pro některé typy staveb (zvl. pro individuální rekreaci a garáže oddělené od bytových domů). Zrušení místního koeficientu 2 znamenalo pro Kutnohořany nikoli snížení, ale zachování daně z nemovitosti na téže úrovni, neboť podle schváleného úsporného balíčku ministra financí Ing. Eduarda Janoty došlo k zdvojnásobení této daně.

19 19 Na svém posledním zasedání vzalo 15. prosince ZM na vědomí hospodaření Města Kutná Hora k 30. září 2009, schválilo rozpočet na příští rok a také odsouhlasilo předložený rozpočtový výhled na léta PRŮMYSL A PODNIKÁNÍ Největší podniky: - ČKD Kutná Hora, a.s., Karlov 197, předseda představenstva a generální ředitel Ing. Pavel Krenk. Společnost vlastnila slévárnu v K. Hoře, Českých Budějovicích a Chrudimi, nástrojárnu v K. Hoře a strojírny v K. Hoře a Chrudimi. Vedle nich pak vlastnila společnost několik dceřiných společností. - Foxconn Technology CZ, s.r.o., Karlov 245, od března generální ředitel Ing. Miloslav Rut. Podnik tvořil součást koncernu Foxconn CZ, s.r.o., se sídlem v Pardubicích. V K. Hoře firma zaměstnávala přes lidí. - Philip Morris ČR, a.s., Vítězná 1. Podnik zaměstnával v K. Hoře kolem 800 lidí. - Unikom, a.s., Hrnčířská 193, ředitel Ing. Vladimír Dytrych, CSc. Firma měla několik závodů: Středisko geodetických služeb, Autosalon Citroën, Autosalon Kia, Autosalon Mitsubishi, Autoservis Unikom, OVO Kutná Hora, Prodejna stavebnin a hutního materiálu, Stavební závod Kutná Hora, Středisko OVO Český Brod, Unikom Čáslav, Unikom Kačina, Unikom Markovice, Unikom STK, s.r.o., Unikom středisko Prostřední Ves a Unikom Uhlířské Janovice. Podniky zřizované městem: - KH Tebis Kutná Hora s.r.o., Puškinská 641, jednatel Ing. Vladimír Gajdoš - Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o., Opatovice I čp. 43, jednatel Ing. Stanislav Peroutka - Nemocnice Kutná Hora, s.r.o., Vojtěšská 237 (viz kap. Zdravotnictví) - Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o., Havlíčkovo nám. 552, jednatelka Ing. Ivana Vopálková - Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., U Lazara 22, jednatel-ředitel Ing. Martin Suchánek, od dubna Ing. Jan Jäger

20 20 Jiné větší, významné podniky: - Avia Kutná Hora, a.s., Masarykova 59 (pronájem strojů a přístrojů) - Beneš - pekárna, s.r.o., Štefánikova 55 - Drinks Union, a.s. - Pivovar Kutná Hora, U Lorce 11 (ukončil činnost) - Hotel Mědínek s.r.o., Palackého nám. 316 (tříhvězdičkový, kapacita 120 lůžek) - KH Soft Systém, s.r.o., Ortenova 63 (velkoobchod s papírenským zbožím) - Komerční banka, a.s., Tylova Kutnohorská stavební, s.r.o., Benešova Ledvické uhlí a.s., Sportovců 364, Kutná Hora - Nábytek Exner, spol. s r.o., Vítězná 183 (firma skončila v říjnu) - Obden, s.r.o., Karlov 197 (kovovýroba) - Obila, a.s., Karlov 196. Firma měla několik středisek: Centrální laboratoř Kutná Hora, Doprava Kutná Hora, HP Kutná Hora, Chemikálie Kutná Hora, Lisovna Uhlířské Janovice, NS Dolní Bučice, NS Kutná Hora, NS Votice, NS Zdislavice a VKS Kutná Hora - Ruko, spol. s r.o., Potoční 170 (výroba spodního prádla) - Stavis, stavby, investice, služby, spol. s r.o., Želivského Středovy pekárny s.r.o., Praha 5, nám. 14. října 1307/2, odštěpný závod Kutná Hora, Čáslavská Triant, spol. s r.o., Potoční 188 (výroba nábytku) - Vinné sklepy Kutná Hora, s.r.o., Jiřího z Poděbrad 288 (Klášter sv. Voršily) - Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., Ku Ptáku Zlatá Stoupa, spol. s r.o., Tylova 426 (čtyřhvězdičkový, kapacita 90 lůžek) Statistika nezaměstnanosti: Míra registrované nezaměstnanosti na okrese Kutná Hora se podle údajů Úřadu práce v Kutné Hoře, Benešova 70, vyvíjela v r takto: Měsíc 2009 Počet nezaměstnaných v okrese Kutná Hora Míra registrované nezaměstnanosti v % prosinec ,81 leden ,65 únor ,28 březen ,67 duben ,14

21 21 květen ,90 červen ,95 červenec ,09 srpen ,50 září ,74 říjen ,40 listopad ,52 prosinec ,45 Události: V souvislosti se světovou hospodářskou krizí (resp. krizí finanční, jak se říkalo) v druhém pololetí roku 2008 vstoupila i Kutná Hora do nového roku s vyšší míru registrované nezaměstnanosti. Ta v prosinci 2008 na Kutnohorsku prudce vzrostla z listopadových 5,75 % na 6,81 % a lednu 2009 vrůstající trend pokračoval, když přibylo na kutnohorském okrese dalších 273 registrovaných nezaměstnaných. Podniky se s finanční krizí snažily vyrovnat především rušením neefektivní výroby (např. plnící linky v kutnohorském pivovaru), propuštěním pracovníků ve zkušební době a také cizinců, jejichž místa byla obsazována nezaměstnanými z registru úřadu práce. Naopak firma Foxconn i v tomto nepříznivém období nabízela větší počet volných pracovních míst, především za zahraniční dělníky, jimž končilo v březnu pracovní povolení. Přístup firmy kvitoval i Úřad práce v Kutné Hoře. Když na svém prvním zasedání v roce 2009 Zastupitelstvo města Kutná Hora odvolalo místostarostu Ing. Tomáše Benadu z funkce, rozhodlo také pozastavit ty akce, které bývalý místostarosta prosazoval. Proto usnesením č. 37/09 s okamžitou platností ukončilo činnost pracovní skupiny k návrhu prodeje 51% obchodního podílu ve společnosti KH Tebis s.r.o. a zároveň zrušilo své usnesení, jímž v říjnu 2008 vyhlásilo záměr tento podíl prodat za 15,5 mil. Kč České kapitálové společnosti, a.s., v Praze. A nakonec ZM zrušilo i svůj nejpůvodnější záměr získat strategického partnera dodavatele tepelného média. Rada města odvolala k 28. únoru pana Zdeňka Dvořáka z funkce předsedy Dozorčí rady společnosti KH Tebis Kutná Hora, s.r.o., a na jeho místo jmenovala pana Tomáše Zacha, BBA, z Prahy. K 31. březnu pak rada odvolala Ing. Martina Suchánka z funkce jednatele Technických služeb Kutná Hora, spol. s r.o., a na jeho místo jmenovala Ing. Jana Jägera.

22 22 Stejně jako v roce 2008 i letos uvolnila a.s. Drinks Union, vlastnící Pivovar Kutná Hora, finanční prostředky na program Dačický pro Kutnou Horu, a to ve výši 1,4 mil. Kč. Největší díl prostředků dostal Hudební festival Dačický 2009, celoroční podporu pak představení v Městském Tylově divadle. Zatímco však tyto zprávy mohly působit optimisticky, 15. června přišlo rozhodnutí firmy Heineken, vlastníka společnosti Drinks Union, a.s., a tedy také Pivovaru Kutná Hora, že zavře pivovary ve Znojmě a právě i našem městě. Důvodem byla výše nákladů, nízká efektivita a bezpečnost v obou pivovarech. Místní pivovar tak skončil po 436 let existence za jeho počátek se symbolicky chápal rok 1573, uváděný i na pivních etiketách, kdy nechal Václav Dačický z Heslova, bratr známého pana Mikuláše, postavit novostavbu pivovaru. Nyní přešlo posledních 15 zaměstnanců buď pracovat jinam, nebo např. zůstali v areálu zavřeného pivovaru jako ostraha objektu. Značka piva Dačický ale nezanikla, pivo s tímto označením se začalo vařit ve Velkém Březně. Přes sto příznivců kutnohorského pivovaru se následně sešlo 27. června na protestním shromáždění před areálem společnosti v Lorecké ulici. V renesančním kostýmu a v roli Mikuláše Dačického je přišel podpořit i ochotník Václav Veselý. Protestní akce sklidila úspěch, neboť starosta města I. Šalátek následně jednal s firmou Heineken a požádal ji, aby nedemontovala technologické vybavení pivovaru. V září pak navrhl zastupitelstvu, aby město, jež bylo majitelem nemovitostí pivovaru, odkoupilo od firmy Heineken vybavení a pivovar buď dál provozovalo, nebo jej ponechalo alespoň jako technickou památku. Zastupitelstvo jeho návrh schválilo. Rada města odsouhlasila ve funkci valné hromady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora pronájem rybníka Svěcený mezi obcemi Zavadilka a Černíny firmě Rožmberk, s.r.o., která již provozovala kutnohorský rybník Panský v Hodkově. Nájemní smlouva byla uzavřena na deset let s počátkem od 1. ledna 2010 s ročním nájmem 270 tis. Kč, což představovalo více než vlastní výnos z rybníka. Chovatelé mléčného skotu v České republice se kvůli velice nízkým výkupním cenám mléka rozhodli 29. června hromadně blokovat důležité české komunikace, zvláště dálnici D1. Okresní zemědělský svaz Kutná Hora se k této blokádě nakonec rozhodl nepřipojit, a to ze dvou důvodů: Na kutnohorském okrese se nenacházela žádná strategicky důležitá dopravní tepna a blokáda samotné Kutné Hory se zdála být nevhodná, protože vzhledem k probíhající zádlažbě historického centra a výstavbě kruhového objezdu U Krupičků byla dopravní situace ve městě již tak dosti komplikovaná.

23 23 Ve firmě Philip Morris ČR, a.s., ve Vítězné ulici v Sedlci došlo 26. srpna k slavnostnímu položení základního kamene k rozšíření výrobního závodu. Na kámen poklepali generální ředitel společnosti pan Alvise Giustiniani, ředitel kutnohorského závodu Walter Veen a místostarosta města MVDr. Václav Vančura. Ti také vložili do základové desky nové provozovny speciální tubus s balíčky cigaret, DVD, vydáním Kutnohorského deníku a dalšími pamětními předměty. Nové provozovny, vznikající nákladem okolo 300 mil. Kč, by měly být hotovy v roce Firma v Kutné Hoře zaměstnávala na 800 pracovníků a ročně vyrobila na 25 mld. cigaret. Pracovníci kutnohorského pracoviště Archeologického ústavu AV ČR na pozemcích určených k výstavbě provedli desetidenní záchranný archeologický průzkum, během něhož především objevili nejen zásobovací jámy z 8. a 9. století, ale především odkryli dosud neznámou kamennou ohradní zeď někdejšího cisterciáckého kláštera. Dne 25. září byly v sídle Vinných sklepů Kutná Hora, s.r.o., slavnostně vyhlášeny výsledky Nominační a soutěžní výstavy vín vinařské oblasti Čech. Ta proběhla 21. srpna a v K. Hoře se konala teprve podruhé (poprvé r. 2005). Mezi dvěma desítkami účastníků získaly ocenění Champion soutěže Klášterní vinné sklepy Litoměřice se svým Tramínem červeným (výběr z hroznů). Výsledky měl původně vyhlásit osobně ministr zemědělství ČR Ing. Jakub Šebesta, patron celé akce, ale byl zastupován Ing. Evou Divišovou, vedoucí Odboru rostlinných komodit MZe. Den po vyhlášení, tedy 26. září, se ve Vinných sklepech konala Přehlídka českých vín, právem považovaná za přehlídku největší. Po odborné části následovala odpolední degustace. K 1. říjnu přestala v Kutné Hoře působit firma Nábytek Exner, spol. s r.o., jejíž kořeny sahaly do roku 1914, kdy ji založil pan Václav Exner jako truhlářství. Od roku 2004 byla firma plně ve vlastnictví akciové společnosti HON se sídlem ve Skřipcích u Opavy. Její vedení se nyní rozhodlo snížit náklady uzavřením právě sedlecké provozovny a prodejem celého areálu ve Vítězné ulici čp Tradiční výrobní značka Exner však zůstala zachována a dále se používala pro nadstandardně kvalitní nábytek. V říjnu poprvé, i když jen mírně, klesla míra registrované nezaměstnanosti na Kutnohorsku, která v důsledku světové hospodářské krize trvale stoupala od května t. r. Přesto byla říjnová míra 8,40 % o celá 3 % vyšší než před rokem. Bohužel se nezaměstnanost v listopadu opět zvýšila a v prosinci radikálně vyskočila na 9,45 %. Koncem roku byla pro městské rybníky Medenice a Turkovec v katastru Červených Janovic, obhospodařované Městskými lesy a rybníky Kutná Hora, získána dotace ve výši 80 % nákladů na jejich obnovu. Náklady se přitom odhadovaly ve výši 18 mil. Kč na každý z rybníků.

24 24 Městská rada ve funkci Valné hromady společnosti KH Tebis Kutná Hora s.r.o. rozhodla koncem roku o navýšení základního kapitálu z 12,73 mil. na 16,03 mil. Kč. Koncem roku vstoupila mezi majitele akciové společnosti SK Sparta ČKD Kutná Hora společnost Ledvické uhlí a.s. (Sportovců 364, Kutná Hora), když odkoupila akcie od dosavadního majoritního vlastníka ČKD Kutná Hora, a.s. Na valné hromadě společnosti byl nový majoritní (50%) akcionář představen a zároveň zvolen nový předseda představenstva Adam Dušek. Dalšími, menšinovými vlastníky byla a.s. Silnice Čáslav Holding (25 %), Město Kutná Hora (24 %), zastoupené v představenstvu starostou I. Šalátkem, a o.s. FK Respo Kutná Hora (1 %). VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE Výstavba a komunikace: Dne 10. ledna v 11,45 byl po několika odkladech z r konečně odstřelen komín bývalé mazutové kotelny v Zelenkově ulici v Kutné Hoře. Nepoužíval se, jako nejvyšší stavba ve městě nevhodně kazil panorama a navíc překážel v místech, kam se měl vrátit sběrný dvůr. Odstřel komína, měřícího 96,5 metrů, stál cca 1 mil. Kč a provedla jej firma Mital za použití 48 kg semtexu v náložích. Demolici byli přítomní hasiči a policisté, místostarosta Ing. Tomáš Benada a také zástupci médií a davy diváků, z nichž někteří dokonce událost sledovali a fotografovali ze střech blízkých panelových domů Puškinské ulice. Vedoucí odstřelu Ing. Zdeněk Šobíšek uvedl, že se jednalo o extrémně náročnou demoliční práci, unikátní takřka ve všem: Komín nebylo možné položit, neboť nikde v jeho okolí nebylo volné místo. Navíc stál u železniční tratě, poblíž říčky Vrchlice a rovněž u řadových garáží. V České republice se proto zřejmě nikdy neodstřeloval tak velký komín způsobem, aby se zřítil do jednoho místa 10x10 metrů u své paty. Protože nejnižší, silnou ocelovou konstrukcí vyztužená část komína zůstala stát i po sérii čtyř postupných odstřelů, byla definitivně zbořena až následujícího dne pátým odstřelem. Regionální týdeník Obzory Kutnohorska výstižně označil demolici komína jako první předzvěst velkého třesku, neboť další velké demolice v Kutné Hoře následovaly. Zastupitelstvo města Kutná Hora odsouhlasilo v lednu postupné odbydlení panelového domu čp. 555 v Uhelné ulici. Dům, který byl svým typem a vzhledem pro Městskou památkovou rezervaci naprosto nevhodný, měl být nakonec demolován.

25 25 Svým usnesením souhlasila rada města v únoru s předloženým řešením lokality autobusového nádraží společností Projektil architekti s.r.o. pro účely stavby nové Městské knihovny Kutná Hora, taktéž s předloženou studií její stavby a s navrženým postupem pro změnu územního plánu lokality autobusového nádraží. Městská rada tak pokračovala ve svých krocích, kdy v roce 2008 odsouhlasila předložené zadání na novostavbu knihovny. Od počátku února po celý měsíc probíhala demolice tří domů v prostoru křižovatky Na Celjchovně či též U Krupičků, tedy na křižovatce ulic Štefánikovy, Lorecké, Vocelovy, Pod Valy a částečně též Československých legionářů. Zbourány byly tři vedle sebe stojící řadové domy, a to Štefánikova čp. 433, Štefánikova čp. 224 (s bývalou samoobsluhou potravin rodiny Krupičkovy a následně prodejnou vietnamského textilu) a Vocelova čp. 292, vedle kterého stála kaplička s pískovcovou sochou Panny Marie (viz dále). Kvůli demolici těchto domů byl během února odkloněn doprava, takže nebylo možné rovně projet ulicí Čs. legionářů do ulice Štefánikovy, ale bylo nutné objet prostor kolem supermarketu Billa a autobusového nádraží. Demolice těchto tří domů byly začátkem velkých stavebních a dopravních úprav tohoto prostoru. Předchozí zásadní změny se křižovatka Na Cejchovně dočkala v 60. letech 20. století, kdy byl nejen zbourán dům čp. 294 na rohu ulice Vocelovy a Jiřího z Poděbrad, ale také (a především) přes pozemek někdejší zahrady Kláštera sv. Voršily, tehdy ovšem nefungujícího, vybudován dopravní obchvat historického jádra města (dnešní ulice Čs. legionářů, stále ovšem běžně označovaná jako Nová silnice či Objezdovka). Následně byly v půli března skáceny některé vzrostlé stromy, které stály na místě plánovaného nového kruhového objezdu v ulici Pod Valy. Přípravné práce skončily v půli dubna, s vlastní výstavbou kruhového objezdu se začalo o měsíc později. Prováděla ji firma Stavby silnic a železnic, investorem byl jejím prostřednictvím stát. Druhý, stávající kruhový objezd na křižovatce ulic Benešovy a Štefánikovy byl následně plně přestavěn. Výsledkem tak byly od listopadu dva blízko sebe fungující moderní kruhové objezdy. Na výstavbu objezdů navázala plynule rekonstrukce chodníků v přilehlých či blízkých ulicích Zemanova, Jeneweinova, Lorecká, Pod Valy, částečně Jiřího z Poděbrad a Vocelova a dále chodníku podél objektu tzv. Staré fary pod Klášterem sv. Voršily. Práce prováděly Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., nákladem do 1,3 mil. Kč. Vedle výše zmíněné výstavby kruhových objezdů byla v roce 2009 druhou zásadní rekonstrukční akcí v Kutné Hoře I. a II. etapa zádlažby historického jádra. Vítězem výběrového řízení se stala firma Silnice Čáslav - Holding, a.s. Ta tak předčila pět konkurenčních účastníků řízení, když za provedení prací požadovala jen 89,935 mil.

26 26 Kč,čímž oproti prvnímu výběrovému řízení, jež bylo městem zrušeno, ušetřila 24 mil. Kč! S vlastními pracemi se započalo v květnu a v rámci I. etapy byla obnovena dlažba na těchto veřejných prostranstvích: Rakova, Komenského náměstí, Dačického náměstí, Ruthardská, Komenského náměstí, Vysokostelská a Mincířská. Realizace I. etapy pokračovala v roce 2010 dlážděním ulice Barborské, U Vlašského dvora a Žižkovy brány. V rámci souběžné II. etapy, realizované taktéž od května 2009, byly rekonstruovány ulice Jiřího z Poděbrad, Václavské náměstí, část ulice Radnické (před bývalým Okresním úřadem Kutná Hora), Šultysova, Vladislavova, Kollárova, Andělská, Libušina, Na Sioně a Klabalova. Dlaždiči usadili v Kutné Hoře na 3 miliony dlažebních kostek na ploše téměř m 2. V květnu byl v Praze-Žižkov po více než sto letech definitivně odstraněn železniční most Malá Hrabovka, který překlenoval ulici Husitskou a Trocnovskou. Železná konstrukce byla rozebrána tak, aby mohla být nadále použita. Existoval totiž návrh, aby byl tento most použit v rámci stavby Modernizace a elektrizace traťového úseku Kutná Hora hlavní nádraží - Kutná Hora město jako most přes říčku Vrchlici v Kutné Hoře. S realizací této stavby se podle strategického plánu počítalo pro rok Z větších staveb ve městě prošlo v roce 2009 rekonstrukcí např. sídlo Finančního úřadu Kutná Hora v ulici U Lorce 39. Známým historickým objektem, který prošel úplnou rekonstrukcí, byla někdejší Krupičkova octárna (či pouze Octárna ) ve Štefánikově ul. 52. Objekt s kubistickou fasádou byl dokončen roku 1922 jako továrna na výrobu octa a hořčice, po znárodnění pak léta fungoval jako oblíbené nákupní středisko družstva Jednota. Po restituci byl prodán novým majitelům, kteří z něj nyní nákladnou rekonstrukcí nechali vytvořit welness centrum Octárna s whirpoolem, soláriem, fitness, saunou či masážemi, ale také např. barem. Někdejší vila továrníka Krupičky, tvořící součást objektu, se změnila na Wellness penzion Octárna. Opravy se dočkala také další část vnějšího pláště tzv. Knížecího domu, sídla ZUŠ Kutná Hora. Zatímco loni byla opravena fasáda do Vladislavovy ulice, letos se dostalo na fasádu dvorní a také na opěrnou zeď a bránu do ulice Libušiny. Náklady dosáhly výše 2,543 mil. Kč, z čehož 945 tis. Kč pocházelo z Programu regenerace Ministerstva kultury ČR. Zcela zrekonstruována byla také ulice V Zátiší v Sedlci dostala nové chodníky, povrch i veřejné osvětlení. V září zastupitelstvo nesouhlasilo s odprodejem přízemního domu čp. 73 v Masarykově ulici. Ten měl být demolován, jak rozhodla městská rada již v červenci 2008, ale do konce roku 2009 zbořen nebyl.

27 27 Kutnohořané i turisté dostali koncem roku 2009 novou vyhlídku u kostela sv. Jakuba, kde byla odstraněna část zdi vedoucí od budovy Arciděkanství (Jakubská 1) k Rudhardské uličce. Když před několika lety město vyměnilo budovu Arciděkanství s přilehlým pozemkem, které vlastnilo, za pozemky církevní (např. pozemky hřbitova Všech svatých v České ulici), ponechalo si malý, ale podstatný pozemek č. 8/2. Z něj nyní, po zbourání kamenné zdi, byl výborný výhled na chrám sv. Barbory a Jezuitskou kolej. Náklady na úpravu daného místa s vydlážděním, mřížovým plotem a brankou dosáhly 482 tis. Kč. Viditelnou změnou prošlo v roce 2009 dětské hřiště na kutnohorském sídlišti Šipší. O stavební úpravy včetně oplocení se postarala místní firma Stavonel, kdežto firma Karim dodala převážnou část herních prvků, zvl. horolezeckou stěnu, lanové prolézačky apod. Celkové náklady na rekonstrukci hřiště přesáhly 2 mil. Kč. Ze statistik Stavebního úřadu Městského úřadu Kutná Hora vyplývá, že bylo v roce 2009 povoleno užívání 15 rodinných domů a nově povoleno užívání 5 domů. Zkolaudováno bylo více stavebních úprav v historickém jádru města: na náměstí Václavském, Komenského i Dačického a v ulicích Šultysově, Vysokostelské, Mincířské, Ruthardské i Vladislavově. Do užívání se dostal další (třetí) bytový dům v Tyršově ulici a přístavba školní družiny u ZŠ Žižkov. Povolena byla řada změn užívání a stavebních úprav stávajících domů na provozovny (kosmetiky, kadeřnictví, prodejny, kavárny, pedikúry) a vestavby bytů, vše především v centru města. Zateplovala se řada bytových domů na sídlištích. Pro Kutnou Horu bylo vydáno územní rozhodnutí na dům s pečovatelskou službou v Lorecké ulici. Rozsáhlá zástavba rodinnými domy byla povolena na Provaznici (firma U.T.C. Properties s.r.o.). Rekonstrukce památek: Na jaře byla dokončena II. etapa restaurování nástěnných maleb Podepsání Dekretu kutnohorského a Volba Vladislava Jagellonského českým králem v zasedací síni Vlašského dvora. Malby autorů K. L. Klusáčka a bratrů Špilarových z roku 1903 odborně restaurovaly akad. mal. Alena Krahulíková a akad. mal. Karine Artouni. Znovu se restaurátoři firmy Gema Art Group vrátili do Vlašského dvora po letní přestávce, aby dokončili opravu zasedací síně. Celkové náklady, zahrnující i opravy malovaného dřevěného stropu, dosáhly výše 3,9 mil. Kč. Koncem dubna byl vlastníkovi, tj. Římskokatolické farnosti - Arciděkanství Kutná Hora, předán po celkové rekonstrukci hřbitovní kostel Všech svatých v České ulici. Opravy zahrnovaly nejen exteriér (statika, střecha, injektáže, omítky), ale i interiér

Zápis z jednání Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 3/2015 konaného dne 24. 4. 2015

Zápis z jednání Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 3/2015 konaného dne 24. 4. 2015 Zápis z jednání Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 3/2015 konaného dne 24. 4. 2015 Přítomni: 1. Karel Pačiska (předseda) 5. Pavel Nevrkla (místopředseda) 2. Radim Švejda

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu KZ, a.s. za rok 2010

Výroční zpráva Nadačního fondu KZ, a.s. za rok 2010 1 Výroční zpráva za rok 2010 2 Obsah výroční zprávy: 1. Úvodní slovo předsedy správní rady Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s....4 2. Základní údaje o Nadačním fondu Krajské zdravotní, a. s......

Více

Z Á P I S 15. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 26. května 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

Z Á P I S 15. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 26. května 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Z Á P I S 15. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 26. května 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Podle prezenční listiny, která je přiložena k zápisu. Členové rady: Ing. Jindřich

Více

Z á p i s. z 18. jednání Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 9. 6. 2015 od 9.00 hod.

Z á p i s. z 18. jednání Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 9. 6. 2015 od 9.00 hod. Z á p i s z 18. jednání Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 9. 6. 2015 od 9.00 hod. v ZOO Dvůr Králové nad Labem, a. s. 544 01 Dvůr Králové nad Labem Přítomni: dle prezenční

Více

Leden. 22. ledna v deset hodin oddal starosta na obecním úřadu paní Melkovou a pana Víška

Leden. 22. ledna v deset hodin oddal starosta na obecním úřadu paní Melkovou a pana Víška Leden 1.1. oblačno 3 C, 2.1. zataženo, sníh s deštěm 2 C, 3.1. zataženo, sníh s deštěm 2 C, 4.1. oblačno 3 C, 5.1. polojasno -7 C, 6.1. zataženo -2 C, 7.1. polojasno -3 C, 8.1. zataženo, sněžení -2 C,

Více

1. Česko-polská Hřebenovka záměr vlajkového projektu PhDr. Maierová

1. Česko-polská Hřebenovka záměr vlajkového projektu PhDr. Maierová ZÁPIS ze společného zasedání Výboru cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje a Kulturní komise rady Libereckého kraje konaného v úterý 17. 6. 2014 od 14 hod. v Kamenářském

Více

OBEC DOLNí ZÁLEZLY ZÁPIS. ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly, které se konalo dne 14. března 2012

OBEC DOLNí ZÁLEZLY ZÁPIS. ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly, které se konalo dne 14. března 2012 1 BEC DLNí ZÁLEZLY ZÁPIS ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly, které se konalo dne 14. března 2012 Jednání zastupitelstva obce se konalo v zasedací místnosti becního úřadu Dolní Zálezly od

Více

Zápis. z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, MUDr. Forstová, p. Fořt, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

Město Ždírec nad Doubravou

Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 15.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou Strana 1/5 Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 15.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou konaného dne 31.března 2005 od 17:00 Přítomni:

Více

SČR 11. Název materiálu: Závěrečná zpráva projektu Greenway

SČR 11. Název materiálu: Závěrečná zpráva projektu Greenway Podklady na zasedání ZM dne: 25.09.2014 SČR 11. Název materiálu: Závěrečná zpráva projektu Greenway Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Zúčastní se projednávání v ZM: Ing. Jiří Lukeš

Více

Z Á P I S Z 50. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06. 03. 2013

Z Á P I S Z 50. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06. 03. 2013 Z Á P I S Z 50. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06. 03. 2013 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 6. března 2013 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, Mgr. Martin Hrabánek, p. Ladislav Schneider, p. Petr

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/4910/2010/PBr Přítomni: 7, dle prezenční listiny Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Více

Zápis z jednání Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 2/2015 konaného dne 6. 3. 2015

Zápis z jednání Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 2/2015 konaného dne 6. 3. 2015 Zápis z jednání Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 2/2015 konaného dne 6. 3. 2015 Přítomni: 1. Petr Vaněk 6. Václav Kodet, ml. 2. Stanislava Prokešová 7. Jan Matějů

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č. j.: S 064-R/00-353/140/Ná V Praze dne 9. 5. 2000

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č. j.: S 064-R/00-353/140/Ná V Praze dne 9. 5. 2000 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č. j.: S 064-R/00-353/140/Ná V Praze dne 9. 5. 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ve správním řízení zahájeném dne 10. 3.

Více

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012)

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Ve dnech 12. 15. 1. 2012 se MAS Střední Povltaví prezentovala na společném stánku se Svazkem obcí Milevska na brněnském veletrhu cestovního ruchu Regiontour

Více

Komentář k tabulce plnění rozpočtu za I. pololetí 2011

Komentář k tabulce plnění rozpočtu za I. pololetí 2011 Ekonomický odbor Nám. Míru 1, pošt. přihrádka 18, 407 77 Šluknov Komentář k tabulce plnění rozpočtu za I. pololetí 2011 Městskému úřadu Šluknov byla na rok 2011 přidělena od Krajského úřadu Ústeckého kraje

Více

Konference komunitního plánování sociálních sluţeb v rámci projektu

Konference komunitního plánování sociálních sluţeb v rámci projektu Konference komunitního plánování sociálních sluţeb v rámci projektu VYTVOŘENÍ STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PROSTĚJOVĚ čtvrtek 3. prosinec 2009 9:00 14:30 hodin Kulturní klub U Hradeb

Více

Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015

Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015 Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015 Přítomni: Mgr. Martykánová, PhDr. Brázda, Mgr. Čoupek, PhD., Bc. Dostálek, p. Víchová, Mgr. Pavlicová, p. Prachman, p. Střelcová Omluven:

Více

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/13/11, konaného dne 11.05.2011 od 16.00 hod. na radnici Švihov č.p. 38.. Zasedání Zastupitelstva města Švihov

Více

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku Čl. I Úvodní ustanovení 1. Petrov, občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne 23.06.2016 č. 519-18/2016/RM až 549-18/2016/RM

Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne 23.06.2016 č. 519-18/2016/RM až 549-18/2016/RM Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne 23.06.2016 č. 519-18/2016/RM až 549-18/2016/RM USNESENÍ č. 519-18/2016/RM ze dne 23.06.2016 podání návrhu na zahájení řízení o vyklizení bytu č. 44, č. p. 2005,

Více

Veřejné zasedání č. 18/ 2010

Veřejné zasedání č. 18/ 2010 Veřejné zasedání č. 18/ 2010 Dne 15.9.2010 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, PaedDr. Štoček. Omluveni: Ing. Kubánek, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek. Rada po projednání:

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, PaedDr. Štoček. Omluveni: Ing. Kubánek, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek. Rada po projednání: ze 100. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 22. února 2010 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, PaedDr.

Více

Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova

Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova 2009 Výroční zpráva Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova pro seniory. Byl to pro nás velký okamžik, po několika

Více

Hlasování: 4 pro. Hlasování: 4 pro

Hlasování: 4 pro. Hlasování: 4 pro Zápis a usnesení č. 27 /2014 ze zasedání Rady města Sadská konaného dne 19.11.2014 v budově MěÚ Text byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni

Více

Výroční zpráva. za rok 2009

Výroční zpráva. za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 leden 2010 Obsah: Členská základna 3 Činnost výboru 3 Uskutečněné akce 4 Zájezd do knihoven Příbramska 4 Zájezd na happening do Vsetína 4 Klubka dětských knihoven 5 Další činnosti

Více

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace Datum konání: 6. 10. 2010 Program: 1. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy 2009/2010 2. Projekt MŠMT Peníze školám 3. Nařízení vlády o odvodu 30% z částky na pomůcky školy zpět do státního

Více

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 I. Úvodní ustanovení 1. Zásady nakládání s bytovým fondem Městské části Praha 5 (dále jen Zásady ) vychází z ustanovení zákona

Více

Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, 669 2 Znojmo, tel., fax: 515232133, mobil 724236970 ouhnanice@volny.cz, www.obechnanice.cz, www.daniz.

Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, 669 2 Znojmo, tel., fax: 515232133, mobil 724236970 ouhnanice@volny.cz, www.obechnanice.cz, www.daniz. Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, 669 2 Znojmo, tel., fax: 515232133, mobil 724236970 ouhnanice@volny.cz, www.obechnanice.cz, www.daniz.cz Zápis z jednání zastupitelstva obce Hnanice č. 138/2012, konaného

Více

z 22. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 17.12.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

z 22. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 17.12.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Nový konaného dne 17.12.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Přítomni: Omluveni: Česák, Hruška, RNDr. Janoušek, Klouček, Ing.

Více

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012 Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012 K 1. lednu 2012 mělo město Počátky k dispozici tyto finanční prostředky: 1/ Základní účty volné prostředky GE Money Bank Oberbank KB Česká spořitelna

Více

Z Á P I S. Praha-Lysolaje, Kovárenská 8/5

Z Á P I S. Praha-Lysolaje, Kovárenská 8/5 Z Á P I S z 11. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Lysolaje konaného dne 7. března 2012, od 18:00 hodin v budově Úřadu městské části Praha-Lysolaje, kancelář starosty (1. patro) Praha-Lysolaje,

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 9. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 2. března 2015 Rada města Holýšova: 87/2015 schvaluje následující pořad schůze: 1. Zahájení schůze 2. Schválení

Více

z 27. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 26.10.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

z 27. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 26.10.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í z 27. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 26.10.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Česák, RNDr. Haltuf, Hruška, RNDr. Janoušek,

Více

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29 3. Bytová výstavba v okresech Královéhradeckého kraje podle fází (bez promítnutí územních změn) Ekonomická transformace zasáhla bytovou výstavbu velmi negativně, v 1. polovině 90. let nastal rapidní pokles

Více

ROK 2003. Post obecní kronikářky zastávám od roku 2003, kdy jsem převzala kroniku od paní Jany

ROK 2003. Post obecní kronikářky zastávám od roku 2003, kdy jsem převzala kroniku od paní Jany ROK 2003 Kronika obce Jmenuji se Michaela Vašutová, rozená Valová. Prostřední Bečva je místem mého bydliště od narození. Absolvovala jsem Střední pedagogickou školu v Přerově a Pedagogickou fakultu Ostravské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Název subjektu: ECOHOLDING, a.s. Sídlo: Praha 5 - Smíchov, Staropramenná 221/25, okres Praha 5, PSČ 150 00 IČ: 251 46 297

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Název subjektu: ECOHOLDING, a.s. Sídlo: Praha 5 - Smíchov, Staropramenná 221/25, okres Praha 5, PSČ 150 00 IČ: 251 46 297 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Název subjektu: ECOHOLDING, a.s. Sídlo: Praha 5 - Smíchov, Staropramenná 221/25, okres Praha 5, PSČ 150 00 IČ: 251 46 297 Obsah 1. Základní informace o společnosti... 3 2. Orgány společnosti...

Více

Informace z 18. schůze Rady města Milevska

Informace z 18. schůze Rady města Milevska Informace z 18. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 29.10.2012 v 16,00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Vlasta

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIS-2189/12-S o veřejnosprávní kontrole podle 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Úvodní slovo. Cíle obecně prospěšné společnosti Eljon

Úvodní slovo. Cíle obecně prospěšné společnosti Eljon Úvodní slovo Na úvod této výroční zprávy bych chtěl vyjádřit radost z dobře vykonané práce ve středisku Eljon o.p.s. a vděčnost všem, kdo naše centrum jakýmkoliv způsobem během uplynulého roku 2011 podpořili.

Více

------------------------------------------------------------- 4. volební období. výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

------------------------------------------------------------- 4. volební období. výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A 2003 ------------------------------------------------------------- 4. volební období výbor pro vědu, vzdělání, kulturu,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace. Skálova 373, 511 01 Turnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace. Skálova 373, 511 01 Turnov Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace Skálova 373, 511 01 Turnov Identifikátor:

Více

Kdo jsme? Mateřské centrum v Milovicích by mělo plnit tyto cíle: podporovat všestranný rozvoj dětí a jejich socializaci,

Kdo jsme? Mateřské centrum v Milovicích by mělo plnit tyto cíle: podporovat všestranný rozvoj dětí a jejich socializaci, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MAMINKY DĚTEM / 2003 1 I Kdo jsme? Maminky dětem je občanské sdružení zaregistrované na Ministerstvu vnitra České republiky dne 19. 3. 2003. Jde o

Více

NECHANICE 2020 STRATEGICKÝ PLÁN 2008-2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z PROCESU STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ BŘEZEN 2008

NECHANICE 2020 STRATEGICKÝ PLÁN 2008-2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z PROCESU STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ BŘEZEN 2008 NECHANICE 2020 STRATEGICKÝ PLÁN 2008-2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z PROCESU STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ BŘEZEN 2008 Zadavatel: Město Nechanice Zpracovatel: Centrum rozvoje Česká Skalice, o.s. 1. Úvod Město Nechanice

Více

1. 2. 2.1. 3. 4. 5. 2009...8 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 6. 7. - 2009...14 8. 9. O

1. 2. 2.1. 3. 4. 5. 2009...8 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 6. 7. - 2009...14 8. 9. O Výroční zpráva za rok 2009 Občanská poradna Plzeň, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Občanská poradna Plzeň, o.s...3 2.1. Pracovníci občanských poraden...3 3. Poslání a principy...4 4. Historie...6 5.

Více

Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007

Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007 Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007 Přítomni: Zdeňka Marková, Stanislav Marek, JUDr. Jana Havlíková, MUDr. Zdeněk Kadlec, Marcela Krupicová Omluveni: Luděk

Více

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007 č. 1 / únor 2008 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou první číslo našeho Zpravodaje v roce 2008, ve kterém bychom Vás rádi informovali o dění v naší obci v uplynulých i nadcházejících měsících.

Více

CPR Vysočina, o.s. je dobrovolným, nevládním, neziskovým. sdružením občanů, kteří se sdružují z důvodu společného zájmu

CPR Vysočina, o.s. je dobrovolným, nevládním, neziskovým. sdružením občanů, kteří se sdružují z důvodu společného zájmu Základní údaje: Název: Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Zkrácený název: CPR Vysočina, o.s. Adresa: Chlumova 3, 586 01 Jihlava Telefon: 739 247 357 E-mail: centrum@centrumrodin.cz Web: www.centrumrodin.cz

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU Ministerstvo pro místní rozvoj METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 MP číslo: 2/Příručka pro české žadatele, 5. vydání

Více

Závěrečný účet Městyse Pozlovice za rok 2010 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů.

Závěrečný účet Městyse Pozlovice za rok 2010 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. Závěrečný účet Městyse Pozlovice za rok 2010 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů.) I. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2010 Třída Schválený

Více

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA 3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA V České republice je nezaměstnanost definována dvojím způsobem: Národní metodika, používaná Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV), vychází z administrativních

Více

Závěrečný účet. Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie

Závěrečný účet. Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie 5. Závěrečný účet Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie 132 133 134 Komentář závěrečného účtu Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie za rok 2007 Na

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU Město Holýšov VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 31. schůze Rady města Holýšov ve volebním období 2010-2014 konané dne 19. března 2012 Rada města Holýšov: 60/2012 schvaluje následující pořad schůze: 1. Zahájení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace. Na vršku 495, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace. Na vršku 495, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace Na vršku 495, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou Identifikátor:

Více

K bodu 2: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2006.

K bodu 2: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2006. Zápis o jednání řádné valné hromady Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem v Hradci Králové, Víta Nejedlého 893, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. občanského sdružení CARMINA BOHEMICA

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. občanského sdružení CARMINA BOHEMICA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ občanského sdružení CARMINA BOHEMICA za rok 2010 V Praze dne 12.6.2011 1 / 11 Obsah Základní informace... 3 1 Informace o sboru... 4 2 Statutární záležitosti...

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s.

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. 1. Základní ustanovení, název a sídlo spolku 1. TJ Sokol Hostivice ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012

Více

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU Do vlastních rukou akcionářů DEK a.s. POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti DEK a.s., se sídlem Tiskařská 10/257, PSČ 108 00, IČ: 276 36 801, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 24. 9. 2015 Bod pořadu jednání: Finanční narovnání vztahu mezi statutárním městem Liberec a Michalisem Dzikosem Finanční

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012 Městské kulturní středisko Horní Slavkov, příspěvková organizace Dlouhá 717, 357 31 Horní Slavkov Zpracovala Mgr. Soňa Kvasničková, ředitelka MKS Únor

Více

Spolek rodičů pro podporu waldorfské pedagogiky v Pardubicích o.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2013

Spolek rodičů pro podporu waldorfské pedagogiky v Pardubicích o.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2013 Spolek rodičů pro podporu waldorfské pedagogiky v Pardubicích o.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2013 V Pardubicích 21. 1. 2014 za představenstvo Dita Kes Poustecká, Denisa Lechnýřová

Více

Sociálně demografická analýza ( zdroj ČSÚ rok 2007 ke dni 31.5. 2008) Pozn. : Analýza je zaměřena především na kriminálně rizikové skupiny.

Sociálně demografická analýza ( zdroj ČSÚ rok 2007 ke dni 31.5. 2008) Pozn. : Analýza je zaměřena především na kriminálně rizikové skupiny. Podklad č. 3 ke Koncepci prevence kriminality hl.m. Prahy na léta 2009 až 2012 Sociálně demografická analýza ( zdroj ČSÚ rok 2007 ke dni 31.5. 2008) Pozn. : Analýza je zaměřena především na kriminálně

Více

Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice

Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice konaného dne 27. listopadu 2014 v zasedací síni Úřadu městyse Ostrovačice Přítomní: dle prezenční listiny 1. Technický bod Třetí veřejné

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 995 ze dne 17.12.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 995 ze dne 17.12.2014 č.j.: 1075/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 995 ze dne 17.12.2014 Úprava rozpočtu roku 2014 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI Domova Svatý Jan, p. s. s. v roce 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI Domova Svatý Jan, p. s. s. v roce 2010 Domov Svatý Jan, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Svatý Jan 40, 262 56 Krásná Hora IČO: 42727235 tel.: 318 862 389 e-mail: domov@domovsvatyjan.cz www.domovsvatyjan.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI Domova Svatý

Více

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 V. volební období 172 N á v r h poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995

Více

Z Á P I S. z 12. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice

Z Á P I S. z 12. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Z Á P I S z 12. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 28. března 2012 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Alinčová Lenka 9 členů Zastupitelstva MČ do 18:15 hod 7 členů Zastupitelstva MČ

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-112/10-U Mateřská škola Velká Bukovina, okres Děčín Adresa: 407 29 Velká Bukovina 184 Identifikátor: 600 075 320 IČ: 72

Více

Společnost přátel gymnázia Český Brod. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Společnost přátel gymnázia Český Brod. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Společnost přátel gymnázia Český Brod Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 - 2 - Úvod Předkládáme Vám souhrn základních informací o Společnosti přátel gymnázia v Českém Brodě, o její činnosti, složení

Více

společnosti MO PARTNER a.s. za rok 2015

společnosti MO PARTNER a.s. za rok 2015 Strana 1/10 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI, STAVU MAJETKU A ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE společnosti MO PARTNER a.s. za rok 2015 OBSAH: 1. Základní údaje 2. Zpráva o činnosti a společnosti za období

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína (tisk R/42) R 71/01-11

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína (tisk R/42) R 71/01-11 U S N E S E N Í z 6. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. ledna 2011, v 14:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/71764/2011/KŘ-K/7346 Č.j.: KUOK 959/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 9 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory dne 29.2. 2016

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory dne 29.2. 2016 Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory dne 29.2. 2016 Přítomni: V. Vöröšová, J. Rajdl, K. Pokorná, J. Sehnal, J. Hrušková, K. Pavlíková, E. Procházková, M. Fiala, J. Přibylová Zasedání

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 5. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 14. ledna 2015 Rada města Holýšova: 1/2015 schvaluje následující pořad schůze: 1. Zahájení schůze 2. Schválení

Více

MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN

MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009 Zpracoval: Mgr. Jindřich Vašíček Únor 2010 Zpráva o činnosti Městské policie Hodonín za rok 20079 Strana 2 Obsah 1. Úvod 3 2. Personální obsazení 3 3. Činnosti

Více

Zápis č. 1/2007. Program: Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Soběraz Ze dne 28.2.2007 konaného v sídle obecního úřadu.

Zápis č. 1/2007. Program: Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Soběraz Ze dne 28.2.2007 konaného v sídle obecního úřadu. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Soběraz Ze dne 28.2.2007 konaného v sídle obecního úřadu. Zápis č. 1/2007 Zahájení 17:00 hod. Přítomni: Hrabec, Nožička P., Nožička M., Pršala, Čmelík, Šimek (do 19:00hod)

Více

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s.

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlo spolku : Třebestovice, Kerská 160, PSČ : 289 12, Česká republika 3. KLUB

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 11.12.2014

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 11.12.2014 Odbor dopravy V Písku dne: 11.11.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 11.12.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Žádosti o udělení výjimky k vydání rezidentní parkovací karty NÁVRH USNESENÍ Rada města,

Více

Zápis č. 3-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 3-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 3-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: 6 Omluveni: 3 Neomluveni: 0 Dubská Ivana Mádlíková Helena,

Více

Roční zpráva ČAZV za rok 2005

Roční zpráva ČAZV za rok 2005 Roční zpráva ČAZV za rok 25 červen 26 Č.j.: 32/26 Roční zpráva ČAZV za rok 25 (ve smyslu zákona č. 28/2 Sb. o rozpočtových pravidlech a vyhlášky č. 323/25 Sb.) a) Název zpracovatele: Česká akademie zemědělských

Více

Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany

Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany Přítomni: viz prezenční listina Paní zastupitelky Z. Nekovářová a V. Šolcová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Shrnutí činnosti za rok 2013. Konkrétní spolupráce se ZŠ Nový svět v Opavě

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Shrnutí činnosti za rok 2013. Konkrétní spolupráce se ZŠ Nový svět v Opavě VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Shrnutí činnosti za rok 2013 V roce 2013 občanské sdružení Montessori Opava pokračuje v naplňování základního účelu, pro který bylo založeno, a to vytvoření platformy pro činnost

Více

Z á p i s. z 31. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 26.10.2005 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice

Z á p i s. z 31. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 26.10.2005 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Z á p i s z 31. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 26.10.2005 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, Ing. Kokeš, Mgr. Plíva,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 Zprávu o činnosti dětského rybářského kroužku za rok 2014 kterou jsem vám přečetl na loňské výroční schůzi, jsem ukončil vánoční schůzkou. Rok

Více

Návrh závěrečného účtu obce Všejany za rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Všejany za rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Všejany za rok 2014 Rozpočet obce Všejany na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem obce dne 17.12.2013 v celkové výši 6.048.720,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako přebytkový na

Více

ČÍSLO 67 25. září 2013

ČÍSLO 67 25. září 2013 Vydává Obecní úřad Potěhy pro občany obce ČÍSLO 67 25. září 2013 Obsah: 1. Informace z obce 2. Kulturní akce, jubilanti v IV. čtvrtletí 2013 3. ZŠ a MŠ Potěhy 4. TJ Sokol Potěhy 5. SDH Potěhy 6. Historie

Více

kontrapunkt VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

kontrapunkt VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 kontrapunkt, výroční zpráva za rok 2014, www.kontrapunkt.cz, email: info@kontrapunkt.cz kontrapunkt VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SDRUŽENÍ Úplný název: kontrapunkt, z. s. Právní forma: zapsaný

Více

z 27. zasedání Zastupitelstva města Smiřice

z 27. zasedání Zastupitelstva města Smiřice Z Á P I S z 27. zasedání Zastupitelstva města Smiřice konaného dne 15.09.2014 v 17:00 h. v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice Přítomno: Omluveni: 9 členů ZM dle prezenční listiny Karel Šust MUDr.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z IV. zasedání konaného dne 25.05.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z IV. zasedání konaného dne 25.05.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z IV. zasedání konaného dne 25.05.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

KŘIŽOVATKA, o. s. Příchovice 38, 468 48 Kořenov okr. Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj tel.: 483 399 218, e-mail: dczm.krizovatka@gmail.

KŘIŽOVATKA, o. s. Příchovice 38, 468 48 Kořenov okr. Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj tel.: 483 399 218, e-mail: dczm.krizovatka@gmail. KŘIŽOVATKA, o. s. Příchovice 38, 468 48 Kořenov okr. Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj tel.: 483 399 218, e-mail: dczm.krizovatka@gmail.com Výro ní zpráva 2010 Základní údaje Název organizace: K i ovatka,

Více

Zápis č. 3/2014 ze zasedání výboru svazku obcí Malé Posázaví, konaného dne 17. 6. 2014 ve 13 hodin v Senohrabech

Zápis č. 3/2014 ze zasedání výboru svazku obcí Malé Posázaví, konaného dne 17. 6. 2014 ve 13 hodin v Senohrabech HVĚZDONICE 56, 257 24 CHOCERADY kancelář: Posázaví o.p.s., Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov Program jednání: Zápis č. 3/2014 ze zasedání výboru svazku obcí Malé Posázaví, konaného dne 17. 6. 2014 ve

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10 Soukromá základní umělecká škola Trnka o.p.s., Rodinná 39, 312 00 Plzeň IČO.26347687, IZO.150035365, identifikátor zařízení: 650035356, bankovní spojení: 279204310247/0100, DIČ. CZ-26347687 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY

INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY II. INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY Podnětem ke zpracování tohoto materiálu je změna působení jednotek

Více

ZÁKON 250/2000 ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ 2016 A.

ZÁKON 250/2000 ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ 2016 A. Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav (dále jen jako město ) vyhlašuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen jako ZÁKON ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/94/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více