ZÁPIS včetně přijatých usnesení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS včetně přijatých usnesení"

Transkript

1 M a g i s t r á t m ě s t a J a b l o n e c n a d N i s o u ZÁPIS včetně přijatých usnesení z jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města č. 21 které se konalo on-line dne 8. prosince 2020 Přítomni: Ing. Milan Kouřil Mgr. Jaroslav Šída Petros Kalpakcis Ing. Jana Vernerová Mgr. Jan Zeman Mgr. Lenka Vitebská Michal Vele Ing. Marta Procházková PhDr. Mgr. Tereza Dlouhá Ing. Martin Bauer Ing. Kateřina Tuláčková Ing. Libuše Pavízová Petra Musilová Nepřítomni: Martin Romaňák Iveta Vítková a Markéta Horáková SMLOUVY O PRÁVU K PROVEDENÍ STAVBY A VĚCNÁ BŘEMENA 1. Uzavření smlouvy o právu k provedení stavby a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu uložení plynovodu v p.p.č. 465/4, 465/5, 465/6, 465/8, 465/9, 465/10, 465/11, 465/13, 465/15, 465/16, 465/18, 418/29, 462/1, 503/7 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou 2. Vydání souhlasu s umístěním stavby a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti spočívající v právu uložení trafostanice na p.p.č. 403/363 v k.ú. Mšeno nad Nisou

2 Iveta Vítková VĚCNÁ BŘEMENA 3. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě jako práva věcného spočívajícího v právu uložení kanalizační přípojky v p.p.č. 1512/4 v k.ú. Jablonec nad Nisou 4. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu uložení plynovodu v p.p.č. 2275/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou 5. doplnění usnesení RM č. 435/2019/A.14. ze dne doplnění usnesení RM č. 528/2019/1.b) ze dne Iveta Ritterová PRODEJ POZEMKŮ, PRONÁJEM POZEMKŮ, VÝKUP NEMOVITOSTÍ 7. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 77/1 v k.ú. Lukášov o výměře 1059 m 2 8. nesouhlas s prodejem p.p.č. 1771/41 o výměře 94 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou 9. nesouhlas s prodejem celé, nebo části p.p.č. 1124/1 o výměře 3818 m2 v k.ú. Proseč nad Nisou 10. bezúplatný převod p.p.č. 44/4 o výměře 331 m2 a p.p.č o výměře 13 m 2 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou 11. zveřejnění záměru směny a schválení směny části p.p.č. 1445, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1445/2 o výměře 1002 m2 v k.ú. Proseč nad Nisou za část p.p.č. 66/1, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 66/8, 66/9 a p.p.č. 111 vše v k.ú. Proseč nad Nisou ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou 12. zveřejnění záměru uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní na prodej části p.p.č. 991/4 a části p.p.č. 991/5 o výměře cca 250 m2 vše v k.ú. Rýnovice 13. nesouhlas s prodejem části p.p.č. 894/6 o celkové výměře 300 m 2 k.ú. Jablonecké Paseky 14. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 917/3 o výměře 733 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky za účelem stavby rodinného domu 15. pronájem p.p.č. 827/1 o výměře 1214 m 2, p.p.č. 815/31 o výměře 123 m 2 vše v k.ú. Jablonecké Paseky za vybudování pump trackové dráhy 16. nesouhlas s prodejem části p.p.č. 745/1 o výměře cca 150 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou 17. zveřejnění záměru prodeje p.p.č o výměře 17 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky 18. prodej části p.p.č. 1398, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1398/2 o výměře 5 m 2 v k.ú. Mšeno nad Nisou 19.. prodej části p.p.č. 572/1, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 572/8 o výměře 31 m 2 v k.ú. Rýnovice 20. prodej části p.p.č. 2788, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 2788/2 o výměře 90 m 2 v k.ú. Jablonec nad Nisou 21. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 547/1 o výměře cca 30 m 2 v k.ú. Jablonec nad Nisou 22. zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 547/1 o výměře cca 400 m 2 v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem zahrady 23. výkup p.p.č. 106 a p.p.č. 129/2 vše v k.ú. Kokonín, zveřejnění záměru výpůjčky části p.p.č. 106 a části p.p.č. 129/2 vše v k.ú. Kokonín 24. prodej p.p.č. 323/19 o výměře 311 m 2, p.p.č. 323/20 o výměře 373 m 2 a p.p.č o výměře 56 m 2 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem zahrady, která navazuje na jejich pozemky a na kterých plánují výstavbu 25. výkup pozemků ve vlastnictví společnosti NATUR CZ spol. s.r.o., Jánská 864/4, Liberec III-Jeřáb, Liberec, IČ

3 26. zveřejnění záměru prodeje částí p.p.č. 1808/3 o výměře 1068 m 2 v k.ú. Jablonec nad Nisou Petra Musilová PRODEJ BYTŮ A OBJEKTŮ, PROINVESTOVÁNÍ, NÁJEM PROSTOR SLOUŽICÍCH K PODNIKÁNÍ A OSTATNÍCH PROSTOR 27. Mateřská škola Arbesova ukončení stávající nájemní smlouvy, uzavření nové nájemní smlouvy Ing. Libuše Pavízová vedoucí majetkoprávního oddělení 28. Změna Pravidel pro jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města prodeje pozemků pozemků 29. Transformace společností JKIC a EUROCENTRUM staženo, bude projednáno na mimořádném jednání VHMM dne

4 1. Uzavření smlouvy o právu k provedení stavby a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu uložení plynovodu v p.p.č. 465/4, 465/5, 465/6, 465/8, 465/9, 465/10, 465/11, 465/13, 465/15, 465/16, 465/18, 418/29, 462/1, 503/7 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou O uzavření smlouvy o právu k provedení stavby a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu uložení plynovodu u akce Reko MS Jablonec nad Nisou Vodní + 1 v p.p.č. 465/4, 465/5, 465/6, 465/8, 465/9, 465/10, 465/11, 465/13, 465/15, 465/16, 465/18, 418/29, 462/1, 503/7 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou požádala společnost GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem, IČ zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno, IČ Jedná se o rekonstrukci. Kolečko: Odbor technický souhlasí s touto stavbou s těmito podmínkami: - stavebník požádá o zvláštní užívání komunikace pro umístění inženýrských sítí - stavebník nebo zhotovitel stavby před zahájením stavby požádá o povolení užívání zeleně Ostatní odbory nemají k této stavbě připomínky a) Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne radě města schválit uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem, IČ zastoupenou společností GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno, IČ k rekonstrukci plynovodu v p.p.č. 465/4, 465/5, 465/6, 465/8, 465/9, 465/10, 465/11, 465/13, 465/15, 465/16, 465/18, 418/29, 462/1, 503/7 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkami odboru technického. b) Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne radě města schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu zřídit a provozovat plynovod včetně jeho umístění, v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynovodu v p.p.č. 465/4, 465/5, 465/6, 465/8, 465/9, 465/10, 465/11, 465/13, 465/15, 465/16, 465/18, 418/29, 462/1, 503/7 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem, IČ , (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce Reko MS Jablonec nad Nisou Vodní +1, č _1. Hlasování: Vydání souhlasu s umístěním stavby a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti spočívající v právu uložení trafostanice na p.p.č. 403/363 v k.ú. Mšeno nad Nisou O vydání souhlasu s umístěním stavby a o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti spočívající v právu umístění trafostanice na p.p.č. 403/363 v k.ú. Mšeno nad Nisou požádala společnost ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČ Jedná se o přeložení trafostanice z bývalého výměníku na st.p.č. 403/17 v k.ú. Mšeno nad Nisou z důvodu výpovědi z nájmu. Trafostanici je nutné umístit v blízkosti stávající trafostanice.

5 Dotčený pozemek byl převeden od ÚZSVM smlouvou o bezúplatném převodu nemovitosti s omezujícími podmínkami č. 8/2010, č OE/OMP s tím, že nelze převedené nemovitosti využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze je pronajímat a nelze je dále převádět ve prospěch třetí osoby. Toto omezení se sjednává na dobu 25 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Oddělení majetkoprávní si vyžádalo stanovisko ÚZSVM ke zřízení věcného břemene pro trafostanici, dopis je součástí materiálu. Kolečko: Všechny odbory se stavbou souhlasí a) Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne radě města schválit vydání souhlasu s umístěním trafostanice na p.p.č. 403/363 v k.ú. Mšeno nad Nisou společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČ b) Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne radě města schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti spočívající v právu uložení a provozování trafostanice včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním trafostanice na p.p.č. 403/363 v k.ú. Mšeno nad Nisou se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČ , (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce IE JN Mšeno n.n. vymístění DTS JN_0470. Hlasování: Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě jako práva věcného spočívajícího v právu uložení kanalizační přípojky v p.p.č. 1512/4 v k.ú. Jablonec nad Nisou O uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě jako práva věcného spočívajícího v právu uložení kanalizační přípojky v p.p.č. 1512/4 v k.ú. Jablonec nad Nisou k rodinnému domu na st.p.č. 2446/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou požádali manželé M. a A. R., oba bytem, Jablonec nad Nisou. Jedná se o dokončenou stavbu. Kolečka: Kancelář tajemníka bez připomínek Odbor humanitní bez připomínek Odbor územního a hospodářského rozvoje souhlasné stanovisko Odbor technický bez připomínek Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne radě města schválit uzavření smlouvy o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizační přípojky včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními

6 úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kanalizační přípojky v p.p.č. 1512/4 v k.ú. Jablonec nad Nisou ke st.p.č. 2446/1, jejíž součástí je stavba s č.p vše v k.ú. Jablonec nad Nisou pro M. R. r a A. R. r. 1957, oba bytem Jablonec nad Nisou, (oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Hlasování: Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu uložení plynovodu v p.p.č. 2275/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou O uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu uložení plynovodu u akce HAV MS Jablonec n.n. Před Radnicí, č. stavby v p.p.č. 2275/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou požádala společnost GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem, IČ zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno, IČ Rekonstrukce z důvodu odstranění havarijního stavu plynárenského zařízení NTL plynovodu na Mírovém náměstí. Jedná se o dokončenou stavbu. Kolečko: Kancelář tajemníka bez připomínek Odbor humanitní bez připomínek památková péče nachází se v městské památkové zóně Odbor územního a hospodářského rozvoje souhlasné stanovisko oddělení dotací souhlas za podmínky zajištění udržitelnosti akce Dotace MF 2012 revitalizace centra města oprava komunikací v pěší zóně a oprava nástupního prostoru radnice. Udržitelnost: Odbor technický bez připomínek Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne radě města schválit uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu zřídit a provozovat plynovod včetně jeho umístění, v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynovodu v p.p.č. 2275/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem, IČ , (oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce HAV MS Jablonec n.n. Před Radnicí, č. stavby Hlasování: doplnění usnesení RM č. 435/2019/A.14. ze dne Rada města dne svým usnesením č. 435/2019/A.14. schválila uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu zřídit a provozovat plynovod včetně jeho umístění, v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynovodu v p.p.č. 2500/7, 2500/19, 2500/20, 2500/21, 2500/31 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem, IČ , (oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovila dle ceníku jednorázových úhrad za

7 zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce OK Turnovská přeložka NTL plynovodu DN 150, č. stavby Kolečka: Kancelář tajemníka bez připomínek Odbor humanitní bez připomínek Odbor územního a hospodářského rozvoje souhlasné stanovisko Odbor technický bez připomínek Vzhledem k tomu, že došlo ke změně údajů o pozemku, když dle geometrického plánu č. 4776/405/2009 vznikly z p.p.č. 2500/21 nové parcely p.p.č. 2500/44 a 2500/45 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, je nutno i tyto parcely rovněž zahrnout do smlouvy o zřízení věcného břemene. Jedná se o dokončenou stavbu. Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne radě města schválit doplnění usnesení č. 435/2019/A.14. ze dne , a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude rozšířena o p.p.č. 2500/44 a 2500/45 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou. Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny. Hlasování: doplnění usnesení RM č. 528/2019/1.b) ze dne Rada města dne svým usnesením č. 528/2019/1.b) schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizační přípojky včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kanalizační přípojky v p.p.č. 636/15 v k.ú. Jablonec nad Nisou ke st.p.č. 229, jejíž součástí je stavba č.p. 99 a p.p.č. 636/14 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou pro K. V. r a Z. V. r. 1981, oba bytem Jablonec nad Nisou, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovila dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Kolečka: Kancelář tajemníka bez připomínek Odbor humanitní bez připomínek Odbor územního a hospodářského rozvoje souhlasné stanovisko Odbor technický bez připomínek Vzhledem k tomu, že po předložení geometrických plánů bylo zjištěno, že trasa vede i v p.p.č. 2349/1 a 2350 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, je nutno i tyto parcely rovněž zahrnout do smlouvy o zřízení věcného břemene. Jedná se o dokončenou stavbu. Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne radě města schválit doplnění usnesení č. 528/2019/1.b) ze dne , a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude rozšířena o p.p.č. 2349/1 a 2350

8 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou. Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny. Hlasování: zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 77/1 v k.ú. Lukášov o výměře 1059 m 2 O prodej, nebo o pronájem požádali manželé I., r a M., r K., bytem Jablonec nad Nisou, kteří jsou vlastníky navazujících nemovitostí. O pozemek mají zájem za účelem zahrady. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost. Kolečka: Kancelář tajemníka nemám námitek Humanitní odbor bez připomínek Oddělení dopravní a silniční bez připomínek, pokud zůstane zachována šířka chodníku cca 1,8m Odbor územního a hospodářského rozvoje souhlas oddělení územního plánování pozemek p.č. 77/1 v k.ú. Lukášov je v ÚP Jablonec veden jako stabilizovaná ploch BP2, v které je přípustné bydlení v rodinných domech. Využití pozemku jako zahrada k RD je přípustné. Odbor technický souhlas Městský architekt souhlas Proběhla věcná diskuze členů výboru. Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne radě města zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 77/1 v k.ú. Lukášov. Hlasování: nesouhlas s prodejem p.p.č. 1771/41 o výměře 94 m 2 v k.ú. Jablonec nad Nisou O prodej požádali manželé R., r a D. r J., bytem Jablonec nad Nisou za účelem rozšíření zahrady a do budoucna možnost stavby garáže, nebo krytého stání. Zejména však chtějí pozemek oplotit a zamezit tím vytváření vznikající černé skládce. V katastru nemovitostí je pozemek veden jako trvalý travní porost. Kolečka: Kancelář tajemníka nemám námitek Humanitní odbor bez připomínek Oddělení přírody a krajiny - nesouhlasíme na pozemku se nacházejí dřeviny s funkčním významem izolační zeleně mezi železniční dráhou a zástavbou, dále jak solitérní smrk rostoucí při hranici pozemku. Využití pozemku za účelem zahrady nebo stavby by znamenalo likvidaci těchto dřevin. Odbor územního a hospodářského rozvoje souhlas

9 oddělení územního plánování NESOUHLAS, pozemek vymezen jako DD Plochy dopravní infrastruktury drážní, nelze využít na rozšíření zahrady, oplocení či stavbu garáže. Odbor technický souhlas Městský architekt souhlas Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne zastupitelstvu města neschválit prodej p.p.č. 1771/41 o výměře 94 m 2 v k.ú. Jablonec nad Nisou. Důvodem nesouhlasu je, že se jedná o plochy dopravní infrastruktury, nelze využít na rozšíření zahrady. Proběhla věcná diskuze členů výboru s tím, že bod byl odložen na místní šetření výboru. 9. nesouhlas s prodejem celé, nebo části p.p.č. 1124/1 o výměře 3818 m 2 v k.ú. Proseč nad Nisou O prodej požádal pan J. U., r. 1978, bytem Liberec za účelem rozšíření zahrady a pěstování zeleniny. V katastru nemovitostí je pozemek veden jako trvalý travní porost. Kolečka: Kancelář tajemníka nemám námitek Humanitní odbor bez připomínek Oddělení přírody a krajiny - s prodejem pozemku nesouhlasíme z těchto důvodů: pozemkem protéká bezejmenný vodní tok IDVT , který je významným krajinným prvkem ze zákona dle 3 odst.1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochranně přírody a krajiny, a je chráněný před poškozováním a ničením, dále pak byl na tomto pozemku zaznamenán výskyt chřástala polního, který je silně ohroženým druhem dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. Zároveň je pozemek veden jako plocha veřejné zeleně a rozšíření zahrady za účelem pěstování ovoce a zeleniny by se neobešlo bez jejího oplocení a následného narušení využití plochy jako veřejné zeleně. Odbor územního a hospodářského rozvoje souhlas s prodejem pouze části oddělení územního plánování NESOUHLAS pozemek p.č. 1124/1 v k.ú. Proseč nad Nisou je plochou VZ Plochy veřejných prostranství zeleň, nelze využít na rozšíření zahrady s oplocením Odbor technický souhlas Městský architekt pro rekreační účely doporučuji principiálně spíše pronajímat. V budoucnu může být místo strategickým územím. Proběhla věcná diskuze členů výboru. Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne zastupitelstvu města neschválit prodej celé, nebo části p.p.č. 1124/1 o výměře 3818 m 2 v k.ú. Proseč nad Nisou. Důvodem nesouhlasu je, že se dle územního plánu jedná o VZ plochy veřejných prostranství. 12:26 hod. odešla PhDr. Mgr. Tereza Dlouhá Hlasování: 7-0-1

10 10. bezúplatný převod p.p.č. 44/4 o výměře 331 m 2 a p.p.č o výměře 13 m 2 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zaslal městu návrh smlouvy o bezúplatném převodu č. 7769/ULB/2020, kterou by měla být na město převedena p.p.č. 44/4 a p.p.č v k.ú. Jablonec nad Nisou. Smlouva je bez omezujících podmínek. Kolečka: Kancelář tajemníka bez připomínek Humanitní odbor bez připomínek Odbor územního a hospodářského rozvoje souhlas Oddělení územního plánování - SOUHLAS pozemky p.č. 44/4 a 3149 v k.ú. Jablonec nad Nisou jsou z hlediska ÚP Jablonec nad Nisou plochou VK Plochy veřejných prostranství komunikace. Odbor technický souhlas Městský architekt - souhlas Proběhla věcná diskuze členů výboru. Výbor pro hospodaření s majetkem města dne doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 7769/ULB/2020, kterou se bezúplatně převádí pozemková parcela č. 44/4, ostatní plocha, zeleň, památková zóna a pozemková parcela č. 3149, ostatní plocha, jiná plocha, památková zóna v katastrálním území Jablonec nad Nisou, obci Jablonec nad Nisou, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ , se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha do vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou. 12:30 hod. přišla PhDr. Mgr. Tereza Dlouhá Hlasování: zveřejnění záměru směny a schválení směny části p.p.č. 1445, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1445/2 o výměře 1002 m 2 v k.ú. Proseč nad Nisou ve vlastnictví Ing. Mačkové a pana Odehnala za část p.p.č. 66/1, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 66/8, 66/9 a p.p.č. 111 vše v k.ú. Proseč nad Nisou ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou Oddělení územního plánování požádalo o zajištění vypořádání směny pozemků v rámci budoucího možného rozšíření ulice Horní. Statutární město Jablonec nad Nisou potřebuje získat část p.p.č. 1445, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1445/2 o výměře 1002 m 2 v k.ú. Proseč nad Nisou, který je ve vlastnictví Ing. Petry Mačkové, r. 1968, bytem Střelecká 2917/23, Jablonec nad Nisou a pana Václava Odehnala, r. 1970, bytem Pomezní 47, Liberec XXXIV-Bedřichovka, Liberec, každý vlastní ideální spoluvlastnický podíl o velikosti ½. Kolečka: Kancelář tajemníka bez připomínek

11 Humanitní odbor bez připomínek Oddělení přírody a krajiny - souhlasíme za podmínky ponechání prostoru pro opětovné obnovení aleje u komunikace v ulici Horní, jelikož pro krajinnou strukturu území Proseče nad Nisou jsou typickými krajinnými prvky právě vzrostlé aleje při cestách. Odbor územního a hospodářského rozvoje souhlas Oddělení územního plánování - SOUHLAS podnět OÚP na směnu pozemků z důvodu budoucího možného rozšíření ulice Horní. Odbor technický souhlas Městský architekt - souhlas Vlastníci za nově vzniklou p.p.č. 1445/2, která by měla být předmětem směny požadují : 1) Ing. P. M., r. 1968, bytem Jablonec nad Nisou část p.p.č. 66/1, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 66/8 o výměře 1110 m 2 v k.ú. Proseč nad Nisou. 2) V. O., r. 1970, bytem Liberec část p.p.č. 66/1, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 66/9 o výměře 1101 m 2 a p.p.č. 111 o výměře 116 m 2 v k.ú. Proseč nad Nisou. Dle znaleckého posudku vyhotoveného Ing. Zdeňkem Millerem byla cena za p.p.č. 66/1 a p.p.č. 111 stanovena ve výši 930,- Kč/m 2. Dle znaleckého posudku vyhotoveného Ing. Zdeňkem Millerem byla cena za p.p.č. 1445/2 stanovena ve výši 840,- Kč/m 2, tj. celkem ,- Kč. Výpočet finančního vyrovnání : Ing. M. Prodej p.p.č. 66/ m 2 x 930,- Kč/m ,- Kč Výkup ½ p.p.č. 1445/2 501 m 2 x 840,- Kč/m ,- Kč Doplatek Ing. M. ve prospěch města ve výši ,- Kč O. V. Prodej p.p.č. 66/8, m 2 x 930,- Kč/m ,- Kč Výkup ½ p.p.č. 1445/2, 501 m 2 x 840,- Kč/m ,- Kč Doplatek pana O. ve prospěch města ve výši ,- Kč Proběhla věcná diskuze členů výboru. A) Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne radě města schválit zveřejnění záměru směny části p.p.č. 1445, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1445/2 o výměře 1002 m 2 v k.ú. Proseč nad Nisou ve vlastnictví Ing. M. a pana O. za část p.p.č. 66/1, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 66/8, 66/9 a p.p.č. 111 vše v k.ú. Proseč nad Nisou ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou. B) Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne zastupitelstvu města schválit směnu ideálního spoluvlastnického podílu o velkosti ½ části p.p.č. 1445, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1445/2 o výměře 1002 m 2 v k.ú. Proseč nad Nisou od Ing. P. M., r. 1968, bytem Střelecká 2917/23, Jablonec nad Nisou za část p.p.č. 66/1, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 66/8 o výměře 1110 m 2 v k.ú. Proseč nad Nisou ve vlastnictví statutárního města, do vlastnictví Ing. P. M., r. 1968, bytem Jablonec nad Nisou s finančním vyrovnáním ve prospěch města ve výši ,- Kč.

12 C) Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne zastupitelstvu města schválit směnu ideálního spoluvlastnického podílu o velkosti ½ části p.p.č. 1445, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1445/2 o výměře 1002 m 2 v k.ú. Proseč nad Nisou od pana V. O., r. 1970, bytem Liberec za část p.p.č. 66/1, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 66/9 o výměře 1101 m 2 a p.p.č. 111 o výměře 116 m 2 v k.ú. Proseč nad Nisou ve vlastnictví statutárního města, do vlastnictví pana V. O., r. 1970, bytem Liberec s finančním vyrovnáním ve prospěch města ve výši ,- Kč. Členové výboru hlasovali o všech navržených usneseních najednou. Hlasování: zveřejnění záměru uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní na prodej části p.p.č. 991/4 a části p.p.č. 991/5 o výměře cca 250 m 2 vše v k.ú. Rýnovice Na základě podnětu občanů, bylo zahájeno jednání s vlastníkem p.p.č. 992/1 v k.ú. Rýnovice společností ELIPROM spol. s r.o. - Legií 317/19, Liberec XII-Staré Pavlovice, Liberec, IČ o převodu části pozemku, včetně stavby komunikace. Společnost ELIPROM spol. s.r.o. navrhla převést uvedenou část p.p.č. 992/1 v k.ú. Rýnovice za část p.p.č. 991/4 a část p.p.č. 991/5 vše v k.ú. Rýnovice. Pozemky p.p.č. 991/4 a p.p.č. 991/5 byly na statutární město převedeny na základě Smlouvy o bezúplatném převodu č.4557/ulb/2013, č oe/omp ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni od ČR ÚZSVM. Uvedená smlouva byla uzavřena s omezujícími podmínkami, kde pozemky lze užívat za stávajícím účelem k veřejnému zájmu. Nelze je převádět, pronajímat, komerčně využívat k jiným účelům po dobu 20 let, tj. do Majetkoprávní oddělení aktuálně oslovilo ÚZSVM, zda by bylo možné převést části pozemků, které požadovala společnost ELIPROM spol. s.r.o. ČR ÚZSVM sdělil, že pozemky nelze dělit, ani prodat. Společnost ELIPROM spol. s.r.o. souhlasí s výkupem části p.p.č. 992/1 v k.ú. Rýnovice s tím, že bude zároveň uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní na prodej části p.p.č. 991/4 a části p.p.č. 991/5 (přesný rozsah bude specifikován na základě geometrického plánu). Prodej by byl realizován po , za cenu v daném místě a čase obvyklou. Kolečka: Kancelář tajemníka nemám námitek Humanitní odbor bez připomínek Odbor územního a hospodářského rozvoje oddělení územního plánování SOUHLAS (vzhledem k potřebě výkupu části 992/1 v k.ú. Rýnovice), z hlediska platného ÚP Jablonec nad Nisou je předmětná část pozemku p.č. 991/4 v k.ú. Rýnovice plochou stabilizovanou v kategorii BM2 Plochy bydlení městské a pozemek p.č. 991/5 v k.ú. Rýnovice je stabilizovanou plochou SM4 Plochy smíšené městské, v budoucnu řešit rozšíření plochy SM4 na části pozemku p.č. 991/4 v k.ú. Rýnovice změnou ÚP Odbor technický souhlasíme za podmínky, že současný vlastník uvede komunikaci alespoň do bezpečně sjízdného stavu, nejlépe novou obrusnou vrstvu. Současný vlastník do této komunikace za dobu, co jí vlastní, nedal do údržby ani korunu. Městský architekt souhlas

13 Proběhla věcná diskuze členů výboru. Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne radě města schválit zveřejnění záměru uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní na prodej části p.p.č. 991/4 a části p.p.č. 991/5 o výměře cca 250 m 2 vše v k.ú. Rýnovice. - Současně bude objednáno vyhotovení znaleckého posudku na ocenění vykupovaného pozemku a vyhotovení geometrického plánu na určení částí pozemků, které budou předmětem převodu. 12:40 hod. přišel Mgr. Zeman Hlasování: nesouhlas s prodejem části p.p.č. 894/6 o celkové výměře 300 m 2 k.ú. Jablonecké Paseky Manželé Ing. A. V., r. 1990, bytem Nový Bor a Ing. T. V., r. 1990, bytem Liberec, požádali o prodej části p.p.č. 894/6 o výměře cca 187 m 2. V současné době mají zájem koupit navazující p.p.č. 894/8, který by rádi odkoupili za účelem výstavby rodinného domu. Dle územního plánu je pozemek v kategorii BM 1.8. a podléhá požadavku na minimální velikost 1100 m 2. Kupovaný p.p.č.894/8 má výměru pouze 913 m 2. Od města potřebují koupit takovou výměru, aby dosáhli požadovaných 1100 m 2. V katastru nemovitostí je pozemek veden jako trvalý travní porost. Kolečka: Kancelář tajemníka nemám námitek Humanitní odbor bez připomínek Oddělení dopravní a silniční - dle ÚP pozemek pro bydlení, vzhledem k plánované zástavbě zvážit, zda pozemek neponechat jako rezervu pro případné rozšíření komunikace a pro možnost provádění údržby komunikace. Oddělení přírody a krajiny - Souhlasíme za podmínky zachování řady vzrostlých dřevin (zejména dlouhověkých lip) v severní části pozemku. Odbor územního a hospodářského rozvoje oddělení územního plánování SOUHLAS pozemek p.č. 894/6 v k.ú. Jablonecké Paseky je z hlediska ÚP Jablonec nad Nisou částečně součástí plochy návrhové a částečně plochy stabilizované v kategorii BP Plochy bydlení příměstské, která výstavbu RD připouští. Upozorňujeme na skutečnost, že v minulosti za platnosti předchozího ÚP, město pozemek prodalo a došlo k dělení původního pozemku p.č. 894/6 a odprodeji jeho části vlastníku pozemku a scelení s pozemkem 894/8 v k.ú. J. Paseky. Současný pozemek p.č. 894/6 v k.ú. J. Paseky si město ponechalo (z důvodu zachování určité šířky veřejného prostoru veřejné komunikace např. z důvodu úklidu sněhu, vedení sítí apod.) Odbor technický Oddělení správy veřejné zeleně - podél komunikace roste poměrně významné lipové stromořadí. Zaměřením nutné zjistit, na které parcele se nachází. V případě, že bude na ppč. 894/6, souhlasíme s prodejem pouze v takovém rozsahu, aby alej zůstala v majetku města.

14 Oddělení správy komunikací nevíme, kde přesně vede ta hranice, mezi pozemkem, který je předmětem prodeje a komunikací. Neměli bychom prodejem přijít o část komunikace. Bylo by dobré v terénu vyznačit skutečnou hranici. Městský architekt Přestože to ÚP umožňuje, nesouhlasím s výstavbou rodinného bydlení v této lokalitě z důvodu vysokých nákladů na městskou infrastrukturu a vysokou přírodní hodnotu území. Doporučuji neprodávat. Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne zastupitelstvu města neschválit prodej části p.p.č. 894/6 o celkové výměře 300 m 2 k.ú. Jablonecké Paseky. Důvodem je zachování pozemku jako rezerva pro komunikaci. Proběhla rozsáhlá diskuze členů výboru s tím, že bod byl odložen na místní šetření výboru. 14. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 917/3 o výměře 733 m 2 v k.ú. Jablonecké Paseky za účelem stavby rodinného domu O prodej pozemku požádal pan V. S., r. 1987, Jablonec nad Nisou. Zastupitelstvo města neschválilo prodej pro pana Ing. M. M., r. 1971, bytem Jablonecké Paseky. Důvodem nesouhlasu byla vzrostlá zeleň navazující na významný krajinný prvek Louky pod Kynastem, kterému tvoří přirozenou ochranu. Kolečka: Kancelář tajemníka nemám námitek Humanitní odbor bez připomínek oddělení přírody a krajiny - souhlasíme a upozorňujeme na blízkost registrovaného VKP Louky pod Kynastem (nejbližší část je na pozemku p.p.č. 922/3 k.ú. Jablonecké Paseky). Z tohoto důvodu nelze umístit hlavní obytnou budovu do východní poloviny pozemku. Odbor územního a hospodářského rozvoje oddělení územního plánování souhlas z hlediska ÚP součást stabilizované plochy BP1 Plochy bydlení příměstské Odbor technický souhlas Městský architekt prodej pozemku jsem schopen podpořit pouze při předložení studie záměru vysoké architektonické kvality dokládající také zachování přírodního charakteru území. Proběhla věcná diskuze členů výboru. Výbor pro hospodaření s majetkem města dne doporučuje radě města schválit zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 917/3 v k.ú. Jablonecké Paseky. Hlasování: 8-0-2

15 15. pronájem p.p.č. 827/1 o výměře 1214 m 2, p.p.č. 815/31 o výměře 123 m 2 vše v k.ú. Jablonecké Paseky za vybudování pump trackové dráhy Na základě výzvy si o pronájem části p.p.č. 827/1 požádal pan M. M., r. 1966, Harrachov, který je vlastníkem sousední p.p.č. 815/18, p.p.č a spoluvlastníkem st.p.č. 459, jejíž součástí je stavba č.p. 88 vše v k.ú. Jablonecké Paseky. V současné době je na pozemku umístěna plechová garáž a herní prvky pro děti (houpačky, ponorka). Pan M. uvedl, že houpačky i ponorka jsou hojně využívány veřejností a v této souvislosti požádal o symbolické nájemné. Upozorňuje, že na části p.p.č. 815/18 je umístěna autobusová zastávka, za kterou město nehradí nájemné. Kolečka: Kancelář tajemníka nemám námitek Humanitní odbor bez připomínek Odbor územního a hospodářského rozvoje oddělení územního plánování SOUHLAS s pronájmem, jedná se o stabilizovanou ploch zastavěného území kategorie SC4 plochy smíšené obytné centrální Odbor technický Navrhujeme pronájem, ideálně prodej, celé p.p.č. 827/1 nejenom části, resp. nesouhlasíme s pronájmem pouze části této parcely. Pro SMJN by se zbytek pozemku stal nepřístupným a museli bychom odstranit oplocení ze strany ul. Chelčického. Dle ceníku nájmů pozemků je v případě, že se jedná o sekání trávy za účelem údržby (svah, meze, podmáčené pozemky, atd.) a jiných, pro město nevyužitelných a na údržbu finančně nákladných pozemků cena stanovena ve výši 1,- Kč/m 2 /rok. Důvodem výše nájemného je skutečnost, že pan M. zajistí údržbu pozemku na své náklady a město má na p.p.č. 815/18, ve vlastnictví pana M., umístěnu autobusovou zastávku, za kterou nehradí nájemné. Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil dne radě města schválit zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 827/1 v k.ú. Jablonecké Paseky za účelem údržby. Pan M. si před schválením pronájmu v radě města podal novou žádost a požádal o : - dlouhodobý pronájem p.p.č. 827/1 a p.p.č. 815/31 za účelem využití prostoru pro 3 parkovací místa v části přilehlé k parcele 815/18 a zároveň za účelem využití větší části obou parcel pro vybudování pump trackové dráhy, která by se využívala zejména v letním období. V zimě by zde byl udržovaný svah poskytující krátkou mírnou sjezdovku pro první krůčky na lyžích našim nejmenším. Od data podpisu nájemní smlouvy se nájemník zavazuje pozemek na vlastní náklady udržovat, vzrostlé stromy (4 ovocné stromy, 2 břízy a 1 smrk), uchovat a zároveň současně s ukončením nájemní smlouvy pozemek zplanýrovat a osít travní směsí. Terénní úpravy, které bude zapotřebí provést pro vybudování pump trackové dráhy, budou provedeny z menší části za použití místní zeminy a z větší části z navezené cihlové drti ze sběrného dvora na Proseči.

16 Kolečka: Kancelář tajemníka nemám námitek Humanitní odbor bez připomínek Odbor stavební a životního prostředí upozorňujeme, že změnu využití pozemku je potřeba projednat se stavebním úřadem - upozorňujeme, že bude nutné vynětí ze ZPF všech zpevněných ploch - souhlas za podmínky uchování a nepoškození vzrostlých stromů - pro terénní práce nebudou použity odpady Odbor územního a hospodářského rozvoje oddělení územního plánování jedná se o stabilizovanou ploch zastavěného území kategorie SC4 plochy smíšené obytné centrální - s pronájmem pozemků p.č. 827/1 a 815/31 za účelem vybudování pump trackové dráhy souhlasíme - s pronájmem pozemku p.č. 827/1 za účelem využití části jeho plochy přiléhající k pozemku žadatele, a to pro 3 parkovací místa souhlasíme jedná se o narovnání již stávajícího stavu Odbor technický souhlas Městský architekt - souhlas Pan M. uvedl : máme zájem využít tento pronajímaný prostor k letnímu provozu pumptrackové dráhy pro děti a dorost z Jablonce a okolí tedy v období někdy od dubna zhruba do září. Z toho důvodu by nám vyhovovala ta poloviční roční sazba. Dále bychom rádi zrealizovali také náš původní záměr a to je dětský provazový vlek v délce cca 35m tamtéž, tedy začátky lyžování pro nejmenší. Převládající klimatické podmínky tomuto záměru vůbec nepřejí. Přitom realizace tohoto záměru vychází na minimálně ,-Kč (pořizovací hodnota použitého zařízení s certifikátem je cca ,- Kč a proškolení obsluhy a instalace dalších zhruba ,-Kč). Návratnost této investice je vzhledem k naprosto nejistým provozním podmínkám možná vůbec v nedohlednu. Nežádáme o žádnou přímou finanční podporu tohoto našeho veřejně prospěšného záměru, ale pomohlo by nám, kdyby se jeho realizací částka 5.571,-Kč/měsíc nájmu už nenavyšovala. Dále bychom velice uvítali možnost přistoupit k přípravě pumptracku ještě teď na podzim, vzhledem k tomu, že obchod až na e-shop a servisy je dlouhodobě v rámci lockdownu uzavřen, tedy neděje se bohužel fakticky nic a my bychom tedy aspoň mohli napřít naše síly tímto směrem. Dle ceníku nájmů pozemků by bylo nájemné stanoveno jako ostatní podnikatelské činnosti ve výši 100,- Kč/m 2 /rok, tj ,- Kč/rok. Pan Mrklas žádá o nájemné ve výši 50,- Kč/m 2 /rok. Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil radě města schválit pronájem p.p.č. 827/1 o výměře 1214 m 2, p.p.č. 815/31 o výměře 123 m 2 vše v k.ú. Jablonecké Paseky za účelem vybudování pump trackové dráhy a provazového vleku pro pana M. M., r. 1966, Harrachov. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné stanovit ve výši ,- Kč/rok. Po vybudování záměru by bylo možné požádat o snížení nájemného. Pan M. po obdržení tohoto návrhu sdělil, že po důkladném zvážení opouští prozatím záměr zbudovat na pronajímaných pozemcích nákladnou a hlavně absolutně nejistou zimní aktivitu tedy provazový vlek, ale dále trvá jeho zájem co nejdříve zbudovat a následně v příští letní sezóně tedy cca půlročně provozovat pumptrackovou dráhu. A žádá o tomu odpovídající výpočet nájemného.

17 13:05 hod. odešla PhDr. Mgr. Tereza Dlouhá Proběhla věcná diskuze členů výboru. Varianty : a) Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne radě města schválit pronájem p.p.č. 827/1 o výměře 1214 m 2, p.p.č. 815/31 o výměře 123 m 2 vše v k.ú. Jablonecké Paseky za účelem vybudování pumptrackové dráhy pro pana M. M., r. 1966, Harrachov. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné stanovit ve výši 100,- Kč/m 2 /rok. Hlasování: b) Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne radě města schválit pronájem p.p.č. 827/1 o výměře 1214 m 2, p.p.č. 815/31 o výměře 123 m 2 vše v k.ú. Jablonecké Paseky za účelem vybudování pumptrackové dráhy pro pana M. M., r. 1966, Harrachov. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné stanovit ve výši 50,- Kč/m 2 /rok. Důvodem snížení nájemného je sezonní využití pozemku pouze pro pump trackovou dráhu. Vzhledem k tomu, že byla přijata varianta A, o variantě B již nebylo hlasováno. 16. nesouhlas s prodejem části p.p.č. 745/1 o výměře cca 150 m 2 v k.ú. Jablonec nad Nisou O prodej části pozemku za účelem parkování požádala spol. Ja Ambulance s.r.o., IČ , se sídlem Na Výšině 3215/17, Jablonec nad Nisou. V navazujícím objektu Liberecká čp. 59 má ordinaci. V katastru nemovitostí je pozemek veden jako ostatní plocha, zeleň. Kolečka: Kancelář tajemníka nemám námitek Humanitní odbor bez připomínek Odbor územního a hospodářského rozvoje oddělení územního plánování parkování na vymezené části pozemku z hlediska ÚP možné, jedná se o stabilizované plochy SM4 Plochy smíšené městské, souhlasíme s dlouhodobým pronájmem. oddělení investiční výstavby - doporučujeme dlouhodobý pronájem, vlastnictví ponechat pro případné řešení křižovatky. Odbor technický souhlas Městský architekt s vybudováním parkoviště souhlasím. Doporučuji řešit pronájmem. Rozdrobení vlastnictví může komplikovat budoucí výstavbu. 13:10 hod. přišla PhDr. Mgr. Tereza Dlouhá Proběhla věcná diskuze členů výboru. Výbor pro hospodaření s majetkem města dne doporučuje zastupitelstvu města neschválit prodej části p.p.č. 745/1 o výměře cca 150 m 2

18 v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem parkování. Důvodem nesouhlasu je ponechání pozemku jako rezervy pro budoucí řešení křižovatky. - žadatel bude informován o možnosti pronajmutí pozemku Hlasování: zveřejnění záměru prodeje p.p.č o výměře 17 m 2 v k.ú. Jablonecké Paseky O prodej, nebo o pronájem pozemku požádali manželé A. S., r. 1987Jablonec nad Nisou a J. S., r. 1984, bytem Praha za účelem stavby garáže. Na pozemku je v současné době umístěna plechová garáž. Manželé S. jsou vlastníky st.p.č k.ú. Mšeno nad Nisou. V katastru nemovitostí je pozemek veden jako ostatní plocha, jiná plocha. Kolečka: Kancelář tajemníka nemám námitek Humanitní odbor bez připomínek Odbor územního a hospodářského rozvoje souhlas oddělení územního plánování souhlas s prodejem pozemek p.č je v ÚP Jablonec nad Nisou plochou stabilizovanou v kategorii BM2 Plochy bydlení městské, kde je umístění parkovacích objektů pro OA podmíněně přípustné Odbor technický souhlas Městský architekt samostatně stojící garáže roztroušené po městě nepodporuji. Doporučuji neprodávat a ukončit pronájem. Odbor ekonomiky na pronájem pozemku je uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou do , za účelem užívání pozemku pod stavbou plechové garáže. Smlouva je uzavřena s panem Tomášem Mackem, bytem Pivovarská 37, Jablonec nad Nisou. 13:15 hod. odešla PhDr. Mgr. Tereza Dlouhá Varianty : A) Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne radě města schválit zveřejnění záměru prodeje p.p.č v k.ú. Jablonecké Paseky. Hlasování: B) Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne zastupitelstvu města neschválit prodej p.p.č v k.ú. Jablonecké Paseky. Důvodem je stanovisko městského architekta. Hlasování: Ani jedna z variant nebyla přijata. Po rozsáhlé diskuzi členů výboru byl bod přesunut na jednání výboru v lednu 2021.

19 18. prodej části p.p.č. 1398, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1398/2 o výměře 5 m 2 v k.ú. Mšeno nad Nisou O prodej části pozemku buď pouze pod stavbou garáže, nebo narovnání hranice požádali manželé J., r a P., r V., oba bytemjablonec nad Nisou za účelem narovnání vlastnických vztahů pozemků pod stavbou garáže. Po koupi rodinného domu zjistili, že garáž je částečně umístěna na pozemku p.p.č. 1398, který je ve vlastnictví statutárního města. Žadatelé jsou vlastníky navazující p.p.č. 1394/9, 1397/1, st.p.č. 1397/2, jejíž součástí je stavba č.p. 4382, st.p.č. 1397/3, jejíž součástí je stavba bez č.p./č.e vše v k.ú. Mšeno nad Nisou. Stavba garáže a zastřešení je povolena stavebním úřadem. V katastru nemovitostí je pozemek veden jako ostatní plocha, ostatní komunikace. Kolečka: Kancelář tajemníka nemám námitek Humanitní odbor bez připomínek Odbor územního a hospodářského rozvoje souhlas oddělení územního plánování s ohledem na místní podmínky SOUHLAS S VYPOŘÁDÁNÍM v rozsahu srovnání hranice - dle platného ÚP se jedná o stabilizované plochy zastavěného území kategorie VK veřejných prostranství komunikace. Skutečný stav v území (příkrá pata severozápadního svahu reálně neumožní rozšíření obslužné komunikace ta má v daném místě dle pasportu komunikací potřebné šířkové parametry: cca 4,3 m zpevněná asfaltová vozovka + 1,6 m pravostranná nezpevněná krajnice. oddělení investiční výstavby - SOUHLAS s prodejem části pod garáží, narovnání hranice doporučujeme do nájmu z důvodu možného výskytu inženýrských sítí, a hlavně z důvodu ochranného pásma splaškové tlakové kanalizace, která je ve vlastnictví města. Případný prodej bude možný po prodeji kanalizace do majetku SVS ( cca 3 roky ) Odbor technický souhlasíme Městský architekt souhlas Dle ceníku je cena za pozemky zastavěné stavbami (vypořádání pozemku pod stavbou) stanovena ve výši 600,- Kč/m 2. 13:20 hod. přišla PhDr. Mgr. Tereza Dlouhá Proběhla věcná diskuze členů výboru. Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne zastupitelstvu města schválit prodej části p.p.č. 1398, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1398/2 o výměře 5 m 2 v k.ú. Mšeno nad Nisou pro manžele J., r a P., r V., oba Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 4.000,- Kč (tj. 600,- Kč/m 2 + náklady za vyhotovení kupní smlouvy ve výši 1.000,- Kč). Hlasování:

20 19. prodej části p.p.č. 572/1, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 572/8 o výměře 31 m 2 v k.ú. Rýnovice O prodej části pozemku požádala paní I. Ř., r. 1960, bytem Jablonec nad Nisou za účelem scelení pozemků. Žadatelka je vlastníkem navazujících nemovitostí. O část pozemku má zájem za účelem scelení s p.p.č. 553/1 k.ú. Rýnovice. Kolečka: Kancelář tajemníka nemám námitek Humanitní odbor bez připomínek Odbor územního a hospodářského rozvoje souhlas oddělení územního plánování SOUHLAS, dle platného ÚP Jablonec nad Nisou se jedná o stabilizovanou plochu zastavěného území kategorie BM plochy bydlení městské Odbor technický souhlasíme Městský architekt - souhlas Dle orientačního ceníku schváleného zastupitelstvem města ze dne je cena stanovena ve výši 200,- Kč/m 2 v případě, kdy se jedná o prodej pozemku za účelem narovnání hranic pozemků, majetkové vypořádání drobných pozemků ve funkčním celku s nemovitými věcmi žadatele (max. do 100 m 2 ). Proběhla věcná diskuze členů výboru. Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne zastupitelstvu města schválit prodej části p.p.č. 572/1, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 572/8 o výměře 31 m 2 v k.ú. Rýnovice pro paní I. Ř., r. 1960, bytem Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou cenu ve výši 7.200,- Kč (tj. 200,- Kč/m 2 + náklady za vyhotovení kupní smlouvy ve výši 1.000,- Kč). Hlasování: prodej části p.p.č. 2788, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 2788/2 o výměře 90 m 2 v k.ú. Jablonec nad Nisou O prodej části pozemku požádal Ing. J. S., r. 1958, bytem Jablonec nad Nisou za účelem sjednocení pozemku s nemovitostmi v bezprostředním okolí a lepší obslužnost objektu U Nisy 7, včetně přístupu do objektu a vybudování zpevněné plochy před domem. Pan S. je vlastníkem navazující st.p.č. 2160/2, jejíž součástí je stavba bez čp/če, st.p.č. 2160/3, jejíž součástí je stavba č.p. 2196, st.p.č. 2160/4, jejíž součástí je stavba č.p. 2196, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou. V katastru nemovitostí je p.p.č vedena jako ostatní plocha, jiná plocha. Kolečka: Kancelář tajemníka nemám námitek Humanitní odbor bez připomínek Odbor územního a hospodářského rozvoje

21 oddělení územního plánování DOPORUČUJEME ZVÁŽIT PRODEJ s ohledem na dopravní režim příjezd k soukromým garážím, dle platného ÚP je pozemek vymezen jako stabilizovaná plocha zastavěného území kategorie BM4 plochy bydlení městské, prodej může do budoucna generovat problémy při obsluze území. Pokud bude vyhodnoceno jako nekonfliktní SOUHLASÍME. Odbor technický souhlasíme Dle orientačního ceníku schváleného zastupitelstvem města ze dne je cena stanovena ve výši 200,- Kč/m 2 v případě, kdy se jedná o prodej pozemku za účelem narovnání hranic pozemků, majetkové vypořádání drobných pozemků ve funkčním celku s nemovitými věcmi žadatele (max. do 100 m 2 ). Proběhla věcná diskuze členů výboru. Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne zastupitelstvu města schválit prodej části p.p.č. 2788, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 2788/2 o výměře 90 m 2 v k.ú. Jablonec nad Nisou pro Ing. J. S., r. 1958, bytem za vzájemně dohodnutou cenu ve výši ,- Kč (tj. 200,- Kč/m 2 + náklady za vyhotovení kupní smlouvy ve výši 1.000,- Kč). Hlasování: zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 547/1 o výměře cca 30 m 2 v k.ú. Jablonec nad Nisou Pan R. M., r. 1968, bytem Liberec je vlastníkem st.p.č. 3009, jejíž součástí je stavba č.p a p.p.č. 545 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou. O část pozemku (pruh o šířce cca 1m 2 ) má zájem za účelem stavby komínu a zajištění přístupu k němu. Komín bude přizděn na stávající stavbě přístavbě, která je na jeho pozemku. Kolečka: Kancelář tajemníka nemám námitek Humanitní odbor bez připomínek Odbor územního a hospodářského rozvoje souhlas oddělení územního plánování z hlediska ÚP Jablonec je pozemek p.č. 547/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou ve stejné funkční ploše BM2 jako pozemek p.č. 545 v k.ú. Jablonec nad Nisou. V ploše BM2 je přípustné bydlení v RD a bytových domech a stavby související s bydlením. Odbor technický souhlas Městský architekt souhlas Proběhla věcná diskuze členů výboru. Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne radě města zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 547/1 o výměře cca 30 m 2 v k.ú. Jablonec nad Nisou. Hlasování:

22 22. zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 547/1 o výměře cca 400 m 2 v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem zahrady Mezi Statutárním městem Jablonec nad Nisou a panem Z. M., r. 1938, bytem Jablonec nad Nisou je uzavřena nájemní smlouva na pronájem části p.p.č. 547/1 o výměře cca 100 m 2 v k.ú. Jablonec nad Nisou. Nájemní smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok, vždy k 1. říjnu běžného roku. Rada města ze dne , usnesením č. 508/2020/A/5 schválila ukončení nájemní smlouvy na pronájem části p.p.č. 547/1 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou, která je uzavřena s panem Z. M., r. 1938, bytem Jablonec nad Nisou, a to dohodou, ke dni Nyní o pronájem za účelem zahrady požádala paní Ž. L., r. 1957, bytem Jablonec nad Nisou. Proběhla věcná diskuze členů výboru. Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne radě města schválit zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 547/1 o výměře cca 400 m 2 v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem zahrady. - bude vyhotoven měřičský náčrt na vymezení pronajímané plochy Hlasování: výkup p.p.č. 106 a p.p.č. 129/2 vše v k.ú. Kokonín Statutární město Jablonec nad Nisou prodalo na základě kupní smlouvy č FaM/OMP ze dne p.p.č. 106 a p.p.č. 129/2 obě v k.ú. Kokonín Severočeské vodárenské společnosti a.s., IČ , se sídlem Přítkovská 1689/14, Teplice. V této smlouvě se Severočeská vodárenská společnost a.s. zavázala, že do pěti let od podpisu kupní smlouvy, tj. do , zahájí výstavbu čistírny odpadních vod na předmětných pozemcích. V případě nesplnění tohoto závazku Severočeskou vodárenskou společností a.s., budou pozemky převedeny zpět do vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou za stejnou kupní cenu, za jakou byly nemovité věci prodány na základě kupní smlouvy č FaM/OMP (tj. za ,- Kč), a to nejpozději do tří měsíců od uplynutí pětileté lhůty, tj. do Prodej byl schválen za symbolickou cenu 5,- Kč/m 2 s ohledem na skutečnost, že se jednalo o prodej za účelem realizace stavby, která by přispěla ke zlepšení životního prostředí v Jablonci nad Nisou. Severočeská vodárenská společnost a.s. požádala o prodloužení termínu výstavby čistírny odpadních vod Kokonín do , a to s ohledem na skutečnost, že nedodržení termínu zahájení výstavby nebylo zaviněno Severočeskou vodárenskou společností a.s., ale komplikacemi v rámci územního řízení. Zastupitelstvo města schválilo uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č FaM/OMP ze dne , uzavřené se Severočeskou vodárenskou společností a.s., IČ , se sídlem Přítkovská 1689/14, Teplice, kterým bude prodloužena lhůta pro splnění závazku kupujícího zahájit výstavbu čistírny odpadních vod na p.p.č. 106 a p.p.č. 129/2 obě v k.ú. Kokonín, a to nejpozději do Vzhledem k tomu, že stavba ČOV nebyla realizována, byla SVS a.s. zaslána výzva k vrácení pozemků zpět statutárnímu městu.

23 SVS a.s. souhlasí s návrhem města, tj. že by došlo ke zpětnému převodu pozemků a zároveň žádají o uzavření smlouvy o výpůjčce na dobu využití pozemků pro zařízení staveniště. Navrhují ji uzavřít do 6/ :45 hod. odešla PhDr. Mgr. Tereza Dlouhá Proběhla věcná diskuze členů výboru. Výbor pro hospodaření s majetkem města dne doporučuje zastupitelstvu města schválit výkup p.p.č. 106 a p.p.č. 129/2 vše v k.ú. Kokonín od společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s., IČ , se sídlem Přítkovská 1689/14, Teplice za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši ,- Kč. Hlasování: prodej p.p.č. 323/19 o výměře 311 m 2, p.p.č. 323/20 o výměře 373 m 2 a p.p.č o výměře 56 m 2 (o celkové výměře 740 m 2 ) vše v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem zahrady, která navazuje na jejich pozemky a na kterých plánují výstavbu O prodej pozemků požádala společnost VARE elektro, s.r.o., IČ , se sídlem Pasecká 1229/3, Jablonec nad Nisou, která je vlastníkem navazující p.p.č. 322/1, p.p.č. 322/2, p.p.č. 322/3, st.p.č. 931, jejíž součástí je stavba bez čp/če, st.p.č. 3020, jejíž součástí je stavba č.p. 2411, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou. Historie: Byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní a o nájmu nemovitých věcí č OE/OMP ze dne na prodej a pronájem celých p.p.č. 323/19, p.p.č. 323/20 a p.p.č vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, se společností VARE elektro, s.r.o., IČ , se sídlem Pasecká 1229/3, Jablonec nad Nisou, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši ,- Kč včetně DPH + náklady za vyhotovení kupní smlouvy 2.000,- Kč s tím, že společnost VARE elektro, s.r.o. na p.p.č. 322/1, p.p.č. 322/2, p.p.č. 322/3, st.p.č. 931, st.p.č vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, ve svém vlastnictví zrealizuje stavbu v souladu s investičním záměrem představeným při výběrovém řízení dne a požádá o vydání kolaudačního rozhodnutí (souhlasu) na p.p.č. 322/1, p.p.č. 322/2, p.p.č. 322/3, st.p.č. 931, st.p.č vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, nejdéle do nebo do tohoto data kupující předá písemné oznámení o dokončení stavby a zahájení užívání stavby. Výše uvedená smlouva mimo jiné obsahovala v části nájemní ujednání, že do doby kolaudace stavby nebo do doby zahájení užívání stavby budou p.p.č. 323/19, p.p.č. 323/20 a p.p.č vše v k.ú. Jablonec nad Nisou v nájmu společnosti VARE elektro, s.r.o., za účelem staveniště, s tím, že nájemné je stanoveno ve výši 35,- Kč/m 2 /rok + DPH a s tím, že nájemci bude po doložení kolaudace nově postaveného objektu sníženo nájemné o 34,- Kč/m 2 /rok za období dvou let zpětně před doložením kolaudace. Smlouva obsahovala jako zásadní odkládací podmínku, kdy vlastní smlouva kupní bude uzavřena se společností VARE elektro, s.r.o., IČ , se sídlem Pasecká 1229/3, Jablonec nad Nisou, až po prokazatelném podání žádosti o kolaudační rozhodnutí (souhlas) se stavbou na p.p.č. 322/1, p.p.č. 322/2, p.p.č. 322/3, st.p.č. 931, st.p.č vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, (kopie žádosti opatřená podacím razítkem místně a věcně příslušného úřadu), nebo po písemném oznámení o dokončení stavby a zahájení jejího užívání. Tato podmínka bude muset být splněna nejpozději do Pokud nebude tato podmínka splněna do tohoto termínu, smlouva bez dalšího následující den zaniká.

24 Jelikož společnost Vare elektro, s.r.o. žádný z těchto dokumentů nedodala, výše uvedená smlouva dne zanikla. Stavba dosud nebyla zahájena. Kolečka k prodeji : Kancelář tajemníka nemám námitek Humanitní odbor bez připomínek Oddělení přírody a krajiny - nesouhlas - na pozemcích se nachází množství vzrostlé hodnotné zeleně (převážně lípy) a pozemky v podstatě nelze využít k žádným účelům. V zájmu orgánu ochrany přírody je ponechání dřevin na místě, bez jakýchkoliv stavebních zásahů v jejich okolí. Odbor územního a hospodářského rozvoje souhlas s pronájmem o co společnost původně žádala-proč prodej Jedná se o stabilizované plochy zastavěného území kategorie SC4 a ty umožňují funkce a činnosti, viz příloha Odbor technický souhlas Městský architekt souhlas s prodejem, za podmínky předložení a odsouhlasení zastavovací studie Dle znaleckého posudku zpracovaného Ing. Zdeňkem Millerem je cena obvyklá stanovena na částku ,- Kč, tj. cca 1.595,- Kč/m 2. 13:50 hod. přišla PhDr. Mgr. Tereza Dlouhá Proběhla věcná diskuze členů výboru. Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne zastupitelstvu města schválit prodej p.p.č. 323/19, p.p.č. 323/20, p.p.č vše v k.ú. Jablonec nad Nisou společnosti VARE elektro, s.r.o., IČ , se sídlem Pasecká 1229/3, Jablonec nad Nisou, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši ,- Kč včetně DPH (tj. cca 1.595,- Kč/m 2 + náklady za vyhotovení kupní smlouvy 2.000,- Kč Hlasování: výkup pozemků ve vlastnictví společnosti NATUR CZ spol. s.r.o., Jánská 864/4, Liberec III-Jeřáb, Liberec, IČ Uvedené pozemky jsou ve vlastnictví společnosti NATUR CZ spol. s.r.o., Jánská 864/4, Liberec III-Jeřáb, Liberec, IČ Obyvatelé řadových domů, vzniklých z developerského projektu - řadové domy v ulici Horní na Horní Proseči zaslali Ing. Milanu Kouřilovi dopis (viz příloha). Uvedli, že společnost NATUR CZ s.r.o., se dostala do insolvence a zanechala jim spoustu nedořešených záležitostí. Největší problém pro ně představuje příjezdová komunikace vedoucí k jejich domům. Při uzavírání smluv jim všem bylo ústně přislíbeno, že komunikaci převezme statutární město Jablonec nad Nisou, bohužel se tak do této doby nestalo a majetek společnosti je nyní předmětem dražby. Nyní vznikl problém, že by se komunikace mohla dostat do rukou někoho nepovolaného, a tím by mohl být znemožněn příjezd k 50-ti rodinným domům. Žádají tímto město Jablonec nad Nisou, zda by jim bylo ochotno pomoci a tuto komunikaci si od insolvenčního správce (Insolvenční správci, v.o.s., se sídlem Na

25 Míčance 39,160 OO Praha 6, provozovna Hrnčířská 766/87,470 Ol Česká Lípa) převzalo. Pozemky jsou zatíženy zástavním právem k zajištění pohledávky do výše ,- Kč po dobu do budoucích pohledávek a dalších pohledávek do výše ,- Kč po dobu do pro Equa bank a.s., Karolinská 661/4, Karlín a byl pro ně vydán exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí 203 EX /2019 ze dne a exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí 091EX /2019 ze dne Kolečka: Kancelář tajemníka nemám námitek Humanitní odbor bez připomínek Odbor stavební a životního prostředí - komunikace zkolaudovány, je třeba vyjádření technického odboru Stavební úřad nesouhlas, na p.p.č. 810/1 je opěrná gabionová zeď, na kterou není vydáno dodatečné povolení změny stavby Odbor územního a hospodářského rozvoje oddělení územního plánování dle ÚP se jedná o stabilizované plochy zastavěného území kategorie VK plochy veřejných prostranství komunikace. Oddělení investiční výstavby - neuvažujeme v budoucnu s potřebou využití těchto ploch. Upozorňujeme ale, že chodníky a komunikace nejsou provedeny v souladu s Technickými podmínkami a zcela jistě vygenerují potřebu rekonstrukce zpevněných ploch včetně opěrných zdí. Odbor technický nesouhlas. Situace kolem firmy Natur je opravdu nešťastná a těch lidí je mi líto, ale nemohu doporučit, aby město komunikace převzalo. Celá stavba komunikace je v žalostném stavu. Brutálně se na této stavbě šetřilo a ošizené je snad úplně vše od konstrukčních vrstev po povrchy. Už tak ošizené a poddimenzované komunikace z betonových dlažeb, byly následně pojížděny těžkou technikou v době další výstavby rodinných domů a už tehdy došlo k jejich poškození. V případě, že by město tyto komunikace v tomto stavu převzalo, vystavuje se riziku, že v brzké době dojde k jejich dožití a bude nutné zafinancovat jejich celkovou rekonstrukci. Městský architekt nejsem schopen posoudit finanční stránku věci, riziko plynoucí ze zatížení zástavním právem. Město by mělo příjezdové komunikace vlastnit, souhlasím Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil dne zpracovat odborný posudek na technický stav komunikace a oslovit insolvenčního správce. Insolvenční správce nyní požaduje, aby město upřesnilo, o které pozemky má zájem a aby tím mohlo být zahájeno další řízení. Navrhují, aby město odkoupilo p.p.č. 810/180, 810/181, 810/183, 810/193, 810/195, 810/196, 810/197, 810/222, 810/223, 810/225, 810/242, 811/1, 811/2, 811/3, 811/4, 810/1, 810/3, 810/4, 810/184, 810/194, 810/224, 810/259, 810/276 vše v k.ú. Proseč nad Nisou (celková výměra 7274 m 2 ). Kolečko návrh insolvenčního správce : Kancelář tajemníka nemám námitek Humanitní odbor bez připomínek Odbor stavební a životního prostředí

26 Oddělení dopravní a silniční - komunikace umístěná na p.č. 810/195, 810/196, 810/197, 810/180, 810/181, 810/183, 810/260, 810/242, 810/222 je řádně zkolaudována. Komunikace na částech p.č. 811/4 a 810/276 je v předčasném užívání. Součástí kolaudací nebyla opěrná zeď na p.č. 810/1. Upozorňujeme, že gabionová zeď svým provedením ohrožuje bezpečnost komunikace, a kvalitu stavby komunikace (tato část zkolaudována v roce 2010 a 2011). Dále upozorňujeme na vytékání srážkových vod na MK Horní. Předložen byl odborný posudek znaleckého ústavu, s jehož závěry se silniční správní úřad ztotožňuje. Stavební úřad - nesouhlas s koupí pozemku p.p.č. 810/1, kde je opěrná gabionová zeď. Na opěrnou gabionovou zeď není vydáno dodatečné povolení změny stavby Oddělení životního prostředí - upozorňujeme, že u pozemků p.p.č. 810/1 a 810/259, které jsou vedeny v katastru nemovitostí jako orná půda, bude nutné vynětí ze ZPF a změna kultury na ostatní plocha ostatní komunikace. U pozemku p.p.č. 810/1 je možnost odstranění gabionové zdi a uvedení pozemku do původního stavu. Odbor územního a hospodářského rozvoje Oddělení územního plánování dle ÚP se jedná o stabilizované plochy zastavěného území kategorie VK plochy veřejných prostranství komunikace a částečně kategorie BP2 plochy bydlení venkovské. Oddělení investiční výstavby - neuvažujeme v budoucnu s potřebou využití těchto ploch. Upozorňujeme ale, že chodníky a komunikace nejsou provedeny v souladu s Technickými podmínkami a zcela jistě vygenerují potřebu rekonstrukce zpevněných ploch včetně opěrných zdí (toto je shodné stanovisko s tím, které bylo již jednou vydané, za OIV nedochází k žádným změnám). Odbor technický na základě odborného posudku zpracovaného znaleckým ústavem, který vyhodnotil stavbu komunikace jako rizikovou, nemůžeme tuto stavbu doporučit k převzetí. (Viz závěry odborného posudku znaleckého ústavu ze dne ). Předmětem posouzení není gabionová zeď, vykazující poruchy a deformace, jelikož není součástí komunikace, ale drží soukromé pozemky. Na stav zdi by se tak musel nechat zpracovat další odborný posudek. Městský architekt nejsem schopen posoudit finanční stránku věci, resp. riziko plynoucí ze zatížení zástavním právem. Město by nicméně příjezdové komunikace vlastnit mělo, s prodejem souhlasím. Proběhla rozsáhlá diskuze členů výboru. Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne jednat s insolvenčním správcem o záměru převodu p.p.č. 810/180, 810/181, 810/183, 810/193, 810/195, 810/196, 810/197, 810/222, 810/223, 810/225, 810/242, 811/1, 811/2, 811/3, 811/4, 810/3, 810/4, 810/184, 810/194, 810/224, 810/259, 810/276, p.p.č. 810/1 gabionová zeď vše v k.ú. Proseč nad Nisou na statutární město Jablonec nad Nisou. Hlasování: Po proběhlém výboru dne sdělil insolvenční správce, že p.p.č. 810/1 včetně gabionové zdi, je předmětem převodu na jiného vlastníka, a to na společnost Bagro - Trans s.r.o. Tento pozemek tedy nebude předmětem převodu.

27 26. zveřejnění záměru prodeje částí p.p.č. 1808/3 o výměře 1068 m 2 v k.ú. Jablonec nad Nisou O prodej pozemku požádala společnost Autosalon ASTRA a.s., se sídlem Jarní 4198/28, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, IČ za účelem propojení se stávající provozovnou. V katastru nemovitostí je pozemek veden jako ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha. Na pozemku je evidováno věcné břemeno chůze a jízdy, v rozsahu dle geometrického plánu pro p.p.č. 1807/16. Ve své žádosti uvedli : Na základě žádosti ze dne a , kde jsme žádali o odkup pozemkové parcely č. 1808/3, na které jsme dle smlouvy s městem, vybudovali na vlastní náklady dětské hřiště, nám bylo sděleno, že zastupitelstvo města vydalo usnesení č. 11/2018/B, že Statutární město má zájem si pozemek ponechat ve svém vlastnictví. Vzhledem k tomu, že se vybudovalo nové dětské hřiště v ulici Sokolí v Jablonci nad Nisou, toto námi vybudované hřiště neplní již svůj účel a proto Vám sdělujeme, že pokud bude přehodnocena situace, máme stále zájem výše uvedený pozemek odkoupit a propojit ho s naší stávající provozovnou. Dovolujeme si upozornit, že tento pozemek se musí celý oddrenážovat a napojit na kanalizaci, která se nachází na našem pozemku. Bez oddrenážování pozemku nelze na této parcele provádět jakékoliv stavební práce. Kolečka: Kancelář tajemníka nemám námitek Humanitní odbor bez připomínek Vodoprávní úřad - upozorňujeme, že vypouštění balastních a dešťových vod do veřejné kanalizace není zcela v souladu s Vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů stanoví, že likvidace srážkových vod ze zastavěných ploch musí být řešena přednostně zasakováním, je v kompetenci obecného stavebního úřadu, podmíněno souhlasem SČVK a.s. Odbor územního a hospodářského rozvoje oddělení územního plánování s prodejem se souhlasí za následujících podmínek: - východní část pozemku bude ponechána v majetku SMJN viz. Grafická příloha, - hřiště v ul. Sokolí bude přístupné bez jakýchkoli omezení, - zbytková plocha bude rozdělena rovným dílem mezi společnost Autosalon ASTRA a.s. a manžele Alenu a Miroslava Hnídkovi - ze strany žadatele bude zpracována architektonická studie nové stavby, která bude předjednána s vedením města a městským architektem a bude přílohou žádosti o prodej pozemku (výška nové budovy nepřesáhne výšku budovy na pozemku st.p.č. 6432/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou (případná podzemní podlaží bez limitu), střecha bude zelená, extenzivní). Odbor technický souhlasíme, v blízkosti této lokality, konkrétně v ulici Sokolí (naproti ZŠ) je již dokončena výstavba nového sportoviště pro děti všech věkových kategorii. Městský architekt s prodejem principiálně souhlasím. Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne radě města schválit zveřejnění záměru prodeje částí p.p.č. 1808/3 o celkové výměře 1068 m 2 v k.ú. Jablonec nad Nisou. Hlasování:

28 27. Mateřská škola Arbesova ukončení stávající nájemní smlouvy, uzavření nové nájemní smlouvy MŠ Arbesova má s městem uzavřenou nájemní smlouvu č OE/OMP na pronájem budovy a pozemků pro činnost mateřské školy. Na st.p.č. 911/7 byla vybudována nová budova, která je již zkolaudovaná a zapsaná do KN pod číslem popisným Jedná se o přízemní objekt kontejnerového typu bez podsklepení s plochou střechou. Objekt má vlastní plynovou kotelnu a výdejnu potravin (ne kuchyň), je koncipován jako bezbariérový. Tato budova bude předmětem pronájmu. Stávající nájemní smlouva č OE/OMP bude ukončena a město uzavře s MŠ Arbesova nájemní smlouvu novou, ve které bude přesně vyspecifikován předmět pronájmu. Předmětem pronájmu budou veškeré věci nemovité, které mateřská škola využívá ke své činnosti, tj. st.p.č. 911/7 (402 m 2 ), jejíž součástí je objekt č.p (Arbesova 50a), st.p.č. 911/4 (561 m 2 ), jejíž součástí je objekt č.p (Arbesova 50), st.p.č. 911/3 (41 m 2 ), jejíž součástí je stavba bez čp/če a p.p.č 911/1 (4128 m 2 ) trvalý travní porost, vše v k.ú. Mšeno nad Nisou. Vzhledem k tomu, že je MŠ Arbesova zřízena městem, majetkoprávní úkony se nezveřejňují. Kolečko: Odbor kancelář primátora bez námitek Odbor kancelář tajemníka souhlas Odbor humanitní bez námitek Odbor územního a hospodářského rozvoje souhlas vedoucí oddělení dotací uzavření nájemní smlouvy podléhá souhlasu poskytovatele dotace IROP, prosím o zaslání návrhu paní Aleně Cincibusové na oddělení dotací doplnění ze dne Centrum pro regionální rozvoj České republiky, územní odbor IROP pro Liberecký kraj, oddělení realizace - souhlas poskytovatele není nutný není potřeba předkládat nájemní smlouvu před podpisem oddělení investiční výstavby dtto vyjádření oddělení dotací Odbor technický souhlas, bez připomínek oddělení správy veřejné zeleně - souhlasíme. Do nájemní smlouvy doplnit větu: Údržbu zeleně zajišťuje a hradí oddělení správy veřejné zeleně MMJN. Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne radě města schválit a) ukončení nájemní smlouvy č OE/OMP, která byla uzavřena mezi městem a Mateřskou školou Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 50, příspěvková organizace, se sídlem Arbesova 50, Jablonec nad Nisou, IČ , a to dohodou ke dni b) uzavření nájemní smlouvy mezi městem a Mateřskou školou Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 50, příspěvková organizace, se sídlem Arbesova 50, Jablonec nad Nisou, IČ Předmětem nájmu je st.p.č. 911/7, jejíž součástí je objekt č.p (Arbesova 50a), st.p.č. 911/4, jejíž součástí je objekt č.p (Arbesova 50), st.p.č. 911/3, jejíž součástí je stavba bez čp/če a p.p.č 911/1, vše v k.ú. Mšeno nad Nisou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, nájemné je stanoveno částkou 1.000,- Kč/rok. Účelem nájmu je provozování činnosti mateřské školy, poskytování školního a závodního stravování zaměstnanců a zajišťování mimoškolní výchovy prostřednictvím zájmových kroužků a dalších aktivit. Hlasování:

29 28. Změna Pravidel pro jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města prodeje pozemků 14:25 hod. odešla Ing. Procházková 14:30 hod. odešel Ing. Bauer Na základě požadavku vedení města je předkládána k projednání změna Pravidel pro jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města Hlava čtvrtá, Pozemky. Níže jsou uvedeny zásadní změny v daném dokumentu: 1. Pozemky určené k prodeji jsou již při zveřejňování rozděleny do skupin A), B) C) nebo D) podle typu navrhovaného prodeje. Zařazení do skupiny určí další nakládání s pozemky podmínky zveřejnění a způsob prodeje. 2. Kromě zveřejňování po dobu minimálně 15 dnů na úřední desce, které je povinností ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, je ve skupinách A) až C) stanoveno inzerovat prodávané pozemky na nejvýznamnějších realitních serverech (sreality.cz, reality.idnes.cz), a to konkrétně u skupiny A) po dobu minimálně 60 dnů, u skupin B) a C) pak po dobu minimálně 90 dnů, u skupiny D) zveřejnění po dobu minimálně 15 dnů na úřední desce. 3. Podle navrhovaných Pravidel je možné pozemky ve skupinách B) a C) prodávat tzv. na přímo (dosud pouze formou smlouvy o smlouvě budoucí kupní a nájmu nemovitostí) s tím, že bude uzavírána kupní smlouva s výhradou zpětné koupě, zákazu zcizení a zatížení a smluvní pokutou pro případ nesplnění smluvních podmínek. 4. V současnosti se ve výběrovém řízení hodnotí bodováním členů výboru, a to u každého výběrového řízení. V nových Pravidlech je navrhováno bodování u pozemků skupiny D), které je navíc v Pravidlech speciálně upraveno. U skupiny A) je rozhodujícím a jediným kritériem cena, u skupin pozemků B a C) je navrženo dvoukolové výběrové řízení, kdy v prvním kole je posouzena zastavovací studie a termín dokončení stavby a ve druhém kole je jediným a rozhodujícím kritériem nabídnutá cena. 5. U pozemků skupiny B) a C) dochází k navýšení kauce na 100 %, u pozemků skupiny A) a D) navýšení kauce na 25 %, původně jednotná kauce ve výši 5 % z navrhované kupní ceny. 6. U výkupů pozemků je nově zaneseno do Pravidel, že náklady za vyhotovení kupní smlouvy, geometrický plán a náklady spojené s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí hradí město. 7. Navýšení kupní ceny pozemků zastavěných stavbami na Kč a prodej pozemků za účelem narovnání hranic pozemků, majetkové vypořádání drobných pozemků ve funkčním celku s nemovitými věcmi žadatele včetně tzv. přeplocení (max. do 100 m 2 ) na 500 Kč. 8. Minimální kupní cena je stanovena na 500 Kč/m 2 s tím, že výbor může doporučit zastupitelstvu města v konkrétních případech zvýšit či snížit kupní cenu. 9. Poplatek za vyhotovení kupní smlouvy je jednotný ve výši Kč. V současných Pravidlech jsou náklady spojené s vyhotovením kupní smlouvy ve výši 1% z kupní ceny pozemku (minimálně ve výši 1.000,- Kč a maximálně 2.000,- Kč). Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne radě a zastupitelstvu města schválit změnu Pravidel pro jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města Hlava čtvrtá, Pozemky, 17 (Postup při prodeji pozemků a zveřejnění) a násl. a přílohu č. 4.

30 K dané problematice proběhla diskuse členů výboru s tím, že bod byl stažen a bude předložen znovu k projednání na některém z dalších jednání. Členové výboru, kteří mají k materiálu připomínky, dodají je v písemné formě Ing. Pavízové, aby je mohla zapracovat do materiálu. Hlava čtvrtá Pozemky 17 Postup při prodeji pozemků a zveřejnění 1) Prodej je zahájen na žádost fyzické nebo právnické osoby nebo návrh člena výboru či útvaru MMJN. 2) Jsou zjištěna stanoviska jednotlivých odborů MMJN. 3) Rozdělení pozemků určených k prodeji na skupiny: Skupina A) pozemky na individuální výstavbu rodinných domů Skupina B) nově zastavitelné pozemky na developerské projekty (výstavba sítí a komunikací pro následnou zástavbu rodinnými domy) Skupina C) nově zastavitelné pozemky na investiční výstavbu se stavebním záměrem jiným než skupina B), (výstavba bytových domů, průmyslových staveb apod.) Skupina D) ostatní pozemky určené k prodeji (vypořádání, doprodeje, zahrady k domům, ostatní pozemky). Doporučení výboru o záměru pozemek prodat pro rozhodnutí rady města a jeho zveřejnění. Výbor doporučí radě města, zda bude zveřejnění a prodej pozemku realizován dle kategorie A), B), C) nebo D), jak je uvedeno výše a dále stanoví specifické podmínky zveřejnění: Skupina A) pozemky na individuální výstavbu rodinných domů - zveřejnění s uvedením minimální kupní ceny pro výběrové řízení stanovené znaleckým posudkem - zveřejnění na nejvýznamnějších realitních serverech (sreality.cz, reality.idnes.cz) po dobu minimálně 60 dnů Skupina B) nově zastavitelné pozemky na developerské projekty (výstavba sítí a komunikací pro následnou zástavbu rodinnými domy) - zveřejnění s uvedením minimální kupní ceny pro výběrové řízení stanovené znaleckým posudkem, avšak minimální kupní cena (převyšující hodnotu ze znaleckého posudku) je stanovena radou města - zveřejnění na nejvýznamnějších realitních serverech (sreality.cz, reality.idnes.cz) po dobu minimálně 90 dnů - povinnost zájemce předložit zastavovací studii pro výběrové řízení projednanou s městským architektem a s oddělením územního a strategického plánování formy prodeje: 1. prodej formou budoucí kupní smlouvy a nájmu pozemku, kdy je v zájmu města, aby na významných pozemcích došlo k realizaci stavby dle zastavovací studie 2. přímý prodej dle zastavovací studie Skupina C) nově zastavitelné pozemky na investiční výstavbu se stavebním záměrem jiným než skupina B), (výstavba bytových domů, průmyslových staveb apod.)

31 zveřejnění s uvedením minimální kupní ceny pro výběrové řízení stanovené znaleckým posudkem - zveřejnění na nejvýznamnějších realitních serverech (sreality.cz, reality.idnes.cz) po dobu minimálně 90 dnů - povinnost zájemce předložit zastavovací studii pro výběrové řízení projednanou s městským architektem a s oddělením územního a strategického plánování formy prodeje: 1. prodej formou budoucí kupní smlouvy a nájmu pozemku, kdy je v zájmu města, aby na významných pozemcích došlo k realizaci stavby dle zastavovací studie 2. přímý prodej dle zastavovací studie Skupina D) ostatní pozemky určené k prodeji (vypořádání, doprodeje, zahrady k domům, ostatní pozemky) zveřejnění po dobu minimálně 15 dnů na úřední desce bez nutnosti uvedení kupní ceny 4) Rozhodnutí Rady města o záměru pozemek prodat a jeho zveřejnění, včetně určení zařazení do skupiny a specifických podmínek zveřejnění. 5) Pozemky skupiny A), B), C) budou kromě zveřejnění na úřední desce inzerovány na webových serverech minimálně po dobu 60 (90) dnů viz výše s možností prodeje prostřednictvím třetí osoby, která zajistí za paušální úhradu veškerou marketingovou činnost spojenou s prodejem pozemků ve vlastnictví města. 6) Vyrozumění stávávajících nájemců pozemku a vlastníků sousedních nemovitých věcí o záměru prodeje. 7) V případě nutnosti vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemku a zajištění souhlasu s dělením pozemku na základě tohoto geometrického plánu od příslušných správních úřadů (nezbytná příloha pro vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí). Zadání znaleckého posudku na zjištění obvyklé ceny pozemku, který bude zásadním podkladem pro stanovení kupní ceny pozemku. Kupní cena není stanovována na základě znaleckého posudku u kategorií uvedených v orientačním ceníku. Do konečné kupní ceny jsou započítávány nezbytné náklady města na vyhotovení podkladů ke kupní smlouvě, náklady za vyhotovení znaleckého posudku a náklady za vyhotovení smlouvy viz Příloha č. 4. 8) V případě pouze jediného zájemce se při prodeji pozemku nekoná výběrové řízení s osobní účastí zájemce nebo jeho zástupce na jednání výboru, ledaže by si to svým usnesením výbor přímo vymínil. 9) Výborem doporučený zájemce o koupi pozemků skupiny A) a D) skládá kauci ve výši 25 % z dohodnuté kupní ceny před schválením prodeje v zastupitelstvu města, zájemce o koupi pozemků skupiny B a C) skládá kauci ve výši 100 % z dohodnuté kupní ceny před schválením prodeje v zastupitelstvu města a se složením kauce zároveň všichni zájemci podepíší čestné prohlášení s tím, že kauce se započte na celkovou kupní cenu a že v případě neuskutečněného prodeje z viny zájemce o koupi pozemku kauce propadá ve prospěch města. V případě, že kauce bude činit více než 40 tisíc Kč, nahrazuje se čestné prohlášení předsmluvním ujednáním. 10) Materiál s doporučením výboru bude předložen zastupitelstvu města ke schválení prodeje pozemku konkrétnímu zájemci. 11) Po schválení prodeje pozemku zastupitelstvem města zájemce uhradí navrhovanou cenu před podpisem kupní smlouvy, přičemž do 2 měsíců od schválení musí být učiněny všechny relevantní úkony směřující k podpisu kupní smlouvy. 18 Výběrové řízení Prodej výběrovým řízením s osobní účastí zájemce 1) Výběrovému řízení předchází postup při prodeji pozemku dle 17, bod č ) Jestliže se přihlásí více zájemců o koupi pozemku, probíhá prodej formou výběrového řízení s osobní účastí všech zájemců. Jsou rozeslány dotazníky všem zájemcům.

32 3) Do výběrového řízení nebudou zařazeni zájemci, kteří jsou dlužníky města (tuto skutečnost sděluje výboru na požádání oddělení rozpočtu a poplatků a oddělení právní a veřejných zakázek). 4) Výběrové řízení probíhá v souladu se schválenými kritérii danými zveřejněním prodeje pozemku: Výběrové řízení na prodej pozemků skupiny A) zájemci nabídnou městu ve výběrovém řízení kupní cenu s tím, že jediným kritériem při rozhodování o prodeji je nabídnutá kupní cena. Výbor může doporučit více zájemců v pořadí podle výše nabídnuté kupní ceny, jestliže to uzná za vhodné. Výběrové řízení na prodej pozemků skupiny B) a C) výbor posuzuje stavební záměr (zastavovací studii) uchazeče s ohledem na koncepci rozvoje města a výši nabídnuté kupní ceny. Přihlíží se k termínu dokončení stavby. K výběrovému řízení bude k jednotlivým stavebním záměrům (zastavovacím studiím) předloženo písemné vyjádření oddělení územního a strategického plánování a městského architekta. V případě účasti jednoho zájemce bude posouzena zastavovací studie, termín dokončení stavby a výše nabídnuté kupní ceny s tím, že výbor doporučí/nedoporučí zastupitelstvu města schválit prodej. V případě více zájemců probíhá dvoukolové výběrové řízení. V prvním kole budou předloženy k posouzení zastavovací studie všech účastníků výběrového řízení s tím, že zájemce sdělí termín dokončení stavby. Výbor individuálním hlasováním o každé zastavovací studii určí postup účastníka výběrového řízení do dalšího kola. Pro postup do druhého kola musí pro studii vyjádřit souhlas nadpoloviční většina přítomných členů výboru. V druhém kole je rozhodným a jediným kritériem kupní cena. Účastníci, jejichž zastavovací studie nepostoupila do druhého kola, nepodávají nabídku v kole druhém. Vítězí zájemce, který ve druhém kole nabídl městu nejvyšší kupní cenu. Dále bude postupováno v souladu se zveřejněním, a to buď formou budoucí kupní smlouvy a nájmu pozemků nebo přímým prodejem: 1. prodej formou budoucí kupní smlouvy a nájmu pozemků, kdy je v zájmu města, aby došlo k realizaci stavby dle zastavovací studie Samotný prodej je pak vázán na splnění odkládací podmínky ve stanoveném termínu, a to po doložení pravomocného kolaudačního rozhodnutí nebo po písemném oznámení o dokončení stavby a zahájení jejího užívání na dotčeném pozemku. V případě, kdy se bude jednat o prodej souboru pozemků určených k výstavbě sítí a komunikací bude dokladem pro dokončení stavby rozhodnutí o kolaudaci staveb s nabytím právní moci. Po dobu výstavby je s budoucím kupujícím uzavřena nájemní smlouva na tyto pozemky. 2. přímý prodej S vítězem výběrového řízení je po proběhlém výběrovém řízení uzavřena kupní smlouva s výhradou zpětné koupě, zákazem zcizení a zatížení a smluvní pokutou pro případ, že kupující v termínu nedokončí stavbu nebo stavba nebude realizována v souladu se zastavovací studií předloženou při výběrovém řízení. Výběrové řízení na prodej pozemků skupiny D) hodnocení se provádí bodováním, a to tak, že jednotliví členové výboru formou tajného hodnocení přidělují jednotlivým zájemcům body v rozpětí 0-20 bodů. Součet bodů u jednotlivých zájemců se vydělí počtem hodnotících členů výboru. Vítězem výběrového řízení je zájemce s nejvyšším počtem bodů. V případě, že při bodovém hodnocení zvítězí zájemce s nižší cenovou nabídkou, doporučí výbor tuto nabídku ke schválení zastupitelstvu města pouze v případě, že rozdíl v bodování činí méně než 2 body před druhým zájemcem v pořadí. V ostatních případech, při rozdílu větším než 2 body, výbor zruší výběrové řízení a vyhlásí výběrové řízení nové. Příklad 1: Pan Bodlák nabídka Kč bodování 19,1 Pan Čmelák nabídka Kč bodování 17,3 Rozdíl 1,8 (rozdíl méně než 2 = výbor doporučí zastupitelstvu ke schválení prvního zájemce v pořadí, s možností doporučit i druhého zájemce v pořadí)

33 Příklad 2: Pan Šroubek nabídka Kč bodování 19,1 Pan Vroubek nabídka Kč bodování 12,6 Rozdíl 6,5 (rozdíl větší než 2 = výbor zruší výběrové řízení a vyhlásí nové) K bodovému hodnocení přičte tajemník výboru bodové zvýhodnění ve výši 2 body, pokud je uchazeč nájemcem pozemku, který je předmětem výběrového řízení. V případě rovnosti bodového hodnocení rozhoduje výše kupní ceny, kterou zájemci navrhli. 5) Výbor má právo rozhodnout o zrušení výběrového řízení, nepovažuje-li ani jednu nabídku za akceptovatelnou. 6) Oznámení výsledku výběrového řízení předkladatelem jeho účastníkům nejpozději do jednoho týdne od vyhotovení zápisu z jednání výboru. 7) Další postup po výběrovém řízení je stejný jako postup při prodeji pozemku dle 17, bod č ) Výbor může doporučit zastupitelstvu města prodej pozemku v aukci či ve veřejné dražbě. V doporučení uvede vyvolávací cenu, která bude vycházet ze znaleckého posudku o ceně pozemku a případně doporučí způsob a podmínky dražby. Při provádění veřejné dražby se postupuje dle zákona o veřejných dražbách. 19 Výkup pozemku 1) Proces směřující k výkupu pozemku je zahájen na žádost fyzické či právnické osoby nebo návrh člena výboru či útvaru MMJN. 2) Jsou zajištěna stanoviska k navrhovanému výkupu pozemku od odborů MMJN. 3) Schválení záměru výkupu, ceny pro jednání a vyhotovení geometrického plánu výborem. 4) Materiál s doporučením výboru bude předložen zastupitelstvu města ke schválení výkupu pozemku. 5) Sepsání kupní smlouvy s tím, že náklady za vyhotovení kupní smlouvy, geometrický plán a náklady spojené s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí hradí město. Příloha č. 4 Pravidel pro jednání výboru pro hospodaření s majetkem města Čl. I. Způsob stanovení kupní ceny při prodeji pozemků Pro stanovení kupní ceny pozemku je zásadním podkladem znalecký posudek na zjištění obvyklé ceny pozemku. Prodej bude realizován za tuto cenu nebo vyšší, pokud byla nabídnuta zájemcem, nejméně však za 500 Kč/m 2 s tím, že výbor může doporučit zastupitelstvu města v konkrétních případech zvýšit či snížit kupní cenu. Stanovení nižší kupní ceny, než je cena stanovená znaleckým posudkem na zjištění ceny obvyklé lze pouze ve zvlášť odůvodněných případech s tím, že zdůvodnění nižší ceny bude uvedeno v usnesení zastupitelstva města. Při prodeji pozemku skupiny D) spadajícího do kategorie uvedené v orientačním ceníku bude cena stanovena dle tohoto ceníku. Kupní cena se zásadně sjednává dohodou - celková kupní cena pro kupujícího v kupní smlouvě představuje součet stanovené kupní ceny pozemku (včetně případné DPH v zákonem stanovené výši), nákladů za vyhotovení znaleckého posudku, geometrického plánu a nákladů spojených s vyhotovením kupní smlouvy, které jsou stanoveny ve výši Kč. V případě, že žadatel získá pozemky při výběrovém řízení, nebudou ke kupní ceně připočítávány náklady za vyhotovení znaleckého posudku a náklady za vyhotovení geometrického plánu.

34 Kupující uhradí veškeré poplatky spojené s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to včetně ověření podpisu. Pokud kupní cenu stanovuje speciální právní předpis, bude kupní cena stanovena dle tohoto předpisu (například v případě převodu pozemků do vlastnictví státu a územně samosprávních celků). Čl. II Orientační ceník Kategorie pozemků, u kterých nebude zadáván znalecký posudek Kategorie pozemku Cena v Kč/m 2 pozemky zastavěné stavbami (tzv. vypořádání pozemků pod stavbou) prodej za účelem narovnání hranic pozemků, majetkové vypořádání drobných pozemků ve funkčním celku s nemovitými věcmi žadatele včetně tzv. přeplocení (maximálně do 100 m 2 ) Čl. III Ostatní a přechodná ustanovení Zastupitelstvo města si v konkrétních případech vyhrazuje, s přihlédnutím k atraktivnosti a účelu využití pozemku, zvýšit kupní cenu a zároveň kdykoli svým rozhodnutím zvýšit uvedené orientační ceny pozemků. Účinnost těchto Pravidel pro projednávání návrhů majetkoprávních operací ve výboru pro hospodaření s majetkem města nastává druhý den po schválení v příslušném orgánu města. Žádosti o prodej pozemku, které byly alespoň jednou projednané ve výboru pro hospodaření s majetkem města před účinností těchto Pravidel, budou dokončeny podle dosavadních Pravidel pro jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města. 28. Transformace společností JKIC a EUROCENTRUM Tento bod byl stažen z jednání výboru s tím, že bude projednán na mimořádném zasedání dne , které se uskuteční on-line od hod. Zastupitelstvo města dne svým usnesením č. ZM/119/2020/A. rozhodlo o zřízení nové městské organizace Kultura Jablonec, p.o., k provozování nově vzniklé společnosti je nutné učinit následující kroky převodů majetku a uzavřít níže uvedené nájemní smlouvy: 1) darování nemovitého majetku (technického zhodnocení fary) z vlastnictví Jabloneckého kulturního a informačního centra, o.p.s., IČ , se sídlem Kostelní 1/6, Jablonec nad Nisou na statutární město Jablonec nad Nisou (hodnota převáděného majetku je jeho zůstatkovou cenou ve výši ,76 Kč), a to k ) výkup nemovitého majetku (ostatní nemovitý majetek) z vlastnictví Jabloneckého kulturního a informačního centra, o.p.s., IČ , se sídlem Kostelní 1/6, Jablonec nad Nisou na statutární město Jablonec nad Nisou za kupní cenu ve výši ,93 Kč bez DPH (hodnota převáděného majetku je stanovena znaleckým posudkem č T/2020 vyhotoveným Ing. Petrem Pavlatou), a to k Seznam převáděného majetku je uveden v příloze tohoto materiálu.

35 3) uzavření nájemní smlouvy se společností Kultura Jablonec, p.o., IČ , se sídlem Jiráskova 4898/9, Jablonec nad Nisou, na pronájem prostor sloužících k podnikání o výměře 1008 m 2 v objektu č.p. 3100/19 na st. p. č (kina Radnice) a prostor sloužících k podnikání v objektu č.p. 402 na st.p. č. 45 (kina Junior) vše v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem provozování činností uvedených ve výpisu z živnostenského rejstříku společnosti Kultura Jablonec, p.o., nájemné ve výši Kč/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 4) uzavření nájemní smlouvy se společností Kultura Jablonec, p.o. IČ , se sídlem Jiráskova 4898/9, Jablonec nad Nisou, na pronájem st. p. č. 2, jejíž součástí je objekt č.p. 1 (objekt bývalé fary) v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem provozování činností uvedených ve výpisu z živnostenského rejstříku společnosti Kultura Jablonec, p.o., nájemné ve výši Kč/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 1) Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne zastupitelstvu města schválit darování nemovitého majetku (technického zhodnocení fary) z vlastnictví Jabloneckého kulturního a informačního centra, o.p.s., IČ , se sídlem Kostelní 1/6, Jablonec nad Nisou na statutární město Jablonec nad Nisou (hodnota převáděného majetku je jeho zůstatkovou cenou ve výši ,76 Kč), a to k ) Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne zastupitelstvu města schválit výkup nemovitého majetku (ostatní nemovitý majetek) z vlastnictví Jabloneckého kulturního a informačního centra, o.p.s., IČ , se sídlem Kostelní 1/6, Jablonec nad Nisou na statutární město Jablonec nad Nisou za kupní cenu ve výši ,93 Kč včetně DPH (hodnota převáděného majetku je stanovena znaleckým posudkem č T/2020 vyhotoveným Ing. Petrem Pavlatou), a to k ) Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne radě města schválit uzavření nájemní smlouvy se společností Kultura Jablonec, p.o., IČ , se sídlem Jiráskova 4898/9, Jablonec nad Nisou, na pronájem prostor sloužících k podnikání o výměře m 2 v objektu č.p. 3100/19 na st. p. č (kina Radnice) a prostor sloužících k podnikání v objektu v objektu č.p. 402 na st.p. č. 45 (kina Junior) vše v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem provozování činností uvedených ve výpisu z živnostenského rejstříku společnosti Kultura Jablonec, p.o., nájemné ve výši Kč/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 4) Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne radě města schválit uzavření nájemní smlouvy se společností Kultura Jablonec, p.o. IČ , se sídlem Jiráskova 4898/9, Jablonec nad Nisou, na pronájem st. p. č. 2, jejíž součástí je objekt č.p. 1 (objekt bývalé fary) v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem provozování činností uvedených ve výpisu z živnostenského rejstříku společnosti Kultura Jablonec, p.o., nájemné ve výši Kč/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Příloha seznam převáděného majetku ad 2)

36 Předmět pronájmu, prostory sloužící k podnikání kino Radnice a kino Junior

37 Předmět pronájmu objekt bývalé fary

38

Důvodová zpráva. Předmět výkupu vlastní M. P.

Důvodová zpráva. Předmět výkupu vlastní M. P. Důvodová zpráva A) 1. výkup části st.p.č. 222/11 a části p.p.č. 814/17, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 814/20 o výměře 52 m 2 v k.ú. Jablonecké Paseky Oddělení správy komunikací podalo podnět

Více

Příloha oddělení územního plánování - platný územní plán:

Příloha oddělení územního plánování - platný územní plán: Důvodová zpráva A) 1. výkup části p.p.č. 813/1, geometrickým plánem označená jako p.p.č. 813/3 o výměře 9 m 2, části p.p.č. 822/1, geometrickým plánem označená jako p.p.č. 822/3 o výměře 192 m 2, části

Více

Důvodová zpráva. žadatel kupní cena celkem cena/m 2 body pořadí 1. ASTRON studio CZ, a.s ,- Kč 410,- Kč paní M. Ž.

Důvodová zpráva. žadatel kupní cena celkem cena/m 2 body pořadí 1. ASTRON studio CZ, a.s ,- Kč 410,- Kč paní M. Ž. Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 1191 o výměře 262 m 2 v k.ú. Mšeno nad Nisou Statutární město Jablonec nad Nisou nabylo v lednu 2016 smlouvou o bezúplatném převodu č. 963-2015-OE/OMP bez omezujících

Více

Důvodová zpráva. Paní R. s výkupem pozemku souhlasí, a to za kupní cenu ve výši 250,- Kč/m 2.

Důvodová zpráva. Paní R. s výkupem pozemku souhlasí, a to za kupní cenu ve výši 250,- Kč/m 2. Důvodová zpráva 1. výkup p.p.č. 308/2 o výměře 36 m 2 v k.ú. Proseč nad Nisou Oddělení investiční výstavby požádalo o zajištění výkupu tohoto pozemku, který je ve vlastnictví paní L. R., r. 1953, bytem

Více

části, které jsou historickým majetkem města

části, které jsou historickým majetkem města Důvodová zpráva 1. výkup části p.p.č. 1331, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1331/2 o výměře 9 m 2 (celková výměra 320 m 2 ) v k.ú. Mšeno nad Nisou Manželé A., r. 1938, a A., r. 1939, J.,

Více

Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 946/2 o výměře 16 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky

Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 946/2 o výměře 16 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 946/2 o výměře 16 m 2 v k.ú. Jablonecké Paseky Oddělení správy veřejné zeleně podalo podnět k vypořádání p.p.č. 946/2 v k.ú. Jablonecké Paseky, která je oplocena a užívána

Více

Požadovaná část ve vlastnictví města. Předmět směny vlastní Podhorská 129. Vlastní město p.p.č. 813/4. Vlastní Podhorská 129, st.p.č.

Požadovaná část ve vlastnictví města. Předmět směny vlastní Podhorská 129. Vlastní město p.p.č. 813/4. Vlastní Podhorská 129, st.p.č. Důvodová zpráva A) 1. směna části st.p.č. 222/1, geometrickým plánem označené jako p.p.č. 1893 o výměře 40 m 2, která je ve vlastnictví spoluvlastníků objektu Podhorská 129 za část p.p.č. 813/4, geometrickým

Více

Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č o výměře 17 m 2 v k.ú. Jablonec nad Nisou O prodej p.p.č požádala paní I. J., r. 1961, bytem Jablonec

Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č o výměře 17 m 2 v k.ú. Jablonec nad Nisou O prodej p.p.č požádala paní I. J., r. 1961, bytem Jablonec Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 2968 o výměře 17 m 2 v k.ú. Jablonec nad Nisou O prodej p.p.č. 2968 požádala paní I. J., r. 1961, bytem Jablonec nad Nisou, která vlastní plechovou garáž umístěnou na

Více

Pozemek ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou:

Pozemek ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou: Důvodová zpráva 1. a) přijetí daru části p.p.č. 1852, geometrickým plánem označené jako p.p.č. 1852 o výměře 858 m2 a části p.p.č. 1852, geometrickým plánem označené jako p.p.č. 1720/39 o výměře 122 m2

Více

Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 10. 02. 2015

Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 10. 02. 2015 Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 10. 02. 2015 Členové: Josef Šikola předseda OV, Antonín Bobek, Ing. Akad. Arch. Rostislav Šábrt,

Více

ZÁPIS včetně přijatých usnesení. č. 20

ZÁPIS včetně přijatých usnesení. č. 20 M a g i s t r á t m ě s t a J a b l o n e c n a d N i s o u ZÁPIS včetně přijatých usnesení z jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města č. 20 které se konalo dne 13. prosince 2016 Přítomni: Ing.

Více

ul. 5. května schodiště zastávka

ul. 5. května schodiště zastávka A. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti umístění železniční zastávky jako práva věcného spočívající v právu zřídit a provozovat železniční zastávku včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v

Více

/ / , 1944, Š.,

/ / , 1944, Š., Důvodová zpráva A) 1. prodej st.p.č. 1487/57 o výměře 11 m 2 a p.p.č. 1487/58 o výměře 88 m 2 obě v k.ú. Mšeno nad Nisou Majetkoprávní oddělení oslovilo v roce 2014 vlastníky cizích budov na pozemcích

Více

Důvodová zpráva A) prodej p.p.č. 453/1 o výměře 467 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou

Důvodová zpráva A) prodej p.p.č. 453/1 o výměře 467 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou Důvodová zpráva A) prodej p.p.č. 453/1 o výměře 467 m 2 v k.ú. Jablonec nad Nisou O prodej p.p.č. 453/1 za účelem zahrady k jejich objektu požádali na základě výzvy vlastníci bytových jednotek v objektu

Více

Z Á P I S. včetně přijatých usnesení. č. 7. které se konalo dne 30. dubna 2019

Z Á P I S. včetně přijatých usnesení. č. 7. které se konalo dne 30. dubna 2019 M a g i s t r á t m ě s t a J a b l o n e c n a d N i s o u Z Á P I S včetně přijatých usnesení z jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města č. 7 které se konalo dne 30. dubna 2019 Přítomni: Mgr.

Více

Z Á P I S. včetně přijatých usnesení. č. 9. které se konalo dne 15. května Přítomni: Ing. Miloš Vele Nepřítomni: Ing.

Z Á P I S. včetně přijatých usnesení. č. 9. které se konalo dne 15. května Přítomni: Ing. Miloš Vele Nepřítomni: Ing. M a g i s t r á t m ě s t a J a b l o n e c n a d N i s o u Z Á P I S včetně přijatých usnesení z jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města č. 9 které se konalo dne 15. května 2018 Přítomni: Ing.

Více

ZÁPIS včetně přijatých usnesení. č. 17

ZÁPIS včetně přijatých usnesení. č. 17 M a g i s t r á t m ě s t a J a b l o n e c n a d N i s o u ZÁPIS včetně přijatých usnesení z jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města č. 17 které se konalo dne 1. listopadu 2016 Přítomni: Ing.

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

Důvodová zpráva A. 1. nesouhlas s výkupem p.p.č. 528 o výměře 701 m2 v k.ú. Kokonín Kolečka: Kancelář primátora

Důvodová zpráva A. 1. nesouhlas s výkupem p.p.č. 528 o výměře 701 m2 v k.ú. Kokonín Kolečka: Kancelář primátora Důvodová zpráva A. 1. nesouhlas s výkupem p.p.č. 528 o výměře 701 m 2 v k.ú. Kokonín REA REALITNÍ AGENTURA, IČ 132 32 392, Gočárova 1082/14c, Ústní nad Labem nabídla městu p.p.č. 528 o výměře 701 m 2 v

Více

Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 1534/1 o výměře 1756 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou

Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 1534/1 o výměře 1756 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 1534/1 o výměře 1756 m 2 v k.ú. Jablonec nad Nisou O prodej uvedeného pozemku požádal pan J. D., r. 1980, bytem Jablonec nad Nisou. Pan D. vlastní sousední p.p.č. 1534/3,

Více

Odbor územního a hospodářského rozvoje Odbor správy majetku Odbor ekonomiky

Odbor územního a hospodářského rozvoje Odbor správy majetku Odbor ekonomiky Důvodová zpráva Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu a budoucí smlouvě kupní č. 147-2013-OE/OMP ze dne 7.3.2013 uzavřené se společností Rezidenční s.r.o. pro prodloužení termínu kolaudace stavby do 30.9.2018

Více

/ , 1953, L.,

/ , 1953, L., Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 2011/27 o výměře 220 m 2 v k.ú. Jablonec nad Nisou O prodej pozemku za účelem zahrady požádali na základě výzvy manželé P., r. 1952, a V., r. 1953, L., oba bytem Jablonec

Více

Důvodová zpráva. Byl vyhotoven geometrický plán na náklady žadatelů.

Důvodová zpráva. Byl vyhotoven geometrický plán na náklady žadatelů. Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 1880/10 o výměře 5 m 2 a části p.p.č. 1880/1, geometrickým plánem označená jako p.p.č. 1880/19 o výměře 23 m 2 (celková výměra 5.730 m 2 ) obě v k.ú. Jablonec nad Nisou

Více

D ů v o d o v á z p r á v a

D ů v o d o v á z p r á v a D ů v o d o v á z p r á v a 1. Střelecká 9/1356, Jablonec nad Nisou prodej objektu družstvu Objekt Střelecká 9/1356 v k. ú. Jablonec nad Nisou je privatizován formou družstva. V objektu je celkem 6 bytových

Více

Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 471/8 o výměře 248 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou

Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 471/8 o výměře 248 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 471/8 o výměře 248 m 2 v k.ú. Jablonec nad Nisou O prodej tohoto pozemku požádali vlastníci bytových jednotek v navazujícím objektu Vodní 26. Pozemek si chtějí koupit

Více

Z Á P I S. včetně přijatých usnesení. č. 11. které se konalo dne 13. června 2017

Z Á P I S. včetně přijatých usnesení. č. 11. které se konalo dne 13. června 2017 M a g i s t r á t m ě s t a J a b l o n e c n a d N i s o u Z Á P I S včetně přijatých usnesení z jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města č. 11 které se konalo dne 13. června 2017 Přítomni: Ing.

Více

dotčená část p.p.č vlastnictví žadatelů

dotčená část p.p.č vlastnictví žadatelů Důvodová zpráva A) 1. prodej části p.p.č. 2973, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 2973/2 o výměře 40 m 2 (celková výměra 137 m 2 ) v k.ú. Jablonec nad Nisou Oddělení správy veřejné zeleně upozornilo

Více

ZÁPIS včetně přijatých usnesení. č. 18

ZÁPIS včetně přijatých usnesení. č. 18 M a g i s t r á t m ě s t a J a b l o n e c n a d N i s o u ZÁPIS včetně přijatých usnesení z jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města č. 18 které se konalo dne 15. listopadu 2016 Přítomni: Ing.

Více

Z Á P I S. včetně přijatých usnesení. č. 4. které se konalo dne 21. února Přítomni: Ing. Miloš Vele Nepřítomni: Ing.

Z Á P I S. včetně přijatých usnesení. č. 4. které se konalo dne 21. února Přítomni: Ing. Miloš Vele Nepřítomni: Ing. M a g i s t r á t m ě s t a J a b l o n e c n a d N i s o u Z Á P I S včetně přijatých usnesení z jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města č. 4 které se konalo dne 21. února 2017 Přítomni: Ing.

Více

včetně přijatých usnesení č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda Nepřítomni: Mgr. Tereza Dlouhá

včetně přijatých usnesení č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda Nepřítomni: Mgr. Tereza Dlouhá M a g i s t r á t m ě s t a J a b l o n e c n a d N i s o u včetně přijatých usnesení z jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda

Více

Zápis č. 8 a usnesení z jednání Komise pro majetkové záležitosti Rady města Přerova ze dne

Zápis č. 8 a usnesení z jednání Komise pro majetkové záležitosti Rady města Přerova ze dne Zápis č. 8 a usnesení z jednání Rady města Přerova ze dne 7.8.2019 Přítomni: Ing. Jan Slivka Mgr. Bc. Jarmila Ižová Martina Mazurová Ing. Lubomír Svoboda Ing. David Gerža Ing. arch. Jan Horký Nepřítomni:

Více

D ů v o d o v á z p r á v a

D ů v o d o v á z p r á v a D ů v o d o v á z p r á v a Prodej st.p.č. 3532/1, jejíž součástí je stavba bez čp/če (včetně příslušenství) v k.ú. Jablonec nad Nisou Jedná se o prodej st.p.č. 3532/1 (výměra 172 m 2 ), jejíž součástí

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 13

Město Broumov určeno Radě města č. 13 Město Broumov určeno Radě města č. 13 Majetkové záležitosti k jednání dne: 13.4.2015 předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK dne: 8.4.2015 předloženo RM dne: 9.4. 2015 Komentář: 1) Výběrové

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

2. září 2019 pod č. 370/19. (příloha č. 1)

2. září 2019 pod č. 370/19. (příloha č. 1) Odbor rozvoje města, oddělení majetkové 3 Pro jednání zastupitelstva města dne: 11. září 2019 Zpracoval: odbor rozvoje města, oddělení majetkové Předkládá: Mgr. David Šimek, starosta města Majetkoprávní

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne : 31.1. 2008 Bod pořadu jednání: Věc: Majetkoprávní operace - Odbor rozvojových projektů: Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar

Více

včetně přijatých usnesení č. 6 které se konalo dne 17. března 2015 Přítomni: Ing. Miloš Vele Nepřítomni: Adam Kurzawinski

včetně přijatých usnesení č. 6 které se konalo dne 17. března 2015 Přítomni: Ing. Miloš Vele Nepřítomni: Adam Kurzawinski M a g i s t r á t m ě s t a J a b l o n e c n a d N i s o u včetně přijatých usnesení z jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města č. 6 které se konalo dne 17. března 2015 Přítomni: Ing. Miloš Vele

Více

5338 travní porost -ve výměře 1102 m 2. Výstavba propojovací komunikace Brněnská - Jamská. A. V.,Vyškov k.ú. Město ZR ul.

5338 travní porost -ve výměře 1102 m 2. Výstavba propojovací komunikace Brněnská - Jamská. A. V.,Vyškov k.ú. Město ZR ul. Obsah majetkoprávních úkonů RM č. 877/2016/OP dne 12.12.2016: Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR p.č., m 2 (rozsah) Využití a) Nabytí pozemku - schválení A. V.,Vyškov k.ú. Město ZR ul. Jamská, ZR 1 5338

Více

Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky. Obsah:

Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky. Obsah: Rada města Brna MMB2015000000395 ZM7/ o35~6 Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.5. 2015 Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky.

Více

D ů v o d o v á z p r á v a

D ů v o d o v á z p r á v a D ů v o d o v á z p r á v a Prodej st.p.č. 63/5, jejíž součástí je stavba bez čp/če, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou Jedná se o st.p.č. 63/5 o výměře 58 m 2, jejíž součástí je stavba bez čp/če užívaná jako

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc.č. 1174/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc.č. 1174/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 17. 3. 2016 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 10. schůze rady města, která se konala dne 2. května 2018 od 09:00 hodin do 10:45 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 10. schůze rady města, která se konala dne 2. května 2018 od 09:00 hodin do 10:45 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 10. schůze rady města, která se konala dne 2. května 2018 od 09:00 hodin do 10:45 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta Mgr. Petr Zahradníček

Více

PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne

PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne 18.5.2016 1/13/ZM/2016 - Volba návrhové komise Zastupitelstvo města-volí návrhovou komisi ve složení: Libor Duchoň. Mgr. Šárka

Více

Městský úřad Chabařovice, Husovo náměstí 183, PSČ , Chabařovice U S N E S E N Í

Městský úřad Chabařovice, Husovo náměstí 183, PSČ , Chabařovice U S N E S E N Í Městský úřad Chabařovice, Husovo náměstí 183, PSČ 403 17, Chabařovice U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Chabařovice v roce 2018, konané dne 22.8. 2018 (volební období 2014 2018) (Usnesení č. 52/18

Více

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P Á I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MATERIÁL BEZ OSOBNíCH ÚDAJU MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAvou MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 DNE: 28.11.2016 JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: Dle přiložené

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 11.01.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 25.01.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodejů NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek, 2. místostarosta

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29.10. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Majetkoprávní operace Odbor rozvojových projektů Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar

Více

Z Á P I S. včetně přijatých usnesení. z místního šetření. Výboru pro hospodaření s majetkem města. č. 10

Z Á P I S. včetně přijatých usnesení. z místního šetření. Výboru pro hospodaření s majetkem města. č. 10 M a g i s t r á t m ě s t a J a b l o n e c n a d N i s o u Z Á P I S včetně přijatých usnesení z místního šetření Výboru pro hospodaření s majetkem města č. 10 které se konalo dne 22. května 2018 Přítomni:

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 854/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 854/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 3. 2019 Bod programu: 19 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Daniel Vitonský Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice (Majetková komise)

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice (Majetková komise) Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice (Majetková komise) Záznam z majetkové komise konané dne 23.11.2015 od 15:30 hod. v kanceláři vedoucího OSNMM a LH: Přítomni: František Kadeřábek Ing. Zdeněk

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 87

Město Broumov určeno Radě města č. 87 Město Broumov určeno Radě města č. 87 Majetkové záležitosti k jednání dne: 19.2. 2014 předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK, starosta, Mgr.Špůr dne: 3.2.,14.2.2014 předloženo RM dne: 14.2.

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí konaného dne 8. června 2010 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení:

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14. 4. 2015 11I111I1111I11111 MMB2015000000246 TMllOZSf j Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594

kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594 3. Prodej pozemků - investiční záměr 1. PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594 druh pozemku / využití: orná půda, zahrada, trvalý travní

Více

Usnesení 13. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne

Usnesení 13. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne -1- Usnesení 13. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 9.5.2016 Zastupitelstvo města 13/256 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Zápis č. 42. z jednání Komise pro projednávání záměrů. v majetkových záležitostech Rady města Přerova. konaném dne

Zápis č. 42. z jednání Komise pro projednávání záměrů. v majetkových záležitostech Rady města Přerova. konaném dne 1 Zápis č. 42 z jednání Komise pro projednávání záměrů v majetkových záležitostech Rady města Přerova konaném dne 18.6.2014 Přítomni: Čestmír Hlavinka Pavel Friedrich Libor Kanis Břetislav Passinger Dana

Více

ZÁPIS včetně přijatých usnesení. č. 4

ZÁPIS včetně přijatých usnesení. č. 4 M a g i s t r á t m ě s t a J a b l o n e c n a d N i s o u ZÁPIS včetně přijatých usnesení z jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města č. 4 které se konalo dne 1. března 2016 Přítomni: Ing. Miloš

Více

ZÁPIS včetně přijatých usnesení. č. 9

ZÁPIS včetně přijatých usnesení. č. 9 M a g i s t r á t m ě s t a J a b l o n e c n a d N i s o u ZÁPIS včetně přijatých usnesení z MÍSTNÍHO ŠETŘENÍ Výboru pro hospodaření s majetkem města č. 9 které se konalo dne 17. května 2016 Přítomni:

Více

ZÁPIS včetně přijatých usnesení. č. 15

ZÁPIS včetně přijatých usnesení. č. 15 M a g i s t r á t m ě s t a J a b l o n e c n a d N i s o u ZÁPIS včetně přijatých usnesení z jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města č. 15 které se konalo dne 4. října 2016 Přítomni: Ing. Miloš

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 15.01.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.01.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne Zastupitelstvo města

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne Zastupitelstvo města -1- Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 8.2.2016 Zastupitelstvo města 11/216 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Majetkoprávní úkony. Odbor rozvoje města, oddělení majetkové 4

Majetkoprávní úkony. Odbor rozvoje města, oddělení majetkové 4 Odbor rozvoje města, oddělení majetkové 4 Pro jednání zastupitelstva města dne: 9. prosince 2015 Zpracoval: odbor rozvoje města, oddělení majetkové Předkládá: Mgr. David Šimek, starosta města Majetkoprávní

Více

Zápis č. 4 a usnesení z jednání Komise pro majetkové záležitosti Rady města Přerova ze dne

Zápis č. 4 a usnesení z jednání Komise pro majetkové záležitosti Rady města Přerova ze dne Zápis č. 4 a usnesení z jednání Rady města Přerova ze dne 3.4.2019 Přítomni: Ing. Jan Slivka Mgr.Bc. Jarmila Ižová Martina Mazurová Martina Rejnohová Ing. Lubomír Svoboda Ing. David Gerža Ing. arch. Jan

Více

Zápis č. 6 a usnesení z jednání Komise pro majetkové záležitosti Rady města Přerova ze dne

Zápis č. 6 a usnesení z jednání Komise pro majetkové záležitosti Rady města Přerova ze dne Zápis č. 6 a usnesení z jednání Komise pro majetkové záležitosti Rady města Přerova ze dne 29.5.2019 Přítomni: Ing. Jan Slivka Mgr.Bc. Jarmila Ižová Martina Mazurová Martina Rejnohová Ing. Lubomír Svoboda

Více

do tj. do

do tj. do Důvodová zpráva Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu a budoucí smlouvě kupní č. 147-2013- OE/OMP ze dne 7.3.2013 uzavřené se společností Rezidenční s.r.o. pro prodloužení termínu pro splnění odkládací

Více

lllllll MMB Název:

lllllll MMB Název: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015 lllllll MMB2015000000248 ZM7/ OáU, fo Název: Návrh prodeje pozemků p.č. 546/1, p.č. 546/2 a p.č. 546/3 v k.ú. Starý Lískovec

Více

Návrh na usnesení. Důvodová zpráva

Návrh na usnesení. Důvodová zpráva Tisk číslo: 3.1. Majetkoprávní záležitosti kupní smlouva c) kupní smlouva d) snímek KN s vyznačením pozemku ZM schvaluje v souladu s ustanovením 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ:

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ: Příloha č. 1 usnesení z 37. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 14. dubna 2014 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ: část stav.p.č. 307 o výměře cca 90 m 2 kat.území

Více

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 4

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 4 MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 4 DNE: 14. 3. 2019 JEDNACÍ ČÍSLO: 4/2019/OP/6 NÁZEV: Majetkoprávní jednání ANOTACE: Dle předložené tabulky NÁVRH USNESENÍ: Zastupitelstvo města po projednání schvaluje

Více

Místo jednání: zasedací místnost ve III.. patře Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21, Karlovy Vary

Místo jednání: zasedací místnost ve III.. patře Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21, Karlovy Vary Z Á P I S z 6. jednání Komise pro hospodaření s majetkem města, likvidační a škodní, bytové komise konané dne 26. června 2017 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Starosta. 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Lukáš Pohanka, starosta.

Starosta. 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Lukáš Pohanka, starosta. Starosta 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 10.04.2019 Bod pořadu jednání: 11. PRODEJ P.P.Č. 1147/3 A 1149/1 Věc: Prodej p.p.č. 1147/3 a 1149/1 při ul. Tanvaldská

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N.

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. S T A R O S T A 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 16. 9. 2009 Bod pořadu jednání: 12. PRODEJ POZEMKŮ - INVESTIČNÍ

Více

Výpis usnesení č č z 92. schůze Rady města konané dne

Výpis usnesení č č z 92. schůze Rady města konané dne Výpis usnesení č. 2867 č. 2879 z 92. schůze Rady města konané dne 15.10.2018 USNESENÍ č. 2867/18/RM92 Informace vedení města o proběhlých jednáních informace vedení města o proběhlých jednáních. Zodpovědná

Více

Z Á P I S Z 01. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE

Z Á P I S Z 01. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE Z Á P I S Z 01. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 07. 01. 2019 Přítomni: Omluveni: Hosté: Lukáš Pohanka starosta Ing. Vladislav Krušina - místostarosta Mgr. Libor

Více

Z Á P I S č. 6/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 6/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 6/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14. 6. 2016 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:35 hod v krizové místnosti budovy Radnice. Přítomno:

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 73. schůze Rady města konané dne /73/RM/2018 Zahájení a schválení programu 73. schůze Rady města Uh.

PŘEHLED USNESENÍ. 73. schůze Rady města konané dne /73/RM/2018 Zahájení a schválení programu 73. schůze Rady města Uh. PŘEHLED USNESENÍ 73. schůze Rady města konané dne 15.1.2018 1198/73/RM/2018 Zahájení a schválení programu 73. schůze Rady města Uh. Hradiště program 73. schůze rady města. 1199/73/RM/2018 Vyhodnocení záměrů

Více

KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009

KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009 KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009 List.č.1 Část p.p.č. 50/2 o výměře 790 m 2 v k.ú. Květnová prodej pozemků ve vlastnictví Města Ostrov bude probíhat na základě výběrového řízení pozemky

Více

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 27. zasedání

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 27. zasedání Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou konané dne 19. 9. 2018 Z/73/2018-27. Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

Pozemek sousedí s nemovitostmi ve vlastnictví žadatele. Pozemek má v nájmu Zemědělské družstvo Jeseník za účelem kosení a sečení.

Pozemek sousedí s nemovitostmi ve vlastnictví žadatele. Pozemek má v nájmu Zemědělské družstvo Jeseník za účelem kosení a sečení. Zápis č. 2 ze zasedání komise pro stanovení prodejní ceny pozemků, konané dne 10.03.2011, v zasedací místnosti MěÚ Jeseník, Tovární 1287/4 Přítomni: Ivo Trsťan, Ing. Stanislav Peša, Roman Peša, Lubomír

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 25. schůze rady města, která se konala dne 17. října 2018 od 09:00 hodin do 09:52 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 25. schůze rady města, která se konala dne 17. října 2018 od 09:00 hodin do 09:52 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 25. schůze rady města, která se konala dne 17. října 2018 od 09:00 hodin do 09:52 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta Mgr. Petr Zahradníček

Více

Obsah majetkoprávních jednání RM č. 578/2016/OP dne : Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR p.č., m 2 (rozsah) Využití

Obsah majetkoprávních jednání RM č. 578/2016/OP dne : Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR p.č., m 2 (rozsah) Využití Rozšíření vlastnictví u RD č.p. 322 na Obsah majetkoprávních jednání RM č. 578/2016/OP dne 4.4.2016: Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR p.č., m 2 (rozsah) Využití a) Prodej pozemku Ing. P. M., ZR k.ú.

Více

31. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

31. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 31. schůze Rady města Rychvald, dne 29. 07. 2019 Kontrola usnesení 31/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z komisí RM 31/2. Rada města b e r e n a

Více

(Viz usnesení RM č. 731 ze )

(Viz usnesení RM č. 731 ze ) č. 122 Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemků stpč. 2835 o výměře 258 m 2, stpč. 2705 o výměře 168 m 2 a stpč. 2546 o výměře 165 m 2, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, za cenu

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 Ve Starých Křečanech dne

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 Ve Starých Křečanech dne Obec Staré Křečany 407 61 Staré Křečany 38 Ve Starých Křečanech dne 19.06.2019. MATERIÁLY k projednání Zastupitelstva obce Staré Křečany na 9. veřejném zasedání, dne 27.06.2019 Číslo bodu: 1/1 1/7 Předmět:

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodejů NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek, 2. místostarosta

Více

včetně přijatých usnesení č. 3 které se konalo dne 3. února 2015 Přítomni: Ing. Miloš Vele Nepřítomni: Mgr. Jan Zeman

včetně přijatých usnesení č. 3 které se konalo dne 3. února 2015 Přítomni: Ing. Miloš Vele Nepřítomni: Mgr. Jan Zeman M a g i s t r á t m ě s t a J a b l o n e c n a d N i s o u včetně přijatých usnesení z jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města č. 3 které se konalo dne 3. února 2015 Přítomni: Ing. Miloš Vele

Více

Z Á P I S Z 9. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE

Z Á P I S Z 9. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE Z Á P I S Z 9. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 14. 05. 2018 Přítomni: Omluveni: Lukáš Pohanka starosta Lenka Tarabová člen rady Mgr. Vladimíra Hoření člen rady Ing.

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: 9 Členů ZO Omluveni: 2 Neomluveni: - Jednání řídí : Zapisovatel/ka : Martin

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Pořadové číslo: 16/3.3.3. Zastupitelstvo města Přerova Přerov 11.4.2016 Návrh pro 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 18. 4. 2016 Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Více

USNESENÍ z 12. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. dubna 2019 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 12. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. dubna 2019 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 12. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. dubna 2019 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/12/2019 Schválení programu 12. schůze Rady města Uničova

Více

Ing. Jan Červenka, p. Michal Fišer, p. Radomír Nepil, p. Tomáš Průša, p. Jiří Toušek, p. Roman Petrus, p. Jakub Čáp

Ing. Jan Červenka, p. Michal Fišer, p. Radomír Nepil, p. Tomáš Průša, p. Jiří Toušek, p. Roman Petrus, p. Jakub Čáp Zápis č. 14 z 14. jednání komise RMČ pro obecní majetek (+ekonomika městských organizací) konaného dne 4. ledna 2017 v 16,00 hod., v kanceláři č. 305 odboru správy majetku ÚMČ Praha 8 Přítomni: Ing. Jan

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 12.04.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.04.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodejů NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek, 2. místostarosta

Více

USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/91/2018 Schválení programu 91. schůze Rady města Uničova

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku. Záměr na prodej parc. č. 1174/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku. Záměr na prodej parc. č. 1174/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 7 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 16

Město Broumov určeno Radě města č. 16 Město Broumov určeno Radě města č. 16 Majetkové záležitosti k jednání dne: 25.05.2015 předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK, Mgr.Špůr 18.05., 19.05.2015 předloženo RM dne: 20.05. 2015 Komentář:

Více