Zeměpis 8.A Opakujte si:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zeměpis 8.A Opakujte si:"

Transkript

1 Zeměpis 8.A Opakujte si: 1. Lesní a vodní hospodářství - význam lesa - nejlesnatější oblasti na Zemi - ohrožení lesů - význam vody - největší zásoby pitné vody na Zemi - rozložení vody na Zemi - vodní díla vytvořená člověkem 2. Zemědělství - rostlinná výroba - živočišná výroba - zemědělská půda - přírodní faktory působící na zemědělství - ovlivnění přírodních podmínek člověkem - nebezpečí ohrožují půdu - podíl zemědělství na hospodářství státu 3. Rostlinná výroba mírného pásu - obiloviny - luštěniny - technické plodiny - okopaniny - ovoce - zelenina - pícniny 4. Rostlinná výroba subtropického a tropického pásu - plantáže - tropické a subtropické plodiny Najděte si na internetu tyto pojmy, podívejte se na obrázky a přečtěte si základní informace o těchto pojmech: - kácení amazonských deštných pralesů, kůrovec, jezero Bajkal, tání ledovců, půdní eroze, podzemnice olejná

2 Živočišná výroba Skot Kozy Prasata Ovce Drůbež - maso, mléko, tažné zvíře (buvoli v Číně) - chov skotu je rozšířen po celém světě - hlavní vývozci hovězího masa jsou Austrálie, Německo, Francie, USA - hlavní vývozci živého dobytka jsou Argentina, Brazílie, Mexiko - Indie / vysoké stavy skotu, kráva je však pro hinduisty posvátné zvíře (nezabíjí se) - maso, mléko (sýry) - mezi hlavní chovatele koz patří Čína, Indie, Pákistán, Súdán, Brazílie, Řecko - kozí mléko je vhodné pro alergické děti (např. alergie na kravské mléko, atopické ekzémy) - maso, sádlo - nejvýznamnější země zabývající se chovem prasat, vývozem vepřového masa i živého dobytka jsou Čína, USA, Kanada, Nizozemsko, Belgie, Dánsko, Německo - chov prasat není rozšířen v muslimských zemích (Islám zakazuje požívání vepřového masa) - maso, vlna, mléko (sýry) - chov ovcí je nejvíce rozšířen v zemích jako je Austrálie (1. na světě), Nový Zéland, Argentina, Turecko - průměrná roční produkce vlny od jedné ovce u australského chovu dosahuje přibližně 5 kg - maso, vejce, peří - nejvýznamnější země zabývající se chovem a produkcí drůbežího masa jsou USA, Čína, Brazílie, Francie - kritika velkodrůbežáren (Velký Malahov na Domažlicku / dvě haly, 2x slepic v klecích s minimálním životním prostorem, soudní spor se sdružením Děti Země)

3 Koně - tažné zvíře, přeprava lidí, sport - nejvýznamnějšími světovými chovateli jsou arabské země, Argentina, Čína, Velká Británie, Španělsko, Austrálie, USA - Česká republika má dlouholetou tradici (Národní hřebčín Kladruby nad Labem založen 1579) Osli Velbloudi Sobi Rybolov Králíci - přeprava nákladů a lidí - chov oslů je velmi rozšířen v zemích jako je Mexiko, Čína, Turecko, Írán, Pákistán - unese až 300 kg nákladu, vhodný i pro méně přístupné terény - přeprava nákladů a lidí - nejvýznamnějšími světovými chovateli jsou země severní Afriky (Egypt, Libye, Alžírsko) a země Arabského poloostrova (Saúdská Arábie, Omán, Jemen) - vhodný pro přepravu na delší vzdálenosti v pouštním klimatu (vydrží dlouho bez vody) - maso, přeprava nákladů a lidí - chov sobů je velmi rozšířen v polárních oblastech, v zemích jako je Kanada, Norsko, Finsko, Švédsko, Rusko - vysoká odolnost proti chladu - maso - významné země orientující se na rybolov jsou Japonsko, Rusko, Čína, Peru, Chile, USA, Kanada, evropské přímořské státy (Norsko, Dánsko, Island, Portugalsko ) - ryby, krabi, raci, humři, langusty, ústřice, chobotnice - tradiční české rybníkářství (Třeboňsko) - maso, kožešina - malochov, tradičně Česká republika - králičí maso obsahuje v porovnání s ostatními domácími zvířaty nejméně cholesterolu, zakrslý králík je často chován jako domácí mazlíček Vyber si v rámci této kapitoly (Živočišná výroba) jednoho živočicha, do sešitu si ho barevně nakresli, vyhledej si o něm základní informace (váha, rozměry, potrava, barevnost, zvyky) a tyto údaje připiš k tvému obrázku.

4 Průmysl Energetika Odvětví těžkého průmyslu. Výroba elektrické energie. Zdroje pro výrobu elektrické energie: 1. neobnovitelné 2. obnovitelné Neobnovitelné zdroje využívají: - tepelné elektrárny: zdrojem je uhlí, typickým příkladem zemí využívajících tento zdroj je Čína, USA nebo Polsko. Dochází zde k výraznému znečišťování ovzduší. - jaderné elektrárny: zdrojem je uran, jadernou energii hodně využívají například Francie, USA, Japonsko, Rusko nebo Německo. Problémem je ukládání radioaktivního odpadu a nebezpečí havárie (Černobyl na Ukrajině 1986). Obnovitelné zdroje využívají: - vodní elektrárny: zdrojem je voda, největší vodní elektrárny mají Čína ( Tři soutěsky ) a Paraguay s Brazílií ( Itaipu ), dále pak Rusko a Kanada. Země, která takto pokryje téměř veškerou spotřebu elektrické energie je Norsko. - větrné elektrárny: zdrojem je vítr. Země využívající tento zdroj energie jsou například Nizozemí, Anglie nebo USA. - sluneční elektrárny: zdrojem je sluneční záření. Země, které mají vhodné podmínky pro využívání tohoto zdroje jsou například USA, Austrálie, Čína nebo Španělsko. - geotermální elektrárny: zdrojem je teplo zemského nitra. Energii takto vyrábí například Island, USA nebo Nový Zéland. - přílivové elektrárny: zdrojem je mořský příliv a příboj. Vhodné podmínky pro využití tohoto zdroje má například Nový Zéland, Kanada nebo Francie. Najdi si na internetu největší vodní elektrárnu Tři soutěsky v Číně, přečti si o ní základní zajímavé informace a podívej se na obrázky.

5 Těžební průmysl Odvětví těžkého průmyslu. Těžba paliv, rud, kovů a nerudných surovin. - paliva (černé uhlí, hnědé uhlí, lignit, rašelina, uranová ruda, ropa / pohonné hmoty, plasty, umělá hnojiva, prací prostředky, kosmetika a léky /, zemní plyn, dřevo) - rudy železných kovů (železná ruda, mangan) - rudy neželezných barevných kovů (bauxit, měď, olovo, zinek, cín, nikl) / dobře vodivé, antikorozní - vzácné a drahé kovy, drahokamy a polodrahokamy (zlato, stříbro, platina, diamant, safír, rubín, smaragd) - nerudné suroviny (sůl kamenná, sklářské písky, draselné soli, fosfáty, síra, cihlářské hlíny, kaolin, živce, magnezit, vápenec, stavební kámen, štěrk, písek) Hutní průmysl Odvětví těžkého průmyslu. Výroba surového železa, oceli, barevných kovů a slitin. K tavení rud dochází ve Vysokých pecích (šachtové pece o výšce m). Mezi výrobky patří například profilovaná ocel, plechy, nosníky, kolejnice nebo roury. Strojírenský průmysl Odvětví těžkého i lehkého (spotřebního) průmyslu. Těžké odvětví vyrábí důlní stroje, stroje do továren (obráběcí stroje-soustruhy, lisy, buchary, strojní nůžky...) nebo dopravní prostředky (lodě, vlaky, letadla, automobily ). Lehké odvětví vyrábí například televize, pračky, fotoaparáty, počítače nebo hodinky. Chemický průmysl Odvětví těžkého i lehkého (spotřebního) průmyslu. Chemický průmysl produkuje například pohonné hmoty (benzín, nafta), oleje, kyseliny, umělá hnojiva, plastické hmoty, umělá vlákna, kaučuk (guma), prací prostředky, léky nebo kosmetiku. Nejrozšířenější odvětví chemického průmyslu je petrochemie-zpracování ropy.

6 Průmysl stavebních hmot, keramiky a skla Odvětví těžkého i lehkého (spotřebního) průmyslu. Tato odvětví se zaměřují na produkci přírodních stavebních materiálů (kámen, písek, štěrk), vyrobených stavebních materiálů (cement, cihly, tvárnice, panely), výrobků ze skla, keramiky a porcelánu po vytěžení sklářského písku nebo kaolinu. Dřevozpracující průmysl Odvětví lehkého (spotřebního průmyslu). Dřevozpracující průmysl vyrábí nábytek, papír, tužky, hračky, sportovní náčiní nebo hudební nástroje. Dřevo se také využívá ve stavebnictví nebo jako palivo. Textilní, oděvní, obuvnický, kožedělný a kožešnický průmysl Odvětví lehkého (spotřebního) průmyslu. Textilní průmysl zpracovává přírodní materiály (bavlna, vlna, len nebo hedvábí), produkty chemického průmyslu (umělá vlákna) nebo produkty dřevozpracujícího průmyslu (vlákniny na přízi, tkaniny). Oděvní průmysl je zaměřen na oblečení. Obuvnický, kožedělný a kožešnický průmysl vyrábí boty, peněženky, kabelky, kožešiny, pásky, rukavice nebo bundy. Potravinářský průmysl Odvětví lehkého (spotřebního) průmyslu. Potravinářský průmysl navazuje na zemědělskou produkci a zaměřuje se na výrobu potravin. Mezi závody potravinářského průmyslu patří například cukrovary, lihovary, mrazírny nebo konzervárny. Polygrafický průmysl Odvětví lehkého (spotřebního) průmyslu. Polygrafický průmysl vyrábí knihy, noviny a časopisy. U každého ze všech odvětví průmyslu si barevně nakresli jeden konkrétní produkt, který si sám vybereš. Například: u strojírenského průmyslu si nakreslíš malé auto nebo logo automobilky.

7 Doprava 1. podle toho, kdo nebo co se přepravuje: - osobní - nákladní 2. podle toho, kde se přepravuje: - vnitrozemská - mezinárodní 3. podle toho, jakým dopravním prostředkem se přepravuje: Silniční doprava - převažuje osobní doprava na kratší vzdálenosti - budují se nové silnice a dálnice - transkontinentální dálnice (Panamerická / dálniční síť vedoucí z Aljašky až do Argentiny km). Dálnice (D1). Silnice I. třídy (označeny jednociferným nebo dvojciferným číslem). Silnice II. třídy (označeny trojciferným číslem). Místní komunikace. - automobilové velmoci: Německo (BMW, Mercedes, Porsche, Volkswagen, Audi), Itálie (Ferrari, Lamborghini, Fiat, Francie (Peugeot, Renault, Citroen), Japonsko (Subaru, Mazda, Toyota, Honda, Nissan), USA (Ford, Chrysler, Chevrolet), Jižní Korea (Kia, Hyundai) Železniční doprava - převažuje nákladní doprava na delší vzdálenosti - modernizace tratí, zvyšování rychlosti vlaků, bezpečnosti a pohodlí cestujících - transkontinentální železnice (Transsibiřská magistrála vedoucí z Moskvy do Vladivostoku km, Nizozemí / Rotterdam - Čína / Lien jung kan 8400 km) - Eurotunel od roku 1994 z francouzského Calais do anglického Folkestone o délce 50 km (38 km pod mořskou hladinou) - rychlovlaky TGV (Francie), Šinkansen (Japonsko), Pendolino (Itálie) dosahující rychlosti až kolem 300 km/h 1. Nakresli si do sešitu barevně tři loga světoznámých automobilek a prohlédni si obrázky těchto automobilů. 2. Vyhledej si na internetu článek o rychlovlacích, podívej se na obrázky a přečti si zajímavé informace.

8 Letecká doprava - převažuje osobní doprava na delší vzdálenosti - tento druh dopravy je velmi rychlý a relativně bezpečný - pravidelné linky nebo linky na objednávku (charterové, například cestovní kanceláře) - piloti musí dodržovat vzdušné koridory - velká mezinárodní letiště USA (Atlanta, Chicago, Los Angeles, New York /JF Kennedy), Velká Británie (Londýn / Heathrow), Německo (Frankfurt nad Mohanem), Francie (Paříž / Charles de Gaulle), Japonsko (Tokyo) - Česká republika (Praha / Letiště Václava Havla) Vodní doprava - převažuje nákladní doprava na delší vzdálenosti - kontejnerové lodě (přeprava nákladů v kontejnerech naložených na loď) - rozlišujeme říční a námořní dopravu - trajekty jsou lodě, které slouží k přepravě z pevniny na ostrovy - průplavy jsou člověkem vybudované zkratky v rámci vodní dopravy (Suezský průplav, Panamský průplav) - velké mezinárodní přístavy Rotterdam (Nizozemí), Hamburk (Německo), Šanghaj, Hong Kong (Čína), Singapur Ostatní druhy dopravy: Potrubní doprava - nákladní doprava na delší vzdálenosti - přepravuje se hlavně ropa a zemní plyn, dále pak voda nebo některé jiné tekuté látky - ropovod Družba (Rusko) nebo Ingolstadt (Německo) Lanovky a lyžařské vleky - horské oblasti (turistika) Městská hromadná doprava Spoje - metro, tramvaje, trolejbusy, městské autobusy - přenos zpráv a informací - satelitní družice, internet, televize, mobilní telefon, fax, rádio, pošta

9 Vyhledej si na internetu obrázky a zajímavé informace: - Letiště Václava Havla - největší dopravní letadlo světa Airbus největší evropský přístav Rotterdam - Panamský a Suezský průplav - nej lanovky světa Služby obyvatelstvu Ve vyspělých zemích pracuje většina obyvatel ve službách, které patří do třetího sektoru hospodářství (terciér). Peněžnictví: banky, pojišťovny, spořitelny, pošty. Zdravotnictví: nemocnice, lékárny, zubní ordinace. Sociální péče: domovy důchodců, pečovatelská služba. Prodej zboží: obchody. Komunální služby: popeláři, vodovody a kanalizace, úklidové skupiny. Kultura: kina, divadla, muzea. Sport: hřiště, stadiony, bazény. Veřejná správa: obecní úřady, soudy. Bezpečnost: policie, hasiči, armáda. Pohostinství: restaurace, jídelny, kavárny, hotely. Cestovní ruch: cestovní kanceláře. Další: kadeřnictví, kosmetické salóny, masáže. Vzdělávání: školy. Vzdělávání - obyvatelstvo rozdělujeme podle vzdělání na gramotné a negramotné (negramotní lidé neumí číst a psát) - délka povinné školní docházky je v různých částech světa rozdílná (Česká republika 9 let)

10 1. jesle 2. mateřské školy 3. základní školy (základní škola, základní umělecká škola) 4. střední školy (všeobecné- gymnázium, ekonomické- obchodní akademie, technické- střední průmyslová škola, zemědělské- střední zemědělská škola) 5. vyšší odborné školy (cestovní ruch, sociálně správní) 6. vysoké školy (pedagogická, právnická, lékařská, ekonomická, technická, zemědělská) Spočítej, kolik let musíš v České republice chodit do školy a studovat, pokud se chceš stát učitelem nebo učitelkou Mezinárodní spolupráce - mezinárodní spolupráce umožňuje lépe využívat nerovnoměrně rozmístěné bohatství naší planety a zajistit větší bezpečnost jednotlivých zemí - zahraniční obchod: 1. export (vývoz zboží) 2. import (dovoz zboží) - export a import dohromady vytváří obrat zahraničního obchodu (když je větší export než import, jedná se o aktivní bilanci zahraničního obchodu, když je větší import než export, jde o pasivní bilanci zahraničního obchodu) - významné mezinárodní organizace: 1. OSN - organizace spojených národů (sídlo New York/USA, snaha o udržení světového míru) 2. NATO - severoatlantická aliance (sídlo Brusel/Belgie, společná vojenská obrana) 3. EU - evropská unie (sídlo Brusel/Belgie, hospodářská spolupráce) 4. ESVO - evropské sdružení volného obchodu (sídlo Ženeva/Švýcarsko, hospodářská spolupráce zemí, které nejsou v EU - Norsko, Švýcarsko, Island, Lichtenštejnsko) 5. NAFTA - severoamerická zóna volného obchodu (3 sídla ve třech členských státech Otawa/Kanada, Washington/USA a Ciudad de Mexico/Mexiko, hospodářská spolupráce) 6. OPEC - organizace států vyvážejících ropu (sídlo Vídeň/Rakousko, hospodářská spolupráce v obchodování s ropou) 7. G8 - sdružení ekonomicky nejvyspělejších států světa (summity v předsednických zemích, členy jsou: USA, Kanada, Japonsko, Velká Británie,

11 Německo, Francie, Itálie, Rusko/2014 pozastaveno členství jako reakce na anexi Krymu) 8. Schengenský prostor - možnost překračovat hranice členských států bez hraniční kontroly (členové: 22 zemí EU a 4 členové ESVO) 9. OECD - organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (sídlo Paříž, ekonomický rozvoj, členové: ekonomicky vyspělé státy světa) - Česká republika je členem NATO (1999), EU (2004), OSN (ČSR 1945, ČR 1993), Schengenského prostoru (2007) a OECD (1995) Podívej se na internetu, jak vypadá vlajka OSN, NATO a EU Cestovní ruch - významné odvětví terciéru (třetího sektoru hospodářství) - pro cestovní ruch jsou relativně stále lepší podmínky, protože se zvyšuje životní úroveň obyvatelstva a narůstá podíl volného času - cestovní ruch je však v současnosti zasažen a omezen kvůli šíření nebezpečného viru Covid-19 - lokalizační předpoklady pro cestovní ruch: a) přírodní: příjemné podnebí, hory, vodstvo b) kulturně historické: kulturní památky (hrady, zámky, historická centra měst) - realizační předpoklady pro cestovní ruch: a) komunikační dostupnost: přístup do lokality (dopravní cesty) b) materiálně technická základna: ubytování, stravování, sport, kultura - cestovní ruch může také probíhat například z náboženských důvodů (navštěvování poutních míst / Jeruzalém, Řím, Lourdy, Mekka) nebo v rámci významných sportovních akcí (olympiáda, mistrovství světa, mistrovství Evropy, světové poháry) - některé světově významné turistické lokality v rámci kontinentů: a) Evropa (evropské metropole, pobřeží Středozemního moře, Alpy) b) Afrika (pobřeží středozemního moře, egyptské památky, africká safari) c) Amerika (ostrovy v Karibském moři, Kalifornie, Florida, Havajské ostrovy, Niagarské vodopády, Grand Canyon, New York) d) Austrálie (jihovýchodní pobřeží, Sydney) e) Asie (jihovýchodní Asie, Thajsko, indonéský ostrov Bali) Podívej se na internetu na zajímavé turistické lokality ze všech kontinentů. Představ si, že jsi majitel cestovní kanceláře a na každém kontinentu nabídni svým klientům tři top turistické zajímavosti, které sám vybereš. Vymysli si název tvojí cestovní kanceláře, napiš si ji barevně pod zápis do sešitu a připiš trasu vždy se třemi top turistickými zajímavostmi na každém kontinentu. Pokud máš dostatek fantazie, můžeš vymyslet aktivitu i na Antarktidě

12 Globální ekologické problémy planety Země 1. Znečišťování ovzduší - spalováním paliv (uhlí, ropa, zemní plyn) se tvoří skleníkový plyn CO2, který tvoří jakousi clonu pro vyzařování tepla zemským povrchem, teplo tak neuniká pryč a atmosféra se ohřívá. Jde o takzvaný skleníkový efekt. - ve 20. století stoupla průměrná teplota atmosféry o 0,6 C (v roce 2050 by to tímto tempem mohlo být zvýšení průměrné teploty o 2-3 C ) - důsledky: a) globální oteplování planety vedoucí ke globálním změnám klimatu b) tání ledovců, které způsobí zvýšení hladiny světového oceánu c) rozšiřování plochy pouští a polopouští (hrozba hladomoru) d) nárůst počtu přírodních katastrof (bouře, hurikány, tornáda ) 2. Poškozování ozónové vrstvy - touto neviditelnou dírou v ozónové vrstvě pronikají k povrchu Země ultrafialové paprsky, které mohou způsobovat u člověka rakovinu kůže nebo oční zákal a škodí i rostlinám (plankton) - ozónovou vrstvu narušují freony, které se uvolňují ze sprejů a chladících agregátů ledniček - ozónová díra nad Antarktidou měla v roce 2006 rozlohu srovnatelnou s rozlohou Afriky 3. Kyselé deště - kyselé deště vznikají vypouštěním oxidů síry a oxidů dusíku do atmosféry, kde se ve styku se vzdušnou vlhkostí tvoří kyseliny (kyselina sírová a kyselina dusičná) a větry pak přenášejí kyselinu v podobě srážek (kyselý déšť) - na tomto procesu se podílejí zplodiny z komínů továren a výfukové plyny aut - kyselé deště poškozují lesy i vodní plochy, ve městech narušují sochy i budovy 4. Kácení tropických deštných lesů - tropické deštné lesy jsou plíce planety (spotřebovávají oxid uhličitý a uvolňují kyslík do ovzduší) - lidé ročně vykácejí plochu zhruba km 2, pro srovnání plocha České republiky je km 2 - důsledky: a) kácení a vypalování těchto lesů přispívá ke globálnímu oteplování planety b) vyhubení řady druhů rostlin (některé se využívají pro moderní léky) a živočichů - důvodem kácení je zisk z těžby dřeva, získávání zemědělských ploch a stavba dálnice 5. Znečišťování oceánu - znečišťování oceánu vede k poklesu úlovků ryb a jiných mořských živočichů a k celkovému narušení tohoto ekosystému - ke znečišťování dochází při haváriích ropných tankerů, průmyslovým odpadem z továren, vypouštěním odpadních vod a ukládáním odpadu (hromadění plastů v oceánu)

13 6. Těžba nerostných surovin - povrchová těžba mění celkový ráz krajiny (vzniká krajina Marsu ) - ničí ovzduší, půdy, vodstvo, flóru i faunu - jde například o těžbu hnědého uhlí 7. Radioaktivní znečištění - nebezpečí havárie jaderné elektrárny (1986 Černobyl na Ukrajině) - ukládání radioaktivního odpadu (problém kam s ním, je zde vysoký poločas rozpadu) Podívej se prostřednictvím internetu na film o jaderné havárii na Ukrajině Černobyl Samostatná práce: Odpověz písemně do školního sešitu na následující otázky. Pokud neznáš odpověď, hledej na internetu. U každé odpovědi se pak podívej na internetu na obrázky a přečti si zajímavé informace. Na každý týden máš deset otázek. 1. Jak se jmenuje nejvyšší hora Asie i celé planety Země, v jakém pohoří se nachází a jaká je její nadmořská výška? 2. Jak se jmenuje nejvyšší hora Evropy, v jakém pohoří se nachází a jaká je její nadmořská výška? 3. Jak se jmenuje nejvyšší hora Afriky, v jakém pohoří se nachází a jaká je její nadmořská výška? 4. Jak se jmenuje nejvyšší hora Severní Ameriky, v jakém pohoří se nachází a jaká je její nadmořská výška? 5. Jak se jmenuje nejvyšší hora Jižní Ameriky, v jakém pohoří se nachází a jaká je její nadmořská výška? 6. Jak se jmenuje nejvyšší hora Austrálie, v jakém pohoří se nachází a jaká je její nadmořská výška? 7. Najdi a jmenuj tři nejvyšší vrcholy světa, uveď, v jakém pohoří se nachází a jaká je jejich nadmořská výška. 8. Jak se nazývá nejhlubší místo na planetě Zemi, jaká je jeho hloubka a v jakém oceánu se nachází? 9. Najdi a jmenuj pět nejdelších řek světa i s délkou jejich toků. 10. Najdi a jmenuj jeden vodopád na každém kontinentu kromě Antarktidy. 11. Jak se jmenuje nejvyšší vodopád světa a kde se nachází? 12. Najdi a jmenuj pět největších ostrovů světa. 13. Najdi a uveď jeden poloostrov na každém kontinentu kromě Antarktidy. 14. Najdi a uveď jeden záliv u každého kontinentu kromě Antarktidy. 15. Jak se nazývá průplav oddělující od sebe Severní a Jižní Ameriku? 16. Jak se nazývá průplav oddělující od sebe Afriku a Asii?

14 17. Jak se nazývá průliv oddělující od sebe Evropu a Afriku? 18. Jak se nazývá průliv oddělující od sebe Asii a Severní Ameriku? 19. Najdi a jmenuj tři největší jezera světa podle rozlohy. 20. Najdi tři největší pouště světa podle rozlohy. 21. Jak se nazývá nejhlubší jezero světa a jaká je jeho hloubka? 22. Uveď pět největších států světa podle rozlohy. 23. Uveď tři nejmenší státy světa podle rozlohy. 24. Uveď pět největších států světa podle počtu obyvatel. 25. Uveď pět nejmenších států světa podle počtu obyvatel. 26. Najdi a jmenuj pět největších měst světa a uveď počet obyvatel. 27. Najdi a jmenuj tři nejvyšší budovy světa a uveď kde se nachází a jaké jsou jejich výšky. 28. Najdi a jmenuj tři nejvyšší sochy světa a uveď kde se nachází a jaké jsou jejich výšky. 29. Uveď hlavní města těchto států: Uruguay, Argentina, Chile, Kuba, Mexiko, Kanada, Egypt, Maroko, Jihoafrická republika, Švédsko, Portugalsko, Ukrajina, Čína, Indie, Korejská republika, Austrálie. 30. Přiřaď státy k těmto hlavním městům: Quito, Caracas, Bogota, Washington, Kingston, San Jose, Kinshasa, Nairobi, Yamoussoukro, Helsinky, Bern, Záhřeb, Damašek, Kábul, Bangkok.

SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN TĚŽKÝ A SPOTŘEBNÍ PRŮMYSL

SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN TĚŽKÝ A SPOTŘEBNÍ PRŮMYSL SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN TĚŽKÝ A SPOTŘEBNÍ PRŮMYSL TĚŽEBNÍ PRŮMYSL Naleziště a následná těžba nerostných surovin = základ pro průmyslovou výrobu. / nerovnoměrnost/ Tyto státy světa

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Politické rozdělení Střední Ameriky

Politické rozdělení Střední Ameriky Politické rozdělení Střední Ameriky Přírodní podmínky celoroční pěstování subtropických a tropických plodin (cukrová třtina, citrusové ovoce, mango, avokádo, kávovník, banány) Pevninské státy Střední Ameriky

Více

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Charakteristika Jedná se o nejvýznamnější, hospodářsky nejvyspělejší, nejhustěji obydlenou oblast Evropy Oblast leží v mírném, oceánském podnebném pásu Převažují nížiny

Více

HOSPODÁŘSTVÍ EVROPY NEROSTNÉ SUROVINY PRŮMYSL

HOSPODÁŘSTVÍ EVROPY NEROSTNÉ SUROVINY PRŮMYSL HOSPODÁŘSTVÍ EVROPY NEROSTNÉ SUROVINY PRŮMYSL Evropa průmysl a těžba Evropa dlouhá tradice průmyslu, rozmach od 18. století, počátek ve Velké Británii, odtud se šířil dál do Evropy. Hospodářství Evropy

Více

Spotřební průmysl. VY_32_INOVACE_Z.3.09 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2012/2013

Spotřební průmysl. VY_32_INOVACE_Z.3.09 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Průmysl. - podstata průmyslové činnosti spočívá v přeměně surovin na polotovary, které jsou

Průmysl. - podstata průmyslové činnosti spočívá v přeměně surovin na polotovary, které jsou Průmysl - podstata průmyslové činnosti spočívá v přeměně surovin na polotovary, které jsou používány jinými průmyslovými odvětvími nebo ve zpracování surovin na hotové výrobky. - průmyslová činnost zahrnuje

Více

Maturitní témata. Školní rok: 2016/2017. Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová

Maturitní témata. Školní rok: 2016/2017. Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová Maturitní témata Školní rok: 2016/2017 Ředitel školy: PhDr. Karel Goš Předmětová komise: Zeměpis Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová Předmět: Zeměpis VIII. A 8 Mgr. Václav Krejčíř IV. A Mgr.

Více

Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec Průmysl I. - opakování - Skupina A.

Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec Průmysl I. - opakování - Skupina A. Název projektu OPVK: Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec CZ.1.07/1.5.00/34.0766 Klíčová aktivita: V/2 Číslo dokumentu: VY_52_INOVACE_ZE.S4.31 Typ výukového materiálu: Pracovní list pro žáka Název

Více

Maturitní témata. Školní rok: 2018/2019. Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová

Maturitní témata. Školní rok: 2018/2019. Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová Maturitní témata Školní rok: 2018/2019 Ředitel školy: PhDr. Karel Goš Předmětová komise: Zeměpis Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová Předmět: Zeměpis VIII. A8 Mgr. Radomil Juřík VIII. B8 Mgr.

Více

Problém č.1 Kácení tropických deštných pralesů

Problém č.1 Kácení tropických deštných pralesů Problém č.1 Kácení tropických deštných pralesů Je to jeden z nejvýznamnějších a nejstarších ekosystémů na planetě Zemi, který se vyskytuje v trvale vlhkém a teplém podnebí. Vysvětli pojem Ekosystém. Je

Více

Základní údaje. Parlamentní republika. Hl. město Lublaň Počet obyvatel 2 000 092 Rozloha 20 273 km 2 Měna Euro Jazyky slovinština

Základní údaje. Parlamentní republika. Hl. město Lublaň Počet obyvatel 2 000 092 Rozloha 20 273 km 2 Měna Euro Jazyky slovinština Obr. 1 ALPSKÉ STÁTY Obr. 2 Základní údaje Parlamentní republika Vznikla rozpadem Jugoslávie Hl. město Lublaň Počet obyvatel 2 000 092 Rozloha 20 273 km 2 Měna Euro Jazyky slovinština Obr. 3 Přírodní podmínky

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

PŘÍRODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ REPUBLIKY. Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s přírodními podmínkami v ČR.

PŘÍRODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ REPUBLIKY. Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s přírodními podmínkami v ČR. PŘÍRODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ REPUBLIKY Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s přírodními podmínkami v ČR. POČASÍ je okamžitý stav ovzduší, je dáno: teplotou měříme

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2 Č. materiálu: VY_32_INOVACE_117 Jméno autora: Mgr. Martina Sládková Datum

Více

Afrika Severní region. Státy část I

Afrika Severní region. Státy část I Afrika Severní region Státy část I Severní Afrika Přiřaď státy do mapy severní Afriky Súdán Egypt Libye Alžírsko Tunisko Maroko Západní Sahara Hry a testy o Africe (EN) Alžírsko Alžírská demokratická a

Více

SEVERNÍ EVROPA. Obr. 1

SEVERNÍ EVROPA. Obr. 1 SEVERNÍ EVROPA Obr. 1 Co mají společného? 1) Přírodní podmínky - přímořské podnebí na rozhraní mírného a subarktického pásu (ovlivněn Golfským proudem) - lesy (smíšené, jehličnaté tajga) = zachovaná příroda

Více

Severní Evropa - hospodářství

Severní Evropa - hospodářství Severní Evropa - hospodářství Mgr. Lukáš Kučera Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně Sexta, 2. ročník VG Tento produkt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Úkol: Vysvětlete červeně zvýrazněná slova.

Úkol: Vysvětlete červeně zvýrazněná slova. Průmysl Význam průmyslu reprezentuje sekundární sektor v Evropě proběhl největší rozvoj průmyslu v polovině 19. století, kdy zrušení nevolnictví a nové vědecké objevy spustily tzv. průmyslovou revoluci

Více

Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér 4.ročník vyššího gymnázia

Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér 4.ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o.

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Číslo projektu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Autor Tematická oblast Mgr. Martin Hedeja Zeměpis světové hospodářství Ročník 2. Datum tvorby 15.9.2012 Anotace a) určeno

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z GEOGRAFIE 2017/2018

MATURITNÍ TÉMATA Z GEOGRAFIE 2017/2018 MATURITNÍ TÉMATA Z GEOGRAFIE 2017/2018 1. Planetární geografie tvar a velikost Země rotace Země a její důsledky oběh Země kolem Slunce a jeho důsledky pásmový čas, datová hranice slapové jevy 2. Kartografie

Více

TEMATICKÝ PLÁN OBDOBÍ: září říjen. listopad prosinec. - časová pásma

TEMATICKÝ PLÁN OBDOBÍ: září říjen. listopad prosinec. - časová pásma Týdenní dotace: 2h/týden Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2017/2018 Zeměpis 1 (Vstupte na planetu Zemi) - Novák, S. a kol., Nová škola, Praha 2014. Zeměpis 2 (Přírodní obraz Země) - Novák, S. a kol.,

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Týdenní dotace: 2h/týden Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Zeměpis 1 (Vstupte na planetu Zemi) - Novák, S. a kol., Nová škola, Praha 2014. Zeměpis 2 (Přírodní obraz Země) - Novák, S. a kol.,

Více

TEMATICKÝ PLÁN 6. ročník

TEMATICKÝ PLÁN 6. ročník TEMATICKÝ PLÁN 6. ročník Týdenní dotace: 2h/týden Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2018/2019 Zeměpis 1 (Vstupte na planetu Zemi) - Novák, S. a kol., Nová škola, Praha 2014. Zeměpis 2 (Přírodní obraz

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2 Č. materiálu: VY_32_INOVACE_119 Jméno autora: Mgr. Martina Sládková Datum

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Vy_32_Inovace_15_Doprava

Vy_32_Inovace_15_Doprava Vy_32_Inovace_15_Doprava Základní škola Jindřicha Pravečka Výprachtice 390 Reg.č. CZ.1.07/1.4.00/21.1674 Autor: Bc. Petr Grossmann Anotace Studijní materiál zpracovává průmysl, učivo 8. ročníku. Konkrétně

Více

Dělení dopravy. pevninská. vodní. letecká doprava zpráv. silniční železniční potrubní. vnitrozemská námořní

Dělení dopravy. pevninská. vodní. letecká doprava zpráv. silniční železniční potrubní. vnitrozemská námořní DOPRAVA Dopravní síť je soustava dopravních cest, které spojují různá místa doprava využívá dopravní cesty (silnice, železnice, splavné řeky,...), dopravní prostředky (vlaky, auta,...) a dopravní zařízení

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Pracovní listy ze zeměpisu Holubec 6. ročník Tvar a rozměry Země (TVARZ.bmp) o Tvar a rozměry Země o Světové strany Pohyby Země (POHYBY.bmp) o Kolem osy o Kolem Slunce o Kolem jádra Galaxie o Roční období

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum:

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: Šablona:

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

2. Globální aspekty světového hospodářství. Ekonomika

2. Globální aspekty světového hospodářství. Ekonomika 2. Globální aspekty světového hospodářství Ekonomika 2.1. Ekonomika a populační problém 2.1.1 Vývoj lidské populace Ekonomika je úzce spojena s populací.proto dříve než se zaměříme na jednotlivé ekonomické

Více

Vysvětlí strukturu vesmíru. Vyjmenuje, která tělesa tvoří sluneční soustavu a porovná planety sluneční soustavy.

Vysvětlí strukturu vesmíru. Vyjmenuje, která tělesa tvoří sluneční soustavu a porovná planety sluneční soustavy. Vyučovací předmět: Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby Zeměpis (Z) Školní výstupy Učivo (pojmy) 6 Z F Vysvětlí strukturu vesmíru. vesmír 6 Z F Vyjmenuje, která tělesa tvoří sluneční soustavu

Více

Kontrolní test - doprava VY_32_INOVACE_Z.3.15. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér 4.ročník vyššího gymnázia

Kontrolní test - doprava VY_32_INOVACE_Z.3.15. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér 4.ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S VÝUKOVÁSLEPÁMAPA AUSTRÁLIE HOSPODÁŘSTVÍ Mgr. Iva Svobodová Hospodářství obecná charakteristika hospodářský kolos jižních moří všestranně rozvinutá tržní ekonomika země průmyslově-těžební

Více

- Dopravu podle předmětu dopravy můžeme dělit na osobní a nákladní dopravu. Doprava dělí také podle dopravních cest a dopravních prostředků.

- Dopravu podle předmětu dopravy můžeme dělit na osobní a nákladní dopravu. Doprava dělí také podle dopravních cest a dopravních prostředků. DOPRAVA A SPOJE - V současnosti je doprava jednou z nejrozsáhlejších oblastí světového hospodářství a spojuje všechny lidské činnosti. Úroveň vyspělosti dopravy je měřítkem stupně rozvoje jednotlivých

Více

VELKÁ BRITÁNIE. rozloha 245 000 km 2 počet obyvatel 60 mil. úřední jazyk angličtina hlavní město Londýn britská libra státní zřízení monarchie

VELKÁ BRITÁNIE. rozloha 245 000 km 2 počet obyvatel 60 mil. úřední jazyk angličtina hlavní město Londýn britská libra státní zřízení monarchie Západní Evropa VELKÁ BRITÁNIE rozloha 245 000 km 2 počet obyvatel 60 mil. úřední jazyk angličtina hlavní město Londýn měna britská libra státní zřízení monarchie Charakteristika oficiální název: Spojené

Více

Mezipředmět. vazby. Metodická poznámka. Průřezová témata. Období splnění. Rozsah vyžadovaného učiva. Návrhy učiva pro nadané žáky

Mezipředmět. vazby. Metodická poznámka. Průřezová témata. Období splnění. Rozsah vyžadovaného učiva. Návrhy učiva pro nadané žáky Vyučovací předmět: Zeměpis (Z) Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka Období splnění Metodická poznámka Rozsah vyžadovaného učiva Návrhy učiva pro nadané

Více

ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN. Zeměpis. 6.ročník

ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN. Zeměpis. 6.ročník Zeměpis LEDEN ZEMĚ JAKO VESMÍRNÉ TĚLESO Tvar zeměkoule,země ve vesmíru Pohyby Země Roční období Měsíc-přirozená družice Země Sluneční soustava Slunce, planety GLÓBUS A MAPA Glóbus, mapa, plán Měřítko a

Více

R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S

R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S INTERAKTIVNÍ VÝUKOVÁ PREZENTACE REGIONŮ EVROPA HOSPODÁŘSTVÍ BENELUXU Mgr. Iva Svobodová NIZOZEMSKO - ekonomika jedna z nejbohatších zemí světa celosvětově se řadí mezi

Více

GLOBÁLNÍ- SVĚTOVÉ PROBLÉMY LIDSTVA

GLOBÁLNÍ- SVĚTOVÉ PROBLÉMY LIDSTVA GLOBÁLNÍ- SVĚTOVÉ PROBLÉMY LIDSTVA JEDNÁ SE O CELOSVĚTOVÉ PROBLÉMY, KTERÉ NEJEN KOMPLIKUJÍ, NARUŠUJÍ A ZHORŠUJÍ LIDEM ŽIVOT, ALE I SAMOTNOU EXISTENCI ŽIVOTA NA ZEMI.. soulad v konání, dodržování mezinárodních

Více

Energetické problémy

Energetické problémy Energetické problémy Zdroje energie 1) Obnovitelné zdroje energie, které jsou prakticky nevyčerpatelné částečně a nebo úplně se obnovují (sluneční energie, voda, vítr, biomasa) Zdroje energie 2) Neobnovitelné

Více

Živočišná výroba. VY_32_INOVACE_Z.2.13 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia

Živočišná výroba. VY_32_INOVACE_Z.2.13 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér 4.ročník vyššího gymnázia

Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér 4.ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Maturitní okruhy pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Zeměpis cestovního ruchu. Cestovní ruch

Maturitní okruhy pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Zeměpis cestovního ruchu. Cestovní ruch Maturitní okruhy pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Předmět Typ zkoušky Obor Forma Období Zeměpis cestovního ruchu Profilová ústní Cestovní ruch Denní MZ2019 1. Předpoklady rozvoje cestovního ruchu lokalizační

Více

Seznam šablon - Zeměpis

Seznam šablon - Zeměpis Seznam šablon - Zeměpis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda - zeměpis Tematický celek: Regiony světa Ročník: 7 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU 1) Země jako vesmírné těleso. Země jako součást vesmíru - Sluneční soustava, základní pojmy. Tvar, velikost a složení zemského tělesa, srovnání Země s ostatními tělesy Sluneční

Více

EVROPA JEDEN ZE SVĚTADÍLŮ VODSTVO, HOSPODÁŘSTVÍ A OBYVATELÉ. 5. třída ZŠ BŘEŢANY

EVROPA JEDEN ZE SVĚTADÍLŮ VODSTVO, HOSPODÁŘSTVÍ A OBYVATELÉ. 5. třída ZŠ BŘEŢANY EVROPA JEDEN ZE SVĚTADÍLŮ VODSTVO, HOSPODÁŘSTVÍ A OBYVATELÉ 5. třída ZŠ BŘEŢANY Evropa VODSTVO Slané vody Evropu oblévají slané oceánské vody Atlantského a Severního ledového oceánu. Součástí těchto oceánů

Více

FOSILNÍ PALIVA A JADERNÁ ENERGIE

FOSILNÍ PALIVA A JADERNÁ ENERGIE Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 7.ročník červenec 2011 FOSILNÍ PALIVA A JADERNÁ ENERGIE Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,8.15 Vzdělávací oblast: fosilní paliva,

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 1 -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 1 - Název projektu OPVK: Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec CZ.1.07/1.5.00/34.0766 Klíčová aktivita: V/2 Číslo dokumentu: VY_52_INOVACE_ZE.S4.32 Typ výukového materiálu: Pracovní list pro žáka Název

Více

EU peníze školám VY_52_INOVACE_PV3B_36

EU peníze školám VY_52_INOVACE_PV3B_36 VY_52_INOVACE_PV3B_36 Předmět: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa Ročník: 7. Školní rok: 2012/2013 Anotace: Pracovní list slouží k procvičování a prověření učiva o Asii, Austrálii, Oceánii, polárních

Více

Průmysl. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html#o

Průmysl. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html#o 1. Vysvětlete: a) Jaký je podíl zaměstnaných osob v průmyslu v zemích méně vyspělých a v nejvyspělejších. Proč? b) Jakým způsobem lze členit průmysl. Která odvětví jsou chápána jako tzv. tradiční, moderní

Více

Otázky k výstupnímu testu ze zeměpisu 9.ročník (bez použití atlasu, mapy či glóbu)

Otázky k výstupnímu testu ze zeměpisu 9.ročník (bez použití atlasu, mapy či glóbu) Otázky k výstupnímu testu ze zeměpisu 9.ročník (bez použití atlasu, mapy či glóbu) (U otázek s odpověďmi a., b., c., d. je vždy jedna správná odpověď.) 1. Který z uvedených údajů se nejvíce blíží současnému

Více

PRIMÁRNÍ SEKTOR. Lenka Pošepná

PRIMÁRNÍ SEKTOR. Lenka Pošepná PRIMÁRNÍ SEKTOR Lenka Pošepná ZEMĚDĚLSTVÍ Nejstarší projev hospodářské činnosti Pojem zemědělství zahrnuje: Živočišná výroba Rostlinná výroba Lov Rybolov Lesní hospodářství Vodní hospodářství Sběratelství

Více

Zpráva o vývoji energetiky v oblasti ropy a ropných produktů za rok 2016 Základní grafické podklady. duben 2018

Zpráva o vývoji energetiky v oblasti ropy a ropných produktů za rok 2016 Základní grafické podklady. duben 2018 Zpráva o vývoji energetiky v oblasti ropy a ropných produktů za rok 216 Základní grafické podklady duben 218 1 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213

Více

MATURITNÍ TÉMATA ZEMĚPIS šk. rok 2017/18 Jarní a podzimní termín. 1. Geografie, její předmět a funkce. Základy geomorfologie (utváření reliéfu Země)

MATURITNÍ TÉMATA ZEMĚPIS šk. rok 2017/18 Jarní a podzimní termín. 1. Geografie, její předmět a funkce. Základy geomorfologie (utváření reliéfu Země) EDUCAnet gymnázium, SOŠ a základní škola Praha, s.r.o. Roztylská 1, 148 00 Praha 4 http:// praha.educanet.cz Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty MATURITNÍ TÉMATA ZEMĚPIS šk.

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

February 22, 2013. UM102 Energii potřebujeme, ale...notebook. Opakování pojmů Z9. Přírodní zdroje a energii potřebujeme, ale. 1.

February 22, 2013. UM102 Energii potřebujeme, ale...notebook. Opakování pojmů Z9. Přírodní zdroje a energii potřebujeme, ale. 1. Přírodní zdroje a energii potřebujeme, ale 1. Písemné opakování 2. Výklad Opakování pojmů Z9 A B 1. Jmenuj rozdělení krajin 3. Práce s grafem 4. Procvičení pojmů 5. Křížovka 6. Témata na referáty podle

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO CÍL: Seznámení se Spolkovou republikou Německo. Spolupráce učitel-žák, zapojení žáků při výkladu nové látky. Využití vlastivědné mapy a práce na PC. Zapojení zábavných prvků

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Zóna volného obchodu mezi EU a Kanadou (CETA) Mezinárodní strojírenský veletrh, Brno, 9.10.2013

Zóna volného obchodu mezi EU a Kanadou (CETA) Mezinárodní strojírenský veletrh, Brno, 9.10.2013 Zóna volného obchodu mezi EU a Kanadou (CETA) Mezinárodní strojírenský veletrh, Brno, 9.10.2013 CETA Cílem dohody je odstranit obchodní bariéry v předem daných oblastech a podpořit tím obchod mezi EU a

Více

Střední Evropa - hospodářství

Střední Evropa - hospodářství Střední Evropa - hospodářství Mgr. Lukáš Kučera Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně Sexta, 2. ročník VG Tento produkt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S

R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S INTERAKTIVNÍ VÝUKOVÁ PREZENTACE REGIONŮ II EVROPA HOSPODÁŘSTVÍ POBALTÍ Mgr. Iva Švecová ESTONSKO -ekonomika nejdynamičtější přechod na tržní ekonomiku z bývalých republik

Více

NEŽIVÁ PŘÍRODA. Anotace: Materiál je určen k výuce věd ve 3. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se složkami neživé přírody a jejich tříděním.

NEŽIVÁ PŘÍRODA. Anotace: Materiál je určen k výuce věd ve 3. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se složkami neživé přírody a jejich tříděním. NEŽIVÁ PŘÍRODA Anotace: Materiál je určen k výuce věd ve 3. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se složkami neživé přírody a jejich tříděním. Neživá příroda mezi neživou přírodu patří voda, vzduch, nerosty, horniny,

Více

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků) Dopravní systém je tvořen navzájem provázanými složkami: 1. Dopravní prostředky soubor pohyblivých zařízení 2. Dopravní cesty část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

Více

Zeměpis Název Ročník Autor

Zeměpis Název Ročník Autor Planeta Země I. 6 Planeta Země II. 6 Glóbus a mapa I. 6 Glóbus a mapa II. 6 Litosféra I. 6 Litosféra II. 6 Sluneční soustava 6 Vesmír 6 Soutěsky 6 Kaprun 6 Vznik ledovce. 6 Grossglockner 6 Pedosféra 6

Více

ATMOSFÉRA. Anotace: Materiál je určen k výuce zeměpisu v 6. ročníku základní školy. Seznamuje žáky s vlastnostmi a členěním atmosféry.

ATMOSFÉRA. Anotace: Materiál je určen k výuce zeměpisu v 6. ročníku základní školy. Seznamuje žáky s vlastnostmi a členěním atmosféry. ATMOSFÉRA Anotace: Materiál je určen k výuce zeměpisu v 6. ročníku základní školy. Seznamuje žáky s vlastnostmi a členěním atmosféry. Atmosféra je to plynný obal Země společně s planetou Zemí se otáčí

Více

Přírodní zdroje. Obnovitelné Půdy, voda, biomasa, sluneční energie Neobnovitelné Nerostné suroviny

Přírodní zdroje. Obnovitelné Půdy, voda, biomasa, sluneční energie Neobnovitelné Nerostné suroviny Přírodní zdroje Obnovitelné Půdy, voda, biomasa, sluneční energie Neobnovitelné Nerostné suroviny Energetické zdroje (primární) 1. Ropa 38,1% 2004: 83,0 mil. barelů denně 2. Uhlí 24,0% 3. Zemní plyn 23,6%

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S INTERAKTIVNÍ VÝUKOVÁ PREZENTACE REGIONŮ II EVROPA HOSPODÁŘSTVÍSKANDINÁVIE Mgr. Iva Švecová DÁNSKO -ekonomika moderní tržní hospodářství technicky vyspělé zemědělství rozsáhlá

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Socioekonomická geografie průmysl, těžební průmysl VY_32_INOVACE_19_17

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Socioekonomická geografie průmysl, těžební průmysl VY_32_INOVACE_19_17 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Oceánské sedimenty jako zdroj surovin

Oceánské sedimenty jako zdroj surovin Oceánské sedimenty jako zdroj surovin 2005 Geografie Světového oceánu 2 Rozšíření sedimentů 2005 Geografie Světového oceánu 3 2005 Geografie Světového oceánu 4 MOŘSKÉ NEROSTNÉ SUROVINY 2005 Geografie Světového

Více

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Obr. 2 BENELUX Charakteristika Označení pro volné společenství Belgie, Nizozemska a Lucemburska V roce 1948 byla vytvořena celní unie, později byla přeměněna na hospodářskou

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Vyhledá americký kontinent a určí jeho geografickou polohu

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Průmysl význam, členění, lokalizace VY_32_INOVACE_Z.3.02 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2012/2013

Průmysl význam, členění, lokalizace VY_32_INOVACE_Z.3.02 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Země v oblasti Skandinávské pol.,polární kruh chladnější podnebí

Země v oblasti Skandinávské pol.,polární kruh chladnější podnebí Severní Evropa Země v oblasti Skandinávské pol.,polární kruh chladnější podnebí Velmi vyspělé státy-švédsko a Finskoneutrální země-nejsou členy NATO Norsko a Island nejsou členy EU Norsko,Švédsko,Dánsko-konstituční

Více

Průmysl. kvarta 16.3.2011. Pavel TAIBR GFXŠ Liberec taibr@atlas.cz

Průmysl. kvarta 16.3.2011. Pavel TAIBR GFXŠ Liberec taibr@atlas.cz Průmysl kvarta Průmysl Co je to materiální? Základ materiální produkce Funkce: Výroba energií a surovin, výrobních a spotřebních prostředků Vyvíjí se z řemesel od 18. století (manufaktury) dodnes Průmyslové

Více

1.Historie a současnost nejen. dopravy

1.Historie a současnost nejen. dopravy 1.Historie a současnost nejen automobilové dopravy Definice a rozdělení dopravy Doprava je cílevědomá, účelně organizovaná činnost lidí, zaměřená na přemísťování osob, věcí a pošty. K její realizaci se

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, ANEŽKY ČESKÉ 702/17, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝUKOVÝ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, ANEŽKY ČESKÉ 702/17, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 NÁZEV PROJEKTU: UČÍME LÉPE A MODERNĚJI OP VK 1.4 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, ANEŽKY ČESKÉ 702/17, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝUKOVÝ MATERIÁL Název DUMu: VY_52_INOVACE_02_6_Státy

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

JIŽNÍ A JIHOZÁPADNÍ EVROPA

JIŽNÍ A JIHOZÁPADNÍ EVROPA VY_32_INOVACE_ZEM_67 JIŽNÍ A JIHOZÁPADNÍ EVROPA Mgr. Doležal Zdeněk Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Zeměpis - 6. ročník Vzdělávací obsah

Zeměpis - 6. ročník Vzdělávací obsah Zeměpis - 6. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Země - vesmírné těleso Planeta Země jako součást Sluneční soustavy Tvar a pohyby Země Vysvětlí pojmy hvězda

Více

DÁNSKO. rozloha 43 000 km 2 počet obyvatel 5,4 mil. úřední jazyk dánština hlavní město Kodaň dánská koruna státní zřízení monarchie

DÁNSKO. rozloha 43 000 km 2 počet obyvatel 5,4 mil. úřední jazyk dánština hlavní město Kodaň dánská koruna státní zřízení monarchie Severní Evropa DÁNSKO rozloha 43 000 km 2 počet obyvatel 5,4 mil. úřední jazyk dánština hlavní město Kodaň měna dánská koruna státní zřízení monarchie Charakteristika poloha: leží na Jutském poloostrově

Více

Poloha, rozloha Ameriky lenitost Ameriky Povrch Ameriky

Poloha, rozloha Ameriky lenitost Ameriky Povrch Ameriky Poloha, rozloha Ameriky leží na severní i jižní polokouli, na západní polokouli omývají ji oceány: Atlantský, Tichý, Severní ledový rozdělujeme ji na: Severní, Střední, Jižní (Tehuantepecká, Panamská šíje)

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Zeměpisná olympiáda 2011

Zeměpisná olympiáda 2011 Zeměpisná olympiáda 2011 Kategorie B okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu Zeměpisná rozcvička I. Místopis 1. Podle charakteristiky poznej, o jakou

Více

POLOHA: Z polokoule, prochází tudy rovník, od Severní Ameriky oddělena Panamskou šíjí. V - Atlantský oceán

POLOHA: Z polokoule, prochází tudy rovník, od Severní Ameriky oddělena Panamskou šíjí. V - Atlantský oceán ROZLOHA: 18mil. km 2 POLOHA: Z polokoule, prochází tudy rovník, od Severní Ameriky oddělena Panamskou šíjí ČLENITOST POBŘEŽÍ: malá V - Atlantský oceán Z - Tichý oceán Magalhaesuv průliv Drakův průliv Panamský

Více

Západní Evropa PhDr. Radek Častulík

Západní Evropa PhDr. Radek Častulík Západní Evropa PhDr. Radek Častulík Nejvyspělejší státy Evropy Vyspělý průmyslstroje,lodě,automobily,eletrotechnika Vysoká životní úroveň-většina obyvatel žije ve městech Velká Británie=Spojené království

Více

Rozmístění obyvatelstva na Zemi

Rozmístění obyvatelstva na Zemi Rozmístění obyvatelstva na Zemi Velká nerovnoměrnost v rozmístění obyvatel: 4/5 lidí žijí na severní polokouli polovina obyvatel žije na 5 % rozlohy souše Přes 50 % obyvatel je soustředěno v pásu do 200

Více

Maturitní otázky do zeměpisu

Maturitní otázky do zeměpisu Maturitní otázky do zeměpisu 1. Geografie jako věda Předmět a objekt geografie a jeho vývoj v průběhu staletí. Postavení geografie v systému věd. Význam geografie pro život současného člověka. Uplatnění

Více