Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák"

Transkript

1 Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Riegrova 44, Brno Sdružení tel , Investor : Stavba : Objekt : Jihomoravský kraj Brno, Žerotínovo nám. 3/5, PSČ KOMPETENČNÍ CENTRUM KUŘIM SO 01 - Budova KCK Místo stavby : Blanenská ul., Kuřim PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ F Ocelové konstrukce Přístavba s přístřeškem před vchodem STATICKÝ VÝPOČET Hlavní projektant: Ing. arch. Libor Žák Zodpovědný projektant: Ing. Leonard Hlaváč Zpracoval: Ing. Pavel Tejnil Kód zakázky: Archivní číslo: F SV-1 Počet stran: 54 Datum: Brno, leden 2011

2 1. PODKLADY 1. Ing. Libor Žák stanovení základních rozměrů konstrukce, projekt stavební části 2. ČSN EN 1991 Zatížení konstrukcí 3. ČSN EN 1993 Navrhování ocelových konstrukcí 2. ZATÍŽENÍ Přístavba 1. Vl.hmotnost 2. Stálé Střešní plášť Trapézový plech 0,10 kn/m 2 Tepelná izolace 400mm 0,34 kn/m 2 Hydroizolace 0,10 kn/m 2 Celkem 0,54 kn/m 2 Pro rozteč nosníků a = 1,45 m 0,78 kn/m a = 0,73 m 0,39 kn/m Patro Trapézový plech 0,10 kn/m 2 Beton 10cm nad vlnu (včetně konstrukce podlahy) 3,13 kn/m 2 Příčky 1,50 kn/m 2 Celkem 4,73 kn/m 2 Pro rozteč nosníků a = 1,45 m 6,85 kn/m a = 0,73 m 3,43 kn/m Stěny + atiky 0,30 kn/m 2 Pro z.š. a = 4,33 m 1,30 kn/m 3. Sníh, I.sněhová oblast s k = 1,00 kn/m2 s = µ c c s c e = 1 c t = 1 µ 1 = 0,8 i e t k s = 0,80 kn/m 2 Pro rozteč nosníků a = 1,45 m 1,16 kn/m a = 0,73 m 0,58 kn/m Návěj u atiky h = 0,40 m b = 6,35 m Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 2

3 5.h = 2,00 m l s = (min. z hodnot) b 1 = 6,35 m 15 m = 15,00 m 2.h / s k = 0,80 µ 1 = (min. z hodnot) 2. b / l s = 6,35 8 = 8, Vítr s = 0,80 kn/m 2 Pro rozteč nosníků a = 1,45 m 1,16 kn/m a = 0,73 m 0,58 kn/m Větrová oblast - II -> v b0 = 25 m/s v b = cdir cseason vb 0 = 25 m/s Pro výšku objektu z = 7,45 m, terén kategorie III platí c 0 = 1 z 0,II = 0,05 m z 0 = 0,3 m z min = 5,0 m k c 0,07 r = 0,19 ( z0 / z0, H ) = ( z) = kr ln( z / z0 ) = m z) = cr ( z) c ( z v b 0,215 r 0,692 v ( 0 ) = 17,3 m/s I v = c k1 z) ln( z / z 0 ( 0 = ) [ 1+ 7 I ( z) ] 0,5 v 2 ( z = q ( z) = ) p v ρ Vítr kolmo na osu objektu h = 7,03 m h p = 0,42 m b = 6,60 m d = 6,60 m h p / h = 0,060 m 0, ,5 N/m 2 h < b => referenční výška z e = 6,60 m Stěny h / d = 1, f w = c s. c d. q p. c pe c pe,10 = 0,80 oblast D - návětrnná stěna 0,48 kn/m2 Pro rozteč nosníků a = 3,24 m 1,54 kn/m a = 1,69 m 0,80 kn/m c pe,10 = -0,50 oblast E - závětrnná stěna -0,30 kn/m2 Pro rozteč nosníků a = 3,24 m -0,97 kn/m a = 1,69 m -0,51 kn/m Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 3

4 Střecha α = 0,0º e - menší z hodnot b, nebo 2h = e / 10 = 14,06 m 1,41 m Návětrná strana 0 - e/10 c pe,10 = -0,82 oblast G -0,49 kn/m2 e/10 - e/2 c pe,10 = -0,70 oblast H -0,42 kn/m2 e/2 - konec ±0,20 oblast I ±0,12 kn/m2 Pro rozteč nosníků a = 1,45 m oblast G -0,71 kn/m oblast H -0,60 kn/m oblast I ±0,17 kn/m a = 0,73 m oblast G -0,35 kn/m oblast H -0,30 kn/m oblast I ±0,09 kn/m Vítr na atiku l / h p = 6,6 / 0,42 = 15,71429 c p, net = 2,10 oblast B 1,25 kn/m2 Pro rozteč sloupků a = 2,15 m 2,68 kn/m 3,43 m 4,28 kn/m 1,28 m 1,59 kn/m 1,45 m 1,81 kn/m 2,90 m 3,62 kn/m 6. Užitné zatížení na plošině q = 2,00 kn/m2 Přístřešek Pro rozteč nosníků a = 1,45 m 2,90 kn/m a = 0,73 m 1,45 kn/m Uvažuje se s vodorovnými účinky nahodilého zatížení - 1/10 svislého zatížení 1. Vl.hmotnost 2. Střešní plášť PUR panel 20mm 0,50 kn/m 2 Pro rozteč vazníc a = 1,95 m 0,98 kn/m a = 0,98 m 0,49 kn/m 3. Sníh, II.sněhová oblast s k = 1,00 kn/m2 s = µ c c s c e = 1 h = 4,80 m c t = 1 b 1 = 8 m i e t k Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 4

5 µ 1 = 0,8 b 2 = 4,75 m µ 2 = µ s +µ w γ = 2,00 kn/m 3 µ s = 0 (pro α<15º) µ w = ( b b )/ h γh / s k µ w = (8+4,75)/2x4,8= 1,328 2x2,2 / 1 = 9,600 µ w 4,000 µ 2 = 0 + 1,328 = 1,328 l s = 2. h = 2x4,8 = 9,600 m µ 2 = 1,328 s2 = 1,33 kn/m 2 µ 1 = 1,067 s1 = 1,07 kn/m 2 Pro rozteč vazníc a = 1,95 m 2,59 kn/m 2,08 kn/m a = 0,98 m 1,29 kn/m 1,04 kn/m Vítr Větrová oblast - II -> v b0 = 25 m/s v b = cdir cseason vb 0 = 25 m/s Pro výšku objektu z = 3,0 m, terén kategorie III platí c 0 = 1 z 0,II = 0,05 m z 0 = 0,3 m z min = 5,0 m k c = 0,19 ( z0 / z0, H ) z) = k ln( z / z ) = 0,07 r ( r 0 m z) = cr ( z) c ( z v b = 0,215 r 0,496 v ( 0 ) = 12,4 m/s I k1 = = c ( 0 z) ln( z / z0 ) [ ] 0,434 q ( ) = 1+ 7 ( ) 0,5 v p z Iv z ρ m( z) = 388,2 N/m 2 Vítr kolmo na osu objektu přístřešek α = 0 max c pe,10 = 0,50 oblast A 0,19 kn/m2 min c pe,10 = -1,50 oblast A -0,58 kn/m2 Pro rozteč vazníc a = 1,95 m 0,38 kn/m -1,14 kn/m a = 0,98 m 0,19 kn/m -0,57 kn/m Na trubky d = 130mm c x = 1,10 0,06 kn/m Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 5

6 3. POPIS KONSTRUKCE V tomto statickém výpočtu jsou řešeny 2 propojené konstrukční části přístavba a přístřešek před vchodem. Základním nosným prvkem přístavby jsou 2 patrové rámy z válcovaných HEA profilů. Do těchto rámů jsou v rozích uchyceny příhradové konzoly pro vynesení dvojice nosníků nad vchodem. Do příčlí rámů a nosníků nad vchodem jsou přichyceny podlahové a střešní nosníky. V místě pevné stěny jsou podlahové nosníky podepřeny dvojicí sloupů. Nad úroveň střechy jsou vyvedeny nosné prvky atiky. Do nosníku nad vchodem na úrovni podlahy je připevněna nosná konstrukce skleněné stříšky nad vchodem. Základní nosná konstrukce bude v následném stupni projektové dokumentace doplněna prvky pro vynesení opláštění. Všechny sloupy jsou do základů kotveny kloubově. V podélném směru je stabilita objektu zajištěna příhradovým ztužením s vloženými sloupky(pod úrovní podlahových nosníků). Nosnou konstrukci skleněného přístřešku tvoří dvojice příhradových sloupů a nosníků, pod které je zavěšen rošt z jaklů, do kterého se uchytí skleněné tabule. Sloupy jsou kloubově uchyceny do betonových základů a příhradové nosníky jsou na jednom konci opřené do přilehlých sloupů a na druhé straně uchyceny do konstrukce přístavby. Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 6

7 půdorys střech - čísla průřezů Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 7

8 půdorys 1NP - čísla průřezů Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 8

9 řez čísla průřezů Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 9

10 řez čísla průřezů řez čísla průřezů Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 10

11 řez čísla průřezů Materiál Jméno S 235 Pevnost v tahu MPa Mez kluzu MPa Modul E MPa Poissonův souč Objemová hmotnost kg/m^3 Roztažnost mm/m.k Průřezy čís Jméno čís Jméno čís Jméno čís Jméno 1 HEA240 2 HEA240 3 IPE200 4 HEA140 5 RO38X4 6 RO38X4 7 RO70X5 8 IPE200 9 HEA HEA HEA L100/6 13 Ts (100,8,100,8) 14 HEA IPE IPE IPE IPE R12 20 L60/6 21 HEA IPE RO88.9X4 24 B48.3/ RO101.6X B48.3/ K100/80/5 28 K100/80/5 29 R16 31 HEA160 Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 11

12 Lokální nelinearity. (TÁHLA V PŘÍSTŘEŠKU PRŮŘEZ 29 - R16) makro Type 89 Vyloučení tlaku 90 Vyloučení tlaku 91 Vyloučení tlaku 92 Vyloučení tlaku 93 Vyloučení tlaku Zatěžovací stavy Stav Jméno Popis 1 vl.hmotnost Vlastní váha. Směr -Z 2 stálé Stálé - Zatížení 3 sníh Nahodilé - sníh 4 vítr x Nahodilé - vítr Výběr. 5 vítr y1 Nahodilé - vítr Výběr. 6 užitné 1 Nahodilé - užitné 7 užitné 2 Nahodilé - užitné 8 vítr y2 Nahodilé - vítr Výběr Spojitá zatížení.zatěžovací stavy - 2 Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 12

13 Spojitá zatížení.zatěžovací stavy Spojitá zatížení.zatěžovací stavy - 4 Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 13

14 Spojitá zatížení.zatěžovací stavy Spojitá zatížení.zatěžovací stavy - 6 Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 14

15 Spojitá zatížení.zatěžovací stavy Spojitá zatížení.zatěžovací stavy - 8 Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 15

16 Kombinace Kombi Norma Stav souč. 1. EC - únosnost 1 vl.hmotnost EC - únosnost 2 stálé EC - únosnost 3 sníh EC - únosnost 4 vítr x EC - únosnost 5 vítr y EC - únosnost 6 užitné EC - únosnost 7 užitné EC - použitelnost 1 vl.hmotnost EC - použitelnost 2 stálé EC - použitelnost 3 sníh EC - použitelnost 4 vítr x EC - použitelnost 5 vítr y EC - použitelnost 6 užitné EC - použitelnost 7 užitné Základní pravidla pro generování kombinací na únosnost. 1 : 1.35*ZS1 / 1.35*ZS2 2 : 1.35*ZS1 / 1.35*ZS2 / 1.50*ZS3 3 : 1.00*ZS1 / 1.00*ZS2 / 1.50*ZS3 4 : 1.35*ZS1 / 1.35*ZS2 / 1.50*ZS4 / 1.50*ZS5 5 : 1.00*ZS1 / 1.00*ZS2 / 1.50*ZS4 / 1.50*ZS5 6 : 1.35*ZS1 / 1.35*ZS2 / 1.50*ZS6 / 1.50*ZS7 7 : 1.00*ZS1 / 1.00*ZS2 / 1.50*ZS6 / 1.50*ZS7 8 : 1.35*ZS1 / 1.35*ZS2 / 1.35*ZS3 / 1.35*ZS4 / 1.35*ZS5 / 1.35*ZS6 / 1.35*ZS7 9 : 1.00*ZS1 / 1.00*ZS2 / 1.35*ZS3 / 1.35*ZS4 / 1.35*ZS5 / 1.35*ZS6 / 1.35*ZS7 Základní pravidla pro generování kombinací na použitelnost. 1 : 1.00*ZS1 / 1.00*ZS2 2 : 1.00*ZS1 / 1.00*ZS2 / 1.00*ZS3 3 : 1.00*ZS1 / 1.00*ZS2 / 1.00*ZS4 / 1.00*ZS5 4 : 1.00*ZS1 / 1.00*ZS2 / 1.00*ZS6 / 1.00*ZS7 5 : 1.00*ZS1 / 1.00*ZS2 / 0.90*ZS3 / 0.90*ZS4 / 0.90*ZS5 / 0.90*ZS6 / 0.90*ZS7 Výpis nebezpečných kombinací na únosnost 1/ 3 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2 2/ 1 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2 3/ 3 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.50*ZS3 4/ 5 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.50*ZS4 5/ 5 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.50*ZS5 6/ 7 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.50*ZS6 7/ 7 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.50*ZS7 8/ 2 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2+1.50*ZS3 9/ 4 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2+1.50*ZS4 10/ 4 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2+1.50*ZS5 11/ 6 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2+1.50*ZS6 12/ 6 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2+1.50*ZS7 13/ 9 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.35*ZS3+1.35*ZS4 14/ 9 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.35*ZS3+1.35*ZS5 15/ 9 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.35*ZS4+1.35*ZS6 16/ 9 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.35*ZS3+1.35*ZS7 17/ 9 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.35*ZS5+1.35*ZS6 18/ 9 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.35*ZS4+1.35*ZS7 19/ 9 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.35*ZS5+1.35*ZS7 20/ 7 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.50*ZS6+1.50*ZS7 Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 16

17 21/ 8 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2+1.35*ZS3+1.35*ZS4 22/ 8 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2+1.35*ZS3+1.35*ZS5 23/ 8 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2+1.35*ZS3+1.35*ZS6 24/ 8 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2+1.35*ZS4+1.35*ZS6 25/ 8 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2+1.35*ZS3+1.35*ZS7 26/ 8 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2+1.35*ZS4+1.35*ZS7 27/ 8 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2+1.35*ZS5+1.35*ZS6 28/ 8 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2+1.35*ZS5+1.35*ZS7 29/ 6 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2+1.50*ZS6+1.50*ZS7 30/ 9 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.35*ZS3+1.35*ZS4+1.35*ZS7 31/ 9 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.35*ZS3+1.35*ZS5+1.35*ZS6 32/ 9 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.35*ZS3+1.35*ZS5+1.35*ZS7 33/ 9 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.35*ZS3+1.35*ZS6+1.35*ZS7 34/ 9 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.35*ZS4+1.35*ZS6+1.35*ZS7 35/ 9 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.35*ZS5+1.35*ZS6+1.35*ZS7 36/ 8 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2+1.35*ZS3+1.35*ZS4+1.35*ZS6 37/ 8 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2+1.35*ZS3+1.35*ZS5+1.35*ZS6 38/ 8 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2+1.35*ZS3+1.35*ZS4+1.35*ZS7 39/ 8 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2+1.35*ZS3+1.35*ZS5+1.35*ZS7 40/ 8 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2+1.35*ZS3+1.35*ZS6+1.35*ZS7 41/ 8 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2+1.35*ZS4+1.35*ZS6+1.35*ZS7 42/ 8 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2+1.35*ZS5+1.35*ZS6+1.35*ZS7 43/ 9 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.35*ZS3+1.35*ZS4+1.35*ZS6+1.35*ZS7 44/ 9 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.35*ZS3+1.35*ZS5+1.35*ZS6+1.35*ZS7 45/ 8 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2+1.35*ZS3+1.35*ZS4+1.35*ZS6+1.35*ZS7 46/ 8 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2+1.35*ZS3+1.35*ZS5+1.35*ZS6+1.35*ZS7 Výpis nebezpečných kombinací na použitelnost 1/ 1 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2 2/ 2 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.00*ZS3 3/ 3 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.00*ZS4 4/ 3 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.00*ZS5 5/ 4 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.00*ZS6 6/ 4 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.00*ZS7 7/ 5 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+0.90*ZS3+0.90*ZS4 8/ 5 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+0.90*ZS3+0.90*ZS5 9/ 5 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+0.90*ZS3+0.90*ZS6 10/ 5 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+0.90*ZS4+0.90*ZS6 11/ 5 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+0.90*ZS3+0.90*ZS7 12/ 5 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+0.90*ZS5+0.90*ZS6 13/ 5 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+0.90*ZS5+0.90*ZS7 14/ 4 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.00*ZS6+1.00*ZS7 15/ 5 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+0.90*ZS3+0.90*ZS4+0.90*ZS6 16/ 5 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+0.90*ZS3+0.90*ZS5+0.90*ZS6 17/ 5 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+0.90*ZS3+0.90*ZS4+0.90*ZS7 18/ 5 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+0.90*ZS3+0.90*ZS5+0.90*ZS7 19/ 5 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+0.90*ZS3+0.90*ZS6+0.90*ZS7 20/ 5 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+0.90*ZS4+0.90*ZS6+0.90*ZS7 21/ 5 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+0.90*ZS5+0.90*ZS6+0.90*ZS7 22/ 5 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+0.90*ZS3+0.90*ZS4+0.90*ZS6+0.90*ZS7 23/ 5 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+0.90*ZS3+0.90*ZS5+0.90*ZS6+0.90*ZS7 Nelineární kombinace Kombi Skupina poč. deformací dx mm/m dy mm/m Skupina poč. zakřivení Stav souč. Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 17

18 Kombi Skupina dx dy Skupina Stav souč. poč. deformací mm/m mm/m poč. zakřivení C vl.hmotnost 1.00 C stálé 1.00 C vl.hmotnost 1.35 C stálé 1.35 C vl.hmotnost 1.00 C stálé 1.00 C sníh 1.50 C vl.hmotnost 1.00 C stálé 1.00 C vítr x 1.50 C vl.hmotnost 1.00 C stálé 1.00 C vítr y C vl.hmotnost 1.00 C stálé 1.00 C užitné C vl.hmotnost 1.00 C stálé 1.00 C užitné C vl.hmotnost 1.35 C stálé 1.35 C sníh 1.50 C vl.hmotnost 1.35 C stálé 1.35 C vítr x 1.50 C vl.hmotnost 1.35 C stálé 1.35 C vítr y C vl.hmotnost 1.35 C stálé 1.35 C užitné C vl.hmotnost 1.35 C stálé 1.35 C užitné C vl.hmotnost 1.00 C stálé 1.00 C sníh 1.35 C vítr x 1.35 C vl.hmotnost 1.00 C stálé 1.00 C sníh 1.35 C vítr y C vl.hmotnost 1.00 C stálé 1.00 C vítr x 1.35 C užitné C vl.hmotnost 1.00 C stálé 1.00 C sníh 1.35 C užitné C vl.hmotnost 1.00 Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 18

19 Kombi Skupina dx dy Skupina Stav souč. poč. deformací mm/m mm/m poč. zakřivení C stálé 1.00 C vítr y C užitné C vl.hmotnost 1.00 C stálé 1.00 C vítr x 1.35 C užitné C vl.hmotnost 1.00 C stálé 1.00 C vítr y C užitné C vl.hmotnost 1.00 C stálé 1.00 C užitné C užitné C vl.hmotnost 1.35 C stálé 1.35 C sníh 1.35 C vítr x 1.35 C vl.hmotnost 1.35 C stálé 1.35 C sníh 1.35 C vítr y C vl.hmotnost 1.35 C stálé 1.35 C sníh 1.35 C užitné C vl.hmotnost 1.35 C stálé 1.35 C vítr x 1.35 C užitné C vl.hmotnost 1.35 C stálé 1.35 C sníh 1.35 C užitné C vl.hmotnost 1.35 C stálé 1.35 C vítr y C užitné C vl.hmotnost 1.35 C stálé 1.35 C vítr x 1.35 C užitné C vl.hmotnost 1.35 C stálé 1.35 C vítr y C užitné C vl.hmotnost 1.35 C stálé 1.35 C užitné C užitné Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 19

20 Kombi Skupina dx dy Skupina Stav souč. poč. deformací mm/m mm/m poč. zakřivení C vl.hmotnost 1.00 C stálé 1.00 C sníh 1.35 C vítr x 1.35 C užitné C vl.hmotnost 1.00 C stálé 1.00 C sníh 1.35 C vítr x 1.35 C užitné C vl.hmotnost 1.00 C stálé 1.00 C sníh 1.35 C vítr y C užitné C vl.hmotnost 1.00 C stálé 1.00 C sníh 1.35 C vítr y C užitné C vl.hmotnost 1.00 C stálé 1.00 C sníh 1.35 C užitné C užitné C vl.hmotnost 1.00 C stálé 1.00 C vítr x 1.35 C užitné C užitné C vl.hmotnost 1.00 C stálé 1.00 C vítr y C užitné C užitné C vl.hmotnost 1.35 C stálé 1.35 C sníh 1.35 C vítr x 1.35 C užitné C vl.hmotnost 1.35 C stálé 1.35 C sníh 1.35 C vítr x 1.35 C užitné C vl.hmotnost 1.35 C stálé 1.35 C sníh 1.35 C vítr y C užitné C vl.hmotnost 1.35 Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 20

21 Kombi Skupina dx dy Skupina Stav souč. poč. deformací mm/m mm/m poč. zakřivení C stálé 1.35 C sníh 1.35 C vítr y C užitné C vl.hmotnost 1.35 C stálé 1.35 C sníh 1.35 C užitné C užitné C vl.hmotnost 1.35 C stálé 1.35 C vítr x 1.35 C užitné C užitné C vl.hmotnost 1.35 C stálé 1.35 C vítr y C užitné C užitné C vl.hmotnost 1.00 C stálé 1.00 C sníh 1.35 C vítr x 1.35 C užitné C užitné C vl.hmotnost 1.00 C stálé 1.00 C sníh 1.35 C vítr y C užitné C užitné C vl.hmotnost 1.35 C stálé 1.35 C sníh 1.35 C vítr x 1.35 C užitné C užitné C vl.hmotnost 1.35 C stálé 1.35 C sníh 1.35 C vítr y C užitné C užitné Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 21

22 124 STATICKÝ VÝPOČET čísla prutů Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 22

23 EC3. Všechny průřezy ZS vše. Posouzení EC3 VŠECHNY POSUDKY I.MS VYHOVUJÍ Průřez : 1 - HEA240 Makro 11 Prut 22 HEA240 S 235 Zat. stav Kritický posudek v místě 3.10 m Parametry vzpěru yy zz typ posuvné neposuvné Štíhlost Redukovaná štíhlost Vzpěr. křivka b c Imperfekce Redukční součinitel Délka m Součinitel vzpěru Vzpěrná délka m Kritické Eulerovo zatížení kn Délka klopení 3.10 m C C C Vy 0.00 < 1 Vz 0.07 < 1 M 0.19 < 1 Vzpěr 0.12 < 1 Prostorový vzpěr 0.12 < 1 Klopení 0.43 < 1 Tlak + moment 0.57 < 1 Tlak + klopení 0.56 < 1 Průřez : 2 - HEA240 Makro 19 Prut 40 HEA240 S 235 Zat. stav Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 23

24 Kritický posudek v místě 1.45 m Parametry vzpěru yy zz typ posuvné neposuvné Štíhlost Redukovaná štíhlost Vzpěr. křivka b c Imperfekce Redukční součinitel Délka m Součinitel vzpěru Vzpěrná délka m Kritické Eulerovo zatížení kn Délka klopení 1.45 m C C C Vy 0.00 < 1 Vz 0.19 < 1 M 0.33 < 1 Vzpěr 0.00 < 1 Prostorový vzpěr 0.00 < 1 Klopení 0.57 < 1 Tlak + moment 0.57 < 1 Tlak + klopení 0.57 < 1 Průřez : 3 - IPE200 Makro 3 Prut 9 IPE200 S 235 Zat. stav Kritický posudek v místě 1.20 m Parametry vzpěru yy zz typ posuvné neposuvné Štíhlost Redukovaná štíhlost Vzpěr. křivka a b Imperfekce Redukční součinitel Délka m Součinitel vzpěru Vzpěrná délka m Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 24

25 Parametry vzpěru yy zz Kritické Eulerovo zatížení kn Délka klopení 2.40 m C C C M 0.19 < 1 Vzpěr 0.04 < 1 Prostorový vzpěr 0.04 < 1 Klopení 0.17 < 1 Tlak + moment 0.35 < 1 Tlak + klopení 0.38 < 1 Průřez : 4 - HEA140 Makro 24 Prut 61 HEA140 S 235 Zat. stav Kritický posudek v místě 1.00 Délka klopení 1.00 m C C C m N 0.00 < 1 Vy 0.00 < 1 Vz 0.20 < 1 M 0.49 < 1 Klopení 0.70 < 1 Tlak + moment 0.70 < 1 Tlak + klopení 0.70 < 1 Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 25

26 Průřez : 5 - RO38X4 Makro 25 Prut 69 RO38X4 S 235 Zat. stav Kritický posudek v místě 0.00 Délka klopení 0.95 m C C C m N 0.02 < 1 Průřez : 6 - RO38X4 Makro 29 Prut 73 RO38X4 S 235 Zat. stav Kritický posudek v místě 0.00 m Parametry vzpěru yy zz typ posuvné neposuvné Štíhlost Redukovaná štíhlost Vzpěr. křivka a a Imperfekce Redukční součinitel Délka m Součinitel vzpěru Vzpěrná délka m Kritické Eulerovo zatížení kn Délka klopení 1.82 m C C C Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 26

27 Vzpěr 0.43 < 1 Prostorový vzpěr 0.46 < 1 Tlak + moment 0.43 < 1 Tlak + klopení 0.46 < 1 Průřez : 7 - RO70X5 Makro 39 Prut 83 RO70X5 S 235 Zat. stav Kritický posudek v místě 0.00 m Parametry vzpěru yy zz typ posuvné neposuvné Štíhlost Redukovaná štíhlost Vzpěr. křivka a a Imperfekce Redukční součinitel Délka m Součinitel vzpěru Vzpěrná délka m Kritické Eulerovo zatížení kn Upozornění : štíhlost je větší než ! Délka klopení 4.90 m C C C Vzpěr 0.65 < 1 Prostorový vzpěr 0.69 < 1 Tlak + moment 0.65 < 1 Tlak + klopení 0.69 < 1 Průřez : 8 - IPE200 Makro 4 Prut 11 IPE200 S 235 Zat. stav Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 27

28 Kritický posudek v místě 0.00 Délka klopení 3.55 m C C C m N 0.01 < 1 Vy 0.01 < 1 Vz 0.00 < 1 M 0.19 < 1 Klopení 0.01 < 1 Tlak + moment 0.20 < 1 Tlak + klopení 0.20 < 1 Průřez : 9 - HEA140 Makro 67 Prut 140 HEA140 S 235 Zat. stav Kritický posudek v místě 0.00 m Parametry vzpěru yy zz typ posuvné neposuvné Štíhlost Redukovaná štíhlost Vzpěr. křivka b c Imperfekce Redukční součinitel Délka m Součinitel vzpěru Vzpěrná délka m Kritické Eulerovo zatížení kn Délka klopení 3.38 m C C C Vz 0.00 < 1 Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 28

29 M 0.00 < 1 Vzpěr 0.11 < 1 Prostorový vzpěr 0.11 < 1 Klopení 0.00 < 1 Tlak + moment 0.11 < 1 Tlak + klopení 0.11 < 1 Průřez : 10 - HEA140 Makro 5 Prut 13 HEA140 S 235 Zat. stav Kritický posudek v místě 0.00 m Parametry vzpěru yy zz typ posuvné neposuvné Štíhlost Redukovaná štíhlost Vzpěr. křivka b c Imperfekce Redukční součinitel Délka m Součinitel vzpěru Vzpěrná délka m Kritické Eulerovo zatížení kn Délka klopení 1.55 m C C C Vy 0.00 < 1 Vz 0.00 < 1 Vzpěr 0.29 < 1 Prostorový vzpěr 0.29 < 1 Tlak + moment 0.07 < 1 Tlak + klopení 0.29 < 1 Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 29

30 Průřez : 11 - HEA140 Makro 15 Prut 33 HEA140 S 235 Zat. stav Kritický posudek v místě 3.38 Délka klopení 3.38 m C C C m N 0.01 < 1 Vy 0.00 < 1 Vz 0.00 < 1 M 0.07 < 1 Klopení 0.00 < 1 Tlak + moment 0.07 < 1 Tlak + klopení 0.07 < 1 Průřez : 12 - L100/6 Makro 17 Prut 35 L100/6 S 235 Zat. stav Kritický posudek v místě 0.00 m Parametry vzpěru yy zz typ posuvné neposuvné Štíhlost Redukovaná štíhlost Vzpěr. křivka c c Imperfekce Redukční součinitel Délka m Součinitel vzpěru Vzpěrná délka m Kritické Eulerovo zatížení kn Délka klopení 0.95 m Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 30

31 C C C Vy 0.04 < 1 Vz 0.04 < 1 M 0.67 < 1 Vzpěr 0.00 < 1 Prostorový vzpěr 0.00 < 1 Klopení 0.25 < 1 Tlak + moment 0.72 < 1 Tlak + klopení 0.73 < 1 Průřez : 13 - Ts (100,8,100,8) Makro 7 Prut 16 Ts S 235 Zat. stav Kritický posudek v místě 0.00 m Parametry vzpěru yy zz typ posuvné neposuvné Štíhlost Redukovaná štíhlost Vzpěr. křivka c c Imperfekce Redukční součinitel Délka m Součinitel vzpěru Vzpěrná délka m Kritické Eulerovo zatížení kn Délka klopení 0.95 m C C C Vz 0.07 < 1 M 0.66 < 1 Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 31

32 Vzpěr 0.00 < 1 Prostorový vzpěr 0.00 < 1 Klopení 0.66 < 1 Tlak + moment 0.66 < 1 Tlak + klopení 0.66 < 1 Průřez : 14 - HEA240 Makro 21 Prut 50 HEA240 S 235 Zat. stav Kritický posudek v místě 1.45 m Parametry vzpěru yy zz typ posuvné neposuvné Štíhlost Redukovaná štíhlost Vzpěr. křivka b c Imperfekce Redukční součinitel Délka m Součinitel vzpěru Vzpěrná délka m Kritické Eulerovo zatížení kn Délka klopení 1.45 m C C C Vy 0.00 < 1 Vz 0.05 < 1 M 0.04 < 1 Vzpěr 0.01 < 1 Prostorový vzpěr 0.01 < 1 Klopení 0.18 < 1 Tlak + moment 0.20 < 1 Tlak + klopení 0.20 < 1 Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 32

33 Průřez : 15 - IPE200 Makro 45 Prut 97 IPE200 S 235 Zat. stav Kritický posudek v místě 1.04 m Parametry vzpěru yy zz typ posuvné neposuvné Štíhlost Redukovaná štíhlost Vzpěr. křivka a b Imperfekce Redukční součinitel Délka m Součinitel vzpěru Vzpěrná délka m Kritické Eulerovo zatížení kn Délka klopení 2.60 m C C C Vy 0.00 < 1 Vz 0.02 < 1 M 0.23 < 1 Vzpěr 0.00 < 1 Prostorový vzpěr 0.00 < 1 Klopení 0.54 < 1 Tlak + moment 0.48 < 1 Tlak + klopení 0.56 < 1 Průřez : 16 - IPE160 Makro 43 Prut 90 IPE160 S 235 Zat. stav Kritický posudek v místě 1.20 m Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 33

34 Délka klopení 2.40 m C C C N 0.00 < 1 Vz 0.00 < 1 M 0.20 < 1 Klopení 0.51 < 1 Tlak + moment 0.43 < 1 Tlak + klopení 0.56 < 1 Průřez : 17 - IPE160 Makro 47 Prut 104 IPE160 S 235 Zat. stav Kritický posudek v místě 1.77 m Parametry vzpěru yy zz typ posuvné neposuvné Štíhlost Redukovaná štíhlost Vzpěr. křivka a b Imperfekce Redukční součinitel Délka m Součinitel vzpěru Vzpěrná délka m Kritické Eulerovo zatížení kn Upozornění : štíhlost je větší než ! Délka klopení 3.55 m C C C Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 34

35 Vy 0.00 < 1 Vz 0.00 < 1 M 0.04 < 1 Vzpěr 0.02 < 1 Prostorový vzpěr 0.02 < 1 Klopení 0.30 < 1 Tlak + moment 0.22 < 1 Tlak + klopení 0.33 < 1 Průřez : 18 - IPE160 Makro 47 Prut 105 IPE160 S 235 Zat. stav Kritický posudek v místě 1.20 m Parametry vzpěru yy zz typ posuvné neposuvné Štíhlost Redukovaná štíhlost Vzpěr. křivka a b Imperfekce Redukční součinitel Délka m Součinitel vzpěru Vzpěrná délka m Kritické Eulerovo zatížení kn Délka klopení 2.40 m C C C M 0.01 < 1 Vzpěr 0.00 < 1 Prostorový vzpěr 0.00 < 1 Klopení 0.11 < 1 Tlak + moment 0.08 < 1 Tlak + klopení 0.11 < 1 Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 35

36 Průřez : 19 - R12 Tento prvek nahrazuje tuhost betonové desky s trapézovým plechem neposuzuje se Průřez : 20 - L60/6 Makro 53 Prut 117 L60/6 S 235 Zat. stav Kritický posudek v místě 0.00 m Parametry vzpěru yy zz typ posuvné neposuvné Štíhlost Redukovaná štíhlost Vzpěr. křivka c c Imperfekce Redukční součinitel Délka m Součinitel vzpěru Vzpěrná délka m Kritické Eulerovo zatížení kn Upozornění : štíhlost je větší než ! Délka klopení 2.80 m C C C M 0.05 < 1 Vzpěr 0.37 < 1 Prostorový vzpěr 0.36 < 1 Tlak + moment 0.37 < 1 Tlak + klopení 0.37 < 1 Průřez : 21 - HEA140 Makro 55 Prut 120 HEA140 S 235 Zat. stav Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 36

37 Kritický posudek v místě 0.00 m Parametry vzpěru yy zz typ posuvné neposuvné Štíhlost Redukovaná štíhlost Vzpěr. křivka b c Imperfekce Redukční součinitel Délka m Součinitel vzpěru Vzpěrná délka m Kritické Eulerovo zatížení kn Délka klopení 3.10 m C C C Vzpěr 0.26 < 1 Prostorový vzpěr 0.24 < 1 Tlak + moment 0.26 < 1 Tlak + klopení 0.26 < 1 Průřez : 22 - IPE200 Makro 100 Prut 285 IPE200 S 235 Zat. stav Kritický posudek v místě 2.40 m Parametry vzpěru yy zz typ posuvné neposuvné Štíhlost Redukovaná štíhlost Vzpěr. křivka a b Imperfekce Redukční součinitel Délka m Součinitel vzpěru Vzpěrná délka m Kritické Eulerovo zatížení kn Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 37

38 Délka klopení 2.40 m C C C Vy 0.00 < 1 Vz 0.04 < 1 M 0.20 < 1 Vzpěr 0.07 < 1 Prostorový vzpěr 0.07 < 1 Klopení 0.43 < 1 Tlak + moment 0.52 < 1 Tlak + klopení 0.55 < 1 Průřez : 23 - RO88.9X4 Makro 74 Prut 161 RO88.9X4 S 235 Zat. stav Kritický posudek v místě 0.60 m Parametry vzpěru yy zz typ posuvné neposuvné Štíhlost Redukovaná štíhlost Vzpěr. křivka a a Imperfekce Redukční součinitel Délka m Součinitel vzpěru Vzpěrná délka m Kritické Eulerovo zatížení kn Délka klopení 0.60 m C C C Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 38

39 Vy 0.00 < 1 Vz 0.00 < 1 M 0.00 < 1 Vzpěr 0.44 < 1 Prostorový vzpěr 0.48 < 1 Klopení 0.01 < 1 Tlak + moment 0.46 < 1 Tlak + klopení 0.49 < 1 Průřez : 24 - B48.3/3.2 Makro 76 Prut 176 B48.3/3.2 S 235 Zat. stav Kritický posudek v místě 0.00 m Parametry vzpěru yy zz typ posuvné neposuvné Štíhlost Redukovaná štíhlost Vzpěr. křivka a a Imperfekce Redukční součinitel Délka m Součinitel vzpěru Vzpěrná délka m Kritické Eulerovo zatížení kn Délka klopení 0.85 m C C C Vzpěr 0.10 < 1 Prostorový vzpěr 0.11 < 1 Tlak + moment 0.10 < 1 Tlak + klopení 0.11 < 1 Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 39

40 Průřez : 25 - RO101.6X6.3 Makro 83 Prut 224 RO101.6X6.3 S 235 Zat. stav Kritický posudek v místě 0.63 m Parametry vzpěru yy zz typ posuvné posuvné Štíhlost Redukovaná štíhlost Vzpěr. křivka a a Imperfekce Redukční součinitel Délka m Součinitel vzpěru Vzpěrná délka m Kritické Eulerovo zatížení kn Délka klopení 0.63 m C C C Vy 0.04 < 1 Vz 0.00 < 1 M 0.15 < 1 Vzpěr 0.46 < 1 Prostorový vzpěr 0.50 < 1 Klopení 0.04 < 1 Tlak + moment 0.90 < 1 Tlak + klopení 0.92 < 1 Průřez : 26 - B48.3/3.2 Makro 81 Prut 206 B48.3/3.2 S 235 Zat. stav Kritický posudek v místě 0.00 m Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 40

41 Parametry vzpěru yy zz typ posuvné neposuvné Štíhlost Redukovaná štíhlost Vzpěr. křivka a a Imperfekce Redukční součinitel Délka m Součinitel vzpěru Vzpěrná délka m Kritické Eulerovo zatížení kn Délka klopení 0.87 m C C C Vzpěr 0.35 < 1 Prostorový vzpěr 0.37 < 1 Tlak + moment 0.35 < 1 Tlak + klopení 0.37 < 1 Průřez : 27 - K100/80/5 Makro 87 Prut 245 K100/80/5 S 235 Zat. stav Kritický posudek v místě 0.00 m Parametry vzpěru yy zz typ posuvné neposuvné Štíhlost Redukovaná štíhlost Vzpěr. křivka a a Imperfekce Redukční součinitel Délka m Součinitel vzpěru Vzpěrná délka m Kritické Eulerovo zatížení kn Upozornění : štíhlost je větší než ! Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 41

42 Délka klopení 1.85 m C C C Vy 0.00 < 1 Vz 0.01 < 1 M 0.01 < 1 Vzpěr 0.69 < 1 Prostorový vzpěr 0.72 < 1 Klopení 0.07 < 1 Tlak + moment 0.81 < 1 Tlak + klopení 0.79 < 1 Průřez : 28 - K100/80/5 Makro 96 Prut 275 K100/80/5 S 235 Zat. stav Kritický posudek v místě 2.50 m Délka klopení 2.50 m C C C N 0.00 < 1 Vy 0.01 < 1 Vz 0.06 < 1 M 0.22 < 1 Klopení 0.37 < 1 Tlak + moment 0.49 < 1 Tlak + klopení 0.49 < 1 Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 42

43 Průřez : 29 - R16 Makro 91 Prut 258 R16 S 235 Zat. stav Kritický posudek v místě 2.14 m Délka klopení 2.14 m C C C N 0.47 < 1 Vy 0.00 < 1 Vz 0.00 < 1 M 0.57 < 1 Klopení 0.10 < 1 Tlak + moment 0.14 < 1 Tlak + klopení 0.14 < 1 Průřez : 31 - HEA160 Makro 44 Prut 94 HEA160 S 235 Zat. stav Kritický posudek v místě 0.00 m Parametry vzpěru yy zz typ posuvné neposuvné Štíhlost Redukovaná štíhlost Vzpěr. křivka b c Imperfekce Redukční součinitel Délka m Součinitel vzpěru Vzpěrná délka m Kritické Eulerovo zatížení kn Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 43

44 Délka klopení 0.16 m C C C záporný vliv pozice zatížení Vy 0.00 < 1 Vz 0.33 < 1 M 0.51 < 1 Vzpěr 0.00 < 1 Prostorový vzpěr 0.00 < 1 Klopení 0.71 < 1 Tlak + moment 0.72 < 1 Tlak + klopení 0.72 < 1 Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 44

45 DEFORMACE Deformace na makru(ech). Použ. kombi : 1/23 Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 45

46 Deformace na makru(ech). Použ. kombi : 1/23 Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 46

47 Deformace na makru(ech). Použ. kombi : 1/23 Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 47

48 Deformace na makru(ech). Použ. kombi : 1/23 Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 48

49 Deformace na makru(ech). Použ. kombi : 1/23 Posudek na II.MS deformací - VYHOVUJE Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 49

50 DEFORMACE Y X 5800 SCHEMA KOTVENÍ Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 50

51 Reakce v podporách - hodnoty v uzlech. Lokální extrém Nelineární výpočet, lokální nelinearity Skupina uzlů :1,4,10,14,17,23,49,51 Skupina nelineárních kombinací :1/47 podpora uzel nel. k. Rx [kn] Ry [kn] Rz [kn] Mx [knm] My [knm] Mz [knm] Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 51

52 podpora uzel nel. k. Rx [kn] Ry [kn] Rz [kn] Mx [knm] My [knm] Mz [knm] Výslednice (výběr). Nelineární výpočet, lokální nelinearity PODPORA PŘÍSTŘEŠKU 1 (63+64) Skupina uzlů :63/64 Skupina nelineárních kombinací :1/47 nel. k. Rx [kn] Ry [kn] Rz [kn] Mx [knm] My [knm] Mz [knm] Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 52

53 nel. k. Rx [kn] Ry [kn] Rz [kn] Mx [knm] My [knm] Mz [knm] Těžiště : m Výslednice (výběr). Nelineární výpočet, lokální nelinearity PODPORA PŘÍSTŘEŠKU 2 (73+78) Skupina uzlů :73,78 Skupina nelineárních kombinací :1/47 nel. k. Rx [kn] Ry [kn] Rz [kn] Mx [knm] My [knm] Mz [knm] Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 53

54 nel. k. Rx [kn] Ry [kn] Rz [kn] Mx [knm] My [knm] Mz [knm] Těžiště : m Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 54

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Riegrova, 62 00 Brno Sdružení tel. 2 286, 60 323 6 email: zak.apk@arch.cz Investor : Stavba : Objekt : Jihomoravský kraj Brno, Žerotínovo nám. 3/, PSČ 60 82 KOMPETENČNÍ

Více

1. Obsah. areál WELPRO, Pocinovice. mobil: +420 775 099158 e-mail: radek@pikhart.cz www. pikhart.cz. Vídeňská 841 339 01 Klatovy tel.

1. Obsah. areál WELPRO, Pocinovice. mobil: +420 775 099158 e-mail: radek@pikhart.cz www. pikhart.cz. Vídeňská 841 339 01 Klatovy tel. 1. Obsah 1. Obsah 1 2. Úvod 2 3. Výpočtový model konstrukce 3 3.1. Nastavení řešiče a sítě 3 3.2. Výpočtový model - zadání profilů 4 3.3. Výpočtový model - osové schéma s popisem prutů a uvolněním vateb

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE Stavba : Objekt : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE - Dokumentace : Prováděcí projekt Část : Konstrukční část Oddíl : Ocelové konstrukce

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. STATICKÝ VÝPOČET

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. STATICKÝ VÝPOČET HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 STATICKÝ VÝPOČET Objednatel Stavba Objekt Část Stň : VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. : STAVEBNÍ ÚPRAVY V HALE ČEZ ARÉNA : SO 003 STAVEBNÍ ÚPRAVY

Více

STATICKÝ POSUDEK Ocelová konstrukce výtahové šachty Architektonická projekční skupina A4L Smetanovo nám. 105, Litomyšl www. Atelier4l.

STATICKÝ POSUDEK Ocelová konstrukce výtahové šachty Architektonická projekční skupina A4L Smetanovo nám. 105, Litomyšl www. Atelier4l. Technická zpráva www. Atelier4l.cz STATICKÝ POSUDEK Ocelová konstrukce výtahové šachty Investor : Firma FAULHAMMER s.r.o. Tržek 38, Litomyšl 570 01 Projektant : Ing.Martin Šabata, tel.: 736107399 Autorizovaný

Více

PLÁŠŤOVÉ PŮSOBENÍ TENKOSTĚNNÝCH KAZET

PLÁŠŤOVÉ PŮSOBENÍ TENKOSTĚNNÝCH KAZET ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Doktorský studijní program: STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ Studijní obor: POZEMNÍ STAVBY Ing. Jan RYBÍN THE STRESSED SKIN ACTION OF THIN-WALLED LINEAR TRAYS

Více

STATICKÝ POSUDOK. Statický posudok nosných konštrukcií strechy

STATICKÝ POSUDOK. Statický posudok nosných konštrukcií strechy STATICKÝ POSUDOK Statický posudok nosných konštrukcií strechy Predmet: Rekonštrukcia a zastrešenie domu smútku Investor: Obec Bodza, Bodza 108, 946 16 Bodza Miesto: obec: Bodza, okres Komárno, k. ú.: Bodza,

Více

STATICKÝ VÝPOČET. Příloha č. 01 VYBUDOVÁNÍ FOTOLITOGRAFIE 7.NP. SO 01.2 Statika - podpurné konstrukce jednotek VZT. Investor: Zpracovatel části:

STATICKÝ VÝPOČET. Příloha č. 01 VYBUDOVÁNÍ FOTOLITOGRAFIE 7.NP. SO 01.2 Statika - podpurné konstrukce jednotek VZT. Investor: Zpracovatel části: STATICKÝ VÝPOČET K dokumentaci pro výběr dodavatele Příloha č. 01 Stavba: Část: Objednatel: Investor: Zpracovatel části: Zodpovědný projektant : Vypracoval: VYBUDOVÁNÍ FOTOLITOGRAFIE 7.NP SO 01.2 Statika

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ ANTÉNNÍHO STOŽÁRU Z PROSTOROVÉ PŘÍHRADOVÉ KONSTRUKCE

STATICKÉ POSOUZENÍ ANTÉNNÍHO STOŽÁRU Z PROSTOROVÉ PŘÍHRADOVÉ KONSTRUKCE Ing. Roan Doležal, Březinova 67, 58601, Jihlava IČ: 71913297 e-ail: roandolezal@centru.cz tel.: 775148786 Zak.číslo : 01-06 12 Objednatel : Štěpán ška WFetal, s.r.o. - kovovýroba, záečnictví STATICKÉ POSOUZENÍ

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ OBSAH STATICKÉ POSOUZENÍ OCELO-DŘEVĚNÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 1.01 SCHÉMA KONSTRUKCE, POPIS ŘEŠENÍ 1.02 ZATÍŽENÍ STŘECHY, ZATĚŽOVACÍ STAVY 1.03 VÝPOČET VNITŘNÍCH SIL - DŘEVO 1.04 VÝPOČET

Více

STATICKÝ VÝPOČET původní most

STATICKÝ VÝPOČET původní most Akce: Oprava mostu na místní komunikaci přes řeku Olešku v obci Libštát (poloha mostu - u p.č. 2133 - k.ú. Libštát) strana 1(17) D. Dokumentace objektů 1. Dokumentace inženýrského objektu 1.2. Stavebně

Více

STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE

STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE Datum: 01/2016 Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení Zpracovatel: Ing. Karel

Více

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS)

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) Výstavba nového objektu ZPS na LKKV Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUČKNÍ ŘEŠENÍ Statický posudek a technická zpráva

Více

Technická zpráva a statický výpočet

Technická zpráva a statický výpočet Ing. Ferdian Jaromír, ferdi,výškovická 155, Ostrava-Výškovice, 700 30 Kancelář ul. Ruská 43, Ostrava-Vítkovice, 703 00, Tel. : 596693749, 603259826, Fax. :596693751 e-mail ferdian@mto-ok.cz, www.projektyostrava.cz,

Více

ČSN EN 1991-1-4 Zatížení větrem 1. Všeobecně 2. Návrhové situace 3. Modely zatížení větrem 4. Rychlost a tlak větru 5. Zatížení větrem 6.

ČSN EN 1991-1-4 Zatížení větrem 1. Všeobecně 2. Návrhové situace 3. Modely zatížení větrem 4. Rychlost a tlak větru 5. Zatížení větrem 6. ČSN EN 1991-1-4 Zatížení větrem 1. Všeobecně 2. Návrhové situace 3. Modely zatížení větrem 4. Rychlost a tlak větru 5. Zatížení větrem 6. Součinitele konstrukce c s c d 7. Součinitele tlaků a sil 8. Zatížení

Více

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Objekt: SO 201 Sanace svahu

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Objekt: SO 201 Sanace svahu 1 Technická zpráva ke statickému výpočtu... 2 1.1 Identifikační údaje... 2 1.1.1 Stavba... 2 1.1.2 Investor... 2 1.1.3 Projektant... 2 1.1.4 Ostatní... 2 1.2 Základní údaje o zdi... 3 1.3 Technický popis

Více

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu Průvodní zpráva ke statickému výpočtu V následujícím statickém výpočtu jsou navrženy a posouzeny nosné prvky ocelové konstrukce zesílení části stávající stropní konstrukce v 1.a 2. NP objektu ředitelství

Více

PROFILY S VLNITOU STOJINOU POMŮCKA PRO PROJEKTANTY A ODBĚRATELE WT PROFILŮ

PROFILY S VLNITOU STOJINOU POMŮCKA PRO PROJEKTANTY A ODBĚRATELE WT PROFILŮ Průběžná 74 100 00 Praha 10 tel: 02/67 31 42 37-8, 02/67 90 02 11 fax: 02/67 31 42 39, 02/67 31 53 67 e-mail:kovprof@ini.cz PROFILY S VLNITOU STOJINOU POMŮCKA PRO PROJEKTANTY A ODBĚRATELE WT PROFILŮ verze

Více

Obr. 1 Stavební hřebík. Hřebíky se zarážejí do dřeva ručně nebo přenosnými pneumatickými hřebíkovačkami.

Obr. 1 Stavební hřebík. Hřebíky se zarážejí do dřeva ručně nebo přenosnými pneumatickými hřebíkovačkami. cvičení Dřevěné konstrukce Hřebíkové spoje Základní pojmy. Návrh spojovacího prostředku Na hřebíkové spoje se nejčastěji používají ocelové stavební hřebíky s hladkým dříkem kruhového průřezu se zápustnou

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA NOSNÝCH KONSTRUKCÍ STAVBY FOTBALOVÉ A SOFTBALLOVÉ HŘIŠTĚ AREÁLU POD PLACHTAMI

TECHNICKÁ ZPRÁVA NOSNÝCH KONSTRUKCÍ STAVBY FOTBALOVÉ A SOFTBALLOVÉ HŘIŠTĚ AREÁLU POD PLACHTAMI TECHNICKÁ ZPRÁVA NOSNÝCH KONSTRUKCÍ STAVBY FOTBALOVÉ A SOFTBALLOVÉ HŘIŠTĚ AREÁLU POD PLACHTAMI Stavba Díl Stupeň Investor Lískovec : Fotbalové a softballové hřiště areálu Pod Plachtai : D.1.2 Stavebně

Více

TEMA KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ S.R.O. STATICKÉ PARAMETRY

TEMA KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ S.R.O. STATICKÉ PARAMETRY TEMA KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ S.R.O. STATICKÉ PARAMETRY 1.ČÁST NIL 16, 18, 20, 22, NIL EX 16, 18, 20, 22,25 NIL EX R 18, 20, 22, NIL EX Y-G 20,24, NIL EX SM 16,18,20,22,25 Vypracoval: Ing. Antonín Stejskal Datum:

Více

edmluva ÍRU KA PRO NAVRHOVÁNÍ prvk stavebních konstrukcí podle SN EN stavební konstrukce Stavebnictví, Technické lyceum

edmluva ÍRU KA PRO NAVRHOVÁNÍ prvk stavebních konstrukcí podle SN EN stavební konstrukce Stavebnictví, Technické lyceum Předmluva Publikace PŘÍRUČKA PRO NAVRHOVÁNÍ prvků stavebních konstrukcí podle ČSN EN je určena pro výuku předmětu stavební konstrukce ve 4. ročníku SPŠ stavební v Havířově. Byla zpracována pro čtyřletý

Více

M 2 [knm] V 2 [kn] Bimoment [knm2] Zat. p ípad 1 0.000 1.500-0.600 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

M 2 [knm] V 2 [kn] Bimoment [knm2] Zat. p ípad 1 0.000 1.500-0.600 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2/38 1 2 Norma Norma výpo tu EN 1993-1-1 Výpo et je proveden podle eské národní p ílohy. Sou initel únosnosti pr ezu M0 = 1.000 Sou initel únosnosti i posouzení stability M1 = 1.000 Sou initel únosnosti

Více

STATICKÝ VÝPOČET: PŘESTUPNÍ UZEL HULVÁKY 1.ETAPA: obj. SO 01 Sociální zařízení MHD obj. SO 02 Veřejné WC

STATICKÝ VÝPOČET: PŘESTUPNÍ UZEL HULVÁKY 1.ETAPA: obj. SO 01 Sociální zařízení MHD obj. SO 02 Veřejné WC -1- STATICKÝ VÝPOČET: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI PŘESTUPNÍ UZEL HULVÁKY 1.ETAPA: obj. SO 01 Sociální zařízení MHD obj. SO 0 Veřejné WC A) SVISLÉ ZATÍŽENÍ STŘECHY: SKLON: 9 o ; sin 0,156; cos

Více

9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách

9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách 9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách 9.1 Všeobecně 9.1.1 Rozsah platnosti Tato kapitola normy se zabývá spřaženými stropními deskami vybetonovanými do profilovaných plechů, které

Více

Oprava havárie na budově ZŠ Jičín, Husova 170 str. 1(8) STATICKÝ POSUDEK TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. SEZNAM DOKUMENTACE 1. - 2. Lokalizace havárie M 1:500 3. Zaměřený stav budovy, půdorysy, řezy M 1:50 4. Zaměřený

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

Telefon: Zakázka: Ocelové konstrukce Položka: Přiklad 1 Dílec: Sloup v ose A/12

Telefon: Zakázka: Ocelové konstrukce Položka: Přiklad 1 Dílec: Sloup v ose A/12 RIB Software SE BEST V18.0 Build-Nr. 24072018 Typ: Ocelový sloup Soubor: Neztužený sloup se změnou profilu.besx Informace o projektu Zakázka Ocelové konstrukce Popis Neztužený sloup se skokem v průřezu,

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

STATICKÉ POSOUZENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 111 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STATICKÉ POSOUZENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO

Více

Telefon: Zakázka: Ocelové konstrukce Položka: Úvodní příklad Dílec: Hala se zavětrováním

Telefon: Zakázka: Ocelové konstrukce Položka: Úvodní příklad Dílec: Hala se zavětrováním RIB Software SE BEST V18.0 Build-Nr. 24072018 Typ: Ocelový sloup Soubor: Ztužený sloup se změnou profilu.besx Informace o projektu Zakázka Popis Položka Dílec Ocelové konstrukce Ztužený sloup se skokem

Více

4. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

4. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 4. přednáška OCELOVÉ KOSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger VZPĚRÁ ÚOSOST TLAČEÝCH PRUTŮ 1) Centrický tlak - Vzpěrná únosnost

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA SADA 3 NAVRHOVÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH PRVKŮ 12. DESKA JEDNOSTRANNĚ VETKNUTÁ - KONZOLA + OSAMĚLÉ BŘEMENO DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL PROJEKTU: SŠS JIHLAVA ŠABLONY REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY Vestavba podkroví, Komenského 16, Nový Bydžov --- STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ F.1.2 ST 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET

STAVEBNÍ ÚPRAVY Vestavba podkroví, Komenského 16, Nový Bydžov --- STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ F.1.2 ST 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET STAVEBNÍ ÚPRAVY Vestavba podkroví, Komenského 16, Nový Bydžov --- F.1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ST 01 OBSAH PODKLADY A POUŽITÉ NORMY... 3 TECHNICKÁ ZPRÁVA... 3 1. Úvod...

Více

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MNSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2008 2009

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MNSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2008 2009 FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MNSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2008 2009 OBOR: POZEMNÍ STAVBY (S) A. MATEMATIKA TEST. Hladina významnosti testu α při testování nulové hypotézy

Více

STATICKÝ VÝPOČET A TECHNICKÁ ZPRÁVA

STATICKÝ VÝPOČET A TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÝ VÝPOČET A TECHNICKÁ ZPRÁVA ZIMNÍ ZAHRADA Grafické znázornění ocelových konstrukcí Akce-stavba: PŘÍSTAVBA Č.P. 257, BROUMOV-ZIMNÍ ZAHRADA (zakázka číslo: SKÁLA & VÍT - 2012117) Návrh a posouzení

Více

Hliníkové konstrukce požární návrh

Hliníkové konstrukce požární návrh Hliníkové konstrukce požární návrh František Wald Zdeněk Sokol, 17.2.25 1 2 Obsah prezentace Úvod Teplotní vlastnosti Mechanické vlastnosti Přestup tepla do konstrukce Analýza prvků Kritická teplota Tlačené

Více

Řešené příklady INFASO + Obsah. Kotvení patní a kotevní deskou. Kloubový připoj. Šárka Bečková

Řešené příklady INFASO + Obsah. Kotvení patní a kotevní deskou. Kloubový připoj. Šárka Bečková Připraveno v rámci projektu Fondu uhlí a oceli Evropské unie Řešené příklady Šárka Bečková Připojení ocelových konstrukcí na betonové pomocí kotevní desky s trny Obsah Šárka Bečková František Wald Kloubový

Více

R-05 MOST V UL. PRVOMÁJOVÁ PŘEPOČET ZATÍŽITELNOSTI MOSTU PO OPRAVĚ

R-05 MOST V UL. PRVOMÁJOVÁ PŘEPOČET ZATÍŽITELNOSTI MOSTU PO OPRAVĚ R-05 MOST V UL. PRVOMÁJOVÁ PŘEPOČET ZATÍŽITELNOSTI MOSTU PO OPRAVĚ únor 2014 Ing. P. Milek Obsah : 1. Průvodní zpráva ke statickému výpočtu... 3 1.1. Úvod... 3 1.2. Identifikační údaje stavby... 3 1.3.

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ NÁVRH ZESÍLENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE

STATICKÉ POSOUZENÍ NÁVRH ZESÍLENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY objektu č.p.147 v obci Bělov Objednatel: Obec Bělov, Bělov č.p.77, 768 21 Bělov STATICKÉ POSOUZENÍ NÁVRH ZESÍLENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE V Napajedlích 1.6.2017 Vypracoval: Ing. Josef

Více

VZDĚLÁVACÍ KURZ SE ZAMĚŘENÍM NA PŘÍPRAVU NA PROFESNÍ KVALIFIKACI PROJEKTANT LEŠENÍ INFORMACE

VZDĚLÁVACÍ KURZ SE ZAMĚŘENÍM NA PŘÍPRAVU NA PROFESNÍ KVALIFIKACI PROJEKTANT LEŠENÍ INFORMACE INFORMACE MÍSTO KONÁNÍ: HOTEL SLAVIA, VLADIVOSTOCKÁ 1460/10, PRAHA 10. Organizace kurzu Kurz je rozdělen do 8 seminářů pátek sobota vždy po 6-ti vyučovacích hodinách v kombinované formě studia prezenční

Více

PROJEKT ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ. V Hůrkách 2088-2095 158 00, Praha 12 Stodůlky. D1.2 Stavebněkonstrukční řešení Návrh kotvení ETICS, sanace

PROJEKT ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ. V Hůrkách 2088-2095 158 00, Praha 12 Stodůlky. D1.2 Stavebněkonstrukční řešení Návrh kotvení ETICS, sanace AKCE: PROJEKT ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ V Hůrkách 2088-2095 158 00, Praha 12 Stodůlky STUPEŇ DOKUMENTACE: ČÁST DOKUMENTACE: DSP+DPS D1.2 Stavebněkonstrukční řešení Návrh kotvení ETICS, sanace Č.ZAKÁZKY:

Více

7 Prostý beton. 7.1 Úvod. 7.2 Mezní stavy únosnosti. Prostý beton

7 Prostý beton. 7.1 Úvod. 7.2 Mezní stavy únosnosti. Prostý beton 7 Prostý beton 7.1 Úvod Konstrukce ze slabě vyztuženého betonu mají výztuž, která nesplňuje podmínky minimálního vyztužení, požadované pro železobetonové konstrukce. Způsob porušení konstrukcí odpovídá

Více

10.1 Úvod. 10.2 Návrhové hodnoty vlastností materiálu. 10 Dřevo a jeho chování při požáru. Petr Kuklík

10.1 Úvod. 10.2 Návrhové hodnoty vlastností materiálu. 10 Dřevo a jeho chování při požáru. Petr Kuklík 10 10.1 Úvod Obecná představa o chování dřeva při požáru bývá často zkreslená. Dřevo lze zapálit, může vyživovat oheň a dále ho šířit pomocí prchavých plynů, vznikajících při vysoké teplotě. Proces zuhelnatění

Více

Akce: Modřice, Poděbradova 413 přístavba a stavební úpravy budovy. Náměstí Svobody Modřice STATICKÉ POSOUZENÍ

Akce: Modřice, Poděbradova 413 přístavba a stavební úpravy budovy. Náměstí Svobody Modřice STATICKÉ POSOUZENÍ Akce: Modřice, Poděbradova 413 přístavba a stavební úpravy budovy Investor: Město Modřice Náměstí Svobody 93 664 42 Modřice STATICKÉ POSOUZENÍ Vypracoval: Ing. Miroslav Dorazil Ivanovické náměstí 404/28a

Více

Statický výpočet F1. konstrukční část

Statický výpočet F1. konstrukční část A 27.5.2010 Výchozí verze VERZE DATUM POPIS VYPRACOVAL STAVEBNÍK HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. Jungmannova 32/25 15 25 Praha1 AKCE Oprava a modernizace domu, Jungmannova 25, Praha 1 GENERÁLNÍ PROJEKTANT

Více

PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ DOC. ING. LADISLAV ČÍRTEK, CSC PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ MODUL M05 NAVRHOVÁNÍ JEDNODUCHÝCH PRVKŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU

Více

D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Zak. č. 75/05/2014 DPU REVIT s.r.o. D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Název stavby: Energetické úspory Městského úřadu ve Ždánicích Místo stavby: Městečko 787 696 32, Ždánice Investor: Město Ždánice Městečko

Více

Vybrané okruhy znalostí z předmětů stavební mechanika, pružnost a pevnost důležité i pro studium předmětů KP3C a KP5A - navrhování nosných konstrukcí

Vybrané okruhy znalostí z předmětů stavební mechanika, pružnost a pevnost důležité i pro studium předmětů KP3C a KP5A - navrhování nosných konstrukcí Vybrané okruhy znalostí z předmětů stavební mechanika, pružnost a pevnost důležité i pro studium předmětů KP3C a KP5A - navrhování nosných konstrukcí Skládání a rozklad sil Skládání a rozklad sil v rovině

Více

SCIA.ESA PT. Posudky ocelových konstrukcí

SCIA.ESA PT. Posudky ocelových konstrukcí SCIA.ESA PT Posudky ocelových konstrukcí Posudky ocelových konstrukcí POSUDKY OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 1 Vítejte... 1 Děkujeme vám, že jste si zvolili systém ESA PT... 1 Úvod do posudků... 2 PARAMETRY A NASTAVENÍ

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení stavby

Více

Statický výpočet postup ve cvičení. 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky

Statický výpočet postup ve cvičení. 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky 5. Návrh a posouzení sloupu např. válcovaný průřez HEB: 5.1. Výpočet osové síly N Ed zatížení stálá a proměnná působící na sloup v přízemí (tj. stropy všech příslušných

Více

Únosnosti stanovené níže jsou uvedeny na samostatné stránce pro každý profil.

Únosnosti stanovené níže jsou uvedeny na samostatné stránce pro každý profil. Směrnice Obsah Tato část se zabývá polyesterovými a vinylesterovými konstrukčními profily vyztuženými skleněnými vlákny. Profily splňují požadavky na kvalitu dle ČSN EN 13706. GDP KORAL s.r.o. může dodávat

Více

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí Příklad č.1 Posuďte šroubový přípoj ocelového táhla ke styčníkovému plechu. Táhlo je namáháno osovou silou N Ed = 900 kn. Šrouby M20 5.6 d = mm d 0 = mm f ub = MPa f yb = MPa A s = mm 2 Střihová rovina

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení

Více

STATICKÝ VÝPOČET. Zakázkové číslo. P-systems Vysoké Mýto Přístavba haly EPS instalace FVE. Stavba. Profesní část

STATICKÝ VÝPOČET. Zakázkové číslo. P-systems Vysoké Mýto Přístavba haly EPS instalace FVE. Stavba. Profesní část 1 Zakázkové číslo XVI-VIII Zadavatel Stavba Místo stavby P-systems Vysoké Mýto Přístavba haly EPS instalace FVE Vysoké Mýto STATICKÝ VÝPOČET Profesní část Vypracoval Ocelové konstrukce Ing. Vojtěch Zábojník,

Více

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Studijní program Typ studijního programu Studijní obor Pracoviště N3607 Stavební inženýrství Navazující magisterský studijní program s prezenční formou studia

Více

YQ U PROFILY, U PROFILY

YQ U PROFILY, U PROFILY YQ U PROFILY, U PROFILY YQ U Profil s integrovanou tepelnou izolací Minimalizace tepelných mostů Jednoduché ztracené bednění monolitických konstrukcí Snadná a rychlá montáž Norma/předpis ČSN EN 771-4 Specifikace

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ÚPRAVA BETONOVÉ

Více

STATIKON Solutions s.r.o. Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky STATICKÝ POSUDEK

STATIKON Solutions s.r.o. Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky STATICKÝ POSUDEK STATIKON Solutions s.r.o. Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky STATICKÝ POSUDEK OPĚRNÁ STĚNA A PLOT NA HRANICI POZEMKU Na Hradním vodovodu 44/3, 162 00 Praha 6 - Veleslavín DSP + DPS Počet stran:

Více

4. Tenkostěnné za studena tvarované prvky. Návrh na únavu OK.

4. Tenkostěnné za studena tvarované prvky. Návrh na únavu OK. 4. Tenkostěnné za studena tvarované prvky. Návrh na únavu OK. Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, navrhování z hlediska MSÚ a MSP. Návrh na únavu: zatížení, Wöhlerův přístup a

Více

STATICKÝ POSUDEK Nosné konstrukce střechy haly ZS

STATICKÝ POSUDEK Nosné konstrukce střechy haly ZS Ing. Josef,statika a projektování staveb Na Městečku 17,Nové Veselí,tel.: 566667571, 731115451,IČO:65752767 Akce : Zimní stadion(zs) Žďár n/s-osvětlení Investor : Město Žďár n/s STATICKÝ POSUDEK Nosné

Více

Zavěšené podhledy z desek na různých nosných konstrukcích s požární odolností 30-180 minut. nehořlavé desky KL GB 01

Zavěšené podhledy z desek na různých nosných konstrukcích s požární odolností 30-180 minut. nehořlavé desky KL GB 01 Zavěšené podhledy z desek na různých nosných konstrukcích s požární odolností 30-180 minut nehořlavé desky KL GB 01 Velmi lehká a pevná nehořlavá deska vyrobena z vermikulitu a anorganického pojiva, -potažena

Více

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB 1 Obsah: 1. statické posouzení dřevěného krovu osazeného na ocelové vaznice 1.01 schema konstrukce 1.02 určení zatížení na krokve 1.03 zatížení kleštin (zatížení od 7.NP) 1.04 vnitřní síly - krokev, kleština,

Více

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování 2 Materiály charakteristiky potřebné pro navrhování 2.1 Úvod Zdivo je vzhledem k velkému množství druhů a tvarů zdicích prvků (cihel, tvárnic) velmi různorodý stavební materiál s rozdílnými užitnými vlastnostmi,

Více

PŘÍKLADY PŮSOBENÍ A VÝPOČTU ZATÍŽENÍ VLASTNÍ TÍHOU:

PŘÍKLADY PŮSOBENÍ A VÝPOČTU ZATÍŽENÍ VLASTNÍ TÍHOU: PŘÍKLADY PŮSOBENÍ A VÝPOČTU ZATÍŽENÍ VLASTNÍ TÍHOU: Vykreslete zatížení zadaných prutů od vlastní tíhy, jsou-li rozměry průřezu b,h [m], objemová hmotnost ρ [kg.m -3 ] a tíhové zrychlení a g [m.s -2 ]

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Zastřešení dvojlodního hypermarketu STATICKÝ VÝPOČET. Ondřej Hruška

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Zastřešení dvojlodního hypermarketu STATICKÝ VÝPOČET. Ondřej Hruška ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Zastřešení dvojlodního hypermarketu STATICKÝ VÝPOČET Ondřej Hruška Praha 2017 Statický výpočet Obsah 1. Zatížení... 2 1.1. Zatížení sněhem. 2 1.2.

Více

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Připojení konzoly IPE 180 na sloup HEA 220 je realizováno šroubovým spojem přes čelní desku. Sloup má v místě přípoje vyztuženou stojinu plechy tloušťky 10mm. Pro sloup

Více

6 Mezní stavy únosnosti

6 Mezní stavy únosnosti 6 Mezní stavy únosnosti 6.1 Nosníky 6.1.1 Nosníky pozemních staveb Typické průřezy spřažených nosníků jsou na obr. 4. Betonová deska může být kompaktní nebo žebrová, případně může mít náběhy. Ocelový nosník

Více

Hlubinné základy. Obr. 1. Druhy hlubinného zakládání a - piloty; b - studně; c - keson; d - podzemní stěny

Hlubinné základy. Obr. 1. Druhy hlubinného zakládání a - piloty; b - studně; c - keson; d - podzemní stěny Hlubinné základy Obr. 1. Druhy hlubinného zakládání a - piloty; b - studně; c - keson; d - podzemní stěny Důležité pro návrh: zatížení idealizovaný geol. profil mat. model základů (otázka únosnosti; interakce)

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

Šatny a hospodářské zázemí, objekt SO03, SO01 (část) SPORTOVNÍ CENTRUM CHODOV OBSAH... 2 TECHNICKÁ ZPRÁVA K OBJEKTU SO03... 3 1. ÚVOD...

Šatny a hospodářské zázemí, objekt SO03, SO01 (část) SPORTOVNÍ CENTRUM CHODOV OBSAH... 2 TECHNICKÁ ZPRÁVA K OBJEKTU SO03... 3 1. ÚVOD... OBSAH OBSAH... 2 TECHNICKÁ ZPRÁVA K OBJEKTU SO03... 3 1. ÚVOD... 3 1.1. Identifikační údaje... 3 1.2. Předmět dokumentace... 3 2. PODKLADY... 4 3. POUŽITÉ PŘEDPISY, LITERATURA, SOFTWARE... 4 4. POPIS KONSTRUKCE...

Více

Stavebně konstrukční část

Stavebně konstrukční část Ing.Jiří Švec projektová kancelář Ing.Jiří Švec Sadová 275, 431 56 Mašťov Akce: stavební práce na RD Valtířov k.ú. Ústí nad Labem, č.par. 237 Investor : Dolanský Jan, Ústecká 152, 410 02 Malé Žernoseky

Více

STAVBA: Rekonstruk. Město Třinec STATIC RAZÍTKO, PODPIS: ČÁST: DPS STUPEŇ: DATUM: 25.1.2013 Č. ZAKÁZKY: ČÍSLO VÝKRESU: MĚŘÍTKO: Á ZPRÁVA TECHNICKÁ

STAVBA: Rekonstruk. Město Třinec STATIC RAZÍTKO, PODPIS: ČÁST: DPS STUPEŇ: DATUM: 25.1.2013 Č. ZAKÁZKY: ČÍSLO VÝKRESU: MĚŘÍTKO: Á ZPRÁVA TECHNICKÁ STAVBA: STAVEBNÍK: ARCHITEKT: PROJEKTANT DÍLČÍ ČÁSTI: Rekonstruk kce sportovní haly areálu STaRSS v Třinci pozemky č.: : 1413/8, 1413/9, 1413/13, 1410/1, 1410/2 STARS Třinec, Tyršova 275, 739 61 Třinec,

Více

Stabilita tenkostěnných za studena tvarovaných Z vaznic v oblasti nadpodporových momentů. Stability of Cold-formed Z purlins in Support Region.

Stabilita tenkostěnných za studena tvarovaných Z vaznic v oblasti nadpodporových momentů. Stability of Cold-formed Z purlins in Support Region. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Doktorský studijní program: STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ Studijní obor: Konstrukce a dopravní stavby Stabilita tenkostěnných za studena tvarovaných Z vaznic

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

10 Navrhování na účinky požáru

10 Navrhování na účinky požáru 10 Navrhování na účinky požáru 10.1 Úvod Zásady navrhování konstrukcí jsou uvedeny v normě ČSN EN 1990[1]; zatížení konstrukcí je uvedeno v souboru norem ČSN 1991. Na tyto základní normy navazují pak jednotlivé

Více

Investor: Měřítko: Počet formátů: Obec Vrátkov. Datum: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST DSP 04-2015

Investor: Měřítko: Počet formátů: Obec Vrátkov. Datum: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST DSP 04-2015 první statická s.r.o. Na Zámecké 597/11, 140 00 Praha 4 email: stastny@prvnistaticka.cz ZODP.PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. ING.Ondřej FRANTA. ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. Akce:

Více

Rhenofol CV mechanicky kotvený

Rhenofol CV mechanicky kotvený Rhenofol CV mechanicky kotvený Rhenofol CV je mechanicky kotvený hydroizolační systém určený k pevnému zabudo vání do konstrukce jednoplášťových a dvouplášťových plochých střech jako vrchní povlaková hydroizolační

Více

ORGANIZAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI

ORGANIZAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 1. cvičení ORGANIZAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI Podmínky pro uznání části Konstrukce aktivní účast ve cvičeních, předložení výpočtu zadaných příkladů. Pomůcky pro práci ve cvičeních psací potřeby a kalkulačka.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVENÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES SPORTOVNÍ HALA EXHIBITION

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: Místo: Olomouc - Povel Datum: Zadavatel: Česká republika- Generální ředitelství cel Projektant: ateliér-r, spol.s.r.o. Poznámka: Cena bez DPH 0,00 DPH základní 21,00% ze 0,00 0,00

Více

DOMOV PRO SENIORY IRIS - PŘÍSTAVBA A.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST A.2.3. PODROBNÝ STATICKÝ POSUDEK

DOMOV PRO SENIORY IRIS - PŘÍSTAVBA A.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST A.2.3. PODROBNÝ STATICKÝ POSUDEK DOMOV PRO SENIORY IRIS - PŘÍSTAVBA PD pro provedení stavby 7-3/13 A.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST A.2.3. PODROBNÝ STATICKÝ POSUDEK objekt: SO01 Přístavby vypracoval: ing. Robin Kulhánek kontroloval: ing.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ MECHANIKY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL MECHANICS STATICKÉ ŘEŠENÍ KONSTRUKCÍ DŘEVĚNÝCH

Více

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO

Více

Úpravy schodiště v kulturním domě Dražice č.p.166

Úpravy schodiště v kulturním domě Dražice č.p.166 Úpravy schodiště v kulturním domě Dražice č.p.166 Investor: Obec Dražice Kú: Dražice u Tábora DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ( dle přílohy č.13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.) D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Více

R 240 R 240 R 200 25 1) R 200 150 20 1) 270 / krytí hlavní výztuže c [mm]

R 240 R 240 R 200 25 1) R 200 150 20 1) 270 / krytí hlavní výztuže c [mm] Tabulka 4 Sloupy ázev konstrukce 1 Sloupy zděné (s ustálenou vlhkostí), druh DP1 1.1 1.2 Ze zdicích prvků, odpovídající položkám 1.1 nebo 1.2 tabulky 1, bez omítky Stejné provedení - vystavené vlivu požáru

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY OBJEKT PRO ADMINISTRATIVNÍ A LOGISTICKÉ ÚČELY OFFICE AND LOGICTIC BUILDING

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY OBJEKT PRO ADMINISTRATIVNÍ A LOGISTICKÉ ÚČELY OFFICE AND LOGICTIC BUILDING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES OBJEKT PRO ADMINISTRATIVNÍ

Více

Statický výpočet postup ve cvičení. 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky

Statický výpočet postup ve cvičení. 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky Statický výpočet postup ve cvičení 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky Statický výpočet postup ve cvičení 5. Návrh a posouzení sloupu např. válcovaný průřez HEB: 5.1. Výpočet osové síly N Ed [stálé

Více

STATICKÝ VÝPOČET. Ing. Jan Blažík

STATICKÝ VÝPOČET. Ing. Jan Blažík STATICKÝ VÝPOČET Zpracovatel : Zodpovědný projektant : Vypracoval : Ing. Pavel Charous Ing. Jan Blažík Stavebník : Místo stavby : Ondřejov u Rýmařova z.č. : Stavba : Datum : 06/2015 Stáj pro býky 21,5

Více

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří D-1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA Pro provedení stavby a) Identifikace stavby Investor stavby: Město Klášterec nad Ohří Místo stavby:

Více

Statické tabulky trapézové plechy

Statické tabulky trapézové plechy Statické tabulky trapézové plechy LTP 20 LTP 45 T-18 B T-35 B T-45 B T-50 B TN-18 B TN-35 B TN-45 B TN-50 B březen 2011 zpracováno programem Lindab Structural Designer v.1.0 Statické tabulky Lindab byly

Více

STATICKÝ POSUDEK NOVOSTAVBA TRIBUNY MFK ULICE NOVOMĚSTSKÁ

STATICKÝ POSUDEK NOVOSTAVBA TRIBUNY MFK ULICE NOVOMĚSTSKÁ 2013 STATICKÝ POSUDEK NOVOSTAVBA TRIBUNY MFK ULICE NOVOMĚSTSKÁ ZPRACOVATEL: AUTORIZACE: Ing. Aleš Dubský 773 802 302 alesdubsky@seznam.cz Ing. Petr Skoupý 0700616 číslo oprávnění 10.2.2013 A/1. Základní

Více

+23,895 +23,895 Odvětrání garáží, kuchyně, A A

+23,895 +23,895 Odvětrání garáží, kuchyně, A A s B1 B1 +24,450 +23,930 1% B2 +24,450 +23,930 +24,450 +24,450 +23,930 +24,450 +23,930 +24,450 +23,930 +24,450 +23,930 +24,450 85 1% 3845 3845 350 350 4820 5950 5 855 6 510 350 12 17730 25380 vpust PVC,

Více

tyrkysová tepelná izolace z

tyrkysová tepelná izolace z tyrkysoá tepelná izolace z TECHNICKÉ ÚDAJE FIBRANxps K ódoé označení dle normy EN 13164 Jednotk y 300 - L 400 - L 500 - L 600 - L 700 - L 300 - I MAESTRO E TICS GF E TICS BT FABRIC Norma Předchozí náze

Více

ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD

ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD Šroubové spoje patří mezi rozebíratelné spoje s tvarovým stykem (lícovaný šroub), popřípadě silovým stykem (šroub prochází součástí volně, je zatížený pouze silou působící kolmo k

Více

Výpočet přetvoření a dimenzování pilotové skupiny

Výpočet přetvoření a dimenzování pilotové skupiny Inženýrský manuál č. 18 Aktualizace: 04/2016 Výpočet přetvoření a dimenzování pilotové skupiny Program: Soubor: Skupina pilot Demo_manual_18.gsp Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit použití programu

Více

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Ostrov - rekonstrukce VZT a úpravy kuchyně odsouzených

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Ostrov - rekonstrukce VZT a úpravy kuchyně odsouzených INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Pluhař Martin Ing., CSc. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Šimek Lubor Ing. ZAKÁZKA: ČÁST (SO,PS): Technická kontrola

Více

INTERPLAN CZ s.r.o., Purkyňova 79a, 612 00 Brno, tel. 541597216 Vypracoval: ing. M Honců, tel. 737 522 582

INTERPLAN CZ s.r.o., Purkyňova 79a, 612 00 Brno, tel. 541597216 Vypracoval: ing. M Honců, tel. 737 522 582 TECHNICKÁ ZPRÁVA Strana 2 (celkem 24) OBSAH 1. ÚVOD...3 1.1 POUŽITÉ PODKLADY...3 1.2 POUŽITÉ NORMY A PROGRAMY...3 1.3 POUŽITÉ MATERIÁLY...3 2. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ...4 2.1 POPIS KONSTRUKCE...4 2.2 POŽADAVKY

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV AKCE: MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV D202b - Dokumentace pro stavební povolení Místo stavby: p.p.č. 185/3, 180/2, 180/1, 6018, 6016, 190/1, 127, 6015 a st.p. 638/1, 638/6 Investor: Město Jiříkov, Náměstí 464/1,

Více