MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 30. srpna 2021

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 30. srpna 2021"

Transkript

1 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 30. srpna 2021 R 670/21 R 671/21 Schválení programu jednání rady města schvaluje program dnešního jednání rady města v upraveném znění. Odpovídá: starostka Termín: Dodatek č. 1 k rámcové příkazní smlouvě JUDr. Vladimír Tögel advokát schvaluje uzavření dodatku č. 1 k rámcové příkazní smlouvě o komplexní administraci zadávacích řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek a souvisejících administrativních, organizačních a právních službách s advokátem JUDr. Vladimírem Tögelem, se sídlem Ostrovského 253/ Praha, IČ: , kterou se mění výše paušální smluvní odměny dle míry inflace ve výši 3,2 %, v předloženém znění. R 672/21 Opravy povrchů dlážděných komunikací a odvodnění v majetku města Doksy Lesní ul., Doksy schvaluje uzavření Dílčí smlouvy o dílo č. 1400_14/21 Opravy povrchů dlážděných komunikací a odvodnění v majetku města Doksy s firmou INGSTAV Doksy, s. r. o., Klůček 878, Doksy, IČ: , DIČ: CZ , za smluvní cenu Kč včetně DPH, v předloženém znění. R 673/21 Dohoda o ukončení smlouvy o dílo rekonstrukce elektroinstalace Zámecká 828, Doksy výčepní sál schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o dílo na Rekonstrukci elektroinstalace v objektu Zámecká 828, Doksy výčepní sál s dodavatelem panem Milanem Svobodou, Rumburských hrdinů 746, Nový Bor, IČ: , v předloženém znění. R 674/21 Smlouva o zřízení služebnosti přípojky NN č. IV /001 pro p. p. č. 2601/1, 2602/2, 2604/4, 2608/10 v k. ú. Doksy u Máchova jezera schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene k umístění stavby č. IV /001 v pozemku města Doksy p. č. 2601/1, 2602/2, 2604/4, 2608/10 v k. ú. Doksy u Máchova jezera se společností ČEZ Distribuce, a. s., IČ: , se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, zastoupena společností Chládek Tintěra, a. s., IČ: , sídlo: Nerudova 1022/16, Litoměřice Předměstí, zmocněna: společnost Elektroprojekce Vincíbr, s. r. o., IČ: , sídlo: Sadovská 60, Dalovice - Vysoká, za cenu Kč s DPH, v předloženém znění. R 675/21 Smlouva o smlouvě budoucí k umístění NN pro p. p. č. 1497/45, Doksy JIH a) neschvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k umístění NN pro stavbu č. IV s názvem: CL-Doksy, připojení p.p.č. 1497/45 nové kabelové vedení na pozemku města Doksy p. č. 1497/46 v k. ú. Doksy u Máchova jezera společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČ: , 1

2 se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, zastoupená p. Zbyňkem Lubovským, IČ: , se sídlem Náměstí 5. května 52, Stráž pod Ralskem, za cenu Kč bez DPH, b) ukládá odboru rozvoje a majetku jednat o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle platného ceníku úhrad za zřízení věcných břemen na nemovitostech ve vlastnictví města schváleného dne usnesením č. 115/19 pro stavbu č. IV s názvem CL-Doksy, připojení p.p.č. 1497/45, c) odkládá projednání žádosti o stanovisko k umístění NN pro stavbu č. IV s názvem: CL-Doksy, přípojení p.p.č. 1497/45 nové kabelové vedení na pozemku města Doksy p. č. 1497/46 v k. ú. Doksy u Máchova jezera společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČ: , se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, zastoupená Zbyňkem Lubovským, IČ: , se sídlem Náměstí 5. května 52, Stráž pod Ralskem, do vyřešení budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene včetně vyřešení majetkoprávního vypořádání stavby č. IV_ s názvem stavby CL_Doksy, připojení p.p.č.1497/45. R 676/21 Smlouva o smlouvě budoucí k umístění NN pro p. p. č. 3732/5 Dlouhý důl a) neschvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k umístění NN pro stavbu č. IV s názvem CL-Staré Splavy, připojení p.p.č. 3732/5 nové kabelové vedení na pozemku města Doksy p. č v k. ú. Doksy u Máchova jezera společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČ: , se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, zastoupená společností EMJ, s. r. o., IČ: , se sídlem K. Světlé 1121, Frýdlant, za cenu Kč bez DPH, b) ukládá odboru rozvoje a majetku jednat o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle platného ceníku úhrad za zřízení věcných břemen na nemovitostech ve vlastnictví města schváleného dne usnesením č. R 115/19 pro stavby č. IV s názvem CL-Staré Splavy, připojení p.p.č. 3732/5, c) odkládá projednání žádosti o stanovisko k umístění NN pro stavbu č. IV s názvem CL-Staré Splavy, přípojení p.p.č. 3732/5 nové kabelové vedení na pozemku města Doksy p. č v k. ú. Doksy u Máchova jezera společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČ: , se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, zastoupená společností EMJ, s. r. o., IČ: , se sídlem K. Světlé 1121, Frýdlant, do vyřešení budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene včetně vyřešení majetkoprávního vypořádání stavby č. IV_ s názvem stavby CL_Staré Splavy, připojení p.p.č. 3732/5. R 677/21 Stanovisko k připojení pozemku a stavebním úpravám p. p. č. 3732/9 a 1716/11, vše v k. ú. Doksy u Máchova jezera - Dlouhý Důl Staré Splavy schvaluje stanovisko ke stavebním úpravám chaty a k připojení sousedního pozemku p. č. 3732/9 na místní komunikaci p. p. č. 3729, vše v k. ú. Doksy u Máchova jezera, žadatel M K, nar., bytem Praha 4 - Modřany, v předloženém znění. R 678/21 Stanovisko vlastníka p. p. č. 2060/7 v k. ú. Doksy u Máchova jezera k akci Údržba HOZ Staré Splavy schvaluje stanovisko pro vstup na pozemek p. č. 2060/7 v k. ú. Doksy u Máchova jezera z důvodu provádění udržovacích prací na hlavním odvodňovacím zařízení ve Starých Splavech pod hrází v termínu září listopad 2021, žadatel: Státní pozemkový úřad, sídlo: Husinecká 1024/11a, Praha 3 Žižkov, IČ: , v předloženém znění. 2

3 R 679/21 R 680/21 R 681/21 R 682/21 Stanovisko k bezúplatnému využití p. p. č. 2936/2 v k. ú. Doksy u Máchova jezera a) schvaluje stanovisko k bezúplatnému využití části pozemku p. č. 2936/2 v k. ú. Doksy u Máchova jezera k parkování vozidel při konání akce Mistrovství ČR záchranných psů, psovodů IZS ve dnech , žadatel Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, IČ: , sídlo Římská 45, Praha 2, v předloženém znění, b) schvaluje stanovisko k bezúplatnému využití části pozemku p. č. 2936/2 v k. ú. Doksy u Máchova jezera z důvodu zřízení shromaždiště při konání akce Orientační běh Staré Splavy dne , žadatel Orientační klub Doksy, z. s, IČ: , sídlo Husova 767, Doksy, v předloženém znění. Stanovisko k povolení vjezdu na komunikace v městě Doksy označené dopravní značkou Zákaz vjezdu vjezd povolen na základě MU neschvaluje vystavení karty na povolení vjezdu a stání na pozemních komunikacích v majetku města Doksy označené dopravní značkou Zákaz vjezdu vjezd na povolení MÚ Doksy, žadatel. J M, bydliště: Česká Lípa. Stanovisko k povolení vyznačení soukromého místa pro stání auta neschvaluje zřízení jednoho vyhrazeného parkovacího místa pro žadatele pan J S bydliště, Doksy. Prodeje Staré Splavy Myslivna v k. ú. Doksy u Máchova jezera a) doporučuje prodej části pozemku p. č. 2608/7 ostatní plocha, sportoviště o výměře 2/48, tj. 224 m 2, za kupní cenu Kč bez DPH ( ,64 včetně DPH) a pozemku p. č. 2608/156 zastavěná plocha o výměře 30 m 2, p. p. č. 2608/355 zastavěná plocha o výměře 29 m 2 za kupní cenu Kč bez DPH, vše v k. ú. Doksy u Máchova jezera, s panem P B, nar., bytem, Náchod, b) doporučuje prodej části pozemku p. č. 2608/7 ostatní plocha, sportoviště o výměře 1/48, tj. 112 m 2, za kupní cenu Kč bez DPH (80.092,32 Kč včetně DPH) a pozemku p. č. 2608/147 zastavěná plocha o výměře 27 m 2 za kupní cenu Kč bez DPH, vše v k. ú. Doksy u Máchova jezera, s paní L M, nar., bytem, Slatiňany, a panem P N, nar. bytem Holice, c) doporučuje prodej části pozemku p. č. 2608/7 ostatní plocha, sportoviště o výměře 1/48, tj. 112 m 2, za kupní cenu Kč bez DPH (80.092,32 Kč včetně DPH) a pozemku p. č. 2608/160 zastavěná plocha o výměře 29 m 2 za kupní cenu Kč bez DPH, vše v k. ú. Doksy u Máchova jezera, s panem A N, nar., bytem, Trutnov, a panem J Š, nar. bytem, Jičín, d) doporučuje prodej pozemku dle geometrického plánu č /202 p. č. 2608/3 o výměře m 2 za kupní cenu Kč bez DPH ( ,63 Kč včetně DPH) a pozemků p. č. 2608/ o celkové výměře m 2 za kupní cenu Kč bez DPH, vše v k. ú. Doksy u Máchova jezera, v areálu Jachta Pod Borným, Staré Splavy, paní V Ř, bytem Doksy, e) doporučuje prodej pozemku p. č. 2608/382 ostatní plocha a sportoviště o výměře m 2 za kupní cenu Kč bez DPH ( ,19 včetně DPH) 3

4 a pozemků p. č. 2608/ , 2608/139, 2608/ zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 236 m 2 za kupní cenu Kč bez DPH, vše v k. ú. Doksy u Máchova jezera, s paní R M, nar. 1 bytem Velké Březno, f) doporučuje prodej pozemku p. č. 2608/377 ostatní plocha, sportoviště o výměře m 2 za cenu Kč bez DPH ( ,90 Kč včetně DPH) a pozemků p. č. 2608/ zastavěná plocha o celkové výměře 324 m 2 za kupní cenu bez DPH ( ,64 včetně DPH), vše v k. ú. Doksy u Máchova jezera, s panem M H, nar. bytem Chotětov, g) doporučuje prodej části pozemku p. č. 2600/440 ostatní plocha, sportoviště o výměře 143/313 za kupní cenu Kč bez DPH ( Kč včetně DPH) a pozemků p. č. 2600/314, 2600/315, 2600/370 zastavěná plocha o celkové výměře 76 m 2 za cenu Kč bez DPH, vše v k. ú. Doksy u Máchova jezera, s panem M I nar., bytem Děčín, h) ukládá předložit prodeje k projednání Zastupitelstvu města Doksy. R 683/21 Prodej p. p. č. 1219/34 v k. ú. Doksy u Máchova jezera a) doporučuje prodej pozemku p. č. 1219/34 ostatní plocha o výměře 86 m 2 v k. ú. Doksy u Máchova jezera za cenu Kč s DPH (60.413,22 Kč bez DPH) manželům J J, nar. a A J nar. oba bytem, Doksy, b) ukládá předložit prodej tohoto pozemku k projednání Zastupitelstvu města Doksy. R 684/21 Revokace usnesení R 629/20 ze dne revokuje zrušuje usnesení č. R 629/20 ze dne v plném rozsahu. R 685/21 Darovací smlouvy cyklostezka p. p. č. 136/10 a p. p. č. 127/12 v k. ú. Obora v Podbezdězí a) doporučuje schválit uzavření darovací smlouvy mezi městem Doksy a paní M B, nar., bytem, Doksy, na část pozemku p. č. 136/6 odděleného geometrickým plánem č /2020 ze dne jako pozemek p. č. 136/10 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 54 m 2 v k. ú. Obora v Podbezdězí, b) doporučuje schválit uzavření darovací smlouvy mezi městem Doksy a panem V B, nar. a paní M B, nar. oba bytem Obora Doksy, na část pozemku p. č. 127/2 odděleného geometrickým plánem č /2020 ze dne jako pozemek p. č. 127/12 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 39 m 2 v k. ú. Obora v Podbezdězí, c) ukládá předložit návrh darovací smlouvy na jednání Zastupitelstva města Doksy. R 686/21 Záměr pronájmu p. p. č. 2626/105 a část pozemku 2626/1, 2807/12 a část p. p. č. 2807/1 v k. ú. Doksy u Máchova jezera a) schvaluje záměr pronájmu p. p. č. 2807/12 lesní pozemek zastavěný rekreační chatou č. e. 300 o výměře 46 m 2 a části pozemku p. č. 2807/1 lesní pozemek o výměře 34 m 2, vše v k. ú. Doksy u Máchova jezera, 4

5 b) schvaluje záměr pronájmu p. p. č. 2626/105 lesní pozemek zastavěný rekreační chatou č. e. 385 o výměře 37 m 2 a části pozemku p. č. 2626/1 lesní pozemek o výměře 26 m 2, vše v k. ú. Doksy u Máchova jezera. R 687/21 R 688/21 R 689/21 R 690/21 R 691/21 R 692/21 R 693/21 Záměr pronájmu p. p. č. 331/7 v k. ú. Obora v Podbezdězí schvaluje záměr pronájmu pozemku nebo jeho části p. č. 331/7 orná půda v k. ú. Obora v Podbezdězí. Záměr pronájmu části p. p. č. 2642/1 v k. ú. Doksy u Máchova jezera schvaluje záměr pronájmu části pozemku p. č. 2642/1 ostatní plocha o výměře 400 m 2 v k. ú. Doksy u Máchova jezera. Prodej nepotřebného majetku betonové panely schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej použitých silničních betonových panelů zbylých po rekonstrukcích cest s panem A F, Staré Splavy, v předloženém znění. Podání žádostí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro jednotky SDH obcí a) schvaluje podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v rámci programu Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR pro jednotku SDH Doksy ve výši Kč, v předloženém znění, b) schvaluje podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v rámci programu Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR pro jednotku SDH Staré Splavy ve výši Kč, v předloženém znění. Odpovídá: ved. ORM Termín: Pláž Doksy stánek na p. p. č. 719/1 a 722/1 prodloužení doby trvání stavby a) doporučuje zastupitelstvu města revokovat zrušit usnesení č. Z 79/21 ze dne , b) neschvaluje změnu užívání stavby ve smyslu prodloužení termínu dočasnosti jejího trvání. Žádost o udělení výjimky z OZV č. 2/2013 hudební produkce, hospůdka na hřišti Doksy a) souhlasí s udělením výjimky z OZV č. 2/2013 paní P I, bytem Doksy, k pořádání venkovní hudební produkce reprodukovaná hudba na terase hospůdky na hřišti v Doksech dne od do hodin, b) pověřuje vnitřní a správní odbor k vydání rozhodnutí o udělení výjimky. Odpovídá: ved. VSO Termín: Žádost o udělení výjimky z OZV č. 2/2013 Václavská zábava, hotel Grand a) souhlasí s udělením výjimky z OZV č. 2/2013 Svazu tělesně postižených v ČR, z. s., Doksy, zastoupenému paní Z P k pořádání vnitřní hudební 5

6 produkce Václavská zábava v hotelu Grand v Doksech dne od 24:00 do 01:00 hodin následujícího dne, b) pověřuje vnitřní a správní odbor k vydání rozhodnutí o udělení výjimky. Odpovídá: ved. VSO Termín: R 694/21 R 695/21 Schválení programu jednání zastupitelstva města schvaluje program jednání Zastupitelstva města Doksy, které se koná dne , v předloženém znění. Odpovídá: starostka Termín: Navýšení rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2022 o míru inflace schvaluje navýšení rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2022 o míru inflace + 3,2 % dle návrhu. Odpovídá: ved. fin. odb. Termín: R 696/21 Harmonogram termínů zpracování návrhu rozpočtu na rok 2022 schvaluje harmonogram termínů zpracování návrhu rozpočtu na rok 2022 v předloženém znění. Odpovídá: ved. fin. odb. Termín: R 697/21 R 698/21 R 699/21 Zpráva o realizaci opatření vyplývajících z kontroly KHS Libereckého kraje a) bere na vědomí zprávu ředitele ZŠ K. H. Máchy o způsobu a termínu odstranění zjištěného nedostatku vyplývajícího z kontroly KHS Libereckého kraje, b) ukládá řediteli ZŠ K. H. Máchy v Doksech předložit aktualizovaný rozpočet investiční akce dle usnesení č. R 619/18 včetně návrhu případné etapizace. Odpovídá: řed. ZŠ K. H. Máchy Termín: Veřejná zakázka Přestavba knihovny na školní družinu a učebnu ZUŠ výběr Koordinátora BOZP a Technického dozoru stavby schvaluje výběr koordinátora BOZP a technického dozoru stavby veřejné zakázky Přestavba knihovny na školní družinu a učebnu ZUŠ a uzavření smlouvy s dodavatelem BUNG CZ, s. r. o., V Olšinách 2300/75, Praha 10 Strašnice, IČ: , a smluvní cenou Kč s DPH, dle návrhu v předloženém znění. Úprava projektové dokumentace pro veřejnou zakázku Motorest sál schvaluje objednání úpravy projektové dokumentace jako podklad pro veřejnou zakázku Motorest sál u Ing. Arch. Stanislava Kopeckého, Fügnerovo nám. 49/16, Písek, IČ: , a smluvní cenou Kč bez DPH ( Kč vč. 21 % DPH) dle návrhu v předloženém znění. vzala na vědomí: - oznámení o rozdělení společnosti Vodafone Czech Republic, a. s., nám. Junkových 2808/2, Stodůlky, Praha 5, IČ: a právním nástupnictvím společnosti Vantage Towers, s. r. o., Závišova 502/5, Nusle, Praha 4, IČ: , - zápis z jednání sportovní komise ze dne

7 nepřijala usnesení: - ve věci udělení výjimky z OZV č. 2/2013 společnosti JM Garant, s. r. o., zastoupené panem J K, se sídlem Poděbradská 152, Praha 9, k pořádání venkovní hudební produkce u stánku číslo 9 na hlavní pláži v Doksech dne Ing. Eva Burešová v. r. Jiří Holub v. r. starostka města místostarosta 7

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014 R 25/14 Změna finančního plánu společnosti Městské lesy Doksy za rok 2013 a) schvaluje změny finančního plánu společnosti Městské lesy Doksy, s.

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. srpna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. srpna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. srpna 2016 R 496/16 R 497/16 R 498/16 R 499/16 R 500/16 R 501/16 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 30. září 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 30. září 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 30. září 2013 R 516/13 R 517/13 Finanční dar neuvolněnému členu zastupitelstva a) schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč panu Bc. Josefu Pavinskému

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna 2012 R 419/12 R 420/12 R 421/12 Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy schvaluje protokol o provedené veřejnoprávní kontrole

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 21. listopadu 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 21. listopadu 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 21. listopadu 2016 R 760/16 R 761/16 R 762/16 R 763/16 R 764/16 Plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 12. 09.

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 R 792/16 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek schvaluje vnitřní směrnici č. 7/2016 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek v předloženém znění.

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. února 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. února 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. února 2015 R 55/15 R 56/15 Přehled plnění usnesení rady města souhlasí s prodloužením termínů splnění usnesení rady města č. R 93/14 ze dne 3. 2. 2014, R 244/14

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. března 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. března 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. března 2013 R 99/13 Schválení navýšení úhrad v Domově pro seniory od 01.04.2013 schvaluje navýšení úhrad v Domově pro seniory od 01.04.2013 dle předloženého

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 3. října 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 3. října 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 3. října 2016 R 623/16 Výjimka z limitu rozpočtu Sociální služby města Doksy na rok 2017 a) schvaluje výjimku ze stanovené výše limitu rozpočtu příspěvkové organizace

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 29. srpna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 29. srpna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 29. srpna 2016 R 556/16 R 557/16 R 558/16 R 559/16 R 560/16 Změna finančního a výrobního plánu korporace Městské lesy Doksy na rok 2016 a) bere na vědomí zprávu

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 8. února 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 8. února 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 8. února 2016 R 78/16 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 08. 02. 2016, b) souhlasí s prodloužením termínu

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Zastupitelstva města Doksy dne 12. června 2019

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Zastupitelstva města Doksy dne 12. června 2019 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Zastupitelstva města Doksy dne 12. června 2019 Z 52/19 Z 53/19 Schválení programu jednání zastupitelstva města schvaluje program jednání Zastupitelstva města Doksy dne 12. 06. 2019

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. května 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. května 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. května 2016 R 278/16 R 279/16 R 280/16 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 02. 05. 2016, b) souhlasí

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 15. ledna 2018

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 15. ledna 2018 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 15. ledna 2018 R 10/18 R 11/18 Schválení programu jednání rady města schvaluje program dnešního jednání rady města v upraveném znění. Odpovídá: starostka Termín:

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. května 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. května 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. května 2013 R 248/13 R 249/13 R 250/13 R 251/13 R 252/13 Navigační systém ke komerčním subjektům žádost o umístění směrových tabulí a) souhlasí s vydáním kladného

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 24. srpna 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 24. srpna 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 24. srpna 2015 R 563/15 Žádost o snížení ročního nájemného Regata Máchovo jezero, a. s. a) bere na vědomí stanovisko právního zástupce města k žádosti společnosti

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 23. dubna 2018

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 23. dubna 2018 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 23. dubna 2018 R 294/18 R 295/18 R 296/18 R 297/18 R 298/18 R 299/18 Schválení programu jednání rady města schvaluje program dnešního jednání rady města v upraveném

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015 R 507/15 R 508/15 R 509/15 R 510/15 R 511/15 R 512/15 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 30. května 2012

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 30. května 2012 MĚSTO DOKSY RM 30.05.2012 USNESENÍ Rady města Doksy dne 30. května 2012 R 288/12 Vybudování tůňky souhlasí s vybudováním tůňky v NPP Swamp na pozemku p. č. 2864 v k. ú. Doksy u Máchova jezera. Odpovídá:

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 8. října 2018

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 8. října 2018 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 8. října 2018 R 684/18 Schválení programu jednání rady města schvaluje program dnešního jednání rady města v předloženém znění. Odpovídá: starostka Termín: 24.

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. srpna 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. srpna 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. srpna 2015 R 532/15 R 533/15 R 534/15 R 535/15 R 536/15 R 537/15 R 538/15 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 21. srpna 2017

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 21. srpna 2017 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 21. srpna 2017 R 567/17 R 568/17 R 569/17 R 570/17 R 571/17 Schválení programu jednání rady města schvaluje program dnešního jednání v upraveném znění. Odpovídá:

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 4. prosince 2017

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 4. prosince 2017 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 4. prosince 2017 R 822/17 R 823/17 R 824/17 R 825/17 R 826/17 Schválení programu jednání rady města schvaluje program dnešního jednání v upraveném znění. Odpovídá:

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. srpna 2019

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. srpna 2019 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. srpna 2019 R 517/19 R 518/19 R 519/19 R 520/19 R 521/19 R 522/19 Schválení programu jednání rady města schvaluje program dnešního jednání rady města v upraveném

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 9. října 2017

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 9. října 2017 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 9. října 2017 R 679/17 R 680/17 R 681/17 R 682/17 R 683/17 R 684/17 R 685/17 Schválení programu jednání rady města schvaluje program dnešního jednání v upraveném

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Zastupitelstva města Doksy dne 13. února 2019

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Zastupitelstva města Doksy dne 13. února 2019 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Zastupitelstva města Doksy dne 13. února 2019 Z 12/19 Z 13/19 Z 14/19 Z 15/19 Z 16/19 Schválení programu jednání zastupitelstva města schvaluje program jednání Zastupitelstva města

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 22. října 2018

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 22. října 2018 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 22. října 2018 R 717/18 R 718/18 R 719/18 R 720/18 R 721/18 R 722/18 R 723/18 Schválení programu jednání rady města schvaluje program dnešního jednání rady města

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 22. července 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 22. července 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 22. července 2013 R 397/13 Plnění usnesení rady města bere na vědomí přehled plnění usnesení ke dni 22.07.2013 a souhlasí s prodloužením termínu splnění usnesení

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 29. května 2017

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 29. května 2017 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 29. května 2017 R 369/17 R 370/17 R 371/17 R 372/17 R 373/17 R 374/17 Schválení programu jednání rady města schvaluje program dnešního jednání v upraveném znění.

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. června 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. června 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. června 2013 R 302/13 R 303/13 R 304/13 R 305/13 Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace na vydání publikace Technická zařízení na vodní pohon v Dubé, Doksech

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. května 2019

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. května 2019 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. května 2019 R 361/19 R 362/19 R 363/19 R 364/19 R 365/19 R 366/19 Schválení programu jednání rady města schvaluje program dnešního jednání rady města v upraveném

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 19. prosince 2011

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 19. prosince 2011 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 19. prosince 2011 R 630/11 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města ke dni 19.12.2011, b) souhlasí s prodloužením

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. listopadu 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. listopadu 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. listopadu 2016 R 730/16 Rozpočtové opatření za r. 2016 příspěvkové organizace Sociální služby města Doksy a) schvaluje snížení rozpočtu organizace Sociální

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 15. prosince 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 15. prosince 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 15. prosince 2014 R 744/14 R 745/14 R 746/14 R 747/14 Rozpočtové opatření ZUŠ Doksy a) schvaluje organizaci Základní umělecká škola Doksy - příspěvková organizace,

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 6. listopadu 2017

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 6. listopadu 2017 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 6. listopadu 2017 R 759/17 R 760/17 Schválení programu jednání rady města schvaluje program dnešního jednání v upraveném znění. Odpovídá: starostka Termín: 06.

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 8. června 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 8. června 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 8. června 2015 R 388/15 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 08. 06. 2015, b) souhlasí s prodloužením

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016 R 598/16 R 599/16 R 600/16 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 12. 09. 2016, b) souhlasí

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 29. ledna 2018

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 29. ledna 2018 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 29. ledna 2018 R 50/18 R 51/18 R 52/18 Schválení programu jednání rady města schvaluje program dnešního jednání rady města v upraveném znění. Odpovídá: starostka

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 16. března 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 16. března 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 16. března 2015 R 161/15 R 162/15 R 163/15 R 164/15 Pronájem bytu v Domě s pečovatelskou službou schvaluje pronájem bytu 1+1 č. 9 v Domě s pečovatelskou službou

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 11. března 2019

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 11. března 2019 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 11. března 2019 R 148/19 R 149/19 Schválení programu jednání rady města schvaluje program dnešního jednání rady města v upraveném znění. Odpovídá: starostka Termín:

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. června 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. června 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. června 2016 R 403/16 Revokace usnesení č. R 381/16 bod c) a d) z 30. 05. 2016 a schválení uzavření nájemních smluv na pronájem p. p. č. 752/2 a 753/1 v k.

Více

Mgr. Zdeněk Hlinčík, Martin Adam, Mgr. Jiří Vaněk, Petr Marek, Jaroslav Machytka. Omluveni: Zasedání řídil:

Mgr. Zdeněk Hlinčík, Martin Adam, Mgr. Jiří Vaněk, Petr Marek, Jaroslav Machytka. Omluveni: Zasedání řídil: Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Město Stráž pod Ralskem U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 27. září 2017 Přítomní: Omluveni:

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. listopadu 2017

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. listopadu 2017 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. listopadu 2017 R 793/17 R 794/17 R 795/17 R 796/17 Schválení programu jednání rady města schvaluje program dnešního jednání v upraveném znění. Odpovídá: starostka

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 21. 5. 2018 R18/395 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 24. října 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 24. října 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 24. října 2016 R 667/16 R 668/16 R 669/16 R 670/16 R 671/16 R 672/16 R 673/16 Žádost Sociálních služeb města Doksy, p. o., o odložení na neurčito schválené snížení

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 3. března 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 3. března 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 3. března 2014 R 120/14 Pronájem části p. p. č. 2807/1, p. p. č. 2807/27, části p. p. č. 2626/1, p. p. č. 2626/82, p. p. č. 2626/41, p. p. č. 2626/133 a části

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. října 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. října 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. října 2015 R 649/15 R 650/15 R 651/15 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 05. 10. 2015, b) souhlasí

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 15. července 2019

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 15. července 2019 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 15. července 2019 R 471/19 R 472/19 R 473/19 R 474/19 R 475/19 R 476/19 R 477/19 Schválení programu jednání rady města schvaluje program dnešního jednání rady

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 R 26/16 R 27/16 R 28/16 R 29/16 Navýšení rozpočtů školských zařízení o prostředky na platy ze státního rozpočtu za IV. čtvrtletí 2015 a) souhlasí

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. září 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. září 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. září 2015 R 593/15 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 07. 09. 2015, b) souhlasí s prodloužením termínu

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 9. dubna 2018

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 9. dubna 2018 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 9. dubna 2018 R 259/18 R 260/18 R 261/18 R 262/18 Schválení programu jednání rady města schvaluje program dnešního jednání rady města v předloženém znění. Odpovídá:

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. června 2011

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. června 2011 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. června 2011 R 262/11 Zapojení prostředků z rezervního fondu ZŠ a MŠ Doksy Staré Splavy a) schvaluje čerpání prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 15. srpna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 15. srpna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 15. srpna 2016 R 525/16 R 526/16 R 527/16 R 528/16 R 529/16 R 530/16 Zhodnocení portfolia města a) bere na vědomí nabídky na zhodnocení finančních aktiv města,

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 14. června 2017

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 14. června 2017 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 14. června 2017 R 402/17 R 403/17 R 404/17 R 405/17 R 406/17 R 407/17 Schválení programu jednání rady města schvaluje program dnešního jednání v upraveném znění.

Více

Žádost Úřadu práce ČR o vyjádření k doplatku na bydlení na ubytovně v Zámecké 828, Doksy Rada města

Žádost Úřadu práce ČR o vyjádření k doplatku na bydlení na ubytovně v Zámecké 828, Doksy Rada města MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 19. dubna 2017 R 261/17 R 262/17 R 263/17 R 264/17 Schválení programu jednání rady města schvaluje program svého dnešního jednání v upraveném znění. Odpovídá:

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. září 2017

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. září 2017 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. září 2017 R 634/17 R 635/17 R 636/17 R 637/17 R 638/17 Schválení programu jednání rady města schvaluje program dnešního jednání v upraveném znění. Odpovídá:

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 28. listopadu 2011

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 28. listopadu 2011 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 28. listopadu 2011 R 574/11 Žádost o finanční kompenzaci MŠ Pražská a) neschvaluje navýšení provozního příspěvku zřizovatele jako finanční kompenzaci Mateřské

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 19. listopadu 2018

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 19. listopadu 2018 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 19. listopadu 2018 R 780/18 R 781/18 Schválení programu jednání rady města schvaluje program dnešního jednání rady města v upraveném znění. Odpovídá: starostka

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 19. října 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 19. října 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 19. října 2015 R 687/15 R 688/15 R 689/15 R 690/15 R 691/15 Rozpočtové opatření Městského kulturního střediska Doksy a) schvaluje navýšení rozpočtu organizace

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. září 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. září 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. září 2014 R 534/14 R 535/14 R 536/14 R 537/14 R 538/14 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města ke dni 01. 09.

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 16. února 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 16. února 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 16. února 2015 R 90/15 R 91/15 R 92/15 R 93/15 R 94/15 R 95/15 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 16.

Více

Přehled usnesení ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 14 ze dne

Přehled usnesení ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 14 ze dne Přehled usnesení ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 14 ze dne 28.05.2018 č. 237 Rada města schvaluje na návrh hodnotící komise přijetí nabídky společnosti H-INTES s.r.o., Pod Borkem 319, 293 01

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 23. října 2017

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 23. října 2017 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 23. října 2017 R 718/17 R 719/17 R 720/17 R 721/17 R 722/17 R 723/17 Schválení programu jednání rady města schvaluje program dnešního jednání v upraveném znění.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 26. října 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 26. října 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 26. října 2016 č. 305/2016 u p r a v e n á v e r z e rozpočtové opatření č. 6/2016/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 29. srpna 2018

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 29. srpna 2018 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 29. srpna 2018 R 585/18 R 586/18 R 587/18 R 588/18 R 589/18 R 590/18 Schválení programu jednání rady města schvaluje program dnešního jednání rady města v upraveném

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 9. ledna 2017

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 9. ledna 2017 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 9. ledna 2017 R 2/17 Změna rozpočtů schválených grantů z Grantového fondu na rok 2017 Sportovní klub dětí i dospělých v Doksech a) revokuje zrušuje část usnesení

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013 R 128/13 R 129/13 Povolení k odchytu bílé ryby z Máchova jezera souhlasí s udělením povolení k odchytu bílé ryby z Máchova jezera za smluvní cenu

Více

Usnesení z 83. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne v 13:45 hodin v budově MěÚ na ulici Hlavní čp. 139

Usnesení z 83. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne v 13:45 hodin v budově MěÚ na ulici Hlavní čp. 139 Usnesení z 83. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 13.12.2017 v 13:45 hodin v budově MěÚ na ulici Hlavní čp. 139 Právní a organizační 83/1.1 Výběr dodavatele v zadávacím řízení k veřejné

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 11. června 2018

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 11. června 2018 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 11. června 2018 R 407/18 R 408/18 R 409/18 Schválení programu jednání rady města schvaluje program dnešního jednání rady města v upraveném znění. Odpovídá: starostka

Více

U S N E S E N Í. 6. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:00 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 6. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:00 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 6. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 11. 02. 2019 od 16:00 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: pan Karel Jungbauer, Ing. Hana Šlechtová, Ing. Jan Fiala, paní Zuzana

Více

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 29.03.2017 22/1/17. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 1. zasedání ZMě. 23/2/17. ZMě schvaluje program 2. zasedání ZMě takto: Program:

Více

USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne 26.1.2009 37/3/R/2009 Kontrola plnění usnesení I. bere na vědomí splněná usnesení č.1/1/r/2009, 4/1/R/2009, 5/1/R/2009. II. schvaluje začlenění rozhodčí

Více

- 0029/RMOb-Mich/1418/2

- 0029/RMOb-Mich/1418/2 2. schůze rady městského obvodu konané dne 01.12.2014 čís. 0010/RMOb-Mich/1418/2-0029/RMOb-Mich/1418/2 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 19. července 2017

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 19. července 2017 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 19. července 2017 R 483/17 R 484/17 R 485/17 R 486/17 R 487/17 R 488/17 Schválení programu jednání rady města schvaluje program dnešního jednání v upraveném znění.

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 19. prosince 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 19. prosince 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 19. prosince 2016 R 824/16 R 825/16 R 826/16 R 827/16 R 828/16 R 829/16 Rozpočtové opatření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Doksy a) schvaluje

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. dubna 2019

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. dubna 2019 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. dubna 2019 R 198/19 R 199/19 R 200/19 Schválení programu jednání rady města schvaluje program dnešního jednání rady města v předloženém znění. Odpovídá: starostka

Více

U S N E S E N Í č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dolany konaného ve čtvrtek 21. března 2019 od 20,00 hod.

U S N E S E N Í č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dolany konaného ve čtvrtek 21. března 2019 od 20,00 hod. U S N E S E N Í č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dolany konaného ve čtvrtek 21. března 2019 od 20,00 hod. v KD Svrčovec Zastupitelstvo obce 1. Vzalo na vědomí 1. Informace starosty o plnění

Více

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města konané dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města konané dne anonymizovaný číslo usnesení termín zodpovídá 2016/13/350 RM schvaluje program 13. schůze RM. 2016/13/351 RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2015/9/251 do 31. 12. 2016. RM schvaluje uzavření kupní smlouvy

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 21. srpna 2012

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 21. srpna 2012 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 21. srpna 2012 R 447/12 Navýšení rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2013 o míru inflace 1,9 % schvaluje navýšení rozpočtů příspěvkových organizací na rok

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č. j. MK 945/2019 ST/Dan Spis č. 1437/2018 USNESENÍ ze 4. schůze Rady města Kojetína, konané dne 29. ledna 2019, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího

Více

Usnesení 17. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 15. července 2015

Usnesení 17. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 15. července 2015 Usnesení 17. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 15. července 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 330/17/15 schvaluje program 17. schůze rady

Více

Mgr. Zdeněk Hlinčík, Jaroslav Machytka, Mgr. Bořivoj Malát, Martin Adam, Petr Marek

Mgr. Zdeněk Hlinčík, Jaroslav Machytka, Mgr. Bořivoj Malát, Martin Adam, Petr Marek Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Město Stráž pod Ralskem U S N E S E N Í ze 14. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 16. května 2018 Přítomní: Omluveni:

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 20. listopadu 2017

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 20. listopadu 2017 č. 1088 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu vývěsní skřínky č. 3/II, umístěné na vnější zdi krytu, stavby občanské vybavenosti na pozemku stpč. 2910 v Pražského ulici v České Třebové, mezi

Více

Výpis usnesení z 22. schůze Rady města konané dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 22. schůze Rady města konané dne anonymizovaný číslo usnesení termín zodpovídá 2018/22/741 RM schvaluje program 22. schůze RM. 2018/22/742 RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2018/21/738 do 14. 11. 2018. RM schvaluje záměr pachtu části

Více

Usnesení 63. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. května 2017

Usnesení 63. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. května 2017 Usnesení 63. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. května 2017 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1212/63/17 1) schvaluje program 63. schůze rady

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. května 2019

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. května 2019 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. května 2019 R 315/19 R 316/19 R 317/19 R 318/19 R 319/19 R 320/19 Schválení programu jednání rady města schvaluje program dnešního jednání rady města v upraveném

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 25. června /2018/ZM

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 25. června /2018/ZM I. ZM bere na vědomí: USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 25. června 2018 05/2018/ZM 05.2018/13ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci

Více

Usnesení. Místostarosta 12/3.1 Zpráva o činnosti Svazku obcí Čistá Odra Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti Svazku obcí Čistá Odra

Usnesení. Místostarosta 12/3.1 Zpráva o činnosti Svazku obcí Čistá Odra Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti Svazku obcí Čistá Odra Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Frýdlant nad Ostravicí konaného 21.09.2016 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ na ulici Hlavní čp. 139 Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12.

Více

Usnesení 80. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 31. ledna 2018

Usnesení 80. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 31. ledna 2018 Usnesení 80. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 31. ledna 2018 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1553/80/18 1) schvaluje program 80. schůze rady

Více

Usnesení z 32. zasedání rady města v Mariánských Lázních ze dne

Usnesení z 32. zasedání rady města v Mariánských Lázních ze dne Město Mariánské Lázně Městský úřad Mariánské Lázně Ruská 155 353 30 Mariánské Lázně tel.: +420354922111 fax: +420354623186 e-mail: muml@marianskelazne.cz Usnesení z 32. zasedání rady města v Mariánských

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 03. 09. 2018 R18/653 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Pronájem

Více

131/2015/RM 142/2015/RM)

131/2015/RM 142/2015/RM) MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 25. 8. 2015 (č. usnesení 131/2015/RM 142/2015/RM) usnesení č. 131/2015/RM Plnění usnesení rady města bere na vědomí zprávu

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 17. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 17. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 17. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 8.9.2015 Projednané návrhy: 1. Rozbor hospodaření MO Střekov za 1. pololetí roku

Více

U S N E S E N Í. 43. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 43. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 43. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne. 9. 1. 2017 od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, Ing. Mgr. Michal Šidák, Marie Dvořanová, Jaromír

Více

Usnesení 94. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. srpna 2018

Usnesení 94. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. srpna 2018 Usnesení 94. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. srpna 2018 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1811/94/18 1) schvaluje program 94. schůze rady

Více

Zápis a usnesení z jednání RM č. 10/2019 ze dne

Zápis a usnesení z jednání RM č. 10/2019 ze dne Zápis a usnesení z jednání RM č. 10/2019 ze dne 21.3.2019 Návrh č. 63/2019 Výběrové řízení na zhotovitele veřejné zakázky Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě pod zámkem, Kosmonosy, I. etapa I.

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. února 2019

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. února 2019 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. února 2019 R 101/19 R 102/19 R 103/19 Schválení programu jednání rady města schvaluje program dnešního jednání rady města v upraveném znění. Odpovídá: starostka

Více