ar. USA 77. Archiv "Boha Krčila", předaný v r.1993 Náprstkovu muzeu Pavlem Pavlovský m, 6337 A 69th. Street, Flushing, New York 113/9, USA.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ar. USA 77. Archiv "Boha Krčila", předaný v r.1993 Náprstkovu muzeu Pavlem Pavlovský m, 6337 A 69th. Street, Flushing, New York 113/9, USA."

Transkript

1 1 USA 77. Archiv "Boha Krčila", předaný v r.1993 Náprstkovu muzeu Pavlem Pavlovský m, 6337 A 69th. Street, Flushing, New York 113/9, USA > 2, Konvolut přijaté korespondence Bohumilem,Bo'bem" Krčilem a odeslané korespondence mezi B. Krčilem a M.Zeleným. Další jiné dopisy Krátká charakteristika prof.llilana Zeleného z New Jersey. Konvolut novinových výstřižků nalepených na arších a seřazených v šanonu. Články z amerického tisku o Československu. Z let Desky potažené světle modrým plátnem. Konvolut novinových výstřižků z amerického tisku o Československu, nalepenžeh ne arších a seřazených v šanonu, potaženém černou kůží Konvolut novinových článků z amerického tisku o Československu, nalepených na arších a seřazených v šanonu se zelený, i deskami. XI.-XII.1989 Konvolut novinových článků z amerického tisku o Československu, nalepených na arších a seřazených v tmavomodrém šanonu. V. - XII Konvolut oxeroxovaných článků "česká a slovenská literatura". Seřazeno v šanonu potaženém svétle-modrýmx plátnem Konvolut novinových článků z amerického tisku o Československu, nalepených na arších a seřazených v šanonu potaženém světle modrým plátnem. Leden - říjen Konvolut novinových článků z amerického tisku o Československu, nalepených na arších a seřazených v šanonu se zelenými deskami Konvolut různé korespondence, sehrané v New Yorku v r Seřazeno v šanonu se zelenými desiami. Pekárková, Iva: Péra a perutě. I.verze románý, strojopis, s.439. V černých desnách.

2 1 U S A 78. Archiv Bohumila Krčila, předaný v r.1993 Náprstkovu muzeu Pavlem Pavlovským z N.Y Soubor listin a korespondence, týkající se Bohumila Krčila. /immigration Mr ".Bohumil Krčil,, Application etc. Vloženo do papírových desek. Soubor dokument.listiny B.Krčila. V papír.leskách. Kalendář , s graf.výzdobou, částečně popsaný poznámkami. Vloženo několik lístků poznámek. Zápisník - deník z r.1986, jen částečně popsaný, červené desky. Zápisník-deník na rok 1987, částečně popsaný. Vloženo několik lístků poznámek. Zápir.sík-deník na rok 1988, částečně popsaný. černé desky. Zápisník, kovově lesklé modré desky, hustě popsaný, vlepeny navštívenky. Mapa New Yorku. Konvolut různých textů. Moránem a j. / The /Rozprava mezi Krčilem a Michaelem Různé oxeroxované články a separáty: The New York Public Library. The Research Libraries. 10 listů, 1 půllist. Bibliography. 8 dvojlistů. The First Czech Society in America was Foubded in 1850 "one Hundred Years Aco". Na 6 listech. Bohemian National Halí. A Celebration ?. Sokol listů. Around The World in New York by Konrád Bercovici Vhapter XV. Czechoslovakia. str , 14 listů. The Bohemians - Tenement-House Cigarmaking. 5 listů. Červené desky. I.Czechoslovak Society of Arts and Sciences in America, lne. Report on Activities and Piblications A.Purpose and Scope. 10 dvojlistů. "Czech in America". Cech /Bohemian/ Comnunity of New York. By Thomas čapek. N.Y Na 7 listech. The Czechs in America By Věra Laska. 1978, N.Y. 7 listů.

3 2 Archiv Bohumila Krčila. U S A Tam za mořem je Amerika. /Dopisy a vzpomínky českých vystěhovalčů do Ameriky v 19.století./ Vybral a" uspořádal a čtenářů slovem provází Oldřich Kašp 1? listů. Židovská Praha, /židovské muzeum v Praze./ Oxeroxované kopie z knížek: The State Jenish Museum in Prague Židovské muzeum v Praze. Prague Gheo in the Renaissance Period. The Sinagogue Treasores of Bohemia & Moravia. Konvolut různých seznamů, poznámek, účtů a pod. Simon & Schuster, lne. Trade Publishing Group Fall 198?, August-December a konvolut poznámek. Dopis B.Krčilovi od Kamila Vojnara písmen. Božena Snížková /divadlo/. Článek"Jana Snížková v New Yorku."Výročí a /M.D.fíeigová/. 5 listů rukopisu /Česká Thálie za mořem/. 1 fotografie herečky? Několik poznámek. Vše xerox. Marie Bednářová: korespondence s B.Krčilem a článek "Pohřeb" na 6 str. Dva oxeroxované listy z "Die Tageszeitung Ausland Eepor- tage," s Der zweite Frůhling des Prager Kardinals. Keine Hymne bei der Heimkehr. Milan Horáček. rozloučení. Alena Ortová: kopie Art on the Wind? korespondence o a pod., 5 bar diapozitivy, bar foto insp.vzoru-r Barevné fotografie s fantast.náměty. seznamy. Czech Black Light Theatre of Animation. Tisky diapozitivy,/? ks/, 2 bfoto. Bronislava Volek: konvolut korespondence, novinelánku, studií a pod. Kopie různých článků a s oubor koře spondence. a listy s ukázkami typy Soubor veršů od Miroslava Dostála. Strojo is-xerox. 15 listů. Tha Synagogue Treasures of Bohemia and Moravia by Hana Volávková. Prague, 1949, Sfinx. 65 listů, knižní xerox. 1 velká, 9 malých,

4 - 5 - U S A 78. 3* Archiv Bohumila Krčila. Dějepis výtvarného umění v Cechách. Sešit 5, ročník II, Nakl.Spolek výtv.umění Mánes. Jedhótlivé listy tisku a reprodukcí. český Rock & Roli Vladimír Kouřil, Praha. Edice: Jazzpetit. Xeroxované texty a fot reprodukce různých hudebních skupin. Šedá, poloplátěná vazba. An Offprint from The Journal of The American Society of Architactural Historians. medieval Church architecture in Valachia. By Zdenka číunzer. 7 listů kopie. Offprint from Czechoslovakia Past and Present, edited by Miloslav Rechcigl, JR. Great Moravian Architextuře of the Minth Century. Str Zdenka Miinzer: The Old-New Synagogue in Prague: Its Architectural History. Str , separát. Zdenka Miinzer: The Old-New Synagogue in Prague Kopie strojopisu, 41 str. Z pozůstalosti Z. Miinzerové zdědil B.Krčil. Dr.Zdenka Můnzerová: Staronová syna003a ve světle dosavadních názorů. Nesvázaný tisk, str Přiložen dopis a poznámky. Bas Agneskloster in der Pr ^er Altstadt... Zdenka Miinzer. Wůrzburg Str.l "Tradice českého umění" od dr.zdenky Miinzerové. český rukopis perem. von 14. "Barokní tradice v české architektuře". Od Zdenky Miinzerové. Strojopis na 6 stranách. "Architektura nejstarších kostelů Velké Moravy." Od Dr.Zdenky Miinzerové. Strojopis na 6 str. "Praha v 9.století" od dr.zdenky Miinzerové. Kopie na 8 listech. "The Great Moravian Empire" od dr.zdenky Miinzerové. Strojopis na 17 str., 2 x Originální rukopisy a texty dr.zdenky Miinzerové - konvolut. Z její pozůstalosti zd.dil Bohumil "Bob" 'Bob Krčil. New York City, leden Třečc-ák, Vlastimil: To nejdůležitě/ší o panu Moritzovi. /Happy Weekend/ Kopie strojopisu, román, str

5 4 Arcžiiv Bohumila Krčila. USA Od 35. Konvolut oxeroxovaných listin: PF 1988, Úřad pro vynálezy a objevy v Praze, Oeloštátna konfereňcia..., Lesnická práce, Trhací technika a j. Konvolut novinových výstřižků z různých' americlých novin, většinou nalepených na listech papíru. Kopie poslední stránky, kterou B.Krčil napsal respondence. Sklizeň. Nezávislá kulturní revue. Red.Ant.Vlach, Hamburg, roč.vii. č.5 /77/> květen Str.l Konvolut koresp ondence: Aja Vrzánová-Steindlerová Jarošová Tománek Josef /básník/ Konvo..ut korespondence: Sedloň, Zdeněk Konvolut korespondence: :. a Ó Zábranský Miloš. Konvolut korespondence: foto Brabenec Vratislav Kukal Jaroslav Konvolut korespondence a j, : Thompson Miles Navrozov lev /spusovatel, novinář/ Konvolut korespondence: Glůcksman André, /spisovatel, filosof/ Bardet Vincent /spisovatel/ 1 15 Kopie "Strategie Review,"Spring 1989 A Connon Furopean House... Sol.W.Sanders a j.články. by a různá ko- The Plastic People of the Universe. Leták /?/, černý tisk oboustranný na růžovém papíře. Modrá revue. Kulturně politický měsíčník Ročník VII. č.1-2, leden-únor Roerdam. Sklizeň, nezávislá kulturní revue. Red.Ant.Vlach, Hamburg, roč.vii. č.6 /78/ červen Str.l Konvolut korespondence a ukázky z knihy "Jenom ne strach" z r Rambousek Ota 11

6 6 USA 78. Archiv Bohumila Krčila. Tři útržky papír- us poznámkami, 4 dia: Halaška Jan Konvolut korespondence: Salivarová Zdena Konvolut korespondence Kurcoyuaucuue, výstřižky a j. Škvorecký Josef Adresář /Konvolut různých adres na volných listech./ Dopisy, 2 foto: Hlinomaz Petr 1-5 neták - breprodukce: "Ivo Nožička"; Josef Ssudek, pohled na Prahu /reprodukce/. Saudek Jan: barevné i černobílé fotoreprodukce /výzšx ženské akty. 2 dvojlisty z neznámé publikace str.pý Štěpánek Luboš - poznámky o něm na kousku papíru. Kopie dopisu B.Krčila Heleně Fierlinger. Kopie Krčilova dopisu Salaguarda Karel: Korespondence s B.Krčilem Stručný životopis Bibliografické údaje Kopie novin.výstřižků, nalepených /záchrana Dvořákova domu v N.Y./ 1-9 Krčílův dopis Alici....? Haně Hinštové. Korespondence B.Krčila s Emilií L "Milou. _ Marečkovou; Soubor rodinných fotografii M.Marečkové Xerokopie jejího pasu Katalog výstavy a j. Rukopis 7 str Konvolut korespondence, pozvánka: Janeček George 3. 2 dopisy. Pařík Jan, fotograf. Konvolut korespondence s B.Krčilem Portrét J.Paříka Popis jeho fotografické výstavy o F.Kafkovi. Kopie výstřižků z novin k tomuto tématu. Stručný životopis J.Paříka 8 dia s popisky. 2 foto-okno bytu F.Kafky do chrámu Týnského a část rukopisu. Reference o výstavách J.Paříka a xerokopié zvétš.foto

7 - 7 - USA 78. archiv Bohumila Krčila S dopis a/ 1-4 Konvolut fotografií: Bota Marta Korespondence: Kabelík, Vladimír b/ Konvolut korespondence, krátký životopis, reference, dia a pod. Bullaty Sonja Konvolut korespondence; xerokopie foto: Novák André Konvolut korespondence B.Krčila s různými adresáty a naopak: 1-80 Korespondence s fotografy 19K

8 í! 1 U S A Janeček Luboš, sochař: /n / Résumé 5 x Xeroxované fotografie "TerezínÉ" x filmy 6 x 6 a J x 4 c:, celkem 11 ks Šedivý Érnó Jaroslav & Insible Pedestrian. Konvolut plakátků, letáčků, 2 foto, 1 kořesp.lístek a j. Král Ivan: Konvolut korespondence, oxeroc váné letáky, fotografie a j.doklady. Laco Deczi: Korespondence, přepsaný rozhovor s B. Krčilem, reprodukce kapely Cellula, foto, noty, oxerox.letáky a j. "Iron Curtain" - Karela. J.Karafiát. Korespondence foto a reprodukce foto kapely a j. Komárek Honza /loutkář, divadelník, muzikant/. Dopisy, leták. Oxeroxované diáře s adresami a poznámkami, poznámky na volných listehc. Dopis B.Krčilovi z Náprstkova muzea /dr.m. Hejné/ s žádostí o zaslání kopie díla,"sebráno v New Yorku"; další korespondence. Korespondence, potvrzení, že Boh.Krčil je spolupracovníkem Ne závislého tiskového střediska v Praze; osbova příběhu Miska / ze SSSR/, rukopis strojem "Bloudění a hledání východisek"; č.14 Hlasu národa; různý materiál o činnosti a akcích kolem B.Krčila. Gzech Phptoyraphy in Exile /an antalogy/, by: Bohumil "Bob" Krčil /New York 19'83/. Petzval - Pecivál by: Cgarles Salaquarda. Konvolut ko.ií různých článků a pod. Konvolut stvrzenek, dodacích lístků, brožura: OverView of Endowment Pr.-grams , různé kopie. Konvolut potvrzení, účtů, stvrzenek. Obálka nadepsána: Příjmy Plíva Ladislav: konvolut fotografií 12 x 8 cm 1 14 Gomelsky Goergio. Interview s B.Krčilem a JUngrem. Strojokopie na 17 str.

9 2 U S A Ametová Angela: /, za svob.v ČSR Božena Bruderhansová/ Soubor fotografií soupis výstav a vlastních prací Rozhovor B.Krčila s iiledicine Eagle. 22. Časopisy "Obrys", III VI., IX., XII. 1985, Můnchen í O» Kabzan Jan: Krátký životopis; strojokopie. Poznámky. Hutná Jaroslav: 2 dopisy, 2 brožurny ke kazetám. Petr Oskar: kytarista, skladatel, textař, zpěvák a p. 1 dopis, životopis co se týká oboru, 2 fotoreprodukce /portréty v naháv.studiu/ str. a pozn. Jacoues "Loup" Stern: Rozhovor Jacquese Sterna, Wiliama "Bil" Rafaela a Bohumila "Bob" Krčila. 34 str. Dopis, poznámky, fotografie. 1 List z novin Fórum 6 - Kapitoly z první republiky, reprodukce.g.masaryka v Chicagu Vlasák Vény: 2dSpisy, xero-foto, propagační leták na oslavy osvobození Plzně. Osobní foto v P.F Hůla Jiří /výtvarník/: Dopis, intervfey, různé články,a j.materiály vztahující se k jmenovanému; 1-3 "Různí výtvarníci.".dopis, kopie článků, ukázky graf.prací a pod. Šíma Oldřich: majitel nahrávacího studia Black Point. Dopisy, letáky, brožury a j.prop.materiál. "Czech Photography in Exile. /An Antoalogy/ By Bohumil "Bob" Krčil. New York Připravená publikace s diapozitivy a doprovodným textem. "Česká fotografie v Exilu" /Antologie/. Připravená kniha k tisku s diapozitivy a doprovodným textem. Sestavil Bohumil "Bob" Krčil, N.Y Biographical Directory By Eva and Miloslav Rechcigl, Jr. K Brožovaná publikace str.l Biographical Directory By Eva and Miloslav Rechcigl, <Jr. Washington Brož., str.l

10 T.G.Masaryk. 1850, Rozmnožená publikace, nevázaná, str.l 32. USA East Europe. 4 časopisy. New York, září 1967, červen 1968 červenec 1968, listopad Beneš dr., Edvard: Mnichovské dny. Rozmnožená nevázaná publikace, Londýn, Doklady a rozpravy r.1955, svazek 22-25, str « Studios of tne Czrchoslovak Foreign Institute in Exile. Rozmnožená publikace, str.l - 101, Chicago, leden Vložen dopis Čsl.záhr.ústavu v exilu /dr.bratislavu Duškovi - V.Chalupa. Studios do, listopad 1958, str.l "Cpmmunism in a Free Society Czechoslovakia By V.Chalupa. Studios.do, září Mestenhauser, Josef: Function of the Cominform in Communist International Politics. By...J.h. Str Studions...do, říjen 1955 The Cold V/ar Viewed as a Sociological Problém. By Jiri Kolaja and Jan Hajda.str.1-9 Studios...do, březen Situation in the Czechoslovak Periodical Press. Str.l - 55* Studions...do, květen 1955* The U.S.S.R. and Disarmanent By Mojmír Povolný, str.l - 24, I - "'111. I-III. Studions...do, říjen Seizure of Power. By V.Chalupa. Str. 1-24, x-iy Studio StudŮOS Studios... do, ořezen obrodu v exilu. Dokumenty o akci prof.v.hlavatého. Str do, září The Moscow Peace Óffensive and its Revolutionary Potential. By Miroslav V.Fic. Str do, leden Situation of the Catholic Church in Czechoslovakia. By V. Chalupa. Str

11 4 U S A ^ Studios...do, urosinec Ptevisionism and its Liquidation in Czechoslovak Literatuře By Dr.Antonín Kratochvíl. Str The Czechoslovak Society of Arts and Sciences in Amerika. Společnost pro Vědy a Umění-SVU. The Second Congress, září Columbia University, New York City. Catalogue of books and periodicals on display. Str. 1-24, plus l-5«2 x "Zprávy SVU". Index k ročníkům I /1959/ - VIII /1966/ N.Y Str Czech and Slovák Periodicals Outside Ozechoslovakia as of September Sestavil Vojtech N.Duben. Str SVU - Czech and Slovák Press Outside Ozechoslovakia its Status Vojtěch.Duben. Washington Str Rozmnoženo. Konvolut novinových výstřižků nalepených na arších, týká se,pr vážně českého filmu. V zelenem šanonu. Habenicht, Jan: Dějiny Čechů amerických, S mnohými obrazy. St.Louis. Oxeroxovaná kniha na volných listech, Str.l Dokončeno v Chicagu V šanonu s červenými deskami. pod vlivem Mew Yorku aneb pábení s malířem Antonínem Llálkem, /Řozhovor-dialog s Bohumilem "Bobem" Krčilem./ Připravil a editoval BBK. Nevz York City, léto-podzim Konvolut rozmnoženého textu. Konvolut novinových výstřižků, nalepenýhh na listech papíru. /Anglický tisk./ Konvolut novinových výstřižků textu, /Anglicky./ Konvolut novinových výstřižků a pisech. Konvolut různých poznámek listech. 1987* a rozmnoženého články v časo- a konceptů na volných Nemec Ludvík: Transactions of the American Philosophical Society... Philadeíphia, březen,*1975. Brožovaná publikace, str Konvolut různých textů a výstřižků,/h.c.bock/

12 - 5 - U S A PANORÁMA. Měsíční revue /Austrálie/. Č. 5 a 5 z r.1987, č.ý - 12 z r Konvolut různých článků, statí, knížek veršů a pod. Tisk a kopie. Uloženo v černém šanonu. Konvolut různých poznámek na volných listech. Konvolut poznámek, adres, navštívenek a pod. na volných listech, zařazených do černého šanonu. Petice Čechů a Slováků, žijících v U S A. Listopad Artfinder: Photographers. ~. Časopis. Duoen-červen 198? Jednotlivé listy z časopisů. Pozvánky. /Hugo de Pagan/

13 1 U S A Konvolut přijatých a kopie odeslaných dopisů různí adresáti. 4, p "česká fotografie v Exilu" /Antologie by Bohumil "Bob" Krčil, New York Kopie připravované knihy. Připojen 1 dopis /kopie/ bez podpisu. Seznam českých a slovenských fotografů na západě; výstava "Česká fotografie v exilu" v Praze, v lednu 1991 a korespondence s tím spojená; různé poznámky, koncepty, stvrzenky a pod.; korespondence s Kateřinou Klaricovou. Poncar Jaroslav: Konvolut korespondence, soubor xerokopií fotografií z Indie. Ortšnep Josef: korespondence, 4 diap. Sčhreiber Martin H.: konvolut vzájemné korespondence, foto, fotoreprodukce z časopisů a pod. Přibík Jindřich: Vzájemná korespondence, foto, xerokopie foto. HaSža&mwa Havran Jiří: vzájemná korespondence /orig.,kopie/; soubor fotografií a kopií foto; kniha o architektuře "Borges Bank", s breprodukcemi.5/ Lukas Jan: vzájemná korespondence, články z časopisů, fotografie, xerokopie foto, 6 dia čb. Bartoň František: vzájemná korespondence, 44 diap.čb. Šnobl Josef: vzájemná..jemná korespondence, 30 diapozitivů, časopis "American Photographer, špaček Vladimír: vzájemná kořespondénce, krátký životopis, fotografie a kopie foto, 10 diapozitivů, VI.Špaček: Licht and Space. Revue K Vl.ŠĎaček: publikace Lichtbilder. /Katalog výstavy./

14 "l o ý. 2 - Frank Jan: J.Frank - o sobě, 2 foto, 10 dia, 1 P.F. U S A 80. Interview B.Krčil - Antonín Kratochvíl. Fotografie a fotoreprodukce. 3 dia, 8 negativů 6 z: 6. Katalog výstavy /International Center of Photo graphy / Pozvánky na v, stavu A.Kratochvíla. Krátochví1 Antonín: Fotografie, výstřižky ' z časopisů s pracemi A.Kratochvíla. 16. Němec Ivan: vzájemná korespondence, brožovaná publikace: Nágele Hofmana Tiedemann /architekt.projekty/. Kyncl Ivan: vzájemná korespondence, dia, 3 listy z časopisu. Beran Jan: 2 katalogy: Impressions. Reflections in,the Graphic Arts; vzájemná korespondence; 2 foto, 21 dia, 2 reprodukce. Erml Jiří: 3 fotografie xerokopie fotografií časopis Západ, srpen 1962, č.4.roč.4. /Časopis pro Čechy a Slováky./ Korespondence. Koudelka Josef: vzájemná korespondence fotografie novinové výstřižky a různý prop.materiál, plakát-srpen RESPEKT - příloha srpen 1990, Josef Koudelka List z Amerických listů, 1989; článek "Nedej záhy nouti"..., Frank a Gerda švehlovi. Holanová Jana: Rukopis a Krčilův dopis z Mráz ová Magda: Korespondence, krátká charakteristika jejího studia a práce, poznámky. 24. Málek Antonín: /malíř/ Korespondence 1985, interview, výst.katalog /3 x /, revue K 5-

15 - 5 - USA Různá korespondence /Ewa Kuryluk, Andrzej JagodZinski, Joíanta Piatek/; 1 číslo "The New York Review of Books , brožura "Václav Havel", a j. Bartoš Antonín: Konvolut oboustranné korespondence, otisky z tisku. Kubon & Sagner: Buchexport. Faktury, stvrzenky, korespondence. Sixty-Eight Publishers, Corporation: korepondence, objednávky, účty a j Ivan x Pressler Ivan: /malíř/ Korespondence, rukopisy, 59 dia, nástin činnosti, krátký ýivotopis. Preissler Ivan: 54 kreseb /kopie/. Mirek 1t Sis Petr: Novinové výstřižky, kopie, nástin činnosti. Opočenský Pavel: nástin činnosti, foto, fotokopie Třebická Marcela: 1 dopis v obálce /19S0/. Geisslerová Luisa: vzáj,mná korespondence plus 1 dopis podeps. Jitka ". Maršál Josef, výtvarník: vzájemná korespondence, soubor kolorované grafiky. Dopisy, nabídkové listy, prospekty a pod. Katalog videokazet, dopisy, nabídka spolupráce /Video-Music Service-.;.Germany/ a j. Časopis /stroj.kopie/. Próza, verše, uvahý. 1-4 širák František /malíř/: Vzájemná korespondence, záznam rozhovoru /Saša Širák Gregor, Bob Krčil, Franta šimák/ Dny v Paříži /volné verše/, a pod. Samuel" Koška: /malíř/ vzájemná korespondence. "Index on Censorship", South Afrika, s f jtonem Ludvíka Vaculíka; nabídkové katalogy knih, korespondence.

16 4 USA 80. Archiv Bohumila Boba Krčila Dr.J.J.Kyne1: vzájemná korespondence, 5 fotografie, kopie článku Boh.Hrabala z Tvorby 1990, rukopis B.Hrabalovi. Mařanová Jarmila: /malířka/grafička/ výstavní katalogy, nástin životopisu, korespondence, portrét muže-grafika. 1 Janošková Eva: vzájemná korespondence. Jetelová Magdalena: vzájemná korespondence, nástin životopisu, katalog, šeky. Horniak Juraj: kopie Krčilova dopisu a koncept. Pellerová Jindra "lna" : Volné verše na 5 str. Požárek Václav: vzájemná korespondence, fotoreprodukce interiérů. Kotlář Jiří: architekt, scénograf, malíř, vzájemná korespondence, pozvánka na vernisáž výstavy Jiřího Kotláře v Montreux. Havlínová Alena, malířka: revue K , charakteristika jejích prací, korespondence, 9 bdia, a j. Vošický Pavel: dopis, fotografie diapozitivů. Kočíb Zdeněk: 2 dopisy, přílohy. Schubert Jiří: konvolut divadelních a kabaretních programů. Fotografie, fotomontáž, plakátky na "Líerendu". Pořízková Pavlína: modelka Krčilovy dopisy, f.tografie P.Pořízkové, fieprodukce zvětšeniny P.P. v The Uh- New Xork X Times, , a j. Exlerová Jitka: 5 foto, 5 dia, propagační letáky na loutková představení, korespondence a pod. 8

17 1 U S A 81 archiv Bohumila "Bob Krčila "Formations"- brož., roč.j, č.2, USA Časopis Across Board, I.-II.1991; časopis "Ateliér", Praha, 199'1; různý propagační materiál. Kopie obrázků s figur.námětem a anglicky usáný lístek B.Krčilovi. Československý týdeník, roč.2.č.l, I7.I.I99I. RESPEKT - roč.2, Respekt - propagační tiskoviny; korespondence s Lucií Simáčkovou. SPUSA - Společenství přátel U.S.A. Korespondence, volné verše, próza; kopie novin.článků. Časopis Nový život č.5. roč.xll. Sím, květen časopisy "High-Times": 1982, x, x, 1889, 1991 /7 ks celkem/. plovák Zion Synod Elca Almanach Korespondence s pí.annou Kalandovou. "Proměny." Č tvrtletník československé společnosti pro vědy a umění "Právo lidu". Čtvrletník, č.2-3/89, 2-4/89s noviny NSR. Kořespondence. Škutina Vladimír - oboustranná korespondence, časopis Reportér č , č Jadrný Karel - Edice Arkýř. Mnichov. Korespondence, růz.prpp.materiál. Národní Politika, list.čsl.krajanů v zahraničí. Mnichov, březen Třetí číslo, dvacátý ročník. Redakce "Svědectví". Kooie listu s inzerátem na almanach "Sebráno v New Yorku 1987" 2 x Výstřižek z Amerických listů / / s článkem bývalé redakce časopisu Svědectví. Tigrid Pavel - Krčilovy dopisy, /kopie/ Pele Jan /redaktor "Svědectví"./ vzájemná korespondence. "Severské listy". Časopis pro Čec-y a Slováky ve Skandinávii. č.1-2/89 a 2/88. Dopis redaktora Oy černého.

18 2 U S A "Panorama". Revue pro Cecky a Slováky, únor x Austrálie. "Nový domov." Časopis č.4, , Kanada. Březina Aleš - vzájemná korespondence. Kaneš Roman. Revue K. Vzájemná korespondence foto, "České Slovo". Noviny československého exilu, Západní Německo /Mnichov/. Č.2, roč.54, únor 1988; č.5> roč.54, květen Dopis red.mejounovi. "Západ. " časopis pro Čechy a Slováky. Kanada. č.5, roč.10, červen 1988,2x ; č.5, roč.10, říjen 1988; č.5, roč.ll, kveten 1989; č.5, roč.ll, říjen "Panorama". Revue pro Čechy a Slováky. Březen 1983, Austrálie. Šucljma miloš, redaktor Západu: Vzájemná korespondence. "Kanadské Listy." Toronto, No.l, Vol.25, ledenl991; No.12, Vol.21, prosinec 1987; No.2, Vol.22, únor "Lidové Noviny" Neúplné číslo. "Americké Listy". 5 čísla z r.1984, 5 čísel 1 číslo z r Švehla František - vzájemná korespondence, 1 kopie foto /dr.josef Šereda?/. 1 z a.1985, "Nedělní Hlasatel". Berwyn, Illinois. 1 neúplné číslo z , 2 stejná čísla z , č.25 z , č-57 z , č.47 z , , č.8 z ; Korespondence: Pejskař, Kučera. Jeřábek,Hora, Krčil'. Krčil Bohumil "Bob" : Pokus o nástin "Chobotnice". Spis o poměrech v exilu /USA/ před r.1889, o konkrétních osobách a návaznosti na STB v Praze. Připojen seznam některých zdrojů informací. Celkem 24 str., strojová kooie. Zasláno časopisu Vokno. stárek? Dopis podobného obsahu. "Frantovi". 9 str., r.l>90. Dopis Daliboru Kubíkovi, red.vokna Dopis /?/ z Časopis "VOKNO" č.19, pro druhou a jinou kulturu. 28. Eenýšok Zbyněk: Konvolut vzájemné korespondence.

19 - 5 - USA JO "Paternoster" - Malá revue pro umění a kritiku, č. 4/83-5/84; 8/34; 7/84; 13/86. Konvolit korespondence: Klimešová, Bandas, Kyncl, Svoboda, Věra Gibián, G.Maštalíř, Lang. Jiří Studie. Brožura, Křestanská akademie v Síně, Vjl/1988, číslo-120. Str Rukopisy B.Krčila; korespondence, tiskopisy, oznámky Konvolut korespondence, poznámky, ukázky časopisu Slovakia a j. Project "The History of Gzechs in America". Koncept, Česká a slovenská místa a nemovitosti v New Y orku. Soupis českých osad v různých amerických státech. České a slovenské spolky, N.Y. Soupis českých knih", časopisů a autorů, zdroje o amerických Češích. Playbill. Nev; York Shakespeare Festival Public Theater Letáky, výstřižky a pod., adresy, poznámky. Soupis a historie našeho tisku v zahraničí Duben Vojtěch N. - český a slovenský tisk v ' zahraničí Washington, květen str. Xerokopie. 19/5- Americké listy". Jednotlivá čísla nebo části z let 1984, 1985, 1986, celkem 9 kusů. "Czech Photography in Exile." /An Anthology/. Sestavil Bohumil "Bob" Krčil. Soupis fotografů, maixžů charakteristika jejich práce, výstavy, imblikace. Directory of Charitable Organizations. New York State. Brožovaný výtisk, modré desky. "Poznámky k židovství" a pod. Záznamy ve vázané knize s červeným hřbetem, listy rastrované, kniha jen částečně popsána. Str Tax Avoidance. Rozmnožená publikace s anglickým textem, str.l /"The income tax laws of America /"

20 1 1 U S A , 5. 2 O Konvolut nalepených novinových výstřižků a kopií výstřižků; v modrém šanonu Zprávy SVU /Společnost pro vědy a umění,/roč. i XXVI., leden-únor 1984, číslo 1. Tisk, 28 str. češi a Slováci v exilu. New York, New Jersey. Soupis s adresami a tel.čísly. Konvolut v hnědých deskách, volné listy. Konvolut kopií různých článků z novin a pod., korespondence a j. Černé desky, volné listy. Dokumenty týkající se Nezávislého československého kulturního střédiska v New Yorku. Konvolut novinových výstřižků, kopií novinových článků; Bohumil Krčil: Nezávislé československé kulturní středisko aneb (Jo se děje v Národní budově na Manhaanu. Články týkající se Národní budovy v New Yorku. Uloženo v černém šanonu. Příjmy /Bohumil B.Krčil./ Různé doklady a stvrzenky vložené volně do desek. Konvolut bankovních dokladů na jméno Bohumil Krčil /Citibank/. Komvolut ;elefonních účtů na jméno Bohumil Krčil Modrý šanon. Konvolut korespondence adres. B.Krčilovi, lodrý šanon. Kronika. Kniha přítomných na výstavě Česká fotografie v exilu, zahájená ve výstavní síni pórům.v Praze.1., Ul.28,října,12, Připojeny kopie novinových,článku - kritik. Velká kniha v červených plátěných deskách, částečně zaplněná. Emigrační tisk. Soupis. Knihovny vedoucí čs.knihy /nakladatelství/ v USA; Různé čs.spolky v USA, soupis; Adresy exulantů v USA, soupis. V tmavomodrém šanonu. Kooie knihy: The Lost Years of Jesus Revealed. John Mahews: The Grail. Quest for the eternal. Crossroad-New York, kcvie. Kronika Zbraslavská je hlavně 19 stran kopie článku Zdeňka Fialy. Smrt nařeže Klimenta a některé jiné události Studie ČSAV, číslo 6. Th.Dr.Petr Pokorný: Počátky gnose. Vznik gnostického mýtu o božstvu člověka. Kooie, 68 str. Vznik Israeíshého státu. David a Salamon - rukopis a nele ené novin.výstřižky. V černém šanonu.

21 2 USA Soubor 18. Soubor intervier/ů s Bohumilem Bob Krčilem: Antonín Málek, Pavel Havlíček Borovský Michael Morán Jacouves "Loup" Stern. V tmavomodrém šanonu. Různé kopie z denního tisku; vystoupení Jiřího Rumla na zasedání 14.spol.shcůze Eederál.shromáždění ; informace o charlotě Kotíkové-Focheové, portrét Josefa šeredy, tragicky zemřelého, majitele knihkupectví a j. Xerokopie různých článků: komentáře, rozhovory, reportáže, zpravodajství z domova i zahraničí. Rukopisy B.Krčila - různé. Tmavomodrý šanon. československých Novin /9 čísel/, Across Board I-II.1991, Satellite, III.1992, Nový- domov IV Věstník čsl.sdružení v Kanadě, V Konvolut novinových nalepených výstřižků z novin, kopie článků a reprodukcí. ALIB-ŮECA - časopis polský R.Klass-Revue Russian Riulee: Afghánistán Trough Russian Eyes. Zápisník s poznámkami r Tmavohnědé kožené desky. Zlacený nápis: Weekly Planner. Kalendář 19'82, s breprodukcemi ptáků a rostlin; s poznámkami. Nápis: Jolan James Audubon Birds America. Poznámkový sešit: I-n Memory of Vratislav Sušek. Seznam podpisů. Bílé kožené desky, zlacený dekor. American Government Canp Mathausen-Austria. Podpis R.R.Seibel. Min.ochrany práce a sociálna péče-repatriační odbor. Univ.prof.Vratislav Bušek - podpis Rosenberg. Různé dopisy, Zpravodaj X a j» Vita e Rensiero , časopis str.57-12>. Exposition la réstitance Tchécoslovaque Konvolut různých dokladů: korespondence, články, kopie, rukopisy a pod.

22 1 USA 83. Archiv Bohuslava B.Krčila. i 2, O a lp. Černý Alan: 1 list /Kapitola XI./ - úryvek z cestopisu "Téměř nemístné žertování aneb libra anglického humoru". Vydáno v samizdatu list s textem a cizími citáty 1 list po obou stranách poleponý fotografiemi obrazů Kopie dolarové bankovky v obálce Pies Seata: malířka Dopisy, pozvánky, charakteristika, číslo časopisu Artspeak č.8, 1988 a j. Abbot Monika: malířka Korespondence, 11 diapozitivů b /obrazů/ Vášová Gabriela: malířka Data a soupis výstav. Hanka Ladislav R.: malíř, grafik Korespondence, otisky novin.článků, osobní data a seznam výstav, foto prací, pozvánka a j Gatařík Václav: výtvarník Vzájemná korespondence, osobní data a soupis výstav, xerokopie novin.článků s ukázkami prací, 1 foto obrazu, poznámky. Nebeská Eva: malířka Osobní data a soupis výstav, kopie článků v Dovmtown a Art Times, 1 foto a 1 reprodukce výtv.oráče a j. 1-7 Bartoš Roman: Arch s reprodukcemi na jedné straně, 5 na druhé osobní data a výstavy ; list s poznámkami. Eislerová Eva: výtvarnice Osobní data a soupis výstav, 2 listy z časopisu s reprodukcemi jejích prací, foto z dia, poznámky, a j. drobný tisk Rudavsky Ondřej a Rudavská Zuzana: malíři, grafici Kopie prací, korespondence, 10 dia a j Rudavský Ondřej: malíř, grafik Soubor grafických tisků, 1 foto, 1 pozvánka, 1 kopie z novin, 16 dia Havliček-Borovský Pavel:malíř Dopis, rukopis, kopie kreseb, poznámky. Janota Luboš: malíř Krčilovy dopisy /kopie/

23 2 USA Kukla Láďa: malíř 2 vzájemné dopisy, 1 pohlednice od L.Kukly. Kuno Í.Iilan: malíř Katalog výstavní, list poznámek /dataosobní, soupis výstav/ Mikoláš Karel: sochař Osobní data, soupis výstav, kopie novin.článku, 2 foto a j. Data Kristiána Koketa. 7 dia. Krčilův rukopis. 1-9 Hnízdil Josef: malíř,sochař Osobní data a výčet výstav, 2 kopie díla. 1-3 Warhol Andy; mažxšy.xfe(haož3cc Interview, DetaiIs, poznámky a j i.koš Juro: malíř, Kanada. Dopis Krčilovi, rukopis obrazů. volných veršů a kopie Majerčák Zdeno: Dopis Krčilovi s osobními daty a výčtem výstav, 2 foto, kopie letáčku. 1-4 Pilko Stáno: Krčilův dopis, Philosophical Introvertive Résumé, Creative Dada Poetry-Prose. 1-2 Konvolut různé korespondence a koni! článků. Konvolut různé korespondence.' Konvolut různých poznámek a seznamů. Voice N.Y., Kříž Zdeněk: 3 rukopisy, 1 Krčilův dopis /kopie/, propagační materiál, a j. Různá korespondence, "Ze začátků Svobodné Evropy", kopie článku z Denního Hlasatele ; brožura The Board for International Broadcasting, 1986 Annual Report. Tesař Ivan: Konvolut vzájemné korespondence. Charity Hume:... Dopis, texty, brožura "Headmaster s Report to the Parents and Alumni 1987* 1-4 Češi a Slováci v exilu s adresami, velký konvolut; Národní budova veřejnosti;informace o průběhu ankety. /1991/. Katalog či pozvánka fotografické výstavy Bohumila "Bob" Krčila 1.4.1,;>2 ve vytvař ném centru Chagall, Praha; dopis a drobné prop. tisky.

24 - 3 - USA Constitution and By-Laes, Brožurka Podpisy návštěvníků výstavy fotografií Soubor dopisů, psaných B.Krčilem přátelům z nemocnice Novin.výstřižek,/kritika výstavy Fotografie/, kooie kopie reprodukcí, seznam Českých a slov.fotografů v exilu Kóíivolut novinových výstřižků nalepených na arších papíru, časopis Common Sense for America 2.roč.č.l, tezí /K hospodářské obnově Československa/. Do,is Pavla Pavlovského a Bohumila Krčila ministru zahraní čí do ČSRt ; Středoevropská škola podnikového řízení; Introduction. The Qraduate School of Business Konvolut^novinových výstřižků, nalepených na volných arších, v zeleném šanonu. American Sokol, Chicago II. Brožura. Biografie Bohumila "Bob" Krčila. 1 x česky, 2 x anglicky. Rukopis - popis režimu dne 3.Krčila /vlastní'"popis/ Různá korepondence. A Brief Outline of the History of Czech & Slovák Rock líusic... by Bohumil Bob"Krčil. 14 listů Velký konvolut různorodého a neutříděného archivního materiálu: Dopisy, kopie, rezoluce, seznamy, pojednání, zásilky knih, prohlášení atd.atd. Časopisy "American Sokol" z října 1984, prosince 1984 a března 1985 Sokol and the Sokol Idea. Brožura, 40 str., Černý šanon s abecedním rejstříkem. Obsahuje různý materiál: adresy emigračního tisku, kopie telef. deznamu, seznam krajanů žijících v exilu s adresami a pod. Památník Slovenskéj evanjelickej A.V.Lut.církve "Svatej trojice" v Bridgeport, Conn 'Syclrava dr.lev: Svědectví a úvahy k pražském převratu. Doklady a rozpravy, roč.1952 /!/, leden, č.l. Hektagrafováno, 43 str. Společnost pro vědy a umění. Soubor pozvánek na p ednášky. 48. Adresy. Rozhlasové stanice v USA, čeští kněží, Středisko, výtvarníci a j. Čsl.Kulturní

25 'f U S A Sp > op Olaf Forsang, Josef Tamič Spiegel, Jean Araco. Konvolu korespondence. Michal a Julie Kyselkovi; Joseph Apweiler. Konvolut korespondence. Tomaneová Jitka, Olofson Anna, Váňová Jana, Neumann Elisabeth: 1 foto ženy? korespondence Jitka, Jana, Elisabeth 1-8 Huberland Boy: Vzájemná korespondence. Pound Jack: Vzájemná korespondence. 57. Honcoop Helena: 2 odesl.dopisy /kopie/. 58. Skalek Marco, Vanessa H., Fox Ráchel, Wilkinson Irene, Nilson Solange, Ruskin Adina: Vzájemná korespondence. Pars Cathy, Holmgren Anitaí Kjellgren EVA: Korespondence, /přijatá/ Kippel Hle: Vzáj emná kořespondence, katalog výstavy grafika Hle Kippela. Hrdlička Luboš: Vzájemná korespondence. Fulton Liz: Vzájemná korespondence. Zelená Zdena: /Zikmundová/ Vzájemná korespondence. Novotná Caterina: Přijatá korespondence /I Yerberg Ev-a: Vzájemná korespondence Veselícová Mirka: Vzájemná korespondence Chevalier Thomas / J.F.Bonoe, Catherine St.Martin: Vzájemná korespondence, 2 foto 5 dia 1-17.ohlednice,n dopisy/ 1-3 Šatna Hana: 2 krčilovy odeslané dopisy /strojokopie/.

26 - 5 - Archiv B.Krčila. U S A 8J Růžová Zorka: malířka, návrhářka hraček. /Brachet/ Vzájemná korespondence. Krčilovy dopisy /kopie. / V jedněm z dopisů oodrobně popsána záležitost kolem Národní budovy v New Yorku Plch Ladislav: Vzájemná korespondence. Pohlednice, Elektraj Almetidy: Vzájemná korespondence. 1 5 doni sy/kooie/ Vlastimil Třešnák: kytarista, zpěvák Odeššaná korespondence Krčá,lova /kopie/, přij: tá korespondence, foto ST.Třešnáka, propagační leták, cizí korespondence. Stvrzenky Matoušek Vladimír: Kopie odeslaných dopisů, dopisy, 3 foto. přijaté pohlednice, 1-17 Čech Jindra: Vzájemná korespondence - dopisy, pohlednice. 2 x Vlasák, 1 x l.írs.j.judesm 1 x fotoxerox Rpdinná kořespondence: 74. Vlastimil Třešnák: Druhá část přijaté a odeslané /v kopiích/ korespondence, xerokopie fotografií, 17 bfotografií mal.obrazů /autor Třešnák?/, 13 bnegativů obrazů, rozhovor s VI.Třesnájkem v Obrysu, několik maličkostí. Konvolut kores>ondence ořijaté od Vl.Třešnáka Josef Krčil, Sulkoved /strýc/: Dopisy, pohlednice, novin.výstřižek /film Všichni dobří rodáci/. 1-9 Dopisy B.Krčila J.Krčilovi /kopie/ Celmanová Sylva, Přívoz 10, Rohatec: Dopisy-blahopřání Krčilovy dopisy - kopie Ostatní členové rodiny: Dopisy, pohlednice, úmrtní oznámení JKrč. 1-5

27 1 U S A 84. Archiv Bohumila B. Krčila. černý kufřík 42 x JO: 1. Plexisklo, rytina, , ft ff 1! n 11 most, lo3., 14.8 x 10 město, řeka, lodě, 22.9 x 9.7 postavy lidí, dětí, psů, 1J»8 x 3 1! ft skupinový námět, 17.6 x lidských postav, 15.8 x 4.5 ft ft muž se psem, 14.6 x 10.8 ft ff městská architektura, 14 x 8.8 Světlá uměl.hmota, ft Plexisklo, t! rytina, ft 1! t! f! ft ff t! tl ti ff pod..jako ad 3/, 15.7 x lidské postavy, 12.8 x 9.1 most, řeka, město, 40 x 6.4 rytina, lidské postavy, 39-4 X 7*5 40 x 7 městská architektura, 15 x 10 šašek s mandolínou, narůžovělé 15.2 x postav, psi, 15.7 x 4 architektura, věž s hodinami, 13x9 /šedo-růž./, chalupa, stromy, 10.7x6.7 postava s dravcem, 12.7 x 8.7 měst.architektura, 13 x 6 měst.architektura, 10 x 7.4 stromy, chaloupka, 13*5 x 9 /mléčné/ karikatura muže se psem, 15.3 x 8.7 podoba muže,strom, 8.8 x 9.1 /Mléčné/ 5 lidské podoby, 7.8 x 9.5 muž s doutníkem, 6 x 7.2

28 2. US A 84 Krčil Plexisklo, rytina, It 11 MUŽ 7.7 x 7-5 I! <1 li It 2 roličky 11 ti 11 n muž v 'brýlích, 8.4 x 6.5 architektura s věží, 12.7 x 9.1 stromy, chaloupka, 8.5 x 5.4 stromy, chaloupka, 8.8 x 5.5 řeka, architektura, 3«9 x mužské obličeje, 6.2 x lidské postavy, 3*8 x 7.2 muž s deštníkem a psem, 5*9 x 4.7 Konvolut barevných foto-filmů 2.5 x rolička černobílých filmů žena s deštníkem a psem, 9.7 x 7.2 postava ženy, 14.9 X 11 portrét muže, max./ 15.2 muž s mandolínou, měsíc, 9.1 x 5*7 /růž./ most, muž s deštníkem a II v kov.pouzdrech magnetofonový pásek v pouzdře 10 x 6.5 holí, 8.1 x 4.9 Perokresba - karikatura s mužským obličejem /Josef Marčák/, šl.2 x 24.3 Soubor otisků rytin z originálů viz ad/ kusů, různé velikosti. Perokresba - žena s nůší, 10.5 x 19.4 Krčil Bohumil: Sebráno v new Yorku Seznam literátů, divadelníků, grafiků a pod. žijících v hew Yorku; různé články. Xerokopie, 9 listů.

Dodalová Irena (1900 1989)

Dodalová Irena (1900 1989) Dodalová Irena (1900 1989) 1919 1989 (1999) Inventář NFA 004 Název archivu: Národní filmový archiv, Praha Název archivní pomůcky: Dodalová Irena (1900 1989) Časový rozsah pomůcky: 1919 1989 (1999) Druh

Více

MINKA PODHAJSKÁ (* ) Inventář osobního fondu

MINKA PODHAJSKÁ (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MINKA PODHAJSKÁ (* 1881 1963) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1903-1961 Značka fondu: 29 Číslo evidenčního listu NAD: 91 Evidenční číslo inventáře: 112 Zpracovala:

Více

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK TAVÍK ŠIMON (* ) Inventář osobního fondu

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK TAVÍK ŠIMON (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK TAVÍK ŠIMON (* 1877-1942) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1904-1937 Značka fondu: 22 Číslo evidenčního listu NAD: 17 Evidenční číslo inventáře: 91

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zákrejs Vladimír

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zákrejs Vladimír Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Zákrejs Vladimír (1904-1943) Prozatímní inventární seznam NAD č. 323 evidenční pomůcka č. 114 Holanová Eva Praha 1950 I. Studie a doktorát na

Více

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE ARNOŠT HOFBAUER (* ) Inventář osobního fondu

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE ARNOŠT HOFBAUER (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE ARNOŠT HOFBAUER (* 1869 1944) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1900 1944 (1954) Značka fondu: 98 Číslo evidenčního listu NAD: 67 Evidenční číslo inventáře: 174 Zpracovala:

Více

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JAN PROUSEK (* ) Inventář osobního fondu

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JAN PROUSEK (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JAN PROUSEK (* 1857-1914) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1895-1912 Značka fondu: 63 Číslo evidenčního listu NAD: 104 Evidenční číslo inventáře: 113 Zpracovala: Lucie

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vetter Quido, prof. (1910-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 577 evidenční pomůcka č. 215 Honzáková Valerie Praha 1971 Prof. Quido Vetter

Více

JOSEF SYROVÝ (* ) Inventář osobního fondu

JOSEF SYROVÝ (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JOSEF SYROVÝ (* 1879-1956) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1911-1956 Značka fondu: 47 Číslo evidenčního listu NAD: 16 Evidenční číslo inventáře: 124 Zpracovala:

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_4460_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

JULIUS MAŘÁK (* ) Inventář osobního fondu

JULIUS MAŘÁK (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JULIUS MAŘÁK (* 1832-1899) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu:1871 1899 (1960) Značka fondu: 10 Číslo evidenčního listu NAD: 31 Evidenční číslo inventáře: 128 Zpracovala:

Více

MARTIN SALCMAN (* ) Inventář osobního fondu

MARTIN SALCMAN (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MARTIN SALCMAN (* 1896 1979) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1933 1974 Značka fondu: 71 Číslo evidenčního listu NAD: 111 Evidenční číslo inventáře: 63 Zpracovala:

Více

JOSEF PEKÁREK (* ) Inventář osobního fondu

JOSEF PEKÁREK (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JOSEF PEKÁREK (* 873-930) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 885 930 (960) Značka fondu: 6 Číslo evidenčního listu NAD: 24 Evidenční číslo inventáře: 98 Zpracovala:

Více

FRANTIŠEK MACHÁČEK (* ) Inventář osobního fondu

FRANTIŠEK MACHÁČEK (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK MACHÁČEK (* 1882-1945) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1806 1931 Značka fondu: 104 Číslo evidenčního listu NAD: 122 Evidenční číslo inventáře: 73

Více

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166)

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Koncepce antologie Sylabus k přednášce Redakční zpracování textu Dr. Michael

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Rudolf Kopecký

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Rudolf Kopecký Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Ing. dr. Rudolf Kopecký (1869-1984) Prozatímní inventární soupis NAD č. 668 evidenční pomůcka č. 258 Miroslav Balcar Praha 2004 Ing. dr. Rudolf

Více

VÁCLAV NEBESKÝ (* ) Inventář osobního fondu

VÁCLAV NEBESKÝ (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE VÁCLAV NEBESKÝ (* 889-949) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 99-948 Značka fondu: 3 Číslo evidenčního listu NAD: 28 Evidenční číslo inventáře: 80 Zpracovala:

Více

MIRKO ZEMAN Inventář osobního fondu

MIRKO ZEMAN Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MIRKO ZEMAN Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1934-1945 Značka fondu: 124 Číslo evidenčního listu NAD: 119 Evidenční číslo inventáře: 121 Zpracovala: Lucie Večerníková

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2016 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Mistrovství Prahy MP1-2018/19

Mistrovství Prahy MP1-2018/19 Mistrovství Prahy MP1-2018/19 č.8 Ročník 2018/2019 2.11.2018 Nejlepšího výkonu v tomto kole: 2643 dosáhlo družstvo: AC Sparta Praha Výsledky 8. kola Souhrnný přehled výsledků: AC SPARTA PRAHA - SK ŽIŽKOV

Více

Obecná škola ve Studeném v roce 1937

Obecná škola ve Studeném v roce 1937 Škola rok 1933 Obecná škola ve Studeném v roce 1937 Horní řada zleva: 1. Vorlová Marie, 2. Burdová Růžena, 3. Nováková Marie, 4. Vodrážková Marie, 5. Seidlerová Věra, 6. Slavíková Anna, 7. Průšová Růžena,

Více

MISTROVSTVÍ PRAHY III

MISTROVSTVÍ PRAHY III MISTROVSTVÍ PRAHY III Zpravodaj č. 21 pks.kuzelky.cz vysledky.kuzelky.cz AC Sparta Praha B - TJ Astra Zahradní Město C 5:3 2439-2342 (5,5:6,5) 05.03. SK Uhelné sklady Praha D - KK Dopravní podniky Praha

Více

FRANTIŠEK BIDLO (* ) Inventář osobního fondu

FRANTIŠEK BIDLO (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK BIDLO (* 1895-1945) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1920 1945 (1959) Značka fondu: 56 Číslo evidenčního listu NAD: 121 Evidenční číslo inventáře:

Více

Jalovec Václav (1913-?)

Jalovec Václav (1913-?) Jalovec Václav (1913-?) (1912) [1930] 1938 Inventář NFA 2004 Název archivu: Národní filmový archiv, Praha Název archivní pomůcky: Jalovec Václav (1913?) Časový rozsah pomůcky: (1912) [1930] 1938 Druh archivní

Více

Pražský kuželkářský svaz MISTROVSTVÍ PRAHY III 2016/2017

Pražský kuželkářský svaz MISTROVSTVÍ PRAHY III 2016/2017 Pražský kuželkářský svaz MISTROVSTVÍ PRAHY III 2016/2017 ZPRAVODAJ Č. 18 18. kolo: SK Uhelné sklady Praha D - KK Konstruktiva Praha E 8:8 2260-2262 16.02. KK Dopravní podniky Praha B - Slavoj Velké Popovice

Více

Mistrovství Prahy MP1-2018/19

Mistrovství Prahy MP1-2018/19 Mistrovství Prahy MP1-2018/19 č.9 Ročník 2018/2019 9.11.2018 Nejlepšího výkonu v tomto kole: 2674 dosáhlo družstvo: SK Žižkov Praha B Výsledky 9. kola Souhrnný přehled výsledků: SK METEOR PRAHA B - KK

Více

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3)

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) OPS PROFI Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) Tabulka: 1. Swietelsky 3 3 0 0 14,0:4,0 16,5:7,5 1049 6

Více

Rešerše není vyčerpávající, jedná se o ukázku bibliografické rešerše.

Rešerše není vyčerpávající, jedná se o ukázku bibliografické rešerše. Rešerše: č.j. 120103 / 2010 Téma rešerše: Národní technická knihovna, nové služby a uspořádání fondu. Ukázka bibliografické rešerše. Zadavatel: Mgr. Alena Brůžková Zpracovatel: Datum zadaní: 12. 01. 2010

Více

ALMA DE LA VERA (* ) Inventář osobního fondu

ALMA DE LA VERA (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE ALMA DE LA VERA (* 1878-1934) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1895-1934 Značka fondu: 74 Číslo evidenčního listu NAD: 71 Evidenční číslo inventáře: 104 Zpracovala:

Více

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2010 Mgr. Jitka Riedlová EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA 21.

Více

1. Academia : výroční sborník s kompletní bibliografií. Vydání 1. Praha: Academia, stran. ISBN:

1. Academia : výroční sborník s kompletní bibliografií. Vydání 1. Praha: Academia, stran. ISBN: BIBLIOGRAFIE VYDANÉ V ČR ZA ROK 2016 2 1. Academia 1966-2016: výroční sborník s kompletní bibliografií. Vydání 1. Praha: Academia, 2016. 338 stran. ISBN: 978-80-200-2548-7. Academia (nakladatelství); nakladatelství

Více

Výstavy v barokním areálu Skalka od roku 1993

Výstavy v barokním areálu Skalka od roku 1993 Výstavy v barokním areálu Skalka od roku 1993 Kostelík sv. Maří Magdalény 1993 Jan Šimek: PLASTIKY, Petr Baran: FOTOGRAFIE (červenec-srpen 1993) 1994 Václav Vaculovič: OBRAZY (červenec-srpen 1994) 1995

Více

18.03.1924 Dorůžka Lubomír, muzikolog, publicista, překladatel, 85. výročí

18.03.1924 Dorůžka Lubomír, muzikolog, publicista, překladatel, 85. výročí VÝROČÍ 2009 Z OBLASTI ČESKÉ POPULÁRNÍ HUDBY LEDEN 03.01.1949 Žantovský Michael, textař, 60. výročí 07.01.1944 Kahovcová Vlasta, zpěvačka, 65. výročí 22.01.1929 Moravus Ivo, klavírista, skladatel, 80. výročí

Více

JINDŘICH FÜRST (* ) Inventář osobního fondu

JINDŘICH FÜRST (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JINDŘICH FÜRST (* 1873-1943) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1902 1943 (1944) Značka fondu: 97 Číslo evidenčního listu NAD: 53 Evidenční číslo inventáře: 102

Více

1. Černobílé reprodukce z publikací, časopisů a novin (xerox Kč/1 list) cena 3,- Kč 2,- Kč. A 4 - jednostranně A 4 - oboustranně A 3 - 5,- Kč 4,- Kč

1. Černobílé reprodukce z publikací, časopisů a novin (xerox Kč/1 list) cena 3,- Kč 2,- Kč. A 4 - jednostranně A 4 - oboustranně A 3 - 5,- Kč 4,- Kč Ceník (reprografických) služeb, platný pro podsbírku Fotoarchiv, Sbírku písemných pramenů (muzejního archivu), Knihovnu a Sbírkový fond Národního zemědělského muzea Praha 1. Černobílé reprodukce z publikací,

Více

JAN KONŮPEK (* ) Inventář osobního fondu

JAN KONŮPEK (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JAN KONŮPEK (* 1883-1950) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1917-1944 (1964) Značka fondu: 13 Číslo evidenčního listu NAD: 42 Evidenční číslo inventáře: 133 Zpracovala:

Více

Kubíček Jan (1908?) Inventář NFA 1996

Kubíček Jan (1908?) Inventář NFA 1996 Kubíček Jan (1908?) 1926 1991 Inventář NFA 1996 Název archivu: Národní filmový archiv, Praha Název archivní pomůcky: Kubíček Jan (1908?) Časový rozsah pomůcky: 1926 1991 Druh archivní pomůcky: Inventář

Více

ADOLPH MENZEL (* ) Inventář osobního fondu

ADOLPH MENZEL (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE ADOLPH MENZEL (* 85-905) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 839 904 Značka fondu: 29 Číslo evidenčního listu NAD: 96 Evidenční číslo inventáře: 52 Zpracovala:

Více

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1 1 Mladkov st.256 Baranowski Libor, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Dlouhá Irena, Petrovičky 1, Mladkov, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlík Vojtěch, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlíková Jarmila,

Více

Pražský kuželkářský svaz MISTROVSTVÍ PRAHY III 2016/2017

Pražský kuželkářský svaz MISTROVSTVÍ PRAHY III 2016/2017 Pražský kuželkářský svaz MISTROVSTVÍ PRAHY III 2016/2017 ZPRAVODAJ Č. 14 14. kolo: SK Uhelné sklady Praha D - TJ Sokol Rudná D 14:2 2436-2139 12.01. VSK ČVUT Praha B - KK Dopravní podniky Praha B 4:12

Více

Konečné výsledky voleb do AS ZČU

Konečné výsledky voleb do AS ZČU Západočeská univerzita v Plzni Volební komise VK AS ZČU Konečné výsledky voleb do AS ZČU Volební celek FAV 1 Doc. Dr. Ing. Vlasta Radová 39 2 RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D. 32 3 Ing. Marek Brandner, Ph.D.

Více

Mistrovství Prahy MP1-2018/19

Mistrovství Prahy MP1-2018/19 Mistrovství Prahy MP1-2018/19 č.11 Ročník 2018/2019 23.11.2018 Nejlepšího výkonu v tomto kole: 2677 dosáhlo družstvo: AC Sparta Praha Výsledky 11. kola Souhrnný přehled výsledků: TJ KOBYLISY B - SK UHELNÉ

Více

STC Cup Rekreant Masters. STC Cup kat. Sport Master STC Cup kat. Rekreant. STC Cup Amatér Masters. STC Cup kat. Amatér STC Cup kat.

STC Cup Rekreant Masters. STC Cup kat. Sport Master STC Cup kat. Rekreant. STC Cup Amatér Masters. STC Cup kat. Amatér STC Cup kat. Masters Masters Master 1. Marada Tomáš TJ Průkopník 8 67 46 49 35 46 52 295 2. Handl Jiří Brno 8 61 43 48 41 46 44 283 3. Kratochvíl Jaroslav Klobouky u Brna 8 77 48 54 46 44 269 4.-5. Odstrčil Martin

Více

Vývoj české literatury po roce 1945 ČESKÁ PRÓZA 70. A 80. LET 20. STOLETÍ

Vývoj české literatury po roce 1945 ČESKÁ PRÓZA 70. A 80. LET 20. STOLETÍ Vývoj české literatury po roce 1945 ČESKÁ PRÓZA 70. A 80. LET 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 5. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4.

Více

MISTR JAN HUS VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE K 600. VÝROČÍ UPÁLENÍ MISTRA JANA HUSA. * asi 1371 Husinec. 6. července 1415 Kostnice

MISTR JAN HUS VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE K 600. VÝROČÍ UPÁLENÍ MISTRA JANA HUSA. * asi 1371 Husinec. 6. července 1415 Kostnice MISTR JAN HUS * asi 1371 Husinec 6. července 1415 Kostnice VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE K 600. VÝROČÍ UPÁLENÍ MISTRA JANA HUSA Výběrová bibliografie zahrnuje knihy z knihovního fondu Městské knihovny Jihlava

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy VOJTĚCH PREISSIG Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA Knihy BAREVNÝ lept a barevná rytina. Technické poznámky. 2. přehledové vyd. 50 ve stroji za tisku číslovaných výtisků. Vyzdobil autor.

Více

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Historie a obsah, uložení negativního a pozitivního materiálu, využití fondu Lepenkové desky na pozitivy,

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zuman František

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zuman František Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Zuman František (1890-1950) Prozatímní inventární seznam NAD č. 589 evidenční pomůcka č. 211 Honzáková Valerie Praha 1971 František Zuman (2.

Více

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi:

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi: Seznam absolventů Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Marta Vrbová, Božena Vaňková, Božena Trnková, Ludmila Štěpánová, Milada Stejskalová ( Bendová), Anna Stanová, Karolina

Více

Opavská míle. 1609 m. A - Muži 39- Opava 9.9.2014

Opavská míle. 1609 m. A - Muži 39- Opava 9.9.2014 A - Muži 39- Opava 9.9.2014 1 1 Ševčík Jakub CZE 1990 SSK Vítkovice 00:04:11 23.08 2 3 Friš Jan CZE 1995 SSK Vítkovice 00:04:11 23.08 3 2 Burian Miroslav CZE 1992 Dukla Praha 00:04:13 00:00:02 22.89 4

Více

600865 5384 orná půda zemědělský půdní fond 848 4633 74 Hagjosaj Bronislava Bánov 317, 687 54

600865 5384 orná půda zemědělský půdní fond 848 4633 74 Hagjosaj Bronislava Bánov 317, 687 54 kat.území parcela druh pozemku využití LV výměra celkem výměra v ZCHÚvlastník adresa I. vlastníka I.podíl vlastník adresa II. vlastníka II. 600865 5356 orná půda zemědělský půdní fond 598 1866 13 Vašíčková

Více

Zpráva o činnosti Archivu Pražského hradu v roce 2010

Zpráva o činnosti Archivu Pražského hradu v roce 2010 1 Zpráva o činnosti Archivu Pražského hradu v roce 2010 Archiv Pražského hradu je od 1. 7. 2003 organizačně zařazen do odboru spisové a archivní služby Kanceláře prezidenta republiky. Archiv PH k 31.12.

Více

Ročník Výsledková listina - střelba ze vzduchovky. Kategorie: m61 až 70

Ročník Výsledková listina - střelba ze vzduchovky. Kategorie: m61 až 70 Kategorie: m61 až 70 1 Vilímek Bohumil 328 TJ. Sokol České Meziříčí 25 47 2 Joska Jaromír 216 Senioři ČR, MO Předměřice n.l. 23 47 3 Bednář Miroslav 261 Senioři Novobydžovska z.s. 25 46 4 Jeřábek Vlastimil

Více

Pražský kuželkářský svaz MISTROVSTVÍ PRAHY III 2016/2017

Pražský kuželkářský svaz MISTROVSTVÍ PRAHY III 2016/2017 Pražský kuželkářský svaz MISTROVSTVÍ PRAHY III 2016/2017 ZPRAVODAJ Č. 22 22. kolo SK Uhelné sklady Praha D - TJ Sokol Praha-Vršovice C 12:4 2319-2211 16.03. Slavoj Velké Popovice B - KK Slavoj Praha D

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Petřík Josef, prof. Ing. Dr. (1890-1944) Prozatímní inventární seznam NAD č. 630 evidenční pomůcka č. 202 Honzáková Valerie Praha 1971 Prof.

Více

Předmluva Václava Havla Předmluva Martina Jostena Předmluva Otto Picka Úvodem ČESKOSLOVENSKO-BRITSKÉ DIPLOMATICKÉ STYKY A MOŽNOSTI A LIMITY EXILU

Předmluva Václava Havla Předmluva Martina Jostena Předmluva Otto Picka Úvodem ČESKOSLOVENSKO-BRITSKÉ DIPLOMATICKÉ STYKY A MOŽNOSTI A LIMITY EXILU Předmluva Václava Havla Předmluva Martina Jostena Předmluva Otto Picka Úvodem ČESKOSLOVENSKO-BRITSKÉ DIPLOMATICKÉ STYKY A MOŽNOSTI A LIMITY EXILU Stručný přehled československo-britských diplomatických

Více

22. Obálka sbírky Faeton (1989), samizdatové vydání, ČSDS, Scheinfeld. 23. Obálka sbírky Zápisy omega (1991), bibliofilský tisk, České Budějovice.

22. Obálka sbírky Faeton (1989), samizdatové vydání, ČSDS, Scheinfeld. 23. Obálka sbírky Zápisy omega (1991), bibliofilský tisk, České Budějovice. 6. Obrazová příloha 1. Portrét F. D. Mertha, převzato z publikace Střípky vzpomínek F. D. Merth očima přátel (2000/2010), uspořádal I. Nikl. 2. F. D. Merth ve Strašíně, převzato z Rukopisů (1980), KDM.

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Peča Václav, JUDr. (1869-1945) Prozatímní inventární seznam NAD č. 640 evidenční pomůcka č. 198 Honzáková Valerie Praha 1971 JUDr. Václav Peča

Více

OPS - skupina A. KZMP 912 1:5 924 Quattro (3:5)

OPS - skupina A. KZMP 912 1:5 924 Quattro (3:5) OPS - skupina A Město Pelhřimov - - volno - 0:0 0-0 (0:0) KZMP - Quattro 1:5 912-924 (3:5) Gy a OA - PSP 1:5 869-989 (1:7) Rychlá rota (IV. ZŠ) - Hasiči 2:4 954-957 (3:5) Agrostroj 3 am - Swietelsky am

Více

Jméno a příjmení Instituce Členství v České komisi pro UNESCO

Jméno a příjmení Instituce Členství v České komisi pro UNESCO Seznam členů České komise pro UNESCO ke dni 31. prosince 2017 Jméno a příjmení Instituce Členství v České komisi pro UNESCO PhDr. Ondřej ANDRYS, MAE. Česká školní inspekce Mgr. Michal BENEŠ, CSc. Rada

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Městec Králové okres... Nymburk konaných ve dnech (dne)... 5.10. - 6.10.2018 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

Přesahy aneb co se do tištěné verze nevešlo

Přesahy aneb co se do tištěné verze nevešlo Vážení čtenáři, do letního Kukátka jsme z prostorových důvodů nemohli v plném znění zařadit anotaci k výstavě SLAVNÉ VILY STŘEDOČESKÉHO KRAJE, kterou redakce obdržela. Proto ji přinášíme aspoň zde v Přesazích,

Více

JOSEF TULKA (* ) Inventář osobního fondu

JOSEF TULKA (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JOSEF TULKA (* 1846-1882) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1873-1882 (1940) Značka fondu: 35 Číslo evidenčního listu NAD: 47 Evidenční číslo inventáře: 140 Zpracovaly:

Více

MUŽI A. Příjmení Jméno Klub

MUŽI A. Příjmení Jméno Klub MUŽI A MČR 1 LINET Pavel Sport Areál Klíny 29 29 29 87 2 CHYBA Jiří Nutrend Specialized 30 28 28 86 3 KOMBEREC Aleš Hradecký spinning club 24 22 24 70 4 NOVOTNÝ František Bike Part 26 24 19 69 5 JOSZKOWICZ

Více

LUDĚK MAROLD (* ) Inventář osobního fondu

LUDĚK MAROLD (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE LUDĚK MAROLD (* 1865 1898) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1888 1897 (1958) Značka fondu: 107 Číslo evidenčního listu NAD: 94 Evidenční číslo inventáře: 183

Více

Regionální mistrovství jednotlivců okresů Náchod Hradec Králové

Regionální mistrovství jednotlivců okresů Náchod Hradec Králové Regionální mistrovství jednotlivců okresů Náchod Hradec Králové 2 0 0 6 Kategorie : dorostenky, dorostenci Náchod 10.4.2006 žáci, žákyně Náchod 12.4.2006 junioři, juniorky Náchod 14.4.2006 ženy, ženy seniorky

Více

Městský běh na 2,4km 2014 Pavel Dvořák 7:52

Městský běh na 2,4km 2014 Pavel Dvořák 7:52 Pavel Dvořák 7:52 1.místo v kategorii Dominik Papp 8:20 2.místo v kategorii Michaela Hlavatá 8:24 1.místo v kategorii Václav Novotný 8:26 3.místo v kategorii Dušan Pavelka 8:48 4.místo v kategorii Radek

Více

MUŽI A. Příjmení Jméno Klub

MUŽI A. Příjmení Jméno Klub MUŽI A MČR 1 CHYBA Jiří Nutrend Specialized 30 28 28 30 116 2 NOVOTNÝ František Bike Part 26 24 19 25 94 3 KOMBEREC Aleš Hradecký spinning club 24 22 24 21 91 4 LINET Pavel Sport Areál Klíny 29 29 29 87

Více

Obr.1: Richard Podzemný: Plavecký stadion v Praze Podolí, , celkový pohled na současný stav

Obr.1: Richard Podzemný: Plavecký stadion v Praze Podolí, , celkový pohled na současný stav Obr.1: Richard Podzemný: Plavecký stadion v Praze Podolí, 1960-1965, celkový pohled na současný stav Obr.2: František Cubr / Josef Hrubý / Zdeněk Pokorný: Československý pavilon na EXPO 58, 1958, půdorys

Více

ADOLF ZAHEL (* ) Inventář osobního fondu

ADOLF ZAHEL (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE ADOLF ZAHEL (* 1888-1958) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1909-1958 (1959) Značka fondu: 133 Číslo evidenčního listu NAD: 147 Evidenční číslo inventáře: 99

Více

Podpořené žádosti jednotlivců ze sbírky Světluška v roce 2014

Podpořené žádosti jednotlivců ze sbírky Světluška v roce 2014 Podpořené žádosti jednotlivců ze sbírky Světluška v roce 2014 3 376 098 Kč Žadatel Předmět žádosti Schválený příspěvek Adam H. z Lomnice nad Popelkou Dotykový tablet 7 925 Kč Adéla K. Praha Dotykový tablet

Více

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE KRISTIAN PAVEL LANŠTJÁK (* ) Inventář osobního fondu

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE KRISTIAN PAVEL LANŠTJÁK (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE KRISTIAN PAVEL LANŠTJÁK (* 1892-1986) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: (1886) 1948-1974 Značka fondu: 110 Číslo evidenčního listu NAD: 75 Evidenční číslo inventáře:

Více

Představení titulu a ceník inzerce. Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit.

Představení titulu a ceník inzerce. Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit. Představení titulu a ceník inzerce Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit www.magazinuni.cz Představení titulu UNI je kulturní magazín, který se za čtvrtstoletí své existence vyprofiloval

Více

MUŽI A. Příjmení Jméno Klub

MUŽI A. Příjmení Jméno Klub MUŽI A 1 CHYBA Jiří Nutrend Specialized 30 28 28 30 30 29 175 2 NOVOTNÝ František Bike Part 26 24 19 25 27 26 147 3 KOMBEREC Aleš Hradecký spinning club 24 22 24 21 24 24 139 4 LINET Pavel Sport Areál

Více

MUŽI A. Příjmení Jméno Klub

MUŽI A. Příjmení Jméno Klub MUŽI A 1 CHYBA Jiří Nutrend Specialized 30 28 28 30 30 29 30 205 2 NOVOTNÝ František Bike Part 26 24 19 25 27 26 27 174 3 KOMBEREC Aleš Hradecký spinning club 24 22 24 21 24 24 26 165 4 POSPÍŠIL Petr Rock

Více

1) ABECEDNĚ 2) DLE ČETNOSTI 1) ABECEDNĚ 2) DLE ČETNOSTI

1) ABECEDNĚ 2) DLE ČETNOSTI 1) ABECEDNĚ 2) DLE ČETNOSTI ŽEBŘÍČEK JMEN OBČANŮ VELKÉHO ÚJEZDU ŽEBŘÍČEK JMEN DĚTÍ DO 5ti LET 1) ABECEDNĚ 2) DLE ČETNOSTI 1) ABECEDNĚ 2) DLE ČETNOSTI ADAM 8 MARIE, MARIA 48 ADÉLA 3 ADÉLA 3 ADÉLA 8 JIŘÍ 39 ALICE 2 JAN 3 ADOLF 1 JAN,

Více

Mistrovství Prahy MP1-2017/18 Zpravodaj č. 26

Mistrovství Prahy MP1-2017/18 Zpravodaj č. 26 Mistrovství Prahy MP1-2017/18 Zpravodaj č. 26 SK Žižkov Praha B - TJ Praga A 4:4 2497-2494 (8:4) 11.04. Sokol Rudná A - KK Konstruktiva Praha C 1:7 2335-2489 (3:9) 13.04. SK Meteor Praha A - TJ Astra Zahradní

Více

závod č. 15 Jarní slalomy 2018 horní trať Areál Lídy Polesné +České Vrbné

závod č. 15 Jarní slalomy 2018 horní trať Areál Lídy Polesné +České Vrbné K1M VÝSLEDKOVÁ LISTINA 08.04.18 1. 1/ DS 7 36019 POHANKA Vít 2000 2+ Klatovy 70,9 4 74,9 70,79 0 70,79 70,79 151 2. 2/ DS 9 9102 ZEMAN Vojtěch 2000 2+ USK Pha 75,46 2 77,46 73,51 0 73,51 73,51 143 3. 1/

Více

MUŽI A. Příjmení Jméno Klub

MUŽI A. Příjmení Jméno Klub MUŽI A MČR 1 CHYBA Jiří Nutrend Specialized 30 28 28 30 30 29 30 27 30 30 29 321 2 NOVOTNÝ František Bike Part 26 24 19 25 27 26 27 24 27 27 24 276 3 KOMBEREC Aleš Hradecký spinning club 24 22 24 21 24

Více

MUŽI A. Příjmení Jméno Klub

MUŽI A. Příjmení Jméno Klub MUŽI A MČR 1 CHYBA Jiří Nutrend Specialized 30 28 28 30 30 29 30 27 30 30 29 30 30 298 2 NOVOTNÝ František Bike Part 26 24 19 25 27 26 27 24 27 27 24 29 24 262 3 POSPÍŠIL Petr Rock Machine Cyklomax 28

Více

Pražský kuželkářský svaz MISTROVSTVÍ PRAHY III 2016/2017

Pražský kuželkářský svaz MISTROVSTVÍ PRAHY III 2016/2017 Pražský kuželkářský svaz MISTROVSTVÍ PRAHY III 2016/2017 ZPRAVODAJ Č. 5 5. kolo: KK Konstruktiva Praha E - SK Uhelné sklady Praha D 14:2 2438-2311 06.10. Slavoj Velké Popovice B - KK Dopravní podniky Praha

Více

Československá novinářská cena

Československá novinářská cena ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY Československá novinářská cena (zřízena zákonným opatřením předsednictva Národního shromáždění č. 171/1964 Sb. ze dne 26. srpna 1964) SEZNAM NOSITELŮ podle matriky

Více

SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ k 1. lednu 2015

SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ k 1. lednu 2015 ČASOPISY ODEBÍRANÉ KNIHOVNOU DÚ V ROCE 2015 Seznam časopisů obsahuje abecedně seřazený soupis titulů, které budou k dispozici v knihovně Divadelního ústavu v roce 2015. Soupis je rozdělen do tří částí

Více

Adventní Kalendář od Schwarzkopf Výherci

Adventní Kalendář od Schwarzkopf Výherci Adventní Kalendář od Schwarzkopf Výherci 1. týden 1.12.2012 Angelus Sammael Shikutokachika Kr Termohrnek 1.12.2012 Alice Kochmanová Termohrnek 1.12.2012 Milena Smolařová Gliss Kur Marakesh oil kondicionér

Více

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MARIE NETOUŠKOVÁ (* ) KAMIL LHOTÁK (* ) Inventář osobního fondu

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MARIE NETOUŠKOVÁ (* ) KAMIL LHOTÁK (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MARIE NETOUŠKOVÁ (* 1931-2002) KAMIL LHOTÁK (* 1912-1990) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: (1905) 1946-2002 (2003) Značka fondu: 147 Číslo evidenčního listu NAD: 167

Více

Pražský kuželkářský svaz. Dohrávka 19.kola: PSK Union Praha E : TJ Astra Zahradní Město C

Pražský kuželkářský svaz. Dohrávka 19.kola: PSK Union Praha E : TJ Astra Zahradní Město C ZPRAVODAJ č. 24 Praha 19.4.2013 Pražský kuželkářský svaz Dohrávka 19.kola: Mistrovství Prahy IV. Skupinář: Martin Lukáš PSK Union Praha E - TJ Astra Zahradní Město C 10:6 2318-2310 15.04. PSK Union Praha

Více

závod č. 12 Jarní slalomy 2018 Areál Lídy Polesné +České Vrbné

závod č. 12 Jarní slalomy 2018 Areál Lídy Polesné +České Vrbné K1M VÝSLEDKOVÁ LISTINA 07.04.18 1. 1/ U23 3 9077 MATĚJKA Michael 1997 1 USK Pha 75,43 0 75,43 75,77 2 77,77 75,43 203 2. 1/ DM 6 12054 KREJČÍ Jakub 2002 1 Dukla B. 77,48 2 79,48 73,45 2 75,45 75,45 193

Více

Mistrovství Prahy MP1-2017/18 Zpravodaj č. 21

Mistrovství Prahy MP1-2017/18 Zpravodaj č. 21 Mistrovství Prahy MP1-2017/18 Zpravodaj č. 21 KK Slavoj Praha C - SK Žižkov Praha B 6:2 2676-2518 (10:2) 08.03. SK Žižkov Praha C - PSK Union Praha B 0:0 0-0 (0:0) odloženo TJ Astra Zahradní Město A -

Více

závod č. 13 Jarní slalomy 2018 Areál Lídy Polesné +České Vrbné

závod č. 13 Jarní slalomy 2018 Areál Lídy Polesné +České Vrbné PZ VÝSLEDKOVÁ LISTINA 07.04.18 1. PZZ 50 23015 ŠVEHLOVÁ Rozárie 2008 0 SKVS ČB 136,64 10 146,64 139,51 12 151,51 146,64 K1M VÝSLEDKOVÁ LISTINA 07.04.18 1. 1/ DS 7 36019 POHANKA Vít 2000 2+ Klatovy 71,96

Více

Jandl Ivan (1937 1987)

Jandl Ivan (1937 1987) Jandl Ivan (1937 1987) 1947 1977 Inventář NFA 1997 Název archivu: Národní filmový archiv, Praha Název archivní pomůcky: Jandl Ivan (1937 1987) Časový rozsah pomůcky: 1947 1977 Druh archivní pomůcky: Inventář

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 20. 5. 2019 dopoledne Denní porada vyučujících: 12:25 Denní vyhlášení výsledků: 12:30 Laura Katarzyna Lorańczyk sp. - Český jazyk a literatura 8:10 8:30 Mgr. Libuše Mikulecká / PaedDr.

Více

Mistrovství Prahy MP1-2017/18 Zpravodaj č. 16

Mistrovství Prahy MP1-2017/18 Zpravodaj č. 16 Mistrovství Prahy MP1-2017/18 Zpravodaj č. 16 Sokol Rudná B - SK Uhelné sklady Praha B 7:1 2367-2308 (7:5) 26.01. SK Žižkov Praha B - SK Uhelné sklady Praha B 7:1 2482-2388 (8:4) 31.01. TJ Kobylisy A -

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Javorník Krnov Opava Hlučín Hrabyně sv. Alexandr Bohumín Ostrava Studénka Odry Kopřivnice Český Těšín Frýdek-Místek Třinec Nový Jičín Frenštát p. R. Jablunkov Adresář

Více

Meziokresní přebor ČB-ČK

Meziokresní přebor ČB-ČK Meziokresní přebor ČB-ČK 2014-2015 Tabulka celkem: družstvo záp výh rem proh skore sety průměr body plné dorážka chyby 1. Soběnov B B 26 21 1 4 150,5:57,5 (210,5:101,5) 2387 43 1672 715 45,3 2. Č. Krumlov

Více

VIKTOR BARVITIUS (* ) Inventář osobního fondu

VIKTOR BARVITIUS (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE VIKTOR BARVITIUS (* 1834-1902) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1864-1902 (1932) Značka fondu: 118 Číslo evidenčního listu NAD: 69 Evidenční číslo inventáře:

Více

ANDRÉ BRETON. Personální bibliografie Z DÍLA ANDRÉ BRETONA. Knihy

ANDRÉ BRETON. Personální bibliografie Z DÍLA ANDRÉ BRETONA. Knihy ANDRÉ BRETON Personální bibliografie Z DÍLA ANDRÉ BRETONA Knihy Co je surrealismus? Tři přednášky (o vývoji surrealismu a surrealistické situaci objektu a politické posici dnešního umění. Doslov napsal

Více

závod č. 49 O pracku krumlovského mědvěda řeka Vltava Český Krumlov

závod č. 49 O pracku krumlovského mědvěda řeka Vltava Český Krumlov PZ VÝSLEDKOVÁ LISTINA 13.05.18 1. 1/ PZM 252 39039 HANZEL Jáchym 2008 0 Loko Plz 113,3 4 117,3 110,9 0 110,9 110,9 2. 2/ PZM 250 76028 UHLÍK Jan 2008 0 Bechyně 111,6 0 111,6 114,7 2 116,7 111,6 3. 3/ PZM

Více

BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. Zvláštní číslo 3 roč listopad 2018 ISSN

BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. Zvláštní číslo 3 roč listopad 2018 ISSN BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. Zvláštní číslo 3 roč. 4 25. listopad 2018 ISSN 2464-4889 Vážení členové Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s., rádi bychom Vás informovali,

Více

1. místo KV0065 Zuzana Míková, Karlovy Vary 14 145 KV0101 Verunka Richterová, Bukovany 8 145 3. místo KV0064 Hanka Dyková, Ostrov 17 139 KV0029

1. místo KV0065 Zuzana Míková, Karlovy Vary 14 145 KV0101 Verunka Richterová, Bukovany 8 145 3. místo KV0064 Hanka Dyková, Ostrov 17 139 KV0029 1. místo KV0065 Zuzana Míková, Karlovy Vary 14 145 KV0101 Verunka Richterová, Bukovany 8 145 3. místo KV0064 Hanka Dyková, Ostrov 17 139 KV0029 Monika Novotná, Karlovy Vary 8 139 5. místo KV0049 Petr Lukáš,

Více