Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny"

Transkript

1 Manuál TESCAM010 FULL HD kamera Bezpečnostní pokyny Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny. Aby se předešlo nebezpečí požáru, nebo elektrických výbojů, prosím dodržujte pozorně následující instrukce. Pokud konektor napáječe neodpovídá zásuvce vaší země, nechte si u autorizovaného prodejce vyměnit, nebo jím dodat odpovídající zásuvku. Baterie Pokud je baterie špatně používána, může dojít výbuchu a následnému požáru, či popálení manipulující osoby. - Baterie nerozebírejte Baterie nezkratujte, nedotýkejte se baterií kovovými předměty, atd. Nenechávejte baterie v místech s vyšší teplotou jak 60 C, jako na slunci, či v autech na slunci - Nevhazujte baterie do ohně - Nepoužívejte poškozené baterie, nebo baterie s vytékající kapalinou - Používejte vždy pouze originální nabíječku - Uchovávejte baterie mimo dosah dětí - Uchovávejte baterie v suchu Napáječ - Po připojení nabíječky do sítě a v případě nesvítící kontrolky na nabíječce dbejte zvýšené opatrnosti, nabíječka je stále pod proudem. Jestliže nebude svítit kontrolka během procesu nabíjení, urychleně vytáhněte zástrčku ze sítě. POZOR: Z důvodu zajištění správného fungování kamery používejte prosím vždy originální příslušenství, jako jsou baterie, nabíječky, USB a AV kabel! Příslušenství Hlavní příslušenství: Záznamová jednotka Dálkové ovládání Objektiv Další příslušenství: Pouzdro Uživatelská příručka AV kabel USB kabel Nylonový popruh

2 Krytka objektivu Gumový kroužek Držák na řidítka Držák na helmu Držák kamery Tlumící podložky Nylonové pásky a stahovací pásky Externí mikrofon Ostatní příslušenství AC nabíječka Auto nabíječka kolébka nabíječky Baterie 1. LED dioda, svítí při zapnuté kameře 2. Tlačítko zapnutí 3. TFT displej 4. Tlačítko nahrávání 5. Tlačítko posun vlevo 6. Tlačítko pro přehrávání 7. Reproduktor 8. Tlačítko posun dolů 9. Slot pro karty SD 10. Tlačítko OK - potvrzovací 11. Tlačítko pro mazání 12. Tlačítko posun vpravo 13. Tlačítko přepínání mód video/foto 14. Tlačítko posun nahoru 15. Konektor TV výstup 16. Konektor USB 17. Konektor pro externí mikrofon 18. Přijímač dálkového ovládání 19. Mikrofon Nabíjení baterie Jsou dvě možnosti nabíjení baterii. 1.Když je baterie vložena do záznamové jednotky, připojte konektor napáječe a poté připojte napáječ do sítě.

3 Když se baterie nabíjí, svítí v levém horním rohu záznamové jednotky červená dioda. Když je baterie plně nabita, tato červená kontrolka zhasne. 2.Baterii vložte do kolébky napáječe, dbejte zvýšené opatrnosti při vkládání baterie na dodržení správného umístění + a -. Připojte kolébku napáječe k napáječi a následně připojte napáječ do sítě. Když se baterie nabíjí, svítí červená kontrolka na kolébce napáječe. Když je baterie plně nabita přepne se světélko na zelenou barvu. Pozor: Baterie je možné nabíjet, i když není úplně vybitá Jakmile je baterie plně nabitá, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a vyjměte baterii z kolébky Používejte vždy originální baterie a nabíječky Pakliže je baterie v kolébce napáječe a nenabíjí se, ujistěte se, že je napáječ správně zapnut do sítě Vložení baterie do záznamové jednotky 1.otevřete zadní kryt jednotky 2.vložte baterii do jednotky, pozor na správné umístění + a pólů 3.zavřete zadní kryt jednotky

4 Vložení/vyjmutí SD karty 1.vyklopte kryt SD karty 2.vložte SD kartu tak jak je nakresleno na výklopné krytce, zasuňte kartu do slotu a následně ji jemně zatlačte, tak aby zůstala plně zasunuta ve slotu 3. zaklopte kryt SD karty Zapněte kameru, v horním pravém rohu displeje uvidíte ikonku SD karty, která potvrzuje vloženou SD kartu. Pozor: Pakliže je karta špatně vložena, nebo je poškozena, případně tuto kartu jednotka neakceptuj nebude na displeji ikona karty svítit. Vyjmutí SD karty 1. Otevřete kryt SD karty 2. Jemně zatlačte na SD kartu, karta následně vyskočí ze slotu následně ji můžete vytáhnout 3.Zavřete SD kryt 1.Instalace objektivu Dle obrázku, dejte kameru do kamerového držáku, poté gumovým kroužkem stáhněte vrchní háčky držáku, aby byla kamera pevně aretována. 2.Připojení rovného podstavce na helmu Dle obrázku připojte podstavec k držáku kamery a dotáhněte jej spojovacím šroubem

5 3.Připojení podstavce na řidítka Dle obrázku připojte podstavec k držáku kamery a dotáhněte jej spojovacím šroubem 4.Další instrukce Nylonové pásky: můžete je protáhnout skrz otvory v podstavci a přichytit jimi tak kameru k helmě, nebo dalšímu příslušenství Oboustranná páska: touto páskou můžete přichytit kameru ke kluzkým předmětům jako je sklo, nebo jiné kluzké předměty Stahovací pásky můžete použít k pevnému dotažení kamery Základní funkce: Green indicator light Power key 1.Tlačítko zapnutí/vypnutí Zmáčkněte tlačítko pro zapnutí kamery na levé straně záznamové jednotky. Na displeji kamery ze zobrazí uvítací obrázek a přehraje se uvítací zvuk. Zelená kontrolka v levém horním rohu se rozsvítí. Pro vypnutí zmáčkněte opět tlačítko zapnutí/vypnutí. Mode Key 2.Tlačítko mód Při zapnuté kameře slouží toto tlačítko pro přepínání mezi režimem kamera/fotoaparát. Video icon Video mód Při zvoleném video módu svítí na displeji jednotky video ikona. V režimu video můžete nastavovat video, nahrávat video, nebo přepínat do režimu přehrávání videa.

6 Camera icon Foto mód Při režimu foto svítí na displeji jednotky foto ikona. V režimu foto můžete nastavovat možnosti fotoaparátu, fotit, nebo přepínat do režimu prohlížení fotografií. REC key 3. Režim nahrávání videa - Nahrávání Po zaměření kamery na cíl, nebo umístění kamery do držáku, stiskněte tlačítko REC pro zapnutí nahrávání, jakmile se nahrávání zapne začne blikat červená ikona v levém horním rohu displeje, současně se na spodní straně displeje objeví čas nahrávaného klipu. Red flicking point Recorded time Po opětovném zmačknutí tlačítka REC se nahrávání vypne a klip se uloží na kartu SD. Zvuk se nahrává automaticky s nahrávaným klipem pomocí vestavěného mikrofonu, nebo lze snadno připojit externí mikrofon, který je součástí balení. Stejně tak je možné připojení interimu. Rest recording time -Tlačítko pro schování ikon na displeji Při nahrávání stiskněte tlačítko MODE tímto úkonem zmizí z displeje všechny ikony a displej jednotky bude přehlednější. Stejně tak to mlžete udělat i při přehrávání vide na obrazovce televize. Po ukončení nahrává se zobrazí na spodním okraji displeje nahraný čas klipu. - Focení Při zapnutém nahrávání lze souběžně pořizovat i fotografie. Stisknutím tlačítka OK se vyfotí aktuálně snímaný obraz. (Když vyfotíte fotku v režimu video, nahrávání se nepřeruší, nahrávaná sekvence dále pokračuje, pořízené fotografie lze prohlížet v režimu foto). - Nastavení přiblížení Stiskněte šipky nahoru nebo dolů pro přiblížení obrazu.

7 Video resolution Nastavení rozlišení videa Při vybraném video módu, stiskněte šipku vpravo pro změnu rozlišení videa 720P/WVGA/1080P, zvolené rozlišení vide uvidíte v horním levém rohu displeje. Lock key icon Zámek Aby se zabránilo nechtěným zmáčknutím kláves při nahrávání videa, je možné klávesy zamknout. Stiskněte šipku vlevo na cca 2 vteřiny, na displeji vlevo se objeví ikona zámku. Pro odemčení klávesnice zmáčkněte šipku vpravo na 4 vteřiny, ikona zámku zmizí. Rest pieces of picture shooting 4.Foto mód pořizování fotek Po zamíření na objekt, který chcete vyfotit stiskněte tlačítko REC fotografie se vyfotí a automaticky uloží na SD kartu. Na spodním okraji displeje vidíte zbývající počet fotek k vyfocení. picture pixels Kvalita fotografie Ve foto módu můžete nastavovat kvalitu fotografií buď 8MB, nebo 5MB. Stiskněte šipku vpravo pro změnu rozlišení. Nastavení přiblížení obrazu Stiskem kláves se šipkami nahoru, nebo dolů, můžete přiblížit, nebo oddálit obraz. Stiskem klávesy se šipkou do leva se dostanete k poslední vyfocené fotografii. Opětovným stiskem klávesy se šipkou do leva se vrátíte do režimu fotoaparátu. Browse key 5.Mód prohlížení Stiskem levé dolní klávesy se přepnete do režimu prohlížení. - Prohlížení Stiskem kláves se šipkami listujete složkou nahraných videí, nebo fotografií, stiskem klávesy OK spustíte vybraný záznam. - Mód přehrávání Jakmile si vyberete daný klip, který chcete přehrát stiskněte tlačítko OK pro přehrání klipu. Opětovné stisknutí tlačítka OK spustí pauzu klipu.

8 - Přehrávání videa snímek po snímku V průběhu přehrávání klipu stiskněte tlačítko OK a následně šipku nahoru. Tato funkce vám umožní sledovat klip snímek po snímku. Pomocí šipek vpravo a vlevo se pohybujete mezi jednotlivými snímky. Opětovným stiskem tlačítka OK se spustí přehrávání. Klávesa mazání V režimu prohlížení, nebo přehrávání máte možnost mazání pořízených snímků, nebo videí. Stiskem klávesy s označením koš, se na displeji objeví hláška DELETE FILES (vymazat soubory), pod touto hláškou máte možnost buď vymazat všechny nahrané fotky, nebo videa podle toho v jakém módu jste, nebo mazat jednotlivě. ALL všechny YES pouze daná fotka nebo klip, který máte nalistovaný. Potvrzením tlačítka OK dané video, nebo fotografii smažete. MENU Při zapnuté kameře stiskněte tlačítko OK na 2-3vteřiny OK Key -Nastavení videokamery: Po stisku klávesy OK se dostanete do menu kamery, pro vstup do nastavení kamery stiskněte OK tlačítko na zobrazené ikonce kamery na displeji. -Zobrazovací frekvence Vyberte popis FLICKER a šipkou vpravo potvrďte. Šipkami nahoru a dolů můžete přepínat frekvenci mezi 50 a 60Hz, pak stiskněte tlačítko OK pro potvrzení. Následně šipkou vlevo opustíte menu FLICKER -Zobrazovací norma Vyberte popis TV OUT a šipkou vpravo potvrďte. Šipkami nahoru a dolů přepínáte normu na PAL a NTSC, pak stiskněte tlačítko OK pro potvrzení. Následně šipkou vlevo opustíte menu TV OUT.

9 -Kontrola verze systému Vyberte popis VERSION a šipkou vpravo potvrďte. Ukáže se vám číslo firmware. Šipkou vlevo opustíte menu VERSION -Nastavení jazyka Vyberte popis LANGUAGE a šipkou vpravo potvrďte. Šipkami nahoru a dolů nastavíte odpovídající jazyk a tlačítkem OK potvrďte. Stiskem šipky vlevo opustíte menu LANGUAGE. -Vyvážení bílé Šipkami nahoru, nebo dolů se dostanete na další stránku menu na řádek WHITE B a šipkou vpravo potvrďte. Dostanete se na podmenu kde se pohybujete šipkami nahoru a dolů a vybíráte z daných možností. Následně potvrďte klávesou OK a šipkou vlevo se vrátíte do menu. -Expozice Řádek s označením EV, potvrdíte šipkou vpravo, následně šipkami nahoru a dolů vybíráte z daných možností nastavení. Stiskem klávesy OK potvrdíte výběr a šipkou vlevo se vrátíte zpět do menu. -Kontrast Řádek s označením CONTRAST potvrdíte šipkou vpravo a následně šipkami nahoru a dolů vybíráte z daných možností nastavení. Stiskem klávesy OK potvrdíte výběr a šipkou vlevo se vrátíte do menu.

10 -Ostrost Řádek s označením SHARPNE potvrdíte šipkou vpravo a následně šipkami nahoru a dolů vybíráte z daných možností nastavení. Stiskem klávesy OK potvrdíte výběr a šipkou vlevo se vrátíte do menu. Systémové nastavení. Po vstupu do základního menu kamery zvolíte ikonku s nápisem SYSTÉM SETUP a potvrdíte tlačítkem OK Menu procházíte šipkami nahoru a dolů. Formátování karty SD Vyberte položku FORMAT potvrďte šipkou vpravo a dále se v menu pohybujete šipkami nahoru a dolů. Potvrďte tlačítkem OK a následně opustíte menu šipkou vlevo. (Po skončení formátování se automaticky ukončí menu formátování) Hlasitost Vyberte položku VOLUME potvrďte šipkou vpravo a následně se v menu pohybujte šipkami nahoru a dolů. Potvrďte tlačítkem OK a následně opustíte menu šipkou vlevo. RESET Vyberte položku RESET potvrďte šipkou vpravo a následně se v menu pohybujte šipkami nahoru a dolů. Potvrďte tlačítkem OK a následně opustíte menu šipkou vlevo.

11 Označení videa/fotky datem a časem Vyberte položku STAMP potvrďte šipkou vpravo a následně se v menu pohybujte šipkami nahoru a dolů. Potvrďte tlačítkem OK a následně opustíte menu šipkou vlevo. Nastavené času a data Vyberte položku CLOCK potvrďte šipkou vpravo a následně se v menu pohybujte šipkami nahoru a dolů. Potvrďte tlačítkem OK a následně opustíte menu šipkou vlevo. Automatické šetření baterie vypínáním displeje Vyberte položku AUTO potvrďte šipkou vpravo a následně se v menu pohybujte šipkami nahoru a dolů. Potvrďte tlačítkem OK a následně opustíte menu šipkou vlevo. (Při zapnuté funkci AUTO se displej kamery po krátkém čase co není kamera používána automaticky vypne, jakýmkoli stiskem se klávesy se displej opět rozsvítí). Dálkové ovládání 1.- V režimu video stiskem tlačítka s označením čtverečku na dálkovém ovladači měníte kvalitu videa. Stiskem tlačítka s kolečkem spustíte nahrávání, opětovným stiskem nahrávání zastavíte. 2.V režimu FOTO stiskem tlačítka s označením čtverečku na dálkovém ovladači měníte kvalitu fotografií. Stiskem tlačítka s kolečkem fotíte. 3.Jakékoli stisknutí tlačítka na dálkovém ovladači indukuje červená dioda na ovladači. Připojení k počítači přes kabel USB Zapněte kameru, zasuňte kabel do konektoru kamery na boku označená zdířka symbolem USB, a druhý konec USB kabelu připojte k počítači.

12 Na displeji kamery se objeví USB CONNECT připojeno, následně můžete pořízená videa a fotografie prohlížet či stahovat do vašeho PC. Otevřete ikonu Počítač/ tento počítač objeví se dva nové výměnné disky, jeden je interní paměť kamery a druhý je SD karta vložená do kamery. Otevřete požadovanou složku a videa či fotografie můžete přehrávat, kopírovat a mazat. TV výstup Zapnutou kameru lze připojit přiloženým AV kabelem přímo k televizi. Kabel připojte z boku do kamery, kde je symbol TV OUT. Technická specifikace Senzor 5 Mega CMOS senzor Kvalita snímků 5 Mega: 2592*1944, 8 Mega: 3200*2400 Video formát MOV, rozlišení: 1080P = 1920*1080 (30fps) 720P = 1280*720 (30fps) WVGA = 848*480 (60fps) Obrazovka 2.0 TFT LCD Video výstup NTSC/PAL Digitální Zoom: 4X Audio Zabudovaný mikrofon a reproduktor Záznam Zabudovaná 64M interní paměť, Podpora SD karet do velikosti 32G Baterie Vysokokapacitní Lithium dobíjecí baterie (3.7V 1800mAH) USB USB 2.0 Případné další dotazy a rady na nebo na tel.: