REKAPITULACE STAVBY. Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice. Stavba: Cena s DPH v CZK 0,00 0,00

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REKAPITULACE STAVBY. Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice. Stavba: Cena s DPH v CZK 0,00 0,00"

Transkript

1 REKAPITULACE STAVBY Stavba: Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice Místo: Ohrazenice, ČR Datum: Zadavatel: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj Projektant: IČ: PRODIN a.s., Jiráskova 169, Pardubice DIČ: Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 2% ze 14,00% ze Cena s DPH v CZK Strana 1 z 19

2 REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Stavba: Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice Místo: Ohrazenice, ČR Datum: Zadavatel: Projektant: Uchazeč: PRODIN a.s., Jiráskova 169, Pardubice Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH Cena s DPH Typ Náklady stavby celkem Rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice - stavební část STA Strana 2 z 19

3 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice OHRAZKNIH01 - Rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice - stavební část KSO: Místo: Ohrazenice, ČR Datum: Zadavatel: Uchazeč: dle výběrového řízení Projektant: PRODIN a.s., Jiráskova 169, Pardubice IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: Cena bez DPH DPH základní 2% ze snížená 14,00% ze Cena s DPH v CZK Strana 3 z 19

4 REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Objekt: Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice OHRAZKNIH01 - Rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice - stavební část Místo: Ohrazenice, ČR Datum: Zadavatel: Projektant: Uchazeč: dle výběrového řízení PRODIN a.s., Jiráskova 169, Pardubice Kód dílu - Popis Náklady soupisu celkem HSV - Práce a dodávky HSV 3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 - Vodorovné konstrukce 6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 99 - Přesun hmot PSV - PSV Izolace tepelné Zdravotechnika Ústřední vytápění Elektromontáže Montované konstrukce dřevostavby, sádrokartony Konstrukce truhlářské dle výpisu prvků vč. povrchové úpravy Konstrukce zámečnické dle výpisu prvků vč. povrchové úpravy Dokončovací práce - nátěry M - Práce a dodávky M 21-M - Elektromontáže Strana 4 z 19

5 Stavba: Objekt: SOUPIS PRACÍ Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice OHRAZKNIH01 - Rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice - stavební část Místo: Ohrazenice, ČR Datum: Zadavatel: Projektant: Uchazeč: dle výběrového řízení PRODIN a.s., Jiráskova 169, Pardubice PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena Náklady soupisu celkem HSV - Práce a dodávky HSV 3 - Svislé a kompletní konstrukce Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu 1 K m3 6,053 nadzákladovém cihlami pálenými na MVC Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC 1,19*0,92*0,4 1,04*2,63*0,35 (2,41-0,95)*2,35*0,4 1,04*2,63*0,35 (2,41-0,95)*2,35*0,4 1,04*2,63*0,35 2 K Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm kus 4,000 CS ÚRS ,438 0,957 1,372 0,957 1,372 0,957 6,053 2,000 4,000 3 K Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů t 0,013 Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů ic80*5,94*1*1,08 0,013 0,013 4 K Osazování ocelové konstrukce sloupů vč.kotvení (dle požadavků statiky výkres 203 a t 1,003 "dle statiky 203 a 204" (340,36+66,74+137,18+147,61)*1 (229,62+81,39)*1 Mezisoučet 0,692 0,311 1,003 1,003 5 M pc13400 ocelová konstrukce pro sanaci stropů- sloupky vč.pomocných prvků dle výpisu statiky t 1,083 tyč ocelová IPE, jakost S 235 JR označení průřezu 270 Poznámka k položce: Hmotnost: 36,1 kg/m ock2*1,08 1,083 6 K Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm kus CS ÚRS 2012 "1pp" 1 7 K Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm m2 0,720 CS ÚRS ,6*0,6*1 0,6*0,6*1 0,720 8 K Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm m2 9,366 CS ÚRS ,9*2,1*1 (v1-2,1)*1,76*1 0,9*2,1*1 (v2-2,1)*1,76*1 1,083 0,360 0,360 1,890 1,179 1,890 1,232 Strana 5 z 19

6 PČ Typ Kód Popis MJ Množství 0,9*2,1*1 (v3-2,1)*1,76*1 1,890 1,285 9,366 9 K Příčky z cihel děrovaných tl 80 mm pevnosti P 10 na MVC m2 10,518 Příčky z cihel děrovaných tl 80 mm pevnosti P 10 na MVC J.cena 2,47*2,4-0,9*1,97*1 v2*1,76-0,9*1,97*1 v3*1,76-0,9*1,97*1 4,155 3,155 3,208 10, K Plentování válcovaných nosníků cihlami jednostranné v do 200 mm m2 0,210 Plentování válcovaných nosníků cihlami jednostranné v do 200 mm ic80 2,100 plenta 2,100 plenta*0,1 0,210 0, K Zaplentování rýh ve stěnách keramickým pletivem m2 0,420 Zaplentování rýh ve stěnách keramickým pletivem plenta*(0,1+0,1) 0,420 0, Vodorovné konstrukce Osazování ocelové konstrukce nosníků stropů 12 K vč.kotvení (dle požadavků statiky výkres 203 a t 7, ) "dle statiky 203 a 204" (2278,8+707,4+99,0+34,2+70,8+46,4+35,8+13,4 7+8,0)*1 3,294 (1139,4+1949,4+707,4+148,5+51,3+106,2+69,6+ 35,8+13,47+9,86)*1 4,231 ock1 Mezisoučet 7,525 7, M pc13410 ocelová konstrukce pro sanaci stropů- stropní nosníky vč.pomocných prvků dle výpisu statiky t 8,127 tyč ocelová IPE, jakost S 235 JR označení průřezu 270 Poznámka k položce: Hmotnost: 36,1 kg/m ock1*1,08 8,127 8, Úpravy povrchu, podlahy, osazení 14 K Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy m2 7,100 CS ÚRS 2012 "po bourání příček" (3,48-0,4)*0,1 (3,5-0,4)*0,1 (1,47-0,4)*0,1 (3,48-0,4-0,6)*0,1 (5,36+0,49)*0,1 0,308 0,310 0,107 0,248 0,585 (1,54*2-0,4)*0,12 (0,11*2+1,75)*0,12 (5,37)*0,12 (3,48+1,51*3-0,3*2)*0,12 0,322 0,236 0,644 0,889 (1,54*2-0,4)*0,12 (0,11*2+1,75)*0,12 (5,37)*0,12 (3,48+1,51*3-0,3*2)*0,12 "po bourání zdiva" 0,322 0,236 0,644 0,889 (0,4*0,4+0,4*0,6) 0,400 (0,4*0,6+0,3*0,4*2) 0,480 Strana 6 z 19

7 PČ Typ Kód Popis MJ Množství (0,4*0,6+0,3*0,4*2) 0,480 J.cena 7, K Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 16,451 CS ÚRS 2012 "po bourání příček" ((v1-0,37)*5)*0,1 ((v2-0,38)*1)*0,11 ((v2)*3)*0,11 ((v2-0,38)*2)*0,12 ((v3)*1)*0,11 ((v3)*3)*0,11 ((v3)*2)*0,12 "po bourání zdiva" ((v1-0,37)*5)*0,4 ((v2)*3)*0,4 ((v3)*3)*0,4 1,200 0,266 0,924 0,581 0,311 0,934 0,679 4,800 3,360 3,396 16, K Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 66,439 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně "nové zdivo" (1,19*0,92)*1 (1,04*2,63)*2 ((2,41-0,95)*2,35)*1 (1,04*2,63)*2 ((2,41-0,95)*2,35)*1 (1,04*2,63)*2 "příčky" (2,47*2,4-0,9*1,97*1)*2 (v2*1,76-0,9*1,97*1)*2 (v3*1,76-0,9*1,97*1)*2 (2,47*2,4-0,9*1,97*1)*2 (v2*1,76-0,9*1,97*1)*2 (v3*1,76-0,9*1,97*1)*2 1,095 5,470 3,431 5,470 3,431 5,470 8,310 6,310 6,416 8,310 6,310 6,416 omstuste 66, K Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 66,439 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně omstuste 66, K Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách kus 70 CS ÚRS K Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách kus 4,000 CS ÚRS 2012 "0,6*0,6" 1*2 "0,6*0,6" 1*2 66,439 Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2 "po osazení stropních nosníků" (15+20)*2 70 Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2 2,000 2,000 4, K Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 2,126 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží "obvodový plášť" Strana 7 z 19

8 PČ Typ Kód Popis MJ Množství (2,35+0,95*2)*0,25 (2,35+0,95*2)*0,25 1,063 1,063 J.cena omstuost 2, K Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 158,460 CS ÚRS 2012 "po bourání příček" "stropy" (3,48-0,4) (3,5-0,4) (1,47-0,4) (3,48-0,4-0,6) (5,36+0,49) (1,54*2-0,4) (0,11*2+1,75) (5,37) (3,48+1,51*3-0,3*2) (1,54*2-0,4) (0,11*2+1,75) (5,37) (3,48+1,51*3-0,3*2) "po bourání zdiva" (0,4*2+0,4*2) (0,4*2+0,3*2*2) (0,4*2+0,3*2*2) "stěny" ((v1-0,37)*5) ((v2-0,38)*1) ((v2)*3) ((v2-0,38)*2) ((v3)*1) ((v3)*3) ((v3)*2) "po bourání zdiva" ((v1-0,37)*5)*2 ((v2)*3)*2 ((v3)*3)*2 3,080 3,100 1,070 2,480 5,850 2,680 1,970 5,370 7,410 2,680 1,970 5,370 7,410 1,600 2,000 2,000 12,000 2,420 8,400 4,840 2,830 8,490 5,660 24,000 16,800 16, , K Omítka vnějších stěn nanášená ručně na neomítnutý podklad (vyspravení po dozdívkách) m2 8,207 Omítka vnějších stěn nanášená ručně na neomítnutý podklad (vyspravení po dozdívkách) "dozdívky" (1,19*0,92) ((2,41-0,95)*2,35) ((2,41-0,95)*2,35) "po osazení trezoru" 0,25 1,095 3,431 3,431 0,250 8,207 Vyspravení cementovou maltou 23 K (50%plochy),stupňů betonových nebo m2 9,060 železobetonových,malta reprofilační,výr.o8 Vyspravení cementovou maltou stupňů betonových nebo železobetonových,malta reprofilační,výr.o8 "vstup" xd2 9, K Penetrace schodišťových stupňů nanášená ručně m2 9,060 9,060 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně pilířů nebo sloupů Strana 8 z 19

9 PČ Typ Kód Popis MJ Množství xd2 9,060 9, K Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm m 4,700 Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm "parapety" "01" (2,35)*2 4,700 4,700 J.cena 26 K Očištění ploch otryskáním pískem m2 9,060 CS ÚRS 2012 Očištění vnějších ploch otryskáním pískem "vstup" xd2a*(0,14+0,29) xd2 9, K Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým m3 0,498 CS ÚRS 2012 "po bourání příček" 0,05*(3,48-0,4)*0,1 0,05*(3,5-0,4)*0,1 0,05*(1,47-0,4)*0,1 0,05*(3,48-0,4-0,6)*0,1 0,05*(5,36+0,49)*0,1 0,05*(1,54*2-0,4)*0,12 0,05*(0,11*2+1,75)*0,12 0,05*(5,37)*0,12 0,05*(3,48+1,51*3-0,3*2)*0,12 0,05*(1,54*2-0,4)*0,12 0,05*(0,11*2+1,75)*0,12 0,05*(5,37)*0,12 0,05*(3,48+1,51*3-0,3*2)*0,12 "po bourání zdiva" 0,05*(1,6-0,4+0,19+1,6+0,2)*0,4 0,05*(0,4*0,4+0,4*0,6) 0,05*(0,4*0,6+0,3*0,4*2) 0,05*(0,4*0,6+0,3*0,4*2) "po vybourání dveří" 0,05*1,0*0,1*3 0,05*1,6*0,1*1 0,05*2,35*0,1*1 0,05*1,0*0,1*3 0,05*1,6*0,1*1 0,05*1,0*0,1*3 0,05*1,6*0,1*1 xbm50 0, K Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým m3 0,550 CS ÚRS 2012 "pro ocel.sloupky otvor 500/500mm" 0,1*x10*0,5 xbm100 0, K Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 20 mm m2 15,460 CS ÚRS 2012 xbm50/0,05 xbm100/0,1 9,060 0,015 0, ,012 0,029 0,016 0,012 0,032 0,044 0,016 0,012 0,032 0,044 0,064 0,020 0,024 0,024 0, ,012 0, , ,550 Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 10 do 20 mm 9,960 5,500 15,460 Příprava zatvrdlého povrchu betonových 30 K mazanin pro cementový potěr cementovým m2 15,460 mlékem s přísadou Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou xbm50/0,05 xbm100/0,1 15,460 Dlažba z betonových dlaždic tl 50 mm 31 K kladených do lože fr.2/5,stávající podklad m2 3,883 hutněný, se zalitím spár MC 9,960 5,500 Strana 9 z 19

10 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena Dlažba z betonových dlaždic tl 50 mm kladených do lože fr.2/5,stávající podklad hutněný, se zalitím spár MC "vstup" 3,01*(1,04+0,25) 3,883 xd1 3, K Obrubník z betonových zahradních obrubníků stojatých lože beton m 2,080 Obrubník z betonových zahradních obrubníků stojatých lože beton "vstup" 1,04*2 2,080 2,080 Ozn.O07 Oprava ŽB průvlaků po provedených 33 K sondách,plocha cca 0,1m2,dle požadavku ve kus 24,000 výpisu prvků Ozn.O07 Oprava ŽB desek po provedených 34 K sondách,plocha cca 0,1m2,dle požadavku ve kus 4,000 výpisu prvků Ozn.O10 Oprava střešního pláště po 35 K odbouráníkanal.stoupaček,průměr 300mm,dle kus 3,000 požadavku ve výpisu prvků 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 36 K podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v m2 9,150 CS ÚRS 2012 do 10 m Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m "pro vnější omítky " (6,07+1,46+0,95-3,02-1,8)*2,5 l1 9,150 Příplatek k lešení řadovému trubkovému 37 K lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a m2 91,500 CS ÚRS 2012 ZKD den použití Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně "předpoklad použití 10 dnů" l1*10 91,500 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého 38 K s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v m2 9,150 CS ÚRS 2012 do 10 m Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m l1 9,150 9,150 91,500 9,150 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb 39 K s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do m2 192, kg/m2 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 "pod nosníky" x1*1,0 192, , K Vyčištění budov bytové a občanské výstavby v podlaží do 4 m m2 949,700 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby v podlaží do 4 m "pomocný výpočet" "světlá výška 1pp" 2,5 2,500 v0 Mezisoučet 2,500 "světlá výška 1np" 2,77 2,770 v1 Mezisoučet 2,770 "světlá výška 2np" 2,8 2,800 v2 Mezisoučet 2,800 "světlá výška 2np" 2,83 2,830 v3 Mezisoučet 2,830 "upravované prostory" 10,900 " " 18,62+11,13+6,1+30,42+17,91+57,38+56,74+56, 65+18,4+57,89 331,240 sumas1 331,240 " " 18,62+11,25+56,0+52,24+56,74+56,65+57,73 309,230 sumas2 309,230 Strana 10 z 19

11 PČ Typ Kód Popis MJ Množství " " 18,62+11,25+56,0+52,24+56,74+56,65+57,73 309,230 sumas3 309,230 sumas1+sumas2+sumas3 949,700 J.cena sumas 949,700 Kotvy mechanické M 12 dl 235 mm pro střední 41 K zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s kus 100 CS ÚRS 2012 vyvrtáním otvoru Kotvy mechanické svyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro střední zatížení průvlekové, velikost M 12, délka 235 mm "dle " K Kotvy chemickou patronou M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 90 CS ÚRS K Kotvy chemickou patronou M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 40 CS ÚRS K Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 23,317 CS ÚRS Kotvy chemické svyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 10, hloubka 90 mm "dle " Kotvy chemické svyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 20, hloubka 170 mm "dle " (v1-0,37)*(3,48-0,4) (v1)*(3,5-0,4) (v1-0,37)*(1,47-0,4) (v1-0,37)*(3,48-0,4-0,6)-0,6*1,97*1 40 7,392 8,587 2,568 4,770 23, K Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 92,707 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm (v2-0,38)*(1,54*2-0,4)-0,6*1,97*1 (v2)*(0,11*2+1,75) (v2-0,38)*(5,37) (v2)*(3,48+1,51*3-0,3*2) (v3)*(1,54*2-0,4)-0,6*1,97*1 (v3)*(0,11*2+1,75) (v3)*(5,37) (v3)*(3,48+1,51*3-0,3*2) 5,304 5,516 12,995 20,748 6,402 5,575 15,197 20,970 92, K Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC m3 1,786 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC 1,4*(1,6-0,4+0,19+1,6+0,2)*0,4 1, K Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu m3 5,596 CS ÚRS 2012 v1*(0,4*0,4+0,4*0,6) 1,4*(1,6-0,4+0,19+1,6+0,2)*0,4 (v2)*(0,4*0,6+0,3*0,4*2) (v3)*(0,4*0,6+0,3*0,4*2) 5, K Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl přes 40 mm m2 3,883 CS ÚRS , K Přisekání ploch stupňů kamenných nebo s jiným tvrdým povrchem pro nové vrstvy m 10,535 CS ÚRS ,786 1,108 1,786 1,344 1,358 Bourání podlah ostatních bez podkladního lože nebo mazaniny zdlaždic sjakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. přes 40 mm, plochy přes 1 m2 xd1 3,883 Přisekání (špicování) ploch stupňů kamenných nebo jiných s tvrdým povrchem pro nové povrchové vrstvy "vstup" "50%" Strana 11 z 19

12 PČ Typ Kód Popis MJ Množství 3,01*7 21,070 xd2a 21,070 "50%" xd2a*0,5 10,535 J.cena 10, K Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2 m2 1,095 CS ÚRS ,19*0,92*1 1, K Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo výkladních pl do 4 m2 m2 14,784 CS ÚRS 2012 v1*1,76 v2*1,76 v3*1,76 14, K Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo výkladních pl přes 4 m2 m2 10,740 CS ÚRS ,16*2,35 2,41*2,35 1,095 4,875 4,928 4,981 5,076 5,664 10, K Vybourání kovových dveřních zárubní plochy do 2 m2 m2 35,628 Vybourání dveřních zárubní "1pp" 0,95*2,25*1 0,8*1,97*1 0,8*1,97*6 0,6*1,97*1 0,8*1,97*3 0,6*1,97*5 0,8*1,97*3 0,6*1,97*5 35, K Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm m2 1,890 CS ÚRS ,9*2,1*1 1, K Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm kus CS ÚRS 2012 Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm "trezor PO" 1 2,138 1,576 9,456 1,182 4,728 5,910 4,728 5,910 1, K Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl 150 mm v 250 mm m 5,850 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl 150 mm v 250 mm "I80" 0,7 0,7 0,7 0,700 0,700 0,700 ic80 Mezisoučet 2,100 "pro prefa překlad" 1,25*1 1,25*1 1,25*1 Mezisoučet 5, K Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 300 mm m 1 CS ÚRS ,250 1,250 1,250 3,750 Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 100 mm a šířky do 300 mm "pro ocel.sloupky otvor 500/500mm" Strana 12 z 19

13 PČ Typ Kód Popis MJ Množství 0,5*14 0,5*8 7,000 4,000 J.cena x K Příplatek k vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm ZKD 100 m 22,000 CS ÚRS 2012 Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 100 mm a šířky Příplatek kceně za každých dalších 100 mm šířky, rýhy hl. do 100 mm x10*2 22,000 22, K Vysekání rýh pro nosníky v omítce MV nebo MVC stropů š do 200 mm m 192,800 Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stropů š do 150 mm "dle " 5,4*15 3,8*1 5,4*20 8 3, ,000 x1 Mezisoučet 192, , K Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů m 5,000 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů "O04" 0,5*10 5, K Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů m 10,500 CS ÚRS ,000 Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů "dle " "pro trn dle det.4" 0,15*15*2 0,15*20*2 4,500 6,000 10, K Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 m2 9,785 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 1,5*(0,88+0,87) 2,0*(3,48-0,4+0,25*2) 63 K Otlučení omítky pro ukotvení stropních nosníků m2 17,500 CS ÚRS ,5*0,5*(15+20)*2 2,625 7,160 9,785 17,500 17,500 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 64 K hmot pro budovy v do 9 m s použitím t 51,099 mechanizace Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot 65 K t 51,099 nebo meziskládku do 1 km se složením Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 66 K t 459,891 skládku ZKD 1 km přes 1 km Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 51,099*9 'Přepočtené koeficientem množství 459, K Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 51,099 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) 68 K Odstranění a likvidace komunálního odpadu m3 47,485 Odstranění a likvidace komunálního odpadu 0,05*sumaS 99 - Přesun hmot Přesun hmot s omezením mechanizace pro 69 K t 31,492 CS ÚRS 2012 budovy v do 12 m 47,485 47,485 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby somezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy sjakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m PSV - PSV Izolace tepelné Protipožární ochrana,obklad ocelových prvků 70 K OK,desky tl. 20mm na bázi min.plsti s finální m2 186,778 povrch.úpravou (dle výpisu prvků O12) Strana 13 z 19

14 PČ Typ Kód Popis MJ Množství "dle statiky 203 a 204" (0,32*2+0,19)*5,4*15 (0,12*4)*2,51*12 (0,14*4)*2,27*2 (0,32*2+0,19)*3,8*1 (0,32*2+0,19)*5,4*20 (0,12*4)*2,54*8 67,230 14,458 2,542 3,154 89,640 9,754 J.cena 186,778 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v 71 K % CS ÚRS 2012 objektech v do 6 m Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m Zdravotechnika Zařízení zdravotnětechnikckých instalací - dle 72 K samostatného rozpočtu v příloze soub or Ústřední vytápění Zařízení pro vytápění staveb - dle 73 K samostatného rozpočtu v příloze soub or Elektromontáže Silnoproud - dle samostatného rozpočtu v 74 K příloze soub or Montované konstrukce dřevostavby, sádrokartony 75 K Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojité m2 12,464 CS ÚRS 2012 (v1-0,37)*(5,36+0,49)-0,8*1,97*1 12,464 12, Konstrukce truhlářské dle výpisu prvků vč. povrchové úpravy Ozn.D02,D04-6 Dveře plné,požár.odolnost 76 K EW15-30DP3, /1970mm,vč.systémové zárubně,kování,zámku kpl 1 "02" 1+2 3,000 "04" 1 "05" 5+0 "06" 2+0 5,000 2,000 1 Ozn.D07 Vnitřní dveře 77 K dřevěné,1křídlo,800/1970,plné,vč.ocel.zárubně,kování,zámku kpl "07" 1 78 K Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m % Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m Konstrukce zámečnické dle výpisu prvků vč. povrchové úpravy 79 K Ozn.O01 Otvorové výplně plastové,izol 2sklo,u=1,2W/m2K,rám bílý,parapet int+ext "01" 2,35*0,95*2 m2 4,465 4,465 o1 4, K Ozn.D01 Otvorové výplně plastové s dveřmi,izol m2 2sklo,u=1,7W/m2K,rám bílý 5,033 "01" 2,33*2,16*1 5,033 o2 5, K a Příplatek za bezpečnostní sklo m2 5,033 o2 5,033 Ozn.D03 Dveře plné,požár.odolnost 82 K EW30DP,800/1970mm,vč.systémové kus 2,000 zárubně,kování,zámku 83 K b Příplatek za samozavírač dveří kus 2,000 Ozn.Z01 Ocelové přípravky pro osazení na 84 K vnější schodiště,žárově zinkované,vč.kotvení a spojovacího materiálu kg ,0* , Strana 14 z 19

15 PČ Typ Kód Popis MJ Množství Ozn.Z02 Nůžková mříž,bezpeč.stupeň 85 K ,2330/2160mm,2křídla,žárově zinkované,vč.kotvení a zámku m2 5,033 2,33*2,16*1 5,033 5,033 Ozn.Z03 Pevná mříž,bezpeč.stupeň 86 K ,2400/1850mm,2křídla,žárově zinkované,vč.kotvení m2 66,600 2,4*1,85*15 66,600 66,600 Ozn.Z04 Pevná mříž,bezpeč.stupeň 87 K ,1500/1250mm,2křídla,žárově zinkované,vč.kotvení m2 62,160 2,4*1,85*14 62,160 62, K Ozn.O01 Přenosný hasící přístroj,práškový,hasící schopnost 113B kus K Ozn.O03 Utěsnění prostupů,požární odolnost EI45 kpl K Ozn.O13 Požárně bezpečnostní informační systém kpl 25,000 Požárně bezpečnostní informační systém J.cena 25 25,000 25,000 Ozn.O05 Umyvadlová sada,provedení 91 K chrom,držák na ručník,zásobník tekutého kus 2,000 mýdla,zrcadlo 600/600mm 92 K Ozn.O06 Hygienická sada,provedení chrom,držák na toal.papír,štětka na vč.držáku kus 2, K Ozn.O14 Systém vložek na generální a skupinový klíč kpl 12, K Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m % Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m Dokončovací práce - nátěry 95 K Antikorozní ochrana ocelové konstrukce nátěrovým systémem (dle výpisu prvků O11) (ock1+ock2)/1 kg 8 528, , ,000 M - Práce a dodávky M 21-M - Elektromontáže Elektrická požární signalizace (EPS) - dle 96 K samostatného rozpočtu v příloze soub or Strana 15 z 19

16 Struktura V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt: STA Stavební objekt pozemní ING Stavební objekt inženýrský PRO Provozní soubor VON Vedlejší a ostatní náklady OST Ostatní Soupis Soupis prací pro daný typ objektu Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací. Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny. Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů. Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace: PČ Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu TYP Typ položky: K - konstrukce, M - materiál Kód Kód položky Popis Zkrácený popis položky MJ Měrná jednotka položky Množství Množství v měrné jednotce J.cena Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky. Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat: Plný popis položky Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele Výkaz výměr Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky. Metodika pro zpracování Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy. Všechny sestavy jsou optimalizovány i pro tisk na formát A4 na výšku. Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací. V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce s rekapitulací celkové nabídkové ceny uchazeče. Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny Příslušnost položky do cenové soustavy Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích. Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli - pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole: - J.materiál - jednotková cena materiálu - J.montáž - jednotková cena montáže Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

17 Rekapitulace stavby Název Povinný Popis Typ Max. počet atributu (A/N) znaků Stavba A Kód a Název stavby spojený pomlčkou String Místo N Místo stavby String 50 Datum A Datum vykonaného exportu Date Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50 IČ N IČ zadavatele zadaní String 20 DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20 Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50 Projektant N Projektant String 50 Poznámka N Poznámka kzadání String 255 Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů egsazbadph Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny zpoložek soupisů Double Hodnota DPH A Hodnota DPH Double Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double Cena s DPH A Celková cena sdph za celou stavbu Double Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací Název Povinný Popis Typ Max. počet atributu (A/N) znaků Stavba A Přebírá se zrekapitulace stavby String Místo N Přebírá se zrekapitulace stavby String 50 Datum A Přebírá se zrekapitulace stavby Date Zadavatel N Přebírá se zrekapitulace stavby String 50 Projektant N Přebírá se zrekapitulace stavby String 50 Uchazeč N Přebírá se zrekapitulace stavby String 50 Kód A Kód objektu String 20 Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120 Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double Cena s DPH A Cena spolu sdph za daný objekt Double Typ A Typ zakázky egtypzakazky

18 Krycí list soupisu Název Povinný Popis Typ Max. počet atributu (A/N) znaků Stavba A Přebírá se zrekapitulace stavby String Objekt A Kód a název objektu String Soupis A Kód a název soupisu String KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15 Místo N Přebírá se zrekapitulace stavby String 50 Zadavatel N Přebírá se zrekapitulace stavby String 50 Uchazeč N Přebírá se zrekapitulace stavby String 50 Projektant N Přebírá se zrekapitulace stavby String 50 Poznámka N Poznámka ksoupisu prací String 255 Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu egsazbadph Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny zpoložek aktuálního soupisu Double Hodnota DPH A Hodnota DPH Double Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double Cena sdph A Cena sdph za daný soupis Double Rekapitulace členění soupisu prací Název Povinný Popis Typ Max. počet atributu (A/N) znaků Stavba A Přebírá se zrekapitulace stavby String Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String Soupis A Kód a název objektu, přebírá se zkrycího listu soupisu String Místo N Přebírá se zrekapitulace stavby String 50 Datum A Přebírá se zrekapitulace stavby Date Zadavatel N Přebírá se zrekapitulace stavby String 50 Projektant N Přebírá se zrekapitulace stavby String 50 Uchazeč N Přebírá se zrekapitulace stavby String 50 Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String A za díl ze soupisu Double Soupis prací Název Povinný Popis Typ Max. počet atributu (A/N) znaků Stavba A Přebírá se zrekapitulace stavby String Objekt A Kód a název objektu String Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50 Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50 Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50 Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50 PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long Typ A Typ položky soupisu egtyppolozky 1 Kód A Kód položky ze soupisu String 20 Popis A Popis položky ze soupisu String 255 MJ A Měrná jednotka položky String 10 Množství A Množství položky soupisu Double J.Cena A Jednotková cena položky Double A vyčíslena jako J.Cena * Množství Double N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

19 Typ věty Hodnota egsazbadph egtypzakazky Význam Základní sazba DPH Snížená sazba DPH Nulová sazba DPH Základní sazba DPH přenesená Snížená sazba DPH přenesená Stavební objekt Provozní soubor Inženýrský objekt Vedlejší a ostatní náklady Ostatní náklady Datová věta egtyppolozky HSV PSV M OST Položka typu HSV Položka typu PSV Položka typu M Položka typu OST

Microsoft Word - 第三章第三節.doc

Microsoft Word - 第三章第三節.doc 第 三 節 植 栽 及 建 物 環 境 敷 地 調 查 一 周 圍 環 境 調 查 臺 中 刑 務 所 典 獄 長 官 舍 及 浴 場 位 於 臺 中 市 西 區, 刑 務 所 演 武 場 之 後 方, 以 林 森 路 自 由 路 一 段 與 貴 和 街 為 界 圍 塑 出 之 區 域, 林 森 路 25 巷 與 自 由 路 一 段 89 巷 縱 橫 貫 穿 其 中 本 案 刑 務 所 典 獄 長

Více

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! "! !! "! "! "! "! "! "! "! "! "! "! !! "! "! "! "! "! "! "! "! "! "! !! "! "! "! "! "! "! "! "! "! "! !! "! "! "! "! "! "! "! "! "! "! !! "! "! "! "! "! "! "! "! "! "! !! "! "! "! "!

Více

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! !! !! !! !! !! !! !! ! !"! #"! #"! #"! #"! #"! #"! #"! #"! ""! !!! ""! ""! ""! ""! ""! ""! ""! ""!

Více

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! "! !! "! "! "! "! "! "! "! "! "! "! !! "! "! "! "! "! "! "! "! "! "! !! "! "! "! "! "! "! "! "! "! "! !! "! "! "! "! "! "! "! "! "! "! !! "! "! "! "! "! "! "! "! "! "! !! "! "! "! "!

Více

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! !! !! !! !! !! !! !! ! !"! #"! #"! #"! #"! #"! #"! #"! #"! ""! !!! ""! ""! ""! ""! ""! ""! ""! ""!

Více

!

! ! ! ! ! ! " ! ! ! ! "! !! "! "! "! "! "! "! ! #" "! "! "! !! "! "! "! "! "! "! "! "! "! "! !! "! "! "! "! "! "! "! "! "! "! !! "! "! "! "! "! "! "! "! "! "! !! "! "! "! "! "! "! "! "! "! "! !! "! "! "!

Více

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! "! !! "! "! "! "! "! "! "! "! "! "! !! "! "! "! "! "! "! "! "! "! "! !! "! "! "! "! "! "! "! "! "! "! !! "! "! "! "! "! "! "! "! "! "! !! "! "! "! "! "! "! "! "! "! "! !! "! "! "! "!

Více

李跃儿《谁拿走了孩子的幸福》

李跃儿《谁拿走了孩子的幸福》 西 祠. 好 爸 好 妈 读 书 会 为 您 制 作 谁 拿 走 了 孩 子 的 幸 福 李 跃 儿 2010 西 祠. 好 爸 好 妈 论 坛 HTTP://B1197778.XICI.NET 谁 拿 走 了 孩 子 的 幸 福 李 跃 儿 1.2.1 柔 情 如 钢... 3 1.2.2 棍 棒 之 下 出 逆 子... 7 1.2.3 智 慧 的 爱 与 愚 味 的 爱... 14 1.2.4

Více

Microsoft Word - 變形記

Microsoft Word - 變形記 變 形 記 當 格 里 高 薩 姆 莎 從 煩 躁 不 安 的 夢 中 醒 來 時, 發 現 他 在 床 上 變 成 了 一 個 巨 大 的 跳 蚤 他 的 背 成 了 鋼 甲 式 的 硬 殼, 他 略 一 抬 頭, 看 見 了 他 的 拱 形 的 棕 色 的 肚 皮 肚 皮 僵 硬, 呈 弓 形, 並 被 分 割 成 許 多 連 在 一 起 的 小 塊 肚 皮 的 高 阜 之 處 形 成 了 一

Více

Microsoft Word - [术数]《八卦象数与疾病预测》黄鉴.doc

Microsoft Word - [术数]《八卦象数与疾病预测》黄鉴.doc 八 卦 象 数 与 疾 病 预 测 黄 鉴 昆 途 易 习 园 第 1 页 共 103 页 昆 途 整 理 制 作 第 一 章 八 卦 象 数 与 疾 病 预 测 学 习 易 经 是 为 了 掌 握 宇 宙 真 理, 认 识 世 界 和 人 类 本 身 目 的 是 为 了 改 造 世 界 改 善 环 境, 利 于 人 类 " 用 " 是 目 的," 识 " 是 手 段 ; 由 " 识 " 致 " 用

Více

(1) (20) (27) (31) (39) (45) (57) (62) (71) (77) (84) (96) (104) (106) (140) (145) (147) (150) (155) (171) (174) (180)

(1) (20) (27) (31) (39) (45) (57) (62) (71) (77) (84) (96) (104) (106) (140) (145) (147) (150) (155) (171) (174) (180) (1) (20) (27) (31) (39) (45) (57) (62) (71) (77) (84) (96) (104) (106) (140) (145) (147) (150) (155) (171) (174) (180) 1 ? ( ) 20 30 2 12 3 4 : 5 ( ),, 6 !?? : ( )! 7 143 ( )! 143 8 !, ( 2), 9 , 143 (

Více

第 一 章 : 從 中 共 解 放 軍 投 奔 藏 軍 棄 家 從 軍 我 原 名 姜 華 亭, 藏 名 羅 桑 扎 西, 家 在 中 國 山 東 省 萊 陽 縣 九 區 孟 格 莊 村, 父 親 叫 姜 昆, 母 親 叫 李 秀 芳 家 中 以 務 農 為 業 解 放 前 後, 父 親 曾 在 三

第 一 章 : 從 中 共 解 放 軍 投 奔 藏 軍 棄 家 從 軍 我 原 名 姜 華 亭, 藏 名 羅 桑 扎 西, 家 在 中 國 山 東 省 萊 陽 縣 九 區 孟 格 莊 村, 父 親 叫 姜 昆, 母 親 叫 李 秀 芳 家 中 以 務 農 為 業 解 放 前 後, 父 親 曾 在 三 漢 人 羅 桑 扎 西 一 個 和 西 藏 民 族 共 患 難 的 中 共 軍 官 次 仁 旺 久 著 引 子 ------- 初 訪 漢 人 羅 桑 扎 西 下 班 了, 和 往 常 一 樣, 我 離 開 流 亡 政 府 宣 傳 部 的 辦 公 室, 行 至 大 門 口, 發 現 經 常 圍 在 左 邊 大 草 壩 上 談 笑 的 幾 個 年 輕 人 當 中, 今 天 多 了 一 個 陌 生 人,

Více

构 建 生 态 养 生 和 大 健 康 两 个 新 兴 业 态 ; 发 展 电 商 " 的 "3221" 发 展 战 略, 确 保 公 司 良 性 健 康 发 展 上 市 以 来, 公 司 秉 承 以 人 为 本 求 实 创 新 服 务 社 会 厚 报 股 东 的 经 营 理 念, 发 扬 团 结

构 建 生 态 养 生 和 大 健 康 两 个 新 兴 业 态 ; 发 展 电 商 的 3221 发 展 战 略, 确 保 公 司 良 性 健 康 发 展 上 市 以 来, 公 司 秉 承 以 人 为 本 求 实 创 新 服 务 社 会 厚 报 股 东 的 经 营 理 念, 发 扬 团 结 吉 林 亚 泰 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 社 会 责 任 报 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 报 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 一 前 言 1 本 报 告 是 我 公 司 连 续 第

Více

Microsoft Word - 成长的痕迹散文集.docx

Microsoft Word - 成长的痕迹散文集.docx 2 2 4 7 11 13 15 16 19 21 24 28 28 31 34 36 38 41 44 45 48 48 51 56 60 62 65 68 72 74 74 84 85 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Více

Microsoft Word - 席慕容散文集.doc

Microsoft Word - 席慕容散文集.doc 1 U : " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " 1 " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D6D0B9FABDDAC8D5CEC4BBAF2DB5BECCEF2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D6D0B9FABDDAC8D5CEC4BBAF2DB5BECCEF2E646F63> 目 录 - 1 - 第 一 部 分 传 统 节 日 序 言 --------------------------------------3 春 节 --------------------------------------5 元 宵 节 --------------------------------------21 清 明 节 --------------------------------------31

Více

試分析絲綢之路自漢至宋元對中國文化體系的影響

試分析絲綢之路自漢至宋元對中國文化體系的影響 試 分 析 絲 綢 之 路 自 漢 至 宋 元 對 中 國 文 化 體 系 的 影 響 李 婉 婷 6A 自 漢 唐 以 來, 絲 綢 之 路 為 我 國 中 西 交 通 之 要 道, 絲 綢 之 路 一 名 是 由 總 國 著 名 地 理 學 家 里 希 霍 芬 所 命 名 的, 泛 指 中 國 絲 綢 連 銷 外 國 的 路 線 自 古 至 今, 聞 名 海 外, 是 為 中 外 交 通 的 象

Více

七 以 自 然 風 光 為 紋 飾 第 六 章 中 國 歷 代 民 間 藏 瓷 鑒 定 術 語 第 七 章 中 國 古 瓷 文 獻 選 一 窯 器 說 ( 清 ) 程 哲 著 二 景 德 鎮 陶 歌 序 言 我 與 春 恩 先 生 相 識 經 年, 且 為 同 好, 瓷 道 摯 友 春 恩 為 人

七 以 自 然 風 光 為 紋 飾 第 六 章 中 國 歷 代 民 間 藏 瓷 鑒 定 術 語 第 七 章 中 國 古 瓷 文 獻 選 一 窯 器 說 ( 清 ) 程 哲 著 二 景 德 鎮 陶 歌 序 言 我 與 春 恩 先 生 相 識 經 年, 且 為 同 好, 瓷 道 摯 友 春 恩 為 人 中 國 歷 代 民 間 藏 瓷 細 說 第 一 章 中 國 歷 代 民 間 藏 瓷 一 單 色 釉 瓷 1 漢 唐 瓷 器 2 越 窯 秘 色 瓷 3 宋 代 六 大 名 窯 4 宋 元 南 北 的 青 瓷 窯 場 二 青 花 釉 瓷 1 唐 宋 青 花 瓷 2 元 代 青 花 瓷 3 明 代 青 花 瓷 4 清 代 青 花 瓷 三 彩 色 釉 瓷 1 明 代 彩 色 釉 瓷 2 清 代 彩 色 釉

Více

小 女 孩 跟 着 派 洛 斯 一 起 进 来, 羞 怯 一 如 往 常 在 她 身 后 拖 步 轻 跳 古 怪 横 行 的, 则 是 她 的 弄 臣 他 戴 着 一 顶 老 旧 锡 桶 做 的 玩 具 头 盔, 顶 端 捆 了 两 根 鹿 角, 上 面 挂 着 牛 铃, 随 着 他 的 蹒 跚 脚

小 女 孩 跟 着 派 洛 斯 一 起 进 来, 羞 怯 一 如 往 常 在 她 身 后 拖 步 轻 跳 古 怪 横 行 的, 则 是 她 的 弄 臣 他 戴 着 一 顶 老 旧 锡 桶 做 的 玩 具 头 盔, 顶 端 捆 了 两 根 鹿 角, 上 面 挂 着 牛 铃, 随 着 他 的 蹒 跚 脚 冰 与 火 之 歌 第 2 部 列 王 的 纷 争 第 1 节 : 序 幕 泣 血 序 幕 彗 星 的 尾 巴 划 过 清 晨, 好 似 紫 红 天 幕 上 的 一 道 伤 口, 在 龙 石 岛 的 危 崖 绝 壁 上 空 汩 汩 老 学 士 独 自 伫 立 在 卧 房 外 狂 风 怒 吼 的 阳 台 上 信 鸦 长 途 跋 涉 之 后, 正 是 于 此 停 息 两 尊 十 二 尺 高 的 石 像

Více

根 据 我 国 婚 姻 登 记 所 2013 年 数 据 调 查, 男 女 年 龄 相 差 6 10 岁 占 19.5%, 相 差 10 岁 以 上 的 占 4.9%, 对 比 我 国 在 上 世 纪 90 年 代 初 的 调 查, 年 龄 相 差 6 10 岁 占 8.1%, 年 龄 相 差 10

根 据 我 国 婚 姻 登 记 所 2013 年 数 据 调 查, 男 女 年 龄 相 差 6 10 岁 占 19.5%, 相 差 10 岁 以 上 的 占 4.9%, 对 比 我 国 在 上 世 纪 90 年 代 初 的 调 查, 年 龄 相 差 6 10 岁 占 8.1%, 年 龄 相 差 10 应 用 伦 理 学 报 告 研 究 课 题 : 忘 年 恋 放 弃 爱 情 还 是 忘 却 岁 月 小 组 成 员 : 刘 峻 池 12307110246 陈 卓 12307110400 马 家 驹 12307110207 龚 欢 12307110017 根 据 我 国 婚 姻 登 记 所 2013 年 数 据 调 查, 男 女 年 龄 相 差 6 10 岁 占 19.5%, 相 差 10 岁 以

Více

Microsoft Word - 四川大学档案管理与校史工作简报2015年第6期(总38期_.doc

Microsoft Word - 四川大学档案管理与校史工作简报2015年第6期(总38期_.doc 2015 年 第 6 期 ( 总 第 38 期 ) 目 录 2015 年 西 南 高 校 档 案 工 作 联 盟 第 三 届 年 会 暨 学 术 研 讨 会 在 黔 东 南 民 族 职 业 技 术 学 院 举 行 四 川 大 学 抗 战 从 军 题 名 录 设 计 制 作 完 成 大 学 精 神 与 大 学 文 化 教 育 社 科 普 及 基 地 2015 年 度 社 科 普 及 活 动 总 结 2015

Více

200912-201001简报

200912-201001简报 华 东 师 范 大 学 网 络 教 育 学 院 工 作 简 报 现 代 教 育 技 术 培 训 中 心 远 程 教 育 研 究 中 心 教 育 信 息 化 系 统 工 程 研 究 中 心 2009.12-2010.01 我 院 与 中 山 医 院 合 作 全 面 提 升 主 治 医 师 教 学 技 能 国 培 计 划 培 训 管 理 者 与 初 中 数 学 研 修 班 圆 满 结 束 长 水 河 农

Více

童话.doc

童话.doc 童 话 目 录 世 界 著 名 童 话...1 知 名 童 话 故 事 网 站...1 童 话 的 简 要 介 绍...2 童 话 的 人 物 形 象...2 童 话 的 逻 辑 性...3 童 话 的 荒 诞 美...4 童 话 的 象 征 美...5 童 话 的 喜 剧 美...8 童 话 的 悲 剧 美...11 流 行 歌 曲 童 话...13 影 视 歌 曲 童 话...14 游 戏 童

Více

untitled

untitled 38 39 40 41 43 44 45 0.025 m 3 0.0053 m 3 0.197 m 3 0.45m 3 0.22 m 3 0.23 m 3 0.31 m 2 0.066 m 2 0.24 m 2 64-74kg 44-54kg 20 kg m 2 H 210 2 1.5 3 5 575 3 21.7 2 3 31.3 3-12 6 1 1.3 5

Více

说 明 书 目 录 用 前 须 知 内 部 构 造 和 部 件 名 称 操 作 面 板 时 间 显 示 屏 程 序 指 示 灯 程 序 选 择 旋 钮 电 源 按 键 缺 盐 指 示 灯 缺 漂 洗 剂 指 示 灯 1

说 明 书 目 录 用 前 须 知 内 部 构 造 和 部 件 名 称 操 作 面 板 时 间 显 示 屏 程 序 指 示 灯 程 序 选 择 旋 钮 电 源 按 键 缺 盐 指 示 灯 缺 漂 洗 剂 指 示 灯 1 WQP6-V9 说 明 书 目 录 用 前 须 知 内 部 构 造 和 部 件 名 称 操 作 面 板 时 间 显 示 屏 程 序 指 示 灯 程 序 选 择 旋 钮 电 源 按 键 缺 盐 指 示 灯 缺 漂 洗 剂 指 示 灯 1 产 品 特 点 中 式 可 移 动 搁 碗 架 高 温 煮 洗 消 毒 水 软 化 功 能 适 合 中 式 厨 房 高 度 技 术 参 数 电 源 220V ~ 50Hz

Více

江西省普通高等学校高水平运动队建设

江西省普通高等学校高水平运动队建设 江 西 省 普 通 高 等 学 校 高 水 平 运 动 队 新 增 项 目 ( 武 术 ) 申 报 材 料 井 冈 山 大 学 2015 年 7 月 20 日 井 冈 山 大 学 武 术 高 水 平 运 动 队 建 设 材 料 目 录 一 新 申 请 学 校 武 术 高 水 平 运 动 队 建 设 项 目 申 报 表 二 新 申 请 学 校 武 术 高 水 平 运 动 队 建 设 项 目 评 估

Více

人 体 穴 位 全 图 简 介 我 们 可 从 十 大 人 体 穴 位 图 与 ( 眼 头 面 手 脚 胸 耳 背 足 及 全 身 ) 对 应 图 上 找 到 你 所 需 要 的 穴 位 并 按 摩 保 健 如 眼 睛 不 好, 可 从 面 眼 手 足 耳 穴 位 图 ( 有 详 细 说 明 ) 中

人 体 穴 位 全 图 简 介 我 们 可 从 十 大 人 体 穴 位 图 与 ( 眼 头 面 手 脚 胸 耳 背 足 及 全 身 ) 对 应 图 上 找 到 你 所 需 要 的 穴 位 并 按 摩 保 健 如 眼 睛 不 好, 可 从 面 眼 手 足 耳 穴 位 图 ( 有 详 细 说 明 ) 中 人 体 穴 位 全 图 简 介 我 们 可 从 十 大 人 体 穴 位 图 与 ( 眼 头 面 手 脚 胸 耳 背 足 及 全 身 ) 对 应 图 上 找 到 你 所 需 要 的 穴 位 并 按 摩 保 健 如 眼 睛 不 好, 可 从 面 眼 手 足 耳 穴 位 图 ( 有 详 细 说 明 ) 中 找 到 相 应 穴 位, 并 实 施 按 摩 祛 病 强 身 美 容 瘦 身 目 录 1 按 摩 穴

Více

( 제4조 제1 항 관련) 1 이 한약조제지침서에 수재한 한약의 품질은 따로 정하고 있는 규정이 없는 한 대한약 전 또는 대한약전외 한약( 생약) 규격집 의 규격에 따르고, 상기규격집에 수재되지 아니 한 것은 기성한약서에 대한 잠정규정 (1969 6 7 보건사회부 예규

( 제4조 제1 항 관련) 1 이 한약조제지침서에 수재한 한약의 품질은 따로 정하고 있는 규정이 없는 한 대한약 전 또는 대한약전외 한약( 생약) 규격집 의 규격에 따르고, 상기규격집에 수재되지 아니 한 것은 기성한약서에 대한 잠정규정 (1969 6 7 보건사회부 예규 한약처방의 종류 및 조제방법에 관한 규정 제정 1994 7 8 보건사회부고시 제1994-26호 개정 1995 3 15 보건복지부고시 제1995-15호 제1 조( 목적) 이 고시는 약사법 제21조 제7항 및 부칙 제4조 규정에 의한 한약처방의 종류 및 조제방법에 관한 세부사항을 정함으로써 한약조제 업무의 적정을 기함을 목 적으로 한다 제2 조( 적용범위) 이

Více

Microsoft Word - 中餐烹調-素食乙級97.12.4.doc

Microsoft Word - 中餐烹調-素食乙級97.12.4.doc 中 餐 烹 調 ( 素 食 項 ) 乙 級 技 術 士 技 能 檢 定 術 科 測 試 應 檢 參 考 資 料 試 題 編 號 : 07601-890201~3 審 定 日 期 : 年 月 日 修 訂 日 期 : 92 年 12 月 20 日 ( 第 一 次 ) 9 3 年 3 月 9 日 ( 第 二 次 ) 9 3 年 9 月 7 日 ( 第 次 ) 94 年 11 月 2 日 ( 第 四 次 )

Více

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! !"# $ % & "! !! "! "! "! "! "! "! "! "! "! "! !! "! "! "! "! "! "! "! "! "! "! !! "! "! "! "! "! "! "! "! "! "! !! "! "! "! "! "! "! "! "! "! "! !! "! "! "! "! "! "! "! "! "! "! !! "! "!

Více

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! "! !" ## "! "! "! "! "! "! ! #" "! "! "! !! "! "! "! "! "! "! "! "! "! "! !! "! "! "! "! "! "! "! "! "! "! !! "! "! "! "! "! "! ! #" "! "! "! !! "! "! "! "! ! #" "! "! "! "! "! !! "!

Více

定 条 件 下 ( 如 当 机 体 抵 抗 力 降 低 的 时 候 ), 对 人 和 畜 禽 表 现 出 寄 生 性 的 病 原 作 用, 这 类 微 生 物 称 为 条 件 病 原 微 生 物 病 原 微 生 物 引 起 疫 病 的 能 力 取 决 于 它 的 病 原 性 和 毒 力 它 能 在

定 条 件 下 ( 如 当 机 体 抵 抗 力 降 低 的 时 候 ), 对 人 和 畜 禽 表 现 出 寄 生 性 的 病 原 作 用, 这 类 微 生 物 称 为 条 件 病 原 微 生 物 病 原 微 生 物 引 起 疫 病 的 能 力 取 决 于 它 的 病 原 性 和 毒 力 它 能 在 采 精 环 节 精 液 污 染 控 制 单 庆 宁 ( 宁 夏 灵 农 畜 牧 发 展 有 限 公 司 万 头 猪 场, 宁 夏 750402) 摘 要 : 本 文 概 述 了 精 液 污 染 及 其 分 类 着 重 论 述 了 培 育 抗 病 能 力 强 的 猪 体 才 是 预 防 和 控 制 病 原 微 生 物 的 根 本 途 径, 也 是 防 控 精 液 内 源 性 污 染 的 根 本 措 施

Více

Untitled

Untitled 2012 77 () 30"" 1 300"" 100 80 2010-2020 2 1. 1 1 7 0 12 ( 3 1 30 " 0 4 - 5 2 (300 ( ) 6 ( 7 , 8 1 9 10 ( 11 -12 - 1 ( 1 13 1 0 7 1 14 1 0 0 15 0 II 5 0 16 - 17 18 1 19 20 21 1- 22 3 (100 23 - V I 1 24

Více

./.012.0.03/4.010 13 536

./.012.0.03/4.010 13 536 ./.012.0.03/4.010 13 536 ./00.11 012./30 41 51 / 6 7 6 7 6 7 6 7 411 ./.0 1 02 " ./// 0/ 0/ 1 212 1 2 1 21 2 3 . / 0 ./01 2 2 ./01./1. 0 20.34./15./60 7 583./1. 20 0. ./ 0 01 0/ 0/ 0/ "" ./0.0000 ./ 0

Více

如 果 用 一 句 话 来 概 括,2013 年 职 业 院 校 特 别 是 中 等 职 业 学 校 就 业 持 续 向 好, 并 且 保 持 在 较 高 水 平 2013 年 中 职 学 校 的 毕 业 生 就 业 率 是 96.81%, 是 自 2006 年 来 第 八 年 保 持 在 95%

如 果 用 一 句 话 来 概 括,2013 年 职 业 院 校 特 别 是 中 等 职 业 学 校 就 业 持 续 向 好, 并 且 保 持 在 较 高 水 平 2013 年 中 职 学 校 的 毕 业 生 就 业 率 是 96.81%, 是 自 2006 年 来 第 八 年 保 持 在 95% 教 育 部 职 业 教 育 与 成 人 教 育 司 葛 道 凯 司 长 谈 2014 职 教 热 点 编 者 按 :2014 年 中 国 高 校 毕 业 生 规 模 将 达 到 727 万 人, 相 较 于 2013 年 的 699 万 人, 增 长 28 万 人, 被 称 为 史 上 更 难 就 业 年, 而 职 业 教 育 向 来 是 异 军 突 起, 是 扛 着 高 就 业 的 金 字 招 牌

Více

!

! !" #"!" #" $ ! ! ! ! ! ! ! ! "! !! "! "! "! "! "! !" #" %$ !" #" %$ "! "! "! !! "! "! "! "! "! "! "! !" #" %$ "! "! !! "! "! "! "! "! "! "! "! "! "! !! "! "! "! "! "! "! "! "! "! "! ! "" "! "! !" #" %$

Více

chineseall

chineseall 交 流 方 式 俞 蓓 芳 1 序 贺 子 壮 俞 蓓 芳, 上 海 名 人 之 后 自 小 我 是 看 着 她 父 母 演 的 戏 拍 的 电 影 长 大 的 待 我 将 她 与 她 的 父 母 挂 起 钩 来, 知 道 了 他 们 之 间 的 亲 缘 关 系, 她 已 是 我 属 下 的 一 员 忽 一 日, 读 到 她 写 的 文 字, 实 在 是 没 有 想 到, 真 的 感 慨 时 光 流

Více

./ 0123 455

./ 0123 455 ./ 0123 455 ./ 0/.1 0/2 0 3 0/2 3///41.///.3/ 56 1// 0 1 0/ 2/.///./ ./ 0/ 1/ 223.//. 4 5 6/3 7/3. 4 8 591././ 7 21 :1 01 5 5// :/3 " .. / 0. /.1. / 21. / 3 4.56. 788.947 80.8 81 ./ 0/ 1/ 234 5/4 6 5 0/4.24

Více

小 说 天 地 欲 望 摩 托 尚 成 河 血 溅 维 纳 斯 刘 步 明 长 调 短 歌 海 上 天 湖 李 转 生 目 海 尖 高 处 的 三 种 陈 述 谢 应 华 乡 村 笔 记 阿 曼 桃 花 渡 林 小 耳 种 诗 歌 江 良 热 雨 花 石 张 彩 霞 刊 名 书 法 陈 奋 武 屏

小 说 天 地 欲 望 摩 托 尚 成 河 血 溅 维 纳 斯 刘 步 明 长 调 短 歌 海 上 天 湖 李 转 生 目 海 尖 高 处 的 三 种 陈 述 谢 应 华 乡 村 笔 记 阿 曼 桃 花 渡 林 小 耳 种 诗 歌 江 良 热 雨 花 石 张 彩 霞 刊 名 书 法 陈 奋 武 屏 卷 首 语 刚 刚 步 入 初 夏 人 们 对 春 天 的 印 象 依 然 如 昨 而 春 天 对 人 们 的 影 响 仍 旧 存 在 在 四 月 下 旬 的 春 好 时 节 一 场 让 人 热 情 高 涨 诗 情 迸 发 的 春 事 让 所 有 在 场 和 不 在 场 的 诗 歌 粉 丝 看 到 了 美 好 听 到 了 希 望 这 场 激 动 人 心 的 春 事 就 是 春 天 送 你 一 首 诗

Více

箫.doc

箫.doc 箫 目 录 箫 的 历 史 1 箫 - 笛 和 箫 的 区 别 2 箫 - 箫 的 构 造 3 箫 的 制 作 3 箫 - 区 分 箫 孔 4 箫 的 定 调 4 箫 的 演 奏 4 演 奏 姿 势 5 呼 吸 方 法 5 箫 的 口 形 6 指 法 训 练 6 箫 - 保 养 与 维 修 11 经 典 曲 目 12 一 曲 碧 海 潮 生 曲 是 金 庸 小 说 里 黄 药 师 的 标 签 箫 又

Více

活 动 虽 然 简 朴 而 天 真, 但 它 的 竞 技 形 式 对 后 世 有 着 深 远 的 影 响. 到 了 城 邦 时 期 的 雅 典, 已 经 特 别 重 视 对 奴 隶 主 子 弟 的 体 育, 智 育, 德 育 和 美 育 的 和 谐 教 育. 孩 子 们 到 了 13 岁, 就 升

活 动 虽 然 简 朴 而 天 真, 但 它 的 竞 技 形 式 对 后 世 有 着 深 远 的 影 响. 到 了 城 邦 时 期 的 雅 典, 已 经 特 别 重 视 对 奴 隶 主 子 弟 的 体 育, 智 育, 德 育 和 美 育 的 和 谐 教 育. 孩 子 们 到 了 13 岁, 就 升 体 育 小 史 体 育 的 产 生 " 体 育 " 一 词, 出 现 在 17 世 纪 的 欧 洲, 至 19 世 纪 末 才 传 入 中 国. 其 实, 同 现 代 体 育 相 差 无 几 的 古 代 体 育 活 动 渊 源 流 长, 它 的 渊 源 可 以 追 溯 到 原 始 社 会 氏 族 公 社 时 期. 人 类 首 先 要 生 存.300 万 年 前 严 酷 的 生 活 环 境 改 进 了

Více

序 屈 指 数 来, 柔 情 滑 落 指 尖 : 是 父 母 给 了 我 们 生 命, 是 家 人 给 了 我 们 亲 情, 是 朋 友 给 了 我 们 友 谊 ; 是 不 幸 给 了 我 们 成 熟, 是 挫 折 给 了 我 们 坚 定 ; 是 苦 难 给 了 我 们 刚 毅, 是 逆 境 给 了

序 屈 指 数 来, 柔 情 滑 落 指 尖 : 是 父 母 给 了 我 们 生 命, 是 家 人 给 了 我 们 亲 情, 是 朋 友 给 了 我 们 友 谊 ; 是 不 幸 给 了 我 们 成 熟, 是 挫 折 给 了 我 们 坚 定 ; 是 苦 难 给 了 我 们 刚 毅, 是 逆 境 给 了 序 屈 指 数 来, 柔 情 滑 落 指 尖 : 是 父 母 给 了 我 们 生 命, 是 家 人 给 了 我 们 亲 情, 是 朋 友 给 了 我 们 友 谊 ; 是 不 幸 给 了 我 们 成 熟, 是 挫 折 给 了 我 们 坚 定 ; 是 苦 难 给 了 我 们 刚 毅, 是 逆 境 给 了 我 们 成 功 但 在 这 一 切 之 中, 有 一 种 原 料 是 根 基, 有 一 种 色 彩

Více

** 状 态 二 亚 健 康 亚 健 康 是 指 处 于 健 康 和 疾 病 两 者 之 间 的 一 种 状 态 即 机 体 内 出 现 某 些 功 能 紊 乱 但 未 影 响 到 行 使 社 会 功 能 主 观 上 有 不 适 感 觉 它 是 人 体 处 于 健 康 和 疾 病 之 间 的 过 渡

** 状 态 二 亚 健 康 亚 健 康 是 指 处 于 健 康 和 疾 病 两 者 之 间 的 一 种 状 态 即 机 体 内 出 现 某 些 功 能 紊 乱 但 未 影 响 到 行 使 社 会 功 能 主 观 上 有 不 适 感 觉 它 是 人 体 处 于 健 康 和 疾 病 之 间 的 过 渡 第一章! 绪! 论 斯宾塞曾说!"良好的健康状况和由之而来的愉快的情绪是幸福的最好资金# $健 康是人的成长与发展的要素#随着年龄的增加%大学生的生理和心理不断成熟%同时% 在成长的过程中身心也面临着各种问题和困惑#帮助大学生解决学习和生活中面临的 健康问题%正是健康教育的目标# 第一节!健康与健康教育 健康自古以来就是人们关心的话题%人们把健康比作人生最大的财富#随着社会 的发展和科学技术的进步%现代生活水平的提高%人们观念的转变%全民健康意识的

Více

!

! }! ! ! ! ! ! ! ! ! "! !! "! "! "! "! "! "! "! "! "! "! !! "! "! "! "! "! "! "! "! "! "! !! "! "! "! "! "! "! "! "! "! "! !! "! "! "! "! "! "! "! "! "! "! !! "! "! "! "! "! "! "! "! "! "! !! } } } "! "!

Více

YS1.mps

YS1.mps 影 视 与 戏 剧 特 征 化 妆 影 视 与 戏 剧 特 征 化 妆 是 化 妆 艺 术 范 畴 内 具 有 代 表 性 的 内 容, 是 掌 握 了 基 础 化 妆 的 前 提 下, 进 入 较 深 入 的 造 型 化 妆 阶 段 影 视 戏 剧 特 征 化 妆 其 妆 型 显 著, 效 果 突 出, 既 是 专 业 影 视 戏 剧 化 妆 的 基 本 内 容 之 一, 又 可 以 在 影 视

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20AFB4A7C7A555B2D5C2B4A657B3E62E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20AFB4A7C7A555B2D5C2B4A657B3E62E646F63> 中 華 民 國 大 專 校 院 100 學 年 度 排 球 運 動 聯 賽 排 球 隊 職 員 名 單 一 般 男 生 組 不 分 級 共 56 所 學 校, 總 計 1083 位 隊 職 員 校 名 : 國 立 嘉 義 大 學 (0018) 校 址 :[600] 嘉 義 市 鹿 寮 里 學 府 路 300 號 聯 絡 人 / 電 話 : 鍾 宇 政 / 05-271#7271 校 長 : 李 明

Více

FZ1.s92

FZ1.s92 第 一 章 服 装 制 作 工 艺 基 础 知 识 第 一 节 服 装 术 语 服 装 术 语 是 服 装 技 术 专 用 语, 如 服 装 的 每 一 个 品 种 服 装 上 的 每 一 块 裁 片 服 装 制 作 过 程 中 每 一 种 操 作, 以 及 所 使 用 的 工 具 服 装 制 作 过 程 中 出 现 的 各 种 弊 病 和 要 达 到 的 某 些 质 量 要 求 等, 都 有 其

Více

1 4. ( 3 ) F A 5 0 2 5 0 的 氣 壓 缸 緩 衝 行 程 的 長 度, 依 工 業 規 格 的 建 議 為 1 2 0 ~ 3 0 2 2 5 ~ 4 0 3 1 5 ~ 20 410~ 15 mm 1 5. ( 4 ) 在 管 路 安 裝 中, 若 要 管 路 閉 止 時,

1 4. ( 3 ) F A 5 0 2 5 0 的 氣 壓 缸 緩 衝 行 程 的 長 度, 依 工 業 規 格 的 建 議 為 1 2 0 ~ 3 0 2 2 5 ~ 4 0 3 1 5 ~ 20 410~ 15 mm 1 5. ( 4 ) 在 管 路 安 裝 中, 若 要 管 路 閉 止 時, 104 年 度 08000 氣 壓 乙 級 技 術 士 技 能 檢 定 學 科 測 試 試 題 本 試 卷 有 選 擇 題 80 題 單 選 選 擇 題 60 題, 每 題 1 分 ; 複 選 選 擇 題 20 題, 每 題 2 分, 測 試 時 間 為 100 分 鐘, 請 在 答 案 卡 上 作 答, 答 錯 不 倒 扣 ; 未 作 答 者, 不 予 計 分 准 考 證 號 碼 : 姓 名 :

Více

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! "! !! "! "! "! "! "! "! !"!# "! "! "! !! "! "! "! "! "! "! "! "! "! "! !! "! "! "! "! "! "! "! "! "! "! !! !"!# "! "! "! !"!"!"!"!# "! "! "! "! "! !! "! "! "! "! "! "! "! "! "! "! !!

Více

gongGaoMingCheng

gongGaoMingCheng 平 安 大 华 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 4 季 度 报 告 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 1 月 21 日 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事

Více

2012年报0319.FIT)

2012年报0319.FIT) 概 述 2012 年 是 党 的 十 八 大 胜 利 召 开 的 喜 庆 之 年 袁 我 所 在 文 化 厅 和 科 技 厅 党 组 的 正 确 领 导 下 袁 紧 紧 围 绕 十 七 届 六 中 全 会 尧 全 国 文 物 工 作 会 议 尧 党 的 十 八 大 会 议 的 精 神 和 要 求 袁 进 一 步 凝 聚 共 识 尧 统 一 思 想 袁 积 极 汲 取 省 文 物 局 的 工 作 指

Více

Microsoft Word - wz.doc

Microsoft Word - wz.doc 顽 主 王 朔 " 我 是 个 作 家, 叫 宝 康 您 没 听 说 过?" " 哦, 没 有, 真 对 不 起 " 在 " 三 T" 公 司 办 公 室 里, 经 理 于 观 正 在 接 待 上 午 的 第 三 位 顾 客, 一 个 大 脑 瓜 儿 细 皮 嫩 肉 的 青 年 男 子 " 我 的 笔 名 叫 智 清 " " 还 是 想 不 起 来 您 说 吧, 您 有 什 么 事, 不 是 想 在

Více

A006155 """ 明 通 "" 調 胃 承 氣 湯 濃 縮 散 " A006158 復 旦 十 神 湯 濃 縮 散 A006333 """ 明 通 "" 竹 茹 溫 膽 湯 濃 縮 散 " A006416 明 通 五 皮 飲 濃 縮 散 A006434 明 通 香 砂 六 君 子 湯 濃 縮

A006155 明 通 調 胃 承 氣 湯 濃 縮 散 A006158 復 旦 十 神 湯 濃 縮 散 A006333 明 通 竹 茹 溫 膽 湯 濃 縮 散 A006416 明 通 五 皮 飲 濃 縮 散 A006434 明 通 香 砂 六 君 子 湯 濃 縮 A002564 勝 昌 白 虎 加 人 參 湯 濃 縮 散 A002575 勝 昌 葛 根 湯 濃 縮 顆 粒 A002576 勝 昌 五 苓 散 濃 縮 顆 粒 A002578 勝 昌 小 承 氣 湯 濃 縮 散 A002895 勝 昌 葛 根 湯 濃 縮 錠 A002897 勝 昌 桂 枝 湯 濃 縮 錠 A002898 勝 昌 清 咽 利 膈 湯 濃 縮 顆 粒 A002899 勝 昌 竹 葉

Více

A002340 """ 順 天 堂 "" 白 薇 濃 縮 顆 粒 " A002347 """ 順 天 堂 "" 萹 蓄 濃 縮 顆 粒 " A002348 """ 順 天 堂 "" 骨 碎 補 濃 縮 顆 粒 " A002349 """ 順 天 堂 "" 訶 子 濃 縮 顆 粒 " A002350

A002340 順 天 堂 白 薇 濃 縮 顆 粒 A002347 順 天 堂 萹 蓄 濃 縮 顆 粒 A002348 順 天 堂 骨 碎 補 濃 縮 顆 粒 A002349 順 天 堂 訶 子 濃 縮 顆 粒 A002350 附 件 四 中 藥 用 藥 品 項 表 ( 單 方 ) 修 正 修 正 規 定 -(104/01/01) 藥 品 代 碼 A001134 """ 順 天 堂 "" 人 參 濃 縮 顆 粒 " A001135 """ 順 天 堂 "" 薤 白 濃 縮 顆 粒 " A001139 """ 順 天 堂 "" 蓮 鬚 濃 縮 顆 粒 " A001267 """ 順 天 堂 "" 瞿 麥 濃 縮 顆 粒 "

Více

A002022 A002024 A002026 A002033 A002034 A002035 A002036 A002037 A002038 A002039 A002040 A002041 A002042 A002043 A002060 A002061 A002062 A002063 A00206

A002022 A002024 A002026 A002033 A002034 A002035 A002036 A002037 A002038 A002039 A002040 A002041 A002042 A002043 A002060 A002061 A002062 A002063 A00206 附 件 四 中 藥 用 藥 品 項 表 ( 單 方 ) 修 正 草 案 條 文 對 照 表 藥 品 代 碼 中 文 名 稱 藥 品 代 碼 中 文 名 稱 說 明 A001135 A001139 A001267 A001268 A001269 A001270 A001271 A001272 A001273 A001274 A001275 A001278 A001279 A001281 A001282

Více

6寸PDF生成工具

6寸PDF生成工具 学 校 之 花 作 者 :[ 日 ] 川 端 康 成 目 录 第 一 节 第 二 节 第 三 节 第 四 节 第 五 节 第 六 节 第 七 节 第 八 节 第 一 节 扎 着 红 色 围 嘴 儿 的 地 藏 菩 萨 每 当 千 花 子 在 女 子 学 校 的 宿 舍 里 怀 念 起 海 边 的 故 乡 时, 率 先 浮 现 在 脑 海 里 的 总 是 那 尊 石 雕 的 地 藏 菩 萨 千 花 子

Více

LJY164.S72

LJY164.S72 第 3 章 肉 用 牛 生 产 技 术 本 章 提 要 本 章 主 要 介 绍 了 肉 用 牛 品 种, 肉 用 牛 的 体 型 外 貌 特 征 及 选 择 方 法, 繁 殖 母 牛 的 饲 养 管 理 技 术, 重 点 介 绍 了 肉 用 牛 的 肥 育 技 术 学 完 本 章, 要 求 了 解 优 良 肉 用 牛 品 种 特 征 和 育 肥 牛 的 选 择 要 求, 掌 握 肉 用 牛 生 产

Více

海南大学 琼州大学.doc

海南大学 琼州大学.doc 3888.00 ( 16.00 ) ...1...3...4...5 ()...18...23...25...37...40...42...45...52...54...69...78...79...81...83... 101 I ... 102... 104 ( )... 119... 124... 126... 130 ( ) ( )... 133... 144... 150... 154...

Více

gongGaoMingCheng

gongGaoMingCheng 银 河 稳 健 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 4 季 度 报 告 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 银 河 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 1 月 22 日 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载

Více

05365009093001.cdr

05365009093001.cdr 1 ~ 3 4 5 7 ~ 9 10~13 14 ~16 17 18 19 20 ~22 22 22 22 23 24 6 05365009093001 1m 1 2 3 PL 4 1 3 2 4 6 5 7 5 6 (1) (6) (8) (5 ) ( 7) (3) ( 4 ) (2) (1) (3) 1H ( 5) (2) ( 6) ( 7) ( 4) - ( 8) 7 1. 2. 8 9 or

Více

D1z.mps

D1z.mps 第 3 章 孵 化 技 术 本 章 按 照 种 蛋 孵 化 的 程 序, 介 绍 了 蛋 的 构 造 与 形 成 种 蛋 的 管 理 家 禽 的 胚 胎 发 育 人 工 孵 化 的 条 件 和 控 制 孵 化 机 的 构 造 与 管 理 孵 化 效 果 的 检 查 与 分 析 以 及 初 生 雏 的 处 理 等 内 容 对 种 蛋 的 选 择 与 消 毒 孵 化 条 件 的 标 准 与 控 制 孵

Více

种 文 字, 就 是 现 在 的 越 南 文, 而 在 此 之 前, 越 南 的 官 方 文 字 是 汉 字 法 国 殖 民 者 除 了 占 领 了 越 南, 还 侵 占 了 柬 埔 寨 与 老 挝, 拼 凑 了 所 谓 的 印 支 联 邦 法 国 将 统 治 据 点 设 在 越 南, 并 多 派

种 文 字, 就 是 现 在 的 越 南 文, 而 在 此 之 前, 越 南 的 官 方 文 字 是 汉 字 法 国 殖 民 者 除 了 占 领 了 越 南, 还 侵 占 了 柬 埔 寨 与 老 挝, 拼 凑 了 所 谓 的 印 支 联 邦 法 国 将 统 治 据 点 设 在 越 南, 并 多 派 中 越 战 争 三 十 周 年 祭 按 中 越 战 争 三 十 年 了, 政 治 家 们 早 已 经 转 变 了 风 向, 但 是 陵 园 里 冰 冷 的 墓 碑 却 依 然 朝 着 北 方 关 于 这 场 战 争 的 起 因 进 程 以 及 结 果, 会 变 成 历 史 书 教 科 书 里 越 来 越 短 的 句 子 对 于 这 场 战 争 会 有 不 同 的 看 法, 而 有 看 法 的 前 提

Více

工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2008年度第2季度报告

工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2008年度第2季度报告 农 银 汇 理 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 4 季 度 报 告 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 农 银 汇 理 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 1 月 21 日 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董

Více

gongGaoMingCheng

gongGaoMingCheng 农 银 汇 理 策 略 价 值 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 4 季 度 报 告 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 农 银 汇 理 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 1 月 21 日 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BECDD2B5D6CAC1BFC4EAB6C8B1A8B8E6B6A8B8E5>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BECDD2B5D6CAC1BFC4EAB6C8B1A8B8E6B6A8B8E5> 就 业 质 量 年 度 报 告 214 招 生 就 业 处 214 年 12 月 1 广 西 医 科 大 学 214 年 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告 高 等 医 学 教 育 承 担 着 培 养 卫 生 人 才 和 维 护 人 类 健 康 的 重 要 使 命, 毕 业 生 就 业 工 作 关 系 社 会 和 谐 稳 定 与 家 庭 生 活 幸 福, 是 科 学 配 置 人 力 资 源

Více

证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>

证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要> 2015 1 1.1 2 40 2015 2 2.1 2.2 2.3 3 40 2015 2.4 3 3.1 4 40 2015 3.2 3.2.1 5 40 3.2.2 2015 6 40 2015 3.2.3 7 40 2015 8 40 2015 3.3 9 40 4 4.1 4.1.1 2015 4.1.2 10 40 2015 11 40 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 2015

Více

抗日战争大事记(校)

抗日战争大事记(校) 1931 9 18 22 20 23 9 19 9 20 9 21 3000 9 22 9 23 9 24 10 9 25 30 12 9 26 9 27 9 28 20 5000 9 29 10 1 1933 10 2 10 3 10 6 4 400 10 5 10 7 10 10 10 10 10 12 10 15 10 16 10 19 10 20 20 10 21 10 22 10 27 11

Více

工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2008年度第2季度报告

工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2008年度第2季度报告 农 银 汇 理 中 证 500 指 数 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 4 季 度 报 告 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 农 银 汇 理 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 1 月 21 日 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保

Více

gongGaoMingCheng

gongGaoMingCheng 华 宝 兴 业 转 型 升 级 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 4 月 20 日 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董

Více

1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 平 安

1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 平 安 民 生 加 银 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 2 季 度 报 告 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 民 生 加 银 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 7 月 21 日 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本

Více

诗歌.doc

诗歌.doc 诗 歌 目 录 诗 歌...1 诗 歌 的 起 源...1 诗 体 概 说...1 诗 歌 主 要 有 以 下 几 部 分 :...2 诗 歌 的 由 来...10 中 国 现 代 诗 歌 理 论 源 流 和 流 派...10 主 要 流 派...16 [ 编 辑 本 段 ] 诗 歌 的 起 源 诗 歌 是 一 种 主 情 的 文 学 体 裁, 它 以 抒 情 的 方 式, 高 度 凝 练, 集 中

Více

破拆救援工具 2015年云南公务员考试申论热点解析:救援队伍职业化

破拆救援工具 2015年云南公务员考试申论热点解析:救援队伍职业化 破 拆 救 援 工 具 化 2015 年 云 南 公 务 员 考 试 申 论 热 点 解 析 : 救 援 队 伍 职 业 延 边 森 林 公 安 http://www.ybslga.com 破 拆 救 援 工 具 2015 年 云 南 公 务 员 考 试 申 论 热 点 解 析 : 救 援 队 伍 职 业 化 他 们 的 平 均 年 龄 只 有 24 岁 2015 云 南 省 考 考 试 学 习 群

Více

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! "! !! "! "! "! "! ! #" "! "! "! "! "! !! "! "! "! "! "! "! "! "! "! "! !! "! "! "! "! "! "! "! "! "! "! !! "! "! "! "! "! "! "! "! "! "! !! "! "! "! "! "! "! "! "! "! "! !! "! "! "! "!

Více

︻南區中小學科學教育輔導工作計畫︼詳細計畫及說明書

︻南區中小學科學教育輔導工作計畫︼詳細計畫及說明書 國 小 低 中 高 年 級 數 學 繪 本 教 學 活 動 設 計 彙 整 高 雄 市 博 愛 國 小 洪 雪 芬 陳 妙 菁 陳 香 珍 項 次 年 級 數 學 向 度 主 題 繪 本 運 用 1 高 年 級 幾 何 : 橢 圓 的 認 識 橢 圓 橢 圓 2 高 年 級 幾 何 : 對 稱 對 稱 什 麼 是 對 稱 3 高 年 級 數 與 量 : 測 量 黃 金 比 例 之 美 原 來 我 最

Více

Primary Mathematics Catalogue(for schools) as at 06.07.2016.xls

Primary Mathematics Catalogue(for schools) as at 06.07.2016.xls 序 列 學 習 階 段 級 適 用 人 年 小 _ 數 學 科 _ 小 一 至 以 內 小 的 六 數 _ 教 育 電 視 4. 節 目 目 錄 5. 3. 1. 2. 認 以 排 通 識 數 過 列 單 10 以 和 內 和 一 認 的 雙 一 識 順 對 數 字 應 和 的 1-10 倒 方 法 比 較 兩 組 件 的 多 少 光 碟 22) 以 內 的 數 1. 2. 3. 4. 1 1 1

Více

精 品 库 我 们 的 都 是 精 品 _www.jingpinwenku.com 4 佛 家 弟 子 为 什 么 都 姓 释? 释 姓 是 汉 人 姓 氏 之 一, 一 般 为 汉 传 佛 教 出 家 人 统 一 使 用 之 姓 氏, 并 未 收 录 于 百 家 姓 中 中 国 出 家 人 以 释

精 品 库 我 们 的 都 是 精 品 _www.jingpinwenku.com 4 佛 家 弟 子 为 什 么 都 姓 释? 释 姓 是 汉 人 姓 氏 之 一, 一 般 为 汉 传 佛 教 出 家 人 统 一 使 用 之 姓 氏, 并 未 收 录 于 百 家 姓 中 中 国 出 家 人 以 释 史 上 最 难 回 答 的 0 个 问 题, 看 过 大 悟 发 布 日 期 : 2016/4/5 18:09:45 发 布 人 : 精 品 文 库 网 史 上 最 难 回 答 的 30 个 问 题, 看 过 大 悟 很 多 事 情 我 们 习 以 为 常, 但 却 不 知 来 源, 比 如 为 什 么 男 装 纽 扣 在 右 而 女 装 在 左? 为 什 么 是 上 厕 所 下 厨 房? 十 二

Více

158期气齐全.FIT)

158期气齐全.FIT) 2015 年 3 月 20 日 农 历 乙 未 年 二 月 初 星 期 五 内 部 资 料 免 费 交 流 沧 州 职 业 技 术 学 院 主 办 准 印 证 号 :JL10-0033 2015 年 第 4 期 总 第 158 期 社 长 总 编 : 霍 献 育 总 监 制 : 孙 勇 主 编 : 陈 金 发 我 院 召 开 年 工 作 会 议 党 委 书 记 冯 庆 山 主 持 会 议 并 讲 话

Více

( 修 改 稿 ) 2013 年 11 月 7 日 議 程 前 發 言 高 開 賢 鄭 志 強 聯 合 發 言 ( 高 開 賢 議 員 代 表 發 言 ) 回 歸 後, 本 澳 近 十 年 高 速 發 展, 整 體 社 會 經 濟 取 得 較 佳 成 績, 但 亮 麗 數 據 背 後, 蘊 藏 了

( 修 改 稿 ) 2013 年 11 月 7 日 議 程 前 發 言 高 開 賢 鄭 志 強 聯 合 發 言 ( 高 開 賢 議 員 代 表 發 言 ) 回 歸 後, 本 澳 近 十 年 高 速 發 展, 整 體 社 會 經 濟 取 得 較 佳 成 績, 但 亮 麗 數 據 背 後, 蘊 藏 了 議 程 前 發 言 立 法 會 議 員 徐 偉 坤 2013 年 11 月 7 日 立 法 會 全 體 會 議 博 彩 旅 遊 業 興 旺 澳 門 十 年, 造 就 了 現 時 的 經 濟 優 勢 有 了 這 個 基 礎, 只 要 澳 門 人 願 意 力 爭 上 游, 特 別 是 年 青 人 肯 努 力 上 進, 澳 門 的 長 遠 發 展 應 該 是 樂 觀 的 相 反, 假 如 年 青 人 全

Více

!

! !"#$ %!&! ! ! ! ! ! ! !"#$ " ! !$!"#$!%!% ! " " # $ $ % & & ( )) "! "! "! "! "! "! "! "! "! "! !! "! "! ! #" "! "! "! "! "! "! "! !! "! "! "! "! "! "! ! #" "! "! "! !! "! "! "! "! "! "! ! #" "! ! #" !

Více

国家图书馆年鉴2014 党建与员工活动 一 党建工作 2013 年 国家图书馆党委 以下简称馆党委 深入学习贯彻党的十八大精神 以开展党的群 众路线教育实践活动 学习贯彻十八届三中全会精神为主线 全面加强基层组织建设 努力创新 党建工作思路 充分发挥围绕中心 服务大局的重要作用 为国家图书馆各项事业

国家图书馆年鉴2014 党建与员工活动 一 党建工作 2013 年 国家图书馆党委 以下简称馆党委 深入学习贯彻党的十八大精神 以开展党的群 众路线教育实践活动 学习贯彻十八届三中全会精神为主线 全面加强基层组织建设 努力创新 党建工作思路 充分发挥围绕中心 服务大局的重要作用 为国家图书馆各项事业 党建与员工活动 党建工作 反腐倡廉 工会工作 共青团工作 离退休干部工作 年度掠影 国家图书馆年鉴2014 党建与员工活动 一 党建工作 2013 年 国家图书馆党委 以下简称馆党委 深入学习贯彻党的十八大精神 以开展党的群 众路线教育实践活动 学习贯彻十八届三中全会精神为主线 全面加强基层组织建设 努力创新 党建工作思路 充分发挥围绕中心 服务大局的重要作用 为国家图书馆各项事业发展提供坚强 的思想动力和组织保障

Více

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! "! !! "! "! "! "! "! "! "! ! " $# ! #" "! ! "" "! "! !"#$%#& ( "! #"! "! "! "! "! "! !! "! "! "! "! "! "! "! "! "! "! !! "! "! "! "! "! "! ! " # %$ ! " #! $ "! % & ( ! #" "! !! "! "!

Více

!"# $ %& (( )* +, +,--.+/ " /357 4, 8 -/!+ * * * "+#* * * $* * * % &+ "5/7+99!"#,--6//,.:: / ,,,6,96973,--. / /,--. 7,

!# $ %& (( )* +, +,--.+/ /357 4, 8 -/!+ * * * +#* * * $* * * % &+ 5/7+99!#,--6//,.:: / ,,,6,96973,--. / /,--. 7, !"# $ %& (( )* +, +,--.+/ "012 3 4 56-5 4 /357 4, 8 -/!+ * * * "+#* * * $* * * % + 4 4 4 &+ "5/7+99!"#,--6//,.:: /5-6---5- -,,,6,96973,--. / /,--. 7, 99- ; /,6- /$6, 67 5--/ 4 9---.9+-- ! " "!!! "

Více

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! "! !! "! "! "! "! "! "! "! "! "! "! !! "! "! "! "! "! "! "! "! "! "! !! "! "! "! !"#$%&% %(#$%&% $%&% *) "! "! "! "! "! "! !! "! "! "! !" #$ %$ & $ & " %$ & $ & " %$ & $ & $ & $ & " ("(!)*+,$

Více

目 录 招 生 办 法 与 日 程 安 排 年 杭 州 市 区 各 类 高 中 招 生 工 作 日 程 表 杭 州 市 教 育 局 关 于 年 杭 州 市 区 各 类 高 中 招 生 工 作 的 通 知 杭 州 市 教 育 局 关 于 进 一 步 完 善 杭 州 市 区 初 中 学 生 综 合 素

目 录 招 生 办 法 与 日 程 安 排 年 杭 州 市 区 各 类 高 中 招 生 工 作 日 程 表 杭 州 市 教 育 局 关 于 年 杭 州 市 区 各 类 高 中 招 生 工 作 的 通 知 杭 州 市 教 育 局 关 于 进 一 步 完 善 杭 州 市 区 初 中 学 生 综 合 素 目 录 招 生 办 法 与 日 程 安 排 年 杭 州 市 区 各 类 高 中 招 生 工 作 日 程 表 杭 州 市 教 育 局 关 于 年 杭 州 市 区 各 类 高 中 招 生 工 作 的 通 知 杭 州 市 教 育 局 关 于 进 一 步 完 善 杭 州 市 区 初 中 学 生 综 合 素 质 评 定 工 作 的 通 知 杭 州 市 教 育 局 关 于 年 杭 州 市 区 省 一 级 重 点

Více

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! !" # "! !! "! "! "! "! "! "! "! "! "! "! !! "! "! "! "! "! "! "! "! "! "! !! !!"# " $# "! "! "! "! "! "! "! "! "! !! "! "! "! "! "! "! !"##$%&% (& *) "! "! "! !! "! "! "! "! "! "! "! "!

Více

《饲料和饲料添加剂管理条例》

《饲料和饲料添加剂管理条例》 "!"### $ %# %&& % " "" %# ( ) * +, -. -... /. -. - - - /. - -. / / - / -!,. - (! " "! " # # " $ % # # # " & # " #! " " " " " " " " "! " # # $ % " & $ % " " & $ % " & $ %! " # & #! )! " "! # $ %! & $ %!

Více

!

! ! ! !" ## $ ! ! ! ! ! ! "! !! ! #" "! !"#" $! $ $% "! "! "! "! "! "! "! !! "! "! "! "! "! "! "! "! "! "! !! "! "! "! "! "! "! "! "! "! "! !! "! "! !" #$ #$ "! "! "! "! ! " #! "! "! !""" ## !"# %$ ! #"

Více

!

! ! " ! ! ! ! ! ! ! ! "! !! "! "! "! "! "! "! "! "! "! "! !! "! "! "! "! "! "! "! "! "! "! !! "! "! "! "! "! "! "! "! "! "! !! "! "! "! "! "! "! "! "! "! "! !! "! "! "! "! !" #$%& ( "! "! "! "! "! !! "!

Více

. v dx v d () () l s dl s d (_) d () v s v s () a dv a d (_) ( ) ( ) x- = v- = = v 0 = m/s a = = m/s 2 a- = ( ) x- v- a- Page 2 of 20

. v dx v d () () l s dl s d (_) d () v s v s () a dv a d (_) ( ) ( ) x- = v- = = v 0 = m/s a = = m/s 2 a- = ( ) x- v- a- Page 2 of 20 Page 1 of 20 . v dx v d () () l s dl s d (_) d () v s v s () a dv a d (_) ( ) ( ) x- = v- = = v 0 = m/s a = = m/s 2 a- = ( ) x- v- a- Page 2 of 20 (1) x v a (2) x v a x v (3) x v a x v a x v Page 3 of

Více

19 0 1 2 3 4 5 6 7 28 29 0 1 2 3 4

19 0 1 2 3 4 5 6 7 28 29 0 1 2 3 4 19 0 1 2 3 4 5 6 7 28 29 0 1 2 3 4 5 6 7 38 ( ) VS 3 100 ( ) MM MM ! 1 2003 VS . MM MM MM MM MM MM MM CS MM CS MM MM ! ? % Y O [ ] Y O [ ] [ ] [ ] MM MM

Více

Microsoft Word - Pac-R61_Chapter 3 _full_.doc

Microsoft Word - Pac-R61_Chapter 3 _full_.doc A. 引 言 審 計 署 曾 就 公 共 租 住 房 屋 (" 公 屋 ") 單 位 的 編 配 及 運 用 進 行 審 查 背 景 2. 香 港 房 屋 委 員 會 (" 房 委 會 ") 是 根 據 房 屋 條 例 ( 第 283 章 ) 成 立 的 法 定 機 構, 負 責 制 訂 和 推 行 公 營 房 屋 計 劃, 以 達 致 政 府 的 政 策 目 標, 為 沒 有 能 力 租 住 私

Více

! "!!

! !! ! " # #! ! "!! ! " #! !"!" #! ! ! " ! " ! ! "! ! "" "! ! #" !"!# "! "! "! ! #" ! #" ! #" ! #" !! "! "! "! "! "! ! "# %$ "! "! "! "! !! "! !! #" !" $# !" "# "! "! "! ! #" !"!# #$ "! !! ! #" "! "! "! "!

Více

" " " " " # $" # $% " " " " " " " " " & $% "# $%& () *+ " " " % " " % " % " & $ " " % " " % " " %,-./012 34*+ ""

   # $ # $%     & $% # $%& () *+  %  % % & $  %  %  %,-./012 34*+ " " " " " " " " " " " " " "# " " " " " # $" # $% " " " " " " " " " & $% "# $%& () *+ " " " % " " % " % " & $ " " % " " % " " %,-./012 34*+ "" " # $% & $% % & % $ & % $ & $% ( ( % % "# $%& % % % "# " #

Více

网上举报:一个应引起中纪委关注的案件:实名举报先被邮局审查,后

网上举报:一个应引起中纪委关注的案件:实名举报先被邮局审查,后 网 上 举 报 : 一 个 应 引 起 中 纪 委 关 注 的 案 件 : 实 名 举 报 先 被 邮 局 审 查, 后 121 http://www.mrmfxxw.com 网 上 举 报 : 一 个 应 引 起 中 纪 委 关 注 的 案 件 : 实 名 举 报 先 被 邮 局 审 查, 后 一 个 应 惹 起 中 纪 委 关 心 的 案 件 : 实 名 告 发 先 被 邮 局 审 查, 后 遇

Více

主動學習快樂玩,韻文詩歌我在行

主動學習快樂玩,韻文詩歌我在行 遊 戲 學 習 卡 趣 味! 學 海 無 盡 案 淘 沙 舊 浪 未 平 新 浪 高 ; 繁 華 落 盡 待 何 去? 返 本 培 元 即 創 造 我 們 認 為 創 意 教 學 的 價 值 不 是 在 教 案 或 課 程 上 的 形 式 改 變 而 已 若 能 回 歸 到 教 學 的 現 場 對 於 不 同 程 度 的 學 生 都 有 學 習 上 的 幫 助 那 才 是 更 有 意 義 的 這 樣

Více

文 学 蓝 皮 书 迅 冯 俐 崔 涛 等 任 副 主 席, 徐 迅 任 秘 书 长 中 国 煤 矿 作 协 成 立 已 30 年, 1983 年 成 立 之 初 为 中 国 煤 矿 文 学 研 究 会, 1995 年 更 名 为 中 国 煤 矿 作 协 煤 炭 系 统 的 作 家 和 广 大 文

文 学 蓝 皮 书 迅 冯 俐 崔 涛 等 任 副 主 席, 徐 迅 任 秘 书 长 中 国 煤 矿 作 协 成 立 已 30 年, 1983 年 成 立 之 初 为 中 国 煤 矿 文 学 研 究 会, 1995 年 更 名 为 中 国 煤 矿 作 协 煤 炭 系 统 的 作 家 和 广 大 文 附 录 二 12 年 度 文 学 大 事 记 1 月 鲁 迅 文 学 院 第 十 八 届 中 青 年 作 家 高 级 研 讨 班 结 业 1 月 8 日, 鲁 迅 文 学 院 第 十 八 届 中 青 年 作 家 高 级 研 讨 班 全 体 学 员 顺 利 完 成 了 为 期 4 个 月 的 学 习 生 活, 在 京 举 行 了 结 业 典 礼 中 国 作 协 主 席 铁 凝, 党 组 书 记 李 冰,

Více