Konvolut osobních dokladů A.V.Friče: - pasy - legitimace - certifikáty - domovní přihláška - pojišťovací list a j.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konvolut osobních dokladů A.V.Friče: - pasy - legitimace - certifikáty - domovní přihláška - pojišťovací list a j."

Transkript

1 F R I Č 1. OSOBNÍ DOKLADY Konvolut osobních dokladů A.V.Friče: - pasy - legitimace - certifikáty - domovní přihláška - pojišťovací list a j. Konvolut dokladů týkajících se školních let: - přijímací listy - kvitance za školné - upomínky na školní akce a j. KORESPONDENCE_Pfil JATÁ_od_^ednotlivců_._ Konvolut korespondence od rodičů Konvolut českých dopisů od různých pisatelů, Konvolut dopisů českých, z ciziny z Čech Konvolut dopisů týkajících se nástupu na vojnu mezi A.V.Fricem a jeho otcem. Připojena obsílka a kopie dopisu Bezirkshauptmannschaft in Smíchov. 190ý Konvolut dokladů, týkajících se osvobození od vojenské služby A.V.Frice. - korespondence - maturitní vysvědčení - jednotlivá čísla novin La Prensa Svázáno do pevných desek. Konvolut cizojazyčné korespondence od různých pisatelů

2 1 PŘIČ 2. KORESPONDENCE PŘIJATÁ OD JEDNOTLIVCŮ. Kn.př. D / , Vojtěch Přič a Náprstkovo muzeum. Korespondence psaná Fričovi pí.náprstkovou a J.L.Kottnerem, a j. Odpovědi A.V.Ériče na dopisy pí.náprstkové. Připojeno úmrtní oznámení J.Náprstkové dopisy od hraběnky Gabrielly Deymové 2 dopisy od Isy Grégrové 1906 KORESPONDENCE PŘIJATÁ OD INSTITUCÍ. 5. Konvolut dopisů od různých institucí českých, žádajících přednášku a spolků 4. Konvolut českých dopisů z redakcí různých listů Konvolut české korespondence od různých firem Konvolut cizojazyčné korespondence od institucí a firem Konvolut cizojazyčné korespondence z Musea fůr Volkerkunde, General-Verwaltung der koniglichen Museen a Koniglobotanisch.es Museum Konvolut cizojazyčné korepondence s Museum fůr V olkerkunde, Hamburg Konvolut cizojazyčné korespondence z K.K.Naturhistorisches Hofmuseum, Wien

3 - 2 F R I Č 2. KORESPONDENCE PŘIJATÁ OD INSTITUCÍ Konvolut cizojazyčné korepondence z Rijks ethnographieh Museum Konvolut cizojazyčné korespondence z různých muzejí Konvolut cizojazyčné korespondenceí z Musée dántropologie et ďethnographie Pierre le Grand, Petro- lir ad Konvolut korespondence týkající se sporu s berlínským /?/ muzeem. Připojen 1 dopis A.V.Friče z Bueno Aires KORESPONDENCE - VĚCNÉ A FORMÁLNÍ CELKY. fí 14. J Konvolut přijaté korespondence na korespondenčních lístcích a pohlednicích. Konvolut vizitek. Konvolut telegramů přijatých i odeslaných. Konvolut účtů, šeků, bankovních dokladů, stvrzenek a j.

4 1 F R I Č 5. KORESPONDENCE ODESLANÁ Konvolut korespondence odeslané A.V.Fricem rodičům Konvolut korespondence odeslané A.V.Fricem přátelům do Cech KONCEPTY ODESLANÉ KORESPONDENCE. Koncepty a kopie odeslané korespondence Konvolut konceptů dopisů, poznámek a fragmentů, cca DENÍKY, ZÁPISNÍ KY. 5. Abecední zápisník s poznamenanými adresami. KARTOTÉKY. 6 o Soubor kartotečních lístků. Na některých zmenšené fotografie nebo mapky, poznámky a kresby. Týká se sbírek z jižní Ameriky. Jeden soubor rozměr 17 x 20cm, druhý 11.5 x 15.cm. VĚCNÉ CELKY. 7. Konvolut archivního materiálu, týkajícího se sporu Vráz - Fric. - dopisy Vrázovy, Fricovy a dalších osob - Fricovy koncepty - čestný soud - novinové výstřižky Přiložena zvláštní složka, obsahující Vrázův dopis otci A.V.Frice - dr.fricovi. Dále telegramy /týkající se přednášek v Klatovech/, a j.

5 2 R I Q Opis Fricova rukopisu /perem/: Pod živými balvany. TandieSj 20.VII.190/ str.1-10.

6 I 1 F R I Č 4. KNIHY, DROBNÉ TISKY, SEPARÁTY , ii Archivos do Museu Nacionál do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, str Brož Archivos do Museu Nacionál do Rio de Janeiro. Volume VIII. Rio de Janeiro, Brož. str Revista do Museu Nacionál do Rio de Janeiro. Volume I. Rio de Janeior, str Archivos do Museu Nacionál do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, str Brož. Boggiani, Guido: Nei dintorni di Corumba /Brasile/. Roma, str Společnost přátel Aatinské Ameriky. Seznam knih v knihovně, str.l - 15 plus nečísl.dodatky. Hektograf. Le Musée de la Plata. /I/ Erancisco P.Mpreno str.l -pl. Mitteilungen des Oesterreichischen Orientvereines in Wien. Nr.2, Juni str.l O Brož. Archivos do Museu Nacionál do Rio de Janeiro. Volume XI. Rio de Janeiro, str.1-173, brož. Jakob, Christfried Dr.: Contribution a 1'etude de la Merphologie des Cerveaux des Indiens. La Plata, str Proyecto de Constitución rara el gobierno symbólico de la Masoneria Argentina. 6 sepnutých tištěných listů, plus tit.list. Sonderabdruck aus der Zeitschrift der Gesellschaft fůr Brdkunde, Berlin Ueber den Ursprung der mittelamerikanischen Kulturen. VonProf.Dr.E.Seler-Berlin. Separát str Zpráva o výroční valné hromadě spolku Vlasteneckého muzea, 25.dubna 1906, Olomouc, str.l Schuller, R.R.: Novus orbis de Arnoldus Montanus o de olfert Dapper? Santiago de Chile, str.1-18 Goeldi, Emilio Dr.: Johannes von Natterer. Boletim do Museu Paraense. Separát str

7 2 F R I Č , , Renz, B.K. Frl.Dr.phil /Bresalu/: Elternliebe bei amerikanischen Stámmen. /Auszug/ - 2 listy Rolón, Francisco Dr.: El Paraguay y Bolivia. Asunción, str Boletim do Grande Oriente do Brasil. Agosto de Num.8, Anno 44. str Požděna, Rudolf F.: Versuche uber Blondlots "Émission pesante". Leipzig, Separát z Annalen der Physik.Vierte Folge, Band 17. str Austro Američana Triest. Kajůten Tarif und Plane. Parník Oceania. Fragebogen uber die Rechte der Eingeborenen in den deutschen Kolonien. str Die iíauser-selbstlade-pistole. str Rituál para el. Tercer Grado de Maest-Mas. Bueno Aires str Roméro, Sylvio: 0 Allemanismo no Sul do Brasil. Rio de Janeiro, str Conferencia do Senhor Ruy Barbosa. Petropolis, str.l Estado de S.Paulo, seu progresso, suas riquezas,1917. Estatisticas Economicas. Fric, Alberto Dr. Pedro Trompowsky Taulois. Florianopolis /19O7/. str.l Gemeinschaftlicher Dienst der Hamburg-Sudamerikanischen D.G. und der Hamburg-Amerika Linie str Lloyd Italiano. Linea del Plata.. Piroscafo "Pcincipassa Mafalda. Prospekt. l'ltalia e le Americhe. Prospekt lodní dopravy. Průvodce po výstavce sbírek z do Brašilie. cesty Vojtěcha Frice jr. Boletim do Museu Paranense de historia natural e ethnographia. Parte administrativa I. str European costumes and keramics. By Stewart Culin. Brooklyn museum, str

8 - 3 - FRIC Cavazzutti, Stepáno; Contra la Pěna de muerte. La Plata, str.l Esphynge. Fragmenty. Revista de la Sociedad Científica del Paraguay. Torno IV. No.l. Asunción, Ivlayo 14 de Klug, Juan: Dialogos en las lenguas Guarani Castellano y Aleman.

9 - 4 - F B I Č 5«WHY, DROBNÍ TISKY, SEPARÁTY Konvolut veršů či textů písní ve španělštině, tištěných na listech barevného papíru. Konvolut předtištěných dopisů, brožurka Royal Societies Club a j. Konvolut materiálů, týkajících se kongresů amerikánistů. Tisky přednášek, brožury legitimace, připojeny rovněž dopisy a ílístky psané A.V.Eričovi. Soubor tisků s články od A.V.Křiče: Volkerwanderungen, Ethnographie und Geschichte der Konquista in Sudbrasilien. Wien, str. 64-6?. 3 x Las religiones de los Indios de la Cuenca del Plata. Buenos Aires, sir. str x Las religiones de los Indios de la Cuenca del Plata. - 1 list, 4 x Resultados de mi último viaje al Chaco. 1 list. 3 x LETÁKY, PLAKÁTY, PROGRAMY, POZVÁNKY. 8. Konvolut letáků, programů, pozvánek, vstupenek a j. propagačního materiálu, plakáty; otevřený tištěný list Eričův J.Klecandovi /spisovatel Havlasa/. TIŠTĚNÁ GRAFIKA, MAPY, PLÁNY TIŠÍĚNĚ Soubor nálepek s portréty slavných osobností české historie, vyd.českým sdružením v Sao Paulo v Brazílii. Náčrtky ornamentů a j.drob.materiál. Soubor tištěných map, převážně jižní Amerika, :ekteré s vyznačením cest A.V.Frice.

10 F 3 I Č 5. Plakát na výstavu předmětů z cesty Vojtěchy Příče do vnitra Brasilie. I.iodr-ý tisk na žlutavém papíře. 130 x 72.5 Výstava se konala v Mě stařičké besedě, da -1 neuveděno. v Plakát uložen zvlást mimo krabici!

11 F R I Č 6. 52n 2Y^_YÍ ^lžn_=_4ééb2élíyá_čísla_čas02isů_a_2od. 1. Konvolut jednotlivých čísel novin a časopisů, s uveřejněnými články A.V.Frice. 2. Konvolut.jednotlivých čísel novin, časopisů s články o A.V.Fricovi. a výstřižků

12 F R I Č 7. NOVINOVÉ VÝSTŘIŽKY - jednotlivá čísla časopisů a pod Konvolut jednotlivých čísel novin, zabývajících se přednáškovou činností A.V.Friče. Konvolut novinových výstřižků, týkajících se Fričovasporu s berlínským muzeem. Konvolut novinových výstřižků cizojazyčných a českých /o Vrahovi a j./. o Konvolut cizojazyčnýchi i českých novinových výstřižků a jednotlivých čísel novin Titulní list týdeníku ŠÍPY s podobiznou J.V.Frice /2x/ a básní: "Za Josefem Václavem Fričem". 4 x reprodukce portrétů indiánů sev.ameriky. Soubor reprodukcí ilustrací s rukopisnými poznámkami A.V.Friče. /Různé výjevy z přírody z indiánského prostředí./ 12 ks

13 r 1 F H I Č 8. FOTOGRAFIE OSOB A SKUPIN OSOB, MĚST, itíst atd. 1. Soubor fotografií rodinných. portréty otce a matky. Osobní potréty. 2. Soubor dětských portrétů - samostatně, s matkou, se sestrou, s cizí dívkou. 3. Soubor osobních portrétů z různých období života. 4. Soubor fotografií skupinových - s přáteli, příbuznými, s indiánem Čerwišem. 5. Soubor skupinových foto - s domorodci již.ameriky. 6. Soubor fotografií: - typy indiánů z jižní Ameriky, jednotlivě i skupiny. 7. Soubor fotografií: typy indiánů, míšenců jednotlivě i skupiny. a j.obyvatel již.ameriky; Soubor skupinových fotografií obyvatelů již.ameriky; indiáni, míšenci a j., kohoutí zápasy a jiné výjevy. Křest dítěte. Soubor fotografií - tábory, obydlí. Z cest A.V.Frice po již.americe. 10. Soubor fotografií - doprava /lodě, povozy/. Poznámka: fotografie jsou neurčené, některé nekvalitní nebo silně poškozené.

14 2. F R I Č 8. NEGATIVY Negativ skleněný, A.V.Fric doma se svým Indiánem. 24 x 18 cm Negativ skleněný, instalace Fricových sběrů /tykve/. 24 x 18 cm

15 F R I Č 9. FOTOGRAFIE OSOB, SKUPIN OSOB, MĚST, MÍST atd. 1. Soubor fotografií - krajina. 2. Soubor fotografií - města architektura. Fotografie mapy jižní Ameriky. Soubor fotografií - portréty jednotlivých lidí i skupinové, Joe Hloucha, revolucionář Fric, ostatní neznámí. 4 j Soubor zvětšených fotografií portrétů indiánů různých kmenů již.ameriky. Fotografie jsou podlepeny kartonem a popsané. Vznikla domněnka, že autorem by mohl být Boggiani. Soubor fotografií instalovaných Fricových sbírek. ve vile Pozn.: fotografie jsou převážně neurčené a silně poškozené.

16 1 ARl F R I Č Soubor stereoskopických fotografií. 2. Soubor nepopsaných pohlednic, částečně s portréty J.V.Frice Soubor otisků Fricových snímků. Soubor modře tónovaných otisků fotografií. Typy indiánů, krajina, Fricova expozice 1913, portréty A.V.Frice. Fotomontáž jako propagační leták na Fricovu espozici s tímto textem: Národní jednota pošumavská. Výstava etnogr.sbírek A.V.Frice. Náboženské odd.: Tance duchů, rituelní hra míčem /lawn-tennis/ zbraně, nářadí a ornáty čarodějů. Propůjčil jsem N.J.P. mé ateliery ku pořádání výstavy v měsíci červenci, abych umožnil obecenstvu prohlídku sbírek, dříve než je pošlu do ciziny. Přístupny budou každou středu a neděli od 29.VI. /zahájení/ do 30.VII. /vstupné pro N.J.P. 1 K./. Zvu Vás tímto k návštěvě a prohlédnutí. 20.VI Villa "Božinka". Druhý leták ve španělštině. Album. - památník. V plátně vázaný, čisté listy, na stránkách zasunuté fotografie z již.ameriky s popisy, někde jen popisy, ale fotografie chybí. Na začátku na dvou listech podpisy. VARTA Konvolut dopisů, blahopřejných telegramů, vizitek a pod. adresovaných pí.fricové a týkající se narození A.V.Frice. Konvolut korespondence přijaté paní Růženou Fricovou / od firem, pí.j.náprstkové, příbuzných a přátel/. Konvolut korespondence, týkající se"sporu o špatně uveřejněném Fricově článku ve Světozoru". /Dopisy redakce, advokáta a obhájce a dalších různých pisatelů./

17 2 F B I Č Konvolut korespondence mezi různými adresáty a příjemci. 10. Konvolut korespondence dr.v.frice. 11. Tisk. Návrh na sesílení mostu císaře Františka Josefa přes Vltavu v Praze, vyprac.staveb.úřadem městským /Jiřím Soukupem/. Žádost o rehabilitaci, týká se vyšetřování výše uvedené. Tisky jsou zaslány: Slovutnému příznivci svému, ve věci pánu p. JUDr.V.Fricovi v hluboké úctě Jiří Soukup, m.inženýr. Dopis adresovaný A.V.Fricem -oí-rjosefě Náprstkové ýl Sděluje v něm, že navštívil navší'. ' hrob ' Klementiny. ' Kalapohled na Bahii s označením di- ' šové v Bahii v Brazílii. V dopisu nalepeny dvě modře tónované fotografie, hrob.k.kalasové a p vadla. Dopis je upevněn mezi dvěma skly Kopie rukopisu článku o Fricovi, nazvaný Zastánce utlačerných" od V.Šolce, /na 3 listech/ Dopis A.V.Frice zaslaný na adresu Náprstkova muzea /pí. Josefě Baprstkově/ z lý K dopisu je přiložen kolibřík. Dopis je paspartován a zasklený po obou stranách. Úmrtní oznámení Drahomíry Fricové, vdově po cestovateli A.V.Fricovi. /19?1/

18 F B I Č balík Soubor zvětšených, podlepených fotografií, indiánských typů. Kartony jsou jsou popsány. Několik kartonů s popisy, ale foto chybějí. 1 zvětšená fotografie skupiny účastníků XVII. Mezinárodního kongresu amerikanistů. /Mezi účastníky Hrdlička a Frič./ 3. Nákresy obličejového tetování u indiánů. 5 ks

19 7 - F R I Č 12. Přírůstek Kn 2/ Konvolut přijaté korespondence: - 5 dopisy od příbuzné Hedviky Munchové - dopisy od etnografických institucí / Smithsonian Institution, Museum fůr Vólkerkunde Berlin, Hamburg, Leipzig, Muzej antropologii 1 etnogram im Pjtra Vel., Národní muzeum v Praze a j./ V dopisech jde především o prodej a koupi sbírek. U některých dopisů jsou připojeny koncepty Fričových dopisů k těmto výše uvedeným písemnostem. - dopisy s úředními místy jihoamerických států a jejich doporučení pro cestovatele při jeho výzkumných výpravách Z let Konvolut přijatých, telegramů. Konvolut přijatých pohlednic a dopisnic, včetně vizitek. Koncepty odeslané korespondence. Účty, stvrzenky, peněžní doklady. Rukopisy, kopie strojopisů, německy psané. Sezham předmětů z Gran Chaco, kmen Motaco /cizí rukopis/. Drobný tisk: GLOBUS - illustrierte Zeitschrift... Bd.XCI. Nr.8, Braunschweig, 28.Febr.19O7. Boletin del Congreso universal en Buenos Aires. Septembre Holmberg, E.L.: La imitación en la naturaleta *Mimicry9. Buenos Aires, 190J. str.l - IJv Holmberg, E.L.: La Fauna y la Flora. Buenos Aires, str Oaso, Alfonso: Las Ruinas de Tizatlán, Tlaxcala. Mxico, str.l Příloha - b vyobrazení. 8. Konvolut tiskovin, týkajících se shromáždění německé antropologické společnosti v Górlitz, srpen 1906; Mezinárodního amerického kongresu ve Vídni 1908 a v Londýně 1912.

20 2 - F R I Č K.838/59 9. Pohlednice A.V.Frice zaslaná Mistru Brunerovi. Na lícní straně reprodukce fotografie A.V.Frice.se svým Indiánem v domácím interierut Fotografie. Cestovatel A.V.Frič v mladých letech. /Reprodukce-pohlednice/ 64.1>6 11. Reprodukce fotografie A.V.Frice s koněm /dopisnice/ Pohlednice. A.V.Fric Svojkovskému. /Sedící Indián, silně vybledlé./ 1901? 12.5 x 7»5cm Dopis Fricův otci z z Berlína. Pohlednice. A.V.Fric red.boučkovi z Chicaga Kn.př.1/70 /I - 12/ 1. 2 pohlednice psané A.V.Fričem Janu Kučinskému /na líci obr.fricových sbírek a Frice s indiánem doma v interiéru; dvě pohlednice podobné, čisté, pouze s Fricovým podpisem; 6 čísel časopisu "Očista", který v r.1922 Frič vydával, č.13-19» 24, 37-38; tisk "proti pomluvám našich osvoboditelů" /proti Fricovi/; 1 novinový výstřižek s článkem: Frič T.G.Masarykovi Kh.oř.6/63 /1-2/ poštovní lístek psaný A.V.Fricem Mistru Stapferovi, na líci obr.indiánky. 1 fotografie A.V.Erice, spodní strana popsaná sdělením, adresát neznám. Kn.př.6/ Kn.př.6/ Kn.př.6/ Kn.př.? cizí rukopis perem s Fricovými opravami /Návštěva u krále Laplatského veletoku./ 11 listů. 1 pohlednice odeslaná A.V.Fričem Bohumilu Chadimovi do Prahy fotografie 10 x 6 cm, A.V.Fric s neznámým mužem. o Konvolut novinových výstřižků od Frice a o Fricovi.

21 r F R I Č 12. K.42,/ b.č a - g Dopisnice poslaná Fricem JO na firmu Šulc-Víno-Praha. Soubor dopisů a koresp.lístků přijatých V.Fričem od různých pisatelů. /Dva dopisy, 1 obalka, 3 lístky, 1 telegram pošk./ Celkem 7 kusů Soubor dopisů zaslaných V.Fričovi dr.karlem von Steinen, , nebo 1 týkající se V.Friče. /dopisy a opisy/ 9 ks Soubor dopisů - Vráz o Fričovi. /Spor Vráz-Frič/ /dopisy, opisy/ ' 4 ks Opis donisu Frederiuse Grágera V.Fricovi Opisy /?/ dopisů, General-Verwaltung der Koeniglichen Museen /Steinbrand?/ , ks Koncepty týkající se V.Frice. Dotazník o 7 otázkách. Koncepty dopisů: výňatek z dopisu dr.selena, ; opis dopisu Fr.Hegera, , Wien. 2 ks Poslední vůle cestovatele A.V.Friče. a/ průvodní dopis správce sbírek NP b/ obálka c/ španělský text, J str. modrou tužkou d/ český překlad, 2 str. /Poslední vůle je neplatná/ Pohlednice nepopsaná s portrétem Indiána čerwuišw, kterého přivezl Fric do Prahy. Novinový výstřižek. "Vnučka A.V.Friče žije v Paraguay"* Květy č.29/99, Novinový výstřižek. "Objevili dceru cestovatele Frice". Televize č.40,

22 4 f a i Č p4..fotografie /'reprodukce/ A.V.Hriče s třemi domorodci v Brazílii. Novinový výstřižek článku A./.křiče: "Zasláno", pondělník v Praze, 6.XII Novinový výstřižek článku A.V.Erice: "Očista". /Čís.17/ Dar paní Hany Konečné, Praha 1, Ve Smečkách Dopisy A.V.Eriče, 36. do to adresát, 2 listy novech text "Milí přátelé a bratři... ". Oorací se o pojloc. 3 listy popsané po jedné straně česky. Buenos Aires, Řediteli Museums fůr Volkerkunde, Berlín. 5 listů popsa. ch po obou stranách, ně necky text. Buenos Aires, &71 Profesoru dr.jxileuioso- i, 2 listy, 3 strany popsané, Hamburg. n3 věcný text, Buenos Aires, 3 strany popsané, Buenos Aires, Adresát "Seňor B'r.Bartošek, Praha". 6 li.tú, popsán ch strojem po obou stranách, česxy text. /Jde o r.oagres ameri a is ;ický.0 Vídni, osobní spory a.. / Patagones ' Dr.Tli.Bartoš..-.i do Pra.r. z Vídně. Půl archu, češi text. Jřiložena Eričova navštívenka. Ooálna. Vídeň, Dopisy adresované otci A.V.křiče, dr.vojtěchu Bričovi. useua ihr VSlker hamáte, Hs hjurg, dr.v.heche /?/ 2 listy, 2 strany popsané německým textem, přip jena obálka. Hamburgm Dr.Theodor Koch-Grunberg, dikolassee-berlin. Dvojlist, německý text na třech stranách. Obálka. Berlín, 5.II dtto pisatel, 4 strany německého textu, Obálka. Berlín, Miinch, Kedwig; tři strany ooulha. německého textu, Steglitz 2b iotograiie - portréty A. /.Erice ve formě dopisnice. 1 adresovaná Bartuškovi

23 Křič 19. Dopisňiee s oortréten A..-.křiče s koněm, -ápis: A.V.2rič, Patago.-.ie. Dopis ice s dvojí ukázkou tetované Indiánky Kodinaer. 49. Tři dopis.;ice s xotograkieai z kongresu v Dueňos Aires řp.zárí 1906.

Dodalová Irena (1900 1989)

Dodalová Irena (1900 1989) Dodalová Irena (1900 1989) 1919 1989 (1999) Inventář NFA 004 Název archivu: Národní filmový archiv, Praha Název archivní pomůcky: Dodalová Irena (1900 1989) Časový rozsah pomůcky: 1919 1989 (1999) Druh

Více

MINKA PODHAJSKÁ (* ) Inventář osobního fondu

MINKA PODHAJSKÁ (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MINKA PODHAJSKÁ (* 1881 1963) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1903-1961 Značka fondu: 29 Číslo evidenčního listu NAD: 91 Evidenční číslo inventáře: 112 Zpracovala:

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vetter Quido, prof. (1910-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 577 evidenční pomůcka č. 215 Honzáková Valerie Praha 1971 Prof. Quido Vetter

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zuman František

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zuman František Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Zuman František (1890-1950) Prozatímní inventární seznam NAD č. 589 evidenční pomůcka č. 211 Honzáková Valerie Praha 1971 František Zuman (2.

Více

JINDŘICH FÜRST (* ) Inventář osobního fondu

JINDŘICH FÜRST (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JINDŘICH FÜRST (* 1873-1943) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1902 1943 (1944) Značka fondu: 97 Číslo evidenčního listu NAD: 53 Evidenční číslo inventáře: 102

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Josef František Duda

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Josef František Duda Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Josef František Duda (1810-1916) Prozatímní inventární seznam NAD č. 308 evidenční pomůcka č. 110 M. Vach Praha 1950 inv. č. obsah ks datace

Více

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JAN PROUSEK (* ) Inventář osobního fondu

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JAN PROUSEK (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JAN PROUSEK (* 1857-1914) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1895-1912 Značka fondu: 63 Číslo evidenčního listu NAD: 104 Evidenční číslo inventáře: 113 Zpracovala: Lucie

Více

ALMA DE LA VERA (* ) Inventář osobního fondu

ALMA DE LA VERA (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE ALMA DE LA VERA (* 1878-1934) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1895-1934 Značka fondu: 74 Číslo evidenčního listu NAD: 71 Evidenční číslo inventáře: 104 Zpracovala:

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Petřík Josef, prof. Ing. Dr. (1890-1944) Prozatímní inventární seznam NAD č. 630 evidenční pomůcka č. 202 Honzáková Valerie Praha 1971 Prof.

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Piette von Rivage Eduard Maria Prosper, Julius Stephan, Ludwig Gabriel a Ludwig

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Piette von Rivage Eduard Maria Prosper, Julius Stephan, Ludwig Gabriel a Ludwig Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Piette von Rivage Eduard Maria Prosper, Julius Stephan, Ludwig Gabriel a Ludwig ([1860] - 1943) Prozatímní inventární seznam NAD č. 344 evidenční

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zákrejs Vladimír

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zákrejs Vladimír Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Zákrejs Vladimír (1904-1943) Prozatímní inventární seznam NAD č. 323 evidenční pomůcka č. 114 Holanová Eva Praha 1950 I. Studie a doktorát na

Více

FRANTIŠEK MACHÁČEK (* ) Inventář osobního fondu

FRANTIŠEK MACHÁČEK (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK MACHÁČEK (* 1882-1945) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1806 1931 Značka fondu: 104 Číslo evidenčního listu NAD: 122 Evidenční číslo inventáře: 73

Více

ADOLPH MENZEL (* ) Inventář osobního fondu

ADOLPH MENZEL (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE ADOLPH MENZEL (* 85-905) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 839 904 Značka fondu: 29 Číslo evidenčního listu NAD: 96 Evidenční číslo inventáře: 52 Zpracovala:

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Igo Etrich

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Igo Etrich Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Igo Etrich (1909-1929) Prozatímní inventární seznam NAD č. 342 evidenční pomůcka č. 121 Čakrtová Eva Praha 1951 Etrich Flieger Werke Podle zlomku

Více

VIKTOR BARVITIUS (* ) Inventář osobního fondu

VIKTOR BARVITIUS (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE VIKTOR BARVITIUS (* 1834-1902) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1864-1902 (1932) Značka fondu: 118 Číslo evidenčního listu NAD: 69 Evidenční číslo inventáře:

Více

FRANTIŠEK BIDLO (* ) Inventář osobního fondu

FRANTIŠEK BIDLO (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK BIDLO (* 1895-1945) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1920 1945 (1959) Značka fondu: 56 Číslo evidenčního listu NAD: 121 Evidenční číslo inventáře:

Více

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK TAVÍK ŠIMON (* ) Inventář osobního fondu

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK TAVÍK ŠIMON (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK TAVÍK ŠIMON (* 1877-1942) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1904-1937 Značka fondu: 22 Číslo evidenčního listu NAD: 17 Evidenční číslo inventáře: 91

Více

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE KRISTIAN PAVEL LANŠTJÁK (* ) Inventář osobního fondu

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE KRISTIAN PAVEL LANŠTJÁK (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE KRISTIAN PAVEL LANŠTJÁK (* 1892-1986) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: (1886) 1948-1974 Značka fondu: 110 Číslo evidenčního listu NAD: 75 Evidenční číslo inventáře:

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Rudolf Kopecký

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Rudolf Kopecký Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Ing. dr. Rudolf Kopecký (1869-1984) Prozatímní inventární soupis NAD č. 668 evidenční pomůcka č. 258 Miroslav Balcar Praha 2004 Ing. dr. Rudolf

Více

JULIUS MAŘÁK (* ) Inventář osobního fondu

JULIUS MAŘÁK (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JULIUS MAŘÁK (* 1832-1899) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu:1871 1899 (1960) Značka fondu: 10 Číslo evidenčního listu NAD: 31 Evidenční číslo inventáře: 128 Zpracovala:

Více

JOSEF PEKÁREK (* ) Inventář osobního fondu

JOSEF PEKÁREK (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JOSEF PEKÁREK (* 873-930) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 885 930 (960) Značka fondu: 6 Číslo evidenčního listu NAD: 24 Evidenční číslo inventáře: 98 Zpracovala:

Více

JOSEF TULKA (* ) Inventář osobního fondu

JOSEF TULKA (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JOSEF TULKA (* 1846-1882) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1873-1882 (1940) Značka fondu: 35 Číslo evidenčního listu NAD: 47 Evidenční číslo inventáře: 140 Zpracovaly:

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Ing. dr. Josef Rybák (1885-1938) INVENTÁŘ NAD č. 700 evidenční pomůcka č. 257 Miroslav Balcar Praha 2004 Ing. dr. Josef Rybák Od roku 1904 vrchní

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Kruis Karel, prof.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Kruis Karel, prof. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Kruis Karel, prof. (1882 1917(1945)) Prozatímní inventární seznam NAD č. 168 evidenční pomůcka č. 65 Bohoněk Miloslav Praha 1943 inv. č. sign.

Více

Přílohy. Seznam příloh: Příloha č. 3: Ukázky předmětů z osobní pozůstalosti E. Destinnové uchovávané ve sbírkovém fondu Muzea hlavního města Prahy

Přílohy. Seznam příloh: Příloha č. 3: Ukázky předmětů z osobní pozůstalosti E. Destinnové uchovávané ve sbírkovém fondu Muzea hlavního města Prahy - 72 - Přílohy Seznam příloh: Příloha č. 1: Ukázky předmětů z osobní pozůstalosti E. Destinnové uchovávané ve sbírkovém fondu Muzea hlavního města Prahy Příloha č. 2: Doplňující fotografie Příloha č. 3:

Více

LADISLAV J. WEBER (* ) Inventář osobního fondu

LADISLAV J. WEBER (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE LADISLAV J. WEBER (* 1893-1961) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1930-1961 (1962) Značka fondu: 88 Číslo evidenčního listu NAD: 161 Evidenční číslo inventáře:

Více

MIRKO ZEMAN Inventář osobního fondu

MIRKO ZEMAN Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MIRKO ZEMAN Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1934-1945 Značka fondu: 124 Číslo evidenčního listu NAD: 119 Evidenční číslo inventáře: 121 Zpracovala: Lucie Večerníková

Více

Konečný - V. Kouba - Vichnar. TEfJHNOLOGIE RUČNí SAZBY. Díl dru hý. J. Dyntar - A. STÁTNí NAKLADATELSTVí TECHNICKÉ LITEHATURY

Konečný - V. Kouba - Vichnar. TEfJHNOLOGIE RUČNí SAZBY. Díl dru hý. J. Dyntar - A. STÁTNí NAKLADATELSTVí TECHNICKÉ LITEHATURY J. Dyntar - A. Konečný - V. Kouba - J. Vichnar TEfJHNOLOGIE RUČNí SAZBY Díl dru hý STÁTNí NAKLADATELSTVí TECHNICKÉ LITEHATURY JOSEF DYNTAR - ALOIS KONEČNÝ VÁCLAV KOUBA - JINDRA VICHNAR TECHNOLOGIE RUČNÍ

Více

ADOLF ZAHEL (* ) Inventář osobního fondu

ADOLF ZAHEL (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE ADOLF ZAHEL (* 1888-1958) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1909-1958 (1959) Značka fondu: 133 Číslo evidenčního listu NAD: 147 Evidenční číslo inventáře: 99

Více

LUDWIG RICHTER (* ) Inventář osobního fondu

LUDWIG RICHTER (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE LUDWIG RICHTER (* 1803-1884) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1845 1884 (1936) Značka fondu: 127 Číslo evidenčního listu NAD: 9 Evidenční číslo inventáře: 153

Více

Kubíček Jan (1908?) Inventář NFA 1996

Kubíček Jan (1908?) Inventář NFA 1996 Kubíček Jan (1908?) 1926 1991 Inventář NFA 1996 Název archivu: Národní filmový archiv, Praha Název archivní pomůcky: Kubíček Jan (1908?) Časový rozsah pomůcky: 1926 1991 Druh archivní pomůcky: Inventář

Více

LADISLAV MACHOŇ (* ) Inventář osobního fondu

LADISLAV MACHOŇ (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE LADISLAV MACHOŇ (* 1888-1973) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1906 1973 Značka fondu: 125 Číslo evidenčního listu NAD: 123 Evidenční číslo inventáře: 97 Zpracovala:

Více

JOSEF SYROVÝ (* ) Inventář osobního fondu

JOSEF SYROVÝ (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JOSEF SYROVÝ (* 1879-1956) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1911-1956 Značka fondu: 47 Číslo evidenčního listu NAD: 16 Evidenční číslo inventáře: 124 Zpracovala:

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922)

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) (1865-1921 [1977]) INVENTÁŘ NAD č. 756 evidenční pomůcka č. 306 PhDr. Zdeněk Vácha Praha 2008-2009 Obsah:

Více

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE AUGUSTA NEKOLOVÁ-JAREŠOVÁ (* ) Inventář osobního fondu

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE AUGUSTA NEKOLOVÁ-JAREŠOVÁ (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE AUGUSTA NEKOLOVÁ-JAREŠOVÁ (* 1890 1919) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1903 1919 (1963) Značka fondu: 33 Číslo evidenčního listu NAD: 103 Evidenční číslo inventáře:

Více

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE KAREL ŠPILLAR (* ) Inventář osobního fondu

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE KAREL ŠPILLAR (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE KAREL ŠPILLAR (* 1871 1939) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: (1854) 1894 1939 (1974) Značka fondu: 72 Číslo evidenčního listu NAD: 4 Evidenční číslo inventáře: 158

Více

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE ARNOŠT HOFBAUER (* ) Inventář osobního fondu

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE ARNOŠT HOFBAUER (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE ARNOŠT HOFBAUER (* 1869 1944) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1900 1944 (1954) Značka fondu: 98 Číslo evidenčního listu NAD: 67 Evidenční číslo inventáře: 174 Zpracovala:

Více

Č.K.V. Král. Vinohrady

Č.K.V. Král. Vinohrady Archiv sportu a tv inventář č. 97 NAD č. 242 Č.K.V. Král. Vinohrady (Cyklistický oddíl: TJ Sokol Vinohrady, TJ Spartak Praha Stalingrad, TJ Bohemians ČKD) 1882 1972 V Praze 2011 Lucie Swierczeková Ú v

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Peča Václav, JUDr. (1869-1945) Prozatímní inventární seznam NAD č. 640 evidenční pomůcka č. 198 Honzáková Valerie Praha 1971 JUDr. Václav Peča

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Haller Antonín

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Haller Antonín Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Haller Antonín (1868-1943) Prozatímní inventární seznam NAD č. 403 evidenční pomůcka č. 141 Mrklasová Otylie Praha 1952 Antonín Haller, sládek,

Více

Příloha č. 2 : Zápis z 6. výborové schůze ze dne Kniha protokolů valných hromad a schůzí výborů Klubu českých turistů / zmínka o Časopise

Příloha č. 2 : Zápis z 6. výborové schůze ze dne Kniha protokolů valných hromad a schůzí výborů Klubu českých turistů / zmínka o Časopise 127 Přílohy Příloha č. 1: Pozvánka na ustavující valnou hromadu Klubu českých turistů. (obrázek) (NA, Klub československých turistů, inv. Č. 25, karton č.8) 128 Příloha č. 2 : Zápis z 6. výborové schůze

Více

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE BOŽENA MATĚJOVSKÁ-FIŠÁRKOVÁ (* ) Inventář osobního fondu

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE BOŽENA MATĚJOVSKÁ-FIŠÁRKOVÁ (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE BOŽENA MATĚJOVSKÁ-FIŠÁRKOVÁ (* 1903-1960) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1920-1959 Značka fondu: 40 Číslo evidenčního listu NAD: 30 Evidenční číslo inventáře:

Více

Jalovec Václav (1913-?)

Jalovec Václav (1913-?) Jalovec Václav (1913-?) (1912) [1930] 1938 Inventář NFA 2004 Název archivu: Národní filmový archiv, Praha Název archivní pomůcky: Jalovec Václav (1913?) Časový rozsah pomůcky: (1912) [1930] 1938 Druh archivní

Více

LUDĚK MAROLD (* ) Inventář osobního fondu

LUDĚK MAROLD (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE LUDĚK MAROLD (* 1865 1898) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1888 1897 (1958) Značka fondu: 107 Číslo evidenčního listu NAD: 94 Evidenční číslo inventáře: 183

Více

POKYN ředitele Státního oblastního archivu v Praze č. 6 ze dne , kterým se stanoví

POKYN ředitele Státního oblastního archivu v Praze č. 6 ze dne , kterým se stanoví POKYN ředitele Státního oblastního archivu v Praze č. 6 ze dne 1. 7. 2012, kterým se stanoví Sazebník služeb poskytovaných Státním oblastním archivem v Praze V souladu s vyhláškou č. 213/2012 Sb., kterou

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vojtěch Lanna

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vojtěch Lanna Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vojtěch Lanna (1828-1840) INVENTÁŘ NAD č. 208 evidenční pomůcka č. 77 Ing. Miroslav Zvoník Praha 1944 Dějiny fondu Dokumenty zařazené do fondu

Více

MARTIN SALCMAN (* ) Inventář osobního fondu

MARTIN SALCMAN (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MARTIN SALCMAN (* 1896 1979) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1933 1974 Značka fondu: 71 Číslo evidenčního listu NAD: 111 Evidenční číslo inventáře: 63 Zpracovala:

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Johann Priebsch Erben, a. s. Přádelny a tkalcovny bavlny Morchenstern (1851-1925) Prozatímní inventární seznam NAD č. 249 evidenční pomůcka č.

Více

VILÍM AMORT (* ) Inventář osobního fondu

VILÍM AMORT (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE VILÍM AMORT (* 1864-1913) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1884-1913 (1970) Značka fondu: 119 Číslo evidenčního listu NAD: 92 Evidenční číslo inventáře: 82 Zpracovala:

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Kadeřávek František, prof. Ing. Dr. (1920-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 465 evidenční pomůcka č. 172 Honzáková Valerie Praha 1971

Více

JOSEF MÁNES (* ) Inventář osobního fondu

JOSEF MÁNES (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JOSEF MÁNES (*1820-1871) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1848-1871 (1965) Značka fondu: 6 Číslo evidenčního listu NAD: 32 Evidenční číslo inventáře: 127 Zpracovala:

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Teyssler Vladimír, prof. Ing. Dr.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Teyssler Vladimír, prof. Ing. Dr. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Teyssler Vladimír, prof. Ing. Dr. (1911-1958) Prozatímní inventární seznam NAD č. 542 evidenční pomůcka č. 296 Čakrtová Eva Praha 1958 Prof.

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. RYŠAVÝ JOSEF, akad. prof. dr. techn. Ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. RYŠAVÝ JOSEF, akad. prof. dr. techn. Ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea RYŠAVÝ JOSEF, akad. prof. dr. techn. Ing. (1902-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 518 evidenční pomůcka č. 325 Čakrtová Eva Čmerda V.

Více

Politické rozdělení Střední Ameriky

Politické rozdělení Střední Ameriky Politické rozdělení Střední Ameriky Přírodní podmínky celoroční pěstování subtropických a tropických plodin (cukrová třtina, citrusové ovoce, mango, avokádo, kávovník, banány) Pevninské státy Střední Ameriky

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Kavalierovské sklárny

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Kavalierovské sklárny Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Kavalierovské sklárny (1875-1905) Prozatímní inventární seznam NAD č. 187 evidenční pomůcka č. 72 Čmerda Vladimír Praha 1966 inv. č. sign. obsah

Více

JAN KONŮPEK (* ) Inventář osobního fondu

JAN KONŮPEK (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JAN KONŮPEK (* 1883-1950) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1917-1944 (1964) Značka fondu: 13 Číslo evidenčního listu NAD: 42 Evidenční číslo inventáře: 133 Zpracovala:

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Novák Jan

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Novák Jan Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Novák Jan (1858-1910) Prozatímní inventární seznam NAD č. 618 evidenční pomůcka č. 206 Honzáková Valerie Praha 1971 Jan Novák (1837-1910) C.

Více

Vyobrazení. 1. Mikoláš Aleš: Dva poutníci přicházející do Prahy, pravděpodobně 1869, kresba perem tuší

Vyobrazení. 1. Mikoláš Aleš: Dva poutníci přicházející do Prahy, pravděpodobně 1869, kresba perem tuší Vyobrazení 1. Mikoláš Aleš: Dva poutníci přicházející do Prahy, pravděpodobně 1869, kresba perem tuší 2. Mikoláš Aleš: Zasviť mi ty slunko zlaté na 3. Mikoláš Aleš: Májový triptych poslední z vlasti krok,

Více

Jandl Ivan (1937 1987)

Jandl Ivan (1937 1987) Jandl Ivan (1937 1987) 1947 1977 Inventář NFA 1997 Název archivu: Národní filmový archiv, Praha Název archivní pomůcky: Jandl Ivan (1937 1987) Časový rozsah pomůcky: 1947 1977 Druh archivní pomůcky: Inventář

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Černý Richard (14. 8. 1885 28. 7. 1923) (1891 1923 (1924)) INVENTÁŘ NAD č. 804 evidenční pomůcka č. 301 Kamila Mádrová Praha 2008 Obsah: I.

Více

VÁCLAV KNOTEK (* ) Inventář osobního fondu

VÁCLAV KNOTEK (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE VÁCLAV KNOTEK (* 1891-1954) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1902 1951 Značka fondu: 48 Číslo evidenčního listu NAD: 40 Evidenční číslo inventáře: 146 Zpracovala:

Více

Fond Bedřich Piskač. Inventář

Fond Bedřich Piskač. Inventář Fond Bedřich Piskač Inventář Adriana Primusová Oddělení dokumentace, Ústav dějin umění AV ČR Praha 2005 Obsah I. Úvod 1. Bedřich Piskač...... 4 2. Fond Bedřich Piskač..... 5 II. Inventář 6 III. Databáze..

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Perner Ferdinand

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Perner Ferdinand Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Perner Ferdinand (1846-1914) PROZATÍMNÍ INVENTÁRNÍ SOUPIS NAD č. 239 evidenční pomůcka č. 92 Jiří Vondra Praha 1947 inv. č. sign. obsah ks.

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vydrova továrna na výrobu poživatin

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vydrova továrna na výrobu poživatin Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vydrova továrna na výrobu poživatin (1896-1938) Prozatímní inventární seznam NAD č. 453 evidenční pomůcka č. 167 Čakrtová Eva Praha 1955 František

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Karel Cyril Neumann

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Karel Cyril Neumann Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Karel Cyril Neumann (27. 1. 1856 Nové Strašecí - 8. 10. 1919 Praha) (1787) 1856-1919 PROZATÍMNÍ INVENTÁRNÍ SEZNAM NAD č. 144 evidenční pomůcka

Více

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566)

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 110200/22 ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953 Inventář (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Zora Damová Praha 2015 I. Vývoj původce fondu Václav Štěpánek byl pražský mlynář,

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Josef von Portheim

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Josef von Portheim Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Josef von Portheim (1845-1904) Prozatímní inventární seznam NAD č. 96 evidenční pomůcka č. 45 Mráčková Bohumila Praha 1940 sign. obsah ks. datace

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Pokyn ředitele č. 2/ 2009

Pokyn ředitele č. 2/ 2009 Česká republika - Státní oblastní archiv v Zámrsku Pokyn ředitele č. 2/ 2009 Ceník služeb a úkonů poskytovaných Státním oblastním archivem v Zámrsku z 1. 7. 2009 Oddělení SOA a SOkA vykonávají zpoplatněné

Více

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2016

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2016 Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2016 Sídlo archivu: Veleslavínova 19, 306 32 Plzeň telefon: 378 032 600, 601, 603-605, 607-611 e-mail: archiv@plzen.eu Zřizovatel archivu: Magistrát města

Více

VÁCLAV NEBESKÝ (* ) Inventář osobního fondu

VÁCLAV NEBESKÝ (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE VÁCLAV NEBESKÝ (* 889-949) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 99-948 Značka fondu: 3 Číslo evidenčního listu NAD: 28 Evidenční číslo inventáře: 80 Zpracovala:

Více

HUGO BOETTINGER (* ) Inventář osobního fondu

HUGO BOETTINGER (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE HUGO BOETTINGER (* 1880-1934) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1899 1934 (1961) Značka fondu: 20 Číslo evidenčního listu NAD: 97 Evidenční číslo inventáře: 137

Více

Archiv sportu a tv. inventář č. 76 NAD č. 195. Vladimír Novák (1904 1986) V Praze 2007 Lucie Swierczeková

Archiv sportu a tv. inventář č. 76 NAD č. 195. Vladimír Novák (1904 1986) V Praze 2007 Lucie Swierczeková Archiv sportu a tv inventář č. 76 NAD č. 195 Vladimír Novák (1904 1986) 1926 1987 V Praze 2007 Lucie Swierczeková Ú v o d Ing. arch. Vladimír Novák Narodil se 28. února 1904 v Chlumu u Třeboně. A stal

Více

Originální rodinné kalendáře NÁSTĚNNÉ KALENDÁŘE FORMÁT A4

Originální rodinné kalendáře NÁSTĚNNÉ KALENDÁŘE FORMÁT A4 Originální rodinné kalendáře NÁSTĚNNÉ KALENDÁŘE FORMÁT A4 Třináctilistové barevné nástěnné kalendáře, rozměr listů 210x297 mm, podloženo pevným kartonem, vazba do spirály, očko na zavěšení. Tyto kalendáře

Více

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Archivní fond 134: Německé soudy v protektorátě vznikl spojením písemností německý soudů, státních zastupitelství a věznic působících v Protektorátě

Více

ANDREAS GROLL (1812 1872) NEZNÁMÝ FOTOGRAF Galerie hlavního města Prahy

ANDREAS GROLL (1812 1872) NEZNÁMÝ FOTOGRAF Galerie hlavního města Prahy ANDREAS GROLL (1812 1872) NEZNÁMÝ FOTOGRAF Galerie hlavního města Prahy Dům fotografie, Revoluční 1006/5, Praha 1 16. 2. 8. 5. 2016 út ne 10.00 18.00, čt 10.00 20.00 Kurátorky: Petra Trnková, Monika Faber

Více

Archiv sportu a tv. inventář č. 78 NAD č. 202. Růžena Beinhauerová (1912 1968) V Praze 2007, 2011 Lucie Swierczeková

Archiv sportu a tv. inventář č. 78 NAD č. 202. Růžena Beinhauerová (1912 1968) V Praze 2007, 2011 Lucie Swierczeková Archiv sportu a tv inventář č. 78 NAD č. 202 Růžena Beinhauerová (1912 1968) 1929 1968 V Praze 2007, 2011 Lucie Swierczeková Ú v o d Beinhauerová Růžena Narodila se 23. září 1912 v Ostravě jako Růžena

Více

2017 KATALOG CEN OVĚŘENÁ KVALITA TISKU Sedlecká Chotoviny

2017 KATALOG CEN OVĚŘENÁ KVALITA TISKU Sedlecká Chotoviny 2017 KATALOG CEN OVĚŘENÁ KVALITA TISKU 381 284 500 info@abctiskarna.cz www.e-abctiskarna.cz Sedlecká 46 391 37 Chotoviny PÁR INFORMACÍ Z HISTORIE O NÁS Vážení obchodní přátelé, z důvodu dlouholeté zkušenosti

Více

M Ě ST O B EN E ŠO V

M Ě ST O B EN E ŠO V MĚSTO BENEŠOV KAPITOLY Z HISTORIE MUZEA UMĚNÍ A DESIGNU BENEŠOV 1990-2010... Historie Muzea umění a designu Benešov není vizitkou jeho několika zaměstnanců, ale především úspěchem celého mě sta. Jeho

Více

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MARIE NETOUŠKOVÁ (* ) KAMIL LHOTÁK (* ) Inventář osobního fondu

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MARIE NETOUŠKOVÁ (* ) KAMIL LHOTÁK (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MARIE NETOUŠKOVÁ (* 1931-2002) KAMIL LHOTÁK (* 1912-1990) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: (1905) 1946-2002 (2003) Značka fondu: 147 Číslo evidenčního listu NAD: 167

Více

CENOVÉ KALKULACE A SIMULACE

CENOVÉ KALKULACE A SIMULACE Evropský hospodářský a sociální výbor V Bruselu dne 3. srpna 0 OPRAVA OTEVŘENÉ VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDEK č. EESC/COMM/0/0 Pomoc s různými komunikačními a informačními iniciativami a činnostmi Veřejný zadavatel:

Více

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy PŘÍRODOLÉČEBNÝ SPOLEK V PRAZE (1862) 1893-1952. Inventář. (NAD č.: 768) (Č.

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy PŘÍRODOLÉČEBNÝ SPOLEK V PRAZE (1862) 1893-1952. Inventář. (NAD č.: 768) (Č. Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 200400/22 PŘÍRODOLÉČEBNÝ SPOLEK V PRAZE (1862) 1893-1952 Inventář (NAD : 768) (Č. pomůcky: 557) Zora Damová Praha 2014 I. Vývoj původce fondu Spolek byl založen

Více

FRANTIŠEK DVOŘÁK POZŮSTALOST :00

FRANTIŠEK DVOŘÁK POZŮSTALOST :00 FRANTIŠEK DVOŘÁK POZŮSTALOST 25. 11. 2018 16:00 001 Cyril Bouda 1901-1984 Ratolest 1982, kuličkové pero na papíře, 15,6 x 11,9 cm, sign. C. Bouda 002 Adolf Born 1930-2016 Vstupenka 1993, litografie, 6,5

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Rott František, Ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Rott František, Ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Rott František, Ing. ((1858) 1921-1979) Inventář NAD č. 689 evidenční pomůcka č. 187 Šťovíček Jan Praha 1997 Ing. František Rott (1902-1983)

Více

Archiv sportu a tv. inventář č. 88 NAD č. 207. Antonín Bína (1865 1956) V Praze 2007 Lucie Swierczeková

Archiv sportu a tv. inventář č. 88 NAD č. 207. Antonín Bína (1865 1956) V Praze 2007 Lucie Swierczeková Archiv sportu a tv inventář č. 88 NAD č. 207 Antonín Bína (1865 1956) 1891 1952 V Praze 2007 Lucie Swierczeková Ú v o d Antonín Bína Narodil se roku 1865. Spoluzakládal Žižkovský těžkoatletický kroužek

Více

Zpráva ze služební cesty

Zpráva ze služební cesty Zpráva ze služební cesty Termín cesty: 24. 29. 4. 2007 Místo: Brusel, Antverpy (Belgie) Účastníci: RNDr. Danuše Lošťáková, PhDr. Ludmila Slezáková Účel cesty: Získání zkušeností z práce významných belgických

Více

OBSAH. Dopis 3. Formální úprava německých dopisů vnější stránka 8. Něco málo o stylu 19. Obsah iii. Předmluva 1 Pokyny pro čtenáře 2

OBSAH. Dopis 3. Formální úprava německých dopisů vnější stránka 8. Něco málo o stylu 19. Obsah iii. Předmluva 1 Pokyny pro čtenáře 2 OBSAH Obsah iii Předmluva 1 Pokyny pro čtenáře 2 Dopis 3 Proč psát dopisy? 3 Proč tedy ještě vůbec psát dopisy? 3 Co je vlastně dopis? 3 Různé druhy dopisů 4 Osobní dopis 5 Privátní korespondence 6 Obchodní

Více

SBORNÍK PRACÍ BRNĚNSKÉ UNIVERSITY

SBORNÍK PRACÍ BRNĚNSKÉ UNIVERSITY SBORNÍK PRACÍ FILOSOFICKÉ FAKULTY BRNĚNSKÉ UNIVERSITY ROČNÍK X ŘADA ARCHEOLOGICKO-KLASICKÁ (E) Č. 6 Citace: Sborníkfil.fak. Brno E 6 (1961), Btr. 48 SPFFBU E 6 (1961), str. 48 SBORNÍK PRACÍ FILOSOFICKÉ

Více

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE ZDENĚK DVOŘÁK (* ) Inventář osobního fondu

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE ZDENĚK DVOŘÁK (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE ZDENĚK DVOŘÁK (* 1897 1943) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1931 1939 Značka fondu: 89 Číslo evidenčního listu NAD: 110 Evidenční číslo inventáře: 157 Zpracovala:

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AMERIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 1. Největší státy počet obyvatel. Středozápad USA oblast Velkých planin Středozápad USA oblast Velkých jezer (Great Plains) (Midwest) 2. Hospodářsky nevýznamnější

Více

ALOIS BÍLEK (* ) Inventář osobního fondu

ALOIS BÍLEK (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE ALOIS BÍLEK (* 1887-1961) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1906-1959 Značka fondu: 93 Číslo evidenčního listu NAD: 64 Evidenční číslo inventáře: 118 Zpracovala: Lucie

Více

Rodinný archiv Hiltlů, Studenec 1874-1979

Rodinný archiv Hiltlů, Studenec 1874-1979 STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. listu NAD 4108 č. archivní pomůcky 8887 Rodinný archiv Hiltlů, Studenec 1874-1979 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2013 O b s a h Úvod 3 I. Dějiny původců fondu 4 II.

Více

Rodinný archiv Valentů Inventář

Rodinný archiv Valentů Inventář Státní oblastní archiv v Plzni 5.oddělení Rodinný archiv Valentů 1850 1943 Inventář č. EL NAD: 20254 Číslo AP: 599 Ladislava Váňová Klatovy 2006 2 OBSAH Str. Úvod I. Vývoj původce archivního souboru...

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Procházka Emanuel, Ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Procházka Emanuel, Ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Procházka Emanuel, Ing. (1869-1909) Prozatímní inventární seznam NAD č. 483 evidenční pomůcka č. 175 Čakrtová Eva Praha 1957 Ing. Emanuel Procházka

Více

Netal Mojmír. EL NAD č.: AP č.: 566

Netal Mojmír. EL NAD č.: AP č.: 566 Státní okresní archiv Klatovy Netal Mojmír 1882 2004 Manipulační seznam prvního typu EL NAD č.: 2471 AP č.: 566 Šárka Hlůžková Klatovy 2015 Úvod Původcem fondu je Mojmír Netal narozený v Petrovičkách 12.

Více

ARGENTINA A BRAZÍLIE

ARGENTINA A BRAZÍLIE ARGENTINA A BRAZÍLIE Buenos Aires vodopády Iguaçú Manaus Amazon Village - Rio de Janeiro Termín realizace LEDEN 2015, počet účastníků 12+1 průvodce 1. den - odlet z Prahy do Buenos Aires Ve večerních hodinách

Více

C. Lorenz, a. s., Vrchlabí

C. Lorenz, a. s., Vrchlabí STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU Archivní pomůcka č.: 8862 NAD č.: 1093 C. Lorenz, a. s., Vrchlabí 1940-1946 (1952) Alžběta Langová Chrudim 2012 Obsah Obsah Úvod 3 I. Vývoj původce archivního souboru 4

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S VÝUKOVÁSLEPÁMAPA JIŽNÍAMERIKA -STÁTY Mgr. Iva Svobodová Amerika - vymezení z hlediska fyzickogeografického 2 subkontinenty: Severní Amerika (24 mil. km 2 ) Jižní Amerika

Více

POŠTOVNÍ HISTORIE JIČÍNA POŠTOVNÍ RAZÍTKA A CELISTVOSTI

POŠTOVNÍ HISTORIE JIČÍNA POŠTOVNÍ RAZÍTKA A CELISTVOSTI POŠTOVNÍ HISTORIE JIČÍNA POŠTOVNÍ RAZÍTKA A CELISTVOSTI Nacistické symboly na jičínském náměstí PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA BÖHMEN UND MÄHREN 1939-1945 Dne 15.3. 1939 začala jedna z nejhorších kapitol historie

Více

ČENĚK GUDERA (* ) Inventář osobního fondu

ČENĚK GUDERA (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE ČENĚK GUDERA (* 1885-1954) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1831-1953 Značka fondu: 103 Číslo evidenčního listu NAD: 126 Evidenční číslo inventáře: 78 Zpracovala:

Více