SENOŽATSKÉ NOVINY. Zprávy ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Senožaty. Nečice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SENOŽATSKÉ NOVINY. Zprávy ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Senožaty. Nečice"

Transkript

1 Ročník XXII., č. 2 Cena: 10,- Kč únor 2020 SENOŽATSKÉ NOVINY Senožaty Nečice Tukleky Otavožaty Zprávy ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Senožaty Zasvěcuj dítě do jeho cesty nesejde z ní, ani když zestárne. (Z Přísloví krále Šalomouna) Zhluboka pod zamrzlým pláštěm ztišené řeky oddychují jak obílené jezu pády pod mostem dole v zátočině. (A. Sova) Ve středu 22. ledna 2020 se začátkem v hodin se v zasedací místnosti obecního úřadu konalo v pořadí 17. zasedání Zastupitelstva obce Senožaty. Na jednání byl přítomen odborný lesní správce pan Jan Brothánek, který předložil zprávu o hospodaření v obecních lesích za rok Z důvodu kůrovcové kalamity bylo vytěženo m 3 dřeva. Příjmy byly ve výši Kč (prodej dřeva Kč, dotace na oplocenky Kč a dotace na zalesnění Kč). Výdaje především za těžební náklady byly ve výši Kč. Roční hospodářský výsledek (zisk) je ve výši Kč. K bylo na lesních skládkách uloženo m 3 dřeva. Koncem roku 2019 bylo zažádáno o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od do Požadovaná výše finančního příspěvku činí Kč. Druhým bodem jednání, nutno říci, že velice nepříjemným, byla diskuze o ukončené inventarizaci dřeva za období roku 2018 a Inventarizace byla vyhlášena k Zastupitelé konečný výsledek znali několik dnů před vlastním konáním tohoto zastupitelstva, proto některé závěry předjednali dříve. Na základě velkého schodku m 3 mezi dřevem vytěženým a prodaným byl starosta obce pověřen vymáháním vzniklé finanční škody a vypsáním výběrového řízení na funkci nového odborného lesního správce. Dne 16. ledna 2020 byla opětovně podána žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR o poskytnutí dotace na výstavbu komunitního domu seniorů v bývalé vojenské ubytovně. Zažádáno je o částku Kč tj Kč na každý byt ze zamýšlených 18 bytových jednotek. Po vzájemné dohodě mezi pronajímatelem obcí Senožaty a nájemcem Firmou Josef Štecher bylo rozhodnuto o skončení nájmu nebytových prostor v č. p. 82 v Senožatech k datu 31. ledna Naše obec hodlá do těchto prostor přestěhovat knihovnu. Za tímto účelem byla schválena s firmou LUVIK spol. s r. o. smlouva o dílo v částce Kč na zpracování barevného, materiálového a stylového schématu interiéru s konkrétními designovými prvky, vybavením a materiály. V průběhu dalšího jednání bylo hovořeno o přípravě projektových dokumentací na realizaci investičních akcí či oprav, které by mohly být zahrnuty do rozpočtu roku 2020 a případně v letošním kalendářním roce realizovány. Vzhledem k dlouhé čekací době a pracovní vytíženosti projektantů firem VODAK či VOKA Humpolec je hledána projektová kancelář, která by v co nejkratším termínu zahájila projektové práce na vodovodní a kanalizační přípojce do místní části Otavožaty. Na vědomí byla vzata žádost o změnu v Územním plánu obce Senožaty, kterou předložila paní Kateřina Dočkalová. V závěru jednání bylo hovořeno o žádostech neziskových organizací na finanční příspěvek z rozpočtu obce Senožaty. Žádosti předložili FOKUS Vysočina, Oblastní charita Havlíčkův Brod, Centrum pro zdravotně postižené Kraje Vysočina, pracoviště Pelhřimov. Příští zasedání zastupitelstva obce se pravděpodobně uskuteční ve středu 26. února 2020 od hodin v prostorách budovy hasičské zbrojnice. Zdeněk Vaněk únor

2 Otazky a odpovědi Otázka: Je pravda, že se svým kulturním představením se v naší obci představí jiřičtí ochotníci? Odpověď: Ano, přesný termín ještě není stanoven. Jiřičtí ochotníci se pravděpodobně na jaře představí s novým programem v sále pohostinství u Šuranských. ZV Ze školy Bruslení Ve středu 29. ledna proběhla tradiční akce školního parlamentu bruslení. Přihlásilo se 55 žáků, doprovod dělali čtyři učitelé. Cestu jsme tentokrát zvládli tam i zpět linkovým autobusem, a proto se celková cena oproti jiným rokům oblevnila. Hodina a půl na ledě utekla jako nic, a tak bychom rádi na zimní stadion vyrazili ještě jednou. M. Hrubešová Foto: Eva Zahálková Jménem Charity Havlíčkův Brod děkuji všem, kdo přispěli do tříkrálové sbírky, která vynesla v Senožatech, Nečicích, Otavožatech a Tuklekách celkem Kč. Děkuji našim šikovným a obětavým koledníkům Jolance, Terezce, Michaelce, Kubíčkovi, Jitušce, Markétce, Rozárce, Nikolasovi, Natálce, Jolance, Táničce, Sofince, Valentýnce, Natálce, Aničce, Lucince, Marušce a Terezce a také jejich vedoucím skupinek Lence, Věře, Evě, Daně a Evě. Hana Němečková Princezna na hrášku Ve čtvrtek 30. ledna 2020 nás ve škole navštívil pan Hrubec se svým Dřevěným divadlem. Do hlediště zasedli žáci ročníku společně s dětmi z mateřské školy. Diváci zhlédli moderně a vtipně zpracovanou pohádku Princezna na hrášku. Děti velmi ocenily přímé zapojení do děje. Konec pohádky provázel bouřlivý potlesk. Všichni se těšíme na další představení. V. Burdová Foto: I. Neradová Foto: M. Hrubešová únor

3 Myslivecky ples Jak už se stalo nepsaným pravidlem, společenské akce v Senožatech tradičně zahajuje myslivecký ples. Letos se konal v pátek 17. ledna a byl v pořadí čtyřicátý čtvrtý. Tentokrát byl o vstupenky velký zájem, takže všech 260 míst k sezení bylo vyprodáno již deset dnů předem. Ovšem než se mohli taneční nadšenci setkat na tanečním parketu, bylo třeba nemalého úsilí pořadatelů, aby tradičně vyzdobili sál. A opět byla výzdoba nádherná. Součástí plesu byla i bohatá tombola, mimo jiné myslivci připravili více než 90 cen zvěřiny. K poslechu, a hlavně k tanci, hrála havlíčkobrodská skupina Tandem. Bavili se jak dlouhodobě stálí hosté, tak ale přišlo i spousta mladých. A všichni, kterým se ples líbil, si mohou v kalendáři zatrhnout datum plesu příštího, ten se bude konat 8. ledna (ve spolupráci s panem J. Bumbou zpracovala DP) Foto: J. Bumba Turnaj v badmintonu V sobotu 11. ledna 2020 proběhl v tělocvičně ZŠ turnaj v badmintonu. Ve čtvrtém ročníku své síly poměřilo 13 příznivců tohoto sportu. Bronz vybojoval sportovní pár Zuzana Šurová a Jan Vodrážka, stříbro získala sourozenecká dvojice Dan a Hanka Paulikovi, na stupni nejvyšším stanulo sportovní duo Michaela Ošťádalová a Lukáš Němeček. Odměny pro vítěze sponzorsky podpořil pan Josef Štecher, pivovar Bernard a firma BROP. DP únor

4 Na obzoru Šanořín V měsíci lednu jsme absolvovali společný výšlap hned na Nový rok (bylo v SN), jinak se ve všedních dnech vydáváme různými směry kolem Senožat. Skupinka našich turistek + další zájemkyně, já vyrážím do okolí s mým mužem. Následující fotografie jsou z 24. ledna. Vyšli jsme cestou kolem Razimových, kolem objektů družstva, mezi poli k lesu, Dlouhá stráň, delší úsek po loukách, přes lávku, znovu louka, stáčíme se doprava stoupání lesem. Vycházíme na svazích pod vrcholem Šanořína, později se proplétáme krajem lesa až k samotnému označení vrcholu. Po chvíli vidíme Onšov, pak Nový Dvůr, ale stáčíme se doprava k Syrovu. Opouštíme les, po louce k rybníčku u Syrova, Syrov a zbývající část už po silnici domů. Deset a půl km, něco málo přes dvě hodiny. Šlo se celkem dobře, půda je zmrzlá, nikde se neboříme, jen se musí hlídat větve pod nohama, dolíčky pod trsy huňaté trávy, šlahouny ostružiníků, trnité větve keřů, namrzlé a kluzké úseky Irena Strnadová Část luk U Dlouhé stráně Vrchol Šanořína 543 m n. m. Foto: Irena Strnadová Nová výsadba Pohled do kraje ze Šanořína únor

5 PATLALSKÁ PÉ-POVÍDKA PRO PRVNÍ PÍSMENO POUŽITO POUZE P V roce 2004 byla realizována recesní publikace Padesát Pitomoučkých Povídek Potrhlého Pedagoga Příhody. Psaná povídání, kdy každé slovo začíná na stejné písmeno, začala vznikat v letech a systematicky shromažďována byla od roku 1985 (Pijanská patálie). Vždy jen pro přátele, rodinu, kolegy. Spontánně a bez velkého promýšlení. Později blikl nápad zpracovat texty na každé písmeno abecedy. Úkol nelehký obzvláště u některých písmen nechť dokumentují krátké ukázky: X Xenofobní Xaverova Xantipa Xeroxovala Xindlovým Xeroxem. Xakru! Xantipa e-xla Y Yvetta Yankeeová (Yorčanka) Yperitem Yperitila Ypsilon Yardů. Yperitila Yzop? Yes W Windsurfingový Walesan Wiliam Wálel Westernový Waltz. Wermachtový Wili Wolal: Western, Western! Wypil Whisky Wyhledal Watercloset G Galerijní Generálka. Girlandy, Galony Gruzínského Ginu, Gramofon Gudlá Gondoliéru, Grupa Gramotných Gurmánů Griluje Gazelí Granule, Gravidní Gaučová Gejša Graciézně Gratuluje Gottovi. Geniální Grafik Gott Grafické Gumované Glejty. Genialita? Govno E Extravagantní Erotoman Emil Ekonomicky Experimentoval. Exportoval Elixír EROS Ekologický, Efektivně Erektivní. Exportérky? Exkluzivní Ebenové Erosenky. Emigrantky (Etiopie, Eritrea) Excelentní Exempláře Je mi jasné, že jsou to recesní blbinky. Ale zkuste si to! Možná se k těmto povídkám někdy vrátím a vylepším je. Zde bude uvedena jen jedna na ukázku s výtvarným obsahem: P Plíživě přikvačil pestrobarevný podzim. Park prozářily plamínky pastelových polotónů, podblanický patlal Příhoda poctivě pracoval. Připravoval prezentaci překvapujících pitominek. Plnil přání paní Příhodové: Patlale, přidej! Pochopitelně poslechnuto! Přichystal patnáct panelů podivných pérovek, plných překvapivých point. První panel představoval pitoreskní postavičky pozitivních příšerek. Pozadí pěkně propracované, přední plán plnily pampelišky, pomačkané pivní plechovky. Přimaloval pár plžů. Pátý panel pěkně provokoval. Podivný piják piva pojídající plnou pusou prošlé psí paštičky poctivě přidržoval pozadí prsné paní. Prvoplánová provokace. Poslední, patnáctý panel představoval plnoštíhlou podivínku poletující pod potrhanými prostěradly. Prostitutka? Pravděpodobně. Patnáct panelů plné provokující pohody. Probíhala parádní párty. Pozvané přátele přivítala paní Příhodová podáním pacičky, prominenty polibkem, pohotově podala pohárek pálenky. Překvapil program. Pozvaná poetická pěnice přednesla poemu Pásla pasačka prasátka, potulný pěvec pan Pavarotík přezpíval pár prostonárodních písní, promluvil profesor Pablo Picasák. Pochválil Příhodu, použil příměru poetika perfekto. Po programu pohoštění. Přítomní pili. Přítomní pili. Přítomní pili. Povznesená pohodička. Podplacené plačky procítěně plakaly, prachatí podnikatelé pátrali po peněžence. Platili. Prodáno pár pěkných perokreseb, Příhodová pochvalně pomlaskla: Patlale, prima pokračuj! Pozor přichází překvapivá poetická pointa! Probuzení. Propocené pyžamo Příhoda procitl Foto: LF, Senožaty, leden 2010 únor

6 Výroční valná hromada sboru dobrovolných hasičů Ilustrační foto: pixabay.com 4. ledna se na svém jednání sešli místní hasiči. SDH má v současné době 91 členů, z toho je 38 žen a mládeže. Zásahová jednotka má 18 členů. Činnost sboru je zaměřena na opravu a údržbu svěřené techniky, práci s mládeží a společenskou činnost. Zásahová jednotka měla v minulém roce 32 výjezdů, z toho 12 k požáru, v ostatních případech se jednalo o technickou pomoc při odstraňování spadlých stromů, čištění komunikací v obci a práce pro místní zemědělskou společnost. Již tradičně začínáme rok masopustním průvodem, spojeným s vepřovými hody. Průvodu se účastní pravidelně kolem padesáti masek. K dobré náladě přispívá účinkování živé hudby. V loňském roce jsme poprvé připravili pálení čarodějnic za hasičskou zbrojnicí, při této příležitosti jsme využili novou pergolu a zázemí naší zbrojnice. Hasiči připravili stavění májky a pak i její pokácení. V červnu jsme uspořádali parket za hasičskou zbrojnicí, této akci nepřálo počasí, ale i přesto přišlo téměř 200 lidí. Poslední již tradiční akcí je oblíbená kateřinská taneční zábava. Setkala se s úspěšnou návštěvností, jako pořadatelé se účastní asi 30 našich členů. Na podzim jsme dokončili podbití pergoly, která je již využívána. Před koncem roku jsme začali s rozsáhlou opravou vnitřních prostor zbrojnice. Je zcela vyměněna elektroinstalace a probíhá výmalba všech prostor. Dále bude rekonstruován přívod vody a celkově budou opravena sociální zařízení. Na této akci je již odpracováno hodně brigádnických hodin, pevně věříme, že do konce února budou tyto práce dokončeny. 29. ledna v těchto prostorách proběhne masopust a vepřové hody, kam vás srdečně zveme. Vzhledem k tomu, že jsme na prahu nového roku, přejeme všem hodně zdraví a spokojenosti. Jaroslav Strachota, starosta sboru Maškarní rej v Senožatech se bude konat v sobotu TJ SOKOL SENOŽATY vas zve na DĚTS K Ý KARNEV AL v sobotu 7. března 2020 ve hodin v tělocvičně ZŠ Senožaty Soutěž o ceny! Vstupné: děti - 20 Kč, dospělí - 30 Kč únor

7 Významné životní jubileum v únoru oslavuje: Marie Bártová, Senožaty Božena Křikavová, Senožaty Ludmila Zemanová, Senožaty Marie Čápová, Tukleky Irena Strnadová, Senožaty Marie Urbánková, Senožaty Jaroslava Kvášová, Senožaty Jiřina Danielová, Senožaty 95 let 93 let 91 let 85 let 65 let 65 let 65 let 60 let Základní škola Senožaty, okres Pelhřimov, Senožaty 184, Senožaty přijme učitele, učitelku pro školní rok 2020/2021 s aprobací český jazyk pro 2. stupeň ZŠ. Své CV zasílejte na adresu: tel.: Jana Razimová, Senožaty 50 let U Rozloučení: Marie Vojtková, Senožaty zemřela ve věku nedožitých 83 let Gratulace ke 100. narozeninám Zástupci obce Senožaty a náměstek hejtmana Kraje Vysočina Mgr. Pavel Franěk gratulovali panu Františku Bártovi ke krásnému životnímu jubileu, 100. výročí narození. Návštěva se nesla ve velice vřelé a přátelské atmosféře. Pan Bárta se těší dobré kondici a všichni mu přejeme do dalších let hodně zdraví, klidu a pohody. únor

8 Ani rok 1890, o kterém budu dnes psát, nebyl rokem plným pozitivních zpráv. Nejenže se opět vyskytly neštovice, ale v tomto roce řádila další nemoc: Nebezpečná nemoc, chřipka, influenca, zlá horečková rýma epidemická vyskytla se na Rusi a přešla i do jiných dílů světa. Nemoc tato pozorována byla již v letech 1345, 1441, 1808, 1837 a Nevyskytla se ale nikdy v tak velkém rozměru jako letos. Nemoc tato rozšířila se nejvíce do velkých měst, odtud přešla i do vesnic a vedrala se i do nejodlehlejších samot. Nebylo domu, rodiny, aby tam byla chřipka nevnikla. Nejlehčeji odbývaly tu nemoc dítky, hůře již osoby dospělé zvláště na plíce churavé, u mnohých se přidal zápal plic a takový obyčejně zemřel. Kdekoliv se chřipka objevila, byly na ten čas všude školy zavřeny. U nás řádila nejvíce ku konci měsíce ledna, z nařízení okr. školní rady v Něm. Brodě bylo vyučování na 8 dnů zastaveno. Ani počasí v tomto roce lidem nepřálo: V kronice České bude rok 1890 zapsán neblaze. Hospodáři léta tak mokrého nepamatují. Měsíc květen byl příjemný, vlahý, zemská úroda slibovala hojnou sklizeň, ovoce všeho dost. Avšak v měsíci červnu se povětrnost obrátila. Krátké a drobné deště nastavší v posledních dnech květnových změnily se na lijáky, nastaly i průtrže mračen a sotva bylo jediného příznivého dne po všechen měsíc červen, jenž ke konci přinesl krupobití. Mnohé obce přišly tím o velikou část úrody, někde o všechnu. Červenec valně se nepolepšil. Deště a krupobití střídaly se, a když počaly žně, nebylo lze dostati obilí Ze starých kronik do stodol. Hnilo na poli. Teprve v srpnu jako by se slunce slitovalo a více několik dní zasvítilo. Bylo uklizeno, co lijáky a kroupy nezničily. Ke konci měsíce byl po celé zemi déšť všeobecný. Řeka Želivka, jakož i potok do Želivky u Vojslavic ústící, rozvodnily se velmi. Veškerá luka v údolích těch ležící byla zaplavena a nánosem zablácena, píce vesměs zkažena. Toho roku za příčinou dlouho trvajících dešťů propadlo mnoho brambor hnilobě, lze očekávati vysokou cenu brambor. Nevalně se dařilo našim hospodářům, obilí málo sypalo, zemáky shnily, za řepu poměrně k práci a namáhání se málo platilo, ovoce též bylo málo, píce většinou byla podkolena a špatně odklizena. Roku toho se zima dosti brzy dostavila s byla velmi tuhá. Nejenom hospodáři na polích, ale i lidé věnující se řemeslu měli v tomto roce starosti: Od několika let zmohlo se zde perleťářství tak, že poskytovalo ke stu pomocníkům značného výdělku. Zákonem Mac Kinleyovým bylo v Americe na některé výrobky a zboží z Evropy dovážené clo ohromné! Tím byl těžce postižen i rakouský perleťářský průmysl. Následkem tohoto ohromného cla seslaben průmysl ten velmi, tak že na tisíce pomocníků zůstalo bez práce. Zdejší perleťáři též těžce postrádají tohoto výdělku. Další zápis z kroniky ukazuje, že prosazení 1. května jako státního svátku nebylo pro naše předky jednoduché: Stávka dělníků stala se epidemickou a 1. května měla býti všeobecnou. Mezi obecenstvem zvláště v Praze a v městech, kde dělnická třída silně jest zastoupena, panoval neobyčejný postrach před blížícím se 1. květnem, který chtěla dělnická třída dnem svátečním. K zamezení všelikých výtržností činěny byly všude rozsáhlé přípravy. Nepatrný počet dělníků zdejších řemesla knoflíkářského chtěl ten den použíti také k výtržnostem. Obecní zastupitelstvo zdejší pomocí c. k. četníka postaralo se o udržení pořádku. Dělníci 1. května ku své vlastní škodě nepracovali. Dále kronikář věnoval svou pozornost škole, kterou tehdy navštěvovalo 282 dětí: Škola obecná, smíšená (pro oboje pohlaví, tři třídy, vyučuje se celoročně 48 týdnů, řeč česká. Škola jest umístěna z části v budově výhradně vyučování věnované, z části v místnostech najatých. A nakonec ještě jeden veselejší zápis: Ke konci dlužno zde poznamenati, že náš chrám Páně co se týče vnitřní i zevnější úpravy po léta tak zanedbaný byl, přičiněním našeho vel. pana faráře tak zařízen, že se může řaditi ku chrámům Páně vkusně ozdobeným. V posledním čase nechal vymalovati presbiterium, obnoviti kazatelnu, zaopatřil mnohá roucha v chrámu Páně, též přičiněním jeho byl kostel zvenčí opraven a obílen. (opsáno doslovně z Památné knihy školy Senožat) DP Vydává 12 ročně OÚ v Senožatech. Redakční rada: Mgr. Irena Strnadová, Dana Pípalová, korektury: Mgr. Irena Strnadová, grafická úprava a zlom: Lucie Skálová. Povoleno OkÚ Pelhřimov pod označením: MK ČR E 11396, tisk: OÚ Senožaty, nákladem 160 ks, cena 10,- Kč. Datum uzávěrky je vždy 25. předcházejícího měsíce. Své příspěvky zasílejte em na adresu: únor

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

P O Z V Á N K A 2/2018

P O Z V Á N K A 2/2018 . 2/2018 P O Z V Á N K A Na veřejné zasedání zastupitelstva obce Morašice, které se uskuteční dne 22.června 2018 v hospodě VE DVOŘE od 18.00 hod. s následujícím programem: 1. Účetní závěrka obce za rok

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

UZÁVĚRKA PRO PŘÍŠTÍ VÝDÁNÍ:

UZÁVĚRKA PRO PŘÍŠTÍ VÝDÁNÍ: číslo 1 Vydává Obecní úřad Dobříkov, č.p. 29, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 00278718, e-mail: obec@dobrikov.cz, pro informace občanům ZDARMA. Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod reg. číslem: MK ČR E 12746.

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2018

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2018 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2018 předložená VÝROČNÍ VALNÉ HROMADĚ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MARŠOV U ÚPICE Vážení hosté, vážení členové sboru. Vítáme vás na Výroční valné hromadě Sboru dobrovolných hasičů

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 8 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 1.Maletínský zpravodaj-leden 2006 vytvořeno: 7.2.2006 změněno:

Více

3/2010 www.obecdolnimoravice.cz ROZHODNUTÍ Prezidenta republiky ze dne 18. Června 2010 o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev obcí dny konání voleb jsou stanoveny na

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

LÉTO INFORMAČNÍ LETÁK. LETNÍ VYDÁNÍ r. 2017

LÉTO INFORMAČNÍ LETÁK. LETNÍ VYDÁNÍ r. 2017 INFORMAČNÍ LETÁK LETNÍ VYDÁNÍ r. 2017 LÉTO Cupy - hupy, pravda je to, po jaru, že máme léto. Slunko hřeje, slunko pálí, ani chvilku nezahálí, všude smíchu je a ruchu - léto přišlo! Hejsa! Chuchu! Ohlédnutí

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Výroční zpráva Spolku popických žen za rok 2015

Výroční zpráva Spolku popických žen za rok 2015 Výroční zpráva Spolku popických žen za rok 2015 Zpráva obsahuje informace o pořádaných kulturních akcích za rok 2015, kalendář plánovaných akcí na rok 2016 a výsledky hospodaření občanského sdružení 2015.

Více

ZPRAVODAJ PF Vážení spoluobčané,

ZPRAVODAJ PF Vážení spoluobčané, 1/2018 S T E H E L Č E V S K Ý ZPRAVODAJ Vážení spoluobčané, dovolte nám, abychom Vám všem popřáli úspěšný a klidný nový rok 2018, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti ve Vašem osobním i profesním životě.

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2013

V Ř E S K O V Á K duben 2013 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K duben 2013 Vážení spoluobčané, v současné době byly zpracovány všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice. Nyní budou předloženy zastupitelstvu,

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 20. ročník květen 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 Usnesením č. 19/2014 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2014. Usnesením č. 20/2014 zastupitelé schválili

Více

Závěrečný účet obce ----------------------------

Závěrečný účet obce ---------------------------- OBEC Břežany Závěrečný účet obce ---------------------------- Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje Obec Břežany návrh na závěrečný účet obce za rok

Více

Infolisty. Centrum pro osoby se zdravotním postižením Písečná a. Jesle Písečná

Infolisty. Centrum pro osoby se zdravotním postižením Písečná a. Jesle Písečná Infolisty Centrum pro osoby se zdravotním postižením Písečná a Jesle Písečná ÚNOR 2018 1 Klienti DSOZP Písečná opět navštívili tělocvičnu, kde si vyzkoušeli svoji soutěživost a zdatnost. Pod vánočním stromečkem

Více

Zápis č. 10/2017 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 10/2017 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 10/2017 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 4. 10. 2017 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Radka Krejčí Vlastimil

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

OBECNÍ ÚŘAD SUDKOV PŘEJE VŠEM OBČANŮ PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, MNOHO ÚSPĚCHŮ V OSOBNÍM ŽIVOTĚ A HLAVNĚ ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE 2013

OBECNÍ ÚŘAD SUDKOV PŘEJE VŠEM OBČANŮ PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, MNOHO ÚSPĚCHŮ V OSOBNÍM ŽIVOTĚ A HLAVNĚ ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE 2013 sudkovský zpravodaj Číslo 3/2012 Vydává Obecní úřad Sudkov www.sudkov.zabrezsko.cz OBECNÍ ÚŘAD SUDKOV PŘEJE VŠEM OBČANŮ PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, MNOHO ÚSPĚCHŮ V OSOBNÍM ŽIVOTĚ A HLAVNĚ ZDRAVÍ

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

ZOO Praha a botanická zahrada

ZOO Praha a botanická zahrada 5.10. 2014 ZOO Praha a botanická zahrada 5.12.2014 Proběhlo slavnostní otevření rozhledny na Pekelném kopci Rozsvícení stromku 2014 Mikuláš 5.12.2014 Zpívání pod stromem, rozdávání Betlémského světla 20.12.2014

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Bítovčický čtvrtletník

Bítovčický čtvrtletník Bítovčický čtvrtletník VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD BÍTOVČICE VII.ROČNÍK, ČÍSLO 28 / www.bitovcice.cz / prosinec 2013 1 V á ž e n í s p o l u o b č a n é Vážení spoluobčané, zima nám opět udeřila, zatím ta kalendářní,

Více

Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice v roce 2019, konaného dne v Těšeticích

Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice v roce 2019, konaného dne v Těšeticích Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice v roce 2019, konaného dne 22. 5. 2019 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice v roce 2019 (dále jen zastupitelstvo

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

Z á p i s. o průběhu 40. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne v budově OÚ v Neplachově

Z á p i s. o průběhu 40. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne v budově OÚ v Neplachově Z á p i s o průběhu 40. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne 21. 8. 2014 v budově OÚ v Neplachově Počet přítomných členů zastupitelstva: 5 (Blažek, Machová, Mizera, Zasadil, Zeman) Počet

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Nadcházející události

Nadcházející události říjen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátelé Waldorfu, blíží se nám svátek svatého Martina. Svátek, jehož ústředním tématem je pomoc druhému. A je to i téma, které v tuto dobu

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 1 3/2015 ANEB

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 1 3/2015 ANEB Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 1 3/2015 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Poplatek za svoz odpadu a poplatek ze psů 1.2. Informace z evidence obyvatel

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace. vydává školní časopis

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace. vydává školní časopis MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace vydává školní časopis č.25/2018 Vážení rodiče a milé děti, čas letí jako voda a my se znovu setkáváme na konci 1. pololetí školního roku.

Více

Úhlejovský zpravodaj

Úhlejovský zpravodaj Úhlejovský zpravodaj pro obce Úhlejov, Chroustov a osady Brodek a Růžovka číslo: 2 ročník: I červen 2007 Zpráva z veřejného jednání zastupitelstva Obce Úhlejov Dne 27. 4. 2007 v úřadovně Obecního úřadu

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

Náměty a připomínky zasílejte na: L E D E N 2016 MS POTOČINY HRUŠOVÁ CZ-SKY TRIAL

Náměty a připomínky zasílejte na:  L E D E N 2016 MS POTOČINY HRUŠOVÁ CZ-SKY TRIAL L E D E N 2016 MS POTOČINY HRUŠOVÁ CZ-SKY TRIAL V sobotu 23. ledna se konal jubileiní X. ročník SKY TRIAL závody sokolů v lovu holubů a jiných disciplínách i s mezinárodní účastí. Tuto akci každoročně

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Přehled kulturních a sportovních akcí na rok 2018

Přehled kulturních a sportovních akcí na rok 2018 Přehled kulturních a sportovních akcí na rok 2018 Datum a čas Popis akce Pořadatel Místo konání 20.1.2018 ve 20.00 Sportovní bál, hraje Orchidea TJ Svatobor Hrádek 25.1.2018 v 16:30 Kadeřnické odpoledne

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 25.2.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Bělá u Jevíčka. Zahájení

Více

Ověřený zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rosovice

Ověřený zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rosovice Ověřený zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rosovice Datum: 21. ledna 2019 Začátek: 17.30 hodin Místo: Zasedací místnost OÚ Rosovice Počet listů: 5 Zapisovatelka: Ověřovatelé: Jana Farová Vladimír Chadima,

Více

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle U nás je taky hezky Soutěž Vesnice roku Že je v Radimovicích hezky, to víme, proto tu také bydlíme. Ale od června je už také hezká chodba v budově obecního úřadu a místní knihovna. Stěny chodby zdobí nové

Více

Oběžník Člen výboru: MUDr. Ivana Hlaváčová Gembalová

Oběžník Člen výboru: MUDr. Ivana Hlaváčová Gembalová Oběžník 2016 Členové výboru: Starosta: Ing. David Hlaváč Místostarosta: Roman Budín Jednatel: Ing. Tomáš Káfuněk Náčelník: Roman Budín Hospodář: Člen výboru: Člen výboru: MUDr. Ivana Hlaváčová Gembalová

Více

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. leden 2011. Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřice prosinec 2010

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. leden 2011. Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřice prosinec 2010 OBEC UHŘICE Informace Obecního úřadu Uhřice občasník leden 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřice prosinec 2010 Zastupitelstvo obce Uhřice: - schvaluje navržené ověřovatele zápisu - schvaluje

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Zápis z 1. zasedání Obecního zastupitelstva v Javorníku dne v hodin

Zápis z 1. zasedání Obecního zastupitelstva v Javorníku dne v hodin Zápis z 1. zasedání Obecního zastupitelstva v Javorníku dne 02.03.2017 v 18.00 hodin Přítomni: Bartheldi Leoš, Nešpor Daniel, Jindřiška Trinklová, Němec Roman, Němcová Věra Pechanec Pavel, Severová Leona.

Více

Zápis č. 6/2017 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 6/2017 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 6/2017 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 7. 6. 2017 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková, Vlastimil

Více

www.brezova.cz Vážení spoluobčané, Mgr. Kateřina Novotná místostarosta Ing. Karel Adámek Eduard Kutlák Mgr. Kamila Ondráčková

www.brezova.cz Vážení spoluobčané, Mgr. Kateřina Novotná místostarosta Ing. Karel Adámek Eduard Kutlák Mgr. Kamila Ondráčková www.brezova.cz Vážení spoluobčané, po roce se vám do rukou dostává další vánoční vydání Březovského občasníku. Přichází doba, kdy se všichni zastavují ve svých myslích, vzpomínají na své známé, přátele

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Přítomni: Buchal J., Dvořák P., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Setnička P., Štika Z. Omluveni: Bureš J.,

Více

Zpravodaj obce Řepice

Zpravodaj obce Řepice Zpravodaj obce Řepice Ročník XVII číslo 1 leden 2019 Vpravo je část obálky z dopisu s vánočním a novoročním přáním od naší milé pošťačky Veroniky. Tak hodně štěstí a zdraví v tomto roce, Řepičáci. Veras

Více

Usn.č. 59/02 1) Usn.č. 59/02 2)

Usn.č. 59/02 1) Usn.č. 59/02 2) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 59. zasedání konaného dne 1. 2. 2017 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Košetický zpravodaj. košetických. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu. stromu

Košetický zpravodaj. košetických. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu. stromu Košetický zpravodaj číslo 58 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu Na první adventní neděli 3. prosince připravujeme od 16 hodin Slavnostní rozsvícení vánočního stromu před místním kostelem. Srdečně zveme

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 19. ročník únor 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 Usnesením č. 4/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 6/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM Datum konání : 4.3.2015 Místo konání : zasedací místnost OÚ Zahájení : 17.00 hodin Přítomni : zastupitelé : Guschl Lukáš Hendrych Pavel

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/054

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/054 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/054 z 54. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 9. 1. 2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ TOMICE

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ TOMICE ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ TOMICE KONANÉHO DNE 17.12.2018 Přítomni: Hála Jiří, Machyánová Jana, Simonics Martin, Zahálková Eliška, Křepelková Danuše, Kotrč Jiří, Dušek František Hosté: Hnát Lukáš, Krajíčková

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

IV. OBECNÍ PLES. Závody pro děti

IV. OBECNÍ PLES. Závody pro děti Vážení spoluobčané, dostáváte první číslo Občasníku OÚ Rájec, vydávané v roce, kdy proběhnou volby do Poslanecké sněmovny PČR, do Senátu a na podzim volby do zastupitelstev obcí. Je na každém z Vás, koho

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2011

V Ř E S K O V Á K leden 2011 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K leden 2011 Vážení spoluobčané, jsem rád, že Vřeskovák se stal čteným nejen v tištěné podobě, ale našel si stálé čtenáře i na internetových stránkách obce. O tom, že internet

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154 Zápis ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne 29.1.2019 v zasedací místnosti SBD Pelhřimov od 14:00 hodin Přítomni: Ing. Jiří Matiášek, Ing. Michal

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Zápis č. 1/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř

Zápis č. 1/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř Zápis č. 1/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř Místo konání: Střezimíř kancelář Obecního úřadu, Střezimíř čp. 110 Doba konání: 25. ledna 2016 od 18:00 Přítomni: Miloš Jelínek, Romana Jiráková,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z Á P I S č. 1/2008. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru.

Z Á P I S č. 1/2008. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Z Á P I S č. 1/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 6. 2. 2008 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 11 členů zastupitelstva.

Více

Chotečánek PF 2014. čtvrtletník OU Choteč leden 2014

Chotečánek PF 2014. čtvrtletník OU Choteč leden 2014 Chotečánek čtvrtletník OU Choteč leden 2014 PF 2014 12 obsah Slovo starosty Z úřadu a zastupitelstva Zápis prvňáčků v ZŠ Sezemice Hasiči Myslivci Halloweenské maškarní odpoledne Posezení se seniory Adventní

Více

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 7.3.2011 od 18 hod. v zasedací místnosti OÚ 9. Přítomni : Vítězslav

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM Datum konání : 26.5.2014 Místo konání : zasedací místnost OÚ Zahájení : 17.00 hodin Přítomni : zastupitelé : Jana Švehlová Ing. Tomáš

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Vydává obec slezské pavlovice, č.p. 16, 793 99, ičo: 00576093 MK ČR E 22256

Vydává obec slezské pavlovice, č.p. 16, 793 99, ičo: 00576093 MK ČR E 22256 ZI Infozpravodaj Slezské Pavlovice č. II./02/2016 USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Vydává obec slezské pavlovice, č.p. 16, 793 99, ičo: 00576093 MK ČR E 22256 SHRNUTÍ MIMOŘÁDNÝCH KOMUNÁLNÍCH VOLEB V

Více

Úplné znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2017,

Úplné znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2017, Úplné znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2017, o nočním klidu (úplné znění se změnami a doplňky provedenými obecně závaznou vyhláškou č. 3/2018 ze dne 7. 3. 2018) Zastupitelstvo města Ostravy se na svém

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvb KRONIKA JIMRAMOVA DOKUMENTY - FOTO nmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxc

Více

Oběžník Člen výboru: MUDr. Ivana Hlaváčová Gembalová

Oběžník Člen výboru: MUDr. Ivana Hlaváčová Gembalová Oběžník 2017 Členové výboru: Starosta: Ing. David Hlaváč Místostarosta: Roman Budín Jednatel: Ing. Tomáš Káfuněk Náčelník: Roman Budín Hospodář: Člen výboru: Člen výboru: MUDr. Ivana Hlaváčová Gembalová

Více

Žďárský zpravodaj 5/2014

Žďárský zpravodaj 5/2014 Žďárský zpravodaj 5/2014 Obecní úřad Žďár nad Metují úřední hodiny Pondělí 8 11:30 a 13-17 hod. Středa 8 11:30 a 13-17 hod. Kontakty: tlf.č. 491 541 142 obec.zdarnm@tiscali.cz www.zdarnadmetuji.cz č.ú.

Více

Oblast vzdělávání a kultury v Klubu seniorů Řepy nezanedbáváme

Oblast vzdělávání a kultury v Klubu seniorů Řepy nezanedbáváme Oblast vzdělávání a kultury v Klubu seniorů Řepy nezanedbáváme Nový rok 2017 jsme začali slavnostně a vesele. Chvíle poezie, pěkné vinše, rýmovačky, přáni nebrali konce. Veliký úspěch měla báseň Náš kapitán

Více