Sněženský ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK. číslo 1/2008 CENA 8 Kč. ročník XIII.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sněženský ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK. číslo 1/2008 CENA 8 Kč. ročník XIII."

Transkript

1 Sněženský ZPRAVODAJ INTERNETOVÁ VERZE MĚSÍČNÍK ročník XIII. číslo 1/2008 CENA 8 Kč KORÁLKY Marie Volná Až jednou přece jen oči zavřu, ani den krásný až mne nevzbudí, ba ani slíbený výlet k nám do dálky, do dlaní smírně složených na hrudi dejte mi moje milé korálky kamarádkami darované. Jestli náhodou zázrak se nestane. Fotografie byla pořízena dne u příležitosti zpívání koled v parku v podání dětí ze ZŠ a MŠ Sněžné Až vážně se do jasna, ani do deště ne a ne, neproberu, nezapomeňte moje korálky! Proč nemoh by, jednou zázrak se stát! Probuďte ještě, vy, z jarmarků sněženských, i korálky z Města od Gregorů, pro radost z dalších dnů vstát.

2 PŘEHLED POPLATKŮ MĚSTYSE SNĚŽNÉ Poplatek PDO /popelnice, kontejnery/ Tento poplatek je upraven vyhláškou Městyse Sněžné číslo 5/ ,- Kč za 1 osobu stalým pobytem v obci/ rok 500,- Kč za 1 rekreační objekt / rok Poplatek jsou povinni občané uhradit do a rekreanti do Poplatek za psa Tento poplatek je upraven vyhláškou Městyse Sněžné č.2/2007. Poplatek za psa je splatný do a je ve výši: 60,- Kč za 1 psa / rok 240,- Kč za každého dalšího psa / rok ÚHRADA POPLATKŮ V ÚŘEDNÍ DNY NA ÚŘADU MĚSTYSE Pondělí Středa Pátek hod hod hod Převodem na účet městyse č /0800 Variabilní symbol 3722xxx PDO 1341xxx poplatek za psa xxx nahradit č. popisným nebo evidenčním Vážení občané, opět po roce je čas na hodnocení a proto Vám přinášíme výčet toho, co se podařilo, ale i toho, co se nepodařilo. Podařilo se : výtěžek ze vstupného v rámci programu Vánoce Sněženska 2006 věnován postiženým z centra Zdislava Nové Město na Moravě ve výši 1980,-- Kč koncert v rámci Hudebního festivalu Vysočina veřejná sbírka na nákup nového hasičského vozidla ve výši ,- Kč. vybrané sponzorské dary na nákup nového hasičského vozidla ve výši ,- Kč. státní dotace na nákup nového hasičského vozidla ve výši ,-- Kč výběrové řízení na nákup nového hasičského vozidla nákup nové cisternové automobilové stříkačky prodej starého hasičského vozidla vítání občánků (9 Sněžné,6 Krásné, 1 Daňkovice) uzavření smlouvy s Úřadem práce o finanční příspěvky pro 2 pracovníky zaměstnané v rámci veřejně prospěšných prací přijmutí 2 pracovníků do zaměstnaneckého poměru v rámci veřejně prospěšných prací zavedení placení stočného u osob, které mají vlastní studnu a jsou připojeni na obecní kanalizaci stanovení komise pro posuzování povolování kácení stromů seznam poskytovaných úkonů pečovatelské služby a výše jejich úhrady od rekonstrukce střech v kempu Milovy za částečného finančního přispění Fondu Vysočiny ve výši 100 tis. Kč zadání a vypracování pasportu místních komunikací zřízení nových internetových stránek prohlášení obce Sněžné MĚSTYSEM výběr a zadání vypracování projektové dokumentace Sběrného dvora Sněžné výběr a zadání vypracování projektové dokumentace rekonstrukce vodovodu, kanalizace, vodojemu a ČOV Sněžné schválení nákupu pozemků od soukromých vlastníků na komunikace oprava okapů na domu s pečovatelskou službou Sněžné zřízení okapů na domu p. Majora, Sněžné jehož je městys opatrovníkem z jeho finančních prostředků získání dotace na revizi hydraulické vyprošťovací techniky ve výši ,-- Kč získání dotace na pečovatelskou službu ve výši ,-- Kč získání dotace na les ve výši 7.100,--Kč získání dotace na přezkoumání hospodaření ve výši 5.000,- Kč získání dotace na lesní hospodářský plán ve výši ,-- Kč dotace v rámci projektu Czech Point ve výši ,--Kč vydávání výpisů z rejstříku trestů, výpisů z živnostenského a obchodního rejstříku a z katastru nemovitostí úřadem městyse Sněžné - 2 -

3 vypracování podkladů a zajištění příspěvku z Programu obnovy venkova na rok 2007 ve výši ,-- Kč na opravu komunikace v Blatinách příprava, vypracování a schválení rozpočtového výhledu na roky příprava, vypracování a schválení zrušovací vyhlášky č. 1/2007, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/1994 o místních poplatcích příprava, vypracování a schválení vyhlášky č. 2/2007 o místních poplatcích příprava, vypracování a schválení vyhlášky č. 3/2007 požární řád městyse příprava, vypracování a schválení vyhlášky č. 4/2007 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem příprava, vypracování a schválení vyhlášky č. 5/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem příprava, vypracování a schválení směrnice č. 1/ organizační řád městyse příprava, vypracování a schválení směrnice č. 2/2007 k finanční kontrole příprava, vypracování a schválení směrnice č. 3/2007 o účetnictví příprava, vypracování a schválení směrnice č. 4/2007 o oběhu dokladů příprava, vypracování a schválení směrnice č. 5/2007 pro provedení inventarizace majetku a závazků příprava, vypracování a schválení směrnice č. 6/2007 o účtování a oceňování dlouhodobého majetku příprava, vypracování a schválení směrnice č. 7/ řád spisové a skartační služby příprava a vypracování podkladů pro získání dotace na rekonstrukci víceúčelové budovy Sněžné (úřad městyse) příprava a vypracování podkladů pro získání grantu na Modernizaci ubytovacích zařízení v roce 2008 schválení grantu ve výši ,-- Kč zajištění povolení vjezdu pro obyvatele Samotína v zimním období od Lesů ČR pokácení dvou stromů ohrožujících bezpečnost v parku zateplení půdních prostor v domě s pečovatelskou službou Sněžné koupě lesa o výměře m 2 za cenu ,-- Kč příprava zajištění projektové dokumentace na výstavbu víceúčelového hřiště u Sokolovny příprava podkladů pro zajištění možnosti získání dotace na akce výstavba víceúčelového hřiště u Sokolovny, výstavba hřiště, hasičské nádrže a ozelenění prostoru za hasičskou zbrojnicí, obnova a rekonstrukce parku a centrálního prostoru UPOZORNĚNÍ pro všechny předplatitele Sněženského zpravodaje Pokud máte zájem dále odebírat Sněženský zpravodaj, prosíme Vás o úhradu předplatného na rok 2008 ve výši 80,- pro občany s doručovací poštou Sněžné a ve výši 250,- pro ostatní občany nejpozději do Národní památkový ústav Praha - Územní odborné pracoviště v Pardubicích Soubor lidových staveb Vysočina Vás srdečně zvou na program MASOPUST NA VESELÉM KOPCI VESELÝ KOPEC U HLINSKA 19. LEDNA 2008 OD 10 DO 15 HODIN TRADIČNÍ OBCHŮZKU MASOPUSTNÍHO PRŮVODU PŘEDVEDE VESNICKÁ SKUPINA ZE STUDNIC U HLINSKA OBCHŮZKA BUDE UKONČENA V 15 HODIN OBYČEJEM PORÁŽENÍ KOBYLKY NÁVŠTĚVNÍCI SE MOHOU OBČERSTVIT V HOSPODĚ NA VEJMĚNKU VSTUPNÉ: 50 A 35 KČ - 3 -

4 Pátek Ples Střed. školy gastronomické a Biskupského gym. Žďár nad Sáz. - Dům kultury Sobota Neděle ČMP - krajský přebor (lyžování) Nové Město na M. - areál u hotelu SKI Informace: Sport. klub lyž. - tel Sobota :00 Ples Kulturního domu (vyst. Těžkej Pokondr aj.) Bystřice nad Pern. - Kulturní dům Vstupné: 150 Kč. Předprod. v KD od Sobota Ples Beaty Rajské Žďár nad Sáz. - Dům kultury Neděle :00 Nedělní odpoledne s Jiřím Smolíkem Nové Město na Mor. - Kulturní dům Taneční hudba z let minulého stol. Vst. 70,- Kč. Nepodařilo se : získat grant "Čistá voda" na projektovou dokumentaci rekonstrukce vodovodu a kanalizace zhotovit a osadit novou autobusovou čekárnu na dolní konec Sněžného opravit autobusovou čekárnu "na rovinách" získat dotaci na vyhotovení pasportu místních komunikací získat dotaci pro rok 2007 na úřad městyse Na sklonku roku 2007 byla opět pořádána kulturní akce pod názvem "Vánoce Sněženska 2007". Během této akce bylo vybráno 3.630,-- Kč, které byly předány postiženým z Centra Zdislava v Novém Městě na Moravě. Chtěla bych poděkovat žákům naší školy za krásně ozdobený vánoční stromek v parku, který vytvořil nádhernou vánoční atmosféru. Poděkování patří i všem, kteří nějak přispěli ke zdárnému průběhu této akce, která je vždy značně časově i finančně náročná, t.j Klubu seniorů Sněženska a Galerii Sněžné. Velké poděkování patří také všem sponzorům, kterými jsou TS služby s.r.o. Nové Město na Moravě, p. Štěpán Chodil, Zdeněk Kopecký, Drogerie Teta Nové Město na Moravě, Zlatnictví Nové Město na Moravě, Cukrárna Sněžné, Kadeřnictví Šedá, Autoopravna Dufek, Haram, Zámečnictví Kubík a další anonymní dárci. A poděkování patří i všem účinkujícím, kteří svou pílí, snahou a uměním připravili pro nás ostatní nádherné a nevšední zážitky děti ze ZŠ Telecí ve svém vánočním představení, děti ze ZŠ a MŠ Sněžné v besídce, děti z Dětského domova v Rovečném, kteří si také připravili kulturní pásmo, děti ze ZŠ a MŠ Sněžné při zpívání koled v parku, Novoměstký dechový sextet při troubení vánočních koled na štědrý den, sbor Fons při vánočním koncertu. Anna Havlíková Pondělí :00 Cvičení paměti. Ukázková hodina s pí. Ledvinkovou. Nové Město na M. - DPS Žďárská Akce novoměst. Klubu seniorů. Středa :00 Aljaška - fascinující země na severu Nové Město na Mor. - Kulturní dům Beseda s cestovatelem J. Kolbabou. Vst. 50,- Kč. Foto z vánoční besídky dětí ZŠ a MŠ Sněžné - 4 -

5 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva Městyse Sněžné, konaného dne 17. prosince 2007 od hod. v jednací místnosti Úřadu městyse ve Sněžném Přítomni: p. Bukáčková, Ing. Driml, Dvořáčková (18.40), Havlíková, Ing. Klíma, Mgr. Matějů, Nečas, MUDr. Petrů, Scheib, J. Vašek, Mgr. Ing. Vogl, Ing. Švec, Šedý, Ing. R. Vašek Omluveni: Ing. Bc. Koutský Hosté: p. Matoušek, Štegnerová, Horváthová, Preislerová Program : l) Zahájení, určení zapisovatelky a ověřovatelů 2) Diskuse občanů 3) Nabídka studia Tulák 4) Informace z jednání RM dne , a ) Hospodaření Městyse Sněžné k a ) Rozpočtové opatření č. 4/2007 7) Zápis z jednání finančního výboru dne ) Návrh rozpočtu na r ) Obecně závazná vyhláška č. 4/ o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem 10) Obecně závazná vyhláška č. 5/ o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 11) Sponzorské dary za r na SDH Sněžné - automobil 12) Žádosti, informace - žádost o navýšení provozních prostředků školy na rok ZŠ a MŠ Sněžné - žádost o prodej části pozemku - p. Střešňák, Sněžné 13) Diskuse Závěr l) Zahájení, určení zapisovatelky a ověřovatelů Na zapisovatelku navrhla starostka p. Kulhánkovou a na ověřovatele p. MUDr. Petrů a J. Nečase. Hlasování: 13:0:0 2) Diskuse občanů Nikdo z přítomných neměl žádný příspěvek do diskuse. 3) Nabídka studia TULÁK Zástupci tohoto studia jsou pozváni na 19 hod., starostka podala návrh na hlasování, aby tento bod byl přesunut až do doby, kdy se zástupci dostaví a zatím pokračovat dalšími body programu. Hlasování: 13:0:0-5 - Pátek Ples IEC, Školy ek. a cest. ruchu, SSOŠ s.r.o. Žďár nad Sáz. - Dům kultury Sobota :30 Korálkování (korálky z hmoty FIMO) Nové Město na M. - DDM Klubíčko Vstupné 50,- Kč. Sobota :00 Ples Gymnázia (hraje sk. R-Boom) Bystřice n.p. - prostory KD Vst. 150 Kč s míst., 100 Kč bez míst. Předprod. v bystřickém gymnáziu od Sobota Ples Agro Měřín, a. s. nad Sáz. - Dům kultury Žďár Sobota Neděle Závody psích spřežení Tři Studně - Vlachovice - hotel Horník Informace: tel (hotel Horník) Neděle :30 Karnevalové pohádkové tancování Nové Město na Mor. - Kulturní dům Vstupné 40,- Kč. Dětský karneval. Neděle :00 Princ a Večernice Žďár nad Sáz. - Městské divadlo Divadelní soubor Žďár nad Sáz. Vst.40,- Kč. Pondělí :00 Novinky v sociál. zabezpečení. Beseda s p. Mgr. Švandou. Nové Město na Mor. - DPS Žďárská Akce novoměst. Klubu seniorů.

6 narozen v N. Městě František Fiala (liter. vědec a filolog) výročí narození (zemřel r. 1967) zemřel v Brně Karel Šír (stavitel) výročí úmrtí (nar v Novém Městě na Moravě) zemřel v Novém Městě na Mor. Josef Khun (sociální demokrat, knihkupec a vydavatel) výročí úmrtí (nar ve Vojicích) zemřel v Novém Městě Leopold Pausa (děkan v Novém Městě, historiograf, kronikář) výročí úmrtí (nar. r ve Vyškově) zemřel v Praze Otakar Šín (hud. skladatel, teoretik a pedagog) výročí úmrtí (nar v Rokytně) zemřel v Jeseníku Josef Herzog (učitel a ředitel měšťanské školy v Novém Městě na Mor.) výročí úmrtí (nar v Hrubém Jeseníku u Nymburka) Člověk by měl žertovat jen o tom, co má rád a čemu se dokonce obdivuje, protože humor je buď láskyplným vyznáním anebo pouhým děláním legrace. Horníček český herec a spisovatel 4) Informace z jednání RM dne , a p. Scheib přečetl usnesení z jednání rady městyse. Nikdo z přítomných zastupitelů neměl žádný dotaz ani připomínku a starostka podala návrh na hlasování, aby zastupitelstvo městyse vzalo informace z jednání rady městyse dne , a na vědomí. Hlasování: 14:0:0 5) Hospodaření Městyse k a Podklady zastupitelé obdrželi v pozvánce. Nikdo z přítomných zastupitelů neměl žádný dotaz ani připomínku. Starostka podala návrh na hlasování, aby zastupitelstvo městyse vzalo hospodaření Městyse Sněžné k a včetně pohledávek a závazků, nápočtu daní, zůstatku půjček a úvěrů a stavech na účtech městyse na vědomí. Hlasování : 14:0:0 6) Rozpočtové opatření č. 4/2007 Rozpočtové opatření zastupitelé obdrželi v pozvánce, je to úprava rozpočtu v návaznosti na skutečný stav. Nikdo z přítomných zastupitelů neměl žádný dotaz ani připomínku. Starostka podala návrh na hlasování, aby zastupitelstvo městyse schválilo rozpočtové opatření Městyse Sněžné č. 4/2007. Hlasování : 14:0:0 7) Zápis z jednání finančního výboru dne Zápis zastupitelé obdrželi v pozvánce. Nikdo z přítomných zastupitelů neměl žádný dotaz ani připomínku a proto starostka podala návrh na hlasování, aby zastupitelstvo městyse vzalo zápis z jednání finančního výboru dne na vědomí. Hlasování : 14:0:0 8) Návrh rozpočtu na r Návrh rozpočtu zastupitelé obdrželi v pozvánce, bylo přihlédnuto k rozpočtovému výhledu, k doporučení finančního výboru a ke skutečnému stavu v letošním roce. V rezervě příjmů bylo předpokládáno připsání pozastávky a zbývající dotace ze SFŽP ve výši cca tis. Kč, vypadá to však, že do konce tohoto roku tyto finance na náš účet převedeny nebudou, proto starostka navrhla s ohledem na avízované navýšení rozpočtového určení částku 1 mil. Kč přesunout z rezervy do všeobecné pokladní správy prostřednictvím FÚ. Všichni přítomní zastupitelé s tímto návrhem souhlasili, a proto následně podala starostka návrh na hlasování, aby zastupitelstvo městyse schválilo rozpočet Městyse Sněžné na r jako vyrovnaný ve výši tis. Kč. Hlasování: 14:0:0 V hod dorazili zástupci společnosti TULÁK Starostka přivítala zástupce studia Tulák, kteří požádali o zařazení jejich nabídky do programu zastupitelstva a předala jim slovo. Představili knihy, které vydávají. Jedná se o knihy z letecké perspektivy. Připravují knihu, která jako svazek bude obsahovat - 6 -

7 168 obcí a městysů z našeho regionu. Obce, které budou spolupracovat, budou mít možnost prezentovat se v této knize. Spoluúčast je 6 tis. Kč. Tato spoluúčast obsahuje jednu stránku obce do knihy, text, fotky cca 150 na dvd nosiči - obce i místních částí, včetně autorských práv. Předpokládaná cena knihy bude 550,- až 600,- Kč v knihkupectví. Do 3 měsíců po vydání bude garantovaná cena cca 180,- Kč pro obce. Po prezentaci se zástupci společnosti rozloučili. Po krátké diskuzi k tomuto bodu podala starostka návrh na hlasování, aby zastupitelstvo městyse přijalo nabídku společnosti TULÁK. Hlasování 14:0:0 9) Obecně závazná vyhláška č. 4/2007 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadu a nakládání se stavebním odpadem. Rada tuto vyhlášku projednala a doporučuje ji zastupitelstvu ke schválení. Kopii vyhlášky zastupitelé obdrželi v pozvánce, jedná se o změny některých ustanovení, např. obecných povinností, sankcí, úpravu článku nakládání s komunálním odpadem. Celá vyhláška je odsouhlasena s ministerstvem vnitra, takže je formálně správně. Nikdo z přítomných zastupitelů neměl žádný dotaz ani připomínku a proto starostka podala návrh na hlasování, aby zastupitelstvo městyse schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 4/2007 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadu a nakládání se stavebním odpadem s účinností od Hlasování : 14:0:0 10) Obecně závazná vyhláška č. 5/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Rada tuto vyhlášku projednala a doporučuje ji zastupitelstvu ke schválení. Kopii vyhlášky zastupitelé obdrželi v pozvánce, je to vyhláška s výpočtem aktuálního poplatku. Na každý rok musí být s novým výpočtem nová vyhláška, nelze měnit pouze přílohy. Nikdo z přítomných zastupitelů neměl žádný dotaz ani připomínku a proto starostka podala návrh na hlasování, aby zastupitelstvo městyse schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 5/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od Hlasování : 14:0:0 11) Sponzorské dary za r na SDH Sněžné - automobil. Seznam sponzorských darů zastupitelé obdrželi v pozvánce, ještě k tomu přibylo 9 tis. od SDH Sněžné, starostka podala návrh na hlasování, aby Zastupitelstvo Městyse Sněžné vzalo sponzorské dary za r na SDH Sněžné - automobil v celkové výši ,-- Kč na vědomí. Hlasování : 14:0:0-7- Jarmarky v Novém Městě na Moravě pátek Novoměstský výroční trh pátek Novoměstský řemeslný jarmark a slavnost NOVA CIVITAS pátek Novoměstský jarmark pátek Novoměstské slavnosti medu pouťový pátek Novoměstský pohodový jarmark a šenkovní slavnosti pátek Novoměstský vánoční jarmark Přihlašování na jarmarky a bližší informace: p. Luboš Smetana tel EM: Vydalo: Informační centrum, Vratislavovo nám. 97, Nové Město na Moravě EM: tel.:

8 SOUBOR LIDOVÝCH STAVEB VYSOČINA PROGRAM 2008 VESELÝ KOPEC 19. ledna * MASOPUST Tradiční obchůzka masopustního průvodu v podání vesnické skupiny ze Studnic u Hlinska, od 10 do 16 hodin. 26. dubna * BEZ PRÁCE NEJSOU KOLÁČE Zahájení návštěvnické sezóny, ukázky zpracování a využití obilí, ukázky pečení tradičního pečiva, od 10 do 15 hodin. 24. května* ZLATÁ BRÁNA OTEVŘENÁ. Ukázky tradičních dětských her a hraček s přímou účastí všech návštěvníků, od 9 do 16 hodin. 9. až 13. června * VESELÝ KOPEC ŠKOLÁM Speciální program určený školám. Upozornění: účast na tomto programu je nutné předem objednat. 19. a 20. července* VESELOKOPECKÝ JARMARK Prodej výrobků lidových výrobců, kulturní program, od 9 do 16 hodin. 16. a 17. srpna * JAK SE DŘÍVE STAVĚLO Ukázky tradičních stavebních technik, konzervace dřeva, poradenská činnost a další zajímavé činnosti, od 9 do 16 hodin. 6. září * POSVÍCENÍ Tradiční jídla a zvyky, ukázky chovu včel a využití medu, kulturní program, od 10 do 15 hodin. 12) Žádosti, informace: Žádost o navýšení provozních prostředků školy na rok 2007 V pozvánce zastupitelé obdrželi kopii žádosti, rada městyse projednala tuto žádost a doporučuje ji zastupitelstvu k projednání. Po krátké diskuzi k tomuto bodu podala starostka návrh na hlasování, aby zastupitelstvo neschválilo žádost o navýšení provozních prostředků školy na rok 2007 a bere na vědomí, že škola může mít záporný hospodářský výsledek, což nebude mít vliv na hodnocení školy. Hlasování : 10:0:4 Žádost o prodej části pozemku p. Střešňák, Sněžné Kopii žádosti zastupitelé obdrželi v pozvánce, dispozice na tento prodej byly řádně zveřejněny na základě rozhodnutí Rady Městyse Sněžné a proto je nyní na zastupitelstvu, zda rozhodne část tohoto pozemku prodat, či nikoliv. Po krátké diskuzi k tomuto bodu podala starostka návrh na hlasování, aby zastupitelstvo městyse schválilo prodej části pozemku p.č. 410/42 v k.ú. Sněžné na Moravě o výměře 726 m2 za cenu ,-Kč p. Střešňákovi, Sněžné. Hlasování: 13:0:1 Diskuse : Ing. Vašek požádal o souhrnné informace o hospodaření v lesích. Starostka informovala zastupitele, o žádosti Ing. Kučery o přizvání do 1. jednání ZM v roce 2008, kde budou informace sděleny lesním hospodářem. Na závěr starostka poděkovala zastupitelům za spolupráci v letošním roce, popřála Všem hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a pohody do příštího roku, připila na další spolupráci a ukončila jednání ve hod. Zapsala: P. Kulhánková Ověřili: MUDr. Petrů J. Nečas Usnesení z 6. jednání Zastupitelstva Městyse Sněžné, konaného dne 17. prosince 2007 od hod. v jednací místnosti Úřadu městyse ve Sněžném Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí informace z jednání RM dne , a hospodaření Městyse Sněžné k a včetně pohledávek a závazků, nápočtu daní, zůstatku půjček a úvěrů a stavech na účtech městyse zápis z jednání finančního výboru dne

9 sponzorské dary za r na SDH Sněžné - automobil v celkové výši ,-- Kč že škola může mít záporný hospodářský výsledek, což nebude mít vliv na hodnocení školy Zastupitelstvo městyse schválilo zapisovatelku a ověřovatele rozpočtové opatření Městyse Sněžné č. 4/2007 schválilo rozpočet Městyse Sněžné na r jako vyrovnaný ve výši tis. Kč obecně závaznou vyhlášku č. 4/2007 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadu a nakládání se stavebním odpadem s účinností od obecně závaznou vyhlášku č. 5/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od prodej části pozemku p.č. 410/42 v k.ú. Sněžné na Moravě o výměře 726 m2 za cenu ,-Kč p. Střešňákovi, Sněžné Zastupitelstvo městyse rozhodlo přesunout bod 3) Nabídka studia Tulák - do doby, kdy se zástupci studia dostaví a zatím pokračovat dalšími body programu Zastupitelstvo městyse přijalo nabídku společnosti Tulák Zastupitelstvo městyse neschválilo žádost ZŠ a MŠ Sněžné o navýšení provozních prostředků školy na rok října* BRAMBOROVÁ SOBOTA Příležitost k ochutnání tradičních bramborových jídel a dozvědět se vše o pěstování, použití i uskladnění brambor, od 10 do 15 hodin. 7. prosince * PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK Prodej výrobků lidových výrobců, od 9 do 15 hodin. SEZÓNNÍ VÝSTAVY 26. dubna až 31. října* STOJÍ, STOJÍ DOMEČEK. Výstava ve statku z Mokré Lhoty věnovaná tradičním stavebním technikám a řemeslům v oblasti Českomoravské vrchoviny. 29. listopadu až 7. prosince *VÁNOCE NA VESELÉM KOPCI Výstava ve všech objektech přibližující lidové zvyky, dárky, ozdoby, pečivo, kulturní program. Otevřeno denně od 9 do 16 hodin. BETLÉM HLINSKO 18. března až 6. dubna VELIKONOCE NA BETLÉMĚ Výstava ve všech roubených objektech, která přibližuje tradiční lidové zvyky. Prodej velikonočních dárečků. 4. dubna až 22. června* BÁCHORKY Z VYSOČINY Výstava prací žáků Základní umělecké školy v Hlinsku. Pavel Scheib místostarosta Anna Havlíková starostka 8. července až 31.října* Kouzelný čas her Výstava věnovaná tradičním dětským hračkám a hrám. 3.prosince až 31.prosince nebo až 4. ledna* BETLÉM VÁNOČNÍ Výstava ve všech roubených objektech, lidové betlémy, unikátní mechanický betlém R.Frinty

10 Kalendář akcí Novoměstsko 2008 Závody psích spřežení Místo: Tři Studně Vlachovice Termín: Kontakt: Hotel Horník, tel Mistrovství Evropy v biatlonu místo: Areál u hotelu SKI, Nové Město na Moravě termín: charakteristika: závody v biatlonu kontakt: Sportovní klub lyžování, tel , SKI ADVENTURE místo: Pohledec, Nové Město na Moravě termín: charakteristika: turistickoorientační závody na běžkách pro veřejnost kontakt: Český svaz orientačního běhu, tel VÁNOČNÍ BESÍDKA Ve středu 19. prosince 2007 se konala ve velkém a zcela zaplněném sále Adamosu ve Sněžném vánoční besídka. O pestrý program se postaraly děti z naší školy a děti z Dětského domova z Rovečného. Děti z MŠ se bohužel nezúčastnily, protože byly nemocné škoda, vždyť ty nejmenší jsou vždy nejroztomilejší. I dětí z Rovečného přijela pro nemoc téměř jen polovina. Ale i tak bylo veselo, program byl velmi pěkný, dárků spousty. Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří se zasloužili o to, že jsme mohli dětem z DD z Rovečného nejen splnit jejich přáníčko, ale přidat i něco navíc. Děkuji také těm, kteří pro děti nakupovali, balili, chystali pohoštění, pekli cukroví. ano, práce je to spousta, ale pohled na radující se děti je tou nejkrásnější odměnou. K. Harvánková Klub seniorů Sněženska Otvírání Vírského mlýnku v Horáckém muzeu termín: , 14:00 místo: Horácké muzeum, Nové Město na Moravě charakteristika: Slavnostní spuštění Vírského mlýnku (soubor dřevěných figurek poháněný vodním kolem) za účasti místního dětského folklorního souboru kontakt: Horácké muzeum, tel , Otvírání studánek na Třech Studních termín: , 14:00 místo: Tři Studně charakteristika: Vítání jara u studánek Barborka a Vitulka kontakt: Společnost Vítězslavy Kaprálové, tel. ing. Kaprál , Otevřeno - Jimramov termín: místo: Jimramov charakteristika: festival se širokým záběrem - hudba, filmy, divadelní dílna, výtvarná dílna kontakt: Klub Sluníčko Unijazz, tel , Foto dětí z DD Rovečného

11 Novoměstské slavnosti medu termín: místo: Nové Město na Moravě kontakt: Městský úřad Nové Město na Moravě, tel je Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál - Na úřad přes internet. Vaše místo pro komunikaci s veřejnou správou a institucemi. Co poskytuje Czech POINT poskytování ověřených výpisů z těchto centrálních registrů: z rejstříků trestů z katastru nemovitostí z obchodního rejstříku ze živnostenského rejstříku Na základě identifikačního čísla organizace pro obchodní a živnostenský rejstřík, a na základě uvedení katastrálního území a čísla listu vlastnictví, bude moci pracoviště CZECH POINT poskytnout ověřený výpis. Dle možností může být veřejnosti poskytnuta rozšířená služba vyhledávání požadovaného výstupu i podle dalších kritérií. Postup vydání ověřeného výpisu Před tím než půjdete na CZECH POINT, musíte znát základní údaje o subjektu, ke kterému chcete získat ověřený výstup. Tato služba není určená k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou. Úředník zadá požadavky na vyhotovení výpisu. Před jeho zhotovením budete seznámeni s počtem stran výpisu a jeho cenou. Po zaplacení bude výpis vydán. Součástí výpisu je "ověřovací doložka", která z něho činí veřejnou listinu. Za ověřovací doložku se neplatí. Platba probíhá v hotovosti na pokladně úřadu. Správní poplatek: Ověřující správní úřad je v souladu s 9d odst. 3 zákona o ISVS oprávněn vybírat za vydání ověřeného výstupu od žadatele správní poplatek podle zákona o správních poplatcích, a to za první stránku ve výši 100 Kč a za každou další započatou stránku ve výši 50 Kč. Právní úprava vztahující se na ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy Právní úprava v zákoně č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o ISVS ) upravuje způsob poskytování výstupů z informačních systémů veřejné správy (dále též jen ISVS ) jejich správci pro Novoměstský pohodový jarmark a šenkovní slavnosti termín: místo: Nové Město na Moravě kontakt: Městský úřad Nové Město na Moravě, tel Novoměstské hubební slavnosti termín: místo: Evangelický kostel, Nové Město na Moravě charakteristika: festival staré hudby kontakt: Maneor, tel , Čím člověk víc umí, tím je skromnější a přátelštější. Skopal Svatopluk český herec Bez žen by tento svět byl nemyslitelný, smutný a my muži bychom se dopouštěli ještě více chyb a byli bychom ještě drzejší než jsme. Tigrid Pavel čes. novinář a politik Rozvaha, správně a rozumné jednání, schopnost radit, to vše mají starší lidé. Těch kdyby nebylo, nebylo by vůbec státních útvarů. Cicero Marcus Tullius řím. politik a spisovatel

12 OZNÁMENÍ Ve středu dne proběhne v Základní škole Sněžné zápis dětí do 1. třídy. účely vydávání ověřených výstupů, a to pro potřeby veřejnosti (občané, podnikatelé), která pomocí těchto ověřených výstupů prokazuje různé skutečnosti, především před orgány veřejné správy. Současně musí být zvláštními právními předpisy upraveno vlastní vydávání ověřených výstupů z ISVS, tzn. z které evidence, rejstříku nebo seznamu se ověřené výstupy vydávají. V současnosti to jsou veřejné evidence: katastr nemovitostí katastrální zákon ( 22a) obchodní rejstřík obchodní zákoník ( 28a), živnostenský rejstřík živnostenský zákon ( 60), a neveřejná evidence evidence Rejstříku trestů zákon o Rejstříku trestů ( 11a). Z evidence Rejstříku trestů se ovšem nevydávají po formální stránce ověřené výstupy, ale výpisy z evidence Rejstříku trestů, a to na počkání; nemůže je však vydávat Česká pošta a Hospodářská komora ČR. Kdo poskytuje výstupy z ISVS? Podle 9c zákona o ISVS poskytují výstupy z ISVS správci příslušných ISVS v elektronické podobě pro účely vydávání ověřených výstupů ověřujícím subjektům [uvedeným v 9 odst. 2 písm. a) až f) zákona o ISVS]. Podle příslušných zákonů se jedná o: katastr nemovitostí Český úřad zeměměřický a katastrální, obchodní rejstřík Ministerstvo spravedlnosti, živnostenský rejstřík Ministerstvo průmyslu a obchodu, evidence Rejstříku trestů Rejstřík trestů, Jaký je rozdíl mezi výpisem z ISVS, výstupem z ISVS a ověřeným výstupem (pojmy, které se často zaměňují)? Výpis z ISVS (úplný nebo částečný) ze zápisu vedeného v elektronické podobě v ISVS vydávají orgány veřejné správy, jež jsou správci (provozovateli) tohoto ISVS (teoreticky může být v elektronické i v listinné podobě) Výstup z ISVS výpis z ISVS nebo potvrzení o tom, že určitý údaj v ISVS není, v elektronické podobě, označené e-značkou správce ISVS, poskytovaný správcem ISVS Ověřený výstup z ISVS listina, která vznikla úplným převodem výstupu z ISVS z elektronické do listinné podoby a kterou žadateli vydal ověřující subjekt [uvedený v 9 odst. 2 písm. a) až f) zákona o ISVS]. Co znamená pojem ověřený výstup z ISVS? Ověřením výstupu se rozumí ověření té skutečnosti, že listina vznikla převedením výstupu z ISVS z elektronické do listinné podoby. Ověření se provádí ověřovací doložkou

13 Kdo vydává ověřené výstupy z ISVS? Ověřené výstupy z ISVS, které jsou veřejnými evidencemi, rejstříky nebo seznamy, vydávají [ 9 odst. 2 písm. a) až f) zákona o ISVS]: notáři, krajské úřady, matriční úřady, obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis, zastupitelské úřady stanovené prováděcím právním předpisem, držitel poštovní licence (Česká pošta s.p.) a Hospodářská komora ČR. Výpisy z evidence Rejstříku trestů vydávají ( 11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, v platném znění) pouze notáři, krajské úřady, matriční úřady, obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis, zastupitelské úřady stanovené prováděcím právním předpisem. Komu lze vydat ověřené výstupy z ISVS? Ověřené výstupy z ISVS, které jsou veřejnými evidencemi, rejstříky nebo seznamy, lze vydat každému, kdo o to požádá. Výpis z evidence Rejstříku trestů lze vydat pouze osobě, které se týká ( 11 odst. 1 zákona o Rejstříku trestů). Co obsahuje ověřovací doložka? Ověřovací doložka podle 9a odst. 1 zákona o ISVS obsahuje: a. údaj o ověření toho, že ověřený výstup odpovídá výstupu z ISVS, b. údaj o tom, z kolika listů se skládá ověřený výstup, c. údaj o tom, že ověřený výstup obsahuje částečný výpis z ISVS (pokud neobsahuje výstup úplný), d. místo a datum vyhotovení doložky o ověření, e. pořadové číslo, pod kterým je ověření vedeno v evidenci ověření výstupu z ISVS, f. otisk úředního razítka a podpis ověřující fyzické osoby (pracovníka úřadu). Co se rozumí projektem Czech POINT? Projekt Czech POINT je síť základních kontaktních míst, tzv. Czech POINTů (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál), kde občan bude moci získat veškeré údaje, opisy a výpisy, které jsou vedeny v centrálních veřejných evidencích a registrech, získat veškeré údaje, opisy a výpisy, které jsou vedeny v centrálních neveřejných evidencích a registrech ke své osobě, věcem a právům, mít možnost ověřit dokumenty, listiny, podpisy a také provést konverzi dokumentů do elektronické formy, mít možnost podat jakékoli podání ke kterémukoli úřadu státní správy, mít možnost získat informace o průběhu řízení ve všech věcech, které k jeho osobě vede stát či jiné orgány veřejné moci. Navrženými opatřeními se tak významným způsobem zjednoduší komunikace právnických a fyzických osob s orgány veřejné správy. Vydávání ověřených výstupů z ISVS na níže uvedených místech je jednou ze základních součástí projektu Czech POINT. CZECH POINT - DOSTUPNÝ OD NA ÚŘADU MĚSTYSE SNĚŽNÉ V ÚŘEDNÍ DNY PO hod ST hod PÁ hod

14 Čevabčiči plněné sýrem Ingredience: 50 g mletého masa, 1/2 malé cibule, 1/2 malého vejce, 1 plátek veky nebo půl menšího rohlíku, sůl, petrželka, 20 g eidamu, hladká mouka, tuk na opékání Postup přípravy: Maso promícháme s jemně krájenou cibulí, ve vodě nebo v mléce namočenou a vymačkanou vekou, vejcem, solí a petrželkou. Sýr překrojíme na dva hranolky. Rukou namočenou ve vodě utvoříme z masové míšeniny dvě placičky, položíme sýr a každou zabalíme do válečku. Pomoučené válečky opékáme na tuku do červena. Podáváme s brambory a zeleninou. Dětská pomazánka Ingredience: 1 salátová okurka, 1 kapie, tvaroh, sůl, olivový olej Postup přípravy: Nákrájíme papriku a vydlabanou okurku. Smícháme s tvarohem, solí a lžičkou olivového oleje. Mažeme na chleba nebo rohlík. Dětská bowle Ingredience: 2 litry ovocného čaje, 1 pomeranč, 1 jablko, 1 banán, 1 kiwi, cukr podle chuti, šťáva z 1 citronu Energetická společnost E.ON Energie, a.s., Vás upozorňuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukce, oprava, údržbové a revizní práce - bude dočasně přerušena dodávka elektrické energie: Obec Sněžné Sněžné Sněžné Sněžné Sněžné DNE OD HOD Část obce Blatiny Krátká Podlesí Samotín Sněžné Milovy Vypnutá oblast: celá obec Blatiny a odběratelská trafostanice Blatiny botana (č ) celá obec Milovy, odběratelská trafostanice Milovy Adast (č ) a odběratelská trafostanice Milovy hotel Devět skal (č ) celá obec Podlesí a odběratelská trafostanice Podlesí Tokoz (č ) celá obec Krátká celá obec Samotín Děkujeme za pochopení. Postup přípravy: Připravíme čaj, který necháme vychladnout. Do džbánku dáme na kostičky pokrájené ovoce, zasypeme cukrem, přidáme citronovou šťávu a necháme krátce odpočinout. Dolijeme čajem a plníme do vyšších sklenic. Můžeme doplnit ledem, podáváme se slámkou a delší lžičkou

15 Seriál o třídění a recyklaci odpadů 5. díl CO se s odpady dále děje? Odpady, které jsou svezeny z barevných kontejnerů je nutné dále dotřídit. Na tzv. dotřiďovací lince se odpady třídí na jednotlivé druhy dle jejich dalšího zpracování (recyklace) a zároveň se odstraňují nežádoucí příměsi, nečistoty a odpady. Dotřídění papíru Papírové odpady, které odložíte do speciálního modrého kontejneru jsou z mnoha různých druhů papírů. Z jiného papíru jsou noviny, z úplně jiného je krabice od televize. Každý druh papíru se také jinak zpracovává. Proto je potřeba sběrový papír dotřídit na jednotlivé druhy. To se děje na dotřiďovací lince odpadů. Na dotřiďovaní lince je pás, po kterém se směs papíru pohybuje a pracovníci podél pásu z něj vybírají jednotlivé druhy papíru, někdy z něj musí vybírat i odpadky, které tam naházejí nezodpovědní občané. Dotříděný papír se lisuje do balíků a odváží ke zpracování do papírny. Dotřídění skla Při výrobě bílého skla se nikdy nesmí dostat do pece sklo barevné. Navíc se tam nesmí dostat žádná jiná nečistota, kov, keramika, porcelán atd. Skleněné odpady ze zelených kontejnerů se nejprve předtřiďují ručně a jsou odstraněny největší kusy nečistot. Poté střepy putují na speciální automatickou linku, kde vše řídí počítač a zajistí čistotu a vytříděného skla. Barevné nebo čiré sklo se odváží ke zpracování do skláren (např. do Teplic). Dotřídění plastů I plasty, které jste odhodili do žlutých kontejnerů, se dotřiďují na dotřiďovací lince odpadů. Ze směsi plastů putující na pásu se ručně vybírají PET láhve, fólie a pěnový polystyren, které mají speciální samostatné zpracování. Pracovníci z pásu vyhazují i nečistoty, které do plastů nepatří. Dotříděné druhy plastů včetně zbylé směsi plastových odpadů se lisují do balíků a odváží ke zpracování na recyklační linky, např. do Silonu Planá nad Lužnicí nebo Transformuj Bohdaneč. Tento seriál pro vás připravuje autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s., která se stará o recyklaci a využití odpadů z obalů. Čokoládová omeleta Ingredience: 60 g cukru, 4 žloutky, 60 g čokolády nebo o něco méně kakaa, 4 bílky, 30 g mouky, malinová zavařenina Postup přípravy: Cukr utřeme se žloutky, přidáme rozměklou čokoládu nebo kakao a znovu třeme do hladka. Pak přidáme tuhý sníh z bílků a nakonec trochu mouky. Směs dáme na plech na papír na pečení a prudce upečeme. Horkou omeletu namažeme malinovou zavařeninou a stočíme. Navrch dáme čepici ze sněhu nebo zdobíme šlehačkou. Je to slavnostní moučník. Dětská pórková polévka Ingredience: 150 g pórku, 1 brambor, sůl, 40 g rýžových vloček Postup přípravy: Pórek nakrájený na kolečka, očištěný brambor pokrájený na kostičky vložíme do osolené vroucí vody a přivedeme k varu. Po chvíli přidáme vločky a uvaříme doměkka. Koprová polévka Ingredience: 1 brambora, 1 vejce na tvrdo, 2-3 plátky šunky, kopr Postup přípravy: Bramboru oloupeme, nakrájíme na menší kostky a dáme vařit. Když je uvařená, část brambor vyndáme a zbytek rozmixujeme (nezahušťujeme moukou), vyndané brambory nasypeme zpět a přidáme kopr. Lehce osolíme. Na talíř dáme na čtverečky rozkrájenou šunku a vejce. Může ho být jen polovina (podle věku dítěte). Zalijeme polévkou a podáváme. U nás tohle jedí i dospělí

16 Počasí v prosinci Nejnižší ranní teplota v 5 cm -12 C ve 2 m -9,9 C Nejnižší večerní teplota v 5 cm -11,5 C ve 2 m -8,9 C Nejvyšší ranní teplota V 5 cm +1,8 C Ve 2 m +3,9 C Nejvyšší večerní teploty V 5 cm +5,2 C Ve 2 m +6,5 C Nejnižší minimální teplota -10 C Nejvyšší maximální teplota +7,2 C Nejnižší teplota půdy 0-3,8 C večer, ráno Nejvyšší teplota půdy +2,8 C večer Nejnižší tlak vzduchu: 988 hpa ráno Nejvyšší tlak vzduchu: 1041 hpa večer Nejnižší minimální vlhkost vzduchu 58% hod Nejvyšší maximální vlhkost vzduchu 100% většina dní po Suma srážek v měsíci: 31,7 mm Celkem srážek od počátku roku 788,4 mm Nejvyšší množství srážek za den 7,3 Výpar v měsíci 6,1 mm Výpar od začátku roku 568,3 mm Počet jasných, polojasných dní 8 Počet dní se srážkami 14 Počet větrných dní 12 Nejvyšší výška sněhové pokrývky 9 cm Počet dní s trvalou sněhovou přikrývkou 20 Počet dní s celodenní mlhou 11 JUBILANTI V MĚSÍCI LEDNU Ptáček František Sněžné 9 82 let Kakačová Věra Milovy 2 84 let Peňázová Věra Sněžné let Pavliš František Sněžné let Štegnerová Josefa Sněžné let Sádovská Anna Sněžné let Adamcová Věra Sněžné let Bukáček Jaroslav Sněžné let Špačková Marie Sněžné let Jílková Rut Sněžné let Všem jubilantům blahopřejeme a přejeme hodně zdraví do dalších let. Narození Střešňák Vojtěch Sněžné máte-li zájem vložit do Sněženského zpravodaje svůj inzerát, zavolejte vždy do posledního dne měsíce na číslo své příspěvky do SZ odevzdávejte prosím do posledního dne měsíce Vydává Městys Sněžné. Schváleno Ok Žďár nad Sázavou, ref. kultury č. j Redakce IC Sněžné. Příspěvky se redakčně neupravují. Názory redakce nejsou vždy totožné se zveřejněnými příspěvky. Ing. Pavel Švec, Sněžné 128

17 Z dějin městyse Německého ( z urbáře panství novoměstského). Roku 1500 rozdělil Vilém z Pernštejna panství pernštejnské na tři samostatné díly, přičemž 24 vsí připojil k městečkům Novému Městu a Jimramovu. Mezi těmito vesnicemi je též obec Německé. Jan a Maxmilián z Pernštejna smlouvou z roku 1588 prodávají díl novoměstský ( k němuž patří Německé) vladykovi Vilému Dubskému z Třebomyslic. K tomuto prodeji v roku 1587 sestaven soupis panství zvaný Urbář, z něhož se dovídáme, že v Německém byl: l. rychtář Jan, který měl rychtu zákupní, 17 majitelů gruntů povinných robotou a dávkami, 1 majitel huti sklenné a mlýna na Vříšti (řece). K této vsi náležely panské louky na Milegovich, z nichž některé byly pronajaty a ostatní obdělávali lidé z Německého k panské potřebě. Při vsi bylo dvoje hájemství. Tři potoky pstruhové: Wrzisst ( nyní Fryšávka), Brusinec a Kolegovy. Při vsi jmenováno kostelní podací. Platy odváděly se o sv. Jiří a sv. Václavě. Souhrn platů je takto vyznačen: Summa platu svatojirského z domů, rolí a luk a z pustin 5 zl. 23 gr. Summa platu svatováclavského z domů, rolí a luk a z pustin 8 zl 6 a ½ gr. Summa slepic, které při vánocích vycházejí 16; pokládajíc slepici po 1 a ½ gr., činí 24 gr. Summa vajec, kteréž o vánocích vycházejí 2 kopy 28; pokládajíc 1 kopu po 4 gr. činí 9 gr. 6 den. Summa vovsa leského, který z té vsi vychází a za něj peníze dávají 50 měřic; 1 měřice po 5 gr činí 8 zlatých 10 gr. ( oves leský, poněvadž jej dávali ti, kteří používali panského lesa). Z též vsi koňmi robotovati, kde se jim ukáže, vychází 18 dní; pokládajíc každý den po 8 gr činí 4 zlaté 24 gr. Ženných robot vychází 36 dní; pokládajíc za 1 den po 3 gr. činí 3 zl. 18 gr. Síci kosou hrabičnou vychází 18 dní; pokládajíc za 1 den 5 gr. činí 3 zl. Síci kosou travnou vychází 18 dní, pokládajíc 1 den po 3 a ½ gr. činí 2 zl. 3 gr. Vázat a hrabat v obilí vychází 18 dní; pokládajíc za l den po 3 gr. činí 1 zl. 24 gr. Dříví sekati 18 dní; pokládajíce za 1 den po 2 a ½ gr. činí 1 a ½ zl. Hrabat a obracet sena vychází 36 dní, pokládajíce za 1 den po 3 gr. činí 3 zl. 18 gr. Pleti v zahradách vychází 18 dní; pokládajíce za l den po 2 a ½ gr. činí l a ½ zl. Vobilí v stodolách skládat vychází 18 dní; pokládajíce za l den po 3 gr. činí 1 zl. 24 gr. Hlásat do roka vychází 36 dní; pokládajíc za 1 den po 3 gr. činí 3 zlaté 18 gr. Summarum všeho platu peněžitého i za roboty, kteréž z té vsi vycházejí 53 zl. 3 gr. 2 a ½ den. ( 1 zlatý = 30 grošů, groš po 7 denárech, denár po 2 haléřích). V dodatku k opisu tohoto Urbáře zaznamenáno písařem: Týž jest dvůr a mlejn moučný a pilný při huti na Vříšti pode vsí Německým, ku kterémužto dvoru drahně rolí a luk jest a za laciný peníze tenž dvůr a mlejn k ruce panské by se skoupiti mohl a více rolí i luk k témuž dvoru ještě za drahně přidělati, a z toho dvoru i tolikéž mlýnu a zvláště pily, poněvadž tu dostatek lesu panského jedlového k řezání desek jest, nemálo užitku přijíti může. Později je připojena poznámka: NB. Jest již panském i huť, může se užíti 200 kop mor. ouroku. Od toho dvoru i huti nemálo sirotkům nebožtíku Pavla Štrafy se vyplatiti má. 1

18 Opis tento psal písař i s dodatkem před rokem 1600, protože v dodatku píše: K tomu dílu je řeka, kteráž slove Švarcova, a ta jde až k rybníku Křižánkovu, a jest místy jedním břehem pana Václava Borky 1) a druhým panská a na větším díle jsou oba břehové panští. 1) Berka z Dubé, pán sousedního panství rychmburského, zemřel roku 1600; píše-li písař o něm jako majiteli, bylo to psáno dříve. Zápis v knize Dílu novoměstského sirotčí registra uložené v archivu okres. soudu v Novém Městě na Moravě. 1) Pavel Štrafa z Nového Města kupuje od nápadníků mistra Jana, sklenáře z Německého, huť na Vříšti za 700 zlatých. Pernštejn, 6. srpna 1572 (viz Listinář selského archivu III č. 171). 2) Huť ujímá od Pavla Štrafy za 700 zlatých Vilém Dubský z Třebomyslic. Nové Město v dubnu Zápisy v gruntovní knize z roku 1590 Rychta Německá, uložené v archivu okresního soudu v Novém Městě na Moravě. 1) Šimon Kratzer z Šensperka na Novém Městě prodává Janu Fridrichovi, mistru sklenné vříšťské huti, kus lesa od rybníka křižánkovskýho po cestu, jak se k Český Svratce jezdí, na kolonisování ze 400 kop mor. r Jako přítomné osoby při smlouvě jmenováni: Jan, rychtář z dědiny Německého, Lukáš Dostál, Jakub Řezník, Jiřík Řezník, starší a sousedi z dědiny Německého Jan Fridrich zde vystavěl huť sklennou a dvůr, přikoupiv ještě kus lesa a grunty od sedlákův křižánkovských. 2) Huť sklenná se dvorem a lesem na Křižánkách připisuje se Zuzaně, pozůstalé vdově po Janu Fridrichovi v sumě 1800 zl. mor. Nové Město 26. listopadu V kterém místě byla huť sklenná na Vříšti, mlýn moučný a pilný na Vříšti a dvorec? Mlýn moučný a pilný byl asi na místě, kde stojí nynější mlýn, který nyní patří Františku Tichému a u něhož dosud je stará dřevěná pila v níž sám mlynář při dostatku vody rozřezává klády na desky. Ještě za předešlého majitele mlýna Bedřicha Janáčka patřilo právo řezati klády na pile panství novoměstskému, až jmenovaný mlynář Bedřich Janáček právo toto i pilu od panství koupil. V roku 1926 mlýn vyhořel a v roku 1927 byl znovu postaven. Dřevěná pila nevyhořela. Huť sklenná byla asi v blízkém sousedství. Kde stával dvůr, určitě nevíme; některé okolnosti poukazují že snad v místech, kde je v Německém dům č. 19 jehož nynějším majitelem je František Juránek. Dvorec byl dvorcem svobodným, neboť není v Urbáři zmínky o poplatcích a robotách z něho. Poplatek je jmenován jen ze mlýna a hutě sklenné. Ke dvoru snad patřily pozemky od potoka, který teče od Německého k Vříšti, přes Roviny až ke kukličkám hranicím. Roku 1598 koupil huť, mlýn s pilou i dvůr od Pavla Štrafy majitel panství Vilém Dubský, je svědčí zápis, citovaný na předešlé straně a poznámka na konci opisu Urbáře, že z dvoru a huti mělo se nemálo sirotkům po Pavlu Štrafovi vypláceti. V roku 1598 je ještě zmínka o nedoplatcích na sirotky po Janu, sklenářovi, předchůdci Pavla Štrafy. Snad některému z těchto sirotků po Janu, sklenářovi odděleny byly ode dvora pozemky, jak byly do světové války u čísla 19 v Německém ( asi 33 a ¾ měřice) a týž měl obydlí na nynějším místě snad ve starém dvoře, neb části jeho. Můj otec Jan Juránek vypravoval o staré stodole, která stála asi 20 kroků vzdálena od nynější stodoly směrem jižním a postavena kolmo k nynější stodole. Tuto starou dřevěnou stodolu sboural můj děd Jan Juránek a vystavěl novou zděnou na nynějším místě. 2

19 Je jistě pozoruhodno, že pole pod stodolou, které má dosud výměry přes 25 arů a k němuž ještě kus louky patří jmenuje se dosud na zahradě. Mohla zde býti tedy zahrada při starém dvorci, neboť u chalupnického hospodářství o 33 měrách pozemků by tak rozsáhlá zahrada nebyla. Na poli tomto dosud v hojnosti roste křen, který zde zplaněl a nyní je plevelem. Na tomto poli, jehož majitelem je majitel hospodářství čís. 19 můj bratr František Juránek, vysázel jsem v roku řady ovocných stromů. V roce 1926 ohrazeno plotem. Dle vypravování mého otce, babičky i jiných, říkalo se na čísle 19 u sklenářů, ačkoliv majitelem tohoto hospodářství je dle dosud dochovaných listin přes sto let rodina Juránkova. Mám zachovalou odevzdací listinu mého děda Jana Juránka z roku 1859, kdy se oženil, propuštěn byv od vojska (Inf. Reg. 14. v Linci) kde sloužil 10 let a 9 měsíců na základě smrti jeho otce v březnu téhož roku. V této listině jmenována je i svatební smlouva mého praděda Františka Juránka z roku Za hospodaření tohoto provedeno vyproštění z roboty. Mám zachovanou Listinu o vyproštění čvrtlánu č. 19 Františka Juránka z roku 1851, dle které musil tento zaplatiti za vyproštění 31 zl. 25 krejcarů.také listina o propuštění mého děda Jana z roku 1859 je dosud zachovalá. Název u s k l e n á ř ů, ačkoliv jméno majitelů bylo Juránek, také by mohlo potvrzovati moji domněnku, že bydliště majitele dvoru, sklenných hutí a mlýna je třeba hledati v těchto místech.když majitel panství Dubský koupil dvůr, mlýn a hutě, byly asi dřevěné budovy sešlé a již nevyhovovaly. Když bylo ke dvoru přikoupeno a přiděleno ještě více pozemků na straně k Líšné, byl vystaven nový dvůr zděný o samotě směrem k Líšné ( líšenský dvůr) v katastru obce Líšné. Tím se stalo, že louky v Lázích a pozemky na Rovinách zapsány v katastru obce Líšné, kam dosud patří, ač tvoří nepřirozený protáhlý výběžek mezi katastry obcí Německým, Vříští až ke hranicím kukličkám. Naopak pozemky ponechané u starého dvora ( nyní č. 19), jsouce vklíněny do pozemků k novému dvoru náležejících, zůstaly v katastru obce Německého. Zpráva z roku 1572 říká, že do tohoto roku byla sklenná huť na Vříšti majetkem mistra Jana Sklenáře z Německého. Poněvadž v Urbáři panství novoměstského v roku 1587 obec Vříšť není jmenována, naopak v témž Urbáři a ve starých mapách jménem Vříšť označena byla říčka, které se nyní říká Fryšávka, lze míti za to, že: 1) obce Vříšť tenkrát nebylo, 2) katastr obce Německého sáhal až k jmenované říčce Vříšti. Katastr obce Německého zabíral dále louky na Milejovech. V témže katastru nalézal se potok Milejovy a potok Brusinec. Vydavatel Urbáře panství novoměstského J.F. Svoboda míní, že potok Brusinec je snad nynější Řásník, neb dokonce prý toto jméno máme hledati v nynější osadě u Herálce Brušovci. Byl tedy tenkráte katastr obce Německého rozlehlejší než nyní. Další osudy majitelů panství novoměstského Dubským, ač prý neměli na vzpouře proti Ferdinandovi příliš velkého podílu, byl majetek zkonfiskován a roku 1623 připadl císařskému fisku a roku 1625 prodán kardinálovi Dietrichsteinovi za zl.,roku 1636 zdědil panství jeho vnuk Ferdinand, který jej roku 1638 prodal svému hospodářskému radovi Šimonu Kratzerovi, po němž jej zdědil jeho syn František Maxmilián roku Kratzer přičiňoval se o rozkvět panství zakládáním dvorů a hamrů ( viz založení hutě sklenné a dvoru na Křižánkách). František Maxmilián Kratzer zemřel roku V úmrtní matrice novoměstské z této doby je napsáno: Rok Dne 8. juni usnul v Pánu urozený a statečný rytíř Frantz Maxmilián Kratzer ze Šenspergku a na Novém Městě, věku svého okolo 80ti let.pochován v kryptě kostela novoměstského. V téže matrice je napsáno v roce 1693: - Dne 1.november usnul v Pánu urozený a statečný rytíř pan Franciscus Kratzer z Schonsbegku etc. z Dlouhého. Pochován ve velkým kostele v kryptě. Tento Kratzer snad již pánem na Novém Městě nebyl. 3

Zápis z 5. jednání Zastupitelstva Městyse Sněžné, konaného dne 27. června 2011 od hod. v jednací místnosti Úřadu Městyse Sněžné

Zápis z 5. jednání Zastupitelstva Městyse Sněžné, konaného dne 27. června 2011 od hod. v jednací místnosti Úřadu Městyse Sněžné Zápis z 5. jednání Zastupitelstva Městyse Sněžné, konaného dne 27. června 2011 od 19. 00 hod. v jednací místnosti Úřadu Městyse Sněžné Přítomni: p. Ing. Driml, Dvořáčková, Havlíková, Ing. Juránek, Ing.

Více

Pracoviště Czech POINT - ověřené výpisy z centrálních registrů

Pracoviště Czech POINT - ověřené výpisy z centrálních registrů Pracoviště Czech POINT - ověřené výpisy z centrálních registrů 03. Pojmenování (název) životní situace Pracoviště Czech POINT - ověřené výpisy z centrálních registrů 04. Základní informace k životní situaci

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, 251 68 dne 2.11.2009 Přítomni: PhDr. L. Ondráček F. Borovička Ing. H. Křížová F. Kubelka E. Risová M. Reitinger Omluven: Š. Kovaříková Přítomní občané:

Více

Pracoviště Czech POINT - ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy

Pracoviště Czech POINT - ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy Pracoviště Czech POINT - ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy 03. Pojmenování (název) životní situace Pracoviště Czech POINT - ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy 04.

Více

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva městyse Sněžné, konaného dne 22. dubna 2013 od hod. v jednací místnosti Úřadu městyse Sněžné

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva městyse Sněžné, konaného dne 22. dubna 2013 od hod. v jednací místnosti Úřadu městyse Sněžné Zápis z 2. jednání Zastupitelstva městyse Sněžné, konaného dne 22. dubna 2013 od 18. 30 hod. v jednací místnosti Úřadu městyse Sněžné Přítomni: p. Ing. Driml (18.38 hod.), Dvořáčková, Havlíková, Ing. Juránek,

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne 17.12.2014 Přítomni: Hák Libor, Hemza Rostislav, Hirš Karel, ing. Hiršová Jitka (účetní obce), Poukar Jiří, Poukar Radim, Poukar Václav, Soukupová

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Ověřené výstupy a Czech POINT nejčastější dotazy a odpovědi (FAQ)

Ověřené výstupy a Czech POINT nejčastější dotazy a odpovědi (FAQ) Ověřené výstupy a Czech POINT nejčastější dotazy a odpovědi (FAQ) (podle zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS, ve znění zák. č. 81/2006 Sb., zák. č. 110/2007 Sb. a zák. č. 269/2007 Sb., účinném od 1. ledna 2008)

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Zápis č. 1/2017 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne na Obecním úřadě ve Třebovli. Zahájení zasedání zastupitelstva

Zápis č. 1/2017 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne na Obecním úřadě ve Třebovli. Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis L.B. 09.02.2017 14. února 2017 Strana 1(celkem7) Zápis č. 1/2017 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne 09.02.2017 na Obecním úřadě ve Třebovli Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

Obec Ludíkov Ludíkov Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 5/2016 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 27. 12. 2016 v 16:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Nepřítomni: Omluveni:

Více

Obec Sedlice Sedlice 67, Humpolec, IČO tel: , ,

Obec Sedlice Sedlice 67, Humpolec, IČO tel: , , Zápis č. 2/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce Sedlice (anonymizovaný) Den konání: 07. 12. 2018 Místo jednání: Začátek jednání: Konec jednání: Přítomní zastupitelé: Zasedací místnost OÚ Sedlice 18:00

Více

Z Á P I S. ze 40. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice

Z Á P I S. ze 40. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Z Á P I S ze 40. zasedání ZM Sedlice konaného dne 20.12.2017 od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Přítomno: dle prezenční listiny 8 členů zastupitelstva. Omluveni: p. František Doušek, Ing. Jakub Herman a pan

Více

Zápis veřejného zasedání obecního zastupitelstva

Zápis veřejného zasedání obecního zastupitelstva Zápis veřejného zasedání obecního zastupitelstva č. 14 /2016 konaného dne 25.11.2016, 18:30 v obecním hostinci U Věčné žízně v Pěčicích Přítomni: Lukáš Kováč Iveta Barešová Kateřina Šedivá Václav Pešta

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 28.1.2019 Začátek: v 18:00 hodin Přítomni: Roman Dibus, Martina Hadinec, Petr Dibus, Luboš Hrabě, Ing. Tomáš Vileta Omluveni: Bc. Eva Machová,

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Sněžné č. 2_2019 konaného dne od 17:00 hodin v jednací místnosti ÚM Sněžné

Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Sněžné č. 2_2019 konaného dne od 17:00 hodin v jednací místnosti ÚM Sněžné Městys Sněžné, 592 03 Sněžné 55, IČO 295 451 tel. 566 664 300, fax. 566 664 385, obec@snezne.cz; www.snezne.cz Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Sněžné č. 2_2019 konaného dne 4.3.2019 od 17:00 hodin

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 18.12.2008 v sále Hasičské zbrojnici v Teplicích nad Bečvou Přítomni: Ladislav Táborský Zdeněk

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00 Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 19.12.2016 v 18:00 Ve Studené dne 20.12.2016 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 Program

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: 29.01.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dně 29.01.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

Z Á P I S o průběhu zasedání zastupitelstva č. 2/2018 konaného dne v Šatově

Z Á P I S o průběhu zasedání zastupitelstva č. 2/2018 konaného dne v Šatově č.j.: 328/2018/UMŠA Z Á P I S o průběhu zasedání zastupitelstva č. 2/2018 konaného dne 26.2.2018 v Šatově Starosta (předsedající) zahájil 2. zasedání Zastupitelstva Městyse Šatov v 18,00 hod. a všechny

Více

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061 Třetí zasedání zastupitelstva obce se konalo 10.6.2010 a hlavním bodem jednání bylo projednání rozpočtu obce a schválení smluv o úvěrech na předfinancování investičních akcí. Obec Těchobuz Těchobuz 60,

Více

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, Mojmír Humlíček, Petra Humlíčková,

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 5/2017. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne

Obec Nová Telib. Zápis č. 5/2017. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne Zápis č. 5/2017 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 23.05.2017 Přítomen: Ing. Hájek Jan Nepřítomen: Křovina Jiří - omluven Lic. Truneček Jan Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří Místo

Více

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ O b e c N í t k o v i c e Nítkovice 89, 768 13 Litenčice, tel/fax 573 374 057, email obec@nitkovice.cz, IČO 00544591 Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva obce Kocelovice, konané dne v hodin, v místnosti obecního úřadu, Kocelovice čp.

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva obce Kocelovice, konané dne v hodin, v místnosti obecního úřadu, Kocelovice čp. Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Kocelovice, konané dne 26.4.2016 v 19.00 hodin, v místnosti obecního úřadu, Kocelovice čp. 32 Přítomní: Bohuslava ANTONYOVÁ, Václav ČADEK, Karel LUKÁŠ, Martin

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 41. Zdeněk LISEC Radoslava MADZAROVÁ. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 41. Zdeněk LISEC Radoslava MADZAROVÁ. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 41 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 21. března 2018 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Jana KUBELKOVÁ Zdeněk

Více

Odbor vnitřních věcí

Odbor vnitřních věcí Odbor vnitřních věcí Odbor tvoří matrika, evidence obyvatel, oddělení přestupkové agendy. Na těchto úsecích bylo v roce 2012 vyřizováno 2472 podání. Součástí odboru je dále sekretariát a informační středisko.

Více

Zápis 44. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 44. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 44. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 09. 05. 2018 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Grimmerová Věra Kosík Stanislav

Více

Zápis z 12/2019 zasedání Zastupitelstva obce Košťálov, konaného 10. června 2019 od 19 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu

Zápis z 12/2019 zasedání Zastupitelstva obce Košťálov, konaného 10. června 2019 od 19 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Strana 1 (celkem 6) Zápis z 12/2019 zasedání Zastupitelstva obce Košťálov, konaného 10. června 2019 od 19 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Miroslav Doškař, Ing. Miroslav Cincibus, Milan

Více

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 IČ: 00252930, DIČ: CZ00252930, bank. spojení KB Tábor č.ú. 4420301/0100, IDDS: p43jdxf Právní tituly zpracovávání osobních údajů městysem Stádlec (čl. 6 GDPR) Systémová

Více

Zápis z Veřejné schůze zastupitelstva obce Předslavice ze dne

Zápis z Veřejné schůze zastupitelstva obce Předslavice ze dne Zápis z Veřejné schůze zastupitelstva obce Předslavice ze dne 19.12.2014 1. Zahájení Schůze zahájena v 18:05 Přítomni: 8 zastupitelů omluven Pavel Maroušek. Doloženo prezenční listinou v příloze zápisu.

Více

Z Á P I S. z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 30.12.2013

Z Á P I S. z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 30.12.2013 Z Á P I S z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 30.12.2013 Program: 1) Zahájení 2) Zpráva z mezidobí zasedání 3) Zprávy předsedů komisí a výborů 4) Návrh rozpočtu na rok

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 ( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Jednání řídí : Zapisovatel/ka :.. Členů ZO..

Více

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008 Přítomni: Ivana Vlková, Vlasta Tišlerová, Michaela Jůzková, Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Milan Paták ml., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička Omluveni: x Zapisovatel:

Více

U S N E S E N Í. 21. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 12. prosince 2013 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 21. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 12. prosince 2013 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 21. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 12. prosince 2013 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves Obec Krásněves Zastupitelstvo obce Krásněves Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Krásněves č. 14/2016 Místo konání: Obecní úřad Krásněves zahájení zasedání dne 2.11.2016 v 19,00 hod. Počet přítomných

Více

OBEC HLOHOVEC str. 1/6 Hlavní 75, Hlohovec Z Á P I S

OBEC HLOHOVEC str. 1/6 Hlavní 75, Hlohovec Z Á P I S OBEC HLOHOVEC str. 1/6 Z Á P I S z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hlohovec ve volebním období 2014-2018, konaného dne 7. 3. 2017 Veřejné zasedání zahájil místostarosta obce v 18.05 hodin. Po

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Obora konaného dne od hodin

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Obora konaného dne od hodin Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Obora konaného dne 13. 12. 2018 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Alexa, Jiří Bednář, Jaroslava Dobiášová, Ing. Jiří Havíř, Petr Havíř, Lubomír Janíček, Radmila Malachová

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2011

Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2011 1 Obec Kostice Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2011 2 Zápis o průběhu 7. zasedání zastupitelstva obce Kostice ze dne 12.12.2011 --------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zastupitelstvo obce Černava Zápis 9/2017 1/5

Zastupitelstvo obce Černava Zápis 9/2017 1/5 Zastupitelstvo obce Černava Zápis 9/2017 1/5 Zápis č. 9/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Černava, konaného dne 20.12.2017, od 17:30 hodin. Přítomni: Ing. Josef Krouza, Mgr. Milena Částková, Zuzana

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání:

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Festová Renata, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Novák Milan, Hušek Josef, Mgr.Hojda Jan, Th.D. Omluveni:

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Obec Šebkovice Zastupitelstvo obce Šebkovice Zápis z 11/2015 zasedání Zastupitelstva obce Šebkovice, konaného dne , od hodin.

Obec Šebkovice Zastupitelstvo obce Šebkovice Zápis z 11/2015 zasedání Zastupitelstva obce Šebkovice, konaného dne , od hodin. Obec Šebkovice Zastupitelstvo obce Šebkovice Zápis z 11/2015 zasedání Zastupitelstva obce Šebkovice, konaného dne 2.12.2015, od 17.30 hodin. Bod 1 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

Zápis č. 24 / 2017 (ANONYMIZOVANÝ) ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice

Zápis č. 24 / 2017 (ANONYMIZOVANÝ) ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Zápis č. 24 / 2017 (ANONYMIZOVANÝ) ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 27. 1. 2017 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 21:30 hodin

Více

Z Á P I S. z 20. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice

Z Á P I S. z 20. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Z Á P I S z 20. zasedání ZM Sedlice konaného dne 2.3.2016 od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Přítomno: dle prezenční listiny 9 členů zastupitelstva. Omluveni: p. Jiří Bláha, Bc. Jana Bláhová 1. Zahájení Starosta

Více

Zápis č. 5/2017 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne na Obecním úřadě ve Třebovli. Zahájení zasedání zastupitelstva

Zápis č. 5/2017 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne na Obecním úřadě ve Třebovli. Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis L.B. 21.09.2017 30.09.2017 Strana 1(celkem7) Zápis č. 5/2017 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne 21.09.2017 na Obecním úřadě ve Třebovli Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 17. prosince 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 17. prosince 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 17. prosince 2015 Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu od 18.00 hod., ukončeno bylo v 20.00 hod. Zasedání zastupitelstva jsou

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Obec Čížkov, se sídlem Čížkov 53, 39301 Čížkov, IČ 00511323 Zákonnost zpracování POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb. Poskytování informací dle zákona

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

Zápis číslo 10 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 10 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 10 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.12.2014 přítomní: Mgr.

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis z 15. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne

Zápis z 15. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne č.j.: ST-0996/2016/Sed Zápis z 15. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne 27. 10. 2016 Místo konání: Městský úřad Strmilov Začátek: 18.00 hod. Zasedání řídil: střídavě starosta Jaromír Krátký

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

OBEC STŘÍBRNÉ HORY. Zápis č Z

OBEC STŘÍBRNÉ HORY. Zápis č Z Zápis č. 10-2017-Z Ze zasedání zastupitelstva obce Stříbrné Hory konaného dne 20. 12. 2017 v 18.00 hodin v Kulturním domě č. p. 59 ve Stříbrných Horách. Zasedání zastupitelstva obce Stříbrné Hory bylo

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves Obec Krásněves Zastupitelstvo obce Krásněves Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Krásněves č. 10/2016 Místo konání: Obecní úřad Krásněves zahájení zasedání dne 13.5.2016 v 19,00 hod. Počet přítomných

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Ráby konaného dne 12. ledna 2017, od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Ráby konaného dne 12. ledna 2017, od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání zastupitelstva obce Ráby konaného dne 12. ledna 2017, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod.

Více

Datum konání: od 18:00 hod.

Datum konání: od 18:00 hod. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dolní Slivno --------------------------------------------------------------------------------------- Datum konání: 16.12.2014 od 18:00 hod. Místo konání:

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Vysoké Veselí ze dne

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Vysoké Veselí ze dne 1 Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Vysoké Veselí ze dne 10. 12. 2018 Přítomni: p. Luboš Holman, Ing. Radek Mydlář, Ing. Miroslav Čížek, Mgr. Vladimír Knížek, Ing. Jaroslava Kořínková, p.

Více

OÚ Vysoká u Příbramě

OÚ Vysoká u Příbramě Obec Vysoká u Příbramě Zápis č 13/2017 ze zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě Datum: 13 9 2017 Místo: Zapisovatel: Ověřovatel zápisu: OÚ Vysoká u Příbramě Lucie Šímová Ivo Chleboun, Jaroslav

Více

Z Á P I S č. 1/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 25. 01. 2015

Z Á P I S č. 1/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 25. 01. 2015 Z Á P I S č. 1/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 25. 01. 2015 Přítomni: D. Vohryzková, M. Bláha, R. Vaněčková, Z. Jestřábová, V. Kuchta, J. Meloun, M. Necudová Omluveni: - Přítomno 7 členů

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mutěnín konaného dne 25. 6. 2015

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mutěnín konaného dne 25. 6. 2015 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mutěnín konaného dne 25. 6. 2015 Přítomni: 6 členů zastupitelstva ze 7: Čestmír Šlajs- starosta, Ing. Jaroslav Vitoň - místostarosta, Ing. Josef Pešava, Ing.

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 0 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis č. 29/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Těmice, konaného dne

Zápis č. 29/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Těmice, konaného dne Zápis č. 29/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Těmice, konaného dne 7.2.2017 Přítomni: H.Tomanová, Z.Vondrušová, E.Bočková, E.Šonková, K.Šebesta M.Nováková, I.Zetocha, J.Kuklová, P.Janouš Omluveni: Zasedání

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

Zápis č. 7/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne ,

Zápis č. 7/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne , Zápis č. 7/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 28. 5. 2015, od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Datum jednání: 28. 5. 2015 Čas jednání: zahájení: v

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418, IČO00268160 www.obecrusinov.cz e-mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

o průběhu 2. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 2. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 2. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 2. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne , od 17:00 hodin. Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 29.09.2018, od 17:00 hodin. Bod 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem:

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem: ZÁPIS z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 07. 05. 2015 od 19,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Jiří Štěpánek,

Více

OBEC LIPOVICE Lipovice 44, Vlachovo Březí

OBEC LIPOVICE Lipovice 44, Vlachovo Březí OBEC LIPOVICE Lipovice 44, 384 22 Vlachovo Březí ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 21. listopadu 2017 Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu od 18.00 hod., ukončeno

Více

U S N E S E N Í. z 29. zasedání Zastupitelstva Městyse Větrný Jeníkov, konaného dne od 18,00 hod v kanceláři starosty.

U S N E S E N Í. z 29. zasedání Zastupitelstva Městyse Větrný Jeníkov, konaného dne od 18,00 hod v kanceláři starosty. U S N E S E N Í z 29. zasedání Zastupitelstva Městyse Větrný Jeníkov, konaného dne 6. 12. 2016 od 18,00 hod v kanceláři starosty. Zastupitelstvo městyse projednalo: 1. Schválení programu, určení ověřovatelů

Více

Czech POINT. RT=Výpis z rejstříku trestů. KN= Výpis z katastru nemovitostí

Czech POINT. RT=Výpis z rejstříku trestů. KN= Výpis z katastru nemovitostí Czech POINT Projekt Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) byl vytvořen pro zjednodušení komunikace občana s úřady. Nyní lze na jednom místě získat ověřené výstupy z informačních

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Zápis o průběhu 7. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v hodin.

Zápis o průběhu 7. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v hodin. Bod číslo 1 Technický bod Zápis o průběhu 7. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 21. 6. 2006 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.30 hodin. Starostka konstatovala, že informace o konání

Více

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005 1 Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005 - RO vzala na vědomí provedený průzkum cen za sněhovou frézu, která se pohybuje v částce přibližně 400 tis. Kč. V letošním roce bude podána žádost o dotaci

Více

Zápis 3/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři.

Zápis 3/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Zápis 3/2014 ze zasedání zastupitelstva obce konaného 7.5. 2014 v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Přítomni: pí Lenka Venhodová, pí Jana Bártů, Ing. Helena Dreslová, p.bohumír

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná JUBILANTI ZÁŘÍ 2016 Marcela Urbancová, 70 let Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje Obec Hvozdná. POZVÁNKA V pátek 30. 9. 2016 se koná zasedání zastupitelstva

Více