Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák"

Transkript

1 Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Riegrova 44, Brno Sdružení tel , Investor : Stavba : Objekt : Jihomoravský kraj Brno, Žerotínovo nám. 3/5, PSČ KOMPETENČNÍ CENTRUM KUŘIM SO 01 - Budova KCK Místo stavby : Blanenská ul., Kuřim PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ F Ocelové konstrukce Přístavba s přístřeškem před vchodem STATICKÝ VÝPOČET Hlavní projektant: Ing. arch. Libor Žák Zodpovědný projektant: Ing. Leonard Hlaváč Zpracoval: Ing. Pavel Tejnil Kód zakázky: Archivní číslo: F SV-1 Počet stran: 54 Datum: Brno, leden 2011

2 1. PODKLADY 1. Ing. Libor Žák stanovení základních rozměrů konstrukce, projekt stavební části 2. ČSN EN 1991 Zatížení konstrukcí 3. ČSN EN 1993 Navrhování ocelových konstrukcí 2. ZATÍŽENÍ Přístavba 1. Vl.hmotnost 2. Stálé Střešní plášť Trapézový plech 0,10 kn/m 2 Tepelná izolace 400mm 0,34 kn/m 2 Hydroizolace 0,10 kn/m 2 Celkem 0,54 kn/m 2 Pro rozteč nosníků a = 1,45 m 0,78 kn/m a = 0,73 m 0,39 kn/m Patro Trapézový plech 0,10 kn/m 2 Beton 10cm nad vlnu (včetně konstrukce podlahy) 3,13 kn/m 2 Příčky 1,50 kn/m 2 Celkem 4,73 kn/m 2 Pro rozteč nosníků a = 1,45 m 6,85 kn/m a = 0,73 m 3,43 kn/m Stěny + atiky 0,30 kn/m 2 Pro z.š. a = 4,33 m 1,30 kn/m 3. Sníh, I.sněhová oblast s k = 1,00 kn/m2 s = µ c c s c e = 1 c t = 1 µ 1 = 0,8 i e t k s = 0,80 kn/m 2 Pro rozteč nosníků a = 1,45 m 1,16 kn/m a = 0,73 m 0,58 kn/m Návěj u atiky h = 0,40 m b = 6,35 m Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 2

3 5.h = 2,00 m l s = (min. z hodnot) b 1 = 6,35 m 15 m = 15,00 m 2.h / s k = 0,80 µ 1 = (min. z hodnot) 2. b / l s = 6,35 8 = 8, Vítr s = 0,80 kn/m 2 Pro rozteč nosníků a = 1,45 m 1,16 kn/m a = 0,73 m 0,58 kn/m Větrová oblast - II -> v b0 = 25 m/s v b = cdir cseason vb 0 = 25 m/s Pro výšku objektu z = 7,45 m, terén kategorie III platí c 0 = 1 z 0,II = 0,05 m z 0 = 0,3 m z min = 5,0 m k c 0,07 r = 0,19 ( z0 / z0, H ) = ( z) = kr ln( z / z0 ) = m z) = cr ( z) c ( z v b 0,215 r 0,692 v ( 0 ) = 17,3 m/s I v = c k1 z) ln( z / z 0 ( 0 = ) [ 1+ 7 I ( z) ] 0,5 v 2 ( z = q ( z) = ) p v ρ Vítr kolmo na osu objektu h = 7,03 m h p = 0,42 m b = 6,60 m d = 6,60 m h p / h = 0,060 m 0, ,5 N/m 2 h < b => referenční výška z e = 6,60 m Stěny h / d = 1, f w = c s. c d. q p. c pe c pe,10 = 0,80 oblast D - návětrnná stěna 0,48 kn/m2 Pro rozteč nosníků a = 3,24 m 1,54 kn/m a = 1,69 m 0,80 kn/m c pe,10 = -0,50 oblast E - závětrnná stěna -0,30 kn/m2 Pro rozteč nosníků a = 3,24 m -0,97 kn/m a = 1,69 m -0,51 kn/m Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 3

4 Střecha α = 0,0º e - menší z hodnot b, nebo 2h = e / 10 = 14,06 m 1,41 m Návětrná strana 0 - e/10 c pe,10 = -0,82 oblast G -0,49 kn/m2 e/10 - e/2 c pe,10 = -0,70 oblast H -0,42 kn/m2 e/2 - konec ±0,20 oblast I ±0,12 kn/m2 Pro rozteč nosníků a = 1,45 m oblast G -0,71 kn/m oblast H -0,60 kn/m oblast I ±0,17 kn/m a = 0,73 m oblast G -0,35 kn/m oblast H -0,30 kn/m oblast I ±0,09 kn/m Vítr na atiku l / h p = 6,6 / 0,42 = 15,71429 c p, net = 2,10 oblast B 1,25 kn/m2 Pro rozteč sloupků a = 2,15 m 2,68 kn/m 3,43 m 4,28 kn/m 1,28 m 1,59 kn/m 1,45 m 1,81 kn/m 2,90 m 3,62 kn/m 6. Užitné zatížení na plošině q = 2,00 kn/m2 Přístřešek Pro rozteč nosníků a = 1,45 m 2,90 kn/m a = 0,73 m 1,45 kn/m Uvažuje se s vodorovnými účinky nahodilého zatížení - 1/10 svislého zatížení 1. Vl.hmotnost 2. Střešní plášť PUR panel 20mm 0,50 kn/m 2 Pro rozteč vazníc a = 1,95 m 0,98 kn/m a = 0,98 m 0,49 kn/m 3. Sníh, II.sněhová oblast s k = 1,00 kn/m2 s = µ c c s c e = 1 h = 4,80 m c t = 1 b 1 = 8 m i e t k Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 4

5 µ 1 = 0,8 b 2 = 4,75 m µ 2 = µ s +µ w γ = 2,00 kn/m 3 µ s = 0 (pro α<15º) µ w = ( b b )/ h γh / s k µ w = (8+4,75)/2x4,8= 1,328 2x2,2 / 1 = 9,600 µ w 4,000 µ 2 = 0 + 1,328 = 1,328 l s = 2. h = 2x4,8 = 9,600 m µ 2 = 1,328 s2 = 1,33 kn/m 2 µ 1 = 1,067 s1 = 1,07 kn/m 2 Pro rozteč vazníc a = 1,95 m 2,59 kn/m 2,08 kn/m a = 0,98 m 1,29 kn/m 1,04 kn/m Vítr Větrová oblast - II -> v b0 = 25 m/s v b = cdir cseason vb 0 = 25 m/s Pro výšku objektu z = 3,0 m, terén kategorie III platí c 0 = 1 z 0,II = 0,05 m z 0 = 0,3 m z min = 5,0 m k c = 0,19 ( z0 / z0, H ) z) = k ln( z / z ) = 0,07 r ( r 0 m z) = cr ( z) c ( z v b = 0,215 r 0,496 v ( 0 ) = 12,4 m/s I k1 = = c ( 0 z) ln( z / z0 ) [ ] 0,434 q ( ) = 1+ 7 ( ) 0,5 v p z Iv z ρ m( z) = 388,2 N/m 2 Vítr kolmo na osu objektu přístřešek α = 0 max c pe,10 = 0,50 oblast A 0,19 kn/m2 min c pe,10 = -1,50 oblast A -0,58 kn/m2 Pro rozteč vazníc a = 1,95 m 0,38 kn/m -1,14 kn/m a = 0,98 m 0,19 kn/m -0,57 kn/m Na trubky d = 130mm c x = 1,10 0,06 kn/m Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 5

6 3. POPIS KONSTRUKCE V tomto statickém výpočtu jsou řešeny 2 propojené konstrukční části přístavba a přístřešek před vchodem. Základním nosným prvkem přístavby jsou 2 patrové rámy z válcovaných HEA profilů. Do těchto rámů jsou v rozích uchyceny příhradové konzoly pro vynesení dvojice nosníků nad vchodem. Do příčlí rámů a nosníků nad vchodem jsou přichyceny podlahové a střešní nosníky. V místě pevné stěny jsou podlahové nosníky podepřeny dvojicí sloupů. Nad úroveň střechy jsou vyvedeny nosné prvky atiky. Do nosníku nad vchodem na úrovni podlahy je připevněna nosná konstrukce skleněné stříšky nad vchodem. Základní nosná konstrukce bude v následném stupni projektové dokumentace doplněna prvky pro vynesení opláštění. Všechny sloupy jsou do základů kotveny kloubově. V podélném směru je stabilita objektu zajištěna příhradovým ztužením s vloženými sloupky(pod úrovní podlahových nosníků). Nosnou konstrukci skleněného přístřešku tvoří dvojice příhradových sloupů a nosníků, pod které je zavěšen rošt z jaklů, do kterého se uchytí skleněné tabule. Sloupy jsou kloubově uchyceny do betonových základů a příhradové nosníky jsou na jednom konci opřené do přilehlých sloupů a na druhé straně uchyceny do konstrukce přístavby. Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 6

7 půdorys střech - čísla průřezů Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 7

8 půdorys 1NP - čísla průřezů Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 8

9 řez čísla průřezů Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 9

10 řez čísla průřezů řez čísla průřezů Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 10

11 řez čísla průřezů Materiál Jméno S 235 Pevnost v tahu MPa Mez kluzu MPa Modul E MPa Poissonův souč Objemová hmotnost kg/m^3 Roztažnost mm/m.k Průřezy čís Jméno čís Jméno čís Jméno čís Jméno 1 HEA240 2 HEA240 3 IPE200 4 HEA140 5 RO38X4 6 RO38X4 7 RO70X5 8 IPE200 9 HEA HEA HEA L100/6 13 Ts (100,8,100,8) 14 HEA IPE IPE IPE IPE R12 20 L60/6 21 HEA IPE RO88.9X4 24 B48.3/ RO101.6X B48.3/ K100/80/5 28 K100/80/5 29 R16 31 HEA160 Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 11

12 Lokální nelinearity. (TÁHLA V PŘÍSTŘEŠKU PRŮŘEZ 29 - R16) makro Type 89 Vyloučení tlaku 90 Vyloučení tlaku 91 Vyloučení tlaku 92 Vyloučení tlaku 93 Vyloučení tlaku Zatěžovací stavy Stav Jméno Popis 1 vl.hmotnost Vlastní váha. Směr -Z 2 stálé Stálé - Zatížení 3 sníh Nahodilé - sníh 4 vítr x Nahodilé - vítr Výběr. 5 vítr y1 Nahodilé - vítr Výběr. 6 užitné 1 Nahodilé - užitné 7 užitné 2 Nahodilé - užitné 8 vítr y2 Nahodilé - vítr Výběr Spojitá zatížení.zatěžovací stavy - 2 Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 12

13 Spojitá zatížení.zatěžovací stavy Spojitá zatížení.zatěžovací stavy - 4 Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 13

14 Spojitá zatížení.zatěžovací stavy Spojitá zatížení.zatěžovací stavy - 6 Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 14

15 Spojitá zatížení.zatěžovací stavy Spojitá zatížení.zatěžovací stavy - 8 Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 15

16 Kombinace Kombi Norma Stav souč. 1. EC - únosnost 1 vl.hmotnost EC - únosnost 2 stálé EC - únosnost 3 sníh EC - únosnost 4 vítr x EC - únosnost 5 vítr y EC - únosnost 6 užitné EC - únosnost 7 užitné EC - použitelnost 1 vl.hmotnost EC - použitelnost 2 stálé EC - použitelnost 3 sníh EC - použitelnost 4 vítr x EC - použitelnost 5 vítr y EC - použitelnost 6 užitné EC - použitelnost 7 užitné Základní pravidla pro generování kombinací na únosnost. 1 : 1.35*ZS1 / 1.35*ZS2 2 : 1.35*ZS1 / 1.35*ZS2 / 1.50*ZS3 3 : 1.00*ZS1 / 1.00*ZS2 / 1.50*ZS3 4 : 1.35*ZS1 / 1.35*ZS2 / 1.50*ZS4 / 1.50*ZS5 5 : 1.00*ZS1 / 1.00*ZS2 / 1.50*ZS4 / 1.50*ZS5 6 : 1.35*ZS1 / 1.35*ZS2 / 1.50*ZS6 / 1.50*ZS7 7 : 1.00*ZS1 / 1.00*ZS2 / 1.50*ZS6 / 1.50*ZS7 8 : 1.35*ZS1 / 1.35*ZS2 / 1.35*ZS3 / 1.35*ZS4 / 1.35*ZS5 / 1.35*ZS6 / 1.35*ZS7 9 : 1.00*ZS1 / 1.00*ZS2 / 1.35*ZS3 / 1.35*ZS4 / 1.35*ZS5 / 1.35*ZS6 / 1.35*ZS7 Základní pravidla pro generování kombinací na použitelnost. 1 : 1.00*ZS1 / 1.00*ZS2 2 : 1.00*ZS1 / 1.00*ZS2 / 1.00*ZS3 3 : 1.00*ZS1 / 1.00*ZS2 / 1.00*ZS4 / 1.00*ZS5 4 : 1.00*ZS1 / 1.00*ZS2 / 1.00*ZS6 / 1.00*ZS7 5 : 1.00*ZS1 / 1.00*ZS2 / 0.90*ZS3 / 0.90*ZS4 / 0.90*ZS5 / 0.90*ZS6 / 0.90*ZS7 Výpis nebezpečných kombinací na únosnost 1/ 3 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2 2/ 1 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2 3/ 3 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.50*ZS3 4/ 5 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.50*ZS4 5/ 5 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.50*ZS5 6/ 7 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.50*ZS6 7/ 7 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.50*ZS7 8/ 2 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2+1.50*ZS3 9/ 4 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2+1.50*ZS4 10/ 4 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2+1.50*ZS5 11/ 6 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2+1.50*ZS6 12/ 6 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2+1.50*ZS7 13/ 9 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.35*ZS3+1.35*ZS4 14/ 9 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.35*ZS3+1.35*ZS5 15/ 9 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.35*ZS4+1.35*ZS6 16/ 9 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.35*ZS3+1.35*ZS7 17/ 9 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.35*ZS5+1.35*ZS6 18/ 9 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.35*ZS4+1.35*ZS7 19/ 9 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.35*ZS5+1.35*ZS7 20/ 7 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.50*ZS6+1.50*ZS7 Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 16

17 21/ 8 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2+1.35*ZS3+1.35*ZS4 22/ 8 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2+1.35*ZS3+1.35*ZS5 23/ 8 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2+1.35*ZS3+1.35*ZS6 24/ 8 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2+1.35*ZS4+1.35*ZS6 25/ 8 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2+1.35*ZS3+1.35*ZS7 26/ 8 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2+1.35*ZS4+1.35*ZS7 27/ 8 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2+1.35*ZS5+1.35*ZS6 28/ 8 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2+1.35*ZS5+1.35*ZS7 29/ 6 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2+1.50*ZS6+1.50*ZS7 30/ 9 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.35*ZS3+1.35*ZS4+1.35*ZS7 31/ 9 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.35*ZS3+1.35*ZS5+1.35*ZS6 32/ 9 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.35*ZS3+1.35*ZS5+1.35*ZS7 33/ 9 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.35*ZS3+1.35*ZS6+1.35*ZS7 34/ 9 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.35*ZS4+1.35*ZS6+1.35*ZS7 35/ 9 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.35*ZS5+1.35*ZS6+1.35*ZS7 36/ 8 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2+1.35*ZS3+1.35*ZS4+1.35*ZS6 37/ 8 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2+1.35*ZS3+1.35*ZS5+1.35*ZS6 38/ 8 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2+1.35*ZS3+1.35*ZS4+1.35*ZS7 39/ 8 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2+1.35*ZS3+1.35*ZS5+1.35*ZS7 40/ 8 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2+1.35*ZS3+1.35*ZS6+1.35*ZS7 41/ 8 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2+1.35*ZS4+1.35*ZS6+1.35*ZS7 42/ 8 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2+1.35*ZS5+1.35*ZS6+1.35*ZS7 43/ 9 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.35*ZS3+1.35*ZS4+1.35*ZS6+1.35*ZS7 44/ 9 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.35*ZS3+1.35*ZS5+1.35*ZS6+1.35*ZS7 45/ 8 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2+1.35*ZS3+1.35*ZS4+1.35*ZS6+1.35*ZS7 46/ 8 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2+1.35*ZS3+1.35*ZS5+1.35*ZS6+1.35*ZS7 Výpis nebezpečných kombinací na použitelnost 1/ 1 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2 2/ 2 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.00*ZS3 3/ 3 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.00*ZS4 4/ 3 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.00*ZS5 5/ 4 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.00*ZS6 6/ 4 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.00*ZS7 7/ 5 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+0.90*ZS3+0.90*ZS4 8/ 5 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+0.90*ZS3+0.90*ZS5 9/ 5 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+0.90*ZS3+0.90*ZS6 10/ 5 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+0.90*ZS4+0.90*ZS6 11/ 5 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+0.90*ZS3+0.90*ZS7 12/ 5 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+0.90*ZS5+0.90*ZS6 13/ 5 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+0.90*ZS5+0.90*ZS7 14/ 4 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.00*ZS6+1.00*ZS7 15/ 5 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+0.90*ZS3+0.90*ZS4+0.90*ZS6 16/ 5 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+0.90*ZS3+0.90*ZS5+0.90*ZS6 17/ 5 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+0.90*ZS3+0.90*ZS4+0.90*ZS7 18/ 5 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+0.90*ZS3+0.90*ZS5+0.90*ZS7 19/ 5 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+0.90*ZS3+0.90*ZS6+0.90*ZS7 20/ 5 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+0.90*ZS4+0.90*ZS6+0.90*ZS7 21/ 5 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+0.90*ZS5+0.90*ZS6+0.90*ZS7 22/ 5 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+0.90*ZS3+0.90*ZS4+0.90*ZS6+0.90*ZS7 23/ 5 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+0.90*ZS3+0.90*ZS5+0.90*ZS6+0.90*ZS7 Nelineární kombinace Kombi Skupina poč. deformací dx mm/m dy mm/m Skupina poč. zakřivení Stav souč. Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 17

18 Kombi Skupina dx dy Skupina Stav souč. poč. deformací mm/m mm/m poč. zakřivení C vl.hmotnost 1.00 C stálé 1.00 C vl.hmotnost 1.35 C stálé 1.35 C vl.hmotnost 1.00 C stálé 1.00 C sníh 1.50 C vl.hmotnost 1.00 C stálé 1.00 C vítr x 1.50 C vl.hmotnost 1.00 C stálé 1.00 C vítr y C vl.hmotnost 1.00 C stálé 1.00 C užitné C vl.hmotnost 1.00 C stálé 1.00 C užitné C vl.hmotnost 1.35 C stálé 1.35 C sníh 1.50 C vl.hmotnost 1.35 C stálé 1.35 C vítr x 1.50 C vl.hmotnost 1.35 C stálé 1.35 C vítr y C vl.hmotnost 1.35 C stálé 1.35 C užitné C vl.hmotnost 1.35 C stálé 1.35 C užitné C vl.hmotnost 1.00 C stálé 1.00 C sníh 1.35 C vítr x 1.35 C vl.hmotnost 1.00 C stálé 1.00 C sníh 1.35 C vítr y C vl.hmotnost 1.00 C stálé 1.00 C vítr x 1.35 C užitné C vl.hmotnost 1.00 C stálé 1.00 C sníh 1.35 C užitné C vl.hmotnost 1.00 Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 18

19 Kombi Skupina dx dy Skupina Stav souč. poč. deformací mm/m mm/m poč. zakřivení C stálé 1.00 C vítr y C užitné C vl.hmotnost 1.00 C stálé 1.00 C vítr x 1.35 C užitné C vl.hmotnost 1.00 C stálé 1.00 C vítr y C užitné C vl.hmotnost 1.00 C stálé 1.00 C užitné C užitné C vl.hmotnost 1.35 C stálé 1.35 C sníh 1.35 C vítr x 1.35 C vl.hmotnost 1.35 C stálé 1.35 C sníh 1.35 C vítr y C vl.hmotnost 1.35 C stálé 1.35 C sníh 1.35 C užitné C vl.hmotnost 1.35 C stálé 1.35 C vítr x 1.35 C užitné C vl.hmotnost 1.35 C stálé 1.35 C sníh 1.35 C užitné C vl.hmotnost 1.35 C stálé 1.35 C vítr y C užitné C vl.hmotnost 1.35 C stálé 1.35 C vítr x 1.35 C užitné C vl.hmotnost 1.35 C stálé 1.35 C vítr y C užitné C vl.hmotnost 1.35 C stálé 1.35 C užitné C užitné Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 19

20 Kombi Skupina dx dy Skupina Stav souč. poč. deformací mm/m mm/m poč. zakřivení C vl.hmotnost 1.00 C stálé 1.00 C sníh 1.35 C vítr x 1.35 C užitné C vl.hmotnost 1.00 C stálé 1.00 C sníh 1.35 C vítr x 1.35 C užitné C vl.hmotnost 1.00 C stálé 1.00 C sníh 1.35 C vítr y C užitné C vl.hmotnost 1.00 C stálé 1.00 C sníh 1.35 C vítr y C užitné C vl.hmotnost 1.00 C stálé 1.00 C sníh 1.35 C užitné C užitné C vl.hmotnost 1.00 C stálé 1.00 C vítr x 1.35 C užitné C užitné C vl.hmotnost 1.00 C stálé 1.00 C vítr y C užitné C užitné C vl.hmotnost 1.35 C stálé 1.35 C sníh 1.35 C vítr x 1.35 C užitné C vl.hmotnost 1.35 C stálé 1.35 C sníh 1.35 C vítr x 1.35 C užitné C vl.hmotnost 1.35 C stálé 1.35 C sníh 1.35 C vítr y C užitné C vl.hmotnost 1.35 Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 20

21 Kombi Skupina dx dy Skupina Stav souč. poč. deformací mm/m mm/m poč. zakřivení C stálé 1.35 C sníh 1.35 C vítr y C užitné C vl.hmotnost 1.35 C stálé 1.35 C sníh 1.35 C užitné C užitné C vl.hmotnost 1.35 C stálé 1.35 C vítr x 1.35 C užitné C užitné C vl.hmotnost 1.35 C stálé 1.35 C vítr y C užitné C užitné C vl.hmotnost 1.00 C stálé 1.00 C sníh 1.35 C vítr x 1.35 C užitné C užitné C vl.hmotnost 1.00 C stálé 1.00 C sníh 1.35 C vítr y C užitné C užitné C vl.hmotnost 1.35 C stálé 1.35 C sníh 1.35 C vítr x 1.35 C užitné C užitné C vl.hmotnost 1.35 C stálé 1.35 C sníh 1.35 C vítr y C užitné C užitné Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 21

22 124 STATICKÝ VÝPOČET čísla prutů Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 22

23 EC3. Všechny průřezy ZS vše. Posouzení EC3 VŠECHNY POSUDKY I.MS VYHOVUJÍ Průřez : 1 - HEA240 Makro 11 Prut 22 HEA240 S 235 Zat. stav Kritický posudek v místě 3.10 m Parametry vzpěru yy zz typ posuvné neposuvné Štíhlost Redukovaná štíhlost Vzpěr. křivka b c Imperfekce Redukční součinitel Délka m Součinitel vzpěru Vzpěrná délka m Kritické Eulerovo zatížení kn Délka klopení 3.10 m C C C Vy 0.00 < 1 Vz 0.07 < 1 M 0.19 < 1 Vzpěr 0.12 < 1 Prostorový vzpěr 0.12 < 1 Klopení 0.43 < 1 Tlak + moment 0.57 < 1 Tlak + klopení 0.56 < 1 Průřez : 2 - HEA240 Makro 19 Prut 40 HEA240 S 235 Zat. stav Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 23

24 Kritický posudek v místě 1.45 m Parametry vzpěru yy zz typ posuvné neposuvné Štíhlost Redukovaná štíhlost Vzpěr. křivka b c Imperfekce Redukční součinitel Délka m Součinitel vzpěru Vzpěrná délka m Kritické Eulerovo zatížení kn Délka klopení 1.45 m C C C Vy 0.00 < 1 Vz 0.19 < 1 M 0.33 < 1 Vzpěr 0.00 < 1 Prostorový vzpěr 0.00 < 1 Klopení 0.57 < 1 Tlak + moment 0.57 < 1 Tlak + klopení 0.57 < 1 Průřez : 3 - IPE200 Makro 3 Prut 9 IPE200 S 235 Zat. stav Kritický posudek v místě 1.20 m Parametry vzpěru yy zz typ posuvné neposuvné Štíhlost Redukovaná štíhlost Vzpěr. křivka a b Imperfekce Redukční součinitel Délka m Součinitel vzpěru Vzpěrná délka m Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 24

25 Parametry vzpěru yy zz Kritické Eulerovo zatížení kn Délka klopení 2.40 m C C C M 0.19 < 1 Vzpěr 0.04 < 1 Prostorový vzpěr 0.04 < 1 Klopení 0.17 < 1 Tlak + moment 0.35 < 1 Tlak + klopení 0.38 < 1 Průřez : 4 - HEA140 Makro 24 Prut 61 HEA140 S 235 Zat. stav Kritický posudek v místě 1.00 Délka klopení 1.00 m C C C m N 0.00 < 1 Vy 0.00 < 1 Vz 0.20 < 1 M 0.49 < 1 Klopení 0.70 < 1 Tlak + moment 0.70 < 1 Tlak + klopení 0.70 < 1 Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 25

26 Průřez : 5 - RO38X4 Makro 25 Prut 69 RO38X4 S 235 Zat. stav Kritický posudek v místě 0.00 Délka klopení 0.95 m C C C m N 0.02 < 1 Průřez : 6 - RO38X4 Makro 29 Prut 73 RO38X4 S 235 Zat. stav Kritický posudek v místě 0.00 m Parametry vzpěru yy zz typ posuvné neposuvné Štíhlost Redukovaná štíhlost Vzpěr. křivka a a Imperfekce Redukční součinitel Délka m Součinitel vzpěru Vzpěrná délka m Kritické Eulerovo zatížení kn Délka klopení 1.82 m C C C Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 26

27 Vzpěr 0.43 < 1 Prostorový vzpěr 0.46 < 1 Tlak + moment 0.43 < 1 Tlak + klopení 0.46 < 1 Průřez : 7 - RO70X5 Makro 39 Prut 83 RO70X5 S 235 Zat. stav Kritický posudek v místě 0.00 m Parametry vzpěru yy zz typ posuvné neposuvné Štíhlost Redukovaná štíhlost Vzpěr. křivka a a Imperfekce Redukční součinitel Délka m Součinitel vzpěru Vzpěrná délka m Kritické Eulerovo zatížení kn Upozornění : štíhlost je větší než ! Délka klopení 4.90 m C C C Vzpěr 0.65 < 1 Prostorový vzpěr 0.69 < 1 Tlak + moment 0.65 < 1 Tlak + klopení 0.69 < 1 Průřez : 8 - IPE200 Makro 4 Prut 11 IPE200 S 235 Zat. stav Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 27

28 Kritický posudek v místě 0.00 Délka klopení 3.55 m C C C m N 0.01 < 1 Vy 0.01 < 1 Vz 0.00 < 1 M 0.19 < 1 Klopení 0.01 < 1 Tlak + moment 0.20 < 1 Tlak + klopení 0.20 < 1 Průřez : 9 - HEA140 Makro 67 Prut 140 HEA140 S 235 Zat. stav Kritický posudek v místě 0.00 m Parametry vzpěru yy zz typ posuvné neposuvné Štíhlost Redukovaná štíhlost Vzpěr. křivka b c Imperfekce Redukční součinitel Délka m Součinitel vzpěru Vzpěrná délka m Kritické Eulerovo zatížení kn Délka klopení 3.38 m C C C Vz 0.00 < 1 Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 28

29 M 0.00 < 1 Vzpěr 0.11 < 1 Prostorový vzpěr 0.11 < 1 Klopení 0.00 < 1 Tlak + moment 0.11 < 1 Tlak + klopení 0.11 < 1 Průřez : 10 - HEA140 Makro 5 Prut 13 HEA140 S 235 Zat. stav Kritický posudek v místě 0.00 m Parametry vzpěru yy zz typ posuvné neposuvné Štíhlost Redukovaná štíhlost Vzpěr. křivka b c Imperfekce Redukční součinitel Délka m Součinitel vzpěru Vzpěrná délka m Kritické Eulerovo zatížení kn Délka klopení 1.55 m C C C Vy 0.00 < 1 Vz 0.00 < 1 Vzpěr 0.29 < 1 Prostorový vzpěr 0.29 < 1 Tlak + moment 0.07 < 1 Tlak + klopení 0.29 < 1 Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 29

30 Průřez : 11 - HEA140 Makro 15 Prut 33 HEA140 S 235 Zat. stav Kritický posudek v místě 3.38 Délka klopení 3.38 m C C C m N 0.01 < 1 Vy 0.00 < 1 Vz 0.00 < 1 M 0.07 < 1 Klopení 0.00 < 1 Tlak + moment 0.07 < 1 Tlak + klopení 0.07 < 1 Průřez : 12 - L100/6 Makro 17 Prut 35 L100/6 S 235 Zat. stav Kritický posudek v místě 0.00 m Parametry vzpěru yy zz typ posuvné neposuvné Štíhlost Redukovaná štíhlost Vzpěr. křivka c c Imperfekce Redukční součinitel Délka m Součinitel vzpěru Vzpěrná délka m Kritické Eulerovo zatížení kn Délka klopení 0.95 m Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 30

31 C C C Vy 0.04 < 1 Vz 0.04 < 1 M 0.67 < 1 Vzpěr 0.00 < 1 Prostorový vzpěr 0.00 < 1 Klopení 0.25 < 1 Tlak + moment 0.72 < 1 Tlak + klopení 0.73 < 1 Průřez : 13 - Ts (100,8,100,8) Makro 7 Prut 16 Ts S 235 Zat. stav Kritický posudek v místě 0.00 m Parametry vzpěru yy zz typ posuvné neposuvné Štíhlost Redukovaná štíhlost Vzpěr. křivka c c Imperfekce Redukční součinitel Délka m Součinitel vzpěru Vzpěrná délka m Kritické Eulerovo zatížení kn Délka klopení 0.95 m C C C Vz 0.07 < 1 M 0.66 < 1 Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 31

32 Vzpěr 0.00 < 1 Prostorový vzpěr 0.00 < 1 Klopení 0.66 < 1 Tlak + moment 0.66 < 1 Tlak + klopení 0.66 < 1 Průřez : 14 - HEA240 Makro 21 Prut 50 HEA240 S 235 Zat. stav Kritický posudek v místě 1.45 m Parametry vzpěru yy zz typ posuvné neposuvné Štíhlost Redukovaná štíhlost Vzpěr. křivka b c Imperfekce Redukční součinitel Délka m Součinitel vzpěru Vzpěrná délka m Kritické Eulerovo zatížení kn Délka klopení 1.45 m C C C Vy 0.00 < 1 Vz 0.05 < 1 M 0.04 < 1 Vzpěr 0.01 < 1 Prostorový vzpěr 0.01 < 1 Klopení 0.18 < 1 Tlak + moment 0.20 < 1 Tlak + klopení 0.20 < 1 Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 32

33 Průřez : 15 - IPE200 Makro 45 Prut 97 IPE200 S 235 Zat. stav Kritický posudek v místě 1.04 m Parametry vzpěru yy zz typ posuvné neposuvné Štíhlost Redukovaná štíhlost Vzpěr. křivka a b Imperfekce Redukční součinitel Délka m Součinitel vzpěru Vzpěrná délka m Kritické Eulerovo zatížení kn Délka klopení 2.60 m C C C Vy 0.00 < 1 Vz 0.02 < 1 M 0.23 < 1 Vzpěr 0.00 < 1 Prostorový vzpěr 0.00 < 1 Klopení 0.54 < 1 Tlak + moment 0.48 < 1 Tlak + klopení 0.56 < 1 Průřez : 16 - IPE160 Makro 43 Prut 90 IPE160 S 235 Zat. stav Kritický posudek v místě 1.20 m Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 33

34 Délka klopení 2.40 m C C C N 0.00 < 1 Vz 0.00 < 1 M 0.20 < 1 Klopení 0.51 < 1 Tlak + moment 0.43 < 1 Tlak + klopení 0.56 < 1 Průřez : 17 - IPE160 Makro 47 Prut 104 IPE160 S 235 Zat. stav Kritický posudek v místě 1.77 m Parametry vzpěru yy zz typ posuvné neposuvné Štíhlost Redukovaná štíhlost Vzpěr. křivka a b Imperfekce Redukční součinitel Délka m Součinitel vzpěru Vzpěrná délka m Kritické Eulerovo zatížení kn Upozornění : štíhlost je větší než ! Délka klopení 3.55 m C C C Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 34

35 Vy 0.00 < 1 Vz 0.00 < 1 M 0.04 < 1 Vzpěr 0.02 < 1 Prostorový vzpěr 0.02 < 1 Klopení 0.30 < 1 Tlak + moment 0.22 < 1 Tlak + klopení 0.33 < 1 Průřez : 18 - IPE160 Makro 47 Prut 105 IPE160 S 235 Zat. stav Kritický posudek v místě 1.20 m Parametry vzpěru yy zz typ posuvné neposuvné Štíhlost Redukovaná štíhlost Vzpěr. křivka a b Imperfekce Redukční součinitel Délka m Součinitel vzpěru Vzpěrná délka m Kritické Eulerovo zatížení kn Délka klopení 2.40 m C C C M 0.01 < 1 Vzpěr 0.00 < 1 Prostorový vzpěr 0.00 < 1 Klopení 0.11 < 1 Tlak + moment 0.08 < 1 Tlak + klopení 0.11 < 1 Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 35

36 Průřez : 19 - R12 Tento prvek nahrazuje tuhost betonové desky s trapézovým plechem neposuzuje se Průřez : 20 - L60/6 Makro 53 Prut 117 L60/6 S 235 Zat. stav Kritický posudek v místě 0.00 m Parametry vzpěru yy zz typ posuvné neposuvné Štíhlost Redukovaná štíhlost Vzpěr. křivka c c Imperfekce Redukční součinitel Délka m Součinitel vzpěru Vzpěrná délka m Kritické Eulerovo zatížení kn Upozornění : štíhlost je větší než ! Délka klopení 2.80 m C C C M 0.05 < 1 Vzpěr 0.37 < 1 Prostorový vzpěr 0.36 < 1 Tlak + moment 0.37 < 1 Tlak + klopení 0.37 < 1 Průřez : 21 - HEA140 Makro 55 Prut 120 HEA140 S 235 Zat. stav Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 36

37 Kritický posudek v místě 0.00 m Parametry vzpěru yy zz typ posuvné neposuvné Štíhlost Redukovaná štíhlost Vzpěr. křivka b c Imperfekce Redukční součinitel Délka m Součinitel vzpěru Vzpěrná délka m Kritické Eulerovo zatížení kn Délka klopení 3.10 m C C C Vzpěr 0.26 < 1 Prostorový vzpěr 0.24 < 1 Tlak + moment 0.26 < 1 Tlak + klopení 0.26 < 1 Průřez : 22 - IPE200 Makro 100 Prut 285 IPE200 S 235 Zat. stav Kritický posudek v místě 2.40 m Parametry vzpěru yy zz typ posuvné neposuvné Štíhlost Redukovaná štíhlost Vzpěr. křivka a b Imperfekce Redukční součinitel Délka m Součinitel vzpěru Vzpěrná délka m Kritické Eulerovo zatížení kn Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 37

38 Délka klopení 2.40 m C C C Vy 0.00 < 1 Vz 0.04 < 1 M 0.20 < 1 Vzpěr 0.07 < 1 Prostorový vzpěr 0.07 < 1 Klopení 0.43 < 1 Tlak + moment 0.52 < 1 Tlak + klopení 0.55 < 1 Průřez : 23 - RO88.9X4 Makro 74 Prut 161 RO88.9X4 S 235 Zat. stav Kritický posudek v místě 0.60 m Parametry vzpěru yy zz typ posuvné neposuvné Štíhlost Redukovaná štíhlost Vzpěr. křivka a a Imperfekce Redukční součinitel Délka m Součinitel vzpěru Vzpěrná délka m Kritické Eulerovo zatížení kn Délka klopení 0.60 m C C C Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 38

39 Vy 0.00 < 1 Vz 0.00 < 1 M 0.00 < 1 Vzpěr 0.44 < 1 Prostorový vzpěr 0.48 < 1 Klopení 0.01 < 1 Tlak + moment 0.46 < 1 Tlak + klopení 0.49 < 1 Průřez : 24 - B48.3/3.2 Makro 76 Prut 176 B48.3/3.2 S 235 Zat. stav Kritický posudek v místě 0.00 m Parametry vzpěru yy zz typ posuvné neposuvné Štíhlost Redukovaná štíhlost Vzpěr. křivka a a Imperfekce Redukční součinitel Délka m Součinitel vzpěru Vzpěrná délka m Kritické Eulerovo zatížení kn Délka klopení 0.85 m C C C Vzpěr 0.10 < 1 Prostorový vzpěr 0.11 < 1 Tlak + moment 0.10 < 1 Tlak + klopení 0.11 < 1 Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 39

40 Průřez : 25 - RO101.6X6.3 Makro 83 Prut 224 RO101.6X6.3 S 235 Zat. stav Kritický posudek v místě 0.63 m Parametry vzpěru yy zz typ posuvné posuvné Štíhlost Redukovaná štíhlost Vzpěr. křivka a a Imperfekce Redukční součinitel Délka m Součinitel vzpěru Vzpěrná délka m Kritické Eulerovo zatížení kn Délka klopení 0.63 m C C C Vy 0.04 < 1 Vz 0.00 < 1 M 0.15 < 1 Vzpěr 0.46 < 1 Prostorový vzpěr 0.50 < 1 Klopení 0.04 < 1 Tlak + moment 0.90 < 1 Tlak + klopení 0.92 < 1 Průřez : 26 - B48.3/3.2 Makro 81 Prut 206 B48.3/3.2 S 235 Zat. stav Kritický posudek v místě 0.00 m Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 40

41 Parametry vzpěru yy zz typ posuvné neposuvné Štíhlost Redukovaná štíhlost Vzpěr. křivka a a Imperfekce Redukční součinitel Délka m Součinitel vzpěru Vzpěrná délka m Kritické Eulerovo zatížení kn Délka klopení 0.87 m C C C Vzpěr 0.35 < 1 Prostorový vzpěr 0.37 < 1 Tlak + moment 0.35 < 1 Tlak + klopení 0.37 < 1 Průřez : 27 - K100/80/5 Makro 87 Prut 245 K100/80/5 S 235 Zat. stav Kritický posudek v místě 0.00 m Parametry vzpěru yy zz typ posuvné neposuvné Štíhlost Redukovaná štíhlost Vzpěr. křivka a a Imperfekce Redukční součinitel Délka m Součinitel vzpěru Vzpěrná délka m Kritické Eulerovo zatížení kn Upozornění : štíhlost je větší než ! Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 41

42 Délka klopení 1.85 m C C C Vy 0.00 < 1 Vz 0.01 < 1 M 0.01 < 1 Vzpěr 0.69 < 1 Prostorový vzpěr 0.72 < 1 Klopení 0.07 < 1 Tlak + moment 0.81 < 1 Tlak + klopení 0.79 < 1 Průřez : 28 - K100/80/5 Makro 96 Prut 275 K100/80/5 S 235 Zat. stav Kritický posudek v místě 2.50 m Délka klopení 2.50 m C C C N 0.00 < 1 Vy 0.01 < 1 Vz 0.06 < 1 M 0.22 < 1 Klopení 0.37 < 1 Tlak + moment 0.49 < 1 Tlak + klopení 0.49 < 1 Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 42

43 Průřez : 29 - R16 Makro 91 Prut 258 R16 S 235 Zat. stav Kritický posudek v místě 2.14 m Délka klopení 2.14 m C C C N 0.47 < 1 Vy 0.00 < 1 Vz 0.00 < 1 M 0.57 < 1 Klopení 0.10 < 1 Tlak + moment 0.14 < 1 Tlak + klopení 0.14 < 1 Průřez : 31 - HEA160 Makro 44 Prut 94 HEA160 S 235 Zat. stav Kritický posudek v místě 0.00 m Parametry vzpěru yy zz typ posuvné neposuvné Štíhlost Redukovaná štíhlost Vzpěr. křivka b c Imperfekce Redukční součinitel Délka m Součinitel vzpěru Vzpěrná délka m Kritické Eulerovo zatížení kn Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 43

44 Délka klopení 0.16 m C C C záporný vliv pozice zatížení Vy 0.00 < 1 Vz 0.33 < 1 M 0.51 < 1 Vzpěr 0.00 < 1 Prostorový vzpěr 0.00 < 1 Klopení 0.71 < 1 Tlak + moment 0.72 < 1 Tlak + klopení 0.72 < 1 Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 44

45 DEFORMACE Deformace na makru(ech). Použ. kombi : 1/23 Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 45

46 Deformace na makru(ech). Použ. kombi : 1/23 Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 46

47 Deformace na makru(ech). Použ. kombi : 1/23 Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 47

48 Deformace na makru(ech). Použ. kombi : 1/23 Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 48

49 Deformace na makru(ech). Použ. kombi : 1/23 Posudek na II.MS deformací - VYHOVUJE Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 49

50 DEFORMACE Y X 5800 SCHEMA KOTVENÍ Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 50

51 Reakce v podporách - hodnoty v uzlech. Lokální extrém Nelineární výpočet, lokální nelinearity Skupina uzlů :1,4,10,14,17,23,49,51 Skupina nelineárních kombinací :1/47 podpora uzel nel. k. Rx [kn] Ry [kn] Rz [kn] Mx [knm] My [knm] Mz [knm] Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 51

52 podpora uzel nel. k. Rx [kn] Ry [kn] Rz [kn] Mx [knm] My [knm] Mz [knm] Výslednice (výběr). Nelineární výpočet, lokální nelinearity PODPORA PŘÍSTŘEŠKU 1 (63+64) Skupina uzlů :63/64 Skupina nelineárních kombinací :1/47 nel. k. Rx [kn] Ry [kn] Rz [kn] Mx [knm] My [knm] Mz [knm] Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 52

53 nel. k. Rx [kn] Ry [kn] Rz [kn] Mx [knm] My [knm] Mz [knm] Těžiště : m Výslednice (výběr). Nelineární výpočet, lokální nelinearity PODPORA PŘÍSTŘEŠKU 2 (73+78) Skupina uzlů :73,78 Skupina nelineárních kombinací :1/47 nel. k. Rx [kn] Ry [kn] Rz [kn] Mx [knm] My [knm] Mz [knm] Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 53

54 nel. k. Rx [kn] Ry [kn] Rz [kn] Mx [knm] My [knm] Mz [knm] Těžiště : m Vypracoval: Ing.Pavel Tejnil Strana: 54

声 明 本 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 股 票 发 行 方 案 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 根 据 证 券 法 的 规 定

声 明 本 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 股 票 发 行 方 案 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 根 据 证 券 法 的 规 定 大 医 科 技 股 份 有 限 公 司 股 票 发 行 方 案 ( 修 订 ) ( 住 所 : 北 京 市 海 淀 区 苏 州 街 18 号 院 长 远 天 地 大 厦 4 号 楼 1707 室 ) 主 办 券 商 国 都 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 住 所 : 北 京 市 东 城 区 东 直 门 南 大 街 3 号 国 华 投 资 大 厦 9 10 层 ) 二 〇 一 六 年 八 月 I

Více

Microsoft Word - 中三選科指南 2014 subject

Microsoft Word - 中三選科指南 2014 subject 必 修 科 目 簡 介 < < < 1. 中 文 > > > 本 科 的 公 開 評 核 以 課 程 發 展 議 會 與 香 港 考 試 及 評 核 局 聯 合 編 訂 的 中 國 語 文 科 課 程 及 評 估 指 引 ( 中 四 至 中 六 ) 為 根 據 目 標 本 科 主 要 評 核 考 生 : (1) 讀 寫 聽 說 能 力 思 維 能 力 審 美 能 力 和 自 學 能 力 ; (2)

Více

最新监狱管理执法全书(二百零五)

最新监狱管理执法全书(二百零五) .............................. I ........................... II ................................. III 1996 1994 5 16 1 2 1997 12 29 84 1996 1994 5 16

Více

2010............... 1 1 2010...1 2 2010...5 3 2010...6 4 2010...7 5 2010...8 6 2010...9 7 2010 500...10 8 2010...20 9 2010...50 2010.........52 1 2010

2010............... 1 1 2010...1 2 2010...5 3 2010...6 4 2010...7 5 2010...8 6 2010...9 7 2010 500...10 8 2010...20 9 2010...50 2010.........52 1 2010 2010 2010............... 1 1 2010...1 2 2010...5 3 2010...6 4 2010...7 5 2010...8 6 2010...9 7 2010 500...10 8 2010...20 9 2010...50 2010.........52 1 2010...52 2 2010...55 I 3 2010...56 4 2010...57 5

Více

第 一 编 总 则 第 一 条 为 保 障 煤 矿 安 全 生 产 和 职 工 人 身 安 全, 防 止 煤 矿 事 故, 根 据 煤 炭 法 矿 山 安 全 法 和 煤 矿 安 全 监 察 条 例, 制 定 本 规 程 第 二 条 在 中 华 人 民 共 和 国 领 域 从 事 煤 炭 生 产 和

第 一 编 总 则 第 一 条 为 保 障 煤 矿 安 全 生 产 和 职 工 人 身 安 全, 防 止 煤 矿 事 故, 根 据 煤 炭 法 矿 山 安 全 法 和 煤 矿 安 全 监 察 条 例, 制 定 本 规 程 第 二 条 在 中 华 人 民 共 和 国 领 域 从 事 煤 炭 生 产 和 煤 矿 安 全 规 程 国 家 安 全 生 产 监 督 管 理 局 国 家 煤 矿 安 全 监 察 局 第 一 编 总 则 第 一 条 为 保 障 煤 矿 安 全 生 产 和 职 工 人 身 安 全, 防 止 煤 矿 事 故, 根 据 煤 炭 法 矿 山 安 全 法 和 煤 矿 安 全 监 察 条 例, 制 定 本 规 程 第 二 条 在 中 华 人 民 共 和 国 领 域 从 事 煤 炭 生 产

Více

(i) (ii) 97/99/M

(i) (ii) 97/99/M 1,400,000 700,000 2,000,000 216,000 382,000 531,000 17.1% 82.9% 13.8% 86.2% (i) (ii) 97/99/M 20,500 35 50,000 13 (i) (ii) (iii) [ ] 6,000 14,000 20,500 46.1% 44.9% 45.9% 16 5 16 30,000,000 34,500,000 41,700,000

Více

关于要求审批《衢州市道路交通组织管理规划( )》的请示

关于要求审批《衢州市道路交通组织管理规划( )》的请示 衢 州 市 规 划 局 文 件 衢 规 2014 33 号 衢 州 市 规 划 局 关 于 印 发 衢 州 市 城 市 规 划 管 理 技 术 规 定 ( 暂 行 ) 的 通 知 局 属 各 分 局 直 属 各 单 位 机 关 各 处 室 : 为 进 一 步 加 强 城 市 规 划 管 理, 规 范 市 区 城 市 规 划 管 理 工 作, 根 据 国 家 法 律 法 规 和 相 关 规 范, 参

Více

白色路面混凝土配合比设计(侯永生).ppt [兼容模式]

白色路面混凝土配合比设计(侯永生).ppt [兼容模式] 白 色 路 面 水 泥 混 凝 土 配 合 比 设 计 河 北 省 交 通 规 划 设 计 院 侯 永 生 2012 年 6 月 主 要 内 容 一 二 三 四 五 六 白 色 路 面 混 凝 土 的 种 类 及 特 性 要 求 配 合 比 设 计 的 调 查 阶 段 配 合 比 设 计 的 原 材 料 选 择 阶 段 配 合 比 设 计 的 理 论 配 合 比 设 计 阶 段 配 合 比 设 计

Více

Microsoft Word - 00教学管理手册2011-12-11mo.doc

Microsoft Word - 00教学管理手册2011-12-11mo.doc 目 录 工 作 职 责 广 西 医 科 大 学 教 务 处 工 作 职 责 3 广 西 医 科 大 学 教 学 质 量 与 教 育 研 究 中 心 工 作 职 责 8 教 学 组 织 管 理 广 西 医 科 大 学 教 学 委 员 会 章 程 13 广 西 医 科 大 学 十 二 五 专 业 建 设 规 划 16 广 西 医 科 大 学 十 二 五 课 程 建 设 规 划 20 广 西 医 科 大

Více

天主教永年高級中學綜合高中課程手冊目錄

天主教永年高級中學綜合高中課程手冊目錄 天 主 教 永 年 高 級 中 學 綜 合 高 中 課 程 手 冊 目 錄 壹 學 校 背 景. 貳 教 育 理 念 與 教 育 目 標. 3 一 規 劃 理 念...3 二 教 育 目 標...3 參 畢 業 要 求. 5 一 總 學 分 數...5 二 必 選 修 學 分 數...5 三 必 須 參 加 活 動...9 四 成 績 評 量 方 式...9 肆 課 程 概 述.. 9 一 課 程

Více

郑 州 市 煤 炭 行 政 处 罚 裁 量 权 实 施 标 准 (2014) 第 一 章 采 掘 工 程 类 违 法 行 为 第 一 条 擅 自 开 采 保 安 煤 柱 或 采 用 危 及 相 邻 煤 矿 生 产 安 全 危 险 方 法 进 行 采 矿 作 业 的 违 法 行 为 法 律 规 定 :

郑 州 市 煤 炭 行 政 处 罚 裁 量 权 实 施 标 准 (2014) 第 一 章 采 掘 工 程 类 违 法 行 为 第 一 条 擅 自 开 采 保 安 煤 柱 或 采 用 危 及 相 邻 煤 矿 生 产 安 全 危 险 方 法 进 行 采 矿 作 业 的 违 法 行 为 法 律 规 定 : 郑 煤 2014 158 号 关 于 印 发 郑 州 市 煤 炭 行 政 处 罚 裁 量 权 实 施 标 准 的 通 知 局 机 关 各 处 ( 室 ) 二 级 机 构 : 现 将 郑 州 市 煤 炭 行 政 处 罚 裁 量 权 实 施 标 准 印 发 给 你 们, 请 认 真 贯 彻 执 行 原 郑 州 市 煤 炭 管 理 局 关 于 印 发 < 郑 州 市 煤 炭 行 政 处 罚 裁 量 权 实

Více

3

3 1998 1997 11 8 1996 1997 6 3 997 199712 2 3 ...5...6...7...9 31...9 32...9 33...10...12 41...12 42...13 43...15 44...16 45...17 46...19 47...21...23 51...23 52...23 53...24 54...25 55...26...28 61...28

Více

目 錄 壹 緒 論... 2 貳 明 時 代 背 景 一 明 代 禮 教 之 於 女 性? 母 德 婦 德... 2 二 明 代 婦 女 之 於 士 人? 經 濟 支 柱... 4 參 歸 有 光 一 仕 途... 7 二 家 庭... 7 肆 歸 有 光 文 學 裡 的 女 性 比 較 一 < 項

目 錄 壹 緒 論... 2 貳 明 時 代 背 景 一 明 代 禮 教 之 於 女 性? 母 德 婦 德... 2 二 明 代 婦 女 之 於 士 人? 經 濟 支 柱... 4 參 歸 有 光 一 仕 途... 7 二 家 庭... 7 肆 歸 有 光 文 學 裡 的 女 性 比 較 一 < 項 淺 談 歸 有 光 的 女 性 側 寫 以 項 籍 軒 志 葬 寒 花 志 及 先 妣 事 略 世 美 堂 後 記 為 例 指 導 教 授 : 陳 慶 元 撰 寫 學 生 : 亷 千 儀 目 錄 壹 緒 論... 2 貳 明 時 代 背 景 一 明 代 禮 教 之 於 女 性? 母 德 婦 德... 2 二 明 代 婦 女 之 於 士 人? 經 濟 支 柱... 4 參 歸 有 光 一 仕 途...

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20312EA1B6BDCCCAA6D7CAB8F1CCF5C0FDA1B72E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20312EA1B6BDCCCAA6D7CAB8F1CCF5C0FDA1B72E646F63> 教 师 资 格 考 试 资 料 汇 编 目 录 1. 教 师 资 格 条 例...1 2. 教 师 资 格 条 例 实 施 办 法...5 3. 中 小 学 教 师 资 格 考 试 暂 行 办 法...9 4. 中 小 学 教 师 资 格 定 期 注 册 暂 行 办 法...13 5. 中 小 学 和 幼 儿 园 教 师 资 格 考 试 标 准 ( 试 行 )...16 6. 全 国 教 师 资 格

Více

Microsoft Word - 长安大学.doc

Microsoft Word - 长安大学.doc 长 安 大 学 805 管 理 学 全 套 考 研 资 料 ... 2 长 安 大 学 803 道 路 工 程 全 套 考 研 资 料 ... 2 长 安 大 学 802 结 构 设 计 原 理 全 套 考 研 资 料 ... 3 长 安 大 学 806 汽 车 理 论 全

Více

编 制 说 明 受 上 海 市 城 乡 建 设 和 管 理 委 员 会 及 上 海 市 建 设 工 程 设 计 文 件 审 查 管 理 事 务 中 心 委 托, 上 海 中 森 建 筑 与 工 程 设 计 顾 问 有 限 公 司 上 海 城 市 建 设 设 计 研 究 总 院 上 海 建 工 设 计

编 制 说 明 受 上 海 市 城 乡 建 设 和 管 理 委 员 会 及 上 海 市 建 设 工 程 设 计 文 件 审 查 管 理 事 务 中 心 委 托, 上 海 中 森 建 筑 与 工 程 设 计 顾 问 有 限 公 司 上 海 城 市 建 设 设 计 研 究 总 院 上 海 建 工 设 计 上 海 市 装 配 式 混 凝 土 建 筑 工 程 设 计 文 件 编 制 深 度 规 定 上 海 市 城 乡 建 设 和 管 理 委 员 会 2015 年 01 月 编 制 说 明 受 上 海 市 城 乡 建 设 和 管 理 委 员 会 及 上 海 市 建 设 工 程 设 计 文 件 审 查 管 理 事 务 中 心 委 托, 上 海 中 森 建 筑 与 工 程 设 计 顾 问 有 限 公 司 上

Více

目 录 目 录... I 学 校 概 况... 1 报 告 说 明... 3 第 一 篇 : 毕 业 生 就 业 基 本 情 况... 4 一 毕 业 生 的 规 模 和 结 构... 4 ( 一 ) 总 体 规 模... 4 ( 二 ) 院 系 及 专 业 结 构... 4 二 就 业 率 及 毕

目 录 目 录... I 学 校 概 况... 1 报 告 说 明... 3 第 一 篇 : 毕 业 生 就 业 基 本 情 况... 4 一 毕 业 生 的 规 模 和 结 构... 4 ( 一 ) 总 体 规 模... 4 ( 二 ) 院 系 及 专 业 结 构... 4 二 就 业 率 及 毕 北 京 新 锦 成 数 据 科 技 有 限 公 司 编 I 目 录 目 录... I 学 校 概 况... 1 报 告 说 明... 3 第 一 篇 : 毕 业 生 就 业 基 本 情 况... 4 一 毕 业 生 的 规 模 和 结 构... 4 ( 一 ) 总 体 规 模... 4 ( 二 ) 院 系 及 专 业 结 构... 4 二 就 业 率 及 毕 业 去 向... 6 ( 一 ) 总 体

Více

六 經 百 家 之 說, 為 文 長 於 議 論, 風 格 簡 直 古 勁, 有 先 秦 遺 風 者 為 蘇 洵 (D) 世 說 新 語 本 屬 助 談 之 書, 係 東 漢 以 後 品 評 人 物, 好 尚 清 談 風 氣 下 的 產 物 (E) 臺 灣 通 史 記 載 起 自 隋 代, 終 於

六 經 百 家 之 說, 為 文 長 於 議 論, 風 格 簡 直 古 勁, 有 先 秦 遺 風 者 為 蘇 洵 (D) 世 說 新 語 本 屬 助 談 之 書, 係 東 漢 以 後 品 評 人 物, 好 尚 清 談 風 氣 下 的 產 物 (E) 臺 灣 通 史 記 載 起 自 隋 代, 終 於 1. 我 國 目 錄 學 之 祖, 別 錄 的 作 者 是 : (A) 劉 向 正 解 ] (B) 班 固 (C) 劉 勰 (D) 班 昭 (E) 淮 南 子 下 列 敘 述, 何 者 正 確? (A) 世 說 新 語 是 南 北 朝 筆 記 小 說 正 解 ] (B) 老 殘 遊 記 是 明 代 章 回 小 說 (C) 三 國 誌 是 元 代 歷 史 演 義 小 說 (D) 儒 林 外 史 是 清

Více

附 件 一 : 医 师 资 格 考 试 报 名 资 格 规 定 (2006 版 ) 为 做 好 医 师 资 格 考 试 报 名 工 作, 依 据 中 华 人 民 共 和 国 执 业 医 师 法 ( 以 下 简 称 执 业 医 师 法 ), 现 对 医 师 资 格 考 试 报 名 资 格 规 定 如

附 件 一 : 医 师 资 格 考 试 报 名 资 格 规 定 (2006 版 ) 为 做 好 医 师 资 格 考 试 报 名 工 作, 依 据 中 华 人 民 共 和 国 执 业 医 师 法 ( 以 下 简 称 执 业 医 师 法 ), 现 对 医 师 资 格 考 试 报 名 资 格 规 定 如 附 件 材 料 目 录 ㈠ 医 师 资 格 考 试 报 名 资 格 规 定 ㈡ 住 院 医 师 招 录 相 关 问 题 汇 总 ㈢ 同 济 大 学 2014 年 上 海 市 医 学 专 业 学 位 硕 士 研 究 生 教 育 与 住 院 医 师 规 范 化 培 训 相 结 合 项 目 推 荐 免 试 生 招 生 招 录 计 划 ㈣ 同 济 大 学 2014 年 医 学 专 业 学 位 研 究 生 教

Více

中共贺州市委员会

中共贺州市委员会 贺 州 市 加 强 宣 传 思 想 文 化 人 才 队 伍 建 设 签 约 制 暂 行 办 法 为 了 逐 步 解 决 当 前 贺 州 新 闻 写 作 播 音 主 持 记 者 编 辑 媒 体 运 营 文 艺 创 作 文 化 创 意 产 业 等 方 面 人 才 紧 缺 制 约 我 市 宣 传 思 想 文 化 工 作 和 文 化 产 业 发 展 滞 后 等 问 题, 根 据 自 治 区 党 委 自 治

Více

附件

附件 附 件 晋 陕 豫 黄 河 金 三 角 区 域 合 作 规 划 2014 年 4 月 目 录 前 言... 1 第 一 章 合 作 背 景... 2 第 一 节 发 展 基 础... 2 第 二 节 重 大 意 义... 3 第 二 章 总 体 思 路... 3 第 一 节 指 导 思 想... 3 第 二 节 基 本 原 则... 4 第 三 节 战 略 定 位... 5 第 四 节 发 展 目

Více

Дорогие коллеги, вот что у меня получилось

Дорогие коллеги, вот что у меня получилось Центр олимпиад Санкт-Петербурга ФГБОУ ВПО РГПУ им. А.И.Герцена Институт иностранных языков НОУ «Конфуций» 全 俄 奥 林 匹 克 中 学 生 汉 语 比 赛 Всероссийская олимпиада школьников по китайскому языку 2015 2016 区 级

Více

Microsoft Word - 目录3.doc

Microsoft Word - 目录3.doc 目 录 第 一 部 分 学 校 印 发 的 规 章 制 度 一 学 校 党 委 印 发 的 规 章 制 度 ( 校 党 字 ) 进 一 步 加 强 和 改 进 教 职 工 思 想 政 治 工 作 的 意 见 (3 号 ) (5) 中 央 财 经 大 学 中 层 领 导 干 部 选 拔 任 用 工 作 规 定 ( 修 订 )(4 号 ) (11) 中 共 中 央 财 经 大 学 委 员 会 组 织 员

Více

Microsoft Word - 001.pdf.doc

Microsoft Word - 001.pdf.doc 閱 讀 理 解 和 寫 作 內 容 1. 閱 讀 理 解 與 寫 作 教 學 策 略 一 覽 表 1 2. 詞 語 5 教 學 策 略 5 認 識 詞 語 類 別 6 名 詞 7 動 詞 18 形 容 詞 35 副 詞 45 量 詞 51 理 解 抽 象 詞 語 56 書 面 語 58 詞 語 遊 戲 63 3. 句 子 69 教 學 策 略 69 句 子 結 構 70 擴 張 句 子 79 香 港

Více

(1) (2) (3) 2016 2016 12 316,900 2014 2015 14 23 1,3003,200 2016 2016 4 282016 2016 2

(1) (2) (3) 2016 2016 12 316,900 2014 2015 14 23 1,3003,200 2016 2016 4 282016 2016 2 14.58(1) Note 5 to 13.52 13A.51 00670 2016 2016 4 282016 2016 14A 25% 2016 2016 (a) 14A (b)14 19A.39A 2016 2016 5 20 1 (1) (2) (3) 2016 2016 12 316,900 2014 2015 14 23 1,3003,200 2016 2016 4 282016 2016

Více

K526-ML

K526-ML 目 录 C O N T E N T S 21 世 纪 的 养 生 大 趋 势 寻 找 最 自 然 的 自 我 保 健 法 1. 新 世 纪, 新 期 望, 需 要 新 的 养 生 观 点 / 2 2. 生 物 节 律 养 生 应 运 而 生 / 3 3. 注 重 生 物 节 律 养 生, 为 健 康 加 油 / 5 第 课 探 索 充 满 节 律 的 世 界 课 前 热 身 : 判 断 2 分 钟

Více

北京市“十二五”时期卫生发展改革规划

北京市“十二五”时期卫生发展改革规划 北 京 市 十 二 五 市 级 一 般 专 项 规 划 北 京 市 十 二 五 时 期 卫 生 发 展 改 革 规 划 北 京 市 卫 生 局 北 京 市 发 展 和 改 革 委 员 会 二 〇 一 一 年 十 月 目 录 序 言... 1 第 一 章 认 真 分 析 卫 生 发 展 改 革 形 势... 2 一 十 一 五 卫 生 事 业 发 展 成 就... 2 二 目 前 卫 生 工 作 存

Více

高频电疗法

高频电疗法 高 频 电 疗 法 高 频 电 疗 法 频 率 大 于 100kHz 的 交 流 电 属 于 高 频 电 流 应 用 高 频 电 流 作 用 于 人 体 以 治 疗 疾 病 的 方 法, 称 高 频 电 疗 法 ( high frequency electrotherapy ) 高 频 电 疗 法 高 频 电 疗 的 作 用 方 式 有 5 种 共 鸣 火 花 放 电 法 直 接 接 触 法 电 容

Více

1 1 5 220.429km LQ16 K134+230, K137+230, 3.000km 2635m 13.2 42.7-23.6 26.8-2.6 29.4 210 543mm 69 400mm 74%78 293mm 54% 6 0.05g 0.45S - 77 -

1 1 5 220.429km LQ16 K134+230, K137+230, 3.000km 2635m 13.2 42.7-23.6 26.8-2.6 29.4 210 543mm 69 400mm 74%78 293mm 54% 6 0.05g 0.45S - 77 - - 76 - 1 1 5 220.429km LQ16 K134+230, K137+230, 3.000km 2635m 13.2 42.7-23.6 26.8-2.6 29.4 210 543mm 69 400mm 74%78 293mm 54% 6 0.05g 0.45S - 77 - 1 2 120km/h 120km/h 3 34.5m 34.5m 4 33.75m 33.75m 5 445925.9

Více

九 台 市 城 市 总 体 规 划 (2006~2020) 纲 要 说 明 书 上 海 同 济 城 市 规 划 设 计 研 究 院 九 台 市 建 设 局 2007 年 10 月

九 台 市 城 市 总 体 规 划 (2006~2020) 纲 要 说 明 书 上 海 同 济 城 市 规 划 设 计 研 究 院 九 台 市 建 设 局 2007 年 10 月 九 台 市 城 市 总 体 规 划 (2006~2020) 纲 要 说 明 书 上 海 同 济 城 市 规 划 设 计 研 究 院 九 台 市 建 设 局 2007 年 10 月 目 录 第 一 部 分 前 言... 1 1. 规 划 编 制 的 背 景... 1 1.1. 振 兴 吉 林 老 工 业 基 地 的 战 略 背 景... 1 1.2. 长 吉 一 体 化 对 九 台 的 影 响...

Více

項 訴 求 在 考 慮 到 整 體 的 財 政 承 擔 以 及 資 源 分 配 的 公 平 性 下, 政 府 採 取 了 較 簡 單 直 接 的 一 次 性 減 稅 和 增 加 免 稅 額 方 式, 以 回 應 中 產 家 庭 的 不 同 訴 求 ( 三 ) 取 消 外 傭 徵 費 6. 行 政 長

項 訴 求 在 考 慮 到 整 體 的 財 政 承 擔 以 及 資 源 分 配 的 公 平 性 下, 政 府 採 取 了 較 簡 單 直 接 的 一 次 性 減 稅 和 增 加 免 稅 額 方 式, 以 回 應 中 產 家 庭 的 不 同 訴 求 ( 三 ) 取 消 外 傭 徵 費 6. 行 政 長 2013 年 1 月 23 日 的 立 法 會 會 議 葛 珮 帆 議 員 就 幫 助 中 產 動 議 的 議 案 ( 經 單 仲 偕 議 員 及 莫 乃 光 議 員 修 正 ) 進 度 報 告 在 2013 年 1 月 23 日 的 立 法 會 會 議 上, 由 葛 珮 帆 議 員 就 幫 助 中 產 動 議 的 議 案, 經 單 仲 偕 議 員 及 莫 乃 光 議 員 修 正 後 獲 得 通 過

Více

(f) (g) (h) (ii) (iii) (a) (b) (c) (d) 208

(f) (g) (h) (ii) (iii) (a) (b) (c) (d) 208 (a) (b) (c) (d) (e) 207 (f) (g) (h) (ii) (iii) (a) (b) (c) (d) 208 17.29 17.29 13.16A(1) 13.18 (a) (b) 13.16A (b) 12 (a) 209 13.19 (a) 13.16A 12 13.18(1) 13.18(4) 155 17.43(1) (4) (b) 13.19 17.43 17.29

Více

南華大學數位論文

南華大學數位論文 南 華 大 學 哲 學 與 生 命 教 育 學 系 碩 士 論 文 呂 氏 春 秋 音 樂 思 想 研 究 研 究 生 : 何 貞 宜 指 導 教 授 : 陳 章 錫 博 士 中 華 民 國 一 百 零 一 年 六 月 六 日 誌 謝 論 文 得 以 完 成, 最 重 要 的, 是 要 感 謝 我 的 指 導 教 授 陳 章 錫 博 士, 老 師 總 是 不 辭 辛 勞 仔 細 閱 讀 我 的 拙

Více

Microsoft Word - 3.3.1 - 一年級散文教案.doc

Microsoft Word - 3.3.1 - 一年級散文教案.doc 光 明 英 來 學 校 ( 中 國 文 學 之 旅 --- 散 文 小 說 教 學 ) 一 年 級 : 成 語 ( 主 題 : 勤 學 ) 節 數 : 六 教 節 ( 每 課 題 一 教 節 ) 課 題 : 守 株 待 兔 半 途 而 廢 愚 公 移 山 鐵 杵 磨 針 孟 母 三 遷 教 學 目 的 : 1. 透 過 活 動, 學 生 能 說 出 成 語 背 後 的 含 意 2. 學 生 能 指

Více

第32回独立行政法人評価委員会日本貿易保険部会 資料1-1 平成22年度財務諸表等

第32回独立行政法人評価委員会日本貿易保険部会 資料1-1 平成22年度財務諸表等 1 12,403 2,892 264,553 19,517 238,008 10,132 989 36 9,869 2,218 250 122 ( 126 108 1,563 278 159 260 478 35,563 1,073 74 190,283 104,352 140,658 20,349 16,733 21,607 (21,607) 58,689 303,699 339,262 339,262

Více

Microsoft Word - 08 单元一儿童文学理论

Microsoft Word - 08 单元一儿童文学理论 单 元 ( 一 ) 儿 童 文 学 理 论 内 容 提 要 : 本 单 元 共 分 成 三 个 小 课 目, 即 儿 童 文 学 的 基 本 理 论 儿 童 文 学 创 作 和 儿 童 文 学 的 鉴 赏 与 阅 读 指 导 儿 童 文 学 的 基 本 理 论 内 容 包 括 儿 童 文 学 的 基 本 含 义 儿 童 文 学 读 者 儿 童 文 学 与 儿 童 年 龄 特 征 和 儿 童 文 学

Více

untitled

untitled 1993 79 2010 9 80 180,000 (a) (b) 81 20031,230 2009 10,610 43 2003 2009 1,200 1,000 924 1,061 800 717 600 530 440 400 333 200 123 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 500 2003 15,238 2009 31,4532003 2009

Více

bnbqw.PDF

bnbqw.PDF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ( ( 1 2 16 1608 100004 1 ( 2003 2002 6 30 12 31 7 2,768,544 3,140,926 8 29,054,561 40,313,774 9 11,815,996 10,566,353 11 10,007,641 9,052,657 12 4,344,697

Více

第三章

第三章 第 三 章 :2017 年 行 政 長 官 產 生 辦 法 - 可 考 慮 的 議 題 行 政 長 官 的 憲 制 及 法 律 地 位 3.01 基 本 法 第 四 十 三 條 規 定 : 香 港 特 別 行 政 區 行 政 長 官 是 香 港 特 別 行 政 區 的 首 長, 代 表 香 港 特 別 行 政 區 香 港 特 別 行 政 區 行 政 長 官 依 照 本 法 的 規 定 對 中 央 人

Více

nb.PDF

nb.PDF 3 4 5 7 8 9..10..15..16..19..52 -3,402,247-699,783-1,611,620 1,790,627 : - - -7,493 - -1,687 2,863 1,176 2,863 - -148,617 - - 12,131 51,325 - -12,131-2,165 14-2,157 8-3,393,968-794,198-1,620,094 1,781,367

Více

Microsoft Word - 發布版---規範_全文_.doc

Microsoft Word - 發布版---規範_全文_.doc 建 築 物 無 障 礙 設 施 設 計 規 範 內 政 部 97 年 4 年 10 日 台 內 營 字 第 0970802190 號 令 訂 定, 自 97 年 7 月 1 日 生 效 內 政 部 97 年 12 年 19 日 台 內 營 字 第 0970809360 號 令 修 正 內 政 部 101 年 11 年 16 日 台 內 營 字 第 1010810415 號 令 修 正 目 錄 第 一

Více

概 述 随 着 中 国 高 等 教 育 数 量 扩 张 目 标 的 逐 步 实 现, 提 高 教 育 质 量 的 重 要 性 日 益 凸 显 发 布 高 校 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告, 是 高 等 学 校 建 立 健 全 就 业 状 况 反 馈 机 制 引 导 高 校 优 化 招

概 述 随 着 中 国 高 等 教 育 数 量 扩 张 目 标 的 逐 步 实 现, 提 高 教 育 质 量 的 重 要 性 日 益 凸 显 发 布 高 校 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告, 是 高 等 学 校 建 立 健 全 就 业 状 况 反 馈 机 制 引 导 高 校 优 化 招 I 概 述 随 着 中 国 高 等 教 育 数 量 扩 张 目 标 的 逐 步 实 现, 提 高 教 育 质 量 的 重 要 性 日 益 凸 显 发 布 高 校 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告, 是 高 等 学 校 建 立 健 全 就 业 状 况 反 馈 机 制 引 导 高 校 优 化 招 生 和 专 业 结 构 改 进 人 才 培 养 模 式 及 时 回 应 社 会 关 切 的 一 项

Více

鱼类丰产养殖技术(二).doc

鱼类丰产养殖技术(二).doc ...1...1...4...15...18...19...24...26...31...35...39...48...57...60...62...66...68...72 I ...73...88...91...92... 100... 104... 144... 146... 146... 147... 148... 148... 148... 149... 149... 150... 151...

Více

疾病诊治实务(一)

疾病诊治实务(一) ...1...4...5...8...13...14...15...18...18...19...22...25...26...27...29...30...32...35 I ...38...42...43...45...48...51...53...56...59...60...60...61...63...65...67...69...72...74...77...80...82...84 II

Více

名人养生.doc

名人养生.doc I...1...3...4...6... 11...14...18...22...26...29...31...38...45...49...56...57...59...61...67 ...72...73...75...77...80...83...85...91...92...93...95...96...97... 103... 107... 109... 110... 112... 118...

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D2040B9C5B871A661B0CFABC8AE61C2A7AB55ACE3A8735FA7F5ABD8BFB3B9C5B871A661B0CFABC8AE61C2A7AB55ACE3A8732E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2040B9C5B871A661B0CFABC8AE61C2A7AB55ACE3A8735FA7F5ABD8BFB3B9C5B871A661B0CFABC8AE61C2A7AB55ACE3A8732E646F63> 嘉 義 地 區 客 家 禮 俗 研 究 第 一 章 前 言 嘉 義 地 區 的 客 家 族 群 約 略 可 分 為 福 佬 客 詔 安 客 與 北 部 客 等 三 種 類 別, 其 分 佈 區 域 以 海 線 地 區 平 原 地 形 沿 山 地 區 為 主 有 相 當 多 的 北 部 客 家 人, 是 二 次 大 戰 末 期 和 戰 後 初 期 才 移 民 嘉 義, 是 什 麼 因 素 令 許 多

Více

05301930

05301930 國 立 中 正 大 學 法 學 系 碩 士 論 文 河 川 砂 石 法 規 範 之 探 討 - 以 採 取 土 石 及 挖 掘 河 川 認 定 基 準 為 主 指 導 教 授 : 盧 映 潔 博 士 研 究 生 : 王 瑞 德 中 華 民 國 一 百 零 一 年 五 月 目 錄 第 一 章 緒 論... 1 第 一 節 研 究 動 機... 1 第 二 節 研 究 目 的... 3 第 三 節 研

Více

中老年保健必读(十).doc

中老年保健必读(十).doc ...1...2...3...4...5...6...8...9... 11 - -...13...15...17...18...20...22...23...25...26...28 I II...30...32...34...35...38...40...42...44...46...47...48...50...52...53 X...55...56...57...58...60...61...63...65

Více

23 29 15.6% 23 29 26.2% 3 25 2 15 1 5 1,542 12,336 14,53 16,165 18,934 22,698 25,125 25 2 15 1 5 5,557 7,48 8,877 11, 13,732 17,283 22,485 23 24 25 26

23 29 15.6% 23 29 26.2% 3 25 2 15 1 5 1,542 12,336 14,53 16,165 18,934 22,698 25,125 25 2 15 1 5 5,557 7,48 8,877 11, 13,732 17,283 22,485 23 24 25 26 4, 197823 2916.3%29 335, 23 29.5% 23 29 16.3% 14 35 33,535 14 135 13 125 1,292 1,3 1,38 1,314 1,321 1,328 1,335 3 25 2 15 1 5 1. 1.1 13,582 15,988 1.4 18,322 11.6 11.9 21,192 24,953 3,67 9. 8.7 12 1 8

Více

海淀区、房山区(四)

海淀区、房山区(四) ...1...1...2...7...8...9... 11... 15... 17... 17... 18... 19... 20... 21... 23... 25... 28... 31... 32 I ... 35... 36... 37... 39... 42... 43... 48... 53... 54... 58... 63... 64... 65... 66... 68... 71...

Více

穨ecr1_c.PDF

穨ecr1_c.PDF i ii iii iv 1 2 3 4 5 5555522 6664422 77722 6 7 8 9 10 11 22266 12833 1894 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 8.14 2.15 2.18 26 27 28 29 30 31 2.16 2.18 5.23 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Více

穨2005_-c.PDF

穨2005_-c.PDF 2005 10 1 1 1 2 2 3 5 4 6 2 7 3 11 4 1 13 2 13 3 14 4 14 5 15 6 16 7 16 8 17 9 18 10 18 2005 10 1 1. 1.1 2 1.2 / / 1.3 69(2) 70(2) 1.4 1.5 1.6 2005 10 1 2. 2.1 2.2 485 20(8) (a) (i) (ii) (iii) (iv) 571

Více

北京理工大学.doc

北京理工大学.doc ( )...1...6...8...10...20...22...24...28...30...32...40 I ...53...55...61 ( )...62...71...74 ( )...77...81...84...86...88...89...91...92...96...99... 110...111... 112 II ... 113... 114... 115... 116...

Více

尲㐵.⸮⸮⸮⸮⸮

尲㐵.⸮⸮⸮⸮⸮ I...1...2...3...4...5...6...8...9...10... 11...12...13...14...15...16...17...18...19...20...21...22...23...24...26 II...27...28...28...29...30...31...32...34...35...36...37...38...39...39...40...41...43...43...44...45...46...47...48...48...49...50

Více

东城区(下)

东城区(下) ...1...1...2...3...9...9... 12... 12... 17... 17... 18... 19... 20... 29... 31... 37... 41... 70... 73 I ... 74... 78... 78... 79... 80... 85... 86... 88... 90... 90... 90... 92... 93... 95... 95... 96...

Více

果树高产栽培技术(一).doc

果树高产栽培技术(一).doc ( ) ...1...1...3...10... 11...12...15...17...18...19...20...22...23...24...26...27...28...30...31...32 I ...36...38...40...41...42...44...45...47...48...49...50...51...52...53...55...58...59...60...61...62...66...67

Více

物质结构_二_.doc

物质结构_二_.doc I...1...3...6...8 --... 11 --...12 --...13 --...15 --...16 --...18 --...19 --...20 --...22 --...24 --...25 --...26 --...28 --...30 --...32 --...34 --...35 --...37 --...38...40 II...41...44...46...47...48...49...51...52...55...58

Více

第一節 研究動機與目的

第一節 研究動機與目的 中 國 文 化 大 學 中 國 文 學 研 究 所 碩 士 論 文 華 嚴 一 真 法 界 思 想 研 究 指 導 教 授 : 王 俊 彥 研 究 生 : 許 瑞 菁 中 華 民 國 98 年 12 月 自 序 在 佛 教 經 典 中 最 初 接 觸 的 是 佛 說 無 量 壽 經, 此 經 乃 大 方 廣 佛 華 嚴 經 的 精 華 版 綱 要 版 為 了 瞭 解 經 義, 深 知 宇 宙 運

Více

水力发电(九)

水力发电(九) ...1...17...20...26...27...30...33...34...36...37...44...47...49...58...77...79...90...96...107 I ...114...115...132...134...137...138...139...140...142...142...144...146...146...146...148...148...149...149...150...151...151...152

Více

中国古代文学家(八).doc

中国古代文学家(八).doc ...1...5...26...27...43...44...48...50...52...54...55...57...60...61...62...63...65...67...68 I ...69...70...71...75...77...78...82...84...95...98...99... 101... 103... 107... 108... 109... 110...111...

Více

景观植物(一)

景观植物(一) ...1...5...6...8... 11...13...15...18...21...23...26...29...43...51 5...53...58...62...63...65 I ...67...70...72...74...76...77...78...80...81...84...85...87...88...90...92...94...97... 109... 113... 115...

Více

Microsoft Word - 目录.doc

Microsoft Word - 目录.doc 教 学 管 理 文 件 汇 编 目 录 教 育 法 规 和 指 导 性 文 件 1. 中 华 人 民 共 和 国 高 等 教 育 法 1 2. 中 华 人 民 共 和 国 教 师 法 8 3. 普 通 高 等 学 校 学 生 管 理 规 定 12 4. 高 等 学 校 学 生 行 为 准 则 18 5. 中 华 人 民 共 和 国 学 位 条 例 19 6. 高 等 学 校 教 学 管 理 要 点

Více

园林植物卷(三).doc

园林植物卷(三).doc I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 84k 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

Více

厨房小知识_一_

厨房小知识_一_ ... 1... 1... 2... 3... 3... 5... 6... 7... 7... 8... 10...11... 12... 13... 15... 17... 18... 19... 19... 20... 23... 24... 24 ... 26... 26... 29... 30... 31... 32... 33... 34... 37... 38... 40... 41...

Více

中南财经大学(七).doc

中南财经大学(七).doc ...1...16...20...22...31...32...34...37...38...40...44...46...54...58...59...60...61 I ...62...63...70...77...79...81...84...90...93...95...95...97... 100... 102... 104... 105... 106... 107... 109... 113

Více

1................................... 1................................... 2......................................... 3......................................... 4.............................. 5.........................................

Více

赵飞燕外传、四美艳史演义

赵飞燕外传、四美艳史演义 \ I... 1...1...8... 9... 9...9...11...13...16...19...22...25...28...33...36...39...42 II...46...48...51...55...58...62... 67...67...70...73...76...79...83...86...89...92...96...99... 102... 105... 108...

Více

厨房小知识(五)

厨房小知识(五) I...1...2...3...4...5...6 ()...7 ()...9...10...10... 11...12...13...14...15...15...16...18...19...20...20...21...21 II...24...27...28...29...29...31...32...33...34...35...36...38...38...39...40...40...41...42...42...43...44...44...47...48...50...50

Více

最新监察执法全书(十八).doc

最新监察执法全书(十八).doc .............. I ..................................................... II .......................................... III ... 2003......... IV ,

Více

园林植物卷(十二).doc

园林植物卷(十二).doc ... 1... 4... 8... 8... 9... 9...11... 13... 15... 20... 23... 30... 31... 36... 39... 40... 43 I ... 47... 52... 57... 60 1... 65 2... 71 (3)... 78... 81... 87... 89... 91... 94... 95... 97 ( )... 100...

Více

华东师范大学.doc

华东师范大学.doc ...1...3...4...5...6...7 ( )...9 ( )...10...16...19...21...22...23...27...27...31...31 I II...33...34 ( )...36 () ( )...44 () ( ) ( )...49 ( )...54...56...60 ( )...64...70...81...89 2004...95...97...99...

Více

國立中山大學學位論文典藏

國立中山大學學位論文典藏 I...1...1...4...4...6...6...13...24...29...44...44...45...46...47...48...50...50...56...60...64...68...73...73...85...92...99...105...113...121...127 ...127...131...135...142...145...148 II III IV 1 2

Více

乳业竞争_一_

乳业竞争_一_ ...1...7...10... 11...14...17...18...19...21...23...25...26...28 50...30...31 48...31 3000...34...35...37 I ...40...44...45...48...50...51...55...56...58...58...60 ()...62 ()...66...71...72...72...73...76...77

Více

最新执法工作手册(十).doc

最新执法工作手册(十).doc ......................................... I ......... 2003....................................... II III............................................................ IV..............................................................

Více

untitled

untitled ...1 1...1...3...5...6...8...8...15...16...19 21...21...24...25...26...29...30...33...36...38...41...41 ( )...41...42...48...48...57...57...63...67...67...67...67...71...74 I ...76...76...79...81...82...82...83...83...83...84...84...85...85...85

Více

最新执法工作手册(十六)

最新执法工作手册(十六) ............................................. I ................................... II ........................... 2001......... III IV......................................... ........................

Více

中国政法大学(六).doc

中国政法大学(六).doc ...1...6...8 2004... 11...15 2003...16...20...29...32...34...38...39...42...43...44...48 I ...53...58...61...63...71...75...77...79...83...91...94...95...98... 100... 102... 102... 105... 106... 107...

Více

胎儿健康成长.doc

胎儿健康成长.doc ...1...2...5...6...7...8...9... 11...13...15...16...17...19...22...22...23...24...25 I II...26...27...30...31...32...33...36...38...38...39...40...43...44...46...46...47...48...50...52...54...55...59 ...62

Více

1. 本文首段的主要作用是 A. 指出 異蛇 的藥用功效 說明 永之人爭奔走焉 的原因 B. 突出 異蛇 的毒性 為下文 幾死者數矣 作鋪墊 C. 交代以蛇賦稅的背景 引起下文蔣氏有關捕蛇的敘述 2. 本文首段從三方面突出蛇的 異 下列哪一項不屬其中之一 A. 顏色之異 B. 動作之異 C. 毒性之

1. 本文首段的主要作用是 A. 指出 異蛇 的藥用功效 說明 永之人爭奔走焉 的原因 B. 突出 異蛇 的毒性 為下文 幾死者數矣 作鋪墊 C. 交代以蛇賦稅的背景 引起下文蔣氏有關捕蛇的敘述 2. 本文首段從三方面突出蛇的 異 下列哪一項不屬其中之一 A. 顏色之異 B. 動作之異 C. 毒性之 1. 本文首段的主要作用是 A. 指出 異蛇 的藥用功效 說明 永之人爭奔走焉 的原因 B. 突出 異蛇 的毒性 為下文 幾死者數矣 作鋪墊 C. 交代以蛇賦稅的背景 引起下文蔣氏有關捕蛇的敘述 2. 本文首段從三方面突出蛇的 異 下列哪一項不屬其中之一 A. 顏色之異 B. 動作之異 C. 毒性之異 3. 太醫以王命聚之 中的 以 字與下列哪一項的 以 意思相同 A. 以齧人 B. 而吾以捕蛇獨存

Více

Microsoft Word - edu-re~1.doc

Microsoft Word - edu-re~1.doc 前 言 學 習, 可 以 為 個 創 造 未 來 ; 教 育, 能 夠 為 社 會 開 拓 明 對 個 而 言, 教 育 可 以 幫 助 每 個 發 展 潛 能 建 構 知 識 及 提 升 個 素 質 ; 它 賦 予 每 個 掌 握 前 途 和 開 拓 未 來 的 能 力 對 社 會 而 言, 教 育 不 單 可 以 培 育 才, 而 且 具 有 ㆒ 個 更 深 層 的 意 義, 它 給 予 社 會

Více

596.doc

596.doc 2005596 4 3 2794 2796 51 2800 51 238 238 1. 238 238 1 2. 3 2 2 6 3. 238 238 4. 238 2 238 1. 4 3 2. 3. 1. 2005107 2. 238 1. 238 2. 3. 1 238 2 238 238 238 1. 0.8mm 1.6mm 10 55 Hz 1Hz /min 95±5 min 24 ±4

Více

4. 5. 6. 17(1)(6)(e) 2

4. 5. 6. 17(1)(6)(e) 2 39A ( ) 2. 着 1996 ( ) 39A(1) 2(1) 39A 16(3)(bc) 3. 4.2 4. 5. 6. 17(1)(6)(e) 2 7. 1 8. 4.6 9. 17(1)(6)(e) 3 10. 11. 2004 ( ) 12. 13. 14. 4 15 15. (a) (i) (ii) (iii) (b) (i) (ii) 1 (iii) (iv) 1 5 (c) 16.

Více

Microsoft Word - 5 框架结构设计.doc

Microsoft Word - 5  框架结构设计.doc 主 要 内 容 : 结 构 布 置 框 架 结 构 的 计 算 简 图 第 5 章 竖 向 荷 载 作 用 下 框 架 结 构 内 力 的 简 化 计 算 框 架 结 构 设 计 水 平 荷 载 作 用 下 框 架 结 构 内 力 和 侧 移 的 简 化 计 算 荷 载 效 应 组 合 和 构 件 设 计 框 架 结 构 的 构 造 要 求 重 点 : 结 构 布 置 框 架 结 构 的 计 算 简

Více

上海市本科教学质量年度报告

上海市本科教学质量年度报告 上 海 市 本 科 教 学 质 量 年 度 报 告 数 据 内 涵 说 明 V2.0 版 上 海 市 教 委 高 教 处 上 海 喆 思 (2015.07.02) 目 录 一 基 本 统 计 挃 标 说 明... 4 二 挃 标 解 释... 4 1. 全 日 制 在 校 本 科 生 数 及 占 在 校 生 总 数 的 比 例 ( 学 年 )... 4 2. 当 年 本 科 招 生 与 业 总 数

Více

( 三 ) 为 保 证 调 查 工 作 质 量 各 调 查 单 位 要 建 立 质 量 责 任 制, 明 确 责 任, 形 成 逐 级 负 责 的 质 量 责 任 体 系, 各 调 查 单 位 主 要 领 导 作 为 调 查 质 量 第 一 责 任 人 ( 四 ) 调 查 单 位 在 二 类 调 查

( 三 ) 为 保 证 调 查 工 作 质 量 各 调 查 单 位 要 建 立 质 量 责 任 制, 明 确 责 任, 形 成 逐 级 负 责 的 质 量 责 任 体 系, 各 调 查 单 位 主 要 领 导 作 为 调 查 质 量 第 一 责 任 人 ( 四 ) 调 查 单 位 在 二 类 调 查 附 件 2 2016 年 东 北 内 蒙 古 重 点 国 有 林 区 森 林 资 源 规 划 设 计 调 查 质 量 检 查 暂 行 办 法 第 一 章 总 则 第 一 条 检 查 依 据 为 加 强 东 北 内 蒙 古 重 点 国 有 林 区 森 林 资 源 规 划 设 计 调 查 ( 以 下 简 称 二 类 调 查 ) 质 量 管 理, 统 一 质 量 检 查 标 准, 确 保 调 查 成 果

Více

广西师范学院(下)

广西师范学院(下) 3888.00 ( 16.00 ) ...1 ()...1...4... 11...14...15...17...32...43...44...46...47...58...59...60...62 I II...63...64...65...69...72...73...74...76...81...83...84 ( )...85...90 ( )...96... 102... 107...111...

Více

杭 州 安 鸿 科 技 股 份 有 限 公 司 财 务 报 表 附 注 2013 年 1 月 1 日 至 2015 年 10 月 31 日 一 公 司 基 本 情 况 杭 州 安 鸿 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 或 本 公 司 ) 前 身 系 杭 州 安 鸿 科 技 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 安 鸿 有 限 公 司 ), 安 鸿 有 限 公 司 系 由 谢

Více

标题

标题 国 家 安 全 生 产 监 督 管 理 总 局 令 第 87 号 修 订 后 的 煤 矿 安 全 规 程 已 经 2015 年 12 月 22 日 国 家 安 全 生 产 监 督 管 理 总 局 第 13 次 局 长 办 公 会 议 审 议 通 过, 现 予 公 布, 自 2016 年 10 月 1 日 起 施 行 原 国 家 安 全 生 产 监 督 管 理 局 国 家 煤 矿 安 全 监 察 局

Více

冬季养生(二).doc

冬季养生(二).doc ...1...1...3...4...6...9... 11... 11...13...15...17...19...21...24...25...28...35...36...39 I II...40...41...43...45...47...51...52...53...55...58...62...66...68...70...71...73...75...83...92...97... 103...

Více

山东轻工业学院

山东轻工业学院 3888.00 ( 16.00 ) ...1...4...16...19...22...25...28 ( )...32...34...39...42...47...48...50...51 I ( )...54...66...69...73...76... 101... 103... 105... 106... 107... 109...111... 112... 116... 118... 120...

Více

发行保荐工作报告

发行保荐工作报告 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 无 锡 洪 汇 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 (A 股 ) 并 上 市 之 发 行 保 荐 工 作 报 告 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 二 零 一 六 年 一 月 保 荐 机 构 及 保 荐 代 表 人 声 明 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 及 本 项 目 保 荐 代 表 人 杨 志 张

Více

前 言 1 项 目 由 来 2006 年, 由 东 莞 市 新 动 力 能 源 有 限 公 司 投 资 兴 建 的 樟 木 头 成 品 油 油 库, 在 东 莞 市 发 展 和 改 革 局 取 得 立 项 同 年 11 月, 东 莞 市 新 动 力 能 源 有 限 公 司 委 托 广 东 省 环 境

前 言 1 项 目 由 来 2006 年, 由 东 莞 市 新 动 力 能 源 有 限 公 司 投 资 兴 建 的 樟 木 头 成 品 油 油 库, 在 东 莞 市 发 展 和 改 革 局 取 得 立 项 同 年 11 月, 东 莞 市 新 动 力 能 源 有 限 公 司 委 托 广 东 省 环 境 樟 木 头 成 品 油 油 库 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 书 建 设 单 位 : 东 莞 市 新 动 力 油 库 有 限 公 司 评 价 单 位 : 深 圳 市 宗 兴 环 保 科 技 有 限 公 司 编 制 时 间 :2014 年 1 月 前 言 1 项 目 由 来 2006 年, 由 东 莞 市 新 动 力 能 源 有 限 公 司 投 资 兴 建 的 樟 木 头 成 品 油 油 库,

Více

內政部土地重劃工程局農村社區土地重劃四年示範計畫執行要點

內政部土地重劃工程局農村社區土地重劃四年示範計畫執行要點 彰 化 縣 竹 塘 鄉 土 庫 社 區 農 村 再 生 計 畫 地 點 : 彰 化 縣 竹 塘 鄉 ( 鎮 市 區 ) 土 庫 社 區 申 請 單 位 : 彰 化 縣 竹 塘 鄉 土 庫 中 華 民 國 102 年 03 月 14 日 目 錄 竹 塘 鄉 土 庫 社 區 再 生 計 畫 第 1 章 社 區 基 本 資 料... 1 1-1 農 村 社 區 名 稱 :... 1 1-2 申 請 組 織

Více

Microsoft Word - Book 8 將軍行.doc

Microsoft Word - Book 8 將軍行.doc 宇 宙 生 靈 學 修 行 者 第 八 部 將 軍 行 ( 疏 第 二 十 四 篇 二 0 八 集 至 二 一 六 集 合 訂 本 ) 作 者 : 妙 航 玄 昊 玄 鑫 整 理 目 錄 第 二 0 八 集 劍 馬 嘶 鳴 第 二 0 九 集 該 當 何 斷 第 二 一 0 集 流 水 落 花 第 二 一 一 集 一 往 情 深 第 二 一 二 集 冷 面 藏 情 第 二 一 三 集 心 海 湖 平

Více

最新监察执法全书(一百一十八).doc

最新监察执法全书(一百一十八).doc ..................... I ............................. II ................................. III .................. 10............... IV ............... V [2001]132 WTO 10 100 2001 21 2002 28 2002

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B9D8D3DA32303135C4EAC9EAB1A8D7A8D2B5BCBCCAF5C8FDBCB6B8DACEBBB5C4CDA8D6AA2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B9D8D3DA32303135C4EAC9EAB1A8D7A8D2B5BCBCCAF5C8FDBCB6B8DACEBBB5C4CDA8D6AA2E646F63> 贵 州 大 学 文 件 贵 大 发 2015 40 号 贵 州 大 学 关 于 2015 年 申 报 专 业 技 术 三 级 岗 位 的 通 知 各 学 院 校 直 各 单 位 : 根 据 省 教 育 厅 省 人 力 资 源 和 社 会 保 障 厅 关 于 做 好 2015 年 省 属 高 等 学 校 专 业 技 术 三 级 岗 位 聘 用 评 议 工 作 的 通 知 ( 黔 教 师 发 2015

Více