Anatomie a fyziologie trávicího ústrojí. Trávicí trubice Orgány spojené s trávicí trubicí, podílející se na trávení a vstřebávání potravy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Anatomie a fyziologie trávicího ústrojí. Trávicí trubice Orgány spojené s trávicí trubicí, podílející se na trávení a vstřebávání potravy"

Transkript

1 Anatomie a fyziologie trávicího ústrojí Trávicí trubice Orgány spojené s trávicí trubicí, podílející se na trávení a vstřebávání potravy

2 uspořádání

3 Stavba stěny trávicí trubice OBECNĚ Sliznice epitel dlaždicový nebo cylindrický, - jedno nebo mnohovrstevný. Muscularis mucosae, podslizniční vazivo.. Svalovina vnitřní cirkulární, zevní longitudinální. Někde příčně pruhovaná, někde (většinou) hladká. Serosa jak kde.

4 Dutina ústní, cavum oris Zuby Jazyk Slinné žlázy příušní, podjazyková, podčelistní Úkoly rozžvýkání, promíchání, zvlhčení, částečná dezinfekce, zformování sousta, počátek trávení polysacharidů.

5

6 Hltan, pharynx Nasopharynx Oropharynx Laryngopharynx

7 Jícen, oesophagus Stavba stěny: Sliznice, vrstevnatý dlaždicový epitel. Sliznice je složená v podélné řasy. Svalovina příčně pruhovaná v horní třetině, smíšená ve střední třetině, hladká v dolní třetině. Horní jícnový svěrač v klidu uzavřen. Dolní není anatomicky definován, funkční jednotka. Také v klidu uzavřen. Brání refluxu.

8 Umístění jícnu krční, hrudní, břišní část Funkce jícnu transport sousta do žaludku. Umožňuje to peristaltika jícnu.

9 Choroby jícnu Stupně refluxní choroby 1.Katarální 2.Hypertrofická 3.Ulcerosní 4. Chronická Dělení divertiklů: trakční X pulzní Pravé X nepravé Lokalizace jícnových divertiklů: Parafaryngeální (Zenkerův) Parabronchiální (hrudní) Epifrenální ( dolní) REFLUXNÍ CHOROBA DIVERTIKLY ACHALÁZIE NÁDORY ÚRAZY Achalázie: Krční Esofagokardiální

10 Žaludek

11 Žaludek fyziologie EXOKRINNÍ FUNKCE buňky parietální sekrece HCl ml/24h, ph 1-2 ( ochrana slizniční bariérou a hlenem - mucin ) buňky hlavní sekrece pepsinogenu a hlenu, aktivace pepsinogenu v kyselém prostředí na pepsin, který společně s HCl zahajuje štěpení bílkovin. Dále se ve sliznici tvoří tzv. vnitřní faktor intrinsic factor umožňuje resorpci vit. B12 v ileu.

12 Žaludek fyziologie ENDOKRINNÍ FUNKCE G buňky (hl. v antru) sekrece GASTRINu, regulace žaludeční sekrece. MOTORICKÁ FUNKCE Mechanické promíchávání s žaludeční šťávou, vzniká chymus. Fundus a tělo nemají peristaltiku tonickým tlakem posouvají chymus do antra, zde již je peristaltika patrná, posouvá chymus proti pyloru do duodena projde jen tekutá nebo kašovitá složka. Tužší části se vrací zpět do antra. Vyprazdňování žaludku je řízeno receptory v žaludku a dvanáctníku záleží na množství, konzistenci a složení potravy.

13 Žaludek fyziologie Sekrece žaludeční šťávy ve dvou fázích 1. klidová (interdigestivní) 2. trávicí (digestivní) 3 složky CEFALICKÁ, GASTRICKÁ, INTESTINÁLNÍ. Dále je sekrece žaludeční šťávy ovlivněna některými látkami acetylcholin, histamin, Ca, alkohol, kofein, nikotin..

14 Žaludek fyziologie, digestivní fáze sekrece žaludeční šťávy Cefalická zrak, chuť, čich + mozek + n. vagus + žaludek + parietální buňky + sekrece HCl. Gastrická potrava v žaludku + G-buňky + Gastrin + parietální buňky + sekrece HCl klesá ph zastavuje se sekrece Gastrinu. Intestinální kyselý žaludeční obsah v duodenu + Sekretin + Cholecystokinin zastavení sekrece HCl (mimo jiné)

15 Žaludek, nemoci Poranění Zánět gastritis při erosivní formě nepřesahují změny přes muscularis mucosae. VCHGD ulcerace zasahuje přes muscularis mucosae.. Nádory

16 Dvanáctník anatomie

17 Dvanáctník, endoskopický obraz

18 Dvanáctník fyziologie Exokrinní funkce duodenální sekret Endokrinní funkce Sekretin, Cholecystokinin, sekrece pankreatické šťávy a žluči do duodena. Ovlivnění žaludeční sekrece. Transportní funkce Vyústění žlučových cest a pankreatických vývodů do dvanáctníku.

19 Dvanáctník choroby Zánět bulbitida Vředová choroba Nádory vzácné Divertikly Poranění

20 Tenké střevo anatomie 75% délky trávicí trubice, cm, lumen se distálním směrem zužuje. Začíná v oblasti lig. duodenojejunale Treitzův vaz a končí na Bauhinské chlopni. Tenké střevo je poskládáno do kliček zavěšených na mesenteriu cévy, nervy, lymfatické cévy. Lačník jejunum širší lumen, více slizničních řas, větší plocha sliznice. Kyčelník ileum užší lumen cca 2-2,5 cm.

21 Tenké střevo anatomie Krevní zásobení a. mesenterica superior a její větvě aa. jejunales a aa. ileae, tvoří arkády, z ních pak přímé tepny. Žíly společně s tepnami. Žíly ústí do vena mesenterica superior a pak do vena portae. Lymfatické cévy a uzliny podél tepen a žil, vytváří truncus lymphaticus intestinalis + truncus lymphaticus lumbalis=cisterna chyli, která ústí do ductus thoracicus a odvádí lymfu do levé vena subclavia. Inervace autonomní: parasympatikus n. vagus, sympatikus z hrudního segmentu míchy.

22 Tenké střevo histologie TUNICA MUCOSA sliznice plicae circulares Kerkringi- kolmo na podélnou osu - fixní (vznikly zřasením submukózy) - směrem k ileu se snižují klky (villi intestinales)- slizniční výrůstky - při úpatí klků ústí Lieberkühnových krypt (trubičky kolmo probíhající skrz sliznici -> dno vystýlají Panethovy buňky) Epitel - pokrývá klky i Lieberkühnovy krypty (kromě dna) Enterocyty: Resorpce, životnost 1 3 dny (součást faeces) Pohárkové buňky: na klcích i v kryptách, mucin Panethovy buňky: sekrece peptidáz, enzymu lyzozymu antimikrobiální účinek Endokrinní buňky: enterochromafinní, A-buňky

23 Tenké střevo histologie TELA SUBMUCOSA Lamina propria řídké kolagenní vazivo lymfatické uzlíky Nervová tkáň: Plexus submucosus Meissneri - podnět k evakuaci žlázek, regulace prokrvení sliznice. tvoří klky v ose klku lymfatická kapilára (chylová céva) + 2 arterioly Lamina muscularis mucosae snopečky do klků -> kontrakcí se vyprazdňuje chylová céva TUNICA MUSCULARIS Stratum longitudinale podélná svalovina Stratum circulare cirkulární svalovina Mezi je nervová pleteň plexus myentericus Auerbachi - peristaltika TUNICA SEROSA

24 Tenké střevo histologie, základní rozdíly Duodenum v počátečním úseku chybí plicae circulares (začínají až od papilla duodeni major) málo pohárkových buněk submucosa až k papilla duodeni major prostoupena Brunnerovými žlázkami Brunnerovy žlázky - rozvětvené, mucinózní (alkalický sekret) - vazivo tvoří jen septa - zasahují i do lamina propria mucosae - ústí na dně Lieberkühnových krypt Jejunum dlouhé prstovité klky, mnoho pohárkových buněk a lymfatických folikulů Ileum nízké plicae circulares (v konečném úseku chybí), nízké klky v lamina propria mucosae mnoho lymfatických folikulů (shlukují se a tvoří Peyerovy plaky)

25 Tenké střevo histologie

26 Tenké střevo fyziologie V tenkém střevě dochází k trávení, absorpci, sekreci a vylučování některých látek a k mechanickému transportu střevního obsahu tzv. CHYMU. FÁZE INTRALUMINÁLNÍ chymus natráven enzymy z enterocytů i z jiných orgánů (pankreas, játra, žaludek ) FÁZE ABSORPCE a TRANSPORTU několik mechanismů: mezi buňkami pasivní difuzí, pinocytózou pohlcováním do buněk, aktivním transportem.

27 Tenké střevo fyziologie Trávení a vstřebávání tuků začíná a probíhá až zde. Ve formě micel (tuky se žlučovými kyselinami) mohou být transportovány přes enterocyty. Trávení bílkovin se zde dokončuje a probíhá vstřebávání Trávení a vstřebávání cukrů rovněž dokončeno zde. Absorpce vitaminů a minerálů v duodenu a orální části jejuna ve vodě rozpustné vitaminy a Fe, Ca, Mg - v aborálním jejunu vitaminy rozpustné v tucích. - v ileu vitamin B12 pomocí vnitřního faktoru

28 Tenké střevo fyziologie Kromě trávení a absorpce buňky tenkého střeva produkují i některé hormony cholecystokinin, pankreozymin, sekretin. Transportní funkce peristaltika cca 10 pohybů za minutu. Kontrakce a následné ochabování postupuje aborálním směrem. Vlastní pohyby vykonávají samotné slizniční klky a napomáhají tak nasávání a absorpci živin.

29 Tenké střevo, nemoci Záněty, akutní ( enteritidy alimentární, infekční. Lymfadenitida mesenteriální) a chronické (Morbus Crohn) Nádory vzácné Ileus mechanický, cévní, neurogenní. Tyto stavy mohou nastat i v ostatních oddílech trávicí trubice. Vrozená onemocnění diverticulum Meckeli. Poranění

30 Tlusté střevo, anatomie

31 Tlusté střevo, anatomie Slepé střevo cékum (caecum) s červovitým přívěskem (appendix vermifromis) Vzestupný tračník ( colon ascendens) Příčný tračník (colon transversum) Sestupný tračník (colon descendens) Esovitá klička ( colon sigmoideum) Konečník ( rectum) Řiť (anus)

32 Tlusté střevo, anatomie Celé má délku cm. Příčný tračník a esovitá klička mají své vlastní závěsy mesocolon transvesum a mesocolon sigmoideum. Rektum pak asi cm probíhá pod pobřišnící extraperitoneálně. V této oblasti nemá serosní krytí. Stěna tlustého střeva má sliznici, podslizniční vazivo, cirkulární a longitudinální svalovinu. Většina tlustého střeva s vyjímkou extraperitoneálně probíhající úseků je krytá serosou. Longitudinální svalovina tvoří silné svazky zvané tenie.

33 Tlusté střevo, anatomie Tepenné zásobení tlustého střeva je v pravé polovině z a. Mesenterica superior a v levé polovině z a. Mesenterica inferior. Mezi oběma povodími existuje velmi důležitá spojka Riolanova. Dolní a střední část rekta má párové tepnené zásobení z povodí a. Iliaca interna ( a. Rectalis media a inferior). Horní část pak z a. Mesenterica inferior ( a. Rectalis superior). Žilní odtok většnou je zajišťován horní a dolní mesenterickou žilou. V oblasti anorekta dochází k propojení portálního a systémového žilního řečiště. Krev z vnitřní hemoroidální pleteně je drenována do povodí dolní mesenterické žíly, tedy patří do portálního řečiště. Zevní hemoroidální pleteň je však drenována do větví vnitřních ilických žil a dále tak do systémového řečiště. Lymfatická drenáž obvykle probíhá podél cév. Tlusté střevo je poměrně komplikovaně inervováno sympatickými a parasympatickými nervovými pletněmi.

34 Konečník, anatomie

35 Tlusté střevo, fyziologie Přijímá obsah z tenkého střeva ml denně. Absorbuje vodu a elektrolyty, soli žlučových kyselin, glukosu. Posunuje obsah aborálně, vytváří stolici, kterou nakonec vyloučí. K zajištění plné funkce tlustého střeva postačí asi polovina jeho délky. I při odstranění celého tlustého střeva může některé jeho funkce převzít střevo tenké.

36 Tlusté střevo, fyziologie Funkce sekreční a resorpční jsou regulovány nervově, hormonálně, lokálními mediátory, intraluminálními substancemi (např. solemi žlučových kyselin). Funkce transportní peristaltické pohyby. Podporuje parasympatikus, brzdí sympatikus. Peristaltiku podporuje i přítomnost samotné stolice. Tranzitní čas doba od přijetí potravy po její vyloučení stolicí se většinou pohybuje mezi hodinami. Defekace je poměrně komplikovaný proces. Vyžaduje složitou koordinaci nervosvalovou. Vše popisuje anorektální fyziologie.

37 Tlusté střevo, onemocnění Vývojové vady a poruchy funkce: - megacolon -Vrozené, úsek střeva bez inervace. -Sekundární, důsledkem organické stenózy. -Idiopatické pseudoobstrukce kolon, Ogilvie syndrom, příčiny metabolické, vaskulární, neurologické. - zácpa Poranění

38 Tlusté střevo, onemocnění Zánětlivá onemocnění: appendicitida akutní a chronická, kolitida ulcerosní a Crohnova choroba (regionální kolitida), kolitida ischemická, divertikulitida komplikace divertikulární choroby tlustého střeva, postradiační proktokolitida, pseudomembranózní kolitida a jiné infekce. Toxické megacolon nejzávažnější následek výše uvedených stavů.

39 Tlusté střevo, onemocnění Nádory benigní polypy, lipomy,.. Nádory maligní - adenokarcinomy, v oblasti anu spinocelulární karcinomy, melanomy. Vysoká incidence v ČR, více muži, multifaktoriální příčiny

40 Orgány spojené s trávicí trubicí podílející se na procesu trávení a přeměny živin. Játra Žlučník a žlučové cesty Slinivka břišní

41 Játra, žlučník, slinivka

42 Játra, anatomie Největší žláza a parenchymatózní orgán v lidském těle. 1500g. ANATOMICKY: pravý (větší) lalok a levý (menší) lalok. Klinické praktické dělení na 8 segmentů. Fixace: ligamentum falciforme, ligamentum triangulare, ligamentum teres hepatis Povrch tvoří elastické Glissonovo pouzdro.

43 Játra, anatomie

44 Játra, anatomie

45 Játra, fyziologie 25% krve přiváděné do jater je bohatých na O2 (A. hepatica), 75% pochází z portální žíly(~ 1 l / min; veškerá krev z břišních orgánů proudí do jater). Úkoly:Játra (hepar) jsou největší žlázou těla a největším orgánem vůbec. Jsou tvořena dvěma laloky, pravým a levým. Játra mají nezastupitelnou roli při ukládání tuků, sacharidů, bílkovin a vitaminů, neméně významná je i jejich schopnost vylučovat žluč. Hlavním úkolem jater je přeměna a skladování živin, které se dostaly do krevního oběhu po předchozím zpracování v trávicím ústrojí. Játra obsahují buňky, které se nazývají hepatocyty. V těchto jaterních buňkách probíhá řada metabolických dějů např. rozklad složitých látek nebo naopak syntéza jiných složitých látek. Játra současně detoxikují škodlivé látky, které byly vstřebány společně s potravou.

46 Játra, fyziologie Játra mají tři hlavní funkce: Metabolismus sacharidů Glukosa vstřebávaná ze střev se působením hormonu insulinu mění na zásobní polysacharid glykogen, který se ukládá v játrech či v jiných tkáních. Přebytečná glukosa se ukládá v podobě tuků. Jakmile klesne hladina glukosy v krvi, začne působit jiný hormon (glukagon), který glykogen rozloží zpět na volnou glukosu. Metabolismus lipidů Do jater přichází všechny produkty trávení tuků. Tuky jsou jaterními buňkami buď úplně odbourány, anebo jsou přestavěny v lidský tuk, jenž se ukládá do tukových tkání. Metabolismus bílkovin Nepotřebné proteiny se zde rozkládají na jednotlivé aminokyseliny, jenž jsou dále rozkládány na oxid uhličitý, vodu a amoniak. Amoniak, který je pro lidský organismus jedovatý, je dále přeměňován na močovinu v močovinovém cyklu. Močovina přechází do ledvin, z nichž je v podobě moči vyloučena.

47 Játra, funkce, shrnutí Tvorba žluči, detoxikační funkce (např. alkohol, léky), ukládání vitamínů, sacharidů, tuků, proteosyntéza, sekrece bilirubinu. Játra obsahují bezpočet enzymů, které odbourávají zplodiny metabolismu v jaterních buňkách nebo umožňují jejich vyloučení ledvinami. Ve vodě rozpustné odpadové produkty jsou odevzdány v jaterních sinusech do krevního řečiště a později je vyloučí ledviny do moči (alkohol, většina léků). Ve vodě nerozpustné nebo špatně rozpustné zplodiny jsou vyloučeny cestou žlučových kapilár. Díky emulgačním schopnostem žluče jsou udrženy v roztoku a spolu se žlučí dopraveny do střeva. A následně jsou vyloučeny stolicí.

48 Játra, funkce shrnutí Ve vodě rozpustné odpadové produkty jsou odevzdány v jaterních sinusech do krevního řečiště a později je vyloučí ledviny do moči (alkohol, většina léků). Ve vodě nerozpustné nebo špatně rozpustné zplodiny jsou vyloučeny cestou žlučových kapilár. Díky emulgačním schopnostem žluče jsou udrženy v roztoku a spolu se žlučí dopraveny do střeva. A následně jsou vyloučeny stolicí.

49 Žluč Játra vytvářejí denně cca 0,5 l žluče (žlutohnědá tekutina), která je přes žlučovod dopravována do duodena. Žluč sestává z vody, elektrolytů, bilirubinu, žlučových kyselin, cholesterolu, lecitinu a dalších substancí jako např. hormonů, ale také medikamentů. Žluč je lipo- i hydrofilní. V tenkém střevě se spojuje s tukovými částečkami do malých partikulí a dává tak lipáze dobrou příležitost ke štěpení tuků. Regulace výdeje žlučí se děje vegetativním nervovým systémem a hormonálně.

50 Žluč Žlučové kyseliny vylučovány do střeva, kde se částečně vstřebávají zpět do oběhu a vrací se do jater ENTEROHEPATÁLNÍ OBĚH. Novotvořené žlučové kyseliny + žlučové kyseliny přivedené zpět do jater = POOL ŽLUČOVÝCH KYSELIN má význam pro udržení FOSFOLIPIDŮ a CHOLESTEROLU v rozpustném stavu. CHOLESTEROL+FOSFOLIPIDY+ŽLUČOVÉ KYSELINY= MICELY. Stálý poměr!!! Při porušení vzniká LITOGENNÍ ŽLUČ.

51 Játra, funkce First-pass efekt: Játra působí jako filtr pro všechny látky, které jsou z gastrointestinálního traktu vstřebány předtím, a tak než dosáhnou velkého krevního oběhu musí projít játry. -> A tak i léky jsou po prvním průchodu játry z části inaktivovány.

52 Játra, onemocnění Poranění Cysty Abscesy Benigní nádory: FNH, adenom, hemangiom Maligní nádory primární a sekundární Záněty hepatitidy virové nebo toxonutritivní Cirhosa Steatosa

53 Portální hypertenze Přetlak v portálním řečišti se závažnými důsledky. Prehepatický blok zúžení porty, trombóza porty. Zevní útlak, například tumorem. Intrahepatický blok nejčastější příčinou bývá cirhosa. Dále pak metastásy, či primární tumory jater, kongenitální fibróza, některá parazitární onemocnění. Posthepatický blok trombóza jaterních žil nebo dolní duté žíly, konstriktivní perikarditida, prorůstání tumoru jater nebo ledviny do oblasti dolní duté žíly.

54 Žloutenka, ikterus Žluté zbarvení kůže a sklér. Prehepatální ikterus zvýšená nabídka bilirubinu např. při hemolytické anemii. Hepatální ikterus snížená funkce jaterních buněk například při hepatitidě Posthepatální ikterus překážka v odtoku žluči. Přičiny: kámen ve žlučových cestách, zúžení Vaterské papily, tumor žlučových cest, tumor slinivky břišní.

55 Žlučník a žlučové cesty, anatomie

56 Žlučník

57 Žlučník, anatomie leží na spodní ploše jater, cca 8-11 cm dlouhý, 3-4 cm široký, objem cca ml, u žlučníku se rozlišuje krček, tělo a dno žlučníku. Stěna má na povrchu serosu, pod ní je vazivová vrstva s hladkou svalovinou. Sliznici tvoří cylindrický epitel se žlázkami, které tvoří hlen.

58 Žlučník, žlučové cesty, fyziologie Transport žluči z jater do dvanáctníku. Shromažďování, zahušťování a včasné vypuzování žluči tuto funkci žlučníku mohou převzít žlučové cesty. Výdej žluči do duodena je složitý neurohumorální děj - vegetativní nervy, - hormon cholecystokinin otevření Oddiho svěrače a současné vyprázdnění žlučníku

59 Žlučník, žlučové cesty, onemocnění Vrozené vady Cholelithiasis cholecystolithiasis, choledocholithiasis. Komplikace: kolika, zánět, obstrukční ikterus, zánět slinivky, biliodigestivní píštěl, rakovina žlučníku. Zánětlivá onemocnění: cholangitis, cholecystitis (většinou komplikace cholelithiasy). Nádory benigní a maligní.

60 Slinivka břišní, pankreas anatomie

61 Slinivka břišní, anatomie pankreas je cca cm dlouhý a 1,5-3 cm široký, váží cca 80 g. Rozděluje se na hlavu, tělo a ocas. Hlavní vývod (ductus Wirsungi) vyúsťuje společně se žlučovodem v duodenu na Vaterské papile (papilla Vateri - maior) Vedlejší vývod (ductus Santorini) vyúsťuje nad Vaterskou papilou (papilla minor) Je popsáno mnoho variant vyústění pankreatických a žlučových cest.

62 Slinivka břišní, fyziologie funkce exokrinní žlázy: denní výdej cca 1,5 l pankreatické šťávy, která odtéká do duodena ke štěpení tuků, bílkovin a sacharidů. funkce endokrinní žlázy, kdy se v Langerhansových ostrůvcích tvoří hormony pro regulaci metabolismu cukrů. Zvláště důležitý je: - Inzulin (peptidový hormon, snižuje hladinu cukru v krvi, umožňuje vstup glukózy do buněk, při nedostatku inzulinu dochází k rozvoji cukrovky). - Glukagon (protihráč inzulinu), zvyšuje odbourávání glykogenu a glukoneogenezi z např. laktátu - Tvorba somatostatinu, tlumí např. žaludeční sekreci, zvyšuje sekreci žluče a pankreatické šťávy.

63 Slinivka břišní, fyziologie. Pankreatická šťáva. Sekrece pankreatické šťávy je řízena nervově - -vagem a hormonálně sekretinem a pankreozyminem-cholecystokininem (hormony ze sliznice duodena). Podnětem k uvolňování sekretinu je přítomnost tuku a nízké ph v duodenu. Sekretin se krví dostává do pankreatu, kde stimuluje sekreci pankreatické šťávy (je zásaditá).

64 Pankreatická šťáva HCO3 neutralizace kyselého obsahu, který se dostává z žaludku do duodena. Proteinázy (štěpí bílkoviny) secernovány v inaktivní formě - proenzymy trypsinogen a chymotrypsinogen, aktivace ve střevě enteropeptidázou na trypsin a chymotrypsin (při patologické aktivaci již v pankreatu dojde k autodigesci a nekróze pankreatu).

65 Pankreatická šťáva Alfa-amyláza: štěpí polysacharidy (škroby ), glykogen. Pankreatická lipáza: štěpí tuky triacylglyceroly.

66 Endokrinní funkce Langerhansovy ostrůvky Buňky A (alfa) 25% - produkují GLUKAGON Buňky B (beta) 60% - produkují INZULÍN Buňky D 10% - produkují SOMATOSTATIN

67 Slinivka břišní, onemocnění Vrozené vady: Pancreas divisum, Pancreas anulare, Dystopie pankreatu. Poranění Zánět: akutní pankreatitida, chronická pankreatitida. Nádory: benigní, maligní.

Vhled do embryologie. Embryonálně vzniká z trubice, ze které se vychlipují dýchací cesty,játra, slinivka, samotná se pak prodlužuje a kroutí

Vhled do embryologie. Embryonálně vzniká z trubice, ze které se vychlipují dýchací cesty,játra, slinivka, samotná se pak prodlužuje a kroutí Trávicí trakt Vhled do embryologie Embryonálně vzniká z trubice, ze které se vychlipují dýchací cesty,játra, slinivka, samotná se pak prodlužuje a kroutí Základní anatomie Dutina ústní (napojeny slinné

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci trávicí soustavy

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci trávicí soustavy Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci trávicí soustavy člověka. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu.

Více

Téma č. 4 TRÁVICÍ TRAKT

Téma č. 4 TRÁVICÍ TRAKT Téma č. 4 TRÁVICÍ TRAKT Součásti trávicího traktu Trávicí trakt se dělí na dutinu ústní (cavum oris), hltan (pharynx), jícen (esofagus), žaludek (ventrikulus, gaster), tenké střevo (intestinum tenue),

Více

Trávicí trubice od jícnu a do po rektum. MUDr. Jiří Beneš, Ph.D.

Trávicí trubice od jícnu a do po rektum. MUDr. Jiří Beneš, Ph.D. Trávicí trubice od jícnu a do po rektum MUDr. Jiří Beneš, Ph.D. Důležité věci, které je dobré znát u částí trávicí trubice Obecný popis a funkce Stavba stěny (obecná stavba trávicí trubice) Syntopie, vztahy

Více

z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á http://thehaltenclinic.com/our-clinic/

z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á http://thehaltenclinic.com/our-clinic/ p ř e d m ě t : v y b r a n é k a p i t o l y c h i r u r g i e z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á http://thehaltenclinic.com/our-clinic/ http://drugline.org/img/ail/130_131_3.jpg ANATOMIE

Více

Stavba a funkce trávícího traktu. Bc. Eliška Koublová

Stavba a funkce trávícího traktu. Bc. Eliška Koublová Stavba a funkce trávícího traktu Bc. Eliška Koublová Produkce tekutin a jejich vstřebávání Z potravin a nápojů 2 litry, sliny 1,5 litrů, 2,5 litrů žal. šťávy, játra a žlučník cca 1,5 litrů, slinivka 1,5

Více

Orgánové soustavy. Trávící soustava. VY_32_INOVACE_3.19.Bi._Travici_soustava. Škola: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky

Orgánové soustavy. Trávící soustava. VY_32_INOVACE_3.19.Bi._Travici_soustava. Škola: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_3.19.Bi._Travici_soustava Škola: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor: Ing. Tkáč Ladislav Datum vytvoření: 7. Leden 2014 Ročník: první Předmět a tematická oblast: Biologie III.

Více

ŽLÁZY TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

ŽLÁZY TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje ŽLÁZY TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr. Radka Benešová Ţlázy podílející se na trávení: SLINNÉ ŽLÁZY (glandulae

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: VY_32_INOVACE_15_SOUSTAVA TRÁVICÍ_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Předmět: Potraviny a výživa Ročník: třetí Téma: Technologie v souvztažnosti s předmětem Potraviny a výživa

Předmět: Potraviny a výživa Ročník: třetí Téma: Technologie v souvztažnosti s předmětem Potraviny a výživa Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Potraviny a výživa Ročník: třetí Téma: Technologie

Více

TRÁVICÍ SOUSTAVA. obr. č. 1

TRÁVICÍ SOUSTAVA. obr. č. 1 TRÁVICÍ SOUSTAVA obr. č. 1 funkce: přijímání potravy = živin zpracovávání potravy mechanicky = drcení, rozmělňování chemicky = funkce enzymů trávení vstřebávání odstranění zbytků potravy stavba: dutina

Více

- příjem a zpracování potravy, rozklad na tělu potřebné látky, které jsou z TS převedeny do krve nebo lymfy

- příjem a zpracování potravy, rozklad na tělu potřebné látky, které jsou z TS převedeny do krve nebo lymfy Trávicí soustava - příjem a zpracování potravy, rozklad na tělu potřebné látky, které jsou z TS převedeny do krve nebo lymfy děje probíhající v TS: 1) mechanické zpracování potravy - rozmělnění potravy

Více

Trávicí soustava. 1) Jazyk

Trávicí soustava. 1) Jazyk 1.1.1. Trávicí soustava 1) Jazyk Jazyk je svalnatý orgán tvořený příčně pruhovanou svalovinou, jejíž vlákna se kříží ve třech různých směrech. Jednotlivé svalové svazky jsou od sebe odděleny vazivem, které

Více

TRÁVÍCÍ SOUSTAVA.

TRÁVÍCÍ SOUSTAVA. TRÁVÍCÍ SOUSTAVA TRÁVÍCÍ SOUSTAVA ústa zuby slinné žlázy hltan jazyk hrtanová příklopka jícen žlučník slinivka (pankreas) tlusté střevo tenké střevo slepé střevo (apendix) žaludek konečník řitní otvor

Více

Fyziologie GIT II. Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, 3.LF UK doc. MUDr. Miloslav Franěk, Ph.D.

Fyziologie GIT II. Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, 3.LF UK doc. MUDr. Miloslav Franěk, Ph.D. Fyziologie GIT II. Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, 3.LF UK doc. MUDr. Miloslav Franěk, Ph.D. miloslav.franek@lf3.cuni.cz Tenké střevo duodenum, jejunum, ileum rozklad živin na vstřebatelné

Více

SSOS_ZD_3.11 Trávící soustava - opakování

SSOS_ZD_3.11 Trávící soustava - opakování Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZD_3.11

Více

TRÁVICÍ SOUSTAVA TRÁVICÍ ŽLÁZY

TRÁVICÍ SOUSTAVA TRÁVICÍ ŽLÁZY Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_03_BI1 TRÁVICÍ SOUSTAVA TRÁVICÍ ŽLÁZY TRÁVICÍ ŽLÁZY SLINIVKA BŘIŠNÍ (PANCREAS) protáhlá 14-18 cm 60-90 g uložená v ohbí dvanáctníku

Více

jícen žaludek konečník

jícen žaludek konečník Trávic vicísoustava Stavba trávic vicí trubice příušní slinná žláza dutina ústní podjazyková slinná žláza podčelistní slinná žláza hltan jícen játra žaludek slezina žlučník dvanáctník slinivka břišníb

Více

Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0122

Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0122 Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0122 Inovovaný předmět Výživa člověka Přednášející: prof. Ing. Karel Kopec, DrSc. Téma

Více

Trávící systém. MUDr. Jaroslav Ďurčovič ÚSZSSK Záchranná služba Mladá Boleslav

Trávící systém. MUDr. Jaroslav Ďurčovič ÚSZSSK Záchranná služba Mladá Boleslav Trávící systém MUDr. Jaroslav Ďurčovič ÚSZSSK Záchranná služba Mladá Boleslav Funkce trávícího systému trávení mechanické a chemické zpracování potravy vstřebávání přestup látek do krve přeměna a skladování

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_DVOLE_SUROVINY1_09 Název materiálu: Trávení a trávicí soustava Tematická oblast: Suroviny, 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva. Očekávaný výstup:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT

CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

TRÁVICÍ SOUSTAVA - TLUSTÉ STŘEVO

TRÁVICÍ SOUSTAVA - TLUSTÉ STŘEVO Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_05_BI1 TRÁVICÍ SOUSTAVA - TLUSTÉ STŘEVO TLUSTÉ STŘEVO (INTESTINUM CRASSUM) dlouhé 1,5 m 5-7 cm široké tenčí než tenké střevo

Více

3/22/2010. Vysoce regulovány. motilita (pohyb potravy) sekrece. Jen pár mechanismů regulováno. trávení resorpce. Sliznice (mukosa) Podslizniční vazivo

3/22/2010. Vysoce regulovány. motilita (pohyb potravy) sekrece. Jen pár mechanismů regulováno. trávení resorpce. Sliznice (mukosa) Podslizniční vazivo Biochemie trávení Příjem vody, živin a dalších organických a anorganických látek, jejich zpracování pro potřeby organismu a vyměšování látek nezužitkovaných a nepotřebných, a to i ve vodě nerozpustných

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

- je tvořena lalůčky s vývody, které se spojují ve společný vývod ductus pancreaticus (ústí společně se žlučovodem ve vaterské papile)

- je tvořena lalůčky s vývody, které se spojují ve společný vývod ductus pancreaticus (ústí společně se žlučovodem ve vaterské papile) Otázka: Slinivka břišní Předmět: Biologie Přidal(a): Mili 1. anatomie 2.funkce, význam při trávení 3. Onemocnění slinivky břišní 1. Anatomie - latinsky pankreas - protáhlá žláza umístěná pod žaludkem -

Více

Patologie zažívacího ústrojí II. část: střevo, žlučové cesty, pankreas a peritoneum. VI. histologické praktikum 3. ročník všeobecného směru

Patologie zažívacího ústrojí II. část: střevo, žlučové cesty, pankreas a peritoneum. VI. histologické praktikum 3. ročník všeobecného směru Patologie zažívacího ústrojí II. část: střevo, žlučové cesty, pankreas a peritoneum VI. histologické praktikum 3. ročník všeobecného směru Hemoragická infarzace střeva Hemoragická infarzace střeva Infarzace

Více

Trávící systém, zuby. MUDr. Tomáš Boráň Ústav histologie a embryologie

Trávící systém, zuby. MUDr. Tomáš Boráň Ústav histologie a embryologie Trávící systém, zuby MUDr. Tomáš Boráň Ústav histologie a embryologie tomas.boran@lf3.cuni.cz Obsah Dutina ústní (zuby, jazyk, slinné žlázy) Jícen Žaludek Duodenum Tenké střevo (jejunum, ileum) Tlusté

Více

SSOS_ZD_3.12 Trávicí soustava - játra

SSOS_ZD_3.12 Trávicí soustava - játra Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZD_3.12

Více

Trávicí soustava. Stavba

Trávicí soustava. Stavba Trávicí soustava - Příjem potravy - Zpracování mechanické (zuby, svaly), chemické (enzymy) - Vstřebávání ţivin - Vyloučení nestravitelných zbytků a nadbytečných látek z těla Trávení je proces štěpení ţivin

Více

Soustava trávicí. mechanické = rozmělňování potravy žvýkáním a svalovými pohyby v žaludku a střevech

Soustava trávicí. mechanické = rozmělňování potravy žvýkáním a svalovými pohyby v žaludku a střevech Soustava trávicí zajišťuje příjem potravy trávení = zpracování potravy do podoby, kterou mohou přijmout buňky našeho těla vstřebávání jednoduchých látek do krve a mízy odstraňování nestravitelných zbytků

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha-východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Trávicí a vylučovací soustava člověka - test VZDĚLÁVACÍ OBLAT: Člověk a příroda VZDĚLÁVACÍ OBOR: Přírodopis TEMATICKÝ

Více

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Pracovní list Olga Gardašová VY_32_INOVACE_Bi3r0105 Játra Jsou největší žlázou v lidském těle váží přibližně 1,5 kg. Tvar je trojúhelníkový, barva

Více

TRÁVICÍ SOUSTAVA ŽALUDEK

TRÁVICÍ SOUSTAVA ŽALUDEK Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_02_BI1 TRÁVICÍ SOUSTAVA ŽALUDEK TRÁVICÍ SOUSTAVA - SLINNÉ ŽLÁZY 3 páry příušní, podčelistní, podjazykové větší množství drobných

Více

Fyziologie trávení a vstřebávání

Fyziologie trávení a vstřebávání Fyziologie tráven vení a vstřeb ebávání Funkce trávic vicího ústrojí (GIT - gastrointestináln lní trakt) Tráven vení Vstřeb ebávání Přeměna a skladování živin Vylučov ování Stavba stěny trávic vicí trubice

Více

SSOS_ZD_3.10 Tlusté střevo

SSOS_ZD_3.10 Tlusté střevo Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZD_3.10

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT

CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Trávicí soustava ryb

Trávicí soustava ryb Trávicí soustava ryb Charakteristika Trávicí soustavy Jednoduše utvářená trubice entodermového původu na obou koncích komunikuje s vnějším prostředím (ektodermální vklesliny stomodaeum a proctodaeum) pokryta

Více

Cílová skupina 2.ročník SŠ nezdravotnického směru ukončený maturitní zkoušku

Cílová skupina 2.ročník SŠ nezdravotnického směru ukončený maturitní zkoušku Autor Mgr. Iveta Tichá Tematický celek Trávicí soustava Cílová skupina 2.ročník SŠ nezdravotnického směru ukončený maturitní zkoušku Anotace Materiál má podobu pracovního listu s testovými úlohami, pomocí

Více

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_16. Člověk III.

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_16. Člověk III. Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_16 Člověk III. Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3185 Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zařazení učiva v rámci

Více

- je vyslán impulz některému z regulačních orgánů ten začne produkovat hormony, které ovlivňují činnost TS

- je vyslán impulz některému z regulačních orgánů ten začne produkovat hormony, které ovlivňují činnost TS Podléhá řízení CNS 1. Přímé - je vyslán impulz a z TS vychází odezva 2. Zprostředkované - je vyslán impulz některému z regulačních orgánů ten začne produkovat hormony, které ovlivňují činnost TS 1. Prostá

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

FYZIOLOGIE TRAVICÍ SOUSTAVY

FYZIOLOGIE TRAVICÍ SOUSTAVY FYZIOLOGIE TRAVICÍ SOUSTAVY TRÁVENÍ TRÁVENÍ JEDNOTLIVÝCH ŽIVIN VSTŘEBÁVÁNÍ JÁTRA FUNKCE TRÁVICÍ SOUSTAVY organizmy mohou vykonávat své životní funkce jen za přispění energie, kterou získávají z živin pro

Více

OŠETŘOVATELSTVÍ ANATOMIE A FYZIOLOGIE ANATOMIE A FYZIOLOGIE VYBRANÝCH ORGÁNŮ TRÁVÍCÍ SOUSTAVY TRÁVÍCÍ SOUSTAVY

OŠETŘOVATELSTVÍ ANATOMIE A FYZIOLOGIE ANATOMIE A FYZIOLOGIE VYBRANÝCH ORGÁNŮ TRÁVÍCÍ SOUSTAVY TRÁVÍCÍ SOUSTAVY OŠETŘOVATELSTVÍ ANATOMIE A FYZIOLOGIE VYBRANÝCH ORGÁNŮ TRÁVÍCÍ SOUSTAVY Mgr. Hana Ottová Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Označení Název DUM Anotace Autor Jazyk Klíčová slova Cílová skupina

Více

TRÁVICÍ A MOČOVÁ SOUSTAVA

TRÁVICÍ A MOČOVÁ SOUSTAVA TRÁVICÍ A MOČOVÁ SOUSTAVA Anotace: Materiál je určen k výuce přírodovědy v 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se stavbou a funkcí lidské trávicí a močové soustavy. Trávicí soustava její funkcí je příjem a zpracování

Více

příjem potravy rozklad látek složitých na jednoduché (= živiny) převedení živin a vody do krve odstranění odpadních látek

příjem potravy rozklad látek složitých na jednoduché (= živiny) převedení živin a vody do krve odstranění odpadních látek příjem potravy difúzí (prvoci, cizopasníci) fagocytózou (prvoci, porifera) ústy (většina živočichů) rozklad látek složitých na jednoduché (= živiny) trávení intracelulární (prvoci, porifera) trávení extracelulární

Více

Gastointestinální trakt. Doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D.

Gastointestinální trakt. Doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D. Gastointestinální trakt Doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D. Intestinum tenue Tenké střevo Tři části: Duodenum (dvanáctník), Jejunum (lačník), Ileum (kyčelník) délka 3 až 5 metrů mesenterium okruží závěs

Více

Okruh B: Orgánové soustavy (trávicí, dýchací, močová a pohlavní soustava, srdce, žlázy a kůže) zelená

Okruh B: Orgánové soustavy (trávicí, dýchací, močová a pohlavní soustava, srdce, žlázy a kůže) zelená Okruh B: Orgánové soustavy (trávicí, dýchací, močová a pohlavní soustava, srdce, žlázy a kůže) zelená Trávicí soustava 1. Zuby Hlavní body: vnější a vnitřní stavba zubu, fixace zubu v čelisti, typy zubů,

Více

Atestační otázky z oboru gastroenterologie a doporučená literatura

Atestační otázky z oboru gastroenterologie a doporučená literatura Atestační otázky z oboru gastroenterologie a doporučená literatura Hepatologie 1. Hepatocelulární karcinom 2. Cholestáza 3. Hepatitida B 4. Hepatitida C 5. Léčba hepatitidy B 6. Léčba hepatitidy C 7. Transplantace

Více

S O U S T A V A. Obecná charakteristika

S O U S T A V A. Obecná charakteristika T R Á V Í C Í S O U S T A V A Mgr. Aleš RUDA Obecná charakteristika funkce trávící soustavy příjem potravy rozklad potravy na základní složky vstřebávání živin výdej nestrávených zbytků mimobuněčné trávení

Více

TRÁVICÍ SOUSTAVA2-infolist

TRÁVICÍ SOUSTAVA2-infolist TRÁVICÍ SOUSTAVA2-infolist funkce: 1. příjem potravy a odstraňování nestravitelných odpadních látek 2. mechanické a chemické zpracování potravy 3. vstřebávání živin trávicí trubice se skládá z: - - ústní

Více

Trávení. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 26. 11. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis

Trávení. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 26. 11. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis Trávení Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 26. 11. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se naučí rozlišovat trávení mechanické a trávení chemické, které společně

Více

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D Diarrhoea IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu 1 Diarrhoea - průjem častější vylučování většího

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

SOUSTAVA VYLUČOVACÍ. vylučovací soustava = ledviny + odvodné cesty močové vylučovací soustava = ledviny + močovody + močový měchýř + močová trubice

SOUSTAVA VYLUČOVACÍ. vylučovací soustava = ledviny + odvodné cesty močové vylučovací soustava = ledviny + močovody + močový měchýř + močová trubice SOUSTAVA VYLUČOVACÍ Funkce vylučovací soustavy a způsoby vylučování odpadních látek u živočichů Při látkové přeměně v buňkách a tělních dutinách živočichů vznikají odpadní látky, které musí být u organismu

Více

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Míza Lymfa Krevní kapiláry jsou prostupné pro určité množství bílkovin

Více

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Složky výživy - sacharidy Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Sacharidy 1 Nejdůležitější a rychlý zdroj energie 50-60% Dostatečný přísun šetří rezervy tělesných tuků a bílkovin Složeny z C, H2,

Více

Fyziologie gastrointestináln. traktu (GIT) Bc FTP I. Romana Zajacová

Fyziologie gastrointestináln. traktu (GIT) Bc FTP I. Romana Zajacová Fyziologie gastrointestináln lního traktu (GIT) Bc FTP I. Helena Smítkov tková,, 2007 Romana Zajacová Obecná stavba trávic vicí trubice Sliznice - mukósa Epitel Lamina propria mucosae Lamina muscularis

Více

Možnosti zobrazování trávicího systému. MUDr. Jiří Beneš, Ph.D.

Možnosti zobrazování trávicího systému. MUDr. Jiří Beneš, Ph.D. Možnosti zobrazování trávicího systému MUDr. Jiří Beneš, Ph.D. Rentgenové Hlavní zobrazovací modality prostý rtg břicha rtg s použitím kontrastní látky (fluoroskopie) CT Nerentgenové ultrazvuk magnetická

Více

funkce: 1. příjem potravy a odstraňování nestravitelných odpadních látek 2. mechanické a chemické zpracování potravy 3.

funkce: 1. příjem potravy a odstraňování nestravitelných odpadních látek 2. mechanické a chemické zpracování potravy 3. funkce: 1. příjem potravy a odstraňování nestravitelných odpadních látek 2. mechanické a chemické zpracování potravy 3. vstřebávání živin trávicí trubice se skládá z: - ústní dutina hltan jícen žaludek

Více

ŽALUDEK a jeho detoxikace. MUDr. Josef Jonáš

ŽALUDEK a jeho detoxikace. MUDr. Josef Jonáš ŽALUDEK a jeho detoxikace MUDr. Josef Jonáš 1 Žaludek je orgán zažívacího traktu Jako skladovací (dceřiný) orgán patří do okruhu sleziny. 2 Ačkoliv si na zažívací obtíže lokalizované do žaludku stěžuje

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_18_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_18_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_18_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA DÝCHACÍ SOUSTAVA Buňky živočišného organismu získávají energii pro životní děje: převážně z biologických

Více

Test z biologie přijímací řízení FBMI ČVUT (Správná je vždy jediná odpověď.)

Test z biologie přijímací řízení FBMI ČVUT (Správná je vždy jediná odpověď.) 1 Test z biologie přijímací řízení FBMI ČVUT (Správná je vždy jediná odpověď.) 1. Povrch kosti kryje vazivová blána, která se nazývá a) okostice b) chrupavka c) kostní obal 2. Na průřezu kosti rozeznáváme

Více

Patofyziologie trávícího systému I

Patofyziologie trávícího systému I 1 Patofyziologie trávícího systému I Ústní dutina a slinné žlázy Jícen Žaludek a duodenum Tenké a tlusté střevo GIT 2 1- jícen 2- orgány peritoneální dutiny 3- žaludek (1.5l) 4- gastroesofageální spojení

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Vývoj trávicího systému + obecná stavba

Vývoj trávicího systému + obecná stavba Modul A Vývoj trávicího systému + obecná stavba Martin Špaček Odd. histologie a embryologie Zdroje obrázků: Cook, Osmond: The embryonic disk Gray: Anatomy of the human body (http://www.bartleby.com/107/)

Více

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24 Obsah Předmluva... 13 OBECNÁ CHIRURGIE 1 Vyšetření chirurgického pacienta... 16 1.1 Anamnéza... 16 1.2 Fyzikální vyšetření..................................... 18 1.3 Paraklinická vyšetření... 20 1.4 Předoperační

Více

ČLOVĚK. Antropologie (z řeckého anthrópos člověk) - snaží se vytvořit celkový obraz člověka

ČLOVĚK. Antropologie (z řeckého anthrópos člověk) - snaží se vytvořit celkový obraz člověka ČLOVĚK Antropologie (z řeckého anthrópos člověk) - snaží se vytvořit celkový obraz člověka Fyzická antropologie - studuje lidské tělo, jeho vývoj a genetiku anatomie - zkoumá stavbu těla organismů fyziologie

Více

FYZIOLOGIE TRÁVENÍ A VSTŘEBÁVÁNÍ

FYZIOLOGIE TRÁVENÍ A VSTŘEBÁVÁNÍ FYZIOLOGIE TRÁVENÍ A VSTŘEBÁVÁNÍ Trávicí soustava (Gastro-intestinální trakt G.I.T.) Úkoly G.I.T. mechanické zpracování potravy trávení přestup tráveniny stěnou G.I.T. vstřebávání skladování potravy ochrana

Více

vysoká schopnost regenerace (ze zachovalých buněk)

vysoká schopnost regenerace (ze zachovalých buněk) JÁTRA Jaterní buňky vysoká schopnost regenerace (ze zachovalých buněk) po resekci 50 60 % jaterní tkáně dorostou lidská játra do předoperační velikosti během několika měsíců (přesný mechanismus neznáme)

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz 3 Ošetřovatelství INTERNA 2. díl Mgr. Taťána Filipová OŠETŘOVATELSTVÍ INTERNA Pracovní sešit 2. díl Recenzentka: Mgr. Lenka Slezáková, Ph.D. Grada

Více

Ústa Zvláštnosti u bezobratlých (minerální kyseliny, antikoagulanty, jedovaté látky, sání šťáv, tyramín hlavonožců, hedvábí

Ústa Zvláštnosti u bezobratlých (minerální kyseliny, antikoagulanty, jedovaté látky, sání šťáv, tyramín hlavonožců, hedvábí Fyziologie trávení Mechanické zpracování potravy - drcení, zvlhčování -> kašovitá hmota (většinou přední část trávicí trub.) Chemické zpracování potravy - chemický rozklad pro přechod z trávicí trubice

Více

FUNKCE TRÁVICÍ SOUSTAVY

FUNKCE TRÁVICÍ SOUSTAVY TRÁVICÍ SOUSTAVA Pro přednášku v Trenérské škole Svazu kulturistiky a fitness České republiky a Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy více na wwwskfcrcz/treneri Mgr Petr JEBAS FUNKCE TRÁVICÍ

Více

Játra, žlučník, pankreas

Játra, žlučník, pankreas Modul A Játra, žlučník, pankreas Morfologie Pancreas /= slinivka břišní/ Popis: caput (processus uncinatus, incisura), collum, corpus (margines, facies), cauda Stavba: ductus pancreaticus major Wirsungi

Více

Fyziologie trávení a vstřebávání

Fyziologie trávení a vstřebávání Fyziologie trávení a vstřebávání Organizmy mohou vykonávat své životní funkce jen za přispění energie, kterou získávají z živin příjem trávícím systémem. Funkce trávícího systému: 1. trávení mechanické

Více

TRÁVICÍ SOUSTAVA - přednášky

TRÁVICÍ SOUSTAVA - přednášky TRÁVICÍ SOUSTAVA - přednášky Mgr. Martina Pokorná Trávicí soustava dlouhá trubice, jejíž stěna je tvořena vazivem, hladkou svalovinou a vystlána sliznicí; začíná dutinou ústní a končí konečníkem; hlavní

Více

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE OBSAH Úvod do studia 11 1 Základní jednotky živé hmoty 13 1.1 Lékařské vědy 13 1.2 Buňka - buněčné organely 18 1.2.1 Biomembrány 20 1.2.2 Vláknité a hrudkovité struktury 21 1.2.3 Buněčná membrána 22 1.2.4

Více

Teorie: Trávení: proces rozkladu molekul na menší molekuly za pomoci enzymů trávícího traktu

Teorie: Trávení: proces rozkladu molekul na menší molekuly za pomoci enzymů trávícího traktu Trávení Jan Kučera Teorie: Trávení: proces rozkladu molekul na menší molekuly za pomoci enzymů trávícího traktu Trávicí trakt člověka (trubice + žlázy) Dutina ústní Hltan Jícen Žaludek Tenké střevo Tlusté

Více

Anatomie, fyziologie a vyšetřovací metody močového ústrojí I.

Anatomie, fyziologie a vyšetřovací metody močového ústrojí I. Anatomie, fyziologie a vyšetřovací metody močového ústrojí I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2009 Bc. Hrušková Jindřiška Anatomie

Více

Trávicí systém III jícen, žaludek preparáty B10 B13

Trávicí systém III jícen, žaludek preparáty B10 B13 Trávicí systém III jícen, žaludek preparáty B10 B13 Ústav histologie a embryologie Lucie Lantová (lucie.lantova@lf1.cuni.cz) Praktická mikroskopie B02242 M. H. Ross, W. Pawlina: Histology: A Text and Atlas,

Více

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény)

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény) Oběhová soustava - Zajišťuje stálý tělní oběh v uzavřeném cévním systému - motorem je srdce Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) - pevné (krev proudí

Více

FYZIOLOGIE VYLUČOVÁNÍ - exkrece

FYZIOLOGIE VYLUČOVÁNÍ - exkrece FYZIOLOGIE VYLUČOVÁNÍ - exkrece Ex. látek narušující stálost vnitřního prostředí - zbytky a zplodiny metabolizmu - látky momentálně nadbytečné - látky cizorodé (léky, drogy, toxiny...) Ex. fce několika

Více

2... Trávení člověka je.. (typ trávení).

2... Trávení člověka je.. (typ trávení). Pracovní list trávicí soustava (samostudium) Úvod, základní pojmy Člověk je heterotrofní organismus, tzn. že získává energii pro činnost buněk z organických látek ze svého okolí. Kromě organických látek

Více

Propojení metabolických drah. Alice Skoumalová

Propojení metabolických drah. Alice Skoumalová Propojení metabolických drah Alice Skoumalová Metabolické stavy 1. Resorpční fáze po dobu vstřebávání živin z GIT (~ 2 h) glukóza je hlavní energetický zdroj 2. Postresorpční fáze mezi jídly (~ 2 h po

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Exkrece = Exkrety Exkrementy

Exkrece = Exkrety Exkrementy Vylučovací soustava Vylučovací soustava Exkrece = vylučování vylučování odpadních produktů tkáňového metabolismu z těla ven Exkrety tekuté odpadní látky x Exkrementy tuhé odpadní látky Hlavní exkrety:

Více

Funkce jater 7. Játra stavba, struktura jaterní buňky, žluč. Metabolismus základních živin v játrech. Metabolismus bilirubinu.

Funkce jater 7. Játra stavba, struktura jaterní buňky, žluč. Metabolismus základních živin v játrech. Metabolismus bilirubinu. Funkce jater 7 Játra stavba, struktura jaterní buňky, žluč. Metabolismus základních živin v játrech. Metabolismus bilirubinu. Játra centrální orgán v metabolismu živin a xenobiotik 1. Charakterizujte strukturu

Více

Variace Dýchací soustava

Variace Dýchací soustava Variace 1 Dýchací soustava 21.7.2014 13:15:44 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA DÝCHACÍ SOUSTAVA Dýchací systém Dýchání je děj, při kterém organismus získává a spotřebovává vzdušný kyslík a vylučuje

Více

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton TRITON Operace pankreatu Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton Jan Šváb Operace pankreatu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_01_BI1 TRÁVICÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_01_BI1 TRÁVICÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_01_BI1 TRÁVICÍ SOUSTAVA TRÁVICÍ SOUSTAVA Základem trávicí soustavy : trávicí trubice stěna trávicí trubice: vazivo, hladké

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta. Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr.

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta. Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Aleš Hejlek Cíle předmětu: Seznámit studenty s fyziologií všech systémů s

Více

Živá soustava, hierarchie ž.s.

Živá soustava, hierarchie ž.s. Téma: Tkáně Živá soustava, hierarchie ž.s. Charakteristiky ž.s.: 1) Biochemické složení 2) Autoreprodukce 3) Dědičnost 4) Složitost, hierarchické uspořádání 5) Metabolismus 6) Dráždivost 7) Růst 8) Řízení

Více

Název: Činnost dutiny ústní a žaludku

Název: Činnost dutiny ústní a žaludku Název: Činnost dutiny ústní a žaludku Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2.

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu Patofyziologie stresu Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu Stres - pojmy Stres zátěž organismu

Více

ŽLÁZY S VNIT SEKRECÍ

ŽLÁZY S VNIT SEKRECÍ ŽLÁZY S VNITŘNÍ SEKRECÍ - žláz s vnitřní sekrecí - neurohormony - tkáňové hormony endokrinní žláza exokrinní žláza vývod žlázy sekreční buňky sekreční buňky krevní vlásečnice Žlázy s vnitřní sekrecí endokrinní

Více

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr.Jitka Fuchsová MÍZA (lymfa) Krevní kapiláry mají propustné stěny

Více

glukóza *Ivana FELLNEROVÁ, PřF UP Olomouc*

glukóza *Ivana FELLNEROVÁ, PřF UP Olomouc* Prezentace navazuje na základní znalosti Biochemie, stavby a transportu přes y Doplňující prezentace: Proteiny, Sacharidy, Stavba, Membránový transport, Symboly označující animaci resp. video (dynamická

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_NERVOVÁ SOUSTAVA ČLOVĚKA2_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

GASTROINTESTINÁLNÍ SOUSTAVA

GASTROINTESTINÁLNÍ SOUSTAVA GASTROINTESTINÁLNÍ SOUSTAVA Mechanické a chemické zpracování potravy Vstřebání a vyloučení produktů Obrana vnitřního prostředí (toxiny, mikroby ) Motilita GIT nervové řízení Sekrece GIT humorální řízení

Více