Obsah. 1. Úvod Bezpečnostní pokyny Některé funkce přehrávače Přenos dat a nabíjení Tlačítka a ovládání 3. 6.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. 1. Úvod 1. 2. Bezpečnostní pokyny 1. 3. Některé funkce přehrávače 2. 4. Přenos dat a nabíjení 2. 5. Tlačítka a ovládání 3. 6."

Transkript

1

2 Obsah 1. Úvod 1 2. Bezpečnostní pokyny 1 3. Některé funkce přehrávače 2 4. Přenos dat a nabíjení 2 5. Tlačítka a ovládání 3 6. Hudba 4 7. Obrázky 6 8. Video 7 9. Fotoaparát Diktafon FM rádio E-knihy Aplikace Hry Správce souborů Nastavení Problémy a jejich řešení 14

3 1. Úvod Děkujeme Vám za zakoupení produktu naší společnosti. Tento krátký návod si dovolí seznámit Vás s možnostmi zakoupeného modelu. Přehrávač je lehce ovladatelný a proto si můžete v klidu vychutnat radost z přehrávání videa, poslechu hudby, rádia či četby e-booků. Před použitím si tuto příručku pozorně přečtěte a dbejte pokynů v ní uvedených. 2. Bezpečnostní pokyny Životnost baterie se ustálí po 2-3 nabitích. Přehrávač je precizní elektronický výrobek, proto do něj nezasahujte bez oprávnění. Mohlo by dojít k jeho trvalému poškození. Rovněž také používejte pouze originální příslušenství dodávané výrobcem. Předejdete tím poškození zařízení a následnému zániku záruky. Přehrávač chraňte před pádem nebo nárazy a vyhněte se jeho používání v následujících podmínkách: vysoká teplota, nízká teplota, prašnost, silné magnetické pole a nevystavujte přehrávač po delší dobu přímému slunci. Povrch čistěte zvlhčeným bavlněným hadříkem. Rozhodně nepoužívejte k čištění prostředky obsahující chemikálie. Tento přístroj není vodotěsný! Předcházejte proto kontaktu s vodou nebo jinými kapalinami. Také jej chraňte před nadměrným vlhkem. Vždy vhodně zvolte hlasitost přehrávání tak, aby nedošlo k poškození Vašeho sluchu. Pokud už přehrávač není funkční, nevhazujte jej do komunálního odpadu! Musí být zlikvidován podle platných nařízení pro likvidaci elektronických výrobků. Vyhněte se kontaktu ostrých předmětů s obrazovkou. Může dojít k poškození LCD displeje či vytečení tekutých krystalů. Při kontaktu krystalů s okem jej okamžitě vymyjte studenou vodou (v žádném případě si oko netřete!) a vyhledejte urychleně lékařskou pomoc. Naše společnost si vyhrazuje právo na zlepšování zařízení, provádění změn v textu tohoto návodu, změnu specifikací nebo designu bez předchozího upozornění. 1

4 3. Některé funkce přehrávače velmi rychlý TFT diplej, 480*272 QVGA, barev podpora audioformátů: WMA, DRM WMA, OGG, APE, FLAC, WAV a AAC možnost záznamu hlasu a FM rádia podporuje obrázky s příponou: JPEG, BMP, GIF, TIF a PNG; obrázky je navíc možno nastavit jako pozadí ve Vašem přehrávači podpora videoformátů: AVI, WMV, FLV, RM, RMVB, MP4, 3GP, MPEG, VOB, DAT a SWF umožňuje fotografovat, nahrávat video, poslouchat rádio, číst e-booky či hrát hry podporuje USB 2.0, multitasking (umožňuje více činností najednou), TV-out 4. Přenos dat a nabíjení Pro spojení s počítačem využijte přibalený USB kabel. Do paměti přehrávače můžete kopírovat hudbu, videa a různé jiné soubory. Po skončení kopírování USB kabel řádně odpojte! Za případné poškození souborů nenese naše společnost žádné následky. Soubory si vždy pečlivě zálohujte. K nabíjení přehrávače používejte pouze originální vybavení. Nabíjet přehrávač můžete za pomoci přibaleného USB kabelu. Ten připojte do elektrické sítě pomocí přibaleného adaptéru, případně připojte přehrávač k PC. 2

5 5. Tlačítka a ovládání (1) Zapnutí/vypnutí - Slouží pro vypnutí či zapnutí přehrávače. Chcete-li přehrávač vypnout, stačí posunout tlačítko směrem doleva. Tak se přehrávač okamžitě vypne. Chcete-li ho naopak zapnout, přesuňte tlačítko vpravo. (2) a (18) Hlasitost - Slouží pro regulaci hlasitosti. Zároveň v některých nabídkách můžete tuto klávesu využít pro pohyb v této nabídce. (3) Stavová kontrolka - Kontrolka zobrazující stav přehrávače (zapnuto=modrá, nabíjení=červená). (4) Herní klávesa - Slouží pro výběr některých herních operací. (5) OK - Slot pro potvrzování nabídek. Během přehrávání hudby má také funkci spuštění přehrávání, pozastavení přehrávání, při nahrávání zvukových souborů spouští a ukončuje nahrávání, slouží také k focení apod. (6) Zpět - Přenese Vás zpět do předchozí nabídky. (7) Menu - V některých menu se stisknutím této klávesy vyvolají podnabídky vybraného menu. Dlouhý stisk (cca 2 vteřiny) také vyvolá rozhraní pro regulaci hlasitosti. (8) Start - Dlouhé podržení (cca 2 vteřiny) této klávesy vypne / zapne přehrávač. Pro jeho zapnutí musí být zároveň klávesa (1) Zapnutí/vypnutí v poloze ON. (9) Select - Slouží pro výběr některých herních operací. 3

6 (10) Nabíjení - Slouží pro nabíjení pomocí DC adaptéru. (11) Slot paměťové karty - Slot pro paměťovou kartu. (12) Joystick - Joystick slouží pro pohyb v různých nabídkách směrem nahoru, dolů, vlevo, vpravo. Zároveň lze pomocí něj regulovat hlasitost (vlevo, vpravo), přetáčet přehrávané skladby směrem dopředu / dozadu (nahoru / dolů) apod. (13) a (15) Šipka vpravo / vlevo - Slouží pro pohyb v nabídkách. (14) a (16) Šipka dolů / nahoru - Slouží pro pohyb na následující / předcházející položku. Dlouhý stisk kláves (cca 2 vteřiny) slouží také k přetáčení hudby či videa. (17) Kontrolka (19) Mikrofon (20) Slot USB - Slot pro připojení USB kabelu. (21) Slot pro sluchátka - Slot pro připojení sluchátek. (22) TV-out slot - Slot pro připojení k TV. 6. Hudba V hlavním menu vyberte položku Hudba. Objeví se následující nabídka: Přehrávané - Po vybrání této položky přehrávač automaticky začne přehrávat posledně přehrávanou stopu v místě, kde bylo přehrávání přerušeno. Všechny skladby - Zobrazí seznam všech hudebních stop z adresáře MU- SIC. Interpret - Zobrazí seznam stop v přehrávači dle interpreta. Album - Zobrazí seznam stop v přehrávači dle alba. Žánr - Zobrazí seznam stop v přehrávači dle žánru. Můj seznam skladeb - Zobrazí seznam Vámi vytvořených seznamů skladeb. Maximální počet seznamů je 5. Pokud budete chtít některou ze skladeb z tohoto seznamu odebrat, najděte tuto skladbu v seznamu, stiskněte tlačítko Menu a potvrďte smazání. Adresář - Zobrazí adresářovou strukturu integrované i externí paměti. Nahrané - Zobrazí seznam nahraných stop v přehrávači. Hodnocení - Zobrazí soubory ohodnocené 1 až 5 hvězdami. 4

7 Seznam záložek - Zobrazí seznam vytvořených hudebních záložek. Chcete-li některou z nich vymazat, stiskněte klávesu Menu a potvrďte smazání. Vyberete-li některou ze skladeb, spustíte její přehrávání stisknutím klávesy OK. Skladba se tak začne ihned přehrávat a Vy ji můžete stejnou klávesou také pozastavit. Pokud chcete skladbu přetočit směrem ke konci, stačí dlouze podržet šipku dolů. Krátký stisk stejné klávesy způsobí přechod na následující stopu. Pokud chcete přetáčet směrem k začátku, dlouze podržte šipku nahoru. Krátký stisk šipky nahoru naopak způsobí přechod na předcházející skladbu. Během přehrávání hudby také můžete využít klávesy Menu. Po jejím stisknutí se zobrazí následující podnabídka: Smyčka A-B - Slouží pro vytvoření smyčky. Výběrem této podnabídky se vytvoří bod A (začátek smyčky). Krátkým stisknutím klávesy OK se vytvoří bod B (konec smyčky). Vytvořená smyčka se pak začne sama přehrávat od bodu A do bodu B. Přehrávání smyčky AB vypnete opětovným stisknutím tlačítka OK. Režim přehrávání - Umožňuje nastavit, zda se má opakovat skladba pouze jednou či zda se mají opakovat všechny skladby neustále dokola. Dále také, zda se mají skladby opakovat náhodně, postupně či se pouštět pouze krátké ukázky ze začátku skladby. Výběr EQ - Umožňuje zvolit typ ekvalizéru (bass, pop, rock...). Rychlost přehrávání - Umožňuje nastavit rychlost přehrávání právě hrané stopy od -4 do +4 Zobrazení - Umožňuje nastavit, jaké informace se budou během přehrávání zobrazovat. Ohodnotit - Umožňuje hodnotit právě přehrávanou stopu pomocí hvězd. Přidat záložku - Umožňuje do právě přehrávané stopy vložit záložku. Pokud pak v Sezamu záložek vyberete stopu, nebude se přehrávat od úplného začátku, nýbrž až od času vložení záložky. Přidat do seznamu skladeb - Umožňuje přidat stopu do Můj seznam skladeb. Odstranit - Umožňuje odstranit právě přehrávanou stopu. Ekvalizér - Umožňuje nastavení ekvalizéru. Detaily - Zobrazí některé informace o právě přehrávané stopě. 5

8 7. Obrázky V hlavním menu vyberte položku Obrázky. Objeví se následující nabídka: Přehrávané - Zobrazí naposledy prohlížený obrázek. Adresář - Zobrazí adresářovou strukturu integrované i externí paměti. Režim přehrávání - Umožňuje nastavit, jak se budou obrázky zobrazovat (jako seznam nebo jako miniatury). Přechod na následující - Umožňuje nastavit dobu, za kterou se automaticky zobrazí následující obrázek. Pokud chcete přejít na automatické / manuální přetáčení, stiskněte během prohlížení obrázků klávesu OK. Efekty přechodů - Umožňuje nastavit efekt přechodu na následující obrázek. Pokud si prohlížíte některý z obrázků, můžete stisknutím klávesy Menu vyvolat následující podnabídku: Rotace - Slouží k otočení obrázku o vybrané úhly. Přiblížení - Slouží pro přiblížení / oddálení obrázku. Zobrazení - Umožňuje nastavit velikost zobrazení obrázku (přes celou obrazovku, poměrně a v původní velikosti). Přechod na následující - Umožňuje nastavit dobu, za kterou se automaticky zobrazí následující obrázek. Efekty přechodů - Umožňuje nastavit efekt přechodu na následující obrázek. Nastavit jako pozadí - Umožňuje nastavit obrázek jako pozadí pro nejrůznější nabídky. Původní pozadí - Umožňuje zpět nastavit původní pozadí nabídek. Při spuštění - Umožňuje nastavit, aby se obrázek zobrazil vždy při spuštění přehrávače. Při vypnutí - Umožňuje nastavit, aby se obrázek zobrazil vždy při vypnutí přehrávače. Odstranit - Umožňuje odstranit právě zobrazený obrázek. Detaily - Zobrazí některé informace o právě zobrazeném obrázku. 6

9 8. Video V hlavním menu vyberte položku Video. Objeví se následující nabídka: Přehrávané - Zobrazí naposledy přehrávané video. Adresář - Zobrazí adresářovou strukturu integrované i externí paměti. Seznam záložek - Zobrazí seznam vytvořených videozáložek. Chcete-li některou z nich vymazat, stiskněte klávesu Menu a potvrďte smazání. Vyberete-li některé z videí, spustíte jeho přehrávání stisknutím klávesy OK. Video se tak začne ihned přehrávat a Vy jej můžete stejnou klávesou také pozastavit. Pokud chcete video přetočit směrem ke konci, stačí dlouze podržet šipku dolů. Krátký stisk stejné klávesy způsobí přechod na následující video. Pokud chcete přetáčet směrem k začátku, dlouze podržte šipku nahoru. Krátký stisk šipky nahoru naopak způsobí přechod na předcházející video. Pokud si prohlížíte některé z videí, můžete stisknutím klávesy Menu vyvolat následující podnabídku: Režim přehrávání - Umožňuje nastavit, jak se budou videa přehrávat (postupně, náhodně, jednou, neustále dokola). Rychlost přetáčení - Umožňuje nastavit rychlost přetáčení. Přidat záložku - Umožňuje do právě přehrávaného videa vložit záložku. Pokud pak v Sezamu záložek vyberete video, nebude se přehrávat od úplného začátku, nýbrž až od času vložení záložky ve videu. Zobrazení - Umožňuje nastavit velikost zobrazení (přes celou obrazovku, poměrně a v původní velikosti). Pokračovat - Je-li tato funkce vypnuta, bude se video vždy přehrávat od úplného začátku. Bude-li zapnuta, bude Vám umožněno vrátit se na místo, kde bylo přehrávání uživatelem přerušeno. Odstranit - Umožňuje odstranit právě přehrávané video. Detaily - Zobrazí některé informace o právě přehrávaném videu. 7

10 9. Fotoaparát V hlavním menu vyberte položku Fotoaparát. Objeví se následující nabídka: Fotografovat - Umožní pořizovat fotografie pomocí stisku klávesy OK. Klávesy šipka dolů / nahoru pak slouží k přiblížení / oddálení. Klávesou Menu vyvoláte následující podnabídku: Prohlížení: Zobrazí náhledy obrázků. Pomocí stisku klávesy OK se dostanete do režimu prohlížení obrázků. Vyvážení bílé: Slouží pro vyvážení bílé barvy. Vybrat můžete ze tří nastavení (uvnitř, venku, automaticky). Jas: Slouží pro nastavení jasu obrázku na hodnotu -3 až +3. Expozice: Slouží pro výběr expozice (uvnitř, venku, automaticky). Speciální efekty: Slouží pro změnu barevných tónů obrázku (černobílý, negativ, sépie). Ukládání: Umožňuje vybrat místo, kam se budou fotografie ukládat. Rozlišení: Slouží pro nastavení velikosti rozlišení obrázku. Samospoušť: Slouží pro nastavení samospouště. Zvuk závěrky: Slouží pro nastavení zvuku závěrky. Datové razítko: Umožňuje nastavit, zda se má na fotografii zobrazit datum a čas pořízení snímku. Zobrazení: Umožňuje nastavit velikost zobrazení obrázku (přes celou obrazovku, poměrně a v původní velikosti). Detekce tváře: Umožňuje zapnutí / vypnutí funkce autodetekce tváře. Zobrazit nastavení: Souhrnně zobrazí nastavení fotoaparátu. Videokamera - Umožní nahrávat video pomocí stisku klávesy OK. Stejnou klávesou lze také nahrávání pozastavit a později opět spustit. Klávesou Zpět se nahrávání ukončí a video se automaticky uloží. Klávesou Menu vyvoláte následující podnabídku: Prohlížení: Zobrazí seznam videí. Pomocí stisku klávesy OK se dostanete do režimu přehrávání videa. Vyvážení bílé: Slouží pro vyvážení bílé barvy. Vybrat můžete ze tří nastavení (uvnitř, venku, automaticky). Jas: Slouží pro nastavení jasu videa na hodnotu -3 až +3. Expozice: Slouží pro výběr expozice videa (uvnitř, venku, automaticky). 8

11 Speciální efekty: Slouží pro změnu barevných tónů videa (černobílý, negativ, sépie). Ukládání: Umožňuje vybrat místo, kam se budou fotografie ukládat. Rozlišení: Slouží pro nastavení velikosti rozlišení videa. Kvalita nahrávání: Slouží pro nastavení kvality nahrávání. Zesílení: Umožňuje posílit hlasitost audia v záznamu. Zobrazení: Umožňuje nastavit velikost zobrazení videa (přes celou obrazovku, poměrně a v původní velikosti). Zobrazit nastavení: Souhrnně zobrazí nastavení videokamery. 10. Diktafon V hlavním menu vyberte položku Diktafon. Nahrávání se spustí pomocí stisku klávesy OK. Stejnou klávesou lze také nahrávání pozastavit a později opět spustit. Pokud chcete nahrávaný soubor uložit, stiskněte klávesu Menu a záznam se automaticky uloží. Pokud ale klávesu Menu stisknete před započetím nahrávání, vyvoláte následující podnabídku: Formát nahrávky - Umožňuje vybrat, v jakém formátu bude záznam pořízen. Kvalita nahrávání - Umožňuje vybrat kvalitu nahrávaného záznamu. Zesílení - Umožňuje posílit hlasitost audia záznamu. Pořízené záznamy si můžete následně přehrát pomocí menu Hudba - Nahrané. 11. FM rádio V hlavním menu vyberte položku FM rádio. Pokud chcete rádio naladit ručně, využijte kláves šipka nahoru / dolů. Budete-li chtít naladěnou stanici uložit, stiskněte klávesu Menu a stanici si uložte (viz níže). Pomocí stisku klávesy OK se dostanete k seznamu takto uložených stanic. Mezi uloženými stanicemi se pak můžete pomocí šipky doleva / doprava přepínat mezi jednotlivými stanicemi. Dalším stiskem klávesy OK se ze seznamu dostanete zpět na základní rozhraní pro přehrávání. 9

12 Stisknutí klávesy Menu během poslechu rádia vyvolá následující nabídku: Nahrávání rádia - Umožňuje nahrávat rádio. Vyberete-li tuto nabídku, nahrávání se okamžitě samo spustí. Pomocí stisku klávesy Menu nahrávání ukončíte a zároveň uložíte. Pořízené záznamy si můžete následně přehrát pomocí menu Hudba - Nahrané. Kvalita nahrávání - Umožňuje nastavit kvalitu záznamu. Formát nahrávky - Umožňuje vybrat, v jakém formátu bude záznam pořízen. Zesílení - Umožňuje posílit hlasitost audia záznamu. Uložit stanici - Umožňuje uložit naladěnou stanici. Odstranit - Umožňuje odstranit uloženou stanici. Automatické hledání - Automaticky vyhledá dostupné stanice. Pokud si vyhledávání budete přát přerušit, stiskněte klávesu Zpět a vyhledávání se ukončí. Seznam stanic - Zobrazí seznam uložených stanic. FM citlivost - Umožňuje nastavit citlivost FM přijímače. Seznam uživatel.stanic - Umožňuje pojmenovat některé vyhledané stanice. Po vyhledání stanic se uloží do paměti přehrávače soubor Default.ini, který se nachází ve složce SYSTEM\FM. Pokud přehrávač připojíte k počítači a otevřete si zmíněný Default.ini, můžete si stanici pomocí počítače libovolně přejmenovat. Oblast - Umožňuje vybrat oblast příjmu FM signálu. Ztišit - Umožňuje naprosto ztišit rádio. Upozornění: V režimu FM rádia fungují sluchátka jako anténa. Proto dbejte, aby byla vždy řádně připojena. 12. E-knihy V hlavním menu vyberte položku E-knihy. Objeví se následující nabídka: Naposledy čtené - Zobrazí naposledy čtený soubor. Adresář - Zobrazí adresářovou strukturu integrované i externí paměti. Seznam záložek - Zobrazí seznam vytvořených záložek v textu. Chcete-li některou z nich vymazat, stiskněte klávesu Menu a potvrďte smazání. 10

13 Vyberete-li některý ze souborů, spustíte jeho přehrávání stisknutím klávesy OK. Jakmile se zobrazí text a stisknete klávesu Menu, zobrazí se následující podnabídka: Přejít na - Umožňuje skočit na Vámi vybranou část dokumentu. Posouvání textu - Umožňuje nastavit čas, po kterém se automaticky text posune na další stránku. Velikost písma - Umožňuje nastavit velikost písma. Přidat záložku - Umožňuje do právě čteného souboru vložit záložku. Pokud pak v Sezamu záložek vyberete některý z textů, nebude se přehrávat od úplného začátku, nýbrž až od místa vložení záložky do souboru. Výběr kódování - Umožňuje vybrat nejvhodnější typ kódování pro Váš jazyk. Výběr barvy - Umožňuje nastavit barvu písma. Odstranit - Umožňuje odstranit vybraný soubor. Pokračování - Je-li tato funkce vypnuta, bude se dokument vždy přehrávat od úplného začátku. Bude-li zapnuta, bude Vám umožněno vrátit se na místo, kde bylo přehrávání uživatelem přerušeno. Stránkování - Umožňuje zapnout / vypnout efekt přetáčení stránek. K přepínání mezi automatickým a manuálním posouvání textu slouží klávesa OK. Pokud je nastaveno posouvání automatické, zobrazí se v levém dolním rohu následující ikona, pokud je nastaveno manuální, zobrazí se. Při manuálním posouvání textu využijte šipky dolů / nahoru pro pohyb textu k začátku / konci dokumentu. 13. Aplikace V hlavním menu vyberte položku Aplikace. Objeví se následující nabídka: Kalkulačka - Slouží pro jednoduché početní operace. Pro ovládání můžete využít šipek nahoru / dolů / doprava / doleva nebo joysticku a klávesy OK. Kalendář - Zobrazí jednoduchý kalendář. Pomocí šipek nahoru / dolů se můžete jednoduše pohybovat po jednotlivých dnech. Pro větší přechod lze také využít stisku klávesy OK (stačí pouze nastavit rok, měsíc a den, který chcete zobrazit). 11

14 Stopky - Slouží pro stopování času. To se spustí / pozastaví po stisku klávesy OK. Pokud vyberete šipku dolů, aktuální stopování se pozastaví a započne nové. Pokud je stopování pozastaveno a stisknete klávesu Menu, budou všechny měřené časy vymazány. 14. Hry V hlavním menu vyberte položku Hry. Pokud zvolíte některou z her, objeví se následující nabídka: Nová hra - Spustí novou hru. Nahrát - Zvolením této nabídky Vám bude umožněno pokračovat v předchozí hře (byla-li uložena). Uložit - Slouží pro ukládání her. Možnosti - Slouží pro povolení zvuku ve hře, mapovat klávesy a zvolit typ zobrazení (normální, na celou obrazovku). Odejít - Slouží pro návrat do seznamu her. 15. Správce souborů V hlavním menu vyberte položku Správce souborů. Objeví se adresářový strom na Vašem přehrávači. Jednotlivé soubory vždy pečlivě umísťujte do adresářů kam patří (hry do složky GAME, hudbu do MUSIC apod.). Vložením souboru do nesprávné složky může způsobit situaci, kdy k němu nebude vůbec možné přistoupit. Pokud vyberete některou ze složek, zobrazí se Vám ihned její obsah. Chcete-li soubor přehrát či zobrazit, stiskněte klávesu OK. Pokud chcete ale s obsahem složky dále pracovat (mazat, kopírovat apod.), zvolte klávesu Menu. Objeví se Vám tyto možnosti: Vybrat vše - Vybere všechny soubory ve složce. Označené soubory změní barvu písma na modrou. Pokud chcete některý soubor z výběru odebrat, stiskněte klávesu OK a barva písma se změní opět na bílou. Přesunout - Umožňuje přesunou soubor. 12

15 Kopírovat - Umožňuje kopírovat soubor. Smazat - Umožňuje vymazat soubor. 16. Nastavení V hlavním menu vyberte položku Nastavení. Objeví se následující nabídka: Efekty přechodů - Slouží pro nastavení přechodů v nabídkách. Nastavení prostředí - Slouží pro nastavení stylu prostředí. Obrazovka - Umožňuje nastavit dobu podsvícení obrazovky a její jas. Úspora energie - Umožňuje nastavit dobu, za kterou má přehrávač přejít do spánku nebo se úplně vypnout. Datum a čas - Umožňuje nastavit aktuální datum a čas. Jazyk - Slouží pro výběr jazyka. TV-out - Slouží pro výběr kódování (NTSC, PAL). Ostatní - Slouží pro další nastavení přehrávače. Vybráním tohoto podmenu se tak zobrazí další možnosti nastavení: Obecné informace: Zobrazí některé základní informace o přehrávači. Výběr písma: Slouží pro změnu vzhledu písma. Připojíte přehrávač k počítači a do složky SYSTEM\FONTS umístíte svůj font. Tento font se tak následně může stát výchozím písmem pro všechny nabídky v přehrávači. Tóny kláves: Slouží pro nastavení tónu kláves. Formát vnitřní paměti: Umožňuje zformátovat vnitřní paměť přehrávače. Před zformátováním si data pečlivě zazálohujte! Formát externí paměti: Umožňuje zformátovat externí paměť přehrávače. Před zformátováním si data pečlivě zazálohujte! Nastavení jména uživatele: Umožňuje nastavit jméno uživatele. Kontrola systému: Spustí automatickou kontrolu systému. Obnovit původní nastavení: Vrátí přehrávač do původního továrního nastavení. 13

16 17. Problémy a jejich řešení Přehrávač nelze spustit. Zkontrolujte, zda není přehrávač zcela vybit. Není slyšet žádný zvuk. Zkontrolujte, zda hlasitost není na 0. Zkontrolujte, zda jsou správně připojena sluchátka. Zvuk není čistý Zkontrolujte, zda není konektor sluchátek znečištěn. Nečistota může způsobit šum. Zkontrolujte, zda je nahraný soubor kompletní. Nekompletní, či jinak poškozené soubory mohou vydávat šum. FM rádio nefunguje správně Vypněte ostatní elektronická zařízení. Mohou rušit příjem signálu. Zároveň zkontrolujte připojení sluchátek (fungují jako anténa). Do přehrávače nelze stáhnout soubory Zkontrolujte, zda je přehrávač správně připojen k počítači. Zkontrolujte, zda není paměť přehrávače plná. Zkontrolujte, zda není poškozen USB kabel. Než se rozhodnete reklamovat přehrávač, vyzkoušejte následující postupy: Základní pomůckou při jakémkoli problému (zamrzávání, vypínání atd.) je formátování přehrávače. Připojte přehrávač k PC, klikněte na přídavný disk pravým tlačítkem myši a zvolte možnost Naformátovat. Pokud přehrávač nejde připojit k PC, ale jde zapnout, naformátujte ho bez použití PC (dle návodu, možné jen u některých modelů). Pokud přehrávač nejde zapnout nebo naopak vypnout, zmáčkněte tlačítko Reset. U některých modelů plní tuto funkci tlačítko Zapnout/Vypnout. Pokud nepomůže naformátování ani reset, zkuste přehrát firmware (software) k danému přehrávači, který najdete na stránkách Zde najdete i návod, jak daný úkon provést. 14

17 Pokud je akumulátor v přehrávači úplně vybitý, není možné přehrávač zapnout a ani po připojení k PC nemusí reagovat. V takovém případě je nutné nechat přehrávač nabít pomocí vhodné síťové nabíječky. Pokud nepomůže ani jeden z těchto postupů, pak prosím pošlete přehrávač s příslušenstvím, okopírovanou fakturou a záručním listem na adresu: Empetria, s.r.o. Šmídkova 5, Brno Uveďte prosím i Váš telefonní kontakt nebo . Jestliže se technikům podaří zprovoznit přehrávač uvedenými postupy, bude Vám naúčtován servisní poplatek 90 Kč + aktuální poplatek České pošty za obchodní balík včetně dobírky. Veškeré ceny nezáručních oprav najdete na stránkách M. Kaláb

18 EMPETRIA, s.r.o. Šmídkova Brno Tel.:

复件 Chinese usermanual android tv box

复件 Chinese usermanual android tv box Android TV Box User Manual 産 品 說 明 書 型 號 : TD-Q8 序 言 非 常 感 謝 您 選 擇 安 卓 多 媒 體 播 放 器, 爲 了 方 便 您 盡 快 熟 悉 使 用, 我 們 爲 您 配 備 了 用 戶 使 用 說 明 書, 在 使 用 前 請 認 真 閱 讀 並 妥 善 保 存, 以 備 參 考 聲 明 本 産 品 內 含 自 動 聯 網 功 能, 該

Více

活动指南

活动指南 附 件 2014 年 第 十 五 届 全 国 中 小 学 电 脑 制 作 活 动 第 三 届 中 国 国 际 学 生 信 息 科 技 创 意 大 赛 指 南 全 国 中 小 学 电 脑 制 作 活 动 中 国 国 际 学 生 信 息 科 技 创 意 大 赛 组 织 委 员 会 编 二 一 三 年 十 二 月 目 录 一 人 员 范 围 二 项 目 设 置 三 评 选 类 项 目 项 目 设 置 相

Více

\\cxserver\16 技术文档\99 temp\

\\cxserver\16 技术文档\99 temp\ Netac OnlyDisk Netac U-SAFE im uz Netac Netac Netac Ne ta c Netac Netac Netac 800-830-3662 Q/Netac 006 ZL 99117225.6 ZL 00114081.7 US 6829672 MP3 A210 1 5 RECORDER PHOTO MOVIE 2 EBOOKMUSIC F***.WAV / V***.WAV

Více

关于开展党员组织关系集中

关于开展党员组织关系集中 中 共 天 津 财 经 大 学 委 员 会 文 件 津 财 大 党 发 2016 11 号 关 于 举 办 第 五 届 天 津 财 经 大 学 廉 政 文 化 作 品 征 集 暨 廉 洁 教 育 系 列 活 动 的 通 知 为 进 一 步 推 动 我 校 党 风 廉 政 建 设 和 廉 洁 教 育 工 作, 强 化 师 生 员 工 的 廉 洁 修 身 意 识, 巩 固 校 风 教 风 学 风 建 设

Více

MoStash_User_Guide_TW

MoStash_User_Guide_TW 魔立碟 ios Flash Drive with Smart Stand 使用說明書 MoStash MoStash MoStash MoStash 1-2 MoStash App 3 MoStash App App 4-5 MoStash App ios MoStash MoStash ios MoStash 6-14 15-16 MoStash Lightning USB 3.0 Apple MFi

Více

狂飆青春系列\(5\)─遊戲不再只是遊戲

狂飆青春系列\(5\)─遊戲不再只是遊戲 一 前 言 狂 飆 青 春 系 列 ( 三 ) 遊 戲 不 再 只 是 遊 戲 資 訊 與 網 路 篷 勃 快 速 發 展, 網 路 線 上 遊 戲 產 業 一 支 獨 秀 且 快 速 發 燒, 線 上 遊 戲 中 玩 家 的 相 互 鬥 智 與 相 互 合 作, 提 高 遊 戲 的 樂 趣, 同 時 吸 引 龐 大 的 網 路 族 群, 儼 然 是 網 際 網 路 後 新 興 的 娛 樂 型 態

Více

SA054 Chinese user manual

SA054 Chinese user manual SA05404K SA05408K SA0546K Philips Philips Philips www.philips.com/welcome www.philips.com/welcome ii 3 2 6 2. 6 2.2 6 3 7 3. 7 3.2 8 3.3 8 3.4 9 3.4. USB 9 3.4.2 9 3.5 0 3.6 0 3.6. 0 3.6.2 0 3.6.3 0 4

Více

【早盘!在线聊天室免费 策略】时间窗口大限将至 惊天变盘或将开启

【早盘!在线聊天室免费 策略】时间窗口大限将至 惊天变盘或将开启 早 盘! 在 线 聊 天 室 免 费 策 略 时 间 窗 口 大 限 将 至 惊 天 变 盘 或 将 开 启 www.3888hk.com http://www.3888hk.com 早 盘! 在 线 聊 天 室 免 费 策 略 时 间 窗 口 大 限 将 至 惊 天 变 盘 或 将 开 启 以 方 便 解 决 您 的 困 惑 没 加 关 注 的 朋 友 们 现 在 点 击 加 关 注 长 期 观

Více

ÿþ

ÿþ 100 15 http://www.cyberlink.com 886-2-8667-1298 886-2-8667-1385 Copyright (C) 2014 CyberLink Corporation. All rights reserved. ...1...1...1...3...3...3...4...4...7...7...8...9...9...10...12...13...14...17...17...18...19...21...21

Více

CA-C750К

CA-C750К 1 3 3 4 PC 4 USB 5 5 6 8 9 11 mediasync Manager?...13 mediasync Manager 15 25 38 39 41 41 DRM...44 Image Manager...44 47 49 49 50 50 51 51 51 52 / 52 A-B 53 MP3 53 /FM 54 FM 55 FM 55 BMP56 56 57 57 58

Více

卷首语

卷首语 四 川 大 学 S- 赛 沃 邦 2009 年 11 月 11 日 1 第 一 章 团 队 简 介... 3 第 二 章 执 行 摘 要... 3 2.1 团 队 使 命... 3 2.2 营 销 经 营 目 标... 4 2.3 面 临 地 主 要 挑 战... 4 2.4 核 心 竞 争 力 ( 关 键 成 功 因 素 )... 4 2.5 整 体 行 动 计 划... 5 第 三 章 环 境

Více

Microsoft Word - STB-9832C-使用手冊_TWT定版-140920.docx

Microsoft Word - STB-9832C-使用手冊_TWT定版-140920.docx 高 畫 質 數 位 電 視 機 上 盒 STB-9832C 使 用 手 冊 目 錄 一 使 用 須 知... 1 ( 一 ) 引 言... 1 ( 二 ) 機 上 盒 主 要 特 點... 1 ( 三 ) 安 全 注 意 事 項... 1 二 面 板 功 能 說 明... 2 ( 一 ) 前 面 板... 2 ( 二 ) 側 面 板... 2 ( 三 ) 後 面 板... 3 ( 四 ) 底 面 板...

Více

54 15 ipod/iphone/mp3/psp/pda

54 15 ipod/iphone/mp3/psp/pda 54 15 ipod/iphone/mp3/psp/pda 21 38 35 PCuSER Contents Part 1...11 Trick 01...12 Trick 02...14 Trick 03...18 Trick 04...19 Trick 05 DVD-R/RW...21 Trick 06 DVD+R/RW...22 Trick 07 DVD-RAM...23 Trick 08 Doubler

Více

附 件 : 第 十 四 届 全 省 中 小 学 讯 飞 杯 电 脑 制 作 活 动 指 南 安 徽 省 中 小 学 电 脑 制 作 活 动 组 织 委 员 会 编 二 一 四 年 二 月 目 录 一 人 员 范 围 二 项 目 设 置 三 评 选 类 项 目 项 目 设 置 相 关 要 求 评 比 指 标 及 办 法 四 竞 赛 类 项 目 项 目 设 置 竞 赛 规 则 及 有 关 要 求 五 奖

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D6D0B9FACDE2BDA85B323031365D3235BAC52DBFAAD5B932303136C4EAB0B2C8ABC9FAB2FAD4C2BBEEB6AFB5C4CDA8D6AA>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D6D0B9FACDE2BDA85B323031365D3235BAC52DBFAAD5B932303136C4EAB0B2C8ABC9FAB2FAD4C2BBEEB6AFB5C4CDA8D6AA> 中 国 对 外 建 设 有 限 公 司 文 件 中 国 外 建 2016 25 号 关 于 开 展 2016 年 安 全 生 产 月 活 动 的 通 知 公 司 各 部 门 各 分 支 机 构 : 根 据 国 务 院 安 委 会 办 公 室 关 于 开 展 2016 年 全 国 安 全 生 产 月 和 安 全 生 产 万 里 行 活 动 的 通 知 和 2016 年 北 京 市 建 设 系 统 安

Více

重要安全注意事項

重要安全注意事項 SHARP SHARP / ( ) 2,073,600 AC INPUT : ( ) 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D Dolby Laboratories "Dolby" D Dolby Laboratories HDMI HDMI High-Definition Multimedia Interface HDMI HDMI Licensing LLC MHL MHL Mobile

Více

NY.FIT)

NY.FIT) 8 月 运 粤 晕 郧 月 粤 杂 匀 陨 杂 匀 耘 匀 哉 陨 运 耘 载 哉 耘 康 巴 什 新 区 党 工 委 康 巴 什 新 区 管 委 会 主 办 8 月 运 粤 晕 郧 月 粤 杂 匀 陨 杂 匀 耘 匀 哉 陨 运 耘 载 哉 耘 康 巴 什 新 区 党 工 委 康 巴 什 新 区 管 委 会 主 办 8 月 目 录 CONTENTS 刊 号 题 字 : 王 凤 山 名 誉 主 任

Více

Microsoft Word - IP1說明書0811.doc

Microsoft Word - IP1說明書0811.doc 智慧型多媒體播放器 使用者手冊 感謝您購買本機 為了能更清楚了解本機的操作及相關的功能 建議您仔細閱讀本使用 手冊 並妥善保存以利後續要參考時的依據 目 錄 引言... 1 產品特色... 1 系統需求... 1 遙控器使用注意事項... 2 按鍵配置... 2 各部名稱與說明... 5 快速入門... 6 連接電腦使用... 7 支援的作業系統... 7 透過 USB 連線... 7 韌體升級...

Více

T6000_end

T6000_end T6000 学 生 电 脑 使 用 说 明 书 卷 首 语 感 谢 您 选 购 万 利 达 学 生 电 脑 为 了 您 能 方 便 并 充 分 地 了 解 和 使 用 本 机 的 功 能, 敬 请 仔 细 阅 读 本 手 册 阅 读 之 后 请 将 本 说 明 书 放 于 方 便 位 置, 以 供 日 后 参 考 所 有 重 要 资 料 请 另 作 备 份 以 免 因 操 作 不 当 维 修 靠 近

Více

第十一章 資料備份及復原(Backup and Restore)

第十一章 資料備份及復原(Backup and Restore) 公 務 Youtube 影 音 頻 道 經 營 實 務 研 習 班 孫 在 陽 teacher.sun@msa.hinet.net 1 目 錄 Youtube 概 觀 及 影 片 下 載 影 音 檔 案 格 式 轉 檔 壓 縮 與 播 放 程 式 選 擇 影 片 上 傳 及 線 上 剪 輯 以 數 位 相 片 創 作 電 影 短 片 2 Youtube 概 觀 3 影 音 檔 案 格 式 轉 檔 壓

Více

使 用 本 说 明 书 感 谢 您 购 买 三 星 手 机 本 手 机 基 于 三 星 的 高 科 技 和 高 标 准, 为 您 提 供 高 品 质 的 移 动 通 信 和 娱 乐 享 受 本 使 用 说 明 书 专 门 用 于 指 导 您 了 解 手 机 的 功 能 与 特 性 使 用 手 机 之

使 用 本 说 明 书 感 谢 您 购 买 三 星 手 机 本 手 机 基 于 三 星 的 高 科 技 和 高 标 准, 为 您 提 供 高 品 质 的 移 动 通 信 和 娱 乐 享 受 本 使 用 说 明 书 专 门 用 于 指 导 您 了 解 手 机 的 功 能 与 特 性 使 用 手 机 之 SCH-S569 使 用 说 明 书 使 用 本 说 明 书 感 谢 您 购 买 三 星 手 机 本 手 机 基 于 三 星 的 高 科 技 和 高 标 准, 为 您 提 供 高 品 质 的 移 动 通 信 和 娱 乐 享 受 本 使 用 说 明 书 专 门 用 于 指 导 您 了 解 手 机 的 功 能 与 特 性 使 用 手 机 之 前, 请 先 仔 细 阅 读 本 说 明 书, 以 确 保 安

Více

Nero 手册 <应用程序>

Nero 手册 <应用程序> Nero Burning ROM 手 册 Nero AG 版 权 和 商 标 信 息 Nero Burning ROM 手 册 及 其 所 有 内 容 受 版 权 保 护 并 且 归 Nero AG 所 有 保 留 所 有 权 利 本 手 册 包 含 受 国 际 有 效 版 权 保 护 的 材 料 未 经 Nero AG 明 确 书 面 许 可, 不 得 复 制 传 播 或 转 录 本 手 册 的

Více

保母人員丙級應檢資料第二部份 doc

保母人員丙級應檢資料第二部份 doc 15400903018 9 09 15 95 01 10 95 11 16 ...-3...4-9... 10...11-1...13-16...17-54... 55...56-64 1 5 3 154-90301154-9030 1 1 3 1 4 60 1 180 L 5 1 6 1 7 1 8 1 9 90 70 1 10 1 11 1 1 1 13 1 14 1 15 1 16 1 17

Více

title_PoD

title_PoD ADOBE ELEMENTS ORGANIZER 1 Elements Organizer Elements Organizer Photoshop Elements Adobe Premiere Elements Photoshop Elements Adobe Premiere Elements Elements Organizer Photoshop Elements Elements Organizer

Více

关 于 本 说 明 书 本 设 备 采 用 三 星 的 高 标 准 和 专 门 技 术, 提 供 优 质 的 移 动 通 讯 和 娱 乐 体 验 本 使 用 说 明 书 专 门 设 计 用 于 详 细 介 绍 设 备 的 功 能 和 特 性 使 用 设 备 之 前, 请 阅 读 本 说 明 书, 以

关 于 本 说 明 书 本 设 备 采 用 三 星 的 高 标 准 和 专 门 技 术, 提 供 优 质 的 移 动 通 讯 和 娱 乐 体 验 本 使 用 说 明 书 专 门 设 计 用 于 详 细 介 绍 设 备 的 功 能 和 特 性 使 用 设 备 之 前, 请 阅 读 本 说 明 书, 以 SM-N9005 使 用 说 明 书 www.samsung.com 关 于 本 说 明 书 本 设 备 采 用 三 星 的 高 标 准 和 专 门 技 术, 提 供 优 质 的 移 动 通 讯 和 娱 乐 体 验 本 使 用 说 明 书 专 门 设 计 用 于 详 细 介 绍 设 备 的 功 能 和 特 性 使 用 设 备 之 前, 请 阅 读 本 说 明 书, 以 确 保 安 全 和 正 确 使

Více

使 用 本 说 明 书 感 谢 您 选 购 三 星 手 机 本 手 机 基 于 三 星 的 高 科 技 和 高 标 准, 为 您 提 供 极 高 品 质 的 移 动 通 信 和 娱 乐 享 受 本 使 用 说 明 书 专 门 用 于 指 导 您 了 解 手 机 的 功 能 与 特 性 请 先 阅 读

使 用 本 说 明 书 感 谢 您 选 购 三 星 手 机 本 手 机 基 于 三 星 的 高 科 技 和 高 标 准, 为 您 提 供 极 高 品 质 的 移 动 通 信 和 娱 乐 享 受 本 使 用 说 明 书 专 门 用 于 指 导 您 了 解 手 机 的 功 能 与 特 性 请 先 阅 读 SCH-I559 使 用 说 明 书 使 用 本 说 明 书 感 谢 您 选 购 三 星 手 机 本 手 机 基 于 三 星 的 高 科 技 和 高 标 准, 为 您 提 供 极 高 品 质 的 移 动 通 信 和 娱 乐 享 受 本 使 用 说 明 书 专 门 用 于 指 导 您 了 解 手 机 的 功 能 与 特 性 请 先 阅 读 说 明 文 件 使 用 手 机 之 前, 请 先 仔 细 阅

Více

ViewStick 2_UG_TC.pdf

ViewStick 2_UG_TC.pdf ViewStick 2 Wireless Presentation Gateway : VS16704 ViewSonic ViewSonic 25 ViewSonic ViewSonic ViewSonic 50 C (122 F) 0 C (32 F) 35 C (95 F) FCC FCC FCC / FCC ID FCC ID: GSS-VS15989 FCC 15 (1) (2) FCC

Více

四川省普通高等学校

四川省普通高等学校 四 川 省 普 通 高 等 学 校 计 算 机 应 用 知 识 和 能 力 等 级 考 试 考 试 大 纲 (2013 年 试 行 版 ) 四 川 省 教 育 厅 计 算 机 等 级 考 试 中 心 2013 年 1 月 目 录 一 级 考 试 大 纲 1 二 级 考 试 大 纲 6 程 序 设 计 公 共 基 础 知 识 6 BASIC 语 言 程 序 设 计 (Visual Basic) 9

Více

中餐烹調丙級95.6.27.doc

中餐烹調丙級95.6.27.doc 076029103013 92 12 2 93 3 9 93 9 7 93 10 22 94 11 2 95 6 29 ...1...2...3...26...32...34 3 6 6 6 () 6 () () () () () 1 () () () () 2 () 1 () 2 3 07602-910301 ( ) 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Více

中餐烹調乙級940930.doc

中餐烹調乙級940930.doc 076029102013 93 3 9 93 9 7 94 3 14 94 11 2 95 6 29 ...1...2...3...6...9...11...17 4 7 7 7 () 6 () () () () () 1 2 1 2 3 07602-910201 1. 2. 3. 4. 5. 6. 4 07602-910202 1. 2. 3. 5 07602-910203 1. 2. 3. 4.

Více

第四期:加强服务在内地港人及吸引人才

第四期:加强服务在内地港人及吸引人才 精 彩 香 港 第 四 期 : 加 强 服 务 在 内 地 港 人 及 吸 引 人 才 [ 出 : 精 彩 香 港 总 版 头 -40 秒 ] 从 南 中 国 海 边 的 小 渔 村, 到 领 衔 亚 洲 的 国 际 都 会, 从 历 史 风 云 的 波 折 变 幻, 到 中 西 文 化 的 碰 撞 交 融, 香 港 精 神 深 度 访 谈, 香 港 制 造 全 景 展 现, 用 声 音 还 原 香

Více

说明书库

说明书库 简 介 非 常 感 谢 您 选 择 使 用 智 能 手 机! 本 手 机 是 一 部 单 C 网 并 具 有 商 务 协 同 功 能 的 智 能 手 机! 该 话 机 除 支 持 基 本 的 语 音 通 话 短 信 等 功 能 之 外, 还 有 如 下 特 色 功 能 : 无 线 上 网, 酣 畅 高 速 通 过 CDMA 1X, 网 上 冲 浪, 无 所 不 通 商 务 协 同, 功 能 强 大

Více

主動學習快樂玩,韻文詩歌我在行

主動學習快樂玩,韻文詩歌我在行 遊 戲 學 習 卡 趣 味! 學 海 無 盡 案 淘 沙 舊 浪 未 平 新 浪 高 ; 繁 華 落 盡 待 何 去? 返 本 培 元 即 創 造 我 們 認 為 創 意 教 學 的 價 值 不 是 在 教 案 或 課 程 上 的 形 式 改 變 而 已 若 能 回 歸 到 教 學 的 現 場 對 於 不 同 程 度 的 學 生 都 有 學 習 上 的 幫 助 那 才 是 更 有 意 義 的 這 樣

Více

文 学 蓝 皮 书 迅 冯 俐 崔 涛 等 任 副 主 席, 徐 迅 任 秘 书 长 中 国 煤 矿 作 协 成 立 已 30 年, 1983 年 成 立 之 初 为 中 国 煤 矿 文 学 研 究 会, 1995 年 更 名 为 中 国 煤 矿 作 协 煤 炭 系 统 的 作 家 和 广 大 文

文 学 蓝 皮 书 迅 冯 俐 崔 涛 等 任 副 主 席, 徐 迅 任 秘 书 长 中 国 煤 矿 作 协 成 立 已 30 年, 1983 年 成 立 之 初 为 中 国 煤 矿 文 学 研 究 会, 1995 年 更 名 为 中 国 煤 矿 作 协 煤 炭 系 统 的 作 家 和 广 大 文 附 录 二 12 年 度 文 学 大 事 记 1 月 鲁 迅 文 学 院 第 十 八 届 中 青 年 作 家 高 级 研 讨 班 结 业 1 月 8 日, 鲁 迅 文 学 院 第 十 八 届 中 青 年 作 家 高 级 研 讨 班 全 体 学 员 顺 利 完 成 了 为 期 4 个 月 的 学 习 生 活, 在 京 举 行 了 结 业 典 礼 中 国 作 协 主 席 铁 凝, 党 组 书 记 李 冰,

Více

(Microsoft Word - 03\300\243\244p.doc)

(Microsoft Word - 03\300\243\244p.doc) 三 年 二 班 活 動 報 導 記 者 : 林 昱 慈 四 月, 黃 伯 伯 來 我 們 班 敎 布 袋 戲, 每 個 人 都 玩 得 好 開 心, 你 要 不 要 也 來 玩 玩 看 呀! 很 好 玩 唷! 藝 術 與 人 文 課 的 時 候 老 師 要 我 們 畫 燈 籠, 每 個 人 都 很 認 真 的 畫 燈 籠, 你 看, 我 們 畫 得 不 錯 吧! 藝 術 與 人 文 課 老 師 帶

Více

【主持人】:给大家介绍一下,这次的培训是我们画刊部的第三次培训,当然今天特别有幸请来著吊的摄影家李少白老师给我们讲课

【主持人】:给大家介绍一下,这次的培训是我们画刊部的第三次培训,当然今天特别有幸请来著吊的摄影家李少白老师给我们讲课 摄 影 中 的 陌 生 感 和 熟 悉 感 看 不 见 的 故 宫 的 作 者 李 少 白 老 师 以 此 画 册 为 例, 深 刻 分 析 和 探 讨 摄 影 中 的 陌 生 感 和 熟 悉 感 看 不 见 的 故 宫 这 本 画 册 最 初 设 想 分 为 四 个 章 节 第 一 章 叫 辉 煌, 第 二 章 叫 梦 想, 第 三 章 叫 神 秘, 第 四 章 叫 飞 歌 为 什 么 分 四 个

Více

20140511

20140511 卷 九 唯 識 學 概 要 真 如 緣 起 也 有 它 不 足 的 地 方! 諸 位 法 師 慈 悲, 陳 會 長 慈 悲, 諸 位 菩 薩, 阿 彌 陀 佛! 請 大 家 打 開 講 義 第 二 十 四 面, 我 們 講 到 二 種 子 之 由 來 我 們 這 一 科 是 講 到 依 唯 識 相 安 立 緣 起, 也 就 是 說 從 唯 識 學 的 角 度 來 探 討 我 們 有 情 眾 生 生

Více

中華民國九十三年 月 日

中華民國九十三年 月 日 德 明 財 經 科 技 大 學 104 學 年 度 第 2 學 期 轉 學 考 試 招 生 簡 章 招 生 學 制 : 四 技 -- 日 間 部 進 修 部 二 技 -- 日 間 部 進 修 部 進 修 學 院 簡 章 104 年 11 月 18 日 ( 星 期 三 ) 公 告, 本 次 招 生 無 販 售 紙 本 簡 章, 請 自 網 路 下 載 報 名 方 式 : 一 律 網 路 登 錄 報 名,

Více

操作使用说明

操作使用说明 TWM Amazing p5 Lite 使 用 手 冊 - 1 - 目 錄 使 用 手 冊... - 1-1 安 全 事 項... - 4-1.1 注 意 事 項... - 4-1.2 合 理 使 用... - 4-2 快 速 指 南... - 4-2.1 電 池... - 4-2.2 開 機 和 關 機... - 4-2.3 開 啟 和 關 閉 螢 幕... - 5-2.4 觸 控 螢 幕 的 使

Více

HT-H4500K_30K_XZ-SC_0401.indd

HT-H4500K_30K_XZ-SC_0401.indd HT-H4500K HT-H4530K 5.1 Blu-ray www.samsung.com/register - - - 2 - - - - 24 - I 3 - : 1 1 : CLASS 1 LASER PRODUCT KLASSE 1 LASER PRODUKT LUOKAN 1 LASER LAITE KLASS 1 LASER APPARAT PRODUCTO LÁSER CLASE

Více

(Microsoft Word - \261M\303D\263\370\247i\247\3572.doc)

(Microsoft Word - \261M\303D\263\370\247i\247\3572.doc) FLASH 的 動 畫 實 作 專 題 學 生 :I4B50 潘 俊 安 指 導 教 授 : 嚴 威 助 理 教 授 大 同 大 學 資 訊 工 程 學 系 專 題 報 告 中 華 民 國 九 十 六 年 一 月 - 1 - 圖 表 目 錄... - 3 - 第 一 章 概 述... - 4-1.1 專 題 動 機... - 4-1.1.1 政 府 政 策... - 4-1.1.2 個 人 興 趣...

Více

青藏鐵路8天

青藏鐵路8天 南 疆 神 秘 大 峽 谷 博 斯 騰 湖 塔 克 拉 瑪 干 大 沙 漠 和 田 卡 拉 庫 里 湖 喀 什 13 日 本 行 程 2013.05.01 起 適 用 揹 起 歡 喜 行 囊, 迎 接 璀 璨 陽 光! 行 程 特 色 行 程 內 容 最 豐 富 一 次 看 完 新 疆 奇 境 美 景 完 全 不 會 留 下 遺 憾 暢 遊 庫 車 - 天 山 神 秘 大 峽 谷, 壯 麗 的 景

Více

上海市教育考试院关于印发新修订的

上海市教育考试院关于印发新修订的 沪 教 考 院 社 考 2012 7 号 上 海 市 教 育 考 试 院 关 于 印 发 上 海 市 高 等 学 校 计 算 机 等 级 考 试 大 纲 (2012 年 修 订 ) 的 通 知 各 有 关 高 校 : 为 进 一 步 加 强 本 市 高 校 计 算 机 基 础 教 学 工 作, 推 进 学 校 更 加 科 学 合 理 地 设 置 计 算 机 基 础 课 程 及 安 排 教 学 内 容,

Více

SA29 Simplified Chinese user manual

SA29 Simplified Chinese user manual SA95 SA90 SA96 SA940 SA945 SA90 SA946 SA95 SA986 Philips Philips www.philips.com/welcome ? www.philips.com/welcome 6. 6. 6 7. 7. 8. 8.4 9.4. USB 9.4. 9.5 0.5. 0.6 0.6. 0.6. 0.6. 0 4 4. 4.. 4.. 4.. 4. 4

Více

附件三

附件三 行 拉 契 沈 旅 年 錄 行 拉 契 行 行 力 力 不 拉 契 寧 說 參 來 更 來 更 力 力 什 說 拉 契 立 利 來 拉 契 力 年 拉 契 不 不 不 不 識 不 不 理 領 不 更 來 說 裡 靈 來 不 來 路 都 讀 了 更 說 旅 不 度 年 羅 年 讀 都 理 理 羅 讀 了 行 了 路 行 行 旅 行 降 落 北 羅 拉 契 倫 車 來 倫 拉 契 錄 狀 錄 來 來 行

Více

今天 2011年春季号 总 92 期

今天  2011年春季号 总 92 期 今 天 2011 年 春 季 号 总 92 期 目 录 业 余 诗 人 专 辑 这 些 业 余 诗 人 赵 野 海 波 的 诗 ( 七 首 ) 凄 凉 犯 简 史 海 波 吉 木 狼 格 的 诗 ( 六 首 ) 我 的 诗 歌 吉 木 朗 格 李 亚 伟 的 诗 ( 十 三 首 ) 口 语 和 八 十 年 代 李 亚 伟 默 默 的 诗 ( 十 三 首 ) 我 们 就 是 海 市 蜃 楼 一 个 人

Více

*

* (1982.2 1987.12) 1982 2 20 6 23 6 4 7 14 20 7 28 [1982]148 670 20 9 10 12 10037 1581 126 ( 1 ) 1983 1 17 2 4 2 25 83 20 3 21 4 70 9 11 4 3 11 21 [1983]127 12 1984 8 4 20 3 5 5 7 12 29 12 1985 1 14 1 4

Více

(2000 7 24 ) / / / / / / /

(2000 7 24 ) / / / / / / / (2000 7 24 ) / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 19 (2000 7 24 ) (2000 7 24 ) ! 250 348 ! ! 0 1 (2000 7 25 ) 1952 1959 1926-1927 1988

Více

(Microsoft Word - 8\244T\244\362\277\337\272]\244W\265L\246W.doc)

(Microsoft Word - 8\244T\244\362\277\337\272]\244W\265L\246W.doc) 赤 川 次 郎 作 品 集 8 三 毛 貓 榜 上 無 名 1 偶 然, 是 件 有 趣 的 事 溫 水 小 百 合 知 道 之 後, 心 情 輕 鬆 了 不 少 光 是 這 個, 看 官 大 概 不 明 白 是 怎 麼 一 回 事 吧 若 要 理 解 小 百 合 的 感 受, 就 必 須 由 火 車 緩 緩 開 動, 從 車 窗 看 不 見 在 月 台 揮 手 的 母 親 時, 小 百 合 陷 入

Více

Microsoft Word - 專家本色941202.doc

Microsoft Word - 專家本色941202.doc 專 家 本 色 : 名 師 教 學 實 錄 與 專 訪 前 言 本 次 所 拜 訪 的 學 校 是 位 於 彰 化 的 北 斗 家 商, 我 們 帶 著 既 緊 張 又 興 奮 的 心 情, 準 備 好 類 影 機 數 位 相 機 與 錄 音 筆, 希 望 能 將 訪 談 的 內 容 做 很 完 整 的 介 紹, 把 馮 老 師 的 教 學 精 華 全 部 呈 現 而 馮 傳 蓉 老 師 的 教 學

Více

但, 你 应 该 听 过 我 们 走 在 大 路 上 这 首 歌, 或 许 还 知 道 革 命 人 永 远 是 年 轻 那 支 歌 ; 并 且, 几 乎 可 以 肯 定, 你 在 戴 红 领 巾 的 那 阵, 必 然 唱 过 牛 儿 还 在 山 坡 吃 草, 放 牛 的 却 不 知 道 哪 儿 去

但, 你 应 该 听 过 我 们 走 在 大 路 上 这 首 歌, 或 许 还 知 道 革 命 人 永 远 是 年 轻 那 支 歌 ; 并 且, 几 乎 可 以 肯 定, 你 在 戴 红 领 巾 的 那 阵, 必 然 唱 过 牛 儿 还 在 山 坡 吃 草, 放 牛 的 却 不 知 道 哪 儿 去 爹 亲 娘 亲 不 如 毛 主 席 亲 作 者 下 场 有 多 惨 http://www.aboluowang.com/2015/0821/601184.html 2015-08-19 22:01:59 李 劫 夫 是 中 国 近 现 代 著 名 作 曲 家, 他 曾 创 作 了 大 量 的 毛 泽 东 诗 词 歌 曲 和 毛 泽 东 语 录 歌 曲, 最 为 著 名 的 就 是 曾 风 行 一 时

Více

2 临 终 助 念 答 问 序 临 终 关 怀, 由 佛 门 净 宗 古 来 祖 师 大 德 提 倡 助 念 往 生, 现 今 已 渐 为 社 会 大 众 所 重 视, 在 台 湾, 台 大 长 庚 等 各 大 医 院, 也 都 设 有 助 念 室 ; 大 陆 上 许 多 道 场, 也 有 专 为

2 临 终 助 念 答 问 序 临 终 关 怀, 由 佛 门 净 宗 古 来 祖 师 大 德 提 倡 助 念 往 生, 现 今 已 渐 为 社 会 大 众 所 重 视, 在 台 湾, 台 大 长 庚 等 各 大 医 院, 也 都 设 有 助 念 室 ; 大 陆 上 许 多 道 场, 也 有 专 为 华 净 藏 空 净 法 宗 师 学 主 会 讲 讲 记 组 整 理 临 终 助 念 答 问 2 临 终 助 念 答 问 序 临 终 关 怀, 由 佛 门 净 宗 古 来 祖 师 大 德 提 倡 助 念 往 生, 现 今 已 渐 为 社 会 大 众 所 重 视, 在 台 湾, 台 大 长 庚 等 各 大 医 院, 也 都 设 有 助 念 室 ; 大 陆 上 许 多 道 场, 也 有 专 为 临 命 终

Více

Microsoft Word - 澎湖田調報告-宏達組9804.doc

Microsoft Word - 澎湖田調報告-宏達組9804.doc 越 南 漢 文 學 與 民 俗 文 化 期 中 報 告 書 澎 湖 縣 山 水 社 區 越 南 新 住 民 妊 娠 醫 療 照 護 田 野 調 查 田 野 調 查 日 期 : 三 月 二 十 一 日 ( 六 ) 至 三 月 二 十 三 日 ( 日 ) 指 導 教 授 陳 益 源 老 師 成 員 古 佳 峻 戴 榮 冠 林 宏 達 阮 氏 清 水 澎 湖 縣 山 水 社 區 越 南 新 住 民 妊 娠

Více

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20313032313230355FA8BEA861B8EAB7BDBEE3A658BB50C0B3A5CE28B773A6CBA5AB29>

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20313032313230355FA8BEA861B8EAB7BDBEE3A658BB50C0B3A5CE28B773A6CBA5AB29> 編 修 校 園 災 害 防 救 計 畫 家 庭 防 災 卡 47/92 校 況 與 災 害 分 析 演 練 組 別 指 揮 官 搶 救 組 通 報 組 避 難 引 導 組 安 全 防 護 組 緊 急 救 護 組 準 備 器 材 安 全 帽 對 講 機 大 聲 公 收 音 機 手 電 筒 安 全 帽 對 講 機 消 防 器 材 圓 鍬 十 子 鎬 繩 子 哨 子 手 電 筒 安 全 帽 對 講 機 師

Více

之 原 則 及 國 防 部 訂 頒 國 軍 列 管 國 有 不 動 產 提 供 非 軍 方 單 位 使 用 處 理 原 則 規 定 不 符, 仍 應 以 出 租 方 式 辦 理 惟 可 就 偏 遠 地 區 提 供 官 兵 金 融 水 電 服 務 使 用 部 分, 研 議 降 低 租 金 標 準, 報

之 原 則 及 國 防 部 訂 頒 國 軍 列 管 國 有 不 動 產 提 供 非 軍 方 單 位 使 用 處 理 原 則 規 定 不 符, 仍 應 以 出 租 方 式 辦 理 惟 可 就 偏 遠 地 區 提 供 官 兵 金 融 水 電 服 務 使 用 部 分, 研 議 降 低 租 金 標 準, 報 五 主 席 致 詞 :( 略 ) 六 座 談 內 容 :( 略 ) 七 實 地 訪 查 結 果 詳 如 附 件 訪 查 紀 錄 表 八 結 論 : ( 一 ) 實 地 訪 查 紀 錄 表 內 之 建 議 處 理 方 式, 請 國 防 部 配 合 辦 理 ( 二 ) 國 防 部 96 年 度 計 畫 釋 出 之 土 地, 請 准 就 地 上 建 物 併 同 變 更 為 非 公 用 財 產 或 報 廢

Více

chineseall

chineseall 太 阳 照 在 天 鹅 洲 上 刘 继 明 1 上 篇 一 晚 饭 后 1 河 口 镇 派 出 所 的 所 长 周 斌 从 宿 舍 里 出 来 i 经 过 值 班 室 时 8 对 翘 着 二 郎 腿 看 电 视 的 民 警 王 长 征 喊 了 一 声 : 小 王 1 别 看 电 视 啦 i 陪 我 出 去 转 转 吧 y 在 民 警 小 王 的 印 象 中 上 周 斌 是 一 位 忠 于 职 守 的

Více

釋禪波羅蜜次第法門

釋禪波羅蜜次第法門 释 禅 波 罗 蜜 次 第 法 门 第 十 二 讲 最 尊 贵 的 净 莲 上 师 讲 解 讲 于 新 加 坡 大 悲 佛 教 中 心 二 一 年 六 月 三 日 各 位 法 师! 各 位 居 士 大 德! 阿 弥 陀 佛! 我 们 今 晚 介 绍 魔 事 什 么 叫 魔 事 呢? 就 是 指 魔 罗 所 做 的 事, 叫 做 魔 事 那 魔 罗 做 什 么 事 呢? 就 是 经 常 以 破 坏 众

Více

证券代码:600754 证券简称:锦江股份 公告编号:【】

证券代码:600754     证券简称:锦江股份     公告编号:【】 证 券 代 码 :600754/900934 证 券 简 称 : 锦 江 股 份 / 锦 江 B 股 公 告 编 号 :2016-017 上 海 锦 江 国 际 酒 店 发 展 股 份 有 限 公 司 日 常 关 联 交 易 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内

Více

1700 装 卸 搬 运 7645 装 卸 搬 运 服 务 2100 建 筑 7410 工 程 服 务 11% 装 卸 搬 运 服 务, 是 指 使 用 装 卸 搬 运 工 具 或 者 人 力 畜 力 将 货 物 在 运 输 工 具 之 间 装 卸 现 场 之 间 或 者 运 输 工 具 与 装 卸

1700 装 卸 搬 运 7645 装 卸 搬 运 服 务 2100 建 筑 7410 工 程 服 务 11% 装 卸 搬 运 服 务, 是 指 使 用 装 卸 搬 运 工 具 或 者 人 力 畜 力 将 货 物 在 运 输 工 具 之 间 装 卸 现 场 之 间 或 者 运 输 工 具 与 装 卸 营 改 增 征 收 品 目 对 照 表 1110 铁 路 货 物 运 输 1120 铁 路 旅 客 运 输 7110 铁 路 运 输 服 务 11% 铁 路 运 输 服 务, 是 指 通 过 铁 路 运 送 货 物 或 者 旅 客 的 运 输 业 务 活 动 1210 公 路 货 物 运 输 1220 公 路 旅 客 运 输 1300 城 市 公 共 交 通 业 7120 其 他 陆 路 运 输 服

Více

前 言 教 育 无 小 事, 它 成 就 着 学 生 的 未 来 作 为 教 师, 他 们 无 时 无 刻 不 在 关 注 着 学 生 的 成 长 学 生 的 未 来 学 生 就 像 一 朵 含 苞 待 放 的 花 朵, 需 要 老 师 们 的 细 心 呵 护, 给 学 生 需 要 的 东 西, 而

前 言 教 育 无 小 事, 它 成 就 着 学 生 的 未 来 作 为 教 师, 他 们 无 时 无 刻 不 在 关 注 着 学 生 的 成 长 学 生 的 未 来 学 生 就 像 一 朵 含 苞 待 放 的 花 朵, 需 要 老 师 们 的 细 心 呵 护, 给 学 生 需 要 的 东 西, 而 前 言 教 育 无 小 事, 它 成 就 着 学 生 的 未 来 作 为 教 师, 他 们 无 时 无 刻 不 在 关 注 着 学 生 的 成 长 学 生 的 未 来 学 生 就 像 一 朵 含 苞 待 放 的 花 朵, 需 要 老 师 们 的 细 心 呵 护, 给 学 生 需 要 的 东 西, 而 不 是 给 学 生 想 要 的 这 花 朵 需 要 水 分, 他 们 就 给 它 水 分 ; 需 要

Více

《盗墓笔记》 南派三叔/著

《盗墓笔记》 南派三叔/著 盗 墓 笔 记 南 派 三 叔 / 著 五 十 年 前, 一 群 长 沙 土 夫 子 ( 盗 墓 贼 ) 挖 到 了 一 部 战 国 帛 书, 残 篇 中 记 载 了 一 座 奇 特 的 战 国 古 墓 的 位 置, 但 那 群 土 夫 子 在 地 下 碰 上 了 诡 异 事 件, 几 乎 全 部 身 亡 五 十 年 后, 其 中 一 个 土 夫 子 的 孙 子 在 先 人 笔 记 中 发 现 了

Více

平 凡 足 迹 李 本 川 作 者 为 中 国 科 学 院 海 洋 研 究 所 研 究 员,1935 年 生, 山 东 荣 成 人 我 今 年 63 岁 了 大 前 年 丈 夫 和 儿 子 在 一 个 月 内 先 后 离 开 了 人 世, 女 儿 又 已 出 嫁, 现 在 是 孑 然 一 身 我 是

平 凡 足 迹 李 本 川 作 者 为 中 国 科 学 院 海 洋 研 究 所 研 究 员,1935 年 生, 山 东 荣 成 人 我 今 年 63 岁 了 大 前 年 丈 夫 和 儿 子 在 一 个 月 内 先 后 离 开 了 人 世, 女 儿 又 已 出 嫁, 现 在 是 孑 然 一 身 我 是 序 这 是 一 群 在 五 十 年 代 的 阳 光 下 成 长 起 来 的 女 大 学 生 们 晚 年 的 回 忆 那 时 她 们 朝 气 蓬 勃, 满 怀 理 想 ; 她 们 对 英 特 纳 雄 奈 尔 一 定 要 实 现 坚 信 不 移 ; 她 们 将 艰 苦 奋 斗 作 为 自 己 必 修 的 功 课, 将 无 私 奉 公 作 为 自 己 道 德 修 养 的 最 高 境 界, 将 服 从 祖

Více

<CFFBB7D1D5DFD0D0CEAAD1A72E6D7073>

<CFFBB7D1D5DFD0D0CEAAD1A72E6D7073> 第 3 章 消 费 者 的 需 要 与 动 机 学 习 目 标 /73 引 例 对 十 大 城 市 消 费 者 消 费 心 态 的 调 查 /74 3.1 消 费 者 需 要 的 特 征 与 形 态 /75 3.2 消 费 者 需 要 的 种 类 与 基 本 内 容 /78 3.3 消 费 者 的 购 买 动 机 /82 本 章 小 结 /89 主 要 概 念 和 观 念 /89 重 点 实 务 和

Více

独立学院建设与发展

独立学院建设与发展 独 立 学 院 建 设 与 发 展 ( 专 辑 第 1 辑 ) 目 录 文 化 建 设 论 独 立 学 院 的 校 园 文 化 建 设 江 净 帆 (1) 大 学 文 化 学 理 与 校 长 引 领 下 的 独 立 学 院 文 化 建 设 包 万 平 (4) 独 立 学 院 校 园 文 化 建 设 的 现 状 与 对 策 陈 恒 初 (8) 管 理 体 制 改 革 与 完 善 我 国 独 立 学 院

Více

-------------------------------------------------------------------------------- 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1990 -------------------

Více

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 ,,,,,,,,, : :,,,,,,,,,,, :?, :?!,,,!,, :!!,,,,,,,,,,,, : 2 ,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,,,, :? :,? :? 3 ?,,, :,!, :,! : ( ),, :,?,,,,,,,,,,,,,,, 4 ,,,,, :!,,, :,! :

Více

GT-204A振弦读数仪使用说明书.docx

GT-204A振弦读数仪使用说明书.docx GT-204A F 25025000 0.1 Hz 5005000 0.1-30+150 0.1 FHZ 2 10-3 mah 2.2.1 181213 cm 2.2.2 1Kg 2.2.3 GT-204A a) b) c) 1 2 1 1 256 10000 2 4 LCD 5 3 6 7 8 A 01-256 B 9 A B 10 A B GT-204A 2 29:00001 29 00001

Více

尊敬的贾若君副研究员:

尊敬的贾若君副研究员: 附 件 2 乡 村 全 科 执 业 助 理 医 师 资 格 考 试 大 纲 ( 试 行 ) 目 录 第 一 部 分 医 学 人 文 一 医 学 心 理 二 医 学 伦 理 三 卫 生 法 规 四 基 本 技 能 第 二 部 分 公 共 卫 生 一 公 共 卫 生 策 略 二 卫 生 统 计 学 和 流 行 病 学 基 本 知 识 三 健 康 教 育 四 法 定 传 染 病 及 突 发 公 共 卫 生

Více

西安美术学院福建公安高等专科.doc

西安美术学院福建公安高等专科.doc ...1...1 ( )...6... 11...13...14...16...21...22...36...37...38...39...43...44...46...48...48...51 I ( )...53...56...59...62...62...80...82...86...87 ( )...90...93...97 ( )...99... 106... 107... 118 ( )...

Více

目 录 编 写 说 明...- 4 - 一 学 校 概 况...- 5 - 二 2015 届 毕 业 生 就 业 状 况 分 析...- 8 - ( 一 ) 基 本 数 据...- 8 - ( 二 ) 就 业 落 实 情 况...- 9-1. 本 科 生 各 专 业 就 业 率...- 9-2. 硕

目 录 编 写 说 明...- 4 - 一 学 校 概 况...- 5 - 二 2015 届 毕 业 生 就 业 状 况 分 析...- 8 - ( 一 ) 基 本 数 据...- 8 - ( 二 ) 就 业 落 实 情 况...- 9-1. 本 科 生 各 专 业 就 业 率...- 9-2. 硕 目 录 编 写 说 明...- 4 - 一 学 校 概 况...- 5 - 二 2015 届 毕 业 生 就 业 状 况 分 析...- 8 - ( 一 ) 基 本 数 据...- 8 - ( 二 ) 就 业 落 实 情 况...- 9-1. 本 科 生 各 专 业 就 业 率...- 9-2. 硕 士 生 各 专 业 就 业 率...- 11-3. 博 士 生 各 专 业 就 业 率...- 12

Více

Microsoft Word - 会议指南20131112

Microsoft Word - 会议指南20131112 核 电 工 程 培 训 与 人 才 培 养 年 会 暨 成 立 大 会 核 电 工 程 培 训 与 人 才 培 养 年 会 暨 成 立 大 会 会 议 指 南 主 办 : 承 办 : 中 广 核 工 程 有 限 公 司 中 国 深 圳 大 亚 湾 二 〇 一 三 年 十 一 月 核 电 工 程 培 训 与 人 才 培 养 年 会 暨 成 立 大 会 欢 迎 您 参 加 本 届 核 电 工 程 培 训

Více

HR之友电子期刊

HR之友电子期刊 HR 之 友 电 子 期 刊 苏 州 工 业 园 区 劳 动 监 察 大 队 主 办 刊 号 2014.12.29/No.6 总 第 9 期 本 期 要 目 信 息 速 递 : 园 区 召 开 工 资 指 导 理 事 会 五 届 六 次 会 议 实 务 指 引 : 劳 动 合 同 续 订 实 务 详 解 以 案 说 法 : 员 工 主 动 辞 职,HR 未 写 解 聘 原 因 倒 赔 万 元 考 证

Více

2 2010-2020 2010 83 5000 1.7

2 2010-2020 2010 83 5000 1.7 2010 7 2 3 4 5 6 6 6 7 8 8 HR 10 11 1 2 2010-2020 2010 83 5000 1.7 53.2 2009 7.3 15.90% 6 72.22% 81.10% 31.56 81.80% 2009 55096 40642 6 5054 4620 2009 518 3 29.35 2009 952 130 250 2009 1.51 9514 63% 1-6

Více

Microsoft Word - 封面.doc

Microsoft Word - 封面.doc 无 忧 HR 信 息 参 考 无 忧 HR 信 息 参 考 由 前 程 无 忧 薪 酬 报 告 部 门 为 薪 酬 报 告 会 员 倾 力 奉 献, 在 每 月 月 初 以 电 子 邮 件 形 式 发 送 给 各 位 会 员 无 忧 HR 信 息 参 考 报 汇 集 和 整 合 各 种 HR 信 息 渠 道 有 用 资 讯, 为 会 员 浏 览 HR 信 息 把 握 HR 发 展 动 态 学 习 HR

Více

D21状元版使用手册

D21状元版使用手册 technology D31 Manual http://www.manuallib.com/file/2507010 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access anytime and anywhere, helping

Více

1950 5 1954 1906 3000 3 1911 30 3 2000 6 10 3 33 1944 34 38 4 1950 32 1943 500 1955 8 1740 1000 1961 1 10 1956 204 28 1939 1 14 25 3 8 8 29 2 6 200 6 10 4 22 1933 60 800 10 26 27 29 38 4 9 1950 1951 1968

Více

國立鳳山高級中學學生手冊 目錄

國立鳳山高級中學學生手冊 目錄 姓 名 : 學 號 : 班 級 : 電 話 : 手 機 : E-mail: 中 華 民 國 105 年 8 月 反 詐 騙 緊 急 聯 絡 卡 宣 導 本 校 反 詐 騙 查 詢 電 話 及 緊 急 聯 絡 卡 內 容, 學 生 及 家 長 可 利 用 此 卡, 強 化 學 校 與 家 長 聯 合 防 詐 騙 功 能, 避 免 學 生 家 長 遭 詐 騙 受 害 國 立 鳳 山 高 級 中 學 家

Více

--------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 010203 040506 070809 10 --------------------------------------------------------------------------------

Více

公文通报模板

公文通报模板 转 发 关 于 举 办 2016 第 三 届 紫 金 奖 文 化 创 意 设 计 大 赛 的 通 知 园 区 各 相 关 企 业 : 为 推 动 创 意 文 化 产 业 发 展, 创 造 新 的 文 化 供 给, 促 进 生 活 品 质 提 升, 打 造 创 意 创 新 创 业 高 地, 根 据 省 文 化 改 革 发 展 领 导 小 组 工 作 部 署, 省 委 宣 传 部 省 文 明 办 省 发

Více

Microsoft Word - 095_2015.09.26 什麼最快樂 (白話與經文加註)-ok .doc

Microsoft Word - 095_2015.09.26 什麼最快樂 (白話與經文加註)-ok .doc 釋 厚 觀 ( 福 嚴 推 廣 教 育 班,2015.9.26) 各 位 法 師 各 位 居 士, 大 家 好! 今 天 跟 大 家 分 享 一 則 佛 典 故 事, 這 故 事 出 自 法 句 譬 喻 經, 在 大 正 藏 第 4 冊 595 頁 中 欄 到 596 頁 上 欄 過 去, 佛 在 舍 衛 國 祇 園 精 舍 時, 有 四 位 新 學 比 丘 一 起 來 到 㮈 樹 下 坐 禪 修

Více

封面-01.FIT)

封面-01.FIT) 文 汇 新 民 联 合 报 业 集 团 主 办 国 内 统 一 刊 号 :CN31-0062 第 Z-11 期 渊 总 第 11 期 冤 本 期 8 版 2012 年 4 月 15 日 星 期 日 热 线 电 话 :021-59241770 本 期 新 闻 由 中 共 青 浦 区 朱 家 角 镇 委 员 会 尧 青 浦 区 朱 家 角 镇 人 民 政 府 提 供 深 入 贯 彻 落 实 科 学 发

Více

(Microsoft Word - 3\271\375\246\321\257R.doc)

(Microsoft Word - 3\271\375\246\321\257R.doc) 東 野 圭 吾 短 篇 集 3 一 徹 老 爹 得 知 母 親 生 下 的 是 男 寶 寶 時, 我 打 從 心 底 感 到 開 心, 因 為 這 代 表 我 終 於 能 夠 逃 離 那 悲 慘 的 生 活 了 而 父 親 的 喜 悅 肯 定 是 遠 勝 於 我 的 母 親 在 產 房 時, 父 親 和 我 在 家 中 等 候 當 我 轉 告 他 醫 院 來 電 報 喜, 他 立 刻 如 健 美 選

Více

大 台 北 與 桃 竹 苗 地 區 北 得 拉 曼 巨 木 步 道 新 竹 縣 尖 石 鄉 鎮 西 堡 巨 木 群 步 道 新 竹 縣 尖 石 鄉 鳥 嘴 山 登 山 步 道 苗 栗 縣 泰 安 鄉 加 里 山 登 山 步 道 苗 栗 縣 南 庄 鄉

大 台 北 與 桃 竹 苗 地 區 北 得 拉 曼 巨 木 步 道 新 竹 縣 尖 石 鄉 鎮 西 堡 巨 木 群 步 道 新 竹 縣 尖 石 鄉 鳥 嘴 山 登 山 步 道 苗 栗 縣 泰 安 鄉 加 里 山 登 山 步 道 苗 栗 縣 南 庄 鄉 地 區 步 道 名 稱 蘇 花 古 道 : 大 南 澳 越 嶺 段 困 難 度 分 級 長 度 ( 公 里 ) 2 4.1 宜 蘭 縣 南 澳 鄉 南 澳 古 道 1 3.0 宜 蘭 縣 南 澳 鄉 拳 頭 姆 自 然 步 道 1 1.3 宜 蘭 縣 三 星 鄉 林 務 局 台 灣 百 條 推 薦 步 道 交 通 與 路 況 位 置 交 通 指 南 路 況 註 記 管 理 單 位 步 道 口 位 於

Více

p-2.indd

p-2.indd 2 第 一 篇 睽 違 1342 年, 陳 元 光 終 於 回 到 老 家 開 漳 聖 王 陳 元 光 回 老 家 活 動, 是 開 漳 聖 王 聖 像 自 台 灣 啟 程 回 固 始 老 家, 讓 1342 年 自 固 始 出 發 前 往 閩 南 漳 洲, 其 後 英 靈 飄 洋 渡 海 來 到 台 灣 的 開 漳 聖 王, 再 回 到 原 始 出 生 地 固 始, 形 成 一 個 圓 滿 的 迴

Více

使用 Scene7 Media Portal

使用 Scene7 Media Portal ADOBE SCENE7 MEDIA PORTAL http://help.adobe.com/zh_cn/legalnotices/index.html 2012/10/26 iii 1 : Media Portal.........................................................................................................

Více

使用 Scene7 Media Portal

使用 Scene7 Media Portal ADOBE SCENE7 MEDIA PORTAL 2012/10/25 http://help.adobe.com/zh_tw/legalnotices/index.html 2012/10/25 iii 1 Media Portal.........................................................................................................

Více

Corel VideoStudio Pro X5

Corel VideoStudio Pro X5 ....................................... 1 Corel Pro................................ 2 Corel Pro X5?..................... 3........................................... 5.....................................

Více

“关于北京重点高校在校生回乡就业意愿调查问卷”

“关于北京重点高校在校生回乡就业意愿调查问卷” 0 目 一 前 言...1 1.1 调 研 背 景 及 调 研 目 的...1 1.1.1 调 研 背 景 北 京 就 业 形 势 及 大 环 境 下 的 回 乡 就 业 趋 势...1 1.1.2 调 研 目 的 北 京 市 重 点 高 校 在 校 生 的 回 乡 就 业 意 愿...1 1.2 调 研 方 法 及 成 果 概 述...1 二 调 研 数 据 和 分 析...2 2.1 基 本

Více

TV 2005 92 1. 2. 3. 4. 5. 3 1 6 1 10 10 30 94 11 23 12 2 736 97 4 2.3 3 28.7 1-2 18.4 2-3 17.2 3 28.7 12.7 5 2.3 10 2 17 5 3 1-2 22.6 2 2-3 3-4 4-5 17.6 15.4 10.1 5 18 2.8 17 3 4 54.8 26.9 26.1 17.6 13.3

Více

title_PoD

title_PoD ADOBE ELEMENTS ORGANIZER 1 Elements Organizer Elements Organizer Photoshop Elements Adobe Premiere Elements Photoshop Elements Adobe Premiere Elements Organizer Editor Elements Organizer Photoshop Elements

Více

Microsoft Word - LedCenterMv500_TW_.doc

Microsoft Word - LedCenterMv500_TW_.doc LedCenterM 軟 體 操 作 手 冊 (C-Power) 本 手 冊 主 要 對 象 為 LED 系 統 集 成 商 製 造 商, 最 終 客 戶 等 LED 節 目 編 輯 管 理 人 員 排 版 说 明 排 版 說 明 以 下 為 本 文 檔 中 的 特 殊 排 版 符 號 說 明 : 標 誌 描 述 1 前 言 章 節 號 和 章 節 名 2.1 系 統 組 成 圖 1 系 統 介 面

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C6F3D2B5CDF8D5BECFB5CDB3BCBCCAF5B9E6B7B6CAE9A3A8C6C0B9C0D3C3A3A92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C6F3D2B5CDF8D5BECFB5CDB3BCBCCAF5B9E6B7B6CAE9A3A8C6C0B9C0D3C3A3A92E646F63> 企 业 门 户 网 站 系 统 技 术 规 范 书 1. 综 述 1.1. 本 技 术 规 范 书 是 实 施 企 业 门 户 网 站 系 统 ( 以 下 简 称 系 统 ) 项 目 的 技 术 规 范 及 说 明 内 容 包 括 系 统 功 能 系 统 性 能 系 统 架 构 软 硬 件 产 品 和 运 行 环 境 实 施 和 售 后 服 务 培 训 等 要 求 1.2. 本 技 术 规 范 书

Více

(Microsoft Word - 1000111\256\325\260\310\267|\304\263\260O\277\375_\252k\250\356_.doc)

(Microsoft Word - 1000111\256\325\260\310\267|\304\263\260O\277\375_\252k\250\356_.doc) 臺 北 市 立 信 義 國 民 中 學 99 學 年 度 第 2 次 校 務 會 議 紀 錄 壹 時 間 : 中 華 民 國 100 年 1 月 11 日 ( 星 期 二 ) 下 午 13:30 貳 地 點 : 本 校 第 二 會 議 室 參 出 席 列 席 單 位 及 人 員 : 如 簽 到 ( 出 席 29 人 ) 肆 主 席 : 王 校 長 天 才 紀 錄 : 史 一 民 伍 主 席 報 告

Více

Microsoft Word - 桂电教[2008]8号.doc

Microsoft Word - 桂电教[2008]8号.doc 桂 林 电 子 科 技 大 学 文 件 桂 电 教 2008 8 号 为 规 范 和 加 强 考 试 管 理, 促 进 学 风 和 教 风 建 设, 营 造 公 平 和 谐 的 学 习 和 竞 争 环 境, 特 制 定 本 规 定 一 命 题 及 试 卷 管 理 ( 一 ) 考 试 命 题 考 试 命 题 要 严 格 以 教 学 大 纲 为 依 据, 在 规 定 的 范 围 内 命 题, 应 该 对

Více

教育心理学教学案例分析

教育心理学教学案例分析 教 育 心 理 学 教 学 案 例 分 析 [ 案 例 1] 如 果 你 遇 到 这 样 的 情 况, 你 会 给 出 什 么 样 的 建 议 呢? 小 平 是 一 个 酷 爱 流 行 音 乐 的 高 中 生, 期 中 考 试 前 的 两 个 星 期 才 开 始 学 习, 一 边 学 习 一 边 听 MP3, 美 其 名 日 自 我 放 松 她 暗 自 发 誓 要 考 出 好 成 绩, 至 于 好

Více

nb.PDF

nb.PDF 2001 2002 1363 16489 1376 MP3 150 19420 400 2002 3 8 30-40 2.43%-3.23% 13-21 4.62%-7.46% 8-11 8.82%-12.13% 6-12 8.08%-16.17% 5-8 12.13%-19.4% 2001-309,195.32-309,195.32 2,031,363.08 2,031,363.08-351,083.75-351,083.75-117,027.92-117,027.92-1,989,474.65-1,989,474.65-309,195.32-309,195.32

Více

title_PoD

title_PoD ADOBE ELEMENTS ORGANIZER 1 2 Elements Organizer 13 Elements Organizer 13 Elements Organizer Adobe Photoshop Elements Adobe Premiere Elements Adobe Photoshop Elements 13 Adobe Premiere Elements 13 Elements

Více