FYZICKÁ REVITALIZACE ÚZEMÍ U KOSTELA A ZŠ DOLANY SO 101 MÍSTNÍ KOMUNIKACE INVESTOR: OBEC DOLANY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FYZICKÁ REVITALIZACE ÚZEMÍ U KOSTELA A ZŠ DOLANY SO 101 MÍSTNÍ KOMUNIKACE INVESTOR: OBEC DOLANY"

Transkript

1 FYZICKÁ REVITALIZACE ÚZEMÍ U KOSTELA A ZŠ DOLANY SO 101 MÍSTNÍ KOMUNIKACE INVESTOR: OBEC DOLANY VÝKAZ VÝM R 1. Vybourání stávajících konstrukcí z kamene v etn o išt ní a odvozu na skládku do vzd.1km (Obec Dolany) chodník z lomového kamene (u kostela): 30m 2 zídka z kamene (u hlavních schod do kostela): (10+8+2)x0,35x0,25=1,75m 3 obložení škrabáku z kamene 18/20 (u hlavních schod do kostela): 4,6m plocha z kamene (u bo ního vstupu do kostela): 1,7m 2 kamenný obrubník: 3,6+38,8+69,5+13,4+5,0+28,5+6,7=165,5m kostka 10/10: (stáv. rigol u v tve 2, záliv u potravin): 17,95+17,00=34,95m 2 kostka 5/5 (plocha u kostela a pod schody): 15,8+10,1=25,9m 2 2. Vybourání stávajících betonových konstrukcí v etn odvozu k recyklaci do vzd.18km (nap.resta s.r.o., Nový dv r 1) betonové schody (u kostela): (6x1,8x0,15)+(4x0,3x0,3x1,0)+(2x1,6x0,7x0,15)=2,32m 3 3,57m 3 (5x1,1x0,15)+(2x1,5x0,2x0,7)=1,25m 3 betonový obrubník silni ní: (57,9+31,55+3,6+18,5)+(9,6+34,8)+(42+56,8+57,3) 394,95m +64,0+(5,9+1,9+11,1)=394,95m betonový obrubník chodníkový: 2,6+31,5+3,1+3, ,2=94,8m 94,8m 3. Rozebrání plošné dlažby- z dlaždic 30/30: 2, ,4=186,2m 2 z dlaždic 40/40: 120,9+49+1,1=171,0m 2 z dlaždic 50/50: 1,4+229,7+23,3=254,4m 2 v etn odvozu k recyklaci do vzd.18km (nap.resta s.r.o., Nový dv r 1) 4. Rozebrání zámkové dlažby: z dlaždic 20/20: 5,6m 2 tvar unidekor: 26m 2 z dlaždic 20/10, barva ervená: 74,0m 2 v etn o išt ní a odvozu na skládku do vzd.1km (Obec Dolany) 5. Odstran ní m íže od uli ní vpusti 3ks Odstran ní škrabáku u kostela 1ks v etn o išt ní a odvozu na skládku do vzd.1km (Obec Dolany) Odstran ní poškozené m íže od uli ní vpusti v etn odvozu do Kovošrotu do vzd.6km 1ks 6. Odstran ní betonových zahrazovacích sloupk v etn o išt ní a odvozu na skládku 4ks do vzd.1km (Obec Dolany) 7. Rozebrání kovového zábradlí u nefunk ních armatur (ZÚ v tve 6) 8,4m v etn odvozu do Kovošrotu do vzd.6km vybourání bet.patek zábradlí 4x0,5x0,5x0,6=0,60m 3 v etn odvozu k recyklaci do vzd.18km (nap.resta s.r.o., Nový dv r 1) 8. Rozebrání plotu u ZŠ, v etn sloupk, brány a branky: 46,7+57,20=103,9m 103,9m v etn odvozu do Kovošrotu do vzd.6km vybourání betonových patek sloupk a betonové pref.zídky: (20x0,5x0,5x0,7) 15,93m 3 +(51,8x0,3x0,8)=15,93m 3 9. Odstran ní plevele aplikací herbicidního p ípravku 156,1m 2 15,5+42,9+17,5+31,3+3,5+6,0+23,9+15,5=156,1m Sejmutí drnu v tl.10cm v etn odvozu na skládku do vzd.1km (Obec Dolany) 156,1m 2

2 11. ezání stáv.živi né vozovky tl.do 50mm: 270,4m hlavní trasa: 146,8+10,4+18,9+34,0+16,2=226,3m : 17,2m v tev 2: 5,8m v tev 3: 5,0m v tev 4: 4,8+4,0+3,8=12,6m v tev 6: 3,5m tl.do70mm: 30,6m : 3,2+0,9+6,0+20,5=30,6m 12. Modifikovaná asfaltová zálivka pracovních spár (za ezání do 2,5cm) 301,0m hlavní trasa: 146,8+10,4+18,9+34,0+16,2=226,3m : 17,2m v tev 2: 5,8m v tev 3: 5,0m v tev 4: 4,8+4,0+3,8=12,6m v tev 6: 3,5m : 30,6m 13. Frézování živice v etn odvozu a uložení na ízenou skládku do vzd. 18km (nap.resta s.r.o., Nový dv r 1) tl.do 50mm: 2037,19m 2 hlavní trasa: (144,8x1,0)+(8,4x1,0)+10,7+32,0+17,2=213,1m 2 : 16,5+25,1+23,6+197,9=263,1m 2 v tev 2: KM 0,000-0,00782: 55,4 + 61,8=117,2m 2 KM 0, ,025: 34,7m 2 KM 0,025-0,050: 43,75m 2 KM 0,050-0,08662: 173,1+23,7=196,8m 2 Parkovací stání: 111,73m 2 v tev 3: 140,27+12,7+84,7+81,0+14,6=333,27m 2 KM 0,000-0,004: 43,5m 2 KM 0, ,03750: 52,0m 2 KM 0, ,05516: 22,35m 2 v tev 4: 34,20+3,7+4,8+27,4+3, ,3+11=112,8m 3 Odbo ení: 59,0+88,9=147,9m 2 v tev 5: 21,3+22,0+25,5+2,3+42,2=113,3m 2 v tev 6: KM 0,000-KM 0,025:5,5+92,5+29,6=127,6m 2 KM 0,025-KM 0,05474: 29,74x3,5=104,09m 2 tl.do 70mm: 1209,1m 2 : 25,1+23,6+197,9=246,6m 2 v tev 2: 61,8+23,7+41,2+18,6+111,73=157,03m 2 v tev 3: 140,27+12,7+84,7+81,0+14,6=333,27m 2 v tev 4: 34,20m 2 v tev 6: 29,6m 2 : 408,4m Kubatura výkopu v. odvozu na ízenou skládku do vzd.12km 984,27m 3 (nap.skládka Mrsklesy) Výkop v míst inženýrských sítí a jejich obnažení bude provád no ru n. (ode et násypu: 984,27-99,98=884,29m 3 ) KM 0,000-KM 0,005: 26,4x0,68=17,95m 3 KM 0,005-KM 0,025: 2,24x20=44,8m 3 KM 0,025-0,050: (2,24+2,84):2x25+(50,4x0,68)=97,77m 3 KM 0,050-KM 0,07110: (2,84+2,84):2x21,1=59,92m 3 KM 0,07110-KM 0,07448:16,50x0,68=11,22m 3 Parkovací stání: 46,7x0,5=23,35m 3 v tev 2 Plná konstrukce: 0,49x23,4=11,47m 3 v tev 3

3 Plná konstrukce: (2,2+9,6)x0,68=8,02m 3 Parkovací stání: 33,3x0,5=16,65m 3 Odstavné stání na kola: 8,4x0,39=3,28m 3 v tev 4 parkovací stání: (33,4x0,35)+(32,7x0,5)+(33,8x0,5)+(29,9x0,5)=59,89m 3 plná konstrukce: (1,1+1,2+0,8)x0,68=2,11m 3 v tev 5 parkovací stání: 46,1x0,4=18,44m 3 v tev 6 plná konstrukce: 30,9x0,68=21,01m 3 KM 0,000-0,00936: 49,54x0,68=33,69m 3 KM 0, ,020: 3,18x10,64=33,84m 3 KM 0,020-0,03430: 3,18x14,3=45,47m 3 KM 0, ,03755: 21,84x0,68=14,85m 3 Parkovišt : (114,9x0,6)+(93x0,6)=124,74m 3 Chodníky Chodník a plocha u kostela: (11,36x0,4)+(10,7x0,35)+(83,25x0,4)+(107,4x0,4) +(58,23x0,4)=107,84m 3 Chodník u památníku (v tev1-2): (12,4x0,35)+(49,9+6,8+25,6+20,3+14)x0,4=50,98m 3 Chodník u v tve 3-4: (40,6x0,4)+(61,4x0,4)=40,8m 3 Chodník u kamenné zídky: (133,12x0,15)+(165,7x0,3)=69,68m 3 Chodník u ZŠ: (23,6x0,3)+(12,5x0,3)+(283,5x0,15)=53,36m 3 Napojení chodník k dom m: (2,2+1,7+2,0+3,4+1,5+1,9+1,3)x0,4=5,6m 3 Plocha pro kontejnery: 18,85x0,4=7,54m Kubatura násypu v.odvozu z meziskládky vzd.500m 99,98m 3 dosypávka za obrubníky: (1126,75x0,07)+(422,25x0,05)=78,87+21,11=99,98m Sana ní vrstva ze št rkodrti frakce v tl.200mm 755,36m 2 KM 0,000-KM 0,005: 24,26+(14,9x0,1)=25,75m 2 KM 0,005-KM 0,025: 60+(40x0,1)=64,0m 2 KM 0,025-0,050:120+(53,45x0,1)=125,35m 2 KM 0,050-KM 0,07110: 63,9+(36,9x0,1)=67,59m 2 KM 0,07110-KM 0,07448: 14,75+(10,4x0,1)=15,79m 2 KM 0,000-0,00936: 47,68+(20,8x0,1)=49,76m 2 KM 0, ,020: 51,26m 2 KM 0,020-0,03430: 71,45m 2 KM 0, ,03755: 20,48+(9,9x0,1)=21,47m 2 Parkovišt : (114,9+93,1)+(63,4x0,1)=214,34m Úprava plán 1369,70m 2 pod vozovkou-plná konstrukce: KM 0,000-KM 0,005: 24,26+(14,9x0,2)=27,24m 2 KM 0,005-KM 0,025: 60+(40x0,2)=68,0m 2 KM 0,025-0,050:120+(53,45x0,2)=130,69m 2 KM 0,050-KM 0,07110: 63,9+(36,9x0,2)=71,28m 2 KM 0,07110-KM 0,07448: 14,75+(10,4x0,2)=16,83m 2 KM 0,000-0,00936: 47,68+(20,8x0,2)=51,84m 2 KM 0, ,020: 51,26m 2 KM 0,020-0,03430: 71,45m 2 KM 0, ,03755: 20,48+(9,9x0,2)=24,77m 2 Parkovišt : (114,9+93,1)+(63,4x0,2)=220,68m 2 Parkovací pruhy: 270,77+7,69+308,6=587,06m 2 Úprava plán pod chodníky: 853,25m 2 853,25m 2

4 18. Úprava podloží (pod sana ní vrstvou) 730,38m 2 V tev 1: 24, ,9+14,75=282,91m 2 V tev 7: 47,68+51,26+71,45+20,48+114,9+93,1=398,87m Položení netkané separa ní geotextilie s plošnou hmotností 300g/m 2 730,38m 2 (vým ra je uvedená bez p esah ) 20. Osazení kamenného krajníku (130/200/ ) do bet.lože v etn ezání 828,85m V tev 1:88,1+76,6=164,7m V tev 2: 81,15+100,35+44,30=225,8m V tev 3: 51,45+63,1=114,55m V tev 4: 147,5+110,3=257,8m V tev 5: 33,6+32,4=66,0m 21. Osazení kamenného krajníku (110/200/ ) do bet.lože v etn ezání 53,0m Chodník u kostela: 41,7m Odpo inková plocha: 11,3m 22. Osazení bet. obrubníku silni ního(1000/150/250) do bet.lože tl.15cm v. ezání 265,8m Hlavní trasa: 44,2+7,5+8,6+4,4=64,7m V tev 6: 19+45,1+13,5+26,6+2,8=107,0m V tev 7: 17,6+17,7+9,1+49,7=94,1m Osazení obrubníku p echodového pravého (1000/150/250/PV) 9ks Osazení obrubníku p echodového levého (1000/150/250/LV) 9ks 23. Osazení bet.obrubník obloukových do bet.lože tl.15cm v etn ezání silni ní: R2m vn jší (780/150/250): 6ks R1m vn jší (780/150/250): 10ks R0,5m vn jší(780/150/250): 2ks chodníkový: R0,5m vn jší(780/80/25): 4ks R1m vn jší (780/150/250): 4ks 6ks 10ks 2ks 4ks 4ks 24. Osazení obrubníku chodníkového(1000/100/250) do bet.lože tl.10cm v. ezání 344,25m 12,8+(42,1+4,0+21,6+28,6)+(30,55+62,0)+(3,6+5,8+3,8+1,4)+(38,7+2,4+50,4 +31,0+5,5)=344,25m 25. Osazení obrubníku chodníkového(1000/80/250) do bet.lože tl.10cm v. ezání 18,8m Napojení chodníku k dom m: 2,5+2,2+2,2+4,3+1,6+2,0+2,0+2,0=18,8m 26. Osazení neviditelného obrubníku (1000/80/58mm) 48,3m v etn dodávky ocelových h eb (délka h ebu 300mm,pr m r 8mm) 27. Osazení ádku z kostky 100/100 do betonového lože tl.10cm 1063,0m ádek podél obrubníku v komunikaci: (88,1+52,65)+(72,90+89,0+44,30) +(42,6+46,8)+(141,9+88,1)+(28,5+29,0)+64,7+107,0+(20,55+22,95)=939,05m ádek olemování chodníku (u kostela): 66,0+43,15=109,15m Kostka vložená do mezer mezi obrubníky(vsakování): 5,2+3,5+1,2+4,0+0,9=14,8m V etn dovozu z meziskládky ze vzd.1km(skládka Obec Dolany, pol..1): 34,95:0,1=349,5m Nová dodávka: ,5=713,5m ádek z ezané kostky podél parkovacích stání ze zámkové dlažby 82,9m nová dodávka: 22,7+14,8+20,5+24,9=82,9m 28. Plocha asfaltového betonu ACO 11 tl.50mm 2223,18m 2 v.spojovacího post iku asfalt.0,1-1,0kg/m 2 hlavní trasa: (144,8x1,0)+(8,4x1,0)+10,7+32,0+17,2=213,1m 2 KM 0,000-0,025: (24,3-15,05x0,1)+(20,04x3-40x0,1)=78,92m 2 KM 0,025-0,050: (25x3+45,4)-(53,47x0,1)=115,05m 2 KM 0,050-0,07448: (21,1x3+14)-(50,06x0,1)=72,29m 2

5 v tev 2 KM 0,000-0,00395: 33,4-(14,25x0,1)=31,98m 2 KM 0, ,025: 52,98-(20,39x0,1)=50,94m 2 KM 0,025-0,07655: (51,55x3,5)-(103,03x0,1)=170,13m 2 KM 0, ,08174: 19,7-(10,53x0,1)=18,65m 2 v tev 3 KM0,000-0,004: 42,8-(14,16x0,1)=41,38m 2 KM 0, ,05516: (38,17x5)+1,75)-(75x0,1)=185,1m 2 v tev 4 KM 0, ,025:91,26-(36,04x0,1)=87,66m 2 KM 0,025-0,050: (61,2+39,6+88,0)-(60,95x0,1)=182,75m 2 KM 0,050-0,075: (122+58,5)-(69,8x0,1)=173,52m 2 KM 0,075-0,12492: (49,92x5)-(74,5x0,1)=242,15m 2 v tev 5 KM 0, ,00895: 44,95-(19,75x0,1)=42,98m 2 KM 0,02796: (19,01x4,5)-(38x0,1)=81,75m 2 v tev 6 KM 0,000-0,01173: 80,61-(32,2x0,1)=77,39m 2 Km 0, ,05474: (43,01x3,5)-(75x0,1)=143,04m 2 KM 0,000-0,00856: 44,4-(17,27x0,1)=42,67m 2 KM 0, ,01377: 23,35-(10,7x0.1)=22,28m 2 KM 0, ,03432: (20,55x5)-(41,1x0,1)=98,64m 2 KM 0, ,03755: 20,2-(9,9x0,1)=19,21m 2 Napojení vjezd a v tev 4: 15,9+12,6+3,1= 29. Plocha asfaltového betonu ACL 16 tl.70mm 579,41m 2 v.infiltra ního post iku 0,8-2,5kg/m 2 KM 0,000-0,025: (24,3-15,05x0,1)+(20,04x3-40x0,1)=78,92m 2 KM 0,025-0,050: (25x3+45,4)-(53,47x0,1)=115,05m 2 KM 0,050-0,07448: (21,1x3+14)-(50,06x0,1)=72,29m 2 v tev 5 KM 0,02796: (19,01x4,5)-(38x0,1)=81,75m 2 KM 0,000-0,00856: 44,4-(17,27x0,1)=42,67m 2 KM 0, ,01377: 23,35-(10,7x0.1)=22,28m 2 KM 0, ,03432: (20,55x5)-(41,1x0,1)=98,64m 2 KM 0, ,03755: 20,2-(9,9x0,1)=19,21m Vyrovnávka z asfaltového betonu ACL 16 4,71m 3 v etn spojovacího post iku 0,1-1,0kg/m 2 V tev 2 KM 0,015-0,060: 45x0,04=1,8m 3 V tev 3 KM 0, ,05516: 38,17x0,05=1,91m 3 V tev 4 KM 0,040-0,090: 50x0,02=1,0m Plocha vibrovaného št rku fr v tl.180mm 964,98m 2 KM 0,000-0,025: 24,3+(20,04x3)=84,42m 2 KM 0,025-0,050: (25x3)+45,4=120,4m 2 KM 0,050-0,07448: (21,1x3)+14=77,3m 2 KM 0,000-0,00856: 44,4m 2 KM 0, ,01377: 23,35m 2 KM 0, ,03432: (20,55x5)=102,75m 2 KM 0, ,03755: 20,2m 2 Parkovací stání z kamenné kostky v tev 3: 30,2m 2 v tev 4: 31,0+31,0+31,0=93,0m 2 v tev 5: 41,90m 2

6 Parkovací stání ze zámkové dlažby: 270,77+7,69=278,46m Plocha ze št rkodrti v tl.100mm napojení stáv.vjezd v tev 4, stavba RD: 2,9+2,9=5,8m 2 5,8m 2 v tl.180mm 1012,48m 2 KM 0,000-0,025: (24,3+15,05x0,2)+(20,04x3+40x0,2)=95,43m 2 KM 0,025-0,050: (25x3+45,4)+(53,47x0,2)=131,09m 2 KM 0,050-0,07448: (21,1x3+14)+(50,06x0,2)=87,31m 2 KM 0,000-0,00856: 44,4+(17,27x0,2)=47,85m 2 KM 0, ,01377: 23,35+(10,7x0.2)=25,49m 2 KM 0, ,03432: (20,55x5)+(41,1x0,2)=110,97m 2 KM 0, ,03755: 20,2+(9,9x0,2)=22,18m 2 Parkovací stání z kamenné kostky v tev 3: 30,2m 2 v tev 4: 31,0+31,0+31,0=93,0m 2 v tev 5: 41,90m 2 Parkovací stání ze zámkové dlažby: 270,77+7,69=278,46m 2 v tl.300mm 853,25m 2 chodníky, plocha pod kontejnery, odstavné stání pro kola: 18,85+41,95+496,95+290,15+3,40+1,95=853,25m Plocha z kamenné kostky 100/100 do ložní vrstvy tl.40mm z polosuché 314,5m 2 bet.sm si(malty) Zvýšená plocha k ižovatky: 39,0+125,1+149,4=313,5m Plocha z podkladového betonu PB II tl.100mm 314,5m 3 Zvýšená plocha k ižovatky: 39,0+125,1+149,3=313,5m 2 Vyrovnávka z podkladového betonu PB II 125,1x0,1=12,51m 3 12,51m Plocha z kamenné kostky 100/100 do lože z kamenné drti fr ,6m 2 Parkovací stání v tev 2: 109,70+33,80=143,5m 2 v tev 3: 30,2m 2 v tev 4: 31,0+31,0+31,0=93,0m 2 v tev 5: 41,90m 2 barva sv tle šedá: 308,6-3,38=305,22m 2 barva tmav šedá na rozlišení stání: 15x0,1x2,25=3,38m Plocha ze zámkové dlažby (200/100/80) barva p írodní 270,77m 2 Parkovací stání do lože z kam. drti fr.4-8 : 43,5-(2x2,25x0,1)=43,05m 2 v tev 4: 28,4-(1x2,25x0,1)=26,83m 2 : (114,9+93,0)-(14x4,97x0,1+2,5x0,1x0,2)=200,89m Plocha ze zámkové dlažby (200/100/80) barva bílá 7,69m 2 do lože z kam. drti fr.4-8 na odd lení stání: 0,45+0,23+7,01=7,69m Plocha ze zámkové dlažby (200/100/60) barva p írodní 18,85m 2 do lože z kam. drti fr.4-8 plocha pod kontejnery: 18,85m Plocha ze zámkové dlažby slepecké(200/100/60), barva bílá 41,95m 2 do lože z kam.drti fr.4-8 varovné a signální pásy: (1,4+0,9)+(0,65+1,2+3,8+0,65)+(0,7+0,8+2,4+1,2)

7 +3,95+(0,8+1,45+1,45+1,4)+(1,25+5,8+1,2+2,5+1,7)+(0,9+2,75+3,1)=41,95m Plocha dlažby z dlaždic 400/400/60 do lože z kam. drti fr ,95m 2 plošná bet.dlažba tryskaná, barva p írodní šedá 8,7+85,85+2,2+1,95+3,65+1,5+1,9+1,2+31,6+61,7+5,0+159,6+5,6+20,1 +18,6+85,1+2,7=496,95m Plocha z kamenné kostky 50/50, barva sv tle šedá (kroužková vazba) 290,15m 2 do lože z kam.drti fr (7,25+18,6)+(56,4+108,0+75,0)+(1,5+2,2)+7,2=290,15m 2 V etn dovozu z meziskládky ze vzd 1km(pol..1) 25,9m 2 Nová dodávka (v etn nákupu a dovozu): 290,15-25,9=264,25m Plocha z kamenné kostky 50/50, štípané (nová dodávka) 3,4m 2 varovný pás (u kostela): 0,9+2,5=3,4m Položení kamenných hladkých desek š.0,25m do lože z kam.drti fr.4-8 1,95m 2 hmatný pás(u kostela): 1,35+0,6=1,95m P edlážd ní napojení stáv.chodník z p vodní rozebrané dlažby do lože z kamenné drti fr.4-8, v etn rozebrání a o išt ní dlažby u památníku ze zámkové dlažby 200/100, barva ervená: 2,0m 2 u.o.244 ze zámk.dlažby tvar kost: 1,0m Osazení nových uli ních vpustí v etn výkopu a zásypu 10ks plastová m íž t.zatížení 400kN do betono-litinového nebo plast. rámu DN400 11ks p ípojky od vpustí z PVC DN150 v etn výkopu a zásypu: 44,60m p ípojky od vpustí z PVC DN200 v etn výkopu a zásypu: 26,60m dodate ná napojovací kan.odbo ka na bet,trouby: DN200 na troubu DN500 1ks DN150 na troubu DN 400 1ks DN150 na troubu DN300 4ks odbo ka s kulovým kloubem pro dodate né napojení na tenkost nné kan.trouby: trouba DN300 p ípojka DN150 1ks poklop šachtový plastový t.zatížení D400 2ks t.zatížení A 15 1ks 45. Výšková úprava stávajících poklop hydrant a šoupat zvýšení: 2ks 46. Chráni ka stáv.kabel inženýrských sítí d lená ochranná trubka z PE DN ,3m Kabely O2 R: 23,0+6,0+6,0+12,0=47,0m Kabely NN: 6,3+(59x2)+12,0=136,3m 47. Uložení stáv.plynovodu do chráni ek 2x k ížení s kanal.p ípojkami p i nedodržení vzdálenosti dle SN pro každou sekci s chráni kou : Navrtávací T-kus (do obtoku d63) nebo sedlová elektrotvarovka - 2 kusy Balonovací objímka - 2 kusy Elektrospojka (nátrubek) -1 kus Teleskopická icha ka TPG kus Podkladní deska a poklop Y soubor Uzavírací manžeta - 2 kusy Potrubí chráni ky - cca 3 m St edící objímky - 5 kus Výstražná folie - 5 m 48. Osazení mobiliá e Nákup a osazení lavi ek 2ks Parková lavi ka s op radlem ocelová konstrukce, sedák i op radlo z ocelových nebo nerezových kulatin Rozm r lavi ky je 1500/705/820. Osazení do bet.patek 50/50/50 z betonu C16/20(lavi ky budou k podkladu p ipevn ny šrouby): 4x(0,5x0,5x0,5)=0,5m 3 x 9=4,5m 3 4,5m 3

8 Nákup a osazení odpadkových koš 4ks Odpadkový koš se st íškou, t lo z hliníkové slitiny, ocelová noha Rozm r 315/490/1055. Osazení do bet.patek 40/40/50 z betonu C16/20 (patka s kotvením se skrytými šrouby bude osazena pod dlažbou: 4x(0,4x0,4x0,5)=0,32m 3 0,32m 3 Nákup a osazení stojan na kola 9ks Stojan na jízdní kola, ocelová konstrukce, gumový op rník Rozm r: 1035/50/750 Montáž a osazení do bet.patek dle šablony a výrobního postupu výrobce 1,44m 3 do bet.základu z betonu C 16/20 v.ukotvení pod dlažbu šrouby do kotevní desky zapušt né v bet.základu: 2x(0,4x0,4x0,5)x9=1,44m Osazení plotu v etn nákupu a dovozu 31,80m Montáž a osazení do bet.patek dle šablony a výrobního postupu výrobce Plotová branka ší ka 1,20, výška 1,80m - 1ks Plot délka 30,6m, výška 1,80m Sloupky 2500/48/1,5mm, zákl.rozte 3m 12ks Plotové vzp ry 2500/38/1,5mm 7ks Poplastované pletivo, pr m r drátu 1,7/2,5mm, rozm r oka 50/50mm, Barva jedlová zele Sloupky a vzp ry do bet.patek 50/50/70 z bet.c16/20: (0,5x0,5x0,7)x19=3,32m Osazení zídky z gabion 14,0m ohrazení plochy pro kontejnery vnit.rozm ru 1,50x10,0, výšky 1,50m, nad terénem cca1,40m) úprava základové spáry se zhutn ním : 1,0 x 14 = 14,0m 2 podsyp ze št rkodrti : 1,0 x 14 x 0,40 = 5,6m 3 uložení gabion : 0,5x0,5m v celk.dl =14x3=42m vyskládání pohledových stran zdi bude provedeno ru n (vnit ní i vn jší) b idlice zásyp kamenivem (odpad z b idlice) 51 Ohumusování v tl.10cm v etn nákupu a dovozu humusu 1753,25m 2 (p edpokládaná vzdálenost 5km) 7+34,2+3,9+23,1+41,5+109,2+48,1+36,4+38,9+17,6+131,5+44,9+96,8+149, , , , , ,6=1753,25m Dosypání ornice tl.15cm v. dovozu humusu (p edpokládaná vzdálenost 5km) 712,6m 2 109,2+158,9+376, ,6=712,6m Dosypání ornice tl.40cm v. dovozu humusu (p edpokládaná vzdálenost 5km) 131,5m 2 dorovnání svahu u kostela:131,5m Zrušení svislé dopravní zna ky 30ks v etn sloupku 24ks 55. Osazení nových svislých dopravních zna ek 34ks A11 2ks, B20a 30 2ks, P4 3ks, B2 2ks, P2 5ks, B24a 1ks IP12 1ks, IP4b 2ks, IP6 2ks, P6 2ks, E12b 1ks, E12a 1ks IP25a, zmenšená velikost - 5ks, IP25b, zmenšená velikost - 5ks v etn sloupk 26ks + osazení do slitinové patky a základ 40/40/60 z betonu B12,5 56. Vodorovné dopravní zna ení V1a: =154,0m V2b (3/1,5/0,125): =81,0m V4 (0,5/0,5/0,125): 27,0m V7: (6x3x0,5)+(7x3x0,5)=19,5m 2 V10f 1x -1,2m 2

Výkaz výměr SO 101. Veškeré rozhodující výměry byly získány planimetricky pomocí programu ACAD!!

Výkaz výměr SO 101. Veškeré rozhodující výměry byly získány planimetricky pomocí programu ACAD!! 1 Výkaz výměr SO 101 Veškeré rozhodující výměry byly získány planimetricky pomocí programu ACAD!! 1) Frézování živič. zpevnění, tl. 5-9cm: planimetricky 2.560,0 m 2 2) Bourání živič. zpevnění, tl. 10cm:

Více

VÝKAZ VÝMĚR. ASPE 9 Firma: DiK Janák s.r.o., Trutnov Strana: 1 3.6.1.7. Stavba: 90030x 013/11-P

VÝKAZ VÝMĚR. ASPE 9 Firma: DiK Janák s.r.o., Trutnov Strana: 1 3.6.1.7. Stavba: 90030x 013/11-P ASPE 9 Firma: DiK Janák s.r.o., Trutnov Strana: 1 VÝKAZ VÝMĚR Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Město Hostinné DiK Janák, s.r.o. Základní cena: Kč Cena celková: DPH: Cena s daní: Kč Kč Kč Měrné jednotky:

Více

Položkový rozpočet. 11/2011 HPC 3 a IP 3 a VPC 1 v k.ú. Kozly u Lipové Hlavní polní cesta HPC 3 a IP 3

Položkový rozpočet. 11/2011 HPC 3 a IP 3 a VPC 1 v k.ú. Kozly u Lipové Hlavní polní cesta HPC 3 a IP 3 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : 11/2011 HPC 3 a IP 3 a VPC 1 v k.ú. Kozly u Lipové Hlavní polní cesta HPC 3 a IP 3 P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Díl: 1 Zemní práce 1 112 10-0001.RAA

Více

C.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje

C.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje C.2. Technická zpráva C.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje 1.1 Označení stavby Název : Místo stavby : Valtice Katastrální území : Valtice Kraj : Jihomoravský Druh: : novostavba Stupeň dokumentace

Více

CELKOVÝ PŘEHLED NÁKLADŮ SOUPISU PRACÍ

CELKOVÝ PŘEHLED NÁKLADŮ SOUPISU PRACÍ CELKOVÝ PŘEHLED NÁKLADŮ SOUPISU PRACÍ AKCE : PARKOVACÍ PLOCHY ZA BUDOVOU Č.P.801 V HEŘM. MĚSTCI A NAPOJENÍ VJEZDU NA PŘILEHLOU KOMUNIKACI Stavební objekt Základní cena DPH 21% Celková cena SO 101 KOMUNIKACE,00,-,00,-

Více

Položkový rozpočet. 112011 HPC 3 a VPC 1 v kú Kozly U Lipové SO 102 Komunikace VPC 1. P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

Položkový rozpočet. 112011 HPC 3 a VPC 1 v kú Kozly U Lipové SO 102 Komunikace VPC 1. P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Položkový rozpočet Stavba : Objekt : 112011 HPC 3 a VPC 1 v kú Kozly U Lipové SO 102 Komunikace VPC 1 P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Díl: 1 Zemní práce 1 112 10-0001.RAA Kácení

Více

Místo stavby: Chrastava, Muzejní ulice

Místo stavby: Chrastava, Muzejní ulice MĚSTO CHRASTAVA Městský úřad Chrastava Odbor rozvoje, dotací a správy majetku nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava, IČ: 00262871 www.chrastava.cz Název stavby: Výtisk číslo: Seznam příloh: A. Technická zpráva

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: 4_2016 Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 Komunikace III - 1. část JKSO: Místo: Datum: 8. 4. 2016 CC-CZ: Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: Projektant: IČ: DIČ: IČ:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. V objektu je řešena rekonstrukce ulice Dobiášova jak vlastní komunikace, tak navazujícího oboustranného chodníku vč. vjezdů.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. V objektu je řešena rekonstrukce ulice Dobiášova jak vlastní komunikace, tak navazujícího oboustranného chodníku vč. vjezdů. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba : Pelhřimov,rekonstrukce inženýrských sítí ul. Dobiášova Objekt : SO 01 Komunikace a/ Inetnifikační údaje objektu - Úvod Stavba : Pelhřimov,rekonstrukce inženýrských sítí ul. Dobiášova

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 14.12.2012

Položkový rozpočet stavby Datum: 14.12.2012 stavby Datum: 14.12.2012 Stavba : 200000505 Revitalizace bývalého autoparku Pacov Objednatel : Město Pacov IČO : 00248789 Náměstí Svobody 320 DIČ : CZ00248789 39518 Pacov Zhotovitel : HORA s.r.o. IČO :

Více

ROZPOČET. Stavba: Samostatný projekt č.1-peo I. v lokalitě u zástavby, SO 3 - Protierozní příkop č.4. Zhotovitel: JKSO: 831 13 Datum: 15.5.

ROZPOČET. Stavba: Samostatný projekt č.1-peo I. v lokalitě u zástavby, SO 3 - Protierozní příkop č.4. Zhotovitel: JKSO: 831 13 Datum: 15.5. ROZPOČET Stavba: Samostatný projekt č.1-peo I. v lokalitě u zástavby, SO 3 - Protierozní příkop č.4 Objekt: SO3-3, úsek km 0,136-0,2933 Objednatel: ČR-SPÚ Kolín Zhotovitel: JKSO: 831 13 Datum: 15.5.2015

Více

2.DOKLADY 3.HG POSUDEK

2.DOKLADY 3.HG POSUDEK DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY:.STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY: SO 0 KOMUNIKACE Č. SO 02 KOMUNIKACE Č.2 SO 03 PARKOVIŠTĚ SO 302 PŘELOŽKA KANALIZACE SO 303 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE SO 304 DEŠŤOVÁ

Více

Mariánské nám.2 Praha 1

Mariánské nám.2 Praha 1 Název akce: Obnova zahrady Kinských v Praze 5 Dětské hřiště II a obnova jeho okolí Řešené území: parcela č.3138, část parcely č.3134 Objednatel: Zhotovitel: Autorský návrh: Vedoucí projektant: Koordinace:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Název části Místo Praha 17. Objednatel MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 00, Praha 17 00231223 CZ00231223

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Název části Místo Praha 17. Objednatel MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 00, Praha 17 00231223 CZ00231223 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Revitalizace sídlištního prostoru Laudova, Praha 17 JKSO Název objektu 01 - Etapa 1 EČO Název části Místo Praha 17 IČO DIČ Objednatel MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 163

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO161 ÚPRAVA HŘIŠŤ A MOBILIÁŘ

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO161 ÚPRAVA HŘIŠŤ A MOBILIÁŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA SO161 ÚPRAVA HŘIŠŤ A MOBILIÁŘ DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., Masarykovo nám. č. 5/5, 702 00 Ostrava Str. 1 / 11 PDPS 120015 Revitalizace veřejných prostranství sídliště Na Rybníku

Více

VÝKAZ VÝMĚR SO 001. Zakázka: Pěší trasy podél barokního mostu, Žďár nad Sázavou

VÝKAZ VÝMĚR SO 001. Zakázka: Pěší trasy podél barokního mostu, Žďár nad Sázavou SO 001 Příprava území SO 001 1 sejmutí ornice tl.0.1m Odměřeno digitálně 02 Situace 1 450,00 m2 2 z toho uložit na meziskládku pro další použití 145,00 m3 3 odvoz podle pokynů majitele Odměřeno digitálně

Více

B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební úpravy parkoviště a chodníků mezi ulicemi Luční a Dašická v Pardubicích strana 1/7 B1.1. OBECNĚ B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem řešení je rozšíření parkoviště, nové uspořádání parkovacích míst,

Více

2/460 červen 2007 zpracovatel: IBR Consulting, s.r.o.

2/460 červen 2007 zpracovatel: IBR Consulting, s.r.o. Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 1 Položka Výčtový typ Hodnoty výčtového typu Cena 11010 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2 96 Kč Odstraňovaný materiál uschlé traviny volné kořeny nezakořeněné

Více

Cenová nabídka - položkový rozpočet objektu nebo provozního souboru stavby

Cenová nabídka - položkový rozpočet objektu nebo provozního souboru stavby Cenová nabídka - položkový rozpočet objektu nebo provozního souboru stavby Stavba : Objekt : 2931 Obnova a rozvoj obce Žlunice. Rozpočet: 2931/05 05 Víceúčelové sportovní hřiště Víceúčelové sportovní hřiště

Více

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY O B E C D O L A N Y KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE SO 102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE OSTATNÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB ZPRACOVATEL: STAVEBNÍK:

Více

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice Objekty : SO 03 - Hrubé terénní úpravy SO 04 - Zpevněné plochy SO 08 - Sadové úpravy SO 09 - Oplocení Stavba : Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Více

TECHNICKÉ SPECIFIKACE A TECHNICKÉ A UŽIVATELSKÉ STANDARDY STAVBY LEGENDA

TECHNICKÉ SPECIFIKACE A TECHNICKÉ A UŽIVATELSKÉ STANDARDY STAVBY LEGENDA SRBCE VODOVOD, KANALIZACE Zadávací dokumentace stavby TECHNICKÉ SPECIFIKACE A TECHNICKÉ A UŽIVATELSKÉ STANDARDY STAVBY LEGENDA SRBCE VODOVOD, KANALIZACE Členěnní dokumentace a označování standardů: Stavební

Více

SEZNAM PRACÍ - DROBNÉ OPRAVY NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ

SEZNAM PRACÍ - DROBNÉ OPRAVY NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ SEZNAM PRACÍ - DROBNÉ OPRAVY NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ Položka MJ Počet MJ Cena bez DPH/MJ Cena celkem OPLOCENÍ, ZÁBRADLÍ Oprava oplocení svařováním včetně spojovacího materiálu hod 30 Oprava oplocení včetně

Více

SOUPIS PRACÍ. Paceřice - oprava místní komunikace. Oprava místní komunikace po poškození povodní v červenci 2013

SOUPIS PRACÍ. Paceřice - oprava místní komunikace. Oprava místní komunikace po poškození povodní v červenci 2013 ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Základní cena: 2 073 141,76 Kč Cena celková: DPH: Cena s daní: 2 073 141,76 435 359,77 2 508 501,53 Kč Kč Kč Měrné jednotky: Počet měrných

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY. 0 Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY. 0 Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 0 0 JKSO Objekt Název objektu SKP 05 Domov s pečovatelskou sl. Oldřichovice Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek D052 Bezpečnostní prvky v Třinci - přechody pro chodcenáklady

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ... 3 3 VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ VČETNĚ JEJICH UŽITÍ V DOKUMENTACI... 3 4 VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM

Více

A. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Revitalizace parku ul. Strojírenská, Nádražní. Projektová dokumentace pro stavební povolení

A. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Revitalizace parku ul. Strojírenská, Nádražní. Projektová dokumentace pro stavební povolení Stavba: Revitalizace parku ul. Strojírenská, Nádražní Stupeň: Projektová dokumentace pro stavební povolení Inženýrský objekt: 04- Mobilliář A. TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor: Město Žďár nad Sázavou Žižkova

Více

Úvodní ustanovení. Stavba: VD Sedlice rekonstrukce koruny hráze Varianta: PDPS - Projektová dokumentace pro provádění stavby

Úvodní ustanovení. Stavba: VD Sedlice rekonstrukce koruny hráze Varianta: PDPS - Projektová dokumentace pro provádění stavby Úvodní ustanovení Stavba: VD Sedlice rekonstrukce koruny hráze Varianta: PDPS - Projektová dokumentace pro provádění stavby Zatřídění objektu dle 2 vyhlášky 230/2012: 832 Hráze a objekty na tocích, 832.12.3.3

Více

Profil potrubí DN v mm charakteristika trub

Profil potrubí DN v mm charakteristika trub 5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM Tabulky 5.1 Trubní vedení STL 5.2 Plynovodní přípojky z trub PE délky 10 m 5.3 Plynovodní přípojky z trub PE délky 5 m 5.4 Příplatek za trasu ve vozovce 5.5 Trubní vedení STL (20 Plynovody

Více

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Parkoviště za kavárnou, ul. Sídliště - Rotava DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE DOPRAVNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Parkoviště za kavárnou, ul. Sídliště - Rotava DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE DOPRAVNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Košan Jan Ing. Vedoucí zakázky Košan Jan Ing. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 SO 100 - Zpevněné plochy - MasaryJKSO Objekt SKP 01 SO 100 - Zpevněné plochy Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 0 TDM011 Jilemnice - rekonstrukce Masarykova náměstí Náklady

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.7. Stavba: 2587 III/00811 CHVATĚRUBY, REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 00811-2. Objekt: 101. Úpravy komunikace.

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.7. Stavba: 2587 III/00811 CHVATĚRUBY, REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 00811-2. Objekt: 101. Úpravy komunikace. ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ 101 Úpravy komunikace 101 Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Středočeský kraj APIS s.r.o. Praha Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky: Počet měrných

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Soběslav odbor výstavby a regionálního rozvoje náměstí Republiky 55/I, 392 17 Soběslav tel. č.: 381 508 111, fax: 381 508 109 e-mail: kubes@musobeslav.cz, http://www.musobeslav.cz Město Veselí

Více

Chodník podél místní komunikace

Chodník podél místní komunikace 0 HIP: VP: WAY project s.r.o. 0 0 Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II Projektant: Kontroloval: Zodp. projektant: tel.: 384 321 494, 384 327 505 Ing. Michal Šedivý Josef Šedivý Ing. Lubomír Hlom email:

Více

edm t: DOPRAVNÍ STAVBY 2014/2015

edm t: DOPRAVNÍ STAVBY 2014/2015 OTÁZKY K PROFILOVÉ ÁSTI STNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY edm t: DOPRAVNÍ STAVBY 2014/2015 1. Základní pojmy v silni ním stavitelství. Silni ní zákon (kategorie pozemních komunikací dle sil. zákona, vlastnictví pozemních

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C1.1. Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky SO 100 KOMUNIKACE. TECHNICKÁ ZPRÁVA č.zak.7/15, datum 11/2015

TECHNICKÁ ZPRÁVA C1.1. Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky SO 100 KOMUNIKACE. TECHNICKÁ ZPRÁVA č.zak.7/15, datum 11/2015 TECHNICKÁ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky SO 100 KOMUNIKACE C1.1 Příloha č. Vypracoval: Daniel Kadavý Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích Stránka 1 Obsah

Více

MICHALOVY HORY - HŘBITOVNÍ ZEĎ OPRAVA OPĚRNÉ ZDI Dokumentace pro provádění stavby Zak. č : 07/15

MICHALOVY HORY - HŘBITOVNÍ ZEĎ OPRAVA OPĚRNÉ ZDI Dokumentace pro provádění stavby Zak. č : 07/15 MICHALOVY HORY - HŘBITOVNÍ ZEĎ OPRAVA OPĚRNÉ ZDI Dokumentace pro provádění stavby Zak. č : 07/15 VÝKAZ VÝMĚR A SOUPIS PRACÍ Č.úkonu Popis úkonu Materiál Výměra Z zeď Výměra J zeď Výměra celkem Jednotky

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MÍSTO STAVBY STAVBA OBJEKT VÝKRES MČ Praha 4 Na Líše 936/16, P4 OKRES Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 ZŠ Na Líše 936/16,

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 8 Firma: Firma Strana: 1 3.6.1.7. Stavba: REZ_01/2012. Parkoviště u Penzionu Hudec. Objekt: SO 101. Parkovací místa a chodník

SOUPIS PRACÍ. ASPE 8 Firma: Firma Strana: 1 3.6.1.7. Stavba: REZ_01/2012. Parkoviště u Penzionu Hudec. Objekt: SO 101. Parkovací místa a chodník ASPE 8 Firma: Firma Strana: 3.6..7 Datum: 30.0.202 Čas: 0:49:4 SOUPIS PRACÍ REZ_0/202 SO 0 SO 0 Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: Obec Husinec S-Engineering s.r.o. Firma Základní cena:

Více

Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 H HSV Práce a dodávky HSV 0,00 D 1 Zemní práce a izolace spodní stavby základů 0,00

Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 H HSV Práce a dodávky HSV 0,00 D 1 Zemní práce a izolace spodní stavby základů 0,00 ROZPOČET Stavba: Objekt: Část: JKSO: Oprava fasády domu č.p. 431, Třída 5. května Pečky č.p. 431, Třída 5. května Pečky Objednatel: Město Pečky Zhotovitel: dle výběrového řízení Datum: 23.7. 2015 Množství

Více

JINDŘICHOV KANALIZACE A ČOV

JINDŘICHOV KANALIZACE A ČOV OBEC JINDŘICHOV Jindřichov 19, 753 01 Hranice JINDŘICHOV KANALIZACE A ČOV DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A.2.1 POPISY PRACI- KANALIZACE Dokumentace je vypracována podle vyhlášky 230/2012 Sb. kterou

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.7. Stavba: 236. Hradec Králové oprava chodníku na Dukelské třídě. Objekt: 0. Všeobecné a předběžné položky

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.7. Stavba: 236. Hradec Králové oprava chodníku na Dukelské třídě. Objekt: 0. Všeobecné a předběžné položky ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: Náklad na měrnou jednotku: M2 28, Vypracoval zadání:

Více

V Ý K A Z V Ý M Ě R. Oprava vnějšího schodiště č.p. 341, Praha 7 - Holešovice. položky. Pořadové. Zkrácený popis M.j. Množství J.C.

V Ý K A Z V Ý M Ě R. Oprava vnějšího schodiště č.p. 341, Praha 7 - Holešovice. položky. Pořadové. Zkrácený popis M.j. Množství J.C. Pořadové položky Zkrácený popis M.j. Množství J.C. Celkem Poznámka akce: Oprava vnějšího schodiště č.p. 341, Praha 7 - Holešovice Letenské sady investor: Městská část Praha 7 Nábř. kpt. Jaroše 1000 Praha

Více

Č.j.: KON 3607/2016 Vyřizuje: Ing. Roman Bečvář Konice Sp.zn.: DOP 74/2016 BEC 582 401 462, 724 374 521 27. dubna 2016 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Č.j.: KON 3607/2016 Vyřizuje: Ing. Roman Bečvář Konice Sp.zn.: DOP 74/2016 BEC 582 401 462, 724 374 521 27. dubna 2016 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K O N I C E odbor dopravy Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Pracoviště Masarykovo nám. 28, 798 52 Konice Č.j.: KON 3607/2016 Vyřizuje: Ing. Roman Bečvář Konice Sp.zn.: DOP 74/2016

Více

NABÍDKOVÝ ROZPOČET. Cena - celkem: 767 861,45 DPH: 153 572,29 Cena s daní: 921 433,75

NABÍDKOVÝ ROZPOČET. Cena - celkem: 767 861,45 DPH: 153 572,29 Cena s daní: 921 433,75 Firma: ZNAKON, a.s. NABÍDKOVÝ ROZPOČET HTM/XLS Stavba: 896-10-000 - Opravy komunikací - obec Hájek Objednatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: Základní cena: 767 861,45 Cena - celkem: 767 861,45 DPH:

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7 8

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 Název objektu : Oprava komunikace v ul. 5. května v České Lípě Název stavby : ZŘ - Základní řešení POLOŽKOVÝ ROZPOČET Poř. Cenová Kód Měrná Počet CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek

Více

DODATEK. 2 ke S M L O U V

DODATEK. 2 ke S M L O U V DODATEK. 2 ke S M L O U V O D Í L O. objednatele 13/2013/R. j. zhotovitele S113059-dodatek.2 uzav ené ve smyslu 536 a násl. zákona. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis, a dalších

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS k.ú Oldřišov Datum: leden 2013 č. zakázky: I/2013 k.ú Oldřišov Stránka 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Označení stavby: Objednatel: Zodpovědný projektant:

Více

OPRAVA VNĚJŠÍCH PLOCH Mateřská škola A. Dvořáka čp. 744, Hostinné

OPRAVA VNĚJŠÍCH PLOCH Mateřská škola A. Dvořáka čp. 744, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY OPRAVA VNĚJŠÍCH PLOCH Mateřská škola A. Dvořáka čp. 744, Hostinné SO 01 ZPEVNĚNÉ PLOCHY TERÉNNÍ ÚPRAVY TECHNICKÁ ZPRÁVA Seznam příloh

Více

ÁST C DPS-C-001 : TECHNICKÁ ZPRÁVA

ÁST C DPS-C-001 : TECHNICKÁ ZPRÁVA DPS-C-001 : TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce : Stavební úpravy chodník ul. Sklená ská, Bílovec Fáze : Dokumentace pro provád ní stavby (DPS) Vypracoval : Ing. Martin Grygar Kontroloval (schválil) : Ing. Miroslav

Více

Základní ceny venkovních úprav a způsob jejich provedení

Základní ceny venkovních úprav a způsob jejich provedení 80 Příloha č. 11 k vyhlášce č. Základní ceny venkovních úprav a způsob jejich provedení 3/2008 Sb. 1 Vodovody CZ CC 2222 SKP 46.21.41.1 1.1 vodovodní přípojky - potrubí ocelové 1.1.1 Přípojka vody DN 25

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově. IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově. IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území RYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území Místo: Olomouc Datum: 01.03.2013 Objednavatel: Město

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PARKOVIŠTĚ, MOHELNICE, NÁM. KOSMONAUTŮ. Mohelnice, nám. Kosmonautů. U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice IČ 00303038

TECHNICKÁ ZPRÁVA PARKOVIŠTĚ, MOHELNICE, NÁM. KOSMONAUTŮ. Mohelnice, nám. Kosmonautů. U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice IČ 00303038 TECHNICKÁ ZPRÁVA PARKOVIŠTĚ, MOHELNICE, NÁM. KOSMONAUTŮ 1. Identifikační údaje stavby a investora : Název akce : Místo : Parkoviště, Mohelnice, nám. Kosmonautů Mohelnice Katastrální území : Mohelnice parc.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Zpracování zjednodušené PD pro stavební údržby most, most ev.. M6 p es potok Trnávka u p. Mikulkové A) IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE STAVBY

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Zpracování zjednodušené PD pro stavební údržby most, most ev.. M6 p es potok Trnávka u p. Mikulkové A) IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA A) IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE STAVBY Název akce : Zpracování zjednodušené PD pro stavební údržbu most Most ev.. M6 u p. Mikulkové íslo komunikace : MK 16c P emos ovaná p ekážka : vodní tok Trnávka

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace SO 02_1 _A4.pdf Datum: říjen 2012 Projekt Paré MEDLOV - KANALIZACE A ČOV Část SO/PS Měřítko SO 2 Výtlaky Stupeň ZD Příloha Číslo přílohy Revize TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02-1 0 Obsah: 1.

Více

Dokumentace pro provádění stavby

Dokumentace pro provádění stavby ÚPRAVA NÁMĚSTÍ A DĚTSKÉ HŘIŠTĚ, NÁMĚSTÍ BOHUSLAVA MARTINŮ, HODONÍN, P.Č. 2067/4, 2067/5, K.Ú. HODONÍN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Ing. Josef ŠICO Projektování dopravních staveb 763 62 Tlumačov. Stavba: REVITALIZACE ULIČNÍHO PROSTORU V ULICI TYRŠOVA VE VLČNOVĚ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Ing. Josef ŠICO Projektování dopravních staveb 763 62 Tlumačov. Stavba: REVITALIZACE ULIČNÍHO PROSTORU V ULICI TYRŠOVA VE VLČNOVĚ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Josef ŠICO Projektování dopravních staveb 763 62 Tlumačov Investor : Obec Vlčnov, Vlčnov 124, 687 61 Stavba: REVITALIZACE ULIČNÍHO PROSTORU V ULICI TYRŠOVA VE VLČNOVĚ SO 101 KOMUNIKACE SO 102 CHODNÍK

Více

Projektant profese. Architekt Vypracoval Investor Stavba DPS. 08/2013 9 x A4 3194. Datum. Revize

Projektant profese. Architekt Vypracoval Investor Stavba DPS. 08/2013 9 x A4 3194. Datum. Revize Revize Datum Jméno Podpis Popis revize Projektant stav. části: Hl. inženýr projektu Architekt Vypracoval Investor Stavba Část Název výkresu Ing.Hana Svobodová Ing.arch.K.Steinhauserová Anna Káňová Statutární

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Stavba : Název stavby : SKP : Projektant : ing. Karel Kuchař Počet měrných jednotek : Objednatel : Obec Grymov Náklady na MJ : Počet listů : Zakázkové

Více

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015 Kód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 150609 JKSO: KS: Objednávateľ: MH INVEST, s.r.o. Zhotoviteľ: 43989268 AVA-stav s.r.o. SK2022539596 Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného

Více

Průvodní zpráva. Oprava místních komunikací, Rakovník Vinohrady, 1.část

Průvodní zpráva. Oprava místních komunikací, Rakovník Vinohrady, 1.část 1. Identifikační údaje Průvodní zpráva Název stavby: Místo stavby: Investor: Zhotovitel: Zodp. projektant: Stupeň PD: Oprava místních komunikací, Rakovník Vinohrady, 1.část ul. Vojtěšská, ul. Hwiezdoslavova

Více

SOUPIS PRACÍ. Stavba: RTT Bělohorská Objekt: SO11 Tramvajová trať. Objednatel: Část: Z1 Z2 JKSO: 824 85 Datum: 17.12.2013 19.12.2013.

SOUPIS PRACÍ. Stavba: RTT Bělohorská Objekt: SO11 Tramvajová trať. Objednatel: Část: Z1 Z2 JKSO: 824 85 Datum: 17.12.2013 19.12.2013. SOUPIS PRACÍ Stavba: Objekt: SO11 Tramvajová trať Objednatel: Část: Z1 Z2 JKSO: 824 85 Datum: 17.12.2013 19.12.2013 P.Č. Kód položky Popis MJ 1 Zemní práce 0 1 113100001 Odstranění krytu okolo tramvajových

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : Zadavatel: Pojektant: Město Český Krumlov Náměstí Svornosti 1 381 18 Český Krumlov AP2projekt s.r.o. Zátkovo nábřeží 448/7 370 01 České Budějovice Rekapitulace

Více

Stavební úpravy a vestavba, BD Bratislavská 60, Brno z.č. 11 012 Projektová dokumentace pro provedení stavby

Stavební úpravy a vestavba, BD Bratislavská 60, Brno z.č. 11 012 Projektová dokumentace pro provedení stavby POZNÁMKA - stávající podlaha suterénu bude vyčištěna, budou odstraněny přebytečné násypy a na vyrovnaný podklad bude provedena suchá podlaha - stávající stropy nad suterénem jsou provedeny jako cihelné,

Více

Pokládka zámkové dlažby a přeložení chodníčku

Pokládka zámkové dlažby a přeložení chodníčku Pokládka zámkové dlažby a přeložení chodníčku Poptáváme položení velkoformátové zámkové dlažby (cca 187 m 2 ) na příjezdové cestě a na dvoře u rodinného domu a pod parkovacím přístřeškem. Součástí zakázky

Více

Stavební úpravy MK ulic Luční a Příčná, Ždírec nad Doubravou C.1-01 Technická zpráva SO 101

Stavební úpravy MK ulic Luční a Příčná, Ždírec nad Doubravou C.1-01 Technická zpráva SO 101 1 OBSAH 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU... 3 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 INVESTOR... 3 INVESTOR... 3 1.3 ZPRACOVATEL DOKUMENTACE... 3 1.4 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS... 4 1.4.a Současný stav... 4 1.4.b Navržený

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Sedlčany parkoviště na Severním sídlišti JKSO Název objektu Název části EČO Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Zhotovitel Rozpočet číslo Zpracoval Dne 24.04.2014 Měrné

Více

Odkanalizování ZŠ Dubí - Běhánky - kanalizační přípojka splašková D1.1 technická zpráva Stupeň: US

Odkanalizování ZŠ Dubí - Běhánky - kanalizační přípojka splašková D1.1 technická zpráva Stupeň: US OBSAH: D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby... 4 D.1.2.2 Délka potrubí... 4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí... 5 D.1.2.4

Více

Vlkov Letovice, oprava vodovodního přivaděče. Technická zpráva. nebylo provedeno. Stavba je vytýčena v souřadnicovém systému

Vlkov Letovice, oprava vodovodního přivaděče. Technická zpráva. nebylo provedeno. Stavba je vytýčena v souřadnicovém systému Výškové zaměření stavby JTSK. Trasa : nebylo provedeno. Stavba je vytýčena v souřadnicovém systému Potrubí HDPE, PE 100-RC, typ 2 dle PAS 1075, SDR 11, PN 16 160 / 14,6 mm Potrubí obnovy řešeného vodovod.

Více

A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556

A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556 A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556 e-mail: a-vital@seznam.cz, http: www.a-vital.cz C. STAVEBNÍ ČÁST SO 101 Cyklostezka Technická

Více

KARLŠTEJN REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ

KARLŠTEJN REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ KARLŠTEJN REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ MÍSTO STAVBY: OBJEDNATEL: severní část náměstí, pozemek parc.č.398/1 v k.ú. Budňany, obec Karlštejn městys KARLŠTEJN, Karlštejn 185, 267 18 Karlštejn, okr. Beroun VÝKAZ VÝMĚR

Více

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY O B E C D O L A N Y KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE SO 101 MÍSTNÍ KOMUNIKACE ROP DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB ZPRACOVATEL: STAVEBNÍK:

Více

A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva

A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva 1 A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva Akce Místo stavby Okres Investor : Celková oprava Lesní cesty Chyňavská - Zelená bouda : Chyňava : Beroun : Vojenské lesy a statky ČR, s.p. divize Hořovice,

Více

2.2. Situování navržené stavby Navržená stavba se nachází v katastrálním území Havlíčkův Brod, v centru města.

2.2. Situování navržené stavby Navržená stavba se nachází v katastrálním území Havlíčkův Brod, v centru města. Revitalizace středu města Havlíčkův Brod Havlíčkovo náměstí, ul.dolní F2. SO04 - Kanalizace splašková 1. PŘEDMĚT PROJEKTU Předkládaná dokumentace je součástí uceleného celku, jež bude sloužit pro realizaci

Více

ZTV průmyslové zóny Padělky. AQUA PROCON s.r.o, Projektová a inženýrská společnost TECHNICKÁ ZPRÁVA C.3.1 0 SO 0205 - VODOVOD. Ing.

ZTV průmyslové zóny Padělky. AQUA PROCON s.r.o, Projektová a inženýrská společnost TECHNICKÁ ZPRÁVA C.3.1 0 SO 0205 - VODOVOD. Ing. Revize Datum revize Schválil Vedoucí projektu Ing. Jan Polášek Podpisy: Zástupce vedoucího projektu Zodpovědný projektant Vypracoval Kontroloval Investor Objednatel Ing. Petra Uhlárová Akce Zakázkové číslo

Více

401.2- ULICE SEVERNÍ - VE EJNÉ OSV TLENÍ

401.2- ULICE SEVERNÍ - VE EJNÉ OSV TLENÍ 401.2- ULICE SEVERNÍ - VE EJNÉ OSV TLENÍ komplexní elektromontáže a elektroinstalace Babice nad Svitavou 194, 664 01 777 731 686, 777 790 334, info@rotrekl-sro.cz C STAVEBNÍ ÁST Technická zpráva Technická

Více

VODOHOSPODÁ SKÉ SDRUŽENÍ TURNOV

VODOHOSPODÁ SKÉ SDRUŽENÍ TURNOV VODOHOSPODÁ SKÉ SDRUŽENÍ TURNOV se sídlem v Turnov, Antonína Dvo áka 287, I O 49295934, DI CZ49295934 zastoupené editelkou VHS Turnov paní Marcelou ervovou, jako zadavatel ve smyslu 2 odst. 2 písm. d)

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1.1. AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA :

TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1.1. AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA : TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA : C.1.1. OBSAH: 1. Identifikační údaje objektu... 3 2. Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení... 3 2.1 Zdůvodnění výběru staveniště...

Více

specifikace 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Všeobecné konstrukce a práce 1 02911

specifikace 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Všeobecné konstrukce a práce 1 02911 ASPE 9 Příloha k formuláři pro ocenění nabídky: výkaz výměr Stavba : 13-037 Parkoviště na poz. č. p. 2767 TUL číslo a název SO: SO 101 Parkoviště číslo a název rozpočtu: SO 101 Parkoviště Poř. Kód Varianta

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 7891-23 BPO 6-84600. Ostrov, 10. etapa. 13 Stupeň projektu PSP 28.07.2014 PODPIS JMÉNO DATUM INDEX. Košan. Košan Jan Ing.

TECHNICKÁ ZPRÁVA 7891-23 BPO 6-84600. Ostrov, 10. etapa. 13 Stupeň projektu PSP 28.07.2014 PODPIS JMÉNO DATUM INDEX. Košan. Košan Jan Ing. INDEX ZMĚNA ÚPRAVA POČTU BET. PATEK SUŠÁKŮ (str. 9) DATUM 7.10.2014 JMÉNO Košan PODPIS Vedoucí projektant Košan Jan Ing. Vedoucí zakázky Košan Jan Ing. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV

Více

PETR FROLÍK, PROJEKTANT Skutečská 64/3 460 14 Liberec 14

PETR FROLÍK, PROJEKTANT Skutečská 64/3 460 14 Liberec 14 PETR FROLÍK, PROJEKTANT Skutečská 64/3 460 14 Liberec 14 O B S A H F.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.1. Účel stavebních objektů 1.2. Kapacity a parametry stavebních objektů 1.3. Technické a konstrukční řešení stavebních

Více

Terénní úpravy pro zajištění komunikace na p.p.č. 281 a 282 v k.ú. Český Dub

Terénní úpravy pro zajištění komunikace na p.p.č. 281 a 282 v k.ú. Český Dub Terénní úpravy pro zajištění komunikace na p.p.č. 281 a 282 v k.ú. Český Dub Dokumentace přikládaná k žádosti o vydání stavebního povolení Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby B. Souhrnná technická

Více

KAPITOLA 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

KAPITOLA 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Tabulky 2.1 Vodovod v nezastavěném území otevřená rýha (zářez 2 : 1) 2.2 Vodovod v nezastavěném území pažená rýha 2.3 Vodovod v zastavěném území pažená rýha nezpevněná 2.4 Vodovod v

Více

F. 1 Technická zpráva

F. 1 Technická zpráva PD - Splašková kanalizace Rohatce F. Technická zpráva F. Technická zpráva Obsah : A. Základní údaje stavby B. Splašková kanalizace - popis jednotlivých stok - stoka A, B, BA, C, D, Kanalizační výtlak I

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objekt: SO - 01 - Stavební část 1 065 695,00. Cena s DPH v CZK 880 739,00 0,00. Náklady z rozpočtu Ostatní náklady 880 739,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objekt: SO - 01 - Stavební část 1 065 695,00. Cena s DPH v CZK 880 739,00 0,00. Náklady z rozpočtu Ostatní náklady 880 739,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Provozně technické zázemí OÚ Syrovátka SO - 01 - Stavební část JKSO: CC-CZ: Místo: Syrovátka Datum: 12.11.2015 Objednavatel: Obec Syrovátka Zhotovitel: Stavoka Kosice,

Více

SOUPIS PRACÍ Měna: Kč Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH 1 KPL 0,00 0,00 21% 0,00

SOUPIS PRACÍ Měna: Kč Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH 1 KPL 0,00 0,00 21% 0,00 SOUPIS PRACÍ Měna: Kč Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH Stavba: 114513R - Smíšená stezka pro pěší a cyklisty - Brniště Objekt: SO 101 - Smíšená stezka pro pěší a cyklisty

Více

TÝNEC NAD SÁZAVOU STEZKA PRO CYKLISTY

TÝNEC NAD SÁZAVOU STEZKA PRO CYKLISTY TÝNEC NAD SÁZAVOU STEZKA PRO CYKLISTY datum vydání: změnový list č.: profese: 2014-08-28 ZADÁVACÍ LIST 1 DOPRAVNÍ název změny: strana č.: počet stran: Změna dimenze dešťové kanalizace na DN 300v úseku

Více

K ceníku poskytovaných služeb

K ceníku poskytovaných služeb K ceníku poskytovaných služeb SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Osazení nového sloupku pro instalaci DZ v zeleni ( případně rozebíratelné dlažbě) přepravu na pracoviště výkop pro patku doprava betonu včetně ceny

Více

Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 6.8.2012. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici

Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 6.8.2012. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD, oddělení silničního hospodářství nám. Svobody 32/3, 678 24 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 67801 Blansko Město Blansko, nám. Svobody

Více

Parkoviště na ulici K Svaté vodě

Parkoviště na ulici K Svaté vodě Parkoviště na ulici K Svaté vodě Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby C 101 Parkoviště Technická zpráva Číslo zakázky : JG-15-14 / D-101-1 Zhotovitel : Ing. Jan Görner

Více

D. DOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA

D. DOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Miroslav Javora autorizovaný inženýr pro pozemní stavby IČO : 42621968 tel. a fax 577 218 329 Hradská 854, 760 01 Zlín STAVBA : DEMOLICE RODINNÉHO DOMU č. 216 - TUPESY LOKALITA : k.ú. Tupesy na Moravě

Více

Průvodní a technická zpráva

Průvodní a technická zpráva 1. Identifikační údaje Průvodní a technická zpráva Název stavby: Místo stavby: Investor: Projektant : Stupeň PD: REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ v ul. Sokolské v Komárově k.ú. Komárov, okr. Beroun Městys Komárov,

Více

Dodatečná informace č. 8

Dodatečná informace č. 8 Statutární město Přerov Magistrát města Přerova Odbor vnitřní správy Úsek veřejných zakázek Bratrská 34 750 11 Přerov 2 pracoviště: Bratrská 34 tel.: +420 581 268 111 ústředna fax: +420 581 268 603 www.prerov.eu

Více

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67. SOUPIS PRACÍ Stavba: Objekt: Soupis: Místo: Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : Zadavatel: Pojektant: Chodník směr Dubné - Čakov, Dubné Obec Dubné Dubné 60 373 84 Dubné AP2projekt s.r.o. Zátkovo nábřeží 448/7 370 01 České Budějovice

Více

Chodník v ulici Západní v Chotěboři

Chodník v ulici Západní v Chotěboři DRUPOS HB s.r.o. Havlíčkův Brod, Příčná 260 středisko Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Chodník v ulici Západní v Chotěboři Seznam příloh A. Průvodní a technická zpráva

Více

Revitalizace náměstí 9.května ve Ždírci nad Doubravou 1.etapa. Technická zpráva

Revitalizace náměstí 9.května ve Ždírci nad Doubravou 1.etapa. Technická zpráva Revitalizace náměstí 9.května ve Ždírci nad Doubravou 1.etapa Technická zpráva SO 01 Zpevněné plochy a parkoviště DOKUMENTACE: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Investor, adresa: Město Ždírec

Více

Technicko - dodavatelské podmínky a montážní podmínky prefabrikovaných rozvodných pilí SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.

Technicko - dodavatelské podmínky a montážní podmínky prefabrikovaných rozvodných pilí SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o. Technicko - dodavatelské podmínky a montážní podmínky prefabrikovaných rozvodných pilí SLOUPÁRN Majdalena s.r.o. NÁZEV VÝROKU: PILÍ E SK ÍN P ÍPOJKOVÉ (POJISTKOVÉ) Jmenovité pracovní nap tí: Do do 690

Více

SOUPIS PRACÍ. Stavba: RTT Plzeňská II (Tomáškova - Jinonická) Objekt: SO11 Tramvajová trať. Objednatel: JKSO: 824 85 Datum: 6.3.2015.

SOUPIS PRACÍ. Stavba: RTT Plzeňská II (Tomáškova - Jinonická) Objekt: SO11 Tramvajová trať. Objednatel: JKSO: 824 85 Datum: 6.3.2015. SOUPIS PRACÍ Stavba: (Tomáškova - Jinonická) Objekt: SO11 Tramvajová trať Objednatel: Část: Zhotovitel: JKSO: 824 85 Datum: 6.3.2015 P.Č. Kód položky Popis MJ 1 Zemní práce 0,00 1 113100009 Odstranění

Více

ÚPRAVNA VODY ZAJEČÍ - INTENZIFIKACE A REKONSTRUKCE

ÚPRAVNA VODY ZAJEČÍ - INTENZIFIKACE A REKONSTRUKCE - - - - Revize Datum revize Schválil Vedoucí projektu Ing. Petr Baránek Paré: Zástupce vedoucího projektu Zodpovědný projektant Vypracoval Kontroloval Investor Objednatel Ing. Roman Wognitsch Ing. Petr

Více