Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v. v. i. (MÚA AV ČR) Výroční zpráva za rok 2021

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v. v. i. (MÚA AV ČR) Výroční zpráva za rok 2021"

Transkript

1 Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v. v. i. (MÚA AV ČR) Výroční zpráva za rok 2021 podle 62 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů

2 Výroční zpráva Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i., za rok 2021 Sídlo: Gabčíkova 2362/10, Praha 8 Kontaktní informace: tel , IČO Zřizovatel archivu: Akademie věd České republiky Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., je samostatné vědecké pracoviště III. vědní oblasti (humanitních a společenských věd) Akademie věd ČR. Akreditace podle zákona 499/2004 Sb.: udělena dne 16. srpna I. Personální podmínky archivních oddělení MÚA AV ČR (stav k ) Vedení MÚA AV ČR Ředitel: doc. Dr. phil. Rudolf Kučera, Ph.D. Zástupkyně ředitele pro administrativu a služby veřejnosti: PhDr. Marie Bahenská, Ph.D. Zástupkyně ředitele pro archivní činnost: PhDr. Daniela Brádlerová, Ph.D. Zástupce ředitele pro vědeckou činnost: PhDr. Martin Klečacký, Ph.D. Oddělení osobních a historických fondů Vedoucí: PhDr. Helena Kokešová, Ph.D. PhDr. Marie Bahenská, Ph.D. Mgr. Barbara Bothová Mgr. Anna Jonáková (80 ) PhDr. Hana Kábová, Ph.D. Mgr. Miroslava Květová, Ph.D. Mgr. Soňa Martinovská, Ph.D. Oddělení osobních a historických fondů Vedoucí: PhDr. Helena Kokešová, Ph.D. PhDr. Marie Bahenská, Ph.D. Mgr. Barbara Bothová Mgr. Anna Jonáková (80 ) PhDr. Hana Kábová, Ph.D. Mgr. Miroslava Květová, Ph.D. Mgr. Soňa Martinovská, Ph.D. (30 ) Dr. phil. Tomáš W. Pavlíček, Ph.D. Mgr. Viktor Pavlíček Dr. phil. Tomáš W. Pavlíček, Ph.D. Mgr. Viktor Pavlíček Oddělení institucionálních fondů Vedoucí: PhDr. Jan Hálek, Ph.D. Mgr. Jan Boháček PhDr. Daniela Brádlerová, Ph.D. PhDr. Jakub Doležal (50 ) PhDr. Jan Chodějovský, Ph.D. Mgr. et Mgr. Anežka Kotoučová Mgr. Vlasta Mádlová PhDr. Boris Mosković Oddělení Knihovna Ing. Jana Dvořáková PhDr. Irena Kraitlová Bc. Lenka Wágnerová 2

3 II. Celkové množství uložených archiválií Viz příloha č. II. III. Výběr, zpracování a využívání archiválií Viz přílohy č. III.1.a), III.1.b), III.3., III.4. (Kontroly protokolů evidovaných v příl. III.2. nebyly prováděny.) IV. Stav archiválií Viz příloha č. IV.1. Hodnoty tepla a vlhkosti v depozitářích stabilně odpovídaly hodnotám daným příslušnými normami. (Kopie evidované v příloze č. IV.3. nebyly zhotovovány.) V. Konzervace a restaurování archiválií V roce 2021 nebylo restaurování archiválií prováděno. V Praze 28. února 2022 PhDr. Daniela Brádlerová, Ph.D. zástupkyně ředitele pro archivní činnost 3

4 Příloha II Základní statistika evidence listů NAD stav k Záznamy evidence listů NAD archivu: Celkový počet záznamů: 702 Metráž (vše bm): Průměrné metráže na záznam: Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky v.v.i. Nezpracovaná Zpracovaná Z toho inventarizovaná Celková metráž Zbývá inventarizovat Nezpracovaná Zpracovaná Z toho inventarizovaná Celková metráž 4014, , , , ,17 384,03 5,72 2,61 2,06 8,33 68,66 31,34 24,77 79,04 75,23 20,96 (z celkem bm) (ze zpracované) (z celkem bm) (ze zpracované) Uzavřené/neuzavřené: , ,35 Členění podle evidenčního statusu Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci Archivní soubory uložené na základě smlouvy mimo instituci Archivní soubory uložené v instituci na základě smlouvy Archivní soubory vydané vlastníkům a archivem evidované Archivní soubory archivem pouze evidované Neurčeno Členění podle přístupnosti ,44 Přístupný ,49 Částečně přístupný ,07 Nepřístupný ,44 Neurčeno 0 0,00 Celkem evidenčních jednotek (ks): Digitální velikost v MB: Nezpracováno Zpracováno Z toho inventarizováno Celkový počet hlavních evidenčních jednotek Nezpracováno Zpracováno Z toho inventarizováno Velikost hlavních evidenčních jednotek v MB Metráž z evidenčních jednotek (bm): Nezpracováno Zpracováno Z toho inventarizováno Celková metráž hlavních ev. jednotek v bm ,00 303,00 303, , , , , ,50 0,00 4,56 0,00 0,00 66,77 33,23 28,76 86,56 99,21 0,79 0,79 100,00 68,67 31,33 24,76 (z celkem ks) (ze zpracovaných) (z celkem) (ze zpracovaných) (z celkem bm) Celkem poškozených evidenčních jednotek (ks): ,44 (z celkem ks) 4

5 Evidence NAD Zdroj: Zprávy o činnosti Archivu AV ČR / Masarykova ústavu a Archivu AV ČR podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě (data z let ); Informační systém PEvA II, (data za rok 2021). Pozn.: V roce 2006 byla k základní evidenci NAD Archivu AV ČR připojena základní evidence Masarykova ústavu AV ČR. 5

6 Zdroj: Zprávy o činnosti Archivu AV ČR / Masarykova ústavu a Archivu AV ČR podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, (data z let ); Informační systém PevA II, (data za rok 2021). Pozn.: V roce 2006 byla k základní evidenci NAD Archivu AV ČR připojena základní evidence Masarykova ústavu AV ČR. 6

7 Zdroj: Zprávy o činnosti Archivu AV ČR / Masarykova ústavu a Archivu AV ČR podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, (data z let ); Informační systém PEvA II, (data za rok 2021). Pozn.: V roce 2006 byla k základní evidenci NAD Archivu AV ČR připojena základní evidence Masarykova ústavu AV ČR. 7

8 III. 1. a) Masarykův ústav a Archiv AV ČR výběr archiválií ve skartačním řízení v roce 2021 Předávající pracoviště AV ČR Počet skartačních protokolů Posuzováno (bm) Skartováno (bm) Skartováno () Převzato (bm) Astronomický ústav AV ČR 1 4,08 0,00 0,00 4,08 Biofyzikální ústav AV ČR 1 4,64 2,00 43,10 2,64 Botanický ústav AV ČR 1 23,00 20,00 86,96 3,00 Etnologický ústav AV ČR 2 26,50 16,76 63,25 9,74 Filosofický ústav AV ČR 1 16,96 16,00 94,34 0,96 Fyziologický ústav AV ČR 1 42,00 39,00 92,86 3,00 Národohospodářský ústav AV ČR 1 1,32 0,60 45,45 0,72 Ústav anorganické chemie AV ČR 1 44,00 35,36 80,36 8,64 Ústav experimentální medicíny AV ČR 2 35,52 28,20 79,39 7,32 Ústav chemických procesů AV ČR 2 10,85 9,89 91,15 0,96 Ústav jaderné fyziky AV ČR 2 2,12 0,00 0,00 2,12 Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2 19,56 19,20 98,16 0,36 Ústav molekulární genetiky AV ČR 2 14,00 1,30 9,29 12,70 Ústav pro hydrodynamiku AV ČR 1 8,07 6,03 74,72 2,04 Ústav přístrojové techniky AV ČR 1 9,84 7,00 71,14 2,84 Ústav termomechniky AV ČR 1 1,32 0,00 0,00 1,32 Ústav výzkumu globální změny AV ČR 1 31,00 26,00 83,87 5,00 Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR 1 17,00 17,00 100,00 0,00 celkem ,78 244,34 67,44 8

9 III. 1. b) Masarykův ústav a Archiv AV ČR výběr archiválií mimo skartační řízení v roce 2021 Fond Převzato (bm) Astronomický ústav AV ČR 1,80 Demokratický klub 5,34 Hladký Jan 3,20 Chráska Pavel 2,44 Oliva Pavel 8,58 Olivová Věra 8,34 Staněk Václav Jan 0,50 Sychrava Lev 0,12 Ústav T. G. Masaryka, II. 0,01 Společnost Edvarda Beneše 0,80 Vavroušková Anna 0,01 Zahradník Rudolf 6,77 celkem 37,91 9

10 Výběr archiválií Zdroj: Informační systém PEvA II, (v roce 2021 zahrnuty také přírůstky z výběrů archiválií z předchozích let). 10

11 III. 3. Masarykův ústav a Archiv AV ČR zpracování archiválií v roce 2021 Název archivního souboru / pomůcky Zpracováno Inventarizováno bm bm Černý Adolf 8,52 8,52 Ferles Miloslav 0,12 0,12 Ústav pro elektrotechniku ČSAV 5,92 5,92 Masaryk Garrigue Tomáš. Osobní 3,61 3,61 Velíšek Josef 1,80 1,80 celkem 19,97 19,97 11

12 Zpracování archiválií Zdroj: Informační systém PEvA II, ; Archivní soubory MÚA AV ČR a stav jejich zpracování (přehled a statistika),

13 Zdroj: Informační systém PEvA II, ; Archivní soubory MÚA AV ČR a stav jejich zpracování (přehled a statistika),

14 Zdroj: Informační systém PEvA II, ; Archivní soubory MÚA AV ČR a stav jejich zpracování (přehled a statistika),

15 III. 4. Masarykův ústav a Archiv AV ČR využívání archiválií v roce 2021 Počet badatelů celkem Z toho cizinců Počet badatelských návštěv objednávek 15

16 Využívání archiválií Zdroj: Zprávy o činnosti Archivu AV ČR / Masarykova ústavu a Archivu AV ČR podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě (data z let ); Evidence badatelských listů a studijních návštěv MÚA AV ČR (data za rok 2021). 16

17 Zpráva o prověrce fyzického stavu archivní kulturní památky Archivní kulturní památka č.: 36, archiválie tzv. zakládací listina České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění ze dne 5. prosince 1892 (z archivního fondu Česká akademie věd a umění) Archiv: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. Provedeno podle: Zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn, 30 a metodického návodu č. 2/2009 MV /AS Prověrku vykonala a zprávu vypracovala: PhDr. Hana Kábová, Ph.D. Dne byla provedena roční prověrka fyzického stavu archiválie tzv. zakládací listiny České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění ze dne 5. prosince 1892, která byla uznána AS MV ČSR pod č. 36 ze dne 21. října 1977 za kulturní památku, resp. AKP. Archiválie je inventarizována jako součást archivního fondu Česká akademie věd a umění , číslo listu NAD 1, pod inventárním číslem 1. Archivní pomůcku inventář v roce 1989 vypracovali prom. hist. Alena Šlechtová, dr. Josef Levora a dr. Jiří Beran, CSc. O výsledku prověrky podáváme tuto zprávu: a) fyzický stav: listina je v dobrém stavu; b) konzervační zásahy: nebyly prováděny; c-d) uložení: listina je uložena v horizontální poloze v klimatizovaném depotu, v zabezpečené budově archivu Gabčíkova 2362/10, , Praha 8; e-f) fond je opatřen studijními a bezpečnostními kopiemi. Digitální kopie je součástí elektronického průvodce po archivu, který je dostupný na institucionálních internetových stránkách. V roce 2011 bylo díky finanční dotaci AV ČR zhotoveno faksimile. 17

18 Zpráva o prověrce fyzického stavu archivní kulturní památky Archivní kulturní památka č.: 37, archivní fond Vládní komise pro vybudování ČSAV Archiv: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. Provedeno podle: Zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn, 30 a metodického návodu č. 2/2009 MV /AS Prověrku vykonala a zprávu vypracovala: PhDr. Daniela Brádlerová, Ph.D. Dne byla provedena roční prověrka fyzického stavu archivního fondu Vládní komise pro vybudování Československé akademie věd (1946) 1952, číslo listu NAD 38, která byla uznána AS MV ČSR pod č. 37 ze dne 21. října 1977 za kulturní památku, resp. AKP. Archivní pomůcku inventář v roce 1976 vypracovali prom. hist. J. Schwippel a JUDr. M. Šmidák. Fond obsahuje celkem 12 evidenčních jednotek (2 podací protokoly a 10 kartonů), fond je inventarizován a uspořádán dle struktury a charakteru dochovaného archivního materiálu a s přihlédnutím k původnímu spisovému plánu sekretariátu vládní komise. Pro usnadnění orientace je součástí inventáře rejstřík institucí a funkcionářů. Archivní fond Vládní komise pro vybudování ČSAV je rozdělen do následujících tématických skupin, které jsou dále členěny věcně a chronologicky: 1. Ustavení komise a základní dokumenty pro její činnost 2. Plénum komise 3. Užší výbor vládní komise 4. Sekretariát vládní komise 5. Obecné právní, vědecko-organizační, personální a hospodářské záležitosti, řešené vládní komisí. (nejrozsáhlejší a po výpovědní stránce důležitá obsahuje soubor dokumentů o jednání o vytvoření Akademie věd v letech , dokumenty právní přípravy založení ČSAV, o jednáních mezi vládní komisí a dosavadními vědeckými společnostmi apod.) 6. Společné útvary, řízené Vládní komisí, ediční záležitosti 7. Matematicko-fyzikální sekce a přírodovědecká sekce 8. Biologická sekce 9. Technická sekce 10. Sekce společenských věd (písemnosti sekcí nejsou zachovány rovnoměrně, nejbohatěji se dochoval písemný materiál k sekci matematicko-fyzikální a přírodovědecké naopak fragmentárně se dochovaly dokumenty sekce biologické) 11. Příprava převzetí a vybudování vědeckých pracovišť ČSAV 12. Příprava převzetí a vybudování vědeckých společností při ČSAV 18

19 O výsledku prověrky podáváme tuto zprávu: a) fyzický stav: papír křehký a lámavý; b) konzervační zásahy: nebyly prováděny; c-d) uložení: fond je uložen v kompaktním regálu v klimatizovaném depotu, v zabezpečené budově archivu Gabčíkova 2362/10, , Praha 8; e-f) fond je opatřen studijními a bezpečnostními kopiemi. 19

20 Zpráva o prověrce fyzického stavu archivní kulturní památky Archivní kulturní památka č.: 148, archiválie, Diplom Nobelovy ceny za chemii, udělený Královskou švédskou akademií věd ve Stockholmu v roce 1959 Jaroslavu Heyrovskému za objev a vývoj polarografické analytické metody (z archivního fondu Osobní fond Jaroslava Heyrovského ) Archiv: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. Provedeno podle: zák. č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn, 30 a metodického návodu č. 2/2009 MV /AS Prověrku vykonala a zprávu vypracovala: PhDr. Marie Bahenská, Ph.D. Dne byla provedena roční prověrka fyzického stavu Diplomu Nobelovy ceny za chemii, uděleného Královskou švédskou akademií věd ve Stockholmu v roce 1959 Jaroslavu Heyrovskému za objev a vývoj polarografické analytické metody (z archivního fondu Osobní fond Jaroslava Heyrovského ), který byl uznán AS MV ČSR pod č. 148 ze dne 11. března 2010 archivní kulturní památkou, resp. AKP. Archiválie je inventarizována jako součást archivního fondu Osobní fond Jaroslava Heyrovského Číslo listu NAD 302, pod inventárním číslem 1. Archivní pomůcku inventář v roce 1989 vypracovali R. Edererová, Václav Podaný, J. Pomazal a M. Šmidák. Inventář byl vydán tiskem jako Osobní fond Jaroslava Heyrovského Inventář. Práce z dějin Československé akademie věd. Řada B, sv. 4. Ústřední archiv ČSAV, Praha 1990, XXXIII s. O výsledku prověrky podáváme tuto zprávu: a) fyzický stav: diplom je v dobrém stavu; b) konzervační zásahy: nebyly prováděny; c) uložení: diplom je uložen v horizontální poloze v klimatizovaném depotu, v zabezpečené budově archivu Gabčíkova 2362/10, , Praha 8; d) diplom je opatřen studijními a bezpečnostními kopiemi. Digitální kopie je součástí elektronického průvodce po archivu, který je dostupný na institucionálních internetových stránkách. V roce 2011 bylo díky finanční dotaci AV ČR zhotoveno faksimile. 20

Archiv Akademie věd České republiky (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.) Výroční zpráva za rok 2016

Archiv Akademie věd České republiky (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.) Výroční zpráva za rok 2016 Archiv Akademie věd České republiky (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.) Výroční zpráva za rok 2016 Výroční zpráva Archivu Akademie věd České republiky (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.)

Více

Archiv Akademie věd České republiky (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.) Výroční zpráva za rok 2015

Archiv Akademie věd České republiky (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.) Výroční zpráva za rok 2015 Archiv Akademie věd České republiky (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.) Výroční zpráva za rok 2015 Výroční zpráva Archivu Akademie věd České republiky (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.)

Více

Archiv Akademie věd České republiky (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.) Výroční zpráva za rok 2012

Archiv Akademie věd České republiky (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.) Výroční zpráva za rok 2012 Archiv Akademie věd České republiky (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.) Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva Archivu Akademie věd České republiky (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.)

Více

Archiv Akademie věd České republiky (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.) Výroční zpráva za rok 2013

Archiv Akademie věd České republiky (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.) Výroční zpráva za rok 2013 Archiv Akademie věd České republiky (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.) Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva Archivu Akademie věd České republiky (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.)

Více

Archiv Akademie věd České republiky (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.) Výroční zpráva za rok 2011

Archiv Akademie věd České republiky (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.) Výroční zpráva za rok 2011 Archiv Akademie věd České republiky (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.) Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva Archivu Akademie věd České republiky (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.)

Více

Archiv Akademie věd České republiky (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.) Výroční zpráva za rok 2014

Archiv Akademie věd České republiky (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.) Výroční zpráva za rok 2014 Archiv Akademie věd České republiky (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.) Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva Archivu Akademie věd České republiky (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.)

Více

Archiv Akademie věd České republiky (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.) Výroční zpráva za rok 2010

Archiv Akademie věd České republiky (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.) Výroční zpráva za rok 2010 Archiv Akademie věd České republiky (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.) Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva Archivu Akademie věd České republiky (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ARCHIVU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ARCHIVU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ARCHIVU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY VĚDECKÉHO ÚTVARU MASARYKOVA ÚSTAVU A ARCHIVU AV ČR, V. V. I. ZA ROK 2009 Výroční zpráva Archivu Akademie věd České republiky vědeckého útvaru Masarykova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ARCHIVU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY VĚDECKÉHO ÚTVARU MASARYKOVA ÚSTAVU A ARCHIVU AV ČR, V. V. I.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ARCHIVU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY VĚDECKÉHO ÚTVARU MASARYKOVA ÚSTAVU A ARCHIVU AV ČR, V. V. I. VÝROČNÍ ZPRÁVA ARCHIVU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY VĚDECKÉHO ÚTVARU MASARYKOVA ÚSTAVU A ARCHIVU AV ČR, V. V. I. ZA ROK 2008 Výroční zpráva Archivu Akademie věd České republiky vědeckého útvaru Masarykova

Více

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 8 Základní a kontaktní údaje instituce Název: Moravská galerie v Brně Adresa: Husova 18, 66 6 Brno Zřizovatel: Ministerstvo kultury ČR IČO 94871 Telefon:

Více

ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018

ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018 ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018 Leden 2019 Úvod Archiv Slezské univerzity (dále jen ASU ) je specializovaným archivem ve smyslu 51 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové

Více

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2011

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2011 Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2011 Základní a kontaktní údaje instituce Název: Moravská galerie v Brně Adresa: Husova 18, 66226 Brno Zřizovatel: Ministerstvo kultury ČR IČO 00094871

Více

Archiv Univerzity Palackého VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ZA ROK 2016

Archiv Univerzity Palackého VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ZA ROK 2016 Archiv Univerzity Palackého VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ZA ROK 2016 Leden 2017 1 Čj. UPOL-2787/9170-2017 Úvod Archiv Univerzity Palackého v Olomouci byl zřízen rektorem

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Leden 2015 Úvod Archiv Slezské univerzity (dále jen ASU ) je specializovaným archivem ve smyslu 51 zákona č. 499/2004 Sb.

Více

Celkové množství uložený archiválií

Celkové množství uložený archiválií VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ZA ROK 2018 1 Olomouc 9. 1. 2019 Čj. UPOL-2364/9170-2019 Úvod Archiv Univerzity Palackého v Olomouci byl zřízen rektorem UP s účinností

Více

ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016

ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 Leden 2017 Úvod Archiv Slezské univerzity (dále jen ASU ) je specializovaným archivem ve smyslu 51 zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2016 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2016 V souladu s 62 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů (dále jen zákon ) předkládá

Více

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Základní a kontaktní údaje instituce Název: Moravská galerie v Brně Adresa: Husova 18, 66226 Brno Zřizovatel: Ministerstvo kultury ČR IČO 00094871

Více

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2010

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2010 Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2010 Základní a kontaktní údaje instituce Název: Moravská galerie v Brně Adresa: Husova 18, 66226 Brno Zřizovatel: Ministerstvo kultury ČR IČO 00094871

Více

Přírůstek produkce zahr.

Přírůstek produkce zahr. Personálie Statistické údaje knihoven a SVI ústavů AV ČR za rok 2009 Počet pracovníků 2009 VŠ SŠ Ostatní I. VĚDNÍ OBLAST 51,56 28,36 21,40 1,80 51,56 II. VĚDNÍ OBLAST 23,60 6,60 15,00 2,00 23,60 III. VĚDNÍ

Více

Statistické údaje knihoven a SVI ústavů AV ČR za rok 2008

Statistické údaje knihoven a SVI ústavů AV ČR za rok 2008 Personální Počet pracovníků knihovny 2008 zabezpečení xxxxxxxxx VŠ SŠ Ostatní Celkem I. VĚDNÍ OBLAST 28,56 23,50 3,80 55,86 II. VĚDNÍ OBLAST 17,00 25,60 6,50 49,10 III. VĚDNÍ OBLAST 94,10 76,60 13,00 183,70

Více

Masarykův ústav Archiv AV ČR

Masarykův ústav Archiv AV ČR Pracoviště: Masarykův ústav Archiv AV ČR Pracoviště vzniklo 1. 1. 2006 připojením Masarykova ústavu AV ČR k Archivu AV ČR Adresa: Gabčíkova 2362/10 182 00 Praha 8 IČ: 67985921, DIČ: CZ67985921 Statutární

Více

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2016

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2016 Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2016 Sídlo archivu: Veleslavínova 19, 306 32 Plzeň telefon: 378 032 600, 601, 603-605, 607-611 e-mail: archiv@plzen.eu Zřizovatel archivu: Magistrát města

Více

Výroční zpráva. Archivu Českého vysokého učení technického v Praze. za rok 2017

Výroční zpráva. Archivu Českého vysokého učení technického v Praze. za rok 2017 REKTORÁT Archiv ČVUT Výroční zpráva Archivu Českého vysokého učení technického v Praze za rok 2017 Sídlo archivu: Telefon: Email: Zřizovatel: Zikova 4, 166 36 Praha 6- Dejvice 224353551 (vedoucí archivu)

Více

NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ ÚŘAD PRO VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ Karmelitská 529/5, Malá Strana, Praha 1

NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ ÚŘAD PRO VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ Karmelitská 529/5, Malá Strana, Praha 1 NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ ÚŘAD PRO VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1 Č. j.: NAU-77/2017-21 Počet stran: 8 R O Z H O D N U T Í o části žádosti o udělení institucionální akreditace

Více

Přílohy k Výroční zprávě SOA v Zámrsku za rok 2010

Přílohy k Výroční zprávě SOA v Zámrsku za rok 2010 Přílohy k Výroční zprávě SOA v Zámrsku za rok 2010 č. 1 I. Personální podmínky archivu Tab. č. 1: Personální podmínky archivu 57 č. 2 II. Celkové množství archiválií v základní evidenci NAD Tab. č. 1:

Více

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2018

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2018 Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2018 Sídlo archivu: Veleslavínova 19, 306 32 Plzeň telefon: 378 032 600, 601, 603 605, 607 611 e-mail: archiv@plzen.eu Zřizovatel archivu: Magistrát města

Více

Gymnázium Stříbro II. (1947)

Gymnázium Stříbro II. (1947) Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv Tachov Gymnázium Stříbro II. (1947) 1961-1980 Inventář Číslo EL NAD: 350 Evidenční číslo pomůcky: 149 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3 I. Vývoj

Více

Vysoké učení technické v Brně. 2 Baran Pavel, PhDr., CSc. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. 255/B3 KHV. 1/45 KHV 2010 kandidáti

Vysoké učení technické v Brně. 2 Baran Pavel, PhDr., CSc. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. 255/B3 KHV. 1/45 KHV 2010 kandidáti 1 Aubrecht Vladimír, prof., RNDr., CSc. Vysoké učení technické v Brně 2 Baran Pavel, PhDr., CSc. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. 1/45 KHV 2010 kandidáti Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. 3 Bartoš

Více

Technické služby města Rokycany (1996) EL NAD č.: 1035 AP.: 214

Technické služby města Rokycany (1996) EL NAD č.: 1035 AP.: 214 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Rokycany Technické služby města Rokycany 1965-1995 (1996) Inventář EL NAD č.: 1035 AP.: 214 PhDr. Hana Hrachová, Ph.D. Rokycany 2009 Obsah Úvod: I.

Více

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 433 č. archivní pomůcky: 8920 Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové 949-952 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 204 O b s a h

Více

Zpráva o činnosti Archivu Ministerstva zahraničních věcí České republiky za rok 2017

Zpráva o činnosti Archivu Ministerstva zahraničních věcí České republiky za rok 2017 Zpráva o činnosti Archivu Ministerstva zahraničních věcí České republiky za rok 2017 Praha 2018 ORGANIZAČNÍ ZAŘAZENÍ AMZV Archiv Ministerstva zahraničních věcí ČR (dále AMZV), zřízený v roce 1920/21, je

Více

Výroční zpráva Ústředního archivu zeměměřictví a katastru (ÚAZK) za rok 2016

Výroční zpráva Ústředního archivu zeměměřictví a katastru (ÚAZK) za rok 2016 Výroční zpráva Ústředního archivu zeměměřictví a katastru (ÚAZK) za rok 2016 Sídlo archivu: Pod Sídlištěm 9, 182 11 Praha 8 Tel.: 284 041 681 E-mail: miroslav.kronus@cuzk.cz Zřizovatel archivu: Zeměměřický

Více

Evidence a ochrana archiválií

Evidence a ochrana archiválií N_SAS / VŠFS / LS 2016 / DS Přednáška č. 17 + 18 Evidence a ochrana archiválií I. Evidence archiválií II. Ochrana archiválií Ad I. Evidence archiválií Hlavní legislativní předpis = Vyhláška MV č. 213/2012

Více

Základní devítiletá škola Maršovy Chody Inventář. Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Základní devítiletá škola Maršovy Chody Inventář. Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Maršovy Chody 1946-1978 Inventář Číslo EL NAD: 877 Evidenční číslo pomůcky: 87 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3

Více

Výroční zpráva. Archivu DIAMO za rok 2017

Výroční zpráva. Archivu DIAMO za rok 2017 DIAMO, státní podnik odštěpný závod SUL Příbram Archiv DIAMO čj. D300/00907/2018/A Výroční zpráva Archivu DIAMO za rok 2017 Sídlo archivu: Poštovní adresa: DIAMO, státní podnik odštěpný závod Správa uranových

Více

Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod

Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD:1039 č. archivní pomůcky: 8950 Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod 1925-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2014 O b s a h

Více

Jmenování nových profesorů vysokých škol v pražském Karolinu

Jmenování nových profesorů vysokých škol v pražském Karolinu Jmenování nových profesorů vysokých škol v pražském Karolinu Jmenování nových profesorů vysokých škol v pražském Karolinu V pražském Karolinu dnes proběhne slavnostní jmenování šedesáti pedagogů vysokých

Více

Základní devítiletá škola Klabava

Základní devítiletá škola Klabava Základní devítiletá škola Klabava 1873-1982 EL NAD 14 88 I. Vývoj původce archivního souboru První zmínky o klabavské jednotřídní triviální škole jsou z období vlády Marie Terezie, kdy byla založena městem

Více

Základní devítiletá škola Zadní Chodov Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Základní devítiletá škola Zadní Chodov Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Zadní Chodov 1946-1974 Inventář Číslo EL NAD: 900 Evidenční číslo pomůcky: 130 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U Název archivní pomůcky: Jednotné zemědělské družstvo Ovesné Kladruby Časové rozmezí: 1950-1951 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 750 Evidenční

Více

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

Střední pedagogická škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Střední pedagogická škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Střední pedagogická škola Stříbro 1977-1991 Inventář Číslo EL NAD: 1027 Evidenční číslo pomůcky: 151 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U Název archivní pomůcky: Jednotné zemědělské družstvo Vlastislav Táborská Časové rozmezí: 1950-1960 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 668

Více

č. 192/2009 Sb. Hlava I Úvodní ustanovení Čl. 2 Nárok na státní příspěvek

č. 192/2009 Sb. Hlava I Úvodní ustanovení Čl. 2 Nárok na státní příspěvek Metodický návod č. 3/2009 odboru archivní správy a spisové služby MV k postupu při podávání žádostí o státní příspěvky podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých

Více

KSČ místní výbor Chrást

KSČ místní výbor Chrást Státní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích KSČ místní výbor Chrást 1950 1964 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 1058 Evidenční číslo pomůcky: 164 Kateřina Nová Plasy 2005 Obsah Obsah 2 Úvod I. Vývoj

Více

Zpráva o plnění úkolů Svazu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2018 pro výroční konferenci Svazu konané dne 27.

Zpráva o plnění úkolů Svazu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2018 pro výroční konferenci Svazu konané dne 27. Zpráva o plnění úkolů Svazu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2018 pro výroční konferenci Svazu konané dne 27. února 2019 - předkládá Jan Boublík osoba pověřená dohledem nad činností

Více

Hlava I. Úvodní ustanovení. Čl. 1

Hlava I. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Metodický návod k vedení evidence Národního archivního dědictví v muzeích, knihovnách, galeriích, památnících, pracovištích Akademie věd České republiky a vysokých školách, podle vyhlášky č. 645/2004 Sb.,

Více

Společenstvo pekařů Sušice (1918) (1950)

Společenstvo pekařů Sušice (1918) (1950) Společenstvo pekařů Sušice (1918)1920-1947(1950) EL NAD č.: 629 63 I. Vývoj původce archivního fondu Odborné společenstvo mistrů pekařů v Sušici vzniklo odloučením od Živnostenského společenstva potravního

Více

Místní školní rada Dnešice. Číslo evidenčního listu NAD: 77

Místní školní rada Dnešice. Číslo evidenčního listu NAD: 77 Místní školní rada Dnešice 1909 1949 Číslo evidenčního listu NAD: 77 18 I. Vývoj původce archivního souboru Existence školy v Dnešicích je doložena archiváliemi uloženými ve fondu ZŠ Dnešice už od roku

Více

Základní devítiletá škola Boněnov

Základní devítiletá škola Boněnov Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Boněnov 1951-1963 Inventář Číslo listu NAD: 868 Evidenční pomůcka č. 29 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3 I. Vývoj původce fondu...3 II. Vývoj

Více

Základní devítiletá škola Prostiboř

Základní devítiletá škola Prostiboř Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Prostiboř 1945-1973 Inventář Číslo EL NAD: 664 Evidenční číslo pomůcky: 108 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3

Více

Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové

Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 4149 č. archivní pomůcky: 8943 Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové 1938-1947 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk

Více

Základní devítiletá škola postupný ročník Nechanice Inventář. Číslo evidenčního listu JAF: 240 Evidenční pomůcka č.

Základní devítiletá škola postupný ročník Nechanice Inventář. Číslo evidenčního listu JAF: 240 Evidenční pomůcka č. Inventáře a katalogy fondů Státního okresního archivu Plzeň - jih v Blovicích Základní devítiletá škola 1. 5. postupný ročník Nechanice 1892-1963 Inventář Číslo evidenčního listu JAF: 240 Evidenční pomůcka

Více

Zpráva o plnění úkolů Svazu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2016 pro výroční konferenci Svazu konané dne 22.

Zpráva o plnění úkolů Svazu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2016 pro výroční konferenci Svazu konané dne 22. Zpráva o plnění úkolů Svazu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2016 pro výroční konferenci Svazu konané dne 22. února 2017 - předkládá Jan Boublík osoba pověřená dohledem nad činností

Více

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013 Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze za rok 2013 Sídlo archivu a kontakty: Stroupežnického 32, 150 00 Praha 5 tel. +420 222 749 211, + 420 257 311 492 Zřizovatel: Židovské muzeum v Praze, U

Více

Místní národní výbor Smědčice

Místní národní výbor Smědčice Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv Rokycany Místní národní výbor Smědčice (1915) 1945 1960 (1980) Dílčí inventář EL NAD č.: 160 AP č.: 203 ROKYCANY 2007 Obsah Úvod: II. Vývoj a dějiny

Více

XXVII. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky. Praha, 15. prosince Bod programu: 4

XXVII. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky. Praha, 15. prosince Bod programu: 4 XXVII. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky Praha, 15. prosince 2005 Bod programu: 4 NÁVRH restrukturalizačních změn v soustavě pracovišť Akademie věd České republiky k 1. lednu 2006

Více

Okresní soud Rokycany. Trestní spisy. EL NAD č.: 4. AP č.: 255

Okresní soud Rokycany. Trestní spisy. EL NAD č.: 4. AP č.: 255 Státní okresní archiv Rokycany Okresní soud Rokycany Trestní spisy 1947 1981 Manipulační seznam I. typu EL NAD č.: 4 AP č.: 255 Mgr. Lucie Jedličková, PhDr. Hana Hrachová, Ph.D. Rokycany 2015 Úvod I. Vývoj

Více

2. devítiletá škola Stříbro

2. devítiletá škola Stříbro Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov 2. devítiletá škola Stříbro 1951-1953 Inventář Číslo EL NAD: 1048 Evidenční číslo pomůcky: 114 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3 I. Vývoj

Více

Místní školní rada Sebečice EL NAD č.: 716 AP.: 217

Místní školní rada Sebečice EL NAD č.: 716 AP.: 217 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Rokycany Místní školní rada Sebečice 1885-1949 Inventář EL NAD č.: 716 AP.: 217 Petr Zárobský Rokycany 2009 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního

Více

Základní devítiletá škola Sytno

Základní devítiletá škola Sytno Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Sytno 1945-1978 Inventář Číslo EL NAD: 488 Evidenční číslo pomůcky: 119 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3 I.

Více

Jedenáctiletá střední škola Stříbro (1950) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Jedenáctiletá střední škola Stříbro (1950) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Jedenáctiletá střední škola Stříbro (1950) 1953-1961 Inventář Číslo EL NAD: 1025 Evidenční číslo pomůcky: 152 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace, Státní statek Hajnice

Revoluční odborové hnutí - základní organizace, Státní statek Hajnice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 4153 č. archivní pomůcky: 8953 Revoluční odborové hnutí - základní organizace, Státní statek Hajnice 1965-1990 (1995) inventář Pavlína Janíková Zámrsk

Více

Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro 1950-1959 Inventář Číslo EL NAD: 335 Evidenční číslo pomůcky: 150 Dana Bízová

Více

(1965) EL NAD č.: 278

(1965) EL NAD č.: 278 Obecná škola (česká), Královské Poříčí 1929 1938 (1965) EL NAD č.: 278-47 - I. Vývoj původce archivního fondu Úvod Obecná škola s vyučováním v českém jazyku byla v Královském Poříčí zřízena až v roce 1929,

Více

Výroční zpráva Ústředního archivu zeměměřictví a katastru (ÚAZK) za rok 2015

Výroční zpráva Ústředního archivu zeměměřictví a katastru (ÚAZK) za rok 2015 Výroční zpráva Ústředního archivu zeměměřictví a katastru (ÚAZK) za rok 2015 Sídlo archivu: Pod sídlištěm 9, 182 11 Praha 8 Tel.: 284 041 681 E-mail: miroslav.kronus@cuzk.cz Zřizovatel archivu: Zeměměřický

Více

Výroční zpráva Ústavu dějin Univerzity Karlovy a archivu Univerzity Karlovy za rok 2008

Výroční zpráva Ústavu dějin Univerzity Karlovy a archivu Univerzity Karlovy za rok 2008 Výroční zpráva Ústavu dějin Univerzity Karlovy a archivu Univerzity Karlovy za rok 2008 Sídlo archivu: Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1, udauk@ruk.cuni.cz, 224491463 Zřizovatel archivu: Univerzita Karlova

Více

NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ ÚŘAD PRO VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ Karmelitská 529/5, Malá Strana, Praha 1

NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ ÚŘAD PRO VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ Karmelitská 529/5, Malá Strana, Praha 1 NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ ÚŘAD PRO VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1 Č. j.: NAU-104/2017-20 Počet stran: 6 R O Z H O D N U T Í o části žádosti o udělení institucionální akreditace

Více

EL NAD č.: 1320 AP.: 216

EL NAD č.: 1320 AP.: 216 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Rokycany Československá konfederace odborových svazů - Základní organizace Tělovýchovná a rekreační zařízení města Rokycany 1980-1991 Inventář EL

Více

Čl. I. 1 Způsob vedení základní, druhotné. (3) Ústřední evidence Národního archivního dědictví

Čl. I. 1 Způsob vedení základní, druhotné. (3) Ústřední evidence Národního archivního dědictví Strana 2783 192 VYHLÁŠKA ze dne 8. června 2009, kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů Ministerstvo

Více

Gymnázium Sušice (1960) EL NAD č.: AP č.: 565

Gymnázium Sušice (1960) EL NAD č.: AP č.: 565 Státní okresní archiv Klatovy Gymnázium Sušice (1960) 1961-2001 Manipulační seznam druhého typu EL NAD č.: 2464 AP č.: 565 Klatovy 2015 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny

Více

Archivy vysokých škol v České republice jako paměťové, správní a vědecko-výzkumné instituce

Archivy vysokých škol v České republice jako paměťové, správní a vědecko-výzkumné instituce Archivy vysokých škol v České republice jako paměťové, správní a vědecko-výzkumné instituce Karel Řeháček I. Úvod V České republice působí několik desítek vysokých škol, jejichž existenci upravuje vysokoškolský

Více

NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ ÚŘAD PRO VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ Karmelitská 529/5, Malá Strana, Praha 1

NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ ÚŘAD PRO VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ Karmelitská 529/5, Malá Strana, Praha 1 NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ ÚŘAD PRO VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1 Č. j.: NAU-1/2018-14 Počet stran: 6 R O Z H O D N U T Í o části žádosti o udělení institucionální akreditace

Více

Příspěvky odvysílané na stanici Český rozhlas 3 Vltava od do

Příspěvky odvysílané na stanici Český rozhlas 3 Vltava od do Příspěvky odvysílané na stanici Český rozhlas 3 Vltava od 11. 5. 2008 do 24. 8. 2009 Většinu z nich lze nalézt podle data a vyposlechnout na internetové adrese http://www.rozhlas.cz/mozaika/veda/. Pořady:

Více

Zpráva o činnosti Archivu Ministerstva zahraničních věcí České republiky za rok 2018

Zpráva o činnosti Archivu Ministerstva zahraničních věcí České republiky za rok 2018 Zpráva o činnosti Archivu Ministerstva zahraničních věcí České republiky za rok 2018 Praha 2019 ORGANIZAČNÍ ZAŘAZENÍ AMZV Archiv Ministerstva zahraničních věcí ČR (dále AMZV), zřízený v roce 1920/21, je

Více

Archiv města Brna. PhDr. Libor Blažek, vedoucí odboru Archivu města Brna Mgr. Radana Červená, Ph.D., vedoucí oddělení archivnězpracovatelského

Archiv města Brna. PhDr. Libor Blažek, vedoucí odboru Archivu města Brna Mgr. Radana Červená, Ph.D., vedoucí oddělení archivnězpracovatelského Archiv města Brna PhDr. Libor Blažek, vedoucí odboru Archivu města Brna Mgr. Radana Červená, Ph.D., vedoucí oddělení archivnězpracovatelského Archivnictví II Archivní legislativa Archivní síť. Archivní

Více

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 EL NAD 416 209 I. Vývoj původce archivního souboru Před zřízením školy byl Terešov přiškolen k Drahoňově Újezdu, zdejší škola byla založena v roce 1845

Více

Jedenáctiletá střední škola Tachov (1945) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Jedenáctiletá střední škola Tachov (1945) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Jedenáctiletá střední škola Tachov (1945) 1958-1961 Inventář Číslo EL NAD: 1028 Evidenční číslo pomůcky: 153 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah

Více

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2017

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2017 Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2017 Sídlo archivu: Veleslavínova 19, 306 32 Plzeň telefon: 378 032 600, 601, 603 605, 607 611 e-mail: archiv@plzen.eu Zřizovatel archivu: Magistrát města

Více

Základní devítiletá škola Velké Dvorce Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Základní devítiletá škola Velké Dvorce Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Velké Dvorce 1950-1965 Inventář Číslo EL NAD: 916 Evidenční číslo pomůcky: 127 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Výroční zpráva archivu Židovského muzea v Praze. za rok Sídlo archivu a kontakty: Stroupežnického 32, Praha 5

Výroční zpráva archivu Židovského muzea v Praze. za rok Sídlo archivu a kontakty: Stroupežnického 32, Praha 5 Výroční zpráva archivu Židovského muzea v Praze za rok 2018 Sídlo archivu a kontakty: Stroupežnického 32, 150 00 Praha 5 tel. +420 222 749 211, + 420 257 311 492 Zřizovatel: Židovské muzeum v Praze, U

Více

KSČ - základní organizace, Statek Králíky, s. p., Králíky

KSČ - základní organizace, Statek Králíky, s. p., Králíky STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 1591 č. archivní pomůcky: 8956 KSČ - základní organizace, Statek Králíky, s. p., Králíky 1956-1986 inventář Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D. Zámrsk 2014

Více

Obecná škola Slatina (u Horažďovic) EL NAD č.: AP č.: 389

Obecná škola Slatina (u Horažďovic) EL NAD č.: AP č.: 389 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Klatovy Obecná škola Slatina (u Horažďovic) 1894-1948 Inventář EL NAD č.: 1374 AP č.: 389 Eva Ulrichová Klatovy 2010 Obsah Úvod: I. Vývoj původce

Více

Česká obecná škola Sulislav Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Česká obecná škola Sulislav Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Česká obecná škola Sulislav 1882-1914 Inventář Číslo EL NAD: 951 Evidenční číslo pomůcky: 142 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3 I. Vývoj

Více

Místní národní výbor Zichov

Místní národní výbor Zichov Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně Místní národní výbor Zichov 1945 1957 Inventář EL NAD č.: 1585 AP č.: 452 Miloslava Svobodová Horšovský Týn 2016 Obsah Úvod: I. Vývoj původce

Více

Čl. 1. Vymezení archivních souborů

Čl. 1. Vymezení archivních souborů Metodický návod č. 1/2015 odboru archivní správy a spisové služby MV týkající se vymezení a označení vlastnictví archivních souborů v majetku římskokatolické církve, církevních řádů a kongregací v evidenci

Více

Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha

Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha 1943 1945 Inventář NFA 2009 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha Časový rozsah pomůcky: 1943

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Hlinsko

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Hlinsko STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 2244 č. archivní pomůcky: 9025 Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Hlinsko 1970-1990 (1997) inventář Hana Machatová Zámrsk 2016

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U Název archivní pomůcky: Bardachzi Franz, MUDr. Časové rozmezí: (1880) 1931-1944 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 817 Evidenční číslo pomůcky:

Více

Československá strana národně socialistická - krajský sekretariát Pardubice

Československá strana národně socialistická - krajský sekretariát Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD:3098 č. archivní pomůcky: 8965 Československá strana národně socialistická - krajský sekretariát Pardubice 1945-1947 inventář Mgr.Jiří Kuba, Mgr. Tomáš

Více

VZOR SKARTAČNÍHO NÁVRHU

VZOR SKARTAČNÍHO NÁVRHU Příloha č. 14 k PPP č. 170/2015 Název útvaru (adresa) 1/ Policejní prezidium České republiky Archiv Policie České republiky Praha VZOR SKARTAČNÍHO NÁVRHU Místo a datum vzniku Přílohy: Žádost o provedení

Více

Seznam nově jmenovaných profesorů. 1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. pro obor otorinolaryngologie na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

Seznam nově jmenovaných profesorů. 1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. pro obor otorinolaryngologie na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze Seznam nově jmenovaných profesorů 1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. pro obor otorinolaryngologie 2. doc. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc. pro obor fyzika molekulárních a biologických struktur 3. doc. Ing.

Více

Základní škola Veselá - Národní škola Veselá EL NAD č.: 415 AP.: 242

Základní škola Veselá - Národní škola Veselá EL NAD č.: 415 AP.: 242 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Rokycany Základní škola Veselá - Národní škola Veselá 1877-1953 Dílčí inventář EL NAD č.: 415 AP.: 242 Olga Čiháková, PhDr. Hana Hrachová, Ph.D. Rokycany

Více

Živnostenská škola pokračovací Čížkov Číslo listu NAD: 632

Živnostenská škola pokračovací Čížkov Číslo listu NAD: 632 Živnostenská škola pokračovací Čížkov 1910-1946 Číslo listu NAD: 632 19 I. Vývoj původce archivního souboru S přípravou otevření Živnostenské školy pokračovací v Čížkově bylo započato již v roce 1910 na

Více

Okresní úřad ochrany práce Trutnov

Okresní úřad ochrany práce Trutnov STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3232 č. archivní pomůcky: 8973 Okresní úřad ochrany práce Trutnov (1905) 1945-1949 (1951) inventář PhDr. Aleš Valenta, PhD. Zámrsk 2015 O b s a h Úvod

Více

Obecná škola (česká), Nové Sedlo. EL NAD č.:

Obecná škola (česká), Nové Sedlo. EL NAD č.: Obecná škola (česká), Nové Sedlo 1919 1927 EL NAD č.: 648-79 - I. Vývoj původce archivního fondu Úvod Obecná škola s vyučováním v českém jazyku byla v Novém Sedle otevřena 15. prosince 1919. V loketském

Více

Místní školní rada Žerovice (1950)

Místní školní rada Žerovice (1950) Státní okresní archiv Plzeň-jih se sídlem v Blovicích Místní školní rada Žerovice 1937-1949 (1950) Inventář EL NAD č.: 473 AP č.: 400 Jana Mašková Blovice 2003 Obsah Obsah 2 Úvod 3-4 Příloha č. 1 5 Inventární

Více

Sekce správní č.j. 2010/395/420 Odbor správy majetku. Výroční zpráva. Archivu České národní banky za rok 2009

Sekce správní č.j. 2010/395/420 Odbor správy majetku. Výroční zpráva. Archivu České národní banky za rok 2009 NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce správní č.j. 2010/395/420 Odbor správy majetku Výroční zpráva Archivu České národní banky za rok 2009 Sídlo archivu: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ

Více