Třífázový statický ELEktroměr

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Třífázový statický ELEktroměr"

Transkript

1 Třífázový statický ELEktroměr ZE 312 Elektroměr ZE312.Dx je třífázový jedno nebo dvoutarifní elektroměr určený pro měření spotřeby elektrické energie v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu. Přístroj je určen k přímému připojení do rozvodné sítě. Měří činnou energii ve třídách A nebo B podle norem EN a EN ve směru odběr i dodávka. Jeho konstrukce je navržena pro připojení do sítě typu TN-C dle ČSN Tarifní registry elektroměru se ovládají vnitřními hodinami nebo externím napětím. Naměřené hodnoty energie jsou spolu s možnými dalšími údaji (pokusy o manipulaci s elektroměrem jako je otevření pouzdra nebo krytu svorkovnice, změna parametrů, detekce vnějšího magnetického pole apod. ukládány do paměti a v případě potřeby zobrazovány na LCD displeji. Dále je na displeji zobrazen právě aktivní tarif, bargraf indikující (hrubě velikost okamžitého měřeného výkonu, směr toku energie (při obráceném toku bargraf bliká, datum a čas vnitřních hodin apod. Údaje na displeji rotují automaticky nebo se ovládají pomocí 2 tlačítek, z nichž jedno je pod plombou. Elektroměr může být vybaven vnitřní baterií, což umožňuje odečet i při přerušení napětí v rozvodné síti. Přístroj je vybaven standardně optickým rozhraním a může být vybaven impulsním výstupem typu S0 a rozhraním RS485. Tato řada elektroměrů byla schválena Certifikátem o schválení typu měřidla č CS-C ze dne 17. srpna 2009 a byla jí udělena notifikovanou osobou č značka schválení typu TCM 221/ Před udělením značky schválení (TCM, byla tato řada elektroměrů podrobena zkouškám, které potvrdily soulad s normami: ČSN EN ; ČSN EN ČSN EN ; ČSN EN Část 31; DIN ; DIN ČSN EN , Část 41; a Nařízení vlády NV 464/2005 Sb.

2 Technické parametry Měření činná energie v třífázové čtyřvodičové síti, měření importu i exportu energie. Možnost zobrazení součtu absolutních hodnot obou (A = +AL1 + +AL2 + +AL3 + -AL1 + -AL2 + -AL3 nebo zobrazení jen importu energie (A = +AL1 + +AL2 + +AL3.(export energie není zobrazen rovněž zkušební LED nevysílá impulzy příslušející exportu energie. Možnost měření profilu zátěže.možnost měření energie pouze v libovolných dvou fázích nebo i v libovolné jedné fázi (při těchto možnostech musí být nulový vodič připojen. Měřicí metoda statický elektroměr s bočníky nebo s proudovými transformátory na proudovém vstupu Třída přesnosti A nebo B Izolace zapouzdřeného přístroje ochranná třída II Stupeň krytí IP 53 Jmenovité napětí U n 3 x 230/400 V, 2 x 230/400 V, 230 V Rozsah provozního napětí 0,75 U n až 1,15 U n Referenční kmitočet 50 Hz Náběhový proud (I st 15 ma, 20 ma, 25 ma Minimální proud (I min 150 ma, 200 ma, 250 ma Referenční proud (I ref 5 A Maximální proud (I max 60 až 100 A (s krokem po 5 A Spotřeba v napěťovém obvodu - činný příkon při U n 0,85 W - zdánlivý příkon při U n 1 VA Spotřeba v proudovém obvodu 0,01 VA při (Iref Rozsah displeje 7 celých míst Počet desetinných míst ve zkušebním módu 3 Rozlišení energie zobrazené na LCD 1 kwh Konstanta elektroměru až imp/kwh Zkušební výstup LED (viditelné spektrum Signalizace registrace elektroměru při zatížení indikace výkonu optická - integrovaná v displeji, proporcionální zobrazení a směru toku energie Rozhraní: A. Optické výstupní rozhraní IR rozhraní odečet dle ČSN EN B. Impulsní výstup (pro měření el. energie - variantně impulsní zařízení třídy A dle ČSN EN Označení svorek impulsního výstupu svorky 20(+ a 21(- Konstanta výstupu S0 otevřený kolektor 100 imp/kwh, 500 imp/kwh, imp/kwh Napájecí napětí jmenovité 24 Vss, max. 30 Vss Maximální proud 5 až 15 mass C. Elektrické výstupní rozhraní RS485 - variantně odečet dle ČSN EN Označení svorek rozhraní RS485 svorky 20(B a 21(A Průměr vrtání proudových připojovacích svorek min. Ø 6,8 mm, variantně Ø 8,0 mm, Ø 9,6 mm Provedení připojovacích šroubů ve svorkovnici kombinovaný křížový PZ /S2 Provedení plombovacího šroubu v krytu svorkovnice kombinovaný křížový PZ /S1 Ø vrtání 2,5 mm Pomocné svorky přístroj obsahuje pomocné svorky 2, 5, 13, 15, 20 a 21, které umožňují spolehlivé zapojení jednotných vodičů o průřezu 0,75 2,5 mm 2 s prostupem vodiče Ø 3,5 mm 2 Hmotnost 1,1 kg Vnější rozměry včetně krytu svorkovnice š. 176 x v. 264 cm Uchycení na kříž vodorovně 150 mm; svisle 210 nebo 230 mm Pracovní a skladovací teplota -40 C až +70 C a -40 C až +75 C Čitelné zobrazení hodnot -33 C až +60 C

3 Základní funkční charakteristiky Jedno nebo dvoutarif Možnost nastavení RTC pomocí tlačítek Univerzální definice tarifních spínacích programů nebo externí řízení tarifů Detekce ovlivňování měření a záznam do registru událostí (volitelně vnější magnetické pole, otevření krytu elektroměru a svorkovnice apod. Možnost přepnout do režimu zobrazování energie až na 3 desetinná místa Volitelně možnost odečtu elektroměru při výpadku napájení Volitelně záznamník událostí, historických dat a profilu spotřeby Samodiagnostika Zapojení svorkovnice Možné varianty (svorka 2 nemusí být osazena u žádné z variant v případě měřícího prvku bočníku: Dvoutarif s RS485, přepínání tarifů interními hodinami nebo pomocí svorky č.15 Dvoutarif s RS485, přepínání tarifů pomocí svorek č. 13 a č. 15 Jednotarif s RS485 Dvoutarif s S0, přepínání pomocí svorky č.13 Jednotarif s S0 Jednotarif s RS485 Dvoutarif, přepínání tarifů interními hodinami Elektroměr bez pomocných svorek Legend: 1 vstup fáze L1 2 výstup fáze L1 pomocná svorka 3 výstup fáze L1 silová svorka - I max 4 vstup fáze L2 5 výstup fáze L2 pomocná svorka 6 výstup fáze L2 silová svorka - I max 7 vstup fáze L3 8 výstup fáze L3 pomocná svorka 9 výstup fáze L3 silová svorka - I max 10, 11, 12 nulový vodič N 13, 15 20, 21 svorky přepínání tarifů, variantně svorky rozhraní RS (B, 15 (A svorky impulsního výstupu S0-20 (+, 21 (-, variantně svorky rozhraní RS (B, 21 (A

4 Popis displeje Elektroměr typu ZE 112 je vybaven LCD displejem. Pracovní teplota, rozsah pro správnou funkci je -33 C až +60 C. Po připojení elektroměru k elektrické síti proběhne trvalé podsvícení a cca 8 s test všech segmentů LCD displeje. Symbol indikuje aktivní tarif, do kterého elektroměr čítá spotřebu, případně dodávku. Aktivní tarif je zobrazen příslušným symbolem T1 nebo T2 na štítku přístroje. Symbol T1 nebo T2 na LCD označuje tarif, pro který jsou platné právě zobrazované údaje (např. spotřeba naměřená v tomto tarifu. Pro lepší orientaci je na LCD displeji vždy hrubě indikována velikost okamžitého výkonu a to bargrafem. Je-li proud pod rozběhovou hodnotou, bargraf se nezobrazuje. Pokud proud teče obráceným směrem (čítá se do registrů dodávky, bargraf bliká. Orientační hodnoty proudu v každé fázi (celkového výkonu ve všech fázích indikované segmenty bargrafu: segment 1 rozběhový výkon segment 5 2,23 A (1536 W segment 2 0,035 A (24 W segment 6 8,90 A (6144 W segment 3 0,14 A (96 W segment 7 36,60 A ( W Bargraf na LCD displeji vždy orientačně indikuje velikost okamžitého součtového výkonu ve všech fázích. Je-li proud (ve všech fázích současně pod rozběhovou hodnotou, bargraf se nezobrazuje. Bargraf bliká, pokud převažuje dodávka nad spotřebou. Dodávku v jednotlivých fázích indikují symboly přítomnosti napětí (L1, L2, L3. Symboly fází (L1, L2, L3 indikují stav připojení elektroměru takto: L1, L2, L3 trvale zobrazeny - elektroměr správně připojen, všechny fáze přítomny, kterýkoliv nezobrazen - chybí příslušná fáze, zobrazení rotuje L1 L2 L3 - všechny fáze přítomny, nesprávné pořadí fází, bliká bargraf a L1 nebo L2 nebo L3 - v příslušné fázi je opačný směr proudu (dodávka. Rozměrový náčrt ZPA Smart Energy a.s., Komenského 821, Trutnov, Česká republika Tel.: , fax: http.: //

ACE 3000 typ 100/110

ACE 3000 typ 100/110 ACE 3000 typ 100/110 Návod k obsluze David Šlancar Strana 1 (celkem 51) ACE3000_100_Navod_k_obsluze V2 Obsah: 1. Všeobecný popis elektroměru... 5 1.1. Rozsah elektroměru... 5 1.1.1. Použití... 5 1.1.2.

Více

E650 řada 3 ZMD310AR/CR. Technická data. Elektroměr IEC/MID pro průmysl a obchod

E650 řada 3 ZMD310AR/CR. Technická data. Elektroměr IEC/MID pro průmysl a obchod Elektroměr IEC/MID pro průmysl a obchod ZMD310AR/CR E650 řada 3 Technická data Společnost Landis+Gyr vychází ze své tradice průmyslových měřidel a uvádí na trh nejnovější generaci elektroměru ZMD300, provedení

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

Prosvětlovací displej typu WW-10 a WW-45 monitory dvouproudové linky bez pomocné energie

Prosvětlovací displej typu WW-10 a WW-45 monitory dvouproudové linky bez pomocné energie Prosvětlovací displej typu WW-10 a WW-45 monitory dvouproudové linky bez pomocné energie Prosvětlovací displej WW-45 Prosvětlovací displej WW-10 Prosvětlovací displej WW-10 Panelové provedení Nástěnné

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí Vydává ČEZ Distribuce, a. s. Platnost od 1. 6. 2015 ČEZ Distribuce, a. s. www.cezdistribuce.cz

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

VIA-DU-20. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

VIA-DU-20. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 8 1400 Praha 4 Telefon: +40 41 009 15 Fax: +40 41 009 19 VIA-DU-0 Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete

Více

Napájecí zdroj JN 3020/3x400

Napájecí zdroj JN 3020/3x400 České dráhy, a.s. Generální ředitelství Odbor automatizace a elektrotechniky 110 15 Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222 Registrační číslo u dodavatele Starmon s.r.o. Nádražní 88 565 01 P R O Z A T Í M N Í

Více

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1 Proporcionální rozváděč D n 0 p max 50 bar Q max 80 dm min - PRM7-0 HC 56 /0 Nahrazuje HC 56 6/0 Digitální elektronika Kompaktní konstrukce Ovládání proporcionálními magnety Vysoká citlivost a nepatrná

Více

JISTIČE LSN DO 63 A (10 ka)

JISTIČE LSN DO 63 A (10 ka) JISTIČE LSN DO 3 A (10 ka) Pro domovní, komerční a průmyslové elektrické rozvody do 3 A 230/400 V a.c. a 220/440 V d.c. K jištění kabelů a vodičů proti přetížení a zkratu Vypínací charakteristiky B, C,

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

Popis. Použití. Výhody

Popis. Použití. Výhody str. 1/6 Popis Zepalog je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický signál 0-20 ma (resp. 4-20 ma) a jejich zobrazení

Více

RAYSTAT-ECO-10. Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí

RAYSTAT-ECO-10. Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí RAYSTAT-ECO-10 Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí 1 RAYSTAT-ECO-10 Obsah 2 Popis a technické údaje 5 Funkční popis 6 Displej 6 Popis instalace 7 Provozní popis 9 Zkoušky, uvedení do

Více

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TONAVA, AKCIOVÁ SPOLEČNOST TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA/ C 4-9730.005.00 TOA 15 TP05 7/00 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, děkujeme za projevenou důvěru a věříme, že výrobek

Více

Metra Šumperk s.r.o.

Metra Šumperk s.r.o. Elektronický indikátor topných nákladů E-ITN 20.xx Verze: 1.1 Datum: 30. června 2006 E-ITN 20.0x... indikátor s jedním teplotním snímačem (snímač měří teplotu povrchu otopného tělesa) E-ITN 20.1x... indikátor

Více

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 100 Praha Telefon: +0 1 00 15 Fax: +0 1 00 1 Raychem Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete www.tycothermal.com

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

DVOUKANÁLOVÝ ZÁZNAMNÍK MEG 20

DVOUKANÁLOVÝ ZÁZNAMNÍK MEG 20 Dvoukanálový záznamník MEg20 DVOUKANÁLOVÝ ZÁZNAMNÍK MEG 20 1. Použití Dvoukanálový záznamník je určen pro okamžitá jednorázová i dlouhodobá měření a záznam dvou analogových veličin v terénu i laboratorních

Více

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory Základní uživatelský manuál Obsah Důležité informace...2 Předtím, než začnete...3 Postup při uvedení do provozu...5 Doporučení pro montáž...6 Doporučení

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více

Jaroslav Rzepka MERCOS - Boleslavova 4, 709 00 Ostrava 9, Czech Republic

Jaroslav Rzepka MERCOS - Boleslavova 4, 709 00 Ostrava 9, Czech Republic Jaroslav Rzepka MERCOS - Boleslavova 4, 709 00 Ostrava 9, Czech Republic tel / fax : 420 596 627 097, tel : 420 596 616 729, mob : 420 604 334 327 email : mercos@mercos.cz, www : http://www.mercos.cz MANUÁL

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500 CZ verze 1.0 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TECHNICKÁ DOKUMENTACE A NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VÝROBKU KONDENZÁTNÍ JÁDRO K2J Platí pro typy: K2J 400l, K2J 800l Platnost od: ZÁŘÍ 2006 Verze: TD-K2J-02U VÝROBCE: ETL-Ekotherm, spol.s r.o. Sídlo

Více

Záznamník měřených hodnot ZEPALOG 580

Záznamník měřených hodnot ZEPALOG 580 www.marweb.sk Záznamník měřených hodnot ZEPALOG 580 Popis ZEPALOG 580 je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

Katalog LV 70 2010, část BD01 SIVACON 8PS

Katalog LV 70 2010, část BD01 SIVACON 8PS BD01 Přípojnicové systémy 0 až 160A Katalog LV 70 2010, část BD01 SIVACON 8PS SIVACON 8PS Přípojnicové systémy BD01, (CD-L, BD2) Všeobecné poznámky 1 Katalog LV 70 2010 Přípojnicové systémy, přehled 2

Více

EL3E-12 EL3E-24AB. Popis konstrukce a funkce. Typový klíč EL3E- HC 9145 12/2005. Externí analogová elektronika pro řízení PRM2 A AB

EL3E-12 EL3E-24AB. Popis konstrukce a funkce. Typový klíč EL3E- HC 9145 12/2005. Externí analogová elektronika pro řízení PRM2 A AB Externí analogová elektronika pro řízení PRM2 EL3E12 EL3E24 HC 9145 12/2005 Nahrazuje HC 9145 3/2003 Elektronické jednotky určené k řízení proporcionálních rozváděčů PRM2 Jmenovité světlosti proporcionálních

Více