Síťové prvky seznámení s problematikou. s problematikou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Síťové prvky seznámení s problematikou. s problematikou"

Transkript

1 Síťové prvky seznámení s problematikou s problematikou 1

2 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Seznámení s problematikou prvků sítí 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook

3 Úvod: Hlavními prvky počítačové sítě jsou klientské stanice a server, dále tiskárny, scannery a další HW vč. SW. Počítačová síť vznikne vzájemným propojením těchto prvků, k tomu nám slouží prvky sítí. Prvky sítí se rozlišují dle působení na přenášený signál a to na pasivní a aktivní. Pasivní prvky představují prvky sítí, které pouze přenášený signál předávají dál bez žádné úpravy ani zesílení, používají se pro propojení aktivních prvků. Aktivní prvky představují prvky sítí, které přenášený signál upravují (mění) a hlavně zesilují, zvětšují tak použitelnou vzdálenost přenosového média (kabelu). 3

4 Pasivní: Prvky sítí seznámení Kabeláž jde o pasivní prvek sítí, tzv. přenosové médium, sloužící k fyzickému přenosu dat (jednotlivých bitů). Umožňuje fyzické propojení všech zařízení v síti. Přenáší digitální i analogové signály. Do této skupiny patří UTP kabel (nestíněná kroucená dvoulinka), což je nejčastěji používané přenosové médium v sítích LAN a MAN. Další kabeláží jsou STP kabel (stíněná kroucená dvoulinka), ScTP kabel (částečně stíněná kroucená dvoulinka), optické kabely pro sítě MAN a WAN, dnes i páteře LAN, koaxiální kabely, dnes zejména pro přenos internetu v domácnostech po kabelové televizi, a event. sem lze zařadit bezdráty WiFi, BT, WiMAX, laser a infra. 4

5 5

6 6

7 Pasivní: Prvky sítí seznámení Zástrčka, koncovka, konektor jde o pasivní prvek sítí, sloužící k ukončení kabelu. Nejčastější je RJ 45 konektor pro ukončení UTP, STP a ScTP kabeláže, jde o plastový 8pinový kvádr s pérkem pro zacvaknutí do RJ 45 zdířky (zásuvky). Kabel se v zástrčce uchytí pomocí krimplovacích kleští. Optické kabely mají ST, SC, LC, FC, MTRJ, E2000 a CLIP CLOP konektory. Koaxiální kabely mají konektor BNC. 7

8 Prvky sítí seznámení 8

9 Pasivní: Prvky sítí seznámení Zdířka, zásuvka jde o pasivní prvek sítí, sloužící k ukončení kabelu vedoucího ve zdi nebo liště, resp. k připojení síťového kabelu z počítače ke kabelu vedoucího od switche (přes patch panel) ve zdi nebo liště. Zdířky jsou nejčastěji 8pinové RJ 45 pro ukončení UTP, STP a ScTP kabeláže a jsou zpravidla po dvou v jedné zásuvce pod či nad omítku nebo jsou přímo v zařízení. Zásuvka na zeď se podobá telefonní zásuvce, redukuje šum a odrazy. Kabel se do ní uchytí narážecím nožem do zářezových kontaktů. Koaxiální kabely mají koaxiální zásuvky a optické kabely optické zásuvky, nejčastěji se však ukončují přímo v rozvaděčích nebo v zařízení s patřičnou zdířkou pro daný typ konektoru (vyměnitelný modul). 9

10 10

11 11

12 Pasivní: Prvky sítí seznámení Přepojovací panel, patch panel jde o pasivní prvek sítí, sloužící k ukončení druhé strany kabelu ze zdi či lišty, resp. se jedná o zařízení s velkou koncentrací zdířek RJ 45. Jsou 12, 24, 48 a více portové. Montují se buď do stojanů ne rackových skříní. V přední části jsou RJ 45 zdířky a v zadní části punch down bloky se zářezovými kontakty pro vytváření (propo jení) a přepojení síťových cest. Pro uchycení kabelu do zářezového bloku se používá narážecí nůž. Hlavní předností patch panelů je snadné propojování síťových celků a zařízení, dále rychlé testování, jednoduchost a přístupnost. Pro propojení přední strany se používají speciální UTP patch kabely s garantovanými přenos. parametry. 12

13 13

14 14

15 Pasivní: Prvky sítí seznámení Rozvaděč, rack, racková skříň jde o pasivní prvek sítí, sloužící k uložení aktivních prvků (switchů, routerů, serverů, diskových polí, aj.) a pasivních prvků (patch panelů, UPS), přičemž zároveň umožňuje přehledné propojení, montáž a koncentraci síťových zařízení na jednom místě. Kabely jsou v něm vhodně vedeny v sloupcových kabelových rozvo dech nad sebou v ocelovém rámu. Na první pohled jde o plechovou uzamykatelnou skříň s prosklenými dveřmi, tím je omezen přístup k síťovým prvkům zejména u switchů místností. Racky jsou standardi zované a ve svislém směru se rozdělují do jednotek "U" (anglicky Unit) o velikosti 1,75 palce, což je 4,445 cm. Jsou 42U, 21U, 15U, 12U, 9U, 6U a 4U. 15

16 16

17 Pasivní: Prvky sítí seznámení UPS, záložní zdroje napájení jde o pasivní prvek sítě, sloužící k zajištění dodávky elektrické energie pro aktivní prvky (switche, routery, servery, disková pole, aj.) v případě výpadku el. sítě nebo výrazného kolísání napětí. UPS (anglicky Uninterruptible Power Supply (Source)) je zdroj nepřerušovaného napájení. Zapojuje se mezi el. síť a chráněné síťové prvky. UPS obsahuje akumulátor, přičemž pokud je vše v pořádku, je akumulátor nabíjen přes usměrňovač až do plného nabití, při výpadku el. sítě se z něj napájí přes střídač aktivní prvky až do obnovení dodávky napětí nebo úplného vybití akumulátoru. Doba chodu odpovídá velikosti akumulátoru a odběru chráněných zařízení, pohybuje řádově v minutách až hodinách. 17

18 18

19 Aktivní: Prvky sítí seznámení Síťová karta, NIC (Network Interface Card, event. Controller) jde o aktivní prvek sítě, sloužící k připojení koncového zařízení přes kabeláž do počítačové sítě a zajišťuje komunikaci mezi jednotlivými zařízeními. Jde o rozhraní pro připojení klientské stanice či serveru k síti. Má unikátní MAC (fyzickou) adresu uloženou v EEPROM paměti od výrobce. Pracuje na druhé (linkové, spojové) vrstvě ref. ISO/ OSI modelu. Buď je integrovaná v zákl. desce nebo má podobu externí karty nejčastěji pro PCI port. Síťové karty jsou hlavně určené pro klientské stanice a mimo to i pro servery. Tyto karty mají větší nároky (propustnost) a více portů. Pro síťové karty je určují typ přenosového média, technologie a rychlost. 19

20 20

21 21

22 22

23 Aktivní: Prvky sítí seznámení Opakovač, zesilovač, repeater jde o aktivní prvek sítě, sloužící k zesílení, opravě, časové synchronizaci, opakování procházejícího signálu a mimo to k prodloužení dosahu kabeláže a zvětšení maximální použitelné délky kabelů. Pracuje na první (fyzické) vrstvě ref. ISO/OSI modelu. Vytváří kolizní domény, segmenty sítě. Obvykle se jedná o 2portové zařízení, kdy jedním portem signál přijme a druhým ho po zesílení popř. jiné úpravě odešle dál. 23

24 Aktivní: Prvky sítí seznámení Rozbočovač, koncentrátor, hub jde o aktivní prvek sítě, sloužící k rozbočování signálu, větvení sítě. Jde o základní prvek hvězdicové topologie. Chová se jako multiportový opakovač, tzn. zesílí, opraví, časově synchronizuje a zopakuje signál, přičemž ho následně odešle na všechny porty, resp. všem, k němu připojeným počítačům. Jednoduše řečeno vstupní signál obnoví a vyšle ostatními porty, přičemž se nijak nepodílí na řízení provozu skrz něj. Zvětšuje max. použitelné délky kabelů. Pracuje na první (fyzické) vrstvě ref. ISO/OSI modelu. Vytváří kolizní domény, segmety sítě. V dnešní době je plně nahrazován vyšším zařízením přepínačem (switch). Half duplex. 24

25 25

26 Aktivní: Prvky sítí seznámení Převodník, t ransceiver, c onverter jde o aktivní prvek sítě, sloužící k převodu signálu z jednoho typu na jiný typ přenosového média (např. z UTP na optický kabel nebo z bezdrátu na UTP), resp. překládá tok bitů z jednoho typu na jiný typ sítě. Transceiver je složenina dvou slov TRANSmitter a receiver (vysílač a přijímač), takže v sobě tento prvek sjednocuje funkci vysílače a přijímače přenášených signálů dle typu kabelu. Signál ještě navíc zesiluje. V současné době se zpravidla už nejedná o samostatný hardwarový prvek, nýbrž je integrován do vyšších zařízení (např. roter nebo Access Point). 26

27 27

28 Aktivní: Prvky sítí seznámení Most, bridge jde o aktivní prvek sítě, sloužící k oddělení síťových segmentů, dále provádí filtraci paketů na základě cílové MAC adresy paketu, čímž snižuje zatížení sítě a navíc dokáže propojit 2 sítě s různými standardy. Pracuje na druhé (linkové, spojové) vrstvě ref. ISO/OSI modelu. Jde o zařízení s určitou inteligencí, zpravidla 2portové. Z počátku se chová jako opakovač, za určitou dobu se naučí rozmístění sítě ze síťového provozu. Ke svým portům si přiřadí MAC adresy počítačů v dané části sítě, čímž si vytváří tabulku portů a odpovídajících MAC adres ve své RAM paměti. Následně propouští data pouze do segmentu sítě, jemuž jsou určena. Dnes je součástí jiných aktivních prvků. Half duplex. 28

29 Aktivní: Prvky sítí seznámení Přepínač, switch jde o aktivní prvek sítě, sloužící k propojení segmentů sítě, čímž vytváří síť, provádí filtraci a přepínání paketů na základě cílové MAC adresy paketu, čímž snižuje zatížení sítě, díky bufferování dokáže propojit části sítě s jinými přenosovými rychlostmi, odděluje komunikaci stanic od zbytku sítě a je zákl. prvkem pro vytváření virtuálních sítí. Rozmístění sítě se naučí z provozu a ke svým portům si přiřadí MAC adresy počítačů v dané části sítě, čímž si vytváří tabulku MAC adres. Pracuje na druhé (linkové, spojové) vrstvě ref. ISO/OSI modelu. Jedná se o vyšší zařízení s určitou inteligencí. Jde o vysokorychlostní multiportový most, umožňující současnou komunikaci mezi 2 porty. Full duplex. 29

30 Prvky sítí seznámení 30

31 Prvky sítí seznámení 31

32 Aktivní: Prvky sítí seznámení Směrovač, router jde o aktivní prvek sítě, sloužící k propojení homogenních sítí (stejného protokolu). Propojuje mezi sebou sítě. Provádí filtraci, fragmentaci a směrování paketů. Vytváří si routovací (směrovací) tabulku s cestami s nejlepší "cenou" do jemu známých sítí, Blokuje broadcast. Snižuje TTL (dobu života paketu) o 1. Zahazuje pakety a generuje ICMP. Pracuje na třetí (síťové) vrstvě ref. ISO/OSI modelu. Jedná se o vyšší zařízení s určitou inteligencí. Jde o most s možností volby směru toku dat k cíli, přičemž se rozhoduje na základě IP adres. Používá se při připojování sítí k Internetu. Klasický malý router je dnes součástí kombinovaného zařízení v domácnostech. 32

33 33

34 Prvky sítí seznámení 34

35 Aktivní: Prvky sítí seznámení Brána, gateway jde o aktivní prvek sítě, sloužící k propojení nehomogenních sítí (různého protokolu) a to na úrovni všech vrstev včetně aplikační, resp. pracuje na sedmé (aplikační) vrstvě ref. ISO/OSI modelu. Meziarchitekturová konverze je dokonalá. Rozhodování provádí na základě obsahu přenášených dat. Jedná se o vyšší zařízení s určitou inteligencí. Princip obdobný směrovači přímo připojeného k sítím jiných architektur jako např. VoIP brány, TCP/IP, SNA, sálové počítače IBM, určité formy zabezpečení nebo specifické případy. Zařízení je velmi složité a drahé, proto se s ním běžně nesetkáte. V současné době je zpravidla součástí jiných kombinovaných zařízení. 35

36 36

37 Aktivní: Prvky sítí seznámení Modem jde o aktivní prvek sítě, sloužící k připojení účastníka k zákaznické lince, resp. k internetu, zajišťuje převod mezi digitálním a analogovým signálem, odtud je patrné jeho využití pro přenos digitálních dat z počítače skrz analogovou přenosovou trasu telefonní linky, event. koaxiální kabel kabelové televize či radiový přenos mobilní sítě GSM (UTMS), neboť moduluje digitální signál, aby šel poslat analogovou sítí, a naopak demoduluje signál z analogové sítě zpět na digitální. Slovo modem vzniklo ze dvou slov MOdulátor a DEModulátor. V současné době jde o externí zařízení a často se používají DSL routery, což jsou DLS modemy umožňující připojení více uživatelů (počítačů). 37

38 38

39 Aktivní: Prvky sítí seznámení Přístupový bod, Access point jde o aktivní prvek sítě, sloužící k připojení klientských stanic k bezdrátové (wi fi) síti prostřednictvím elektromagnetického vlnění, zprostředkovává komunikaci mezi jednotlivými stanicemi, přičemž se jedná o centralizovaný způsob komunikace. Buď se jedná o samostatné externí zařízení, nebo jde o počítač se síťovou kartou podporující wi fi a vhodným softwarem. Pracuje ve frekvenčních pásmech 2,4 a 5 GHz. Může mít roli bridge, kdy je bezdrátová síť součástí LAN sítě nebo routeru, kdy se jedná o samostatnou bezdrátovou síť. S použitím vhodného šifrování (např. WEP, WPA, WPA2) zajišťuje i určitou formu bezpečnosti. 39

40 40

41 Definujte a vypište pasivní prvky sítí: Nad výsledky odborně diskutejte s vyučujícím. 41

42 Definujte a vypište aktivní prvky sítí: Nad výsledky odborně diskutejte s vyučujícím. 42

43 43

44 44

45 45

46 Dotazy Děkuji za pozornost. Ing. Fales Alexandr 46

47 Zdroje informací Literární publikace: PUŽMANOVÁ, R. Moderní komunikační sítě od A do Z. 2. akt. vyd. Brno: Computer Press, ISBN: s. 430 HORÁK, J. KERŠLÁGER, M. Počítačové sítě pro začínající správce. 3. akt. vyd. Brno: Computer Press, ISBN: s. 212 Fotografie a obrázky: Autorem fotografií a obrázků, není li uvedeno jinak, je Ing. Fales Alexandr 47

穨CAS1042快速安速說明.doc

穨CAS1042快速安速說明.doc CAS1042 4 Port 10/100M Switch Internet BroadBand Router IP IP... PC CAS1042 UTP Cable CAS1042 5V / 2.4A 6 1. 2. ADSL Cable Modem 3. CAS1042 4. TCP/IP 5. 6. 1 2 ADSL Modem Cable Modem CAS1042 ) / "LAN

Více

<B9FABCCACAD0B3A1D3AACFFA2E6D7073>

<B9FABCCACAD0B3A1D3AACFFA2E6D7073> 第 3 章 国 际 市 场 分 析 学 习 目 标 /52 引 例 小 灵 通 异 军 突 起 /53 3.1 国 际 市 场 分 析 概 述 /53 3.2 国 际 市 场 细 分 /56 3.3 国 际 目 标 市 场 与 国 际 产 品 市 场 定 位 /60 本 章 小 结 /65 主 要 概 念 和 观 念 /65 重 点 实 务 和 操 作 /66 习 题 与 训 练 /66 学 习 目

Více

证券期货市场之主要诚信规范

证券期货市场之主要诚信规范 证 券 期 货 市 场 严 重 违 法 失 信 行 为 之 典 型 案 例 汇 编 二 〇 一 一 年 十 二 月 目 录 背 景 介 绍... 3 一 内 幕 交 易 泄 露 内 幕 信 息... 4 ( 一 ) 定 义... 4 ( 二 ) 法 律 责 任... 4 ( 三 ) 典 型 案 例... 4 1. 李 际 滨 黄 文 峰 内 幕 交 易 案... 4 2. 况 勇 张 蜀 渝 徐 琴

Více

http://www.digiark.com/tian Email: tian@dr.com UTP STP (NIC-Network Interface Card) RAM OSI LAN ( ) OSI/RM OSI/RM (1) Router SwitchHub NIC CPURAMHard Driver (2) (CPURAM Hard Driver) Local Area Network)

Více

Microsoft PowerPoint - 数据通信-ch1.ppt

Microsoft PowerPoint - 数据通信-ch1.ppt 主 要 内 容 与 基 本 要 求 主 要 内 容 数 据 通 信 与 计 算 机 网 络 计 算 机 网 络 的 发 展 过 程 分 类 以 及 主 要 性 能 指 标 ; 分 组 交 换 的 基 本 原 理 及 其 与 电 路 交 换 报 文 交 换 的 联 系 与 区 别 ; 计 算 机 网 络 的 协 议 与 体 系 结 构 第 1 章 概 述 基 本 要 求 掌 握 分 组 交 换 电 路

Více

9 Internet 10 Internet

9 Internet 10 Internet 1 2 3 4 5 6 Internet 7 8 9 Internet 10 Internet 11 12 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.1 1.1.1 20 50 20 60 ARPANET ARPANET Internet 20 70 ISO International Organization for Standardization TCP/IP 20 90 Internet

Více

工程师培训

工程师培训 .1 TCP/IP TCP/IP 1 .2.2.1 Host 1960 S 1970 S Host Low Speed Lines 1970 S 1980 S pc Server Local Interneting 1980 S 1990 S Branch. pc Branch. WAN Branch. pc pc IBM SNA IBM X.25 2 .2.2 OSI OSI Application

Více

untitled

untitled ISBN 7 6924 8803 3/F 323 5.00 A B C D A (1) (2) ( ) (3) (4) (5)! (1) (2) (3) (4) (5) (6) ( 5 (7) ) (8) I (9) (10) (11)!! (1) (2) (3) ? ?? (1812 1854) 1848 (1851 ) 1853 () ( ) 1852 ? ( ) 1854 ( ? (1)

Více

nb.PDF

nb.PDF 2 3 4 5 6 51,482.10 7 8 2000 8 8697.843 2002 12 6 2 PROP 2000 10 210860 2003 1 ( ) PROP PROP (2) 1948 1983 ( ) 26, 90 9 10 11 12 13 14 (1) 2002 12 31 2001 12 31 % 312,520,919.29 70,150,996.67 345.50 79.875.142.53

Více

ZoneFlex N SMART WI-FI AP ZoneFlex 7762 ZoneFlex 7762-S n 2.4/5 GHz GHz ( ) 3G n 2.4 GHz GHz

ZoneFlex N SMART WI-FI AP ZoneFlex 7762 ZoneFlex 7762-S n 2.4/5 GHz GHz ( ) 3G n 2.4 GHz GHz Data Sheet ChannelFly AC IP-67 Wi-Fi ZoneDirector / FlexMaster Smart Wi-Fi AP ( 3GPP I-WLAN 4G/LTE ) Wi-Fi 6 db 15 db AC 500 Smart Wi-Fi Wi-Fi IP ZoneFlex 7762 802.11N SMART WI-FI AP 2.4/5GHz 802.11n Access

Více

中共绍兴市委办公室 (通 知)

中共绍兴市委办公室 (通 知) 浙 江 农 业 商 贸 职 业 学 院 文 件 浙 农 商 院 办 2015 123 号 关 于 印 发 浙 江 农 业 商 贸 职 业 学 院 固 定 资 产 处 置 管 理 办 法 的 通 知 各 部 门 : 现 将 浙 江 农 业 商 贸 职 业 学 院 固 定 资 产 处 置 管 理 办 法 印 发 给 你 们, 请 遵 照 执 行 附 件 : 浙 江 农 业 商 贸 职 业 学 院 固 定

Více

<5C5C E E332E CB6ADCAC2BBE1B0ECB9ABCAD25C31302DB6A8C6DAB1A8B8E65C C4EAB5DAD2BBBCBEB6C8B1A85C C4EAB5DAD2BBBCBEB6C8B1A8B

<5C5C E E332E CB6ADCAC2BBE1B0ECB9ABCAD25C31302DB6A8C6DAB1A8B8E65C C4EAB5DAD2BBBCBEB6C8B1A85C C4EAB5DAD2BBBCBEB6C8B1A8B 2015 2015-043 2015 04 1 2 ( ) 387,159,908.26 346,792,325.03 11.64% 25,671,450.47 31,216,659.85-17.76% -3,348,202.10-159,116,128.71 97.90% / -0.0187-1.7788 98.95% / 0.14 0.18-22.22% / 0.14 0.18-22.22% 2.34%

Více

COVER.cdr

COVER.cdr 06 公司要闻 嘉宾观摩中达动力产品 嘉宾参观中达绿色动力展车花絮一 李思贤先生在知识比武大赛中的精彩点评 王其鑫先生给冠军队 北京的 鹏惠组合 颁奖 海英俊先生在知识比武大赛中的精彩点评 知识比武大赛 张明忠先生在知识比武大赛中的精彩点评 蔡文荫博士在知识比武大赛中的精彩点评 突破 拿下了诸多大型项目 如精彩世博 激情亚 展望2011 中达电通对于行业市场的发展信心百 运 都留下了我们的足迹 中达通信电源

Více

2009年

2009年 公民參與是否能挽救流域公共道德急速滑落的危機 以東港溪流域公民參與運動參與式觀察分析 周克任1柳詩盈2 第一章 緣起 台灣在 1960 年代進入工業化時期後 西部大部分主要可以提供公共用水的 河川 開始佈滿大小工業區 而農業也轉化為使用化學藥品的高經濟農畜養殖產 業 復加上缺乏污水下水道系統 其所產生的事業及生活等總體廢水 造成各大 小河川流域中 下游 中度至高度的嚴重污染狀況 並使得水資源管理機構不得

Více

中文朗科AirTrackTM T600 迷你无线路由器用户手册.doc

中文朗科AirTrackTM T600 迷你无线路由器用户手册.doc AirTrack T600 http://www.netac.com.cn Netac Netac AirTrack OnlyDisk Netac Netac Netac http://www.netac.com.cn Netac 800-830-3662 FCC 15 B 1 2 3 4 / FCC 20cm 1 2 3 / / ...1 1.1...1 1.2...1 1.3...1 1.4...3...4

Více

OSI OSI 15% 20% OSI OSI ISO International Standard Organization 1984 OSI Open-data System Interface Reference Model OSI OSI OSI OSI ISO Prototype Prot

OSI OSI 15% 20% OSI OSI ISO International Standard Organization 1984 OSI Open-data System Interface Reference Model OSI OSI OSI OSI ISO Prototype Prot OSI OSI OSI 15% 20% OSI OSI ISO International Standard Organization 1984 OSI Open-data System Interface Reference Model OSI OSI OSI OSI ISO Prototype Protocol OSI OSI OSI OSI OSI O S I 2-1 Application

Více

种 印 证 方 式 正 是 体 现 了 鬼 搭 车 这 个 故 事 的 传 统 性, 如 无 论 古 今 中 外 的 异 文 都 有 冥 钞 这 一 细 节, 因 为 在 外 型 上, 人 们 难 以 把 人 与 鬼 区 别 开 来, 只 能 通 过 冥 钞 鉴 别 人 与 鬼 的 身 份 第 二,

种 印 证 方 式 正 是 体 现 了 鬼 搭 车 这 个 故 事 的 传 统 性, 如 无 论 古 今 中 外 的 异 文 都 有 冥 钞 这 一 细 节, 因 为 在 外 型 上, 人 们 难 以 把 人 与 鬼 区 别 开 来, 只 能 通 过 冥 钞 鉴 别 人 与 鬼 的 身 份 第 二, 1 为 什 么 说 传 统 节 日 是 时 空 以 外 的 时 空? 节 日 主 要 指 的 是 民 间 传 统 的 周 期 性 的 集 体 参 与 的 实 践 或 活 动 时 空 具 有 不 可 推 测 性, 没 有 明 确 的 起 点 和 终 点 所 谓 的 时 空 以 外 的 时 空 是 指 人 们 为 了 体 现 出 自 身 掌 控 自 然 的 能 力 而 规 定 了 一 个 人 文 的 时

Více

她 摸 了 摸 自 己 的 耳 朵, 看 着 自 己 戴 着 耳 钉 的 耳 朵, 心 中 不 免 有 些 自 豪, 挨 了 三 枪, 在 左 边 打 了 三 个 洞, 不 料 太 疼, 忍 不 下 去, 右 边 的 就 没 有 打 不 过, 还 挺 好 的, 对 称 什 么 的 最 讨 厌 了,

她 摸 了 摸 自 己 的 耳 朵, 看 着 自 己 戴 着 耳 钉 的 耳 朵, 心 中 不 免 有 些 自 豪, 挨 了 三 枪, 在 左 边 打 了 三 个 洞, 不 料 太 疼, 忍 不 下 去, 右 边 的 就 没 有 打 不 过, 还 挺 好 的, 对 称 什 么 的 最 讨 厌 了, 替 嫁 娘 子 好 痴 缠 / 作 者 : 菊 铭 锲 子 1 桃 树 结 缘 哦 买 噶! 我 终 于 280 级 了 某 女 子 顶 着 一 头 的 鸟 窝, 戴 着 副 天 然 黑 眼 镜, 坐 在 笔 记 本 面 前 大 叫 因 太 高 兴 了, 险 些 儿, 蹦 起 恰 恰 来 啪 门 被 踹 开 了 随 后, 一 欧 巴 桑, 双 手 叉 腰, 嘴 角 扭 曲, 眉 毛 竖 立 起 来,

Více

一 人 力 资 源 管 理 准 则 二 员 工 的 义 务 和 权 利 三 考 核 与 评 价 四 人 力 资 源 管 理 的 主 要 规 范 第 五 章 基 本 控 制 政 策 一 管 理 控 制 方 针 二 质 量 管 理 和 质 量 保 证 体 系 三 全 面 预 算 控 制 四 成 本 控

一 人 力 资 源 管 理 准 则 二 员 工 的 义 务 和 权 利 三 考 核 与 评 价 四 人 力 资 源 管 理 的 主 要 规 范 第 五 章 基 本 控 制 政 策 一 管 理 控 制 方 针 二 质 量 管 理 和 质 量 保 证 体 系 三 全 面 预 算 控 制 四 成 本 控 华 为 基 本 法 全 文 华 为 基 本 法 是 根 据 任 正 非 的 思 维 因 果, 用 统 一 的 语 言 集 中 作 的 一 次 梳 理, 是 中 国 企 业 第 一 个 完 整 系 统 地 对 其 价 值 观 的 总 结, 对 中 国 的 企 业 文 化 建 设 起 到 很 大 推 动 作 用 1994 年 11 月, 华 为 从 一 个 默 默 无 闻 的 小 公 司 一 跃 成 为

Více

经华名家讲堂

经华名家讲堂 5.1 5.1.1 5.1.2 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 / 5.3.4 / 5.3.5 / 5.4 Internet 5.4.1 Internet 5.4.2 Intranet 1. 2. 1 31 5 5.1 5.1.1 Internet 1 Host 20 60 IBM 2000 2 20 60 20 60

Více

SB 綱 領 : (1) 消 防 服 務 管 制 人 員 : 就 年 度 需 要 特 別 留 意 的 事 項 中, 當 局 提 到 年 度 內, 消 防 處 會 啟 用 啟 德 新 建 並 設 有 救 護 設 施 的 消 防 局, 請 告 知 有 關

SB 綱 領 : (1) 消 防 服 務 管 制 人 員 : 就 年 度 需 要 特 別 留 意 的 事 項 中, 當 局 提 到 年 度 內, 消 防 處 會 啟 用 啟 德 新 建 並 設 有 救 護 設 施 的 消 防 局, 請 告 知 有 關 SB233 4865 綱 領 : (3) 救 護 服 務 管 制 人 員 : 處 方 表 示, 在 2013-14 年 度 會 啟 用 救 護 信 息 宣 傳 車, 以 繼 續 加 強 宣 傳 教 育 市 民 適 當 地 使 用 緊 急 救 護 服 務, 其 詳 情 及 為 何? 提 問 人 : 陳 家 洛 議 員 救 護 信 息 宣 傳 車 於 2013 年 年 初 投 入 服 務, 消 防 處

Více

深 圳 蓝 皮 书 (2008) 的 企 业 向 境 外 拓 展, 出 台 了 一 系 列 资 金 外 汇 等 扶 持 政 策, 鼓 励 企 业 向 境 外 拓 展, 逐 步 放 宽 对 外 投 资 管 理 下 放 权 力 简 化 程 序, 由 审 批 管 理 向 核 准 制 转 变, 开 始 构

深 圳 蓝 皮 书 (2008) 的 企 业 向 境 外 拓 展, 出 台 了 一 系 列 资 金 外 汇 等 扶 持 政 策, 鼓 励 企 业 向 境 外 拓 展, 逐 步 放 宽 对 外 投 资 管 理 下 放 权 力 简 化 程 序, 由 审 批 管 理 向 核 准 制 转 变, 开 始 构 深圳企业实施 走出去 战略研究 深圳企业实施 走出去 战略研究 查振祥 摘 要: 深圳企业向境外拓展总体上还处于初级阶段, 现阶段深圳企业 采用贸易途径以及投资建厂等方式实施 走出去 战略的较多, 以资本运 营模式 ( 主要是收购兼并 股权置换 境内外上市等方式) 进行的较少 其主要原因是: 项目审批核准难度大; 企业层面与东道国或者异地的政府沟 通渠道有限; 本土金融中介服务机构对企业资本运营支持力度相对欠缺;

Více

建筑学院建筑学本科专业建设发展规划.doc

建筑学院建筑学本科专业建设发展规划.doc 郑 州 大 学 建 筑 学 院 建 筑 学 本 科 专 业 建 设 发 展 规 划 (2015-2018) 编 制 人 : 郑 东 军 联 系 电 话 :13903719743 1. 专 业 定 位 及 人 才 培 养 目 标 1.1 专 业 定 位 坚 持 求 实 创 新 的 办 学 思 想 以 国 家 和 行 业 发 展 需 求 为 导 向, 围 绕 中 原 城 乡 建 设 的 需 求, 追 踪

Více

Microsoft Word - 黃玉緞 _民間文學教案設計_民歌擬作舉隅

Microsoft Word - 黃玉緞 _民間文學教案設計_民歌擬作舉隅 2016 海 峽 兩 岸 民 間 文 學 學 術 研 討 會 地 點 : 中 國 文 化 大 學 曉 峰 紀 念 館 時 間 :2016 年 5 月 13 日 民 間 文 學 教 案 設 計 : 民 歌 擬 作 舉 隅 黃 玉 緞 一 前 言 筆 者 於 上 個 學 年 起 開 始 任 教 本 校 中 文 系 文 藝 組 民 間 文 學 課, 依 循 文 化 大 學 大 學 部 民 間 文 學 課

Více

untitled

untitled ISBN 753387669C 5.00 2005 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

Více

untitled

untitled 太平广记 五 宋 李昉 等著 1 出版社 中国计量出版社 书号 ISBN 7-5026-2028-5 版权所有 北京烨子工作室 类别 历史文学名著 出版时间 2005-1-1 字数 29万 内容提要 臣昉等言 臣先奉敕撰集太平广记五百卷者 伏以六籍既 分 九流并起 皆得圣人之道 以尽万物之情 足以启迪聪明 鉴照今古 伏惟皇帝陛下 体周圣启 德迈文思 博综群言 不遗众善 以为编秩既广 观览难周 故使采拮菁英

Více

BQY.PS2

BQY.PS2 中 华 藏 典 之 : 人 生 百 科 全 书 第 四 卷 主 编 齐 豫 生 夏 于 全 吉 林 摄 影 出 版 社 责 任 编 辑 : 程 琳 封 面 设 计 : 胡 凯 中 华 藏 典 人 生 百 科 全 书 齐 豫 生 夏 于 全 主 编 吉 林 摄 影 出 版 社 ( 长 春 市 人 民 大 街 124 号 ) 787 1092 毫 米 16 开 字 数 :3900 千 字 2002 年

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20322EABEDA473A5C1B6A1B6C7BBA1AAECB1B42E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20322EABEDA473A5C1B6A1B6C7BBA1AAECB1B42E646F63> 東 華 人 文 學 報 第 十 九 期 2011 年 7 月 頁 9-63 東 華 大 學 人 文 社 會 科 學 學 院 恆 山 民 間 傳 說 初 探 丁 肇 琴 提 要 筆 者 2010 年 7 月 至 山 西 師 範 大 學 參 加 東 方 文 學 與 藝 術 國 際 學 術 研 討 會, 提 出 恆 山 民 間 傳 說 初 探 以 文 獻 資 料 為 範 圍 一 文, 會 後 赴 大 同

Více

Microsoft Word - 8-柯香君-原稿初修-0516.doc

Microsoft Word - 8-柯香君-原稿初修-0516.doc 逢 甲 人 文 社 會 學 報 第 14 期 第 99-129 頁 2007 年 6 月 逢 甲 大 學 人 文 社 會 學 院 明 代 徽 商 與 戲 曲 關 係 之 研 究 柯 香 君 摘 要 明 代 中 葉, 商 業 經 濟 繁 盛, 新 興 商 幫 勢 力, 成 為 主 導 明 代 戲 曲 走 向 之 重 要 群 體 組 織 以 鹽 致 富 之 徽 商, 在 快 速 累 積 財 富 後, 並

Více

书 名 : 额 尔 古 纳 河 右 岸 作 者 : 迟 子 建 出 版 社 : 北 京 十 月 文 艺 出 版 社 出 版 日 期 :2005-12-1 开 本 : 正 16 开 页 数 :262 ISBN:7530208365 1

书 名 : 额 尔 古 纳 河 右 岸 作 者 : 迟 子 建 出 版 社 : 北 京 十 月 文 艺 出 版 社 出 版 日 期 :2005-12-1 开 本 : 正 16 开 页 数 :262 ISBN:7530208365 1 书 名 : 额 尔 古 纳 河 右 岸 作 者 : 迟 子 建 出 版 社 : 北 京 十 月 文 艺 出 版 社 出 版 日 期 :2005-12-1 开 本 : 正 16 开 页 数 :262 ISBN:7530208365 1 国 作 协 会 员, 黑 龙 江 省 作 家 协 会 副 主 席 迟 子 建, 女,1964 出 生, 汉 族, 著 名 作 家 中 迟 子 建 是 当 代 中 国 具

Více

Ps22Pdf

Ps22Pdf : : : ( 124 ) 7871092 16 95 1500 2002 7 1 2002 7 1 : 3000 ISBN7538505644/ I403 : 128000 : : : : : : ,,,,,,,,,,,!,,,,, :,,,, ;,;,, ;,?,,, :,,,,,, :,,,,,,,,,,,, :,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,

Více

)001 (131 ) 8501168 32 380 1998 9 1 1998 9 1 : 1-1000 ISBN 7-224 - - / : 28. 50

)001 (131 ) 8501168 32 380 1998 9 1 1998 9 1 : 1-1000 ISBN 7-224 - - / : 28. 50 )001 (131 ) 8501168 32 380 1998 9 1 1998 9 1 : 1-1000 ISBN 7-224 - - / : 28. 50 1,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,, :,, 2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3,, :,,,,,,,,, 1997 3 26 1,,,,,,,,,? 1.,,,,,,,,, ;,,,,,

Více

湖北省高中课程改革重大项目

湖北省高中课程改革重大项目 媒 体 眼 中 的 武 汉 外 国 语 学 校 李 鸿 朗 主 编 2008 年 10 月 前 言 武 汉 外 国 语 学 校 是 在 周 恩 来 和 陈 毅 等 国 家 领 导 人 亲 切 关 怀 下, 于 六 十 年 代 初 期 建 立 的 全 国 首 批 7 所 外 国 语 学 校 之 一 武 汉 外 国 语 学 校 的 发 展 经 历 了 四 个 阶 段 创 办 初 期, 老 一 代 武 外

Více

...T.U.p65

...T.U.p65 3 1 2 3 4 5 10 12 14 16 18 22 24 26 28 30 6 36 38 40 42 44 48 50 52 54 56 7 58 60 62 64 66 70 72 74 76 78 81 8 10 11 12 有電子字典 會使 用字典 讀書認字 更容易 教學說明 1 指導查字典的方法 2 舉例說明如何找出部首 13 14 教學說明 1 介紹收看新聞的各種方法 2 介紹一般報紙登載的內容

Více

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( 4 ) : : : : : 25 : 010 61265727 : 102600 : : 400 : 787 1092 : 5000 : 2007 11 1 ISBN 978-7 - 900722-98 - 0 : 20, 100, 1800. 00 ( ) ( 1 ) ( 4 ) ( 7 ) ( 10 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 16 ) ( 18 ) ( 20 ) ( 22 ) (

Více

untitled

untitled ISBN L-0000-00753/ I222 : 15 00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Více

()001 ( 131 ) : ISBN / I1021 :7.50

()001 ( 131 ) : ISBN / I1021 :7.50 ()001 ( 131 ) 787 1092 32 7 118 1998 9 1 1998 9 1 : 110000 ISBN 7-224 - 04867-4/ I1021 :7.50 ,,,,,,,,,,,?,,,, 1 ,,,,,, :, ;,,,,,,,, 1998.7. 2 ,,,,,,,!,,,?,, :!, ( :, 1 ),,??,?,,,,,,,,,, :,?, :,,,,,,,!,

Více

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( 4 ) : : : : : 25 : 010 61265727 : 102600 : : 400 : 787 1092 : 5000 : 2007 11 1 ISBN 978-7 - 900722-98 - 0 : 20, 100, 1800. 00 ( ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 8 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 13

Více

马来西亚、约旦(上).doc

马来西亚、约旦(上).doc ( 20 010010) 787 1092 1/32 498.25 4 960 2004 9 1 2004 9 1 1 500 ISBN 7-204-05944-1/K 02 1600.00 ( 20.00 ) ...1...6...44 1 2 3 4 5 6 7 8 . 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Více

untitled

untitled ISBN L-0000-00774/ I246.4 : 15 00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Více

()001 ( 131 ) : ISBN / I1020 :6.50

()001 ( 131 ) : ISBN / I1020 :6.50 ()001 ( 131 ) 7871092 32 6.25 106 1998 9 1 1998 9 1 : 110000 ISBN 7-224 - 04866-6/ I1020 :6.50 ,,,,,,,,,,,?,,,, 1 ,,,,,, :, ;,,,,,,,, 1998.7. 2 ,,,,,,,!,,,?,, :!, ( :, 1 ),,??,?,,,,,,,,,, :,?, :,,,,,,,!,

Více

, 60 IBM 2000 2. 多 个 计 算 机 互 联 的 计 算 机 网 络 60 HOS HOS 1-1a 1-1b HOS FEP 1-1c 1-1 60 ARPANE(Advanced Research Project Agency Network) ARPA (1) 1-2 IMP

, 60 IBM 2000 2. 多 个 计 算 机 互 联 的 计 算 机 网 络 60 HOS HOS 1-1a 1-1b HOS FEP 1-1c 1-1 60 ARPANE(Advanced Research Project Agency Network) ARPA (1) 1-2 IMP OSI OSI OSI 1 1 ENIAC 1954 1 1 1 1. 以 单 机 为 中 心 的 通 信 系 统 1-1(a) 1-1(b) CCP Communication Control Processor FEP(Front End Processor) (Concentrator) 1-1(c) 1 , 60 IBM 2000 2. 多 个 计 算 机 互 联 的 计 算 机 网 络 60

Více

谨 以 此 书 献 给 哈 工 大 无 线 电 工 程 系 78 级 同 学 30 年 后 的 相 聚 序 2002年 在我们毕业20周年的时候 按照当年 再过20 年 我们来相会 的约定 78五系的72名同学相聚在五月的 北京 一起度过欢乐而又短暂的三天 昔日同学少年 经历 了岁月打磨 已霜上鬓额 同学间的情谊 时过境迁后依然 春风咫尺 暖意融融 分别时刻 我们又相约2008 在入 学30周年的日子

Více

Ps22Pdf

Ps22Pdf ,,,,, ;,,, 19 6,,, : 8 ; 14 ;15, ( ),, 1 18 ( 1831 ),, C 1833,,, 1842 ( 1840 ), ( 1841 ) ( 1845), 1849,, 1854,, 1860,, 12 1864, 1876 1877,, 1882 1883 2 13, 11, 9,1, 4, 2, ,, () 1813 5 22,,,, 14,,,, 11

Více

第3章 计算机网络体系结构

第3章  计算机网络体系结构 第 3 章 计 算 机 网 络 体 系 结 构 本 章 内 容 计 算 机 的 网 络 体 系 结 构 网 络 参 考 模 型 五 层 网 络 参 考 模 型 1 3.1 计 算 机 网 络 体 系 结 构 发 展 历 程 分 层 原 理 基 本 概 念 2 发 展 历 程 网 络 体 系 结 构 提 出 的 背 景 计 算 机 网 络 的 复 杂 性 异 质 性 不 同 的 通 信 介 质 有 线

Více

一、选择题

一、选择题 计 算 机 网 络 基 础 第 7 章 练 习 思 考 与 认 识 活 动 一 选 择 题 1. 下 面 命 令 中, 用 于 检 查 WINDOWS2000 下 TCP/IP 配 置 信 息 的 是 ( ) A. cmd B. nslookup C. ipconfig D. ping 2. 内 部 网 关 协 议 RIP 是 一 种 广 泛 使 用 的 基 于 距 离 矢 量 算 法 的 协 议

Více

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( CIP ) / :,2006.2 ISBN 7-204 - 04505 - X..........I106 CIP (2006)015695 * (20 ) : 8501168 1/ 32 :400 : 4800 2006 2 2 2006 2 1 :3000 ISBN 7-204 - 04505 - X/ I810 (38 ) : 998.00 26, 26 38, 10 20, ;, 18

Více

( CIP) /,. - :, 2004. 9 ISBN 7-81094-144-5... - -. TP312 CIP ( 2004 ) 057057 21 : ( 2 4 610054 ) : : : : 787960 1 /16 : 21 : 347 : 2004 9 : 2004 9 : I

( CIP) /,. - :, 2004. 9 ISBN 7-81094-144-5... - -. TP312 CIP ( 2004 ) 057057 21 : ( 2 4 610054 ) : : : : 787960 1 /16 : 21 : 347 : 2004 9 : 2004 9 : I 1 ( CIP) /,. - :, 2004. 9 ISBN 7-81094-144-5... - -. TP312 CIP ( 2004 ) 057057 21 : ( 2 4 610054 ) : : : : 787960 1 /16 : 21 : 347 : 2004 9 : 2004 9 : ISBN 7 81094-142 9 /TP83 : 1-5000 : 29. 80 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Více

内部明电

内部明电 2018 2019 4 2018 8 31 4 2018 2018 44 2018 4 63945 56800 2019 6 2 2018 2018 44 2018 2019 120400 56455 4 63945 63945 56800 3 4 105 3154 2653 5444 4864 7678 6932 3784 3313 674 166 964 684 3208 3101 7849 6335

Více

标题

标题 增幅名列广西第一 增幅名列广西第一 防城港市 2008 ~ 2009 年发展回顾与展望 吴东海 尹晓洲 摘 要: 2008 年防城港市生产总值突破 200 亿元, 达到 212 18 亿元, 增长 20 1%, 增幅名列广西第一 主要经济指标增幅保持在广西前列, 开 放发展成就突出, 各项社会事业全面发展 2009 年, 防城港市将以钢铁 核电两大项目为引领, 以 项目建设攻坚年 为主题, 大力实施产业发展

Více

目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 8 四 附 录... 15 2 / 28

目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 8 四 附 录... 15 2 / 28 公 司 代 码 :600549 公 司 简 称 : 厦 门 钨 业 厦 门 钨 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 第 三 季 度 报 告 1 / 28 目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 8 四 附 录... 15 2 / 28 一 重 要 提 示 1.1 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事

Více

Chapter 1 — Introduction

Chapter 1 — Introduction PoE Switch 사용설명서 Powered by PoE DirectIP PoE Switch.,,... DirectIP PoE Switch,..,..... 3 ..,.,....,..,,,.,,. 15cm.,,.,,.,..,,,.,.,.,,. 4 PoE 10%,.,,.,...... UPS (Uninterruptible Power Supply, ). UPS.,,......,,,....,.

Více

P.3 1.1 1.2 P.4-6 2.1 2.2 P.7-8 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 P.9-14 4.1 4.2 P.15-29 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 P.30-42 6.1 6.2 P.1

P.3 1.1 1.2 P.4-6 2.1 2.2 P.7-8 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 P.9-14 4.1 4.2 P.15-29 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 P.30-42 6.1 6.2 P.1 P.3 1.1 1.2 P.4-6 2.1 2.2 P.7-8 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 P.9-14 4.1 4.2 P.15-29 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 P.30-42 6.1 6.2 P.1 6.3 ( ) 6.4 ( ) 6.5 6.6 6.7 6.8 P.43 P.44-48 8.1 8.2 P.49 P.50 P.51 P.2 1.1 1.2 P.3 2.1

Více

硬體安裝與ADSL.doc

硬體安裝與ADSL.doc 1-1 ADSL CPU I/O CPU PCI ISA SCSI I/O I/O I/O D-Link cpu RTL8139 LINUX LINUX RTL8139C ( ) nvidia CPU MAXTOR MAXTOR MAXTOR 512M INFINEON DRAM 300 CPU CPU ISA PCI IDE CPU CPU PCI IDE ISA CPU 1-2 ADSL ADSL

Více

校园之星

校园之星 ISBN G ISBN G ISBN G ISBN G ISBN G ISBN G ISBN G ISBN G ISBN G ISBN G A B C D E A A X X X

Více

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,,,, 134, 90% 21 ( ), 49 ( ),,,, 18, 13. 45%,, 2/ 3 3, 2,, 2 ( ) ;, 1 ,,,,, : 1.,,, 12,,,, ph,,, 2.,,,,,,, 3.,,,,, 4.,,,, 5.,, 2 ,,,,,,,,,,,,,,,,,

Více

面 試 考 古 題 01 請 你 先 簡 單 做 個 自 我 介 紹 自 我 介 紹 通 常 是 面 試 的 第 一 題 在 雙 方 對 彼 此 都 不 太 熟 悉 的 情 況 下, 由 求 職 者 簡 短 自 我 介 紹 中, 面 試 官 可 快 速 掌 握 求 職 者 的 背 景 資 料, 並

面 試 考 古 題 01 請 你 先 簡 單 做 個 自 我 介 紹 自 我 介 紹 通 常 是 面 試 的 第 一 題 在 雙 方 對 彼 此 都 不 太 熟 悉 的 情 況 下, 由 求 職 者 簡 短 自 我 介 紹 中, 面 試 官 可 快 速 掌 握 求 職 者 的 背 景 資 料, 並 面 試 考 古 題 1. 請 你 先 簡 單 做 個 自 我 介 紹 2. 請 問 你 為 何 來 本 公 司 應 徵? 3. 請 問 你 的 優 點 和 缺 點 為 何? 4. 你 欠 缺 工 作 經 驗, 請 問 你 如 何 勝 任 這 份 工 作 呢? 5. 請 問 你 對 於 加 班 的 看 法? 6. 面 試 到 這 裡, 請 問 你 有 什 麼 問 題 想 問 的 嗎? 7. 你 覺 得,

Více

Untitiled

Untitiled 地 方 建 设 篇 南 宁 市 一 城 市 规 划 与 建 设 [ 规 划 管 理 ]2007 年 度, 共 召 开 业 务 审 查 会 89 次, 共 组 织 各 种 方 案 评 审 会 466 次 共 办 理 建 设 工 程 审 批 业 务 7088 项, 办 理 新 开 工 面 积 993.6 万 平 方 米 ; 共 核 发 建 设 用 地 规 划 许 可 证 292 份, 审 批 建 设

Více

中艺华海修改1.7.indd

中艺华海修改1.7.indd 13 品 书 闻而思之 而后修 华 海 公 司 高 级 经 营 管 理 干 部 培 训 纪 实 规划发展部 已近年终岁末 寒意阵阵 但中国银行珠 真正达到了增强素质 修德育才的目的 党课培训催人奋进 烈 来自北京 上海 广州 珠海 山东 新 加坡 南通等地的华海公司全体经营管理干 中国共产党是怎么诞生的 如何理解党 部 党员和入党积极分子齐聚一堂 正以只争 章 怎样做一个共产党员 原中国工艺品进出

Více

北 京 蓝 皮 书 公 共 服 务 相 比 而 言, 养 老 医 疗 失 业 等 保 险 都 早 已 经 由 国 务 院 颁 布 了 相 应 的 立 法 条 例, 在 全 国 范 围 内 形 成 了 统 一 的 制 度 党 的 十 八 届 四 中 全 会, 首 次 以 依 法 治 国 为 主 题,

北 京 蓝 皮 书 公 共 服 务 相 比 而 言, 养 老 医 疗 失 业 等 保 险 都 早 已 经 由 国 务 院 颁 布 了 相 应 的 立 法 条 例, 在 全 国 范 围 内 形 成 了 统 一 的 制 度 党 的 十 八 届 四 中 全 会, 首 次 以 依 法 治 国 为 主 题, 北 京 市 生 育 保 险 制 度 的 国 际 比 较 与 借 鉴 11 北 京 市 生 育 保 险 制 度 的 国 际 比 较 与 借 鉴 李 凤 欧 阳 杰 摘 要 : 以 北 京 市 生 育 保 险 制 度 为 研 究 对 象, 从 国 际 比 较 与 借 鉴 的 视 野 和 角 度, 分 析 了 北 京 市 生 育 保 险 制 度 的 现 状, 以 及 与 英 国 德 国 日 本 等 发 达

Více

2006年中央、国家机关公务员录用考试

2006年中央、国家机关公务员录用考试 2006 年 国 家 公 务 员 考 试 行 测 真 题 第 一 部 分 言 语 理 解 与 表 达 ( 共 30 题, 参 考 时 限 30 分 钟 ) 每 道 题 包 含 一 段 文 字 或 一 个 句 子, 后 面 是 一 个 不 完 整 的 陈 述, 要 求 你 从 四 个 选 项 中 选 出 一 个 来 完 成 陈 述 注 意 : 答 案 可 能 是 完 成 对 所 给 文 字 主 要 意

Více

577 13681911 442 1019 1 120 107 155 60 1 4 8 1 4 209 1882 3 8 8 4 1 1987 154 18 1937 1983 1962 1978 1931 1933 1937 1979 1940 1941 1947 1948 1982 1985 1981 1984 6 20 1951 1981 5 IBM

Více

untitled

untitled 1 2,835,000,152.41 2,595,958,921.28 9.21 3,803,706,275.25 3,636,910,789.29 4.59 7,422,162,377.11 6,976,568,723.61 6.39 2,978,399,071.95 2,937,950,953.08 1.38 4.5127 4.4514 1.38 4.2429 4.2437-0.02 106,431,093.07

Více

计算机网络

计算机网络 (delay latency) = + + LEC. A B A 0 0 0 B .6. = 0ms, 0Mb/s, 0x0 - x0x0 =x0 bit RTT RTT (Round-Trip Time) .7 OSI/RM OSI/RM OSI/RM TCP/IP (application layer) (transport layer) (network layer)

Více

第 1 章 概 述 1.1 计 算 机 网 络 在 信 息 时 代 中 的 作 用 1.2 计 算 机 网 络 的 发 展 过 程 *1.2.1 分 组 交 换 的 产 生 *1.2.2 因 特 网 时 代 *1.2.3 关 于 因 特 网 的 标 准 化 工 作 1.2.4 计 算 机 网 络 在

第 1 章 概 述 1.1 计 算 机 网 络 在 信 息 时 代 中 的 作 用 1.2 计 算 机 网 络 的 发 展 过 程 *1.2.1 分 组 交 换 的 产 生 *1.2.2 因 特 网 时 代 *1.2.3 关 于 因 特 网 的 标 准 化 工 作 1.2.4 计 算 机 网 络 在 计 算 机 网 络 ( 第 4 版 ) 课 件 第 1 章 计 算 机 网 络 概 述 郭 庆 北 Ise_guoqb@ujn.edu.cn 2009-02-25 第 1 章 概 述 1.1 计 算 机 网 络 在 信 息 时 代 中 的 作 用 1.2 计 算 机 网 络 的 发 展 过 程 *1.2.1 分 组 交 换 的 产 生 *1.2.2 因 特 网 时 代 *1.2.3 关 于 因 特

Více

6112 http / /mops.tse.com.tw http / /

6112 http / /mops.tse.com.tw http / / 6112 http/ /mops.tse.com.tw http/ / www.sysage.com.tw (02)8797-8260 pr@sysage.com.tw 134 5 02-87978260 516 10 02-87978260 2 7 1 03-5437168 51 20 A2 04-23271151 38 20 2 07-5372088 533 (02)2381-6288 http//www.nsc.com.tw

Více

BQY.PS2

BQY.PS2 中 华 藏 典 之 : 人 生 百 科 全 书 第 二 卷 主 编 齐 豫 生 夏 于 全 吉 林 摄 影 出 版 社 责 任 编 辑 : 程 琳 封 面 设 计 : 胡 凯 中 华 藏 典 人 生 百 科 全 书 齐 豫 生 夏 于 全 主 编 吉 林 摄 影 出 版 社 ( 长 春 市 人 民 大 街 124 号 ) 787 1092 毫 米 16 开 字 数 :3900 千 字 2002 年

Více

APCソリューションによる富士通プラットフォームの電源制御検証

APCソリューションによる富士通プラットフォームの電源制御検証 APC 2008 8 25 8 28 SEET080079-004 1. UNIX PC IA IPCOMETERNUS UPS 2. Windows Server 2003 Enterprise Edition, RedHat Enterprise Linux AS 4, RedHat Enterprise Linux Advanced Platform 5, Solaris 10 APC PowerChute

Více

(Microsoft Word - \277\357\262\325\252\272\246\322\266q.doc)

(Microsoft Word - \277\357\262\325\252\272\246\322\266q.doc) 貳 選 組 的 考 量 選 組 議 題 對 最 近 高 一 同 學 來 說 是 迫 在 眉 睫, 其 實 有 些 同 學 是 老 神 在 在, 早 就 知 道 要 選 自 然 組 或 社 會 組 ; 但 是 對 少 數 同 學 說 是 困 擾 多 多, 因 為 真 的 難 以 取 捨, 不 知 如 何 是 好 此 問 題 須 考 慮 到 興 趣 能 力 大 學 校 系 工 作 價 值 觀 行 業 趨

Více

西安文理学院 西安通信学院 西北工业大学.doc

西安文理学院 西安通信学院 西北工业大学.doc I...1...16...24 ( )...33...44...50...57...62...63...69...78...81...88...90...93...96 ( )..97 ( )... 104 ( )...111 ... 113... 114... 118... 121... 127... 132 2004... 136... 139... 144... 155. 162... 169...

Více

100Mbps 100Mbps 1000Mbps 100Mbps 1000Mbps 100Mbps 100Mbps PD LXT Mbps 100Mbps 100Mbps 1

100Mbps 100Mbps 1000Mbps 100Mbps 1000Mbps 100Mbps 100Mbps PD LXT Mbps 100Mbps 100Mbps 1 1 3 6 6 7 100BASE-FX 10 100Mbps 13 13 21143-PD 14 LXT970 20 Serial ROM 24 Boot ROM 24 Agilent 25 100Mbps 27 27 37 100Mbps 45 50 54 55 100Mbps 100Mbps 1000Mbps 100Mbps 1000Mbps 100Mbps 100Mbps 21143-PD

Více

R3105+ ADSL

R3105+ ADSL ... 1 1 1... 1 1 2... 1... 3 2 1... 3 2 2... 3 2 3... 5 2 4... 5 2 4 1... 5... 7 3 1... 7 3 2... 8 3 2 1... 8 3 2 2... 9 3 3... 12 3 3 1... 13 3 3 2 WAN... 16 3 3 3 LAN... 21 3 3 4 NAT... 22 3 3 5... 24

Více

Microsoft Word - 第3章.doc

Microsoft Word - 第3章.doc 第 3 章 计 算 机 网 络 从 历 年 的 考 试 试 题 来 看, 本 章 的 考 点 在 综 合 知 识 考 试 中 的 平 均 分 数 为 5.71 分, 约 为 总 分 的 7.61% 主 要 分 数 集 中 在 计 算 机 网 络 基 础 知 识 综 合 布 线 和 机 房 工 程 这 三 个 知 识 点 上 3.1 考 点 提 炼 根 据 系 统 集 成 项 目 管 理 工 程 师

Více

工程设计资质标准

工程设计资质标准 工 程 设 计 资 质 标 准 为 适 应 社 会 主 义 市 场 经 济 发 展, 根 据 建 设 工 程 勘 察 设 计 管 理 条 例 和 建 设 工 程 勘 察 设 计 资 质 管 理 规 定, 结 合 各 行 业 工 程 设 计 的 特 点, 制 定 本 标 准 一 总 则 ( 一 ) 本 标 准 包 括 21 个 行 业 的 相 应 工 程 设 计 类 型 主 要 专 业 技 术 人 员

Více

4 办 公 室 工 作 实 务 ( 第 3 版 ) 第 1 单 元 单 位 组 织 的 有 效 运 作 离 不 开 办 公 室 工 作 情 景 案 例 左 景 被 宏 达 商 业 集 团 公 司 录 用 为 秘 书, 试 用 期 间, 只 能 在 办 公 室 打 杂, 有 时 工 作 稍 有 差 错

4 办 公 室 工 作 实 务 ( 第 3 版 ) 第 1 单 元 单 位 组 织 的 有 效 运 作 离 不 开 办 公 室 工 作 情 景 案 例 左 景 被 宏 达 商 业 集 团 公 司 录 用 为 秘 书, 试 用 期 间, 只 能 在 办 公 室 打 杂, 有 时 工 作 稍 有 差 错 模 块 1 办 公 室 工 作 概 述 3 模 块 1 办 公 室 工 作 概 述 学 习 目 标 知 识 目 标 : 了 解 办 公 室 工 作 的 性 质 作 用 和 职 能 理 解 办 公 室 工 作 的 原 则 性 与 灵 活 性 认 识 办 公 室 秘 书 应 具 备 的 职 业 素 养 能 力 目 标 : 培 养 办 公 室 秘 书 的 工 作 悟 性 完 善 办 公 室 秘 书 的 能

Více

nbqw.PDF

nbqw.PDF 2002 2 2002 3 2002 4 2002 5 2002 2002 497,436,769.87 398,874,507.07 359,317,320.34 1,009,717,057.82 6,259,557.58 331,224,008.07 78,162,839.02 82,594,331.83 5,455,590.95 742,195,671.99-28,879,459.87 6 2002

Více

Modern Ideas of Government Reform ...

Modern Ideas of Government Reform ... 现 代 政 府 改 革 理 念 与 澳 门 公 共 行 政 改 革 周 谭 陈 瑞 莲 澳 门 回 归 后, 市 民 对 澳 门 公 共 行 政 改 革 的 要 求 强 烈, 希 望 通 过 改 革 重 建 政 府 公 务 员 与 整 个 行 政 架 构 的 运 作 效 率, 使 社 会 走 向 开 放 与 透 明 政 府 也 希 望 通 过 公 共 行 政 改 革 赢 回 市 民 的 信 心 回

Více

(35 )

(35 ) 2004 20 2004 19 2004 22 2004 21 2004 2656 2004 1973 (35 ) 2004 72 2005 29 ()() 2005 983 2005 23 2005 31 2005 28 2004 1927 2005 76 () 2005 1392 2005 907 2004 164 2004 27 2004 20 2004 7 16 1 2 3 4 5 6 7

Více

nbqw.PDF

nbqw.PDF 2002 2002 3 3 4 6 8 11 13 14 26 28 32 60 2002 2003 1 18 2002 2002 5 31 3100001006917 310115739764252 310115739764252 312,377,217.73 360,048,073.09 360,048,073.09 204,681,114.81 204,681,114.81 2,253,777.58

Více

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20A1B6CFEEC4BFD2BB20B3F5CAB6BCC6CBE3BBFACDF8C2E7A1B7C8CECEF1C8FD20CAECCFA4544350A1A24950D0ADD2E9BACD4950B5D8D6B72E707074>

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20A1B6CFEEC4BFD2BB20B3F5CAB6BCC6CBE3BBFACDF8C2E7A1B7C8CECEF1C8FD20CAECCFA4544350A1A24950D0ADD2E9BACD4950B5D8D6B72E707074> 项 目 一 : 初 识 计 算 机 网 络 任 务 三 熟 悉 TCP/IP 协 议 和 IP 地 址 一. 学 习 要 求 : 学 习 要 求 及 难 点 1. 了 解 IP 协 议 TCP 协 议 和 UDP 协 议 2. 熟 悉 IP 地 址 的 划 分 和 分 类 3. 了 解 IPV6 的 地 址 结 构 二. 难 点 : 1. IP 地 址 三. 学 时 : 1. 理 论 教 学 :6

Více

穨CAS1042中文手冊.doc

穨CAS1042中文手冊.doc CAS1042 4 port 10/100M Switch Internet BroadBand Router ...1...2...3 5...3 1...3 2 ADSL MODEM CABLE MODEM...4...5 4 TCP/IP...6 Windows 95 / 98 / ME/XP...6 WINDOWS 2000...8 WINDOWS NT 4.0...8...9 ADSL (ADSL

Více

目 錄 目 錄 第 一 篇 智 慧 建 築 評 估 架 構... 第 一 章 智 慧 建 築 標 章 申 請 對 象 及 流 程... 第 一 節 智 慧 建 築 標 章 申 請 對 象 及 申 請 原 則... 第 二 節 智 慧 建 築 候 選 證 書 及 標 章 申 請 流 程... 5 第

目 錄 目 錄 第 一 篇 智 慧 建 築 評 估 架 構... 第 一 章 智 慧 建 築 標 章 申 請 對 象 及 流 程... 第 一 節 智 慧 建 築 標 章 申 請 對 象 及 申 請 原 則... 第 二 節 智 慧 建 築 候 選 證 書 及 標 章 申 請 流 程... 5 第 序 智 慧 建 築 是 應 用 網 路 監 測 設 備 及 系 統 整 合 等 技 術, 讓 建 築 物 達 到 自 動 感 知 分 析 及 回 應 等 功 能, 並 在 規 劃 設 計 之 初, 事 先 考 慮 使 用 者 需 求, 提 供 需 要 的 服 務 及 後 續 維 護 管 理 的 方 便 性, 使 建 築 物 在 完 成 之 後, 可 以 有 最 佳 化 之 組 合 與 運 轉, 以

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D0C5CFA2BBAFB7A2D5B9D6D8B5E3D7A8CFEEB9E6BBAE2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D0C5CFA2BBAFB7A2D5B9D6D8B5E3D7A8CFEEB9E6BBAE2E646F63> 国 民 经 济 和 社 会 发 展 第 十 个 五 年 计 划 信 息 化 发 展 重 点 专 项 规 划 前 言 信 息 化 是 当 今 世 界 科 技 经 济 与 社 会 发 展 的 重 要 趋 势 信 息 技 术 已 广 泛 渗 透 到 经 济 和 社 会 的 各 个 领 域, 推 动 人 类 社 会 生 产 力 达 到 一 个 崭 新 的 高 度 全 球 信 息 化 开 创 了 世 界 经

Více

关于建立境内违法互联网站黑名单管理制度的通知

关于建立境内违法互联网站黑名单管理制度的通知 关 于 建 立 境 内 违 法 互 联 网 站 黑 名 单 管 理 制 度 的 通 知 各 省 自 治 区 直 辖 市 和 计 划 单 列 市 通 信 管 理 局 新 闻 办 教 育 厅 ( 教 委 ) 公 安 厅 ( 局 ) 国 家 安 全 厅 ( 局 ) 文 化 厅 ( 局 ) 卫 生 厅 ( 局 ) 工 商 行 政 管 理 局 广 播 影 视 局 新 闻 出 版 局 食 品 药 品 监 督 管

Více

? 這 全 都 是 市 政 府 提 供 給 我 的 資 料 低 底 盤 公 車 計 畫 96 年 預 算 新 台 幣 4,500 萬 元 97 年 預 算 新 台 幣 1 億 6,500 萬 元 98 年 預 算 新 台 幣 3 億 2,300 萬 元, 共 有 307 台 低 底 盤 公 車,99

? 這 全 都 是 市 政 府 提 供 給 我 的 資 料 低 底 盤 公 車 計 畫 96 年 預 算 新 台 幣 4,500 萬 元 97 年 預 算 新 台 幣 1 億 6,500 萬 元 98 年 預 算 新 台 幣 3 億 2,300 萬 元, 共 有 307 台 低 底 盤 公 車,99 民 政 部 門 質 詢 第 13 組 質 詢 日 期 : 中 華 民 國 98 年 10 月 6 日 質 詢 對 象 : 民 政 部 門 有 關 各 單 位 質 詢 議 員 : 陳 嘉 銘 周 柏 雅 陳 碧 峰 李 文 英 顏 聖 冠 王 孝 維 洪 健 益 計 7 位 時 間 126 分 鐘 速 記 錄 98 年 10 月 6 日 速 記 : 何 采 穎 主 席 ( 李 議 員 慶 元 ): 現

Více