USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA. č. 160/2022 ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA. č. 160/2022 ze dne"

Transkript

1 USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 160/2022 ze dne Řešitel: odd. právní a sekretariátu Termín: Podklady: 1a) RM schvaluje: - doplnění pracovního programu o body č.: 29) Prominutí části nájemného - Smlouva č. 0055/307 o nájmu prostor sloužících k podnikání; 30) Pronájem bytu č. 1, 1+3, Hlavní 492/69, Znojmo, pro společnost ATLANTA,a.s., IČO , U Atlanty 162, Nový Šaldorf Sedlešovice; RM schvaluje pracovní program schůze ve znění změn. 1b) RM schvaluje za ověřovatele Mgr. Lukáše Davida a Jana Groise, MBA Řešitel: odb. školství, kultury a památkové péče Termín: Podklady: RM schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola, Znojmo, Pražská 98, IČO: , zapojení do projektu Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny Projekt bude realizován v období od do , bez finanční spoluúčasti zřizovatele a nebude vyžadovat předfinancování Řešitel: odb. školství, kultury a památkové péče Termín: Podklady: RM schvaluje úhradu nákladů na dopravu, max. do výše Kč (6000 Kč/autobus), pro žáky Základní školy Prokopa Diviše a Mateřské školy, Znojmo, Přímětice 569, IČO: , a pro žáky Základní školy, Znojmo, nám. Republiky 9, IČO: , v rámci účasti na Veletrhu práce a vzdělávání v Hollabrunnu, který se koná dne Řešitel: odb. školství, kultury a památkové péče Termín: Podklady: a) RM jako rozhodující orgán pro zakázky III. kategorie bere na vědomí souhrnný protokol ze dne a výsledek veřejné zakázky na Výměnu oken v budově 1. stupně včetně výměny dveří_ I. etapa (id: 40368), která se uskutečnila poptávkovým řízením pro Základní školu, Znojmo, Václavské nám. 8, příspěvkovou organizaci, Václavské nám. 8, Znojmo, IČO: b) RM na základě souhrnného protokolu rozhoduje o zadání veřejné zakázky firmě Joka Moravský Krumlov, s.r.o., Skalice 197, IČO: , za cenu ve výši ,15 Kč bez DPH. c) RM jako rozhodující orgán pro zakázky III. kategorie bere na vědomí souhrnný protokol ze dne a výsledek veřejné zakázky na Výměnu oken v tělocvičně _II. etapa (id: 40376), která se uskutečnila poptávkovým řízením pro Základní školu, Znojmo, Václavské nám. 8, příspěvkovou organizaci, Václavské nám. 8, Znojmo, IČO:

2 d) RM na základě souhrnného protokolu rozhoduje o zadání veřejné zakázky firmě Joka Moravský Krumlov, s.r.o., Skalice 197, IČO: , za cenu ve výši Kč bez DPH Řešitel: odb. školství, kultury a památkové péče Termín: Podklady: 1) RM bere na vědomí žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu města Znojma v roce 2022 dle přílohy č. 1. 2) RM schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu města Znojma žadatelům v rámci dotačního programu Podpora sportu ve městě Znojmě v roce 2022 dle tabulky č. 1. tabulka č. 1 poř.č. IČO název žadatele účel dotace RM číslo smlouvy Nohejbalový klub Sportovní reprezentace města /2022 Znojmo z. s. Znojma - II. liga v nohejbale FK Práče, z.s. Pohár mládeže finálový fotbalový turnaj kategorie U / FC VINAŘI ČESKÉ VINO EURO Fotbalové /2022 REPUBLIKY, z. s. mistrovství Evropy vinařů 3) RM schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu města Znojma žadatelům v rámci dotačního programu Podpora kultury ve městě Znojmě v roce 2022 dle tabulky č. 2. tabulka č. 2 poř.č. IČO název žadatele účel dotace RM číslo smlouvy Spolek přátel Rok s Hroznovou kozou /2022 Hroznové kozy Fotoklub Znojmo z.s. 100 let znojemských fotospolků /2022 4) RM schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle přílohy č Řešitel: odb. školství, kultury a památkové péče Termín: Podklady: 1) RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Znojma žadateli Česká republika Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, IČO: , se sídlem Zubatého 685/1, Brno, na pořízení Montované haly včetně souvisejících výdajů, ve výši Kč. 2) RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Znojma žadateli BOXING KLUB ŘEŠETO ZNOJMO, IČO: , se sídlem Dvořákova 2924/21, Znojmo, za účelem Přípravy na světový titul WBC CISBB, ve výši Kč. 3) RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle přílohy č Řešitel: odb. školství, kultury a památkové péče Termín: Podklady: 1) RM schvaluje změnu účelu poskytnuté dotace z rozpočtu města Znojma žadateli Sdružení 2

3 znojemských vinařů z.s., IČO: , se sídlem Pražská 3546/46, z: Znojemský košt 2022 na: Putování za znojemským veltlínem. 2) RM schvaluje změnu účelu poskytnuté dotace z rozpočtu města Znojma žadateli K. S., narozené dne xxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, z: Maškarní ples na: Májová zábava. 3) RM schvaluje uzavření dodatků k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotací dle přílohy č Řešitel: odb. školství, kultury a památkové péče Termín: Podklady: RM schvaluje výjimku ze Zásad a postupů při zadávání veřejných zakázek č. 5/2019 a souhlasí s přímým zadáním zakázek spojených se zajištěním akce Dny partnerských měst 2022 společnostem GOBINO s.r.o., Čermákova 940/1, Znojmo, IČO: , ZPK, s.r.o., Slepičí trh 303/7, Znojmo, IČO: , Gorfigon s.r.o., Rooseveltova 584/9, Brno, IČO: , a SOL2008 s.r.o., Horní Česká 248/19, Znojmo, IČO: , převyšujících Kč bez DPH Řešitel: odb. školství, kultury a památkové péče Termín: Podklady: RM schvaluje změnu usnesení č. 144/2022, bodu č. 6062/1, ze dne z: RM schvaluje výjimku ze Zásad a postupů při zadávání veřejných zakázek č. 5/2019 pro příspěvkovou organizaci Znojemská Beseda, IČO: , a souhlasí s přímým zadáním zakázky Sazba a tisk měsíčníku Znojemské LISTY 2022 firmě Luboš Vitanovský Agentura Bravissimo, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, IČO: , za cenu Kč bez DPH. na: RM schvaluje výjimku ze Zásad a postupů při zadávání veřejných zakázek č. 5/2019 pro příspěvkovou organizaci Znojemská Beseda, IČO: , a souhlasí s přímým zadáním zakázky Sazba a tisk měsíčníku Znojemské LISTY 2022 firmě Luboš Vitanovský Agentura Bravissimo, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, IČO: , za cenu Kč bez DPH Řešitel: odb. školství, kultury a památkové péče Termín: Podklady: 1) RM schvaluje poskytnutí finančního daru v rámci projektu Kolumbus # 1 O. K., nar. xxxxxxx xxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ve výši Kč, za účelem zvyšování vzdělanosti občanů města Znojma prostřednictvím úspěšně složeného jazykového certifikátu z anglického jazyka. 2) RM schvaluje poskytnutí finančního daru v rámci projektu Kolumbus # 1 E. H., nar. xxxxxxx xxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ve výši Kč, za účelem zvyšování vzdělanosti občanů města Znojma prostřednictvím úspěšně složeného jazykového certifikátu z německého jazyka. 3) RM schvaluje poskytnutí finančního daru v rámci projektu Kolumbus # 1 A. M., nar. xxxxxxx xxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ve výši 3

4 2 486 Kč, za účelem zvyšování vzdělanosti občanů města Znojma prostřednictvím úspěšně složeného jazykového certifikátu z německého jazyka. 4) RM schvaluje poskytnutí finančního daru v rámci projektu Kolumbus # 1 T. A., nar. xxxxxxx xxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ve výši Kč, za účelem zvyšování vzdělanosti občanů města Znojma prostřednictvím úspěšně složeného jazykového certifikátu z německého jazyka. 5) RM schvaluje poskytnutí finančního daru v rámci projektu Kolumbus # 1 M. K., nar. xxxxxxx xxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ve výši Kč, za účelem zvyšování vzdělanosti občanů města Znojma prostřednictvím úspěšně složeného jazykového certifikátu z anglického jazyka Řešitel: odb. sociální Termín: Podklady: RM schvaluje uzavření Smluv o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Znojmo pro rok 2022 mezi městem Znojmem a níže uvedenými obcemi/městysy/městy dle přílohy č. 1. Poř.číslo Název obce/městyse/města IČO: číslo smlouvy Výše příspěvku v Kč 1. Běhařovice / Bítov / Blížkovice / Boskovštejn / Břežany / Citonice / Dyje / Hevlín / Hnanice / Hodonice / Chvalovice / Jevišovice / Křepice / Kuchařovice / Lančov / Mackovice / Němčičky / Pavlice / Plaveč / Podmolí / Slatina / Slup / Stálky / Střelice / Suchohrdly / Šafov / Štítary /

5 28. Uherčice / Valtrovice / Višňové / Vratěnín / Zálesí / Želetice / Žerotice / Žerůtky / celkem Kč 6631 Řešitel: odb. správní Termín: Podklady: RM doporučuje ZM stanovit v souladu s ustanovením 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet členů Zastupitelstva města Znojma pro volební období na 31 členů Řešitel: odb. investic a technických služeb Termín: Podklady: RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 952/2021 ze dne na realizaci veřejné zakázky s názvem Zpracování architektonické studie hlavního veřejného prostoru historické ulicové návsi v příměstské části Popice u Znojma, mezi městem Znojmem a Ing. arch. Pavlem Svobodou, IČO: , se sídlem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle přílohy Řešitel: odb. investic a technických služeb Termín: Podklady: Rada města schvaluje výjimku ze Zásad a postupů při zadávání veřejných zakázek č. 5/2019 a vystavení objednávky na provedení opravy povrchu místní komunikace na části pozemků parc. č. 3103/2 a 3104/7 vše v k. ú. Znojmo město (ulice Resslova 2. odbočka) firmě COLAS CZ, a.s., se sídlem Rubeška 215/1, Praha 9, IČO , za cenu Kč bez DPH Řešitel: odb. investic a technických služeb Termín: Podklady: Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů mezi městem Znojmem a společností ELEKTROWIN a.s., IČO: , se sídlem Michelská 300/60, Praha 4, dle přílohy Řešitel: odb. vnitřní správy Termín: Podklady: RM, na základě stanoviska Pracovní skupiny pro udílení Ceny města Znojma, doporučuje ZM udělit Cenu města Znojma za rok 2022: 1. Kolektivu Oblastní charity Znojmo za nadstandartní činnost v nových sociálních projektech a spolupráci s městem Znojmem, 2. Vlastimilu Mrvovi za žurnalistickou činnost přispívající k rozvoji a propagaci města Znojma, 3. Miroslavu Kučerovi za aktivní rozvoj cyklistiky a cykloturistiky na Znojemsku, 4. Bedřichu Fendrichovi za významné reprezentování znojemského motocyklového sportu, 5

6 5. Mons. Mgr. Jindřichu Bartošovi za duchovní a pastorační činnost, osobní podíl při obnově církevních památek na Znojemsku, 6. MUDr. Miroslavu Kavkovi, MBA za celoživotní profesní lékařskou činnost přispívající k rozvoji města Znojma Řešitel: odb. majetkový Termín: Podklady: 1. Rada města bere na vědomí vrácení částky nespotřebovaného daru příměstské části Oblekovice, ve výši Kč od paní J. Š., bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, narozené xxxxxxxxxx. 2. Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši Kč za účelem zajištění kulturních a společenských akcí v příměstské části Oblekovice, předsedovi komise panu J. Š., bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, narozenému xxxxxxxxxx Řešitel: odb. majetkový Termín: Podklady: 1. Rada města schvaluje konání akce Dětský den 2022 v prostoru Městského parku ve Znojmě v termínu Kulturní program zajistí Znojemská Beseda, příspěvková organizace. 2. Rada města schvaluje pronájem prodejních míst na prodej občerstvení v Městském parku ve Znojmě v době konání akce a pověřuje odbor majetkový uzavíráním nájemních smluv s vybranými prodejci dle přílohy. 3. Rada města pověřuje Správu nemovitostí města Znojma, příspěvkovou organizaci, zajištěním stavby stanů a elektrorozvodů Řešitel: odb. majetkový Termín: Podklady: Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatné nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem: - parc. č. 374/5 o celkové výměře 344 m2, orná půda, zemědělský půdní fond; - parc. č. 377/1 o celkové výměře 495 m2, zahrada, zemědělský půdní fond; - parc. č. 377/2 o celkové výměře 256 m2, zahrada, zemědělský půdní fond, které jsou zapsány na LV č u Katastrálního úřadu pro JmK, Katastrální pracoviště Znojmo, vše v k.ú. Oblekovice, od České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, Praha, IČO Řešitel: odb. majetkový Termín: Podklady: Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemků: - parc. č. 333/2 o celkové výměře 959 m2, orná půda, zemědělský půdní fond a; - parc. č. 333/35 o celkové výměře 921 m2, orná půda, zemědělský půdní fond. Pozemky jsou zapsány na LV č u Katastrálního úřadu pro JmK, Katastrální pracoviště Znojmo, vše v k.ú. Přímětice Řešitel: odb. majetkový Termín: Podklady: 6

7 Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku o výměře 4 m2 z pozemku parc. č. 991/17 o celkové výměře 1309 m2, ostatní plocha, silnice, který je zapsán na LV č u Katastrálního úřadu pro JmK, Katastrální pracoviště Znojmo v k.ú. Přímětice Řešitel: odb. majetkový Termín: Podklady: Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 1079/18 o celkové výměře 328 m2, zahrada, zemědělský půdní fond v k.ú. Oblekovice, který je zapsán na LV č u Katastrálního úřadu pro JmK, Katastrální pracoviště Znojmo Řešitel: odb. majetkový Termín: Podklady: Rada města schvaluje záměr prodeje id. podílu 1/2 na pozemku parc. č. 5602/70 o celkové výměře 18 m2, zastavěná plocha a nádvoří, který je zapsán na LV č u Katastrálního úřadu pro JmK, Katastrální pracoviště Znojmo v k.ú. Znojmo-město, za minimální nabídkovou kupní cenu ve výši 1.265,62 Kč/m Řešitel: odb. majetkový Termín: Podklady: Rada města schvaluje záměr směny: - části pozemku o výměře 2 m2 z pozemku parc. č. St. 43/2 o celkové výměře 583 m2, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba s č. p. 18, který je ve výlučném vlastnictví pana xxxx F. H., nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Pozemek je zapsán na LV č. 284 u Katastrálního úřadu pro JmK, Katastrální pracoviště Znojmo v k.ú. Mramotice, za - část pozemku o výměře 7 m2 z pozemku parc. č. 371/1 o celkové výměře 1457 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, který je ve výlučném vlastnictví města Znojma. Pozemek je zapsán na LV č u Katastrálního úřadu pro JmK, Katastrální pracoviště Znojmo v k.ú. Mramotice. Směna se uskuteční s finančním vyrovnáním ve výši Kč ve prospěch města Znojma Řešitel: odb. majetkový Termín: Podklady: Rada města schvaluje doplnění bodu č v usnesení Rady města Znojma č. 144/2022 ze dne o umístění rozpojovacího pilíře na stávající sloup nadzemního vedení nízkého napětí, který se nachází na pozemku parc. č. 3957/1, který je zapsaný na LV č u Katastrálního úřadu pro Jmk, Katastrální pracoviště Znojmo, v k.ú. Znojmo-město Řešitel: odb. majetkový Termín: Podklady: Rada města schvaluje změnu bodu č. 286 v usnesení Rady města Znojma č. 7/2018 ze dne z: Rada města souhlasí s uložením středotlaké plynovodní přípojky do pozemku parcelní číslo 5690/1 v katastrálním území Znojmo-město a schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, zahrnující právo vstupu na pozemek za účelem umístění, provozu, oprav a likvidace středotlaké plynovodní přípojky, pro vlastníka pozemků parcelní čísla 5688/36, 5688/38, 5688/39, 5688/40 v katastrálním území Znojmo-město pozemky toho času ve vlastnictví společnosti TRANSBETON s.r.o., Slovanské nám. 9, Brno, IČ: Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou. Cena za zřízení služebnosti je 400,- Kč/bm + příslušná sazba DPH, splatná do 30 dnů ode dne provedení vkladu práva odpovídajícího zřízení služebnosti do katastru nemovitostí; 7

8 na: Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro uložení středotlaké plynovodní přípojky do pozemku parc. č. 5690/1 v katastrálním území Znojmoměsto, zahrnující právo vstupu na pozemek za účelem provozu, oprav a likvidace plynovodní přípojky, pro společnost GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem, IČO: Cena za zřízení služebnosti je 400 Kč za běžný metr, splatná do 30 dnů ode dne provedení vkladu práva odpovídajícího zřízení služebnosti do katastru nemovitostí Řešitel: odb. školství, kultury a památkové péče Termín: Podklady: RM souhlasí s výpůjčkou přednáškového sálu Centra Louka Okrašlovacímu spolku ve Znojmě, Mikulášské nám. 50/3, Znojmo, IČO: , dne , za účelem uskutečnění 15. ročníku udílení Ocenění Okrašlovacího spolku Řešitel: odd. správy dat a IS Termín: Podklady: a) RM, jako rozhodující orgán pro zakázky III. kategorie, bere na vědomí souhrnný protokol aukce ze dne a výsledek veřejné zakázky Neoriginální spotřební materiál do tiskáren pro město Znojmo, referenční číslo VZ PRO-IT, která se uskutečnila formou elektronické nákupní aukce. b) RM na základě souhrnného protokolu elektronické nákupní aukce rozhoduje o zadání veřejné zakázky Neoriginální spotřební materiál do tiskáren pro město Znojmo, referenční číslo VZ PRO-IT, společnosti ABEL Logistic s.r.o., Oblouková 2831/1, Předměstí, Opava, IČO: a souhlasí s uzavřením rámcové kupní smlouvy na dobu určitou 24 měsíců nebo do okamžiku, kdy kupní cena spotřebního materiálu v souhrnu dosáhne peněžní částky Kč bez DPH, dle přílohy Řešitel: odb. majetkový Termín: Podklady: Rada města schvaluje prominutí části nájemného ve výši 50% u pronájmu nebytových prostor sloužících k podnikání - prodejny s látkami, na ulici Obroková 272/7, na pozemku parc. č. 335, v k.ú Znojmo - město, zastavěná plocha nádvoří, které jsou zapsány na LV č u Katastrálního úřadu pro JmK, Katastrální pracoviště Znojmo, vše v k.ú. Znojmoměsto (Smlouva č. 0055/307 o nájmu prostor sloužících k podnikání, ze dne ), paní Ivaně Plačkové, IČO , se sídlem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a to po dobu rekonstrukce Radniční věže Řešitel: odb. majetkový Termín: Podklady: Rada města schvaluje pronájem bytu č. 1 o velikosti 1+3 (95,96 m2) v bytovém domě na ulici Hlavní 492/69, Znojmo, pro společnost ATLANTA,a.s., IČO , U Atlanty 162, Nový Šaldorf-Sedlešovice, v souladu s čl. 8 (max. počet osob 5) Zásad pro nájem městských bytů č. 5/2014, v platném znění. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, maximálně do Nájemné bude stanoveno ve výši 72 Kč/m2/měs. a může být zvyšováno každoročně v závislosti na výši inflace oficiálně stanovené ČSÚ. 8

9 Ing. Jakub Malačka, MBA starosta Mgr. Karel Podzimek místostarosta Ověřovatel: Mgr. Lukáš David Ověřovatel: Jan Grois, MBA Zapisovatelka: Anna Musilová 9

USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 28/2015 ze dne a) RM schvaluje pracovní program schůze dle předloženého znění.

USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 28/2015 ze dne a) RM schvaluje pracovní program schůze dle předloženého znění. USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 28/2015 ze dne 29.06.2015 1367 Řešitel: odd. právní a sekretariátu Termín: 29.06.2015 1a) RM schvaluje pracovní program schůze dle předloženého znění. 1b) RM schvaluje ověřovatele

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 138/2014 ze dne

USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 138/2014 ze dne USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 138/2014 ze dne 29.04.2014 7789 Řešitel: odd. právní a sekretariátu Termín: 29.04.2014 1a) RM schvaluje pracovní program: 1) Technický bod a) schválení pracovního programu

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZNOJMA č. 27/2019 ze dne

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZNOJMA č. 27/2019 ze dne USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZNOJMA č. 27/2019 ze dne 03.06.2019 1238 Řešitel: odd. právní a sekretariátu Termín: 03.06.2019 Podklady: 1a) ZM schvaluje doplnění pracovního programu o body: č. 33) Pověření

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 155/2014 ze dne ) RM schvaluje program schůze rady města dle předloženého návrhu: 1) až 34).

USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 155/2014 ze dne ) RM schvaluje program schůze rady města dle předloženého návrhu: 1) až 34). USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 155/2014 ze dne 13.10.2014 8845 Řešitel: odd. právní a sekretariátu Termín: 13.10.2014 1) RM schvaluje program schůze rady města dle předloženého návrhu: 1) až 34). 2) RM

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 150/2014 ze dne

USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 150/2014 ze dne USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 150/2014 ze dne 25.08.2014 8364 Řešitel: odd. právní a sekretariátu Termín: 25.08.2014 1a) Rada města - schvaluje doplnění pracovního programu schůze o body: č. 139) Obnovení

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZNOJMA č. 39/2019 ze dne b) ZM schvaluje za ověřovatele zápisu Mgr. Lukáše Davida a Bc. Petra Vodičku.

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZNOJMA č. 39/2019 ze dne b) ZM schvaluje za ověřovatele zápisu Mgr. Lukáše Davida a Bc. Petra Vodičku. USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZNOJMA č. 39/2019 ze dne 02.09.2019 1647 Řešitel: odd. právní a sekretariátu Termín: 02.09.2019 Podklady: 01-39-2019 program 1a) ZM schvaluje pracovní program zasedání ZM

Více

Městský úřad Znojmo Obroková 1/12, ZNOJMO POVĚŘENÝ OBECNÍ ÚŘAD REGISTRAČNÍ ÚŘAD

Městský úřad Znojmo Obroková 1/12, ZNOJMO POVĚŘENÝ OBECNÍ ÚŘAD REGISTRAČNÍ ÚŘAD Městský úřad Znojmo Obroková 1/12, 669 22 ZNOJMO POVĚŘENÝ OBECNÍ ÚŘAD REGISTRAČNÍ ÚŘAD Sp. zn.: SMUZN SMUZN 8963/2018 SPR - KR/V-2 Č.j.: MUZN 53279/2018 Znojmo 12. června 2018 Městský úřad Znojmo jako

Více

Městský úřad Znojmo. Městský úřad Znojmo jako POVĚŘENÝOBECNí ÚŘAD (POÚ) - REGISTRAČNíÚŘAD

Městský úřad Znojmo. Městský úřad Znojmo jako POVĚŘENÝOBECNí ÚŘAD (POÚ) - REGISTRAČNíÚŘAD Městský úřad Znojmo Obroková 1/12,66922 ZNOJMO POVĚŘENÝ OBECNí ÚŘAD - REGISTRAČNí ÚŘAD Sp. zn.: SMUZN SMUZN 8963/2018 SPR - KR/V-2 Č.j.: MUZN 53279/2018 Znojmo 12. června 2018 Městský úřad Znojmo jako

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 143/2014 ze dne

USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 143/2014 ze dne USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 143/2014 ze dne 09.06.2014 8008 Řešitel: odd. právní a sekretariátu Termín: 09.06.2014 1A) - RM schvaluje doplnění pracovního programu schůze rady města o body: č. 91) Schválení

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 36/2019 ze dne

USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 36/2019 ze dne USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 36/2019 ze dne 29.07.2019 1424 Řešitel: odd. právní a sekretariátu Termín: 29.07.2019 Podklady: 1a) RM schvaluje: - doplnění bodů pracovního programu: č. 122) Dodatek č. 1

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 40/2019 ze dne

USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 40/2019 ze dne USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 40/2019 ze dne 09.09.2019 1738 Řešitel: odd. právní a sekretariátu Termín: 09.09.2019 Podklady: 01-40-2019 program 01-40-2019 doplnění programu 1a) RM: - doplňuje k projednání

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 254/2016 1. vzala na vědomí zahájení přípravy návrhu nových zásad pro pronájem bytů, pronájem nebytových

Více

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání:

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání: Město Sezemice Rada města Sezemice Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice Den konání jednání: 22.02.2017 Místo jednání: Městský úřad Sezemice - zasedací místnost Číslo jednací: č.

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 83/2016 ze dne

USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 83/2016 ze dne USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 83/2016 ze dne 19.12.2016 4167 Řešitel: odd. právní a sekretariátu Termín: 19.12.2016 1a) Rada města: - stahuje z programu schůze bod č. 28) Schválení uzavření dodatku č.

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2016 (tisk R/312)

U S N E S E N Í. 3. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2016 (tisk R/312) U S N E S E N Í z 35. schůze Rady města Kojetína, konané dne 29. března 2016, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Zpráva o hospodaření Města

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 3/2014 ze dne a) RM odkládá projednání bodů na schůzi RM dne :

USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 3/2014 ze dne a) RM odkládá projednání bodů na schůzi RM dne : USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 3/2014 ze dne 24.11.2014 4 Řešitel: odd. právní a sekretariátu Termín: 24.11.2014 1a) RM odkládá projednání bodů na schůzi RM dne 8.12.2014: č. 2) Volba předsedy strategického

Více

U S N E S E N Í. 2. Zpráva o hospodaření Města Kojetína a příspěvkových organizací za 1. pololetí 2016 (tisk R/391)

U S N E S E N Í. 2. Zpráva o hospodaření Města Kojetína a příspěvkových organizací za 1. pololetí 2016 (tisk R/391) U S N E S E N Í z 41. schůze Rady města Kojetína, konané dne 17. srpna 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zpráva o hospodaření Města Kojetína

Více

I N F O R M A C E. o konání 26. zasedání Zastupitelstva města Znojma

I N F O R M A C E. o konání 26. zasedání Zastupitelstva města Znojma MĚSTO ZNOJMO Městský úřad Znojmo I N F O R M A C E o konání 26. zasedání Zastupitelstva města Znojma Městský úřad Znojmo, v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019

Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019 Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019 1/ Kontrola usnesení 14/107 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozbory hospodaření příspěvkových organizací

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 130/2014 ze dne a) RM schvaluje pracovní program schůze rady dle předloženého návrhu body 1) až 110).

USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 130/2014 ze dne a) RM schvaluje pracovní program schůze rady dle předloženého návrhu body 1) až 110). USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 130/2014 ze dne 11.02.2014 7273 Řešitel: odd. právní a sekretariátu Termín: 11.02.2014 1a) RM schvaluje pracovní program schůze rady dle předloženého návrhu body 1) až 110).

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 154/2014 ze dne

USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 154/2014 ze dne USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 154/2014 ze dne 29.09.2014 8723 Řešitel: odd. právní a sekretariátu Termín: 29.09.2014 1a) RM schvaluje: - odložení projednání bodu: č. 62) Záměr směny pozemku p.č. 322 ve

Více

Výpis usnesení Rady města Hrušovany nad Jevišovkou konané dne poř. číslo 9 / 2018

Výpis usnesení Rady města Hrušovany nad Jevišovkou konané dne poř. číslo 9 / 2018 Výpis usnesení Rady města Hrušovany nad Jevišovkou konané dne 18.06.2018 poř. číslo 9 / 2018 1/ 09/2018 RM bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání RM 5/2018 ze dne 25.04.2018, ze zasedání RM 6/2018

Více

Usnesení. z 82. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice

Usnesení. z 82. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 82. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.10.2017 od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice Rada města schvaluje: 3053/R/301017: předložený

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

I N F O R M A C E. o konání 8. zasedání Zastupitelstva města Znojma

I N F O R M A C E. o konání 8. zasedání Zastupitelstva města Znojma MĚSTO ZNOJMO Městský úřad Znojmo I N F O R M A C E o konání 8. zasedání Zastupitelstva města Znojma Městský úřad Znojmo, v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 09. října 2018

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 09. října 2018 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 09. října 2018 č. RM 238/2018 u p r a v e n á v e r z e 1. schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2018/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové

Více

USNESENÍ z 12. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. dubna 2019 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 12. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. dubna 2019 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 12. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. dubna 2019 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/12/2019 Schválení programu 12. schůze Rady města Uničova

Více

TELEFONNÍ SEZNAM PRO SYSTÉM SPOJENÍ PRO VOLBY 2016

TELEFONNÍ SEZNAM PRO SYSTÉM SPOJENÍ PRO VOLBY 2016 TELEFONNÍ SEZNAM PRO SYSTÉM SPOJENÍ PRO VOLBY 2016 Pověřená obec (městská část) název obce č. vol.okrsku umístění volební místnosti ulice č.o. č.p. tel.spojení Bantice 1 Obecní úřad 14 515 271 114 Běhařovice

Více

Přehled usnesení z 2. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Přehled usnesení z 2. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Přehled usnesení z 2. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 14.1.2019 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/2/RM/2019 Komise rozvoje a bezpečnosti I. Rada města-bere na vědomí zápis z jednání

Více

U S N E S E N Í. 3. Uložení odvodu z fondu investic Základní školy náměstí Míru 83 (tisk R/170)

U S N E S E N Í. 3. Uložení odvodu z fondu investic Základní školy náměstí Míru 83 (tisk R/170) U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. července 2015, v 13:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Souhlas s přijetím účelového

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZNOJMA č. 107/2013 ze dne

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZNOJMA č. 107/2013 ze dne USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZNOJMA č. 107/2013 ze dne 18.06.2013 5303 Řešitel: sekretariát starosty Termín: 18.06.2013 1a) ZM schvaluje: - doplnění programu o body: č. 144) Zařazení investiční akce Víceúčelové

Více

Jihomoravský kraj Okres Znojmo

Jihomoravský kraj Okres Znojmo Bantice k.ú. Bantice Bantice Běhařovice všechna k.ú. Běhařovice Bítov k.ú. Bítov Bítov Blížkovice všechna k.ú. Blížkovice Bojanovice k.ú. US Obec Bojanovice Bojanovice Borotice k.ú. Borotice US Obec Borotice

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 09. ledna 2019

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 09. ledna 2019 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 09. ledna 2019 u p r a v e n á v e r z e č. RM 01/2019 doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří 1. schválit a) podání žádosti o poskytnutí

Více

Usnesení. přijatá na 2. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 2. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 2. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 19.11.2018 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku 15. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 263/2018-273/2018, dle důvodové

Více

Č. j.: MUCH 76336/2015

Č. j.: MUCH 76336/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH Č. j.: MUCH 76336/2015 ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 13. schůze Rady města Chebu

Více

U S N E S E N Í. z 1. schůze Rady města Letovice konané

U S N E S E N Í. z 1. schůze Rady města Letovice konané U S N E S E N Í z 1. schůze Rady města Letovice konané 14. 11. 2018 2018-RM-1-01 Rada města Letovice bere na vědomí plnění úkolů finančního odboru ke 14. 11. 2018. 2018-RM-1-02 Rada města Letovice schvaluje

Více

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103)

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103) 1 U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 27. září 2016 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. května 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. května 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. května 2017 č. RM 111/2017 u p r a v e n á v e r z e Smlouvu o poskytnutí nově pořízeného motorového vozidla k užívání starostovi města, která

Více

81. zasedání Rady města Bučovice ze dne

81. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 81. zasedání Rady města Bučovice ze dne 20.8.2018 1758/81/RM/2018 OM 01 - Záměr - Směna pozemků v k. ú. Bučovice za pozemky v k. ú. Kloboučky I. Rada města ruší usnesení Rady města č.

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 38/2019 ze dne

USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 38/2019 ze dne USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 38/2019 ze dne 22.08.2019 1158 Řešitel: odd. právní a sekretariátu Termín: 22.08.2019 Podklady: 01-38-2019 program 1a) RM schvaluje doplnění pracovního programu schůze o body:

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané 13. června 2018, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 06.04.2016 208 / 11 č. 2 209 / 11 č. 3 210 / 11 č. 4 211 / 11 č. 5 212 / 11 č. 6 213 / 11 č. 7 program zasedání dne 6. 4. 2016 přehled usnesení

Více

USNESENÍ. z 28. schůze rady města konané dne 6. dubna Číslo usnesení obsah usnesení odpovídá termín

USNESENÍ. z 28. schůze rady města konané dne 6. dubna Číslo usnesení obsah usnesení odpovídá termín USNESENÍ z 28. schůze rady města konané dne 6. dubna 2016 Číslo usnesení obsah usnesení odpovídá termín 16/28/547 Rada města schválila program jednání Rady města konané dne 6.4. 2016. 16/28/548 Rada města

Více

31. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

31. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 31. schůze Rady města Rychvald, dne 29. 07. 2019 Kontrola usnesení 31/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z komisí RM 31/2. Rada města b e r e n a

Více

VACENOVICE č.243; PSČ: ; IČO: OBEC VACENOVICE

VACENOVICE č.243; PSČ: ; IČO: OBEC VACENOVICE VACENOVICE č.243; PSČ: 696 06; IČO: 00285439 OBEC VACENOVICE Usnesení Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VACENOVICE, KONANÉHO DNE 28.5.2014 V 18 HODIN V PŘÍSÁLÍ KULTURNÍHO DOMU VE VACENOVICÍCH PROGRAM:

Více

USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 11. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 11. 2. 2016 Usnesení 224/2016 - ZM 11 ze dne 11. 2. 2016 Zahájení program zastupitelstva města bez připomínek. Usnesení 225/2016 -

Více

- 0650/RMOb-Mich/1418/41

- 0650/RMOb-Mich/1418/41 41. schůze rady městského obvodu konané dne 18.07.2016 čís. 0630/RMOb-Mich/1418/41-0650/RMOb-Mich/1418/41 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 17. května 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 17. května 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 17. května 2017 u p r a v e n á v e r z e č. RM 128/2017 převod peněžitých prostředků ve výši 154.687,00 Kč z rezervního fondu do fondu investic

Více

USNESENÍ Z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉHO DNE USNESENÍ Z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉHO DNE 27.02.2019 Usnesení číslo: 50/4Z/2019 Schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu V Jindřichově Hradci dne 28.2.2019 návrhovou

Více

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Pro/1418/15

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Pro/1418/15 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.03.2017 čís. 0109/ZMOb-Pro/1418/15-0123/ZMOb-Pro/1418/15 Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský místostarosta Strana 1/10 Přehled

Více

- 0925/RMOb-Mich/1418/62

- 0925/RMOb-Mich/1418/62 62. schůze rady městského obvodu konané dne 29.05.2017 čís. 0913/RMOb-Mich/1418/62-0925/RMOb-Mich/1418/62 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení

Více

Usnesení 10. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 10. schůze rady městského obvodu konané dne 10. schůze rady městského obvodu konané dne 25.02.2019 čís. 0215/RMOb-Vit/M1822/10-0232/RMOb-Vit/M1822/10 Radomíra Vlčková starostka Leoš Koláček místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení rady městského

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 137/2014 ze dne

USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 137/2014 ze dne USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 137/2014 ze dne 15.04.2014 7679 Řešitel: odd. právní a sekretariátu Termín: 15.04.2014 1a) - RM schvaluje doplnění pracovního programu o body: č. 107) Výjimka ze zásad pro

Více

Usnesení 52. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Zastupitelstva města Šternberka za období od do

Usnesení 52. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Zastupitelstva města Šternberka za období od do Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1848/52 Usnesení 52. schůze Rady města Šternberka ze dne 15. 05. 2017 program schůze dne 15.05.2017 Číslo: 1849/52 plnění

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 8. února 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 8. února 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 8. února 2017 u p r a v e n á v e r z e č. RM 21/2017 při výkonu funkce jediného společníka společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří, spol.

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-10/2016 Datum jednání: 13.01.2016 3) Program jednání (USN-Z3-173/2016) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba návrhové komise

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 23715/2014 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 6. schůze Rady města Chebu konané

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 05. dubna 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 05. dubna 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 05. dubna 2017 u p r a v e n á v e r z e č. RM 88/2017 1. bere na vědomí informaci k usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří č. RM 58/2017 ze dne

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZNOJMA č. 113/2017 ze dne

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZNOJMA č. 113/2017 ze dne USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZNOJMA č. 113/2017 ze dne 18.09.2017 5523 Řešitel: odd. právní a sekretariátu Termín: 18.09.2017 a) - ZM schvaluje odložení projednání bodu č. 23) Rozšíření uznatelných nákladů

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20.03.2018 u p r a v e n á v e r z e č. RM 54/2018 1. doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří stanovit v souladu s ust. 67 a 68 zákona

Více

Zápis č. 6 ze zasedání ZM ze dne , od hod., Mírové náměstí 145, v obřadní síni radnice 1. patro.

Zápis č. 6 ze zasedání ZM ze dne , od hod., Mírové náměstí 145, v obřadní síni radnice 1. patro. Zápis č. 6 ze zasedání ZM ze dne 29. 8. 2018, od 18.00 hod., Mírové náměstí 145, v obřadní síni radnice 1. patro. Příští zasedání se bude konat 26. 9. 2018 od 18.00 hod., Mírové náměstí 145, v obřadní

Více

Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 79 / 6 č. 2 Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 17.06.2015 program zasedání dne 17.06.2015 80 / 6 č. 3 přehled usnesení Rady města Šternberka za uplynulé období a informace občanům

Více

Usnesení 11. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 11. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 11. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 16.6.2016 čís. 0224/ZMOb-Sle/1418/11-0254/ZMOb-Sle/1418/11 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 1. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 1. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 1. jednání Rady města Žatce konané dne 9.5.2016 Usnesení č. 1 /16-24 /16 1/16 Schválení programu 2/16 Informace o investičních akcích 3/16 Nájem garáže v budově e. č. 2406 ul. Třebízského

Více

2. Určení ověřovatelů zápisu Usnesení č. 1/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 10. zasedání pp. Bc.

2. Určení ověřovatelů zápisu Usnesení č. 1/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 10. zasedání pp. Bc. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Výpis usnesení z 21. schůze Rady města konané dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 21. schůze Rady města konané dne anonymizovaný číslo usnesení termín zodpovídá 2018/21/703 RM schvaluje program 21. schůze RM. 2018/21/704 2018/21/705 2018/21/706 2018/21/707 2018/21/708 2018/21/709 RM revokuje usnesení č. 2018/13/354 ze dne 30. 5.

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 06. března 2018

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 06. března 2018 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 06. března 2018 č. RM 40/2018 u p r a v e n á v e r z e účetní závěrku za rok 2017 sestavenou k rozvahovému dni (k 31. 12. 2017) dle zákona č.

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. prosince 2018

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. prosince 2018 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. prosince 2018 u p r a v e n á v e r z e č. RM 304/2018 převod peněžitých prostředků ve výši XXX z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové

Více

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 6. února /2017/RM

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 6. února /2017/RM USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 6. února 2017 02/2017/RM I. RM bere na vědomí 02.2017/4RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení

Více

Usnesení 34. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 34. schůze rady městského obvodu konané dne 34. schůze rady městského obvodu konané dne 28.11.2016 čís. 0611/RMOb-SB/1418/34-0636/RMOb-SB/1418/34 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Mgr. Michal Hořínek místostarosta Strana 1/14 Přehled usnesení rady

Více

Výpis usnesení č č z 92. schůze Rady města konané dne

Výpis usnesení č č z 92. schůze Rady města konané dne Výpis usnesení č. 2867 č. 2879 z 92. schůze Rady města konané dne 15.10.2018 USNESENÍ č. 2867/18/RM92 Informace vedení města o proběhlých jednáních informace vedení města o proběhlých jednáních. Zodpovědná

Více

Výpis usnesení z 26. schůze Rady města Moravské Budějovice ze dne

Výpis usnesení z 26. schůze Rady města Moravské Budějovice ze dne Výpis usnesení z 26. schůze Rady města Moravské Budějovice ze dne 16. 09. 2019 1 Přidělení bytu v domě č. p. 710 RM-26/2019/1 Rada města Moravské Budějovice schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu se Z.G.

Více

Informace o přijatých usneseních ze 117. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. října 2018 v kanceláři tajemnice Program jednání: Odbor ekonomický

Informace o přijatých usneseních ze 117. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. října 2018 v kanceláři tajemnice Program jednání: Odbor ekonomický Uveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE POŘ.Č. 2/2017

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE POŘ.Č. 2/2017 VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE 6.2.2017 POŘ.Č. 2/2017 1/2/2017 RM bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání RM č. 7/2016 konané dne 18.5.2016, ze zasedání RM č.

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 34 Rady města Králíky konané

Město Králíky Zápis z jednání č. 34 Rady města Králíky konané Město Králíky Zápis z jednání č. 34 Rady města Králíky konané 28.08.2017 Přítomní členové Rady města Králíky: Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran.

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 110/2013 ze dne b) RM schvaluje ověřovatele: Tomáš Buršík a MUDr. Pavel Jajtner, MBA.

USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 110/2013 ze dne b) RM schvaluje ověřovatele: Tomáš Buršík a MUDr. Pavel Jajtner, MBA. USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 110/2013 ze dne 06.08.2013 5629 Řešitel: sekretariát starosty Termín: 06.08.2013 1a) RM schvaluje: - doplnění pracovního programu o body: č. 229) Veřejná zakázka na dodávky

Více

Usnesení. ze 100. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 16:00 hod v: Zasedací místnosti, na: Radnici

Usnesení. ze 100. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 16:00 hod v: Zasedací místnosti, na: Radnici Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 100. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 09.07.2018 od 16:00 hod v: Zasedací místnosti, na: Radnici Rada města schvaluje: 3781/R/090718: předložený

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 09. srpna 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 09. srpna 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 09. srpna 2017 č. RM 194/2017 u p r a v e n á v e r z e navýšení rozpočtu pro rok 2017 na zvýšení platů na základě nařízení vlády č. 168/2017

Více

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P Á I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MATERIÁL BEZ OSOBNíCH ÚDAJU MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAvou MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 DNE: 28.11.2016 JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: Dle přiložené

Více

USNESENÍ z 33. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 8. března 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 33. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 8. března 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 33. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 8. března 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/33/2016 Schválení programu 33. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 121/2013 ze dne

USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 121/2013 ze dne USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 121/2013 ze dne 29.10.2013 6619 Řešitel: odd. právní a sekretariátu Termín: 29.10.2013 1a) - RM schvaluje doplnění pracovního programu o body č.: 95) Koncert Synodálního sboru

Více

RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne

RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ 108. schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne 15.1.2018 2590/108/RM/2018 DSS/1 - Příspěvek k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území

Více

ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice číslo 21 konané dne

ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice číslo 21 konané dne ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice číslo 21 konané dne 22. 7. 2019 Usnesení č. 311/19 RM uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. JI-014330053429/001, mezi městem Brtnice, jako povinným

Více

Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne 09.03.2015 Číslo: 160/7 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 09.03.2015 Číslo: 161/7 Zodpovídá: OdPVV Termín: 31.03.2015 zápis z jednání

Více

Usnesení 63. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. května 2017

Usnesení 63. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. května 2017 Usnesení 63. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. května 2017 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1212/63/17 1) schvaluje program 63. schůze rady

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 06. února 2019

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 06. února 2019 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 06. února 2019 u p r a v e n á v e r z e č. RM 30/2019 při výkonu funkce jediného společníka společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří, spol.

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 6 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 7. schůze Rady města Hostinné, konané dne 05.02.2019 112/7/RM/2019 Schválení programu 7. schůze RM program 7. schůze: 1. Schválení programu 7.

Více

Usnesení 10. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 27. března 2019

Usnesení 10. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 27. března 2019 Usnesení 10. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 27. března 2019 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 158/10/19 1) schvaluje program 10. schůze rady

Více

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 427/12 Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne 29. 04. 2019 program schůze Rady města Šternberka dne 29.04.2019

Více

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne . VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne 10. 10. 2016 Usnesení č. 913/16 RM uzavření dodatků ke Smlouvám o nájmech bytů zvláštního určení, na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31.

Více

VÝPIS USNESENÍ 70. schůze Rady města Slavičín dne

VÝPIS USNESENÍ 70. schůze Rady města Slavičín dne VÝPIS USNESENÍ 70. schůze Rady města Slavičín dne 28. 2. 2017 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 09.12.2015 150 / 9 č. 2 151 / 9 č. 3 152 / 9 č. 4 153 / 9 č. 5 program zasedání dne 9. 12. 2015 odpis pohledávek nad 20 000 Kč dle důvodové zprávy

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Výpis usnesení ze 17. schůze Rady města konané dne anonymizovaný

Výpis usnesení ze 17. schůze Rady města konané dne anonymizovaný číslo usnesení termín zodpovídá 2019/17/546 RM schvaluje program 17. schůze RM. 2019/17/547 RM schvaluje záměr pachtu pozemku parcelní číslo 845/1 zahrada o výměře 1 045 m2 v obci Štětí, katastrální území

Více

Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne 10.12.2014 Číslo: 57/2 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 10.12.2014 Číslo: 58/2 Zodpovídá: SMM Termín: 31.01.2015 že Nájemní smlouva

Více

USNESENÍ č. 22/2017 z 21. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne

USNESENÍ č. 22/2017 z 21. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne USNESENÍ č. 22/2017 z 21. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 25. 9. 2017 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.03.2009 Usnesení č. 177 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 23.02.2009. Usnesení č. 178 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na provedení

Více