Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J200 VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J200 VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ"

Transkript

1 Stručný návod k osluze Zčínáme MFC-J200 Před nstvením zřízení si přečtete Příručku ezpečnosti výroku. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze pro správnou konfiguri instli. Příručky uživtele pro tento model jsou dostupné n přiloženém disku CD-ROM. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ VAROVÁNÍ oznmuje poteniálně neezpečnou situi, které je nutno zránit, jink y mohl mít z následek smrt neo vážné zrnění. UPOZORNĚNÍ oznčuje poteniálně neezpečnou situi, které je nutno zránit, jink y mohl mít z následek menší neo méně vážná zrnění. DŮLEŽITÉ oznčuje poteniálně neezpečnou situi, které je nutno zránit, jink y mohl mít z následek poškození mjetku neo ztrátu funkčnosti produktu. Poznámky uvádějí, jk regovt n situi, která může nstt, neo poskytují tipy, jk opere funguje u jinýh funkí. Pokud nedisponujete počítčem vyveným jednotkou CD-ROM, pokud dodná jednotk CD-ROM neoshuje ovldče pro váš operční systém neo pokud si hete stáhnout příručky nástroje, nvštivte stránky věnovné všemu modelu n drese 1 Vylení zřízení VAROVÁNÍ Krie se zřízením oshuje plstové sáčky. Tyto plstové sáčky mohou způsoit udušení, proto je uhovávejte mimo dosh tolt mlýh dětí. Plstové sáčky nejsou hrčky. Odstrňte ohrnnou pásku fólii, která zkrývá zřízení tké LCD displej. CZE Verze 0 1

2 2 Připojte npájeí kel telefonní linku Zvedejte kryt skeneru, dokud nezůstne ezpečně fixován v otevřené pozii. VAROVÁNÍ Toto zřízení musí ýt připojeno k uzemněné zásuve. Vzhledem k tomu, že je zřízení uzemněno prostřednitvím elektriké zásuvky, můžete se ohránit před poteniálně neezpečnými elektrikými vlivy n telefonní síti tk, že neháte zpojený přívod npájeí zásuvky ěhem připojování zřízení k telefonní line. Stejně tk se můžete hránit, pokud hete přesunout zřízení - v tkovém přípdě nejprve odpojte telefonní linku teprve poté npájeí kel. V tomto okmžiku NEPŘIPOJUJTE kel USB (používáte-li kel USB). Připojte kel telefonní linky. Jeden kone kelu telefonní linky připojte k zásuve oznčené nápisem LINE n zřízení. Optrně nveďte kel telefonní linky do zářezu ven ze zdní strny zřízení. Druhý kone připojte k telefonní zásuve. Připojte npájeí kel. Pokud nezmýšlíte používt funki fxování tohoto zřízení, přejděte ke kroku 3 n str. 3. Chete-li prodloužit životnost tiskové hlvy, dosáhnout mximální úspory inkoustovýh kzet zhovt kvlitu tisku, nedoporučujeme čsté odpojování neo dlouhodoé odpojení zřízení od zdroje npájení. Při kždém připojení zřízení utomtiky vyčistí tiskovou hlvu; při této operi se spotřeovává určité množství inkoustu. Zřízení doporučujeme vypínt pomoí tlčítk. Použití tlčítk umožňuje npájení zřízení minimálním množstvím elektriké energie; v důsledku toho se tisková hlv čistí prvidelně, le méně čsto. DŮLEŽITÉ Kel telefonní linky MUSÍ ýt připojen do zásuvky oznčené LINE n zřízení. 2

3 d Ndzvednutím krytu skeneru uvolněte zjištění. Podpěru krytu skeneru optrně ztlčte dolů. Kryt skeneru zvřete oěm rukm. 2 UPOZORNĚNÍ Při zvírání krytu skeneru dejte pozor, yste si nepřiskřípli prsty Instle inkoustovýh kzet UPOZORNĚNÍ Pokud dojde ke kontktu inkoustu s očim, ihned je vypláhněte vodou v přípdě ov vyhledejte lékře. Zkontrolujte, zd jste nejprve ninstlovli zváděí inkoustové kzety dodávné se zřízením. Ujistěte se, že je npájení zpnuto. Otevřete kryt inkoustovýh kzet. 1 Odstrňte ornžový ohrnný kryt. 3

4 d Vylte inkoustovou kzetu. Otáčejte zelenou uvolňoví páčku n ornžové ohrnné kryte proti směru hodinovýh ručiček, dokud nevkne neuvolní vkuové těsnění. Potom odstrňte ornžovou ohrnnou krytku podle orázku. DŮLEŽITÉ Inkoustové kzety NEPROTŘEPÁVEJTE. Pokud vám inkoust znečistí pokožku neo oděv, zsžené místo ihned omyjte mýdlem neo sponátem. 1 f 4 Vložte Jemně ztlčte n zdní strnu inkoustové kzety s oznčením PUSH (ztlčit), dokud se nezvedne páčk kzety. Po ninstlování všeh inkoustovýh kzet zvřete kryt inkoustovýh kzet. Zřízení připrví systém trysek pro tisk. Tento proes potrvá přiližně čtyři minuty. Nevypínejte zřízení. Během čekání doporučujeme provést následujíí krok. oyčejný ppír velikosti A4 Zásoník ppíru zel vytáhněte ze zřízení. Otevřete kryt výstupního zásoníku ppíru. Optrně stiskněte posuňte vodítk šířky ppíru potom vodítko délky ppíru podle velikosti ppíru. Ujistěte se, že trojúhelníkové znčky n vodítkáh šířky ppíru n vodítku délky ppíru odpovídjí znče používné velikosti ppíru e Zjistěte, y rv štítku odpovídl rvě kzety. Ninstlujte jednotlivé inkoustové kzety ve směru šipky n štítku

5 d e Stoh ppíru doře provětrejte, y nedošlo k uvíznutí neo nesprávnému zvedení ppíru. Vždy zkontrolujte, zd není ppír zvlněný neo pomčkný. Optrně vložte ppír do zásoníku ppíru tiskovou strnou dolů horním okrjem dopředu. Ověřte, zd ppír leží v zásoníku nploho. DŮLEŽITÉ Dejte n to, yste ppír neztlčili příliš dleko. Jeho zdní okrj y se mohl zvednout způsoit tk potíže s podáváním. f g h i 5 Kontrol Oěm rukm optrně nstvte vodítk šířky ppíru tk, y odpovídl velikosti ppíru. Ujistěte se, že se vodítk šířky ppíru dotýkjí strn ppíru. Zvřete kryt výstupního zásoníku ppíru. Pomlu zsuňte zásoník ppíru zel do zřízení. Přidržujte zásoník ppíru n místě zároveň vysuňte podpěru ppíru tk, y zklpl, rozložte prodloužení podpěry ppíru. kvlity tisku Po dokončení příprvy se n displeji LCD zorzí toto hlášení Set Pper nd (Zloz ppir ) q Press Strt (Stiskni Strt) Stiskněte tlčítko Colour Strt (Strt Brv). Zkontrolujte kvlitu čtyř revnýh loků ve vzorku. (černá/žlutá/zurová/purpurová) Pokud jsou všehny čáry jsné zřetelné, stisknutím tlčítk 1 (Yes (Ano)) dokončete kontrolu kvlity přejděte k dlšímu kroku. Pokud čáry hyí, stiskněte tlčítko 2 (No (Ne)) postupujte podle pokynů n displeji LCD. 5

6 6 Nstvení dt čsu 7 Nstvení ezdrátového připojení (v přípdě potřey) N displeji LCD se zorzuje dtum čs. Údje o ktuálním dtu čsu mohou ýt rovněž uvedeny n kždém odesílném fxu nstvením ID stnie (viz krok 10). Zorzuje-li se n displeji LCD toto hlášení, stiskněte tlčítko OK. Dte&Time (Dtum s) q Enter & OK Key (Zdej & stisk.ok) Prostřednitvím číselné klávesnie zdejte poslední dvě číslie roku potom stiskněte tlčítko OK. Postup opkujte pro měsí den, pk pro hodiny minuty ve 24hodinovém formátu. Dtum čs lze podle potřey změnit. Dlší informe viz uuzákldní příručk uživtele: Nstvení dt čsu N displeji LCD se zorzí zpráv Setup Wi-Fi? (Nstvit Wi-Fi?). Chete-li provést ezdrátové nstvení z použití moilního zřízení, přejděte n. Používáte-li operční systém Windows Mintosh, přejděte n. Chete-li nkonfigurovt některou z vole v kroíh 8-13, můžete vyrt možnost 2.No (Ne) v kroku potom přejděte ke kroku 8. Nstvení ezdrátového připojení lze konfigurovt později. 8 Vol Stisknutím tlčítk 1 vyerte možnost 1.Yes (Ano). Chete-li pokrčovt v ezdrátovém nstvení, přejděte ke kroku 15 n str. 15. Stisknutím tlčítk 2 vyerte možnost 2.No (Ne). Pokyny pro ezdrátové nstvení pro uživtele operčníh systémů Windows Mintosh udou uvedeny později od str. 15. jzyk Stiskněte tlčítk Menu, 0, 0. 0.Lol Lnguge (Mistni jzyk) Stisknutím tlčítk neo vyerte váš jzyk. Stiskněte tlčítko OK. Stiskněte tlčítko Stop/Exit (Stop/Kone). 6

7 9 Vol režimu přijímání K dispozii jsou čtyři různé režimy přijímání: Jen fx, Fx/Tel, Rune Ext.Tel/TAD. 10 Zdání osoníh informí (ID stnie) Nstvte ID stnie zřízení tk, y yly údje o ktuálním dtu čse uvedeny n kždém odesílném fxu. Pokud nepoužíváte toto zřízení pro fxování, přejděte k dlšímu kroku. Stiskněte tlčítk Menu, 0, 2. d 2.ID Stnie N číselné klávesnii zdejte vše fxové číslo (ž 20 čísli) potom stiskněte tlčítko OK. Chete-li zdt + pro mezinárodní volání, stiskněte l. N číselné klávesnii zdejte vše jméno (mx. 20 znků) potom stiskněte tlčítko OK. Stiskněte tlčítko Stop/Exit (Stop/Kone). Pokud uděláte hyu hete zčít znovu, stiskněte tlčítko Stop/Exit (Stop/Kone) vrťte se ke kroku. 11 Nstvení režimu tónové neo pulsní voly Zřízení je dodáno nstvené pro tónovou volu. Používáte-li pulzní volu (vytáčeí kolečko), je tře režim voly změnit. Stiskněte tlčítk Menu, 3, 1, 1. 1.Rezim prijmu Stisknutím tlčítk neo vyerte preferovný režim přijímání. Stiskněte tlčítko OK. Stiskněte tlčítko Stop/Exit (Stop/Kone). Stiskněte tlčítk Menu, 0, 3. 3.Tonov/Pulsni Stisknutím tlčítk neo vyerte možnost Pulsni (neo Tonov). Stiskněte tlčítko OK. Stiskněte tlčítko Stop/Exit (Stop/Kone). 7

8 12 Nstvení typu telefonní linky Připojujete-li zřízení k line, která je vyven funkemi PBX neo ISDN pro odesílání přijímání fxů, je nezytné odpovídjíím způsoem změnit typ telefonní linky. Stiskněte tlčítk Menu, 0, 5. 5.Typ tel.linky Stisknutím tlčítk neo vyerte možnost Stndrdni, Po.ustredn neo ISDN. Stiskněte tlčítko OK. Stiskněte tlčítko Stop/Exit (Stop/Kone). 13 Nstvení komptiility telefonní linky (VoIP) Jestliže připojujete zřízení ke služě VoIP (prostřednitvím Internetu), musíte změnit nstvení komptiility. Jestliže používáte nlogovou telefonní linku, můžete tento krok přeskočit. Stiskněte tlčítk Menu, 0, 6. 6.Komptiilit Stisknutím tlčítk neo vyerte možnost Zkldni(VoIP). Stiskněte tlčítko OK. Stiskněte tlčítko Stop/Exit (Stop/Kone). 8

9 14 Vol typu připojení Tyto pokyny k instli jsou určeny pro systém Windows XP Home, XP Professionl, XP Professionl x64 Edition, Windows Vist, Windows 7, Windows 8 M OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x. Pokud nedisponujete počítčem vyveným jednotkou CD-ROM, pokud dodná jednotk CD-ROM neoshuje ovldče pro váš operční systém neo pokud si hete stáhnout příručky nástroje, nvštivte stránky věnovné všemu modelu n drese Některé progrmové plike osžené n disku CD-ROM nemusí ýt k dispozii ke stžení. Pro kel rozhrní USB Operční systém Windows, přejděte n str. 10 Operční systém Mintosh, přejděte n str. 13 USB Windows Mintosh Pro ezdrátovou síť Operční systém Windows Mintosh, přejděte n str. 15 Bezdrátová síť 9

10 USB Windows Pro uživtele využívjíí rozhrní Windows USB (Windows XP Home/XP Professionl/Windows Vist /Windows 7/Windows 8) 15 Před instlí 17 Připojení kelu USB Zkontrolujte, zd je počítč ZAPNUTÝ zd jste přihlášeni s oprávněním správe. 16 Instle plike MFL-Pro Suite Vložte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM. Pokud se zorzí okno s názvy modelů, vyerte vše zřízení. Pokud se zorzí okno pro výěr jzyk, vyerte váš jzyk. Nezorzí-li se okno progrmu Brother utomtiky, přejděte n položku Počítč (Tento počítč). (Operční systém Windows 8: klepněte n ikonu (Průzkumník souorů) n hlvním pnelu potom přejděte n Počítč.) Poklepejte n ikonu CD-ROM potom poklepejte n položku strt.exe. d Klepněte n položku Instle MFL-Pro Suite dále n možnost Ano pro potvrzení souhlsu s lienční smlouvou. Vyerte možnost Místní připojení (USB) potom klepněte n tlčítko Dlší. Postupujte podle zorzenýh pokynů, dokud se nezorzí orzovk Připojte USB kel. DŮLEŽITÉ Kel nesmí ránit zvření krytu v opčném přípdě může dojít k hyě. 10

11 USB Windows d 1 18 Dokončení restrtování 2 3 Klepnutím n tlčítko Dokončit restrtujte počítč. Po restrtování počítče se musíte přihlásit s oprávněním správe. Pokud se ěhem instle progrmu zorzí hyová zpráv, proveďte jeden z následujííh postupů: e f g h i UPOZORNĚNÍ Při zvírání krytu skeneru dejte pozor, yste si nepřiskřípli prsty. Proes instle ude utomtiky pokrčovt. Postupně se ojeví jednotlivé instlční orzovky. Pokud se zorzí okno Ekologiké informe k zorzoví tehnie, klepněte n tlčítko Dlší. Když se zorzí okno ON-Line registre, postupujte podle zorzenýh pokynů. Klepněte n Dlší. Pokud nehete nstvit zřízení jko výhozí tiskárnu, zrušte zškrtnutí políčk Nstvit jko výhozí tiskárnu potom klepněte n tlčítko Dlší. Když se zorzí okno Nstvení je dokončeno, potvrďte nstvení potom klepněte n tlčítko Dlší. - Uživtelé operčníh systémů Windows XP, Windows Vist Windows 7: spusťte Dignostik instle v (Strt) > Všehny progrmy > Brother > MFC-XXXX (kde XXXX je název všeho modelu). - Uživtelé operčního systému Windows 8: hete-li spustit Dignostik instle, poklepejte n tlčítko (Brother Utilities) n provní ploše, potom klepněte n rozevírí seznm vyerte název všeho modelu (není-li vyrán). Klepněte n tlčítko Nástroje n levém nvigčním pnelu. Zorzí se následujíí okn. V okně Nstvení ktulize softwru vyerte poždovné nstvení ktulize softwru klepněte n tlčítko OK. Po zorzení okn Progrm výzkumu podpory produktů Brother proveďte výěr postupujte podle pokynů uvedenýh n orzove. K provedení ktulize softwru zorzení okn Progrm výzkumu podpory produktů Brother je nutné připojení k Internetu. Při instli MFL-Pro Suite ude rovněž utomtiky ninstlován Nápověd Brother. Nápověd Brother umožňuje přístup k Brother Solutions Center klepnutím n n hlvním pnelu. USB Windows Mintosh Dokončit Nyní je instle dokončen. 11

12 USB Windows Chete-li ninstlovt volitelné plike: str. 23 Nyní přejděte n Uživtelé operčního systému Windows 8: pokud jsou příručky Brother n disku CD-ROM ve formátu PDF, otevřete je pomoí plike Adoe Reder. Pokud je plike Adoe Reder ninstlován ve všem počítči, le nelze otevřít souory v Adoe Reder, změňte přidružení souoru pro formát PDF (viz Pokyny pro otevření souoru PDF v pliki Adoe Reder (Windows 8) n strně 25). 12

13 USB Mintosh Uživtelé rozhrní Mintosh USB (M OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x) 15 Před instlí Zkontrolujte, zd je zřízení připojené k npájení zd je počítč Mintosh zpnutý. Musíte ýt přihlášeni s oprávněním správe. Uživtelé operčního systému M OS X v ž musí provést ktulizi n verzi M OS X v x. 16 Připojení kelu USB NEPŘIPOJUJTE zřízení k portu USB n klávesnii neo k nenpájenému rozočovči USB. Připojte zřízení přímo k počítči Mintosh. DŮLEŽITÉ Kel nesmí ránit zvření krytu v opčném přípdě může dojít k hyě. d 1 3 USB Windows Mintosh 2 UPOZORNĚNÍ Při zvírání krytu skeneru dejte pozor, yste si nepřiskřípli prsty. 13

14 USB Mintosh 17 d e f g Instle plike MFL-Pro Suite Vložte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM. Poklepáním n ikonu Strt Here OSX (Zčít zde OSX) pliki ninstlujte. Pokud se zorzí okno s názvy modelů, vyerte vše zřízení. Vyerte možnost Lol Connetion (USB) (Místní připojení (USB)) potom klepněte n tlčítko Next (Dlší). Postupujte podle zorzenýh pokynů. Po dokončení instle vyhledá progrm Brother zřízení Brother. Provedení této činnosti ude hvíli trvt. Vyerte zřízení ze seznmu pk klepněte n tlčítko Next (Dlší). Když se zorzí okno Add Printer (Přidt tiskárnu), klepněte n tlčítko Add Printer (Přidt tiskárnu). V seznmu vyerte vše zřízení. Klepněte n tlčítko Add (Přidt) potom klepněte n tlčítko Next (Dlší). h Když se zorzí okno podpory, klepněte n tlčítko Next (Dlší). Když se zorzí toto okno, klepněte n tlčítko Close (Zvřít). Dokončit Nyní je instle dokončen. 14

15 Pro uživtele ezdrátového síťového rozhrní Pro uživtele ezdrátového síťového rozhrní 15 Než zčnete Pokud jste již nkonfigurovli ezdrátové připojení zřízení hete toto nstvení znovu nkonfigurovt, musíte nejdříve resetovt nstvení sítě. N zřízení stiskněte tlčítko Menu. Stisknutím tlčítk 5 vyerte možnost 5.Sit. Stisknutím tlčítk 0 vyerte možnost 0.Nulovni site. Stisknutím dvkrát tlčítk 1 potvrďte změnu. Chete-li zřízení nstvit n režim Ad-ho (připojení k počítči s ezdrátovým rozhrním ez přístupového odu či směrovče), postupujte podle pokynů v Příruče uživtele progrmů síťovýh plikí uložené n disku CD-ROM. Pokyny pro zorzení Příručky uživtele progrmů síťovýh plikí: 1 Zpněte počítč. Do jednotky CD-ROM vložte disk CD-ROM. Systém Windows : 2 Zvolte příslušný model jzyk. Zorzí se hlvní nídk disku CD-ROM. 3 Klepněte n tlčítko Příručky uživtele potom klepněte n tlčítko Dokumenty PDF/HTML. 4 Klepněte n položku Příručk uživtele progrmů síťovýh plikí. Systém Mintosh: 2 Poklepejte n tlčítko User s Guides (Příručky uživtele). Zvolte příslušný model jzyk. 3 Klepněte n tlčítko User s Guides (Příručky uživtele) potom klepněte n položku Příručk uživtele progrmů síťovýh plikí. 16 Vyerte způso ezdrátového nstvení Následujíí pokyny oshují tři způsoy nstvení zřízení Brother v ezdrátové síti. Pokud jste ezdrátové nstvení zčli od kroku 7 n str. 6, přejděte n metodu neo. Všihni osttní uživtelé si vyerou způso, kterému dávjí přednost v konkrétním prostředí. Metod je doporučený způso připojení (systémy Windows neo Mintosh). Nstvení pomoí disku CD-ROM (systémy Windows Mintosh) Pro tuto metodu doporučujeme používt počítč ezdrátově připojený k síti. V některýh přípdeh ude prvděpodoně zpotřeí kel USB. Nyní přejděte n str. 17 Bezdrátová síť 15

16 Pro uživtele ezdrátového síťového rozhrní Ruční nstvení z ovládího pnelu pomoí Průvode nstvením (Windows, Mintosh moilní zřízení) Pokud váš ezdrátový přístupový od/směrovč nepodporuje WPS (Wi-Fi Proteted Setup ) neo AOSS, zpište nstvení ezdrátové sítě všeho ezdrátového přístupového odu/směrovče do níže uvedené části. Budete-li ěhem nstvování potřeovt pomo udete htít kontktovt služu pro zákzníky společnosti Brother, připrvte si váš SSID (název sítě) síťový klíč. S vyhledáním těhto údjů vám nemůžeme pomoi. Položk Poznmenejte si ktuální nstvení ezdrátové sítě SSID (název sítě) Síťový klíč* *Síťový klíč může ýt tké popsán jko Heslo, Bezpečnostní klíč neo Šifroví klíč. Pokud tyto informe neznáte (SSID síťový klíč), nelze pokrčovt v ezdrátovém nstvení. Jk njít tyto údje? 1) Vyhledejte tyto údje v dokumenti dodné s vším ezdrátovým přístupovým odem či směrovčem. 2) Zákldní SSID může ýt jméno výroe neo název modelu. 3) Neznáte-li informe o zezpečení, konzultujte je prosím s výroem směrovče, správem systému neo poskytovtelem připojení. Nyní přejděte n str. 18 Nstvení jedním tlčítkem pomoí WPS neo AOSS (systémy Windows, Mintosh moilní zřízení) Tuto metodu použijte, pokud váš ezdrátový přístupový od či směrovč podporuje utomtiké nstvení (jedním tlčítkem) ezdrátové sítě (WPS neo AOSS ). Nyní přejděte n str

17 Pro uživtele ezdrátového síťového rozhrní 17 Nstvení pomoí disku CD-ROM (systémy Windows Mintosh) Uživtelé systému Mintosh: Vložte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM poklepejte n položku Strt Here OSX (Zčít zde OSX). Vyerte ezdrátovou instli postupujte podle pokynů Průvode nstvením ezdrátového zřízení n orzove počítče. Po dokončení nstvení přejděte ke kroku 19-e n str. 22. Uživtelé systému Windows : Vložte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM. Pokud se zorzí okno s názvy modelů, vyerte vše zřízení. Pokud se zorzí okno pro výěr jzyk, vyerte váš jzyk. f Zřízení se nyní pokusí připojit k vší ezdrátové síti. Může to několik minut trvt. Bezdrátová instle je tímto dokončen. Pokyny pro instli progrmu MFL-Pro Suite Uživtelé systému Windows : Nyní přejděte n Krok 19-e n str. 20 Nezorzí-li se okno progrmu Brother utomtiky, přejděte n položku Počítč (Tento počítč). (Operční systém Windows 8: klepněte n ikonu (Průzkumník souorů) n hlvním pnelu potom přejděte n Počítč.) Poklepejte n ikonu CD-ROM potom poklepejte n položku strt.exe. d e Klepněte n položku Instle MFL-Pro Suite dále n možnost Ano pro potvrzení souhlsu s lienční smlouvou. Vyerte možnost Bezdrátové síťové připojení potom klepněte n tlčítko Dlší. Když se zorzí okno Byl rozpoznán rán firewll/ntivirový progrm, vyerte možnost Změnit nstvení portu rány firewll, y ylo možné nvázt síťové připojení pokr čovt v instli. (Doporučeno) potom klepněte n tlčítko Dlší. Nepoužíváte-li ránu firewll systému Windows, njdete pokyny pro přidávání následujííh síťovýh portů v pokyneh dodnýh k vší progrmové ráně firewll. Pro síťové skenování přidejte port UDP Pro síťové přijímání počítčovýh fxů přidejte port UDP Pokud máte se síťovým připojením potíže i ndále, přidejte porty UDP Podle zorzenýh pokynů nstvte zřízení Brother. 17 Bezdrátová síť

18 Pro uživtele ezdrátového síťového rozhrní 17 Ruční nstvení z ovládího pnelu pomoí Průvode nstvením (Windows, Mintosh moilní zřízení) Pokud jste ezdrátové nstvení zčli od kroku 7 n str. 6, stisknutím tlčítk neo vyerte volu 1.Setup Wizrd (Pruvode nst.) stiskněte tlčítko OK. Potom přejděte n. Všihni dlší uživtelé přejdou k. N zřízení stiskněte tlčítko Menu. Stisknutím tlčítk 5 vyerte možnost 5.Sit. Stisknutím tlčítk 3 vyerte možnost 3.Pruvode nst. Když se zorzí zpráv WLAN povolen? (WLAN Enle?), potvrďte ji stisknutím tlčítk 1 (Ano (Yes)). Spustí se průvode nstvením ezdrátové sítě. Aki můžete přerušit stisknutím tlčítk Stop/Exit (Stop/Kone). d Zřízení vyhledá dostupné síťové názvy SSID. Zorzení seznmu dostupnýh identifikátorů SSID může trvt několik sekund. Po zorzení seznmu identifikátorů SSID stisknutím tlčítk neo nlistujte identifikátor SSID, který jste si poznmenli v kroku 16- n str. 16. Stiskněte tlčítko OK. Pokud se zřízení zeptá n síťový klíč, přejděte n e. V opčném přípdě přejděte n f. Pokud je seznm prázdný, zkontrolujte, zd je přístupový od/směrovč npájen zd vysílá identifikátor SSID. Přesuňte zřízení líže k ezdrátovému přístupovému odu/směrovči zkuste zčít znovu od. e Pokud je přístupový od nstven tk, y nevysíll síťový název SSID, udete muset síťový název SSID přidt ručně. Dlší informe viz Příručk uživtele progrmů síťovýh plikí. Zdejte síťový klíč, který jste si poznmenli v kroku 16- n str. 16, pomoi číselné klávesnie pro výěr jednotlivýh písmen neo čísli. Písmen se zorzují v tomto pořdí: mlá, velká potom čísl. Chete-li pohyovt kurzorem vlevo neo vprvo, stiskněte tlčítko d neo. (Dlší informe viz Zdávání textu pro ezdrátová nstvení n strně 24.) f Zřízení se nyní pokusí připojit k vší ezdrátové síti. Může to několik minut trvt. Když se n displeji LCD zorzí Stisk.tl.OK (Press OK Key), stiskněte tlčítko OK. Bezdrátová instle je tímto dokončen. Uživtelé moilníh zřízení: Připojte moilní zřízení k ezdrátovému přístupovému odu/směrovči pomoí připojení Wi-Fi. Stáhněte ninstlujte pliki Brother iprint&sn (telefony se systémy Android /ios/windows ) z weovýh stránek pro sthování plikí pro vše moilní zřízení. S tímto zřízením lze rovněž použít pliki AirPrint (ios). Chete-li stáhnout příručku uživtele pro pliki, kterou používáte (Brother iprint&sn/airprint), nvštivte Brother Solutions Center n drese klepněte n tlčítko Příručk n stráne věnovné všemu modelu. Pokud jste nstvení zčli od kroku 7 n str. 6, vrťte se ke kroku 8 pokrčujte v nstvení zřízení. Chete-li ninstlovt sdu MFL-Pro Suite, přejděte ke kroku 18. Uživtelé systému Windows : Nyní přejděte n str. 20 Uživtelé systému Mintosh: Nyní přejděte n str. 22 Po zdání všeh znků stiskněte tlčítko OK potom stisknutím tlčítk 1 (Ano (Yes)) použijte vše nstvení. 18

19 Pro uživtele ezdrátového síťového rozhrní 17 Nstvení jedním tlčítkem pomoí WPS neo AOSS (systémy Windows, Mintosh moilní zřízení) e Stiskněte tlčítko WPS neo AOSS n ezdrátovém přístupovém odu/směrovči (dlší informe viz pokyny dodné s ezdrátovým přístupovým odem/směrovčem). Ověřte, zd je ezdrátový přístupový od/směrovč optřen symolem WPS neo AOSS (viz orázek níže). Umístěte zřízení Brother v doshu přístupového odu/směrovče WPS neo AOSS. Dosh se může lišit v závislosti n prostředí. Viz pokyny dodné s přístupovým odem/směrovčem. Pokud jste ezdrátové nstvení zčli od kroku 7 n str. 6, stisknutím tlčítk neo vyerte volu 3.WPS/AOSS stiskněte tlčítko OK. Potom přejděte n d. Všihni dlší uživtelé přejdou k. N zřízení stiskněte tlčítko Menu. Stisknutím tlčítk 5 vyerte možnost 5.Sit. Stisknutím tlčítk 4 vyerte možnost 4.WPS/AOSS. d Když se zorzí zpráv WLAN povolen? (WLAN Enle?), potvrďte ji stisknutím tlčítk 1 (Ano (Yes)). Spustí se průvode nstvením ezdrátové sítě. Pokud váš ezdrátový přístupový od/směrovč podporuje režim WPS, můžete rovněž nkonfigurovt zřízení metodou PIN (Personl Identifition Numer). uupříručk uživtele progrmů síťovýh plikí Tto funke utomtiky rozpozná režim (WPS neo AOSS ), který váš ezdrátový přístupový od/směrovč používá k nkonfigurování všeho zřízení. Když se n displeji LCD zorzí Stisk.tl.OK (Press OK Key), stiskněte tlčítko OK. Bezdrátová instle je tímto dokončen. Uživtelé moilníh zřízení: Připojte moilní zřízení k ezdrátovému přístupovému odu/směrovči pomoí připojení Wi-Fi. Stáhněte ninstlujte pliki Brother iprint&sn (telefony se systémy Android /ios/windows ) z weovýh stránek pro sthování plikí pro vše moilní zřízení. S tímto zřízením lze rovněž použít pliki AirPrint (ios). Chete-li stáhnout příručku uživtele pro pliki, kterou používáte (Brother iprint&sn/airprint), nvštivte Brother Solutions Center n drese klepněte n tlčítko Příručk n stráne věnovné všemu modelu. Pokud jste nstvení zčli od kroku 7 n str. 6, vrťte se ke kroku 8 pokrčujte v nstvení zřízení. Chete-li ninstlovt sdu MFL-Pro Suite, přejděte ke kroku 18. Uživtelé systému Windows : Nyní přejděte n str. 20 Uživtelé systému Mintosh: Bezdrátová síť Nyní přejděte n str

20 Bezdrátová síť Windows Instle ovldčů progrmů (Windows XP Home/XP Professionl/Windows Vist /Windows 7/Windows 8) 18 Před instlí Zkontrolujte, zd je počítč ZAPNUTÝ zd jste přihlášeni s oprávněním správe. 19 d Instle plike MFL-Pro Suite Vložte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM. Pokud se zorzí okno s názvy modelů, vyerte vše zřízení. Pokud se zorzí okno pro výěr jzyk, vyerte váš jzyk. Nezorzí-li se okno progrmu Brother utomtiky, přejděte n položku Počítč (Tento počítč). (Operční systém Windows 8: klepněte n ikonu (Průzkumník souorů) n hlvním pnelu potom přejděte n Počítč.) Poklepejte n ikonu CD-ROM potom poklepejte n položku strt.exe. Klepněte n položku Instle MFL-Pro Suite dále n možnost Ano pro potvrzení souhlsu s lienční smlouvou. Vyerte možnost Bezdrátové síťové připojení potom klepněte n tlčítko Dlší. Když se zorzí okno Byl rozpoznán rán firewll/ntivirový progrm, vyerte možnost Změnit nstvení portu rány firewll, y ylo možné nvázt síťové připojení pokr čovt v instli. (Doporučeno) potom klepněte n tlčítko Dlší. Nepoužíváte-li ránu firewll systému Windows, njdete pokyny pro přidávání následujííh síťovýh portů v pokyneh dodnýh k vší progrmové ráně firewll. e f g h i j Vyerte zřízení ze seznmu pk klepněte n tlčítko Dlší. Jestliže vše zřízení neylo v síti nlezeno, ověřte nstvení podle pokynů n orzove. Setkáte-li se s tímto selháním, přejděte n krok 16- n str. 16 ninstlujte ezdrátové připojení znovu. Používáte-li klíč WEP n displeji LCD se zorzí zpráv Pripojeno, le zřízení není nlezeno, zkontrolujte, zd jste klíč WEP zdli správně. Klíč WEP rozlišuje velká mlá písmen. Instle ovldčů Brother ude utomtiky zhájen. Postupně se ojeví jednotlivé instlční orzovky. Pokud se zorzí okno Ekologiké informe k zorzoví tehnie, klepněte n tlčítko Dlší. Když se zorzí okno ON-Line registre, postupujte podle zorzenýh pokynů. Klepněte n Dlší. Pokud nehete nstvit zřízení jko výhozí tiskárnu, zrušte zškrtnutí políčk Nstvit jko výhozí tiskárnu potom klepněte n tlčítko Dlší. Když se zorzí okno Nstvení je dokončeno, potvrďte nstvení potom klepněte n tlčítko Dlší. Pro síťové skenování přidejte port UDP Pro síťové přijímání počítčovýh fxů přidejte port UDP Pokud máte se síťovým připojením potíže i ndále, přidejte porty UDP

21 20 Bezdrátová síť Dokončení restrtování Klepnutím n tlčítko Dokončit restrtujte počítč. Po restrtování počítče se musíte přihlásit s oprávněním správe. Pokud se ěhem instle progrmu zorzí hyová zpráv, proveďte jeden z následujííh postupů: - Uživtelé operčníh systémů Windows XP, Windows Vist Windows 7: spusťte Dignostik instle v (Strt) > Všehny progrmy > Brother > MFC-XXXX LAN (kde XXXX je název všeho modelu). - Uživtelé operčního systému Windows 8: hete-li spustit Dignostik instle, poklepejte n tlčítko (Brother Utilities) n provní ploše, potom klepněte n rozevírí seznm vyerte název všeho modelu (není-li vyrán). Klepněte n tlčítko Nástroje n levém nvigčním pnelu. Zorzí se následujíí okn. V okně Nstvení ktulize softwru vyerte poždovné nstvení ktulize softwru klepněte n tlčítko OK. Po zorzení okn Progrm výzkumu podpory produktů Brother proveďte výěr postupujte podle pokynů uvedenýh n orzove. Windows Chete-li ninstlovt volitelné plike: str. 23 Nyní přejděte n Uživtelé operčního systému Windows 8: pokud jsou příručky Brother n disku CD-ROM ve formátu PDF, otevřete je pomoí plike Adoe Reder. Pokud je plike Adoe Reder ninstlován ve všem počítči, le nelze otevřít souory v Adoe Reder, změňte přidružení souoru pro formát PDF (viz Pokyny pro otevření souoru PDF v pliki Adoe Reder (Windows 8) n strně 25). K provedení ktulize softwru zorzení okn Progrm výzkumu podpory produktů Brother je nutné připojení k Internetu. Při instli MFL-Pro Suite ude rovněž utomtiky ninstlován Nápověd Brother. Nápověd Brother umožňuje přístup k Brother Solutions Center klepnutím n n hlvním pnelu. Dokončit Nyní je instle dokončen. Bezdrátová síť Windows Mintosh 21

22 Bezdrátová síť Mintosh Instle ovldčů progrmů (M OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x) 18 Před instlí h V seznmu vyerte vše zřízení. Klepněte n tlčítko Add (Přidt) potom klepněte n tlčítko Next (Dlší). Zkontrolujte, zd je zřízení připojené k npájení zd je počítč Mintosh zpnutý. Musíte ýt přihlášeni s oprávněním správe. 19 d e Instle plike MFL-Pro Suite Vložte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM. Poklepáním n ikonu Strt Here OSX (Zčít zde OSX) pliki ninstlujte. Pokud se zorzí okno s názvy modelů, vyerte vše zřízení. Vyerte možnost Wireless Network Connetion (Bezdrátové síťové připojení) potom klepněte n tlčítko Next (Dlší). Po dokončení instle vyhledá progrm Brother zřízení Brother. Provedení této činnosti ude hvíli trvt. Vyerte zřízení ze seznmu pk klepněte n tlčítko Next (Dlší). (OS X v10.8.x) Vyerte ovldč Brother MFC-XXXX CUPS (kde XXXX je název všeho modelu) z místní nídky Use (Použít). i Když se zorzí okno podpory, klepněte n tlčítko Next (Dlší). Když se zorzí toto okno, klepněte n tlčítko Close (Zvřít). f g Pokud se nstvení ezdrátového zřízení nezdří, zorzí se orzovk Wireless Devie Setup Wizrd (Průvode nstvením ezdrátového zřízení). Nstvení ezdrátového zřízení dokončete podle pokynů n orzove. Instle ovldčů Brother ude utomtiky zhájen. Vyčkejte, dokud se progrm neninstluje. Když se zorzí okno Add Printer (Přidt tiskárnu), klepněte n tlčítko Add Printer (Přidt tiskárnu). Dokončit Nyní je instle dokončen. 22

23 Instle volitelnýh plikí Windows 1 Instle volitelnýh plikí Ninstlovt můžete tyto plike. BookSn&Whiteord Suite od společnosti Rellusion, In Homepge Print 2* od společnosti CORPUS * Tto plike podporuje prohlížeče Mirosoft Internet Explorer 7.0/8.0/9.0/10.0 Firefox 3. Zřízení musí ýt ZAPNUTÉ připojené k počítči. Některé plike vyždují připojení k Internetu. Dejte n to, yste yli přihlášeni s oprávněním správe. Tto plike není k dispozii pro řdu Windows Server 2003/2008/2012. d Hlvní nídku znovu otevřete vyjmutím opětovným vložením instlčního disku CD-ROM neo poklepáním n souor strt.exe v kořenovém dresáři. Pokud se zorzí okno pro výěr jzyk, vyerte váš jzyk. Zorzí se CD-ROM Hlvní nídk. Klepněte n Přídvné plike. Klepněte n tlčítko plike, kterou hete instlovt. Po dokončení instle klepněte n tlčítko dlší plike, kterou hete instlovt. Operi ukončíte klepnutím n tlčítko Kone. Chete-li spustit BookSn&Whiteord Suite, poklepejte n ikonu zástupe n provní ploše. Chete-li spustit Homepge Print 2, klepněte n (Strt) > Všehny progrmy > Homepge Print 2 > Homepge Print 2. Windows 8: Přesuňte ukztel myši do prvého dolního rohu provní plohy. Po zorzení pnelu nídky klepněte n Strt > Homepge Print 2. 23

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze.

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze. Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-J315W Než zřízení zčnete používt, přečtete si pokyny pro správnou instli nstvení ve Stručném návou k osluze. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ oznmuje poteniálně neezpečnou

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze HL-4570CDW HL-4570CDWT VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka. Poznámka

Začínáme. Stručný návod k obsluze HL-4570CDW HL-4570CDWT VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka. Poznámka Stručný návo k osluze Zčínáme (pouze EU) HL-4570CDW HL-4570CDWT Pře prvním použitím tohoto zřízení si přečtěte tento Stručný návo k osluze poté můžete zčít s nstvením instlí zřízení. V jinýh jzyíh si můžete

Více

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Uživtelská příručk pro Windows Řešení prolémů s instlcí Kontrolní seznm pro řešení ěžných prolémů při instlci. Zákldní informce o tiskárně Informce o částech tiskárny softwru

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J5910DW VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J5910DW VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ Stručný návo k osluz Zčínám MFC-J5910DW Př nstvním zřízní si přčtt Příručku zpčnosti výroku. Potom si přčtět pokyny k správné koniguri instli uvné v tomto Stručném návou k osluz. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW VAROVÁNÍ CAUTION UPOZORNĚNÍ

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW VAROVÁNÍ CAUTION UPOZORNĚNÍ Stručný návod k osluze Začínáme DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW Než začnete zařízení sestavovat, přečtěte si rožuru Bezpečnostní předpisy a pokyny. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze, ayste

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Příručka Wi-Fi Direct

Příručka Wi-Fi Direct Příručka Wi-Fi Direct Verze 0 CZE Příslušné modely Tuto Příručku uživatele lze použít s následujícími modely: MFC-J4510DW Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikonu: POZNÁMKA

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu Studijní informční systém Elektronický zápis předmětů rozvrhu V odoí elektronického zápisu předmětů proíhá tzv. předěžný zápis. Student má předměty zpsné ztím pouze předěžně může je po celé odoí elektronického

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

Příručka připojení k webu

Příručka připojení k webu Příručka připojení k webu Verze 0 CZE Příslušné modely Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: ADS-2500W a ADS-2600W Definice poznámek V celé příručce uživatele používáme následující

Více

00GR_AV500P_EEuro.book Page 1 Thursday, December 13, 2007 6:06 PM. AV50* Series

00GR_AV500P_EEuro.book Page 1 Thursday, December 13, 2007 6:06 PM. AV50* Series GR_AV5P_EEuro.ook Pge 1 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM AV5* Series GR_AV5P_EEuro.ook Pge 3 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM sh NASTAVENÍ Bezpečnostní zásdy...4 Instlce důležité informce ohledně instlce...5

Více

Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely:

Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: Příručka AirPrint Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Verze A CZE Definice poznámek

Více

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Prosinec 2008 Vydání 1 Copyright 2008.

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista LW311 Sweex Bezdrátový LAN Cardbus adaptér 300 Mb/s Nevystavujte bezdrátový Cardbus adaptér 300 Mb/s nadměrným teplotám. Neumisťujte jej na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla. Zařízení

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Referenční příručka pro instalační techniky

Referenční příručka pro instalační techniky Referenční příručk pro instlční techniky Tepelné čerpdlo země/vod Dikin Altherm Referenční příručk pro instlční techniky Tepelné čerpdlo země/vod Dikin Altherm češtin Osh Osh 1 Všeoecná ezpečnostní optření

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

FSG2200HNU. Příručka k rychlé instalaci. Integrované přístupové zařízení (IAD) 802.11n

FSG2200HNU. Příručka k rychlé instalaci. Integrované přístupové zařízení (IAD) 802.11n Integrované přístupové zařízení (IAD) 802.11n Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatel: jméno user heslo user Administrátor jméno admin heslo admin Příručka k rychlé instalaci Firmware

Více

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Březen 2015 Začínáme Mobilní přístup na portál Novell Vibe může správce portálu Vibe deaktivovat. Pokud nemůžete přistupovat k mobilnímu rozhraní Vibe podle

Více

P-661HNU-Fx. Instalační příručka. Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup

P-661HNU-Fx. Instalační příručka. Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 2, 1/2012 Copyright 2011. Všechna práva

Více

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz Příručk k portálu Ktlog sociálních služeb v Ústeckém krji socilnisluzby.kr-ustecky.cz Uživtelská příručk k portálu socilnisluzby.kr-ustecky.cz 0 BrusTech s.r.o. Všechn práv vyhrzen. Žádná část této publikce

Více

VMG1312- B30B. Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB. Detaily přístupu do zařízení. Verze 1.01 Edice 2, 2/2014

VMG1312- B30B. Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB. Detaily přístupu do zařízení. Verze 1.01 Edice 2, 2/2014 VMG1312- B30B Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB Verze 1.01 Edice 2, 2/2014 Detaily přístupu do zařízení LAN IP Adresa Username Password http://10.0.0.138 Admin Admin Copyright 2013 ZyXEL Communications

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživtelská příručk Symboly, Upozornění Způsob Zobrzení Položek v této Příručce Bezpečnostní symboly V tomto dokumentu n projektoru jsou použity grfické symboly, které ukzují, jk používt projektor bezpečně.

Více

Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z. Navrženo společností Vodafone

Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z. Navrženo společností Vodafone Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z Navrženo společností Vodafone Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Nastavení USB modemu 4 Windows 7, Windows

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

IP kamery DIGITUS Plug&View

IP kamery DIGITUS Plug&View IP kamery DIGITUS Plug&View Stručný průvodce instalací Obsah balení 1 IP kamera Plug&View 1 napájecí zdroj s kabelem 1 kabel s ethernetem 1 stručný průvodce instalací 1 disk CD s nástroji 1 odnímatelná

Více

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Firmware v3.0 Vydání 1, 6/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Heslo: admin Instalační příručka Copyright 2010. Všechna práva vyhrazena. Obsah

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi Číslo modelu Řada SP 212/SP 213 Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení

Více

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Stručná příručka pro instalaci Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Přehled zařízení 3 Začínáme 5 Připojení k zařízení Vodafone Mobile Broadband

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU. Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač

NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU. Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač SIM karta ověření: SIM kartu je třeba předem ověřit, zda je opravdu funkční

Více

Návod ke snadné instalaci ADSL2+ modemu ZyXEL P-660HW-T3 v2

Návod ke snadné instalaci ADSL2+ modemu ZyXEL P-660HW-T3 v2 Návod ke snadné instalaci ADSL2+ modemu ZyXEL P-660HW-T3 v2 Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám ke koupi samoinstalačního balíčku ke službě T-Mobile ADSL. Přečtěte si prosím pozorně tuto instalační příručku,

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

P R V N Í P Ř I H L Á Š E N Í D O A P L I K A C E E R B I N T E R N E T - B A N K A

P R V N Í P Ř I H L Á Š E N Í D O A P L I K A C E E R B I N T E R N E T - B A N K A P R V N Í P Ř I H L Á Š E N Í D O A P L I K A C E E R B I N T E R N E T - B A N K A Následující dokument popisuje první kroky s aplikací ERB Internet-Banka (dále jen Aplikace), které musí uživatel vykonat,

Více

Příručka pro aktualizaci firmwaru

Příručka pro aktualizaci firmwaru Model č. Příručka pro aktualizaci firmwaru Tato příručka obsahuje pokyny pro aktualizaci firmwaru ovladače zařízení a firmwaru PDL. Tyto aktualizace si můžete stáhnout z našeho webového serveru. O balíčku

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Uložení protokolu tisku na síť Verze 0 CZE Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikony: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat,

Více

Příručka síťových aplikací

Příručka síťových aplikací Příručka síťových aplikací Multiprotokolový integrovaný tiskový server pro ethernetové sítě a bezdrátový tiskový server Tato příručka Příručka síťových aplikací poskytuje užitečné informace o nastavení

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení.

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Instalace Připojení zařízení POZN Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu.

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a pak klikněte

Více

Instalace programového vybavení

Instalace programového vybavení Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon a klipártů.

Více

NÁVOD K OBSLUZE PŘÍSTROJ NA ČIŠTĚNÍ ODPADŮ AUTOPÉRO1

NÁVOD K OBSLUZE PŘÍSTROJ NA ČIŠTĚNÍ ODPADŮ AUTOPÉRO1 ZÁRUČNÍ LIST 1. N výroky UNI-MAX je poskytován záruk v déle 24 měsíů od dt prodeje dle očnského zákoníku neo v déle 12 měsíů dle ohodního zákoníku vzthuje se n prokázné vdy mteriálu či vdy výroy. Jiné

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Připojení k bezdrátové síti OAHS

Připojení k bezdrátové síti OAHS Připojení k bezdrátové síti OAHS powered by CompHelp (www.comphelp.cz) (verze 1.3) Obsah: 1. Bezdrátové sítě v OAHS... 2 2. Obecné požadavky... 2 3. Síť OAHS-free... 2 4. Síť OAHS... 2 4.1. Návod na připojení

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

Než začnete. Vaše telefonní číslo a číslo účtu DSL. Pokud nemáte hlasovou službu, můžete místo telefonního čísla použít číslo svého účtu DSL.

Než začnete. Vaše telefonní číslo a číslo účtu DSL. Pokud nemáte hlasovou službu, můžete místo telefonního čísla použít číslo svého účtu DSL. Obsah Než začnete........................................ 2 Instalace modemu s routerem.......................... 3 Předem nastavené zabezpečení bezdrátové sítě........... 5 Nastavení bezdrátové sítě..........................

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Word praktická cvičení

Word praktická cvičení Předmět: Ročník: Vytvořil: Dtum: Informční.. Ing. Andre komunikční (podle ooru Květen 03 Modrovská tehnologie změření) Název zprovného elku: Textový proesor Word prktiká vičení Word prktiká vičení Tento

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

NBG4615. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový Gigabitový router třídy N s funkcí NetUSB

NBG4615. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový Gigabitový router třídy N s funkcí NetUSB Bezdrátový Gigabitový router třídy N s funkcí NetUSB Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze firmwaru 1.00 Vydání 1, prosinec

Více

Příručka síťových aplikací

Příručka síťových aplikací Příručka síťových aplikací Multiprotokolový integrovaný tiskový server pro ethernetové sítě a bezdrátový multifunkční tiskový server Tato příručka Příručka síťových aplikací poskytuje užitečné informace

Více

i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál

i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál Úvod WPOINT - WiFi Repeater je kombinované zařízení pro využití v bezdrátových sítích (standardu 802.11 b/g/n) i kabelových sítích (Ethernet

Více

ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci

ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci Tento dodatek ke stručnému průvodci ZoomTextu popisuje nové funkce a další odlišnosti, které jsou specifické pro ZoomText 10.1. Pro základní informace k instalaci

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

www.pokladnisystemy.cz

www.pokladnisystemy.cz Začněte číst zde! Gratulujeme, Že jste si vybrali tiskárnu štítků Citizen. Věnujte prosím chvilku přečtení této příručky, která vás seznámí s tiskárnou a jejím provozem. Tento produkt je sofistikovaná,

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Příručka připojení k webu

Příručka připojení k webu Příručka připojení k webu Verze 0 CZE Příslušné modely Tato příručka uživatele se vztahuje na následující modely: ADS-2500We a ADS-2600We. Definice poznámek V této příručce uživatele používáme následující

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Wi-Fi Vodafone R201

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Wi-Fi Vodafone R201 Stručná příručka pro instalaci Vodafone Mobile Wi-Fi Vodafone R201 Vítejte ve světě Vodafone Mobile Broadband 1 Úvod 2 Přehled zařízení 3 Začínáme 7 Připojení k zařízení Vodafone Mobile Wi-Fi 8 Konfigurace

Více

pro čajovou ligu družstev Č l á n e k I. - O r g a n i z a c e soutěže

pro čajovou ligu družstev Č l á n e k I. - O r g a n i z a c e soutěže H r í ř á d pro čjovou ligu družstev Č l á n e k I. - O r g n i z e soutěže I-1. Vymezení soutěže Soutěž je pořádán pro družstv složená z hráčů, kteří hrjí go pro zpestření svého volného čsu htějí změřit

Více

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS Průvodce rychlou instalací DN-70591 ÚVOD DN-70591 je kombinovaným drátovým/bezdrátovým síťovým zařízení navrženým pro specifické síťové požadavky malých podniků,

Více

DAVIE XDc II Informace pro správce Pokyny k instalaci aplikace Runtime V5.5.0. 1. Obsah

DAVIE XDc II Informace pro správce Pokyny k instalaci aplikace Runtime V5.5.0. 1. Obsah Pokyny k instalaci Runtime V5.5.0 Pokyny použijte pro správnou instalaci aplikace Runtime 5.5.0 do nástroje DAVIE XDc II. 1. Obsah 1. Obsah... 0 2. Důležité!!!... 1 3. Terminologie... 2 4. Požadované příslušenství...

Více

SharePoint Vysoká škola zdravotnická, Duškova 7, Praha 5. Školní informační portál 1/7. Přihlášení k portálu

SharePoint Vysoká škola zdravotnická, Duškova 7, Praha 5. Školní informační portál 1/7. Přihlášení k portálu Školní informační portál Přihlášení k portálu... 1 Přihlášení k volitelným předmětům... 3 Použití a oprávnění jednotlivých knihoven na stránkách studijních skupin... 4 Vložení dokumentu do knihovny...

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživtelská příručk Symboly, Upozornění Způsob Zobrzení Položek v této Příručce Bezpečnostní symboly V tomto dokumentu n projektoru jsou použity grfické symboly, které ukzují, jk používt projektor bezpečně.

Více

Postup se dle prohlížeče a operačního systému liší, vyberte prosím jaký prohlížeč a na jakém operačním systému používáte.

Postup se dle prohlížeče a operačního systému liší, vyberte prosím jaký prohlížeč a na jakém operačním systému používáte. Postup se dle prohlížeče a operačního systému liší, vyberte prosím jaký prohlížeč a na jakém operačním systému používáte. Windows: Internet Explorer Str. 2 Mozilla Firefox Str. 3 Google Chrome Str. 4 Opera

Více

Tablet. Rychlý průvodce instalací

Tablet. Rychlý průvodce instalací Tablet CZ Rychlý průvodce instalací Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000 Macintosh OS X v10.3.9. nebo vyšší Důležité: pro plné využití všech funkcí pera a tabletu je NUTNÁ instalace ovládacího programu

Více

visual identity guidelines Česká verze

visual identity guidelines Česká verze visul identity guidelines Česká verze Osh 01 Filosofie stylu 02 Logo 03 Firemní rvy 04 Firemní písmo 05 Vrice log 06 Komince rev Filosofie stylu Filozofie společnosti Sun Mrketing vychází ze síly Slunce,

Více

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Duben 2009 Vydání 1 Copyright 2009. Všechna

Více

Instalace a obsluha OPN2001

Instalace a obsluha OPN2001 Instalace a obsluha OPN2001 Obsah Instalace ovladače 2 Připojení skeneru 3 OPN2001 připojení USB 3 Snímání skeneru 3 Skener OPN2001 4 Obsluha 4 Funkce 5 Řešení problémů 6 Význam LCD ukazatelů 6 Instalace

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat skener IRIScan Book Executive 3.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat skener IRIScan Book Executive 3. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat skener IRIScan Book Executive 3. Tento skener se dodává se softwarovými aplikacemi Readiris Pro 14 a IRIScan Direct (pouze pro systém Windows).

Více

Enterprise Network Center

Enterprise Network Center Centralizovaný systém pro správu síťových zařízení Výchozí nastavení: Uživatelské jméno: root Heslo: root Příručka k rychlé instalaci Verze 1.2 Vydání 1, 03/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2010, Medtronic MiniMed, Inc. Všechna práva vyhrazena. Paradigm, Paradigm Link a CareLink jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc.

Více

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh 09-2012 / v2.0 0 Začínáme Předtím, než začnete tento přístupový bod používat, prosím zkontrolujte, zda v balení nechybí žádná položka a pokud

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více