BYSTRCKÉ NOVINY OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC. Velká vánoční výzva dopadla na výbornou. Opravy a investice ve školství v roce 2021

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BYSTRCKÉ NOVINY OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC. Velká vánoční výzva dopadla na výbornou. Opravy a investice ve školství v roce 2021"

Transkript

1 BYSTRCKÉ NOVINY ÚNOR ročník XXXI/2021 číslo 1/2 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Velká vánoční výzva dopadla na výbornou Předání krabiček s cukrovím v Domově pro seniory na ulici Foltýnova Dobrých zpráv není nikdy dost, a proto jsem moc rád, že o jednu takovou se s vámi mohu nyní podělit: do Velké vánoční výzvy se v Bystrci zapojilo a cukroví pro zdravotníky napeklo a na radnici předalo téměř 80 bystrckých rodin. Neuvěřitelně mě těší, že v Bystrci jsme pořád solidární, ochotní pomáhat a dělat radost i ostatním. V pátek 18. prosince jsme tak za naši městskou část mohli předat zdravotníkům z Úrazové nemocnice Brno první várku krabiček s cukrovím. Druhou část cukroví jsme ve středu 23. prosince zavezli klientům a pracovníkům Domova pro seniory na ulici Foltýnova. Ještě jednou děkuji iniciátorce celé akce paní Kučerkové, která se obou předání zúčastnila a samozřejmě také všem bystrckým domácnostem, které se do výzvy zapojily a na chvíli tak svým dárkem zpříjemnily letošní Vánoce svým bližním. Tomáš Kratochvíl, starosta Opravy a investice ve školství v roce 2021 Vizualizace mateřské školy Nad Dědinou Na zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc 9. prosince 2020 byl schválen Rozpočet MČ Brno-Bystrc na rok 2021, kde do oblasti škol- ství na opravy a investice bylo vyčleněno 27,33 mil. Kč. V částce je zahrnutý i náš příspěvek na projekt Výstavba nové 3třídní MŠ Nad Dědinou s předpokládanou cenou cca 43 mil. Kč. Bude řešit nedostatečnou kapacitu míst pro děti od 3 let. Probíhá dopracování projektu, který pravidelně připomínkujeme. Opět chci poděkovat ředitelkám MŠ Kamechy Haně Ondráčkové, MŠ Laštůvkova Dagmar Procházkové a ŠJ Vejrostova Ing. Zábršové za jejich podněty. Z dalších větších akcí, které chceme letos realizovat, to jsou: Vybudování kotelen v MŠ Kachlíkova 17, 19, 21, MŠ Štouračova a ZŠ Heyrovského. Ve spolupráci s Odborem implementace evropských fondů jsme připravili projekty, (pokračování na str. 2) Loňské opravy účelových komunikací a chodníků Oprava schodiště vedle domu Kuršova 1 V druhé polovině uplynulého roku Úřad městské části Brno-Bystrc zajistil několik větších oprav účelových komunikací, chodníků a schodišť, a to jak z rozpočtu městské části Brno-Bystrc (takzvaný SOI Seznam oprav a investic), tak díky účelovým dotacím z Magistrátu města Brna pro opravy účelových komunikací. Proběhla oprava zdevastované části slepé účelové komunikace v ulici Pod Horkou II. etapa s možností odstavení několika vozidel na zpevněné ploše za Kč bez DPH. Dále byly opraveny dvě části účelové komunikace v úvozu lokality Kozí horka, a to jak při levém okraji parkoviště v částce Kč bez DPH, tak přímý úsek nad parkovištěm za cenu Kč bez DPH. V obou případech se jednalo o velké množství výtluků a erozních rýh (v druhém případě způsobených i díky letním dešťům (pokračování na str. 3) Vážení bystrčtí spoluobčané, současná nepříznivá situace a covidová omezení nedopadají negativně pouze na občany spotřebitele, ale také na místní podnikatele a firmy poskytující našim spoluobčanům služby potřebné pro zajištění kvalitního života v městské části. Bez všech těchto podnikatelů a firem by městská část nemohla fungovat. Moc dobře si na radnici uvědomujeme, pod jakým tlakem v letošním roce tito naši sousedé a známí jsou a stejně jako ostatním lidem jim chceme pomáhat tuto situaci zvládnout. Bohužel, z pohledu konkrétních forem pomoci jsou možnosti městské části opravdu velmi omezené. V případech, kde podnikatelé či firmy jsou v nájmu u městské části, jsme se snažili umožnit odpuštění části nájmu. V ostatních případech to bohužel možné není. Proto jsme hledali další možnosti, jak bychom mohli pomoci i ostatním místním živnostníkům a podnikatelům. Na základě schválení radou městské části nyní přicházíme s možností jednorázové bezplatné inzerce pro subjekty mající provozovnu Brně-Bystrci. Jedná se o inzerci v Bystrckých novinách v číslech 3 5/2021, náklad zpravodaje je výtisků. Specifikace a pravidla otištění najdete na straně 4. V pomoci místní ekonomice chceme jít dále a i přes naše omezené možnosti být spoluobčanům maximálně nápomocni. Ať už tedy tuto možnost jednorázové bezplatné inzerce v Bystrckých novinách využijete, nebo ne, budeme rádi, když nám dáte vědět aktuální informaci o vašem podnikání v naší městské části (zejména služby přímo občanům, maloobchod). V případě vašeho zájmu poté zveřejníme aktuální ucelený přehled těchto soukromých služeb v Bystrci. Zdá se to možná nepochopitelné, ale relativně často se setkáváme s dotazy spoluobčanů, kteří poptávají určitou službu a nevědí třeba o tom, že ji mohou najít přímo v městské části a nemusí kvůli tomu třeba do centra a podobně. Zašlete nám prosím tuto informaci na v následujícím formátu: 1) název firmy či provozovny; 2) adresa provozovny v městské části; 3) všechny aktuální kontakty (telefony, y, www a jiné); 4) oblasti podnikání, resp. poskytované služby (cca 5 10 klíčových slov); 5) krátký popis podnikání, historie či přednosti (max. 100 slov). Do nového roku přeji vše dobré. Váš starosta Tomáš Kratochvíl

2 2 Z radnice Bystrcké noviny 1/ Letošní termíny pro vítání občánků zatím radnice nevypisuje Vážení rodiče, vzhledem kepidemiologické situaci a omezujícím vládním nařízením nebyl zatím žádný závazný termín akce "vítání dětí" pro letošní rok stanoven. Jakmile se okolnosti změní, budeme vás informovat prostřednictvím našich webových stránek. Děkujeme za pochopení. Dana Modlitbová, sekretariát tajemníka Poděkování občanům za solidaritu Když jsem psala článek do prosincového čísla Bystrckých novin o paní Veronice a její dceři Sofii (Když radnice Brno-Bystrc pomáhá), ani jsem netušila, že se vás najde tolik, kteří jim vyjádříte podporu. Tím, že jste paní Veronice poslali povzbudivý nebo třeba nabídli pomoc s vybavením domácnosti, jste ji nejen velmi potěšili, ale hlavně pomohli. Bylo vás opravdu mnoho a také díky vám měla Sofinka s maminkou krásnější Vánoce. Vaší solidarity si nesmírně vážím a z celého srdce vám děkuji. Veronika Antonínová, místostarostka Pozvánka na 8/14. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc, které se uskuteční ve středu 17. února 2021 od 17 hodin ve Společenském centru Bystrc na ulici Odbojářská č. 2 Předběžný program jednání: v Finanční podpora z rozpočtu MČ Brno- Bystrc v roce 2021 na veřejně prospěšné projekty v Návrh obecně závazné vyhlášky č. 11/2017, o nočním klidu, ve znění pozdějších obecně závazných vyhlášek aktualizace přílohy pro rok 2021 Zasedání je veřejné. Všichni občané jsou srdečně zváni. Tomáš Kratochvíl, starosta Opravy a investice ve školství v roce 2021 (dokončení ze str. 1) které jsme předali odboru k podání v rámci nově vyhlášené výzvě z Operačního programu Životní prostředí. Předpokládané náklady na realizaci jsou 22,7 mil. Kč, předpokládaná dotace 6,2 mil. Kč, náš příspěvek bude ve výši cca 8,25 mil. Kč. Jejich realizace bude znamenat nejen významnou úsporu nákladů za vytápění, ale i značný příspěvek k ochraně životního prostředí a zlepšení podmínek pro naše děti v MŠ. Oprava vnější splaškové kanalizace v ZŠ Vejrostova1 (500 tis. Kč). Oprava asfaltového chodníku a hřiště, včetně podkladních vrstev v areálu MŠ Kachlíkova 17 (500 tis. Kč). Lokální oprava asfaltových chodníků v MŠ Kachlíkova 19 a 21 (400 tis. Kč). Rekonstrukce školnického bytu na ZŠ Vejrostova 1 na školní poradenské pracoviště pro školní psycholožku a speciální pedagožky (2 mil. Kč). Rekonstrukci rozvodů elektřiny v kuchyni v MŠ Laštůvkova 57/59 (600 tis. Kč). Rekonstrukce volejbalového hřiště včetně podloží v ZŠ Heyrovského 32 (400 tis. Kč). V loňském roce jsme museli řešit i situaci, kterou sebou přinesla pandemie a která zásadním Přehoupl se nám nový rok Rok plný nadějí a doufání, že se snad již v dohledné době budeme vracet k běžnému životu. Přála bych to nám všem. Aby si ti, kteří jsou v první linii, mohli po dlouhé době odpočinout, senioři aby se bez obav mohli setkávat se svou rodinou ablízkými, podnikatelé, aby mohli znovu začít naplno fungovat a v neposlední řadě aby se znovu mohly konat kulturní akce aspolečná setkávání. Máme totiž pro vás připravený bohatý kulturní program na celý tento rok. V této chvíli nám bohužel nezbývá nic jiného, než naplánované kulturní akce rušit nebo přesouvat na jiný termín. Vzhledem k tomu, že uzávěrka Bystrckých novin je delší dobu před jejich vydáním, doporučuji vám sledovat buď vývěsky, které jsou na různých místech v Bystrci nebo kde jsou vždy aktuální informace, zda se konkrétní kulturní akce způsobem zasáhla do činnosti škol. Zavření a poté postupné otvírání škol, distanční výuka, zvýšené hygienické požadavky, onemocnění žáků i učitelů. Proto jsme školám poskytli mimořádný účelový příspěvek ve výši 905 tis. Kč, který čerpaly především na zvýšené hygienické požadavky (dezinfekční prostředky pro osoby i místnosti, včetně jídelen), ale i na zajištění výuky (mikrofony, grafické tablety, kabeláž, řadič do serveru, vybavení kuchyně pro výuku vaření). Podobně je i v letošním rozpočtu vyčleněna částka 914 tis. Kč jako mimořádný účelový příspěvek na zvládání pandemie. Chtěl bych velice poděkovat učitelkám aučitelům našich MŠ azš za jejich mimořádné nasazení, kdy museli často zabezpečovat jak přímou, tak distanční výuku našich žáků, cestou sponzorů získali i výpočetní techniku pro sociálně slabší rodiny. Vladimír Vetchý, místostarosta Bystrc místo pro setkávání a inspiraci koná, či je zrušena s ohledem na vládní nařízení. Pro letošní rok jsme bohužel museli zrušit itradiční Bystrcký Reprezentační ples, který se měl konat v pátek 5. února již podevětadvacáté. Nyní už začínáme pracovat na přípravě plesu pro rok 2022 a věřte, že bude stát za to. Ráda bych poděkovala vám všem, kteří v této době jakkoliv pomáháte, obzvlášť seniorům. Právě pro naše bystrcké seniory poskytla paní Edita Kirkby zdarma přístup do online kurzu angličtiny azájem otento kurz je opravdu veliký. Moc si této nabídky vážíme. Vládní nařízení a nouzový stav nám nedovoluje se setkávat se známými a přáteli, ale je to proto, že zdraví je na prvním místě. I když to mnohdy není vůbec jednoduché, je potřeba situaci brát takovou jaká je amyslet na to, že zase bude dobře. Dovolte mi, abych vám poděkovala, že všechna tato nařízení dodržujete. Společnými silami to vše zvládneme a znovu budeme normálně žít. Veronika Antonínová, místostarostka

3 Bystrcké noviny 1/ Doprava v Bystrci Vážení čtenáři, obyvatelé Bystrce, jak jsme vás informovali vminulém čísle Bystrckých novin, byla dokončena oprava komunikace Rakovecká. Akce byla zadána z úrovně Jihomoravského kraje. Požádali jsme Odbor dopravy města Brna o zbudování zálivů pro zastávky autobusů pod hradem Veveří v obou směrech, aby nedocházelo ke kolizím cyklistů, chodců, autobusů a osobních vozidel. Kromě zálivů pro autobusy bude řešeno i několik úseků cyklostezky. Dokumentaci dostaneme v nejbližší době k vyjádření navrhovaná cyklostezka se smíšeným provozem pro pěší a cyklisty, která je v této části vedena jako přimknutá k vozovce, bude součástí rekonstrukce komunikace II/384. Na přelomu ledna aúnora by měl být svolán první Výrobní výbor k prodloužení tramvajového tělesa na Kamechy. V prosinci proběhlo již dílčí jednání k upřesnění požadavků městské části na napojení jednotlivých komunikací, řešení křížení koridorů pro vozidla, chodce a cyklisty s tramvajovým tělesem atd. Proces je to samozřejmě náročný avyžádá si hodně času. Budeme vás informovat. Z radnice 3 Výluka Žabovřeská: z důvodu výstavby další části velkého městského okruhu je od soboty 9. ledna 2021 po dobu cca dvou let přerušen provoz tramvají v úseku mezi zastávkami Pisárky-Bráfova. O výluce jsme informovali aktuálně na webových stránkách městské části. Níže (a stále na webových stránkách) najdete leták s výlukovými informacemi. Na přelomu roku jsem žádal dopravního ředitele DPMB Ing. Jana Seitla o navýšení počtu nízkopodlažních vozidel na lince 10. Tomáš Jára, místostarosta Loňské opravy účelových komunikací a chodníků (dokončení ze str. 1) ve svažitém terénu). Opraven byl chodník na ulici Vejrostova před areálem základní školy Vejrostova, tedy ve frekventovaném místě před areálem, kde byl poškozen asfaltový povrch s prosedlými místy, v nichž se po dešti tvořily kaluže. Hodnota díla činila Kč bez DPH. Podařilo se opravit ipůvodní veřejné schodiště vedle domu Kuršova 1 s poškozeným betonovým povrchem, kde hrozilo klopýtnutí apád chodců. Tato oprava stála Kč bez DPH. Probíhaly i operativní protierozní opravy a úpravy terénu ve vyšlapaných pěších trasách v rámci veřejných ploch v lokalitách zastávek městské hromadné dopravy. Tomáš Jára, místostarosta Oprava části ÚK v lokalitě Kozí horka při levém okraji parkoviště Oprava části ÚK v lokalitě Kozí horka přímo nad parkovištěm

4 4 Z radnice Bystrcké noviny 1/ Podpora podnikatelům v Bystrci za stávajících podmínek Rada MČ Brno-Bystrc schvaluje umožnění bezplatné inzerce (propagace druhu podnikání) v některém z čísel 3, 4 a 5/2021 Bystrckých novin pro drobné živnostníky a podnikatele, jejichž provozovna je v MČ Brno-Bystrc a bylo jim znemožněno podnikání vzhledem k vyhlášení nouzového stavu, za následujících podmínek: možnost bezplatné inzerce je jednorázová rozsah bezplatného inzerátu je 1/6 stránky (šířka 9,2 x výška 8,4 cm) nebo v případě řádkové inzerce i menší zveřejňovány budou v pořadí, jak byly žádosti doručeny do termínu uzávěrky jednotlivých čísel a do naplnění kapacity jednotlivého čísla (celkem dvě celé inzertní strany v každém z těchto čísel) ty žádosti, kterým nebude z kapacitních důvodů možno vyhovět, budou automaticky převedeny do čísla následujícího, a to do doby ukončení akce (pokud subjekt zasílající inzerci nemá zájem o tento případný přesun, např. z důvodu časově omezené akční nabídky, je nutné toto explicitně uvést při zaslání inzerce) inzerát bude dodán v podobě hotového grafického návrhu podle specifikace v platném ceníku inzerce v BN inzerce přesahující kapacitu všech tří čísel Bystrckých novin nebude uveřejněna v Bystrckých novinách, pokud Rada MČ Brno-Bystrc nerozhodne jinak. Inzerce může být zveřejněna na webu MČ Brno- Bystrc, pokud žadatel uvede, že s uveřejněním inzerce na webu MČ Brno-Bystrc souhlasí a uvede v žádosti v jakém termínu může být uveřejněna (max. 30 kalendářních dní). Rada Bystrckých novin si vyhrazuje právo nezveřejnit inzerci s nevhodným obsahem. Inzeráty prosím směřujte na ovou adresu: Tomáš Kratochvíl, starosta Bystrcké noviny v roce 2020 a 2021 Snad jste si všimli, že v loňském roce vyšla dvě čísla Bystrckých novin v rozšířeném vydání 20 stran. Rada městské části rozhodla o rozšíření čtyř vydání BN, aby se zvětšil prostor pro příspěvky. Komise Redakční rada BN musela na každém svém jednání rozhodovat, které příspěvky se nemohou zařadit z důvodu přesahu daného rozsahu novin. Není to jednoduché rozhodování. Počátkem roku 2020 bylo zahájeno výběrové řízení a předpokládalo se, že od července vstoupí v platnost nová smlouva. Tak se i stalo, ovšem v situaci, kterou nikdo z nás nečekal. Ze známých důvodů se najednou bohatý bystrcký kulturní, sportovní a společenský život zastavil. Od března jsme (členové Komise redakční rady) každý měsíc s napětím očekávali, zda se podaří naplnit obsah připravovaného čísla. K naší radosti však i ve zcela nové karanténní situaci bylo o co se podělit: v první fázi to byly především informace, jak se nejenom v zavřených školkách a školách, ale i ve sportovních oddílech nebo v klubech seniorů šijí roušky, uklízí se a opravuje. Později BN informovaly, jak si školy poradily s distanční výukou a sportovci s videotréninky. Rádi jsme uveřejňovali články vypovídající o lidské solidaritě a vzájemné pomoci. S přicházejícím létem přišla i naděje, že zase budeme tak, jak jsme byli zvyklí, takže se objevily pozvánky na letní tábory a školní kroužky po prázdninách a letní kulturní a sportovní akce. Pravidelní přispěvovatelé měli vždycky nějaký plán, o kterém mohli informovat a podpořit tak psychiku všech, aby se měli na co těšit, až to skončí Pravda, spousta avizovaných akcí se vůbec nekonala nebo byla přeložena, ani nevíme na kdy. Zkrátka obsah loňských Bystrckých novin velmi poznamenal covid. Bohužel počátek roku 2021 změnu nepřinesl. Zavřené školy, zavřené kulturní objekty i sportoviště, omezená setkávání. Konec v nedohlednu. A přesto příspěvky přicházejí. I když ve chvíli, kdy píšu tyto řádky, ještě stále není jisté, zda chystané první letošní dvacetistránkové dvojčíslo se podaří naplnit. Doufejme, že ano. A proto je na místě moc a moc poděkovat vám všem, kteří se na tvorbě Bystrckých novin podílíte: učitelům ze škol a školek, dětem, žákům a studentům, zástupcům zájmových kroužků a družin, vedoucím klubů seniorů, zástupcům sportovních oddílů a sportovcům, občanům a dalším, kdo kdy napsali. Děkuji také pracovníkům úřadu, kteří pravidelně podávají potřebné informace např. o údržbě komunikací, volných bytech nebo poplatcích ze psů. Zmínila jsem zavřené školy, proto se rozloučím krátkou citací z Kronyky obce Bystrce od pana Bohumila Šťastného z roku 1899 o první bystrcké škole: Podle úředně vydaného německého formuláře z roku 1865 jevil se stav školy Bystrcké následovně: Škola v Bystrci Náboženství katolického Druh školy farní škola, triviální Místnosti v jedné světnici Třídy tři oddělení Vyučovací řeč česká Vyučování celoroční, polodenní Počet dětí 198 Opakovací škola byla v neděli 2 hodiny. Táž měla 1 třídu v jednom oddělení. Učilo se v ní náboženství, krasopis, pravopis a počty. Téhož roku měla 84 žáků mladíků 46, děvčat 38. Eva Harangiová, místostarostka Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc, odbor kultury ÚMČ hledá pro zajištění úklidu prostor ve Společenském centru (velký sál, hala, učebna, WC a kanceláře) uklízečku vhodné pro seniorky (dobrý zdravotní stav), studentky nebo ženy na MD výhodou praxe, bydliště v blízkosti Spol. centra, časová flexibilita (nepravidelná pracovní doba, cca 3 x týdně) na dohodu o pracovní činnosti(cca 60 hod./měsíc) Nástup možný od Přihlásit se můžete na adrese: popř. tel.:

5 Bystrcké noviny 1/ Z radnice 5 Zprávy z jednání Rady a Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc 8/23. RMČ dne schválila: rozpočtové opatření č. 18/2020 mezi 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně a 6409 ostatní činnosti jinde nezařazené opatření č. 17 mezi 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně a 6409 ostatní činnosti jinde nezařazené opatření č. 19/2020 mezi TŘÍDOU 4 přijaté transfery a odd ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená pronájem uvolněných bytů v souladu s Pravidly pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna ponechání žadatele v seznamu žadatelů o pronájem obecního bytu v MČ Brno-Bystrc. Žadatel prokázal vážné důvody k nepřijetí nabídky pronájmu bytu /vzhledem k jeho zdravotnímu postižení/ Přehled vhodných míst pro pořádání svatebních obřadů mimo obřadní síň na území MČ Brno-Bystrc dohodu o ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku nájemní smlouvu na pronájem pozemku souhlasila: se zprávou o činnosti komise Redakční rada Bystrckých novin za I. pololetí roku s pronájmem části pozemku se stavbou Objekt výrobních služeb Páteřní na pozemcích p. č. 1938/567 a 1938/568 k. ú. Bystrc a s vyznačením souhlasu na situačním výkresu za podmínky realizace nového chodníku mezi komunikací Páteřní a uliční fasádou budoucího objektu výrobních služeb na náklady investora s pronájmem části pozemku v k. ú. Bystrc vlastníkovi objektu obchodního centra pro umístění ALZAboxu nesouhlasila: s umístěním sídla společnosti art of mind, s. r. o., v obecním bytě s finanční spoluúčastí MČ Brno-Bystrc na financování investičního záměru města Prodloužení splaškové kanalizace ul. Větrná v Brně-Bystrci formou investičního příspěvku ve výši Kč rozhodla: že žadatelka prokázala závažné důvody, které ji znemožnily včasné odstranění vozidla z místní komunikace Teyschlova při blokovém čištění základního komunikačního systému konaném dne Náklady spojené s odtahem vozidla ve výši Kč uhradí MČ Brno-Bystrc že žadatel prokázal závažné důvody, které mu znemožnily včasné odstranění vozidla z parkoviště na ul. Kuršova pod č. 2 při blokovém čištění parkovišť, konaném dne Náklady spojené s odtahem vozidla ve výši Kč uhradí MČ Brno-Bystrc že žadatelka prokázala závažné důvody, které ji znemožnily včasné odstranění vozidla z místní komunikace Foltýnova při blokovém čištění komunikací, konaném dne Náklady spojené s odtahem vozidla ve výši Kč uhradí MČ Brno-Bystrc nepožaduje: změny spádových obvodů základních škol v MČ Brno-Bystrc ani jiné změny v OZV statutárního města Brna č. 2/2017, kterou se stanoví spádové obvody základních škol změny spádových obvodů mateřských škol v MČ Brno-Bystrc ani jiné změny v OZV statutárního města Brna č. 3/2017, kterou se stanoví spádové obvody mateřských škol doporučila Zastupitelstvu MČ Brno-Bystrc: schválit termíny zasedání ZMČ v roce 2021 schválit 4. změnu rozpočtu MČ Brno-Bystrc (dále 8/13. ZMČ Brno-Bystrc schválilo...) schválit rozpočet MČ Brno-Bystrc na rok 2021 (dále 8/13. ZMČ Brno-Bystrc schválilo...) schválit program regenerace obecního bytového fondu na období schválit Seznam oprav a investic pro rok /23. mim. RMČ dne navrhla odměnu ve výši Kč ředitelce Školní jídelny Laštůvkova 77 a odměnu ve výši Kč ředitelce Školní jídelny Vejrostova 1 za výsledky doplňkové činnosti v roce 2020 souhlasila u ZŠ Heyrovského 32 s přijetím účelově určeného daru od Klubu rodičů a přátel ZŠ Heyrovského 32, o. s. 18 x kniha Little Explorers pro výuku anglického jazyka na I. stupni, v celkové hodnotě Kč 8/13. ZMČ dne schválilo: Seznam oprav a investic pro rok změnu rozpočtu MČ Brno-Bystrc na rok 2020 na straně příjmů a výdajů v celkové výši Kč; celkovou částku na provozní výdaje a ostatní neinvestiční výdaje ve výši Kč v členění na jednotlivé paragrafy; celkovou částku výdajů na opravy a údržbu ve výši Kč, z toho do oblasti pečovatelské služby Kč, oblasti ostatních oprav a údržby Kč, oblasti školství Kč; celkovou částku na investice ve výši Kč, z toho do oblasti bytového hospodářství Kč, oblasti ostatních investic Kč, oblasti školství Kč. Dále schválilo změnu rozpočtu Fondu rezerv arozvoje pro rok 2020 s částkou ,72Kč a předběžně rozpočtová opatření k rozpočtu za rok 2020 pro operace, které vzniknou za období od do bez určení konkrétní výše v Kč rozpočet MČ Brno-Bystrc na rok 2021 na straně příjmů a výdajů v celkové výši Kč; celkovou částku na provozní výdaje a ostatní neinvestiční výdaje ve výši Kč v členění na jednotlivé paragrafy; celkovou částku výdajů na opravy a údržbu ve výši Kč z toho do oblasti ostatních oprav a údržby Kč, oblasti školství Kč; celkovou částku na investice ve výši Kč, z toho do oblasti bytového hospodářství Kč, oblasti ostatních investic Kč, oblasti školství Kč: návrh tvorby a použití peněžních fondů na rok 2021; návrh plánu nákladů a výnosů VHČ pro rok 2021 bytové hospodářství; finanční vztah ke zřízeným příspěvkovým organizacím; výši odpisů zřízených příspěvkových organizací; další výdaje rozpisu rozpočtu označené znakem termíny zasedání v roce 2021: , , 9. 6., 8. 9., , program regenerace obecního bytového fondu na období souhlasilo s podáním Žádosti o dotaci z evropských fondů na akce ZŠ Heyrovského Výměna tepelných zdrojů, MŠ Štouračova Výměna tepelných zdrojů a MŠ Kachlíkova 17, 19, 21 Výměna tepelných zdrojů ; s tím, že žadatelem o dotaci bude statutární město Brno; s finanční spoluúčastí MČ Brno-Bystrc ve výši: 3,3 mil. Kč na akci ZŠ Heyrovského Výměna tepelných zdrojů, 1,05 mil. Kč na akcí MŠ Štouračova Výměna tepelných zdrojů, 3,9 mil. Kč na akci MŠ Kachlíkova 17, 19, 21 Výměna tepelných zdrojů se seznámilo se zprávou o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Brno-Bystrc za první pololetí roku /24. mim. RMČ dne schválila: rozpočtové opatření č. 20/2020 mezi 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně a 6409 ostatní činnosti jinde nezařazené rozpočtové opatření mezi 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně a 3111 Předškolní zařízení rozpočtové opatření mezi TŘÍDOU 4 Přijaté transfery a 4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení a 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče, rozpočtové opatření v rámci 3111 Předškolní zařízení rozpočtové opatření mezi třídou 4 přijaté transfery a 4324 zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc rozpočty příspěvkových organizací MČ Brno- Bystrc na rok 2021 dodatek č. 36 k pojistné smlouvě č uzavřené s Kooperativou pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group předžalobní výzvu k zaplacení slevy z ceny díla a smluvní pokuty ve výši Kč s příslušenstvím a souhlasila s podáním žaloby proti firmě BOOS o zaplacení slevy z ceny díla a smluvní pokuty v případě, že tato částka nebude uhrazena v termínu stanoveném v předžalobní výzvě zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku: Údržba veřejné zeleně a některých přilehlých komunikací lokalita Bystrc I, současně souhlasila s případným přiměřeným prodloužením lhůty pro podání nabídek z důvodů stanovených zákonem č. 134/2016 Sb.; pověřila posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocením nabídek pro tuto veřejnou zakázku komisi (pokračování na str. 6)

6 6 Z radnice Bystrcké noviny 1/ (dokončení ze str. 5) souhlasila: se zřízením služebnosti k pozemku p. č. 266/1 k. ú. Bystrc pro přípojky plynu, NN, splaškové kanalizace včetně revizní šachty a vodovodní přípojky s vodoměrnou šachtou; se stavbou přípojky plynu, NN, splaškové kanalizace včetně revizní šachty, vodovodní přípojky s vodoměrnou šachtou a se stavbou zpevněné plochy sjezdu ke garáži a k hlavnímu vstupu do RD na pozemku p. č. 266/1 k. ú. Bystrc 8/24. RMČ dne schválila: uložení dočasně volných finančních prostředků MČ Brno-Bystrc, s ohledem na nabízené úrokové sazby, následujícím způsobem: UniCredit Bank do 21 mil. Kč na běžném účtu bez výpovědní lhůty s úrokovou sazbou 0,175 % p. a.; Sberbank do 61 mil. Kč na spořícím účtu s 1měsíční výpovědní lhůtou a úrokovou sazbou 0,45 % p. a. a částku do 63 mil. Kč na účtu Fondu rozvoje a rezerv se zvýhodněnou úrokovou sazbou 0,25 % p. a. bez výpovědní lhůty; PPF banka do 61 mil. Kč na 1měsíční opakovaný termínovaný vklad s úrokovou sazbou 0,20 % p. a.; Equa bank do 41 mil. Kč na účet s 1měsíční výpovědní lhůtou a úrokovou sazbou 0,38 % p. a. vyřazení žadatelů ze Seznamu žadatelů o pronájem běžného obecního bytu v městské části Brno-Bystrc, kteří do písemně neprojevili trvající zájem o přidělení běžného obecního bytu MČ Brno-Bystrc pronajmout uvolněné byty: Ondrouškova 1, byt č. 8, velikosti 1+1, 3. podlaží za podmínky úhrady částky ve výši Kč jednorázově před podpisem nájemní smlouvy. V případě, že vybraný žadatel je nájemcem obecního bytu, je podmínkou uzavření nové nájemní smlouvy vrácení obecního bytu, jehož je v současné době nájemcem, a to před podpisem nájemní smlouvy. Nájemní smlouva se sjednává na dobu neurčitou; Laštůvkova 63, byt č. 5, velikosti 1+1, 2. podlaží za podmínky úhrady částky ve výši Kč jednorázově před podpisem nájemní smlouvy. V případě, že vybraný žadatel je nájemcem obecního bytu, je podmínkou uzavření nové nájemní smlouvy vrácení obecního bytu, jehož je v současné době nájemcem, a to před podpisem nájemní smlouvy. Nájemní smlouva se sjednává na dobu neurčitou. pronajmout uvolněné byty: Černého 50, byt č. 6, velikosti 2+1, 3. podlaží; Větrná 3, byt č. 11, velikosti 3+1, 3. podlaží; Vondrákova 19, byt č. 2, velikosti 1+1, 1. podlaží poskytnutí slevy z nájemného nájemkyni prostoru sloužícího podnikání na adrese Foltýnova 7, Brno-Bystrc, jako kompenzaci v souvislosti s vyhlášeným stavem nouze a mimořádnými opatřeními přijatými k zamezení šíření nového koronaviru SARS-CoV-2. Sleva z nájemného se poskytuje ve výši 50 % po dobu trvání mimořádných opatření v oblasti provozování kadeřnictví v rámci nouzového stavu vyhlášeného od , za podmínky podání žádosti o finanční podporu v rámci programu COVID nájemné 2. vlna technicko-organizační zabezpečení svatebních obřadů MČ Brno-Bystrc (termíny obřadů v roce 2021) a zrušila usnesení R 4/ nájemní smlouvu k částem pozemků dohodu o ukončení nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků zadání veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: Údržba ploch silniční zeleně v roce 2021 Bystrc I. a Bystrc II, podle přílohy č. 1 a č. 2 tohoto bodu a podpisem výzvy pověřuje místostarostku MČ Brno-Bystrc Ing. Evu Harangiovou neschválila nájemní smlouvu k pozemku p. č. 3144/19 a části pozemku p. č. 3144/9 k. ú. Bystrc a požaduje odstranění dočasné stavby užívané jako restaurační zařízení umístěné na pozemcích p.č. 3144/19, 3144/4, 3144/21, 3144/20 a na části pozemku p.č. 3144/9, vše v k.ú. Bystrc souhlasila: s postoupením žádosti k projednání v Radě města Brna a rozhodnutí, zda lze pronajmout byt v domě Kachlíkova 15, Brno-Bystrc mimo režim Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna s bezúplatným nabytím pozemků k. ú. Bystrc do majetku statutárního města Brna a s budoucí správou pozemků p. č. 3247/10 a 8240/11 k. ú. Bystrc, u pozemků p. č. 3247/7, 3247/8, 3247/9 a 8239/16 k. ú. Bystrc provádí údržbu Dopravní podnik města Brna, a. s. se zřízením služebnosti k pozemku p. č. 266/1 k. ú. Bystrc pro stavbu Brno, K Dálnici, sm. NN, Němec ; se stavbou Brno, K Dálnici, sm. NN, Němec a s vyznačením souhlasu na situačním výkresu se zřízením služebnosti k pozemku p. č. 266/1 k. ú. Bystrc pro stavbu Brno, K Dálnici, sm. NN, Kolář ; se stavbou Brno, K Dálnici, sm. NN, Kolář a s vyznačením souhlasu na situačním výkresu se zřízením služebnosti k pozemku p. č. 1142/33 k. ú. Bystrc pro stavbu Prodloužení IS Brno-Bystrc, ul. Černého, SO-vodovod ; se stavbou Prodloužení IS Brno-Bystrc, ul. Černého, SO-vodovod a s vyznačením souhlasu na situačním výkresu se zřízením služebnosti k pozemku p. č. 7824/1 k. ú. Bystrc pro stavbu Brno-Bystrc Teyschlova B optický kabel za podmínek Odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Brno-Bystrc; se stavbou Brno-Bystrc Teyschlova B optický kabel a s vyznačením souhlasu na situačním výkresu nesouhlasila: se zřízením služebnosti k pozemkům p. č. 2483/65, 7366/41, 7366/42, 7366/51 k. ú. Bystrc pro stavbu Brno-Bystrc Teyschlova B optický kabel, a nesouhlasila se stavbou Brno- Bystrc Teyschlova B optický kabel na pozemcích p. č. 2483/65, 7366/41, 7366/42, 7366/51 k. ú. Bystrc, protože přes tyto pozemky je napojována stavba č.p ve vlastnictví spol. Outulný investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s., na kterou vede stavební úřad řízení o jejím odstranění. Dalším důvodem je městem Brnem zpracovaný investiční záměr (IZ) Parkové úpravy na Horním náměstí v Brně-Bystrci, pro který bude každá nová uložená inženýrská síť v této lokalitě komplikací nepožaduje vyhlášení konkurzního řízení na obsazení místa ředitel/ka Školní jídelny Heyrovského 32, Brno 8/25. mim. RMČ dne schválila: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor uzavřené s Centrem sociálních služeb, příspěvkovou organizací dne umožnění bezplatné inzerce (propagace druhu podnikání) v některém z čísel 3, 4 a 5/2021 Bystrckých novin pro drobné živnostníky a podnikatele, jejichž provozovna je v MČ Brno-Bystrc a bylo jim znemožněno podnikání vzhledem k vyhlášení nouzového stavu viz str. 4. Tomáš Kratochvíl, starosta Úplné znění zpráv z jednání Rady MČ Brno- Bystrc najdete na webu úřadu městské části v sekci Samospráva Zastupitelstvo MČ zápisy a Rada MČ zápisy. Informace ohledně poplatků ze psů Výše poplatků pro rok 2021: Normální sazba: 1. pes Kč 2. pes Kč Osoby starší 65 let: 1. pes 200 Kč 2. pes 300 Kč Poživatelé důchodů 1. pes 200 Kč mladší 65 let: 2. pes Kč Žádáme občany, aby poplatek ze psů uhradili bezhotovostně na účet: Č. ú: /0300 VS: rodné číslo poplatníka SS: číslo známky Přihlášení nového psa lze provést zpětně, až se situace ohledně covid-19 uklidní. Bližší informace vám rádi sdělíme na telefonním čísle Děkujeme za pochopení. Veronika Pluskalová, finanční odbor

7 Bystrcké noviny 1/ Záměr obce pronajmout běžný obecní byt V souladu s Pravidly pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a v souladu s Kritérii pro výběr žadatelů o pronájem běžného obecního bytu a bytovou náhradu v městské části Brno- Bystrc, která byla schválena na 7/18. zasedání ZMČ Brno-Bystrc dne ve znění změny schválené na 7/24. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Bystrc dne , zveřejňujeme tento záměr městské části Brno-Bystrc: Pronajmout běžný obecní byt žadatelům zařazeným do skupiny 1 pronajmout na dobu určitou dvou let byt č. 8 v domě Heyrovského 26, velikosti o celkové výměře 75,87 m2 v 3. podlaží, I. kategorie; pronajmout na dobu určitou dvou let byt č. 22 v domě Píškova 14, velikosti 3+1 o celkové výměře 77,50 m 2 v 6. podlaží, I. kategorie; pronajmout na dobu určitou dvou let byt č. 25 v domě Vondrákova 21, velkosti 3+1 o celkové výměře 77,50 m 2 v 7. podlaží, I. kategorie Záměr MČ Brno-Bystrc pronajmout výše uvedené byty bude vyvěšen na úředních deskách MČ Brno-Bystrc od do Písemné nabídky na formuláři Žádost o pronájem bytu, na kterém je účetně vykázán dluh a Žádost o pronájem volného obecního bytu (formuláře žádostí jsou k vyzvednutí na podatelně ÚMČ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60 a na našich stránkách: odbor bytového hospodářství), mohou žadatelé zasílat v termínu od do na odbor bytového hospodářství ÚMČ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60, Brno. Pokud tak neučiní ve stanoveném termínu, nebudou zařazeni do vyhodnocení žádostí o pronájem výše uvedených bytů. Žadatelé musejí splňovat Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna. Na našich stránkách - odbor bytového hospodářství je zveřejněn (a čtvrtletně aktualizován) seznam žadatelů o obecní byt podle skupin, včetně přidělených bodů a data podání žádosti. Romana Rajdová, vedoucí OBH Do nového roku Vážení čtenáři, ačkoliv tento text budete číst až v únoru, rád bych vám popřál dobrý rok Navzdory tomu, že už samotný začátek roku naznačuje pokračující omezení. Nepodceňuji je. Covid si i v mém blízkém okolí vybíral i daň nejvyšší. Naléhavě si ale uvědomuji, že ona nejohroženější skupina, lidé staří a nemocní, jsou stejně tak jako nemocí ohroženi samotou. Na to mysleme a nezapomínejme žít měsíce v izolaci, vímeli, že nám už mnoho času nezbývá, není život. Na světě ovšem není jen Covid. Zopakujme si na začátku nového roku, co se u nás v Bystrci chystá. Nikoliv Kaufland, ale nová mateřská škola za 42 mil. Kč vyroste pod Maxem. Ne sice přímo místo Kauflandu, pro nějž pozemek patří soukromé firmě, ale o něco níže při ulici Nad Dědinou. Tato školka, v současné době projektovaná, by měla být otevřena v roce To je chvályhodný počin a nezbývá, než poděkovat a těšit se. Neméně potřebná je stavba pro opačný konec spektra, totiž domov s pečovatelskou službou pro seniory na Vejrostově vedle Chovánku. Zatím je známo, že tato stavba šestipodlažního objektu s cca 70 byty za 150 mil. Kč by měla být zahájena v roce 2022 a otevřena někdy v roce Třetí stavbou, kterou bych rád zmínil a na kterou se mě občané často ptají, je Nová Bystrouška na Horním náměstí vbystrci. Projektová dokumentace by měla být hotova vroce2022, pak se začne hledat zhotovitel. Protože jsem v rámci novoročního úklidu opět vzal do ruky anketní lístky k budoucnosti Horního náměstí z roku 2008, rád bych v tuto chvíli poděkoval více než tisícovce sousedů, kteří se zasloužili o to, že na Horním náměstí dnes nestojí obrovský polyfunkční dům. Rovněž patří dík Haně Jindrové, předsedkyni Bystrčáků, za skvělý nápad s architektonickou soutěží pro Bystroušku. Plánovaná stavba zahrnuje dvě nezávislé a samostatně realizovatelné budovy. Bystroušku za 40 mil. Kč inzerce Luboš Raus, zastupitel Bystrčáci Z radnice, okénko zastuptelů, inzerce 7 jako náhradu současného dosluhujícího zařízení pro děti a mládež na Vejrostově a sportovní halu za 80 mil. Kč převyšující budovu Bystroušky plochou, výškou i cenou. Podle některých potřebná, podle jiných také, ale rozhodně ne na tomto místě. Onu sportovní halu vidím na všech obrázcích decentně až skoro neznatelně se krčit díky vhodné perspektivě kdesi v pozadí. Jako by se za ni někdo styděl. Ještě je stále čas k veřejné diskuzi. Je třeba uvážit i ty dopady zamýšlené stavby na okolní domy, které z dostupných velmi skromných podkladů nejsou zřejmé, jako např. zastínění, hluk vzduchotechniky atd. Tonoucí se stébla chytá Jan Suchý, zastupitel STAN Komunální volby budou až napřesrok, ale někteří se asi už začínají připravovat. Nedávno se ke mně donesla zpráva, že jedna nejmenovaná brněnská politická strana si zaregistrovala internetovou doménu starostoveprobrno.cz. Vzhledem k tomu, že jsme jako STAN kandidovali v krajských volbách v koalici pod hlavičkou Starostové pro jižní Moravu, tak se nabízí vysvětlení, že se někdo pokouší parazitovat na vyzkoušené a úspěšné značce. Inu, když to jde s jejich partají od 10 k 5, tak není divu, že se chytají kde čeho, aby se zachránili aspoň kousek nad vodou. Tím, že nás chtějí napodobovat, tak také zároveň oceňují naši práci a aktivitu. Děkujeme. Věřím, že naši občané již dokáží rozeznat ty pravé Starosty a nezávislé = STAN od pouhých karikatur. Příspěvky v Okénku zastupitelů nemusí vyjadřovat názor redakční rady.

8 8 Školy Bystrcké noviny 1/ Stavitelé mostů, aneb Projektový den v MŠ Laštůvkova 57/59 Měsíc leden přinesl dětem konečně sníh, ale dětem MŠ Laštůvkova přináší také nové poznatky, prožitky i zkušenosti. V rámci projektu Šablony II. a pod záštitou Malé technické univerzity Brno se postupně v každé třídě během ledna i února 2021 uskuteční projektový den pod názvem,,stavitelé mostů. Cílem projektu je nenásilnou formou v duchu myšlenky Jana Amose Komenského,,Škola hrou rozvíjet technické a logické dovednosti u dětí. V úterý 12. ledna byl projekt zahájen ve třídě M. Děti se velmi těšily, neboť věděly, že budou z kostek skládat most, po kterém se i projdou a taková představa byla lákavá. Paní lektorka z MTU prostřednictvím obrázků a krátkého příběhu dětem představila Karla IV., fotodokumentací nám přiblížila historické stavby jako např. Karlštejn a Karlův most. U mostů jsme se ještě chvíli zapovídali. Připravené hádanky byly zajímavé nejen pro chlapce. Poznali jsme např. most lanový, železniční i padací. Významný byl pro nás nový termín,,pilíř, důležitý prvek pro společný stavitelský projekt Karlův most. A mohli jsme začít s realizací. Zájem byl veliký, neboť se před námi otevřel kufr se spoustou stavebnicových kostek. Nejdříve každý skládal most svůj, podle fantazie a zručnosti. Potom přišly na řadu plánky s postupem, jak postavit pilíř. Jakmile jsme měli dostatek podpěr, práce přešla v týmovou. Malí stavitelé upevňovali své výrobky do základových podložek, práce vyžadovala přesnost, pečlivost, každý díl musel zapadat a navazovat. Stabilita byla základ. Na závěr se pilíře spojily vrchními deskami. Společná práce byla u konce. Nastal okamžik napětí, zdali úsilí a snaha stavitelů obstojí ve zkoušce. Výsledek byl ohromující, radovali jsme se! Každý se po mostě prošel a ne jednou. Společná stavba byla ještě ozdobena po stranách sochami. Kdo ví, třeba si děti na projekt jednou vzpomenou, až půjdou v Praze po tom mostě kamenném... Iva Hrudová, učitelka MŠ Laštůvkova Zima v mateřské školce Kamechy sněhem: jízda na lopatách, stavby sněhuláků, koulování a přehazování sněhových hromad. V mateřské škole dobře víme, že zdánlivě pouhé dovádění ve sněhu dětem prospívá v rozvoji hrubé motoriky, koordinaci vlastních pohybů a kooperaci s ostatními dětmi. Na stráni je všude bílo, les je bílá pohádka. Broukům do děr nasněžilo, do bytu i za vrátka. S novým rokem nás v mateřské škole Kamechy přivítal i první sníh, a proto jsme si všichni mohli začít užívat ledové roční období plnými doušky. V rámci tematické části Zimní radovánky jsme obsáhli všechny vzdělávací oblasti, nejvíce jsme se však zaměřili na vzdělávací oblast Dítě a jeho tělo. Záměrem vzdělávacího úsilí v této oblasti je vybudovat u dítěte elementární povědomí o vlastním těle, získat pozitivní vztah k pohybu a péči o své zdraví a tělo a v neposlední řadě i přímo vykonávat činnosti, které našemu zdraví prospívají což je obzvláště v dnešní době až na prvním místě. Téma zimy nabízí bohatou škálu činností, zejména, když nám příroda pomůže a nadělí sníh a mráz. Mezi nejzábavnější aktivity pro děti samozřejmě neodmyslitelně patří hrátky se Nezapomněli jsme se věnovat i ostatním stránkám rozvoje dětí. Seznámení dětí s novými básničkami, říkadly i pranostikami. Ve třídách děti vyráběly různé zimní dekorace a obrázky se zimní tematikou. V rámci rozvoje environmentálního myšlení zhotovily krmítko pro ptáčky a při zkoumání vlastností kapalin i zamrzlé obrazy, které při postupném odtávání, také mohou poskytnout potravu ptáčkům a lesní zvěři. Těmito výrobky děti v rámci pobytů venku ozdobily okolí mateřské školy. I přes mrazivý vzduch si zimu v mateřské škole užíváme dosyta. A za několik týdnů už se s dětmi pomalu začneme těšit na jaro. Markéta Zámečníková, učitelka mateřské školy Kamechy

9 Bystrcké noviny 1/ Školy 9 Jak to chodí u Skřivánků Lesníček je skřítek príma, nevadí mu ani chlad, když zvířátka hladovějí, kaštany jim spěchá dát... Touto písničkou začíná u nás ve školce každoroční Velká podzimní hra pro dětičky, mámy i táty. Náš kamarád skřítek Lesníček připraví pro děti hry, úkoly a aktivity, při kterých se zabaví celá rodina. Společně sbírají kaštany a žaludy pro zvířátka, vyrábějí z přírodnin kamarády pro skřítka, skládají krásné básničky. Skřítek za to pro děti připraví kouzelnou stezku s úkoly, na jejímž konci je čeká sladká odměna. Tím ale pomoc skřítkovi nekončí. Skřivánci nenechají skřítka Lesníčka a zvířátka na holičkách ani v zimě. Na zahradě školky máme díky ochotě a pomoci rodičů domeček pro ježka, ve výtvarném kroužku děti vyrobily krásná keramická krmítka, do kterých sypou ptáčkům samé dobroty. Ani veverky u nás na zahradě nepřijdou zkrátka. Hromádka ořechů, kterými je průběžně zásobujeme, vždycky brzy zmizí. Oblíbeným místem vycházek v zimě je veliký krmelec v lese nad vodárnou. I když je to od školky trošku dál, nikdy tam naše děti nejdou s prázdnou. Suchý chleba, jablíčka i mrkve zaplní návštěvníkům krmelce hladová bříška. Zima je krásná, pokud je sníh, ale my už se těšíme na jaro. Až si děti budou moci vysadit na záhonky sladký hrášek, ředkvičky, špenát, rajčata, mrkvičku. A pozorovat, kolik nových obyvatel mají naše hmyzí hotely. Zkrátka, u nás ve školce je stále veselo. Snad už se na sebe brzy nebudeme smát jen očima, ale až odložíme roušky, uvidíte i na vycházkách náš spokojený úsměv. paní učitelky Zita a Lída z Modré třídy, MŠ Skřivánek Projektový den v Mateřské škole SLUNÍČKO V prvním lednovém týdnu se v naší Mateřské škole SLUNÍČKO uskutečnily projektové dny, které byly zaměřeny na seznámení dětí s novou technikou výtvarné činnosti netradiční použití barev. Specialistka na Učení, které baví, paní Zelinková, připravila ve spolupráci s pedagogy vzdělávací a zábavný program pro děti s názvem Létající barvy. Přivezla s sebou veškeré pomůcky i materiál. Celé projektové vyučování se uskutečnilo v prostorech naší školy. Nejprve se přivítala s dětmi a ujasnila celý program dopolední činnosti. Poté ukázala a předvedla zajímavou didakticko-výtvarnou pomůcku s názvem Létající barvy. Používala kruhovou čtvrtku, kterou vložila do kruhového nízkého bubnu a uprostřed upevnila magnetem. Použila speciální textilní barvy, které nastříkala z lahviček na připravenou čtvrtku. Kličkou roztočila buben a děti mohly pozorovat, jak se barvy zachovají. Poté použila špachtli, pomocí které se mohly propojit další barvy. Děti se u této pomůcky postupně vystřídaly, všichni si ji vyzkoušeli, vyrobily šablonu, kterou následně obtiskly na tričko. Všechny tyto činnosti děti velmi bavily. Poznaly a na vlastní kůži si vyzkoušely nové věci. Také paní učitelky se seznámily s novou formou výtvarné výchovy. Celý projekt hodnotíme jako velmi zdařilý, zajímavý a poučný. Děti si nenásilnou a hravou formou vyzkoušely propojování a míchání barev a chování barev při odstředivé síle. Blanka Pelikánová, Mateřská škola SLUNÍČKO, Brno, Štouračova 23

10 10 Školy Bystrcké noviny 1/ Vánoce, Vánoce přicházejí, aneb Jaké to bylo o Vánocích v době covidové Každoročně je prosinec pro děti měsícem plným kouzel a překvapení. Abychom si to s nimi pořádně užili, začalo u nás vše už koncem listopadu, kdy k nám přišel Mikuláš. Ano, přišel dřív, než je obvyklé, ale má toho hodně a než objede celý svět, zabere to moc času. A od toho dne se začalo ve Zvídálkově řádit. Nazdobil se stromeček, a to hned čtyřikrát. Jeden stál před vchodem školky, druhý byl u Berušek, další stromeček měli Motýlci a poslední stál u Žabek. Zvídálkovem se začaly rozléhat koledy, celý voněl pomerančem, skořicí a cukrovím. Mimochodem, moc se nám vše povedlo, a to naše cukroví bylo moc, moc dobré. Při jeho výrobě jsme mysleli i na diety některých našich malých kamarádů. U vchodu jsme vytvořili velkou a hustou mlhu tak, že by se dala krájet, díky naší nově pořízené prostorové dezinfekci, abychom nepustili do školky žádné bacily a viry. Jejda a nesmím zapomenout, jeden den se školka proměnila i na peklo, kam nesměl nikdo jiný, než čerti a čertice. Pak jsme také psali dopisy Ježíškovi, kdyby náhodou nevěděl, co přinést pod stromeček. Trošku smutní jsme byli kvůli tomu, že jsme se o všechno nemohli společně podělit s našimi rodinami při Vánočním zpívání, jak to bylo předešlé Vánoce. Ale smutek jsme rychle zahnali, u vchodu jsme pustili koledy, nazdobili vestibul a zapálili aromalampu. Povedlo se, všichni byli vánočně okouzleni a naladěni. Jak sami vidíte, Vánoce u nás netrvaly jen tři dny, ale celý měsíc. Vše jsme řádně zadokumentovali a naše fotečky předali rodičům. Po Vánocích na nás čekalo pod stromečky další překvapení. Všechny děti měly pod nimi ve svých třídách plno dárečků a představte si, že Ježíšek nezapomněl ani na paní učitelky. Hana Mišková a Zvídálci Prázdniny v lesní školce V Závětří Léto je ještě daleko, ale právě teď je nejlepší čas si vybrat, jak vaše děti budou trávit prázdniny. V lesní mateřské škole V Závětří vám během letních prázdnin nabízíme řadu příměstských táborů plných dobrodružství, výletů, her, zpěvu, tance i jízdy na kole, tvoření a poznávání přírody. Tábory probíhají vždy od pondělí do pátku od 8.00 do vlesní školce V Závětří mezi Bystrcí a Žebětínem. Podrobnosti včetně přihlášek naleznete na Taneční hrátky nejen se zvířátky 4 7 let Zachraňte království 4 7 let Kopyta a hříva 4 7 let Cyklotábor 5 10 let Po stopách tajemství přírody 4 7 let A proč ta kopřiva pálí? 4 7 let Líbí se vám myšlenka, že vaše dítě bude mít možnost strávit venku celý rok?pokud ano, přijďte se knám podívat na některý ze Dnů otevřených vrátek. středa Den otevřených vrátek výprava do lesa sobota Den otevřených vrátek slavnost Vítání jara Dovolí-li karanténní opatření, zveme vás i s dětmi ve středu 10. března na dobrodružnou výpravu do lesa. Naživo zažijete způsob naší práce sdětmi. Vsobotu jste srdečně zváni na slavnost Vítání jara. Podrobnosti naleznete na webu vsekci Začínáme. Od 29. března opět otevíráme dopolední třídu Kulíšci pro děti od 2,5 do 5 let.děti se mohou seznámit se školkou i novými kamarády, naučit samostatnosti, poznávat přírodu. Třída funguje i jako přípravka na docházku v příštím školním roce. Pro maminky sdětmi máme navíc klub Šnečci.Pokud se oněm nebo okulíšcích a školce vůbec chcete dozvědět víc, pročtěte si náš web vzavetri.cz a přijďte nás potkat osobně na Den otevřených vrátek v sobotu 27. března. Za tým V Závětří, průvodcetomáš Chalupský

11 Bystrcké noviny 1/ Projektové dny navzdory Covidu ZŠ Laštůvkova se zapojila do projektu pod záštitou MAP Brno, jehož součástí je organizace projektových dnů pro žáky. I přes epidemiologickou situaci jsme ve dnech 14. a 17. prosince uspořádali alespoň pro jednu třídu projekt s názvem Peníze kolem nás. První odpoledne bylo zaměřeno na získání kapitálu (peněz, které děti potřebovaly k podnikání). Děti si vyzkoušely, jak pracné je vydělat peníze, uvědomovaly si jejich hodnotu. Peníze si děti mohly vydělat plněním úkolů. Připravených bylo 13 stanovišť 13 pracovních listů, které byly zaměřeny na matematické dovednosti. Pro ozvláštnění jsme zapojili i logické úlohy. Děti pracovaly ve dvojicích. Za každý vypracovaný list děti dostaly patřičnou peněžní odměnu. Finančně ohodnoceny byly podle obtížnosti. Odpoledne pak bylo rozděleno do tří celků. Každý celek představoval jeden den. Dvacet minut byly děti v práci a vydělávaly peníze, pět minut byla povinná přestávka, ve které si děti za vydělané peníze mohly koupit sladkosti, či suvenýry. Podmínkou bylo, že si každý musí v každé přestávce obstarat (koupit) jídlo (sladkost) cena nebyla stanovena. Zde musely děti kalkulovat, co si mohou či nemohou koupit. Zda budou utrácet nebo šetřit. Děti ze začátku s penězi nakládaly velmi opatrně. Po chvilce se však strhla nákupní horečka a děti začaly nakupovat ve velkém i to, co nepotřebovaly. Po skončení si děti vydělané, neutracené peníze uložily do banky Tato doba je pro všechny nelehká a výjimkou nejsou ani žáci na distanční výuce. Jsme proto moc rády, že můžeme alespoň žáky prvních a druhých ročníků učit prezenčně. Děti tuto situaci zvládají překvapivě velice dobře. Do výuky se zapojují úplně stejně jako v každé jiné době. Jsou rády, že se mohou stýkat se svými spolužáky a být fyzicky přítomni ve školních lavicích a prožívat běžnou výuku. Kromě toho, že neučíme hudební a tělesnou výchovu jako obvykle, výuka všech ostatních předmětů probíhá na sto procent. Zdokonalujeme dovednosti ve čtení, psaní, počítání, učíme se básničky. Všichni máme výuku znesnadněnou tím, že musíme mít po celou dobu pobytu ve škole nasazenu roušku, ale pro žáky je to menší problém, než pro učitele. Bez větších potíží se děti na další odpoledne. Po prvním odpoledni byly obchody zcela vykoupeny. Děti si nákupy velmi užívaly a odnesly si domů i spoustu suvenýrů. Druhé odpoledne bylo zaměřeno na podnikání. Nejdříve si děti z banky vyzvedly vydělané peníze. Aby mohly začít podnikat (prodávat), musely správně vyplnit živnostenský list a zaplatit poplatek na úřadě. Dále si musely pronajmout vánoční stánek (místo prodeje). Poté mohly přijít do velkoobchodu, kde si nakoupily zboží, které chtěly prodávat. Úkolem dětí nebylo pouze zařídit si zboží a prodávat ho, ale také nakupovat. Každé skupince byl dán vánoční seznam, co si musí koupit. Mezi dětmi byla vytvořena konkurence. Vždy byly minimálně dvě skupinky, které prodávaly stejné zboží. Děti si tak vyzkoušely tíhu a krásu podnikání, princip nákupu a prodeje, kreativnost v myšlení a nabízení zboží, konkurenci a v neposlední řadě si uvědomovaly, že vše něco stojí, a že je potřeba s penězi dobře zacházet. Všechny děti se do aktivit velmi dobře zapojily, ztotožnily se se svojí rolí. Na konci odpoledne si děti sečetly vydělané peníze a hodnotu neprodaného zboží. Bylo zkontrolováno splnění vánočního seznamu a poté vyhodnoceno. Jako památku si děti odnesly pamětní listy. Dětem se připravená odpoledne moc líbila a získaly spoustu zkušeností. Veronika Procházková a Zuzana Konečná, ZŠ Laštůvkova Prezenční výuka na ZŠ Laštůvkova v době covidové Třídní schůzky v pohodlí domova také sžily se zvýšenými hygienickými opatřeními. Příchod do školy, přestávky i oběd probíhají podle přesného rozvrhu tak, aby se děti z jednotlivých tříd co nejméně potkávaly. Samozřejmostí je neustálé mytí a dezinfekce rukou a časté větrání. V současné době se již děti těší na pololetní vysvědčení. Moc děkujeme všem rodičům, kteří nenechávají své děti ve škole déle, než je nezbytně nutné. Díky tomu máme podstatně méně dětí ve školní družině a jsme schopni zorganizovat její provoz v souladu se všemi opatřeními. Přejeme všem žákům hodně nadšení a radosti z dalšího učení a poznávání a rodičům děkujeme za jejich trpělivost a spolupráci. Gabriela Plšková a Zuzana Horáková, ZŠ Laštůvkova Dnešní covidová doba přináší do školství spoustu změn. Distanční výuka byla pro nás science fiction. Na jaře jsme díky kolegům informatikům absolvovali řadu školení a úspěšně se prokousali k online vysílání. Nasbírali jsme spoustu zkušeností a na další školní rok se připravili. Díky panu řediteli, který nám umožnil nakoupit pro žáky učebnice, které jsou online a pomohou nám vyučujícím v naší práci, nás na podzim už nic nezaskočilo a ze dne na den jsme rovnýma nohama přešli z prezenční výuky na distanční. Učitelé i děti bez větších problémů navázali na učivo a pokračovali ve své práci. Školy 11 Jsme fakultní škola Spolupráce Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity se ZŠ Heyrovského 32 má dlouholetou tradici. V roce 2018 nám PdF MU udělila souhlas s užíváním čestného názvu Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a od ledna 2021 je nám tento certifikát udělen na další čtyři roky. Studenti, kteří se připravují na profesi učitele, k nám přicházejí na praxi pravidelně dvakrát během školního roku na podzim a na jaře. Našimi nejzkušenějšími provázejícími pedagogy jsou paní učitelky Mgr. Karla Prátová, Mgr. Eva Břicháčková a Mgr. Simona Krejčí. Studentům se však věnují i mnozí další vyučující. Studenti po ukončení praxe na základních školách sdílejí své zkušenosti na seminářích. Jejich kladné hodnocení naší školy se odrazilo i v tom, že paní učitelka Karla Prátová byla oslovena Katedrou pedagogiky PdF MU a od minulého školního roku se podílí na vedení semináře k učitelské praxi, jehož smyslem je, aby studenti měli prostor ke sdílení a reflektování svých zkušeností z praxe na ZŠ nebo SŠ. A co se studentům na praxi u nás ve škole nejvíc líbí? byla jsem spokojená s vstřícností všech učitelů, v tom, že se mě ptali, co bych si ráda zkusila, zapojovali mě do výuky, vzali mě na exkurzi a celkově mě plnohodnotně zapojili do školního dne všichni byli velmi ochotní, nikdo neměl problém mi cokoliv ukázat, vysvětlit, vzít mě do jakékoliv vyučovací hodiny bavilo mě spolupracovat se žáky, poznávat, jací jsou, jaké mají rozdílné povahy. Osvojila jsem si různé metody učení, líbilo se mi pozorovat, jak mají paní učitelky připravené různé aktivity. Ráda jsem jim pomáhala s přípravami Yvona Procházková, zástupkyně ředitelky, ZŠ Heyrovského 32 S žáky se scházíme každý den. O jejich práci informujeme rodiče prostřednictvím školního informačního systému Bakaláři a novinkou jsou online třídní schůzky, které si v určitých případech ponecháme i nadále. Pro rodiče je to příjemnější forma komunikace, nemusejí pospíchat, a pokud nestíhají, mohou se na třídní schůzky přihlásit třeba i z práce pomocí mobilu. I přesto se těšíme, až tato doba pomine a budeme moci rodiče pozvat k nám do školy a ukázat jim změny ve škole, které se u nás za půl roku uskutečnily. Lenka Dlapová, ZŠ Laštůvkova

12 12 Školy Bystrcké noviny 1/ Přijímací zkoušky na Gymnázium Brno-Bystrc Přístavba základní školy Vejrostova získala 1. místo v soutěži Stavba JMK 2019 I v letošním, pandemií poznamenaném, školním roce se budou konat přijímací zkoušky pro zájemce o studium od školního roku 2021/2022. Gymnázium Brno-Bystrc bude otvírat všechny tradiční obory. Přehled nabízených oborů a termíny přijímacích zkoušek: Pro žáky 5. tříd ZŠ: jedna třída (30 míst) v osmiletém klasickém oboru jednotná přijímací zkouška CERMAT z českého jazyka a matematiky termín přijímací zkoušky na osmiletý obor a Pro žáky 7. tříd ZŠ (otvírají se dva obory): jedna třída (30 míst) šestiletého oboru s rozšířenou výukou anglického jazyka jednotná přijímací zkouška CERMAT z českého jazyka a matematiky školní přijímací zkouška z anglického jazyka přijímací zkoušky na šestileté obory a jedna třída (30 míst) šestiletého bilingvního španělského oboru jednotná přijímací zkouška CERMAT z českého jazyka a matematiky přijímací zkoušky na šestileté obory a Pro žáky 9. tříd ZŠ: dvě třídy (60 míst) čtyřletého oboru s rozšířenou výukou anglického jazyka jednotná přijímací zkouška CERMAT z českého jazyka a matematiky přijímací zkoušky na čtyřletý obor a Přihlášku ke studiu na střední škole je nutné odevzdat nejpozději do Další informace o studiu na Gymnáziu Brno- Bystrc, podrobné informace o nabízených studijních oborech a průvodce přijímacím řízením na Petr Šurek, ředitel školy Vánoce v Začít spolu V době, v níž se nemůžeme setkávat všichni spolu, jsme si ve škole kladli otázku, jak uspořádat vánoční setkání, abychom mohli naplnit poselství Vánoc a některý z principů Začít spolu; tedy vzájemné porozumění, spolupráci a podporu mezilidských vztahů. Nakonec jsme připravili tři projekty, které měly podporovat vzájemný respekt a sounáležitost mezi dětmi napříč ročníky. V prvním námětu jsme se snažili zdůraznit, že i z malých kousků laskavosti lze vytvořit celek, který nám nejen vyzdobí školu, ale zejména zdůrazní pravý smysl Vánoc. Všechny děti ze tříd Začít spolu vytvořily různými výtvarnými technikami zelený papír, na který obkreslily svoje ruce. Z jednotlivých vystřihaných rukou jsme pak slepili dohromady velký vánoční strom a adventní Od září 2019 máme možnost využívat krásné nové třídy, které jsou součástí přístavby původní školní budovy ZŠ Vejrostova. Impulzem pro tuto stavbu byla stále se zvyšující naplněnost školy, kdy původní prostory byly již kapacitně nedostačující. Díky tomu vznikly moderní učebny, které využívají pro svoji výuku žáci prvního stupně. Kvality této stavby neoceňujeme pouze my učitelé a naši žáci se svými rodiči, ale i odborná veřejnost. Projekt Přístavba ZŠ Vejrostova 1 v Brně-Bystrci Víta Ševčíka totiž zabodoval v soutěži Stavba Jihomoravského kraje V kategorie Stavby občanské vybavenosti získal první místo. Při této příležitosti se v úterý 15. prosince loňského roku na Vejrostově uskutečnilo slavnostní předání diplomu a pamětní desky, která bude umístěna na fasádě budovy. Akce se zúčastnili všichni, kteří se podíleli na realizaci tohoto projektu. Za městskou část (na fotografii zleva) starosta Tomáš Kratochvíl, za projektanty Boris Hála a Vít Ševčík, za školu bývalý ředitel Zdeněk Černošek se současným ředitelem Martinem Janásem. Tímto bych za naši školu rád poděkoval všem výše uvedeným lidem za to, že tento projekt vymysleli, získali na něj peníze a poté jej úspěšně zrealizovali. Díky tomu mají žáci i učitelé nesrovnatelný komfort na svoji práci. Do nového roku přejeme všem jen to nejlepší. Martin Janás, ředitel školy věnec symbolizující právě naši součinnost. Další aktivitou byla andělská pošta, která vzbudila velké vzrušení mezi všemi dětmi. Její náplní byla vzájemná adventní korespondence. Děti si mezi sebou posílaly dopisy, popřípadě krátké zprávy, jejichž hlavním účelem bylo potěšit kamarády a zdůraznit adventní období, jako dobu lásky, klidu a míru. Bylo pěkné pozorovat, jak se děti každé ráno běží podívat do obálky, jestli v ní přibyla nějaká další příjemná zpráva nebo jak se plíží k obálce spolužáka či spolužačky, aby do ní nepozorovaně přidaly další dopis. Že se tato akce líbila, dokazovalo konstatování dětí, že bychom si měli naši andělskou poštu ponechat po celý rok, abychom si krásné adventní období mohli přinést do všedních dnů. Těsně před Vánoci čekala děti Vánoční bojovka. Jejím cílem bylo nejen seznámení s vánočním příběhem, nácvik porozumění textu, ale i podnícení zájmu o učení učením venku. Děti si nejdříve přečetly vánoční příběh, poté se vydaly ven, kde hledaly úkoly a luštily vánoční křížovku. I když tentokrát nemohly děti pracovat spolu ve smíšených skupinách, myšlenka společné práce a učení nás vzájemně všechny propojila a krásně naladila na tolik očekávanou vánoční dobu. Za kolektiv učitelek Začít spolu Olga Novotná, vyučující ZŠ Vejrostova

13 Bystrcké noviny 1/ Dvojden s Harry Potterem Školy, volný čas 13 Centrum Jonáš Armáda spásy v ČR - NCDM Jonáš, Kubíčkova 23, Brno-Bystrc, NAŠE POSLÁNÍ aneb PROČ TU JSME Pomáháme dětem a mladým lidem ve věku 8 až 25 let, kteří se pohybují v Brně (především v městské části Brno-Bystrc) s řešením různých témat, potíží či trápení, a to prostřednictvím aktivit a workshopů, pomoci s přípravou do školy, pomoci s hledáním práce či bydlení nebo jen popovídáním si. Přispíváme k pozitivní změně životního stylu dětí a mládeže, což se odráží nejen v jejich každodenním životě, ale má také přínos pro lokalitu. Jedno z velkých přání většiny školních dětí je rozhodně výlet za Harry Potterem a jeho kamarády do bradavické školy čar a kouzel. A protože před Vánoci se stává, že sny se plní, dostali všichni naši druháčci a druhačky v posledním předvánočním týdnu jízdenku do Bradavického expresu, který odjížděl 16. prosince 2020 v 8.00 z nástupiště 9 a ¾ ze stanice Pramínek. Nastoupit mohli pouze cestující vybaveni odvahou zažít velké dobrodružství a zkoušet nové věci. Přes kouzelnou přepážku tak do vlaku prošlo 20 druhat, často převlečených do kostýmů svých oblíbených bradavických hrdinů. Někteří z nich si dokonce kvůli tomu vlasy nabarvili do weasleyovských odstínů nebo natočili do hermionských loken. Po nedlouhé cestě vlakem čekalo na naše cestující na bradavicko-pramínkovském hradě za pomoci moudrého klobouku rozřazování do 4 kolejí Strigiformes (sovy), Mustela (hranostajové), Rangifer (sobi) a Vulpes (lišky) a poté malá zahajovací taneční slavnost. A nebyla by to pravá kouzelnická škola v duchu Pramínku, aby v ní chyběla centra aktivit. Proto na příslušníky každé z kolejí čekal zvláštní úkol výroba hůlek z keramické hlíny, umíchání lektvaru ze zcela speciálních přísad a popis jeho účinků, výroba kouzelnického brka a záložky, potterovské počítání a vymalovávání a procvičení mozkových závitů pod taktovkou moudré sovy nad zapeklitými kouzelnickými úkoly. Uf! Nic snadného, ale to by v bradavickém Pramínku snad ani nikdo neočekával... Všichni mladí kouzelníci se se vším poprali se ctí, a to i v následujícím dni, kdy po cestě kohoutovickou oborou dostali za úkol si ve své kolejní skupince přečíst úryvek textu z Harryho Pottera a Kamene mudrců a následně jej ostatním předvést formou oživlých obrazů. Zhlédli jsme tak scénku s hadem prchajícím přes zmizelé sklo terária, dramatický zápas ve famfrpále i zápolení s děsivým trollem nebo průchod Harryho, Rona a Hermiony přes trojhlavého psa Chloupka hlídajícího průchod do tajemné komnaty. Na závěr jsme ještě ochutnávali umíchané lektvary a navzájem hádali jejich kouzelné účinky. Dvojden v duchu Harryho Pottera a bradavické školy čar a kouzel tak mohl skončit více než stylově. Věříme, že děti si ho užily a že se svými nově vypálenými kouzelnickými hůlkami budou kouzlit obezřetně a vždy s vědomím nekonečnosti své dětské fantazie. Neplecha ukončena. Dětská přání splněna. Vzhůru do nevšední každodennosti klasických pramínkovských školních dní. Kateřina Bukovjanová, Markéta Hulánová, Klára Hálová, vyučující ZŠ Pramínek Program na únor: Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci sledujte aktuální informace (nejen) ohledně programu na našem instagramu a facebooku: Jonáš Bástr. Kontaktovat nás můžete také na telefonním čísle: nebo na u: Informace ze Soukromé základní umělecké školy Mgr. Radmily Chmelové Ani jsme se nestačili ohlédnout a už máme za sebou první pololetí školního roku. Vysvědčení je vytištěno a my dále pokračujeme ve vzdělávání dětí nehledě na to, jestli prezenčně či distančně. Prezenční výuka v naší škole probíhala pouze v září a na začátku října, chvíli také díky uvolnění v prosinci. Poté jsme byli, stejně jako na jaře v minulém roce, postaveni před výzvu v podobě distanční výuky. Nyní už jsme na ni byli skvěle připraveni a bez jakýchkoliv komplikací jsme ve vzdělávání dětí pokračovali tímto méně obvyklým způsobem. Všichni pedagogové, kteří jsou ve svém oboru plně kvalifikovaní, absolvovali na začátku října vzdělávací program zaměřený na online výuku, díky čemuž se nám velmi dobře daří zachovat ten nejvyšší standard kvality uměleckého rozvoje dětí. Jak rodiče, tak žáci si mohli ověřit, že naše škola poskytuje kvalitní umělecké vzdělání nejen při tradiční výuce, ale že to u nás na výborné úrovni zvládáme i tzv. online, a to i díky technice, kterou naše škola nově disponuje. Hudebníci mají pravidelnou výuku hry na nástroj se svým pedagogem prostřednictvím domluvených online aplikací, stejně tak u tanečníků i výtvarníků probíhá výuka podle obvyklého rozvrhu s pomocí aplikací určených pro větší skupinu účastníků současně. Hudební nauka nově taktéž probíhá tzv. synchronním způsobem v obvyklých časech rozvrhu hodin. Skvělým dokladem vysoké kvality výuky v naší škole jsou i online vánoční koncerty žáků hudebního oboru, prezentace děl výtvarníků na sociální síti či výborná forma tanečníků, kteří díky online výuce nepřišli o potřebnou sílu a flexibilitu. V příštím čísle Bystrckých novin bychom rádi zahájili seriál příspěvků zaměřených na představení všech oborů naší školy tedy hudebního, tanečního a výtvarného, a také pedagogů, kteří je vyučují. Romana Klementová, SZURCH

14 14 Volný čas Bystrcké noviny 1/ Tři jarní tábory, které si vaše děti zamilují Přihlaste děti na jarní tábor! Jejich konání sice může ovlivnit aktuální vývoj epidemie, ale pokud se nebudou moci uskutečnit, vrátíme přihlášeným celou zaplacenou částku! Potřebné informace k hygienickým opatřením se všichni účastníci dozvědí včas. Těšíte se na léto? Přihlaste se na tábor v Lužánkách Taky vyhlížíte teplo, dovádění venku jen v tričku, hry a letní prázdniny? Přihlašování na letní příměstské i pobytové tábory je v plném proudu na luzanky.cz. Tvoření, sportování, poznávání, ať už zvířátek, rostlin, nebo třeba techniky a multimédií. Nesmějí chybět výlety, cirkus, lanové centrum a tematické tábory třeba s Harrym Potterem, piráty nebo záchranáři. Přehlídka táborů v Lužánkách je jako letní olympiáda zábavy. Vybere si každý podle svého zájmu a není důležité vyhrát, ale zúčastnit se! Odměny jsou pak ty nejcennější. Zážitky, kamarádi a nové zkušenosti. Hřiště, ateliéry a dílny všeho druhu jsou pro vás připravené na deseti místech v Brně a okolí. Od pondělí do pátku si tak můžete užít příměstské tábory blízko svého bydliště. Anebo raději za dobrodružstvím do chatky či pod stan? Desítky pobytových táborů v přírodě na Vysočině, v okolí Olomouce nebo u lomů v jižních Čechách čekají jen na vás! A pokud jste už z letních táborů vyrostli, nesmutněte. I pro vás je v Lužánkách vyladěný zdravý adrenalin, workshopy a pravidelné cvičení. Vyzkoušeli jste už lukostřeleckou arénu Arrow game na Lesné nebo Lanové centrum PROUD Brno hned vedle? Prošli jste si brněnská zákoutí s lužáneckou aplikací LAPKA? Anebo dáváte přednost józe? V centru Brna na Solniční se protáhnete každý týden. Tři, dva, jedna, start! Přihlášením na letní tábory začíná těšení na prázdniny s Lužánkami. Kristýna Kolibová, SVČ Lužánky 1. Putování s chutí Příměstský, dobrodružný, tvořivý Pro děti od 7 do 12 let Termín: 22. až 26. února Místo: Lipka pracoviště Lipová Cena: Kč Hurá na epochální jízdu trávicí soustavou! Budeme bádat, tvořit, vařit a hrát hry. Na rozmary počasí se dobře připravíme. Strava a pitný režim zajištěn! Přihláška: lipka.cz/tabory 2. Osada havranů Příměstský, přírodovědný, sportovní Pro děti od 7 do 12 let Termín: 22. až 26. února Místo: Lipka pracoviště Jezírko Cena: Kč Jak moc je těžké obstát v kruté zimě dnes a jak tomu bylo v mladší době kamenné? Děti se dozvědí, jak se lidé kdysi dokázali přizpůsobit přírodě a jak v ní žili. Čeká je dobrodružství po boku dávných lovců. Svačiny, obědy a pitný režim zajištěn! Přihláška: lipka.cz/tabory 3. Cesta na sever Pobytový, přírodovědně-tvořivý Pro děti od 9 do 15 let Termín: 22. až 26. února Místo: Lipka pracoviště Jezírko Cena: Kč Jaká tajemství se ukrývají tam daleko na severu? Poradíme si se změnami, které se dějí pod povrchem? Děti budou ubytované ve dvou až šestilůžkových pokojích, v postelích s povlečením. Strava pětkrát denně a pitný režim vše v ceně! Přihláška: lipka.cz/tabory Petra Bartíková, Lipka

15 Bystrcké noviny 1/ Z činnosti bystrckých klubů seniorů BYSTRCKÝ KLUB SENIORŮ SLZY STARÉHO MUŽE Den se večerem šeřil za sychravého mrholení. Vítr znásoboval všude vlezlý chlad, který nešlo potlačit ani svižnější chůzí. Světlo pouličních lamp v tomto mlžném oparu vytvářelo barevné spektrum. Ulicí proběhl toulavý pes, který se běžel schovat někam do závětří. Představa domácího krbu byla teď prioritní. Silueta havrana sedícího na větvi blízkého stromu tomu dodávala černou tečku. Takhle vypadal jeden z večerů před Vánocemi. I já jsem spěchal do svého cíle, když tu náhle jsem ho spatřil. Stál opřený o zábradlí v předklonu, málo oděný. Pohledem zabořeným do dálky nebo tmy. Kolem sebe několik plných tašek všeličeho, ale hlavně oblečení a vyčnívajícího jídla. Byl to starý muž. Škublo to v mém srdci, nebo duši. V paprscích světel jsem to zhlédnul. Ten muž tiše plakal. Horké slzy mu proudem tekly po tváři jako stříbrné pramínky. Na své životní pouti doputoval až k tomuto zábradlí. Co musel ve svém životě prožít, to nevím. Ten malý tekoucí pramínek byl jako retrospektivní film, ve kterém jsem zhuštěně viděl jeho životní příběh, v němž došel až k tomuto bodu. Ke studenému, nehostinnému místu u zábradlí, které možná uvítal jako přítele, protože se o něj mohl opřít, jelikož ho bolely nohy. Vím, že by se našlo mnoho kritiků, kteří by tvrdili, že si za své bezdomovectví může sám. Ale nesuďme lidi jenom proto, že jsme silnější. On tu sílu neměl. Jeho osud je náš hřích. Co když ho k tomu zábradlí dohnala nemoc? Co když...? Kdo ví? Ví to jenom on. Když jsem od něj odcházel, tak mi v hlavě rezonovala slova Marata, Robespierra, Dantona. Stát je povinen se postarat o staré nemocné a nemohoucí. Parafrázuji i asociaci spojenou se Shakespearem: Je to tady celé prohnilé. Naposled jsem ještě zahlédnul jeho oči ronící slzy, tašky symbolizující žebrácké misky a zábradlí žebráckou hůl. V koutku duše doufám, že almužna, o které zatím ještě neví, a kterou jsem mu hodil do misky, zkrátí jeho kanoucí proud. Je smutné, když nám ve stáří zůstanou jenom vzpomínky, bez střechy nad hlavou a tepla. Šeřilo se dál. Na scéně zůstali jenom tři. Člověk, havran a mrazivě zhlížející měsíc. I kámen by zaplakal. Vážení senioři. Pořád se potýkáme s nepřízní osudu, který nám nedovoluje sdílet společně chvíle. Co nás čeká v prvním pololetí roku 2021 nelze s jistotou předvídat. Musíme čekat, jak se situace vzhledem k nebezpečné pandemii vyvine. Rozhodl jsem se napsat opět něco ze života. Je to Blahopřání Senioři, volný čas 15 V pátek 8. ledna 2021 oslavila své 90. narozeniny naše maminka, babička a prababička paní Miluška Špátová. Do dalších let jí přeje hlavně hodně zdraví rodina Špátova a Navrátilova. esej o osudu člověka, která nám připomene, že bychom si měli vážit toho, co máme. Na vaše dotazy, návrhy a rady se těšíme s asistentkou Radkou na telefonních číslech a nebo na u Štefan Kandalec, předseda klubu Zmije, samec žirafy i unikátní transport. Zoo Brno chystá řadu novinek kvůli zavření zoo v podzimních měsících nebylo možné tyto stavby návštěvníkům ukázat. Vše se tak přesune na letošní jaro, kdy by do Zoo Brno měl dorazit také nový samec žirafy síťované, uvedl ředitel Zoo Brno Martin Hovorka. V příštím roce máme v plánu doplnit také některé další kolekce. Přijede tak například samec losa evropského nebo samice koně Převalského. A to zdaleka není všechno. Expozice Žijí tu s námi, která se nachází hned ve vstupním esíčku, bude bohatší o další zajímavý druh. V současné době v ní žijí například ještěrky zelené nebo jezevec lesní. V druhé polovině příštího roku je doplní expozice zmije obecné. evropských zoologických zahrad. Kompletní schvalovací proces celý rok sice výrazně komplikovala pandemie koronaviru, ale nyní je prakticky u konce a začínáme plánovat transporty zvířat, doplnil Hovorka. Příjezd zajímavých zvířat i představení nových druhů. Brněnskou zoo čeká v roce 2021 množství novinek. Na tu nejzajímavější se mohou návštěvníci těšit už na jaře. První novinku už znají příznivci Zoo Brno z roku V Africké vesnici se měla zpřístupnit nová vyhlídka a přístavba stájí pro žirafy, nicméně Unikátní transport Aktuálně brněnská zoo chová pár tygrů sumaterských samce Dandyse a samici Satu, která už bohužel není schopná reprodukce. Proto se už řadu měsíců snažíme sehnat další jedince. Rádi bychom v atraktivní expozici Tygří skály umožnili odchov mláďat těchto vzácných zvířat pro účely záchovného programu, a proto jsme po konzultacích s předsedou světového plánu pro tygry sumaterské zahájili jednání s Batu Secret Zoo v Indonésii o získání tygra z jejich chovu. U známých druhů, navíc mimořádně ohrožených, je vyjednávání obvykle zdlouhavé a vyžaduje značnou míru diplomacie, vysvětlil Hovorka. Nakonec se nám podařilo uzavřít dohodu s Batu Secret Zoo o výměně páru geneticky cenných tygrů sumaterských za pár levhartů sněžných (irbisů). Jedná se o kombinovanou výměnu, ve které je zapojeno několik Dalším krokem je právě transport všech zvířat na nová místa určení. I ten bude velmi náročný a sami jsme zvědaví, jak a zda vůbec se ho podaří uskutečnit. Pokud vše půjde dobře, měli by se irbisové přesunout na jaře 2021 do Indonésie, tygři by opačným směrem měli putovat na podzim. Michal Vaňáč, tiskový mluvčí Foto: Matyáš Slavík

16 16 Sport Bystrcké noviny 1/ Fotbalové novinky z FC DOSTA Bystrc-Kníničky Touhle dobou vás obvykle informujeme o tom, jak se naše týmy připravují na jaro, nebo jakých zimních turnajů se účastní. Bohužel však i v lednu bylo stále dovoleno sportovat pouze ve dvou lidech, což pro fotbal není úplně to pravé. Řada trenérů se i tak snaží a naše umělka je téměř trvale vytížená, ale individuální tréninky nenahradí ty společné. Tentokrát vám tedy v těchto řádcích nabízíme rozhovor s trenérem mladší přípravky a zároveň členem výboru Andym Wiackem, kterého vyzpovídal Miroslav Procházka. Současná situace sportování moc nepřeje. Jak se na to díváš pohledem rodiče a trenéra mládeže? Je to pro mě smutný pohled. Děti potřebují pohyb a hlavně kontakt s kamarády. Vidím to u svých dětí, jsou do sportu zapálené a moc jim to chybí. Pevně doufám, že se budeme moct ke sportování co nejdřív vrátit. Jak to hodnotíš pohledem funkcionáře? V první řadě bych samozřejmě také uvítal co nejrychlejší návrat ke sportování, ale my dospělí se umíme se situacemi, které život přináší, vyrovnat lépe. Tu vynucenou pauzu se v klubu snažíme využít. Můžeme se věnovat činnostem, jež bychom v sezoně nestíhali. Stejně jako na jaře pracujeme na zlepšení zázemí v areálu klubu. Podařilo se nám zrekonstruovat velkou část našeho sportoviště, šaten a všeho, co k tomu náleží. Kdo se na té rekonstrukci podílí? Dělají to pro klub firmy, nebo to řešíte jinak? Některé záležitosti není možné dělat brigádně, Mladší přípravka B, Andy Wiacek: horní řada, první zleva tam musíme objednat odbornou firmu, ale drtivou většinu se snažíme udělat sami. Má to velikou výhodu v úspoře financí, které nebylo nikdy lehké sehnat a nyní je to ještě horší. Naší výhodou je veliká sounáležitost s klubem, a tak se různých brigád v průběhu celého roku účastní mnoho lidí. Pracovat chodí vedení klubu, hráči, rodiče, fanoušci, pořadatelé, zkrátka všichni, kteří mají klub v srdci. To je opravdu velká výhoda, ale jak jste na tom s materiálním a finančním zabezpečením? Jsme na tom celkem dobře, stojí za tím však spousta úsilí. Určitě bychom rádi uvítali jakoukoliv další podporu. Tady bych rád zdůraznil jeden aspekt. Lidé si často myslí, že podpora či sponzorství znamená peníze. Bez těch to samozřejmě nejde, ale hodně firem nebo soukromníků nás podporuje i materiálně. Byli bychom moc rádi, kdyby se našli další ochotní podpořit oddíl. Chybí nám různé nářadí a materiál nutný k práci na našem areálu. Případným zájemcům máme co nabídnout, do naší zapálené party se všichni rádi vracejí. lja Kašík, Miroslav Procházka Z bystrckého sklepa na mistrovství světa Chtěl bych navázat na článek z listopadového čísla Bystrckých novin a informovat čtenáře o pokračování cesty za snem mého kamaráda a svěřence Ondry Prichziho. Po úspěšném absolvování mistrovství České republiky (3. místo) a mistrovství Evropy (4. místo) se Ondra rozhodl připravit i na Mistrovství světa IFBB v kulturistice a fitness ve španělské Santa Suzanne, které bylo již třetím závodem uskutečněným ve dvou měsících. Bohužel, i tato příprava byla poznamenána nepříjemnostmi spojenými s epidemií Covid-19. Původně bylo MS plánováno na začátek prosince, ale nakonec bylo přesunuto na začátek listopadu, což znamená zkrácení přípravy o celý měsíc. To představuje velký problém: buď ukončíte přípravu, nebo zařadíte stupeň nesmrtelnost a jedete dál. Ondra nezastavuje a rozhodl se pokračovat v tvrdých trénincích a dietě. Týden před závodem přišel ze SKFČR (Svaz kulturistiky a fitness ČR), že nic nebrání odletu na MS a Ondra opět jako hrdý zástupce Bystrce vyrazil na vídeňské letiště, kde tři dny před odletem došlo k teroristickému útoku a v den odletu byl vyhlášen lockdown, takže to vypadalo, že ho snad ani nevpustí do země. Ale štěstí přeje připraveným a odlet se nakonec uskutečnil. Po přistání v Barceloně byl Ondra docela překvapen až zimním počasím: žádných 20 stupňů, jak říkala předpověď. Odtud následoval společný odvoz české a slovenské reprezentace na hotel a ubytování. Závod se konal v sobotu 7. listopadu a Ondra byl už od brzkého rána plně koncentrovaný na výkon. Do haly přicházel klidný a připravený se poměřit s těmi nejlepšími. Svůj pozing na největším pódiu světa si užil od začátku do konce. V konkurenci borců z celého světa se mu v kategorii Men s physique do 173 cm podařilo opět postoupit do finále, kde vybojoval 6. místo pro Českou republiku a domácí Bystrc. Během dvou měsíců v první závodní sezoně se tak Ondrovi podařilo být 3. v republice, 4. v Evropě a 6. na světě. Myslím, že tenhle výkon si zaslouží uznání. Být reprezentant ČR mimo jiné neznamená žádné finanční úlevy, Ondra si vše hradil sám, bez sponzora a jakékoliv jiné podpory. Proto bych chtěl požádat: pokud by mezi vámi byl někdo, kdo by mu chtěl v dalších přípravách finančně pomoci, budeme mu nesmírně vděční (Instagram ondra prichzi mens physique40). Na závěr bych rád zmínil Ondrovu odpověď z rozhovoru pro Ronnie.cz: Každý z nás by měl mít v životě nějaký cíl a jít si za ním tvrdě za každou cenu a je jedno jestli cvičí, nebo maluje obrazy. Protože bez cíle bude náš život prázdný. Josef Starý, trenér

17 Bystrcké noviny 1/ Ohlédnutí za sezonou florbalu Fotbalový stadion za Lužánkami ožívá Fotbalové centrum Brno v Brněnských Ivanovicích bude od 1. března spravovat i starý fotbalový stadion za Lužánkami, který je v majetku Brna. Areál je již léta v dezolátním stavu a bude nutné provést několik úprav. Ty se budou týkat pouze prostoru uvnitř, na hrací ploše by měly Sportování v tělocvičně máme bohužel stále zakázáno, tak aspoň zbývá trochu času bilancovat sezonu minulou. Dětské soutěže byly přerušeny, ale i tak jsme se mohli radovat z některých úspěchů, které stojí za zaznamenání. Gullivers Brno, které děti ze Sokola Brno reprezentují, v kategorii elévů získaly v celorepublikové konkurenci 34 týmů stříbrné medaile. V září 2020 se rozjížděla sezóna turnajem v Olomouci Tempish Moravian cup, což je poslední velký turnaj před ligovými soutěžemi. Obsadili jsme všech 5 kategorií: elévové, mladší žáci, starší žáci, dorostenci a junioři. A našemu klubu se podařil husarský kousek. Týmy elévů, mladších žáků a starších žáků svoje kategorie vyhrály a dorostenci přidali bronz. Na přiložené fotce je vítězný tým elévů, kde z Bystrce reprezentují J. Urbánek, J. Opletal, T. Duchoň a T. Satrapa. V rozjeté sezoně pak děti herně potvrzovaly, že to, co se na trénincích naučí, tak v zápasech umějí prodat. Nejde ani tak o výsledkovou stránku, jako o to, že se děti hrou bavily. K vidění byla dobrá individuální technika spojená s dobrým pohybem na hřišti. Je vidět, že máme opět slušně našlápnuto a netrpělivě čekáme na otevření sportovišť. Dobré je, že i ve vynucené pauze jsme dokázali děti vytáhnout na venkovní tréninky a dařilo se nám tak fungovat až skoro do Vánoc. Po lockdownu snad budeme připraveni. Před několika lety jsme ve zpravodaji publikovali článek s řečnickou otázkou: Mohou si naši svěřenci zahrát extraligu? A nyní je odpověď jasná. Mohou. Za 10 let, co v Sokole dětský florbal děláme, nám jeden hráč došel až do juniorské reprezentaci (Adam Hemerka), 2 hráči a 1 hráčka si vyzkoušeli extraligu. A celkem už 15 dětí hrálo či aktivně hraje nejvyšší florbalové soutěže v ČR. v budoucnu vzniknout čtyři tréninkové trávníky s umělým zavlažováním. Hřiště by měly využívat sportovní kluby mládeže, ale také ragbisté a hráči amerického fotbalu. Vedle sportovních aktivit by se zde měly konat také kulturní akce. Sport 17 Pokud by si chtěl od února někdo florbal vyzkoušet, může se ozvat přímo trenérovi bystrcké či komínské sekce klubu na telefonní číslo nebo se informovat přímo na stránkách klubu Gulls.cz. Robert Válek I nyní si můžete u nás zakoupit čipové hodinky Během uzavření sportovišť spravovaných společností STAREZ SPORT, a. s. lze ve venkovní pokladně na Kluzišti za Lužánkami zakoupit, nabít či vyzvednout objednané čipové hodinky pro rychlejší a levnější vstup na sportoviště. Lze si zde zakoupit také dárkové poukazy. Pokladna je otevřena v pondělí a pátek v čase od 8 do 15 hodin a ve středu v době od 10 do 17 hodin. K pokladně je možné dojet vozidlem, prosíme o dodržování bezpečné vzdálenosti od ostatních osob. Upřednostňujeme bezhotovostní platbu. Více informací naleznete na Jaromír Krejčí, STAREZ SPORT

18 18 Inzerce, kultura Bystrcké noviny 1/ Řádková inzerce Řemeslníci a služby Vodoinstalatér. Tel.: Vyklízení: byty, sklepy, atd. Údržba zahrad pokos, stromy, atd. Odvoz kovového odpadu. Tel.: Malby, nátěry. Onderka. Tel.: , Opravím počítač / seřídím. Tel.: , Zpracování veškerých daní, vedení účetnictví, daňové evidence a mezd. tel.: , Přepisy videokazet. Tel.: Kuchyňské linky a vestavěné skříně, dvířka, skříňky a pracovní desky na míru. Vrba, tel.: Hodinový manžel. Tel.: Bedna PC kompletní servis počítačů a notebooků. 25 let praxe, osobní přístup, doprava zdarma, cenová dostupnost, rychlé a spolehlivé vyřízení. Bystrc, tel.: AUTOŠKOLA v Bystrci. Výcvik skup. B, kondiční jízdy. Volná kapacita od března. Bližší info: Reality nemovitosti Koupím garáž ul. Foltýnova, Rerychova, Kachlíkova hotově. Tel.: Koupím garáž Chvalovka, Kavčí. Koupím byt 3+kk Kamechy. Tel.: nabízí garáž i garážové stání v Bystrci na prodej i pronájem. Kancelář: Říčanská 13, tel.: hledá pro více klientů byty 1+1, 2+1. Kompletní realitní servis, děkujeme za nabídku, kancelář Říčanská 13. tel.: nabízí pronájem bytu 2+1 Teyschlova Různé Chcete se domluvit na dovolené v Itálii nebo pracovní schůzce? Doučím italštinu. Možná i výuka online. Telefon: , Doučím matematiku 9. třída ZŠ a připravím k PZ na SŠ. Individuální konzultace, dezinfekce arouška nutná. telefon: Obnovení činnosti chirurgické ambulance v obchodním centru Javor v Bystrci Oznamujeme, že od pondělí 4. ledna 2021 došlo k opětovnému zprovoznění chirurgické ambulance v OC Javor v Bystrci, náměstí 28. dubna 2. Nově je ambulance přejmenována na Chirurgie Javor Brno s. r. o. Provozní doba: Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Naše spektrum činnosti zahrnuje: chirurgii všeobecnou: diagnostika a léčba onemocnění břišních orgánů, kýl, ošetření hemoroidů a dalších onemocnění v oblasti konečníku, onemocnění kůže a podkoží chirurgii úrazovou: diagnostika a ošetření poranění měkkých tkání, šlach, kloubů a kostí chirurgii cévní: klinická a ultrazvuková diagnostika poruch prokrvení končetin, žilních trombóz a varixů dolních končetin, léčba diabetické nohy Webové stránky: kontakt: Za společnost Chirurgie Javor Brno s. r. o. MUDr. Antonín Randula

19 Bystrcké noviny 1/ Kultura 19 SPOLEČENSKÉ CENTRUM BYSTRC Vážení návštěvníci, sledujte prosím naše stránky s aktuálními informacemi. Termíny konání akcí mohou být změněny v souvislosti s aktuálním vývojem výskytu onemocnění COVID-19 na území ČR. Náhradní termíny akcí budou průběžně doplňovány, vstupenky zůstávají v platnosti. Pokud vám nový termín nebude vyhovovat, bude možné vstupenky vrátit. Děkujeme za pochopení. čtvrtek R. Cooyney: VELKÉ LÁSKY V MALÉM HOTELU Komedie o tom, že ani člen vlády by si neměl něco začínat s vdanou sekretářkou. Představení Divadelní společnosti Háta Praha s L. Vaculíkem v hlavní roli, dále hrají: M. Bočanová/O. Želenská, A. Gondíková, F. Tomsa, M. Vašinka, V. Jeníková, Z. Pantůček a další. PŘELOŽENO náhradní termín v jednání Vstupné: 380 Kč, 280 Kč senioři (řada 5 7) 330 Kč, 230 Kč senioři (řada 8 16) ROBERT KŘESŤAN A DRUHÁ TRÁVA úterý Koncert populární bluegrassové kapely, která je držitelem několika hudebních ocenění Anděl v kategorii Folk a Country. Kapela slaví 30. let a vydala k výročí nové album Díl první. Na koncertě zazní skladby z nového alba i starší oblíbené písničky. Vstupné: 350 Kč NEZMAŘI čtvrtek Skupina Nezmaři patří mezi nejznámější české folkové skupiny. Jejich písně Ráno bylo stejný, Musíš jít dál, Bodláky ve vlasech, Menuet téměř zlidověly. Nezmaři několikrát vyhráli Portu a dvakrát získali Zlatý klíč cenu pro nejlepší skupinu roku v kategorii Folk & Country. ZRUŠENO náhradní termín v jednání Vstupné: 250 Kč COUNTRY BÁL pátek Tradiční bál s kapelou Zimour, taneční skupinou La Quadrilla a výukou tanců s Ivanem Bartůňkem. ZRUŠENO Vstupné: 250 Kč PATRICIA JANEČKOVÁ úterý Koncert operní hvězdy za doprovodu Moravského klavírního tria, který nabídne atraktivní program plný světových operních árií. Mimořádně talentovaná Patricie Janečková patří mezi přední slovenské sopranistky, odborná hudební veřejnost vyzdvihuje především její nesmírnou hudební vyzrálost, intonační čistotu a kultivovanost hlasu. Přeložený koncert cyklu Setkání žánrů ze dne Vstupné: 350 Kč, senioři 250 Kč Připravujeme: úterý LEGENDY A TAJEMSTVÍ BRNĚNSKÉHO PODZEMÍ Přednáška Aleše Svobody o objevování neznámých prostor pod městem Brnem s bohatou prezentací fotografií. Vstupné: 50 Kč, senioři a studenti 30 Kč INTERNATIONAL ENSEMBLE čtvrtek Další koncert z cyklu Setkání žánrů. Ostravské trio ve složení: D. Grygarová housle, A. Abdurashidová klavír, A. Grygar baryton, se specializuje na krásnou a neprávem opomíjenou hudbu židovských skladatelů, kteří přišli o život během druhé světové války. Vstupné: 280 Kč, senioři a studenti 180 Kč DĚTSKÝ KARNEVAL sobota Hudebně zábavné odpoledne pro děti v maskách, plné soutěží i písniček. Nebude chybět kouzelník, bublinková show ani malování na obličej. Vstupné: 80 Kč děti, 100 Kč dospělí COUNTRY BÁL pátek Další oblíbený bál s country kapelou Zimour a tanečními ukázkami skupiny La Quadrilla. Chybět nebude ani výuka tanců s Ivanem Bartůňkem. Vstupné: 250 Kč Předprodej vstupenek v pokladně Společenského centra Bystrc na ul. Odbojářské 2: pondělí a středa hod; zahájení předprodeje na ostatní dny hodinu před začátkem jednotlivých pořadů. Informace a rezervace: tel.: ; Bližší informace o pořadech na a prostřednictvím mobilní aplikace Česká obec.

20 Uzávěrka březnového čísla BN je Bystrcké noviny dostanete do schránky Příspěvky zasílejte na Bystrcké noviny periodický tisk územního samosprávného celku, vychází 10x ročně (s výjimkou ledna a srpna), vydává MČ Brno-Bystrc, ev. č. MK ČR E Předseda redakční rady: Ing. Eva Harangiová, Redakce: Bc. Zuzana Štrbová, tel.: Sběr inzerce na podatelně MČ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60. Redakční rada si vyhrazuje právo na jazykovou a stylistickou úpravu zaslaných materiálů. Na zveřejnění příspěvků nevzniká právní nárok. Sazba a tisk: SAMAB PRESS GROUP, a. s., Cyrilská 14, Brno. Náklad výtisků. V elektronické podobě na (sekce Život v Bystrci).

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hrušov, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hrušov, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Hrušov Zastupitelstvo obce Hrušov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hrušov, konaného dne 29.11. 2018, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Hrušov (dále

Více

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 11.3.2013 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/10/RM/2013 Hodnocení činnosti p. o. Lesy města Jirkova za rok 2012 zprávu o činnosti příspěvkové

Více

Z Á P I S. o průběhu 6/1. mimořádné schůze Rady MČ Brno-Bystrc konané dne 30.11.2010 v zasedací místnosti ÚMČ

Z Á P I S. o průběhu 6/1. mimořádné schůze Rady MČ Brno-Bystrc konané dne 30.11.2010 v zasedací místnosti ÚMČ Z Á P I S o průběhu 6/1. mimořádné schůze Rady MČ Brno-Bystrc konané dne 30.11.2010 v zasedací místnosti ÚMČ V 14:08:53 přítomno členů: 9 PhDr. Jiří Altman; Mgr. Petr Fedor; Pavel Greňo; Ing. Jaroslav

Více

Zápis. Mgr. Filip Leder Bc. Petr Machálek Mgr., Bc. Jiří Jobánek. Bc. Igor Fučík, MBA Ing. Karel Doležal Josef Červenka

Zápis. Mgr. Filip Leder Bc. Petr Machálek Mgr., Bc. Jiří Jobánek. Bc. Igor Fučík, MBA Ing. Karel Doležal Josef Červenka Zápis 89. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného ve čtvrtek 21. září 2017 v 16:00 hodin v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno Zahájení: Přítomni: Omluveni: 16:00 hodin Ing.

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Ráby. konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Ráby. konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání zastupitelstva obce Ráby konaného dne 12. 05. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin.

Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin. Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne 6.6.2016, od 18:30 hodin. Den a místo konání: 6.6.2016, budova úřadu městyse Heraltice, kancelář starosty Hodina zahájení a ukončení:

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

MĚSTYS DRNHOLEC. Přítomni: Ivičič Jan, Ing. Bronislav Kocman, RNDr. Kalandrová Jana, Bc. Pavla Seveldová, Bejdák Karel

MĚSTYS DRNHOLEC. Přítomni: Ivičič Jan, Ing. Bronislav Kocman, RNDr. Kalandrová Jana, Bc. Pavla Seveldová, Bejdák Karel MĚSTYS DRNHOLEC Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany na jednání RM č. 93/ dne 5. září 2018

Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany na jednání RM č. 93/ dne 5. září 2018 Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany na jednání RM č. 93/2014-2018 dne 5. září 2018 Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 24 specifických usnesení, a to

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 1. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 11. listopadu (č. 1/1 17/1)

- 1 - U S N E S E N Í. z 1. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 11. listopadu (č. 1/1 17/1) - 1 - U S N E S E N Í z 1. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 11. listopadu 2014 (č. 1/1 17/1) Přítomní členové rady : I. Mikulica, Mgr. M. Konečná, P. Kukučka, Ing. M. Robenek, R. Schmuch

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 12. schůze rady města, která se konala dne 30. května 2018 od 09:00 hodin do 10:15 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 12. schůze rady města, která se konala dne 30. května 2018 od 09:00 hodin do 10:15 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 12. schůze rady města, která se konala dne 30. května 2018 od 09:00 hodin do 10:15 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Omluven: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta

Více

USNESENÍ. z 19. schůze rady města, která se konala dne 28. srpna 2013 od 09:00 hodin do 12:45 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. z 19. schůze rady města, která se konala dne 28. srpna 2013 od 09:00 hodin do 12:45 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ z 19. schůze rady města, která se konala dne 28. srpna 2013 od 09:00 hodin do 12:45 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Omluven: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta města

Více

U S N E S E N Í. 3. Uložení odvodu z fondu investic Základní školy náměstí Míru 83 (tisk R/170)

U S N E S E N Í. 3. Uložení odvodu z fondu investic Základní školy náměstí Míru 83 (tisk R/170) U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. července 2015, v 13:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Souhlas s přijetím účelového

Více

Rozpočet města Moravský Beroun na rok 2018

Rozpočet města Moravský Beroun na rok 2018 Rozpočet města Moravský Beroun na rok 2018 R v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 98 387,515 Příjmy celkem bez financování 71 887,515 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 52 931,000 daň z nemovitých věcí 2 640,000 daň

Více

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 4.1. Návrh rozpočtu MČ Praha Zličín na rok 2015, návrh investičních akcí

Více

Třída 1 - daňové příjmy - celkem , , , ,50 14% 554,000

Třída 1 - daňové příjmy - celkem , , , ,50 14% 554,000 Rozpočtové opatření č. 2/2018 včetně rozboru hospodaření za období 1-2/2018 R 2018 R po RO č. 1 R po RO č. 2 plnění plnění úpravy v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v Kč k RO č. 11 v RO č. 2 PŘÍJMY CELKEM 98

Více

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady, konané dne 11. listopadu 2015 v zasedací místnosti

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Zápis. z 18. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 20. června 2019 v Kulturním domě Rubín, Makovského nám. 3, Brno

Zápis. z 18. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 20. června 2019 v Kulturním domě Rubín, Makovského nám. 3, Brno Zápis z 18. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 20. června 2019 v Kulturním domě Rubín, Makovského nám. 3, Brno Zahájení: Přítomni: 16:30 hodin Mgr. Lucie Pokorná Mgr. Filip Leder Ing.

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 16/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 16/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne OBEC STAROVIČKY Zápis č. 16/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 18. 12. 2012 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 8 členů ZO 1.

Více

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny pp., Smejkal, Ing. Jiroušek, Kozel Jiří

Více

Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání:

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání: Město Sezemice Rada města Sezemice Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice Den konání jednání: 22.02.2017 Místo jednání: Městský úřad Sezemice - zasedací místnost Číslo jednací: č.

Více

109. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

109. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 109. schůze Rady města Rychvald, dne 15. 06. 2018 Kontrola usnesení 109/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 109/2. Rada města

Více

Informace z usnesení XVII. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne

Informace z usnesení XVII. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne Informace z usnesení XVII. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013 1. Žádost o splátkový kalendář Lenka Zeiselová, bývalý uživatel bytu č.14 na ulici Kurská č.o. 2 v Brně Starém Lískovci

Více

NÁVRH NA PROVEDENÍ ZMĚNY ROZPOČTU MĚSTA SOKOLOV V ROCE Č. RO180004

NÁVRH NA PROVEDENÍ ZMĚNY ROZPOČTU MĚSTA SOKOLOV V ROCE Č. RO180004 NÁVRH NA PROVEDENÍ ZMĚNY ROZPOČTU MĚSTA SOKOLOV V ROCE 2018 Č. RO180004 Určeno pro jednání: ZASTUPITELSTVA MĚSTA Číslo usneseni: 28/30ZM/2018 Termín jednání: 28.06.2018 ZMĚNA V OBLASTI PŘÍJMŮ v Kč Číslo

Více

Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města!upraveno!

Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města!upraveno! Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 27.3.2017 od 13.30 hodin v kanceláři starosty města!upraveno! Přítomni: dle prezenční listiny - 4, od 15 hodin - hlasování 5 (Mgr. Tojmarová) RAM

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

Zápis č.3/2017. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne v zasedající místnosti Obecního úřadu od 19 hod.

Zápis č.3/2017. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne v zasedající místnosti Obecního úřadu od 19 hod. Zápis č.3/2017 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne 19.6.2017 v zasedající místnosti Obecního úřadu od 19 hod. Přítomni: Jana Krupičková, Petr Hamáček, Josef Rákos, Pavel Dochvát,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis č.3/2017 ze zasedání obecního zastupitelstva ve Vidově konaného dne 3.května od 19:00 hod. v budově Obecního úřadu.

Zápis č.3/2017 ze zasedání obecního zastupitelstva ve Vidově konaného dne 3.května od 19:00 hod. v budově Obecního úřadu. Zápis č.3/2017 ze zasedání obecního zastupitelstva ve Vidově konaného dne 3.května od 19:00 hod. v budově Obecního úřadu. Celkový počet členů zastupitelstva: 9 Přítomno:6 Omluveni:3 Hosté:3 Zasedání řídil

Více

U S N E S E N Í. 2. Souhlas s pořízením konvektomatu pro Školní jídelnu Kojetín, p.o. (tisk R/369)

U S N E S E N Í. 2. Souhlas s pořízením konvektomatu pro Školní jídelnu Kojetín, p.o. (tisk R/369) U S N E S E N Í z 39. schůze Rady města Kojetína, konané dne 28. června 2016, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Souhlas s pořízením konvektomatu

Více

Obec Andělská Hora. IČ: , Andělská Hora 18, , pošta Bochov tel.: ,

Obec Andělská Hora. IČ: , Andělská Hora 18, , pošta Bochov tel.: , Obec Andělská Hora IČ: 00573175, Andělská Hora 18, 364 71, pošta Bochov tel.: 359807901, e-mail: podatelna@andelskahora.cz Zápis z 1. veřejného jednání Zastupitelstva obce Andělská Hora, které se uskutečnilo

Více

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Program zastupitelstva MČ Praha Zličín, které se bude konat dne 18.9.2013

Více

Usnesení z jednání Rady č. 12/2019. města Suchdol nad Lužnicí, které se uskutečnilo dne

Usnesení z jednání Rady č. 12/2019. města Suchdol nad Lužnicí, které se uskutečnilo dne Usnesení z jednání Rady č. 12/2019 města Suchdol nad Lužnicí, které se uskutečnilo dne 10. 04. 2019 Rada města postoupilakprojednánízastupitelstvuměsta: RM - 362/12/10/1/2019 žádost o nové posouzení žádosti

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 9 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012 Přítomni : Ověřovatel : Program jednání: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 dle prezenční listiny ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012 radní - MVDr. Tomáš Vlach 1. Kontrola plnění úkolů

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 17 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

USNESENÍ. z 15. schůze rady města, která se konala dne 17. července 2013 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. z 15. schůze rady města, která se konala dne 17. července 2013 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ z 15. schůze rady města, která se konala dne 17. července 2013 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Radek Hejna člen rady

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 17. dubna 2013

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 17. dubna 2013 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 17. dubna 2013 č. 91 u p r a v e n á v e r z e 1. doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří schválit a) změnu rozpočtu na rok 2013 rozpočtové

Více

R A D A M Č P R A H A 2 1

R A D A M Č P R A H A 2 1 R A D A M Č P R A H A 2 1 11. jednání datum konání: 24.03.2015 čís. RMČ11/0154/15 - RMČ11/0175/15 Přehled usnesení Rada MČ Praha 21 dle čísel ze dne: 24.03.2015 Číslo Název Předkladatel RMČ11/0154/15 Kontrola

Více

Městský obvod Pardubice II Úřad městského obvodu Pardubice II

Městský obvod Pardubice II Úřad městského obvodu Pardubice II Městský obvod Pardubice II Úřad městského obvodu Pardubice II Chemiků 128, 530 09 Pardubice Z á p i s z 69. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 14. 6. 2018 v 16:30 hodin v budově Úřadu

Více

z 39. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 29. prosince 2017 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň

z 39. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 29. prosince 2017 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň ZÁPIS z 39. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 29. prosince 2017 od 13.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň Přítomni: Omluveni: 9 členů zastupitelstva města: Marek

Více

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: Městská část Praha Zličín Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 6. 11. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Spojovací chodník Milotická K Třešňovce

Více

Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC. Usnesení

Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC. Usnesení Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC Usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva města Chlumec volební období 2014-2018 konaného dne 16.05.2018 od 16:00 do 18:30 hodin v jídelně Základní školy Chlumec.

Více

Zápis. MČ Brno-Komín přítomni (bez titulů): M. Blatná, D. Řepa, E. Točík, T. Němec, J. Pospíšil Omluveni:

Zápis. MČ Brno-Komín přítomni (bez titulů): M. Blatná, D. Řepa, E. Točík, T. Němec, J. Pospíšil Omluveni: Zápis z 2. mimořádné schůze Rady městské části Brno-Komín konané dne 22. 01. 2019 od 08.15 do 10.15 hodin v prostorách Úřadu městské části Brno-Komín, Vavřinecká 15 -----------------------------------------------------------------------------

Více

Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019

Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019 Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019 1/ Kontrola usnesení 14/107 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozbory hospodaření příspěvkových organizací

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 787 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 787 ze dne Rozpočtová opatření v roce 2018 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 787 ze dne 28.11.2018 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. rozpočtové opatření městské části Praha 3

Více

USNESENÍ. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hřivice konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Hřivice

USNESENÍ. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hřivice konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Hřivice USNESENÍ z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hřivice konaného dne 14.12.2017 v 18. 00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Hřivice Usnesení č. 68/2017 Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Více

Město TANVALD. Usnesení ze schůze Rady města Tanvald konané dne

Město TANVALD. Usnesení ze schůze Rady města Tanvald konané dne Město TANVALD usnesení č. 149/10/2019 Usnesení ze schůze Rady města Tanvald konané dne 05.06.2019 Rada města vydává záměr na prodej pozemkové parcely č. 787/13 (ostatní plocha neplodná půda) o výměře 1509

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne

Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 29.6.2011 Bod č. 95 OZ schválilo navržený program jednání OZ Bod č. 96 OZ souhlasí a nemá žádných připomínek k předchozímu zápisu. Bod č. 97 OZ nemá

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

46. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

46. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Rady m.č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 46. schůze Rady, konané dne 4. října

Více

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE USNESENÍ Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 9. 11. 2015 Jednání se zúčastnili: Za FV ZMČ: David Zelený, Ing. Michal Drábek, Ing. Kateřina Helikarová, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne

Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne 27. 04. 2016 Místo jednání: Začátek jednání: Přítomno: Omluvena: Ověřovatelé: Zapisovatel: Družstevní dům Choustník 19.00 hodin 8 členů Veronika Jakeš František

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

Usnesení ZMČ č. 7/ U S N E S E N Í. Zastupitelstva městské části Brno-Nový Lískovec z řádného zasedání č. 7/30 konaného dne 19.

Usnesení ZMČ č. 7/ U S N E S E N Í. Zastupitelstva městské části Brno-Nový Lískovec z řádného zasedání č. 7/30 konaného dne 19. Statutární město Brno městská část Brno - Nový Lískovec Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í Zastupitelstva městské části Brno-Nový Lískovec z řádného zasedání č. 7/30 konaného dne 19. září 2018

Více

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Roman Guráň, Marie Benýšková, Josef Zelinka

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 942 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 942 ze dne č.j.: 1003/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 942 ze dne 07.12.2015 Úprava rozpočtu roku 2015 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 749/2016. č. 685 ze dne Úprava rozpočtu roku I.

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 749/2016. č. 685 ze dne Úprava rozpočtu roku I. č.j.: 749/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 685 ze dne 26.09.2016 Úprava rozpočtu roku 2016 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

Usnesení ze 16. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č )

Usnesení ze 16. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č ) Usnesení ze 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 13.08.2019 (usnesení č. 178-195) USNESENÍ č. 178/16-19 R I. s o u h l a s í se změnou v osobě nájemce bytu č. 6 v domě čp. 687 v Bechyni na sídl. Na

Více

Rada MČ Brno-Černovice

Rada MČ Brno-Černovice 1 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO USNESENÍ 58. schůze Rady městské části Brno-Černovice konané dne 16. 11. 2016 od 15.00 hod. na ÚMČ Brno-Černovice, Bolzanova 1, Brno (kancelář starosty) Rada

Více

bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení Rady městské části Brno-sever od 7. 11. 2013

bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení Rady městské části Brno-sever od 7. 11. 2013 Nění rozpočt ně V Brně dne 20. listopadu 2014 USNESENÍ z 6/75. schůze Rady městské části Brno-sever, která se konala 20. listopadu 2014 od 14:00 v malé zasedací místnosti ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Zápis. z V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne v Kulturním domě Rubín, Makovského náměstí 3, Brno

Zápis. z V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne v Kulturním domě Rubín, Makovského náměstí 3, Brno Zápis z V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 20. 06.2019 v Kulturním domě Rubín, Makovského náměstí 3, Brno Zahájení: 17:04 hodin Přítomni: viz prezenční listina Omluven:

Více

Usnesení. přijatá na 147. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 147. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 147. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 11.9.2018 v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku 4145. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 195/2018-208/2018, 4146. Rada

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Zápis 16 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž

Zápis 16 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž Zápis 16 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž datum konání: 7. 3. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 6 členů zastupitelstva zapisovatel:

Více

ZÁPIS. Josef Kolář, Bohuslava Šlapáková, Milan Huml, Ing. Roman Karásek, Jana Urxová, Pavel Mráček

ZÁPIS. Josef Kolář, Bohuslava Šlapáková, Milan Huml, Ing. Roman Karásek, Jana Urxová, Pavel Mráček ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 16.prosince 2014 od 19.00 hodin v přístavbě

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Usnesení z 10. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín

Usnesení z 10. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín Usnesení z 10. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne 4. 3. 2019 na Úřadě MČ Praha Zličín 10.1. Stavba 3 rodinných domů Sobín, při ul. Hostivická, parc. č. 225/72 k.ú. Sobín - žádost o stanovisko

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 39. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 11. 2008 v 8:00 hod. Přítomni: Hůrková, Kobylková, Nedoma, Vejvodová (přišla v 8:40 h) Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY NA ROK 2019

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY NA ROK 2019 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY NA ROK 219 PŘÍJMY Daňové příjmy 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 144 1341 Poplatek ze psů 43 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 4 1343 Poplatek

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Stránka č. 1 z 6 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 22. schůze Rady města Hostinné, konané dne 15.07.2015 320/22/RM/2015 Zahájení a schválení programu 22. schůze rady města program 22.

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 4/2014 Ze schůze Rady města Toužim č. 4 konané dne 24. února 2014 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze 2. Projednání výsledku hospodaření příspěvkových

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

- 1 - U S N E S E N Í. ze 72. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 14. listopadu (č. 942/72 961/72)

- 1 - U S N E S E N Í. ze 72. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 14. listopadu (č. 942/72 961/72) - 1 - U S N E S E N Í ze 72. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 14. listopadu 2017 (č. 942/72 961/72) Přítomní členové rady : R. Schmuch, Mgr. M. Konečná, P. Kukučka, Ing. M. Robenek Omluveni

Více

Zápis. z 5. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. ledna 2019 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 5. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. ledna 2019 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 5. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. ledna 2019 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Přítomna: 8:00 hodin Mgr. Lucie Pokorná Mgr.

Více

Město Sezemice. HOSPODAŘENÍ MĚSTA SEZEMICE k Schváleno Zastupitelstvem města Sezemice dne usn.

Město Sezemice. HOSPODAŘENÍ MĚSTA SEZEMICE k Schváleno Zastupitelstvem města Sezemice dne usn. Město Sezemice HOSPODAŘENÍ MĚSTA SEZEMICE k 31.03.2017 Schváleno Zastupitelstvem města Sezemice dne 06.06.2017 usn. č Z/23/2/2017 Přijaté usnesení: Zastupitelstvo města Sezemice dle 15 zákona 250/2000

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. května 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. května 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. května 2017 č. RM 111/2017 u p r a v e n á v e r z e Smlouvu o poskytnutí nově pořízeného motorového vozidla k užívání starostovi města, která

Více

Usnesení z VII/31. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne

Usnesení z VII/31. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne Usnesení z VII/31. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 20.04.2016 VII/31/1 Hospodaření s rozpočtem a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 3. 2016 RMČ doporučuje ZMČ vzít na vědomí

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 254/2016 1. vzala na vědomí zahájení přípravy návrhu nových zásad pro pronájem bytů, pronájem nebytových

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

U S N E S E N Í. z 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Kunratice ZE DNE

U S N E S E N Í. z 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Kunratice ZE DNE U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Kunratice ZE DNE 17. 12. 2018 Zastupitelstvo MČ návrhový výbor ověřovatele zápisu: zapisovatele v o l í Ing. Karel Klíma Ing. Pavel Čihák Ing. Ondřej

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 18. listopadu 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 18. listopadu 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 18. listopadu 2015 č. 321 u p r a v e n á v e r z e 1. doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří schválit a) změnu rozpočtu na rok 2015

Více

Usnesení ze 6. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín

Usnesení ze 6. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín Usnesení ze 6. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne 21. 1. 2019 na Úřadě MČ Praha Zličín K jednotlivým bodům programu: 6.1. Žádost o umístění dětských atrakcí na pozemku parc.č. 670/3 k.ú.

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne v hodin v kanceláři starosty obce

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne v hodin v kanceláři starosty obce Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne 24.1.2019 v 18.00 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: dle prezenční listiny Počet přítomných: 8 Hosté: 1 Program: 1. Zahájení

Více

Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila:

Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 21.03.2016 od 14.30 hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 98/16: Rada města schválila program jednání

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více