Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny"

Transkript

1 Manuál TESCAM010 FULL HD kamera Bezpečnostní pokyny Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny. Aby se předešlo nebezpečí požáru, nebo elektrických výbojů, prosím dodržujte pozorně následující instrukce. Pokud konektor napáječe neodpovídá zásuvce vaší země, nechte si u autorizovaného prodejce vyměnit, nebo jím dodat odpovídající zásuvku. Baterie Pokud je baterie špatně používána, může dojít výbuchu a následnému požáru, či popálení manipulující osoby. - Baterie nerozebírejte Baterie nezkratujte, nedotýkejte se baterií kovovými předměty, atd. Nenechávejte baterie v místech s vyšší teplotou jak 60 C, jako na slunci, či v autech na slunci - Nevhazujte baterie do ohně - Nepoužívejte poškozené baterie, nebo baterie s vytékající kapalinou - Používejte vždy pouze originální nabíječku - Uchovávejte baterie mimo dosah dětí - Uchovávejte baterie v suchu Napáječ - Po připojení nabíječky do sítě a v případě nesvítící kontrolky na nabíječce dbejte zvýšené opatrnosti, nabíječka je stále pod proudem. Jestliže nebude svítit kontrolka během procesu nabíjení, urychleně vytáhněte zástrčku ze sítě. POZOR: Z důvodu zajištění správného fungování kamery používejte prosím vždy originální příslušenství, jako jsou baterie, nabíječky, USB a AV kabel! Příslušenství Hlavní příslušenství: Záznamová jednotka Dálkové ovládání Objektiv Další příslušenství: Pouzdro Uživatelská příručka AV kabel USB kabel Nylonový popruh

2 Krytka objektivu Gumový kroužek Držák na řidítka Držák na helmu Držák kamery Tlumící podložky Nylonové pásky a stahovací pásky Externí mikrofon Ostatní příslušenství AC nabíječka Auto nabíječka kolébka nabíječky Baterie 1. LED dioda, svítí při zapnuté kameře 2. Tlačítko zapnutí 3. TFT displej 4. Tlačítko nahrávání 5. Tlačítko posun vlevo 6. Tlačítko pro přehrávání 7. Reproduktor 8. Tlačítko posun dolů 9. Slot pro karty SD 10. Tlačítko OK - potvrzovací 11. Tlačítko pro mazání 12. Tlačítko posun vpravo 13. Tlačítko přepínání mód video/foto 14. Tlačítko posun nahoru 15. Konektor TV výstup 16. Konektor USB 17. Konektor pro externí mikrofon 18. Přijímač dálkového ovládání 19. Mikrofon Nabíjení baterie Jsou dvě možnosti nabíjení baterii. 1.Když je baterie vložena do záznamové jednotky, připojte konektor napáječe a poté připojte napáječ do sítě.

3 Když se baterie nabíjí, svítí v levém horním rohu záznamové jednotky červená dioda. Když je baterie plně nabita, tato červená kontrolka zhasne. 2.Baterii vložte do kolébky napáječe, dbejte zvýšené opatrnosti při vkládání baterie na dodržení správného umístění + a -. Připojte kolébku napáječe k napáječi a následně připojte napáječ do sítě. Když se baterie nabíjí, svítí červená kontrolka na kolébce napáječe. Když je baterie plně nabita přepne se světélko na zelenou barvu. Pozor: Baterie je možné nabíjet, i když není úplně vybitá Jakmile je baterie plně nabitá, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a vyjměte baterii z kolébky Používejte vždy originální baterie a nabíječky Pakliže je baterie v kolébce napáječe a nenabíjí se, ujistěte se, že je napáječ správně zapnut do sítě Vložení baterie do záznamové jednotky 1.otevřete zadní kryt jednotky 2.vložte baterii do jednotky, pozor na správné umístění + a pólů 3.zavřete zadní kryt jednotky

4 Vložení/vyjmutí SD karty 1.vyklopte kryt SD karty 2.vložte SD kartu tak jak je nakresleno na výklopné krytce, zasuňte kartu do slotu a následně ji jemně zatlačte, tak aby zůstala plně zasunuta ve slotu 3. zaklopte kryt SD karty Zapněte kameru, v horním pravém rohu displeje uvidíte ikonku SD karty, která potvrzuje vloženou SD kartu. Pozor: Pakliže je karta špatně vložena, nebo je poškozena, případně tuto kartu jednotka neakceptuj nebude na displeji ikona karty svítit. Vyjmutí SD karty 1. Otevřete kryt SD karty 2. Jemně zatlačte na SD kartu, karta následně vyskočí ze slotu následně ji můžete vytáhnout 3.Zavřete SD kryt 1.Instalace objektivu Dle obrázku, dejte kameru do kamerového držáku, poté gumovým kroužkem stáhněte vrchní háčky držáku, aby byla kamera pevně aretována. 2.Připojení rovného podstavce na helmu Dle obrázku připojte podstavec k držáku kamery a dotáhněte jej spojovacím šroubem

5 3.Připojení podstavce na řidítka Dle obrázku připojte podstavec k držáku kamery a dotáhněte jej spojovacím šroubem 4.Další instrukce Nylonové pásky: můžete je protáhnout skrz otvory v podstavci a přichytit jimi tak kameru k helmě, nebo dalšímu příslušenství Oboustranná páska: touto páskou můžete přichytit kameru ke kluzkým předmětům jako je sklo, nebo jiné kluzké předměty Stahovací pásky můžete použít k pevnému dotažení kamery Základní funkce: Green indicator light Power key 1.Tlačítko zapnutí/vypnutí Zmáčkněte tlačítko pro zapnutí kamery na levé straně záznamové jednotky. Na displeji kamery ze zobrazí uvítací obrázek a přehraje se uvítací zvuk. Zelená kontrolka v levém horním rohu se rozsvítí. Pro vypnutí zmáčkněte opět tlačítko zapnutí/vypnutí. Mode Key 2.Tlačítko mód Při zapnuté kameře slouží toto tlačítko pro přepínání mezi režimem kamera/fotoaparát. Video icon Video mód Při zvoleném video módu svítí na displeji jednotky video ikona. V režimu video můžete nastavovat video, nahrávat video, nebo přepínat do režimu přehrávání videa.

6 Camera icon Foto mód Při režimu foto svítí na displeji jednotky foto ikona. V režimu foto můžete nastavovat možnosti fotoaparátu, fotit, nebo přepínat do režimu prohlížení fotografií. REC key 3. Režim nahrávání videa - Nahrávání Po zaměření kamery na cíl, nebo umístění kamery do držáku, stiskněte tlačítko REC pro zapnutí nahrávání, jakmile se nahrávání zapne začne blikat červená ikona v levém horním rohu displeje, současně se na spodní straně displeje objeví čas nahrávaného klipu. Red flicking point Recorded time Po opětovném zmačknutí tlačítka REC se nahrávání vypne a klip se uloží na kartu SD. Zvuk se nahrává automaticky s nahrávaným klipem pomocí vestavěného mikrofonu, nebo lze snadno připojit externí mikrofon, který je součástí balení. Stejně tak je možné připojení interimu. Rest recording time -Tlačítko pro schování ikon na displeji Při nahrávání stiskněte tlačítko MODE tímto úkonem zmizí z displeje všechny ikony a displej jednotky bude přehlednější. Stejně tak to mlžete udělat i při přehrávání vide na obrazovce televize. Po ukončení nahrává se zobrazí na spodním okraji displeje nahraný čas klipu. - Focení Při zapnutém nahrávání lze souběžně pořizovat i fotografie. Stisknutím tlačítka OK se vyfotí aktuálně snímaný obraz. (Když vyfotíte fotku v režimu video, nahrávání se nepřeruší, nahrávaná sekvence dále pokračuje, pořízené fotografie lze prohlížet v režimu foto). - Nastavení přiblížení Stiskněte šipky nahoru nebo dolů pro přiblížení obrazu.

7 Video resolution Nastavení rozlišení videa Při vybraném video módu, stiskněte šipku vpravo pro změnu rozlišení videa 720P/WVGA/1080P, zvolené rozlišení vide uvidíte v horním levém rohu displeje. Lock key icon Zámek Aby se zabránilo nechtěným zmáčknutím kláves při nahrávání videa, je možné klávesy zamknout. Stiskněte šipku vlevo na cca 2 vteřiny, na displeji vlevo se objeví ikona zámku. Pro odemčení klávesnice zmáčkněte šipku vpravo na 4 vteřiny, ikona zámku zmizí. Rest pieces of picture shooting 4.Foto mód pořizování fotek Po zamíření na objekt, který chcete vyfotit stiskněte tlačítko REC fotografie se vyfotí a automaticky uloží na SD kartu. Na spodním okraji displeje vidíte zbývající počet fotek k vyfocení. picture pixels Kvalita fotografie Ve foto módu můžete nastavovat kvalitu fotografií buď 8MB, nebo 5MB. Stiskněte šipku vpravo pro změnu rozlišení. Nastavení přiblížení obrazu Stiskem kláves se šipkami nahoru, nebo dolů, můžete přiblížit, nebo oddálit obraz. Stiskem klávesy se šipkou do leva se dostanete k poslední vyfocené fotografii. Opětovným stiskem klávesy se šipkou do leva se vrátíte do režimu fotoaparátu. Browse key 5.Mód prohlížení Stiskem levé dolní klávesy se přepnete do režimu prohlížení. - Prohlížení Stiskem kláves se šipkami listujete složkou nahraných videí, nebo fotografií, stiskem klávesy OK spustíte vybraný záznam. - Mód přehrávání Jakmile si vyberete daný klip, který chcete přehrát stiskněte tlačítko OK pro přehrání klipu. Opětovné stisknutí tlačítka OK spustí pauzu klipu.

8 - Přehrávání videa snímek po snímku V průběhu přehrávání klipu stiskněte tlačítko OK a následně šipku nahoru. Tato funkce vám umožní sledovat klip snímek po snímku. Pomocí šipek vpravo a vlevo se pohybujete mezi jednotlivými snímky. Opětovným stiskem tlačítka OK se spustí přehrávání. Klávesa mazání V režimu prohlížení, nebo přehrávání máte možnost mazání pořízených snímků, nebo videí. Stiskem klávesy s označením koš, se na displeji objeví hláška DELETE FILES (vymazat soubory), pod touto hláškou máte možnost buď vymazat všechny nahrané fotky, nebo videa podle toho v jakém módu jste, nebo mazat jednotlivě. ALL všechny YES pouze daná fotka nebo klip, který máte nalistovaný. Potvrzením tlačítka OK dané video, nebo fotografii smažete. MENU Při zapnuté kameře stiskněte tlačítko OK na 2-3vteřiny OK Key -Nastavení videokamery: Po stisku klávesy OK se dostanete do menu kamery, pro vstup do nastavení kamery stiskněte OK tlačítko na zobrazené ikonce kamery na displeji. -Zobrazovací frekvence Vyberte popis FLICKER a šipkou vpravo potvrďte. Šipkami nahoru a dolů můžete přepínat frekvenci mezi 50 a 60Hz, pak stiskněte tlačítko OK pro potvrzení. Následně šipkou vlevo opustíte menu FLICKER -Zobrazovací norma Vyberte popis TV OUT a šipkou vpravo potvrďte. Šipkami nahoru a dolů přepínáte normu na PAL a NTSC, pak stiskněte tlačítko OK pro potvrzení. Následně šipkou vlevo opustíte menu TV OUT.

9 -Kontrola verze systému Vyberte popis VERSION a šipkou vpravo potvrďte. Ukáže se vám číslo firmware. Šipkou vlevo opustíte menu VERSION -Nastavení jazyka Vyberte popis LANGUAGE a šipkou vpravo potvrďte. Šipkami nahoru a dolů nastavíte odpovídající jazyk a tlačítkem OK potvrďte. Stiskem šipky vlevo opustíte menu LANGUAGE. -Vyvážení bílé Šipkami nahoru, nebo dolů se dostanete na další stránku menu na řádek WHITE B a šipkou vpravo potvrďte. Dostanete se na podmenu kde se pohybujete šipkami nahoru a dolů a vybíráte z daných možností. Následně potvrďte klávesou OK a šipkou vlevo se vrátíte do menu. -Expozice Řádek s označením EV, potvrdíte šipkou vpravo, následně šipkami nahoru a dolů vybíráte z daných možností nastavení. Stiskem klávesy OK potvrdíte výběr a šipkou vlevo se vrátíte zpět do menu. -Kontrast Řádek s označením CONTRAST potvrdíte šipkou vpravo a následně šipkami nahoru a dolů vybíráte z daných možností nastavení. Stiskem klávesy OK potvrdíte výběr a šipkou vlevo se vrátíte do menu.

10 -Ostrost Řádek s označením SHARPNE potvrdíte šipkou vpravo a následně šipkami nahoru a dolů vybíráte z daných možností nastavení. Stiskem klávesy OK potvrdíte výběr a šipkou vlevo se vrátíte do menu. Systémové nastavení. Po vstupu do základního menu kamery zvolíte ikonku s nápisem SYSTÉM SETUP a potvrdíte tlačítkem OK Menu procházíte šipkami nahoru a dolů. Formátování karty SD Vyberte položku FORMAT potvrďte šipkou vpravo a dále se v menu pohybujete šipkami nahoru a dolů. Potvrďte tlačítkem OK a následně opustíte menu šipkou vlevo. (Po skončení formátování se automaticky ukončí menu formátování) Hlasitost Vyberte položku VOLUME potvrďte šipkou vpravo a následně se v menu pohybujte šipkami nahoru a dolů. Potvrďte tlačítkem OK a následně opustíte menu šipkou vlevo. RESET Vyberte položku RESET potvrďte šipkou vpravo a následně se v menu pohybujte šipkami nahoru a dolů. Potvrďte tlačítkem OK a následně opustíte menu šipkou vlevo.

11 Označení videa/fotky datem a časem Vyberte položku STAMP potvrďte šipkou vpravo a následně se v menu pohybujte šipkami nahoru a dolů. Potvrďte tlačítkem OK a následně opustíte menu šipkou vlevo. Nastavené času a data Vyberte položku CLOCK potvrďte šipkou vpravo a následně se v menu pohybujte šipkami nahoru a dolů. Potvrďte tlačítkem OK a následně opustíte menu šipkou vlevo. Automatické šetření baterie vypínáním displeje Vyberte položku AUTO potvrďte šipkou vpravo a následně se v menu pohybujte šipkami nahoru a dolů. Potvrďte tlačítkem OK a následně opustíte menu šipkou vlevo. (Při zapnuté funkci AUTO se displej kamery po krátkém čase co není kamera používána automaticky vypne, jakýmkoli stiskem se klávesy se displej opět rozsvítí). Dálkové ovládání 1.- V režimu video stiskem tlačítka s označením čtverečku na dálkovém ovladači měníte kvalitu videa. Stiskem tlačítka s kolečkem spustíte nahrávání, opětovným stiskem nahrávání zastavíte. 2.V režimu FOTO stiskem tlačítka s označením čtverečku na dálkovém ovladači měníte kvalitu fotografií. Stiskem tlačítka s kolečkem fotíte. 3.Jakékoli stisknutí tlačítka na dálkovém ovladači indukuje červená dioda na ovladači. Připojení k počítači přes kabel USB Zapněte kameru, zasuňte kabel do konektoru kamery na boku označená zdířka symbolem USB, a druhý konec USB kabelu připojte k počítači.

12 Na displeji kamery se objeví USB CONNECT připojeno, následně můžete pořízená videa a fotografie prohlížet či stahovat do vašeho PC. Otevřete ikonu Počítač/ tento počítač objeví se dva nové výměnné disky, jeden je interní paměť kamery a druhý je SD karta vložená do kamery. Otevřete požadovanou složku a videa či fotografie můžete přehrávat, kopírovat a mazat. TV výstup Zapnutou kameru lze připojit přiloženým AV kabelem přímo k televizi. Kabel připojte z boku do kamery, kde je symbol TV OUT. Technická specifikace Senzor 5 Mega CMOS senzor Kvalita snímků 5 Mega: 2592*1944, 8 Mega: 3200*2400 Video formát MOV, rozlišení: 1080P = 1920*1080 (30fps) 720P = 1280*720 (30fps) WVGA = 848*480 (60fps) Obrazovka 2.0 TFT LCD Video výstup NTSC/PAL Digitální Zoom: 4X Audio Zabudovaný mikrofon a reproduktor Záznam Zabudovaná 64M interní paměť, Podpora SD karet do velikosti 32G Baterie Vysokokapacitní Lithium dobíjecí baterie (3.7V 1800mAH) USB USB 2.0 Případné další dotazy a rady na nebo na tel.:

之 和, 除 高 層 建 築 物 以 不 超 過 建 築 面 積 百 分 之 十 五 外, 其 餘 以 不 超 過 建 築 面 積 百 分 之 十 二 點 五 為 限, 其 未 達 二 十 五 平 方 公 尺 者, 得 建 築 二 十 五 平 方 公 尺 ( 二 ) 水 箱 水 塔 設 於 屋 頂

之 和, 除 高 層 建 築 物 以 不 超 過 建 築 面 積 百 分 之 十 五 外, 其 餘 以 不 超 過 建 築 面 積 百 分 之 十 二 點 五 為 限, 其 未 達 二 十 五 平 方 公 尺 者, 得 建 築 二 十 五 平 方 公 尺 ( 二 ) 水 箱 水 塔 設 於 屋 頂 名 稱 : 建 築 技 術 規 則 建 築 設 計 施 工 編 修 正 日 期 : 民 國 103 年 11 月 26 日 生 效 狀 態 : 本 法 規 部 分 或 全 部 條 文 尚 未 生 效 1.93.03.10 修 正 之 第 301 條 條 文, 施 行 日 期 另 定 2. 本 規 則 103.11.26 修 正 之 第 99-1 128 條 條 文, 自 中 華 民 國 一 百 零

Více

DMC-FX33GK VQT1K00

DMC-FX33GK VQT1K00 DMC-FX33GK Panasonic 60 C - - SDHC Leica Microsystems IR GmbH Elmarit Camera AG AC 2 LCD LCD 2 (P91) SD SDHC MultiMediaCard SD8 MB 2GB SDHC 4 GB MultiMediaCard 4GB SDHC SDHC4 GB SD OK 4 http://panasonic.co.jp/pavc/global/cs

Více

CX_300 Manual.book

CX_300 Manual.book PC PC 45~80 80~320 260 LCD 1 ...1...3 /...3...3...4 /...4...5...5...6...6...7 SD...8...9 SD...9...10...12...16...18...19 DSC...20...23...23 Mini USB...23...24...25...25...26...27...28 2 / 1. 2. / LCD 3.

Více

V39用户手册0227.doc

V39用户手册0227.doc 300 2004 (FCC) FCC I/O B Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Réglement sur le matériel brouilieur du Canada. Windows Windows 98 Windows 2000 Windows ME Windows XP Microsoft

Více

中餐烹調丙級95.6.27.doc

中餐烹調丙級95.6.27.doc 076029103013 92 12 2 93 3 9 93 9 7 93 10 22 94 11 2 95 6 29 ...1...2...3...26...32...34 3 6 6 6 () 6 () () () () () 1 () () () () 2 () 1 () 2 3 07602-910301 ( ) 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Více

中餐烹調乙級940930.doc

中餐烹調乙級940930.doc 076029102013 93 3 9 93 9 7 94 3 14 94 11 2 95 6 29 ...1...2...3...6...9...11...17 4 7 7 7 () 6 () () () () () 1 2 1 2 3 07602-910201 1. 2. 3. 4. 5. 6. 4 07602-910202 1. 2. 3. 5 07602-910203 1. 2. 3. 4.

Více

附件三

附件三 行 拉 契 沈 旅 年 錄 行 拉 契 行 行 力 力 不 拉 契 寧 說 參 來 更 來 更 力 力 什 說 拉 契 立 利 來 拉 契 力 年 拉 契 不 不 不 不 識 不 不 理 領 不 更 來 說 裡 靈 來 不 來 路 都 讀 了 更 說 旅 不 度 年 羅 年 讀 都 理 理 羅 讀 了 行 了 路 行 行 旅 行 降 落 北 羅 拉 契 倫 車 來 倫 拉 契 錄 狀 錄 來 來 行

Více

GT-204A振弦读数仪使用说明书.docx

GT-204A振弦读数仪使用说明书.docx GT-204A F 25025000 0.1 Hz 5005000 0.1-30+150 0.1 FHZ 2 10-3 mah 2.2.1 181213 cm 2.2.2 1Kg 2.2.3 GT-204A a) b) c) 1 2 1 1 256 10000 2 4 LCD 5 3 6 7 8 A 01-256 B 9 A B 10 A B GT-204A 2 29:00001 29 00001

Více

TV 2005 92 1. 2. 3. 4. 5. 3 1 6 1 10 10 30 94 11 23 12 2 736 97 4 2.3 3 28.7 1-2 18.4 2-3 17.2 3 28.7 12.7 5 2.3 10 2 17 5 3 1-2 22.6 2 2-3 3-4 4-5 17.6 15.4 10.1 5 18 2.8 17 3 4 54.8 26.9 26.1 17.6 13.3

Více

“关于北京重点高校在校生回乡就业意愿调查问卷”

“关于北京重点高校在校生回乡就业意愿调查问卷” 0 目 一 前 言...1 1.1 调 研 背 景 及 调 研 目 的...1 1.1.1 调 研 背 景 北 京 就 业 形 势 及 大 环 境 下 的 回 乡 就 业 趋 势...1 1.1.2 调 研 目 的 北 京 市 重 点 高 校 在 校 生 的 回 乡 就 业 意 愿...1 1.2 调 研 方 法 及 成 果 概 述...1 二 调 研 数 据 和 分 析...2 2.1 基 本

Více

今天 2011年春季号 总 92 期

今天  2011年春季号 总 92 期 今 天 2011 年 春 季 号 总 92 期 目 录 业 余 诗 人 专 辑 这 些 业 余 诗 人 赵 野 海 波 的 诗 ( 七 首 ) 凄 凉 犯 简 史 海 波 吉 木 狼 格 的 诗 ( 六 首 ) 我 的 诗 歌 吉 木 朗 格 李 亚 伟 的 诗 ( 十 三 首 ) 口 语 和 八 十 年 代 李 亚 伟 默 默 的 诗 ( 十 三 首 ) 我 们 就 是 海 市 蜃 楼 一 个 人

Více

*

* (1982.2 1987.12) 1982 2 20 6 23 6 4 7 14 20 7 28 [1982]148 670 20 9 10 12 10037 1581 126 ( 1 ) 1983 1 17 2 4 2 25 83 20 3 21 4 70 9 11 4 3 11 21 [1983]127 12 1984 8 4 20 3 5 5 7 12 29 12 1985 1 14 1 4

Více

(2000 7 24 ) / / / / / / /

(2000 7 24 ) / / / / / / / (2000 7 24 ) / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 19 (2000 7 24 ) (2000 7 24 ) ! 250 348 ! ! 0 1 (2000 7 25 ) 1952 1959 1926-1927 1988

Více

(Microsoft Word - 8\244T\244\362\277\337\272]\244W\265L\246W.doc)

(Microsoft Word - 8\244T\244\362\277\337\272]\244W\265L\246W.doc) 赤 川 次 郎 作 品 集 8 三 毛 貓 榜 上 無 名 1 偶 然, 是 件 有 趣 的 事 溫 水 小 百 合 知 道 之 後, 心 情 輕 鬆 了 不 少 光 是 這 個, 看 官 大 概 不 明 白 是 怎 麼 一 回 事 吧 若 要 理 解 小 百 合 的 感 受, 就 必 須 由 火 車 緩 緩 開 動, 從 車 窗 看 不 見 在 月 台 揮 手 的 母 親 時, 小 百 合 陷 入

Více

Microsoft Word - 專家本色941202.doc

Microsoft Word - 專家本色941202.doc 專 家 本 色 : 名 師 教 學 實 錄 與 專 訪 前 言 本 次 所 拜 訪 的 學 校 是 位 於 彰 化 的 北 斗 家 商, 我 們 帶 著 既 緊 張 又 興 奮 的 心 情, 準 備 好 類 影 機 數 位 相 機 與 錄 音 筆, 希 望 能 將 訪 談 的 內 容 做 很 完 整 的 介 紹, 把 馮 老 師 的 教 學 精 華 全 部 呈 現 而 馮 傳 蓉 老 師 的 教 學

Více

但, 你 应 该 听 过 我 们 走 在 大 路 上 这 首 歌, 或 许 还 知 道 革 命 人 永 远 是 年 轻 那 支 歌 ; 并 且, 几 乎 可 以 肯 定, 你 在 戴 红 领 巾 的 那 阵, 必 然 唱 过 牛 儿 还 在 山 坡 吃 草, 放 牛 的 却 不 知 道 哪 儿 去

但, 你 应 该 听 过 我 们 走 在 大 路 上 这 首 歌, 或 许 还 知 道 革 命 人 永 远 是 年 轻 那 支 歌 ; 并 且, 几 乎 可 以 肯 定, 你 在 戴 红 领 巾 的 那 阵, 必 然 唱 过 牛 儿 还 在 山 坡 吃 草, 放 牛 的 却 不 知 道 哪 儿 去 爹 亲 娘 亲 不 如 毛 主 席 亲 作 者 下 场 有 多 惨 http://www.aboluowang.com/2015/0821/601184.html 2015-08-19 22:01:59 李 劫 夫 是 中 国 近 现 代 著 名 作 曲 家, 他 曾 创 作 了 大 量 的 毛 泽 东 诗 词 歌 曲 和 毛 泽 东 语 录 歌 曲, 最 为 著 名 的 就 是 曾 风 行 一 时

Více

2 临 终 助 念 答 问 序 临 终 关 怀, 由 佛 门 净 宗 古 来 祖 师 大 德 提 倡 助 念 往 生, 现 今 已 渐 为 社 会 大 众 所 重 视, 在 台 湾, 台 大 长 庚 等 各 大 医 院, 也 都 设 有 助 念 室 ; 大 陆 上 许 多 道 场, 也 有 专 为

2 临 终 助 念 答 问 序 临 终 关 怀, 由 佛 门 净 宗 古 来 祖 师 大 德 提 倡 助 念 往 生, 现 今 已 渐 为 社 会 大 众 所 重 视, 在 台 湾, 台 大 长 庚 等 各 大 医 院, 也 都 设 有 助 念 室 ; 大 陆 上 许 多 道 场, 也 有 专 为 华 净 藏 空 净 法 宗 师 学 主 会 讲 讲 记 组 整 理 临 终 助 念 答 问 2 临 终 助 念 答 问 序 临 终 关 怀, 由 佛 门 净 宗 古 来 祖 师 大 德 提 倡 助 念 往 生, 现 今 已 渐 为 社 会 大 众 所 重 视, 在 台 湾, 台 大 长 庚 等 各 大 医 院, 也 都 设 有 助 念 室 ; 大 陆 上 许 多 道 场, 也 有 专 为 临 命 终

Více

Microsoft Word - 澎湖田調報告-宏達組9804.doc

Microsoft Word - 澎湖田調報告-宏達組9804.doc 越 南 漢 文 學 與 民 俗 文 化 期 中 報 告 書 澎 湖 縣 山 水 社 區 越 南 新 住 民 妊 娠 醫 療 照 護 田 野 調 查 田 野 調 查 日 期 : 三 月 二 十 一 日 ( 六 ) 至 三 月 二 十 三 日 ( 日 ) 指 導 教 授 陳 益 源 老 師 成 員 古 佳 峻 戴 榮 冠 林 宏 達 阮 氏 清 水 澎 湖 縣 山 水 社 區 越 南 新 住 民 妊 娠

Více

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20313032313230355FA8BEA861B8EAB7BDBEE3A658BB50C0B3A5CE28B773A6CBA5AB29>

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20313032313230355FA8BEA861B8EAB7BDBEE3A658BB50C0B3A5CE28B773A6CBA5AB29> 編 修 校 園 災 害 防 救 計 畫 家 庭 防 災 卡 47/92 校 況 與 災 害 分 析 演 練 組 別 指 揮 官 搶 救 組 通 報 組 避 難 引 導 組 安 全 防 護 組 緊 急 救 護 組 準 備 器 材 安 全 帽 對 講 機 大 聲 公 收 音 機 手 電 筒 安 全 帽 對 講 機 消 防 器 材 圓 鍬 十 子 鎬 繩 子 哨 子 手 電 筒 安 全 帽 對 講 機 師

Více

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 ,,,,,,,,, : :,,,,,,,,,,, :?, :?!,,,!,, :!!,,,,,,,,,,,, : 2 ,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,,,, :? :,? :? 3 ?,,, :,!, :,! : ( ),, :,?,,,,,,,,,,,,,,, 4 ,,,,, :!,,, :,! :

Více

之 原 則 及 國 防 部 訂 頒 國 軍 列 管 國 有 不 動 產 提 供 非 軍 方 單 位 使 用 處 理 原 則 規 定 不 符, 仍 應 以 出 租 方 式 辦 理 惟 可 就 偏 遠 地 區 提 供 官 兵 金 融 水 電 服 務 使 用 部 分, 研 議 降 低 租 金 標 準, 報

之 原 則 及 國 防 部 訂 頒 國 軍 列 管 國 有 不 動 產 提 供 非 軍 方 單 位 使 用 處 理 原 則 規 定 不 符, 仍 應 以 出 租 方 式 辦 理 惟 可 就 偏 遠 地 區 提 供 官 兵 金 融 水 電 服 務 使 用 部 分, 研 議 降 低 租 金 標 準, 報 五 主 席 致 詞 :( 略 ) 六 座 談 內 容 :( 略 ) 七 實 地 訪 查 結 果 詳 如 附 件 訪 查 紀 錄 表 八 結 論 : ( 一 ) 實 地 訪 查 紀 錄 表 內 之 建 議 處 理 方 式, 請 國 防 部 配 合 辦 理 ( 二 ) 國 防 部 96 年 度 計 畫 釋 出 之 土 地, 請 准 就 地 上 建 物 併 同 變 更 為 非 公 用 財 產 或 報 廢

Více

chineseall

chineseall 太 阳 照 在 天 鹅 洲 上 刘 继 明 1 上 篇 一 晚 饭 后 1 河 口 镇 派 出 所 的 所 长 周 斌 从 宿 舍 里 出 来 i 经 过 值 班 室 时 8 对 翘 着 二 郎 腿 看 电 视 的 民 警 王 长 征 喊 了 一 声 : 小 王 1 别 看 电 视 啦 i 陪 我 出 去 转 转 吧 y 在 民 警 小 王 的 印 象 中 上 周 斌 是 一 位 忠 于 职 守 的

Více

釋禪波羅蜜次第法門

釋禪波羅蜜次第法門 释 禅 波 罗 蜜 次 第 法 门 第 十 二 讲 最 尊 贵 的 净 莲 上 师 讲 解 讲 于 新 加 坡 大 悲 佛 教 中 心 二 一 年 六 月 三 日 各 位 法 师! 各 位 居 士 大 德! 阿 弥 陀 佛! 我 们 今 晚 介 绍 魔 事 什 么 叫 魔 事 呢? 就 是 指 魔 罗 所 做 的 事, 叫 做 魔 事 那 魔 罗 做 什 么 事 呢? 就 是 经 常 以 破 坏 众

Více

证券代码:600754 证券简称:锦江股份 公告编号:【】

证券代码:600754     证券简称:锦江股份     公告编号:【】 证 券 代 码 :600754/900934 证 券 简 称 : 锦 江 股 份 / 锦 江 B 股 公 告 编 号 :2016-017 上 海 锦 江 国 际 酒 店 发 展 股 份 有 限 公 司 日 常 关 联 交 易 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内

Více

1700 装 卸 搬 运 7645 装 卸 搬 运 服 务 2100 建 筑 7410 工 程 服 务 11% 装 卸 搬 运 服 务, 是 指 使 用 装 卸 搬 运 工 具 或 者 人 力 畜 力 将 货 物 在 运 输 工 具 之 间 装 卸 现 场 之 间 或 者 运 输 工 具 与 装 卸

1700 装 卸 搬 运 7645 装 卸 搬 运 服 务 2100 建 筑 7410 工 程 服 务 11% 装 卸 搬 运 服 务, 是 指 使 用 装 卸 搬 运 工 具 或 者 人 力 畜 力 将 货 物 在 运 输 工 具 之 间 装 卸 现 场 之 间 或 者 运 输 工 具 与 装 卸 营 改 增 征 收 品 目 对 照 表 1110 铁 路 货 物 运 输 1120 铁 路 旅 客 运 输 7110 铁 路 运 输 服 务 11% 铁 路 运 输 服 务, 是 指 通 过 铁 路 运 送 货 物 或 者 旅 客 的 运 输 业 务 活 动 1210 公 路 货 物 运 输 1220 公 路 旅 客 运 输 1300 城 市 公 共 交 通 业 7120 其 他 陆 路 运 输 服

Více

前 言 教 育 无 小 事, 它 成 就 着 学 生 的 未 来 作 为 教 师, 他 们 无 时 无 刻 不 在 关 注 着 学 生 的 成 长 学 生 的 未 来 学 生 就 像 一 朵 含 苞 待 放 的 花 朵, 需 要 老 师 们 的 细 心 呵 护, 给 学 生 需 要 的 东 西, 而

前 言 教 育 无 小 事, 它 成 就 着 学 生 的 未 来 作 为 教 师, 他 们 无 时 无 刻 不 在 关 注 着 学 生 的 成 长 学 生 的 未 来 学 生 就 像 一 朵 含 苞 待 放 的 花 朵, 需 要 老 师 们 的 细 心 呵 护, 给 学 生 需 要 的 东 西, 而 前 言 教 育 无 小 事, 它 成 就 着 学 生 的 未 来 作 为 教 师, 他 们 无 时 无 刻 不 在 关 注 着 学 生 的 成 长 学 生 的 未 来 学 生 就 像 一 朵 含 苞 待 放 的 花 朵, 需 要 老 师 们 的 细 心 呵 护, 给 学 生 需 要 的 东 西, 而 不 是 给 学 生 想 要 的 这 花 朵 需 要 水 分, 他 们 就 给 它 水 分 ; 需 要

Více

《盗墓笔记》 南派三叔/著

《盗墓笔记》 南派三叔/著 盗 墓 笔 记 南 派 三 叔 / 著 五 十 年 前, 一 群 长 沙 土 夫 子 ( 盗 墓 贼 ) 挖 到 了 一 部 战 国 帛 书, 残 篇 中 记 载 了 一 座 奇 特 的 战 国 古 墓 的 位 置, 但 那 群 土 夫 子 在 地 下 碰 上 了 诡 异 事 件, 几 乎 全 部 身 亡 五 十 年 后, 其 中 一 个 土 夫 子 的 孙 子 在 先 人 笔 记 中 发 现 了

Více

平 凡 足 迹 李 本 川 作 者 为 中 国 科 学 院 海 洋 研 究 所 研 究 员,1935 年 生, 山 东 荣 成 人 我 今 年 63 岁 了 大 前 年 丈 夫 和 儿 子 在 一 个 月 内 先 后 离 开 了 人 世, 女 儿 又 已 出 嫁, 现 在 是 孑 然 一 身 我 是

平 凡 足 迹 李 本 川 作 者 为 中 国 科 学 院 海 洋 研 究 所 研 究 员,1935 年 生, 山 东 荣 成 人 我 今 年 63 岁 了 大 前 年 丈 夫 和 儿 子 在 一 个 月 内 先 后 离 开 了 人 世, 女 儿 又 已 出 嫁, 现 在 是 孑 然 一 身 我 是 序 这 是 一 群 在 五 十 年 代 的 阳 光 下 成 长 起 来 的 女 大 学 生 们 晚 年 的 回 忆 那 时 她 们 朝 气 蓬 勃, 满 怀 理 想 ; 她 们 对 英 特 纳 雄 奈 尔 一 定 要 实 现 坚 信 不 移 ; 她 们 将 艰 苦 奋 斗 作 为 自 己 必 修 的 功 课, 将 无 私 奉 公 作 为 自 己 道 德 修 养 的 最 高 境 界, 将 服 从 祖

Více

<CFFBB7D1D5DFD0D0CEAAD1A72E6D7073>

<CFFBB7D1D5DFD0D0CEAAD1A72E6D7073> 第 3 章 消 费 者 的 需 要 与 动 机 学 习 目 标 /73 引 例 对 十 大 城 市 消 费 者 消 费 心 态 的 调 查 /74 3.1 消 费 者 需 要 的 特 征 与 形 态 /75 3.2 消 费 者 需 要 的 种 类 与 基 本 内 容 /78 3.3 消 费 者 的 购 买 动 机 /82 本 章 小 结 /89 主 要 概 念 和 观 念 /89 重 点 实 务 和

Více

独立学院建设与发展

独立学院建设与发展 独 立 学 院 建 设 与 发 展 ( 专 辑 第 1 辑 ) 目 录 文 化 建 设 论 独 立 学 院 的 校 园 文 化 建 设 江 净 帆 (1) 大 学 文 化 学 理 与 校 长 引 领 下 的 独 立 学 院 文 化 建 设 包 万 平 (4) 独 立 学 院 校 园 文 化 建 设 的 现 状 与 对 策 陈 恒 初 (8) 管 理 体 制 改 革 与 完 善 我 国 独 立 学 院

Více

-------------------------------------------------------------------------------- 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1990 -------------------

Více

Preface

Preface ...5...5...5...5...6...6...6 DV...7 DV...8...8...8...9...9...10...10 DV...11 DV...11...12 /SD/SDHC...12...13...14...14 DV...15 1 ...15...16...16...16 LCD...17 LCD...17...17...19...21...23...23...23...24...24...26...26...26...27...27

Více

DMC-FZ18GK VQT1G05

DMC-FZ18GK VQT1G05 DMC-FZ18GK Panasonic 60 C - - SDHC Leica Microsystems IR GmbH Elmarit Camera AG AC 2 LCD 2 (P107) SD SDHC MultiMediaCard SD8 MB 2GB SDHC 4 GB MultiMediaCard 4GB SDHC SDHC4 GB SD OK 4 4 http://panasonic.co.jp/pavc/global/cs

Více

untitled

untitled C C EOS-1Ds Mark II (36mm 24mm)1670 CMOS EF (EF-S) Canon EOS Adobe Adobe Systems Incorporated CompactFlash SanDisk Windows Macintosh Apple Corporation SD * 2.0(Design rule for Camera File System 2.0) Exif

Více

主動學習快樂玩,韻文詩歌我在行

主動學習快樂玩,韻文詩歌我在行 遊 戲 學 習 卡 趣 味! 學 海 無 盡 案 淘 沙 舊 浪 未 平 新 浪 高 ; 繁 華 落 盡 待 何 去? 返 本 培 元 即 創 造 我 們 認 為 創 意 教 學 的 價 值 不 是 在 教 案 或 課 程 上 的 形 式 改 變 而 已 若 能 回 歸 到 教 學 的 現 場 對 於 不 同 程 度 的 學 生 都 有 學 習 上 的 幫 助 那 才 是 更 有 意 義 的 這 樣

Více

文 学 蓝 皮 书 迅 冯 俐 崔 涛 等 任 副 主 席, 徐 迅 任 秘 书 长 中 国 煤 矿 作 协 成 立 已 30 年, 1983 年 成 立 之 初 为 中 国 煤 矿 文 学 研 究 会, 1995 年 更 名 为 中 国 煤 矿 作 协 煤 炭 系 统 的 作 家 和 广 大 文

文 学 蓝 皮 书 迅 冯 俐 崔 涛 等 任 副 主 席, 徐 迅 任 秘 书 长 中 国 煤 矿 作 协 成 立 已 30 年, 1983 年 成 立 之 初 为 中 国 煤 矿 文 学 研 究 会, 1995 年 更 名 为 中 国 煤 矿 作 协 煤 炭 系 统 的 作 家 和 广 大 文 附 录 二 12 年 度 文 学 大 事 记 1 月 鲁 迅 文 学 院 第 十 八 届 中 青 年 作 家 高 级 研 讨 班 结 业 1 月 8 日, 鲁 迅 文 学 院 第 十 八 届 中 青 年 作 家 高 级 研 讨 班 全 体 学 员 顺 利 完 成 了 为 期 4 个 月 的 学 习 生 活, 在 京 举 行 了 结 业 典 礼 中 国 作 协 主 席 铁 凝, 党 组 书 记 李 冰,

Více

(Microsoft Word - 03\300\243\244p.doc)

(Microsoft Word - 03\300\243\244p.doc) 三 年 二 班 活 動 報 導 記 者 : 林 昱 慈 四 月, 黃 伯 伯 來 我 們 班 敎 布 袋 戲, 每 個 人 都 玩 得 好 開 心, 你 要 不 要 也 來 玩 玩 看 呀! 很 好 玩 唷! 藝 術 與 人 文 課 的 時 候 老 師 要 我 們 畫 燈 籠, 每 個 人 都 很 認 真 的 畫 燈 籠, 你 看, 我 們 畫 得 不 錯 吧! 藝 術 與 人 文 課 老 師 帶

Více

Performance redefined

Performance redefined Performance redefined Canon Canon EOS-1D X CMOS EOS Canon EOS-1D X EOS-1D X EOS-1Ds 35mm EOS-1D EOS-1Ds EOS-1D EOS-1D X EOS-1D X X EOS-1Ds EOS-1D Canon EOS-1D X EOS-1D X EF300mm f/2.8 IS II USM 300mm

Více

4 Ziggi-HD Plus Ziggi-HD Ziggi-HD Plus 8-9 IPEVO Presenter IPEVO Presenter (AE-Lock)

4 Ziggi-HD Plus Ziggi-HD Ziggi-HD Plus 8-9 IPEVO Presenter IPEVO Presenter (AE-Lock) Ziggi-HD Plus www.ipevo.com.tw 4 Ziggi-HD Plus Ziggi-HD 5 6 7 Ziggi-HD Plus 8-9 IPEVO Presenter 10-12 IPEVO Presenter 13 14-15 16 17-18 19 (AE-Lock) 20-21 22 2 23 24 25 26 27 28 29 (Windows 30-31; Mac

Více

2 : ; :

2 : ; : 4 CH 1 2 : ; : 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 1 6 2 8 3 11 6 13 1 13 2 14 14 1 15 2 16 3 17 4 18 5 22 6 23 7 24 7 CF 32 8 46 9 : 80GB HD 48 3 3 1 : 4 / / 4 9 2 CHANNEL 1 : 1 3 CHANNEL 2 : 2 4 CHANNEL 3 : 3 5 CHANNEL

Více

DMC-LX5GK

DMC-LX5GK DMC-LX5GK VQT2Y95 ... 5... 7... 8... 11... 12... 13... 14... 16... 19 /... 21 /... 23 /... 25... 26... 27... 28... 30... 31 []... 41... 43... 43... 44... 44 AE... 45... 46... 47... 47... 47... 48-2 -...49...50

Více

PowerShot A640/A630

PowerShot A640/A630 / / PowerShot A640 ISO / PictBridge / * 143 : : SD* SDHC MultiMediaCard SD* SDHC MultiMediaCard *SD Secure Digital / / 1 ................................. 1........................................ 5............................................

Více

STB-5200C数字有线电视机顶盒

STB-5200C数字有线电视机顶盒 大 大 寬 頻 數 位 電 視 機 上 盒 STB-9832C 使 用 手 冊 - 1 - 一 使 用 須 知... - 3 - ( 一 ) 機 上 盒 主 要 特 點... - 3 - 二 安 全 注 意 事 項... - 4 - 三 前 後 面 板 示 意 圖... - 5 - ( 一 ) 前 面 板 示 意 圖... - 5 - ( 二 ) 後 面 板 示 意 圖... - 6 - ( 三 )

Více

untitled

untitled 0040W689 2004 CANON INC. PRINTED IN HONG KONG ( 4 ) CompactFlash TM CF CF Canon PowerShot CompactFlash SanDisk Corporation ibook imac Macintosh PowerBook Power Macintosh QuickTime Microsoft Windows Windows

Více

C75CT09Y1

C75CT09Y1 Ct C75CT09Y1 CHINESE 用 戶 手 冊 此 手 冊 說 明 如 何 使 用 SIGMA DP2S 數 碼 相 機 當 用 戶 安 裝 SIGMA Photo Pro 軟 件 到 電 腦 連 接 數 碼 相 機 和 電 腦 及 軟 件, 並 須 要 詳 細 的 說 明 時 ; 請 參 閱 隨 機 附 上 的 光 碟, 內 有 以 PDF 格 式 的 SIGMA Photo Pro 用

Více

FINEPIX SL1000 Series

FINEPIX SL1000 Series BL02911-100 ZHT DIGITAL CAMERA FINEPIX SL1000 FUJIFILM P ii http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html AC FUJIFILM AC FUJIFILM FUJIFILM ii AC Ni-MH FUJIFILM HR-AA Ni-MH AC AC AC AC AC

Více

GV-R7500L Win 98/ 98SE, WinME Win XP Direct X Windows NT WINDO

GV-R7500L Win 98/ 98SE, WinME Win XP Direct X Windows NT WINDO Chapter 2 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO, LTD (GBT ) GBT GBT, GBT 2002 10 31-1 - 1 11 3 12 GV-R7500L 3 2 21 4 22 5 23 6 3 31 Win 98/ 98SE, WinME Win XP 8 311 8 312 Direct X 9 313 11 314 15 315 15 316 22 32 Windows

Více

vqt0y67.pdf

vqt0y67.pdf . [ ] (P19) 1 [/]. 2 w. 1/4 AUTO AUTO 3 r [] [ ] q. 1/5 OFF 4 e/r [ ] q. 1/5 0 OFF 2 4. 0 [.] [/] [ ]. n [ ] ( 1, 2, 3 4 ) r [ ] [/]. 2006.12. 1 10:00 w/q [/]. Seoul Tokyo GMT +9:00 10:00. GMT (Greenwich

Více

Ch

Ch Ch 1 13 14 24 30 50 51 67 68 75 76 100 101 103 Macintosh Mac OS QuickTime Apple Computer Microsoft Windows Microsoft SD SD Card Association Adobe Acrobat Adobe Systems PictBridge i AC AC AC AC ii CD-ROMs

Více

1 1200 1290 3 12 6 13 18 19 22 26 11 7 1 12 12 11 1883 1933 20 20 1911

Více

vqt0y67.pdf

vqt0y67.pdf DMC-LX2 GD , Panasonic ( ),, SDHC Leica Leica Microsystems IR GmbH Elmarit Leica Camera AG.,. B ( ) ( ): (DMC-LX2) : 1588-8452( ) : ( )/ 2 : ( ) - - EU n LCD, n LCD. LCD LCD LCD LCD LCD (, ) LCD 0.01%

Více

目 录 第 1 章 招 标 公 告... 3 第 2 章 招 标 内 容... 6 第 3 章 投 标 须 知... 7 3.1 总 则... 7 3.2 投 标 人 资 格... 8 3.3 招 标 文 件 的 澄 清 和 修 改... 9 3.4 投 标 文 件 的 编 制 要 求... 9 3

目 录 第 1 章 招 标 公 告... 3 第 2 章 招 标 内 容... 6 第 3 章 投 标 须 知... 7 3.1 总 则... 7 3.2 投 标 人 资 格... 8 3.3 招 标 文 件 的 澄 清 和 修 改... 9 3.4 投 标 文 件 的 编 制 要 求... 9 3 政 府 采 购 招 标 文 件 投 标 前 请 认 真 阅 读 本 文 件 项 目 名 称 : 毕 节 市 卫 生 学 校 整 体 实 验 室 采 购 项 目 编 号 :BJZC-2014-044 号 采 购 方 式 : 公 开 招 标 毕 节 市 公 共 资 源 交 易 中 心 二 一 四 年 五 月 1 目 录 第 1 章 招 标 公 告... 3 第 2 章 招 标 内 容... 6 第 3

Více

K 寸猫眼中文说明书

K 寸猫眼中文说明书 使 用 说 明 书 适 用 于 K-301 系 列 产 品 一 简 介 1 二 标 准 套 装 配 件 1 三 产 品 外 观 构 成 2 四 安 装 说 明 4 五 操 作 说 明 6 六 规 格 参 数 13 七 注 意 事 项 14 感 谢 您 购 买 智 能 防 盗 可 视 猫 眼 门 铃 系 列 产 品, 该 系 列 是 本 公 司 最 新 设 计 的 多 功 能 超 薄 悬 挂 式 智

Více

中华人民共和国时期\(2000年\)

中华人民共和国时期\(2000年\) (2000 ) 2000 1 1 1 2 19 2000 50 136 4 1 9 12 1 12 1000 1 18 1 23 1 26 1 30 1 1 31 46.9 8.4 2 2 8 2 14 14 18 2 15 15 20 2 21 21 22 2 23 31 195 60 2 24 2 26 26 29 2 2 27 2 28 2 29 3 1 3 5 3 5 3 8 107 3 10

Více

Microsoft Word - CH-CDR-E26+E26A+E28-MANUAL-V1.1.doc

Microsoft Word - CH-CDR-E26+E26A+E28-MANUAL-V1.1.doc ALL IN ONE 行 車 影 音 記 錄 器 操 作 手 冊 TYPE A 2.9 mm 鏡 頭 TYPE B / TYPEC 4 mm 鏡 頭 2011 OCT V1.2 TYPE C 選 配 目 錄 一 特 性 說 明... 1 二 規 格 表... 2 三 產 品 外 觀 介 紹... 3 四 產 品 尺 寸 圖... 4 五 安 裝 說 明... 5 六 錄 影 及 停 止 錄 影...

Více

29 酒 宇 凡 男 2003.07.07 河 南 省 30 葛 欣 岩 男 1999.02.03 河 南 省 31 李 昱 昂 男 2008.03.25 河 南 省 32 李 松 博 男 2003.02.12 河 南 省 酒 兵 强 董 慧 葛 海 东 王 瑞 萍 李 俊 涛 高 会 丽 李 新

29 酒 宇 凡 男 2003.07.07 河 南 省 30 葛 欣 岩 男 1999.02.03 河 南 省 31 李 昱 昂 男 2008.03.25 河 南 省 32 李 松 博 男 2003.02.12 河 南 省 酒 兵 强 董 慧 葛 海 东 王 瑞 萍 李 俊 涛 高 会 丽 李 新 2012 年 彩 票 公 益 金 贫 困 白 儿 童 救 助 项 目 第 二 次 评 审 拟 资 助 首 批 名 单 公 示 序 号 姓 名 性 别 出 生 年 月 籍 贯 监 护 人 病 型 就 诊 备 注 1 封 帅 男 2006.10.09 山 东 省 封 春 芳 北 京 军 区 总 2 向 梦 琪 女 2007.10.11 山 东 省 向 卫 军 青 岛 大 学 医 鞠 艳 秀 学 附 属

Více

手持夜视摄录仪

手持夜视摄录仪 操 作 指 南 - 1 - 请 先 阅 读 夜 视 仪 在 本 手 册 中 称 为 本 机 操 作 本 机 以 前, 请 仔 细 阅 读 本 说 明 书, 并 妥 善 保 存 以 便 日 后 查 阅 警 告 按 照 激 光 安 全 国 际 标 准, 本 产 品 属 于 四 类 激 光 产 品 (CLASS Ⅳ) 当 激 光 灯 正 在 工 作 时,10 米 以 内 切 勿 用 眼 睛 逆 光 / 直

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C7B6C8EBCABDCAB5D1E9CAD2B7BDB0B82E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C7B6C8EBCABDCAB5D1E9CAD2B7BDB0B82E646F63> 目 录 一 嵌 入 式 系 统 的 应 用 及 前 景... - 1 - 二 目 前 嵌 入 式 系 统 教 学 现 状 和 实 验 体 系 的 建 设... - 1 - 三 嵌 入 式 教 学 在 本 科 生 中 的 教 学 难 点... - 1 - 四 教 学 难 点 解 决 方 法... - 2-1 选 择 S+core7 核 学 习... - 2-2 选 择 ecos 操 作 系 统 进 行

Více

T1028_Manual_KO_V3 0.pdf

T1028_Manual_KO_V3 0.pdf 2009 : 2009/09 PC Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows Sound System Microsoft Corporation Intel, Atom Intel Corporation Sound Blaster, Sound Blaster ProCreative Technology I AC AC AC AC AC - 115 V/60 Hz

Více

DSC-WX1

DSC-WX1 4-52-046-9() 准 备 工 作 数 码 照 相 机 使 用 说 明 书 DSC-WX 拍 摄 / 观 看 影 像 使 用 拍 摄 功 能 使 用 观 看 功 能 删 除 影 像 连 接 至 其 它 设 备 改 变 相 机 设 置 2009 Sony Corporation CS 警 告 为 减 少 发 生 火 灾 或 触 电 的 危 险, 请 勿 让 本 装 置 淋 雨 或 受 潮 为 减

Více

1 54 96 139 145 155 164 199 231 290 294 1,,,,,,?,,,,,,,,,,,,,,,, :,, :??,,, :!,? 20 2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :? :,,?,!,,,,?,,, : :,,,,?,,,?,?,?,, 3,, :,, :???!,,,,,,?, :,,!,?,,,,,, :, :,,,,,,, :,?,

Více

EOSDRXT350DIM-ZH.pdf

EOSDRXT350DIM-ZH.pdf C EOS 350D DIGITAL 800 CMOS EF(EF-S) ( 6 7 ) ( 8 9 ) Canon EOS Adobe Adobe Systems ArcSoft ArcSoft ArcSoft PhotoStudio ArcSoft CompactFlash SanDisk Windows Macintosh Apple Corporation * 2.0(Design rule

Více

untitled

untitled l 7 l l 99.99% 0.01% 146 / / / / 1 ,, / : : SD, SD?? 44?? 190? 116? FUNC.148 150 152 154 158 2 14 16 32 58 93 113 / 116 / 142 148 166 168 172 3 4............................... 7 7 8 13.................................

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CAB3C6B7D5E6CFE0B4F3BDD2C3D82E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CAB3C6B7D5E6CFE0B4F3BDD2C3D82E646F63> 食 品 真 相 大 揭 秘 安 部 司, 从 事 食 品 添 加 剂 工 作 20 多 年, 人 称 添 加 剂 活 辞 典 食 品 添 加 剂 之 神 他 不 仅 熟 知 各 种 添 加 剂 的 作 用 的 用 法, 并 亲 眼 见 证 了 食 品 加 工 生 产 的 幕 后 安 部 司 曾 受 食 品 加 工 厂 委 托, 用 二 三 十 种 添 加 剂 把 黏 糊 糊 的 废 肉 制 成 好

Více

目 录 Leica ICC50 HD 引 言 9 基 本 特 点 10 基 本 特 点 ( 续 ) 11 Leica ICC50 HD: 概 述 12 拆 箱 14 准 备 开 始! 使 用 之 前 的 准 备 工 作 16 开 始 设 置! 使 用 计 算 机 进 行 连 接 和 成 像 操 作

目 录 Leica ICC50 HD 引 言 9 基 本 特 点 10 基 本 特 点 ( 续 ) 11 Leica ICC50 HD: 概 述 12 拆 箱 14 准 备 开 始! 使 用 之 前 的 准 备 工 作 16 开 始 设 置! 使 用 计 算 机 进 行 连 接 和 成 像 操 作 Leica ICC50 HD 手 册 目 录 Leica ICC50 HD 引 言 9 基 本 特 点 10 基 本 特 点 ( 续 ) 11 Leica ICC50 HD: 概 述 12 拆 箱 14 准 备 开 始! 使 用 之 前 的 准 备 工 作 16 开 始 设 置! 使 用 计 算 机 进 行 连 接 和 成 像 操 作 19 PC 模 式 下 的 限 制 20 在 PC 模 式 下

Více

Microsoft Word - GTH044-小小築夢家-夢想我抓得住你.docx

Microsoft Word - GTH044-小小築夢家-夢想我抓得住你.docx 壹 編 織 夢 想 的 源 起 寫 給 25 年 後 自 己 的 一 封 信 現 在 的 我 是 一 位 三 十 七 歲 的 傑 出 女 性 企 業 家, 即 使 每 天 都 過 著 忙 碌 的 生 也 會 兼 顧 家 庭 我 能 擁 有 現 在 的 生, 要 感 謝 靜 心 的 師 長 們, 老 師 常 告 訴 我 們, 遇 到 挫 折 時, 不 要 逃 避 也 不 能 一 蹶 不 振 : 要 勇

Více

EOS 350D DIGITAL 800 CMOS EF ( EF-S ) ( 6 7 ) ( 8 9 ) Canon EOS Canon Inc. Adobe Adobe Systems Incorporated ArcSoft ArcSoft ArcSoft PhotoStudio ArcSof

EOS 350D DIGITAL 800 CMOS EF ( EF-S ) ( 6 7 ) ( 8 9 ) Canon EOS Canon Inc. Adobe Adobe Systems Incorporated ArcSoft ArcSoft ArcSoft PhotoStudio ArcSof C EOS 350D DIGITAL 800 CMOS EF ( EF-S ) ( 6 7 ) ( 8 9 ) Canon EOS Canon Inc. Adobe Adobe Systems Incorporated ArcSoft ArcSoft ArcSoft PhotoStudio ArcSoft, Inc. CompactFlash SanDis Corporation Windows Microsoft

Více

Untitled

Untitled 1 2 附 件 一 合 併 契 約 書 立 合 併 契 約 書 人, 宏 致 電 子 股 份 有 限 公 司 ( 登 記 地 址 : 桃 園 縣 中 壢 市 東 園 路 13 號 )( 以 下 簡 稱 甲 方 ) 及 維 翰 實 業 股 份 有 限 公 司 ( 登 記 地 址 : 台 北 市 內 湖 區 新 湖 三 路 134 號 4 樓 ) ( 以 下 簡 稱 乙 方 ) 均 係 依 據 中 華

Více

bingdian001.com

bingdian001.com (AVA PROPRE 6HD) ... 5 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6... 5... 6... 6... 9... 9... 10... 12 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9... 12... 12... 13... 13... 14... 15... 16... 17... 18 2.10... 18 2.11... 19 2.12...

Více

1.外科常见疾病篇

1.外科常见疾病篇 金 山 门 诊 健 康 教 育 手 册 目 录 11. 金 山 门 诊 健 康 宣 教 手 册...1 1. 外 科 常 见 疾 病 篇...2 ( 一 ) 肺 功 能 锻 炼 方 法...2 ( 二 ) 结 核 性 胸 膜 炎...4 ( 三 ) 气 胸...5 ( 四 ) 甲 状 腺...7 ( 五 ) 急 性 阑 尾 炎...9 ( 六 ) 尖 锐 湿 疣...10 ( 七 ) 肛 瘘...12

Více

untitled

untitled 38 39 40 41 43 44 45 0.025 m 3 0.0053 m 3 0.197 m 3 0.45m 3 0.22 m 3 0.23 m 3 0.31 m 2 0.066 m 2 0.24 m 2 64-74kg 44-54kg 20 kg m 2 H 210 2 1.5 3 5 575 3 21.7 2 3 31.3 3-12 6 1 1.3 5

Více

DSC-T900

DSC-T900 4-30-97-7() 准 备 工 作 数 码 照 相 机 使 用 说 明 书 DSC-T900 开 始 使 用 本 机 前, 请 仔 细 阅 读 本 手 册, 并 保 留 该 手 册 以 供 日 后 参 考 拍 摄 / 观 看 影 像 使 用 拍 摄 功 能 使 用 观 看 功 能 删 除 影 像 连 接 至 其 它 设 备 改 变 相 机 设 置 2009 Sony Corporation CS

Více

v1.0.cdr

v1.0.cdr V21C V21C 7 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 1. 2. 3. SD/MMC 6 4. SD MMC SD MMC 5. 4 5 6 6 7 7 8 1. / 2. 3. 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 4. 11 11 12 12 12 2. 13 ~1~ 1. MENU/OK / MENU MENU 14 14

Více

用户手册

用户手册 cover page 66 MC-1 67 page 2 3 3 3 4 5 LEICA MC 7 9 11 13 15 17 17 19 20 21 21 23 25 35 39 53 55 57 59 60 TV 62 62 63 LEICA M500-N 63 LEICA MC 64 65 page 3 LEICA MC-1 M500-N LEICA MC-1 LEICA MC-1 LEICA

Více

untitled

untitled / 2002.6 ISBN 7-115-10291-0 I II III IV TB8 CIP 2002 031465 11 14 100061 315@ ptpress.com.cn http://www.ptpress.com.cn 010-67180876 787 1092 1/16 14 332 2002 1 1 5 000 2002 1 ISBN 7-115-10291-0/TN 1882

Více

重 要 安 全 说 明 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ii 使 用 产 品 前 请 仔 细 阅 读 这 些 说 明, 并 保 存 起 来 以 备 今 后 参 考 遵 循 本 产 品 上 表 示 的 所 有 警 告 和 指 示 清 洁 之 前 先 从 墙 上 插 座 拔 下 本 产

重 要 安 全 说 明 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ii 使 用 产 品 前 请 仔 细 阅 读 这 些 说 明, 并 保 存 起 来 以 备 今 后 参 考 遵 循 本 产 品 上 表 示 的 所 有 警 告 和 指 示 清 洁 之 前 先 从 墙 上 插 座 拔 下 本 产 ,, LifeBook Microsoft Windows MS-DOS Windows NT Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Microsoft Corporation Phoenix Phoenix Technologies Corporation Fujitsu Limited 2015,,, (1) (2),

Více

並 責 成 各 里 幹 事 下 里 服 勤 宣 導 病 媒 防 治 知 識, 協 助 各 家 戶 清 除 病 媒 孳 生 源 ( 積 水 容 器 ), 降 低 棲 群 密 度, 預 防 傳 染 病 之 發 生, 以 確 保 民 眾 身 體 健 康 及 居 家 生 活 品 質 訂 定 每 月 最 後

並 責 成 各 里 幹 事 下 里 服 勤 宣 導 病 媒 防 治 知 識, 協 助 各 家 戶 清 除 病 媒 孳 生 源 ( 積 水 容 器 ), 降 低 棲 群 密 度, 預 防 傳 染 病 之 發 生, 以 確 保 民 眾 身 體 健 康 及 居 家 生 活 品 質 訂 定 每 月 最 後 541 94.4.6 臺 北 市 文 山 區 都 市 計 畫 案 通 盤 檢 討 主 要 計 畫 暨 細 部 計 畫 案 542 94.5.5 都 市 計 畫 道 路 用 地 變 更 為 可 發 展 用 地 免 予 回 饋 原 則 附 件 三 溫 泉 產 業 特 定 專 用 區 都 市 計 畫 案 召 集 人 本 案 案 情 複 雜, 且 為 求 審 議 效 益, 委 請 陳 委 員 武 正 擔 任

Více

untitled

untitled CDI-C042-010 XXXXXXX 2005 CANON INC. PRINTED IN JAPAN ( 6 ) ( / )/ ( ) 99.99% 0.01% 156 / / // 1 : : SD, SD 2 ... 6... 7... 12... 13... 19... 22 SD... 24 SD... 26... 29... 32... 34... 36... 38... 39...

Více

PowerPoint 簡報

PowerPoint 簡報 TP-S1016MDR 0~50 90% 110V~220V CMOS/ MOSFET ; : 1 2 3 100~240V 4 5 HOST alarm I/O board, - - 100 ~240V 1 Page 1 11 1 12 2~3 2 4~5 3 6~7 4 8 5 9 51 / 9~11 52 12~13 53 14 54 15 55 17~19 56 20 57 21~25 58

Více

사용 설명서

사용 설명서 hp photosmart (hp instant share) Copyright 2003 Hewlett-Packard Company. Hewlett-Packard,,.. Hewlett- Packard,,. Microsoft Windows Microsoft Corporation. Apple, Macintosh Mac Apple Computer, Inc.. MultiMediaCard

Více

SX_第二版

SX_第二版 KOHJINSHA SX IntelIntelIntel Corporation MicrosoftOutlookWindowsWindows VistaWindows VGAIBM SymantecSymantecSymantec GhostSymantec Corporation MemoryStickMemoryStick PROMagicGateSONY SDSANDISK Compact

Více

SonoDur 5.1 SonoDur2 小 巧 玲 珑, 一 手 掌 握 探 头 识 别 和 测 量 界 面 包 括 : 校 准 参 数, 材 料, 单 位 转 换 表, 负 载 力 加 载 延 迟 时 间, 使 用 者, 测 量 值 上 下 限 报 警 阀 值 探 头 状 态 标 志 : 显 示

SonoDur 5.1 SonoDur2 小 巧 玲 珑, 一 手 掌 握 探 头 识 别 和 测 量 界 面 包 括 : 校 准 参 数, 材 料, 单 位 转 换 表, 负 载 力 加 载 延 迟 时 间, 使 用 者, 测 量 值 上 下 限 报 警 阀 值 探 头 状 态 标 志 : 显 示 SonoDur 5.1 SonoDur2 超 声 波 硬 度 计 ( 最 佳 的 硬 度 检 测 方 案 ) 标 准 化 产 品, 耐 用, 易 于 使 用, 测 量 快 速 精 准, 德 国 制 造 UCI- 测 试 方 法 ( 超 声 波 接 触 阻 抗 法 ): 超 声 波 硬 度 计 是 根 据 探 头 上 的 维 氏 金 刚 石 压 头 接 触 被 测 物 体, 加 载 对 应 的 载 荷

Více

P1500

P1500 深 圳 华 禹 工 控 科 技 有 限 公 司 P1500 用 户 使 用 手 册 深 圳 华 禹 工 控 科 技 有 限 公 司 编 制 联 系 电 话 邮 件 地 址 更 新 日 期 邝 足 林 15986765262 2850906986@qq.com 2014-11-04 文 件 编 号 20141104-001 版 本 号 / 修 订 号 V1.1 本 文 件 版 权 属 于 本 公 司

Více

Microsoft Word - STB-9832C-使用手冊_TWT定版-140920.docx

Microsoft Word - STB-9832C-使用手冊_TWT定版-140920.docx 高 畫 質 數 位 電 視 機 上 盒 STB-9832C 使 用 手 冊 目 錄 一 使 用 須 知... 1 ( 一 ) 引 言... 1 ( 二 ) 機 上 盒 主 要 特 點... 1 ( 三 ) 安 全 注 意 事 項... 1 二 面 板 功 能 說 明... 2 ( 一 ) 前 面 板... 2 ( 二 ) 側 面 板... 2 ( 三 ) 後 面 板... 3 ( 四 ) 底 面 板...

Více

我 握 着 手 机 看 着 陈 小 程, 然 后 我 古 怪 的 笑 着, 我 说, 陈 小 程, 天 气 有 点 热 哈, 现 在 已 经 流 行 这 样 新 型 的 极 端 方 式 来 考 验 伴 侣 对 婚 姻 的 忠 诚 度 了 吗? 那 你 跟 林 夏 秋 说, 我 经 得 起 考 验!

我 握 着 手 机 看 着 陈 小 程, 然 后 我 古 怪 的 笑 着, 我 说, 陈 小 程, 天 气 有 点 热 哈, 现 在 已 经 流 行 这 样 新 型 的 极 端 方 式 来 考 验 伴 侣 对 婚 姻 的 忠 诚 度 了 吗? 那 你 跟 林 夏 秋 说, 我 经 得 起 考 验! 赵 弯 弯 再 婚 记 / 作 者 : 怜 心 依 然 楔 子 发 现 丈 夫 真 面 目 20XX 年 秋 深 圳 的 秋 天 象 波 西 米 亚 长 裙 一 样, 悠 长 而 浪 漫, 午 后 的 阳 光, 还 很 炙 热, 我 躺 在 阳 台 的 躺 椅 里, 眯 着 眼 看 隔 壁 家 阳 台 上 那 红 艳 艳 的 勒 杜 鹃, 花 养 得 还 不 错, 我 在 心 里 暗 自 叹 息,

Více

KT-64 红 外 热 成 像 仪 符 合 欧 盟 电 磁 兼 容 和 安 全 规 定 衷 心 感 谢 您 选 购 本 产 品 KT- 640 热 成 像 仪 是 一 款 现 代 优 质 安 全 又 便 于 操 作 的 测 量 仪 器 请 阅 读 本 手 册, 以 避 免 操 作 时 可 能 出 现

KT-64 红 外 热 成 像 仪 符 合 欧 盟 电 磁 兼 容 和 安 全 规 定 衷 心 感 谢 您 选 购 本 产 品 KT- 640 热 成 像 仪 是 一 款 现 代 优 质 安 全 又 便 于 操 作 的 测 量 仪 器 请 阅 读 本 手 册, 以 避 免 操 作 时 可 能 出 现 使 用 手 册 KT-640 红 外 热 成 像 仪 索 耐 尔 股 份 公 司 SONEL S. A. ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica Poland 版 本 1.3 2013.08.20 用 户 使 用 手 册 1 KT-64 红 外 热 成 像 仪 符 合 欧 盟 电 磁 兼 容 和 安 全 规 定 衷 心 感 谢 您 选 购 本 产 品 KT- 640 热

Více

c-AR64SH-102

c-AR64SH-102 Chapter 2 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO, LTD GBT ( ) GBT GBT, GBT 2002 3 15 1 1 11 3 12 3 2 21 4 22 5 23 6 3 31 Win 98/ 98SE, WinME Win XP 8 311 8 312 Direct X 9 313 11 314 14 315 14 316 18 32 Windows NT 40

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A6CBA55FA5ABBDC3A5CDA9D22DB3AFAB46A9FDA142AA4CAED1B7EC2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A6CBA55FA5ABBDC3A5CDA9D22DB3AFAB46A9FDA142AA4CAED1B7EC2E646F63> 暑 期 社 區 醫 學 見 習 報 告 見 習 單 位 : 竹 北 衛 生 所 見 習 日 期 :20080901~20080905 見 習 組 員 姓 名 :494940127 陳 亭 昕 494940402 林 書 瑜 1 報 告 撰 寫 工 作 分 配 : 陳 亭 昕 --- 課 程 安 排 部 分 的 說 明 林 書 瑜 --- 前 言 部 分 的 說 明 照 片 總 整 理 一 前 言 :

Více

H1428

H1428 第 1 章 陽 光 穿 透 薄 紗 窗 簾, 迤 邐 灑 落 在 床 上 兩 副 相 偎 的 赤 裸 胴 體 上 一 雙 長 睫 搧 了 搧, 略 略 張 開 眼 皮, 露 出 一 對 黑 盈 盈 的 美 眸 從 落 地 窗 穿 透 進 來 的 璀 璨 艷 陽 令 女 子 微 瞇 起 眼, 突 地 發 現 眼 前 有 個 障 礙 物, 不 禁 怔 愣 了 下, 待 意 識 到 障 礙 物 是 什 麼

Více

狂飆青春系列\(5\)─遊戲不再只是遊戲

狂飆青春系列\(5\)─遊戲不再只是遊戲 一 前 言 狂 飆 青 春 系 列 ( 三 ) 遊 戲 不 再 只 是 遊 戲 資 訊 與 網 路 篷 勃 快 速 發 展, 網 路 線 上 遊 戲 產 業 一 支 獨 秀 且 快 速 發 燒, 線 上 遊 戲 中 玩 家 的 相 互 鬥 智 與 相 互 合 作, 提 高 遊 戲 的 樂 趣, 同 時 吸 引 龐 大 的 網 路 族 群, 儼 然 是 網 際 網 路 後 新 興 的 娛 樂 型 態

Více

1,,,, :, :!!,,,, :!,,!,,,,,,,,,,,?, :,,,, 1 2,,,,,! :,!,! :,,,,! :!,,!,,,,,,,,,,,,,,,!!,!, :,,!!, ,,,,,,,,,,, :,!,,,,,,, :,!,,! :,,?,,,,,,,,,,,,, :,? :! 3 4 :,,,,,? :,?, :? :,!,, :??, :,! 2,,,,,,,!,!,,,,!,,

Více

<534B544C30303131302DACFCA8FDB160B3C6B5E6313230B94449495FB8D5BE5C2E706466>

<534B544C30303131302DACFCA8FDB160B3C6B5E6313230B94449495FB8D5BE5C2E706466> 3 5 10 25 1~2 1 2 1 1. 10 1~2 A 2 1 5 2 8 A 30 3 48 10 4 200g 5 100g 1 1/3 1/4 5 1. 2~3cm 4. 10 10 A1605~7 B Part 2 18 4 300g 1/2 1 1/2 2 1 1/2 3 1 1 1. A 20 1 170 B 2 2 1 OK 55 50 3 Part 2 18 4~5 600g

Více

酒 神 (长篇小说)

酒 神 (长篇小说) 酒 神 ( 长 篇 小 说 ) 作 家 : 莫 言 第 一 章 一 省 人 民 检 察 院 的 特 级 侦 察 员 丁 钩 儿 搭 乘 一 辆 拉 煤 的 解 放 牌 卡 车 到 市 郊 的 罗 山 煤 矿 进 行 一 项 特 别 调 查 沿 途, 由 于 激 烈 思 索, 脑 袋 膨 胀, 那 顶 本 来 晃 晃 荡 荡 的 五 十 八 号 咖 啡 色 鸭 舌 帽 竟 紧 紧 地 箍 住 了 头

Více